TOIMINTAKERTOMUS 2005

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2005"

Transkriptio

1 Suomen Metsämuseosäätiö TOIMINTAKERTOMUS toimintavuosi

2 SUOMEN METSÄMUSEOSÄÄTIÖ Tasekirja TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Päiväys, allekirjoitukset Tilintarkastuskertomus SISÄLLYS 1. YLEISTÄ MUISTI Tallennustoiminta Kokoelmahallinta ja Kantapuu Kokoelmien konservointi, hoito ja säilytys Kokoelmapalvelut KERTOMUS Näyttelyt Näyttelytilat Perusnäyttely Erikoisnäyttelyt Työpajat ja -näytökset Opastus ja museopedagogiikka Tutkimustoiminta ja julkaisut PALVELUT Asiakaspalvelu Tiedotus ja markkinointi Tekniset palvelut ja huolto LUSTON TUKI OY Museokauppa Luston Puoti Vuokraustoiminta Kokouspalvelut Metsäkulttuuripäivät Muut tapahtumat SÄÄTIÖN HALLINTO Hallitus Henkilöstö ja toimitilat Talous... 30

3 1 SUOMEN METSÄMUSEOSÄÄTIÖ Perustettu TOIMINTAKERTOMUS toimintavuosi 1. YLEISTÄ Vuosi 2005 oli Luston yhdestoista toimintavuosi. Vuoden merkittävin tapaus oli Luston laajennuksen ensimmäisen rakennusvaiheen käyttöönotto näyttelykauden avajaisten yhteydessä Ensimmäisessä vaiheessa valmistuivat uudet ravintolatilat varastoineen ja keittiöineen, museotyötiloista suuresinekonservointi- ja hienomekaanikon verstas, varastotiloiksi erikoiskirjallisuuden kokoelmavarasto, suuresineiden kokoelmavarasto, demonstraatiokokoelman varasto, asiakaspalvelun varasto ja kiinteistövarasto. Lisäksi käyttöön otettiin uusi henkilökunnan tauko- ja kokoustila, atk-palvelinhuone, työnäytöskatos, lastauskatos, jätevarasto sekä uudet piha-alueet. Ulkoalueelle perustettiin pienoisarboretum ja laajennettiin sekä muutettiin huomattavasti työnäytöskenttää, tapahtumakenttää ja pysäköintialueita. Lisäksi hankkeessa rakennettiin puolivalmiiksi tiloiksi monitoimitilat ja suuresineistön näyttelyhalli. Nämä tilat ovat käytössä väliaikaisina tapahtumatiloina kesäaikaan. Laajennuksen ensimmäisen vaiheen budjetti oli 4,8 miljoonaa euroa, kokonaisala m 2 ja tilavuus m 3. Toisessa vaiheessa rakennetaan uudisosa valmiiksi ja toteutetaan vanhemman museokiinteistön muutostyöt, joista keskeisimpiä ovat lämmitysjärjestelmän laajennus, yhdyskäytävät uudisosaan, yleisön sosiaalitilojen muutokset, asiakaspalvelun ja myymälän siirto, yleisökirjasto, aulatilat, auditorion tukitilojen muutokset ja verstaan muutokset. Erityinen asia oli myös maa- ja metsätalousministeriön asettama Lusto-työryhmä, jonka tehtävänä oli kevään aikana selvittää ja tehdä ehdotuksensa Luston hallinnointia, kiinteistön omistusta, rakentamista ja rahoituksen järjestämistä koskevista asioista. Työryhmän puheenjohtajana toimi metsätalousylitarkastaja Tapio Lehtiniemi maa- ja metsätalousministeriöstä ja jäseninä neuvotteleva virkamies Kirsti Vallinheimo valtiovarainministeriöstä, ylitarkastaja Päivi Salonen opetusministeriöstä, ylimetsänhoitaja Risto Savolainen Metsäntutkimuslaitoksesta, vt. kunnanjohtaja Terttu Karttunen Punkaharjun kunnasta, johtaja Jukka Liede Senaatti - kiinteistöstä ja johtaja Hannu Valtanen Metsäteollisuus ry:stä. Sihteereinä toimivat Anna Laikari maa- ja metsätalousministeriöstä ja Timo Kukko Lustosta. Lusto-työryhmä kokoontui 14 kertaa ja jätti työryhmämuistion MMM 2005:6 maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaojalle

4 2 Merkille pantavaa oli myös Luston Metsäkulttuuripäivien kehittäminen. Tapahtuman vastuullinen järjestäminen organisoitiin Luston Tuki Oy:n tehtäväksi, joka otti tätä toimintaa varten käyttöön aputoiminimen Metkun Tuki. Tapahtumalle lanseerattiin käyttöön nimilyhenne: Metku sekä siihen liittyvä graafinen ilme. Tapahtumaan sulautettiin luvulta asti järjestetty Jätkän Kulttuuripäivät ja tapahtuman taustalle saatiin lisää yhteistyökumppaneita. Tapahtuman sisältöä, järjestämistä ja hallintoa kehitettiin EUrahoitteisen Metsäkulttuurihankkeen kautta. Luston uusittu graafinen ilme otettiin alkuvuodesta käyttöön painotuotteissa. Vuosilusto julkaistiin alkuvuodesta yhdessä Metsähistorian Seuran kanssa. Lokakuussa ilmestyi Metlan ja ympäristöministeriön yhteishankkeena Jyrki Paaskosken toimittama ja SKS:n kustantama Punkaharjun kulttuurihistoriasta kertova kirja, jonka keskeisenä taustana oli Luston aiempi Punkaharju 200 -näyttely. Toimintavuonna otettiin myös käyttöön Luston ja Retretin yhteinen pääsylippu ReiLu. Toimintavuonna tehtiin useita henkilökunnan opintomatkoja, joista merkittävimmät olivat Kaustisille ja Seinäjoen metsämessuille tehty metsäkulttuuripäivien benchmarkingmatka sekä Sarkaan, Mobiliaan ja Serlachiuksen museoon suuntautunut opintomatka. Suomen Metsämuseosäätiö liittyi syksyllä Erityispalvelujen Työnantajaliitto ry:n jäseneksi ja Lustossa otettiin käyttöön museoalan työehtosopimus. Samalla käynnistettiin mittava Luston työyhteisön ja organisaation kehittämishanke. Tähän liittyivät koko henkilökunnan kehityskeskustelut, työsuojelutarkastus, työsuojelukoulutus, työehtosopimuskoulutus, voimavarat työssä -työilmapiirin ja työssä jaksamisen tutkimus ja koulutus sekä koko säätiön hallinnon ja Luston henkilökunnan kattava moniosainen tulevaisuusseminaarien sarja. Työn tuloksena Luston organisaatio muutettiin prosessiorganisaatioksi, tarkennettiin Luston visiota ja perustehtävää ja laadittiin toimintastrategia sekä kehitettiin toiminnan suunnittelua.

5 3 LUSTON VISIO 2010 Lusto - Suomen Metsämuseo on vuorovaikutteinen metsäkulttuurin valtakunnallinen erikoismuseo ja tiedekeskus ihmisen ja metsän menneisyyden sekä tulevaisuuden kansainvälinen kohtauspaikka. LUSTON PERUSTEHTÄVÄ Lusto palvelee asiakkaitaan ja yhteiskuntaa tallentamalla ja tutkimalla metsäkulttuuria sekä kertomalla ihmisen ja metsän vuorovaikutuksesta. LUSTON PALVELUIDEA Luston palvelu perustuu yhteiskunnan, asiakkaiden ja sidosryhmien odotuksiin nyt ja tulevaisuudessa, avoimeen ja laajaan kumppanuuteen sekä laatuun ja vastuulliseen erikoisosaamiseen. LUSTON YDINPROSESSIT JA ORGANISOINTI MUISTI - tallennustyö - kokoelmatyö - tutkimustyö ja kokoelmiin liittyvät palvelut KERTOMUS - julkaisut, näyttelyt, tiedekeskustyö, tietopalvelut ja tiedonvälitys - opastukset ja museopedagogiikka - työpajat ja näytökset - demonstraatiokokoelma LUSTON TUKI OY - alv. toiminta: myymälä, kokouspalvelut, kalusto- ja tilavuokraus - alv-tapahtumat: Metsäkulttuuripäivät, ym. - palvelujen paketointi PALVELUT - asiakaspalvelu, tekniset palvelut ja huolto ( näyttelyt, tapahtumat, kokoelmat, kiinteistö ), - talous-, hallinto-, ja toimistopalvelut - markkinointi, viestintä Ydinprosessien vastaavat muodostavat Luston johtajan kanssa Luston johtotiimin

6 4 Näyttelytoiminnassa keskeisintä oli Kankaalla -näyttelyn rakentaminen omana työnä niukassa rahoitustilanteessa. Tallennustoiminnassa merkittävintä oli uusien kokoelmatilojen käyttöönotto ja mittava suuresineistön siirtotyö väliaikaisista varastotiloista. Metsämuseoiden yhteisen Kantapuu kokoelmatietokannan edelleen kehittäminen muodostui museoalan suunnannäyttäjäksi ja se sai runsaasti julkisuutta lehdistössä ja museojulkaisuissa. Kantapuuhun tehtiin internetissä yli hakua ja se kattoi vuoden loppuun mennessä kaikki ammatilliset metsämuseot Suomessa ja neuvottelut yhteispohjoismaisen kokoelmatietojärjestelmän luomiseksi käynnistettiin Luston toimesta. Säätiö on Suomen Metsäyhdistyksen, Suomen Museoliiton, Skandinaavisen museoliiton, European Museum Forumin, Pohjoismaisen tiedekeskusjärjestön, Etelä-Savon kauppakamarin ja Savonlinnan Matkailupalvelu ry:n jäsen. Lisäksi Lusto on mukana Metsäkuvaajien Yhteistoimikunnassa ja toimii läheisessä yhteistyössä Metsähistorian Seura ry:n kanssa. Lustolla on henkilöjäsenyyksien kautta yhteydet useisiin muihinkin alan organisaatioihin, joista keskeisimpiä ovat: Kansainvälinen Museoliitto (ICOM); Amerikan museoliitto (AAM); The Forest History Society; Suomen Museonjohtajat ry; Pohjoismaisen konservaattoriliiton Suomen osasto ry; Suomen Kansatieteilijöiden yhdistys ETHNOS ry, Suomen Metsätieteellinen Seura, Savonlinnan Kauppaseura ja Maataloustoimittajat ry. Luston edustaja on jäsenenä Suomen Järvikalastusmuseosäätiön, Suomen Maatalousmuseosäätiön ja Suomen Museoliiton hallituksissa. Luston museokauppatoimintaa "Luston Puoti" hoiti säätiön oma osakeyhtiö Luston Tuki Oy ja ravintolatoimintaa "Ravintola Lusto ulkopuolinen yritys: Vekaran Ankkuri Oy.

7 5 2. MUISTI 2.1. Tallennustoiminta Tallennustoimintaa toteutettiin sekä erillisten tallennushankkeiden kautta että liittämällä kokoelmiin Lustolle muutoin tarjottua aineistoa. Tallennushankkeita olivat Metsäkuvien tallennushanke ja Retkeilyn historian tallennushanke. METOn ja Metsänhoitajaliiton vetämä Metsäkuvien tallennushanke, jonka yhteistyökumppaneita olivat Lusto, Metsähistorian Seura ry, Metsävalokuvaajien Yhteistoimikunta ja Viikin tiedekirjasto, tuotti Luston kokoelmiin vuosina kaikkiaan noin valokuvaa 40 yksityisestä kokoelmasta. Hanke oli osa liittojen kulttuuri- ja perinnetyötä, ja se päättyy kevään 2006 aikana. Retkeilyn historian tallennushanke tähtää kokoelmien täydentämisen ohella vuonna 2007 järjestettävään retkeilynäyttelyyn. Hankkeessa kerättiin jonkin verran vanhoja retkeilyvarusteita sekä haastateltiin retkeilyn harrastajia. Haastatteluun käytettiin 1 kk ulkopuolista työtä. Tallennushanketta esiteltiin esimerkiksi helmikuussa pidetyssä erämessutapahtumassa Helsingissä. Esinekokoelma karttui vuoden aikana kaikkiaan 18 hankinnalla, yhteensä noin 61 esineellä. Valokuvakokoelmaan tehtiin toimintavuonna 30 hankintaa, yhteensä noin valokuvaa ja 140 av-tallennetta. Arkistokokoelmaan tehtiin 23 hankintaa. Kirjasto karttui noin 16 hyllymetrillä vanhempaa suomalaista ja pohjoismaista metsäalan kirjallisuutta (monografioita ja sarjajulkaisuja), joita Viikin tiedekirjasto ja Helsingin yliopiston Hyytiälän metsäasema poistivat omista kokoelmistaan.

8 Kokoelmahallinta ja Kantapuu Luston esinekokoelmassa on kaikkiaan noin esinettä, noin valokuvaa ja filmiä ja lisäksi arkistoaineistoa sekä käsikirjastossa noin metsähistoriaan, -perinteeseen, kansankulttuuriin ja museologiaan liittyvää teosta. Kantapuu-museotietokantaan (www.kantapuu.fi) luetteloitiin ja digitoitiin vuoden aikana noin 200 esinettä ja valokuvaa. Valokuvien digitointia rahoitti 6 kk Stora Enso ja loppu 6 kk katettiin kokoelmatoiminnan muiden palkkakustannuksien säästöillä. Kantapuu-museotietokantaa hallinnoivat konsortiona Lusto, Lapin Metsämuseo, Pielisen museo, Nurmeksen kaupunginmuseo, Ilomantsin museosäätiö (Möhkön ruukkimuseo) ja Verlan tehdasmuseo. Näistä kaksi jälkimmäistä liittyivät Kantapuu-konsortioon kertomusvuonna. Kantapuu-järjestelmää kehitettiin suunnittelemalla ja liittämällä siihen diaario- ja kirjastotietokannat, ja lisäksi tietokannan rajapinta yhdenmukaistettiin Museoviraston Museot-On-Line-järjestelmän kanssa. Kantapuuta kehitettiin ennen kaikkea Opetusministeriön Tietoyhteiskunta-ohjelmasta kulttuuriperinnön digitointia edistäville hankkeille myöntämällä erityisavustuksella. Kehittämisen myötä aloitettiin hankintaerätietojen siirtäminen sähköiseen diaarioon. Kantapuussa oli kertomusvuoden lopussa kaikkiaan valokuvaa ja esinettä; näistä valokuvaa ja 900 esinettä Luston kokoelmista Kokoelmien konservointi, hoito ja säilytys Vuoden aikana konservoitiin noin 50 esinettä ja lisäksi suoritettiin kaikkien uusien hankintojen (noin 60 esinettä) peruspuhdistus ennen varastoihin siirtämistä. Museokoneiden kunnostukseen ja siirtoon oli palkattu lisäksi apuvoimaa kahdeksi viikoksi.

9 7 Suuresinevaraston valmistuttua isot metsäkoneet siirrettiin ja järjestettiin Luston yhteydessä olevaan uuteen tilaan. Kertomusvuonna Lustolla oli käytössä siten säilytystiloina ns. metalli-, puu- ja suuresinevarastot, valokuva- ja filmiarkisto, paperiarkisto, kirjasto sekä kirja- ja pienpainatevarasto. Lisäksi muut isot esineet säilytettiin vielä väliaikaisesti kauempana sijaitsevassa ulkovarastossa Kokoelmapalvelut Luston kuva-arkisto palveli lähinnä Kantapuu-kokoelmatietopankin avulla tutkijoita ja metsäperinteen harrastajia: museon asiakkaat tekivät Kantapuuhun vuoden aikana lähes hakua. Myös manuaaliarkistossa olevat kuvat olivat asiakkaiden käytettävissä sopimuksesta. Kuva-arkistolle tehtiin vuoden aikana 24 kuvatilausta, joiden kautta asiakkaille myytiin yhteensä 130 valokuvan käyttöoikeudet. Näistä tilauksista noin puolet tuli suoraan Kantapuun kautta. Luston kuva-arkiston kuvia julkaistiin mm. metsäalan ammattilehdissä, historiantutkimuksissa ja muissa painotuotteissa. Kantapuun käyttäjät voivat myös antaa palautetta sekä järjestelmän käytöstä että luettelointitiedoista. Palautteen avulla Kantapuun luettelointitietoja korjattiin ja täydennettiin. Kantapuuta ja etenkin sen kuvapalvelua mainostettiin useissa yhteyksissä. Kuvapalvelua tehtiin tunnetuksi teettämällä pahvisia Kantapuu-lasinalusia, joita lähetettiin yhteensä 1100 kappaletta 550 eri osoitteeseen, erityisesti mainostoimistoille. Museo- ja demonstraatiokokoelmista lainattiin muutamia esineitä ulkopuolisiin näyttelyihin. Tietopalvelukyselyjä tuli vuoden aikana runsaasti ja niihin vastattiin mm. Luston internetsivujen ja sähköpostin välityksellä Metsämuseoyhteistyö Metsämuseoiden välistä yhteistyötä toteutettiin lähinnä Kantapuu-konsortion kautta. Lusto toimi Kantapuun pääkäyttäjänä, hoiti museotietopankin markkinointia asiakkaille ja antoi aineiston luettelointi- ja digitointiohjeita ja kommentoi tarpeen mukaan luettelointitietoja.

10 8 3. KERTOMUS 3.1. Näyttelyt Näyttelytilat Luston näyttelytilat muuttuivat jonkin verran vuoden 2005 aikana. Luston laajennuksen ensimmäisen vaiheen valmistuminen keväällä vapautti vanhan ravintolasalin muuhun käyttöön. Tilaan siirrettiin Kantapuun ja kahden muun verkkokoneen selailupisteet. Lisäksi tilaan on sijoitettu ajankohtaisnurkkauksen osioita. Myös pienempiä ja lyhytkestoisia erikoisnäyttelyitä on järjestetty tässä tilassa. Laajennuksen seurauksena valmistui noin 800 neliömetriä uutta raakatilaa näyttelyitä varten, mutta tilat saadaan näyttelykäyttöön vasta kun laajennuksen toinen vaihe aikanaan toteutuu. Luston näyttelytiloissa ei muuten tehty suurempia muutoksia. Keväällä 2004 avattu Antaa pölkyn juosta -päänäyttely oli esillä samassa tilassa koko vuoden Kevään 2005 erikoisnäyttely Kankaalla sijoitettiin muihin tiloihin, lähinnä mediateekkiin ja sen lähiympäristöön. Lisäksi sen osia sijoitettiin eri puolille aulaa ja perusnäyttelyä.

11 Perusnäyttely Perusnäyttelystä poistettiin Kankaalla-näyttelyn tieltä vieraskirja ja ajankohtaisnurkkaus sekä tehtiin muutamia muita pienempiä muutoksia. Perusnäyttely on kokenut viimeisten vuosien aikana suuria muutoksia, minkä seurauksena se ei enää muodosta yhtenäistä eikä loogista kokonaisuutta. Loppuvuodesta 2005 käynnistettiin suunnittelutyö suurimpien epäkohtien poistamiseksi. Tavoitteena on saada vuoden 2006 alussa tehtyä sellaiset muutostyöt näyttelytiloissa, joilla tullaan perusnäyttelyn osalta toimeen niin pitkään kunnes laajennuksen toinen vaihe toteutetaan. Muutoksia tehdään noin 600 neliömetrin alalla. Perusnäyttely keskitetään kulkurampin vasemmalle eli Liitonarkin puolelle. Mediaateekki puretaan perusnäyttelyn tieltä, ja uusi erikoisnäyttelyjen tila sijoitetaan keskiympyrän alakertaan. Perusnäyttelyn kehittämistä jatketaan edelleen Erikoisnäyttelyt Lustossa oli esillä tammikuun 2005 huoltotaukoon saakka seuraavat näyttelyt edelliseltä vuodelta: Tontut Metsän merkki Sadan vuoden savotta Samoin edellisenä keväänä avattu Luston pääerikoisnäyttely Antaa pölkyn juosta jatkui koko vuoden. Näyttely kertoo uiton historiasta ja nykypäivästä. Uusia näyttelyitä tehtiin vuoden aikana kolme: Maisema ja aika Kankaalla Joulunäyttelyt Maisema ja aika -näyttely koostui I. K. Inhan 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa ja K. A. Ennolan samoilta paikoilta ottamista valokuvista. Kuvat kertoivat maisemien muutoksesta sadan vuoden aikana. Näyttelyssä oli esillä 37 mustavalkoista kuvaparia eri puolilta Suomea.

12 10 Keväällä 2005 avattiin toinen erikoisnäyttely Kankaalla, joka kooltaan oli suunnilleen vastaava kuin uittonäyttely. Kankaalla-näyttelyssä esiteltiin metsän ja tekstiilien moniulotteista vuorovaikutusta. Metsäaiheisten painokankaiden ohella esillä oli sisustus- ja kodintekstiilejä, teollisuuden kuitutekstiilejä, käsitöitä, modernia tekstiilitaidetta ja vaatteita. Lisäksi näyttelyyn liittyi tekstiilityöpaja. Joulua varten toteutettiin perinteinen Tontut-näyttely, jonka esineet sijoitettiin Luston muiden näyttelyiden yhteyteen. Näyttelyn toteuttivat Savonlinnan ammatti-opiston Artemian opiskelijat ja opettajat. Joulupuun päivänä toteutettu näyttelykokonaisuus sisälsi myös vanhaan ravintolan kabinettiin sijoitetun Joulu kautta vuosikymmenten -näyttelyn. Se koostui joulukorteista ja joululehdistä sekä Noita Nokinenä -kuunnelmista ja Taatan joulupakinoista. Lisäksi toiminnassa oli useita työpajoja sekä Punkaharjun Riistanhoitoyhdistyksen ulos rakentama eläinten talviruokintapaikka. Vanhan aseman luokkahuoneessa oli kesän aikana esillä Taideteollisen korkeakoulun projekti, joka muodostui ihmishahmojen muotoisista valkokankaista ja niihin heijastetuista kuvista. Aseman aulassa ja entisessä matkatavaratilassa oli esillä Savonlinna-aiheisia ryijyjä. Aseman aulassa oli myös esillä vuoden 2004 metsävalokuvauskilpailun parhaimmat työt. Metsäammattilaisten ja Nordea Metsäklubin kilpailun teemana oli metsän monet arvot.

13 Muu näyttelytoiminta Luston tekemiä kiertonäyttelyitä edellisten vuosien tapaan ei vuoden 2005 aikana ollut. Erilaisten messujen ja tapahtumien yhteydessä oli pienimuotoisia näyttelyitä, kuten esimerkiksi Erkki Tanttua koskeva ennakkonäyttely pääkaupunkiseudun metsäpäivien yhteydessä elokuun lopussa. Samoin Luston Metsäkulttuuripäivien yhteydessä olivat esillä Jätkän kulttuuripäivien kaikki vanhat julisteet. Ähtärin Minisuomen Metsätalossa 1990-luvun alkupuolella Luston toimesta tehdyn etänäyttelyosion historia päättyi syksyllä, kun näyttelytoiminta Metsätalossa lopetettiin. 3.2 Työpajat ja -näytökset Vuoden 2005 tapahtumia olivat: Pääsiäispaja Heljä Pekonen askarteli museovieraiden kanssa pääsiäisaiheisia koristeita. Koululaisten työpajaviikot ja teemapäivät Koululaistyöpajoja ovat tukeneet Marimekko, Finlayson, Metla, Metsähallitus, SAMI Varpala ja Paviljonki sekä StoraEnso. Harjoittelijoita oli tapahtumissa yhteensä 6 ja opettaja Varpalasta. Pettuviikko Koulu- ja päiväkotiryhmät valmistivat pettuleipää takapihalla rimakatoksessa. Metsähallitus toimitti paikalle nuoret männyt. Kuorista tehtiin pettujauhoa uunin, huhmareen ja käsikivien avulla. Ravintola teki hapanleipätaikinan ja lapset paistoivat leivät ulkouunissa. Jokainen sai mukaansa itse tekemänsä leivän. Kangasviikko Kankaalla näyttelyn teemoja lähestyttiin lasten kangaspainantapajassa, jossa kangaskassin kylkeen painettiin Luston logon lisäksi metsäisiä kuvia ja tekstejä. Museopäivä Konservaattori Ulla Kohonen esitteli kouluryhmille museotyötä museon teknisissä tiloissa.

14 12 Uittoviikko Uittoviikolla taottiin ulkopajassa lasten kanssa uittohaan eli keksin teriä. Samalla tutustuttiin kirveen ja puomikairan käyttöön sekä tervattiin kettinkejä. Keksintaonta oli suosittua ja n. 300 lasten keksiä valmistettiin viikon aikana. Lisäksi monet opettajat takoivat oman keksin. Teroituspäivät ja Markku Tetri ja Eero Knaapi teroittivat asiakkaiden puukkoja, kirveitä, saksia, moottorisahoja ja raivaussahoja. Mite II - Moottorisahalla itse tehty elämä Moottorisahaveistotaiteen kurssi järjestettiin toista kertaa. Viisipäiväinen ohjelma piti sisällään työturvallisuutta, suunnittelua, piirtämistä, sahan hallintaa ja paljon veistämistä. Metsäpäivien aluksi pidettiin puolen päivän mittainen MITE- seminaari, johon osallistui Luston auditoriossa n. 25 henkilöä. Veistoviikolla oli osallistujia 14 henkeä. Kerimäkeläinen ammattiveistäjä Taito Huotarinen toimi työpajan vetäjänä. 7 osallistujaa ei ollut veistänyt moottorisahalla aiemmin, loput 7 olivat joko harrastajia tai ammattilaisia. Puut lahjoitti Stora Enso ja sponsorina toimi Electrolux. Veneenveistoviikot Vipusen veneenveistäjäopiskelija Marko Nikula teki perinteisen puuveneen, jonka Lusto osti Opastus ja museopedagogiikka Kouluyhteistyön keskeisimmän osan muodostivat kevään työpajat, jotka valmisteltiin yhdessä Luston henkilökunnan, taiteilija Gustav Strandin, Varpalan metsäoppilaitoksen opettajien ja oppilaiden sekä opetusravintola Paviljongin esimiesopiskelijoiden kanssa. Varpalasta osallistui 2 nuorta opiskelijaa ja 1 opettaja, Paviljongista 4 opiskelijaa tapahtumaviikkojen sekä Luston Metsäpäivien järjestelyihin. Työpajat, samoin kuin tekijät, ovat vakiintuneet toimivaksi toimintamalliksi. Palaute niin järjestäjiltä kuin osallistujilta oli positiivista.

15 13 PUME-projektin metsänkasvatus-simulaatio-ohjelmaa, jonka kehitysprojektissa Lusto on ollut aktiivisesti mukana, esiteltiin aktiivisesti näyttelyissä. Luston Kantapuu-museotietokanta oli esillä vanhan ravintolan tiloissa heti sisäänkäynnin yhteydessä. Koululaisryhmien retkeilyohjelmia suunniteltiin yhdessä opettajien kanssa, myös muihin maakunnan kohteisiin kuin Lustoon. Näyttelyistä pidettiin yllä koululaisten vierailu- ja tapahtuma-aineistoja. SMY:n Metsän Oppimispolku-opetusohjelmaa sekä muuta SMY:n julkaisemaa materiaalia on vuoden aikana aktiivisesti markkinoitu opettajille. Metlan Punkaharjun reittioppaita on jaettu opettajille postituksissa ja vierailujen yhteydessä. Metsähallituksen kotisivuja on käytetty retkeilyjen ja luokkaretkien suunnittelussa. Päiväkoti-, koululais- ja opiskelijaryhmiä sekä muita lapsia vieraili koko vuonna n henkilöä, joista suurin osa touko- ja elokuussa. Ryhmille annettiin ilmaisia puolen tunnin opastuksia noin 200 kertaa. Syksyllä osallistuttiin Jyväskylän museolehtoripäiville. Työnäytöksiä varten edelleen kartutettiin ja kehitettiin museokokoelmien ulkopuolista käyttöeli demonstraatiokokoelmaa useilla esineillä Tutkimustoiminta ja julkaisut Tutkimustoimintaa tehtiin lähinnä Luston kokoelma- ja näyttelyhankkeiden yhteydessä, lehtiartikkeleita ja julkaisuja varten, antamalla erilaista asiantuntija-apua sekä vastaamalla kyselyihin ja selvityspyyntöihin. Vuosilusto julkaistiin alkuvuodesta yhdessä Metsähistorian Seuran kanssa. Lusto ja Metsähistorian Seura tekivät yhdessä myös 10-vuotisjuhliensa merkeissä vuonna 2004 aloitteen Metsien käytön historian kirjoittamisesta. Hanketta suunniteltiin ja valmisteltiin eteenpäin kertomusvuonna.

16 14 4. PALVELUT 4.1. Asiakaspalvelu Luston näyttelyjen kävijämäärä v oli henkilöä. Edelliseen vuoteen nähden nousua on 1 %. Toukokuu oli huomattavan hiljainen, mutta kesäkauden kävijämäärä kasvoi vieraalla. Sesongin pidentäminen ja kesän ulkopuolisten sesonkien kasvattaminen on haaste, johon tarvitaan matkailualueen voimakkaita yhteisiä ponnistuksia. Luston kausittaiset kävijämäärät Koko vuosi kesä-elokuu tammi - kesä heinä - joulu Kävijät kuukausittain: tammikuu 124 (museo suljettuna ) helmikuu 609, maaliskuu 657, huhtikuu 418, toukokuu 2668, kesäkuu 8847, heinäkuu 9045, elokuu 5599, syyskuu 1597, lokakuu 911, marraskuu 1006, joulukuu 668. Lisäksi asiakkaita, jotka eivät ostaneet pääsylippua, kävi auditorion iltatilaisuuksissa, ulkotapahtumissa, myymälässä ja ravintolassa yhteensä muutamia tuhansia. Tapahtumista eniten väkeä oli paikalla Metsäkulttuuripäivillä kesäkuun puolessa välissä, noin vierasta. Luston kuukausikohtaiset kävijämäärät tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu

17 15 Vanha Asema, kävijät Luston Vanhalla Asemalla kävi kesän aikana vierasta, joka on 661 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Toisaalta Vanhan Aseman näyttelytoiminnan rooli on laskenut Luston näyttelytoiminnan rahoituksen suhteellisesti vähentyessä. Luston kävijät ryhmittäin 2005 Vapaalippu; 1449; 4 % Kausilippu; 643; 2 % Tapahtumaja kokouskävijä 5202; 16 % Reilu-lippu; 4139; 13 % Aikuinen; 10639; 34 % Opiskelija ; 1684; 5 % Eläkeläinen; 4178; 13 % Lapsi ; 4294; 13 % Kävijöistä noin 1/5 on lapsia ja nuoria, 1/4 ryhmämatkailijoita, 13 % eläkeläisiä, 6 % perhekävijöitä ja 15 % Metsäkulttuuripäivien kävijöitä. Retretin kanssa yhteistä REiLU pääsylippua käytti 13 % kävijöistä. Vierailijoista 30 % käytti ravintolan palveluja ja 40 % teki ostoksia museokaupassa.

18 16 Kävijät lääneittäin+ulkomaat vuonna 2005 Ahvenmaan lääni 0 % Lapin lääni 1 % Oulun lääni 3 % Ulkomaat 15 % Etelä-Suomen lääni 35 % Itä-Suomen lääni 31 % Länsi-Suomi lääni 15 % Lääneittäin eniten kävijöitä oli Etelä-Suomen läänistä 35 % ja Itä-Suomen läänistä 32 %. Ulkomaalaisia kävijöitä oli 15 %, joista mm. saksalaisia kävijöitä 25 %, espanjalaisia 9 %, venäläisiä, italialaisia ja amerikkalaisia 7 % ja hollantilaisia 6 %. Ulkomaalaiset kävijät vuonna % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Saksa Espanja USA Italia Venäjä Alankomaat Englanti Sveitsi Ranska Ruotsi Norja Australia Belgia Kanada Itävalta Muut Tyypillinen kävijäprofiili on suomalainen, keskimääräistä korkeammin koulutettu keskiikäinen toimihenkilöperhe pääkaupunkiseudulta. Perhe on lasten kanssa lomalla kiertomatkalla Itä-Suomessa, on kuullut Lustosta tuttavaltaan tai kokenut Luston yleisesti tunnetuksi.

19 17 Opastukset Maksullisia opastuksia tehtiin näyttelyihin 172 ja puulajipuistoon 8. Koululaisia ja opiskelijoita vieraili Lustossa noin ja puolen tunnin koululaisopastuksia tehtiin noin 200. Auditoriossa järjestettiin Punkaharjun kunnan yhteistyönä Kino Lusto elokuvatoimintaa kevät- ja syyskaudella, esityskertoja oli 15. Kävijöitä elokuvissa oli yhteensä 458 henkilöä, keskimäärin 30 kävijää per näytös Tiedotus ja markkinointi Luston markkinointiviestinnässä näkyi näyttelyiden ja tapahtumien ohella laajennushankkeen ensimmäisen vaiheen valmistuminen. Vuoden 2006 kevättalveen jatkuvan EU-rahoitteisen Metsäkulttuurihankkeen tuella kehitettiin edelleen sekä MetKu:n että Luston muiden palveluiden markkinointiviestintää. Tiedotusta ja markkinointia suunnattiin aiempaan tapaan matkailevan suuren yleisön ohella erityisesti metsäsektorin organisaatioille ja metsänomistajille. Tiedotus Näyttelyistä, tapahtumista, laajennushankkeesta sekä merkittävistä lahjoituksista järjestettiin tiedotustilaisuuksia. Tiedotusvälineille toimitettiin tekstejä, kuvia ja juttuaiheita sekä annettiin haastatteluja. Lustossa kävi useita koti- ja ulkomaisten tiedotusvälineiden toimittajia ja Luston henkilökunta kirjoitti eri aihepiireistä artikkeleita ammatti- ja aikakauslehtiin. Julkisuutta saatiin alueen ja valtakunnan yleismedioissa sekä aikakausi- ja ammattilehdissä. Kankaalla-näyttely toi uudenlaista näkyvyyttä mm. osana muotoilun vuotta. Näyttelyistä, tapahtumista ja muista merkittävistä uutisista kerrottiin myös radiossa sekä muutaman kerran TV:ssä Itä-Suomen alueuutisissa. Tiedotusaineistojen jakelut hoidettiin lähes kokonaan sähköpostilla ja tiedotuskuvat olivat saatavilla verkossa. Laajennushankkeen etenemistä ja taustaa esiteltiin omalla sivukokonaisuudella. Markkinointi Vuoden 2005 vuosiesite tehtiin suomen-, ruotsin-, englannin-, saksan-, venäjän- ja ranskankielisenä. Näitä toimitettiin metsäorganisaatioihin, näyttelyihin, matkanjärjestäjille ja matkailukohteisiin. Erikoisnäyttelyistä ja tapahtumista tehtiin erilliset julisteet sekä Metsäkulttuuripäivistä iso banderolli. Metsäkulttuuripäivistä tehtiin Itä-Savon ja Länsi-Savon väliin liite, joka toimi myös tapahtuman käsiohjelmana. Syksyllä tehtiin suomenkielinen vuoden 2006 kalenteriesite.

20 18 Osallistuttiin alueen yhteisiin matkailuesitteisiin, kuten Savonlinnan Matkailu Oy:n Lomaseutu-esitteeseen ja Punkaharjun kesäesitteeseen sekä valtakunnalliseen Look at Finland esitteeseen. Markkinoinnissa toimittiin kiinteässä yhteistyössä erityisesti Punkaharjun muiden matkailuyritysten sekä Savonlinnan Matkailu Oy:n kanssa. Uutuutena otettiin käyttöön Luston ja Retretin REiLU-yhteislippu. Suoramarkkinointipostituksin markkinoitiin erityisesti Metsäkulttuuripäiviä sekä keväällä että loppusyksystä seuraavan vuoden tapahtumaa. Postituksia tehtiin sekä omasta osoiterekisteristä että yhteistyössä Savonlinnan Matkailu Oy:n kanssa. Kantapuukokoelmatietokannasta lähetettiin laaja suoramarkkinointipostitus mainos- ja kuvatoimistoihin sekä suurimpiin sanomalehtiin. Luston verkkopalveluja Internetissä pidettiin yllä suomeksi ja suppeammassa muodossa lisäksi englanniksi, ruotsiksi ja saksaksi. Lisäksi oltiin mukana kuluttajille tarkoitetussa LomaSuomen maksullisessa Internetpalvelussa, matkailun ammattilaisten käyttämässä PROMIS-järjestelmässä sekä lukuisissa verkossa ilmestyvissä maksuttomissa näyttely- ja tapahtumakalentereissa. Lusto oli Metsäkulttuurihankkeen tuella mukana tammikuussa Matkamessuilla Savonlinnan Matkailun osastolla yhdessä Retretin, Lomaliiton ja Kruunupuiston kanssa ja Metsäviikolla Lahdessa maaliskuussa Lustolla oli oma standi. Lustolla oli esittelypiste myös UPM:n ja Nordean Elävä Puu -tapahtumassa Helsingissä helmikuussa ja Metsäliiton metsäpäivillä Espoossa lokakuussa. StoraEnson koko perheen metsäpäivässä Vantaalla syyskuussa oli esittelypiste työpajoineen. ELMA-messuilla marraskuussa Lusto oli mukana Metsäkulttuurihankkeen tuella omalla osastolla. Lustoa markkinoitiin myös lukuisten matkanjärjestäjien tapaamisten ja vierailujen kautta. Muihin matkailualan myyntitapahtumiin toimitettiin esitteitä sekä retkipaketteja Savonlinnan Matkailun kautta. Alueen kesä- ja talvimatkailulehdissä esiinnyttiin yhteistyössä Punkaharjun muiden matkailukohteiden kanssa ja valtakunnallisissa ilmoituksissa mm. Verkostovetohankkeen ja Itä-Savon kuntayhtymän kanssa.

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5 Y-tunnus 2462309-3 Liitetiedot 5 Yleistä Pielisen tietoverkko-osuuskunta on perustettu 19.01.2012 ja se on merkitty kaupparekisteriin 22.03.2012 ja ytj-tietokantaan 15.02.2012 alkaen. Osuuskunta on liiketoiminnasta

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2008 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2008 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä 31.12.2024 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA. Kaudelta

Tringa TASE VASTAAVAA. Kaudelta TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 95 2 95 2 95 2 95 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat 4 666,67 4

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry 1 / 11 TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry Y-tunnus: 01.05.2013-30.04.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 30.4.2024 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.05.2013-30.04.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA

SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA Kotipaikka Helsinki Y -tunnus 0202223-8 Tasekirja tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo: Tilinpäätös

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA... 6 TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA... 6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 7

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA. Period

Tringa TASE VASTAAVAA. Period TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 95 2 95 2 95 2 95 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat 4 986,18 4

Lisätiedot

LAHDEN SEUDUN EKONOMIT r.y. Y-tunnus 0359261-1 T A S E K I R J A

LAHDEN SEUDUN EKONOMIT r.y. Y-tunnus 0359261-1 T A S E K I R J A LAHDEN SEUDUN EKONOMIT r.y. Y-tunnus 0359261-1 T A S E K I R J A 31.12.2015 Lahden Seudun Ekonomit r.y. 2/ 15 Sisältö: Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2015 3, 4 Tase 31.12.2015 5, 6 Liitetiedot 7 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry TILIKARTTA Suomen Kinestetiikkayhdistys ry 1.1.2016 31.12.2016 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1200 Koneet ja kalusto Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) 1. Kokouksen avaus Esityslista 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 3. Vahvistetaan ääniluettelo 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Helsingin Metsänkävijät ry Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2014 Tase 31.12.2014 Budjetti vuodeksi 2015

Helsingin Metsänkävijät ry Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2014 Tase 31.12.2014 Budjetti vuodeksi 2015 Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2014 Tase 31.12.2014 Budjetti vuodeksi 2015 KOULUTUSTOIMINTA Koulutuksen tuotot Osallistumismaksut 0,00 814,00 103,07 184,00 0,00 0,00 0,00 EA-kurssien osallistumismaksut 0,00

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Finnish Estonian Melges 24 Fleet

Finnish Estonian Melges 24 Fleet Finnish Estonian Melges 24 Fleet Vuosikokous 2009 * 6.2.2009 EMK, Espoo Melges 24 -liiton talousperiaatteet 1) Huolehtia liiton kiinteistä kustannuksista (rahoitus venekohtaisista vuosimaksuista) Hallinnolliset

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2010 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Matkailun kehitys

Matkailun kehitys Matkailun kehitys 2015 3.3.2015 Lähde: Tilastokeskus. Luvut perustuvat ennakkotietoihin. Venäjä romahti Kiinasta kasvua yli 40 prosenttia Suomessa kirjattiin 5 504 000 ulkomaista yöpymistä vuonna 2015.

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 SISÄLL YSLUETTELO,,,,, TOIMINTAKERTOMUS, 3 VASTIKERAHOITUSLASKELMA 5 TULOSLASKELMA 6 TASE - 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT.... -

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

HeSeta ry TASEKIRJA. Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2013

HeSeta ry TASEKIRJA. Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2013 HeSeta ry TASEKIRJA Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2013 on säilytettävä vähintään 31.12.2023 asti. (KPL 2:10.1 ) Tilikauden kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään 31.12.2019 asti. (KPL 2:10.2

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2016 Y-tunnus: 0678591-0 Kesolantie 1 54100 Joutseno SISÄLLYSLUETTELO sivu Toimintakertomus 1 Tilinpäätös Tuloslaskelma 2-3 Tase

Lisätiedot

Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys r.y. T A S E K I R J A 31.12.2011

Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys r.y. T A S E K I R J A 31.12.2011 Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys r.y. T A S E K I R J A 31.12.2011 Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys r.y. Y-tunnus 0222474-5 Kotipaikka: Helsinki Säilytä 31.12.2021 asti Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

TASEKIRJA SUOMEN PAINONNOSTOLIITTO SPNL RY 31.12.15. Y-tunnus 0202241-4

TASEKIRJA SUOMEN PAINONNOSTOLIITTO SPNL RY 31.12.15. Y-tunnus 0202241-4 TASEKIRJA SUOMEN PAINONNOSTOLIITTO SPNL RY 31.12.15 Y-tunnus 0202241-4 SUOMEN PAINONNOSTOLIITTO SPNL RY:N TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.2015-31.12.2015 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 1-2 Tase 3 LiiteJedot

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

Tilikausi

Tilikausi Kiinteistö Oy Kesänki II Sivu 1 Tilikausi 1.7.2014-30.6.2015 Yleistä yhtiöstä Yhtiökokous Yhtiökokous Yhtiön johto Kiinteistöyhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella n. 1.250 m2 suuruista

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot