A S I A T. 205 Nina Ojalan luottamustoimen lakkaaminen yhteisessä kirkkovaltuustossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "A S I A T. 205 Nina Ojalan luottamustoimen lakkaaminen yhteisessä kirkkovaltuustossa"

Transkriptio

1 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona alkaen kello 9.00 Porin seurakuntakeskuksen huoneissa , Itäpuisto 14, 2. kerros (HUOM! AIKA JA PAIKKA). A S I A T 201 Alkuhartaus ja kokouksen avaus 202 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 203 Pöytäkirjan tarkastaminen 204 Leiri- ja kurssikeskustoiminnan kehittäminen 205 Nina Ojalan luottamustoimen lakkaaminen yhteisessä kirkkovaltuustossa 206 Antti Airion, Maria Karvosen ja Mika Sivusen kirje 207 Antti Pekolan aloite koskien krematorion toimintatapoja 208 Peltoalueen antaminen vuokralle Ahlaisissa 209 EI JULKISUUTEEN! -ASIA 210 Porin seurakuntakeskuksen toisen kerroksen toimistotilan vuokraaminen 211 Hinnasto vuodelle 2011 ja 2012: kerhomaksut 212 Länsi-Porin seurakunnan seurakuntapastorin palkkauksen vahvistaminen 213 Yhteisen seurakuntatyön keskuksen yhteisen kasvatuksen tilapäisen viranhaltijan palkkauksen vahvistaminen

2 2 214 Porin Teljän seurakunnan lastenohjaajan palkkauksen vahvistaminen 215 Porin Teljän seurakunnan lastenohjaajan palkkauksen vahvistaminen 216 Porin Teljän seurakunnan lastenohjaajan palkkauksen vahvistaminen 217 Talousarvion toteutuminen Vuoden 2012 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma (pääkäsittely) 219 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 220 Ilmoitusasia 221 Kokouksen päätös

3 3 PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 9/2011 Aika kello Paikka Porin seurakuntakeskuksen huoneet , Itäpuisto 14, 2. kerros Läsnä Erkkola Kari puheenjohtaja Ahtikoski Seppo varapuheenjohtaja Heilimä Janne jäsen Huhtanen Kristiina jäsen Korpela Kyllikki jäsen Lammi Altti jäsen poistui klo 9.45 asian 211 käsittelyn aikana, saapui klo asian 217 käsittelyn aikana, poistui klo asian 215 käsittelyn aikana Linnainmaa Antti jäsen Munkki Maija jäsen Pekola Antti jäsen Ratola Pekka jäsen Salonen Marjatta jäsen Soukki Raimo jäsen saapui klo 9.16 asian 201 käsittelyn aikana, poistui klo asian 218 käsittelyn aikana Saine Harri Vasama Juha KV:n puheenjohtaja KV:n varapuheenjohtaja Hietalahti Pertti kirkkoherra poistui klo asian 218 käsittelyn aikana, saapui klo asian 218 käsittelyn aikana Huhtala Kaisa kirkkoherra Kyytinen Mika kirkkoherra Hietanen Heimo kirkkoherra Salmijärvi Raino Lindfors Kalevi Suvila Jari Koivisto Veli-Pekka Savioja Anita Tommila Hilkka Poissa Myllykoski Sonja tiedottaja kiinteistöpäällikkö yhteisen seurakuntatyön päällikkö talouspäällikkö hallintopäällikkö henkilöstösihteeri, sihteeri jäsen

4 Kokouksen avaus ja alkuhartaus Puheenjohtaja Kari Erkkola avasi kokouksen. Aluksi veisattiin virsi 443, minkä jälkeen puheenjohtaja piti alkuhartauden Matteuksen evankeliumin 22. luvun jakeiden pohjalta ja luki rukouksen Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Laillisuus YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.1 :n mukaan yhteisen kirkkoneuvoston kokouksista ja koolle kutsumisesta on määräykset kirkkojärjestyksessä. OHJESÄÄNNÖN 5.3 :n mukaan kutsu esityslistoineen on toimitettava jäsenille viimeistään kahta päivää ennen kokousta. Kutsu on toimitettava myös niille, jotka ovat oikeutetut osallistumaan kirkkoneuvoston kokoukseen. Päätösvaltaisuus KIRKKOLAIN 7:4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.3 :n mukaan kiireellinen asia voidaan ottaa päätettäväksi noudattamatta 3 momentissa olevaa määräystä. Päätös KN : Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi Pöytäkirjan tarkastaminen Päätös KN : Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kristiina Huhtanen ja Pekka Ratola. Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan keskiviikkona kello seurakuntayhtymän hallintovirastossa Leiri- ja kurssikeskustoiminnan kehittäminen Esittelijä: Yhteisen seurakuntatyön päällikkö YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO antoi kokouksessaan /58 yhteisen seurakuntatyön päällikölle ja kiinteistöpäällikölle selvitettäväksi kurssikeskustoiminnan yhteistyömahdollisuudet sekä oman toiminnan keskittämismahdollisuudet. Lähtökohtana selvitystarpeelle esitettiin, että epävarmuus ja epäselvyys toiminnallisten resurssien riittävyydestä antavat aiheen arvioida tilannetta useammastakin näkökulmasta:

