Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto"

Transkriptio

1 8 Oulunkylä-Seura Erwin Woitsch -puheenjohtaja- Virkamiehet ja kaupunkilaisten valtuutetut: HELKA ei saa unohtua! Helsingin kaupunginosayhdistysten liitto HELKA tekee arvokasta työtä stadimme eteen: se mm. tukee 63:n kaupunginosayhdistyksen toimintaa ja välittää niiden tietämystä kaupungin päätöksentekoon. Kaupunginosien vapaaehtoistoiminta puhuu puolestaan ja koituu hyväksi koko kaupungille. Kyse on Euroopan mittakaavassa ainutlaatuisesta ilmiöstä, näin laajaa ja puoluepoliittisesti sitoutumatonta vastinetta ei ole muualla. Tätä taustaa vasten tuntuu käsittämättömältä niin kaupungin korkeimpien virkamiesten ja kaupunkilaisten valtuuttamien päättäjien jatkuva nuiva suhtautuminen HELKAn varsinaisen toiminnan tukemiseen. HELKAn hallitus on jo pitkään, viimeksi metsäläläisen puheenjohtajansa Riitta Fabriciuksen johdolla, yrittänyt saada niin virkamiehiä kuin päättäjiäkin ymmärtämään vapaaehtoisen kaupunginosatoiminnan merkitys. Ymmärtämystä ei ole tullut tarpeeksi kaupunginjohdon kanssa käydyistä neuvotteluista ja tapaamisista huolimatta. Tilanne on turhauttavaa ja voimavaroja vievää, kun vuosien vaikuttamisen myötä ei mitään tapahdu. Ei vaikka kaupunginosayhdistykset toimivat epävirallisina aluevaltuustoina, jotka antavat asukkaille mahdollisuuden osallistua ja näin itse asiassa paikkaavat puuttuvaa paikallisdemokratiaa. Juuri sitä, jonka kehittäminen kuuluisi nimenomaan kaupungille. Uskallan muistuttaa tuesta, vaikka samaan aikaan pohditaan kaupungin säästövelvoitteiden toteuttamista ja esillä ovat olleet mm. pienkirjastojen lakkauttaminen (vrt. Käpylä) ja päiväkotiryhmien lapsimäärien nostaminen. HELKAn kaltainen pääkaupungin organisaatio Asuntolainaa haet helposti Sololla Lainalaskuri ja -hakemus sekä lisätietoja ja (pvm) ma-pe klo Nordea Pankki Suomi Oyj Käpylä Oulunkylä Pakila Mäkelänkatu 91 Kylänvanhimmantie 29 Pakilantie 56 tarvitsee toimivan toimiston, palkattakoon kaupunginkansliaan vaikka puoli byrokraattia vähemmän. Vapaaehtoistyön tukeminen niukkoinakin aikoina tuo annetun rahan moninkertaisesti takaisin. On koko stadin etu on, että HELKAlle taataan toimintaedellytykset! P.S. HELKAn kotisivulle pääsee osoitteesta Toimintaa Oulunkylän puolesta On paikallaan vähän kertoa, mitä HELKAn paikallisosasto Oulunkylä-Seura on tehnyt tämän vuoden puolella: - Seurahuoneen asukastalo on käynnistetty ja alueen yhdistysten kanssa järjestetty suunnittelutilaisuus. On tehty suunnitelmia sisätilojen kunnostamisesta tarkoituksenmukaisemmiksi ja esitelty niitä päätöksentekijöille määrärahojen toivossa. Avointen ovien päivä järjestettiin maalikuussa: kävijöitä Ollaan mukana käyttäjäneuvostossa. Pihatalkoot pidetään klo Oulunkylän kotisivuja osoitteessa parannetaan ja laajennetaan. Muiden kanssa on verkkouduttu, mukaan etsitään lisää tekijöitä. - Oulunkylä-Koskelan viheralueiden hoitosuunitelman laadinnassa ollaan edelleen aktiivisesti mukana. Rakennusviraston viherosasto esitteli sen yleisötilaisuudessa Esittely lehdessä kesäkuun alussa. - Yleiskaava luonnoksesta tehtiin lausunto. Viikinmäen rakentamisesta ja sen uhkasta Vantaanjoen kansallismaisemalle käynnistettiin keskustelua. Huom: Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto laatii parhaillaan uutta esitystä Viikinmäen länsiosan asemakaavaksi. Kaupunkisuunnittelulautakunta hylkäsi ensimmäisen ehdotuksen ja pyysi esitellyn kerros/ pientalokaavan vaihtoehdoksi pientalokaavan. Tarkoituksena on rakentaa Viikinmäen ampumarata-alueelle ja sitä ympäröivälle viheralueelle uusi kaupunginosa. Kyseinen alue kattaa myös Vantaanjoen itärannan upeat kallio- ja metsäalueet Oulunkylän Pikkukoskea vastapäätä. Kaavaehdotuksessa todetaan Pikkukosken ympäristön olevan Vantaanjoen alajuoksun merkittävin luontoalue. Hylätyssä kaavaehdotuksessa sanotaan rakentamiseen osoitettavan ampumaratatoiminnan kuluttamia ja saastuttamia alueita, mutta havainnekuvasta saa kyllä toisenlaisen käsityksen. Rakentamisen painopiste on viheralueella: kallioiden lakialueilla ja ampumarata-alueen ulkopuolella. Asemakaavaosasto toteaa kaava-alueelta jouduttavan vaihtamaan maaperää melko syvältä. Jos kalliorinteiden maita kuoritaan ja vaihdetaan, ei alkuperäistä luonnonympäristöä juuri jää jäljelle. Saastuneiden maiden loppusijoituksesta on valmistunut Ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA). Arviointiselostuksessa ollaan päätymässä lyijystä saastuneiden maiden eristämiseen täyttömäkeen Viikinmäen alueelle. Toinen esitetyistä vaihtoehdoista edellyttää paikallisesti merkittävän kallioalueen osittaista louhimista, toinen taas tuhoaisi arvokkaan lehdon Vantaanjokilaaksossa. Erityisesti jälkimmäinen vaihtoehto olisi huomattava menetys maisemalle ja jokilaakson luontoarvoille. Lehdon lajistoon kuuluvat mm. kotkansiipi, kevätlinnunsilmä, pähkinäpensas, sini- ja valkovuokko. Molemmissa vaihtoehdoissa on tarkoitus louhia huomattava määrä kalliota ja korvata se täyttömäellä. Huomionarvoista on myös, ettei syntyvää täyttömäkeä voida maisemoida esim. istutettavilla puilla, koska puiden juuret kaupunki jakoi Yleiskaavaa koskevan kaavoituskatsauksen koteihin maaliskuun alussa. Siinä esitellään merkittävimmät alueet ja kohteet, joille laaditaan asemakaavoja tai muita suunnitelmia, myös liikennesuunnitelmat esitellään. Katsaus löytyy verkosta - On käynnistetty Oulunkylän aluefoorumi, jolla kootaan asukkaita ja päättäjiä yhteen keskustelemaan alueen asioista ja kehittämään niitä. - Oulunkylä-päivää järjestellään paraikaa Seurahuoneelle lauantaiksi Jokerin, kehämäisen nopean bussilinjan etenemistä ja kaupunkiradan suunnittelua on seurattu. - Oulunkylän historiikkia Vihreää Idylliä on myyty ja historiikin kakkososan toimituskuntaa kutsutaan koolle. Oulunkylän vanhoja rakennuksia esittelevää näyttelyä on tuettu. - Alueen suunnittelijoihin ja luottamushenkilöihin on oltu yhteydessä. - Loppukeväästä johtokunta tekee kierroksen pyörillä ja tarkastelee Oulunkylän alueen yleisilmettä ja tekee sen pohjalta parannusehdotuksia. - Itse aion kutsua kevään aikana koolle pohjoisen alueen kaupunginosayhdistysten puheenjohtajat miettimään yhteistyötä mm. tämän lehden suhteen. - Uusia jäseniä on liittynyt vajaa 40, kiitos luottamuksesta. Yhteystiedot takasivulla. Enemmänkin voisi Oulunkylän ja sen alakaupunginosien Patolan, Veräjämäen ja Veräjälaakson viihtyvyyden ja profiilin nostamiseksi tehdä. Tervetuloa siis mukaan, jutellaan lisää vaikka Oulunkylä-päivän tilaisuudessa tai Seurahuoneen pihatalkoissa 14.5.! Hyvää kevättä - friska vårvindar! Oulunkylä-Seura: Vantaanjokilaakson kansallinen kaupunkimaisema uhattuna Viikinmäen kaavaehdotus ylimitoitettu Näkymä Vantaanjoen itärannasta. rikkoisivat eristekerrokset. Maisemaan jäisi siis pysyvästi avoin kukkula, joka erottuisi räikeästi ympäröivästä luonnonmaisemasta. Kaupunkisuunnitteluvirasto valmistelee nyt siis pientalokaavaa. Merkittäviä luonto-, virkistys- ja kulttuuriperintöarvoja sisältävän maiseman kannalta tämä on askel oikeaan suuntaan, muttei ollenkaan riittävää. Tärkeämpää olisi käydä keskustelua rakennettavan kaavaalueen rajauksesta. Oulunkylä-Seura pitää kaavaehdotusta ylimitoitettuna: Viikinmäen rakentaminen tulee rajata nykyiselle ampumarataalueelle ja toteuttaa ehdotettua matalampana. Rakentamisesta Vantaanjoen kallioiden lakialueille ja rinteisiin on luovuttava ja niiden kuorimistarvetta vielä tarkkaan harkittava. Lyijyisten maiden loppusijoituksessa olisi harkittava vielä maiden puhdistamista ja sijoittamista maiseman ja luonnon kannalta parempaan paikkaan. Viikinmäen länsiosissa on kyseessä on syvää historiallista ulottuvuutta omaava kansallismaiseman arvoinen luonto- ja kulttuuriperintöalue, joka muodostaa Vanhankaupunginlahdelta alkavan, Keskuspuiston pohjoisosien ohi sisämaahan ulottuvan seudullisesti merkittävän viherväylän. Kyseiset kallioiden lakialueet länteen viettävine rinteineen tulee suojella osana maankäyttö- ja rakennuslain mukaista kansallista kaupunkipuistoa, kuten ympäristö- ja kaupunginosayhdistykset v ehdottivat. Se turvaisi Vantaanjokilaakson korvaamattoman luonto- ja kulttuurikokonaisuuden säilymisen paremmin kuin kaupunkisuunnitteluviraston Yleiskaava 2002:ssa esittämä Helsinki-puisto. Erwin Woitsch Harri Nygren Erwin Woitsch Jokiniementie 4 C Helsinki puh. kotiin Harri Nygren Myllypellonpolku 3 A Helsinki puh. arkisin puh. kotiin

2 Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit Asukastalo Seurahuone avasi ovensa Oulunkylän asukastalo Seurahuoneen avoimet ovet pidettiin sunnuntaina maaliskuun kolmantena päivänä. Vaikka tieto avointen ovien päivästä ei päässytkään lehtien Minne mennä-palstoille, tieto oli levinnyt mukavasti oulunkyläläisten keskuuteen. Talon seinät pullistelivat väkeä. Asukastalo yhdistää. Se nähtiin konkreettisesti. Hyvässä yhteisymmärryksessä Oulunkylän Martat myivät kahvia ja pullaa Vasemmistoliiton kanssa saman pöydän äärellä. Oulunkylä-Seura ja muut alueen toimijat olivat paikalla kertomassa toiminnastaan. Curly ry möi Seurahuoneen kuistilla makkaraa nuorten ennalta ehkäisevän toiminnan hyväksi. Vasemmistoliitto ja Oulunkylän Martat pitivät huolta puhvetin tarjoiluista. Kuvassa vas. Helena Kangas. Asukastalojen historia on jo yli kymmenen vuotta pitkä, mutta kaikki eivät vieläkään tiedä mitä tuo talo pitää sisällään. Joskus vuosi sitten kyseli joku Herttoniemenrannassa paikallista asukastaloa ja vastaantulija viittasi laveasti ympärilleen: tässähän näitä taloja on ja asukkaita on melkein kaikissa. Voin kuvitella, että vastaava tilanne uusiutuu nytkin missä tahansa kaupunginosassa. Vuosien mittaan syntyneet asukastalot ovat kaikki erilaisia. Erilaiset lähtökohdat ja erilaiset tarpeet ovat tuottaneet aivan erilaisia ratkaisuja alueen omilla ehdoilla. Se onkin ehkä ensimmäinen asia, joka on yhteistä kaikille. Asukastalot ovat yhdessäoloa ja harrastuksia, järjestötoimintaa toisten auttamista varten hankituita paikkoja. Asukastalo sitoo yhteen Asukastalo on alueen asukkaiden oma ratkaisu alueella yhdessä koettuihin ongelmiin. Keskeisiä niistä on asukkaiden juurettomuus, uusilla alueilla ei ole ehtinyt muodostumaan sosiaalisia verkostoja, yhteistä vastuuntunnetta viihtyisyydestä ei ole. Oli kyse vanhasta tai uudesta alueesta muuttoliike ja ikärakenteen muutos ovat hajottaneet sosiaalisia verkostoja. Isovanhemmat asuvat jossain kaukana tai lapset ovat muuttaneet pois. Ei ole harrastustiloja eivätkä naapurit edes tunne toisiaan. Kaupungissa eriytyminen on johtanut siihen, että liikekorttelit ovat erikseen, keskusta palveluineen on oma alueensa ja asuinalueet tarjoavat eri ikäisille kaikille omia paikkojaan. Pienille on päiväkodit ja nuorisolle omat talonsa, jos on. Vanhukset hoidetaan omissa palvelutaloissaan ja varmaan kaikille muille rakennettaisiin oma talo jos rahaa riittäisi. Miesten asema on myöskin huono. Kaupunkiasunnoissa on vaikea harrastaa perinteisiä kädentaitoja, korjata huonekaluja tai sorvata lampunjalkaa tai korjata edes polkupyörää. Miehekkäiksi kokoontumistiloiksi ovat jääneet ainoastaan lähikuppilat. Asutaanko asukastalossa? Asukastaloidea lähtee siitä, että alueen asukkailla on monia tarpeita toimia yhdessä ja että luonteva kohtaaminen saman katon alla luo mahdollisuuden tutustua ja tehdä yhdessä asioita. Vaikka lapset ja nuoret harrastavat eri asioita kuin vanhemmat on heidän läsnäolonsa tärkeää. Eri ikäryhmien rinnakkain toimiminen tukee ja antaa turvallisuutta myös lasten ja nuorten kehitykselle. Asukastalo voi olla perheen tai suvun tai ystäväpiirin juhlahuoneisto, kun tarvitaan isommat tilat. Parhaimmillaan se on asuinalueen olohuone ja konserttisali. Sen arkeen voivat kuulua tanssikurssit ja yhdistysten kokoukset. Asukastalon kahvila voi olla alueen kohtaamispaikka lapsille ja äideille. Se voi tarjota koulutusta ja harrastuksia siellä toimivien järjestöjen kautta tai siellä toisiinsa tutustuneet ihmiset voivat perustaa uusia ryhmiä. Seurahuoneesta kulttuurin keskus? Oulunkylän Seurahuoneen toimintaan sopisi mielestäni hyvin kaikki kulttuuritoiminta. Taidetta on tarjolla etenkin keskustassa runsaasti, mutta monipuolisen tarjonnan saaminen asuinalueelle nostaisi sen imagoa huomattavasti. Alueen historiaan kuuluvat monet merkittävät taiteilijat ja nykyisin täällä asuu monia arvostettuja tekijöitä. Taiteilijoiden ja muiden asukkaiden vuorovaikutuksen lisääminen olisi varmaan molempien etu. Seurahuoneen maine pop ja jazzopistona tunnetaan, ja olisi luontevaa jatkaa musiikillista perinnettä. Pienimuotoiset konsertit ja ehkä suuremmatkin tapahtumat toisivat väriä ja elämää ja iloa alueen asukkaille. Musiikin harrastajilta puuttuu tilat missä harjoitella ja esiintyä. Seurahuone riittää ja sopii vain hyvin pienimuotoisen toimintaan, mutta jotain tarjottavaa sillä varmasti olisi. Toiminnan muotoutuminen riippuu monista tekijöistä ja on aina kompromissi, mutta asioita pitää arvioida yhdessä ja tehdä päätökset sen mukaan. Taidenäyttelyjen ohella Seurahuoneen ilmeeseen sopisi erittäin hyvin kirjallisuus ja kirjoittaminen. Kirjalliset illat, keskustelutilaisuudet ja alueen asukkaiden oman kirjoittamisharrastuksen tukeminen toisivat sisältöä Seurahuoneen toimintaan. Nykyaikaa huomioiden tapahtumat ja kirjoittamisen tulokset olisi helppo tuoda paremmin kaikkien tavoitettavaksi vaikka verkon kautta. Tähän on monia ratkaisuja ja toivonkin, että uudesta tekniikasta kiinnostuneet tulisivat heti alusta pitäen mukaan kehittämään toimintaa. Itse olen kiinnostunut runoista uudelleen aivan hiljattain. Olin kirjoittamisen virkistyspäivillä ja virkistyin niin, että haluan jatkaa tätä harrastusta. Kirjoittamista voi oppia. Minulle on tärkeää, että voin keskustella aiheesta ja tavata ihmisiä, jotka ovat myös kiinnostuneita samasta asiasta. Yhdessä on mahdollista kehittää ja toteuttaa ideoita, jotka muuten jäisivät pöytälaatikkoon. Ehkä syksyyn mennessä saamme koottua asiasta kiinnostunet yhteen. Oulunkylän Seurahuoneen elämä on uuden kevään kynnyksellä. Olen iloinen, että saan olla mukana kehittämässä Seurahuonetta. Siitä tulee mukavan yhdessäolon, harrastusten ja toiminnan talo, joka tarjoaa kulttuuria ja elämyksiä alueen asukkaille ja naapureillekin. Juhani Vierimaa Kuistilla Curly ry myi makkaraa. Oulunkylän liikekeskuksen Spar-kauppias Aki Luomanen tuki makkaranmyyntiä reilulla alennuksella. Oulunkylän sosiaalipalvelutoimiston toimistopäällikkö Maaretta Pukkio luotsasi alueen vaikuttajia taloon tutustumassa. Vastikään eläkkeelle jäänyt suuronnettomuustutkija Kari Lehtola on myös oulunkyläläinen. Asukastalon avointen ovien päivää juhlistettiin neljän hanuristin säestyksellä.

3 10 VAPPULOUNAS VEGASSA Aloita päiväsi silliaamiaisella 2,00 EUR Vappulounas klo Mahtava alkuruokapöytä, pääruoka, kahvi sekä kakku. ALKAEN 12,00 EUR Suosittelemme pöytävarausta. TERVETULOA KOKO PERHE! PAKILAN PUTKI OY Kirkkoherrantie 8, Hki 65 Puh LVI-urakointi, tarjouslaskenta Huolto ja saneeraukset LVI-tarvikemyynti PULLA-UKKO OULUNKYLÄN APTEEKKI Palvelemme ma-pe la 9-15 Tervetuloa! Terveydenasiantuntijat lähelläsi Liikekeskus Ogelissa puh ON TAAS VAPPUNA VAUHDISSA Meiltä saat herkulliset pikkumunkit, perinteiset tippaleivät ja monet muut juhlapöydän kahvihyvät. Juhlavehnäset-leipomon kaikkia tuotteita saat myös alkaen Käpylän uudesta Pulla-Ukko-myymälästä, Pohjolankatu 1. Sydämellisesti tervetuloa! Ravintola Vega Ogelin Liikekeskus, II kerros P KYLPYHUONEKESKUS Runeberginkatu 4, Hki 10 Puh Kalustemyynti ja asennus Kylpyhuoneremontit OULUNKYLÄN FYSIKAALINEN HOITOLAITOS VUODESTA -81 Mäkitorpantie 37, Liikekeskus Ogeli, 2. kerros Fysikaalista hoitoa, hierontaa, vyöhyketerapiaa P Leipomo - Konditoria - Kahvio Siltavoudintie 4, Helsinki Puh Fax Ark , la 9-14 Pakila-Seura ry:n 40-vuotisjuhlavuoden ohjelma Pe Pakilan Pelimannit, juhlasoitto: LC-Helsinki Pakila Pakilan Pelimannit, juhlasoitto: Samuelin poloneesi La Kampin palvelukeskus Su Valkoinen sali 7.4. Su klo Pakilan Pelimannit, juhlasoitto: Suomen Omakotiliiton Helsingin Piiri ry:n 50-vuotisjuhla, Hotelli Arthur, juhlasali, Vuorikatu To Pakilan Pelimannit, juhlasoitto: Torpparinmäen päiväkoti Su klo Länsi- Pakilan yläasteen koulun kirpputoritapahtuma, huutokauppa, pyöräpörssi, Pakilantie 67 - Pakila-Seuran omistaman Mansneruksen taulun huutokauppa, tuotto jaetaan alueen peruskouluille. - Pakilan Pelimannit, juhlasoitto Ti Pakilan Pelimannit, juhlasoitto: Päiväkoti Valkea Ma klo Pakila-Seuran kevätkokous Länsi-Pakilan yläasteenkoulun auditoriossa - Puheenjohtaja Matti Enrothin juhlapuhe, - Kevätkokousasiat - Kakkukahvit 40-vuotisjuhlan kunniaksi Ke klo Päiväkotien ja koulujen yhteinen Pakila-päivä lapsille, Etupellonpuisto - Pakilan pelimannit, juhlasoitto, paloautot, poliisi, puhvetti. Koululaisilla omat eväät kouluista. Pakila- Seura jakaa ilmapalloja Kesäkuussa Pakilan Pelimannit, juhlasoitto: Paanumäen vanhainkoti, Suursuontie Ma - La klo 10,00 Draamakurssi koululaisille, tytöille ja pojille, Pakintalo. Vetäjänä Helena Ihalainen-Lång. Osallistumismaksu Ma alkavalla juhannusviikolla, Pakilan Pelimannit, juhlasoitto: Helanderin vanhainkoti, Suursuonlaita Syksyllä Pakilan Pelimannit, juhlasoitto: - Paloheinän ala-asteenkoulu - Länsi-Pakilan ala-asteenkoulu Ti klo Ylipormestari Eva-Riitta Siitosen asukasilta Pakilassa, Länsi-Pakilan yläasteenkoulun juhlasali Lokakuussa julkaistaan uusi vihkonen Pakila-Seuran kustantamasta historia-sarjasta: Pakilaa lasten silmin luvulla Su klo ja klo Opastettu kiertoajelu Pakilassa, lähtö Pakintalolta ja paluu Pakintalolle, kiertoajelu bussilla kestää noin tunnin, kaksi lähtöä. Tapio Suomi esittelee Pakilaa La Pakila-Seuran 40-vuotis-juhlailtamat Pakilan VPK:lla, Pakilantie 64 - Pakilan Pelimannit soittavat - Leo Silolahti juontaa - Ohjelmaa, arpajaiset, puhvetti Su klo Perinteinen joulukoristeiden askartelupäivä Pakintalolla Ti klo Pakila-Seura ry:n syyskokous, Pakilan yläasteenkoulun auditorio Su klo Pakila-Seura ry:n 40-vuotis-juhlakonsertti Pakilan uudessa kirkossa, vapaa pääsy. Jouluaiheista kuoromusiikkia. Pakila-Seuralle osoitettujen tervehdysten vastaanotto uusitussa seurakuntasalissa - Pakila-Seura ry:n 40-vuotis-juhlakahvit Pakila-Seuran Puheenjohtajan palsta * Pakila-Seura täyttää tänä vuonna 40 vuotta. Juhlaa vietämme koko vuoden kestävän juhlavuoden tapahtumissa Pakilassa ja lähialueilla. Pakila-Seuran 40-vuotisjuhlavuoden mittava ohjelma on tällä samalla sivulla. Tehdään tilaisuuksista tapahtumia koko perheelle, otetaan ne omiksi, tuodaan mukaan tutut ja naapurit. * Juhlavuoden aikana Pakila-Seuran jäsenille on tarkoitus lähettää Seuran kustantamasta Pakilan historiaa -sarjasta yksi, mahdollisesti kaksi uutta vihkosta. Kun vihkosia on riittävästi, ne julkaistaan kirjana. * Pakila-Seura käyttää tiedotustoiminnassaan kahta alueellamme ilmestyvää ilmaislehteä, lähettää alueen talouksiin ilmoituksia tapahtumistaan ja jäsenilleen info-kirjeitä. Noin 20 prosentilla alueemme asukkaista on postilaatikossaan teksti: ei mainoksia. Näihin talouksiin ei ilmaislehtiä eikä mainoksia jaeta. Tämän vuoksi Pakila-Seura postittaa jäsenilleen juhlavuoden aikana valikoiman Seuran toimintaan liittyviä lehtijuttuja. * Pakila-Seuran sääntömääräinen kevätkokous pidetään maanantaina klo alkaen Pakilan yläasteenkoulun auditoriossa, Pakilantie 67. Kevätkokous on luonteeltaan edellisen vuoden toimintaa tarkasteleva. Juhlavuoden johdosta ohjelmassa on myös juhlapuhe ja kakkua kahvin kanssa. * Olen tehnyt kaupunginvaltuustolle määrärahaaloitteen siitä, että kaupunki tasoittaisi Länsi-Pakilan yläasteenkoulun vieressä olevan urheilukentän sopivaksi Helsingin Palloseuran kustantamalle kuplahallille. * Uusin viimevuotisen aloitteeni joko bussi 64:n reitin jatkamisesta Tuusulanväylän alitse Kuusmiehentietä pitkin Paloheinän ulkoilumajalle tai vaihtoehtoisesti linjan 66:n jatkamisesta 64:n reitin varteen. Uusi reitti toisi Ogelilaisia ja Itä-Pakilalaisia Paloheinään ulkoilemaan samalla kun Pakilan, Paloheinän ja Torpparinmäen asukkaat pääsisivät hyödyntämään Oulunkylän palveluja ilman omaa autoa. * Pakilan aluearkkitehti Markku Hietala kertoi asiaa tiedusteltuani, että Halkosuontien varteen Länsi- Pakilan ala-asteenkoulun viereen suunniteltu leikkipuistorakennus valmistunee aikaisintaan syksyllä v * Stop-töhryille-projekti on laajentunut siisti-stadiprojektiksi. Ilmoittamalla töhryistä ja roskista Helsingin kaupungin rakennusvirastoon numeroon alkaa tapahtua. Ilmiannoin Sysimiehentien ja Ripusuontien kulmauksen keräyspaperisäiliön viereen jätetyn auton puskurin ja Kehä I:n ja Tuusulanväylän risteyksen Tilaus Oy:n vieressä olevan rampin kaiteeseen tehdyn töhryn. Nyt seuraan työmatkabussini kuusseiskan ikkunasta, milloin töhryt ja romut saavat jalat alleen. * Pakila-Seura vuokraa osoitteessa Etupellontie 2 sijaitsevaa Pakintaloa pito- ja kokouspaikaksi häitä, juhlia ja kokouksia varten. Taloon mahtuu tilaisuudesta riippuen henkeä, kesäaikaan pihalle toinen mokoma. Pakintalon vuokra on 35 Euroa/tunti. Pakintalon vahtimestari esittelee paikkoja ja ottaa vastaan tilavarauksia p Jätä viesti, otamme yhteyttä. * Pakila-Seuran kotisivut nettiin valmistuvat vielä tämän kevään aikana. Niitä tehdään yhteistyössä Helkan eli Helsingin kaupunginosayhdistysten liiton kanssa. Sivuille tulee peruspaketti Pakila-Seurasta ja Pakintalon esittely. Ensi lehdessä kerron wwwosoitteen. * Liity Pakila-Seuran jäseneksi maksamalla jäsenmaksu 10 Euroa seuran tilille n:o Ilmoita maksaessasi myös nimesi ja postiosoitteesi jäsenrekisteriämme ja -postiamme varten ja myös siksi, että uudet jäsenet saavat jäsenetuna Pakila-Seuran julkaiseman vihkosen Pakilan seudun maalinnoituksista. Muut kiinnostuneet saavat vihkosen neljän Euron hintaan jättämällä tilauksen seuran puhelinvastaajaan p Tervetuloa mukaan Pakila-Seuran 40-vuotisjuhlavuoden tapahtumiin. Aloitetaan tilaisuuksien sarja kevätkokouksella Matti Enroth, Pakila-Seura ry:n puheenjohtaja, kaupunginvaltuutettu

4 Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit Työväenopisto tiedottaa TERVETULOA POHJOISEN ALUEOPISTON KEVÄTTAPAHTUMIIN! Jokeri-linja yhdistää Maunulan paikalliskeskuksen Otaniemen, Pitäjämäen ja Viikin korkean teknologian keskuksiin Maunulan keskustan kehittäminen Maunulan kirkossa järjestettiin tiistaina kaupunkisuunnitteluviraston tiedotustilaisuus Maunulan keskustan suunnittelusta. Paikalla oli n. 130 maunulalaista. Tilaisuus videoitiin ja sitä on mahdollista katsoa internetistä (osoite: Maunulan keskustan kaavoituksesta vastaava arkkitehti Markku Hietala kertoi suunnittelun nykytilanteesta sekä keskustasuunnittelun tavoitteista. Kaupunkisuunnitteluvirasto on valinnut Arkkitehti- ja insinööritoimisto AADIn (arkkitehti Tuula Fleming) tekemään keskusta-alueen kaavoitusselvityksen sekä Keskustakehitys Oy:n (arkkitehti, KTM Leena Suomela) tekemään kaupallisen selvityksen. Konsulttiselvitykset valmistuvat toukokuun loppuun mennessä ja ne ovat kesäkuun alussa nähtävillä Maunulan kirjastossa. Näiden pohjalta tehdään kaavaluonnos syksyllä 2002 sekä kaavaehdotus Kaavan hyväksyminen tapahtuu 2003/2004 vuodenvaihteessa. Käynnissä olevissa selvityksissä tarkastellaan kahta päävaihtoehtoa: 1) Suursuon ostoskeskus säilyy ja voidaan rakentaa sen etelä ja länsipuolelle, 2) ostoskeskus puretaan, jolloin rakennetaan Pakilantien itä- ja länsipuolelle. Tutkittavina asioina ovat julkisten ja kaupallisten palveluiden määrä, asunto- ja toimitilarakentaminen sekä liikenneturvallisuus ja sosiaalinen turvallisuus. Suunnitteluohjelma sisältää ison päivittäistavaraliike 2000 k-m2, pienen päivittäistavaraliikkeen 500 k-m2 sekä muuta liiketilaa k-m2. Julkisia palveluja varten varataan tilat kirjastolle sekä työväenopistolle. Lisäksi kaavoitetaan toimistotilaa sekä asuntoja sinkuille ja senioreille. Suursuon ostoskeskuksen tontin vuokra-aika umpeutuu 2003 ja Valintatalon vuokra-aika vasta Elanto haluaa rakentaa 2000 k-m2 supermarketin Pakilantien varteen. Tilaisuudessa valmistellut puheenvuorot käyttivät asukkaiden edustajana Maunula-Seuran puheenjohtaja Raimo Puronen, Suursuon ostoskeskuksen edustajana isännöitsijä Pauli Nurmi sekä Elannon edustajana Raimo Kantola. Tilaisuudessa käytiin yleisökeskustelu. Paikalla olleista luottamushenkilöistä käyttivät puheenvuoron valtuutetut Arto Bryggare ja Sirkka Lekman. Molemmat kannattivat keskusta-alueen kehittämistä ja palveluiden parantamista. Lisäksi puheenvuoron käyttivät arkkitehti Matti Pöyry, kiinteistönvälittäjä Markku Vuorinen, Maunulan yhteiskoulun rehtori Jouko Jauhiainen, Maunulan asukasyhdistyksen Leila Toivonen, Pohjoisen sosiaalikeskuksen johtaja Helinä Hulkkonen, ostoskeskuksen apteekin liiketilan omistajista Hannu Sokura ja asukasyhdistyksen Ulla Tuominen. Keskustelu jatkuu vilkkaana Maunulan kotisivuilla (www.kaupunginosat.net/ maunula). Keskustasuunnittelun osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä Maunulan kirjastossa (Suursuonlaita 6) sekä Maunulan Mediapajalla (Metsäpurontie 19-21). Kommentit osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tai suunnittelun tavoitteista on jätettävä mennessä osoitteella: Kaupunkisuunnitteluvirasto, Kirjaamo, PL 2100, Helsingin kaupunki tai sähköpostitse: tai faxilla KUVATAIDERYHMIEN KEVÄTNÄYTTELY Oulunkylätalo, Kylänvanhimmantie 25 Näyttelyssä monipuolisesti esillä kuvataideryhmissä lukuvuoden mittaan tehtyjä töitä; muun muassa kuvanveisto-, posliininmaalaus-, piirustus- ja maalaus-, kuvakollaasi- ja valokuvausryhmät. Näyttely avoinna ma-to klo 12-18, la-su 12-18, ke 8.5. klo ja to 9.5. suljettu. Oulunkylän kirjastossa, Kylänvanhimmantie 27, esillä lasityö-tiffany- ja lyijylasiryhmien työt. Kirjaston näyttely avoinna kirjaston aukioloaikoina. Näyttelyn avajaiset la 4.5. klo Kevätnäyttelyn avajaisten yhteydessä esiintyy klo lausunnan jatkoryhmä: Runovaellus. 100 % lyriikkaa kohtuuttomasti - kohtauksia Oulunkylätalossa. MAUNULAN NÄYTELMÄPIIRIN ENSI-ILTA Su 5.5. klo Oulunkylätalossa, Kylänvanhimmantie 25. Näytelmäpiiri esittää kaksi pienoisnäytelmää Kissa ulos! ja Hamsterit. TILAISUUKSIIN ON VAPAA PÄÄSY. HUHTI-TOUKOKUUSSA ALKAVIA KURSSEJA: Kielikurssi Tunnetko venäläiset kirjaimet Viikonloppukurssi, jolla rauhalliseen tahtiin opetellaan venäjän kielen kirjaimisto. Maisemamaalausta ulkona luonnossa Maisemaalauskurssilla liikumme muun muassa Haltialan maisemissa. Kurssi sopii niin öljy-, vesiväri- kuin pastellimaalauksesta kiinnostuneille. Rakkaudella Äidille - Isät ja lapset tervetulua leipomaan yhdessä! La Leivomme äitienpäiväkakun valmiiksi ja kotiin vietäväksi sunnuntaiaamulle! Tiedustelut ja ilmoittautuminen ma-to klo 9-16, puh TERVETULOA! Maunulan nuoret ottavat kantaa keskustasuunnitteluun Maunulan nuoret ovat ottaneet kantaa Maunulan keskustan suunnitteluun jo kahteen otteeseen. Maunulan yläasteella ja nuorisotalolla järjestettiin Nuorisoasiainkeskuksen johdolla Tulevaisuusverstas, johon osallistui yhteensä 30 alueen nuorta pohtimaan Miten parantaisin ja kehittäisin Maunulan ostaria nimenomaan nuorten näkökulmasta. Maunulan nuoret esittelivät Tulevaisuusverstaan tuloksia Muunulan aluefoorumilla. Nuorten tulevaisuusverstaan tulos oli: - toivottiin siistiä ja valoisaa, valkoisesta betonista ja lasista rakennettua vähintään kaksikerroksista ostaria, joka on riittävästi valaistu ja kasvein koristeltu - palvelutarjonnan toivottiin monipuolistuvan, eli kapakat pois! Turvallisuutta pi dettiin tärkeänä; olisi kiva jos ostarilla ei tarvitsisi pelätä. - Ostarin läheisyydessä sijaitsevaan Ruusupuistoon toivottiin sekä nuorisotalon ettäkoulun ehdotuksissa istutuksia, suihkulähdettä ja penkkejä, jotka olisivat muiden kuin spurgujen käytössä. Keväällä 2002 tehtiin kysely nuorisotalolla. Nuoret toivoivat kapakoita pois ostarilta. Nykyinen ostoskeskus koettiin vaaralliseksi. Jos kapakoita tulee lisää hukka meidät lapset perii, samoin tapahtuu, jos nuta laitetaan keskelle ostaria. Nuorten mielestä nuorisotalon ei pidä muuttaa ostarille, koska nykyinen sijainti on ihan hyvä. Ostarille toivottiin kapakoiden sijasta nettikahvilaa, jossa ei tarjottaisi alkoholia. Nuorisotalolle toivottiin remonttia.

5 12 Puututaan varhain, yhdessä! Lasten ja nuorten psyykkinen oireilu ja päihteiden käyttö on aiheuttanut keskustelua jo vuosien ajan. Valtaosa lapsista ja nuorista voi hyvin. Erilaisia ongelmia ei ole ainoastaan niillä perheillä, joilla taloudellinen tilanne on huono. Olen tavannut perheitä, joissa eletään kädestä suuhun, mutta perheessä on paljon rakkautta ja huolenpitoa. On perheitä, joissa uraputkessa olevat vanhemmat hoitavat vanhemmuuden rahalla sekä kännykällä. Olen usein pohtinut, mitä onkaan tapahtunut sen lapsen tai nuoren elämässä, joka sairaalan päivystyspoliklinikalle tullessaan on henkisesti täysin pirstaleina. Useissa tapauksissa omalla asuinalueella riittävän aikaisessa vaiheessa järjestyneet tukitoimet olisivat todennäköisesti ehkäisseet kriisiin joutumisen. Ongelmat saatetaan tunnistaa koulussa, pihapiirissä tai harrastustoimissa. Lapsi saattaa olla aggressiivinen tai syrjään vetäytyvä. Miksi hänen tilanteeseensa ei puututa? Miksi rakennetaan niitä paljon puhuttuja vahingollisia suojamuureja niin kotona kuin kouluissa tai harrastuspiireissä. Meidän, vanhempien, saattaa olla vaikea myöntää kielteisiä merkkejä omissa lapsissa. Vanhemmat saattavat reagoida voimakkaasti, jos kotiin otetaan yhteyttä ja kerrotaan havainnoista. Usein yhteydenotto on sitten kuitenkin vanhemmille helpotus. Heidän voimansa eivät enää riitä kasvatustehtävän täysipainoiseen hoitamiseen. Lapsi ja nuori tarvitsevat turvallisen aikuisen opastamaan elämässään. Yleensä se on oma isä tai äiti, joillakin isovanhemmat tai kummit. Jos lapsella on aikuisen ohjaama harrastus, tästä ihmissuhteesta muodostuu erittäin tärkeä. Kukapa meistä ei muistaisi tällaista aikuista omasta lapsuudestaan? Olen kokenut tilanteita, joissa turvallinen aikuinen puuttuu lapsen ja nuoren elämästä. Yhdeksän -vuotiaalle miehen alulle turvallista aikuista edusti ryhmä 12-vuotiaita poikia. Sama ryhmä oli myös perheen korvike. Poikaporukassa käytettiin rajusti päihteitä ja 9-vuotias haki hyväksymisen ja onnistumisen kokemukset omalla päihteiden käytöllä. Pian hän oppi hakemaan mielihyvää päihteiden avulla, sekä käyttämään päihteitä pahan olonsa itsehoitokeinona. Ongelmat vain syvenivät. Etsivän ja ennaltaehkäisevän työn merkitystä ei voi liikaa korostaa. Meillä on pihapiirejä, joissa aikuiset vetävät lapsia kerhoihin ja harrastuksiin itseään säästämättä, mitään korvausta saamatta. Tarvitaan myös järjestäytynyttä yhdistystoimintaa ja alueellisia projekteja selkeällä toiminta-ajatuksella. Sairaalahoito, avohoito, lastensuojeluntukitoimet ja ennaltaehkäisevätyö eivät saa olla vastakkain asettelussa. Apua ja tukea on järjestettävä niitä tarvitseville. Ennaltaehkäisevän työn pitäisi saada sille kuuluva tunnustus myös käytännössä. Ei ainoastaan virallisilta organisaatioilta, vaan meiltä kaikilta.. Voimia meille kaikille ja iloista mieltä! Apulaisosastonhoitaja Petri Kylmänen Lasten ja nuorten sairaala Petankki yhteiseksi harrastukseksi Oulunkylän - Käpylän alueelle on syntynyt petanque -keskus: viime vuonna valmistui Oulunkyläntien varrella sijaitsevan kentän eteläpäähän yleinen petanque -pelikenttä ja tammikuussa avattiin Oulunkyläntie 3:ssa maamme ensimmäinen petanquen erikoismyymälä, Pelivälinemyynti Snadi. syntyi HKR:n viherosaston toimes- -Kenttä ta helsinkiläisen SLP petanqueseuran aloitteen pohjalta. Kentän sijainti on ihanteellinen, sillä se sijaitsee laajan pientaloalueen sydämessä. Se on kolmas petanquekenttä Helsingissä, kertoo Henri Palmqvist, joka vastaa Suomen Petanque- Liiton kansainvälisestä toiminnasta ja Oulunkyläntiellä toimivasta Pelinevälinemyynti Snadista. Liike on alan tietokeskus ja sieltä voi ostaa kaikkea petanuqeen liittyvää materiaalia. Kilpailuvälineiden hankkimisessa Snadi on ainoa liike maassamme. Sen nettiosoite on Petanqueta, kotoisesti petankkia, harrastetaan kaikkialla Suomessa. Maamme 55. seurassa on jäseniä yhteensä noin Helsingissä seuroja on parikymmentä. Suomen Petanque- Liitto, jonka puheenjohtaja on Seppo Nitti Nuuttila, täyttää tänä vuonna 20 vuotta. Paikallisella tasolla pelitoiminta on hyvin aktiivista erilaisten yritysten ja yhdistysten piirissä ja niiden keskeisissä puulaakiotteluissa. - Erityisen ahkerasti petankkia pelataan asukasyhdistysten, taloyhtiöiden, siirtolapuutarhojen ja monenlaisten muiden ryhmien piirissä. Pelin suuri suosio johtuu siitä, että sitä voi harrastaa jokainen ikään ja sukupuoleen katsomatta, sen pelaamisen tarvitaan vain kuulat ja sen pelialusta voi olla millainen tahansa luvulla Ranskassa syntynyt petanque on levinnein kuulapeli maailmassa, viestittää Palmqvist. Kaupan olevat vapaaajan pelikuulat näyttävät kaikki lähes samanlaisilta. Niissä on kuitenkin tekotavasta ja valmistukseen käytetyistä materiaaleista johtuen suuriakin eroja. Palmqvistin mukaan parhaita ovat ranskalaisvalmisteiset kuulat. Toimintaa Oulunkyläntien kentälle - Oulunkyläntien varrelle viime kesänä huolella rakennettu kenttä voi mielestäni olla koko perheen olohuone. Siellä voi ranskalaiseen tapaan isoisä kuopuksen kanssa pelata petankkia ja muu perhe vaikka nauttia piknikkiä. Näin saadaan myös keskeiselle puistoalueelle positiivista toimintaa, maalailee Palmqvist kentän tulevaisuutta. Sivuilla wwww.surfeu.fi./ petankki esitellään kentän toimintaa. (AV) PETANQUE- PELIN SÄÄNNÖT 1. Peliä pelataan kahdella 1-3 henkisellä joukkueella. Kullakin pelaajalla on 1- ja 2- hengen joukkueissa 3 kuulaa ja 3 hengen joukkueessa 2 kuula. 2. Metallisten kuulien läpimitta on 7,05-8,00 cm ja paino g. Puisen maalipallon, snadin, halkaisija on 2,5-3,5 cm. 3. Pelialusta voi olla millainen tahansa. Suositeltavin on melko tasainen sorakenttä. Mikäli alue on rajattu niin, että rajat toimivat kuolemanrajoina, olisi sen virallisesti oltava mitoiltaan 15 x 4 m2. Pienempikin alue, esim. 10 x 2 m2 riittää pelaamiseen. 4. Aloittava joukkue valitaan arvalla, minkä jälkeen aloittaja piirtää aloituskohtaan ympyrän halkaisijaltaan cm. 5. Joku aloitusjoukkueen jäsen heittää maalipallon 6-10 m päähän ympyrästä. Snadinon oltava vähintään 1 m päässä kaikenlaisista kuolemanalueiksi määrätyistä esteistä,kuten puusta, isosta kivestä, seinästä jne. 6 Seuraavaksi aloitusjoukkue heittää ensimmäisen kuulansa, yrittäen saada sen mahdollisimman lähelle maalipalloa. Kuula saa myös osua maalipalloon. Heittäjän on seistävä ympyrän sisällä molemmat jalat maassa, kunnes kuula on koskettanut maata. 7. Seuraavaksi heittää vastapuolen joukkueen joku pelaaja, yrittäen saada oman kuulansa maalipalloon nähden lähemmäksi kuin jo kentällä oleva toisen joukkueen kuula. Kuulat saavat osua toisiinsa, joten heittäjä voi myös kilkata vastapuolen kuulan kauemmaksi maalipallosta. Lähimpänä maalipalloa oleva kuula johtaa peliä. 8. Jos toisena heittävä joukkue ei saa kuulaansa lähemmäksi kuin aloittajajoukkueen kuula, joukkueen joku jäsen heittää seuraavan kuulan. Heittovuoro siirtyy aloittajajoukkueelle vasta sitten, kun toisena h eittävä joukkue on saanut yhden kuulansa maalipalloon nähden lähemmäksi kuin aloittajajoukkueen kuula, tai kun toisena heittävä joukkue on käyttänyt käyttänyt kaikki kuulansa. Toisen sanoen heittovuorossa on aina se joukkue, jonka paras kuula on maalipalloon nähden kauempana kuin vastapuolen kuula. 9. Kun molemmat joukkueet ovat heittäneet kaikki kuulansa, lasketaan pisteet. Se joukkue, jonka yksikin kuula on maalipalloon nähden lähempänä kuin vastapuolen paras kuula on, kierroksen voittaja saa niin monta pistettä kuin sillä on kuulia lähempänä maalipalloa kuin vastapuolen paras kuula. 10. Kierroksen voittajajoukkue aloittaa seuraavan kierroksen siltä paikalta, mihin edellinen kierros päättyi. Peli jatkuu niin kauan kunnes toinen joukkue saa 13 pistettä ja voittaa Petankkia Kaivopuistossa: Päivi Lehtonen kilkkaamassa vastustajan kuulaa, Henry Palmqvist (vas.) ja Arttu Poikolainen jännittävät tulosta. Petankki-sanastoa: singeli on 1 + 1, duppeli 2 + 2, trippeli kilpailijaa.

6 Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit Vallilan Puutavara uusiin tiloihin Lukuisille puutavaran ja rakennustarvikkeiden ostajille vuosien mittaan tutuksi tullut Vallilan Puutavaran myyntipiste Kyläsaaressa on Arabianrannan uudelleenrakentamisen yhteydessä muuttanut uusiin ajanmukaisiin tiloihin. Sen uusi osoite on Kyläsaarenkatu Keskeinen sijaintimme lähellä pientaloalueita on asiakaspalvelumme lähtökohta. Meille on helppo tulla ja selvää ajansäästöä asiakkaalle syntyy myös siitä, että koko monipuolinen tavaravalikoimamme kaikilta osin on ostajan käden ulottuvilla, Vallilan Puutavaran uudessa myyntipisteessä laaja puutavaravalikoima on ostajan käden ulottuvilla. k-orostaa osastopäällikkö Risto Pehkonen uuden toimipisteen palvelutasoa. - Olemme ennen kaikkea puutavaran erikoisliike ja valikoimamme ovat sen mukaiset. Pystymme 2-3 viikon toimitusajalla palvelemaan Nurmijärvellä sijaitsevan höyläämömme ansiosta myös niitä asiakkaita, erityisesti vanhojen rakennusten korjaajia, joilla puutavarassa on tarvetta vakiotuotteista poikkeviin profiileihin. Kaikenlainen korjausrakentaminen on nyt todella ajankohtaista. Puutavaran erikoisliikkeen lisäksi Vallilan Puutavarassa on tarjolla rautakaupan monipuolinen perusvalikoima. Sen toimintoja ovat myös sahaus- ja katkaisupalvelu sekä erikoismittaisten kaapinovien ja -runkojen valmistus. Puhelintilaukset, tavaroiden välityspalvelu, asennuspalvelu ja muun muassa lainaperäkärryt kuuluvat liikkeen asiakaspalveluun. (AV) Käkikello, yksityinen vanhusten pienryhmäkoti, viettää toukokuussa toiminnan 10 vuotisjuhlaa Oulunkylässä. Toiminta alkoi vuonna 1992 laman keskellä ja Käkikello oli ensimmäisten yksityisten pienryhmäkotien joukossa, joita Helsinkiin perustettiin. Käynnistykseen tarvittiin todellista yrittäjähenkeä, koska kaikki oli uutta ja ennen kokematonta. Toimintaa Käkikellossa kehitetään koko ajan ja yhteistyötä tehdään omaisten ja eri yhteistyötahojen kanssa. Käkikello täyttää 10 vuotta Veräjämäessä Toiminnanjohtaja Irmeli Virkki kertoo Käkikellon alkuvaiheista, jolloin pieni, yksityinen vanhainkoti koettiin monella taholla uhkaksi ja jopa kilpailijaksi. Mutta onneksi tilanne on muuttunut vuosien aikana. Nyt ymmärretään, että täydennämme kaupungin tarjoamaa palveluvalokoimaa. Käkikello on pysyvä koti kahdeksalle ikäihmiselle. Ajoittain kodissa on myös toipilaita tai lyhytaikaisia lomalaisia. Kaikilla on oma yhden hengen huone, joka on sisustettu osin omilla, rakkailla tavaroilla. Käkikellossa on vielä muutama vanhus, jotka ovat olleet toiminnan alusta lähtien. Kodissa eletään normaalia rauhallista elämää. Ruoka tehdään itse, samoin leivotaan kaikki kahvileipä. Ulkoilemme lähiympäristössä tai teemme retkiä esim. torille. Vähintään kerran viikossa nautimme kodin saunasta. Asiakkaita hoidamme yksilöllisesti, jäljellä olevia taitoja ylläpitäen. Käkikellon tulevaisuuden toiminnanjohtaja Irmeli Virkki näkee valoisana. Yrittäjyyttä tarvitaan vahvasti, koska kilpailu on kovaa tällä sektorilla. Nykyään raha-automaattiyhdistys tukee ansiokkaasti vanhustenhuoltoa, mutta RAY:n myöntämät tuet vääristävät kuitenkin kilpailua isojen säätiöiden ylläpitämien laitosten eduksi. Nyt on siis juhlan aika. Syntymäpäivänä kodissa on avoimet ovet kello kaikille yhteistyökumppaneille tai muuten kodista ja sen toiminnasta kiinnostuneille. Tervetuloa Käkikelloon perjantaina Osoite: Jokiniementie 13, Helsinki, puh Kaksi onnellista, Alpo ja Salme. Molemmille Käkikello on ollut koti jo lähes 10 vuotta. Siisti Stadi Stop töhryille taloyhtiöissä ja asuinalueilla Tärkeätä on töhryjen jatkuva puhdistaminen - ensimmäistä puhdistusta seuraa usein uusi töhry, mutta niiden jatkuva puhdista minen turhauttaa töhrijän. - jos töhryjä ei poisteta, houkuttelee se paikalle uusia töhrijöitä. Alueellinen yhteistyö tuo tehokkuutta - naapuritalojen ja -yhtiöiden keskinäinen yhteistyö lisää tehokkuutta ja jakaa tehtäviä. Ottakaa asia esille yhtiökouksissa. STOP TÖHRYILLE -projektin erityispalveluista apua taloyhtiöille - taloyhtiön kytkeminen mukaan siivous järjestelmään, töhryalttiidein seinien suo jaamiseen ja istutussuunnitelmien tekemiseen on mahdollista. Palveluista sovitaan STOP TÖHRYILLE -projektin kanssa. Ilmoitus poliisille vahingonteosta. - kiinteistöjen ja yksityisten kansalaisten tulee tehdä ilmoitus poliisille uusista isoista töhryistä, vaikka niiden tekijä ei olisikaan tiedossa. Kiinnijääneelle töhrijälle on vaadittava rangaistus ja vahingonkorvaus - on vaadittava kaikki kustannukset, ei ain oastaan teknisiä puhdistuskustannuksia. Töhrintäongelmaa ei saa vähätellä - töhryt ovat rikoksia (Rikoslaki 35. luku) Helsingin kaupungin rakennusvirasto STOP TÖHRYILLE -projekti, Vihdintie 19, Helsinki. Ilmoitukset puh ja , fax STOP TÖHRYILLE -projektille päättyvä vuosi on neljäs. Seitsemäänkymmeneen alueeseen jaetun pääkaupungin seurantaraportit osoittavat, että näinä vuosina tehty puhdistustyö on ollut asialle tuloksellista. Koko kaupungin ilme on siistiytynyt lähtötasosta keskimäärin yli 70 prosenttia. Lehtemme levikkialueella, pohjoisessa suurpiirissä, työn jälki on vielä yli kymmenen prosenttiyksikköä korkeampi. Yleisten kohteiden puhdistamisesta vastaavan HKR:n STOP TÖHRYIL- LE -projektin lisäksi myös lukuisat alueemme kiinteistöt huolehtivat omalta osaltaan kohteittensa jatkuvasta puhdistamisesta. Voi vain arvailla, miten töhrittyjä yksittäiset kohteet ja kokonaiset alueet ilman tällaista määrätietoista työtä nyt olisivat. Kun monilla alueilla töhrimisen lisäksi vielä syntyy myös erilaista rikollisuutta, on asialla todella laaja merkitys. Asukkaiden kasvaneen valppauden ansiosta töhrijät ovat lisääntyvässä määrin joutuneet tihutöistään oikeuteen. Syksyn aikana tehdyn kartoituksen mukaan alueellamme on tänä vuonna yleisiä kohteita puhdistettu m2. Koko kaupungissa luku on m2. Uutta töhryä siitä on ollut m2. Kun yksityiset kiinteistöt lisääntyvässä määrässä puhdistavat rakenteensa välittömästi, ovat töhrijät valinneet kohteensa yleisistä paikoista. Merkille pantavaa on, että uusien töhryjen koot ovat keskimäärin aikaisempia vuosia pienempiä. Neljä vuotta ovat osoittaneet STOP TÖHRYILLE -projektin tarpeellisuuden. Vuodet ovat myös tuoneet kohteiden puhdistamiseen ja ennalta suojaamiseen lisää tietämystä, uutta tekniikkaa ja tehokkaampia materiaaleja, joten projektin viides toimintavuosi alkaa entistä varmemmalta ja tavoitteellisemmalta pohjalta. /AV

7 14 PAKILAN SEURANKUNTA TAPAHTUMAKALENTERI PALOHEINÄN KIRKKO, Repovuorentie klo 11 Messu, Satu-Elina Ansas ja Leo Norja, messuun kutsutaan erityisesti rippikoululaisia vanhempineen klo 17 Israel-ilta, Ilkka Norvanto alustaa aiheesta: Miksi Israel? Iltahartaus Annele Martin 5.5. klo 11 Messu, Annele Martin, Taru Matikainen ja Rauno Myllylä klo 18 Paloheinämessu, Antti Kylliäinen ja nuorten musiikkiryhmä 9.5. klo 11 Helatorstain messu, Elias Muilu, Annele Martin, Rauno Myllylä ja Vox Sonora klo 11 Äitienpäivän perhekirkko, Anita Ahtiainen, Taru Matikainen ja Rauno Myllylä klo 11 Helluntainmessu, Antti Kylliäinen, Taru Matikainen ja Rauno Myllylä klo 11 Messu, Leo Norja ja Annele Martin VIIKKOTOIMINTA PALOHEINÄN KIRKKO Ylistysryhmä maanantaisin klo 19 Lähetyspiiri joka toinen tiistai klo 18 (parillinen viikko) Ilta Raamatun äärellä joka toinen tiistai klo 19 (pariton viikko) Perhekerho tiistaisin klo 15 Eläkeikäistenkerho keskiviikkoisin klo 14 Iltarippikoulu torstaisin klo 17 Aamurukouspiiri perjantaisin klo 9 Pyhäkoulu sunnuntaisin klo 11 ITÄ-PAKILAN SEURAKUNTAKOTI, Yhdyskunnantie 21 Perhekerho keskiviikkoisin klo 10 Kirjallisuuspiiri joka toinen keskiviikko klo (parillinen viikko) Eläkeikäistenkerho torstaisin klo 13 Pyhäkoulu sunnuntaisin klo 11 TORPPARINMÄEN KORTTELITALO, Käräjätuvantie 3 Eläkeikäistenkerho maanantaisin klo 13 Martat joka toinen tiistai klo 18 (pariton viikko) Pakilan kirkon kuoro Vox Sonora keskiviikkoisin klo 19 Tied. kanttori Rauno Myllylä p Perhekerho PARAKISSA torstaisin klo 9.30 TORPPARINMÄEN SEURAKUNTAKOTI, Lainlukijantie 10 Kutomakerho keskiviikkoisin klo 19 TORPPARINMÄEN PERUSKOULU, Ylä-Fallintie 54 Pyhäkoulu sunnuntaisin klo 11 PAPPILA, Halkosuontie 5 A 3 Miestenpiiri joka toinen tiistai klo 18 (parillinen viikko) NUORISOTALO, Lepolantie 19 Perhekerho torstaisin klo 10 R I S T E Y S P A I K A S S A Joka sunnuntai klo SANAN, RUKOUKSEN JA YLISTYKSEN ILTA Lapsille pyhäkoulu tilaisuuden aikana www. risteyspaikka.fi Risteyspaikka, Paloheinäntie 9. Tervetuloa! Maunulan internetkirkko Maamme ainoalla, Maunulan kirkosta helmikuussa aloitetulla internet -Kotikirkolla on viikottain säännöllisiä lähetyksiä, jotka ovat saaneet huomattavaa kiinnostusta osakseen. Lähetykset ovat maunulalaisten lisäksi myös ulkomailla asuvien vastaanottajien katseltavissa. Kotikirkko tarjoaa alueen asukkaille mahdollisuuden osallistua ohjelmien tekoon. Maunulan Kotikirkon nettiosoite on Ohjelman katseluun tarvitaan internet -yhteys sekä verkosta ilmaiseksi saatava Real Player - tai Windows Media Player -ohjelma. (AV) Perttu Tapio esittämässä Kotikirkon lähetyksen päivän tekstiä. Pamela Suomalainen (vas.) ja Riikka Huttunen vastaavat Kotikirkon lähetyksen tekniikasta. Studio sijaitsee Maunulan kirkon toisen kerroksen tiloissa. OULUNKYLÄN SEURAKUNTA POIMINTOJA OHJELMASTA TOUKO-KESÄKUUSSA 2002 OULUNKYLÄN KIRKOSSA: MESSU joka sunnuntai kello 10. Cembalokonsertti su klo 18, Pilvi Listo ja barokkiyhtye. Vapaa pääsy, ohjelma 5 euroa. Laulukonsertti Unelmainen toukokuu helatorstaina 9.5. klo 15, Antero Siljola, basso, Maija Pesonen-Kareinen, piano ja urut. Tervehdyssanat Liisa Järvinen. Vapaa pääsy, ohjelma 5 euroa Oulunkylän srk:n kriisirahaston hyväksi. Kahvitarjoilu. Äitienpäivän mukulamessu su klo 10, papit Heikki Järvinen, Perttu Tapio, kanttori Katja Kivelä. Keskiviikkokerhon kevätjuhla ke klo 13, Kyllikki Jarmala, Raili Hietalahti. Konsertti Kevätpörriäizzzet su klo 18, Sibelius- Akatemian kirkkomusiikin opiskelijat, ohjelmassa mm suomalaista musiikkia ZET-yhtyeen esittämänä, lisäksi solisteja. Puhe Heikki Järvinen. Vapaa pääsy, ohjelma 5 euroa. Kesäpiiri alkaa ke klo 13, mukana Kyllikki Jarmala ja Elisa Hapuli. Kesäpiiri kokoontuu joka toinen viikko Oulunkylän kirkossa (parilliset viikot) ja joka toinen viikko Maunulan kirkossa (parittomat viikot). Kaikenikäiset tervetuloa, myös kesävieraat ja muut satunnaiset kulkijat! Juhannusaaton juhla pe klo 19 kirkon pationilla ja seurakuntasalissa, mukana Paavo Untamala ja Liisa Järvinen. Vapaamuotoista kesäistä yhdessäoloa. OULUNKYLÄN VANHASSA KIRKOSSA: Häämusiikki-ilta ke 8.5. klo 19. Häämusiikkia moneen makuun esittävät urkuri Anna Pulli ja sopraano Elina Rantamäki. Illan isäntänä kirkkoherra Heikki Järvinen. Iltaehtoollinen joka kuun ensimmäisenä keskiviikkona klo 19: 5.6., 10.7., 7.8. MAUNULAN KIRKOSSA: MESSU joka sunnuntai klo 12, paitsi 5.5. klo 18. Kevätmyyjäiset la klo 10-13, järj. srk:n lähetyspiirit ym. Kevätseurat ja iltaehtoollinen la klo 17, virsiä ja puheita. Mukana Hannes Wallin, Heikki Linnavirta, Perttu Tapio. Lastenhoito järjestetty. Musiikkijumalanpalvelus su klo 12, Hannes Wallin, Erja Yli-Opas, kantt. Maija Pesonen-Kareinen. Messun osat koostuvat Charles Gounodin messusta C-duuri. Esittäjinä Pohjois-Helsingin musiikkiopiston kuoro ja jousiyhtye Lasse Myllymaan johdolla. Seurakunta laulaa virret. Afrikkalainen nuortenmessu su 5.5. klo 18, Paavo Untamala, Erja Yli-Opas, Katja Kivelä, kuoro ja bändi. Keskiviikkokerhon kevätjuhla ke klo 13, mukana Heikki Järvinen ja Elisa Hapuli. Nuorten pianistien kevätsoitto to klo 18, Pia Kortealan ja Anni-Eerikka Hämäläisen oppilaita, kanttori Maija Pesonen-Kareinen. Kauneimmat hengelliset laulut Oi kuinka kevään aika ke klo 19, Maunulan lauluryhmä, joht. Maija Pesonen-Kareinen, Eva Kasvio, laulu, Karin Finskas, piano. Kesäpiiri kenelle tahansa joka toinen ke klo 13 Maunulan kirkossa, joka toinen Oulunkylän kirkossa, Maunulassa ensi kerran SÄHKÖISESTI: Oulunkylän seurakunnan tapahtumia voi lukea, katsella ja kuunnella (omista laitteista riippuen) myös sähköisesti seuraavien osoitteiden kautta: DIAKONIALEIRI Oulunkylän, Pakilan ja Käpylän seurakuntien yhteinen diakonialeiri leirikeskus Sipulissa Masalassa. Leiri on tarkoitettu kohtalaisen hyväkuntoisille eläkeläisille (voi ottaa myös oman avustajan mukaan). Leirin vetäjinä Elisa Hapuli, Annukka Honkanen, Terhi Murto. Ilmoittautuminen mennessä. hakemuslomakkeella, joita saa oman seurakunnan kirkkoherranvirastosta ja diakoniatoimistosta. Leirin hinta 100 euroa. VUOSIKERTOMUS Vuosikertomus 2001 ja hakemisto 2002 on ilmestynyt ja jaettu koteihin Oulunkylän seurakunnan alueella. Saatavana jatkuvasti myös kirkkojen eteispöydiltä.

8 Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit SVENSK FÖRENING I ÅGGELBY Fostrare - underhållare Den villa Central, som är mera känd som Åggelby svenska samskola, byggdes år 1909 vid nuvarande Mickelsvägen 4 av bagarmästare Karl Fredrik Taurén. Villan var i början ett stort boningshus med hyreslokaler omfattande 13 rum, 4 kök och lika många tamburer. På tomten fanns troligen långt tidigare ett boningshus med samma namn. Åggelby svenska samskola inledde sin verksamhet år 1911 med en första klass i övre våningen av affärsman Otto Brandts hus invid järnvägen. Då skolan utökades med nya klasser förslog inte utrymmet och år 1914 flyttades skolan till villa Central, där den hyrde och förfogade över 3 rum, tambur och kök. År 1916 ansåg dock bagarmästare Taurén att han inte kunde upplåta flera rum för skolans behov och han var villig att sälja fastigheten. Svensk Förening i Åggelby, som grundats 1909, hade redan länge sökt ett föreningshus och den 29 januari 1916 inköptes villa Central till ett sådant. I och med detta var föreningen och skolan ett. Under efterkrigsåren, då årskullarna var stora, hade skolan som mest 511 elever. Två nya flyglar tillbyggdes bredvid det gamla huset, som brann den 15 mars Elevantalet minskade efterhand och var som minst 170, detta också på grund av att Vanda stad hade fått ett svenskt gymnasium och högstadieskola i den gamla kyrkbyn. Det var ekonomiskt svåra tider för skolan. År 1977 genomfördes den nya skolreformen, skolan upphörde efter en sextiofemårig verksamhet i Åggelby och fortsatte som Åshöjdens gymnasium. När staden övertog skolbyggnaderna var det ingen som mera tänkte på att de från början var inköpta till föreningslokal och Svensk Förening i Åggelby stod åter utan ett hem att samlas i. Den nedbrunna skolan i mars Foto: Janne Blomqvist. Mellersta Nylands yrkesskola, numera YI Prakticum har förfogat över lokaliteterna hittills, men skolan kommer att senast år 2004 flytta till Arabiastrand. Svensk Förening i Åggelby känner tacksamhet för att det goda samarbetet med skolan gett föreningsmedlemmarna möjligheter att hålla fester och sammankomster i känd miljö. Och när kom jag själv in i bilden? Jag var med när Torsdagsklubben startade Vid årsmötet 1955 valdes jag till medlem av styrelsen. År 1979 efterträdde jag Hjalmar Blomqvist som sekreterare och år 1992 Bror- Erik Myhrberg som ordförande. Nu är det hög tid för mig att överlåta klubban till yngre krafter. Vid årsmötet i mars detta år valdes Tua Lampinen till föreningens ordförande. Styrelsemedlemmar är nu Kaj Blomberg, Jan Blomqvist, Bengt Lindström, Daniel Lindström, Dan Lindgren, Britt-Marie Nyberg Urda Nyqvist och Gun Nyström. Verksamheten på talet var på grund av ekonomiska svårigheter minimal. Så småningom blev teaterresorna till Raseborg, Lurens och Fallåker populära och de samlade deltagare. Svenska dagens fester blev åter aktuella efter en lång paus. Vi kan på nytt understöda på orten verksamma barn- och ungdomsföreningar. En aktiv bridgeklubb arbetar nu inom föreningen, den samlas varje tisdag under Bengt Lindströms ledning. Kom med! Planer på att samlas till trivsamma sammankomster nu och då ser ut att kunna realiseras. Föreningen lever trots att medlemsåldern är hög. Säkert skall också lokalfrågan reda upp sig. Vårt ärevördiga Societetshus, där Svensk Förenings i Åggelby stadgar godkändes år 1909, kommer måhända att samla också dagens medlemmar i sitt sköte. Föreningarnas storhetstid är måhända förbi nu, men å, vad jag önskar att dagens ungdom måtte få uppleva något av den arbetsglädje som Torsdagsklubben och Svensk Förening i Åggelby har gett mig! Britta Holmlund. Jokin aika sitten Helsingin Sanomien mielipidesivulla ilmestynyt kahden lapsen äidin kirjoitus sävähdytti ja antoi ajattelemisen aihetta. Kirjoituksen ydin oli se, että myös aikuiselle pitää asettaa rajat, ei vain lapselle. Kirjoittaja otti esimerkkinsä muutamista itse asiassa aika monista.- julkisuudessa paistatelleista henkilöistä, jotka sopimattoman käytöksensä takia ovat olleet esillä mediassa. Merkillistä tässä on se, että nämä ilmiselvästi huonoa esimerkkiä näyttävät kansalaiset on nostettu ikään kuin kansakunnan kaapin päälle. Sen sijaan että olisivat häveliäästi hiljaa, he yhä uudelleen putkahtavat esille kertomaan elämästään, tilittämään, kuten nykyisin on tapana sanoa. On myös omituista, että toimittajat menevät mukaan julkisuuden kipeiden narsistien ohjailemaan menoon. Missä on journalistinen kriittisyys? Toimittajana tiedän oikein hyvin, että esimerkiksi lehtien irtonumeromyynnin takia journalistien eettisiä ohjeita venytetään, kierretään ja tulkitaan kotiin päin, mutta jokin tolkku tässäkin pitäisi olla. Jos aikuiset eivät itse osaa asettaa itselleen rajoja, vaan käyttäytyvät sopimattomasti, epärehellisesti ja rumasti, niin mitä he ovat asettamaan rajoja lapsille? Jos me aikuiset katsomme läpi sormien toisten aikuisten mesomista, miten me voimme vaatia parempaa käytöstä lapsilta? Miten selitämme sen ilmeisen ristiriidan, että aikuiset saavat tehdä kaikkea sitä, mitä me lapsilta kiellämme tai pidämme sopimattomana käytöksenä? Jos vanhempien hengenviljely rajoittuu juorupalstojen lukemiseen ja julkkisten toilailujen seuraamiseen, ei lapsilta kannata odottaa sen kummempia syvähenkisiä harrastuksia. Lienee selvää, etten nyt puhu väkivallasta tai varastamisesta, vaan epäeettisestä ja sopimattomasta käytöksestä. On mautonta, että korkeassa asemasta sukupuolisen häirinnän vuoksi erotetuksi tullut johtaja keekoilee lehtien sivulla kehumassa täydellisestä avioliittoaan. Ovatpa omat tukijoukot kiirehtineet antamaan hänelle merkittävän kansainvälisen tehtävänkin ikään kuin lohdutuspalkinnoksi, kun hyvä virka on mennyt alta. On mautonta uhrata palstatilaa seitsemännen kerran Suuren Rakkauden löytäneille pikkujulkkiksille. On sopimatonta, että poliitikko, joka on väärinkäytösten vuoksi on saanut tuomion, pyrkii uudelleen lainsäätäjäksi. Lain jota ei ole itse pystynyt kunnioittamaan. Jotain on pahasti pielessä, kun oikean ja väärän raja näyttää hämärtyneen siinä määrin, että kaikenkarvainen retkuilu, häpeämättömyys, röyhkeys ja huoraaminen on julkisuudessa nostettu ihailun kohteeksi. Mitä huonompi käytös, sen mediaseksikkäämpi henkilö, on pelin henki. Ylöjärvellä kyseltiin ennen missäs sinä olet sillon ollu kun on toisia häppeen opetettu? Esterin Serkku Jokeri etenee Jokeri -bussilinjan rakennustyöt ovat edenneet jo Oulunkylään. Veräjälaaksossa vanhaa ratavallia muokataan, kiskot on poistettu ja vallin leventäminen ajotieksi etenee. Otto Brandtin tien ylittävä vanha rautatiesilta seisoo yksin purkua odottaen ja alueella on tehty suuria maansiirtotöitä. Jokeri -linjan pohjan rakentaminen on edennyt jo Oulunkyläntielle saakka. METSÄLÄN AUTOHUOLTO OY Asesepänkuja 2, HELSINKI PUHELIN (09) Koskelan HAMMASLÄÄKÄRI ASEMA Käpyläntie 1, Puh Erikoishammaslääkärit: Pirkko Aho; iensairaudet, Kari Ranta; juurihoidot Hammaslääkärit: Elina Saaristo Marja Romu Suuhygienisti, Särkypäivystys KÄPYLÄN JALKINEKORJAAMO 30 v. kokemus, Koskelantie 46 Avoinna ark 9-17, Puh Autolla oven eteen! Eläintarvike Eläinpalvelukeskus ark la Siltavoudintie 4 (postin talo), P HIENOJA LAHJATARVIKKEITA ÄITIENPÄIVÄKSI KAIKKI ALAN PALVELUT Myytävät ja Uutta kotia etsivät eläimet Hoitopaikat, yksit. + hoitolat Kasvattajat Rotutietous Löytöeläimet Lemmikkieläinten Tarvikkeet ja Ruoat KOTIINKULJETUS Kysy myös kanta-alennuskorttia! Oulunkylän tori 3, Helsinki 64 p

9 16 Kyliltä kuultua Mistä liikennekuria? Helsingissä on useita taajamien läpi kulkevia, pääväyliksi muodostuneita vilkasliikenteisiä katuja, joilla on periaatteessa rajoitettu nopeudeksi 40 km/h. Oulunkylässä tällainen on mm. Siltavoudintie. Kadulla pidetään kuitenkin pääasiassa huomattavastikin kovempia nopeuksia. Suojatien ylittäjälle pitäisi antaa tietä, mutta tämä jarruttamisen taito lienee unohtunut useimmilta kuljettajilta, olivat sitten takseja tai ei. Punaisia päin ajetaan surutta. Pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden turvattomuutta lisää erityisesti Oulunkylän torin alueella se, että siellä on, taksien esimerkin innoittamana, muodostunut tavaksi ajaa reippaasti jalkakäytävällä pikapankissa tai myymälöissä käyntiä varten. Jokainen tietysti ymmärtää, että on tilanteita jolloin taksin täytyy päästä jalkakäytävälle auttaessaan liikuntakyvytöntä, mutta nykyinen ylenpalttinen käytäntö osoittaa jo väärinymmärrettyä palvelusintoa. Poliisin resurssit eivät ilmeisesti tule koskaan riittämään kunnolliseen liikennevalvontaan. Mikä siis neuvoksi? Hesarin liikennesivuilla helmikuussa nimimerkki Naisautoilija antoi hyvän ratkaisuehdotuksen. Kun kerran poliisi on liian ihastunut omaan suosioonsa aiheuttaakseen mieliharmia autoilijoille, annettakoon koko liikennevalvonta Lappuliisoille! Kannatan lämpimästi! Matti Perttilä Kiitokset! Oulunkylän tehomies Tapio Ojanen tempaisi jälleen. Keskiviikko-päivänä 13. maaliskuuta Kustaankartanon palvelukeskuksessa oli Tapio Rautavaara-aiheinen laulunäytelmä Tuoppini jäljet mä tunnen. Tilaisuus keräsi epäilijöiden ennusteluista huolimatta runsaan osanoton. Tapio Ojanen kiittää tilaisuuden tukijoita: kirkkoherra Heikki Järvistä, kirjailijoita Jari Tervoa ja Lasse Lehtistä, Euroopan parlamentin jäsentä Reino Paasilinnaa ja Leena Rautavaaraa. Tilaisuus toi varoja Kustaankartanon Ystävät ry:lle, Oulunkylän seurakunnan kautta työttömien tukemiseen ja Oulunkylän Tähdelle. ÄLYKÄSTÄ HIUSTENHOITOA UUSI BC-BONACURE NYT MEILTÄ Ogelin Liikekeskus puh ma-pe 8-18, la 8-14 Maunula, Rajametsäntie 33, puh ma-pe , la 8-14 (vain parturi-kampaamopalvelut) PARTURI KAMPAAMO KOSMETOLOGI Kosmetiikka-kampaamokauppa solarium Pohjois-Helsingin kaupunginosa- ja asukasyhdistyksiä Koskela-Forsby-seura ry Puh.joht.Pertti Mattila puh Siht.Anna-Maija Räty puh Jäseneksi voit liittyä maksamalla jäsenmaksun 5 Euroa seuran tilille Aktia Metsälä-Seura Puheenjohtaja Jyri Suvanto Henkivartijantie Helsinki puh Metsälä-Seuran hallitus kokoontuu n. 1,5 kk:n välein. Lisätietoja puheenjohtajalta. Maunula-Seura Puheenjohtaja Raimo Puronen Liesipolku 3 A Helsinki puh , Sihteeri Juhani Kuronen Suorsuontie 10 B 13, Helsinki puh , Tietoa yhdistyksen toiminnasta löydät Maunulan kotisivuilta maunula. Jäseneksi voit liittyä Maunulan Mediapajassa (Metsäpurontie 19-21), josta saat liitymiskaavakkeita. Jäsenmaksu on 7 euroa Oulunkylä-Seura Puheenjohtaja Erwin Woitsch Jokiniementie 4 C Helsinki puh Jäsenet: Vesa Hongisto, Tea Jarma, Helena Kangas, Eija Krogerus, Eija Kärnä, Annikki Piilonen, Maija-Kaarina Saloranta, Juhani Vierimaa, Christina Yrjölä-Lindgren Sihteeri: Tuula Kuuluvainen Liity jäseneksi ilmoittamalla yhteystiedot Anna Laineelle Strömbergintie 12 B 44, Helsinki, tai puheenjohtajalle. Jäsenmaksu 10 euroa. Seuran kotisivut: oulunkyla Pakila-Seura Puheenjohtaja Matti Enroth Palosuontie 16, HKI Puh. ilt Sihteeri Pekka Vartiainen p Pakintalo, Etupellontie HELSINKI (Itä-Pakila) Vahtimestari ja varaukset p Jätä viesti vastaajaan, otamme yhteyttä. Pakila-Seura toimii alueensa asukkaiden hyväksi ja ottaa kantaa aluetta koskeviin suunnitelmiin ja hankkeisiin. Jäseneksi voi liittyä seuran tilaisuuksissa tai maksamalla jäsenmaksun, 10 euroa, Pakila-Seura ry:n tilille Muista mainita nimi ja osoite. Paloheinän-Torpparinmäen kaupunginosayhdistys ry Puheenjohtaja Veli-Pekka Kantanen puh VPJ Margit Annapalo Sihteeri Raimo Sirkka Paloheinän-Torpparinmäen kaupunginosayhdistys toimii alueen asukkaiden edunvalvojana viihtyvyyden lisäämiseksi aluellisen omaleimaisuuden pohjalta. Asukkaille avoimet kokoukset ovat syys- ja kevätkokous, joista tiedotetaan yhdistyksen vihreällä tiedotteella. Toivotamme kaikki alueen asukkaat tervetulleiksi yhdistyksen toimintaan. Myös yritykset voivat liittyä yhdistyksen kannatusjäseniksi.

Maunulan keskusta. Arkkitehti Markku Hietala kaupunkisuunnitteluvirasto p. 169 4321 / markku.hietala@ksv.hel.fi

Maunulan keskusta. Arkkitehti Markku Hietala kaupunkisuunnitteluvirasto p. 169 4321 / markku.hietala@ksv.hel.fi Maunulan keskusta Arkkitehti Markku Hietala kaupunkisuunnitteluvirasto p. 169 4321 / markku.hietala@ksv.hel.fi Kaavaprosessi Nyt ollaan tässä Vireille tulosta ilmoitetaan Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kyläyhdistyksen terveiset 3. Jäsenmaksu 3. Kyläyhdistys vuokraa 4. 100 -vuotias koulumme 5. 30 -vuotias kyläyhdistys 6. Nettisivut 7.

Kyläyhdistyksen terveiset 3. Jäsenmaksu 3. Kyläyhdistys vuokraa 4. 100 -vuotias koulumme 5. 30 -vuotias kyläyhdistys 6. Nettisivut 7. VUOSITIEDOTE 2009 Levikki 400 kpl 1 Sisältö: Kyläyhdistyksen terveiset 3 Jäsenmaksu 3 Kyläyhdistys vuokraa 4 100 -vuotias koulumme 5 30 -vuotias kyläyhdistys 6 Nettisivut 7 Tapahtumat 7-9 Hallituksen jäsenet

Lisätiedot

Aurinkoinen, kesäinen tervehdys kaikille!

Aurinkoinen, kesäinen tervehdys kaikille! Jäsenkirje 3/2014 Aurinkoinen, kesäinen tervehdys kaikille! Vaikka saamme vielä nauttia kesästä, yhdistyksen syyskausi lähtee täysin purjein käyntiin jo elokuussa. Kuukausittaiset jäsenillat kutsuvat omine

Lisätiedot

OULUNKYLÄ-SEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2011

OULUNKYLÄ-SEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 OULUNKYLÄ-SEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2011 A. Oulunkylä - asuinalueen toiminnallisuus, viihtyvyys ja yhteisöllisyys Tavoitteet * Oulunkylä säilyy ja kehittyy toiminnallisena, palvelevana, viihtyisänä

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1033-01/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0815_1 HEL 2011-004816 26.4.2016

HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1033-01/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0815_1 HEL 2011-004816 26.4.2016 HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1033-01/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0815_1 HEL 2011-004816 26.4.2016 LINNANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

syksy 2015 kevät 2014

syksy 2015 kevät 2014 syksy 2015 kevät 2014 Kuva Keimiöltä 2014 /Helmi Neuvonen Vuoden tunnus: Armo tulkoon kaikkien niiden osaksi, jotka rakastavat Herraamme Jeesusta Kristusta, armo ja katoamattomuus. Ef. 6:24 Hyvä NNKY-väki

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa wwwwwwwww.harjavallanseurakunta.fi DIAKONIATYÖ Keskiviikkokerho parillisina keskiviikkoina klo 13 alkaen 70/75-vuotiaiden juhla su 12.10 alkaen messulla klo 10 Anna

Lisätiedot

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 1 SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 Sateenkaaritalon tapahtumia syksyllä 2014 muun muassa: Kuva internetistä. Kuvaaja Teuvo Vehkalahti. BBQ-Elolystit 9.9. klo 10-14 Hietalahden Villassa Sieni- ja marjaretki

Lisätiedot

Herttoniemen seurakunta nuorisotyö. läpyskä. kevät 2016. lapyska hertsikansrk

Herttoniemen seurakunta nuorisotyö. läpyskä. kevät 2016. lapyska hertsikansrk Herttoniemen seurakunta nuorisotyö läpyskä kevät 2016 lapyska hertsikansrk Horjuuko uskosi? Moni asia ei olekaan niin kuin olet luullut sen olevan. Kun tapaat uuden tuttavuuden, ensikohtaaminen määrittää

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

Maunulan 119. aluefoorumi Aihe: Maunulan turvallisuus. Paikka: Asukastalo Saunabaari, Metsäpurontie 25

Maunulan 119. aluefoorumi Aihe: Maunulan turvallisuus. Paikka: Asukastalo Saunabaari, Metsäpurontie 25 Maunulan 119. aluefoorumi Aihe: Maunulan turvallisuus Paikka: Asukastalo Saunabaari, Metsäpurontie 25 Pahoinpitelyt Liiketilamurrot Koettu turvallisuus, Tieken tutkimuksia Koettu turvallisuus on parantunut

Lisätiedot

Koisoniitty. Asemakaavan muutos nro osoitteessa Koisotie 8

Koisoniitty. Asemakaavan muutos nro osoitteessa Koisotie 8 Koisoniitty Asemakaavan muutos nro 002193 osoitteessa Koisotie 8 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 9.9.2013 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

Kahvila Elsie. Sipoon palveluasumisen tukiyhdistys ry.

Kahvila Elsie. Sipoon palveluasumisen tukiyhdistys ry. Kahvila Elsie Sipoon palveluasumisen tukiyhdistys ry. Hyvät sipoolaiset, Olet saanut käteesi aivan uuden esitteen, joka kertoo Palvelutalo Elsieen perustettavasta kahvilasta. Tämä kahvila avautuu maanantaina

Lisätiedot

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 Tervehdys Turun NNKY jäsen Taas saimme käyntiin uuden toimintavuoden. Tämä vuosi on juhlavuotemme.

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013 JÄSENKIRJE 2/2013 13.9.2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY Syksyn tuuli jo puissa puhaltelee ja on tullut aika ryhtyä hommiin. Syksyn toimintakalenteriin on koottu tuttuun tapaan yritysvierailuja ja

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA)

RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA) RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI, TEKNINEN KESKUS, MAANK YTT PALVELUT 10.9.2013 Osallistumis-

Lisätiedot

TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA

TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA KERROMME KULUNEEN VUODEN KUULUMISISTA JA VIIME VUODEN MIELEENPAINUVISTA TAPAHTUMISTA Talvella oli paljon pakkasta ja lunta. Paljon vaatteita päälle ja

Lisätiedot

Torstaina 4.6. Puolustusvoimain lippujuhlan päivä

Torstaina 4.6. Puolustusvoimain lippujuhlan päivä TOIMINTAOHJELMA 1.6.-7.6.2015 PALVELUKESKUS AVOINNA; MA-TO 7.30-15.00, PE 7.30-15.00 ja LA 7.30-12.00 PALVELUKESKUS SIIRTYY KESÄAIKAAN! SULJEMME 1.6.-30.8. MAANANTAISTA PERJANTAIHIN KLO 15.00. Maanantaina

Lisätiedot

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Talkootie 1 Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.3.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

Uudistuva kylä kaupungissa

Uudistuva kylä kaupungissa Uudistuva kylä kaupungissa Uudistuva kylä kaupungissa hankkeessa etsitään uusia tapoja lasten ja nuorten palveluiden kehittämiseen käyttäjälähtöisesti ja perinteisiä sektorirajoja rohkeasti ylittäen. Pilottialueina

Lisätiedot

Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät.

Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi heille: Älkää

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa syksyllä 2014 1 PERHEMESSUT 7.9. Hyvinkään kirkko klo 10.00 (koululaisten iltakerhojen kerhonohjaajien siunaaminen) 14.9. Martti klo 15.00 (päiväkerholaisten

Lisätiedot

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen seurakuntatyö NÄKÖVAMMAISTYÖ. SYKSYN ohjelma 2015

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen seurakuntatyö NÄKÖVAMMAISTYÖ. SYKSYN ohjelma 2015 HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen seurakuntatyö NÄKÖVAMMAISTYÖ SYKSYN ohjelma 2015 Helsingin Seurakuntayhtymä Näkövammaistyö Seurakuntien talo, 4 krs. Kolmas linja 22, 00530 Helsinki Toimisto 09-2340

Lisätiedot

MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014

MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014 MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014 Mun talous -hanke teetti toukokuussa 2014 kyselyn porilaisilla toisen asteen opiskelijoilla (vuonna -96 syntyneille). Kyselyyn vastasi sata

Lisätiedot

Riparille 2013 Tervetuloa rippikouluun

Riparille 2013 Tervetuloa rippikouluun Riparille 2013 Tervetuloa rippikouluun NASTOLAN SEURAKUNTA RIPPIKOULUINFO 2013 2/5 Ketkä vuorossa? Nyt on aika ilmoittautua rippikouluun. Rippikoulussa sinulla on mahdollisuus pohtia tärkeitä elämään ja

Lisätiedot

OULUNKYLÄ-SEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2015

OULUNKYLÄ-SEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 OULUNKYLÄ-SEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 (hyväksytty syyskokouksessa 4.12.2014) Vuoden toiminnan painopistealueet ovat Asukkaiden osallistaminen asuinalueen suunnitteluun (yleiskaava 2016) Tiedottaminen

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta Vihdin seurakunnassa

Vapaaehtoistoiminta Vihdin seurakunnassa Vapaaehtoistoiminta Vihdin seurakunnassa ANNA AIKAASI VAIKKA VAIN TUNNIKSI KERRALLAAN Vihdin seurakunnassa on monipuoliset mahdollisuudet osallistua vapaaehtoistoimintaan. Voit tulla esim. mummiystäväksi

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Oas /16 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0741_23 HEL

HELSINGIN KAUPUNKI Oas /16 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0741_23 HEL HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1251-00/16 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0741_23 HEL 2016 000798 19.5.2016 PAKILA, ELONTIE 56 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelun tavoitteet

Lisätiedot

Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat

Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat AIKA TEHDÄ HYVÄÄ! VAPAAEHTOISTOIMINTA TIKKURILAN SEURAKUNNASSA Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat Onko sinulla aikaa tehdä HYVÄÄ? Tule mukaan vapaaehtoistoimintaan! Vapaaehtoistyö on vapaaehtoista

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa syksy 2016 PERHEMESSUT 7.8. Hyvinkään kirkossa klo 18.00 (Tulevien 1 lk. siunaus) 4.9. Hyvinkään kirkossa klo 10.00 (Koululaisten iltakerhonohjaajien siunaaminen)

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2/2015. Lahden Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry. Tässä tiedotteessa

JÄSENTIEDOTE 2/2015. Lahden Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry. Tässä tiedotteessa Lahden Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry JÄSENTIEDOTE 2/2015 Tässä tiedotteessa Yhdistyskuulumiset... 2 Hallituksen kokoukset... 2 Toimiston kesäloma... 2 Lahden Seudun me itse... 2 Vapaa-ajan toiminta...

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU 1. Apuverbi vaatii seuraavan verbin määrämuotoon. Lisää verbi luettelosta ja taivuta se oikeaan muotoon. Voimme Me haluamme Uskallatteko te? Gurli-täti ei tahdo Et kai

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

Minun elämäni. Mari Vehmanen, Laura Vesa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Minun elämäni. Mari Vehmanen, Laura Vesa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Minun elämäni Mari Vehmanen, Laura Vesa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Minulla on kehitysvamma Meitä kehitysvammaisia suomalaisia on iso joukko. Meidän on tavanomaista vaikeampi oppia ja ymmärtää asioita,

Lisätiedot

Helsingin uusi alueellisen kulttuurityön malli Maunulan 112. aluefoorumi 14.9.2015

Helsingin uusi alueellisen kulttuurityön malli Maunulan 112. aluefoorumi 14.9.2015 Helsingin uusi alueellisen kulttuurityön malli Maunulan 112. aluefoorumi 14.9.2015 Helsingin uusi alueellisen kulttuurityön malli Kulttuurikeskus Haku 30.3.-12.6.2015 Kulttuuriorganisaatio Rahoitus 2016-2018

Lisätiedot

TOIMINTAKALENTERI ja MUU TOIMINTA

TOIMINTAKALENTERI ja MUU TOIMINTA TOIMINTAKALENTERI ja MUU TOIMINTA Päivitetty 24.01.2014 Tapahtumia tulee koko ajan lisää ja toimintakalenteria päivitetään säännöllisesti, nouda aina uusin päivitetty Olohuoneesta! Vertaisryhmissä keskustellaan

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OULAISTEN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OULAISTEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKIEN 15. KIVISENKANGAS KAUPUNGINOSAN KIVIKANKAANTIEN ITÄPUOLISIA KORTTELEITA SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ KATU- JA PUISTOALUEITA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Tapanilan kirkko. Kevät 2015

Tapanilan kirkko. Kevät 2015 Tapanilan kirkko Kevät 2015 Aikuisille Naisten jumppa maanantaisin klo 18 Kamarikuoro aloittaa ti 13.1 klo 18.30 Merja Wirkkala p. 09 2340 4495 Alfa-kurssi tiistaisin klo 18.30. 20.30 Alkaa 24.2. Tule

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

VÄRT SI LÄN TAPAHTUMAKALENTERI MESSU VÄRTSILÄN KIRKOSSA

VÄRT SI LÄN TAPAHTUMAKALENTERI MESSU VÄRTSILÄN KIRKOSSA VÄRTSILÄN TAPAHTUMAKALENTERI VÄRT SI LÄN KYL ÄT IEDO T E t alvi 2013 /20 14 www. vart sila.f i Värtsilän kirkossa tapahtuu! 04.12. klo 18 Jouluaskartelu perheille seurakuntakodilla. 08.12. klo 17-19 Myyjäiset

Lisätiedot

TUL:n Valtakunnallinen Veteraanipäivä 2.-3.6.2008 Seinäjoella

TUL:n Valtakunnallinen Veteraanipäivä 2.-3.6.2008 Seinäjoella TUL:n Valtakunnallinen Veteraanipäivä 2.-3.6.2008 Seinäjoella TUL:n Pohjanmaan piiri isännöö kesäkuun alussa pirettäviä veteraanipäiviä uimahalliurheilutaloon, areenan ja torin lähiympäristössä. Ohjelmassa

Lisätiedot

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia.

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. LAUSEEN KIRJOITTAMINEN Peruslause aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. minä - täti - ja - setä - asua Kemi Valtakatu Minun täti ja setä asuvat

Lisätiedot

TERVETULOA RIPPIKOULUUN!

TERVETULOA RIPPIKOULUUN! TERVETULOA RIPPIKOULUUN! Mikä ihmeen ripari? Edessäsi on nyt ainutkertainen elämän jakso, jolloin sinulla on mahdollisuus osallistua rippikouluun yhdessä ikätovereidesi kanssa. Rippikoulussa eli riparilla

Lisätiedot

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen seurakuntatyö NÄKÖVAMMAISTYÖ Kesäohjelma 2016 Helsingin Seurakuntayhtymä Näkövammaistyö Seurakuntien talo, 4 krs. Kolmas linja 22, 00530 Helsinki Toimisto 09-2340 2538

Lisätiedot

TEAMGOLF-KUTSU. Kilpailu järjestetään Veritas-Stadionin sisähallissa (Hippoksentie 6, Kupittaa, Turku) sunnuntaina 22.1.2006.

TEAMGOLF-KUTSU. Kilpailu järjestetään Veritas-Stadionin sisähallissa (Hippoksentie 6, Kupittaa, Turku) sunnuntaina 22.1.2006. TEAMGOLF-KUTSU Ajankohta Kilpailu järjestetään Veritas-Stadionin sisähallissa (Hippoksentie 6, Kupittaa, Turku) sunnuntaina 22.1.2006. Lähtöaika Ensimmäinen lähtö klo 10.00. Pelitapa Kierrokset Parikilpailu

Lisätiedot

- Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä

- Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä - Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä Ihmissuhteet Tulevaisuuden tavoitteet ja toiveet Sosiaaliset tilanteet Elämäntilanteen selvittämisen ympyrä Ihmissuhteet Tulevaisuuden tavoitteet ja toiveet Nimesi:

Lisätiedot

Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014

Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Syksy, ole tervetullut nyt koivut keltakultaa loistaa auringossa, pihlajat on pelkkää purppuraa ja vaahterassa ruskalehdet

Lisätiedot

Taatalan palvelukeskuksen helmikuun ohjelma

Taatalan palvelukeskuksen helmikuun ohjelma Taatalan palvelukeskuksen helmikuun ohjelma Taatalan palvelukeskus on avoin kohtaamispaikka. Palvelukeskuksessa voitte saada ohjausta- ja neuvontaa sosiaaliohjaajalta, käydä aterioimassa ravintolassa ja

Lisätiedot

Sanomalehti syntyy vuorovaikutuksesta

Sanomalehti syntyy vuorovaikutuksesta Sanomalehti syntyy vuorovaikutuksesta 1. Sähköpostilla 2. Puhelimella suoraan päätoimittajaan, toimitussihteeriin tai toimittajaan (numerot lehden viimeisellä aukeamalla) 3. Kirjeellä/kortilla 4. Facebookisssa,

Lisätiedot

Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt

Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt 1 (1) Kaupunkisuunnittelu 2.7.2012 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen ASEMAKAAVAN MUUTOS 002179, Viertola Osa korttelia 63191. Suunnittelualue sijaitsee Viertolan

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

Pöllölaakso keskustelussa Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, suunnittelun tavoitteet klo 17.00

Pöllölaakso keskustelussa Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, suunnittelun tavoitteet klo 17.00 Pöllölaakso keskustelussa Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, suunnittelun tavoitteet 18.3. klo 17.00 Kaavakävely Aloitussanat Pasila projektin projektipäällikkö Dan Mollgren, kaupunkisuunnitteluvirasto

Lisätiedot

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205 Toimintakalenteri Lokakuu-Marraskuu 2012 Vuoden teema: YHTEYS Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna Kemilänrinne 3 tiistaisin ja torstaisin 70340 Kuopio klo 10-12 Pastori, seurakunnan johtaja

Lisätiedot

MIKSI TÄMÄ TILAISUUS ON JÄRJESTETTY?

MIKSI TÄMÄ TILAISUUS ON JÄRJESTETTY? MIKSI TÄMÄ TILAISUUS ON JÄRJESTETTY? Haluamme - kertoa kaavatyön aloittamisesta - esitellä ympäristöä koskevan selvityksen - esitellä emätilaselvityksen ja sen merkityksen kaavan laatimisen ja alueelle

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011 SISÄLTÖ Valtuuston kokous. 1 Löydetty silmälasit. 1 Kirpputoritapahtuma.. 1 Sosiaali ja terveyspiiri Helmen kesätiedote. 1 5 Sivistysosasto tiedottaa.. 5 Kirjasto avoinna 1.6. 31.8.2011. 6 Taidenäyttely..

Lisätiedot

Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta

Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta Hei kotiväki! Kesä on tulossa ja sen mukana Järvenpään seurakunnan kesäleirit. Tervetuloa mukaan! Leireillä oppii paljon uusia asioita ja tapaa uusia ja vanhoja kavereita

Lisätiedot

Apua, tukea ja toimintaa

Apua, tukea ja toimintaa Soita meille numeroon 050 4440 199 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@mereo.fi. Tavataan ja keskustellaan yhdessä tilanteestasi. Teemme sinulle henkilökohtaisen, hyvin vointiasi tukevan

Lisätiedot

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan 1 Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.11.2011 Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Asemakaavan muutos nro 002128 Rekola 73. kaupunginosa ja Matari 80. kaupunginosa Kaupunkisuunnittelussa

Lisätiedot

Kehä III:n ja Hämeenlinnanväylän tiealueet

Kehä III:n ja Hämeenlinnanväylän tiealueet Ilmoitamme kaavan vireille tulosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Kaupunkisuunnittelu 1/5 Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 2.9.2011 Kehä III:n ja Hämeenlinnanväylän tiealueet Asemakaava

Lisätiedot

PUISTOLAN SEURAKUNTAPIIRIN kevät 2016

PUISTOLAN SEURAKUNTAPIIRIN kevät 2016 PUISTOLAN SEURAKUNTAPIIRIN kevät 2016 Puistolan kirkko Tapulin seurakuntakoti PUISTOLAN KIRKKO Messut sunnuntaisin klo 10 17.1. 2.su.lopp. Jeesus ilmaisee jumalallisen voimansa. Esko M. Laine, Sofia Tuomenvirta,

Lisätiedot

lapset - nuoret - perheet

lapset - nuoret - perheet lapset - nuoret - perheet Hyvinkään seurakunnassa syksyllä 2013 1 PERHEMESSUT 01.9. Koululaisten kirkkopyhä Hyvinkään kirkko klo 10 15.9. Perhemessu Martin srk-talo klo 15 29.9. Mikkelinpäivän perhemessu

Lisätiedot

SEURATIEDOTE MAALISKUU/2004

SEURATIEDOTE MAALISKUU/2004 26.3.2004 SEURATIEDOTE MAALISKUU/2004 PELISSÄ ELÄMÄ TAPAHTUMA 3.-4.4. VANTAALLA! KEVÄTKOKOUS 18.4. KUTSU, ESITYSLISTA JA VALTAKIRJA PELISÄÄNTÖPALAUTE Varaa aikaa ihmisille, jotka ovat Sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa harvoin

Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa harvoin Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa 2 3 4 5 Puhuminen auttaa Äidin kanssa Isän kanssa Äitipuolen kanssa Isäpuolen kanssa Isovanhempien

Lisätiedot

Miten lapset ja nuoret voivat vaikuttaa asuin- ja elinympäristöönsä? Hesan Nuorten Ääni -kampanja Päivi Anunti 10.10.2005

Miten lapset ja nuoret voivat vaikuttaa asuin- ja elinympäristöönsä? Hesan Nuorten Ääni -kampanja Päivi Anunti 10.10.2005 Miten lapset ja nuoret voivat vaikuttaa asuin- ja elinympäristöönsä? Hesan Nuorten Ääni -kampanja Päivi Anunti 10.10.2005 Ovatko suomalaiset nuoret kiinnostuneita osallistumaan? Tutkija Sakari Suutarinen:

Lisätiedot

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina EROKUMPPANIT Nalleperhe Karhulan tarina Avuksi vanhempien eron käsittelyyn lapsen kanssa Ulla Sauvola 1 ALKUSANAT Tämä kirja on tarkoitettu avuksi silloin, kun vanhemmat eroavat ja asiasta halutaan keskustella

Lisätiedot

3. kappale (kolmas kappale) AI KA

3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3.1. Kellonajat: Mitä kello on? Kello on yksi. Kello on tasan yksi. Kello on kaksikymmentä minuuttia vaille kaksi. Kello on kymmenen minuuttia yli yksi. Kello on kymmenen

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta: Vire Koti Martinlähde ja Sinivuokko

Vapaaehtoistoiminta: Vire Koti Martinlähde ja Sinivuokko Vapaaehtoistoiminta: Vire Koti Martinlähde ja Sinivuokko Marjo Virkkunen palvelutalon johtaja Onnellinen elämä syntyy välittämisestä ja kuuntelemisesta. Yhdessä olemisesta ja tekemisestä Alkoi Vire Koti

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Oas /16 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0576_1 HEL

HELSINGIN KAUPUNKI Oas /16 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0576_1 HEL HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1262-00/16 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0576_1 HEL 2015-012866 26.8.2016 UIMARANNANTIE 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelun tavoitteet

Lisätiedot

Vanhustenviikko Kotkassa

Vanhustenviikko Kotkassa Vanhustenviikko 2.-9.10.2016 Kotkassa Sunnuntai 2.10.2016 Vanhusten viikon pääjuhla Seuratalo Sampo, Sampokuja 6. Tilaisuus alkaa kahvituksella kello 13. Juhla klo 14-15.30. Juhlassa monipuolinen ohjelma.

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle)

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle) LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle) Lapsi Haastattelija Päivä ja paikka 1 LAPSI JA HÄNEN PERHEENSÄ Vanhempasi ovat varmaankin kertoneet Sinulle syyn siihen, miksi olen halunnut tavata Sinua.

Lisätiedot

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhempien Akatemia toimivia kasvatuskäytäntöjä vanhemmuuden tueksi Toteuttaja Nuorten Ystävät ry RAY:n tuella Vuosille

Lisätiedot

Oas /18 1 (5) Hankenro 2121_9 HEL

Oas /18 1 (5) Hankenro 2121_9 HEL Kaupunkiympäristön toimiala Asemakaavoitus Oas 1335-00/18 1 (5) Hankenro 2121_9 HEL 2017-008788 8.1.2018 ISO ROOBERTINKATU 4, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelun tavoitteet

Lisätiedot

Oas /18 1 (5) Hankenro 0740_53 HEL

Oas /18 1 (5) Hankenro 0740_53 HEL Kaupunkiympäristön toimiala Asemakaavoitus Oas 1340-00/18 1 (5) Hankenro 0740_53 HEL 2017-013231 24.1.2018 HAAGA, NÄYTTELIJÄNTIE 15 17, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelun

Lisätiedot

SENIORIKAHVILA TOIMINTA KAAMASEN KYLÄSSÄ. Riitta Sipola-Kellokumpu 28.1.2013 Inarin kunta Kotihoito

SENIORIKAHVILA TOIMINTA KAAMASEN KYLÄSSÄ. Riitta Sipola-Kellokumpu 28.1.2013 Inarin kunta Kotihoito SENIORIKAHVILA TOIMINTA KAAMASEN KYLÄSSÄ Riitta Sipola-Kellokumpu 28.1.2013 Inarin kunta Kotihoito Kaamanen Kaamasen kylään on Ivalosta matkaa noin 70 km. Kylässä asuu vajaa 200 kuntalaista, joista ikäihmisiä

Lisätiedot

TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN!

TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN! TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN! RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTIEN TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT JA TAVOITTEET: Toimintamme arvot : 1. Kodinomaisuus 2. Lämpö 3. Turvallisuus 4. Yhteistyö Toiminnan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Oas /16 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0944_18 HEL

HELSINGIN KAUPUNKI Oas /16 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0944_18 HEL HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1246-00/16 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0944_18 HEL 2016-004225 10.5.2016 ANNALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelun tavoitteet ja

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos nro 002034 Korso suojelu ja täydentäminen

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos nro 002034 Korso suojelu ja täydentäminen Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos nro 002034 Korso suojelu ja täydentäminen Suunnittelualueen alustava rajaus ilmakuvassa Hakija: Asemakaavan

Lisätiedot

Tähän alle/taakse voi listata huomioita aiheesta Leikki ja vapaa aika.

Tähän alle/taakse voi listata huomioita aiheesta Leikki ja vapaa aika. Leikki ja vapaa-aika Lähes aina 1. Yhteisössäni minulla on paikkoja leikkiin, peleihin ja urheiluun. 2. Löydän helposti yhteisöstäni kavereita, joiden kanssa voin leikkiä. 3. Minulla on riittävästi aikaa

Lisätiedot

OULUNKYLÄ-SEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2014

OULUNKYLÄ-SEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 OULUNKYLÄ-SEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2014 (hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2014) Vuoden toiminnan painopistealueet ovat Asukkaiden osallistaminen yleiskaavaan mm. aluefoorumein Rakennus- ja kaavoitushistorian

Lisätiedot

Taustaa VANHEMPAINILTARUNKO

Taustaa VANHEMPAINILTARUNKO VANHEMPAINILTA Valintojen stoori -menetelmän läpi käyneiden oppilaiden huoltajille järjestetään Valintojen stoori - viikon aikana vanhempainilta, jossa heillä on mahdollisuus tutustua Valintojen stooriin

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Liite 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI KORPISEN KYLÄ Tila 5:22 Valola Jurakkajärven ranta-asemakaavan laatiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.9.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAAN PÄIVITETTY

Lisätiedot

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 1/6,Kuva: http://www.maija.palvelee.fi/ TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET sivu VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 SUKUSEURAN KOTISIVUISTA MIELENKIINTOISET

Lisätiedot

Tapahtumakalenteri kevät 2008

Tapahtumakalenteri kevät 2008 2 nseudun musiikkiopisto 3 Tammikuu pe 18.1. 18.00 Vapaasti viululla ja huilulla Sipoo Artborg 35 la 19.1. 12.30 Vapaasti huilulla ja viululla 16.00 Romantiikan iltapäivä Pikkukirkko to 24.1. 18.00 Vihkiäisjuhlat,

Lisätiedot

Tekninen ja ympäristötoimiala

Tekninen ja ympäristötoimiala Lahden seudun ympäristöpalvelut Tekninen ja ympäristötoimiala 6.11.2006 24.11. alkaa kaamos. Aurinko painuu alas Suomen pohjoisimmassa kolkassa, Nuorgamissa noustakseen seuraavan kerran taivaanrantaan

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Syyskuu Velkuan Kummelissa tiistaisin NAANTALIN SEURAKUNTA LÄÄKÄRIN VASTAANOTTOPÄIVÄT NAANTALIN 4H-YHDISTYS

Syyskuu Velkuan Kummelissa tiistaisin NAANTALIN SEURAKUNTA LÄÄKÄRIN VASTAANOTTOPÄIVÄT NAANTALIN 4H-YHDISTYS Syyskuu 2016 NAANTALIN SEURAKUNTA Syksyn toimintaa Velkualla Messu kirkossa su 11.9. klo 16.30. Risto Räty ja Tiina Lustig Kummelissa: Ehtoollishartaus ke 14.9. ja 12.10. klo 17. Marja Saantola ja Reini

Lisätiedot

KATTILANSILLAN KOULUN TONTTI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KATTILANSILLAN KOULUN TONTTI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Heikki Manninen puh. 044 794 5235, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0929 KATTILANSILLAN KOULUN TONTTI

Lisätiedot

Tekemisen iloa ja meninkiä lapsille ja nuorille JALASJÄRVELLÄ 2014. Jalasjärven kunta, nuorisotoimi ja liikuntatoimi 1

Tekemisen iloa ja meninkiä lapsille ja nuorille JALASJÄRVELLÄ 2014. Jalasjärven kunta, nuorisotoimi ja liikuntatoimi 1 Tekemisen iloa ja meninkiä lapsille ja nuorille JALASJÄRVELLÄ 2014 Jalasjärven kunta, nuorisotoimi ja liikuntatoimi 1 2 Hei! Tästä esitteestä löydät itsellesi monipuolista tekemistä ja toimintaa kesäloman

Lisätiedot

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen?

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen? 5. Vastaa kysymyksiin (kpl1) Onko sinulla sisaruksia? Asuuko sinun perhe kaukana? Asutko sinä keskustan lähellä? Mitä sinä teet viikonloppuna? Oletko sinä viikonloppuna Lahdessa? Käytkö sinä usein ystävän

Lisätiedot

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän Sata aurinkoista päivää enemmän OSALLISUTMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Kirkonkylän asemakaavan muutos Oloneuvoksentie MERIKARVIAN KUNTA 29.5.2017 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

Huom. Hiihtolomaviikolla ei viikkotoimintaa!

Huom. Hiihtolomaviikolla ei viikkotoimintaa! Tapanilan syksy nettiin 2016 Aikuisille Huom. Hiihtolomaviikolla ei viikkotoimintaa! Kamarikuoro tiistaisin klo 18.30-20.30, 6.9-13.12. Olga Mäkinen 050-4616901. Aikuisten sähly ke 13.1. -18.5. klo 19-20.

Lisätiedot