Suomen Vineyardkirkon toiminnalla on neljä kulmakiveä, jotka määrittävät seurakuntien elämää: toiminnan painopisteet, arvot, DNA ja uskontunnustus.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Vineyardkirkon toiminnalla on neljä kulmakiveä, jotka määrittävät seurakuntien elämää: toiminnan painopisteet, arvot, DNA ja uskontunnustus."

Transkriptio

1 VINEYARDIN KULMAKIVET Suomen Vineyardkirkon toiminnalla on neljä kulmakiveä, jotka määrittävät seurakuntien elämää: toiminnan painopisteet, arvot, DNA ja uskontunnustus. Toiminnan painopisteet Painopisteet, prioriteetit, ovat kuin pilarit, jotka kannattelevat rakennusta. Ne nousevat suoraan perustasta ja ovat lujasti kiinnittyneet siihen. Koko rakennus pysyy koossa pilarien varassa. Painopisteet vastaavat kysymykseen Mitkä ovat toimintamme painopisteet? 1. Palvonta Haluamme palvoa Jumalaa koko olemuksellamme. Haluamme, että Jeesus on elämämme keskus. Janoamme Pyhän Hengen täyteyttä, Hänen kirkkauttaan yllämme. (Ps.42:1,2; 63:1-5; Joh.4:24; Room.12:1; Fil.3:3; Hebr.13:5) Haluamme nähdä Hengen aikaan saamaa ylistystä, joka on tyyliltään intiimiä, dynaamista, nykyaikaista ja elämää muuttavaa. (1 Kor.14:26; Ef.2:19-22; 1 Piet.2:4) 2. Jumalan sana Haluamme kuulla Jumalan sanaa opetettavan käytännöllisellä, innoittavalla tavalla, joka on yhteydessä Hänen profeetalliseen puheeseensa tänä päivänä. (Room.15:4; 1 Kor.14:26; 2 Tim.3:16,17) Haluamme kuulla ja totella Jumalan sanaa, jotta olisimme sanan tekijöitä, jotka muuttuvat Kristuksen kaltaisuuteen. (Matt.7:24-27; Jaak.1:22) 3. Yhteisöllisyys Seurakunta ei ole olemukseltaan organisaatio vaan elävä organismi, Kristuksen ruumis maan päällä (Joh.15:5; 1 Kor.3:9-17; Ef.5:23-33; 1 Piet.2:5,9), joka koostuu ihmistä ja ihmissuhteista. Organisaation tehtävänä on palvella organismia. Haluamme rakentaa yhteisöllistä seurakuntaelämää, jossa kehitämme aitoa ystävyyttä ja rakkauteen sitoutuvaa vastuullista käyttäytymistä toisiamme kohtaan. Terve yhteisö synnyttää terveitä yksilöitä (Ef.4:11-16; Fil.2:3-5; Kol.3:12-15; Hebr.3:12-14). 4. Palveleminen (sairaat, kadotetut, köyhät) Uskomme, että kaikki kristityt ovat kutsutut palvelemaan Kristusta Hänen Henkensä voimassa tavalla, joka rakentaa paikallista seurakuntaa. (Apt.1:8; 1 Kor.12:4-7; 1 Piet.4:10,11) Meidät on kutsuttu tekemään Kristuksen työtä tänä päivänä, esimerkiksi o saarnaamaan Jumalan valtakunnan evankeliumia o taivuttamaan ihmisiä kääntymykseen ja uskomaan Jeesukseen o parantamaan sairaita o huolehtimaan köyhistä o opastamaan tarvitsevia Jumalan viisaudella o opettamaan uskovia seuraamaan Kristusta o antamaan omastamme Kristuksen työhön o kouluttamaan kristittyjä palvelemaan Herraa. (Matt.10:7-8; Room.12:13; 2 Kor.5:20; Ef.4:11-12; Kol.1:28; 1 Tim.6:18; Jaak.1:27)

2 5. Valmentaminen Uskomme, että kaikki kristityt tulisi opetuslapseuttaa eli opastaa tekemään Kristuksen tekoja. (Matt.28:18-20; 2 Tim.2:2) Olemme sitoutuneet Jeesuksen käyttämään näytä ja kerro, delegoi ja valmenna malliin koulutuksessa, jossa koulutettavat ohjataan työhön kouluttajien kanssa, jona aikana koulutettavia opastetaan. (Luuk.6:17-18; 9::1-6; 10:1-20) Pyrimme tarjoamaan koulutusta kaikista kristilliseen elämään kuuluvissa asioissa. (Ef.4:11-16) 6. Lähettäminen Haluamme omalta osaltamme uudistaa, virkistää ja auttaa olemassa olevia seurakuntia lähettämällä valmennettuja henkilöitä koulutusmatkoille. (Matt.10:5-15; Luuk.9:1-6; 10:1) Pyrimme rakentamaan Jeesuksen Kristuksen kirkkoa lähettämällä valmennettuja henkilöitä perustamaan uusia seurakuntia ympäri maailmaa. (Room.15:20; Ilm.5:9,10) Arvot Arvot ovat kuin rakennuksen perusta, jolle muu rakennetaan. Arvot vastaavat kysymykseen Mitä tavoittelemme? Arvostamme Jumalan valtakunnan julistamista sanoin ja teoin. Haluamme nähdä Jumalan valtakunnan ilmenevän toiminnassamme ihmeinä ja merkkeinä kuten se ilmeni Jeesuksen toiminnassa. Haluamme kutsua Pyhän Hengen voimallista läsnäoloa palvelutyöhömme, palvella Pyhän Hengen lahjojen avulla, nähdä Jumalan parantavan sairaita ja vapauttavan pahoista hengistä (Matt.4:17,24;12:28; Mark.16:17-18; Luuk.4:18,19; 9:1-6; 1 Piet.4:10-11). Arvostamme luonnollisuutta yliluonnollisissa asioissa. Haluamme vaeltaa Pyhän Hengen voimassa ja nähdä Jumalan yliluonnollisia tekoja. Haluamme myös huomioida inhimillisyyden ja käyttää Jumalan meille lahjoittamaa järkeä. Emme halua luoda keinotekoista uskonnollista ilmapiiriä tai ihmisvoimin tuotettua hurmosta vaan pyrimme kaikessa luonnollisuuteen. (Matt.6:1-8, 16-18; 12:10-13; Fil.3:9-11; Jaak.1:5) Arvostamme Pyhän Hengen johdossa olemista. Kunnioitamme Jeesusta seurakuntaruumiin päänä. Siksi haluamme olla herkkiä Pyhälle Hengelle elämässämme ja palvelutyössämme (Joh.16:13-14; 1 Kor.12:12-13; Gal.5:25) Arvostamme armollisuutta. Uskomme, että Jumalan armo ilmentyi Jeesuksen kuollessa ristillä meidän puolestamme. Armo on sekä pelastuksen että kristittynä kasvun perusta. Siksi mekin haluamme armahtaa toisiamme ja välittää armoa niille, joita palvelemme (Kol.2:13-15; 3:12-13; Tiit.2:11-14). Arvostamme ihmisenä kasvamista, jossa esikuvamme on Jeesus (Fil.3:10; Kol.1:27-28; 3:9-12). Haluamme, että luonteessamme ja teoissamme näkyisivät kristilliset hyveet rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä (Gal.5:22-23). Arvostamme palvelevaa johtajuutta. Uskomme, että Kristus on antanut auktoriteetin pastoreille ja muille seurakunnan johtajille. Pyrimme käyttämään auktoriteettia nöyrästi, epäitsekkäästi, armollisesti, seurakuntalaisista huolehtimalla ja vilpittömin sydämin rakentaen Kristuksen seurakuntaa (Mark.10:42-45; Ef.4:11-12; 1 Piet.5:1-5).

3 Arvostamme rohkaisevia ihmissuhteita. Haluamme työskennellä yhdessä rakentaaksemme seurakuntaa keskinäisen kunnioituksen, avoimen kommunikaation ja määrätietoisen yhteistyön avulla uskoen ja puhuen hyvää toinen toisistamme (1 Kor.13:4-7; Kol.2:12-17) Arvostamme yhteyttä muihin seurakuntiin ja kirkkoihin. Olemme vakuuttuneita siitä, että kaikki Kristukseen uskovat ovat osa seurakuntaa, Hänen ruumistaan. Haluamme edistää kristittyjen yhteyttä kunnioittamalla kaikkia Jeesuksen uskovia ja etsimme sovintoa kristillisen kirkon eri osien välille (Joh.17:21-23). Arvostamme yhteyttä nykykulttuuriin. Haluamme, että nykykulttuurissa elävä ihminen voisi kokea toimintamme, puheemme ja olemuksemme itselleen läheisenä ja ymmärrettävänä. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että käyttämämme ylistysmusiikki on tyyliltään nykymusiikkia. (Apt.17:18-34; 1 Kor.9:19-22) Vineyard-seurakuntien DNA Vineyard-liikkeen isän, John Wimberin, mukaan Vineyard-seurakuntia tulee yhdistää 10 hengellisen työn aluetta. John kutsui niitä Vineyardin DNA:ksi eli geneettiseksi koodiksi, koska niiden kautta seurakunnat tunnistetaan yhdeksi perheeksi. Vineyardiin kuuluu tyypillisesti: 1. Käytännöllinen, Raamatun arvovaltaa korostava opetus 2. Nykyaikaista musiikkia käyttävä Pyhän Hengen vapauden kyllästämä palvonta ja ylistys 3. Pyhän Hengen armolahjojen käyttäminen 4. Aktiivinen pienryhmätoiminta 5. Köyhien, leskien, orpojen ja rikkinäisten ihmisten auttaminen 6. Fyysinen parantuminen, joka painottuu Apostolien teoissa nähtävään ihmeisiin ja merkkeihin 7. Sitoutuminen lähetystyöhön uusien seurakuntien perustaminen kotimaassa ja ulkomailla. 8. Yhteys koko Kristuksen ruumiin kanssa hyvät suhteet muihin seurakuntiin 9. Evankeliointi elämäntyyli, jossa kohtaamme ihmisiä arkipäivässä rakkaudellisesti ja ottaen huomioon heidän tarpeensa 10. Uskovien opettaminen kaikilla elämän alueilla kuten opetuslapseudessa, palvelemisessa, antamisessa, varojen käytössä, perhe-elämässä jne. Vineyardin uskontunnustus Tarve Vineyard-liikkeen uskontunnustuksen synnyttämiselle alkoi 1983, jolloin liike kasvoi voimakkaasti ja uusia ihmisiä liittyi siihen eri kirkoista. Ihmisiä tuli mukaan erilaisista kristillisistä traditioista, minkä takia tarvittiin lausunto, joka keskittyisi kristinuskon oleellisiin asioihin, jotka ovat yhteisiä kaikille kristityille. Jotkut kohdat on tarkoituksellisesti jätetty avoimeksi tai asia on ilmaistu laveasti, koska yksityiskohdista on erimielisyyksiä eri kristittyjen kesken. Muinaiset uskontunnustukset (apostolinen uskontunnustus 200-luvulta, Nikean uskontunnustus 300-luvulta ja Athanasioksen uskontunnustus 400-luvulta) syntyivät vastareaktiona harha-oppeihin, jotka kiistivät Jeesuksen olemuksen ihmisenä ja Jumalana. Siksi nämä uskontunnustukset, vaikkakaan niissä ei ole mitään väärää, eivät ole tiivistelmä kristillisestä uskosta. Sen takia

4 luterilainen kirkko on tarkentanut uskonsa pääkohtia Tunnustuskirjoissa ja Anglikaanikirkko 39 artiklaan sekä "The Book of the Common Prayer" kirjaan. Tämä kirjat syntyivät 1500-luvulla. Uudemmista uskontunnustuksista voitaisiin mainita Suomen helluntaikirkon uskontunnustus, joka julkaistiin vuonna Vineyard Statement of Faith valmistui vuonna 1994 ja se yhdistää Vineyard-liikkeen seurakuntia maailmanlaajuisesti. Vineyardin uskontunnustus perustuu siihen, että Vanhan ja Uuden testamentin läpi kulkee ajatus Jumalan kuninkuudesta ja Hänen kuningaskunnastaan maan päällä. Tämä ajatus ei tule kovin selkeäksi suomalaisille Raamatun lukijoille, koska suomalaiset käännökset käyttävät ilmaisua Jumalan valtakunta, toisin kuin Raamatun heprean ja kreikan kieliset alkutekstit, jotka puhuvat Jumalan kuningaskunnasta. Jeesuksen keskeisin sanoma oli Jumalan valtakunnan/kuningaskunnan saapumisesta (Mark.1:15-16). Tällä julistuksella oli taustansa Vanhan testamentin kirjoituksissa: Jumala oli Israelin kansan kuningas, mutta kansa halusi ihmisen kuninkaakseen. Jumala valitsi Daavidin suvun kuningassuvuksi, josta ennustettiin tulevan messias-kuningas. Jotkut profeetat ennustivat, että viimeisinä aikoina Jumala saapuu kuninkaana Israeliin. Kristinuskon kertomus löytyy kuitenkin vain Raamatusta, Vanhan ja Uuden testamentin kirjoista. Raamattu on uskomme ja elämme ylin auktoriteetti. Tähän Vineyard uskoo 1. Jumala Kuninkaana ja Pyhä Kolminaisuus ME USKOMME, että Jumala on ikuinen 1 kuningas 2. Hän on mittaamaton, 3 muuttumaton 4 Henki, 5 täydellinen 6 pyhyydessään, 7 viisaudessaan, 8 hyvyydessään, 9 oikeudenmukaisuudessaan, 10 voimassaan 11 ja rakkaudessaan. 12 Iankaikkisista ajoista asti 13 Hän on ollut olemassa ainoana 14 elävänä 15 ja oikeana 16 Jumalana kolmessa persoonassa, 17 jotka ovat yhtä olemusta, 18 Isä, Poika ja Pyhä Henki, 19 tasavertaisina voimassa ja kunniassa Moos. 33:27; Room. 1:20; 2 Ps 95:3; Jes. 43:15; 3 Ps. 147:5; Job 11:7-9; 4 Jaak. 1:17; 5 Joh. 4:24; 6 Matt. 5:48; 7 Jes. 6:3; 1 Piet ; 8 Ps. 104:24; Sananl. 2:6; Jes. 28:29; 9 2 Moos. 33:19; Ps. 63:2; Ps.31:19; 10 Ps. 33:5; Ps. 89:14; Jes. 30:18; 11 2 Moos.s 15:6; 12 1 Joh. 4:8; 13 Jes. 43:13; 14 Jes. 45:5; 1 Kor. 8:4; 15 Ps. 42:2; Ps. 84:2; 16 Jer. 10:10; 17 Joh. 1:18; Joh. 10:30; Joh. 14:9; Joh. 14:16-17; Joh. 14:26; Joh. 15:26; 2 Kor. 3:17-18; 18 Joh. 1:1; Joh. 1:14; 2 Kor. 3:17; 19 Matt. 28:19-20; 2 Kor. 13:14; Ilm. 1:4; 20 Ilm. 5:13; Ef. 3: Jumala Kuninkaana: Luoja ja Kaikkivaltias ME USKOMME, että Jumalan kuningaskunta on ikuinen. 21 Valtaistuimeltaan, 22 Poikansa, Hänen ikuisen Sanansa kautta, 23 Jumala loi, 24 pitää yllä 25 ja hallitsee 26 kaikkea olemassa olevaa: 27 taivaita, 28 enkelijoukkoja, 29 universumia, 30 maata, 31 kaikkia eläviä olentoja 32 ja ihmiskuntaa. 33 Kaikki Jumalan luomat asiat olivat hyviä Ps. 45:6; Ps. 145:13; Dan. 4:3; 22 Ps. 93:1-2; 23 Joh. 1:1-3; 1 Kor. 8:6; Kol. 1:15-16; Hebr. 1:1-2; 24 1 Moos. 1:1; Ps. 95:3-5; 25 Kol. 1:17; Hebr. 1:3; 26 Ps. 103:19; Ps. 104:24-29; 27 Ps. 96:4-6; 28 Ps. 89:12; 29 Ps. 103:20-21; 30 Kol. 1:16-17; 31 Ps. 104:5; 32 Ps. 103:22; 33 Ps. 22:28; Ps. 47:8; 34 1 Moos. 1:31 3. Kuningaskuntaa jäljittelevä väärennös: saatana ja demonijoukot ME USKOMME, että saatana, alunperin mahtava, hyvä enkeli kapinoi Jumalaa vastaan ja otti mukaansa joukon enkeleitä. 35 Hänet heitettiin ulos Jumalan läsnäolosta. Jumalan hallinnan anastajana hän perusti pimeyden 36 ja pahuuden vastavaltakunnan maan päälle Ilm. 12:7-9; 36 2 Kor. 11:14; Kol. 1:13-14; Ef. 6:12; 37 Mark. 3:22-26; Ef.s 2:1-2; 1 Joh. 5:19

5 4. Jumalan kuningaskunta ja ihmisen luominen, syntiinlankeemus ja oppi perisynnistä ME USKOMME, että Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, mieheksi ja naiseksi, 38 suhteeseen itsensä kanssa ja hallitsemaan maata. 39 Saatanan asettaman kiusauksen takia, 40 esivanhempamme lankesivat pois armosta, 41 ja sitä kautta toivat synnin, 42 sairauden 43 ja Jumalan antaman kuolemanrangaistuksen maan päälle. 44 Syntiinlankeemuksen takia saatana ja hänen demonijoukkonsa saivat jalansijan Jumalan hyvässä luomakunnassa. 45 Tällä hetkellä luomakuntaan vaikuttaa Aadamin muinaisen synnin seuraukset ja vaikutukset. 46 Ihmiset syntyvät syntisinä, 47 Jumalan kuolemantuomion alaisena 48 ja saatanan valtakunnan pimeyden vankina Moos. 1:26-27; 39 1 Moos. 1:26; 40 1 Moos. 3:1; Ilm. 12:9; 41 1 Moos. 3:8; Room. 1:21; Room. 5:16; 42 Room. 5:12; 43 Joh. 5:14; 44 1 Kor. 15:22; 45 Joh. 8:44; 1 Joh. 5:19; 46 Room. 8:20-23; 47 Ps. 51:5; 48 Hes. 18:4; Room. 2:5; Room. 2:12; Hebr. 9:27; 49 Gal. 1:3-5; Gal. 4:8-9; Kol. 1:13 5. Jumalan huolenpito, kuningaskunnan laki ja liitot ME USKOMME, että Jumala ei hylännyt valtaansa maailmassa 50 vaan Hän pitää sitä voimassa huolenpitonsa kautta. 51 Tuodakseen lunastuksen Jumala teki liittoja 52 jotka ilmoittivat Hänen armonsa syntisille ihmisille. 53 Liitossaan Aabrahamin kanssa Jumala sitoi itsensä kansaansa Israeliin. Hän lupasi vapauttaa sen synnin ja saatanan vallasta sekä siunata sen kautta kaikkia kansoja Ps. 24:1; Ps. 96:10; 51 Jes. 40:22; Hebr. 1:3; 52 Room. 9:4; 53 Ef. 2:12; 54 1 Moos.17:3-8; 1 Moos. 12:2-3; 1 Moos. 15:4-6; Room. 4:3-5; Room. 4:16; Room. 4:20-25; Gal. 3:6-9; Gal. 3:13-14 ME USKOMME, että Jumala oli Kuningas, joka vapautti kansansa voimallisilla teoilla Egyptin orjuudesta. 55 Hän teki liiton Mooseksen kautta, ilmoitti täydellisen tahtonsa ja kertoi, että meidän velvollisuutemme on noudattaa sitä. 56 Lain tarkoituksena on tuoda järjestys langenneeseen ihmiskuntaamme 57 ja tehdä meidät tietoiseksi moraalisesta vastuustamme. 58 Jumalan Hengen työn kautta 59 se vakuuttaa meidät synnistämme 60 ja meitä kohtaavasta Jumalan vanhurskaasta tuomiosta 61 sekä tuo meidät Kristuksen luo, joka on ainoa pelastuksemme Moos. 15:3-18; 56 2 Moos. 19:3-6; 2 Moos. 24:3-4; 2 Moos. 24:7; Room. 8:3-4; Room. 8:12-14; 57 5 Moos. 5:1-3; 5 Moos. 30:15-18; Gal. 3:23-25; 58 Ps. 25:8-10; Room.7:7; 59 Joh. 15:26; Joh. 16:8-11; 2 Kor. 3:14-17; 60 Room. 7:13; Gal. 3:19; Gal. 3:21-22; 61 Room. 2:1-11; 62 Gal. 3:24; Fil. 3:8-9 ME USKOMME, että kun Israel torjui Jumalan vallan Kuninkaanaan 63 Jumala perusti Israelin kuningaskunnan 64 ja teki ei-ehdollisen liiton Daavidin kanssa. 65 Jumala lupasi, että hänen jälkeläisensä tulisi Messiaana palauttamaan Israeliin Jumalan kuningaskunnan hallintavalta ikuisiksi ajoiksi Sam. 8:6-8; 64 1 Sam. 8:21-22; 1 Sam. 9:15-16; 1 Sam. 10:1; 1 Sam. 10:24; 65 2 Sam. 7:11b- 16; Ps. 89:34-37; 66 Jes. 9:6-7; Jes. 11:1-5; Jer. 23:5-6; Hes. 34:23 6. Kristus välimiehenä ja Ikuisena Kuninkaana ME USKOMME, että kun aika oli täyttynyt, 67 Jumala kunnioitti liittojaan Israelin kanssa ja Hänen profeetallisiaan lupauksiaan pelastuksesta 68 lähettämällä Poikansa 69 Jeesuksen maailmaan. 70 Hän sikisi Pyhästä Hengestä ja syntyi neitsyt Mariasta. 71 Hän oli täysi Jumala ja täysi ihminen yhdessä persoonassa. 72 Hän on ihmisyys sellaisena kun Jumala sen alun perin tarkoitti. 73 Jeesus voideltiin Jumalan Messiaaksi ja täytettiin Pyhällä Hengellä, 74 tuomaan Jumalan kuningaskunnan hallintavalta maan päälle, 75 syrjäyttämään saatanan hallintavalta vastustamalla kiusauksia, 76 saarnaamalla hyviä uutisia pelastuksesta,77 parantamalla sairaita, 78 ajamalla ulos demoneja 79 ja herättämällä kuolleita. 80 Hän kokosi oppilaansa, 81 jotta Hän uudistaisi Jumalan kansan, 82 Hänen

6 seurakuntanaan, 83 olemaan Hänen kuningaskuntansa välikappaleena. 84 Sen jälkeen kun Jeesus kuoli maailman syntien takia, 85 Hänet herätettiin kuolleista kolmantena päivänä. 86 Näin Jeesus vahvisti siunauksen, joka oli annettu Aabrahamin kanssa tehdylle liitolle. 87 Synnittömällä ja täydellisellä elämällään 88 Jeesus täytti lain vaatimukset 89 ja sovituskuolemallaan ristillä 90 Hän otti päälleen synnin tuoman Jumalan tuomion 91 jonka me ansaitsemme lain rikkojina. 92 Kuolemalla ristillä Hän myös riisui aseista demoniset voimat. 93 Daavidin kanssa solmittu liitto sai täyttymyksensä Jeesuksen syntyessä Daavidin huoneesta, 94 Hänen messiaanisessa toiminnassaan, 95 Hänen kirkastetussa ylösnousemuksessaan kuolleista, 96 Hänen astumisessaan taivaaseen ja Hänen nykyisessä vallassaan Isän oikealla puolella. 97 Jumalan Poikana ja Daavidin perillisenä 98 Hän on ikuinen Messias-Kuningas 99, joka tuo Jumalan valtakuntaa jokaisen sukupolven keskelle ja ympäri maailmaa tänäänkin Mark 1:15; Gal. 4:4; 68 Room. 1:2-4; 69 Joh. 1:14; 70 Joh. 1:17-18; 71 Luke 1:30-35, 72 Joh. 1:14; Fil. 2:5-7; 73 Room. 5:19; 1 Kor.15:22; 1 Piet. 2:22, 2 Kor. 5:21; Room. 8:29; 74 Luuk. 3:21-22; Luuk. 4:16-21; 75 Mark 1:14-15; Luuk. 11:20; Luuk. 17:20-21; 76 Luuk. 4:1-13; 77 Luuk. 4:43; 78 Luuk. 4:40; 79 Luuk. 4:41; 80 Luuk. 7:14-17; 81 Mark 1:16-17; 82 Mark 3:13-15; 83 Matt. 16:18; 84 Luuk. 9:1-2; Luuk. 10:1-17; 85 Joh. 1:29; Joh. 6:51; Joh. 4:9-10; 86 Mark 8:31; 1 Kor. 15:3-5; 87 Gal. 3:13-14; 88 Apt. 3:14-15; Hebr. 4:15; 89 Room. 5:18-19; 90 1 Piet. 2:24; 91 Gal. 3:13; 2 Kor. 5:21; 92 Room. 1:18; Room. 1:32; Room. 2:12; 2 Tess. 1:6-10; 93 Kol. 2:13-15; 94 Matt. 1:1; 95 Luuk. 1:68-72; Luuk. 2:10-11; Matt. 9:27; 96 Apt. 2:24-28; 97 Apt. 2:29-36; 98 Room. 1:1-4; 99 Hebr. 1:1-3; Kor. 15:24-26; Ef. 1:19-23; Ilm. 5:5 7. Pyhän Hengen toiminta ME USKOMME, että Pyhä Henki vuodatettiin seurakuntaan helluntaina voimassa 101 kastaen uskovaisia Kristuksen ruumiiseen 102 ja jakaen heille Hengen lahjoja. 103 Henki tuo Jumalan pysyvän läsnäolon sisimpäämme 104 hengellistä ylistystä varten, 105 sekä pyhitykseksi 106 ja seurakunnan rakentamiseksi. 107 Hän antaa meille lahjoja palvelutyöhön, 108 ja pakottaa saatanan valtakuntaa peräytymään maailman evankelionnin kautta 109 kun me julistamme sanaa Jeesuksesta 110 ja teemme Jeesuksen tekoja Apt.1:8; Apt.2:1-4; Kor.12:13; Kor.12:4-7; 104 Joh.14:16-17; 105 Room.12:1; Ef. 5:18-20; 106 Room.8:3-4; Kor.14:12; 1 Kor.14:26; 108 Room.12:4-6; 109 Luuk.11:20; 1 Joh.3:8b; 110 Ef.6:10-20; 111 Joh.14:12-13; Room.15:18-19; 1 Kor.4:20 ME USKOMME, että Pyhä Henki asuu jokaisessa, joka uskoo Jeesukseen Kristukseen 112. Hän on meissä asuva Auttaja, 113 Opettaja, 114 ja Ohjaaja. 115 Me uskomme Pyhällä Hengellä täyttymiseen ja Pyhän Hengen voiman saamiseen, 116 joka on usein tietoinen kokemus 117 ja tarkoitettu palvelutyötä varten. 118 Me uskomme, että Pyhä Henki toimii nykyäänkin 119 ja että meidän tulee käyttää kaikkia raamatullisia Hengen lahjoja. 120 Me laitamme kädet ihmisten päälle, jotta he saisivat Hengen voiman, 121 parantuisivat, 122 tai silloin kun heidät asetetaan ja valtuutetaan toimimaan seurakunnan johtajina ja palvelijoina Room. 8:9-10; 113 Joh. 16:7; 114 Joh. 14:26; 115 Joh. 16:13-15; Room. 8:14; 116 Luuk. 24:49; Apt. 4:31; 117 Apt. 8:18-19; Apt. 19:1-2; Kor. 2:4-5; 2 Kor. 4:7; 2 Kor. 6:4-7; 119 Joel 2:28-29; Apt. 2:15-17; Kor. 12:7-11; 1 Kor. 14:1; 1 Kor. 14:5; 1 Tess. 5:19-21; 121 Apt. 8:14-17; Apt. 19:6; 122 Mark 1:41; Luuk. 6:18b-19; Mark. 16:18; 123 Apt. 13:1-3; 1 Tim. 4:14; 2 Tim. 1:6 8. Pyhien Kirjoitusten riittävyys ME USKOMME, että Pyhä Henki inspiroi ihmiset, jotka kirjoittivat Pyhät Kirjoitukset 124 niin, että Raamatussa ei ole virheitä 125 sen alkuperäisissä käsikirjoituksissa. Me uskomme, että kuusikymmentä kuusi Vanhan ja Uuden testamentin kirjaa 126 ovat meille viimeinen ja ehdoton auktoriteetti, ainoa virheetön sääntö uskon 127 ja elämän kysymyksissä. 128

7 124 2 Tim. 3:16-17; 2 Piet. 1:20-21; 1 Kor. 2:12-13; Joh. 14:26; 125 Ps. 19:7-9; Ps. 119:30; Ps. 119:43; Ps. 119:89; Matt. 5:17-18; Joh. 3:34; Joh. 10:35; 1 Tess. 2:13; Ilm. 22:6; 126 Luuk. 24:44; 2 Piet. 3:15-16; Ilm. 22:18-19; 127 Jes. 40:8; Matt. 24:35; 128 Matt. 7:21; Matt. 7:24; Luuk. 1:38; Jaak. 1: Evankeliumin voima voittaa pimeyden valtakunnan ME USKOMME, että koko maailma on saatanan hallintavallan alainen 129 ja että kaikki ihmiset ovat syntisiä luontonsa 130 ja valintojensa osalta. 131 Siksi kaikki ihmiset ovat Jumalan oikeudenmukaisen tuomion alaisia. 132 Sen kautta, että hyviä uutisia saarnataan Jeesuksesta ja Jumalan kuningaskunnasta 133 ja Pyhän Hengen työn vaikutuksesta, 134 Jumala uudestisynnyttää, 135 vanhurskauttaa, 136 adoptoi 137 ja pyhittää 138 Jeesuksessa Pyhän Hengen kautta 139 kaikki, jotka katuvat syntejään 140 ja luottavat Jeesukseen Kristukseen Herrana 141 ja Pelastajana. 142 Tämän kautta he vapautuvat saatanan vallan alaisuudesta ja astuvat Jumalan valtakuntaan Luuk. 4:5-7; 1 Joh. 5:19; Kor. 15:22; Ef. 2:1-3; 131 Room. 1:21-23; Room. 1:32; 132 Room. 1:18; Room. 2:5; 2 Kor. 5:10; Ef. 5:6; 133 Mark. 1:14-15; Apt.8:12; Apt. 28:31; Ef. 5:5; 134 Joh. 16:7-11; 135 Joh. 3:5-8; 1 Piet. 1:23; 136 Room. 5:1-2; Room. 5:9; 137 Room. 8:15; Gal. 4:6; 138 Ef. 5:25; Hebr. 13:12; Piet. 1:1-2; 140 Apt. 2:38; 141 Room. 10:9; Joh. 4:13-15; 143 Kol. 1:13-14; Fil. 3: Seurakunta: Jumalan kuningaskunnan välittäjä ME USKOMME, että on olemassa yksi, 144 pyhä, 145 universaali seurakunta. 146 Kaikki, jotka katuvat syntejään ja tunnustavat Jeesuksen Herraksi ja Vapahtajaksi syntyvät uudesti Pyhän Hengen kautta 147 ja muodostavat Kristuksen elävän ruumiin 148, jonka pää on Kristus 149 ja jonka jäseniä me kaikki olemme Joh. 17:20-21; Ef. 4:3-6; Kor. 3:16-17; 146 Matt. 16:17-18; 1 Kor. 1:2; Ef. 2:18-19; 1 Piet. 2:9-10; 147 Tiit. 3:4-7; 148 Room. 12:4-5; 149 Ef. 1:22; Ef. 5:23; Kor. 12: Kaste ja ehtoollinen ME USKOMME, että Jeesus määräsi seurakunnalle kaksi toimitusta: vesikasteen 151 ja ehtoollisen. 152 Molemmat ovat tarjolla kaikille uskoville. 151 Matt. 28:19-20; Kor.10:14-17; 11: Jumalan kuningaskunta ja viimeinen tuomio ME USKOMME, että Jumalan kuningaskunta on tullut esille Herramme Jeesuksen Kristuksen toiminnassa 153 ja että se tulee jatkuvasti Pyhän Hengen toiminnassa seurakunnan kautta 154 ja että se tulee täydellisenä Kristuksen ilmestyessä näkyvästi kunniassaan voittajana 155 paluussaan maan päälle Kuninkaana. 156 Kun Kristus palaa hallitsijaksi, 157 Hän tuo lopullisen voiton saatanasta, kaikista hänen joukoistaan ja töistään, 158 kuolleiden ylösnousemuksen, 159 viimeisen tuomion 160 ja iankaikkisen siunauksen vanhurskaille sekä iankaikkisen rangaistuksen pahoille. 161 Lopulta Jumala on kaikki kaikessa. 162 Hänen kuningaskuntansa, herruutensa ja valtansa, 163 tulee täyttämään uudet taivaat ja uuden maan, 164 jotka luodaan uudeksi Hänen valtavalla voimallaan. Siellä asuu vanhurskaus 165 jossa Häntä palvontaan ikuisesti Dan. 7:13-14; Matt. 4:23; Matt. 12:28; 154 Matt. 6:10; Matt. 10:7-8; Matt. 24:14; Mark. 13:11; Joh. 15:26-27; Room. 14:17-18; 155 Mark. 13:26; Apt. 1:9-11; 2 Tess. 2:8; 156 Ilm. 19:11-16; 157 Matt. 25:31-32; 1 Kor. 15:23-25; 158 Ilm. 20:10; Kor. 15:51-52; 160 Joh. 5:28-30; Ilm. 20:11-

8 15; 161 Matt. 25:31-46; Kor. 15:24-28; Tim. 6:13-16; Piet. 3:13; Ilm.21:5; 165 Ilm. 21:27; Tim. 1:17; Ilm. 7:9-12

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki Kolminaisuusoppi Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki KOLMINAISUUSOPPI - KIRKON TÄRKEIN OPPI Kolminaisuusoppia pidetään yhtenä kristinuskon tärkeimmistä opeista. Se erottaa kirkon uskon muista uskonnoista.

Lisätiedot

Kristus-keskeinen elämä. Osa 4: Majakka-ilta

Kristus-keskeinen elämä. Osa 4: Majakka-ilta Kristus-keskeinen elämä Osa 4: Majakka-ilta 17.10.2009 Antti.Ronkainen@majakka.net Room. 8:29 (KR92) Ne, jotka hän edeltäkäsin on valinnut, hän on myös edeltä määrännyt oman Poikansa kaltaisiksi, niin

Lisätiedot

DOGMATIIKKA. Dogmatiikassa tarkastellaan kristinuskon oppia eli... Mitä kirkko opettaa? Mihin kristityt uskovat? Mikä on uskon sisältö ja kohde?

DOGMATIIKKA. Dogmatiikassa tarkastellaan kristinuskon oppia eli... Mitä kirkko opettaa? Mihin kristityt uskovat? Mikä on uskon sisältö ja kohde? DOGMATIIKKA Dogmatiikassa tarkastellaan kristinuskon oppia eli... Mitä kirkko opettaa? Mihin kristityt uskovat? Mikä on uskon sisältö ja kohde? JUMALA RAKKAUS EHTOOLLINEN KIRKKO PELASTUS USKONTUNNUSTUKSET

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä.

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. elämä alkaa tästä 2008 Evangelism Explosion International Kaikki oikeudet pidätetään. Ei saa kopioida missään muodossa ilman kirjallista lupaa. Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. Asteikolla

Lisätiedot

LUTERILAISUUS TÄNÄÄN SCHMALKALDENIN OPINKOHTIEN VALOSSA

LUTERILAISUUS TÄNÄÄN SCHMALKALDENIN OPINKOHTIEN VALOSSA STI, 25.9.2013 DANIEL NUMMELA LUTERILAISUUS TÄNÄÄN OPINKOHTIEN VALOSSA TUNNUSTUSKIRJAT TUTUIKSI JOHDANTO - 1517 Lutherin 95 teesiä - 1530 Augsburgin tunnustus - 1537 Schmalkaldenin opinkohdat 1 JOHDANTO

Lisätiedot

PYHÄ HENKI ELÄMÄSSÄMME

PYHÄ HENKI ELÄMÄSSÄMME PYHÄ HENKI ELÄMÄSSÄMME PYHÄ HENKI ELÄMÄSSÄMME Pyhän Hengen maailmaan tuleminen Pyhän Hengen työ Elämä Pyhän Hengen kanssa Hengen hedelmä ja armolahjat Pyhän Hengen maailmaan tuleminen - Raamattu ilmaisee

Lisätiedot

Apologia-forum 25.-27.4.2014

Apologia-forum 25.-27.4.2014 Mikä on kristinuskolle luovuttamatonta? Kuvat: sxc.hu Apologia-forum 25.-27.4.2014 Ryttylän Kansanlähetysopisto Pääpuhujana prof. John Lennox (oxfordin yliopisto) Tiede usko luominen evoluutio www.kansanlahetysopisto.fi/apologiaforum

Lisätiedot

Jakkara ja neljä jalkaa

Jakkara ja neljä jalkaa Jakkara ja neljä jalkaa Sanna Piirainen 1 Tunti 1 Jakkaran rakentamisen perusteet Eli mitä ihmettä varten pitäisi tulla uskoon 2 Mitähän se Jumala oikein hommaa? Jakkaran rakentamisen perusteet voi löytää

Lisätiedot

Tämän leirivihon omistaa:

Tämän leirivihon omistaa: Tämän leirivihon omistaa: 1 Tervetuloa kesäleirille! Raamiksilla tutustumme Evankeliumin väreihin. o Keltainen kertoo Jumalasta ja taivaasta, johon pääsen uskomalla Jeesukseen. o Musta kertoo, että olen

Lisätiedot

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 ...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa,

Lisätiedot

JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa. Saarna 12.10.2008 Ari Puonti

JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa. Saarna 12.10.2008 Ari Puonti JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa Saarna 12.10.2008 Ari Puonti Herra Jumala asetti ihmisen Eedenin puutarhaan viljelemään (abad) ja varjelemaan (shamar) sitä.

Lisätiedot

Sitten kuulimme, kuinka Jumala on valinnut Jeesukseen uskovat omikseen jo oikeastaan ennen maailman luomista.

Sitten kuulimme, kuinka Jumala on valinnut Jeesukseen uskovat omikseen jo oikeastaan ennen maailman luomista. 1 Efesolaiskirjeen selitys 4 Ef. 1:10-14 Pyhän Hengen sinetti Tämä on neljäs luento Paavalin Efesolaiskirjettä käsittelevässä luentosarjassa. Tähän mennessä olemme kuulleet siitä, kuinka meidät kristityt

Lisätiedot

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com 1 USKOONTULON ABC 2 1. Tunnusta, että olet tehnyt syntiä ja tee parannus. Me olemme tehneet väärin, me olemme tehneet syntiä, olemme rikkoneet SINUA vastaan, kapinoineet ja poikenneet SINUN Käskyistäsi

Lisätiedot

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä Kristinusko (AR) Kristinuskon historia Kristinuskon syntymä Juutalaisuudessa oli kauan jo odotettu, että maan päälle syntyy Messias, joka pelastaa maailman. Neitsyt Maria synnytti pojan Jeesus Nasaretilaisen,

Lisätiedot

Ekklesiologia- Oppi seurakunnasta 2014 kevät tunti 1

Ekklesiologia- Oppi seurakunnasta 2014 kevät tunti 1 Ekklesiologia- Oppi seurakunnasta 2014 kevät tunti 1 Kristinoppi 3 sisältää eskatologian ja ekklesiologian. Eli opit lopun ajoista ja seurakunnasta. Eskatologian katsaus meillä oli syksyllä Nyt meillä

Lisätiedot

YKSI JUMALA KOLME PERSOONAA. TV7 raamattukoulu 15.2.2010 Reijo Telaranta

YKSI JUMALA KOLME PERSOONAA. TV7 raamattukoulu 15.2.2010 Reijo Telaranta YKSI JUMALA KOLME PERSOONAA TV7 raamattukoulu 15.2.2010 Reijo Telaranta PYHÄ KOLMINAISUUS, Antonio de Pereda, 1640-luvulla KOLMINAISUUDEN YLISTYS, Albrecht Dürer, V. 1511 Jumala antoi sydämen ja aivot

Lisätiedot

PYHÄN HENGEN LAHJAT SEURAKUNNAN RAKENTUMISEKSI

PYHÄN HENGEN LAHJAT SEURAKUNNAN RAKENTUMISEKSI PYHÄN HENGEN LAHJAT SEURAKUNNAN RAKENTUMISEKSI OPPITUNTI I Pyhä Henki persoona Markku Tenhunen 1 LUPAUS PYHÄSTÄ HENGESTÄ Joh.14:15-26 Apt. 1:7-9 RAAMATULLINEN POHJA Apt.2:1-21 Ef.1:11-14 Apt.10:38 Joh.16:7-14

Lisätiedot

STEFANOKSEN LUTERILAINEN SRK. uutiskirje joulukuu 2015. Joulun ihme. Kristitty odottaa Joulua.

STEFANOKSEN LUTERILAINEN SRK. uutiskirje joulukuu 2015. Joulun ihme. Kristitty odottaa Joulua. STEFANOKSEN LUTERILAINEN SRK uutiskirje joulukuu 2015 www.lhpk.fi Joulun ihme Kristitty odottaa Joulua. Sellaista juhlaa, jonka soisi kirjoitettavan isolla alkukirjaimella, vaikka ei se aivan kielioppisääntöjen

Lisätiedot

Jeesus on vastaus! Kaikki profeetat ja laki ovat Johannekseen asti olleet ennustusta. - Matt. 11:13. Raamatun metanarratiivi

Jeesus on vastaus! Kaikki profeetat ja laki ovat Johannekseen asti olleet ennustusta. - Matt. 11:13. Raamatun metanarratiivi Jeesus on vastaus! Mikä olikaan kysymys? Osa 2 Timo Flink, teol. tri Kaikki profeetat ja laki ovat Johannekseen asti olleet ennustusta. - Matt. 11:13 Jeesus sanoi heille: Tätä minä tarkoitin, kun ollessani

Lisätiedot

Armolahjat ja luonnonlahjat

Armolahjat ja luonnonlahjat Armolahjat ja luonnonlahjat Rakkauden palvelua varten Jumalan antamat lahjat Luonnonlahjat ja armolahjat liittyvät t syvällisell llisellä tavalla ihmisen kokonaisvaltaiseen kutsumukseen. Luonnonlahjat

Lisätiedot

Tule sellaisena kuin olet. 5. Toivoa epätoivoon 26.10.2014

Tule sellaisena kuin olet. 5. Toivoa epätoivoon 26.10.2014 Tule sellaisena kuin olet 5. Toivoa epätoivoon 26.10.2014 2 Toivon kultuurin luominen Useimmat ihmiset elävät hiljaisen epätoivon vallassa. - Henry Thoreau 3 Toivo (sivistyssanakirja) harras odotus, että

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. PYHÄ RAAMATTU 2. PYHÄ KASTE 3. HERRAN PYHÄ EHTOOLLINEN 4. RIPPI ELI AVAINTEN VALTA 5. APOSTOLINEN PAIMENVIRKA

SISÄLLYSLUETTELO 1. PYHÄ RAAMATTU 2. PYHÄ KASTE 3. HERRAN PYHÄ EHTOOLLINEN 4. RIPPI ELI AVAINTEN VALTA 5. APOSTOLINEN PAIMENVIRKA SISÄLLYSLUETTELO 1. PYHÄ RAAMATTU 2. PYHÄ KASTE 3. HERRAN PYHÄ EHTOOLLINEN 4. RIPPI ELI AVAINTEN VALTA 5. APOSTOLINEN PAIMENVIRKA 6. JULKINEN RUKOUS ELI JUMALANPALVELUS 7. PYHÄ RISTI 1 / 5 Luterilaisen

Lisätiedot

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939 RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen Rinnetie 10 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Raamatunkäännös: KR 1933/38 JÄSENNYS

Lisätiedot

Alusta loppuun vaiko olemassaolon pyörässä?

Alusta loppuun vaiko olemassaolon pyörässä? Ilmestys (kr. Αποκαλυψις) tarkoittaa verhon pois ottamista. Emme näe verhottuja asioita ennen niiden paljastumista, ilmoittamista. Jumala on aina paljastanut omilleen sen, mikä on tarpeen tietää tulevaisuudesta.

Lisätiedot

Reijo Telaranta. Israel ja seurakunta. Jumalan kaksi suunnitelmaa

Reijo Telaranta. Israel ja seurakunta. Jumalan kaksi suunnitelmaa Reijo Telaranta Israel ja seurakunta Jumalan kaksi suunnitelmaa Ja minä teen liiton sinun kanssasi ja sinun jälkeläistesi kanssa, sukupolvesta sukupolveen, iankaikkisen liiton, ollakseni sinun ja sinun

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Kolossalaiskirjeen 1. luvun selitys

Kolossalaiskirjeen 1. luvun selitys Kolossalaiskirjeen 1. luvun selitys Kolossalaiskirje: 1:1 Paavali, Jumalan tahdosta kristuksen Jeesuksen apostoli, ja veli Timoteus 1:2 Kolossassa asuville pyhille ja uskoville veljille kristuksessa. Armo

Lisätiedot

MIKSI JUMALA KÄSKEE KUOLLEITA PARANNUKSEEN? Past. Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.

MIKSI JUMALA KÄSKEE KUOLLEITA PARANNUKSEEN? Past. Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen. MIKSI JUMALA KÄSKEE KUOLLEITA PARANNUKSEEN? Past. Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Raamatunkäännös: KR 1933/38 JÄSENNYS:

Lisätiedot

Kirkkovuosi. Kuva: Seppo Sirkka

Kirkkovuosi. Kuva: Seppo Sirkka Kirkkovuosi Adventti aloittaa kirkkovuoden. Ensimmäisenä adventtina lauletaan Hoosianna ja sytytetään ensimmäinen kynttilä, toisena toinen, kolmantena kolmas ja neljäntenä neljäs kynttilä. Adventti, Adventus

Lisätiedot

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net Majakka-ilta 21.11.2015 antti.ronkainen@majakka.net Majakka-seurakunta Majakan missio: Majakka-seurakunta kutsuu, opettaa, palvelee, varustaa, lähtee ja lähettää! Majakan arvolauseke: Yhdessä olemme aivan

Lisätiedot

Israel ja seurakunta. Jumalan kaksi suunnitelmaa

Israel ja seurakunta. Jumalan kaksi suunnitelmaa Israel ja seurakunta Jumalan kaksi suunnitelmaa Ja minä teen liiton sinun kanssasi ja sinun jälkeläistesi kanssa, sukupolvesta sukupolveen, iankaikkisen liiton, (1 Moos.17:7) Jumalan lupaukset Israelille

Lisätiedot

Ilmestyskirjan keskus Ilmestyskirja 4 ja 5 Kun kysytään Ilmestyskirjan keskusta, kysytään Jumalan ja Kristukseen paikkaa profetiassa.

Ilmestyskirjan keskus Ilmestyskirja 4 ja 5 Kun kysytään Ilmestyskirjan keskusta, kysytään Jumalan ja Kristukseen paikkaa profetiassa. Kun kysytään Ilmestyskirjan keskusta, kysytään Jumalan ja Kristukseen paikkaa profetiassa. Silloin tärkein ei ole jokin tapahtuma tai teko vaan henkilö: Missä kohtaa Ilmestyskirjassa olemme aivan erityisesti

Lisätiedot

Filippiläiskirjeen 2:5-11 selitys

Filippiläiskirjeen 2:5-11 selitys Filippiläiskirjeen 2:5-11 selitys Kun luemme Raamatun kirjoja ja kirjeitä, niin meidän tulee lukea ja ymmärtää ne kokonaisuuksina, niin että tutkimme laajemman asiayhteyden, missä jokin sana tai lause

Lisätiedot

Lihan teot ja Hengen hedelmät

Lihan teot ja Hengen hedelmät Lihan teot ja Hengen hedelmät 18.10.2009 19.Lihan aikaansaannokset ovat selvästi nähtävissä. Niitä ovat siveettömyys, saastaisuus, irstaus, 20.epäjumalien palveleminen, noituus, vihamielisyys, riidat,

Lisätiedot

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 LUOMINEN 1) Raamattu kertoo kaiken olevaisen synnystä yksinkertaisen (entisajan) maailmankuvan puitteissa. 2) Raamatun

Lisätiedot

Me lähdemme Herran huoneeseen

Me lähdemme Herran huoneeseen Me lähdemme l Herran huoneeseen "Jumalanpalvelus - seurakunnan elämän lähde Keminmaan seurakunnan ja Hengen uudistus kirkossamme ry:n talvitapahtuma 23.-25.1.2009 Reijo Telaranta Ilo valtasi minut, kun

Lisätiedot

Jesaja 44 Jahve, kaiken luoja, Israelin lunastaja ja pelastuskallio

Jesaja 44 Jahve, kaiken luoja, Israelin lunastaja ja pelastuskallio Jesaja 44 Jahve, kaiken luoja, Israelin lunastaja ja pelastuskallio Jesaja: 44:1 Mutta nyt kuule, Jaakob, minun palvelijani, ja Israel, jonka minä olen valinnut. 44:2 Näin sanoo Jahve, sinun luojasi, joka

Lisätiedot

USKONTUNNUSTUS ENSIMMÄINEN USKONKOHTA

USKONTUNNUSTUS ENSIMMÄINEN USKONKOHTA USKONTUNNUSTUS Apostolinen uskontunnustus syntyi ensimmäisellä tai toisella vuosisadalla Rooman seurakunnassa. Se oli Rooman seurakunnan kastetunnustus. Se tuli osaksi varhaisen kirkon järjestystä Nikean

Lisätiedot

Mikä solu on? Ylistaron Helluntaiseurakunta

Mikä solu on? Ylistaron Helluntaiseurakunta Mikä solu on? Ylistaron Helluntaiseurakunta!1 LUENTO 1 MIKÄ SOLU ON?!2 Näky Tavoite, jota kohti ponnistelemme Toiminnan tulos Kaikille yhteinen Kuka näkymme määrittelee? Pastori tai vanhimmat? Jokainen

Lisätiedot

IHMEELLINEN RAAMATTU Past. Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi

IHMEELLINEN RAAMATTU Past. Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi IHMEELLINEN RAAMATTU Past. Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Raamatunkäännös: KR 1933/38 Kuunneltavissa osoitteessa:

Lisätiedot

94 3. sunnuntai ennen paastonaikaa (Septuagesim a)

94 3. sunnuntai ennen paastonaikaa (Septuagesim a) S isä lly slu e tte lo : 7 1. adventtisunnuntai Kristuksesta, oikeasta kuninkaasta Matt. 21:1-9 14 2. adventtisunnuntai Varoitus, lohdutus ja kehotus Luuk. 21:25-36 21 3. adventtisunnuntai Kristuksen ylistyspuhe

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Hyvä Sisärengaslainen, Tervetuloa SLEY:n nuorisotyön sisärenkaan raamattukouluun! Tämän kevään kuluessa käymme läpi Johanneksen evankeliumin lyhyissä jaksoissa. Voit lähettää kysymyksiä, palautetta, esirukousaiheita

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Usko. Elämä. Yhteys.

Usko. Elämä. Yhteys. Usko. Elämä. Yhteys. Aina kun kokoonnumme yhteen seurakuntana, haluamme, että usko, elämä ja yhteys näkyvät keskellämme. Me uskomme Jumalan yliluonnolliseen voimaan. Jumalalle ei ole mikään mahdotonta!

Lisätiedot

Hyviä ja huonoja kuninkaita

Hyviä ja huonoja kuninkaita Nettiraamattu lapsille Hyviä ja huonoja kuninkaita Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3

Lisätiedot

Kuva: SXC/S. Braswell. Näky

Kuva: SXC/S. Braswell. Näky Näky Kuva: SXC/S. Braswell Kansanlähetys Yhteystiedot Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL) on vuonna 1967 perustettu Suomen evankelisluterilaisen kirkon lähetysjärjestö, jonka tarkoituksena

Lisätiedot

Luuk.24:13-35, Pääsiäinen

Luuk.24:13-35, Pääsiäinen Luuk.24:13-35, Pääsiäinen Luuk.24:13-35: Samana päivänä oli kaksi opetuslasta menossa Emmaus-nimiseen kylään, jonne on Jerusalemista noin kahden tunnin kävelymatka*. 14. He keskustelivat kaikesta siitä,

Lisätiedot

MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI? Hullua rakkautta: Asian ydin (s )

MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI? Hullua rakkautta: Asian ydin (s ) MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI? Hullua rakkautta: Asian ydin (s. 168-179) MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI? MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI? Annie Dillard: Tapa, jolla vietämme päivämme, on tapa jolla vietämme elämämme. MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI?

Lisätiedot

Abrahamin tapaus. Roomalaiskirjeen selitys 9 Room. 4:1-8 Savonlinnan Tuomiokirkko, 28.11.2012

Abrahamin tapaus. Roomalaiskirjeen selitys 9 Room. 4:1-8 Savonlinnan Tuomiokirkko, 28.11.2012 1 Roomalaiskirjeen selitys 9 Room. 4:1-8 Savonlinnan Tuomiokirkko, 28.11.2012 Abrahamin tapaus Olemme edellä käsitelleet Paavalin Roomalaiskirjeen selityksessä sitä, kuinka ihmisestä tulee Jumalalle kelpaava.

Lisätiedot

Palat esitellään kinkeritilanteessa, tämän voi tehdä opettaja tai etukäteen valittu oppilas. Kullekin palalle on aikaa muutama minuutti.

Palat esitellään kinkeritilanteessa, tämän voi tehdä opettaja tai etukäteen valittu oppilas. Kullekin palalle on aikaa muutama minuutti. JOHDANTO - sopisi 2. luokkalaisille 1) JOHDANTO pala aiheena anteeksi pyytäminen Liturgisena lauluna alkusiunaus: Pappi: Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen Seurakunta: Aamen, aamen, aamen Pappi: Herra,

Lisätiedot

Jeesus Kristus ja ikuinen evankeliumi, oppilaan lukutehtävät

Jeesus Kristus ja ikuinen evankeliumi, oppilaan lukutehtävät Jeesus Kristus ja ikuinen evankeliumi, oppilaan lukutehtävät Uskonto 250 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Suomi Mielipiteet ja oikaisut ovat tervetulleita. Lähetä ne sekä huomaamasi

Lisätiedot

26. LIPUN SIUNAAMINEN

26. LIPUN SIUNAAMINEN 26. LIPUN IUNAAMINEN Pappi siunaa pyydettäessä lipun. Lipun siunaaminen voidaan toimittaa kirkossa tai muussa sopivassa paikassa. Ennen toimitusta kannetaan kuoriin uomen lippu ja sen jäljessä siunattava

Lisätiedot

Armoon pohjaten maailmassa aikaansaaden

Armoon pohjaten maailmassa aikaansaaden Lundin hiippakunnan visio Armoon pohjaten maailmassa aikaansaaden Oppimaan innostaen ja toivon ympärille kokoontuen... kaste perustana kohtaamaan elämän ja maailman haasteet Armoon pohjaten, maailmassa

Lisätiedot

Tämä Jyväskylän helluntaiseurakunnan julkaisema esite on tarkoitettu niille, jotka haluavat aloittaa matkan kohti eheämpää elämää.

Tämä Jyväskylän helluntaiseurakunnan julkaisema esite on tarkoitettu niille, jotka haluavat aloittaa matkan kohti eheämpää elämää. Tämä Jyväskylän helluntaiseurakunnan julkaisema esite on tarkoitettu niille, jotka haluavat aloittaa matkan kohti eheämpää elämää. Matkan perustana on aito ja alkuperäinen kristinusko. Kuva: futureimagebank.com

Lisätiedot

Elämä Jumalan lapsena

Elämä Jumalan lapsena 1 Roomalaiskirjeen selitys 18 Room. 8:14 17 Savonlinnan Tuomiokirkko, 13.3.2013 Elämä Jumalan lapsena Kertausta Tähän mennessä Paavali on Roomalaiskirjeessään esittänyt pääasiat siitä, kuinka ihmisestä

Lisätiedot

Roomalaiskirje. 20.7.2014, Eura. Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia

Roomalaiskirje. 20.7.2014, Eura. Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia 20.7.2014, Eura Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia - Rm 1:1 Sillä minä en häpeä evankeliumia; sillä se on Jumalan voima, itsekullekin

Lisätiedot

Tulkaa, juokaa kuolemattomuuden

Tulkaa, juokaa kuolemattomuuden Tulkaa, juokaa kuolemattomuuden lähteestä "Jumalanpalvelus - seurakunnan elämän lähde Keminmaan seurakunnan ja Hengen uudistus kirkossamme ry:n talvitapahtuma 23.-25.1.2009 Reijo Telaranta 1. Aterian aikana

Lisätiedot

+ SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + PERUSOHJEET:

+ SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + PERUSOHJEET: 1 + SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + Nimesi: Osoitteesi: Puhelinnumerosi: PERUSOHJEET: Seurakunnan toimintaan tutustumista varten käyt 3-4 kertaa itsenäisesti jumalanpalveluksessa

Lisätiedot

Pyhän Hengen kaste Pyhä Henki sarjan kolmas osa. Majakka-ilta 31.1.2015 Antti.Ronkainen@majakka.net

Pyhän Hengen kaste Pyhä Henki sarjan kolmas osa. Majakka-ilta 31.1.2015 Antti.Ronkainen@majakka.net Pyhän Hengen kaste Pyhä Henki sarjan kolmas osa Majakka-ilta 31.1.2015 Antti.Ronkainen@majakka.net Huomioita opin muodostamisesta Raamatun kertomuksista/narratiiveista (L. H.) 1. On tehtävä ero kuvaavan

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jesaja näkee tulevaisuuteen

Nettiraamattu lapsille. Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Kristityt ovat Kristuksessa

Kristityt ovat Kristuksessa 1 Efesolaiskirjeen selitys 1 Ef. 1:1-3 Savonlinnan Tuomiokirkko, 11.9.2013 Kristityt ovat Kristuksessa Aloitamme nyt uuden tekstin selittämisen, ja suokoon Jumala siihen armonsa ja apunsa. Kyseessä on

Lisätiedot

E. Kaste seurakunnan jumalanpalveluksessa

E. Kaste seurakunnan jumalanpalveluksessa E. Kaste seurakunnan jumalanpalveluksessa Kasteesta ja siihen valmistautumisesta ks. Lapsen kasteen kaava (1. A). Kun kaste toimitetaan seurakunnan jumalanpalveluksessa (messu, sanajumalanpalvelus, viikkomessu,

Lisätiedot

Ehtoopalvelus lauantai ja aattoiltana maallikon laulamana

Ehtoopalvelus lauantai ja aattoiltana maallikon laulamana Ehtoopalvelus lauantai ja aattoiltana maallikon laulamana Pyhien isiemme esirukouksien tähden Herra Jeesus Kristus, meidän Jumalamme, armahda meitä. Aamen. Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Viisas kuningas Salomo

Nettiraamattu lapsille. Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Sipoon Betania seurakunta 2015 Raili Tanskanen

Sipoon Betania seurakunta 2015 Raili Tanskanen JUMALAN LIITTO IHMISEN PELASTAMISEKSI - osa 1 Liiton keskeinen merkitys Jumalan pelastussuunnitelmassa Jumalan erityissuhde pelastussuunnitelmansa toteuttamiseksi valitsemiinsa ihmisiin perustuu liittoon

Lisätiedot

Kaste jumalanpalveluksen yhteydessä

Kaste jumalanpalveluksen yhteydessä Kaste jumalanpalveluksen yhteydessä Kun kaste toimitetaan seurakunnan yhteisessä jumalanpalveluksessa, siihen liitetään tässä esitetyt kohdat. Saarnan jälkeen vanhemmat ja kummit siirtyvät kastettavan

Lisätiedot

Komea mutta tyhmä kuningas

Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Paastonaikainen Marianpäivä Evankeliumi, Luuk. 1: 26-38

Paastonaikainen Marianpäivä Evankeliumi, Luuk. 1: 26-38 Paastonaikainen Marianpäivä Evankeliumi, Luuk. 1: 26-38 Kaikista niistä päivistä, joita kristikunnassa vietetään pyhäpäivinä Jeesuksen meidän Vapahtajamme meille ihmisille tekemien hyvien töiden muistamiseksi,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Hyviä ja huonoja kuninkaita

Nettiraamattu lapsille. Hyviä ja huonoja kuninkaita Nettiraamattu lapsille Hyviä ja huonoja kuninkaita Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for

Lisätiedot

MIKSI JEESUS KUOLI RISTILLÄ?

MIKSI JEESUS KUOLI RISTILLÄ? Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) MIKSI JEESUS KUOLI RISTILLÄ? 1. Kertomuksen taustatietoja a) Vieraat termit Synti on Jumalan käskyjen rikkomista. Raamattu nimittää sitä mm. laittomuudeksi,

Lisätiedot

Perhejumalanpalvelukset

Perhejumalanpalvelukset Perhejumalanpalvelukset 269 Johdantosanat Johdantosanojen alussa puhuttelun jälkeen kerrotaan päivän ja sen jumalanpalveluksen erityisluonteesta. Tämän vapaan osan merkkinä on käytetty seuraavassa kahta

Lisätiedot

Milloin apostolit syntyivät uudesti ylhäältä?

Milloin apostolit syntyivät uudesti ylhäältä? Milloin apostolit syntyivät uudesti ylhäältä? Anteeksipyyntö ja korjaus opetukseeni Pyydän anteeksi, että olen opettanut väärin siitä, milloin apostolit syntyivät uudesti ylhäältä. Uskoin aiemmin, että

Lisätiedot

TV7 RAAMATTUKOULU. "Te kuljette eksyksissä, koska ette tunne pyhiä kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa. (Matt.22:29)

TV7 RAAMATTUKOULU. Te kuljette eksyksissä, koska ette tunne pyhiä kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa. (Matt.22:29) 1 TV7 RAAMATTUKOULU "Te kuljette eksyksissä, koska ette tunne pyhiä kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa. (Matt.22:29) Tapani Talikainen UUSI LUOMUS ELÄMÄ KRISTUKSESSA JEESUKSESSA Mutta vanhurskasten polku

Lisätiedot

ARMON OSALLISUUS Se on evankeliumista elämistä. Käärme sanoi:

ARMON OSALLISUUS Se on evankeliumista elämistä. Käärme sanoi: ARMON OSALLISUUS Olemme kuulleet edellä opetusta armon olemuksesta, siitä millaista armo on olemukseltaan. En mene tässä opetuksessa siihen, mitä tämä armo on, koska se tuli esille edellisessä r-tunnissa.

Lisätiedot

JUMALAN SEITSEMÄN ITSESTÄÄN ILMOITTAMAA OMINAISUUTTA

JUMALAN SEITSEMÄN ITSESTÄÄN ILMOITTAMAA OMINAISUUTTA 1 Missio Järvenpää Tapani Talikainen 19.2.2013 JUMALAN SEITSEMÄN ITSESTÄÄN ILMOITTAMAA OMINAISUUTTA Tämänhetkinen sijaintimme tiekartalla Olemme tiekartalla edenneet pysähdyspaikkaan, joka on nimetty Jumalan

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

Kymmenykset, annit, uhrit ja iloinen antaminen. Heikki Pekkarinen

Kymmenykset, annit, uhrit ja iloinen antaminen. Heikki Pekkarinen Kymmenykset, annit, uhrit ja iloinen antaminen Heikki Pekkarinen marraskuussa 2008 Kymmenykset, annit, uhrit ja iloinen antaminen 1. äänite Daavid ja Salomo Room. 15:4 Sillä kaikki, mikä ennen on kirjoitettu,

Lisätiedot

Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin. Rukouskoulu jakso

Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin. Rukouskoulu jakso Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin Rukouskoulu 2014 2. jakso Mitä rukous on Ylösnousemuksen voima On Kristus ylösnoussut Hän elää minussa Kristus meissä, kirkkauden toivo Herätetyt yhdessä Hänen kanssaan,

Lisätiedot

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

Timo Tavast Hiippakuntadekaani Porin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto

Timo Tavast Hiippakuntadekaani Porin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto Timo Tavast Hiippakuntadekaani Porin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto 7.11.2012 Kirkko- ja seurakuntakäsitys, jossa sekä salatulla että näkyvällä on paikkansa Kaksinaisuus kirkon / seurakunnan

Lisätiedot

ONKO MAAILMA PÄÄSSYT SISÄLLE SEURAKUNTAAN

ONKO MAAILMA PÄÄSSYT SISÄLLE SEURAKUNTAAN ONKO MAAILMA PÄÄSSYT SISÄLLE SEURAKUNTAAN Yhteyden ilta 2.10.2012 Tapani Talikainen Lähtökohtia illan opetukseen Sielujemme vihollinen pyrkii hävittämään Israelin ja uuden liiton seurakunnan Hyökkäys tapahtuu

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Lisää 1. Joh 3:sta? http://www.sley.fi/luennot/raamattu/ UT/Johanneksen_kirjeet/1Joh03EK.h tm Hyvä Sisärengaslainen, 1. Johanneksen kirjeen kolmas luku puhuu Jumalan lahjasta, mutta myös hänen pyhästä

Lisätiedot

PYHÄN HENGEN LAHJAT SEURAKUNNAN RAKENTUMISEKSI

PYHÄN HENGEN LAHJAT SEURAKUNNAN RAKENTUMISEKSI PYHÄN HENGEN LAHJAT SEURAKUNNAN RAKENTUMISEKSI PYHÄN HENGEN HEDELMÄ Liite: opetuskokonaisuuteen armolahjat seurakunnan rakentumiseksi Markku Tenhunen OPETUKSEN TAVOITTEET Oppilas ymmärtää Pyhän Hengen

Lisätiedot

Kouluun lähtevien siunaaminen

Kouluun lähtevien siunaaminen Kouluun lähtevien siunaaminen Tätä aineistoa käytetään rukoushetkessä (ks. sen rakenne s. 9), jossa siunataan kouluun lähtevät. Siunaaminen toimitetaan keväällä tai juuri ennen koulun alkamista. Siunaamisen

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

Daniel leijonien luolassa

Daniel leijonien luolassa Nettiraamattu lapsille Daniel leijonien luolassa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Daniel leijonien luolassa

Nettiraamattu lapsille. Daniel leijonien luolassa Nettiraamattu lapsille Daniel leijonien luolassa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 22/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

Miten puhua Jumalasta muslimien kanssa?

Miten puhua Jumalasta muslimien kanssa? 114 Iustitia 15 (2002) 114 119 Miten puhua Jumalasta muslimien kanssa? Miten Jumalasta on ylipäätänsä puhuttava? Minä näin suuren valkean valtaistuimen ja sen, joka sillä istuu. Hänen kasvojensa edestä

Lisätiedot

Lähetys Raamatun punainen lanka

Lähetys Raamatun punainen lanka Lähetys Raamatun punainen lanka Tiivistelmät Kaarina Hoffrénin puheesta lähetyksen aluekoulutuspäivässä Joensuussa 6.10.2007 Työntekijämme vievät hyvää sanomaa ensisijaisesti vähiten evankelioiduille kansanryhmille,

Lisätiedot

Katekismus rukouksen apuvälineenä

Katekismus rukouksen apuvälineenä Katekismus rukouksen apuvälineenä On sanottu, että kaikista maailman katekismuksista Lutherin Vähä Katekismus on ainoa, jota voi rukoilla. Rukouksen näkökulma on katekismuksessa aivan keskeinen. Keskiajalla

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies Nettiraamattu lapsille Jumalan lähettämä mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Mitä merkitsee olla Jumalan lapsi?

Mitä merkitsee olla Jumalan lapsi? Mitä merkitsee olla Jumalan lapsi? Raamattuopetus Hervannan seurakunnassa 25.9.2012 / LM Jumalan lapsi ymmärtää että Jeesus on hänet sovittanut ja lunastanut Jumala lähetti Jeesuksen sijaiskärsijäksi,

Lisätiedot

Millainen on Sinun Jumalasi?

Millainen on Sinun Jumalasi? Millainen on Sinun Jumalasi? Mielikuvat ja todellisuus Mikko Summala 12.01.2014 Johdanto Vuoden vaihde ja uuden vuoden alku on aina hyvää aikaa katsoa tarkemmin elämäämme, arvoida kulunutta vuotta sekä

Lisätiedot

Vanhaa viiniä uusiin leileihin...

Vanhaa viiniä uusiin leileihin... Vanhaa viiniä uusiin leileihin... Ensimmäinen liitto Hebr 8:7 Sillä jos ensimmäinen liitto olisi ollut moitteeton, ei olisi etsitty sijaa toiselle. Toinen liitto Hebr 10 9 sanoo hän sitten: "Katso, minä

Lisätiedot

Ennalta määrätyt Kristukseen

Ennalta määrätyt Kristukseen 1 Efesolaiskirjeen selitys 2 Ef. 1:4 7 Ennalta määrätyt Kristukseen Olemme aloittaneet Paavalin Efesolaiskirjeen selittämisen. Pääsimme ensimmäisellä luennolla vasta ensimmäisen luvun jakeeseen kolme.

Lisätiedot