Maakunnan yhteistyöryhmä PÖYTÄKIRJA 3/2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maakunnan yhteistyöryhmä 22.06.2015 PÖYTÄKIRJA 3/2015"

Transkriptio

1 Maakunnan yhteistyöryhmä PÖYTÄKIRJA 3/ Kokouksen avaus 34 Läsnäolijoiden toteaminen sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 35 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 36 Pöytäkirjantarkastajien valinta 37 Turun ammattikorkeakoulun kehittämisstrategian esittely 38 Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelman ajankohtaiskatsaus Keski-Suomen ELYkeskuksen (rr-ely) -näkökulmasta 39 Maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn menevät Varsinais-Suomen liiton EAKR -hankkeet, myönteinen esitys hankkeelle yhteistyöllä yritysaihioita (Y2) 40 Maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn menevät Varsinais-Suomen liiton EAKR -hankkeet, myönteinen esitys FISS Varsinais-Suomi 41 Maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn menevät Varsinais-Suomen liiton EAKR-hankkeet, kielteinen esitys hankkeelle biokaasulaitoksen sivutuotteiden jatkojalostus loppukäytön mukaiseksi 42 Maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn menevät Varsinais-Suomen liiton EAKR -hankkeet, kielteinen esitys hankkeelle Laatus -Laadusta tukea 43 Maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn menevät Varsinais-Suomen liiton EAKR -hankkeet, kielteinen esitys hankkeelle Liiketilasta innovaatioalustaksi 44 Maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn menevät Varsinais-Suomen liiton EAKR -hankkeet, kielteinen esitys hankkeelle Pestuutori 45 Tiedoksi annettavat asiat 46 Muut asiat 47 Seuraavan kokouksen ajankohta 48 Kokouksen päättäminen

2 Maakunnan yhteistyöryhmä PÖYTÄKIRJA 3/2015

3 Maakunnan yhteistyöryhmä Sivu 3 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Turun kristillinen opisto ASIAT SAAPUVILLA Kuntajäsenet Valtion alueviranomaiset Varsinais-Suomen ELY -keskus Varsinais-Suomen ELY -keskus Varsinais-Suomen ELY -keskus Finnvera oyj Kanerva Ilkka, puheenjohtaja Alatalo Juuso Ek-Marjamäki Teija Perho Tiina Häkämies Kari 1.vpj. Lampi Pirjo Saario Mari Söderlund Nina Virtanen Jarkko Metsä-Tokila Timo Skyttä Risto Timonen Risto Pelkonen Seija Työmarkkina- ja elinkeinojärjestöt SAK Varsinais-Suomen aluepalvelukeskus STTK:n Varsinais-Suomen aluetoimikunta AKAVA Varsinais-Suomi MTK Varsinais-Suomi Elinkeinoelämän keskusliitto EK Varsinais-Suomen Yrittäjät ntuntijat Turun seutukunta Åboland Salon seutukunta Vakka - Suomen seutukunta Loimaan seutukunta Turun ammattikorkeakoulu Turun yliopisto Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Opiskelijajärjestöt Turku Science Park Oy Pro Agria Länsi-Suomi Varsinais-Suomen Leader -ryhmät Varsinais-Suomen TE-toimisto ESITTELIJÄ, PÄÄSIHTEERI PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ Laulumaa Janne Leinonen Kalle Knifsund Ulla Myllymäki Paavo Alvesalo Piia Wibom Henri Kyynäräinen Niko Eklund Tomas Mannervesi Mika Rantanen Raimo Joki Mika Soini Juhani Pyykkö Riitta Taipale Maria Kiviharju Mira Piispanen Tero Junnila Timo Oljemark Emil Henrichson Kjell Nuotio Tarja Högblom Esa Aluekehitysjohtaja Erikoissuunnittelija MUUT SAAPUVILLA OLLEET Lauri Palmunen (poistui 13.20) Sami Heinonen Petteri Partanen Veli-Matti Kauppinen Varsinais-Suomen liitto Varsinais-Suomen liitto Varsinais-Suomen liitto Varsinais-Suomen liitto KUTSUTTUINA ASIANTUNTIJOINA Taina Lommi Ville Roslakka Keski-Suomen ELY-keskus Varsinais-Suomen liitto

4 Maakunnan yhteistyöryhmä Sivu 4 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 24 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA 36 ALLEKIRJOITUKSET Ilkka Kanerva Timo Metsä-Tokila puheenjohtaja ( 33-42, 44-48) puheenjohtaja ( 43) Esa Högblom sihteeri PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Maakuntavirasto Seija Pelkonen pöytäkirjantarkastaja Henri Wibom pöytäkirjantarkastaja

