TOIMINTAKERTOMUS 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2005"

Transkriptio

1 Suomen Metsämuseosäätiö TOIMINTAKERTOMUS toimintavuosi

2 SUOMEN METSÄMUSEOSÄÄTIÖ Tasekirja TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Päiväys, allekirjoitukset Tilintarkastuskertomus SISÄLLYS 1. YLEISTÄ MUISTI Tallennustoiminta Kokoelmahallinta ja Kantapuu Kokoelmien konservointi, hoito ja säilytys Kokoelmapalvelut KERTOMUS Näyttelyt Näyttelytilat Perusnäyttely Erikoisnäyttelyt Työpajat ja -näytökset Opastus ja museopedagogiikka Tutkimustoiminta ja julkaisut PALVELUT Asiakaspalvelu Tiedotus ja markkinointi Tekniset palvelut ja huolto LUSTON TUKI OY Museokauppa Luston Puoti Vuokraustoiminta Kokouspalvelut Metsäkulttuuripäivät Muut tapahtumat SÄÄTIÖN HALLINTO Hallitus Henkilöstö ja toimitilat Talous... 30

3 1 SUOMEN METSÄMUSEOSÄÄTIÖ Perustettu TOIMINTAKERTOMUS toimintavuosi 1. YLEISTÄ Vuosi 2005 oli Luston yhdestoista toimintavuosi. Vuoden merkittävin tapaus oli Luston laajennuksen ensimmäisen rakennusvaiheen käyttöönotto näyttelykauden avajaisten yhteydessä Ensimmäisessä vaiheessa valmistuivat uudet ravintolatilat varastoineen ja keittiöineen, museotyötiloista suuresinekonservointi- ja hienomekaanikon verstas, varastotiloiksi erikoiskirjallisuuden kokoelmavarasto, suuresineiden kokoelmavarasto, demonstraatiokokoelman varasto, asiakaspalvelun varasto ja kiinteistövarasto. Lisäksi käyttöön otettiin uusi henkilökunnan tauko- ja kokoustila, atk-palvelinhuone, työnäytöskatos, lastauskatos, jätevarasto sekä uudet piha-alueet. Ulkoalueelle perustettiin pienoisarboretum ja laajennettiin sekä muutettiin huomattavasti työnäytöskenttää, tapahtumakenttää ja pysäköintialueita. Lisäksi hankkeessa rakennettiin puolivalmiiksi tiloiksi monitoimitilat ja suuresineistön näyttelyhalli. Nämä tilat ovat käytössä väliaikaisina tapahtumatiloina kesäaikaan. Laajennuksen ensimmäisen vaiheen budjetti oli 4,8 miljoonaa euroa, kokonaisala m 2 ja tilavuus m 3. Toisessa vaiheessa rakennetaan uudisosa valmiiksi ja toteutetaan vanhemman museokiinteistön muutostyöt, joista keskeisimpiä ovat lämmitysjärjestelmän laajennus, yhdyskäytävät uudisosaan, yleisön sosiaalitilojen muutokset, asiakaspalvelun ja myymälän siirto, yleisökirjasto, aulatilat, auditorion tukitilojen muutokset ja verstaan muutokset. Erityinen asia oli myös maa- ja metsätalousministeriön asettama Lusto-työryhmä, jonka tehtävänä oli kevään aikana selvittää ja tehdä ehdotuksensa Luston hallinnointia, kiinteistön omistusta, rakentamista ja rahoituksen järjestämistä koskevista asioista. Työryhmän puheenjohtajana toimi metsätalousylitarkastaja Tapio Lehtiniemi maa- ja metsätalousministeriöstä ja jäseninä neuvotteleva virkamies Kirsti Vallinheimo valtiovarainministeriöstä, ylitarkastaja Päivi Salonen opetusministeriöstä, ylimetsänhoitaja Risto Savolainen Metsäntutkimuslaitoksesta, vt. kunnanjohtaja Terttu Karttunen Punkaharjun kunnasta, johtaja Jukka Liede Senaatti - kiinteistöstä ja johtaja Hannu Valtanen Metsäteollisuus ry:stä. Sihteereinä toimivat Anna Laikari maa- ja metsätalousministeriöstä ja Timo Kukko Lustosta. Lusto-työryhmä kokoontui 14 kertaa ja jätti työryhmämuistion MMM 2005:6 maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaojalle

4 2 Merkille pantavaa oli myös Luston Metsäkulttuuripäivien kehittäminen. Tapahtuman vastuullinen järjestäminen organisoitiin Luston Tuki Oy:n tehtäväksi, joka otti tätä toimintaa varten käyttöön aputoiminimen Metkun Tuki. Tapahtumalle lanseerattiin käyttöön nimilyhenne: Metku sekä siihen liittyvä graafinen ilme. Tapahtumaan sulautettiin luvulta asti järjestetty Jätkän Kulttuuripäivät ja tapahtuman taustalle saatiin lisää yhteistyökumppaneita. Tapahtuman sisältöä, järjestämistä ja hallintoa kehitettiin EUrahoitteisen Metsäkulttuurihankkeen kautta. Luston uusittu graafinen ilme otettiin alkuvuodesta käyttöön painotuotteissa. Vuosilusto julkaistiin alkuvuodesta yhdessä Metsähistorian Seuran kanssa. Lokakuussa ilmestyi Metlan ja ympäristöministeriön yhteishankkeena Jyrki Paaskosken toimittama ja SKS:n kustantama Punkaharjun kulttuurihistoriasta kertova kirja, jonka keskeisenä taustana oli Luston aiempi Punkaharju 200 -näyttely. Toimintavuonna otettiin myös käyttöön Luston ja Retretin yhteinen pääsylippu ReiLu. Toimintavuonna tehtiin useita henkilökunnan opintomatkoja, joista merkittävimmät olivat Kaustisille ja Seinäjoen metsämessuille tehty metsäkulttuuripäivien benchmarkingmatka sekä Sarkaan, Mobiliaan ja Serlachiuksen museoon suuntautunut opintomatka. Suomen Metsämuseosäätiö liittyi syksyllä Erityispalvelujen Työnantajaliitto ry:n jäseneksi ja Lustossa otettiin käyttöön museoalan työehtosopimus. Samalla käynnistettiin mittava Luston työyhteisön ja organisaation kehittämishanke. Tähän liittyivät koko henkilökunnan kehityskeskustelut, työsuojelutarkastus, työsuojelukoulutus, työehtosopimuskoulutus, voimavarat työssä -työilmapiirin ja työssä jaksamisen tutkimus ja koulutus sekä koko säätiön hallinnon ja Luston henkilökunnan kattava moniosainen tulevaisuusseminaarien sarja. Työn tuloksena Luston organisaatio muutettiin prosessiorganisaatioksi, tarkennettiin Luston visiota ja perustehtävää ja laadittiin toimintastrategia sekä kehitettiin toiminnan suunnittelua.