5 5 1) Toiminnallisesti kurssikeskusten palvelukapasiteetin kysyntä on kasvujohteinen. Tämä merkitsee samalla toimintamenojen kasvua sekä keskuksissa että seurakunnissa. 2) Kiinteistökulujen osalta investointitarve kurssikeskuksiin kasvaa korjaustarpeesta johtuen. 3) Kolmen keskuksen oman toiminnan majoitusaste ja käyttöaste antaisi mahdollisuuden tutkia toiminnan keskittämistä kahteen keskukseen. 4) Henkilöstömuutokset antavat mahdollisuuden tutkia luontaisia palvelutuotannon tehostamismahdollisuuksia. 5) Mikäli talouden sallimat toimintamahdollisuudet edellyttävät yhteisen seurakuntatyön osalta sopeuttamistoimia, on ne tarkoituksenmukaista aloittaa tukipalveluista. 6) Mahdolliset talouden sopeuttamistoimet on tarkoituksenmukaista tehdä painopisteittäin toiminnallisten perustehtävien toimintaedellytyksiä vaalien. Samalla olisi arvioitava yhteisen seurakuntatyön mahdolliset sopeuttamistoimet niin, että vuoden 2012 alusta voitaisiin kurssikeskustoimintaa rakentaa osana Porin ev.lut. seurakuntayhtymän pitkän tähtäimen tavoitteellista strategista suunnittelua. Kiinteistöpäällikkö ja yhteisen seurakuntatyön päällikkö käynnistivät keväällä 2011 Turun arkkihiippakunnan pohjoisosan kurssi- ja leirikeskuksia ylläpitävien seurakuntien kanssa keskustelun yhteistyömahdollisuuksista. Keskustelun tuloksena Kokemäen rovastikunnassa aloitettiin selvitystyö, jonka pyrkimyksenä on leirikeskuskapasiteetin vähentäminen ja käytön tehostaminen. Porin ev.lut. seurakuntayhtymän kanssa halutaan käydä yhteistoimintakeskustelua. Muilta osin selvityksen perusteella ongelmat todettiin samantyyppisiksi kuin Porissa: Leirikeskusten käyttöaste on alhainen, käyttökausi lyhyt ja ylläpitokulut korkeat. Kaikki ovat halukkaita tarjoamaan vapaata kapasiteettia silloin, kun oma toiminta ei sitä tarvitse. Toiminnallisesti käyttökausi ajoittuu tavoin samanaikaisesti niin, että esim. Porin ev.lut. seurakuntayhtymän toimintoja ei joitain yksittäistapauksia lukuun ottamatta voi ajatella hoidettavan siten, että vuokrattaisiin leirikeskustiloja lähialueen muilta seurakunnilta. Henkilöstöresursoinnissa on vähennetty henkilömäärää ja tehty joustavia ratkaisuja, jotka eivät sido pysyviin työsuhteisiin. Junnilan emännän tehtävä tulee uudelleenjärjesteltäväksi Tässä tilanteessa olisi tarkoituksenmukaista arvioida kurssi- ja leirikeskusten pitkäntähtäimen toimintalinjaukset ottaen huomioon Porin ev.lut. seurakuntayhtymän talouden kehityksen ja määrittäen kurssi- ja leirikeskustoiminnan kokonaisinvestoinnit. Tukitoimintojen osalta talouden kehitys johtaa lähivuosina leiri- ja kurssikeskusten käyttöasteen supistamiseen, ellei niille osoiteta lisää budjettivaroja. Vaihtoehtoja on useita, jotka eivät ole toisiaan poissulkevia: 1) Yhteistoiminta ts. vapaan käyttökapasiteetin myyminen 2) Kurssikeskuskapasiteetin supistaminen 3) Henkilöstöresurssin vähentäminen 4) Henkilöstöresurssin tehostaminen 5) Leiritoiminnan vähentäminen

6 6 YHTEISELLE KIRKKONEUVOSTOLLE esitetään kokouksessa kurssi- ja leirikeskusten talouden, toiminnan ja kiinteistönhoidon kuvaus tilannearvion pohjaksi. Oheisena liitteenä jaetaan kurssi- ja leirikeskusten strategia. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Esitys: YHTEISEN SEURAKUNTATYÖN PÄÄLLIKKÖ: KN päättää 1) antaa kiinteistöpäällikölle ja yhteisen seurakuntatyön päällikölle tehtäväksi kurssikeskusten ja Porin ev.lut. seurakuntayhtymän ravitsemuspalveluiden yhdistämisen ja 2) antaa tehtäväksi valmistella Onnenkallion leirikeskuksen toimintarakenteen perusteeksi oman toiminnan kausikäytön. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. (liite 1) Nina Ojalan luottamustoimen lakkaaminen yhteisessä kirkkovaltuustossa Esittelijä: hallintopäällikkö Yhteisen kirkkovaltuuston jäsen NINA OJALA on lähettänyt yhteiselle kirkkovaltuustolle seuraavansisältöisen eroanomuksen: Elämäntilanteeni muututtua oleellisesti anon eroa Porin seurakuntayhtymän kirkkovaltuuston jäsenyydestä. KIRKKOJÄRJESTYKSEN 7:2 :n mukaan, jos seurakuntavaaleilla valittu luottamushenkilö saa eron kirkkolain 7. luvun 3 :n 2 momentissa mainitusta tai muusta kysymyksessä olevan toimielimen hyväksymästä pätevästä syystä, on toimielimen, jonka jäsen hän on, todettava hänen luottamustoimensa lakanneeksi. Hänen tilalleen kutsutaan varajäsen. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää esittää KV:lle, että se päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. 1) todeta Nina Ojalan luottamustoimen yhteisessä kirkkovaltuustossa lakanneen ja 2) että tilalle yhteisen kirkkovaltuuston jäseneksi toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi tulee Pauli Mäkinen.

7 Antti Airion, Maria Karvosen ja Mika Sivusen kirje Esittelijä: kiinteistöpäällikkö ANTTI AIRIO, MARIA KARVONEN ja MIKA SIVUNEN ovat lähettäneet kirkkoneuvostolle päivätyn seuraavansisältöisen kirjeen: Meidän allekirjoittaneiden ja kauppaneuvos Antti Airion sukuun kuuluvien tietoon on tullut, että sukuhautaamme Poriin on laskettu tuhkauurna. Uurna kuuluu syntyneelle ja poismenneelle vainajalle, , joka oli Uurnan lasku on tapahtunut ilman, että meitä on asiasta henkilökohtaisesti informoitu, saati sitten lupaa kysytty. Olemme vuosia sitten antaneet allekirjoituksillamme in bona fide haudan hoito-oikeuden , nyt haudatun vainajan , olettaen tämän luvan koskevan tavanomaista haudan hoitamiseen liittyvää asiointia kuten haudan yleisilmeestä ja siisteydestä huolehtiminen. Pyydämme kirkkoneuvostoa selvittämään, onko edellä mainitussa hautausasiassa toimittu kirkkolain mukaisesti ja hyvää tapaa noudattaen ja mikäli uurnan lasku hautaan on noudattanut lain kirjainta, niin seurakunnat jakaessaan valtakirjalomakkeita hautaoikeuden haltijoiden nimeämiseksi korostaisivat valtuutetun valtaa siinä, kenet ko. hautaan haudataan sekä hautamuistomerkeistä päättämisestä, ettei valtakirjan allekirjoittaneille jäisi väärää kuvaa. Lisäksi valtakirjassa puolisoita koskevaan mainintaan olisi epäselvyyksien välttämiseksi hyvä lisätä vaikkapa suluissa ( myös entiset, jos se on lain kirjain ja henki) tai sitten maininta, että hautaoikeuden haltijan tulisi ottaa yhteyttä valtakirjan allekirjoittaneisiin, mikäli haudattava ei ole suoraan alenevassa tai ylenevässä sukulaissuhteessa hautaan ensiksi haudattavaan. He pyytävät selvittämään, onko kirjeessä mainitussa asiassa toimittu kirkkolain mukaisesti hautausta suoritettaessa on haudattu Käppärän hautausmaalle hautaan Hautaoikeuden haltijan nimeämisestä on sovittu toukokuussa Allekirjoittajina ovat olleet Tässä asiakirjassa olisi ollut mahdollista sopia siitä, keitä hautaan voidaan haudata, mutta ketään ei ole tuolloin nimetty. Hautaoikeuden haltijan nimeämisasiakirjan kääntöpuolella on ollut tiedoksi ja ohjeeksi kirkkolain 17. luvun 3 ja 4 pykälät, jotka koskevat hautaoikeuden haltijan nimeämistä, puhevaltaa ja sitä, keitä hautaan voidaan haudata hautaus on tapahtunut hautaoikeuden haltijan aloitteesta. Kirkkolain 17. luvun 4 :n mukaan hautaoikeuden haltijan suostumuksella voi hautaustoimesta vastaava seurakunnan viranomainen antaa luvan haudata hautaan muunkin henkilön (kuin lähisukulaisen tai hänen puolisonsa), milloin siihen on erityinen syy.

8 8 Hautauspalveluilla ei ollut syytä epäillä hautauksen sopivuutta, koska hautaoikeuden haltija vastasi hautausjärjestelyistä ja hautaan hautaamisesta ei ollut annettu mitään ehtoja ei hakenut hautaukseen seurakunnan viranomaisen lupaa eikä asiaa hoitanut seurakunnan viranhaltija sitä myöskään edellyttänyt. Jos lupa olisi pyydetty, se olisi voitu myöntää muita hautaan oikeutettuja kuulematta, koska on hautaoikeuden haltija. Lain mukaisina erityisinä syinä voidaan pitää sitä, että vainaja on hautaoikeudenhaltijan ja että vainaja haudattiin uurnassa, jolloin se ei vienyt lähemmiltä sukulaisilta arkkuhautapaikkoja. Hautauspalveluissa omaisille pyritään jatkuvasti antamaan ohjeita haudan hoitoon, hautaoikeuden haltijan valtuuksista ja muista hautaukseen liittyvistä asioista. Myös kirjallista materiaalia on saatavana. Asia on lähetetty tiedoksi kirjeitse KIRKKOLAIN 17:3 : Hautaoikeuden haltija Hautaoikeuden haltija edustaa niitä, joita voidaan haudata hautaan, sekä käyttää puhevaltaa hautaa koskevissa asioissa siten kuin hautaustoimilaissa sekä tässä laissa ja sen nojalla säädetään tai määrätään. Hautaoikeuden haltijasta ja siitä keitä hautaan voidaan haudata, sovitaan hautaa luovutettaessa. Jos sopimusta ei ole tehty vuoden kuluessa haudan luovutuspäivästä tai jos tehtyä sopimusta ei voida olosuhteiden muuttumisen johdosta noudattaa, hautaoikeuden haltijaksi tulee vainajan leski tai, milloin leskeä ei ole taikka hänkin on kuollut, ensimmäiseksi hautaan haudatun vainajan lähimmät perilliset. Jos heitä on useita, heidän on valittava hautaoikeuden haltija edustamaan heitä hautaa koskevissa asioissa. Hautaoikeuden uudesta haltijasta on ilmoitettava hautaustoimesta vastaavalle seurakunnan viranomaiselle. Jos ensimmäiseksi hautaan haudatun vainajan lähimmät perilliset eivät ole voineet sopia hautaoikeuden uudesta haltijasta, kirkkoneuvosto voi määrätä hautaoikeuden haltijan ja antaa etusijan paikkakunnalla asuvalle tai sille, joka on huolehtinut haudan hoidosta. KIRKKOLAIN 17:4 : Jollei siitä, keitä hautaan voidaan haudata, ole sovittu 3 :n 2 momentin mukaisesti, hautaan saadaan ensisijaisesti haudata vainaja, jota varten hauta on luovutettu, ja tämän puoliso sekä lisäksi sattuneiden kuolemantapausten mukaisessa järjestyksessä suoraan etenevässä tai takenevassa polvessa oleva sukulainen ja tämän puoliso. Jollei tällaista sukulaista ole tai jos hautaoikeuden haltija siihen suostuu, hautaan saadaan haudata vainajan sisar ja veli sekä heidän lapsensa, sanottujen henkilöiden otto- ja kasvattilapset sekä näiden kaikkien puolisot. Hautaoikeuden haltijan suostumuksella voi hautaustoimesta vastaava seurakunnan viranomainen antaa luvan haudata hautaan muunkin henkilön, milloin siihen on erityinen syy. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE

9 9 Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin Antti Pekolan aloite koskien krematorion toimintatapoja Esittelijä: kiinteistöpäällikkö lähettää edellä olevan selvityksen vastauksena Antti Airion, Maria Karvosen ja Mika Sivusen kirjeeseen. ANTTI PEKOLA on tehnyt päivätyn seuraavansisältöisen aloitteen: Teen kunnioittaen seuraavan aloitteen KN:n kokoukseen. Tietooni on tullut kritiikkiä Porin krematorion toiminnasta. On tullut palautetta, että tuhkaus siunaustilaisuuden jälkeen kestää parisen viikkoa. Muualla Suomessa on käytäntö, että omaiset saavat uurnan viikko siunauksen jälkeen. Tällä hetkellä uurnan luovutusajat ovat päivittäin klo Voisi olla perusteltua, että edes yhtenä päivänä viikossa uurnan voisi noutaa klo mennessä. Ehdotan siksi, että krematorion toimintatavat selvitetään ja tarvittaessa tarkistetaan ohjeet. Käppärän hautausmaan krematoriossa tuhkataan vuodessa noin 900 vainajaa. Pääosa tuhkauksista tapahtuu yhdellä uunilla. Ruuhkatilanteissa ja huoltojen yhteydessä tuhkaus tapahtuu kellarissa sijaitsevalla vanhalla uunilla. Krematorio on pääosin käytössä tiistaista torstaihin, johon tämän hetkiset resurssit riittävät. Maanantai on usealla vapaapäivä ja perjantaina ja lauantaina henkilöstön resurssit kuluvat hautausmaiden hoitotyön ohella siunauksiin ja uurnan laskuihin. Tällä hetkellä siunaus-, hautaus- ja tuhkausprosessit toimivat organisoidusti olemassa olevilla resursseilla. Pääsääntöisesti siunausviikonlopun jälkeen tuhkaus aloitetaan tiistaina ja hautausaikoja annetaan seuraavaan viikkoon. Muihin seurakuntiin haudattavien tuhka voidaan luovuttaa kuluvalla viikolla tuhkausten edetessä. Nopeampi aikataulu edellyttää henkilöstöresurssien lisäämistä ja toisen uunin käytön lisäystä. Vastaavan kokoisilla paikkakunnilla luovutusajat ovat samansuuntaisia. Useilla paikkakunnilla ovat omat seurakuntalaiset etusijalla, johon Porin seurakuntayhtymässä ei ole menty. Nykyisellä järjestelyllä ympäristöseurakunnat voidaan tarkemmin aikatauluttaa. Uurnan luovutus vertailupaikkakunnilla tapahtuu virka-aikana, kuten Porissakin. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan /154 palauttaa asian. Ylipuutarhurin selvityksen mukaan omille hautausmaille menevät uurnat kuljettaa hautauspalvelujen henkilöstö. Lisäksi hautaustoimistot noutavat uurnia. Omaiset noutavat arviolta 2 3 uurnaa viikossa. Erilliseen iltapäivystykseen ei näin ollen liene syytä varautua.

10 10 Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KN päättää 1) että, krematorion toimintatapaa ei ole syytä muuttaa eikä iltapäivystykseen ole nykyisellä kysynnällä tarvetta ja 2) merkitä edellä esitetyn tiedoksi vastauksena Antti Pekolan aloitteeseen. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin Peltoalueen antaminen vuokralle Ahlaisissa Esittelijä: kiinteistöpäällikkö Ahlaisissa sijaitsevan, Greppgård-nimiseen tilaan RN:o 9:3 kuuluvan, pinta-alaltaan 3,64 ha:n suuruisen palstan pellot ovat olleet vuokrattuna Ilkka Niemelle alkaen. Vuokrasopimus päättyy KIRKKOLAIN 14.4 :n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden vuokraamista koskeva päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi, jos vuokra-aika on yli kymmenen vuotta. Ilkka Niemi viljelee vuokrattavana olevan viljelymaan ympärillä olevia maita, joten ei liene syytä ilmoittaa yleisesti vuokraamisesta. Hehtaarihinta on päättyvässä sopimuksessa ollut 300 euroa hehtaarilta vuodessa. Uudeksi hinnaksi on vuokraajan kanssa neuvoteltu 340 euroa hehtaarilta vuodessa, joten vuosivuokraksi muodostuu 1.237,60 euroa. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KN päättää antaa 3,64 ha:n peltoalueen Ahlaisissa Ilkka Niemelle vuokralle viideksi vuodeksi 340 euron vuosihinnalla hehtaarilta tukioikeuksineen. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. 209 EI JULKISUUTEEN! -ASIA 209

11 Porin seurakuntakeskuksen toisen kerroksen toimistotilan vuokraaminen Esittelijä: kiinteistöpäällikkö 11 Porin seurakuntakeskuksen toisen kerroksen toimisto-osa on yhteisen seurakuntatyön diakonian ja kasvatuksen käytössä. Katutason liiketila vapautui Vapaaehtoistyö Liisan sanottua irti vuokrasopimuksen helmikuussa Tilaa ei ole saatu vuorattua käypään hintaan ulkopuoliselle. Yhteinen kasvatus olisi halukas muuttamaan katutason tilaan, jolloin toisen kerroksen toimistotila vapautuisi vuokrattavaksi. Porin Jätehuolto etsii toimistotilaa keskusta-alueelta. Kasvatukselta vapautuva tila olisi 212 m² ja pienillä muutoksilla soveltuisi Porin Jätehuollon käyttöön. Vuokraksi on määritelty 8 euroa/m², eli euroa/kk. Arvioitu sähkön kulutus lisätään vuokraan. Porin Jätehuolto on Porin kaupungin liikelaitos ja on valmis vuokraamaan tilan edellä mainituilla ehdoilla. Kasvatukselle tulevan liiketilan koko on 203 m². Tilassa on sekä toimisto- että kokoontumistilaa, joka mahdollistaa toiminnan kehittämisen ryhmä- ja kahvilatoiminnan suuntaan. Tilaan sijoittuisi myös erityisnuorisotyön toiminnot. Henkilöstö on uuden järjestelyn kannalla. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KN päättää vuokrata Porin seurakuntakeskuksen toisen kerroksen toimistotilaa Porin Jätehuollolle euron kuukausivuokralla alkaen. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin Hinnasto vuodelle 2011 ja 2012: kerhomaksut Esittelijä: talouspäällikkö Seuraavassa kerhomaksujen ja varhaisnuorisoleirien hinnastoehdotus syksystä 2011 vuoden 2012 loppuun. Kerhomaksut syksy Päiväkerho, 2 kertaa viikossa Päiväkerho, 1 kerta viikossa (vuodelle 2011 lisäys) kolmevuotiaiden kerho (2 x viikko) kolmevuotiaiden kerho (1 x viikko) kesäkerho avoin päiväkerho 35 /kerhokausi 22 /kerhokausi 20 /kerhokausi 10 /kerhokausi 15 /kerhokausi maksuton

12 12 kerhossa käynnin lopettaminen kahden kuukauden sisällä kerhon alkamisesta tai kerhossa käyminen 50-prosenttisesti kerhon aloittaminen tai lopettaminen kesken kerhokauden - kaikista kerhomaksuista sisaralennus 50 % Leirimaksut syksy Tyttö- ja poikaleirit - alle 4-vuotiaat lapset veloituksetta 60 % kauden maksusta 30 % kauden hinnasta/ alkava kk, enintään kauden hinta 15 /1 vrk 25 /2 vrk 31 /3 vrk tyttö- ja poikaleirien ev.lut. kirkkoon kuuluvat ulkoseurakuntalaiset: leirihinta sama kuin porilaisilla muilla ulkopaikkakuntalaisilla leirihinta kaksinkertainen Hinnat ovat ennallaan vuoden 2011 tasolla. Muutokset ovat: uusi hinta, kun päiväkerho on kerran viikossa ja kun leiri on yhden vuorokauden mittainen. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää hyväksyä kerhomaksut sekä tyttö- ja poikaleirien hinnat vuoden 2011 syyskaudelle ja vuodelle 2012 edellä esittelyssä esitetyn mukaisina. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin Länsi-Porin seurakunnan seurakuntapastorin palkkauksen vahvistaminen Esittelijä: hallintopäällikkö TURUN ARKKIHIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULI on antanut pastori JUSSI KÄRMERANNALLE valtakirjan Länsi-Porin seurakunnan seurakuntapastorin virkaan lukien. Länsi-Porin seurakunnan seurakuntapastorin viran vaativuusryhmä on 601 ja tehtäväkohtainen peruspalkka 2.789,01 euroa. Porin seurakuntayhtymän KIRKON PALKKAUSUUDISTUSTYÖRYHMÄ on käsitellyt palkkausta

13 13 Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. vahvistaa pastori Jussi Kärmerannan vaativuusryhmäksi 601 ja tehtäväkohtaiseksi peruspalkaksi 2.789,01 euroa alkaen Yhteisen seurakuntatyön keskuksen yhteisen kasvatuksen tilapäisen viranhaltijan palkkauksen vahvistaminen Esittelijä: hallintopäällikkö Yhteisen seurakuntatyön päällikkö JARI SUVILA on päätöksellään 51/ ottanut ANNIINA NYLUNDIN tilapäiseksi viranhaltijaksi yhteiseen kasvatukseen Porin seurakuntayhtymän KIRKON PALKKAUSUUDISTUSTYÖRYHMÄ on käsitellyt palkkausta Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää vahvistaa Anniina Nylundin vaativuusryhmäksi 201 ja tehtäväkohtaiseksi peruspalkaksi 1.425,90 euroa Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin Porin Teljän seurakunnan lastenohjaajan palkkauksen vahvistaminen Esittelijä: hallintopäällikkö PORIN TELJÄN SEURAKUNTANEUVOSTO on /163 päättänyt ottaa SUSANNA BOELIUKSEN lastenohjaajaksi Porin Teljän seurakunnan lastenohjaajan toimen vaativuusryhmä on 401 ja tehtäväkohtainen peruspalkka 1.769,13 euroa. Porin seurakuntayhtymän KIRKON PALKKAUSUUDISTUSTYÖRYHMÄ on käsitellyt palkkausta Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE

14 14 Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää vahvistaa lastenohjaaja Susanna Boeliuksen vaativuusryhmäksi 401 ja tehtäväkohtaiseksi peruspalkaksi 1.769,13 euroa Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin Porin Teljän seurakunnan lastenohjaajan palkkauksen vahvistaminen Esittelijä: hallintopäällikkö PORIN TELJÄN SEURAKUNTANEUVOSTO on /163 päättänyt ottaa SI- NIKKA LINDÉNIN lastenohjaajaksi Porin Teljän seurakunnan lastenohjaajan toimen vaativuusryhmä on 401 ja tehtäväkohtainen peruspalkka 1.769,13 euroa. Porin seurakuntayhtymän KIRKON PALKKAUSUUDISTUSTYÖRYHMÄ on käsitellyt palkkausta Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. vahvistaa lastenohjaaja Sinikka Lindénin vaativuusryhmäksi 401 ja tehtäväkohtaiseksi peruspalkaksi 1.769,13 euroa Porin Teljän seurakunnan lastenohjaajan palkkauksen vahvistaminen Esittelijä: hallintopäällikkö PORIN TELJÄN SEURAKUNTANEUVOSTO on /163 päättänyt ottaa TARJA LYYTIKÄISEN lastenohjaajaksi Porin Teljän seurakunnan lastenohjaajan toimen vaativuusryhmä on 401 ja tehtäväkohtainen peruspalkka 1.769,13 euroa. Porin seurakuntayhtymän KIRKON PALKKAUSUUDISTUSTYÖRYHMÄ on käsitellyt palkkausta Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE

15 15 Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. vahvistaa lastenohjaaja Tarja Lyytikäisen vaativuusryhmäksi 401 ja tehtäväkohtaiseksi peruspalkaksi 1.769,13 euroa Talousarvion toteutuminen Esittelijä: talouspäällikkö 217 Oheisena liitteenä jaetaan talousarvion toteutumisvertailu Toteutumisvertailu sisältää seuraavat osat: 1. Käyttötalousosan toteutumisvertailu, vertailu talousarvioon (1) ja viime vuoden 9 kk:n toteutumaan (1 B) 2. Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu, vertailu talousarvioon (2) ja viime vuoden 9 kk:n toteutumaan (2 B) 3. Investointiosan toteutumisvertailu (3) 4. Rahoitusosan toteutumisvertailu (4) Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Talousarvion käyttötalousosassa toimintakatteen (nettomenojen) toteutumisprosentti on syyskuun loppuun mennessä 70,9 % (vuonna 2010 toteutuma oli vastaavana aikana 69,8 %), joka alittaa 4,1 % tasaisen kertymän mukaisen tason. Euroissa 75 %:n kertymätason alitus merkitsee (vuonna ) euron nettomenojen alitusta. 75 %:n kertymään verrattuna nettomenoja on kertynyt 9 kk:n aikana selvästi vähemmän: 1,8 % ja euroa. Tuloja on kertynyt myös selvästi tasaista kertymätavoitetta enemmän: kertymä on 87 %, joka merkitsee euron kertymäylitystä. Jos toimintakatteen nettomenojen alitus talousarvioon verrattuna on tilinpäätöksessä samalla runsaan euron tasolla, tilikauden tulos voisi olla noin euroa miinuksella. Koska vuoden 2011 talousarviossa henkilöstömenoja lukuun ottamatta nettomenoja ei ole lisätty, tulisi toimintaa mahdollisuuksien mukaan järjestää taloudellisemmin eli samalla rahamäärällä enemmän tavaroita/palvelua/toimintaa. Tilikauden aikaisissa toteutumisvertailutilanteissa kaikkia eriä ei ole jaksotettu toteutumajaksolle tilinpäätöksessä tehtävällä tavalla. Tämän vuoksi toteutumaprosentin tulisi olla 9 kk:n jälkeen enintään noin 72. Tuloslaskelmaosassa vuosikate on vuoden 2011 kolmen ensimmäisen neljänneksen lopussa yli 1,8 miljoonaa euroa parempi kuin talousarvion koko vuoden vuosikate. (toteutumaprosentti on 480, vuonna 2010 toteutumaprosentti oli 7600 ja vuonna 2009 toteutuma-% oli syyskuun lopussa 224). Vuosikatteen suuruuteen vaikuttaa toimintatuottojen arviota suurempi kertyminen ja erityisesti verotulojen toteutuminen keskimääräistä suurempana syyskuun lopussa (+1,2 milj. euroa yli tasaisen kertymän). Vuoden alkukuukausina verotulojen keskimääräinen kertymä on perinteisesti suurempi kuin loppuvuonna, koska marraskuussa verotuksen valmistuttua toteutettava maksuunpanotilitys on veronsaajille pääsääntöisesti hyvin heikko. Poistot on kirjattu

16 16 suunnitelman mukaisten poistojen mukaan ja ne ovat yli euroa alle keskimääräisen kertymävauhdin. Rahoitustuottojen kirjaus on ajan tasalla sijoitusten arvonalennuksia/arvonalennusten palautuksia lukuun ottamatta. Rahoitustuotot ovat olleet vuoden 9 kk:n aikana jonkin verran alle talousarvion tavoitteen. Rahoitustuottoja on kertynyt 9 kk:n aikana 65 % 12 kk:n tavoitteesta. Sijoitusmarkkinoiden epävakaa tilanne ja vuoden 2011 puolivälin jälkeen heikentynyt tilanne alentaa erityisesti osakesijoitusten tuottoja. Sijoitusten arvonalentumista ei ole kirjattu vuoden aikana. Vuoden 2011 aikana markkina-arvot nousivat alkuvuonna, mutta ovat kesän lopulla ja sen jälkeen laskeneet voimakkaasti. Osakesijoitusten arvot ovat alentuneet syyskuun loppuun mennessä euroa vuoden alun tilanteeseen verrattuna. Tilikauden tulos on 9 kk:n jälkeen 1,2 miljoona euroa positiivinen ja ero talousarvion lähes miljoonan euron alijäämäiseen tulokseen on lähes 2 milj. euroa. Vuoden loppukuukausina tulos heikkenee, koska marraskuussa verotuloja tulee vähän tai ei lainkaan ja tilinpäätöksessä menot jaksotetaan säännösten mukaan. Seuraavassa tuloslaskelman toteutuma 1 9/2011 ja vertailu vuoden 2011 talousarvioon ja 75 %:n kertymätavoitteeseen: TULOSLASKELMA TA /2011 Toteutuma- Kertymä Ero tas. ulkoinen ja sisäinen prosentti 75 % kertymään TOIMINTATUOTOT ,1 % Henkilöstökulut ,8 % Muut toimintakulut ,0 % TOIMINTAKULUT YHT ,2 % TOIMINTAKATE ,9 % VEROTULOT ,3 % VEROTUSKULUT ,8 % KESKUSRAHASTOMAKSUT ,9 % RAHOITUSTUOTOT ,8 % RAHOITUSKULUT ,8 % VUOSIKATE ,0 % POISTOT ,3 % SATUNNAISET TUOTOT TILIKAUDEN TULOS % Seurakuntien nettomenojen kertymä on 9 kk:n jälkeen vuotta 65,5 73,2 %. Suurin nettomenojen toteutuma on Länsi-Porin seurakunnalla (73,2 %). Yli 72 % nettomenoja on kertynyt kolmen neljänneksen jälkeen myös Keski-Porin seurakunnassa. Muut yhteiset seurakunnalliset tehtävät -toimintayksikössä käyttöasteprosentti on myös suuri, mutta se johtuu menojen selvästä alkuvuosipainotteisuudesta (määrärahat kirkollisiin tarkoituksiin on tilitetty kesäkuussa). Hautauspalvelujen pääluokassa nettokulukertymä on yli tasaisen kertymän 75,9 (vuonna ,2 %) ja kiinteistöpalveluissa 70,7 (vuonna ,1 %). Verotuloja kertyi 9 kk:n aikana 2,9 %-yksikköä enemmän kuin vuonna 2010 vastaavana aikana. Kirkollisverotuloja kertyi 1,2 % enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana ja osuus yhteisöverotuloista oli yli viidenneksen, lähes 22 % suurempi. Talousarviossa verotuloarvio kasvaa 3,38 % viime vuoden kertymään verrattuna ja syyskuun lopussa tavoitteesta ollaan jäljessä euroa. Loppuvuonna maksuun-

17 17 panotilitys marraskuussa on ennakkotiedon mukaan samansuuruinen kuin viime vuonna ja joulukuun tilitysosuuksien muutoksista ei näytä tulevan Porin seurakuntayhtymälle juurikaan euromääräisiä muutoksia. Jotta tämän vuoden verotuloarvio saavutetaan, loppuvuoden 3 kk:n aikana verotulojen on noustava 5,8 % ja euroa viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Verotulojen kertymä alkuvuonna tammi-syyskuussa 2011: Vuosi 2011 tammisyyskuu v v Ero, Ero, % Ansio- ja pääomatuloverot ,2 % Osuus yhteisöveroista ,6 % Yhteensä ,91 % v v Ero, Ero, % Verotulot ,72 % Investointiosan toteutumaprosentti on ,2 ja määrä euroa. Suurimmat investointimenot alkuvuoden aikana on aiheutunut kirkonkirjojen digitoinnista euroa ja Pihlavan seurakuntatalon ilmanvaihtokoneiden uusimisesta euroa. Rahoituslaskelmassa varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta on noin 2,1 milj. euroa positiivinen ja rahaverojen lisääntyminen noin 1,2 milj. euroa. Talousarviossa muutosten jälkeen rahavarojen muutos on arvioitu koko vuoden osalta euroa negatiiviseksi. Yhdeksän kuukauden jälkeen rahavarojen positiivinen muutos on talousarvioon verrattuna lähes 1,2 miljoonaa euroa parempi. Nettorahavirran kasvuun vaikuttaa merkittävimmin vuosikatteen arviota suurempi toteutuma syyskuun lopussa. Vuosikatteen toteutuma oli talousarvioon verrattuna lähes 2,1 miljoonaa euroa parempi. Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää 1) merkitä toteutumisvertailun tiedoksi ja 2) esittää toteutumisvertailun yhteiselle kirkkovaltuustolle tiedoksi. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. Kokouksessa pidettiin tauko kello (liite 2)

18 Vuoden 2012 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma (pääkäsittely) Esittelijä: talouspäällikkö YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan /175 palauttaa alustavassa käsittelyssään vuoden 2012 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman Yhteisen kirkkoneuvoston päättämä talousarvion kehys vuodelle 2012: VUOSI 2012 Seuraavassa taloussuunnitelma on laadittu varovaisesti, varautuen heikompaan taloudelliseen aikaan seuraavalla kolmivuotiskaudella. Toimintatulojen lisäys arvio 2,0 % euroa Uuden vuodelle 2012 ulottuvan virka- ja työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset eivät ole tiedossa. Vuoden 2012 aikana toteuttavasta palkkaratkaisusta neuvotellaan ja sovitaan mennessä. Henkilöstön palkkojen korotusarvio on 1,0 prosenttia ja euroa vuodelle 2012 vuoden 2011 lopun palkkatasoon verrattuna. Kokonaisuutena henkilöstömenot kasvavat 1,65 % prosenttia ( euroa) vuoteen 2011 verrattuna. Muut toimintakulut ennallaan +0,0 %. Toimintakuluista vähennetään vuoteen 2011 verrattuna euroa, joka oli Evankeliumin ajanjakson vuoden 2011 määrärahaa. Jos inflaatio on vuoden aikana 2 3 %, määrärahojen ostovoima vähenee vastaavasti. Määrärahat kirkon lähetysjärjestöille ja kansainväliseen diakoniaan; määräraha pysytetään 2,0 %:ssa verotuloista, johon se nousi vuoden 2009 talousarviossa; yht euroa, lisäys euroa. Toimintayksikkö voi laatia talousarvioehdotuksensa myös toimintakatekehysarvon saavuttaen (saavuttaen kehyksen mukaisen yksikön kokonaisnettomenoarvon). Kehysarvo on laskettu talouspalveluissa edellä olevien tulojen ja menojen kehysmuutosten mukaisesti. Yhteisen evankeliumin ajanjaksoon varataan vuonna 2012 aikaisempina vuosina käyttämättömiä määrärahoja euroa yhteinen mission järjestämiseen. Tuloveroprosenttioletus nykyisellään (1,40 %) Verotuloarviota alennetaan 1,4 % ja euroa. Arvio on laskettu siten, että vuoden 2011 tuloarviota korotetaan 1,0 prosentilla ja summasta vähennetään euroa yhteisöveron ryhmäosuuden alenemisen vuoksi. Sijoitustuotot arvion mukaan euroa edellyttävät vuoden 2011 kaltaista hyvää sijoitustilannetta ja korkeampaa korkotasoa. Poistot lasketaan voimassa olevan poistosuunnitelman mukaan ja ovat vuodessa noin 1,3 milj. euroa. Investointisuunnitelma : investointitaso pidetään keskimäärin aikaisempaa alhaisemmalla tasolla. Investoinnit vuonna euroa. Yllämainittujen kehysten perusteiden mukaan laskettuna tilikauden tulos vuodelta 2012 jää tappiolliseksi euroa. Tuloksen negatiivisuus kasvaa noin eurolla edelliseen vuoteen verrattuna.

19 19 Tulevaisuusneuvottelukunta ja johtoryhmä valmistelevat suunnitelmakaudella ja myöhemmin toteutettavia menojen vähennystoimenpiteitä (rakenteellisia muutoksia tuloihin ja menoihin) syksystä 2011 alkaen. Oheisena liitteenä jaetaan Porin ev.lut. seurakuntayhtymän talousarvio 2012 ja toiminta- ja taloussuunnitelma Oheisena liitteenä jaetaan toimintayksikkökohtainen talousarvion 2012 vertailu vuoden 2011 talousarvioon ja vuoden 2012 talousarvion kehykseen KN 1 -sarakkeessa on toimintayksikköjen ehdotukset ehdotusten mukaisina lisättynä toukokuun lopun jälkeen tehdyillä muutoksilla, joista on erittely oheisena liitteenä. TA KN sarakkeessa on talouspäällikön ehdotus yhteiselle kirkkoneuvostolle seurakuntayhtymän vuoden 2012 talousarvioksi. Ehdotus on johtoryhmän kokouksen kannan mukainen. Talousarvioehdotuksen 2012 tilikauden tulos on alijäämäinen euroa. Talousarvion 2012 kehykseen verrattuna alijäämä on euroa suurempi ja vuoden 2011 talousarvion alijäämään verrattuna tuloksen negatiivisuus on euroa suurempi. Seuraavassa on tuloslaskelman vertailu (TA 2012, talousarvio 2012 kehys ja talousarvio 2011): TALOUSARVIO 2012 TULOSLASKELMA (ulkoinen ja sisäinen) TA 2012 TA 12 kehys TA 2011 Muutos, TA12 TA11 Muutos, % TA12 TA11 TOIMINTATUOTOT ,4 % Henkilöstökulut ,5 % Muut toimintakulut ,5 % TOIMINTAKULUT YHT ,7 % TOIMINTAKATE ,9 % VEROTULOT ,4 % VEROTUSKULUT ,9 % KESKUSRAHASTOMAKSUT ,6 % RAHOITUSTUOTOT ,2 % RAHOITUSKULUT ,9 % VUOSIKATE ,3 % POISTOT ,2 % SATUNNAISET TUOTOT TILIKAUDEN TULOS ,9 % VARAUSTEN VÄHENNYS TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ

20 20 Seuraavassa on tuloslaskelman vertailu (TA 2012, tilinpäätös 2010 ja talousarvio 2011): TALOUSARVIO 2012 TULOSLASKELMA TA 2012 TP 2010 TA 2011 Muutos, (ulkoinen ja sisäinen) TA12 TP10 TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT YHT TOIMINTAKATE VEROTULOT VEROTUSKULUT KESKUSRAHASTOMAKSUT RAHOITUSTUOTOT RAHOITUSKULUT VUOSIKATE POISTOT SATUNNAISET TUOTOT TILIKAUDEN TULOS Talousarvion kehykseen on tehty toukokuun kehysten vahvistamisen jälkeen seuraavat muutokset: - Pihlavan seurakunnan kehyksestä 2012 on poistettu vuoden 2011 määrärahavaraus 50-vuotisjuhlaa varten. Vähennys euroa. - Keski-Porin seurakunnan kehyksestä 2012 on poistettu iltapäiväkerho, joka seurakunnassa loppui kevätkauteen Tulojen ja menojen muutokset suunnilleen samat (yhtäsuuret). Vuoden 2012 talousarvioehdotukset ovat yksiköissä pääosin kehyksen mukaisia. Seuraavassa on määrärahavarauksia, jotka ovat mukana ehdotuksessa yli kehysraamin ja joissa on määrärahavaraus pidetty voimassa (avoinna olevat virat): - Talousarviossa on koko vuoden kokoaikaisen viranhaltijan varaus hallintopalveluiden toimistosihteerin palkkaukseen. Asianomainen jäi osa-aikaeläkkeelle Määrärahan vähennysmahdollisuus on euroa, josta ehdotetaan vähennettäväksi euroa. - Ehdotuksessa on mukana myös kokoaikaisena oppilaitosteologin ja kasvatusteologin henkilöstömäärärahat. - Kehyksen ylitykset talousarviossa 2012 ovat seuraavat (ylitykset ehdotetaan pääsääntöisesti karsittaviksi ja jokaisen erän kohdalla on seuraavassa mainittu ylityksestä vähennettävä summa): Porin Teljän seurakunnan ehdotus emännän palkkaamisesta kokoaikaisena (75 % Porin Teljä, 25 % yhtymä). Lisäys Porin Teljä euroa, yhtymä euroa, yht euroa. Vähennetään euroa.

PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 7/2011. Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs

PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 7/2011. Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 7/2011 Aika 31.8.2011 kello 16.00 17.30 Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs Läsnä Erkkola Kari puheenjohtaja

Lisätiedot

A S I A T. 140 Kirkon mediasäätiön valtuuskunnan jäsenen ja varajäsenen nimeäminen

A S I A T. 140 Kirkon mediasäätiön valtuuskunnan jäsenen ja varajäsenen nimeäminen Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 29.10.2014 alkaen kello 9.00 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa, tila 207, Itäpuisto 14, 2. kerros. A S I A T 136

Lisätiedot

A S I A T. 212 Hallinnon rakennetta ja Kirkon palvelukeskuksen toiminnan vaikutusta pohtivan ohjausryhmän toimenpide-esitykset

A S I A T. 212 Hallinnon rakennetta ja Kirkon palvelukeskuksen toiminnan vaikutusta pohtivan ohjausryhmän toimenpide-esitykset Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 20.11.2013 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 27.4.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 27.4.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 27.4.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 14.12.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 14.12.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 14.12.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

A S I A T. 111 Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston taloudellinen tukeminen (lainasta luopuminen)

A S I A T. 111 Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston taloudellinen tukeminen (lainasta luopuminen) Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 15.6.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U K O K O U S K U T S U Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous on keskiviikkona, joulukuun 3. päivänä 2014 kello 18.30 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa,

Lisätiedot

A S I A T. 234 Seurakuntayhtymän perimien maksujen ja käyttökorvausten vahvistaminen vuodelle 2014

A S I A T. 234 Seurakuntayhtymän perimien maksujen ja käyttökorvausten vahvistaminen vuodelle 2014 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 18.12.2013 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U K O K O U S K U T S U Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous on keskiviikkona, lokakuun 8. päivänä 2014 kello 18.30 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa,

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2011 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2011

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2011 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2011 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2011 1 Aika 13.12.2011 klo 18.00 22.15. Paikka Kallaveden seurakuntakeskus, Rauhalahdentie 21, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Ilkka Raninen, puheenjohtaja

Lisätiedot

PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 7/2015. Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs

PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 7/2015. Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 7/2015 Aika 17.6.2015 kello 16.00 16.51 Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs Läsnä Erkkola Kari puheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.-27.9.2012 347. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.-27.9.2012 347. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.-27.9.2012 347 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 26.9.2012 klo 16.00 19.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 19.12.2013 143

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 19.12.2013 143 Yhteinen kirkkovaltuusto 19.12.2013 143 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 19.12.2013 klo 18.00 19.50 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 - Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 - Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21. Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21.35 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto PÖYTÄKIRJA Nro 7/2013 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 20.8.2013 klo 16.30 19.45 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Miettinen Marko, puheenjohtaja Heikkinen

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 7/2009 1 (30) 11.9.2009

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 7/2009 1 (30) 11.9.2009 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 7/2009 1 (30) 8OKOUSAIKA Perjantai klo 16.00 19.00 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Martti Hara Marja-Leena Ilvonen 146 155 ja 157-164

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 19.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen Tero Kiiskinen Hannu

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (29)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (29) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (29) Aika: Keskiviikko 29.5.2013 kello 16.30-18.55 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 11.6.2012 klo 16.30 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/ 2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/ 2012

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/ 2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/ 2012 1 Aika 8.10.2012 klo 16.30-18.20 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti

Lisätiedot

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 11/2014

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 11/2014 11/2014 18.11.2014 308 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Lohjan seurakuntakeskus, Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja Tiistaina 18.11.2014 kello 17.30-20.00, 20.10-22.37 Juhani Korte, puheenjohtaja Kaisa Aarnio

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 16.6.2005 klo 18.00-20.50 Paikka toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 Osallistujat liite 1, liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Aika Torstaina 22. päivänä huhtikuuta 2010 klo 17.15-19.27. Kouvolan srk-keskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 Kouvola

Aika Torstaina 22. päivänä huhtikuuta 2010 klo 17.15-19.27. Kouvolan srk-keskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 Kouvola PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 (18) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 22. päivänä huhtikuuta 2010 klo 17.15-19.27 Paikka Kouvolan srk-keskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 Kouvola Läsnä Huovila Juhani,

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2010 1 (35) 27.10.2010

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2010 1 (35) 27.10.2010 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2010 1 (35) KOKOUSAIKA Keskiviikko klo 16.00-19.10 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. 124-138 Martti Hara Marja-Leena

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 163

Kirkkoneuvosto Sivu 163 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2008 Kirkkoneuvosto Sivu 163 Kokousaika 29.10.2008 klo 18.00-19.35 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Pieni seurakuntatalo Iris Leppänen, puheenjohtaja Irja Haaranen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 30.5.2013 klo 16.00 18.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(26) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 6.3.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(26) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 6.3.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(26) Aika Torstai 6.3.2014 klo 16.15 19.25 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alaja, Riitta Alajoki, Asko Karhola,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(26) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 30.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(26) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 30.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(26) Aika Torstai 30.10.2014 klo 18.00 19.55 Paikka Osallistujat Näsin seurakuntasali Jäsenet Mäki, Kalle puheenjohtaja Haanpää, Liisa Hilliaho, Arja

Lisätiedot

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 (23) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstaina 10. päivänä kesäkuuta 2010 klo 17.00 18.38 Paikka Läsnä Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Nimi Ehdokaslistan

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2013. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2013. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 Aika tiistai 11.6.2013 klo 18-20.20 Paikka Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja valtuutetut Kokouksen

Lisätiedot