FIM-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FIM-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2013"

Transkriptio

1 FIM-KONSERNIN TAMMI KESÄKUU 2013 Vuoden 2013 tammi kesäkuun liiketulos oli -0,8 miljoonaa euroa (0,6 miljoonaa euroa tammi kesäkuussa 2012) ja liiketoiminnan nettotuotot 14,6 miljoonaa euroa (16,7). FIM-konsernin vakavaraisuus on hyvin vahva. FIM-konsernin vakavaraisuussuhdeluku oli 18,6 % (23,1 % ). Hallinnoitavien varojen määrä oli katsauskauden päättyessä noin 2,1 miljardia euroa (2,1 miljardia euroa ). FIM laajensi sijoittajille tarjoamiaan varainhoitopalveluja käynnistämällä täyden valtakirjan varainhoitopalvelun FIM Aktiivisalkun ja perustamalla ensimmäisen pääomarahastonsa FIM Asuntorahasto I Ky:n S-Pankki teki esisopimuksen FIM Oyj:n osake-enemmistön ostamisesta. Suomalaisen sijoituspalvelutalo FIMin liiketoiminnan tulos ja kannattavuus olivat alkuvuoden 2013 aikana hieman edellisvuotta alemmalla tasolla. Markkinoiden kehitys oli useimmilla päämarkkinoilla hyvinkin myönteistä lukuun ottamatta katsauskauden loppupuolta, jolloin nousi huoli keskuspankkien talouden elvyttämistoimien vähentämisestä. Markkinoiden hyvään yleiskehitykseen poikkeuksen muodostivat FIMin toiminnan kannalta keskeiset kehittyvät markkinat, joiden osakeindeksit laskivat selvästi ja heikensivät hieman yhtiön kannattavuutta. Tuloskertymää alensi myös osakevaihdon lasku NASDAQ OMX Helsingin Pörssissä. FIMin pankkitoiminnan treasury-tuotot olivat hyvällä tasolla huolimatta pitkien korkojen noususta katsauskauden lopulla, mikä painoi joukkovelkakirjalainojen arvostuksia. FIMin tarjoamien vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden kysyntä pysyi edellisvuoden vastaavan ajanjakson tasolla. Konsernin kulut olivat tammi kesäkuussa hieman edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa matalammalla tasolla. S-Pankki teki toukokuussa esisopimuksen FIM-konsernin emoyhtiön FIM Oyj:n osake-enemmistön ostamisesta. Kaupan myötä S-Pankin tuotevalikoima laajenee sijoituspalveluihin, kuten rahastosäästämiseen, varainhoitoon, vaihtoehtoisiin sijoitustuotteisiin ja arvopaperivälitykseen. FIM laajensi palvelutarjontaansa kiinteistöomaisuusluokkaan perustamalla ensimmäisen pääomarahastonsa FIM Asuntorahasto I Ky:n. Lisäksi FIM toi markkinoille arvopaperivälitystoiminnan mallisalkkutuotteen FIM Aktiivisalkun. Täyden valtakirjan varainhoitopalvelu FIM Aktiivisalkku hyödyntää FIMin perusnäkemystä ja teknistä analyysiä aktiivisessa kaupankäynnissä osakkeissa, indekseissä ja hyödykkeissä. Avainluvut 1 6/ /2012 Muutos 1 12/2012 Liiketoiminnan nettotuotot (miljoonaa euroa) 14,6 16,7-12 % 31,3 Liiketulos (miljoonaa euroa) -0,8 0,5 nm. 0,3 Liiketulosprosentti -5,5 % 2,8 % 1,0 % Oma pääoma (miljoonaa euroa) 32,3 40,6-20 % 38,4 Oman pääoman tuotto (ROE, annualisoitu) -3,6 % 1,7 % 0,5 % Kulu/tuotto -suhde 1,06 0,97 0,99 Vakavaraisuussuhdeluku 18,6 % 23,1 % 20,1 % Toimintaympäristö tammi-kesäkuussa 2013 Vuoden 2013 alkupuolisko oli läntisillä osakemarkkinoilla kokonaisuutena vahva. Vuoden 2012 marraskuusta alkanut osakekurssien vahva nousu jatkui puoli vuotta, aina toukokuun loppupuolelle asti. Alkuvuonna markkinat saivat tukea USA:n ja Japanin keskuspankkien elvytystoimista ja myös Euroopan velkakriisimaiden korot olivat laskussa. Toukokuun lopun ja kesäkuun lopun välillä markkinoilla koettiin korkeamman volatiliteetin jakso parin aiemman 1

2 vuoden tapaan, kun markkinoilla huolestuttiin elvytystoimien mahdollisesta vähentämisestä. Kehittyvillä markkinoilla osakekurssien kehitys oli puolestaan selvästi kehittyneitä markkinoita vaisumpaa. Kesäkuun 2013 lopussa useat keskeisistä kehittyneiden markkinoiden osakeindekseistä olivat selvästi vuodenvaihteen tasoa ylempänä. Indeksimuutokset olivat selvästi positiivisia myös vuotta aiempaan verrattuna. Maailman kehittyneitä ja kehittyviä osakemarkkinoita kuvaava MSCI ACWI -indeksi nousi euromääräisesti ja osinkokorjattuna 8 % alkuvuonna Vastaava maailman kehittyneitä osakemarkkinoita kuvaava MSCI World - indeksi nousi tammi-kesäkuussa 8,6 %, kun kehittyviä talouksia kuvaava MSCI Emerging Markets -indeksi (MSCI EM) laski 8,3 %. OMX Helsinki Cap -indeksi nousi osinkokorjattuna 5,1 %. Yhdysvaltojen teollisuusosakkeita kuvaava Dow Jones Industrial Average -indeksi nousi alkuvuonna euromääräisesti 16,8 %. Euroalueen osakemarkkinat kehittyivät heikommin, kun Dow Jones Euro Stoxx50 -indeksi nousi osinkokorjattuna 1,1 %. Euro pysyi USA:n dollaria vastaan alkuvuoden aikana käytännössä paikallaan (+0,2 %). Finanssialan keskusliiton julkaiseman Rahastoraportin mukaan rahastopääomat Suomeen rekisteröidyissä rahastoissa nousivat tammi-kesäkuun aikana 2,3 miljardia euroa, eli runsaat 3 % noin 68,3 miljardiin euroon. Nettomerkintöjä kertyi alkuvuoden aikana yhteensä 2,3 miljardia euroa. Osakerahastojen nettomerkinnät olivat 1,3 miljardia euroa, joista valtaosa eli noin 900 miljoonaa euroa sijoituksia pohjoisamerikkalaisiin osakkeisiin sijoittaviin rahastoihin. Myös japanilaisosakkeisiin sijoittavat rahastot kiinnostivat sijoittajia. Osakerahastoista suurimpia menettäjiä olivat kehittyvien markkinoiden rahastot, joista lunastettiin pääomia alkuvuoden aikana yhteensä noin puoli miljardia euroa. Myös suomalaisiin osakkeisiin sijoittavista rahastoista lähti pääomia yli 150 miljoonaa euroa. Korkorahastoissa lyhyen koron rahastot keräsivät nettomerkintöjä noin 1,6 miljardia euroa. Yrityslainarahastoista sen sijaan lunastettiin yli 700 miljoonaa euroa. Kaikista rahastoryhmistä eniten pääomaa menettivät yhdistelmärahastot, joista lunastettiin alkuvuoden aikana noin 1,4 miljardia euroa. Euroalueen rahamarkkinakorot pysyivät ennätyksellisen alhaisella tasolla vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Euroopan keskuspankki (EKP) jatkoi koronlaskujen sarjaa ja leikkasi ohjauskoron 0,5 %:iin. Katsauskauden loppupuolella USA:n keskuspankki ilmoitti mahdollisesta arvopaperien osto-ohjelman asteittaisesta alasajosta, mikä nosti valtion joukkolainojen korkoja Atlantin molemmin puolin. Euroalueella valtion joukkolainojen korkomuutokset jäivät kuitenkin koko katsauskauden osalta pieniksi. Osakevaihto NASDAQ OMX Helsingin Pörssissä laski vuoden 2013 ensimmäisellä puoliskolla 16 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 47,9 miljardia euroa (57 miljardia euroa). Keskimääräinen päivävaihto laski 389 miljoonaan euroon (456). Liiketoiminnot Varainhoito Hallinnoitavien varojen määrä oli noin 2,1 miljardia euroa eli saman verran kuin vuotta aiemmin. Vuodenvaihteeseen verrattuna hallinnoitavien varojen määrä laski noin 3 % johtuen muun muassa kehittyvien markkinoiden heikosta osakemarkkinakehityksestä ja sijoittajien yleisestä varovaisuudesta näiden markkinoiden suhteen. FIMin kehittyvien markkinoiden rahastoperheessä FIM Sahara tuotti silti noin 25 % alkuvuoden aikana. FIMin kehittyneiden talouksien osakerahastoille alkuvuosi oli hyvä niin absoluuttisesti kuin suhteessa vertailuindekseihin. FIMin markkinaosuus Suomeen rekisteröidystä rahastopääomasta oli katsauskauden lopussa 2,1 % (2,5 % ). Euromoney-lehti palkitsi FIMin Suomen parhaaksi yrittäjille suunnattujen private banking -palvelujen tarjoajaksi. FIMin yksilöllisten varainhoitopalvelujen saama palkinto on jatkoa FIMin rahastojen ja rahastonhoitajien viime vuosien aikana saamille useille tunnustuksille menestyksestä ja osaamisesta. Myös FIM Sijoitusrahastot saivat jälleen tunnustusta. Morningstar palkitsi euroalueen valtioiden joukkolainoihin sijoittavan FIM Euron vuoden 2012 parhaana rahastona Valtiokorkorahastot-sarjassa. FIM Euro voitti sarjansa jo kolmantena vuonna peräkkäin. Katsauskauden aikana FIM virtaviivaisti tuotepalettiaan sulauttamalla FIM Ukraine Sijoitusrahaston FIM Russiaan ja FIM Green Energy Sijoitusrahaston FIM Mondoon. Sijoitusrahasto FIM Piano muutti nimensä FIM Tuotoksi alkaen. Muutoksen tavoitteena oli terävöittää sijoitustoimintaa ja mahdollistaa optimaalinen omaisuuslajiallokaatio 2

3 muuttuvissa taloustilanteissa. FIM Tekno Sijoitusrahastosta tuli puolestaan huhtikuun alussa FIM USA. FIM Teknon osakeomistuksista yli 80% oli jo ennestään USA:ssa. FIM laajensi palvelutarjontaansa kiinteistöomaisuusluokkaan tuomalla katsauskauden aikana markkinoille ensimmäisen pääomarahastonsa FIM Asuntorahasto I Ky:n. Asuntorahasto sijoittaa pääasiassa pieniin ja keskisuuriin vuokra-asuntoihin kasvu- ja maakuntakeskusten työssäkäynti- ja opiskelualueilla. Rahasto tavoittelee asiakkaikseen yksityishenkilöiden lisäksi instituutioita. Pääomamarkkinat Kaupankäyntiaktiivisuus NASDAQ OMX Helsingin Pörssissä jatkoi laskuaan vuoden 2013 ensimmäisellä puoliskolla. FIMin arvopaperivälityksen markkinaosuus NASDAQ OMX Helsingin Pörssissä kauppojen arvolla mitattuna oli tammi-kesäkuussa 1,8 %, kun se vuotta aiemmin vastaavana ajanjaksona oli 2,0 %. Kauppojen määrällä mitattuna markkinaosuus oli 1,8 % (2,0 %). Toukokuussa lanseerattiin arvopaperivälitystoiminnan mallisalkkumuotoinen täyden valtakirjan varainhoitopalvelu FIM Aktiivisalkku, joka on suorien pörssisijoitusten avulla rakennettu arvopaperisalkku. FIM Aktiivisalkku hyödyntää FIMin perusnäkemystä ja teknistä analyysiä aktiivisessa ja kantaaottavassa kaupankäynnissä osakkeissa, indekseissä ja hyödykkeissä. Aktiivisalkku on käynnistynyt hyvin niin sijoittajien kiinnostuksen kuin tuoton suhteen. Vähittäispankki FIMin vähittäispankin asiakasmäärän kasvu jatkui alkuvuonna. Myös vähittäispankin talletuskanta nousi tammi kesäkuussa, ja oli katsauskauden päättyessä 252 miljoona euroa (231), eli noin 9 % edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa korkeammalla. Pankin luottokanta kasvoi vastaavasti vuodentakaisesta ajankohdasta 10 % 92 miljoonaan euroon. Pankin myöntämien lainojen suhde talletuksiin oli katsauskauden lopussa 37 %. FIMin pankkitoiminnan treasury-tuotot olivat katsauskaudella kohtalaisella tasolla. Viime vuoden kaltaisia tuottoja ei korkosijoittajille ollut tarjolla, kun rahamarkkinakorot säilyivät ennätyksellisen matalalla tasolla ja pidempien korkojen nousu vaikutti alentavasti joukkovelkakirjalainojen arvoihin. FIM Pankin vakavaraisuus- ja likviditeettiasema säilyi erittäin vahvana. Vaihtoehtoiset sijoitustuotteet FIM järjesti vuoden 2013 ensimmäisellä vuosipuoliskolla kahdeksan julkista sijoitusobligaatiota. Kahdesta aikaisemmasta vuodesta poiketen osakesidonnaiset tuotteet kiinnostivat sijoittajia luottoriskisidonnaisia tuotteita enemmän. Vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden myyntivolyymi säilyi edellisvuoden vastaavan ajanjakson tasolla. Hallinnoitavat varat ja markkinaosuudet (miljoonaa euroa, lukuun ottamatta markkinaosuuksia) 1 6/ /2012 Muutos 1 12/2012 Hallinnoitavat varat (kauden päättyessä) % Rahastopääoma (kauden päättyessä) % Osakerahastojen pääoma (kauden päättyessä) % 792 Markkinaosuus, rahastopääoma (kauden päättyessä) 2,1 % 2,5 % 2,4 % Markkinaosuus, osakerahastot (kauden päättyessä) 2,8 % 4,2 % 3,5 % Nettomerkinnät, rahastot Nettomerkinnät, osakerahastot Markkinaosuus, eurovolyymi (NASDAQ OMX Helsinki) 1,8 % 2,0 % 1,9 % Markkinaosuus, kauppojen lukumäärä (NASDAQ OMX Helsinki) 1,8 % 2,0 % 1,9 % Talletuskanta (FIM Pankki Oy, kauden päättyessä) % 189 Luottokanta (FIM Pankki Oy, kauden päättyessä) % 81 3

4 Tammi kesäkuu 2013 nettotuotot, tulos ja tase (tammi kesäkuu 2012 vertailuluku) FIM-konsernin liiketoiminnan nettotuotot tammi-kesäkuussa 2013 olivat 14,6 miljoonaa euroa (16,7). Liiketoiminnan nettotuotot laskivat 12 % alkuvuoteen 2012 verrattuna. Konsernin kulut tammi-kesäkuussa 2013 olivat edellisvuoden vastaavan ajankohdan tasoa hieman alemmat, 15,4 miljoonaa euroa (16,2). FIM-konsernin liiketulos tammi-kesäkuussa 2013 oli -0,8 miljoonaa euroa (+0,5) ja katsauskauden tulos -0,6 miljoonaa euroa (0,4). Katsauskauden verot, +0,2 miljoonaa euroa, muodostuvat kokonaisuudessaan laskennallisen verosaamisen muutoksesta. FIM-konsernin taseen loppusumma oli 294,1 miljoonaa euroa (268,1). Konsernin oma pääoma oli 32,4 miljoonaa euroa (40,6) ja Basel II -säännösten mukainen vakavaraisuussuhdeluku 18,6 % (23,1 %). Henkilöstö FIM-konsernin palveluksessa oli katsauskauden lopussa 211 henkilöä. Kesäkuun 2012 lopussa työsuhteessa olevan henkilöstön määrä oli 216. Henkilöstöluvut on ilmoitettu kokoaikaisiksi muutettuina. Yhtiökokousten päätökset FIM Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Yhtiökokous vahvisti vuoden 2012 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa voittovaroista yhteensä 6,71 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin osakkeenomistajille maaliskuussa Yhtiön hallitukseen valittiin varsinaisessa yhtiökokouksessa Niklas Geust, Vesa Honkanen, Markku Kaloniemi, Timo T. Laitinen, Esa Rautalinko ja Johannes Schulman. Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Timo T. Laitisen ja varapuheenjohtajaksi Niklas Geustin. Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta suunnatusti sekä yhdestä tai useammasta suunnatusta osakeannista. Nämä valtuutukset ovat voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään asti. FIM Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Yhtiölle valittiin uusi hallitus siten, että uuden hallituksen toimikausi alkaa toukokuussa allekirjoitetun esisopimuksen mukaisen yrityskaupan toteutumisen yhteydessä. Hallitukseen valittiin Juha Ahola, Jari Annala, Markku Kaloniemi, Timo T. Laitinen, Johannes Schulman ja Pekka Ylihurula. Ylimääräinen yhtiökokous päätti lisäksi uuden hallitusten jäsenten palkkioista sekä hyväksyi teknisluonteisia muutoksia yhtiön yhtiöjärjestykseen. Osakkeet ja osakepääoma FIM Oyj:n osakepääoma oli ,37 euroa. Yhtiön osakekanta koostuu yhdestä osakesarjasta. Yhtiön hallussa oli katsauskauden alkaessa ja päättyessä omaa osaketta. Yhtiön hallitus käytti yhtiökokouksen myöntämää valtuutusta omien osakkeiden hankkimisesta suunnatusti hankkimalla katsauskaudella yhteensä omaa osaketta. Katsauskaudella mitätöitiin yhteensä yhtiön hallussa ollutta omaa osaketta. Osana FIM-konsernin sitouttamis- ja kannustinjärjestelmää yhtiön hallitus käytti yhtiökokouksen myöntämää valtuutusta toteuttamalla toukokuussa suunnatun osakeannin, jossa laskettiin liikkeeseen uutta osaketta. Katsauskauden lopussa yhtiön osakkeiden lukumäärä oli kappaletta ja yhtiöllä oli 169 osakkeenomistajaa. Riskipositiot FIM-konsernin vähittäispankin rahoitustoiminnan ja treasuryn kaupintasalkun yhteenlaskettu korkoriski (prosenttiyksikön muutos markkinakoroissa) oli -0,04 miljoonaa euroa (-0,108 miljoonaa euroa ). Kaupintasalkun korkoriski oli 0,01 miljoonaa euroa ( euroa). Konsernin likviditeettiasema ja maksuvalmius ovat erittäin vahvat, ja sijoituspolitiikan sekä maksuvalmiusreservin suhteen noudatetaan erittäin varovaista linjausta. Korkosijoitukset on tehty jälkimarkkinakelpoisiin sijoitusinstrumentteihin, joiden liikkeeseenlaskijoilla on hyvä luottoluokitus. FIM Pankilla ei ole sijoituksia ns. PIIGS-valtioiden joukkovelkakirjalainoihin. 4

5 FIM-konsernin omien osakesalkkujen delta-arvo oli 0,2 miljoonaa euroa (0,2 miljoonaa euroa ). Yhtiön omaan lukuun tehtävän osakekaupankäynnin markkinariskitaso pidetään hyvin pienenä. FIM Pankin kokonaisluottokanta ulkopuolisille kasvoi tilikauden aikana ollen 92,2 miljoonaa euroa ( ,4 miljoonaa euroa). FIM Pankin myöntämät luotot ovat pääsääntöisesti asiakkaiden sijoitustoimintaa tukevia vakuudellisia luottolimiittejä tai määräaikaisia sijoitusluottoja. FIM Pankki ei ole kirjannut luottotappioita katsauskauden aikana. FIM-konsernin ja FIM Pankin vakavaraisuusasema on hyvin vahva. Konsernin vakavaraisuussuhdeluku oli 18,6 % (20,1 % ) ylittäen selvästi viranomaisten asettaman 8 %:n vähimmäisvaatimuksen ja yhtiön asettaman sisäisen tavoitetason. FIM Pankki on Suomen vakavaraisimpia pankkeja, vakavaraisuussuhdeluku oli 23,9 % (24,7 % ). FIM-konsernin merkittävin yksittäinen riski on sen liiketoiminnan tuottojen riippuvuus ulkoisen toimintaympäristön muutoksista ja osakemarkkinoiden kehityksestä. FIM-konsernin vakavaraisuus (1 000 euroa) Omat varat yhteensä Ensisijaiset Toissijaiset Omien varojen vähimmäisvaatimus Luotto- ja vastapuoliriskin omien varojen vaatimus Saamiset luottolaitoksilta ja sijoituspalveluyrityksiltä Vähittäissaamiset Saamiset yrityksiltä Muut erät Sijoitusrahastosijoitukset Erääntyneet saamiset Markkinariskin omien varojen vaatimus Korkosopimusten positioriski Osakkeiden positioriski Valuuttakurssiriski Operatiivisen riskin omien varojen vaatimus Omien varojen ylijäämä Vakavaraisuussuhdeluku, % 18,6 % 23,1 % 20,1 % 5

6 Oikeudenkäynnit FIM-konsernilla ei ole käynnissä olevia oikeudenkäyntejä. Muut katsauskauden päättymisen jälkeiset olennaiset tapahtumat S-Pankin ja FIMin välisen esisopimuksen mukainen yrityskauppa toteutettiin S-Pankki hankki omistukseensa 51 % FIM Oyj:n osakekannasta. Kaupan jälkeen FIM-konserni on osa S-Pankki -konsernia. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa valittu uusi hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajakseen Jari Annalan ja varapuheenjohtajaksi Pekka Ylihurulan. FIM Oyj:n hallitus nimitti Mikko Mursulan FIM Oyj:n toimitusjohtajaksi lukien. Mursula jatkaa edelleen FIM Varainhoito Oy:n toimitusjohtajana. FIM Oyj:n nykyinen toimitusjohtaja Peter Ramsay siirtyy FIM Varainhoidon sijoitusjohtajaksi. Pankkien talletussuojarahasto ja sijoittajien korvausrahasto FIM Pankki Oy on Suomen talletussuojarahaston jäsen. Tallettajien varat on lakisääteisesti turvattu talletussuojarahastosta euroon asti tallettajaa kohden. FIM Pankki Oy ja FIM Varainhoito Oy ovat myös sijoittajien korvausrahaston jäseniä. Yksittäiselle sijoittajalle korvattava määrä on enintään euroa. Tulevaisuuden näkymät Suhdanneherkkyys kuuluu sijoituspalvelutoiminnan erityispiirteisiin, ja FIMin liiketoiminnalle on ominaista voimakas riippuvuus kansainvälisten arvopaperimarkkinoiden kehityksestä. Alkuvuotta 2013 leimasi keskuspankkien harjoittamien elvytystoimien jatkumiseen liittyvä toimintaympäristön epävarmuus, joka johti transaktiovolyymien laskuun ja sijoittajien siirtymiseen poispäin riskipitoisimmista sijoituskohteista. Lähiajan markkinanäkymät ovat riippuvaisia keskuspankkien elvyttävän rahapolitiikan jatkumisesta, maailmantalouden toipumisvauhdista, ja euroalueen velkakriisiin liittyvien korjaustoimien uskottavuudesta. FIM odottaa vuoden 2013 liiketuloksen jäävän lähelle nollatasoa. S-Pankin ostettua enemmistöosuuden FIMistä laajenee S-Pankin tuotevalikoima sijoituspalveluihin, samalla kun FIMin asiakkaat hyötyvät S-Pankin jatkuvasti laajentuvasta tuote- ja palvelutarjonnasta. FIMin ja S-Pankin yhdessä suunnittelemien ja rakentamien tuotteiden ja palvelumallien arvioidaan houkuttelevan FIMin ja S-Pankin palvelujen piiriin jatkuvasti uusia asiakkaita tulevina vuosina. FIMin taloudellinen asema raportoidaan tilinpäätöksestä 2013 lähtien osana S-Pankin konsernitilinpäätöstä. Helsinki, 29. elokuuta 2013 FIM Oyj Hallitus Lisätietoja Mikko Mursula, toimitusjohtaja alkaen, puh Marko Hyvärinen, CFO, puh Anssi Partanen, markkinointi- ja viestintäjohtaja, puh Jakelu 6

7 TAULUKOT FIM Oyj Konsernituloslaskelma, eur Korkotuotot Korkokulut Korkokate Palkkiotuotot Palkkiokulut Nettopalkkiotuotot Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien arvopapereiden nettotuotot Valuuttatoiminnan nettotuotot Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Liiketoiminnan nettotuotot Hallintokulut Henkilöstökulut Muut hallintokulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Kulut yhteensä Liiketulos Tuloverot KATSAUSKAUDEN TULOS Jakautuminen: Emoyhtiön omistajien osuus Määräysvallattomien omistajien osuus Laajennettu tuloslaskelma, eur Katsauskauden tulos Muut laajan tuloksen erät Käyvän arvon rahaston muutos KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ

8 FIM Oyj Konsernitase, eur VARAT Käteiset varat Saamiset luottolaitoksilta Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät arvopaperit Myytävissä olevat rahoitusvarat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Muut varat Siirtosaamiset ja maksetut ennakot Laskennalliset verosaamiset VARAT YHTEENSÄ VELAT JA OMA PÄÄOMA VELAT Velat yleisölle ja julkisyhteisöille Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat Muut velat Siirtovelat ja saadut ennakot Laskennalliset verovelat Velat yhteensä OMA PÄÄOMA Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Määräysvallattomien omistajien osuus Oma pääoma yhteensä VELAT JA OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

9 Vakuudet ja vastuusitoumukset, eur Annetut vakuudet Kaupankäynti- ja johdannaisvakuudet Pantatut arvopaperit Rahavakuus Vuokravastuut Taseen ulkopuoliset sitoumukset Käyttämättömät luottolimiitit Johdannaissopimukset, eur Nimellisarvo Käypä arvo Nimellisarvo Käypä arvo Nimellisarvo Käypä arvo Korkojohdannaiset Termiinisopimukset Koronvaihtosopimukset Osakejohdannaiset Termiinisopimukset Ostetut Myydyt

10 Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Liiketoiminnan nettotuotot, Meur 14,6 16,7 31,3 Liiketulos, Meur -0,8 0,5 0,3 Liiketulosprosentti, % -5,5 % 2,8 % 1,0 % Bruttoinvestoinnit, Meur 0,2 1,0 1,5 Oman pääoman tuotto, % (ROE, annualisoitu) -3,6 % 1,7 % 0,5 % Kulu/tuotto-suhde 1,06 0,97 0,99 Vakavaraisuussuhdeluku, % 18,6 % 23,1 % 20,1 % Tunnuslukujen laskentakaavat Liiketoiminnan nettotuotot Korkokate + Nettopalkkiotuotot + Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien arvopapereiden nettotuotot + Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot + Liiketoiminnan muut tuotot Liiketulos Liiketoiminnan nettotuotot - Hallintokulut - Liiketoiminnan muut kulut - Poistot ja arvonalentumiset Liiketulosprosentti, % Liiketulos x 100 Liiketoiminnan nettotuotot Oman pääoman tuotto, % (ROE) (Liikevoitto/-tappio verot) x 100 Oma pääoma + vähemmistöosuus (katsauskauden alun ja lopun keskiarvo) 10

11 Kulu-tuotto suhde Kulut yhteensä Liiketoiminnan nettotuotot yhteensä Vakavaraisuussuhdeluku, % Omat varat yhteensä x 100 Riskipainotetut vastuut yhteensä Tämä osavuosikatsaus on laadittu Finanssivalvonnan standardin 3.1 mukaisesti. Muilta osin osavuosikatsauksen laadintaperiaatteet vastaavat vuoden 2012 tilinpäätöksen laadintaperiaatteita. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. 11

FIM-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2012

FIM-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2012 FIM-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2012 Vuoden 2012 liiketulos oli 0,3 miljoonaa euroa (2,2 miljoonaa euroa vuonna 2011) ja liiketoiminnan nettotuotot 31,3 miljoonaa euroa (34,3). Hallinnoitavien varojen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE 14 698/2014 Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

FIM-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2009

FIM-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2009 FIM-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2009 Tilikauden tulos positiivinen johtuen osakemarkkinoiden vahvasta kehityksestä ja FIM Sijoitusrahastojen markkinaosuuden kasvusta loppukevään aikana sekä

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa :

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa : TÄYDENNYS 4/18.11.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 5/2016, 2,00%

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankki Oyj 11.8.2009 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2009 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto nousi 10,1 miljoonaan euroon (4,7).

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Julkaisuvapaa 29.2.2008 klo 14.30 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi Liikevoitto 9,5 miljoonaa euroa (4,8 milj. ), lainakanta 486,7 miljoonaa

Lisätiedot

ALFRED BERG FINLAND OYJ ABP PUOLIVUOTISKATSAUS

ALFRED BERG FINLAND OYJ ABP PUOLIVUOTISKATSAUS PUOLIVUOTISKATSAUS 30.6.2004 PUOLIVUOTISKATSAUS 30.6.2004 Yleistä Vuosi 2004 on yhtiön kolmastoista toimintavuosi. Yhtiö on kansainväliseen ABN AMRO - pankkikonserniin kuuluvan ruotsalaisen Alfred Berg

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2004 OP-ryhmä Tammi-kesäkuu 2004 OP-ryhmä 30.6.2004 241 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1 miljoonaa

Lisätiedot

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 KONSERNIN AVAAVA TASE 1.1.2006 FAS-tase IAS 39 IAS 19 IAS 16 IFRS- Korkojoh- Eläke- IAS 40 avaava tase 01.01.2006 dannaiset säätiö

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2004 OP-ryhmä Tammi-maaliskuu 2004 OP-ryhmä 31.3.2004 241 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 25 800 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2004 OP-ryhmä Tammi-syyskuu 2004 OP-ryhmä 30.9.2004 240 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1 miljoonaa

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä 30.6.2003 242 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 25 000 Asiakkaita yli 3,0

Lisätiedot

FIM-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2010

FIM-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2010 FIM-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2010 Vuoden 2010 liiketulos oli 10,8 miljoonaa euroa (6,5 miljoonaa euroa vuonna 2009) ja liiketoiminnan nettotuotot 44,6 miljoonaa euroa (37,8). Asiakasliiketoiminta kehittyi

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006 Tammi-maaliskuu 2006 31.3.2006 236 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 30 800 Asiakkaita 4,0 miljoonaa Jäseniä

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

Tammi-joulukuu Op-ryhmä

Tammi-joulukuu Op-ryhmä Tammi-joulukuu 22 Op-ryhmä Osuuspankkiryhmä 31.12.22 243 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus- OPK Osuuskunta OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 24 9 Asiakkaita

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä 31.12.2005 238 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 29 700 Asiakkaita 3,9

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2005

OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2005 Tammi-kesäkuu 2005 OP-ryhmä 30.6.2005 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1 miljoonaa Jäseniä

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä 31.12.2004 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2003 Tuloskehitys OP-Asuntoluottopankin liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 304 000 euroa. Keskeiset tuloslaskelman erät (tuhatta euroa) 1-6/2003 1-6/2002

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2005

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2005 OP-ryhmä Tammi-maaliskuu 2005 OP-ryhmä 31.3.2005 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS H TAALERI OYJ

PUOLIVUOSIKATSAUS H TAALERI OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS H1 2017 TAALERI OYJ TO I M I T U S J O H TA J A J U H A N I E L O M A A 2 2. 8. 2 0 1 7 TAALERI OYJ - INTOHIMO TAALERI OYJ TAALERI-KONSERNI Taaleri on Helsingin pörssiin listattu kasvava

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

TIEDOTE AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU (5) Konserni

TIEDOTE AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU (5) Konserni 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 40,0 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 41,4 milj. euroa) ja käyttökate

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005 28.2.2006 Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2005-28.2.2006 aikana kaksi huutokauppaa eli yhden vähemmän kuin edellisellä

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2004- Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2004- aikana neljä huutokauppaa. Huutokaupoissa ja katsauskauden aikana tapahtuneessa

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 29.4.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS KÄÄNTYI POSITIIVISEKSI - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

FIM OYJ ). Henkilökunnasta 95. jäsenenä. Kesäkuun. Avainluvut 1 12/2010. Muutos. 44,6 Liiketulos 22,4 -6,0 % (miljoonaa euroa) 4,3 21,1 5,7

FIM OYJ ). Henkilökunnasta 95. jäsenenä. Kesäkuun. Avainluvut 1 12/2010. Muutos. 44,6 Liiketulos 22,4 -6,0 % (miljoonaa euroa) 4,3 21,1 5,7 FIM-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 211 Vuoden 211 tammi-kesäkuun liiketulos oli 4,33 miljoonaa euroa (5,7 miljoonaa euroa tammi-kesäkuussa 21) ja liiketoiminnan nettotuotot 21,11 miljoonaa euroa

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 PÖRSSITIEDOTE 2.11.2012 KLO 9:15 - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoona euroa (1,2 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2002 > Liikevaihto oli katsauskaudella 4,2 miljoonaa euroa, jossa laskua 13,7 %. > Liiketulos pysyi edellisen tilikauden vastaavan katsauskauden tasolla ja oli 0,2

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 5.8.2004 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 - Liikevaihto 11,2 milj. euroa, laskua 2 % - Liiketappio 82 tuhatta euroa, (94 tuhatta

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 1, 29.4.2014 TÄYDENNYS 1, 29.4.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 1/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

Myynti kpl 2007/2008

Myynti kpl 2007/2008 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2007 29.2.2008 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin tilikauden

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 5/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-9/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. - Liiketulos

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 7.8.2003

FINNLINES OYJ 7.8.2003 1(5) FINNLINES OYJ 7.8.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2003 Toimintaympäristö Talven poikkeukselliset sääolosuhteet sekä alkuvuoden aikana eri puolilla Eurooppaa järjestetyt muutaman päivän satamalakot

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2010

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2010 Tammi-maaliskuu 2010 OP-Pohjola-ryhmän rakenne Avainlukuja Tulos Neljännesvuositarkastelu Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym Sisällysluettelo Tuote- ja palvelukehitys Tukitoiminnot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja.

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.09.2011 3.11.2011 KLO 10:00 -Liikevaihto 28,6 miljoonaa euroa (22,8 milj. euroa) -Liikevoitto 1,2 milj. kaksinkertaistui edellisestä vuodesta (0,6 milj. euroa) -Osakekohtainen voitto

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2008

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2008 Tammi-kesäkuu 2008 Avainlukuja 1-6/2008 1-6/2007 Muutos * 2007 Tulos ennen veroja, milj. e 359 523-31 1 005 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 320 345-7 706 Vahinkovakuutus 40 83-52 181 Henkivakuutus 34

Lisätiedot

Myynti kpl 2006/2007

Myynti kpl 2006/2007 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2006 31.5.2007 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

Konsernin tuloslaskelma

Konsernin tuloslaskelma TÄYDENNYS 1/29.5.2017 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 27.4.2017 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) Tämä asiakirja ("Täydennys") on lisäys 27.4.2017

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj YHTIÖKOKOUS 24.3.2011 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 1 Raision strategiset jaksot Käänne 2007 Kannattavuus 2008-2009 Kasvu 2010-2011 Huhtikuu 2010: Glisten Helmikuu 2011: Big Bear Group 2 Raisio

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

4-6/2014: Vakaa kehitys

4-6/2014: Vakaa kehitys OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2015 4-6/2014: Vakaa kehitys Liikevoitto oli 19,7 (22,0) miljoonaa euroa. Palkkiotuotot netto kasvoivat 11 %; korkokate pysyi vakaana 24,3 (25,9) miljoonassa eurossa. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3.

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3. VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (vrt. Liite 6) Annettu Tunniste Systeemitunnus 19.7.2007 1.9.2007 2.1.2., 2.2.2. A_L3b_s.XLS A 1 = Suomi 2 = English 3 = Svenska 243, 244 Kotimaisten sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

TIEDOTE 14.11.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihto ja kannattavuus pysyvät viime vuoden tasolla.

TIEDOTE 14.11.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihto ja kannattavuus pysyvät viime vuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2011 Konserni Operatiivinen tulos parantunut lähes 4 milj. euroa Hallituksen puheenjohtajaksi Panu Ala-Nikkola Konserniin

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2008

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2008 Tammi-maaliskuu 2008 Avainlukuja 1-3/2008 1-3/2007 Muutos * 2007 Tulos ennen veroja, milj. e 196 246-20 1 005, josta pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 134 184-27 706, josta vahinkovakuutus 22 31-27 181,

Lisätiedot

OKO Pankki Oyj. ( lähtien Pohjola Pankki Oyj) Loka Joulukuu Aamiaistilaisuus Evli Pankissa Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

OKO Pankki Oyj. ( lähtien Pohjola Pankki Oyj) Loka Joulukuu Aamiaistilaisuus Evli Pankissa Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 1 OKO Pankki Oyj (1.3.28 lähtien Pohjola Pankki Oyj) Loka Joulukuu 27 Aamiaistilaisuus Evli Pankissa15.2.28 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Asiakasliiketoiminnan kasvu jatkui vahvana ja konsernin tulos

Lisätiedot

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %.

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %. TIEDOTE 10.8.2015 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 22,8 (vuonna 2014 vastaavalla ajanjaksolla 30,2 milj. euroa) ja käyttökate

Lisätiedot

3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LIITE 4, päivitys 18.12.2007 Dnro 7/120/2005 KONSERNITILINPÄÄTÖS

3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LIITE 4, päivitys 18.12.2007 Dnro 7/120/2005 KONSERNITILINPÄÄTÖS 3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LUOTTOLAITOKSEN KONSERNITASE Valtiovarainministeriön luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä antaman asetuksen

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 2, 6.8.2014 TÄYDENNYS 2, 6.8.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 3/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2015 Försäkringsaktiebolaget Garantia Garantia Insurance Company Ltd Kluuvikatu 3 Glogatan 3 Kluuvikatu 3 PL 600, 00101 Helsinki PB 600, 00101

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA 3402 N:o 1259 Liite 1 TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut RAHOITUSKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005 31.5.2006 Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2005 31.5.2006 aikana kolme huutokauppaa, yhden huutokaupan vähemmän kuin

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2012 Elecsterillä vahva neljännes Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,1 MEUR (1-9/2011: 34,8 MEUR)

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 10.5.2012 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Elecsterillä hyvä kannattavuus YHTEENVETO Liikevaihto 10,3 MEUR (1-3/2011: 12,8 MEUR) Liikevoitto 1,1

Lisätiedot