YHTEISKOULU YHTEISVOIMIN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTEISKOULU YHTEISVOIMIN"

Transkriptio

1 YHTEISKOULU YHTEISVOIMIN Vuosikertomus (Kuva: Maija Kivilahden ja Pentti Pullisen piirrokset Tuomelan ja Hätilän kouluista)

2 2 HÄMEENLINNAN YHTEISKOULUN ARVOT JA PÄÄMÄÄRÄ Yhteiskoulun arvoperusta rakentuu niistä kasvatusperiaatteista, jotka edistävät valmiuksia - selviytyä elämässä, - ymmärtää ympäröivää maailmaa ja ottaa siitä vastuu, sekä - työskennellä yhdessä toisten kanssa. Arvostamme ja tavoittelemme - oikeudenmukaisuutta, - avointa ja rehtiä toimintaa, - rohkeutta, luovuutta ja työniloa, - kunnioittavaa suhtautumista ihmisten erilaisuuteen ja - oppilaslähtöistä ja vastuullista työskentelyä. Arvioimme arvojen toteutumista käytännöissämme, koska arvot - ohjaavat käyttäytymistä ja toimintatapoja, - näyttävät suuntaa päätöksenteossa, - ovat yhteinen näkemys toiminnan tavoitteista ja tarkoituksesta, - muodostavat johdonmukaisen työpaikkakulttuurin ytimen ja - luovat omaleimaisen ja yhtenäisen toimintatavan työpaikalle ja oppimisympäristöön. Päämääränämme pidämme sitä, että - oppiminen on aktiivista oppilaiden keskinäistä sekä opettajan ja oppilaan välistä vuorovaikutusta, - työtavat ovat monipuolisia ja työskentelytilat ja välineet ajanmukaisia, - työyhteisön jäsenten oppimista tuetaan yksilöllisesti, - kannustamalla synnytetään kestävä oppimishalu ja rohkeus kohdata uusia tilanteita ja haasteita. Hämeenlinnan Yhteiskoulu muodostuu Tuomelan alakoulusta ja Hätilän yläkoulusta. Yhteisöllisyys merkitsee meille yhteen hiileen puhaltamista eli - vuorovaikutusta kouluyhteisön jäsenten kesken, - runsasta vuorovaikutusta kouluyhteisön ja sen sidosryhmien kesken, - vastuuta toimivasta arjesta yhteisten pelisääntöjen avulla, - vastuullisuutta, - joustavuutta, - perinteiden vaalimista, - turvallisen oppimisen yhdeksänvuotista jatkumoa.

3 3 SISÄLLYS REHTORIN PUHEENVUORO, Arto Nykänen...4 YHDEKSÄSLUOKKALAISEN PUHE KEVÄTJUHLASSA, Sonja Kurronen...5 HYKin VANHEMPAINYHDISTYKSEN TOIMINTAA, Taina Hämäläinen..6 HYKin OPPILASKUNNAN TOIMINTAA, Tiina Kivinen.6 HYKin SENIORIEN TOIMINTAA, Sirkus Mattila.7 PINGVIINI ASTUI YHTEISKOULUUN, Marko Yli-Heikkuri.8 HANKKEET.10 Jatkuvan vaikuttamisen malli,tiina Kivinen Kulttuurin laajakaista, Reijo Iso-Sipilä RATS-musikaali, Hanna Martikainen OPINTORETKET.15 9D:n leirikoulu Pohjois-Karjalassa, Eija Karhu Vierailu ystävyyskaupungissamme Uppsalassa, Katriina Antila 9B:n leirikoulu Saksassa ja Ranskassa, Marika Jaakola 9F-luokan leirikoulu Lohjan Kisakalliossa, Reijo Iso-Sipilä 9A-luokan leirikoulu Tanskassa ja Saksassa, Reijo Iso-Sipilä Kokeellisen kemian retki Kemiraan, Sari Heikkilä KILPAILUT.19 HYK valittiin lukuvuoden kouluksi Hämeenlinnassa, Ulla Lappalainen Koulukirjastopäivän sarjakuvakisa, Ulla Lappalainen Lukudiplomi, Anja Lydén-Sauri Hämeen Taidetoimikunnan valokuvauskilpailu, Anne Vilkuna Taloustietokilpailu, Reijo Iso-Sipilä Yläkoulun urheilusaavutuksia, Jari Myllykoski ja Tiina Kivinen STIPENDIT..25 YHTEISKOULUN HENKILÖKUNTA OPPILAAT JA LUOKANVALVOJAT Kansi: taiteilija Pertti Kukkonen, HYKin lippu Vuosikertomuksen koonti ja taitto: Anja Lydén-Sauri

4 4 Arto Nykänen REHTORIN PUHEENVUORO Yhteiskoulun oppilaat toivat elokuussa 2006 ensimmäisen koulupäivän jälkeen koteihin ns. vuositiedotteen. Tässä joka vuosi lähetettävässä informaatiovihkosessa kerrotaan alkavan lukuvuoden keskeisimmät asiat ja tilaisuudet. Tiedotteessa esiteltiin lyhyesti oppilas ja henkilöstömäärällisesti suuren koulumme organisoitumista pienemmiksi osakouluiksi. Osakouluille olimme antaneet nimet koulumme lipun värien pohjalta eli 1-4 luokat nimettiin vihreiksi, 5-7 luokat sinisiksi ja 8-9 luokat keltaisiksi koulun osiksi. Osakoulujen vastaavat opettajat kuuluivat koulun kehittämisryhmään. Kehittämisryhmän kautta koulun arviointi- ja kehittämistyö koordinoitui opettajien yhteiskokouksiin, joissa isot linjaukset toimintaan tehtiin. Lukuvuosi on osoittanut, että olemme oikealla tiellä koulun rakenteen kehittämisessä. Kokemukset osakoulutoiminnasta ovat olleet niin myönteiset, että aiomme jatkaa näiden koulut koulun sisällä -rakenteiden kanssa tulevinakin vuosina. Osakoulujen kautta vietiin toimintavuoden aikana läpi kolme kehittämisaaltoa. Nämä olivat koulun yhteiset pelisäännöt, työssä jaksaminen ja koulun ja kodin välinen yhteistyö. Kunkin teeman käsittelyyn varattiin noin kolme kuukautta aikaa. Mitä konkreettista saatiin aikaan? Yhteisten pelisääntöjen osalta kirjattiin ylös niitä ala- ja yläkoulun välillä päivittäin tapahtuvia tilanteita ja asioita, joita varten yhteisiä sopimuksia tarvittiin. Asia vietiin myös oppilaskunnan käsittelyyn. Näiden sopimusten käytäntöön vienti vaatii henkilökunnalta yhteistä sitoutumista ja päättäväisyyttä tilanteiden niin vaatiessa. Koulussa työskentelevien työssä jaksaminen vaatii erityisesti koulutuksen järjestäjän toimenpiteitä, mutta joitakin asioita myös koulun tasolla voidaan kehittää työssä jaksamisen turvaamiseksi. Tulevana lukuvuonna aiomme kiinnittää entistä enemmän huomiota mm. lukuvuoden tarkempaan suunnitteluun ja ylläpidämme ns. koulun sisäistä vuosikelloa. Sijaisjärjestelyt vaativat myös aina nopeita ratkaisuja. Nopeus ei aina kuitenkaan riitä, vaan on kiinnitettävä huomiota siihen, että työt jakautuvat tasapuolisesti, eikä kukaan opettaja kuormitu liiaksi esim. sijaisjärjestelyjen johdosta. Tiedottaminen koteihin pidempiaikaisista sijaisuuksista on myös laadukkaan toiminnan tunnuspiirre. Koulun rehtoreiden työ on entistä enemmän kiinnittynyt kansliatyöksi pois oppilaiden arjesta. Ensi vuonna siirrynkin johtamaan koulua Tuomelan yksiköstä käsin ja kouluun keväällä valittu uusi virka-apulaisrehtori Pekka Saros johtaa kouluamme Hätilän yksiköstä käsin. Tästä enemmän tulevassa syksyn koulutiedotteessa. Koulun ja kodin yhteistyössä löysimme yhteisen punaisen langan. Koulun Vanhempainyhdistyksen ja opettajakunnan kanssa olemme ideoineet keväällä 2007 oppilaiden hyvinvoinnin polun toteuttamisen osakoulukohtaisesti. Tästä myös lisää koulutiedotteessa elokuussa. Alueellinen yhteistyö on myös käynnistynyt lukuvuonna Suunnitelmallinen yhteistyö Ruununmyllyn koulun kanssa on tuottanut myös tuloksia. Yhteisen tietostrategian kehittäminen on hyvässä alussa ja se otetaan käyttöön tulevana lukuvuonna 1-2 vuosiluokilla molemmissa kouluissa samansisältöisenä. Myös muita konkreettisia yhteistoimintamuotoja on toteutunut ja edelleen toteutumassa.

5 5 Kiitän Yhteiskoulun koko henkilöstöä, oppilaiden vanhempia, Senioreita ja Vanhempainyhdistystä yhteisistä ponnisteluista oppilaidemme parhaaksi. Erityisen kiitoksen kohdistan apulaisrehtoreille Pirkko Riikoselle ja Vesa-Heikki Mikkolalle, jotka jättävät yhdistetyn opettajan ja apulaisrehtorin työnsä erityisesti apulaisrehtorin työhön palkatulle virkarehtorille. Teidän panoksenne koko koulun paremman ja laadukkaamman toimivuuden kannalta on ollut merkittävä. Sonja Kurronen YHDEKSÄSLUOKKALAISEN PUHE KEVÄTJUHLASSA Arvoisa juhlayleisö, rehtori, opettajat ja kutsuvieraat, god morgon everybody! Olen siis oppinut jotain näiden peruskouluvuosien aikana. Vihdoinkin yhdeksän pitkän vuoden jälkeen on koittanut se päivä, jolloin me ysit lennämme jokainen omaan suuntaamme. Jotkut jatkavat lukioon, jotkut ammattikouluun. Osa valitsee sohvan pohjalle jäämisen ja töihin menemisen. Tämä päivä on ehkä tämänhetkisen elämäni kohokohta, sillä saan päättötodistuksen käteeni ja lähden jatkamaan matkaani virallisena opiskelijana lukioon. Viimeinen koulupäivä jää varmasti monen mieleen, mutta niin jäi myös ensimmäinen. Muistan, miten innoissamme olimme, kun pääsimme kouluun ja meidät jaettiin luokkiin. Nyt olemme vähintään yhtä innoissamme, kun pääsemme täältä pois. Mutta varmasti monille jää haikea tunne, sillä nyt on sitten peruskoulu ohi ja tulevaisuus avoin. Matkan varrelta on mukaan tarttunut niin hyviä kuin huonojakin muistoja, onnistumisia ja epäonnistumisia. Ne kaikki kuuluvat elämään. Eniten jään varmaankin kaipaamaan sitä, miten kaikki kouluun liittyvä tuotiin valmiiksi suunniteltuna nenän eteen, mutta nyt pitää itse ottaa ohjat käsiin ja tehdä yhä enemmän töitä. Ensi syksynä me ysit siis emme ole enää täällä, vaan paikkamme valtaavat nykyiset kasit. Pitäkääkin lippu korkealla ja koulumme maine katossa! Seiskoille sanon sen, että kyllä tämä päivä vielä teillekin koittaa, ainakin toivon niin. Koulumme on nyt siis teidän käsissänne, arvoisat jalanjäljissämme kulkijat ja tästä päivästä lähtien täällä tapahtuvat asiat ovat teidän vastuullanne. Olkaa kiltisti, älkää kiusatko tulevia seiskoja ja totelkaa opettajia! Teille kiltit ja armolliset lehtorit haluan sanoa, että älkää kiduttako meidän seuraajiamme niin kuin teitte meille. Haluan kiittää kaikkia opettajia, jotka takoivat meidän päähän matikan muistikaavat ja inflaatiopeikot tai ainakin yrittivät. Vaikka jotain menikin ohi korvien, on silti jäänyt paljon asioita mieleen, esimerkiksi ensimmäinen maailmansota, yhtälöt, eksponentit ja ruotsin käänteinen sananjärjestys. Monesti oppilaat kysyivät opettajilta: Mitä mä tällä tiedolla elämässäni teen? Nyt on meidän aika lähteä ottamaan siitä selvää ja poistua tämän koulun ovesta, ainakin toistaiseksi viimeisen kerran. Hyvää jatkoa kaikille tänne jääville ja muistakaa: YHTEISKOULU YHTEISVOIMIN. Taina Hämäläinen HYKin VANHEMPAINYHDISTYKSEN TOIMINTAA

6 6 Hämeenlinnan Yhteiskoulun vanhempainyhdistys ry. toimii koko Hätilänmäen koulukokonaisuuden vanhempainyhdistyksenä. Tämä tarkoittaa sitä, että pyrimme tukemaan toiminnallamme tasapuolisesti niin Tuomelan koulun kuin Hätilän koulun oppilaita yhteistyössä koko koulun henkilökunnan kanssa. Tämän lukuvuoden teemana on ollut kodin ja koulun välisen yhteistyön parantaminen ja kehittäminen. Sama teema toistuu koulun omassa kehittämissuunnitelmassa. Tämä jatkuu vahvana vielä ensi vuonna mm. koteihin lähetettävän kyselyn muodossa. Vanhempainyhdistys rahoittaa toimintaansa kannatusmaksujen avulla ja erilaisten kahvitusten järjestämisestä saamiensa tuottojen turvin. Kaikki rahat käytetään erilaisten tilaisuuksien tukemiseen ja stipendien jakamiseen keväällä oppilaille. Vanhempainyhdistyksen johtokunnan jäsenet ovat Rauno Anttila (puheenjohtaja), Taina Hämäläinen (sihteeri), Hanna Heikkilä (rahastonhoitaja), Jaana Järvinen, Timo Kanerva, Tarja Kinnunen, Joakim von Konow, Hannele Pohjonen ja Marja Savolainen. Kaikkien oppilaiden vanhemmat toivotetaan tervetulleiksi vanhempainyhdistyksen toimintaan. Johtokunta Lehtori Tiina Kivinen, oppilaskunnan ohjaava opettaja HYKin OPPILASKUNNAN TOIMINTAA Toimintakausi on ollut työntäyteinen ja vähän erilaisempi kuin aikaisemmin. Oppilaskunnan hallituksen jäsenistö valittiin pitkästä aikaa oppilaskuntavaaleilla pääasiallisena tarkoituksena saada toimintaan mukaan aktiivisia oppilasvaikuttamisesta kiinnostuneita oppilaita. Hallituksen jäseniksi saivat jäädä halukkaat luottamusoppilaat, jotka syksyllä oli luokan edustajiksi jo valittu. Loput jäsenet valittiin vaaleilla siten, että jokaiselta luokka-asteelta saatiin kolme uutta edustajaa hallitukseen. Äänestystä edelsivät luokkakokoukset ja keskustelut hyvän luottamushenkilön ominaisuuksista. Hallituksen muodostivat lopputoimikaudeksi tammikuusta alkaen Mari Varis 7B, Pekka Pennanen 7D, Josefina Hansen 7F, Laura Ilanen 8A, Liisa Haukka 8A, Miika Huhtinen 8D, Jenni Virtanen 8G, Mervi Vikman 9A, Jemina Iiponen 9B, Karri Kauppinen 9B (pj.) ja Karri Koivu 9C (siht.). Tästä eteenpäin oppilaskuntamme toimikausi on tammikuusta joulukuuhun ja vaalit tullaan järjestämään vuosittain ennen joulua. Hämeenlinnan koulujen oppilaskuntia aktivoivat tänä vuonna suuressa määrin oppilasvaikuttamisen työryhmä sekä kaupungin nuorille tarkoitettu vaikuttamisen kanava Nuorisofoorumi. Oppilaskunnille on järjestetty monenlaisia tilaisuuksia, kuten oppilaskuntien koulutuspäivä Raatihuoneella, ohjaavien opettajien koulutustilaisuus, kouluruokailuun vaikuttamisen seminaaripäivä, V-päivä jne. Olemme pyrkineet saamaan edustajan jokaiseen tilaisuuteen ja lähes sataprosenttisesti siinä onnistuneet.

7 7 Hämeenlinna sai kutsun Opetushallituksen Tulevaisuuden skenaariot seminaariin yhdessä neljän muun aktiivisen oppilasvaikuttamiseen perehtyneen kunnan kanssa. Pääsimme edustamaan yhdessä Kaurialan lukion kanssa. Miika Huhtisen kanssa kävimme talven aikana kolme kertaa Helsingissä pohtimassa tulevaisuuden kouluun liittyviä asioita ja viemässä nuorten näkökulmaa Opetushallituksen suureen hankkeeseen. Jatkuvan vaikuttamisen malli sai päivänvalon HYKissä ja idea saatiin läpi seitsemässä muussa kaupungin koulussa lukioista alakouluihin. Lyhyesti JV-malli tarkoittaa aloiteketjua, jossa aloitteentekijä voi seurata aloitteensa etenemistä päätökseen asti. Aloitetaulu sijaitsee koulun kirjastossa. Kuka tahansa kouluyhteisön jäsen voi laatia sinne aloitteen. Oppilaskunta käsittelee aloitteet ja lähettää ne eteenpäin sinne, missä on päätösvalta kyseisen aloitteen suhteen. Tavoitteena on muistuttaa vaikuttamisen mahdollisuudesta ja madaltaa kynnystä vaikuttaa koulua koskeviin asioihin. Aloitteita on tullut muutamia, kuten toivomukset roskapöntöistä koulun pihaan (toteutetaan) ja ikkunaverhoista luokkiin (työn alla). Muuta mainittavaa toimintaa on ollut toukokuun 9-gaala, koripallotelineen hankinta ja pystytys koulun pihalle (vihdoin!), välitunninviettovälineiden hankinta aulakärryyn ja oppilaskunnan oman kahvinkeittimen hankinta. Saimme hankittua myös lukion oppilaskunnan kanssa yhteisen kummilapsen, jonka elämää yhdessä rahoitamme. Kiitos aktiivisille oppilaskunnan hallituksen jäsenille ja hyvää kesälomaa! Sirkus Mattila HYKin SENIORIT RY:N TOIMINTAA Kuluneen lukuvuoden toimintaa sävyttivät sekä HYKin Seniorit ry:n 40-vuotisjuhlakokous juhlajulkaisuineen, että jälleen kerran huoli lukion tulevaisuudesta. Kouluviraston aloittama kouluverkkoselvitys toi mukanaan epävarmuuden HYKin lukion toiminnan jatkumisesta, kenties jopa lakkauttamisesta vuonna Määrätietoisesti yhdistys on kuitenkin jatkanut toimintaansa tukemalla kouluyhteisöä monin tavoin. Vuosikokouksessa valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi Sirkus Mattila, varapuheenjohtajaksi Risto Salo, sihteeriksi Hillevi Koivisto ja rahastonhoitajaksi Vesa-Heikki Mikkola. Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin Kaija Hillebrandt, Maija Jallinoja, Marja-Liisa Pohjavuori, Rauni Rantanen sekä Janne Rouhiainen. Yhdistyksen sääntömääräisten kokousten lisäksi hallituksen kokouksia on ollut 11. Jäsenmäärä vuoden 2006 lopussa oli 406, josta ainaisjäseniä 337, vuosijäseniä 37 ja juniorijäseniä 32. Jäsenille lähetettiin helmikuussa jäsenkirje, jossa kerrottiin koulun kuulumiset ja toivotettiin jäsenet tervetulleiksi Senioreiden 40-vuotisjuhlakokoukseen Yhteiskoululle. Vuoden kohokohta oli maaliskuussa yhdistyksen 40-vuotisjuhlakokous, jonka puheenjohtajana toimi Esko Paakkala. Hän on ollut HYKin Seniorit ry:n puheenjohtaja vuosina HYKistä helähtää nimisen Senioreiden juhlajulkaisun vuosilta esitteli julkaisun tekijä Kaija Hillebrandt.

8 8 Tilaisuudessa muistettiin standaarein seuraavia ansioituneita yhdistyksen hallituksen jäseniä: Lea Auriola, Kaija Hillebrandt, Ritva Immonen, Hillevi Koivisto, Asta Korkeila, Esko Paakkala, Rauni Rantanen, Terttu Seitsonen, Tuuli Sortila ja Hilkka Tyry. Kokouksen yhteydessä järjestettiin opetusviraston kouluverkkoselvityksen kirvoittamana avoin koulukeskustelu teemana Yhteiskoulun tulevaisuus. Keskustelun alustajana toimi opetustoimenjohtaja Kirsti Mäensivu. Perinteisinä tapahtumina järjestettiin HYKKI-päiviä. Perusasteen työpajapäivänä toukokuussa tarjottiin oppilaille mehut ja munkit ja marraskuussa järjestettiin lukiolle teatteriohjaaja Marja-Leena Haapasen havainnollinen ja hauska esitys ilmaisutaidosta. Kevään stipendienjakotilaisuudessa yhdistys jakoi 1980 euron edestä stipendejä koulun oppilaille. Samassa tilaisuudessa muistivat Yhteiskoulusta vuonna 1956 eli ensimmäiset Hätilänmäeltä ylioppilaiksi tulleet seniorit stipendein kevään yhtä nais- ja miesylioppilasta. Stipendejä menestyneille oppilaille olivat jakamassa myös eräät kouluyhteisön ulkopuoliset tahot, kuten Aulangon Lions Ladyt ja Hämeenlinnan Kansallinen Kulttuuriyhdistys. Seniorit ovat tukeneet myös koulun kirjasto-ohjelman hankintaa. Toimintavuoden aikana HYKin Seniorit ry. on pyrkinyt saamaan koulun toiminnalle julkisuutta paitsi lehdistössä myös jakamalla juhlajulkaisua kaupungin johdolle ja luottamushenkilöille. Juhlajulkaisun painatuksen mahdollistaneille monille hämeenlinnalaisyrityksille parhaat kiitokset. Kiitokset kuuluvat myös HYKin vanhempainyhdistykselle hyvästä yhteistyöstä. Tietotekniikan lehtori, atk-vastuuhenkilö Marko Yli-Heikkuri PINGVIINI ASTUI YHTEISKOULUUN Taustaa Olimme aikaisemminkin hyödyntäneet avoimen lähdekoodin ohjelmia, mm. Open Office ohjelmaa. Tämä osaltaan madalsi kynnystä uuteen järjestelmään siirtymisessä, koska osa ohjelmista oli jo entuudestaan tuttuja. Pohdimme ratkaisua koneiden ylläpito- ja päivitysongelmiin, koneiden toimivuuden varmistamiseen sekä kasvaneiden kustannusten hallintaan. Havaitsimme, että LTSP:n avulla meillä olisi mahdollisuus hyödyntää vanhaa konekantaa, säästyä lisenssimaksuilta ja hoitaa ylläpito järkevällä tavalla. Otimme tavoitteeksi muuttaa peruskoulun atk-luokat Linux-pohjaisiksi pääteluokiksi, joissa hyödynnetään vanhoja leasing-koneita, sekä lisätä jokaiseen peruskoulun opetusluokkaan kone opettajien käyttöön. Koulun LTSP-järjestelmä (Linux Terminal Server Project)

9 9 Järjestelmä perustuu Ubuntu-Linuxiin ja LTSP-päätejärjestelmään. Palvelimia on yksi ja se on mitoitettu 40:lle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Kaikilla Yhteiskoulun ja Yhteiskoulun lukion oppilailla ja opettajilla on käyttäjätunnukset. Samat käyttäjätunnukset toimivat sekä LTSPpäätteissä, että Windows-työasemissa. Käyttäjätietojen hallintaan käytetään LDAP-tietokantaa. Toisessa atk-luokista on lisäksi käytössä vierailijatunnukset. Atk-luokkien ratkaisu perustuu kolme vuotta vanhoihin työasemiin. Koneet olivat helposti muutettavissa tyhmiksi päätteiksi. Koneissa ei siis ole kiintolevyä eikä käyttöjärjestelmää. Koneen käynnistyessä käyttöjärjestelmä käynnistetään LTSP-palvelimelta. Opetusluokissa käytettiin vanhoja käytöstä poistettuja PII-tasoisia koneita, joita löytyi varastosta useamman koneen sarjoja. Tyhminä päätteinä laitteet ovat vielä käyttökelpoisia, koska koneen teho on pääosin riippuvainen palvelimen tehosta eikä päätteenä käytettävän laitteen tehosta. Kaikkiaan LTSP-järjestelmässä on n.60 päätelaitetta. Oppilasverkossa on lisäksi lukion atk-luokan 35 Windows-työasemaa sekä muutamia muita Windows-työasemia. LTSP-järjestelmän hyödyt Ylläpito on helpottunut ja nopeutunut. Palvelimella tapahtuvalla päivityksellä saadaan kaikille päätteille päivitetty ohjelma käyttöön helposti ja nopeasti. Järjestelmä on myös helppokäyttöinen. Se tarjoaa jokaiselle opettajalle ja oppilaalle oman selkeän työpöydän, joka avautuu miltä tahansa päätteeltä aina samanlaisena. Oppilaat ja opettajat ovat vapautuneet järjestelmän myötä luokkariippuvuudesta. Opettajan on myös helppo ohjata oppilaita koneiden käytössä, koska työympäristö on aina varmasti samanlainen kaikilla käyttäjillä. Kotikansiot löytyvät molemmista käyttöjärjestelmistä. Lisäksi käytössä on erilaisia kansiorakenteita, jotka tukevat tietokoneiden pedagogista käyttöä. Kaikki päätejärjestelmässä käytettävät ohjelmat ovat avoimen lähdekoodin sovelluksia, joista ei siis tarvitse maksaa lisenssejä. Virustorjuntaa ei tarvita, koska järjestelmää haittaavia viruksia ei ole olemassa. Vapaiden ohjelmistojen etuna on myös se, että oppilaat voivat käyttää kotona ilmaiseksi ja laillisesti samoja ohjelmia, joita he ovat koulussa opetelleet käyttämään. Järjestelmässä käytettäviä ohjelmia, jotka ovat vapaasti ladattavissa myös Windows-käyttöjärjestelmään: Open Office 2 tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, tietokanta, esitysgrafiikka, piirrosohjelma Nvu kotisivueditori GIMP kuvankäsittely Scribus julkaisu, taitto-ohjelma Ohjeita ohjelmien käyttöön:

10 1 0 Muuta lisätietoa: HANKKEET Lehtori Tiina Kivinen Jatkuvan vaikuttamisen malli Ajatus koulukirjastoon sijoitettavasta Jatkuvan vaikuttamisen taulusta syntyi, kun olin työelämään tutustumisjaksolla viime vuoden keväällä. Malli oli käytössä TET-työpaikassani hieman toisella nimellä, mutta pääasiassa toimintaidea oli samankaltainen. Suunnittelin Jatkuvan vaikuttamisen mallin oppilaiden, oppilaskuntien ja niiden hallitusten toimintaa varten. Mallin ideana on oppilaiden aktivoiminen jatkuvaan vaikuttamiseen koulussa. Käytännössä idea tarkoittaa oppilaan mahdollisuutta tehdä aloite esim. kouluviihtyvyyden parantamiseksi, mahdollisten hankintaehdotusten tekemiseksi, yhteistoiminnan edistämiseksi oppilaiden kannalta tärkeiden tahojen kanssa, harrastetoiminnan järjestämiseksi tai jonkin muun oppilaiden hyvinvointia edistävän idean toteuttamiseksi sillä tavoin, että aloite voidaan tehdä joustavasti silloin, kun asia tuntuu ajankohtaiselta tai silloin, kun idea syntyy. Tärkeitä periaatteita ovat: * kuka tahansa voi tehdä aloitteen (siis jokainen kouluyhteisön jäsen), * mistä tahansa kouluyhteisöön liittyvästä asiasta voi tehdä aloitteen, * oppilaskunta käsittelee kaikki aloitteet ja niistä annetaan tekijälle palaute, * nimettömät ja asiattomat aloitteet karsitaan jo oppilaskunnassa, * oppilaskunta valitsee taulunhoitajan, joka puolueettomasti toimittaa aloitteet ensin hallituksen käsittelyyn ja siitä jatkokäsittelyyn tahoille, missä ko. asiassa on päätösvalta, * oppilaskunta myös päättää eteenpäin vietävistä aloitteista. Aloitteiden käsittelyyn sitoutuu koko kouluyhteisö siten, että aloite saatetaan eteenpäin ja se saa päätöksen sovitussa aikataulussa. Olen ollut innostunut asiasta, mutta malli vaatii vielä sisäänajoa. On ollut puhetta aloitteiden palkitsemisesta esim. Vaikuttamo -kanavan avulla. Sain hankkeeseeni myös kehittämisrahaa, jolla hankittiin seitsemään muuhun kaupungin kouluun vastaava taulu kuin meidän koulukirjastomme seinään ripustettu. Toivottavasti tauluja hyödynnetään ja jaksetaan aktiivisesti käyttää. Olen tosin koko hankkeen ajan ollut sitä mieltä, että vaikka aloitteita ei tulisikaan ruuhkaksi asti, näkyvä JV-taulu koulun seinällä muistuttaa oppilaita vaikuttamisen mahdollisuudesta ja opettaa, toivottavasti, myös tulevaisuutta varten. Reijo Iso-Sipilä, historian ja yhteiskuntaopin lehtori

11 11 Kulttuurin laajakaista kansalliset kulttuurilaitokset Hämeenlinnan Yhteiskoulu on mukana Opetushallituksen käynnistämässä Kulttuurin laajakaista Kansalliset kulttuurilaitokset hankkeessa. Hanke tutustuttaa perusopetuksen luokkalaiset kulttuurilaitosten historian ja nykypäivän toiminnan kautta Suomen kulttuuriperintöön. Tavoitteena on opettaa nuoret käyttämään kulttuurilaitoksia ja ymmärtämään niiden merkitys sekä Suomen kulttuurielämässä, että heidän omassa elämässään. Hanke tukee tavoitteiltaan ja sisällöltään eri oppiaineiden opetussuunnitelmallisia perusteita. Erityisesti hankkeessa toteutuu opetussuunnitelman suuret aihekokonaisuudet ja eri oppiaineiden välinen integraatio. Koulun ja kulttuurilaitosten välisenä yhteistyönä on tavoitteena tuottaa kulttuuriaiheista opetusmateriaalia oppimisen tueksi. Hämeenlinnan Yhteiskoulun opettajia ja oppilaita osallistui hankkeen aloitustyöpajoihin Kansallisoopperassa ja Kansallismuseossa Sini Pukero kehrää lampaanvillaa Kansallismuseossa. Minna Pitkänen Balettivierailu Kansallisoopperaan kulttuurin laajakaistalla HYKin kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisista ja lukiolaisista koostunut oppilasryhmä otti osaa keväällä 2007 kulttuurin laajakaistakokeiluun. Valitsimme kohteeksi Suomen Kansallisoopperan ja esitykseksi Leo Tolstoin romaaniin perustuvan baletin Anna Karenina. Valmistelimme matkaa etukäteistehtävin jo koulun tunneilla, ja matkasimme Helsinkiin ja Oopperataloon.

12 1 2 Tutustuimme kiertokävelynä Oopperataloon ja sen eri työpisteisiin, minkä jälkeen syvennyimme työpajassa illan esitykseen. Työpaja toteutettiin draaman ja liikkeen keinoin. Työpajan jälkeen aterioimme Kansallisoopperan ruokalassa. Illan päätteeksi saimme seurata upeasti tanssittua ja soitettua balettia Anna Kareninan kohtalosta. Koko päivä onnistui hienosti ja yhteistyö jatkunee myös ensi vuonna. Henna Täppinen ja Jasmine Pimiä tunnelmoivat Anna Kareninan workshopissa. Lehtori Minna Pitkänen HYKin musiikkiluokan oppilaiden esiintymistilaisuuksia 7A-luokan tiernapojat Oskar Pakarinen, Teemu Koski, Otto Ansaharju ja Tomi YläSoininmäki esiintyivät joulun alla 2006 mm. seurakuntien joulujuhlissa Poltinaholla sekä joulumarkkinoilla Wetterhoffilla. 7A-luokan kuoro esiintyi Allergialiiton juhlassa Kuoro lauloi irlantilaisia kansanlauluja. Huilusoolon esitti Saara Soukola. Saman luokan musikantit Ellen Anttila, Johanna Karjalainen, Jenni Lumme, Salla-Mari Lehti ja Tomi Ylä-Soininmäki viihdyttivät soitollaan yleisöä kahvituksen aikana. 7A:n Tomi Ylä-Soininmäki soitti kitaraa Kirjailijaliiton tilaisuudessa kirjastolla A:n tyttöjen lauluryhmä vieraili Pappilanniemen vanhainkotiosastolla Mukana olivat Reetta Kontio, Veera Somerpalo, Helmi Reilin, Salla-Mari Lehti ja Ellen Anttila. Tytöt lauloivat ja säestivät perinteisiä yhteislauluja.

13 1 3 Lehtori Hanna Martikainen RATS musikaali Hämeenlinnan Yhteiskoulun 8A-musiikkiluokan kevään projekti oli minimusikaalin valmistaminen ja esittäminen. Teokseksi valittiin Anja ja Johan Halménin säveltämä ja käsikirjoittama RATS. Produktion vetäjinä toimivat musiikinlehtorit Minna Pitkänen ja Hanna Martikainen. Ensi-ilta oli maanantaina ja saman viikon aikana oli koululaisnäytökset erikseen HYKin ala- ja yläkoulun oppilaille sekä lukiolaisille. Teos oli sopivan lyhyt toteutettavaksi lyhyellä aikataululla, ja kuitenkin musiikista saatiin varsin monipuolisia sovituksia. Oppilaat päättivät itse työnjaosta: soittamisesta, laulamisesta, tanssikoreografiasta, lavastuksesta, puvustuksesta ja lopulta myös ohjauksesta. Jokaiselle löytyi tehtävää. Projekti toteutettiin juuri ensisijaisten toiveiden mukaisesti. Oppilaista monet tekivät uusia aluevaltauksia taidoissaan: välttämättä hyvä laulaja ei valinnutkaan laulamista tässä musikaalissa, vaan keskittyi tanssimiseen ja / tai näyttelemiseen, tai hyvät instrumenttitaidot omaava soittaja halusikin tällä kertaa näytellä. Pääosissa esiintyivät Laura Ilanen roskisrottien Signenä sekä Eerik Pakarinen viemärirottien Kakena. Basisti kohtaa Signen ja Röhmyn. Liisa Haukka, Emmi Tamminen ja Laura Ilanen iloisina rottina RATS-musikaalissa.

14 1 4 Suurin aika harjoituksesta kului musiikin harjoittamiseen, joten näyttämöharjoitteluun päästiin toden teolla vasta viikko ennen sovittua ensi-iltaa. Näin ollen tässäkin produktiossa ajauduttiin tiukkaan loppukiriin. Puvustus ja lavastus toteutettiin pienellä budjetilla, mutta hyvillä ideoilla ja varmoilla näkemyksillä. Liisa Keskinen työryhmineen vastasi esityksen visuaalisesta ilmeestä. Apua äänentoistoon ja valaistukseen saatiin 9.luokan valinnaiselta musiikkiryhmältä. Se olikin tarpeen, sillä jokainen musiikkiluokkalainen tarvittiin esiintymään. Henri Niemistö editoi kuvausryhmänsä taltioiman esityksen muistoksi halukkaille. Ongelmallisissa tilanteissa auttoivat koulun vahtimestari Vesa Lahti ja liikunnanlehtori Jari Myllykoski. Produktio sai rahoitusta Arxista. Ilman raha-avustusta projekti olisi ollut selvästi monimutkaisempi toteuttaa. OPINTORETKET Lehtori Eija Karhu 9D-luokan leirikoulu Pohjois-Karjalassa Vietimme syksyllä leirikoulun Nurmeksen Hyvärilässä ulkoillen ja retkeillen. Kävimme myös Suomen ja Venäjän rajalla Kivipuron rajavartioasemalla Lieksassa. Mukana leirikoulussa olivat luokanvalvoja Eija Karhu ja lehtori Jari Myllykoski. Englannin ja ruotsin kielen lehtori Katriina Antila Vierailu ystävyyskaupungissamme Uppsalassa Vierailin Pohjola-Nordenin stipendiaattina Uppsalassa, Hämeenlinnan ystävyyskaupungissa. Matkan tarkoitus oli solmia kontakteja Eriksbergs-koulun työyhteisöön ja hankkia HYKille ystävyysluokkia, joiden kanssa oppilaat voisivat aloittaa kirjeenvaihdon. HYKin 7B luokka onkin innokkaasti ottanut vastaan idean kirjeenvaihdosta. Kevään 2007 aikana on kirjoitettu kaksi kirjettä Eriksberg-koulun kirjekavereille. Vierailun aikana kontaktihenkilö Peter Nyman ja koulun rehtorit osoittivat kiinnostusta yhteistyötä kohtaan. Lehtori Marika Jaakola 9B:n leirikoulu Saksaan ja Ranskaan 9B-luokka vietti leirikoulun luokanvalvojansa Marika Jaakolan, leht. Mika Haapalan ja huoltaja Jari Koskelan johdolla Saksassa ja Ranskassa.

15 1 5 Maanantai-iltana saavuimme myöhään Kehliin, joka sijaitsee Reinin rannalla EteläSaksassa. Heti Reinin toisella puolella on Strasbourg ja Ranska. Strasbourgissa vierailimme kahtenakin eri päivänä. Ensimmäinen päivä meni tutustuessa Petite Francen kaupunginosaan rankkasadetta väistellen. Toisena päivänä tutustuimme englanninkielisen oppaan johdolla europarlamenttirakennukseen sekä vanhaan observatorioon ja kasvitieteelliseen puutarhaan. Kehlissä yövyimme nuorisomajassa ja tutustuimme itse kaupunkiin, mutta valitettavasti Reinin-risteily oli jätettävä väliin huono sään takia. Torstaipäivä kului retkellä EuropaParkissa, joka on Euroopan toiseksi suurin huvipuisto. Siellä ei kenenkään aika tullut pitkäksi, ei edes valvojien. Puisto oli koristeltu tulevan pyhäinpäivän (lue: halloweenin) kunniaksi sadoilla tuhansilla kurpitsoilla. Perjantaipäivä meni kokonaan paluumatkaan. Oppilaat saivat käytännön harjoitusta saksan, ranskan ja englannin kielissä ja lisäksi he tutustuivat niin kansainväliseen politiikkaan kuin luonnontieteisiinkin unohtamatta toki huvituksiakaan. Näkymä Strasbourgin Petite France kaupunginosasta kaatosateessa. Oppilaat sadetta paossa kahvilan sisällä. Lehtori Reijo Iso-Sipilä 9F-luokan liikunta- ja luontopainotteinen leirikoulu Lohjan Kisakallion urheiluopisto tarjosi parhaat puolensa 9F-luokan suunnistaessa matkansa liikunta- ja luontopainotteiseen leirikouluun kevään korvalla. Leirikoulu tarjo-

16 1 6 si oppilaille runsain mitoin eväitä luonnon havainnointiin Lohjanjärven rantamaisemissa sekä paljon toiminnallisia virikkeitä opiston sisä- ja ulkotiloissa. 9F-luokkalaiset Lohjanjärven rannalla Kisakallion urheiluopistossa. Lehtori Reijo Iso-Sipilä 9A-luokan kansainvälinen leirikoulu Tanskassa ja Saksassa Koulun ulkopuolella annettavalla opetuksella luodaan toimintakulttuuria, johon kuuluu vuorovaikutus ja yhteistyö ympäröivän yhteisön kanssa. Leirikoulun avulla voidaan monipuolistaa oppimisympäristöä ja edistää eri oppiaineille ominaisten menetelmien ja työtapojen käyttöä. Leirikoulussa korostuu merkittävällä tavalla oppiainerajat ylittävä opiskelu, samoin opetuksessa voidaan erityisesti ottaa huomioon opetussuunnitelmassa mainitut suuret aihekokonaisuudet. Oppilaiden aktiivisuutta ja oppimismotivaatiota parantaa se, että asioita päästään oppimaan ja harjoittelemaan autenttisissa ympäristöissä ja tilanteissa vieläpä vierailla kielillä. Vuoden 2004 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa korostetaan kaikkien edellä mainittujen seikkojen tärkeyttä opetuksen toteuttamisessa. Kuluvana keväänä 9A-luokalla oli mahdollisuus toteuttaa kansainvälinen leirikoulu vieraassa kulttuuripiirissä Tanskassa ja Saksassa. Näihin maihin tällä konseptilla toteutettu kansainvälinen leirikoulu HYKissä oli vuodesta 1994 alkaen järjestyksessään yhdestoista.

17 1 7 HYK on the road again. Reijo, Asko, kuski ja 9A:n paimennettavat. Lehtori Sari Heikkilä Kokeellisen kemian kurssin tutustumisretki Kemiraan Oppilas Heini Sinkko 8C kirjoittaa: Opintoretki tehtiin Kemiran tehtaalle Espoon Suomenojalle. Matkassamme oli myös lehtori Ulvisen kemian ekskursioryhmä, jonka veimme ensin Heurekaan. Perille Suomenojalle päästyämme eräs Kemiran työntekijä vei meidät luentosaliin ja kertoi meille Kemiran historiasta ja nykyisestä toiminnasta. Samalla kun kuuntelimme, saimme napostella pullaa ja juoda limsaa. Sen jälkeen pääsimme tutustumaan oikeaan kemian labraan ja tekemään pieniä töitä. Töitä oli paljon ja saimme valita niistä mieluisimmat, koska aikaa ei ollut niin paljon, että kaikki työt olisi ehditty tehdä. Puhdistimme vettä, teimme käsivoidetta ja pilailulimaa. Käsivoiteen ja pilailuliman sai viedä kotiin matkamuistoksi. Kotimatkalle lähdimme hiukan yli klo Hakiessamme kemian ekskursiolaiset Heurekasta jouduimme ruuhkaan, joten kotona olimme vasta n. klo Pitkistä bussimatkoista huolimatta retki oli ihan kiva!

18 1 8 KILPAILUJA Kilpailuvastaava, lehtori Pirkko Riikonen Päässälaskukilpailut 2006 Perinteiset päässälaskukilpailut järjestettiin marraskuussa Kilpailuja on järjestetty 1990-luvulta alkaen Matemaattisten Aineiden Opettajien Liiton MAOL Kanta-Hämeen kerhon toiminta-alueen halukkaille ala- ja yläkouluille sekä lukioille. Kilpailuihin osallistuneita kuntia ovat olleet Hattula, Hauho, Hämeenlinna, Janakkala, Kalvola sekä Lammi. Kilpailusarjat ovat olleet perusasteen luokat 1-2, 3-4, 5-6 ja 7-9, sekä lukio omana sarjanaan. Kilpailussa kilpailukysymykset luetaan oppilaille kahteen kertaan ja tehtävässä esiintyneet luvut kirjoitetaan taululle. Tehtävän ratkaisuaika oppilaalle on sarjasta riippuen 30 sekuntia, 45 sekuntia tai 1 minuutti. Esimerkiksi perusasteen luokilla alku- ja välierissä ratkaisuaika on 30 sekuntia ja loppukilpailussa 45 sekuntia. Sen jälkeen tehtävään liittyneet luvut pyyhitään taululta pois ja siirrytään seuraavaan tehtävään. Esimerkkejä loppukilpailun tehtävistä : luokat: Kirjastoauton reitti on maanantaina 75 km. Tiistaina sen reitti on 18 km lyhyempi. Kuinka paljon kirjastoauto ajaa maanantaina ja tiistaina yhteensä? luokat: A x A : 3 = 48 Mikä luku on A? luokat: Juuso pelasi pitkävedossa kolmea kohdetta, joiden kertoimet olivat 2,00, 1,75 ja 2,20. Kokonaiskerroin saadaan kertomalla osakertoimet keskenään. Juuson pelipanos oli 60. Kuinka paljon Juuso sai rahaa? Lukio: Pekan bruttopalkka on 3000 ja veroprosentti 30 %. Vuokran ja 150 :n autolainan lyhennyksen jälkeen hänelle jää käteen 60 % nettopalkasta. Kuinka suuri oli vuokra? Loppukilpailussa HYKissä palkittiin seuraavat Hämeenlinnan Yhteiskoulun oppilaat: Vili Virkki 7G 1. sija Severi Honkala 8A 4. sija Lisää kilpailutehtäviä ja kilpailussa menestyneiden nimiä löytyy HYKin kotisivuilta osoitteesta Lehtori Ulla Lappalainen HYK valittiin lukuvuoden kouluksi Hämeenlinnassa

19 1 9 Lukuvuoden kouluna HYK sai 2500 euron rahapalkinnon, jonka koulu voi harkintansa mukaan käyttää toimintansa kehittämiseen. Koululautakunnan arviointiryhmä totesi valinnan perusteluna HYKin määrätietoisen koulukirjaston kehittämistyön, mikä on merkittävästi vaikuttanut nuorten lukuharrastuksen lisääntymiseen sekä tiedonhankinta- ja tiedonhallintataitojen omaksumiseen. HYKin koulukirjastossa on tehty vahvaa yhteistyötä yleisen kirjastotoimen kanssa opetuksessa ja kirjastojen verkkopalvelujen kehittämisessä. Koulukirjaston käyttö on levittäytynyt äidinkielen ja mediataidon opetuksen lisäksi muiden aineiden oppitunneille, erilaisiin teemaopiskeluihin ja opettajien suunnittelutyöhön. HYKissä kehitettiin pari vuotta sitten mahdollisuus suorittaa ns. lukudiplomi, mikä lapsia ja nuoria kirjallisuuden pariin innostava opiskelumenetelmä on levinnyt useisiin Hämeenlinnan kouluihin. HYKissä on arvostettu osaaminen myös musiikin opetuksessa ja yhteistyössä koulun ulkopuolisen musiikkikasvatuksen kanssa. Viime vuosina teatteriharrastus on saanut HYKissä vahvan jalansijan. Yhtenäisen perusopetuksen kehittäjänä HYK on tehnyt pioneerityötä. HYK on ollut aktiivisimpia kouluja kulttuurilaitosten palvelujen käyttäjänä. Lehtori Ulla Lappalainen Koulukirjastopäivän sarjakuvakisa Koulukirjastopäivänä HYKissä kuunneltiin sarjakuvapiirtäjä Timo Mäkelän luento sarjakuvan piirtämisestä ja järjestettiin sarjakuva-aiheinen tietokilpailu ja strippien piirtämiskilpailu. Strippien piirtämiskisassa jaetun ykkössijan voiton veivät stripillään Kynivä elämä 8C:n joukkue Henna Aaltonen, Lasse Parviainen ja Maximilian Pönnighaus, sekä stripillään Enter 8A:n joukkue Liisa Haukka, Ilmari Kantola ja Liisa Keskinen. Lehtori Anja Lydén-Sauri

20 2 0 Lukudiplomi Lukudiplomin suorittamiseksi oppilaan on pitänyt lukea lukuvuoden aikana vähintään kahdeksan kaunokirjallista teosta ja kirjoittaa jokaisesta lukupäiväkirja, jossa on analysoitu ja tulkittu tekstiä laajasti ja monipuolisesti. Oppilaan on pitänyt osoittaa tulkintataitoja mm. teoksen kertojarakenteen suhteen sekä romaanin ajan- ja paikankuvauksen sekä henkilö- ja tapahtumakuvauksen osalta. On pitänyt pohtia symboleja ja kielikuvia sekä teoksen sanomaa ja siihen mahdollisesti kätkettyjä viestejä. Kuluneena lukuvuonna seuraavien viiden oppilaan onnistui saavuttaa lukudiplomi: Noora Hapuli 7B Sara Sillanpää 7B Meeri Ylänen 7B Sonja Nieminen 7D Janita Rasila 8C Kuten kirjailijat sanovat: lukeminen on kirjoittamista, kirjoittaminen on lukemista. Onnea uutterille lukudiplomin suorittajille! Noora Hapulin 7B omalla kotisivustollaan ja eri nettisivustoilla julkaisemasta novelli- ja runopaljoudesta valitsimme yhdessä parhaimmat tekstit, joista sidotettiin työkeskus Sampolassa kolme kappaletta kokoomateosta Lintu, joka ei osannut lentää. Tämä Noora Hapulin ensimmäinen novelli- ja runokokoelma on lainattavissa HYKin koulukirjastossa. Teoksen sidonta kustannettiin koulukirjaston määrärahoista. Me äidinkielenopettajat haluamme tällä tavoin tukea nuoria kirjailijanalkuja ja ennen muuta pelastaa nettimaailmaan hukkuvia kaunokirjallisuuden helmiä. Ennen vanhaan harrastajakirjoittajien aikaansaannokset säilyivät turvassa pöytälaatikoissa... Lehtori Anne Vilkuna Hämeen Taidetoimikunnan valokuvakilpailu Kuvataiteen ryhmät ovat tänäkin vuonna ahkerasti vierailleet Hämeenlinnan taidemuseossa nauttimassa kaupungin näyttelytarjonnasta. Yhdeksännen luokan kuvataiteen valinnaisryhmä menestyi Hämeen Taidetoimikunnan Keskiviikko-aiheisessa valokuvakilpailussa. Waltter Holm sijoittui kuvineen luokkansa toiseksi. Krista Hellsténin ja Nelli Majamaan kuvat saivat erityismaininnan.

YHTEISKOULU YHTEISVOIMIN

YHTEISKOULU YHTEISVOIMIN YHTEISKOULU YHTEISVOIMIN HÄMEENLINNAN YHTEISKOULU Vuosikertomus 2010 2011 Kansi: Vappunaamiaiset kuva Tuula Savola 2 3 SISÄLLYS Rehtorin puheenvuoro, Arto Nykänen 4 Vastuunkantoa elämään, Vesa-Heikki Mikkola

Lisätiedot

LUK UVUOSI 2012-2013

LUK UVUOSI 2012-2013 1 KAURIALAN KOULU Rehtorin ajatuksia lukuvuoden lopuksi Näe metsä puilta Miksi tämä sääntö on olemassa? Anteeksi kielenkäyttöni, mutta mielestäni se on ihan XXXX! Näin ilmaisi mielipiteensä eräs koulumme

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Toimitus: Vesa-Heikki Mikkola. Painopaikka: KopiJyvä Oy. Ulkoasu ja taitto: Hämeenlinnan kaupunki Viestintäyksikkö, Tuula Mäkinen

SISÄLLYSLUETTELO. Toimitus: Vesa-Heikki Mikkola. Painopaikka: KopiJyvä Oy. Ulkoasu ja taitto: Hämeenlinnan kaupunki Viestintäyksikkö, Tuula Mäkinen HÄMEENLINNAN YHTEISKOULU VUOSIKERTOMUS 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO Rehtorin tervehdys...............................5 HYK:n arvot ja toimintakulttuuri 7 Tuomelan koulun peruskorjaus 8 HYKissä tapahtuu 13

Lisätiedot

Vuosikirja 2014-15 Iittalan yhtenäiskoulu

Vuosikirja 2014-15 Iittalan yhtenäiskoulu Vuosikirja 2014-15 Iittalan yhtenäiskoulu 1 Vuosikirjan kansien välistä heijastelee vauhdikas ja rikas lukuvuotemme. On liikuttu, nautittu taiteesta, retkeilty ja tavattu paljon uusia ihmisiä tavallisen

Lisätiedot

NOKIAN LUKION VUOSIKERTOMUS

NOKIAN LUKION VUOSIKERTOMUS NOKIAN LUKION VUOSIKERTOMUS 2014 2015 Etukannen työ: Noora Virtanen, sekatekniikka SISÄLLYSLUETTELO REHTORIN KATSAUS LUKUVUOTEEN 2014 2015... 2 KOULUN YHTEYSTIEDOT JA HENKILÖKUNTA... 3 OPISKELIJAT OHJANTARYHMITTÄIN...

Lisätiedot

Vuosikertomus Lyseon koulu 2014-2015

Vuosikertomus Lyseon koulu 2014-2015 Vuosikertomus Lyseon koulu 2014-2015 1 TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ KESÄLLE 2015 Toisen asteen oppilaitokset julkistavat valintatulokset torstaina 11.6.2015. Tämän jälkeen valituksi tulleille postitetaan hyväksymiskirje,

Lisätiedot

KEVÄTJUHLAPUHE 2009. Arvoisat kutsuvieraat hyvä oman koulun väki!

KEVÄTJUHLAPUHE 2009. Arvoisat kutsuvieraat hyvä oman koulun väki! SYLVÄÄN KOULUN VUOSIKERTOMUS 2008 2009 KEVÄTJUHLAPUHE 2009 Arvoisat kutsuvieraat hyvä oman koulun väki! Kuinka nopeasti vuosi onkaan taas vierähtänyt kevätjuhlaan. Kevätjuhlaan, joka on Sylvään koulun

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS lukuvuodelta 2014 2015. Kajaanin lukio Vuorikatu 2 87100 KAJAANI

VUOSIKERTOMUS lukuvuodelta 2014 2015. Kajaanin lukio Vuorikatu 2 87100 KAJAANI VUOSIKERTOMUS lukuvuodelta 2014 2015 Kajaanin lukio Vuorikatu 2 87100 KAJAANI SISÄLLYSLUETTELO 1 KAJAANIN LUKIO... 5 1.1 TOIMINTA... 5 1.1.1 Lukuvuoden päättyessä... 5 1.1.2 Kuvataiteen kuulumisia... 7

Lisätiedot

lauantaina 6.6.2009 viikko 23 Hyvät lakitusta vaille valmiit ylioppilaat, onnelliset omaiset, arvoisa juhlayleisö

lauantaina 6.6.2009 viikko 23 Hyvät lakitusta vaille valmiit ylioppilaat, onnelliset omaiset, arvoisa juhlayleisö P YHÄJOEN KUULUMISET lauantaina 6.6.2009 viikko 23 Kuvaaja: pauliina raivio Hyvät lakitusta vaille valmiit ylioppilaat, onnelliset omaiset, arvoisa juhlayleisö Arvo Helanti Olemme varmaan kaikki huomanneet

Lisätiedot

lempäälän lukio VuoSikeRTomuS 2013 2014

lempäälän lukio VuoSikeRTomuS 2013 2014 lempäälän lukio VUOSIKERTOMUS 2013 2014 Lempäälän lukio Tampereentie 1 C 37500 Lempäälä Fax (03) 565 51 707 www.lempaalanlukio.fi https://lempaala.wilma.pirnet.fi/ e-mail: etunimi.sukunimi@lempaala.fi

Lisätiedot

TAPIOLAN KOULUN VUOSIKERTOMUS

TAPIOLAN KOULUN VUOSIKERTOMUS TAPIOLAN KOULUN VUOSIKERTOMUS 2009-2010 TAPIOLAN KOULU LUKUVUOSI 2009 2010 PL 3221 02070 ESPOON KAUPUNKI Puh. 816 39061 kanslia 816 39062 opettajainhuone Faksi 460 632 REHTORI Heikki Pihkala Puh. 816 39060,

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013-2014. Non Scholae - Sed Vitae

Vuosikertomus 2013-2014. Non Scholae - Sed Vitae Vuosikertomus 2013-2014 Non Scholae - Sed Vitae Sisällysluettelo Rehtorin katsaus lukuvuoteen.............................. 3 Klassikanpäivä...................................... 7 Urheilulukio.......................................

Lisätiedot

KARTANON KOULUN VUOSIKERTOMUS

KARTANON KOULUN VUOSIKERTOMUS KARTANON KOULUN VUOSIKERTOMUS 2011-2012 Rehtorin tervehdys! Lukuvuoden lopussa on aika kiittää ja arvioida kulunutta kautta. Vuosi on taas vierähtänyt nopeasti opetuksen ja upeiden tapahtumien parissa.

Lisätiedot

Kouvolan yhteiskoulun lukio

Kouvolan yhteiskoulun lukio Kouvolan yhteiskoulun lukio Vuosikertomus 2014-2015 KOUVOLAN YHTEISKOULU (1955-1975) Tärkeitä vuosilukuja Koulu perustetaan 1955 Keskikoulu laajenee 8-luokkaiseksi yhteiskouluksi 1960 Koulu saa oikeudet

Lisätiedot

Kannen kuva Alina Pettinen, kuvataiteen diplomityö

Kannen kuva Alina Pettinen, kuvataiteen diplomityö Arkadian yhteislyseo Lepsämäntie 15 01800 Klaukkala Rehtori puh. 050 536 3490, rehtori@ayl.fi Koulusihteeri puh. 010 501 3700, fax. 010 501 3707 kanslia@ayl.fi www.ayl.fi Kannen kuva Alina Pettinen, kuvataiteen

Lisätiedot

Kuva: Helmi Rannanpiha 7.c Vuosikertomus 2013-2014 AHVENISTON KOULU

Kuva: Helmi Rannanpiha 7.c Vuosikertomus 2013-2014 AHVENISTON KOULU Kuva: Helmi Rannanpiha 7.c Vuosikertomus 2013-2014 AHVENISTON KOULU 1 SISÄLLYSLUETTELO REHTORIN TERVEISET... 4 TAPAHTUMAKALENTERI... 5 Syyslukukausi... 5 Kevätlukukausi... 5 OPPILASKUNNAN TOIMINTA LUKUVUONNA

Lisätiedot

AHVENISTON KOULU TURUNTIE 33 13130 HÄMEENLINNA

AHVENISTON KOULU TURUNTIE 33 13130 HÄMEENLINNA 1 2 AHVENISTON KOULU TURUNTIE 33 13130 HÄMEENLINNA Rehtori Kati Hirvonen virkavapaa 01.08. 2011 31.07.2012 Vs. rehtori Pekka Järvinen 01.08. 2011 31.07.2012 621 2472 Apulaisrehtori Arja Nikkilä 621 2480

Lisätiedot

ARKADIAN YHTEISLYSEO

ARKADIAN YHTEISLYSEO ARKADIAN YHTEISLYSEO VUOSIKERTOMUS LUKUVUODELTA 2012-2013 os. Lepsämäntie 15 01800 KLAUKKALA puh. 09-8792211 fax. 09-8792199 sähköposti: rehtori@ayl.fi, kanslia@ayl.fi kotisivu Internetissä: http://www.ayl.fi

Lisätiedot

Helsingin Rudolf Steiner -koulu

Helsingin Rudolf Steiner -koulu Helsingin Rudolf Steiner -koulu Vuosikertomus 2012-2013 Sisällys Koulu elää ja soi! 3 Rehtorin puheenvuoro Koulun elämää seuratessa ei voi muuta kuin todeta: koulu tosiaan elää ja soi! Siitä kiitos kaikille

Lisätiedot

KUUSAMON LUKIO Vuosikertomus 2013-14

KUUSAMON LUKIO Vuosikertomus 2013-14 KUUSAMON LUKIO Vuosikertomus 2013-14 Koulun rehtori: Jyrki Matila 0400-240 921 koulun vararehtori (lv. 13-14): Osmo Pohjola Koulun perustamisvuosi: 1956 Koulurakennuksen I vaihe valmistunut 1959, lisärakennus

Lisätiedot

Tampereen kaupungin HATANPÄÄN LUKIO

Tampereen kaupungin HATANPÄÄN LUKIO Tampereen kaupungin HATANPÄÄN LUKIO Vuosikertomus lukuvuonna 2012-2013 1 HATANPÄÄN LUKIO Haapakuja 5, 33900 Tampere Puh. 03-56544261 kanslia, 03-56544263 opettajainhuone Fax 03-56544212 Kotisivu http://lukiot.tampere.fi/hatanpaa

Lisätiedot

ARKADIAN YHTEISLYSEO

ARKADIAN YHTEISLYSEO ARKADIAN YHTEISLYSEO VUOSIKERTOMUS LUKUVUODELTA 2013-2014 os. Lepsämäntie 15 01800 KLAUKKALA puh. 09-8792211 fax. 09-8792199 sähköposti: rehtori@ayl.fi, kanslia@ayl.fi kotisivu Internetissä: http://www.ayl.fi

Lisätiedot

Kansi: Kaupan- ja hallinnon alan uudisrakennus, Hattelmalantie 6 Mietelauseet: Positiivarit

Kansi: Kaupan- ja hallinnon alan uudisrakennus, Hattelmalantie 6 Mietelauseet: Positiivarit Lukuvuoden 2002 2003 varrelta 2 Kansi: Kaupan- ja hallinnon alan uudisrakennus, Hattelmalantie 6 Mietelauseet: Positiivarit 3 S i s ä l l y s l u e t t e l o 1 Lukuvuosi 4 2 Ylläpitäjä 5 3 Hallinto 5 4

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN KIVINIITYN KOULU

KOKKOLAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN KIVINIITYN KOULU KOKKOLAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN KIVINIITYN KOULU VUOSIKERTOMUS LUKUVUODELTA 2012-2013 Osoite: Kuusitie 3 67200 Kokkola Puhelimet: Perusopetuksen (7.-9.lk) rehtori 828 9683 t. 044-7809683 Kanslia 828

Lisätiedot

LAUKAAN LUKIO MONIPUOLINEN, LÄ SNÄ JÄ LÄ HELLÄ

LAUKAAN LUKIO MONIPUOLINEN, LÄ SNÄ JÄ LÄ HELLÄ LAUKAAN LUKIO MONIPUOLINEN, LÄ SNÄ JÄ LÄ HELLÄ Lukuvuosi 2013-2014 K iitosten aika Tiistain 27.5.2014 Helsingin Sanomissa silmääni tarttui ensimmäisenä otsikko Yo-tutkinnon sähköistys arveluttaa. Tämän,

Lisätiedot

KILPAILUEXTRA. finalistit tulokset tunnelmat

KILPAILUEXTRA. finalistit tulokset tunnelmat KILPAILUEXTRA T a i t a j a 2 0 1 1 finalistit tulokset tunnelmat TEEMU MIKKONEN ON TAITAJIEN TAITAJA ENNÄTYSMÄÄRÄ KÄVIJÖITÄ KUOPION TAITAJISSA TAITAJA-BRÄNDI SIIRTYY VAHVISTUNEENA KUOPIOSTA JYVÄSKYLÄÄN

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014-2015 AHVENISTON KOULU

Vuosikertomus 2014-2015 AHVENISTON KOULU Vuosikertomus 2014-2015 AHVENISTON KOULU 1 SISÄLLYSLUETTELO REHTORIN TERVEISET... 4 Syyslukukausi... 5 Kevätlukukausi... 5 OPPILASKUNNAN TOIMINTA LUKUVUONNA 2014-2015... 6 TALOUSTIETOKILPAILU 2015... 7

Lisätiedot

TAMMERKOSKEN LUKIO LUKUVUOSI 2012 2013

TAMMERKOSKEN LUKIO LUKUVUOSI 2012 2013 1 TAMMERKOSKEN LUKIO LUKUVUOSI 2012 2013 KUVIA TAMMERKOSKEN LUKIO Sammonkatu 2, 33540 Tampere lukiot.tampere.fi/tammerkoski Rehtori Matti Hännikäinen Apulaisrehtori Tuija Ylöniemi Sisäkannen kuvat: Kuvataiteen

Lisätiedot

1.YLEISKATSAUS LUKUVUOSI 2014-2015

1.YLEISKATSAUS LUKUVUOSI 2014-2015 2 1.YLEISKATSAUS LUKUVUOSI 2014-2015 Tänään päättyy Nousiaisten lukion 39. lukuvuosi. Lukiossamme opiskeli lukuvuoden aikana 186 nuorta. Joukossamme oli myös vaihto-oppilas Saksasta. Päätoimisia opettajia

Lisätiedot

Vuosikertomus lukuvuodelta XLVI. Hakalahden koulu

Vuosikertomus lukuvuodelta XLVI. Hakalahden koulu Vuosikertomus lukuvuodelta 2012 2013 XLVI Hakalahden koulu 2 LUKUVUOSI 2012 2013 Tänä vuonna kesäloma tuntui alkaneen jo pari viikkoa aikaisemmin kuin koulu päättyy. Olemme nauttineet huikean lämpimästä

Lisätiedot