A S I A T. 205 Nina Ojalan luottamustoimen lakkaaminen yhteisessä kirkkovaltuustossa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "A S I A T. 205 Nina Ojalan luottamustoimen lakkaaminen yhteisessä kirkkovaltuustossa"

Transkriptio

1 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona alkaen kello 9.00 Porin seurakuntakeskuksen huoneissa , Itäpuisto 14, 2. kerros (HUOM! AIKA JA PAIKKA). A S I A T 201 Alkuhartaus ja kokouksen avaus 202 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 203 Pöytäkirjan tarkastaminen 204 Leiri- ja kurssikeskustoiminnan kehittäminen 205 Nina Ojalan luottamustoimen lakkaaminen yhteisessä kirkkovaltuustossa 206 Antti Airion, Maria Karvosen ja Mika Sivusen kirje 207 Antti Pekolan aloite koskien krematorion toimintatapoja 208 Peltoalueen antaminen vuokralle Ahlaisissa 209 EI JULKISUUTEEN! -ASIA 210 Porin seurakuntakeskuksen toisen kerroksen toimistotilan vuokraaminen 211 Hinnasto vuodelle 2011 ja 2012: kerhomaksut 212 Länsi-Porin seurakunnan seurakuntapastorin palkkauksen vahvistaminen 213 Yhteisen seurakuntatyön keskuksen yhteisen kasvatuksen tilapäisen viranhaltijan palkkauksen vahvistaminen

2 2 214 Porin Teljän seurakunnan lastenohjaajan palkkauksen vahvistaminen 215 Porin Teljän seurakunnan lastenohjaajan palkkauksen vahvistaminen 216 Porin Teljän seurakunnan lastenohjaajan palkkauksen vahvistaminen 217 Talousarvion toteutuminen Vuoden 2012 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma (pääkäsittely) 219 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 220 Ilmoitusasia 221 Kokouksen päätös

3 3 PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 9/2011 Aika kello Paikka Porin seurakuntakeskuksen huoneet , Itäpuisto 14, 2. kerros Läsnä Erkkola Kari puheenjohtaja Ahtikoski Seppo varapuheenjohtaja Heilimä Janne jäsen Huhtanen Kristiina jäsen Korpela Kyllikki jäsen Lammi Altti jäsen poistui klo 9.45 asian 211 käsittelyn aikana, saapui klo asian 217 käsittelyn aikana, poistui klo asian 215 käsittelyn aikana Linnainmaa Antti jäsen Munkki Maija jäsen Pekola Antti jäsen Ratola Pekka jäsen Salonen Marjatta jäsen Soukki Raimo jäsen saapui klo 9.16 asian 201 käsittelyn aikana, poistui klo asian 218 käsittelyn aikana Saine Harri Vasama Juha KV:n puheenjohtaja KV:n varapuheenjohtaja Hietalahti Pertti kirkkoherra poistui klo asian 218 käsittelyn aikana, saapui klo asian 218 käsittelyn aikana Huhtala Kaisa kirkkoherra Kyytinen Mika kirkkoherra Hietanen Heimo kirkkoherra Salmijärvi Raino Lindfors Kalevi Suvila Jari Koivisto Veli-Pekka Savioja Anita Tommila Hilkka Poissa Myllykoski Sonja tiedottaja kiinteistöpäällikkö yhteisen seurakuntatyön päällikkö talouspäällikkö hallintopäällikkö henkilöstösihteeri, sihteeri jäsen

4 Kokouksen avaus ja alkuhartaus Puheenjohtaja Kari Erkkola avasi kokouksen. Aluksi veisattiin virsi 443, minkä jälkeen puheenjohtaja piti alkuhartauden Matteuksen evankeliumin 22. luvun jakeiden pohjalta ja luki rukouksen Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Laillisuus YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.1 :n mukaan yhteisen kirkkoneuvoston kokouksista ja koolle kutsumisesta on määräykset kirkkojärjestyksessä. OHJESÄÄNNÖN 5.3 :n mukaan kutsu esityslistoineen on toimitettava jäsenille viimeistään kahta päivää ennen kokousta. Kutsu on toimitettava myös niille, jotka ovat oikeutetut osallistumaan kirkkoneuvoston kokoukseen. Päätösvaltaisuus KIRKKOLAIN 7:4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.3 :n mukaan kiireellinen asia voidaan ottaa päätettäväksi noudattamatta 3 momentissa olevaa määräystä. Päätös KN : Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi Pöytäkirjan tarkastaminen Päätös KN : Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kristiina Huhtanen ja Pekka Ratola. Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan keskiviikkona kello seurakuntayhtymän hallintovirastossa Leiri- ja kurssikeskustoiminnan kehittäminen Esittelijä: Yhteisen seurakuntatyön päällikkö YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO antoi kokouksessaan /58 yhteisen seurakuntatyön päällikölle ja kiinteistöpäällikölle selvitettäväksi kurssikeskustoiminnan yhteistyömahdollisuudet sekä oman toiminnan keskittämismahdollisuudet. Lähtökohtana selvitystarpeelle esitettiin, että epävarmuus ja epäselvyys toiminnallisten resurssien riittävyydestä antavat aiheen arvioida tilannetta useammastakin näkökulmasta:

5 5 1) Toiminnallisesti kurssikeskusten palvelukapasiteetin kysyntä on kasvujohteinen. Tämä merkitsee samalla toimintamenojen kasvua sekä keskuksissa että seurakunnissa. 2) Kiinteistökulujen osalta investointitarve kurssikeskuksiin kasvaa korjaustarpeesta johtuen. 3) Kolmen keskuksen oman toiminnan majoitusaste ja käyttöaste antaisi mahdollisuuden tutkia toiminnan keskittämistä kahteen keskukseen. 4) Henkilöstömuutokset antavat mahdollisuuden tutkia luontaisia palvelutuotannon tehostamismahdollisuuksia. 5) Mikäli talouden sallimat toimintamahdollisuudet edellyttävät yhteisen seurakuntatyön osalta sopeuttamistoimia, on ne tarkoituksenmukaista aloittaa tukipalveluista. 6) Mahdolliset talouden sopeuttamistoimet on tarkoituksenmukaista tehdä painopisteittäin toiminnallisten perustehtävien toimintaedellytyksiä vaalien. Samalla olisi arvioitava yhteisen seurakuntatyön mahdolliset sopeuttamistoimet niin, että vuoden 2012 alusta voitaisiin kurssikeskustoimintaa rakentaa osana Porin ev.lut. seurakuntayhtymän pitkän tähtäimen tavoitteellista strategista suunnittelua. Kiinteistöpäällikkö ja yhteisen seurakuntatyön päällikkö käynnistivät keväällä 2011 Turun arkkihiippakunnan pohjoisosan kurssi- ja leirikeskuksia ylläpitävien seurakuntien kanssa keskustelun yhteistyömahdollisuuksista. Keskustelun tuloksena Kokemäen rovastikunnassa aloitettiin selvitystyö, jonka pyrkimyksenä on leirikeskuskapasiteetin vähentäminen ja käytön tehostaminen. Porin ev.lut. seurakuntayhtymän kanssa halutaan käydä yhteistoimintakeskustelua. Muilta osin selvityksen perusteella ongelmat todettiin samantyyppisiksi kuin Porissa: Leirikeskusten käyttöaste on alhainen, käyttökausi lyhyt ja ylläpitokulut korkeat. Kaikki ovat halukkaita tarjoamaan vapaata kapasiteettia silloin, kun oma toiminta ei sitä tarvitse. Toiminnallisesti käyttökausi ajoittuu tavoin samanaikaisesti niin, että esim. Porin ev.lut. seurakuntayhtymän toimintoja ei joitain yksittäistapauksia lukuun ottamatta voi ajatella hoidettavan siten, että vuokrattaisiin leirikeskustiloja lähialueen muilta seurakunnilta. Henkilöstöresursoinnissa on vähennetty henkilömäärää ja tehty joustavia ratkaisuja, jotka eivät sido pysyviin työsuhteisiin. Junnilan emännän tehtävä tulee uudelleenjärjesteltäväksi Tässä tilanteessa olisi tarkoituksenmukaista arvioida kurssi- ja leirikeskusten pitkäntähtäimen toimintalinjaukset ottaen huomioon Porin ev.lut. seurakuntayhtymän talouden kehityksen ja määrittäen kurssi- ja leirikeskustoiminnan kokonaisinvestoinnit. Tukitoimintojen osalta talouden kehitys johtaa lähivuosina leiri- ja kurssikeskusten käyttöasteen supistamiseen, ellei niille osoiteta lisää budjettivaroja. Vaihtoehtoja on useita, jotka eivät ole toisiaan poissulkevia: 1) Yhteistoiminta ts. vapaan käyttökapasiteetin myyminen 2) Kurssikeskuskapasiteetin supistaminen 3) Henkilöstöresurssin vähentäminen 4) Henkilöstöresurssin tehostaminen 5) Leiritoiminnan vähentäminen

6 6 YHTEISELLE KIRKKONEUVOSTOLLE esitetään kokouksessa kurssi- ja leirikeskusten talouden, toiminnan ja kiinteistönhoidon kuvaus tilannearvion pohjaksi. Oheisena liitteenä jaetaan kurssi- ja leirikeskusten strategia. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Esitys: YHTEISEN SEURAKUNTATYÖN PÄÄLLIKKÖ: KN päättää 1) antaa kiinteistöpäällikölle ja yhteisen seurakuntatyön päällikölle tehtäväksi kurssikeskusten ja Porin ev.lut. seurakuntayhtymän ravitsemuspalveluiden yhdistämisen ja 2) antaa tehtäväksi valmistella Onnenkallion leirikeskuksen toimintarakenteen perusteeksi oman toiminnan kausikäytön. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. (liite 1) Nina Ojalan luottamustoimen lakkaaminen yhteisessä kirkkovaltuustossa Esittelijä: hallintopäällikkö Yhteisen kirkkovaltuuston jäsen NINA OJALA on lähettänyt yhteiselle kirkkovaltuustolle seuraavansisältöisen eroanomuksen: Elämäntilanteeni muututtua oleellisesti anon eroa Porin seurakuntayhtymän kirkkovaltuuston jäsenyydestä. KIRKKOJÄRJESTYKSEN 7:2 :n mukaan, jos seurakuntavaaleilla valittu luottamushenkilö saa eron kirkkolain 7. luvun 3 :n 2 momentissa mainitusta tai muusta kysymyksessä olevan toimielimen hyväksymästä pätevästä syystä, on toimielimen, jonka jäsen hän on, todettava hänen luottamustoimensa lakanneeksi. Hänen tilalleen kutsutaan varajäsen. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää esittää KV:lle, että se päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. 1) todeta Nina Ojalan luottamustoimen yhteisessä kirkkovaltuustossa lakanneen ja 2) että tilalle yhteisen kirkkovaltuuston jäseneksi toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi tulee Pauli Mäkinen.

7 Antti Airion, Maria Karvosen ja Mika Sivusen kirje Esittelijä: kiinteistöpäällikkö ANTTI AIRIO, MARIA KARVONEN ja MIKA SIVUNEN ovat lähettäneet kirkkoneuvostolle päivätyn seuraavansisältöisen kirjeen: Meidän allekirjoittaneiden ja kauppaneuvos Antti Airion sukuun kuuluvien tietoon on tullut, että sukuhautaamme Poriin on laskettu tuhkauurna. Uurna kuuluu syntyneelle ja poismenneelle vainajalle, , joka oli Uurnan lasku on tapahtunut ilman, että meitä on asiasta henkilökohtaisesti informoitu, saati sitten lupaa kysytty. Olemme vuosia sitten antaneet allekirjoituksillamme in bona fide haudan hoito-oikeuden , nyt haudatun vainajan , olettaen tämän luvan koskevan tavanomaista haudan hoitamiseen liittyvää asiointia kuten haudan yleisilmeestä ja siisteydestä huolehtiminen. Pyydämme kirkkoneuvostoa selvittämään, onko edellä mainitussa hautausasiassa toimittu kirkkolain mukaisesti ja hyvää tapaa noudattaen ja mikäli uurnan lasku hautaan on noudattanut lain kirjainta, niin seurakunnat jakaessaan valtakirjalomakkeita hautaoikeuden haltijoiden nimeämiseksi korostaisivat valtuutetun valtaa siinä, kenet ko. hautaan haudataan sekä hautamuistomerkeistä päättämisestä, ettei valtakirjan allekirjoittaneille jäisi väärää kuvaa. Lisäksi valtakirjassa puolisoita koskevaan mainintaan olisi epäselvyyksien välttämiseksi hyvä lisätä vaikkapa suluissa ( myös entiset, jos se on lain kirjain ja henki) tai sitten maininta, että hautaoikeuden haltijan tulisi ottaa yhteyttä valtakirjan allekirjoittaneisiin, mikäli haudattava ei ole suoraan alenevassa tai ylenevässä sukulaissuhteessa hautaan ensiksi haudattavaan. He pyytävät selvittämään, onko kirjeessä mainitussa asiassa toimittu kirkkolain mukaisesti hautausta suoritettaessa on haudattu Käppärän hautausmaalle hautaan Hautaoikeuden haltijan nimeämisestä on sovittu toukokuussa Allekirjoittajina ovat olleet Tässä asiakirjassa olisi ollut mahdollista sopia siitä, keitä hautaan voidaan haudata, mutta ketään ei ole tuolloin nimetty. Hautaoikeuden haltijan nimeämisasiakirjan kääntöpuolella on ollut tiedoksi ja ohjeeksi kirkkolain 17. luvun 3 ja 4 pykälät, jotka koskevat hautaoikeuden haltijan nimeämistä, puhevaltaa ja sitä, keitä hautaan voidaan haudata hautaus on tapahtunut hautaoikeuden haltijan aloitteesta. Kirkkolain 17. luvun 4 :n mukaan hautaoikeuden haltijan suostumuksella voi hautaustoimesta vastaava seurakunnan viranomainen antaa luvan haudata hautaan muunkin henkilön (kuin lähisukulaisen tai hänen puolisonsa), milloin siihen on erityinen syy.

8 8 Hautauspalveluilla ei ollut syytä epäillä hautauksen sopivuutta, koska hautaoikeuden haltija vastasi hautausjärjestelyistä ja hautaan hautaamisesta ei ollut annettu mitään ehtoja ei hakenut hautaukseen seurakunnan viranomaisen lupaa eikä asiaa hoitanut seurakunnan viranhaltija sitä myöskään edellyttänyt. Jos lupa olisi pyydetty, se olisi voitu myöntää muita hautaan oikeutettuja kuulematta, koska on hautaoikeuden haltija. Lain mukaisina erityisinä syinä voidaan pitää sitä, että vainaja on hautaoikeudenhaltijan ja että vainaja haudattiin uurnassa, jolloin se ei vienyt lähemmiltä sukulaisilta arkkuhautapaikkoja. Hautauspalveluissa omaisille pyritään jatkuvasti antamaan ohjeita haudan hoitoon, hautaoikeuden haltijan valtuuksista ja muista hautaukseen liittyvistä asioista. Myös kirjallista materiaalia on saatavana. Asia on lähetetty tiedoksi kirjeitse KIRKKOLAIN 17:3 : Hautaoikeuden haltija Hautaoikeuden haltija edustaa niitä, joita voidaan haudata hautaan, sekä käyttää puhevaltaa hautaa koskevissa asioissa siten kuin hautaustoimilaissa sekä tässä laissa ja sen nojalla säädetään tai määrätään. Hautaoikeuden haltijasta ja siitä keitä hautaan voidaan haudata, sovitaan hautaa luovutettaessa. Jos sopimusta ei ole tehty vuoden kuluessa haudan luovutuspäivästä tai jos tehtyä sopimusta ei voida olosuhteiden muuttumisen johdosta noudattaa, hautaoikeuden haltijaksi tulee vainajan leski tai, milloin leskeä ei ole taikka hänkin on kuollut, ensimmäiseksi hautaan haudatun vainajan lähimmät perilliset. Jos heitä on useita, heidän on valittava hautaoikeuden haltija edustamaan heitä hautaa koskevissa asioissa. Hautaoikeuden uudesta haltijasta on ilmoitettava hautaustoimesta vastaavalle seurakunnan viranomaiselle. Jos ensimmäiseksi hautaan haudatun vainajan lähimmät perilliset eivät ole voineet sopia hautaoikeuden uudesta haltijasta, kirkkoneuvosto voi määrätä hautaoikeuden haltijan ja antaa etusijan paikkakunnalla asuvalle tai sille, joka on huolehtinut haudan hoidosta. KIRKKOLAIN 17:4 : Jollei siitä, keitä hautaan voidaan haudata, ole sovittu 3 :n 2 momentin mukaisesti, hautaan saadaan ensisijaisesti haudata vainaja, jota varten hauta on luovutettu, ja tämän puoliso sekä lisäksi sattuneiden kuolemantapausten mukaisessa järjestyksessä suoraan etenevässä tai takenevassa polvessa oleva sukulainen ja tämän puoliso. Jollei tällaista sukulaista ole tai jos hautaoikeuden haltija siihen suostuu, hautaan saadaan haudata vainajan sisar ja veli sekä heidän lapsensa, sanottujen henkilöiden otto- ja kasvattilapset sekä näiden kaikkien puolisot. Hautaoikeuden haltijan suostumuksella voi hautaustoimesta vastaava seurakunnan viranomainen antaa luvan haudata hautaan muunkin henkilön, milloin siihen on erityinen syy. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE

9 9 Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin Antti Pekolan aloite koskien krematorion toimintatapoja Esittelijä: kiinteistöpäällikkö lähettää edellä olevan selvityksen vastauksena Antti Airion, Maria Karvosen ja Mika Sivusen kirjeeseen. ANTTI PEKOLA on tehnyt päivätyn seuraavansisältöisen aloitteen: Teen kunnioittaen seuraavan aloitteen KN:n kokoukseen. Tietooni on tullut kritiikkiä Porin krematorion toiminnasta. On tullut palautetta, että tuhkaus siunaustilaisuuden jälkeen kestää parisen viikkoa. Muualla Suomessa on käytäntö, että omaiset saavat uurnan viikko siunauksen jälkeen. Tällä hetkellä uurnan luovutusajat ovat päivittäin klo Voisi olla perusteltua, että edes yhtenä päivänä viikossa uurnan voisi noutaa klo mennessä. Ehdotan siksi, että krematorion toimintatavat selvitetään ja tarvittaessa tarkistetaan ohjeet. Käppärän hautausmaan krematoriossa tuhkataan vuodessa noin 900 vainajaa. Pääosa tuhkauksista tapahtuu yhdellä uunilla. Ruuhkatilanteissa ja huoltojen yhteydessä tuhkaus tapahtuu kellarissa sijaitsevalla vanhalla uunilla. Krematorio on pääosin käytössä tiistaista torstaihin, johon tämän hetkiset resurssit riittävät. Maanantai on usealla vapaapäivä ja perjantaina ja lauantaina henkilöstön resurssit kuluvat hautausmaiden hoitotyön ohella siunauksiin ja uurnan laskuihin. Tällä hetkellä siunaus-, hautaus- ja tuhkausprosessit toimivat organisoidusti olemassa olevilla resursseilla. Pääsääntöisesti siunausviikonlopun jälkeen tuhkaus aloitetaan tiistaina ja hautausaikoja annetaan seuraavaan viikkoon. Muihin seurakuntiin haudattavien tuhka voidaan luovuttaa kuluvalla viikolla tuhkausten edetessä. Nopeampi aikataulu edellyttää henkilöstöresurssien lisäämistä ja toisen uunin käytön lisäystä. Vastaavan kokoisilla paikkakunnilla luovutusajat ovat samansuuntaisia. Useilla paikkakunnilla ovat omat seurakuntalaiset etusijalla, johon Porin seurakuntayhtymässä ei ole menty. Nykyisellä järjestelyllä ympäristöseurakunnat voidaan tarkemmin aikatauluttaa. Uurnan luovutus vertailupaikkakunnilla tapahtuu virka-aikana, kuten Porissakin. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan /154 palauttaa asian. Ylipuutarhurin selvityksen mukaan omille hautausmaille menevät uurnat kuljettaa hautauspalvelujen henkilöstö. Lisäksi hautaustoimistot noutavat uurnia. Omaiset noutavat arviolta 2 3 uurnaa viikossa. Erilliseen iltapäivystykseen ei näin ollen liene syytä varautua.

10 10 Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KN päättää 1) että, krematorion toimintatapaa ei ole syytä muuttaa eikä iltapäivystykseen ole nykyisellä kysynnällä tarvetta ja 2) merkitä edellä esitetyn tiedoksi vastauksena Antti Pekolan aloitteeseen. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin Peltoalueen antaminen vuokralle Ahlaisissa Esittelijä: kiinteistöpäällikkö Ahlaisissa sijaitsevan, Greppgård-nimiseen tilaan RN:o 9:3 kuuluvan, pinta-alaltaan 3,64 ha:n suuruisen palstan pellot ovat olleet vuokrattuna Ilkka Niemelle alkaen. Vuokrasopimus päättyy KIRKKOLAIN 14.4 :n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden vuokraamista koskeva päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi, jos vuokra-aika on yli kymmenen vuotta. Ilkka Niemi viljelee vuokrattavana olevan viljelymaan ympärillä olevia maita, joten ei liene syytä ilmoittaa yleisesti vuokraamisesta. Hehtaarihinta on päättyvässä sopimuksessa ollut 300 euroa hehtaarilta vuodessa. Uudeksi hinnaksi on vuokraajan kanssa neuvoteltu 340 euroa hehtaarilta vuodessa, joten vuosivuokraksi muodostuu 1.237,60 euroa. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KN päättää antaa 3,64 ha:n peltoalueen Ahlaisissa Ilkka Niemelle vuokralle viideksi vuodeksi 340 euron vuosihinnalla hehtaarilta tukioikeuksineen. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. 209 EI JULKISUUTEEN! -ASIA 209

11 Porin seurakuntakeskuksen toisen kerroksen toimistotilan vuokraaminen Esittelijä: kiinteistöpäällikkö 11 Porin seurakuntakeskuksen toisen kerroksen toimisto-osa on yhteisen seurakuntatyön diakonian ja kasvatuksen käytössä. Katutason liiketila vapautui Vapaaehtoistyö Liisan sanottua irti vuokrasopimuksen helmikuussa Tilaa ei ole saatu vuorattua käypään hintaan ulkopuoliselle. Yhteinen kasvatus olisi halukas muuttamaan katutason tilaan, jolloin toisen kerroksen toimistotila vapautuisi vuokrattavaksi. Porin Jätehuolto etsii toimistotilaa keskusta-alueelta. Kasvatukselta vapautuva tila olisi 212 m² ja pienillä muutoksilla soveltuisi Porin Jätehuollon käyttöön. Vuokraksi on määritelty 8 euroa/m², eli euroa/kk. Arvioitu sähkön kulutus lisätään vuokraan. Porin Jätehuolto on Porin kaupungin liikelaitos ja on valmis vuokraamaan tilan edellä mainituilla ehdoilla. Kasvatukselle tulevan liiketilan koko on 203 m². Tilassa on sekä toimisto- että kokoontumistilaa, joka mahdollistaa toiminnan kehittämisen ryhmä- ja kahvilatoiminnan suuntaan. Tilaan sijoittuisi myös erityisnuorisotyön toiminnot. Henkilöstö on uuden järjestelyn kannalla. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KN päättää vuokrata Porin seurakuntakeskuksen toisen kerroksen toimistotilaa Porin Jätehuollolle euron kuukausivuokralla alkaen. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin Hinnasto vuodelle 2011 ja 2012: kerhomaksut Esittelijä: talouspäällikkö Seuraavassa kerhomaksujen ja varhaisnuorisoleirien hinnastoehdotus syksystä 2011 vuoden 2012 loppuun. Kerhomaksut syksy Päiväkerho, 2 kertaa viikossa Päiväkerho, 1 kerta viikossa (vuodelle 2011 lisäys) kolmevuotiaiden kerho (2 x viikko) kolmevuotiaiden kerho (1 x viikko) kesäkerho avoin päiväkerho 35 /kerhokausi 22 /kerhokausi 20 /kerhokausi 10 /kerhokausi 15 /kerhokausi maksuton

12 12 kerhossa käynnin lopettaminen kahden kuukauden sisällä kerhon alkamisesta tai kerhossa käyminen 50-prosenttisesti kerhon aloittaminen tai lopettaminen kesken kerhokauden - kaikista kerhomaksuista sisaralennus 50 % Leirimaksut syksy Tyttö- ja poikaleirit - alle 4-vuotiaat lapset veloituksetta 60 % kauden maksusta 30 % kauden hinnasta/ alkava kk, enintään kauden hinta 15 /1 vrk 25 /2 vrk 31 /3 vrk tyttö- ja poikaleirien ev.lut. kirkkoon kuuluvat ulkoseurakuntalaiset: leirihinta sama kuin porilaisilla muilla ulkopaikkakuntalaisilla leirihinta kaksinkertainen Hinnat ovat ennallaan vuoden 2011 tasolla. Muutokset ovat: uusi hinta, kun päiväkerho on kerran viikossa ja kun leiri on yhden vuorokauden mittainen. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää hyväksyä kerhomaksut sekä tyttö- ja poikaleirien hinnat vuoden 2011 syyskaudelle ja vuodelle 2012 edellä esittelyssä esitetyn mukaisina. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin Länsi-Porin seurakunnan seurakuntapastorin palkkauksen vahvistaminen Esittelijä: hallintopäällikkö TURUN ARKKIHIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULI on antanut pastori JUSSI KÄRMERANNALLE valtakirjan Länsi-Porin seurakunnan seurakuntapastorin virkaan lukien. Länsi-Porin seurakunnan seurakuntapastorin viran vaativuusryhmä on 601 ja tehtäväkohtainen peruspalkka 2.789,01 euroa. Porin seurakuntayhtymän KIRKON PALKKAUSUUDISTUSTYÖRYHMÄ on käsitellyt palkkausta

13 13 Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. vahvistaa pastori Jussi Kärmerannan vaativuusryhmäksi 601 ja tehtäväkohtaiseksi peruspalkaksi 2.789,01 euroa alkaen Yhteisen seurakuntatyön keskuksen yhteisen kasvatuksen tilapäisen viranhaltijan palkkauksen vahvistaminen Esittelijä: hallintopäällikkö Yhteisen seurakuntatyön päällikkö JARI SUVILA on päätöksellään 51/ ottanut ANNIINA NYLUNDIN tilapäiseksi viranhaltijaksi yhteiseen kasvatukseen Porin seurakuntayhtymän KIRKON PALKKAUSUUDISTUSTYÖRYHMÄ on käsitellyt palkkausta Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää vahvistaa Anniina Nylundin vaativuusryhmäksi 201 ja tehtäväkohtaiseksi peruspalkaksi 1.425,90 euroa Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin Porin Teljän seurakunnan lastenohjaajan palkkauksen vahvistaminen Esittelijä: hallintopäällikkö PORIN TELJÄN SEURAKUNTANEUVOSTO on /163 päättänyt ottaa SUSANNA BOELIUKSEN lastenohjaajaksi Porin Teljän seurakunnan lastenohjaajan toimen vaativuusryhmä on 401 ja tehtäväkohtainen peruspalkka 1.769,13 euroa. Porin seurakuntayhtymän KIRKON PALKKAUSUUDISTUSTYÖRYHMÄ on käsitellyt palkkausta Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE

14 14 Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää vahvistaa lastenohjaaja Susanna Boeliuksen vaativuusryhmäksi 401 ja tehtäväkohtaiseksi peruspalkaksi 1.769,13 euroa Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin Porin Teljän seurakunnan lastenohjaajan palkkauksen vahvistaminen Esittelijä: hallintopäällikkö PORIN TELJÄN SEURAKUNTANEUVOSTO on /163 päättänyt ottaa SI- NIKKA LINDÉNIN lastenohjaajaksi Porin Teljän seurakunnan lastenohjaajan toimen vaativuusryhmä on 401 ja tehtäväkohtainen peruspalkka 1.769,13 euroa. Porin seurakuntayhtymän KIRKON PALKKAUSUUDISTUSTYÖRYHMÄ on käsitellyt palkkausta Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. vahvistaa lastenohjaaja Sinikka Lindénin vaativuusryhmäksi 401 ja tehtäväkohtaiseksi peruspalkaksi 1.769,13 euroa Porin Teljän seurakunnan lastenohjaajan palkkauksen vahvistaminen Esittelijä: hallintopäällikkö PORIN TELJÄN SEURAKUNTANEUVOSTO on /163 päättänyt ottaa TARJA LYYTIKÄISEN lastenohjaajaksi Porin Teljän seurakunnan lastenohjaajan toimen vaativuusryhmä on 401 ja tehtäväkohtainen peruspalkka 1.769,13 euroa. Porin seurakuntayhtymän KIRKON PALKKAUSUUDISTUSTYÖRYHMÄ on käsitellyt palkkausta Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE

15 15 Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. vahvistaa lastenohjaaja Tarja Lyytikäisen vaativuusryhmäksi 401 ja tehtäväkohtaiseksi peruspalkaksi 1.769,13 euroa Talousarvion toteutuminen Esittelijä: talouspäällikkö 217 Oheisena liitteenä jaetaan talousarvion toteutumisvertailu Toteutumisvertailu sisältää seuraavat osat: 1. Käyttötalousosan toteutumisvertailu, vertailu talousarvioon (1) ja viime vuoden 9 kk:n toteutumaan (1 B) 2. Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu, vertailu talousarvioon (2) ja viime vuoden 9 kk:n toteutumaan (2 B) 3. Investointiosan toteutumisvertailu (3) 4. Rahoitusosan toteutumisvertailu (4) Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Talousarvion käyttötalousosassa toimintakatteen (nettomenojen) toteutumisprosentti on syyskuun loppuun mennessä 70,9 % (vuonna 2010 toteutuma oli vastaavana aikana 69,8 %), joka alittaa 4,1 % tasaisen kertymän mukaisen tason. Euroissa 75 %:n kertymätason alitus merkitsee (vuonna ) euron nettomenojen alitusta. 75 %:n kertymään verrattuna nettomenoja on kertynyt 9 kk:n aikana selvästi vähemmän: 1,8 % ja euroa. Tuloja on kertynyt myös selvästi tasaista kertymätavoitetta enemmän: kertymä on 87 %, joka merkitsee euron kertymäylitystä. Jos toimintakatteen nettomenojen alitus talousarvioon verrattuna on tilinpäätöksessä samalla runsaan euron tasolla, tilikauden tulos voisi olla noin euroa miinuksella. Koska vuoden 2011 talousarviossa henkilöstömenoja lukuun ottamatta nettomenoja ei ole lisätty, tulisi toimintaa mahdollisuuksien mukaan järjestää taloudellisemmin eli samalla rahamäärällä enemmän tavaroita/palvelua/toimintaa. Tilikauden aikaisissa toteutumisvertailutilanteissa kaikkia eriä ei ole jaksotettu toteutumajaksolle tilinpäätöksessä tehtävällä tavalla. Tämän vuoksi toteutumaprosentin tulisi olla 9 kk:n jälkeen enintään noin 72. Tuloslaskelmaosassa vuosikate on vuoden 2011 kolmen ensimmäisen neljänneksen lopussa yli 1,8 miljoonaa euroa parempi kuin talousarvion koko vuoden vuosikate. (toteutumaprosentti on 480, vuonna 2010 toteutumaprosentti oli 7600 ja vuonna 2009 toteutuma-% oli syyskuun lopussa 224). Vuosikatteen suuruuteen vaikuttaa toimintatuottojen arviota suurempi kertyminen ja erityisesti verotulojen toteutuminen keskimääräistä suurempana syyskuun lopussa (+1,2 milj. euroa yli tasaisen kertymän). Vuoden alkukuukausina verotulojen keskimääräinen kertymä on perinteisesti suurempi kuin loppuvuonna, koska marraskuussa verotuksen valmistuttua toteutettava maksuunpanotilitys on veronsaajille pääsääntöisesti hyvin heikko. Poistot on kirjattu

16 16 suunnitelman mukaisten poistojen mukaan ja ne ovat yli euroa alle keskimääräisen kertymävauhdin. Rahoitustuottojen kirjaus on ajan tasalla sijoitusten arvonalennuksia/arvonalennusten palautuksia lukuun ottamatta. Rahoitustuotot ovat olleet vuoden 9 kk:n aikana jonkin verran alle talousarvion tavoitteen. Rahoitustuottoja on kertynyt 9 kk:n aikana 65 % 12 kk:n tavoitteesta. Sijoitusmarkkinoiden epävakaa tilanne ja vuoden 2011 puolivälin jälkeen heikentynyt tilanne alentaa erityisesti osakesijoitusten tuottoja. Sijoitusten arvonalentumista ei ole kirjattu vuoden aikana. Vuoden 2011 aikana markkina-arvot nousivat alkuvuonna, mutta ovat kesän lopulla ja sen jälkeen laskeneet voimakkaasti. Osakesijoitusten arvot ovat alentuneet syyskuun loppuun mennessä euroa vuoden alun tilanteeseen verrattuna. Tilikauden tulos on 9 kk:n jälkeen 1,2 miljoona euroa positiivinen ja ero talousarvion lähes miljoonan euron alijäämäiseen tulokseen on lähes 2 milj. euroa. Vuoden loppukuukausina tulos heikkenee, koska marraskuussa verotuloja tulee vähän tai ei lainkaan ja tilinpäätöksessä menot jaksotetaan säännösten mukaan. Seuraavassa tuloslaskelman toteutuma 1 9/2011 ja vertailu vuoden 2011 talousarvioon ja 75 %:n kertymätavoitteeseen: TULOSLASKELMA TA /2011 Toteutuma- Kertymä Ero tas. ulkoinen ja sisäinen prosentti 75 % kertymään TOIMINTATUOTOT ,1 % Henkilöstökulut ,8 % Muut toimintakulut ,0 % TOIMINTAKULUT YHT ,2 % TOIMINTAKATE ,9 % VEROTULOT ,3 % VEROTUSKULUT ,8 % KESKUSRAHASTOMAKSUT ,9 % RAHOITUSTUOTOT ,8 % RAHOITUSKULUT ,8 % VUOSIKATE ,0 % POISTOT ,3 % SATUNNAISET TUOTOT TILIKAUDEN TULOS % Seurakuntien nettomenojen kertymä on 9 kk:n jälkeen vuotta 65,5 73,2 %. Suurin nettomenojen toteutuma on Länsi-Porin seurakunnalla (73,2 %). Yli 72 % nettomenoja on kertynyt kolmen neljänneksen jälkeen myös Keski-Porin seurakunnassa. Muut yhteiset seurakunnalliset tehtävät -toimintayksikössä käyttöasteprosentti on myös suuri, mutta se johtuu menojen selvästä alkuvuosipainotteisuudesta (määrärahat kirkollisiin tarkoituksiin on tilitetty kesäkuussa). Hautauspalvelujen pääluokassa nettokulukertymä on yli tasaisen kertymän 75,9 (vuonna ,2 %) ja kiinteistöpalveluissa 70,7 (vuonna ,1 %). Verotuloja kertyi 9 kk:n aikana 2,9 %-yksikköä enemmän kuin vuonna 2010 vastaavana aikana. Kirkollisverotuloja kertyi 1,2 % enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana ja osuus yhteisöverotuloista oli yli viidenneksen, lähes 22 % suurempi. Talousarviossa verotuloarvio kasvaa 3,38 % viime vuoden kertymään verrattuna ja syyskuun lopussa tavoitteesta ollaan jäljessä euroa. Loppuvuonna maksuun-

17 17 panotilitys marraskuussa on ennakkotiedon mukaan samansuuruinen kuin viime vuonna ja joulukuun tilitysosuuksien muutoksista ei näytä tulevan Porin seurakuntayhtymälle juurikaan euromääräisiä muutoksia. Jotta tämän vuoden verotuloarvio saavutetaan, loppuvuoden 3 kk:n aikana verotulojen on noustava 5,8 % ja euroa viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Verotulojen kertymä alkuvuonna tammi-syyskuussa 2011: Vuosi 2011 tammisyyskuu v v Ero, Ero, % Ansio- ja pääomatuloverot ,2 % Osuus yhteisöveroista ,6 % Yhteensä ,91 % v v Ero, Ero, % Verotulot ,72 % Investointiosan toteutumaprosentti on ,2 ja määrä euroa. Suurimmat investointimenot alkuvuoden aikana on aiheutunut kirkonkirjojen digitoinnista euroa ja Pihlavan seurakuntatalon ilmanvaihtokoneiden uusimisesta euroa. Rahoituslaskelmassa varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta on noin 2,1 milj. euroa positiivinen ja rahaverojen lisääntyminen noin 1,2 milj. euroa. Talousarviossa muutosten jälkeen rahavarojen muutos on arvioitu koko vuoden osalta euroa negatiiviseksi. Yhdeksän kuukauden jälkeen rahavarojen positiivinen muutos on talousarvioon verrattuna lähes 1,2 miljoonaa euroa parempi. Nettorahavirran kasvuun vaikuttaa merkittävimmin vuosikatteen arviota suurempi toteutuma syyskuun lopussa. Vuosikatteen toteutuma oli talousarvioon verrattuna lähes 2,1 miljoonaa euroa parempi. Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää 1) merkitä toteutumisvertailun tiedoksi ja 2) esittää toteutumisvertailun yhteiselle kirkkovaltuustolle tiedoksi. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. Kokouksessa pidettiin tauko kello (liite 2)

18 Vuoden 2012 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma (pääkäsittely) Esittelijä: talouspäällikkö YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan /175 palauttaa alustavassa käsittelyssään vuoden 2012 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman Yhteisen kirkkoneuvoston päättämä talousarvion kehys vuodelle 2012: VUOSI 2012 Seuraavassa taloussuunnitelma on laadittu varovaisesti, varautuen heikompaan taloudelliseen aikaan seuraavalla kolmivuotiskaudella. Toimintatulojen lisäys arvio 2,0 % euroa Uuden vuodelle 2012 ulottuvan virka- ja työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset eivät ole tiedossa. Vuoden 2012 aikana toteuttavasta palkkaratkaisusta neuvotellaan ja sovitaan mennessä. Henkilöstön palkkojen korotusarvio on 1,0 prosenttia ja euroa vuodelle 2012 vuoden 2011 lopun palkkatasoon verrattuna. Kokonaisuutena henkilöstömenot kasvavat 1,65 % prosenttia ( euroa) vuoteen 2011 verrattuna. Muut toimintakulut ennallaan +0,0 %. Toimintakuluista vähennetään vuoteen 2011 verrattuna euroa, joka oli Evankeliumin ajanjakson vuoden 2011 määrärahaa. Jos inflaatio on vuoden aikana 2 3 %, määrärahojen ostovoima vähenee vastaavasti. Määrärahat kirkon lähetysjärjestöille ja kansainväliseen diakoniaan; määräraha pysytetään 2,0 %:ssa verotuloista, johon se nousi vuoden 2009 talousarviossa; yht euroa, lisäys euroa. Toimintayksikkö voi laatia talousarvioehdotuksensa myös toimintakatekehysarvon saavuttaen (saavuttaen kehyksen mukaisen yksikön kokonaisnettomenoarvon). Kehysarvo on laskettu talouspalveluissa edellä olevien tulojen ja menojen kehysmuutosten mukaisesti. Yhteisen evankeliumin ajanjaksoon varataan vuonna 2012 aikaisempina vuosina käyttämättömiä määrärahoja euroa yhteinen mission järjestämiseen. Tuloveroprosenttioletus nykyisellään (1,40 %) Verotuloarviota alennetaan 1,4 % ja euroa. Arvio on laskettu siten, että vuoden 2011 tuloarviota korotetaan 1,0 prosentilla ja summasta vähennetään euroa yhteisöveron ryhmäosuuden alenemisen vuoksi. Sijoitustuotot arvion mukaan euroa edellyttävät vuoden 2011 kaltaista hyvää sijoitustilannetta ja korkeampaa korkotasoa. Poistot lasketaan voimassa olevan poistosuunnitelman mukaan ja ovat vuodessa noin 1,3 milj. euroa. Investointisuunnitelma : investointitaso pidetään keskimäärin aikaisempaa alhaisemmalla tasolla. Investoinnit vuonna euroa. Yllämainittujen kehysten perusteiden mukaan laskettuna tilikauden tulos vuodelta 2012 jää tappiolliseksi euroa. Tuloksen negatiivisuus kasvaa noin eurolla edelliseen vuoteen verrattuna.

19 19 Tulevaisuusneuvottelukunta ja johtoryhmä valmistelevat suunnitelmakaudella ja myöhemmin toteutettavia menojen vähennystoimenpiteitä (rakenteellisia muutoksia tuloihin ja menoihin) syksystä 2011 alkaen. Oheisena liitteenä jaetaan Porin ev.lut. seurakuntayhtymän talousarvio 2012 ja toiminta- ja taloussuunnitelma Oheisena liitteenä jaetaan toimintayksikkökohtainen talousarvion 2012 vertailu vuoden 2011 talousarvioon ja vuoden 2012 talousarvion kehykseen KN 1 -sarakkeessa on toimintayksikköjen ehdotukset ehdotusten mukaisina lisättynä toukokuun lopun jälkeen tehdyillä muutoksilla, joista on erittely oheisena liitteenä. TA KN sarakkeessa on talouspäällikön ehdotus yhteiselle kirkkoneuvostolle seurakuntayhtymän vuoden 2012 talousarvioksi. Ehdotus on johtoryhmän kokouksen kannan mukainen. Talousarvioehdotuksen 2012 tilikauden tulos on alijäämäinen euroa. Talousarvion 2012 kehykseen verrattuna alijäämä on euroa suurempi ja vuoden 2011 talousarvion alijäämään verrattuna tuloksen negatiivisuus on euroa suurempi. Seuraavassa on tuloslaskelman vertailu (TA 2012, talousarvio 2012 kehys ja talousarvio 2011): TALOUSARVIO 2012 TULOSLASKELMA (ulkoinen ja sisäinen) TA 2012 TA 12 kehys TA 2011 Muutos, TA12 TA11 Muutos, % TA12 TA11 TOIMINTATUOTOT ,4 % Henkilöstökulut ,5 % Muut toimintakulut ,5 % TOIMINTAKULUT YHT ,7 % TOIMINTAKATE ,9 % VEROTULOT ,4 % VEROTUSKULUT ,9 % KESKUSRAHASTOMAKSUT ,6 % RAHOITUSTUOTOT ,2 % RAHOITUSKULUT ,9 % VUOSIKATE ,3 % POISTOT ,2 % SATUNNAISET TUOTOT TILIKAUDEN TULOS ,9 % VARAUSTEN VÄHENNYS TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ

20 20 Seuraavassa on tuloslaskelman vertailu (TA 2012, tilinpäätös 2010 ja talousarvio 2011): TALOUSARVIO 2012 TULOSLASKELMA TA 2012 TP 2010 TA 2011 Muutos, (ulkoinen ja sisäinen) TA12 TP10 TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT YHT TOIMINTAKATE VEROTULOT VEROTUSKULUT KESKUSRAHASTOMAKSUT RAHOITUSTUOTOT RAHOITUSKULUT VUOSIKATE POISTOT SATUNNAISET TUOTOT TILIKAUDEN TULOS Talousarvion kehykseen on tehty toukokuun kehysten vahvistamisen jälkeen seuraavat muutokset: - Pihlavan seurakunnan kehyksestä 2012 on poistettu vuoden 2011 määrärahavaraus 50-vuotisjuhlaa varten. Vähennys euroa. - Keski-Porin seurakunnan kehyksestä 2012 on poistettu iltapäiväkerho, joka seurakunnassa loppui kevätkauteen Tulojen ja menojen muutokset suunnilleen samat (yhtäsuuret). Vuoden 2012 talousarvioehdotukset ovat yksiköissä pääosin kehyksen mukaisia. Seuraavassa on määrärahavarauksia, jotka ovat mukana ehdotuksessa yli kehysraamin ja joissa on määrärahavaraus pidetty voimassa (avoinna olevat virat): - Talousarviossa on koko vuoden kokoaikaisen viranhaltijan varaus hallintopalveluiden toimistosihteerin palkkaukseen. Asianomainen jäi osa-aikaeläkkeelle Määrärahan vähennysmahdollisuus on euroa, josta ehdotetaan vähennettäväksi euroa. - Ehdotuksessa on mukana myös kokoaikaisena oppilaitosteologin ja kasvatusteologin henkilöstömäärärahat. - Kehyksen ylitykset talousarviossa 2012 ovat seuraavat (ylitykset ehdotetaan pääsääntöisesti karsittaviksi ja jokaisen erän kohdalla on seuraavassa mainittu ylityksestä vähennettävä summa): Porin Teljän seurakunnan ehdotus emännän palkkaamisesta kokoaikaisena (75 % Porin Teljä, 25 % yhtymä). Lisäys Porin Teljä euroa, yhtymä euroa, yht euroa. Vähennetään euroa.

KOKOUSKUTSU JA ASIALUETTELO

KOKOUSKUTSU JA ASIALUETTELO Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 20.1.2016 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

10 Länsi-Porin seurakunnan diakonissan viran muuttaminen diakonian viraksi (Lisälistan asia)

10 Länsi-Porin seurakunnan diakonissan viran muuttaminen diakonian viraksi (Lisälistan asia) Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 14.1.2015 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 21.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Matti Loponen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 14.12.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 14.12.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 14.12.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.20 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Ulla Jokinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2017 1 16.10.2017 ARVIOINNIN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 23.10.2017 AIKA maanantaina 23.10.2017 klo 16.00 PAIKKA Innova, Piippukatu 11 JÄSENET/LÄSNÄ Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 15.10.2013 klo 18.00 19.09. Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Pauli Hujanen Matti Loponen

Lisätiedot

A S I A T. 117 Porin Teljän seurakunnan lapsityönohjaajan viran lakkauttaminen

A S I A T. 117 Porin Teljän seurakunnan lapsityönohjaajan viran lakkauttaminen Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 29.5.2013 alkaen kello 16.45 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa, Itäpuisto 14, 2. kerros. A S I A T 114 Kokouksen

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

A S I A T. 74 Keskusrekisterin toimistosihteerin viran määräaikainen täyttäminen

A S I A T. 74 Keskusrekisterin toimistosihteerin viran määräaikainen täyttäminen Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 13.5.2015 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 11.10.2017 klo 17-18.15 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Huostila Anja, jäsen Huostila Mari, jäsen Kanerva Esa, varajäsen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

Hautausoikeus, suostumukset, luvat ja muut ongelmatilanteet asiakaspalvelussa

Hautausoikeus, suostumukset, luvat ja muut ongelmatilanteet asiakaspalvelussa Hautausoikeus, suostumukset, luvat ja muut ongelmatilanteet asiakaspalvelussa 17.3.2010 Mia Fager www.turunseurakunnat.fi 1 Hautasoikeus Hautaoikeus ~ oikeus tulla haudatuksi Jokaisella on oikeus saada

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 5/ 2013. 28.5.2013 klo 18.00 19.40

Pihlavan seurakuntaneuvosto 5/ 2013. 28.5.2013 klo 18.00 19.40 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 5/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 28.5.2013 klo 18.00 19.40 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo Kause

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.00 20.00 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

A S I A T. 37 Hallintopalveluiden avoimen toimistosihteerin viran hoitajan valinta

A S I A T. 37 Hallintopalveluiden avoimen toimistosihteerin viran hoitajan valinta Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 26.3.2014 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (6) KOKOUSAIKA 19.5.2015 klo 17 18.20 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 Aika: ti 24.2.2015 klo 16 18.25 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja, 14-25 ajan,

Lisätiedot

PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 8/2012. Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs

PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 8/2012. Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 8/2012 Aika 21.11.2012 kello 16.00 19.28 Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs Läsnä Erkkola Kari puheenjohtaja

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Torstai klo 18.00 19.40 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa Kautonen

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto sivut 65-72 KOKOUSAIKA. 21.10.2014 klo 18.00 20.25

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto sivut 65-72 KOKOUSAIKA. 21.10.2014 klo 18.00 20.25 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 sivut 65-72 KOKOUSAIKA klo 18.00 20.25 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) poissaolijat: MUUT LÄSNÄOLIJAT (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: ti 16.2.2016 klo 16 19.00 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke 12.12.2007 klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Ulla Jokinen Johanna Koistinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Aika: Keskiviikko 9.11.2016 klo 17.00 17.45 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 (5) KOKOUSAIKA 23.11.2016 klo 17 19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Hassinen Arja Hämäläinen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Aika tiistaina 27.4.2016 kello 16.00 17.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Aika Tiistai 4.4.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poissa Husso Leena jäsen Minna

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 8.12.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 11.12.2014-12.01.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O

A S I A L U E T T E L O IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) A S I A L U E T T E L O 32. Kokouksen avaus 33. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 35. Ääntenlaskijoiden valinta 36.

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 31 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 31 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 31 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.00 18.35 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) Aika Maanantai 7.12.2009 klo 16.00 16.40 Paikka Hautausmaat, Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Matti Kurvinen puheenjohtaja Hannu Hyttinen

Lisätiedot

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 12.11.2015 klo 16.30 Sivu 1 VASA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET Sammantr. kl Sida. Vasaesplanaden 3 E V vån

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 12.11.2015 klo 16.30 Sivu 1 VASA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET Sammantr. kl Sida. Vasaesplanaden 3 E V vån VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 12.11.2015 klo 16.30 Sivu 1 181 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 182 Pöytäkirjantarkastajien valinta 183 Yhteistyötoimikunnan pöytäkirja 3/2015 184 Henkilöstöasia 185

Lisätiedot

Aika Tiistaina klo Paikka Seurakuntatalon pienessä sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja

Aika Tiistaina klo Paikka Seurakuntatalon pienessä sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja 13 Aika Tiistaina 24.10.2017 klo 18.00 19.10 Paikka Seurakuntatalon pienessä sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja Tykkyläinen Eija varapuheenjohtaja Anttonen Juha Koiso-Kanttila

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (8) A S I A L U E T T E L O: 48. Kokouksen avaus 49. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 50. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 51. Ääntenlaskijoiden valinta 52.

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30)

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30) Aika: klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) 20.45. Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Harri Henttinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 31/5. 2016

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/ 49 46 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 30.08.2011 46 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 7/ klo

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 7/2017 Aika ja paikka Ahlaisten seurakuntakoti 17.10.2017 klo 18.00-18.49 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, pj Gustafsson Tarja Grönblom

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti 29.11.2016 klo 19.30 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 1/2017 Sivu 1

Kirkkovaltuusto N:o 1/2017 Sivu 1 N:o 1/2017 Sivu 1 Aika: 18.1.2017 klo 19 19.35 Paikka: Seurakuntatalo Saapuvilla olleet Jäsenet Hintsala Kirsti Ikäläinen Kirsi Laukkanen Esko Laukkanen Jari poissa, ei varajäsentä Leskinen Antero Muhos

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) Aika tiistaina 29.11.2016 klo 18.30 21.40 Paikka seurakuntatalo Läsnä: Jyrki Koivisto kirkkoherra pj. Sanni Junnila agronomi,

Lisätiedot

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 13.6.2012 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 13.6.2012 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 13.6.2012 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 19.02.2014 1 Aika Keskiviikkona 19.02.2014 klo 16.00 17.30 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Aika 25.3.2014 klo 17.30-18.45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Pihkala Isto

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

Nuorisokeskus Marttinen,Vanha pappila, Paunu sali. 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3. Työjärjestyksen hyväksyminen

Nuorisokeskus Marttinen,Vanha pappila, Paunu sali. 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3. Työjärjestyksen hyväksyminen VIRTAIN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU KIRKKOVALTUUSTO 1.11.2016 KOKOUSAIKA 14.11.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Nuorisokeskus Marttinen,Vanha pappila, Paunu sali Mikäli ette pääse kokoukseen pyydetään ilmoittamaan

Lisätiedot

A S I A T. 94 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2012

A S I A T. 94 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2012 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 15.5.2013 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 09.06.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 15.06.2015-16.07.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa 13.9.2006/36 Vahvistettu Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa 15.11.2006 1 LUKU Kokoonpano 1 Yhteiseen

Lisätiedot

ASKOLAN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2016

ASKOLAN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2016 K U U L U T U S Askolan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 01.12.2016 klo 18.00 seurakuntakodilla Askolantie 23 Kokouksen asialista on nähtävillä 24.11. 1.12.2016 ja pöytäkirja 2. 16.12.2016

Lisätiedot

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 8/2017

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 8/2017 1 MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 8/2017 Aika ja paikka Reposaaren pappila 6.11.2017 klo 18.00-19.21 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, pj Gustafsson Tarja Grönblom Kirsi

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

Rasa Markku jäsen Timonen Antti jäsen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Immonen Anna-Kaisa kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kulmala Minna sihteeri

Rasa Markku jäsen Timonen Antti jäsen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Immonen Anna-Kaisa kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kulmala Minna sihteeri 1 KOKOUSAIKA Maanantai 21.3.2011 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Virasto Läsnä: Hätönen Tarja jäsen Kivimäki Liisa jäsen Malmberg Erkki puheenjohtaja Nordfors Heimo varapuheenjohtaja Peltomäki Eveliina jäsen Pusa

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 31.5.2017 1 3 25 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa

Lisätiedot

LUMIJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kirkkovaltuusto

LUMIJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kirkkovaltuusto ASIALISTA: pykälät 21-30 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. Pöytäkirjantarkastajat 4. Työjärjestyksen hyväksyminen 5. Lumijoen seurakunnan tuloveroprosentti 2016 6. Maksut

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7 Sivu 1/7 Aika Tiistai 14.06.2016 klo 19.00 19.41 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kostamo Merja puheenjohtaja Tuhkanen Pauli varapuheenjohtaja Hirvonen Kirsi Hämäläinen Maarit Kankkunen

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 )

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 ) 1 ( 5 ) Aika Keskiviikko klo 19.00 19.50 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Hannu Hyttinen Hannu Jolula Mari Kantola Pekka Koivisto Markku Kontinen Päivi

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 9/2015 Kirkkoneuvosto 20.10.2015. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen. Rantala Hannu jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 9/2015 Kirkkoneuvosto 20.10.2015. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen. Rantala Hannu jäsen Aika 20.10.2015 klo 17.00 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Puusaari Seija

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 - Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Varapj Kiljunen Ismo Majuri

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2016 Aika: ti 5.4.2016 klo 16 17.39 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009 KOKOUSAIKA keskiviikko 15. päivänä heinäkuuta 2009 kello 10.00 alkaen KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45 Aika Tiistai 21.3.2017 kello 16.00 17.05 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011 Kokousaika 1.11.2011 klo 18.00 21.18 Kokouspaikka Seurakuntatalo Läsnä: Tuomas Alaterä Juha Ilonen, puheenjohtaja (puheenjohtajana

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O :

A S I A L U E T T E L O : IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 (8) A S I A L U E T T E L O : 39 Kokouksen avaus 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 41 Pöytäkirjan tarkastus 42 Ääntenlaskijat 43 Työjärjestys 44 Henri Sepposen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra. jäsen, saapui klo aikana. Muut: Pirjo Koivisto sihteeri, seurakuntasihteeri

Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra. jäsen, saapui klo aikana. Muut: Pirjo Koivisto sihteeri, seurakuntasihteeri Aika: Tiistai 18.4..2017 klo 18.00-19.13 Paikka: Kokoushuone, seurakuntakoti Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra Lea Honkanen Anita Kamppi Leena Koivula Tellervo Kuusiranta, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen 3.10.2013 33 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Huuskonen Erkki Karppinen

Lisätiedot

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 129 Kirkkovaltuusto Aika: 18.1.2017 klo 18.00 18.45 Paikka: Someron seurakuntakeskus, sali 2 Läsnä: Eino Pauli Haho Eevi vara Kankare Tarja Kujansuu Antti Känkänen

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.00 20.40 Paikka Kirkko, hautausmaa ja virastotalo Läsnä Petteri Hämäläinen vt. kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 19.00 20.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Raimo Hoffren Pauli

Lisätiedot

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen.

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa, poissa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 3/ 2014. 13.5.2014 klo 18.00 20.14

Pihlavan seurakuntaneuvosto 3/ 2014. 13.5.2014 klo 18.00 20.14 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 3/ 2014 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 13.5.2014 klo 18.00 20.14 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo Kause

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2016 1 (5) KOKOUSAIKA 10.8.2016 klo 17-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Nurmijärven seurakunta Esityslista 1 Kirkkoneuvosto 6/

Nurmijärven seurakunta Esityslista 1 Kirkkoneuvosto 6/ Nurmijärven seurakunta Esityslista 1 Aika: Tiistai 25.8.2015 klo 16.00 Paikka: Nurmijärven seurakuntakeskus, Kirstaantie 5-7, 01900 Nurmijärvi. KOKOUKSEN OSALLISTUJAT... 2 KN 87 KOKOUKSEN AVAAMINEN...

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 15.6.2016 klo 18 Paikka Kokoushuone Bäckman Läsnä Arhio Kaija, poissa Haaga Taru Haapakoski Paula Hannula Sirpa

Lisätiedot

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 3/2009

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 3/2009 Aika: 19.3.2009 klo 18.00 Paikka: Seurakuntatalo, neuvotteluhuone Puheenjohtaja Matti Piispanen paikalla Varapuheenjohtaja Niemi Harri paikalla, poistu 51 käsittelyn aikana Jäsen Kulonen Esko paikalla

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14 Aika 24.1.2017 klo 18.00 19.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Tiitinen Ilkka jäsen/puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen poissa Hänninen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina klo 18.00 Hämeenlinnan kirkossa, Kirkkorinne, 13100 Hämeenlinna. Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Paikka ja päivämäärä

Paikka ja päivämäärä NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 2/2017 1 (11) Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA Maanantaina 20.3.2017 klo 18.00-18.53 KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti, Pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kirkkoneuvosto Rantala Hannu jäsen. Virtanen Markku jäsen, läsnä 87-99

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kirkkoneuvosto Rantala Hannu jäsen. Virtanen Markku jäsen, läsnä 87-99 Aika 1.6.2015 klo 16.30 17.50 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen, läsnä 95-103 Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 21.03.2016 3/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 21.03.2016 1 Aika Maanantaina 21.03.2016 klo 16 16.25 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

PYHÄRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA / (5)

PYHÄRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA / (5) PYHÄRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.01.2017 1/2017 1 (5) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika perjantaina 20.1.2017 klo 18.00 19.12 Paikka seurakuntakodilla Läsnä Petri Laitinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014. Puurtilan seurakuntakoti. Varsinaiset jäsenet:

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014. Puurtilan seurakuntakoti. Varsinaiset jäsenet: VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Päivämäärä KIRKKOVALTUUSTO 10.12.2014 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai, 9.12.2014 klo 18.00 18.50 Paikka Puurtilan seurakuntakoti OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Varsinaiset

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/2014

PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/2014 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/2014 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 4.11.2014 klo 18:00-19.21 Läsnä: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo, poistui klo

Lisätiedot