1(3) MÄNTYHARJUN KUNTA Tekniset palvelut MUISTIO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1(3) MÄNTYHARJUN KUNTA Tekniset palvelut MUISTIO"

Transkriptio

1 1(3) MÄNTYHARJUN KUNTA Tekniset palvelut MUISTIO Asia: Vanosen lisäselvitysalueen kaavoitustyön jatkaminen, yleisötilaisuus Aika: , klo Paikka: Käävänkylän VPK-talo, Valtolantie 2571 Läsnä: Liitteenä olevan listauksen mukaisesti 1. Hanna Alanen avasi tilaisuuden ja toivotti kaikki tervetulleeksi. 2. Esiteltiin alustajat 3. Jarmo Mäkelä kunnan palkkaamana kaavoituskonsulttina esitteli tilaisuuden taustoja, kaavan rajausta sekä muutoin tilannetta kaavan etenemisen suhteen. Kaavoituksen kohteena Pahkajärven ampuma- ja räjäytysmelun vuoksi vahvistamatta jäänyt ns. lisäselvitysalue Mäntyharjun eteläosassa. Tilaisuudessa ei voida antaa valmiita vastauksia, mitä kaavatyö tuo tullessaan, valmiita suunnitelmia ei vielä ole. Tilaisuuden tarkoituksena on tiedottaa maanomistajia kaavatyön suunnitellusta etenemisestä ja työn taustoista. Pohdintaa aiheuttanut melualuerajauksen sijainti sekä määräykset. Pohdintana, mitä tehdään uusien rakennuspaikkoja kanssa, jotka jäävät melualueen sisään, haettuja poikkeuslupia ei ole myönnetty joten asia ratkaistava kaavalla. Ministeriössä ollaan valmistelemassa impulssimaiselle räjäytysmelulle ja tärinälle ohjearvoja, mutta ne eivät ole tässä työssä käytettävissä, seurataan yleisiä melun ohjearvoja sekä puolustusvoimien omaa ohjeistusta. Asemakaava Salmentojärvellä pysyy ennallaan yleiskaavoitustyössä, mutta yleiskaava on ohjeena asemakaavaa muutettaessa. Lähinnä melualueen rajaus sekä määräys otetaan huomioon, jos kaavaa joskus muutetaan. Suomessa ei täysin vastaavia yleiskaavoitustilanteita ole tullut vielä vastaan, joten selkeää toimintamallia ei ole. Melurajojen ja melun määrän selvittäminen ja raja-arvot perustuu mm. ympäristölakeihin ja ne on maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavoitustyössä selvitettävä ja niiden vaikutukset alueella arvioitava. Mikäli alueelle ei voida osoittaa valtion toimintaan tai vastaavaan perustuvien syiden vuoksi mitoitusperusteiden mukaista rakennusoikeutta, on valtion asia korvata maanomistajille todetut menetykset. Näin on toimittu mm. suojelualueilla, joissa on luontoarvoja. 4. Melurajaukset Puolustusvoimat laadituttanut meluasioihin perehtyneellä konsultilla mittauksiin ja laskentoihin perustuvan selvityksen melualueesta. Asko Parri puolustusvoimien meluasiantuntijana on laatinut tehtyjen lisäselvitysten perusteella impulssikorjausta käyttäen yksinkertaistetut melurajat eri desibeliarvoilla. Asko Parrin mukaan tällä alueella on tarkoituksenmukaista käyttää 55 db (Aeq) rajaa. 5. Maanomistajakysymys tärinästä Maanomistaja huomautti, että melua enemmän häiritsee räjähteistä aiheutuva tärinä. Miten tärinää mitataan ja onko tärinän ohjearvoja määritetty? Asko Parrin mukaan ammunnan ja räjäytysten aiheuttama tärinähäiriö on tiedostettu, mutta varsinainen tärinäarviointi on alkuvaiheessa ja selvitystyö ministeriössä on vasta käynnistymässä. Tutkimuksia on sitä varten tehty. 6. Maanomistajakysymys turvallisuudesta Maanomistajan mukaan on Utissa tapahtunut harhalaukaus, joka on havaittu sijoittuneen Voudinmäen alueelle. Voidaanko asukkaiden, maanomistajien ja mökkiläisten oleminen alueella turvata jatkossa? Puolustusvoimien edustus ei ollut tietoinen tapahtumista. Puolustusvoimat lupasi asian kuitenkin tutkia ja selvittää.

2 2(3) 7. Maakuntakaava Janne Nulpponen Etelä-Savon maakuntaliitosta esitteli maakuntakaavan ohjausvaikutuksia alueella. Maakuntakaavalla esitetään valtion, maakunnan tai seudun kannalta merkittäviä asioita. Puolustusvoimien toimintaa on maakuntakaavalla turvattu, aluemerkintä pahkajärven ampuma-alueella ja informatiivisena melualuemerkintä sen aikaisilla rajauksilla. Maakuntakaava ohjaa kuntakaavoitusta Maakuntakaavan määräys melualueella estää mm. uusien asuinalueiden/ taajamien rakentumisen alueelle, loma-asutus taas luetaan hajaluonteiseen rakentamiseen, jota maakuntakaavalla ei varsinaisesti ohjata. 8. Maanomistajakysymys puolustusvoimien alueen laajentamisesta. Maanomistaja esitti kysymyksen, onko puolustusvoimien tarkoitus laajentaa nykyistä ampuma-aluetta. Puolustusvoimien edustuksen mukaan ei ole tällä hetkellä tiedossa laajentamissuunnitelmia, mutta edustajat ottavat kuitenkin selvää asiasta. 9. Maaomistajakysymys Salmentojärven takana olevasta puolustusvoimien alueesta Maanomistaja Salmentojärveltä esitti kysymyksen, onko puolustusvoimilla ampuma-aluetta salmentojärven eteläpuolella, mahdollisesti melko lähellä rantaa? Viime aikoina ammunnan äänet ovat koventuneet ja mm. pistoolin äänet kuuluvat selvästi. Puolustusvoimien mukaan kysymyksessä kuvatulla alueella ei ole ammunta-aluetta. Alueella tiettävästi tehty metsänhoidollisia toimia. Asko Parrin mukaan puuston, vaikutuksia melun leviämiseen on pyritty selvittämään, mutta raskaan melun vaimenemiseen ei metsällä ole kovin suurta merkitystä. Säällä ja muilla olosuhteilla voi olla merkitystä ääneen, mutta esim. tykin ampumisen äänen leviämiseen olosuhteet eivät sanottavasti vaikuta eikä sitä voi oikein mitenkään torjua. 10. Karjalan prikaatin edustaja piti lyhyen selonteon puolustusvoimien toiminnasta lähitulevaisuudessa Puolustusvoimien uudistuksessa Karjalan prikaati todettu kehittyväksi yksiköksi, toiminta vilkastunee ampuma-alueella. Huomionarvoista on, että uudistuksessa on varusmiesaikaa lyhennetty, mikä heijastuu jonkin verran toimintaan. Toimintatapojen muutoksetkin saattavat heijastua toimintaan, esim. simulaatioammunnat lisääntyvät. Joitakin ampuma-alueita tullaan uudistuksen myötä lopettamaan, mutta Pahkajärvi ei ole yksi niistä, eli toiminta tulee alueella jatkumaan. Alue on erittäin tärkeä puolustusvoimille. Tämänhetkisen tilanteen mukaan alue on sopivan kokoinen puolustusvoimien tarpeisiin nähden, eikä siis ole ahdas. 11. Kyläasutuksen yli ampuminen Maanomistaja esitti kysymyksen Selänpään kylän yli ampumisesta. Onko tällaisia ampumaharjoituksia ollut tai tuleeko niitä? PV:n edustajan mukaan asutusalueen yli ei ammuta. Hanke on tietojen mukaan haudattu. 12. Kulopalontien infotaulu Maanomistaja tiedusteli miksi Kulopalontien haarassa ollut ammunnoista kertova infotaulu on poistettu? Se on ollut hyvä tietolahden alueen maanomistajille ja mökkiläisille. Puolustusvoimien edustajat Karjalan prikaatista lupasivat selvittää asian. 13. Maanomistajakysymys Äijäniemen yli lentäneestä mahdollisesta sirpaleesta Puolustusvoimien mukaan alue ei ole ammunnan jatkealue, joten sirpaleen lentäminen alueen yli ei ole mahdollista. Ainoastaan mahdollinen kimmoke selittäisi asian. Puolustusvoimien tiedossa ei ole kyseistä tapahtumaa. 14. Kotajärven ja Korpijärven tilanne Kaavoittaja Mäkelä vielä tiivisti lopuksi Kotajärven olevan kaavaratkaisussa lain näkökulmasta epäselvimmässä tilanteessa. Vanhojen rakennuspaikkojen osalta ongelmaa ei liene olevan, kysymys on uusien rakennuspaikkojen osoittamisesta melualueella (jota Kotajärvi kokonaisuudessaan tulee olemaan). Korpijärven puolella näyttäisi siltä, että mitään rajoitteita kaavamääräyksien muodossa ei tulisi nyt olevien tietojen valossa tulemaan.

3 3(3) Lisäselvitysalue (eli vahvistamaton kaava-alue) on ollut varsinaista melurajausta laajempi. Melualueen rajaus tarkentuu kaavaehdotukseen. 15. Jatkoaikataulu ja toimenpiteet Palautetta voi antaa saakka. kaavaehdotus käsitellään viranomaisneuvottelussa syksyllä 2012, jonka jälkeen kaavaehdotus on tarkoitus asettaa nähtäville. Kaavaehdotuksestakin voi vielä antaa palautetta. Kaavaehdotusta varten ei ole tarpeen laatia uutta luontoselvitystä. Mikäli on alueita, joissa muutoksia on viime vuosina tapahtunut, voi kaavoittaja Mäkelään olla yhteydessä. Karkeasti arvioiden ainakin noin vuosi menee, ennen kaavan hyväksymistä. Mikäli kaavaratkaisusta valitetaan, menee helposti useampikin vuosi ennen vahvistumista. Mikäli lisäselvitysalueen maanomistajille on tullut ajatuksia esim. rakennuspaikkojen laajentamisesta, siirrosta tms., kannattaa toiveet esittää joko palautelomakkeella tai olemalla suoraan yhteydessä kaavoittaja Mäkelään.

4

5

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja.

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja. MITÄ KAAVOITUS ON? KAAVOJEN TARKOITUS Kaavoituksen tarkoitus on suunnitella maankäyttöä siten, että syntyy tasapainoinen kokonaisuus, joka riittävässä määrin täyttää hyvin ristiriitaisetkin tarpeet. Yhteiskunnan

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristökeskus, Asemapäällikönkatu 14, Itä-Pasila Neuvotteluhuone Vuokko, 2. kerros

Uudenmaan ympäristökeskus, Asemapäällikönkatu 14, Itä-Pasila Neuvotteluhuone Vuokko, 2. kerros Muistio Sipoon Boxin kylätaajaman osayleiskaava Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Pöyry Environment Oy LIITE 6 PL 50 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Helsinki, Finland Y-tunnus 0196118-8

Lisätiedot

SOTKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

SOTKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SOTKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Hattulan kunta (82) Ihalemmen kylä (405) Salkoniemi 9-89 (osa) Sotka 9-132 Joutsen 9-134 Kuikka 9-135 Kaakkuri 9-136 Sotkalampi 9-137 Kaavaehdotus 2.3.2015 Kaavamuutosalueen

Lisätiedot

LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Pettilän kylä (427) Liinaliko 1-193 Koivikko 1-248 Männistö 1-249 Katajikko 1-250 Kaavaehdotus 5.1.2015 Kaavamuutosalueen rantaa korttelissa

Lisätiedot

Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala

Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala 2011 Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala Kannen kuva: Kuvasovite Parikkala, Tarvaspohja. Etäisyys voimaloihin 1,4-4,9 km. Valokuvat/Kuvasovitteet:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava YK HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.08.2014 1 SUUNNITTELUALUE / SIJAINTI... 2 2 OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS... 2 3. TAVOITTEET

Lisätiedot

Elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus

Elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus Elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus La us unto 23.01.2015 POKELY 5/07.04/2013 Lieksan Teollisuuskyla Oy Markku Vuorenmaa Kerantie 26 81720 LIEKSA Viite: Ymparistovaikutusten arviointiselostus 08.10.2014

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet

Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet 27.10.2014 Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet Käsittely: alueidenkäytön työryhmä, lausunnot 15.10.2014 maakuntahallitus 10.11.2014

Lisätiedot

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS Erillinen liikenneosioiden vastaus: Tehtyjen liikenneselvitysten perusteella voidaan todeta, että Lahelanpellon liikenne pystytään järjestämään

Lisätiedot

HOLMINRANNAN OSAYLEISKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN SEKÄ KEHITYSKUVAN PALAUTERAPORTTI

HOLMINRANNAN OSAYLEISKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN SEKÄ KEHITYSKUVAN PALAUTERAPORTTI HALLINTOKESKUS KAUPUNKISUUNNITTELU HOLMINRANNAN OSAYLEISKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN SEKÄ KEHITYSKUVAN PALAUTERAPORTTI Holminrannan osayleiskaavan tarkistus kuulutettiin vireille 26.9.2011

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi Kaupunkisuunnittelu 22.5.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi Kaupunkisuunnittelu 22.5.2012 MUISTIO 1(5) SUMMAN RISTEYSALUEEN KAAVATAPAAMINEN Aika ja paikka: 18.5.2012 klo 9.00 11.20 Haminan raatihuone, Kaupunginhallituksen kokoushuone Raatihuoneentori, 49400 Hamina Läsnä: Leena Gunnar Ylijohtaja,

Lisätiedot

Pk-yrityksen haavoittuvuusanalyysi

Pk-yrityksen haavoittuvuusanalyysi Kaikki kunnossa? Pk-yrityksen haavoittuvuusanalyysi Sisällysluettelo PK-HAAVA avuksi riskienhallintaan... 3 Mitä haavoittuvuusanalyysi on?... 4 Haavoittuvuus... 4 Haavoittuvuusanalyysi... 4 Haavoittuvuusanalyysin

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN AMPUMARADAT JA MOOTTORIURHEILUALUEET

PÄIJÄT-HÄMEEN AMPUMARADAT JA MOOTTORIURHEILUALUEET PÄIJÄT-HÄMEEN AMPUMARADAT JA MOOTTORIURHEILUALUEET 13.11.2013 Projektinumero: 305226 2 (52) Päijät-Hämeen liiton julkaisuja 2013 Kannen moottoriurheilukuva: Ilkka Niskanen Kannen ampumaurheilukuva: Lauri

Lisätiedot

Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa

Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa SUOMEN YMPÄRISTÖ 14 2013 Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ 14 2013 Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa Helsinki 2013 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 Kaavaselostus Ehdotus 16.2.2012 16WWE0247 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavan selostus,

Lisätiedot

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Asemakaavan muutosehdotuksen selostus Kh 23.3.2015 kh liite Kate 18.3.2015 24 Kate om Ympa 13.9.2011 79 Ympa om Asia 45/10.02.03/2015

Lisätiedot

Yleiskaavan sisältö ja esitystavat. Yleiskaavan sisältö ja esitystavat

Yleiskaavan sisältö ja esitystavat. Yleiskaavan sisältö ja esitystavat Yleiskaavan sisältö ja esitystavat 1 2 Esipuhe Tämä opas kuuluu maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön toimeenpanoa ja soveltamista edistävään Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000 -julkaisusarjaan. Opas sisältää

Lisätiedot

Focus-liikekeskuksen asemakaava

Focus-liikekeskuksen asemakaava 1/12 Focus-liikekeskuksen asemakaava VASTINEET OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA ANNETTUIHIHN LAUSUNTOIHIN JA MIELIPITEISIIN VASTINEET 9.3.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.9.2014 Lausunto

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 2 (19) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Kaavoitusmaksut... 3 2.1. Asemakaava...

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Ympäristöministeriö Minna Torkkeli minna.torkkeli@ymparisto.fi 11.4.2011

Ympäristöministeriö Minna Torkkeli minna.torkkeli@ymparisto.fi 11.4.2011 Ympäristöministeriö Minna Torkkeli minna.torkkeli@ymparisto.fi 11.4.2011 Kommenttien antajat: Energiateollisuus ry (ET) ja Suomen tuulivoimayhdistys ry (STY) Aihe: Luonnos Työryhmän ehdotukseksi tuulivoimarakentamisen

Lisätiedot

LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAHVISTAMISTA KOSKEVASTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN PÄÄTÖKSESTÄ 16.12.2009 TEHDYSTÄ VALITUKSESTA

LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAHVISTAMISTA KOSKEVASTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN PÄÄTÖKSESTÄ 16.12.2009 TEHDYSTÄ VALITUKSESTA Päiväys Datum Dnro Dnr 16.2.2010 YM1/5223/2010 Korkein hallinto-oikeus PL 180 00131 Helsinki Viite Lausuntopyyntö 18.1.2010 (KHO:n diaarinro 0203/1/10) Hänvisning Asia Ärende LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN

Lisätiedot

10.4.2015. MTK-Satakunta yhtyy pääosin Pirkanmaan metsänhoitoyhdistysten näkemyksiin ja esittää pyydettynä lausuntona seuraavaa:

10.4.2015. MTK-Satakunta yhtyy pääosin Pirkanmaan metsänhoitoyhdistysten näkemyksiin ja esittää pyydettynä lausuntona seuraavaa: MTK-Satakunta Itsenäisyydenkatu 35 A 28130 Pori Pirkanmaan liitto PL 76 33201 TAMPERE pirkanmaan.liitto@pirkanmaa.fi LAUSUNTO PIRKANMAAN MAAKUNTAKAAVAN 2040 KAAVALUONNOSAINEISTOSTA 1/5 10.4.2015 LAUSUNTO

Lisätiedot

Valtioneuvoston päätös

Valtioneuvoston päätös Valtioneuvoston päätös valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen 1993 inventoinnin korvaamisesta sen vuonna 2009 valmistuneella tarkistuksella valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden

Lisätiedot

Sä oot yks tässä tiimissä, tehdään tää yhdessä

Sä oot yks tässä tiimissä, tehdään tää yhdessä MIKKELIN SEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY Sä oot yks tässä tiimissä, tehdään tää yhdessä VALOT hankkeen BIKVA -raportti Leena Herranen ja Maarit Väisänen 2011 S A V I L A H D E N K A T U 18 A 4 50100

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

Valtatien 7 parantaminen moottoritieksi välille Hamina - Vaalimaa. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Valtatien 7 parantaminen moottoritieksi välille Hamina - Vaalimaa. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatien 7 parantaminen moottoritieksi välille Hamina - Vaalimaa Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatien 7 parantaminen moottoritieksi välillä Hamina - Vaalimaa Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA

LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA Valtiovarainministeriö pyytää tällä lausuntomenettelyllä kuntanne lausuntoa kahdesta

Lisätiedot