KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 / YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2013. Alavan seurakuntatalo, Keihäskatu 5, KUOPIO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2013. Alavan seurakuntatalo, Keihäskatu 5, 70620 KUOPIO"

Transkriptio

1 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 / Aika tiistai klo 18 Paikka Alavan seurakuntatalo, Keihäskatu 5, KUOPIO Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja valtuutetut Kokouksen avaus Puheenjohtaja toivotti osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Kokouksen aluksi kirkkoherra Hannu Koskelainen piti alkuhartauden, jonka aikana veisattiin virsi KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 :n mukaan kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä ilmoitus seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksesta on asetettu ilmoitus keskusrekisterin ja jokaisen seurakunnan ilmoitustaululle. Kirkkovaltuuston jäsenille on lähetetty esityslista liitteineen Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolijat. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsuksi ja päätösvaltaiseksi. 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAIN VALINTA, PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kari Kaukonen ja Maarit Kosunen. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja pidetään nähtävänä hallintovirastossa viraston aukioloaikana TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kirkkovaltuuston valmistelutyöryhmään uutena jäsenenä Keijo Wemanin tilalle tulee Hannu Tervonen Järvi-Kuopion seurakunnasta. Kirkkovaltuuston kokouksen asialistan allekirjoittajaksi oli Ilkka Raninen merkitty yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi, korjattiin yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja.

2 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 / KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI VUOSIKSI Kirkkojärjestyksen 8 luvun 2 :n mukaan kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Vuosina kirkkovaltuuston puheenjohtajana on toiminut rehtori Ilkka Raninen ja varapuheenjohtajana professori Juhani Laurinkari. - että kirkkovaltuusto valitsee itselleen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosiksi Kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi valittiin Ilkka Raninen yksimielisesti ja ilman suljettua lippuäänestystä. Varapuheenjohtajaksi valittiin Juhani Laurinkari yksimielisesti ilman suljettua lippuäänestystä. 5 KIRKKOVALTUUSTON SIHTEERIN VALITSEMINEN VUOSIKSI Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 1 :n 2 momentin mukaan kirkkovaltuusto valitsee itselleen sihteerin. Puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat pöytäkirjan. Kirkkovaltuuston sihteerinä on toiminut vuosina hallintosihteeri Arja Keränen ja lukien vs. hallintosihteeri Raija Luomanperä. Koska yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi, on tarkoituksenmukaista valita sihteeri samaksi toimikaudeksi. - että kirkkovaltuusto valitsee itselleen sihteerin vuosiksi Kirkkovaltuuston sihteeriksi valittiin vs.hallintosihteeri Raija Luomanperä vuosiksi YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON PUHEENJOHTAJA Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on tekemällään päätöksellä määrännyt kirkkojärjestyksen 10 luvun 10 :n 1 momentin nojalla kirkkoherra Hannu Koskelaisen Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi vuosiksi että tuomiokapitulin päätös merkitään tiedoksi.

3 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 / Todettiin, että Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on määrännyt kirkkoherra Hannu Koskelaisen Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi vuosiksi YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN JA YHDENTOISTA MUUN JÄSENEN SEKÄ HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTEN VAALIT VUOSIKSI Kuopion evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 :n mukaan kirkkoneuvostoon kuuluu tuomiokapitulin määräämän puheenjohtajan ja kirkkovaltuuston valitseman varapuheenjohtajan lisäksi yksitoista muuta jäsentä (KJ 10:10). Ohjesäännön 2 :n mukaan kirkkoneuvoston jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuustossa siten, että ensiksi valitaan kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet. Varsinaisten jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Ohjesäännön 3 :n mukaan sitten, kun 2 :ssä mainitut vaalit on toimitettu, on eri vaaleilla valittava varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten henkilökohtaiset varamiehet. Kirkkoneuvoston jäsenten ja varamiesten toimikausi on sama. Jos jäsen tai varajäsen kuolee, menettää vaalikelpoisuutensa tai muusta syystä joutuu eroamaan ennen toimikautensa päättymistä, on uusi viivytyksettä valittava hänen tilalleen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi. Kirkkolain 25 luvun 10 a :n mukaan kirkollisissa toimielimissä lukuun ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, piispainkokousta, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. Toimikaudella kirkkoneuvostoon ovat kuuluneet seuraavat henkilöt: Varsinainen jäsen kunnossapitopäällikkö, insinööri Mauri Pesonen pankinjohtaja Maija Taskinen musiikkiluokanopettaja Taina Tammekann Rekisteripäällikkö, Di Taisto Toppinen rakennusmestari Markku Huttunen Henkilökohtainen varajäsen kanttori Juha Komulainen hovioikeudenneuvos Riitta-Liisa Rautsi. päiväkodinjohtaja Tiina Kaartinen yrittäjä, ekonomi Upi Heinonen DI Antti Airas

