ENNAKOIDEN EUROA TUOTTOA MILJARDIA EUROA YHTIÖ SOPEUTTI SIJOITUSSALKKUAAN UUSIA EU-SÄÄNNÖKSIÄ LISÄETUJA MAKSETTIIN KAIKKIAAN NOIN MILJOONAA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ENNAKOIDEN EUROA TUOTTOA MILJARDIA EUROA YHTIÖ SOPEUTTI SIJOITUSSALKKUAAN UUSIA EU-SÄÄNNÖKSIÄ LISÄETUJA MAKSETTIIN KAIKKIAAN NOIN MILJOONAA"

Transkriptio

1 YHTIÖ SOPEUTTI SIJOITUSSALKKUAAN LISÄETUJA MAKSETTIIN KAIKKIAAN NOIN 60 MILJOONAA EUROA VANHOJEN VAKUUTUSTEN SÄÄSTÖILLE TUOTTOA JOPA 8,7 % ENNAKOIDEN UUSIA EU-SÄÄNNÖKSIÄ YHTIÖ ON MAKSANUT LISÄETUJA VUOSINA KAIKKIAAN1,2 EHDOLLISESTI LUVATUT EDUT PIAN JAETTU MILJARDIA EUROA VUOSIKERTOMUS 2010

2 Sisältö 1. Lyhyesti Tapahtumia Toimitusjohtajan katsaus Asiakasedut Sijoitustoiminta Hallinto Tilinpäätös Yhteystiedot Toimitusjohtajalta s.7 Asiakasedut s.10 Sijoitustoiminta s.13 Hallituksen toimintakertomus Suomi-yhtiön sijoituksien käypä arvo oli tilivuoden lopussa miljoonaa euroa. Yhtiön vastuuvelkaan suhteutettu vakavaraisuusaste 28,7 prosenttia. Tilinpäätös Vuosikertomukseen 2010 sisältyvä tilinpäätösaineisto on lyhennelmä virallisesta tilinpäätöksestä. Pdf-tiedosto Verkkovuosikertomukseen sisältyy Pdf-muotoinen vuosikertomus, joka on helppo tulostaa kokonaisuutena.

3 LYHYESTI Uusia vakavaraisuusvaatimuksia ennakoitiin sijoitusriskiä alennettiin Suomi-yhtiön sijoitustuotot vuonna 2010 olivat 6,4 prosenttia (12,5 prosenttia vuonna 2009). Tilivuoden aikana yhtiö varautui tulossa olevaan Solvenssi II -direktiiviin vähentämällä merkittävästi sijoitusriskiään. Vakuutusyhtiöiden vakavaraisuusvaatimuksia tiukentava direktiivi astuu EU:ssa voimaan näillä näkymin alkuvuonna Lisäetuja yhtiö jakoi asiakkailleen vuodelta 2010 yhteensä noin 60 miljoonaa euroa. Suomi-yhtiö lopetti uusien vakuutusten myöntämisen vuoden 2005 alusta. Sen ensisijainen tehtävä on hoitaa vakuutus- ja sijoituskantaansa asiakkaidensa parhaaksi. Yhtiö on ns. run off tilassa, jossa toiminnan luonteeseen kuuluu, että vakuutuskanta pienenee ajan myötä. Siten myös toiminnan vaatima vakavaraisuuspääoman tarve alenee vähitellen. Keskinäisenä yhtiönä Suomi-yhtiö jakaa toiminnastaan vapautuvaa vakavaraisuuspääomaa vakuutuksenottajille lisäetuina. Lisäetuja annetaan vuosittain, mikäli vapautuvan vakavaraisuuspääoman ja vuotuisten sijoitustoiminnan tuottojen yhteismäärä ylittää asiakkaille annetut korkolupaukset. Asiakkaille jaettujen lisäetujen taso on finanssikriisivuotta 2008 lukuun ottamatta ollut korkea johtuen paitsi vakavaraisuuspääoman palauttamisesta vakuutuksenottajille myös hyvistä sijoitustoiminnan tuotoista. Yhtiö on jakanut asiakkailleen vuosilta erilaisia lisäetuja 1,2 miljardia euroa. Vuodelta 2010 lisäedut olivat yhteensä noin 60 miljoonan euron suuruiset. Vuotta aiemmin yhtiö jakoi erittäin hyvien sijoitustuottojen ansiosta 160 miljoonaa euroa. Yhtiön vakavaraisuuspääoma oli vuoden 2010 lopussa miljoonaa euroa (1 266 milj. euroa). Vastuuvelkaan suhteutettu vakavaraisuusaste oli 28,7 prosenttia (24,8 %). Yhtiöllä on edelleen noin vakuutuksenottajaa ja sen sijoituskanta oli käyvin arvoin tilivuoden lopussa miljoonaa euroa. Tilivuoden aikana yhtiö selvitti mahdollisuuksia nopeuttaa toimintansa vähittäistä alasajoa esimerkiksi yhdistämällä toiminta alan jonkin toisen toimijan kanssa. Yhtiön koko ja toiminnan vaatima riskipääoma ovat kuitenkin vielä niin suuria, että asiakkaiden kannalta edullisimmaksi osoittautui toiminnan jatkaminen itsenäisenä yhtiönä. Lopputulokseen vaikuttivat muun muassa Suomi-yhtiön korkeat laskuperustekorot vakuutussäästöille sekä finanssialalla meneillään olevien säännös uudistusten keskeneräisyys. Vakuutussäästöjen tuotto parhaimmillaan lähes 9 prosenttia Vuonna 2005 yhtiö julkisti periaatteet vakavaraisuuspääoman mahdollisimman tasapuolisesta palauttamisesta. Palautusta ovat ensisijaisesti saaneet yhtiön ns. vanhat vakuutukset, jotka olivat voimassa jo Näille vakuutuksille oli aikanaan ehdollisesti luvattu 5 miljardin markan eli 840 miljoonan euron ylimääräiset edut. Hyvän vakavaraisuustasonsa ansiosta yhtiö on viime vuosina antanut myös muille vakuutuksille vakavaraisuuspääoman palautusta. Vuodelta 2010 yhtiön vanhojen vakuutusten säästöjen kokonaisvuosituotto nousee korkeimmillaan 8,7 prosenttiin, joka koostuu 4,5 prosentin laskuperustekorosta, aiemmin päätetystä 2,7 prosentin erityisedusta ja vuodelta 2010 maksettavasta 1,5 prosentin erityislisäedusta. Vanhojen riskivakuutusten lisäetuna on muun muassa vakuutusmaksujen 30 prosentin alennus. Muiden vakuussäästöjen vuosituotto on vuodelta 2010 laskuperustekoron tasosta riippuen 4,0 4,5 prosenttia. Vuoden 2010 lisäedut maksetaan asiakkaille vuoden 2011 aikana. Vakuutuskannan kahtiajako päättyy erityislisäedut saadaan maksetuiksi Erityislisäeduista ja muista asiakashyvityksistä päätetään normaalisti vuosittain marraskuussa. Yhtiön riskiasema vaikuttaa päätökseen. Asiakashyvitykset ja erityislisäedut saattavat vaihdella vuosittain merkittävästikin. Vuoden 2010 loppupuolella tapahtunut korkojen nousu paransi yhtiön vakavaraisuusasemaa. Sen johdosta yhtiö varasi poikkeuksellisesti jo kuluvan vuoden alussa 60 miljoonaa euroa vuodelta 2011 annettaviin lisäetuihin. Kyseisellä summalla maksetaan erityislisäetuina loput ns. vanhoille vakuutuksille aikanaan ehdollisesti luvatuista eduista. Asiakkaille nämä edut maksetaan vuonna Tämän jälkeen yhtiön kaikki asiakkaat ovat samassa asemassa, kun yhtiö jakaa lisäetuja tuloksen ja toiminnasta vapautuvan pääoman perusteella. Vanhojen vakuutusten pysyväisluonteiset edut, kuten vuotuinen 2,7 prosentin lisäetu säästöille, jatkuvat aiempien päätösten mukaisin ehdoin. Käytännössä lisäedut kasvavat odotusarvoisesti niillä asiakkailla, jotka eivät tähän mennessä ole olleet oikeutettuja erityisetuihin. Toisaalta muiden lisäetuodotukset pienenevät. Suomi-yhtiö Vuosikertomus

4 Sijoitukset tuottivat 6,4 prosenttia Suomi-yhtiön sijoituskanta oli käyvin arvoin tilivuoden lopussa miljoonaa euroa (6 410 milj. euroa). Sijoitusten 6,4 prosentin tuotto oli euromääräisesti käyvin arvoin 392 miljoonaa. Tuotto jäi hieman yhtiön vastuuvelan ja oman pääoman tuottovaateiden perusteella johdetusta tuottotavoitteesta. Tulos on tyydyttävä siihen nähden että yhtiö alensi tilivuonna merkittävästi sijoitusriskiään varautuessaan parin vuoden päästä voimaan tuleviin EU:n vakavaraisuussäännöksiin. Solvenssi II säännösten ennakointi näkyikin yhtiön sijoitusallokaatiossa. Osakkeiden ja muiden epälikvidien varojen osuutta vähennettiin. Riskin vähentäminen parantaa turvaavuutta, mutta samalla vähentää tulevien tuottojen odotusarvoa. Yhtiön on tarkoitus selvittää, löytyisikö vaihtoehtoisia ratkaisuja niille vakuutuksenottajille, jotka haluaisivat tavoitella säästöilleen korkeampia tuottoja korkeammalla riskillä. Asiakaskannan pysyvyys korkealla tasolla Suomi-yhtiön vakuutusmaksutulo oli 61 miljoonaa euroa (83 milj. euroa). Korvauksia maksettiin kaikkiaan 406 miljoonaa euroa (412 milj. euroa). Suomalaisten vakuutussäästöistä oli Suomi-yhtiön hoidossa 12,5 prosenttia (14,0 %), laskuperustekorkoisista vakuutussäästöistä osuus oli 20,4 prosenttia (20,5 %). Laskuperustesidonnaisten vakuutusten markkinaosuuden kehityksessä näkyy selvästi yhtiön asiakasuskollisuus takaisinostojen määrä on yhtiössä erittäin alhainen. Yhtiön liikekulut olivat 15 miljoonaa euroa (15 milj. euroa). Liikekustannussuhde oli 100 prosenttia. Valtaosa toiminnoista ulkoistettu, oma henkilöstö pieni Suomi-yhtiön konsernin palveluksessa oli tilivuoden lopussa 10 henkilöä (11), kaikki emoyhtiön palveluksessa. Suomi-yhtiö on ulkoistanut pääasiassa OP-Pohjolaryhmään niin vakuutuskantansa kuin sijoituskantansakin käytännön hoidon. Yhtiön tehtävänä on valvoa, että ulkoistetuille toiminnoille asetetut taloudelliset ja laadulliset tavoitteet täyttyvät. Vakuutusasioissa asiakkaita palvelee OP-Henkivakuutus Oy. Suomi-yhtiön asiakkaiden omat palvelunumerot ovat (suomi) ja (ruotsi). Yhteiskuntavastuu Suomi-yhtiö tuottaa asiakkailleen ja heidän läheisilleen taloudellista turvaa. Vakuutuksenottajat täydentävät yhtiössä lakisääteistä sosiaaliturvaansa sekä säästävät turvaavasti ja tuottavasti. Omistajapolitiikkansa yhtiö on julkistanut sivustollaan Lääkäreitä palkittiin merkittävästä elämäntyöstä Terveyttä ja turvallisuutta edistävän toiminnan tukeminen sopii henkivakuutusyhtiölle. Suomi-yhtiö palkitsee vuosittain yhdessä OP-Pohjolaryhmän kanssa suomalaisia lääkäreitä merkittävästä elämäntyöstä. Pohjolan ja Suomi-yhtiön lääketieteen palkinto on myönnetty vuodesta Vuonna 2010 palkinto myönnettiin lääketieteen professori Jussi Huttuselle tunnustuksena ansioista suomalaisen terveydenhuollon laaja-alaisena vaikuttajana ja kansanterveyden edistäjänä. Vuoden 2011 tammikuussa lääketieteen palkinto myönnettiin Valtakunnallisten Lääkäripäivien yhteydessä professori Vappu Taipaleelle ansiokkaasta ja pitkäjänteisestä työstä suomalaisten lasten mielenterveyden edistämisessä. Palkinnon suuruus on euroa. Sen saajan valitsee Suomen Lääketieteen Säätiö. Suomi-yhtiö on jo 1950-luvulta tukenut vesiturvallisuuden ja hengenpelastustyön edistämistä. Kuluneena vuonna uimarannoille lahjoitettiin perinteiseen tapaan pelastusrenkaita yhdessä Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton (SUH) kanssa. Taidetta esillä Suomi-yhtiö kuuluu perustajajäsenenä vuonna 2006 perustettuun Suomalaisten taidesäätiöiden yhdistykseen (STSY). Yhdistyksen tavoitteena on suomalaisen kulttuuri perinnön säilyttäminen ja jäsenyhteisöjensä taide teosten esitteleminen yleisölle. Lokakuussa 2010 avattiin Amos Andersonin taidemuseossa Helsingissä vuoden 2012 alkupuolelle jatkuva Valon rakentajat -näyttely, joka kokoaa yhteen ja 1950-lukujen taidetta. Tammikuussa 2010 päättyi Tukholmassa Prins Eugens Waldemarsudden taidemuseossa näyttely Bilder från Finland land och folk, joka kuului Suomen ja Ruotsin hallitusten viralliseen Merkkivuosi 1809 ohjelmaan. STSY on julkaissut kirjoja eri näyttelyihin liittyen ja myös lahjoittanut niitä kirjastoille. Lisätietoja yhdistyksestä löytyy sivuilta 4 Suomi-yhtiö Vuosikertomus 2010

5 AVAINLUKUJA Suomi-yhtiön konserni Liikevaihto, milj. euroa Liikevoitto, milj. euroa Vakuutusmaksutulo, milj. euroa Liikekustannussuhde, % Toimintapääoma, milj. euroa Vakavaraisuuspääoma, milj. euroa Vakavaraisuusaste, % Tase, milj. euroa Henkilöstö vuoden lopussa Suomi-yhtiö Markkinaosuus vakuutussäästöistä, % 12,5 14,0 Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin sitoutuneelle pääomalle, % 6,4 12,5 Sijoitusten jakauma Kiinteistösijoitukset, milj. euroa Osakkeet, milj. euroa Joukkovelkakirjalainat. milj. euroa Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset, milj. euroa Lainasaamiset, milj. euroa 1 1 Muut sijoitukset, milj. euroa Suomi-yhtiö Vuosikertomus

6 TAPAHTUMIA Muutos hallituksen kokoonpanossa Yhtiökokouksessa toukokuun alussa 2010 hallitukseen valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka VTT Arja Alho, toimitusjohtaja Pekka Kantanen, VTT Kari Kaunismaa, pormestari Timo P. Nieminen ja maakuntaneuvos Jukka Tuori. Jukka Tuori jatkoi hallituksen puheenjohtajana ja Arja Alho varapuheenjohtajana. Pekka Kantanen valittiin hallitukseen uutena jäsenenä. Hän kuului Suomi-yhtiön edustajistoon eli hallitukseen valintaansa saakka. Vakuutuksenottajien keskuudestaan valitsema edustajisto toimii yhtiökokouksena. Edustajiston keskuudestaan valitsemaan nimitysvaliokuntaan valittiin edelleen puheenjohtajaksi professori Mikko Viitasalo sekä muiksi jäseniksi maakuntaneuvos Ilkka Joenpalo ja valtiopäiväneuvos Jukka Vihriälä. Nimitysvaliokunta tekee varsinaiselle yhtiökokoukselle esitykset hallituksen jäseniksi ja tilintarkastajaksi. Suomi-yhtiö täytti 120 vuotta Suomi-yhtiön perustamisesta tuli tilivuonna kuluneeksi 120 vuotta. Ensimmäiset vakuutuksensa yhtiö myönsi 2. toukokuuta Tuota päivää pidetään Suomiyhtiön syntymäpäivänä. Erityisiä syntypäiväjuhlallisuuksia 120-vuotias yhtiö ei järjestänyt, joskin yhtiökokous ajoittui lähelle merkkipäivää. Yhtiön omaan käyttöön suunniteltiin kuitenkin juhlavuoden postimerkki, jonka kuva-aiheeksi valittiin Wäinö Aaltosen Marjatta-veistos. Suoraan taiteilijalta 1930-luvulla tilattu Marjatta-veistos oli yhtiön henkivakuutuksen symboli vuosikymmeniä. Solvenssi II -direktiiviin varauduttiin Tilivuoden aikana yhtiö varautui tulossa olevaan EU:n Solvenssi II -direktiiviin, jonka on tarkoitus tulla voimaan alkuvuonna Uudet säännökset tiukentavat vakuutusyhtiöiden vakavaraisuusvaatimuksia huomattavasti. Yhtiö alensi tilivuonna merkittävästi sijoitusriskiään varautuessaan vaatimuksiin. Ennakointi näkyi loppuvuotta kohden yhä selvemmin yhtiön sijoitusallokaatiossa. Osakkeiden ja muiden epälikvidien varojen osuutta vähennettiin. Keskinäisellä henkivakuutusyhtiöllä ei ole pääomahuoltoa ja siksi Suomi-yhtiössä nähdään tärkeäksi valmistautua tulossa oleviin muutoksiin hyvissä ajoin. Riskin vähentäminen parantaa turvaavuutta, mutta samalla vähentää tulevien tuottojen odotusarvoa. Yhtiö selvittää, mitä vaihtoehtoisia ratkaisuja mahdollisesti löytyisi vakuutuksenottajille, jos he itse haluaisivat tavoitella säästöilleen korkeampia tuottoja korkeammalla riskillä. Rakenneselvitys toteutettiin Vuoden 2005 alussa vakuutuksien myöntämisen lopettanut Suomi-yhtiö on niin sanotussa run off -tilassa. Yhtiöllä on edelleen yli vakuutusta. Tilivuoden aikana yhtiö selvitti, olisiko vakuutuksenottajien edun mukaista nopeuttaa yhtiön käynnissä olevaa, run off -yhtiön luonteeseen kuuluvaa pitkäaikaista alasajoprosessia yhdistämällä toiminta jonkin muun markkinoilla toimivan yhtiön kanssa. Yhtiö lähestyi alan suurimpia toimijoita selvittääkseen tällaisia ratkaisuehdotuksia. Keskustelut näiden kanssa päättyivät tuloksettomina, sillä vakuutuksenottajien kannalta riittävän hyvää ratkaisua ei löytynyt. Yhtiön vakuutuskannan koko ja kannan pääomavaade muun muassa vakuutussäästöille maksettavien korkojen taso on nykykorkoihin nähden korkea ovat edelleen varsin suuria. Niitä olisi haasteellista siirtää jollekin toiselle toimijalle, varsinkin kun alalle on tulossa uusia, EU-tason säännöksiä (Solvenssi II -direktiivi), joiden lopullinen muoto ei ole vielä selvillä. Yhtiön toiminta siis jatkuu itsenäisenä. Lisäetuja jaettiin 60 miljoonaa euroa kannan kahtiajako piakkoin päättymässä Loppuvuonna yhtiön hallitus päätti vuonna 2011 annettavista lisäeduista. Yhtiö jakoi asiakkailleen vuodelta 2010 lisäetuina yhteensä noin 60 miljoonaa euroa. Vuotta aiemmin yhtiö jakoi erittäin hyvien sijoitustuottojen ansiosta 160 miljoonaa euroa. Yhtiö on jakanut asiakkailleen vuosilta erilaisia lisäetuja 1,2 miljardia euroa. Vuodelta 2010 ns. vanhojen vakuutusten säästöjen kokonaisvuosituotto nousee korkeimmillaan 8,7 prosenttiin, joka koostuu 4,5 prosentin laskuperustekorosta, aiemmin päätetystä 2,7 prosentin erityisedusta ja vuodelta 2010 maksettavasta 1,5 prosentin erityislisäedusta. Vanhojen riskivakuutusten lisäetuna on muun muassa vakuutusmaksujen 30 prosentin alennus. Vanhat vakuutukset ovat edelleen jatkuvia vakuutuksia, jotka olivat voimassa Suomi-yhtiössä jo Muiden vakuussäästöjen vuosituotto on vuodelta 2010 laskuperustekoron tasosta riippuen 4,0 4,5 prosenttia. Näiden vuoden 2011 aikana maksettavien lisäetujen jälkeen oli vanhoille vakuutuksille ehdollisesti luvatusta 840 miljoonasta antamatta 60 miljoonan euron erityislisäedut. Tämä jäljellä oleva määrä varattiin vuoden 2011 alussa yhtiön vastuuvelkaan. Kun summa on jaettu vuoden 2012 aikana, kaikki asiakkaat ovat samassa asemassa yhtiön jakaessa lisäetuja tuloksensa ja toiminnasta vapautuvan pääomansa perusteella. Erityislisäeduista ja muista asiakashyvityksistä päätetään normaalisti vuosittain marraskuussa. Yhtiön riskiasema vaikuttaa päätökseen. Asiakashyvitykset saattavat vaihdella vuosittain merkittävästikin. 6 Suomi-yhtiö Vuosikertomus 2010

7 Rakenneselvitys ei tuonut muutosta toimintaan Yhtiö selvitti mahdollisuuksia toimintansa yhdistämiseen jonkin toisen yhtiön kanssa. Asiakkaiden kannalta tarpeeksi hyvää ratkaisua ei löytynyt. Yhtiö jatkaa siis toimintaansa itsenäisenä. Toimitusjohtaja Toimitusjohtaja Markku Markku Vesterinen Vesterinen TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Suomi-yhtiön tehtävänä on hoitaa asiakkaidensa vakuutuksia ja niihin liittyviä sijoituksia. Keskinäisenä yhtiönä ainoa lähtökohtamme on toimia asiakkaiden parhaaksi. Tavoitteena on saavuttaa sijoitustoiminnassa mahdollisimman hyvä tuotto riskinkantokykymme sallimalla riskinotolla. Huolehdimme samalla yhtiön toiminnallisesta tehokkuudesta. Jaamme sekä vuotuisen tuloksen että vakuutusten päättymisten myötä vapautuvan vakavaraisuuspääoman lisäetuina asiakkaillemme siinä määrin kuin riskinkantokykymme sallii. Lisäetumme ja riskinottomme pyrimme sovittamaan yhteen siten, että eripituisia vakuutuksia kohdellaan mahdollisimman tasapuolisesti. Vuoden 2010 tulos oli tyydyttävä Lähdimme vuoteen 2010 sillä oletuksella, että pitkät korot kääntyvät nousuun. Tämän vuoksi pidimme vastuuvelkamme korkoriskin suojauksen alhaisella tasolla. Näkemys osoittautui vääräksi, kun eräiden eurovaltioiden taloudelliset ongelmat kärjistyivät ja heikensivät markkinoiden luottamusta. Niin sanotun markkinaehtoisen vastuuvelan laskennassa käytettävä korko kääntyi vastoin odotuksiamme laskuun, ja näin vastuuvelan määrä kasvoi. Tämä heikensi riskinkantokykyämme. Sen tähden päätimme aiempaa tarkemmin tavoista, joilla sopeutamme riskiämme, kun valmistaudumme uusiin EU-tason vakavaraisuussäännöksiin (ns. Solvenssi II). Riskimme tulee olla sellainen, että olemme toimintakykyisiä, kun uudet vakavaraisuusvaatimukset tulevat voimaan vuoden 2013 alussa. Keskinäisenä yhtiönä meillä ei ole pääomahuoltoa ja siksi meidän on valmistauduttava tulossa olevaan suureen muutokseen hyvissä ajoin. Sijoitustoiminnan tuotto sinällään ylitti ilman korkotason muutoksesta aiheutuvaa markkinaehtoisen vastuuvelan muutosta pitkän ajan tuotto-odotuksen. Osakesijoitusten tuottoa voimme pitää hyvänä. Sen vaikutusta kokonaistulokseen jossain määrin kuitenkin pienensi se, että loppuvuonna rajoitimme riskinottoa. Osakesijoitusten tuottoa alensi myös uusimpien pääomasijoitusten myynti. Toimenpiteellä pystyimme pienentämään merkittävästi pääomasijoituksiin liittyviä sijoitussitoumuksia. Tämäkin on osa ohjelmaa, jolla sopeutamme toimintaamme uusiin vakavaraisuusvaatimuksiin. Korkosijoitusten tuotto jäi huonoksi. Syynä tähän oli suurehkon Kreikka-riskin realisoituminen. Kiinteistösijoitusten tuottoa alensi epäsuorien kiinteistösijoitustemme tuoton pysyminen huonona. Sijoitustoimintamme tuotto käyvin arvoin oli 6,4 prosenttia. Vaikka pitkät korot kääntyivät nousuun vuoden loppupuolella, ne jäivät kuitenkin vuoden alkua alemmalle tasolle. Tämä kasvatti markkinaehtoista vastuuvelkaa. Voimassa oleva kirjanpitotapa ei tunnista tätä muutosta, mutta me otamme sen huomioon toiminnassamme. Yhtiön toiminta jatkuu itsenäisenä Kerroimme jo edellisessä vuosikertomuksessa, että olimme juuri aloittaneet selvityksen siitä, voitaisiinko Suomi-yhtiö lopettaa itsenäisenä yhtiönä. Selvitimme, voisiko jokin markkinoilla aktiivisesti toimiva yhtiö ottaa vastuun yhtiömme run off-kannan hoidosta. Lupasimme tarkastella selvitystyön tuloksia yksinomaan asiakkaidemme etujen näkökulmasta. Näin myös teimme. Selvitys ei tuottanut ratkaisua, jonka olisimme arvioineet riittävän hyväksi asiakkaillemme. Suomi-yhtiö Vuosikertomus

8 Yhtenä syynä lopputulokseen oli sopimustemme korkea laskuperustekorko. Sen me hyvitämme kaikissa tilanteissa asiakkaidemme vakuutussäästöille. Tilanteessa, jossa korkotaso on hyvin matala ja jossa uusien vakavaraisuusvaatimusten tiedetään jatkossa rajoittavan riskinottoa nykyistä enemmän, tällaisen vakuutuskannan hoito on varsin haasteellista. Toiseksi syyksi sille, ettei ratkaisua löytynyt, osoittautuivat monien, koko finanssialaa koskevien säännösten odotettavissa olevat muutokset. Näiden muutosten sisältöä ei vielä tunneta tarkasti. Toimintamme siirtäminen jonkin toisen toimijan vastuulle olisi suuri ja aikaa vievä toimenpide. Säännösten keskeneräisyys loisi sille vaikeasti hallittavan riskin. Koska hyväksyttävissä olevaa ratkaisua ei löydetty, yhtiön hallitus päätti toimivan johdon esityksestä lopettaa selvitystyön. Näin yhtiön toiminta itsenäisenä jatkuu toistaiseksi. Vanhat lisäetulupaukset on täytetty asiakkaat ovat jatkossa samassa asemassa lisäeduista päätettäessä Suomi-yhtiö oli suljettu 1990-luvun lopussa. Kun yhtiön toiminta päätettiin käynnistää uudelleen vuonna 2000, yhtiön silloisille asiakkaille myönnettiin tuolloisen taloudellisen tilan perusteella merkittäviä lisäetuja. Toiminnan uudelleenkäynnistäminen sitoi pääomaa. Tämän vuoksi osa lisäeduista luvattiin ehdollisina eli niitä luvattiin antaa sitä mukaa kuin yhtiön taloudellinen tilanne mahdollistaisi etujen antamisen. Tätä lupausta täsmennettiin yhtiön run off-tilan alkaessa vuonna 2005, jolloin lupauksen täyttämisessä käytettävä malli määritettiin. Yhtiössä on tämän vuoksi ollut yhtiön koko run off -tilan ajan kahdenlaisia vakuutuksia. Osa on ollut oikeutettu aikanaan annetun lupauksen perusteella myönnettäviin erityislisäetuihin, osalla tätä oikeutta ei ole ollut. Kun tilivuodelta 2010 annettavista lisäeduista päätettiin, yhtiön Solvenssi II:n mukainen vakavaraisuus oli vielä huono. Siksi päätimme jakaa lisäetuja niukasti. Edellä mainittuun ehdolliseen lupaukseen perustuvista, vielä antamatta olevista eduista jaettiin noin puolet erityislisäetuina. Lisäksi jaettiin jonkin verran lisäetuja sellaisille vakuutuksille, joiden laskuperustekorkolupaus on 3,5 prosenttia. Elokuussa alkanut pitkien korkojen nousu jatkui päätöksen jälkeenkin. Se paransi Solvenssi II:n mukaista vakavaraisuusasemaamme niin paljon, että pystyimme jo tammikuussa 2011 päättämään sellaisista uusista erityislisäeduista, joilla aikanaan annettu ehdollinen lupaus tulee kokonaan täytetyksi. Päätöksen mukaiset etujen korotukset maksetaan asiakkaille vuonna Lisäturvaavuus pienentää tuotto-odotuksia Olen jo kahdessa aiemmassa vuosikertomuksessa esittänyt käsityksiäni uusista Solvenssi II vakavaraisuusvaatimuksista. Toistan tässä vain arvioni niiden vaikutuksista asiakkaille. Vaatimusten muuttamisen tavoitteena on asiakkaiden etujen turvaavuuden lisääminen. Näin epäilemättä tapahtuukin. Uudet vaatimukset ja jo niihin valmistautuminen pakottavat esimerkiksi Suomi-yhtiön alentamaan sijoitustoiminnassa otettavaa riskiä merkittävästi. Sijoitusriskin pienentäminen vuorostaan alentaa sijoitustoiminnan tuotto-odotusta. Kuten mainitsin, meidän on kaikissa tilanteissa hyvitettävä asiakkaidemme vakuutussäästöjä niin sanotulla laskuperustekorolla. Se on säästömuotoisista vakuutuksistamme useimmissa 4,5 prosenttia ja kaikissa niissä vähintään 3,5 prosenttia. Matalan koron maailmassa jo tällaisen tuoton saaminen sijoitustoiminnalla on kohtuullisen haastavaa, kun riskinottamista rajoitetaan merkittävästi. Edellä sanottu johtaa periaatteessa siihen, että vakuutusten lisäetuodote jää olemattomaksi, mikä sinällään on oikea lopputulos. Jäähän asiakkaan riski uusien säännösten ansiosta hyvin pieneksi. Samalla vakuutussäästöille maksettavat laskuperuskorkojen mukaiset tuotot ylittävät selvästi kaikkien vastaavan riskin sisältävien sijoitusinstrumenttien tuotto-odotuksen. Lisääntyneen turvaavuuden asiakas maksaa alentuvan tuoton kautta. Keskinäisenä run off-yhtiönä Suomi-yhtiö jakaa asiakkailleen koko sijoitustuottonsa ja myös sen pääoman, jonka toiminnan supistuminen vapauttaa. Tämän ansiosta Suomi-yhtiön asiakkaiden hyvitysodote on edellä esitettyä korkeampi. Kun aiemmat ehdolliset lupaukset on tämän vuoden jälkeen saatu täytetyiksi, lisäetuodote pienenee niiden piiriin kuuluneilla asiakkailla ja kasvaa niillä, jotka eivät ole olleet oikeutettuja erityislisäetuihin. Uusiin vakavaraisuusvaatimuksiin liittyvän vastuuvelan määrittelyn vuoksi vastuuvelkaa on täydennettävä silloin, kun velan laskennassa käytettävä diskonttokorko alenee. Täydennys rajoittaa riskinottomahdollisuuksia ja pienentää toiminnasta vapautuvaa pääomaa. Pitkään jatkuvat vakuutukset sitovat nykyisellä korkotasolla ajan mittaan enemmän pääomaa kuin aiemmin päättyvät. Kohdellaksemme kaikkia vakuutuksia mahdollisimman tasapuolisesti pyrimme siihen, että jaamme lisäetuja asiakkaillemme niin nopeasti kuin mahdollista. Tällä varmistamme, että lisäedut eivät jatkossa liikaa painotu pitkään jatkuville vakuutuksille. Päätöksen seurauksena kaikki vakuutukset ovat tästedes osallisia niin yhtiön tuloksen kuin toiminnasta vapautuvan pääomankin perusteella myönnettäviin lisäetuihin samoin periaattein. Tällä ei ole vaikutusta jo aiemmin päätettyihin lisäetuihin. Siten esimerkiksi vuotuinen 2,7 prosentin lisäetu vanhojen vakuutusten säästöille jatkuu aiempien päätösten mukaisin ehdoin. 8 Suomi-yhtiö Vuosikertomus 2010

9 Asiakkaiden valintamahdollisuuksien lisäämistä tutkitaan Tulossa olevat vakavaraisuussäännösten muutokset merkitsevät käytännössä henki- ja eläkevakuutussäästämisen riskin ja tuotto-odotuksen muutosta. Tästä päättää lainsäätäjä asiakkaan puolesta. Henkivakuutusasiakas voi niin halutessaan nostaa säästönsä ja siirtää ne kohteeseen, joka mahdollisesti paremmin vastaa hänen omaa näkemystään oikeasta riskistä. Eläkevakuutussäästäjällä ei tätä mahdollisuutta käytännössä ole. Suomi-yhtiön tarkoituksena on selvittää, voisiko yhtiö myöntää eläkevakuutusasiakkailleen mahdollisuuden vaikuttaa vakuutuksensa tuotto-odotukseen. Asiakas, joka suostuisi kantamaan itse säästöihinsä liittyvän riskin, saisi myös hyväkseen tätä riskiä vastaavan tuoton. Tällaiseen sopimukseen siirtyvä asiakas saisi päätöksen tehdessään hyvityksen siitä, että hänen vakuutuksensa sitoma pääoma pienenee. Edellä kuvattu toimintatapa soveltuu yksilöllisiin vakuutuksiin. Sitä tuskin pystytään ulottamaan ryhmäeläkevakuutuksiin. Uudet valintamahdollisuudet edellyttävät toteutuakseen niin palvelujemme kuin teknisten valmiuksiemmekin kehittämistä. Asian selvittäminen vienee tämän vuoden. Parhaassa tapauksessa pystymme tämän vuoden kuluessa selvittämään, onko tällaiselle palvelun parantamiselle riittävää kysyntää asiakkaidemme keskuudessa. Uudet EUsäännökset vähentävät tuotto-odotuksia Tiukentuvat EU-tason vakavaraisuussäännökset alentavat jatkossa vakuutussäästöjen tuotto-odotuksia. Yhtiö tutkiikin, löytyisikö asiakkaalle itselleen keinoja halutessaan vaikuttaa tuottoodotukseensa ja riskinottoonsa. Yhteistyömme niin hallituksen kuin edustajistonkin kanssa on jatkunut hyvänä, mistä haluan esittää suuret kiitokset kaikille hallinnossa mukana olleille. Kiitän myös pientä henkilökuntaamme, joka on onnistunut hyvin, sekä vakuutus- ja sijoituskantaamme hoitavia yhteistyökumppaneita. He ovat toimineet tehokkaasti, ja yhteistyöhenki on säilynyt hyvänä. Markku Vesterinen toimitusjohtaja Suomi-yhtiö Vuosikertomus

10 Tuottoa jopa 8,7 prosenttia Vanhojen vakuutusten säästöt saavat tilivuodelta jopa 8,7 ja muutkin 4,0 4,5 prosentin tuoton. Ehdollisesti luvatut lisäedut on kuluvan vuoden jälkeen jaettu ja jatkossa kaikki asiakkaat ovat samassa asemassa lisäeduista päätettäessä. Talousjohtaja Kai Niemi ASIAKASEDUT Keskinäisen yhtiön omistajuuden merkitys Keskinäisessä yhtiössä omistajuuden perusteena on voimassa oleva asiakassuhde. Yksikään omistajavakuutuksenottaja ei ole sijoittanut yhtiöön varoja oman pääoman ehdoilla. Tällainen omistajuus ei realisoidu osinkona tai muuna oman pääoman tuottona. Keskinäisen yhtiön toiminnan jatkuessa normaalisti omistajuus merkitsee ensi sijassa oikeutta osallistua yhtiön hallintoon. Suomi-yhtiön kohdalla tämä tarkoittaa oikeutta äänestää yhtiökokouksena toimivan edustajiston vaaleissa, seuraavaksi syksyllä Omistajuus päättyy vakuutussopimuksen päättyessä ilman minkäänlaista omistajuuteen perustuvaa korvausta. Ylimääräinen pääoma palautetaan vakuutuksenottajille Vaikka keskinäisen vakuutusyhtiön vakuutuksenottajat eivät ole sijoittaneet yhtiöön oman pääoman ehtoisia varoja, kuuluu yhtiön nettovarallisuus heille. Suomi-yhtiö lopetti uusien vakuutusten myöntämisen vuoden 2005 alussa. Yhtiö on niin sanotussa run off -tilassa. Sen tehtävänä on hoitaa vakuutus- ja sijoituskantaansa asiakkaidensa parhaaksi. Sitä mukaa kuin vakuutuksia päättyy, yhtiön vakavaraisuuspääoman tarve pienenee. Näin vapautuva vakavaraisuuspääoma palautetaan yhtiön vakuutuksenottajille. Palautusperuste ei ole heidän omistajuutensa vaan heidän vakuutusasiakkuutensa. Yhtiön sijoitustoiminnan tuotot vaikuttavat keskeisesti vakavaraisuuspääoman palautukseen, huonoina vuosina negatiiviset tuotot voivat kokonaan eliminoida palautuksen. Suomi-yhtiö on julkistanut vuonna 2005 ne periaatteet, joilla vakavaraisuuspääomaa palautetaan vakuutuksenottajille mahdollisimman tasapuolisesti. Palautus suunnattiin aluksi kokonaan niin sanottuihin erityislisäetuihin. Niihin ovat oikeutettuja sellaiset vakuutuksenottajat, joiden vakuutus oli Suomi-yhtiössä voimassa jo ja on ollut edelleen voimassa etua annettaessa. Tälle vakuutuskannan osalle on aikanaan annettu ehdollinen lupaus ns. erityislisäeduista. Yhtiön aiemmin julkistamissa ylijäämän palautusperusteissa tämän lupauksen määräksi vahvistettiin 840 miljoonaa euroa aikanaan ehdollisesti luvattu 5 miljardin markan summa lisättynä korolla, joka hyvitetään alkaen määrän jakamatta olevalle osalle. Vuodelta 2010 tälle kannan osalle annettiin 1,5 prosentin korotus vakuutussäästöille. Kun se on maksettu asiakkaille vuoden 2011 aikana, edellä mainitusta ehdollisesti luvatusta määrästä on toteutumatta noin 60 miljoonaa euroa. Yhtiön hallitus päätti jo tammikuussa 2011, että tämä jäljellä oleva määrä annetaan erityislisäetuina vuodelta Asiakkaille se maksetaan vuoden 2012 aikana. Yhtiön aiempien lisäetupäätöksien johdosta merkittävä osa niistä sopimuksista, joissa sopimuskorko on 4,5 prosenttia, saavat vuotuisen 2,7 prosentin hyvityksen. Näin ollen vakuutussäästöt voivat saada vuodelta 2010 parhaimmillaan lähes 9 prosentin kokonaisvuosituoton 10 Suomi-yhtiö Vuosikertomus 2010

11 (4,5 prosentin laskuperustekorko, 2,7 prosentin erityisetu, 1,5 prosentin erityislisäetu). Muiden vakuussäästöjen vuosituotto on laskuperustekoron tasosta riippuen 4,0 4,5 prosenttia. Vanhojen riskivakuutusten pysyvänä lisäetuna on muun muassa vakuutusmaksujen 30 prosentin alennus. Euromääräisesti yhtiö jakoi lisäetuja vuonna 2010 yhteensä lähes 60 miljoonaa. Nämä edut maksetaan asiakkaille vuoden 2011 aikana. Vuosina yhtiö on jakanut asiakkailleen erilaisia lisäetuja yli 1,2 miljardia euroa. Vakuutuskannan jako kahteen osaan päättyy Yhtiön hallitus päätti poikkeuksellisesti jo tammikuussa 2011 vähimmäislisäeduista vuodelta Kyseisellä päätöksellä varattiin vastuuvelkaan se määrä, mitä aikanaan luvatuista ehdollisista lisäeduista oli enää maksamatta. Ehdollisen lisäedun piiriin kuuluvat vakuutukset saavat siis jotakuinkin vastaavan suuruisen erityislisäedun vuodelta 2011 kuin saivat vuodelta Jatkossa vakuutuskantaa ei siis tarvitse lisäetuja annettaessa jakaa osiin sen suhteen, onko vakuutus ollut voimassa Suomi-yhtiössä vai ei. Käytännössä tämä tarkoittaa, että aiemmin erityislisäetujen piiriin kuuluneiden vakuutuksien lisäedut odotusarvoisesti pienenevät ja muiden kasvavat. Toki myös jatkossa itse vakuutuslaji ja sen kannattavuus, esimerkiksi sopimuksen laskuperustekorko, vaikuttavat lisäetujen määrään kuten tähänkin asti. Vakavaraisuusvaatimusten muutokset vaikuttavat yhtiön toimintaan Euroopan unionissa on meneillään nk. Solvenssi II -projekti, jonka lopputuloksena valmistuu uusi vakavaraisuusdirektiivi vakuutusyhtiöille. Uutta Solvenssi II säännöksissä on nykyisin voimassa olevaan Solvenssi I:een verrattuna muun muassa se, että yhtiön operatiivisessa toiminnassaan ottamiensa riskien katsotaan suoraan vaikuttavan yhtiön vakavaraisuusvaatimukseen. Suomi-yhtiölle muutos ei kuitenkaan ole ajatusmalliltaan kovin suuri, sillä yhtiö on jo usean vuoden asettanut omat sisäiset vakavaraisuustavoitteensa toimintansa taloudellisten riskien perusteella. Erityisesti sijoitusomaisuuteen liittyvien riskien osalta yhtiö on menetellyt näin jo 2000-luvun alkupuolelta asti. Uusi direktiivi asettaa kuitenkin riman aiempia vuosia korkeammalle. Tällä on vaikutusta yhtiön toimintaan, koska Solvenssi II -maailmassa riskien ottaminen vaatii aiempaa enemmän vakavaraisuuspääomaa. Merkittävä muutos uudessa direktiivissä on myös se, että yhtiön vastuuvelka eriytyy vakavaraisuuslaskennassa yhtiön vakuutuksenottajien vakuutussäästöistä. Nykyisten säännösten mukaisessa kirjanpidossa esitettävä vastuuvelka ei siis välttämättä enää vastaa uudenlaisissa vakavaraisuuslaskelmissa käytettävää vastuuvelkaa. Niissä vastuuvelka lasketaan tulevien kassavirtojen nykyarvona ja korkona käytetään kiinteän koron sijasta kulloistakin markkinakorkoa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että vastuuvelan määrä vakavaraisuuslaskelmissa heilahtelee korkotason heilahtelujen mukana. Asiakkaiden vakuutussäästöt sen sijaan kasvavat edelleen sopimuksen mukaisella laskuperustekorolla ja sen lisäksi annettavilla lisäeduilla. Edellä mainitusta seuraa, että vallitseva korkotaso ei enää vaikuta yhtä suoraviivaisesti asiakashyvityksien tasoon kuin se on aikaisemmin vaikuttanut. Jatkossa asiakashyvitykseen vaikuttaakin enemmän se, kuinka hyvin yhtiö on hallinnut koko taseen korkoriskiä ja kuinka se on onnistunut riskinotossaan. Yhtiö on kuvannut tarkemmin ohjausjärjestelmäänsä ja sen asettamia edellytyksiä vakavaraisuuspääomalleen tilinpäätöksen Riskienhallinta-osiossa. Solvenssi II tulee voimaan näillä näkymin alkuvuonna Yhtiö on jo ennakoinut vakavaraisuusvaateiden kiristymistä vähentämällä sijoitustoiminnassaan ottamaansa riskiä. Toinen vaihtoehto olisi ollut pidättäytyä lisäetujen maksamisesta tai vähentää niitä lähivuosina, mutta yhtiössä tämän ei ole katsottu olevan vakuutuksenottajien tasapuolisen kohtelun mukaista. Joka tapauksessa riskin pienentäminen voi odotusarvoisesti vähentää tulevien lisäetujen määrää, mutta kolikon toinen puoli on jo karttuneiden etujen turvaavuuden lisääntyminen. Yhtiön on tarkoitus vuoden 2011 aikana selvittää, löytyisikö vaihtoehtoisia ratkaisuja niille vakuutuksenottajille, jotka haluaisivat tavoitella korkeampia tuottoja korkeammalla riskillä. Yhtiön vastuut ovat pitkäkestoisia Henki- ja eläkevakuutussopimukset ovat usein hyvin pitkäaikaisia. Siksi Suomi-yhtiönkin vastuut jatkuvat pitkään. Vuoden 2006 vuosikertomuksessa havainnollistettiin erilaisilla kuvilla silloisen arvion mukaisesti yhtiön vakuutuskannan kehitystä. Yhtiö tekee vastaavia tarkasteluja vuosittain suunnitellessaan omaa operatiivista toimintaansa pitkällä aikavälillä. Johtopäätökset kyseisten tarkastelujen jälkeen ovat edelleen samoja kuin vuonna 2006 eli yhtiön tase ja sitä kautta vastuuvelka pienenevät hitaasti, vakuutettujen määrä vähenee suhteessa edellä mainittuja nopeammin, mutta vakuutettujen määrä on parinkymmenen vuoden kuluttua vielä lähes (nykyään noin ), maksutulon määrä pienenee melko nopeasti ja putoaa alle 50 miljoonan euron seuraavan 5 vuoden aikana (vuonna 2010 hieman yli 60 miljoonaa euroa). Vastuuvelan ja taseen kehitystä kuvaavia arvioita käytetään yhtiön sijoitustoiminnan suunnittelussa. Run off -yhtiön sijoitusten pituuden pitää olla sovitettavissa yhteen yhtiön vastuiden purkautumisen kanssa. Suomi-yhtiö Vuosikertomus

Asiakasedut. Lue lisää s. 8. Tilinpäätös. Suomi-yhtiö julkaisee vuosikertomuksen

Asiakasedut. Lue lisää s. 8. Tilinpäätös. Suomi-yhtiö julkaisee vuosikertomuksen VUOSIKERTOMUS 2009 Sisältö 1. Lyhyesti... 3 2. Tapahtumia... 5 3. Toimitusjohtajan katsaus... 6 4. Asiakasedut... 8 5. Sijoitustoiminta... 10 6. Hallinto... 15 7. Tilinpäätös... 20 8. Yhteystiedot... 53

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus. Tilinpäätös. Pdf-tiedosto. Asiakasedut s. 8. Sijoitustoiminta s. 10. Toimitusjohtajalta s. 6. 1. Lyhyesti...

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus. Tilinpäätös. Pdf-tiedosto. Asiakasedut s. 8. Sijoitustoiminta s. 10. Toimitusjohtajalta s. 6. 1. Lyhyesti... VUOSIKERTOMUS 2011 Sisältö 1. Lyhyesti... 3 2. Tapahtumia... 5 3. Toimitusjohtajan katsaus... 6 4. Asiakasedut... 8 5. Sijoitustoiminta... 10 6. Hallinto... 15 7. Tilinpäätös... 20 8. Yhteystiedot... 52

Lisätiedot

Asiakasedut. Lisäetuja annettiin vuodelta 2008 hyvin niukasti. Epävarmassa maailmantalouden

Asiakasedut. Lisäetuja annettiin vuodelta 2008 hyvin niukasti. Epävarmassa maailmantalouden VUOSIKERTOMUS 2008 Sisältö 1. Lyhyesti... 3 2. Tapahtumia... 5 3. Toimitusjohtajan katsaus... 6 4. Asiakasedut... 9 5. Sijoitustoiminta... 12 6. Hallinto... 17 7. Tilinpäätös... 22 8. Yhteystiedot... 55

Lisätiedot

Sisältö. 01. Lyhyesti. 02. Tapahtumia. 03. Toimitusjohtajan katsaus. 04. Asiakasedut. 05. Sijoitustoiminta. 06. Hallinto. 07.

Sisältö. 01. Lyhyesti. 02. Tapahtumia. 03. Toimitusjohtajan katsaus. 04. Asiakasedut. 05. Sijoitustoiminta. 06. Hallinto. 07. VUOSIKERTOMUS 2005 Sisältö 01. Lyhyesti 02. Tapahtumia 03. Toimitusjohtajan katsaus 04. Asiakasedut 05. Sijoitustoiminta 06. Hallinto 07. Tilinpäätös 08. Yhteystiedot 01. LYHYESTI Suomi-yhtiö lyhyesti

Lisätiedot

Selvitys henkivakuutusyhtiöiden kohtuusperiaatteen toteutumisesta vuosina 2008 ja 2009

Selvitys henkivakuutusyhtiöiden kohtuusperiaatteen toteutumisesta vuosina 2008 ja 2009 1 (24) Tässä selvityksessä kerromme seuraavista aiheista: Selvityksen keskeinen sisältö 1 Taustaa 2 Kohtuusperiaate 3 yhtiöiden ylijäämä ja sen käyttö 6 Lisäetujen jakamista koskevat tavoitteet ja niiden

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2010

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2010 1 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS 2010 Talouden kehitys Finanssimarkkinoiden toipuminen syksyllä 2008 puhjenneesta globaalista kriisistä oli yllättävän nopeaa. Rahoitusmarkkinat palautuivat

Lisätiedot

Toimintakertomus Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Emoyhtiön tilinpäätös Konsernitilinpäätös

Toimintakertomus Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Emoyhtiön tilinpäätös Konsernitilinpäätös 2006 Toimintakertomus Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Emoyhtiön tilinpäätös Konsernitilinpäätös 1 20.2.2007 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 Talouden kehitys Sekä maailmantalouden

Lisätiedot

Sisältö. Konsernin laaja tuloslaskelma 9. Konsernitase 10. Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 11. Konsernin rahavirtalaskelma 12

Sisältö. Konsernin laaja tuloslaskelma 9. Konsernitase 10. Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 11. Konsernin rahavirtalaskelma 12 Vuosikertomus 2014 Sisältö hallituksen toimintakertomus 3 ifrs-tilinpäätös 2014 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 10 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 11 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014. Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Vuosikertomus 2014. Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö Vuosikertomus 2014 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Keinusaarentie 2, PL 164, 13101 HÄMEENLINNA Puhelin 020 763 4000 Y-tunnus 0146905-4, kotipaikka Hämeenlinna

Lisätiedot

Toimintakertomus Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Emoyhtiön tilinpäätös Konsernitilinpäätös

Toimintakertomus Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Emoyhtiön tilinpäätös Konsernitilinpäätös 2007 Toimintakertomus Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Emoyhtiön tilinpäätös Konsernitilinpäätös 1 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007 TOIMINTAKERTOMUS 2007 Talouden kehitys Maailmantalouden ja Suomen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 2 26.2.2015 Porkkalankatu 1, 00018 Ilmarinen Puh. 010 284 11 www.ilmarinen.fi TOIMINTAKERTOMUS 1. TALOUDEN KEHITYS Suomen talouden heikko kehitys jatkui vuonna 2014.

Lisätiedot

Henki-Fenn. Henki-Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Henki-Fennia. Henki-Fennia. Fennia. Henki-Fennia

Henki-Fenn. Henki-Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Henki-Fennia. Henki-Fennia. Fennia. Henki-Fennia Fennia F ia Henki-Fennia Henki-Fennia Henki-Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 i-fennia Henki-Fennia Henki-Fenn Fennia Sisältö Henki-Fennia Henki-Fennian toimintakertomus ja tilinpäätös 2011

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS APTEEKKIEN ELÄKEKASSA

TOIMINTAKERTOMUS APTEEKKIEN ELÄKEKASSA 2009 TOIMINTAKERTOMUS APTEEKKIEN ELÄKEKASSA SISÄLTÖ Hallituksen puheenjohtajan tervehdys 4 Toimintapiiri ja hallinto 6 Riskienhallinta ja toimintaympäristö 7 Tulevaisuuden näkymät 8 Eläkkeet ja eläkevastuut

Lisätiedot

Toimintakertomus Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Emoyhtiön tilinpäätös Konsernitilinpäätös

Toimintakertomus Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Emoyhtiön tilinpäätös Konsernitilinpäätös 2009 Toimintakertomus Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Emoyhtiön tilinpäätös Konsernitilinpäätös 1 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2009 TOIMINTAKERTOMUS 2009 Talouden kehitys Maailmantalouden kehitystä

Lisätiedot

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2011

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2011 Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2011 Sisältö hallituksen toimintakertomus 3 IFRS-tilinpäätös 2011 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 11 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 12 Konsernin

Lisätiedot

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 sisältö toimintakertomus 3 2010 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 11 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 12 Konsernin rahavirtalaskelma 13 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2012

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2012 Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2012 Sisältö hallituksen toimintakertomus 3 IFRS-tilinpäätös 2012 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 10 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 11 Konsernin

Lisätiedot

APTEEKKIEN ELÄKEKASSA TOIMINTAKERTOMUS

APTEEKKIEN ELÄKEKASSA TOIMINTAKERTOMUS APTEEKKIEN ELÄKEKASSA 2008 TOIMINTAKERTOMUS SISÄLTÖ Hallituksen puheenjohtajan tervehdys 4 Toimintapiiri ja hallinto 6 Riskienhallinta ja toimintaympäristö 7 Tulevaisuuden näkymät 8 Eläkkeet ja eläkevastuut

Lisätiedot

Henki-Fennian toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Henki-Fennian toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Henki-Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Henki-Fennian toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 5 Hallituksen toimintakertomus 6 Tilinpäätös 9 Tuloslaskelma 9 Tase

Lisätiedot

Vuosik V er uosik tomus tom 2001

Vuosik V er uosik tomus tom 2001 Vuosikertomus 2001 Turvaamme eläkkeet Sisältö 3 Varma-Sampo lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sähköinen asiointi kasvussa 10 Sijoitustoiminnassa haastava vuosi 14 Kannamme suurta yhteiskunnallista

Lisätiedot

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2011

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2011 Vuosikertomus ja vastuuraportti 2011 SISÄLTÖ 4 ETERA ON KUMPPANI TYÖELÄMÄN ERI VAIHEISSA 8 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 10 AVAINLUKUJA 2011 11 ETERAN UUTISVUOSI 2011 12 ETERA SOVELTAA VASTUURAPORTOINNISSAAN

Lisätiedot

2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös. Henki-Fennia

2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös. Henki-Fennia 2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös Henki-Fennia Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallituksen toimintakertomus 4 Tilinpäätös 6 Tuloslaskelma 6 Tase 7 Emoyhtiön rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-tunnus 0117086-1 TILINPÄÄTÖS- TASEKIRJA 31.12.2010 TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ Sivu Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12 TILINPÄÄTÖS Eteran ja konsernin

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-tunnus 0117086-1 TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJA 31.12.2011 TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ Sivu Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12 TILINPÄÄTÖS Eteran ja

Lisätiedot

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2010

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2010 Vuosikertomus ja vastuuraportti 2010 Sisältö 4 Etera on työeläkkeiden asiantuntija 8 Toimitusjohtajan katsaus: Vakuutusmaksutulo kasvoi 10 Avainlukuja 2010 11 Eteran uutisvuosi 2010 12 Etera soveltaa

Lisätiedot

APTEEKKIEN ELÄKEKASSA TOIMINTAKERTOMUS

APTEEKKIEN ELÄKEKASSA TOIMINTAKERTOMUS APTEEKKIEN ELÄKEKASSA TOIMINTAKERTOMUS 27 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 27 SISÄLTÖ Yhteystiedot 3 Hallituksen puheenjohtajan tervehdys 4 Toimintapiiri 6 Hallinto 7 Hallinto ja riskienhallinta 8 Toimintaympäristö

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013. Talouden kehitys. Työeläkejärjestelmän kehitys. Hallituksen toimintakertomus 2013

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013. Talouden kehitys. Työeläkejärjestelmän kehitys. Hallituksen toimintakertomus 2013 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013 Talouden kehitys Vuosi 2013 voidaan jakaa kahteen osaan. Toukokuuhun asti pitkät korot jatkoivat pitkään jatkunutta laskuaan, mutta USA:n keskuspankin signaalit

Lisätiedot

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Tilinpäätös 2013

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Tilinpäätös 2013 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös- ja tasekirjan sisältö Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013... 1 10 Tilinpäätös Eteran ja konsernin tilinpäätöksen laatimisperiaatteet...

Lisätiedot

APTEEKKIEN ELÄKEKASSA TOIMINTAKERTOMUS

APTEEKKIEN ELÄKEKASSA TOIMINTAKERTOMUS APTEEKKIEN ELÄKEKASSA TOIMINTAKERTOMUS TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA 2006 2005 Vakuutusmaksutulo, 1 000 45 530 45 066 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, 1 000 1) 41 101 39

Lisätiedot

VUOSI- KERTOMUS 2012

VUOSI- KERTOMUS 2012 VUOSI- KERTOMUS 2012 Sampo-konsernin vuosikertomus 2012 SISÄLLYS 3 KONSERNI 20 HALLINNOINTI 35 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 69 RISKIENHALLINTA 136 TILINPÄÄTÖS 258 KALENTERI JA YHTEYSTIEDOT - 2 - Konserni

Lisätiedot