HUS-Kiinteistöt Oy lyhyesti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HUS-Kiinteistöt Oy lyhyesti"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS

2 HUS-Kiinteistöt Oy lyhyesti Meilahden tornisairaalan peruskorjaus vastaanotettiin loppuvuodesta 214. Tornisairaalan suunnitteluratkaisuilla pienennetään merkittävästi energiankulutusta, samalla kun vuonna 1965 valmistuneen vuodeosaston olosuhteet nostettiin nykyvaatimusten mukaiselle korkealle tasolle. HUS-Kiinteistöt Oy on kuntayhtymän omistama voittoa tavoittelematon tytäryhtiö, joka vastaa HUS:n hankintayksikkönä sopimuksen mukaisten HUS:n kiinteistöjen ylläpidon, rakennuttamisen sekä turva- ja tilapalveluiden tuottamisesta. Arvomme Asiakastyytyväisyys Ammattitaito Kustannustehokkuus Ympäristövastuu HUS-Kiinteistöt Oy tuottaa ja ostaa omistajansa tarpeiden mukaisia erikoisosaamista vaativia sairaalakiinteistötoimen palveluja. Palveluiden tuottamisessa, ostamisessa ja yhteistyökumppaneiden valinnassa korostuu omistajalle, asiakkaille ja ympäristölle saavutettava kokonaishyöty. HUS-Kiinteistöt Oy on sairaalakiinteistötoimen osaamiskeskus, jonka strategisina päämäärinä ovat palveluun tyytyväiset asiakkaat ja omistaja, sairaalatoiminnan häiriöttömyys, kilpailukykyiset palveluprosessit ja vetovoimaisuus työpaikkana. Yhtiön erikoisosaamisen taustalla on monivuotinen kokemus ja ymmärrys häiriöttömän sairaalatoiminnan erityishaasteista. Käytössä olevan tilaaja tuottaja-mallin mukaisesti yhtiö vastaa kokonaisvaltaisten palvelujen laadusta sekä omistajalle, tilaajalle että loppukäyttäjälle. Yhtiön visiona on toimia sairaalakiinteistönpidon parhaana ja kilpailukykyisenä yhteistyökumppanina, tuottaen asiakkaiden tarvitsemat kiinteistöpalvelut. Maan johtavana sairaalakiinteistöpalvelujen tuottajana HUS-Kiinteistöt Oy toimii asiakaskeskeisesti, kilpailukykyisesti, kustannustehokkaasti ja ympäristövastuullisesti sekä kehittää pitkäjänteisesti henkilöstöään ja toimintaansa. 2 HUS-KIINTEISTÖT OY VUOSIKERTOMUS 214

3 214 4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus SISÄLTÖ Kestävää menestystä 6 Toimitusjohtajan katsaus Osaaminen ja tehokkuus luovat edellytyksiä kestävälle kasvulle 8 26 hanketta Uudenmaan hyväksi 1 Kustannukset kohtuullisiksi resurssien optimoinnilla 12 Rakennuttamispalvelut Moderni sairaalarakentaminen lisää energia- ja kustannustehokkuutta 14 Kiinteistöpalvelut Kustannustehokasta ja kehittyvää palvelua 16 Kunnossapitopalvelut Toimivampi sairaalaympäristö proaktiivisella kunnossapidolla 18 Turvapalvelut Käytännön kehittämistyöllä kohti edistyksellistä turvallisuuskulttuuria 2 Asuntopalvelut Laadukkaat asunnot ovat HUS:n rekrytoinnin vetovoiman tekijä 22 Hallitus ja organisaatio 23 Resumé 24 Tilinpäätös 3

4 Hallituksen puheenjohtajalta KESTÄVÄÄ MENESTYSTÄ HUS-Kiinteistöt Oy:n menestyksekäs tarina jatkui kertomusvuonna. Oman erikoisalaosaamisensa kautta yhtiö on kyennyt lisäämään häiriöttömän sairaalatoiminnan edellytyksiä merkittävästi. 133 M Yhtiö palautti HUS:lle 1,2 miljoonaa euroa Yhtiö on vuosien varrella nostanut säännönmukaisesti tuottavuuttaan ja lähes poikkeuksetta palauttanut omistajalleen ylijäämää. Niin tapahtui myös vuonna 214, jolloin HUS:lle palautettiin ennätykselliset 1,2 M. Samalla tyytyväisyys yhtiöön niin asiakkaiden kuin henkilöstönkin keskuudessa pysyi korkealla tasolla. Vaikka HUS-Kiinteistöjen menestys on jatkunut jo pitkään, ei positiivinen kehitys ole itsestäänselvyys. Sen luomiseen tarvitaan vahvaa erikoisalaosaamista ja tavoitteellista näkemyksellisyyttä. Noin 2 uutta työsuhdeasuntoa lähivuosina Toimintavuoden aikana yhtiö vei menestyksekkäästi eteenpäin HUS:n hallituksen sille tammikuussa vastuuttamaa työsuhdeasuntojen lisäämiseen tähtäävää selvitystä. Projektin seurauksena lähivuosina valmistuvat noin 2 palvelussuhdeasuntoa lisäävät merkittävästi HUS:n vetovoimaa työnantajana ja tukevat uusien osaajien rekrytointia erityisesti HYKS-alueella. LIIKEVAIHTO (M ) HUS-KIINTEISTÖT OY VUOSIKERTOMUS 214

5 Potilastorni valmistui Meilahden potilastornin peruskorjaus valmistui asiantuntevan projektinhallinnan avulla kutakuinkin kustannusarviossaan ja aikataulussaan. Lähitulevaisuudessa tulisi keskittyä HUS:n rakennuskannan tilan selvittämiseen ja niiden pohjalta panostaa välttämättömiin peruskorjauksiin tarvittavan uudisrakentamisen ohella. Sairaalahenkilöstön ja potilaiden turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää. Siksi Meilahden Turvakeskushankkeesta kaivataan pikaista päätöstä. Sairaalaturvallisuus suuressa roolissa Sairaaloiden toimintaedellytysten kannalta sekä henkilöstön että potilaiden turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää. Meilahden kasvavien potilas- ja asiakasmäärien sekä laajenevan sairaala-alueen myötä turvapalveluiden rooli korostuu. Sairaalaturvallisuutta ei voida taata vanhaan tekniikkaan perustuvilla ja ajastaan jälkeen jääneillä järjestelmillä, vaan tehokkaaseen toimintaan tarvitaan nykytilannetta palvelevia teknisiä ratkaisuja. Muun muassa näitä syistä Meilahden Turvakeskushankkeen lykkääntyminen varojen jäätyä myöntämättä oli takaisku. Nyt kaivataankin pikaisesti päätöstä Turvakeskuksen peruskorjauksesta ja alueen turvatoiminnan saattamisesta ajan tasalle. Hallituksen puheenjohtaja Reijo Vuorento 5

6 Toimitusjohtajalta Meilahden tornisairaalan sydänkirurginen teho-osasto. OSAAMINEN & TEHOKKUUS LUOVAT EDELLYTYKSIÄ KESTÄVÄLLE KASVULLE Toimintavuoden 214 aikana saavutettiin monia merkityksellisiä virstanpylväitä: HUS:n historian suurin rakennushanke valmistui, tietoteknisiä järjestelmiä kehitettiin ja yhtiön kustannustehokkuudesta saatiin kiistatonta tutkimustietoa. Läpivietyjen hankkeiden ohella HUS-Kiinteistöt Oy panosti vahvasti HUS:n palvelussuhdeasuntotarjonnan parantamiseen Helsingin alueella. Yhtiön tekemään selvitykseen pohjautuen HUS:n hallitus teki tammikuussa 214 päätöksen henkilöstöasuntojen lisäämisestä. Päätöksen seurauksena yhtiö aloitti ripeästi toimet suunnitelmien tarkentamiseksi ja realisoimiseksi. Tammikuun lopulla yhtiö perusti asiantuntijoista koostuvan asuntoseurantaryhmän, jonka tehtävänä on edistää erityisesti asuntotonttien saamista. Elokuussa HUS saikin Helsingin kaupungilta tonttivarauksen asuinkerrostalolle Jätkäsaaresta. Suunnitelmien mukaan loppuvuodesta 216 valmistuvaan kohteeseen on tarkoitus toteuttaa noin sata uutta asuntoa, joista suurin osa tulee olemaan yksiöitä ja kaksioita. 6 HUS-KIINTEISTÖT OY VUOSIKERTOMUS 214

7 Jätkäsaaren talon lisäksi noin sadan uuden asunnon täydennysrakentamiskohteen kaavoitusta valmisteltiin ja Tukholmankadulla sijaitsevan, lähivuosina vapautuvan ammattikorkeakoulurakennuksen mahdollista hyödyntämistä asumiseen ja potilaskotikäyttöön ideoitiin alustavasti. Toinen vuoden merkittävimmistä tapahtumista oli Meilahden potilastornin peruskorjaushankkeen valmistuminen. HUS:n historian suurimman rakennushankkeen myötä uudistettu 18-kerroksinen sairaalarakennus toimii hyvänä esimerkkinä rakennuttamisen vaikutuksista käytönaikaiseen energiatehokkuuteen: uusi kaksoisjulkisivurakenne, seinien lämmöneristyksen uusiminen, katolle asennetut aurinkokeräimet sekä esimerkiksi kallioon varastoituneen maaenergian hyödyntäminen ovat vain osa rakennushankkeessa toteutetuista tehostamistoimista. Hankkeen suunnitteluvaiheessa tornisairaalasta luotiin tietomalli, jota hyödynnettiin nykyaikaisten talotekniikkajärjestelmien sovittamisessa olemassa olevaan tiukkaan rakennusrunkoon. LVI-suunnittelussa hyödynnettiin myös olosuhdesimulaatioiden käyttöä. Uudistunut potilastorni otettiin operatiiviseen käyttöön huhtikuussa 215. Turvakeskushanke siirtyi Monien hankkeiden edetessä jouduttiin toisissa jäämään odottavalle kannalle. Meilahteen suunnitellun Turvakeskuksen uudistus- ja laajennushankkeelle ei myönnetty konsernin investointiohjelmassa varoja vuodelle 215. Käytännössä 198-luvun tarpeisiin suunniteltu nykyinen Turvakeskus on auttamatta jäänyt kapasiteetiltaan liian pieneksi, eikä se siten vastaa nykyisen sairaalaturvallisuuden asettamiin vaateisiin. Muun muassa eri rakennuksiin investoidun uuden tekniikan hyödyntämisen näkökulmasta tarve turvakeskusuudistukselle on ilmeinen. Kunnossapidon osalta huomionarvoista on etenkin pitkän aikavälin kehitys korjauskuluissa: kymmenessä vuodessa korjauskulut ovat lähes kaksinkertaistuneet. Kiireellisten korjausten määrää olisi mahdollista merkittävästi pienentää mm. ennakoivilla investoinneilla. Vuoden aikana suoritettiin merkittävä sukupolvenvaihdos kiinteistöpalveluiden käyttämässä huoltokirjaohjelmistossa. Järjestelmämuokkaukset rasittivat vuoden aikana erityisesti kiinteistöpalveluiden työtä, mutta viimeistelyn jälkeen järjestelmä tulee tarjoamaan etuja etenkin yhtiön asiakasrajapintaan. Moderni ja laaja järjestelmä tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden seurata mm. palvelupyyntöjensä edistymistä, samalla mahdollistaen valtakunnankin mittakaavassa poikkeuksellisen edistyneen mobiililaitteiden käytön henkilöstön toimesta ASIAKASTYYTYVÄISYYS (asteikko 1 5) Toimitusjohtaja Ilkka Marttila Yhtiö palautti omistajalle historiansa suurimman summan, 1,18 M (213:,85 M ). Ennätyksellisen palautuksen taustalla on pitkäjänteinen työ tavoitteellisen tulosjohtamisen ja prosessien kehittämisen saralla. Kiitos tästä kuuluu koko henkilöstölle, joka on työllään tehnyt menestymisemme mahdolliseksi. ASIAKAS- TYYTYVÄISYYS 3,88 Ennätyksellinen vuositulos Toimintavuoden osalta yhtiö palautti sopimuksen mukaisena vuosialennuksena omistajalle historiansa suurimman summan, 1,18 M (213:,85 M ). Ennätykselliseen tulokseen on vaikuttanut ennen kaikkea yhtiön pitkäjänteinen työ tavoitteellisen tulosjohtamisen ja prosessien kehittämisen saralla. Tästä on luonnollisesti kiittäminen koko yhtiön henkilöstöä, joka on työllään tehnyt menestymisemme mahdolliseksi. 4 3 HENKILÖSTÖTYYTYVÄISYYS (asteikko 1 5) HENKILÖSTÖ- TYYTYVÄISYYS 3,7 Kiistattomia todisteita yhtiön tehokkuudesta saatiin vuoden aikana valmis- 2 tuneen, Suomen sairaalatekniikan yhdistyksen ja Aalto-yliopiston yhteistyönä toteutetun benchmarking-tutkimuksen myötä. Projektin tarkoituksena oli luoda 1 yhteismitallinen, jatkuva vertailumalli sairaala- ja terveydenhuoltokiinteistöjen ylläpitotoiminnan tarkasteluun ja tätä kautta kehittää toimintaa parhaiden käytäntöjen tunnistamisen kautta. Tutkittujen viiden suomalaisen yliopistosairaalan joukosta HUS-Kiinteistöt todettiin ylläpitokustannusten osalta edullisimmaksi. 7

8 Suuret rakennushankkeet 26 HANKETTA UUDENMAAN HYVÄKSI HYKS Jorvin sairaala Päivystyslisärakennus, kustannusarvio 56,9 M, toteuma 214: 2,4 M Putkipostin peruskorjaus, kustannusarvio 1,3 M, toteuma,8 M Keskuskeittiön peruskorjaus ja laajennus, kustannusarvio 7,2 M, toteuma 214:,3 M Lastenklinikka Vesikatto, A-osa, kustannusarvio 1,9 M, toteuma 214: 1,1 M Meilahden tornisairaala ja alueen infra Potilastornin peruskorjaus, kustannusarvio 99 M, toteuma 214: 26,2 M TP-siiven p-krs peruskorjaus, vaihe 1, kustannusarvio 4,7 M, toteuma 214:,7 M Maanalainen huoltopiha, kustannusarvio 34 M, toteuma 214: 7,2 M Pysäköintilaitos P3, kustannusarvio 37 M, toteuma 214: 7,3 M Sähköjakeluverkon liittymän vahvistus, kustannusarvio 5,2 M, toteuma 214: 1,6 M Putkipostin peruskorjaus ja laajennus, kustannusarvio 1,3 M, toteuma 214:,3 M Tornisairaalan varavoima, kustannusarvio 1, M, toteuma 214:,5 M Cook & chill -järjestelmän rakentaminen kustannusarvio 1,2 M, toteuma 214: 1, M Leikkaussalien varustelu, kustannusarvio 3,1 M, toteuma 214:,7 M Naistenklinikka Lisärakennuksen laajennus ja peruskorjaus, kustannusarvio 36,2 M, toteuma 214: 6,6 M 8 HUS-KIINTEISTÖT OY VUOSIKERTOMUS 214

9 Meilahden sairaala-alueella syntyy jätettä yli 2 8 tonnia vuodessa. Uusi maanalainen jäteasema tuo lisää tehokkuutta jätteiden käsittelyyn. Jäteaseman ytimen muodostaa viisi läpimitaltaan yli kaksi metristä jätekuilua puristimineen. Jätteet pudotetaan neljään kuiluun Meilahden tunnelitasolta ja yhteen maanpinnalta. Maanalainen huoltopihahanke sisältää lisäksi koko Meilahden sairaala-aluetta palvelevan tunneliverkoston laajennuksen, huoltopihan, jäteaseman, erityisvaraston ja tilan syväjääpakastimille sekä 45-paikkaisen pysäköintilaitoksen. LOHJA 2 HYVINKÄÄ 4 Hyvinkää Mäntsälä Lapinjärvi Hanko Raasepori Karkkila Askola Järvenpää Nurmijärvi Pornainen Tuusula Vihti Kerava Porvoo Lohja Sipoo Vantaa Espoo Helsinki Kauniainen Siuntio Kirkkonummi Inkoo HYKS 17 PORVOO 3 Loviisa Syöpätautien klinikka Lineaarikiihdyttimet 9 ja 1 tilat, kustannusarvio 6 M, toteuma 214: 2, M Lineaarikiihdyttimet 1 ja 2 tilat, kustannusarvio 1, M, toteuma 214:,6 M Peijaksen sairaala E-osan varavoima, kustannusarvio,8 M, toteuma 214:,5 M LOHJAN SAIRAALA Psykiatrian uudisrakennus, kustannusarvio 14,8 M, toteuma 214:,2 M Vuodeosasto 2, vaihe 2, kustannusarvio 3,6 M, toteuma 214:,7 M HYVINKÄÄN SAIRAALA Keskuskeittiön peruskorjaus ja laajennus, kustannusarvio 3,8 M toteuma 214: 2,2 M Muuntamohanke, kustannusarvio 1,2 M toteuma 214:,2 M Kellokosken sairaala Ohkolan sairaalan peruskorjaus, vaihe 2, kustannusarvio 3,5 M toteuma 214: 3,4 M Muuntamon uusiminen, kustannusarvio,8 M toteuma 214:,5 M PORVOON SAIRAALA Vuodeosastojen peruskorjaus, vaihe 1, kustannusarvio 4,3 M toteuma 214: 3,4 M MR-tilan rakentaminen ja fysioterapian tilat, kustannusarvio 1,9 M toteuma 214: 1,1 M Vuodeosastojen peruskorjaus, vaihe 2, kustannusarvio 3,6 M toteuma 214:,1 M 9

10 Toiminta laajenee ja tehokkuus kasvaa KUSTANNUKSET KOHTUULLISIKSI RESURSSIEN OPTIMOINNILLA Yhtiön vastuulle kuuluvien kiinteistöjen ylläpitokustannukset on jatkuvalla toiminnan tehostamisella voitu pitää kohtuullisina ja reaalisesti alentuvina jo pitkään, vaikka valtakunnallinen ylläpitoindeksi on noussut. Positiiviseen kehitykseen on vaikuttanut erityisesti yhtiön kiinteistöpalveluiden järjestelmällinen ja tavoitteellinen työ resurssien oikeanlaiseksi mitoittamiseksi. Vuonna 214 kiinteistöpalveluyksikön työntekijämäärää ratio- noitiin ja se oli vuoden lopussa 152 henkilöä (213: 158). Konkreettisen kustannuskehityksen lisäksi yhtenä osoituksena resurssien optimoinnin onnistumisesta toimii kertomusvuonna valmistunut benchmarking-tutkimus, jossa vertailtiin viiden yliopistosairaalan kiinteistöjen ylläpitoa, teknistä päivystystä, energiankulutusta sekä lääkintätekniikkaa. Tutkimuksen mukaan HUS-Kiinteistöt Oy:n ylläpitokustannukset olivat vertailussa edullisimmat. HUS-KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO- KUSTANNUKSET EDULLISIMMAT Lähde: viiden yliopistosairaalan benchmarking-tutkimus 1 HUS-KIINTEISTÖT OY VUOSIKERTOMUS 214

11 HOIDETTAVIEN TILOJEN JA HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS Hoidettavia neliöitä 93 brm 2 Henkilöstömäärä YLI TUPLASTI HOIDETTAVIA NELIÖTÄ 15 VUODESSA SEKÄ YHÄ TYYTYVÄISEMPI HENKILÖSTÖ JA ASIAKASKUNTA HENKILÖSTÖ- TYYTYVÄISYYS 3,7 (2: 3,4) ASIAKAS- TYYTYVÄISYYS 3,9 (2: 3,8) TEHOKAS TEKNIIKKA JA TOIMIVA PROSESSI MAHDOLLISTAVAT 2 9 NELIÖTÄ PER TYÖNTEKIJÄ Meilahden uuden tornisairaalan vuosina toteutetun peruskorjauksen valmistumisen jälkeen arvioidaan lämmitysenergian ominaiskulutuksen pienenevän noin 25 % ja sähköenergian ominaiskulutuksen noin viidellä prosentilla. 11

12 Rakennuttamispalvelut MODERNI Meilahden tornisairaalan sydänkirurginen teho-osasto. SAIRAALARAKENTAMINEN LISÄÄ ENERGIA- JA KUSTANNUSTEHOKKUUTTA Vuoden aikana valmistui HUS:n historian suurin rakennushanke, Meilahden 18-kerroksisen potilastornin peruskorjaus. Mittavat rakennustyöt olivat käynnissä myös muun muassa Jorvissa, Naistenklinikalla ja Meilahden maanalaisissa tiloissa, jotka palvelevat koko Meilahden sairaalaaluetta. Toimintavuoden aikana valmistui Meilahden tornisairaalan peruskorjaus (kustannusennuste 99 M ). Hankkeessa toteutettiin runsaasti energiatehokkuutta parantavia ratkaisuja, joiden tavoitteena on laskea merkittävästi rakennusosan ominaisenergian kulutusta. Samanaikaisesti rakennettiin maanalaisiin tiloihin 49:n energiakaivon kenttä, jota hyödynnetään tornisairaalan lämmityksessä ja jäähdytyksessä. Tornisairaala otettiin käyttöön huhtikuussa 215. Lisäksi vuoden 214 lopussa valmistui tornisairaalan varavoimahanke, joka tukee sairaala-alueen hajautettua varavoimatuotantoa. HYKS Syöpätautien klinikan viereen, maan alle, valmistuivat lineaarikiihdyttimien 9 ja 1 tilat. Lineaarikiihdyttimien tilat vaativat niiden tuottaman gammaja neutronisäteilyn vuoksi ympärilleen massiivisia betoni- ja teräsrakenteita, jotka hyväksytettiin Säteilyturvakeskuksella. Kellokoskella valmistuivat Ohkolan sairaalan peruskorjauksen 2. vaiheen työt, joihin sisältyivät nuorisopsykiatrian rakennuksen kellaritilat ja ensimmäinen kerros, jossa toimii mm. Tuusulan kunnan ylläpitämä sairaalakoulu. Porvoon sairaalassa puolestaan valmistui vuodeosastojen peruskorjauksen ensimmäinen vaihe. 12 HUS-KIINTEISTÖT OY VUOSIKERTOMUS 214

13 RAKENNUTTAMISPALVELUT BSC-OHJAUSMITTAREITA % 9 % 8 % 7 % 6 % Vesa Vainiotalo, rakennuttamispäällikkö Rakennushankkeiden toteutuneet kust./ kustannusarvio 12,3 % 5 % 4 % 3 % 2 % 2 1 Aikataulussa pysyminen 86 % Asiakastyytyväisyys 3,8 (asteikko 1 5 ) Ennätyssuuri rakennushanke, Meilahden 18- kerroksisen potilastornin peruskorjaus valmistui. 1 % Henkilöstötyytyväisyys 3, (asteikko 1 5 ) Suuria hankkeita rakennusvaiheessa Mittavimpia rakennusvaiheessa olevia investointihankkeita toimintavuoden aikana olivat Meilahden alueen maanalaiset tilat, Jorvin sairaalan päivystyslisärakennus sekä Meilahdessa Naistenklinikan L-osan peruskorjaus ja laajennus. Maanalaisten tilojen hankkeessa on suunniteltu koko Meilahden sairaalaaluetta palveleva huoltopiha ja jäteasema sekä uusi pysäköintilaitos P3, joka käsittää 45 autopaikkaa. Maanalaiset tilat valmistuivat maaliskuussa 215. Jorvissa rakennetaan tilat Espoon alueen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon päivystystoiminnalle, teho-osastolle, valtakunnalliselle palovammojen hoidolle sekä keskitetylle välinehuollolle. Uudet tilat valmistuvat lokakuussa 215. Hankkeen johdosta vanhan sairaalan tiloja voidaan tyhjentää, joka osaltaan mahdollistaa niiden tulevat peruskorjaukset. Naistenklinikan L-osan peruskorjaus- ja laajennushankkeessa korotetaan nykyistä peruskorjattavaa L-osaa yhdellä toiminnallisella sekä yhdellä tekniikkakerroksella. Tilat tulevat Naistenklinikan leikkausosaston, synnytysosaston ja vastasyntyneiden teho-osaston käyttöön. Hankkeen rakennustyöt keskeytyivät pääurakoitsijan konkurssiin joulukuun alussa 214. Konkurssin johdosta hanke tulee viivästymään alkuperäisestä aikataulustaan. Toimintavuonna rakennusvaiheessa olivat lisäksi Meilahden sairaalan toimenpidesiiven peruskorjauksen ensimmäinen vaihe sekä koko Meilahden alueen sähkönjakelun luotettavuutta parantava sähköverkon vahvistaminen. Hyvinkäällä puolestaan käynnistyi HUS:n ja Hyvinkään kaupungin keskuskeittiön peruskorjaus ja Porvoossa MR-tilojen rakentaminen. Suunnitteluvaiheessa olivat mm. Lohjan sairaalan psykiatrian uudisrakennus sekä Jorvin sairaalan keittiön peruskorjaus ja laajentaminen. Traumakeskus ja syöpäkeskus -hanketta valmisteltiin loppuvuoden aikana käynnistyneellä arkkitehtuurikilpailulla. Yksikön liikevaihto 832 M suuret hankkeet 96 % pienet hankkeet 2 % kiinteistökorjaukset 1 % muut 1 % 13

14 Kiinteistöpalvelut KUSTANNUSTEHOKASTA JA KEHITTYVÄÄ PALVELUA Pitkäjänteinen toiminnan kehittäminen on mahdollistanut yksikön alhaisen kustannustason ja siten korkean kustannustehokkuuden kiinteistöpalvelujen tarjonnassa. Jukka Hakkila, kiinteistöpalvelupäällikkö Yhtiön strategisiin valintoihin perustuva kiinteistöpalveluyksikön vuosittainen kehittämisohjelma pitää yllä tavoitteellista kehitystä tavoitteiden jalkauttamiseksi operatiiviseen toimintaan. Vuoden 214 painopisteinä kehittämisohjelmassa olivat Help Desk asiakasrajapinnassa, riskien hallinta, kustannustehokkuus, yhteistyön kehittäminen projekteissa ja henkilöstön kouluttaminen. Kehittämisohjelman lisäksi kiinteistöpalveluiden toimintaa on tehostettu viime vuosina merkittävästi mm. mobiililaitteiden käyttöönotolla. Mobiililaitteita hyödyntämällä kiinteistövalvonnan, ennakkohuoltojen, Help Desk -palveluiden tuottaminen ja kuittaukset kyetään hoitamaan kentältä käsin. Yksikön henkilöstöllä on tällä hetkellä käytössä yli 1 tablettitietokonetta. Yksikön kustannustehokkuus pysyi edelleen hyvällä tasolla. Suomen sairaalatekniikan yhdistyksen koordinoima, viiden eri yliopistosairaalan kiinteistöjen ylläpitotoimintoja kartoittanut benchmarking-tutkimus valmistui toimintavuoden aikana: ylläpitokustannusten vertailussa HUS-Kiinteistöt todettiin edullisimmaksi. Kustannustason nousu on kyetty välttämään jo useamman vuoden ajan, valtakunnallisen ylläpitoindeksin noususta huolimatta. Taloautomaatiojärjestelmien seurannalla (HUSe) sekä toiminnan pitkäjänteisellä kehittämisellä ylläpidetään vastaavasti laatua. Viiden eri yliopistosairaalan kiinteistöjen benchmarking-tutkimus valmistui toimintavuoden aikana ylläpitokustannusten vertailussa HUS-Kiinteistöt todettiin edullisimmaksi. 14 HUS-KIINTEISTÖT OY VUOSIKERTOMUS 214

15 KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO- KUSTANNUSTEN KEHITYS Yleinen kiinteistöjen pisteluku Yksikön liikevaihto 22 M ylläpito 69 % investointikohteet 1 % kiinteistökorjaukset 3 % pienkorjaukset, irtaimisto- ja laitehuolto, erityisjätehuolto ja erillislaskutus 27 % * Ei sisällä energiaa, vettä eikä siivouskustannuksia, indeksi v. 21=1 ** Perustuu Tilastokeskuksen tietoihin. Ei sisällä energiaa, vettä eikä siivouskustannuksia. 2 1 HUS:n kiinteistöjen ylläpitokustannukset 1,85 / brm 2 /kk HUS:n kiinteistöjen pisteluku 18 Auditoinnit ja analyysit tehostamisen pohjana Toimintavuoden aikana suoritettiin teknisen huoltohenkilökunnan toiminnan auditointi ja analysointi ulkopuolisen kartoittajan toimesta. Auditointi oli ensimmäinen osa kaksivaiheisesta arviointiprosessista, jonka toinen vaihe toteutetaan vuonna 215. Ensimmäisessä vaiheessa teknisen toiminnan todettiin olevan hyvällä tasolla, ja mm. tilojen siisteyteen tullaan myös jatkossa kiinnittämään huomiota. Yhtiön energia-asiantuntijan ohjauksessa operatiivista energianseurantaa ja ohjausta tehostettiin edelleen. HUSe-raportointijärjestelmä saatiin pääosin toimintakuntoon ja sen aktiivinen käyttö aloitetaan 215 alusta mm. hälytysseurannan osalta. Järjestelmällä kyetään keskitetysti ja reaaliaikaisesti seuraamaan ja johtamaan myös energiankulutusta ja olosuhteita. Uuden huoltokirjajärjestelmän päivittäminen toi puolestaan mukanaan merkittäviä haasteita. Aiempi yksikön toimintaan räätälöity järjestelmä muutettiin www-pohjaiseksi ja samalla ohjelmaa yhtenäistettiin laajemmalla tasolla. Muutoksen läpivienti HUS:n vakioidussa verkkoympäristössä oli haasteellista ja ohjelmatasolla monista kehitetyistä toiminnoista jouduttiin tinkimään. Prosessi oli vaikea niin Help Deskin kuin ennakkohuollon ja rekisterien osalta ja se rasitti merkittävästi myös asiakkaiden saamia palveluja. KIINTEISTÖPALVELUT BSC-OHJAUSMITTAREITA % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % Järjestelmäriskien kartoittamista ja vähentämistä Kaikkien HUS-sairaaloiden lääkkeellisen paineilman ja sairaalakaasujen järjestelmät käytiin vuoden aikana läpi riskien kartoittamiseksi. Jakelussa esiintyneiden merkittävien häiriötilanteiden vuoksi teknisten järjestelmien ohella arvioitiin myös sairaalahenkilökunnan ja teknisen henkilökunnan yhteistyö ja osaaminen. Jatkossa paineilmaverkostoja tullaan esimerkiksi Meilahden alueella yhdistämään, jolloin käyttöhäiriöriskit pienenevät. Kartoitusten pohjalta parannetaan myös ohjeistusta kiinteistöpalveluiden toimintakäsikirjaan. Energiankulutus ja sisäilma Merkittävin yksittäinen energiankulutuksen tehostamistoimi oli lämmöntalteenottojärjestelmien auditoinnin loppuvaihe ja tarvittavien korjausten toteutus. Huolimatta rakentamisen ja sisäilmaongelmien vaatimasta lisäenergian tarpeesta kulutus saatiin pysymään edellisen vuoden tasolla. Leikkaussalien osalta selvitettiin ilmastoinnin käyttöä leikkaussalitoiminnan ulkopuolella, yhdessä infektioturvaryhmän kanssa. Salien ilman puhtaus palautui nopeasti heti, kun ilmastointi kytkettiin täydelle teholle. Tämä mahdollistaa säästöt ilmastointilaitteiden minimikäytöllä leikkaustoiminnan ulkopuolella. Sisäilman tasosta ei tässäkään yhteydessä tingitä. 1 % Huoltosuunnitelman toteutuminen 99 % Help desk, kiinteistönhoitoyksiköiden vasteaika 4 vrk Asiakastyytyväisyys 3,7 (asteikko 1 5 ) Henkilöstötyytyväisyys 3,7 (asteikko 1 5 ) 15

16 Kunnossapitopalvelut TOIMIVAMPI SAIRAALAYMPÄRISTÖ PROAKTIIVISELLA KUNNOSSAPIDOLLA Loppuvuodesta käyttöön otettu PTS-järjestelmä kehittää raportointia ja helpottaa projekti- ja kiinteistökohtaista tiedonsaantia. Ensimmäistä kertaa HUS:ssa sairaalakohtainen kunnossapitohistoria kootaan yhteen paikkaan, josta se on kaikkien asianosaisten saatavilla. Kuvassa osa Meilahden maanalaisten tilojen sprinklerilaitteistoa. Kunnossapitopalveluiden sähköinen PTS-järjestelmä otettiin käyttöön kunnossapitokorjausten ja pienien investointien osalta. Järjestelmän käyttöönoton tavoitteena on sairaalarakennusten korjaushistorian säännönmukainen ohjelmointi ja dokumentointi sekä tarvittavien korjausten suunnittelu ja priorisointi. Samalla korjaukset kategorioidaan kolmeen eri luokkaan: sisäympäristöongelmiin, hätäkorjauksiin tai ennallistaviin korjauksiin. Kategoriointi mahdollistaa mm. tehtyjen korjausten suodatuksen tarkemman korjaushistorian selvittämiseksi. Tehokasta sisäympäristöongelmien torjuntaa Ilmoitusperäisiä sisäympäristöongelmakohteita oli toimintavuoden lopussa 194 kappaletta (213: 185). Näistä seurannassa oli 74 kohdetta (213: 51) ja toimenpiteet olivat käynnissä 12:ssa kohteessa (213: 51). Selvityksen alla oli 18 kohdetta (213: 83). Toimintavuoden aikana uudet sisäympäristötyöryhmät aloittivat toimintansa Silmä-Korvasairaalassa, Naistenklinikalla ja Kätilöopistolla. Näiden myötä sairaalakohtaisten sisäympäristötyöryhmien yhteismäärä nousi seitsemään, aiemmin (213) perustettujen toimiessa edelleen aktiivisesti Kirurgisessa sairaalassa, Porvoossa, Kellokoskella ja Hyvinkäällä. 16 HUS-KIINTEISTÖT OY VUOSIKERTOMUS 214

17 Yksikön liikevaihto 22 M suuret hankkeet 4 % pienet hankkeet 54 % ylläpito 11 % pienkorjaukset 4 % kiinteistökorjaukset 25 % muut 2 % Sisäympäristötyöryhmien toiminnan ansiosta klinikoiden henkilöstön tietoisuus sisäympäristöongelmista on lisääntynyt, ja tapausten sairaalakohtainen käsittely on selkeyttänyt ongelmien prosessointia. Lisäksi mahdollisia sisäympäristöongelmien aiheuttajia, kuten tuloilmakanavia ja rakennusteknisiä komponentteja, on kartoitettu ja tutkittu ongelmien ennaltaehkäisemiseksi. Jatkossa yksikössä tulee toimimaan myös kaksi sisäilma-asiantuntijaa aiemman yhden sijaan. Kiireiset korjaukset edelleen kasvussa Operatiivisten ja medisiinisten yksiköiden sekä liikelaitosten tilausten perusteella, niiden omilla toimintavaroilla toteutettavien pienkorjausten osalta laskeva trendi jatkui edelleen: toimintavuonna niitä toteutettiin,76 M :lla (213: 1,3 M ). Korjaukset käsittivät pääosin pieniä tilojen käyttötarkoitusmuutoksia, henkilöturvan ja intimiteettisuojan parantamista sekä taloteknisten järjestelmien tilakohtaisia lisäyksiä. Kiinteistökorjauksissa sen sijaan tapahtui kasvua. Niitä toteutettiin yhteensä 412 kappaletta 5,2 M :lla (213: 345 kpl, 4,96 M ). Tyypillisimpiä olivat kosteusvauriokorjaukset, märkätilojen saneeraukset sekä sisäympäristöongelmiin, ilmanvaihtoon ja viemäriverkostoon liittyvät korjaavat toimenpiteet. Kiinteistökorjausten osalta taloudellista tehokkuutta kehitettiin lisäämällä puitesopimustoimittajien minikilpailutusta. Jatkossa kilpailutettavien korjausten rajaa korotetaan kertomusvuonna käytössä olleesta 3 :sta. Ylläpitosopimuksen rahoituksella tehtäviä kunnossapitotöitä ja teknisiä pienkorjauksia toteutettiin 1,5 M :lla (213: 1,63 M ). Kunnossapitoyksikkö osallistui myös ylläpitosopimuksen mukaisiin kiinteistönhoitotöihin lähinnä lääkintätilojen mittauksilla, kaasukeskusten huolloilla, leikkaussalien hepasuodattimien vaihdoilla sekä hoitajakutsujärjestelmien huolloilla (,6 M ; 213:,46 M ). Asuntokorjaukset puolestaan koskivat lähinnä kosteusmittausten ja -kartoitusten perusteella tehtyjä kosteusvauriokorjauksia märkätiloissa ja keittiökalusteiden uusimisia. Luuvaniementie 4 AB ja 4 CD rakennuksiin teetettiin 1-vaiheen viemäriverkoston putkipinnoitusurakka. Suuriin investointihankkeisiin kunnossapito teki töitä,88 M :lla (213: 1,37 M ). Hankkeet olivat pääsääntöisesti kuvantamisen röntgenlaitehankintojen ja röntgenlaitesiirtojen, kuten Meilahden angiografialaitteen ja Jorvin magneettikuvauslaitteen vuoksi tehtyjä tilamuutoksia. Pienet investointihankkeet (22 kpl, 1,79 M ; 213: 248 kpl, 11,52 M ) koostuivat teknisistä ja toiminnallisista korjauksista. Näistä mittavimpia olivat Kirurgisen sairaalan hulevesijärjestelmän uusiminen, Jorvin sairaalan Leiko-poliklinikan muutokset, Töölön sairaalan V-osan julkisuvun saneeraus, Meilahden tarkkailutilan rakentaminen, Peijaksen sairaalan laboratorion näytteenottotilat ja Jorvin tunnelikerroksen savunpoiston lisäys. Tapio Rautiainen, kunnossapitopäällikkö Vajaassa 5 vuodessa korjauskulut ovat lähes kaksinkertaistuneet. Kiireellisten korjausten määrän ja siten korjausvelan kasvua on mahdollista hillitä mm. ennakoivalla toiminnalla ja teknillisillä investoinneilla. KUNNOSSAPITOPALVELUT BSC-OHJAUSMITTAREITA % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % Kiinteistökorjauksien budjetin toteuma 118 % Aikataulujen pitävyys 4, Asiakastyytyväisyys 4,2 Henkilöstötyytyväisyys 3,8 (asteikko 1 5 )

18 Turvapalvelut KÄYTÄNNÖN KEHITTÄMISTYÖLLÄ KOHTI EDISTYKSELLISTÄ TURVALLISUUS- KULTTUURIA Vuoden alussa alkanut uusi vartiointitoimeksianto Kätilöopiston ja Kirurgisen sairaalan sekä psykiatriakeskuksen vartioimistoiminnan tehostamiseksi tarkoitti viiden uuden vartijan rekrytoimista. Yksikön liikevaihto 6,4 M Aaro Toivonen, turvallisuuspäällikkö Vuoden aikana Turvapalvelut järjesti reilusti yli sata sairaalahenkilöstön turvallisuusosaamista ja sairaanhoitopiirin turvallisuuskulttuuria vahvistavaa koulutusta. Henkilöstöturvallisuuden koulutustilaisuuksien (29 kpl), uudenmuotoisten fyysinen irtautuminen väkivaltatilanteissa -koulutusten (8), paloturvallisuuskoulutusten (65) sekä pelastusharjoitustapahtumien (yli 2) myötä HUS:n henkilöstö kykenee yhä paremmin ennakoimaan ja välttämään vaaratilanteita sekä toimimaan tarvittaessa kunkin tilanteen vaatimalla tavalla. Harjoitusten tulokset käsitellään harjoituksiin osallistuneiden kanssa palauteja purkutilaisuuksissa, jolloin sekä harjoituksen osallistujat että järjestäjät saavat välittömästi palautteen. Näin myös oppiminen on tehokasta. Harjoituksista laaditaan kirjalliset raportit, joita käytetään hyväksi kiinteistökohtaisia pelastussuunnitelmia ja poistumisturvallisuusselvityksiä laadittaessa ja kiinteistöjen paloturvallisuusratkaisuja kehitettäessä. Palo- ja henkilöturvallisuuskoulutuksista saatu palaute oli kiitettävää kaikilla alueilla. Myös Turvapalveluiden oman henkilöstön koulutukseen panostettiin: vartijoiden voimankäytön kertauskoulutukset toteutettiin lakisääteisten vaatimusten mukaisesti. Yksikkö on ollut myös aktiivisesti tukemassa ja ohjaamassa Laurea ammattikorkeakoulun sairaalaturvallisuuteen ja kriisiviestintään liittyviä opinnäytetöitä. Vahvempaa tunnistautumista ja seurantaa Turvapalvelut on HUS-Tilakeskuksen toimeksiannosta laatinut ohjeistuksen teknisten turvajärjestelmien vaatimusmäärittelyiksi HUS:n omistamissa ja hallinnoimissa kohteissa. Ohjeen tavoitteena on yhdenmukaistaa hankittavan turvatekniikan teknistä yhteensopivuutta sekä määrittää teknistä turvatasoa HUS:n kiinteistöissä. Turvateknisiä järjestelmiä ajantasaistettiin vuoden aikana merkittävästi mm. Meilahden murtohälytys- ja kameravalvontajärjestelmän osalta. Kaikille huslaisille yhteisen mallin mukaan tuotettava henkilökortti otettiin käyttöön HYKS-alueella loppuvuodesta. Uusien henkilökorttien ja niiden ajanmukaistetun hallintaprosessin tavoitteena on henkilöstön entistä vahvempi tunnistautuminen. Jatkossa ulkoasultaan ja tuotantoprosessiltaan yhdenturvapalvelut 72 % pysäköinti 28 % 18 HUS-KIINTEISTÖT OY VUOSIKERTOMUS 214

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Arvomme Asiakastyytyväisyys Ammattitaito Kustannustehokkuus Ympäristövastuu

Arvomme Asiakastyytyväisyys Ammattitaito Kustannustehokkuus Ympäristövastuu VUOSIKERTOMUS Meilahden potilastorni Rakennuksen energiatehokkuutta merkittävästi parantavan, loppuvuodesta 211 aloitetun Meilahden tornisairaalan peruskorjaus jatkui. HUS:n historian suurimmassa hankkeessa

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

ao oo TILII{PAATOS ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010

ao oo TILII{PAATOS ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010 ao oo TILII{PAATOS oo ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010 Sivu: Tulostethr: I 16.07.10 Jakso: 01.04.2009-31.03.2010 Tuloslaskelma xjl-x"xjfi)ffi XJL.XJL;fiXX LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskenetäisten

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Total Kiinteistöpalvelut Oy

Total Kiinteistöpalvelut Oy Total Kiinteistöpalvelut Oy Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1. 31.12.2010 Yleistä Total Kiinteistöpalvelut Oy:stä Total Kiinteistöpalvelut Oy on 100 prosenttisesti Jyväskylän kaupungin omistama yhtiö

Lisätiedot

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa TULOSLASKELMA Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet Hankeosuussuoritukset Kulutusperusteiset vastikkeet Erityisvastikkeet./. Rahastoidut vastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Total Kiinteistöpalvelut Oy

Total Kiinteistöpalvelut Oy Total Kiinteistöpalvelut Oy Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1. 31.12.2011 Yleistä Total Kiinteistöpalvelut Oy:n omistaa 100 %:sti Jyväskylän kaupunki ja yhtiö kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin. Yhtiö

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

1 Sopimusosapuolet. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) (myöhemmin HUS) Y-1567535-0

1 Sopimusosapuolet. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) (myöhemmin HUS) Y-1567535-0 Hallitus 12.11.2012, LIITE 1 SOPIMUS HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖASUNTOPOLIITTISEN OHJELMAN TOIMEENPANON JA HENKILÖSTÖASUNTOJEN HALLINNAN SIIRROSTA HUS-KIINTEISTÖT OY:N TEHTÄVÄKSI

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva)

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Henkilökunta vuoden lopussa 378 Henkilökunnan muutos % 10,2 Henkilökunta keskimäärin 364

Henkilökunta vuoden lopussa 378 Henkilökunnan muutos % 10,2 Henkilökunta keskimäärin 364 TOIMINTA LYHYESTI 1999-2000 Liikevaihto mmk 2682 Liikevoitto mmk 86 % / Liikevaihto % 3,2 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja mmk 124 % / Liikevaihto % 4,6 Tilikauden voitto mmk 86 % / Liikevaihto

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Tilikausi

Tilikausi Kiinteistö Oy Kesänki II Sivu 1 Tilikausi 1.7.2014-30.6.2015 Yleistä yhtiöstä Yhtiökokous Yhtiökokous Yhtiön johto Kiinteistöyhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella n. 1.250 m2 suuruista

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Total Kiinteistöpalvelut Oy

Total Kiinteistöpalvelut Oy Total Kiinteistöpalvelut Oy Toimintakertomus 1.1.2008-31.12.2008 Yleistä Total Kiinteistöpalvelut Oy:stä Total Kiinteistöpalvelut Oy on 100 prosenttisesti Jyväskylän kaupungin omistama yhtiö ja osa Jyväskylän

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Janne Heusalan kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010 LIIKEVAIHTO 8 961 149,03 8 564 628,43

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010 LIIKEVAIHTO 8 961 149,03 8 564 628,43 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Ammatinharjoittaja - Asteri mallitilikartta (am11)

Ammatinharjoittaja - Asteri mallitilikartta (am11) T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Ammatinharjoittaja - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto

Ammatinharjoittaja - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik.

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot