TYYNE HANKE PÄIJÄT-HÄMEESSÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYYNE HANKE PÄIJÄT-HÄMEESSÄ"

Transkriptio

1 TYYNE HANKE PÄIJÄT-HÄMEESSÄ - TYÖTÄ JA YHTEISÖLLISYYTTÄ NAAPURIN ELÄMÄN TURVAAMISEKSI VERTTI & TYYNE -HANKE KYLIEN ELINOLOT PAREMMIKSI YHTEISTOIMIN Toteuttaja: Hallinnoija: Päijät-Hämeen kylät ry kyläasiamies Minna Heikkilä Suomen kylätoiminta ry

2 SISÄLLYS 1. HANKKEEN TAUSTAA JA LÄHTÖKOHDAT 2. HANKKEEN ORGANISOINTI 3. HANKKEEN KOHDERYHMÄT 4. HANKKEEN TAVOITTEET 5. KESKEINEN TOIMINTA 6. TUOTETTU MATERIAALI, TIEDOTTAMINEN JA JULKISUUS 7. SAAVUTETUT TULOKSET JA VAIKUTUKSET 8. ONGELMAT HANKKEEN TOTEUTTAMISESSA 9. JATKOTOIMENPITEET JA EHDOTUKSET 10. TOTEUTEUNEET KUSTANNUKSET

3 1. HANKKEEN TAUSTAA JA LÄHTÖKOHDAT 1.1. Hoivapalveluiden tarve lisääntyy Väestö Suomessa ikääntyy; tilastojen mukaan v on 65v. täyttäneitä 15 % väestöstä, v jo 26 %. Kuntien tuottamat hoivapalvelut eivät enää lisäänny samassa suhteessa kuin niitä tarvitsevien määrä. Maaseudulla kunnan palveluita täydentäviä yksityisiä yrityksiä tai kolmannen sektorin palveluntuottajia ei ole riittävästi. Nykyisellään järjestelmä ei pysty turvaamaan vanhusten kotona asumista tai edes yksinkertaisia peruspalveluita maaseudun kylissä. On inhimillisesti ja taloudellisesti tarkoituksenmukaista, että ikääntyviä ihmisiä tuetaan omassa kodissaan asumisessa mahdollisimman pitkään. Kun kylissä asuvien vanhusten tarve hoivapalveluihin lisääntyy, on heidän useimmiten pakko muuttaa kuntakeskuksiin palvelu- ja vuokra-asuntoihin, joiden rakentamistarve lisääntyy, ja samalla kylien rakennuksia jää tyhjilleen. Näin kylät menettävät asukkaitaan ja kyläkaupat asiakkaitaan, ja yhteiskunnallinen kustannusrasite lisääntyy. Palveluja tarvitsevat myös kylien lapsiperheet, joilla ei enää ole lainkaan mahdollisuuksia kunnallisiin kotipalveluihin. Tarvitaan sairaiden lasten hoitajia, äiti-lapsikerhoja, siivouspalveluita ja koululaisten iltapäiväkerhoja. Ammatillisen sairaanhoidon ja kotipalvelun- joko kunnallisen tai luvanvaraisen yksityisen - lisäksi tarvitaan runsaasti niitä täydentäviä palveluita: siivousta, ruoanlaittoa, asiointia, vaatehuoltoa, ateriapalvelua, pihatöitä, lumenaurausta, halonhakkuuta, pieniä kunnostustöitä, kerhomaista päivätoimintaa yms. Juuri näitä palveluita vanhukset tarvitsevat ensimmäiseksi toimintakyvyn huonontuessa. Pitkään ne myös riittävät turvaamaan vanhusten asumisen omassa kodissaan, mikäli palvelut ovat riittäviä, laadukkaita ja kustannuksiltaan kohtuullisia Kylätoiminta antaa valmiudet Maaseudun kylistä puuttuu siis hoivapalveluiden tuottajia, mutta toisaalta siellä asuu työttömiä ja lisätyön tarpeessa olevia. Suuri osa näistä työn tarvitsijoista on naisia, joilla on hyvät arjen taidot; he ovat tottuneet hoivaamaan, siivoamaan ja laittamaan ruokaa. Sekä vanhukset että lapsiperheet tarvitsevat juuri tämän tyyppisiä palveluita, ja samat henkilöt voivat tarjota niitä molemmille ryhmille. Palveluiden toteutus kylissä vaatii lähinnä hyvää koordinointia ja luotettavaa tiedon kulkua. Kylätoimikunnat ja yhdistykset ovat oman alueensa ja kuntansa yhteistyön asiantuntijoita. Ne ovat tottuneet tarttumaan epäkohtiin ja luomaan uusia ratkaisuja katoavien palveluiden korvaamiseksi. Myös täydentävien hoivapalveluiden saatavuuden parantaminen kuuluu luontevasti kylätoimintaan.

4 1.3. Yhteistyö edellyttää verkottumista Kylissä, kuten kunnissakin, tuotetaan jo nyt palveluita, mutta niiden verkottuminen on kesken. Osa palveluista on vajaakäytössä ja siten kaiken aikaa uhanalaisina. Niiden saavutettavuutta vaikeuttaa tiedon hajanaisuus; ei ole keskitettyä välitysjärjestelmää eikä selkeitä hinnoittelu-, laatu- ja toimintaperiaatteita. Jo toimivat palvelualan yritykset voivat hyötyä uusista hoivapalveluista. Esim. mökkitalkkarin kannattavuus paranee, kun talvikaudella ovat asiakkaina myös lumitöitä ja remonttiapua tarvitsevat vanhukset. Nämä tarpeet ja palvelut eivät kuitenkaan kohtaa ilman tiedotusta, aktivointia, koordinointia ja yhteisiä, toimivia verkostoja. On myös luotava helposti siirrettävä, paikallinen avustajakoulutus, jotta omassa taloudessa käytettyjä arjen taitoja opitaan soveltamaan muiden auttamiseen. Toimiva hoivapalvelujen yhteistyö edellyttää, että kunta on mukana alusta lähtein. Kunta määrittää itsenäisesti, miten se käyttää ostopalveluita tai palveluseteliä. Kunnan luottamus verkostoon ja tietoisuus palvelujen saatavuudesta helpottavat myös kunnan oman palvelutuotannon suunnittelua Mallioppiminen on liian hidasta ALMA alueella on meneillään runsaasti hoivaan liittyviä pistemäisiä sekä maakunnallisia hankkeita. Jotkut näistä hankkeista ovat jatkohankkeineen kestäneet vuosia. Näiden hankkeiden kokemukset ja toimintatavat eivät ole juurikaan levinneet naapurikuntiin tai - maakuntiin. Hankkeissa luodut palvelut ovat kokemuksen mukaan myös uhanalaisia; hankerahoituksen päättyminen saattaa lopettaa koko palvelun. Naapurikunnan tai -maakunnan kokemuksista oppiminen on liian hidasta, kun toimivia palveluverkostoja tarvitaan jo nyt. Tässä tapauksessa mallioppiminen on tehotonta, sillä jokainen kunta järjestää omat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunsa itsenäisesti, joten tarvittavat täydentävät palvelut on järjestettävä kuntakohtaisesti. 2. HANKKEEN ORGANISOAATIO Kesto: kehittämishanke koordinaatiohanke Kohdealue: koko ALMA-alue (Ylimaakunnallinen ALMA-hanke) Hakija ja koordinoija: Suomen Kylätoiminta ry Tyyne - projektipäällikkö Liisa Häme Vertti projektipäällikkö Mia Saloranta Hankkeen toteuttaja maakunnassa: Päijät-Hämeen kylät ry, kyläasiamies Minna Heikkilä Osahankkeita oli 10 kpl ALMA-alueen maakunnassa. Hankehallinto ja tilinpito-organisaatio: Suomen Kylätoiminta ry Hakemus on hyväksytty Etelä-Pohjanmaan TE-keskuksen maaseutuosastolle.

