PC-Axis-tiedostomuoto versio 1.0

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PC-Axis-tiedostomuoto versio 1.0"

Transkriptio

1 PC-Axis-tiedostomuoto versio 1.0 Tilastokeskus Alkusanat Käytetystä terminologiasta Soveltamisohje Tilastokeskuksessa, eli ohjeita lukijalle Esimerkki 1.A. Tiedosto, jossa on käytetty vain pakollisia avainsanoja Esimerkki 1.B. Tiedosto, jossa on käytetty kaikkia Tilastokeskuksen tietokannoissa vaadittavia avainsanoja Avainsanojen järjestyksestä Esimerkki 2: Tiedosto, jossa on sekä pakollisia että valinnaisia avainsanoja Avainsanat ja niiden soveltamisohjeet Aina tiedoston alussa esiintyvät avainsanat Aihealueeseen ja taulukon otsikkoon liittyvät avainsanat Taulukon oletusnäkymään ja taulukointiin (pivot) liittyvät avainsanat Luokitusten käsittelyyn, karttapohjiin ja summaukseen liittyvät avainsanat Desimaaleja, esitystarkkuutta ja mittayksiköitä määrittävät avainsanat Päivämäärät, taulukkoseloste, Copyright, yhteystiedot, alaviitteet ym Dataan liittyvät avainsanat, datasolujen merkintätavat ja dynaaminen salaus Esimerkki 3: Tiedosto, jossa on käytetty KEYS-avainsanaa ns. harvamatriisin talletukseen tilan säästämiseksi Pistekoodit Usean määrämuuttujan esittäminen kuution samassa dimensiossa -CONTVARIABLE Esimerkki 4. Tiedosto, jossa on määritelty sisältömuuttujat CONTVARIABLE-avainsanassa Aikamuuttujan määrittely TIMEVAL-avainsanalla Talousaikasarjoihin liittyvät avainsanat Matriisitunnisteeseen perustuvien tiedostonimien käyttö Tilastokeskuksessa Tyypilliset ongelmatilanteet ja usein kysytyt kysymykset Liitteet...24 Liite 1: Yhteenvetotaulukko avainsanoista Liite 2: Esimerkki ryhmittelytiedostosta... 26

2 2 1. Alkusanat PC-Axis-tiedosto on moniulotteisen tilastotaulukon (kuution) tallennusformaatti. Tiedostomuodon tarkennin on.px (esim. taulukko.px). Tiedosto on rakenteinen dokumentti, jonka sisällön osioiden alkumerkkeinä käytetään ns. avainsanoja. Tiedosto muodostuu kahdesta päälohkosta metadatasta ja datasta. Osa metadatan määrittelyssä käytettävistä avainsanoista on pakollisia ja osa valinnaisia. Tiedosto on käyttökelpoinen sovelluksissa (PC-Axis, PX-Web, PX-Map ja PX-Edit) kun kaikki metatiedon pakolliset avainsanat sisältöineen sekä data ovat mukana. PX-Editillä voidaan avata myös sisällöltään lievästi vajaita tai virheellisiä tiedostoja. PX-Editiä voidaan käyttää tiedostojen rakenteen validointiin ja tyypillisten rakennevirheiden automaattiseen korjaamiseen sekä talletusmuodon optimointiin. 2. Käytetystä terminologiasta PC-Axiksessa käytetään seuraavia termejä: Muuttuja (Variable) - tietokuution särmä (~ luokitus) (joko STUB- tai HEADING-avainsanalla) - CONTVARIABLE-avainsanaa käytettäessä yksi PC-Axiksen muuttuja voi koostua useasta sisältömuuttujasta Arvo (Value) - yksittäinen muuttujan arvo (~ luokka) - sekä teksteinä (VALUES-avainsanalla) että koodeina (voivat puuttua) Data - varsinainen numeerinen havainto - desimaalierottimena piste, negatiivisen luvun edessä on miinusmerkki, ei tuhaterottimia - luvut erotetaan toisistaan yhdellä välilyönnillä, myös datarivien lopussa ennen rivinvaihtoa tulee olla välilyönti - puuttuvan tms. piilotiedon esityksessä pistekoodit: "." - "..." - datassa merkintä "-" muuntuu talletettaessa nollaksi 3. Soveltamisohje Tilastokeskuksessa, eli ohjeita lukijalle Metatietolaadun ja tilastojen käytettävyyden parantamiseksi tähän dokumenttiin on kunkin avainsanan kohdalle kirjattu soveltamisohjeeksi Tilastokeskuksessa määritelty talon sisäinen standardi. Se on useissa kohdin vaativampi ja laajempi kuin pakollinen metatietomäärä, jonka pelkkä tiedoston tekninen toimivuus vaatisi. Tässä dokumentissa jokaista avainsanaa käsitellään omassa kappaleessaan, jonka otsikossa teknisen toimivuuden kannalta pakolliset avainsanat on merkitty tekstillä pakollinen ja Tilastokeskuksessa pakolliset tekstillä pakollinen (TK). Joitakin avainsanoja suositellaan käytettäväksi, ja tällöin niiden kohdalle on merkitty suositeltava (TK). Avainsanat, joiden kohdalle on merkitty erikoistapauksissa (TK) voivat olla tärkeitä tai hyödyllisiä vain tietyissä palvelumuodoissa. Niiden käyttötavasta tulee keskustella myös palveluja ja palvelimia ylläpitävän tietopalvelun ja tietotekniikkapalvelun kanssa. Avainsanat on käsitelty ryhmitellen ne lukuihin käyttötarkoituksen tai vaikutusalueensa mukaan. Lukujen järjestys on ylimalkaisesti sama, jossa avainsanat tyypillisesti tiedostossa esiintyvät.

3 3 Avainsana MATRIX on keskeinen avainsana sekä yleensäkin tiedonhallinnan ja erityisesti PX-Webtietokantojen rakenteen suunnittelussa. Siihen liittyen omaksi luvukseen (luku 14) on kirjattu sääntö siitä miten Tilastokeskuksen PX-Web -palveluissa käytettävät uniikit tiedostonimet tulee muodostaa matriisitunnuksista johtamalla. Talousaikasarjoille spesifit avainsanat on koottu omaan lukuunsa (luku 13), koska niillä ei ole haluttu tarpeettomasti kuormittaa niitä lukijoita, joiden työssä ne eivät ole keskeisiä. Aikasarja-avainsanoille ei myöskään ole erikseen laadittu soveltamisohjetta. Ne ovat suurelta osin sovelluksia ohjaavia käsittelysääntöjä, joita voidaan käyttää hyväksi erityisesti silloin kun px-tiedostomuoto on erilaisten siirtomuotojen kuten GESMES ja Aremos yhteisenä lähteenä, ja PC-Axis -sovellusta käytetään siirtomuotojen tuottamiseen. Keskeiset tiedot kaikista avainsanoista on koottu tiivistelmänä taulukkoon(liite 1), jonka PC-Axis-sarakkeelta näkyvät teknisen toimivuuden kannalta pakolliset määritykset ja TK:n standardi -sarakkeelta metatiedon laatuvaatimus, joka kaikissa Tilastokeskuksen tietokantapalveluissa tulee täyttää. 4. Esimerkki 1.A. Tiedosto, jossa on käytetty vain pakollisia avainsanoja Teknisesti toimivan tilastokuution aikaansaamiseen tarvitaan vain 13 pakollista avainsanaa. Tällainen pxtiedosto on sovelluksissa teknisesti toimiva, mutta käyttäjän kannalta metatiedoiltaan varsin köyhä. Se kelpaa kuitenkin hyvin aihioksi, jota esimerkiksi PX-Editin avulla täydennetään tarvittavilla metatiedoilla. CHARSET="ANSI"; AXIS-VERSION="2000"; SUBJECT-AREA="Väestö"; SUBJECT-CODE="02A"; MATRIX="henn1234"; TITLE="Väestö muuttujina Sukupuoli, Kunta ja Siviilisääty"; CONTENTS="Väestö "; UNITS="Henkilöä"; STUB="Sukupuoli","Kunta"; HEADING="Siviilisääty"; VALUES("Sukupuoli")="Yhteensä","Miehet","Naiset"; VALUES("Kunta")="Espoo","Helsinki","Vantaa"; VALUES("Siviilisääty")="Yhteensä","Naimaton","Naimisissa"; DECIMALS=0; DATA= ;

4 5. Esimerkki 1.B. Tiedosto, jossa on käytetty kaikkia Tilastokeskuksen tietokannoissa vaadittavia avainsanoja Taulukko, jossa on kaikki Tilastokeskuksen tietokannoissa pakolliset avainsanat sekä suositeltavia avainsanoja kuten NOTE. Tällainen tiedosto sisältää jo enemmän informaatiota ihmisen luettavaksi ja se on myös paremmin koneellisesti jatkokäsittelykelpoinen kun esimerkiksi kaikissa luokituksissa ovat luokituskoodit mukana. CHARSET="ANSI"; AXIS-VERSION="2000"; LANGUAGE="fi"; CREATION-DATE=" :00"; SUBJECT-AREA="Väestö"; SUBJECT-CODE="02A"; MATRIX="henn1234"; DESCRIPTION="Väestö sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan kunnittain vuonna 2003"; TITLE="Väestö muuttujina Sukupuoli, Kunta ja Siviilisääty"; CONTENTS="Väestö "; UNITS="Henkilöä"; STUB="Sukupuoli","Kunta"; HEADING="Siviilisääty"; VALUES("Sukupuoli")="Yhteensä","Miehet","Naiset"; VALUES("Kunta")="Espoo","Helsinki","Vantaa"; VALUES("Siviilisääty")="Yhteensä","Naimaton","Naimisissa"; CODES("Sukupuoli")="0","1","2"; CODES("Kunta")="049","091","092"; CODES("Siviilisääty")="0","1","2"; DECIMALS=0; SHOWDECIMALS=0; LAST-UPDATED=" :00"; SOURCE="Tilastokeskus"; CONTACT="Tilastokeskus#Väestötilastot#Esko Esimerkinlaatija#puh. (09) # vaesto." COPYRIGHT=YES; INFOFILE="henn1234"; NOTE="Vuodesta 2002 lähtien on siviilisäätytietoihin lisätty rekisteröidyt parisuhteet..."; DATA= ; 4

5 5 6. Avainsanojen järjestyksestä Avainsanojen on oltava niiden keskinäisen riippuvuuden vuoksi tietyssä järjestyksessä. Tiedoston viimeinen avainsana on aina DATA. Esimerkki hyvästä avainsanajärjestyksestä CHARSET, AXIS-VERSION, LANGUAGE, CREATION-DATE, SUBJECT-AREA, SUBJECT-CODE, MATRIX, DESCRIPTION, TITLE, CONTENTS, AGGREGALLOWED, AUTOPEN, DESCRIPTIONDEFAULT, UNITS (taulukkokohtainen), STUB, HEADING, CONTVARIABLE, VALUES, TIMEVAL, CODES, DOUBLECOLUMN, PRESTEXT, DOMAIN, MAP, PARTITIONED, ELIMINATION, PRECISION, DECIMALS, SHOWDECIMALS, LAST-UPDATED, STOCKFA, CFPRICES, DAYADJ, SEASADJ, UNITS (muuttujakohtainen), SOURCE, CONTACT, COPYRIGHT, DATABASE, REFPERIOD, BASEPERIOD, INFOFILE, NOTEX, NOTE, NOTEX (muuttujakohtainen), NOTE (muuttujakohtainen), VALUENOTEX, VALUENOTE, CELLNOTEX, CELLNOTE, KEYS, DATA 7. Esimerkki 2: Tiedosto, jossa on sekä pakollisia että valinnaisia avainsanoja Seuraavassa esimerkissä tiedostoon on liitetty summaussääntöjä sekä valmiiksi laskettujen summien käsittelysääntöjä (ELIMINATION ). - Jos käyttäjä ei valitse sukupuolimuuttujasta mitään, sovellus laskee sukupuolten summan ja näyttää sen. - Jos käyttäjä ei valitse aluemuuttujasta mitään, sovellus näyttää valmiiksi lasketun koko maan summan. Tiedostoon on kytketty ulkoinen luokitustiedosto (DOMAIN) muuttujalle alue. Muuttujan luokkien välisummausta sovelluksissa ohjataan siis tiedoston kanssa samassa hakemistossa olevalla ryhmittelytiedostolla (=luokituksen summaussäännöllä). Esim. alue1992.agg Tiedostossa on myös kiinteä otsikko (DESCRIPTION) sekä sen aktivoiva asetus DESCRIPTIONDEFAULT=YES, jolloin sovellukset näyttävät aina tämän kiinteän otsikon eikä poimintarajausten tuloksena muuttuvaa otsikkoa TITLE. Taulukossa on myös esimerkki muuttujakohtaisesta alaviitteestä (siviilisäätymääritelmän selitys) ja tietokohtaisesta alaviitteestä, joka tässä tapauksessa kohdistuu kaikkiin alueen ESPOO tietoihin. CHARSET="ANSI"; AXIS-VERSION="2000"; LANGUAGE= fi ; CREATION-DATE=" :00"; SUBJECT-AREA="Väestö"; SUBJECT-CODE="02A"; MATRIX="hevv1234"; DESCRIPTION="Väestöaikasarja siviilisäädyn, sukupuolen ja alueen mukaan"; TITLE="Väestö siviilisäädyn, sukupuolen, alueen ja ajan mukaan"; CONTENTS="Väestö"; DESCRIPTIONDEFAULT=YES; UNITS="henkilöiden lukumäärä"; STUB="siviilisääty","sukupuoli"; HEADING="alue","aika"; VALUES("siviilisääty")="naimisissa","naimaton","eronnut","leski"; VALUES("sukupuoli")="mies","nainen"; VALUES("alue")="Koko maa","helsinki","espoo"; VALUES("aika")="1990","1991","1992"; TIMEVAL("aika")=TLIST(A1),"1990","1991","1992"; CODES("siviilisääty")="1","2","3","4";

6 6 CODES("sukupuoli")="1","2"; CODES("alue")="000","091","049"; DOMAIN("alue")="alue1992"; ELIMINATION("alue")="Koko maa"; DECIMALS=0; LAST-UPDATED=" :45"; STOCKFA="S"; DAYADJ=NO; SEASADJ=NO; SOURCE="Tilastokeskus"; CONTACT="Tilastokeskus#PC-Axis-koulutus#fax #s-posti COPYRIGHT=YES; DATABASE="TKDB"; REFPERIOD="Viiteajankohta on 31. joulukuuta joka vuosi"; INFOFILE="hevv1234"; NOTE("siviilisääty")="Siviilisääty on riippuvainen väestölaskennan rekistereistä. Naimisissa olevat " "yhdessä asuvat merkitään naimisissa oleviksi. Muut yhdessä asuvat kuuluvat naimattomiin"; VALUENOTE("alue","Espoo")="Tähän selitystä Espoon datasta#ja selitys jaetaan näytössä " "usealle riville.#tästä alkaakin jo kolmas selitysrivi"; DATA= dataa ei ole listattu tähän 8. Avainsanat ja niiden soveltamisohjeet Avainsana ja sen perässä oleva yhtäsuuruusmerkki on oman sisältöosionsa alkumerkintä, joka sijoittuu aina uuden rivin alkuun. Avainsanaan kuuluva sisältö kirjoitetaan samalle riville heti avainsanan perään tai alkamaan välittömästi avainsanaa seuraavan rivin alusta. Avainsanan sisältönä oleva teksti on aina lainausmerkeissä ( teksti ;). Loppuvälilyönnit tekstissä eivät ole sallittuja vaan tekstin päättävää lainausmerkkiä edeltävän merkin on aina oltava muu kuin blankkomerkki. Avainsanalla alkavan osion loppumerkkinä on aina puolipiste. Loppumerkkinä olevan puolipisteen ja sitä seuraavan rivinvaihdon välissä ei saa olla välilyöntiä Aina tiedoston alussa esiintyvät avainsanat CHARSET - pakollinen Metatietotyyppi: dokumentin metatieto Avainsana CHARSET osoittaa millä merkistöllä tiedosto on talletettu. CHARSET= ANSI osoittaa, että tiedosto on Windows-muodossa. Jos määrittely puuttuu, tai se on muodossa CHARSET= OEM, PC-Axis versio 2000 tai sitä uudempi olettaa tiedoston olevan DOS -muodossa, ja kääntää tekstin automaattisesti Windows-muotoon. Avainsanan on aina oltava tiedoston alussa ennen kuin tiedostossa voi esiintyä muita merkkejä kuin A-Z ja 0-9. Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Tekstin tallennusmuoto on aina CHARSET= ANSI ;. Avainsana on aina tiedoston alussa. PX-Web ei tee automaattista OEM --> ANSI -muunnosta, joten se edellyttää aina ANSI -merkistön käyttöä. DOS-aikakaudella tuotetut PC-Axis-tiedostot tulee ennen nykyisiin palveluihin vientiä konvertoida, tarkistaa ja täydentää käyttäen PX-Editiä. AXIS-VERSION - pakollinen Metatietotyyppi: dokumentin metatieto PC-Axis-versionumero, jolla kerrotaan sovelluksille tiedoston yhteensopivuustaso. Tietueen enimmäispituus 80 merkkiä. Esimerkiksi asetus: AXIS-VERSION="2000" kertoo, että tiedosto on yhteensopiva version 2000 tai sitä uudempien kanssa.

7 7 Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Elämme Windows-aikakautta. Kaikissa nykyisin tuotettavissa taulukoissa: AXIS-VERSION= 2000 (kuten myös. CHARSET= ANSI ). Sovellukset PX-Webiä lukuun ottamatta osaavat lukea myös vanhempien versioiden tiedostoja. Vanhemmat vaikkapa DOS-aikakaudella tuotetut PC-Axistiedostot tulee ennen nykyisiin palveluihin vientiä aina konvertoida, tarkistaa ja täydentää esimerkiksi käyttäen PX-Editiä. LANGUAGE pakollinen (TK) Metatietotyyppi: dokumentin metatieto Kieliasetus, jonka arvo on standardin mukainen kaksimerkkinen kielikoodi. Esimerkiksi LANGUAGE= fi tai LANGUAGE= en. Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Vuoden 2005 aikana sovelluksista alkaa tulla käyttöön monikielisiä pxtiedostoja tukevat versiot. Nykyiset yksikieliset tiedostot tulee tähän varautumiseksi varustaa dokumenttitason kielikoodilla. Tällä varmistetaan myös tulevaisuudessa kieliversioiden hallittu siirrettävyys molempiin suuntiin px-muodon ja XML-muodon välillä. Ks. myös avainsanan MATRIX kohta sekä luku 14, joissa on kuvattu periaate tiedostojen nimeämisestä kielikoodin mukaan niin, että yksikieliset px-tiedostot voidaan hallinnoida myös tiedostonimien tasolla. AUTOPEN erikoistapauksissa (TK) Metatietotyyppi: käsittelysääntö PX-Web -palvelussa AUTOPEN=YES -asetuksella taulukko avautuu aina kokonaisuudessaan, eikä taulukon rajausikkunaa näytetä. Käyttökelpoinen ominaisuus esimerkiksi taulukoissa, joiden tulkinta edellyttää sitä että käyttäjälle näytetään aina koko taulukko. Käytetään myös silloin kun halutaan nopeuttaa pienten taulukoiden katselua jossakin PX-Webillä toteutetussa erityispalvelussa. Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Käytetään vain pienissä taulukoissa, joiden halutaan avautuvan PX- Webissä kokonaisina ilman käyttäjän poimintarajausta. Sopii pienille analyyttisille taulukoille, joissa esimerkiksi halutaan aina näyttää sekä alkuperäiset luvut että niistä lasketut muutokset samanaikaisesti. Ihanteellinen taulukko pika-avattavaksi on paperille tulostettuna enintään kolmen liuskan mittainen. Automaattiavausta ei saa käyttää taulukoille, jotka ovat kokonaisina liian isoja web-selaimessa luettaviksi. CODEPAGE Metatietotyyppi: käsittelysääntö Tulee käyttöön myöhemmin kun uusi Excel-muunnosversio on valmis. Oletus on ISO Maximipituus 20 merkkiä. Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Otetaan käyttöön ja ohjeistetaan jos on tarpeen sitten kun sovelluksiin tulee uusi versio Excel -exportista Aihealueeseen ja taulukon otsikkoon liittyvät avainsanat SUBJECT-CODE - pakollinen Aihealuekoodi, enimmäispituus 5 merkkiä. Voidaan käyttää tiedostojen lajitteluun kuten tietokantapalvelujen käytön tilastointiin aihealueittain. Tilastollinen metatieto, jota voidaan käyttää myös päivitysprosessien ohjausinformaationa. On esimerkiksi mahdollista tehdä automatisoituja prosesseja, jotka aihealuekoodin perusteella ohjaavat tiedostoja oikeisiin aihehakemistoihin PX-Web -palvelimessa tai taulukkoarkistossa. SUBJECT-CODE="05"; Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Käytetään Suomen virallisen tilaston (SVT) aihealueluokitusta. PX- Editissä on valintalista, josta virallinen aiheluokitus voidaan kätevästi liittää avainsanaan.

8 8 SUBJECT-AREA - pakollinen Aihealueen nimi, jonka enimmäispituus on 100 merkkiä. SUBJECT-AREA="Koulutus ja tutkinnot"; Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Aihealueiden nimeämisessä tulee ottaa huomioon, että käyttämällä vain Suomen virallisen tilaston (SVT) aihealueluokituksen mukaisia aihealueita, tiedostot voidaan järjestää esimerkiksi arkistoinnissa automaattisesti aihealueen mukaan. Samoin on mahdollista rakentaa jakelupalvelimia, joiden hakemistorakenne johdetaan suoraan aihealuenimistä ja tiedostot ohjataan automaattisesti aihenimensä mukaisiin oikeisiin jakeluhakemistoihin. PX-Editissä on valintalista, josta virallinen aiheluokitus voidaan kätevästi liittää avainsanaan. StatFinissä ja muissa yleistietokannoissa noudatetaan mahdollisimman puhtaasti yleistä (SVT) aihealueluokitusta. Yleistietokannoissa kunkin taulukon tulee sisältää pääsääntöisesti vain yhden aihealueen tietoja. Jos yleistietokannan taulukko sisältää yksittäisiä vertailutietoja toiselta aihealueelta, se luokitellaan pääaihealueensa mukaan ja sijoittuu PX-Web palvelussa pääasiallisen sisältönsä mukaiseen aihehakemistoon. Eräissä erikoistapauksissa varsinkin aliaihealueiden tasolla poikkeamia yleisestä aihealueluokituksesta voidaan sallia. Käytännön syistä mm. indikaattoripalveluissa ja niitä vastaavissa koostepalveluissa voidaan joutua rakentamaan aihehakemistot enemmän palvelun sisällön ja sen käyttäjien näkökulman ehdoilla kuin suoraan yleisestä aiheluokituksesta johtaen. SUBJECT-PATH ja PX-SERVER Tilastokeskuksen sisäiseen prosessinohjauskäyttöön tarkoitettuja avainsanoja, joita ei tueta Tilastokeskuksen ulkopuolisissa sovelluksissa. Tilastokeskuksessa on meneillään suunnittelutyö, jonka tarkoituksena on laajentaa tiedostomuotoa kahdella uudella talokohtaisella avainsanalla, joilla määritettään kohdetietokantapalvelin ja suhteellinen aihehakemisto-osoite palvelimella olevassa tietokannassa. Avainsanoihin perustuen jokaisessa px-tiedostossa itsessään voi siis kulkea mukana informaatio siitä mihin palvelimeen ja mihin aiheen ja aliaiheen mukaiseen hakemistoon se on prosessissa matkalla. Arkistoidussa tiedostossa avainsanat sisältäisivät dokumentaation siitä minkä palvelun osa ko. tiedosto on aikanaan ollut. Avainsanojen käyttöönotosta ei ole vielä päätetty. MATRIX - pakollinen Taulukon tunnus, jonka enimmäispituus on 8 merkkiä. Tietoa käytetään taulukon yksiselitteisessä identifioinnissa. Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Matriisin tunnus koostuu sisällöstä vastaavan tuotantoyksikön kaksikirjaimisesta lyhenteestä ja sitä seuraavasta uniikista matriisinumerosta: joka sisältää uniikin koodin ko. yksikön sisällä. Jos tuottava yksikkö haluaa tietokantojen käytön seurantaa vastuualueittain tai muissa pienemmissä kokonaisuuksissa, kannattaa kolmas merkki tai merkit 3-4 varata vastuualueen tunnukselle tms. alaryhmitykselle. Vastuu uniikkien matriisitunnisteiden antamisesta on tuotantoyksiköillä. Matriisin tunnusta käytetään tiedostonimen kiinteänä osana Tilastokeskuksen PX-Web -palvelimissa ja px-tiedostojen arkistoinnissa. Tästä johtuen matriisin tunnus ei saa sisältää suuraakkosia, välilyöntejä, ääkkösiä eikä erikoismerkkejä. Tiedostonimien muodostamista matriisitunnuksien perustella on kuvattu tarkemmin luvussa 14. DATABASE - suositeltava(tk) Metatietotyyppi: dokumentin metatieto Lähdetietokannan nimi. Käytetään ilmaisemaan tuotantotietokantaa, josta taulukko on px-tiedostoksi tulostettu. Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Suositus on, että avainsana sisältää tuotantotietokannan nimen tai muun tietolähteen. Tiedoista pitää käydä ilmi mistä tietokannasta/tiedostosta ja mistä sen versiosta px-tiedosto on tulostettu.

9 CONTENTS - pakollinen Taulukon perusotsikko, jota sovellus käyttää otsikon alkuosana dynaamisesti luotavissa otsikoissa. Dynaamisesti muodostettava otsikko (TITLE) rakentuu perusotsikosta (CONTENTS) ja poimintarajauksen mukaan valituista muuttujanimistä. Enimmäispituus 256 merkkiä. CONTENTS="Koululaitoksen oppilaat v.2003"; 9 Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Taulukon perusotsikko, joka rajaa sisällön tarkemmin kuin SUBJECT- AREA. Älä sisällytä muuttujanimiä CONTENTS-avainsanalle jotta ne eivät tule kahdesti avainsanalle TITLE. TITLE - pakollinen Taulukon muuttuva otsikko, joka muodostuu CONTENTS-avainsanan tekstistä (perusotsikosta) ja taulukkoon valittujen muuttujien nimistä. TITLE ei ole pakollinen, jos taulukko sisältää DESCRIPTION -avainsanan ja sen sisältönä kiinteän otsikon sekä asetuksen DESCRIPTIONDEFAULT=YES jolloin DESCRIPTION -teksti näytetään TITLE:n sijasta. Tekstirivin enimmäispituus on 98 merkkiä. TITLE="Koululaitoksen oppilaat v.2003 muuttujina kunta, vuosi," "koulutusluokitus, sukupuoli ja tarkastelukohde."; Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Suositellaan räätälöidyn kiinteän otsikon käyttöä (ks. avainsana DESCRIPTION) DESCRIPTION - pakollinen (TK) Taulukon kiinteä otsikko. DESCRIPTION ei muutu poimintarajausten mukaan kuten TITLE, vaan periytyy sellaisenaan myös alkuperäisestä taulukosta rajattuun taulukkoon. Teksti ei näy sovelluksessa näytöllä ellei sitä aseteta näkyväksi DESCRIPTIONDEFAULT=YES -asetuksella. Antaa tiedontuottajalle mahdollisuuden luoda pysyvä ja mahdollisimman hyvin käyttötarkoituksiin räätälöity otsikko. DESCRIPTION="Koululaitoksen oppilaat v.2003"; Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: DESCRIPTION on suositeltava tapa asettaa taulukon otsikko PX-Webpalvelussa, jossa esimerkiksi taulukon koosteluonteen tai indikaattoriluonteen vuoksi tarvitaan räätälöity otsikko. Jos px-tiedostojen tuottaminen perustuu PC-Axis- metatietomääritysten kanssa yhteensopivaan SQLtuotantotietokantaan tai PX-Web toimii SQL-tietokannan käyttöliittymänä, on luontevaa käyttää yhden aihealueen tietoja sisältävissä taulukoissa dynaamisesti muodostettuja otsikoita, joiden muodostus on kuvattu avainsanoja CONTENTS ja TITLE käsittelevissä kohdissa. DESCRIPTIONDEFAULT erikoistapauksissa (TK) Metatietotyyppi: dokumentin metatieto Asetus, jolla taulukon kiinteä otsikko aktivoidaan käyttöön sovelluksissa. Kun DESCRIPTIONDEFAULT=YES, sovellus näyttää avainsanassa DESCRIPTION asetetun kiinteän otsikon. Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Suositellaan käytettäväksi kiinteää otsikkoa ja sen asettamista aktiiviseksi silloin kun dynaaminen otsikko (TITLE) ei ole luonteva. Aina kannattaa myös muistaa, että sovelluksen luoma otsikko (TITLE) on vain harvoin suomenkielisenä kieliopillisesti kovin kaunis, koska siinä ohjelma vain lisää useinkin varsin lakonisia ja teknisiä muuttujanimiä perusotsikon (CONTENTS) perään Taulukon oletusnäkymään ja taulukointiin (pivot) liittyvät avainsanat STUB ja HEADING - pakollinen Metatietotyyppi: käsittelysääntö Näillä avainsanoilla määritellään taulukkonäkymä. Avainsanoja seuraa muuttujien luettelo siten, että hierarkkiseen taulukkopäähän ensimmäisenä oleva tulee ensimmäiseksi hierarkiatasoksi (katkomuuttujaksi) jne. Muuttujat merkitään lainausmerkkeihin ja erotetaan toisistaan pilkulla. Jokaisen yksittäisen muuttujanimen enimmäispituus on 75 merkkiä, ja muuttujanimien tiedoston sisällä on oltava uniikkeja. Jos muuttujalista jaetaan usealle riville, rivinvaihto tehdään muuttujia erottavan pilkun jälkeen. Huomaa, että STUB ja

10 10 HEADING määräävät myös datan järjestyksen. Taulukon transponointi ei onnistu pelkästään näitä avainsanoja muuttamalla, vaan myös datan on noudatettava vastaavaa järjestystä. Seuraavassa esimerkissä kunnat ovat riveillä, vuosi on sarakkeiden ensimmäinen hierarkiataso (ensimmäinen sarakekatko), koulutusluokitus sarakkeen toinen hierarkiataso (toinen sarakekatko) jne. STUB="kunta"; HEADING="vuosi","koulutusluokitus","sukupuoli","tarkastelukohde"; Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Silloin kun taulukko kuuluu johonkin palvelukokonaisuuteen, jossa on paljon samoja luokituksia käyttäviä sisältöjä, tulee pyrkiä asettamaan oletusnäkymä niin, että luokitukset ovat kaikkien taulukoiden oletusnäkymissä samassa järjestyksessä. Yhtenäinen oletusnäkymä heijastuu PX-Webpalvelussa johdonmukaisena poimintarajauksen käyttöliittymänä. Eri käyttäjien tarpeet vaihtelevat yleensä paljon ja taulukon helppo pivotointi antaa käyttäjälle vapauden valita paras näkymä, mutta joissakin suppean sisällön tai erityisryhmille suunnatun palvelun tapauksissa oletusnäkymä voidaan harkita asetettavaksi useimmin kysytyn näkymän mukaan Luokitusten käsittelyyn, karttapohjiin ja summaukseen liittyvät avainsanat AGGREGALLOWED Metatietotyyppi: käsittelysääntö Jos AGGREGALLOWED=NO, käyttäjä ei saa summata, eikä lisätä arvoja taulukkoon PC-Axis-tuoteperheen sovelluksissa. Jos avainsanamääritys puuttuu, tai saa arvon YES, summaaminen ja lisääminen on sallittua. Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Vastuu summauseston asetuksista on taulukon sisällön tuottajalla. Koska summauksen esto ei periydy muihin tiedostomuotoihin ja sovelluksiin siirrettäessä, tulee taulukon alaviitteestä ilmetä taulukon sisältävän summautumattomia tietoja tai alaviitteessä olla viittaus taulukkoselosteen (INFOFILE) kohtaan, jossa asia on kerrottu. ELIMINATION - suositeltava (TK) Metatietotyyppi: käsittelysääntö Sovellus käyttää avainsanan tietoa automaattiseen valintaan silloin kun käyttäjä ei valitse muuttujasta yhtään luokkaa (arvoa). Avainsanalla määritetään automaattinen ylisummaus sallituksi tai sillä osoitetaan summaluokka, jonka arvo tulee automaattisesti valituksi silloin kun muuttujasta ei ole valittu yhtään luokkaa. Määritys ELIMINATION("Kunta )="Koko maa" tarkoittaa, että taulukkoon sisältyvä valmiiksi laskettu summaluokka ( Koko maa ) tulee automaattisesti valituksi, aina kun käyttäjä ei valitse mitään muuttujasta Kunta. Jos määritys kirjoitetaan muotoon ELIMINATION("Kunta")=YES, sovellus vastaavasti laskee ja esittää oletusvalintana summan, jonka se tuottaa dynaamisesti summaten yli kyseisen muuttujan ( Kunta ) kaikki luokka-arvot. Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Ylisummauksen salliva asetus sopii vain muuttujalle, jonka tiedot voidaan summata. Jos taulukko sisältää ei-summautuvia tietoja tai esimerkiksi perustason tiedoista ei salauksen takia voida laskea summia oikein, tulee taulukkoon laskea valmiit summaluokat ja osoittaa ELIMINATION asetuksilla näytettäväksi nämä valmiiksi lasketut summat. Joissakin tapauksissa kannattaa harkita myös erillisten aggregoitujen taulukoiden tekemistä pelkistä summatason tiedoista. VALUES -pakollinen Avainsana VALUES esiintyy kerran jokaista muuttujaa kohden, sen perässä on muuttujan nimi suluissa lainausmerkeissä. Arvojen on oltava uniikkeja muuttujan sisällä ja ne esiintyvät siinä järjestyksessä kuin ne ovat riveillä ja sarakkeilla. Ne ovat lainausmerkeissä ja erotetaan pilkuilla toisistaan. Muuttujan nimen enimmäispituus on 75 merkkiä (vältettävä erikoismerkkejä). Muuttujan arvojen on oltava uniikkeja muuttujan sisällä. Käytettäessä koodeja (pakollinen TK:ssa), ei luokituksessa ei saa olla parittomiksi jääviä arvoja, joilta puuttuu vastaava koodi tai päin vastoin. Jos muuttujalista jaetaan usealle riville, rivinvaihto tehdään muuttujia erottavan pilkun jälkeen. ( Katso avainsanaa TIMEVAL.) VALUES("vuosi")="1987","1988","1989";

11 Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Käytetään aina kun se on mahdollista luokitustietokannassa vakioituja muuttujanimiä ja muuttujien arvot perustuvat tällöin virallisiin luokituksiin. Sellaiset räätälöidyissä palveluissa käytetyt luokitukset ja muuttujat, joita ei ole viety luokituskantaan, dokumentoidaan kyseisen tuotteen tuotemäärityksiin. Summaluokat esitetään aina ennen alakohtiaan. Esimerkiksi: VALUES( alue ) = Koko maa, Alahärmä, Alajärvi, CODES -pakollinen (TK) Avainsanaa CODES käytetään silloin, kun muuttuja esiintyy sekä koodina että selväkielisenä. Koodit kirjoitetaan kuten VALUES (vältettävä erikoismerkkejä). Enimmäismerkkimäärä koodeissa on 256. Muuttujan koodien on oltava uniikkeja muuttujan sisällä. Koodilistan on aina oltava täydellinen, eli muuttujan luokituksessa ei saa olla parittomiksi jääviä arvoja, joilta puuttuu arvoa vastaava koodi tai päin vastoin. Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Luokituskoodeina käytetään virallisia koodeja. Yhteensäsumman koodiksi merkitään aina koodinpituuden mukaisesti nollia. Esimerkiksi kun kuntakoodi on 3 merkin pituinen, niin koko maan summan koodi on 000. Vuosiluvun koodi on aina sama kuin itse vuosiluku. Neljännesten arvot voidaan kirjoittaa myös kirjaimin, mutta koodit ovat aina 1 4. Kuukausien koodit ovat Alueittaista tietoa sisältävissä taulukoissa käytetään aina alueluokituksen koodeja. Kunnat järjestetään taulukoissa aakkosnimen mukaan. Myös muut luokitukset, joissa on epäjohdonmukaisuutta koodin ja käyttäjäystävällisen löytymisjärjestyksen kesken pyritään aina saattamaan järjestykseen, josta halutut luokat ovat ihmissilmän helpoimmin löydettävissä. DOUBLECOLUMN Metatietotyyppi: käsittelysääntö Avainsanalla määritellyn muuttujan koodi ja arvo näkyvät rivillä erikseen omissa sarakkeissaan esim. Excelmuodossa ja PC-Axiksessa silloin, kun taulukko näytetään matriisimuodossa. STUB="kunta"; DOUBLECOLUMN("kunta")=YES; Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Suositellaan käytettäväksi. Antaa tilaston loppukäyttäjälle kätevän tavan saada nimet ja koodit eri sarakkeisiin. Ominaisuutta ei tueta vielä PX-Webin nykyisessä versiossa (ver. 2004). DOMAIN /käsittelysääntö Määrittää mitä arvojoukkoja on taulukossa ja mitä ryhmittelytiedostoja taulukkoon on kytketty. Siis mitä luokituksia ja niiden hierarkkisia summaussääntöjä voidaan käyttää. Voi esiintyä yhden kerran jokaista muuttujaa kohden. Tekstin enimmäispituus on 80 merkkiä. Esimerkiksi jos väestötaulukon 5-vuotisikäryhmien summaussääntö on tiedostossa ikaryhmitys5v.agg ja arvojoukko on kuvattu tiedostossa ikaryhmitys5v.vs: DOMAIN("ikä")="ikaryhmitys5v" Tämän dokumentin liitteessä 2 on esimerkki ryhmittelytiedostoista, joiden laatimisesta on saatavana myös erillinen yksityiskohtaisempi ohje. Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Ryhmittelytiedostoissa käytettyjen luokitusten tulee perustua Tilastokeskuksen luokitustietokantaan vietyihin luokituksiin. Ryhmittelytiedostojen tiedostonimet annetaan luokitustietokannassa vakioidun nimeämiskäytännön mukaan. MAP Metatietotyyppi: käsittelysääntö Viite karttapohjaan, joka aluejaoltaan vastaa taulukossa käytettyjä alueluokituksia. Avainsanan sisältönä on taulukkoa vastaavan karttapohjatiedoston nimi. Karttapohjan tulee sijaita samassa hakemistossa kuin itse taulukkokin. Kaikki samaan karttapohjaan kuuluvat osatiedostot nimetään samalla nimellä ja vain nimen tarkenninosa erottaa ne toisistaan. Jos taulukolle on MAP-avainsanalla määritelty karttapohja, on sovelluksissa (PC-Axis, PX-Web ja PX-Edit) aktiivisena teemakarttatoiminto. Jos aluetiedolle ei ole määritelty karttapohjaa, näkyy teemakarttapainike PC-Axiksen ja PX-Webin käyttöliittymässä harmaana. MAP(STUB="alue"; Kunta")="Finland_Municipality"; Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Pyritään käyttämään virallisia alueluokituksia ja niille yhteisiä karttapohjia. Karttapohjatiedostojen nimeämisessä noudatetaan luokitustietokannassa vakioituja vastaavien 11

12 12 alueluokitusten käytäntöjä. Karttatoiminnon asettamisesta aktiiviseksi veloituksettomissa tietokannoissa tulee erikseen sopia jakelupolitiikkaa ja palvelujen maksullisuutta koordinoivan tietopalveluyksikön kanssa. PARTITIONED Metatietotyyppi: käsittelysääntö Muuttujan sisäinen hierarkia, joka jakaa muuttujan arvon tasoihin, esimerkiksi seuraavasti: STUB="alue"; VALUES("alue")="0662"," "," "," "; PARTITIONED("alue")="kunta",1,3; PARTITIONED("alue")="osa-alue",4; Osoittaa että kolme ensimmäistä merkkiä aluearvosta sisältää kuntakoodin ja osa-aluekoodi alkaa positiosta neljä. Avainsanan VALUES jälkeen tulevat arvot on kirjoitettu koodimuotoon selväkielisiksi nimikkeiksi. Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Ei käytössä Tilastokeskuksessa Desimaaleja, esitystarkkuutta ja mittayksiköitä määrittävät avainsanat Desimaalilukujen tallettamista ja desimaalien esittämistä ohjataan kolmella avainsanalla. Tiedostossa talletettujen desimaalien määrä (DECIMALS) voi olla suurempi kuin näytettävä (SHOWDECIMALS) desimaalitarkkuus. Osalle arvoista voidaan myös asettaa yleisestä asetuksesta poikkeava esitystarkkuus (PRECISION). DECIMALS - pakollinen (TK) Taulukon desimaalien lukumäärä, 0-15 (0-6 näytetään, ellei SHOWDECIMALS -avainsanassa ole toisin määritelty). Näyttää, kuinka monta desimaalia talletetaan PC-Axis-tiedostoon. Kirjoitetaan ilman lainausmerkkejä. DECIMALS=0; Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Kun kysymys on tiedoista, joiden desimaalipyöristys on kriittinen, kuten eräissä indekseissä, tulee tallettaa tiedot suoraan esitystarkkuudella. Siis esimerkiksi indeksitiedoissa asetetaan vain DECIMALS, ja mahdollisesti myös SHOWDWCIMALS, jolle tällöin tulee ehdottomasti asettaa sama arvo kuin DECIMALS. Pyöristyskäytännöiltään kriittisissä aineistoissa tiedot viedään px-tiedostoon aina niiden viralliseen julkaisutarkkuuteen valmiiksi pyöristettyinä. SHOWDECIMALS -suositeltava (TK) Metatietotyyppi: käsittelysääntö Taulukossa näytettävien desimaalien määrä, 0-6. Arvon on oltava sama tai pienempi kuin DECIMALS -avainsanassa on määritelty ja sama tai pienempi kuin PRECISION. Jos tätä ei määritellä, oletuksena on, että näyttötarkkuus on sama kuin talletustarkkuus DECIMALS-arvo. SHOWDECIMALS=0; Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Jos kysymys on tiedoista, joiden desimaalipyöristys on kriittinen, kuten eräissä indekseissä, on syytä tallettaa tiedot suoraan esitystarkkuudella, eikä pyöristystä jätetä sovelluksen tehtäväksi. Siis esimerkiksi indeksitiedoissa asetetaan vain DECIMALS, ja mahdollisesti myös SHOWDWCIMALS, jolle asetetaan sama arvo kuin DECIMALS. Pyöristyskäytännöiltään kriittissä aineistoissa tiedot px-tiedostoon viedään aina valmiiksi niiden viralliseen julkaisutarkkuuteen pyöristettyinä. PRECISION Metatietotyyppi: käsittelysääntö Käytetään asetettaessa yleisestä poikkeava esitystarkkuus yksittäiselle muuttujan arvolle. Määrittää SHOWDECIMALS -avainsanassa määritellystä poikkeavan desimaalimäärän. PRECISION tulee olla yhtä suuri tai pienempi kun DECIMALS. Kirjoitetaan muodossa PRECISION("muuttuja nimi","arvonimi") =n, jossa n on luku väliltä 0-6. Esimerkiksi taulukon yleinen asetus ja talletus on kahdella desimaalilla ja taulukon esitystarkkuus ilman desimaaleja, mutta "394 Suhteellinen velkaantuneisuus %"- tiedot esitetään yhdellä desimaalilla: DECIMALS=2;

13 SHOWDECIMALS=0; PRECISION("Tunnusluku","170 Tuloveroprosentti 2002")=2; PRECISION("Tunnusluku","280 Vuosikate%")=1; PRECISION("Tunnusluku","394 Suhteellinen velkaantuneisuus %")=1; 13 Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Käyttötarve todennäköisesti vähäinen. Käyttö on aina harkittava tarkkaan tapauskohtaisesti. UNITS - pakollinen Kuvaa mittayksikköä, esimerkiksi: miljoonaa euroa, henkilöä, 1000 mk, 1995=100 (indeksin perusvuosi). Enimmäispituus 80 merkkiä. UNITS="oppilaiden lukumäärä"; Jos taulukossa on useita yksikköjä, käytä CONTVARIABLE -avainsanaa. Jos CONTVARIABLE on määritelty, avainsana UNITS indeksoidaan ja se toistuu jokaista sisältömuuttujan arvoa kohden. Esimerkiksi: UNITS("Inflyttade")="antal"; Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Hyvin pienissä taulukoissa ja perustelluissa tapauksissa yksikkötieto voidaan kirjoittaa myös kyseisen rivipään/sarakepään tekstiin, jolloin UNITS -avainsanan sisältönä on teksti yksikkötiedot taulupään teksteissä 8.6. Päivämäärät, taulukkoseloste, Copyright, yhteystiedot, alaviitteet ym. Päivämäärien merkinnässä käytetään px-tiedostoissa esitysmuotoa CCYYMMDD hh:mm. Merkinnässä ollaan siirtymässä ISO -standardin mukaiseen merkintätapaan YYYY-MM-DDTHH:MM, jota sovellukset alkavat tukea vuodesta 2005 lähtien. Uudet ohjeet asiasta annetaan kun tuki uudelle päivämääräformaatille on kaikissa sovelluksissa. Yhteensopivuus vanhoihin tiedostoihin tullaan sovelluksissa säilyttämään, niin että vanha pxtiedoston päiväysformaatti toimii oikein myös jatkossa. CREATION-DATE - pakollinen (TK) Metatietotyyppi: dokumentin metatieto Tiedoston luontiajankohta tai tietokantataulun ensimmäisen julkistuksen ajankohta. Päivämäärä ja aika kirjoitetaan aina muodossa CCYYMMDD hh:mm. Esimerkiksi: CREATION-DATE=" :19"; Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Esimerkiksi PX-Web tietokantapalveluissa CREATION-DATE ilmaisee tietokantataulun ensimmäisen julkistuksen ajankohdan tai ajankohdan, jolloin tiedosto on tuotantotietokannasta tulostettu. Kun esimerkiksi indeksin perusvuosi muuttuu, lisätään PX-Web palveluun uuden indeksin taulu ja laitetaan siihen CREATION-DATE-päiväys. Kun tähän jo olemassa olevaan tauluun jatkossa lisätään uusia kuukausihavaintoja, päivitetään puolestaan LAST-UPDATED-avainsanan tieto. Poikkeavissa muodoissa talletettuja päivämäärä- ja kellonaikatietoja ei hyväksytä. LAST-UPDATED -pakollinen (TK) Metatietotyyppi: dokumentin metatieto Päivämäärä ja aika milloin tiedosto on viimeksi päivitetty. Päivämäärän ja ajan merkintätapa on aina muodossa CCYYMMDD hh:mm. Päivämäärä näkyy PX-Web-palvelussa poimintarajausikkunan kohdassa Tietoja. Päivitysajankohdan tietoa tarvitaan mm. GESMES- tai Aremos-tiedostomuodossa tapahtuvassa tiedonsiirrossa (PC-Axis-ohjelman kohta Tiedosto/Tallenna nimellä/konvertoi). Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Jokaisessa PC-Axis-tiedostossa tulee olla tiedoston viimeisimmän päivityksen ajankohta. Poikkeavissa muodoissa talletettuja päivämäärä- ja kellonaikatietoja ei hyväksytä. CONTACT - pakollinen (TK) Metatietotyyppi: dokumentin metatieto Näyttää yhteystiedot; kirjoitetaan muotoon nimi, organisaatio, puhelin, fax, sähköposti. Tekstissä voi olla usean yhteyshenkilön tiedot, jotka erotetaan #-merkillä. Näkyy PX-web-palvelun taulukkorajausikkunan

14 14 kohdasssa Tietoja sekä PC-Axis-ohjelmassa taulukon alaviitteen yhteydessä. Jos sisältömuuttuja on määritelty, avainsana toistetaan jokaista sisältömuuttujan arvoa kohden. Esimerkki hyvin laaditusta CONTACT avainsanan sisällöstä, jossa on kaikki Tilastokeskuksen tietokannoissa pakolliset yhteystiedot sekä lisäksi linkki tilaston omalle etusivulle: CONTACT="Tilastokeskus, Yritystietopalvelu #Sähköposti: (09) 1734 " "2538#Faksi: (09) #Postiosoite: Yritystietopalvelu, PL 3 B, Tilastokeskus#Etusivu: Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Pääsääntö on, että yhteystiedoissa pyritään aina kun se on mahdollista, käyttämään organisaation yhteystietoja. Yhteystiedoista on käytävä ilmi vähintään seuraavat tiedot: sisällöstä vastaavan organisaatioyksikön nimi, organisaatioyksikön yleinen sähköpostiosoite ja organisaatioyksikön virka-aikana päivystävä sisältötuen puhelinnumero. Harkinnan mukaan näiden lisäksi voidaan lisätä henkilöyhteystietoja. Yhteystiedoissa kannattaa ilmoittaa myös linkki tilaston etusivulle, sillä odotettavissa on, että PX-Webin taulukkorajausikkunan kohdassa Tietoja voi jatkossa olla aktiivinen linkki tiedontuottajan omalle etusivulle tai muuhun vastaavaan sivuun, johon tiedontuottaja haluaa viitata. COPYRIGHT - pakollinen (TK) Metatietotyyppi: dokumentin metatieto COPYRIGHT voi olla joko YES tai NO. Jos on määritelty COPYRIGHT=YES;, tekijänoikeus viittaa organisaatioon, joka on annettu SOURCE -avainsanassa. Näkyy alaviitteessä ja PX-Webin poimintarajausikkunan kohdassa Tietoja. Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Asetus Tilastokeskuksen tietokannoissa oltava aina COPYRIGHT=YES, jolloin sovellukset näyttävät tekijänoikeudet omaavan tiedontuottajan oikein ja yhtenäisellä tavalla. SOURCE - pakollinen (TK) Metatietotyyppi: dokumentin metatieto SOURCE määrittelee taulukon sisällöstä vastaavan tuottajaorganisaation. Näkyy alaviitteessä ja PX-Webin taulukkorajausikkunan kohdassa Tietoja. SOURCE="Tilastokeskus"; SOURCE="Tilastokeskus, opiskelijavirtatilastot"; Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Tilastokeskuksen tuottamilla aineistoilla on aina pakollinen lähdeviite Tilastokeskus. Harkinnan mukaan voidaan pakollisen osan jälkeen merkitä myös tuotantoyksikön nimi tms. (ks. esimerkki edellä). Tilastokeskuksen julkaistessa muiden tuottajien tilastoja, lähdeviitteeksi kirjataan se mitä ko. tuottajan kanssa on sovittu; pääperiaatteena kuitenkin se, että ulkoinen tiedontuottaja toimittaa taulukot kaikkine metatietoineen valmiiksi julkaisukelpoisina. Huom. aina lisäksi asetus COPYRIGHT=YES, jolloin sovellukset näyttävät tiedot tekijänoikeuksien omistajasta oikein ja yhtenäisellä tavalla. INFOFILE - pakollinen (TK) Metatietotyyppi: dokumentin metatieto Taulukkoon liitetyn taulukkoselosteen tiedostonimi, joka kirjoitetaan ilman tarkenninta. Dokumenttityypit txt,. pdf,.doc,.rtf ja.html ovat mahdollisia ja tiedoston on sijaittava samassa tietokannassa kuin vastaava.pxtiedosto. Jos tiedostossa on määritelty avainsana INFOFILE, on PC-Axis ohjelmassa työkalurivillä näkyvä infopainike aktiivinen ja PX-Web-tietokannan poimintarajausikkunassa näkyy linkki Taulukkoseloste. INFOFILE= henn1234 Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Tilastokeskuksen tietokannoissa suositus on käyttää.txt-tiedostomuotoa ja osioida kuvauksen teksti Statfinissa käytettyjen otsikkotasojen mukaan. Julkisissa ilmaispalveluissa ei tule käyttää tiedostomuotoa, jonka käyttö voi olla asiakaskunnan tekniikkaympäristössä rajoitettua. Muiden tiedostomuotojen käyttöä voidaan harkita erikoistapauksissa, ja tällöin on varmistettava tai palvelun tilaajan kanssa sovittava siitä, että asiakaskunnalla on valmius kyseisen tiedostomuodon käyttöön. Infotiedoston on sijaittava tietokannassa samassa hakemistossa kuin vastaava.px-tiedosto. Infotiedostot nimetään pääsääntöisesti vastaavan matriisin tunnuksen mukaan. Esimerkiksi jos matriisin tunnus on henn1234 ja siitä johdettu taulukon tiedostonimi henn1234.px, tulee avainsanan arvoksi INFOFILE= henn1234 ; Esimerkiksi tapauksissa, joissa sama infotiedosto liittyy useampaan taulukkoon voidaan säännöstä poiketa, mutta tällöinkin tulee muodostaa infotiedoston nimi niin, että siitä alkuosan perusteella voidaan tunnistaa mihin

15 taulukkojoukkoon se liittyy. Esimerkiksi INFOFILE="henn_yleisseloste". Tiedostojen nimeämiskäytännöistä on oma lukunsa tämän dokumentin lopussa. 15 NOTE - suositeltava (TK) Alaviite on kommentti, joka voi viitata koko taulukkoon tai taulukon muuttujaan (huomaa, että alaviite periytyy myös siirtotiedostoihin, esimerkiksi Exceliin). Jälkimmäisessä tapauksessa muuttujan nimen pitää olla avainsanan perässä lainausmerkeissä suluissa, esimerkiksi: NOTE="Tämä opetus- ja demokäyttöön tarkoitettu esimerkkitaulukko, jota ei säännöllisesti päivitetä"; NOTE("Kunta")="Selitystä Kunta-muuttujasta, #toisen rivin teksti" "tähän #kolmannen rivin teksti#jne "; Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Käyttö suositeltavaa. Huomaa, että NOTE-avainsanan sisältö periytyy myös siirtotiedostoihin esimerkiksi taulukkoa tai sen osaa Exceliin siirrettäessä. Huomautusta tai tietoa, jonka halutaan siirtyvän myös muihin tiedostomuotoihin ei siis kannata laittaa pelkästään taulukon ulkoisessa tiedostossa olevaan taulukkoselosteeseen (INFOFILE-avainsana). NOTEX - erikoistapauksissa (TK) tai dokumentin metatieto Sisältää ns. pakkosyöttökommentin, joka näkyy automaattisesti aina, kun taulukko avataan PC-Axis -ohjelmassa. Kommentti voi viitata koko taulukkoon tai taulukon muuttujaan. Jälkimmäisessä tapauksessa muuttujan nimen pitää olla avainsanan perässä suluissa lainausmerkeissä. NOTEX="Selitystä taulukosta NOTEX("Kunta )= Selitystä Kunta-muuttujasta "; Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Huomaa, että Tilastokeskuksen nykyisissä PX-Web -palvelimissa NOTEXtekstin pakkonäyttötoimintoa ei ole aktivoitu. Avainsanan sisältö näkyy PC-Axikseen tiedostoa haettaessa, mutta sitä ei näytetä PX-Web palveluissa eikä se ole tulossa mukaan Tilastokeskuksessa käytettävään XML/XDF -tiedostomuotoon, josta tulee px-tiedostomuodon seuraaja. VALUENOTE Alaviite, joka on kohdistettu muuttujan tiettyyn arvoon. Muuttujan nimi ja muuttujan arvo, joihin viitttaus liittyy, kirjoitetaan sulkuihin. Näkyy PX-Webissä ja ja PC-Axiksessa taulukon alaviitteen yhteydessä. VALUENOTE("Kunta","Espoo")="Selitystä Espoosta"; Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Käytetään tarpeen mukaa ja varautuen ominaisuuden tuen paranemiseen sovelluksissa. Näkyy nykyisissä sovellusversioissa vielä alaviittessä, mutta tulevaisuudessa muissakin sovelluksissa kuin PX-Editissä taulukkogridin soluihin liitettyinä linkkeinä. VALUENOTEX - erikoistapauksissa (TK) Muuttujan yksittäisten arvojen näyttämiseen tarkoitettu alaviite (lisähuomautus); muuttujan nimi ja muuttujan arvo kirjoitetaan sulkuihin. Näytetään PC-Axiksessa aina automaattisesti (samoin kuin NOTEX), kun taulukko avataan. Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Huomaa, että Tilastokeskuksen nykyisissä PX-Web -palvelimissa VALUENOTEX-tekstin pakkonäyttötoimintoa ei ole aktivoitu. Avainsanan sisältö näkyy PC-Axikseen tiedostoa haettaessa, mutta sitä ei näytetä PX-Web palveluissa eikä se ole tulossa mukaan Tilastokeskuksessa käytettävään XML/XDF -tiedostomuotoon, josta tulee px-tiedostomuodon seuraaja. CELLNOTE Lisähuomautus (alaviite) yksittäistä solua tai soluryhmää kohti. Soluviittaus annetaan muuttujan arvolla ja muuttujan nimellä. Jos arvona on *, huomautus viittaa muuttujan kaikkiin arvoihin. Muuttujaa kohden voi antaa vain yhden arvon. Arvot annetaan STUB- ja HEADING-avainsanojen mukaan järjestyksessä alkaen STUB-avainsanasta.

16 CELLNOTE("*","*","Espoo","1995")="Selitystä Espoosta"; 16 CELLNOTEX Kuten CELLNOTE, mutta näytetään automaattisesti taulukkoa avatessa, kuten NOTEX- ja VALUENOTEXavainsanojen kohdalla. Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Huomaa, että Tilastokeskuksen nykyisissä PX-Web-palvelimissa CELLNOTEX-tekstin pakkonäyttötoimintoa ei ole aktivoitu. Avainsanan sisältö näkyy PC-Axikseen tiedostoa haettaessa, mutta sitä ei näytetä PX-Web palveluissa eikä se ole tulossa mukaan Tilastokeskuksessa käytettävään XML/XDF -tiedostomuotoon, josta tulee px-tiedostomuodon seuraaja. PRESTEXT - ei suositella (TK) Metatietotyyppi: käsittelysääntö Osoittaa, että avainsanaan VALUES liittyvät tekstit tai koodit näytetään. On suositeltavaa, että tiedosto luodaan siten, että tekstit liittyvät avainsanaan VALUES ja koodit avainsanaan CODES. Tätä vastaa oletuksena oleva määritys PRESTEXT("perusjoukko")=1;. Jos käyttäjä muuttaa esitystavan vaihda tekstit koodeiksi ja tallentaa tiedoston, arvokoodit tallentuvat avainsanan VALUES jälkeen ja arvotekstit avainsanan CODES jälkeen. Tässä tapauksessa PRESTEXT kirjoitetaan muodossa PRESTEXT("perusjoukko")=0;. Tämä mahdollistaa sen, että PC-Axis tietää milloin on tarpeellista vaihtaa koodeihin jos muuttuja summataan. PRESTEXT("perusjoukko")=3;, osoittaa, että sekä koodit että tekstit näytetään taulukossa. Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Tilastokeskuksen standardin mukaan koodi on aina pakollinen ja sijoitetaan avainsanalle CODES jolloin vastaavat tekstit sijoitetaan aina avainsanalle VALUES. Kun koodit ovat aina mukana, ei tekstien ja koodien tallentamiseen väärille avainsanoille ei pitäisi olla tarvetta.

17 Dataan liittyvät avainsanat, datasolujen merkintätavat ja dynaaminen salaus DATA - pakollinen Avainsana DATA ilmaisee tiedostossa dataosan alkukohdan. DATA on aina avainsanoista viimeisenä ja tiedosto päättyy dataosan loppumerkkinä olevaan puolipisteeseen. Avainsanan jälkeen seuraavat kaikki taulukkoon kuuluvat datasolut. Solujen välisenä erottimena on välilyönti tai sarkain. Negatiiviluvun edessä on miinusmerkki. Desimaalierottimena on piste. Muita solun sisäisiä katkomerkkejä (tuhaterottimia tms.) ei saa käyttää. Useissa tapauksissa data kirjoitetaan niin, että tietueiden lukumäärä määräytyy rivimuuttujien arvojen lukumäärän mukaan. Tietueiden pituus riippuu tällöin taulupään ja rivimuuttujien arvojen lukumäärästä sekä lukujen suuruudesta. On myös mahdollista kirjoittaa kaikki datasolut yhteen rajoittamattoman pitkään tietueeseen, joka päättyy puolipisteeseen. Taulukkosolut, joissa on esimerkiksi puuttuvan tiedon merkkinä viiva (=nolla) tai pisteitä, täytyy kirjoittaa lainausmerkkeihin. Varsinaisia numeerisia soluja ei laiteta lainausmerkkeihin. (Solujen kuvaus liittyy KEYS-avainsanaan ). DATA= ; Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Vinkiksi: Datan talletusta kovin pieniin tietueisiin kannattaa välttää. Sovellukset lukevat paljon nopeammin tiedoston, jossa data on pitkillä tietueilla tai yhtenä tietueena kuin tiedoston, jossa on vain yksi tai pari solua tietuetta kohti. Pilkun ja puolipisteen käyttöä soluerottimena ei nykyään suositella, vaikka sovellukset niitä yhteensopivuussyistä tukevatkin. KEYS Ns. harvamatriisin esitysmuoto, jossa nollarivejä ei tilan säästämiseksi näytetä (ei koske puuttuvaa arvoa). Jos avainsanaa KEYS käytetään, sen täytyy esiintyä niin monta kertaa, kun rivillä on muuttujia. KEYS sisältää muuttujan nimen ja sen, luetaanko avain VALUES- tai CODES -avainsanasta. Esimerkiksi: KEYS("ikä")=VALUES; KEYS("alue")=CODES; Tässä kaikki datarivit alkavat muuttujien arvo- tai koodi-järjestyksellä sen mukaan miten muuttujat on rivillä määritelty. Samassa tiedostossa voi käyttää VALUES yhdestä muuttujasta ja CODES toisesta. Avainsanaa suositellaan käytettäväksi vain suurissa taulukoissa, joissa hyvin suuri nollapitoisuus. Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Kannattaa tilan säästämiseksi käyttää vain aineistossa, jossa esimerkiksi yli 80 % tiedoista on nollaa. Ei yleensä kannata käyttää kovin pienissä (muutaman kymmenen kilotavun) tiedostoissa. CONFIDENTIAL ei suositella (TK) Metatietotyyppi: käsittelysääntö Luottamuksellisen tiedon dynaaminen salaus. Avainsanalla määritellään datasolut, joita ei näytetä. Sääntönä esim.: 1 korvataan 0:lla ja 2 korvataan 3:lla. Salauksen toiminta edellyttää palvelumuotoa, jossa käyttäjä ei missään vaiheessa pääse käsiksi alkuperäiseen dataan. Dokumenttipohjaisessa PX-Web-palvelussa tämä merkitsee sitä, että kokonaisen taulukon lataaminen tulee olla estetty. Ilmeisesti alkuaan tarkoitettu toimimaan vain palvelussa, jossa PX-Web toimii sen kanssa yhteensopivan SQL-tietokannan käyttöliittymänä. Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Ominaisuutta ei käytetä, vaan tiedontuottaja toimittaa tietokantaan ainoastaan PC-Axis -tiedostoja, joista kaikki luottamuksellinen tieto on valmiiksi poistettu. Toimintoa ei ole tuettu/aktivoitu Tilastokeskuksen PX-Web-palvelimissa.

18 Esimerkki 3: Tiedosto, jossa on käytetty KEYS-avainsanaa ns. harvamatriisin talletukseen tilan säästämiseksi CHARSET="ANSI"; AXIS-VERSION="2000"; SUBJECT-AREA="Työssäkäynti 2000"; SUBJECT-CODE="Tyoss"; MATRIX="T01E"; TITLE="T01E Väestö muuttujina Osa-alue," "Ikä ja Pääasiallinen toiminta/ammattiasema."; CONTENTS="T01E Väestö "; UNITS="Henkilö"; STUB="Osa-alue","Ikä"; HEADING="Pääasiallinen toiminta/ammattiasema"; VALUES("Osa-alue")="049 Espoo","078 Hanko-Hangö","091 Helsinki", "092 Vantaa","106 Hyvinkää"; VALUES("Ikä")="0-6","7-14","30-34"; VALUES("Pääasiallinen toiminta/ammattiasema")="työvoima", "Työlliset","Palkansaajat"; CODES("Osa-alue")="049","078","091","092","106"; DOMAIN("Osa-alue")="OSAL_ "; DECIMALS=0; SHOWDECIMALS=0; COPYRIGHT=YES; INFOFILE="T01EMK01_2000pdf"; KEYS("Osa-alue")=CODES; KEYS("Ikä")=VALUES; DATA= "049","30-34", "078","30-34", "091","30-34", "092","30-34", "106","30-34", ; KEYS-avainsanaa käytetään ns. harvamatriisien talletuksessa. Datataulukon nollarivejä ei talleteta, sen sijaan jokaista muuta riviä vastaavien rivimuuttujien koodi- tai tekstiarvot annetaan riveittäin ennen dataa. Jokaiselle rivimuuttujalle osoitetaan muuttujan arvo lainausmerkeissä ja pilkulla erotettuna. Rivin datasolut seuraavat perässä, ilman lainausmerkkejä blankolla erotettuna. Tuleeko muuttujan teksti VALUES- tai CODES-avainsanasta osoitetaan avainsanalla KEYS, esimerkiksi KEYS ("var")=codes tai KEYS("var")=VALUES Samassa tiedostossa voi käyttää VALUES yhdestä muuttujasta ja CODES toisesta. KEYS avainsana ei ole tuettu PC-Axis99:ää vanhemmissa versioissa.

19 19 9. Pistekoodit Yhdestä kuuteen pistettä sisältävät koodit kuvaavat puuttuvaa, salattua tai muuten sellaista dataa, jota ei voida esittää. Jos datasolussa on pelkkä miinusmerkki (-) sovellukset tulkitsevat sen nollaksi ja tallettavat tiedostoa uudelleen talletettaessa nollana (0). Jälkeenpäin ei siis voi tietää oliko sisään luetussa tiedostossa ollut alkuperäinen arvo - vai 0. Pistekoodeilla täytetyt solut sovellus tallettaa edelleen pistekoodeina. Sovelluksien konfiguroinnilla on mahdollista määritellä korvaavat merkit, jotka näkyvät täytekoodien sijasta näytöllä. PC-Axiksen asetuksissa korvaava teksti määritellään pcaxisfi.txt -tiedostossa [global] datasymbol1- ja datasymbol6-kohdissa. Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Käytössä ovat seuraavat merkintätavat Tilastollisen vuosikirjan tapaan ja Tilastokeskuksen XML-määrityksissä käytettyjä sääntöjä vastaten ovat: "." vastaa xml-entiteettiä Tieto epälooginen esitettäväksi ".." vastaa xml-entiteettiä Tietoa ei ole saatu tai se on liian epävarma esitettäväksi "..." vastaa xml-entiteettiä Salassapitosäännön alainen tieto "..." vastaa xml-entiteettiä Ei yhtään. Peitekoodeja käytettäessä tulee koodien selitteet aina sisällyttää taulukon alaviitteeseen. Erityistapauksissa voidaan käyttää merkintöjä viidestä kuuteen pisteeseen, ja tällöin merkkien selitys on ehdottomasti esitettävä selkeällä tavalla taulukon alaviitteessä. Tilastokeskuksessa ei ole toistaiseksi päätetty viiden-kuuden pisteen käytöstä, eikä myöskään korvaavista teksteistä, joilla ne näytettäisiin PX-Web-palvelussa. 10. Usean määrämuuttujan esittäminen kuution samassa dimensiossa -CONTVARIABLE CONTVARIABLE Taulukon sisältöä luokitteleva muuttuja, jota käytetään näyttämään, että taulukossa on kaksi tai useampia sisältömuuttujia. Esimerkiksi sisältö Tuonti ja sisältö Vienti. Muuttujanimen pitää olla myös määritelty joko STUB- tai HEADING -avainsanan yhteydessä. Jos CONTVARIABLE -avainsanaa ei ole määritelty, avainsana esiintyy kerran. Jos CONTVARIABLE- avainsanassa on määritelty sisältömuuttujia, avainsana esiintyy yhtä monta kertaa kuin sisältömuuttujalla on arvoja Kun CONTVARIABLE on määritelty, seuraavat avainsanat indeksoidaan: BASEPERIOD, CFPRICES, CONTACT, DAYADJ, LASTUPDATED, REFPERIOD, SEASADJ, STOCKFA ja UNITS. CONTVARIABLE -avainsanan täytyy olla tiedostossa ennen ensimmäistä indeksoitavaa avainsanaa.

20 Esimerkki 4. Tiedosto, jossa on määritelty sisältömuuttujat CONTVARIABLE-avainsanassa CHARSET="ANSI"; AXIS-VERSION="2000"; LANGUAGE="sv"; CREATION-DATE=" :21"; SUBJECT-AREA="Befolkning"; SUBJECT-CODE="BE"; MATRIX="BE0101F1"; TITLE="Flyttningar muuttujina region, ålder, kön, tid ja typ"; CONTENTS="Flyttningar"; UNITS="antal"; STUB="region","ålder","kön"; HEADING="tid","typ"; CONTVARIABLE="typ"; VALUES("region")="00 Riket"; VALUES("ålder")="2"; VALUES("kön")="män","kvinnor"; VALUES("tid")="2000"; VALUES("typ")="Inflyttade","Flyttningsöverskott","in3","in4"; TIMEVAL("tid")=TLIST(A1),"2000"; CODES("region")="00"; CODES("ålder")="2"; CODES("kön")="1","2"; CODES("typ")="typ1","typ2","in3","in4"; DOUBLECOLUMN("region")=YES; DOMAIN("region")="Region1999/2003"; DOMAIN("ålder")="Ålder"; DOMAIN("kön")="Kön"; DECIMALS=0; SHOWDECIMALS=0; LAST-UPDATED("Inflyttade")=" :49"; LAST-UPDATED("Flyttningsöverskott")=" :49"; LAST-UPDATED("in3")=" :49"; LAST-UPDATED("in4")=" :49"; STOCKFA("Inflyttade")="F"; STOCKFA("Flyttningsöverskott")="F"; STOCKFA("in3")="F"; STOCKFA("in4")="F"; UNITS("Inflyttade")="antal"; UNITS("Flyttningsöverskott")="antal"; UNITS("in3")="antal"; UNITS("in4")="ton"; SOURCE="Statistiska centralbyrån (SCB)"; CONTACT("Inflyttade")="Ewa Eriksson, SCB#Tel: #Fax: #Epost: DATABASE="Sveriges Statistiska Databaser"; REFPERIOD("in3")="2000"; INFOFILE="BE0101"; NOTE="Det här är också bra att veta"; DATA= ;

PC-Axis-tiedostomuodon käsikirja versio

PC-Axis-tiedostomuodon käsikirja versio Tilastokeskus 31.8.2006 Tuotteiden ja palvelujen tuotantoprosessin kehittämisprojekti PC-Axis-tiedostomuodon käsikirja versio 2006-6 Tiedostomuodon tekninen kuvaus ja Tilastokeskuksen metatietostandardin

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

PX-Web-StatFin - Tietokantojen käyttöohje

PX-Web-StatFin - Tietokantojen käyttöohje Tilastokeskus 10.2.2011 PX-Web-StatFin - Tietokantojen käyttöohje Tietokannat-sivun palvelut Maksullinen palvelu - käyttäjätunnus ja sisään kirjautuminen Miten palvelua käytetään Lataa kokonainen PC-Axis

Lisätiedot

Hankinnan tarjousvastauksen liittymäaineistojen kuvaukset

Hankinnan tarjousvastauksen liittymäaineistojen kuvaukset 17.09.2007 Sivu 1(7) Hankinnan tarjousvastauksen liittymäaineistojen kuvaukset... 1 Tarjouspyyntöaineiston kuvaus... 1 Otsikkotiedot... 2 Otsikkotietojen tietuekuvaus... 2 Nimiketiedot... 3 Nimiketietojen

Lisätiedot

Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa

Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa Tilituki Pro ohjelman varsinainen Sepa-päivitys tehtiin versiossa 2011.2. Siirtymäkauden pankkisiirrot ja joitakin muita Sepa-muutoksia on otettu käyttöön jo aiemmin.

Lisätiedot

Tentti erilaiset kysymystyypit

Tentti erilaiset kysymystyypit Tentti erilaiset kysymystyypit Kysymystyyppien kanssa kannatta huomioida, että ne ovat yhteydessä tentin asetuksiin ja erityisesti Kysymysten toimintatapa-kohtaan, jossa määritellään arvioidaanko kysymykset

Lisätiedot

Johdatus Ohjelmointiin

Johdatus Ohjelmointiin Johdatus Ohjelmointiin Syksy 2006 Viikko 2 13.9. - 14.9. Tällä viikolla käsiteltävät asiat Peruskäsitteitä Kiintoarvot Tiedon tulostus Yksinkertaiset laskutoimitukset Muuttujat Tiedon syöttäminen Hyvin

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Suurten asiakasriskien ilmoittamiseen liittyvät konekielisen tietojenvälityksen ohjeet

Suurten asiakasriskien ilmoittamiseen liittyvät konekielisen tietojenvälityksen ohjeet 1(6) Suurten asiakasriskien ilmoittamiseen liittyvät konekielisen tietojenvälityksen ohjeet 1 Tietojen esitystapa ja tietoväline Toimitettavat tiedostot koostuvat vaihtuvanmittaisista tietueista. Tietueiden

Lisätiedot

Tentti erilaiset kysymystyypit

Tentti erilaiset kysymystyypit Tentti erilaiset kysymystyypit Monivalinta Monivalintatehtävässä opiskelija valitsee vastauksen valmiiden vastausvaihtoehtojen joukosta. Tehtävään voi olla yksi tai useampi oikea vastaus. Varmista, että

Lisätiedot

VARAINSIIRTOVEROILMOITUS (6012) Asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön

VARAINSIIRTOVEROILMOITUS (6012) Asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön VARAINSIIRTOVEROILMOITUS (6012) Asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakkeet TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Rajauksia... 2 2 VOIMASSAOLO... 3 3 TUNNUS-TIETO LUETTELO...

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6)

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO

Lisätiedot

Esimerkkiprojekti. Mallivastauksen löydät Wroxin www-sivuilta. Kenttä Tyyppi Max.pituus Rajoitukset/Kommentit

Esimerkkiprojekti. Mallivastauksen löydät Wroxin www-sivuilta. Kenttä Tyyppi Max.pituus Rajoitukset/Kommentit Liite E - Esimerkkiprojekti E Esimerkkiprojekti Olet lukenut koko kirjan. Olet sulattanut kaiken tekstin, Nyt on aika soveltaa oppimiasi uusia asioita pienen, mutta täydellisesti muotoiltuun, projektiin.

Lisätiedot

Luonnos eams-rakenteeksi

Luonnos eams-rakenteeksi JHS-XXX: eams-rakenne ja xml-skeema Luonnos eams-rakenteeksi 19.4.2013 Tässä dokumentissa kuvataan keskeiset linjaukset tulevan JHS-suosituksen määrittämäksi eamsrakenteeksi. Dokumentti ei ole JHS-suositusluonnos,

Lisätiedot

VERA TOIMINTAOHJEET. VeRan uusi siirtoformaatti. FCG Finnish Consulting Group Oy. Rev./pvm 1.03 Hyväksytty

VERA TOIMINTAOHJEET. VeRan uusi siirtoformaatti. FCG Finnish Consulting Group Oy. Rev./pvm 1.03 Hyväksytty FCG Finnish Consulting Group Oy VERA TOIMINTAOHJEET Rev./pvm 1.03 Hyväksytty 26.2.2009 Sisältö Käyttö Vastuuhenkilö VeRan uusi siirtoformaatti Automaatiourakoitsijat, jotka tekevät siirtotiedoston VeRaan.

Lisätiedot

Palvelun versio 1.0 Toimeenpanopalvelun tunnus (ks. M ) 10fea, 9c2f, 4760, 9095, f4f9295f4b19

Palvelun versio 1.0 Toimeenpanopalvelun tunnus (ks. M ) 10fea, 9c2f, 4760, 9095, f4f9295f4b19 1 5. Luokittamispalvelu 5.1. Palveluinformaatio Palvelun nimi Luokittamispalvelu Palvelun versio 1.0 Toimeenpanopalvelun tunnus (ks. M14.4.42) 10fea, 9c2f, 4760, 9095, f4f9295f4b19 5.2 Avainkäsitteet 5.2.1

Lisätiedot

Yhdistäminen. Tietolähteen luominen. Word-taulukko. Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1

Yhdistäminen. Tietolähteen luominen. Word-taulukko. Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Yhdistäminen Yhdistämistoiminnolla voidaan tehdä esimerkiksi joukkokirjeitä, osoitetarroja, kirjekuoria, jne. Siinä yhdistetään kaksi tiedostoa: Pääasiakirja Tietolähde Pääasiakirjassa

Lisätiedot

Metatiedot organisaatioiden sisällönhallinnassa

Metatiedot organisaatioiden sisällönhallinnassa Metatiedot organisaatioiden sisällönhallinnassa Airi Salminen Jyväskylän yliopisto http://www.cs.jyu.fi/~airi/ Lainsäädäntöprosessin tiedonhallinnan kehittäminen Metatiedot suomalaisen lainsäädäntöprosessin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. heinäkuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. heinäkuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. heinäkuuta 2014 (OR. en) 12141/14 ADD 1 ENV 689 STATIS 80 RECH 333 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. heinäkuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta.

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta. Sanasto Sanasto -työkalulla voi laatia sanakirjan tapaisen sanaston, jonka hakusanoja (käsitteitä ja niiden määritelmiä) voidaan selata ja opettajan niin halutessa myös kommentoida. Sekä opettaja että

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Standard Taloushallinto Verkkolaskutus Sivu 1/9

SISÄLLYSLUETTELO. Standard Taloushallinto Verkkolaskutus Sivu 1/9 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 2 Käyttöönotto... 3 Verkkolaskutuksen aktivointi... 3 Järjestelmän asetukset ja liikekumppanitiedot... 3 Yritystiedot -asetus... 3 Liitteet verkkolaskuille...7 Verkkolaskujen

Lisätiedot

Excel -sisäänlukutaulukko. Haahtela RES -järjestelmän huoltokohteiden - vienti/tuontitoimintojen käyttöohje

Excel -sisäänlukutaulukko. Haahtela RES -järjestelmän huoltokohteiden - vienti/tuontitoimintojen käyttöohje Excel -sisäänlukutaulukko Haahtela RES -järjestelmän huoltokohteiden - vienti/tuontitoimintojen käyttöohje 1. Sisäänlukupohjan hakeminen 1.1. Tyhjä sisäänlukupohja Tyhjään sisäänlukupohjaan voidaan kirjata

Lisätiedot

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma)

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Helsingin yliopisto WinOodi 1 (5) Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Opetustapahtumien hakua tarvitaan sekä opetustapahtumien käsittelyssä että raporttien tulostamisessa. Ohjeessa käsitellään

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 16.2.2010 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 16.2.2010 1 / 41 Kännykkäpalautetteen antajia kaivataan edelleen! Ilmoittaudu mukaan lähettämällä ilmainen tekstiviesti

Lisätiedot

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Salasanojen hallinta Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Restaurant Enterprise Solution Asiakirjan tarkoitus Tämä asiakirja kertoo tarvittavat säännöt kuinka hallinnoida RES salasanoja

Lisätiedot

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2013

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2013 Keskustelualue Keskustelualue soveltuu eriaikaisen viestinnän välineeksi. Keskustelualueelle voidaan lähettää viestejä toisten luettavaksi, ja sitä voidaan käyttää alueena myös ryhmätöiden tekemiseen,

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje InnoGIS- hankkeen aikana kehitetylle pilottiversiolle Dokumentti sisältää pilottiversiona toimivan kyselyn laatimiseen ja vastaamiseen liittyvän ohjeistuksen.

Lisätiedot

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Tuetut selaimet Internet Explorer 11 tai uudempi. Microsoft on päättänyt Internet Explorerin (IE) versioiden 8, 9 ja 10 tuen. Firefox 3.5 eteenpäin Opera 10.5

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL)

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) VEROHALLINTO 1.1.2016 A98/200/2016 versio 1.1. VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

Webforum. Version 16.1 uudet ominaisuudet. Päivitetty:

Webforum. Version 16.1 uudet ominaisuudet. Päivitetty: Webforum Version 16.1 uudet ominaisuudet Päivitetty: 2016-03-21 Sisältö Tietoja tästä dokumentista... 3 Yleistä... 4 Aloita sivu / Dashboard... 5 Tekstin muotoilu uutisissa... 5 Muuta... 5 Dokumentit...

Lisätiedot

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 2015 Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 1 Sisällysluettelo 1. Sivustolle rekisteröityminen... 2 2. Yrityksen lisääminen... 3 2.1. Yritystiedot...

Lisätiedot

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas Elisa Toimisto 365 Pääkäyttäjän pikaopas Päivitetty 10/2016 Tämän pikaoppaan avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 -palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita löydät osoitteesta http://www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet/

Lisätiedot

Discendum Oy

Discendum Oy 1 CV+ ansioluettelon luominen ja muokkaus CV+ - Yleistä 3 CV+ -ansioluettelon luominen 5 Tietojen muokkaaminen Perustoiminnot 7 CV+ sisältöjen otsikoiden muokkaus 8 Koulutus- ja työkokemustiedot Todistuksen

Lisätiedot

PALKAN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO

PALKAN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO VEROHALLINTO 12.9.201 Henkilöverotuksen ohjausja kehittämisyksikkö A104/200/201 versio 1.0 PALKAN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO TEKNINEN OHJE Ennakkoperintävuosi 2014 2(10) SISÄLTÖ 1 MUUTOKSET EDELLISEEN

Lisätiedot

Ohje 13.1.2016. Ohjeessa käydään läpi tilastotietokannan peruskäyttöohjeet.

Ohje 13.1.2016. Ohjeessa käydään läpi tilastotietokannan peruskäyttöohjeet. Ohje 1/8 13.1.2016 Tilastotietokannan käyttö Ohjeessa käydään läpi tilastotietokannan peruskäyttöohjeet. Luonnonvarakeskuksen PX-Web tilastotietokanta on osoitteessa: http://statdb.luke.fi/pxweb/pxweb/fi/luke/

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tampereen yliopisto / tietohallinto 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tampereen yliopisto / tietohallinto 2014 Keskustelualue Keskustelualue soveltuu eriaikaisen viestinnän välineeksi. Keskustelualueelle voidaan lähettää viestejä toisten luettavaksi, ja sitä voidaan käyttää alueena myös ryhmätöiden tekemiseen,

Lisätiedot

Ryhmät. Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto/ Tietohallinto 2014

Ryhmät. Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto/ Tietohallinto 2014 1 Ryhmät Moodlessa voi jakaa opiskelijoita pienempiin alaryhmiin, joilla toimitaan esim. keskustelualueella tai työskennellään wikissä. Ryhmätoiminto on hyödyllinen, jos kurssilla on paljon osallistujia

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Digitointi aloitetaan vuodesta 1860 alkaen. Kirjamuotoiset kirkonkirjat digitoidaan perhelehtiin asti.

Digitointi aloitetaan vuodesta 1860 alkaen. Kirjamuotoiset kirkonkirjat digitoidaan perhelehtiin asti. hankinnan nimeäminen.pdf 1. Digitoitavat kirjatyypit Kirkon yhteisen jäsentietojärjestelmän DIGI-järjestelmään tullaan digitoimaan erityyppisiä kirjoja, joiden metatietoja järjestelmään tullaan tallentamaan.

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

ALVin käyttöohjeet. 1. Tositteiden tallennus palveluun. 1.1 Kuvaus, rajaus ja tallennus puhelimella

ALVin käyttöohjeet. 1. Tositteiden tallennus palveluun. 1.1 Kuvaus, rajaus ja tallennus puhelimella ALVin käyttöohjeet Nämä käyttöohjeet sisältävät hyödyllisiä vinkkejä palvelun käyttöön. Ne kannattaa lukea ennen palvelun käyttöä. Jos kuitenkin kohtaat ongelmia, etkä löydä niihin ratkaisua näistä käyttöohjeista,

Lisätiedot

Goalkeeper Game Statistics (v12) käyttöohjeet

Goalkeeper Game Statistics (v12) käyttöohjeet 1 Goalkeeper Game Statistics (v12) käyttöohjeet Oikeudet Goalkeeper game statistics v12 ohjelman tekijänoikeudet ovat pysyvästi tekijällä (Markku Aalto, Vantaa, markku.aalto@finhockey.fi), ellei niitä

Lisätiedot

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö Office_365_loppukäyttäjän ohje 15.5.2015 Esa Väistö 2 Sisällysluettelo Kuvaus... 3 Kirjautuminen Office_365:een... 3 Valikko... 4 Oppilaan näkymä alla.... 4 Opettajan näkymä alla... 4 Outlook (Oppilailla)...

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen 1 Pankkitositteen tietojen kohdentaminen Johdanto Pankkitapahtumien (tiliotteen) tietojen linkitys kirjanpitoon (maksutapahtumien kohdistus laskuihin) voi joskus olla työlästä (jos maksutapahtuman tiedot

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje ARFM- hankkeessa jatkokehitetylle SoftGIS-työkalulle Dokumentti sisältää ohjeistuksen osallistavan suunnittelun työkalun käyttöön. Työkalu on käytettävissä

Lisätiedot

Miten edunvalvoja rekisteröidään?

Miten edunvalvoja rekisteröidään? Miten edunvalvoja rekisteröidään? Rekisteröintimenettely: konsultti- ja lakiasiaintoimistot, jotka harjoittavat edunvalvontaa EU:n toimielimissä 1. Esittely Rekisteröinti aloitetaan valitsemalla kotisivun

Lisätiedot

1 Visma L7 päivitysaineiston nouto

1 Visma L7 päivitysaineiston nouto 1 Visma L7 päivitysaineiston nouto Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka Visma L7 -järjestelmän master-ympäristö päivitetään etäpäivitysohjelman avulla. 1.1 Etäpäivitysohjelman asennus/päivitys Saat etäpäivitysohjelman

Lisätiedot

AvoHILMO 1(17) Tekninen rakennekuvaus 2.1

AvoHILMO 1(17) Tekninen rakennekuvaus 2.1 AvoHILMO 1(17) Sisältö Sisältö... 1 Tavoitteet... 1 Muutokset edelliseen ohjeeseen... 2 Periaatteet... 2 Rakenne... 3 Yksilötapahtuma... 3 Yhteisötapahtuma... 4 Rakenne-esimerkki... 4 Kentät... 6 Kenttien

Lisätiedot

OHJEITA RAPORTOINTIIN 6. Tulostavoiteasiakirjan laatiminen tulostietojärjestelmän avulla

OHJEITA RAPORTOINTIIN 6. Tulostavoiteasiakirjan laatiminen tulostietojärjestelmän avulla OHJEITA RAPORTOINTIIN 6 Tulostavoiteasiakirjan laatiminen tulostietojärjestelmän avulla Versio 1.0.2/17.6.2013 Valtiokonttori Ohje 2 (9) Sisällysluettelo 1 Tulossopimuksen laadintapohja... 3 2 Tulostavoiteasiakirjan

Lisätiedot

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3 Uutisjärjestelmä Vaatimusmäärittely Versio 1.3 Sisällys 1 Muutoshistoria... 4 2 Viitteet... 4 3 Sanasto... 4 3.1 Lyhenteet... 4 3.2 Määritelmät... 4 4 Johdanto...5 4.1 Järjestelmän yleiskuvaus... 5 4.2

Lisätiedot

Toteumatietojen tiedostolataus sisäiseen laskentaan Käsikirja

Toteumatietojen tiedostolataus sisäiseen laskentaan Käsikirja Valtiokonttori Käsikirja 1 (13) 3.1.2017 Toteumatietojen tiedostolataus sisäiseen laskentaan Käsikirja Valtiokonttori Käsikirja 2 (12) Asiakirjan muutoshistoria versio päiväys tekijä Muutoshistoria 0.1

Lisätiedot

Ylläpitoalue - Etusivu

Ylläpitoalue - Etusivu Crasmanager 5.2 Ylläpitoalue - Etusivu Sivut osiossa sisällön selaus ja perussivujen ylläpito. Tietokannat osiossa tietokantojen ylläpito. Tiedostot osiossa kuvien ja liitetiedostojen hallinta. Työkalut

Lisätiedot

Tavutusohjelman toimintapa...3. Tavutussääntöjä...3. Keinoja...3. Vihjetavu...3. Katkeamaton väli...4. Katkeamaton tavuviiva...4

Tavutusohjelman toimintapa...3. Tavutussääntöjä...3. Keinoja...3. Vihjetavu...3. Katkeamaton väli...4. Katkeamaton tavuviiva...4 1 Sisältö Tavutusohjelman toimintapa...3 Tavutussääntöjä...3 Keinoja...3 Vihjetavu...3 Katkeamaton väli...4 Katkeamaton tavuviiva...4 Pehmeä rivinvaihto...4 2 Mikään tavutusohjelma ei ole täydellinen.

Lisätiedot

Luku 8. Aluekyselyt. 8.1 Summataulukko

Luku 8. Aluekyselyt. 8.1 Summataulukko Luku 8 Aluekyselyt Aluekysely on tiettyä taulukon väliä koskeva kysely. Tyypillisiä aluekyselyitä ovat, mikä on taulukon välin lukujen summa tai pienin luku välillä. Esimerkiksi seuraavassa taulukossa

Lisätiedot

ELINKEINOYHTYMÄN OSAKASSELVITYS (35)

ELINKEINOYHTYMÄN OSAKASSELVITYS (35) ELINKEINOYHTYMÄN OSAKASSELVITYS (35) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 4 6 HUOMAUTUKSET...

Lisätiedot

Webforum. Version 16.3 uudet ominaisuudet. Päivitetty:

Webforum. Version 16.3 uudet ominaisuudet. Päivitetty: Webforum Version 16.3 uudet ominaisuudet Päivitetty: 2016-09-26 Sisältö Tietoja tästä dokumentista... 3 Yleistä... 4 Aloita-sivu... 5 Uusi kalenteri... 5 Dokumentit... 6 Tarkastus ja hyväksyminen viimeistellään

Lisätiedot

Excel 2010 ja QlikView. Mihin ja milloin pivot:ia voi käyttää

Excel 2010 ja QlikView. Mihin ja milloin pivot:ia voi käyttää Excel 2010 ja QlikView 6.11.2012 Markku Könkkölä J Y / IT -palvelut Mihin ja milloin pivot:ia voi käyttää Datan pitää olla listamuotoinen ts. otsikkorivi ja sen alla tietorivit ilman tyhjiä välejä. Jokaisella

Lisätiedot

P3fax-ohjelman sulautetut komennot

P3fax-ohjelman sulautetut komennot P3fax-ohjelman sulautetut komennot Mitä ovat sulautetut komennot? Sulautetut komennot ovat P3 printer -kirjoittimeen tulostettavaan tekstiin sisällytettyjä komentoja, joiden avulla viesti voidaan käsitellä

Lisätiedot

edocker PUBLISH! -paketinhallinnan käyttöohje 9/2015

edocker PUBLISH! -paketinhallinnan käyttöohje 9/2015 edocker PUBLISH! -paketinhallinnan käyttöohje 9/2015 Uusien EDTPLIB- ja PDF -pakettien vienti ohjatulla toiminnolla...3 Tiedoston tarkistus...3 Kohdejulkaisun valinta... 4 Numeron tiedot... 5 Yhteenveto...6

Lisätiedot

Ylläpitopalvelu. Tietuekuvaus. Tietuekuvaus 1 (8) Ylläpitopalvelu. Julkinen - Public

Ylläpitopalvelu. Tietuekuvaus. Tietuekuvaus 1 (8) Ylläpitopalvelu. Julkinen - Public Tietuekuvaus 1 (8) Tietuekuvaus Tietuekuvaus 2 (8) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Yleiset vaatimukset... 2 3 Uusien henkilöiden lisäys kohderyhmään... 2 3.1 Huollettavat tiedot (yritys => Posti)...

Lisätiedot

Opinto-oppaan tekeminen

Opinto-oppaan tekeminen 1 Opinto-oppaan tekeminen Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opinto-oppaita voidaan luoda WebOodin OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasVastuuhenkilö-oikeudet. WebOodin

Lisätiedot

T2V2 Vaaratilanneilmoitussanomakuvaus

T2V2 Vaaratilanneilmoitussanomakuvaus Versio: 0.3 Muokattu: 23.6.2008 2(10) SISÄLLYS 1 Tarkoitus...3 1.1 Rajaus...3 1.2 Dokumentaatio...3 2 Tietojen esitystavat...3 2.1 Numeerinen tieto...3 2.2 Päivämäärät ja kellonajat...3 2.3 Totuusarvot...4

Lisätiedot

Luentaohjelma M-Bus mittareille Versio 1.77 ja uudemmat

Luentaohjelma M-Bus mittareille Versio 1.77 ja uudemmat 1(8) Sisältö 1 M-Bus -luenta M-Bus Arkin avulla...2 1.0 Mikä on?...2 1.1 Asennus...2 1.2 Käyttö...2 1.3 Yleisimmät kentät ja painikkeet...4 Muita painikkeita:...7 1.4 Modeemi...7 2 M-Bus Arkin käyttö esimerkki...8

Lisätiedot

Uuden Peda.netin käyttöönotto

Uuden Peda.netin käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden Peda.netin käyttöönotto...2 Sisään- ja uloskirjautuminen...2 OmaTila...3 Peda.netin yleisrakenne...4 Työvälineet - Sivut...5 Sivun lisääminen omaan profiiliin:...5 Sivun poistaminen

Lisätiedot

Site Data Manager Käyttöohje

Site Data Manager Käyttöohje Site Data Manager Käyttöohje Sisällysluettelo Sivu Mikä on SDM 2 SDM asennus 2 Ohjelman käyttö 3 Päävalikko 4 Varmuuskopion tekeminen 5 Täydellisen palautuksen tekeminen 6 Osittaisen palautuksen tekeminen

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

Automaattitilausten hallinta

Automaattitilausten hallinta Automaattitilausten hallinta Automaattitilauksilla voidaan automatisoida kopiotilaukset tuotantolaitokselle. Työkalulla voitte määritellä kansio- sekä tiedostokohtaisia automaattitilauksia. Joka yö SokoPro

Lisätiedot

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla)

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) T A M P E R E E N Y L I O P I S T O Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) Kasvatustieteiden yksikkö Kasvatustieteiden pro gradu -tutkielma NIMI NIMINEN

Lisätiedot

Elisa Kassa - Tuotetietojen tuonti järjestelmään (Import products)

Elisa Kassa - Tuotetietojen tuonti järjestelmään (Import products) Elisa Kassa - Tuotetietojen tuonti järjestelmään (Import products) Tämän ohjeen avulla opit tuomaan tuotetietoja Elisa Kassaan käyttämällä hyväksi tiedostoa (esim. Microsoft Excel tai OpenOffice). Tuotteiden

Lisätiedot

ERITTELY OSINKOTULOISTA JA MUISTA VOITONJAON LUONTEISISTA ERISTÄ (73)

ERITTELY OSINKOTULOISTA JA MUISTA VOITONJAON LUONTEISISTA ERISTÄ (73) ERITTELY OSINKOTULOISTA JA MUISTA VOITONJAON LUONTEISISTA ERISTÄ (73) TIETUEKUVAUS 2015 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 2 5

Lisätiedot

Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin

Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin Tekniikka 11.10.2015 10:45 Olavi Koistinen, Helsingin Sanomat Yhteystietojen siirto Androidista iphoneen kuin Gmail-käyttäjätunnus.

Lisätiedot

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma)

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Helsingin yliopisto WinOodi Sivu 1/5 Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Opetustapahtumien hakua tarvitaan sekä opetustapahtumien käsittelyssä että raporttien tulostamisessa. Ohjeessa käsitellään

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 17.2.2010 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 17.2.2010 1 / 41 Sanakirja Monissa sovelluksissa on tallennettava rakenteeseen avain arvo-pareja. Myöhemmin rakenteesta

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta Metsähallitus ilmoittaa käynnissä olevista

Lisätiedot

Tilastolain muutoksen vaikutukset aineistojen tutkimuskäyttöön. Seminaari 27.2.2014

Tilastolain muutoksen vaikutukset aineistojen tutkimuskäyttöön. Seminaari 27.2.2014 Tilastolain muutoksen vaikutukset aineistojen tutkimuskäyttöön Seminaari 27.2.2014 Tilastolain tarkoitus Lain tarkoitusta laajennettiin tilastotarkoituksen lisäksi koskemaan myös tietojen tutkimuskäyttö.

Lisätiedot

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Vaatimusluettelo versio 0.17 Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Yleiset vaatimukset 1 Koodistopalvelujärjestelmä on selainkäyttöinen 2 Käyttöliittymän tulee

Lisätiedot

VUOKRATULOT, KIINTEISTÖT (7K)

VUOKRATULOT, KIINTEISTÖT (7K) VUOKRATULOT, KIINTEISTÖT (7K) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 4 6 HUOMAUTUKSET... 5 Muutoshistoria

Lisätiedot

SQL-perusteet, SELECT-, INSERT-, CREATE-lauseet

SQL-perusteet, SELECT-, INSERT-, CREATE-lauseet SQL-perusteet, SELECT-, INSERT-, CREATE-lauseet A271117, Tietokannat Teemu Saarelainen teemu.saarelainen@kyamk.fi Lähteet: Leon Atkinson: core MySQL Ari Hovi: SQL-opas TTY:n tietokantojen perusteet-kurssin

Lisätiedot

Matriisit, kertausta. Laskutoimitukset. Matriisikaavoja. Aiheet. Määritelmiä ja merkintöjä. Laskutoimitukset. Matriisikaavoja. Matriisin transpoosi

Matriisit, kertausta. Laskutoimitukset. Matriisikaavoja. Aiheet. Määritelmiä ja merkintöjä. Laskutoimitukset. Matriisikaavoja. Matriisin transpoosi Matriisit, kertausta Merkintöjä 1 Matriisi on suorakulmainen lukukaavio. Matriiseja ovat esimerkiksi: ( 2 0.4 8 0 2 1 ) ( 0, 4 ), ( ) ( 1 4 2, a 11 a 12 a 21 a 22 ) Kaavio kirjoitetaan kaarisulkujen väliin

Lisätiedot

Pauliina Munter/Suvi Junes Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2015

Pauliina Munter/Suvi Junes Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2015 Ryhmät Moodlessa voi jakaa opiskelijoita pienempiin alaryhmiin, joilla toimitaan esim. keskustelualueella tai työskennellään wikissä. Ryhmätoiminto on hyödyllinen, jos kurssilla on paljon osallistujia

Lisätiedot

PlanMan Project projektihallintaohjelmisto koulutusohjeistus

PlanMan Project projektihallintaohjelmisto koulutusohjeistus PlanMan Project projektihallintaohjelmisto koulutusohjeistus PlanMan Project ohjelmiston valmistaja 14.2.2012 Asko Saarenpää Uuden projektin tai työohjelman aloitus Näkymä-valikon kautta voi valita mitä

Lisätiedot

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Oyj 2 (11) Hallintakäyttöliittymä ohjeet 1 Yleistä Yritysten ylläpitäjät Hallinnoivat tiettyjä yrityksen palvelunumeroita Hallinnoivat

Lisätiedot

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2012

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2012 Keskustelualue Uudet ominaisuudet: - Keskustelualueen voi näyttää blogin näköisenä - Viestiin voi liittää useita liitetiedostoja. Opettaja voi määritellä liitteiden maksimimäärän per viesti keskustelualueen

Lisätiedot

1 (5) VASTUUNALAISEN KOULUTTAJAYRITYKSEN KÄYTTÖLIITTYMÄ

1 (5) VASTUUNALAISEN KOULUTTAJAYRITYKSEN KÄYTTÖLIITTYMÄ 1 (5) VASTUUNALAISEN KOULUTTAJAYRITYKSEN KÄYTTÖLIITTYMÄ Tässä palvelussa vastuunalaisesta kouluttajayrityksestä käytetään nimitystä työnantaja vaikka yrittäjä ei olekaan työsuhteessa kouluttajayrityksessä.

Lisätiedot

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl 1MRS751368-RUM Käyttäjän käsikirja 8.1. Releyksikön valitseminen Releyksiköt esitetään asemakuvassa painikkeina. 8 $VHPDNXYDMRVVDQlN\\UHOH\NVLNN Jos kohteita tarvitsee päivittää, avataan ikkuna (Kuva 8.1.-2)

Lisätiedot

Tarva MT (Maantie) pikaohje. 25.10. 2012 Harri Peltola & Mikko Virkkunen

Tarva MT (Maantie) pikaohje. 25.10. 2012 Harri Peltola & Mikko Virkkunen Tarva MT (Maantie) pikaohje 25.10. 2012 Harri Peltola & Mikko Virkkunen 2 Kirjautuminen Tarva MT -ohjelmaan kirjaudutaan linkistä: http://tarvamt.myapp.info/tarvadb/tarva/tarva.html henkilökohtaisella

Lisätiedot

SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE

SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE 1 SUOMEN EKONOMIEN CRM-KÄYTTÖOHJE YHDISTYKSILLE (ohjeen sisältämät jäsenet ovat testidataa, eivätkä perustu aitoihin jäsenyyksiin) Tervetuloa käyttämään Suomen

Lisätiedot

KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) Käyttöohje rekisterinpidon yhteyshenkilölle 3.5.2016

KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) Käyttöohje rekisterinpidon yhteyshenkilölle 3.5.2016 KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) MML Käyttövaltuushallintaan mennään osoitteen https://vatu.idmservice.nls.fi kautta. Valitse tunnistautumismenetelmä, joka sinulla on käytössäsi. KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA

Lisätiedot

Julian graafinen annotointityökalu ja erityisontologioiden editori. Jaason Haapakoski P Kansanterveyslaitos , 28.3.

Julian graafinen annotointityökalu ja erityisontologioiden editori. Jaason Haapakoski P Kansanterveyslaitos , 28.3. Julian graafinen annotointityökalu ja erityisontologioiden editori Jaason Haapakoski P. 040 7612 811 Kansanterveyslaitos 28.2.2006, 28.3.2006 Perusnäkymä Ohjelmalle on konfiguroitavissa useita eri käsitteistöjä

Lisätiedot

XML kielioppi. Elementtien ja attribuuttien määrittely. Ctl230: Luentokalvot Miro Lehtonen

XML kielioppi. Elementtien ja attribuuttien määrittely. Ctl230: Luentokalvot Miro Lehtonen XML kielioppi Elementtien ja attribuuttien määrittely Ctl230: Luentokalvot 11.10.2004 Miro Lehtonen Dokumenttien mallinnus Säännöt dokumenttityypeille 3Mahdollisten dokumenttirakenteiden määrittely Samassa

Lisätiedot

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen yrjo.maattanen@phnet.fi helpottamiseksi puh. 050 413 0820 4.11.2009 1. Yleistä SuLVInet on SuLVI:n aloitteesta avattu sivusto LVI-alan kehittäjäfoorumiksi.

Lisätiedot

[Jnix näyttökoe. o ei ole sallittua käyttää mitään verkkolevyjakoa tai mitään siihen rinnastettavaa järjestelmdä.

[Jnix näyttökoe. o ei ole sallittua käyttää mitään verkkolevyjakoa tai mitään siihen rinnastettavaa järjestelmdä. v1 081213 DTEK 1043 Opiskelun ja työelämän tietotekniikka [Jnix näyttökoe Tärkeää Naytt«ikokee(ssa/n) o saa hakea ohjeita Internetistä. o ei saa käyttää kurssimateriaaleja. o ei saa käyttää kirjallisia

Lisätiedot

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 VEROHALLINTO 15.02.2017 1.0 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA... 2 4 TIETOJEN

Lisätiedot