KAUHAVAN KAUPUNKI Osavuosikatsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUHAVAN KAUPUNKI Osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2014"

Transkriptio

1 KAUHAVAN KAUPUNKI Osavuosikatsaus

2 Sisällysluettelo YLEISTÄ... 3 OSAVUOSIKATSAUKSET TOIMIELIMITTÄIN... 6 KESKUSVAALILAUTAKUNTA... 6 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 6 VALTUUSTO... 7 KAUPUNGINHALLITUS... 7 ELINKEINO- JA MAASEUTUJAOSTO... 9 PERUSTURVA KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA HENKILÖSTÖ TULOSLASKELMAOSAN OSAVUOSIKATSAUS YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA TYTÄRYHTIÖIDEN KATSAUKSET

3 YLEISTÄ Talouden taantumasta ja Lentosotakoulun lakkauttamispäätöksestä huolimatta Kauhavan kehitys on mennyt voimakkaasti eteenpäin. Kesäkuun valtuustossa hyväksyttiin Eteläiseen sisääntulotiehen (KT63) rajoittuvan liikekeskusalueen kaava ja toukokuun valtuustossa Järvenjärven asuntoalueen kaava. Alueet saadaan käyttöön kunnallistekniikan rakentamisen jälkeen. Sisääntulotien varrelta, liikekeskusalueen vastakkaiselta puolelta sijaitsevalta teollisuus- ja liikealueelta on alkuvuoden aikana myyty useita tontteja. Alueelle on jo valmistunut teollisuushalli Tampereen Keskustekniikka Oy:n käyttöön, ja uusi uljas pelastusasema valmistuu syksyn aikana. Myös Kirkkorannan uusi 120-paikkainen päiväkoti valmistuu loppuvuonna. Uusi Kehitysvammaisten asumispalveluyksikkö Fransunpuisto otettiin käyttöön jo kesäkuussa. Merkittävää uudisrakentamista on ollut myös Alahärmän alueella. PowerParkin alue on täydentynyt Road House liikekeskuksella. Mittava monitoimikeskus valtatie 19:n länsipuolelle on valmisteilla. Lisäksi Alahärmään on käynnistynyt rautakauppaliikekiinteistön rakentaminen. Uudelta Vaismaan asuntoalueelta on varattu jo useita tontteja, vaikka alueen kunnallistekniikan rakentaminen on vielä kesken. Alahärmään on käynnistymässä myös Koneurakointi Autio Oy:n toimesta vuokrakäyttöön tarkoitetun teollisuushallin rakentaminen. Yritys on ostanut ao teollisuustontin kaupungilta. Kauhavalla Domretor Oy on laajentanut toimitilaansa ja kouluttanut tarpeisiinsa lisää henkilökuntaa. Skaala Ikkunat ja Ovet Oy on käynnistämässä Ylihärmään merkittävää laajennushanketta. Kauhavan asumisoikeusyhdistyksen kautta on suunniteltu senioriasumiseen soveltuvaa kerrostalokohdetta. Hanketta suunnitellaan vanhan kaupungintalon pohjoispuolelle, ja alueelle on käynnistetty kaavamuutos. Myös Kauhavajoen rantaan on suunnitteilla 27 huoneiston kerrostalohanke, joka on parhaillaan ennakkomarkkinoinnissa toteutui Lentosotakoulun aluetta koskeva kiinteistökauppa, jossa koko alue siirtyi Senaattikiinteistöt Oy:ltä, Finavia Oy:ltä ja IP-Kiinteistöt Oy:ltä Kasvuyrittäjät Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun. Alueen liiketoiminnallisesta kehittämisestä vastaa jatkossa LSK Business Park Oy, jonka kanssa kaupunki selvittää yhteistyömahdollisuuksia infran, verkostojen ja eri kehittämiskohteiden osalta. Tammikuun valtuustossa hyväksyttiin strateginen alueidenkäyttösuunnitelma. Päätöksen myötä kaupungin strategiapaketti on kokonaisuudessaan valmistunut ja päivitetty. Strategisen alueidenkäyttösuunnitelman jatkotyönä on käynnistetty maapoliittisen ohjelman päivitys. Maapoliittinen ohjelma tulee valtuustokäsittelyyn syyskuussa. Kauhavan kaupunki on päättänyt kuntarakenneselvityskumppaneikseen Evijärven ja Lappajärven kunnat sekä Lapuan kaupungin. Selvitys voidaan tehdä joko kaikkien tai vain osan kanssa. Kuntarakenneselvityksiä ei todennäköisesti kuitenkaan käynnistetä kuluvan vuoden aikana. Toukokuussa kaupunginvaltuusto antoi lausunnon Valtionvarainministeriölle Seinäjoen kaupunkiseudun erityiseen kuntajakoselvitykseen osallistumisesta. Kauhavan kaupunki katsoo, että kuntarakenneselvitys tulee suorittaa ensisijaisesti kaupungin omaan ja vapaaseen harkintaan pohjautuen. Kauhava pitäytyy näin ollen aikaisemmin päättämissään selvityskumppaneissa eikä osallistu Seinäjoen kaupunkiseudun erityiseen selvitykseen. Kuntarakenneselvitysten sijaan Evijärven, Lappajärven ja Vimpelin kunnat sekä Lapuan, Alajärven ja Kauhavan kaupungit ovat selvittäneet ns. kuntakuusikon yhteistyömahdollisuuksia. Selvitettävänä on ollut joko koko kuusikkoa tai vain osaa siitä koskien matkailuyhteistyö, maaseutu- ja lomatoimen viranomaispalvelut, elinkeinotoiminta, ympäristöterveydenhuolto ja työpajatoiminta sekä lukiokoulutus ja kuntien kuljetukset. Varhaiskasvatustoiminta siirtyi Kuntayhtymä Kaksineuvoiselta jäsenkunnille elokuun alussa siten, että Kauhavan kaupunki tuottaa sopimusperusteisesti ao palve- 3

4 lut myös Evijärven ja Lappajärven kunnille. Kauhavan ja Lapuan välinen, maaseutu- ja lomahallinnon yhteistyö ei toteutunut Lapuan kaupunginhallituksen päättäessä kaupungin yhteistyösuunnaksi edelleen Seinäjoen ja Jalasjärven. Elokuun alusta alkaen Alahärmän yläkoululla on toiminut Vöyrin kunnan ja Kauhavan kaupungin yhteistyösopimukseen perustuva, maahanmuuttajaoppilaille tarkoitettu ns. nivelluokka, jossa on 10 vöyriläistä ja 2 kauhavalaista oppilasta. Alkuvuoden aikana kaupungin väestömäärä on ollut lievässä laskussa. Elokuun lopussa Kauhavalla oli Väestörekisterikeskuksen mukaan asukasta, mikä on 40 asukasta vähemmän kuin vuodenvaihteessa. Työllisyystilanne on yleisestä taloustilanteesta johtuen totuttua heikompi, mutta Kauhavan asema maakunnan ja myös valtakunnan työttömyystilastossa on pysynyt keskimääräistä parempana. Kaupungin työttömyysaste oli heinäkuussa 7,2 % (6,9 % heinäkuussa 2013). Työttömyysaste on maakunnan kolmanneksi pienin Lappajärven ja Kuortaneen jälkeen. Etelä- Pohjanmaan keskimääräinen työttömyysaste oli 10,1 % ja koko maan 13,4 %. Katsauksen laadintahetkellä ei vielä ollut saatavilla elokuun tietoja. Kaupungilla on vuonna 2014 merkittävä investointiohjelma. Kuluvan vuoden merkittävimpiä rakennusinvestointeja ovat kesällä valmistunut Nahkalan koulun perusparannuksen 3. vaihe sekä Kauhavan pelastusaseman ja Kirkkorannan päiväkodin rakentaminen. Myös kunnallistekniikkaan investoidaan merkittävästi, kun hankitut maa-alueet jalostuvat eri tarkoituksiin sopiviksi liike-, yritys ja asuntotonteiksi. Kauhavan Vesi Oy:n toteuttamana on käynnissä merkittävä haja-asutusalueiden jätevesiviemäröinti-investointi, jonka kustannukset ovat noin 5 miljoonaa euroa. Investointiin saadaan MMM:ltä 2 miljoonan avustus ja hanke valmistuu vuoden 2014 marraskuun loppuun mennessä. Kauhavan Vuokra-asunnot Oy on toteuttanut Ylihärmässä Häijyn alueen rivitalojen ulkopuolisen peruskorjauksen, ja alueen ilme onkin uudistunut merkittävästi. Kauhavan Yrityskiinteistöt Oy on rakennuttanut Kauhavalle huhtikuun lopussa käyttöönotetun teollisuushallin vuokrattavaksi Tampereen Keskustekniikka Oy:lle. Kauhavan Kaukolämpö Oy on toteuttanut kaukolämpöverkosto- ja laitosinvestoinnin Ylihärmään. Lämmönjakelu aloitettiin heti alkuvuodesta ja uusi laitos vihittiin käyttöön Yhtiö on hankkinut myös siirrettävän 3 MW:n laitoksen. Yhtiö on käynnistämässä Ylihärmän ja Kauhavan alueilla merkittäviä verkostolaajennuksia. Myös Kauhavan uuden lämpölaitoksen rakentaminen alkaa vuoden 2014 aikana.. Kaupungin talous on toteutunut jopa ennakoitua suotuisammin kahden ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana. Verotuloja on yleisestä taloudellisesta tilanteesta huolimatta kertynyt jopa odotettua enemmän. Kuluvalle vuodelle kunnalliseen tuloveroprosenttiin tehty yhden prosenttiyksikön tarkistus kasvattaa verotilitysten määrää vuoden takaiseen verrattuna, ja tilitetty määrä onkin elokuussa noin 1,4 miljoonaa euroa vuoden takaista korkeampi. Budjetoidusta tuloveron määrästä on kertynyt 72,7 %. Kunnallisveron lopullista tuottoa arvioitaessa on kuitenkin huomioitava verotulon etupainotteinen kertyminen marraskuussa tehtävään edellisen vuoden maksuunpanotilitykseen saakka. Käytettävissä olevien ennakkotietojen mukaan Kauhavan kaupungille tilitetyn kunnallisveron määrä kasvaa 6,1 % vuodesta 2012 vuoteen 2013 valtakunnallisen keskiarvon ollessa 3,8 %. Tähän perustuen voidaan kunnallisveron vuoden 2014 tuoton olevan budjetoidun mukainen. Yhteisöveron osalta kertymä on ollut myös hyvä. Vuoden 2013 elokuun loppuun verrattuna yhteisöveroa on kertynyt noin euroa enemmän. Yhteisöveron kertymä oli huhtikuun lopussa 74,8 % budjetoidusta. Tilitysten määrä kuitenkin vaihtelee kuukausittain, joten yhteisöveron lopullista kertymää ei vielä voida arvioida. Kiinteistöveroa arvioidaan kertyvän budjetoidun mukaisesti. Käyttötalousmenot ovat elokuun lopussa 0,7 % eli noin 0,5 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaa aikaa korkeammat. Henkilöstökuluissa kasvua on 1,4 % (n euroa) ja palvelujen ostoissa 0,9 % (n euroa). Palvelujen ostoihin sisältyy mm. kaupungin maksuosuus Kuntayhtymä Kaksineuvoisen menoihin mukaan lukien Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Eskoon sosiaalipalvelun kuntayhtymien maksuosuudet. Kaupunki on osallistunut Kaksineuvoisen kustannuksiin kaupunginvaltuuston hyväksymästä talousarviosta johdetulla kuukausittaisella maksuosuudel- 4

5 la, mikä ei vastaa Kaksineuvoisen kuntalaskutusta johtuen yhtymähallituksen talousarvioesityksen ja kaupunginvaltuuston päätöksen välisestä, noin 2,3 miljoonan euron erotuksesta. Tästä johtuen palvelujen ostojen muutos edelliseen vuoteen ei anna oikeaa kuvaa. Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin käytettiin 5,9 % ja avustuksiin 5,5 % vähemmän, sekä muihin toimintakuluihin 2,4 % enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Näiden kolmen ryhmän osalta euromääräinen muutos on noin euroa. Kaupungin oman toiminnan osalta toimielintasoiset määrärahat näyttäisivät pääsääntöisesti riittävän. Sen sijaan perusturvan määrä joudutaan tekemään noin 2,244 miljoonan euron korotus. Vastaava tarkistus tehdään Kuntayhtymä Kaksineuvoisen talousarvioon. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen on kuitenkin onnistunut saamaan vuosivaikutukseltaan noin euron säästöt omasta toiminnastaan, mutta Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Eskoon kuntayhtymien maksuosuudet tullevat ylittämään arvioiden. Kauhava on käyttänyt sairaanhoitopiirin ja sen kautta hankittaviin erikoissairaanhoidon palveluihin 812 euroa/asukas, mikä on 25 euroa/asukas enemmän kuin Etelä-Pohjanmaalla keskimäärin. Kasvua vuoden takaisesta tasosta on 3,1 % Etelä-Pohjanmaan keskimääräisen kasvun ollessa vain 1,0 %. Käyttötaloustulot ovat jääneet noin euroa (2,1 %) vuodentakaista alhaisemmiksi. Tämä johtuu mm. opetustoimen hankkeiden rahoitusosuuksien jälkipainotteisesta kertymisestä ja Kauhavan Vesi Oy:lle myydyn henkilöstöresurssin merkittävästä vähenemisestä eläköitymisten seurauksena. Tulot myös kertyvät laskutuskausista johtuen osittain hieman jälkipainotteisesti. Johtuen varhaiskasvatuksen siirtymisestä kaupungin järjestettäväksi elokuun alusta alkaen, ei vertailu edellisen vuoden tietoihin ole täysin yksiselitteistä. Tuloslaskelma osoittaa noin 3,8 miljoonan euron ylijäämää. Tulos on jaksottamaton eikä se siksi kerro suoraan todellista taloudellista tilannetta. Kun tuloksesta huomioidaan menojen ja tulojen jälkipainotteinen kertyminen ja joka vuosi marraskuulle kohdistuva kunnallisen tuloveron edellisen vuoden maksuunpanotilitys, joka on aina veronpalautusten perinnän vuoksi selvästi keskimääräistä kuukausitilitystä pienempi (tämän hetkisen tiedon mukaan verojen takaisinperintää noin 3,4 miljoonaa euroa ), on tulos selvästi heikompi. Kun laskelmassa otetaan mukaan myös Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alkuvuoden tasauslaskutukset, joita ei ole yhtymälle maksettu sekä erikoissairaanhoidon laskutuksen jälkijättöisyys, muodostuu tulos lievästi positiiviseksi. Kuluvan vuoden lopulliseen tulokseen vaikuttaa erikoissairaanhoidon palvelujen käyttö, verotulojen loppuvuoden kertymä sekä kaupungin ja Kuntayhtymä Kaksineuvoisen oman toiminnan taloudellisuus. Koko vuoden tulos muodostunee lievästi alijäämäiseksi. Kaupungin osavuosikatsausta varten on pyydetty katsaukset myös kaupungin tytäryhtiöiltä. Saadut selvitykset on liitetty tämän osavuosikatsauksen loppuun. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen laatii oman toimintaraportin ajalta Raportti ei ole vielä käytettävissä, joten se tuodaan käsittelyyn erillisenä asiakirjana yhtymähallituksen käsittelyn jälkeen. 5

6 OSAVUOSIKATSAUKSET TOIMIELIMITTÄIN KESKUSVAALILAUTAKUNTA TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Toteutuminen Toteutumis- % Arvio määrärahan riittävyydestä / tuloarvion toteutumisesta. Määräraha ,0 Määräraha on ylittynyt lievästi johtuen vaalien toimittamiseen osallisuneen henkilöstön palkkojen siirtämisestä vaalien menoksi. Ko palkat on budjetoitu kokonaisuudessaan henkilön normaaliin palkkamenokohtaan, mihin on siirron myötä muodostunut vastaava säästö.. Tuloarvio ,8 Tuloarvio on toteutunut. Valtion korvaus europarlamenttivaalien järjestämisestä ei kattanut vaaleista aiheutuneita menoja. TARKASTUSLAUTAKUNTA TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Toteutuminen Toteutumis- % Arvio määrärahan riittävyydestä / tuloarvion toteutumisesta. Määräraha ,2 Määräraha riittää. Tuloarvio 0 0 0,0 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA TOIMINTA Tarkastuslautakunta on valmistellut kesäkuussa valtuustokäsittelyssä olleen vuoden 2013 arviointikertomusta. Tarkastuslautakunnan jäsenille hankittiin alkuvuodesta tabletteja tiedonhankinnan ja -välityksen parantamiseksi. Jatkossa lautakunta siirtyy sähköiseen kokouskäytäntöön. Kaupungin saama puhdas tilintarkastuskertomus vuodelta 2013 on lautakunnan tavoitteiden mukainen. 6

7 VALTUUSTO TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Toteutuminen Toteutumis- % Arvio määrärahan riittävyydestä / tuloarvion toteutumisesta. Määräraha ,4 Määräraha riittää. Kuluvan vuoden kokouskuluista puolet on maksettu. Tuloarvio 0 0 0,0 Valtuusto on kokoontunut kertomusjakson aikana kolme kertaa. KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Toteutuminen Toteutumis- % Arvio määrärahan riittävyydestä / tuloarvion toteutumisesta. Määräraha ,0 Määräraha riittänee. Tuloarvio ,2 Tuloarvio toteutuu. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA TOIMINTA Vuoden alusta voimaantulleeseen sopimukseen perustuen kaupunki tarjoaa verohallinnon asiakasja etäpalveluita Kauhavan kaupungintalon ja Alahärmän yhteispalvelupisteissä. Kaupungintalolta saa yhteispalveluna myös poliisin ja maistraatin palveluita ja Alahärmästä Kelan palveluita. Kelan hakemuksia voi jättää myös Ylihärmän ja Kortesjärven palvelutoimistoihin. Varhaiskasvatuksen siirtyminen Kuntayhtymä Kaksineuvoiselta kaupungin toiminnaksi on työllistänyt yleishallintoa merkittävästi kevään ja kesän aikana. Noin 200 uuden palkansaajan (165 vakituista ja noin 40 sijaista) ja päivähoidon työyksiköiden tietojen perustaminen, kotisivujen tekeminen ja päivähoidon, työvuorosuunnittelun, asiahallinnan sekä henkilöstö- ja taloushallinnon ohjelmistojen vaatimat uudistukset ja muutokset on kuitenkin saatu ajallaan tehdyksi. Varhaiskasvatuksen henkilöstön siirtyminen on edellyttänyt lisäresursointia palkkahallinnon henkilöstöön. Myös europarlamenttivaalien ja siihen liittyvän ennakkoäänestyksen järjestäminen työllisti toimistohenkilöstöä. Maalis-huhtikuun aikana vaihdettiin kaikki hallinnon koneet Win7 koneiksi joko uusimalla kone tai päivittämällä käyttöjärjestelmä. 7

8 Kaupunginhallitus- ja valtuuston kokousasioiden valmistelu ja täytäntöönpano on säännöllisesti toistuva prosessi, jonka sujuvuus on edellytys kaupunginhallitukselle asetetun päätöksenteon ja asioiden viivytyksettömän ja tasapuolisen käsittelyä koskevan tavoitteen saavuttamiseksi välttämätön. Käsittelyaika alle 3 kuukautta vireilletulosta on pääsääntöisesti saavutettu. Toimeenpanot on suoritettu tavoiteajan puitteissa. Kaupunkistrategian toteuttamiseksi on laadittu kaupunkistrategian toimintasuunnitelma, jossa tavoitteille on määritelty vastuuhenkilö. Taloudelle asetettujen tavoitteiden toteutuminen eli kaupungin talouden säilyminen tasapainoisena tai lievästi ylijäämäisenä on osoittautumassa haasteelliseksi johtuen mm. valtionosuusleikkauksista. Tavoitteen saavuttamisen varmistamiseksi ollaan kaupungille laatimassa talouden tasapainottamisohjelmaa. Ohjelma tuodaan valtuustokäsittelyyn loppuvuoden aikana, kun kouluverkko- ja sote-palveluverkkoselvitykset valmistuvat. Loppuvuoden aikana valmistellaan valtuustokäsittelyyn myös riskienhallintapolitiikka. Henkilöstöön kohdistuvat tavoitteet ovat toteutuneet suhteellisen hyvin, niistä raportoidaan erikseen luvussa Henkilöstö. Investoinnit Kiinteän omaisuuden hankintaan osoitetusta euron määrärahasta on raportointihetkellä käytetty noin euroa. Kuntien kanssa tehtäviin maakauppoihin liittyvä, kuluvan vuoden loppuun voimassa oleva myyntivoittoverovapaus saattaa tuoda tarjontaa kaupungille tärkeiltä, strategisilta alueilta. Tämän vuoksi määrärahaa on tarpeen korottaa. Osakkeisiin osoitettu euron määräraha ja kiinteän omaisuuden myyntitulona oleva vastaava tuloarvio on vielä toteutumatta. Määräraha ja tuloarvio liittyvät Steel Parkin ja Metsälän teollisuushallien siirtämiseen apporttiluovutuksena Kauhavan Yrityskiinteistöt Oy:lle. Valokuidun rakentamiseen osoitetusta euron määrärahasta on käytetty noin euroa 8

9 ELINKEINO- JA MAASEUTUJAOSTO TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Toteutuminen Toteutumis- % Arvio määrärahan riittävyydestä / tuloarvion toteutumisesta. Määräraha ,0 Määräraha riittää. Tuloarvio ,6 Tuloarvio toteutunee. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA TOIMINTA Elinkeinotoimi ja kehittäminen Taantumasta huolimatta, rakennusbuumi Kauhavalla on jatkunut. Edellisvuosina hankkeita on ollut käynnissä erityisesti asuntorakentamisen saralla. Alkuvuoden 2014 aikana ovat edenneet myös isot hankkeet julkisen rakentamisen ja yritysten investointihankkeiden osalta. Yritysten investoinneista ovat valmistuneet esimerkiksi Domretorin tuotantotilojen laajennus, Keskustekniikan uudet toimitilat ja PowerParkin Roadhouse kauppakeskus. Valmistumassa ovat uusi Pelastusasema Kauhavan sisääntulotien varteen ja uusi päiväkoti kirkon läheisyyteen. Elinkeinoministeri Vapaavuori ei ehtinyt kauppakeskuksen avajaisiin, mutta vihkiessään Keskustekniikan uudet toimitilat ja Domretorin laajennuksen, vieraili ministeri myös Alahärmässä. Juhlapuheessaan ministeri vertasi Kauhavan kehitystä Helsinkiin, ja totesi syntyneiden 50 uuden työpaikan vastaavan pääkaupungissa lähes työpaikan määrää. Elinkeinotoimen sektorilla yritysvierailuja ja yritysten avustamista erilaisissa kehittämishankkeissa sekä toimitila- ja tonttiasioissa on jatkettu entiseen tapaan. Raportointijaksolla kuntamarkkinointitoimenpiteissä ovat korostuneet matkailumarkkinointiin liittyvät asiat. Kauhavan kaupunki otti matkailumarkkinoinnissa käyttöön Visit-Kauhava -kokonaisuuden, johon kuuluvat uusitut matkailusivut ja matkailumarkkinoinnin esitteistö. Esite julkaistiin aikaisemmin keväällä Kotimaan matkamessuilla ja verkkosivuston suomenkielinen versio toukokuun lopussa. Visitkauhava.fi kokoaa uusille matkailusivuille Kauhavan nähtävyydet, tapahtumat, majoituspalvelut, ruokapaikat ja esimerkiksi ostosmahdollisuudet. Sivusto laajenee eri kieliversioilla syksyn aikana. Kauhavan kaupunki on myös osallistunut Pohjanmaan Huiput yhteismarkkinointikokonaisuuden rakentamiseen, jossa ovat mukana Ähtärin eläinpuisto, Tuurin kauppakylä, Kuortaneen urheiluopisto, Lapuan Simpsiön rinnehiihtokeskus, kulttuurikeskus Vanha Paukku, Härmän kylpylä, Härmä Golf ja PowerPark. Muita kuntamarkkinointtoimenpiteitä jaksolla oli Kehityskeskuksen järjestämä Kauhavan asuntopäivä Asuntopäivä esitteli Kauhavan kaupungin tonttitarjontaa sekä myytävänä ja vuokrattavana olevia asuntoja. Asuntopäivässä oli mukana myös talovalmistajia esittelemässä valmistuvia ja valmistuneita kohteitaan. Asuntopäivän aikana kaupungin tonttitori palveli Suomen Yrittäjäopistolla Hela-ravintolassa. Kehityskeskuksen hanketoiminta on myös edennyt eri sektoreilla. Koordinaattori-hankkeen osalta, rakennemuutoksen hoitoon tähtäävä suunnitelma on edennyt suunnitelman mukaisesti. Matkailun 9

10 kehittämishankkeessa on jatkettu matkailun kehittämissuunnitelman tekoa ja Kauhavanjoen kehittämishanke on edennyt suunnitelmien kilpailutusvaiheeseen. Maahanmuutto: Maahanmuuttokoordinaattori aloitti vakinaisen työsuhteen , jolloin myös vietettiin maahanmuuttajien palvelutoimiston avajaisia ja aloitettiin tiedotuskampanja. Muutto uusiin toimitiloihin TE -toimiston kanssa samaan rakennukseen edistää kunnan ja TE -toimiston välisen yhteistyön kehittämistä maahanmuuttoon liittyvien asioiden hoidossa. Maahanmuuttokoordinaattorin toiminnan tavoitteena on toteuttaa 5 korvauskelpoista alkukartoitusta ja koto-suunnitelma kuukaudessa sekä tuottaa maksullisia palveluita naapurikunnille. Kesäkuussa 2014 allekirjoitettiin kotoutumislain mukainen yhteistyösopimus Te-toimiston, Ely -keskuksen ja kotoutumislain mukainen yhteistyösopimus. Toteutettuja ja korvauskelpoisia alkukartoituksia oli Kauhavalla 22 kpl ja Lapualla 3 kpl. Maaseutu- ja lomatoimi Neuvonta- ja kehittäminen: Kevään tukikoulutustilaisuuksia oli viisi ja yksi sähköisen tukihaun koulutus, Evijärvellä ja Lappajärvellä oli omat koulutustilaisuutensa. Tukihakukoulutuksen lisäksi on järjestetty viljelysuunnitteluilta ja Kauhavan alueen maitoseminaari. Omissa, Melan ja hanketoimijoiden kanssa järjestetyissä koulutuksissa on ollut 400 henkeä. Alajärven Maaseututoimen kanssa meneillä oleva Maakeko hanke pyrkii kehittämään tilan olosuhteita koulutuksella ja tilakohtaisilla käynneillä. Työturvallisuudesta ollaan hankkeen puitteissa järjestetty koulutuksia koko alueella. Pienryhmien käynnistys ollut hankalaa, mutta ryhmiä pyritään edelleen kasaamaan. Yrittäjäopiston kanssa yhteistyössä ollaan käynnistämässä 14 hengen johtamisvalmennusta viljelijöille. Kehittyvä turkistila-hanke on suunnitellut hyvin monipuolisen koulutuksen tälle syksylle, ympäristöön, suhdannevaihteluihin, verosuunnitteluun ja eläinkannan monipuolistamiseen on tulossa koulutusta. Hankesuunnitelmaa muutettiin muuttuneiden tarpeiden takia, ympäristöön, eläinten hyvinvointiin ja pentutulokseen lisätään koulutuksia, koska tarvetta on siellä eniten. Vuoden 2014 talousarvioissa pystytään neuvontapuolen osalta pitäytymään, uusien hankkeiden haku alkaa 2015 vuoden puolella, sen takia hankerahoista jää suuri osa käyttämättä. Kehittämistavoitteet koulutuksenpuolelta täytetty, hankepuolella ei ole voitu edetä suunnitellulla tavalla, koska hankepäätösten teko menee ensi vuoden puolelle. Viranomaistoiminta: Kauhavan maaseutuhallinto kävi neuvotteluja Lapuan viranomaistoiminnan hoitamisesta, Lapuan kaupunginhallitus hylkäsi yhdellä äänellä Kauhavan tarjouksen. Tänä vuonna tukea on jo ehtinyt saada yhteensä 1239 tilaa, viime vuonna 1270.Tänä vuonna sähköisiä tukihakemuksia 778 kpl ja paperihakemuksia 461 kpl, yhteensä tilat vähentyneet 2,5 % viime vuodesta. Kauhavalta sähköisiä tukihakemuksia 607 kpl ja paperilla 318 kpl, yhteensä 925 kpl ja sähköisten hakemusten osuus 65, 6 %. Kauhavalla sähköisen tukihaun luku nousi 60,7%:sta 65,6 %:iin. Luku on hyvä jos ajattelee niitä vaikeuksia, joita sähköisessä haussa oli, myös Lappajärven luku kehittyi myönteiseen suuntaan. Vuonna 2013 Lappajärvellä 54,2 % haki sähköisesti tukea, nyt siis 59 % ja Evijärvellä 48,3 % haki sähköisesti tukea, luku pysyi siellä tänä vuonna samana. 10

11 Maaseutuhallinto on saanut käsiteltyä tukihakemukset asetetuissa määräajassa siten, että yhteensä 40 miljoonan :n potista (Kauhava 30 miljoonaa ) on viljelijöille lähtenyt 10 miljoonaa. Viranomaistoiminnassa ei suuria ennakoimattomia taloudellisia muutoksia, suunnitellussa talousarviossa pystytään vuonna 2014 pitäytymään. Asetetut tavoitteet tähän mennessä saavutettu, asiakaspalvelukysely suoritetaan marraskuun aikana. Lomatoimi Maatalouslomitus Mela maksaa ennakkona maatalousyrittäjien lomitusten käyttökustannuksiin noin 3,9 milj. euroa, turkistuottajien lomitukseen ja hallintoon Evijärvellä on 47 tilaa 76 yrittäjää, Kauhavalla 175 tilaa 280 yrittäjää ja Lappajärvellä 37 tilaa 55 yrittäjää. Turkistuottajien vuosilomaa on myönnetty 89 yrittäjälle, näistä itsejärjestetyn lomituksen piirissä on 81 yrittäjää ja paikallisyksikön järjestämän lomituksen piirissä on 8 yrittäjää. Kuukausipalkkaisia lomittajia on työssä 72 lomittajaa, näistä ulkomaalaistaustaisia on 13. Lomittajien täydennyskoulutusta on järjestetty suunnitelmallisesti. Ostopalvelusopimuksia on tehty kuuden ostopalveluyrittäjän kanssa kilpailutuksen kautta. Lomittajat ovat tehneet riskikartoituksia, joiden pohjalta on järjestetty koulutusta riskikartoitusten purku lomatoimen ja maatilan yhteisellä työpaikalla, osallistujia oli 42 lomittajaa. EA I koulutukseen on osallistunut 14 lomittajaa, sähköturvallisuuskoulutukseen 9 lomittajaa. Lomatoimessa on menossa 40 -vuotisjuhlavuosi ja hallinnosta on osallistuttu valtakunnalliseen juhlaseminaariin. Lomahallinnolla on ollut Jet-koulutusta aiheena mm. kehityskeskustelut, strateginen suunnitteluja ja johtaminen, työelämän lainsäädäntö, oman osaamisen arviointi ja kehittäminen. Lomituspalveluja käyttäneitä yrittäjiä on ollut 403 yrittäjää ja lomitettuja päiviä on ollut elokuun loppuun mennessä noin pv. Edelliseltä vuodelta siirtyi 2042 päivää. Asiakastyytyväisyyskyselyssä kokonaisarvio lomittajan työstä oli 3,85 ja lomatoiminnon asiakaspalvelu 4,2, tavoitettavuus virka-aikana 3,9, tiedonsaannin riittävyys 3,84, miten sijaisavut ovat toteutuneet 4,03 ja miten vuosilomat ovat toteutuneet 4,21. 11

12 PERUSTURVA TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Toteutuminen Toteutumis- % Arvio määrärahan riittävyydestä / tuloarvion toteutumisesta. Määräraha ,9 Määräraha ylittyy noin 2 miljoonalla eurolla. Kuntayhtymän oma toiminta toteutunee kokonaisuutena yhtymähallituksen esittämää talousarviota pienempänä, mutta E-P:n sairaanhoitopiirin ja Eskoon maksuosuuteen varattu määräraha ylittynee. Kaksineuvoisen talousarviota tullaan tarkistamaan syyskuun valtuustossa. Tästä aiheutuu tarkistustarve myös kaupungin talousarvioon. Tuloarvio ,9 Tuloarvio toteutuu, mikäli valtio ei leikkaa loppuvuoden aikana elatustuen takaisinperinnän korvauksen asukaslukuperusteista euromäärää. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA TOIMINTA Kuntayhtymä Kaksineuvoinen on raportointijakson aikana toteuttanut merkittäviä palvelurakenneuudistuksia. Vuoden alussa otettiin käyttöön palveluseteli tilapäisessä kotihoidossa ja lasten päivähoitopalveluissa. Kortesjärven vanhainkoti, Mäntyhovi, Hoitokoti Iltakello ja Alahärmän hoivaosasto I on muutettu laitoshoidon yksiköistä tehostetuksi palveluasumiseksi. Harjulan, Helmirannan, Jokiniemen, Evijärven, Sointulan, Ylihärmän palvelukeskuksen ja Voltin kortteerin palveluasunnot on muutettu kotihoidon yksiköksi. Alahärmän hoivaosasto II on päätetty lakkauttaa hallitusti. Kaupunginhallituksen asettava sote-palvelurakennetyöryhmä on valmistellut tulevaa palveluverkkoratkaisua yhteistyössä Kaksineuvoisen edustajien kanssa. Yhtymä on omaa toimintaansa tehostamalla saavuttamassa kuluvalta vuodelta noin euron säästöt yhtymähallituksen laatimaan talousarvioon verrattuna. Yhtymähallitus ei kuitenkaan ole kuluvana vuonna pääsemässä jäsenkuntien alkuvuonna edellyttämään, Attendo-selvitykseen perustuvaan noin 3 miljoonan euron säästöihin. Kuntayhtymän johtaja Antti Perkkalainen on eläköitynyt ja uusi johtaja Anna-Kaisa Pusa ottanut viran vastaan Kaksineuvoisen johtavista viranhaltijoista on vuoden sisällä kuntayhtymän johtajan lisäksi vaihtunut johtava ylilääkäri, hoitotyön johtaja ja vanhuspalvelujen johtaja. Erikoissairaanhoidon menot ovat alkuvuoden aikana kasvaneet ennakoitua nopeammin. Sairaanhoitopiirin tammi-elokuun käyttöön perustuva maksuosuus on 67,7 % budjetoidusta (ajankohdan 12

13 keskimääräinen 66,7 %). Ko. aikana on sairaanhoitopiirin ja sen kautta hankittuihin erikoissairaanhoidon palveluihin käytetty 812 euroa/asukas, mikä on 25 euroa Etelä-Pohjanmaan keskiarvoa enemmän. Kauhavan maksuosuus on noussut vuoden takaisesta 3,1 % sairaanhoitopiirin keskiarvon ollessa vain 1,0 %. Tämän hetkisen toteumatilanteen perusteella näyttääkin siltä, että erikoissairaanhoidon määräraha ei tule riittämään. Palvelujen käytössä on kuitenkin kuukausien välillä merkittäviä eroja, joten tilanne saattaa muuttua paremmaksi loppuvuoden aikana. 13

14 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Toteutuminen Toteutumis- % Arvio määrärahan riittävyydestä / tuloarvion toteutumisesta. Määräraha ,4 Määräraha riittänee, mikäli valtuusto hyväksyy lautakunnan esittämän määrärahatarkistuksen Tuloarvio ,8 Tuloarvio toteutuu. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA TOIMINTA Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus on siirtynyt Kuntayhtymä Kaksineuvoiselta kaupungin toiminnaksi alkaen. Kauhavan kaupunki tarjoaa varhaiskasvatuspalvelut myös Evijärven ja Lappajärven kunnille. Lapsiperheet voivat käyttää lapsen hoidon järjestämisessä seuraavia vaihtoehtoja: 1. Kunnallinen päivähoitopaikka päiväkodissa, ryhmäperhepäivähoitokodissa tai perhepäivähoidossa 2. Palveluseteli yksityisessä päiväkodissa tai perhepäivähoidossa 3. Yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä, mikäli perhe palkkaa työsopimussuhteisen hoitajan omaan kotiinsa hoitamaan lapsia 4. Lastenhoidon tuki Kauhavalla on kahdeksan päiväkotia, 4 ryhmäperhepäivähoitokotia ja 46 omassa kodissaan työskentelevää perhepäivähoitajaa aloittaa toimintansa uusi Kirkkorannan päiväkoti. Sen myötä lakkaa Pellavatien päiväkodin sekä Kuusikujan ja Kankurinkujan ryhmisten toiminta. Kauhavalla on elokuussa 2014 lapsia kunnallisessa päivähoidossa Kauhavan omissa päivähoidon yksiköissä seuraavasti: Päiväkotihoidossa on yhteensä 254 lasta, perhepäivähoidossa 183 lasta ja ryhmäperhepäivähoidossa 47 lasta, yhteensä 484 lasta. Elokuun jonotilanteen mukaan 39 lasta haluaa vaihtaa hoitomuotoa tai on aloittamassa hoidon syksyn aikana. Lisäksi ostopalveluna päivähoitopalveluja ostetaan muista kunnista kauhavalaisille lapsille viisi hoitopaikkaa. Myyntipalveluna myydään yksi hoitopaikka Vöyrille. Päivähoidossa on käytössä myös yksityistä päivähoitoa varten palveluseteli. Kauhavalla toimii 1 yksityinen päiväkoti, Kinderi sekä 2 yksityistä perhepäivähoitajaa, jotka tuottavat päivähoidon palveluja palvelusetelin avulla. Palvelusetelillä päiväkotihoidossa on 17 ja perhepäivähoidossa 8 lasta. 14

15 Yksityisen hoidon tukea ja kuntalisää maksetaan yhdelle perheelle kahdesta lapsesta. Kuntalisä on 250 /lapsi/kk. Yksityisen hoidon tuen ja kuntalisän maksatuksesta vastaa KELA. Elokuussa 2014 lastenhoidon tuen piirissä on 354 lasta. Varhaiskasvatuksen henkilömäärä on Evijärvellä ja Lappajärvellä toimiva henkilöstö mukaan lukien 165 henkilöä. Esi ja perusopetus Perusopetuksen tavoitteet hyvät oppimisen valmiudet ja oppimistulokset ovat toteutuneet. Kaikki perusopetuksen päättävät ovat saamassa päättötodistuksen ja ovat myös hakeneet toisen asteen koulutuspaikkaa. Kevään yhteishaussa Alahärmän yläkoululta haki Härmän lukioon 21 oppilasta, muihin lukioihin yksi (1) oppilas ja ammatillisiin oppilaitoksiin 28 oppilasta. Kauhavan yläkoululta haki Kauhavan lukioon 37 oppilasta, muihin lukioihin 3. Ammatillisiin oppilaitoksiin haki 52 oppilasta. Kortesjärven yläkoulun oppilaista Kauhavan lukioon haki neljä (4) oppilasta, muihin lukioihin kolme (3) ja ammatillisiin oppilaitoksiin 16 oppilasta. Ylihärmän yläkoululta Härmän lukioon haki 11 oppilasta, Kauhavan lukioon neljä (4) ja muihin lukioihin kolme (3) oppilasta. Ammatillisiin oppilaitoksiin haki 15 oppilasta. Seitsemäntoista eteläpohjalaista kuntaa ja Isokyrö ovat aloittaneet jättiurakan. Kuntien edustajat laativat yhteistyössä seudullista opetussuunnitelmaa. Uusi kasvatus- ja opetustyötä ohjaava suunnitelma otetaan käyttöön syksyllä Opetussuunnitelmatyö käynnistyi tammikuussa arvokeskusteluilla. Kauhavalla toteutettiin yleinen arvoilta, jossa jokaisella kuntalaisella oli mahdollisuus vaikuttaa osaamisen perustan valamiseen. Arvoillan lisäksi toteutettiin sähköinen arvokysely, jonka perusteella koostettiin seudulliset arvot. Kosolan koulun vihkiäisjuhla pidettiin Opetus- ja kulttuuriministeri Krista Kiuru piti vihkiäisjuhlan juhlapuheen. Keskustan koulu juhli 60-vuotisjuhlaansa Keskustan koulun Comenius -hankkeen myötä koululle saapui huhtikuussa vieraaksi opettajia ja oppilaita kuudesta Euroopan maasta. Alahärmän Kirkonkylän alakoulun 12 oppilasta vierailivat eduskunnassa Oppilaat luovuttivat ministeri Paula Risikolle vetoomuksen kansanedustajille perheiden yhteisen ajan puolesta. Oppilaat muodostivat Power Parkin lasten neuvoston ja vierailu toteutettiin yhteistyössä Power Parkin kanssa. Kaupungin yläkoulut osallistuivat helmikuussa Nou Hätä -koulutukseen, joka on suunnattu 8. luokan oppilaille. Maaliskuussa alkoivat Nou Hätä -kilpailut yhteistyössä pelastuslaitosten kanssa. Huhtikuussa perusopetuksen 6. luokan oppilaat osallistuivat Yrityskylä -tapahtumaan Seinäjoella. Nahkalan koulun peruskorjaus valmistui huhtikuussa. Peruskorjatut tilat otetaan käyttöön syyslukukauden 2014 alussa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt kohdennettua valtionavustusta perusopetusryhmien pienentämiseen. Erityisavustuksen käytöstä on laadittu suunnitelma ja se otetaan käyttöön syyslukukauden 2014 alkaessa. Valtionavustus käytetään samanaikaisopetukseen, pienryhmien rinnalle perustettuihin uusiin opetusryhmiin ja lisättyihin jakotunteihin sekä resurssiopettajien palkkaamiseen. Kaupunginhallituksen nimeämä työryhmä on syksystä 2013 alkaen valmistellut esitystä Kauhavan tulevaisuuden kouluverkoksi. Myös johtoryhmä on laatinut oman esityksensä pidetyssä valtuuston iltakoulussa linjattiin suunta jatkovalmistelulle. Kouluverkkotyöryhmän esitys valmistu- 15

16 nee syyskuun loppuun mennessä. Kaupunginvaltuuston vuonna 2010 tekemään päätökseen perustuen Pelkolan koulu lakkautettiin lukien. Koulun oppilaat siirtyivät pääsääntöisesti Nahkalan ja Ylikylän kouluihin. Lautakunta on varautunut monin päätöksin varhaiskasvatuksen tuloon sivistystoimeen Investoinnit Perusopetuksen investointeihin on varattu koulujen kalustohankintoihin ja koulujen atk-hankintoihin. Määrärahat ovat vielä käyttämättä. Lukiokoulutus Härmän lukiossa aloitti syyslukaudella 33 oppilasta ja kaikkiaan oppilaita on 119. Kauhavan lukiossa aloitti 49 oppilasta ja kaikkiaan oppilaita on 148. Tammikuussa käynnistyi yrittäjien esityksestä valmistelu Härmän lukion profiloitumiseksi palvelu- ja matkailualan lukioksi. Kurssit saadaan ripeän toiminnan ansiosta käyntiin jo syyslukukauden 2014 alusta alkaen. Ilmoittautuneita on tällä hetkellä 13. Kauhavan lukiossa toteutettiin huhtikuussa yhteistoimintaviikko, johon osallistui n. 60 opiskelijaa Härmän lukiosta ja 20 opiskelijaa Lappajärven lukiosta. Härmän lukion 2. vuosikurssin kansainvälisyyskurssin ulkomaanmatka Muncheniin toteutui myös yhteistoimintaviikolla. Kauhavan lukiosta osallistuttiin draamakasvatuksen Comenius -kokouksiin helmikuussa San Sebastianossa Italiassa sekä huhtikuussa Raducanenissa Romaniassa. Opintoretkellä Berliinissä oli 26 opiskelijaa opettajineen Kauhavan lukiosta. Investoinnit Lukiokoulutuksen investointeihin on varattu yo-kirjoitusten sähköistys-hankkeeseen. Taiteen perusopetus / Härmänmaan musiikkiopisto Härmänmaan musiikkiopistossa opetuksen alueellinen tasapuolisuus sekä opetuksen saatavuus kaupunginosittain toteutuu. Samoin hyvät oppimistulokset ja jatko-opintokelpoisuus toteutuvat. Keväällä 2014 musiikkiopistossa suoritettiin 73 kpl solististen aineitten tasosuorituksia ja 156 kpl yleisten aineitten tasosuorituksia. Täten hyvät oppimistulokset ja jatko-opintokelpoisuus toteutuvat sekä pätevä ja osaava henkilöstö- tavoite toteutuu. Härmänmaan musiikkiopistossa on 387 opiskelijaa. Härmänmaan musiikkiopisto on kulttuuripalveluiden tuottajana toiminut ahkeraan tarjoten kaikille kaupunkilaisille jo kymmeniä eri konserttitilaisuuksia. Musiikkiopistolla on jatkuvaa yhteistyötä kirjastotoimen, alueen muiden musiikkioppilaitosten, kulttuuritoimen, vapaa-aikatoimen, museotoimen, seurakuntien, Kuntayhtymä Kaksineuvoisen sekä toiminta-alueemme eri yhdistysten kanssa. Opetustilojen ja opetusvälineiden saattaminen opetuspisteittäin tasaveroiseen tilanteeseen on keskeisimpänä kehittämiskohteena edelleen. Kirjasto 16

17 Kirjastotoimen tavoitteena on tarjota Etelä-Pohjanmaan keskitasoa olevat kirjastopalvelut. Tämä tarkoittaa, että tarjotaan ajantasaiset, laadukkaat ja alueellisesti samantasoiset kirjastopalvelut kaikille kauhavalaisille. Aineistohankintoja on tällä hetkellä 212 kpl / asukasta kohden, mikä on vähemmän kuin viime vuonna, mutta tavoite pysyä maakunnan keskiarvossa hankintojen suhteen toteutunee. Lainausmäärä oli elokuun loppuun mennessä 11,1 lainaa / asukas, joten tavoite toteutunee. Henkilöstön osalta tavoitteena on ammattitaitoinen, osaava sekä riittävä henkilöstö. Henkilöstö oli pitkän hellekauden aikana lujilla, kun henkilökunnan määrä oli muutoinkin minimissä vuosilomien takia ja lisäksi tuli sairausloma. Kirjastotilojen lämpötilat nousivat n. 30 asteeseen, mutta lähikirjastoissa ei ollut mahdollisuutta työn tauotukseen, koska siellä työskennellään yksin. Kirjastoasetuksen mukaan henkilökunnan määrästä 45 % tulisi olla korkeakoulutuksen saaneita mennessä. Kauhavan kirjastojen osalta prosenttiluku on edelleen 25 %. Erilaisten tapahtumien järjestäminen kuuluu kirjastojen toimintaan yhä enenevässä määrin. Kauhavan kirjastoissa on elokuun loppuun mennessä järjestetty 142 eri tilaisuutta, joihin on osallistunut osallistujaa. Investoinnit Kirjastolla ei ole investointimäärärahaa vuodelle

18 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Toteutuminen Toteutumis- % Määräraha ,7 Tuloarvio ,0 Arvio määrärahan riittävyydestä / tuloarvio toteutumisesta. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA TOIMINTA Nuorisotoimi Lapsi-, nuoriso- ja perhetapahtumat toteutuvat säännöllisesti kaikissa Kauhavan kaupunginosissa. Yhteistyökumppaneita ovat olleet Härmänmaan 4H-yhdistys, elokuvateatteri Y-Kino, kaupungin yläkoulut, nuorisovaltuusto, kuntayhtymä kaksineuvoinen, Aijjoos-hanke sekä Aisapari. Nuorisotoimen järjestämiä tapahtumia vuoden 2014 alusta mm. nuorisovaltuuston koulutuspäivät, lasten disco, perheretki Lempäälän Ideaparkiin ja Fun Parkiin, retki Tampereelle jääkiekko-otteluun yhdessä liikuntatoimen kanssa, yhdistystenilta, kokoperheen tapahtuma, graffitityöpajat yhdessä Taidetalon työntekijän kanssa, nuorten musiikkitapahtuma, perhe- ja kulttuuriretki Ikaalisiin yhdessä kultturitoimen kanssa. Nuoriso-ohjaaja on ollut mukana myös Alahärmän ja Ylihärmän 7.-luokkalaisten- sekä Alahärmän lukion ryhmäytyspäivissä. Osana ehkäisevää päihdetyötä on Kauhavalla vieraillut taas Asennetta päihdekasvatusbussi kolmella yläkoululla. Lisäksi päihdevalistukseen liittyvää materiaalia on tarjolla nuorisotiloilla/ nuorten tieto- ja neuvontapisteissä. Kaupungin aiemmin ylläpitämät nuorten nettisivut on suljettu kokonaan. Kauhavan nuorisotoimen tiedottamia asioita siirretään hiljalleen Jibbo-sivustolle. Nuorisovaltuusto aloitti toimintansa tammikuussa pidetyllä koulutusviikonlopulla ja järjestäytymiskokous pidettiin heti helmikuun alussa. Nuorisovaltuuston toiminta on edelleen aktiivista ja esimerkillistä. Nuorisovaltuusto on kokoontunut 3 kertaa sekä hallitus myös 3 kertaa. Nuorisotilat toimivat säännöllisesti kaikissa kaupunginosissa. Erityisesti Kauhavan kaupunginosan nuorisotilaa on kehitetty monipuolisesti ja siellä on järjestetty muutakin toimintaa kuin vaan tilavalvontaa ja -ohjausta, mm. laulu- ja pitsailta. Kauhavan nuorisotila pyörii nuorisotoimen ja Y-Kinon kanssa hyvässä yhteistyössä. Muiden tilojen valvonnasta vastaa Härmänmaan 4H-yhdistys Nuorisotoimi on myöntänyt vuoden 2014 yleis- ja kohdeavustuksia erilaisille toimijoille. 18

19 Nuoriso-ohjaaja on osallistunut omaa ammatillisuutta lisääviin ja tukeviin seminaareihin sekä verkostoitunut lähialueen nuorisotoimien kanssa. Etsivä nuorisotyö Alkuvuoden aikana 22 uutta nuorta on ilmoitettu etsivälle huhtikuun loppuun mennessä. Yhteydenotot Sedu Lapua, psykiatrinen poliklinikka, vanhemmat, nuori itse, nuorisotyöntekijä, etsivä nuorisotyö, lukio ja yläkoulu. Mukana yhteistyössä myös Lapuan Kristillinen opisto, Jami sekä Sedu Seinäjoki. Muutaman nuoren etsivä on saattanut pajalle, osaa tuetaan ammatillisen tutkinnon suorittamisessa loppuun, on etsitty työpaikkoja ja joidenkin kanssa mietitään tulevaisuutta. SYO lähestyi etsiviä ja mietimme yhdessä nuoren mahdollisuuksia kouluttautua heidän opissaan. Seurakunnan diakoniatyön kanssa ja yläkoulun erityisluokan kanssa on suunniteltu ja aloiteltu yhteistyötä. Nuorisotiloilla etsivä on käynyt vakiintuneesti. Vastaanotto oli mieluisa. Etsivä on osallistunut Tampereella etsivän työn kehittämispäiville, opinlakeusmessuille nuoren kanssa, muutostyön pilarit koulutukseen Seinäjoelle, Kannabis-iltaan Kauhajoelle, työrukkasiin, Pohjanmaan etsivien tapaamiseen Kaustisilla ja Kauhavalla, Studia seminaari-nuoren kohtaaminen, Huumeet ja nuoremme nyt, yhdistysiltaan Kauhavalle, ViVa-virtuaalihankkeen päätösseminaari järjestettiin Seinäjoella Sorsanpesällä sekä Allianssi-risteilylle. Ammatinvalinnassa etsivä kävi 2 nuoren kanssa. Yhteishakuja, työhakemuksia ja CV:tä on nuorten kanssa tehty. Yksi nuori aloitti Ilmajoen maatalousoppilaitoksessa ammattitutkinnon suorittamisen. Kauhavalla valtaosa nuorista ohjautuu edelleen 2. asteen ammatillisen oppilaitoksen kautta etsivään nuorisotyöhön. Toukokuussa etsivä nuorisotyö järjesti nuorille mahdollisuuden kuntosaliharjoitteluun, järjesti laavuretken 10 lk opiskelijoille yhdessä Lapuan etsivien kanssa, vietti iltapäivän erityisluokan kanssa Powerparkissa ja osallistui Kauhavan nuopparin kesäbileisiin yhdessä nuoriso-ohjaajan kanssa. Uimakouluissa, taidetalolla ja Suvipäivien valmisteluissa etsivä auttoi mahdollisuuksien mukaan. Elokuussa etsivä järjesti yhteistyössä Junki-pajan, etsivä Evijärvi-Lappajärven, Kuntayhtymä kaksineuvoisen sekä Kauhavan kaupungin kanssa Kannabis-tapahtuman Kauhavalle, Evijärvelle ja Lappajärvelle. Työ- ja koulu- ja asuntolapaikkoja on haettu nuorten kanssa ja vielä syksyllä haettiin täydennyspaikkoja niissä onnistuen. Lastensuojelun kanssa aloitettiin yhteistyökuviot. Työpaja Junkin kanssa yhteistyö on vahvaa ja etsivän kautta on ohjautunut sinne useampi nuori. Eri tavoin yhteydenottoja oli 1037 kpl, uusi nuoria ilmoitettiin 5 ja kokonaisasiakasmäärä tavoitettuna oli 32 sekä yhteydenottoja 8. Eniten asiakkaana on nuoria ikäluokassa v. Kulttuuritoimi Erilaisia kulttuuritapahtumia järjestetään eri puolilla kaupunkia monipuolisesti. Kevätkaudella 2014 keskityttiin erityisesti vuosittain toistuvien tapahtumien kehittämiseen, elokuvamatkailuun ja hankehakemusten laadintaan. Lisäksi Kauhavan taidetalon toiminta laajeni galleriatoiminnan lisäksi taidetyöpajoihin. 19

20 Kulttuuritoimi järjesti helmikuussa Kauhavan alueen teatteriharrastajien kokoontumisajot Mäenpään kylätalolla. Koululaisten hiihtolomatapahtumista kulttuuritoimi järjesti suositut eurolla elokuviin-näytökset Y-kinossa ja oli mukana järjestämässä perheiden talvipäivää Voltissa. Talvipäivän ohjelmassa oli kalevanapäivän henkeen sopivasti mm. Maija Pokelan kantelekonsertti. Kulttuuritoimen henkilöstö osallistui maaliskuussa 2014 järjestetyn Jääkäriseminaarin valmisteluihin yhdessä museotoimen kanssa. Huhtikuun lopulla kunnioitettiin sotiemme veteraaneja veteraanipäivän juhlatilaisuudella Härmän kuntokeskuksessa. Strategian painopistealueista keväällä 2014 painottui kulttuuritapahtumakentän kehittämisen lisäksi edelleen voimakkaasti elokuvaan. Kulttuuritoimi osallistui Elokuvakaupunki Kauhava -hankkeen ohjausryhmään sekä Kauhavan matkailun kehittämishankkeen MasterPlanin laadintaan työpajoissa. Loppuvuodesta 2012 aloitettu elokuvakylttiprojekti vietiin loppuun yhteistyössä Kauhavan matkailuhankkeen kanssa. Kauhavalla kuvattujen elokuvien kuvauspaikkoja on kesällä 2014 mahdollista kiertää kootusti kylttien ja opasvihkosen avulla. Myös strategiaan kirjattua yhteistyötä sosiaalija terveyssektorin kanssa tiivistettiin mm. järjestämällä enenevässä määrin konsertteja vanhainkodeissa. Kulttuuritoimi osallistui Kuntayhtymä Kaksineuvoisen hallinnoiman Tännekki tairetta 2 - hankkeeseen mm. ohjausryhmän jäsenenä. Kulttuuritoimi suunnitteli Tännekki tairetta 2 -hankkeen kanssa myös yhteistyöprojekteja Kauhavan Taidetalolle. Kulttuuritoimen henkilöstöä työllistivät keväällä 2014 myös useat eri hankehakemukset. Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Pohjanmaan rahastolta haettiin avustusta Härmänmaa laulaalastenlaulukatselmukseen yhteistyössä Lapuan ja Lappajärven kulttuuritoimien sekä alueen musiikkiopistojen kanssa sekä Jääkäriperinteen 100-vuotisjuhlallisuuksia kunnioittavan näytelmäprojektin valmistelutyöhön yhteystyössä mm. Jääkärimuseon ystävät ry:n ja Järvilakeuden kansalaisopiston kanssa. Suomen kulttuurirahaston Etelä-Pohjanmaan maakuntarahasto myönsi taideohjaajalle ja työryhmälle apurahan nuorten graffitityöpajojen järjestämiseen kesällä Lisäksi Opetus- ja kulttuuriministeriöltä haettiin yhdessä Lapuan kulttuuritoimen kanssa valtionavustusta kummankin kaupungin omien kulttuuristrategioiden päivitystyöhön ja sen selvittämiseen, miten alueen kulttuuritarjonta voitaisiin tulevaisuudessa tuottaa mahdollisimman käyttäjälähtöisesti. Kauhavan Taidetalolla järjestettiin keväällä kuukausittain vaihtuvia taidenäyttelyitä, taidetyöpajoja lapsille, Tapaa taiteilija -päivä ja Härmänmaan musiikkiopiston ja Järvilakeuden kansalaisopiston konsertit. Taidetalolla oli hiihtolomalla koululaisille suunnattua ohjelmaa ja lasten taidetyöpajoja järjestettiin kevään aikana yhteensä 7. Lisäksi Taidetalolla vieraili koululaisryhmiä. Taidetalon siirtoa Kauhavan Puukko- ja tekstiilimuseon yhteyteen valmisteltiin vapaa-aikatoimen, kirjastotoimen ja teknisen toimen henkilöstön voimin. Yhteistyö eri kulttuurialan toimijoiden, kulttuuriyhdistysten ja -seurojen kanssa oli tiivistä. Kulttuuritoimi jakoi yleisavustuksia 18 eri taholle ja kohdeavustuksia 6 eri taholle. Taidetalolla järjestettiin 7.6. graffitityöpaja nuorille, ja kynäruiskumaalaustyöpaja Härmässä 8.6. Taideohjaaja ja työryhmä saivat Etelä-Pohjanmaan kulttuurirahastolta apurahan työpajojen toteuttamiseen. Työpajoihin osallistui yhteensä vuotiasta lasta ja nuorta. Taideohjaaja oli kesäkuun alussa ohjaajana Härmänmaan 4H-yhdistyksen järjestämillä taideleireillä Kauhavalla ja Kortesjärvellä. Leirillä syntyneet taideteokset olivat esillä Taidetalolla Puukkofestivaalin aikana järjestetyllä lasten taidefestivaalilla ja Kortesjärven Suvinäyttelyssä myöhemmin kesäkuussa. Molemmilla leireillä oli noin 25 alakouluikäistä, esikoululaista tai yläkoululaista lasta. Taidenäyttelyitä järjestettiin kesällä Kauhavan kaikissa kaupunginosissa, kun Kauhavan Taidetalolla oli heinäkuussa esillä taiteilijaryhmä Connex24h, elokuussa Reetta Partanen ja Jukka Isokoski, 20

21 Ylihärmän taidetalossa heinäkuun ajan Petri Loues ja Alahärmässä Häjyylyperinteen keskuksessa oli esillä perinteinen Härmäin kuvataideyhdistyksen kesänäyttely. Lisäksi Kortesjärven Suvinäyttely oli esillä viikon ajan kesä-heinäkuussa Suvipäivillä. Näyttely koostui Petri Riihimäen maalauksista, kuvakerho Roikan valokuvista, lasten taideleirin sadosta ja kudontapiirin töistä. Kulttuuritoimen henkilöstö osallistui laajasti Kauhavan kaupungin alueen kesätapahtumien suunnitteluun ja käytännön järjestämiseen. Puukkofestivaali järjestettiin Kulttuuritoimi oli mukana tapahtuman järjestämisessä. Tänä vuonna järjestettiin ensimmäistä kertaa puukkorunokilpailu, jonka aihe oli puukko ja leipä. Vuoden 2015 puukkorunokilpailun aihe on puukko ja rakkaus. Kortesjärven suvipäiviä juhlittiin kesäkuun lopulla. Viikko koostui monipuolisesta kulttuuriohjelmasta ja laajasta Suvinäyttelystä Kortesjärven yläkoululla. Härmälääset häjyylyt järjestettiin heinäkuun puolivälissä, ja kulttuuritoimi oli mukana tapahtuman ideoinnissa ja järjestämisessä. Kulttuuriohjaaja ohjasi lapsille askartelutyöpajaa Pikku-Häjylässä. Heinä-elokuun vaihteessa juhlittiin Elotrysköitä Ylihärmässä. Tapahtumaviikko piti sisällään Liikkeellä -työpajan lapsille ja nuorille, luovan toiminnan laulukurssin, Elotorin, konsertteja ja muita kulttuuritapahtumia. Kulttuuritoimi on mukana Etelä-Pohjanmaan liiton ylläpitämän Etelä-Pohjanmaan kulttuuriportaalin internetsivun uudistamisessa ja suunnitteilla olevan uuden, Trissa-gallerian korvaavan internetgallerian suunnittelussa. Kulttuuritoimen ja museotoimen henkilöstö on ollut yhteistyössä myös Kauhavan kaupungin matkailuhankkeeseen ja kulttuuri- ja museopalveluiden saatavuutta matkailun näkökulmasta pyritään kehittämään. Museotoimi Suomen Jääkärimuseo oli suljettuna saakka näyttelyjen vaihdon vuoksi. Vaihtuvana näyttelynä on syksyyn saakka Hohenlockstedin vanhan sotilaskodin näyttely sekä banderolli, joka esittelee jääkäriliikettä yhdistäviä asioita Kauhavalla, Hohenlockstedissa Saksassa ja Wewelgamissa Belgiassa. 17. jääkäriseminaari järjestettiin yhteistyössä JP27:n perinneyhdistyksen Etelä- Pohjanmaan osaston sekä Suomen Jääkärimuseon ystävät ry kanssa. Seminaariin osallistui kaikkiaan 220 henkilöä. Alustajina oli professori Matti Kuusimäki ja Saksan sotilasasiamies Mark Aretz. Kauhavan Puukko- ja tekstiilimuseo oli suljettuna suositun seiminäyttelyn jälkeen saakka. Kevään aikana on laadittu uusi museoesite, jossa markkinoidaan kaikkia Kauhavan alueen museokohteita sekä käytetty www-sivuja tiedottamisessa. Museo-oppaiden kesätöistä oli kiinnostunut 22 henkilöä. Kesäsesonkia varten museokaupan kehittämiseksi on hankittu uusia myyntituotteita ja kehitetty museokaupan myynnin seurantaa ja inventointia. Museoviikolla laitettiin liikkeelle museosalkku, joka toteutettiin yhteistyössä Tännekki tairetta II -hankkeen kanssa. Salkku kiersi kuntayhtymä Kaksineuvoisen toimipisteissä, ja sen toimintaa jatketaan. Härmän kappelin ja Iisakki Järvenpään kotitalon kuntokartoitukset valmistuivat kesän alussa ja ne laati Seinäjoen ammattikorkeakoulun konservoinnin opiskelijat. 21

22 Kesäoppaat työskentelivät Jääkärimuseolla (2 kpl) sekä heinäkuun ajan Häjyylyperinteen keskuksessa (1 kpi) ja Ylihärmän kotiseututalolla/ Ylihärmän taidetalolla (1 kpl). Puukkofestivaalin ( ) aikana Iisakki Järvenpään kotitalo oli avoinna yleisölle ja Kauhavaseura piti siellä kahviota. Juhannusaattona järjestettiin Kalan torpalla perinteinen juhannusjuhla. Tilaisuudessa oli puhumassa Joonas Autio ja esiintymässä kansanmusiikkiyhtye Pömpeli järjestettiin Museopyöräily-kampanjapäivä, jolloin kaupunkilaisia kannustettiin pyöräilemään museoon tai taidenäyttelyyn. Kampanjaan sisältyi useita kohteita, joissa osassa oli mehu- tai kahvitarjoilu. Puukko-ja tekstiilimuseolla esillä ollut puukkoaiheinen näyttely on päättynyt. Kesän aikana Kauhavan museoilla on ollut tutustumassa useita venäläisryhmiä ja venäläisten matkailualan toimijoiden ja matkailuhankkeen edustajia. Venäjänkielisen infomateriaalin kääntämistä on selvitelty. Museotoimi toimii verkottuen, yhteistyökumppaneita mm. Kauhavan alueen kotiseutu- ja perinneyhdistykset, E-P:n maakuntamuseo, maakuntaliitto ja kotiseutu- ja museoyhdistys, AISAPARIn Kulttuuripikkolo-hanke, Suomen Käsityön museo ja Jääkärisäätiö. Lisäksi Kauhavanjoki-hankkeen kanssa on tehty yhteistyötä Liikuntatoimi Liikuntatoimen kaupunginosapyöräilyt pyörähtivät käyntiin 11.5 jatkuen aina syyskuun loppuun saakka Kortesjärvellä, Kauhavalla, Alahärmässä ja Ylihärmässä. Urheilukenttiä ja pallokenttiä on kunnosteltu ja laitettu harjoitus-,kisa- tai ottelukuntoon erittäin vilkkaan kesän aikana useita satoja kertoja kaupunkimme liikuntapaikoilla, lajeina lähinnä jalkapallo, pesäpallo, yleisurheilu. Liikuntasalien kesäajan salivuorot saatiin jaettua toukokuun lopulla ajalle Liikuntasalien kesäajan käyttö on luonnollisesti hiukan rauhallisempaa syksyyn ja talveen verrattuna. Liikuntatoimi oli yhteistyökumppanina E-P:n eläkeläisyhdistyksen liikuntapäivän järjestelyissä Yliviitalan liikuntakeskuksessa 6.6, mukana n. 90 pirteää ja kuntoilevaa eläkeläistä. Uimakoulut järjestettiin tälläkin kertaa Härmän kuntokeskuksessa. Uimakoulujen määrää oli lisätty tänä vuonna yksi lisää eli kaikkiaan 7 uimakoulua, joissa kussakin mukana n ikäistä lasta. Kaikkiaan uimakoululaisia oli runsaat 380 hlöä, joten uusi osanottoennätys tehtiin. Uimakoulut vedettiin läpi 10 päivässä, 7 uimaopettajan, 2 liikunnanohjaajan ja 1 nuorisotoimen edustajan voimin. Kauhavan ympäripyöräily järjestettiin 10.8, osanottajia n. 40, matka 80 km. Kauhavan liikuntasalien salivuorot jaettiin myös elokuun lopulla, siten että ko. Vuorot ovat voimassa ajalla Elokuulla koulujen alettua aloitettiin myös Kauhavan ala-asteiden koulujen 2.luokkalaisten kanssa suunnitella syyskuun alussa tapahtuvaa pyöräilyajokortin suorittamista. Pyöräilyajokortin suoritti kaikkiaan lk:n oppilasta Kauhavalla ja operaatio suoritettiin 5 päivässä Ruman Vallesmannin vaellus toteutettiin myös elo-syyskuun taitteessa keräten kuutisenkymmentä osanottajaa. Investoinnit 22

23 Ylihärmän lähiliikunta-areena valmistui lopullisesti kesäkuun alussa, kun hiekkatekonurmi saatiin asennettua paikoilleen. Alahärmän lähiliikunta-areena valmistui maapohjan ja kaukalon osalta elokuun lopulla, hiekkatekonurmen asennus jää odottamaan tulevaa kevättä Maalikamera Alahärmän keskusurheilukentälle saatiin hankittua kesäkuun alkupuolella. 23

24 TEKNINEN LAUTAKUNTA TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Toteutuminen Toteutumis- Arvio määrärahan riittävyydestä / % tuloarvio toteutumisesta. Määräraha ,1 Toteutuu talousarvion mukaisesti Tuloarvio ,1 Toteutuu talousarvion mukaisesti TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA TOIMINTA Teknisessä toimessa ei alkuvuoden aikana ole ollut mitään merkittävää ongelmaa. Lauha ja vähäluminen talvi auttoi lämmitys- ja kunnossapitokustannuksissa. Lumitöiltä vältyttiin aika pitkälti, toki vastaavasti hiekoituksia tuli huomattavasti normaalia enemmän. Kevään kelirikkokin pysyi normaalin tasoisena. Rakennuksille uusia käyttökieltoja ei ole tullut. Kauhavan koulukeskuksen sisäilma-asiat ovat olleet kovasti tapetilla. Kiinteistöjen kuntoarvioita on viety eteenpäin. Ruokahuolto ja puhtauspalvelut ovat jatkaneet edelleen hyvää työtään. Tilapalveluissa on käyty laajemmin keskustelua ostopalveluiden ja omantyön välillä. Kustannukset on saatu pidettyä kurissa kautta linjan. Kaavoitukseen on alkuvuodesta ilmaantunut uusia kiireellisiä hankkeita, joita ei ole osattu ottaa huomioon talousarviota laadittaessa, kuten esimerkiksi Alahärmän yleiskaavan päivitys ja laajennus sekä Lentosotakoulun alueen kartoitus ja kaavoitus. Kaavoituksessa tavoitteeksi asetettu oman työn lisääminen ei tule onnistumaan resurssien vähentymisen vuoksi (äitiysloma). VT kaavoituspäällikön johdolla kaavoitus on edennyt todella ripeästi ja asiat sujuneet muutenkin mallikkaasti. Investoinnit Kirkkorannan päiväkoti ja Kauhavan pelastusasema ovat edenneet hyvin ja budjetoidun mukaisesti. Nahkalan 3.vaiheen saneerauksessa on tullut enemmän lisätöitä kuin osattiin odottaa, joten budjetti tulee ylittymään noin Ylihärmän päiväkodin peruskorjauksen ja laajennuksen suunnittelu on lvalmistunut ja tarjoukset pyydetty. Päiväkodin peruskorjausosio osoittautui niin kalliiksi, että suunnittelutoimikunta päätti esittää hankkeen toteuttamista kokonaan uudisrakennuksena. Kiinteistöautomaation kehitys on jatkunut suunnitelmien mukaan. Ylihärmän kiinteistöt on liitetty kaukolämpöön. Yhdyskuntatekniikan investoinnit on saatu hyvin toteutettua kesän aikana. Osa hankkeista on ylittänyt budjetin mutta osa on vastaavasti alittanut, joten kokonaisuutena mennään vielä määrärahojen puitteissa. Kangas-Annala-tien Kankaan kylän puoleinen tieosuus on valmistunut ja otettu vastaan. Saharavainion kunnallistekniikka on valmistunut ja Vaismaan rakentaminen on loppusuoralla. 24

25 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Toteutuminen Toteutumis- % Arvio määrärahan riittävyydestä / tuloarvio toteutumisesta. Määräraha ,9 Toteutuu talousarvion puitteisssa. Tuloarvio ,2 Tuloarvio vaarassa alittua. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA TOIMINTA Ympäristönsuojelu ja maa-ainestenotto Ympäristölupien käsittely oli alkuvuodesta vilkasta. Maa-ainesten oton valvontatulot on toteutuneet 90 prosenttisesti. Viidestä käynnissä olevasta kehittämishankkesta tulot (EU-rahat) tuloutuvat suurempina erinä loppuvuodesta hankkeiden alkaessa valmistua. Rakennustarkastus ja asuntotoimi Rakentamistoiminta on piristynyt hiljaiselta näyttäneen alkuvuoden jälkeen. Lupamaksutulot näyttäisivät siten toteutuvan budjetoidun mukaisesti vaikka alkuvuodesta oletettiin, että koko vuoden toteuma tulisi olemaan % budjetoitua pienempi. Asuntoasioina korjausavustukset edellisvuosien tapaan. 25

26 HENKILÖSTÖ Varhaiskasvatuksen siirryttyä kaupungin toiminnaksi alkaen on henkilökunnan määrä kasvanut aiempaan verrattuna huomattavasti. Henkilökuntaa oli verrattuna vuoden 2013 loppuun seuraavasti: ilman varhaiskasvatusta vakinaiset määräaikaiset työllistetyt yhteensä Sairauspoissaolot ovat edelleen alentuneet alkuvuoden aikana, joskin aleneminen on hidastunut; elokuun loppuun mennessä sairauspoissaoloja oli 270 kalenteripäivää vähemmän kuin edellisenä vuotena vastaavaan aikaan. Perhevapaat ovat lisääntyneet edellisestä vuodesta 897 päivää ja muut vapaat (palkattomat vapaat) 837 päivää. Talkoovapaita oli elokuun loppuun mennessä pidetty 433 päivää. 26

27 TULOSLASKELMAOSAN OSAVUOSIKATSAUS TA 2014 Käyttö Käyttö% Arvio toteutumisesta Toimintatuotot ,1 Käyttötaloustulojen kertymä on ajankohdan keskimääräiseen verrattuna jäljessä johtuen mm. siitä, että laskutukset tuloutuvat osittain vasta seuraavalle kuukaudelle. Toimintakulut ,3 Toteuma on hieman alle ajankohdan keskimääräisen, tasaisen käytön mukaisen toteuman, johtuen mm. laskujen saapumiseen liittyvästä viiveestä. (Toimintakuluja ei ole jaksotettu.) Myös varhaiskasvatuksen siirtyminen kaupungin toiminnaksi lukien kerryttää menoja budjetoituun nähden jälkipainotteisesti. Henkilöstökulujen toteumaprosentti on elokuun lopussa 59,2 %. Palkkoihin on tullut sopimuskorotukset Palvelujen ostojen toteuma on 65,9 %. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen maksuosuus perustuu kaupunginvaltuuston hyväksymään talousarvioon, joka poikkeaa yhtymähallituksen esityksestä noin 2,3 miljoonaa euroa alaspäin. Toimintakulut siis kertyvät kuluvana vuonna jälkipainotteisesti johtuen varhaiskasvatuksen siirtymisestä kaupungin toiminnaksi kesken talousarviovuotta. Verotulot ,7 Kunnallisveron tuotto on raportointihetkellä euroa, mikä on 72,7 % talousarviosta. Kertymä on mm. kunnallisen tuloveroprosentin 1,00 %-yksikön korotuksesta johtuen noin 1,4 miljoonaa euroa korkeampi kuin elokuussa Tämän hetkisen käsityksen mukaan kunnallisveron koko vuoden toteuma tulee olemaan lähes budjetoidun mukaineni. Yhteisöveroa on kertynyt euroa, mikä on 74,8 % budjetoidusta ja noin euroa enemmän kuin elokuussa Kiinteistövero erääntyy maksettavaksi syys- 27

28 marraskuussa. Kiinteistöveroa on tilitetty elokuun loppussa n euroa. Valtionosuudet ,3 Valtionosuuksien kertymä vastaan lähes ajankohdan keskimääräistä. OKM:n valtionosuutta tarkennetaan loppuvuodesta mm. lukioiden syyslukukauden oppilastietojen perusteella. Korko- ja muut rahoitustuotot Korko- ja muut rahoituskulut , ,8 Erä kertyy takapainotteisesti, mutta alhaisesta korkotasosta johtuen kokokulut toteutuvat noin euroa arvioitua alhaisempina. Uuden lainan nostaminen painottuu jälkimmäiselle vuosipuoliskolle. 28

29 YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA ,7 % KÄYTTÖTALOUS MENOT TULOT TEHTÄVÄ Talousarvio Käyttö Toteutumis Talousarvio Käyttö Toteutumis % % Keskusvaalilautakunta ,0 % ,8 % Tarkastuslautakunta ,2 % 0 0 Valtuusto ,4 % 0 0 #JAKO/0! Kaupunginhallitus ,0 % ,2 % Elinkeino- ja maaseutujaosto ,0 % ,6 % Perusturva ,9 % ,9 % Kasvatus- ja opetuslautakunta ,4 % ,8 % Vapaa-aikalautakunta ,7 % ,0 % Tekninen lautakunta ,1 % ,1 % Ympäristölautakunta ,9 % ,2 % yhteensä ,3 % ,1 % Verotulot ,7 % Valtionosuudet ,3 % 29

30 ULKOINEN TULOSLASKELMA ,7 % VARSINAINEN TOIMINTA TA 2014 Toteuma Toteuma% Ed.vuosi Muutos Muutos % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,8 % ,8 % Maksutuotot ,4 % ,8 % Tuet ja avustukset ,0 % ,1 % Muut toimintatuotot ,8 % ,0 % ,1 % ,1 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,2 % ,4 % Palvelujen ostot ,9 % ,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 % ,9 % Avustukset ,2 % ,5 % Muut toimintakulut ,7 % ,4 % ,3 % ,7 % TOIMINTAKATE ,5 % ,0 % Verotulot ,7 % ,4 % Valtionosuudet ,3 % ,7 % Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,2 % ,0 % Muut rahoitustuotot ,8 % ,7 % Korkokulut ,9 % ,6 % Muut rahoituskulut ,6 % ,1 % ,3 % ,2 % 0 VUOSIKATE ,3 % ,8 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,8 % ,6 % Arvonalentumiset Satunnaiset tuotot ja kulut Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS ,2 % ,4 % Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) ,1 % ,3 % Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,8 % 30

31 INVESTOINTIOSA MENOT (ulkoiset) TULOT (ulkoiset) HANKKEET Talousarvio Ta + muutokset Toteutuma Tot. Talousarvio Ta + muutokset Toteutuma Tot % % Kaupunginhallitus Kiinteä omaisuus , ,6 Osakkeet ja osuudet ,0 Kiinteät rakenteet ja laitteet ,4 Sivistyslautakunta Koneet ja kalusto ,6 Kiinteät rakenteet ja laitteet ,9 Vapaa-aikalautakunta Kiinteät rakenteet ja laitteet ,1 Koneet ja kalusto , Tekninen lautakunta Nahkalan koulu ml ensikertainen kalustaminen ,6 Kirkkorannan päiväkoti ml ensikertainen kalustaminen ,2 Pelastusasema ,9 Ylihärmän päiväkoti peruskorjaus ja laajennus ,3 Kaavatiet ,6 Rakennukset, teknisen lautakunnan päätöksen mukaan ,2 Koneet ja kalusto ,2 Maa- ja vesirakenteet , Yhdyskuntatekniikan rakentaminen uusille alueille ,9 Kiinteät rakenteet ja laitteet ,3 Muut pitkävaikutteiset menot , Yhdistymisavustusinvestoinnit Ilomäki-Rannajärvi ,0 Kangas-Annala-tie ja siltayhteys ,5 Muut yhteensä , ,6 31

32 TYTÄRYHTIÖIDEN KATSAUKSET Suomen Yrittäjäopiston Kannatus Oy Suomen Yrittäjäopiston liikevaihto oli elokuun lopussa 3,9 milj. euroa. Viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna liikevaihto on kasvanut e ja tulos euroa parempi Kauhavan Vuokra-asunnot Oy Kauhavan Vuokra-asunnot Oy:n asuntokanta on lisääntynyt 27 asunnolla Kortesjärven alueella. Purmojärven Vanhustentuki ry luovutti meille 9 asuntoa ja Järvi-Pohjanmaan Veteraanikotiyhdistys 18 asuntoa. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen - Emoyhtiöltä ei haeta avustusta - Vuokraustoiminnan liikevaihto tarkasteluvälillä oli 3,39 milj. euroa jossa kasvua viimevuoteen 5%. Vuokria ei ole korotettu 2014 vaan kasvu koostuu käyttöasteen noususta ja vuokrattavan alan kasvusta. Kulut ovat nousseet 10% alkuvuonna johtuen lisääntyneestä korjausrakentamisesta. Edellisvuoteen verrattuna korjausrakentamisen lisäys on ollut tarkasteluvälillä n. 100 t ollen yhteensä 529 t. Ylihärmän alueen liittäminen kaukolämpöön sekä edullinen korkotaso kompensoivat korjausrakentamisen menojen kasvua. Tarkasteluvälin tulos jää poistojen jälkeen hienoisesti voitolle, ja loppuvuodelle ei ole näköpiirissä tappiolle vievää muutosta. - Palkatun henkilöstön määrä on lisääntynyt yhdellä. Kaupungilta ostetun isännöitsijäpalvelun toimittaminen loppuu työntekijän eläköitymisen takia. Uusi isännöitsijä on suoraan KVA Oy:n kirjoilla. - Maksuvalmius on ollut välttävä kireän lyhennysohjelman johdosta. - Lyhennysohjelma noudattaa poistosuunnitelmaa n. 1,0 m. Vieraan pääoman määrä tulee kuitenkin lisääntymään asuntojen oston ja peruskorjauksien myötä. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen - Käyttöaste tarkasteluvälillä oli 90 % - Päätökset asuntohakemukseen tehdään pääsääntöisesti 2 vuorokauden sisällä. Tavoite 7 vrk ylittyy jos asuntohakemuksen tiedoissa on puutteita tai selvitettävää. - Tarkasteluaikana luottotappioita kirjattu vain 645 euroa ja luottotappioiksi kirjattuja saatavia on palautunut 3098 euroa. Luottotappioiden määrän jääminen alle 1%:n tavoitteen näyttää mahdolliselta myös loppuvuoden aikana. - Saamisten määrä tarkasteluvälin vuokrista oli 126 t ( 3,7%) joka jää hieman 3%:n tavoitteesta. Saatavat yli 240 vrk olivat yhteensä 68 t. - Tarkasteluvälillä uusia asunto-osakkeita on valmistunut käyttöön neljä ja uusia varauksia on tehty kahden asunto-osakkeen ostosta. 32

33 Kauhavan Vesi Tilastotietoa: Ostettu talousvettä m 3 Talousveden omatuotanto m 3 Puhdistamoilla käsitelty jätevesimäärä m 3 Laskutettu talousveden käyttömaksuja * Laskutettu talousveden perusmaksuja* Laskutettu jäteveden käyttömaksuja * Laskutettu jäteveden perusmaksuja * *) Huom. tiedot ovat ajalta Taloudelliset tavoitteiden toteutuminen: - Yhtiön tulos on tarkastelujaksolla selvästi voitollinen, tavoite vähintään nollatulos toteutuu. Vuoden 2014 tulos muodostuu poikkeuksellisen hyväksi johtuen hajaasutusalueen viemäröintihankkeesta saatavista liittymismaksutuloista. Kaupungin asettama 2%:n tuottovaatimus toteutunee kuluvana vuonna. - Yhtiö rahoittaa laina- ja tulorahoituksella kuluvan vuoden investoinnit lukuun ottamatta hajaasutusalueen viemäröinnin toteuttamista. Kaupunginvaltuusto on myöntänyt tarkoitusta varten otetulle euron lainalle omavelkaisen takauksen. - Liikevaihto toteutunee merkittävän suurista liittymismaksutuloista selvästi korkeampana kuin vuonna Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen - Yhtiö toimii tiiviissä yhteistyössä kaupungin teknisen toimialan kanssa; on pääsääntöisesti toteutunut. - Yhtiö on vuokrannut toimitilojaan kaupungilta; tavoite toteutunut. Kortesjärvellä tiloja on vuokrattu Kauhavan Kaukolämmöltä. - Taloushallintopalvelut ostetaan kaupungilta; tavoite toteutuu. - Lisähenkilöstöä rekrytoitu kaupungin ulkopuolelta (Lentosotakoulu). Palkkauksesta huolehtii vuoden 2014 ajan Lentosotakoulu. Mainittakoon että vuoden 2014 vaihteessa vuokrahenkilöistä jäi eläkkeelle yhteensä 4 henkilöä ja 1 yhtiön henkilö eli yhteensä 5 henkilöä. - Toimintakonseptia on kehitetty ja kehitetään jatkuvasti - varallaolo yhtenäistetty. - Vuotovesien vähentämiseksi pyritään verkostoja peruskorjaamaan, haasteena on tulorahoituksen riittävyys ja ristiriitana investoiminen kaupungin omistamaan verkostoon 33

34 - Putkirikkoja on alkuvuodesta esiintynyt useita sekä urakoitsijoiden toimesta että routavaurioiden johdosta. - Talousveden toimintavarmuus ja pääosin toteutunut, laatuvaatimus toteutunut. - Puhdistettu jätevesi vastaa pääosin viranomaisten vaatimuksia - tavoite pääosin toteutunut. - Teollisuusjätevesisopimukset pyritään saattamaan lainsäädännön mukaisiksi ja tekemään erilliset teollisuusjätevesisopimukset. - Kauhavan jätevedenpuhdistamon ympäristölupa (kiristyneet lupaehdot) aiheuttaa lisäkustannuksia jo kuluvana vuonna. Kauhavan Kaukolämpö Oy Taloudelliset tavoitteet: 2. vuosikolmannes Taloudellinen tulos Tuottovaatimus 2 % Liikevaihto / verrattu vuoteen 2013 Alkuvuoden investoinnit Päästökauppa Positiivinen. Toteutunee. + 13,3 % 2,3 milj., katettu pitkaäikaisella rahoituksella ja tulorahoituksella. Päästökaupasta on irtaannuttu lähtien. Toiminnalliset tavoitteet 2. vuosikolmannes Energian myynti MWh /verrattu vuoteen 2013 Kannattava laajeneminen Energiahukka Kotimainen polttoaine Ylihärmän kaukolämpöverkko + 8 %, lämpöisempi alkuvuosi on pienentänyt odotettuja kasvulukuja. Yhtiö laskee kannattavuuden linjanrakentamisille. Yhtiön strategia on energiatehokkuus. Käymme prosessimme läpi ja investoimme energiatehokkuuteen. Kotimaisen polttoaineen käyttöaste yli 90 %, joista yli 60% on tullut lähialueilta. Ylihärmän kaukolämpö on valmis ja toiminnassa normaalisti, laajennuksia verkostolle tehdään 2014 aikana. Kauhavan yrityskiinteistöt Oy Tampereen Keskustekniikka Oy:lle rakennettu uusi n m2:n teollisuushalli Kuparikuja 8:ssa vastaanotettiin ja luovutettiin edelleen vuokralaisen käyttöön. 34

35 Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen - Liikevaihtoa tarkasteluvälillä kertyi 329 t jossa lisäystä viimevuoteen uuden hallin tuloja 108 t. Yhtiö tulee tekemään suunnitelman mukaisilla poistoilla lievästi positiivisen tuloksen. - Yhtiö ei tarvitse pääomitusta kuluvana vuonna - Maksuvalmius on ollut kireä. - Investointeihin haetaan rahoitus pankkisektorilta Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen - Tilat ovat olleet vuokrattuina täysimääräisesti, vapaata tilaa on ainoastaan toimistojen osalta. - Luottotappioita ei ole kirjattu. - Saamisten määrä on pysynyt kohtuullisena ja se koostuu pääasiassa käyttökulujen laskutuksesta jälkikäteen Kiinteistö Oy Kauhavan Tietotalo Kiinteistö Oy Kauhavan Tietotalon tilikauteen ei sisälly mitään uutta. Kaupungin viemäriverkostossa ollut tukos aiheutti ongelmia elokuussa kiinteistöllä, mutta siitä aiheutuneet kulut jäivät suhteellisen pieniksi. Yhtiön hallitus on päättänyt keväällä toistamiseen jätevesijärjestelmän toimintavarmuuden turvaamiseksi toteuttaa takaisinvirtauksen estävän jätekaivoratkaisun, se on vain tekemistä vaille valmis. Talouden kannalta toiminta on ollut aikaisemman kaltaista. Lainojen lyhennykset ja korot on hoidettu suunnitelman mukaisesti. Alhainen korkotaso on edelleen ollut talouden kannalta hyvä asia eikä kassan kanssa tänäkään vuonna tule ongelmia. Kiinteistö Oy Riihi Vuokralainen Botnia Grain Oy on hakeutunut yrityssaneeraukseen Pohjanmaan käräjäoikeus teki asiasta myöntävän päätöksen Vuokralaisen ja saneerauksen selvittäjän kanssa on neuvoteltu uudesta vuokrasopimusta kolme kertaa. Lähtökohtana on vanha sopimus jota muutetaan uuden lainan ehtojen sekä kaupunginvaltuuston periaatepäätösten mukaisesti. Toiminta tehtaalla jatkuu ja raaka-ainetta on haasteellinen tilanne huomioiden saatu riittävästi. Yritystilasopimuksesta johtuen Kiinteistö Oy Riihi ei tule menettämään saataviaan saneerausmenettelyssä. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen - Lainojen konvertoinnissa otettiin huomioon 1,5 vuoden lyhennysvapaat sekä syntyneet vuokrarästit. Yhtiölle ei synny uudesta lainasta lyhennyksiä 2014 vuodelle. Menot koostuvat pelkistä hallintokuluista ja niiden kattamiseen riittää veloitettavat provisiot uudesta lainan. Yhtiön tulee tekemään nollatuloksen tai pienen tappion 35

36 - Yhtiö ei tarvitse pääomitusta kuluvana vuonna - Maksuvalmius on ollut hyvä lainojen konvertoinnin seurauksena Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen - Tilat ovat olleet vuokrattuina täysimääräisesti - Vuonna 2014 luottotappioita ei ole kirjattu mutta niitä tullaan kirjaamaan saneerausohjelman selvittyä. - Vuokrasaamiset kuittaantuvat pois uuden vuokrasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen - Uuteen vuokrasopimukseen tulee lunastamisoikeus ja -ehto, että lunastamishetkellä laina, jossa vakuutena on Kauhavan kaupungin omavelkainen takaus, tulee maksaa pois kokonaisuudessaan. Kiinteistö Oy Säästökeskus ei ole toimittanut pyydettyjä tietoja Kauhavan Jäähalli Oy Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen - Halli oli avoinna saakka ja avattiin uudelleen käyttöön Tarkasteluvälillä liikevaihtoa on kertynyt 65,3, jossa kasvua viimevuoteen n. 5%. Kulujen osalta kehitys oli laskeva eli laskua oli 8 %. Nollatulos saavutetaan n. kahden prosentin poistojen jälkeen. - Kaupungilta haetaan avustusta vain pääomakulujen kattamiseen - Käyttötunnin hinta oli edelleen 103 /h (sis. alv10%) ja sillä katetaan hallin hoitokulut. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen jääaikaa myytiin yhteensä 833 tuntia; 685 tuntia seuroille sekä 148 tuntia kouluille. Käyttöasteen ennuste 2014 vuodelle yltää 1400 tunnin tavoitteeseen - sähköenergian kulutus laskee edelleen. 1-8/2013 kulutus kwh ja 1-8/2014 kulutus enää kwh. - Häijyt-leiri pidettiin hallilla tänäkin vuonna heinäkuun viimeisellä viikolla - taloushallintopalveluja ei ole siirretty kaupungille 36

Kauhavan kaupunki ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

Kauhavan kaupunki ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 Kauhavan kaupunki ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 2 Etusivulla: Näkymä Ontonnevalta 3 Sisällysluettelo 1 Johdanto...4 1.1 Yleistä...4 1.2 Tarkastuslautakunnan esitykset kaupunginvaltuustolle...5 2 Tarkastustoimi

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Tasekirja 2013

KAUHAVAN KAUPUNKI Tasekirja 2013 KAUHAVAN KAUPUNKI Tasekirja 2013 Kauhavan kaupunki TASEKIRJA 2013 2 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 4 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 29.9.2014 105 Liite 36 Kunnanvaltuusto 6.10.2014 25 Liite 18 PUUMALAN KUNTA

Kunnanhallitus 29.9.2014 105 Liite 36 Kunnanvaltuusto 6.10.2014 25 Liite 18 PUUMALAN KUNTA Kunnanhallitus 29.9.2014 105 Liite 36 Kunnanvaltuusto 6.10.2014 25 Liite 18 PUUMALAN KUNTA VUOSIKOLMANNESRAPORTTI 31.8.2014 Sisällys YLEISKATSAUS... 3 KUNTASTRATEGIA... 5 TULOSLASKELMA... 8 RAHOITUSLASKELMA...

Lisätiedot

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kv 15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 1 Sisällysluettelo 1 YLEISPERUSTELUT...5 1.2 Y1einen taloudellinen tilanne...5 1.2 Yleisperustelut Lappajärven kunnan osalta...9

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010 HAUKIPUTAAN KUNTA Arviointikertomus 2010 Tarkastuslautakunta 19.5.2011 Sisältö 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA... 4 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja toimivaltuudet... 4 1.2 Arvio tarkastuslautakunnan saamasta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2013

Osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2013 Osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2013 Kaupunginhallitus 30.9.2013 www.ylojarvi.fi 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivut Ylöjärven kaupunkistrategian tavoitteiden toteutuminen 31.8.2013 1 Väestö- ja työttömyyden kehitys 11

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI TALOUSARVIO

JUANKOSKEN KAUPUNKI TALOUSARVIO JUANKOSKEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2009 JA TALOUSSUUNNITELMA 200-20 2 Sisällysluettelo. YLEISPERUSTELUT... 3 2. KÄYTTÖTALOUSOSA... 0 Keskusvaalilautakunta/Vaalit... 0 2 2 Tarkastuslautakunta/Tilintarkastus...

Lisätiedot

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014 Osavuosikatsaus 31.08.2014 2 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS ALKUVUOTEEN 2014 3 YLEINEN TALOUDELLINEN KATSAUS 5 VÄESTÖ 6 TYÖTTÖMYYS 6 TULOSLASKELMA 8 TULOSLASKELMAN ANALYSOINTI 8 Toimintatuotot

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 1 Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2014 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti,

Lisätiedot

SOSIAALI- TERVEYSKESKUS Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju

SOSIAALI- TERVEYSKESKUS Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju SOSIAALI- TERVEYSKESKUS Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju Vuonna 2009 aloitettiin yhteistyö perusterveydenhuollon ja kehitysvammahuollon palveluiden järjestämisestä isäntäkuntamallilla

Lisätiedot

3. TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILUT...73 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT...87 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT...95 6. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS...

3. TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILUT...73 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT...87 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT...95 6. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 1 TASEKIRJA 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS...2 1.1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...2 1.2. KAUPUNGIN HALLINTO...3 1.3. KAUPUNGIN TALOUDEN KEHITYS...5 1.4. KAUPUNGIN PINTA-ALA, VÄESTÖ JA TYÖPAIKAT...7

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2013

HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2013 166 HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 213 Tarkastuslautakunta 2.5.214 Sisällysluettelo KESKEISIMMÄT HAVAINNOT... 2 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 6 EDELLISTEN VUOSIEN ARVIOINTIKERTOMUKSIEN KESKEISTEN ASIOIDEN

Lisätiedot

Haapaveden kaupunginhallitus 28.10.2013, 251 Haapaveden kaupunginvaltuusto 11.11.2013, 67

Haapaveden kaupunginhallitus 28.10.2013, 251 Haapaveden kaupunginvaltuusto 11.11.2013, 67 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 Haapaveden kaupunginhallitus 28.10.2013, 251 Haapaveden kaupunginvaltuusto 11.11.2013, 67 Sisällysluettelo KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2006 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLTÖ 1 3 1.1 Tarkastuslautakunnan kokoonpano 3 1.2 Tarkastuslautakunnan toiminta 3 1.3 Tilintarkastus 4 2 Arvioinnin tarkoitus ja lähtökohdat

Lisätiedot

LOVIISAN JA LAPINJÄRVEN YHDISTYMISSELVITYS

LOVIISAN JA LAPINJÄRVEN YHDISTYMISSELVITYS LOVIISAN JA LAPINJÄRVEN YHDISTYMISSELVITYS VÄLIRAPORTTI OHJAUSRYHMÄ 28.08.2014 Risto Nieminen 29.7.2014 2 Sisältö 1. JOHDANTO... 3 1.1 SELVITYKSEN TAUSTA... 3 1.2 SELVITYKSEN TOIMEENPANO... 3 1.3 YHDISTYMISSELVITYSTÄ

Lisätiedot

Valkeakosken kaupungin tilinpäätös vuodelta 2014

Valkeakosken kaupungin tilinpäätös vuodelta 2014 Valkeakosken kaupungin tilinpäätös vuodelta 214 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI 31.3.215 Tekijä: Kaupunginhallitus 1 TASEKIRJA Sisällysluettelo Toimintakertomus Kaupunginjohtajan katsaus 3 Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Hallintojohtajan katsaus... 3 Kunnanhallituksen toimintakertomus... 4

Hallintojohtajan katsaus... 3 Kunnanhallituksen toimintakertomus... 4 Kunnanhallituksen allekirjoittama 7.4.2015 SISÄLLYS Hallintojohtajan katsaus... 3 Kunnanhallituksen toimintakertomus... 4 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Ohjausasiakirja ja arviointi... 8 Keskusvaalilautakunta...

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI 2 Talousarvio 2012

VIRTAIN KAUPUNKI 2 Talousarvio 2012 VIRTAIN KAUPUNKI 2 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. TALOUSARVION 2012 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN 2013 2014 PERUSTEET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA Haapajärven kaupunki 0 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Talousarvion yleiset perusteet 3 2. Talousarvion sitovuus

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 Kaupunginhallitus 25.11.2013 Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 Sisällysluettelo sivu Kaupunginjohtajan katsaus 3 Strategia 2020 4 Taloudenhoidon

Lisätiedot

Liitteet: Kunnan talousarvio- ja suunnitelmarakenne... Liite 1 Henkilötyövuodet yhteensä... Liite 2 Kuntakonserni... Liite 3

Liitteet: Kunnan talousarvio- ja suunnitelmarakenne... Liite 1 Henkilötyövuodet yhteensä... Liite 2 Kuntakonserni... Liite 3 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA VUOSIEN 2012-2016 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE... 1 1.2 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.3

Lisätiedot

RAPORTIN TOIMITUSKUNTA OSAVUOSIKATSAUKSEN VASTUUHENKILÖT. talousarviopäällikkö

RAPORTIN TOIMITUSKUNTA OSAVUOSIKATSAUKSEN VASTUUHENKILÖT. talousarviopäällikkö Osavuosikatsaus 2/2014 22.9.2014 RAPORTIN TOIMITUSKUNTA Kari Nenonen Patrik Marjamaa Pia Ojavuo Päivi Kunnas kaupunginjohtaja talousjohtaja talousarviopäällikkö taloussihteeri OSAVUOSIKATSAUKSEN VASTUUHENKILÖT

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012

TILAUSBUDJETTI 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012 TILAUSBUDJETTI 2010 Taloussuunnitelma 2011-2012 KH 2.11.2009 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 9 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Lopullinen versio 150611 Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Oy Audiapro Ab Aija Tuimala 2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustaa...3 1.1.Kuntalaiskysely palveluverkosta...3

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2/2012 Tammi-elokuu

Osavuosikatsaus 2/2012 Tammi-elokuu valtuusto 8.10.2012 Osavuosikatsaus 2/2012 Tammi-elokuu Tuusulan Taiteiden Yö tapahtumaa vietettiin 10.8.2012 jo19. kertaa, tarjolla oli 80 eri taide-elämystä ja ohjelmanumeroa yhden illan aikana. Osavuosikatsaus

Lisätiedot

KAJAANI VUOLIJOKI KUNTALIITOSSELVITYS

KAJAANI VUOLIJOKI KUNTALIITOSSELVITYS KAJAANI VUOLIJOKI KUNTALIITOSSELVITYS 8.3.2006 2 Sisältö Johdanto........................................... 5 1 Yleistä.......................................... 6 1.1 Historiaa........................................

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN LOUSSUUNNITELMA 2016 LOUSARVIO Sisällys 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2

Lisätiedot

Seurantaraportti I/2013. Valtuusto 9.9.2013. Strategia ja talous -yksikkö

Seurantaraportti I/2013. Valtuusto 9.9.2013. Strategia ja talous -yksikkö Seurantaraportti I/ Valtuusto 9.9. Strategia ja talous -yksikkö ESPOON KAUPUNKI Seurantaraportti I/ Sisällysluettelo 1 JOHDON YHTEENVETO 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2 Toimintaympäristö 2 2 ESPOO-STRATEGIAN

Lisätiedot

2. Tilikauden tuloksen muodostuminen 24 2.1 Tuloslaskelma 24 2.2 Tuloslaskelman tunnusluvut 28

2. Tilikauden tuloksen muodostuminen 24 2.1 Tuloslaskelma 24 2.2 Tuloslaskelman tunnusluvut 28 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 1.1 Toimintaympäristö 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 1.3 Henkilöstön määrä ja muutokset 6

Lisätiedot

Arviointikertomus 2013

Arviointikertomus 2013 Arviointikertomus 2013 Tarkastuslautakunta 22.5.2014 Sisällys 1. Tiivistelmä... 3 2. Tarkastuslautakunta... 4 2.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät ja ulkoinen tilintarkastus... 4 2.2. Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot