Suomen Vineyardkirkon toiminnalla on neljä kulmakiveä, jotka määrittävät seurakuntien elämää: toiminnan painopisteet, arvot, DNA ja uskontunnustus.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Vineyardkirkon toiminnalla on neljä kulmakiveä, jotka määrittävät seurakuntien elämää: toiminnan painopisteet, arvot, DNA ja uskontunnustus."

Transkriptio

1 VINEYARDIN KULMAKIVET Suomen Vineyardkirkon toiminnalla on neljä kulmakiveä, jotka määrittävät seurakuntien elämää: toiminnan painopisteet, arvot, DNA ja uskontunnustus. Toiminnan painopisteet Painopisteet, prioriteetit, ovat kuin pilarit, jotka kannattelevat rakennusta. Ne nousevat suoraan perustasta ja ovat lujasti kiinnittyneet siihen. Koko rakennus pysyy koossa pilarien varassa. Painopisteet vastaavat kysymykseen Mitkä ovat toimintamme painopisteet? 1. Palvonta Haluamme palvoa Jumalaa koko olemuksellamme. Haluamme, että Jeesus on elämämme keskus. Janoamme Pyhän Hengen täyteyttä, Hänen kirkkauttaan yllämme. (Ps.42:1,2; 63:1-5; Joh.4:24; Room.12:1; Fil.3:3; Hebr.13:5) Haluamme nähdä Hengen aikaan saamaa ylistystä, joka on tyyliltään intiimiä, dynaamista, nykyaikaista ja elämää muuttavaa. (1 Kor.14:26; Ef.2:19-22; 1 Piet.2:4) 2. Jumalan sana Haluamme kuulla Jumalan sanaa opetettavan käytännöllisellä, innoittavalla tavalla, joka on yhteydessä Hänen profeetalliseen puheeseensa tänä päivänä. (Room.15:4; 1 Kor.14:26; 2 Tim.3:16,17) Haluamme kuulla ja totella Jumalan sanaa, jotta olisimme sanan tekijöitä, jotka muuttuvat Kristuksen kaltaisuuteen. (Matt.7:24-27; Jaak.1:22) 3. Yhteisöllisyys Seurakunta ei ole olemukseltaan organisaatio vaan elävä organismi, Kristuksen ruumis maan päällä (Joh.15:5; 1 Kor.3:9-17; Ef.5:23-33; 1 Piet.2:5,9), joka koostuu ihmistä ja ihmissuhteista. Organisaation tehtävänä on palvella organismia. Haluamme rakentaa yhteisöllistä seurakuntaelämää, jossa kehitämme aitoa ystävyyttä ja rakkauteen sitoutuvaa vastuullista käyttäytymistä toisiamme kohtaan. Terve yhteisö synnyttää terveitä yksilöitä (Ef.4:11-16; Fil.2:3-5; Kol.3:12-15; Hebr.3:12-14). 4. Palveleminen (sairaat, kadotetut, köyhät) Uskomme, että kaikki kristityt ovat kutsutut palvelemaan Kristusta Hänen Henkensä voimassa tavalla, joka rakentaa paikallista seurakuntaa. (Apt.1:8; 1 Kor.12:4-7; 1 Piet.4:10,11) Meidät on kutsuttu tekemään Kristuksen työtä tänä päivänä, esimerkiksi o saarnaamaan Jumalan valtakunnan evankeliumia o taivuttamaan ihmisiä kääntymykseen ja uskomaan Jeesukseen o parantamaan sairaita o huolehtimaan köyhistä o opastamaan tarvitsevia Jumalan viisaudella o opettamaan uskovia seuraamaan Kristusta o antamaan omastamme Kristuksen työhön o kouluttamaan kristittyjä palvelemaan Herraa. (Matt.10:7-8; Room.12:13; 2 Kor.5:20; Ef.4:11-12; Kol.1:28; 1 Tim.6:18; Jaak.1:27)

2 5. Valmentaminen Uskomme, että kaikki kristityt tulisi opetuslapseuttaa eli opastaa tekemään Kristuksen tekoja. (Matt.28:18-20; 2 Tim.2:2) Olemme sitoutuneet Jeesuksen käyttämään näytä ja kerro, delegoi ja valmenna malliin koulutuksessa, jossa koulutettavat ohjataan työhön kouluttajien kanssa, jona aikana koulutettavia opastetaan. (Luuk.6:17-18; 9::1-6; 10:1-20) Pyrimme tarjoamaan koulutusta kaikista kristilliseen elämään kuuluvissa asioissa. (Ef.4:11-16) 6. Lähettäminen Haluamme omalta osaltamme uudistaa, virkistää ja auttaa olemassa olevia seurakuntia lähettämällä valmennettuja henkilöitä koulutusmatkoille. (Matt.10:5-15; Luuk.9:1-6; 10:1) Pyrimme rakentamaan Jeesuksen Kristuksen kirkkoa lähettämällä valmennettuja henkilöitä perustamaan uusia seurakuntia ympäri maailmaa. (Room.15:20; Ilm.5:9,10) Arvot Arvot ovat kuin rakennuksen perusta, jolle muu rakennetaan. Arvot vastaavat kysymykseen Mitä tavoittelemme? Arvostamme Jumalan valtakunnan julistamista sanoin ja teoin. Haluamme nähdä Jumalan valtakunnan ilmenevän toiminnassamme ihmeinä ja merkkeinä kuten se ilmeni Jeesuksen toiminnassa. Haluamme kutsua Pyhän Hengen voimallista läsnäoloa palvelutyöhömme, palvella Pyhän Hengen lahjojen avulla, nähdä Jumalan parantavan sairaita ja vapauttavan pahoista hengistä (Matt.4:17,24;12:28; Mark.16:17-18; Luuk.4:18,19; 9:1-6; 1 Piet.4:10-11). Arvostamme luonnollisuutta yliluonnollisissa asioissa. Haluamme vaeltaa Pyhän Hengen voimassa ja nähdä Jumalan yliluonnollisia tekoja. Haluamme myös huomioida inhimillisyyden ja käyttää Jumalan meille lahjoittamaa järkeä. Emme halua luoda keinotekoista uskonnollista ilmapiiriä tai ihmisvoimin tuotettua hurmosta vaan pyrimme kaikessa luonnollisuuteen. (Matt.6:1-8, 16-18; 12:10-13; Fil.3:9-11; Jaak.1:5) Arvostamme Pyhän Hengen johdossa olemista. Kunnioitamme Jeesusta seurakuntaruumiin päänä. Siksi haluamme olla herkkiä Pyhälle Hengelle elämässämme ja palvelutyössämme (Joh.16:13-14; 1 Kor.12:12-13; Gal.5:25) Arvostamme armollisuutta. Uskomme, että Jumalan armo ilmentyi Jeesuksen kuollessa ristillä meidän puolestamme. Armo on sekä pelastuksen että kristittynä kasvun perusta. Siksi mekin haluamme armahtaa toisiamme ja välittää armoa niille, joita palvelemme (Kol.2:13-15; 3:12-13; Tiit.2:11-14). Arvostamme ihmisenä kasvamista, jossa esikuvamme on Jeesus (Fil.3:10; Kol.1:27-28; 3:9-12). Haluamme, että luonteessamme ja teoissamme näkyisivät kristilliset hyveet rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä (Gal.5:22-23). Arvostamme palvelevaa johtajuutta. Uskomme, että Kristus on antanut auktoriteetin pastoreille ja muille seurakunnan johtajille. Pyrimme käyttämään auktoriteettia nöyrästi, epäitsekkäästi, armollisesti, seurakuntalaisista huolehtimalla ja vilpittömin sydämin rakentaen Kristuksen seurakuntaa (Mark.10:42-45; Ef.4:11-12; 1 Piet.5:1-5).

3 Arvostamme rohkaisevia ihmissuhteita. Haluamme työskennellä yhdessä rakentaaksemme seurakuntaa keskinäisen kunnioituksen, avoimen kommunikaation ja määrätietoisen yhteistyön avulla uskoen ja puhuen hyvää toinen toisistamme (1 Kor.13:4-7; Kol.2:12-17) Arvostamme yhteyttä muihin seurakuntiin ja kirkkoihin. Olemme vakuuttuneita siitä, että kaikki Kristukseen uskovat ovat osa seurakuntaa, Hänen ruumistaan. Haluamme edistää kristittyjen yhteyttä kunnioittamalla kaikkia Jeesuksen uskovia ja etsimme sovintoa kristillisen kirkon eri osien välille (Joh.17:21-23). Arvostamme yhteyttä nykykulttuuriin. Haluamme, että nykykulttuurissa elävä ihminen voisi kokea toimintamme, puheemme ja olemuksemme itselleen läheisenä ja ymmärrettävänä. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että käyttämämme ylistysmusiikki on tyyliltään nykymusiikkia. (Apt.17:18-34; 1 Kor.9:19-22) Vineyard-seurakuntien DNA Vineyard-liikkeen isän, John Wimberin, mukaan Vineyard-seurakuntia tulee yhdistää 10 hengellisen työn aluetta. John kutsui niitä Vineyardin DNA:ksi eli geneettiseksi koodiksi, koska niiden kautta seurakunnat tunnistetaan yhdeksi perheeksi. Vineyardiin kuuluu tyypillisesti: 1. Käytännöllinen, Raamatun arvovaltaa korostava opetus 2. Nykyaikaista musiikkia käyttävä Pyhän Hengen vapauden kyllästämä palvonta ja ylistys 3. Pyhän Hengen armolahjojen käyttäminen 4. Aktiivinen pienryhmätoiminta 5. Köyhien, leskien, orpojen ja rikkinäisten ihmisten auttaminen 6. Fyysinen parantuminen, joka painottuu Apostolien teoissa nähtävään ihmeisiin ja merkkeihin 7. Sitoutuminen lähetystyöhön uusien seurakuntien perustaminen kotimaassa ja ulkomailla. 8. Yhteys koko Kristuksen ruumiin kanssa hyvät suhteet muihin seurakuntiin 9. Evankeliointi elämäntyyli, jossa kohtaamme ihmisiä arkipäivässä rakkaudellisesti ja ottaen huomioon heidän tarpeensa 10. Uskovien opettaminen kaikilla elämän alueilla kuten opetuslapseudessa, palvelemisessa, antamisessa, varojen käytössä, perhe-elämässä jne. Vineyardin uskontunnustus Tarve Vineyard-liikkeen uskontunnustuksen synnyttämiselle alkoi 1983, jolloin liike kasvoi voimakkaasti ja uusia ihmisiä liittyi siihen eri kirkoista. Ihmisiä tuli mukaan erilaisista kristillisistä traditioista, minkä takia tarvittiin lausunto, joka keskittyisi kristinuskon oleellisiin asioihin, jotka ovat yhteisiä kaikille kristityille. Jotkut kohdat on tarkoituksellisesti jätetty avoimeksi tai asia on ilmaistu laveasti, koska yksityiskohdista on erimielisyyksiä eri kristittyjen kesken. Muinaiset uskontunnustukset (apostolinen uskontunnustus 200-luvulta, Nikean uskontunnustus 300-luvulta ja Athanasioksen uskontunnustus 400-luvulta) syntyivät vastareaktiona harha-oppeihin, jotka kiistivät Jeesuksen olemuksen ihmisenä ja Jumalana. Siksi nämä uskontunnustukset, vaikkakaan niissä ei ole mitään väärää, eivät ole tiivistelmä kristillisestä uskosta. Sen takia

4 luterilainen kirkko on tarkentanut uskonsa pääkohtia Tunnustuskirjoissa ja Anglikaanikirkko 39 artiklaan sekä "The Book of the Common Prayer" kirjaan. Tämä kirjat syntyivät 1500-luvulla. Uudemmista uskontunnustuksista voitaisiin mainita Suomen helluntaikirkon uskontunnustus, joka julkaistiin vuonna Vineyard Statement of Faith valmistui vuonna 1994 ja se yhdistää Vineyard-liikkeen seurakuntia maailmanlaajuisesti. Vineyardin uskontunnustus perustuu siihen, että Vanhan ja Uuden testamentin läpi kulkee ajatus Jumalan kuninkuudesta ja Hänen kuningaskunnastaan maan päällä. Tämä ajatus ei tule kovin selkeäksi suomalaisille Raamatun lukijoille, koska suomalaiset käännökset käyttävät ilmaisua Jumalan valtakunta, toisin kuin Raamatun heprean ja kreikan kieliset alkutekstit, jotka puhuvat Jumalan kuningaskunnasta. Jeesuksen keskeisin sanoma oli Jumalan valtakunnan/kuningaskunnan saapumisesta (Mark.1:15-16). Tällä julistuksella oli taustansa Vanhan testamentin kirjoituksissa: Jumala oli Israelin kansan kuningas, mutta kansa halusi ihmisen kuninkaakseen. Jumala valitsi Daavidin suvun kuningassuvuksi, josta ennustettiin tulevan messias-kuningas. Jotkut profeetat ennustivat, että viimeisinä aikoina Jumala saapuu kuninkaana Israeliin. Kristinuskon kertomus löytyy kuitenkin vain Raamatusta, Vanhan ja Uuden testamentin kirjoista. Raamattu on uskomme ja elämme ylin auktoriteetti. Tähän Vineyard uskoo 1. Jumala Kuninkaana ja Pyhä Kolminaisuus ME USKOMME, että Jumala on ikuinen 1 kuningas 2. Hän on mittaamaton, 3 muuttumaton 4 Henki, 5 täydellinen 6 pyhyydessään, 7 viisaudessaan, 8 hyvyydessään, 9 oikeudenmukaisuudessaan, 10 voimassaan 11 ja rakkaudessaan. 12 Iankaikkisista ajoista asti 13 Hän on ollut olemassa ainoana 14 elävänä 15 ja oikeana 16 Jumalana kolmessa persoonassa, 17 jotka ovat yhtä olemusta, 18 Isä, Poika ja Pyhä Henki, 19 tasavertaisina voimassa ja kunniassa Moos. 33:27; Room. 1:20; 2 Ps 95:3; Jes. 43:15; 3 Ps. 147:5; Job 11:7-9; 4 Jaak. 1:17; 5 Joh. 4:24; 6 Matt. 5:48; 7 Jes. 6:3; 1 Piet ; 8 Ps. 104:24; Sananl. 2:6; Jes. 28:29; 9 2 Moos. 33:19; Ps. 63:2; Ps.31:19; 10 Ps. 33:5; Ps. 89:14; Jes. 30:18; 11 2 Moos.s 15:6; 12 1 Joh. 4:8; 13 Jes. 43:13; 14 Jes. 45:5; 1 Kor. 8:4; 15 Ps. 42:2; Ps. 84:2; 16 Jer. 10:10; 17 Joh. 1:18; Joh. 10:30; Joh. 14:9; Joh. 14:16-17; Joh. 14:26; Joh. 15:26; 2 Kor. 3:17-18; 18 Joh. 1:1; Joh. 1:14; 2 Kor. 3:17; 19 Matt. 28:19-20; 2 Kor. 13:14; Ilm. 1:4; 20 Ilm. 5:13; Ef. 3: Jumala Kuninkaana: Luoja ja Kaikkivaltias ME USKOMME, että Jumalan kuningaskunta on ikuinen. 21 Valtaistuimeltaan, 22 Poikansa, Hänen ikuisen Sanansa kautta, 23 Jumala loi, 24 pitää yllä 25 ja hallitsee 26 kaikkea olemassa olevaa: 27 taivaita, 28 enkelijoukkoja, 29 universumia, 30 maata, 31 kaikkia eläviä olentoja 32 ja ihmiskuntaa. 33 Kaikki Jumalan luomat asiat olivat hyviä Ps. 45:6; Ps. 145:13; Dan. 4:3; 22 Ps. 93:1-2; 23 Joh. 1:1-3; 1 Kor. 8:6; Kol. 1:15-16; Hebr. 1:1-2; 24 1 Moos. 1:1; Ps. 95:3-5; 25 Kol. 1:17; Hebr. 1:3; 26 Ps. 103:19; Ps. 104:24-29; 27 Ps. 96:4-6; 28 Ps. 89:12; 29 Ps. 103:20-21; 30 Kol. 1:16-17; 31 Ps. 104:5; 32 Ps. 103:22; 33 Ps. 22:28; Ps. 47:8; 34 1 Moos. 1:31 3. Kuningaskuntaa jäljittelevä väärennös: saatana ja demonijoukot ME USKOMME, että saatana, alunperin mahtava, hyvä enkeli kapinoi Jumalaa vastaan ja otti mukaansa joukon enkeleitä. 35 Hänet heitettiin ulos Jumalan läsnäolosta. Jumalan hallinnan anastajana hän perusti pimeyden 36 ja pahuuden vastavaltakunnan maan päälle Ilm. 12:7-9; 36 2 Kor. 11:14; Kol. 1:13-14; Ef. 6:12; 37 Mark. 3:22-26; Ef.s 2:1-2; 1 Joh. 5:19

5 4. Jumalan kuningaskunta ja ihmisen luominen, syntiinlankeemus ja oppi perisynnistä ME USKOMME, että Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, mieheksi ja naiseksi, 38 suhteeseen itsensä kanssa ja hallitsemaan maata. 39 Saatanan asettaman kiusauksen takia, 40 esivanhempamme lankesivat pois armosta, 41 ja sitä kautta toivat synnin, 42 sairauden 43 ja Jumalan antaman kuolemanrangaistuksen maan päälle. 44 Syntiinlankeemuksen takia saatana ja hänen demonijoukkonsa saivat jalansijan Jumalan hyvässä luomakunnassa. 45 Tällä hetkellä luomakuntaan vaikuttaa Aadamin muinaisen synnin seuraukset ja vaikutukset. 46 Ihmiset syntyvät syntisinä, 47 Jumalan kuolemantuomion alaisena 48 ja saatanan valtakunnan pimeyden vankina Moos. 1:26-27; 39 1 Moos. 1:26; 40 1 Moos. 3:1; Ilm. 12:9; 41 1 Moos. 3:8; Room. 1:21; Room. 5:16; 42 Room. 5:12; 43 Joh. 5:14; 44 1 Kor. 15:22; 45 Joh. 8:44; 1 Joh. 5:19; 46 Room. 8:20-23; 47 Ps. 51:5; 48 Hes. 18:4; Room. 2:5; Room. 2:12; Hebr. 9:27; 49 Gal. 1:3-5; Gal. 4:8-9; Kol. 1:13 5. Jumalan huolenpito, kuningaskunnan laki ja liitot ME USKOMME, että Jumala ei hylännyt valtaansa maailmassa 50 vaan Hän pitää sitä voimassa huolenpitonsa kautta. 51 Tuodakseen lunastuksen Jumala teki liittoja 52 jotka ilmoittivat Hänen armonsa syntisille ihmisille. 53 Liitossaan Aabrahamin kanssa Jumala sitoi itsensä kansaansa Israeliin. Hän lupasi vapauttaa sen synnin ja saatanan vallasta sekä siunata sen kautta kaikkia kansoja Ps. 24:1; Ps. 96:10; 51 Jes. 40:22; Hebr. 1:3; 52 Room. 9:4; 53 Ef. 2:12; 54 1 Moos.17:3-8; 1 Moos. 12:2-3; 1 Moos. 15:4-6; Room. 4:3-5; Room. 4:16; Room. 4:20-25; Gal. 3:6-9; Gal. 3:13-14 ME USKOMME, että Jumala oli Kuningas, joka vapautti kansansa voimallisilla teoilla Egyptin orjuudesta. 55 Hän teki liiton Mooseksen kautta, ilmoitti täydellisen tahtonsa ja kertoi, että meidän velvollisuutemme on noudattaa sitä. 56 Lain tarkoituksena on tuoda järjestys langenneeseen ihmiskuntaamme 57 ja tehdä meidät tietoiseksi moraalisesta vastuustamme. 58 Jumalan Hengen työn kautta 59 se vakuuttaa meidät synnistämme 60 ja meitä kohtaavasta Jumalan vanhurskaasta tuomiosta 61 sekä tuo meidät Kristuksen luo, joka on ainoa pelastuksemme Moos. 15:3-18; 56 2 Moos. 19:3-6; 2 Moos. 24:3-4; 2 Moos. 24:7; Room. 8:3-4; Room. 8:12-14; 57 5 Moos. 5:1-3; 5 Moos. 30:15-18; Gal. 3:23-25; 58 Ps. 25:8-10; Room.7:7; 59 Joh. 15:26; Joh. 16:8-11; 2 Kor. 3:14-17; 60 Room. 7:13; Gal. 3:19; Gal. 3:21-22; 61 Room. 2:1-11; 62 Gal. 3:24; Fil. 3:8-9 ME USKOMME, että kun Israel torjui Jumalan vallan Kuninkaanaan 63 Jumala perusti Israelin kuningaskunnan 64 ja teki ei-ehdollisen liiton Daavidin kanssa. 65 Jumala lupasi, että hänen jälkeläisensä tulisi Messiaana palauttamaan Israeliin Jumalan kuningaskunnan hallintavalta ikuisiksi ajoiksi Sam. 8:6-8; 64 1 Sam. 8:21-22; 1 Sam. 9:15-16; 1 Sam. 10:1; 1 Sam. 10:24; 65 2 Sam. 7:11b- 16; Ps. 89:34-37; 66 Jes. 9:6-7; Jes. 11:1-5; Jer. 23:5-6; Hes. 34:23 6. Kristus välimiehenä ja Ikuisena Kuninkaana ME USKOMME, että kun aika oli täyttynyt, 67 Jumala kunnioitti liittojaan Israelin kanssa ja Hänen profeetallisiaan lupauksiaan pelastuksesta 68 lähettämällä Poikansa 69 Jeesuksen maailmaan. 70 Hän sikisi Pyhästä Hengestä ja syntyi neitsyt Mariasta. 71 Hän oli täysi Jumala ja täysi ihminen yhdessä persoonassa. 72 Hän on ihmisyys sellaisena kun Jumala sen alun perin tarkoitti. 73 Jeesus voideltiin Jumalan Messiaaksi ja täytettiin Pyhällä Hengellä, 74 tuomaan Jumalan kuningaskunnan hallintavalta maan päälle, 75 syrjäyttämään saatanan hallintavalta vastustamalla kiusauksia, 76 saarnaamalla hyviä uutisia pelastuksesta,77 parantamalla sairaita, 78 ajamalla ulos demoneja 79 ja herättämällä kuolleita. 80 Hän kokosi oppilaansa, 81 jotta Hän uudistaisi Jumalan kansan, 82 Hänen

6 seurakuntanaan, 83 olemaan Hänen kuningaskuntansa välikappaleena. 84 Sen jälkeen kun Jeesus kuoli maailman syntien takia, 85 Hänet herätettiin kuolleista kolmantena päivänä. 86 Näin Jeesus vahvisti siunauksen, joka oli annettu Aabrahamin kanssa tehdylle liitolle. 87 Synnittömällä ja täydellisellä elämällään 88 Jeesus täytti lain vaatimukset 89 ja sovituskuolemallaan ristillä 90 Hän otti päälleen synnin tuoman Jumalan tuomion 91 jonka me ansaitsemme lain rikkojina. 92 Kuolemalla ristillä Hän myös riisui aseista demoniset voimat. 93 Daavidin kanssa solmittu liitto sai täyttymyksensä Jeesuksen syntyessä Daavidin huoneesta, 94 Hänen messiaanisessa toiminnassaan, 95 Hänen kirkastetussa ylösnousemuksessaan kuolleista, 96 Hänen astumisessaan taivaaseen ja Hänen nykyisessä vallassaan Isän oikealla puolella. 97 Jumalan Poikana ja Daavidin perillisenä 98 Hän on ikuinen Messias-Kuningas 99, joka tuo Jumalan valtakuntaa jokaisen sukupolven keskelle ja ympäri maailmaa tänäänkin Mark 1:15; Gal. 4:4; 68 Room. 1:2-4; 69 Joh. 1:14; 70 Joh. 1:17-18; 71 Luke 1:30-35, 72 Joh. 1:14; Fil. 2:5-7; 73 Room. 5:19; 1 Kor.15:22; 1 Piet. 2:22, 2 Kor. 5:21; Room. 8:29; 74 Luuk. 3:21-22; Luuk. 4:16-21; 75 Mark 1:14-15; Luuk. 11:20; Luuk. 17:20-21; 76 Luuk. 4:1-13; 77 Luuk. 4:43; 78 Luuk. 4:40; 79 Luuk. 4:41; 80 Luuk. 7:14-17; 81 Mark 1:16-17; 82 Mark 3:13-15; 83 Matt. 16:18; 84 Luuk. 9:1-2; Luuk. 10:1-17; 85 Joh. 1:29; Joh. 6:51; Joh. 4:9-10; 86 Mark 8:31; 1 Kor. 15:3-5; 87 Gal. 3:13-14; 88 Apt. 3:14-15; Hebr. 4:15; 89 Room. 5:18-19; 90 1 Piet. 2:24; 91 Gal. 3:13; 2 Kor. 5:21; 92 Room. 1:18; Room. 1:32; Room. 2:12; 2 Tess. 1:6-10; 93 Kol. 2:13-15; 94 Matt. 1:1; 95 Luuk. 1:68-72; Luuk. 2:10-11; Matt. 9:27; 96 Apt. 2:24-28; 97 Apt. 2:29-36; 98 Room. 1:1-4; 99 Hebr. 1:1-3; Kor. 15:24-26; Ef. 1:19-23; Ilm. 5:5 7. Pyhän Hengen toiminta ME USKOMME, että Pyhä Henki vuodatettiin seurakuntaan helluntaina voimassa 101 kastaen uskovaisia Kristuksen ruumiiseen 102 ja jakaen heille Hengen lahjoja. 103 Henki tuo Jumalan pysyvän läsnäolon sisimpäämme 104 hengellistä ylistystä varten, 105 sekä pyhitykseksi 106 ja seurakunnan rakentamiseksi. 107 Hän antaa meille lahjoja palvelutyöhön, 108 ja pakottaa saatanan valtakuntaa peräytymään maailman evankelionnin kautta 109 kun me julistamme sanaa Jeesuksesta 110 ja teemme Jeesuksen tekoja Apt.1:8; Apt.2:1-4; Kor.12:13; Kor.12:4-7; 104 Joh.14:16-17; 105 Room.12:1; Ef. 5:18-20; 106 Room.8:3-4; Kor.14:12; 1 Kor.14:26; 108 Room.12:4-6; 109 Luuk.11:20; 1 Joh.3:8b; 110 Ef.6:10-20; 111 Joh.14:12-13; Room.15:18-19; 1 Kor.4:20 ME USKOMME, että Pyhä Henki asuu jokaisessa, joka uskoo Jeesukseen Kristukseen 112. Hän on meissä asuva Auttaja, 113 Opettaja, 114 ja Ohjaaja. 115 Me uskomme Pyhällä Hengellä täyttymiseen ja Pyhän Hengen voiman saamiseen, 116 joka on usein tietoinen kokemus 117 ja tarkoitettu palvelutyötä varten. 118 Me uskomme, että Pyhä Henki toimii nykyäänkin 119 ja että meidän tulee käyttää kaikkia raamatullisia Hengen lahjoja. 120 Me laitamme kädet ihmisten päälle, jotta he saisivat Hengen voiman, 121 parantuisivat, 122 tai silloin kun heidät asetetaan ja valtuutetaan toimimaan seurakunnan johtajina ja palvelijoina Room. 8:9-10; 113 Joh. 16:7; 114 Joh. 14:26; 115 Joh. 16:13-15; Room. 8:14; 116 Luuk. 24:49; Apt. 4:31; 117 Apt. 8:18-19; Apt. 19:1-2; Kor. 2:4-5; 2 Kor. 4:7; 2 Kor. 6:4-7; 119 Joel 2:28-29; Apt. 2:15-17; Kor. 12:7-11; 1 Kor. 14:1; 1 Kor. 14:5; 1 Tess. 5:19-21; 121 Apt. 8:14-17; Apt. 19:6; 122 Mark 1:41; Luuk. 6:18b-19; Mark. 16:18; 123 Apt. 13:1-3; 1 Tim. 4:14; 2 Tim. 1:6 8. Pyhien Kirjoitusten riittävyys ME USKOMME, että Pyhä Henki inspiroi ihmiset, jotka kirjoittivat Pyhät Kirjoitukset 124 niin, että Raamatussa ei ole virheitä 125 sen alkuperäisissä käsikirjoituksissa. Me uskomme, että kuusikymmentä kuusi Vanhan ja Uuden testamentin kirjaa 126 ovat meille viimeinen ja ehdoton auktoriteetti, ainoa virheetön sääntö uskon 127 ja elämän kysymyksissä. 128

7 124 2 Tim. 3:16-17; 2 Piet. 1:20-21; 1 Kor. 2:12-13; Joh. 14:26; 125 Ps. 19:7-9; Ps. 119:30; Ps. 119:43; Ps. 119:89; Matt. 5:17-18; Joh. 3:34; Joh. 10:35; 1 Tess. 2:13; Ilm. 22:6; 126 Luuk. 24:44; 2 Piet. 3:15-16; Ilm. 22:18-19; 127 Jes. 40:8; Matt. 24:35; 128 Matt. 7:21; Matt. 7:24; Luuk. 1:38; Jaak. 1: Evankeliumin voima voittaa pimeyden valtakunnan ME USKOMME, että koko maailma on saatanan hallintavallan alainen 129 ja että kaikki ihmiset ovat syntisiä luontonsa 130 ja valintojensa osalta. 131 Siksi kaikki ihmiset ovat Jumalan oikeudenmukaisen tuomion alaisia. 132 Sen kautta, että hyviä uutisia saarnataan Jeesuksesta ja Jumalan kuningaskunnasta 133 ja Pyhän Hengen työn vaikutuksesta, 134 Jumala uudestisynnyttää, 135 vanhurskauttaa, 136 adoptoi 137 ja pyhittää 138 Jeesuksessa Pyhän Hengen kautta 139 kaikki, jotka katuvat syntejään 140 ja luottavat Jeesukseen Kristukseen Herrana 141 ja Pelastajana. 142 Tämän kautta he vapautuvat saatanan vallan alaisuudesta ja astuvat Jumalan valtakuntaan Luuk. 4:5-7; 1 Joh. 5:19; Kor. 15:22; Ef. 2:1-3; 131 Room. 1:21-23; Room. 1:32; 132 Room. 1:18; Room. 2:5; 2 Kor. 5:10; Ef. 5:6; 133 Mark. 1:14-15; Apt.8:12; Apt. 28:31; Ef. 5:5; 134 Joh. 16:7-11; 135 Joh. 3:5-8; 1 Piet. 1:23; 136 Room. 5:1-2; Room. 5:9; 137 Room. 8:15; Gal. 4:6; 138 Ef. 5:25; Hebr. 13:12; Piet. 1:1-2; 140 Apt. 2:38; 141 Room. 10:9; Joh. 4:13-15; 143 Kol. 1:13-14; Fil. 3: Seurakunta: Jumalan kuningaskunnan välittäjä ME USKOMME, että on olemassa yksi, 144 pyhä, 145 universaali seurakunta. 146 Kaikki, jotka katuvat syntejään ja tunnustavat Jeesuksen Herraksi ja Vapahtajaksi syntyvät uudesti Pyhän Hengen kautta 147 ja muodostavat Kristuksen elävän ruumiin 148, jonka pää on Kristus 149 ja jonka jäseniä me kaikki olemme Joh. 17:20-21; Ef. 4:3-6; Kor. 3:16-17; 146 Matt. 16:17-18; 1 Kor. 1:2; Ef. 2:18-19; 1 Piet. 2:9-10; 147 Tiit. 3:4-7; 148 Room. 12:4-5; 149 Ef. 1:22; Ef. 5:23; Kor. 12: Kaste ja ehtoollinen ME USKOMME, että Jeesus määräsi seurakunnalle kaksi toimitusta: vesikasteen 151 ja ehtoollisen. 152 Molemmat ovat tarjolla kaikille uskoville. 151 Matt. 28:19-20; Kor.10:14-17; 11: Jumalan kuningaskunta ja viimeinen tuomio ME USKOMME, että Jumalan kuningaskunta on tullut esille Herramme Jeesuksen Kristuksen toiminnassa 153 ja että se tulee jatkuvasti Pyhän Hengen toiminnassa seurakunnan kautta 154 ja että se tulee täydellisenä Kristuksen ilmestyessä näkyvästi kunniassaan voittajana 155 paluussaan maan päälle Kuninkaana. 156 Kun Kristus palaa hallitsijaksi, 157 Hän tuo lopullisen voiton saatanasta, kaikista hänen joukoistaan ja töistään, 158 kuolleiden ylösnousemuksen, 159 viimeisen tuomion 160 ja iankaikkisen siunauksen vanhurskaille sekä iankaikkisen rangaistuksen pahoille. 161 Lopulta Jumala on kaikki kaikessa. 162 Hänen kuningaskuntansa, herruutensa ja valtansa, 163 tulee täyttämään uudet taivaat ja uuden maan, 164 jotka luodaan uudeksi Hänen valtavalla voimallaan. Siellä asuu vanhurskaus 165 jossa Häntä palvontaan ikuisesti Dan. 7:13-14; Matt. 4:23; Matt. 12:28; 154 Matt. 6:10; Matt. 10:7-8; Matt. 24:14; Mark. 13:11; Joh. 15:26-27; Room. 14:17-18; 155 Mark. 13:26; Apt. 1:9-11; 2 Tess. 2:8; 156 Ilm. 19:11-16; 157 Matt. 25:31-32; 1 Kor. 15:23-25; 158 Ilm. 20:10; Kor. 15:51-52; 160 Joh. 5:28-30; Ilm. 20:11-

8 15; 161 Matt. 25:31-46; Kor. 15:24-28; Tim. 6:13-16; Piet. 3:13; Ilm.21:5; 165 Ilm. 21:27; Tim. 1:17; Ilm. 7:9-12

MARTTI LUTHER. Haanokin poisottaminen. 106 Luterilainen 4/2012

MARTTI LUTHER. Haanokin poisottaminen. 106 Luterilainen 4/2012 106 Luterilainen 4/2012 MARTTI LUTHER Haanokin poisottaminen Erityisesti merkillepantavat ja syvälle sydämeen painettavat ovat siis sanat siitä, että Haanok on viety täältä ja otettu vastaan, eikä tekijänä

Lisätiedot

1. LARS ENARSON: Jerusalemin muureilla special, TV7(osa 2)

1. LARS ENARSON: Jerusalemin muureilla special, TV7(osa 2) 1 MESSIAANINEN JUUTALAISUUS Väinö Hotti 1. LARS ENARSON: Jerusalemin muureilla special, TV7(osa 2) Tehosteet: Väinö Hotti Ensimmäisellä vuosisadalla syntyi ei-juutalainen kristillisyys. Juutalaisen identiteetti

Lisätiedot

Kiertokirje Lokakuu 2011

Kiertokirje Lokakuu 2011 ,,Jeesus Kristus sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti ( Hebr. 13:8) Kiertokirje Lokakuu 2011 Oikein sydämellisesti tervehdin teitä kaikkia meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kalliissa nimessä 1 Moos.

Lisätiedot

Tule ja seuraa minua. Aaronin pappeus 2014. Oppiaineistoa nuorille

Tule ja seuraa minua. Aaronin pappeus 2014. Oppiaineistoa nuorille Tule ja seuraa minua Aaronin pappeus 2014 Oppiaineistoa nuorille kääntymykseen johtavaa opettamista ja oppimista Aaronin pappeus 2014 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko 2013 Intellectual

Lisätiedot

PYHÄN HENGEN LAHJAT SEURAKUNNAN RAKENTUMISEKSI

PYHÄN HENGEN LAHJAT SEURAKUNNAN RAKENTUMISEKSI PYHÄN HENGEN LAHJAT SEURAKUNNAN RAKENTUMISEKSI OPPITUNTI II Armolahjat Markku Tenhunen OPETUKSEN TAVOITTEET Oppilas ymmärtää, mitä Pyhän Hengen lahjat ovat, ja että ne ovat olennaisia palvelutehtävässä.

Lisätiedot

KIERTOKIRJE Joulukuu 2012

KIERTOKIRJE Joulukuu 2012 ,,Jeesus Kristus on sama, eilen, tänään ja,, iankaikkisesti. (Hebr. 13:8) KIERTOKIRJE Joulukuu 2012 Maranatha! Meidän Herramme, tule!,,maranatha oli tunnussana alkuseurakunnan uskovien keskuudessa. He

Lisätiedot

MINÄ OLEN SE JOKA PALVELEE

MINÄ OLEN SE JOKA PALVELEE Brown, Fond Madox, Christ Washing Peter s Feet (1852-56) [detail]. Tate Gallery, London, Great Britain/Art Resource. NY. MINÄ OLEN SE JOKA PALVELEE Pyhitys yksin armosta 1 Tämän vihkon ovat lahjoittaneet:

Lisätiedot

Elävien Jumala Luuk. 20:27-40

Elävien Jumala Luuk. 20:27-40 Elävien Jumala Luuk. 20:27-40 27. Sitten Jeesuksen luo tuli muutamia saddukeuksia, niitä, jotka väittävät, ettei ylösnousemusta ole. He kysyivät häneltä: 28. "Opettaja, Mooses on säätänyt meille näin:

Lisätiedot

Kiertokirje Huhtikuu 2015

Kiertokirje Huhtikuu 2015 ,,Jeesus Kristus sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti (Hebr 13:8) Kiertokirje Huhtikuu 2015 Oikein sydämellisesti tervehdin teitä kaikkia veljiä ja sisaria koko maanpiirin yllä Herran Jeesuksen Kristuksen

Lisätiedot

Numero 5 14.12.2004. rukoillessaan. Se on osoitus ensinnäkin

Numero 5 14.12.2004. rukoillessaan. Se on osoitus ensinnäkin Armo riittää Numero 5 14.12.2004 Kiusattu Kristus Jeesus ilmestyi ylösnousemuksensa jälkeen opetuslapsilleen, jotka olivat peloissaan kokoontuneet lukittujen ovien taakse (Joh. 20:19). Tuomas ei ollut

Lisätiedot

Pelastus kuuluu kaikille

Pelastus kuuluu kaikille 1 Roomalaiskirjeen selitys 26 Room. 10: 5 21 Pelastus kuuluu kaikille Kuten jo moneen kertaan on todettu, tässä nyt käsittelyn alla olevassa Paavalin Roomalaiskirjeessä pääteemana on se, miten ihmisestä

Lisätiedot

Fides. Pääsiäisen valo on syttynyt halleluja! 4/2012 (13.4.) Tässä lehdessä. Neitsyt Marian palveluksessa s. 12

Fides. Pääsiäisen valo on syttynyt halleluja! 4/2012 (13.4.) Tässä lehdessä. Neitsyt Marian palveluksessa s. 12 Julkaisija: Katolinen tiedotuskeskus Pyhän Henrikin aukio 1 B 00140 Helsinki Fides 4/2012 (13.4.) Katolinen hiippakuntalehti. Katolskt stiftsblad. 75. vuosikerta. ISSN 0356-5262. Tässä lehdessä TOIMITUKSELTA

Lisätiedot

Onko meidän aikakäsityksemme sama kuin Jumalalla?

Onko meidän aikakäsityksemme sama kuin Jumalalla? 1 Luentomoniste Missio Järvenpää 11.12.2012 Kari Sirén Onko meidän aikakäsityksemme sama kuin Jumalalla? Jumala ja aika Jumala on Jumala nykyhetkessä. Nimekseen Hän on ilmoittanut Minä olen. 2 Ms 3:13-15.

Lisätiedot

Tule ja seuraa minua. Pyhäkoulu 2015. Oppiaineistoa nuorille

Tule ja seuraa minua. Pyhäkoulu 2015. Oppiaineistoa nuorille Tule ja seuraa minua Pyhäkoulu 2015 Oppiaineistoa nuorille kääntymykseen johtavaa opettamista ja oppimista Pyhäkoulu 2015 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko 2014 Intellectual Reserve,

Lisätiedot

NUHTEETTOMUUS JA HÄÄSORMUKSET

NUHTEETTOMUUS JA HÄÄSORMUKSET NUHTEETTOMUUS JA HÄÄSORMUKSET PROFEETTA DR. OWUOR Kristuksen Luonteen paljastaminen Kun HERRA esitteli nuo kaksi kultaista loisteliasta Hääsormusta Taivaalla, niin HÄN totisesti puhui paljon tämän päivän

Lisätiedot

Vanhaa ja uutta armon valtakunnasta nykyajan ihmiselle

Vanhaa ja uutta armon valtakunnasta nykyajan ihmiselle Armo riittää Vanhaa ja uutta armon valtakunnasta nykyajan ihmiselle Numero 3 9. vsk 12.6.2012 Illan rauhaa Luhanka-järven rannalla. 1. Kor. 13:12. Kuva: Maire Lyytinen 2 Armo riittää Numero 3/2012 Meerin

Lisätiedot

Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku, - www.uusielama.net. Kehitysopin tieteellisyyden sivu 8

Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku, - www.uusielama.net. Kehitysopin tieteellisyyden sivu 8 Uusi Elämä Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku, - www.uusielama.net Nro 3/2009 Pastorit löysivät toisensa ja niin syntyi näky uudesta seurakunnasta Helsinkiin

Lisätiedot

Mitä varten Ketä varten? Mikä on Sinun elämäsi tarkoitus? Mitä varten olet ylipäänsä olemassa? Mikä on olemassaolon

Mitä varten Ketä varten? Mikä on Sinun elämäsi tarkoitus? Mitä varten olet ylipäänsä olemassa? Mikä on olemassaolon 21. sunnuntai helluntaista Jeesuksen lähettiläät Joh. 13:16-20 16. Totisesti, totisesti: ei palvelija ole herraansa suurempi eikä lähettiläs lähettäjäänsä suurempi. 17. Kun te tämän tiedätte ja myös toimitte

Lisätiedot

Kädenojennus. Hengen uudistus kirkossamme ry:n jäsenlehti 3/2010. TÄSSÄ LEHDESSÄ mm. Miikka Ruokanen: Uskontunnustus ja moderni maailmankuva

Kädenojennus. Hengen uudistus kirkossamme ry:n jäsenlehti 3/2010. TÄSSÄ LEHDESSÄ mm. Miikka Ruokanen: Uskontunnustus ja moderni maailmankuva Kädenojennus Hengen uudistus kirkossamme ry:n jäsenlehti 3/2010 TÄSSÄ LEHDESSÄ mm. Miikka Ruokanen: Uskontunnustus ja moderni maailmankuva Pekka ja Anna-Liisa Heikkilä: Toivon näköaloja Marko Huhtala:

Lisätiedot

MITÄ PYHITYS ON? Pyhitys

MITÄ PYHITYS ON? Pyhitys MITÄ PYHITYS ON? Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. (Joh. 15:4) Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä kukaan ei ole näkevä Herraa. (Hepr. 12:14) Pyhitys Pyhitys on sana,

Lisätiedot

EI-KRISTITYN KÄÄNTYMISPROSESSI

EI-KRISTITYN KÄÄNTYMISPROSESSI EI-KRISTITYN KÄÄNTYMISPROSESSI Kylväjävertaus sisältää monta tärkeää näkökulmaa kristityksi tulemisen prosessista. Alla katkelma Matt. 13:13-23: 13. Minä puhun heille vertauksin siksi, että he näkevin

Lisätiedot

Missä on elämäsi ilo? Missä on Sinun elämäsi suurin ilo? Miten etsit iloa elämääsi?

Missä on elämäsi ilo? Missä on Sinun elämäsi suurin ilo? Miten etsit iloa elämääsi? Taivaan kansalaisina maailmassa Joh. 15:10-17 10. Jos noudatatte käskyjäni, te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen noudattanut Isäni käskyjä ja pysyn hänen rakkaudessaan. 11. "Olen puhunut

Lisätiedot

Uusi Elämä. Näkynämme on saada koko seurakunta palvelemaan Jumalaa sivu 4. Markin ja Marian yhdisti Malawin lähetyskenttä s.12

Uusi Elämä. Näkynämme on saada koko seurakunta palvelemaan Jumalaa sivu 4. Markin ja Marian yhdisti Malawin lähetyskenttä s.12 Uusi Elämä Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku - www.uusielama.net Nro 5/2010 One Way Missionin toiminnanjohtaja Tapani Suonto: Näkynämme on saada koko seurakunta

Lisätiedot

Ajallinen ja iankaikkinen rikkaus Luuk. 12:13-21

Ajallinen ja iankaikkinen rikkaus Luuk. 12:13-21 Ajallinen ja iankaikkinen rikkaus Luuk. 12:13-21 13.Muuan mies kansanjoukosta sanoi Jeesukselle: "Opettaja, sano veljelleni, että hän jakaisi kanssani perinnön." 14.Hän vastasi miehelle: "Ihminen, kuka

Lisätiedot

Kristinuskoon pohjautuvat harhat: mormonit ja Jehovan todistajat Matti Liljeqvist STI 22.9.2010

Kristinuskoon pohjautuvat harhat: mormonit ja Jehovan todistajat Matti Liljeqvist STI 22.9.2010 Kristinuskoon pohjautuvat harhat: mormonit ja Jehovan todistajat Matti Liljeqvist STI 22.9.2010 Kun olemme tekemisissä eri tavoin uskovien kanssa, he mielellään etsivät yhteisiä piirteitä uskontojen välillä.

Lisätiedot

niin kirsikkapuun juurella kuin kamelin selässä s. 8

niin kirsikkapuun juurella kuin kamelin selässä s. 8 6 T O U K O K U U 2 0 0 8 R A D I O L Ä H E T Y S T Y Ö N L E H T I Kuuntelijapalaute kertoo uskon syntymisestä niin kirsikkapuun juurella kuin kamelin selässä s. 8 SANSA kouluttaa mediatyöhön s. 3 Innokkaiden

Lisätiedot

ONKO UUDEN MAAILMAN KÄÄNNÖS TARKEMPI KUIN

ONKO UUDEN MAAILMAN KÄÄNNÖS TARKEMPI KUIN ONKO UUDEN MAAILMAN KÄÄNNÖS TARKEMPI KUIN MUUT RAAMATUNKÄÄNNÖKSET? Vartiotorniseura julkaisi 1975 ensimmäisen suomenkielisen raamatunkäännöksen, Uuden maailman käännöksen (UM), joka pohjautui alkuperäiseen

Lisätiedot

Avioliittoon vihkiminen

Avioliittoon vihkiminen Avioliittoon vihkiminen Avioliittoon vihkiminen voidaan toimittaa sen jälkeen, kun vihittävät ovat saaneet todistuksen siitä, että avioliiton solmimiselle ei ole estettä. Kirkollisesti vihittävien tulee

Lisätiedot

Jumalattomalle ei kelpaa mikään

Jumalattomalle ei kelpaa mikään Jumalattomalle ei kelpaa mikään Väärämieliseksi tuomariksi syyttäminen Jumalan kieltäjät kuten ateistit, evolutionistit ja vapaa-ajattelijat syyttävät Jumalaa jatkuvasti siitä, että tämä tuomitsee ihmisiä

Lisätiedot