FIM-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FIM-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2013"

Transkriptio

1 FIM-KONSERNIN TAMMI KESÄKUU 2013 Vuoden 2013 tammi kesäkuun liiketulos oli -0,8 miljoonaa euroa (0,6 miljoonaa euroa tammi kesäkuussa 2012) ja liiketoiminnan nettotuotot 14,6 miljoonaa euroa (16,7). FIM-konsernin vakavaraisuus on hyvin vahva. FIM-konsernin vakavaraisuussuhdeluku oli 18,6 % (23,1 % ). Hallinnoitavien varojen määrä oli katsauskauden päättyessä noin 2,1 miljardia euroa (2,1 miljardia euroa ). FIM laajensi sijoittajille tarjoamiaan varainhoitopalveluja käynnistämällä täyden valtakirjan varainhoitopalvelun FIM Aktiivisalkun ja perustamalla ensimmäisen pääomarahastonsa FIM Asuntorahasto I Ky:n S-Pankki teki esisopimuksen FIM Oyj:n osake-enemmistön ostamisesta. Suomalaisen sijoituspalvelutalo FIMin liiketoiminnan tulos ja kannattavuus olivat alkuvuoden 2013 aikana hieman edellisvuotta alemmalla tasolla. Markkinoiden kehitys oli useimmilla päämarkkinoilla hyvinkin myönteistä lukuun ottamatta katsauskauden loppupuolta, jolloin nousi huoli keskuspankkien talouden elvyttämistoimien vähentämisestä. Markkinoiden hyvään yleiskehitykseen poikkeuksen muodostivat FIMin toiminnan kannalta keskeiset kehittyvät markkinat, joiden osakeindeksit laskivat selvästi ja heikensivät hieman yhtiön kannattavuutta. Tuloskertymää alensi myös osakevaihdon lasku NASDAQ OMX Helsingin Pörssissä. FIMin pankkitoiminnan treasury-tuotot olivat hyvällä tasolla huolimatta pitkien korkojen noususta katsauskauden lopulla, mikä painoi joukkovelkakirjalainojen arvostuksia. FIMin tarjoamien vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden kysyntä pysyi edellisvuoden vastaavan ajanjakson tasolla. Konsernin kulut olivat tammi kesäkuussa hieman edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa matalammalla tasolla. S-Pankki teki toukokuussa esisopimuksen FIM-konsernin emoyhtiön FIM Oyj:n osake-enemmistön ostamisesta. Kaupan myötä S-Pankin tuotevalikoima laajenee sijoituspalveluihin, kuten rahastosäästämiseen, varainhoitoon, vaihtoehtoisiin sijoitustuotteisiin ja arvopaperivälitykseen. FIM laajensi palvelutarjontaansa kiinteistöomaisuusluokkaan perustamalla ensimmäisen pääomarahastonsa FIM Asuntorahasto I Ky:n. Lisäksi FIM toi markkinoille arvopaperivälitystoiminnan mallisalkkutuotteen FIM Aktiivisalkun. Täyden valtakirjan varainhoitopalvelu FIM Aktiivisalkku hyödyntää FIMin perusnäkemystä ja teknistä analyysiä aktiivisessa kaupankäynnissä osakkeissa, indekseissä ja hyödykkeissä. Avainluvut 1 6/ /2012 Muutos 1 12/2012 Liiketoiminnan nettotuotot (miljoonaa euroa) 14,6 16,7-12 % 31,3 Liiketulos (miljoonaa euroa) -0,8 0,5 nm. 0,3 Liiketulosprosentti -5,5 % 2,8 % 1,0 % Oma pääoma (miljoonaa euroa) 32,3 40,6-20 % 38,4 Oman pääoman tuotto (ROE, annualisoitu) -3,6 % 1,7 % 0,5 % Kulu/tuotto -suhde 1,06 0,97 0,99 Vakavaraisuussuhdeluku 18,6 % 23,1 % 20,1 % Toimintaympäristö tammi-kesäkuussa 2013 Vuoden 2013 alkupuolisko oli läntisillä osakemarkkinoilla kokonaisuutena vahva. Vuoden 2012 marraskuusta alkanut osakekurssien vahva nousu jatkui puoli vuotta, aina toukokuun loppupuolelle asti. Alkuvuonna markkinat saivat tukea USA:n ja Japanin keskuspankkien elvytystoimista ja myös Euroopan velkakriisimaiden korot olivat laskussa. Toukokuun lopun ja kesäkuun lopun välillä markkinoilla koettiin korkeamman volatiliteetin jakso parin aiemman 1

2 vuoden tapaan, kun markkinoilla huolestuttiin elvytystoimien mahdollisesta vähentämisestä. Kehittyvillä markkinoilla osakekurssien kehitys oli puolestaan selvästi kehittyneitä markkinoita vaisumpaa. Kesäkuun 2013 lopussa useat keskeisistä kehittyneiden markkinoiden osakeindekseistä olivat selvästi vuodenvaihteen tasoa ylempänä. Indeksimuutokset olivat selvästi positiivisia myös vuotta aiempaan verrattuna. Maailman kehittyneitä ja kehittyviä osakemarkkinoita kuvaava MSCI ACWI -indeksi nousi euromääräisesti ja osinkokorjattuna 8 % alkuvuonna Vastaava maailman kehittyneitä osakemarkkinoita kuvaava MSCI World - indeksi nousi tammi-kesäkuussa 8,6 %, kun kehittyviä talouksia kuvaava MSCI Emerging Markets -indeksi (MSCI EM) laski 8,3 %. OMX Helsinki Cap -indeksi nousi osinkokorjattuna 5,1 %. Yhdysvaltojen teollisuusosakkeita kuvaava Dow Jones Industrial Average -indeksi nousi alkuvuonna euromääräisesti 16,8 %. Euroalueen osakemarkkinat kehittyivät heikommin, kun Dow Jones Euro Stoxx50 -indeksi nousi osinkokorjattuna 1,1 %. Euro pysyi USA:n dollaria vastaan alkuvuoden aikana käytännössä paikallaan (+0,2 %). Finanssialan keskusliiton julkaiseman Rahastoraportin mukaan rahastopääomat Suomeen rekisteröidyissä rahastoissa nousivat tammi-kesäkuun aikana 2,3 miljardia euroa, eli runsaat 3 % noin 68,3 miljardiin euroon. Nettomerkintöjä kertyi alkuvuoden aikana yhteensä 2,3 miljardia euroa. Osakerahastojen nettomerkinnät olivat 1,3 miljardia euroa, joista valtaosa eli noin 900 miljoonaa euroa sijoituksia pohjoisamerikkalaisiin osakkeisiin sijoittaviin rahastoihin. Myös japanilaisosakkeisiin sijoittavat rahastot kiinnostivat sijoittajia. Osakerahastoista suurimpia menettäjiä olivat kehittyvien markkinoiden rahastot, joista lunastettiin pääomia alkuvuoden aikana yhteensä noin puoli miljardia euroa. Myös suomalaisiin osakkeisiin sijoittavista rahastoista lähti pääomia yli 150 miljoonaa euroa. Korkorahastoissa lyhyen koron rahastot keräsivät nettomerkintöjä noin 1,6 miljardia euroa. Yrityslainarahastoista sen sijaan lunastettiin yli 700 miljoonaa euroa. Kaikista rahastoryhmistä eniten pääomaa menettivät yhdistelmärahastot, joista lunastettiin alkuvuoden aikana noin 1,4 miljardia euroa. Euroalueen rahamarkkinakorot pysyivät ennätyksellisen alhaisella tasolla vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Euroopan keskuspankki (EKP) jatkoi koronlaskujen sarjaa ja leikkasi ohjauskoron 0,5 %:iin. Katsauskauden loppupuolella USA:n keskuspankki ilmoitti mahdollisesta arvopaperien osto-ohjelman asteittaisesta alasajosta, mikä nosti valtion joukkolainojen korkoja Atlantin molemmin puolin. Euroalueella valtion joukkolainojen korkomuutokset jäivät kuitenkin koko katsauskauden osalta pieniksi. Osakevaihto NASDAQ OMX Helsingin Pörssissä laski vuoden 2013 ensimmäisellä puoliskolla 16 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 47,9 miljardia euroa (57 miljardia euroa). Keskimääräinen päivävaihto laski 389 miljoonaan euroon (456). Liiketoiminnot Varainhoito Hallinnoitavien varojen määrä oli noin 2,1 miljardia euroa eli saman verran kuin vuotta aiemmin. Vuodenvaihteeseen verrattuna hallinnoitavien varojen määrä laski noin 3 % johtuen muun muassa kehittyvien markkinoiden heikosta osakemarkkinakehityksestä ja sijoittajien yleisestä varovaisuudesta näiden markkinoiden suhteen. FIMin kehittyvien markkinoiden rahastoperheessä FIM Sahara tuotti silti noin 25 % alkuvuoden aikana. FIMin kehittyneiden talouksien osakerahastoille alkuvuosi oli hyvä niin absoluuttisesti kuin suhteessa vertailuindekseihin. FIMin markkinaosuus Suomeen rekisteröidystä rahastopääomasta oli katsauskauden lopussa 2,1 % (2,5 % ). Euromoney-lehti palkitsi FIMin Suomen parhaaksi yrittäjille suunnattujen private banking -palvelujen tarjoajaksi. FIMin yksilöllisten varainhoitopalvelujen saama palkinto on jatkoa FIMin rahastojen ja rahastonhoitajien viime vuosien aikana saamille useille tunnustuksille menestyksestä ja osaamisesta. Myös FIM Sijoitusrahastot saivat jälleen tunnustusta. Morningstar palkitsi euroalueen valtioiden joukkolainoihin sijoittavan FIM Euron vuoden 2012 parhaana rahastona Valtiokorkorahastot-sarjassa. FIM Euro voitti sarjansa jo kolmantena vuonna peräkkäin. Katsauskauden aikana FIM virtaviivaisti tuotepalettiaan sulauttamalla FIM Ukraine Sijoitusrahaston FIM Russiaan ja FIM Green Energy Sijoitusrahaston FIM Mondoon. Sijoitusrahasto FIM Piano muutti nimensä FIM Tuotoksi alkaen. Muutoksen tavoitteena oli terävöittää sijoitustoimintaa ja mahdollistaa optimaalinen omaisuuslajiallokaatio 2

3 muuttuvissa taloustilanteissa. FIM Tekno Sijoitusrahastosta tuli puolestaan huhtikuun alussa FIM USA. FIM Teknon osakeomistuksista yli 80% oli jo ennestään USA:ssa. FIM laajensi palvelutarjontaansa kiinteistöomaisuusluokkaan tuomalla katsauskauden aikana markkinoille ensimmäisen pääomarahastonsa FIM Asuntorahasto I Ky:n. Asuntorahasto sijoittaa pääasiassa pieniin ja keskisuuriin vuokra-asuntoihin kasvu- ja maakuntakeskusten työssäkäynti- ja opiskelualueilla. Rahasto tavoittelee asiakkaikseen yksityishenkilöiden lisäksi instituutioita. Pääomamarkkinat Kaupankäyntiaktiivisuus NASDAQ OMX Helsingin Pörssissä jatkoi laskuaan vuoden 2013 ensimmäisellä puoliskolla. FIMin arvopaperivälityksen markkinaosuus NASDAQ OMX Helsingin Pörssissä kauppojen arvolla mitattuna oli tammi-kesäkuussa 1,8 %, kun se vuotta aiemmin vastaavana ajanjaksona oli 2,0 %. Kauppojen määrällä mitattuna markkinaosuus oli 1,8 % (2,0 %). Toukokuussa lanseerattiin arvopaperivälitystoiminnan mallisalkkumuotoinen täyden valtakirjan varainhoitopalvelu FIM Aktiivisalkku, joka on suorien pörssisijoitusten avulla rakennettu arvopaperisalkku. FIM Aktiivisalkku hyödyntää FIMin perusnäkemystä ja teknistä analyysiä aktiivisessa ja kantaaottavassa kaupankäynnissä osakkeissa, indekseissä ja hyödykkeissä. Aktiivisalkku on käynnistynyt hyvin niin sijoittajien kiinnostuksen kuin tuoton suhteen. Vähittäispankki FIMin vähittäispankin asiakasmäärän kasvu jatkui alkuvuonna. Myös vähittäispankin talletuskanta nousi tammi kesäkuussa, ja oli katsauskauden päättyessä 252 miljoona euroa (231), eli noin 9 % edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa korkeammalla. Pankin luottokanta kasvoi vastaavasti vuodentakaisesta ajankohdasta 10 % 92 miljoonaan euroon. Pankin myöntämien lainojen suhde talletuksiin oli katsauskauden lopussa 37 %. FIMin pankkitoiminnan treasury-tuotot olivat katsauskaudella kohtalaisella tasolla. Viime vuoden kaltaisia tuottoja ei korkosijoittajille ollut tarjolla, kun rahamarkkinakorot säilyivät ennätyksellisen matalalla tasolla ja pidempien korkojen nousu vaikutti alentavasti joukkovelkakirjalainojen arvoihin. FIM Pankin vakavaraisuus- ja likviditeettiasema säilyi erittäin vahvana. Vaihtoehtoiset sijoitustuotteet FIM järjesti vuoden 2013 ensimmäisellä vuosipuoliskolla kahdeksan julkista sijoitusobligaatiota. Kahdesta aikaisemmasta vuodesta poiketen osakesidonnaiset tuotteet kiinnostivat sijoittajia luottoriskisidonnaisia tuotteita enemmän. Vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden myyntivolyymi säilyi edellisvuoden vastaavan ajanjakson tasolla. Hallinnoitavat varat ja markkinaosuudet (miljoonaa euroa, lukuun ottamatta markkinaosuuksia) 1 6/ /2012 Muutos 1 12/2012 Hallinnoitavat varat (kauden päättyessä) % Rahastopääoma (kauden päättyessä) % Osakerahastojen pääoma (kauden päättyessä) % 792 Markkinaosuus, rahastopääoma (kauden päättyessä) 2,1 % 2,5 % 2,4 % Markkinaosuus, osakerahastot (kauden päättyessä) 2,8 % 4,2 % 3,5 % Nettomerkinnät, rahastot Nettomerkinnät, osakerahastot Markkinaosuus, eurovolyymi (NASDAQ OMX Helsinki) 1,8 % 2,0 % 1,9 % Markkinaosuus, kauppojen lukumäärä (NASDAQ OMX Helsinki) 1,8 % 2,0 % 1,9 % Talletuskanta (FIM Pankki Oy, kauden päättyessä) % 189 Luottokanta (FIM Pankki Oy, kauden päättyessä) % 81 3

4 Tammi kesäkuu 2013 nettotuotot, tulos ja tase (tammi kesäkuu 2012 vertailuluku) FIM-konsernin liiketoiminnan nettotuotot tammi-kesäkuussa 2013 olivat 14,6 miljoonaa euroa (16,7). Liiketoiminnan nettotuotot laskivat 12 % alkuvuoteen 2012 verrattuna. Konsernin kulut tammi-kesäkuussa 2013 olivat edellisvuoden vastaavan ajankohdan tasoa hieman alemmat, 15,4 miljoonaa euroa (16,2). FIM-konsernin liiketulos tammi-kesäkuussa 2013 oli -0,8 miljoonaa euroa (+0,5) ja katsauskauden tulos -0,6 miljoonaa euroa (0,4). Katsauskauden verot, +0,2 miljoonaa euroa, muodostuvat kokonaisuudessaan laskennallisen verosaamisen muutoksesta. FIM-konsernin taseen loppusumma oli 294,1 miljoonaa euroa (268,1). Konsernin oma pääoma oli 32,4 miljoonaa euroa (40,6) ja Basel II -säännösten mukainen vakavaraisuussuhdeluku 18,6 % (23,1 %). Henkilöstö FIM-konsernin palveluksessa oli katsauskauden lopussa 211 henkilöä. Kesäkuun 2012 lopussa työsuhteessa olevan henkilöstön määrä oli 216. Henkilöstöluvut on ilmoitettu kokoaikaisiksi muutettuina. Yhtiökokousten päätökset FIM Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Yhtiökokous vahvisti vuoden 2012 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa voittovaroista yhteensä 6,71 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin osakkeenomistajille maaliskuussa Yhtiön hallitukseen valittiin varsinaisessa yhtiökokouksessa Niklas Geust, Vesa Honkanen, Markku Kaloniemi, Timo T. Laitinen, Esa Rautalinko ja Johannes Schulman. Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Timo T. Laitisen ja varapuheenjohtajaksi Niklas Geustin. Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta suunnatusti sekä yhdestä tai useammasta suunnatusta osakeannista. Nämä valtuutukset ovat voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään asti. FIM Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Yhtiölle valittiin uusi hallitus siten, että uuden hallituksen toimikausi alkaa toukokuussa allekirjoitetun esisopimuksen mukaisen yrityskaupan toteutumisen yhteydessä. Hallitukseen valittiin Juha Ahola, Jari Annala, Markku Kaloniemi, Timo T. Laitinen, Johannes Schulman ja Pekka Ylihurula. Ylimääräinen yhtiökokous päätti lisäksi uuden hallitusten jäsenten palkkioista sekä hyväksyi teknisluonteisia muutoksia yhtiön yhtiöjärjestykseen. Osakkeet ja osakepääoma FIM Oyj:n osakepääoma oli ,37 euroa. Yhtiön osakekanta koostuu yhdestä osakesarjasta. Yhtiön hallussa oli katsauskauden alkaessa ja päättyessä omaa osaketta. Yhtiön hallitus käytti yhtiökokouksen myöntämää valtuutusta omien osakkeiden hankkimisesta suunnatusti hankkimalla katsauskaudella yhteensä omaa osaketta. Katsauskaudella mitätöitiin yhteensä yhtiön hallussa ollutta omaa osaketta. Osana FIM-konsernin sitouttamis- ja kannustinjärjestelmää yhtiön hallitus käytti yhtiökokouksen myöntämää valtuutusta toteuttamalla toukokuussa suunnatun osakeannin, jossa laskettiin liikkeeseen uutta osaketta. Katsauskauden lopussa yhtiön osakkeiden lukumäärä oli kappaletta ja yhtiöllä oli 169 osakkeenomistajaa. Riskipositiot FIM-konsernin vähittäispankin rahoitustoiminnan ja treasuryn kaupintasalkun yhteenlaskettu korkoriski (prosenttiyksikön muutos markkinakoroissa) oli -0,04 miljoonaa euroa (-0,108 miljoonaa euroa ). Kaupintasalkun korkoriski oli 0,01 miljoonaa euroa ( euroa). Konsernin likviditeettiasema ja maksuvalmius ovat erittäin vahvat, ja sijoituspolitiikan sekä maksuvalmiusreservin suhteen noudatetaan erittäin varovaista linjausta. Korkosijoitukset on tehty jälkimarkkinakelpoisiin sijoitusinstrumentteihin, joiden liikkeeseenlaskijoilla on hyvä luottoluokitus. FIM Pankilla ei ole sijoituksia ns. PIIGS-valtioiden joukkovelkakirjalainoihin. 4

5 FIM-konsernin omien osakesalkkujen delta-arvo oli 0,2 miljoonaa euroa (0,2 miljoonaa euroa ). Yhtiön omaan lukuun tehtävän osakekaupankäynnin markkinariskitaso pidetään hyvin pienenä. FIM Pankin kokonaisluottokanta ulkopuolisille kasvoi tilikauden aikana ollen 92,2 miljoonaa euroa ( ,4 miljoonaa euroa). FIM Pankin myöntämät luotot ovat pääsääntöisesti asiakkaiden sijoitustoimintaa tukevia vakuudellisia luottolimiittejä tai määräaikaisia sijoitusluottoja. FIM Pankki ei ole kirjannut luottotappioita katsauskauden aikana. FIM-konsernin ja FIM Pankin vakavaraisuusasema on hyvin vahva. Konsernin vakavaraisuussuhdeluku oli 18,6 % (20,1 % ) ylittäen selvästi viranomaisten asettaman 8 %:n vähimmäisvaatimuksen ja yhtiön asettaman sisäisen tavoitetason. FIM Pankki on Suomen vakavaraisimpia pankkeja, vakavaraisuussuhdeluku oli 23,9 % (24,7 % ). FIM-konsernin merkittävin yksittäinen riski on sen liiketoiminnan tuottojen riippuvuus ulkoisen toimintaympäristön muutoksista ja osakemarkkinoiden kehityksestä. FIM-konsernin vakavaraisuus (1 000 euroa) Omat varat yhteensä Ensisijaiset Toissijaiset Omien varojen vähimmäisvaatimus Luotto- ja vastapuoliriskin omien varojen vaatimus Saamiset luottolaitoksilta ja sijoituspalveluyrityksiltä Vähittäissaamiset Saamiset yrityksiltä Muut erät Sijoitusrahastosijoitukset Erääntyneet saamiset Markkinariskin omien varojen vaatimus Korkosopimusten positioriski Osakkeiden positioriski Valuuttakurssiriski Operatiivisen riskin omien varojen vaatimus Omien varojen ylijäämä Vakavaraisuussuhdeluku, % 18,6 % 23,1 % 20,1 % 5

6 Oikeudenkäynnit FIM-konsernilla ei ole käynnissä olevia oikeudenkäyntejä. Muut katsauskauden päättymisen jälkeiset olennaiset tapahtumat S-Pankin ja FIMin välisen esisopimuksen mukainen yrityskauppa toteutettiin S-Pankki hankki omistukseensa 51 % FIM Oyj:n osakekannasta. Kaupan jälkeen FIM-konserni on osa S-Pankki -konsernia. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa valittu uusi hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajakseen Jari Annalan ja varapuheenjohtajaksi Pekka Ylihurulan. FIM Oyj:n hallitus nimitti Mikko Mursulan FIM Oyj:n toimitusjohtajaksi lukien. Mursula jatkaa edelleen FIM Varainhoito Oy:n toimitusjohtajana. FIM Oyj:n nykyinen toimitusjohtaja Peter Ramsay siirtyy FIM Varainhoidon sijoitusjohtajaksi. Pankkien talletussuojarahasto ja sijoittajien korvausrahasto FIM Pankki Oy on Suomen talletussuojarahaston jäsen. Tallettajien varat on lakisääteisesti turvattu talletussuojarahastosta euroon asti tallettajaa kohden. FIM Pankki Oy ja FIM Varainhoito Oy ovat myös sijoittajien korvausrahaston jäseniä. Yksittäiselle sijoittajalle korvattava määrä on enintään euroa. Tulevaisuuden näkymät Suhdanneherkkyys kuuluu sijoituspalvelutoiminnan erityispiirteisiin, ja FIMin liiketoiminnalle on ominaista voimakas riippuvuus kansainvälisten arvopaperimarkkinoiden kehityksestä. Alkuvuotta 2013 leimasi keskuspankkien harjoittamien elvytystoimien jatkumiseen liittyvä toimintaympäristön epävarmuus, joka johti transaktiovolyymien laskuun ja sijoittajien siirtymiseen poispäin riskipitoisimmista sijoituskohteista. Lähiajan markkinanäkymät ovat riippuvaisia keskuspankkien elvyttävän rahapolitiikan jatkumisesta, maailmantalouden toipumisvauhdista, ja euroalueen velkakriisiin liittyvien korjaustoimien uskottavuudesta. FIM odottaa vuoden 2013 liiketuloksen jäävän lähelle nollatasoa. S-Pankin ostettua enemmistöosuuden FIMistä laajenee S-Pankin tuotevalikoima sijoituspalveluihin, samalla kun FIMin asiakkaat hyötyvät S-Pankin jatkuvasti laajentuvasta tuote- ja palvelutarjonnasta. FIMin ja S-Pankin yhdessä suunnittelemien ja rakentamien tuotteiden ja palvelumallien arvioidaan houkuttelevan FIMin ja S-Pankin palvelujen piiriin jatkuvasti uusia asiakkaita tulevina vuosina. FIMin taloudellinen asema raportoidaan tilinpäätöksestä 2013 lähtien osana S-Pankin konsernitilinpäätöstä. Helsinki, 29. elokuuta 2013 FIM Oyj Hallitus Lisätietoja Mikko Mursula, toimitusjohtaja alkaen, puh Marko Hyvärinen, CFO, puh Anssi Partanen, markkinointi- ja viestintäjohtaja, puh Jakelu 6

7 TAULUKOT FIM Oyj Konsernituloslaskelma, eur Korkotuotot Korkokulut Korkokate Palkkiotuotot Palkkiokulut Nettopalkkiotuotot Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien arvopapereiden nettotuotot Valuuttatoiminnan nettotuotot Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Liiketoiminnan nettotuotot Hallintokulut Henkilöstökulut Muut hallintokulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Kulut yhteensä Liiketulos Tuloverot KATSAUSKAUDEN TULOS Jakautuminen: Emoyhtiön omistajien osuus Määräysvallattomien omistajien osuus Laajennettu tuloslaskelma, eur Katsauskauden tulos Muut laajan tuloksen erät Käyvän arvon rahaston muutos KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ

8 FIM Oyj Konsernitase, eur VARAT Käteiset varat Saamiset luottolaitoksilta Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät arvopaperit Myytävissä olevat rahoitusvarat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Muut varat Siirtosaamiset ja maksetut ennakot Laskennalliset verosaamiset VARAT YHTEENSÄ VELAT JA OMA PÄÄOMA VELAT Velat yleisölle ja julkisyhteisöille Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat Muut velat Siirtovelat ja saadut ennakot Laskennalliset verovelat Velat yhteensä OMA PÄÄOMA Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Määräysvallattomien omistajien osuus Oma pääoma yhteensä VELAT JA OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

9 Vakuudet ja vastuusitoumukset, eur Annetut vakuudet Kaupankäynti- ja johdannaisvakuudet Pantatut arvopaperit Rahavakuus Vuokravastuut Taseen ulkopuoliset sitoumukset Käyttämättömät luottolimiitit Johdannaissopimukset, eur Nimellisarvo Käypä arvo Nimellisarvo Käypä arvo Nimellisarvo Käypä arvo Korkojohdannaiset Termiinisopimukset Koronvaihtosopimukset Osakejohdannaiset Termiinisopimukset Ostetut Myydyt

10 Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Liiketoiminnan nettotuotot, Meur 14,6 16,7 31,3 Liiketulos, Meur -0,8 0,5 0,3 Liiketulosprosentti, % -5,5 % 2,8 % 1,0 % Bruttoinvestoinnit, Meur 0,2 1,0 1,5 Oman pääoman tuotto, % (ROE, annualisoitu) -3,6 % 1,7 % 0,5 % Kulu/tuotto-suhde 1,06 0,97 0,99 Vakavaraisuussuhdeluku, % 18,6 % 23,1 % 20,1 % Tunnuslukujen laskentakaavat Liiketoiminnan nettotuotot Korkokate + Nettopalkkiotuotot + Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien arvopapereiden nettotuotot + Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot + Liiketoiminnan muut tuotot Liiketulos Liiketoiminnan nettotuotot - Hallintokulut - Liiketoiminnan muut kulut - Poistot ja arvonalentumiset Liiketulosprosentti, % Liiketulos x 100 Liiketoiminnan nettotuotot Oman pääoman tuotto, % (ROE) (Liikevoitto/-tappio verot) x 100 Oma pääoma + vähemmistöosuus (katsauskauden alun ja lopun keskiarvo) 10

11 Kulu-tuotto suhde Kulut yhteensä Liiketoiminnan nettotuotot yhteensä Vakavaraisuussuhdeluku, % Omat varat yhteensä x 100 Riskipainotetut vastuut yhteensä Tämä osavuosikatsaus on laadittu Finanssivalvonnan standardin 3.1 mukaisesti. Muilta osin osavuosikatsauksen laadintaperiaatteet vastaavat vuoden 2012 tilinpäätöksen laadintaperiaatteita. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. 11

FIM OyJ. Vuosikertomus 2010. Tämän kirjan omistaa: e

FIM OyJ. Vuosikertomus 2010. Tämän kirjan omistaa: e FIM OyJ Vuosikertomus 2010 Tämän kirjan omistaa: e Made in Fimland 2011 FIM Sijoitusoppi 2010 fig.1. Sijoittajan ammattitaito mitataan euroissa. 2 FIM Sijoitusoppi 2010 TÄMÄN sijoitusoppikirjan sisällysluettelo

Lisätiedot

2014 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

2014 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILINPÄÄTÖSTIEDOTE eq OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2015, klo 12:00 eq OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE eq KAKSINKERTAISTI TULOKSENSA, OSAKKEENOMISTAJILLE EHDOTETAAN JAETTAVAKSI 0,50 EUROA OSAKKEELTA Tammi-joulukuu lyhyesti

Lisätiedot

8.5.2013, klo 12:00. eq OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013. Tammi-maaliskuu 2013 lyhyesti

8.5.2013, klo 12:00. eq OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013. Tammi-maaliskuu 2013 lyhyesti eq OYJ PÖRSSITIEDOTE 8.5.2013, klo 12:00 eq OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 Tammi-maaliskuu 2013 lyhyesti Konsernin nettoliikevaihto vuoden ensimmäisellä neljänneksellä oli 5,7 miljoonaa euroa (3,4

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS FIM BRANDS FIM BRAZIL FIM BRIC+ FIM BRIC+ SMALL CAP FIM CHINA FIM EURO FIM EURO HIGH YIELD FIM

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS FIM BRANDS FIM BRAZIL FIM BRIC+ FIM BRIC+ SMALL CAP FIM CHINA FIM EURO FIM EURO HIGH YIELD FIM FIM SIJOITUSRAHASTOJEN VUOSIKERTOMUS 2013 2 4 6 10 14 17 21 25 29 32 35 39 43 48 51 55 58 62 66 70 74 77 81 85 88 92 97 101 105 109 112 115 118 123 126 191 192 194 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS HALLITUKSEN

Lisätiedot

Evli Pankki Oyj Tilinpäätös 2011

Evli Pankki Oyj Tilinpäätös 2011 Evli Pankki Oyj Tilinpäätös 2011 SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus 1 Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 5 Konsernitilinpäätös Tuloslaskelma 6 Tase 7 Oman pääoman muutoslaskelma 9 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Konsernin liikevoitto parani 7,3 miljoonaa euroa (+14,8 %) 56,4 miljoonaan euroon edellisvuoteen verrattuna.

Konsernin liikevoitto parani 7,3 miljoonaa euroa (+14,8 %) 56,4 miljoonaan euroon edellisvuoteen verrattuna. Tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2006 Aktialle ennätystulos 56,4 miljoonaa euroa - parannusta 14,8 % Vuosi lyhyesti Konsernin liikevoitto parani 14,8 prosenttia 56,4 (49,1) miljoonaan euroon. Kertaluonteisen

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 KASVAVAT PALKKIOTUOTOT NETTO JA ALHAISEMMAT KUSTANNUKSET TOIMITUSJOHTAJA JUSSI LAITINEN Palkkiotuotot netto oli vahva, ottolainaus kasvoi ja luottotappiot

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 30.6.2008 Sisältö: Toimitusjohtajan katsaus... 2 Toimintakertomus... 3 Tuloslaskelma... 11 Tase... 12 Rahavirtalaskelma... 13 Laskelma oman pääoman muutoksista... 13 Liitteet osavuosikatsaukseen... 14

Lisätiedot

Vuosikertomus. Evli Pankki Oyj SIJOITTAJAN PANKKI

Vuosikertomus. Evli Pankki Oyj SIJOITTAJAN PANKKI Vuosikertomus 2014 Evli Pankki Oyj SIJOITTAJAN PANKKI 3 Sisältö 4 Evli vuonna 2014 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Hallitus ja johtoryhmä Konsernitilinpäätös 9 Hallituksen toimintakertomus 15 Tuloslaskelma

Lisätiedot

DANSKE BANK OYJ -KONSERNI

DANSKE BANK OYJ -KONSERNI DANSKE BANK OYJ -KONSERNI OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2014 Danske Bank Oyj on osa Danske Bank -konsernia, joka on johtavia toimijoita Pohjoismaiden pankkimarkkinoilla. Danske Bank Oyj on Suomen kolmanneksi suurin

Lisätiedot

Olemme suomalainen sijoittamiseen ja varainhoitoon erikoistunut yksityispankki

Olemme suomalainen sijoittamiseen ja varainhoitoon erikoistunut yksityispankki VUOSIKERTOMUS 2013 EVLI PANKKI OYJ Olemme suomalainen sijoittamiseen ja varainhoitoon erikoistunut yksityispankki SIJOITTAJAN PANKKI Sisältö 3 Evli vuonna 2013 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Hallitus ja

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2014

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2014 AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2014 KORKEAMMAT PALKKIOTUOTOT JA ALHAISEMMAT KUSTANNUKSET TOIMITUSJOHTAJA JUSSI LAITINEN Aktian myynti kasvanut edelleen siitä huolimatta, että yleinen markkinatilanne

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2011

Osavuosikatsaus 2011 Osavuosikatsaus 2011 Toimitusjohtajan katsaus Vuoden 2011 aikana rahoitusmarkkinat ovat olleet edelleen poikkeuksellisen hermostuneet ja epätietoisuus markkinakehityksestä on jatkunut. Epäusko valtioiden

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2015

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2015 AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2015 VAHVA VAKAVARAISUUS MAHDOLLISTAA KASVUA TOIMITUSJOHTAJA JUSSI LAITINEN Palkkiotuotot netto kasvoivat edelleen. Korkokate oli vakaa ja samalla tasolla kuin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu maaliskuu 2012 30.4.2012 klo 09.00

Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu maaliskuu 2012 30.4.2012 klo 09.00 Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu maaliskuu 2012 30.4.2012 klo 09.00 Tammikuu maaliskuu 2012 verrattuna tammikuu-maaliskuuhun 2011 Liiketulos oli -1,1 (2,1). Osakkeenomistajien osuus kauden tuloksesta

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007. OKO Pankki Oyj

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007. OKO Pankki Oyj TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007 OKO Pankki Oyj SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2007 2 Konsernin tulos 2 Liiketoimintojen tulokset 2 Toimintaympäristö 3 Vakavaraisuus 4 Riskiasema 6

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2014 DANSKE BANK OYJ -KONSERNI

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2014 DANSKE BANK OYJ -KONSERNI TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2014 DANSKE BANK OYJ -KONSERNI SISÄLLYS IFRS-TILINPÄÄTÖS JOHDON RAPORTTI Danske Bank Oyj:n toimintakertomus 2014... 3 Konsernin tunnusluvut... 11 Hallinnointiperiaatteet...12

Lisätiedot

Volyymi kasvaa edelleen - kannattavuus p

Volyymi kasvaa edelleen - kannattavuus p www.aktia.com Volyymi kasvaa edelleen - kannattavuus p Released : 29.4.2003 Aktia Säästöpankki Oyj Pörssitiedote 29.4.2003 klo 10.00 Volyymi kasvaa edelleen - kannattavuus pysynyt vakaana Aktia-konsernin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1. 1. 30. 6. 2015. Huomisen tekijä.

Osavuosikatsaus 1. 1. 30. 6. 2015. Huomisen tekijä. Osavuosikatsaus 1. 1. 30. 6. 2015 Huomisen tekijä. Toimitusjohtajan katsaus Suomen talouden kasvunäkymät ovat heikentyneet edelleen kuluvan vuoden aikana. Uudella hallituksella on edessään iso haaste,

Lisätiedot

AMANDA CAPITAL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2011

AMANDA CAPITAL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2011 Julkaistu: 2011-05-19 08:00:00 CEST eq Oyj Pörssitiedote AMANDA CAPITAL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2011 AMANDA CAPITAL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2011 AMANDA CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.5.2011,

Lisätiedot

Aktia Säästöpankki Oyj. Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2006

Aktia Säästöpankki Oyj. Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2006 Aktia Säästöpankki Oyj Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2006 Sisällys Osavuosikatsaus...... 4 Tuloslaskelma... 8 Tase.... 9 Tunnulukujen laskentaperiaatteet... 11 Vuoden 2006 taseen liitetiedot... 12 Tilintarkastuskertomus...

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1. neljännes 2005

Osavuosikatsaus 1. neljännes 2005 Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 27. huhtikuuta 2005 Osavuosikatsaus 1. neljännes 2005 Vahva tulos ensimmäisellä neljänneksellä Tulos kasvoi 8 prosenttia 495 miljoonaan euroon (459 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2003

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2003 Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 7. toukokuuta 2003 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2003 Alhainen korkotaso vaikutti tulokseen Liikevoitto oli 380 miljoonaa euroa (446 miljoonaa euroa) Tuotot vähenivät

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2007

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2007 Aktia Säästöpankki Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2007 Aktia 1 2 Sisältö Kausi lyhyesti... 4 Tunnusluvut tilikauden lopussa... 5 Aktia-konsernin tuloslaskelma... 11 Aktia-konsernin tase... 12 Johdannaissopimukset...

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2010

Osavuosikatsaus 2010 Osavuosikatsaus 2010 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuluva vuosi on ollut rahoitusalan kannalta edelleenkin haasteellinen. Euroalueen poliittisilta päättäjiltä edellytettiin nopeita ja määrätietoisia toimia

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi Osavuosikatsaus Q1 Tammi maaliskuu 2012 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 26.4.2012 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia

Lisätiedot

Pohjola Pankki Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Pohjola Pankki Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Pohjola Pankki Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Sisältö Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2014...1 Toimintaympäristö Konsernin tulosanalyysi Riskienhallinta Konsernin riskiasema Operatiiviset

Lisätiedot

Aktia Säästöpankki Oyj. Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005

Aktia Säästöpankki Oyj. Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Aktia Säästöpankki Oyj Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Sisältö Osavuosikatsaus...... 3 Tuloslaskelma... 7 Tase.... 8 Tulos neljännesvuosittain... 9 n tunnusluvut... 10 Vakavaraisuus........ 10 Vuoden

Lisätiedot

Pohjola Pankki Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Pohjola Pankki Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 :n toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Sisältö Hallituksen toimintakertomus Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013 1 Toimintaympäristö 4 Konsernin tulosanalyysi 6 Riskienhallinta 8 Konsernin riskiasema

Lisätiedot

eq Kehittyvät Markkinat Osinko kasvaa nopeasti

eq Kehittyvät Markkinat Osinko kasvaa nopeasti 2012 VUOSIKERTOMUS eq Kehittyvät Markkinat Osinko kasvaa nopeasti Vuosi 2012 oli eq Kehittyvät Markkinat Osinko rahastolle menestyksekäs vuosi. Pystyimme yhdistämään korkean osinkotuoton kehittyvien markkinoiden

Lisätiedot