4 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 / osastonhoitaja, TtM Tarja Saharinen tutkimusprofessori Matti Jantunen saak- arkkitehti Eero Koivisto lähtien rehtori Annikki Tiilikainen diakoniajohtaja Heikkki Eitakari saakka ka tutkimusprofessori Matti Jantunen lähtien terveystieteiden yo. Riitta Kauppinen opettaja Heikki Juutinen terveydenhuollon maisteri Tuula Merjola-Partanen lehtori Marja-Sisko Pihl sähköasentaja Juha Miettinen kirkkoherra Teuvo Mononen toimintaterapeutti Sirkka Maija Lehtola kodinhoitaja Salme Harjunen Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajana on toiminut lehtori Väinö Matti Miettinen ja hänen henkilökohtaisena varajäsenenään ylikonstaapeli Esko Taskinen. - että kirkkovaltuusto valitsee yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja yksitoista muuta jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi valittiin lehtori eläkk. Väinö Matti Miettinen. Hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen valittiin myyntineuvottelija Hannu Tervonen Yhteisen kirkkoneuvoston muiksi jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen valittiin yksimielisesti ilman suljettua lippuäänestystä seuraavat henkilöt: Varsinainen jäsen kunnossapitopäällikkö, insinööri Mauri Pesonen pankinjohtajaeläkk. Maija Taskinen musiikkiluokanopettaja Taina Tammekann rekisteripäällikkö, DI Taisto Toppinen rakennusmestari Henkilökohtainen varajäsen kanttori Juha Komulainen hovioikeudenneuvos Riitta-Liisa Rautsi päiväkodinjohtaja Tiina Kaartinen yrittäjä, ekonomi Upi Heinonen DI

5 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 / Markku Huttunen rehtori eläkk. Annikki Tiilikainen tutkimusprofesori Matti Jantunen terveystieteiden yo Riitta Kauppinen opettaja Heikki Juutinen terveydenhuollon maisteri eläkk. Tuula Merjola-Partanen lehtori Marja-Sisko Pihl Antti Airas osastonhoitaja, TtM Tarja Saharinen arkkitehti Eero Koivisto Riitta Huittinen kirkkoherra eläkk. Teuvo Mononen toimintaterapeutti Sirkka Maija Lehtola Sinikka Kervinen 8 JÄRVI-KUOPION SEURAKUNNAN I KAPPALAISEN VIRAN LAKKAUTTAMINEN Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on istunnossaan myöntänyt anomuksesta rovasti Hannu Komulaiselle eron Järvi-Kuopion seurakunnan I kappalaisen virasta lukien. Seurakuntayhtymän henkilöstöstrategiassa ko. virka on esitetty lakkautettavaksi. Järvi-Kuopion seurakuntaneuvosto käsitteli asiaa Seurakuntaneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että Järvi-Kuopion seurakunnan I kappalaisen virka lakkautetaan lukien. Virkojen perustamisesta, muuttamisesta ja lakkauttamisesta päättää yhteinen kirkkovaltuusto Kirkkojärjestyksen 6 luvun 9 :n mukaan päätäs kappalaisen viran lakkauttamisesta on alistettava tuomikapitulin vahvistettavaksi. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle kappalaisen viran lakkauttamista. Kirkkoneuvosto ehdottaa 1. että Järvi-Kuopion seurakunnan I kappalaisen virka lakkautetaan lukien ja 2. että lakkauttamispäätös alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Kirkkoneuvoston ehdotukset hyväksyttiin.

6 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 / INKILÄNMÄEN SEURAKUNTATALON MYYNTI Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi seurakuntayhtymän kiinteistöstrategian vuosille Kiinteistöstrategia sisältää linjaukset säilytettävistä ja myytävistä kiinteistöistä sekä suunnittelujaksolla toteutettavista investoinneista. Yhteinen kirkkovaltuusto päätti, että seuraavat seurakuntayhtymän kiinteistöt laitetaan myyntiin: Päivärannan seurakuntatalo, Inkilänmäen seurakuntatalo, Kaavin vanha pappila, Kettulan seurakuntakoti, Penkereen leirikeskus, Niemenpappilan leirikeskus, Pajulahden kesäkoti, Juankosken virastotalo, Vehmersalmen pappila, Syvänniemen pappila ja Vehmersalmen rivitalo. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli kiinteistöstrategian täytäntöönpanoa Kirkkoneuvosto päätti, että toiminta lopetetaan seuraavissa kiinteistöissä: Päivärannan seurakuntatalo, Inkilänmäen seurakuntatalo, Kaavin vanha pappila, Penkereen leirikeskus, Niemenpappilan leirikeskus, Pajulahden kesäkoti, Juankosken virastotalo, Vehmersalmen pappila ja Vehmersalmen rivitalo.. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti, että Kettulan seurakuntatalon toiminta jatkuu toistaiseksi asemakaavan valmistumiseen saakka, Syväniemen pappilan myynti käynnistetään myöhemmin ennen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättymistä ja että Vehmersalmen pappilan asunto-osan vuokrasopimus irtisanotaan välittömästi, kun kiinteistöstä on saatu hyväksytty ostotarjous. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti myös arvioituttaa kiinteistöjen arvot asiantuntijoilla. Samalla päätettiin ko. kiinteistöjen myyntiin laittaminen kohteittain kiinteistönvälitysliikkeiden kautta. Seuraavista myyntikohteista on yhteisen kirkkovaltuuston myyntipäätökset: Päivärannan seurakuntatalo (YKN ) Pajulahden kesäkoti (YKV ) Vehmersalmen pappila (YKV ) Edellä mainituista kohteista Pajulahden leirikeskuksen ja Vehmersalmen pappilan myyntipäätökset on alistettu kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Aktiivisina myyntikohteina ovat olleet kesän ja syksyn 2012 aikana Inkilänmäen seurakuntatalo, Kaavin seurakuntatalo (ent. pappila) ja Penkereen leirikeskus. Inkilänmäen seurakuntatalosta on saatu ostotarjous. Inkilänmäen seurakuntatalosta tontteineen on laadittu auktorisoidun kiinteistöarvioijan arvio euroa. Arvion tarkkuus on n. +/- 15 %. Arvio on esityslistan liitteenä 1. Myynnin lähtöhintana on pidetty euroa. Seurakuntatalon käyttökulut ovat olleet n euroa/vuosi.

7 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 / Kiinteistö sijaitsee Kuopion kaupungin Peipposenrinteen kaupunginosan korttelissa 35 olevalla tontilla nro 1 Sen kiinteistötunnus on ja osoite Inkiläntie 7. Tontin pinta-ala on m2. Alueella on vahvistettu asemakaava kaavamerkinnällä Y= yleisten rakennusten korttelialue. Tontilla on rakennusoikeutta kem2, josta käytetty 770 kem2. Tontilla on seuraavat rakennukset: Seurakuntatalo, kerrosala 770 kem2 ja tilavuus m3. Kaksikerroksinen rakennus on valmistunut vuonna Sen pohjakerroksessa on kerhotiloja, askarteluhuone, toimistohuone ja pieni keittiö sekä wc:t ja aputilat. Ensimmäisen kerroksessa on aulatila, seurakuntasali, kahvio, laitoskeittiö, kerhotilat sekä toimistohuoneita. Lisäksi wc ja varastotilat ym. aputilat. Ullakkokerroksessa IV-konehuone. Erillinen kylmä varastorakennus 14 m2 ja erillinen jätekatos n. 6 m2. Inkilänmäen seurakuntatalo on ollut myynnissä syyskuusta 2012 lähtien Kiinteistömaailma / Asuntokuopio Oy:llä. Välittäjä on markkinoinut kiinteistöä Asuntotorilehdessä kuvallisilla ilmoituksilla ja Kuopion kaupungin ylläpitämillä toimitilat-sivuilla. Kiinteistömaailman internet sivujen kautta kiinteistöön on tutustunut n. 140 asiakasta. Näistä mikään ei ole johtanut kiinteistöön tutustumiseen paikan päällä. Lisäksi välittäjä on lähettänyt Kuopiossa ja ympäristössä toimiville n. 20 rakennusliikkeelle suoraan myyntitarjouskirjeen. Yhteydenotto johti vain yhden rakennusliikkeen alustavaan kiinnostukseen ehdolla, että tontille tehdään asemakaavamuutos rakennusoikeuden muuttamisesta yhdessä seurakuntayhtymän kanssa. Välitystoiminnan aikana on todettu, että kiinteistölle ei ole luontevia markkinoita eikä selkeätä ostopotentiaalia. Kiinteistö ei näytä soveltuvan ilman suuria muutoksia muunlaiseen käyttöön. Työterapinen yhdistys ry on ollut kiinnostunut kohteesta ja heidän edustajat ovat tutustuneet kiinteistöön useita kertoja ja ovat tehneet euron ostotarjouksen. Ostotarjous on esityslistan liitteenä 2. Tarjous vastaa auktorisoidun kiinteistöarvioijan arviota, joten tarjous voitaneen hyväksyä. Tarjous ei sisällä ehtoja ja ostajat ovat valmiita ostamaan kiinteistön nykyisessä kunnossa. Kiinteän omaisuuden myynnistä päättää yhteinen kirkkovaltuusto. Kirkkolain 14 luvun 4 :n mukaan kirkkovaltuuston päätös, joka koskee seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä, vaihtamista tai luovuttamista, on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle Inkilänmäen seurakuntatalon myyntiä Työterapiselle yhdistykselle eurona kauppahinnalla.

8 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 / Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle Inkilänmäen seurakuntatalon myyntiä esitetyin ehdoin. 1. että tontti ja siinä olevat rakennukset myydään Työterapinen yhdistys ry:lle euron kauppahinnalla. 2. että yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja hallintojohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan myyntiä koskeva kauppakirja ja 3. että myyntipäätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kirkkoneuvoston ehdotukset hyväksyttiin. Heikki Eitakari poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. 10 MUDANOTTOPALSTAN MYYNTI Otto Savolainen on tehnyt ostotarjouksen Tuusniemen pappilan tilaan kuuluvasta n. 0,25 ha:n suuruisesta määräalasta. Tarjous ja kartta ovat esityslistan liitteenä 3. Määräala on muodostettu aikanaan mudanottopaikaksi Tuusniemen seurakunnan virkatalon peltojen maanparannukseen. Määräala on Pieni-Petäinen-nimisen lammen rannalla ja rajoittuu Otto Savolaisen omistamaan Pietula nimiseen tilaan. Paikan päällä suoritettiin katselmus Läsnä olivat Otto Savolainen ja kiinteistöpäällikkö Martti Sutinen. Määräala on kiinteistörekisterin mukaan rajapyykitetty. Pyykeillä ei ole tarkkoja koordinaatteja ja niitä ei ole maastosta löytynyt. Voimassa olevan yleiskaavan mukaan alueella ei ole rakennusoikeutta. Nykyisin alueesta on n. 0,15 ha kunnostettu pelloksi ja loppuosa lammen ranta-alueesta on vesijättöjoutomaata. Lammen ranta on vetistä mutamaata, jossa kasvaa vesakkoa, pientä kitukasvuista koivua. Alueelle on olemassa tieoikeus. Otto Savolaisen ostotarjous alueesta on 1200 euroa. Kuopion seurakuntayhtymällä ei ole nykyisin käyttöä ja tarvetta ko. määräalalle, joten se voitaneen myydä ja Savolaisen ostotarjous voitaneen hyväksyä. Hinta on määritelty alueella käytetyistä peltohehtaarihinnoista ja lammenrannasta lisäarvoa. Kirkkolain 14 luvun 4 :n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden myynnistä päättää yhteinen kirkkovaltuusto, jonka päätös on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

9 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 / Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle määräalan myyntiä esitetyin ehdoin. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle määräalan myyntiä esitetyin ehdoin. 1. että Otto Savolaiselle myydään Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän omistamasta Tuusniemen pappila nimiseen tilaan kuuluva n m2:n suuruinen määräala liitteenä olevan kartan mukaisesti seuraavin ehdoin: 2 että määräalan hinta on euroa, 3 että ostaja vastaa kiinteistörekisteriin tehtävistä muutoksista, 4 että yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja hallintojohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan myyntiä koskeva kauppakirja ja 5 että myyntipäätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kirkkoneuvoston ehdotukset hyväksyttiin. 11 LÄPISAARI NRO 80 HUVILATONTIN MYYNTI Ritva ja Pertti Vartiainen ovat tehneet ostotarjouksen n m 2 :n määräalasta Mustasalon tilalta kiinteistötunnus , joka vastaa seurakuntayhtymän rekisterissä olevaa huvilatonttia Läpisaari nro 80. Kohde sijaitsee Läpisaari nimisessä saaressa. Voimassa oleva 1500 m 2 :n vuokrasopimus päättyy Ostotarjous joka on päivätty sekä kartta ovat esityslistan liitteenä 4. Määräalalla on suoritettu katselmus Läsnä olivat Pertti Vartiainen, kiinteistöpäällikkö Martti Sutinen sekä Kuopion kaupungin asemakaavaosastolta kaavoitusinsinööri Pekka Mustonen. Katselmuksessa arvioitiin ja merkittiin alustavasti tulevan tontin rajojen sijainti. Rajanaapurit Hartikainen ja Kekäläinen olivat myös paikalla. Tulevat tonttien rajat katsottiin saaren osalta siten, että koko saaren pinta-ala käytetään huvilatontteihin. Saari jaettiin kolmeen n m2:n suuruiseen osaan. Tarkempi rajan paikka määritellään maanmittaustoimituksessa paikan päällä. Suoritetussa katselmuksessa todettiin, että määräala voidaan myydä ympäristö ja yleiskaava huomioiden n. 3500m 2 suuruisena. Yhteinen kirkkovaltuusto on vahvistanut ne periaatteet ja hinnat, joilla seurakuntayhtymän omistamia huvilatontteja tarjotaan ostettavaksi tai vuokrattavaksi nykyisille vuokralaisille. Myytävien tonttien suu-

10 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 / ruus on 2000 m 2, jonka lisäksi lisämaata voidaan myydä mikäli kaavan tai muun seikan vuoksi se on mahdollista. Kirkkovaltuusto on lisännyt periaatteisiin, että mikäli kiinteistön arvo nousee kaavoituksen tai sen valmistelun tms. seurauksena niin kiinteistölle arvioidaan uusi käypä hinta. Vuokrattujen rakennuspaikkojen myynnissä / uudelleen vuokrauksessa noudatetaan samaa käytäntöä kuin aiemmissa vapaa-ajan rakennuspaikoissa on menetelty. Tarkoituksena on tarjota tontteja nykyisten vuokralaisten ostettavaksi. Mikäli ostovaihtoehto ei vuokralaista kiinnosta, on tontteja edelleen mahdollista myös vuokrata. Ostajan kustannettavaksi tulevat lisäksi lohkomiskustannukset. Ritva ja Pertti Vartiainen ovat hyväksyneet kirkkovaltuuston vahvistaman hinnan ja he haluavat ostaa vuokraamansa huvilatontin Läpisaari nro 80, 3000 m 2 :ä hintaan sekä lisämaata n. 500 m 2. Hinta perustuu laillistetun kiinteistövälittäjän arvioon ja vastaa Kuopion seudun huvilatonttien hintoja ja mm. Kuopion kaupungin ja Siilinjärven seurakunnan huvilatonteistaan perimiä hintoja. Kirkkolain 14 luvun 4 :n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden myynnistä päättää yhteinen kirkkovaltuusto, jonka päätös on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle määräalan myyntiä esitetyin ehdoin. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa , Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle huvilatontin myyntiä esitetyin ehdoin. - että Ritva ja Pertti Vartiaiselle myydään Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän omistamasta Mustasalo nimisestä tilasta , m 2 :n määräala, joka vastaa seurakuntayhtymän rekisterissä olevaa huvilatonttia Läpisaari nro 80 seuraavin ehdoin: 1. että 3000 m 2 :n suuruisen määräalan hinta on euroa 2. että, 500 m 2: suuruisen lisämaan hinta on 3.00 /m 2 3. että ostaja vastaa tontin lohkomiskustannuksista, 4. että yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja hallintojohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan myyntiä koskevakauppakirja ja 5. että myyntipäätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

11 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 / Kirkkoneuvoston ehdotukset hyväksyttiin. 12 TOIMITUSPALKKIOSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN Seurakuntayhtymässä on noudatettu toimituspalkkioiden maksussa toimituspalkkiosopimusta. Sopimus koskee pappeja ja kanttoreita Toimituspalkkiota maksetaan, Uudesta toimituspalkkiosopimuksesta papeille ja kanttoreille on sovittu Kirkon työmarkkinalaitoksen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n sekä Kirkon alat ry:n kesken. Suositussopimus on voimassa Seurakuntayhtymässä sopimuksen voimaantulo edellyttää, että yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy sen. Uusi suositussopimus sisältää sekä rakenteellisia että sisällöllisiä muutoksia. Toimituspalkkiotaksojen tasoa on tarkistettu. Sopimusta sovelletaan ja toimituspalkkioita maksetaan, kun seurakunta järjestää papin tai kanttorin tehtävien hoitamisen seurakunnan ulkopuolisen työvoiman avulla sen oman henkilöstön ollessa estynyt toimitusta tai tehtävää suorittamasta ja kun seurakunta sopii etukäteen toimituksen tai tehtävän suorittamisesta toimituspalkkioperusteisesti sen suorittajan kanssa. Seurakuntayhtymän omalle henkilöstölle ei makseta. Uuden suositussopimuksen sisältämä toimitusten ja tehtävien hinnoittelu on kaksiosainen. Se kumpaa liitteistä sovelletaan, määräytyy toimituksen suorittajan mahdollisen palvelussuhteen perusteella. Sopimuksen liitettä 1 sovelletaan, kun toimituksen suorittajalla on voimassaoleva palvelussuhde johonkin muuhun kirkkotyönantajaan (seurakunta, seurakuntayhtymä, tuomiokapituli ja Kirkkohallitus) kuin siihen, joka on toimitusta tai tehtävää pyytänyt suorittamaan. Sopimuksen liitettä 2 sovelletaan, kun toimituksen suorittajalla ei ole voimassaolevaa palvelussuhdetta kirkkotyöantajaan. Heitä ovat esim. eläkeläiset tai koululaitoksen palveluksessa olevat henkilöt. Suositussopimuksen papin tehtäviä koskevia palkkioita sovelletaan pappisvirkaan vihittyyn. Kanttorin tehtäviä hoitavan on oltava kelpoinen vähintään ns. muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävään kanttorinvirkaan. Seurakunta voi vahvistaa sopimuksen palkkiota alemmat taksat toimituksen suorittajia varten, jolta sopimuksen tarkoittama kelpoisuus puuttuu. Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymässä noudatetun käytännön mukaan opiskelijoille on maksettu 75 % sopimuksen mukaisista toimituspalkkioista. Uusi suositussopimus on esityslistan liitteenä 5. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle toimituspalkkiosopimuksen hyväksymistä esitetyllä tavalla.

12 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 / että suositussopimus toimituspalkkioista hyväksytään liitteen 5 mukaisena, 2. että opiskelijoille maksetaan 75 % sopimuksen mukaisista palkkioista ja 3. että sopimuksen mukaisia palkkioita maksetaan lukien. Kirkkoneuvoston ehdotukset hyväksyttiin. 13 ERON MYÖNTÄMINEN KEIJO WEMANNILLE YHTEISEN SIELUNHOIDON JOHTOKUNNAN VARAJÄSENYYDESTÄ JA VARAJÄSENEN VALITSEMINEN HÄNEN TILALLEEN JOHTO- KUNTAAN JÄLJELLÄ OLEVAKSI TOIMIKAUDEKSI Keijo Weman on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle liitteenä 6 olevan kirjelmän, jossa hän pyytää eroa sairaalasielunhoidon johtokunnan varajäsenyydestä paikkakunnalta poismuuton vuoksi. Kirkkojärjestyksen 7 luvun 2 2 momentin mukaan jos muu kuin seurakuntavaaleilla valittu luottamushenkilö kuolee tai menettää vallikelpoisuutensa, kieltäytyy tai saa eron 1 momentissa mainitusta syystä, jonka hänet valinnut toimielin hyväksyy, on tämän toimielimen viivytyksettä valittava hänen sijaansa uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Keijo Weman on menettänyt vaalikelpoisuutensa muuttaessaan toiselle paikkakunnalle. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Keijo Wemanille myönnetään ero yhteisen sielunhoidon johtokunnan varajäsenyydestä ja että hänen tilalleen valitaan varajäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 1. että Keijo Wemanille myönnetään ero yhteisen sielunhoidon johtokunnan varajäsenyydestä ja 2. että hänen tilalleen valitaan varajäsen yhteisen sielunhoidon johtokuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Myönnettiin Keijo Wemanille ero yhteisen sielunhoidon johtokunnan varajäsenyydestä. Hänen tilalleen valittiin sairaanhoitaja Timo Huuskonen yhteisen sielunhoidon johtokuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

13 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 / ILMOITUSASIAT Seuraava kirkkovaltuuston kokous pidetään maanantaina klo VALITUSOSOITUS Annettiin kirkkolain mukainen valitusosoitus, liite :ään KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen klo Kokouksen puolesta Ilkka Raninen puheenjohtaja Raija Luomanperä sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Kuopiossa Kari Kaukonen Maarit Kosunen

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2013. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2013. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 Aika tiistai 11.6.2013 klo 18-20.20 Paikka Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja valtuutetut Kokouksen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2013 1 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.00 20.14 Paikka Kallaveden kirkko, Rauhalahdentie 21, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja Ilkka Raninen 43 valtuutettua

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 15/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 15/2014

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 15/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 15/2014 1 Aika 15.12.2014 klo 16.30 17.46 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/ 2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/ 2012

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/ 2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/ 2012 1 Aika 8.10.2012 klo 16.30-18.20 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 11.6.2012 klo 16.30 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2011 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2011

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2011 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2011 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2011 1 Aika 13.12.2011 klo 18.00 22.15. Paikka Kallaveden seurakuntakeskus, Rauhalahdentie 21, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Ilkka Raninen, puheenjohtaja

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 7.10.2013 klo 16.30 17.40 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti

Lisätiedot

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 9/2012

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 9/2012 Aika: 22.11.2012 klo 18.00 Paikka: seurakuntatalo, neuvotteluhuone Puheenjohtaja Matti Piispanen paikalla Varapuheenjohtaja Esko Kulonen paikalla Jäsen Pertti Arvaja paikalla Marja-Liisa Immonen paikalla

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2014. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2014. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio 1 Aika 10.03.2014 klo 16.30 17.20 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13) Aika: Keskiviikko 9.1.2013 kello 16.30-17.35 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 14.2.2011 klo 16.30 18.40. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 03/14 1 Kirkkovaltuusto

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 03/14 1 Kirkkovaltuusto KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 03/14 1 KOKOUSTIEDOT Kokousaika maanantai 8.12.2014 klo 18.00 19.15 Kokouspaikka Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa Osallistujat Päätöksentekijät (23) Muut Varsinaiset

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) Aika: Keskiviikko 19.12.2012 kello 17.45-18.25 Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja Tellervo Aho

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2010 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2010. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2010 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2010. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 24.5.2010 klo 16.30 17.45. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja poissa Seppo Huttunen varapuheenjohtaja läsnä Riitta

Lisätiedot

Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 18.35. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 18.35. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 6/2012 1 (15) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 18.35 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Rasimus Risto puheenjohtaja

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Jorma Kakkonen - kv:n vpj. Asko Mäentaka - osallistujat esittelijä Tapio Yliluoma x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Jorma Kakkonen - kv:n vpj. Asko Mäentaka - osallistujat esittelijä Tapio Yliluoma x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: TK AK PÖYTÄKIRJA 11/ 26.11.2012/ 152 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 11/ 2012 Aika Maanantai 26.11.2012 klo 18.00 21.04 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra

Lisätiedot

Piiluvan leirikeskus, Taipalsaarentie 476, Lappeenranta

Piiluvan leirikeskus, Taipalsaarentie 476, Lappeenranta LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ASIALISTA 1 Valtakatu 38, PL 45 53101 LAPPEENRANTA PUH. 040 3126 202, FAX 05 477 2651 AIKA 14.3.2012 klo 18.00 PAIKKA Piiluvan leirikeskus, Taipalsaarentie 476, Lappeenranta

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 169

Kirkkoneuvosto Sivu 169 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 169 Kokousaika 21.11.2012 klo 18.00-19.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Erkki Jaskari, puheenjohtaja Kauko Nuutinen

Lisätiedot

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 (23) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstaina 10. päivänä kesäkuuta 2010 klo 17.00 18.38 Paikka Läsnä Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Nimi Ehdokaslistan

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Torikulman alakerran kokoustila. Raili Kunnaspuro jäsen. Kristiina Peltomaa jäsen

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Torikulman alakerran kokoustila. Raili Kunnaspuro jäsen. Kristiina Peltomaa jäsen KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 Aika: 13.10.2014 klo 16.00 17.15 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Läsnä: Jari Koskela puheenjohtaja Ahokangas Marja Elina Kangas Sari

Lisätiedot

Airi Musto yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Airi Musto yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 76 AIKA 15.12.2009 klo 18.00 - (jouluateria klo 17.00 alkaen) PAIKKA Tuosan leirikeskus, Vehkataipaleentie 520 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 77 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13)

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13) Aika: Keskiviikko 17.12.2014 kello 16.30-17.55 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10 / 2014 SIVU 61/2014. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10 / 2014 SIVU 61/2014. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10 / 2014 SIVU 61/2014 AIKA Keskiviikko 22.10.2014 klo 9 11.40 PAIKKA Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari varapuheenjohtaja

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstai 2.10.2008 klo 18.00-19.40 Paikka Seurakuntatalo Läsnä: Vähä-Piikkiö Antti pj II Eskola Reima vpj I Hurme-Kouki Päivi jäsen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO. Asialista 4-2014. Aika Keskiviikko 17.12.2014 klo 18.00

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO. Asialista 4-2014. Aika Keskiviikko 17.12.2014 klo 18.00 Asialista Aika Keskiviikko 17.12.2014 klo 18.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka Ravintola Lappeenrannan Kasino, Ainonkatu

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U K O K O U S K U T S U Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous on keskiviikkona, lokakuun 8. päivänä 2014 kello 18.30 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa,

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski. Läsnä Rasimus Risto puheenjohtaja (varapuheenjohtaja)

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski. Läsnä Rasimus Risto puheenjohtaja (varapuheenjohtaja) ESITYSLISTA 6/2012 1 (11) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Rasimus Risto puheenjohtaja

Lisätiedot

Aika: 9.7.2015 klo 18.00 19.05 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo

Aika: 9.7.2015 klo 18.00 19.05 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 5/2015 Aika: 9.7.2015 klo 18.00 19.05 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013. Pääkirkon seurakuntasali

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013. Pääkirkon seurakuntasali Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 3.1.2013 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 2.1.2013 klo 17.30 18.20 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Pääkirkon seurakuntasali Alanen Heikki Aro Jorma Eskelinen Reino Hynninen

Lisätiedot