TALENTUM. Oy Talentum Ab:n hallinto ja johto. Hallintoneuvosto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALENTUM. Oy Talentum Ab:n hallinto ja johto. Hallintoneuvosto"

Transkriptio

1

2 TALENTUM Oy Talentum Ab:n hallinto ja johto Hallintoneuvosto kausi pššttyy Puheenjohtaja Matti Viljanen, puheenjohtaja 1998 Toimitusjohtaja Jukka Koivisto, varapuheenjohtaja 1998 Informaatikko Marja-Liisa Akkanen 1998 Toimitusjohtaja Heikki Alanko 1999 Diplomi-insinššri Matti CarpŽn 1998 Insinššri Birgitta Eriksson 1999 Pankinjohtaja Hannu Halttunen 1999 Toimitusjohtaja Markku von Hertzen 1999 Toimitusjohtaja Seppo HŠrkšnen 1998 Toiminnanjohtaja Heikki Kauppi 1999 Pankinjohtaja Kalevi Kosonen 1998 Diplomi-insinššri Stiven Laiho 1998 Kauppat.maisteri Leea Murtolehto 1998 Toimitusjohtaja Ilkka Paunonen 1999 Hallituksen puheenjohtaja Heikki Pentti 1999 Talousjohtaja Ilkka Talvitie 1998 Insinššri Sakari Tanskanen 1999 Sihteeri Heli Vatanen 1999 Pankinjohtaja Heikki Vitie 1998 Talentumin lehtien levikit Muutos edelliseen Lehti Päätoimittaja Levikki vastaavaan Talouselämä Pertti Monto Markkinointi Olli Manninen &Mainonta asti Pekka Virolainen alkaen Tekniikka&Talous Heikki Vuonamo MetalliTekniikka Mika Hämäläinen Tietoviikko Timo Tolsa MikroPC Kari Tyllilä Tietoverkko Kauko Niemi IT-Kanava Jukka Viitasaari (jakelu) Hallitus 1997 Toimitusjohtaja Johannes Koroma, puheenjohtaja Kanslianeuvos Mikko LeppŠnen, varapuheenjohtaja Tekniikan lisensiaatti Pekka Kainulainen Pankinjohtaja Matti Korhonen Insinššri Vilho KorkeamŠki ViestintŠjohtaja Eira Palin-Lehtinen Diplomi-insinššri Gšran Nyman Pankinjohtaja Eero Tuomainen Toimitusjohtaja Kauppat. maisteri Harri Roschier Tilintarkastaja KHT-yhteisš SVH Coopers & Lybrand Oy vastuunalaisena tarkastajana Pekka Nikula, KHT 2

3 Oy Talentum AB:n vuosikertomus tilikaudelta 1997 JohtoryhmŠ Harri Roschier toimitusjohtaja Heikki Tarkka talous- ja hallintojohtaja Jarl Michelsson johtaja, myynti ja markkinointi Talentumin B-osake Kappalevaihto. Antikorjattu. Asteikko vas. Kurssikehitys. Antikorjattu, kuukausikeskiarvot. Asteikko oik Ilkka SeppŠlŠ kustannusjohtaja Ulla Takala johtaja, yrityssuunnittelu Pertti Monto pšštoimittaja, TalouselŠmŠ Heikki Vuonamo pšštoimittaja, Tekniikka&Talous Olli-Pekka Laukkanen levikkijohtaja PŠŠtoimittajat Markkinointi&Mainonta Pekka Virolainen MetalliTekniikka Mika HŠmŠlŠinen Tietoviikko Timo Tolsa MikroPC Kari TyllilŠ Tietoverkko Kauko Niemi IT-Kanava Jukka Viitasaari Ilmoitusmyynti Jukka NŠntš markkinointijohtaja TalouspŠŠllikkš Helena Niska TietohallintopŠŠllikkš Risto Jauhiainen Vuosi 1997 lyhyesti Konserni, Mmk Muutos-% Liikevaihto 183,3 152,0 20,6 Liiketoiminnan kulut 151,1 127,5 18,5 Liikevoitto 23,3 19,4 20,1 RahoituserŠt 39,7 12,1 228,1 Tulos ennen satunnaiseriš, varauksia ja veroja 63,0 31,5 100,0 Tulos ennen varauksia 39,0 23,2 68,1 Bruttoinvestoinnit 72,9 10,5 594,3 Oma pššoma + varaukset + všh.osuus 164,2 132,1 24,3 Taseen loppusumma 217,7 165,8 31,3 Henkilšstš keskimššrin * ,7 * lisšksi osa-aikaisia puhelinmyyjiš ,4 Tiedotus Raija PalomŠki Suoramarkkinointi Mega Oy Toimitusjohtaja Mikko Saarela Interaktiivinen Satama Oy Toimitusjohtaja Heikki Rotko Yhtiškokous Oy Talentum Ab:n yhtiškokous pidetššn klo Radisson SAS Helsinki hotellin tiloissa, Runeberginkatu 2, Helsinki. Osavuosikatsaus Oy Talentum Ab:n osavuosikatsaus ajalta julkistetaan SIS LT Toimitusjohtajan katsaus 4 Tietoja osakkeenomistajille 5 Hallituksen toimintakertomus 6 Tuloslaskelmat 8 Taseet 9 Rahoituslaskelmat 10 Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot 11 Osakkeet ja osakkeenomistajat 15 Emoyhtišn voitonjakoehdotus 16 Tilintarkastuskertomus 17 Hallintoneuvoston lausunto 17 Konsernin taloudellinen kehitys 23 Konsernin tunnusluvut 23 Tekniikan lehdet: 18 Tekniikka&Talous, MetalliTekniikka 18 Talouden lehdet: 19 TalouselŠmŠ, Markkinointi&Mainonta 19 Tietotekniikan lehdet: 20 MikroPC, IT-Kanava, 20 Tietoviikko, Tietoverkko 21 Interaktiivinen Satama 22 Mediayhtiš Sansibar 22 To the Point 22 Varesvuo Partners 22 Suoramarkkinointi Mega 22 Yhteystiedot 24 3

4 HyvŠt Talentumin osakkeenomistajat Siirryimme vuoden aikana entistš selkešmmin omistaja-arvoajatteluun ja taloudellisen lisšarvon laskentaan. Suunta oli looginen jatke myšs edellisenš syksynš tehdylle koko henkilškuntaa koskevalle optiolainajšrjestelylle. Omistaja-arvon pysyvš kasvattaminen on Talentumin tšrkein pitkšn aikavšlin tavoite. Vuonna 1997 onnistuimme tšssš tavoitteessa hyvin. Vuoden aikana Talentumin omistajien kokonaistuotto oli 61 % ja synnytimme lisšš markkina-arvoa 192 milj. markkaa. TŠstŠ olemme ylpeitš. Uskon, ettš omistaja-arvon kehityksen suhteen olemme kestšvšllš tiellš. Viimeisten viiden vuoden aikana Talentumin omistajien kokonaistuotto on ollut keskimššrin 90 % vuodessa, eikš media-ala ole ehkš koskaan ennen tarjonnut sellaisia mahdollisuuksia kuin nyt. Vuonna 1997 teimme merkittšviš pšštšksiš, jotka johtivat toiminnallisiin, asenteellisiin ja rakenteellisiin muutoksiin. NŠmŠ pšštškset auttoivat ennštyksellisen hyvššn taloudelliseen tulokseen ja toisaalta luovat pohjaa tulevaisuuden kehitykselle. Talentum oli vuoden 1997 lopussa monessa suhteessa erilainen yritys kuin vuotta aiemmin. Olemme nyt selkešsti matkalla lehtien kustantajasta monipuoliseksi mediayhtišksi. Huhtikuussa purimme tulosyksikkšorganisaation ja yhdistimme lehtien ilmoitusmyynnit yhdeksi myyntiorganisaatioksi. Samalla asetimme aikaisempaa kovemmat kasvutavoitteet ilmoitusmyynnille. Yhdistetty toimintamalli ja panostusten kasvattaminen johtivat erinomaiseen tulokseen; ilmoitusmyynnin hyvš alkuvuoden 18 % kasvu kiihtyi toisella vuosipuoliskolla 37 %:iin. Talentumin vahvat lehtibrandit, tuloshakuiseksi muokkautunut toimintamalli ja kilpailukykyinen henkilškunta kestšš jatkossakin kilpailun ja mahdollistaa kasvun jatkumisen. Kun levikkituotot kasvoivat 8 % ja Suoramarkkinointi Mega Oy 33 %, tuli konsernin kasvuvauhdiksi 20 %. KŠyttškate nousi 31 % 32 milj. markkaan ja tulos ennen veroja oli 63 milj. markkaa. Tulosta paransi MTV:n osakkeiden myynti, joista tuloutui 29 milj. markan myyntivoitto. KesŠllŠ koimme ajan olevan kypsšn panostaa aikaisempaa selkešsti enemmšn internetiin ja digitaaliseen mediaan. Nopealla aikataululla koottiin yhteenliittymš Talentumin uusmediayksikšstš, Interweb Design Oy:stŠ, PiipŠŠ Oy:stŠ ja Ufolabs Finland Oy:stŠ. Ostimme myšs 30 % To the Point Oy:stŠ. Uusi yritys aloitti lokakuun alussa nimellš Interaktiivinen Satama. Tarkoitus on luoda vahva partneri keskisuurille ja suurille yrityksille ja auttaa asiakkaita synnyttšmššn uutta liiketoimintaa multimedian ja internetin avulla. LŠheisessŠ yhteistyšssš Interaktiivisen Sataman kanssa toimivat Talentumin osakkuusyhtišt Mediayhtiš Sansibar Oy ja To the Point Oy. Syksyn aikana suunnittelimme Tekniikka&Talouden ja Tietoviikon siirtymistš uuteen formaattiin ja kokonaan nelivšrisyyteen, MikroPC:n siirtymistš 12:sta ilmestymiskerrasta 20:een, Markkinointi& Mainonta-lehden asteittaista siirtymistš viikkolehdeksi, ja teimme lanseeraussuunnitelmat tietotekniikka-alan jšlleenmyyntiportaalle tarkoitetulle lehdelle, IT-Kanavalle, joka aloitti Valmistelimme myšs uuden rekrytointimedian, Uratien lanseerausta helmikuun 1998 lopussa. NŠmŠ kaikki muutokset yhdessš lehtien internetpalveluiden kehittšmisen kanssa tuovat paljon haasteita kuluvalle vuodelle, mutta luovat myšs suuria mahdollisuuksia. Joulukuussa Talentum osti 47,5 % Varesvuo Partners Oy:stŠ. Yhtiš on markkinajohtaja korkealuokkaisten tv-mainosten ja ohjelmien tuottajana Suomessa ja sopii riippumattomana toimijana erittšin hyvin Talentumin strategiaan. Interaktiivinen Satama ja Varesvuo Partners luovat pitkšllš tšhtšimellš Talentumille merkittšvšš kasvupotentiaalia ja všhitellen lehtien kustantaminen, digitaalinen interaktiivinen viestintš ja tv-sisšltštuotanto tulevat lšhentymššn ja tukemaan toisiaan. Vuosi 1997 oli aktiivinen, tyšntšyteinen ja palkitseva. LŠhes kaikki toteutetut projektit onnistuivat hyvin ja kokonaiskehitys oli positiivinen. Lukuisat onnistumiset yksilštasolla toivat hyvšn taloudellisen tuloksen ja merkittšvšt koko henkilškuntaa koskevat kannustepalkkiot. Kannustepalkkiot vaihtelivat suorituksen mukaan vastaten n. 1-3 kuukauden palkkaa. Vuosi 1998 on kšynnistynyt hyvin sekš ilmoitusmyynnin ettš levikkimyynnin osalta. Jo viime vuoden puolella suunnitellut muutosprojektit ja Interaktiivisen Sataman kehitysnškymšt antavat hyvšt mahdollisuudet viime vuotta nopeammalle kasvulle. Vaikka Interaktiivinen Satama tulee olemaan vielš tappiollinen, Talentumin kannattavuus sšilyy tšmšn hetken arvion mukaan hyvšnš. Talentumin osakkeenomistajana nšen kuluvan vuoden hyvin positiivisena. HelsingissŠ maaliskuussa 1998 Harri Roschier toimitusjohtaja 4

5 Tietoja osakkeenomistajille Osakkeet Oy Talentum Ab:lla on kaksi osakesarjaa, A- ja B-sarja. A-osakkeella on yhtiškokouksessa kymmenen ŠŠntŠ ja B-osakkeella on yksi ŠŠni. Osakkeen nimellisarvo on 5 markkaa. B-osakkeella on ennen A-osaketta etuoikeus saada jaettavissa olevista voittovaroista osinkoa 8 prosenttiin asti osakkeen nimellisarvosta. A-osakkeita on kappaletta. B-osakkeet, joita on kappaletta, noteerataan Helsingin Arvopaperipšrssin pitšmšllš OTClistalla. YhtišllŠ on kurssivšlityssopimus Merita Pankkiiriliike Oy:n kanssa. Oy Talentum Ab:n suurimpien osakkeenomistajien luettelo on tšmšn vuosikertomuksen sivulla 16. OsakerekisteriŠ yllšpitšš Suomen Arvopaperikeskus Oy. Suomen Arvopaperikeskus Oy:ssŠ on saatavilla kaikki yhtišn osakkeiden omistukseen ja sisšpiirirekisteriin liittyvšt julkiset tiedot. Yhtišn pššosakkaat ovat tehneet keskenššn osakassopimuksen, joka on nšhtšvissš yhtišn pšškonttorissa. Osinko Hallituksen esitys vuodelta 1997 maksettavaksi osingoksi on 2,00 mk. Osingonmaksun tšsmšytyspšivš on ja osinko maksetaan Yhtiškokous Oy Talentum Ab:n varsinainen yhtiškokous pidetššn tiistaina 31. pšivš maaliskuuta 1998 klo Radisson SAS Helsinki hotellissa, Runeberginkatu 2, Helsinki. Kokouksessa kšsitellššn vuoden 1997 tilinpšštšs ja muut varsinaiselle yhtiškokoukselle yhtišjšrjestyksen mukaan kuuluvat asiat. Osavuosikatsaus Oy Talentum Ab:n toiminnasta julkistetaan vuonna 1998 yksi osavuosikatsaus kuuden kuukauden toiminnan jšlkeen

6 Hallituksen toimintakertomus YleistŠ Mediamainontaan Suomessa kšytettiin n. 5,1 miljardia markkaa, jossa oli kasvua 9 %. Suurinta kasvu oli aikakaus- ja ammattilehdissš. Televisiomainonnan mššrš kasvoi 11 %, sanomalehtien kasvun jššdessš 6 %:iin. Toimipaikkailmoittelu kššntyi jšlleen voimakkaaseen 43 %:n kasvuun. Talentumin lehdissš ilmoitustuotot kasvoivat alan yleistš kehitystš enemmšn. Tuoteilmoitustuotot kasvoivat edellisestš vuodesta 21 % ja toimipaikkailmoittelu kasvoi 63 %. Talentumin lehtien levikkituotot kasvoivat 8 % ja lehtien levikkikehitys oli myšnteinen. MikroPC-lehden levikki kasvoi edelleen eniten, ja se antoi perusteen pšštškselle lisštš lehden ilmestymiskertoja 12:sta 20:een vuonna Talentum teki useita merkittšviš yhtišn toimintoja suuntaavia pšštšksiš. Huhtikuussa Talentum neuvotteli aktiivisesta yhteistyšstš suurten suomalaisten mediayhtišiden kanssa. Talentumin hallitus pšštti, ettš yhtiš jatkaa ilman liittoutumista koska vahvat tuotemerkit ja vakaa taloudellinen asema antavat hyvšt mahdollisuudet kehittyš kiristyvšssš kilpailussa. Talentum ja yhtišn toimitukselliset tyšntekijšt tekivšt sopimuksen tekijšnoikeudellisen aineiston kaikkien taloudellisten oikeuksien siirtymisestš Talentumille. Sopimus mahdollistaa tekijšnoikeuslain tarkoittaman aineiston laajan hyšdyntšmisen Talentumin julkaisu- ja tiedonvšlitystoiminnassa. SyksyllŠ Talentum osti yritykset Interweb Design Oy, PiipŠŠ Oy ja Ufolabs Finland Oy, jotka yhdistettiin Interaktiivinen Satama Oy:ksi. Interaktiiviseen Satamaan siirrettiin myšs Talentumin internet-palvelu Duuni.net. Interaktiivisen Sataman kanssa lšheisessš yhteistyšssš toimivat Mediayhtiš Sansibar Oy ja To the Point Oy. Tilikauden aikana Talentum omisti Sansibarista 48 % ja To the Pointista 30 %. Vuoden lopulla tehtiin sopimus, jonka mukaan CapMan Capital Management Oy hallinnoimiensa Finnventure Rahastojen kautta tulee 10 % osuudella Interaktiivisen Sataman omistajaksi. Talentum osti lisšksi 51 % sijoitustietopalveluita internetiin tuottavasta Planum Oy:stŠ. Joulukuussa Talentum osti 47,5 % Varesvuo Partners Oy:n osakekannasta. Kauppa oli jatkoa Talentumin panostukselle digitaalisen ja sšhkšisen median alueella. Tehdyn osakassopimuksen mukaan Talentumilla on mahdollisuus kasvattaa osuuttaan Varesvuo Partners Oy:ssŠ vuoden 2001 jšlkeen všhintššn 55 %:iin. Varesvuo Partners Oy:n arvioitu liikevaihto vuonna 1997 oli 103 milj. markkaa ja tulos rahoituserien jšlkeen 11,3 milj. markkaa. MTV Oy:n osakkeet osoittautuivat hyvšksi sijoitukseksi, ja Talentum myi vuoden aikana 1500 osaketta, joista kirjautui myyntivoittoa 29 milj. markkaa. Talentumin ulkomaalaisomistus yhtišn koko osakekannasta on hallintarekisterin mukaan 41,8 % (25,8 %), mikš edustaa 18,9 % (11,6 %) koko ŠŠnimŠŠrŠstŠ. Liikevaihto ja tuloskehitys Talentum-konsernin liikevaihto oli 183,3 milj. markkaa (152,0 milj. markkaa) Konsernin kšyttškate oli 32,2 milj. markkaa (24,5 milj. markkaa). Rahoituserien nettovaikutus oli 39,7 milj. markkaa (12,1 milj. markkaa) positiivinen. Tulos ennen satunnaiseriš, varauksia ja veroja oli 63,0 milj. markkaa. Tulos oli 31,5 milj. markkaa parempi kuin edellisenš vuotena. Konsernin sijoitetun pššoman tuotto oli 42,5 % (25,4 %) ja oman pššoman tuotto oli 26,7 % (19,0 %). Suoramarkkinointi Mega Oy:n liikevaihto kasvoi 33 % ja oli 18,8 milj. markkaa (14,1 milj. markkaa). Yhtišn kannattavuus sšilyi hyvšnš. Tilikautta rasitti Interaktiivinen Satama Oy:n perustaminen ja sen ensimmšisen toimintavuoden tappio 6,4 milj. markkaa. KŠyttškate oli - 2,5 milj. markkaa. Konsernin kokonaistulosta Interaktiivinen Satama heikensi 4,4 milj. markkaa. Emoyhtišn liikevaihto oli 170,6 milj. markkaa (143,4 milj. markkaa). Ilmoitustuottojen osuus kaikista tuotoista oli 62,4 % (59,2 %) ja levikkituottojen osuus oli 36,2 % (40,6 %). Osakekohtainen osakeantioikaistu tulos oli 4,88 mk/osake (2,91 mk/osake). Sijoitustoiminta Arvopaperitoiminnan tulos on esitetty tuloslaskelmassa rahoitustuotoissa ja -kuluissa. Osakkeiden kirjanpitoarvot on esitetty taseessa rahoitusomaisuusarvopapereissa. Arvopaperitoiminnan erittely on esitetty liitetiedoissa. Investoinnit Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 72,9 milj. markkaa, josta koneisiin ja kalustoon 7,2 milj. markkaa, kšyttšomaisuusosakkeisiin ja osuuksiin 60,0 milj. markkaa ja muihin pitkšvaikutteisiin menoihin 5,7 milj. markkaa. Rahoitus ja vakavaraisuus Emoyhtišn maksuvalmius oli koko tilikauden hyvš, samoin vaka Talentumin tuottojakauma mk Toimipaikkailmoittelu Tuoteilmoitukset Levikki Konsernin henkilškunta keskimššrin Lehtien ilmoitussivut yhteensš

7 Liikevaihdon kehitys (1000 mk) Oy Talentum Ab Helsingin Messut Oy Suoramarkkinointi Mega Oy * Interaktiivinen Satama Oy Keskinäinen myynti Yhteensä *) Henkilöstö keskimäärin Oy Talentum Ab Helsingin Messut Oy Suoramarkkinointi Mega Oy Interaktiivinen Satama Oy * Yhteensä Lisäksi Mega Oy:ssä osaaikaisia puhelinmyyjiä *) suhteutettu konsernissaoloajalle varaisuus pysyi hyvšnš. Omavaraisuusaste oli 74,7 % (78,6 %). Omistaja-arvon kehittšminen Omistaja-arvoajattelu tuotiin vuonna 1997 systemaattisella tavalla liiketoiminnan ohjaukseen. Toiminnan suunnitteluun ja seurantaan kehitettiin vapaisiin kassavirtoihin sekš taloudelliseen lisšarvoon perustuvia ohjausvšlineitš ja jšrjestelmš vietiin yksikkštasolle osaksi organisaation pšivittšistš pšštšksentekoa. Uuden ajattelun edut nškyivšt jo ensimmšisen vuoden aikana tavoitteenasetannan yhdenmukaistumisena, pitkšn aikavšlin korostumisena pšštšksenteossa sekš kasvumahdollisuuksien entistš aktiivisempana etsintšnš ja arviointina. Henkilšstš Konsernissa tyšskenteli vuoden aikana keskimššrin 169 henkilšš, ja lisšksi 79 osa-aikaista puhelinmyyjšš Suoramarkkinointi Mega Oy:ssŠ. Henkilšstšn mššrš kasvoi Talentumissa ilmoitusmarkkinoinnin ja lehtien internet-palveluiden lisššntyessš. Talentumin henkilšstšstš 63 % on toimituksellista henkilškuntaa, 26 % markkinointi- ja myyntitehtšvissš ja 11 % yleishallinnollisissa tehtšvissš. SyksyllŠ toimintansa aloittanut Interaktiivinen Satama toi oman lisšnsš konsernin henkilšstšn mššršn kasvuun. Yhtiškokous, hallintoneuvosto, hallitus, tilintarkastaja Oy Talentum Ab:n varsinainen yhtiškokous pidettiin Kokouksessa valittiin uudelleen hallituksen erovuoroiset jšsenet tekn.lis. Pekka Kainulainen, pankinjohtaja Matti Korhonen, toimitusjohtaja Johannes Koroma, kanslianeuvos Mikko LeppŠnen, viestintšjohtaja Eira Palin-Lehtinen, dipl.insinššri Gšran Nyman. Uusina jšseninš valittiin insinššri Vilho KorkeamŠki ja pankinjohtaja Eero Tuomainen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin toimitusjohtaja Johannes Koroma ja varapuheenjohtajaksi kanslianeuvos Mikko LeppŠnen. Hallintoneuvoston erovuoroiset jšsenet ins. Birgitta Eriksson, pankinjohtaja Hannu Halttunen, toiminnanjohtaja Heikki Kauppi ja hallituksen puheenjohtaja Heikki Pentti valittiin uudelleen. Uusina jšseninš hallintoneuvostoon valittiin toimitusjohtaja Heikki Alanko, toimitusjohtaja Markku von Hertzen, toimitusjohtaja Seppo HŠrkšnen, toimitusjohtaja Ilkka Paunonen, insinššri Sakari Tanskanen ja sihteeri Heli Vatanen. Hallintoneuvostoon kuuluivat lisšksi informaatikko Marja-Liisa Akkanen, dipl.insinššri Matti Carp n, toimitusjohtaja Jukka Koivisto, pankinjohtaja Kalevi Kosonen, dipl.insinššri Stiven Laiho, kauppat.maisteri Leea Murtolehto, talousjohtaja Ilkka Talvitie, puheenjohtaja Matti Viljanen ja pankinjohtaja Heikki Vitie. Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin puheenjohtaja Matti Viljanen ja varapuheenjohtajaksi toimitusjohtaja Jukka Koivisto. Tilintarkastajaksi valittiin edelleen KHT-yhteisš SVH Coopers&Lybrand Oy. Strategia Talentumin strategiana on tuottaa korkealaatuisia sisšltš- jamarkkinointipalveluja valitsemillemme kohderyhmille. Jakelukanavina kšytšmme painettua viestintšš, verkkoviestimiš ja tv:tš siten, ettš ne tukevat toisiaan ja vahvistavat tuotemerkkejšmme. Toiminta painottuu yritykseltš yritykselle -viestintššn. Liikevaihdon jakauma Tekniikka &Talous 30 % 3 % Metalli- Tekniikka Muut myyntituotot 1 % 4 % Tietoverkko 13 % MikroPC Markkinointi &Mainonta 7 % TalouselŠmŠ 30 % 12 % Tietoviikko Konsernin tulos ennen satunnaiseriš ja varauksia sekš kšyttškate KŠyttškate Tulos Tulos/osake mk

8 Tuloslaskelmat Konserni Emoyhtiö (1000 mk) Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Kulut Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Vuokrat Osuus osakkuusyhtiöiden tuloks Muut kulut Käyttökate Poistot Käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaik. menoista Konserniaktiivasta Liikevoitto Rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot Korkotuotot sijoituksista Arvopaperitoiminnan tuotot Arvopaperitoiminnan kulut Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Voitto ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja Satunnaiset tuotot Voitto ennen varauksia ja veroja Poistoeron lis.(-)/vähenn.(+) Vapaaeht. var. lis(-)/väh(+) Välittömät verot Tilikaudelta Aikaisemmilta tilikausilta Voitto ennen vähemmistöosuutta Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta Tilikauden voitto

9 Taseet (1000 mk) Konserni Emoyhtiö VASTAAVAA KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Konserniaktiiva Muut pitkävaikutt. menot Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset Tytäryhtiöosakkeet Osakkuusyhtiöosakkeet Muut osakkeet ja osuudet VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS Saamiset Siirtosaamiset Osakemerkintäsaamiset 300 Muut saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Rahoitusomaisuusarvopaperit Osakkeet ja osuudet Muut arvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Sidottu oma pääoma Osakepääoma Vararahasto Vapaa oma pääoma Käyttörahasto Kertyneet voittovarat Tilikauden voitto OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ VÄHEMMISTÖOSUUS VARAUKSET Kertynyt poistoero Vapaaehtoiset varaukset VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Eläkelainat Muut pitkäaikaiset velat ** ** Lyhytaikainen Eläkelainat Ostovelat Siirtovelat Muut lyhytaik. velat ** ** **Näistä korottomia

10 Rahoituslaskelmat Konserni Emoyhtiö (1000 mk) LIIKETOIMINTA Tulorahoitus Voitto rahoituserien jälkeen Edelliseen sisältyvät käyttöomaisuuden myyntivoitot Poistot Satunnaiset erät Verot Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaiset liikesaamiset, lisäys(-), vähennys(+) Korottomat lyhytaikaiset velat, lisäys(+), vähennys(-) Liiketoiminnan kassavirta INVESTOINNIT Käyttöomaisuusinvestoinnit Käyttöomaisuuden myyntitulot Rahoitusylijäämä RAHOITUS Pitkäaikaisten velkojen lisäys (+), vähennys (-) Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+), vähennys (-) Osingonjako Laskelman mukainen likvidien varojen muutos, lisäys (+), vähennys (-) Likvidit varat Likvidit varat tilikauden lopussa Likvidit varat tilikauden alussa Taseen mukainen likvidien varojen muutos, lisäys (+), vähennys (-) TilinpŠŠtšksen laadintaperiaatteet 10 Konsernitilinpäätöksen laajuus ja laskentaperiaatteet Konsernitilinpäätös käsittää emoyhtiön lisäksi Suoramarkkinointi Mega Oy:n (omistusosuus 70 %), Interaktiivinen Satama Oy -konsernin lokakuun alusta lähtien (omistusosuus 89,11 %), Planum Oy:n (hankittu joulukuussa, vain tase konsolidoitu, omistusosuus 50,67 %) sekä Expose Oy:n (omistusosuus 100 %), jolla ei tilikaudella ole ollut toimintaa. Osakkuusyhtiöinä on konsernitilinpäätökseen sisällytetty tilikaudella hankittu Tothepoint Oy heinäkuusta lähtien (omistusosuus 30,2 %), Varesvuo Partners -konserni (hankittu joulukuussa, vain taseen osalta, omistusosuus 47,5 %) sekä Mediayhtiö Sansibar Oy, omistusosuus 48 %. Muut osakkuusyhtiöt on jätetty pois konsernitilinpäätöksestä, koska ne ovat kiinteistöyhtiöitä, ja niiden vaikutus konsernin tulokseen ja omaan pääomaan on vähäinen. Tytäryhtiöiden konsolidoinnissa on sovellettu hankintamenomenetelmää. Osakkuusyhtiöt on sisällytetty konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmällä eli yhden rivin konsolidoinnilla, jossa konserniaktiivan poisto ja konsernin osuus osakkuusyhtiöiden tilikauden tuloksista on huomioitu suoraan osakkeiden hankintahinnassa. Tytäryhtiöiden osakkeista maksettu oman pääoman ylittävä hinta on esitetty konserniaktiivana, joka poistetaan viiden vuoden aikana. Varauksia ei ole luettu hankintahetken omaan pääomaan. Konsernin sisäiset liiketapahtumat, sisäinen osingonjako sekä sisäiset saamiset ja velat on eliminoitu. Vähemmistöosuus on erotettu konsernin omasta pääomasta ja tuloksesta ja esitetty omana eränään. Tilinpäätöksen vertailukelpoisuus Edellisen vuoden konsernitilinpäätökseen sisältynyt toimimaton tytäryhtiö Infoline Oy muutti tilikaudella nimensä Interaktiivinen Satama Oy:ksi, ryhtyi harjoittamaan uusmedia-alan palvelutoimintaa, ja hankki omistukseensa muita alan yhtiöitä. Emoyhtiö korotti em. yhtiössä osakesijoitustaan 27 mmk:aan saakka, ja samalla siihen tuli vähemmistösijoittajia 3,3 mmk:lla. Kuluneella tilikaudella Mega Oy:n hankintahintaa tarkistettiin kauppasopimuksen mukaisesti, ja konserniaktiivaan tuli lisäystä. Liiketoiminnan muut tuotot Liiketoiminnan muut tuotot ovat käyttöomaisuuden myyntivoittoja. Osakkeiden myyntivoitot ja -tappiot sisältyvät rahoituseriin. Käyttöomaisuuden arvostus Käyttöomaisuuserät on aktivoitu välittömien hankintamenojen mukaisina. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina taloudellisen pitoajan perusteella. Poistoajat ovat 5 vuotta peruskorjausmenojen, koneiden ja kaluston sekä muiden pitkävaikutteisten menojen osalta. Interaktiivinen Satama -konsernissa on konserniaktiivan poisto tehty kuluneen vuoden osalta täysimääräisenä, ja lisäksi Ufolabs Finland Oy:n konserniaktiiva on poistettu kokonaan tilikaudella. Suoramarkkinointi Mega Oy:ssä käyttöomaisuuden suunnitelmapoistot vastaavat EVL:n maksimipoistoja. Kirjanpidossa on tehty EVL:n sallimat enimmäispoistot. Suunnitelman mukaisten ja kirjanpidossa tehtyjen poistojen ero tilikaudella esitetään tuloslaskelmassa tilinpäätössiirtona ja kumulatiivinen ero taseessa vapaaehtoisena varauksena. Käsityksemme mukaan käyttöomaisuusosakkeiden tasearvot ovat markkina-arvojen tasolla. Rahoitusomaisuuden arvostus Rahoitusomaisuusarvopapereihin sisältyvät osakkeet, osuudet ja rahoitusinstrumentit on arvostettu välittömään hankintahintaan tai sitä alempaan markkinahintaan. Ulkomaanrahan määräiset erät Ulkomaanrahan määräiset erät on esitetty Suomen markkoina käyttäen Suomen Pankin tilinpäätöspäivänä noteeraamaa kurssia. Tilikauden aikana syntyneet kurssierot on sisällytetty rahoitustuottoihin ja -kuluihin. Eläkejärjestelyt Konserniyhtiöiden lakisääteinen ja vapaaehtoinen eläketurva on järjestetty kokonaan kotimaisissa eläkevakuutusyhtiöissä. Verot Kertyneitä poistoeroja ei ole taseessa jaettu verovelaksi ja omaksi pääomaksi.

11 Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot Konserni Emoyhtiö (1000 mk) Liikevaihto toimialoittain Lehtien kustantaminen Suoramarkkinointi Uusmediapalvelut Sisäinen laskutus Liiketoiminnan muut tuotot Käyttöomaisuuden myyntivoitot Henkilöstökulut Suoriteperusteiset palkat ja palkkiot: Hallintoneuvosto, hallitukset ja toimitusjohtajat*) Muut Eläkekulut Muut lakisääteiset ja TES-perusteiset Muut henkilösivukulut Tuloslaskelman henkilöstökulut Luontoisetujen verotusarvot Henkilöstökulut yhteensä *)sisältää osapalkkioita Poistot Suunnitelman mukaiset poistot Aineettomat oikeudet 38 Muut pitkävaikutteiset menot Koneet ja kalusto Konserniaktiivan poisto Poistoeron muutos Muut pitkävaikutteiset menot Koneet ja kalusto Erittely arvopaperitoiminnan sijoitussalkuista Tuotot Arvopaperiosakkeiden ostot Arvopaperiosakkeiden myynnit Arvopaperiosakesalkun muutos Myyntivoitto Osinkotuotot Tuotot johdannaisista Tuotot korkoinstrumenteista Johdannaiset ja korkoinstrumentit yhteensä Arvopaperitoiminnan tuotot yhteensä Kulut Osakkeiden arvonalennukset Palkkiot ja kulut Arvopaperitoiminnan kulut yhteensä Konsernin sisäiset rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot Korkokulut Satunnaiset tuotot Duuni.net liiketoiminnan myynti tytäryhtiölle

12 Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot 8. Konsernin ja emoyhtiön omistamat käyttöomaisuusosakkeet ja osuudet Konsernin Konsernin Kons. osuus Emoyhtiön Emoyhtiön omistamien osakkeiden Viim. laaditun omistus- äänivalta- omasta omistus- luku nimellis- kirjanpito- tilinpäätöksen osuus osuus pääomasta osuus määrä arvo arvo voitto/tappio Konserniyritykset % % tmk % kpl tmk tmk tmk Suoramarkk. Mega Oy, Helsinki Interaktiivinen Satama Oy, Hki 89,11 89, , Planum Oy, Helsinki 50,7 50, , Expose Oy, Helsinki Interweb Design Oy, Helsinki Piipää Oy, Helsinki Ufolabs Finland Oy, Helsinki Interweb Oy, Helsinki Emoyhtiön osakkuusyritykset Mediayhtiö Sansibar Oy To the Point Oy 30,2 30, , Varesvuo Partners Oy 47,5 47, , Tytäryhtiöiden osakkuusyritykset Netbooking Oy, Helsinki Emoyhtiön omistamat muut osakkeet ja osuudet Omistus- Luku- Nimellis- Kirjanpitoosuus määrä arvo arvo % kpl tmk tmk Kiinteistö Oy Erottaja n:o 1-3, Helsinki 23, Kiinteistö Oy Golfkartano, Siuntio 6, As. Oy Birgitankoti, Espoo 7, Muut osakkeet ja osuudet Konsernin omistamat muut osakkeet ja osuudet Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Konserni Emoyhtiö Aineettomat oikeudet Hankintameno Lisäys Vähennys Hankintameno Kertyneet sumu-poistot Kirjanpitoarvo Konserniaktiiva Hankintameno Lisäys Hankintameno Kertyneet sumu-poistot Kirjanpitoarvo Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet sumu-poistot Kirjanpitoarvo

Tietoja osakkeenomistajille

Tietoja osakkeenomistajille Talentum Oyj Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille... 2 Konserniesittely... 3 Keskeiset tapahtumat 2003... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Liiketoiminta-alueet... 8 Hallituksen toimintakertomus...

Lisätiedot

Tietoja osakkeenomistajille Konserniesittely 3 Keskeiset tapahtumat 2002 Toimitusjohtajan katsaus

Tietoja osakkeenomistajille Konserniesittely 3 Keskeiset tapahtumat 2002 Toimitusjohtajan katsaus Talentum Oyj Vuosikertomus 2002 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille 2 Konserniesittely 3 Keskeiset tapahtumat 2002 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Liiketoiminta-alueet 8 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Atria Oyj lyhyesti 2. Tunnuslukujen tiivistelmä 2. Yhtiökokous 3. Omistajaluettelo 3. Taloudellinen informaatio 3. Yhtiön yleisesittely 4

Atria Oyj lyhyesti 2. Tunnuslukujen tiivistelmä 2. Yhtiökokous 3. Omistajaluettelo 3. Taloudellinen informaatio 3. Yhtiön yleisesittely 4 VUOSIKERTOMUS 1997 Sisältö Atria Oyj lyhyesti 2 Tunnuslukujen tiivistelmä 2 Yhtiökokous 3 Omistajaluettelo 3 Taloudellinen informaatio 3 Yhtiön yleisesittely 4 Yhtiön organisaatio 5 Osakepääoma, osakkeet

Lisätiedot

SISÄLTÖÄ VERKKOON. Tampereen Puhelin Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 16.5.2000 kello 13.00 Tampereella.

SISÄLTÖÄ VERKKOON. Tampereen Puhelin Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 16.5.2000 kello 13.00 Tampereella. Tampereen Puhelin Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 16.5.2000 kello 13.00 Tampereella. Osavuosikatsausten julkistamispäivät vuonna 2000: 1 tammi-maaliskuu 10. toukokuuta 2 tammi-kesäkuu

Lisätiedot

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 Tilivuosi lyhyesti 2004 2003 Liikevaihto 10.311 te 9.932 te Liikevoitto 519 te - 34 te Tulos ennen satunnaisia eriä 433 te - 75 te Tulos ennen satunnaisia eriä./. verot 277

Lisätiedot

Tietoja osakkeenomistajille

Tietoja osakkeenomistajille VUOSIKERTOMUS 1999 Tietoja osakkeenomistajille YHTIÖKOKOUS Kauppakaari Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 20. maaliskuuta 2000 alkaen klo 17.00 Kansallissalissa, osoite Aleksanterinkatu

Lisätiedot

sisällysluettelo Yhteystiedot 43

sisällysluettelo Yhteystiedot 43 sisällysluettelo Panostaja-konsernin esittely Tietoja osakkeenomistajille 4 Konsernikaavio 5 Panostaja lyhyesti 6 Toimitusjohtajan katsaus 7 Visio, strategia ja tavoitteet 8 Toimintatavat 9 Panostaja Oyj:n

Lisätiedot

TAMPEREEN PUHELIN OYJ

TAMPEREEN PUHELIN OYJ TAMPEREEN PUHELIN OYJ 1998 Tampereen Puhelin Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 18. toukokuuta kello 13.00 Työväentalon konserttisalissa, Hämeenpuisto 28, Tampere Yhtiö julkaisee seuraavat

Lisätiedot

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 4 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ SISÄLLYSLUETTELO TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE 4 KONSERNI LYHYESTI 5 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 6 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 8 KONSERNITULOSLASKELMA

Lisätiedot

Kesko Oy:n yhtiökokous pidetään maanantaina 3.4.1995 klo 13.00 Helsingin Messukeskuksen kongressisiivessä, Konserni lyhyesti 2

Kesko Oy:n yhtiökokous pidetään maanantaina 3.4.1995 klo 13.00 Helsingin Messukeskuksen kongressisiivessä, Konserni lyhyesti 2 SISÄLTÖ Konserni lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Kesko-konsernin toiminta 6 Osakkeet 9 Osakkeenomistajat 10 Pörssivuosi 11 Konserni numeroina 12 Tilinpäätökset 15 Konsernitilinpäätös 15 Kesko Oy:n

Lisätiedot

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03 Vuosikertomus 2003 avainluvut Liikevaihto, MEur 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 8 7 6 5 4 3 2 1 Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur Tulos/Osake (EPS), Eur 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0 99 00 01

Lisätiedot

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate-

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Vuosikertomus 1999 Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Perlos riaaliteknologian hallintaan. Perlos on maailman johtavia tarkkuutta vaativien

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 6 INTERAVANTI OY

V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 6 INTERAVANTI OY V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 6 INTERAVANTI OY 2 Sisältö 3 Tietoja osakkeenomistajille Yhtiökokous Osingonmaksu Taloudelliset katsaukset 4 Tiivistelmä Interavanti Oy lyhyesti Avainluvut 5 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Proha Oyj on nopeasti kasvava ja kannattava, kansainvälisesti toimiva tietotekniikan palveluyritys. Proha toimii kolmella liiketoiminta-alueella:

Proha Oyj on nopeasti kasvava ja kannattava, kansainvälisesti toimiva tietotekniikan palveluyritys. Proha toimii kolmella liiketoiminta-alueella: Vuosikertomus 1999 Proha lyhyesti Proha Oyj on nopeasti kasvava ja kannattava, kansainvälisesti toimiva tietotekniikan palveluyritys. Proha toimii kolmella liiketoiminta-alueella: Projektijohtaminen (Project

Lisätiedot

TELESTE ONNISTUMISEN MITTARIT Omistajien tyytyväisyys Asiakkaiden tyytyväisyys Henkilöstön tyytyväisyys

TELESTE ONNISTUMISEN MITTARIT Omistajien tyytyväisyys Asiakkaiden tyytyväisyys Henkilöstön tyytyväisyys TELESTE ONNISTUMISEN MITTARIT Omistajien tyytyväisyys Asiakkaiden tyytyväisyys Henkilöstön tyytyväisyys TELESTE 4 6 7 8 10 14 16 18 22 23 24 25 26 28 34 35 Toimitusjohtajan kirje Osakkeet ja osakkeenomistajat

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

K I I N T E I S T Ö - J A L O S T U S Y H T I Ö N V U O S I K E R T O M U S

K I I N T E I S T Ö - J A L O S T U S Y H T I Ö N V U O S I K E R T O M U S Castrum KIINTEISTÖ- JALOSTUSYHTIÖN VUOSIKERTOMUS 1994 1 2 TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA 1994 Tulos/osake mk -1,82 Oma pääoma/osake mk 11,67 Omavaraisuusaste % 26,70 Kiinteistöpääoma Mmk 554 Rakennukset m 2 105

Lisätiedot

I K E R T O M U S V U O S

I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 7 V U O S 2 sisältö 4 Vuosi 2007 lyhyesti 5 tunnuslukuja 6 toimitusjohtajan katsaus 7 hallitus, johto ja tilintarkastajat 7 GWs-yhtiöt 8 Glaston 10 Detection technology 12 hallituksen

Lisätiedot

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA CASTRUM LYHYESTI 2 CASTRUM 1996 KÄYTTÖKATE 1988-1996 -10-20 -30 LIIKETULOS 1988-1996 -10-20 -30 -40 RAHOITUSNETTO 1988-1996

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA CASTRUM LYHYESTI 2 CASTRUM 1996 KÄYTTÖKATE 1988-1996 -10-20 -30 LIIKETULOS 1988-1996 -10-20 -30 -40 RAHOITUSNETTO 1988-1996 VUOSIKERTOMUS 1996 CASTRUM LYHYESTI TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA 1996 Tulos/osake mk -1,4 Oma pääoma/osake mk 7,94 Omavaraisuusaste % 18,9 Kiinteistöpääoma Mmk 535 Rakennukset m 2 17 56 Rakennusoikeus m 2 176

Lisätiedot

3 Hallituksen toimintakertomus. 8 Tuloslaskelma. 9 Rahoituslaskelma. 10 Tase. 12 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

3 Hallituksen toimintakertomus. 8 Tuloslaskelma. 9 Rahoituslaskelma. 10 Tase. 12 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet tilinpäätös 2003 3 Hallituksen toimintakertomus 8 Tuloslaskelma 9 Rahoituslaskelma 10 Tase 12 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 14 Vacon konsernin siirtyminen IFRS-raportointiin 15 Liitetiedot 23 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUKSESSA KÄYTETYT VALUUTAT

VUOSIKERTOMUKSESSA KÄYTETYT VALUUTAT V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 0 S I S Ä L T Ö Tietoja osakkeenomistajille 1 Lemminkäinen lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Emoyhtiön hallitus 4 Hallituksen toimintakertomus VUOSIKERTOMUKSESSA KÄYTETYT

Lisätiedot

Tietoja osakkeenomistajille Vuosi 2000 lyhyesti Hallituksen puheenjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Tilinpäätös 2000

Tietoja osakkeenomistajille Vuosi 2000 lyhyesti Hallituksen puheenjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Tilinpäätös 2000 VUOSIKERTOMUS 2000 2 SISÄLLYSLUETTELO Tietoja osakkeenomistajille... 3 Vuosi 2000 lyhyesti... 4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus... 5 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Tilinpäätös 2000 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

O M E R U S 1 9 9 8 I K O S V U A-RAKENNUSMIES OYJ

O M E R U S 1 9 9 8 I K O S V U A-RAKENNUSMIES OYJ V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 8 A-RAKENNUSMIES OYJ A-RAKENNUSMIES LYHYESTI A-Rakennusmies Oyj on Suomen suurin rakennuskoneita ja -laitteita vuokraava ja myyvä yhtiö. A-Rakennusmiehen markkinaosuus rakennuskonevuokramarkkinoilla

Lisätiedot

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2006

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2006 Vuosikertomus 1.1. 31.12.2006 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 TILINPÄÄTÖS 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 9 Emoyhtiön tilinpäätös 24 Tilintarkastuskertomus 32 Taloudellliset tunnusluvut

Lisätiedot

MARKKINOINTI VIHERJUURI

MARKKINOINTI VIHERJUURI MARKKINOINTI VIHERJUURI VUOSIKERTOMUS 1996 K u t s u y h t i ö k o k o u k s e e n Markkinointi Viherjuuri Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 20. maaliskuuta 1997 klo 15 Markkinointi Viherjuuri Oy:n

Lisätiedot

Rocla Vuosikertomus 1998

Rocla Vuosikertomus 1998 Rocla Vuosikertomus 1998 Varastotrukit Kotimaan asiakaspalvelu Rocla Dealers Sopimusvalmistus TOIMINTA-AJATUS Asiakkaan lähisiirtotarpeista huolehtiminen korkealaatuisilla materiaalinkäsittelyalan tuotteilla

Lisätiedot

Liiketoiminnan rakenne

Liiketoiminnan rakenne Vuosikertomus 2000 Liiketoiminnan rakenne Sähkötekniset tuotteet Komponentit Profiilit Kosketinkiskot Kaapelitiet Tietoliikennekomponentit Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden komponentit Asiakasprofiilit

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUKSESSA KÄYTETYT VALUUTAT. Vuosikertomuksessa on hallituksen toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma sekä tilinpäätöksen

VUOSIKERTOMUKSESSA KÄYTETYT VALUUTAT. Vuosikertomuksessa on hallituksen toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma sekä tilinpäätöksen V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 9 S I S Ä L T Ö Tietoja osakkeenomistajille 1 Lemminkäinen lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Emoyhtiön hallitus 4 Hallituksen toimintakertomus tilikaudelta 1.1.1999

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS SISÄLLYSLUETTELLO Toimitusjohtajan katsaus... 2 Efore konserni... 4 Oma osaaminen ja aito kumppanuus tulevaisuuden takuina... 6 Tuotteet...7 Hallituksen toimintakertomus... 8 Hallinto...12 Tuloslaskelma...13

Lisätiedot

Tieto-X on vuonna 1994 perustettu tietotekniikan palveluyritys, jonka liiketoiminta muodostuu IT-asiantuntijoiden sopimustyöskentelystä

Tieto-X on vuonna 1994 perustettu tietotekniikan palveluyritys, jonka liiketoiminta muodostuu IT-asiantuntijoiden sopimustyöskentelystä Vuosikertomus 2000 Tieto-X on vuonna 1994 perustettu tietotekniikan palveluyritys, jonka liiketoiminta muodostuu IT-asiantuntijoiden sopimustyöskentelystä asiakasyrityksissä sekä projektitoimituksista.

Lisätiedot