KAUHAVAN KAUPUNKI Osavuosikatsaus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUHAVAN KAUPUNKI Osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2014"

Transkriptio

1 KAUHAVAN KAUPUNKI Osavuosikatsaus

2 Sisällysluettelo YLEISTÄ... 3 OSAVUOSIKATSAUKSET TOIMIELIMITTÄIN... 6 KESKUSVAALILAUTAKUNTA... 6 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 6 VALTUUSTO... 7 KAUPUNGINHALLITUS... 7 ELINKEINO- JA MAASEUTUJAOSTO... 9 PERUSTURVA KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA HENKILÖSTÖ TULOSLASKELMAOSAN OSAVUOSIKATSAUS YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA TYTÄRYHTIÖIDEN KATSAUKSET

3 YLEISTÄ Talouden taantumasta ja Lentosotakoulun lakkauttamispäätöksestä huolimatta Kauhavan kehitys on mennyt voimakkaasti eteenpäin. Kesäkuun valtuustossa hyväksyttiin Eteläiseen sisääntulotiehen (KT63) rajoittuvan liikekeskusalueen kaava ja toukokuun valtuustossa Järvenjärven asuntoalueen kaava. Alueet saadaan käyttöön kunnallistekniikan rakentamisen jälkeen. Sisääntulotien varrelta, liikekeskusalueen vastakkaiselta puolelta sijaitsevalta teollisuus- ja liikealueelta on alkuvuoden aikana myyty useita tontteja. Alueelle on jo valmistunut teollisuushalli Tampereen Keskustekniikka Oy:n käyttöön, ja uusi uljas pelastusasema valmistuu syksyn aikana. Myös Kirkkorannan uusi 120-paikkainen päiväkoti valmistuu loppuvuonna. Uusi Kehitysvammaisten asumispalveluyksikkö Fransunpuisto otettiin käyttöön jo kesäkuussa. Merkittävää uudisrakentamista on ollut myös Alahärmän alueella. PowerParkin alue on täydentynyt Road House liikekeskuksella. Mittava monitoimikeskus valtatie 19:n länsipuolelle on valmisteilla. Lisäksi Alahärmään on käynnistynyt rautakauppaliikekiinteistön rakentaminen. Uudelta Vaismaan asuntoalueelta on varattu jo useita tontteja, vaikka alueen kunnallistekniikan rakentaminen on vielä kesken. Alahärmään on käynnistymässä myös Koneurakointi Autio Oy:n toimesta vuokrakäyttöön tarkoitetun teollisuushallin rakentaminen. Yritys on ostanut ao teollisuustontin kaupungilta. Kauhavalla Domretor Oy on laajentanut toimitilaansa ja kouluttanut tarpeisiinsa lisää henkilökuntaa. Skaala Ikkunat ja Ovet Oy on käynnistämässä Ylihärmään merkittävää laajennushanketta. Kauhavan asumisoikeusyhdistyksen kautta on suunniteltu senioriasumiseen soveltuvaa kerrostalokohdetta. Hanketta suunnitellaan vanhan kaupungintalon pohjoispuolelle, ja alueelle on käynnistetty kaavamuutos. Myös Kauhavajoen rantaan on suunnitteilla 27 huoneiston kerrostalohanke, joka on parhaillaan ennakkomarkkinoinnissa toteutui Lentosotakoulun aluetta koskeva kiinteistökauppa, jossa koko alue siirtyi Senaattikiinteistöt Oy:ltä, Finavia Oy:ltä ja IP-Kiinteistöt Oy:ltä Kasvuyrittäjät Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun. Alueen liiketoiminnallisesta kehittämisestä vastaa jatkossa LSK Business Park Oy, jonka kanssa kaupunki selvittää yhteistyömahdollisuuksia infran, verkostojen ja eri kehittämiskohteiden osalta. Tammikuun valtuustossa hyväksyttiin strateginen alueidenkäyttösuunnitelma. Päätöksen myötä kaupungin strategiapaketti on kokonaisuudessaan valmistunut ja päivitetty. Strategisen alueidenkäyttösuunnitelman jatkotyönä on käynnistetty maapoliittisen ohjelman päivitys. Maapoliittinen ohjelma tulee valtuustokäsittelyyn syyskuussa. Kauhavan kaupunki on päättänyt kuntarakenneselvityskumppaneikseen Evijärven ja Lappajärven kunnat sekä Lapuan kaupungin. Selvitys voidaan tehdä joko kaikkien tai vain osan kanssa. Kuntarakenneselvityksiä ei todennäköisesti kuitenkaan käynnistetä kuluvan vuoden aikana. Toukokuussa kaupunginvaltuusto antoi lausunnon Valtionvarainministeriölle Seinäjoen kaupunkiseudun erityiseen kuntajakoselvitykseen osallistumisesta. Kauhavan kaupunki katsoo, että kuntarakenneselvitys tulee suorittaa ensisijaisesti kaupungin omaan ja vapaaseen harkintaan pohjautuen. Kauhava pitäytyy näin ollen aikaisemmin päättämissään selvityskumppaneissa eikä osallistu Seinäjoen kaupunkiseudun erityiseen selvitykseen. Kuntarakenneselvitysten sijaan Evijärven, Lappajärven ja Vimpelin kunnat sekä Lapuan, Alajärven ja Kauhavan kaupungit ovat selvittäneet ns. kuntakuusikon yhteistyömahdollisuuksia. Selvitettävänä on ollut joko koko kuusikkoa tai vain osaa siitä koskien matkailuyhteistyö, maaseutu- ja lomatoimen viranomaispalvelut, elinkeinotoiminta, ympäristöterveydenhuolto ja työpajatoiminta sekä lukiokoulutus ja kuntien kuljetukset. Varhaiskasvatustoiminta siirtyi Kuntayhtymä Kaksineuvoiselta jäsenkunnille elokuun alussa siten, että Kauhavan kaupunki tuottaa sopimusperusteisesti ao palve- 3

