PAALU-HANKE LOPPURAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PAALU-HANKE LOPPURAPORTTI"

Transkriptio

1 PAALU-HANKE LOPPURAPORTTI Talous- ja strategiapalvelu Tammikuu 2011 Hyväksytty: PAALU-hankeryhmän päätöskokous Kaupunginhallitus

2 Kuopion kaupunki, Seurantajulkaisut SE 2011:1 ISSN VERSIO Muutoksen tekijä Pvm Muutoksen kohde 01 Suvi Tolonen Loppuraportin rakenne 02 Suvi Tolonen Muokattu kohtaa Suvi Tolonen Muokattu rakennetta paalu-hankeryhmän palautteen pohjalta 04 Suvi Tolonen Lisätty osaprojektien ja viestinnän tiedot (puuttuu vielä 4.4 ja 4.7) 045 Suvi Tolonen Lisätty 4.4 raportti 05 Suvi Tolonen Lisätty 4.7 raportti 06 Suvi Tolonen Lisätty PAALUhankeryhmän päätöskokouksessa 13.1 esille tuomat korjausehdotukset 2 Postiosoite PL Kuopio Puhelin Käyntiosoite Tulliportinkatu Kuopio Faksi

3 SISÄLLYSLUETTELO 1 HANKKEEN TAUSTA HANKKEEN TAVOITTEET, RESURSSIT JA AIKATAULUT Hankkeen tavoitteet Hankkeen käynnistyminen ja resurssit Aikataulut Jatkuvan parantamisen malli HANKKEEN VIESTINTÄ JA TIEDOTUS Viestinnän tavoitteet Viestintä kohderyhmittäin Hankeviestinnän toteutuminen OSAPROJEKTIT Prosessien ja prosessijohtamisen määrittely Projektin tavoitteet ja käytetyt panokset Projektin tulokset Arvio tavoitteiden toteutumisesta ja jatkotoimenpiteet Tukipalveluiden määrittely Projektin tavoitteet ja käytetyt panokset Projektin tulokset Arvio tavoitteiden toteutumisesta ja jatkotoimenpiteet Johtamismallin määrittely Projektin tavoitteet ja käytetyt panokset Projektin tulokset Arvio tavoitteiden toteutumisesta ja jatkotoimenpiteet Palvelualuejohtajien ja avainprosessin omistajien määrittely Projektin tavoitteet ja käytetyt panokset Projektin tulokset Arvio tavoitteiden toteutumisesta ja jatkotoimenpiteet Palvelutuotantorakenteen määrittely ja palveluprosessien omistajat Projektin tavoitteet ja käytetyt panokset Projektin tulokset Arvio tavoitteiden toteutumisesta ja jatkotoimenpiteet Johto- ja toimintasääntöjen määrittely Projektin tavoitteet ja käytetyt panokset Projektin tulokset Arvio tavoitteiden toteutumisesta ja jatkotoimenpiteet Henkilöstöjärjestelyt Projektin tavoitteet ja käytetyt panokset Projektin tulokset Arvio tavoitteiden toteutumisesta ja jatkotoimenpiteet...29 Postiosoite PL Kuopio Puhelin Käyntiosoite Tulliportinkatu Kuopio Faksi

4 4.8 Prosessijohtamisen perehdytyksen koordinointi (PALKE) Projektin tavoitteet ja käytetyt panokset Projektin tulokset Arvio tavoitteiden toteutumisesta ja jatkotoimenpiteet Johdon raportointijärjestelmien määrittely Projektin tavoitteet ja käytetyt panokset Projektin tulokset Arvio tavoitteiden toteutumisesta ja jatkotoimenpiteet Taloushallintojärjestelmien määrittely Projektin tavoitteet ja käytetyt panokset Projektin tulokset Arvio tavoitteiden toteutumisesta ja jatkotoimenpiteet Tiedonhallinnon rakentaminen Projektin tavoitteet ja panokset Projektin tulokset Arvio tavoitteiden toteutumisesta ja jatkotoimenpiteet YHTEENVETO Yhteenveto muutoksista Riskianalyysin arviointi Ehdotukset jatkotoimenpiteiksi...38 LIITTEET LÄHTEET Postiosoite PL Kuopio Puhelin Käyntiosoite Tulliportinkatu Kuopio Faksi

5 1 HANKKEEN TAUSTA Kunnat ovat suuren haasteen edessä. Väestö ikääntyy ja palveluiden tarve kasvaa, mutta resurssit eivät lisäänny samassa suhteessa. Samaan aikaan kuntien välinen kilpailu veronmaksajista, asukkaista ja yrityksistä, kovenee. Huoli on valtakunnallinen, mutta ratkaisumallit on löydettävä itse. Toisaalta jo nykyisellään palveluiden saaminen voi näyttäytyä asiakkaasta vaikealta. Asiakkaan pitäisi löytää ja saada tarvitsemansa palvelut ilman, että on alan asiantuntija. Luukulta toiselle siirtely vie aikaa ja vaivaa ja johtaa lopulta myös siihen, ettei kenelläkään ole tilanteesta kokonaiskuvaa. Puhuttaessa kuntien menojen kasvusta, kohdistuu huomio usein sosiaali- ja terveyspuolen kustannuksiin. Yhdeksi tärkeimmäksi ratkaisuksi menojen hillitsemiseksi on esitetty ennaltaehkäisevien palveluiden korostamista palvelutarjonnassa. Ennaltaehkäisevät palvelut eivät tietenkään ole mikään uusi keksintö. Niiden tavoite on kuitenkin yhä ajankohtainen; saada kuntalaiset voimaan paremmin kevyemmillä resursseilla. Vaikka ennaltaehkäisevien palveluiden tarjoaminen on kunnalle taloudellinen kysymys, on se ennen kaikkea inhimillisen hyvinvoinnin näkökulmasta tavoiteltava päämäärä. Moni kunta on lähtenyt etsimään kokonaisvaltaista ratkaisumallia yritysmaailmasta ja siellä pitkään käytettyjä prosessijohtamisen oppeja on lähdetty soveltamaan myös kuntaorganisaatioihin. Nykyiset kuntaorganisaatiot on rakennettu pitkälti organisaatio- ja professiolähtöisesti, mutta asiakkaan tarpeet harvoin noudattavat tätä samaa polkua. Sen sijaan ne leikkaavat usein monen eri palvelun ja hallinnon läpi. Prosessiajattelu poikkeaa julkishallinnon aikaisemmista organisointi- ja johtamismalleista siinä, että sen lähtökohta on järjestää palvelut asiakkaan näkökulmasta. Organisaatiorakenteen uudistumisen lisäksi tarvitaan myös toiminnallista muutosta. Poikkihallinnollinen yhteistyö on jo nyt monissa yksiköissä arkipäivää, mutta kokonaisuuden kannalta yhtenäinen toimintamalli on saavuttamatta. Sen toteuttaminen onkin paljon haasteellisempaa kuin rakenteelliset muutokset. 2 Hankkeen tavoitteet, resurssit ja aikataulut 2.1 Hankkeen tavoitteet PAALU-hankkeella tarkoitetaan palvelualueuudistusta kokonaisuudessaan. Hankkeen tavoitteena on ratkaista, minkälainen käytännön palvelutuotanto- ja hallintorakenne uudistuksen ympärille määritellään. Hankkeessa haetaan vastauksia seuraaviin kysymyksiin: Miten palvelutarjonta niputetaan asiakkaan näkökulmasta? Miten usean palvelun tarpeessa olevia asiakkaita palvellaan yhtenäisesti ja tehokkaasti välttäen tarpeetonta toistoa (esim. asiakkuuden arviointia)? Miten edellä mainittua asiakkuuden hallintaa ja toisaalta asiakkaan ohjausta kehitetään systemaattisesti? Mitä asioita johdetaan eri tasoilla (palvelualue, avainprosessi, palveluprosessi) ja miten? (Palvelualueuudistuksen hankesuunnitelma 2009.) Postiosoite PL Kuopio Puhelin Käyntiosoite Tulliportinkatu Kuopio Faksi

6 Hankkeen tavoitteita on koko ajan ohjannut palvelualueuudistuksen pitkän aikavälin tavoitteet. Yksi uudistuksen tärkeimmistä tavoitteista on ollut asiakkaan näkökulman entistä selkeämpi korostaminen. Asiakkaan näkökulmasta vaikutus voi näyttäytyä esimerkiksi yhden luukun periaatteena, jolloin palvelun saaminen helpottuu. Toisaalta asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia tarjottaviin palveluihin halutaan lisätä palautejärjestelmien avulla. Asiakaslähtöisyys näkyy ennen kaikkea asiakkaan arjessa, mutta sen vaikutukset ulottuvat myös päätöksentekoon. Asiakastiedon kerääminen ja analysointi auttaa päätettäessä mm. palvelutarjonnasta niiltä osin kuin se on mahdollista. Johtamisen näkökulmasta toiminnan arviointi helpottuu. Selkeät palvelukokonaisuudet, niihin liittyvät tavoitteet ja niiden toteutumista kuvaavat mittarit auttavat mm. vaikuttavuuden arvioinnissa. Myös organisaation ketteryyttä on pystyttävä parantamaan. Mikäli toiminnan arviointi osoittaa, että tavoitteiden saavuttamiseksi toiminnan painopisteitä on muutettava, on se myös mahdollista tehdä. Henkilöstön näkökulmasta uudistus tuo jokaisen tehtävän entistä selkeämmin esille osana suurempaa, asiakaslähtöistä palvelukokonaisuutta. Kokonaisuuden näkökulmasta entistä määrämuotoisemman yhteistyön tarve kasvaa. Toisaalta oman työn näkeminen osana kokonaisuutta voi auttaa myös oman työn kehittämistä. 2.2 Hankkeen käynnistyminen ja resurssit Kaksi tärkeintä asiakirjaa palvelualueuudistuksen taustalla ovat Kuopion kaupungin strategia 2012 sekä valtuustosopimus Kummassakin asiakirjassa tavoitteeksi on asetettu palvelurakenteiden uudistaminen ja tehostaminen. PAALU-hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa Samalla hyväksyttiin hankeryhmän kokoonpano. Hankeryhmä koostui PAALU-hankkeen osaprojektien vetäjistä. Hankkeen omistaja kaupunginjohtaja Petteri Paronen toimi hankeryhmän puheenjohtajana. Kaupunginjohtaja toimi myös johtamismallin (4) ja palvelualuejohtajien ja avainprosessinomistajien määrittelyn (5) vetäjänä. Hankeryhmän kokoonpano: - Talousarviopäällikkö Jarkko Mattila, palvelutuotantorakenteen, palveluprosessien omistajien määrittely (6) ja taloushallintojärjestelmien määrittely (11) - Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Pauli Kurkirinne, johto- ja toimintasääntöjen määrittely (7) - Henkilöstöpäällikkö Markku Mattila, organisaatiomuutoksista johtuvat henkilöstö- ja virka-järjestelyt (8) - Projektisuunnittelija Suvi Tolonen, prosessijohtamisen perehdytyksen koordinointi (PALKE) (9), hankesihteeri 05/ / Tietohallintojohtaja Jukka Vornanen, tietojärjestelmien ja tiedonhallinnan määrittely (10, 12) - Suunnittelupäällikkö Sirpa Lätti-Hyvönen, strategiaprosessin määrittely Postiosoite PL Kuopio Puhelin Käyntiosoite Tulliportinkatu Kuopio Faksi

7 - Talous- ja strategiajohtaja Paavo Kaitokari, tukiprosessien määrittely (2) - Projektipäällikkö Raija Tajakka, prosessien ja prosessijohtamisen määrittely (1), hankesihteeri 09/ / Viestintäjohtaja Kaija Nousiainen, hankeviestinnästä vastaava - Toimistoinsinööri Pekka Mustonen, henkilöstön edustaja (varalla Jyrki Viitanen) - Nimetyt palvelualuejohtajat Hankeryhmään kutsuttiin yhteistoimintamenettelyn mukaisesti myös henkilöstön edustaja, joka toi hankeryhmälle ajankohtaista tietoa henkilöstöä askarruttavista asioista, peloista ja toiveista muutoksen suhteen. Myös jokaisessa osaprojektissa oli mukana henkilöstön edustaja. Henkilöstön edustajat olivat kaupungin työntekijöiden valitsemia luottamushenkilöitä. Hankkeen hallinnointiin oli varattu pieni budjetti. Käytännössä suurin panos hankkeessa toteutui henkilöstöresurssien käytössä, kun hankkeen osaprojektit vedettiin kaupungin oman henkilöstön voimin. Ulkopuolista apua käytettiin kahdessa projektissa. Prosessien ja prosessijohtamisen määrittelyssä konsultointiapuna toimi muutamien päivien ajan Kai Laamanen Innotiimi Oy:ltä. Palke-projektin valmennuksiin ostettiin koulutuspalvelut Balentor Oy:ltä avoimen hankintamenettelyn jälkeen. 2.3 Aikataulut HANKKEEN PÄÄVAIHEET SUUNNITELTU AIKATAULU TOTEUTUNUT AIKA- TAULU 1) Prosessien ja prosessijohtamisen 11/ / / /2009 määrittely II vaihe 2) Tukipalveluiden määrittely 03/ /2009? 03/ /2010 3) Erillisselvitykset 04/ / / ? 4) Johtamismallin määrittely kevät alkusyksy kevät / ? 5) Palvelualuejohtajien ja avainprosessinomistajien kevät 2009 kevät kevät /2010 määrittely ) Palvelutuotantorakenteen, palveluprosessien syksy 2009-kevät 10/ /2010 omistajien määrittely 2010? 7) Johto- ja toimintasääntöjen määrittely syksy 2009-kevät syksy / ? 8) Mahdollisista organisaatiomuutoksista syksy syksy /2010 aiheutuvat järjestelyt ? 9) Prosessijohtamisen perehdytyksen / /2011 koordinointi (PALKE) ) Johdon tietojärjestelmän määrittely?? Avainprosessien omistajien (asiakkuusjohtajien) ja palveluprosessien omistajien (palvelupäälliköiden) määrittelytyö tehtiin suunnitelmasta poiketen tässä projektissa Postiosoite PL Kuopio Puhelin Käyntiosoite Tulliportinkatu Kuopio Faksi

8 11) Taloushallintojärjestelmien uudistaminen 12) Tiedonhallinnan määrittely ja rakentaminen (julkaisun-, dokumentin- ja asianhallinta) syksy ? syksy 2009-> Jatkuvan parantamisen malli Palvelualueuudistuksen mukaisesti myös tässä loppuraportissa hyödynnetään jatkuvan parantamisen periaatetta. Jatkuvan parantamisen periaate näkyy siten, että jokaisen osaprojektin vetäjä arvioi projektin toteuttamista, saavutettuja tuloksia ja tavoitteiden asettamista suhteessa suunnitelmaan. Lisäksi arviointia tehdään PAALU-hankkeen toteuttamisesta ja tavoitteiden saavuttamisesta kokonaisuudessaan. Raporttiin kirjataan myös kehitysehdotukset ja jatkotoimenpiteet. Postiosoite PL Kuopio Puhelin Käyntiosoite Tulliportinkatu Kuopio Faksi

9 Kuva: Jatkuvan parantamisen malli, ns. Demingin kehä Suunnittele Toimi Kehitä Arvioi Palvelualueuudistuksen mukaiseen organisaatioon ja toimintamalliin siirrytään vuoden 2011 alussa. PAALU-hankkeen loppuraportti julkaistaan tammikuussa Loppuraportti on hankkeen toteutumista (tavoitteiden asettaminen, tulokset, toteuttaminen) arvioiva asiakirja, eikä tässä vaiheessa voida arvioida kokonaisvaltaisesti sitä, mitkä ovat osaprojektien tai PAALU-hankkeen pitkän aikavälin vaikutukset. Raportissa voidaan arvioida vain niitä vaikutuksia, jotka ovat syntyneet raportin teon ajankohtaan mennessä. Vaikutuksia arvioitaessa on pidettävä mielessä, että yksittäisillä projekteilla on erilaiset mahdollisuudet toteuttaa uudistuksen mukaisia tavoitteita. Lisäksi yksittäisen projektin tuloksia tarkastellessa on hyvä muistaa, että projekti ei toimi tyhjiössä, vaan siihen vaikuttavat aina ympärillä tapahtuvat muutokset ja toiset projektit. Arvioinnin tarkoitus onkin antaa tietoa ja ideoita tulevaan ja välttämään hankkeen suunnittelussa tai toteuttamisessa tehtyjä virheitä jatkossa. 3 HANKKEEN VIESTINTÄ JA TIEDOTUS Palvelualueuudistuksen viestintä perustuu seuraaviin tehtyihin dokumentteihin: 1. Palvelualueuudistuksen siirtymäajan viestintäsuunnitelma (LIITE 1: Viestintäsuunnitelma) 2. Palvelualueuudistuksen asiakasviestintäsuunnitelma 3. Palvelualueuudistuksen viestintäsuunnitelma loppuvuodelle Pohjana viestintäsuunnitelma, kohderyhmät yms. Postiosoite PL Kuopio Puhelin Käyntiosoite Tulliportinkatu Kuopio Faksi

10 3.1 Viestinnän tavoitteet Viestinnän tavoitteet on kuvattu palvelualueuudistuksen siirtymäajan viestintäsuunnitelmassa seuraavasti: Viestintäsuunnitelman tavoitteena on hallittu siirtyminen palvelualueajatteluun ja - toimintamalliin. Viestinnällä tuodaan esiin muutoksen tarkoitusta ja tavoitteita, selkokielistetään muutosprosessia, vähennetään epävarmuutta muutosvaiheessa ja edesautetaan liukuvaa siirtymistä uuteen toimintamalliin. Viestintä vaiheistetaan etenemään ennakoivasti rinnan muutoksen etenemisen kanssa. Viestintäsuunnitelma ja viestintä elävät jatkuvassa rinnakkaissyklissä palvelualuemuutoksen kanssa. Viestintä sekä kuvaa että toteuttaa muutosta. Viestinnän avulla tuodaan sekä henkilöstön että asiakkaiden muutokseen liittyviä tuntoja ja huolia organisaation tietoon. Viestintä on parhaimmillaan henkilöstön ja asiakkaiden apu ja tuki muutoksen kokemisessa. Viestinnän avulla pyritään henkilöstölle näyttämään oma työ osana isoa kokonaisuutta. Viestinnällä valmistellaan asennemuutosta esimies-alais-verkoston tueksi. Viestintä on tehokasta, kun se liittyy konkreettisiin toimiin. Ellei konkreettisia toimia havaita, tyhjästä ponnistava viestintä ei ole kauan vaikuttavaa. 3.2 Viestintä kohderyhmittäin Henkilöstöviestintä Kaiken sisäisen viestinnän perusverkko työyhteisössä on esimies-alainen-verkosto. Suuri osa henkilöstön saamasta tiedosta tulee myös vaakasuorasta verkostosta työtoverilta toiselle. Luottamusmiesverkoston perustehtävä on olla suora yhteys johdon ja perustyöntekijöiden välillä. Tiedon siirtymisessä oman yksikön ja muun työyhteisön välillä erityisen tärkeä linkki on lähiesimies. Hänen tiedotusvastuunsa on tietojen räätälöiminen yleisestä tiedosta omaan yksikköön, ja toisaalta oman yksikön näkökantojen ja kysymysten esittäminen muulle yhteisölle. Luottamushenkilöviestintä Luottamushenkilöillä tulee olla koko uudistuksen ajan sekä toteutumisen seuranta-aikana oikea-aikaista ja keskeistä tietoa uudistuksen tavoitteista, toimenpiteistä ja aikataulutuksesta päätöksenteon pohjaksi. Postiosoite PL Kuopio Puhelin Käyntiosoite Tulliportinkatu Kuopio Faksi

11 Asiakasviestintä Asiakasviestintä suunnataan kaupungin palvelujen käyttäjille. Viestintäkanavia ovat joukkoviestimet, Kuopio-lehti, kaupungin internet-sivut sekä kasvokkaisviestintä ja neuvonta asiakkaiden kanssa. Asiakasviestinnällä tuetaan palvelualueuudistuksen päätavoitteita: ennaltaehkäisyä, aikaista puuttumista, kustannusten oikeaa kohdistamista. Viestinnän avulla ohjataan kuntalaiset käyttämään oikeita palveluita oikein ja oikeaan aikaan. Asiakasviestinnästä on tehty erillinen viestintäsuunnitelma. Mediaviestintä Toiminnan mittavissa muutoksissa, palvelutason tai palvelun antamisen tavassa tapahtuvissa huomattavissa muutoksissa viestintävastuu on kaupunginvaltuuston tai -hallituksen puheenjohtajilla, kaupunginjohtajalla, talous- ja strategiajohtajalla ja viestintäjohtajalla Kaupunginjohtaja, poliittiset päätöksentekijät, talous- ja strategiajohtaja, hallinto- ja henkilöstöjohtaja, projektipäällikkö sekä viestintäjohtaja vastaavat uudistukseen liittyvistä tiedotustilaisuuksista, tiedotteista ja haastatteluista. Tiedotustilaisuuksia pidetään ja tiedotteita lähetetään yhtäjalkaa uudistuksen etenemisen kanssa. Kaupunginjohtajan luvalla (johtoryhmän kokous ) toimialajohtajat voivat antaa medialle tietoa omaan toimialaansa liittyvistä uudistushankkeista. Konserni- ja sidosryhmäviestintä Kutakin 12 hankeryhmää vetävät ryhmien johtajat, toimialojen johtajat, muiden johtoryhmien jäsenet ja muut kaupungin ulkopuolisten ihmisten ja ryhmien kanssa yhteistyötä tekevät listaavat sidosryhmiään ja arvioivat, koska ryhmien olisi tarpeellista/välttämätöntä saada tietoa kaupungin uudistuksesta. 3.3 Hankeviestinnän toteutuminen Viestintää toteutettiin toimialoilla hajautetun viestintävastuun mukaisesti. Osa toimialoista täydensi yhteisiä viestintäsuunnitelmia omilla suunnitelmillaan mm. asiakasviestinnän osalta (esimerkkinä sosiaali- ja terveystoimi). Keskitettyä PAALU-hankkeen viestintää tehostettiin helmikuussa 2010, kun siihen resursoitiin osa-aikainen tiedottaja. Viestintään käytettiin noin 20 prosenttia yhden henkilön kuukausittaisesta työajasta. PAALU-tiedottajan tehtäviin kuului: o tiedotteiden tekeminen ajankohtaisista asioista o ajankohtaiskatsauksen kerääminen sekä niistä tiedottaminen kerran kuukaudessa pidettävissä tiedotustilaisuuksissa koko henkilöstölle o tietojen vieminen SiNettiin ja internettiin Postiosoite PL Kuopio Puhelin Käyntiosoite Tulliportinkatu Kuopio Faksi

12 Tehtävää valittiin hoitamaan tiedottaja Annamaija Hakama. Viestintää kehitettiin ja suunniteltiin syksystä 2009 lähtien kaupunkitasoisessa PAALUviestintäryhmässä, johon kuului tiedottajia tai oto-tiedottajia kaikilta toimialoilta sekä henkilöstön edustus. Pääsääntöisesti viestintä toteutui suunnitelmien mukaisesti. Haasteet Viestinnän seuranta Viestinnän toteutumista oli tarkoitus seurata keskitetysti ja säännöllisesti googledocsryhmätyökalun avulla. Valitettavasti seuranta jäi vain aikeeksi ja jäi toteutumatta. Jokainen tiedotusvastuussa ollut on vastannut viestinnän toteutumisen seurannasta itsenäisesti. Esimies-alaisviestintä Kuopion kaupungissa niin kuin muissakin organisaatioissa ensisijainen viestintävastuu henkilöstöviestinnässä on lähiesimiehillä. Esimies-alais-viestinnän onnistumisesta riippuu, kuinka hyvin viesti tavoittaa koko organisaation. Palvelualueuudistuksen viestinnässä johtoryhmätasoinen viestintä onnistui hyvin. Jostain syystä viestin tippuminen hierarkiassa alaspäin ei kuitenkaan onnistunut. Esimiestasolla olisi tarvittu selkeämpiä viestintäkäskyjä ja yhtenäisiä viestejä. Mitä alemmas organisaation hierarkiassa mentiin, sen huonommin palvelualueuudistus tunnettiin. Henkilöstölle suunnatut tiedotustilaisuudet Suorien face-to-face-tiedotustilaisuuksien pitäminen henkilöstölle oli hyvä, mutta osin tehoton viestintäkeino, joka tavoitti vain pienen osan henkilöstöstä. Parhaimmillaan kuukausittain järjestettävissä tiedotustilaisuuksissa oli 120 osallistujaa erityisesti silloin, kun kaupunginjohtaja antoi suoraa tietoa henkilöstölle. Vähimmillään tilaisuuksissa oli vain 7 henkeä. Osanoton vähyydestä huolimatta tiedotustilaisuuksien järjestäminen oli henkilöstön näkökulmasta välttämätön mahdollisuus tulla kuulemaan muutoksesta suoraan sen lähteiltä. Henkilöstöinfojen tehoa saatiin nostettua, kun ne siirrettiin seurattaviksi myös internetin välityksellä. Parhaimmillaan tiedotustilaisuutta seurasi klo 16 jälkeen kotikoneiltaan tai työpisteissään 375 työntekijää. Huonoimmillaan tiedotustilaisuus jäi teknisten puutteiden vuoksi kokonaan näkymättä. Tiedon saanti Muutoksessa erityisesti henkilöstö kaipaa tietoa jatkuvasti. Vaikka asiat olisi jo tiedotettu, kokee moni kuitenkin jääneensä vaille tietoa. Tietoa pitää siis väsymättä toistaa eikä tämä saisi unohtua prosessin missään vaiheessa. Postiosoite PL Kuopio Puhelin Käyntiosoite Tulliportinkatu Kuopio Faksi

13 Tiedon saanti muutostilanteessa on haasteellista. Joko tietoa ei ole tai siitä ei voi vielä sen keskeneräisyyden vuoksi kertoa. Kaupunkiorganisaation haasteena onkin rohkeus tiedottaa asioista niiden valmisteluvaiheessa ja viisaus olla tiedottamatta silloin, kun keskeneräinen tieto aiheuttaa pelkästään kaaosta ja epävarmuutta henkilöstön keskuudessa. Myös poliittinen ohjausjärjestelmä tuo lisämausteita tiedottamiseen. Tiedossakin oleva tieto voi olla niin herkkää, ettei sen julkituominen ole mahdollista poliittisen järjestelmän vuoksi. Varovaisuus ja hienotunteisuus poliittista päätöksentekojärjestelmää kohtaan on paikallaan ja pelisäännöistä on hyvä sopia etukäteen. 4 OSAPROJEKTIT Uudistuksen valmistelu on edennyt 12 osaprojektin kautta. Jokaisella projektilla on ollut sama päämäärä: palvelualueuudistuksen toteuttaminen, mutta projektien sisällöt ja osatavoitteet poikkeavat toisistaan. Loppuraportti sisältää näistä 11 projektin tiedot. Osaprojektien vetäjät ovat vastanneet osaltaan raportin tiedoista. Erillisselvitykset projekti, joka jakautuu neljään selvitykseen: markkinointiin, kunnossapitoon, asumiseen ja liikennepalveluihin, jätettiin pois loppuraportista, koska niiden sisällöllinen arviointi katsottiin toteutuvan erillisselvitysraporteissa. Valmiit erillisselvitykset ovat liitteenä (LIITE 2: Erillisselvitykset). 4.1 Prosessien ja prosessijohtamisen määrittely Prosessien ja prosessijohtamisen määrittely I projekti käynnistyi vuonna 2007 valtuustosopimuksen toteuttamiseen liittyvänä toimenpiteenä. Projektiorganisaationa toimi kaupunginjohtajan johtoryhmä (ohjausryhmän roolissa) ja toimialojen edustajista koottu projektiryhmä. Projekti kesti vuoden, jonka aikana hahmoteltiin kaupungin ydinprosessit ja ydinprosessien prosessikartat. Myöhemmässä vaiheessa ydinprosessit nimettiin palvelualueiksi. Vuonna 2008 käynnistyi Prosessien ja prosessijohtamisen määrittelyn II vaihe, joka jatkoi I vaiheen työtä ja laajensi prosessityön palveluprosessitasolle asti. Projekti kesti reilun vuoden ja päättyi marraskuussa Koko projektin ohjausryhmänä toimi kaupunginhallitus. Jokaiselle palvelualueelle oli määritelty oma pienempi ohjausryhmänsä, jossa olivat koolla eri puolueiden edustajat ja toimialajohtoa. Projektiryhmässä työskenteli useita edustajia jokaiselta toimialalta ja projektiryhmä jakoikin työskentelynsä palvelualuekohtaisiin tiimeihin. Kullakin palvelualuetiimillä oli oma vetäjänsä, prosessiasiantuntijansa ja useita sisällön asiantuntijoita. Palvelualueuudistuksen hankesuunnittelu käynnistyi keväällä 2009, jolloin prosessityö oli jo loppusuoralla. Prosessityö toimi palvelualueuudistuksessa organisaatiorakenteen ja johtosääntötyön viitekehyksenä Projektin tavoitteet ja käytetyt panokset Projektin projektisuunnitelmassa hahmoteltiin alustavasti toimintakulttuurin muutosta seuraavasti: Postiosoite PL Kuopio Puhelin Käyntiosoite Tulliportinkatu Kuopio Faksi

14 Käynnistyvä projekti on askel kohti suurta asenne- ja toimintamuutosta, jonka tavoitteena on: o asiakkaan näkökulman korostaminen palvelutarjonnassa ja jokaisen omassa työssä. Kaikkea ei voi saada, mutta meillä on selkeä näkemys, kuka priorisoi palvelut ja miten. o organisaation ketteryyden lisääminen kyetään vastaamaan nykyisiin ja tuleviin haasteisiin nopeammin o johtamisen kohdistuminen oikeisiin asioihin. Määrittelemällä asiakaslähtöisesti palvelualueita, avain- ja palveluprosesseja tunnistamme myös johtamisen kannalta oikeita mittareita. o itsenäinen ja vastuullinen työskentelykulttuuri, joka motivoi kehittämään omaa työtä ja antamaan kehittämisvinkkejä myös muihin työprosesseihin. Projektilla itsellään oli varsinaiseen projektin sisältöön liittyvät tavoitteet: Projekti on onnistunut, kun o palvelualueiden avainprosessit on tunnistettu, perusdokumentaatio tuotettu ja tärkeimmät palveluprosessit on kuvattu o palvelualueiden organisoituminen avain- ja palveluprosessien osalta on tiedossa o nykytilan kartoituksen myötä on palvelualueella nähty alustavia kehityskohteita tai sellaisia kohteita, jotka vaativat syvempää tarkastelua tai selvitystä Projektin loppuraportissa oli yhteenveto arvioiduista ja toteutuneista resursseista: Resurssi Suunniteltu Toteutunut Aikataulu Henkilötyöpäivät 812,5 htp 580 htp Taloudelliset resurssit euroa (sisältää luottamushenkilöpalkkiot euroa (ei sisällä luottamushenkilöpalkkioita) Projekti toteutettiin oman toimen ohella ja osalle projektiryhmäläisistä voitiin palkata sijainen projektin ajaksi. Projektipäällikkö käytti työaikaansa 85% projektiin. Projekti käytti ulkopuolista asiantuntijaa 4 htp, lähinnä metodiasiantuntijana ja tuloksien arvioinnissa Projektin tulokset Lopputuloksena määriteltiin 6 palvelualuetta, 31 avainprosessia ja 174 palveluprosessia (LII- TE 3: Palvelualueet ja suppilomalli, prosessikartat). Tukipalveluprosessit eivät kuulu näihin lukuihin. Lopputuloksena syntynyt viitekehys pyrki tuomaan joka tasolla (palvelualuetasosta palveluprosessitasolle) asiakasryhmät ja asiakasryhmälle tarjottavat prosessit näkyville. Postiosoite PL Kuopio Puhelin Käyntiosoite Tulliportinkatu Kuopio Faksi

15 Viitekehys toteuttaa prosessijohtamisen periaatteita siten, että jokaiselle prosessille ja prosessien nivelvaiheelle on määritelty yksiselitteinen vastuutaho (palveluprosessien, avainprosessien ja palvelualueiden prosessikartan omistajat eli palvelupäälliköt, asiakkuusjohtajat ja palvelualuejohtajat). Prosessijohtamisen ohella päädyttiin määrittelemään johtajuutta myös päätöksenteon ja esimiestyön osalta Arvio tavoitteiden toteutumisesta ja jatkotoimenpiteet Projekti pysyi suunnitteluissa resursseissa, mutta joistakin tavoitteista, kuten oleellisten palveluprosessien kuvaamisesta ja projektien/työryhmien kartoittamisesta, jouduttiin luopumaan. Pelkkä palveluprosessien kuvaaminen ilman prosessin arviointiin ja kehittämiseen liittyvää vastuutusta on turhaa työtä. Palveluprosessit tulevatkin jatkossa palveluprosessien omistajien kuvattavaksi. Työryhmien/projektien kartoittaminen käynnistettiin ja muutamat toimialat tuottivatkin kattavia listoja työryhmä- ja projektitoiminnastaan. Kartoituksen aikana kävi kuitenkin ilmi se tosiasia, että työryhmiä ja projekteja on runsaasti ja toimintaa tulisi jotenkin järkeistää pelkän nykytilan tiedon keräämisen sijasta. Projektiryhmä päätyikin tekemään esityksen siitä, miten strategian mukaista kehittämistyötä voitaisiin ottaa haltuun. Projektissa tehty prosessien tunnistamistyö on kehittynyt projektin päättymisen jälkeen valtakunnallisten suuntaviivojen mukaisesti. Myös palveluprosessien omistajat ovat aktiivisesti lähteneet viemään omia prosessimallinnuksiaan ja kehittämistyötä eteenpäin. Viitekehys ja johtamisen määrittely ovat herättäneet myös valtakunnallista huomiota. Muutamat kaupungit, kuten Järvenpää ja Jyväskylä ovat ottaneetkin organisaatiouudistustyössään vaikutteita Kuopion mallista. Materiaalia on lähetetty pyynnöstä myös useisiin muihin kuntiin ja kaupunkeihin (mm. Tampere, Sipoo, Vaasa, Mikkeli, Kotka, Mäntsälä-Pornainen). Nähtäväksi jää, miten viitekehys muuntuu toimintakulttuuriksi ja uusiksi johtamis- ja toimintatapakäytännöiksi. 4.2 Tukipalveluiden määrittely Tukipalveluiden määrittely lähtee palvelualueiden prosessien kuvausten tapaan asiakasryhmien tarpeesta. Erotuksena palvelualueisiin on se, että suurin osa tukipalveluiden asiakkaista on ns. sisäisiä asiakkaita eli kaupungin työntekijöitä. Työntekijöiden lisäksi asiakkaita ovat myös päättäjät, jotka linjauksillaan ohjaavat palvelujen tuottamista. Tukipalveluiden rooli on tukea niitä prosesseja, joissa palvellaan ulkoista asiakasta. Postiosoite PL Kuopio Puhelin Käyntiosoite Tulliportinkatu Kuopio Faksi

16 4.2.1 Projektin tavoitteet ja käytetyt panokset Tavoitteena oli rakentaa malli tukemaan kaupunkikonsernin ja palvelualueiden toimintaa. Lopputulemana on tieto, missä muodossa hallinnolliset palvelut tulevat toimimaan 2011 vuoden alusta, miten palvelut on resurssoitu ja mikä nimike tulee kunkin avainprosessin omistajaksi. Samalla määritellään hallinnollisten palvelujen toimintojen yleiset osaamisvaatimukset. Tukipalvelutyölle tehtiin työsuunnitelma, johon määriteltiin kunkin aihealueen vastuut ja varattiin aikaa kunkin aihealueen vastuuhenkilöille. Tukipalvelutyöryhmän puheenjohtajana toimi talous- ja strategiajohtaja Paavo Kaitokari ja sihteerinä projektipäällikkö Raija Tajakka. Eri aihealueilla oli seuraavat vastuuhenkilöt: Työ tehtiin virkatyönä. - päätösmenettelyn hallinnan järjestäminen: kaupunginlakimies Vesa Toivanen - tiedonhallinnan järjestäminen (arkisto): arkistopäällikkö Tuija Turunen - tietohallinto: tietohallintojohtaja Jukka Vornanen - strateginen suunnittelu (kaupunkirakennesuunnittelu), strategian laadinta ja toimeenpano, kaupunki- ja palveluverkostosuunnittelu: suunnittelupäällikkö Sirpa Lätti-Hyvönen - talouden hallinnan järjestäminen (kirjanpito ja reskontrapalvelujen järjestäminen, talousarvion laadinta, rahoituksen suunnittelu ja järjestäminen): projektipäällikkö Jarkko Mattila - henkilöstövoimavarain hallinnan järjestäminen (rekrytoinnin ohjaus, henkilöstön kouluttaminen ja työnantajatehtävät): henkilöstöpäällikkö Markku Mattila - toimisto- ja sihteeripalvelut: hallintopäällikkö Teijo Mustonen - johtamisen tuen järjestäminen (controller-toiminta, raportointi ja mittaaminen) Anne Simonen-Ruuskanen - omaisuuden hallinnan järjestäminen, maa-, vesi- ja metsäomaisuuden kehitys: kaupungingeodeetti Jari Kyllönen - toimitilajohtaminen: rakennuspäällikkö Mikko Hollmén - tytäryhteisöjen omistajaohjaus: talousjohtaja Heikki Nuutinen - hankintojen tukeminen: talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen - turvallisuuden tuen järjestäminen: hallinto- ja henkilöstöjohtaja Pauli Kurkirinne - toiminnan kehittämisen tuen ja laatutuen järjestäminen: projektipäällikkö Raija Tajakka - sisäinen ja ulkoinen tarkastus: tarkastuspäällikkö Ilkka Koutaniemi ja sisäinen tarkastaja Esko Karvinen Postiosoite PL Kuopio Puhelin Käyntiosoite Tulliportinkatu Kuopio Faksi

17 4.2.2 Projektin tulokset Projektin lopputuloksena muodostui konsernipalvelujen ja palvelualuejohdon esikuntien organisointimalli, jonka perusteella laadittiin konsernipalvelujen toimintasääntö. Konsernipalvelujen toimintasääntö hyväksyttiin kaupunginhallituksen kokouksessa Toimintasääntö liitteenä (LIITE4: Konsernipalveluiden toimintasääntö) Arvio tavoitteiden toteutumisesta ja jatkotoimenpiteet Alkuperäisen aikataulun mukaan hallinnollisten palveluiden rakenne- ja resurssointisuunnitelmien olisi tullut olla valmiita mennessä. Hanke teki kesäkuun alussa 2010 esityksen konsernipalvelujen ja palvelualuejohdon esikuntien organisoinnista kaupunginjohtajalle. Vuosilomien johdosta projektin lopullinen valmistuminen jäi syksyyn Palveluiden resurssointi ja viranhaltioiden nimitykset avain- ja palveluprosessien omistajiksi tapahtuivat pääasiassa marras-joulukuussa Viimeiset palveluprosessien omistajien nimitykset tapahtuvat kaupunginhallituksen kokouksessa Uudenmallinen toiminta alkaa vuoden 2011 alusta lukien. Tavoitteena on vuonna 2011 kuvata ja kehittää hallinnolliset palveluprosessit tukemaan kaupunkikonsernin ja palvelualueiden toimintaa. Toiminnan kehittämistyö on jatkuvaa. 4.3 Johtamismallin määrittely Johtamismallin määrittelyn osa-alue määriteltiin hankesuunnitelmassa seuraavasti: Johtamismallin määrittelyllä tarkoitetaan tässä hankkeessa sekä johtamisen ja johtamisjärjestelmän määrittelyä että johtamisen prosessin (strategian, talouden ja muiden resurssien suunnittelun) määrittelyä. Johtamisen määrittelyä on tehty jo tukipalveluiden määrittelyssä, jossa kuvattiin erilaisia johtamisen rooleja (päättäjä, esimies, prosessinomistaja). Päättäjäroolissa toimivat sekä luottamushenkilöt että virkamiehet. Myös tätä asia on luonnosteltu tukipalveluiden määrittelyssä. Tässä määrittelytyössä on tarkoitus syventää päättäjien välisiä rooleja, mutta tehdä myös käytännön linjaukset luottamuselinten määristä ja tehtävistä. Johtamisen prosessilla tarkoitetaan linjausten ja resurssien suunnittelua ja johdon työskentelyä suunniteltujen linjausten toteuttamiseksi Projektin tavoitteet ja käytetyt panokset Poliittinen johtamismalli Hankesuunnitelmassa tehdyn määritelmän mukaisesti projektin tavoitteena oli määritellä poliittinen johtamismalli ja eri poliittisten toimielinten tehtävät, valta ja vastuu. Projekti limittyi johtosääntötyön kanssa siten, että johtamismallin osalta määriteltiin poliittinen johtamisjärjestelmä (toimielimet, luottamushenkilöiden määrät ja muut toimielinten toimintaan vaikuttavat asiat kuten toimielimen määräaikaisuus) ja johtosääntötyössä määriteltiin hallituksen johtosääntö ja lautakuntien toimintasäännöt. Postiosoite PL Kuopio Puhelin Käyntiosoite Tulliportinkatu Kuopio Faksi

18 Poliittisen johtamisjärjestelmän määrittely toteutettiin kaupunginhallituksen puheenjohtajan johdolla. Määrittelytyöryhmän muut jäsenet olivat: valtuustoryhmien puheenjohtajat sekä kunnallisjärjestöjen edustajat. Virkamiesedustajina työryhmässä toimivat kaupunginjohtaja ja kaupunginsihteeri. Määrittelytyöryhmä kokoontui välisenä aikana yhdeksän (9) kertaa. Viranhaltijaorganisaation johtamismalli Viranhaltijaorganisaation osalta Prosessien ja prosessijohtamisen määrittelyprojektissa linjattiin johtamisen näkökulmia. Johtamisjärjestelmäprojektin tavoitteena hankesuunnitelman mukaisesti oli kuvata johdon työskentelyä johtamisen näkökulmien toteuttamiseksi ja tukemiseksi. Johtamisen näkökulmat: Palvelualuejohtajat johtavat palvelualueita osana kaupunkikokonaisuutta Avainprosessien omistajat (organisatorisena nimenä asiakkuusjohtajat) johtavat asiakkuuksia ja monitoimijakenttää (omat palvelut, ostopalvelut, kolmas sektori, muut sidosryhmät) Palveluprosessien omistajat (organisatorisena nimenä palvelupäälliköt) johtavat tuottamiaan palveluita asetettujen resurssien ja tavoitteiden mukaisesti Johtamisjärjestelmän toiminta (Prosessien ja prosessijohtamisen määrittelytyössä kuvattuna): Postiosoite PL Kuopio Puhelin Käyntiosoite Tulliportinkatu Kuopio Faksi

19 4.3.2 Projektin tulokset Poliittinen johtamisjärjestelmä Uusi luottamushenkilöorganisaatio aloittaa toimintansa alkaen. Kuopion kaupungissa palvelualueita on vuoden 2011 alusta yhteensä kuusi. Viidellä palvelualueella tulee olemaan seitsemän lautakuntaa, joista kaksi on alueellisia lautakuntia (rakennuslautakunta ja jätelautakunta). Kuudes palvelualue (vetovoimaisuuden palvelualue) kuuluu kaupunginhallituksen alaisuuteen. Lisäksi perustetaan rakentamisen ja kunnossapidon palvelutuotannosta vastaava kuntatekniikkaliikelaitos, jonka ohjauksesta vastaa 7-jäseninen johtokunta. Keskeisinä uudistuksina voidaan pitää mm. sitä, että kaupunginhallituksen alaisuuteen perustetaan 5-jäseninen omistajaohjausjaos, jonka tehtävänä on huolehtia jatkossa kaupungin liikelaitosten ja kuntayhtymien, yhtiöiden, yhdistysten ja säätiöiden sekä muiden yhteisöjen omistajaohjauksesta. Kaupunginhallitus tulee erillisellä päätöksellä nimeämään vuoden 2011 alussa kaksi toimikuntaa, joista arviointitoimikunnan tehtävänä on arvioida palvelualueuudistuksen toteutumista ja palvelurakennetoimikunnan tehtävänä on sovittaa yhteen toiminnallisia ja taloudellisia näkökulmia (mm. investoinnit). Lisäksi kaupunginhallituksen varapuheenjohtajien tehtäviä täsmennetään siten, että toinen varapuheenjohtaja vastaa jatkossa omistajaohjausasioiden seurannasta ja toinen henkilöstöasioiden seurannasta. Postiosoite PL Kuopio Puhelin Käyntiosoite Tulliportinkatu Kuopio Faksi

20 Poliittinen työryhmä määritteli toimielimet seuraavasti: Viranhaltijaorganisaation johtamisjärjestelmä Sisäistä johtamisjärjestelmää ei ole kehitetty projektimaisesti poliittisen johtamisjärjestelmän ohessa. Johtamisjärjestelmän määrittely (johtoryhmätyön ja strategiaa toteuttavien työryhmien tavoite, tehtävät, rooli, kokoonpano ja vuosikello) onkin yhtenä PALKE-koulutuksen valmennuspäivän aiheena. Johtamisen näkökulmien ja prosessijohtamisen syventäminen on sekin PALKE-koulutuksen valmennuspäivän aihe. Postiosoite PL Kuopio Puhelin Käyntiosoite Tulliportinkatu Kuopio Faksi

KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS. Tsr/R.Tajakka

KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS. Tsr/R.Tajakka KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS Tsr/R.Tajakka 1 1) PALVELUALUEUUDISTUKSEN TAUSTAT JA TAVOITTEET 2 Mitkä ovat uudistuksen tavoitteet? Asiakkaan (ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden) näkökulman entistäkin

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A 2009 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Kaupunginjohtajan päätös nro 15/5.2.2009 Konsernipalvelujen toimintasääntö

Lisätiedot

Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45

Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45 Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45 Jarkko Majava FCG Koulutus Oy jarkko.majava@fcg.fi 050 3252306 Uusi kuntalaki on tullut voimaan 1.5.2015 Suuri osa lain säännöksistä

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Konsernipalvelun toimintasääntö

Konsernipalvelun toimintasääntö Kuopion kaupunki Sääntö 1 (9) Konsernipalvelun toimintasääntö 1 Toiminta-ajatus Konsernipalvelu tukee ja ohjaa palvelualueita ja muita toimintayksiköitä kaupungin tavoitteiden saavuttamisessa. Konsernipalvelun

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 25 19.01.2015. 25 Asianro 8193/01.01.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 25 19.01.2015. 25 Asianro 8193/01.01.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 115 16.12.2014 25 Asianro 8193/01.01.00/2014 Tehtävien lakkauttaminen ja virkojen perustaminen perusturvan palvelualueella 1.1.2015

Lisätiedot

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ 1 VIESTINNÄN PERUSTA...4 2 VIESTINNÄN SÄÄNNÖT...4 2.1 Viestintäsuunnitelman muutoksenhallinta...5 3 SISÄINEN VIESTINTÄ...5

Lisätiedot

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3 : ICT tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Ohjelma klo 13.30 15.15 Porin seudun ICT-ympäristön nykytilan tulosten esittely

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS

KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS 1 Aiheet 1) Palvelualueuudistuksen taustat 2) Palvelualueuudistuksen hankekokonaisuus 3) Prosessityöhön organisoituminen 4) Prosessityön vaiheet 5) Projektin menetelmät/työvälineet

Lisätiedot

Uuden sukupolven organisaatio ja johtaminen. Vaikuttava organisaatio eri tasoisia prosesseja johtamalla

Uuden sukupolven organisaatio ja johtaminen. Vaikuttava organisaatio eri tasoisia prosesseja johtamalla Uuden sukupolven organisaatio ja johtaminen Vaikuttava organisaatio eri tasoisia prosesseja johtamalla USO seminaari Kuntamarkkinat 14.10.2011 Kehitysjohtaja Jarmo Asikainen, Audiapro Oy USO-kuntien toteutunut

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ Kaupunginhallitus on hyväksynyt 17.12.2012 288 Noudatetaan 1.1.2013 Kaupunginhallitus on hyväksynyt muutoksen 13.1.2014 4 Noudatetaan 1.1.2014 Kaupunginhallitus on

Lisätiedot

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Vastine Kari Pietilän SDP:n valtuustoryhmän aloitteeseen Raahen kaupungin projektiohjeista (KV 25.2.2004) Pertti Malkki (FT, YTM) Kehittämiskonsultti pertti.malkki@yritystaito.fi

Lisätiedot

Utajärven hallinto-organisaatio ja toimikuntien tehtävät

Utajärven hallinto-organisaatio ja toimikuntien tehtävät Utajärven hallinto-organisaatio ja toimikuntien tehtävät Kuntakonserni UYP Oy, Järvenneito k-oy Valtuusto Kunnanhallitus KJ Luottamushenkilöt JR/Henkilöstö Luottamushenkilöt Kuntastrategia Lupa- ja valvontalautakunta

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Porin kaupungin ja kaupunkikonsernin Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet KH 27.1.2014, KV 10.2.2014 Työryhmädokumentti 23.1.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

22.2.2013. Konsernihallinto / Talouden ohjaus

22.2.2013. Konsernihallinto / Talouden ohjaus 22.2.2013 Konsernihallinto / Talouden ohjaus JYVÄSKYLÄN KAUPUNKIKONSERNI TA 2013 Tytäryhtiöt 18 kpl Total Kiinteistöpalvelut Oy Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy 87 % EducationFacilitiesOy Jyväskylän Paviljonkisäätiö

Lisätiedot

Konsernihallinto ja kilpailukyky Hallinnon vastuualue. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Minnansali, 21.2.2013

Konsernihallinto ja kilpailukyky Hallinnon vastuualue. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Minnansali, 21.2.2013 Konsernihallinto ja kilpailukyky Hallinnon vastuualue Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Minnansali, 21.2.2013 Heli Leinonkoski kansliapäällikkö 22.2.2013 Jyväskylän kaupunki Konsernihallinto ja

Lisätiedot

Uuden sukupolven organisaatio

Uuden sukupolven organisaatio Uuden sukupolven organisaatio Kaupungin palveluorganisaation perusrakenne asiakaslähtöiset ydinprosessit Organisaatiotoimikunta 16.08.2010 Muutosjohtaja Risto Kortelainen Strategiajohtaja Sakari Möttönen

Lisätiedot

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti Projektisuunnitelma Kaupunginhallituksen suunnittelukokous 9.3.2015 Tampere 2017 - Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti, perustiedot Projektin

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Käsitelty työvaliokunnassa 28.8.2007 ja ohjausryhmässä 17.9.2007 Laatijat: viestintäpäällikkö Helinä Mäenpää ja

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Sisällys 1. Johdanto 2. Nykytilanne 3. Sisäinen valvonta 4. Riskienhallinta 5. Kuntalain muutos 1.7.2012 1. Johdanto Sisäinen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-17:00 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (6) Taloushallintopalvelu-liikelaitos 18.06.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (6) Taloushallintopalvelu-liikelaitos 18.06.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (6) 15 Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen toimintasääntöjen muuttaminen 1.6.2015 alkaen HEL 2015-001191 T 00 01 00 Päätös Päätöksen perustelut Taloushallintopalvelu

Lisätiedot

Kokouskutsu. Nilsiän ja Kuopion kaupunkien kuntaliitosselvityksen poliittinen ohjausryhmä

Kokouskutsu. Nilsiän ja Kuopion kaupunkien kuntaliitosselvityksen poliittinen ohjausryhmä Kokouskutsu Nilsiän ja Kuopion kaupunkien kuntaliitosselvityksen poliittinen ohjausryhmä AIKA: Maanantai 28.11.2011 klo 17.30 - PAIKKA: Kuopion kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Tulliportinkatu

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

SIVISTYKSEN JA VAPAA-AJAN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ

SIVISTYKSEN JA VAPAA-AJAN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 (4) Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue Hyväksytty: Liikuntalautakunta 13.12.2012 24 Opetus- ja kasvatuslautakunta 18.12.2012 42 Sivistyslautakunta 19.12.2012 31 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 25.9.2014

Lisätiedot

Mäntsälän kunta. Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö

Mäntsälän kunta. Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö Mäntsälän kunta Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö Toimintasääntö tulee voimaan 1.2.2013 Sisällysluettelo Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö... 2 1. Toimintasäännön perusta ja tarkoitus...

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996 TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Merikarvia Siikainen PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Työryhmien toimeksianto II Uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Luvia Pori Nakkila Pomarkku Ulvila Harjavalta Lavia 17.1.2014

Lisätiedot

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Oma tupa, oma lupa hanke/ Ulla Halonen 5.3.2014 Vanhuspalvelulain toimeenpanoa Keski-Suomessa tukee Oma tupa, oma lupa -hanke Hankkeen tavoitteita ovat: 1.

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 Aika 8.10.2014 klo 15:03 18:00 Paikka Kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 28 29 30 31 32 33 Kaupungin talouskatsaus 1.1. 31.8.2014 Konserniyhtiöiden

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

Länsi-Suomen alue, tilannekatsaus

Länsi-Suomen alue, tilannekatsaus Länsi-Suomen alue, tilannekatsaus 1. Millaista yhteistyötä alueellanne tehdään tietohallinnossa erva-laajuisesti (perusterveydenhuolto, sosiaalihuolto, erikoissairaanhoito)? 2. Entä muilla sote:n osa-alueilla

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Demokratiatyöryhmän pohdintoja ja linjauksia 13.8.2014 9.10.2014 Page 1 Uudistuksen tavoitteita Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen Poliittisen johtamisen

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Tavoite Oppia menetelmä, jonka avulla työyhteisöt voivat yhdessä kehittää työkäytäntöjään. Milloin työkäytäntöjä kannattaa kehittää? Työkäytäntöjä

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 JOHDANTO Työnantaja ja pääsopijajärjestöjen edustajat ovat valmistelleet yhteistyössä Karkkilan kaupungin yhteistoimintasopimuksen selkeyttääkseen yhteistoiminnan

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN. Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen

KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN. Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen Sisältö 1. Kunnan toiminta ja ohjaus verkostomaailmassa 2. Kunnan johtamisen kokonaisuus ja johtamisen

Lisätiedot

Kanta-Hämeen sote 2016

Kanta-Hämeen sote 2016 Kanta-Hämeen sote 2016 Markku Puro 8.12.2015 Hämeen parasta kehittämistä! I. 2015 saavutukset II. Hahmotelma 2016-2018 III. Vuosi 2016 tarkennettuna 1. Tavoitetilan määrittely 2. Osallisuuden varmistaminen

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12. VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.2013 153 VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN

Lisätiedot

VIESTINTÄ PROJEKTISSA

VIESTINTÄ PROJEKTISSA VIESTINTÄ PROJEKTISSA JOUNI HUOTARI VIIMEISIN PÄIVITYS: 30.9.2010 1 POHDINTAA Miksi projektissa viestitään? Mitä tyypillisiä yleisiä ongelmia liittyy viestintään? Miten ongelmat voitaisiin ratkaista? Mitä

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 TYÖRYHMÄN NIMI: pvm: jolloin täytetty työryhmän kanssa KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI TAVOITTEET Leppävaaran sosiaaliohjaajat (Espoo, lastensuojelun avopalvelut)

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 15 Asianro 1130/14.07.00/2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 15 Asianro 1130/14.07.00/2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 15 Asianro 1130/14.07.00/2012 Valtuustoaloite nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamista edistävän työryhmän perustamisesta Kuopioon Kaupunginhallitus 14.1.2013 27:

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelujen organisaatio 1.1.2013

Hyvinvointipalvelujen organisaatio 1.1.2013 Hyvinvointipalvelujen organisaatio 1.1.2013 Kaupunginhallitus 12.12.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Annikki Niiranen 1 Hyvinvointipalvelujen organisaatiouudistus 1. 2011-08-19 Laajennettu jory ; muutosvisio

Lisätiedot

1 Määräysten soveltaminen

1 Määräysten soveltaminen Kuopion kaupunki Sääntö 1 (8) Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 Määräysten soveltaminen Tämän johtosäännön määräyksiä noudatetaan, ellei kunnallisesta viranhaltijasta annetussa

Lisätiedot

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija.

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija. 1 KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutos: 1.1.2007 Muutos: 8.12.2008 Voimaantulo: 1.1.2009 Muutos: 15.11.2010 Voimaantulo: 1.1.2011

Lisätiedot

Kuopion kaupungin organisaatiouudistuksen ja liikelaitostamisen kokemukset. ööri Mauri Pesonen

Kuopion kaupungin organisaatiouudistuksen ja liikelaitostamisen kokemukset. ööri Mauri Pesonen Kuopion kaupungin organisaatiouudistuksen liikelaitostamisen kokemukset Vs. kaupungininsinöö ööri Mauri Pesonen 17.2.2012 Mauri Pesonen 1 Prosessijohtaminen uusi organisaatiorakenne Mitkäovat uudistuksen

Lisätiedot

Tasa-arvon edistäminen Turun johtamisjärjestelmässä Yhteisseminaari 13.6.2012

Tasa-arvon edistäminen Turun johtamisjärjestelmässä Yhteisseminaari 13.6.2012 Tasa-arvon edistäminen Turun johtamisjärjestelmässä Yhteisseminaari 13.6.2012 Turun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta Varapj. Johanna Levola-Lyytinen Johanna.levola-lyytinen@turku.fi p. 044 907 4406

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS Johtosääntö Sipoon kunta Sisällys 1 Liikelaitoksen nimi... 2 2 Liikelaitoksen toimiala... 2 3 Johtokunnan kokoonpano... 2 4 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 2 5 Esittely...

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen toimikausi on kaksi (2) vuotta.

Kaupunginhallituksen toimikausi on kaksi (2) vuotta. Kuopion kaupunki Sääntö 1 (9) Kuopion kaupunki Kaupunginhallituksen johtosääntö 1 luku Kokoonpano, tehtävät ja toimivalta 1 Yleiset tehtävät 2 Kokoonpano ja toimikausi 3 Esittely Kaupunginhallitus johtaa

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS

KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS Hyvinvointipalvelut Info 29.2.2008 Mitä muutos tarkoittaa Minulle? (Niskanen ja Murto 2000) Mitkä ovat muutoksen vaikutukset minuun? Miten muutos vaikuttaa työhöni? Miten

Lisätiedot

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä.

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä. SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU, LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunnan kokoonpano ja toimikausi... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 3 4 Päätöksenteko johtokunnassa... 3 2. LUKU,

Lisätiedot

TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO

TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminnalliset muutokset... 1 2. Hallinnolliset - ja sopimusmuutokset... 1 3. Henkilöstöä koskevat muutokset... 1

Lisätiedot

Todennäköisyys. Vaikutus 1-6 1-6

Todennäköisyys. Vaikutus 1-6 1-6 Laatit: raportointi TOIMINTAYMPÄRISTÖ (sisäinen ulkoinen) JA TOIMIN- NAN ORGANISOINTI Ulkopuoliset vaikutukset (ympäristö, elinkeinoelämä, rakenteelliset muutokset) Lainsäädännön muutokset (uudistusten

Lisätiedot

Uuden Sukupolven Organisaatiot (USO) -verkosto 2015 2016

Uuden Sukupolven Organisaatiot (USO) -verkosto 2015 2016 Uuden Sukupolven Organisaatiot (USO) -verkosto 2015 2016 Kunnan uuden roolin määrittäminen sekä kuntajohtamisen ja kestävän talouden kehittäminen muutosten keskellä Kehittäjäkuntien haku verkoston 3. kaudelle

Lisätiedot

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus 1 Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Kasvatus- ja opetustoimen tehtävänä on kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena järjestää varhaiskasvatuspalveluita,

Lisätiedot

6.10.2015. Esimiestyö on pääsääntöisesti vaativampaa kuin esimiehen johtaman tiimin/ryhmän toimihenkilöiden tekemä työ.

6.10.2015. Esimiestyö on pääsääntöisesti vaativampaa kuin esimiehen johtaman tiimin/ryhmän toimihenkilöiden tekemä työ. Henkilöstöosasto 6.10.2015 ESIMIESTYÖN VAATIVUUSLUOKITUS Yleistä Esimiestyön vaativuuden arviointi perustuu vahvistettuun toimenkuvaukseen. Esimies toimii usein myös itse asiantuntijana, jolloin toimenkuvaukseen

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Kaupunginhallituksen johtosääntö

Oulun kaupunki. Kaupunginhallituksen johtosääntö Oulun kaupunki Kaupunginhallituksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 113 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 7 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 15.11.2006 SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...3 1 ULKOINEN JA SISÄINEN VALVONTA...3 TARKASTUSLAUTAKUNTA...3 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNGIN JOHTAMINEN

KEURUUN KAUPUNGIN JOHTAMINEN KEURUUN KAUPUNGIN JOHTAMINEN Keuruun kaupunkia johdetaan seuraavien asiakirjojen pohjalta: 1. Keuruun kaupungin johtamisen periaatteet 2. johtosääntö (osittain nykyisessä toimintasäännössä) 3. hallintosääntö

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 4.11.2013 96 1 Soveltamisala Kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan alaisuudessa toimivan keskushallinnon toimintaan sovelletaan

Lisätiedot

Tampere 2017 toimintamallin uudistamisprojekti. Kysely henkilöstölle pormestarimallista

Tampere 2017 toimintamallin uudistamisprojekti. Kysely henkilöstölle pormestarimallista Tampere 2017 toimintamallin uudistamisprojekti Kysely henkilöstölle pormestarimallista Kysely pormestarimallista Loorassa e-lomakekysely 3.9.-25.9.2015 Kysymykset: Millaisia tehtäviä pormestarilla tulisi

Lisätiedot

Vs. stj:n esitys: Lautakunta käy lähetekeskustelun Sivistystoimen strategian toimeenpanon suunnittelua varten.

Vs. stj:n esitys: Lautakunta käy lähetekeskustelun Sivistystoimen strategian toimeenpanon suunnittelua varten. Sivistyslautakunta 22 26.02.2015 Sivistyslautakunta 52 28.04.2015 Sivistyslautakunta 66 28.05.2015 Sivistyslautakunta 78 27.08.2015 Sivistystoimen strategian toimeenpano 3356/01.017/2014 SIVLK 22 Siikajoen

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Liite 4 Palvelukuvaus -pohja Versio: 1.0 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kohti tavoitetilaa Valtio Expo 2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Agenda Johdanto Kohti tavoitetilaa: 1. Valtion taloushallinnon ohjaus 2. Valtion talous- ja

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA JA TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINNASTA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA JA TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINNASTA 1 SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA JA TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINNASTA 1. YLEISTÄ Työnantaja ja pääsopijajärjestöt tekivät sopimuksen yhteistoiminnan ja työsuojelun yhteistoiminnan kehittämisestä, toteuttamistavoista

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Pohjois-Karjalan kuntajohtajatilaisuus Pohjois-Karjalan TE toimisto 18.3.2015 TYP toiminnan organisointi: mitä on tehty ja miten tästä eteenpäin? Alustavat

Lisätiedot

Keskushallintouudistus kohti yhtenäistä valtioneuvostoa. Timo Lankinen 20.8.2012

Keskushallintouudistus kohti yhtenäistä valtioneuvostoa. Timo Lankinen 20.8.2012 Keskushallintouudistus kohti yhtenäistä valtioneuvostoa Valtioneuvostossa tehtävä politiikka-, lainsäädäntöja resurssiohjaus yhtenäiseksi Hallituksen strategisen näkemyksen nykyistä parempi toimeenpano

Lisätiedot

Rakennus- ja. 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Kaupunginvaltuusto 67 07.09.2015

Rakennus- ja. 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Kaupunginvaltuusto 67 07.09.2015 Rakennus- ja 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Kaupunginvaltuusto 67 07.09.2015 Rakennustarkastajan viran (700 039) perustaminen 1238/01.01.00.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (6) Kaupunginvaltuusto Kj/9 15.01.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (6) Kaupunginvaltuusto Kj/9 15.01.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (6) 9 Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen toimitusjohtajan virkaan ottaminen HEL 2013-011522 T 01 01 01 01 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

KUNTATEKNIIKKALIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ. 1 Toimintasäännön tehtävä. 2 Toiminnan tarkoitus ja yleiset määräykset. 3 Esimiehen yleiset tehtävät

KUNTATEKNIIKKALIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ. 1 Toimintasäännön tehtävä. 2 Toiminnan tarkoitus ja yleiset määräykset. 3 Esimiehen yleiset tehtävät KUNTATEKNIIKKALIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Toimintasäännön tehtävä Tässä toimisäännössä määrätään johtosääntöjä täydentävästi Kuntatekniikkaliikelaitoksen organisaatiosta, tehtävistä, esimiesasemassa

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2016 Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto 25.04.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2016 Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto 25.04.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika 8:00-9:47 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali Läsnä Jäsenet Männistö, Lasse Pajamäki, Osku Honkasalo, Veronika Lindell, Harri Majuri, Pekka Perälä,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki. Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki. Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen päämäärä ja tavoitteet Päämääränä väestön

Lisätiedot

Uuden sukupolven palvelu- ja organisaatiouudistuksen valmistelu

Uuden sukupolven palvelu- ja organisaatiouudistuksen valmistelu Uuden sukupolven palvelu- ja organisaatiouudistuksen valmistelu - tilannekatsaus / lokakuu 2010 Toimikunta 25.10.2010 Muutosjohtaja Risto Kortelainen Palvelu- ja organisaatiouudistuksen valmistelun järjestelyt

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN

TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN Tampereen kaupungin valtuusto on 26.11.2008 hyväksynyt Tampereen kaupungin liikelaitosten johtosäännön. Johtosääntö tuli voimaan

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät 2014 Pori 28.8.2014 Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riikka Moilanen

Kuntajohtajapäivät 2014 Pori 28.8.2014 Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riikka Moilanen Kuntajohtajapäivät 2014 Pori 28.8.2014 Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riikka Moilanen Lähtökohdat YHTEISÖVERON TUOTTO OULUSSA VUONNA 2001 115 M VUONNA 2013 30 M Lähtökohdat - viiden kunnan kuntaliitos

Lisätiedot

Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä

Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä Laajuus Jatkuva laajeneminen sekä maantieteellisesti että sisällön kannalta: Yhdestä

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 2013 MIKKELIN KAUPUNKI Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 3.12.2012 41 Voimaantulo: 01.01.2013

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Heinolan kaupunki TOIMINTAOHJELMA 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Heinolan kaupunki TOIMINTAOHJELMA 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Heinolan kaupunki TOIMINTAOHJELMA 2015 Heinolan kaupungin strategian tavoitteet 1.Toimivat palveluketjut koko kaupungissa Palveluketjujen kuvaaminen Palvelukokemuksen mittaaminen

Lisätiedot

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu Salon kaupunki Organisaation uudistaminen johtava konsultti Jaakko Joensuu Taustaa Kevään 2013 aikana Salossa on valmisteltu selviytymissuunnitelmaa, jossa tavoitellaan 33 miljoonan euron muutosta kaupungin

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) Kaupunginvaltuusto 104 10.11.2014. 104 Asianro 157/01.00.00/2014. Kaupunginhallitus 27.10.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) Kaupunginvaltuusto 104 10.11.2014. 104 Asianro 157/01.00.00/2014. Kaupunginhallitus 27.10. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) 104 Asianro 157/01.00.00/2014 Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa muuttaminen Kaupunginhallitus 27.10.2014 376: Henkilöstöjohtaja Markku Mattila Työnantajapalvelu

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Rakennus- ja. 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015. Rakennustarkastajan viran (700 039)perustaminen

Rakennus- ja. 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015. Rakennustarkastajan viran (700 039)perustaminen Rakennus- ja 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Rakennustarkastajan viran (700 039)perustaminen 1238/01.01.00.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 10.06.2015 83 Valmistelija:

Lisätiedot

Apuvälinetoiminnan alueellinen organisointihanke

Apuvälinetoiminnan alueellinen organisointihanke Apuvälinetoiminnan alueellinen organisointihanke ( Diasarja apuvälinehankkeen tämän hetkisestä tilanteesta on tarkoitettu yhteiseen käyttöön esim. yhteistoimintamenettelyyn liittyvää henkilöstön informointia

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

1) Muistio 3.6.2004: PALVO I hankkeen toteuttaminen oikeusministeriössä, jonka liitteenä:

1) Muistio 3.6.2004: PALVO I hankkeen toteuttaminen oikeusministeriössä, jonka liitteenä: PÄÄTÖS 4.6.2004 dnro 4/011/2003 OM TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUSTA VALMISTELEVAN SUUNNITTELUHANKKEEN ASETTAMINEN Tausta ja tavoitteet Oikeusministeriö päätti asettaa hankkeen, jonka tehtävänä

Lisätiedot

Konsernihallinto ja -palvelut

Konsernihallinto ja -palvelut 23.3.2015 Esitelty kaupunginhallituksen kokouksessa 16.2.2015 Konsernihallinto ja -palvelut Konsernihallinto ja palvelut muodostuvat toisaalta konserniesikunnan, strategisen ohjauksen tasosta ja toisaalta

Lisätiedot

TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT

TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT Vakanssi: Palvelualuejohtaja Perustehtävä: Johtaa ja kehittää palvelualuettaan/palvelualueitaan kokonaisvaltaisesti ja strategian mukaisesti koko

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1. Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. Arviointikertomuksen käsittely

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1. Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. Arviointikertomuksen käsittely Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 Aika 23.4.2015 klo 15:00 17:36 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 14 15 16 17 Tilinpäätös 2014 Arviointikertomuksen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Konsernipalvelu Työnantajapalvelu Käsittelijä 21.10.2014

Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Konsernipalvelu Työnantajapalvelu Käsittelijä 21.10.2014 Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Vanha sääntö Uusi sääntö Kuopion kaupunki JOHTOSÄÄNTÖ TOIMIVALLASTA HENKILÖSTÖASIOISSA Kuopion kaupunki JOHTOSÄÄNTÖ TOIMIVALLASTA HENKILÖSTÖASIOISSA

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt.

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. KAJAANIN KAUPUNKI 1/5 SOPIMUS YHTEISTOIMINTAORGANISAATIOSTA Sopijaosapuolet: Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. Tällä sopimuksella sovitaan työnantajan

Lisätiedot