5 Maakunnan yhteistyöryhmä Sivu 5 33 KOKOUKSEN AVAUS Maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtaja Ilkka Kanerva avaa kokouksen. Maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtaja Ilkka Kanerva avasi kokouksen. Puheenjohtaja Kanerva totesi avauspuheenvuorossaan olevan tärkeää kehittää maakunnan yhteistyöryhmän toimintaa erityisesti siten, että toiminta palvelisi nykyistä paremmin yhteistyökulttuurin kehittymistä maakunnassa ja konkreettisten tulosten aikaansaamista. Varsinais-Suomen liiton virasto valmistelee asiaa siten, että alkusyksystä järjestetään ensi vaiheessa asiaa koskeva yhteistyöryhmän ideointi- ja suunnittelutilaisuus. 34 LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN SEKÄ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Varsinais-Suomen maakuntahallitus asetti maakunnan yhteistyöryhmän kokouksessaan ( 45), nimesi jäsenet (pl. kuntajäsenet) sekä päätti pysyvien asiantuntijatahojen nimeämisestä yhteistyöryhmään. Lisäksi yhteistyöryhmälle on nimetty puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat. Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla ja kun kokous on asianmukaisesti kutsuttu koolle. Kokouskutsu ja esityslista liitteineen on lähetetty Todetaan läsnäolijat ja kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin läsnäolijat ja kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 35 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kokouksen esityslista on toimitettu jäsenille etukäteen. Hyväksytään jäsenille toimitettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Hyväksyttiin jäsenille toimitettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 36 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestyksen mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi yhteistyöryhmän kullakin kerralla tähän tehtävään valittua jäsentä. Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Hanna Lindholm ja Henri Wibom. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Seija Pelkonen ja Henri Wibom.

6 Maakunnan yhteistyöryhmä Sivu 6 37 TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN KEHITTÄMISSTRATEGIAN ESITTELY Turun ammattikorkeakoulun uusi Excellence in Action -kehittämisstrategia korostaa korkeaa käytännön osaamista alueen elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn lisäämisessä. Tätä tavoitellaan tulevaisuuden teknillisen innovaatiokorkeakoulun toteuttamisella, jossa on vahva käytännön osaamisen fokus. Tulevaisuuden teknillisen innovaatiokorkeakoulun osaamiskärkinä ovat moniteknologinen meriklusteri, kiertotalous, myynti ja digitalisaatio. Toinen keskeinen sisältöalue Turun AMK:n tulevaisuudessa on asukkaiden laaja-alaisen hyvinvoinnin kehittäminen. Sen osaamiskärkinä ovat terveyden edistäminen, taide osana hyvää elämää, osallisuuden lisääminen, uudistuvat sosiaali- ja terveyspalvelut sekä hyvinvointimatkailu. Toimintatapa perustuu inovaatiopedagogiikka pohjaiseen oppimisjatkumoon sekä työyhteisön innostavuuteen. Turun kaupunki ja korkeakoulut ovat valmistelleet lisäksi teknillisen korkeakouluyhteistyön toteuttamista verkostoperiaatteella. Turun ammattikorkeakoulun uusi strategia soveltaa maakuntastrategian kumppanuusajattelua. Vararehtori Juhani Soini Turun ammattikorkeakoulusta esittelee Turun ammattikorkeakoulun strategian sekä verkostopohjaisen teknillisen korkeakouluyhteistyömallin perusteet. Merkitään saatu katsaus tiedoksi. Esittely Vararehtori Juhani Soini Turun ammattikorkeakoulusta esitteli asian. Turun ammattikorkeakoulu on käynyt läpi varsin perusteellisen muutoksen sekä resurssileikkauksen viime vuosien aikana. Uusi Excellence in Action -strategia pyrkii vastaamaan uuden ajan haasteisiin asettamalla yritystoiminnan kehittymisen toiminnan lähtökohdaksi ja samalla haastamalla eri toimijat ml. ammattikorkeakoulun opiskelijat ja henkilöstön hakemaan parasta mahdollista tulosta ( mestaruutta toiminnassa ). Tavoitteena on korkea käytännönläheisen osaamisen taso kansainvälisten esimerkkien innoittamana (tyyppiä esimerkiksi MIT Massachusetts Institute of Technology). Lähtökohtana on alueen elinkeinoelämän palveleminen ja maakunnan kilpailukyvyn vahvistaminen. Strategia tukeutuu myös vahvasti kumppanuusajatteluun maakuntastrategian hengessä. Merkittävänä mahdollisuutena voidaan nähdä strategian osana eri korkeakoulujen yhteistyönä käynnistymässä oleva innovaatiokorkeakouluyhteistyö, joka mm. tähtää teknisen korkeakoulun koulutustuotantoa vastaavaan tarjontaan mutta laajassa yhteistyöverkostossa toimien. Esimerkiksi DI-tutkintoihin tähtäävät koulutusohjelmat on tarkoitus koota eri koulutuksen tarjoajien yhteistyöllä. Strategian osa-alueet on esitetty liitteenä olevissa kalvoissa. Pääpainopisteet ovat: Teknillinen innovaatiokorkeakoulu Alueen hyvinvoinnin kehittäminen monialaisesti Toimintatapana Innovaatiopedagogiikka Yhteisöllisyyteen panostaminen Salon campus toimii oppimismenetelmien koealueena. Käydyssä keskustelussa todettiin mm. käytännön yritysyhteistyön vahvistamisen tarpeet korkeakoulujen osalta. Tilanne tältä osin on maakunnassa parantunut mutta haasteita on edelleen. Edelleen on liikaa esimerkkejä, joissa korkeakoulut ja yritykset toimivat täsmälleen samalla alalla huip-

7 Maakunnan yhteistyöryhmä Sivu 7 pututkimuksen- ja sovellutusten parissa toisistaan tietämättä. Yritysyhteistyön osalta sillanrakentajan rooli sopii hyvin ammattikorkeakoululle. Teknillinen innovaatiokorkeakoulu yhteistyömalli tarjoaa hyvän maakunnallisen vastineen esimerkiksi Tampereen korkeakoulujen yhdistymishankkeelle. Lisäksi esimerkiksi tutkintojen kokoaminen eri yhteistyökorkeakoulujen tarjonnasta tarjoaa myös opiskelijoille kiinnostavia mahdollisuuksia. Todettiin edelleen että Turun ja Satakunnan ammattikorkeakoulujen Coastal -yhteistyö luo vahvaa pohjaa länsirannikon koulutusyhteistyölle liittoumamallin kautta. Koulutuksen ajantasaisuus ja työelämälähtöisyys on merkittävä haaste alasta riippumatta mutta aihe korostuu teknillisillä ja luonnontieteellisillä aloilla, joilla tekninen kehitys on nopeaa. Konkreettista työelämäyhteistyötä tulisi merkittävästi vahvistaa. Potentiaalisesti hyvänä esimerkkinä työelämäyhteistyön kehittämisestä todettiin Turun AMK:n ja sairaanhoitopiirin kehitteillä oleva malli, jossa esimerkiksi opettajat voisivat joustavasti toimia sairaanhoitopiirissä omaa ammattitaitoaan täydentäen. a koskeva esitys on pöytäkirjan oheismateriaalina. Maakunnan yhteistyöryhmä merkitsi saadun katsauksen tiedoksi. Lisätiedot Rehtori/toimitusjohtaja Vesa Taatila, Turun ammattikorkeakoulu, puh: , Vararehtori Juhani Soini, Turun ammattikorkeakoulu, puh: , 38 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ RAKENNERAHASTO-OHJELMAN AJANKOHTAISKATSAUS KESKI- SUOMEN ELY-KESKUKSEN (RR-ELY) -NÄKÖKULMASTA Kestävää kasvua ja työtä ohjelman ensimmäinen toimintavuosi on takana. Ohjelman toteuttaminen on käynnistynyt pääosin hyvin ja päätöksiä on tehty jo runsaasti. Ensimmäisiä maksatuspäätöksiä päästäneen tekemään viikolla 25. Yritystukien maksatus on käynnistynyt 4.6. EURA järjestelmän keskeneräisyys ja epävakaus on kuitenkin aiheuttanut hakijoille ja viranomaisille ylimääräisiä haasteita, etenkin yritysten ja pienten toimijoiden hankkeissa. Uusi ESR-haku on käynnistynyt ja päättyy (Hakuohje löytyy osoitteesta > Ajankohtaista). Hankepäätökset tässä haussa tulleista hakemuksista pyritään tekemään vielä tämän vuoden puolella. Yritystuissa ja yritysten kehittämispalveluissa on jatkuva haku (Länsi-Suomen yritysrahoituslinjaukset löytyvät rahoituksen haku>yritysrahoitus). Rahoitusyksikön päällikkö Taina Lommi esittelee asian. Merkitään saatu ajankohtaiskatsaus tiedoksi. Esittely Taina Lommi esitteli asian. Esityksen keskeisiä näkökohtia olivat: Rakennerahastohallinnon muutos ohjelmakauden alussa toimintojen keskittäminen rakennerahastoasioista vastaaville tietyille ELY -keskuksille ja maakuntien liitoille EAKR ja ESR ohjelma on vain pieni osa EU -osarahoitteista kehittämistoimintaa Suomessa mutta alueellisesti tärkeä Ohjelman toteuttaminen käynnistynyt hyvin sähköiset järjestelmät ja uusi kansallinen hallintomalli haasteina mm. ELY -keskusten erilaisten toimintatapojen vuoksi

8 Maakunnan yhteistyöryhmä Sivu 8 Uuden De minimis -säännön tulkintahaasteet hidastuttaneet päätöksentekoa mm. ELY- keskusten myöntämän toimintaympäristötuen osalta Pääosa valtakunnallisen ohjelman resursseista Pohjois- ja Itä-Suomeen investoinnit korostuvat (Varsinais-Suomessa vastaavasti yritysten kansainvälistymistuki suhteellisesti merkittävin yritystukimuoto) Maakuntien saamat tukimäärät vaihtelevat varsin paljon ohjelma-alueen ja kehyksen suuruuden mukaan Varsinais-Suomen saamat osuudet suhteellisesti kärkitasoa Etelä- ja Länsi- Suomessa (rakennemuutostuet kasvattavat kokonaissummaa.) Maakuntien yhteistyöryhmien rooli linjanvetäjänä on tärkeä ESR -haku juuri avattu sulkeutuu valintaesitykset mennessä Vuoden 2016 ESR -haun teemat määritellään ja haku avataan loppuvuonna haku päättyy Ohjelman väliarviointi toteutetaan valtakunnallisesti a koskeva esitys on pöytäkirjan oheismateriaalina. Merkittiin saatu ajankohtaiskatsaus tiedoksi. Lisätiedot Rahoitusyksikön päällikkö Taina Lommi, Keski-Suomen ELY-keskus, p / , etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi 39 MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN KÄSITTELYYN MENEVÄT VARSINAIS-SUOMEN LIITON EAKR -HANKKEET, MYÖNTEINEN ESITYS HANKKEELLE YHTEISTYÖLLÄ YRITYSAIHIOITA (Y2) Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan lausunnon Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelman (ESR ja EAKR) maakunnan kehittämisen kannalta merkittävistä tai kokonaiskustannusarvioltaan suurista alueelliseen suunnitelmaan perustuvista hankkeista ALKE -lain 27 ja 28:ien mukaisesti (pl. yritystukihankkeet). Yhteistyöryhmä ottaa EAKR/ESRrakennerahastohankkeen käsiteltäväkseen, kun hankkeelle haettu EU:n ja valtion rahoitus yhteensä koko toteutusaikana on vähintään euroa tai kun hanke on sihteeristössä määritelty merkittäväksi ohjelman ja/tai maakunnallisen kehittämisen kannalta (alle euron hankkeet) tai jos yhteistyöryhmän tai sen sihteeristön puheenjohtaja tai sihteeristön jäsen näin esittää. Edellä määriteltyjen rakennerahastohankkeiden (pl. yritystukihankkeet) osalta maakunnan yhteistyöryhmä antaa hankkeesta rahoittajaa sitovan lausunnon sihteeristön esityksen pohjalta. Varsinais-Suomen liitolle on saapunut Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmaa koskevia hakemuksia (6 hakemusta) Etelä-Suomen varsinaisessa EAKR-haussa Varsinaista hakua edelsi ideahaku. Hakemus , Yhteistyöllä yritysaihioita (Y2) (hakijana Turku Science Park Oy). Hakemus on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä , joka päätti lähettää hakemuksen maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn. Hakemus on käsitelty hankerahoitusjaostossa , joka puolsi hankkeen rahoittamista. Maakuntahallitus on kokouksessaan käsitellyt hanke-esityksen. Päätöksen perustelut: Yritys- ja hautomopalvelut on tärkeää saada maakunnalliseksi toiminnaksi. Tällä hankkeella voidaan tukea näitä palveluja niiden murrosvaiheessa. Hankkeessa ovat kaikki Varsinais-Suomen seutukunnat mukana ja hanke tukee erinomaisesti maakuntastrategiaa. Hanke tukee vahvasti erityistavoitteen 4.1. (Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen

9 Maakunnan yhteistyöryhmä Sivu 9 alueellisten vahvuuksien pohjalta) erityisiä valintaperusteita. Ratkaisu perustuu Varsinais-Suomen liiton arvioinnissa saatuun pistemäärään 45/60 ja maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä käytyyn arviointi- ja hankepriorisointikeskusteluun Hankkeen valintaesitys on oheismateriaalina. Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan myönteisen lausunnon hankkeesta: Hakemus , Yhteistyöllä yritysaihioita (Y2) n käsittelyssä esteellisiä olivat Tero Piispanen, Raimo Rantanen, Niko Kyynäräinen ja Tomas Eklund Maakunnan yhteistyöryhmä antoi rahoittajaa sitovan myönteisen lausunnon hankkeesta: Hakemus , Yhteistyöllä yritysaihioita (Y2) Lisätietoja erikoissuunnittelija Ville Roslakka, , 40 MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN KÄSITTELYYN MENEVÄT VARSINAIS-SUOMEN LIITON EAKR -HANKKEET, MYÖNTEINEN ESITYS FISS VARSINAIS-SUOMI Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan lausunnon Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelman (ESR ja EAKR) maakunnan kehittämisen kannalta merkittävistä tai kokonaiskustannusarvioltaan suurista alueelliseen suunnitelmaan perustuvista hankkeista ALKE -lain 27 ja 28:ien mukaisesti (pl. yritystukihankkeet). Yhteistyöryhmä ottaa EAKR/ESRrakennerahastohankkeen käsiteltäväkseen, kun hankkeelle haettu EU:n ja valtion rahoitus yhteensä koko toteutusaikana on vähintään euroa tai kun hanke on sihteeristössä määritelty merkittäväksi ohjelman ja/tai maakunnallisen kehittämisen kannalta (alle euron hankkeet) tai jos yhteistyöryhmän tai sen sihteeristön puheenjohtaja tai sihteeristön jäsen näin esittää. Edellä määriteltyjen rakennerahastohankkeiden (pl. yritystukihankkeet) osalta maakunnan yhteistyöryhmä antaa hankkeesta rahoittajaa sitovan lausunnon sihteeristön esityksen pohjalta. Varsinais-Suomen liitolle on saapunut Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmaa koskevia hakemuksia (6 hakemusta) Etelä-Suomen varsinaisessa EAKR-haussa Varsinaista hakua edelsi ideahaku. Hakemus , FISS Varsinais-Suomi (hakijana Turun ammattikorkeakoulu Oy) Hakemus on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä , joka päätti lähettää hakemuksen maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn. Hakemus on käsitelty hankerahoitusjaostossa , joka puolsi hankkeen rahoittamista. Maakuntahallitus on kokouksessaan käsitellyt hanke-esityksen. Päätöksen perustelut: Hanke tukee vahvasti maakuntastrategiaa ja se on tavoitteiltaan konkreettinen. Hanke täyttää erittäin vahvasti erityistavoitteen 3.2. (Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen) erityiset valintaperusteet. Ratkaisu perustuu Varsinais-Suomen liiton arvioinnissa saatuun pistemäärään 48/55 ja maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä käytyyn arviointi- ja hankepriorisointikeskusteluun

