ENNAKOIDEN EUROA TUOTTOA MILJARDIA EUROA YHTIÖ SOPEUTTI SIJOITUSSALKKUAAN UUSIA EU-SÄÄNNÖKSIÄ LISÄETUJA MAKSETTIIN KAIKKIAAN NOIN MILJOONAA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ENNAKOIDEN EUROA TUOTTOA MILJARDIA EUROA YHTIÖ SOPEUTTI SIJOITUSSALKKUAAN UUSIA EU-SÄÄNNÖKSIÄ LISÄETUJA MAKSETTIIN KAIKKIAAN NOIN MILJOONAA"

Transkriptio

1 YHTIÖ SOPEUTTI SIJOITUSSALKKUAAN LISÄETUJA MAKSETTIIN KAIKKIAAN NOIN 60 MILJOONAA EUROA VANHOJEN VAKUUTUSTEN SÄÄSTÖILLE TUOTTOA JOPA 8,7 % ENNAKOIDEN UUSIA EU-SÄÄNNÖKSIÄ YHTIÖ ON MAKSANUT LISÄETUJA VUOSINA KAIKKIAAN1,2 EHDOLLISESTI LUVATUT EDUT PIAN JAETTU MILJARDIA EUROA VUOSIKERTOMUS 2010

2 Sisältö 1. Lyhyesti Tapahtumia Toimitusjohtajan katsaus Asiakasedut Sijoitustoiminta Hallinto Tilinpäätös Yhteystiedot Toimitusjohtajalta s.7 Asiakasedut s.10 Sijoitustoiminta s.13 Hallituksen toimintakertomus Suomi-yhtiön sijoituksien käypä arvo oli tilivuoden lopussa miljoonaa euroa. Yhtiön vastuuvelkaan suhteutettu vakavaraisuusaste 28,7 prosenttia. Tilinpäätös Vuosikertomukseen 2010 sisältyvä tilinpäätösaineisto on lyhennelmä virallisesta tilinpäätöksestä. Pdf-tiedosto Verkkovuosikertomukseen sisältyy Pdf-muotoinen vuosikertomus, joka on helppo tulostaa kokonaisuutena.

3 LYHYESTI Uusia vakavaraisuusvaatimuksia ennakoitiin sijoitusriskiä alennettiin Suomi-yhtiön sijoitustuotot vuonna 2010 olivat 6,4 prosenttia (12,5 prosenttia vuonna 2009). Tilivuoden aikana yhtiö varautui tulossa olevaan Solvenssi II -direktiiviin vähentämällä merkittävästi sijoitusriskiään. Vakuutusyhtiöiden vakavaraisuusvaatimuksia tiukentava direktiivi astuu EU:ssa voimaan näillä näkymin alkuvuonna Lisäetuja yhtiö jakoi asiakkailleen vuodelta 2010 yhteensä noin 60 miljoonaa euroa. Suomi-yhtiö lopetti uusien vakuutusten myöntämisen vuoden 2005 alusta. Sen ensisijainen tehtävä on hoitaa vakuutus- ja sijoituskantaansa asiakkaidensa parhaaksi. Yhtiö on ns. run off tilassa, jossa toiminnan luonteeseen kuuluu, että vakuutuskanta pienenee ajan myötä. Siten myös toiminnan vaatima vakavaraisuuspääoman tarve alenee vähitellen. Keskinäisenä yhtiönä Suomi-yhtiö jakaa toiminnastaan vapautuvaa vakavaraisuuspääomaa vakuutuksenottajille lisäetuina. Lisäetuja annetaan vuosittain, mikäli vapautuvan vakavaraisuuspääoman ja vuotuisten sijoitustoiminnan tuottojen yhteismäärä ylittää asiakkaille annetut korkolupaukset. Asiakkaille jaettujen lisäetujen taso on finanssikriisivuotta 2008 lukuun ottamatta ollut korkea johtuen paitsi vakavaraisuuspääoman palauttamisesta vakuutuksenottajille myös hyvistä sijoitustoiminnan tuotoista. Yhtiö on jakanut asiakkailleen vuosilta erilaisia lisäetuja 1,2 miljardia euroa. Vuodelta 2010 lisäedut olivat yhteensä noin 60 miljoonan euron suuruiset. Vuotta aiemmin yhtiö jakoi erittäin hyvien sijoitustuottojen ansiosta 160 miljoonaa euroa. Yhtiön vakavaraisuuspääoma oli vuoden 2010 lopussa miljoonaa euroa (1 266 milj. euroa). Vastuuvelkaan suhteutettu vakavaraisuusaste oli 28,7 prosenttia (24,8 %). Yhtiöllä on edelleen noin vakuutuksenottajaa ja sen sijoituskanta oli käyvin arvoin tilivuoden lopussa miljoonaa euroa. Tilivuoden aikana yhtiö selvitti mahdollisuuksia nopeuttaa toimintansa vähittäistä alasajoa esimerkiksi yhdistämällä toiminta alan jonkin toisen toimijan kanssa. Yhtiön koko ja toiminnan vaatima riskipääoma ovat kuitenkin vielä niin suuria, että asiakkaiden kannalta edullisimmaksi osoittautui toiminnan jatkaminen itsenäisenä yhtiönä. Lopputulokseen vaikuttivat muun muassa Suomi-yhtiön korkeat laskuperustekorot vakuutussäästöille sekä finanssialalla meneillään olevien säännös uudistusten keskeneräisyys. Vakuutussäästöjen tuotto parhaimmillaan lähes 9 prosenttia Vuonna 2005 yhtiö julkisti periaatteet vakavaraisuuspääoman mahdollisimman tasapuolisesta palauttamisesta. Palautusta ovat ensisijaisesti saaneet yhtiön ns. vanhat vakuutukset, jotka olivat voimassa jo Näille vakuutuksille oli aikanaan ehdollisesti luvattu 5 miljardin markan eli 840 miljoonan euron ylimääräiset edut. Hyvän vakavaraisuustasonsa ansiosta yhtiö on viime vuosina antanut myös muille vakuutuksille vakavaraisuuspääoman palautusta. Vuodelta 2010 yhtiön vanhojen vakuutusten säästöjen kokonaisvuosituotto nousee korkeimmillaan 8,7 prosenttiin, joka koostuu 4,5 prosentin laskuperustekorosta, aiemmin päätetystä 2,7 prosentin erityisedusta ja vuodelta 2010 maksettavasta 1,5 prosentin erityislisäedusta. Vanhojen riskivakuutusten lisäetuna on muun muassa vakuutusmaksujen 30 prosentin alennus. Muiden vakuussäästöjen vuosituotto on vuodelta 2010 laskuperustekoron tasosta riippuen 4,0 4,5 prosenttia. Vuoden 2010 lisäedut maksetaan asiakkaille vuoden 2011 aikana. Vakuutuskannan kahtiajako päättyy erityislisäedut saadaan maksetuiksi Erityislisäeduista ja muista asiakashyvityksistä päätetään normaalisti vuosittain marraskuussa. Yhtiön riskiasema vaikuttaa päätökseen. Asiakashyvitykset ja erityislisäedut saattavat vaihdella vuosittain merkittävästikin. Vuoden 2010 loppupuolella tapahtunut korkojen nousu paransi yhtiön vakavaraisuusasemaa. Sen johdosta yhtiö varasi poikkeuksellisesti jo kuluvan vuoden alussa 60 miljoonaa euroa vuodelta 2011 annettaviin lisäetuihin. Kyseisellä summalla maksetaan erityislisäetuina loput ns. vanhoille vakuutuksille aikanaan ehdollisesti luvatuista eduista. Asiakkaille nämä edut maksetaan vuonna Tämän jälkeen yhtiön kaikki asiakkaat ovat samassa asemassa, kun yhtiö jakaa lisäetuja tuloksen ja toiminnasta vapautuvan pääoman perusteella. Vanhojen vakuutusten pysyväisluonteiset edut, kuten vuotuinen 2,7 prosentin lisäetu säästöille, jatkuvat aiempien päätösten mukaisin ehdoin. Käytännössä lisäedut kasvavat odotusarvoisesti niillä asiakkailla, jotka eivät tähän mennessä ole olleet oikeutettuja erityisetuihin. Toisaalta muiden lisäetuodotukset pienenevät. Suomi-yhtiö Vuosikertomus

4 Sijoitukset tuottivat 6,4 prosenttia Suomi-yhtiön sijoituskanta oli käyvin arvoin tilivuoden lopussa miljoonaa euroa (6 410 milj. euroa). Sijoitusten 6,4 prosentin tuotto oli euromääräisesti käyvin arvoin 392 miljoonaa. Tuotto jäi hieman yhtiön vastuuvelan ja oman pääoman tuottovaateiden perusteella johdetusta tuottotavoitteesta. Tulos on tyydyttävä siihen nähden että yhtiö alensi tilivuonna merkittävästi sijoitusriskiään varautuessaan parin vuoden päästä voimaan tuleviin EU:n vakavaraisuussäännöksiin. Solvenssi II säännösten ennakointi näkyikin yhtiön sijoitusallokaatiossa. Osakkeiden ja muiden epälikvidien varojen osuutta vähennettiin. Riskin vähentäminen parantaa turvaavuutta, mutta samalla vähentää tulevien tuottojen odotusarvoa. Yhtiön on tarkoitus selvittää, löytyisikö vaihtoehtoisia ratkaisuja niille vakuutuksenottajille, jotka haluaisivat tavoitella säästöilleen korkeampia tuottoja korkeammalla riskillä. Asiakaskannan pysyvyys korkealla tasolla Suomi-yhtiön vakuutusmaksutulo oli 61 miljoonaa euroa (83 milj. euroa). Korvauksia maksettiin kaikkiaan 406 miljoonaa euroa (412 milj. euroa). Suomalaisten vakuutussäästöistä oli Suomi-yhtiön hoidossa 12,5 prosenttia (14,0 %), laskuperustekorkoisista vakuutussäästöistä osuus oli 20,4 prosenttia (20,5 %). Laskuperustesidonnaisten vakuutusten markkinaosuuden kehityksessä näkyy selvästi yhtiön asiakasuskollisuus takaisinostojen määrä on yhtiössä erittäin alhainen. Yhtiön liikekulut olivat 15 miljoonaa euroa (15 milj. euroa). Liikekustannussuhde oli 100 prosenttia. Valtaosa toiminnoista ulkoistettu, oma henkilöstö pieni Suomi-yhtiön konsernin palveluksessa oli tilivuoden lopussa 10 henkilöä (11), kaikki emoyhtiön palveluksessa. Suomi-yhtiö on ulkoistanut pääasiassa OP-Pohjolaryhmään niin vakuutuskantansa kuin sijoituskantansakin käytännön hoidon. Yhtiön tehtävänä on valvoa, että ulkoistetuille toiminnoille asetetut taloudelliset ja laadulliset tavoitteet täyttyvät. Vakuutusasioissa asiakkaita palvelee OP-Henkivakuutus Oy. Suomi-yhtiön asiakkaiden omat palvelunumerot ovat (suomi) ja (ruotsi). Yhteiskuntavastuu Suomi-yhtiö tuottaa asiakkailleen ja heidän läheisilleen taloudellista turvaa. Vakuutuksenottajat täydentävät yhtiössä lakisääteistä sosiaaliturvaansa sekä säästävät turvaavasti ja tuottavasti. Omistajapolitiikkansa yhtiö on julkistanut sivustollaan Lääkäreitä palkittiin merkittävästä elämäntyöstä Terveyttä ja turvallisuutta edistävän toiminnan tukeminen sopii henkivakuutusyhtiölle. Suomi-yhtiö palkitsee vuosittain yhdessä OP-Pohjolaryhmän kanssa suomalaisia lääkäreitä merkittävästä elämäntyöstä. Pohjolan ja Suomi-yhtiön lääketieteen palkinto on myönnetty vuodesta Vuonna 2010 palkinto myönnettiin lääketieteen professori Jussi Huttuselle tunnustuksena ansioista suomalaisen terveydenhuollon laaja-alaisena vaikuttajana ja kansanterveyden edistäjänä. Vuoden 2011 tammikuussa lääketieteen palkinto myönnettiin Valtakunnallisten Lääkäripäivien yhteydessä professori Vappu Taipaleelle ansiokkaasta ja pitkäjänteisestä työstä suomalaisten lasten mielenterveyden edistämisessä. Palkinnon suuruus on euroa. Sen saajan valitsee Suomen Lääketieteen Säätiö. Suomi-yhtiö on jo 1950-luvulta tukenut vesiturvallisuuden ja hengenpelastustyön edistämistä. Kuluneena vuonna uimarannoille lahjoitettiin perinteiseen tapaan pelastusrenkaita yhdessä Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton (SUH) kanssa. Taidetta esillä Suomi-yhtiö kuuluu perustajajäsenenä vuonna 2006 perustettuun Suomalaisten taidesäätiöiden yhdistykseen (STSY). Yhdistyksen tavoitteena on suomalaisen kulttuuri perinnön säilyttäminen ja jäsenyhteisöjensä taide teosten esitteleminen yleisölle. Lokakuussa 2010 avattiin Amos Andersonin taidemuseossa Helsingissä vuoden 2012 alkupuolelle jatkuva Valon rakentajat -näyttely, joka kokoaa yhteen ja 1950-lukujen taidetta. Tammikuussa 2010 päättyi Tukholmassa Prins Eugens Waldemarsudden taidemuseossa näyttely Bilder från Finland land och folk, joka kuului Suomen ja Ruotsin hallitusten viralliseen Merkkivuosi 1809 ohjelmaan. STSY on julkaissut kirjoja eri näyttelyihin liittyen ja myös lahjoittanut niitä kirjastoille. Lisätietoja yhdistyksestä löytyy sivuilta 4 Suomi-yhtiö Vuosikertomus 2010

5 AVAINLUKUJA Suomi-yhtiön konserni Liikevaihto, milj. euroa Liikevoitto, milj. euroa Vakuutusmaksutulo, milj. euroa Liikekustannussuhde, % Toimintapääoma, milj. euroa Vakavaraisuuspääoma, milj. euroa Vakavaraisuusaste, % Tase, milj. euroa Henkilöstö vuoden lopussa Suomi-yhtiö Markkinaosuus vakuutussäästöistä, % 12,5 14,0 Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin sitoutuneelle pääomalle, % 6,4 12,5 Sijoitusten jakauma Kiinteistösijoitukset, milj. euroa Osakkeet, milj. euroa Joukkovelkakirjalainat. milj. euroa Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset, milj. euroa Lainasaamiset, milj. euroa 1 1 Muut sijoitukset, milj. euroa Suomi-yhtiö Vuosikertomus

6 TAPAHTUMIA Muutos hallituksen kokoonpanossa Yhtiökokouksessa toukokuun alussa 2010 hallitukseen valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka VTT Arja Alho, toimitusjohtaja Pekka Kantanen, VTT Kari Kaunismaa, pormestari Timo P. Nieminen ja maakuntaneuvos Jukka Tuori. Jukka Tuori jatkoi hallituksen puheenjohtajana ja Arja Alho varapuheenjohtajana. Pekka Kantanen valittiin hallitukseen uutena jäsenenä. Hän kuului Suomi-yhtiön edustajistoon eli hallitukseen valintaansa saakka. Vakuutuksenottajien keskuudestaan valitsema edustajisto toimii yhtiökokouksena. Edustajiston keskuudestaan valitsemaan nimitysvaliokuntaan valittiin edelleen puheenjohtajaksi professori Mikko Viitasalo sekä muiksi jäseniksi maakuntaneuvos Ilkka Joenpalo ja valtiopäiväneuvos Jukka Vihriälä. Nimitysvaliokunta tekee varsinaiselle yhtiökokoukselle esitykset hallituksen jäseniksi ja tilintarkastajaksi. Suomi-yhtiö täytti 120 vuotta Suomi-yhtiön perustamisesta tuli tilivuonna kuluneeksi 120 vuotta. Ensimmäiset vakuutuksensa yhtiö myönsi 2. toukokuuta Tuota päivää pidetään Suomiyhtiön syntymäpäivänä. Erityisiä syntypäiväjuhlallisuuksia 120-vuotias yhtiö ei järjestänyt, joskin yhtiökokous ajoittui lähelle merkkipäivää. Yhtiön omaan käyttöön suunniteltiin kuitenkin juhlavuoden postimerkki, jonka kuva-aiheeksi valittiin Wäinö Aaltosen Marjatta-veistos. Suoraan taiteilijalta 1930-luvulla tilattu Marjatta-veistos oli yhtiön henkivakuutuksen symboli vuosikymmeniä. Solvenssi II -direktiiviin varauduttiin Tilivuoden aikana yhtiö varautui tulossa olevaan EU:n Solvenssi II -direktiiviin, jonka on tarkoitus tulla voimaan alkuvuonna Uudet säännökset tiukentavat vakuutusyhtiöiden vakavaraisuusvaatimuksia huomattavasti. Yhtiö alensi tilivuonna merkittävästi sijoitusriskiään varautuessaan vaatimuksiin. Ennakointi näkyi loppuvuotta kohden yhä selvemmin yhtiön sijoitusallokaatiossa. Osakkeiden ja muiden epälikvidien varojen osuutta vähennettiin. Keskinäisellä henkivakuutusyhtiöllä ei ole pääomahuoltoa ja siksi Suomi-yhtiössä nähdään tärkeäksi valmistautua tulossa oleviin muutoksiin hyvissä ajoin. Riskin vähentäminen parantaa turvaavuutta, mutta samalla vähentää tulevien tuottojen odotusarvoa. Yhtiö selvittää, mitä vaihtoehtoisia ratkaisuja mahdollisesti löytyisi vakuutuksenottajille, jos he itse haluaisivat tavoitella säästöilleen korkeampia tuottoja korkeammalla riskillä. Rakenneselvitys toteutettiin Vuoden 2005 alussa vakuutuksien myöntämisen lopettanut Suomi-yhtiö on niin sanotussa run off -tilassa. Yhtiöllä on edelleen yli vakuutusta. Tilivuoden aikana yhtiö selvitti, olisiko vakuutuksenottajien edun mukaista nopeuttaa yhtiön käynnissä olevaa, run off -yhtiön luonteeseen kuuluvaa pitkäaikaista alasajoprosessia yhdistämällä toiminta jonkin muun markkinoilla toimivan yhtiön kanssa. Yhtiö lähestyi alan suurimpia toimijoita selvittääkseen tällaisia ratkaisuehdotuksia. Keskustelut näiden kanssa päättyivät tuloksettomina, sillä vakuutuksenottajien kannalta riittävän hyvää ratkaisua ei löytynyt. Yhtiön vakuutuskannan koko ja kannan pääomavaade muun muassa vakuutussäästöille maksettavien korkojen taso on nykykorkoihin nähden korkea ovat edelleen varsin suuria. Niitä olisi haasteellista siirtää jollekin toiselle toimijalle, varsinkin kun alalle on tulossa uusia, EU-tason säännöksiä (Solvenssi II -direktiivi), joiden lopullinen muoto ei ole vielä selvillä. Yhtiön toiminta siis jatkuu itsenäisenä. Lisäetuja jaettiin 60 miljoonaa euroa kannan kahtiajako piakkoin päättymässä Loppuvuonna yhtiön hallitus päätti vuonna 2011 annettavista lisäeduista. Yhtiö jakoi asiakkailleen vuodelta 2010 lisäetuina yhteensä noin 60 miljoonaa euroa. Vuotta aiemmin yhtiö jakoi erittäin hyvien sijoitustuottojen ansiosta 160 miljoonaa euroa. Yhtiö on jakanut asiakkailleen vuosilta erilaisia lisäetuja 1,2 miljardia euroa. Vuodelta 2010 ns. vanhojen vakuutusten säästöjen kokonaisvuosituotto nousee korkeimmillaan 8,7 prosenttiin, joka koostuu 4,5 prosentin laskuperustekorosta, aiemmin päätetystä 2,7 prosentin erityisedusta ja vuodelta 2010 maksettavasta 1,5 prosentin erityislisäedusta. Vanhojen riskivakuutusten lisäetuna on muun muassa vakuutusmaksujen 30 prosentin alennus. Vanhat vakuutukset ovat edelleen jatkuvia vakuutuksia, jotka olivat voimassa Suomi-yhtiössä jo Muiden vakuussäästöjen vuosituotto on vuodelta 2010 laskuperustekoron tasosta riippuen 4,0 4,5 prosenttia. Näiden vuoden 2011 aikana maksettavien lisäetujen jälkeen oli vanhoille vakuutuksille ehdollisesti luvatusta 840 miljoonasta antamatta 60 miljoonan euron erityislisäedut. Tämä jäljellä oleva määrä varattiin vuoden 2011 alussa yhtiön vastuuvelkaan. Kun summa on jaettu vuoden 2012 aikana, kaikki asiakkaat ovat samassa asemassa yhtiön jakaessa lisäetuja tuloksensa ja toiminnasta vapautuvan pääomansa perusteella. Erityislisäeduista ja muista asiakashyvityksistä päätetään normaalisti vuosittain marraskuussa. Yhtiön riskiasema vaikuttaa päätökseen. Asiakashyvitykset saattavat vaihdella vuosittain merkittävästikin. 6 Suomi-yhtiö Vuosikertomus 2010

7 Rakenneselvitys ei tuonut muutosta toimintaan Yhtiö selvitti mahdollisuuksia toimintansa yhdistämiseen jonkin toisen yhtiön kanssa. Asiakkaiden kannalta tarpeeksi hyvää ratkaisua ei löytynyt. Yhtiö jatkaa siis toimintaansa itsenäisenä. Toimitusjohtaja Toimitusjohtaja Markku Markku Vesterinen Vesterinen TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Suomi-yhtiön tehtävänä on hoitaa asiakkaidensa vakuutuksia ja niihin liittyviä sijoituksia. Keskinäisenä yhtiönä ainoa lähtökohtamme on toimia asiakkaiden parhaaksi. Tavoitteena on saavuttaa sijoitustoiminnassa mahdollisimman hyvä tuotto riskinkantokykymme sallimalla riskinotolla. Huolehdimme samalla yhtiön toiminnallisesta tehokkuudesta. Jaamme sekä vuotuisen tuloksen että vakuutusten päättymisten myötä vapautuvan vakavaraisuuspääoman lisäetuina asiakkaillemme siinä määrin kuin riskinkantokykymme sallii. Lisäetumme ja riskinottomme pyrimme sovittamaan yhteen siten, että eripituisia vakuutuksia kohdellaan mahdollisimman tasapuolisesti. Vuoden 2010 tulos oli tyydyttävä Lähdimme vuoteen 2010 sillä oletuksella, että pitkät korot kääntyvät nousuun. Tämän vuoksi pidimme vastuuvelkamme korkoriskin suojauksen alhaisella tasolla. Näkemys osoittautui vääräksi, kun eräiden eurovaltioiden taloudelliset ongelmat kärjistyivät ja heikensivät markkinoiden luottamusta. Niin sanotun markkinaehtoisen vastuuvelan laskennassa käytettävä korko kääntyi vastoin odotuksiamme laskuun, ja näin vastuuvelan määrä kasvoi. Tämä heikensi riskinkantokykyämme. Sen tähden päätimme aiempaa tarkemmin tavoista, joilla sopeutamme riskiämme, kun valmistaudumme uusiin EU-tason vakavaraisuussäännöksiin (ns. Solvenssi II). Riskimme tulee olla sellainen, että olemme toimintakykyisiä, kun uudet vakavaraisuusvaatimukset tulevat voimaan vuoden 2013 alussa. Keskinäisenä yhtiönä meillä ei ole pääomahuoltoa ja siksi meidän on valmistauduttava tulossa olevaan suureen muutokseen hyvissä ajoin. Sijoitustoiminnan tuotto sinällään ylitti ilman korkotason muutoksesta aiheutuvaa markkinaehtoisen vastuuvelan muutosta pitkän ajan tuotto-odotuksen. Osakesijoitusten tuottoa voimme pitää hyvänä. Sen vaikutusta kokonaistulokseen jossain määrin kuitenkin pienensi se, että loppuvuonna rajoitimme riskinottoa. Osakesijoitusten tuottoa alensi myös uusimpien pääomasijoitusten myynti. Toimenpiteellä pystyimme pienentämään merkittävästi pääomasijoituksiin liittyviä sijoitussitoumuksia. Tämäkin on osa ohjelmaa, jolla sopeutamme toimintaamme uusiin vakavaraisuusvaatimuksiin. Korkosijoitusten tuotto jäi huonoksi. Syynä tähän oli suurehkon Kreikka-riskin realisoituminen. Kiinteistösijoitusten tuottoa alensi epäsuorien kiinteistösijoitustemme tuoton pysyminen huonona. Sijoitustoimintamme tuotto käyvin arvoin oli 6,4 prosenttia. Vaikka pitkät korot kääntyivät nousuun vuoden loppupuolella, ne jäivät kuitenkin vuoden alkua alemmalle tasolle. Tämä kasvatti markkinaehtoista vastuuvelkaa. Voimassa oleva kirjanpitotapa ei tunnista tätä muutosta, mutta me otamme sen huomioon toiminnassamme. Yhtiön toiminta jatkuu itsenäisenä Kerroimme jo edellisessä vuosikertomuksessa, että olimme juuri aloittaneet selvityksen siitä, voitaisiinko Suomi-yhtiö lopettaa itsenäisenä yhtiönä. Selvitimme, voisiko jokin markkinoilla aktiivisesti toimiva yhtiö ottaa vastuun yhtiömme run off-kannan hoidosta. Lupasimme tarkastella selvitystyön tuloksia yksinomaan asiakkaidemme etujen näkökulmasta. Näin myös teimme. Selvitys ei tuottanut ratkaisua, jonka olisimme arvioineet riittävän hyväksi asiakkaillemme. Suomi-yhtiö Vuosikertomus

8 Yhtenä syynä lopputulokseen oli sopimustemme korkea laskuperustekorko. Sen me hyvitämme kaikissa tilanteissa asiakkaidemme vakuutussäästöille. Tilanteessa, jossa korkotaso on hyvin matala ja jossa uusien vakavaraisuusvaatimusten tiedetään jatkossa rajoittavan riskinottoa nykyistä enemmän, tällaisen vakuutuskannan hoito on varsin haasteellista. Toiseksi syyksi sille, ettei ratkaisua löytynyt, osoittautuivat monien, koko finanssialaa koskevien säännösten odotettavissa olevat muutokset. Näiden muutosten sisältöä ei vielä tunneta tarkasti. Toimintamme siirtäminen jonkin toisen toimijan vastuulle olisi suuri ja aikaa vievä toimenpide. Säännösten keskeneräisyys loisi sille vaikeasti hallittavan riskin. Koska hyväksyttävissä olevaa ratkaisua ei löydetty, yhtiön hallitus päätti toimivan johdon esityksestä lopettaa selvitystyön. Näin yhtiön toiminta itsenäisenä jatkuu toistaiseksi. Vanhat lisäetulupaukset on täytetty asiakkaat ovat jatkossa samassa asemassa lisäeduista päätettäessä Suomi-yhtiö oli suljettu 1990-luvun lopussa. Kun yhtiön toiminta päätettiin käynnistää uudelleen vuonna 2000, yhtiön silloisille asiakkaille myönnettiin tuolloisen taloudellisen tilan perusteella merkittäviä lisäetuja. Toiminnan uudelleenkäynnistäminen sitoi pääomaa. Tämän vuoksi osa lisäeduista luvattiin ehdollisina eli niitä luvattiin antaa sitä mukaa kuin yhtiön taloudellinen tilanne mahdollistaisi etujen antamisen. Tätä lupausta täsmennettiin yhtiön run off-tilan alkaessa vuonna 2005, jolloin lupauksen täyttämisessä käytettävä malli määritettiin. Yhtiössä on tämän vuoksi ollut yhtiön koko run off -tilan ajan kahdenlaisia vakuutuksia. Osa on ollut oikeutettu aikanaan annetun lupauksen perusteella myönnettäviin erityislisäetuihin, osalla tätä oikeutta ei ole ollut. Kun tilivuodelta 2010 annettavista lisäeduista päätettiin, yhtiön Solvenssi II:n mukainen vakavaraisuus oli vielä huono. Siksi päätimme jakaa lisäetuja niukasti. Edellä mainittuun ehdolliseen lupaukseen perustuvista, vielä antamatta olevista eduista jaettiin noin puolet erityislisäetuina. Lisäksi jaettiin jonkin verran lisäetuja sellaisille vakuutuksille, joiden laskuperustekorkolupaus on 3,5 prosenttia. Elokuussa alkanut pitkien korkojen nousu jatkui päätöksen jälkeenkin. Se paransi Solvenssi II:n mukaista vakavaraisuusasemaamme niin paljon, että pystyimme jo tammikuussa 2011 päättämään sellaisista uusista erityislisäeduista, joilla aikanaan annettu ehdollinen lupaus tulee kokonaan täytetyksi. Päätöksen mukaiset etujen korotukset maksetaan asiakkaille vuonna Lisäturvaavuus pienentää tuotto-odotuksia Olen jo kahdessa aiemmassa vuosikertomuksessa esittänyt käsityksiäni uusista Solvenssi II vakavaraisuusvaatimuksista. Toistan tässä vain arvioni niiden vaikutuksista asiakkaille. Vaatimusten muuttamisen tavoitteena on asiakkaiden etujen turvaavuuden lisääminen. Näin epäilemättä tapahtuukin. Uudet vaatimukset ja jo niihin valmistautuminen pakottavat esimerkiksi Suomi-yhtiön alentamaan sijoitustoiminnassa otettavaa riskiä merkittävästi. Sijoitusriskin pienentäminen vuorostaan alentaa sijoitustoiminnan tuotto-odotusta. Kuten mainitsin, meidän on kaikissa tilanteissa hyvitettävä asiakkaidemme vakuutussäästöjä niin sanotulla laskuperustekorolla. Se on säästömuotoisista vakuutuksistamme useimmissa 4,5 prosenttia ja kaikissa niissä vähintään 3,5 prosenttia. Matalan koron maailmassa jo tällaisen tuoton saaminen sijoitustoiminnalla on kohtuullisen haastavaa, kun riskinottamista rajoitetaan merkittävästi. Edellä sanottu johtaa periaatteessa siihen, että vakuutusten lisäetuodote jää olemattomaksi, mikä sinällään on oikea lopputulos. Jäähän asiakkaan riski uusien säännösten ansiosta hyvin pieneksi. Samalla vakuutussäästöille maksettavat laskuperuskorkojen mukaiset tuotot ylittävät selvästi kaikkien vastaavan riskin sisältävien sijoitusinstrumenttien tuotto-odotuksen. Lisääntyneen turvaavuuden asiakas maksaa alentuvan tuoton kautta. Keskinäisenä run off-yhtiönä Suomi-yhtiö jakaa asiakkailleen koko sijoitustuottonsa ja myös sen pääoman, jonka toiminnan supistuminen vapauttaa. Tämän ansiosta Suomi-yhtiön asiakkaiden hyvitysodote on edellä esitettyä korkeampi. Kun aiemmat ehdolliset lupaukset on tämän vuoden jälkeen saatu täytetyiksi, lisäetuodote pienenee niiden piiriin kuuluneilla asiakkailla ja kasvaa niillä, jotka eivät ole olleet oikeutettuja erityislisäetuihin. Uusiin vakavaraisuusvaatimuksiin liittyvän vastuuvelan määrittelyn vuoksi vastuuvelkaa on täydennettävä silloin, kun velan laskennassa käytettävä diskonttokorko alenee. Täydennys rajoittaa riskinottomahdollisuuksia ja pienentää toiminnasta vapautuvaa pääomaa. Pitkään jatkuvat vakuutukset sitovat nykyisellä korkotasolla ajan mittaan enemmän pääomaa kuin aiemmin päättyvät. Kohdellaksemme kaikkia vakuutuksia mahdollisimman tasapuolisesti pyrimme siihen, että jaamme lisäetuja asiakkaillemme niin nopeasti kuin mahdollista. Tällä varmistamme, että lisäedut eivät jatkossa liikaa painotu pitkään jatkuville vakuutuksille. Päätöksen seurauksena kaikki vakuutukset ovat tästedes osallisia niin yhtiön tuloksen kuin toiminnasta vapautuvan pääomankin perusteella myönnettäviin lisäetuihin samoin periaattein. Tällä ei ole vaikutusta jo aiemmin päätettyihin lisäetuihin. Siten esimerkiksi vuotuinen 2,7 prosentin lisäetu vanhojen vakuutusten säästöille jatkuu aiempien päätösten mukaisin ehdoin. 8 Suomi-yhtiö Vuosikertomus 2010

9 Asiakkaiden valintamahdollisuuksien lisäämistä tutkitaan Tulossa olevat vakavaraisuussäännösten muutokset merkitsevät käytännössä henki- ja eläkevakuutussäästämisen riskin ja tuotto-odotuksen muutosta. Tästä päättää lainsäätäjä asiakkaan puolesta. Henkivakuutusasiakas voi niin halutessaan nostaa säästönsä ja siirtää ne kohteeseen, joka mahdollisesti paremmin vastaa hänen omaa näkemystään oikeasta riskistä. Eläkevakuutussäästäjällä ei tätä mahdollisuutta käytännössä ole. Suomi-yhtiön tarkoituksena on selvittää, voisiko yhtiö myöntää eläkevakuutusasiakkailleen mahdollisuuden vaikuttaa vakuutuksensa tuotto-odotukseen. Asiakas, joka suostuisi kantamaan itse säästöihinsä liittyvän riskin, saisi myös hyväkseen tätä riskiä vastaavan tuoton. Tällaiseen sopimukseen siirtyvä asiakas saisi päätöksen tehdessään hyvityksen siitä, että hänen vakuutuksensa sitoma pääoma pienenee. Edellä kuvattu toimintatapa soveltuu yksilöllisiin vakuutuksiin. Sitä tuskin pystytään ulottamaan ryhmäeläkevakuutuksiin. Uudet valintamahdollisuudet edellyttävät toteutuakseen niin palvelujemme kuin teknisten valmiuksiemmekin kehittämistä. Asian selvittäminen vienee tämän vuoden. Parhaassa tapauksessa pystymme tämän vuoden kuluessa selvittämään, onko tällaiselle palvelun parantamiselle riittävää kysyntää asiakkaidemme keskuudessa. Uudet EUsäännökset vähentävät tuotto-odotuksia Tiukentuvat EU-tason vakavaraisuussäännökset alentavat jatkossa vakuutussäästöjen tuotto-odotuksia. Yhtiö tutkiikin, löytyisikö asiakkaalle itselleen keinoja halutessaan vaikuttaa tuottoodotukseensa ja riskinottoonsa. Yhteistyömme niin hallituksen kuin edustajistonkin kanssa on jatkunut hyvänä, mistä haluan esittää suuret kiitokset kaikille hallinnossa mukana olleille. Kiitän myös pientä henkilökuntaamme, joka on onnistunut hyvin, sekä vakuutus- ja sijoituskantaamme hoitavia yhteistyökumppaneita. He ovat toimineet tehokkaasti, ja yhteistyöhenki on säilynyt hyvänä. Markku Vesterinen toimitusjohtaja Suomi-yhtiö Vuosikertomus

10 Tuottoa jopa 8,7 prosenttia Vanhojen vakuutusten säästöt saavat tilivuodelta jopa 8,7 ja muutkin 4,0 4,5 prosentin tuoton. Ehdollisesti luvatut lisäedut on kuluvan vuoden jälkeen jaettu ja jatkossa kaikki asiakkaat ovat samassa asemassa lisäeduista päätettäessä. Talousjohtaja Kai Niemi ASIAKASEDUT Keskinäisen yhtiön omistajuuden merkitys Keskinäisessä yhtiössä omistajuuden perusteena on voimassa oleva asiakassuhde. Yksikään omistajavakuutuksenottaja ei ole sijoittanut yhtiöön varoja oman pääoman ehdoilla. Tällainen omistajuus ei realisoidu osinkona tai muuna oman pääoman tuottona. Keskinäisen yhtiön toiminnan jatkuessa normaalisti omistajuus merkitsee ensi sijassa oikeutta osallistua yhtiön hallintoon. Suomi-yhtiön kohdalla tämä tarkoittaa oikeutta äänestää yhtiökokouksena toimivan edustajiston vaaleissa, seuraavaksi syksyllä Omistajuus päättyy vakuutussopimuksen päättyessä ilman minkäänlaista omistajuuteen perustuvaa korvausta. Ylimääräinen pääoma palautetaan vakuutuksenottajille Vaikka keskinäisen vakuutusyhtiön vakuutuksenottajat eivät ole sijoittaneet yhtiöön oman pääoman ehtoisia varoja, kuuluu yhtiön nettovarallisuus heille. Suomi-yhtiö lopetti uusien vakuutusten myöntämisen vuoden 2005 alussa. Yhtiö on niin sanotussa run off -tilassa. Sen tehtävänä on hoitaa vakuutus- ja sijoituskantaansa asiakkaidensa parhaaksi. Sitä mukaa kuin vakuutuksia päättyy, yhtiön vakavaraisuuspääoman tarve pienenee. Näin vapautuva vakavaraisuuspääoma palautetaan yhtiön vakuutuksenottajille. Palautusperuste ei ole heidän omistajuutensa vaan heidän vakuutusasiakkuutensa. Yhtiön sijoitustoiminnan tuotot vaikuttavat keskeisesti vakavaraisuuspääoman palautukseen, huonoina vuosina negatiiviset tuotot voivat kokonaan eliminoida palautuksen. Suomi-yhtiö on julkistanut vuonna 2005 ne periaatteet, joilla vakavaraisuuspääomaa palautetaan vakuutuksenottajille mahdollisimman tasapuolisesti. Palautus suunnattiin aluksi kokonaan niin sanottuihin erityislisäetuihin. Niihin ovat oikeutettuja sellaiset vakuutuksenottajat, joiden vakuutus oli Suomi-yhtiössä voimassa jo ja on ollut edelleen voimassa etua annettaessa. Tälle vakuutuskannan osalle on aikanaan annettu ehdollinen lupaus ns. erityislisäeduista. Yhtiön aiemmin julkistamissa ylijäämän palautusperusteissa tämän lupauksen määräksi vahvistettiin 840 miljoonaa euroa aikanaan ehdollisesti luvattu 5 miljardin markan summa lisättynä korolla, joka hyvitetään alkaen määrän jakamatta olevalle osalle. Vuodelta 2010 tälle kannan osalle annettiin 1,5 prosentin korotus vakuutussäästöille. Kun se on maksettu asiakkaille vuoden 2011 aikana, edellä mainitusta ehdollisesti luvatusta määrästä on toteutumatta noin 60 miljoonaa euroa. Yhtiön hallitus päätti jo tammikuussa 2011, että tämä jäljellä oleva määrä annetaan erityislisäetuina vuodelta Asiakkaille se maksetaan vuoden 2012 aikana. Yhtiön aiempien lisäetupäätöksien johdosta merkittävä osa niistä sopimuksista, joissa sopimuskorko on 4,5 prosenttia, saavat vuotuisen 2,7 prosentin hyvityksen. Näin ollen vakuutussäästöt voivat saada vuodelta 2010 parhaimmillaan lähes 9 prosentin kokonaisvuosituoton 10 Suomi-yhtiö Vuosikertomus 2010

11 (4,5 prosentin laskuperustekorko, 2,7 prosentin erityisetu, 1,5 prosentin erityislisäetu). Muiden vakuussäästöjen vuosituotto on laskuperustekoron tasosta riippuen 4,0 4,5 prosenttia. Vanhojen riskivakuutusten pysyvänä lisäetuna on muun muassa vakuutusmaksujen 30 prosentin alennus. Euromääräisesti yhtiö jakoi lisäetuja vuonna 2010 yhteensä lähes 60 miljoonaa. Nämä edut maksetaan asiakkaille vuoden 2011 aikana. Vuosina yhtiö on jakanut asiakkailleen erilaisia lisäetuja yli 1,2 miljardia euroa. Vakuutuskannan jako kahteen osaan päättyy Yhtiön hallitus päätti poikkeuksellisesti jo tammikuussa 2011 vähimmäislisäeduista vuodelta Kyseisellä päätöksellä varattiin vastuuvelkaan se määrä, mitä aikanaan luvatuista ehdollisista lisäeduista oli enää maksamatta. Ehdollisen lisäedun piiriin kuuluvat vakuutukset saavat siis jotakuinkin vastaavan suuruisen erityislisäedun vuodelta 2011 kuin saivat vuodelta Jatkossa vakuutuskantaa ei siis tarvitse lisäetuja annettaessa jakaa osiin sen suhteen, onko vakuutus ollut voimassa Suomi-yhtiössä vai ei. Käytännössä tämä tarkoittaa, että aiemmin erityislisäetujen piiriin kuuluneiden vakuutuksien lisäedut odotusarvoisesti pienenevät ja muiden kasvavat. Toki myös jatkossa itse vakuutuslaji ja sen kannattavuus, esimerkiksi sopimuksen laskuperustekorko, vaikuttavat lisäetujen määrään kuten tähänkin asti. Vakavaraisuusvaatimusten muutokset vaikuttavat yhtiön toimintaan Euroopan unionissa on meneillään nk. Solvenssi II -projekti, jonka lopputuloksena valmistuu uusi vakavaraisuusdirektiivi vakuutusyhtiöille. Uutta Solvenssi II säännöksissä on nykyisin voimassa olevaan Solvenssi I:een verrattuna muun muassa se, että yhtiön operatiivisessa toiminnassaan ottamiensa riskien katsotaan suoraan vaikuttavan yhtiön vakavaraisuusvaatimukseen. Suomi-yhtiölle muutos ei kuitenkaan ole ajatusmalliltaan kovin suuri, sillä yhtiö on jo usean vuoden asettanut omat sisäiset vakavaraisuustavoitteensa toimintansa taloudellisten riskien perusteella. Erityisesti sijoitusomaisuuteen liittyvien riskien osalta yhtiö on menetellyt näin jo 2000-luvun alkupuolelta asti. Uusi direktiivi asettaa kuitenkin riman aiempia vuosia korkeammalle. Tällä on vaikutusta yhtiön toimintaan, koska Solvenssi II -maailmassa riskien ottaminen vaatii aiempaa enemmän vakavaraisuuspääomaa. Merkittävä muutos uudessa direktiivissä on myös se, että yhtiön vastuuvelka eriytyy vakavaraisuuslaskennassa yhtiön vakuutuksenottajien vakuutussäästöistä. Nykyisten säännösten mukaisessa kirjanpidossa esitettävä vastuuvelka ei siis välttämättä enää vastaa uudenlaisissa vakavaraisuuslaskelmissa käytettävää vastuuvelkaa. Niissä vastuuvelka lasketaan tulevien kassavirtojen nykyarvona ja korkona käytetään kiinteän koron sijasta kulloistakin markkinakorkoa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että vastuuvelan määrä vakavaraisuuslaskelmissa heilahtelee korkotason heilahtelujen mukana. Asiakkaiden vakuutussäästöt sen sijaan kasvavat edelleen sopimuksen mukaisella laskuperustekorolla ja sen lisäksi annettavilla lisäeduilla. Edellä mainitusta seuraa, että vallitseva korkotaso ei enää vaikuta yhtä suoraviivaisesti asiakashyvityksien tasoon kuin se on aikaisemmin vaikuttanut. Jatkossa asiakashyvitykseen vaikuttaakin enemmän se, kuinka hyvin yhtiö on hallinnut koko taseen korkoriskiä ja kuinka se on onnistunut riskinotossaan. Yhtiö on kuvannut tarkemmin ohjausjärjestelmäänsä ja sen asettamia edellytyksiä vakavaraisuuspääomalleen tilinpäätöksen Riskienhallinta-osiossa. Solvenssi II tulee voimaan näillä näkymin alkuvuonna Yhtiö on jo ennakoinut vakavaraisuusvaateiden kiristymistä vähentämällä sijoitustoiminnassaan ottamaansa riskiä. Toinen vaihtoehto olisi ollut pidättäytyä lisäetujen maksamisesta tai vähentää niitä lähivuosina, mutta yhtiössä tämän ei ole katsottu olevan vakuutuksenottajien tasapuolisen kohtelun mukaista. Joka tapauksessa riskin pienentäminen voi odotusarvoisesti vähentää tulevien lisäetujen määrää, mutta kolikon toinen puoli on jo karttuneiden etujen turvaavuuden lisääntyminen. Yhtiön on tarkoitus vuoden 2011 aikana selvittää, löytyisikö vaihtoehtoisia ratkaisuja niille vakuutuksenottajille, jotka haluaisivat tavoitella korkeampia tuottoja korkeammalla riskillä. Yhtiön vastuut ovat pitkäkestoisia Henki- ja eläkevakuutussopimukset ovat usein hyvin pitkäaikaisia. Siksi Suomi-yhtiönkin vastuut jatkuvat pitkään. Vuoden 2006 vuosikertomuksessa havainnollistettiin erilaisilla kuvilla silloisen arvion mukaisesti yhtiön vakuutuskannan kehitystä. Yhtiö tekee vastaavia tarkasteluja vuosittain suunnitellessaan omaa operatiivista toimintaansa pitkällä aikavälillä. Johtopäätökset kyseisten tarkastelujen jälkeen ovat edelleen samoja kuin vuonna 2006 eli yhtiön tase ja sitä kautta vastuuvelka pienenevät hitaasti, vakuutettujen määrä vähenee suhteessa edellä mainittuja nopeammin, mutta vakuutettujen määrä on parinkymmenen vuoden kuluttua vielä lähes (nykyään noin ), maksutulon määrä pienenee melko nopeasti ja putoaa alle 50 miljoonan euron seuraavan 5 vuoden aikana (vuonna 2010 hieman yli 60 miljoonaa euroa). Vastuuvelan ja taseen kehitystä kuvaavia arvioita käytetään yhtiön sijoitustoiminnan suunnittelussa. Run off -yhtiön sijoitusten pituuden pitää olla sovitettavissa yhteen yhtiön vastuiden purkautumisen kanssa. Suomi-yhtiö Vuosikertomus

Sijoitustoiminta. Sijoitustoiminnan tulos ylitti yhtiön tuottotavoitteen, joka on johdettu vastuuvelan korkovaateista, kilpailukykyisistä

Sijoitustoiminta. Sijoitustoiminnan tulos ylitti yhtiön tuottotavoitteen, joka on johdettu vastuuvelan korkovaateista, kilpailukykyisistä VUOSIKERTOMUS 2006 Sisältö 1. Lyhyesti 2. Tapahtumia 3. Toimitusjohtajan katsaus 4. Asiakasedut 5. Sijoitustoiminta 6. Hallinto 7. Tilinpäätös 8. Yhteystiedot Toimitusjohtajan katsaus Saavutimme asettamamme

Lisätiedot

Selvitys vakuutussäästöille annetuista kokonaishyvityksistä vuodelta 2014

Selvitys vakuutussäästöille annetuista kokonaishyvityksistä vuodelta 2014 Mandatum Life Selvitys vakuutussäästöille annetuista kokonaishyvityksistä vuodelta 2014 Suomi-yhtiöstä 30.12.2014 siirtyneen ryhmäeläkevakuutuskannan asiakashyvityksen vuodelta 2014 on päättänyt Suomi-yhtiö.

Lisätiedot

SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2015

SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2015 SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2015 Lisäetutavoitteet n tavoitteena on antaa ylijäämän jakoon oikeutettujen vakuutusten vakuutussäästöille pitkällä aikavälillä vähintään riskittömän

Lisätiedot

Asiakasedut. Suomi-yhtiö jakoi lisäetuina asiakkailleen. sisältyvät vuonna 2008 annettavat erityislisäedut ja asiakashyvitykset.

Asiakasedut. Suomi-yhtiö jakoi lisäetuina asiakkailleen. sisältyvät vuonna 2008 annettavat erityislisäedut ja asiakashyvitykset. VUOSIKERTOMUS 2007 Sisältö 1. Lyhyesti... 3 2. Tapahtumia... 5 3. Toimitusjohtajan katsaus... 6 4. Asiakasedut... 8 5. Sijoitustoiminta... 11 6. Hallinto... 16 7. Tilinpäätös... 21 8. Yhteystiedot... 53

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2015. Lehdistötilaisuus 23.10.2015 / toimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2015. Lehdistötilaisuus 23.10.2015 / toimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2015 Lehdistötilaisuus 23.10.2015 / toimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 OSAKEKURSSIEN LASKU HEIJASTUI SIJOITUSTUOTTOON Tammi syyskuu 2015 Sijoitustuotto 3,1 % Osakesijoitusten tuotto

Lisätiedot

Asiakasedut. Lue lisää s. 8. Tilinpäätös. Suomi-yhtiö julkaisee vuosikertomuksen

Asiakasedut. Lue lisää s. 8. Tilinpäätös. Suomi-yhtiö julkaisee vuosikertomuksen VUOSIKERTOMUS 2009 Sisältö 1. Lyhyesti... 3 2. Tapahtumia... 5 3. Toimitusjohtajan katsaus... 6 4. Asiakasedut... 8 5. Sijoitustoiminta... 10 6. Hallinto... 15 7. Tilinpäätös... 20 8. Yhteystiedot... 53

Lisätiedot

Varman osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015. 13.8.2015 Osavuosiraportti 1.1.-30.6.2015

Varman osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015. 13.8.2015 Osavuosiraportti 1.1.-30.6.2015 Varman osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Hyvä tulos epävakailla sijoitusmarkkinoilla 4,3 Sijoitusten tuotto, % 41,9 mrd. Sijoitusten markkina-arvo, 11,0 mrd. Vakavaraisuuspääoma, 860 000 Suomalaisen työeläketurva

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013. Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013. Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013 Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TAMMI- SYYSKUU 2013 Sijoitustuotto 6,5 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU 2014. Lehdistötilaisuus 12.8.2014 / Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU 2014. Lehdistötilaisuus 12.8.2014 / Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU 2014 Lehdistötilaisuus 12.8.2014 / Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 1. VUOSIPUOLISKO VASTASI ODOTUKSIA Tammi kesäkuu 2014 Sijoitustuotto 3,4 % Osakesijoitusten tuotto 5,5 % Korkosijoitusten

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012 Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2012 Sijoitustuotto kohtuullinen, 3,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI KESÄKUU 2015. Timo Ritakallio, toimitusjohtaja Lehdistötilaisuus 11.8.2015

ILMARINEN TAMMI KESÄKUU 2015. Timo Ritakallio, toimitusjohtaja Lehdistötilaisuus 11.8.2015 ILMARINEN TAMMI KESÄKUU 2015 Timo Ritakallio, toimitusjohtaja Lehdistötilaisuus 11.8.2015 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ Tammi kesäkuu 2015 Sijoitusympäristö muuttui hyvin haastavaksi osakekurssien

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009 Ajattelemme eteenpäin Kausi 1.1.-30.9.2009 lyhyesti Yhtiön maksutulo kasvoi lähes 9 % verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon Sijoitusten tuotto oli

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2014 24.10.2014

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2014 24.10.2014 ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2014 24.10.2014 1 SIJOITUSTUOTTO HYVÄLLÄ TASOLLA Tammi syyskuu 2014 Sijoitustuotto 5,7 % Osakesijoitusten tuotto 8,8 % Korkosijoitusten tuotto 3,1 % Kiinteistösijoitusten tuotto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005. Veritas-ryhmä

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005. Veritas-ryhmä Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005 Veritas-ryhmä Veritas-ryhmä Osavuosikatsaus 2005 AVAINLUVUT 1-6/2005 1-6/2004 2004 Vakuutusmaksutulo, milj. 196,9 184,2 388,9 Sijoitustoiminnan nettotuotto, käyvin arvoin,

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus. Tilinpäätös. Pdf-tiedosto. Asiakasedut s. 8. Sijoitustoiminta s. 10. Toimitusjohtajalta s. 6. 1. Lyhyesti...

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus. Tilinpäätös. Pdf-tiedosto. Asiakasedut s. 8. Sijoitustoiminta s. 10. Toimitusjohtajalta s. 6. 1. Lyhyesti... VUOSIKERTOMUS 2011 Sisältö 1. Lyhyesti... 3 2. Tapahtumia... 5 3. Toimitusjohtajan katsaus... 6 4. Asiakasedut... 8 5. Sijoitustoiminta... 10 6. Hallinto... 15 7. Tilinpäätös... 20 8. Yhteystiedot... 52

Lisätiedot

Varman tilinpäätös 2014 12.2.2015

Varman tilinpäätös 2014 12.2.2015 Varman tilinpäätös 2014 12.2.2015 Vahva vuosi, hyviä tuloksia 7,1 % Sijoitusten tuotto 40,0 mrd. Sijoitusten markkina-arvo 10,3 mrd., 34,0 % Vakavaraisuus 862 000 Suomalaisen eläketurva 4,3 mrd. Vakuutusmaksutulo

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI MAALISKUU 2015. Lehdistötilaisuus / 24.4.2015

ILMARINEN TAMMI MAALISKUU 2015. Lehdistötilaisuus / 24.4.2015 ILMARINEN TAMMI MAALISKUU 2015 Lehdistötilaisuus / 24.4.2015 1 SIJOITUSTUOTTO ERINOMAINEN Tammi maaliskuu 2015 Sijoitustuotto 7,1 % Osakesijoitusten tuotto 14,9 % Korkosijoitusten tuotto 1,2 % Kiinteistösijoitusten

Lisätiedot

Eteran osavuosiraportti 1.1. 30.6.2010

Eteran osavuosiraportti 1.1. 30.6.2010 Eteran osavuosiraportti 1.1. 30.6.2010 Etera alkuvuonna 2010 Vakuutusmaksutulo kääntyi kasvuun Uusien TyEL-vakuutusten myynti kasvoi Sijoitukset tuottivat 2,6 % Vakavaraisuus vahvistui ja kokonaistulos

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014 Keskeiset tunnusluvut Pro forma 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2013 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 3 022,9 1 602,7 2 929,0 Eläkkeensaajille

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus 30.1.2015 Toimitusjohtaja Harri Sailas

TILINPÄÄTÖS 2014: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus 30.1.2015 Toimitusjohtaja Harri Sailas TILINPÄÄTÖS 2014: ENNAKKOTIETOJA Lehdistötilaisuus 30.1.2015 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2014 (Ennakkotietoja) Sijoitustuotto: 6,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo: 34,2

Lisätiedot

Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007

Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007 Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007 1 1.1. - 30.6.2007 1.1. - 30.6.2006 1.1. - 31.12.2006 Vakuutusmaksutulo, milj. euroa 1 365,0 1 360,0 2 652,6 Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, milj. euroa 1 245,1

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011 Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011 Vakuutusliike Ajattelemme eteenpäin Vakuutusliike - avainluvut 1 6/2011 1 6/2010 2010 Vakuutusmaksutulo, milj. 207,4 187,5 380,4 TyEL-palkkasumma, milj.

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Elolle vahva alkuvuosi 1.1. 30.6.2015 Sijoitustoiminnan kokonaistuotto oli 4,9 %. Sijoitusten markkina-arvo kasvoi 21 miljardiin euroon.

Lisätiedot

TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005. Veritas-ryhmä. Ennakkotiedot

TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005. Veritas-ryhmä. Ennakkotiedot TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005 Veritas-ryhmä Ennakkotiedot Veritas-ryhmä AVAINLUVUT 2005 2004 % Vakuutusmaksutulo, milj. 427,8 397,2 7,7 Sijoitustoiminnan nettotuotot, käyvin arvoin, milj. 219,2 155,8 40,7

Lisätiedot

Asiakasedut. Lisäetuja annettiin vuodelta 2008 hyvin niukasti. Epävarmassa maailmantalouden

Asiakasedut. Lisäetuja annettiin vuodelta 2008 hyvin niukasti. Epävarmassa maailmantalouden VUOSIKERTOMUS 2008 Sisältö 1. Lyhyesti... 3 2. Tapahtumia... 5 3. Toimitusjohtajan katsaus... 6 4. Asiakasedut... 9 5. Sijoitustoiminta... 12 6. Hallinto... 17 7. Tilinpäätös... 22 8. Yhteystiedot... 55

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2015. Veritas Eläkevakuutus

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2015. Veritas Eläkevakuutus OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2015 Veritas Eläkevakuutus VAHVA TULOS ENSIMMÄISELTÄ VUOSIPUOLISKOLTA Tuotto 5,8 % Parhaiten tuottivat noteeratut osakkeet 13,3 % Vakavaraisuus 31,8 % TyEL-palkkasumma 1 618,6 milj.

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 2011. Eläke-Tapiola. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton

Puolivuosikatsaus 2011. Eläke-Tapiola. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton Eläke-Tapiola Tilintarkastamaton Tunnusluvut Tiivistelmä tunnusluvuista 1-6/2011 1-6/2010 1-12/2010 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo Milj. euroa 758,5 717,5 1 425,7 Maksutulon muutos % 5,7 0,3 2,7 Vastuuvelka

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 2011. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton

Puolivuosikatsaus 2011. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton Puolivuosikatsaus 2011 Tapiola-ryhmä Puolivuosikatsaus 2011 Tilintarkastamaton Vahinko-Tapiola Puolivuosikatsaus 2011 Liikevoitto nousi 22,5 milj. euroa 37,9 milj. euroon (15,4 milj. e) Kokonaistulos oli

Lisätiedot

ILMARISEN TILINPÄÄTÖS 2015. Tulosinfo 19.2.2016 / Toimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARISEN TILINPÄÄTÖS 2015. Tulosinfo 19.2.2016 / Toimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARISEN TILINPÄÄTÖS 2015 Tulosinfo 19.2.2016 / Toimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 KESKEISTÄ VUONNA 2015 Hyvä sijoitustuotto Hyvä vakavaraisuus Kustannustehokas toiminta Hyvitykset ennätystasolla TyEL-vakuutettujen

Lisätiedot

Matalan korkotason vaikutus vakuutustoimintaan yhtiön näkökulma

Matalan korkotason vaikutus vakuutustoimintaan yhtiön näkökulma Matalan korkotason vaikutus vakuutustoimintaan yhtiön näkökulma Markkinoista 20.3.2014 2 Eonia 20.3.2014 3 Regulaatio muokkaa markkinoita 20.3.2014 4 Tehokkaat markkinat fantasiaa? Täydellisen tehokkaita

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2013. Lehdistötilaisuus 29.8.2013 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2013. Lehdistötilaisuus 29.8.2013 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2013 Lehdistötilaisuus 29.8.2013 Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2013 Alkuvuosi sujui hyvin: sijoitustuotto 3,0 prosenttia Myös toinen vuosineljännes

Lisätiedot

Ilmarisen vuosi 2010. Toimitusjohtaja Harri Sailas 24.2.2011

Ilmarisen vuosi 2010. Toimitusjohtaja Harri Sailas 24.2.2011 Ilmarisen vuosi 2010 Toimitusjohtaja Harri Sailas 24.2.2011 1 2 Keskeisiä havaintoja vuodelta 2010 Työeläkevakuutusten myynnin tulos erinomainen Sijoitustuotto alan kärkeä Pitkän aikavälin tuotto hyvällä

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014

Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014 Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 2014 2013 % Vakuutusmaksutulo, milj. 470,2 452,8 3,9 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 454,8 432,0 5,3 TyEL-palkkasumma,

Lisätiedot

Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003

Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003 21.8.2003 Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003 Eläke-Fennian alkuvuoden kehitys positiivinen Sitoutuneen pääoman tuotto 3,6 prosenttia Toimintapääoma kasvoi 66

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

Tunnusluvut ja analyysit

Tunnusluvut ja analyysit Tiivistelmä tunnusluvuista Vakuutusmaksutulo 470,2 452,8 458,2 423,6 380,4 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset 1) 454,8 432,0 402,8 370,5 336,0 Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin 159,4 169,2

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013 Vakuutusliike Vakuutusliike avainluvut 2013 2012 % Vakuutusmaksutulo, milj. 452,8 458,2-1,2 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 432,0 402,8 7,3

Lisätiedot

KATSAUS ILMARISEN SIJOITUSTOIMINTAAN JA SIJOITUSMARKKINOIDEN NÄKYMIIN. Johdon työeläkepäivä 26.11.2014 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

KATSAUS ILMARISEN SIJOITUSTOIMINTAAN JA SIJOITUSMARKKINOIDEN NÄKYMIIN. Johdon työeläkepäivä 26.11.2014 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio KATSAUS ILMARISEN SIJOITUSTOIMINTAAN JA SIJOITUSMARKKINOIDEN NÄKYMIIN Johdon työeläkepäivä 26.11.2014 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 2 Ilmarisen sijoitustoiminnan kehitys tammi- syyskuussa 2014

Lisätiedot

10 vuoden korkotasoja

10 vuoden korkotasoja Mandatum Life Selvitys vakuutussäästöille annetuista kokonaishyvityksistä vuodelta Pitkän aikavälin tavoite Mandatum Lifen tavoitteena on antaa pitkällä aikavälillä voitonjakoon oikeutetuille vakuutussäästöille

Lisätiedot

25.9.2008 klo 9-15. 1. Selvitä vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvät riskit ja niiltä suojautuminen.

25.9.2008 klo 9-15. 1. Selvitä vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvät riskit ja niiltä suojautuminen. SHV-tutkinto Vakavaraisuus 25.9.28 klo 9-15 1(5) 1. Selvitä vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvät riskit ja niiltä suojautuminen. (1p) 2. Henkivakuutusyhtiö Huolekas harjoittaa vapaaehtoista henkivakuutustoimintaa

Lisätiedot

Vahinkovakuutuksen vakavaraisuusvalvonnan kehittämishaasteet: Vastuuvelan Best Estimaten laskeminen. Aktuaariyhdistyksen kuukausikokous 26.4.

Vahinkovakuutuksen vakavaraisuusvalvonnan kehittämishaasteet: Vastuuvelan Best Estimaten laskeminen. Aktuaariyhdistyksen kuukausikokous 26.4. Vahinkovakuutuksen vakavaraisuusvalvonnan kehittämishaasteet: Vastuuvelan Best Estimaten laskeminen Aktuaariyhdistyksen kuukausikokous 26.4.2007 Pasi Laaksonen Vastuuvelka Solvenssi II: kehikossa Vastuuvelka

Lisätiedot

Eläke-Fennian osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2012

Eläke-Fennian osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2012 1(6) Eläke-Fennian osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2012 Sijoitustoiminnan tuotto oli 3,6 % Vakavaraisuus turvaavalla tasolla; vakavaraisuusaste 18,6 % vastuuvelasta ja toimintapääoma 2,4-kertainen vakavaraisuusrajaan

Lisätiedot

TAVOITTEENA TASA PAINO KORKOTASON MUUTOSTEN VAIKUTUKSET VUONNA 2013 POSITIIVISIA

TAVOITTEENA TASA PAINO KORKOTASON MUUTOSTEN VAIKUTUKSET VUONNA 2013 POSITIIVISIA TAVOITTEENA TASA PAINO KORKOTASON MUUTOSTEN VAIKUTUKSET VUONNA 2013 POSITIIVISIA VUOSIKERTOMUS 2013 Sisältö 1. Lyhyesti... 3 2. Infografiikka... 4 3. Avainlukuja... 6 4. Toimitusjohtajan katsaus... 7 5.

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013

VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 06.06.2013 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 1 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 2 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012

Lisätiedot

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 LähiTapiola-ryhmä LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Pankki Oy Tapiola Varainhoito Oy LähiTapiola Kiinteistövarainhoito,

Lisätiedot

Varman osavuosiraportti 1.1. 30.9.2015. 27.10.2015 Osavuosiraportti 1.1. 30.9.2015

Varman osavuosiraportti 1.1. 30.9.2015. 27.10.2015 Osavuosiraportti 1.1. 30.9.2015 Varman osavuosiraportti 1.1. 30.9.2015 1 Vaikea kvartaali vaimensi tulosta riskipuskuri edelleen vahva 1,1 Sijoitusten tuotto, % 40,4 mrd. Sijoitusten markkina-arvo, 9,5 mrd. Vakavaraisuuspääoma, 860 000

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin)

HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin) 1 HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin) SIJOITTAMISEN PERIAATTEITA Sijoittaminen tapahtuu rahastojen kautta käyttäen vähintään kahta varainhoitajaa.

Lisätiedot

Huomioita työeläkesijoituksista 2011. Suvi-Anne Siimes Toimitusjohtaja Työeläkevakuuttajat TELA

Huomioita työeläkesijoituksista 2011. Suvi-Anne Siimes Toimitusjohtaja Työeläkevakuuttajat TELA Huomioita työeläkesijoituksista 2011 Suvi-Anne Siimes Toimitusjohtaja Työeläkevakuuttajat Työeläkkeiden rahoitus ja sijoitustoiminta Lähtökohta Etuussäännöksistä johdettava eläkevastuu (eläkemeno) rahoitetaan

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1(5) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Nordic Aluminium Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

ONNISTU SIJOITTAMISESSA! INSTITUTIONAALISEN SIJOITTAJAN NÄKÖKULMA

ONNISTU SIJOITTAMISESSA! INSTITUTIONAALISEN SIJOITTAJAN NÄKÖKULMA ONNISTU SIJOITTAMISESSA! INSTITUTIONAALISEN SIJOITTAJAN NÄKÖKULMA Arvopaperin Rahapäivä 17.9.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio ESITYKSEN SISÄLTÖ Ilmarinen lyhyesti Sijoitusmarkkinoiden pitkän aikavälin

Lisätiedot

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto.

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto. YHTIÖJÄRJESTYS 2015 YHTIÖJÄRJESTYS 2 (7) 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toiminimi on Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö, ja sen kotipaikka Helsinki. Yhtiön toiminta käsittää Euroopan

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa.

Sosiaali ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa. 1 YLEISRADION ELÄKESÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Taustaa eläkesäätiöstä Sääntömuutokset Yleisradion eläkesäätiö on yhteiseläkesäätiö, joka vastaa Yleisradio Oy:n ja Yleisradion eläkesäätiön lakisääteisestä

Lisätiedot

Kannuksen kaupunki SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEET

Kannuksen kaupunki SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEET Kannuksen kaupunki SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEET 2 Sisältö 1. SIJOITUSTOIMINNAN MÄÄRITELMÄT... 3 2. SIJOITUSTOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET... 3 3. TOIMIALASIJOITTAMISEN PERUSTEET... 3 4. KASSAVAROJEN SIJOITTAMISEN

Lisätiedot

Matemaatikkona vakuutusyhtiössä. Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kuukausikokous 27.10.2014 Kumpulan kampus

Matemaatikkona vakuutusyhtiössä. Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kuukausikokous 27.10.2014 Kumpulan kampus Matemaatikkona vakuutusyhtiössä Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kuukausikokous 27.10.2014 Kumpulan kampus Miksi vakuutusmatemaatikoilla on töitä Vakuutusyhtiölaki (2008/521) 6. luku Vakuutusyhtiössä

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

Kvalt liite 2 Kv 9.12.2014. Sijoitustoiminnan perusteet SUOMUSSALMEN KUNTA

Kvalt liite 2 Kv 9.12.2014. Sijoitustoiminnan perusteet SUOMUSSALMEN KUNTA 2015 Kvalt liite 2 Kv 9.12.2014 Sijoitustoiminnan perusteet SUOMUSSALMEN KUNTA 2 SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEET Kuntalain 13 mukaan kunnanvaltuuston tulee päättää kunnan sijoitustoiminnan yleisistä perusteista.

Lisätiedot

Yrityslainoista lisätuottoa sijoitussalkkuun

Yrityslainoista lisätuottoa sijoitussalkkuun 1 Yrityslainoista lisätuottoa sijoitussalkkuun Tommi Kokkarinen Head of Credit Pohjola Varainhoito 8.5.2012 Rahamarkkinat/Valtiolainat - Matala korkotaso pakottaa hakemaan tuottoja muualta 2 Korot ennätysalhaalla,

Lisätiedot

lähes 8 %, Positiivinen tulos, 8,9 % tavoitteet saavutettiin

lähes 8 %, Positiivinen tulos, 8,9 % tavoitteet saavutettiin Vanhimpien vakuutusten säästöille tuottoa jopa lähes 8 %, muillekin 4 5 % Positiivinen tulos, vaikka markkinakorkojen lasku kasvatti vastuuvelkaa Sijoitukset tuottivat 8,9 % tavoitteet saavutettiin VUOSIKERTOMUS

Lisätiedot

II. SIJOITUSTEN JAKAUTUMINEN ERI TYÖELÄKEYHTEISÖTYYPPIEN KESKEN

II. SIJOITUSTEN JAKAUTUMINEN ERI TYÖELÄKEYHTEISÖTYYPPIEN KESKEN 1 TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE 31.12.2008 11.2.2009 Veikko Savela I. SIJOITUSTEN KOKONAISMÄÄRÄN KEHITYS Työeläkevakuuttajat TELAn jäsenyhteisöjen työeläkerahastojen sijoituskanta 31.12.2008 oli 105,1

Lisätiedot

Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät.

Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät. Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät. Viabek tuntee liikennepalvelualojen eläkevakuuttamisen Eläkekassa Viabek voi palvella mm. seuraavien toimialojen

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki 1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1)

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) 4060 N:o 1415 Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE. 19.3.2012 Veikko Savela. I Sijoitusten kokonaismäärän kehitys

TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE. 19.3.2012 Veikko Savela. I Sijoitusten kokonaismäärän kehitys 1 TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE 19.3.2012 Veikko Savela I Sijoitusten kokonaismäärän kehitys Työeläkevakuuttajat TELAn jäsenyhteisöjen työeläkerahastojen sijoituskanta 31.12.2011 oli 136,3 mrd. euroa,

Lisätiedot

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet eq-konsernin palkitsemisperiaatteet Sisällys eq-konsernin palkitsemisperiaatteet... 3 1. Palkitsemista ohjaavat periaatteet ja tavoitteet... 3 2. Päätöksentekojärjestys... 3 3. Palkitsemisessa noudatettavat

Lisätiedot

HE 279/2014 vp laiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 279/2014 vp laiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Lausunto 1 (5) Eduskunta/ Talousvaliokunta HE 279/2014 vp laiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Työeläkevakuuttajat

Lisätiedot

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2013 LähiTapiola-ryhmä LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö LähiTapiola Pankki Oyj LähiTapiola Varainhoito Oy LähiTapiola Kiinteistövarainhoito

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Kohti kansainvälistymistä Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 13.7% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.3m (EUR 3.8m Q3/2012). Vuoden

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Sievi Capital Oyj:n Yhtiökokous 18.4.2013 Harri Takanen Harri Takanen on toiminut Sievi Capital Oyj:n toimitusjohtajana 1.4.2013 alkaen. Aikaisemmin hän on toiminut Scanfil Oyj:n

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 115. Kaupunginhallitus 30.03.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 115. Kaupunginhallitus 30.03.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 30.03.2015 Sivu 1 / 1 1313/02.05.05/2015 115 Investointirahaston sijoitusperiaatteet Valmistelijat / lisätiedot: Maarit Vierunen, puh. 046 877 3296 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

VE03 Yhteenveto vahinkovakuutusyhtiön korvausvastuulaskelmasta 420 VE04 Tietoja vahinkovakuutusyhtiön vastuuvelasta 420

VE03 Yhteenveto vahinkovakuutusyhtiön korvausvastuulaskelmasta 420 VE04 Tietoja vahinkovakuutusyhtiön vastuuvelasta 420 Ohje 1 (6) Viimeisin muutos 31.12.2014 VE Vastuuvelka VE-tiedonkeruussa kerätään vuosittain tietoja henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden vastuuvelasta. Taulukoilla selvitetään taseen vastuuvelka tuoteryhmittäin.

Lisätiedot

OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto

OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto Kehittyvien maiden talouskasvu jatkuu vahvana 10 % 9 % 8 % 2007 2008 Lähde: Consensus Economics 10/2007 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % Turkki Brasilia

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Monipuolisempia rahoituspalveluita Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.1m (EUR 4.1m /20)

Lisätiedot

1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa koskeva yhtiöjärjestyksen määräys poistetaan (6 ja 8 )

1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa koskeva yhtiöjärjestyksen määräys poistetaan (6 ja 8 ) 25.2.2015 1 (5) Fennian hallituksen ehdotus 20.4.2015 yhtiökokoukselle koskien yhtiöjärjestyksen muuttamista: Muutosehdotuksien pääasiallinen sisältö on: 1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2012

Määräykset ja ohjeet 2/2012 Määräykset ja ohjeet 2/2012 Vastuuvelan suojaaminen, kirjanpito- ja Dnro FIVA 10/01.00/2011 Antopäivä 23.2.2012 Voimaantulopäivä 31.12.2011 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Vahinkovakuutuksen vakavaraisuusvalvonnan kehittämishaasteet : tasoitusvastuu

Vahinkovakuutuksen vakavaraisuusvalvonnan kehittämishaasteet : tasoitusvastuu 1 Vahinkovakuutuksen vakavaraisuusvalvonnan kehittämishaasteet : tasoitusvastuu Aktuaariyhdistyksen kuukausikokous 26.4.2007 Markku Miettinen 2 Esityksen sisältö Taustaa tasoitusvastuujärjestelmästä ja

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 015 Evli Pankki Oyj PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2015 2 Evli noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu hallinnointikoodin

Lisätiedot

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA N:o 89 257 Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA I Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelma 1 Korkotuotot Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut

Lisätiedot

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Päivitetty 17.3.2015 1 SISÄLTÖ 1. Palkitseminen... 3 1.1 Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys... 3 1.2 Lyhyen aikavälin palkitseminen (vuosipalkkiojärjestelmä)...

Lisätiedot

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com. Hedgehog Oy:n Rapidfire-pääomalaina

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com. Hedgehog Oy:n Rapidfire-pääomalaina Hedgehog Oy:n Rapidfire-pääomalaina Sisältö Lyhyt lainaesite Hedgehog Oy Rapidfire lainaehdot Rapidfire testaus Miten Rapidfireen voi sijoittaa Yhteystiedot ã 2004 Hedgehog Oy E Koskinen / 2 Rapidfire-pääomalaina

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2010 vahvistettavan taseen perusteella ei makseta osinkoa. Hallituksen ehdotus koskien

Lisätiedot

TECHN POLIS TECHNOPOLlS OYJ

TECHN POLIS TECHNOPOLlS OYJ Liite 6 TECHN POLIS TECHNOPOLlS OYJ YHTiÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHTA 8 HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON. MAKSUSTA PÄÄTTÄMISESTÄ Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Päivitetty 3.6.2014 1 SISÄLTÖ 1. Palkitseminen... 3 1.1 Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys... 3 1.2 Lyhyen aikavälin palkitseminen (vuosipalkkiojärjestelmä)...

Lisätiedot

Sampo Oyj, 14.4.2011. Hallituksen puheenjohtaja

Sampo Oyj, 14.4.2011. Hallituksen puheenjohtaja Sampo Oyj, varsinainen yhtiökokous 2011 14.4.2011 Björn Wahlroos Hallituksen puheenjohtaja BKT USA, Euroalue ja Suomi %, vuosimuutos kvartaaleittain Suomi USA Euroalue Lähde: Reuters EcoWin Valtioiden

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI KESÄKUU 2015. Timo Ritakallio, toimitusjohtaja Lehdistötilaisuus 11.8.2015

ILMARINEN TAMMI KESÄKUU 2015. Timo Ritakallio, toimitusjohtaja Lehdistötilaisuus 11.8.2015 ILMARINEN TAMMI KESÄKUU 2015 Timo Ritakallio, toimitusjohtaja Lehdistötilaisuus 11.8.2015 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ Tammi kesäkuu 2015 Sijoitusympäristö muuttui hyvin haastavaksi osakekurssien

Lisätiedot

Tilinpäätöskalvot 2012

Tilinpäätöskalvot 2012 Tilinpäätöskalvot 2012 Tuloslaskelma milj. euroa 2012 2011 Maksutulo 4 825 4 545 Eläkemeno -3 827-3 524 RAHOITUSKATE 999 1 021 Sijoitusten nettotuotto 3 897-466 Lakisääteiset maksut, nettotoimintakulut

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2013

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2013 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2013 Erkka Valkila Sisältö 2 Osavuosikatsausinfo 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-9/2013 1. SATO lyhyesti 3 SATO 4 6 kasvukeskusta

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Sisällys sijoitustoimintaympäristö... 3 sijoitukset 31.12.2008 (käyvin arvoin)... 4 uudet sijoitukset 2008... 6 Sijoitustoiminnan tuottojen

Lisätiedot

Sisältö. Lyhyesti. Hallituksen toimintakertomus. Henkivakuutukset OP Ryhmään. Tilinpäätös. Vuosi oli kohtuullinen. Lisäetuja ei voitu antaa

Sisältö. Lyhyesti. Hallituksen toimintakertomus. Henkivakuutukset OP Ryhmään. Tilinpäätös. Vuosi oli kohtuullinen. Lisäetuja ei voitu antaa VUOSIKERTOMUS 2015 Sisältö 1. Lyhyesti... 3 2. Avainlukuja... 4 3. Infografiikka... 5 4. Toimitusjohtajan katsaus... 6 5. Hallinto... 8 6. Tilinpäätös... 12 7. Yhteystiedot... 43 Toimitusjohtaja Jari Sokka

Lisätiedot

Sisältö. 01. Lyhyesti. 02. Tapahtumia. 03. Toimitusjohtajan katsaus. 04. Asiakasedut. 05. Sijoitustoiminta. 06. Hallinto. 07.

Sisältö. 01. Lyhyesti. 02. Tapahtumia. 03. Toimitusjohtajan katsaus. 04. Asiakasedut. 05. Sijoitustoiminta. 06. Hallinto. 07. VUOSIKERTOMUS 2005 Sisältö 01. Lyhyesti 02. Tapahtumia 03. Toimitusjohtajan katsaus 04. Asiakasedut 05. Sijoitustoiminta 06. Hallinto 07. Tilinpäätös 08. Yhteystiedot 01. LYHYESTI Suomi-yhtiö lyhyesti

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation.

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. Metsä Board Oyj:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa

Lisätiedot

Sijoitusvarojen määrä, kohdentuminen ja tuotot vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen lopussa

Sijoitusvarojen määrä, kohdentuminen ja tuotot vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen lopussa 1 Sijoitusvarojen määrä, kohdentuminen ja tuotot vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen lopussa 1 Perustiedot Telan tekemästä sijoitustilastoinnista Työeläkevakuuttajat TELAn jäsenyhteisöt hoitavat lakisääteisten

Lisätiedot

Hallitus. Toiminimi ja kotipaikka. Yhtiön toiminnan käsittämät vakuutuslajit. Osakkuus. 1 Yhtiön toiminimi on Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö

Hallitus. Toiminimi ja kotipaikka. Yhtiön toiminnan käsittämät vakuutuslajit. Osakkuus. 1 Yhtiön toiminimi on Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Yhtiöjärjestys Toiminimi ja kotipaikka 1 Yhtiön toiminimi on Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, ruotsiksi Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma ja englanniksi Varma Mutual Pension Insurance

Lisätiedot

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous 16.12.2013 I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät 1. Raskone Oy:n hallintoelimet 1.1. Yhtiökokous Osakeyhtiölain mukaan ylintä päätäntävaltaa osakeyhtiössä käyttää yhtiökokous, joka

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Corporate Governance Statement 2011

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Corporate Governance Statement 2011 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Corporate Governance Statement 2011 Tämä selvitys Saga Furs Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu 25.11.2011 erillisenä kertomuksena ja julkaistu

Lisätiedot

TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2012

TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2012 AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Hyväksytty 29.8.2010 1 (10) TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2012 SIJOITUSPOLITIIKKA 1. AYY SIJOITUSOMAISUUS 1.1. Sijoitusomaisuuden rakenne 1.2. Lähtökohta sijoituspolitiikalle

Lisätiedot

Sampo Oyj Yhtiökokous. 7.4.2009 Konsernijohtaja Björn Wahlroos

Sampo Oyj Yhtiökokous. 7.4.2009 Konsernijohtaja Björn Wahlroos Sampo Oyj Yhtiökokous 7.4.29 Konsernijohtaja Björn Wahlroos Bruttokansantuote USA, Euro-alue ja Suomi %, vuosimuutos vuosineljänneksittäin 7 7 6 5 4 USA Suomi 6 5 4 3 3 2 1-1 Euro-alue 2 1-1 -2 1996 1997

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Sievi Capital Oyj:n Yhtiökokous 8.4.2014 Harri Takanen Sievi Capital Oyj:n sijoitusstrategia ja tavoitteet Pääomasijoitukset Sievi Capital Oyj sijoittaa varansa kasvupotentiaalia

Lisätiedot

ELÄKEYHTIÖ AKTIIVISENA OMISTAJANA. Anna Hyrske 10.04.2013

ELÄKEYHTIÖ AKTIIVISENA OMISTAJANA. Anna Hyrske 10.04.2013 ELÄKEYHTIÖ AKTIIVISENA OMISTAJANA Anna Hyrske 10.04.2013 HUOLEHDIMME LÄHES 900 000 SUOMALAISEN ELÄKETURVASTA 529 000 työntekijää TyEL 37 500 yritystä YEL 58 800 yrittäjää Työeläkemaksut Eläkkeiden maksuun

Lisätiedot

Syksyn 2007 sijoitusnäkymät Arvopaperilehti. 27.9.2007 Vesa Ollikainen

Syksyn 2007 sijoitusnäkymät Arvopaperilehti. 27.9.2007 Vesa Ollikainen Syksyn 2007 sijoitusnäkymät Arvopaperilehti 27.9.2007 Vesa Ollikainen Osakkeissa jälleen parhaat tuotot 124 120 Euroopan osakkeet 116 112 108 Maailman osakkeet 104 Euro-rahamarkkina 100 Euro-valtionobligaatiot

Lisätiedot