5 Päijät-Hämeen kylät ry palkkasi kyläasiamieheksi hanketta toteuttamaan Minna Heikkilän ajalle Hänen tukenaan toimi Tyyne-työryhmä, johon kuuluivat Päijät- Hämeen kylien hallituksesta puheenjohtaja Kalevi Porvari, Kaarina Lehto ja Raija Kyöstilä sekä kyläasiamies Elina Leppänen. Työtilat järjestyivät Koulutuskeskus Salpauksen Päijänneinstituutilta Asikkalasta. 3. HANKKEEN KOHDERYHMÄT Hankkeen kohderyhmänä ovat olleet kyläyhdistykset, -toimikunnat ja muut vastaavasti toimivat kylien yhdistykset sekä kaikki kylien ja kuntien asukkaat Päijät-Hämeen alueella. Lisäksi myös maaseudun virkamiestahot, kunnat ja muut yhdistykset sekä kehittäjätahot. 4. HANKKEEN TAVOITTEET 4.1. Välittömät päätavoitteet: Luoda kunta- ja seutukuntakohtaisesti toimivia hoiva-alan verkostoja, joissa tarjotaan laadukkaita ja kohtuuhintaisia palveluita. Luoda hoiva-alan työmahdollisuuksia kyläläisille järjestämällä työnantajavelvollisuudet keskitetysti ja antamalla töistä kiinnostuneille valmiudet alan tehtäviin. Täydentää kunnan tuottamia, sivukylillä uhanalaisia kotipalveluita. Parantaa kylissä asuvien vanhusten ja lapsiperheiden palveluja ja turvallisuutta Pitkän tähtäimen tavoite: Turvallinen ja hyvä elämä ja työtä omalla kylällä kaiken ikäisille kylän asukkaille. 5. KESKEINEN TOIMINTA 5.1. Kuntaillat Kuntailtoja järjestäessäni lähestyin sähköpostitse jokaisen 11 (ei Lahti) kunnan sosiaali- tai perusturvajohtajia, vanhustyön johtajia, kotipalveluohjaajia sekä kunnan kyläyhteyshenkilöitä. Otin yhteyttä myös 4H järjestöihin sekä lähialueilla toimiviin työosuuskuntiin (yht. n.65 kontaktia). Näiden ja muutamien sitkeiden puhelinsoittojen sekä eri kunnissa järjestetyn 7 suunnittelupalaverin pohjalta toteutettiin yhteistyössä kuntien kanssa 5 kuntailtaa 9 kunnan alueella pääasiassa keväällä (Nastola ja Padasjoki jäivät ilman omaa tiedotustilaisuuttaan, mutta yhteyttä on pidetty muilla tavoin ja molemmissa kunnissa toimii jo ennestään samankaltaisia hankkeita.) Kuntatilaisuuksissa tiedotettiin kyläyhdistyksille sekä kaikille asiasta kiinnostuneille hoiva- ja kotityöpalveluiden järjestämisestä, yrittäjyydestä sekä rahoitusmahdollisuuksista Asiantuntija-alustuksia kuultiin mm. kunnan sosiaalitoimesta, Hämeen TE-keskuksesta, Lahden uusyrityskeskuksesta, P-H:n verotoimistosta, sekä paikallisten palvelujen tuottajilta,

6 työosuuskunnista ja 4H:n yhdistyksiltä. Kuntailloissa teetettiin osallistuneille pieni kysely, jonka perusteella yhteydenottoa hankkeen puitteissa halusi 25 henkilöä. Kuntatilaisuuksiin osallistui yhteensä 91 henkilöä. Näiden pohjalta järjestettiin vielä kaksi tilaisuutta (Hollola - Kärkölä - Hämeenkoski ja Heinola Hartola - Sysmä), joissa mietittiin erikseen jokaiselle henkilökohtaista jatkotyöskentelyä asioiden eteenpäin viemiseksi. Useimmat jäivät pohdiskelemaan yrittäjyyteen liittyviä vaihtoehtoja, muutamat kääntyivät valmiiden osuuskuntien puoleen, osa yrittäjäkurssille sekä 4H:n palvelukseen Kylätapaamiset Kyläneuvottelukuntien tapaamisiin olen osallistunut esittelemällä hanketta kahden kunnan (Heinola ja Orimattila) alueella. Olen ollut mukana Hämeenkoskella perustamassa kylien yhteistä (epävirallista) toimikuntaa, joka on kokoontunut hankkeen aikana jo kolme kertaa. Kyläkokouksiin ja -tapahtumiin osallistuin lähes kaikkien kuntien alueella (yhteensä 28 tilaisuutta). Esimerkiksi Artjärvellä, Villikalassa sain tilaisuuden esitellä hanketta yli 100 kuulijalle perinteisissä Tupa-Uunon iltamissa. Artjärvi on ollutkin kunnista aktiivisin, mikä näkyy myös tuloksista Koulutukset Päijänne-instituutilla osallistuin Maaseudun monet mahdollisuudet hankkeen koulutukseen kertomalla työttömien ryhmälle kylätalkkarin toimesta sekä osuuskuntien perustamisesta ja toiminnasta. Saman hankkeen kanssa järjestimme yhteistyössä Kylätalkkari Maaseudun moniosaaja koulutuksen, johon osallistui yhteensä 18hlöä eri puolilta Päijät-Hämettä. Kurssi toteutettiin loka-marraskuun aikana ja sen laajuus oli 40h. Hollolan 4H-yhdistyksen kanssa järjestimme yhteistyössä Avittajat palvelukurssin, johon osallistui 12 hlöä. Kurssi toteutettiin iltaopiskeluna marras-joulukuun aikana viitenä iltana. Kurssiin sisältyi myös kotityöpalveluihin tutustumisen käytännön harjoittelupäivänä. Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian kanssa järjestimme yhteistyössä kaksi teemakoulutuspäivää: Voiko hyvinvointipalveluala olla kannattavaa? (11hlöä) sekä Kotityöstä yritystoiminnaksi, joista kuitenkin vain ensimmäinen toteutui osallistujapulan vuoksi. Orimattila-instituutin kanssa teimme yhteistyötä koulutusten markkinoinnissa ja esim. Kotityöpalveluiden ammatti-tutkinto on uusi, kiinnostava näyttötutkinto, johon olen ohjannut useita opiskelijoita hankkeen kautta. Hankkeessani markkinoin myös TE-keskuksen ajankohtaisia yrittäjyyskoulutuksia laatimassani koulutuskalenterissa, jota olen jakanut tilaisuuksissa sekä postittanut laajassa kyläpostituksessa (n.150 kirjettä).

7 5.4. Muita tilaisuuksia Muut tilaisuudet, joihin olen hankkeen aikana osallistunut, löytyy lopussa olevasta liitteestä. Niihin, joissa olen esitellyt hanketta, on merkitty osallistujien määrät. Lisäksi hankkeen aikana olen osallistunut 51 erilaisessa yhteistyötapaamiseen / palaveriin Ohjaus ja neuvonta Hankkeen alussa painotettiin paljon markkinointiin ja tiedottamiseen. Tämän perusteella hyvinkin erilaisiin tarpeisiin pohjautuvia yhteydenottoja tuli runsaasti (n. 60 kpl). Heitä on ohjattu erilaisiin koulutuksiin ja tilaisuuksiin sekä neuvottu yrityksen perustamisessa tai työllistymisessä muita väyliä pitkin. Ohjaus ja neuvonta on ollut yksi suurimpia työtehtäviä hankkeen aikana Palveluiden kartoitusta Hankkeen alussa suunnittelin kunnittain toteutettavaa palvelukartoitusta, mutta ajatus ei saanut tulta alleen kunnissa eikä talkooväkeä kyselyn toteuttamiseen löytynyt. Artjärvellä kuitenkin ajatuksesta innostuttiin ja talkoovoimin sekä yhteistyössä kunnan kanssa toteutetun kyselyn seurauksena päästiin hienoihin tuloksiin (kts. kappale 7.5.) 6. TUOTETTU MATERIAALI, TIEDOTTAMINEN JA JULKISUUS 6.1. Tuotettu materiaali Hankkeen kautta on tuotettu erilaista koulutusmateriaalia Power Point -muodossa mm. kotitalousvähennyksestä, osuuskuntatoiminnasta sekä ikäihmisten kohtaamisesta ja avuntarpeesta lähinnä omaan käyttöön hankkeen järjestämiä koulutuksia sekä kyläiltoja varten. Yhteenliittymän hallitukselle on tuotettu raportti sekä kevät- että syyskaudesta. Tämä loppuraportti on laadittu sekä projektipäällikköä, Päijät-Hämeen kyliä ja maakunnallisia yhteistyötahoja varten. Hankkeesta on itse tuotettu lehtijuttuja mm. Raitti-lehteen, Päijät-Hämeen kylien kesälehteen, Hyvinvointihankkeiden yhteiseen hankejulkaisuun, muutamiin paikallislehtiin sekä kylälehtiin Hankkeesta tiedottaminen Hanke pyörähti mukavasti käyntiin heti keväällä, kun asiasta tiedotettiin lehtien palstoilla. Helmikuun alkupuolella Seutu-neloset teki mittavan jutun Tyyne-hankkeesta ja juttu ilmestyi lähes koko Päijät-Hämeen alueella paikallislehdissä. Tämän artikkelin pohjalta tuli samalla viikolla puhelimitse 6 yhteydenottoa henkilöiltä, jotka olivat kiinnostuneet hoivatyötä itse tekemään tai muuten järjestämään. Koko vuoden aikana Tyyne-hankkeesta kirjoitettiin 16

8 eri lehdessä yhteensä 22 artikkelia. Juttuja oli kirjoitettu paikallislehtien lisäksi koko maakunnan alueella ilmestyvissä Etelä-Suomen sanomissa, P-H:n kylien kesälehdessä ja P-H:n toimintaryhmien julkaisemassa Raitti-lehdessä sekä valtakunnallisesti ilmestyvissä aikakausilehdissä: Vanhustyön uudet tuulet ja Osuustoimintalehdessä. Myös kylien omissa julkaisuissa on kerrottu hankkeesta. Lisäksi on käyty mielenkiintoista sananvaihtoa Itä-Häme lehden yleisönosastolla Heikki Leistin (luottamushenkilö Hartolassa) kanssa. Hanke on tiedottanut etenemisestään, koulutuksistaan ym. tilaisuuksista kyläkirjein yhteistyössä yhteenliittymän kanssa 8 kertaa vuoden aikana (jakelu n. 150kpl/postitus). Tietoa ajankohtaisista asioista on lähetetty P-H kylien sähköpostilistan kautta jatkuvasti tarpeen mukaan. Sähköpostilla viestintää tapahtuu päivittäin kuntiin ym. yhteistyökumppaneihin. Suunnitteilla olevasta jatkohankkeesta (Kyllikki kyläkouluista monipalvelukeskuksia) ja siihen osallistuvista kylistä on tehty alustavaa kartoitusta sähköpostitse. Hankkeeseen on ilmoittautunut 6 pilottikyläksi aikovaa kylää. Lehti-ilmoituksilla on ilmoitettu 8 kertaa kuntatilaisuuksista sekä 6 ilmoitusta koulutuksista Julkisuus ja muu materiaali P-H alueella toimivien hankkeiden yhteistyöryhmän toimitti Uusia näköaloja hyvinvointiin julkaisun, joka toteutettiin yhteisjakeluna Seutunelosten ja Itä-Häme-lehden kanssa koko maakunnan alueella. Julkaisussa oli esittely Vertti & Tyyne hankkeesta sekä ilmoitus tulevasta Kylätalkkarikoulutuksesta. Tämän perusteella tuli muutamia yhteydenottoja ja kolme ilmoittautumista koulutukseen. 7. SAAVUTETUT TULOKSET JA VAIKUTUKSET 7.1. Neuvonta ja ohjaus Yksi suuri osa työstä on ollut toimia matkasaarnaajana, joka kertoo kylillä muualla toteutetuista hyvistä käytännöistä ja innostaa toiminnasta sekä palveluiden tarjoamisesta kiinnostuneita eteenpäin. Hankkeeseen on tullut eri puolelta Päijät-Hämettä n.60 yhteydenottoa henkilöiltä, jotka ovat hoivatyöstä, kotityöpalveluiden tai kylätalkkarin palveluiden tarjoamisesta kiinnostuneita. Heitä on ohjattu erilaisiin koulutuksiin, yritysneuvontaa antavien asiantuntijoiden sekä viranomaisten pariin. 8 jo alalla toimivan yrittäjän kanssa on tehty yhteistyötä mm. markkinoinnissa ja palveluiden verkottamisessa. Heistä ainakin 2 on liittynyt PalveluSantran piiriin. Muutamia yhteydenottoja on tullut myös vanhuksilta, jotka ovat lukeneet hankeen toiminnasta lehdestä. He ovat olleet vailla jotakin palvelua ja heidät on ohjattu palvelun piiriin.

9 7.2. Työllistyminen Ihmisten työllistymisestä on vaikea saada tarkkaa tietoa. Työpaikan vaihtaminen tai oman yritystoiminnan käynnistäminen on hitaita prosesseja, joita kypsytellään pitkään mielessä. Monilla asia on pohdinnassa tai vireillä, mutta toiminnan käynnistäminen vie oman aikansa. N. kaksi kuukautta kylätalkkarikoulutuksen päättymisen jälkeen tein soittokierroksen, jossa kyselin kuulumisia koulutukseen osallistuneilta. Tulokset olivat positiivisia; Neljästätoista kurssilaisesta seitsemällä eli puolella oli jonkinlainen toiminta jo alkanut tai vahvasti suunnitteilla. Yksi on jo yrityksen perustanut, yksi kehittänyt entistä yritystoimintaansa, neljällä heistä oli selvät suunnitelmat yrityksen perustamista varten ja yksi aloittanut toimimaan kyläyhdistyksen puitteissa.. Kuntatilaisuuksien innoittamana kaksi naishenkilöä perustivat kotipalveluyrityksen, mutta yritys ei ottanut tulta alleen pienellä paikkakunnalla varmaankin osaltaan puutteellisen markkinoinnin vuoksi. Yksi pariskunta on laajentamassa maatalouden yritystoimintaa tarjoamalla kotityö- sekä kylätalkkarin palveluita muun maatalouden toiminnan ohella. Artjärven palvelukartoituskyselyn perusteella 12 henkilöä olivat kiinnostuneita tarjoamaan joko kotityö- tai talkkarinpalveluita. Kartoituksen pohjalta järjestettiin tuleville palveluntuottajille infotilaisuus, johon osallistui myös TE-keskuksen ja verotoimiston maaseutuosastojen edustajat. Tilaisuuden pohjalta sovittiin, että kunta lähtee tukemaan tulevia palveluntuottajia mm. markkinoinnissa. Hollolan 4H-yhdistyksen kautta työllistynyt myös muutamia henkilöitä osa-aikaisesti ja olemassa oleviin osuuskuntiin (Osuuskunta Hämeenkosken Ratas) tai niiden työvoimapankkiin on liittynyt muutamia Palveluiden verkottaminen Hankkeen yhtenä tavoitteena oli hoiva-alan verkostojen kehittäminen. Päijät-Hämeessä palveluiden välittäminen ja verkottuminen toimii jo joustavasti Santran ja HOPEn avulla. Näiden toimijoiden kanssa ollaan oltu säännöllisesti yhteydessä. Lahdessa toimiva Palvelu Santra tuottaa maksutonta palveluneuvontaa ikääntyville ja heidän omaisilleen. Toimintaa toteuttaa Päijät-Hämeen hyvinvointipalvelujen kehitys ry yhdessä Lahden alueen kuntien kanssa. Päijät-Hämeen kunnista vain isoimmat eli Asikkala, Heinola, Hollola, Lahti, Nastola sekä Orimattila kuuluvat Palvelu Santran piiriin. Santra julkaisee vuosittain ilmestyvää palveluopasta, josta löytyy ikäihmisille tarjolla olevat palvelut ja toiminnot kunnittain. Neuvontaa annetaan myös puhelimitse, toimistosta käsin sekä nettisivjen välityksellä. Tyyne-hankkeen kautta ainakin kaksi palveluntuottajaa on liittynyt Palvelu Santran verkkoon. Tyyne on toiminut yhteistyössä myös Lahden ammattikorkeakoulun toteuttaman Päijät- Hämeen HOPE-hankkeen kanssa. Hankkeen tarkoituksena on koota kattava

