ALUELAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "63 000 ALUELAUTAKUNTA YHTEENSÄ"

Transkriptio

1 Palveluluettelossa on tehtäväalueelle sopimuskaudella tuotettavaksi sovitut palvelutuoteryhmät, yksittäisten tuotteiden arvioitu tuotantomäärä ja yksikköhinnat. Kotipalvelu Kotipalvelu ARKI klo , Kotipalvelu LA klo , Kotipalvelu SU klo , Kotipalvelu YÖ klo , Kotisairaanhoito Kotisairaanhoito ARKI klo , Kotisairaanhoito LA klo , Kotisairaanhoito SU klo , Kotisairaanhoito YÖ klo , Palveluseteli Omaishoidontuki (vanhukset) ALUELAUTAKUNTA YHTEENSÄ

2 Äitiysneuvola HINTA MÄÄRÄ YHT. ( ) Äitiysneuvola-episodi tuote 1 273, ,46 Lastenneuvolat HINTA MÄÄRÄ YHT. ( ) Alle 1-vuotiaan lapsen episodi tuote 774, ,33 1-vuotiaan episodi tuote 256, , vuotiaan episodi tuote 128, ,20 4-vuotiaan episodi tuote 201, ,19 5-vuotiaan episodi tuote 73, ,60 6-vuotiaan episodi tuote 73, , ,67 Terveysneuvonta HINTA MÄÄRÄ YHT. ( ) Terveydenhoitajakäynti 67, , ,87

3 Yläkemijoen aluelautakunta Kehittämistoiminta v yhteensä euroa Asiointikuljetukset, retket euroa Avustukset (kylätoiminta, yhdistykset, kulttuuri, hiihtoladut) euroa Kylätilojen ja nuorisotilojen vuokrat euroa Infokeskus Siulan toiminta euroa KotiapuKuponki (hankekokeilu) euroa Vapaaehtoistoiminta, naapuriapu euroa Hankevaraus euroa Muu kehittämistoiminta euroa Kehittämistoiminta perustuu aluelautakunnan ja alueen asukkaiden yhdessä laatimaan kehittämissuunnitelmaan Tekoja luokaa maita valaiskaa, Itäisen Rovaniemen kehittämissuunnitelma

4 Yläkemijoen aluelautakunta Kehittämissuunnitelman tukijalat ovat Toimivat lähipalvelut Kehittyvät elinkeinot Viihtyisä ja vetovoimainen asuinympäristö Aluelautakunnan keskeiset arvot Läheisyysperiaate (lähellä asukkaita, reagoidaan nopeasti tarpeisiin) Innovatiivisuus (ylitetään sektorirajat, kehittämistoiminta) Monialaisuus (toimiva arki etusijalla palveluja suunniteltaessa, avain taloudellisuuteen) Yhteistyö (asukkaat, kaupungin organisaatio, srk, järjestöt, yritykset, puhalletaan yhteen hiileen)

5

6 Yläkemijoen aluelautakunta

7 KOKEMUKSIA LÄHIVAIKUTTAMISESTA YLÄKEMIJOELLA + lähipalveluita on pystytty järjestämään asukaslähtöisesti, tehokkaasti ja taloudellisesti + alueen identiteettiä ja asukkaiden osallisuutta on vahvistettu + palvelutarpeissa tapahtuviin muutoksiin on voitu reagoida nopeasti + yhteistyö yhdistysten ja seurakunnan kanssa on johtanut niukkojen resurssien tehokkaampaan käyttöön asukkaiden hyödyksi + aluelautakunta on mahdollistanut pitkäjänteisen hanketoiminnan Yläkemijoella : esim. KotiapuKuponki + palvelukeskus Siula toimii paikallisena hankehautomona - Osa kylätoimikunnista on passivoitunut, koska aluelautakunta on ottanut niiden roolin - Kyläaktiivien määrä on vähäinen - Puhe palvelukylistä eriarvoistaa kyliä - Tilaajan (= aluelautakunta) ja tuottajan (=palvelukeskukset) eriävät näkemykset palvelujen saatavuudesta - Keskittämisen uhka lisää pelkoa lähidemokratian ohenemisesta

8 4. Uudet aluelautakunnat

9 Lähidemokratia ja maaseudun kehittäminen Asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittämisohjelma Maaseutuohjelma (2013) Alueellisen päätöksenteon vahvistaminen Aluelautakuntatoiminnan laajentaminen YLÄKEMIJOEN ALUELAUTAKUNTA, SODANKYLÄNTIEN ALUELAUTAKUNTA YLÄOUNASJOEN ALUELAUTAKUNTA, ALAOUNASJOEN ALUELAUTAKUNTA ALAKEMIJOEN ALUELAUTAKUNTA ja RANUANTIEN ALUELAUTAKUNTA Alueellisten kehittämissuunnitelmien valmistelu 2013 Palvelujen järjestämisvastuu TOPAKKA-hanke ; lähidemokratian kehittämishanke, joka sisältää mm. aluelautakuntamallin laajentamisen, maaseutuohjelman ja palvelukyläalueiden kehittämissuunnitelmien valmistelun

10 Asukkaiden osallistumisen ja vaikuttamisen kehittämisohjelma Osallisuus ja vaikuttaminen Yhdessä tekeminen Omatoimisuus Jatkuva viestintä ja vuorovaikutus Yhteisten asioiden valmistelu ja päätöksenteko Päättäjät Asukkaat Kaupungin johto ja työntekijät

11 Asukkaiden osallistumisen ja vaikuttamisen kehittämisohjelma Tavoitteena: Edistää kaiken ikäisten asukkaiden osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia elinympäristöä ja palveluja koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon Vahvistaa asukkaiden omatoimista yhteisöllistä toimintaa kaupunginosissa ja kylissä Kehittää asukkaiden, yhdistysten, järjestöjen, päättäjien sekä kaupungin johdon ja työntekijöiden vuoropuhelua ja yhdessä tekemistä

12 KEHITTÄMISEN NÄKÖKULMAT Yhteisten asioiden valmistelun ja päätöksenteon uudistaminen Sähköinen asiointi ja demokratia sekä vuorovaikutus Asuinalueiden kehittäminen ja yhteisöllisyys

13 Asukkaiden osallistumisen ja vaikuttamisen kehittämisohjelma Kehittämisohjelma kokoaa, luo rakenteen ja linjaa: Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen Rovaniemen kaupungin toiminnassa Lasten, nuorten ja opiskelijoiden osallisuuden ja vaikuttamisen Asukas- ja kylätoiminnan sekä asuinalueiden kehittämisen Vapaaehtoistoiminnan Ikäihmisten osallisuuden ja vaikuttamisen Vammaisten osallisuuden ja vaikuttamisen sekä Aluelautakunnat toimivaksi kokonaisuudeksi

14 Aluelautakunnat laajenivat 2013 Rovaniemen kaupunginvaltuusto on huhtikuussa 2012 päättänyt laajentaa aluelautakuntatoimintaa viidelle uudelle alueelle seuraavasti: Aluelautakuntatoiminta käynnistetään kokeiluna v viidellä uudella alueella. Kaupunginvaltuusto vahvistaa vuonna 2013 aluelautakuntien jäsenet kunkin alueen asukkaiden esityksestä. Jäsenten asuinpaikan tulee olla po. alueella. Valitaan yksi jäsen ja henkilökohtainen varajäsen kyseisen palvelukyläalueen jokaisesta kylästä. Kokeilun hankesuunnitelma laaditaan v (saatu Leadertoimintaryhmän hankerahoitus). Aluelautakunnille osoitetaan v talousarviossa lautakuntien toiminta- ja kehittämisraha sekä hankkeen rahoitus. Rovaniemen maaseutuohjelman laatiminen käynnistetään vuonna Vuonna 2013 laaditaan kullekin palvelukyläalueelle maaseutuohjelmaan perustuva kehittämissuunnitelma.

15 Lautakuntien kokoonpano Aluelautakuntien jäsenmäärä vaihtelee 6 9 jäseneen riippuen alueen kylien lukumäärästä Jokaiselta toiminta-alueen kylältä on yksi edustaja riippumatta kylän asukasmäärästä Aluelautakunnan jäsenet tulee valita ao. alueen asukkaiden esityksestä ja jäsenten asuinpaikan tulee olla ao. alue. Jäsenten valinnan suorittaa kaupunginvaltuusto. Aluelautakunnan kokoonpanossa tulee noudattaa tasa-arvolakia Lautakunnilla yhteinen esittelijä, osa-aik. aluesihteerit, palvelupiste

16 Uudet aluelautakunnat (5) Vastaavat vuoden 2014 alusta vuoden 2016 loppuun Koulutuslautakunnalle kuuluvista perus- ja esiopetuksen palveluista Yläounasjoen ja Ranuantien aluelautakunnat vastaavat myös varhaiskasvatuspalveluista Vapaa-ajanlautakunnalle kuuluvista kulttuuri-, liikunta ja nuorisopalveluista (lähipalvelut) Alueen yleisestä kehittämistoiminnasta Vastaavat vuoden 2015 alusta lisäksi Perusturvalautakunnalle kuuluvista terveysneuvonnan ja kotihoidon palveluista Loputkin aluelautakunnat vastaavat myös varhaiskasvatuksen palveluista Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista Lausunnot toiminta-alueensa yleis- ja asemakaavoista ja niiden muutoksista

17 Toimialalautakuntien ratkaisuvalta Toimialalautakunta hyväksyy yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi tehtäväalueittensa palvelujen järjestämisen ja myöntämisen perusteet ja kriteerit myös aluelautakuntien toiminta-alueille Toimialalautakunta päättää myös muiden kuntalaisia koskevien asiakasmaksujen perusteista tai maksujen määrästä. Ao. toimialalautakunnan asiakasmaksuja koskevia päätöksiä noudatetaan yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi koko kaupungin alueella

18 ALUELAUTAKUNTA-ALUEET JA KYLÄT

19 Palvelukyläalueiden kylät ja niiden väestö Rovaniemen väestö Väestö % Palvelukyläalueiden väestö yhteensä ,4 Muut alueet ,6 Koko Rovaniemi ,0 Sodankyläntien suunta Alakemijoki Niesi 26 Hirvas 746 Tiainen 72 Rautiosaari 643 Ylinampa 99 Pisa 54 Alanampa 62 Muurola Perunkajärvi 68 Leipee 62 Misi 71 Petäjäskoski 185 Vikajärvi 187 Jaatila 171 Vika 24 yht Olkkajärvi 129 Ranuantien suunta yht. 738 Taipale 271 Yläounasjoki Välijoki 137 Lohiniva 71 Narkaus 168 Porokari 48 Siikakämä 42 Jääskö 20 Saarikämä väestö sisältyy yllä oleviin alueisiin Perttaus 42 Haukitaipale väestö sisältyy yllä oleviin alueisiin Tolonen 75 yht. 618 Meltaus 175 Yläkemijoki Marrasjärvi 79 Pajulampi 54 Patokoski 159 Pirttikoski 107 yht. 669 Autti 111 Alaounasjoki Juotasniemi 136 Marraskoski 168 Pekkala 97 Tapionkylä 280 Vanttauskoski 220 Sinettä 631 Vanttausjärvi 87 Mäntyjärvi 32 Viirinkylä 99 Sonka 218 Tennilä 103 Lehtojärvi 280 yht yht

20 Aluelautakuntien kehittämistoiminta Yleinen kehittämistehtävä Elinkeinojen kehittämistehtävä Omaehtoisen toiminnan virittäminen Asukkaiden osallistumisen ja vaikuttamisen lisääminen Ympäristöasiat Hanketoiminta Kumppanuudet toimialueen sisällä ja vuorovaikutus ulospäin

21 Palvelubudjetit Rovaniemelle sovellettu tilaaja-tuottaja toimintatapa Kukin aluelautakunta hyväksyy valtuuston myöntämän määrärahan ja valtuuston asettamien toiminnallisten tavoitteiden pohjalta palvelubudjetin, joka sisältää tehtäväalueittaiset palvelutilaukset kpgin omalle palvelutuotannolle Lisäksi mahdolliset palveluhankinnat ulkopuolisilta palvelutuottajilta Palvelutilaukset perustuvat tuotteistettuihin, hinnoiteltuihin ja laadultaan määriteltyihin palveluihin Lautakunta voi tarvittaessa ohjata päätöksillään kpgin palvelutuotantoa palvelutilauksen toteutumiseksi tai päättää tilauksen muuttamisesta

22 Aluelautakunnat ja lähidemokratia Kylien elinvoimaa turvaavia kehittämisen moottoreita Todellinen päätösvalta lähipalveluista budjetteineen Asukkaiden osallistumisen ja vaikuttamisen myötä lisääntyvä yhteisöllisyys ja yhteisvastuu Mahdollistaa resurssien kohdentamisen ja nopean reagoinnin paikallisten tarpeiden mukaisesti, välitön asukaspalaute Aluelautakunnan virallisen aseman merkitys (=painoarvo) suhteissa eri yhteistyötahoihin niin kaupungin sisällä kuin ulospäinkin (vrt. esim. kylätoimikunnat, urheiluseurat) Tehtävän vastuullisuus julkisen vallan ja yhteisten varojen käyttämisessä sekä yhdenvertaisuuden toteutumisessa kaikilla alueilla

23 Kylien kehittämissäätiö Kunnan kehittämisrahasto (Sääntö Kvalt ); tarkoituksena lisätä Rovaniemen maalaiskunnan vetovoimaisuutta ja edistää kunnan yritystoimintaa sekä kunta- ja seutukuntakohtaisten ja kunnan yhteistoimintakohteiden kehittämishankkeita Säätiön perustaminen (Kvalt ; tarkoituksena on vahvistaa Rovaniemen maalaiskunnan alueiden ja kylien elinkelpoisuutta sekä edistää niiden asukkaiden hyvinvointia sekä perustamistilanteessa että sen jälkeen, kun Rovaniemen maalaiskunta on lakkautettu ja siitä ja Rovaniemen kaupungista on muodostettu uusi kunta

24 Säätiö tukee ja avustaa hankkeita ja toimintoja, jotka lisäävät kunnan eri alueiden ja kylien vetovoimaisuutta sekä edistävät niiden kulttuuri-, virkistys- ja elinkeinotoimintaa Tavoitteena on ylläpitää eri alueilla sellaiset elinolosuhteet, että ihmiset haluavat niissä jatkaa asumista ja elinkeinojen harjoittamista Säätiön varoja ei käytetä kunnan lakisääteisten toimintojen rahoittamiseen Säätiö voi tukea toiminta-alueeseensa liittyvää tutkimustoimintaa Säätiön hallituksen jäsenillä tulee olla vakituinen asuinpaikka Rovaniemen kylien alueella ja heidät tulee valita kunnan eri alueilta Peruspääoma 18 M Kylien kehittämissäätiö

25 Aluelautakuntamalli / kehitettävää Kaupungin tilaaja-tuottaja -malli ja aluelautakunnan toiminta monialaisena tilaajalautakuntana on haasteellista sovittaa yhteen Ylimääräistä työtä ja kustannuksia organisaatiossa; viranhaltijat suhtautuvat kriittisesti Lisäkustannuksia: esittelijän ja aluesihteerien palkkakulut, talousyksikön lisäkulut, lautakuntien kulut Uusien lautakuntien palvelu- ja kehittämisbudjettien määrittely haasteellista sillä alueet ovat erilaisia -> valtuusto antoi kaupunginhallitukselle yhden määrärahan ja hallitus jakaa sen aluelautakunnille Asukkaiden, lautakuntien jäsenten ja viranhaltijoiden koulutus Löytyykö kyliltä aktiivisia; ikääntyminen, tehtävien kasaantuminen aktiivisille jne. Ei saa johtaa alueellisten yhdistysten toiminnan hiipumiseen Kylien välinen kateus, historiaan liittyvät sukujen ja kylien kisat voivat vaikeuttaa yhteistyötä Kylien epäluottamus kaupunkiorganisaatiota kohtaan Viestinnän onnistuminen

26 Arviointitutkimus Lapin yliopiston kanssa tehdään parhaillaan aluelautakuntatoiminnan käynnistysvaiheen arviointitutkimusta (rahoitus Topakka-hankkeesta) Tavoitteena on tuoda ja tuottaa tietoa aluelautakuntien organisoinnin sekä hallinnon kehittämisen tueksi muutosvaiheessa. tutkia miten aluelautakunta -mallilla voidaan tukea ja vahvistaa lähidemokratiaa, ja tutkia kuinka mahdollistetaan hallinnon, poliittisen päätöksenteon ja aluelautakuntien vuorovaikutuksen toimivuus. Kyselytutkimus: valtuutetut, aluelautakuntien jäsenet, keskeiset viranhaltijat Ryhmähaastattelu: avaintoimijat Tulokset tammi-helmikuussa 2014

27

28 Kiitos huomiostanne!

LÄHIDEMOKRATIAMALLEJA ETSIMÄSSÄ - OPINTOMATKA ROVANIEMELLE JA KAINUUSEEN 14.-16.11.2013

LÄHIDEMOKRATIAMALLEJA ETSIMÄSSÄ - OPINTOMATKA ROVANIEMELLE JA KAINUUSEEN 14.-16.11.2013 Käsillä olevat haasteet edellyttävät tavanomaisen ylittämistä uusien ideoiden etsimistä erilaisista ja toisiinsa liittymättömistä lähteistä. Mitä uusia tapoja meillä on käytettävissä saavuttaaksemme yhteisiä

Lisätiedot

Demokratiatyöryhmän väliraportti. 7.4.2014 johtoryhmä

Demokratiatyöryhmän väliraportti. 7.4.2014 johtoryhmä 7.4.2014 johtoryhmä Salpausselän kuntajakoselvitys 1. Jos äänestämällä voisi vaikuttaa, se kiellettäisiin lailla. Demokratia kansanvalta; oikeus olla mukana päättämässä yhteisistä asioista. Näin kerrotaan

Lisätiedot

Raporttien yhteenveto, Pohjoisen opintomatka 17. 21.4.2013 Osallistava paikalliskehittäjäkoulutus Spurtti

Raporttien yhteenveto, Pohjoisen opintomatka 17. 21.4.2013 Osallistava paikalliskehittäjäkoulutus Spurtti Raporttien yhteenveto, Pohjoisen opintomatka 17. 21.4.2013 Osallistava paikalliskehittäjäkoulutus Spurtti Eskolan kylä, Kannus Eskola oli 1920-1960-luvuilla tunnettu puunlastauspaikka, jossa oli yksiraiteista

Lisätiedot

Asukkaiden Lappeenranta Kokemuksia Lappeenrannan asukastoiminnasta ja hiukan lähidemokratiaa

Asukkaiden Lappeenranta Kokemuksia Lappeenrannan asukastoiminnasta ja hiukan lähidemokratiaa Asukkaiden Lappeenranta Kokemuksia Lappeenrannan asukastoiminnasta ja hiukan lähidemokratiaa L A P P E E N R A N N A N K A U P U N K I Asukasyhteyshenkilö Pia Mantere 21.5.2013 IHMISTEN LAPPEENRANTA Järvi

Lisätiedot

Valtuusto 23.6.2008 33

Valtuusto 23.6.2008 33 1 HOLLOLAN KUNNAN HALLINNON JA DEMOKRATIAN KEHITTÄMISRAPORTTI 22.5.2008 Valtuusto 23.6.2008 33 1 2 Raportin taustaksi Kuntien toimintaympäristö on muuttunut nopeasti 1990-luvun puolivälin jälkeen. Kunnallishallintoon

Lisätiedot

Tampere toimii. Kaupungin toimintamalli ja organisaatio 1.10.2014

Tampere toimii. Kaupungin toimintamalli ja organisaatio 1.10.2014 Tampere toimii Kaupungin toimintamalli ja organisaatio 1.10.2014 1 Sisällys Kaupungin organisaatio, toimijat ja niiden tehtävät (diat 4-32) Toimintamallin kuvaus (diat 33-45) Toimintamallin uudistuksen

Lisätiedot

Uudessa Oulussa jokainen kuuluu ja vaikuttaa. Kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelma

Uudessa Oulussa jokainen kuuluu ja vaikuttaa. Kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelma Uudessa Oulussa jokainen kuuluu ja vaikuttaa Kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelma 1 Raportin valmistelu: Maarit Alikoski Sivusuunnittelu: Soili Aalto-Hirvelä, Oulun Konttori, Painatuskeskus

Lisätiedot

TORNION KYLIEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

TORNION KYLIEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA TORNION KYLIEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2014 2016 1 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 Kylien kehittämissuunnitelman tarve ja tausta... 3 Kylien kehittämissuunnitelman valmisteluprosessi... 4 Kyläkohtaisesta

Lisätiedot

Tervetuloa Rovaniemelle!

Tervetuloa Rovaniemelle! Tervetuloa Rovaniemelle! Rovaniemi: noin 61 500 asukasta Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kokonaisuus Meidän Rovaniemi osallistuu ja luo tulevaisuutta aktiivisesti yhdessä. Tavoitteemme on jatkuva,

Lisätiedot

YHDISTYMISSOPIMUS LUONNOS 29.6.2015

YHDISTYMISSOPIMUS LUONNOS 29.6.2015 KU-ohjausryhmä 14.8.2015 Liite 3 YHDISTYMISSOPIMUS LUONNOS 29.6.2015 Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvitys 1 Sisällysluettelo 1 Kuntajaon muuttamisen toteuttamistapa ja ajankohta... 4 1.1 Sopimuksen

Lisätiedot

RAAHEN MAASEUTUSUUNNITELMA 2014 2018

RAAHEN MAASEUTUSUUNNITELMA 2014 2018 1 RAAHEN MAASEUTUSUUNNITELMA 2014 2018 Elävä maaseutu - Monipuolisten elinkeinojen ja viihtyisän asuinympäristön maaseutu RAAHEN MAASEUTUSUUNNITELMA 2014 2018 Elävä maaseutu - Monipuolisten elinkeinojen

Lisätiedot

VUOROVAIKUTUKSEN, OSALLISTUMISEN JA VAIKUTTAMISEN MALLINNUS TAMPEREEN JA ORIVEDEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA.

VUOROVAIKUTUKSEN, OSALLISTUMISEN JA VAIKUTTAMISEN MALLINNUS TAMPEREEN JA ORIVEDEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA. VUOROVAIKUTUKSEN, OSALLISTUMISEN JA VAIKUTTAMISEN MALLINNUS TAMPEREEN JA ORIVEDEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA Loppuraportti Toukokuu 2014 1. JOHDANTO Tampere ja Orivesi sopivat

Lisätiedot

Kysely kunnille kuntalain kokonaisuudistukseen liittyen

Kysely kunnille kuntalain kokonaisuudistukseen liittyen 22.8.2013 1(1) Kysely kunnille kuntalain kokonaisuudistukseen liittyen Taustatiedot 1. Kuntanumero: 167 2. Kunta: Joensuu 3. Maakunta: Pohjois-Karjala 4. Kuntakokoluokka: a. 1= Alle 2000 as. b. 2= 2000

Lisätiedot

UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015

UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 Hämeenlinnan kaupunginhallituksen 2.2.2009 päätöksellä käynnistettiin kuntaliitoksen kautta maantieteellisesti laajentuneen ja organisaatioltaan uudistuneen Hämeenlinnan kaupunkitason

Lisätiedot

Suupohjan Kehittämisyhdistys ry

Suupohjan Kehittämisyhdistys ry Suupohjan Kehittämisyhdistys ry Laatukäsikirja Versio 13.8.2012 Suupohjan Kehittämisyhdistys ry Teknologiapuisto 1, 61800 Kauhajoki, Finland PL 45, 61801 Kauhajoki, Finland Y-tunnus: 1082564-7 Kotipaikka:Isojoki

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

Lappajärven kunnan vapaa-aikatoimen strategia 2014-2020. Vapaa-aikalautakunta 9.10.2013 35 Kunnanhallitus 2.12.2013 222 Kunnanvaltuusto 16.12.

Lappajärven kunnan vapaa-aikatoimen strategia 2014-2020. Vapaa-aikalautakunta 9.10.2013 35 Kunnanhallitus 2.12.2013 222 Kunnanvaltuusto 16.12. Lappajärven kunnan vapaa-aikatoimen strategia 2014-2020 Vapaa-aikalautakunta 9.10.2013 35 Kunnanhallitus 2.12.2013 222 Kunnanvaltuusto 16.12.2013 93 LAPPAJÄRVEN KUNNAN VAPAA-AIKATOIMEN STRATEGIA 2014-2020

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 30.5.2013 TOIMINTASUUNNITELMA ALKOHOLIOHJELMAN KUNTAKUMPPANUUDELLE 2013 2020, MIKKELIN SEUTU - Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju,

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

YKKÖSAKSELI RY Leader-toimintaa Karkkilassa, Lohjalla, Salossa ja Vihdissä Salo 1.4.2014 Maarit Teuri

YKKÖSAKSELI RY Leader-toimintaa Karkkilassa, Lohjalla, Salossa ja Vihdissä Salo 1.4.2014 Maarit Teuri LEADER 2007-2013 YKKÖSAKSELI RY Leader-toimintaa Karkkilassa, Lohjalla, Salossa ja Vihdissä Salo 1.4.2014 Maarit Teuri LEADER 2007-2013 Mitä on Leader-toiminta? Ykkösakseli Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen

Lisätiedot

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje Uuden Oulun taloustyöryhmä Sisältö Johdanto...3 Yhdistymisprosessi ja yhdistymissopimuksen toteuttaminen...3 Johtamisjärjestelmä...4 Yleinen

Lisätiedot

HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS

HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS Kuntajaon muuttamisen edellytykset Hallinnon ja palvelujen järjestäminen Johtoryhmä 26.9.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSTYÖN ORGANISOINTI... 4

Lisätiedot

Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020

Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020 Nurmijärvi - elinvoimaa ja elämisen tilaa Helsingin seudulla Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020 Valtuusto 20.6.2012 69 www.nurmijarvi.fi 2 Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen

Lisätiedot

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely:

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 1(47) LUONNOS Käsittely: Yhtymävaltuusto 20.5.2010 Yhtymähallitus 11.12.2012 Yhtymävaltuusto 18.12.2012 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 17.12.2013 Kommentti [NJ1]:

Lisätiedot

OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 0 OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Jarmo Asikainen, Anssi Hietaharju, Mikko Kenni, Maria Merisalo, Anni Antila 12.7.2012 1 Sisällys 1. Arvioinnin taustaa... 4 1.1.

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 KH 1.11.2010 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 8 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Yhteistyötoimikunta 27.10. Omistajaohjausryhmä 29.10. Yhtymähallitus 29.10. Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.12. Raahen kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012

TILAUSBUDJETTI 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012 TILAUSBUDJETTI 2010 Taloussuunnitelma 2011-2012 KH 2.11.2009 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 9 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN Kirkkonummen ikäihmisten palvelujen strategia ja kehittämissuunnitelma vuoteen 2012 2 Sitten kun en enää muista nimeäni, sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen.

Lisätiedot

Lapin kyläkirje 1/2013

Lapin kyläkirje 1/2013 Lapin kyläkirje 1/2013 Maakunnallinen kyläyhdistys LAPPILAISET KYLÄT RY Vuoden Lappilainen kylä 2012 Kantomaanpää Ylitorniolta PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Ajelin etelän vieraani kanssa nelostietä pohjoista

Lisätiedot