FIM-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FIM-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2013"

Transkriptio

1 FIM-KONSERNIN TAMMI KESÄKUU 2013 Vuoden 2013 tammi kesäkuun liiketulos oli -0,8 miljoonaa euroa (0,6 miljoonaa euroa tammi kesäkuussa 2012) ja liiketoiminnan nettotuotot 14,6 miljoonaa euroa (16,7). FIM-konsernin vakavaraisuus on hyvin vahva. FIM-konsernin vakavaraisuussuhdeluku oli 18,6 % (23,1 % ). Hallinnoitavien varojen määrä oli katsauskauden päättyessä noin 2,1 miljardia euroa (2,1 miljardia euroa ). FIM laajensi sijoittajille tarjoamiaan varainhoitopalveluja käynnistämällä täyden valtakirjan varainhoitopalvelun FIM Aktiivisalkun ja perustamalla ensimmäisen pääomarahastonsa FIM Asuntorahasto I Ky:n S-Pankki teki esisopimuksen FIM Oyj:n osake-enemmistön ostamisesta. Suomalaisen sijoituspalvelutalo FIMin liiketoiminnan tulos ja kannattavuus olivat alkuvuoden 2013 aikana hieman edellisvuotta alemmalla tasolla. Markkinoiden kehitys oli useimmilla päämarkkinoilla hyvinkin myönteistä lukuun ottamatta katsauskauden loppupuolta, jolloin nousi huoli keskuspankkien talouden elvyttämistoimien vähentämisestä. Markkinoiden hyvään yleiskehitykseen poikkeuksen muodostivat FIMin toiminnan kannalta keskeiset kehittyvät markkinat, joiden osakeindeksit laskivat selvästi ja heikensivät hieman yhtiön kannattavuutta. Tuloskertymää alensi myös osakevaihdon lasku NASDAQ OMX Helsingin Pörssissä. FIMin pankkitoiminnan treasury-tuotot olivat hyvällä tasolla huolimatta pitkien korkojen noususta katsauskauden lopulla, mikä painoi joukkovelkakirjalainojen arvostuksia. FIMin tarjoamien vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden kysyntä pysyi edellisvuoden vastaavan ajanjakson tasolla. Konsernin kulut olivat tammi kesäkuussa hieman edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa matalammalla tasolla. S-Pankki teki toukokuussa esisopimuksen FIM-konsernin emoyhtiön FIM Oyj:n osake-enemmistön ostamisesta. Kaupan myötä S-Pankin tuotevalikoima laajenee sijoituspalveluihin, kuten rahastosäästämiseen, varainhoitoon, vaihtoehtoisiin sijoitustuotteisiin ja arvopaperivälitykseen. FIM laajensi palvelutarjontaansa kiinteistöomaisuusluokkaan perustamalla ensimmäisen pääomarahastonsa FIM Asuntorahasto I Ky:n. Lisäksi FIM toi markkinoille arvopaperivälitystoiminnan mallisalkkutuotteen FIM Aktiivisalkun. Täyden valtakirjan varainhoitopalvelu FIM Aktiivisalkku hyödyntää FIMin perusnäkemystä ja teknistä analyysiä aktiivisessa kaupankäynnissä osakkeissa, indekseissä ja hyödykkeissä. Avainluvut 1 6/ /2012 Muutos 1 12/2012 Liiketoiminnan nettotuotot (miljoonaa euroa) 14,6 16,7-12 % 31,3 Liiketulos (miljoonaa euroa) -0,8 0,5 nm. 0,3 Liiketulosprosentti -5,5 % 2,8 % 1,0 % Oma pääoma (miljoonaa euroa) 32,3 40,6-20 % 38,4 Oman pääoman tuotto (ROE, annualisoitu) -3,6 % 1,7 % 0,5 % Kulu/tuotto -suhde 1,06 0,97 0,99 Vakavaraisuussuhdeluku 18,6 % 23,1 % 20,1 % Toimintaympäristö tammi-kesäkuussa 2013 Vuoden 2013 alkupuolisko oli läntisillä osakemarkkinoilla kokonaisuutena vahva. Vuoden 2012 marraskuusta alkanut osakekurssien vahva nousu jatkui puoli vuotta, aina toukokuun loppupuolelle asti. Alkuvuonna markkinat saivat tukea USA:n ja Japanin keskuspankkien elvytystoimista ja myös Euroopan velkakriisimaiden korot olivat laskussa. Toukokuun lopun ja kesäkuun lopun välillä markkinoilla koettiin korkeamman volatiliteetin jakso parin aiemman 1

2 vuoden tapaan, kun markkinoilla huolestuttiin elvytystoimien mahdollisesta vähentämisestä. Kehittyvillä markkinoilla osakekurssien kehitys oli puolestaan selvästi kehittyneitä markkinoita vaisumpaa. Kesäkuun 2013 lopussa useat keskeisistä kehittyneiden markkinoiden osakeindekseistä olivat selvästi vuodenvaihteen tasoa ylempänä. Indeksimuutokset olivat selvästi positiivisia myös vuotta aiempaan verrattuna. Maailman kehittyneitä ja kehittyviä osakemarkkinoita kuvaava MSCI ACWI -indeksi nousi euromääräisesti ja osinkokorjattuna 8 % alkuvuonna Vastaava maailman kehittyneitä osakemarkkinoita kuvaava MSCI World - indeksi nousi tammi-kesäkuussa 8,6 %, kun kehittyviä talouksia kuvaava MSCI Emerging Markets -indeksi (MSCI EM) laski 8,3 %. OMX Helsinki Cap -indeksi nousi osinkokorjattuna 5,1 %. Yhdysvaltojen teollisuusosakkeita kuvaava Dow Jones Industrial Average -indeksi nousi alkuvuonna euromääräisesti 16,8 %. Euroalueen osakemarkkinat kehittyivät heikommin, kun Dow Jones Euro Stoxx50 -indeksi nousi osinkokorjattuna 1,1 %. Euro pysyi USA:n dollaria vastaan alkuvuoden aikana käytännössä paikallaan (+0,2 %). Finanssialan keskusliiton julkaiseman Rahastoraportin mukaan rahastopääomat Suomeen rekisteröidyissä rahastoissa nousivat tammi-kesäkuun aikana 2,3 miljardia euroa, eli runsaat 3 % noin 68,3 miljardiin euroon. Nettomerkintöjä kertyi alkuvuoden aikana yhteensä 2,3 miljardia euroa. Osakerahastojen nettomerkinnät olivat 1,3 miljardia euroa, joista valtaosa eli noin 900 miljoonaa euroa sijoituksia pohjoisamerikkalaisiin osakkeisiin sijoittaviin rahastoihin. Myös japanilaisosakkeisiin sijoittavat rahastot kiinnostivat sijoittajia. Osakerahastoista suurimpia menettäjiä olivat kehittyvien markkinoiden rahastot, joista lunastettiin pääomia alkuvuoden aikana yhteensä noin puoli miljardia euroa. Myös suomalaisiin osakkeisiin sijoittavista rahastoista lähti pääomia yli 150 miljoonaa euroa. Korkorahastoissa lyhyen koron rahastot keräsivät nettomerkintöjä noin 1,6 miljardia euroa. Yrityslainarahastoista sen sijaan lunastettiin yli 700 miljoonaa euroa. Kaikista rahastoryhmistä eniten pääomaa menettivät yhdistelmärahastot, joista lunastettiin alkuvuoden aikana noin 1,4 miljardia euroa. Euroalueen rahamarkkinakorot pysyivät ennätyksellisen alhaisella tasolla vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Euroopan keskuspankki (EKP) jatkoi koronlaskujen sarjaa ja leikkasi ohjauskoron 0,5 %:iin. Katsauskauden loppupuolella USA:n keskuspankki ilmoitti mahdollisesta arvopaperien osto-ohjelman asteittaisesta alasajosta, mikä nosti valtion joukkolainojen korkoja Atlantin molemmin puolin. Euroalueella valtion joukkolainojen korkomuutokset jäivät kuitenkin koko katsauskauden osalta pieniksi. Osakevaihto NASDAQ OMX Helsingin Pörssissä laski vuoden 2013 ensimmäisellä puoliskolla 16 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 47,9 miljardia euroa (57 miljardia euroa). Keskimääräinen päivävaihto laski 389 miljoonaan euroon (456). Liiketoiminnot Varainhoito Hallinnoitavien varojen määrä oli noin 2,1 miljardia euroa eli saman verran kuin vuotta aiemmin. Vuodenvaihteeseen verrattuna hallinnoitavien varojen määrä laski noin 3 % johtuen muun muassa kehittyvien markkinoiden heikosta osakemarkkinakehityksestä ja sijoittajien yleisestä varovaisuudesta näiden markkinoiden suhteen. FIMin kehittyvien markkinoiden rahastoperheessä FIM Sahara tuotti silti noin 25 % alkuvuoden aikana. FIMin kehittyneiden talouksien osakerahastoille alkuvuosi oli hyvä niin absoluuttisesti kuin suhteessa vertailuindekseihin. FIMin markkinaosuus Suomeen rekisteröidystä rahastopääomasta oli katsauskauden lopussa 2,1 % (2,5 % ). Euromoney-lehti palkitsi FIMin Suomen parhaaksi yrittäjille suunnattujen private banking -palvelujen tarjoajaksi. FIMin yksilöllisten varainhoitopalvelujen saama palkinto on jatkoa FIMin rahastojen ja rahastonhoitajien viime vuosien aikana saamille useille tunnustuksille menestyksestä ja osaamisesta. Myös FIM Sijoitusrahastot saivat jälleen tunnustusta. Morningstar palkitsi euroalueen valtioiden joukkolainoihin sijoittavan FIM Euron vuoden 2012 parhaana rahastona Valtiokorkorahastot-sarjassa. FIM Euro voitti sarjansa jo kolmantena vuonna peräkkäin. Katsauskauden aikana FIM virtaviivaisti tuotepalettiaan sulauttamalla FIM Ukraine Sijoitusrahaston FIM Russiaan ja FIM Green Energy Sijoitusrahaston FIM Mondoon. Sijoitusrahasto FIM Piano muutti nimensä FIM Tuotoksi alkaen. Muutoksen tavoitteena oli terävöittää sijoitustoimintaa ja mahdollistaa optimaalinen omaisuuslajiallokaatio 2

3 muuttuvissa taloustilanteissa. FIM Tekno Sijoitusrahastosta tuli puolestaan huhtikuun alussa FIM USA. FIM Teknon osakeomistuksista yli 80% oli jo ennestään USA:ssa. FIM laajensi palvelutarjontaansa kiinteistöomaisuusluokkaan tuomalla katsauskauden aikana markkinoille ensimmäisen pääomarahastonsa FIM Asuntorahasto I Ky:n. Asuntorahasto sijoittaa pääasiassa pieniin ja keskisuuriin vuokra-asuntoihin kasvu- ja maakuntakeskusten työssäkäynti- ja opiskelualueilla. Rahasto tavoittelee asiakkaikseen yksityishenkilöiden lisäksi instituutioita. Pääomamarkkinat Kaupankäyntiaktiivisuus NASDAQ OMX Helsingin Pörssissä jatkoi laskuaan vuoden 2013 ensimmäisellä puoliskolla. FIMin arvopaperivälityksen markkinaosuus NASDAQ OMX Helsingin Pörssissä kauppojen arvolla mitattuna oli tammi-kesäkuussa 1,8 %, kun se vuotta aiemmin vastaavana ajanjaksona oli 2,0 %. Kauppojen määrällä mitattuna markkinaosuus oli 1,8 % (2,0 %). Toukokuussa lanseerattiin arvopaperivälitystoiminnan mallisalkkumuotoinen täyden valtakirjan varainhoitopalvelu FIM Aktiivisalkku, joka on suorien pörssisijoitusten avulla rakennettu arvopaperisalkku. FIM Aktiivisalkku hyödyntää FIMin perusnäkemystä ja teknistä analyysiä aktiivisessa ja kantaaottavassa kaupankäynnissä osakkeissa, indekseissä ja hyödykkeissä. Aktiivisalkku on käynnistynyt hyvin niin sijoittajien kiinnostuksen kuin tuoton suhteen. Vähittäispankki FIMin vähittäispankin asiakasmäärän kasvu jatkui alkuvuonna. Myös vähittäispankin talletuskanta nousi tammi kesäkuussa, ja oli katsauskauden päättyessä 252 miljoona euroa (231), eli noin 9 % edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa korkeammalla. Pankin luottokanta kasvoi vastaavasti vuodentakaisesta ajankohdasta 10 % 92 miljoonaan euroon. Pankin myöntämien lainojen suhde talletuksiin oli katsauskauden lopussa 37 %. FIMin pankkitoiminnan treasury-tuotot olivat katsauskaudella kohtalaisella tasolla. Viime vuoden kaltaisia tuottoja ei korkosijoittajille ollut tarjolla, kun rahamarkkinakorot säilyivät ennätyksellisen matalalla tasolla ja pidempien korkojen nousu vaikutti alentavasti joukkovelkakirjalainojen arvoihin. FIM Pankin vakavaraisuus- ja likviditeettiasema säilyi erittäin vahvana. Vaihtoehtoiset sijoitustuotteet FIM järjesti vuoden 2013 ensimmäisellä vuosipuoliskolla kahdeksan julkista sijoitusobligaatiota. Kahdesta aikaisemmasta vuodesta poiketen osakesidonnaiset tuotteet kiinnostivat sijoittajia luottoriskisidonnaisia tuotteita enemmän. Vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden myyntivolyymi säilyi edellisvuoden vastaavan ajanjakson tasolla. Hallinnoitavat varat ja markkinaosuudet (miljoonaa euroa, lukuun ottamatta markkinaosuuksia) 1 6/ /2012 Muutos 1 12/2012 Hallinnoitavat varat (kauden päättyessä) % Rahastopääoma (kauden päättyessä) % Osakerahastojen pääoma (kauden päättyessä) % 792 Markkinaosuus, rahastopääoma (kauden päättyessä) 2,1 % 2,5 % 2,4 % Markkinaosuus, osakerahastot (kauden päättyessä) 2,8 % 4,2 % 3,5 % Nettomerkinnät, rahastot Nettomerkinnät, osakerahastot Markkinaosuus, eurovolyymi (NASDAQ OMX Helsinki) 1,8 % 2,0 % 1,9 % Markkinaosuus, kauppojen lukumäärä (NASDAQ OMX Helsinki) 1,8 % 2,0 % 1,9 % Talletuskanta (FIM Pankki Oy, kauden päättyessä) % 189 Luottokanta (FIM Pankki Oy, kauden päättyessä) % 81 3

4 Tammi kesäkuu 2013 nettotuotot, tulos ja tase (tammi kesäkuu 2012 vertailuluku) FIM-konsernin liiketoiminnan nettotuotot tammi-kesäkuussa 2013 olivat 14,6 miljoonaa euroa (16,7). Liiketoiminnan nettotuotot laskivat 12 % alkuvuoteen 2012 verrattuna. Konsernin kulut tammi-kesäkuussa 2013 olivat edellisvuoden vastaavan ajankohdan tasoa hieman alemmat, 15,4 miljoonaa euroa (16,2). FIM-konsernin liiketulos tammi-kesäkuussa 2013 oli -0,8 miljoonaa euroa (+0,5) ja katsauskauden tulos -0,6 miljoonaa euroa (0,4). Katsauskauden verot, +0,2 miljoonaa euroa, muodostuvat kokonaisuudessaan laskennallisen verosaamisen muutoksesta. FIM-konsernin taseen loppusumma oli 294,1 miljoonaa euroa (268,1). Konsernin oma pääoma oli 32,4 miljoonaa euroa (40,6) ja Basel II -säännösten mukainen vakavaraisuussuhdeluku 18,6 % (23,1 %). Henkilöstö FIM-konsernin palveluksessa oli katsauskauden lopussa 211 henkilöä. Kesäkuun 2012 lopussa työsuhteessa olevan henkilöstön määrä oli 216. Henkilöstöluvut on ilmoitettu kokoaikaisiksi muutettuina. Yhtiökokousten päätökset FIM Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Yhtiökokous vahvisti vuoden 2012 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa voittovaroista yhteensä 6,71 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin osakkeenomistajille maaliskuussa Yhtiön hallitukseen valittiin varsinaisessa yhtiökokouksessa Niklas Geust, Vesa Honkanen, Markku Kaloniemi, Timo T. Laitinen, Esa Rautalinko ja Johannes Schulman. Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Timo T. Laitisen ja varapuheenjohtajaksi Niklas Geustin. Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta suunnatusti sekä yhdestä tai useammasta suunnatusta osakeannista. Nämä valtuutukset ovat voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään asti. FIM Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Yhtiölle valittiin uusi hallitus siten, että uuden hallituksen toimikausi alkaa toukokuussa allekirjoitetun esisopimuksen mukaisen yrityskaupan toteutumisen yhteydessä. Hallitukseen valittiin Juha Ahola, Jari Annala, Markku Kaloniemi, Timo T. Laitinen, Johannes Schulman ja Pekka Ylihurula. Ylimääräinen yhtiökokous päätti lisäksi uuden hallitusten jäsenten palkkioista sekä hyväksyi teknisluonteisia muutoksia yhtiön yhtiöjärjestykseen. Osakkeet ja osakepääoma FIM Oyj:n osakepääoma oli ,37 euroa. Yhtiön osakekanta koostuu yhdestä osakesarjasta. Yhtiön hallussa oli katsauskauden alkaessa ja päättyessä omaa osaketta. Yhtiön hallitus käytti yhtiökokouksen myöntämää valtuutusta omien osakkeiden hankkimisesta suunnatusti hankkimalla katsauskaudella yhteensä omaa osaketta. Katsauskaudella mitätöitiin yhteensä yhtiön hallussa ollutta omaa osaketta. Osana FIM-konsernin sitouttamis- ja kannustinjärjestelmää yhtiön hallitus käytti yhtiökokouksen myöntämää valtuutusta toteuttamalla toukokuussa suunnatun osakeannin, jossa laskettiin liikkeeseen uutta osaketta. Katsauskauden lopussa yhtiön osakkeiden lukumäärä oli kappaletta ja yhtiöllä oli 169 osakkeenomistajaa. Riskipositiot FIM-konsernin vähittäispankin rahoitustoiminnan ja treasuryn kaupintasalkun yhteenlaskettu korkoriski (prosenttiyksikön muutos markkinakoroissa) oli -0,04 miljoonaa euroa (-0,108 miljoonaa euroa ). Kaupintasalkun korkoriski oli 0,01 miljoonaa euroa ( euroa). Konsernin likviditeettiasema ja maksuvalmius ovat erittäin vahvat, ja sijoituspolitiikan sekä maksuvalmiusreservin suhteen noudatetaan erittäin varovaista linjausta. Korkosijoitukset on tehty jälkimarkkinakelpoisiin sijoitusinstrumentteihin, joiden liikkeeseenlaskijoilla on hyvä luottoluokitus. FIM Pankilla ei ole sijoituksia ns. PIIGS-valtioiden joukkovelkakirjalainoihin. 4

5 FIM-konsernin omien osakesalkkujen delta-arvo oli 0,2 miljoonaa euroa (0,2 miljoonaa euroa ). Yhtiön omaan lukuun tehtävän osakekaupankäynnin markkinariskitaso pidetään hyvin pienenä. FIM Pankin kokonaisluottokanta ulkopuolisille kasvoi tilikauden aikana ollen 92,2 miljoonaa euroa ( ,4 miljoonaa euroa). FIM Pankin myöntämät luotot ovat pääsääntöisesti asiakkaiden sijoitustoimintaa tukevia vakuudellisia luottolimiittejä tai määräaikaisia sijoitusluottoja. FIM Pankki ei ole kirjannut luottotappioita katsauskauden aikana. FIM-konsernin ja FIM Pankin vakavaraisuusasema on hyvin vahva. Konsernin vakavaraisuussuhdeluku oli 18,6 % (20,1 % ) ylittäen selvästi viranomaisten asettaman 8 %:n vähimmäisvaatimuksen ja yhtiön asettaman sisäisen tavoitetason. FIM Pankki on Suomen vakavaraisimpia pankkeja, vakavaraisuussuhdeluku oli 23,9 % (24,7 % ). FIM-konsernin merkittävin yksittäinen riski on sen liiketoiminnan tuottojen riippuvuus ulkoisen toimintaympäristön muutoksista ja osakemarkkinoiden kehityksestä. FIM-konsernin vakavaraisuus (1 000 euroa) Omat varat yhteensä Ensisijaiset Toissijaiset Omien varojen vähimmäisvaatimus Luotto- ja vastapuoliriskin omien varojen vaatimus Saamiset luottolaitoksilta ja sijoituspalveluyrityksiltä Vähittäissaamiset Saamiset yrityksiltä Muut erät Sijoitusrahastosijoitukset Erääntyneet saamiset Markkinariskin omien varojen vaatimus Korkosopimusten positioriski Osakkeiden positioriski Valuuttakurssiriski Operatiivisen riskin omien varojen vaatimus Omien varojen ylijäämä Vakavaraisuussuhdeluku, % 18,6 % 23,1 % 20,1 % 5

6 Oikeudenkäynnit FIM-konsernilla ei ole käynnissä olevia oikeudenkäyntejä. Muut katsauskauden päättymisen jälkeiset olennaiset tapahtumat S-Pankin ja FIMin välisen esisopimuksen mukainen yrityskauppa toteutettiin S-Pankki hankki omistukseensa 51 % FIM Oyj:n osakekannasta. Kaupan jälkeen FIM-konserni on osa S-Pankki -konsernia. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa valittu uusi hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajakseen Jari Annalan ja varapuheenjohtajaksi Pekka Ylihurulan. FIM Oyj:n hallitus nimitti Mikko Mursulan FIM Oyj:n toimitusjohtajaksi lukien. Mursula jatkaa edelleen FIM Varainhoito Oy:n toimitusjohtajana. FIM Oyj:n nykyinen toimitusjohtaja Peter Ramsay siirtyy FIM Varainhoidon sijoitusjohtajaksi. Pankkien talletussuojarahasto ja sijoittajien korvausrahasto FIM Pankki Oy on Suomen talletussuojarahaston jäsen. Tallettajien varat on lakisääteisesti turvattu talletussuojarahastosta euroon asti tallettajaa kohden. FIM Pankki Oy ja FIM Varainhoito Oy ovat myös sijoittajien korvausrahaston jäseniä. Yksittäiselle sijoittajalle korvattava määrä on enintään euroa. Tulevaisuuden näkymät Suhdanneherkkyys kuuluu sijoituspalvelutoiminnan erityispiirteisiin, ja FIMin liiketoiminnalle on ominaista voimakas riippuvuus kansainvälisten arvopaperimarkkinoiden kehityksestä. Alkuvuotta 2013 leimasi keskuspankkien harjoittamien elvytystoimien jatkumiseen liittyvä toimintaympäristön epävarmuus, joka johti transaktiovolyymien laskuun ja sijoittajien siirtymiseen poispäin riskipitoisimmista sijoituskohteista. Lähiajan markkinanäkymät ovat riippuvaisia keskuspankkien elvyttävän rahapolitiikan jatkumisesta, maailmantalouden toipumisvauhdista, ja euroalueen velkakriisiin liittyvien korjaustoimien uskottavuudesta. FIM odottaa vuoden 2013 liiketuloksen jäävän lähelle nollatasoa. S-Pankin ostettua enemmistöosuuden FIMistä laajenee S-Pankin tuotevalikoima sijoituspalveluihin, samalla kun FIMin asiakkaat hyötyvät S-Pankin jatkuvasti laajentuvasta tuote- ja palvelutarjonnasta. FIMin ja S-Pankin yhdessä suunnittelemien ja rakentamien tuotteiden ja palvelumallien arvioidaan houkuttelevan FIMin ja S-Pankin palvelujen piiriin jatkuvasti uusia asiakkaita tulevina vuosina. FIMin taloudellinen asema raportoidaan tilinpäätöksestä 2013 lähtien osana S-Pankin konsernitilinpäätöstä. Helsinki, 29. elokuuta 2013 FIM Oyj Hallitus Lisätietoja Mikko Mursula, toimitusjohtaja alkaen, puh Marko Hyvärinen, CFO, puh Anssi Partanen, markkinointi- ja viestintäjohtaja, puh Jakelu 6

7 TAULUKOT FIM Oyj Konsernituloslaskelma, eur Korkotuotot Korkokulut Korkokate Palkkiotuotot Palkkiokulut Nettopalkkiotuotot Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien arvopapereiden nettotuotot Valuuttatoiminnan nettotuotot Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Liiketoiminnan nettotuotot Hallintokulut Henkilöstökulut Muut hallintokulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Kulut yhteensä Liiketulos Tuloverot KATSAUSKAUDEN TULOS Jakautuminen: Emoyhtiön omistajien osuus Määräysvallattomien omistajien osuus Laajennettu tuloslaskelma, eur Katsauskauden tulos Muut laajan tuloksen erät Käyvän arvon rahaston muutos KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ

8 FIM Oyj Konsernitase, eur VARAT Käteiset varat Saamiset luottolaitoksilta Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät arvopaperit Myytävissä olevat rahoitusvarat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Muut varat Siirtosaamiset ja maksetut ennakot Laskennalliset verosaamiset VARAT YHTEENSÄ VELAT JA OMA PÄÄOMA VELAT Velat yleisölle ja julkisyhteisöille Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat Muut velat Siirtovelat ja saadut ennakot Laskennalliset verovelat Velat yhteensä OMA PÄÄOMA Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Määräysvallattomien omistajien osuus Oma pääoma yhteensä VELAT JA OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

9 Vakuudet ja vastuusitoumukset, eur Annetut vakuudet Kaupankäynti- ja johdannaisvakuudet Pantatut arvopaperit Rahavakuus Vuokravastuut Taseen ulkopuoliset sitoumukset Käyttämättömät luottolimiitit Johdannaissopimukset, eur Nimellisarvo Käypä arvo Nimellisarvo Käypä arvo Nimellisarvo Käypä arvo Korkojohdannaiset Termiinisopimukset Koronvaihtosopimukset Osakejohdannaiset Termiinisopimukset Ostetut Myydyt

10 Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Liiketoiminnan nettotuotot, Meur 14,6 16,7 31,3 Liiketulos, Meur -0,8 0,5 0,3 Liiketulosprosentti, % -5,5 % 2,8 % 1,0 % Bruttoinvestoinnit, Meur 0,2 1,0 1,5 Oman pääoman tuotto, % (ROE, annualisoitu) -3,6 % 1,7 % 0,5 % Kulu/tuotto-suhde 1,06 0,97 0,99 Vakavaraisuussuhdeluku, % 18,6 % 23,1 % 20,1 % Tunnuslukujen laskentakaavat Liiketoiminnan nettotuotot Korkokate + Nettopalkkiotuotot + Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien arvopapereiden nettotuotot + Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot + Liiketoiminnan muut tuotot Liiketulos Liiketoiminnan nettotuotot - Hallintokulut - Liiketoiminnan muut kulut - Poistot ja arvonalentumiset Liiketulosprosentti, % Liiketulos x 100 Liiketoiminnan nettotuotot Oman pääoman tuotto, % (ROE) (Liikevoitto/-tappio verot) x 100 Oma pääoma + vähemmistöosuus (katsauskauden alun ja lopun keskiarvo) 10

11 Kulu-tuotto suhde Kulut yhteensä Liiketoiminnan nettotuotot yhteensä Vakavaraisuussuhdeluku, % Omat varat yhteensä x 100 Riskipainotetut vastuut yhteensä Tämä osavuosikatsaus on laadittu Finanssivalvonnan standardin 3.1 mukaisesti. Muilta osin osavuosikatsauksen laadintaperiaatteet vastaavat vuoden 2012 tilinpäätöksen laadintaperiaatteita. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. 11

FIM-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2012

FIM-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2012 FIM-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2012 Vuoden 2012 liiketulos oli 0,3 miljoonaa euroa (2,2 miljoonaa euroa vuonna 2011) ja liiketoiminnan nettotuotot 31,3 miljoonaa euroa (34,3). Hallinnoitavien varojen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE 14 698/2014 Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Julkaisuvapaa 29.2.2008 klo 14.30 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi Liikevoitto 9,5 miljoonaa euroa (4,8 milj. ), lainakanta 486,7 miljoonaa

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 7.8.2003

FINNLINES OYJ 7.8.2003 1(5) FINNLINES OYJ 7.8.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2003 Toimintaympäristö Talven poikkeukselliset sääolosuhteet sekä alkuvuoden aikana eri puolilla Eurooppaa järjestetyt muutaman päivän satamalakot

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %.

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %. TIEDOTE 10.8.2015 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 22,8 (vuonna 2014 vastaavalla ajanjaksolla 30,2 milj. euroa) ja käyttökate

Lisätiedot

4-6/2014: Vakaa kehitys

4-6/2014: Vakaa kehitys OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2015 4-6/2014: Vakaa kehitys Liikevoitto oli 19,7 (22,0) miljoonaa euroa. Palkkiotuotot netto kasvoivat 11 %; korkokate pysyi vakaana 24,3 (25,9) miljoonassa eurossa. Liiketoiminnan

Lisätiedot

3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LIITE 4, päivitys 18.12.2007 Dnro 7/120/2005 KONSERNITILINPÄÄTÖS

3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LIITE 4, päivitys 18.12.2007 Dnro 7/120/2005 KONSERNITILINPÄÄTÖS 3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LUOTTOLAITOKSEN KONSERNITASE Valtiovarainministeriön luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä antaman asetuksen

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2012 Elecsterillä vahva neljännes Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,1 MEUR (1-9/2011: 34,8 MEUR)

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

TIEDOTE 14.11.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihto ja kannattavuus pysyvät viime vuoden tasolla.

TIEDOTE 14.11.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihto ja kannattavuus pysyvät viime vuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2011 Konserni Operatiivinen tulos parantunut lähes 4 milj. euroa Hallituksen puheenjohtajaksi Panu Ala-Nikkola Konserniin

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA 3402 N:o 1259 Liite 1 TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut RAHOITUSKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA N:o 89 257 Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA I Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelma 1 Korkotuotot Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 Elecsterillä hyvä kehitys Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,7 MEUR (1-9/2013: 34,1 MEUR)

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 26.10.2005

FINNLINES OYJ 26.10.2005 FINNLINES OYJ 26.10.2005 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2005 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella :n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 17. maaliskuuta 2005, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2004 ja myönsi

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

Medialiiketoiminnan liikevaihdon ennakoidaan laskevan edellisvuoden tasolta. Kannattavuuden ennakoidaan heikentyvän.

Medialiiketoiminnan liikevaihdon ennakoidaan laskevan edellisvuoden tasolta. Kannattavuuden ennakoidaan heikentyvän. TIEDOTE 20.5.2013 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 16,5 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 18,3 milj.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Monipuolisempia rahoituspalveluita Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.1m (EUR 4.1m /20)

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2012. Liiketoiminta. Tulos ja taloudellinen asema

SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2012. Liiketoiminta. Tulos ja taloudellinen asema SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2012 Asiakkaita: 45 902 (46 344), asiakasmäärä sisältää pankin omia palveluja käyttävät asiakkaat Vakavaraisuussuhde, %: 16,88 % (18,04 %) Liikevoitto

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 2011. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton

Puolivuosikatsaus 2011. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton Puolivuosikatsaus 2011 Tapiola-ryhmä Puolivuosikatsaus 2011 Tilintarkastamaton Vahinko-Tapiola Puolivuosikatsaus 2011 Liikevoitto nousi 22,5 milj. euroa 37,9 milj. euroon (15,4 milj. e) Kokonaistulos oli

Lisätiedot

EVLI PANKIN OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2010. Tammi-syyskuu

EVLI PANKIN OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2010. Tammi-syyskuu 1 (17) EVLI PANKIN OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2010 Tammi-syyskuu Konsernin palkkiotuotot lähes kaksinkertaistuivat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ollen 42,9 miljoonaa euroa (1-9/2009: 24,9

Lisätiedot

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN 1 (5) LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN Liitetietoina on esitettävä: Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Liitetietoihin on sisällytettävä yhteenliittymän tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden kuvaus,

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 29.8.2008 klo 8:30 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008 SSK-konsernin voitto katsauskaudella oli 101 TEUR (121 TEUR).

Lisätiedot

Mitä tulisi elämästä, ellei meillä olisi rohkeutta. - Vincent van Gogh

Mitä tulisi elämästä, ellei meillä olisi rohkeutta. - Vincent van Gogh Mitä tulisi elämästä, ellei meillä olisi rohkeutta. - Vincent van Gogh Taaleritehdas Oyj Taaleritehdas on finanssiryhmä, joka tarjoaa varainhoito- ja rahoituspalveluita institutionaalisille sijoittajille,

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2016 Vakaa kehitys jatkui Elecsterillä YHTEENVETO Liikevaihto 10,2 MEUR (1-3/2015: 11,0 MEUR) Liikevoitto 0,8

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 1 (8) Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 Liikevaihto 26,5 Me (26,3 Me vertailukaudella 2011), kasvua 0,7% Liikevoitto 4,3 Me

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 - Liikevaihto 10,7 miljoonaa euroa (9,4 milj. euroa) - Liikevoitto 592 tuhatta euroa (444 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2002. +\YlÃNDVYXÃMDWNXL

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2002. +\YlÃNDVYXÃMDWNXL Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2002 +\YlÃNDVYXÃMDWNXL.DXVLÃO\K\HVWL Kotitalouksien luottokanta kasvoi 17,2 % 1 813,5 M¼RRQÃYHUUDWWXQDÃYDVWDDYDDQÃDMDQNRKWDDQÃYXRWWDÃDLHPPLQ Uusien asuntolainojen, hypoteekkilainojen,

Lisätiedot

Alexandria Pankkiiriliike Oyj Y-tunnus 1063450-9. Tilinpäätös

Alexandria Pankkiiriliike Oyj Y-tunnus 1063450-9. Tilinpäätös Alexandria Pankkiiriliike Oyj Y-tunnus 1063450-9 Tilinpäätös 1.1.2014-31.12.2014 Alexandria Pankkiiriliike Oyj Sisällysluettelo Toimintakertomus 1-7 Tuloslaskelma 8 Tase 9-10 Rahoituslaskelma 11 Konsernituloslaskelma

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN PÖRSSITIEDOTE 31.8.2007 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 SSK-konsernin voitto katsauskaudella oli 121 TEUR (209 TEUR). Voitto ennen

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Myynti 1.000 kpl 2008/2009

Myynti 1.000 kpl 2008/2009 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2008-28.2.2009 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2015 17.11.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2015 17.11.2015 OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2015 17.11.2015 4-6/2015: Vakaa kehitys Liikevoitto oli 16,4 (17,3) miljoonaa euroa. Palkkiotuotot netto kasvoivat 12 %, mutta korkokate laski 9 % 23,8 (26,1) miljoonaan euroon. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi. 11. heinäkuuta 2013

Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi. 11. heinäkuuta 2013 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi 11. heinäkuuta 2013 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 [tilintarkastamaton] Ennätykset uusiksi Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 30%

Lisätiedot

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto EPL 100 Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus 2011.12.27-2012.12.31 EPL 100 2012.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 D1 Rahastotyyppi Osakerahasto 1 kuukausi 2.83% 2.83% Toiminta alkanut 2011.12.27 3 kuukautta

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1 Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuokra-asuntomäärä kasvoi ja Lumo laajensi asumisen palveluita Liikevaihto 1.1. 30.9.2014 miljoonaa euroa +7,5%

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Liikevaihto kasvoi 14% edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 42,8 miljoonaa euroa Liiketulos parani 93% ja nousi 2,4

Lisätiedot

eq Oyj Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014 klo 16.00, RAKE-sali

eq Oyj Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014 klo 16.00, RAKE-sali eq Oyj Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014 klo 16.00, RAKE-sali Kokouksen esityslista 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen 4.

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

Kiinteistökannan käypä arvo 31.8.2014 oli sisäisesti tehdyn arvion mukaan yhteensä 147,6 M (31.8.2013: 139,1 M ).

Kiinteistökannan käypä arvo 31.8.2014 oli sisäisesti tehdyn arvion mukaan yhteensä 147,6 M (31.8.2013: 139,1 M ). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 3.10.2014 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2014 Katsauskauden liikevaihto 9,4 M ylitti hieman (+ 3,7 %) edellisvuoden liikevaihdon

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

OMA SÄÄSTÖPANKKI OY OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014. Liiketoiminta

OMA SÄÄSTÖPANKKI OY OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014. Liiketoiminta OMA SÄÄSTÖPANKKI OY OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 Asiakkaita: 64 185 (44 667) Vakavaraisuussuhde, %: 16,54 % (17,03 %) Liikevoitto (milj. eur): 5,5 (1,7) Varainhankinta (milj. eur): 892,4 (619,9) Koko

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu kesäkuu 2006

OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu kesäkuu 2006 OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu kesäkuu 2006 Kausi lyhyesti Konsernin liikevoitto nousi 18,1 % 11,0 milj. euroon (tammi-kesäkuu 2005: 9,3) Korkokate kasvoi 1,5 % 15,9 milj. euroon (15,6) Palkkiotuotot

Lisätiedot

EVLI PANKIN OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2011

EVLI PANKIN OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2011 1 (15) EVLI PANKIN OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2011 Konsernin nettoliikevaihto tarkastelujaksolla oli 16,1 miljoonaa euroa (1-3/2010: 16,0 milj. euroa). Konsernin palkkiotuotot kasvoivat lähes 7 prosenttia edellisen

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2011 KLO 8.30. Elecsterillä vahva vuosineljännes; liikevaihto kasvoi ja tulos parani

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2011 KLO 8.30. Elecsterillä vahva vuosineljännes; liikevaihto kasvoi ja tulos parani ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2011 KLO 8.30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2011 Elecsterillä vahva vuosineljännes; liikevaihto kasvoi ja tulos parani YHTEENVETO Liikevaihto 12,8 MEUR

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen Yhtiökokous 2012

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen Yhtiökokous 2012 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen Yhtiökokous 2012 eq -konserni Tapahtumia vuodelta 2011-2012 eq Oyj (entinen Amanda Capital) osti eq Varainhoidon ja Advium Corporate Financen maaliskuussa 2011 Alettiin

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 1 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 TALENTUM MUUTTAA TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN SEGMENTTIJAKOA Talentum Oyj muutti tammikuussa 2012 tulosyksikköorganisaatiotaan tukemaan paremmin konsernin

Lisätiedot

Sponda Oyj Pörssitiedote 7.8.2003 klo 9.00

Sponda Oyj Pörssitiedote 7.8.2003 klo 9.00 Sponda Oyj Pörssitiedote 7.8.2003 klo 9.00 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2003 SPONDAN VUOKRAUSTOIMINNAN TULOS VAKAA Spondan 6 kuukauden tulos oli 16,7 (86,5) milj. euroa. Vuokratuotoista muodostuva liikevaihto

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2015. Lehdistötilaisuus 23.10.2015 / toimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2015. Lehdistötilaisuus 23.10.2015 / toimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2015 Lehdistötilaisuus 23.10.2015 / toimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 OSAKEKURSSIEN LASKU HEIJASTUI SIJOITUSTUOTTOON Tammi syyskuu 2015 Sijoitustuotto 3,1 % Osakesijoitusten tuotto

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7)

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.-30.06.2003 Toimistokalusteiden kysyntä on jatkunut heikkona. Liikevaihto laski 19,2 % ja oli 49,0 milj. euroa.

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ 27.4.2015 klo 14.30 SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014 YHTEENVETO TAMMI-MAALISKUUSTA 2014 - SSK:n liikevaihto oli 179 TEUR. - Voitto

Lisätiedot

SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015. Liiketoiminta. Tulos ja taloudellinen asema

SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015. Liiketoiminta. Tulos ja taloudellinen asema SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Asiakkaita: 44 724 (45 051), asiakasmäärä sisältää pankin omia palveluja käyttävät asiakkaat Vakavaraisuussuhde, %: 18,5 % (18,1%), katsauskauden

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 15.6.2016 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2016 Katsauskauden liikevaihto 5,35 M oli 8,0 % suurempi kuin v. 2015 vastaavan ajanjakson

Lisätiedot

Luottolaitosten tilinpäätökset

Luottolaitosten tilinpäätökset Rahoitus ja vakuutus 2013 Luottolaitosten tilinpäätökset 2013, 3. vuosineljännes Kotimaisten pankkien rahoituskate kasvoi 10 prosenttia vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä Kotimaisten pankkien rahoituskate

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

Alkuvuoden aikana pankin yhtiömuoto on muutettu osakeyhtiöstä (Oy) julkiseksi osakeyhtiöksi (Oyj).

Alkuvuoden aikana pankin yhtiömuoto on muutettu osakeyhtiöstä (Oy) julkiseksi osakeyhtiöksi (Oyj). OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Vakavaraisuussuhde, %: 21,02 % (16,54 %) Liikevoitto (milj. eur): 10,2 (10,7) Varainhankinta (milj. eur): 1 480,7 (1 371,5) Koko luotonanto (milj.

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2002

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2002 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2002 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2002 Toisen neljänneksen toiminnallinen liiketulos palautui voitolliseksi toukokuussa kirjattu OMNEn luottotappio ( 1,9

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 29.08.2014 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 130 TEUR (88 TEUR).

Lisätiedot

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj Heikki Vauhkonen 10.2.2011 Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-012/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 16.8.2011 KLO 8.45

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 16.8.2011 KLO 8.45 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 16.8.2011 KLO 8.45 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 Elecsterin kannattava kasvu jatkui Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 24,9 MEUR (1-6/2010:

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Kohti kansainvälistymistä Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 13.7% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.3m (EUR 3.8m Q3/2012). Vuoden

Lisätiedot

Aktia Osavuosikatsaus 1/2000

Aktia Osavuosikatsaus 1/2000 Aktia Osavuosikatsaus 1/2 Aktia Säästöpankki Oyj Osavuosikatsaus ajalta 1.1. 31.3.2 Aktia sai ensimmäisen vuosineljänneksen aikana yli 8 uutta rahastoasiakasta Ottolainaus lisääntyi,5 % 1,4 mrd. mk:aan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE kaudelta tammikuu joulukuu 2005

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE kaudelta tammikuu joulukuu 2005 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE kaudelta tammikuu joulukuu 2005 Vuosi lyhyesti Konsernin liikevoitto nousi 34,5 % 18,7 miljoonaan euroon (2004: 13,9) Korkokate kasvoi 4,5 % 31,4 miljoonaan euroon (30,0) Palkkiotuotot

Lisätiedot

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2014 Erkka Valkila. 30.1.2014 Tilinpäätösinfo

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2014 Erkka Valkila. 30.1.2014 Tilinpäätösinfo 1 SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Asuntomarkkinat 3. Strategia 4. SATOn vuosi 2013 5. Toimintaympäristö Liitteet 1 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 2 5 Asuntomarkkinat

Lisätiedot

Eufex-konsernin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2012

Eufex-konsernin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2012 Eufex-konsernin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2012 Konsernin nettoliikevaihto tammi-kesäkuussa 2012 oli 1 903 teur Tilikauden voitto 2012 tammi-kesäkuulle oli 50 teur Hallinnoidut varat olivat kesäkuun

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012. Heikki Vauhkonen 24.04.2012

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012. Heikki Vauhkonen 24.04.2012 Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012 24.04.2012 Osavuosikatsaus 1-3/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto oli 10,7 Me (12,6 Me 1-3/2011). Konsernin liiketulos oli -1,4 (-1,5 Me). Osakekohtainen tulos oli

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj:n voitto ennen veroja vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana oli 3,6 miljoonaa euroa (2,7).

Suominen Yhtymä Oyj:n voitto ennen veroja vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana oli 3,6 miljoonaa euroa (2,7). 1 SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2002 SUOMISEN TULOS PARANI Liikevaihto: 41,4 miljoonaa euroa (45,0 miljoonaa euroa 1.1.-31.3.2001) Liikevoitto: 4,3 miljoonaa euroa (3,3 miljoonaa euroa)

Lisätiedot

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2013 LähiTapiola-ryhmä LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö LähiTapiola Pankki Oyj LähiTapiola Varainhoito Oy LähiTapiola Kiinteistövarainhoito

Lisätiedot