10 verkkopalveluhakemisto alueella toimivista hyvinvointialan yrittäjistä ja heidän tarjoamistaan palveluista. Hankkeet ovat järjestäneet yhteisiä tilaisuuksia sekä markkinoineet toistensa palveluita sekä koulutuksia Yhteistyö Muutamat kylät ovat viritelleet yhteistyökuvioita. Hämeenkosken kunnassa perustettiin kylien yhteinen toimikunta maaseutusihteerin johdolla. Mukaan tuli 13 kylää ja säännölliset tapaamiset sovittiin alustavasti kaksi kertaa vuodessa sekä tarvittaessa. Yhteisiä hankevaihtoehtoja mietittiin palaverissa ETPÄHÄn kanssa. Lappilan kyläyhdistys Kärkölässä on aktiivinen kylä. Heillä on kehitetty kylätuvalle monenlaista toimintaa; tupa on nykyisin auki kuutena päivänä viikossa, tuvalla toimii kahvila ja erilaisia kerhoja jne., yhdistelmätukityöllistetty pyörittää kylän työvoimapankkia. Hankkeen innostama kotityöpalveluyrittäjä/kuntohoitaja käy pitämässä vastaanottoa joka toinen viikko. Yhteistyösopimus solmittiin Hämeenkosken Ratas-osuuskunnan kanssa työvoimapankin palkkausasioista. Heinolan kk valittiin valtakunnalliseksi vuoden kyläksi Päijät-Hämeen kylien puheenjohtaja on ko. kylältä ja on osallistunut aktiivisesti maakunnan tapahtumiin, mm. hankkeen järjestämään palveluiltaan (Artjärvellä Villikkala Ratula Niinikoski), jossa suunniteltiin kylien välistä yhteistyötä ja tutustumis/opintoretkeä. Päijät-Hämeen alueella toimivat hyvinvointiin liittyvät hankkeet ovat pitäneet tiiviisti yhteyttä ja tiedottaneet aktiivisesti olemassaolostaan. Keväällä perustettiin yhteistyöryhmä, jossa mukana olivat mm. Lahden tiede- ja yrityspuiston Aluekeskusohjelma, Toimela-hanke, SYPVE-hanke, Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian IKIHYVÄ hanke ja HYVINVOINTI HYRRÄ, Lahden ammattikorkeakoulun HOPE-hanke ja YRTTI-KESKUS hanke. Hankkeet kokoontuivat 6 kertaa vuoden aikana vaihtaen tietoa koulutuksistaan ja tilaisuuksistaan sekä kokemuksistaan ja hyvistä käytännöistä. Hankeyhteistyöryhmä toimitti myös Uusia näköaloja hyvinvointiin julkaisun elokuussa Artjärven esimerkki Artjärvellä toteutettiin koko kunnan sekä Niinikosken kylän (Orimattila) alueella palvelukartoituskysely, jonka avulla selvitettiin palveluiden tarvetta sekä mahdollisia palvelun tuottajia. Kysely toteutettiin yhteistyössä kunnan kanssa. Kyselyitä palautettiin 33kpl ja sen perusteella löytyi 12 halukasta tarjoamaan palveluita, 2 vapaaehtoistyöstä kiinnostunutta ja 22 halukasta ostamaan palveluita. Palveluntarjoajista pääosa on valmiita tarjoamaan kylä- ja mökkitalkkarin palveluita. Osaamista ja kalustoa löytyy mm. kaikenlaisiin ulko- ja puutöihin. Myös kotityöpalveluiden tuottajia ja asiointiavun tarjoajia ilmoittautui useita. Palveluntarvitsijat ilmoittivat haluavansa apua pääosin kotitöihin, mutta muutamat kaipailivat turvallista ulkoiluttajaa, apua kaupassakäyntiin, pihatöihin, ikkunanpesuun yms. Vaikka

11 palautusprosentti ei ollut suuri, tuloksista ilmeni, että apua tarvitaan ja sitä ollaan valmiita myös tarjoamaan, vieläpä mukavasti ympäri kuntaa. Kyselyn pohjalta järjestettiin kuntailta, joka tarjosi tietoa yrittäjyydestä, verotuksesta sekä palveluiden tuottamisesta. Ilta oli onnistunut ja sen seurauksena ilmoittautui yhdeksän henkilöä, jotka olivat halukkaita jatkamaan työskentelyä ja tuottamaan kylätalkkari- ja/tai kotityöpalveluita. Jatkosuunnitelmissa on saada tietoa näistä palveluntuottajista kunnan nettisivuille sekä keväällä julkaistavaan palveluhakemistoon. Työryhmä jatkon toteuttamiseksi on valittu ja toiminta hyvässä vauhdissa. 8. ONGELMAT HANKKEEN TOTEUTTAMISESSA Vuosi on ollut hankkeelle lyhyt aika varsinkin suhteutettuna hankealueeseen, joka on todella laaja. Tänä aikana on kuitenkin luotu paljon yhteyksiä ja saatu sanaa leviämään ja ajatusta itämään monin paikoin. Hankkeen varsinaisten tulosten näkymisessä kestänee kauemmin kuin itse hanke kestää, sillä usein kyse on oman liiketoiminnan käynnistämisestä joka ei tapahdu käden käänteessä. Jatkon kannalta olisikin tärkeää, että asiaa vietäisiin eteenpäin jollain lailla ja pidettäisiin yhteyttä tähänastisiin kontakteihin. Hankesuunnitelma oli mielestäni liian laaja ja sisälsi liian monta osa-aluetta aikaansa nähden. Oli vaikea keskittyä moneen asiaan yhtä aikaa ja pakko panostaa vain tiettyihin aiheisiin ja alueisiin. Ainakin täällä Päijät-Hämeen alueella kylien ja kyläyhdistysten osuus hankkeessa ei ole toiminut niin kuin suunnitelmaan oli ajateltu. Kylät ovat kyllä olleet teoriassa hoiva-asioista kiinnostuneita, mutta eivät koe asiaa akuutiksi tällä hetkellä. Aktiivisia kyliä/yhdistyksiä on ollut mm. Artjärveltä Villikkala, Asikkalasta Urajärvi, Orimattilasta Mallusjoki ja Niinikoski, Kärkölästä Lappila, Heinolasta Heinolan kk, joista Villikalassa ja Lappilassa on päästy tuloksiin. Muut yhteydenotot ovat olleet tavallisia kuntalaisia, jotka ovat lukeneet hankkeesta lehdestä ja ollet jo aikaisemmin aiheesta kiinnostuneita. Hanke on muotoutunut itsenäiseksi huolimatta siitä, että se oli osana suurempaa kokonaisuutta. Yhteistyö projektipäällikön kanssa on ollut melko hiljaista, vaikka toimimme käytännössä saman maakunnan alueella. Sekä hanketyöhön että itse hankkeeseen liittyvä ohjaus, tuki ja kiinnostus sekä käytännön ohjeistus on ollut vähäistä. Toisaalta tukea on tullut oman alueen yhteenliittymältä, kollegoilta sekä muista hankkeista. Lähes kaikissa maakunnissa on varmasti yhteinen ongelma; kyläkoulujen sekä muiden palveluiden lakkauttaminen ja sen myötä kylien autioituminen. Asutus palveluineen keskittyy kuntakeskuksiin. Hankkeen yhtenä tavoitteena on työllistää kylien ihmisiä tarjoamalla palveluja, mutta hiljaisissa kylissä ei juuri ole palveluille tilausta tai niitä ei ole totuttu ostamaan palveluja ja palvelujen markkinointi on puutteellista.

12 Yksi suuri epäkohta, johon hankkeen aikana törmäsi, löytyy maatalouden verotuksesta. Maatilojen perinteinen toiminta, kuten karjanhoito, on hiljenemässä ja rinnalle tarvitaan uusia toimintoja. Verottaja ei kuitenkaan hyväksy maatalouden sivuelinkeinoksi esim. kotityöpalveluiden tarjoamista ja kylätalkkaritoiminnankin nihkeästi pienissä määrin. Mielestäni juuri näiden palveluiden tuottaminen tukee maaseudun kehitystä ja ihmisten asumista omissa kodeissaan mahdollisimman pitkään. Tätä asiaa tulee viedä eteenpäin ja siihen on haettava muutosta. En myöskään enää ihmettele, miksi maassamme on niin paljon pitkäaikaistyöttömiä. Osaaikatöiden tekeminen on lähes mahdotonta, ainakin taloudellisesti ja jos olet ollut jo jonkin aikaa työttömänä, sinulle harvoin tarjotaan kokoaikaista, vakituista työtä suoralta kädeltä. Lisäksi menetät kaikki saavutetut edut ja saat täyttää tuhansia erilaisia papereita. Tähän ongelmaan olen törmännyt useamman kerran hankkeen aikana ja se on luonut turhautumista työhön. Näihin kahden viimeisen kappaleen ongelmiin tulisi saada muutoksia valtakunnan tasolla. 9. JATKOTOIMENPITEET JA EHDOTUKSET Tyyne-hankkeelle haettiin SYTYn toimesta jatkoa RAY:sta valtakunnalliseen hoivapalveluhankkeeseen, mutta laaja hanke ei saanut rahoitusta. Mielestäni jatkohanketta olisi voitu aluksi hakea neljään Tyyne-hanketta jo toteuttaneeseen maakuntaan, josta tuloksia ja esimerkkejä olisi voitu jakaa muihin maakuntiin. Päijät-Hämeen kylät ry on suunnitellut yhdessä Lahden aluekeskusohjelman kanssa yhteistä kylähanketta, jonka tavoitteena on kannustaa kyläläisiä toimimaan kyläkoulujen hyväksi kehittämällä niistä eräänlaisia monipalvelukeskuksia. Tämä KYLLIKKI kyläkouluista monipalvelukeskuksia -hanke tulee toimimaan osittain jatkona Tyyne hankkeelle ja näinikään kannustamaan kyläläisiä asumista tukevien palveluiden tuottamiseen uudella tavalla. Päijät-Hämeessä toimii useampia hankkeita hyvinvointiyrittäjyyteen liittyen (kts. hyvinvointiyhteistyöryhmän kokoonpano). Heille on välitetty yhteystietoja hyvinvointiyrittäjyydestä kiinnostuneista sekä mahdollisista halukkaista erilaisiin koulutuksiin osallistujista. Artjärvellä palvelukartoituksen seurauksena hyvin alkanut hoivayrittäjien/kylätalkkarien aktivointi jatkuu kunnan elinkeinolautakunnan toimesta. Toiminnan kehittämiseen on sitoutunut myös yksi kyläaktiivi Villikkalasta. Tätä Artjärven toimintamallia voisi hyödyntää myös muissa kunnissa esim. Hartola.

13 10. TOTEUTEUNEET KUSTANNUKSET budjetti toteutunut 1. Palkat ja sivukulut ,00 2. Ostopalvelut ,80 3. Matka- ja majoituskulut ,90 4. Tila- ja laitevuokrat ,60 5. Toimistokulut ,20 YHTEENSÄ ,50 Kylä/kuntatilaisuudet Liite Päivämäärä Tilaisuus Osallistujat Kyläilta Heinolassa Orimattilan kyläneuvottelukunta Hollolan kuntailta Hämeenkosken kylien kokoontuminen Kärkölän ja Hämeenkosken yhteinen kuntailta Kyläkokous Mallusjoella, Orimattilassa Heinolan kyläneuvottelukunta Heinola Hartola Sysmä kuntailta Orimattilan kuntailta Kuntaillan jatkotapaaminen Hämeenkoskella Kuntaillan jatkotapaaminen Heinolassa Padasjoen kylien kokoontuminen Urajärven kyläkokous Tupa-Uunon iltamat Artjärvellä n Mallusjoen takinkääntöviikot 8.8. Kyläilta Länsi-Hollolassa Elinvoimaa Maatiloilla Padasjoki, Auttoisten kylä Hartolan markkinat 5.9. Kyläkokous Kanta-Hämeessä, Teuro-Kuuslammin kyläyhdistys Elinvoimainen kylätoiminta Päijänne-Leaderin keskustelutilaisuus ETPÄHÄn kuntailta Kärkölässä ETPÄHÄN kuntailta Nastolassa Kyläilta Villikkala- Ratula Niinikoski, Artjärvellä ETPÄHÄn kuntailta Hollolassa Asikkalan kuntailta ETPÄHÄN kuntailta / kylätapaaminen Hämeenkoskella Kylien palveluiden kehittämisseminaari, Päijänne-Leader, Heinolassa Kylätapaaminen Artjärvellä (palvelukyselyn purku) Kuntatilaisuus palveluntarjoajille Artjärvellä 15

14 Koulutustilaisuudet Päivämäärä Tilaisuus Osallistujat 6.6. Opetusta Päijänne-instituutilla, Maaseudun tekniset ammatit tutuiksi Hämeenkosken eläkeliiton toimintapäivä Kylätalkkarikoulutus Kylätalkkarikoulutus Avittajat palvelukurssi Avittajat palvelukurssi Kylätalkkarikoulutus Avittajat palvelukurssi Avittajat -palvelukurssi Avittajat -palvelukurssi Hoiva- ja huolenpitokurssi, Heinolan työvoimatoimisto 14 Muut tilaisuudet, johon osallistuttu (Niissä, joissa merkitty osallistujamäärät tai, esitelty hankkeen toimintaa) Päivämäärä Tilaisuus Osallistujat Pro Agrian SYPVE hankkeen Hoivayrittäjä -koulutuspäivä Kärkölässä P-H kylät ry:n Tyyne-ryhmän tapaaminen Hyvinvointihankkeiden yhteistyötapaaminen Jatkohankkeen suunnittelupalaveri RAY:ssa Kylämarkkinat Lahdessa, Päijät-Hämeen kylät ry Hyvinvointihankkeiden yhteistyötapaaminen Yhdyskuntatekniikan messut Lahdessa, (Vertti tapaaminen) Hyvinvointiklusteri Orimattilassa Hyvinvointialan verkostotapaaminen Espoossa 3.6. Hyvinvointihankkeiden yhteistyötapaaminen Keskustelutilaisuus P-H:n uudesta maakuntakaavasta 8.6. Hyvinvointialan toimijoiden keskustelutilaisuus STM:ssä Vesihuoltoneuvottelukunnan keskustelutilaisuus P-H kylät ry:n Tyyne-ryhmän tapaaminen Hyvinvointihankkeiden yhteistyöryhmä Pestuumarkkinat Lahdessa Maatilat kuntoutumisen välineenä seminaari Lahdessa n Hyvivointiklusteri Orimattilassa Yrittävä maaseutu 2020 seminaari/ messutapahtuma Hämeenlinnassa Hoivi-hankkeen kotipalveluilta Lammilla Kylätalousseminaari Nastolassa SYTYn neuvonpitoseminaari Tampereella n Hyvinvointihankkeiden yhteistyöryhmä P-H kylät ry:n Tyyne-ryhmä Hyvinvointialan verkostotapaaminen Lahdessa P-H kylät ry:n opintoretki Tampereelle n ELMA messut Helsingissä Keskustelutilaisuus kyläkoulujen säilyttämisestä Lahden alueen

15 kansanedustajien kanssa Hyvinvointihankkeiden yhteistyöryhmä P-H kylien hallitus Tyyne-ryhmän tapaaminen Koulutukset, joihin osallistuttu Päivämäärä Tilaisuus 9.2. Vertti & Tyyne hankkeen orientaatiokoulutus Riihimäellä Tietopaketti kylä- ja yhdistystiedottamisesta, P-H kylät ry:n koulutusta Vertti & Tyyne koulutusta Koulvolassa 8.3., 15.3., Palmenian Hyvinvointi Hyrrä koulutus (Hyvinvointialan yrittäjyys) 21.3., Vertti & Tyyne koulutusta Säkylä Nummijärvi Vertti & Tyyne koulutusta Turussa Sosiaali- ja terveysturvan päivät Jyväskylässä Vertti & Tyyne koulutusta Lappeenrannassa Kun palvelut pakenevat seminaari Tampereella Vertti & Tyyne koulutusta Riihimäellä Lisäksi 47 palaveria / yhteistyötapaamista eri hankkeiden, kuntien ja yhdistysten edustajien kanssa.

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen 1. Taustatiedot Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/nimet Osaava hanke Opetuksella tulevaisuuteen Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio

Lisätiedot

Kylien palvelut sopimalla, hyviä käytäntöjä!

Kylien palvelut sopimalla, hyviä käytäntöjä! Kylien palvelut sopimalla, hyviä käytäntöjä! Heli Siirilä Maaseutuasumisen teemaryhmä, erityisasiantuntija Lappeenranta 24.1.2012 25.1.2012 1 Esityksen kooste Mistä maaseudun palvelusopimuksessa on kyse?

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6.

Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6. Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6.2014 Vesistö on valuma-alueensa summa Kaikki valuma-alueen toiminta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä

Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä Edunvalvonta monipuolista mm. erilaisissa neuvottelukunnissa ja lainsäädäntöhankkeiden yhteydessä Vahvaa asiantuntemusta toimialajärjestöissä

Lisätiedot

Työllisyyskatsauksen tilastoliite, Häme lokakuu TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen

Työllisyyskatsauksen tilastoliite, Häme lokakuu TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen Työllisyyskatsauksen tilastoliite, Häme lokakuu 2016 Päivitetty 22.11.2016/Sanna Paakkunainen Työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen ELY-keskuksen alueella vuosina 2011 2016 2 Hämeen ELY-keskuksen

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Kolmas sektori maaseutukunnissa

Kolmas sektori maaseutukunnissa Kolmas sektori maaseutukunnissa Luopioinen 23.3.2011 Ritva Pihlaja projektipäällikkö Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, kansalaisjärjestöteemaryhmä tutkija Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti Vaikea

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Sosiaalityö Lähtötilanne Omaishoidon tuki T3 Veteraanipalvelut PTH Sairaala Klinikat Kotihoidon alue 1 SKY Kotihoidon alue 3 SAS Kotihoidon alue 4 Vammaispalvelut

Lisätiedot

6.4.2010. Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio

6.4.2010. Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio LOPPURAPORTTI 1 / 5 MAHIS PROJEKTIN LOPPURAPORTTI AJALTA 1.4.2007 30.3.2010 Projektin nimi Projektipäällikkö Ohjausryhmä Mahis projekti Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio Sauli Hyöppinen

Lisätiedot

Kyselyt ja haastattelut Kaakkois-Suomi

Kyselyt ja haastattelut Kaakkois-Suomi Kyselyt ja haastattelut Kaakkois-Suomi Green Care vihreä hoiva maaseudulla, VIVA Anjala 6.10.2011 Anne Korhonen, TTS Esityksen sisältö Kyselyt Maaseutuyrittäjät Hoivayrittäjät Kunnat Kolmas sektori Haastattelut

Lisätiedot

Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla. Merja Kaija kyläasiamies

Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla. Merja Kaija kyläasiamies Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla Merja Kaija kyläasiamies Maaseutuparlamentti Maaseutupolitiikan neuvosto (MANE), Suomen Kylätoiminta ry, Pohjois- Savon Kylät ry ja Maaseutuverkostopalvelut ovat

Lisätiedot

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Lahden diakonian instituutti Vastuuta ottamalla opit 3- hanke Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015 Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Anne-Maria Karjalainen kehittämisvastaava Lahden diakonian

Lisätiedot

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Frami to 9.4.2015 (tietoja päivitetty asetusmuutoksen johdosta 1.5.2015) Kehittämishankkeet - tuensaaja Kehittämishankkeet tuen saaja - julkisoikeudelliset yhteisöt -

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

TTS tutkii ja kehittää Green Care - Vihreä Hoiva. Valtakunnalliset kotityöpalvelupäivät Irene Roos 1

TTS tutkii ja kehittää Green Care - Vihreä Hoiva. Valtakunnalliset kotityöpalvelupäivät Irene Roos 1 TTS tutkii ja kehittää Green Care - Vihreä Hoiva Valtakunnalliset kotityöpalvelupäivät 20. 21.1.2012 Irene Roos 1 Green Care Green Care on uusi palvelumuoto, jolla on paljon menestymisen mahdollisuuksia

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

Kyläturvallisuus - tukea maaseudun asukkaiden omatoimiseen varautumiseen

Kyläturvallisuus - tukea maaseudun asukkaiden omatoimiseen varautumiseen 20.4.2016 Aikku Eskelinen, projektipäällikkö aikku.eskelinen.@spek.fi 040-834 4545 Kyläturvallisuus - tukea maaseudun asukkaiden omatoimiseen varautumiseen 1.4.2015 31.7.2016 Omatoiminen varautuminen nouseva

Lisätiedot

EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012

EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012 EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012 Ehdotuksia yhteistyöhön lisäämiseksi kolmannen sektorin ja kunnan välillä Esille nousseita turvallisuutta vähentäviä

Lisätiedot

VIRETTÄ VERKKOON virtuaalinen yhteistyö sosiaali- ja terveys- sekä puhdistuspalvelualalla

VIRETTÄ VERKKOON virtuaalinen yhteistyö sosiaali- ja terveys- sekä puhdistuspalvelualalla VIRETTÄ VERKKOON virtuaalinen yhteistyö sosiaali- ja terveys- sekä puhdistuspalvelualalla 1.9.2015-31.12.2016 2 Hankkeen toimijat Faktia Koulutus Hyria koulutus Oy Keski-Pohjanmaan aikuisopisto Savonlinnan

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja Henkilökohtaisen avun hakeminen Työpaja 10.10.2013 Vammaispalvelulaki - Henkilökohtainen apu liittyy vammaispalvelulakiin. - Vammaispalvelulaki uudistui 1.9.2009. - Vammaispalvelulakia muutettiin, jotta

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II

VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II 2011-2013 viestintäsuunnitelma Vuokko Lehtimäki Anni Kuhalainen IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II (2011-2013) Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet Ikäkaste Äldre-kaste II -hanke toteuttaa

Lisätiedot

KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄ

KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄ KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄ J o e n s u u Kyläyhdistysten pitäjäjulistus ja yhteiskunnallinen yrittäminen MATTI VÄISTÖ Osuuskunta Viesimon puheenjohtaja KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄ entinen kunta Kunta perustettu

Lisätiedot

Ekokumppanuus ja pk-yritysten ympäristöosaaminen

Ekokumppanuus ja pk-yritysten ympäristöosaaminen Ekokumppanuus ja pk-yritysten ympäristöosaaminen Ympäristötieto, -kasvatus ja -toiminta Ympäristöasioiden hallinta sekä materiaali- ja energiatehokkuus TOIMINTA-AJATUS Vanamo-hanke edistää ja tukee Päijät-

Lisätiedot

Hyvinvointiklinikka - hyvinvointialojen osallistava pedagogiikka ja työelämän uudet tarpeet

Hyvinvointiklinikka - hyvinvointialojen osallistava pedagogiikka ja työelämän uudet tarpeet Hyvinvointiklinikka - hyvinvointialojen osallistava pedagogiikka ja työelämän uudet tarpeet 1.1.2015-30.6.2017 Minna Vaittinen Hyria koulutus Oy 22.11.2016 Mikä hyvinvointiklinikka-hanke on? Hyria koulutuksen

Lisätiedot

Yhteiskunnalliset yritykset yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palveluiden tuottajina maaseudulla

Yhteiskunnalliset yritykset yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palveluiden tuottajina maaseudulla Yhteiskunnalliset yritykset yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palveluiden tuottajina maaseudulla FinSERN 1. tutkimuskonferenssi Helsinki, 16. -17.11.2011 KTT Eliisa Troberg Helsingin yliopisto,

Lisätiedot

Toivakan kunta Toivakantie 49 46600 Toivakka

Toivakan kunta Toivakantie 49 46600 Toivakka HANKESUUNNITELMA 1 (6) Hyvinvoivat ja elävät Toivakan kylät! Taustaa ja tarvetta hankkeelle sijaitsee eteläisessä Keski-Suomessa, jonka voimavarana on energiset ja kauniit kyläkunnat. Kylien merkitys kunnan

Lisätiedot

Julkaistavissa klo 09:00 TILANNEKATSAUS (ennakkotiedot) Lokakuu 2009 Tilannekatsaus:

Julkaistavissa klo 09:00 TILANNEKATSAUS (ennakkotiedot) Lokakuu 2009 Tilannekatsaus: Julkaistavissa 24.11.2009 klo 09:00 TILANNEKATSAUS (ennakkotiedot) Lokakuu 2009 Tilannekatsaus: www.te-keskus.fi/hame TYÖTTÖMYYS KASVOI EDELLEEN LOKAKUUSSA Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntien (Hämeen TE-keskuksen

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kaupungin johdon ja asukas, kotiseutu ja kyläyhdistysten tapaaminen

Kaupungin johdon ja asukas, kotiseutu ja kyläyhdistysten tapaaminen Kaupungin johdon ja asukas, kotiseutu ja kyläyhdistysten tapaaminen Aika: 28.1.2016 klo 17.00 18.28 Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Paikka: Kaupungintalo, Kataja Läsnäolijat ( erillinen luettelo) 1. Yhres

Lisätiedot

ja sote Liisa Heinämäki,STM Etunimi Sukunimi 21.5.2015

ja sote Liisa Heinämäki,STM Etunimi Sukunimi 21.5.2015 Paikalliset erityispiirteet ja sote Liisa Heinämäki,STM Etunimi Sukunimi 21.5.2015 Väestö 1970 Väestö 2007 Asukkaita neliökilometrillä Asukkaita neliökilometrillä Asuttamaton alue Asuttamaton alue 14.10.2014

Lisätiedot

KYMENLAAKSON KYLÄT RY. Maakunnallinen Kylien Kehittämisohjelma 2011-2013. Potkua ja Vauhtia Kylätoimintaan

KYMENLAAKSON KYLÄT RY. Maakunnallinen Kylien Kehittämisohjelma 2011-2013. Potkua ja Vauhtia Kylätoimintaan KYMENLAAKSON KYLÄT RY Maakunnallinen Kylien Kehittämisohjelma 2011-2013 Potkua ja Vauhtia Kylätoimintaan 2 Sisällysluettelo 2 Alkusanat 3 Maakunnallinen kylien kehittämisohjelma 2011-2013 4 Kehittämisohjelman

Lisätiedot

YHTEISTYÖSTÄ ELINVOIMAA HANKESUUNNITELMA 1 HAKIJA

YHTEISTYÖSTÄ ELINVOIMAA HANKESUUNNITELMA 1 HAKIJA YHTEISTYÖSTÄ ELINVOIMAA HANKESUUNNITELMA 1 HAKIJA Hankkeen hakijana on Siikajoen kunta. Hankkeeseen on sitoutunut xx yhdistystä, joista löytyy käytännön hankekokemusta. Tekstiä hakijasta. Siikajoen kunta

Lisätiedot

Maija Puurunen, Yksikön päällikkö, Etelä-Savon ELY-keskus, maaseutu ja energia

Maija Puurunen, Yksikön päällikkö, Etelä-Savon ELY-keskus, maaseutu ja energia MUISTIO Lasten maaseutuparlamentti suunnittelupalaveri 2 Paikka: Etelä-Savon ELY- keskus Aika: 8.10.2013 klo 9:00-11:15 Paikalla: Maija Puurunen, Yksikön päällikkö, Etelä-Savon ELY-keskus, maaseutu ja

Lisätiedot

Työllisyyskatsauksen tilastoliite, Häme kesäkuu TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen

Työllisyyskatsauksen tilastoliite, Häme kesäkuu TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen Työllisyyskatsauksen tilastoliite, Häme kesäkuu 2016 Päivitetty 26.07.2016/Sanna Paakkunainen Työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen ELY-keskuksen alueella vuosina 2011 2016 Hämeen ELY-keskuksen

Lisätiedot

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Osuuskunta KeroKuitu 2. Hankkeen nimi/hanketunnus Kerässieppi-Liepimän kyläverkko/22657 3. Yhteenveto hankkeesta Kerässieppi-Liepimän

Lisätiedot

P-P VERKKOPALVELUT. Kasvuyritysten kumppani

P-P VERKKOPALVELUT. Kasvuyritysten kumppani P-P VERKKOPALVELUT Kasvuyritysten kumppani Kesto: 1.1.2015 31.12.2017 Hallinnoija: Haapavesi-Siikalatvan seutukunta (päähallinnoija), muut toteuttajat: Nivala-Haapajärven, Raahen ja Ylivieskan seutukunnat

Lisätiedot

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi.

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi. Yrittäjyys Työ- ja elinkeinotoimistosta löydät monipuolisesti palveluja, jos olet yrittäjä, kiinnostunut itsesi työllistämisestä yrittäjänä tai aloittamassa yritystoimintaa. Minustako yrittäjä? Tutki ensin,

Lisätiedot

Vesuri-ryhmän. toimintasuunnitelma 2016

Vesuri-ryhmän. toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmän toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmä ry:n toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmä on yksi Suomen 54 Leader-ryhmästä. Yhdistyksen tarkoituksena on kannustaa toimintaalueen asukkaita yhteistyöhön

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Leader 2014-2020 - rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Sivu 1 17.11.2014 ü Leader-ryhmät kaikille avoimia maaseudun kehittämisyhdistyksiä. ü Tavoitteena yritysten ja yhdistysten

Lisätiedot

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Toimintalinjat: 1. Kilpailukykyiset elinkeinot ja yritystoiminta 2. Menestys viriää osaamisesta 3. Hyvinvoiva ja turvallinen maakunta 4. Puitteet houkutteleviksi

Lisätiedot

Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä, joulukuu TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen

Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä, joulukuu TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä, joulukuu 2015 TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty 27.1.2016/Sanna Paakkunainen Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen ELY-keskuksen alueella

Lisätiedot

EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys. Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen

EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys. Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Yhteiskunnallinen yritys Yhteiskunnallinen yritysyhdistää yksityissektorin liiketoimintataidot

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015 15.12.2015 Jouluinen tervehdys kaikille MUAn jäsenille! Tässä vuoden viimeisessä jäsenkirjeessä on tietoa Maaseudun uusi aika -yhdistyksen ajankohtaisista

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus kesäkuu 2012

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus kesäkuu 2012 NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2012 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus kesäkuu 2012 Julkaisuvapaa 24.7.2012 klo 9.00 Kesäkaudelle ominainen työttömyyden kasvu näkyi kesäkuussa Kanta- ja Päijät-Hämeen

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Turun ammattikorkeakoulu, TYT:n Innovointiraha 2012 LOPPURAPORTTI Projektin nimi Monialaiset tutkimuspajat pvm 20.12.2012 1 (7) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Monialaiset tutkimuspajat Tekniikka, ympäristö ja

Lisätiedot

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele 22.3.2016 Muistio Kunnanjohtaja Harri Anttila avasi tilaisuuden ja toivotti osallistujat tervetulleiksi Kunnanhallituksen puheenjohtaja Taina Lonka toimi tilaisuuden puheenjohtajana Tilaisuuteen osallistui

Lisätiedot

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Koukkuniemi 2020- hanke Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Hankkeen tavoitteet 1. Yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen vanhustenhuollon

Lisätiedot

Osallisuutta osuuskunnista- ESR-hanke. Jokaisella on osaamista Tehdään työpaikka yhdessä!

Osallisuutta osuuskunnista- ESR-hanke. Jokaisella on osaamista Tehdään työpaikka yhdessä! Osallisuutta osuuskunnista- ESR-hanke Jokaisella on osaamista Tehdään työpaikka yhdessä! Osallisuutta osuuskunnista ESR-hanke Euroopan sosiaalirahaston ja Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama hanke.

Lisätiedot

Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille

Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille Katajanokka 14.11.2007 Projektipäällikkö Hanna Hietala 16.11.2007 1 Kysely julkisista hankinnoista Helsingin Yrittäjien nettikysely jäsenyrityksille

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1. Toiminnan tarkoitus Linnaseutu ry:n tarkoituksena on maaseudun monimuotoinen kehittäminen edistämällä maaseudun paikallista aloitteellisuutta, maaseudun ja kaupungin välistä

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 8. VIRTA RAAHEN SEUDUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUKSEN 30.6.2015 LIITETIEDOT

OSAVUOSIKATSAUKSEN 30.6.2015 LIITETIEDOT 2015 OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT Sisällysluettelo Erikoissairaanhoito... 1 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 1 Ympäristöterveydenhuolto... 2 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 2 Sosiaali- ja perusterveydenhuolto...

Lisätiedot

Työllisyyskatsauksen tilastoliite, Häme syyskuu TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola

Työllisyyskatsauksen tilastoliite, Häme syyskuu TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola Työllisyyskatsauksen tilastoliite, Häme syyskuu 2016 Päivitetty 25.10.2016/Sari Teimola Työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen ELY-keskuksen alueella vuosina 2011 2016 30 000 Työttömät työnhakijat

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

Hiihtomuseon auditorio Anjariitta Carlson

Hiihtomuseon auditorio Anjariitta Carlson Hiihtomuseon auditorio 6.5.2013 Anjariitta Carlson Yhteistoimintasopimuksen (2013-2016) tarkoitus: kehittää kunnallisia sivistyspalveluita yhteistyössä, ennakoiden ja osaamisresurssia jakamalla yhteneväisen

Lisätiedot

Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Katriina Haapakangas. Kärkölän järjestöedustaja,

Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Katriina Haapakangas. Kärkölän järjestöedustaja, Hollolan kunta / Muistio 1/2013 1 (5) n kokous Aika Tiistai 5.3.2013 kello 18.00 Paikka Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Läsnä Armas Hacklin Eija Koivuniemi Tiina Aarto Marjatta

Lisätiedot

Maaseudun arjen palveluverkosto Enemmän vähemmällä verkostot hyvinvointipalvelujen toteuttajina

Maaseudun arjen palveluverkosto Enemmän vähemmällä verkostot hyvinvointipalvelujen toteuttajina Maaseudun arjen palveluverkosto Enemmän vähemmällä verkostot hyvinvointipalvelujen toteuttajina 2016-2018 Mirja Kettunen Verkostokoordinaattori Lapin liitto Arjen turvan lähtökohta Palvelut Toimeentulo

Lisätiedot

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA -seminaari, projektikoordinaattori, th TtM Salon kaupungin vanhuspalvelut Vanhuspalveluiden palvelurakenteen

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Pyhtään Naisvoimistelijat ry 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. SEURAN TOIMINTATAVOITTEET... 3 3. TOIMINNAN KESKEISET HAASTEET...

Lisätiedot

Kuhmon vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Kuhmon vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2014 1 Kuhmon vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Vuoden 2014 alusta vanhusneuvostot ovat lakisääteisiä Kuhmon vanhusneuvoston toiminta on käynnistynyt vuonna 2002 eli vanhusneuvosto on toiminut

Lisätiedot

Maaseuturahaston toimenpiteet laajakaistan edistämiseksi. Rovaniemi

Maaseuturahaston toimenpiteet laajakaistan edistämiseksi. Rovaniemi Maaseuturahaston toimenpiteet laajakaistan edistämiseksi Rovaniemi 7.6.2011 Laajakaistahankkeet EU:n elvytysvaroilla rahoitettavat laajat hajaasutusalueiden laajakaistahankkeet - Pilottihankkeet Pertunmaa

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Forssan seudun Green Care klusterihankkeen 2016 2017 aloitusseminaari 16.2.2016 Yliopettaja Päivi Homan-Helenius HAMK ja tutkija Anja Yli-Viikari

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTIHANKKEEN LOPPURAPORTTI

ETELÄ-KARJALAN VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTIHANKKEEN LOPPURAPORTTI ETELÄ-KARJALAN VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTIHANKKEEN LOPPURAPORTTI 1. HANKKEEN TAVOITTEET Hankkeessa on ollut tavoitteena luoda Etelä-Karjalasta ja Saimaan alueesta mielikuvaa maakuntana, jossa on hyvä elää,

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Aika: Keskiviikko klo Paikka: Lahden kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sisällysluettelo. Aika: Keskiviikko klo Paikka: Lahden kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PAKETTI KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI Ohjausryhmä 1/2011 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 12.00 13.30 Paikka: Lahden kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä joulukuussa TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty 20.1.

Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä joulukuussa TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty 20.1. Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä joulukuussa 2014 Päivitetty 20.1.2015/SariTeimola Työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen ELY-keskuksen alueella vuosina 2009 2014 30

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa Kesäkuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa Kesäkuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa Päivitetty 21.07./Sari Teimola Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden henkilöiden

Lisätiedot

Haetaan kaupallisia kalastajia Lokkaan

Haetaan kaupallisia kalastajia Lokkaan Haetaan kaupallisia kalastajia Lokkaan Markku Ahonen, Lapin kalatalouden toimintaryhmä Risto Pyhäjärvi, Lokan Luonnonvara osuuskunta Marjaana Aarnio, Sodankylän kunta KALATALOUDEN TOIMINTARYHMÄT Euroopan

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 Kemijärven Yrittäjät ry VISIO Kemijärven Yrittäjät ry tavoittelee vahvaa tulevaisuutta hoitamalla rakentavalla yhteistyöllä yrittäjyyden asiat kuntoon. Kemijärven Yrittäjät ry

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa kesäkuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa kesäkuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa kesäkuu Päivitetty 23.7./Sari Teimola Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden

Lisätiedot

VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008

VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008 1 KYSELY VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008 KYSELYN 2/2007 YHTEENVETO Kyselyn kohdejoukko Kysely kohdistettiin II-asteen vanhustyön opettajille

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa?

Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa? 8.9.2015 Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa? Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston puheenjohtaja Seminaarin teema Mikä on turvallisuuden nykytila ja haasteet harvaan asutulla

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa elokuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Teimola Sari

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa elokuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Teimola Sari Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa elokuu Päivitetty 20.09./Teimola Sari Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden

Lisätiedot

Lähisuhde- ja perheväkivallan. ehkäiseminen 2004 2007. Esitteitä 2004:9

Lähisuhde- ja perheväkivallan. ehkäiseminen 2004 2007. Esitteitä 2004:9 Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäiseminen 2004 2007 Esitteitä 2004:9 Turvallisuus on perusoikeus Turvallisuus on jokaisen perusoikeus ja hyvinvoinnin perusta. Väkivalta murentaa tätä turvallisuutta. Lisäksi

Lisätiedot

S6. Verkosto- ja tietokysely (Ulla Salmelainen)

S6. Verkosto- ja tietokysely (Ulla Salmelainen) S6. Verkosto- ja tietokysely (Ulla Salmelainen) Verkostokysely (Digium-pohja) Seuraavassa on lueteltu eri organisaatioita ja yhteisöjä, jotka ovat mahdollisesti yhteystahojasi tässä hankkeessa. Arvioi

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen laadunhallinnasta

Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen laadunhallinnasta Ammatillisen koulutuksen laatuverkoston tapaaminen 1-2016, 18.4. Ahlmanin ammattija aikuisopisto Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen laadunhallinnasta Opetusneuvos Leena Koski Opetusneuvos Leena Koski

Lisätiedot

OHJE TUENSAAJALLE SEURANTATIETOJEN TOIMITTAMISESTA

OHJE TUENSAAJALLE SEURANTATIETOJEN TOIMITTAMISESTA OHJE TUENSAAJALLE SEURANTATIETOJEN TOIMITTAMISESTA Seurantatietojen tavoitteiden saavuttaminen kertoo hankkeen onnistumisesta. Tuensaaja sitoutuu toimittamaan seurantatiedot myönteisen tukipäätöksen saatuaan.

Lisätiedot

Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä -hanke (OPET-hanke)

Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä -hanke (OPET-hanke) Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä -hanke (OPET-hanke) 29.10.2012, Hämeenlinna Sivu 1 30.10.2012 OPET-hankkeen esittely, Petra Korkiakoski Esityksen sisältö OPET-hankkeen taustat ja tavoitteet

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa osallisuuden edistäjinä Etelä-Suomessa

Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa osallisuuden edistäjinä Etelä-Suomessa 20.3.2012 Vantaa Riitta-Maija Hämäläinen riitta-maija.hamalainen@thl.fi Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa osallisuuden edistäjinä Etelä-Suomessa TÄSTÄ ON PUHE Palvelujen ja tuotannon järjestämisestä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry Yhdistyksen päämäärät Uusien jäsenien hankkiminen ja sisarien aktivoiminen toimintaan Sisarten keskinäinen arvostava yhteistyö Yhdistyksen

Lisätiedot

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha Hankkeen nimi: MAL-verkosto Hankkeen 1.1.2010-31.12.2011, myönnetty jatko 2012 toteutusaika: Toteuttaja: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Väli-Suomen Ikäkaste Äldre-kaste II kehittämishanke Päijät-Hämeen Pätevä-osahanke

Väli-Suomen Ikäkaste Äldre-kaste II kehittämishanke Päijät-Hämeen Pätevä-osahanke Väli-Suomen Ikäkaste Äldre-kaste II kehittämishanke Päijät-Hämeen Pätevä-osahanke 14.2.2013 Kristiina Hyytiälä, projektipäällikkö Mari Peltomaa, projektisuunnittelija Pätevän tavoitteet ja toimenpiteet

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN ASUMISEN TURVAAMINEN. Voimanpesä ja Kotipesä-hankkeet Liisa Leino

LAPSIPERHEIDEN ASUMISEN TURVAAMINEN. Voimanpesä ja Kotipesä-hankkeet Liisa Leino LAPSIPERHEIDEN ASUMISEN TURVAAMINEN Voimanpesä ja Kotipesä-hankkeet Liisa Leino ESPOON JÄRJESTÖJEN YHTEISÖ Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY on alueellinen sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan järjestöjen

Lisätiedot

Palveluportaat- Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen

Palveluportaat- Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen Palveluportaat- Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen HANKKEEN TAUSTA JA TARVE Julkinen sektori on suurten muutosten edessä. Keskittämisellä ja kuntaliitoksilla ei pystytä turvaamaan palveluita

Lisätiedot

Rakenna kotikulmillesi Naapuruuspiiri. Soile Ataçocuğu & Kalevi Möttönen 2015

Rakenna kotikulmillesi Naapuruuspiiri. Soile Ataçocuğu & Kalevi Möttönen 2015 Rakenna kotikulmillesi Naapuruuspiiri Soile Ataçocuğu & Kalevi Möttönen 2015 Tämä on alueellinen mahdollisuus. Silmukka kerrallaan kutoen, paikalliset mahdollisuudet huomioiden alueellisten toimijoiden

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Kannus 1.10.2013 Tiina Sivonen Lähtölaukauksena Järjestöjen yhteistyö kahvittelua vai konkretiaa tilaisuus 8.8.2007 Kutsujana Keski-Suomen Kylät ry,

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 Työvalmennussäätiö Tekevä Matarankatu 4 40100 Jyväskylä Keski-Suomen TE-keskus Cygnaeuksenkatu 1 40101 Jyväskylä MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 JATKOHAKEMUS

Lisätiedot