1/2012 CP-LEHTI. Tässä numerossa mm: Vammaisten ihmisoikeuksista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1/2012 CP-LEHTI. Tässä numerossa mm: Vammaisten ihmisoikeuksista"

Transkriptio

1 1/2012 CP-LEHTI Tässä numerossa mm: Vammaisten ihmisoikeuksista

2 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2012:1 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, Helsinki - puh , fax keskus klo Toiminnanjohtaja Tomi Kaasinen p , Järjestöpäällikkö Minna Teiska p , Palvelupäällikkö Ilona Toljamo p , Talouspäällikkö Tuula Kautiainen p , Jäsenasiat p , Aikuistoiminta Suunnittelija Ismo Kylmänen p , Liikuntatoiminta Suunnittelija Tiia Kantanen p , MMC HC- toiminta Suunnittelija Petra Peltonen p , Sopeutumisvalmennus Kurssisihteeri Anne Heiskanen p , Sosiaalisen kuntoutuksen asiantuntija Juha Seppälä p , Taloussihteeri Pirjo Sweins p , Tiedottaja Sini Pälikkö p , Toimistotyöntekijä Tomi Rastivo p , Aluesihteerit Aira Eklöf p , Lemminkäisenkatu A, Turku Jari Turku p , Pellervonkatu 9, huone 1014,33540 Tampere Merja Partanen p , Minna Canthinkatu 4 C, Kuopio Elina Seppänen p Isokatu 47, Oulu Palveluasunnot Helsinki/Laajasalo Vastaava ohjaaja Jaakko Harju p , Muurahaisenpolku 6 B, Helsinki Turku/Halinen Vastaava ohjaaja Anne Holmberg p Paavinkatu 14 D 15, Turku Päivätoiminta Vastaava ohjaaja Jaana Raitio p , Malmin kauppatie 26, Helsinki Itsenäiseen elämään sopivin palveluin Koordinaattori Sari Laiho p Malmin kauppatie 26, Helsinki CP-LEHTI - CP-vammaisten, MMC- ja hydrokefalia-vammaisten jäsenlehti vuosikerta - Päätoimittaja Tomi Kaasinen - Toimittaja Sini Pälikkö - Viestintätoimikunta Paula Ahti, Jari Hautamäki, Vilja Pitkänen, Tomi Kaasinen, Sini Pälikkö - Kansi Markus Maury - Tilaukset, osoitteenmuutokset Julkaisija Suomen CP-liitto ry - Ilmoitukset Bogatus Oy, PL 35, Helsinki, p Ilmestyminen 6 kertaa vuodessa, myös äänilehtenä, määräaikaistilaus 35e, kestotilaus 30e, ISSN-L Painopaikka Forssa Print 2012 CP-lehden ilmestymisaikataulu 2012 Aineiston jättöpäivä Ilmestymispäivä Tässä numerossa: Pääkirjoitus Tomi Kaasinen LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTAKERHOT Inkluusiosta haaveillaan, mutta erityisliikuntaan päädytään Aija Saari ESTEETÖN VIESTINTÄ AA niinku paloauto Hannele Merikoski HENKILÖKOHTAINEN APU Amu Urhonen on tyytyväinen henkilökohtainen apu-järjestelmään Mia Hemming KELA Vaikeavammaiset eivät saa kuntoutusta yhdenvertaisesti Taksimatkojen suorakorvaus laajeni Lappiin TOIMITUKSELTA Sanojen valta Sini Pälikkö IHMISOIKEUDET Vammaisten ihmisoikeudet Jukka Kumpuvuori SOPEUTUMISVALMENNUS Sopeutumisvalmennuksen juhlavuosi Elina Perttula KOLUMNI Valintoja tekemällä oppii vaikuttamista Satu Järviö MMC HC Petran terveiset Petra Peltonen Suuntana Tallinna Riku Laurila Yläpilli vihelsi Pertti Kilpeläinen Tapahtuipa marraskuussa Aulangolla Ulla Pelkkikangas Osastojaksolla äänille yliherkkä lapsi Ulla Pelkkikangas YHDISTYSTOIMITA Vauhdikas liikunnallinen vertaisryhmä Elämyspäivä Vuokatissa LIIKUNTA Jääleiri Tiia Kantanen NUORET Mun polku -hanke Tiia Kantanen KUNTOUTUS Ratsastusterapia motivoivana neurologisena kuntoutusmuotona Markku Honkavaara OPINNÄYTETYÖ Kinesioteippaus osana hemilegia-lapsen kuntoutumista Leena Airaksinen & Marietta Lovén VERKKOPALVELU PAPUNET Papunetista tietoa Marianna Ohtonen & Tarja Räsänen AJANKOHTAISTA

3 CP-LEHTI 2012:1 PÄÄKIRJOITUS 3 SOPEUTUMISVALMENNUKSEN JUHLAA Kuluva vuosi on CP-liiton sopeutumisvalmennuksen 40-vuotisjuhlavuosi, CP-liitto järjesti ensimmäisen viikon pituisen CP-nuorten kurssin vuonna Tämän mahdollisti invalidihuoltolakiin lisätty pykälä, joka aloitti varsinaisesti virallisen sopeutumisvalmennustoiminnan Suomessa. Vastaavaa toimintaa oli Suomessakin toteutettu jo tuota ajankohtaa aikaisemmin sairaus- ja vammaryhmittäin pienessä mittakaavassa. Sopeutumisvalmennus on aina heijastellut käsitteenä ja kuntoutuskäytäntönä yhteiskunnassa vallitsevia käsityksiä yksilön elämänhallinnasta ja identiteetistä. Koko olemassaolonsa ajan sopeutumisvalmennuksen keskeinen tavoite on kuitenkin liittynyt vammaisen henkilön ja hänen perheensä sosiaalisen toimintakyvyn edistämiseen. Sopeutumisvalmennus ei ole perheiden alistamista eikä heidän passiivista tilanteisiin mukauttamista, vaan sosiaalisten osallistumis- ja vuorovaikutusmahdollisuuksien laajentamista. Vammaiset henkilöt ja heidän perheensä tarvitsevat uusia näkökulmia elämäänsä sekä mahdollisuutta oivaltaa omat toimintamahdollisuutensa. Sopeutumisvalmennusta terminä on kritisoitu, sen on katsottu ohjaavan ajatukset alistussuhteeseen ja kohteen passiivisuuteen. Asiayhteydestä riippuen onkin käytetty ilmaisuja voimaantuminen ja täysivaltaistuminen (empowerment) kun puhutaan sopeutumisvalmennukseen liittyvistä ilmiöistä. Kun vielä lisätään mukaan käsitteet vertaistuesta ja vertaisuudesta, voidaan sopeutumisvalmennukseen liittyvä kokonaisuus hahmottaa paremmin. Sopeutumisvalmennusta on rahoitettu Suomessa eri tavoin sen historian aikana. CP-liiton toteuttamaa sopeutumisvalmennusta on rahoitettu mm. sosiaalihallituksen erillismäärärahojen turvin, sairaaloiden ja terveyskeskusten maksusitoumuksilla sekä jo pitkään Raha-automaattiyhdistyksen tuella. Viime vuosina CP-liiton sopeutumisvalmennuksen toteutus perustuu pelkästään RAY:n rahoitukseen. Raha-automaatti-yhdistyksen avustus on mahdollistanut pitkäjänteisen ja asiakaslähtöisen sopeutumisvalmennuksen kehittämisen ja toteuttamisen.vammaispalvelulain mukaisena sosiaalisena kuntoutuksena sopeutumisvalmennuskurssit ovat osallistujille maksuttomia. CP-liitto järjestää vuosittain toistakymmentä kurssia eri-ikäisille vammaisille henkilöille sekä heidän perheilleen ja läheisilleen. Esimerkiksi viime vuonna CP-liiton sopeutumisvalmennuskursseille osallistui 101 vammaista henkilöä ja 137 vammaisen henkilön omaista.kurssilaisilta ja kurssien työntekijöiltä säännöllisesti kerättävä palaute kertoo sopeutumisvalmennuksen tarpeesta ja positiivisesta vaikutuksesta ihmisten elämään. Palautteiden kautta saadaan myös kehittämisideoita kurssien teemoiksi. CP-liiton sopeutumisvalmennuksen kehittämisen ja suunnittelun taustaryhmänä toimii eri alojen asiantuntijoista koostuva toimikunta.

4 4 LIIKUNTAKERHOT CP-LEHTI 2012:1 Inkluusiosta haaveillaan, mutta erityisliikuntaan päädytään Teksti: Aija Saari, LitT Tutkin lokakuussa 2011 tarkastetussa väitöskirjassani vammaisten lasten liikunnalliseen iltapäivätoimintaan osallistumista. Tutkimukseni käynnistyi vanhempien yhteydenotoista, joissa he etsivät harrastuspaikkaa vammaiselle lapselleen. Muistan eräänkin puhelun, jossa äiti etsi 13-vuotiaalle tyttärelleen liikuntakerhoa. Toimin silloin Suomen Invalidien Urheiluliitossa ja vammaisten lasten liikuntaan liittyvät asiat kuuluivat työhöni. Tytöllä ei ollut varsinaista vammaa, vaikka syitä motorisen kehityksen ongelmiin tutkittiinkin parhaillaan. Hän ei ikäisiään pienikokoisempana ja kömpelömpänä pärjännyt paikallisessa koripallokerhossa. Lisäksi häntä vieroksuttiin erikoisen ulkonäkönsä takia. Sopivaa erityisliikunnan ryhmääkään ei paikkakunnalta löytynyt, koska se tarjonta josta tiesin, oli tarkoitettu vaikeammin vammaisille lapsille. Tytär ei siis ollut tarpeeksi hyvä yleiseen ryhmään urheiluseurassa, muttei tarpeeksi vammainen erityisliikuntaakaan. Tähän puheluun kiteytyy useita tutkimustani ohjanneita kysymyksiä: Millaista on kaikille avoin toiminta? Millaista toimintaa erityislapsille järjestetään? Kuka pääsee mukaan ja mistä mukaan pääsemättömyys johtuu? Perinteisesti on ajateltu, että vammainen lapsi kuuluu omaan erityisryhmäänsä toisten samankaltaisten lasten kanssa sekä myös viihtyy ja oppii parhaiten vertaisryhmässä. Tällainen ajattelumalli perustuu medikalistiseen oletukseen siitä, että vammaisuus on henkilön keskeisin ominaisuus. Inkluusio- ja ihmisoikeusajattelu ovat sittemmin haastaneet tämän ajatusmallin. Koulumaailmassa keskustelu inkluusiosta kiteytyy tämän päivän kuumaan perunaan, jossa kiistellään erityiskoulujen tarpeellisuudesta ja vammaisen lapsen oikeudesta lähikouluunsa. lähikoulujen vanavedessä myös yleisten ja kaikille avointen liikuntapalvelujen kysyntä on lisääntynyt. Yhä useampi lapsi haluaa harrastaa siellä missä muutkin ikätoverit ovat. Kurkistus liikunnallisen iltapäivätoiminnan hankkeisiin Tutkin erityisesti lasten liikunnallista iltapäivätoimintaa, koska LIKES-tutkimuskeskuksen toteuttamassa hankkeiden seurannassa oli havaittu erityisryhmien määrien kasvaneen. Lähestyin liikunnallista iltapäivätoimintaa monitahoisesti (Vartiainen 1994) perheiden, ohjaajien ja hallinnon näkökulmista. Kaudella yhteensä 87 hankkeesta yli puolet (49) ilmoitti

5 CP-LEHTI 2012:1 LIIKUNTAKERHOT 5 hakemuksessaan aikovansa toteuttaa palveluja erityistä tukea tarvitseville lapsille ja 39 ilmoitti myös onnistuneensa. Kuitenkin vain kolmessa kerhossa tai hankkeessa oli mukana vammaisia lapsia vammattomien ikätovereidensa joukossa. Onnistumisilla tarkoitettiinkin pääosin erityisryhmien omia kerhoja eikä niinkään inkluusiota. Kerhokoordinaattorit kuvasivat, kuinka kerhot ovat tarkoitettu vähän liikkuville, passiivisille, pullukoille, motorisessa kehityksessään viivästyneille, vetäytyjälapsille, sellaisille, jotka inhoavat liikuntaa sekä erilaisille diagnoosiryhmille. Erityisliikunta ei kuitenkaan ole inkluusiota. Iris Marion Youngia (1999) tulkiten ajattelen, että inkluusion tunnistaa siitä, että vammaisia lapsia on mukana luokissa ja harrastuskerhoissa samassa suhteessa kuin heitä muutenkin asuu kyseisellä alueella. Koska nykyään arvioidaan, että noin neljäsosalla lapsista on vammaisuutta, pitkäaikaissairaus tai erityisen tuen tarvetta vähintään joka kolmannessa tai neljännessä kerhossa pitäisi olla mukana useampia vammaisia tai erityisen tuen tarpeessa olevia kerholaisia. Inkluusiossa yleisen liikunnan kerhoa vain muokataan sellaiseksi, että siinä paremmin pystyttäisiin huomioimaan kaikkien osallistujien yksilölliset erot ja tuen tarpeet. Perheet pelkäävät syrjintää ja ohjaajat epäilevät osaamistaan Tutkimukseeni osallistuneista kaikkiaan kymmenestä perheestä seitsemässä ei haluttu osallistua yleiseen liikuntaryhmään tai urheiluseuraan. Perheissä ei ehkä tiedetä matalan kynnyksen tarjonnasta, raskaassa arjessa ei ole voimavaroja selvittää sopivaa tarjontaa tai perheissä epäillään ohjaajien taitoja tai lapsen kelpaamista ryhmään. Urheiluseurat ja yleiset liikuntakerhot koetaan liian etäisinä ja kilpailullisina. Vanhemmat pelkäävät syrjintää ja kiusaamista. [ ] on iso kynnys mennä mukaan, jos on erityislapsi, kun ne huomaa, että se on vammainen. Voi tulla jotain syrjintää tai semmosta. Kuultiin kun yksi poika pelasi sählyä aikasemmin. Nämä isommat alko, ettei enää syöttänyt tälle pojalle, se oli pienikokoinen, se lopetti harrastuksen. Kun ei kaverit auta, eikä syöttele. (15-vuotiaan kehitysvammaisen pojan vanhemmat.) Haastattelemani ohjaajat vahvistivat perinteisen erityisliikunnan ajatusmallin. Jos lapsi on vammainen, hän ei kuulu yleiseen ryhmään, vaan erityisryhmään. Ohjaajat kokevat, ettei heillä ole taitoja tai voimavaroja erityislapsen ohjaamiseen, etenkin kun nykyryhmät ovat jo täynnä rauhattomia, aggressiivisia, häiritseviä ja hankalia oppilaita. Oman selviytymisen raja kulkee vammaisuudessa ja diagnoosissa. Vammaisia lapsia varten ovat erityisammattilaiset ja erityiskoulut, ohjaajat sanoivat. Haastattelemani erityisliikunnanohjaaja selittää ohjaajien pelkoja kokemattomuudella ja koulutuksen puutteella: Kyl mä ymmärrän, että jos sulla ei ole minkäänlaisia edellytyksiä ottaa vastaa ihmistä, jolla on joitakin erityistarpeita, niin kynnys on aika korkea. Ohjaajat myös muistuttivat seuratoiminnan vapaaehtoisuudesta ja seurojen jatkuvasta ohjaajapulasta. Vammaisten lasten vanhemmat haluttaisiin

6 6 LIIKUNTAKERHOT CP-LEHTI 2012:1 aktiivisemmin mukaan toteuttamaan toimintaa: Miten saisi ne vanhemmat mukaan? Yhdet ja samat joka helevetin kissanristiäisissä. Samahan se on kaikissa yhdistysjutuissa, tietyt jotka tekee niitä asioita. Mukaan kuulumattomuuden negatiivinen kehä Päädyin siihen, että vammaisten lasten mukaan kuulumattomuus on seurausta kolmesta tekijästä, joita tarkastelen seuraavaksi. Ensimmäinen väitteeni on, että erityiskoulut ja luokat jarruttavat inkluusiota. Perustelen väitettäni seuraavasti: Perinteisen ajattelutavan mukaan erityislapsen paikka on erityisopetuksessa. Erityisopetusta perustellaan sillä, että näin lapselle voidaan varmistaa yksilöllinen tuki ja erityiskoulutuksen saanut opettaja. Tällöin käy kuitenkin niin, että erityiskoulusta on vaikea ehtiä niihin vapaa-ajan liikunta- ja harrastuspalveluihin, joihin oman ikäluokan muut lapset osallistuvat, koska erityiskoulu on harvoin lapsen lähikoulu. Ja esimerkiksi koulukuljetuksia ei yleensä voi käyttää kerhoon siirtymiseen. Lisäksi erityisoppilaan leima jarruttaa luontevien kontaktien syntymistä omiin ikätovereihin ja harrastusryhmään osallistumista heidän kanssaan. Usein erityisoppilas ja hänen vanhempansa alkavat itsekin uskoa, ettei yleiseen kerhoon kuitenkaan pääse tai kelpaa. Lisäksi erityislapsella ei yleensä ole kaveria, jonka kanssa mennä kerhoon. Näin syntyvä negatiivinen kehä pitää erityisoppilaan erossa ikätovereistaan myös koulun jälkeen. Toinen väitteeni on, että vammaisten lasten perheet ovat jääneet jumiin erityispalveluihin ja ovat, Timo Saloviitaa lainaten, ikään kuin erityispalvelujen panttivankeja. Lakisääteiset tukipalvelut saadakseen perheen on korostettava lapsen vaikeuksia ja erityisyyttä. Ja toisaalta erityisryhmässä on se tuttu ja turvallinen ohjaaja, joka on jo lähtökohtaisesti kiinnostunut heidän lapsestaan. Yleisesti ajatellaan, että oma ja turvallinen erityisliikuntakerho kannustaa mukaan liikkumaan ja madaltaa kynnystä osallistua myöhemmin yleiseen liikuntaan. Erityisryhmän ajatellaan oleva kuntoutuksen jatke, sekä matalan kynnyksen starttipaikka, josta on helppo siirtyä harrastajaksi eteenpäin, jopa vammaisurheilun kilpakentille. Myös vanhemmat saavat vertaistukea ja vinkkejä käytännön arjessa selviämiseen. Lisäksi erityisryhmiä perustellaan väylänä voimaantumiseen. En kiistä erityisliikunnan ja positiivisen syrjinnän tarpeellisuutta, mutta erityisliikunta-ajattelussa on myös sudenkuoppia. Se voi vahvistaa negatiivista kehää, jossa vain jäädään omiin erityisryhmiin, eikä yleisen liikuntakulttuurin edes tarvitse yrittää muuttua. Vammaisten lasten perheissä pelot ja huonot kokemukset voittavat inkluusion hyödyt. Tämä kävi ilmi, kun tutkimukseni kenttävaiheessa keskustelin erityislastensa jalkapalloharjoituksia seuraavan äidin kanssa. Tämä kertoi, että muutettiin pois [entiseltä kotipaikkakunnalta], kun siellä on tämä integraatio. Pannaan vaan lapset samoihin luokkiin, muttei mitään tukea. Keskustelumme lopuksi hän kuitenkin muisteli henkilöä, joka vaan vaati aikuisenakin kaikkia mahdollisia erityispalveluja, kun oli oppinut niihin. Ja on sosiaalisesti kyvytön. Perheiden ar-

7 CP-LEHTI 2012:1 LIIKUNTAKERHOT 7 jessa kuntoutusajattelu ja fyysinen suoriutuminen voittavat sosiaalisen osallisuuden ideaalin. Inkluusiotakin toki halutaan, mutta työläs arki vie voimat, kertoivat perheet, jotka eivät jaksa etsiä sopivaa ryhmää paikallisesta urheilutarjonnasta tai taistella ohjaajien vammaisuutta koskevia pelkoja ja asenteita vastaan. Kolmas väitteeni on, että liikuntakulttuurin sisäinen logiikka tuottaa syrjintää ja ehkäisee inkluusiota. Urheilu perustuu tuloksiin, kyvykkyyteen ja erojen korostamiseen. Tämä urheilun kilpailullista luonnetta korostava eetos on vastakkainen reiluutta ja hyväntahtoisuutta painottavalle sosiaalisen osallisuuden ideaalille. Inkluusion alkuja oli kuitenkin nähtävissä On toki mahdollista, että myös yleisissä kerhoissa on mukana sellaisia vammaisia lapsia, joista haastattelemani koordinaattorit eivät tiedä. Kutsun tätä näkymättömäksi inkluusioksi. Kohtasin pienen kyläkoulun liikuntakerhossa lievästi kehitysvammaisen, noin 13- vuotiaan tytön. Muut kerholaiset auttoivat ja yrittivät ohjata tätä mukaan leikkeihin. Ohjaaja ei tiennyt poikkeavasti käyttäytyneestä lapsesta muuta kuin ettei tämä ole aivan normaali. No, se on, silleen, en tiiä. Ei oikeen tuu mukaan. Ja kaatuu helposti, ei pysy pystyssä. Koulukaveruus teki kuitenkin tytön mukanaolosta yhteisessä kerhossa luonnollista ja itsestään selvää. Myös tytön opettaja kuvaili, että tämän mukanaolo kouluryhmässä on ollut opettavaista kaikille kouluyhteisön jäsenille. Koulun omaksuma inkluusiofilosofia voi siten tukea myös koulun jälkeen yhdessä harrastamista. Kymmenestä tutkimukseeni osallistuneesta perheestä kolme perhettä oli tehnyt tietoisen valinnan yhteisissä liikuntakerhoissa harrastamisen puolesta. Näissä perheissä lapsen vammaisuus ei ollut ainoa tai keskeisin lapsen elämää ja valintoja määrittävä tekijä. Kiinnostavinta oli, että nämä perheet liikkuvat kummassakin maailmassa etsien harrastuspaikkansa tilanteen mukaan joko erityisliikunnasta tai yleisistä ryhmistä. Heille erityisliikuntaryhmä mahdollistaa vertaistuen, mutta tavallisessa ryhmässä harrastaminen mahtuu paremmin perheen arkiaikatauluihin. Yleiseen liikuntaryhmään osallistumista tukevat myös koulusta ja naapurista tutut kaverit. Vammaisten ja vammattomien lasten yhteistä harrastamista on toki pohdittu ja erilaisia yhdessä tekemisen malleja kokeiltu. Matalan kynnyksen kerhoja ja erityisryhmille suunnattuja erityisliikuntakerhoja perusteltiin ikään kuin alkustarttina, josta sitten voisi siirtyä eteenpäin. Lisäksi kerrottiin jalkapalloseurassa kokeillusta kaverijärjestelmästä, vammaisten ja vammattomien yhteisistä kokeilutapahtumista sekä kokeiluista, joissa vammattomat lapset tutustuvat vammaisurheilun lajeihin. Haastattelemani erityisliikunnanohjaajat pohtivat, että he voisivat toimia lapsen saattajana yleiseen seuraan. Yhteistä toimintaa siis tavoitellaan. Ongelmana vain on, ettei näiden strategioiden onnistumista ole testattu ja seurattu pitkäjänteisesti. Integraatioajattelun mukaisesti oletetaan,

8 8 LIIKUNTAKERHOT CP-LEHTI 2012:1 että lapsi vain siirtyy kokeilutapahtumasta tai matalan kynnyksen kerhosta yleiseen ryhmään ilman tukea tai muutoksia vastaanottajapäässä. Inkluusioon tarvitaan rohkeita perheitä ja erityisliikunnan konsultteja Jos inkluusiota todella haluttaisiin edistää, se pitäisi nähdä jatkuvana prosessina, jossa keskeistä ovat kohtaamiset. Me tarvitsemme luontevia, säännöllisiä ja etenkin positiivisia kohtaamisia vammaisten ja vammattomien henkilöiden välillä. Kohtaamisia ei synny, jos vammaisten lasten perheet väistyvät omiin turvallisiin erityisryhmiinsä. Kohtaamisia syntyy, jos uskaltaa rohkeasti ottaa yhteyttä urheiluseuraan ja lähteä mukaan. Toiseksi meidän tulisi tiedostaa positiivisen syrjinnän kaksi puolta. Erillispalveluja tarvitaan, mutta erityisryhmistä voi myös muodostua inkluusion jarruja. Siksi olisi harkittava vammaisten oma-apuryhmien, vertaistoiminnan ja erillisten liikuntapalvelujen purkua silloin, kun niitä ei enää tarvita. niiden itsearvoisuus on perusteltua vain silloin, kun on kyse erityisestä vammaisurheilulajista, jonka harrastaminen ja säännöt edellyttävät tietynlaisia välineitä tai toimintakykyä(vrt. boccia ja maalipallo). Kolmanneksi inkluusion muutosta edesauttaa se, että erityisliikunnan asiantuntijat siirtyisivät toimimaan urheiluseurojen ja yleisten liikuntaryhmien kehityskumppaneina ja tukijoina. Käytännössä tämä tarkoittaa nykyisten erityisliikunnanohjaajien, vammaisurheilun koordinaattorien ja vammaisjärjestöjen liikuntatyöntekijöiden toimenkuvan muutosta. Neljänneksi ja ehkä tärkeimpänä tekijänä näen, että vammaisvähemmistöjen tulisi näkyä, kuulua liikunnan kentillä ja osallistua rohkeammin liikunnan ja urheilun päätöksentekoon. Lopuksi muistutan, että tarjonnan tasolla erityisliikunnan omat kerhot voivat olla osa inkluusion kirjoa, jos vammainen harrastaja voi itse valita erityisliikunnan ja yleisen kerhon väliltä. Tarvitaan kuitenkin lisää kaikille avoimia liikuntakerhoja, jotta valinnan voi aidosti tehdä. Tällä haavaa meillä on tarjolla vain motoriseen toimintakykyyn ja kuntoutukseen tähtäävää erityisliikuntaa jos aina sitäkään. Lähteitä voi tiedustella kirjoittajalta osoitteesta Kuvat: Suomen CP-liitto ry

9 CP-LEHTI 2012:1 ESTEETÖN VIESTINTÄ Kuvat: Hannele Merikoski 9 Lukee Piirtää AA niinku paloauto Miten lapsen lukitaitoja voi tukea arjessa Hannele Merikoski erityisasiantuntija Avainsäätiö Esteetön viestintä yhteinen asia Ajelimme hiljaisuuden vallitessa. Yhtäkkiä takapenkiltä kuuluu painokkaasti Aa niinku palo- Auto. Pieni poikani on löytänyt sanojen ihmeellisen maailman. Ne koostuvat äänteistä ja äänteillä on nimi. Vanhemmat kysyvät usein, pitäisikö lasta opettaa lukemaan ja milloin pitäisi olla huolissaan lapsen lukitaitojen kehittymisestä. Pientä lasta on aina hyvä tutustuttaa lukemisen maailmaan. Kun lapsella on syystä tai toisesta riski kielenkehityksessään, niin on tärkeää tukea hänen kielenkehitystään. Kuvakirjoista mukalukemiseen Jo äitiyspakkauksessa on vauvaa varten ensikirja. Alkuvaiheessa vauva tutustuu siihen lähinnä suullaan. Vanhempi tutustuttaa lapsen kirjojen maailmaan. Ensin on koskettelukirjoja ja vähitellen kuvamaailmaan liitetään sanoja, loruja ja tarinoita. Lorut ja riimitykset ovat erinomaisen tehokkaita lukivalmiuksien kehittämisessä. Hiiri keittää puuroo tai mennään mennään maantietä tukevat lukitaitoja rytmillään. Riimit tukevat äänteiden ja kirjainten yhdistämistä. Lapset helposti innostuvat riimittelemään itsekin ja hihittelevät keksiessään ikivihreät versiot: lällälällieru sulta pääsi. Ja sehän tulee aina sopivaan aikaan ja oikeassa paikassa. Puhelaitteessa voisi olla erilaisia Anna suukko riimejä, kun lapsi ei ilmaise itseään puheella. Pitkillä automatkoilla tai vaikkapa jonotustilanteissa voi lapsen kanssa pohtia onko sanassa sihinää, tärinää vai lätinää. Mikäli lapsi ei pysty ilmaisemaan itseään puheella voi käyttöön ottaa kuvat tai puhelaitteen. Sanojen pituutta voi myös pohtia vaikkapa kotona keittiössä: onko tiskirätti lyhyt vai pitkä sana. Vuosia sitten perustimme Kilon päiväkodissa, Espoossa Siivousklubin. Suunnittelimme toi-

10 10 ESTEETÖN VIESTINTÄ CP-LEHTI 2012:1 minnan yhdessä innokkaan nuoren laitosapulaisen kanssa. Hän valmisti kaikki kuvat ja otti käyttöön myös puhelaitteet. Oli pitkiä ja lyhyitä siivoussanoja. Oli litinät ja lätinät sekä rätinät. Laitosapulaisen vastuulle kuului myös postinjako päiväkodissa ja kerran näin klubilaiset kahvihuoneen pöydän äärellä innokkaina käymässä läpi postia. Apulainen kyseli: jos tässä lukee puh. Ja innokkaat klubilaiset löysivät kuvista heti sen kuvan missä lukee puheterapeutti - voi sitä osaamisen riemua! Ja mahtava klubiemäntä, joka osasi kehittää ja laajentaa ideaa! Sanoja ja kuvia voi erilaisin palapelein tai palikoin yhdistellä. Lapselta voi kysyä missä lukee punainen tai mitä tuossa tavarassa/kuvassa lukee. Lapsi voi kertoa tai näyttää kuvaa. Seurasin kaupassa isää ja tytärtä vihannesosastolla. He etsivät vihanneksia. Osa oli tuttuja, mutta aina vieraamman kohdalla isä aloitti: tuossa lukee avok ja tyttö jatkoi aado. Kaupan vaaka oli kuvallinen ja tyttö sai hoitaa punnituksen ja yhdessä he vielä tarkistivat että tarrassa lukee oikea vihannes. Vanhemmat haluavat lähtökohtaisesti tukea lapsensa kehittymistä. Siihen ei sinällään tarvita mitään ihmeellisiä temppuja, ohjelmia, kursseja tai opuksia. Arjessa aidosti lapsen kanssa läsnä ollessa yksittäisissä aidoissa tilanteissa vanhempi voi tukea lapsensa kehitystä paremmin kuin kukaan asiantuntija. Riimi Uimahallilla oli pieni poika ja äiti. Suihkuhuoneessa äiti pyysi poikaa hakemaan lokerikosta shampoon ja hoitoaineen. Poika teki työtä käskettyä (aikuiselle avuksi oleminen on lapsille kovasti mieleen) ja äiti pyysi shampoota ensin. Kumpi se on? kysyi poika. Äiti kysyy muistaako poika, millä kirjaimella hänen nimensä alkaa ja poika onnelllisena ojentaa äidille shampoopullon. Hieman myöhemmin tilanne jatkuu pukuhuoneessa, jossa äiti antaa pojan rauhassa suunnistaa avain kädessä heidän kaappiinsa. Oikea kirjain ja numero löytyy! Sivustakatsojan sydäntä lämmittää. Miten hienosti äiti toimi lapsensa kanssa. Harmittaa kun en mennyt kehumaan. Erilaiset keinot ja esteetön viestintä Eräs erityislastentarhanopettaja tuumasi, että kun hän on ottanut käyttöönsä piirtämisen ja kuvat viestinnän tueksi, niin hän ei ole koko uransa (miltei 30v) nähnyt niin vahvoja lukivalmiuksia omaavia alle esikouluikäisiä. Esteettömän viestinnän huomioiminen lasten arjessa tukee kaikkien lasten kykyä viestiä. Erilaisten keinojen käytön hienous on siinä, että ne kaikki tukevat lukivalmiuksien kehittymistä: viittomat rytmillään, kuvat ja piirtäminen, sillä viestintäkuvien yläpuolella on aina teksti. Kuvan

11 CP-LEHTI 2012:1 ESTEETÖN VIESTINTÄ 11 yläpuolella siitä syystä, että sormi tai käsi peittää kuvan.teksti jää näin näkyviin. Avainsäätiön Kahvamateriaali on selkeää, herkullisen kaunista ja innostavaa materiaalia. Se kiinnostaa kaikkia lapsia.lorujen, laulujen ja riimien kuvat laitetaan matolle ja kuvien rytmitys tapahtuu taikasauvalla oikealla tai kuvitteellisella, sillä jokaisellahan on ainakin taikasormi! Eläinarvoituksista löytyy myös pehmokuvaeläimet. Eläimet on halkaistu. Alkupää ja loppupää pitää yhdistää mattoon. Mutta vielä hauskempaa on tehdä ihan uusia eläimiä, joita ei kukaan ennen ole nähnytkään Simä on tosi outo ja naurettava eläin. Vuorovaikutukselliset satukirjat ovat myös kaikkia kiinnostavia. Paitsi että kuvia mallitetaan, niin myös sanoja. Kun kirjassa on isot tekstit niitä on helppo taikasormella kuljettaa lukemisen rytmissä. Rytmi on vuorovaikutuksen perusta ja se myös auttaa tarkkaavuudeen suuntaamisessa. Ja vuorovaikutuksellinen Onko kuu juustoa? On kerrassaan valloittava, kun tarinan kuvia voi siirtää tekstisivulle. Lukivalmiuksia voi tukea mutta lapsen ehdoilla Kirjoita meille Satu Lapsen lukivalmiuksia on mahdollista tukea ihan tavallisessa arjessa. On huolehdittava, että se ei aiheuta lapselle tai vanhemmalle suorituspaineita. Tässä Pisavaltakunnassa tuntuu joskus, että lukitaitoja yliarvostetaan. Se, että osaa mekaanisesti lukea ei tue osallisuutta yhtä paljon kuin esimerkiksi kyky ilmaista omia tarpeita tai sosiaaliset taidot. Pienten ryhmän vanhempainillassa eräs äiti huokasi, että kun hänen tyttärensä ei suostu kuuntelemaan iltasatua. Lapsi haluaisi vain jutella. Varmaan lukija arvaakin, mitä vastasin Juttele lapsellesi ja koska kädessäsi on tämä lehti niin lisäisin vielä: mallita erilaisia keinoja, mutta niin että se on sinustakin hauskaa! Herättikö erityisasiantuntija Hannele Merikosken artikkeli AA niinku paloauto lukemisen oppimiseen liittyviä ajatuksia, kysymyksiä, mietteitä, mielipiteitä Olemme kiinnostuneita kaikista lukijakommenteista. Odotamme postia osoitteessa Jäiko mieltänne askarruttamaan jokin kirjoituksessa oleva asia. Ota yhteyttä artikkelin kirjoittajaan erityisasiantuntija Hannele Merikoskeen

12 12 HENKILÖKOHTAINEN APU CP-LEHTI 2012:1 Amu Urhosen avustajien tehtävissä on kodinhoito lisääntynyt Louna-tyttären tulon myötä. Muuten Urhonen haluaa, että koti on heidän perheensä näköinen. Avustaja ei saa vapaasti järjestellä paikkoja mielensä mukaan. Amu Urhonen on tyytyväinen henkilökohtainen apu -järjestelmään Teksti & kuvat: Mia Hemming Vammainen ihminen valitsee itse ja palkkaa avustajansa sekä toimii hänen työnantajanaan. Kotikunta maksaa avustajan palkan. Kynnys ry:n puheenjohtaja Amu Urhonen on toiminut työnantajana jo kymmenen vuotta. Hän on huomannut ja kuullut, että kunnissa usein kuvitellaan vammaisten osaavan luonnostaan olla työnantajia. - Olen myös kuullut, että toisinaan kunnissa pidetään järjestelmää liian raskaana vammaisille. Siihen sitten suhtaudutaan kielteisesti, mikä vaikeuttaa asioiden hoitoa. Lisäksi kunnissa ei tunnuta aina ymmärtävän, että työnantajana toimiminen tarkoittaa muutakin kuin byrokratian hoitamista. Siis että työnantaja ei tule toimeen avustajan kanssa tai että hän joutuu jatkuvasti etsimään uuden avustajan. Kaikki tuollainen ottaa voimille, Urhonen huomauttaa. Hän on pitänyt Kynnys ry:ssä muun muassa pomokursseja henkilökohtaisen avustajan työnjohtajana toimimisesta.siten niin koulutuksen, ohjauksen kuin materiaalin avulla tulisi tukea vammaisten ihmisten toimimista avustajan kanssa. Kuntakohtaiset erot pitäisi saada pois. - Joissakin kunnissa on ryhdytty kehittämään järjestelmää, ja toivoisin, että vammaisia otettaisiin mukaan kehitystyöhön. Nimenomaan työnantajana toimimiseen pitäisi vammaisille olla tarjolla koulutusta, sekä tietoa jo järjestettävistä kursseista. Lisäksi täytyisi tukea vammaisten jaksamista työnantajana: tueksi ei riitä se, että kunta hoitaa palkanmaksun. Järjestelmään pitäisi saada enemmän joustoa, sillä avustajan tarvehan ei lopu arkipäivisin klo Tuolla tavalla ei saisi rajoittaa avustajan työaikaa, mutta olen kuullut monessa kunnassa niin kuitenkin toimittavan. Työnantajan tulee tuntea velvollisuutensa Eri kunnissa on erilaisia hallintokäytäntöjä esimerkiksi avustajan palkan maksamisessa. Työnantajavelvoitteiden hoitaminen tulisi kaikkialla sujua järkevällä tavalla. - Byrokratian hoitaminen vie jonkin verran aikaa, kuten vuosi-ilmoitusten täyttäminen. Mutta ne muuttuvat ajan myötä rutiinitoimiksi. Hankalinta järjestelmässä on työntekijöiden hakeminen, sillä avustajat vaihtuvat aika usein. Kunta ei kuitenkaan saa valita työntekijää vammaisen puolesta - se ei ole lain hengen mukaista. Vammaiselle täytyy jättää myös työhön perehdyttäminen, sillä ainoastaan hän tuntee tarpeensa ja

7/2011 CP-LEHTI. Rauhallista joulua

7/2011 CP-LEHTI. Rauhallista joulua 7/2011 CP-LEHTI Rauhallista joulua 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2011:7 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki - puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 - keskus klo 9-16 - www.cp-liitto.fi, toimisto@cp-liitto.fi

Lisätiedot

2/2013. CP-Lehti. Tanssijan tiellä s. 5

2/2013. CP-Lehti. Tanssijan tiellä s. 5 2/2013 CP-Lehti Tanssijan tiellä s. 5 Suomen CP-liitto ry Finlands CP-förbund rf & the Finnish CP Association Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540 fax 09-5407 5460 www.cp-liitto.fi toimisto@cp-liitto.fi

Lisätiedot

7/2010 CP-LEHTI Onnellista Uutta Vuotta 2011 CP1007_kansi 1 1 2.12.2010, 18:28

7/2010 CP-LEHTI Onnellista Uutta Vuotta 2011 CP1007_kansi 1 1 2.12.2010, 18:28 7/2010 CP-LEHTI Onnellista Uutta Vuotta 2011 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2010:7 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00 www.cp-liitto.fi,

Lisätiedot

5/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa mm: Lähikuvassa Vilja Jurvanen Espanjalaista perhe-elämää Vammaisten työllisyydestä Ruotsissa ja USA:ssa

5/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa mm: Lähikuvassa Vilja Jurvanen Espanjalaista perhe-elämää Vammaisten työllisyydestä Ruotsissa ja USA:ssa 5/2008 CP-LEHTI Tässä numerossa mm: Lähikuvassa Vilja Jurvanen Espanjalaista perhe-elämää Vammaisten työllisyydestä Ruotsissa ja USA:ssa 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2008:5 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie

Lisätiedot

6/2011 CP-LEHTI. Tässä numerossa mm: Vapaaehtoistoimintaa ja vertaistukea

6/2011 CP-LEHTI. Tässä numerossa mm: Vapaaehtoistoimintaa ja vertaistukea 6/2011 CP-LEHTI Tässä numerossa mm: Vapaaehtoistoimintaa ja vertaistukea 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2011:6 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki - puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 - keskus

Lisätiedot

6/2012. CP-Lehti. Valtakunnallisen CP-viikon tapahtumia alkaen s. 32

6/2012. CP-Lehti. Valtakunnallisen CP-viikon tapahtumia alkaen s. 32 6/2012 CP-Lehti Valtakunnallisen CP-viikon tapahtumia alkaen s. 32 Suomen CP-liitto ry Finlands CP-förbund rf & the Finnish CP Association Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 740 fax 09-5407

Lisätiedot

5/2012. CP-Lehti M Ä P U R. N s. 53. SUPERHIIRI VIIKINSAARESSA s. 34

5/2012. CP-Lehti M Ä P U R. N s. 53. SUPERHIIRI VIIKINSAARESSA s. 34 5/2012 CP-Lehti M AH T A V AA M Ä P U R JE H DI N s. 53 SUPERHIIRI VIIKINSAARESSA s. 34 Suomen CP-liitto ry Finlands CP-förbund rf & the Finnish CP Association Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh.

Lisätiedot

2/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa mm. MONIPUOLISTA LIIKUNTAA MMC-HC-TOIMIKUNTA ESITTÄYTYY EMMI KANSAINVÄLISEN NAISSEMINAARIN ANTIA

2/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa mm. MONIPUOLISTA LIIKUNTAA MMC-HC-TOIMIKUNTA ESITTÄYTYY EMMI KANSAINVÄLISEN NAISSEMINAARIN ANTIA 2/2008 CP-LEHTI Tässä numerossa mm. MONIPUOLISTA LIIKUNTAA MMC-HC-TOIMIKUNTA ESITTÄYTYY EMMI KANSAINVÄLISEN NAISSEMINAARIN ANTIA 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2008:2 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700

Lisätiedot

HAITTA VAI EI. tarkoitukseen johon sitä ei ole tarkoitettu. Haittaluokitus on alun perin luotu tapaturmavakuutuslain

HAITTA VAI EI. tarkoitukseen johon sitä ei ole tarkoitettu. Haittaluokitus on alun perin luotu tapaturmavakuutuslain 1/2009 CP-LEHTI Tässä numerossa mm: Avustajapalvelu Sopeutumisvalmennuskurssit 2009 Asiaa muuttuvista tulkkipalveluista Tarjontaa nuorten viikonloppuun Lasten ja nuorten liikuntaleiri 2 SISÄLLYS CP-LEHTI

Lisätiedot

Kyl mä pärjään! Kuvia kaikille Mikä on ammatillinen kuntoutussuunnitelma? Varhain liikkeelle liikkumistaidossakin

Kyl mä pärjään! Kuvia kaikille Mikä on ammatillinen kuntoutussuunnitelma? Varhain liikkeelle liikkumistaidossakin 4 2007 Kyl mä asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista pärjään! Kuvia kaikille Mikä on ammatillinen kuntoutussuunnitelma? Varhain liikkeelle liikkumistaidossakin tässä numerossa 3 4 7 Pääkirjoitus liitto

Lisätiedot

5/2009 CP-LEHTI. Tässä numerossa mm: Tervetuloa Syyspäiville Vammaispalvelulaki uudistui Puhevammaisten tulkkipalveluista

5/2009 CP-LEHTI. Tässä numerossa mm: Tervetuloa Syyspäiville Vammaispalvelulaki uudistui Puhevammaisten tulkkipalveluista 5/2009 CP-LEHTI Tässä numerossa mm: Tervetuloa Syyspäiville Vammaispalvelulaki uudistui Puhevammaisten tulkkipalveluista 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2009:5 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki

Lisätiedot

CP-LEHTI. Tässä numerossa: Muhkea liikunnan lukupaketti s. 18 41

CP-LEHTI. Tässä numerossa: Muhkea liikunnan lukupaketti s. 18 41 2/2010 1/2010 CP-LEHTI Tässä numerossa: Muhkea liikunnan lukupaketti s. 18 41 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2010:2 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus

Lisätiedot

1/2014 CP-LEHTI. Tässä numerossa: Sosiaalityön ammatillisuus vammaispalveluissa s. 5

1/2014 CP-LEHTI. Tässä numerossa: Sosiaalityön ammatillisuus vammaispalveluissa s. 5 1/2014 CP-LEHTI Tässä numerossa: Sosiaalityön ammatillisuus vammaispalveluissa s. 5 Suomen CP-liitto ry FINLANDS CP-FÖRBUND RF & THE FINNISH CP ASSOCIATION Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540

Lisätiedot

6/2009 CP-LEHTI HYVÄÄ SYKSYÄ

6/2009 CP-LEHTI HYVÄÄ SYKSYÄ 6/2009 CP-LEHTI HYVÄÄ SYKSYÄ 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2009:6 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00 www.cp-liitto.fi, toimisto@cp-liitto.fi

Lisätiedot

Omaa kotia kohti. Susanna Paavilainen, Vantaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Omaa kotia kohti. Susanna Paavilainen, Vantaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Omaa kotia kohti Susanna Paavilainen, Vantaa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Omaa kotia kohti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Marko Metsähonkala, Kyröskoski Omaa kotia kohti ISBN 978-952-9777-68-6 Tekstit

Lisätiedot

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto uskomme sinuun usko sinäkin Opas lastensuojeluun sijoitetun nuoren läheisille ja työntekijöille Aikuisten opas Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen ovi avautuu, mutta

Lisätiedot

1/2013. CP-Lehti. Siilin elämää s. 41

1/2013. CP-Lehti. Siilin elämää s. 41 1/2013 CP-Lehti Siilin elämää s. 41 Suomen CP-liitto ry Finlands CP-förbund rf & the Finnish CP Association Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540 fax 09-5407 5460 www.cp-liitto.fi toimisto@cp-liitto.fi

Lisätiedot

SUOMEN CP-LIITTO ry Tässä numerossa: Toiminnanjohtaja Järjestöpäällikkö Palvelupäällikkö Kuntoutusvastaava Kurssisihteeri

SUOMEN CP-LIITTO ry Tässä numerossa: Toiminnanjohtaja Järjestöpäällikkö Palvelupäällikkö Kuntoutusvastaava Kurssisihteeri 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2010:4 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00 www.cp-liitto.fi, toimisto@cp-liitto.fi etunimi.sukunimi@cp-liitto.fi

Lisätiedot

7/2009 CP-LEHTI. Hauskaa joulua. Hauskaa joulua

7/2009 CP-LEHTI. Hauskaa joulua. Hauskaa joulua 7/2009 CP-LEHTI Hauskaa joulua Hauskaa joulua 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2009:7 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00 www.cp-liitto.fi,

Lisätiedot

Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa

Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa Selvitys vammaispalveluista Pohjois- Suomessa vammaisjärjestöjen haastattelujen yhteenveto 2008 Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa - vammaisjärjestöjen haastattelujen yhteenveto 2008 Merja Renko

Lisätiedot

Mitä on ABR? Palvelusuunnitelma kuntoon

Mitä on ABR? Palvelusuunnitelma kuntoon 4 2014 Mitä on ABR? Palvelusuunnitelma kuntoon Mikä palvelusuunnitelma on? 28 Palvelusuunnitelma on lakisääteinen asiakirja. Palvelusuunnitelmaan kootaan tietoa lapsen ja perheen palveluista ja tukitoimista.

Lisätiedot

Vuosikirja. www.savas.fi

Vuosikirja. www.savas.fi Vuosikirja www.savas.fi 2014 n a j r i k i s Vuo sisältö Savas 2013 lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus SAVAS 25 VUOTTA Työtä kehitysvammaisten ihmisten ja muiden erityisryhmien palvelujen parantamiseksi

Lisätiedot

Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14

Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14 ADHD-liiton jäsenlehti Porina-nurkka Porina-projektin kuulumisia s. 8 Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14 Erityinen nuori rippikouluun s. 16 s i s ä l l y s Tässä

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliiton julkaisusarja 3/2012. Minun elämäni. Mari Vehmanen, Laura Vesa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Kehitysvammaisten Tukiliiton julkaisusarja 3/2012. Minun elämäni. Mari Vehmanen, Laura Vesa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Kehitysvammaisten Tukiliiton julkaisusarja 3/2012 Minun elämäni Mari Vehmanen, Laura Vesa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisältö Tutustutaanko?... 4 Minulla on kehitysvamma... 6 Kehitysvammaisten Tukiliiton

Lisätiedot

ARVOKAS ARKI LAPSELLE!

ARVOKAS ARKI LAPSELLE! ARVOKAS ARKI LAPSELLE! ARVOKAS ELÄMÄ LASTENSUOJELU JA PERHEHOITO VAMMAISTEN LASTEN KEHITYKSEN TUKENA PAULA KORKALAINEN (toim.) ARVOKAS ARKI LAPSELLE! ARVOKAS ELÄMÄ LASTENSUOJELU JA PERHEHOITO VAMMAISTEN

Lisätiedot

Asiakas mukaan kuntoutussuunnitteluun

Asiakas mukaan kuntoutussuunnitteluun 2 2014 Opetusmatka Gambiaan Asiakas mukaan kuntoutussuunnitteluun 18 24 4 Mitä nyt? Pieniä, tärkeitä uutisia. 15 Yhdistysuutisia Leireillä on vielä tilaa. 6 Pääkirjoitus Mukavasti marginaalissa. 7 Hyvästi

Lisätiedot

Lea Vaitti Aina tarvitsee olla ajan tasalla vanhempien kokemuksia kehitysvammaisen perheenjäsenensä asumispalveluista ja niihin vaikuttamisesta

Lea Vaitti Aina tarvitsee olla ajan tasalla vanhempien kokemuksia kehitysvammaisen perheenjäsenensä asumispalveluista ja niihin vaikuttamisesta Lea Vaitti Aina tarvitsee olla ajan tasalla vanhempien kokemuksia kehitysvammaisen perheenjäsenensä asumispalveluista ja niihin vaikuttamisesta Asuntoja asunnottomille -hanke (2008 2011) Lea Vaitti Aina

Lisätiedot

Henkilöstömitoitusten on koskettava koko henkilökuntaa

Henkilöstömitoitusten on koskettava koko henkilökuntaa Ystea-lehti 2/2012 Julkaisija: Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry:n jäsenlehti Ystea ry on Toimihenkilöliitto Erto ry:n jäsenyhdistys, www.ystea.fi Ystea on myös Facebookissa. Päätoimittaja:

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Ammatillisen suunnittelun työkirja CP-vammaisille Työkalu ammatillisen polun itsenäiseen suunnitteluun

Ammatillisen suunnittelun työkirja CP-vammaisille Työkalu ammatillisen polun itsenäiseen suunnitteluun Ammatillisen suunnittelun työkirja CP-vammaisille Työkalu ammatillisen polun itsenäiseen suunnitteluun Invalidiliitto CP-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella -projekti (2007 2010)

Lisätiedot