HUS-Kiinteistöt Oy lyhyesti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HUS-Kiinteistöt Oy lyhyesti"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS

2 HUS-Kiinteistöt Oy lyhyesti Meilahden tornisairaalan peruskorjaus vastaanotettiin loppuvuodesta 214. Tornisairaalan suunnitteluratkaisuilla pienennetään merkittävästi energiankulutusta, samalla kun vuonna 1965 valmistuneen vuodeosaston olosuhteet nostettiin nykyvaatimusten mukaiselle korkealle tasolle. HUS-Kiinteistöt Oy on kuntayhtymän omistama voittoa tavoittelematon tytäryhtiö, joka vastaa HUS:n hankintayksikkönä sopimuksen mukaisten HUS:n kiinteistöjen ylläpidon, rakennuttamisen sekä turva- ja tilapalveluiden tuottamisesta. Arvomme Asiakastyytyväisyys Ammattitaito Kustannustehokkuus Ympäristövastuu HUS-Kiinteistöt Oy tuottaa ja ostaa omistajansa tarpeiden mukaisia erikoisosaamista vaativia sairaalakiinteistötoimen palveluja. Palveluiden tuottamisessa, ostamisessa ja yhteistyökumppaneiden valinnassa korostuu omistajalle, asiakkaille ja ympäristölle saavutettava kokonaishyöty. HUS-Kiinteistöt Oy on sairaalakiinteistötoimen osaamiskeskus, jonka strategisina päämäärinä ovat palveluun tyytyväiset asiakkaat ja omistaja, sairaalatoiminnan häiriöttömyys, kilpailukykyiset palveluprosessit ja vetovoimaisuus työpaikkana. Yhtiön erikoisosaamisen taustalla on monivuotinen kokemus ja ymmärrys häiriöttömän sairaalatoiminnan erityishaasteista. Käytössä olevan tilaaja tuottaja-mallin mukaisesti yhtiö vastaa kokonaisvaltaisten palvelujen laadusta sekä omistajalle, tilaajalle että loppukäyttäjälle. Yhtiön visiona on toimia sairaalakiinteistönpidon parhaana ja kilpailukykyisenä yhteistyökumppanina, tuottaen asiakkaiden tarvitsemat kiinteistöpalvelut. Maan johtavana sairaalakiinteistöpalvelujen tuottajana HUS-Kiinteistöt Oy toimii asiakaskeskeisesti, kilpailukykyisesti, kustannustehokkaasti ja ympäristövastuullisesti sekä kehittää pitkäjänteisesti henkilöstöään ja toimintaansa. 2 HUS-KIINTEISTÖT OY VUOSIKERTOMUS 214

3 214 4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus SISÄLTÖ Kestävää menestystä 6 Toimitusjohtajan katsaus Osaaminen ja tehokkuus luovat edellytyksiä kestävälle kasvulle 8 26 hanketta Uudenmaan hyväksi 1 Kustannukset kohtuullisiksi resurssien optimoinnilla 12 Rakennuttamispalvelut Moderni sairaalarakentaminen lisää energia- ja kustannustehokkuutta 14 Kiinteistöpalvelut Kustannustehokasta ja kehittyvää palvelua 16 Kunnossapitopalvelut Toimivampi sairaalaympäristö proaktiivisella kunnossapidolla 18 Turvapalvelut Käytännön kehittämistyöllä kohti edistyksellistä turvallisuuskulttuuria 2 Asuntopalvelut Laadukkaat asunnot ovat HUS:n rekrytoinnin vetovoiman tekijä 22 Hallitus ja organisaatio 23 Resumé 24 Tilinpäätös 3

4 Hallituksen puheenjohtajalta KESTÄVÄÄ MENESTYSTÄ HUS-Kiinteistöt Oy:n menestyksekäs tarina jatkui kertomusvuonna. Oman erikoisalaosaamisensa kautta yhtiö on kyennyt lisäämään häiriöttömän sairaalatoiminnan edellytyksiä merkittävästi. 133 M Yhtiö palautti HUS:lle 1,2 miljoonaa euroa Yhtiö on vuosien varrella nostanut säännönmukaisesti tuottavuuttaan ja lähes poikkeuksetta palauttanut omistajalleen ylijäämää. Niin tapahtui myös vuonna 214, jolloin HUS:lle palautettiin ennätykselliset 1,2 M. Samalla tyytyväisyys yhtiöön niin asiakkaiden kuin henkilöstönkin keskuudessa pysyi korkealla tasolla. Vaikka HUS-Kiinteistöjen menestys on jatkunut jo pitkään, ei positiivinen kehitys ole itsestäänselvyys. Sen luomiseen tarvitaan vahvaa erikoisalaosaamista ja tavoitteellista näkemyksellisyyttä. Noin 2 uutta työsuhdeasuntoa lähivuosina Toimintavuoden aikana yhtiö vei menestyksekkäästi eteenpäin HUS:n hallituksen sille tammikuussa vastuuttamaa työsuhdeasuntojen lisäämiseen tähtäävää selvitystä. Projektin seurauksena lähivuosina valmistuvat noin 2 palvelussuhdeasuntoa lisäävät merkittävästi HUS:n vetovoimaa työnantajana ja tukevat uusien osaajien rekrytointia erityisesti HYKS-alueella. LIIKEVAIHTO (M ) HUS-KIINTEISTÖT OY VUOSIKERTOMUS 214

5 Potilastorni valmistui Meilahden potilastornin peruskorjaus valmistui asiantuntevan projektinhallinnan avulla kutakuinkin kustannusarviossaan ja aikataulussaan. Lähitulevaisuudessa tulisi keskittyä HUS:n rakennuskannan tilan selvittämiseen ja niiden pohjalta panostaa välttämättömiin peruskorjauksiin tarvittavan uudisrakentamisen ohella. Sairaalahenkilöstön ja potilaiden turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää. Siksi Meilahden Turvakeskushankkeesta kaivataan pikaista päätöstä. Sairaalaturvallisuus suuressa roolissa Sairaaloiden toimintaedellytysten kannalta sekä henkilöstön että potilaiden turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää. Meilahden kasvavien potilas- ja asiakasmäärien sekä laajenevan sairaala-alueen myötä turvapalveluiden rooli korostuu. Sairaalaturvallisuutta ei voida taata vanhaan tekniikkaan perustuvilla ja ajastaan jälkeen jääneillä järjestelmillä, vaan tehokkaaseen toimintaan tarvitaan nykytilannetta palvelevia teknisiä ratkaisuja. Muun muassa näitä syistä Meilahden Turvakeskushankkeen lykkääntyminen varojen jäätyä myöntämättä oli takaisku. Nyt kaivataankin pikaisesti päätöstä Turvakeskuksen peruskorjauksesta ja alueen turvatoiminnan saattamisesta ajan tasalle. Hallituksen puheenjohtaja Reijo Vuorento 5

6 Toimitusjohtajalta Meilahden tornisairaalan sydänkirurginen teho-osasto. OSAAMINEN & TEHOKKUUS LUOVAT EDELLYTYKSIÄ KESTÄVÄLLE KASVULLE Toimintavuoden 214 aikana saavutettiin monia merkityksellisiä virstanpylväitä: HUS:n historian suurin rakennushanke valmistui, tietoteknisiä järjestelmiä kehitettiin ja yhtiön kustannustehokkuudesta saatiin kiistatonta tutkimustietoa. Läpivietyjen hankkeiden ohella HUS-Kiinteistöt Oy panosti vahvasti HUS:n palvelussuhdeasuntotarjonnan parantamiseen Helsingin alueella. Yhtiön tekemään selvitykseen pohjautuen HUS:n hallitus teki tammikuussa 214 päätöksen henkilöstöasuntojen lisäämisestä. Päätöksen seurauksena yhtiö aloitti ripeästi toimet suunnitelmien tarkentamiseksi ja realisoimiseksi. Tammikuun lopulla yhtiö perusti asiantuntijoista koostuvan asuntoseurantaryhmän, jonka tehtävänä on edistää erityisesti asuntotonttien saamista. Elokuussa HUS saikin Helsingin kaupungilta tonttivarauksen asuinkerrostalolle Jätkäsaaresta. Suunnitelmien mukaan loppuvuodesta 216 valmistuvaan kohteeseen on tarkoitus toteuttaa noin sata uutta asuntoa, joista suurin osa tulee olemaan yksiöitä ja kaksioita. 6 HUS-KIINTEISTÖT OY VUOSIKERTOMUS 214

7 Jätkäsaaren talon lisäksi noin sadan uuden asunnon täydennysrakentamiskohteen kaavoitusta valmisteltiin ja Tukholmankadulla sijaitsevan, lähivuosina vapautuvan ammattikorkeakoulurakennuksen mahdollista hyödyntämistä asumiseen ja potilaskotikäyttöön ideoitiin alustavasti. Toinen vuoden merkittävimmistä tapahtumista oli Meilahden potilastornin peruskorjaushankkeen valmistuminen. HUS:n historian suurimman rakennushankkeen myötä uudistettu 18-kerroksinen sairaalarakennus toimii hyvänä esimerkkinä rakennuttamisen vaikutuksista käytönaikaiseen energiatehokkuuteen: uusi kaksoisjulkisivurakenne, seinien lämmöneristyksen uusiminen, katolle asennetut aurinkokeräimet sekä esimerkiksi kallioon varastoituneen maaenergian hyödyntäminen ovat vain osa rakennushankkeessa toteutetuista tehostamistoimista. Hankkeen suunnitteluvaiheessa tornisairaalasta luotiin tietomalli, jota hyödynnettiin nykyaikaisten talotekniikkajärjestelmien sovittamisessa olemassa olevaan tiukkaan rakennusrunkoon. LVI-suunnittelussa hyödynnettiin myös olosuhdesimulaatioiden käyttöä. Uudistunut potilastorni otettiin operatiiviseen käyttöön huhtikuussa 215. Turvakeskushanke siirtyi Monien hankkeiden edetessä jouduttiin toisissa jäämään odottavalle kannalle. Meilahteen suunnitellun Turvakeskuksen uudistus- ja laajennushankkeelle ei myönnetty konsernin investointiohjelmassa varoja vuodelle 215. Käytännössä 198-luvun tarpeisiin suunniteltu nykyinen Turvakeskus on auttamatta jäänyt kapasiteetiltaan liian pieneksi, eikä se siten vastaa nykyisen sairaalaturvallisuuden asettamiin vaateisiin. Muun muassa eri rakennuksiin investoidun uuden tekniikan hyödyntämisen näkökulmasta tarve turvakeskusuudistukselle on ilmeinen. Kunnossapidon osalta huomionarvoista on etenkin pitkän aikavälin kehitys korjauskuluissa: kymmenessä vuodessa korjauskulut ovat lähes kaksinkertaistuneet. Kiireellisten korjausten määrää olisi mahdollista merkittävästi pienentää mm. ennakoivilla investoinneilla. Vuoden aikana suoritettiin merkittävä sukupolvenvaihdos kiinteistöpalveluiden käyttämässä huoltokirjaohjelmistossa. Järjestelmämuokkaukset rasittivat vuoden aikana erityisesti kiinteistöpalveluiden työtä, mutta viimeistelyn jälkeen järjestelmä tulee tarjoamaan etuja etenkin yhtiön asiakasrajapintaan. Moderni ja laaja järjestelmä tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden seurata mm. palvelupyyntöjensä edistymistä, samalla mahdollistaen valtakunnankin mittakaavassa poikkeuksellisen edistyneen mobiililaitteiden käytön henkilöstön toimesta ASIAKASTYYTYVÄISYYS (asteikko 1 5) Toimitusjohtaja Ilkka Marttila Yhtiö palautti omistajalle historiansa suurimman summan, 1,18 M (213:,85 M ). Ennätyksellisen palautuksen taustalla on pitkäjänteinen työ tavoitteellisen tulosjohtamisen ja prosessien kehittämisen saralla. Kiitos tästä kuuluu koko henkilöstölle, joka on työllään tehnyt menestymisemme mahdolliseksi. ASIAKAS- TYYTYVÄISYYS 3,88 Ennätyksellinen vuositulos Toimintavuoden osalta yhtiö palautti sopimuksen mukaisena vuosialennuksena omistajalle historiansa suurimman summan, 1,18 M (213:,85 M ). Ennätykselliseen tulokseen on vaikuttanut ennen kaikkea yhtiön pitkäjänteinen työ tavoitteellisen tulosjohtamisen ja prosessien kehittämisen saralla. Tästä on luonnollisesti kiittäminen koko yhtiön henkilöstöä, joka on työllään tehnyt menestymisemme mahdolliseksi. 4 3 HENKILÖSTÖTYYTYVÄISYYS (asteikko 1 5) HENKILÖSTÖ- TYYTYVÄISYYS 3,7 Kiistattomia todisteita yhtiön tehokkuudesta saatiin vuoden aikana valmis- 2 tuneen, Suomen sairaalatekniikan yhdistyksen ja Aalto-yliopiston yhteistyönä toteutetun benchmarking-tutkimuksen myötä. Projektin tarkoituksena oli luoda 1 yhteismitallinen, jatkuva vertailumalli sairaala- ja terveydenhuoltokiinteistöjen ylläpitotoiminnan tarkasteluun ja tätä kautta kehittää toimintaa parhaiden käytäntöjen tunnistamisen kautta. Tutkittujen viiden suomalaisen yliopistosairaalan joukosta HUS-Kiinteistöt todettiin ylläpitokustannusten osalta edullisimmaksi. 7

8 Suuret rakennushankkeet 26 HANKETTA UUDENMAAN HYVÄKSI HYKS Jorvin sairaala Päivystyslisärakennus, kustannusarvio 56,9 M, toteuma 214: 2,4 M Putkipostin peruskorjaus, kustannusarvio 1,3 M, toteuma,8 M Keskuskeittiön peruskorjaus ja laajennus, kustannusarvio 7,2 M, toteuma 214:,3 M Lastenklinikka Vesikatto, A-osa, kustannusarvio 1,9 M, toteuma 214: 1,1 M Meilahden tornisairaala ja alueen infra Potilastornin peruskorjaus, kustannusarvio 99 M, toteuma 214: 26,2 M TP-siiven p-krs peruskorjaus, vaihe 1, kustannusarvio 4,7 M, toteuma 214:,7 M Maanalainen huoltopiha, kustannusarvio 34 M, toteuma 214: 7,2 M Pysäköintilaitos P3, kustannusarvio 37 M, toteuma 214: 7,3 M Sähköjakeluverkon liittymän vahvistus, kustannusarvio 5,2 M, toteuma 214: 1,6 M Putkipostin peruskorjaus ja laajennus, kustannusarvio 1,3 M, toteuma 214:,3 M Tornisairaalan varavoima, kustannusarvio 1, M, toteuma 214:,5 M Cook & chill -järjestelmän rakentaminen kustannusarvio 1,2 M, toteuma 214: 1, M Leikkaussalien varustelu, kustannusarvio 3,1 M, toteuma 214:,7 M Naistenklinikka Lisärakennuksen laajennus ja peruskorjaus, kustannusarvio 36,2 M, toteuma 214: 6,6 M 8 HUS-KIINTEISTÖT OY VUOSIKERTOMUS 214

9 Meilahden sairaala-alueella syntyy jätettä yli 2 8 tonnia vuodessa. Uusi maanalainen jäteasema tuo lisää tehokkuutta jätteiden käsittelyyn. Jäteaseman ytimen muodostaa viisi läpimitaltaan yli kaksi metristä jätekuilua puristimineen. Jätteet pudotetaan neljään kuiluun Meilahden tunnelitasolta ja yhteen maanpinnalta. Maanalainen huoltopihahanke sisältää lisäksi koko Meilahden sairaala-aluetta palvelevan tunneliverkoston laajennuksen, huoltopihan, jäteaseman, erityisvaraston ja tilan syväjääpakastimille sekä 45-paikkaisen pysäköintilaitoksen. LOHJA 2 HYVINKÄÄ 4 Hyvinkää Mäntsälä Lapinjärvi Hanko Raasepori Karkkila Askola Järvenpää Nurmijärvi Pornainen Tuusula Vihti Kerava Porvoo Lohja Sipoo Vantaa Espoo Helsinki Kauniainen Siuntio Kirkkonummi Inkoo HYKS 17 PORVOO 3 Loviisa Syöpätautien klinikka Lineaarikiihdyttimet 9 ja 1 tilat, kustannusarvio 6 M, toteuma 214: 2, M Lineaarikiihdyttimet 1 ja 2 tilat, kustannusarvio 1, M, toteuma 214:,6 M Peijaksen sairaala E-osan varavoima, kustannusarvio,8 M, toteuma 214:,5 M LOHJAN SAIRAALA Psykiatrian uudisrakennus, kustannusarvio 14,8 M, toteuma 214:,2 M Vuodeosasto 2, vaihe 2, kustannusarvio 3,6 M, toteuma 214:,7 M HYVINKÄÄN SAIRAALA Keskuskeittiön peruskorjaus ja laajennus, kustannusarvio 3,8 M toteuma 214: 2,2 M Muuntamohanke, kustannusarvio 1,2 M toteuma 214:,2 M Kellokosken sairaala Ohkolan sairaalan peruskorjaus, vaihe 2, kustannusarvio 3,5 M toteuma 214: 3,4 M Muuntamon uusiminen, kustannusarvio,8 M toteuma 214:,5 M PORVOON SAIRAALA Vuodeosastojen peruskorjaus, vaihe 1, kustannusarvio 4,3 M toteuma 214: 3,4 M MR-tilan rakentaminen ja fysioterapian tilat, kustannusarvio 1,9 M toteuma 214: 1,1 M Vuodeosastojen peruskorjaus, vaihe 2, kustannusarvio 3,6 M toteuma 214:,1 M 9

10 Toiminta laajenee ja tehokkuus kasvaa KUSTANNUKSET KOHTUULLISIKSI RESURSSIEN OPTIMOINNILLA Yhtiön vastuulle kuuluvien kiinteistöjen ylläpitokustannukset on jatkuvalla toiminnan tehostamisella voitu pitää kohtuullisina ja reaalisesti alentuvina jo pitkään, vaikka valtakunnallinen ylläpitoindeksi on noussut. Positiiviseen kehitykseen on vaikuttanut erityisesti yhtiön kiinteistöpalveluiden järjestelmällinen ja tavoitteellinen työ resurssien oikeanlaiseksi mitoittamiseksi. Vuonna 214 kiinteistöpalveluyksikön työntekijämäärää ratio- noitiin ja se oli vuoden lopussa 152 henkilöä (213: 158). Konkreettisen kustannuskehityksen lisäksi yhtenä osoituksena resurssien optimoinnin onnistumisesta toimii kertomusvuonna valmistunut benchmarking-tutkimus, jossa vertailtiin viiden yliopistosairaalan kiinteistöjen ylläpitoa, teknistä päivystystä, energiankulutusta sekä lääkintätekniikkaa. Tutkimuksen mukaan HUS-Kiinteistöt Oy:n ylläpitokustannukset olivat vertailussa edullisimmat. HUS-KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO- KUSTANNUKSET EDULLISIMMAT Lähde: viiden yliopistosairaalan benchmarking-tutkimus 1 HUS-KIINTEISTÖT OY VUOSIKERTOMUS 214

11 HOIDETTAVIEN TILOJEN JA HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS Hoidettavia neliöitä 93 brm 2 Henkilöstömäärä YLI TUPLASTI HOIDETTAVIA NELIÖTÄ 15 VUODESSA SEKÄ YHÄ TYYTYVÄISEMPI HENKILÖSTÖ JA ASIAKASKUNTA HENKILÖSTÖ- TYYTYVÄISYYS 3,7 (2: 3,4) ASIAKAS- TYYTYVÄISYYS 3,9 (2: 3,8) TEHOKAS TEKNIIKKA JA TOIMIVA PROSESSI MAHDOLLISTAVAT 2 9 NELIÖTÄ PER TYÖNTEKIJÄ Meilahden uuden tornisairaalan vuosina toteutetun peruskorjauksen valmistumisen jälkeen arvioidaan lämmitysenergian ominaiskulutuksen pienenevän noin 25 % ja sähköenergian ominaiskulutuksen noin viidellä prosentilla. 11

12 Rakennuttamispalvelut MODERNI Meilahden tornisairaalan sydänkirurginen teho-osasto. SAIRAALARAKENTAMINEN LISÄÄ ENERGIA- JA KUSTANNUSTEHOKKUUTTA Vuoden aikana valmistui HUS:n historian suurin rakennushanke, Meilahden 18-kerroksisen potilastornin peruskorjaus. Mittavat rakennustyöt olivat käynnissä myös muun muassa Jorvissa, Naistenklinikalla ja Meilahden maanalaisissa tiloissa, jotka palvelevat koko Meilahden sairaalaaluetta. Toimintavuoden aikana valmistui Meilahden tornisairaalan peruskorjaus (kustannusennuste 99 M ). Hankkeessa toteutettiin runsaasti energiatehokkuutta parantavia ratkaisuja, joiden tavoitteena on laskea merkittävästi rakennusosan ominaisenergian kulutusta. Samanaikaisesti rakennettiin maanalaisiin tiloihin 49:n energiakaivon kenttä, jota hyödynnetään tornisairaalan lämmityksessä ja jäähdytyksessä. Tornisairaala otettiin käyttöön huhtikuussa 215. Lisäksi vuoden 214 lopussa valmistui tornisairaalan varavoimahanke, joka tukee sairaala-alueen hajautettua varavoimatuotantoa. HYKS Syöpätautien klinikan viereen, maan alle, valmistuivat lineaarikiihdyttimien 9 ja 1 tilat. Lineaarikiihdyttimien tilat vaativat niiden tuottaman gammaja neutronisäteilyn vuoksi ympärilleen massiivisia betoni- ja teräsrakenteita, jotka hyväksytettiin Säteilyturvakeskuksella. Kellokoskella valmistuivat Ohkolan sairaalan peruskorjauksen 2. vaiheen työt, joihin sisältyivät nuorisopsykiatrian rakennuksen kellaritilat ja ensimmäinen kerros, jossa toimii mm. Tuusulan kunnan ylläpitämä sairaalakoulu. Porvoon sairaalassa puolestaan valmistui vuodeosastojen peruskorjauksen ensimmäinen vaihe. 12 HUS-KIINTEISTÖT OY VUOSIKERTOMUS 214

13 RAKENNUTTAMISPALVELUT BSC-OHJAUSMITTAREITA % 9 % 8 % 7 % 6 % Vesa Vainiotalo, rakennuttamispäällikkö Rakennushankkeiden toteutuneet kust./ kustannusarvio 12,3 % 5 % 4 % 3 % 2 % 2 1 Aikataulussa pysyminen 86 % Asiakastyytyväisyys 3,8 (asteikko 1 5 ) Ennätyssuuri rakennushanke, Meilahden 18- kerroksisen potilastornin peruskorjaus valmistui. 1 % Henkilöstötyytyväisyys 3, (asteikko 1 5 ) Suuria hankkeita rakennusvaiheessa Mittavimpia rakennusvaiheessa olevia investointihankkeita toimintavuoden aikana olivat Meilahden alueen maanalaiset tilat, Jorvin sairaalan päivystyslisärakennus sekä Meilahdessa Naistenklinikan L-osan peruskorjaus ja laajennus. Maanalaisten tilojen hankkeessa on suunniteltu koko Meilahden sairaalaaluetta palveleva huoltopiha ja jäteasema sekä uusi pysäköintilaitos P3, joka käsittää 45 autopaikkaa. Maanalaiset tilat valmistuivat maaliskuussa 215. Jorvissa rakennetaan tilat Espoon alueen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon päivystystoiminnalle, teho-osastolle, valtakunnalliselle palovammojen hoidolle sekä keskitetylle välinehuollolle. Uudet tilat valmistuvat lokakuussa 215. Hankkeen johdosta vanhan sairaalan tiloja voidaan tyhjentää, joka osaltaan mahdollistaa niiden tulevat peruskorjaukset. Naistenklinikan L-osan peruskorjaus- ja laajennushankkeessa korotetaan nykyistä peruskorjattavaa L-osaa yhdellä toiminnallisella sekä yhdellä tekniikkakerroksella. Tilat tulevat Naistenklinikan leikkausosaston, synnytysosaston ja vastasyntyneiden teho-osaston käyttöön. Hankkeen rakennustyöt keskeytyivät pääurakoitsijan konkurssiin joulukuun alussa 214. Konkurssin johdosta hanke tulee viivästymään alkuperäisestä aikataulustaan. Toimintavuonna rakennusvaiheessa olivat lisäksi Meilahden sairaalan toimenpidesiiven peruskorjauksen ensimmäinen vaihe sekä koko Meilahden alueen sähkönjakelun luotettavuutta parantava sähköverkon vahvistaminen. Hyvinkäällä puolestaan käynnistyi HUS:n ja Hyvinkään kaupungin keskuskeittiön peruskorjaus ja Porvoossa MR-tilojen rakentaminen. Suunnitteluvaiheessa olivat mm. Lohjan sairaalan psykiatrian uudisrakennus sekä Jorvin sairaalan keittiön peruskorjaus ja laajentaminen. Traumakeskus ja syöpäkeskus -hanketta valmisteltiin loppuvuoden aikana käynnistyneellä arkkitehtuurikilpailulla. Yksikön liikevaihto 832 M suuret hankkeet 96 % pienet hankkeet 2 % kiinteistökorjaukset 1 % muut 1 % 13

14 Kiinteistöpalvelut KUSTANNUSTEHOKASTA JA KEHITTYVÄÄ PALVELUA Pitkäjänteinen toiminnan kehittäminen on mahdollistanut yksikön alhaisen kustannustason ja siten korkean kustannustehokkuuden kiinteistöpalvelujen tarjonnassa. Jukka Hakkila, kiinteistöpalvelupäällikkö Yhtiön strategisiin valintoihin perustuva kiinteistöpalveluyksikön vuosittainen kehittämisohjelma pitää yllä tavoitteellista kehitystä tavoitteiden jalkauttamiseksi operatiiviseen toimintaan. Vuoden 214 painopisteinä kehittämisohjelmassa olivat Help Desk asiakasrajapinnassa, riskien hallinta, kustannustehokkuus, yhteistyön kehittäminen projekteissa ja henkilöstön kouluttaminen. Kehittämisohjelman lisäksi kiinteistöpalveluiden toimintaa on tehostettu viime vuosina merkittävästi mm. mobiililaitteiden käyttöönotolla. Mobiililaitteita hyödyntämällä kiinteistövalvonnan, ennakkohuoltojen, Help Desk -palveluiden tuottaminen ja kuittaukset kyetään hoitamaan kentältä käsin. Yksikön henkilöstöllä on tällä hetkellä käytössä yli 1 tablettitietokonetta. Yksikön kustannustehokkuus pysyi edelleen hyvällä tasolla. Suomen sairaalatekniikan yhdistyksen koordinoima, viiden eri yliopistosairaalan kiinteistöjen ylläpitotoimintoja kartoittanut benchmarking-tutkimus valmistui toimintavuoden aikana: ylläpitokustannusten vertailussa HUS-Kiinteistöt todettiin edullisimmaksi. Kustannustason nousu on kyetty välttämään jo useamman vuoden ajan, valtakunnallisen ylläpitoindeksin noususta huolimatta. Taloautomaatiojärjestelmien seurannalla (HUSe) sekä toiminnan pitkäjänteisellä kehittämisellä ylläpidetään vastaavasti laatua. Viiden eri yliopistosairaalan kiinteistöjen benchmarking-tutkimus valmistui toimintavuoden aikana ylläpitokustannusten vertailussa HUS-Kiinteistöt todettiin edullisimmaksi. 14 HUS-KIINTEISTÖT OY VUOSIKERTOMUS 214

15 KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO- KUSTANNUSTEN KEHITYS Yleinen kiinteistöjen pisteluku Yksikön liikevaihto 22 M ylläpito 69 % investointikohteet 1 % kiinteistökorjaukset 3 % pienkorjaukset, irtaimisto- ja laitehuolto, erityisjätehuolto ja erillislaskutus 27 % * Ei sisällä energiaa, vettä eikä siivouskustannuksia, indeksi v. 21=1 ** Perustuu Tilastokeskuksen tietoihin. Ei sisällä energiaa, vettä eikä siivouskustannuksia. 2 1 HUS:n kiinteistöjen ylläpitokustannukset 1,85 / brm 2 /kk HUS:n kiinteistöjen pisteluku 18 Auditoinnit ja analyysit tehostamisen pohjana Toimintavuoden aikana suoritettiin teknisen huoltohenkilökunnan toiminnan auditointi ja analysointi ulkopuolisen kartoittajan toimesta. Auditointi oli ensimmäinen osa kaksivaiheisesta arviointiprosessista, jonka toinen vaihe toteutetaan vuonna 215. Ensimmäisessä vaiheessa teknisen toiminnan todettiin olevan hyvällä tasolla, ja mm. tilojen siisteyteen tullaan myös jatkossa kiinnittämään huomiota. Yhtiön energia-asiantuntijan ohjauksessa operatiivista energianseurantaa ja ohjausta tehostettiin edelleen. HUSe-raportointijärjestelmä saatiin pääosin toimintakuntoon ja sen aktiivinen käyttö aloitetaan 215 alusta mm. hälytysseurannan osalta. Järjestelmällä kyetään keskitetysti ja reaaliaikaisesti seuraamaan ja johtamaan myös energiankulutusta ja olosuhteita. Uuden huoltokirjajärjestelmän päivittäminen toi puolestaan mukanaan merkittäviä haasteita. Aiempi yksikön toimintaan räätälöity järjestelmä muutettiin www-pohjaiseksi ja samalla ohjelmaa yhtenäistettiin laajemmalla tasolla. Muutoksen läpivienti HUS:n vakioidussa verkkoympäristössä oli haasteellista ja ohjelmatasolla monista kehitetyistä toiminnoista jouduttiin tinkimään. Prosessi oli vaikea niin Help Deskin kuin ennakkohuollon ja rekisterien osalta ja se rasitti merkittävästi myös asiakkaiden saamia palveluja. KIINTEISTÖPALVELUT BSC-OHJAUSMITTAREITA % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % Järjestelmäriskien kartoittamista ja vähentämistä Kaikkien HUS-sairaaloiden lääkkeellisen paineilman ja sairaalakaasujen järjestelmät käytiin vuoden aikana läpi riskien kartoittamiseksi. Jakelussa esiintyneiden merkittävien häiriötilanteiden vuoksi teknisten järjestelmien ohella arvioitiin myös sairaalahenkilökunnan ja teknisen henkilökunnan yhteistyö ja osaaminen. Jatkossa paineilmaverkostoja tullaan esimerkiksi Meilahden alueella yhdistämään, jolloin käyttöhäiriöriskit pienenevät. Kartoitusten pohjalta parannetaan myös ohjeistusta kiinteistöpalveluiden toimintakäsikirjaan. Energiankulutus ja sisäilma Merkittävin yksittäinen energiankulutuksen tehostamistoimi oli lämmöntalteenottojärjestelmien auditoinnin loppuvaihe ja tarvittavien korjausten toteutus. Huolimatta rakentamisen ja sisäilmaongelmien vaatimasta lisäenergian tarpeesta kulutus saatiin pysymään edellisen vuoden tasolla. Leikkaussalien osalta selvitettiin ilmastoinnin käyttöä leikkaussalitoiminnan ulkopuolella, yhdessä infektioturvaryhmän kanssa. Salien ilman puhtaus palautui nopeasti heti, kun ilmastointi kytkettiin täydelle teholle. Tämä mahdollistaa säästöt ilmastointilaitteiden minimikäytöllä leikkaustoiminnan ulkopuolella. Sisäilman tasosta ei tässäkään yhteydessä tingitä. 1 % Huoltosuunnitelman toteutuminen 99 % Help desk, kiinteistönhoitoyksiköiden vasteaika 4 vrk Asiakastyytyväisyys 3,7 (asteikko 1 5 ) Henkilöstötyytyväisyys 3,7 (asteikko 1 5 ) 15

16 Kunnossapitopalvelut TOIMIVAMPI SAIRAALAYMPÄRISTÖ PROAKTIIVISELLA KUNNOSSAPIDOLLA Loppuvuodesta käyttöön otettu PTS-järjestelmä kehittää raportointia ja helpottaa projekti- ja kiinteistökohtaista tiedonsaantia. Ensimmäistä kertaa HUS:ssa sairaalakohtainen kunnossapitohistoria kootaan yhteen paikkaan, josta se on kaikkien asianosaisten saatavilla. Kuvassa osa Meilahden maanalaisten tilojen sprinklerilaitteistoa. Kunnossapitopalveluiden sähköinen PTS-järjestelmä otettiin käyttöön kunnossapitokorjausten ja pienien investointien osalta. Järjestelmän käyttöönoton tavoitteena on sairaalarakennusten korjaushistorian säännönmukainen ohjelmointi ja dokumentointi sekä tarvittavien korjausten suunnittelu ja priorisointi. Samalla korjaukset kategorioidaan kolmeen eri luokkaan: sisäympäristöongelmiin, hätäkorjauksiin tai ennallistaviin korjauksiin. Kategoriointi mahdollistaa mm. tehtyjen korjausten suodatuksen tarkemman korjaushistorian selvittämiseksi. Tehokasta sisäympäristöongelmien torjuntaa Ilmoitusperäisiä sisäympäristöongelmakohteita oli toimintavuoden lopussa 194 kappaletta (213: 185). Näistä seurannassa oli 74 kohdetta (213: 51) ja toimenpiteet olivat käynnissä 12:ssa kohteessa (213: 51). Selvityksen alla oli 18 kohdetta (213: 83). Toimintavuoden aikana uudet sisäympäristötyöryhmät aloittivat toimintansa Silmä-Korvasairaalassa, Naistenklinikalla ja Kätilöopistolla. Näiden myötä sairaalakohtaisten sisäympäristötyöryhmien yhteismäärä nousi seitsemään, aiemmin (213) perustettujen toimiessa edelleen aktiivisesti Kirurgisessa sairaalassa, Porvoossa, Kellokoskella ja Hyvinkäällä. 16 HUS-KIINTEISTÖT OY VUOSIKERTOMUS 214

17 Yksikön liikevaihto 22 M suuret hankkeet 4 % pienet hankkeet 54 % ylläpito 11 % pienkorjaukset 4 % kiinteistökorjaukset 25 % muut 2 % Sisäympäristötyöryhmien toiminnan ansiosta klinikoiden henkilöstön tietoisuus sisäympäristöongelmista on lisääntynyt, ja tapausten sairaalakohtainen käsittely on selkeyttänyt ongelmien prosessointia. Lisäksi mahdollisia sisäympäristöongelmien aiheuttajia, kuten tuloilmakanavia ja rakennusteknisiä komponentteja, on kartoitettu ja tutkittu ongelmien ennaltaehkäisemiseksi. Jatkossa yksikössä tulee toimimaan myös kaksi sisäilma-asiantuntijaa aiemman yhden sijaan. Kiireiset korjaukset edelleen kasvussa Operatiivisten ja medisiinisten yksiköiden sekä liikelaitosten tilausten perusteella, niiden omilla toimintavaroilla toteutettavien pienkorjausten osalta laskeva trendi jatkui edelleen: toimintavuonna niitä toteutettiin,76 M :lla (213: 1,3 M ). Korjaukset käsittivät pääosin pieniä tilojen käyttötarkoitusmuutoksia, henkilöturvan ja intimiteettisuojan parantamista sekä taloteknisten järjestelmien tilakohtaisia lisäyksiä. Kiinteistökorjauksissa sen sijaan tapahtui kasvua. Niitä toteutettiin yhteensä 412 kappaletta 5,2 M :lla (213: 345 kpl, 4,96 M ). Tyypillisimpiä olivat kosteusvauriokorjaukset, märkätilojen saneeraukset sekä sisäympäristöongelmiin, ilmanvaihtoon ja viemäriverkostoon liittyvät korjaavat toimenpiteet. Kiinteistökorjausten osalta taloudellista tehokkuutta kehitettiin lisäämällä puitesopimustoimittajien minikilpailutusta. Jatkossa kilpailutettavien korjausten rajaa korotetaan kertomusvuonna käytössä olleesta 3 :sta. Ylläpitosopimuksen rahoituksella tehtäviä kunnossapitotöitä ja teknisiä pienkorjauksia toteutettiin 1,5 M :lla (213: 1,63 M ). Kunnossapitoyksikkö osallistui myös ylläpitosopimuksen mukaisiin kiinteistönhoitotöihin lähinnä lääkintätilojen mittauksilla, kaasukeskusten huolloilla, leikkaussalien hepasuodattimien vaihdoilla sekä hoitajakutsujärjestelmien huolloilla (,6 M ; 213:,46 M ). Asuntokorjaukset puolestaan koskivat lähinnä kosteusmittausten ja -kartoitusten perusteella tehtyjä kosteusvauriokorjauksia märkätiloissa ja keittiökalusteiden uusimisia. Luuvaniementie 4 AB ja 4 CD rakennuksiin teetettiin 1-vaiheen viemäriverkoston putkipinnoitusurakka. Suuriin investointihankkeisiin kunnossapito teki töitä,88 M :lla (213: 1,37 M ). Hankkeet olivat pääsääntöisesti kuvantamisen röntgenlaitehankintojen ja röntgenlaitesiirtojen, kuten Meilahden angiografialaitteen ja Jorvin magneettikuvauslaitteen vuoksi tehtyjä tilamuutoksia. Pienet investointihankkeet (22 kpl, 1,79 M ; 213: 248 kpl, 11,52 M ) koostuivat teknisistä ja toiminnallisista korjauksista. Näistä mittavimpia olivat Kirurgisen sairaalan hulevesijärjestelmän uusiminen, Jorvin sairaalan Leiko-poliklinikan muutokset, Töölön sairaalan V-osan julkisuvun saneeraus, Meilahden tarkkailutilan rakentaminen, Peijaksen sairaalan laboratorion näytteenottotilat ja Jorvin tunnelikerroksen savunpoiston lisäys. Tapio Rautiainen, kunnossapitopäällikkö Vajaassa 5 vuodessa korjauskulut ovat lähes kaksinkertaistuneet. Kiireellisten korjausten määrän ja siten korjausvelan kasvua on mahdollista hillitä mm. ennakoivalla toiminnalla ja teknillisillä investoinneilla. KUNNOSSAPITOPALVELUT BSC-OHJAUSMITTAREITA % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % Kiinteistökorjauksien budjetin toteuma 118 % Aikataulujen pitävyys 4, Asiakastyytyväisyys 4,2 Henkilöstötyytyväisyys 3,8 (asteikko 1 5 )

18 Turvapalvelut KÄYTÄNNÖN KEHITTÄMISTYÖLLÄ KOHTI EDISTYKSELLISTÄ TURVALLISUUS- KULTTUURIA Vuoden alussa alkanut uusi vartiointitoimeksianto Kätilöopiston ja Kirurgisen sairaalan sekä psykiatriakeskuksen vartioimistoiminnan tehostamiseksi tarkoitti viiden uuden vartijan rekrytoimista. Yksikön liikevaihto 6,4 M Aaro Toivonen, turvallisuuspäällikkö Vuoden aikana Turvapalvelut järjesti reilusti yli sata sairaalahenkilöstön turvallisuusosaamista ja sairaanhoitopiirin turvallisuuskulttuuria vahvistavaa koulutusta. Henkilöstöturvallisuuden koulutustilaisuuksien (29 kpl), uudenmuotoisten fyysinen irtautuminen väkivaltatilanteissa -koulutusten (8), paloturvallisuuskoulutusten (65) sekä pelastusharjoitustapahtumien (yli 2) myötä HUS:n henkilöstö kykenee yhä paremmin ennakoimaan ja välttämään vaaratilanteita sekä toimimaan tarvittaessa kunkin tilanteen vaatimalla tavalla. Harjoitusten tulokset käsitellään harjoituksiin osallistuneiden kanssa palauteja purkutilaisuuksissa, jolloin sekä harjoituksen osallistujat että järjestäjät saavat välittömästi palautteen. Näin myös oppiminen on tehokasta. Harjoituksista laaditaan kirjalliset raportit, joita käytetään hyväksi kiinteistökohtaisia pelastussuunnitelmia ja poistumisturvallisuusselvityksiä laadittaessa ja kiinteistöjen paloturvallisuusratkaisuja kehitettäessä. Palo- ja henkilöturvallisuuskoulutuksista saatu palaute oli kiitettävää kaikilla alueilla. Myös Turvapalveluiden oman henkilöstön koulutukseen panostettiin: vartijoiden voimankäytön kertauskoulutukset toteutettiin lakisääteisten vaatimusten mukaisesti. Yksikkö on ollut myös aktiivisesti tukemassa ja ohjaamassa Laurea ammattikorkeakoulun sairaalaturvallisuuteen ja kriisiviestintään liittyviä opinnäytetöitä. Vahvempaa tunnistautumista ja seurantaa Turvapalvelut on HUS-Tilakeskuksen toimeksiannosta laatinut ohjeistuksen teknisten turvajärjestelmien vaatimusmäärittelyiksi HUS:n omistamissa ja hallinnoimissa kohteissa. Ohjeen tavoitteena on yhdenmukaistaa hankittavan turvatekniikan teknistä yhteensopivuutta sekä määrittää teknistä turvatasoa HUS:n kiinteistöissä. Turvateknisiä järjestelmiä ajantasaistettiin vuoden aikana merkittävästi mm. Meilahden murtohälytys- ja kameravalvontajärjestelmän osalta. Kaikille huslaisille yhteisen mallin mukaan tuotettava henkilökortti otettiin käyttöön HYKS-alueella loppuvuodesta. Uusien henkilökorttien ja niiden ajanmukaistetun hallintaprosessin tavoitteena on henkilöstön entistä vahvempi tunnistautuminen. Jatkossa ulkoasultaan ja tuotantoprosessiltaan yhdenturvapalvelut 72 % pysäköinti 28 % 18 HUS-KIINTEISTÖT OY VUOSIKERTOMUS 214

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Tilikausi

Tilikausi Kiinteistö Oy Kesänki II Sivu 1 Tilikausi 1.7.2014-30.6.2015 Yleistä yhtiöstä Yhtiökokous Yhtiökokous Yhtiön johto Kiinteistöyhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella n. 1.250 m2 suuruista

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 Kaupunginvaltuusto 25.5.20015 Liite 1 56 Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 - Puhdistamohankkeen rahoituksesta on sovittu seuraavaa 2009. Veden käyttömaksuja korotetaan etukäteen

Lisätiedot

Toteutunut Lv-%

Toteutunut Lv-% 11:12 13.06.2016 Sivu 1 Myyntituotot Yleiset myyntitilit 3000 Myynti 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 L I I K E V A I H T O 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 Liiketoiminnan muut tuotot Vuokratuotot 3750 Vuokratuotot

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden taloudellinen mallinnus 2.3.2016 Johdanto Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy ( Inspira ) on tehnyt Porvoon kaupungin toimeksiannosta

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,11

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,11 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla.

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla. Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: Raskone Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: Suomen valtio %, Governia 15% 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna.

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna. EVOX RIFA GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.11.2001, klo 10:00 EVOX RIFA GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2001 Vuoden 2001 kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa (61,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto Hoitopalvelut Tilinpäätös 2012 11.2.2013 Tuotettujen palvelujen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, lukuun ottamatta hoitopäiviä, joiden määrä väheni suunniteltua

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus

Lisätiedot

SUURET RAKENNUSHANKKEET

SUURET RAKENNUSHANKKEET SUURET RAKENNUSHANKKEET Tilannekatsaus Raija Malmström Hankejohtaja 26.3.2015 Henkilöstötoimikunta 1 RAKENNUSHANKKEIDEN TAVOITTEET Korvataan/peruskorjataan olemassa olevia, huonokuntoisia rakennuksia Mahdollistetaan:

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS)

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) Y-Tunnus 1567535-0 Toimitusjohtaja Aki Lindén Osoite Stenbäckinkatu 9 00290 Helsinki Puhelin 09-4711 Hallituksen puheenjohtaja Ulla-Marja Urho http://www.hus.fi

Lisätiedot

V U O S I K A T S A U S

V U O S I K A T S A U S VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY omistaa sellaisia palvelu- ja teknologiayhtiöitä, jotka ovat voimantuotannon kannalta strategisesti tärkeitä. Pohjolan Voima Oy haluaa Powestin omistajana

Lisätiedot

Avoin yhtiö - laaja kaava - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Avoin yhtiö - laaja kaava - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Ensimmäinen vuosineljännes 2016

Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Jakson liikevaihto oli 23 447 T (23 571 T ) Jakson liiketulos oli 299 T (721 T ) Jakson tulos oli 212 T (515 T ) Tulos per osake 0,014 Oma pääoma per osake 0,443 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0 1. Liikevaihto M 2016 % 2015 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 257,0 46,8 226,8 42,1 Teollisuuspalvelut 52,5 9,6 73,6 13,6 Kiinteistöpalvelut 239,6 43,6 238,9 44,4 Yhteensä 549,1 100,0 539,3

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 HKLjk 23.8.2012 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5 Y-tunnus 2462309-3 Liitetiedot 5 Yleistä Pielisen tietoverkko-osuuskunta on perustettu 19.01.2012 ja se on merkitty kaupparekisteriin 22.03.2012 ja ytj-tietokantaan 15.02.2012 alkaen. Osuuskunta on liiketoiminnasta

Lisätiedot

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.6.2016 TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2016 / YTEK OY YTEK Oy:n toiminnan tärkeimmät painopistealueet on määritelty kaupungin kanssa solmitussa

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot