YHTEISKOULU YHTEISVOIMIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTEISKOULU YHTEISVOIMIN"

Transkriptio

1 YHTEISKOULU YHTEISVOIMIN Vuosikertomus (Kuva: Maija Kivilahden ja Pentti Pullisen piirrokset Tuomelan ja Hätilän kouluista)

2 2 HÄMEENLINNAN YHTEISKOULUN ARVOT JA PÄÄMÄÄRÄ Yhteiskoulun arvoperusta rakentuu niistä kasvatusperiaatteista, jotka edistävät valmiuksia - selviytyä elämässä, - ymmärtää ympäröivää maailmaa ja ottaa siitä vastuu, sekä - työskennellä yhdessä toisten kanssa. Arvostamme ja tavoittelemme - oikeudenmukaisuutta, - avointa ja rehtiä toimintaa, - rohkeutta, luovuutta ja työniloa, - kunnioittavaa suhtautumista ihmisten erilaisuuteen ja - oppilaslähtöistä ja vastuullista työskentelyä. Arvioimme arvojen toteutumista käytännöissämme, koska arvot - ohjaavat käyttäytymistä ja toimintatapoja, - näyttävät suuntaa päätöksenteossa, - ovat yhteinen näkemys toiminnan tavoitteista ja tarkoituksesta, - muodostavat johdonmukaisen työpaikkakulttuurin ytimen ja - luovat omaleimaisen ja yhtenäisen toimintatavan työpaikalle ja oppimisympäristöön. Päämääränämme pidämme sitä, että - oppiminen on aktiivista oppilaiden keskinäistä sekä opettajan ja oppilaan välistä vuorovaikutusta, - työtavat ovat monipuolisia ja työskentelytilat ja välineet ajanmukaisia, - työyhteisön jäsenten oppimista tuetaan yksilöllisesti, - kannustamalla synnytetään kestävä oppimishalu ja rohkeus kohdata uusia tilanteita ja haasteita. Hämeenlinnan Yhteiskoulu muodostuu Tuomelan alakoulusta ja Hätilän yläkoulusta. Yhteisöllisyys merkitsee meille yhteen hiileen puhaltamista eli - vuorovaikutusta kouluyhteisön jäsenten kesken, - runsasta vuorovaikutusta kouluyhteisön ja sen sidosryhmien kesken, - vastuuta toimivasta arjesta yhteisten pelisääntöjen avulla, - vastuullisuutta, - joustavuutta, - perinteiden vaalimista, - turvallisen oppimisen yhdeksänvuotista jatkumoa.

3 3 SISÄLLYS REHTORIN PUHEENVUORO, Arto Nykänen...4 YHDEKSÄSLUOKKALAISEN PUHE KEVÄTJUHLASSA, Sonja Kurronen...5 HYKin VANHEMPAINYHDISTYKSEN TOIMINTAA, Taina Hämäläinen..6 HYKin OPPILASKUNNAN TOIMINTAA, Tiina Kivinen.6 HYKin SENIORIEN TOIMINTAA, Sirkus Mattila.7 PINGVIINI ASTUI YHTEISKOULUUN, Marko Yli-Heikkuri.8 HANKKEET.10 Jatkuvan vaikuttamisen malli,tiina Kivinen Kulttuurin laajakaista, Reijo Iso-Sipilä RATS-musikaali, Hanna Martikainen OPINTORETKET.15 9D:n leirikoulu Pohjois-Karjalassa, Eija Karhu Vierailu ystävyyskaupungissamme Uppsalassa, Katriina Antila 9B:n leirikoulu Saksassa ja Ranskassa, Marika Jaakola 9F-luokan leirikoulu Lohjan Kisakalliossa, Reijo Iso-Sipilä 9A-luokan leirikoulu Tanskassa ja Saksassa, Reijo Iso-Sipilä Kokeellisen kemian retki Kemiraan, Sari Heikkilä KILPAILUT.19 HYK valittiin lukuvuoden kouluksi Hämeenlinnassa, Ulla Lappalainen Koulukirjastopäivän sarjakuvakisa, Ulla Lappalainen Lukudiplomi, Anja Lydén-Sauri Hämeen Taidetoimikunnan valokuvauskilpailu, Anne Vilkuna Taloustietokilpailu, Reijo Iso-Sipilä Yläkoulun urheilusaavutuksia, Jari Myllykoski ja Tiina Kivinen STIPENDIT..25 YHTEISKOULUN HENKILÖKUNTA OPPILAAT JA LUOKANVALVOJAT Kansi: taiteilija Pertti Kukkonen, HYKin lippu Vuosikertomuksen koonti ja taitto: Anja Lydén-Sauri

4 4 Arto Nykänen REHTORIN PUHEENVUORO Yhteiskoulun oppilaat toivat elokuussa 2006 ensimmäisen koulupäivän jälkeen koteihin ns. vuositiedotteen. Tässä joka vuosi lähetettävässä informaatiovihkosessa kerrotaan alkavan lukuvuoden keskeisimmät asiat ja tilaisuudet. Tiedotteessa esiteltiin lyhyesti oppilas ja henkilöstömäärällisesti suuren koulumme organisoitumista pienemmiksi osakouluiksi. Osakouluille olimme antaneet nimet koulumme lipun värien pohjalta eli 1-4 luokat nimettiin vihreiksi, 5-7 luokat sinisiksi ja 8-9 luokat keltaisiksi koulun osiksi. Osakoulujen vastaavat opettajat kuuluivat koulun kehittämisryhmään. Kehittämisryhmän kautta koulun arviointi- ja kehittämistyö koordinoitui opettajien yhteiskokouksiin, joissa isot linjaukset toimintaan tehtiin. Lukuvuosi on osoittanut, että olemme oikealla tiellä koulun rakenteen kehittämisessä. Kokemukset osakoulutoiminnasta ovat olleet niin myönteiset, että aiomme jatkaa näiden koulut koulun sisällä -rakenteiden kanssa tulevinakin vuosina. Osakoulujen kautta vietiin toimintavuoden aikana läpi kolme kehittämisaaltoa. Nämä olivat koulun yhteiset pelisäännöt, työssä jaksaminen ja koulun ja kodin välinen yhteistyö. Kunkin teeman käsittelyyn varattiin noin kolme kuukautta aikaa. Mitä konkreettista saatiin aikaan? Yhteisten pelisääntöjen osalta kirjattiin ylös niitä ala- ja yläkoulun välillä päivittäin tapahtuvia tilanteita ja asioita, joita varten yhteisiä sopimuksia tarvittiin. Asia vietiin myös oppilaskunnan käsittelyyn. Näiden sopimusten käytäntöön vienti vaatii henkilökunnalta yhteistä sitoutumista ja päättäväisyyttä tilanteiden niin vaatiessa. Koulussa työskentelevien työssä jaksaminen vaatii erityisesti koulutuksen järjestäjän toimenpiteitä, mutta joitakin asioita myös koulun tasolla voidaan kehittää työssä jaksamisen turvaamiseksi. Tulevana lukuvuonna aiomme kiinnittää entistä enemmän huomiota mm. lukuvuoden tarkempaan suunnitteluun ja ylläpidämme ns. koulun sisäistä vuosikelloa. Sijaisjärjestelyt vaativat myös aina nopeita ratkaisuja. Nopeus ei aina kuitenkaan riitä, vaan on kiinnitettävä huomiota siihen, että työt jakautuvat tasapuolisesti, eikä kukaan opettaja kuormitu liiaksi esim. sijaisjärjestelyjen johdosta. Tiedottaminen koteihin pidempiaikaisista sijaisuuksista on myös laadukkaan toiminnan tunnuspiirre. Koulun rehtoreiden työ on entistä enemmän kiinnittynyt kansliatyöksi pois oppilaiden arjesta. Ensi vuonna siirrynkin johtamaan koulua Tuomelan yksiköstä käsin ja kouluun keväällä valittu uusi virka-apulaisrehtori Pekka Saros johtaa kouluamme Hätilän yksiköstä käsin. Tästä enemmän tulevassa syksyn koulutiedotteessa. Koulun ja kodin yhteistyössä löysimme yhteisen punaisen langan. Koulun Vanhempainyhdistyksen ja opettajakunnan kanssa olemme ideoineet keväällä 2007 oppilaiden hyvinvoinnin polun toteuttamisen osakoulukohtaisesti. Tästä myös lisää koulutiedotteessa elokuussa. Alueellinen yhteistyö on myös käynnistynyt lukuvuonna Suunnitelmallinen yhteistyö Ruununmyllyn koulun kanssa on tuottanut myös tuloksia. Yhteisen tietostrategian kehittäminen on hyvässä alussa ja se otetaan käyttöön tulevana lukuvuonna 1-2 vuosiluokilla molemmissa kouluissa samansisältöisenä. Myös muita konkreettisia yhteistoimintamuotoja on toteutunut ja edelleen toteutumassa.

5 5 Kiitän Yhteiskoulun koko henkilöstöä, oppilaiden vanhempia, Senioreita ja Vanhempainyhdistystä yhteisistä ponnisteluista oppilaidemme parhaaksi. Erityisen kiitoksen kohdistan apulaisrehtoreille Pirkko Riikoselle ja Vesa-Heikki Mikkolalle, jotka jättävät yhdistetyn opettajan ja apulaisrehtorin työnsä erityisesti apulaisrehtorin työhön palkatulle virkarehtorille. Teidän panoksenne koko koulun paremman ja laadukkaamman toimivuuden kannalta on ollut merkittävä. Sonja Kurronen YHDEKSÄSLUOKKALAISEN PUHE KEVÄTJUHLASSA Arvoisa juhlayleisö, rehtori, opettajat ja kutsuvieraat, god morgon everybody! Olen siis oppinut jotain näiden peruskouluvuosien aikana. Vihdoinkin yhdeksän pitkän vuoden jälkeen on koittanut se päivä, jolloin me ysit lennämme jokainen omaan suuntaamme. Jotkut jatkavat lukioon, jotkut ammattikouluun. Osa valitsee sohvan pohjalle jäämisen ja töihin menemisen. Tämä päivä on ehkä tämänhetkisen elämäni kohokohta, sillä saan päättötodistuksen käteeni ja lähden jatkamaan matkaani virallisena opiskelijana lukioon. Viimeinen koulupäivä jää varmasti monen mieleen, mutta niin jäi myös ensimmäinen. Muistan, miten innoissamme olimme, kun pääsimme kouluun ja meidät jaettiin luokkiin. Nyt olemme vähintään yhtä innoissamme, kun pääsemme täältä pois. Mutta varmasti monille jää haikea tunne, sillä nyt on sitten peruskoulu ohi ja tulevaisuus avoin. Matkan varrelta on mukaan tarttunut niin hyviä kuin huonojakin muistoja, onnistumisia ja epäonnistumisia. Ne kaikki kuuluvat elämään. Eniten jään varmaankin kaipaamaan sitä, miten kaikki kouluun liittyvä tuotiin valmiiksi suunniteltuna nenän eteen, mutta nyt pitää itse ottaa ohjat käsiin ja tehdä yhä enemmän töitä. Ensi syksynä me ysit siis emme ole enää täällä, vaan paikkamme valtaavat nykyiset kasit. Pitäkääkin lippu korkealla ja koulumme maine katossa! Seiskoille sanon sen, että kyllä tämä päivä vielä teillekin koittaa, ainakin toivon niin. Koulumme on nyt siis teidän käsissänne, arvoisat jalanjäljissämme kulkijat ja tästä päivästä lähtien täällä tapahtuvat asiat ovat teidän vastuullanne. Olkaa kiltisti, älkää kiusatko tulevia seiskoja ja totelkaa opettajia! Teille kiltit ja armolliset lehtorit haluan sanoa, että älkää kiduttako meidän seuraajiamme niin kuin teitte meille. Haluan kiittää kaikkia opettajia, jotka takoivat meidän päähän matikan muistikaavat ja inflaatiopeikot tai ainakin yrittivät. Vaikka jotain menikin ohi korvien, on silti jäänyt paljon asioita mieleen, esimerkiksi ensimmäinen maailmansota, yhtälöt, eksponentit ja ruotsin käänteinen sananjärjestys. Monesti oppilaat kysyivät opettajilta: Mitä mä tällä tiedolla elämässäni teen? Nyt on meidän aika lähteä ottamaan siitä selvää ja poistua tämän koulun ovesta, ainakin toistaiseksi viimeisen kerran. Hyvää jatkoa kaikille tänne jääville ja muistakaa: YHTEISKOULU YHTEISVOIMIN. Taina Hämäläinen HYKin VANHEMPAINYHDISTYKSEN TOIMINTAA

6 6 Hämeenlinnan Yhteiskoulun vanhempainyhdistys ry. toimii koko Hätilänmäen koulukokonaisuuden vanhempainyhdistyksenä. Tämä tarkoittaa sitä, että pyrimme tukemaan toiminnallamme tasapuolisesti niin Tuomelan koulun kuin Hätilän koulun oppilaita yhteistyössä koko koulun henkilökunnan kanssa. Tämän lukuvuoden teemana on ollut kodin ja koulun välisen yhteistyön parantaminen ja kehittäminen. Sama teema toistuu koulun omassa kehittämissuunnitelmassa. Tämä jatkuu vahvana vielä ensi vuonna mm. koteihin lähetettävän kyselyn muodossa. Vanhempainyhdistys rahoittaa toimintaansa kannatusmaksujen avulla ja erilaisten kahvitusten järjestämisestä saamiensa tuottojen turvin. Kaikki rahat käytetään erilaisten tilaisuuksien tukemiseen ja stipendien jakamiseen keväällä oppilaille. Vanhempainyhdistyksen johtokunnan jäsenet ovat Rauno Anttila (puheenjohtaja), Taina Hämäläinen (sihteeri), Hanna Heikkilä (rahastonhoitaja), Jaana Järvinen, Timo Kanerva, Tarja Kinnunen, Joakim von Konow, Hannele Pohjonen ja Marja Savolainen. Kaikkien oppilaiden vanhemmat toivotetaan tervetulleiksi vanhempainyhdistyksen toimintaan. Johtokunta Lehtori Tiina Kivinen, oppilaskunnan ohjaava opettaja HYKin OPPILASKUNNAN TOIMINTAA Toimintakausi on ollut työntäyteinen ja vähän erilaisempi kuin aikaisemmin. Oppilaskunnan hallituksen jäsenistö valittiin pitkästä aikaa oppilaskuntavaaleilla pääasiallisena tarkoituksena saada toimintaan mukaan aktiivisia oppilasvaikuttamisesta kiinnostuneita oppilaita. Hallituksen jäseniksi saivat jäädä halukkaat luottamusoppilaat, jotka syksyllä oli luokan edustajiksi jo valittu. Loput jäsenet valittiin vaaleilla siten, että jokaiselta luokka-asteelta saatiin kolme uutta edustajaa hallitukseen. Äänestystä edelsivät luokkakokoukset ja keskustelut hyvän luottamushenkilön ominaisuuksista. Hallituksen muodostivat lopputoimikaudeksi tammikuusta alkaen Mari Varis 7B, Pekka Pennanen 7D, Josefina Hansen 7F, Laura Ilanen 8A, Liisa Haukka 8A, Miika Huhtinen 8D, Jenni Virtanen 8G, Mervi Vikman 9A, Jemina Iiponen 9B, Karri Kauppinen 9B (pj.) ja Karri Koivu 9C (siht.). Tästä eteenpäin oppilaskuntamme toimikausi on tammikuusta joulukuuhun ja vaalit tullaan järjestämään vuosittain ennen joulua. Hämeenlinnan koulujen oppilaskuntia aktivoivat tänä vuonna suuressa määrin oppilasvaikuttamisen työryhmä sekä kaupungin nuorille tarkoitettu vaikuttamisen kanava Nuorisofoorumi. Oppilaskunnille on järjestetty monenlaisia tilaisuuksia, kuten oppilaskuntien koulutuspäivä Raatihuoneella, ohjaavien opettajien koulutustilaisuus, kouluruokailuun vaikuttamisen seminaaripäivä, V-päivä jne. Olemme pyrkineet saamaan edustajan jokaiseen tilaisuuteen ja lähes sataprosenttisesti siinä onnistuneet.

7 7 Hämeenlinna sai kutsun Opetushallituksen Tulevaisuuden skenaariot seminaariin yhdessä neljän muun aktiivisen oppilasvaikuttamiseen perehtyneen kunnan kanssa. Pääsimme edustamaan yhdessä Kaurialan lukion kanssa. Miika Huhtisen kanssa kävimme talven aikana kolme kertaa Helsingissä pohtimassa tulevaisuuden kouluun liittyviä asioita ja viemässä nuorten näkökulmaa Opetushallituksen suureen hankkeeseen. Jatkuvan vaikuttamisen malli sai päivänvalon HYKissä ja idea saatiin läpi seitsemässä muussa kaupungin koulussa lukioista alakouluihin. Lyhyesti JV-malli tarkoittaa aloiteketjua, jossa aloitteentekijä voi seurata aloitteensa etenemistä päätökseen asti. Aloitetaulu sijaitsee koulun kirjastossa. Kuka tahansa kouluyhteisön jäsen voi laatia sinne aloitteen. Oppilaskunta käsittelee aloitteet ja lähettää ne eteenpäin sinne, missä on päätösvalta kyseisen aloitteen suhteen. Tavoitteena on muistuttaa vaikuttamisen mahdollisuudesta ja madaltaa kynnystä vaikuttaa koulua koskeviin asioihin. Aloitteita on tullut muutamia, kuten toivomukset roskapöntöistä koulun pihaan (toteutetaan) ja ikkunaverhoista luokkiin (työn alla). Muuta mainittavaa toimintaa on ollut toukokuun 9-gaala, koripallotelineen hankinta ja pystytys koulun pihalle (vihdoin!), välitunninviettovälineiden hankinta aulakärryyn ja oppilaskunnan oman kahvinkeittimen hankinta. Saimme hankittua myös lukion oppilaskunnan kanssa yhteisen kummilapsen, jonka elämää yhdessä rahoitamme. Kiitos aktiivisille oppilaskunnan hallituksen jäsenille ja hyvää kesälomaa! Sirkus Mattila HYKin SENIORIT RY:N TOIMINTAA Kuluneen lukuvuoden toimintaa sävyttivät sekä HYKin Seniorit ry:n 40-vuotisjuhlakokous juhlajulkaisuineen, että jälleen kerran huoli lukion tulevaisuudesta. Kouluviraston aloittama kouluverkkoselvitys toi mukanaan epävarmuuden HYKin lukion toiminnan jatkumisesta, kenties jopa lakkauttamisesta vuonna Määrätietoisesti yhdistys on kuitenkin jatkanut toimintaansa tukemalla kouluyhteisöä monin tavoin. Vuosikokouksessa valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi Sirkus Mattila, varapuheenjohtajaksi Risto Salo, sihteeriksi Hillevi Koivisto ja rahastonhoitajaksi Vesa-Heikki Mikkola. Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin Kaija Hillebrandt, Maija Jallinoja, Marja-Liisa Pohjavuori, Rauni Rantanen sekä Janne Rouhiainen. Yhdistyksen sääntömääräisten kokousten lisäksi hallituksen kokouksia on ollut 11. Jäsenmäärä vuoden 2006 lopussa oli 406, josta ainaisjäseniä 337, vuosijäseniä 37 ja juniorijäseniä 32. Jäsenille lähetettiin helmikuussa jäsenkirje, jossa kerrottiin koulun kuulumiset ja toivotettiin jäsenet tervetulleiksi Senioreiden 40-vuotisjuhlakokoukseen Yhteiskoululle. Vuoden kohokohta oli maaliskuussa yhdistyksen 40-vuotisjuhlakokous, jonka puheenjohtajana toimi Esko Paakkala. Hän on ollut HYKin Seniorit ry:n puheenjohtaja vuosina HYKistä helähtää nimisen Senioreiden juhlajulkaisun vuosilta esitteli julkaisun tekijä Kaija Hillebrandt.

8 8 Tilaisuudessa muistettiin standaarein seuraavia ansioituneita yhdistyksen hallituksen jäseniä: Lea Auriola, Kaija Hillebrandt, Ritva Immonen, Hillevi Koivisto, Asta Korkeila, Esko Paakkala, Rauni Rantanen, Terttu Seitsonen, Tuuli Sortila ja Hilkka Tyry. Kokouksen yhteydessä järjestettiin opetusviraston kouluverkkoselvityksen kirvoittamana avoin koulukeskustelu teemana Yhteiskoulun tulevaisuus. Keskustelun alustajana toimi opetustoimenjohtaja Kirsti Mäensivu. Perinteisinä tapahtumina järjestettiin HYKKI-päiviä. Perusasteen työpajapäivänä toukokuussa tarjottiin oppilaille mehut ja munkit ja marraskuussa järjestettiin lukiolle teatteriohjaaja Marja-Leena Haapasen havainnollinen ja hauska esitys ilmaisutaidosta. Kevään stipendienjakotilaisuudessa yhdistys jakoi 1980 euron edestä stipendejä koulun oppilaille. Samassa tilaisuudessa muistivat Yhteiskoulusta vuonna 1956 eli ensimmäiset Hätilänmäeltä ylioppilaiksi tulleet seniorit stipendein kevään yhtä nais- ja miesylioppilasta. Stipendejä menestyneille oppilaille olivat jakamassa myös eräät kouluyhteisön ulkopuoliset tahot, kuten Aulangon Lions Ladyt ja Hämeenlinnan Kansallinen Kulttuuriyhdistys. Seniorit ovat tukeneet myös koulun kirjasto-ohjelman hankintaa. Toimintavuoden aikana HYKin Seniorit ry. on pyrkinyt saamaan koulun toiminnalle julkisuutta paitsi lehdistössä myös jakamalla juhlajulkaisua kaupungin johdolle ja luottamushenkilöille. Juhlajulkaisun painatuksen mahdollistaneille monille hämeenlinnalaisyrityksille parhaat kiitokset. Kiitokset kuuluvat myös HYKin vanhempainyhdistykselle hyvästä yhteistyöstä. Tietotekniikan lehtori, atk-vastuuhenkilö Marko Yli-Heikkuri PINGVIINI ASTUI YHTEISKOULUUN Taustaa Olimme aikaisemminkin hyödyntäneet avoimen lähdekoodin ohjelmia, mm. Open Office ohjelmaa. Tämä osaltaan madalsi kynnystä uuteen järjestelmään siirtymisessä, koska osa ohjelmista oli jo entuudestaan tuttuja. Pohdimme ratkaisua koneiden ylläpito- ja päivitysongelmiin, koneiden toimivuuden varmistamiseen sekä kasvaneiden kustannusten hallintaan. Havaitsimme, että LTSP:n avulla meillä olisi mahdollisuus hyödyntää vanhaa konekantaa, säästyä lisenssimaksuilta ja hoitaa ylläpito järkevällä tavalla. Otimme tavoitteeksi muuttaa peruskoulun atk-luokat Linux-pohjaisiksi pääteluokiksi, joissa hyödynnetään vanhoja leasing-koneita, sekä lisätä jokaiseen peruskoulun opetusluokkaan kone opettajien käyttöön. Koulun LTSP-järjestelmä (Linux Terminal Server Project)

9 9 Järjestelmä perustuu Ubuntu-Linuxiin ja LTSP-päätejärjestelmään. Palvelimia on yksi ja se on mitoitettu 40:lle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Kaikilla Yhteiskoulun ja Yhteiskoulun lukion oppilailla ja opettajilla on käyttäjätunnukset. Samat käyttäjätunnukset toimivat sekä LTSPpäätteissä, että Windows-työasemissa. Käyttäjätietojen hallintaan käytetään LDAP-tietokantaa. Toisessa atk-luokista on lisäksi käytössä vierailijatunnukset. Atk-luokkien ratkaisu perustuu kolme vuotta vanhoihin työasemiin. Koneet olivat helposti muutettavissa tyhmiksi päätteiksi. Koneissa ei siis ole kiintolevyä eikä käyttöjärjestelmää. Koneen käynnistyessä käyttöjärjestelmä käynnistetään LTSP-palvelimelta. Opetusluokissa käytettiin vanhoja käytöstä poistettuja PII-tasoisia koneita, joita löytyi varastosta useamman koneen sarjoja. Tyhminä päätteinä laitteet ovat vielä käyttökelpoisia, koska koneen teho on pääosin riippuvainen palvelimen tehosta eikä päätteenä käytettävän laitteen tehosta. Kaikkiaan LTSP-järjestelmässä on n.60 päätelaitetta. Oppilasverkossa on lisäksi lukion atk-luokan 35 Windows-työasemaa sekä muutamia muita Windows-työasemia. LTSP-järjestelmän hyödyt Ylläpito on helpottunut ja nopeutunut. Palvelimella tapahtuvalla päivityksellä saadaan kaikille päätteille päivitetty ohjelma käyttöön helposti ja nopeasti. Järjestelmä on myös helppokäyttöinen. Se tarjoaa jokaiselle opettajalle ja oppilaalle oman selkeän työpöydän, joka avautuu miltä tahansa päätteeltä aina samanlaisena. Oppilaat ja opettajat ovat vapautuneet järjestelmän myötä luokkariippuvuudesta. Opettajan on myös helppo ohjata oppilaita koneiden käytössä, koska työympäristö on aina varmasti samanlainen kaikilla käyttäjillä. Kotikansiot löytyvät molemmista käyttöjärjestelmistä. Lisäksi käytössä on erilaisia kansiorakenteita, jotka tukevat tietokoneiden pedagogista käyttöä. Kaikki päätejärjestelmässä käytettävät ohjelmat ovat avoimen lähdekoodin sovelluksia, joista ei siis tarvitse maksaa lisenssejä. Virustorjuntaa ei tarvita, koska järjestelmää haittaavia viruksia ei ole olemassa. Vapaiden ohjelmistojen etuna on myös se, että oppilaat voivat käyttää kotona ilmaiseksi ja laillisesti samoja ohjelmia, joita he ovat koulussa opetelleet käyttämään. Järjestelmässä käytettäviä ohjelmia, jotka ovat vapaasti ladattavissa myös Windows-käyttöjärjestelmään: Open Office 2 tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, tietokanta, esitysgrafiikka, piirrosohjelma Nvu kotisivueditori GIMP kuvankäsittely Scribus julkaisu, taitto-ohjelma Ohjeita ohjelmien käyttöön:

10 1 0 Muuta lisätietoa: HANKKEET Lehtori Tiina Kivinen Jatkuvan vaikuttamisen malli Ajatus koulukirjastoon sijoitettavasta Jatkuvan vaikuttamisen taulusta syntyi, kun olin työelämään tutustumisjaksolla viime vuoden keväällä. Malli oli käytössä TET-työpaikassani hieman toisella nimellä, mutta pääasiassa toimintaidea oli samankaltainen. Suunnittelin Jatkuvan vaikuttamisen mallin oppilaiden, oppilaskuntien ja niiden hallitusten toimintaa varten. Mallin ideana on oppilaiden aktivoiminen jatkuvaan vaikuttamiseen koulussa. Käytännössä idea tarkoittaa oppilaan mahdollisuutta tehdä aloite esim. kouluviihtyvyyden parantamiseksi, mahdollisten hankintaehdotusten tekemiseksi, yhteistoiminnan edistämiseksi oppilaiden kannalta tärkeiden tahojen kanssa, harrastetoiminnan järjestämiseksi tai jonkin muun oppilaiden hyvinvointia edistävän idean toteuttamiseksi sillä tavoin, että aloite voidaan tehdä joustavasti silloin, kun asia tuntuu ajankohtaiselta tai silloin, kun idea syntyy. Tärkeitä periaatteita ovat: * kuka tahansa voi tehdä aloitteen (siis jokainen kouluyhteisön jäsen), * mistä tahansa kouluyhteisöön liittyvästä asiasta voi tehdä aloitteen, * oppilaskunta käsittelee kaikki aloitteet ja niistä annetaan tekijälle palaute, * nimettömät ja asiattomat aloitteet karsitaan jo oppilaskunnassa, * oppilaskunta valitsee taulunhoitajan, joka puolueettomasti toimittaa aloitteet ensin hallituksen käsittelyyn ja siitä jatkokäsittelyyn tahoille, missä ko. asiassa on päätösvalta, * oppilaskunta myös päättää eteenpäin vietävistä aloitteista. Aloitteiden käsittelyyn sitoutuu koko kouluyhteisö siten, että aloite saatetaan eteenpäin ja se saa päätöksen sovitussa aikataulussa. Olen ollut innostunut asiasta, mutta malli vaatii vielä sisäänajoa. On ollut puhetta aloitteiden palkitsemisesta esim. Vaikuttamo -kanavan avulla. Sain hankkeeseeni myös kehittämisrahaa, jolla hankittiin seitsemään muuhun kaupungin kouluun vastaava taulu kuin meidän koulukirjastomme seinään ripustettu. Toivottavasti tauluja hyödynnetään ja jaksetaan aktiivisesti käyttää. Olen tosin koko hankkeen ajan ollut sitä mieltä, että vaikka aloitteita ei tulisikaan ruuhkaksi asti, näkyvä JV-taulu koulun seinällä muistuttaa oppilaita vaikuttamisen mahdollisuudesta ja opettaa, toivottavasti, myös tulevaisuutta varten. Reijo Iso-Sipilä, historian ja yhteiskuntaopin lehtori

11 11 Kulttuurin laajakaista kansalliset kulttuurilaitokset Hämeenlinnan Yhteiskoulu on mukana Opetushallituksen käynnistämässä Kulttuurin laajakaista Kansalliset kulttuurilaitokset hankkeessa. Hanke tutustuttaa perusopetuksen luokkalaiset kulttuurilaitosten historian ja nykypäivän toiminnan kautta Suomen kulttuuriperintöön. Tavoitteena on opettaa nuoret käyttämään kulttuurilaitoksia ja ymmärtämään niiden merkitys sekä Suomen kulttuurielämässä, että heidän omassa elämässään. Hanke tukee tavoitteiltaan ja sisällöltään eri oppiaineiden opetussuunnitelmallisia perusteita. Erityisesti hankkeessa toteutuu opetussuunnitelman suuret aihekokonaisuudet ja eri oppiaineiden välinen integraatio. Koulun ja kulttuurilaitosten välisenä yhteistyönä on tavoitteena tuottaa kulttuuriaiheista opetusmateriaalia oppimisen tueksi. Hämeenlinnan Yhteiskoulun opettajia ja oppilaita osallistui hankkeen aloitustyöpajoihin Kansallisoopperassa ja Kansallismuseossa Sini Pukero kehrää lampaanvillaa Kansallismuseossa. Minna Pitkänen Balettivierailu Kansallisoopperaan kulttuurin laajakaistalla HYKin kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisista ja lukiolaisista koostunut oppilasryhmä otti osaa keväällä 2007 kulttuurin laajakaistakokeiluun. Valitsimme kohteeksi Suomen Kansallisoopperan ja esitykseksi Leo Tolstoin romaaniin perustuvan baletin Anna Karenina. Valmistelimme matkaa etukäteistehtävin jo koulun tunneilla, ja matkasimme Helsinkiin ja Oopperataloon.

12 1 2 Tutustuimme kiertokävelynä Oopperataloon ja sen eri työpisteisiin, minkä jälkeen syvennyimme työpajassa illan esitykseen. Työpaja toteutettiin draaman ja liikkeen keinoin. Työpajan jälkeen aterioimme Kansallisoopperan ruokalassa. Illan päätteeksi saimme seurata upeasti tanssittua ja soitettua balettia Anna Kareninan kohtalosta. Koko päivä onnistui hienosti ja yhteistyö jatkunee myös ensi vuonna. Henna Täppinen ja Jasmine Pimiä tunnelmoivat Anna Kareninan workshopissa. Lehtori Minna Pitkänen HYKin musiikkiluokan oppilaiden esiintymistilaisuuksia 7A-luokan tiernapojat Oskar Pakarinen, Teemu Koski, Otto Ansaharju ja Tomi YläSoininmäki esiintyivät joulun alla 2006 mm. seurakuntien joulujuhlissa Poltinaholla sekä joulumarkkinoilla Wetterhoffilla. 7A-luokan kuoro esiintyi Allergialiiton juhlassa Kuoro lauloi irlantilaisia kansanlauluja. Huilusoolon esitti Saara Soukola. Saman luokan musikantit Ellen Anttila, Johanna Karjalainen, Jenni Lumme, Salla-Mari Lehti ja Tomi Ylä-Soininmäki viihdyttivät soitollaan yleisöä kahvituksen aikana. 7A:n Tomi Ylä-Soininmäki soitti kitaraa Kirjailijaliiton tilaisuudessa kirjastolla A:n tyttöjen lauluryhmä vieraili Pappilanniemen vanhainkotiosastolla Mukana olivat Reetta Kontio, Veera Somerpalo, Helmi Reilin, Salla-Mari Lehti ja Ellen Anttila. Tytöt lauloivat ja säestivät perinteisiä yhteislauluja.

13 1 3 Lehtori Hanna Martikainen RATS musikaali Hämeenlinnan Yhteiskoulun 8A-musiikkiluokan kevään projekti oli minimusikaalin valmistaminen ja esittäminen. Teokseksi valittiin Anja ja Johan Halménin säveltämä ja käsikirjoittama RATS. Produktion vetäjinä toimivat musiikinlehtorit Minna Pitkänen ja Hanna Martikainen. Ensi-ilta oli maanantaina ja saman viikon aikana oli koululaisnäytökset erikseen HYKin ala- ja yläkoulun oppilaille sekä lukiolaisille. Teos oli sopivan lyhyt toteutettavaksi lyhyellä aikataululla, ja kuitenkin musiikista saatiin varsin monipuolisia sovituksia. Oppilaat päättivät itse työnjaosta: soittamisesta, laulamisesta, tanssikoreografiasta, lavastuksesta, puvustuksesta ja lopulta myös ohjauksesta. Jokaiselle löytyi tehtävää. Projekti toteutettiin juuri ensisijaisten toiveiden mukaisesti. Oppilaista monet tekivät uusia aluevaltauksia taidoissaan: välttämättä hyvä laulaja ei valinnutkaan laulamista tässä musikaalissa, vaan keskittyi tanssimiseen ja / tai näyttelemiseen, tai hyvät instrumenttitaidot omaava soittaja halusikin tällä kertaa näytellä. Pääosissa esiintyivät Laura Ilanen roskisrottien Signenä sekä Eerik Pakarinen viemärirottien Kakena. Basisti kohtaa Signen ja Röhmyn. Liisa Haukka, Emmi Tamminen ja Laura Ilanen iloisina rottina RATS-musikaalissa.

14 1 4 Suurin aika harjoituksesta kului musiikin harjoittamiseen, joten näyttämöharjoitteluun päästiin toden teolla vasta viikko ennen sovittua ensi-iltaa. Näin ollen tässäkin produktiossa ajauduttiin tiukkaan loppukiriin. Puvustus ja lavastus toteutettiin pienellä budjetilla, mutta hyvillä ideoilla ja varmoilla näkemyksillä. Liisa Keskinen työryhmineen vastasi esityksen visuaalisesta ilmeestä. Apua äänentoistoon ja valaistukseen saatiin 9.luokan valinnaiselta musiikkiryhmältä. Se olikin tarpeen, sillä jokainen musiikkiluokkalainen tarvittiin esiintymään. Henri Niemistö editoi kuvausryhmänsä taltioiman esityksen muistoksi halukkaille. Ongelmallisissa tilanteissa auttoivat koulun vahtimestari Vesa Lahti ja liikunnanlehtori Jari Myllykoski. Produktio sai rahoitusta Arxista. Ilman raha-avustusta projekti olisi ollut selvästi monimutkaisempi toteuttaa. OPINTORETKET Lehtori Eija Karhu 9D-luokan leirikoulu Pohjois-Karjalassa Vietimme syksyllä leirikoulun Nurmeksen Hyvärilässä ulkoillen ja retkeillen. Kävimme myös Suomen ja Venäjän rajalla Kivipuron rajavartioasemalla Lieksassa. Mukana leirikoulussa olivat luokanvalvoja Eija Karhu ja lehtori Jari Myllykoski. Englannin ja ruotsin kielen lehtori Katriina Antila Vierailu ystävyyskaupungissamme Uppsalassa Vierailin Pohjola-Nordenin stipendiaattina Uppsalassa, Hämeenlinnan ystävyyskaupungissa. Matkan tarkoitus oli solmia kontakteja Eriksbergs-koulun työyhteisöön ja hankkia HYKille ystävyysluokkia, joiden kanssa oppilaat voisivat aloittaa kirjeenvaihdon. HYKin 7B luokka onkin innokkaasti ottanut vastaan idean kirjeenvaihdosta. Kevään 2007 aikana on kirjoitettu kaksi kirjettä Eriksberg-koulun kirjekavereille. Vierailun aikana kontaktihenkilö Peter Nyman ja koulun rehtorit osoittivat kiinnostusta yhteistyötä kohtaan. Lehtori Marika Jaakola 9B:n leirikoulu Saksaan ja Ranskaan 9B-luokka vietti leirikoulun luokanvalvojansa Marika Jaakolan, leht. Mika Haapalan ja huoltaja Jari Koskelan johdolla Saksassa ja Ranskassa.

15 1 5 Maanantai-iltana saavuimme myöhään Kehliin, joka sijaitsee Reinin rannalla EteläSaksassa. Heti Reinin toisella puolella on Strasbourg ja Ranska. Strasbourgissa vierailimme kahtenakin eri päivänä. Ensimmäinen päivä meni tutustuessa Petite Francen kaupunginosaan rankkasadetta väistellen. Toisena päivänä tutustuimme englanninkielisen oppaan johdolla europarlamenttirakennukseen sekä vanhaan observatorioon ja kasvitieteelliseen puutarhaan. Kehlissä yövyimme nuorisomajassa ja tutustuimme itse kaupunkiin, mutta valitettavasti Reinin-risteily oli jätettävä väliin huono sään takia. Torstaipäivä kului retkellä EuropaParkissa, joka on Euroopan toiseksi suurin huvipuisto. Siellä ei kenenkään aika tullut pitkäksi, ei edes valvojien. Puisto oli koristeltu tulevan pyhäinpäivän (lue: halloweenin) kunniaksi sadoilla tuhansilla kurpitsoilla. Perjantaipäivä meni kokonaan paluumatkaan. Oppilaat saivat käytännön harjoitusta saksan, ranskan ja englannin kielissä ja lisäksi he tutustuivat niin kansainväliseen politiikkaan kuin luonnontieteisiinkin unohtamatta toki huvituksiakaan. Näkymä Strasbourgin Petite France kaupunginosasta kaatosateessa. Oppilaat sadetta paossa kahvilan sisällä. Lehtori Reijo Iso-Sipilä 9F-luokan liikunta- ja luontopainotteinen leirikoulu Lohjan Kisakallion urheiluopisto tarjosi parhaat puolensa 9F-luokan suunnistaessa matkansa liikunta- ja luontopainotteiseen leirikouluun kevään korvalla. Leirikoulu tarjo-

16 1 6 si oppilaille runsain mitoin eväitä luonnon havainnointiin Lohjanjärven rantamaisemissa sekä paljon toiminnallisia virikkeitä opiston sisä- ja ulkotiloissa. 9F-luokkalaiset Lohjanjärven rannalla Kisakallion urheiluopistossa. Lehtori Reijo Iso-Sipilä 9A-luokan kansainvälinen leirikoulu Tanskassa ja Saksassa Koulun ulkopuolella annettavalla opetuksella luodaan toimintakulttuuria, johon kuuluu vuorovaikutus ja yhteistyö ympäröivän yhteisön kanssa. Leirikoulun avulla voidaan monipuolistaa oppimisympäristöä ja edistää eri oppiaineille ominaisten menetelmien ja työtapojen käyttöä. Leirikoulussa korostuu merkittävällä tavalla oppiainerajat ylittävä opiskelu, samoin opetuksessa voidaan erityisesti ottaa huomioon opetussuunnitelmassa mainitut suuret aihekokonaisuudet. Oppilaiden aktiivisuutta ja oppimismotivaatiota parantaa se, että asioita päästään oppimaan ja harjoittelemaan autenttisissa ympäristöissä ja tilanteissa vieläpä vierailla kielillä. Vuoden 2004 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa korostetaan kaikkien edellä mainittujen seikkojen tärkeyttä opetuksen toteuttamisessa. Kuluvana keväänä 9A-luokalla oli mahdollisuus toteuttaa kansainvälinen leirikoulu vieraassa kulttuuripiirissä Tanskassa ja Saksassa. Näihin maihin tällä konseptilla toteutettu kansainvälinen leirikoulu HYKissä oli vuodesta 1994 alkaen järjestyksessään yhdestoista.

17 1 7 HYK on the road again. Reijo, Asko, kuski ja 9A:n paimennettavat. Lehtori Sari Heikkilä Kokeellisen kemian kurssin tutustumisretki Kemiraan Oppilas Heini Sinkko 8C kirjoittaa: Opintoretki tehtiin Kemiran tehtaalle Espoon Suomenojalle. Matkassamme oli myös lehtori Ulvisen kemian ekskursioryhmä, jonka veimme ensin Heurekaan. Perille Suomenojalle päästyämme eräs Kemiran työntekijä vei meidät luentosaliin ja kertoi meille Kemiran historiasta ja nykyisestä toiminnasta. Samalla kun kuuntelimme, saimme napostella pullaa ja juoda limsaa. Sen jälkeen pääsimme tutustumaan oikeaan kemian labraan ja tekemään pieniä töitä. Töitä oli paljon ja saimme valita niistä mieluisimmat, koska aikaa ei ollut niin paljon, että kaikki työt olisi ehditty tehdä. Puhdistimme vettä, teimme käsivoidetta ja pilailulimaa. Käsivoiteen ja pilailuliman sai viedä kotiin matkamuistoksi. Kotimatkalle lähdimme hiukan yli klo Hakiessamme kemian ekskursiolaiset Heurekasta jouduimme ruuhkaan, joten kotona olimme vasta n. klo Pitkistä bussimatkoista huolimatta retki oli ihan kiva!

18 1 8 KILPAILUJA Kilpailuvastaava, lehtori Pirkko Riikonen Päässälaskukilpailut 2006 Perinteiset päässälaskukilpailut järjestettiin marraskuussa Kilpailuja on järjestetty 1990-luvulta alkaen Matemaattisten Aineiden Opettajien Liiton MAOL Kanta-Hämeen kerhon toiminta-alueen halukkaille ala- ja yläkouluille sekä lukioille. Kilpailuihin osallistuneita kuntia ovat olleet Hattula, Hauho, Hämeenlinna, Janakkala, Kalvola sekä Lammi. Kilpailusarjat ovat olleet perusasteen luokat 1-2, 3-4, 5-6 ja 7-9, sekä lukio omana sarjanaan. Kilpailussa kilpailukysymykset luetaan oppilaille kahteen kertaan ja tehtävässä esiintyneet luvut kirjoitetaan taululle. Tehtävän ratkaisuaika oppilaalle on sarjasta riippuen 30 sekuntia, 45 sekuntia tai 1 minuutti. Esimerkiksi perusasteen luokilla alku- ja välierissä ratkaisuaika on 30 sekuntia ja loppukilpailussa 45 sekuntia. Sen jälkeen tehtävään liittyneet luvut pyyhitään taululta pois ja siirrytään seuraavaan tehtävään. Esimerkkejä loppukilpailun tehtävistä : luokat: Kirjastoauton reitti on maanantaina 75 km. Tiistaina sen reitti on 18 km lyhyempi. Kuinka paljon kirjastoauto ajaa maanantaina ja tiistaina yhteensä? luokat: A x A : 3 = 48 Mikä luku on A? luokat: Juuso pelasi pitkävedossa kolmea kohdetta, joiden kertoimet olivat 2,00, 1,75 ja 2,20. Kokonaiskerroin saadaan kertomalla osakertoimet keskenään. Juuson pelipanos oli 60. Kuinka paljon Juuso sai rahaa? Lukio: Pekan bruttopalkka on 3000 ja veroprosentti 30 %. Vuokran ja 150 :n autolainan lyhennyksen jälkeen hänelle jää käteen 60 % nettopalkasta. Kuinka suuri oli vuokra? Loppukilpailussa HYKissä palkittiin seuraavat Hämeenlinnan Yhteiskoulun oppilaat: Vili Virkki 7G 1. sija Severi Honkala 8A 4. sija Lisää kilpailutehtäviä ja kilpailussa menestyneiden nimiä löytyy HYKin kotisivuilta osoitteesta Lehtori Ulla Lappalainen HYK valittiin lukuvuoden kouluksi Hämeenlinnassa

19 1 9 Lukuvuoden kouluna HYK sai 2500 euron rahapalkinnon, jonka koulu voi harkintansa mukaan käyttää toimintansa kehittämiseen. Koululautakunnan arviointiryhmä totesi valinnan perusteluna HYKin määrätietoisen koulukirjaston kehittämistyön, mikä on merkittävästi vaikuttanut nuorten lukuharrastuksen lisääntymiseen sekä tiedonhankinta- ja tiedonhallintataitojen omaksumiseen. HYKin koulukirjastossa on tehty vahvaa yhteistyötä yleisen kirjastotoimen kanssa opetuksessa ja kirjastojen verkkopalvelujen kehittämisessä. Koulukirjaston käyttö on levittäytynyt äidinkielen ja mediataidon opetuksen lisäksi muiden aineiden oppitunneille, erilaisiin teemaopiskeluihin ja opettajien suunnittelutyöhön. HYKissä kehitettiin pari vuotta sitten mahdollisuus suorittaa ns. lukudiplomi, mikä lapsia ja nuoria kirjallisuuden pariin innostava opiskelumenetelmä on levinnyt useisiin Hämeenlinnan kouluihin. HYKissä on arvostettu osaaminen myös musiikin opetuksessa ja yhteistyössä koulun ulkopuolisen musiikkikasvatuksen kanssa. Viime vuosina teatteriharrastus on saanut HYKissä vahvan jalansijan. Yhtenäisen perusopetuksen kehittäjänä HYK on tehnyt pioneerityötä. HYK on ollut aktiivisimpia kouluja kulttuurilaitosten palvelujen käyttäjänä. Lehtori Ulla Lappalainen Koulukirjastopäivän sarjakuvakisa Koulukirjastopäivänä HYKissä kuunneltiin sarjakuvapiirtäjä Timo Mäkelän luento sarjakuvan piirtämisestä ja järjestettiin sarjakuva-aiheinen tietokilpailu ja strippien piirtämiskilpailu. Strippien piirtämiskisassa jaetun ykkössijan voiton veivät stripillään Kynivä elämä 8C:n joukkue Henna Aaltonen, Lasse Parviainen ja Maximilian Pönnighaus, sekä stripillään Enter 8A:n joukkue Liisa Haukka, Ilmari Kantola ja Liisa Keskinen. Lehtori Anja Lydén-Sauri

20 2 0 Lukudiplomi Lukudiplomin suorittamiseksi oppilaan on pitänyt lukea lukuvuoden aikana vähintään kahdeksan kaunokirjallista teosta ja kirjoittaa jokaisesta lukupäiväkirja, jossa on analysoitu ja tulkittu tekstiä laajasti ja monipuolisesti. Oppilaan on pitänyt osoittaa tulkintataitoja mm. teoksen kertojarakenteen suhteen sekä romaanin ajan- ja paikankuvauksen sekä henkilö- ja tapahtumakuvauksen osalta. On pitänyt pohtia symboleja ja kielikuvia sekä teoksen sanomaa ja siihen mahdollisesti kätkettyjä viestejä. Kuluneena lukuvuonna seuraavien viiden oppilaan onnistui saavuttaa lukudiplomi: Noora Hapuli 7B Sara Sillanpää 7B Meeri Ylänen 7B Sonja Nieminen 7D Janita Rasila 8C Kuten kirjailijat sanovat: lukeminen on kirjoittamista, kirjoittaminen on lukemista. Onnea uutterille lukudiplomin suorittajille! Noora Hapulin 7B omalla kotisivustollaan ja eri nettisivustoilla julkaisemasta novelli- ja runopaljoudesta valitsimme yhdessä parhaimmat tekstit, joista sidotettiin työkeskus Sampolassa kolme kappaletta kokoomateosta Lintu, joka ei osannut lentää. Tämä Noora Hapulin ensimmäinen novelli- ja runokokoelma on lainattavissa HYKin koulukirjastossa. Teoksen sidonta kustannettiin koulukirjaston määrärahoista. Me äidinkielenopettajat haluamme tällä tavoin tukea nuoria kirjailijanalkuja ja ennen muuta pelastaa nettimaailmaan hukkuvia kaunokirjallisuuden helmiä. Ennen vanhaan harrastajakirjoittajien aikaansaannokset säilyivät turvassa pöytälaatikoissa... Lehtori Anne Vilkuna Hämeen Taidetoimikunnan valokuvakilpailu Kuvataiteen ryhmät ovat tänäkin vuonna ahkerasti vierailleet Hämeenlinnan taidemuseossa nauttimassa kaupungin näyttelytarjonnasta. Yhdeksännen luokan kuvataiteen valinnaisryhmä menestyi Hämeen Taidetoimikunnan Keskiviikko-aiheisessa valokuvakilpailussa. Waltter Holm sijoittui kuvineen luokkansa toiseksi. Krista Hellsténin ja Nelli Majamaan kuvat saivat erityismaininnan.

Pornaisten yleisurheilumestaruuskilpailut

Pornaisten yleisurheilumestaruuskilpailut Pornaisten yleisurheilumestaruuskilpailut 17.8.2011 Tytöt 5v 40m Tojat 5v 40m sija nimi tulos sija nimi tulos 1. Anni Nieminen 9,6 1. Jahvetti Parviainen 9,1 2. Neea Tuomala 9,7 2. Antti Kujala 9,2 3.

Lisätiedot

Henkilöstö Tulostettu: Henkilöstö. Kopio: Seunala, Eija 1/7

Henkilöstö Tulostettu: Henkilöstö. Kopio: Seunala, Eija 1/7 Henkilöstö Kopio: Seunala, Eija 1/7 Sisällysluettelo Henkilöstö Hallinto Oppilashuolto Orimattilan yhteiskoulu Opettajat Opettajien yhteystiedot Henkilökunta Henkilökunnan yhteystiedot Kopio: Seunala,

Lisätiedot

Miehet 11 vuotta 2 km V 1) Juho Virkajärvi JämsänkIlves 7.48,3, 2) Otto Hirvilampi ÄhtärUrh 7.52,6, 3) Elmeri Seppänen JämsänkIlves 8.

Miehet 11 vuotta 2 km V 1) Juho Virkajärvi JämsänkIlves 7.48,3, 2) Otto Hirvilampi ÄhtärUrh 7.52,6, 3) Elmeri Seppänen JämsänkIlves 8. Keuruun Hiihdot 8.3.2015 Tuloksia Naiset 10 vuotta 2 km V 1) Lotta Salonen KaipVire 7.26,4, 2) Heta Virkajärvi KaipVire 7.46,7, 3) Inka Lakanen PerhKiri 7.51,4, 4) Melia Palsinajärvi KaipVire 7.59,7, 5)

Lisätiedot

VII Pohjankyrö murtsikka-cup 2012: KyVo, YK-V, VäVi, LaihLu

VII Pohjankyrö murtsikka-cup 2012: KyVo, YK-V, VäVi, LaihLu KyVo YK-V VäVi LaihLu CUP Kilpailija Seura Vapaa Vapaa Perinteinen Perinteinen Yht: väliaikalähtö väliaikalähtö väliaikalähtö takaa-ajo 8.1.2012 15.1.2012 29.1.2012 4.3.2012 Tytöt 5, 2007 ja myöh. syntyneet

Lisätiedot

Pornaisten yleisurheilumestaruuskilpailut

Pornaisten yleisurheilumestaruuskilpailut Pornaisten yleisurheilumestaruuskilpailut 21.8.2013 Tytöt 5v 40m Pojat 5v 40m 1. Julia Linnapaasi 9.6 1. Markus Koljonen 9.8 2. Janna Teränen 9.7 2. Tino Nieminen 9.9 3. Annu Kyllönen 10.1 3. Konsta Kilpeläinen

Lisätiedot

Säkylä-CC SM Kierrosajat 7 Riiheläinen Riku (A)

Säkylä-CC SM Kierrosajat 7 Riiheläinen Riku (A) 1 (142) 7 Riiheläinen Riku (A) 1 15:13,08 0:20,84 2 14:52,24 0:00,00 3 15:05,58 0:13,34 2 (142) 8 Eriksson Toni (A) 1 13:55,64 2 14:01,00 0:00,00 3 14:08,72 0:07,72 4 14:16,29 0:15,29 5 14:53,03 0:52,03

Lisätiedot

Hämeenlinnan koulujen väliset uinnit 30.3.2015 Hämeenlinnan uimahalli

Hämeenlinnan koulujen väliset uinnit 30.3.2015 Hämeenlinnan uimahalli Laji 1 (3-4 t 50 PU) 1 Siiri Reinonen Seminaari 00:43.3 Laji 2 (3-4 p 50 PU) 1 Aleksi Kokkonen Seminaari 00:51.0 Laji 3 (5-6 t 50 PU) 1 Sofia Nieminen Nummi 00:33.3 2 Emma Kajanto Ruununmylly 00:33.7 3

Lisätiedot

Humppilan Hippokisat 2012 Humppilan Urheilukenttä TULOKSET. P4 ( ) 40 m

Humppilan Hippokisat 2012 Humppilan Urheilukenttä TULOKSET. P4 ( ) 40 m Humppilan Hippokisat 2012 Humppilan Urheilukenttä 16.8.2012 TULOKSET P4 (2008 - ) 40 m 1. Hermanni Mäkinen 11,3 2. Jasper Kieho 11,7 3. Otto Uusitalo 11,9 4. Rasmus Salminen 12,3 5. Henri Hyytiäinen 12,5

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN KOULULAISTEN YLEISURHEILUMESTARUUS KILPAILUT 2.9.2014 LIEKSAN KESKUSKENTTÄ

LIEKSAN KAUPUNGIN KOULULAISTEN YLEISURHEILUMESTARUUS KILPAILUT 2.9.2014 LIEKSAN KESKUSKENTTÄ LIEKSAN KAUPUNGIN KOULULAISTEN YLEISURHEILUMESTARUUS KILPAILUT 2.9.2014 LIEKSAN KESKUSKENTTÄ Tytöt 10v 3-ottelu LOPPUTULOKSET 0 Sija Nimi Koulu 60m Korkeus Kuula Yhteensä 1 Marjo Heikura Jamali 10,38 189

Lisätiedot

IV Pohjankyrö murtsikka-cup

IV Pohjankyrö murtsikka-cup 1 / 5 10.2.2009 17:22 IV Pohjankyrö murtsikka-cup Perinteinen, Isokyrö Ylipää 8.2.2009 T U L O K S E T N05; M05; N06; M06; N07; M07; N08; M08; N09; M09; N10; M10; N12; M12; N14; M14; N16; M16; Tytöt 5

Lisätiedot

Lahden koulujen hiihtokilpailut 2014 Urheilukeskus Lahti 13.3.2014 klo 13:00 VÄLIAIKAPISTE:

Lahden koulujen hiihtokilpailut 2014 Urheilukeskus Lahti 13.3.2014 klo 13:00 VÄLIAIKAPISTE: Lahden koulujen hiihtokilpailut 04..04 klo :00 T7,,5 km 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 9 Ida Pulkkanen Lahden yhteiskoulu 00:08:4,9 00:00:00,0 7 Emma Pasanen Salpausselän peruskoulu 00:08:7, 00:00:,4 0 Kia Kemppainen

Lisätiedot

Sarjahiihto , perinteinen sprintti, Hollolan Urheilijat -46, Hollolan Nasta, Lahden Hiihtoseura

Sarjahiihto , perinteinen sprintti, Hollolan Urheilijat -46, Hollolan Nasta, Lahden Hiihtoseura Sarjahiihto 27.1.2016, perinteinen sprintti, Hollolan Urheilijat -46, Hollolan Nasta, Lahden Hiihtoseura T6 v 0,3 km P6 v 0,3 km T8 0,6 km P8 0,6 km AIKA-AJOT T10 0,6 km 1 Johanna Jokinen Lahden hiihtoseura

Lisätiedot

LUUMÄEN PERUSKOULUJEN JA LUKION HENKILÖSTÖ 2014 2015

LUUMÄEN PERUSKOULUJEN JA LUKION HENKILÖSTÖ 2014 2015 LUUMÄEN PERUSKOULUJEN JA LUKION HENKILÖSTÖ 2014 2015 KANGASVARREN KOULU Rehtori Timo Piesanen Opettajat Luokat Maija Parkkari-Räty Maaret Liikkanen Kaisa Jääskeläinen Tarja Käyhty Simo Jääskeläinen Timo

Lisätiedot

Lähtölista Kilpailu: Vire-uinnit Kilpailun paikkakunta: Kaarina Järjestäjä:

Lähtölista Kilpailu: Vire-uinnit Kilpailun paikkakunta: Kaarina Järjestäjä: Sivu: 1 Päivämäära: 18 marraskuu 2015 Aika: 20:51:13 Lähtölista Kilpailu: Vire-uinnit Kilpailun paikkakunta: Kaarina Järjestäjä: Laji 1, 25m Vapaauinti Naiset Loppukilpailut (4) 1 Sanni Virtanen 2006 06A359

Lisätiedot

Sarjahiihto , vapaa, Hollolan Urheilijat -46, Hollolan Nasta, Lahden Hiihtoseura

Sarjahiihto , vapaa, Hollolan Urheilijat -46, Hollolan Nasta, Lahden Hiihtoseura Sarjahiihto 14.1.2015, vapaa, Hollolan Urheilijat -46, Hollolan Nasta, Lahden Hiihtoseura T6 v 0,3 km P6 v 0,3 km T8 1 km P8 1 km T10 2 km 1 Venla Hakonen Hollolan Urheilijat -46 0:01:31 2 Frida Ranivaara

Lisätiedot

Lähtö Sarja Matka Nro Nimi Seura. Miehet 10 vuotta 3 km p =======================

Lähtö Sarja Matka Nro Nimi Seura. Miehet 10 vuotta 3 km p ======================= Miehet 10 vuotta 3 km p 11.00.00 M10 3 km 1 Elmeri Konstari Jämsänkosken Ilves 11.00.00 M10 3 km 2 Konsta Peltola Keuruun Kisailijat 11.00.00 M10 3 km 3 Elias Ronkainen Jämsänkosken Ilves 11.00.00 M10

Lisätiedot

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Syysilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla , tulosluettelo:

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Syysilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla , tulosluettelo: Yleinen sarja, ilmakivääri 60 ls 1. Juho Kurki KaA 100 100 99 97 100 99 595 45x 2. Mikko Luoma KokMAS 93 94 93 93 97 94 564 18x 3. Markku Niemi AlavA 96 91 91 94 97 91 560 19x 4. Markku Haukkala HSA 93

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

Pojat 1.lk 1 km V. Sarjaluettelo. Tytöt 1.lk 1 km V. Sarjaluettelo. Sija Nimi Seura Tulos Ero

Pojat 1.lk 1 km V. Sarjaluettelo. Tytöt 1.lk 1 km V. Sarjaluettelo. Sija Nimi Seura Tulos Ero Pojat 1.lk 1 km V Sija Nimi Seura Tulos Ero 1. Jarkko Kukkonen Simon koulu 6.21,8 2. Taneli Teppola Maksniemi 9.50,2 3.28,4 3. Eetu Anttila Simon koulu 9.51,9 3.30,1 4. Joel Alakärppä Simon koulu 9.55,7

Lisätiedot

Kurikan koululaisuinnit

Kurikan koululaisuinnit Kurikan koululaisuinnit 14.11.2016 1.lk tytöt 25 m 1 Juulia Saari Luopa 32,28 2.lk tytöt 25 m 1 Helmi Ala-Nisula Luopa 33,50 2 Katri Lähdesmäki PHK 35,56 3 Emmi Ristiluoma PHK 37,00 4 Hannele Rinta-Tassi

Lisätiedot

Opettaja: Eija Vuorinen keskiviikko 22.2. klo 8.00-10.50 luokka: 104

Opettaja: Eija Vuorinen keskiviikko 22.2. klo 8.00-10.50 luokka: 104 NOKIAN LUKIO/KERTAUSTILAISUUDET kevät 2012 Äidinkieli: Opettaja: Eija Vuorinen keskiviikko 22.2. klo 8.00-10.50 luokka: 104 Haakana Marianne Kaikkonen Johanna Kalliokoski Tytti Koskinen Suvi Lahdenpohja

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI perusopetus 1-6 lk yleisurheilumestaruuskilpailut Pojat 6. LK 50 m

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI perusopetus 1-6 lk yleisurheilumestaruuskilpailut Pojat 6. LK 50 m KANKAANPÄÄN KAUPUNKI perusopetus 1-6 lk yleisurheilumestaruuskilpailut 12.9.2013 Pojat 6. LK 50 m 1 Eero Hirvinen keskustan koulu 7,42 2 Arttu Uusitalo keskustan koulu 8,05 3 Joe Vartiamäki keskustan koulu

Lisätiedot

LHS - Piirikunnalliset Lahti klo 18:30 LOPPUTULOKSET

LHS - Piirikunnalliset Lahti klo 18:30 LOPPUTULOKSET ..05 klo 8:0 N06 0,5km 5 6 Frida Ranivaara Hollolan Urheilijat -6 00:0:6,6 00:00:00,0 8 Hilma Ampuja Lahden Hiihtoseura 00:0:58,8 00:00:, 7 Aada Mäiseli Lahden Hiihtoseura 00:05:,8 00:00:5, 5 Johanna Jokinen

Lisätiedot

KOULUJEN VÄLISET MAASTOT 23.5.2012 KLO 10.00 Tulokset

KOULUJEN VÄLISET MAASTOT 23.5.2012 KLO 10.00 Tulokset KOULUJEN VÄLISET MAASTOT 23.5.2012 KLO 10.00 Tulokset Kilpailijat Koulu Aika Sijoitus N9 (500m) Jessica Halonen Anttola 4:20 1 Milka Kautonen Kirkonkylä 4:23 2 Assi Kovanen Kirkonkylä 4:25 3 Henna Kosonen

Lisätiedot

vuoro nimi paiva aika sukunimi etunimi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Puolakka Anssi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Rautala Sanni 1PR Edustusryhmä

vuoro nimi paiva aika sukunimi etunimi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Puolakka Anssi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Rautala Sanni 1PR Edustusryhmä vuoro nimi paiva aika sukunimi etunimi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Puolakka Anssi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Rautala Sanni 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Seppälä Oona 1PR Edustusryhmä ma 16:00

Lisätiedot

69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 - ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1.

69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 - ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1. 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1.OSUUS 1 48 JOUTSA-1 Räsänen Veli-Matti 22.56,8 2 6 SAARIJÄRVI-1 Vertanen Olli 22.59,1 3 3 JYVÄSKYLÄ-1 Mikkonen Tomi 23.04,8

Lisätiedot

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI PERJANTAI 13.06.2008 15. 21.00 1 Joni Renko H 2 Janna Renko H 3 Laura Raninen H 4 Antti-Pekka Valli H 5 Riina Yli-Ojanperä H 6 Sanna Peltoniemi H 7 Reijo Pulli H 8 Tiina Korkonen H 9 Kari Hautamäki H 10

Lisätiedot

Sarja Nro Nimi Seura Lähtöaika

Sarja Nro Nimi Seura Lähtöaika Miehet 10 vuotta 2 km V Viesti M10 1 Jämsänkosken Ilves Jämsänkosken Ilves 11.00.00 M10-1 2 km 101 Elmeri Konstari M10-2 2 km 201 Jonne Berg M10-3 2 km 1 Elias Ronkainen M10 2 Kaipolan Vire Kaipolan Vire

Lisätiedot

Halpa-Hallin HIIHTOKISAT lapsille 24.1.2013 Järj: Seinäjoen Hiihtoseura

Halpa-Hallin HIIHTOKISAT lapsille 24.1.2013 Järj: Seinäjoen Hiihtoseura Halpa-Hallin HIIHTOKISAT lapsille 24.1.2013 Järj: Seinäjoen Hiihtoseura 23.01.13 18.29.11 Sarja T08 (0,2 km) 1 18.31.00 2 18.31.15 3 18.31.30 4 18.31.45 Emilia Ristimäki Pojanluoma 5 18.32.00 Kaisla Koivu

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

Pohjois-Savon Piirinmestaruusviesti, Siilinjärvi : Tulokset

Pohjois-Savon Piirinmestaruusviesti, Siilinjärvi : Tulokset Pohjois-Savon Piirinmestaruusviesti, Siilinjärvi 19.2.2012: Tulokset NYL (2 x 3 x 1 km klo 11:00) 1 2 Puijon Hiihtoseura 21.10,6 +0,0 1. osuus: Elsa Airaksinen 3.28,5 1 3.28,5 1 2. osuus: Susanna Porela-Tiihonen

Lisätiedot

Jurvan Metsästysseura ry Ilma-asehalli, Salontie 20

Jurvan Metsästysseura ry Ilma-asehalli, Salontie 20 POHJANMAAN III KULTAHIPPUKARSINNAT JA Y/N SARJOJEN AVOIN ILMA-ASEKILPAILU Tulokset ilmapistooli: IT 8 1 Tuomas Olli LappA 95 + 96 = 191 2 Aleksi Heinonen LappA 93 + 90 = 183 3 Topias Teikari IU 82 + 81

Lisätiedot

Kurikan koululaisuinnit

Kurikan koululaisuinnit Kurikan koululaisuinnit 24.11.2014 1.lk tytöt 25 m 1 Aino Tolonen Peura 30,30 2 Sanni Kahila Paulaharju 35,60 3 Jenna Syväoja Paulaharju 38,22 1.lk pojat 25 m 1 Elias Kivistö Koivisto 31,28 2 Aapo Koivuniemi

Lisätiedot

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9. Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.2014 Nimi Helanterä Antero Laine Jukka Nuuttila Marja-Leena

Lisätiedot

SM Mestaruuskilpailu MK-V - Pääkilpailu No. Name Gender Points Club MK-V - Karsinta No. Name Gender Points Club

SM Mestaruuskilpailu MK-V - Pääkilpailu No. Name Gender Points Club MK-V - Karsinta No. Name Gender Points Club kilpailu MK-V - Pääkilpailu 1 Ville Lång M 213300 ÖIF 2 Eetu Heino M 179700 ESB 3 Kalle Koljonen M 140900 ESB 4 Anton Kaisti M 91600 HBC 5 Iikka Heino M 85800 ESB 6 Henri Aarnio M 78700 ÖIF 7 Petri Hautala

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 42 27.05.2014. Opettajien virat, niiden nimikkeet ja virkojen numerointi 493/01/2014

Sivistyslautakunta 42 27.05.2014. Opettajien virat, niiden nimikkeet ja virkojen numerointi 493/01/2014 Sivistyslautakunta 42 27.05.2014 Opettajien virat, niiden nimikkeet ja virkojen numerointi 493/01/2014 Sivla 42 Valmistelija: rehtori Markku Tani, puh. 040 836 5620, etunimi.sukunimi@savitaipale.fi OVTES/opettajien

Lisätiedot

3.-4.lk 60 m tytöt tulokset 8 nopeinta aikojen perusteella finaaliin

3.-4.lk 60 m tytöt tulokset 8 nopeinta aikojen perusteella finaaliin 3.-4.lk 60 m tytöt tulokset 8 nopeinta aikojen perusteella finaaliin Sija Nimi Koulu Aika Finaaliaika 1 Moona Ojaniemi Koivisto 9,84 9,86 2 Oona Kriikkula Kangas 10,37 10,34 3 Emma Latvala Tuiskula 10,47

Lisätiedot

Pornaisten yleisurheilumestaruuskilpailut

Pornaisten yleisurheilumestaruuskilpailut Pornaisten yleisurheilumestaruuskilpailut 22.8.2012 Tytöt 5v 40m Pojat 5v 40m 1. Nea Hahtala 8,7 1. Mico Teränen 9,2 2. Riia Myrtenblad 9,8 2. Miro Harjunpää 9,5 3. Elsa Kainulainen 10,0 3. Miko Lämsä

Lisätiedot

luistelukilpailutulokset Kangasalan alakoulujen oppilaiden luistelukilpailut

luistelukilpailutulokset Kangasalan alakoulujen oppilaiden luistelukilpailut Kangasalan alakoulujen oppilaiden luistelukilpailut 26.1.2010 LOPPUTULOKSET POJAT 3.LUOKKA 1. Turunen Jere Liuksiala 47,0 2. Kauppila Kim Huutijärvi 47,2 3. Vistala Antti Suorama 47,3 4. Kortteinen Kalle

Lisätiedot

1. Miika Mäkinen RiihimKi ,2 6, Tuomo Rämö HämeenlTa ,2 5, Johannes Hartikainen HämeenlTa 547 0,0 5,47

1. Miika Mäkinen RiihimKi ,2 6, Tuomo Rämö HämeenlTa ,2 5, Johannes Hartikainen HämeenlTa 547 0,0 5,47 Seuraottelu Kisko - Tarmo Peltosaari 29.5.2016 TULOKSET M 100 m Tuuli: NWND 1. Tapio Nieminen RiihimKi 11,21 2. Miika Mäkinen RiihimKi 11,34 3. Tuomo Rämö HämeenlTa 11,68 4. Ilari Saunamäki RiihimKi 12,03

Lisätiedot

VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5

VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5 VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5 TYÖNTEKIJÄLISTA MAALISKUU LAUANTAI 02.03.2013 3 LK Anne Laine Jenni Sokura Satu Tolonen Anni Rämä Linda Laurikainen Sonja Meuronen

Lisätiedot

Hämeenlinnan koulujen väliset uinnit 30.3.2016, Hämeenlinnan uimahalli

Hämeenlinnan koulujen väliset uinnit 30.3.2016, Hämeenlinnan uimahalli Laji 2 (3-4 p 50 PU) 1. Joni Routamo Seminaarin koulu 00:47,9 Laji 3 (5-6 t 50 PU) 1. Milla Salminen Nummi 00:39,2 2. Jenna Boman Vuorentaan koulu 00:39,8 3. Siiri Reinonen Seminaarin koulu 00:40,2 Laji

Lisätiedot

TSEMPPITOUR FINAALI JA TSEMPPIS 2013 JOUKKUEKILPAILU TEXAS SCRAMBLE Lakeside Golfin Pirunpelto-kentällä 9.8.2013 EASY

TSEMPPITOUR FINAALI JA TSEMPPIS 2013 JOUKKUEKILPAILU TEXAS SCRAMBLE Lakeside Golfin Pirunpelto-kentällä 9.8.2013 EASY Lakeside Golfin Pirunpelto-kentällä 9.8.2013 EASY Nieminen Santeri Saari Elias 82 50 32 Haapala Onni Honkanen Miikka Schuvalow Oskari 80 42 38 Leino Julius Leminen Jiro Ojala Touko 86 38 48 Roos Matias

Lisätiedot

TS-Racing CC 28.07.2013. Kierrosajat 9 Kärkkäinen Sami (A)

TS-Racing CC 28.07.2013. Kierrosajat 9 Kärkkäinen Sami (A) 1 (188) 9 Kärkkäinen Sami (A) 1 15:25,20 2 16:02,35 0:00,00 3 16:21,51 0:19,16 4 16:21,62 0:19,27 5 17:55,03 1:52,68 6 16:37,86 0:35,51 7 16:36,13 0:33,78 8 16:44,08 0:41,73 2 (188) 20 Lehto Miro (A) 1

Lisätiedot

Kalannin Vankan ensimmäinen sarjamaasto

Kalannin Vankan ensimmäinen sarjamaasto Kalannin Vankan ensimmäinen sarjamaasto 15.4.2010 Osallistujia yhteensä 33 T4 150m 1. Nelli Kilpi 30,3 T7 600m 1. Josefina Routi 2.41 T9 600m 1. Reea Ketola 2.01 2. Linnea Maikola 2.03 3. Adeliina Nikula

Lisätiedot

TULOKSET. Kanta-Hämeen piirin koulujen uintikilpailut 11.5.2011. Hämeenlinnan Uimahalli. Laji 1, 3-4 lk tytöt 50 PU. Erä 1.

TULOKSET. Kanta-Hämeen piirin koulujen uintikilpailut 11.5.2011. Hämeenlinnan Uimahalli. Laji 1, 3-4 lk tytöt 50 PU. Erä 1. TULOKSET Kanta-Hämeen piirin koulujen uintikilpailut 11.5.2011 Hämeenlinnan Uimahalli Laji 1, 3-4 lk tytöt 50 PU 1 Anna Tahvanainen Pohjoinen 40.99 2 Roza Turunen Eteläinen 42.97 3 Taru Rilla Pekolan ala-aste

Lisätiedot

kilpailujen pvm Vapaa-aikatoimi Lähtöaika n.11.00 Haapasen nrot

kilpailujen pvm Vapaa-aikatoimi Lähtöaika n.11.00 Haapasen nrot 1000m P 9lk Urheilupuisto Lähtöaika n.11.00 Haapasen nrot 101 Heikki Onnela Sodankylä 3:12.07 1 102 Hannu Haapamäki Kittilä 3:25.78 2 103 Aleksanteri Pulska Sodankylä 3:28.48 3 104 Jami Mikkola Savukoski

Lisätiedot

Pöytyän kunta Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen vakanssien sijoittuminen yhtenäiskouluille

Pöytyän kunta Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen vakanssien sijoittuminen yhtenäiskouluille Pöytyän kunta ja lukiokoulutuksen vakanssien sijoittuminen ille Elisenvaaran Tehtävänimike Vakanssinumero Vakanssin tämänhetkinen hoitaja Rehtori 550 Mika Virtanen - luokanopettaja, apulaisrehtori 513

Lisätiedot

H13 D13 H12 D12 H11TR D11TR H10RR D10RR P13TR T13TR P12TR T12TR P11RR T11RR P10RR T10RR

H13 D13 H12 D12 H11TR D11TR H10RR D10RR P13TR T13TR P12TR T12TR P11RR T11RR P10RR T10RR H13 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, : 0) 1. h13 Ahola Erik 10.54 2. h13 Hakola Matti 14.17 +3.23 3. h13 Grönholm Martti 23.02 +12.08 D13 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, : 0) 1. d13 Annala Vilma 13.54 2. d13 Mäntymäki

Lisätiedot

HUMPPILAN VEIKOT 90 v JUHLAVUOSI kilpailut

HUMPPILAN VEIKOT 90 v JUHLAVUOSI kilpailut HUMPPILAN VEIKOT 90 v JUHLAVUOSI kilpailut 13.7.2012 TYTÖT 7 v Pallonheitto 1. Erica Syrjälä Tammelan Ryske 19,00 2. Inkeri Kaseva Forssan Salama 14,00 3. Aino-Maija Jaatinen Urjalan Urheilijat 9,56 4.

Lisätiedot

MINIMAAKUNTAVIESTI 18.3.2008 KERIMÄKI 1 1 MIKKELI I 1:38:17.7 1 9:11.3 2 9:51.1 3 9:24.8 4 12:26.6 5 10:28.4 6 11:18.0 7 8:05.3 8 10:51.

MINIMAAKUNTAVIESTI 18.3.2008 KERIMÄKI 1 1 MIKKELI I 1:38:17.7 1 9:11.3 2 9:51.1 3 9:24.8 4 12:26.6 5 10:28.4 6 11:18.0 7 8:05.3 8 10:51. MINIMAAKUNTAVIESTI 18.3.2008 KERIMÄKI 1 1 MIKKELI I 1:38:17.7 1 Teemu Pöntinen 9:11.3 2 Rosa Liukkonen 9:51.1 3 Sami Roos 9:24.8 4 Sanni Marttinen 12:26.6 5 Arttu Harjuntausta 10:28.4 6 Saana Lahdelma

Lisätiedot

Koulujenväliset YU-kilpailut 2013

Koulujenväliset YU-kilpailut 2013 Koulujenväliset YU-kilpailut 2013 1. lk tytöt 1 Heikkilä Alviina 14,0 1 175 1 9,13 4 6 2 Soini Maija 14,1 2 151 3 10,44 1 6 3 Halminen Tanja 14,6 4 160 2 9,64 2 8 4 Lehtimäki Alina 14,9 6 131 6 9,21 3

Lisätiedot

Hippokisat 3.8.2011 Hankasalmi

Hippokisat 3.8.2011 Hankasalmi Hippokisat 3.8.2011 Hankasalmi Tytöt 5.v 40m 1. Helmi Moisio 10.0 2. Nella Suuronen 10.0 3. Jenniina Pöyhönen 10.4 4. Kira Karjalainen 10.6 5. Anna Kuronen 11.1 6. Seela Säntti 11.3 7. Viivi Kytöjoki 11.6

Lisätiedot

5.-6.lk 60 m tytöt tulokset 8 nopeinta aikojen perusteella finaaliin

5.-6.lk 60 m tytöt tulokset 8 nopeinta aikojen perusteella finaaliin 5.-6.lk 60 m tytöt tulokset 8 nopeinta aikojen perusteella finaaliin sija nimi koulu aika Finaaliaika 1 Oona Köykkä Paulaharju 9,53 9,41 2 Ellen Ojanen Paulaharju 9,47 9,46 3 Linda Kankaanpää Mieto 9,66

Lisätiedot

LHS - XCX piirikunnalliset Lahti. Lähtölista. numero 8.1.2015 13:33:52 1

LHS - XCX piirikunnalliset Lahti. Lähtölista. numero 8.1.2015 13:33:52 1 LHS - XCX piirikunnalliset Lahti 8.1.2015 klo 18:30 Lähtölista Lähtö- Lähtöaika Nimi Seura 1 18:30:30,0 -- 2 18:31:00,0 -- 3 18:31:30,0 -- 4 18:32:00,0 Ampuja Hilma 5 18:32:30,0 Kallinen Lahja 6 18:33:00,0

Lisätiedot

AVOIMET PM-VAUHDITTOMAT SISÄHYPPYKILPAILUT Tulokset Sija korkeus pisteet pituus pisteet 3-loikka pisteet yhteispist.

AVOIMET PM-VAUHDITTOMAT SISÄHYPPYKILPAILUT Tulokset Sija korkeus pisteet pituus pisteet 3-loikka pisteet yhteispist. AVOIMET PM-VAUHDITTOMAT SISÄHYPPYKILPAILUT 13.1.2013 Tulokset Sija korkeus pisteet pituus pisteet 3-loikka pisteet yhteispist. Tytöt 9 2-ottelu pituus pisteet 3-loikka pisteet yhteispist. 1 Nora Koskela-Koivisto

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI perusopetus 1-6 lk yleisurheilumestaruuskilpailut 9.9.2014. P 6. LK 50 m

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI perusopetus 1-6 lk yleisurheilumestaruuskilpailut 9.9.2014. P 6. LK 50 m KANKAANPÄÄN KAUPUNKI perusopetus 1-6 lk yleisurheilumestaruuskilpailut 9.9.2014 P 6. LK 50 m 1 Aleksi Joensuu Keskusta 7,58 2 Nil Smolin Kyynärjärvi 7,76 3 Henri Hirvinen Keskusta 7,93 4 Samuli Kuusinen

Lisätiedot

Tanelinrannan Hiihdot PK (V) 4.2.2016 Järj: Seinäjoen HIihtoseura

Tanelinrannan Hiihdot PK (V) 4.2.2016 Järj: Seinäjoen HIihtoseura Tanelinrannan Hiihdot PK (V) 4.2.216 Järj: Seinäjoen HIihtoseura 3.2.16 9.45.32 Sarja N8 (1, km) 1 18.1. 2 18.1.3 3 18.2. Viola Kurunmäki 4272356 4 18.2.3 Sanni Korpi 4343664 5 18.3. Anni Hietamäki 4359755

Lisätiedot

LHS - XCX piirikunnalliset Lahti 8.1.2015 klo 18:30 LOPPUTULOKSET

LHS - XCX piirikunnalliset Lahti 8.1.2015 klo 18:30 LOPPUTULOKSET N0 0,km Hilma Ampuja Lahden Hiihtoseura 00:0:, 00:00:00,0 Lahja Kallinen Lahden Hiihtoseura 00::, 00:0:, 8..0 0:: M0 0,km 0 Leo Rajaniemi Lahden Hiihtoseura 00:0:09, 00:00:00,0 Hermanni Latonummi Hollolan

Lisätiedot

Suunnistuksen maakuntaviesti Paljakassa

Suunnistuksen maakuntaviesti Paljakassa Suunnistuksen maakuntaviesti 9.8.2014 Paljakassa Puolangan Ryhti T U L O K S E T Kilpailun sarjat: NUA; NUA1; NUA2; NUA3; NUB; NUB1; NUB2; NUB3; MYL; MYL1; MYL2; MYL3; MYL4; MYL5; NYL; NYL1; NYL2; NYL3;

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

PM-nuoret 17-19v Kitinkangas Kilpailijat

PM-nuoret 17-19v Kitinkangas Kilpailijat Huttunen Titta Alavieskan Viri 28.6.1989 N17 800 m 26183998 Eronen Johannes Haapajärven Kiilat 14.3.1993 M17 Seiväs 27359116 Eronen Maria Haapajärven Kiilat 29.8.1985 N19 Pituus 26189662 Eronen Markus

Lisätiedot

Sija Nimi Koulu Aika TP7

Sija Nimi Koulu Aika TP7 TP7 Sarja T7 800 m 1 Ruth Toivola Pikku-Tapis 3.44,7 2 Alisa Heijasto Tapainlinna 3.49,3 3 Elsa Summanen Puolimatkan koulu 3.55,2 4 Aino Tonteri Martin koulu 4.28,9 5 Hanna Maavuori Pikku Tapis 4.31,7

Lisätiedot

Kurikan koululaishiihdot 3.2.2015 Mietaalla

Kurikan koululaishiihdot 3.2.2015 Mietaalla Kurikan koululaishiihdot 3.2.2015 Mietaalla Tulokset 2.lk tytöt 1 km 1 4 Sanni Rajala Tuiskula 2.lk t 0:02:00 0:05:50 0:03:50 2 3 Ella Huuskonen Mieto 2.lk t 0:01:30 0:05:46 0:04:16 3 12 Sonja Hietamäki

Lisätiedot

Jalasjärven IX motocross Kierrosajat

Jalasjärven IX motocross Kierrosajat Luokka MX B Aaltonen Janne Nro 28 Erä AIKA-AJO 1 1:47,51 0:00,00 2 1:48,01 0:00,50 3 4:51,59 3:04,08 1 1:42,61 0:00,00 2 1:54,05 0:11,44 3 1:44,29 0:01,68 4 5:18,65 3:36,04 1 2:44,01 0:54,95 2 1:49,25

Lisätiedot

1. Jukka Laakso TammRy 20,48 1. Paula Laakso TammRy 10,23

1. Jukka Laakso TammRy 20,48 1. Paula Laakso TammRy 10,23 M Kiekko N Kuula 1. Jukka Laakso TammRy 20,48 1. Paula Laakso TammRy 10,23 P7 40 m N Kiekko 1. Pyry Hakala TammRy 8,10 1. Paula Laakso TammRy 28,60 2. Oskari Uusitalo TammRy 8,20 3. Antti Maijala TammRy

Lisätiedot

YU-KISAT 2017 Kuortane PITUUS YA P 7lk Laji alkoi: Laji päättyi:

YU-KISAT 2017 Kuortane PITUUS YA P 7lk Laji alkoi: Laji päättyi: PITUUS YA P 7lk Laji alkoi: Laji päättyi: 1 Rasmus Hautamäki 7b 3,80 2 Oskari Sauna-Aho 7b 3,45 3 Valtteri Staudinger 7b 3,36 4 Matti Mikkilä 7a 3,26 5 Konsta Rantanen 7b 3,08 6 Veli-Matti Hakala 7b 3,07

Lisätiedot

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00 H6 (Lähti: 6 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 6. Sorsa Aleksi Pihkan 23.2 2. Hakuli Tommi KeU 24.02 +50 3. Pietiläinen Aleksi Pihkan 26.54 +3.42 4. Koikkalainen Severi Pihkan 2.46 +4.34 5. Koivisto Antton KeU

Lisätiedot

25vu TYTÖT -06 ja nuoremmat

25vu TYTÖT -06 ja nuoremmat Etunimi Sukunimi Aika 1 Aino Sipiläinen Tönnö 2006 00:22,620 2 Jonna Partanen Myllylä 2006 00:23,970 3 Saara Hosiaisluoma Myllylä 2006 00:24,170 4 Nelli Mynttinen Pennalan 2006 00:25,770 5 Aino Savolainen

Lisätiedot

Vakanssi Nimi Nykyinen nimike Uusi nimike 142081 Hyttinen Jouni rehtori virka rehtori 142082 Kazera Maija luokanopettaja virka Luokanopettaja 142083

Vakanssi Nimi Nykyinen nimike Uusi nimike 142081 Hyttinen Jouni rehtori virka rehtori 142082 Kazera Maija luokanopettaja virka Luokanopettaja 142083 Vakanssi Nimi Nykyinen nimike Uusi nimike 142081 Hyttinen Jouni rehtori virka rehtori 142082 Kazera Maija luokanopettaja virka Luokanopettaja 142083 Kosonen Juha luokanopettaja virka Luokanopettaja 142084

Lisätiedot

LASTEN OLYMPIALAISET HANKASALMEN ASEMAN URHEILUKENTÄLLÄ

LASTEN OLYMPIALAISET HANKASALMEN ASEMAN URHEILUKENTÄLLÄ LASTEN OLYMPIALAISET 14.7.2010 HANKASALMEN ASEMAN URHEILUKENTÄLLÄ Järjestäjänä LC Hankasalmi apunaan Hangan yleisurheilujaosto ja tukijana OL Keskimaa. Tulokset: Pojat 15 v. 100 m: 1. Sami Suuronen 13.4

Lisätiedot

1lk tytöt, pallonheitto. 1lk pojat, pallonheitto

1lk tytöt, pallonheitto. 1lk pojat, pallonheitto 1lk tytöt, pallonheitto Marttila Kiiramaaria 12,99 Lehtola Jonna-Julia 11,9 Greus Jenna 11,68 9,9 Hirvasniemi Meeri 8,91 Sutela Aada 8,71 Klaavo Anri 8,06 Myllynen Peppiina 7,81 Eskola Ella-Mari 6,66 6,63

Lisätiedot

5.-6.lk 60 m tytöt 8 nopeinta aikojen perusteella juossut finaalissa

5.-6.lk 60 m tytöt 8 nopeinta aikojen perusteella juossut finaalissa 5.-6.lk 60 m tytöt 8 nopeinta aikojen perusteella juossut finaalissa sija nimi koulu alkuerä finaali 1 Liisa Rinta-Tassi Säntti 9,59 9,31 2 Matilda Uusitalo Paulaharju 9,52 9,44 3 Aada Mäki Peura 9,76

Lisätiedot

SEASON CLOSING RACE Tulokset

SEASON CLOSING RACE Tulokset SEASON CLOSING RACE Tulokset 17.-18.3.2007 Lauantai Iso rata 100 m M45 YLI-OJANPERÄ, Mikko 11,69 C-pojat YLI-OJANPERÄ, Matti SU 12,28 E D-pojat JÄÄSKELÄINEN, Eero SU 12,68 E ITKONEN, Petri SU 13,04 E PELTONIEMI,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI perusopetus 1-6 lk yleisurheilumestaruuskilpailut Pojat 3. LK 50 m

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI perusopetus 1-6 lk yleisurheilumestaruuskilpailut Pojat 3. LK 50 m KANKAANPÄÄN KAUPUNKI perusopetus 1-6 lk yleisurheilumestaruuskilpailut 12.9.2013 Pojat 3. LK 50 m 1 Aake Rajala Kangasmetsä 8,55 2 Elias Kurumaa Kangasmetsä 8,73 3 Eetu Heiniluoma Keskusta 8,99 4 Antti

Lisätiedot

Hiihtotyyli Vapaa Lopputulokset 14.2.2015

Hiihtotyyli Vapaa Lopputulokset 14.2.2015 81 Pohjois-Savon Piirinmestaruushiihdot/Forte sport nuorisocupin 2. osakilpailu PSH MIEHET 8 V 1 KM 1 Tuukka Ovaskainen 2007 M08 Sonkajärven Pahka 40199421 11:01:30 4:34:00 2 Juho Huttunen 2007 M08 Sonkajärven

Lisätiedot

Koulutus- ja informaatiotilaisuus Iltarastien vastuussa oleville toimihenkilöille ma 16.3.2015 klo 18 Kaukajärven Vapaa-aikatalossa.

Koulutus- ja informaatiotilaisuus Iltarastien vastuussa oleville toimihenkilöille ma 16.3.2015 klo 18 Kaukajärven Vapaa-aikatalossa. 7.4 Pikkola Vastuuhlö Pekka Kannus 040 50 475 93 pekka.kannus@uta.fi RTM Kai Samposalo Tulospalv Jarmo Tanskanen Birgit Ahola Erik Ahola Topias Ahola Tuomo Ahola Tapani Huhta Esa Joensuu Jani Jussi Pirjo

Lisätiedot

TULOSLUETTELO Satakunnan Maakuntaviesti Su Perinteinen

TULOSLUETTELO Satakunnan Maakuntaviesti Su Perinteinen TULOSLUETTELO Satakunnan Maakuntaviesti Su 9.2.2014 Perinteinen Maakuntaviestin osuusisännät 2014: 1. osuus Finnblock Europa Oy Ltd 2. osuus 3. osuus Maanrakennus Mäenpää Oy 4. osuus 5. osuus 6. osuus

Lisätiedot

YU-kilpailut lk pojat. 2. lk tytöt. 2.lk pojat. 3. lk tytöt

YU-kilpailut lk pojat. 2. lk tytöt. 2.lk pojat. 3. lk tytöt YU-kilpailut 2014 1. lk tytöt 60 m Sija Pituus Sija Pallo Sija SIJAPIST. 1 Koivumäki Janica 13,9 2 185 2 11,44 1 5 2 Lehtonen Elsa 13,6 1 194 1 6,56 5 7 3 Kuru Milja 15,1 4 185 2 10,20 2 8 4 Koivisto Aliisa

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI perusopetus 1-6 lk yleisurheilumestaruuskilpailut P 4. LK 50 m

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI perusopetus 1-6 lk yleisurheilumestaruuskilpailut P 4. LK 50 m KANKAANPÄÄN KAUPUNKI perusopetus 1-6 lk yleisurheilumestaruuskilpailut 9.9.2014 P 4. LK 50 m 1 Aake Rajala Kangasmetsä 8,17 2 Eetu Heiniluoma Keskusta 8,45 3 Kosti Saine Vihteljärvi 8,58 4 Christian Mattila

Lisätiedot

Pojat 50 vu KILPA-sarja syntyneet 1 Samuli Halme Ahtiala :28,1 2 Santeri Hulkko Ahtiala :28,3 3 Veeti Kupari Ahtiala :33,6

Pojat 50 vu KILPA-sarja syntyneet 1 Samuli Halme Ahtiala :28,1 2 Santeri Hulkko Ahtiala :28,3 3 Veeti Kupari Ahtiala :33,6 Pojat 50 vu KILPA-sarja 2000-1 Samuli Halme Ahtiala 2000 00:28,1 2 Santeri Hulkko Ahtiala 2000 00:28,3 3 Veeti Kupari Ahtiala 2000 00:33,6 1 Alex Nieminen Salpausselän peruskoulu 1999 00:27,0 2 Jami Kuosmanen

Lisätiedot

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN PELAAJAT JOUKKUEITTAIN AMIGOS Kone MP HyZä Porski Tenuskebat Rockottajat Kotipojat Yhteensä 15 pelaajaa O M S Y J Intke Niko AMIGOS 0+0 0+0 0+0 0+0 0+1 0+1 6 0 2 2 0 Hassinen Mikko AMIGOS ei pel. ei pel.

Lisätiedot

Raision Kuulan mestaruuskilpailut Kerttulassa sähköajat. M 400 m. 1. Miikka Laiho RaisKu 54,80. M keihäs

Raision Kuulan mestaruuskilpailut Kerttulassa sähköajat. M 400 m. 1. Miikka Laiho RaisKu 54,80. M keihäs Raision Kuulan mestaruuskilpailut Kerttulassa 5.9.2011 sähköajat M 400 m 1. Miikka Laiho RaisKu 54,80 M keihäs 1. Petri Korte RaisKu 53,42 2. Petteri Soininen RaisKu 39,41 3. Juha-Pekka Triipponen RaisKu

Lisätiedot

Bussiin nousulista ==============

Bussiin nousulista ============== 1/6 Bussiin nousulista ============== Grp. Metallin ao. 148 r.y. Päivitetty lista 28.1.2009 Virkistysviikonloppumatka Kuusamoon 31.1. - 1.2.2009 (la-su/2 pv) "Holiday Club Kuusamon tropiikki" Bussi nro

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

PIIRIKUNNALLISET/VKS- CUP KISAT KARSTULASSA Käsiajanotto. M17 Kuula 5 kg. 1.Mika Pekkanen Karski 10,69. P m

PIIRIKUNNALLISET/VKS- CUP KISAT KARSTULASSA Käsiajanotto. M17 Kuula 5 kg. 1.Mika Pekkanen Karski 10,69. P m PIIRIKUNNALLISET/VKS- CUP KISAT KARSTULASSA 27.6.2007 Käsiajanotto M17 Kuula 5 kg 1.Mika Pekkanen Karski 10,69 P15 200 m 1.Timo Pölkki KyyjKy 27,20 2.Jesse Lehto KyyjKy 30.80 P15 3-loikka 1.Timo Pölkki

Lisätiedot

X Waarojen Wauhdit TULOSLUETTELO VAPAA

X Waarojen Wauhdit TULOSLUETTELO VAPAA ESIKOULU TYTÖT 1. 1 00:06:49 00:01:00 Hämäläinen Aada Heinävaara 05:49 2. 4 00:08:45 00:02:30 Turunen Anna Heinävaara 06:15 3. 3 00:09:19 00:02:00 Kortelainen Nella Heinävaara 07:19 4. 2 00:13:00 00:01:30

Lisätiedot

LNM-SARJAHIIHDOT (V)

LNM-SARJAHIIHDOT (V) Sisältö: LNM SARJAHIIHDOT 2.1.2011 (V) LNM SARJAHIIHDOT 9.1.2011 (V) LNM SARJAHIIHDOT 23.1.2011 FormulaSprint (V) LNM SARJAHIIHDOT 30.1.2011 (P) LNM SARJAHIIHDOT 2.3.2011 (v) LNM-SARJAHIIHDOT 2.1.2011

Lisätiedot

SEASON CLOSING RACE Lauantai Iso rata 100 m M45 YLI-OJANPERÄ Mikko : Iso rata 500 m L SISSO-KORISEVA Marja :51.

SEASON CLOSING RACE Lauantai Iso rata 100 m M45 YLI-OJANPERÄ Mikko : Iso rata 500 m L SISSO-KORISEVA Marja :51. SEASON CLOSING RACE 17.-18.3.2007 Lauantai Iso rata 100 m M45 YLI-OJANPERÄ Mikko :11.69 PC YLI-OJANPERÄ Matti :12.28 PD JÄÄSKELÄINEN Eero :12.68 ITKONEN Petri :13.04 PELTONIEMI Harri :13.17 PE11 HAUTAMÄKI

Lisätiedot

(8) Seurakisat , Kalevan yleisurheilukenttä Tulokset. T5, 400m. P5, 400m. T7, 400m

(8) Seurakisat , Kalevan yleisurheilukenttä Tulokset. T5, 400m. P5, 400m. T7, 400m 23.8.2017 1 (8) Seurakisat 23.8.2017, Kalevan yleisurheilukenttä Tulokset T5, 400m 1 Vivia Leppälä 0:01:46,9 2 Amelia Sofia Ahola 0:02:15,0 3 Pinja Kaihlavirta 0:02:15,3 4 Hertta Arnberg 0:02:22,1 5 Ella

Lisätiedot

Huom. Tasapisteissä kierrosviestin sija ratkaisi keskinäisen paremmuuden

Huom. Tasapisteissä kierrosviestin sija ratkaisi keskinäisen paremmuuden Sija Koulun nimi Sukkula Sij. Pituus Sij. Keihäs Sij. Kierrosviesti Sij. Yht. Sij. 1 Putaanvirran koulu Pihtipudas 96,80 3 4078 2 253,30 1 6.48,9 2 8 2 Tikan koulu 6 C Jyväskylä 96,30 2 4161 1 163,25 5

Lisätiedot

POJAT 5 40 m 40 m pallonheitto pallonheitto pisteet nimi aika pisteet m pisteet yhteensä 1 Viljanen Tomi 8, , Rintala Lari-Antton

POJAT 5 40 m 40 m pallonheitto pallonheitto pisteet nimi aika pisteet m pisteet yhteensä 1 Viljanen Tomi 8, , Rintala Lari-Antton POJAT 5 40 m 40 m pallonheitto pallonheitto pisteet 1 Viljanen Tomi 8,9 267 18,60 495 763 2 Rintala Lari-Antton 9,3 211 11,40 238 450 3 Iso-Tuisku Anton 9,5 188 11,12 230 418 4 Tuomisto Lassi 9,9 151 9,80

Lisätiedot

1. Vilho Heinänen JanJa 2,41 2. Niklas Kinnunen JanJa 2,14 3. Miska Lipsanen JanJa 2,13 4. Jami Kopra JanJa 2,02

1. Vilho Heinänen JanJa 2,41 2. Niklas Kinnunen JanJa 2,14 3. Miska Lipsanen JanJa 2,13 4. Jami Kopra JanJa 2,02 Janakkalan Janan mestaruuskilpailut 2011 Turenki, Liinalampi 25.8.2011 TULOKSET M 200 m 1. Heikki Nieminen JanJa 23,02 2. Antti Stenholm JanJa 23,63 1. Heikki Nieminen JanJa 23,02 2. Antti Stenholm JanJa

Lisätiedot

PUNKAHARJUN KOULUJEN YLEISURHEILUKILPAILUJEN TULOKSET

PUNKAHARJUN KOULUJEN YLEISURHEILUKILPAILUJEN TULOKSET PUNKAHARJUN KOULUJEN YLEISURHEILUKILPAILUJEN TULOKSET 3.9.14 T 8-40 M 1. ERÄ 1 Alina Jaatinen Punkasalmi 7,9 2 Wilma Asikainen Kulennoinen 8,0 3 Emilia Kosonen Punkasalmi 8,9 1 Helmi Karjalainen Kulennoinen

Lisätiedot

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Syysilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla Lehtimäellä 05.-07.12.2008, tulosluettelo:

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Syysilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla Lehtimäellä 05.-07.12.2008, tulosluettelo: Yleinen sarja, ilmapistooli 60 ls 1. Reijo Rantakangas LehA 95 93 93 98 93 92 564 2. Tuomo Passi KA 93 94 89 94 93 93 556 3. Marko Talvitie LehA 90 93 95 93 91 93 555 4. Risto Kantola LehA 92 91 89 91

Lisätiedot

1. Petteri Monni JyvKU 10,7 2. Martti Haavisto JyvKU 12,1 3. Ville Hämäläinen LaukU 12,4 4. Benjami Hautanen KivijK 12,4 5. Taneli Monni JyvKU 12,7

1. Petteri Monni JyvKU 10,7 2. Martti Haavisto JyvKU 12,1 3. Ville Hämäläinen LaukU 12,4 4. Benjami Hautanen KivijK 12,4 5. Taneli Monni JyvKU 12,7 SUL:n K-S:n piiriin 17-19 pm kilpailut Viitasaari 7.8.2007 Viitasaaren Viesti/ Suolahden Urho sää: + 27 TULOKSET M17 100 m finaali -0,9 1. Petteri Monni JyvKU 10,92 2. Juho Kaihlajärvi JyvKU 11,33 3. Jooel

Lisätiedot

Orava Cup 5. osakilpailu, , Siikainen

Orava Cup 5. osakilpailu, , Siikainen Orava Cup 5. osakilpailu, 08.08.2012, Siikainen H14 : 3,0 km 1. Konsta Jutila RasKa 29.36 2. Tuukka Mäkinen LLuja 32.36 +3.00 3. Juho Tuominen KanSu 35.21 +5.45 4. Roope Lohikoski RasKa 37.40 +8.04 5.

Lisätiedot

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA (Vuodesta 1995 viralliset SM-kisat myös sarjoissa T/P 14,15 vuotta) Koonnut Ilkka Hemmilä, päivitetty 20.8.2012 (ulkoradoilla)

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI perusopetus 1-6 lk yleisurheilumestaruuskilpailut Pojat 5. LK 50 m

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI perusopetus 1-6 lk yleisurheilumestaruuskilpailut Pojat 5. LK 50 m KANKAANPÄÄN KAUPUNKI perusopetus 1-6 lk yleisurheilumestaruuskilpailut 12.9.2013 Pojat 5. LK 50 m 1 Aleksi Joensuu Keskustan koulu 7,98 2 Henri Hirvinen Keskustan koulu 8,17 3 Konsta Kivimäki Kangasmetsä

Lisätiedot

ROCK N SWING AULANKO GP kilpailut Hämeenlinna 18.2

ROCK N SWING AULANKO GP kilpailut Hämeenlinna 18.2 ROCK N SWING AULANKO GP kilpailut Hämeenlinna 18.2 BOOGIE WOOGIE A yleinen 20 Juho Päivinen Mari Munne Bolero Turku 49 Masi Saurén Anna Tyutyunyuk Comets Helsinki 50 Miika Aspiala Emilia Reitamo Comets

Lisätiedot