5 3 LUSTON VISIO 2010 Lusto - Suomen Metsämuseo on vuorovaikutteinen metsäkulttuurin valtakunnallinen erikoismuseo ja tiedekeskus ihmisen ja metsän menneisyyden sekä tulevaisuuden kansainvälinen kohtauspaikka. LUSTON PERUSTEHTÄVÄ Lusto palvelee asiakkaitaan ja yhteiskuntaa tallentamalla ja tutkimalla metsäkulttuuria sekä kertomalla ihmisen ja metsän vuorovaikutuksesta. LUSTON PALVELUIDEA Luston palvelu perustuu yhteiskunnan, asiakkaiden ja sidosryhmien odotuksiin nyt ja tulevaisuudessa, avoimeen ja laajaan kumppanuuteen sekä laatuun ja vastuulliseen erikoisosaamiseen. LUSTON YDINPROSESSIT JA ORGANISOINTI MUISTI - tallennustyö - kokoelmatyö - tutkimustyö ja kokoelmiin liittyvät palvelut KERTOMUS - julkaisut, näyttelyt, tiedekeskustyö, tietopalvelut ja tiedonvälitys - opastukset ja museopedagogiikka - työpajat ja näytökset - demonstraatiokokoelma LUSTON TUKI OY - alv. toiminta: myymälä, kokouspalvelut, kalusto- ja tilavuokraus - alv-tapahtumat: Metsäkulttuuripäivät, ym. - palvelujen paketointi PALVELUT - asiakaspalvelu, tekniset palvelut ja huolto ( näyttelyt, tapahtumat, kokoelmat, kiinteistö ), - talous-, hallinto-, ja toimistopalvelut - markkinointi, viestintä Ydinprosessien vastaavat muodostavat Luston johtajan kanssa Luston johtotiimin

6 4 Näyttelytoiminnassa keskeisintä oli Kankaalla -näyttelyn rakentaminen omana työnä niukassa rahoitustilanteessa. Tallennustoiminnassa merkittävintä oli uusien kokoelmatilojen käyttöönotto ja mittava suuresineistön siirtotyö väliaikaisista varastotiloista. Metsämuseoiden yhteisen Kantapuu kokoelmatietokannan edelleen kehittäminen muodostui museoalan suunnannäyttäjäksi ja se sai runsaasti julkisuutta lehdistössä ja museojulkaisuissa. Kantapuuhun tehtiin internetissä yli hakua ja se kattoi vuoden loppuun mennessä kaikki ammatilliset metsämuseot Suomessa ja neuvottelut yhteispohjoismaisen kokoelmatietojärjestelmän luomiseksi käynnistettiin Luston toimesta. Säätiö on Suomen Metsäyhdistyksen, Suomen Museoliiton, Skandinaavisen museoliiton, European Museum Forumin, Pohjoismaisen tiedekeskusjärjestön, Etelä-Savon kauppakamarin ja Savonlinnan Matkailupalvelu ry:n jäsen. Lisäksi Lusto on mukana Metsäkuvaajien Yhteistoimikunnassa ja toimii läheisessä yhteistyössä Metsähistorian Seura ry:n kanssa. Lustolla on henkilöjäsenyyksien kautta yhteydet useisiin muihinkin alan organisaatioihin, joista keskeisimpiä ovat: Kansainvälinen Museoliitto (ICOM); Amerikan museoliitto (AAM); The Forest History Society; Suomen Museonjohtajat ry; Pohjoismaisen konservaattoriliiton Suomen osasto ry; Suomen Kansatieteilijöiden yhdistys ETHNOS ry, Suomen Metsätieteellinen Seura, Savonlinnan Kauppaseura ja Maataloustoimittajat ry. Luston edustaja on jäsenenä Suomen Järvikalastusmuseosäätiön, Suomen Maatalousmuseosäätiön ja Suomen Museoliiton hallituksissa. Luston museokauppatoimintaa "Luston Puoti" hoiti säätiön oma osakeyhtiö Luston Tuki Oy ja ravintolatoimintaa "Ravintola Lusto ulkopuolinen yritys: Vekaran Ankkuri Oy.