10 Maakunnan yhteistyöryhmä Sivu 10 Hankkeen valintaesitys on oheismateriaalina. Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan myönteisen lausunnon hankkeesta: Hakemus , FISS Varsinais-Suomi n käsittelyssä esteellisiä olivat Riitta Pyykkö, Tero Piispanen, Tomas Eklund Niko, Kyynäräinen ja Juhani Soini Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan myönteisen lausunnon hankkeesta: Hakemus , FISS Varsinais-Suomi Lisätietoja erikoissuunnittelija Ville Roslakka, , 41 MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN KÄSITTELYYN MENEVÄT VARSINAIS-SUOMEN LIITON EAKR- HANKKEET, KIELTEINEN ESITYS HANKKEELLE BIOKAASULAITOKSEN SIVUTUOTTEIDEN JATKOJALOSTUS LOPPUKÄYTÖN MUKAISEKSI Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan lausunnon Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelman (ESR ja EAKR) maakunnan kehittämisen kannalta merkittävistä tai kokonaiskustannusarvioltaan suurista alueelliseen suunnitelmaan perustuvista hankkeista ALKE -lain 27 ja 28:ien mukaisesti (pl. yritystukihankkeet). Yhteistyöryhmä ottaa EAKR/ESRrakennerahastohankkeen käsiteltäväkseen, kun hankkeelle haettu EU:n ja valtion rahoitus yhteensä koko toteutusaikana on vähintään euroa tai kun hanke on sihteeristössä määritelty merkittäväksi ohjelman ja/tai maakunnallisen kehittämisen kannalta (alle euron hankkeet) tai jos yhteistyöryhmän tai sen sihteeristön puheenjohtaja tai sihteeristön jäsen näin esittää. Edellä määriteltyjen rakennerahastohankkeiden (pl. yritystukihankkeet) osalta maakunnan yhteistyöryhmä antaa hankkeesta rahoittajaa sitovan lausunnon sihteeristön esityksen pohjalta. Varsinais-Suomen liitolle on saapunut Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmaa koskevia hakemuksia (6 hakemusta) Etelä-Suomen varsinaisessa EAKR-haussa Varsinaista hakua edelsi ideahaku. Hakemus , Biokaasulaitoksen sivutuotteiden jatkojalostus loppukäytön mukaiseksi (hakijana Luonnonvarakeskus) Hakemus on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä , joka päätti lähettää hakemuksen maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn. Hakemus on käsitelty hankerahoitusjaostossa , joka ei puoltanut hankkeen rahoittamista. Maakuntahallitus on kokouksessaan käsitellyt hanke-esityksen. Päätöksen perustelut: Hanke on hyvin fokusoitu, mutta sopii paremmin rahoitettavaksi Maaseutuohjelmasta. Hankkeen rahoittamisesta Maaseutuohjelmasta on neuvoteltu ELY-keskuksen kanssa. Hakijan tulisikin tehdä rahoitushakemus Maaseutuohjelmasta, tästä on informoitu hakijaa jo ennen varsinaista EAKR-hakua. Ratkaisu perustuu Varsinais-Suomen liiton arvioinnissa saatuun pistemäärään 44/55 ja maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä käytyyn arviointi- ja hankepriorisointikeskusteluun Hankkeen valintaesitys on oheismateriaalina.

11 Maakunnan yhteistyöryhmä Sivu 11 Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan kielteisen lausunnon hankkeesta: Hakemus , Biokaasulaitoksen sivutuotteiden jatkojalostus loppukäytön mukaiseksi Maakunnan yhteistyöryhmä antoi rahoittajaa sitovan kielteisen lausunnon hankkeesta: Hakemus , Biokaasulaitoksen sivutuotteiden jatkojalostus loppukäytön mukaiseksi Lisätietoja erikoissuunnittelija Ville Roslakka, , 42 MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN KÄSITTELYYN MENEVÄT VARSINAIS-SUOMEN LIITON EAKR -HANKKEET, KIELTEINEN ESITYS HANKKEELLE LAATUS -LAADUSTA TUKEA Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan lausunnon Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelman (ESR ja EAKR) maakunnan kehittämisen kannalta merkittävistä tai kokonaiskustannusarvioltaan suurista alueelliseen suunnitelmaan perustuvista hankkeista ALKE -lain 27 ja 28:ien mukaisesti (pl. yritystukihankkeet). Yhteistyöryhmä ottaa EAKR/ESRrakennerahastohankkeen käsiteltäväkseen, kun hankkeelle haettu EU:n ja valtion rahoitus yhteensä koko toteutusaikana on vähintään euroa tai kun hanke on sihteeristössä määritelty merkittäväksi ohjelman ja/tai maakunnallisen kehittämisen kannalta (alle euron hankkeet) tai jos yhteistyöryhmän tai sen sihteeristön puheenjohtaja tai sihteeristön jäsen näin esittää. Edellä määriteltyjen rakennerahastohankkeiden (pl. yritystukihankkeet) osalta maakunnan yhteistyöryhmä antaa hankkeesta rahoittajaa sitovan lausunnon sihteeristön esityksen pohjalta. Varsinais-Suomen liitolle on saapunut Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmaa koskevia hakemuksia (6 hakemusta) Etelä-Suomen varsinaisessa EAKR-haussa Varsinaista hakua edelsi ideahaku. Hakemus , LAATUS Laadusta tukea kansainvälistymiseen (hakijana Koneteknologiakeskus Turku Oy). Hakemus on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä , joka päätti lähettää hakemuksen maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn. Hakemus on käsitelty hankerahoitusjaostossa , joka ei puoltanut hankkeen rahoittamista. Maakuntahallitus on kokouksessaan käsitellyt hanke-esityksen. Päätöksen perustelut: Hankkeen ylimaakunnallisuuden tuoma lisäarvo jää vähäiseksi. Uudenmaan ja Kanta-Hämeen maakunnat eivät tue hankkeen rahoittamista. Kone- ja laiteinvestoinnit ovat kustannuksiltaan suuret hankkeen vaikuttavuuteen nähden. Hankkeen toiminta on lähellä hakijan perustoimintaa. Ratkaisu perustuu Varsinais-Suomen liiton arvioinnissa saatuun pistemäärään 32/60 ja maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä käytyyn arviointi- ja hankepriorisointikeskusteluun Hankkeen valintaesitys on oheismateriaalina. Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan kielteisen lausunnon hankkeesta: Hakemus , LAATUS Laadusta tukea kansainvälistymiseen n käsittelyssä esteellisiä olivat Riitta Pyykkö, Juhani Soini, Tomas Eklund, Niko Kyynäräinen

12 Maakunnan yhteistyöryhmä Sivu 12 Maakunnan yhteistyöryhmä antoi rahoittajaa sitovan kielteisen lausunnon hankkeesta: Hakemus , LAATUS Laadusta tukea kansainvälistymiseen Lisätietoja erikoissuunnittelija Ville Roslakka, , 43 MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN KÄSITTELYYN MENEVÄT VARSINAIS-SUOMEN LIITON EAKR -HANKKEET, KIELTEINEN ESITYS HANKKEELLE LIIKETILASTA INNOVAATIOALUSTAKSI Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan lausunnon Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelman (ESR ja EAKR) maakunnan kehittämisen kannalta merkittävistä tai kokonaiskustannusarvioltaan suurista alueelliseen suunnitelmaan perustuvista hankkeista ALKE -lain 27 ja 28:ien mukaisesti (pl. yritystukihankkeet). Yhteistyöryhmä ottaa EAKR/ESRrakennerahastohankkeen käsiteltäväkseen, kun hankkeelle haettu EU:n ja valtion rahoitus yhteensä koko toteutusaikana on vähintään euroa tai kun hanke on sihteeristössä määritelty merkittäväksi ohjelman ja/tai maakunnallisen kehittämisen kannalta (alle euron hankkeet) tai jos yhteistyöryhmän tai sen sihteeristön puheenjohtaja tai sihteeristön jäsen näin esittää. Edellä määriteltyjen rakennerahastohankkeiden (pl. yritystukihankkeet) osalta maakunnan yhteistyöryhmä antaa hankkeesta rahoittajaa sitovan lausunnon sihteeristön esityksen pohjalta. Varsinais-Suomen liitolle on saapunut Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmaa koskevia hakemuksia (6 hakemusta) Etelä-Suomen varsinaisessa EAKR-haussa Varsinaista hakua edelsi ideahaku. Hakemus , Liiketilasta innovaatioalustaksi (hakijana Varsinais-Suomen liitto). Hakemus on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä , joka päätti lähettää hakemuksen maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn. Hakemus on käsitelty hankerahoitusjaostossa , joka ei puoltanut hankkeen rahoittamista. Maakuntahallitus on kokouksessaan käsitellyt hanke-esityksen. Päätöksen perustelut: Uuden liiketoiminnan synnyttäminen tällä hankkeella on hyvin haastavaa. Tilojen omistajien pitäisi olla vahvemmin hankkeessa mukana. Toiminnan jatkuvuus hankkeen jälkeen on epävarmaa. Hanke ei edusta erityistavoitteen keskeisintä toimintaa. Ratkaisu perustuu Varsinais-Suomen liiton arvioinnissa saatuun pistemäärään 32/60 ja maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä käytyyn arviointi- ja hankepriorisointikeskusteluun Hankkeen valintaesitys on oheismateriaalina. Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan kielteisen lausunnon hankkeesta: Hakemus , Liiketilasta innovaatioalustaksi n käsittelyssä esteellisiä olivat Riitta Pyykkö, Juhani Soini, Tomas Eklund, Niko Kyynäräinen, Kari Häkämies, Tarja Nuotio, Juuso Alatalo, Mari Saario ja Nina Söderlund. kohdan käsittelyn aikana puheenjohtajana toimi Timo Metsä-Tokila Varsinais-Suomen ELY -keskuksesta.

13 Maakunnan yhteistyöryhmä Sivu 13 Maakunnan yhteistyöryhmä antoi rahoittajaa sitovan kielteisen lausunnon hankkeesta: Hakemus , Liiketilasta innovaatioalustaksi Lisätietoja erikoissuunnittelija Ville Roslakka, , 44 MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN KÄSITTELYYN MENEVÄT VARSINAIS-SUOMEN LIITON EAKR -HANKKEET, KIELTEINEN ESITYS HANKKEELLE PESTUUTORI Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan lausunnon Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelman (ESR ja EAKR) maakunnan kehittämisen kannalta merkittävistä tai kokonaiskustannusarvioltaan suurista alueelliseen suunnitelmaan perustuvista hankkeista ALKE -lain 27 ja 28:ien mukaisesti (pl. yritystukihankkeet). Yhteistyöryhmä ottaa EAKR/ESRrakennerahastohankkeen käsiteltäväkseen, kun hankkeelle haettu EU:n ja valtion rahoitus yhteensä koko toteutusaikana on vähintään euroa tai kun hanke on sihteeristössä määritelty merkittäväksi ohjelman ja/tai maakunnallisen kehittämisen kannalta (alle euron hankkeet) tai jos yhteistyöryhmän tai sen sihteeristön puheenjohtaja tai sihteeristön jäsen näin esittää. Edellä määriteltyjen rakennerahastohankkeiden (pl. yritystukihankkeet) osalta maakunnan yhteistyöryhmä antaa hankkeesta rahoittajaa sitovan lausunnon sihteeristön esityksen pohjalta. Varsinais-Suomen liitolle on saapunut Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmaa koskevia hakemuksia (6 hakemusta) Etelä-Suomen varsinaisessa EAKR-haussa Varsinaista hakua edelsi ideahaku. Hakemus , Pestuutori (hakijana Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy). Hakemus on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä , joka päätti lähettää hakemuksen maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn. Hakemus on käsitelty hankerahoitusjaostossa , joka ei puoltanut hankkeen rahoittamista. Maakuntahallitus on kokouksessaan käsitellyt hanke-esityksen. Päätöksen perustelut: Hanke on teoreettinen ja siinä on paljon päällekkäistä toimintaa esim. jo rahoitettujen hankkeiden kanssa. Hankkeella ei ole uutuusarvoa ja sen toiminnan jatkuvuuden turvaaminen arveluttaa. Ratkaisu perustuu Varsinais-Suomen liiton arvioinnissa saatuun pistemäärään 30/60 ja maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä käytyyn arviointi- ja hankepriorisointikeskusteluun Hankkeen valintaesitys on oheismateriaalina. Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan kielteisen lausunnon hankkeesta: Hakemus , Pestuutori n käsittelyssä esteellisiä olivat Riitta Pyykkö ja Juhani Soini. Maakunnan yhteistyöryhmä antoi rahoittajaa sitovan kielteisen lausunnon hankkeesta: Hakemus , Pestuutori Lisätietoja erikoissuunnittelija Ville Roslakka, ,

14 Maakunnan yhteistyöryhmä Sivu TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT Tiedoksi annettavat asiat - Elinkeinojaosto muistiot Koulutusjaoston muistiot Työ- ja elinkeinoministeriön kirje koskien MYR:ien koulutuspäivää (oheismateriaali) Merkitään tiedoksi. Tarja Nuotio totesi maakuntien yhteistyöryhmän koulutuspäiviä koskevan kirjeen tiedoksiannon perustuvan järjestöjen aloitteeseen. lla on yhtymäkohta MYR:n toiminnan kehittämiseen maakunnassa. Merkittiin tiedoksi. 46 MUUT ASIAT Käsitellään muut asiat Maakuntajohtaja Kari Häkämies totesi maakuntaliitossa pyrittävän edunvalvonnan tehostamiseen uuden hallitusohjelman suhteen mm. siten, että ohjelma on avattu sektoreittain kirjallisesti kirjoittaen niiden yhteyteen maakunnallinen näkökulma. Tätä kautta reagointinopeutta uusiin avauksiin ym. pyritään tehostamaan esimerkiksi kansanedustajien suuntaan. Lisäksi maakunnan keskeisten julkisten organisaatioiden johtajien muodostama MAVE verkosto on jälleen aktivoitu. Tavoitteena on kerran vuodessa järjestää maakunnallinen edunvalvontapäivä. Maakunnan yhteistyöryhmän roolin kehittäminen sopii tähän ajatteluun erinomaisesti. 47 SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA Seuraava maakunnan yhteistyöryhmän kokous pidetään klo alkaen Kristillisellä opistolla Maakunnan yhteistyöryhmä päätti esityksen mukaisesti. Tätä ennen järjestetään kuitenkin toiminnan kehittämistä koskeva suunnittelutilaisuus. 48 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

SISÄLLYSLUETTELO Hankerahoitusjaosto, 8.6.2015 8:00, Esityslista 1

SISÄLLYSLUETTELO Hankerahoitusjaosto, 8.6.2015 8:00, Esityslista 1 i SISÄLLYSLUETTELO Hankerahoitusjaosto, 8.6.2015 8:00, Esityslista 1-2 Esityslistan kansilehti (sisällysluettelo)... 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 2 1 Kokouksen avaus... 3 2 Osanottajien

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17.06.2013 PÖYTÄKIRJA 6/2013

Maakuntahallitus 17.06.2013 PÖYTÄKIRJA 6/2013 Maakuntahallitus 17.06.2013 PÖYTÄKIRJA 6/2013 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 118 Pöytäkirjan tarkastaminen 119 Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus 120 Varsinais-Suomen liiton henkilöstösuunnitelma

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2014 173. Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliittojen huippukokous, Kajaani

ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2014 173. Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliittojen huippukokous, Kajaani ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2014 173 Maakuntahallitus AIKA 27.08.2014 klo 08:15-09:00 PAIKKA Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliittojen huippukokous, Kajaani KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 100

Lisätiedot

Hämeen maakunnan Esityslista Pöytäkirja 1/2010 1 (7) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä 1.2.2010

Hämeen maakunnan Esityslista Pöytäkirja 1/2010 1 (7) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä 1.2.2010 Hämeen maakunnan Esityslista Pöytäkirja 1/2010 1 (7) Aika: Maanantai klo 13.00 Paikka: Hämeen liitto Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. poistui kello 12:15 117 käsittelyn aikana

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. poistui kello 12:15 117 käsittelyn aikana KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika kello 10:00 12:45 Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. saapui kello 10:10 49 käsittelyn aikana.

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. saapui kello 10:10 49 käsittelyn aikana. KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika kello 10:00 12:00 Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Mattila, Marita Selenius, Pekka Sironen, Olli

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Mattila, Marita Selenius, Pekka Sironen, Olli KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-10.45 Paikka Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset järjestöosapuoli asiantuntijat esittelijä sihteeri tekninen sihteeri tiedottaja

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1 Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Kokousaika: Perjantai 6.3.2015 klo 9.00- Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14,

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 3/2015 Sivu 1. Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, 2. krs, Kokkola

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 3/2015 Sivu 1. Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, 2. krs, Kokkola Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 3/2015 Sivu 1 Maakunnan yhteistyöryhmä 3/2015 PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Perjantai 24.4.2015 klo 9.00-11.40 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA Maakuntahallitus 12/2014 Kokousaika: keskiviikkona 17.12.2014 klo 9.00 11.20 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola Käsiteltävät

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO MH, 20.10.2014 10:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO MH, 20.10.2014 10:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO MH, 20.10.2014 10:00, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 159 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen... 3 160 Pöytäkirjan tarkastaminen...

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Halko, Harri Mattila, Marita

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Halko, Harri Mattila, Marita KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika kello 14:05 15:00 Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/2015 152. Maakuntahallitus. AIKA 16.07.2015 klo 15:30-17:05 KÄSITELTÄVÄT ASIAT

ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/2015 152. Maakuntahallitus. AIKA 16.07.2015 klo 15:30-17:05 KÄSITELTÄVÄT ASIAT ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/2015 152 Maakuntahallitus AIKA 16.07.2015 klo 15:30-17:05 PAIKKA Savonlinna KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 86 Kokouksen avaus 154 87 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Sihteeristö 2/2015 PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Perjantai 13.2.2015 klo 9.30-11.25 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola Käsitellyt

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 190 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 273 191 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Sihteeristö 1/2015 PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Tiistai 20.1.2015 klo 9.30-11.50 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola Käsitellyt

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 ( 21 ) Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän hallitus 03.05.2011

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 ( 21 ) Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän hallitus 03.05.2011 JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 ( 21 ) 03.05.2011 AIKA 03.05.2011 Klo 13:00-15:52 PAIKKA Nivalan ammattiopisto, Iso neuvotteluhuone, Maliskyläntie 2, Nivala KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Maakuntahallitus 14.04.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 14.04.2014 klo 08:30-10:55 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 29.3.2010 14:00 Kokousaika Maanantai 29.3.2010 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.08.2013 klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 49 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 86 50 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO MH, 23.9.2013 10:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO MH, 23.9.2013 10:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO MH, 23.9.2013 10:00, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 158 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 4 159 Pöytäkirjan tarkastaminen... 5 160 Maakuntajohtajan

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Maakuntahallitus 25.02.2013 PÖYTÄKIRJA 2/2013

Maakuntahallitus 25.02.2013 PÖYTÄKIRJA 2/2013 Maakuntahallitus 25.02.2013 PÖYTÄKIRJA 2/2013 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 Pöytäkirjan tarkastaminen 22 Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus 23 Talousarvion 2013 käyttösuunnitelma 24

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.7.2010 9:00 Kokousaika Torstai 1.7.2010 klo 09.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Elinkeinolautakunta Aika 20.03.2015 klo 10:00-11:17 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot