PC-Axis-tiedostomuoto versio 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PC-Axis-tiedostomuoto versio 1.0"

Transkriptio

1 PC-Axis-tiedostomuoto versio 1.0 Tilastokeskus Alkusanat Käytetystä terminologiasta Soveltamisohje Tilastokeskuksessa, eli ohjeita lukijalle Esimerkki 1.A. Tiedosto, jossa on käytetty vain pakollisia avainsanoja Esimerkki 1.B. Tiedosto, jossa on käytetty kaikkia Tilastokeskuksen tietokannoissa vaadittavia avainsanoja Avainsanojen järjestyksestä Esimerkki 2: Tiedosto, jossa on sekä pakollisia että valinnaisia avainsanoja Avainsanat ja niiden soveltamisohjeet Aina tiedoston alussa esiintyvät avainsanat Aihealueeseen ja taulukon otsikkoon liittyvät avainsanat Taulukon oletusnäkymään ja taulukointiin (pivot) liittyvät avainsanat Luokitusten käsittelyyn, karttapohjiin ja summaukseen liittyvät avainsanat Desimaaleja, esitystarkkuutta ja mittayksiköitä määrittävät avainsanat Päivämäärät, taulukkoseloste, Copyright, yhteystiedot, alaviitteet ym Dataan liittyvät avainsanat, datasolujen merkintätavat ja dynaaminen salaus Esimerkki 3: Tiedosto, jossa on käytetty KEYS-avainsanaa ns. harvamatriisin talletukseen tilan säästämiseksi Pistekoodit Usean määrämuuttujan esittäminen kuution samassa dimensiossa -CONTVARIABLE Esimerkki 4. Tiedosto, jossa on määritelty sisältömuuttujat CONTVARIABLE-avainsanassa Aikamuuttujan määrittely TIMEVAL-avainsanalla Talousaikasarjoihin liittyvät avainsanat Matriisitunnisteeseen perustuvien tiedostonimien käyttö Tilastokeskuksessa Tyypilliset ongelmatilanteet ja usein kysytyt kysymykset Liitteet...24 Liite 1: Yhteenvetotaulukko avainsanoista Liite 2: Esimerkki ryhmittelytiedostosta... 26

2 2 1. Alkusanat PC-Axis-tiedosto on moniulotteisen tilastotaulukon (kuution) tallennusformaatti. Tiedostomuodon tarkennin on.px (esim. taulukko.px). Tiedosto on rakenteinen dokumentti, jonka sisällön osioiden alkumerkkeinä käytetään ns. avainsanoja. Tiedosto muodostuu kahdesta päälohkosta metadatasta ja datasta. Osa metadatan määrittelyssä käytettävistä avainsanoista on pakollisia ja osa valinnaisia. Tiedosto on käyttökelpoinen sovelluksissa (PC-Axis, PX-Web, PX-Map ja PX-Edit) kun kaikki metatiedon pakolliset avainsanat sisältöineen sekä data ovat mukana. PX-Editillä voidaan avata myös sisällöltään lievästi vajaita tai virheellisiä tiedostoja. PX-Editiä voidaan käyttää tiedostojen rakenteen validointiin ja tyypillisten rakennevirheiden automaattiseen korjaamiseen sekä talletusmuodon optimointiin. 2. Käytetystä terminologiasta PC-Axiksessa käytetään seuraavia termejä: Muuttuja (Variable) - tietokuution särmä (~ luokitus) (joko STUB- tai HEADING-avainsanalla) - CONTVARIABLE-avainsanaa käytettäessä yksi PC-Axiksen muuttuja voi koostua useasta sisältömuuttujasta Arvo (Value) - yksittäinen muuttujan arvo (~ luokka) - sekä teksteinä (VALUES-avainsanalla) että koodeina (voivat puuttua) Data - varsinainen numeerinen havainto - desimaalierottimena piste, negatiivisen luvun edessä on miinusmerkki, ei tuhaterottimia - luvut erotetaan toisistaan yhdellä välilyönnillä, myös datarivien lopussa ennen rivinvaihtoa tulee olla välilyönti - puuttuvan tms. piilotiedon esityksessä pistekoodit: "." - "..." - datassa merkintä "-" muuntuu talletettaessa nollaksi 3. Soveltamisohje Tilastokeskuksessa, eli ohjeita lukijalle Metatietolaadun ja tilastojen käytettävyyden parantamiseksi tähän dokumenttiin on kunkin avainsanan kohdalle kirjattu soveltamisohjeeksi Tilastokeskuksessa määritelty talon sisäinen standardi. Se on useissa kohdin vaativampi ja laajempi kuin pakollinen metatietomäärä, jonka pelkkä tiedoston tekninen toimivuus vaatisi. Tässä dokumentissa jokaista avainsanaa käsitellään omassa kappaleessaan, jonka otsikossa teknisen toimivuuden kannalta pakolliset avainsanat on merkitty tekstillä pakollinen ja Tilastokeskuksessa pakolliset tekstillä pakollinen (TK). Joitakin avainsanoja suositellaan käytettäväksi, ja tällöin niiden kohdalle on merkitty suositeltava (TK). Avainsanat, joiden kohdalle on merkitty erikoistapauksissa (TK) voivat olla tärkeitä tai hyödyllisiä vain tietyissä palvelumuodoissa. Niiden käyttötavasta tulee keskustella myös palveluja ja palvelimia ylläpitävän tietopalvelun ja tietotekniikkapalvelun kanssa. Avainsanat on käsitelty ryhmitellen ne lukuihin käyttötarkoituksen tai vaikutusalueensa mukaan. Lukujen järjestys on ylimalkaisesti sama, jossa avainsanat tyypillisesti tiedostossa esiintyvät.

3 3 Avainsana MATRIX on keskeinen avainsana sekä yleensäkin tiedonhallinnan ja erityisesti PX-Webtietokantojen rakenteen suunnittelussa. Siihen liittyen omaksi luvukseen (luku 14) on kirjattu sääntö siitä miten Tilastokeskuksen PX-Web -palveluissa käytettävät uniikit tiedostonimet tulee muodostaa matriisitunnuksista johtamalla. Talousaikasarjoille spesifit avainsanat on koottu omaan lukuunsa (luku 13), koska niillä ei ole haluttu tarpeettomasti kuormittaa niitä lukijoita, joiden työssä ne eivät ole keskeisiä. Aikasarja-avainsanoille ei myöskään ole erikseen laadittu soveltamisohjetta. Ne ovat suurelta osin sovelluksia ohjaavia käsittelysääntöjä, joita voidaan käyttää hyväksi erityisesti silloin kun px-tiedostomuoto on erilaisten siirtomuotojen kuten GESMES ja Aremos yhteisenä lähteenä, ja PC-Axis -sovellusta käytetään siirtomuotojen tuottamiseen. Keskeiset tiedot kaikista avainsanoista on koottu tiivistelmänä taulukkoon(liite 1), jonka PC-Axis-sarakkeelta näkyvät teknisen toimivuuden kannalta pakolliset määritykset ja TK:n standardi -sarakkeelta metatiedon laatuvaatimus, joka kaikissa Tilastokeskuksen tietokantapalveluissa tulee täyttää. 4. Esimerkki 1.A. Tiedosto, jossa on käytetty vain pakollisia avainsanoja Teknisesti toimivan tilastokuution aikaansaamiseen tarvitaan vain 13 pakollista avainsanaa. Tällainen pxtiedosto on sovelluksissa teknisesti toimiva, mutta käyttäjän kannalta metatiedoiltaan varsin köyhä. Se kelpaa kuitenkin hyvin aihioksi, jota esimerkiksi PX-Editin avulla täydennetään tarvittavilla metatiedoilla. CHARSET="ANSI"; AXIS-VERSION="2000"; SUBJECT-AREA="Väestö"; SUBJECT-CODE="02A"; MATRIX="henn1234"; TITLE="Väestö muuttujina Sukupuoli, Kunta ja Siviilisääty"; CONTENTS="Väestö "; UNITS="Henkilöä"; STUB="Sukupuoli","Kunta"; HEADING="Siviilisääty"; VALUES("Sukupuoli")="Yhteensä","Miehet","Naiset"; VALUES("Kunta")="Espoo","Helsinki","Vantaa"; VALUES("Siviilisääty")="Yhteensä","Naimaton","Naimisissa"; DECIMALS=0; DATA= ;

4 5. Esimerkki 1.B. Tiedosto, jossa on käytetty kaikkia Tilastokeskuksen tietokannoissa vaadittavia avainsanoja Taulukko, jossa on kaikki Tilastokeskuksen tietokannoissa pakolliset avainsanat sekä suositeltavia avainsanoja kuten NOTE. Tällainen tiedosto sisältää jo enemmän informaatiota ihmisen luettavaksi ja se on myös paremmin koneellisesti jatkokäsittelykelpoinen kun esimerkiksi kaikissa luokituksissa ovat luokituskoodit mukana. CHARSET="ANSI"; AXIS-VERSION="2000"; LANGUAGE="fi"; CREATION-DATE=" :00"; SUBJECT-AREA="Väestö"; SUBJECT-CODE="02A"; MATRIX="henn1234"; DESCRIPTION="Väestö sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan kunnittain vuonna 2003"; TITLE="Väestö muuttujina Sukupuoli, Kunta ja Siviilisääty"; CONTENTS="Väestö "; UNITS="Henkilöä"; STUB="Sukupuoli","Kunta"; HEADING="Siviilisääty"; VALUES("Sukupuoli")="Yhteensä","Miehet","Naiset"; VALUES("Kunta")="Espoo","Helsinki","Vantaa"; VALUES("Siviilisääty")="Yhteensä","Naimaton","Naimisissa"; CODES("Sukupuoli")="0","1","2"; CODES("Kunta")="049","091","092"; CODES("Siviilisääty")="0","1","2"; DECIMALS=0; SHOWDECIMALS=0; LAST-UPDATED=" :00"; SOURCE="Tilastokeskus"; CONTACT="Tilastokeskus#Väestötilastot#Esko Esimerkinlaatija#puh. (09) # vaesto." COPYRIGHT=YES; INFOFILE="henn1234"; NOTE="Vuodesta 2002 lähtien on siviilisäätytietoihin lisätty rekisteröidyt parisuhteet..."; DATA= ; 4

5 5 6. Avainsanojen järjestyksestä Avainsanojen on oltava niiden keskinäisen riippuvuuden vuoksi tietyssä järjestyksessä. Tiedoston viimeinen avainsana on aina DATA. Esimerkki hyvästä avainsanajärjestyksestä CHARSET, AXIS-VERSION, LANGUAGE, CREATION-DATE, SUBJECT-AREA, SUBJECT-CODE, MATRIX, DESCRIPTION, TITLE, CONTENTS, AGGREGALLOWED, AUTOPEN, DESCRIPTIONDEFAULT, UNITS (taulukkokohtainen), STUB, HEADING, CONTVARIABLE, VALUES, TIMEVAL, CODES, DOUBLECOLUMN, PRESTEXT, DOMAIN, MAP, PARTITIONED, ELIMINATION, PRECISION, DECIMALS, SHOWDECIMALS, LAST-UPDATED, STOCKFA, CFPRICES, DAYADJ, SEASADJ, UNITS (muuttujakohtainen), SOURCE, CONTACT, COPYRIGHT, DATABASE, REFPERIOD, BASEPERIOD, INFOFILE, NOTEX, NOTE, NOTEX (muuttujakohtainen), NOTE (muuttujakohtainen), VALUENOTEX, VALUENOTE, CELLNOTEX, CELLNOTE, KEYS, DATA 7. Esimerkki 2: Tiedosto, jossa on sekä pakollisia että valinnaisia avainsanoja Seuraavassa esimerkissä tiedostoon on liitetty summaussääntöjä sekä valmiiksi laskettujen summien käsittelysääntöjä (ELIMINATION ). - Jos käyttäjä ei valitse sukupuolimuuttujasta mitään, sovellus laskee sukupuolten summan ja näyttää sen. - Jos käyttäjä ei valitse aluemuuttujasta mitään, sovellus näyttää valmiiksi lasketun koko maan summan. Tiedostoon on kytketty ulkoinen luokitustiedosto (DOMAIN) muuttujalle alue. Muuttujan luokkien välisummausta sovelluksissa ohjataan siis tiedoston kanssa samassa hakemistossa olevalla ryhmittelytiedostolla (=luokituksen summaussäännöllä). Esim. alue1992.agg Tiedostossa on myös kiinteä otsikko (DESCRIPTION) sekä sen aktivoiva asetus DESCRIPTIONDEFAULT=YES, jolloin sovellukset näyttävät aina tämän kiinteän otsikon eikä poimintarajausten tuloksena muuttuvaa otsikkoa TITLE. Taulukossa on myös esimerkki muuttujakohtaisesta alaviitteestä (siviilisäätymääritelmän selitys) ja tietokohtaisesta alaviitteestä, joka tässä tapauksessa kohdistuu kaikkiin alueen ESPOO tietoihin. CHARSET="ANSI"; AXIS-VERSION="2000"; LANGUAGE= fi ; CREATION-DATE=" :00"; SUBJECT-AREA="Väestö"; SUBJECT-CODE="02A"; MATRIX="hevv1234"; DESCRIPTION="Väestöaikasarja siviilisäädyn, sukupuolen ja alueen mukaan"; TITLE="Väestö siviilisäädyn, sukupuolen, alueen ja ajan mukaan"; CONTENTS="Väestö"; DESCRIPTIONDEFAULT=YES; UNITS="henkilöiden lukumäärä"; STUB="siviilisääty","sukupuoli"; HEADING="alue","aika"; VALUES("siviilisääty")="naimisissa","naimaton","eronnut","leski"; VALUES("sukupuoli")="mies","nainen"; VALUES("alue")="Koko maa","helsinki","espoo"; VALUES("aika")="1990","1991","1992"; TIMEVAL("aika")=TLIST(A1),"1990","1991","1992"; CODES("siviilisääty")="1","2","3","4";

6 6 CODES("sukupuoli")="1","2"; CODES("alue")="000","091","049"; DOMAIN("alue")="alue1992"; ELIMINATION("alue")="Koko maa"; DECIMALS=0; LAST-UPDATED=" :45"; STOCKFA="S"; DAYADJ=NO; SEASADJ=NO; SOURCE="Tilastokeskus"; CONTACT="Tilastokeskus#PC-Axis-koulutus#fax #s-posti COPYRIGHT=YES; DATABASE="TKDB"; REFPERIOD="Viiteajankohta on 31. joulukuuta joka vuosi"; INFOFILE="hevv1234"; NOTE("siviilisääty")="Siviilisääty on riippuvainen väestölaskennan rekistereistä. Naimisissa olevat " "yhdessä asuvat merkitään naimisissa oleviksi. Muut yhdessä asuvat kuuluvat naimattomiin"; VALUENOTE("alue","Espoo")="Tähän selitystä Espoon datasta#ja selitys jaetaan näytössä " "usealle riville.#tästä alkaakin jo kolmas selitysrivi"; DATA= dataa ei ole listattu tähän 8. Avainsanat ja niiden soveltamisohjeet Avainsana ja sen perässä oleva yhtäsuuruusmerkki on oman sisältöosionsa alkumerkintä, joka sijoittuu aina uuden rivin alkuun. Avainsanaan kuuluva sisältö kirjoitetaan samalle riville heti avainsanan perään tai alkamaan välittömästi avainsanaa seuraavan rivin alusta. Avainsanan sisältönä oleva teksti on aina lainausmerkeissä ( teksti ;). Loppuvälilyönnit tekstissä eivät ole sallittuja vaan tekstin päättävää lainausmerkkiä edeltävän merkin on aina oltava muu kuin blankkomerkki. Avainsanalla alkavan osion loppumerkkinä on aina puolipiste. Loppumerkkinä olevan puolipisteen ja sitä seuraavan rivinvaihdon välissä ei saa olla välilyöntiä Aina tiedoston alussa esiintyvät avainsanat CHARSET - pakollinen Metatietotyyppi: dokumentin metatieto Avainsana CHARSET osoittaa millä merkistöllä tiedosto on talletettu. CHARSET= ANSI osoittaa, että tiedosto on Windows-muodossa. Jos määrittely puuttuu, tai se on muodossa CHARSET= OEM, PC-Axis versio 2000 tai sitä uudempi olettaa tiedoston olevan DOS -muodossa, ja kääntää tekstin automaattisesti Windows-muotoon. Avainsanan on aina oltava tiedoston alussa ennen kuin tiedostossa voi esiintyä muita merkkejä kuin A-Z ja 0-9. Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Tekstin tallennusmuoto on aina CHARSET= ANSI ;. Avainsana on aina tiedoston alussa. PX-Web ei tee automaattista OEM --> ANSI -muunnosta, joten se edellyttää aina ANSI -merkistön käyttöä. DOS-aikakaudella tuotetut PC-Axis-tiedostot tulee ennen nykyisiin palveluihin vientiä konvertoida, tarkistaa ja täydentää käyttäen PX-Editiä. AXIS-VERSION - pakollinen Metatietotyyppi: dokumentin metatieto PC-Axis-versionumero, jolla kerrotaan sovelluksille tiedoston yhteensopivuustaso. Tietueen enimmäispituus 80 merkkiä. Esimerkiksi asetus: AXIS-VERSION="2000" kertoo, että tiedosto on yhteensopiva version 2000 tai sitä uudempien kanssa.

7 7 Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Elämme Windows-aikakautta. Kaikissa nykyisin tuotettavissa taulukoissa: AXIS-VERSION= 2000 (kuten myös. CHARSET= ANSI ). Sovellukset PX-Webiä lukuun ottamatta osaavat lukea myös vanhempien versioiden tiedostoja. Vanhemmat vaikkapa DOS-aikakaudella tuotetut PC-Axistiedostot tulee ennen nykyisiin palveluihin vientiä aina konvertoida, tarkistaa ja täydentää esimerkiksi käyttäen PX-Editiä. LANGUAGE pakollinen (TK) Metatietotyyppi: dokumentin metatieto Kieliasetus, jonka arvo on standardin mukainen kaksimerkkinen kielikoodi. Esimerkiksi LANGUAGE= fi tai LANGUAGE= en. Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Vuoden 2005 aikana sovelluksista alkaa tulla käyttöön monikielisiä pxtiedostoja tukevat versiot. Nykyiset yksikieliset tiedostot tulee tähän varautumiseksi varustaa dokumenttitason kielikoodilla. Tällä varmistetaan myös tulevaisuudessa kieliversioiden hallittu siirrettävyys molempiin suuntiin px-muodon ja XML-muodon välillä. Ks. myös avainsanan MATRIX kohta sekä luku 14, joissa on kuvattu periaate tiedostojen nimeämisestä kielikoodin mukaan niin, että yksikieliset px-tiedostot voidaan hallinnoida myös tiedostonimien tasolla. AUTOPEN erikoistapauksissa (TK) Metatietotyyppi: käsittelysääntö PX-Web -palvelussa AUTOPEN=YES -asetuksella taulukko avautuu aina kokonaisuudessaan, eikä taulukon rajausikkunaa näytetä. Käyttökelpoinen ominaisuus esimerkiksi taulukoissa, joiden tulkinta edellyttää sitä että käyttäjälle näytetään aina koko taulukko. Käytetään myös silloin kun halutaan nopeuttaa pienten taulukoiden katselua jossakin PX-Webillä toteutetussa erityispalvelussa. Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Käytetään vain pienissä taulukoissa, joiden halutaan avautuvan PX- Webissä kokonaisina ilman käyttäjän poimintarajausta. Sopii pienille analyyttisille taulukoille, joissa esimerkiksi halutaan aina näyttää sekä alkuperäiset luvut että niistä lasketut muutokset samanaikaisesti. Ihanteellinen taulukko pika-avattavaksi on paperille tulostettuna enintään kolmen liuskan mittainen. Automaattiavausta ei saa käyttää taulukoille, jotka ovat kokonaisina liian isoja web-selaimessa luettaviksi. CODEPAGE Metatietotyyppi: käsittelysääntö Tulee käyttöön myöhemmin kun uusi Excel-muunnosversio on valmis. Oletus on ISO Maximipituus 20 merkkiä. Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Otetaan käyttöön ja ohjeistetaan jos on tarpeen sitten kun sovelluksiin tulee uusi versio Excel -exportista Aihealueeseen ja taulukon otsikkoon liittyvät avainsanat SUBJECT-CODE - pakollinen Aihealuekoodi, enimmäispituus 5 merkkiä. Voidaan käyttää tiedostojen lajitteluun kuten tietokantapalvelujen käytön tilastointiin aihealueittain. Tilastollinen metatieto, jota voidaan käyttää myös päivitysprosessien ohjausinformaationa. On esimerkiksi mahdollista tehdä automatisoituja prosesseja, jotka aihealuekoodin perusteella ohjaavat tiedostoja oikeisiin aihehakemistoihin PX-Web -palvelimessa tai taulukkoarkistossa. SUBJECT-CODE="05"; Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Käytetään Suomen virallisen tilaston (SVT) aihealueluokitusta. PX- Editissä on valintalista, josta virallinen aiheluokitus voidaan kätevästi liittää avainsanaan.

8 8 SUBJECT-AREA - pakollinen Aihealueen nimi, jonka enimmäispituus on 100 merkkiä. SUBJECT-AREA="Koulutus ja tutkinnot"; Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Aihealueiden nimeämisessä tulee ottaa huomioon, että käyttämällä vain Suomen virallisen tilaston (SVT) aihealueluokituksen mukaisia aihealueita, tiedostot voidaan järjestää esimerkiksi arkistoinnissa automaattisesti aihealueen mukaan. Samoin on mahdollista rakentaa jakelupalvelimia, joiden hakemistorakenne johdetaan suoraan aihealuenimistä ja tiedostot ohjataan automaattisesti aihenimensä mukaisiin oikeisiin jakeluhakemistoihin. PX-Editissä on valintalista, josta virallinen aiheluokitus voidaan kätevästi liittää avainsanaan. StatFinissä ja muissa yleistietokannoissa noudatetaan mahdollisimman puhtaasti yleistä (SVT) aihealueluokitusta. Yleistietokannoissa kunkin taulukon tulee sisältää pääsääntöisesti vain yhden aihealueen tietoja. Jos yleistietokannan taulukko sisältää yksittäisiä vertailutietoja toiselta aihealueelta, se luokitellaan pääaihealueensa mukaan ja sijoittuu PX-Web palvelussa pääasiallisen sisältönsä mukaiseen aihehakemistoon. Eräissä erikoistapauksissa varsinkin aliaihealueiden tasolla poikkeamia yleisestä aihealueluokituksesta voidaan sallia. Käytännön syistä mm. indikaattoripalveluissa ja niitä vastaavissa koostepalveluissa voidaan joutua rakentamaan aihehakemistot enemmän palvelun sisällön ja sen käyttäjien näkökulman ehdoilla kuin suoraan yleisestä aiheluokituksesta johtaen. SUBJECT-PATH ja PX-SERVER Tilastokeskuksen sisäiseen prosessinohjauskäyttöön tarkoitettuja avainsanoja, joita ei tueta Tilastokeskuksen ulkopuolisissa sovelluksissa. Tilastokeskuksessa on meneillään suunnittelutyö, jonka tarkoituksena on laajentaa tiedostomuotoa kahdella uudella talokohtaisella avainsanalla, joilla määritettään kohdetietokantapalvelin ja suhteellinen aihehakemisto-osoite palvelimella olevassa tietokannassa. Avainsanoihin perustuen jokaisessa px-tiedostossa itsessään voi siis kulkea mukana informaatio siitä mihin palvelimeen ja mihin aiheen ja aliaiheen mukaiseen hakemistoon se on prosessissa matkalla. Arkistoidussa tiedostossa avainsanat sisältäisivät dokumentaation siitä minkä palvelun osa ko. tiedosto on aikanaan ollut. Avainsanojen käyttöönotosta ei ole vielä päätetty. MATRIX - pakollinen Taulukon tunnus, jonka enimmäispituus on 8 merkkiä. Tietoa käytetään taulukon yksiselitteisessä identifioinnissa. Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Matriisin tunnus koostuu sisällöstä vastaavan tuotantoyksikön kaksikirjaimisesta lyhenteestä ja sitä seuraavasta uniikista matriisinumerosta: joka sisältää uniikin koodin ko. yksikön sisällä. Jos tuottava yksikkö haluaa tietokantojen käytön seurantaa vastuualueittain tai muissa pienemmissä kokonaisuuksissa, kannattaa kolmas merkki tai merkit 3-4 varata vastuualueen tunnukselle tms. alaryhmitykselle. Vastuu uniikkien matriisitunnisteiden antamisesta on tuotantoyksiköillä. Matriisin tunnusta käytetään tiedostonimen kiinteänä osana Tilastokeskuksen PX-Web -palvelimissa ja px-tiedostojen arkistoinnissa. Tästä johtuen matriisin tunnus ei saa sisältää suuraakkosia, välilyöntejä, ääkkösiä eikä erikoismerkkejä. Tiedostonimien muodostamista matriisitunnuksien perustella on kuvattu tarkemmin luvussa 14. DATABASE - suositeltava(tk) Metatietotyyppi: dokumentin metatieto Lähdetietokannan nimi. Käytetään ilmaisemaan tuotantotietokantaa, josta taulukko on px-tiedostoksi tulostettu. Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Suositus on, että avainsana sisältää tuotantotietokannan nimen tai muun tietolähteen. Tiedoista pitää käydä ilmi mistä tietokannasta/tiedostosta ja mistä sen versiosta px-tiedosto on tulostettu.

9 CONTENTS - pakollinen Taulukon perusotsikko, jota sovellus käyttää otsikon alkuosana dynaamisesti luotavissa otsikoissa. Dynaamisesti muodostettava otsikko (TITLE) rakentuu perusotsikosta (CONTENTS) ja poimintarajauksen mukaan valituista muuttujanimistä. Enimmäispituus 256 merkkiä. CONTENTS="Koululaitoksen oppilaat v.2003"; 9 Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Taulukon perusotsikko, joka rajaa sisällön tarkemmin kuin SUBJECT- AREA. Älä sisällytä muuttujanimiä CONTENTS-avainsanalle jotta ne eivät tule kahdesti avainsanalle TITLE. TITLE - pakollinen Taulukon muuttuva otsikko, joka muodostuu CONTENTS-avainsanan tekstistä (perusotsikosta) ja taulukkoon valittujen muuttujien nimistä. TITLE ei ole pakollinen, jos taulukko sisältää DESCRIPTION -avainsanan ja sen sisältönä kiinteän otsikon sekä asetuksen DESCRIPTIONDEFAULT=YES jolloin DESCRIPTION -teksti näytetään TITLE:n sijasta. Tekstirivin enimmäispituus on 98 merkkiä. TITLE="Koululaitoksen oppilaat v.2003 muuttujina kunta, vuosi," "koulutusluokitus, sukupuoli ja tarkastelukohde."; Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Suositellaan räätälöidyn kiinteän otsikon käyttöä (ks. avainsana DESCRIPTION) DESCRIPTION - pakollinen (TK) Taulukon kiinteä otsikko. DESCRIPTION ei muutu poimintarajausten mukaan kuten TITLE, vaan periytyy sellaisenaan myös alkuperäisestä taulukosta rajattuun taulukkoon. Teksti ei näy sovelluksessa näytöllä ellei sitä aseteta näkyväksi DESCRIPTIONDEFAULT=YES -asetuksella. Antaa tiedontuottajalle mahdollisuuden luoda pysyvä ja mahdollisimman hyvin käyttötarkoituksiin räätälöity otsikko. DESCRIPTION="Koululaitoksen oppilaat v.2003"; Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: DESCRIPTION on suositeltava tapa asettaa taulukon otsikko PX-Webpalvelussa, jossa esimerkiksi taulukon koosteluonteen tai indikaattoriluonteen vuoksi tarvitaan räätälöity otsikko. Jos px-tiedostojen tuottaminen perustuu PC-Axis- metatietomääritysten kanssa yhteensopivaan SQLtuotantotietokantaan tai PX-Web toimii SQL-tietokannan käyttöliittymänä, on luontevaa käyttää yhden aihealueen tietoja sisältävissä taulukoissa dynaamisesti muodostettuja otsikoita, joiden muodostus on kuvattu avainsanoja CONTENTS ja TITLE käsittelevissä kohdissa. DESCRIPTIONDEFAULT erikoistapauksissa (TK) Metatietotyyppi: dokumentin metatieto Asetus, jolla taulukon kiinteä otsikko aktivoidaan käyttöön sovelluksissa. Kun DESCRIPTIONDEFAULT=YES, sovellus näyttää avainsanassa DESCRIPTION asetetun kiinteän otsikon. Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Suositellaan käytettäväksi kiinteää otsikkoa ja sen asettamista aktiiviseksi silloin kun dynaaminen otsikko (TITLE) ei ole luonteva. Aina kannattaa myös muistaa, että sovelluksen luoma otsikko (TITLE) on vain harvoin suomenkielisenä kieliopillisesti kovin kaunis, koska siinä ohjelma vain lisää useinkin varsin lakonisia ja teknisiä muuttujanimiä perusotsikon (CONTENTS) perään Taulukon oletusnäkymään ja taulukointiin (pivot) liittyvät avainsanat STUB ja HEADING - pakollinen Metatietotyyppi: käsittelysääntö Näillä avainsanoilla määritellään taulukkonäkymä. Avainsanoja seuraa muuttujien luettelo siten, että hierarkkiseen taulukkopäähän ensimmäisenä oleva tulee ensimmäiseksi hierarkiatasoksi (katkomuuttujaksi) jne. Muuttujat merkitään lainausmerkkeihin ja erotetaan toisistaan pilkulla. Jokaisen yksittäisen muuttujanimen enimmäispituus on 75 merkkiä, ja muuttujanimien tiedoston sisällä on oltava uniikkeja. Jos muuttujalista jaetaan usealle riville, rivinvaihto tehdään muuttujia erottavan pilkun jälkeen. Huomaa, että STUB ja

10 10 HEADING määräävät myös datan järjestyksen. Taulukon transponointi ei onnistu pelkästään näitä avainsanoja muuttamalla, vaan myös datan on noudatettava vastaavaa järjestystä. Seuraavassa esimerkissä kunnat ovat riveillä, vuosi on sarakkeiden ensimmäinen hierarkiataso (ensimmäinen sarakekatko), koulutusluokitus sarakkeen toinen hierarkiataso (toinen sarakekatko) jne. STUB="kunta"; HEADING="vuosi","koulutusluokitus","sukupuoli","tarkastelukohde"; Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Silloin kun taulukko kuuluu johonkin palvelukokonaisuuteen, jossa on paljon samoja luokituksia käyttäviä sisältöjä, tulee pyrkiä asettamaan oletusnäkymä niin, että luokitukset ovat kaikkien taulukoiden oletusnäkymissä samassa järjestyksessä. Yhtenäinen oletusnäkymä heijastuu PX-Webpalvelussa johdonmukaisena poimintarajauksen käyttöliittymänä. Eri käyttäjien tarpeet vaihtelevat yleensä paljon ja taulukon helppo pivotointi antaa käyttäjälle vapauden valita paras näkymä, mutta joissakin suppean sisällön tai erityisryhmille suunnatun palvelun tapauksissa oletusnäkymä voidaan harkita asetettavaksi useimmin kysytyn näkymän mukaan Luokitusten käsittelyyn, karttapohjiin ja summaukseen liittyvät avainsanat AGGREGALLOWED Metatietotyyppi: käsittelysääntö Jos AGGREGALLOWED=NO, käyttäjä ei saa summata, eikä lisätä arvoja taulukkoon PC-Axis-tuoteperheen sovelluksissa. Jos avainsanamääritys puuttuu, tai saa arvon YES, summaaminen ja lisääminen on sallittua. Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Vastuu summauseston asetuksista on taulukon sisällön tuottajalla. Koska summauksen esto ei periydy muihin tiedostomuotoihin ja sovelluksiin siirrettäessä, tulee taulukon alaviitteestä ilmetä taulukon sisältävän summautumattomia tietoja tai alaviitteessä olla viittaus taulukkoselosteen (INFOFILE) kohtaan, jossa asia on kerrottu. ELIMINATION - suositeltava (TK) Metatietotyyppi: käsittelysääntö Sovellus käyttää avainsanan tietoa automaattiseen valintaan silloin kun käyttäjä ei valitse muuttujasta yhtään luokkaa (arvoa). Avainsanalla määritetään automaattinen ylisummaus sallituksi tai sillä osoitetaan summaluokka, jonka arvo tulee automaattisesti valituksi silloin kun muuttujasta ei ole valittu yhtään luokkaa. Määritys ELIMINATION("Kunta )="Koko maa" tarkoittaa, että taulukkoon sisältyvä valmiiksi laskettu summaluokka ( Koko maa ) tulee automaattisesti valituksi, aina kun käyttäjä ei valitse mitään muuttujasta Kunta. Jos määritys kirjoitetaan muotoon ELIMINATION("Kunta")=YES, sovellus vastaavasti laskee ja esittää oletusvalintana summan, jonka se tuottaa dynaamisesti summaten yli kyseisen muuttujan ( Kunta ) kaikki luokka-arvot. Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Ylisummauksen salliva asetus sopii vain muuttujalle, jonka tiedot voidaan summata. Jos taulukko sisältää ei-summautuvia tietoja tai esimerkiksi perustason tiedoista ei salauksen takia voida laskea summia oikein, tulee taulukkoon laskea valmiit summaluokat ja osoittaa ELIMINATION asetuksilla näytettäväksi nämä valmiiksi lasketut summat. Joissakin tapauksissa kannattaa harkita myös erillisten aggregoitujen taulukoiden tekemistä pelkistä summatason tiedoista. VALUES -pakollinen Avainsana VALUES esiintyy kerran jokaista muuttujaa kohden, sen perässä on muuttujan nimi suluissa lainausmerkeissä. Arvojen on oltava uniikkeja muuttujan sisällä ja ne esiintyvät siinä järjestyksessä kuin ne ovat riveillä ja sarakkeilla. Ne ovat lainausmerkeissä ja erotetaan pilkuilla toisistaan. Muuttujan nimen enimmäispituus on 75 merkkiä (vältettävä erikoismerkkejä). Muuttujan arvojen on oltava uniikkeja muuttujan sisällä. Käytettäessä koodeja (pakollinen TK:ssa), ei luokituksessa ei saa olla parittomiksi jääviä arvoja, joilta puuttuu vastaava koodi tai päin vastoin. Jos muuttujalista jaetaan usealle riville, rivinvaihto tehdään muuttujia erottavan pilkun jälkeen. ( Katso avainsanaa TIMEVAL.) VALUES("vuosi")="1987","1988","1989";

11 Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Käytetään aina kun se on mahdollista luokitustietokannassa vakioituja muuttujanimiä ja muuttujien arvot perustuvat tällöin virallisiin luokituksiin. Sellaiset räätälöidyissä palveluissa käytetyt luokitukset ja muuttujat, joita ei ole viety luokituskantaan, dokumentoidaan kyseisen tuotteen tuotemäärityksiin. Summaluokat esitetään aina ennen alakohtiaan. Esimerkiksi: VALUES( alue ) = Koko maa, Alahärmä, Alajärvi, CODES -pakollinen (TK) Avainsanaa CODES käytetään silloin, kun muuttuja esiintyy sekä koodina että selväkielisenä. Koodit kirjoitetaan kuten VALUES (vältettävä erikoismerkkejä). Enimmäismerkkimäärä koodeissa on 256. Muuttujan koodien on oltava uniikkeja muuttujan sisällä. Koodilistan on aina oltava täydellinen, eli muuttujan luokituksessa ei saa olla parittomiksi jääviä arvoja, joilta puuttuu arvoa vastaava koodi tai päin vastoin. Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Luokituskoodeina käytetään virallisia koodeja. Yhteensäsumman koodiksi merkitään aina koodinpituuden mukaisesti nollia. Esimerkiksi kun kuntakoodi on 3 merkin pituinen, niin koko maan summan koodi on 000. Vuosiluvun koodi on aina sama kuin itse vuosiluku. Neljännesten arvot voidaan kirjoittaa myös kirjaimin, mutta koodit ovat aina 1 4. Kuukausien koodit ovat Alueittaista tietoa sisältävissä taulukoissa käytetään aina alueluokituksen koodeja. Kunnat järjestetään taulukoissa aakkosnimen mukaan. Myös muut luokitukset, joissa on epäjohdonmukaisuutta koodin ja käyttäjäystävällisen löytymisjärjestyksen kesken pyritään aina saattamaan järjestykseen, josta halutut luokat ovat ihmissilmän helpoimmin löydettävissä. DOUBLECOLUMN Metatietotyyppi: käsittelysääntö Avainsanalla määritellyn muuttujan koodi ja arvo näkyvät rivillä erikseen omissa sarakkeissaan esim. Excelmuodossa ja PC-Axiksessa silloin, kun taulukko näytetään matriisimuodossa. STUB="kunta"; DOUBLECOLUMN("kunta")=YES; Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Suositellaan käytettäväksi. Antaa tilaston loppukäyttäjälle kätevän tavan saada nimet ja koodit eri sarakkeisiin. Ominaisuutta ei tueta vielä PX-Webin nykyisessä versiossa (ver. 2004). DOMAIN /käsittelysääntö Määrittää mitä arvojoukkoja on taulukossa ja mitä ryhmittelytiedostoja taulukkoon on kytketty. Siis mitä luokituksia ja niiden hierarkkisia summaussääntöjä voidaan käyttää. Voi esiintyä yhden kerran jokaista muuttujaa kohden. Tekstin enimmäispituus on 80 merkkiä. Esimerkiksi jos väestötaulukon 5-vuotisikäryhmien summaussääntö on tiedostossa ikaryhmitys5v.agg ja arvojoukko on kuvattu tiedostossa ikaryhmitys5v.vs: DOMAIN("ikä")="ikaryhmitys5v" Tämän dokumentin liitteessä 2 on esimerkki ryhmittelytiedostoista, joiden laatimisesta on saatavana myös erillinen yksityiskohtaisempi ohje. Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Ryhmittelytiedostoissa käytettyjen luokitusten tulee perustua Tilastokeskuksen luokitustietokantaan vietyihin luokituksiin. Ryhmittelytiedostojen tiedostonimet annetaan luokitustietokannassa vakioidun nimeämiskäytännön mukaan. MAP Metatietotyyppi: käsittelysääntö Viite karttapohjaan, joka aluejaoltaan vastaa taulukossa käytettyjä alueluokituksia. Avainsanan sisältönä on taulukkoa vastaavan karttapohjatiedoston nimi. Karttapohjan tulee sijaita samassa hakemistossa kuin itse taulukkokin. Kaikki samaan karttapohjaan kuuluvat osatiedostot nimetään samalla nimellä ja vain nimen tarkenninosa erottaa ne toisistaan. Jos taulukolle on MAP-avainsanalla määritelty karttapohja, on sovelluksissa (PC-Axis, PX-Web ja PX-Edit) aktiivisena teemakarttatoiminto. Jos aluetiedolle ei ole määritelty karttapohjaa, näkyy teemakarttapainike PC-Axiksen ja PX-Webin käyttöliittymässä harmaana. MAP(STUB="alue"; Kunta")="Finland_Municipality"; Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Pyritään käyttämään virallisia alueluokituksia ja niille yhteisiä karttapohjia. Karttapohjatiedostojen nimeämisessä noudatetaan luokitustietokannassa vakioituja vastaavien 11

12 12 alueluokitusten käytäntöjä. Karttatoiminnon asettamisesta aktiiviseksi veloituksettomissa tietokannoissa tulee erikseen sopia jakelupolitiikkaa ja palvelujen maksullisuutta koordinoivan tietopalveluyksikön kanssa. PARTITIONED Metatietotyyppi: käsittelysääntö Muuttujan sisäinen hierarkia, joka jakaa muuttujan arvon tasoihin, esimerkiksi seuraavasti: STUB="alue"; VALUES("alue")="0662"," "," "," "; PARTITIONED("alue")="kunta",1,3; PARTITIONED("alue")="osa-alue",4; Osoittaa että kolme ensimmäistä merkkiä aluearvosta sisältää kuntakoodin ja osa-aluekoodi alkaa positiosta neljä. Avainsanan VALUES jälkeen tulevat arvot on kirjoitettu koodimuotoon selväkielisiksi nimikkeiksi. Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Ei käytössä Tilastokeskuksessa Desimaaleja, esitystarkkuutta ja mittayksiköitä määrittävät avainsanat Desimaalilukujen tallettamista ja desimaalien esittämistä ohjataan kolmella avainsanalla. Tiedostossa talletettujen desimaalien määrä (DECIMALS) voi olla suurempi kuin näytettävä (SHOWDECIMALS) desimaalitarkkuus. Osalle arvoista voidaan myös asettaa yleisestä asetuksesta poikkeava esitystarkkuus (PRECISION). DECIMALS - pakollinen (TK) Taulukon desimaalien lukumäärä, 0-15 (0-6 näytetään, ellei SHOWDECIMALS -avainsanassa ole toisin määritelty). Näyttää, kuinka monta desimaalia talletetaan PC-Axis-tiedostoon. Kirjoitetaan ilman lainausmerkkejä. DECIMALS=0; Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Kun kysymys on tiedoista, joiden desimaalipyöristys on kriittinen, kuten eräissä indekseissä, tulee tallettaa tiedot suoraan esitystarkkuudella. Siis esimerkiksi indeksitiedoissa asetetaan vain DECIMALS, ja mahdollisesti myös SHOWDWCIMALS, jolle tällöin tulee ehdottomasti asettaa sama arvo kuin DECIMALS. Pyöristyskäytännöiltään kriittisissä aineistoissa tiedot viedään px-tiedostoon aina niiden viralliseen julkaisutarkkuuteen valmiiksi pyöristettyinä. SHOWDECIMALS -suositeltava (TK) Metatietotyyppi: käsittelysääntö Taulukossa näytettävien desimaalien määrä, 0-6. Arvon on oltava sama tai pienempi kuin DECIMALS -avainsanassa on määritelty ja sama tai pienempi kuin PRECISION. Jos tätä ei määritellä, oletuksena on, että näyttötarkkuus on sama kuin talletustarkkuus DECIMALS-arvo. SHOWDECIMALS=0; Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Jos kysymys on tiedoista, joiden desimaalipyöristys on kriittinen, kuten eräissä indekseissä, on syytä tallettaa tiedot suoraan esitystarkkuudella, eikä pyöristystä jätetä sovelluksen tehtäväksi. Siis esimerkiksi indeksitiedoissa asetetaan vain DECIMALS, ja mahdollisesti myös SHOWDWCIMALS, jolle asetetaan sama arvo kuin DECIMALS. Pyöristyskäytännöiltään kriittissä aineistoissa tiedot px-tiedostoon viedään aina valmiiksi niiden viralliseen julkaisutarkkuuteen pyöristettyinä. PRECISION Metatietotyyppi: käsittelysääntö Käytetään asetettaessa yleisestä poikkeava esitystarkkuus yksittäiselle muuttujan arvolle. Määrittää SHOWDECIMALS -avainsanassa määritellystä poikkeavan desimaalimäärän. PRECISION tulee olla yhtä suuri tai pienempi kun DECIMALS. Kirjoitetaan muodossa PRECISION("muuttuja nimi","arvonimi") =n, jossa n on luku väliltä 0-6. Esimerkiksi taulukon yleinen asetus ja talletus on kahdella desimaalilla ja taulukon esitystarkkuus ilman desimaaleja, mutta "394 Suhteellinen velkaantuneisuus %"- tiedot esitetään yhdellä desimaalilla: DECIMALS=2;

13 SHOWDECIMALS=0; PRECISION("Tunnusluku","170 Tuloveroprosentti 2002")=2; PRECISION("Tunnusluku","280 Vuosikate%")=1; PRECISION("Tunnusluku","394 Suhteellinen velkaantuneisuus %")=1; 13 Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Käyttötarve todennäköisesti vähäinen. Käyttö on aina harkittava tarkkaan tapauskohtaisesti. UNITS - pakollinen Kuvaa mittayksikköä, esimerkiksi: miljoonaa euroa, henkilöä, 1000 mk, 1995=100 (indeksin perusvuosi). Enimmäispituus 80 merkkiä. UNITS="oppilaiden lukumäärä"; Jos taulukossa on useita yksikköjä, käytä CONTVARIABLE -avainsanaa. Jos CONTVARIABLE on määritelty, avainsana UNITS indeksoidaan ja se toistuu jokaista sisältömuuttujan arvoa kohden. Esimerkiksi: UNITS("Inflyttade")="antal"; Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Hyvin pienissä taulukoissa ja perustelluissa tapauksissa yksikkötieto voidaan kirjoittaa myös kyseisen rivipään/sarakepään tekstiin, jolloin UNITS -avainsanan sisältönä on teksti yksikkötiedot taulupään teksteissä 8.6. Päivämäärät, taulukkoseloste, Copyright, yhteystiedot, alaviitteet ym. Päivämäärien merkinnässä käytetään px-tiedostoissa esitysmuotoa CCYYMMDD hh:mm. Merkinnässä ollaan siirtymässä ISO -standardin mukaiseen merkintätapaan YYYY-MM-DDTHH:MM, jota sovellukset alkavat tukea vuodesta 2005 lähtien. Uudet ohjeet asiasta annetaan kun tuki uudelle päivämääräformaatille on kaikissa sovelluksissa. Yhteensopivuus vanhoihin tiedostoihin tullaan sovelluksissa säilyttämään, niin että vanha pxtiedoston päiväysformaatti toimii oikein myös jatkossa. CREATION-DATE - pakollinen (TK) Metatietotyyppi: dokumentin metatieto Tiedoston luontiajankohta tai tietokantataulun ensimmäisen julkistuksen ajankohta. Päivämäärä ja aika kirjoitetaan aina muodossa CCYYMMDD hh:mm. Esimerkiksi: CREATION-DATE=" :19"; Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Esimerkiksi PX-Web tietokantapalveluissa CREATION-DATE ilmaisee tietokantataulun ensimmäisen julkistuksen ajankohdan tai ajankohdan, jolloin tiedosto on tuotantotietokannasta tulostettu. Kun esimerkiksi indeksin perusvuosi muuttuu, lisätään PX-Web palveluun uuden indeksin taulu ja laitetaan siihen CREATION-DATE-päiväys. Kun tähän jo olemassa olevaan tauluun jatkossa lisätään uusia kuukausihavaintoja, päivitetään puolestaan LAST-UPDATED-avainsanan tieto. Poikkeavissa muodoissa talletettuja päivämäärä- ja kellonaikatietoja ei hyväksytä. LAST-UPDATED -pakollinen (TK) Metatietotyyppi: dokumentin metatieto Päivämäärä ja aika milloin tiedosto on viimeksi päivitetty. Päivämäärän ja ajan merkintätapa on aina muodossa CCYYMMDD hh:mm. Päivämäärä näkyy PX-Web-palvelussa poimintarajausikkunan kohdassa Tietoja. Päivitysajankohdan tietoa tarvitaan mm. GESMES- tai Aremos-tiedostomuodossa tapahtuvassa tiedonsiirrossa (PC-Axis-ohjelman kohta Tiedosto/Tallenna nimellä/konvertoi). Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Jokaisessa PC-Axis-tiedostossa tulee olla tiedoston viimeisimmän päivityksen ajankohta. Poikkeavissa muodoissa talletettuja päivämäärä- ja kellonaikatietoja ei hyväksytä. CONTACT - pakollinen (TK) Metatietotyyppi: dokumentin metatieto Näyttää yhteystiedot; kirjoitetaan muotoon nimi, organisaatio, puhelin, fax, sähköposti. Tekstissä voi olla usean yhteyshenkilön tiedot, jotka erotetaan #-merkillä. Näkyy PX-web-palvelun taulukkorajausikkunan

14 14 kohdasssa Tietoja sekä PC-Axis-ohjelmassa taulukon alaviitteen yhteydessä. Jos sisältömuuttuja on määritelty, avainsana toistetaan jokaista sisältömuuttujan arvoa kohden. Esimerkki hyvin laaditusta CONTACT avainsanan sisällöstä, jossa on kaikki Tilastokeskuksen tietokannoissa pakolliset yhteystiedot sekä lisäksi linkki tilaston omalle etusivulle: CONTACT="Tilastokeskus, Yritystietopalvelu #Sähköposti: (09) 1734 " "2538#Faksi: (09) #Postiosoite: Yritystietopalvelu, PL 3 B, Tilastokeskus#Etusivu: Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Pääsääntö on, että yhteystiedoissa pyritään aina kun se on mahdollista, käyttämään organisaation yhteystietoja. Yhteystiedoista on käytävä ilmi vähintään seuraavat tiedot: sisällöstä vastaavan organisaatioyksikön nimi, organisaatioyksikön yleinen sähköpostiosoite ja organisaatioyksikön virka-aikana päivystävä sisältötuen puhelinnumero. Harkinnan mukaan näiden lisäksi voidaan lisätä henkilöyhteystietoja. Yhteystiedoissa kannattaa ilmoittaa myös linkki tilaston etusivulle, sillä odotettavissa on, että PX-Webin taulukkorajausikkunan kohdassa Tietoja voi jatkossa olla aktiivinen linkki tiedontuottajan omalle etusivulle tai muuhun vastaavaan sivuun, johon tiedontuottaja haluaa viitata. COPYRIGHT - pakollinen (TK) Metatietotyyppi: dokumentin metatieto COPYRIGHT voi olla joko YES tai NO. Jos on määritelty COPYRIGHT=YES;, tekijänoikeus viittaa organisaatioon, joka on annettu SOURCE -avainsanassa. Näkyy alaviitteessä ja PX-Webin poimintarajausikkunan kohdassa Tietoja. Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Asetus Tilastokeskuksen tietokannoissa oltava aina COPYRIGHT=YES, jolloin sovellukset näyttävät tekijänoikeudet omaavan tiedontuottajan oikein ja yhtenäisellä tavalla. SOURCE - pakollinen (TK) Metatietotyyppi: dokumentin metatieto SOURCE määrittelee taulukon sisällöstä vastaavan tuottajaorganisaation. Näkyy alaviitteessä ja PX-Webin taulukkorajausikkunan kohdassa Tietoja. SOURCE="Tilastokeskus"; SOURCE="Tilastokeskus, opiskelijavirtatilastot"; Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Tilastokeskuksen tuottamilla aineistoilla on aina pakollinen lähdeviite Tilastokeskus. Harkinnan mukaan voidaan pakollisen osan jälkeen merkitä myös tuotantoyksikön nimi tms. (ks. esimerkki edellä). Tilastokeskuksen julkaistessa muiden tuottajien tilastoja, lähdeviitteeksi kirjataan se mitä ko. tuottajan kanssa on sovittu; pääperiaatteena kuitenkin se, että ulkoinen tiedontuottaja toimittaa taulukot kaikkine metatietoineen valmiiksi julkaisukelpoisina. Huom. aina lisäksi asetus COPYRIGHT=YES, jolloin sovellukset näyttävät tiedot tekijänoikeuksien omistajasta oikein ja yhtenäisellä tavalla. INFOFILE - pakollinen (TK) Metatietotyyppi: dokumentin metatieto Taulukkoon liitetyn taulukkoselosteen tiedostonimi, joka kirjoitetaan ilman tarkenninta. Dokumenttityypit txt,. pdf,.doc,.rtf ja.html ovat mahdollisia ja tiedoston on sijaittava samassa tietokannassa kuin vastaava.pxtiedosto. Jos tiedostossa on määritelty avainsana INFOFILE, on PC-Axis ohjelmassa työkalurivillä näkyvä infopainike aktiivinen ja PX-Web-tietokannan poimintarajausikkunassa näkyy linkki Taulukkoseloste. INFOFILE= henn1234 Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Tilastokeskuksen tietokannoissa suositus on käyttää.txt-tiedostomuotoa ja osioida kuvauksen teksti Statfinissa käytettyjen otsikkotasojen mukaan. Julkisissa ilmaispalveluissa ei tule käyttää tiedostomuotoa, jonka käyttö voi olla asiakaskunnan tekniikkaympäristössä rajoitettua. Muiden tiedostomuotojen käyttöä voidaan harkita erikoistapauksissa, ja tällöin on varmistettava tai palvelun tilaajan kanssa sovittava siitä, että asiakaskunnalla on valmius kyseisen tiedostomuodon käyttöön. Infotiedoston on sijaittava tietokannassa samassa hakemistossa kuin vastaava.px-tiedosto. Infotiedostot nimetään pääsääntöisesti vastaavan matriisin tunnuksen mukaan. Esimerkiksi jos matriisin tunnus on henn1234 ja siitä johdettu taulukon tiedostonimi henn1234.px, tulee avainsanan arvoksi INFOFILE= henn1234 ; Esimerkiksi tapauksissa, joissa sama infotiedosto liittyy useampaan taulukkoon voidaan säännöstä poiketa, mutta tällöinkin tulee muodostaa infotiedoston nimi niin, että siitä alkuosan perusteella voidaan tunnistaa mihin

15 taulukkojoukkoon se liittyy. Esimerkiksi INFOFILE="henn_yleisseloste". Tiedostojen nimeämiskäytännöistä on oma lukunsa tämän dokumentin lopussa. 15 NOTE - suositeltava (TK) Alaviite on kommentti, joka voi viitata koko taulukkoon tai taulukon muuttujaan (huomaa, että alaviite periytyy myös siirtotiedostoihin, esimerkiksi Exceliin). Jälkimmäisessä tapauksessa muuttujan nimen pitää olla avainsanan perässä lainausmerkeissä suluissa, esimerkiksi: NOTE="Tämä opetus- ja demokäyttöön tarkoitettu esimerkkitaulukko, jota ei säännöllisesti päivitetä"; NOTE("Kunta")="Selitystä Kunta-muuttujasta, #toisen rivin teksti" "tähän #kolmannen rivin teksti#jne "; Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Käyttö suositeltavaa. Huomaa, että NOTE-avainsanan sisältö periytyy myös siirtotiedostoihin esimerkiksi taulukkoa tai sen osaa Exceliin siirrettäessä. Huomautusta tai tietoa, jonka halutaan siirtyvän myös muihin tiedostomuotoihin ei siis kannata laittaa pelkästään taulukon ulkoisessa tiedostossa olevaan taulukkoselosteeseen (INFOFILE-avainsana). NOTEX - erikoistapauksissa (TK) tai dokumentin metatieto Sisältää ns. pakkosyöttökommentin, joka näkyy automaattisesti aina, kun taulukko avataan PC-Axis -ohjelmassa. Kommentti voi viitata koko taulukkoon tai taulukon muuttujaan. Jälkimmäisessä tapauksessa muuttujan nimen pitää olla avainsanan perässä suluissa lainausmerkeissä. NOTEX="Selitystä taulukosta NOTEX("Kunta )= Selitystä Kunta-muuttujasta "; Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Huomaa, että Tilastokeskuksen nykyisissä PX-Web -palvelimissa NOTEXtekstin pakkonäyttötoimintoa ei ole aktivoitu. Avainsanan sisältö näkyy PC-Axikseen tiedostoa haettaessa, mutta sitä ei näytetä PX-Web palveluissa eikä se ole tulossa mukaan Tilastokeskuksessa käytettävään XML/XDF -tiedostomuotoon, josta tulee px-tiedostomuodon seuraaja. VALUENOTE Alaviite, joka on kohdistettu muuttujan tiettyyn arvoon. Muuttujan nimi ja muuttujan arvo, joihin viitttaus liittyy, kirjoitetaan sulkuihin. Näkyy PX-Webissä ja ja PC-Axiksessa taulukon alaviitteen yhteydessä. VALUENOTE("Kunta","Espoo")="Selitystä Espoosta"; Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Käytetään tarpeen mukaa ja varautuen ominaisuuden tuen paranemiseen sovelluksissa. Näkyy nykyisissä sovellusversioissa vielä alaviittessä, mutta tulevaisuudessa muissakin sovelluksissa kuin PX-Editissä taulukkogridin soluihin liitettyinä linkkeinä. VALUENOTEX - erikoistapauksissa (TK) Muuttujan yksittäisten arvojen näyttämiseen tarkoitettu alaviite (lisähuomautus); muuttujan nimi ja muuttujan arvo kirjoitetaan sulkuihin. Näytetään PC-Axiksessa aina automaattisesti (samoin kuin NOTEX), kun taulukko avataan. Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Huomaa, että Tilastokeskuksen nykyisissä PX-Web -palvelimissa VALUENOTEX-tekstin pakkonäyttötoimintoa ei ole aktivoitu. Avainsanan sisältö näkyy PC-Axikseen tiedostoa haettaessa, mutta sitä ei näytetä PX-Web palveluissa eikä se ole tulossa mukaan Tilastokeskuksessa käytettävään XML/XDF -tiedostomuotoon, josta tulee px-tiedostomuodon seuraaja. CELLNOTE Lisähuomautus (alaviite) yksittäistä solua tai soluryhmää kohti. Soluviittaus annetaan muuttujan arvolla ja muuttujan nimellä. Jos arvona on *, huomautus viittaa muuttujan kaikkiin arvoihin. Muuttujaa kohden voi antaa vain yhden arvon. Arvot annetaan STUB- ja HEADING-avainsanojen mukaan järjestyksessä alkaen STUB-avainsanasta.

16 CELLNOTE("*","*","Espoo","1995")="Selitystä Espoosta"; 16 CELLNOTEX Kuten CELLNOTE, mutta näytetään automaattisesti taulukkoa avatessa, kuten NOTEX- ja VALUENOTEXavainsanojen kohdalla. Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Huomaa, että Tilastokeskuksen nykyisissä PX-Web-palvelimissa CELLNOTEX-tekstin pakkonäyttötoimintoa ei ole aktivoitu. Avainsanan sisältö näkyy PC-Axikseen tiedostoa haettaessa, mutta sitä ei näytetä PX-Web palveluissa eikä se ole tulossa mukaan Tilastokeskuksessa käytettävään XML/XDF -tiedostomuotoon, josta tulee px-tiedostomuodon seuraaja. PRESTEXT - ei suositella (TK) Metatietotyyppi: käsittelysääntö Osoittaa, että avainsanaan VALUES liittyvät tekstit tai koodit näytetään. On suositeltavaa, että tiedosto luodaan siten, että tekstit liittyvät avainsanaan VALUES ja koodit avainsanaan CODES. Tätä vastaa oletuksena oleva määritys PRESTEXT("perusjoukko")=1;. Jos käyttäjä muuttaa esitystavan vaihda tekstit koodeiksi ja tallentaa tiedoston, arvokoodit tallentuvat avainsanan VALUES jälkeen ja arvotekstit avainsanan CODES jälkeen. Tässä tapauksessa PRESTEXT kirjoitetaan muodossa PRESTEXT("perusjoukko")=0;. Tämä mahdollistaa sen, että PC-Axis tietää milloin on tarpeellista vaihtaa koodeihin jos muuttuja summataan. PRESTEXT("perusjoukko")=3;, osoittaa, että sekä koodit että tekstit näytetään taulukossa. Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Tilastokeskuksen standardin mukaan koodi on aina pakollinen ja sijoitetaan avainsanalle CODES jolloin vastaavat tekstit sijoitetaan aina avainsanalle VALUES. Kun koodit ovat aina mukana, ei tekstien ja koodien tallentamiseen väärille avainsanoille ei pitäisi olla tarvetta.

17 Dataan liittyvät avainsanat, datasolujen merkintätavat ja dynaaminen salaus DATA - pakollinen Avainsana DATA ilmaisee tiedostossa dataosan alkukohdan. DATA on aina avainsanoista viimeisenä ja tiedosto päättyy dataosan loppumerkkinä olevaan puolipisteeseen. Avainsanan jälkeen seuraavat kaikki taulukkoon kuuluvat datasolut. Solujen välisenä erottimena on välilyönti tai sarkain. Negatiiviluvun edessä on miinusmerkki. Desimaalierottimena on piste. Muita solun sisäisiä katkomerkkejä (tuhaterottimia tms.) ei saa käyttää. Useissa tapauksissa data kirjoitetaan niin, että tietueiden lukumäärä määräytyy rivimuuttujien arvojen lukumäärän mukaan. Tietueiden pituus riippuu tällöin taulupään ja rivimuuttujien arvojen lukumäärästä sekä lukujen suuruudesta. On myös mahdollista kirjoittaa kaikki datasolut yhteen rajoittamattoman pitkään tietueeseen, joka päättyy puolipisteeseen. Taulukkosolut, joissa on esimerkiksi puuttuvan tiedon merkkinä viiva (=nolla) tai pisteitä, täytyy kirjoittaa lainausmerkkeihin. Varsinaisia numeerisia soluja ei laiteta lainausmerkkeihin. (Solujen kuvaus liittyy KEYS-avainsanaan ). DATA= ; Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Vinkiksi: Datan talletusta kovin pieniin tietueisiin kannattaa välttää. Sovellukset lukevat paljon nopeammin tiedoston, jossa data on pitkillä tietueilla tai yhtenä tietueena kuin tiedoston, jossa on vain yksi tai pari solua tietuetta kohti. Pilkun ja puolipisteen käyttöä soluerottimena ei nykyään suositella, vaikka sovellukset niitä yhteensopivuussyistä tukevatkin. KEYS Ns. harvamatriisin esitysmuoto, jossa nollarivejä ei tilan säästämiseksi näytetä (ei koske puuttuvaa arvoa). Jos avainsanaa KEYS käytetään, sen täytyy esiintyä niin monta kertaa, kun rivillä on muuttujia. KEYS sisältää muuttujan nimen ja sen, luetaanko avain VALUES- tai CODES -avainsanasta. Esimerkiksi: KEYS("ikä")=VALUES; KEYS("alue")=CODES; Tässä kaikki datarivit alkavat muuttujien arvo- tai koodi-järjestyksellä sen mukaan miten muuttujat on rivillä määritelty. Samassa tiedostossa voi käyttää VALUES yhdestä muuttujasta ja CODES toisesta. Avainsanaa suositellaan käytettäväksi vain suurissa taulukoissa, joissa hyvin suuri nollapitoisuus. Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Kannattaa tilan säästämiseksi käyttää vain aineistossa, jossa esimerkiksi yli 80 % tiedoista on nollaa. Ei yleensä kannata käyttää kovin pienissä (muutaman kymmenen kilotavun) tiedostoissa. CONFIDENTIAL ei suositella (TK) Metatietotyyppi: käsittelysääntö Luottamuksellisen tiedon dynaaminen salaus. Avainsanalla määritellään datasolut, joita ei näytetä. Sääntönä esim.: 1 korvataan 0:lla ja 2 korvataan 3:lla. Salauksen toiminta edellyttää palvelumuotoa, jossa käyttäjä ei missään vaiheessa pääse käsiksi alkuperäiseen dataan. Dokumenttipohjaisessa PX-Web-palvelussa tämä merkitsee sitä, että kokonaisen taulukon lataaminen tulee olla estetty. Ilmeisesti alkuaan tarkoitettu toimimaan vain palvelussa, jossa PX-Web toimii sen kanssa yhteensopivan SQL-tietokannan käyttöliittymänä. Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Ominaisuutta ei käytetä, vaan tiedontuottaja toimittaa tietokantaan ainoastaan PC-Axis -tiedostoja, joista kaikki luottamuksellinen tieto on valmiiksi poistettu. Toimintoa ei ole tuettu/aktivoitu Tilastokeskuksen PX-Web-palvelimissa.

18 Esimerkki 3: Tiedosto, jossa on käytetty KEYS-avainsanaa ns. harvamatriisin talletukseen tilan säästämiseksi CHARSET="ANSI"; AXIS-VERSION="2000"; SUBJECT-AREA="Työssäkäynti 2000"; SUBJECT-CODE="Tyoss"; MATRIX="T01E"; TITLE="T01E Väestö muuttujina Osa-alue," "Ikä ja Pääasiallinen toiminta/ammattiasema."; CONTENTS="T01E Väestö "; UNITS="Henkilö"; STUB="Osa-alue","Ikä"; HEADING="Pääasiallinen toiminta/ammattiasema"; VALUES("Osa-alue")="049 Espoo","078 Hanko-Hangö","091 Helsinki", "092 Vantaa","106 Hyvinkää"; VALUES("Ikä")="0-6","7-14","30-34"; VALUES("Pääasiallinen toiminta/ammattiasema")="työvoima", "Työlliset","Palkansaajat"; CODES("Osa-alue")="049","078","091","092","106"; DOMAIN("Osa-alue")="OSAL_ "; DECIMALS=0; SHOWDECIMALS=0; COPYRIGHT=YES; INFOFILE="T01EMK01_2000pdf"; KEYS("Osa-alue")=CODES; KEYS("Ikä")=VALUES; DATA= "049","30-34", "078","30-34", "091","30-34", "092","30-34", "106","30-34", ; KEYS-avainsanaa käytetään ns. harvamatriisien talletuksessa. Datataulukon nollarivejä ei talleteta, sen sijaan jokaista muuta riviä vastaavien rivimuuttujien koodi- tai tekstiarvot annetaan riveittäin ennen dataa. Jokaiselle rivimuuttujalle osoitetaan muuttujan arvo lainausmerkeissä ja pilkulla erotettuna. Rivin datasolut seuraavat perässä, ilman lainausmerkkejä blankolla erotettuna. Tuleeko muuttujan teksti VALUES- tai CODES-avainsanasta osoitetaan avainsanalla KEYS, esimerkiksi KEYS ("var")=codes tai KEYS("var")=VALUES Samassa tiedostossa voi käyttää VALUES yhdestä muuttujasta ja CODES toisesta. KEYS avainsana ei ole tuettu PC-Axis99:ää vanhemmissa versioissa.

19 19 9. Pistekoodit Yhdestä kuuteen pistettä sisältävät koodit kuvaavat puuttuvaa, salattua tai muuten sellaista dataa, jota ei voida esittää. Jos datasolussa on pelkkä miinusmerkki (-) sovellukset tulkitsevat sen nollaksi ja tallettavat tiedostoa uudelleen talletettaessa nollana (0). Jälkeenpäin ei siis voi tietää oliko sisään luetussa tiedostossa ollut alkuperäinen arvo - vai 0. Pistekoodeilla täytetyt solut sovellus tallettaa edelleen pistekoodeina. Sovelluksien konfiguroinnilla on mahdollista määritellä korvaavat merkit, jotka näkyvät täytekoodien sijasta näytöllä. PC-Axiksen asetuksissa korvaava teksti määritellään pcaxisfi.txt -tiedostossa [global] datasymbol1- ja datasymbol6-kohdissa. Soveltamisohje Tilastokeskuksessa: Käytössä ovat seuraavat merkintätavat Tilastollisen vuosikirjan tapaan ja Tilastokeskuksen XML-määrityksissä käytettyjä sääntöjä vastaten ovat: "." vastaa xml-entiteettiä Tieto epälooginen esitettäväksi ".." vastaa xml-entiteettiä Tietoa ei ole saatu tai se on liian epävarma esitettäväksi "..." vastaa xml-entiteettiä Salassapitosäännön alainen tieto "..." vastaa xml-entiteettiä Ei yhtään. Peitekoodeja käytettäessä tulee koodien selitteet aina sisällyttää taulukon alaviitteeseen. Erityistapauksissa voidaan käyttää merkintöjä viidestä kuuteen pisteeseen, ja tällöin merkkien selitys on ehdottomasti esitettävä selkeällä tavalla taulukon alaviitteessä. Tilastokeskuksessa ei ole toistaiseksi päätetty viiden-kuuden pisteen käytöstä, eikä myöskään korvaavista teksteistä, joilla ne näytettäisiin PX-Web-palvelussa. 10. Usean määrämuuttujan esittäminen kuution samassa dimensiossa -CONTVARIABLE CONTVARIABLE Taulukon sisältöä luokitteleva muuttuja, jota käytetään näyttämään, että taulukossa on kaksi tai useampia sisältömuuttujia. Esimerkiksi sisältö Tuonti ja sisältö Vienti. Muuttujanimen pitää olla myös määritelty joko STUB- tai HEADING -avainsanan yhteydessä. Jos CONTVARIABLE -avainsanaa ei ole määritelty, avainsana esiintyy kerran. Jos CONTVARIABLE- avainsanassa on määritelty sisältömuuttujia, avainsana esiintyy yhtä monta kertaa kuin sisältömuuttujalla on arvoja Kun CONTVARIABLE on määritelty, seuraavat avainsanat indeksoidaan: BASEPERIOD, CFPRICES, CONTACT, DAYADJ, LASTUPDATED, REFPERIOD, SEASADJ, STOCKFA ja UNITS. CONTVARIABLE -avainsanan täytyy olla tiedostossa ennen ensimmäistä indeksoitavaa avainsanaa.

20 Esimerkki 4. Tiedosto, jossa on määritelty sisältömuuttujat CONTVARIABLE-avainsanassa CHARSET="ANSI"; AXIS-VERSION="2000"; LANGUAGE="sv"; CREATION-DATE=" :21"; SUBJECT-AREA="Befolkning"; SUBJECT-CODE="BE"; MATRIX="BE0101F1"; TITLE="Flyttningar muuttujina region, ålder, kön, tid ja typ"; CONTENTS="Flyttningar"; UNITS="antal"; STUB="region","ålder","kön"; HEADING="tid","typ"; CONTVARIABLE="typ"; VALUES("region")="00 Riket"; VALUES("ålder")="2"; VALUES("kön")="män","kvinnor"; VALUES("tid")="2000"; VALUES("typ")="Inflyttade","Flyttningsöverskott","in3","in4"; TIMEVAL("tid")=TLIST(A1),"2000"; CODES("region")="00"; CODES("ålder")="2"; CODES("kön")="1","2"; CODES("typ")="typ1","typ2","in3","in4"; DOUBLECOLUMN("region")=YES; DOMAIN("region")="Region1999/2003"; DOMAIN("ålder")="Ålder"; DOMAIN("kön")="Kön"; DECIMALS=0; SHOWDECIMALS=0; LAST-UPDATED("Inflyttade")=" :49"; LAST-UPDATED("Flyttningsöverskott")=" :49"; LAST-UPDATED("in3")=" :49"; LAST-UPDATED("in4")=" :49"; STOCKFA("Inflyttade")="F"; STOCKFA("Flyttningsöverskott")="F"; STOCKFA("in3")="F"; STOCKFA("in4")="F"; UNITS("Inflyttade")="antal"; UNITS("Flyttningsöverskott")="antal"; UNITS("in3")="antal"; UNITS("in4")="ton"; SOURCE="Statistiska centralbyrån (SCB)"; CONTACT("Inflyttade")="Ewa Eriksson, SCB#Tel: #Fax: #Epost: DATABASE="Sveriges Statistiska Databaser"; REFPERIOD("in3")="2000"; INFOFILE="BE0101"; NOTE="Det här är också bra att veta"; DATA= ;

PC-Axis-tiedostomuodon käsikirja versio 2008-1

PC-Axis-tiedostomuodon käsikirja versio 2008-1 Tilastokeskus 4.2.2008 Tuotteiden ja palvelujen tuotantoprosessin kehittämisprojekti PC-Axis-tiedostomuodon käsikirja versio 2008-1 Tiedostomuodon tekninen kuvaus ja Tilastokeskuksen metatietostandardin

Lisätiedot

PC-Axis-tiedostomuodon käsikirja versio

PC-Axis-tiedostomuodon käsikirja versio Tilastokeskus 31.8.2006 Tuotteiden ja palvelujen tuotantoprosessin kehittämisprojekti PC-Axis-tiedostomuodon käsikirja versio 2006-6 Tiedostomuodon tekninen kuvaus ja Tilastokeskuksen metatietostandardin

Lisätiedot

Suomen kehitysyhteistyön tilastot palvelun käyttöohje

Suomen kehitysyhteistyön tilastot palvelun käyttöohje Suomen kehitysyhteistyön tilastot palvelun käyttöohje 1. Käyttöliittymä Suomen ulkoministeriön kehitysyhteistyötä koskevat tilastotietokannat on toteutettu Px-Axis -tuoteperheen avulla ja itse palvelu

Lisätiedot

PX-Web-StatFin - Tietokantojen käyttöohje

PX-Web-StatFin - Tietokantojen käyttöohje Tilastokeskus 10.2.2011 PX-Web-StatFin - Tietokantojen käyttöohje Tietokannat-sivun palvelut Maksullinen palvelu - käyttäjätunnus ja sisään kirjautuminen Miten palvelua käytetään Lataa kokonainen PC-Axis

Lisätiedot

Nuorten hyvinvointi tilastotietokannan käyttöohjeet Tieke 18.5 2015

Nuorten hyvinvointi tilastotietokannan käyttöohjeet Tieke 18.5 2015 Nuorten hyvinvointi tilastotietokannan käyttöohjeet Tieke 18.5 2015 Taulukon valinta Valitse vasemmalta kansioita, kunnes saat taulukkoluettelon näkyviin. Jos etsit tietoa jostain tietystä aiheesta, voit

Lisätiedot

DOORSin Spreadsheet export/import

DOORSin Spreadsheet export/import DOORSin Spreadsheet export/import 17.10.2006 SoftQA Oy http/www.softqa.fi/ Pekka Mäkinen Pekka.Makinen@softqa.fi Tietojen siirto DOORSista ja DOORSiin Yhteistyökumppaneilla ei välttämättä ole käytössä

Lisätiedot

PC-Axis 2006 PC-Axis on tilastotaulukoiden käsittelyyn ja jakeluun kehitetty ohjelma, joka antaa monipuoliset mahdollisuudet isojenkin taulukoiden

PC-Axis 2006 PC-Axis on tilastotaulukoiden käsittelyyn ja jakeluun kehitetty ohjelma, joka antaa monipuoliset mahdollisuudet isojenkin taulukoiden PC-Axis 2006 PC-Axis on tilastotaulukoiden käsittelyyn ja jakeluun kehitetty ohjelma, joka antaa monipuoliset mahdollisuudet isojenkin taulukoiden muokkaamiseen, niiden rakenteiden muuttamiseen, laskutoimitusten

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

VeRan laboratoriotietojen siirtoformaatti

VeRan laboratoriotietojen siirtoformaatti FCG Finnish Consulting Group Oy VERA TOIMINTAOHJEET Rev./pvm 1.03 Hyväksytty 30.4.2010 Sisältö Käyttö Vastuuhenkilö VeRan tiedonsiirtoformaatti Laboratoriot, jotka toimittavat tulokset suoraan VeRaan.

Lisätiedot

Hankinnan tarjousvastauksen liittymäaineistojen kuvaukset

Hankinnan tarjousvastauksen liittymäaineistojen kuvaukset 17.09.2007 Sivu 1(7) Hankinnan tarjousvastauksen liittymäaineistojen kuvaukset... 1 Tarjouspyyntöaineiston kuvaus... 1 Otsikkotiedot... 2 Otsikkotietojen tietuekuvaus... 2 Nimiketiedot... 3 Nimiketietojen

Lisätiedot

Muuttujien määrittely

Muuttujien määrittely Tarja Heikkilä Muuttujien määrittely Määrittele muuttujat SPSS-ohjelmaan lomakkeen kysymyksistä. Harjoitusta varten lomakkeeseen on muokattu kysymyksiä kahdesta opiskelijoiden tekemästä Joupiskan rinneravintolaa

Lisätiedot

Asiakastietojen tuominen toisesta tietokannasta etaika-ohjelmistoon. Kuinka yhdistän tietoja eri asiakastietokantojen välillä

Asiakastietojen tuominen toisesta tietokannasta etaika-ohjelmistoon. Kuinka yhdistän tietoja eri asiakastietokantojen välillä Asiakastietojen tuominen toisesta tietokannasta etaika-ohjelmistoon Kuinka yhdistän tietoja eri asiakastietokantojen välillä Aloitus Asiakastietoja voidaan tuoda ulkoisesta lähteestä CSV-tiedostona (Excel)

Lisätiedot

Kirjoita oma versio funktioista strcpy ja strcat, jotka saavat parametrinaan kaksi merkkiosoitinta.

Kirjoita oma versio funktioista strcpy ja strcat, jotka saavat parametrinaan kaksi merkkiosoitinta. Tehtävä 63. Kirjoita oma versio funktiosta strcmp(),joka saa parametrinaan kaksi merkkiosoitinta. Tee ohjelma, jossa luetaan kaksi merkkijonoa, joita sitten verrataan ko. funktiolla. Tehtävä 64. Kirjoita

Lisätiedot

Xerdacom Calendar 3.0. KatrinaXML-moottori. Opas seurakuntien Katrinakäyttäjille. Suomi EI VALMIS JULKAISTAVAKSI!

Xerdacom Calendar 3.0. KatrinaXML-moottori. Opas seurakuntien Katrinakäyttäjille. Suomi EI VALMIS JULKAISTAVAKSI! Xerdacom Calendar 3.0 KatrinaXML Tapahtumien lisääjän opas, Suomi 1 (7) Xerdacom Calendar 3.0 KatrinaXML-moottori Opas seurakuntien Katrinakäyttäjille Suomi EI VALMIS JULKAISTAVAKSI! Xerdacom Calendar

Lisätiedot

Webforum. Version 15.3 uudet ominaisuudet. Päivitetty: 2015-09-21

Webforum. Version 15.3 uudet ominaisuudet. Päivitetty: 2015-09-21 Webforum Version 15.3 uudet ominaisuudet Päivitetty: 2015-09-21 Sisältö Tietoja tästä dokumentista... 3 Yleistä... 4 Alustan otsikointi... 5 Alustan otsikoinnin uusi ryhmittely käyttäjän kuvalla... 5 Aloita

Lisätiedot

Visma Business AddOn Tositteiden tuonti. Käsikirja

Visma Business AddOn Tositteiden tuonti. Käsikirja Visma Business AddOn Tositteiden tuonti Käsikirja Oppaan päiväys: 10.2.2012. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin

Lisätiedot

TEKNINEN OHJE VAIHTOTASETIETOJEN TIEDOSTORAPORTOINTIIN EXCEL-TYÖKIRJALLA

TEKNINEN OHJE VAIHTOTASETIETOJEN TIEDOSTORAPORTOINTIIN EXCEL-TYÖKIRJALLA TEKNINEN OHJE VAIHTOTASETIETOJEN TIEDOSTORAPORTOINTIIN EXCEL-TYÖKIRJALLA SUOMEN PANKKI Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto 1 / 10 Versio Pvm Päivittäjä 1.0 20.2.2007 Härkönen, Tony 1.1 24.2.2007 Huhtaniska,

Lisätiedot

HAKUKONEMARKKINOINTI KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE

HAKUKONEMARKKINOINTI KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE 1 SISÄLLYSLUETTELO KIRJAUDU PALVELUUN...3 KÄVIJÄSEURANTA...4 SIVUJEN PÄIVITYS...5 Sisältö...6 Sisältö / Työkalut...8 Sisältö / Taulukko...9 Sisältö / Kuvien tuominen...10 Sisältö

Lisätiedot

Ryhmäkirjeen hyödyntäminen

Ryhmäkirjeen hyödyntäminen Ryhmäkirjeen hyödyntäminen hannele.rajaniemi@jyu.fi konkkola@cc.jyu.fi Sisältö Joukkokirje-toiminnon (Wordin ja Excelin yhteiskäytön) periaatteet Excel tietolähteenä tutuksi (valmis harjoitustiedosto)

Lisätiedot

Tietojen lataaminen SOTE-organisaatiorekisteristä omiin tietojärjestelmiin

Tietojen lataaminen SOTE-organisaatiorekisteristä omiin tietojärjestelmiin OHJE 1(5) Tietojen lataaminen stä omiin tietojärjestelmiin Taustaa THL - ä käytetään sähköisten lääkemääräysten ja potilasasiakirjojen yksilöintiin, tallentamiseen ja luovuttamiseen reseptikeskuksesta

Lisätiedot

Maksuturva-palvelun käyttöönottolomakkeen rajapintakuvaus verkkokauppaohjelmistolle

Maksuturva-palvelun käyttöönottolomakkeen rajapintakuvaus verkkokauppaohjelmistolle Maksuturva-palvelun käyttöönottolomakkeen rajapintakuvaus verkkokauppaohjelmistolle Versio 1.1 11.1.2010 2(8) Sisältö 1. Palvelun käyttöönoton tiedot... 3 Kenttien selitteet Palvelun käyttöönoton tiedot...

Lisätiedot

Korkeakoulujen prosessipalvelin: mallintajan palvelinohje Versio 0.2

Korkeakoulujen prosessipalvelin: mallintajan palvelinohje Versio 0.2 Korkeakoulujen prosessipalvelin: mallintajan palvelinohje Versio 0.2 Sisällysluettelo Muutoshistoria...3 1 Johdanto...4 2 Palvelimen käyttöön tarvittavat ohjelmat...4 3 Palvelimelle kirjautuminen...4 4

Lisätiedot

Toimittajaportaalin pikaohje

Toimittajaportaalin pikaohje 1 Toimittajaportaalin pikaohje Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen

Lisätiedot

Liite 3 INDEKSOINTI. 1. Digitoitavat kirjatyypit

Liite 3 INDEKSOINTI. 1. Digitoitavat kirjatyypit 1 Liite 3 INDEKSOINTI 1. Digitoitavat kirjatyypit Kirkon yhteisen jäsentietojärjestelmän DIGI-järjestelmään tullaan digitoimaan erityyppisiä kirjoja, joiden metatietoja järjestelmään tullaan tallentamaan.

Lisätiedot

Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta.

Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta. 2 Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta. Sisällys 1 Yleistä... 3 1.1 Kirjanpitolain uudistus 2016... 3 Liitetietotosite...

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTALUETTELON HINNOITTELU SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. YH-LUETTELON HINNOITTELU SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

10. ASIAKASHALLINTA CRM; Osoitetarrat, ryhmäsähköposti ja export

10. ASIAKASHALLINTA CRM; Osoitetarrat, ryhmäsähköposti ja export 10. ASIAKASHALLINTA CRM; Osoitetarrat, ryhmäsähköposti ja export 10.1. PERIAATE CRM asiakashallintajärjestelmästä voidaan tulostaa osoitetarrat, lähettää ryhmäsähköpostia sekä exportata (viedä) hakutuloksia

Lisätiedot

Opinajan käytön aloittaminen koulussa/oppilaitoksessa

Opinajan käytön aloittaminen koulussa/oppilaitoksessa Opinajan käytön aloittaminen koulussa/oppilaitoksessa Yleistä Opinaika löytyy osoitteesta: http://www.opinaika.fi Jokainen oppilas ja opettaja tarvitsevat oman käyttäjätunnuksen ja siihen liittyvän salasanan

Lisätiedot

Henkilötietojen siirtotiedoston muodostusohje Excel-ohjelman avulla

Henkilötietojen siirtotiedoston muodostusohje Excel-ohjelman avulla EXCEL-SIIRTOTIEDOSTON MUODOSTUSOHJE KEVÄÄN 2014 YHTEISHAKUA VARTEN Henkilötietojen siirtotiedoston muodostusohje Excel-ohjelman avulla Tässä ohjeessa kerrotaan, miten perusopetuksen päättöluokkalaisten,

Lisätiedot

1 Visma Econet Pro Arkistointi

1 Visma Econet Pro Arkistointi 1 Visma Econet Pro Arkistointi 1.1 Arkistointiajo Visma Econet Pro:n on lisätty ominaisuus, jolla tietokannassa olevista tiedoista voidaan ajaa arkistointiajo. Arkistointi luo määriteltyyn hakemistoon

Lisätiedot

Myyntitilausrivin kuvaus

Myyntitilausrivin kuvaus Myyntitilausrivin kuvaus Konekielinen myyntitilaustiedosto sisältää omina tietueinaan myyntitilausotsikon, toimituserän ja tilausrivin tiedot. Yksi myyntitilaus voi sisältää useita toimituseriä ja toimituserä

Lisätiedot

Tietojen toimittaminen Skeemat Käsittelypalaute Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen toimittaminen Skeemat Käsittelypalaute Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Tietojen toimittaminen Skeemat Käsittelypalaute Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen toimittaminen Skeemat Käsittelypalaute 2 (19) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0

Lisätiedot

1 Aritmeettiset ja geometriset jonot

1 Aritmeettiset ja geometriset jonot 1 Aritmeettiset ja geometriset jonot Johdatus Johdatteleva esimerkki 1 Kasvutulille talletetaan vuoden jokaisen kuukauden alussa tammikuusta alkaen 100 euroa. Tilin nettokorkokanta on 6%. Korko lisätään

Lisätiedot

1. Tilastotietokantojen käyttöliittymästä. 2. Mistä Px-Web -tilastotietokantapalvelut löytyvät?

1. Tilastotietokantojen käyttöliittymästä. 2. Mistä Px-Web -tilastotietokantapalvelut löytyvät? Px-Web-StatFin - tilastotietokantojen käyttöohje 1. Tilastotietokantojen käyttöliittymästä 2. Mistä Px-Web -tilastotietokantapalvelut löytyvät 3. Miten löydät StatFin -palvelun 3.1. Valinta tilaston kotisivulta

Lisätiedot

Tutkimustulostietokannan käyttöohje

Tutkimustulostietokannan käyttöohje Käyttöohje 1/7 7.2.2017 Tutkimustulostietokannan käyttöohje Luonnonvarakeskuksen PX-Web -tutkimustulostietokanta -palvelu on osoitteessa: http://px.luke.fi 1. Palvelusta voi hakea Luken tutkimustuloksia

Lisätiedot

Suurten asiakasriskien ilmoittamiseen liittyvät konekielisen tietojenvälityksen ohjeet

Suurten asiakasriskien ilmoittamiseen liittyvät konekielisen tietojenvälityksen ohjeet 1(6) Suurten asiakasriskien ilmoittamiseen liittyvät konekielisen tietojenvälityksen ohjeet 1 Tietojen esitystapa ja tietoväline Toimitettavat tiedostot koostuvat vaihtuvanmittaisista tietueista. Tietueiden

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto VMS-, Alpro- tai DelProtuotannonohjausjärjestelmästä Ammuohjelmistoon 5/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot VMS-Management

Lisätiedot

Kortinhaltijat joilla on maksukeskeytys Maksuryhmään liitettyjen kortinhaltijoiden lukumäärä, joiden maksut ovat tilapäisesti keskeytetty.

Kortinhaltijat joilla on maksukeskeytys Maksuryhmään liitettyjen kortinhaltijoiden lukumäärä, joiden maksut ovat tilapäisesti keskeytetty. 1(6) MAKSURYHMÄN HALLINTA Maksuryhmäkohtaiselle sivulle pääset klikkaamalla yksittäisen maksuryhmän nimeä verkkopalvelun etusivulla tai valitsemalla ryhmän Maksuryhmät - osion listalta. Sivun tiedot ja

Lisätiedot

Asiakashallinta. TaikaTapahtumat -käyttöohje

Asiakashallinta. TaikaTapahtumat -käyttöohje Asiakashallinta TaikaTapahtumat -käyttöohje Tietojen haku Siirry etapahtuma-valikkoon ja valitse Asiakashallinta Kirjoita hakukenttään hakuehto ja napauta Hae Napauta nimeä yhteystieto-lomake avautuu Tietojen

Lisätiedot

Ostolaskujen haku Netvisorista

Ostolaskujen haku Netvisorista Ostolaskujen haku Netvisorista Päiväys: 9.4.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Sisällysluettelo 1 ValueFrameen tehtävät määritykset... 3 1.1 1.2 1.3 1.4 2 Yleiset ValueFrame-määritykset... 3 Osaprojektien

Lisätiedot

Sanomakuvausten järjestelmäkohtaiset tiedostot

Sanomakuvausten järjestelmäkohtaiset tiedostot Sanomakuvausten järjestelmäkohtaiset tiedostot Tullihallitus Päivitys 17.9.2012 Tullihallitus Sanomakuvausten järjestelmäkohtaiset tiedostot 1/8 Sanomakuvausten järjestelmäkohtaiset tiedostot Järjestelmäkohtaiset

Lisätiedot

Päivityspalvelu. Tietuekuvaus. Tietuekuvaus 1 (5) Päivityspalvelu. Julkinen - Public

Päivityspalvelu. Tietuekuvaus. Tietuekuvaus 1 (5) Päivityspalvelu. Julkinen - Public Tietuekuvaus 1 (5) Tietuekuvaus Tietuekuvaus 2 (5) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Yleiset vaatimukset... 2 3 Huollettavat tiedot (yritys => Posti)... 2 4 Huolletut tiedot (Posti => yritys)... 3 1 Johdanto

Lisätiedot

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden 1 Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen haku Salasanan vaihto

Lisätiedot

Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa

Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa Tilituki Pro ohjelman varsinainen Sepa-päivitys tehtiin versiossa 2011.2. Siirtymäkauden pankkisiirrot ja joitakin muita Sepa-muutoksia on otettu käyttöön jo aiemmin.

Lisätiedot

Tietojen toimittaminen Skeemat Viestit Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen toimittaminen Skeemat Viestit Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Tietojen toimittaminen Skeemat Viestit Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen toimittaminen Skeemat Viestit 2 (14) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0 12.6.2017 Dokumentti

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Johdanto... 1 Päänavigointi...

Lisätiedot

Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle

Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle 2 Sisällys 1 Palvelunhallinta... 3 1.1 Käyttäjäryhmän luominen... 3 2 Tehtävienhallinta- perustiedot... 4 2.1 Yhtiön perustiedot... 4 2.2 Tehtävä-/

Lisätiedot

NOVAPOINT Soundings Editor 3.3

NOVAPOINT Soundings Editor 3.3 NOVAPOINT Soundings Editor 3.3 CivilPoint Oy 06/2017 2(17) MATERIAALIN TEKIJÄNOIKEUDET, CIVILPOINT OY Civilpoint tarjoaa koulutuksia käyttämällä omia koulutusaineistojaan ja menetelmiään. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena. etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Myyntitilaus -tiedoston kuvaus

Myyntitilaus -tiedoston kuvaus Myyntitilaus -tiedoston kuvaus Konekielinen myyntitilaustiedosto sisältää omina tietueinaan myyntitilausotsikon, toimituserän ja tilausrivin tiedot Yksi myyntitilaus voi sisältää useita toimituseriä ja

Lisätiedot

Käyttöohje. Ticket Inspector. Versio 1.0. Sportum Oy

Käyttöohje. Ticket Inspector. Versio 1.0. Sportum Oy Käyttöohje Ticket Inspector Versio 1.0 Sportum Oy 10.5.2017 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 2. Kirjautuminen ensimmäisellä kerralla / PIN-koodin unohtuessa... 3 3. Tunnistautuminen... 4 4. Päänäkymä...

Lisätiedot

3. Muuttujat ja operaatiot 3.1

3. Muuttujat ja operaatiot 3.1 3. Muuttujat ja operaatiot 3.1 Sisällys Imperatiivinen laskenta. Muuttujat. Nimi ja arvo. Muuttujan nimeäminen. Muuttujan tyyppi. Operaattorit. Operandit. Arvon sijoitus muuttujaan. Aritmeettiset operaattorit.

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO KÄYTTÖOHJE TIETOVARASTON KUUTIOT

TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO KÄYTTÖOHJE TIETOVARASTON KUUTIOT TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO KÄYTTÖOHJE TIETOVARASTON KUUTIOT 14.11.2011 Sisältö Perustietoa tietovarastosta... 2 Perustietoa kuutioista... 2 Dimensioiden valinta... 2 Uuden dimension lisääminen aikaisemman

Lisätiedot

Paikkatiedot metsäkeskussanomissa soveltamisohjeet

Paikkatiedot metsäkeskussanomissa soveltamisohjeet Muutospäivä Kuvaus 30.11.2015 Metsätietostandardien metsäkeskussanomien paikkatietojen soveltamisohjeiden versio 1.0. Janne Loikkanen, Bitcomp Oy. 31.11.2015 Viivojen ja pisteiden osalta lisätty informaatio

Lisätiedot

Tentin asetukset. Tentin lisääminen. Tentin asetukset

Tentin asetukset. Tentin lisääminen. Tentin asetukset Tentin asetukset Moodlen tentti-aktiviteetin perusasetukset käydään läpi tällä sivulla. Jos etsit ohjetta kysymysten luomiseen, katso erillinen ohjesivu kysymyspanki sta. Tentti soveltuu "perinteisen tenttimisen"

Lisätiedot

VARAINSIIRTOVEROILMOITUS (6012) Asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön

VARAINSIIRTOVEROILMOITUS (6012) Asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön VARAINSIIRTOVEROILMOITUS (6012) Asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakkeet TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Rajauksia... 2 2 VOIMASSAOLO... 3 3 TUNNUS-TIETO LUETTELO...

Lisätiedot

Tikon kassamaksujen käsittely

Tikon kassamaksujen käsittely Lokakuu 2012 1 (14) Käyttöohje Lokakuu 2012 2 (14) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Turvakoodisarjojen käsittely... 4 1.1. Turvakoodisarjan selausnäyttö... 4 1.2. Turvakoodisarjan ylläpitonäyttö... 4

Lisätiedot

Tentti erilaiset kysymystyypit

Tentti erilaiset kysymystyypit Tentti erilaiset kysymystyypit Kysymystyyppien kanssa kannatta huomioida, että ne ovat yhteydessä tentin asetuksiin ja erityisesti Kysymysten toimintatapa-kohtaan, jossa määritellään arvioidaanko kysymykset

Lisätiedot

TIETOJEN TUONTI TIETOKANNASTA + PIVOT-TAULUKON JA OLAP-KUUTION TEKO

TIETOJEN TUONTI TIETOKANNASTA + PIVOT-TAULUKON JA OLAP-KUUTION TEKO TIETOJEN TUONTI TIETOKANNASTA + PIVOT-TAULUKON JA OLAP-KUUTION TEKO JOUNI HUOTARI 2005-2010 OLAP-OHJETEKSTIT KOPIOITU MICROSOFTIN OHJATUN OLAP-KUUTION TEKO-OHJEESTA ESIMERKIN KUVAUS JA OLAP-MÄÄRITELMÄ

Lisätiedot

Webforum. Version 15.1 uudet ominaisuudet. Päivitetty: 2015-03-28

Webforum. Version 15.1 uudet ominaisuudet. Päivitetty: 2015-03-28 Webforum Version 15.1 uudet ominaisuudet Päivitetty: 2015-03-28 Sisältö Tietoja tästä dokumentista... 3 Yleistä... 4 Dokumentit... 5 Uudet versiot dokumenttien katseluohjelmista ipadille... 5 Dokumenttien

Lisätiedot

Lähdeviitteiden merkintä (Kielijelppi)

Lähdeviitteiden merkintä (Kielijelppi) Lähdeviitteiden merkintä (Kielijelppi) Copyright 2004 2010, Kielijelppi Palvelun tekijänoikeuksia suojaa Creative Commons -lisenssi Lähdeviitteiden merkitsemiseksi on olemassa useita tapoja. Viitteet voidaan

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

DOORS Word DOORS 29.04.2004. SoftQA Pekka Mäkinen Pekka.Makinen@softqa.fi

DOORS Word DOORS 29.04.2004. SoftQA Pekka Mäkinen Pekka.Makinen@softqa.fi DOORS Word DOORS 29.04.2004 SoftQA Pekka Mäkinen Pekka.Makinen@softqa.fi Tietojen siirto DOORSista ja DOORSiin Yhteistyökumppaneilla ei välttämättä ole käytössä Telelogic DOORS -ohjelmistoa, jolloin vaatimusten

Lisätiedot

ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Mediapaja. Artikkeleiden hallinta ja julkaisu

ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Mediapaja. Artikkeleiden hallinta ja julkaisu ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Artikkeleiden hallinta ja julkaisu ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Sivu 1(16) Sisällysluettelo 1 Joomla! sivuston sisällöntuotanto... 2 2 Artikkeleiden julkaisu sivustolla... 4 3 Artikkelin julkaisemista

Lisätiedot

Luonnos eams-rakenteeksi

Luonnos eams-rakenteeksi JHS-XXX: eams-rakenne ja xml-skeema Luonnos eams-rakenteeksi 19.4.2013 Tässä dokumentissa kuvataan keskeiset linjaukset tulevan JHS-suosituksen määrittämäksi eamsrakenteeksi. Dokumentti ei ole JHS-suositusluonnos,

Lisätiedot

Johdatus Ohjelmointiin

Johdatus Ohjelmointiin Johdatus Ohjelmointiin Syksy 2006 Viikko 2 13.9. - 14.9. Tällä viikolla käsiteltävät asiat Peruskäsitteitä Kiintoarvot Tiedon tulostus Yksinkertaiset laskutoimitukset Muuttujat Tiedon syöttäminen Hyvin

Lisätiedot

Esimerkkiprojekti. Mallivastauksen löydät Wroxin www-sivuilta. Kenttä Tyyppi Max.pituus Rajoitukset/Kommentit

Esimerkkiprojekti. Mallivastauksen löydät Wroxin www-sivuilta. Kenttä Tyyppi Max.pituus Rajoitukset/Kommentit Liite E - Esimerkkiprojekti E Esimerkkiprojekti Olet lukenut koko kirjan. Olet sulattanut kaiken tekstin, Nyt on aika soveltaa oppimiasi uusia asioita pienen, mutta täydellisesti muotoiltuun, projektiin.

Lisätiedot

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6)

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO

Lisätiedot

EDUBOX opetusvideopalvelu

EDUBOX opetusvideopalvelu KÄYTTÖOHJE v17072015 EDUBOX opetusvideopalvelu Sisällysluettelo Edubox online video tutorial library 2 Yleistä 3 Rekisteröityminen Käyttöoikeuden hankinta Käyttäjäryhmän valinta Käyttöliittymä 7 Kurssinäkymä

Lisätiedot

Taulukot. Jukka Harju, Jukka Juslin 2006 1

Taulukot. Jukka Harju, Jukka Juslin 2006 1 Taulukot Jukka Harju, Jukka Juslin 2006 1 Taulukot Taulukot ovat olioita, jotka auttavat organisoimaan suuria määriä tietoa. Käsittelylistalla on: Taulukon tekeminen ja käyttö Rajojen tarkastus ja kapasiteetti

Lisätiedot

Tietojen toimittaminen Skeemat Vastaanottokuittaus Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen toimittaminen Skeemat Vastaanottokuittaus Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.02 Tietojen toimittaminen Skeemat Vastaanottokuittaus Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen toimittaminen Skeemat Vastaanottokuittaus 2 (10) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus

Lisätiedot

2. Lisää Java-ohjelmoinnin alkeita. Muuttuja ja viittausmuuttuja (1/4) Muuttuja ja viittausmuuttuja (2/4)

2. Lisää Java-ohjelmoinnin alkeita. Muuttuja ja viittausmuuttuja (1/4) Muuttuja ja viittausmuuttuja (2/4) 2. Lisää Java-ohjelmoinnin alkeita Muuttuja ja viittausmuuttuja Vakio ja literaalivakio Sijoituslause Syötteen lukeminen ja Scanner-luokka 1 Muuttuja ja viittausmuuttuja (1/4) Edellä mainittiin, että String-tietotyyppi

Lisätiedot

KanTa. ereseptin käyttöönoton valtakunnallinen

KanTa. ereseptin käyttöönoton valtakunnallinen OHJE KanTa ereseptin käyttöönoton valtakunnallinen seurantaohje OHJE: Tämä Ohjeistuksen nimi on KanTa ereseptin käyttöönoton valtakunnallinen seurantaohje. Sen sitovuusaste on ohje, jonka Kässärin ylläpitoryhmä

Lisätiedot

Jouni Huotari OLAP-ohjetekstit kopioitu Microsoftin ohjatun OLAP-kuution teko-ohjeesta. Esimerkin kuvaus ja OLAP-määritelmä

Jouni Huotari OLAP-ohjetekstit kopioitu Microsoftin ohjatun OLAP-kuution teko-ohjeesta. Esimerkin kuvaus ja OLAP-määritelmä OLAP-kuution teko Jouni Huotari OLAP-ohjetekstit kopioitu Microsoftin ohjatun OLAP-kuution teko-ohjeesta Esimerkin kuvaus ja OLAP-määritelmä Tavoitteena on luoda OLAP-kuutio Northwind-tietokannan tilaustiedoista

Lisätiedot

1. Skannaus ja tekstintunnistus (OCR) verkkoskannerilta

1. Skannaus ja tekstintunnistus (OCR) verkkoskannerilta M-Files OCR M-Files OCR:n avulla voidaan skannattavalle paperidokumentille tehdä tekstintunnistus skannerista riippumatta. Tällöin tekstiä sisältävät kuvat tunnistetaan varsinaisiksi tekstimerkeiksi, jonka

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Toukokuu 2013 1 (7) 6.3.0 Copyright Aditro 2013 Toukokuu 2013 2 (7) Sisällysluettelo 1. Käyttäjäasetukset... 3 2. Yleiset parametrit... 3 3. Kierrätysasetukset... 3 4. palvelimen tiedot... 4 5. lähetyksen

Lisätiedot

SYÖTTÖPOHJA LUKUJEN SYÖTTÖÖN ERI TARKOITUKSIIN

SYÖTTÖPOHJA LUKUJEN SYÖTTÖÖN ERI TARKOITUKSIIN SYÖTTÖPOHJA LUKUJEN SYÖTTÖÖN ERI TARKOITUKSIIN Usein tarvitaan käyttäjän käsin syöttämiä lukuja eri tarkoituksiin. Tällaisia ovat mm. budjetti-, ennuste-, tavoite- ym. luvut. Lukuja syötetään eri kohteille,

Lisätiedot

Toinen harjoitustyö. ASCII-grafiikkaa 2017

Toinen harjoitustyö. ASCII-grafiikkaa 2017 Toinen harjoitustyö ASCII-grafiikkaa 2017 Yleistä Tehtävä: tee Javalla ASCII-merkkeinä esitettyä grafiikkaa käsittelevä ASCIIArt17-ohjelma omia operaatioita ja taulukoita käyttäen. Työ tehdään pääosin

Lisätiedot

Basware Supplier Portal

Basware Supplier Portal Basware Supplier Portal Pikaohje Toimittajille (Toukokuu 2011) Prosessin yleiskatsaus Basware Supplier Portal on tarkoitettu toimittajaorganisaatioille (joita kutsutaan jäljempänä toimittajiksi). Järjestelmän

Lisätiedot

Palomuurit. Palomuuri. Teoriaa. Pakettitason palomuuri. Sovellustason palomuuri

Palomuurit. Palomuuri. Teoriaa. Pakettitason palomuuri. Sovellustason palomuuri Palomuuri Teoriaa Palomuurin tehtävä on estää ei-toivottua liikennettä paikalliseen verkkoon tai verkosta. Yleensä tämä tarkoittaa, että estetään liikennettä Internetistä paikallisverkkoon tai kotikoneelle.

Lisätiedot

Tietojen jakelu Skeemat Palvelupyyntö Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen jakelu Skeemat Palvelupyyntö Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Tietojen jakelu Skeemat Palvelupyyntö Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen jakelu Skeemat Palvelupyyntö 2 (9) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0 12.6.2017 Dokumentti

Lisätiedot

MICROSOFT EXCEL 2010

MICROSOFT EXCEL 2010 1 MICROSOFT EXCEL 2010 Taulukkolaskentaohjelman jatkokurssin tärkeitä asioita 2 Taulukkolaskentaohjelmalla voit Käyttää tietokonetta ruutupaperin ja taskulaskimen korvaajana Laatia helposti ylläpidettäviä

Lisätiedot

1. Uuden Ilmon käytön eroavaisuudet vanhasta Ilmosta lyhyesti

1. Uuden Ilmon käytön eroavaisuudet vanhasta Ilmosta lyhyesti Sisällysluettelo 1. Uuden Ilmon käytön eroavaisuudet vanhasta Ilmosta lyhyesti... 2 Huomattavaa kurssin tietojen täyttämisessä!... 2 2. Kurssikuvauksen ja muiden opiskelijoille näkyvien kurssitietojen

Lisätiedot

Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu Vetuma-palvelun SAML-kutsurajapinnan metadata-tiedosto Versio: 3.5

Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu Vetuma-palvelun SAML-kutsurajapinnan metadata-tiedosto Versio: 3.5 Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu Vetuma-palvelun SAML-kutsurajapinnan metadata-tiedosto Versio: 3.5 Vetuma Verkkotunnistus ja -maksaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Metadata määrityksen

Lisätiedot

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje 1 Yleistä... 2 2 Kameran kytkeminen verkkoon... 2 2.1 Tietokoneella... 2 2.2 Älypuhelimella / tabletilla... 5 3 Salasanan vaihtaminen... 8 3.1 Salasanan vaihtaminen Windows

Lisätiedot

VERA TOIMINTAOHJEET. VeRan uusi siirtoformaatti. FCG Finnish Consulting Group Oy. Rev./pvm 1.03 Hyväksytty

VERA TOIMINTAOHJEET. VeRan uusi siirtoformaatti. FCG Finnish Consulting Group Oy. Rev./pvm 1.03 Hyväksytty FCG Finnish Consulting Group Oy VERA TOIMINTAOHJEET Rev./pvm 1.03 Hyväksytty 26.2.2009 Sisältö Käyttö Vastuuhenkilö VeRan uusi siirtoformaatti Automaatiourakoitsijat, jotka tekevät siirtotiedoston VeRaan.

Lisätiedot

Oppilaan opas. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy. Versio 0.2 (2008-01-21)

Oppilaan opas. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy. Versio 0.2 (2008-01-21) Oppilaan opas Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy Versio 0.2 (2008-01-21) Versio Päivämäärä Kuvaus 0.1 2005-01-16 Ensimmäinen versio. 0.2 2008-01-21 Korjattu kuvatiedostojen maksimiresoluutio ja muutamia

Lisätiedot

Tentti erilaiset kysymystyypit

Tentti erilaiset kysymystyypit Tentti erilaiset kysymystyypit Monivalinta Monivalintatehtävässä opiskelija valitsee vastauksen valmiiden vastausvaihtoehtojen joukosta. Tehtävään voi olla yksi tai useampi oikea vastaus. Varmista, että

Lisätiedot

Toimittajaportaalin pikaohje

Toimittajaportaalin pikaohje 1 Toimittajaportaalin pikaohje Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen

Lisätiedot

Sisällys. 3. Muuttujat ja operaatiot. Muuttujat ja operaatiot. Muuttujat. Operaatiot. Imperatiivinen laskenta. Muuttujat. Esimerkkejä: Operaattorit.

Sisällys. 3. Muuttujat ja operaatiot. Muuttujat ja operaatiot. Muuttujat. Operaatiot. Imperatiivinen laskenta. Muuttujat. Esimerkkejä: Operaattorit. 3. Muuttujat ja operaatiot Sisällys Imperatiivinen laskenta. Muuttujat. Nimi ja arvo. Muuttujan nimeäminen. Muuttujan tyyppi.. Operandit. Arvon sijoitus muuttujaan. Aritmeettiset operaattorit. Arvojen

Lisätiedot

Tietojen lataaminen SOTE-organisaatiorekisteristä ja IAH-koodistosta omiin tietojärjestelmiin

Tietojen lataaminen SOTE-organisaatiorekisteristä ja IAH-koodistosta omiin tietojärjestelmiin TOIMINTAOHJE 1(6) Tietojen lataaminen SOTE-organisaatiorekisteristä ja IAH-koodistosta omiin tietojärjestelmiin Taustaa THL - SOTE-organisaatiorekisteriä käytetään sähköisten lääkemääräysten ja potilasasiakirjojen

Lisätiedot

RINNAKKAISTALLENNUSOHJE

RINNAKKAISTALLENNUSOHJE RINNAKKAISTALLENNUSOHJE Syöttölomakkeeseen pääsee osoitteesta: submissions.theseus.fi => Tallenna julkaisu Pakollisten täytettävien kenttien otsikot on lihavoitu ja niiden edessä on punainen tähti * Huom!

Lisätiedot

Kirjanpidon ALV-muutos

Kirjanpidon ALV-muutos 9.9.2010 1(10) Kirjanpidon ALV-muutos Tämä dokumentti sisältää ohjeen sille miten uudet ALVkoodit (ALV-prosentit) otetaan käyttöön. Vaihtoehto yksi(1) vaihda olemassaolevat ALV-koodit yhdestä prosentista

Lisätiedot

Aineiston keruun suunnittelu ja toteutus. Tero Vahlberg

Aineiston keruun suunnittelu ja toteutus. Tero Vahlberg Aineiston keruun suunnittelu ja toteutus Tero Vahlberg Tutkimuksen vaiheet 1. Tutkimusongelma syntyy 2. Tutkimuksen suunnittelua 3. Havaintoaineiston hankinta 4. Tietojen talletus, muokkaus ja tarkastaminen

Lisätiedot

2017/11/21 17:28 1/2 Tilitapahtumat. Tilitapahtumat... 1 Käyttö:... 1 Asiakirjan kentät:... 1

2017/11/21 17:28 1/2 Tilitapahtumat. Tilitapahtumat... 1 Käyttö:... 1 Asiakirjan kentät:... 1 2017/11/21 17:28 1/2 Tilitapahtumat Table of Contents Tilitapahtumat... 1 Käyttö:... 1 Asiakirjan kentät... 1 Asiakirjan kentät:... 1 Asiakirjan kentät /alavalikko/ ensimmäinen välilehti:... 2 Asiakirjan

Lisätiedot

Webforum. Version 14.4 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-12-6

Webforum. Version 14.4 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-12-6 Webforum Version 14.4 uudet ominaisuudet Viimeisin päivitys: 2014-12-6 Sisältö Tietoja tästä dokumentista... 3 Yleistä... 4 Yleistä & hallinnointi... 5 Dokumentit... 5 Perättäinen tarkistus- ja hyväksymisprosessi...

Lisätiedot

Tietokannat PERUSMATERIAALI Microsoft Access 2007 Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 8.6.2009 www.piuha.fi materiaalimyynti@piuha.

Tietokannat PERUSMATERIAALI Microsoft Access 2007 Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 8.6.2009 www.piuha.fi materiaalimyynti@piuha. Tietokannat PERUSMATERIAALI Microsoft Access 2007 Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 8.6.2009 materiaalimyynti@piuha.fi Tämän materiaalin kopioiminen ilman tekijän lupaa kielletään tekijänoikeuslain

Lisätiedot

Ohje 13.1.2016. Ohjeessa käydään läpi tilastotietokannan peruskäyttöohjeet.

Ohje 13.1.2016. Ohjeessa käydään läpi tilastotietokannan peruskäyttöohjeet. Ohje 1/8 13.1.2016 Tilastotietokannan käyttö Ohjeessa käydään läpi tilastotietokannan peruskäyttöohjeet. Luonnonvarakeskuksen PX-Web tilastotietokanta on osoitteessa: http://statdb.luke.fi/pxweb/pxweb/fi/luke/

Lisätiedot