7 5 2. MUISTI 2.1. Tallennustoiminta Tallennustoimintaa toteutettiin sekä erillisten tallennushankkeiden kautta että liittämällä kokoelmiin Lustolle muutoin tarjottua aineistoa. Tallennushankkeita olivat Metsäkuvien tallennushanke ja Retkeilyn historian tallennushanke. METOn ja Metsänhoitajaliiton vetämä Metsäkuvien tallennushanke, jonka yhteistyökumppaneita olivat Lusto, Metsähistorian Seura ry, Metsävalokuvaajien Yhteistoimikunta ja Viikin tiedekirjasto, tuotti Luston kokoelmiin vuosina kaikkiaan noin valokuvaa 40 yksityisestä kokoelmasta. Hanke oli osa liittojen kulttuuri- ja perinnetyötä, ja se päättyy kevään 2006 aikana. Retkeilyn historian tallennushanke tähtää kokoelmien täydentämisen ohella vuonna 2007 järjestettävään retkeilynäyttelyyn. Hankkeessa kerättiin jonkin verran vanhoja retkeilyvarusteita sekä haastateltiin retkeilyn harrastajia. Haastatteluun käytettiin 1 kk ulkopuolista työtä. Tallennushanketta esiteltiin esimerkiksi helmikuussa pidetyssä erämessutapahtumassa Helsingissä. Esinekokoelma karttui vuoden aikana kaikkiaan 18 hankinnalla, yhteensä noin 61 esineellä. Valokuvakokoelmaan tehtiin toimintavuonna 30 hankintaa, yhteensä noin valokuvaa ja 140 av-tallennetta. Arkistokokoelmaan tehtiin 23 hankintaa. Kirjasto karttui noin 16 hyllymetrillä vanhempaa suomalaista ja pohjoismaista metsäalan kirjallisuutta (monografioita ja sarjajulkaisuja), joita Viikin tiedekirjasto ja Helsingin yliopiston Hyytiälän metsäasema poistivat omista kokoelmistaan.

8 Kokoelmahallinta ja Kantapuu Luston esinekokoelmassa on kaikkiaan noin esinettä, noin valokuvaa ja filmiä ja lisäksi arkistoaineistoa sekä käsikirjastossa noin metsähistoriaan, -perinteeseen, kansankulttuuriin ja museologiaan liittyvää teosta. Kantapuu-museotietokantaan (www.kantapuu.fi) luetteloitiin ja digitoitiin vuoden aikana noin 200 esinettä ja valokuvaa. Valokuvien digitointia rahoitti 6 kk Stora Enso ja loppu 6 kk katettiin kokoelmatoiminnan muiden palkkakustannuksien säästöillä. Kantapuu-museotietokantaa hallinnoivat konsortiona Lusto, Lapin Metsämuseo, Pielisen museo, Nurmeksen kaupunginmuseo, Ilomantsin museosäätiö (Möhkön ruukkimuseo) ja Verlan tehdasmuseo. Näistä kaksi jälkimmäistä liittyivät Kantapuu-konsortioon kertomusvuonna. Kantapuu-järjestelmää kehitettiin suunnittelemalla ja liittämällä siihen diaario- ja kirjastotietokannat, ja lisäksi tietokannan rajapinta yhdenmukaistettiin Museoviraston Museot-On-Line-järjestelmän kanssa. Kantapuuta kehitettiin ennen kaikkea Opetusministeriön Tietoyhteiskunta-ohjelmasta kulttuuriperinnön digitointia edistäville hankkeille myöntämällä erityisavustuksella. Kehittämisen myötä aloitettiin hankintaerätietojen siirtäminen sähköiseen diaarioon. Kantapuussa oli kertomusvuoden lopussa kaikkiaan valokuvaa ja esinettä; näistä valokuvaa ja 900 esinettä Luston kokoelmista Kokoelmien konservointi, hoito ja säilytys Vuoden aikana konservoitiin noin 50 esinettä ja lisäksi suoritettiin kaikkien uusien hankintojen (noin 60 esinettä) peruspuhdistus ennen varastoihin siirtämistä. Museokoneiden kunnostukseen ja siirtoon oli palkattu lisäksi apuvoimaa kahdeksi viikoksi.

9 7 Suuresinevaraston valmistuttua isot metsäkoneet siirrettiin ja järjestettiin Luston yhteydessä olevaan uuteen tilaan. Kertomusvuonna Lustolla oli käytössä siten säilytystiloina ns. metalli-, puu- ja suuresinevarastot, valokuva- ja filmiarkisto, paperiarkisto, kirjasto sekä kirja- ja pienpainatevarasto. Lisäksi muut isot esineet säilytettiin vielä väliaikaisesti kauempana sijaitsevassa ulkovarastossa Kokoelmapalvelut Luston kuva-arkisto palveli lähinnä Kantapuu-kokoelmatietopankin avulla tutkijoita ja metsäperinteen harrastajia: museon asiakkaat tekivät Kantapuuhun vuoden aikana lähes hakua. Myös manuaaliarkistossa olevat kuvat olivat asiakkaiden käytettävissä sopimuksesta. Kuva-arkistolle tehtiin vuoden aikana 24 kuvatilausta, joiden kautta asiakkaille myytiin yhteensä 130 valokuvan käyttöoikeudet. Näistä tilauksista noin puolet tuli suoraan Kantapuun kautta. Luston kuva-arkiston kuvia julkaistiin mm. metsäalan ammattilehdissä, historiantutkimuksissa ja muissa painotuotteissa. Kantapuun käyttäjät voivat myös antaa palautetta sekä järjestelmän käytöstä että luettelointitiedoista. Palautteen avulla Kantapuun luettelointitietoja korjattiin ja täydennettiin. Kantapuuta ja etenkin sen kuvapalvelua mainostettiin useissa yhteyksissä. Kuvapalvelua tehtiin tunnetuksi teettämällä pahvisia Kantapuu-lasinalusia, joita lähetettiin yhteensä 1100 kappaletta 550 eri osoitteeseen, erityisesti mainostoimistoille. Museo- ja demonstraatiokokoelmista lainattiin muutamia esineitä ulkopuolisiin näyttelyihin. Tietopalvelukyselyjä tuli vuoden aikana runsaasti ja niihin vastattiin mm. Luston internetsivujen ja sähköpostin välityksellä Metsämuseoyhteistyö Metsämuseoiden välistä yhteistyötä toteutettiin lähinnä Kantapuu-konsortion kautta. Lusto toimi Kantapuun pääkäyttäjänä, hoiti museotietopankin markkinointia asiakkaille ja antoi aineiston luettelointi- ja digitointiohjeita ja kommentoi tarpeen mukaan luettelointitietoja.

10 8 3. KERTOMUS 3.1. Näyttelyt Näyttelytilat Luston näyttelytilat muuttuivat jonkin verran vuoden 2005 aikana. Luston laajennuksen ensimmäisen vaiheen valmistuminen keväällä vapautti vanhan ravintolasalin muuhun käyttöön. Tilaan siirrettiin Kantapuun ja kahden muun verkkokoneen selailupisteet. Lisäksi tilaan on sijoitettu ajankohtaisnurkkauksen osioita. Myös pienempiä ja lyhytkestoisia erikoisnäyttelyitä on järjestetty tässä tilassa. Laajennuksen seurauksena valmistui noin 800 neliömetriä uutta raakatilaa näyttelyitä varten, mutta tilat saadaan näyttelykäyttöön vasta kun laajennuksen toinen vaihe aikanaan toteutuu. Luston näyttelytiloissa ei muuten tehty suurempia muutoksia. Keväällä 2004 avattu Antaa pölkyn juosta -päänäyttely oli esillä samassa tilassa koko vuoden Kevään 2005 erikoisnäyttely Kankaalla sijoitettiin muihin tiloihin, lähinnä mediateekkiin ja sen lähiympäristöön. Lisäksi sen osia sijoitettiin eri puolille aulaa ja perusnäyttelyä.

11 Perusnäyttely Perusnäyttelystä poistettiin Kankaalla-näyttelyn tieltä vieraskirja ja ajankohtaisnurkkaus sekä tehtiin muutamia muita pienempiä muutoksia. Perusnäyttely on kokenut viimeisten vuosien aikana suuria muutoksia, minkä seurauksena se ei enää muodosta yhtenäistä eikä loogista kokonaisuutta. Loppuvuodesta 2005 käynnistettiin suunnittelutyö suurimpien epäkohtien poistamiseksi. Tavoitteena on saada vuoden 2006 alussa tehtyä sellaiset muutostyöt näyttelytiloissa, joilla tullaan perusnäyttelyn osalta toimeen niin pitkään kunnes laajennuksen toinen vaihe toteutetaan. Muutoksia tehdään noin 600 neliömetrin alalla. Perusnäyttely keskitetään kulkurampin vasemmalle eli Liitonarkin puolelle. Mediaateekki puretaan perusnäyttelyn tieltä, ja uusi erikoisnäyttelyjen tila sijoitetaan keskiympyrän alakertaan. Perusnäyttelyn kehittämistä jatketaan edelleen Erikoisnäyttelyt Lustossa oli esillä tammikuun 2005 huoltotaukoon saakka seuraavat näyttelyt edelliseltä vuodelta: Tontut Metsän merkki Sadan vuoden savotta Samoin edellisenä keväänä avattu Luston pääerikoisnäyttely Antaa pölkyn juosta jatkui koko vuoden. Näyttely kertoo uiton historiasta ja nykypäivästä. Uusia näyttelyitä tehtiin vuoden aikana kolme: Maisema ja aika Kankaalla Joulunäyttelyt Maisema ja aika -näyttely koostui I. K. Inhan 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa ja K. A. Ennolan samoilta paikoilta ottamista valokuvista. Kuvat kertoivat maisemien muutoksesta sadan vuoden aikana. Näyttelyssä oli esillä 37 mustavalkoista kuvaparia eri puolilta Suomea.

12 10 Keväällä 2005 avattiin toinen erikoisnäyttely Kankaalla, joka kooltaan oli suunnilleen vastaava kuin uittonäyttely. Kankaalla-näyttelyssä esiteltiin metsän ja tekstiilien moniulotteista vuorovaikutusta. Metsäaiheisten painokankaiden ohella esillä oli sisustus- ja kodintekstiilejä, teollisuuden kuitutekstiilejä, käsitöitä, modernia tekstiilitaidetta ja vaatteita. Lisäksi näyttelyyn liittyi tekstiilityöpaja. Joulua varten toteutettiin perinteinen Tontut-näyttely, jonka esineet sijoitettiin Luston muiden näyttelyiden yhteyteen. Näyttelyn toteuttivat Savonlinnan ammatti-opiston Artemian opiskelijat ja opettajat. Joulupuun päivänä toteutettu näyttelykokonaisuus sisälsi myös vanhaan ravintolan kabinettiin sijoitetun Joulu kautta vuosikymmenten -näyttelyn. Se koostui joulukorteista ja joululehdistä sekä Noita Nokinenä -kuunnelmista ja Taatan joulupakinoista. Lisäksi toiminnassa oli useita työpajoja sekä Punkaharjun Riistanhoitoyhdistyksen ulos rakentama eläinten talviruokintapaikka. Vanhan aseman luokkahuoneessa oli kesän aikana esillä Taideteollisen korkeakoulun projekti, joka muodostui ihmishahmojen muotoisista valkokankaista ja niihin heijastetuista kuvista. Aseman aulassa ja entisessä matkatavaratilassa oli esillä Savonlinna-aiheisia ryijyjä. Aseman aulassa oli myös esillä vuoden 2004 metsävalokuvauskilpailun parhaimmat työt. Metsäammattilaisten ja Nordea Metsäklubin kilpailun teemana oli metsän monet arvot.

13 Muu näyttelytoiminta Luston tekemiä kiertonäyttelyitä edellisten vuosien tapaan ei vuoden 2005 aikana ollut. Erilaisten messujen ja tapahtumien yhteydessä oli pienimuotoisia näyttelyitä, kuten esimerkiksi Erkki Tanttua koskeva ennakkonäyttely pääkaupunkiseudun metsäpäivien yhteydessä elokuun lopussa. Samoin Luston Metsäkulttuuripäivien yhteydessä olivat esillä Jätkän kulttuuripäivien kaikki vanhat julisteet. Ähtärin Minisuomen Metsätalossa 1990-luvun alkupuolella Luston toimesta tehdyn etänäyttelyosion historia päättyi syksyllä, kun näyttelytoiminta Metsätalossa lopetettiin. 3.2 Työpajat ja -näytökset Vuoden 2005 tapahtumia olivat: Pääsiäispaja Heljä Pekonen askarteli museovieraiden kanssa pääsiäisaiheisia koristeita. Koululaisten työpajaviikot ja teemapäivät Koululaistyöpajoja ovat tukeneet Marimekko, Finlayson, Metla, Metsähallitus, SAMI Varpala ja Paviljonki sekä StoraEnso. Harjoittelijoita oli tapahtumissa yhteensä 6 ja opettaja Varpalasta. Pettuviikko Koulu- ja päiväkotiryhmät valmistivat pettuleipää takapihalla rimakatoksessa. Metsähallitus toimitti paikalle nuoret männyt. Kuorista tehtiin pettujauhoa uunin, huhmareen ja käsikivien avulla. Ravintola teki hapanleipätaikinan ja lapset paistoivat leivät ulkouunissa. Jokainen sai mukaansa itse tekemänsä leivän. Kangasviikko Kankaalla näyttelyn teemoja lähestyttiin lasten kangaspainantapajassa, jossa kangaskassin kylkeen painettiin Luston logon lisäksi metsäisiä kuvia ja tekstejä. Museopäivä Konservaattori Ulla Kohonen esitteli kouluryhmille museotyötä museon teknisissä tiloissa.

14 12 Uittoviikko Uittoviikolla taottiin ulkopajassa lasten kanssa uittohaan eli keksin teriä. Samalla tutustuttiin kirveen ja puomikairan käyttöön sekä tervattiin kettinkejä. Keksintaonta oli suosittua ja n. 300 lasten keksiä valmistettiin viikon aikana. Lisäksi monet opettajat takoivat oman keksin. Teroituspäivät ja Markku Tetri ja Eero Knaapi teroittivat asiakkaiden puukkoja, kirveitä, saksia, moottorisahoja ja raivaussahoja. Mite II - Moottorisahalla itse tehty elämä Moottorisahaveistotaiteen kurssi järjestettiin toista kertaa. Viisipäiväinen ohjelma piti sisällään työturvallisuutta, suunnittelua, piirtämistä, sahan hallintaa ja paljon veistämistä. Metsäpäivien aluksi pidettiin puolen päivän mittainen MITE- seminaari, johon osallistui Luston auditoriossa n. 25 henkilöä. Veistoviikolla oli osallistujia 14 henkeä. Kerimäkeläinen ammattiveistäjä Taito Huotarinen toimi työpajan vetäjänä. 7 osallistujaa ei ollut veistänyt moottorisahalla aiemmin, loput 7 olivat joko harrastajia tai ammattilaisia. Puut lahjoitti Stora Enso ja sponsorina toimi Electrolux. Veneenveistoviikot Vipusen veneenveistäjäopiskelija Marko Nikula teki perinteisen puuveneen, jonka Lusto osti Opastus ja museopedagogiikka Kouluyhteistyön keskeisimmän osan muodostivat kevään työpajat, jotka valmisteltiin yhdessä Luston henkilökunnan, taiteilija Gustav Strandin, Varpalan metsäoppilaitoksen opettajien ja oppilaiden sekä opetusravintola Paviljongin esimiesopiskelijoiden kanssa. Varpalasta osallistui 2 nuorta opiskelijaa ja 1 opettaja, Paviljongista 4 opiskelijaa tapahtumaviikkojen sekä Luston Metsäpäivien järjestelyihin. Työpajat, samoin kuin tekijät, ovat vakiintuneet toimivaksi toimintamalliksi. Palaute niin järjestäjiltä kuin osallistujilta oli positiivista.

15 13 PUME-projektin metsänkasvatus-simulaatio-ohjelmaa, jonka kehitysprojektissa Lusto on ollut aktiivisesti mukana, esiteltiin aktiivisesti näyttelyissä. Luston Kantapuu-museotietokanta oli esillä vanhan ravintolan tiloissa heti sisäänkäynnin yhteydessä. Koululaisryhmien retkeilyohjelmia suunniteltiin yhdessä opettajien kanssa, myös muihin maakunnan kohteisiin kuin Lustoon. Näyttelyistä pidettiin yllä koululaisten vierailu- ja tapahtuma-aineistoja. SMY:n Metsän Oppimispolku-opetusohjelmaa sekä muuta SMY:n julkaisemaa materiaalia on vuoden aikana aktiivisesti markkinoitu opettajille. Metlan Punkaharjun reittioppaita on jaettu opettajille postituksissa ja vierailujen yhteydessä. Metsähallituksen kotisivuja on käytetty retkeilyjen ja luokkaretkien suunnittelussa. Päiväkoti-, koululais- ja opiskelijaryhmiä sekä muita lapsia vieraili koko vuonna n henkilöä, joista suurin osa touko- ja elokuussa. Ryhmille annettiin ilmaisia puolen tunnin opastuksia noin 200 kertaa. Syksyllä osallistuttiin Jyväskylän museolehtoripäiville. Työnäytöksiä varten edelleen kartutettiin ja kehitettiin museokokoelmien ulkopuolista käyttöeli demonstraatiokokoelmaa useilla esineillä Tutkimustoiminta ja julkaisut Tutkimustoimintaa tehtiin lähinnä Luston kokoelma- ja näyttelyhankkeiden yhteydessä, lehtiartikkeleita ja julkaisuja varten, antamalla erilaista asiantuntija-apua sekä vastaamalla kyselyihin ja selvityspyyntöihin. Vuosilusto julkaistiin alkuvuodesta yhdessä Metsähistorian Seuran kanssa. Lusto ja Metsähistorian Seura tekivät yhdessä myös 10-vuotisjuhliensa merkeissä vuonna 2004 aloitteen Metsien käytön historian kirjoittamisesta. Hanketta suunniteltiin ja valmisteltiin eteenpäin kertomusvuonna.

16 14 4. PALVELUT 4.1. Asiakaspalvelu Luston näyttelyjen kävijämäärä v oli henkilöä. Edelliseen vuoteen nähden nousua on 1 %. Toukokuu oli huomattavan hiljainen, mutta kesäkauden kävijämäärä kasvoi vieraalla. Sesongin pidentäminen ja kesän ulkopuolisten sesonkien kasvattaminen on haaste, johon tarvitaan matkailualueen voimakkaita yhteisiä ponnistuksia. Luston kausittaiset kävijämäärät Koko vuosi kesä-elokuu tammi - kesä heinä - joulu Kävijät kuukausittain: tammikuu 124 (museo suljettuna ) helmikuu 609, maaliskuu 657, huhtikuu 418, toukokuu 2668, kesäkuu 8847, heinäkuu 9045, elokuu 5599, syyskuu 1597, lokakuu 911, marraskuu 1006, joulukuu 668. Lisäksi asiakkaita, jotka eivät ostaneet pääsylippua, kävi auditorion iltatilaisuuksissa, ulkotapahtumissa, myymälässä ja ravintolassa yhteensä muutamia tuhansia. Tapahtumista eniten väkeä oli paikalla Metsäkulttuuripäivillä kesäkuun puolessa välissä, noin vierasta. Luston kuukausikohtaiset kävijämäärät tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu

17 15 Vanha Asema, kävijät Luston Vanhalla Asemalla kävi kesän aikana vierasta, joka on 661 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Toisaalta Vanhan Aseman näyttelytoiminnan rooli on laskenut Luston näyttelytoiminnan rahoituksen suhteellisesti vähentyessä. Luston kävijät ryhmittäin 2005 Vapaalippu; 1449; 4 % Kausilippu; 643; 2 % Tapahtumaja kokouskävijä 5202; 16 % Reilu-lippu; 4139; 13 % Aikuinen; 10639; 34 % Opiskelija ; 1684; 5 % Eläkeläinen; 4178; 13 % Lapsi ; 4294; 13 % Kävijöistä noin 1/5 on lapsia ja nuoria, 1/4 ryhmämatkailijoita, 13 % eläkeläisiä, 6 % perhekävijöitä ja 15 % Metsäkulttuuripäivien kävijöitä. Retretin kanssa yhteistä REiLU pääsylippua käytti 13 % kävijöistä. Vierailijoista 30 % käytti ravintolan palveluja ja 40 % teki ostoksia museokaupassa.

18 16 Kävijät lääneittäin+ulkomaat vuonna 2005 Ahvenmaan lääni 0 % Lapin lääni 1 % Oulun lääni 3 % Ulkomaat 15 % Etelä-Suomen lääni 35 % Itä-Suomen lääni 31 % Länsi-Suomi lääni 15 % Lääneittäin eniten kävijöitä oli Etelä-Suomen läänistä 35 % ja Itä-Suomen läänistä 32 %. Ulkomaalaisia kävijöitä oli 15 %, joista mm. saksalaisia kävijöitä 25 %, espanjalaisia 9 %, venäläisiä, italialaisia ja amerikkalaisia 7 % ja hollantilaisia 6 %. Ulkomaalaiset kävijät vuonna % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Saksa Espanja USA Italia Venäjä Alankomaat Englanti Sveitsi Ranska Ruotsi Norja Australia Belgia Kanada Itävalta Muut Tyypillinen kävijäprofiili on suomalainen, keskimääräistä korkeammin koulutettu keskiikäinen toimihenkilöperhe pääkaupunkiseudulta. Perhe on lasten kanssa lomalla kiertomatkalla Itä-Suomessa, on kuullut Lustosta tuttavaltaan tai kokenut Luston yleisesti tunnetuksi.

19 17 Opastukset Maksullisia opastuksia tehtiin näyttelyihin 172 ja puulajipuistoon 8. Koululaisia ja opiskelijoita vieraili Lustossa noin ja puolen tunnin koululaisopastuksia tehtiin noin 200. Auditoriossa järjestettiin Punkaharjun kunnan yhteistyönä Kino Lusto elokuvatoimintaa kevät- ja syyskaudella, esityskertoja oli 15. Kävijöitä elokuvissa oli yhteensä 458 henkilöä, keskimäärin 30 kävijää per näytös Tiedotus ja markkinointi Luston markkinointiviestinnässä näkyi näyttelyiden ja tapahtumien ohella laajennushankkeen ensimmäisen vaiheen valmistuminen. Vuoden 2006 kevättalveen jatkuvan EU-rahoitteisen Metsäkulttuurihankkeen tuella kehitettiin edelleen sekä MetKu:n että Luston muiden palveluiden markkinointiviestintää. Tiedotusta ja markkinointia suunnattiin aiempaan tapaan matkailevan suuren yleisön ohella erityisesti metsäsektorin organisaatioille ja metsänomistajille. Tiedotus Näyttelyistä, tapahtumista, laajennushankkeesta sekä merkittävistä lahjoituksista järjestettiin tiedotustilaisuuksia. Tiedotusvälineille toimitettiin tekstejä, kuvia ja juttuaiheita sekä annettiin haastatteluja. Lustossa kävi useita koti- ja ulkomaisten tiedotusvälineiden toimittajia ja Luston henkilökunta kirjoitti eri aihepiireistä artikkeleita ammatti- ja aikakauslehtiin. Julkisuutta saatiin alueen ja valtakunnan yleismedioissa sekä aikakausi- ja ammattilehdissä. Kankaalla-näyttely toi uudenlaista näkyvyyttä mm. osana muotoilun vuotta. Näyttelyistä, tapahtumista ja muista merkittävistä uutisista kerrottiin myös radiossa sekä muutaman kerran TV:ssä Itä-Suomen alueuutisissa. Tiedotusaineistojen jakelut hoidettiin lähes kokonaan sähköpostilla ja tiedotuskuvat olivat saatavilla verkossa. Laajennushankkeen etenemistä ja taustaa esiteltiin omalla sivukokonaisuudella. Markkinointi Vuoden 2005 vuosiesite tehtiin suomen-, ruotsin-, englannin-, saksan-, venäjän- ja ranskankielisenä. Näitä toimitettiin metsäorganisaatioihin, näyttelyihin, matkanjärjestäjille ja matkailukohteisiin. Erikoisnäyttelyistä ja tapahtumista tehtiin erilliset julisteet sekä Metsäkulttuuripäivistä iso banderolli. Metsäkulttuuripäivistä tehtiin Itä-Savon ja Länsi-Savon väliin liite, joka toimi myös tapahtuman käsiohjelmana. Syksyllä tehtiin suomenkielinen vuoden 2006 kalenteriesite.

20 18 Osallistuttiin alueen yhteisiin matkailuesitteisiin, kuten Savonlinnan Matkailu Oy:n Lomaseutu-esitteeseen ja Punkaharjun kesäesitteeseen sekä valtakunnalliseen Look at Finland esitteeseen. Markkinoinnissa toimittiin kiinteässä yhteistyössä erityisesti Punkaharjun muiden matkailuyritysten sekä Savonlinnan Matkailu Oy:n kanssa. Uutuutena otettiin käyttöön Luston ja Retretin REiLU-yhteislippu. Suoramarkkinointipostituksin markkinoitiin erityisesti Metsäkulttuuripäiviä sekä keväällä että loppusyksystä seuraavan vuoden tapahtumaa. Postituksia tehtiin sekä omasta osoiterekisteristä että yhteistyössä Savonlinnan Matkailu Oy:n kanssa. Kantapuukokoelmatietokannasta lähetettiin laaja suoramarkkinointipostitus mainos- ja kuvatoimistoihin sekä suurimpiin sanomalehtiin. Luston verkkopalveluja Internetissä pidettiin yllä suomeksi ja suppeammassa muodossa lisäksi englanniksi, ruotsiksi ja saksaksi. Lisäksi oltiin mukana kuluttajille tarkoitetussa LomaSuomen maksullisessa Internetpalvelussa, matkailun ammattilaisten käyttämässä PROMIS-järjestelmässä sekä lukuisissa verkossa ilmestyvissä maksuttomissa näyttely- ja tapahtumakalentereissa. Lusto oli Metsäkulttuurihankkeen tuella mukana tammikuussa Matkamessuilla Savonlinnan Matkailun osastolla yhdessä Retretin, Lomaliiton ja Kruunupuiston kanssa ja Metsäviikolla Lahdessa maaliskuussa Lustolla oli oma standi. Lustolla oli esittelypiste myös UPM:n ja Nordean Elävä Puu -tapahtumassa Helsingissä helmikuussa ja Metsäliiton metsäpäivillä Espoossa lokakuussa. StoraEnson koko perheen metsäpäivässä Vantaalla syyskuussa oli esittelypiste työpajoineen. ELMA-messuilla marraskuussa Lusto oli mukana Metsäkulttuurihankkeen tuella omalla osastolla. Lustoa markkinoitiin myös lukuisten matkanjärjestäjien tapaamisten ja vierailujen kautta. Muihin matkailualan myyntitapahtumiin toimitettiin esitteitä sekä retkipaketteja Savonlinnan Matkailun kautta. Alueen kesä- ja talvimatkailulehdissä esiinnyttiin yhteistyössä Punkaharjun muiden matkailukohteiden kanssa ja valtakunnallisissa ilmoituksissa mm. Verkostovetohankkeen ja Itä-Savon kuntayhtymän kanssa.

Lusto - metsäkulttuuria kansallismaisemassa

Lusto - metsäkulttuuria kansallismaisemassa Lusto - metsäkulttuuria kansallismaisemassa Suomen metsämuseo ja -tietokeskus Lusto avattiin kansallismaisemaan Punkaharjulle 1.6.1994 Toimintaa säätelevät museolaki ja asetus kulttuuri- ja luonnonperintöä

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2008 31.12.2008 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

SUOMEN JUDOLIITTO RY

SUOMEN JUDOLIITTO RY SUOMEN JUDOLIITTO RY Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 SUOMEN JUDOLIITTO RY Radiokatu 20 00240 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0202136-6 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA 1.1.-31.12.2013 Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 3-12

Lisätiedot

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA 1.1.-31.12.2012 Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 3-11

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry 1 / 14 TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry Ytunnus: 01.01.2016 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 14 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016 31.12.2016 Sisällysluettelo Vuosikertomus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry 1 / 8 TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry Y-tunnus: 1.1. 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 8 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3 Tuloslaskelma...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry Kauppakamariyhdistys Suomessa ry TASEKIRJA 31.12.2014 Eteläranta 6 a 8 00130 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1985788-0 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus 1.1-1

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Hyvinkään Tennisseura ry. Tilinpäätös

Hyvinkään Tennisseura ry. Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2016 Hyvinkään Tennisseura ry Torikatu 12 05800 HYVINKÄÄ Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0825800-6 tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot 4 Tuloslaskelma toimialoittain 5 Budjettivertailu 6 Tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Pro Luomu ry TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2016 Sisällys Sivu Toimintakertomus 1-11 Tase 12 Tuloslaskelma 13 Liitetiedot 14 Luettelo kirjanpitokirjoista

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Säilytettävä vähintään 31.12.2026 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2016 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016

Lisätiedot

U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase

U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä 31.12.2021 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2013 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Suomen LVI-liitto SuLVI ry Y-tunnus

Suomen LVI-liitto SuLVI ry Y-tunnus Suomen LVIliitto SuLVI ry Ytunnus 01169633 Suomen LVIliitto SuLVI ry TILINPÄÄTÖS 31.12.2016 Suomen LVIliitto SuLVI ry Ytunnus 01169633 Tilikausi 1.1.31.12.2016 Sisällysluettelo Sivut Tuloslaskelma 1 Tase

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2014-31.12.2014 Tuloslaskelma 1-2

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2012 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213)

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot 1000 Aineettomat hyödykkeet Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta 1.1 Tulos ja tase KUMULATIIVINEN MYYNTI Current Ratio koko yritys 12 1 8 6 4 2 215 KUM TOT. 115 KUM TOT. 415 KUM TOT. 315 KUM TOT. 715 KUM TOT. 615 KUM TOT. 515 KUM TOT. 915 KUM TOT. 815 KUM TOT. 1,77

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 TULOSLASKELMA 10 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta 3000 Avustukset 1 147,90 821,70 3005 Kohdeavustukset, Vihreä liitto 12 456,72 11 475,00 3006 Saadut

Lisätiedot

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5 Y-tunnus 2462309-3 Liitetiedot 5 Yleistä Pielisen tietoverkko-osuuskunta on perustettu 19.01.2012 ja se on merkitty kaupparekisteriin 22.03.2012 ja ytj-tietokantaan 15.02.2012 alkaen. Osuuskunta on liiketoiminnasta

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Bioenergia Ry. Y-tunnus: Pien- ja mikroyritysasetuksen. mukainen tilinpäätös. ajalta

Bioenergia Ry. Y-tunnus: Pien- ja mikroyritysasetuksen. mukainen tilinpäätös. ajalta 1 / 11 Bioenergia Ry Ytunnus: 24782369 Pien ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 01.01.2016 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016

Lisätiedot

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain)

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2009 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2009 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Vantaan Nicehearts ry TASEKIRJA 31.12.2013

Vantaan Nicehearts ry TASEKIRJA 31.12.2013 TASEKIRJA 31.12.2013 Kotipaikka Vantaa Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2013-31.12.2013 Sivu No Tuloslaskelma 1.1-1 Tase 2.1-2 Liitetiedot 3.1-2 Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä 4.1-2 Tasekirja on

Lisätiedot

Yb16L - Yhdistys (ALV) - Asterin malli

Yb16L - Yhdistys (ALV) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Suomen Shakkiliitto ry, Tilinpäätös Suomen Shakkiliitto ry

Suomen Shakkiliitto ry, Tilinpäätös Suomen Shakkiliitto ry Suomen Shakkiliitto ry Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 HELSINKI Kotipaikka HELSINKI Y-tunnus 1106880-1 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 6 Liitetiedot 8

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2008 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2008 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy Pyynikin käsityöläispanimo Oy Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 PYYNIKIN KÄSITYÖLÄISPANIMO OY Tesoman valtatie 24 33300 TAMPERE Kotipaikka TAMPERE Y-tunnus 2513994-9 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 31.12.2012 Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry SISÄLLYSLUETTELO Tase 3-4 Tuloslaskelma 5 Liitetiedot 6 Liitetiedot 7-8 Käytetyt kirjanpitokirjat 9 Tililuettelo 10-11 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Osakeyhtiö Lapinniemi XVII KUTSU 8.6.2017 Osakeyhtiö Lapinniemi XVII -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 29.6.2017 alkaen klo 10.00 Tampereen

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Osakeyhtiö Lapinniemi XVI KUTSU 8.6.2017 Osakeyhtiö Lapinniemi XVI -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 29.6.2017 alkaen klo 10.00 Tampereen

Lisätiedot

Porslahden venekerho ry

Porslahden venekerho ry 1 Porslahden venekerho ry Y: 2043375-1 TASEKIRJA 01.01.2012-31.12.2012 2 Tasekirjan julkinen osio TASE VASTAAVAA... 3 TASE VASTATTAVAA... 4 TULOSLASKELMA... 5 KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT... 7 TOSITELAJIT...

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA

Tringa TASE VASTAAVAA Esitysvaluutta EUR PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 950,00 2 950,00 2 950,00 2 950,00 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 PROCOM VIESTINNÄN AMMATTILAISET RY Kalevankatu 30 00100 Helsinki

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä 31.12.2024 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014 SUOMEN RANSKANBULLDOGIT RY TASEKIRJA tilikausi 01.01. - 31.12.2014 Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10 ) Tilikauden tositeaineiston on säilytettävä vähintään

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12. Sisällys:

PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12. Sisällys: PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12 Sisällys: Tilinpäätös * Tuloslaskelma * Tase * Tase-erittelyjä * Pääkirja * Päiväkirja * Palkkakortisto Helsingissä 15.11.2012 Taisto Johansson TASE VASTAAVAA

Lisätiedot

Oulun Naisfutis ry T A S E K I R J A 2016

Oulun Naisfutis ry T A S E K I R J A 2016 Oulun Naisfutis ry T A S E K I R J A 2016 Sisällysluettelo Tuloslaskelma... 3-5 Tase vastaavaa...6 Tase vastattavaa...7 Liitetiedot...8 Luettelo kirjanpitokirjoista...9 Hallituksen allekirjoitukset...

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Kiinteistö Oy Lapinniemi VI KUTSU 8.6.2017 Kiinteistö Oy Lapinniemi VI -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 28.6.2017 alkaen klo 16.30 Tampereen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Lapinniemi I KUTSU Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kiinteistö Oy Lapinniemi I KUTSU Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Kiinteistö Oy Lapinniemi I KUTSU 8.6.2017 Kiinteistö Oy Lapinniemi I -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 28.6.2017 alkaen klo 10.00 Tampereen

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot