VA L M E T- R A U M A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VA L M E T- R A U M A"

Transkriptio

1 VALMET-RAUMA

2 Sisällys Valmet-Rauman muodostaminen Valmet-Rauma lyhyesti Johdon katsaus Liiketoimintojen kuvaus Kuitu- ja paperiteknologia Automaatio- ja säätöteknologia Koneteknologia Valmet-Rauman vuosi 1998, pro forma Tuloslaskelma Tase Kassavirtalaskelma Liikevaihto ja henkilöstö alueittain Liikevaihto ja liikevoitto liiketoiminnoittain Saadut tilaukset ja henkilöstö liiketoiminnoittain Tunnuslukuja Osakekohtaisia tunnuslukuja Osakkeet ja osakkeenomistajat Hallitus ja organisaatio Toimipaikkoja ja osoitteita Taloudelliset katsaukset vuonna 1999 Sulautuvat yhtiöt Rauma Oyj ja Valmet Oyj ovat julkaisseet omat vuosikertomuksensa vuodelta Vuonna 1999 Rauma ja Valmet julkaisevat seuraavat taloudelliset tiedotteet: osavuosikatsaus tammi-maaliskuu osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 1999 Edellä mainittujen osavuosikatsausten yhteydessä julkaistaan myös Valmet-Rauman pro forma -luvut. Uusi yhtiö julkaisee: tammi-syyskuun 1999 osavuosikatsauksen Taloudelliset katsaukset ilmestyvät suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi. Niitä voi tilata Rauman ja Valmetin konserniviestinnästä (ks. takakansi).

3 VALMET-RAUMAN MUODOSTAMINEN Rauma Oyj:n ja Valmet Oyj:n hallitukset hyväksyivät sulautumissuunnitelman, jonka mukaan Rauma ja Valmet sulautuvat kombinaatiosulautumisella perustamalla uuden yhtiön, josta ylimenokauden aikana käytetään nimeä Valmet-Rauma. Rauman ja Valmetin ylimääräiset yhtiökokoukset hyväksyivät sulautumisen Myös EU:n komissio sekä Yhdysvaltain ja Kanadan kilpailuviranomaiset ovat hyväksyneet sulautumisen. Sulautumislupa rekisteröidään kaupparekisteriin ja sulautuminen tulee voimaan Yhtiö hakee listautumista Helsingin Pörssin (HEX) päälistalle ja New Yorkin pörssiin (NYSE) siten, että kaupankäynti uuden yhtiön osakkeilla voi alkaa Tässä katsauksessa kuvataan Valmet-Rauma -konsernin rakennetta ja liiketoimintoja. Katsaukseen sisältyvä taloudellinen informaatio vuodelta 1998 on laadittu sulautuvien yhtiöiden keskeisten tilinpäätöstietojen yhdistelmänä (pro forma). Rauma Oyj Liikevaihto 1998 miljoonaa euroa miljoonaa markkaa Henkilöstön määrä Osakkeenomistajia, noin Valmet Oyj Liikevaihto 1998 miljoonaa euroa miljoonaa markkaa Henkilöstön määrä Osakkeenomistajia, noin Kombinaatiosulautuminen Valmet-Rauma Liikevaihto 1998 miljoonaa euroa miljoonaa markkaa Henkilöstön määrä Osakkeenomistajia, arviolta Valmet-Rauman muodostaminen 1

4 VALMET-RAUMA LYHYESTI Rauma Oyj:n ja Valmet Oyj:n sulautumisen tuloksena syntyy kansainvälisesti merkittävä teollisuuden prosessijärjestelmiin ja -automaatioon sekä koneiden kehittämiseen ja valmistamiseen erikoistunut yritys. Sulautuvien yhtiöiden liikevaihto (pro forma) oli vuonna 1998 noin 3,7 miljardia euroa (22 mrd. mk) ja liikevoitto 246 miljoonaa euroa (1,5 mrd. mk). Yhtiöillä oli yhteensä työntekijää. Valmet-Rauma muodostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta. Kuitu- ja paperiteknologian liiketoimintaryhmiä ovat Valmet paperikoneet (paperi-, kartonki- ja jatkojalostuskoneet), Sunds kuitutekniikka (kuitutekniikan laitteet ja prosessit) sekä näihin liittyvät Huoltopalvelut. Automaatio- ja säätöteknologian piiriin kuuluvat Valmet Automation (prosessiautomaatiojärjestelmät), Neles Controls (venttiilit ja virtauksen säätöjärjestelmät) sekä näitä täydentävät Huoltopalvelut. Koneteknologia sisältää neljä liiketoimintaryhmää: Timberjack metsäkoneet, Nordberg kivenmurskaus, Koneiden ja komponenttien valmistus (mm. teollisuusvaihteet ja hydraulimoottorit) sekä Valmet Automotive (henkilöautojen kokoonpano). Valmet-Rauma tulee olemaan johtava yritys kaikilla puukuitujen käsittelyyn liittyvillä alueilla metsäkoneista paperin jatkojalostuskoneisiin. Puukuitujen käsittelyssä yhtiön kilpailuetuna on asiakkaiden tuotantoprosessien ydinosien syvällinen tuntemus. Toinen keskeinen liiketoiminta- ja kasvualue on prosessiautomaatio ja virtauksensäätö. Valmet Automationin ja Neles Controlsin yhdistämisellä yhtiö voi saavuttaa vahvan aseman puunjalostus-, energia-, kemian- sekä öljy- ja kaasuteollisuuden automaatioratkaisujen toimittajana. Huolto- ja varaosatoiminta muodostaa Valmet-Rauman kolmannen tärkeän painopistealueen, jonka kasvun perustana on laaja toimitettu kone- ja laitekanta. Myös tuotantolinjojen modernisointi ja kunnossapito muodostaa selkeän kasvualueen. Valmet-Rauman toimituksista lähes kaksi kolmannesta menee metsäteollisuudelle. Muita merkittäviä asiakasteollisuuksia ovat rakennus- ja maanrakennusteollisuus, energia- ja prosessiteollisuus sekä kaivosteollisuus. Valmet-Rauma on maailmanlaajuinen yritys, jonka pro forma -liikevaihdosta 49 prosenttia tuli Euroopasta, 30 prosenttia Pohjois-Amerikasta ja 21 prosenttia muista maista vuonna Valmet-Raumalla on omaa tuotantoa 12 maassa, omia toimipisteitä 40 maassa sekä laaja jälleenmyyjä- ja edustajaverkosto Liikevaihto milj. e 400 Liikevoitto milj. e Valmet-Rauma lyhyesti

5 AVAINLUVUT Pro forma Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Mmk Liikevaihto Liikevoitto Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja Tilikauden tulos Saadut tilaukset Tilauskanta Investoinnit Tutkimus- ja kehitystoiminta Henkilöstön lukumäärä Oma pääoma Taseen loppusumma Gearing, % 6,8-1,8 15,5 14,6 14,6 Sijoitetun pääoman tuotto, % 19,0 22,6 23,0 16,1 16,1 Oman pääoman tuotto, % 21,9 23,3 22,5 15,8 15,8 Tulos/osake, euroa/markkaa 1,26 1,59 1,77 1,37 8,15 Osinko/osake, euroa/markkaa 0,33 0,47 0,55 (*) 0,59 3,50 (*) Oikaistu kaupantekokurssi , euroa/markkaa 10,82 14,21 12,85 11,43 67,98 Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa/markkaa (*) Valmetin ja Rauman hallitusten ehdotukset Liikevaihto markkina-alueittain 1998 Liikevaihto liiketoimintaalueittain 1998 Henkilöstö alueittain 1998 Suomi % Muut Pohjoismaat % Muu Eurooppa % Pohjois-Amerikka % Etelä-Amerikka % Aasia ja Tyynenmeren alue.. 15 % Muut maat % Kuitu- ja paperiteknologia.. 52 % Automaatio- ja säätöteknologia % Koneteknologia % Suomi % Muut Pohjoismaat % Muu Eurooppa % Pohjois-Amerikka % Etelä-Amerikka % Aasia ja Tyynenmeren alue.. 2 % Muut maat % Valmet-Rauma lyhyesti 3

6 JOHDON KATSAUS Useilla teollisuuden toimialoilla meneillään olevat rakenteelliset muutokset ovat johtamassa kohti yhä suurempia maailmanlaajuisia yrityksiä. Tämä kehitys on alkanut ja sen odotetaan kiihtyvän myös metsäteollisuudessa. Yhä useammin asiakasyritystemme tuotantoprosessit sisältävät koko ketjun sellun ja valittujen paperilajien valmistuksesta jatkojalostukseen. Tällöin myös kone- ja järjestelmätoimittajan tulee hallita kokonaisuus mahdollisimman laajasti, vaikka yksittäiset investoinnit ja kehittämistoimenpiteet kohdistuisivatkin prosessin osiin. Kattava tuote- ja palveluvalikoima sekä eri markkina-alueille ulottuva myynti- ja huoltoverkosto vahvistavat yhdistyvän Valmet-Rauman kilpailukykyä entisestään. Laadukkaaseen tuotekehitykseen perustuva johtava asema tärkeimmillä tuotealueilla ja suuren yrityksen voimavarat ovat myös tekijöitä, joita uskomme asiakkaidemme arvostavan heidän kehittäessään oman toimintansa tehokkuutta ja kannattavuutta. 4 Johdon katsaus

7 Metsä- ja muun prosessiteollisuuden kilpailukyvyn turvaamisessa ja parantamisessa kehittyneen teknologian soveltaminen on avainasemassa. Tavoitteenamme on läheinen ja pitkäjänteinen yhteistyö asiakkaidemme kanssa uusien tuotteiden ja tehokkaampien tuotantoprosessien kehittämisessä. Toisaalta voimme kohdistaa tutkimus- ja kehitystoiminnan tuloksia laajempaan sovelluskokonaisuuteen ja kasvavaan asiakaskuntaan. Vastaavasti asiakkaamme voivat keskittyä tuotteidensa markkinointiin ja jakeluun. Rauman ja Valmetin liiketoimintojen yhdistämisellä parannetaan myös uuden yrityksen kasvuedellytyksiä. Prosessiautomaatio ja virtauksensäätöteknologia muodostavat kokonaisuuden, jolla on entistä vahvempi asema puunjalostus-, energia-, kemian-, sekä öljy- ja kaasuteollisuuden laajojen automaatioratkaisujen toimittajana. Suuri yhteinen asennettu konekanta ja toisiaan osittain täydentävät huoltoverkostot vauhdittavat vakaan ja kannattavan huoltotoiminnan kasvua. Orgaanisen kasvun lisäksi uudella vahvalla yhtiöllä on myös hyvät lähtökohdat strategisiin yritysostoihin ja toimialajärjestelyihin. Sulautuvat yritykset ovat kyenneet säilyttämään hyvän kannattavuustason parin viime vuoden aikana vallinneesta vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta. Uskomme uudella yrityksellä olevan entistä paremmat edellytykset kannattavuuden ja kilpailukyvyn kehittämiseen kaikissa markkinaolosuhteissa. Toimintojen yhdistämisellä saavutettavien vuosittaisten synergiaetujen määräksi olemme alustavasti arvioineet noin 70 miljoonaa euroa, mikä toteutuisi täysimääräisesti vuodesta 2001 alkaen. Kustannuksia voidaan säästää yhdistämällä myynti-, huolto- ja jakeluverkostoja. Hankinnoissa ja komponenttivalmistuksessa syntyy volyymietuja niin oman valmistuksen kuin alihankintojenkin osalta. Myös hallinto- ja tukitoiminnoissa voidaan säästää sekä konsernitasolla että liiketoimintayksiköissä. Molempien yhtiöiden osakkeenomistajat ovat yksimielisesti hyväksyneet sulautumissuunnitelman. Nyt työskentelemme mahdollisimman tehokkaasti suunnitelman toimeenpanemiseksi ja asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi laatimalla yksityiskohtaisia toimenpideohjelmia sekä määrittelemällä tehtäväkokonaisuuksia ja vastuualueita. On ensiarvoisen tärkeää, että toimintamme jatkuu häiriöttömästi muutoksista huolimatta. Valmet-Rauma on erikoistunut koneiden, järjestelmien ja huoltopalvelujen toimittamiseen prosessiteollisuudelle sekä erilaisiin tuotannollisiin käyttökohteisiin. Merkittävin asiakasryhmämme on tällä hetkellä metsäteollisuus. Kehittynyt teknologia, kattava tuote- ja palveluvalikoima sekä asiakkaiden toiminnallisen tehokkuuden jatkuva parantaminen ovat keskeisiä tekijöitä Valmet- Rauman kilpailukykyiselle ja kannattavalle toiminnalle. Ympäristövaikutusten huomioon ottaminen ja kestävän kehityksen turvaaminen ovat niinikään tärkeä osa asiakkaille tarjottavaa palvelukokonaisuutta. Valmet-Rauman tavoitteena on olla vakiintuneilla toimialoillaan maailmanlaajuisesti johtava yritys. Osaamiselle haetaan jatkuvasti myös uusia sovelluskohteita teknologialtaan tai toimintatavaltaan lähellä olevista tuote- ja asiakasryhmistä, joissa on kokonaiskysyntään ja markkinaosuuteen perustuvia kasvumahdollisuuksia. Strategiamme perimmäisenä tavoitteena on luoda lisäarvoa Valmet-Rauman osakkeenomistajille hyvän sijoitetun pääoman tuoton ja hallitun kasvun kautta. Matti Sundberg Pääjohtaja Heikki Hakala Toimitusjohtaja Johdon katsaus 5

8 KUITU- JA PAPERITEKNOLOGIA Kuitu- ja paperiteknologia -liiketoiminta-alueessa yhdistyvät Valmetin mittava paperi-, paperinjalostus- ja jälkikäsittelykoneisiin liittyvä tietämys sekä Sunds Defibratorin vahva puukuidun jalostamisen osaaminen, jolloin muodostuu poikkeuksellisen laaja paperinvalmistuksen osaamiskokonaisuus. Yhdessä automaatio- ja säätöteknologiaan keskittyvän liiketoiminta-alueen kanssa se pystyy kehittämään alan parhaita prosessiratkaisuja eri puolilla maailmaa toimiville asiakkaille. Juhani Pakkala Viime vuosina sekä Rauma että Valmet ovat vahvistaneet asiakastukitoimintojaan. Aasialaiset asiakkaat ovat tuotantoa kasvattaessaan tilanneet ensisijaisesti uusia koneita, kun taas asiakkaat kypsillä Euroopan ja Pohjois-Amerikan markkinoilla ovat investoineet enemmän nykyisen konekannan tehokkuuden, tuotannon laadun ja ympäristöystävällisyyden parantamiseen. Näin koneiden modernisoinnit, huolto ja uudet innovatiiviset ratkaisut ovat muodostuneet hyvin tärkeiksi sekä Valmet paperikoneille että Sunds Defibratorille. Uusi kuitu- ja paperiteknologiaan keskittyvä liiketoiminta-alue kokoaa nämä toiminnot yhteen ja luo hyvät puitteet kehittää asiakaspalvelua edelleen. Valmetin paperikoneet ja Sunds Defibratorin kuitulinjat ovat tunnetusti edelläkävijöitä alallaan. Tavoitteenamme on synergiaetuja täysimääräisesti hyödyntäen pitää etumatkamme ja luoda voimaltaan ja toimintakyvyltään huipputason kokonaisuus. Paperi- ja kartonkikoneet Avainluvut 1998 Liikevaihto, milj. e Liikevoitto, milj. e Saadut tilaukset, milj. e Tilauskanta , milj. e Henkilöstön määrä Päätuotteet Paperi-, pehmopaperi- ja kartonkikoneet Paperinjalostusjärjestelmät Ilmajärjestelmät VALMET PAPERIKONEET Valmet paperikoneet on alansa johtava toimittaja maailmassa. Liiketoimintaryhmään kuuluvat paperi-, kartonki- ja pehmopaperikoneet, paperinjalostuskoneet, ilmajärjestelmät ja jatkojalostuskoneet. Valmet paperikoneiden toiminta perustuu maailmanlaajuiseen tuotantoverkostoon sekä tiimityöhön yli organisaatiorajojen. Liiketoimintaryhmän tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Ruotsissa, Italiassa, Isossa-Britanniassa, Yhdysvalloissa ja Kanadassa, joiden lisäksi ryhmällä on lisenssivalmistussopimus japanilaisen Sumitomon kanssa ja yhteisyritys Kiinassa. Valmet paperikoneilla on myynti- ja huoltoyhtiöitä kaikilla merkittävillä markkina-alueilla Euroopassa, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, Aasiassa ja Australiassa. PAPERI- JA KARTONKIKONEET Paperi- ja kartonkikoneet -liiketoimintaryhmän tuotteisiin ja palveluihin kuuluvat suuret ja keskisuuret paperi-, kartonki- ja pehmopaperikoneet, massankäsittelylaitteet sekä koneiden uusinnat, komponentit ja huolto. Ryhmään kuuluvat myös paperinjalostuskoneet, ilmajärjestelmät ja huoltopalvelut. Paperinjalostuskoneilla parannetaan paperin laatua ja painatusominaisuuksia sekä varmistetaan, että nämä ominaisuudet eivät kärsi paperirullien käsittelyssä. Ryhmään kuuluu paperin päällystyksessä, kiillottamisessa, paperirullien leikkaamisessa, pakkauksessa ja käsittelyssä tarvittavia koneita, laitteita ja järjestelmiä. Ilmajärjestelmien tuotteita käytetään paperinvalmistusprosessissa vedenpoistoon, koneen toiminnan varmistamiseen sekä energiankulutuksen, melun, pölyn ja kosteuden säätämiseen. Huoltopalveluihin kuuluvat asiakasprosessipalvelut, telat ja varaosat. Vuonna 1998 uusien koneiden myynnin osuus paperi- ja kartonkikoneiden liikevaihdosta oli noin 34 prosenttia. Uusintojen, jälkikäsittelyn ja ilmajärjestelmien osuus kasvoi lähes 44 prosenttiin. Huoltopalvelujen osuus oli noin 22 prosenttia. Uuden sukupolven paperikone tuotiin markkinoille Paperi- ja kartonkikoneiden merkittävin teknologiapanos syntyy omissa tutkimus- ja kehityskeskuksissa. Kesäkuussa 1998 markkinoille tuotiin uusi OptiConcept-paperinvalmistuslinja, joka sai erittäin hyvän vastaanoton asiakaskunnassa ympäri maailmaa. 6 Valmet paperikoneet

9 Valmet-paperikoneet Willamette Industries yhtiön hienopaperikone käynnistyi keväällä 1998 Hawesvillen tehtaalla. Valmetin toimittama paperikone oli merkittävimpiä uusien koneiden investointeja Yhdysvalloissa. Liikevaihto markkina-alueittain Suomi % Muut Pohjoismaat % Muu Eurooppa % Pohjois-Amerikka % Etelä-Amerikka % Aasia ja Tyynenmeren alue. 20 % Liikevaihto milj. e Liikevoitto milj. e Kuitu- ja vesiprosessien hallinta on noussut paperinvalmistuksen tärkeäksi osaprosessiksi. Yhdessä Raisio Chemicalsin kanssa perustettiin vuonna 1998 Valmet Flootek, jonka tuotteilla parannetaan paperinvalmistusprosessien vesitaloutta. Paperi- ja kartonkikoneiden maailmanlaajuinen markkinointi- ja huoltoverkosto kattaa kaikki tärkeimmät markkina-alueet. Aasian myyntiverkoston rakentamisen jälkeen painopiste on siirtynyt Etelä-Amerikkaan, jossa vuoden 1998 alussa toimintansa aloitti Brasilian myyntikonttori. Huoltotoimintojen kehittämiseen panostettiin strategisten suunnitelmien mukaisesti. Tammikuussa 1998 Thaimaassa avattiin uusi teknologia- ja huoltokeskus, joka on erikoistunut telojen huoltoon, modernisointiin ja pinnoitukseen. Kesäkuussa käynnistyi uusittu huoltokeskus Melbournessa, Australiassa. 14 uutta paperikonetta Sellu- ja paperitehtaiden käyttöaste oli koko vuoden korkea. Markkinasellun hinta kääntyi selvään laskuun sellukapasiteetin lisäännyttyä. Lyhytkuituisen sellun hinta laski erityisen selvästi. Myös paperin hintataso laski lievästi koko vuoden lähinnä tarjonnan lisäännyttyä Euroopan ja Pohjois-Amerikan markkinoilla Aasian heikon kysynnän vuoksi. Sellun- ja paperinvalmistajat ovat markkinoiden tasapainottamiseksi pyrkineet edelleen siirtämään investointipäätöksiään. Paperi- ja kartonkikonemarkkinat ovat kehittyneet odotusten mukaisesti. Aasian markkinoilla ainoastaan Kiinassa ja Japanissa on edelleen vireillä uusia koneprojekteja. Pohjois-Amerikassa investoinnit ovat edelleen pääasiassa koneiden uusintoja. Euroopassa on ollut yleisestä markkinakehityksestä poiketen suhteellisen runsaasti investointiprojekteja. Vuonna 1998 Valmetilta tilattiin yhdeksän uutta paperi- ja kartonkikonetta, joista kaksi Kiinaan, kaksi Saksaan, yksi Japaniin, yksi Italiaan, yksi Ranskaan ja yksi Turkkiin. Tilauksista kuusi oli pehmopaperikoneita, yksi hienopaperikone, yksi sanomalehtipaperikone ja yksi kipsikartonkia valmistava kone. Suurin tilatuista pehmopaperikoneista oli ruotsalaisen SCA-konsernin saksalaisen tytäryhtiön SCA Hygiene Paperin tilaus kokonaisesta tehtaasta. Painopaperikonetilaukset edustavat uutta OptiConceptsuunnittelua. Nanping Paper Kiinasta tilasi suuren sanomalehtipaperikoneen ja saksalainen Haindl Papier maailman suurimman LWC-koneen. Jälkimmäinen tulee olemaan myös maailman nopein paperikone, sillä se on suunniteltu toimimaan 2000 metrin minuuttinopeudella. Uusi aluevaltaus oli Takasago Paperin tilaama kipsikartonkikone, joka on ensimmäinen Valmetin kartonkikoneen tilaus Japaniin. Paperi- ja kartonkikoneiden liikevaihto pieneni 12 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja oli miljoonaa euroa (1 535 milj. e vuonna 1997). Epäyhtenäinen markkina- ja kuormitustilanne on heikentänyt ryhmän liikevoittoa, joka laski 20 prosenttia ja oli 96 miljoonaa euroa (120 milj. e). Uusia tilauksia saatiin yhteensä miljoonan euron arvosta (1 272 milj. e), mikä oli kolme prosenttia Valmet paperikoneet 7

10 KUITU- JA PAPERITEKNOLOGIA Jatkojalostuskoneet Avainluvut 1998 Liikevaihto, milj. e Liikevoitto, milj. e Saadut tilaukset, milj. e Tilauskanta , milj. e Henkilöstön määrä Päätuotteet Jatkojalostusleikkurit Tyhjömetallointilaitteet Syväpaino- ja fleksopainokoneet Auki- ja kiinnirullaimet Erikoispäällystys- ja laminointikoneet vähemmän kuin vuonna Tilauskannan arvo oli vuoden lopussa 788 miljoonaa euroa (962 milj. e) eli 18 prosenttia vähemmän kuin vuonna Paperi- ja kartonkikoneet -ryhmän palveluksessa oli vuoden lopussa henkilöä (8 318 henkilöä). Valmetin toimittamia kokonaisia paperi- ja kartonkikoneita käynnistyi vuoden aikana 14 eli kolme enemmän kuin edellisenä vuonna. Kahdeksan konetta aloitti painopaperin, yksi kartongin ja viisi pehmopaperin valmistuksen. Merkittävimmät käynnistykset olivat UPM- Kymmenen Rauman tehtaan LWC-paperikone, Norske Skog Golbeyn sanomalehtipaperikone Ranskassa, Riau Andalan Pulp and Paper -yhtiön hienopaperikone Indonesiassa, Willametten hienopaperikone Yhdysvalloissa, Stora-konsernin Port Hawkesburyn tehtaan SC-paperikone Kanadassa ja Shandong Chenmingin hienopaperikone Kiinassa. Huoltopalvelujen kysyntä jatkui vakaana. Telahuoltoverstaiden investoinnit Pohjois-Amerikassa, Thaimaassa ja Australiassa ovat antaneet mahdollisuuden solmia mittavia telahuoltosopimuksia. Huoltopalvelujen tuotevalikoimaa ja palveluvalmiuksia on kehitetty edelleen paperiteollisuuden prosessien ja laitteiden käytettävyys- ja tehokkuusvaatimusten mukaan. Paperikonehuoltotoimintojen arvioidaan kasvavan noin 15 prosenttia vuodessa. Vuonna 1998 huollon osuus paperi- ja kartonkikoneiden liikevaihdosta oli noin viidennes, mikä on vuositasolla 300 miljoonaa euroa eli noin 1,8 miljardia markkaa. Lähiajan näkymät Paperi- ja kartonkituotteiden kysynnän arvioidaan kasvavan vuonna 1999, joskin jonkin verran hitaammin kuin edellisenä vuonna. Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa on suunnitteilla joitakin paperikoneprojekteja, joiden ajoitus kuitenkin riippuu paperin hintatason kehityksestä. Aasiassa projekteja on vireillä etenkin Kiinassa. Vuonna 1999 liiketoiminnan painopisteen arvioidaan olevan koneiden uusinnoissa ja huollossa. JATKOJALOSTUSKONEET Jatkojalostuskoneita valmistavat italialainen Valmet Rotomec ja englantilainen Atlas Converting. Valmet Rotomec on erikoistunut pakkausteollisuuden syvä- ja fleksopainokoneisiin sekä erikoispäällystys- ja laminointikoneisiin. Rotomecin valmistamilla koneilla käsitellään erilaisia pakkausmateriaaleja, kuten paperia, kartonkia, alumiinia ja muovikalvoa. Rotomec tekee myös tapettien ja muiden sisustusmateriaalien valmistamiseen käytettäviä painokoneita. Atlas on erikoistunut pituus- ja arkkileikkureihin, rullaimiin, auki- ja kiinnirullauskoneisiin, automaattisiin saumauslaitteisiin sekä tyhjömetallointilaitteisiin, joilla kaikilla käsitellään mm. paperia, filmiä ja alumiinikalvoa. Atlas on maailman johtavia pituusleikkureiden valmistajia, jonka koneita käytetään pääasiassa filmi- ja pakkausteollisuudessa. Suuri kysyntä on lähes kaksinkertaistanut Atlaksen liikevaihdon viime vuosien aikana. Valmet on maailman suurimpia jatkojalostuskoneiden toimittajia ja alalla nähdään kiinnostavia kasvu- ja kehitysmahdollisuuksia. Vahva tuotekehitys takaa kilpailukyvyn Jatkojalostuskoneet-yksikkö on kehittänyt menestyksellisesti uuden sukupolven syväpainokoneita, jotka yhdessä kattavan fleksopainokonevalikoiman kanssa vahvistavat Valmetin asemaa jatkojalostuksen painokoneiden toimittajana. Onnistunutta kehitystyötä edustaa Rotomec R -syväpainokone, jota on toimitettu kahden viime vuoden aikana lähes 30 eri puolille maailmaa. Valmet Rotomec on myös toimittanut kaikkien aikojen nopeimman tarrapaperin päällystyslinjan keskieurooppalaiselle asiakkaalle. Atlas Convertingin arkkileikkuriliiketoiminta on käynnistynyt lupaavasti ja ensimmäiset laitteet on toimitettu Saksaan, Turkkiin ja Kiinaan. Pituusleikkureiden kilpailukykyä on pidetty yllä tuoteparannusten ja kehitystyön avulla, mikä on mahdollistanut muun muassa leikkausnopeuden noston. Valmet on kehittänyt uuden sukupolven tyhjömetallointilaitteet pääasiassa elintarviketeollisuudessa käytettävien muovikalvojen metallointiin. Tuotekehityksellä on vähennetty metalloinnissa tarvittavan alumiinin kulutusta ja alennettu samalla materiaalikustannuksia. Jatkojalostuskoneet on myös hankkinut oikeudet uuteen päällystysteknologiaan, jonka odotetaan lisäävän erikoispäällystyskoneiden myyntiä. 8 Valmet paperikoneet

11 Valmet-jatkojalostus Atlas Converting on erikoistunut jatkojalostusteollisuuden pituus- ja arkkileikkureiden valmistukseen. Leikkureilla käsitellään muun muassa paperia, filmiä ja alumiinikalvoa. Vuoden 1998 tapahtumat Jatkojalostuskoneiden liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 185 miljoonaa euroa (145 milj. e). Liikevaihdon kasvu johtui pääasiassa konserniin liitettyjen Atlas-yhtiöiden laskemisesta mukaan alkaen. Ryhmän liiketappio oli yhdeksän miljoonaa euroa (liikevoitto 1 milj. e). Tuloksen heikkeneminen johtui pienemmistä toimitusmääristä, kiristyneestä kilpailusta sekä punnan vahvasta arvosta. Henkilöstön määrä oli vuoden lopussa 961 (1009). Jatkojalostuskoneet sai uusia tilauksia 152 miljoonan euron arvosta (137 milj. e). Kasvua heikensi vähäinen kysyntä Aasian markkinoilla. Jatkojalostuskoneet on menestynyt kohtuullisen hyvin vaikeilla markkinoilla hyvien tuotteidensa ja tehokkaan tuotantonsa ansiosta. Jatkojalostuskoneiden tilauskanta oli vuoden lopussa 68 miljoonaa euroa (105 milj. e). Jatkojalostuskoneiden valmistamien arkkileikkureiden tilauskanta pysyi hyvänä, mutta pituusleikkureiden kysyntä oli heikompi. Sen sijaan painokoneiden toimitusmäärät ja markkinaosuudet ovat kasvaneet jatkuvasti onnistuneen tuotekehitystyön seurauksena. Lähiajan näkymät Markkinatilanne jatkuu kireänä myös vuonna 1999, vaikka tuoteparannukset ovatkin tuottaneet tulosta. Erityisesti Aasiassa on nähtävissä merkkejä kohentuneesta kysynnästä. Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa jatkojalostuskoneiden tilauskanta on kuitenkin tyydyttävä. Kannattavuuden parantamiseksi on käynnistetty kustannuksia vähentäviä toimenpiteitä. SUNDS KUITUTEKNIIKKA Sunds Defibrator on maailman johtavia puukuitujen jalostamiseen tarkoitettujen laitteiden ja prosessien toimittajia. Sunds Defibrator kehittää ja suunnittelee laitteita ja prosesseja kemialliseen, mekaaniseen ja kiertokuitupohjaiseen massanvalmistukseen sekä puunkäsittelyyn ja kuitulevyjen valmistukseen. Kaksi kolmasosaa toimituksista menee sellu- ja paperiteollisuudelle ja yksi kolmasosa kuitulevyteollisuudelle. Vara- ja kulutusosien sekä huoltopalvelujen myynti on vakaa ja kasvava osa liiketoimintaa. Sunds Defibrator valmistaa koneidensa ja laitteidensa tärkeimmät komponentit itse ja teettää loput alihankintana. Ydinkomponentteja valmistetaan Sundsvallissa, Ruotsissa ja Valkeakoskella, Suomessa. Tämän lisäksi kulutusosia kuten jauhinteriä tehdään Suomessa, Ruotsissa ja Japanissa. Tutkimus- ja tuotekehityskeskus sijaitsee Sundsvallissa. Sunds Defibrator käyttää alihankkijoina myös Valmet-Rauman koneiden ja komponenttien valmistus -liiketoimintaryhmän Porin ja Loviisan konepajoja. Vara- ja kulutusosia sekä huoltopalveluja tarjoavat asiakaspalvelukeskukset sijaitsevat Suomessa, Ruotsissa ja Kanadassa. Tuotteet myydään myyntiyhtiöiden, joita on 38 maassa, ja paikallisten edustajien muodostaman myyntiverkoston kautta. Kuitutekniikkaryhmä on organisoitu kolmeen päädivisioonaan Sunds kuitutekniikka -liiketoimintaryhmä on jaettu kolmeen divisioonaan: kemialliseen Sunds kuitutekniikka 9

12 KUITU- JA PAPERITEKNOLOGIA Sunds kuitutekniikka Avainluvut 1998 Liikevaihto, milj. e Liikevoitto, milj. e Saadut tilaukset, milj. e Tilauskanta , milj. e Henkilöstön määrä Päätuotteet Puunkäsittelytekniikka Kemiallinen massatekniikka Mekaaninen massatekniikka Kiertokuitutekniikka Massankäsittelytekniikka Massan kuivaus- ja paalaustekniikka Kuitulevytekniikka Lastulevytekniikka massatekniikkaan, joka kattaa täydelliset puunkäsittelylinjat ja laitteet massan kuivaukseen ja paalaukseen sekä mekaaniseen massatekniikkaan ja kuitulevytekniikkaan. Kemiallinen massanvalmistus Kemiallisen massan valmistuksessa puuhakkeesta irrotetaan kemiallisesti paperinvalmistukseen soveltuvat puukuidut. Kemiallista massaa käytetään korkealaatuisten painopapereiden valmistukseen muun muassa sen vahvuuden, väriominaisuuksien ja hyvien painatusominaisuuksien vuoksi. Sunds Defibrator toimittaa kaikkia kemiallisen massan valmistuksessa tarvittavia laitteita sekä erikseen että kokonaisina kuitulinjoina. Sunds Defibrator on johtava eräkeittomenetelmän laitteiden toimittaja. Laatuominaisuuksilla ja prosessin joustavuudella mitattuna SuperBatch on tällä hetkellä tehokkain massan eräkeittomenetelmä. Kemiallisen massanvalmistuksen laitteet ja prosessit, jotka sisältävät puunkäsittelyn, massan kuivauksen ja paalauksen, muodostivat noin 50 prosenttia Sunds Defibratorin liikevaihdosta. Mekaaninen massanvalmistus Mekaanisen massan valmistuksessa puuhake muutetaan kuiduiksi mekaanisesti hiertämällä tai jauhamalla. Mekaaninen massanvalmistus kuluttaa runsaasti energiaa ja vaatii raaka-aineeksi mieluiten pitkäkuituista puuta, esimerkiksi kuusta tai mäntyä. Mekaanisesti valmistettua massaa käytetään lähinnä sanoma- ja aikakausilehtipaperin sekä joidenkin kartonkilaatujen valmistukseen. Sunds Defibrator on johtava kuumahierremassan (TMP), kemihierremassan (CTMP) ja kemimekaanisen massan (CMP) laitteiden ja prosessien toimittaja. Oleellinen osa mekaanisen massan valmistusta on jauhinterien valmistus ja kehitys. Jauhinterät vaikuttavat merkittävästi prosessin lopputuloksen laatuun ja energian kulutukseen. Mekaanisen massanvalmistuksen laitteet ja prosessit muodostivat noin 33 prosenttia liikevaihdosta. Sunds Defibrator toimittaa laitteita myös kiertokuitupohjaisen massan valmistukseen, jossa jätepaperista kerätään käyttökelpoinen kuitu poistamalla paperista muste ja ylimääräiset kuituainekset. Kiertokuitutekniikkaan perustuva massanvalmistus on tasaisesti kasvava liiketoiminnan alue. Levyteollisuus Levyteollisuusdivisioona toimittaa kuitulevyn, pääasiassa MDF-levyn (medium density fiberboard), lastulevyn sekä OSB-levyn (oriented strand board) valmistukseen tarkoitettuja tehtaita ja laitteita. Sunds Defibrator on maailman johtavia MDF-tuotantolaitosten toimittajia. Levyjä käytetään lähinnä rakennus- ja huonekaluteollisuudessa. Levyteollisuus muodosti noin 17 prosenttia Sunds kuitutekniikkaryhmän liikevaihdosta. Tuotekehitys tähtää kokonaisvaltaiseen teknologiseen paremmuuteen Sunds Defibratorin tutkimus- ja tuotekehitys keskittyy asiakkaan prosessien tuottavuuden lisäämiseen, ympäristövaikutusten pienentämiseen ja lopputuotteiden laadun parantamiseen. Viimeisimpiä kehitysprojekteja ovat valkaistun kemiallisen massan tuotantoon kehitetty Twin- Roll-kuitulinja, aiempaa vähemmän energiaa kuluttava mekaanisen massan Thermopulp - valmistusmenetelmä ja uusi MDF-levyjen valmistusmenetelmä, joka pienentää tuotantokustannuksia ja parantaa tuotteiden laatua. Laiteuusinnat ja hyvä huoltopalvelujen kysyntä leimasivat vuotta 1998 Selluteollisuus investoi vuonna 1998 etupäässä prosessien tuottavuuteen ja ympäristövaikutusten vähentämiseen. Mittavia uusinvestointeja ei käynnistetty. Kuitutekniikan laitteiden ja tuotantolaitosten kysyntä oli vaimeaa. Tärkeiden Kaakkois-Aasian markkinoiden laman vaikutukset näkyivät läpi vuoden. Joitakin uusia projekteja oli vireillä lähinnä Etelä- Amerikassa ja Euroopassa. Sellutehtaiden melko korkeat käyntiasteet pitivät kuitenkin korvaus- ja uusintainvestointien sekä varaosien ja huoltopalvelujen kysynnän hyvänä. Kuitulevyteollisuuden laitteiden ja prosessien kysyntä oli edelleen vähäistä. Sunds Defibratorin liikevaihto vuonna 1998 laski 27 prosenttia 408 miljoonaan euroon (557 milj. e). Liikevaihdon lasku johtui lähinnä isojen projektitoimitusten vähäisyydestä, sillä olemassa olevien tehtaiden tuotantoprosessin osia uusittiin edelleen sekä varaosia ja huoltopalveluja myytiin hyvin. Alkuvuoden aikana toimitettiin viimeiset erät vuonna 1997 saadusta mittavasta Kaakkois-Aasian projektitilauksesta Musin sellutehtaaseen. Pääosa vuoden toimituksista muodostui useista pienemmistä laitetoimituksista Eurooppaan ja Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan. Liikevoitto oli 24 miljoonaa euroa (31 milj. e). 10 Sunds kuitutekniikka

M etso L i n k i n g I n n ova t i o n s Yhtiökokous Metso Oyj:n taloudelliset julkaisut vuonna 2001 Taloudellisten katsausten tilaaminen

M etso L i n k i n g I n n ova t i o n s Yhtiökokous Metso Oyj:n taloudelliset julkaisut vuonna 2001 Taloudellisten katsausten tilaaminen Linking Innovations Vuosikertomus 2000 Tietoja osakkeenomistajille Yhtiökokous Metso Oyj:n vuoden 2001 varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona, 28.3.2001 klo 12.00 Marina Congress Centerissä, osoite

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2007 GLASTON OYJ ABP

VUOSIKERTOMUS 2007 GLASTON OYJ ABP VUOSIKERTOMUS 2007 GLASTON OYJ ABP SISÄLTÖ Glaston lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Vuosi 2007 lyhyesti 8 Toiminta-ajatus ja liiketoimintastrategia 10 Case: One-Stop-Partner -konsepti 11 Liiketoimintaympäristö

Lisätiedot

myös tulevaisuudessa.

myös tulevaisuudessa. Vuosikertomus 22 KONE on kasvanut globaaliksi suuryritykseksi 196-luvulla aloitetun, yritysostoihin perustuvan kansainvälistymisstrategian ja vahvan orgaanisen kasvun ansiosta. Vuonna 22 kasvu-uralla otettiin

Lisätiedot

WE LEAD. WE LEARN. VUOSIKERTOMUS 2003

WE LEAD. WE LEARN. VUOSIKERTOMUS 2003 WE LEAD. WE LEARN. VUOSIKERTOMUS 2003 TALOUDELLISET TIEDOTTEET 2004 UPM-Kymmene Oyj julkaisee tilikaudella 2004 seuraavat taloudelliset tiedotteet suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi: 29.1.2004 tilinpäätöstiedote

Lisätiedot

U P M - K y m m e n e. Vu o s i k e r t o m u s. UPM-Kymmene

U P M - K y m m e n e. Vu o s i k e r t o m u s. UPM-Kymmene U P M - K y m m e n e V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 1 UPM-Kymmene Vu o s i k e r t o m u s 2001 UPM-Kymmene Oyj Eteläesplanadi 2 PL 380 00101 Helsinki Puh. 0204 15 111 Faksi 0204 15 110 http://www.upm-kymmene.com

Lisätiedot

2008 VUOSIKERTOMUS GlaSTOn OYJ abp

2008 VUOSIKERTOMUS GlaSTOn OYJ abp 2008 VUOSIKERTOMUS Glaston OYJ ABP 2 GLASTON OYJ ABP SISÄLTÖ Glaston lyhyesti 4 Vuosi 2008 lyhyesti 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Liiketoimintastrategia 10 Toimintaympäristö 12 Liiketoiminta-alueet Pre-processing

Lisätiedot

Pekka Lundmark, toimitusjohtaja

Pekka Lundmark, toimitusjohtaja Pekka Lundmark, toimitusjohtaja Vuosikertomus 2009 Lifting Businesses Konecranes on alansa uudistaja, dynaaminen nostolaitekonserni. Olemme sitoutuneet toimittamaan asiakkaillemme ylivertaisia tuotteita

Lisätiedot

UPM-KYMMENE VUOSIKERTOMUS 2000 UPM-KYMMENE VUOSIKERTOMUS 2000

UPM-KYMMENE VUOSIKERTOMUS 2000 UPM-KYMMENE VUOSIKERTOMUS 2000 UPM-KYMMENE VUOSIKERTOMUS 2000 UPM-KYMMENE VUOSIKERTOMUS 2000 Tietoja osakkeenomistajille Varsinainen yhtiökokous UPM-Kymmene Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 22.3.2001 klo 13.30 Finlandia-talossa,

Lisätiedot

Vuosikertomus 2007-2008

Vuosikertomus 2007-2008 Vuosikertomus 2007-2008 Vaahto Group -konserni Sisältö Tietoja osakkeenomistajille 2 Tilikausi lyhyesti 3 Vaahto Group -konserni 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Pulp & Paper Machinery 8 Process Machinery

Lisätiedot

Yhä enemmän. markkinoilla. Vuosikertomus

Yhä enemmän. markkinoilla. Vuosikertomus Yhä enemmän kehittyvillä markkinoilla Vuosikertomus 2012 Konecranes on alansa uudistaja, dynaaminen nostolaitekonserni. Olemme sitoutuneet toimittamaan asiakkaillemme ylivertaisia tuotteita ja palveluita,

Lisätiedot

Tietoa osakkeenomistajille

Tietoa osakkeenomistajille VUOSIKERTOMUS 2007 Sisältö Tietoa osakkeenomistajille 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Raute lyhyesti 4 Vuosi 2007 6 Strategia 8 Toimintaympäristö 11 Liiketoimintakatsaus 13 Tuotekehitys 16 Henkilöstö 18 Ympäristö

Lisätiedot

2006 Raute Oyj, V Vuosikertomus uosikertomus 2006 Raute Oyj PL 69 (Rautetie 2), 15551 Nastola Puh. (03) 829 11, fax (03) 829 3200 www.raute.

2006 Raute Oyj, V Vuosikertomus uosikertomus 2006 Raute Oyj PL 69 (Rautetie 2), 15551 Nastola Puh. (03) 829 11, fax (03) 829 3200 www.raute. 2006 Vuosikertomus Sisältö Tietoa osakkeenomistajille 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Raute lyhyesti 4 Vuosi 2006 5 Tuotteet ja palvelut 6 Markkinakatsaus 8 Strategia 10 Strategiakatsaus vuoteen 2006 13 Liiketoimintakatsaus

Lisätiedot

TALOUDELLISET TIEDOTTEET 2005 PÖRSSIT YRITYSVASTUU

TALOUDELLISET TIEDOTTEET 2005 PÖRSSIT YRITYSVASTUU VUOSIKERTOMUS 2004 TALOUDELLISET TIEDOTTEET 2005 UPM-Kymmene Oyj julkaisee tilikaudella 2005 seuraavat taloudelliset tiedotteet suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi: 1.2.2005 tilinpäätöstiedote vuodelta

Lisätiedot

PONSSE Oyj VUOSIKERTOMUS 2008. www.ponsse.com

PONSSE Oyj VUOSIKERTOMUS 2008. www.ponsse.com PONSSE Oyj VUOSIKERTOMUS 2008 www.ponsse.com PONSSE LyHyESTI Ponsse Oyj on myynti-, huolto-, teknologiaja teollinen yhtiö, joka on sitoutunut luomaan asiakkailleen menestystä ja haluaa olla johtavassa

Lisätiedot

UPM VUOSIKER TOMUS 2006

UPM VUOSIKER TOMUS 2006 Vuosikertomus 2006 Sisältö Varsinainen yhtiökokous UPM-Kymmene Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 27.3.2007 klo 14.30 Helsingin Messukeskuksessa, osoite Messuaukio 1, 00520 Helsinki. Tarkemmat

Lisätiedot

kannattavia ratkaisuja raute 2012

kannattavia ratkaisuja raute 2012 kannattavia ratkaisuja raute 2012 raute osana puunjalostuksen arvoketjua raute palvelee puutuotetoimialaa maailmanlaajuisesti ja on osa puunjalostuksen arvoketjua. Raute tuo lisäarvoa asiakkaidensa liiketoimintaan

Lisätiedot

vuosikertomus pelisäännöt

vuosikertomus pelisäännöt vuosikertomus 2011 pelisäännöt uusiksi Konecranes on alansa uudistaja, dynaaminen nostolaitekonserni. Olemme sitoutuneet toimittamaan asiakkaillemme ylivertaisia tuotteita ja palveluita, joiden laatu,

Lisätiedot

Muutoksen ja sopeutumisen vuosi

Muutoksen ja sopeutumisen vuosi Muutoksen ja sopeutumisen vuosi Raute 2009 VUOSIKERTOMUS 2009 Sopeutumista seuraa kasvu. Visio Rauten visio on olla maailmanlaajuisesti alansa johtava teknologian ja palvelujen toimittaja. Missio Raute

Lisätiedot

Ahlstrom Oyj PL 329, Eteläesplanadi 14 00101 Helsinki Puh. 010 8880 Fax 010 888 4709 www.ahlstrom.com Vuosikertomus 2001

Ahlstrom Oyj PL 329, Eteläesplanadi 14 00101 Helsinki Puh. 010 8880 Fax 010 888 4709 www.ahlstrom.com Vuosikertomus 2001 Vuosikertomus 2001 Taloudellinen tulos lyhyesti Me 2/II 2001 2001 pro forma 2000 pro forma Liikevaihto 928 2 050 2 057 Liikevoitto ennen kertaluontoisia eriä 26 48 71 Kertaluontoiset erät 25 29 23 Liikevoitto

Lisätiedot

KONE 2000. 1 Sisällysluettelo. Toimintaympäristö. 6 Toimintaympäristö. Tilinpäätös. 26 Konsernitase. 37 Optio-ohjelma

KONE 2000. 1 Sisällysluettelo. Toimintaympäristö. 6 Toimintaympäristö. Tilinpäätös. 26 Konsernitase. 37 Optio-ohjelma Vuosikertomus 2000 KONE 2000 1 Sisällysluettelo 2 KONE vuonna 2000 4 Osakkeenomistajillemme Toimintaympäristö 6 Toimintaympäristö 7 KONE vahva globaali osaaja 9 KONEen kasvualueet 11 Markkinakatsaus 13

Lisätiedot

KONE tukee kestävään kehitykseen perustuvaa kaupunkiasumista tarjoamalla turvallisia, luotettavia ja ympäristön huomioon ottavia tuotteita ja

KONE tukee kestävään kehitykseen perustuvaa kaupunkiasumista tarjoamalla turvallisia, luotettavia ja ympäristön huomioon ottavia tuotteita ja Vuosikertomus 2001 KONE tukee kestävään kehitykseen perustuvaa kaupunkiasumista tarjoamalla turvallisia, luotettavia ja ympäristön huomioon ottavia tuotteita ja palveluja, jotka helpottavat ihmisten liikkumista.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS2009. Outotec Oyj 5

VUOSIKERTOMUS2009. Outotec Oyj 5 VUOSIKERTOMUS2009 Outotec Oyj 5 SISÄLTÖ VUOSIKATSAUS 2009 Vuosi 2009 lyhyesti 1 Vuosikooste 2009 2 Teknologia- ja palvelutarjonta 4 Strategia 6 Toimitusjohtajien haastattelu 8 Markkinakatsaus 11 Minerals

Lisätiedot

UPM VUOSIKERTOMUS 2005. Vuosikertomus 2005

UPM VUOSIKERTOMUS 2005. Vuosikertomus 2005 UPM VUOSIKERTOMUS 2005 Vuosikertomus 2005 Vuoden 2005 tapahtumia UPM:n Changshun tehtaan toinen paperikone käynnistettiin onnistuneesti Kiinassa. Paperi- ja sellutehtaat olivat Suomessa pysähdyksissä työ

Lisätiedot

Hallinto ja organisaatio Raisio Yhtymän hallinto... 44 Hallintoneuvosto... 46 Hallitus... 47 Johto ja organisaatio... 48

Hallinto ja organisaatio Raisio Yhtymän hallinto... 44 Hallintoneuvosto... 46 Hallitus... 47 Johto ja organisaatio... 48 Vuosikertomus 2000 SISÄLTÖ Tietoja osakkeenomistajille... 3 Raisio Yhtymä... 3 Vuosi 2000 lyhyesti... 4 Liiketoiminta-alueet kertomusvuonna... 5 Pääjohtajan katsaus... 6 Strategia ja rakenne... 8 Tulosraportointi

Lisätiedot

Saavutusten vuosi. Vuosikertomus 2000

Saavutusten vuosi. Vuosikertomus 2000 Saavutusten vuosi Vuosikertomus 2000 SISÄLTÖ Vuosi 2000 lyhyesti 1 KCI Konecranes konserni 2 Toimitusjohtajan kirje 4 Henkilöstö 6 Tutkimus ja tuotekehitys 8 Kunnossapitopalvelut 10 Standardinostolaitteet

Lisätiedot

Cargotecin vuoden 2005 katsaus

Cargotecin vuoden 2005 katsaus Cargotecin vuoden 2005 katsaus Cargotec Oyj muodostui Kone Oyj:n jakautumisessa 1. kesäkuuta 2005, jolloin se myös listautui Helsingin Pörssiin. Cargotecin vuoden 2005 katsaus Cargotecin vuoden 2005 pro

Lisätiedot

Kasvu jatkui vuonna 2012

Kasvu jatkui vuonna 2012 Metso 2012 Sisällys Toimitusjohtajalta...2 Strategiakatsaus... 4 Metso 2012...6 Kestävä kehitys...8 Asiakasteollisuudet...10 Metson liiketoiminnat...12 Kaivos ja maarakennus...14 Automaatio...16 Massa,

Lisätiedot

Jatkuvien toimintojen investoinnit Milj. 174 414 Sijoitettu pääoma 31.12. Milj. 3 599 4 941 Sijoitetun pääoman tuotto % 1,9 9,6

Jatkuvien toimintojen investoinnit Milj. 174 414 Sijoitettu pääoma 31.12. Milj. 3 599 4 941 Sijoitetun pääoman tuotto % 1,9 9,6 Vuosikertomus 2005 Tunnusluvut 2005 2005 2004 Liikevaihto Milj. 5 552 5 122 Liikevoitto Milj. 83 436 Liikevoittoon sisältyvät kertaluonteiset erät Milj. 129 19 Voitto ennen veroja Milj. 22 440 Jatkuvien

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2012

Tilinpäätöstiedote 2012 Tilinpäätöstiedote 2012 Metson tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2012 Kasvu jatkui ja tulos parani vuonna 2012 Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna,

Lisätiedot

Virtaviivaistettujen työskentelytapojen ja uudistettujen tietojärjestelmien ansiosta olemme nyt paremmin verkottunut organisaatio

Virtaviivaistettujen työskentelytapojen ja uudistettujen tietojärjestelmien ansiosta olemme nyt paremmin verkottunut organisaatio SISÄLTÖ 2 Konecranes lyhyesti 4 Vuosi 2014 lyhyesti 6 Teema: Verkottunut. Tulevaisuus. Kaikkialla. 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Hallituksen puheenjohtajan tervehdys 12 Yhtiön kulmakivet 14 Toimintaympäristö

Lisätiedot