PC-Axis-tiedostomuoto versio 1.0

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PC-Axis-tiedostomuoto versio 1.0"

Transkriptio

1 PC-Axis-tiedostomuoto versio 1.0 Tilastokeskus Alkusanat Käytetystä terminologiasta Soveltamisohje Tilastokeskuksessa, eli ohjeita lukijalle Esimerkki 1.A. Tiedosto, jossa on käytetty vain pakollisia avainsanoja Esimerkki 1.B. Tiedosto, jossa on käytetty kaikkia Tilastokeskuksen tietokannoissa vaadittavia avainsanoja Avainsanojen järjestyksestä Esimerkki 2: Tiedosto, jossa on sekä pakollisia että valinnaisia avainsanoja Avainsanat ja niiden soveltamisohjeet Aina tiedoston alussa esiintyvät avainsanat Aihealueeseen ja taulukon otsikkoon liittyvät avainsanat Taulukon oletusnäkymään ja taulukointiin (pivot) liittyvät avainsanat Luokitusten käsittelyyn, karttapohjiin ja summaukseen liittyvät avainsanat Desimaaleja, esitystarkkuutta ja mittayksiköitä määrittävät avainsanat Päivämäärät, taulukkoseloste, Copyright, yhteystiedot, alaviitteet ym Dataan liittyvät avainsanat, datasolujen merkintätavat ja dynaaminen salaus Esimerkki 3: Tiedosto, jossa on käytetty KEYS-avainsanaa ns. harvamatriisin talletukseen tilan säästämiseksi Pistekoodit Usean määrämuuttujan esittäminen kuution samassa dimensiossa -CONTVARIABLE Esimerkki 4. Tiedosto, jossa on määritelty sisältömuuttujat CONTVARIABLE-avainsanassa Aikamuuttujan määrittely TIMEVAL-avainsanalla Talousaikasarjoihin liittyvät avainsanat Matriisitunnisteeseen perustuvien tiedostonimien käyttö Tilastokeskuksessa Tyypilliset ongelmatilanteet ja usein kysytyt kysymykset Liitteet...24 Liite 1: Yhteenvetotaulukko avainsanoista Liite 2: Esimerkki ryhmittelytiedostosta... 26

2 2 1. Alkusanat PC-Axis-tiedosto on moniulotteisen tilastotaulukon (kuution) tallennusformaatti. Tiedostomuodon tarkennin on.px (esim. taulukko.px). Tiedosto on rakenteinen dokumentti, jonka sisällön osioiden alkumerkkeinä käytetään ns. avainsanoja. Tiedosto muodostuu kahdesta päälohkosta metadatasta ja datasta. Osa metadatan määrittelyssä käytettävistä avainsanoista on pakollisia ja osa valinnaisia. Tiedosto on käyttökelpoinen sovelluksissa (PC-Axis, PX-Web, PX-Map ja PX-Edit) kun kaikki metatiedon pakolliset avainsanat sisältöineen sekä data ovat mukana. PX-Editillä voidaan avata myös sisällöltään lievästi vajaita tai virheellisiä tiedostoja. PX-Editiä voidaan käyttää tiedostojen rakenteen validointiin ja tyypillisten rakennevirheiden automaattiseen korjaamiseen sekä talletusmuodon optimointiin. 2. Käytetystä terminologiasta PC-Axiksessa käytetään seuraavia termejä: Muuttuja (Variable) - tietokuution särmä (~ luokitus) (joko STUB- tai HEADING-avainsanalla) - CONTVARIABLE-avainsanaa käytettäessä yksi PC-Axiksen muuttuja voi koostua useasta sisältömuuttujasta Arvo (Value) - yksittäinen muuttujan arvo (~ luokka) - sekä teksteinä (VALUES-avainsanalla) että koodeina (voivat puuttua) Data - varsinainen numeerinen havainto - desimaalierottimena piste, negatiivisen luvun edessä on miinusmerkki, ei tuhaterottimia - luvut erotetaan toisistaan yhdellä välilyönnillä, myös datarivien lopussa ennen rivinvaihtoa tulee olla välilyönti - puuttuvan tms. piilotiedon esityksessä pistekoodit: "." - "..." - datassa merkintä "-" muuntuu talletettaessa nollaksi 3. Soveltamisohje Tilastokeskuksessa, eli ohjeita lukijalle Metatietolaadun ja tilastojen käytettävyyden parantamiseksi tähän dokumenttiin on kunkin avainsanan kohdalle kirjattu soveltamisohjeeksi Tilastokeskuksessa määritelty talon sisäinen standardi. Se on useissa kohdin vaativampi ja laajempi kuin pakollinen metatietomäärä, jonka pelkkä tiedoston tekninen toimivuus vaatisi. Tässä dokumentissa jokaista avainsanaa käsitellään omassa kappaleessaan, jonka otsikossa teknisen toimivuuden kannalta pakolliset avainsanat on merkitty tekstillä pakollinen ja Tilastokeskuksessa pakolliset tekstillä pakollinen (TK). Joitakin avainsanoja suositellaan käytettäväksi, ja tällöin niiden kohdalle on merkitty suositeltava (TK). Avainsanat, joiden kohdalle on merkitty erikoistapauksissa (TK) voivat olla tärkeitä tai hyödyllisiä vain tietyissä palvelumuodoissa. Niiden käyttötavasta tulee keskustella myös palveluja ja palvelimia ylläpitävän tietopalvelun ja tietotekniikkapalvelun kanssa. Avainsanat on käsitelty ryhmitellen ne lukuihin käyttötarkoituksen tai vaikutusalueensa mukaan. Lukujen järjestys on ylimalkaisesti sama, jossa avainsanat tyypillisesti tiedostossa esiintyvät.

3 3 Avainsana MATRIX on keskeinen avainsana sekä yleensäkin tiedonhallinnan ja erityisesti PX-Webtietokantojen rakenteen suunnittelussa. Siihen liittyen omaksi luvukseen (luku 14) on kirjattu sääntö siitä miten Tilastokeskuksen PX-Web -palveluissa käytettävät uniikit tiedostonimet tulee muodostaa matriisitunnuksista johtamalla. Talousaikasarjoille spesifit avainsanat on koottu omaan lukuunsa (luku 13), koska niillä ei ole haluttu tarpeettomasti kuormittaa niitä lukijoita, joiden työssä ne eivät ole keskeisiä. Aikasarja-avainsanoille ei myöskään ole erikseen laadittu soveltamisohjetta. Ne ovat suurelta osin sovelluksia ohjaavia käsittelysääntöjä, joita voidaan käyttää hyväksi erityisesti silloin kun px-tiedostomuoto on erilaisten siirtomuotojen kuten GESMES ja Aremos yhteisenä lähteenä, ja PC-Axis -sovellusta käytetään siirtomuotojen tuottamiseen. Keskeiset tiedot kaikista avainsanoista on koottu tiivistelmänä taulukkoon(liite 1), jonka PC-Axis-sarakkeelta näkyvät teknisen toimivuuden kannalta pakolliset määritykset ja TK:n standardi -sarakkeelta metatiedon laatuvaatimus, joka kaikissa Tilastokeskuksen tietokantapalveluissa tulee täyttää. 4. Esimerkki 1.A. Tiedosto, jossa on käytetty vain pakollisia avainsanoja Teknisesti toimivan tilastokuution aikaansaamiseen tarvitaan vain 13 pakollista avainsanaa. Tällainen pxtiedosto on sovelluksissa teknisesti toimiva, mutta käyttäjän kannalta metatiedoiltaan varsin köyhä. Se kelpaa kuitenkin hyvin aihioksi, jota esimerkiksi PX-Editin avulla täydennetään tarvittavilla metatiedoilla. CHARSET="ANSI"; AXIS-VERSION="2000"; SUBJECT-AREA="Väestö"; SUBJECT-CODE="02A"; MATRIX="henn1234"; TITLE="Väestö muuttujina Sukupuoli, Kunta ja Siviilisääty"; CONTENTS="Väestö "; UNITS="Henkilöä"; STUB="Sukupuoli","Kunta"; HEADING="Siviilisääty"; VALUES("Sukupuoli")="Yhteensä","Miehet","Naiset"; VALUES("Kunta")="Espoo","Helsinki","Vantaa"; VALUES("Siviilisääty")="Yhteensä","Naimaton","Naimisissa"; DECIMALS=0; DATA= ;

4 5. Esimerkki 1.B. Tiedosto, jossa on käytetty kaikkia Tilastokeskuksen tietokannoissa vaadittavia avainsanoja Taulukko, jossa on kaikki Tilastokeskuksen tietokannoissa pakolliset avainsanat sekä suositeltavia avainsanoja kuten NOTE. Tällainen tiedosto sisältää jo enemmän informaatiota ihmisen luettavaksi ja se on myös paremmin koneellisesti jatkokäsittelykelpoinen kun esimerkiksi kaikissa luokituksissa ovat luokituskoodit mukana. CHARSET="ANSI"; AXIS-VERSION="2000"; LANGUAGE="fi"; CREATION-DATE=" :00"; SUBJECT-AREA="Väestö"; SUBJECT-CODE="02A"; MATRIX="henn1234"; DESCRIPTION="Väestö sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan kunnittain vuonna 2003"; TITLE="Väestö muuttujina Sukupuoli, Kunta ja Siviilisääty"; CONTENTS="Väestö "; UNITS="Henkilöä"; STUB="Sukupuoli","Kunta"; HEADING="Siviilisääty"; VALUES("Sukupuoli")="Yhteensä","Miehet","Naiset"; VALUES("Kunta")="Espoo","Helsinki","Vantaa"; VALUES("Siviilisääty")="Yhteensä","Naimaton","Naimisissa"; CODES("Sukupuoli")="0","1","2"; CODES("Kunta")="049","091","092"; CODES("Siviilisääty")="0","1","2"; DECIMALS=0; SHOWDECIMALS=0; LAST-UPDATED=" :00"; SOURCE="Tilastokeskus"; CONTACT="Tilastokeskus#Väestötilastot#Esko Esimerkinlaatija#puh. (09) # vaesto." COPYRIGHT=YES; INFOFILE="henn1234"; NOTE="Vuodesta 2002 lähtien on siviilisäätytietoihin lisätty rekisteröidyt parisuhteet..."; DATA= ; 4

5 5 6. Avainsanojen järjestyksestä Avainsanojen on oltava niiden keskinäisen riippuvuuden vuoksi tietyssä järjestyksessä. Tiedoston viimeinen avainsana on aina DATA. Esimerkki hyvästä avainsanajärjestyksestä CHARSET, AXIS-VERSION, LANGUAGE, CREATION-DATE, SUBJECT-AREA, SUBJECT-CODE, MATRIX, DESCRIPTION, TITLE, CONTENTS, AGGREGALLOWED, AUTOPEN, DESCRIPTIONDEFAULT, UNITS (taulukkokohtainen), STUB, HEADING, CONTVARIABLE, VALUES, TIMEVAL, CODES, DOUBLECOLUMN, PRESTEXT, DOMAIN, MAP, PARTITIONED, ELIMINATION, PRECISION, DECIMALS, SHOWDECIMALS, LAST-UPDATED, STOCKFA, CFPRICES, DAYADJ, SEASADJ, UNITS (muuttujakohtainen), SOURCE, CONTACT, COPYRIGHT, DATABASE, REFPERIOD, BASEPERIOD, INFOFILE, NOTEX, NOTE, NOTEX (muuttujakohtainen), NOTE (muuttujakohtainen), VALUENOTEX, VALUENOTE, CELLNOTEX, CELLNOTE, KEYS, DATA 7. Esimerkki 2: Tiedosto, jossa on sekä pakollisia että valinnaisia avainsanoja Seuraavassa esimerkissä tiedostoon on liitetty summaussääntöjä sekä valmiiksi laskettujen summien käsittelysääntöjä (ELIMINATION ). - Jos käyttäjä ei valitse sukupuolimuuttujasta mitään, sovellus laskee sukupuolten summan ja näyttää sen. - Jos käyttäjä ei valitse aluemuuttujasta mitään, sovellus näyttää valmiiksi lasketun koko maan summan. Tiedostoon on kytketty ulkoinen luokitustiedosto (DOMAIN) muuttujalle alue. Muuttujan luokkien välisummausta sovelluksissa ohjataan siis tiedoston kanssa samassa hakemistossa olevalla ryhmittelytiedostolla (=luokituksen summaussäännöllä). Esim. alue1992.agg Tiedostossa on myös kiinteä otsikko (DESCRIPTION) sekä sen aktivoiva asetus DESCRIPTIONDEFAULT=YES, jolloin sovellukset näyttävät aina tämän kiinteän otsikon eikä poimintarajausten tuloksena muuttuvaa otsikkoa TITLE. Taulukossa on myös esimerkki muuttujakohtaisesta alaviitteestä (siviilisäätymääritelmän selitys) ja tietokohtaisesta alaviitteestä, joka tässä tapauksessa kohdistuu kaikkiin alueen ESPOO tietoihin. CHARSET="ANSI"; AXIS-VERSION="2000"; LANGUAGE= fi ; CREATION-DATE=" :00"; SUBJECT-AREA="Väestö"; SUBJECT-CODE="02A"; MATRIX="hevv1234"; DESCRIPTION="Väestöaikasarja siviilisäädyn, sukupuolen ja alueen mukaan"; TITLE="Väestö siviilisäädyn, sukupuolen, alueen ja ajan mukaan"; CONTENTS="Väestö"; DESCRIPTIONDEFAULT=YES; UNITS="henkilöiden lukumäärä"; STUB="siviilisääty","sukupuoli"; HEADING="alue","aika"; VALUES("siviilisääty")="naimisissa","naimaton","eronnut","leski"; VALUES("sukupuoli")="mies","nainen"; VALUES("alue")="Koko maa","helsinki","espoo"; VALUES("aika")="1990","1991","1992"; TIMEVAL("aika")=TLIST(A1),"1990","1991","1992"; CODES("siviilisääty")="1","2","3","4";

6 6 CODES("sukupuoli")="1","2"; CODES("alue")="000","091","049"; DOMAIN("alue")="alue1992"; ELIMINATION("alue")="Koko maa"; DECIMALS=0; LAST-UPDATED=" :45"; STOCKFA="S"; DAYADJ=NO; SEASADJ=NO; SOURCE="Tilastokeskus"; CONTACT="Tilastokeskus#PC-Axis-koulutus#fax #s-posti COPYRIGHT=YES; DATABASE="TKDB"; REFPERIOD="Viiteajankohta on 31. joulukuuta joka vuosi"; INFOFILE="hevv1234"; NOTE("siviilisääty")="Siviilisääty on riippuvainen väestölaskennan rekistereistä. Naimisissa olevat " "yhdessä asuvat merkitään naimisissa oleviksi. Muut yhdessä asuvat kuuluvat naimattomiin"; VALUENOTE("alue","Espoo")="Tähän selitystä Espoon datasta#ja selitys jaetaan näytössä " "usealle riville.#tästä alkaakin jo kolmas selitysrivi"; DATA= dataa ei ole listattu tähän 8. Avainsanat ja niiden soveltamisohjeet Avainsana ja sen perässä oleva yhtäsuuruusmerkki on oman sisältöosionsa alkumerkintä, joka sijoittuu aina uuden rivin alkuun. Avainsanaan kuuluva sisältö kirjoitetaan samalle riville heti avainsanan perään tai alkamaan välittömästi avainsanaa seuraavan rivin alusta. Avainsanan sisältönä oleva teksti on aina lainausmerkeissä ( teksti ;). Loppuvälilyönnit tekstissä eivät ole sallittuja vaan tekstin päättävää lainausmerkkiä edeltävän merkin on aina oltava muu kuin blankkomerkki. Avainsanalla alkavan osion loppumerkkinä on aina puolipiste. Loppumerkkinä olevan puolipisteen ja sitä seuraavan rivinvaihdon välissä ei saa olla välilyöntiä Aina tiedoston alussa esiintyvät avainsanat CHARSET - pakollinen Metatietotyyppi: dokumentin metatieto Avainsana CHARSET osoittaa millä merkistöllä tiedosto on talletettu. CHARSET= ANSI osoittaa, että tiedosto on Windows-muodossa. Jos määrittely puuttuu, tai se on muodossa CHARSET= OEM, PC-Axis versio 2000 tai sitä uudempi olettaa tiedoston olevan DOS -muodossa, ja kääntää tekstin automaattisesti Windows-muotoon. Avainsanan on aina oltava tiedoston alussa ennen kuin tiedostossa voi esiintyä muita merkkejä kuin A-Z ja 0-9. Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Tekstin tallennusmuoto on aina CHARSET= ANSI ;. Avainsana on aina tiedoston alussa. PX-Web ei tee automaattista OEM --> ANSI -muunnosta, joten se edellyttää aina ANSI -merkistön käyttöä. DOS-aikakaudella tuotetut PC-Axis-tiedostot tulee ennen nykyisiin palveluihin vientiä konvertoida, tarkistaa ja täydentää käyttäen PX-Editiä. AXIS-VERSION - pakollinen Metatietotyyppi: dokumentin metatieto PC-Axis-versionumero, jolla kerrotaan sovelluksille tiedoston yhteensopivuustaso. Tietueen enimmäispituus 80 merkkiä. Esimerkiksi asetus: AXIS-VERSION="2000" kertoo, että tiedosto on yhteensopiva version 2000 tai sitä uudempien kanssa.

7 7 Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Elämme Windows-aikakautta. Kaikissa nykyisin tuotettavissa taulukoissa: AXIS-VERSION= 2000 (kuten myös. CHARSET= ANSI ). Sovellukset PX-Webiä lukuun ottamatta osaavat lukea myös vanhempien versioiden tiedostoja. Vanhemmat vaikkapa DOS-aikakaudella tuotetut PC-Axistiedostot tulee ennen nykyisiin palveluihin vientiä aina konvertoida, tarkistaa ja täydentää esimerkiksi käyttäen PX-Editiä. LANGUAGE pakollinen (TK) Metatietotyyppi: dokumentin metatieto Kieliasetus, jonka arvo on standardin mukainen kaksimerkkinen kielikoodi. Esimerkiksi LANGUAGE= fi tai LANGUAGE= en. Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Vuoden 2005 aikana sovelluksista alkaa tulla käyttöön monikielisiä pxtiedostoja tukevat versiot. Nykyiset yksikieliset tiedostot tulee tähän varautumiseksi varustaa dokumenttitason kielikoodilla. Tällä varmistetaan myös tulevaisuudessa kieliversioiden hallittu siirrettävyys molempiin suuntiin px-muodon ja XML-muodon välillä. Ks. myös avainsanan MATRIX kohta sekä luku 14, joissa on kuvattu periaate tiedostojen nimeämisestä kielikoodin mukaan niin, että yksikieliset px-tiedostot voidaan hallinnoida myös tiedostonimien tasolla. AUTOPEN erikoistapauksissa (TK) Metatietotyyppi: käsittelysääntö PX-Web -palvelussa AUTOPEN=YES -asetuksella taulukko avautuu aina kokonaisuudessaan, eikä taulukon rajausikkunaa näytetä. Käyttökelpoinen ominaisuus esimerkiksi taulukoissa, joiden tulkinta edellyttää sitä että käyttäjälle näytetään aina koko taulukko. Käytetään myös silloin kun halutaan nopeuttaa pienten taulukoiden katselua jossakin PX-Webillä toteutetussa erityispalvelussa. Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Käytetään vain pienissä taulukoissa, joiden halutaan avautuvan PX- Webissä kokonaisina ilman käyttäjän poimintarajausta. Sopii pienille analyyttisille taulukoille, joissa esimerkiksi halutaan aina näyttää sekä alkuperäiset luvut että niistä lasketut muutokset samanaikaisesti. Ihanteellinen taulukko pika-avattavaksi on paperille tulostettuna enintään kolmen liuskan mittainen. Automaattiavausta ei saa käyttää taulukoille, jotka ovat kokonaisina liian isoja web-selaimessa luettaviksi. CODEPAGE Metatietotyyppi: käsittelysääntö Tulee käyttöön myöhemmin kun uusi Excel-muunnosversio on valmis. Oletus on ISO Maximipituus 20 merkkiä. Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Otetaan käyttöön ja ohjeistetaan jos on tarpeen sitten kun sovelluksiin tulee uusi versio Excel -exportista Aihealueeseen ja taulukon otsikkoon liittyvät avainsanat SUBJECT-CODE - pakollinen Aihealuekoodi, enimmäispituus 5 merkkiä. Voidaan käyttää tiedostojen lajitteluun kuten tietokantapalvelujen käytön tilastointiin aihealueittain. Tilastollinen metatieto, jota voidaan käyttää myös päivitysprosessien ohjausinformaationa. On esimerkiksi mahdollista tehdä automatisoituja prosesseja, jotka aihealuekoodin perusteella ohjaavat tiedostoja oikeisiin aihehakemistoihin PX-Web -palvelimessa tai taulukkoarkistossa. SUBJECT-CODE="05"; Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Käytetään Suomen virallisen tilaston (SVT) aihealueluokitusta. PX- Editissä on valintalista, josta virallinen aiheluokitus voidaan kätevästi liittää avainsanaan.

8 8 SUBJECT-AREA - pakollinen Aihealueen nimi, jonka enimmäispituus on 100 merkkiä. SUBJECT-AREA="Koulutus ja tutkinnot"; Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Aihealueiden nimeämisessä tulee ottaa huomioon, että käyttämällä vain Suomen virallisen tilaston (SVT) aihealueluokituksen mukaisia aihealueita, tiedostot voidaan järjestää esimerkiksi arkistoinnissa automaattisesti aihealueen mukaan. Samoin on mahdollista rakentaa jakelupalvelimia, joiden hakemistorakenne johdetaan suoraan aihealuenimistä ja tiedostot ohjataan automaattisesti aihenimensä mukaisiin oikeisiin jakeluhakemistoihin. PX-Editissä on valintalista, josta virallinen aiheluokitus voidaan kätevästi liittää avainsanaan. StatFinissä ja muissa yleistietokannoissa noudatetaan mahdollisimman puhtaasti yleistä (SVT) aihealueluokitusta. Yleistietokannoissa kunkin taulukon tulee sisältää pääsääntöisesti vain yhden aihealueen tietoja. Jos yleistietokannan taulukko sisältää yksittäisiä vertailutietoja toiselta aihealueelta, se luokitellaan pääaihealueensa mukaan ja sijoittuu PX-Web palvelussa pääasiallisen sisältönsä mukaiseen aihehakemistoon. Eräissä erikoistapauksissa varsinkin aliaihealueiden tasolla poikkeamia yleisestä aihealueluokituksesta voidaan sallia. Käytännön syistä mm. indikaattoripalveluissa ja niitä vastaavissa koostepalveluissa voidaan joutua rakentamaan aihehakemistot enemmän palvelun sisällön ja sen käyttäjien näkökulman ehdoilla kuin suoraan yleisestä aiheluokituksesta johtaen. SUBJECT-PATH ja PX-SERVER Tilastokeskuksen sisäiseen prosessinohjauskäyttöön tarkoitettuja avainsanoja, joita ei tueta Tilastokeskuksen ulkopuolisissa sovelluksissa. Tilastokeskuksessa on meneillään suunnittelutyö, jonka tarkoituksena on laajentaa tiedostomuotoa kahdella uudella talokohtaisella avainsanalla, joilla määritettään kohdetietokantapalvelin ja suhteellinen aihehakemisto-osoite palvelimella olevassa tietokannassa. Avainsanoihin perustuen jokaisessa px-tiedostossa itsessään voi siis kulkea mukana informaatio siitä mihin palvelimeen ja mihin aiheen ja aliaiheen mukaiseen hakemistoon se on prosessissa matkalla. Arkistoidussa tiedostossa avainsanat sisältäisivät dokumentaation siitä minkä palvelun osa ko. tiedosto on aikanaan ollut. Avainsanojen käyttöönotosta ei ole vielä päätetty. MATRIX - pakollinen Taulukon tunnus, jonka enimmäispituus on 8 merkkiä. Tietoa käytetään taulukon yksiselitteisessä identifioinnissa. Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Matriisin tunnus koostuu sisällöstä vastaavan tuotantoyksikön kaksikirjaimisesta lyhenteestä ja sitä seuraavasta uniikista matriisinumerosta: joka sisältää uniikin koodin ko. yksikön sisällä. Jos tuottava yksikkö haluaa tietokantojen käytön seurantaa vastuualueittain tai muissa pienemmissä kokonaisuuksissa, kannattaa kolmas merkki tai merkit 3-4 varata vastuualueen tunnukselle tms. alaryhmitykselle. Vastuu uniikkien matriisitunnisteiden antamisesta on tuotantoyksiköillä. Matriisin tunnusta käytetään tiedostonimen kiinteänä osana Tilastokeskuksen PX-Web -palvelimissa ja px-tiedostojen arkistoinnissa. Tästä johtuen matriisin tunnus ei saa sisältää suuraakkosia, välilyöntejä, ääkkösiä eikä erikoismerkkejä. Tiedostonimien muodostamista matriisitunnuksien perustella on kuvattu tarkemmin luvussa 14. DATABASE - suositeltava(tk) Metatietotyyppi: dokumentin metatieto Lähdetietokannan nimi. Käytetään ilmaisemaan tuotantotietokantaa, josta taulukko on px-tiedostoksi tulostettu. Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Suositus on, että avainsana sisältää tuotantotietokannan nimen tai muun tietolähteen. Tiedoista pitää käydä ilmi mistä tietokannasta/tiedostosta ja mistä sen versiosta px-tiedosto on tulostettu.

9 CONTENTS - pakollinen Taulukon perusotsikko, jota sovellus käyttää otsikon alkuosana dynaamisesti luotavissa otsikoissa. Dynaamisesti muodostettava otsikko (TITLE) rakentuu perusotsikosta (CONTENTS) ja poimintarajauksen mukaan valituista muuttujanimistä. Enimmäispituus 256 merkkiä. CONTENTS="Koululaitoksen oppilaat v.2003"; 9 Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Taulukon perusotsikko, joka rajaa sisällön tarkemmin kuin SUBJECT- AREA. Älä sisällytä muuttujanimiä CONTENTS-avainsanalle jotta ne eivät tule kahdesti avainsanalle TITLE. TITLE - pakollinen Taulukon muuttuva otsikko, joka muodostuu CONTENTS-avainsanan tekstistä (perusotsikosta) ja taulukkoon valittujen muuttujien nimistä. TITLE ei ole pakollinen, jos taulukko sisältää DESCRIPTION -avainsanan ja sen sisältönä kiinteän otsikon sekä asetuksen DESCRIPTIONDEFAULT=YES jolloin DESCRIPTION -teksti näytetään TITLE:n sijasta. Tekstirivin enimmäispituus on 98 merkkiä. TITLE="Koululaitoksen oppilaat v.2003 muuttujina kunta, vuosi," "koulutusluokitus, sukupuoli ja tarkastelukohde."; Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Suositellaan räätälöidyn kiinteän otsikon käyttöä (ks. avainsana DESCRIPTION) DESCRIPTION - pakollinen (TK) Taulukon kiinteä otsikko. DESCRIPTION ei muutu poimintarajausten mukaan kuten TITLE, vaan periytyy sellaisenaan myös alkuperäisestä taulukosta rajattuun taulukkoon. Teksti ei näy sovelluksessa näytöllä ellei sitä aseteta näkyväksi DESCRIPTIONDEFAULT=YES -asetuksella. Antaa tiedontuottajalle mahdollisuuden luoda pysyvä ja mahdollisimman hyvin käyttötarkoituksiin räätälöity otsikko. DESCRIPTION="Koululaitoksen oppilaat v.2003"; Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: DESCRIPTION on suositeltava tapa asettaa taulukon otsikko PX-Webpalvelussa, jossa esimerkiksi taulukon koosteluonteen tai indikaattoriluonteen vuoksi tarvitaan räätälöity otsikko. Jos px-tiedostojen tuottaminen perustuu PC-Axis- metatietomääritysten kanssa yhteensopivaan SQLtuotantotietokantaan tai PX-Web toimii SQL-tietokannan käyttöliittymänä, on luontevaa käyttää yhden aihealueen tietoja sisältävissä taulukoissa dynaamisesti muodostettuja otsikoita, joiden muodostus on kuvattu avainsanoja CONTENTS ja TITLE käsittelevissä kohdissa. DESCRIPTIONDEFAULT erikoistapauksissa (TK) Metatietotyyppi: dokumentin metatieto Asetus, jolla taulukon kiinteä otsikko aktivoidaan käyttöön sovelluksissa. Kun DESCRIPTIONDEFAULT=YES, sovellus näyttää avainsanassa DESCRIPTION asetetun kiinteän otsikon. Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Suositellaan käytettäväksi kiinteää otsikkoa ja sen asettamista aktiiviseksi silloin kun dynaaminen otsikko (TITLE) ei ole luonteva. Aina kannattaa myös muistaa, että sovelluksen luoma otsikko (TITLE) on vain harvoin suomenkielisenä kieliopillisesti kovin kaunis, koska siinä ohjelma vain lisää useinkin varsin lakonisia ja teknisiä muuttujanimiä perusotsikon (CONTENTS) perään Taulukon oletusnäkymään ja taulukointiin (pivot) liittyvät avainsanat STUB ja HEADING - pakollinen Metatietotyyppi: käsittelysääntö Näillä avainsanoilla määritellään taulukkonäkymä. Avainsanoja seuraa muuttujien luettelo siten, että hierarkkiseen taulukkopäähän ensimmäisenä oleva tulee ensimmäiseksi hierarkiatasoksi (katkomuuttujaksi) jne. Muuttujat merkitään lainausmerkkeihin ja erotetaan toisistaan pilkulla. Jokaisen yksittäisen muuttujanimen enimmäispituus on 75 merkkiä, ja muuttujanimien tiedoston sisällä on oltava uniikkeja. Jos muuttujalista jaetaan usealle riville, rivinvaihto tehdään muuttujia erottavan pilkun jälkeen. Huomaa, että STUB ja

10 10 HEADING määräävät myös datan järjestyksen. Taulukon transponointi ei onnistu pelkästään näitä avainsanoja muuttamalla, vaan myös datan on noudatettava vastaavaa järjestystä. Seuraavassa esimerkissä kunnat ovat riveillä, vuosi on sarakkeiden ensimmäinen hierarkiataso (ensimmäinen sarakekatko), koulutusluokitus sarakkeen toinen hierarkiataso (toinen sarakekatko) jne. STUB="kunta"; HEADING="vuosi","koulutusluokitus","sukupuoli","tarkastelukohde"; Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Silloin kun taulukko kuuluu johonkin palvelukokonaisuuteen, jossa on paljon samoja luokituksia käyttäviä sisältöjä, tulee pyrkiä asettamaan oletusnäkymä niin, että luokitukset ovat kaikkien taulukoiden oletusnäkymissä samassa järjestyksessä. Yhtenäinen oletusnäkymä heijastuu PX-Webpalvelussa johdonmukaisena poimintarajauksen käyttöliittymänä. Eri käyttäjien tarpeet vaihtelevat yleensä paljon ja taulukon helppo pivotointi antaa käyttäjälle vapauden valita paras näkymä, mutta joissakin suppean sisällön tai erityisryhmille suunnatun palvelun tapauksissa oletusnäkymä voidaan harkita asetettavaksi useimmin kysytyn näkymän mukaan Luokitusten käsittelyyn, karttapohjiin ja summaukseen liittyvät avainsanat AGGREGALLOWED Metatietotyyppi: käsittelysääntö Jos AGGREGALLOWED=NO, käyttäjä ei saa summata, eikä lisätä arvoja taulukkoon PC-Axis-tuoteperheen sovelluksissa. Jos avainsanamääritys puuttuu, tai saa arvon YES, summaaminen ja lisääminen on sallittua. Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Vastuu summauseston asetuksista on taulukon sisällön tuottajalla. Koska summauksen esto ei periydy muihin tiedostomuotoihin ja sovelluksiin siirrettäessä, tulee taulukon alaviitteestä ilmetä taulukon sisältävän summautumattomia tietoja tai alaviitteessä olla viittaus taulukkoselosteen (INFOFILE) kohtaan, jossa asia on kerrottu. ELIMINATION - suositeltava (TK) Metatietotyyppi: käsittelysääntö Sovellus käyttää avainsanan tietoa automaattiseen valintaan silloin kun käyttäjä ei valitse muuttujasta yhtään luokkaa (arvoa). Avainsanalla määritetään automaattinen ylisummaus sallituksi tai sillä osoitetaan summaluokka, jonka arvo tulee automaattisesti valituksi silloin kun muuttujasta ei ole valittu yhtään luokkaa. Määritys ELIMINATION("Kunta )="Koko maa" tarkoittaa, että taulukkoon sisältyvä valmiiksi laskettu summaluokka ( Koko maa ) tulee automaattisesti valituksi, aina kun käyttäjä ei valitse mitään muuttujasta Kunta. Jos määritys kirjoitetaan muotoon ELIMINATION("Kunta")=YES, sovellus vastaavasti laskee ja esittää oletusvalintana summan, jonka se tuottaa dynaamisesti summaten yli kyseisen muuttujan ( Kunta ) kaikki luokka-arvot. Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Ylisummauksen salliva asetus sopii vain muuttujalle, jonka tiedot voidaan summata. Jos taulukko sisältää ei-summautuvia tietoja tai esimerkiksi perustason tiedoista ei salauksen takia voida laskea summia oikein, tulee taulukkoon laskea valmiit summaluokat ja osoittaa ELIMINATION asetuksilla näytettäväksi nämä valmiiksi lasketut summat. Joissakin tapauksissa kannattaa harkita myös erillisten aggregoitujen taulukoiden tekemistä pelkistä summatason tiedoista. VALUES -pakollinen Avainsana VALUES esiintyy kerran jokaista muuttujaa kohden, sen perässä on muuttujan nimi suluissa lainausmerkeissä. Arvojen on oltava uniikkeja muuttujan sisällä ja ne esiintyvät siinä järjestyksessä kuin ne ovat riveillä ja sarakkeilla. Ne ovat lainausmerkeissä ja erotetaan pilkuilla toisistaan. Muuttujan nimen enimmäispituus on 75 merkkiä (vältettävä erikoismerkkejä). Muuttujan arvojen on oltava uniikkeja muuttujan sisällä. Käytettäessä koodeja (pakollinen TK:ssa), ei luokituksessa ei saa olla parittomiksi jääviä arvoja, joilta puuttuu vastaava koodi tai päin vastoin. Jos muuttujalista jaetaan usealle riville, rivinvaihto tehdään muuttujia erottavan pilkun jälkeen. ( Katso avainsanaa TIMEVAL.) VALUES("vuosi")="1987","1988","1989";

11 Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Käytetään aina kun se on mahdollista luokitustietokannassa vakioituja muuttujanimiä ja muuttujien arvot perustuvat tällöin virallisiin luokituksiin. Sellaiset räätälöidyissä palveluissa käytetyt luokitukset ja muuttujat, joita ei ole viety luokituskantaan, dokumentoidaan kyseisen tuotteen tuotemäärityksiin. Summaluokat esitetään aina ennen alakohtiaan. Esimerkiksi: VALUES( alue ) = Koko maa, Alahärmä, Alajärvi, CODES -pakollinen (TK) Avainsanaa CODES käytetään silloin, kun muuttuja esiintyy sekä koodina että selväkielisenä. Koodit kirjoitetaan kuten VALUES (vältettävä erikoismerkkejä). Enimmäismerkkimäärä koodeissa on 256. Muuttujan koodien on oltava uniikkeja muuttujan sisällä. Koodilistan on aina oltava täydellinen, eli muuttujan luokituksessa ei saa olla parittomiksi jääviä arvoja, joilta puuttuu arvoa vastaava koodi tai päin vastoin. Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Luokituskoodeina käytetään virallisia koodeja. Yhteensäsumman koodiksi merkitään aina koodinpituuden mukaisesti nollia. Esimerkiksi kun kuntakoodi on 3 merkin pituinen, niin koko maan summan koodi on 000. Vuosiluvun koodi on aina sama kuin itse vuosiluku. Neljännesten arvot voidaan kirjoittaa myös kirjaimin, mutta koodit ovat aina 1 4. Kuukausien koodit ovat Alueittaista tietoa sisältävissä taulukoissa käytetään aina alueluokituksen koodeja. Kunnat järjestetään taulukoissa aakkosnimen mukaan. Myös muut luokitukset, joissa on epäjohdonmukaisuutta koodin ja käyttäjäystävällisen löytymisjärjestyksen kesken pyritään aina saattamaan järjestykseen, josta halutut luokat ovat ihmissilmän helpoimmin löydettävissä. DOUBLECOLUMN Metatietotyyppi: käsittelysääntö Avainsanalla määritellyn muuttujan koodi ja arvo näkyvät rivillä erikseen omissa sarakkeissaan esim. Excelmuodossa ja PC-Axiksessa silloin, kun taulukko näytetään matriisimuodossa. STUB="kunta"; DOUBLECOLUMN("kunta")=YES; Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Suositellaan käytettäväksi. Antaa tilaston loppukäyttäjälle kätevän tavan saada nimet ja koodit eri sarakkeisiin. Ominaisuutta ei tueta vielä PX-Webin nykyisessä versiossa (ver. 2004). DOMAIN /käsittelysääntö Määrittää mitä arvojoukkoja on taulukossa ja mitä ryhmittelytiedostoja taulukkoon on kytketty. Siis mitä luokituksia ja niiden hierarkkisia summaussääntöjä voidaan käyttää. Voi esiintyä yhden kerran jokaista muuttujaa kohden. Tekstin enimmäispituus on 80 merkkiä. Esimerkiksi jos väestötaulukon 5-vuotisikäryhmien summaussääntö on tiedostossa ikaryhmitys5v.agg ja arvojoukko on kuvattu tiedostossa ikaryhmitys5v.vs: DOMAIN("ikä")="ikaryhmitys5v" Tämän dokumentin liitteessä 2 on esimerkki ryhmittelytiedostoista, joiden laatimisesta on saatavana myös erillinen yksityiskohtaisempi ohje. Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Ryhmittelytiedostoissa käytettyjen luokitusten tulee perustua Tilastokeskuksen luokitustietokantaan vietyihin luokituksiin. Ryhmittelytiedostojen tiedostonimet annetaan luokitustietokannassa vakioidun nimeämiskäytännön mukaan. MAP Metatietotyyppi: käsittelysääntö Viite karttapohjaan, joka aluejaoltaan vastaa taulukossa käytettyjä alueluokituksia. Avainsanan sisältönä on taulukkoa vastaavan karttapohjatiedoston nimi. Karttapohjan tulee sijaita samassa hakemistossa kuin itse taulukkokin. Kaikki samaan karttapohjaan kuuluvat osatiedostot nimetään samalla nimellä ja vain nimen tarkenninosa erottaa ne toisistaan. Jos taulukolle on MAP-avainsanalla määritelty karttapohja, on sovelluksissa (PC-Axis, PX-Web ja PX-Edit) aktiivisena teemakarttatoiminto. Jos aluetiedolle ei ole määritelty karttapohjaa, näkyy teemakarttapainike PC-Axiksen ja PX-Webin käyttöliittymässä harmaana. MAP(STUB="alue"; Kunta")="Finland_Municipality"; Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Pyritään käyttämään virallisia alueluokituksia ja niille yhteisiä karttapohjia. Karttapohjatiedostojen nimeämisessä noudatetaan luokitustietokannassa vakioituja vastaavien 11

12 12 alueluokitusten käytäntöjä. Karttatoiminnon asettamisesta aktiiviseksi veloituksettomissa tietokannoissa tulee erikseen sopia jakelupolitiikkaa ja palvelujen maksullisuutta koordinoivan tietopalveluyksikön kanssa. PARTITIONED Metatietotyyppi: käsittelysääntö Muuttujan sisäinen hierarkia, joka jakaa muuttujan arvon tasoihin, esimerkiksi seuraavasti: STUB="alue"; VALUES("alue")="0662"," "," "," "; PARTITIONED("alue")="kunta",1,3; PARTITIONED("alue")="osa-alue",4; Osoittaa että kolme ensimmäistä merkkiä aluearvosta sisältää kuntakoodin ja osa-aluekoodi alkaa positiosta neljä. Avainsanan VALUES jälkeen tulevat arvot on kirjoitettu koodimuotoon selväkielisiksi nimikkeiksi. Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Ei käytössä Tilastokeskuksessa Desimaaleja, esitystarkkuutta ja mittayksiköitä määrittävät avainsanat Desimaalilukujen tallettamista ja desimaalien esittämistä ohjataan kolmella avainsanalla. Tiedostossa talletettujen desimaalien määrä (DECIMALS) voi olla suurempi kuin näytettävä (SHOWDECIMALS) desimaalitarkkuus. Osalle arvoista voidaan myös asettaa yleisestä asetuksesta poikkeava esitystarkkuus (PRECISION). DECIMALS - pakollinen (TK) Taulukon desimaalien lukumäärä, 0-15 (0-6 näytetään, ellei SHOWDECIMALS -avainsanassa ole toisin määritelty). Näyttää, kuinka monta desimaalia talletetaan PC-Axis-tiedostoon. Kirjoitetaan ilman lainausmerkkejä. DECIMALS=0; Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Kun kysymys on tiedoista, joiden desimaalipyöristys on kriittinen, kuten eräissä indekseissä, tulee tallettaa tiedot suoraan esitystarkkuudella. Siis esimerkiksi indeksitiedoissa asetetaan vain DECIMALS, ja mahdollisesti myös SHOWDWCIMALS, jolle tällöin tulee ehdottomasti asettaa sama arvo kuin DECIMALS. Pyöristyskäytännöiltään kriittisissä aineistoissa tiedot viedään px-tiedostoon aina niiden viralliseen julkaisutarkkuuteen valmiiksi pyöristettyinä. SHOWDECIMALS -suositeltava (TK) Metatietotyyppi: käsittelysääntö Taulukossa näytettävien desimaalien määrä, 0-6. Arvon on oltava sama tai pienempi kuin DECIMALS -avainsanassa on määritelty ja sama tai pienempi kuin PRECISION. Jos tätä ei määritellä, oletuksena on, että näyttötarkkuus on sama kuin talletustarkkuus DECIMALS-arvo. SHOWDECIMALS=0; Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Jos kysymys on tiedoista, joiden desimaalipyöristys on kriittinen, kuten eräissä indekseissä, on syytä tallettaa tiedot suoraan esitystarkkuudella, eikä pyöristystä jätetä sovelluksen tehtäväksi. Siis esimerkiksi indeksitiedoissa asetetaan vain DECIMALS, ja mahdollisesti myös SHOWDWCIMALS, jolle asetetaan sama arvo kuin DECIMALS. Pyöristyskäytännöiltään kriittissä aineistoissa tiedot px-tiedostoon viedään aina valmiiksi niiden viralliseen julkaisutarkkuuteen pyöristettyinä. PRECISION Metatietotyyppi: käsittelysääntö Käytetään asetettaessa yleisestä poikkeava esitystarkkuus yksittäiselle muuttujan arvolle. Määrittää SHOWDECIMALS -avainsanassa määritellystä poikkeavan desimaalimäärän. PRECISION tulee olla yhtä suuri tai pienempi kun DECIMALS. Kirjoitetaan muodossa PRECISION("muuttuja nimi","arvonimi") =n, jossa n on luku väliltä 0-6. Esimerkiksi taulukon yleinen asetus ja talletus on kahdella desimaalilla ja taulukon esitystarkkuus ilman desimaaleja, mutta "394 Suhteellinen velkaantuneisuus %"- tiedot esitetään yhdellä desimaalilla: DECIMALS=2;

13 SHOWDECIMALS=0; PRECISION("Tunnusluku","170 Tuloveroprosentti 2002")=2; PRECISION("Tunnusluku","280 Vuosikate%")=1; PRECISION("Tunnusluku","394 Suhteellinen velkaantuneisuus %")=1; 13 Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Käyttötarve todennäköisesti vähäinen. Käyttö on aina harkittava tarkkaan tapauskohtaisesti. UNITS - pakollinen Kuvaa mittayksikköä, esimerkiksi: miljoonaa euroa, henkilöä, 1000 mk, 1995=100 (indeksin perusvuosi). Enimmäispituus 80 merkkiä. UNITS="oppilaiden lukumäärä"; Jos taulukossa on useita yksikköjä, käytä CONTVARIABLE -avainsanaa. Jos CONTVARIABLE on määritelty, avainsana UNITS indeksoidaan ja se toistuu jokaista sisältömuuttujan arvoa kohden. Esimerkiksi: UNITS("Inflyttade")="antal"; Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Hyvin pienissä taulukoissa ja perustelluissa tapauksissa yksikkötieto voidaan kirjoittaa myös kyseisen rivipään/sarakepään tekstiin, jolloin UNITS -avainsanan sisältönä on teksti yksikkötiedot taulupään teksteissä 8.6. Päivämäärät, taulukkoseloste, Copyright, yhteystiedot, alaviitteet ym. Päivämäärien merkinnässä käytetään px-tiedostoissa esitysmuotoa CCYYMMDD hh:mm. Merkinnässä ollaan siirtymässä ISO -standardin mukaiseen merkintätapaan YYYY-MM-DDTHH:MM, jota sovellukset alkavat tukea vuodesta 2005 lähtien. Uudet ohjeet asiasta annetaan kun tuki uudelle päivämääräformaatille on kaikissa sovelluksissa. Yhteensopivuus vanhoihin tiedostoihin tullaan sovelluksissa säilyttämään, niin että vanha pxtiedoston päiväysformaatti toimii oikein myös jatkossa. CREATION-DATE - pakollinen (TK) Metatietotyyppi: dokumentin metatieto Tiedoston luontiajankohta tai tietokantataulun ensimmäisen julkistuksen ajankohta. Päivämäärä ja aika kirjoitetaan aina muodossa CCYYMMDD hh:mm. Esimerkiksi: CREATION-DATE=" :19"; Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Esimerkiksi PX-Web tietokantapalveluissa CREATION-DATE ilmaisee tietokantataulun ensimmäisen julkistuksen ajankohdan tai ajankohdan, jolloin tiedosto on tuotantotietokannasta tulostettu. Kun esimerkiksi indeksin perusvuosi muuttuu, lisätään PX-Web palveluun uuden indeksin taulu ja laitetaan siihen CREATION-DATE-päiväys. Kun tähän jo olemassa olevaan tauluun jatkossa lisätään uusia kuukausihavaintoja, päivitetään puolestaan LAST-UPDATED-avainsanan tieto. Poikkeavissa muodoissa talletettuja päivämäärä- ja kellonaikatietoja ei hyväksytä. LAST-UPDATED -pakollinen (TK) Metatietotyyppi: dokumentin metatieto Päivämäärä ja aika milloin tiedosto on viimeksi päivitetty. Päivämäärän ja ajan merkintätapa on aina muodossa CCYYMMDD hh:mm. Päivämäärä näkyy PX-Web-palvelussa poimintarajausikkunan kohdassa Tietoja. Päivitysajankohdan tietoa tarvitaan mm. GESMES- tai Aremos-tiedostomuodossa tapahtuvassa tiedonsiirrossa (PC-Axis-ohjelman kohta Tiedosto/Tallenna nimellä/konvertoi). Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Jokaisessa PC-Axis-tiedostossa tulee olla tiedoston viimeisimmän päivityksen ajankohta. Poikkeavissa muodoissa talletettuja päivämäärä- ja kellonaikatietoja ei hyväksytä. CONTACT - pakollinen (TK) Metatietotyyppi: dokumentin metatieto Näyttää yhteystiedot; kirjoitetaan muotoon nimi, organisaatio, puhelin, fax, sähköposti. Tekstissä voi olla usean yhteyshenkilön tiedot, jotka erotetaan #-merkillä. Näkyy PX-web-palvelun taulukkorajausikkunan

14 14 kohdasssa Tietoja sekä PC-Axis-ohjelmassa taulukon alaviitteen yhteydessä. Jos sisältömuuttuja on määritelty, avainsana toistetaan jokaista sisältömuuttujan arvoa kohden. Esimerkki hyvin laaditusta CONTACT avainsanan sisällöstä, jossa on kaikki Tilastokeskuksen tietokannoissa pakolliset yhteystiedot sekä lisäksi linkki tilaston omalle etusivulle: CONTACT="Tilastokeskus, Yritystietopalvelu #Sähköposti: (09) 1734 " "2538#Faksi: (09) #Postiosoite: Yritystietopalvelu, PL 3 B, Tilastokeskus#Etusivu: Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Pääsääntö on, että yhteystiedoissa pyritään aina kun se on mahdollista, käyttämään organisaation yhteystietoja. Yhteystiedoista on käytävä ilmi vähintään seuraavat tiedot: sisällöstä vastaavan organisaatioyksikön nimi, organisaatioyksikön yleinen sähköpostiosoite ja organisaatioyksikön virka-aikana päivystävä sisältötuen puhelinnumero. Harkinnan mukaan näiden lisäksi voidaan lisätä henkilöyhteystietoja. Yhteystiedoissa kannattaa ilmoittaa myös linkki tilaston etusivulle, sillä odotettavissa on, että PX-Webin taulukkorajausikkunan kohdassa Tietoja voi jatkossa olla aktiivinen linkki tiedontuottajan omalle etusivulle tai muuhun vastaavaan sivuun, johon tiedontuottaja haluaa viitata. COPYRIGHT - pakollinen (TK) Metatietotyyppi: dokumentin metatieto COPYRIGHT voi olla joko YES tai NO. Jos on määritelty COPYRIGHT=YES;, tekijänoikeus viittaa organisaatioon, joka on annettu SOURCE -avainsanassa. Näkyy alaviitteessä ja PX-Webin poimintarajausikkunan kohdassa Tietoja. Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Asetus Tilastokeskuksen tietokannoissa oltava aina COPYRIGHT=YES, jolloin sovellukset näyttävät tekijänoikeudet omaavan tiedontuottajan oikein ja yhtenäisellä tavalla. SOURCE - pakollinen (TK) Metatietotyyppi: dokumentin metatieto SOURCE määrittelee taulukon sisällöstä vastaavan tuottajaorganisaation. Näkyy alaviitteessä ja PX-Webin taulukkorajausikkunan kohdassa Tietoja. SOURCE="Tilastokeskus"; SOURCE="Tilastokeskus, opiskelijavirtatilastot"; Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Tilastokeskuksen tuottamilla aineistoilla on aina pakollinen lähdeviite Tilastokeskus. Harkinnan mukaan voidaan pakollisen osan jälkeen merkitä myös tuotantoyksikön nimi tms. (ks. esimerkki edellä). Tilastokeskuksen julkaistessa muiden tuottajien tilastoja, lähdeviitteeksi kirjataan se mitä ko. tuottajan kanssa on sovittu; pääperiaatteena kuitenkin se, että ulkoinen tiedontuottaja toimittaa taulukot kaikkine metatietoineen valmiiksi julkaisukelpoisina. Huom. aina lisäksi asetus COPYRIGHT=YES, jolloin sovellukset näyttävät tiedot tekijänoikeuksien omistajasta oikein ja yhtenäisellä tavalla. INFOFILE - pakollinen (TK) Metatietotyyppi: dokumentin metatieto Taulukkoon liitetyn taulukkoselosteen tiedostonimi, joka kirjoitetaan ilman tarkenninta. Dokumenttityypit txt,. pdf,.doc,.rtf ja.html ovat mahdollisia ja tiedoston on sijaittava samassa tietokannassa kuin vastaava.pxtiedosto. Jos tiedostossa on määritelty avainsana INFOFILE, on PC-Axis ohjelmassa työkalurivillä näkyvä infopainike aktiivinen ja PX-Web-tietokannan poimintarajausikkunassa näkyy linkki Taulukkoseloste. INFOFILE= henn1234 Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Tilastokeskuksen tietokannoissa suositus on käyttää.txt-tiedostomuotoa ja osioida kuvauksen teksti Statfinissa käytettyjen otsikkotasojen mukaan. Julkisissa ilmaispalveluissa ei tule käyttää tiedostomuotoa, jonka käyttö voi olla asiakaskunnan tekniikkaympäristössä rajoitettua. Muiden tiedostomuotojen käyttöä voidaan harkita erikoistapauksissa, ja tällöin on varmistettava tai palvelun tilaajan kanssa sovittava siitä, että asiakaskunnalla on valmius kyseisen tiedostomuodon käyttöön. Infotiedoston on sijaittava tietokannassa samassa hakemistossa kuin vastaava.px-tiedosto. Infotiedostot nimetään pääsääntöisesti vastaavan matriisin tunnuksen mukaan. Esimerkiksi jos matriisin tunnus on henn1234 ja siitä johdettu taulukon tiedostonimi henn1234.px, tulee avainsanan arvoksi INFOFILE= henn1234 ; Esimerkiksi tapauksissa, joissa sama infotiedosto liittyy useampaan taulukkoon voidaan säännöstä poiketa, mutta tällöinkin tulee muodostaa infotiedoston nimi niin, että siitä alkuosan perusteella voidaan tunnistaa mihin

15 taulukkojoukkoon se liittyy. Esimerkiksi INFOFILE="henn_yleisseloste". Tiedostojen nimeämiskäytännöistä on oma lukunsa tämän dokumentin lopussa. 15 NOTE - suositeltava (TK) Alaviite on kommentti, joka voi viitata koko taulukkoon tai taulukon muuttujaan (huomaa, että alaviite periytyy myös siirtotiedostoihin, esimerkiksi Exceliin). Jälkimmäisessä tapauksessa muuttujan nimen pitää olla avainsanan perässä lainausmerkeissä suluissa, esimerkiksi: NOTE="Tämä opetus- ja demokäyttöön tarkoitettu esimerkkitaulukko, jota ei säännöllisesti päivitetä"; NOTE("Kunta")="Selitystä Kunta-muuttujasta, #toisen rivin teksti" "tähän #kolmannen rivin teksti#jne "; Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Käyttö suositeltavaa. Huomaa, että NOTE-avainsanan sisältö periytyy myös siirtotiedostoihin esimerkiksi taulukkoa tai sen osaa Exceliin siirrettäessä. Huomautusta tai tietoa, jonka halutaan siirtyvän myös muihin tiedostomuotoihin ei siis kannata laittaa pelkästään taulukon ulkoisessa tiedostossa olevaan taulukkoselosteeseen (INFOFILE-avainsana). NOTEX - erikoistapauksissa (TK) tai dokumentin metatieto Sisältää ns. pakkosyöttökommentin, joka näkyy automaattisesti aina, kun taulukko avataan PC-Axis -ohjelmassa. Kommentti voi viitata koko taulukkoon tai taulukon muuttujaan. Jälkimmäisessä tapauksessa muuttujan nimen pitää olla avainsanan perässä suluissa lainausmerkeissä. NOTEX="Selitystä taulukosta NOTEX("Kunta )= Selitystä Kunta-muuttujasta "; Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Huomaa, että Tilastokeskuksen nykyisissä PX-Web -palvelimissa NOTEXtekstin pakkonäyttötoimintoa ei ole aktivoitu. Avainsanan sisältö näkyy PC-Axikseen tiedostoa haettaessa, mutta sitä ei näytetä PX-Web palveluissa eikä se ole tulossa mukaan Tilastokeskuksessa käytettävään XML/XDF -tiedostomuotoon, josta tulee px-tiedostomuodon seuraaja. VALUENOTE Alaviite, joka on kohdistettu muuttujan tiettyyn arvoon. Muuttujan nimi ja muuttujan arvo, joihin viitttaus liittyy, kirjoitetaan sulkuihin. Näkyy PX-Webissä ja ja PC-Axiksessa taulukon alaviitteen yhteydessä. VALUENOTE("Kunta","Espoo")="Selitystä Espoosta"; Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Käytetään tarpeen mukaa ja varautuen ominaisuuden tuen paranemiseen sovelluksissa. Näkyy nykyisissä sovellusversioissa vielä alaviittessä, mutta tulevaisuudessa muissakin sovelluksissa kuin PX-Editissä taulukkogridin soluihin liitettyinä linkkeinä. VALUENOTEX - erikoistapauksissa (TK) Muuttujan yksittäisten arvojen näyttämiseen tarkoitettu alaviite (lisähuomautus); muuttujan nimi ja muuttujan arvo kirjoitetaan sulkuihin. Näytetään PC-Axiksessa aina automaattisesti (samoin kuin NOTEX), kun taulukko avataan. Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Huomaa, että Tilastokeskuksen nykyisissä PX-Web -palvelimissa VALUENOTEX-tekstin pakkonäyttötoimintoa ei ole aktivoitu. Avainsanan sisältö näkyy PC-Axikseen tiedostoa haettaessa, mutta sitä ei näytetä PX-Web palveluissa eikä se ole tulossa mukaan Tilastokeskuksessa käytettävään XML/XDF -tiedostomuotoon, josta tulee px-tiedostomuodon seuraaja. CELLNOTE Lisähuomautus (alaviite) yksittäistä solua tai soluryhmää kohti. Soluviittaus annetaan muuttujan arvolla ja muuttujan nimellä. Jos arvona on *, huomautus viittaa muuttujan kaikkiin arvoihin. Muuttujaa kohden voi antaa vain yhden arvon. Arvot annetaan STUB- ja HEADING-avainsanojen mukaan järjestyksessä alkaen STUB-avainsanasta.

16 CELLNOTE("*","*","Espoo","1995")="Selitystä Espoosta"; 16 CELLNOTEX Kuten CELLNOTE, mutta näytetään automaattisesti taulukkoa avatessa, kuten NOTEX- ja VALUENOTEXavainsanojen kohdalla. Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Huomaa, että Tilastokeskuksen nykyisissä PX-Web-palvelimissa CELLNOTEX-tekstin pakkonäyttötoimintoa ei ole aktivoitu. Avainsanan sisältö näkyy PC-Axikseen tiedostoa haettaessa, mutta sitä ei näytetä PX-Web palveluissa eikä se ole tulossa mukaan Tilastokeskuksessa käytettävään XML/XDF -tiedostomuotoon, josta tulee px-tiedostomuodon seuraaja. PRESTEXT - ei suositella (TK) Metatietotyyppi: käsittelysääntö Osoittaa, että avainsanaan VALUES liittyvät tekstit tai koodit näytetään. On suositeltavaa, että tiedosto luodaan siten, että tekstit liittyvät avainsanaan VALUES ja koodit avainsanaan CODES. Tätä vastaa oletuksena oleva määritys PRESTEXT("perusjoukko")=1;. Jos käyttäjä muuttaa esitystavan vaihda tekstit koodeiksi ja tallentaa tiedoston, arvokoodit tallentuvat avainsanan VALUES jälkeen ja arvotekstit avainsanan CODES jälkeen. Tässä tapauksessa PRESTEXT kirjoitetaan muodossa PRESTEXT("perusjoukko")=0;. Tämä mahdollistaa sen, että PC-Axis tietää milloin on tarpeellista vaihtaa koodeihin jos muuttuja summataan. PRESTEXT("perusjoukko")=3;, osoittaa, että sekä koodit että tekstit näytetään taulukossa. Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Tilastokeskuksen standardin mukaan koodi on aina pakollinen ja sijoitetaan avainsanalle CODES jolloin vastaavat tekstit sijoitetaan aina avainsanalle VALUES. Kun koodit ovat aina mukana, ei tekstien ja koodien tallentamiseen väärille avainsanoille ei pitäisi olla tarvetta.

17 Dataan liittyvät avainsanat, datasolujen merkintätavat ja dynaaminen salaus DATA - pakollinen Avainsana DATA ilmaisee tiedostossa dataosan alkukohdan. DATA on aina avainsanoista viimeisenä ja tiedosto päättyy dataosan loppumerkkinä olevaan puolipisteeseen. Avainsanan jälkeen seuraavat kaikki taulukkoon kuuluvat datasolut. Solujen välisenä erottimena on välilyönti tai sarkain. Negatiiviluvun edessä on miinusmerkki. Desimaalierottimena on piste. Muita solun sisäisiä katkomerkkejä (tuhaterottimia tms.) ei saa käyttää. Useissa tapauksissa data kirjoitetaan niin, että tietueiden lukumäärä määräytyy rivimuuttujien arvojen lukumäärän mukaan. Tietueiden pituus riippuu tällöin taulupään ja rivimuuttujien arvojen lukumäärästä sekä lukujen suuruudesta. On myös mahdollista kirjoittaa kaikki datasolut yhteen rajoittamattoman pitkään tietueeseen, joka päättyy puolipisteeseen. Taulukkosolut, joissa on esimerkiksi puuttuvan tiedon merkkinä viiva (=nolla) tai pisteitä, täytyy kirjoittaa lainausmerkkeihin. Varsinaisia numeerisia soluja ei laiteta lainausmerkkeihin. (Solujen kuvaus liittyy KEYS-avainsanaan ). DATA= ; Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Vinkiksi: Datan talletusta kovin pieniin tietueisiin kannattaa välttää. Sovellukset lukevat paljon nopeammin tiedoston, jossa data on pitkillä tietueilla tai yhtenä tietueena kuin tiedoston, jossa on vain yksi tai pari solua tietuetta kohti. Pilkun ja puolipisteen käyttöä soluerottimena ei nykyään suositella, vaikka sovellukset niitä yhteensopivuussyistä tukevatkin. KEYS Ns. harvamatriisin esitysmuoto, jossa nollarivejä ei tilan säästämiseksi näytetä (ei koske puuttuvaa arvoa). Jos avainsanaa KEYS käytetään, sen täytyy esiintyä niin monta kertaa, kun rivillä on muuttujia. KEYS sisältää muuttujan nimen ja sen, luetaanko avain VALUES- tai CODES -avainsanasta. Esimerkiksi: KEYS("ikä")=VALUES; KEYS("alue")=CODES; Tässä kaikki datarivit alkavat muuttujien arvo- tai koodi-järjestyksellä sen mukaan miten muuttujat on rivillä määritelty. Samassa tiedostossa voi käyttää VALUES yhdestä muuttujasta ja CODES toisesta. Avainsanaa suositellaan käytettäväksi vain suurissa taulukoissa, joissa hyvin suuri nollapitoisuus. Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Kannattaa tilan säästämiseksi käyttää vain aineistossa, jossa esimerkiksi yli 80 % tiedoista on nollaa. Ei yleensä kannata käyttää kovin pienissä (muutaman kymmenen kilotavun) tiedostoissa. CONFIDENTIAL ei suositella (TK) Metatietotyyppi: käsittelysääntö Luottamuksellisen tiedon dynaaminen salaus. Avainsanalla määritellään datasolut, joita ei näytetä. Sääntönä esim.: 1 korvataan 0:lla ja 2 korvataan 3:lla. Salauksen toiminta edellyttää palvelumuotoa, jossa käyttäjä ei missään vaiheessa pääse käsiksi alkuperäiseen dataan. Dokumenttipohjaisessa PX-Web-palvelussa tämä merkitsee sitä, että kokonaisen taulukon lataaminen tulee olla estetty. Ilmeisesti alkuaan tarkoitettu toimimaan vain palvelussa, jossa PX-Web toimii sen kanssa yhteensopivan SQL-tietokannan käyttöliittymänä. Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Ominaisuutta ei käytetä, vaan tiedontuottaja toimittaa tietokantaan ainoastaan PC-Axis -tiedostoja, joista kaikki luottamuksellinen tieto on valmiiksi poistettu. Toimintoa ei ole tuettu/aktivoitu Tilastokeskuksen PX-Web-palvelimissa.

18 Esimerkki 3: Tiedosto, jossa on käytetty KEYS-avainsanaa ns. harvamatriisin talletukseen tilan säästämiseksi CHARSET="ANSI"; AXIS-VERSION="2000"; SUBJECT-AREA="Työssäkäynti 2000"; SUBJECT-CODE="Tyoss"; MATRIX="T01E"; TITLE="T01E Väestö muuttujina Osa-alue," "Ikä ja Pääasiallinen toiminta/ammattiasema."; CONTENTS="T01E Väestö "; UNITS="Henkilö"; STUB="Osa-alue","Ikä"; HEADING="Pääasiallinen toiminta/ammattiasema"; VALUES("Osa-alue")="049 Espoo","078 Hanko-Hangö","091 Helsinki", "092 Vantaa","106 Hyvinkää"; VALUES("Ikä")="0-6","7-14","30-34"; VALUES("Pääasiallinen toiminta/ammattiasema")="työvoima", "Työlliset","Palkansaajat"; CODES("Osa-alue")="049","078","091","092","106"; DOMAIN("Osa-alue")="OSAL_ "; DECIMALS=0; SHOWDECIMALS=0; COPYRIGHT=YES; INFOFILE="T01EMK01_2000pdf"; KEYS("Osa-alue")=CODES; KEYS("Ikä")=VALUES; DATA= "049","30-34", "078","30-34", "091","30-34", "092","30-34", "106","30-34", ; KEYS-avainsanaa käytetään ns. harvamatriisien talletuksessa. Datataulukon nollarivejä ei talleteta, sen sijaan jokaista muuta riviä vastaavien rivimuuttujien koodi- tai tekstiarvot annetaan riveittäin ennen dataa. Jokaiselle rivimuuttujalle osoitetaan muuttujan arvo lainausmerkeissä ja pilkulla erotettuna. Rivin datasolut seuraavat perässä, ilman lainausmerkkejä blankolla erotettuna. Tuleeko muuttujan teksti VALUES- tai CODES-avainsanasta osoitetaan avainsanalla KEYS, esimerkiksi KEYS ("var")=codes tai KEYS("var")=VALUES Samassa tiedostossa voi käyttää VALUES yhdestä muuttujasta ja CODES toisesta. KEYS avainsana ei ole tuettu PC-Axis99:ää vanhemmissa versioissa.

19 19 9. Pistekoodit Yhdestä kuuteen pistettä sisältävät koodit kuvaavat puuttuvaa, salattua tai muuten sellaista dataa, jota ei voida esittää. Jos datasolussa on pelkkä miinusmerkki (-) sovellukset tulkitsevat sen nollaksi ja tallettavat tiedostoa uudelleen talletettaessa nollana (0). Jälkeenpäin ei siis voi tietää oliko sisään luetussa tiedostossa ollut alkuperäinen arvo - vai 0. Pistekoodeilla täytetyt solut sovellus tallettaa edelleen pistekoodeina. Sovelluksien konfiguroinnilla on mahdollista määritellä korvaavat merkit, jotka näkyvät täytekoodien sijasta näytöllä. PC-Axiksen asetuksissa korvaava teksti määritellään pcaxisfi.txt -tiedostossa [global] datasymbol1- ja datasymbol6-kohdissa. Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Käytössä ovat seuraavat merkintätavat Tilastollisen vuosikirjan tapaan ja Tilastokeskuksen XML-määrityksissä käytettyjä sääntöjä vastaten ovat: "." vastaa xml-entiteettiä Tieto epälooginen esitettäväksi ".." vastaa xml-entiteettiä Tietoa ei ole saatu tai se on liian epävarma esitettäväksi "..." vastaa xml-entiteettiä Salassapitosäännön alainen tieto "..." vastaa xml-entiteettiä Ei yhtään. Peitekoodeja käytettäessä tulee koodien selitteet aina sisällyttää taulukon alaviitteeseen. Erityistapauksissa voidaan käyttää merkintöjä viidestä kuuteen pisteeseen, ja tällöin merkkien selitys on ehdottomasti esitettävä selkeällä tavalla taulukon alaviitteessä. Tilastokeskuksessa ei ole toistaiseksi päätetty viiden-kuuden pisteen käytöstä, eikä myöskään korvaavista teksteistä, joilla ne näytettäisiin PX-Web-palvelussa. 10. Usean määrämuuttujan esittäminen kuution samassa dimensiossa -CONTVARIABLE CONTVARIABLE Taulukon sisältöä luokitteleva muuttuja, jota käytetään näyttämään, että taulukossa on kaksi tai useampia sisältömuuttujia. Esimerkiksi sisältö Tuonti ja sisältö Vienti. Muuttujanimen pitää olla myös määritelty joko STUB- tai HEADING -avainsanan yhteydessä. Jos CONTVARIABLE -avainsanaa ei ole määritelty, avainsana esiintyy kerran. Jos CONTVARIABLE- avainsanassa on määritelty sisältömuuttujia, avainsana esiintyy yhtä monta kertaa kuin sisältömuuttujalla on arvoja Kun CONTVARIABLE on määritelty, seuraavat avainsanat indeksoidaan: BASEPERIOD, CFPRICES, CONTACT, DAYADJ, LASTUPDATED, REFPERIOD, SEASADJ, STOCKFA ja UNITS. CONTVARIABLE -avainsanan täytyy olla tiedostossa ennen ensimmäistä indeksoitavaa avainsanaa.

20 Esimerkki 4. Tiedosto, jossa on määritelty sisältömuuttujat CONTVARIABLE-avainsanassa CHARSET="ANSI"; AXIS-VERSION="2000"; LANGUAGE="sv"; CREATION-DATE=" :21"; SUBJECT-AREA="Befolkning"; SUBJECT-CODE="BE"; MATRIX="BE0101F1"; TITLE="Flyttningar muuttujina region, ålder, kön, tid ja typ"; CONTENTS="Flyttningar"; UNITS="antal"; STUB="region","ålder","kön"; HEADING="tid","typ"; CONTVARIABLE="typ"; VALUES("region")="00 Riket"; VALUES("ålder")="2"; VALUES("kön")="män","kvinnor"; VALUES("tid")="2000"; VALUES("typ")="Inflyttade","Flyttningsöverskott","in3","in4"; TIMEVAL("tid")=TLIST(A1),"2000"; CODES("region")="00"; CODES("ålder")="2"; CODES("kön")="1","2"; CODES("typ")="typ1","typ2","in3","in4"; DOUBLECOLUMN("region")=YES; DOMAIN("region")="Region1999/2003"; DOMAIN("ålder")="Ålder"; DOMAIN("kön")="Kön"; DECIMALS=0; SHOWDECIMALS=0; LAST-UPDATED("Inflyttade")=" :49"; LAST-UPDATED("Flyttningsöverskott")=" :49"; LAST-UPDATED("in3")=" :49"; LAST-UPDATED("in4")=" :49"; STOCKFA("Inflyttade")="F"; STOCKFA("Flyttningsöverskott")="F"; STOCKFA("in3")="F"; STOCKFA("in4")="F"; UNITS("Inflyttade")="antal"; UNITS("Flyttningsöverskott")="antal"; UNITS("in3")="antal"; UNITS("in4")="ton"; SOURCE="Statistiska centralbyrån (SCB)"; CONTACT("Inflyttade")="Ewa Eriksson, SCB#Tel: #Fax: #Epost: DATABASE="Sveriges Statistiska Databaser"; REFPERIOD("in3")="2000"; INFOFILE="BE0101"; NOTE="Det här är också bra att veta"; DATA= ;

PC-Axis-tiedostomuodon käsikirja versio 2008-1

PC-Axis-tiedostomuodon käsikirja versio 2008-1 Tilastokeskus 4.2.2008 Tuotteiden ja palvelujen tuotantoprosessin kehittämisprojekti PC-Axis-tiedostomuodon käsikirja versio 2008-1 Tiedostomuodon tekninen kuvaus ja Tilastokeskuksen metatietostandardin

Lisätiedot

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri 1 SELKOTIETO OY Netti-Jäseri Käyttöohje Netti-Jäseri N E T T I - J Ä S E R I Y H D I S T Y K S E N J Ä S E N R E K I S T E R I O H J E L M A Käyttöohje Selkotieto Oy PL 24 00351 HELSINKI Puh. 050 517 5386

Lisätiedot

WEBROPOL 2.0 Raportointiopas. Päivitetty 2.4.2013

WEBROPOL 2.0 Raportointiopas. Päivitetty 2.4.2013 WEBROPOL 2.0 Raportointiopas Päivitetty 2.4.2013 1. Alkusanat... 3 2. Miten avaan raportin ja kuinka navigoin työkalussa... 4 2.2. Raportoinnissa käytetyt termit... 5 3. Perusraportti... 6 4.1. Excel-tallennusasetukset...

Lisätiedot

JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa

JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa Versio: 28.2.2013 Julkaistu: 28.2.2013 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 5 3 Termit

Lisätiedot

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15 AB-ajokortti 2 Excel 97 Sisällys Taulukkolaskenta...4 Excel...5 Alueiden valinta...5 Automaattinen laskenta...6 Excelin käytön perusperiaatteita...6 Täyttökahva, aikasarjat, muut sarjat...7 Solun sisällön

Lisätiedot

HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO

HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO Hinnastojen käsittely Sisällys i Sisällys HINNASTOJEN PÄIVITTÄMISESTÄ YLEISESTI... 1 YLEISTÄ... 1 HINNASTOJEN MUOTO... 1 OSTOHINNAT HINNASTOSSA TULEVILLE TUOTTEILLE...

Lisätiedot

v.2.3.4 TISMA EKAUPPA KÄYTTÖOHJE 12.06.2012 Tisma ekauppa käyttöohje

v.2.3.4 TISMA EKAUPPA KÄYTTÖOHJE 12.06.2012 Tisma ekauppa käyttöohje Tisma ekauppa käyttöohje Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Vikasietoisuus... 3 2 Tietojen ylläpito verkkokaupan hallintapaneelissa...4 2.1 Ylläpito... 4 2.1.1 Asetukset... 4 2.1.2 Sähköpostit... 4 2.1.3

Lisätiedot

multiprimus - ylläpitäjän ohje StarSoft Oy

multiprimus - ylläpitäjän ohje StarSoft Oy multiprimus - ylläpitäjän ohje StarSoft Oy 17. toukokuuta 2010 2 Sisältö 1 Pääkäyttäjien ja tukihenkilöiden tehtävät 5 1.1 Yleistä........................................ 5 1.2 Tietojen ylläpito...................................

Lisätiedot

R-KIELEN PERUSTEET JARNO TUIMALA Helsinki 2010

R-KIELEN PERUSTEET JARNO TUIMALA Helsinki 2010 R-KIELEN PERUSTEET R-KIELEN PERUSTEET JARNO TUIMALA Helsinki 2010 2010 Jarno Tuimala ISBN 978-952-92-7020-0 (nid.) ISBN 978-952-92-7021-7 (PDF) Books on Demand GmbH Norderstedt, Saksa 2010 1. painos Sisällysluettelo

Lisätiedot

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 Kerttu Pollari-Malmi c Kerttu Pollari-Malmi Sisältö 1 Tietokoneista ja ohjelmista 1 1.1 Lyhyesti tietokoneen rakenteesta....................

Lisätiedot

M-Files 6.0:n uudet ominaisuudet ja parannukset

M-Files 6.0:n uudet ominaisuudet ja parannukset M-Files 6.0:n uudet ominaisuudet ja parannukset 14.9.2009 1/56 Sisältö 1. MERKITTÄVIMMÄT UUDET OMINAISUUDET JA PARANNUKSET...4 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET JA PÄIVITTÄMINEN VERSIOON 6.0...5 2.1 Järjestelmävaatimukset

Lisätiedot

PC-Axis 2006 PC-Axis on tilastotaulukoiden käsittelyyn ja jakeluun kehitetty ohjelma, joka antaa monipuoliset mahdollisuudet isojenkin taulukoiden

PC-Axis 2006 PC-Axis on tilastotaulukoiden käsittelyyn ja jakeluun kehitetty ohjelma, joka antaa monipuoliset mahdollisuudet isojenkin taulukoiden PC-Axis 2006 PC-Axis on tilastotaulukoiden käsittelyyn ja jakeluun kehitetty ohjelma, joka antaa monipuoliset mahdollisuudet isojenkin taulukoiden muokkaamiseen, niiden rakenteiden muuttamiseen, laskutoimitusten

Lisätiedot

Taseri 5.0 Käyttöohje. Taseri 5.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1

Taseri 5.0 Käyttöohje. Taseri 5.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 1 Taseri 5.0 Käyttöohje Taseri 5.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 T A S E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Ulvilantie 27f

Lisätiedot

INTERNET. Internetin palvelut. Sähköposti. Postituslistat. Internet ja käyttöjärjestelmät

INTERNET. Internetin palvelut. Sähköposti. Postituslistat. Internet ja käyttöjärjestelmät SISÄLLYS Sisällys... 2 Internet... 3 Internetin palvelut... 3 Sähköposti... 3 Postituslistat... 3 Internet ja käyttöjärjestelmät... 3 Internet ja TCP/IP-protokolla... 4 IP-osoite... 4 Yhteyden muodostaminen...

Lisätiedot

Perustietotyypit ja laskutoimitukset

Perustietotyypit ja laskutoimitukset Perustietotyypit ja laskutoimitukset 2 Perustietotyypit ja laskutoimitukset Tässä luvussa käsittelemme C++:n perustietotyyppejä, varsinkin sellaisia kuin sinä mitä todennäköisemmin tulet käyttämään omissa

Lisätiedot

T 106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python)

T 106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) T 106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2011 Kerttu Pollari-Malmi Kerttu Pollari-Malmi Sisältö 1 Tietokoneista ja ohjelmista 1 1.1 Lyhyesti tietokoneen rakenteesta....................

Lisätiedot

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 Sisältö: Sisältö:... 2 Yleistä Moodlesta... 5 Navigointi ja liikkuminen... 5 Ympäristön aloitussivu... 5 Sisäänkirjautuminen... 6 Kurssit ja työtilat... 6 Kurssin aloitussivu...

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen metatiedot

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen metatiedot Itä-Suomen Yliopisto, HIS-yksikkö, Shiftec-tutkimusyksikkö; Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ISO Tekijät Esa Paakkanen, Maarit Laaksonen, Pekka Kortelainen, Juha Mykkänen, Marko Suhonen, Heli Viinikainen,

Lisätiedot

Käsikirja. Copyright 1995 2012 Codeman Software. Klaani 5.6 Käsikirja

Käsikirja. Copyright 1995 2012 Codeman Software. Klaani 5.6 Käsikirja Käsikirja Copyright 1995 2012 Codeman Software Klaani 5.6 Käsikirja Tulostettu 5.11.2012 Esipuhe Esipuhe Tämä käsikirja on tarkoitettu kaikille Klaani ohjelman käyttäjille tai sen käyttäjiksi aikoville

Lisätiedot

OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle

OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle 27.4. 2015 OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle Tämä ohje on niille kouluttajille, jotka aktivoivat koulutusten väli- ja päättöpalautteita ja tarvittaessa kommentoivat palautteita Jos oppilaitoksesi

Lisätiedot

TUJA-KÄSIKIRJA. Verotuksen ja etuuksien mikrosimulointimalli. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT-muistioita 72

TUJA-KÄSIKIRJA. Verotuksen ja etuuksien mikrosimulointimalli. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT-muistioita 72 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT-muistioita 72 TUJA-KÄSIKIRJA Verotuksen ja etuuksien mikrosimulointimalli Toimittaneet: Reino Niinivaara Heikki Viitamäki Helsinki 2005 Valtion taloudellinen

Lisätiedot

Finvoice verkkolaskutus

Finvoice verkkolaskutus AutoFutur ja KoneFutur Finvoice verkkolaskutus Käyttöohje Päivitetty 23.8.2011 Finvoice verkkolasku käyttöohje - 1 - SISÄLLYS YLEISTÄ... 3 KÄYTTÖÖNOTTO... 4 YLEISTÄ... 4 TOIMINNON REKISTERÖIMINEN KÄYTTÖÖN...

Lisätiedot

1 PERUSTIEDOT. Yleisohjeita Dafon käyttöön. Perustieto-ohjelmat. 1.1 Tuotekoodin ylläpito. Dafo Versio 10 PERUSTIEDOT. Käyttöohje

1 PERUSTIEDOT. Yleisohjeita Dafon käyttöön. Perustieto-ohjelmat. 1.1 Tuotekoodin ylläpito. Dafo Versio 10 PERUSTIEDOT. Käyttöohje 1 Yleisohjeita Dafon käyttöön DAFOn ohjelmissa pätevät normaalit Windowsin perussäännöt. Nyt myös Kopioi ja Liitä - toiminnot ovat tuettuja läpi järjestelmän. Työpöydän DAFO -ikonista saadaan tuplaklikillä

Lisätiedot

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 Taseri PRO 2.0 Käyttöohje Taseri PRO 2.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 T A S E R I P R O Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media

Lisätiedot

HAKUKONEOPTIMOINTI. Ulkoinen sekä sisäinen optimointi sekä tärkeimmät toimenpiteet näkyvyyden parantamiseksi. Opinnäytetyö (AMK)

HAKUKONEOPTIMOINTI. Ulkoinen sekä sisäinen optimointi sekä tärkeimmät toimenpiteet näkyvyyden parantamiseksi. Opinnäytetyö (AMK) 1 Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Sähköisen liiketoiminnan järjestelmät 2014 Sanna-Mari Tavola HAKUKONEOPTIMOINTI Ulkoinen sekä sisäinen optimointi sekä tärkeimmät toimenpiteet näkyvyyden

Lisätiedot

Kotisivuohjeet. Eteläpohjalaiset Kylät ry. Sivupohjien rakenne

Kotisivuohjeet. Eteläpohjalaiset Kylät ry. Sivupohjien rakenne Kotisivuohjeet Tässä ohjeessa käydään läpi kotisivujen tekemisen perusteet keskittyen html-koodiin ja sen ominaisuuksiin. Ohjetta voidaan käyttää sivupohjien luonnin apuna, on kuitenkin suositeltavaa että

Lisätiedot

Tekninen määrittely. ETL-työkalu. ExtraTerrestriaLs / Aureolis Oy

Tekninen määrittely. ETL-työkalu. ExtraTerrestriaLs / Aureolis Oy Tekninen määrittely ETL-työkalu ExtraTerrestriaLs / Aureolis Oy Versio Päivämäärä Tekijä Muutos 0.1 13.11.2004 Timo Sallinen Ensimmäinen versio 0.2 25.11.2004 Jani Honkanen ETL-moottori 0.3 26.11.2004

Lisätiedot

iwork Kaavat ja funkiot -käyttöopas

iwork Kaavat ja funkiot -käyttöopas iwork Kaavat ja funkiot -käyttöopas KKApple Inc. 2009 Apple Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä käyttöopasta ei saa kopioida, kokonaan tai osina, ilman Applen kirjallista

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Toukokuu 2014 1 (49) Käyttöohje 6.4.0 Toukokuu 2014 2 (49) Sisällysluettelo Johdanto... 4 1. Laskujen asiatarkastus ja hyväksyminen... 5 2. Laskun maksamisen toiminnot... 5 3. Laskun kiertokulku... 6 4.

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN KILPAILUN TULOSPALVELUOHJELMISTO. Suunnistus-, hiihto- ja ampumahiihtokilpailuihin. Ohjelma HkMaali. versio 5.0.

HENKILÖKOHTAISEN KILPAILUN TULOSPALVELUOHJELMISTO. Suunnistus-, hiihto- ja ampumahiihtokilpailuihin. Ohjelma HkMaali. versio 5.0. HENKILÖKOHTAISEN KILPAILUN TULOSPALVELUOHJELMISTO Suunnistus-, hiihto- ja ampumahiihtokilpailuihin Ohjelma HkMaali versio 5.0 Pekka Pirilä 17.12.2011 Sisällys 1. TÄSTÄ DOKUMENTISTA JA OHJELMISTOLEVYN

Lisätiedot