Talousarvio Konsernijohtaja Juha Yli-Rajala

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talousarvio 2014. Konsernijohtaja Juha Yli-Rajala 28.10.2013"

Transkriptio

1 Talousarvio 2014 Konsernijohtaja Juha Yli-Rajala

2 Yleiset lähtökohdat Tampereen väestönkasvu tänä vuonna 2000-luvun nopeinta Työllisyystilanne on vuoden aikana heikentynyt voimakkaasti. Valtiovarainministeriön (vm) arvion mukaan Suomen talouskasvu supistuu tänä vuonna ja ensi vuonna kasvu on 1,2 prosenttia. Vm:n mukaan kuntatalous pysyy selvästi alijäämäisenä vuonna 2013 ja kuntatalous on vuoteen 2017 ulottuvana ajanjaksona kestämättömällä uralla ilman uusia toimenpiteitä. Jos kunnat kattaisivat vm:n ennusteen mukaisen alijäämän, keskimääräinen kunnallisveroprosentti nousisi noin 2,5 %-yksiköllä. Kuntien ryhdyttävä määrätietoisiin toimenpiteisiin menokasvun hidastamiseksi ja tuottavuuden parantamiseksi ja valtion on pidättäydyttävä uusien tehtävien ja velvoitteiden antamisessa kunnille. Lähde: Taloudellinen katsaus, syksy 2013, Valtiovarainministeriö 2

3 Toimintakate ja verorahoitus vertailukelpoinen 12,0 % 10,0 % 8,0 % % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % ENN 2013 TA 2014 Verorahoitus 5,3 % 9,0 % 1,3 % 7,3 % 2,1 % 3,4 % 4,5 % 4,1 % Toimintakate 2,4 % 6,3 % 9,6 % 3,1 % 5,0 % 6,6 % 3,3 % 0,0 % 3

4 Talouden tasapainottaminen, menot euroa TULOS ENNEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEITÄ ( ) TOIMENPITEET Ydinprosessit (palvelujen leikkaukset) Hyvinvointipalvelut (tehostaminen) Liikelaitokset (liikeylijäämän parantaminen) Konsernihallinto ja konsernipalvelut (hallinnon keventäminen) Yhtiöt (tuloksen parantaminen ja osingon maksu kaupungille) Yhteensä TULOS MENOJEN VÄHENNYKSEN JÄLKEEN

5 Talouden tasapainottaminen, tulopohjan vahvistaminen euroa Kunnallisveron korotus +0,75 %-yks Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveron korotus 0,05 %-yks Yleishyödyllisille yhteisöille 0,25 %:n kiinteistövero Kiinteistövero rakentamattomalle rakennuspaikalle, 3 % Myyntivoittoja Tulopohjan vahvistaminen yht TULOS SOPEUTUKSEN JÄLKEEN 0 5

6 Tuloperusteet 2014 Kunnallisvero Tuloveroprosentti 19,75 %, korotus 0,75 %-yksikköä korotus lisää kunnallisverotuloja noin 26,5 milj. euroa Kunnallisverotulojen kasvuksi arvioidaan 4,9 % eli 35 milj. euroa vuodesta (Ilman korotusta 1,2 %.) Kunnallisveron tuotoksi arvioidaan 752,2 milj. euroa Kiinteistövero Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveron 0,05 %-yksikön korotus korotus lisää kiinteistöverotuloja noin 2,2 milj. euroa Yleishyödyllisille yhteisöille 0,25 %:n vero käyttöönotto lisää kiinteistöverotuloja 1,0 milj. euroa Rakentamattomalle rakennuspaikalle 3,00 %:n vero käyttöönotto lisää kiinteistöverotuloja arvioilta 0,3 milj. euroa Kiinteistöveron tuotoksi arvioidaan 62,5 milj. euroa 6

7 Tuloperusteet 2014 Yhteisövero Yhteisöverokantaa alennetaan ensi vuonna 20 prosenttiin Verokannan aleneminen kompensoidaan kunnille korottamalla kuntien osuus noin 35 prosenttiin (29,49 % vuonna 2013) Tampereen jako-osuus yhteisöveron tuotosta on viime vuosina laskenut Yhteisöveron 54 milj. euron tuotto vastaa noin 1,5 tuloveroprosentin tuottoa Muut tulot Omaisuuden myyntivoittoja arvioidaan saatavan 18 milj. euroa. Maksu- ja myyntituloihin tehdään kustannuskehityksen ja inflaation edellyttämät tarkistukset. Sosiaali- ja terveydenhuollon maksuasetuksen mahdolliset muutokset toteutetaan. 7

8 Verotulot milj. euroa TA 2013 ENN 2013 TA 2014 Kunnallisvero 610,0 618,6 642,7 651,2 685,7 714,0 717,1 752,2 Kasvu% 8,8 1,4 3,9 1,3 5,3 4,1 4,6 4,9 Vero% 18,00 18,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,75 Yhteisövero 76,6 62,7 73,3 71,7 42,8 48,0 52,0 54,0 Kasvu% 3,4-18,1 16,8-2,2-40,3 12,1 21,3 3,9 Kiinteistövero 33,8 35,4 41,9 42,5 52,2 53,0 51,6 62,5 Kasvu% 7,5 4,8 18,3 1,5 22,7 1,6-1,2 21,2 Yhteensä 720,4 716,8 757,9 765,5 780,7 815,0 820,6 868,7 Ennusteen muutos-% verrattu tilinpäätökseen 2012 TAE 2014 muutos-% verrattu ennusteeseen

9 Valtionosuudet milj. euroa ENN 2013 TA 2014 Kunnan peruspalvelujen valtionosuus 200,4 212,9 229,2 237,3 236,9 Opetus ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet 10,3 10,2 11,0 64,2 62,6 Yhteensä 210,6 223,1 240,2 301,5 299,5 Vuoden 2013 valtionosuuksien kasvu perustui pääasiassa Tampereen seudun ammattiopisto Tredun perustamisen myötä tulleeseen valtionosuuksien 55 milj. euron kasvuun. Toimintamenot kasvoivat vastaavalla summalla. Valtionosuusleikkausten vuoksi Tampereelta jää vuonna 2014 saamatta 45 milj. euroa hyvinvointipalveluiden rahoittamiseksi kuuluvia valtionosuuksia. 9

10 Valtionosuuksien leikkausten vaikutus Tampereelle TAMPERE, milj. euroa Yhteensä Hallitusohjelma -25,1-25,4-25,7-25,9-26,1-26,3-154,5 Kehysriihi 3 / ,0-10,0-20,2-20,4-20,6-76,2 Kehysriihi 3 / ,5-7,1-8,8-10,9-36,3 YHTEENSÄ -25,1-30,4-45,2-53,2-55,3-57,8-267,0 - muutos ed.vuoteen -5,3-14,8-8,0-2,1-2,5 10

11 Verorahoituksen muutos milj. euroa TA 2013 ENN 2013 TAE 2014 Verotulot 720,4 716,8 757,9 765,5 781,7 815,0 820,6 868,7 Valtionosuudet 202,2 217,5 210,6 223,1 240,2 302,3 301,4 299,5 Yhteensä 922,6 934,3 968,5 988,6 1021,9 1117,3 1122,0 1168,2 Kasvu% 9,0 1,3 3,7 2,1 3,4 9,3 9,8 4,1 Tilikauden tulos, milj. e 37,2-14,0 38,6-12,5-28,8-16,4-23,0 0 Tampereen seudun ammattiopisto Tredun perustaminen vuoden 2013 alusta lisäsi valtionosuuksia 55,8 milj. eurolla. Toimintamenot kasvoivat vastaavalla summalla. 11

12 Tuloslaskelma 2014, tulot Liikelaitokset yhdistelty, sisäiset erät poistettu Muut tulot Tuet ja avustukset 1,6 % 2,5 % Vuokratulot 2,9 % Maksutulot 4,9 % Myyntitulot 12,3 % Rahoitustulot 1,2 % Milj. e Verotulot 868,8 Valtionosuudet 299,5 Myyntitulot 193,0 Maksutulot 76,9 Vuokratulot 44,7 Tuet ja avustukset 38,5 Muut toimintatulot 24,3 Rahoitustulot 19,5 Yhteensä 1 565,2 Valtionosuudet 19,1 % Verotulot 55,5 % 12

13 Tuloslaskelma 2014, menot Liikelaitokset yhdistelty, sisäiset erät poistettu Rahoitusmenot 0,5 % Muut toimintamenot 0,6 % Vuokramenot 2,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6,4 % Henkilöstömenot 42 % Milj. e Henkilöstömenot 671,8 Palvelujen ostot 646,7 Avustukset 116,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 102,3 Vuokramenot 42,0 Muut toimintamenot 9,9 Rahoitusmenot 8,3 Yhteensä 1 597,3 Avustukset 7,3 % Palvelujen ostot 40,5 % 13

14 Toimintamenot ydinprosesseittain Ilman liikelaitoksia, muita taseyksiköitä ja konsernipalveluja Lasten ja nuorten kasvun tukeminen 24 % Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen 13 % Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen 10 % Konsernihallinto 7 % Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 33 % Kaupunkiympäristön kehittäminen Sivistyksen ja 7 % elämänlaadun edistäminen 6 % 14

15 Ydinprosessien ja konsernihallinnon toimintamenojen kasvu Taulukossa on esitetty vertailu ns. talousarviopohjan ja vuoden 2014 talousarvioesityksen välillä, koska vuoden 2013 talousarvio ei ole vertailukelpoinen mm. kuntien välisen yhteistoiminnan laajentumisen (joukkoliikenne, Oriveden sosiaali- ja terveyspalvelut), talousarvioon vuoden 2013 aikana tehtyjen muutosten ja teknisten korjausten johdosta. Ydinprosessien ja konsernihallinnon menot kasvavat alkuperäisestä vuoden 2013 talousarviosta 5,4 %. 15

16 16 Tuloslaskelma Liikelaitokset yhdistetty, sisäiset erät poistettu

17 Tulos- ja rahoituslaskelmat euroa Tuloslaskelma Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot ja -menot Vuosikate Poistot Tilikauden tulos 0 Rahoituslaskelma Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys Rahoituksen rahavirta Vaikutus maksuvalmiuteen

18 Investoinnit Investoinneilla (175,3 milj. euroa) kaupunki pitää yllä ja kehittää omaisuuttaan, vastaa kaupungin kasvuun ja rakentamistarpeisiin sekä edistää osaltaan talouskehitystä ja työllisyyttä. 18

19 Infrainvestointikohteita 2014 Katu, väylä, tori ja aukio saneeraukset Katu, väylä, tori ja aukio uudet alueet Kevytliikenne Joukkoliikenne Sillat ja erikoisrakenteet Ulkovalaistus Liikenteen telematiikka Viheralueet Vesihuollon saneeraukset ja uudet alueet Kaupinojan vedenottamon saneeraus Vesihuollon runkoyhteydet ja laitosrakenteet 9,5 milj. euroa 7,9 milj. euroa 1,7 milj. euroa 1,0 milj. euroa 4,0 milj. euroa 1,8 milj. euroa 1,2 milj. euroa 3,0 milj. euroa 11,0 milj. euroa 10,0 milj. euroa 5,5 milj. euroa 19

20 Talonrakennusinvestointeja 2014 Pienet perusparannushankkeet yhteensä 9,3 milj. euroa (koulut, päiväkodit, sosiaali- ja terveyspalvelut, kulttuuri- ja liikuntapalvelut) Tampereen uintikeskuksen perusparannus 6,0 milj. euroa Näsilinnan perusparannus 3,8 milj. euroa Kalkunvuoren pienten lasten yksikkö 3,4 milj. euroa Päiväkotien ja koulujen sisäilmaongelmat 3,0 milj. euroa Niemenrannan päiväkoti 2,6 milj. euroa Amurin koulun perusparannus 2,0 milj. euroa Vapriikin muutostyöt 1,7 milj. euroa Vehmaisten koulu ja päiväkoti 1,0 milj. euroa Tesoman palloiluhalli 1,0 milj. euroa 20

21 Yhdyskuntarakenteen kehittäminen 2014 Rantaväylän tunneli Katuraitiotiehanke Aluerakennushankkeet Vuores Keskustahanke 33,5 milj. euroa 0,2 milj. euroa 7,9 milj. euroa 3,1 milj. euroa Muut uudet alueet 13,4 milj. euroa (mm. Niemenranta, Huppiomäki, Risso ja Tarastejärvi) Työpaikkojen kasvulle luodaan edellytyksiä kaavoittamalla (yritys)tontteja mm. Lahdesjärven, Sarankulman ja Myllypuron Kolmenkulman alueille. Asemakaavoitukselle asetettujen tavoitteiden kannalta keskeisiä ovat Kalevanrinteen ja Vuoreksen Isokuusen sekä Vehmaisten Kaukaniemen alueet. Jälkimmäisiin sisältyvät myös monipuoliset pientalojen aluekokonaisuudet. EHYT-hankkeen yleissuunnitelman pohjalta valmistuvat ensimmäiset asemakaavat Haukiluoman alueelle. 21

22 22 Investoinnit

23 23 Rahoituslaskelma Liikelaitokset yhdistetty, sisäiset erät poistettu

24 Nettoinvestoinnit, vuosikate ja poistot milj. euroa Nettoinvestoinnit, milj. euroa Vuosikate, milj. euroa Poistot, milj. euroa VS 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS

25 Lainamäärän kehitys milj. euroa euroa/as Lainakanta, milj. euroa /asukas TA 2013 ENN 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS Kaupungin korollisen velan määrä alenee v Tähän on syynä Tampereen Sähkölaitos Oy:n suorittama runsaan 270 milj. euron lainanlyhennys, minkä turvin kaupunki välttyy lainanotolta. 25

26 Talousarvio 2014 koonti TA 2013 ENN TA 2014 Asukasluku Veroprosentti 19,00 19,00 19,75 Kiinteistöveroprosentit - yleinen - vakituinen - muut kuin vakituinen asuinrak. - yleishyödyllinen yhteisö 1,05 0,45 0,90 0,00 1,05 0,45 0,90 0,00 1,05 0,50 0,90 0,25 Vuosikate, milj. e 70,7 45,1 84,8 Tulos, milj. e -16,4-23,0 0 Nettoinvestoinnit, milj. e -143,0-151,1-173,0 Lainamäärä, milj. e 411,1 382,3 372,5 Vuosikate, % poistoista Investointien tulorahoitus, % Lainat, euroa /asukas

27 27 Henkilöstö

28 Henkilöstömenot 671,8 milj. euroa Konsernihallinto ja ydinprosessit 47,8 milj. e 7 % Konsernipalvelut 13,7 milj. e 2 % Liikelaitokset ja Pirkanmaan pelastuslaitos 128,6 milj. e 19 % Hyvinvointipalvelut 481,8 milj. e 72 % 28

29 Henkilösivukulujen kehitys TA / VS 2013 % KuEL-maksu (palkkaperusteinen) 16,55 Sairausvakuutusmaksu 2,12 Työttömyysvakuutusmaksu 3,20 Tapaturmavakuutusmaksu 0,45 Ryhmähenkivakuutusmaksu 0,05 Vakuutuskassan kannatusmaksu 0,15 Yhteensä 22,52 Ennuste 2013 % KuEL-maksu (palkkaperusteinen) 16,45 Sairausvakuutusmaksu 2,04 Työttömyysvakuutusmaksu 3,20 Tapaturmavakuutusmaksu 0,45 Ryhmähenkivakuutusmaksu 0,05 Vakuutuskassan kannatusmaksu 0,15 Yhteensä 22,34 TA 2014, arvio 6/2013 % KuEL-maksu (palkkaperusteinen) 16,75 Sairausvakuutusmaksu 2,14 Työttömyysvakuutusmaksu 3,06 Tapaturmavakuutusmaksu 0,40 Ryhmähenkivakuutusmaksu 0,05 Vakuutuskassan kannatusmaksu 0,15 Yhteensä 22,55 Suurimmat muutokset vuoden 2013 talousarvioon nähden ovat Palkkaperusteisen KuEL-maksun nousu 0,2 prosenttiyksiköllä Työttömyysvakuutusmaksun lasku 0,14 prosenttiyksiköllä 29

30 Lisätietoja Tampereen kaupungin talous- ja liiketoimintaryhmä Konsernijohtaja Juha Yli-Rajala Talousjohtaja Jukka Männikkö Strategiajohtaja Reija Linnamaa Tampereen kaupungin hallinto- ja hyvinvointipalveluryhmä Konsernijohtaja Kirsi Koski Henkilöstöjohtaja Niina Pietikäinen Puh

Vuoden 2014 talousarviokehys. Kaupunginhallitus 3.6.2013

Vuoden 2014 talousarviokehys. Kaupunginhallitus 3.6.2013 Vuoden 2014 talousarviokehys Kaupunginhallitus 3.6.2013 Yleinen talouskehitys ja Valtiontalouden kehys 2014 2017 Yleinen taloudellinen tilanne Muuttuja (%-muutos) Tuotanto (määrä) Palkkasumma Ansiotaso

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2017. 10.12.2013 Lauri Lamminmäki

Kouvolan kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2017. 10.12.2013 Lauri Lamminmäki Kouvolan kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2017 1 Yleinen taloudellinen tilanne Historiallisesti katsottuna talouskasvu on erittäin vaimeaa Alhainen talouden kasvupotentiaali Rakennemuutoksen

Lisätiedot

Tampereen toiminnan ja talouden katsaus

Tampereen toiminnan ja talouden katsaus Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 12/2012 Tampereen kaupunki 12/2012 Tilinpäätösennusteen mukaan kaupungin tulos muodostuu 29,2 milj. euroa alijäämäiseksi ja 16,7 milj. euroa edellisvuotta heikommaksi.

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Kuva: Petri Kivinen Paino: Juvenes Print Tampereen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2014-2016 LAADINTAOHJEET

TALOUSARVION 2014 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2014-2016 LAADINTAOHJEET 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI 1 TALOUSARVION 2014 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2014-2016 LAADINTAOHJEET Yleinen taloudellinen kehitys Suomen kansantalous on ollut taantumassa vuonna 2012 ja alkuvuonna 2013. Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

NAANTALI ESITTÄÄ JO VUODESTA 1443

NAANTALI ESITTÄÄ JO VUODESTA 1443 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Suomen kansantalouden ja julkisen talouden kehityksen asettamat lähtökohdat kaupungin vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2015 2018 taloussuunnitelman laatimiselle ja toimeenpanolle

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

KUNNAT VELKAKIERTEESSÄ

KUNNAT VELKAKIERTEESSÄ HEIKKI HELIN KUNNAT VELKAKIERTEESSÄ Suurten kaupunkien talousarviot 2013 7 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013 TIEDUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Heikki Helin, p. tel. 040 516 5976 sukunimi.etunimi@phnet.fi JULKAISIJA

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. Aaro Honkola

TALOUSARVIO 2015. Aaro Honkola TALOUSARVIO 2015 Aaro Honkola Yleinen talouskehitys 2011 2012 2013 2014 2015 BKT 2,7-1,5-1,2 0,0 1,2 Inflaatio 3,4 2,8 1,5 1,1 1,5 Työttömyysaste 7,8 7,7 8,2 8,6 8,5 Euribor 3 kk 1,4 0,6 0,2 0,3 0,4 10

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Sisältö 1. Toimintaympäristö 3 1.1. Väestötavoitteet ja kunnan osa-alueiden kehittäminen 3 1.2. Työpaikat ja työvoima 5 1.3. Maankäyttö ja asuntorakentaminen

Lisätiedot

Talousarvio 2013 ja. taloussuunnitelma 2013-2016. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistaminen 15.10.2012. Talousjohtaja Patrik Marjamaa

Talousarvio 2013 ja. taloussuunnitelma 2013-2016. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistaminen 15.10.2012. Talousjohtaja Patrik Marjamaa Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2013-2016 Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistaminen Talousjohtaja Patrik Marjamaa Talousarvion 2013 valmistelusta Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Tiedotustilaisuus 12.2.2014 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2012 ja 2013

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kunnanvaltuuston 29.11.2014 hyväksymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa 22

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstötyöryhmän väliraportti. 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä

Talous- ja henkilöstötyöryhmän väliraportti. 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä Sisällys 1. Työryhmän tehtävät... 4 2. Nykytila... 6 2.1 Yleinen taloudellinen tilanne, kuntien talous ja Lahden talousalueen

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSARVIOSUUNNITELMA 2013 2014

TALOUSARVIO 2012 TALOUSARVIOSUUNNITELMA 2013 2014 TALOUSARVIO 2012 TALOUSARVIOSUUNNITELMA 2013 2014 Kokkolan kaupunginvaltuusto 12.12.2011 112 SISÄLLYSLUETTELO Visio 2020: Kokkolassa parasta aikaa...1 Väestö ja työllisyys...2 Taloudellinen tilanne ja

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kv 12.12.2011

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kv 12.12.2011 1 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Hyväksytty kv 12.12.2011 2 TALOUSARVIO 2012 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Talousarvion yleisperustelut 5 Yleinen taloudellinen tilanne 5 Varkauden

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

K A L A J O E N K A U P U N G I N

K A L A J O E N K A U P U N G I N K A L A J O E N K A U P U N G I N T A L O U S A R V I O 2 0 1 5 TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma RAKENTAMISOHJELMA 2015-2019 Kaupunginhallitus 8.12.2014 Valtuusto 16.12.2014

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA

TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous ja strategiaryhmä ISSN 0355 2837 Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Kuva: Petri Kivinen Paino: Juvenes

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 Juankosken kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 Juankosken keskustaa v. 2013. Sisältö 2 TALOUSARVIOASETELMAN OSAT JA RAKENNE... 4 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 4 Yleinen taloudellinen tilanne...

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen esitys. Talousarvio 2013. Taloussuunnitelma 2013-2015

Kaupunginhallituksen esitys. Talousarvio 2013. Taloussuunnitelma 2013-2015 Kaupunginhallituksen esitys Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-2015 Kaupunginhallitus 19.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1 1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet 2 1.1 Väestörakenne

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 KAUPUNGIN VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 10.11.2014 Sisällysluettelo I Kaupungin strategiset tavoitteet ja valtuustoon nähden sitovat tavoitteet 1 II Taloudelliset lähtökohdat

Lisätiedot

1. Yleinen ja oman talousalueen kehitys

1. Yleinen ja oman talousalueen kehitys Turun kaupunki ENNUSTE 3/ /2012 TURUN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TALOUSARVION MENOJENN JA TULOJEN TOTEUTUMISENNUSTE 1.11.2012 1. Yleinen ja oman talousalueen kehitys Epävarmuus talouden suunnasta on pysynyt

Lisätiedot