4 lut myös Evijärven ja Lappajärven kunnille. Kauhavan ja Lapuan välinen, maaseutu- ja lomahallinnon yhteistyö ei toteutunut Lapuan kaupunginhallituksen päättäessä kaupungin yhteistyösuunnaksi edelleen Seinäjoen ja Jalasjärven. Elokuun alusta alkaen Alahärmän yläkoululla on toiminut Vöyrin kunnan ja Kauhavan kaupungin yhteistyösopimukseen perustuva, maahanmuuttajaoppilaille tarkoitettu ns. nivelluokka, jossa on 10 vöyriläistä ja 2 kauhavalaista oppilasta. Alkuvuoden aikana kaupungin väestömäärä on ollut lievässä laskussa. Elokuun lopussa Kauhavalla oli Väestörekisterikeskuksen mukaan asukasta, mikä on 40 asukasta vähemmän kuin vuodenvaihteessa. Työllisyystilanne on yleisestä taloustilanteesta johtuen totuttua heikompi, mutta Kauhavan asema maakunnan ja myös valtakunnan työttömyystilastossa on pysynyt keskimääräistä parempana. Kaupungin työttömyysaste oli heinäkuussa 7,2 % (6,9 % heinäkuussa 2013). Työttömyysaste on maakunnan kolmanneksi pienin Lappajärven ja Kuortaneen jälkeen. Etelä- Pohjanmaan keskimääräinen työttömyysaste oli 10,1 % ja koko maan 13,4 %. Katsauksen laadintahetkellä ei vielä ollut saatavilla elokuun tietoja. Kaupungilla on vuonna 2014 merkittävä investointiohjelma. Kuluvan vuoden merkittävimpiä rakennusinvestointeja ovat kesällä valmistunut Nahkalan koulun perusparannuksen 3. vaihe sekä Kauhavan pelastusaseman ja Kirkkorannan päiväkodin rakentaminen. Myös kunnallistekniikkaan investoidaan merkittävästi, kun hankitut maa-alueet jalostuvat eri tarkoituksiin sopiviksi liike-, yritys ja asuntotonteiksi. Kauhavan Vesi Oy:n toteuttamana on käynnissä merkittävä haja-asutusalueiden jätevesiviemäröinti-investointi, jonka kustannukset ovat noin 5 miljoonaa euroa. Investointiin saadaan MMM:ltä 2 miljoonan avustus ja hanke valmistuu vuoden 2014 marraskuun loppuun mennessä. Kauhavan Vuokra-asunnot Oy on toteuttanut Ylihärmässä Häijyn alueen rivitalojen ulkopuolisen peruskorjauksen, ja alueen ilme onkin uudistunut merkittävästi. Kauhavan Yrityskiinteistöt Oy on rakennuttanut Kauhavalle huhtikuun lopussa käyttöönotetun teollisuushallin vuokrattavaksi Tampereen Keskustekniikka Oy:lle. Kauhavan Kaukolämpö Oy on toteuttanut kaukolämpöverkosto- ja laitosinvestoinnin Ylihärmään. Lämmönjakelu aloitettiin heti alkuvuodesta ja uusi laitos vihittiin käyttöön Yhtiö on hankkinut myös siirrettävän 3 MW:n laitoksen. Yhtiö on käynnistämässä Ylihärmän ja Kauhavan alueilla merkittäviä verkostolaajennuksia. Myös Kauhavan uuden lämpölaitoksen rakentaminen alkaa vuoden 2014 aikana.. Kaupungin talous on toteutunut jopa ennakoitua suotuisammin kahden ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana. Verotuloja on yleisestä taloudellisesta tilanteesta huolimatta kertynyt jopa odotettua enemmän. Kuluvalle vuodelle kunnalliseen tuloveroprosenttiin tehty yhden prosenttiyksikön tarkistus kasvattaa verotilitysten määrää vuoden takaiseen verrattuna, ja tilitetty määrä onkin elokuussa noin 1,4 miljoonaa euroa vuoden takaista korkeampi. Budjetoidusta tuloveron määrästä on kertynyt 72,7 %. Kunnallisveron lopullista tuottoa arvioitaessa on kuitenkin huomioitava verotulon etupainotteinen kertyminen marraskuussa tehtävään edellisen vuoden maksuunpanotilitykseen saakka. Käytettävissä olevien ennakkotietojen mukaan Kauhavan kaupungille tilitetyn kunnallisveron määrä kasvaa 6,1 % vuodesta 2012 vuoteen 2013 valtakunnallisen keskiarvon ollessa 3,8 %. Tähän perustuen voidaan kunnallisveron vuoden 2014 tuoton olevan budjetoidun mukainen. Yhteisöveron osalta kertymä on ollut myös hyvä. Vuoden 2013 elokuun loppuun verrattuna yhteisöveroa on kertynyt noin euroa enemmän. Yhteisöveron kertymä oli huhtikuun lopussa 74,8 % budjetoidusta. Tilitysten määrä kuitenkin vaihtelee kuukausittain, joten yhteisöveron lopullista kertymää ei vielä voida arvioida. Kiinteistöveroa arvioidaan kertyvän budjetoidun mukaisesti. Käyttötalousmenot ovat elokuun lopussa 0,7 % eli noin 0,5 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaa aikaa korkeammat. Henkilöstökuluissa kasvua on 1,4 % (n euroa) ja palvelujen ostoissa 0,9 % (n euroa). Palvelujen ostoihin sisältyy mm. kaupungin maksuosuus Kuntayhtymä Kaksineuvoisen menoihin mukaan lukien Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Eskoon sosiaalipalvelun kuntayhtymien maksuosuudet. Kaupunki on osallistunut Kaksineuvoisen kustannuksiin kaupunginvaltuuston hyväksymästä talousarviosta johdetulla kuukausittaisella maksuosuudel- 4

5 la, mikä ei vastaa Kaksineuvoisen kuntalaskutusta johtuen yhtymähallituksen talousarvioesityksen ja kaupunginvaltuuston päätöksen välisestä, noin 2,3 miljoonan euron erotuksesta. Tästä johtuen palvelujen ostojen muutos edelliseen vuoteen ei anna oikeaa kuvaa. Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin käytettiin 5,9 % ja avustuksiin 5,5 % vähemmän, sekä muihin toimintakuluihin 2,4 % enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Näiden kolmen ryhmän osalta euromääräinen muutos on noin euroa. Kaupungin oman toiminnan osalta toimielintasoiset määrärahat näyttäisivät pääsääntöisesti riittävän. Sen sijaan perusturvan määrä joudutaan tekemään noin 2,244 miljoonan euron korotus. Vastaava tarkistus tehdään Kuntayhtymä Kaksineuvoisen talousarvioon. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen on kuitenkin onnistunut saamaan vuosivaikutukseltaan noin euron säästöt omasta toiminnastaan, mutta Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Eskoon kuntayhtymien maksuosuudet tullevat ylittämään arvioiden. Kauhava on käyttänyt sairaanhoitopiirin ja sen kautta hankittaviin erikoissairaanhoidon palveluihin 812 euroa/asukas, mikä on 25 euroa/asukas enemmän kuin Etelä-Pohjanmaalla keskimäärin. Kasvua vuoden takaisesta tasosta on 3,1 % Etelä-Pohjanmaan keskimääräisen kasvun ollessa vain 1,0 %. Käyttötaloustulot ovat jääneet noin euroa (2,1 %) vuodentakaista alhaisemmiksi. Tämä johtuu mm. opetustoimen hankkeiden rahoitusosuuksien jälkipainotteisesta kertymisestä ja Kauhavan Vesi Oy:lle myydyn henkilöstöresurssin merkittävästä vähenemisestä eläköitymisten seurauksena. Tulot myös kertyvät laskutuskausista johtuen osittain hieman jälkipainotteisesti. Johtuen varhaiskasvatuksen siirtymisestä kaupungin järjestettäväksi elokuun alusta alkaen, ei vertailu edellisen vuoden tietoihin ole täysin yksiselitteistä. Tuloslaskelma osoittaa noin 3,8 miljoonan euron ylijäämää. Tulos on jaksottamaton eikä se siksi kerro suoraan todellista taloudellista tilannetta. Kun tuloksesta huomioidaan menojen ja tulojen jälkipainotteinen kertyminen ja joka vuosi marraskuulle kohdistuva kunnallisen tuloveron edellisen vuoden maksuunpanotilitys, joka on aina veronpalautusten perinnän vuoksi selvästi keskimääräistä kuukausitilitystä pienempi (tämän hetkisen tiedon mukaan verojen takaisinperintää noin 3,4 miljoonaa euroa ), on tulos selvästi heikompi. Kun laskelmassa otetaan mukaan myös Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alkuvuoden tasauslaskutukset, joita ei ole yhtymälle maksettu sekä erikoissairaanhoidon laskutuksen jälkijättöisyys, muodostuu tulos lievästi positiiviseksi. Kuluvan vuoden lopulliseen tulokseen vaikuttaa erikoissairaanhoidon palvelujen käyttö, verotulojen loppuvuoden kertymä sekä kaupungin ja Kuntayhtymä Kaksineuvoisen oman toiminnan taloudellisuus. Koko vuoden tulos muodostunee lievästi alijäämäiseksi. Kaupungin osavuosikatsausta varten on pyydetty katsaukset myös kaupungin tytäryhtiöiltä. Saadut selvitykset on liitetty tämän osavuosikatsauksen loppuun. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen laatii oman toimintaraportin ajalta Raportti ei ole vielä käytettävissä, joten se tuodaan käsittelyyn erillisenä asiakirjana yhtymähallituksen käsittelyn jälkeen. 5

6 OSAVUOSIKATSAUKSET TOIMIELIMITTÄIN KESKUSVAALILAUTAKUNTA TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Toteutuminen Toteutumis- % Arvio määrärahan riittävyydestä / tuloarvion toteutumisesta. Määräraha ,0 Määräraha on ylittynyt lievästi johtuen vaalien toimittamiseen osallisuneen henkilöstön palkkojen siirtämisestä vaalien menoksi. Ko palkat on budjetoitu kokonaisuudessaan henkilön normaaliin palkkamenokohtaan, mihin on siirron myötä muodostunut vastaava säästö.. Tuloarvio ,8 Tuloarvio on toteutunut. Valtion korvaus europarlamenttivaalien järjestämisestä ei kattanut vaaleista aiheutuneita menoja. TARKASTUSLAUTAKUNTA TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Toteutuminen Toteutumis- % Arvio määrärahan riittävyydestä / tuloarvion toteutumisesta. Määräraha ,2 Määräraha riittää. Tuloarvio 0 0 0,0 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA TOIMINTA Tarkastuslautakunta on valmistellut kesäkuussa valtuustokäsittelyssä olleen vuoden 2013 arviointikertomusta. Tarkastuslautakunnan jäsenille hankittiin alkuvuodesta tabletteja tiedonhankinnan ja -välityksen parantamiseksi. Jatkossa lautakunta siirtyy sähköiseen kokouskäytäntöön. Kaupungin saama puhdas tilintarkastuskertomus vuodelta 2013 on lautakunnan tavoitteiden mukainen. 6

7 VALTUUSTO TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Toteutuminen Toteutumis- % Arvio määrärahan riittävyydestä / tuloarvion toteutumisesta. Määräraha ,4 Määräraha riittää. Kuluvan vuoden kokouskuluista puolet on maksettu. Tuloarvio 0 0 0,0 Valtuusto on kokoontunut kertomusjakson aikana kolme kertaa. KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Toteutuminen Toteutumis- % Arvio määrärahan riittävyydestä / tuloarvion toteutumisesta. Määräraha ,0 Määräraha riittänee. Tuloarvio ,2 Tuloarvio toteutuu. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA TOIMINTA Vuoden alusta voimaantulleeseen sopimukseen perustuen kaupunki tarjoaa verohallinnon asiakasja etäpalveluita Kauhavan kaupungintalon ja Alahärmän yhteispalvelupisteissä. Kaupungintalolta saa yhteispalveluna myös poliisin ja maistraatin palveluita ja Alahärmästä Kelan palveluita. Kelan hakemuksia voi jättää myös Ylihärmän ja Kortesjärven palvelutoimistoihin. Varhaiskasvatuksen siirtyminen Kuntayhtymä Kaksineuvoiselta kaupungin toiminnaksi on työllistänyt yleishallintoa merkittävästi kevään ja kesän aikana. Noin 200 uuden palkansaajan (165 vakituista ja noin 40 sijaista) ja päivähoidon työyksiköiden tietojen perustaminen, kotisivujen tekeminen ja päivähoidon, työvuorosuunnittelun, asiahallinnan sekä henkilöstö- ja taloushallinnon ohjelmistojen vaatimat uudistukset ja muutokset on kuitenkin saatu ajallaan tehdyksi. Varhaiskasvatuksen henkilöstön siirtyminen on edellyttänyt lisäresursointia palkkahallinnon henkilöstöön. Myös europarlamenttivaalien ja siihen liittyvän ennakkoäänestyksen järjestäminen työllisti toimistohenkilöstöä. Maalis-huhtikuun aikana vaihdettiin kaikki hallinnon koneet Win7 koneiksi joko uusimalla kone tai päivittämällä käyttöjärjestelmä. 7

8 Kaupunginhallitus- ja valtuuston kokousasioiden valmistelu ja täytäntöönpano on säännöllisesti toistuva prosessi, jonka sujuvuus on edellytys kaupunginhallitukselle asetetun päätöksenteon ja asioiden viivytyksettömän ja tasapuolisen käsittelyä koskevan tavoitteen saavuttamiseksi välttämätön. Käsittelyaika alle 3 kuukautta vireilletulosta on pääsääntöisesti saavutettu. Toimeenpanot on suoritettu tavoiteajan puitteissa. Kaupunkistrategian toteuttamiseksi on laadittu kaupunkistrategian toimintasuunnitelma, jossa tavoitteille on määritelty vastuuhenkilö. Taloudelle asetettujen tavoitteiden toteutuminen eli kaupungin talouden säilyminen tasapainoisena tai lievästi ylijäämäisenä on osoittautumassa haasteelliseksi johtuen mm. valtionosuusleikkauksista. Tavoitteen saavuttamisen varmistamiseksi ollaan kaupungille laatimassa talouden tasapainottamisohjelmaa. Ohjelma tuodaan valtuustokäsittelyyn loppuvuoden aikana, kun kouluverkko- ja sote-palveluverkkoselvitykset valmistuvat. Loppuvuoden aikana valmistellaan valtuustokäsittelyyn myös riskienhallintapolitiikka. Henkilöstöön kohdistuvat tavoitteet ovat toteutuneet suhteellisen hyvin, niistä raportoidaan erikseen luvussa Henkilöstö. Investoinnit Kiinteän omaisuuden hankintaan osoitetusta euron määrärahasta on raportointihetkellä käytetty noin euroa. Kuntien kanssa tehtäviin maakauppoihin liittyvä, kuluvan vuoden loppuun voimassa oleva myyntivoittoverovapaus saattaa tuoda tarjontaa kaupungille tärkeiltä, strategisilta alueilta. Tämän vuoksi määrärahaa on tarpeen korottaa. Osakkeisiin osoitettu euron määräraha ja kiinteän omaisuuden myyntitulona oleva vastaava tuloarvio on vielä toteutumatta. Määräraha ja tuloarvio liittyvät Steel Parkin ja Metsälän teollisuushallien siirtämiseen apporttiluovutuksena Kauhavan Yrityskiinteistöt Oy:lle. Valokuidun rakentamiseen osoitetusta euron määrärahasta on käytetty noin euroa 8

9 ELINKEINO- JA MAASEUTUJAOSTO TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Toteutuminen Toteutumis- % Arvio määrärahan riittävyydestä / tuloarvion toteutumisesta. Määräraha ,0 Määräraha riittää. Tuloarvio ,6 Tuloarvio toteutunee. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA TOIMINTA Elinkeinotoimi ja kehittäminen Taantumasta huolimatta, rakennusbuumi Kauhavalla on jatkunut. Edellisvuosina hankkeita on ollut käynnissä erityisesti asuntorakentamisen saralla. Alkuvuoden 2014 aikana ovat edenneet myös isot hankkeet julkisen rakentamisen ja yritysten investointihankkeiden osalta. Yritysten investoinneista ovat valmistuneet esimerkiksi Domretorin tuotantotilojen laajennus, Keskustekniikan uudet toimitilat ja PowerParkin Roadhouse kauppakeskus. Valmistumassa ovat uusi Pelastusasema Kauhavan sisääntulotien varteen ja uusi päiväkoti kirkon läheisyyteen. Elinkeinoministeri Vapaavuori ei ehtinyt kauppakeskuksen avajaisiin, mutta vihkiessään Keskustekniikan uudet toimitilat ja Domretorin laajennuksen, vieraili ministeri myös Alahärmässä. Juhlapuheessaan ministeri vertasi Kauhavan kehitystä Helsinkiin, ja totesi syntyneiden 50 uuden työpaikan vastaavan pääkaupungissa lähes työpaikan määrää. Elinkeinotoimen sektorilla yritysvierailuja ja yritysten avustamista erilaisissa kehittämishankkeissa sekä toimitila- ja tonttiasioissa on jatkettu entiseen tapaan. Raportointijaksolla kuntamarkkinointitoimenpiteissä ovat korostuneet matkailumarkkinointiin liittyvät asiat. Kauhavan kaupunki otti matkailumarkkinoinnissa käyttöön Visit-Kauhava -kokonaisuuden, johon kuuluvat uusitut matkailusivut ja matkailumarkkinoinnin esitteistö. Esite julkaistiin aikaisemmin keväällä Kotimaan matkamessuilla ja verkkosivuston suomenkielinen versio toukokuun lopussa. Visitkauhava.fi kokoaa uusille matkailusivuille Kauhavan nähtävyydet, tapahtumat, majoituspalvelut, ruokapaikat ja esimerkiksi ostosmahdollisuudet. Sivusto laajenee eri kieliversioilla syksyn aikana. Kauhavan kaupunki on myös osallistunut Pohjanmaan Huiput yhteismarkkinointikokonaisuuden rakentamiseen, jossa ovat mukana Ähtärin eläinpuisto, Tuurin kauppakylä, Kuortaneen urheiluopisto, Lapuan Simpsiön rinnehiihtokeskus, kulttuurikeskus Vanha Paukku, Härmän kylpylä, Härmä Golf ja PowerPark. Muita kuntamarkkinointtoimenpiteitä jaksolla oli Kehityskeskuksen järjestämä Kauhavan asuntopäivä Asuntopäivä esitteli Kauhavan kaupungin tonttitarjontaa sekä myytävänä ja vuokrattavana olevia asuntoja. Asuntopäivässä oli mukana myös talovalmistajia esittelemässä valmistuvia ja valmistuneita kohteitaan. Asuntopäivän aikana kaupungin tonttitori palveli Suomen Yrittäjäopistolla Hela-ravintolassa. Kehityskeskuksen hanketoiminta on myös edennyt eri sektoreilla. Koordinaattori-hankkeen osalta, rakennemuutoksen hoitoon tähtäävä suunnitelma on edennyt suunnitelman mukaisesti. Matkailun 9

10 kehittämishankkeessa on jatkettu matkailun kehittämissuunnitelman tekoa ja Kauhavanjoen kehittämishanke on edennyt suunnitelmien kilpailutusvaiheeseen. Maahanmuutto: Maahanmuuttokoordinaattori aloitti vakinaisen työsuhteen , jolloin myös vietettiin maahanmuuttajien palvelutoimiston avajaisia ja aloitettiin tiedotuskampanja. Muutto uusiin toimitiloihin TE -toimiston kanssa samaan rakennukseen edistää kunnan ja TE -toimiston välisen yhteistyön kehittämistä maahanmuuttoon liittyvien asioiden hoidossa. Maahanmuuttokoordinaattorin toiminnan tavoitteena on toteuttaa 5 korvauskelpoista alkukartoitusta ja koto-suunnitelma kuukaudessa sekä tuottaa maksullisia palveluita naapurikunnille. Kesäkuussa 2014 allekirjoitettiin kotoutumislain mukainen yhteistyösopimus Te-toimiston, Ely -keskuksen ja kotoutumislain mukainen yhteistyösopimus. Toteutettuja ja korvauskelpoisia alkukartoituksia oli Kauhavalla 22 kpl ja Lapualla 3 kpl. Maaseutu- ja lomatoimi Neuvonta- ja kehittäminen: Kevään tukikoulutustilaisuuksia oli viisi ja yksi sähköisen tukihaun koulutus, Evijärvellä ja Lappajärvellä oli omat koulutustilaisuutensa. Tukihakukoulutuksen lisäksi on järjestetty viljelysuunnitteluilta ja Kauhavan alueen maitoseminaari. Omissa, Melan ja hanketoimijoiden kanssa järjestetyissä koulutuksissa on ollut 400 henkeä. Alajärven Maaseututoimen kanssa meneillä oleva Maakeko hanke pyrkii kehittämään tilan olosuhteita koulutuksella ja tilakohtaisilla käynneillä. Työturvallisuudesta ollaan hankkeen puitteissa järjestetty koulutuksia koko alueella. Pienryhmien käynnistys ollut hankalaa, mutta ryhmiä pyritään edelleen kasaamaan. Yrittäjäopiston kanssa yhteistyössä ollaan käynnistämässä 14 hengen johtamisvalmennusta viljelijöille. Kehittyvä turkistila-hanke on suunnitellut hyvin monipuolisen koulutuksen tälle syksylle, ympäristöön, suhdannevaihteluihin, verosuunnitteluun ja eläinkannan monipuolistamiseen on tulossa koulutusta. Hankesuunnitelmaa muutettiin muuttuneiden tarpeiden takia, ympäristöön, eläinten hyvinvointiin ja pentutulokseen lisätään koulutuksia, koska tarvetta on siellä eniten. Vuoden 2014 talousarvioissa pystytään neuvontapuolen osalta pitäytymään, uusien hankkeiden haku alkaa 2015 vuoden puolella, sen takia hankerahoista jää suuri osa käyttämättä. Kehittämistavoitteet koulutuksenpuolelta täytetty, hankepuolella ei ole voitu edetä suunnitellulla tavalla, koska hankepäätösten teko menee ensi vuoden puolelle. Viranomaistoiminta: Kauhavan maaseutuhallinto kävi neuvotteluja Lapuan viranomaistoiminnan hoitamisesta, Lapuan kaupunginhallitus hylkäsi yhdellä äänellä Kauhavan tarjouksen. Tänä vuonna tukea on jo ehtinyt saada yhteensä 1239 tilaa, viime vuonna 1270.Tänä vuonna sähköisiä tukihakemuksia 778 kpl ja paperihakemuksia 461 kpl, yhteensä tilat vähentyneet 2,5 % viime vuodesta. Kauhavalta sähköisiä tukihakemuksia 607 kpl ja paperilla 318 kpl, yhteensä 925 kpl ja sähköisten hakemusten osuus 65, 6 %. Kauhavalla sähköisen tukihaun luku nousi 60,7%:sta 65,6 %:iin. Luku on hyvä jos ajattelee niitä vaikeuksia, joita sähköisessä haussa oli, myös Lappajärven luku kehittyi myönteiseen suuntaan. Vuonna 2013 Lappajärvellä 54,2 % haki sähköisesti tukea, nyt siis 59 % ja Evijärvellä 48,3 % haki sähköisesti tukea, luku pysyi siellä tänä vuonna samana. 10

11 Maaseutuhallinto on saanut käsiteltyä tukihakemukset asetetuissa määräajassa siten, että yhteensä 40 miljoonan :n potista (Kauhava 30 miljoonaa ) on viljelijöille lähtenyt 10 miljoonaa. Viranomaistoiminnassa ei suuria ennakoimattomia taloudellisia muutoksia, suunnitellussa talousarviossa pystytään vuonna 2014 pitäytymään. Asetetut tavoitteet tähän mennessä saavutettu, asiakaspalvelukysely suoritetaan marraskuun aikana. Lomatoimi Maatalouslomitus Mela maksaa ennakkona maatalousyrittäjien lomitusten käyttökustannuksiin noin 3,9 milj. euroa, turkistuottajien lomitukseen ja hallintoon Evijärvellä on 47 tilaa 76 yrittäjää, Kauhavalla 175 tilaa 280 yrittäjää ja Lappajärvellä 37 tilaa 55 yrittäjää. Turkistuottajien vuosilomaa on myönnetty 89 yrittäjälle, näistä itsejärjestetyn lomituksen piirissä on 81 yrittäjää ja paikallisyksikön järjestämän lomituksen piirissä on 8 yrittäjää. Kuukausipalkkaisia lomittajia on työssä 72 lomittajaa, näistä ulkomaalaistaustaisia on 13. Lomittajien täydennyskoulutusta on järjestetty suunnitelmallisesti. Ostopalvelusopimuksia on tehty kuuden ostopalveluyrittäjän kanssa kilpailutuksen kautta. Lomittajat ovat tehneet riskikartoituksia, joiden pohjalta on järjestetty koulutusta riskikartoitusten purku lomatoimen ja maatilan yhteisellä työpaikalla, osallistujia oli 42 lomittajaa. EA I koulutukseen on osallistunut 14 lomittajaa, sähköturvallisuuskoulutukseen 9 lomittajaa. Lomatoimessa on menossa 40 -vuotisjuhlavuosi ja hallinnosta on osallistuttu valtakunnalliseen juhlaseminaariin. Lomahallinnolla on ollut Jet-koulutusta aiheena mm. kehityskeskustelut, strateginen suunnitteluja ja johtaminen, työelämän lainsäädäntö, oman osaamisen arviointi ja kehittäminen. Lomituspalveluja käyttäneitä yrittäjiä on ollut 403 yrittäjää ja lomitettuja päiviä on ollut elokuun loppuun mennessä noin pv. Edelliseltä vuodelta siirtyi 2042 päivää. Asiakastyytyväisyyskyselyssä kokonaisarvio lomittajan työstä oli 3,85 ja lomatoiminnon asiakaspalvelu 4,2, tavoitettavuus virka-aikana 3,9, tiedonsaannin riittävyys 3,84, miten sijaisavut ovat toteutuneet 4,03 ja miten vuosilomat ovat toteutuneet 4,21. 11

12 PERUSTURVA TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Toteutuminen Toteutumis- % Arvio määrärahan riittävyydestä / tuloarvion toteutumisesta. Määräraha ,9 Määräraha ylittyy noin 2 miljoonalla eurolla. Kuntayhtymän oma toiminta toteutunee kokonaisuutena yhtymähallituksen esittämää talousarviota pienempänä, mutta E-P:n sairaanhoitopiirin ja Eskoon maksuosuuteen varattu määräraha ylittynee. Kaksineuvoisen talousarviota tullaan tarkistamaan syyskuun valtuustossa. Tästä aiheutuu tarkistustarve myös kaupungin talousarvioon. Tuloarvio ,9 Tuloarvio toteutuu, mikäli valtio ei leikkaa loppuvuoden aikana elatustuen takaisinperinnän korvauksen asukaslukuperusteista euromäärää. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA TOIMINTA Kuntayhtymä Kaksineuvoinen on raportointijakson aikana toteuttanut merkittäviä palvelurakenneuudistuksia. Vuoden alussa otettiin käyttöön palveluseteli tilapäisessä kotihoidossa ja lasten päivähoitopalveluissa. Kortesjärven vanhainkoti, Mäntyhovi, Hoitokoti Iltakello ja Alahärmän hoivaosasto I on muutettu laitoshoidon yksiköistä tehostetuksi palveluasumiseksi. Harjulan, Helmirannan, Jokiniemen, Evijärven, Sointulan, Ylihärmän palvelukeskuksen ja Voltin kortteerin palveluasunnot on muutettu kotihoidon yksiköksi. Alahärmän hoivaosasto II on päätetty lakkauttaa hallitusti. Kaupunginhallituksen asettava sote-palvelurakennetyöryhmä on valmistellut tulevaa palveluverkkoratkaisua yhteistyössä Kaksineuvoisen edustajien kanssa. Yhtymä on omaa toimintaansa tehostamalla saavuttamassa kuluvalta vuodelta noin euron säästöt yhtymähallituksen laatimaan talousarvioon verrattuna. Yhtymähallitus ei kuitenkaan ole kuluvana vuonna pääsemässä jäsenkuntien alkuvuonna edellyttämään, Attendo-selvitykseen perustuvaan noin 3 miljoonan euron säästöihin. Kuntayhtymän johtaja Antti Perkkalainen on eläköitynyt ja uusi johtaja Anna-Kaisa Pusa ottanut viran vastaan Kaksineuvoisen johtavista viranhaltijoista on vuoden sisällä kuntayhtymän johtajan lisäksi vaihtunut johtava ylilääkäri, hoitotyön johtaja ja vanhuspalvelujen johtaja. Erikoissairaanhoidon menot ovat alkuvuoden aikana kasvaneet ennakoitua nopeammin. Sairaanhoitopiirin tammi-elokuun käyttöön perustuva maksuosuus on 67,7 % budjetoidusta (ajankohdan 12

13 keskimääräinen 66,7 %). Ko. aikana on sairaanhoitopiirin ja sen kautta hankittuihin erikoissairaanhoidon palveluihin käytetty 812 euroa/asukas, mikä on 25 euroa Etelä-Pohjanmaan keskiarvoa enemmän. Kauhavan maksuosuus on noussut vuoden takaisesta 3,1 % sairaanhoitopiirin keskiarvon ollessa vain 1,0 %. Tämän hetkisen toteumatilanteen perusteella näyttääkin siltä, että erikoissairaanhoidon määräraha ei tule riittämään. Palvelujen käytössä on kuitenkin kuukausien välillä merkittäviä eroja, joten tilanne saattaa muuttua paremmaksi loppuvuoden aikana. 13

14 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Toteutuminen Toteutumis- % Arvio määrärahan riittävyydestä / tuloarvion toteutumisesta. Määräraha ,4 Määräraha riittänee, mikäli valtuusto hyväksyy lautakunnan esittämän määrärahatarkistuksen Tuloarvio ,8 Tuloarvio toteutuu. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA TOIMINTA Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus on siirtynyt Kuntayhtymä Kaksineuvoiselta kaupungin toiminnaksi alkaen. Kauhavan kaupunki tarjoaa varhaiskasvatuspalvelut myös Evijärven ja Lappajärven kunnille. Lapsiperheet voivat käyttää lapsen hoidon järjestämisessä seuraavia vaihtoehtoja: 1. Kunnallinen päivähoitopaikka päiväkodissa, ryhmäperhepäivähoitokodissa tai perhepäivähoidossa 2. Palveluseteli yksityisessä päiväkodissa tai perhepäivähoidossa 3. Yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä, mikäli perhe palkkaa työsopimussuhteisen hoitajan omaan kotiinsa hoitamaan lapsia 4. Lastenhoidon tuki Kauhavalla on kahdeksan päiväkotia, 4 ryhmäperhepäivähoitokotia ja 46 omassa kodissaan työskentelevää perhepäivähoitajaa aloittaa toimintansa uusi Kirkkorannan päiväkoti. Sen myötä lakkaa Pellavatien päiväkodin sekä Kuusikujan ja Kankurinkujan ryhmisten toiminta. Kauhavalla on elokuussa 2014 lapsia kunnallisessa päivähoidossa Kauhavan omissa päivähoidon yksiköissä seuraavasti: Päiväkotihoidossa on yhteensä 254 lasta, perhepäivähoidossa 183 lasta ja ryhmäperhepäivähoidossa 47 lasta, yhteensä 484 lasta. Elokuun jonotilanteen mukaan 39 lasta haluaa vaihtaa hoitomuotoa tai on aloittamassa hoidon syksyn aikana. Lisäksi ostopalveluna päivähoitopalveluja ostetaan muista kunnista kauhavalaisille lapsille viisi hoitopaikkaa. Myyntipalveluna myydään yksi hoitopaikka Vöyrille. Päivähoidossa on käytössä myös yksityistä päivähoitoa varten palveluseteli. Kauhavalla toimii 1 yksityinen päiväkoti, Kinderi sekä 2 yksityistä perhepäivähoitajaa, jotka tuottavat päivähoidon palveluja palvelusetelin avulla. Palvelusetelillä päiväkotihoidossa on 17 ja perhepäivähoidossa 8 lasta. 14

15 Yksityisen hoidon tukea ja kuntalisää maksetaan yhdelle perheelle kahdesta lapsesta. Kuntalisä on 250 /lapsi/kk. Yksityisen hoidon tuen ja kuntalisän maksatuksesta vastaa KELA. Elokuussa 2014 lastenhoidon tuen piirissä on 354 lasta. Varhaiskasvatuksen henkilömäärä on Evijärvellä ja Lappajärvellä toimiva henkilöstö mukaan lukien 165 henkilöä. Esi ja perusopetus Perusopetuksen tavoitteet hyvät oppimisen valmiudet ja oppimistulokset ovat toteutuneet. Kaikki perusopetuksen päättävät ovat saamassa päättötodistuksen ja ovat myös hakeneet toisen asteen koulutuspaikkaa. Kevään yhteishaussa Alahärmän yläkoululta haki Härmän lukioon 21 oppilasta, muihin lukioihin yksi (1) oppilas ja ammatillisiin oppilaitoksiin 28 oppilasta. Kauhavan yläkoululta haki Kauhavan lukioon 37 oppilasta, muihin lukioihin 3. Ammatillisiin oppilaitoksiin haki 52 oppilasta. Kortesjärven yläkoulun oppilaista Kauhavan lukioon haki neljä (4) oppilasta, muihin lukioihin kolme (3) ja ammatillisiin oppilaitoksiin 16 oppilasta. Ylihärmän yläkoululta Härmän lukioon haki 11 oppilasta, Kauhavan lukioon neljä (4) ja muihin lukioihin kolme (3) oppilasta. Ammatillisiin oppilaitoksiin haki 15 oppilasta. Seitsemäntoista eteläpohjalaista kuntaa ja Isokyrö ovat aloittaneet jättiurakan. Kuntien edustajat laativat yhteistyössä seudullista opetussuunnitelmaa. Uusi kasvatus- ja opetustyötä ohjaava suunnitelma otetaan käyttöön syksyllä Opetussuunnitelmatyö käynnistyi tammikuussa arvokeskusteluilla. Kauhavalla toteutettiin yleinen arvoilta, jossa jokaisella kuntalaisella oli mahdollisuus vaikuttaa osaamisen perustan valamiseen. Arvoillan lisäksi toteutettiin sähköinen arvokysely, jonka perusteella koostettiin seudulliset arvot. Kosolan koulun vihkiäisjuhla pidettiin Opetus- ja kulttuuriministeri Krista Kiuru piti vihkiäisjuhlan juhlapuheen. Keskustan koulu juhli 60-vuotisjuhlaansa Keskustan koulun Comenius -hankkeen myötä koululle saapui huhtikuussa vieraaksi opettajia ja oppilaita kuudesta Euroopan maasta. Alahärmän Kirkonkylän alakoulun 12 oppilasta vierailivat eduskunnassa Oppilaat luovuttivat ministeri Paula Risikolle vetoomuksen kansanedustajille perheiden yhteisen ajan puolesta. Oppilaat muodostivat Power Parkin lasten neuvoston ja vierailu toteutettiin yhteistyössä Power Parkin kanssa. Kaupungin yläkoulut osallistuivat helmikuussa Nou Hätä -koulutukseen, joka on suunnattu 8. luokan oppilaille. Maaliskuussa alkoivat Nou Hätä -kilpailut yhteistyössä pelastuslaitosten kanssa. Huhtikuussa perusopetuksen 6. luokan oppilaat osallistuivat Yrityskylä -tapahtumaan Seinäjoella. Nahkalan koulun peruskorjaus valmistui huhtikuussa. Peruskorjatut tilat otetaan käyttöön syyslukukauden 2014 alussa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt kohdennettua valtionavustusta perusopetusryhmien pienentämiseen. Erityisavustuksen käytöstä on laadittu suunnitelma ja se otetaan käyttöön syyslukukauden 2014 alkaessa. Valtionavustus käytetään samanaikaisopetukseen, pienryhmien rinnalle perustettuihin uusiin opetusryhmiin ja lisättyihin jakotunteihin sekä resurssiopettajien palkkaamiseen. Kaupunginhallituksen nimeämä työryhmä on syksystä 2013 alkaen valmistellut esitystä Kauhavan tulevaisuuden kouluverkoksi. Myös johtoryhmä on laatinut oman esityksensä pidetyssä valtuuston iltakoulussa linjattiin suunta jatkovalmistelulle. Kouluverkkotyöryhmän esitys valmistu- 15

16 nee syyskuun loppuun mennessä. Kaupunginvaltuuston vuonna 2010 tekemään päätökseen perustuen Pelkolan koulu lakkautettiin lukien. Koulun oppilaat siirtyivät pääsääntöisesti Nahkalan ja Ylikylän kouluihin. Lautakunta on varautunut monin päätöksin varhaiskasvatuksen tuloon sivistystoimeen Investoinnit Perusopetuksen investointeihin on varattu koulujen kalustohankintoihin ja koulujen atk-hankintoihin. Määrärahat ovat vielä käyttämättä. Lukiokoulutus Härmän lukiossa aloitti syyslukaudella 33 oppilasta ja kaikkiaan oppilaita on 119. Kauhavan lukiossa aloitti 49 oppilasta ja kaikkiaan oppilaita on 148. Tammikuussa käynnistyi yrittäjien esityksestä valmistelu Härmän lukion profiloitumiseksi palvelu- ja matkailualan lukioksi. Kurssit saadaan ripeän toiminnan ansiosta käyntiin jo syyslukukauden 2014 alusta alkaen. Ilmoittautuneita on tällä hetkellä 13. Kauhavan lukiossa toteutettiin huhtikuussa yhteistoimintaviikko, johon osallistui n. 60 opiskelijaa Härmän lukiosta ja 20 opiskelijaa Lappajärven lukiosta. Härmän lukion 2. vuosikurssin kansainvälisyyskurssin ulkomaanmatka Muncheniin toteutui myös yhteistoimintaviikolla. Kauhavan lukiosta osallistuttiin draamakasvatuksen Comenius -kokouksiin helmikuussa San Sebastianossa Italiassa sekä huhtikuussa Raducanenissa Romaniassa. Opintoretkellä Berliinissä oli 26 opiskelijaa opettajineen Kauhavan lukiosta. Investoinnit Lukiokoulutuksen investointeihin on varattu yo-kirjoitusten sähköistys-hankkeeseen. Taiteen perusopetus / Härmänmaan musiikkiopisto Härmänmaan musiikkiopistossa opetuksen alueellinen tasapuolisuus sekä opetuksen saatavuus kaupunginosittain toteutuu. Samoin hyvät oppimistulokset ja jatko-opintokelpoisuus toteutuvat. Keväällä 2014 musiikkiopistossa suoritettiin 73 kpl solististen aineitten tasosuorituksia ja 156 kpl yleisten aineitten tasosuorituksia. Täten hyvät oppimistulokset ja jatko-opintokelpoisuus toteutuvat sekä pätevä ja osaava henkilöstö- tavoite toteutuu. Härmänmaan musiikkiopistossa on 387 opiskelijaa. Härmänmaan musiikkiopisto on kulttuuripalveluiden tuottajana toiminut ahkeraan tarjoten kaikille kaupunkilaisille jo kymmeniä eri konserttitilaisuuksia. Musiikkiopistolla on jatkuvaa yhteistyötä kirjastotoimen, alueen muiden musiikkioppilaitosten, kulttuuritoimen, vapaa-aikatoimen, museotoimen, seurakuntien, Kuntayhtymä Kaksineuvoisen sekä toiminta-alueemme eri yhdistysten kanssa. Opetustilojen ja opetusvälineiden saattaminen opetuspisteittäin tasaveroiseen tilanteeseen on keskeisimpänä kehittämiskohteena edelleen. Kirjasto 16

17 Kirjastotoimen tavoitteena on tarjota Etelä-Pohjanmaan keskitasoa olevat kirjastopalvelut. Tämä tarkoittaa, että tarjotaan ajantasaiset, laadukkaat ja alueellisesti samantasoiset kirjastopalvelut kaikille kauhavalaisille. Aineistohankintoja on tällä hetkellä 212 kpl / asukasta kohden, mikä on vähemmän kuin viime vuonna, mutta tavoite pysyä maakunnan keskiarvossa hankintojen suhteen toteutunee. Lainausmäärä oli elokuun loppuun mennessä 11,1 lainaa / asukas, joten tavoite toteutunee. Henkilöstön osalta tavoitteena on ammattitaitoinen, osaava sekä riittävä henkilöstö. Henkilöstö oli pitkän hellekauden aikana lujilla, kun henkilökunnan määrä oli muutoinkin minimissä vuosilomien takia ja lisäksi tuli sairausloma. Kirjastotilojen lämpötilat nousivat n. 30 asteeseen, mutta lähikirjastoissa ei ollut mahdollisuutta työn tauotukseen, koska siellä työskennellään yksin. Kirjastoasetuksen mukaan henkilökunnan määrästä 45 % tulisi olla korkeakoulutuksen saaneita mennessä. Kauhavan kirjastojen osalta prosenttiluku on edelleen 25 %. Erilaisten tapahtumien järjestäminen kuuluu kirjastojen toimintaan yhä enenevässä määrin. Kauhavan kirjastoissa on elokuun loppuun mennessä järjestetty 142 eri tilaisuutta, joihin on osallistunut osallistujaa. Investoinnit Kirjastolla ei ole investointimäärärahaa vuodelle

18 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Toteutuminen Toteutumis- % Määräraha ,7 Tuloarvio ,0 Arvio määrärahan riittävyydestä / tuloarvio toteutumisesta. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA TOIMINTA Nuorisotoimi Lapsi-, nuoriso- ja perhetapahtumat toteutuvat säännöllisesti kaikissa Kauhavan kaupunginosissa. Yhteistyökumppaneita ovat olleet Härmänmaan 4H-yhdistys, elokuvateatteri Y-Kino, kaupungin yläkoulut, nuorisovaltuusto, kuntayhtymä kaksineuvoinen, Aijjoos-hanke sekä Aisapari. Nuorisotoimen järjestämiä tapahtumia vuoden 2014 alusta mm. nuorisovaltuuston koulutuspäivät, lasten disco, perheretki Lempäälän Ideaparkiin ja Fun Parkiin, retki Tampereelle jääkiekko-otteluun yhdessä liikuntatoimen kanssa, yhdistystenilta, kokoperheen tapahtuma, graffitityöpajat yhdessä Taidetalon työntekijän kanssa, nuorten musiikkitapahtuma, perhe- ja kulttuuriretki Ikaalisiin yhdessä kultturitoimen kanssa. Nuoriso-ohjaaja on ollut mukana myös Alahärmän ja Ylihärmän 7.-luokkalaisten- sekä Alahärmän lukion ryhmäytyspäivissä. Osana ehkäisevää päihdetyötä on Kauhavalla vieraillut taas Asennetta päihdekasvatusbussi kolmella yläkoululla. Lisäksi päihdevalistukseen liittyvää materiaalia on tarjolla nuorisotiloilla/ nuorten tieto- ja neuvontapisteissä. Kaupungin aiemmin ylläpitämät nuorten nettisivut on suljettu kokonaan. Kauhavan nuorisotoimen tiedottamia asioita siirretään hiljalleen Jibbo-sivustolle. Nuorisovaltuusto aloitti toimintansa tammikuussa pidetyllä koulutusviikonlopulla ja järjestäytymiskokous pidettiin heti helmikuun alussa. Nuorisovaltuuston toiminta on edelleen aktiivista ja esimerkillistä. Nuorisovaltuusto on kokoontunut 3 kertaa sekä hallitus myös 3 kertaa. Nuorisotilat toimivat säännöllisesti kaikissa kaupunginosissa. Erityisesti Kauhavan kaupunginosan nuorisotilaa on kehitetty monipuolisesti ja siellä on järjestetty muutakin toimintaa kuin vaan tilavalvontaa ja -ohjausta, mm. laulu- ja pitsailta. Kauhavan nuorisotila pyörii nuorisotoimen ja Y-Kinon kanssa hyvässä yhteistyössä. Muiden tilojen valvonnasta vastaa Härmänmaan 4H-yhdistys Nuorisotoimi on myöntänyt vuoden 2014 yleis- ja kohdeavustuksia erilaisille toimijoille. 18

19 Nuoriso-ohjaaja on osallistunut omaa ammatillisuutta lisääviin ja tukeviin seminaareihin sekä verkostoitunut lähialueen nuorisotoimien kanssa. Etsivä nuorisotyö Alkuvuoden aikana 22 uutta nuorta on ilmoitettu etsivälle huhtikuun loppuun mennessä. Yhteydenotot Sedu Lapua, psykiatrinen poliklinikka, vanhemmat, nuori itse, nuorisotyöntekijä, etsivä nuorisotyö, lukio ja yläkoulu. Mukana yhteistyössä myös Lapuan Kristillinen opisto, Jami sekä Sedu Seinäjoki. Muutaman nuoren etsivä on saattanut pajalle, osaa tuetaan ammatillisen tutkinnon suorittamisessa loppuun, on etsitty työpaikkoja ja joidenkin kanssa mietitään tulevaisuutta. SYO lähestyi etsiviä ja mietimme yhdessä nuoren mahdollisuuksia kouluttautua heidän opissaan. Seurakunnan diakoniatyön kanssa ja yläkoulun erityisluokan kanssa on suunniteltu ja aloiteltu yhteistyötä. Nuorisotiloilla etsivä on käynyt vakiintuneesti. Vastaanotto oli mieluisa. Etsivä on osallistunut Tampereella etsivän työn kehittämispäiville, opinlakeusmessuille nuoren kanssa, muutostyön pilarit koulutukseen Seinäjoelle, Kannabis-iltaan Kauhajoelle, työrukkasiin, Pohjanmaan etsivien tapaamiseen Kaustisilla ja Kauhavalla, Studia seminaari-nuoren kohtaaminen, Huumeet ja nuoremme nyt, yhdistysiltaan Kauhavalle, ViVa-virtuaalihankkeen päätösseminaari järjestettiin Seinäjoella Sorsanpesällä sekä Allianssi-risteilylle. Ammatinvalinnassa etsivä kävi 2 nuoren kanssa. Yhteishakuja, työhakemuksia ja CV:tä on nuorten kanssa tehty. Yksi nuori aloitti Ilmajoen maatalousoppilaitoksessa ammattitutkinnon suorittamisen. Kauhavalla valtaosa nuorista ohjautuu edelleen 2. asteen ammatillisen oppilaitoksen kautta etsivään nuorisotyöhön. Toukokuussa etsivä nuorisotyö järjesti nuorille mahdollisuuden kuntosaliharjoitteluun, järjesti laavuretken 10 lk opiskelijoille yhdessä Lapuan etsivien kanssa, vietti iltapäivän erityisluokan kanssa Powerparkissa ja osallistui Kauhavan nuopparin kesäbileisiin yhdessä nuoriso-ohjaajan kanssa. Uimakouluissa, taidetalolla ja Suvipäivien valmisteluissa etsivä auttoi mahdollisuuksien mukaan. Elokuussa etsivä järjesti yhteistyössä Junki-pajan, etsivä Evijärvi-Lappajärven, Kuntayhtymä kaksineuvoisen sekä Kauhavan kaupungin kanssa Kannabis-tapahtuman Kauhavalle, Evijärvelle ja Lappajärvelle. Työ- ja koulu- ja asuntolapaikkoja on haettu nuorten kanssa ja vielä syksyllä haettiin täydennyspaikkoja niissä onnistuen. Lastensuojelun kanssa aloitettiin yhteistyökuviot. Työpaja Junkin kanssa yhteistyö on vahvaa ja etsivän kautta on ohjautunut sinne useampi nuori. Eri tavoin yhteydenottoja oli 1037 kpl, uusi nuoria ilmoitettiin 5 ja kokonaisasiakasmäärä tavoitettuna oli 32 sekä yhteydenottoja 8. Eniten asiakkaana on nuoria ikäluokassa v. Kulttuuritoimi Erilaisia kulttuuritapahtumia järjestetään eri puolilla kaupunkia monipuolisesti. Kevätkaudella 2014 keskityttiin erityisesti vuosittain toistuvien tapahtumien kehittämiseen, elokuvamatkailuun ja hankehakemusten laadintaan. Lisäksi Kauhavan taidetalon toiminta laajeni galleriatoiminnan lisäksi taidetyöpajoihin. 19

20 Kulttuuritoimi järjesti helmikuussa Kauhavan alueen teatteriharrastajien kokoontumisajot Mäenpään kylätalolla. Koululaisten hiihtolomatapahtumista kulttuuritoimi järjesti suositut eurolla elokuviin-näytökset Y-kinossa ja oli mukana järjestämässä perheiden talvipäivää Voltissa. Talvipäivän ohjelmassa oli kalevanapäivän henkeen sopivasti mm. Maija Pokelan kantelekonsertti. Kulttuuritoimen henkilöstö osallistui maaliskuussa 2014 järjestetyn Jääkäriseminaarin valmisteluihin yhdessä museotoimen kanssa. Huhtikuun lopulla kunnioitettiin sotiemme veteraaneja veteraanipäivän juhlatilaisuudella Härmän kuntokeskuksessa. Strategian painopistealueista keväällä 2014 painottui kulttuuritapahtumakentän kehittämisen lisäksi edelleen voimakkaasti elokuvaan. Kulttuuritoimi osallistui Elokuvakaupunki Kauhava -hankkeen ohjausryhmään sekä Kauhavan matkailun kehittämishankkeen MasterPlanin laadintaan työpajoissa. Loppuvuodesta 2012 aloitettu elokuvakylttiprojekti vietiin loppuun yhteistyössä Kauhavan matkailuhankkeen kanssa. Kauhavalla kuvattujen elokuvien kuvauspaikkoja on kesällä 2014 mahdollista kiertää kootusti kylttien ja opasvihkosen avulla. Myös strategiaan kirjattua yhteistyötä sosiaalija terveyssektorin kanssa tiivistettiin mm. järjestämällä enenevässä määrin konsertteja vanhainkodeissa. Kulttuuritoimi osallistui Kuntayhtymä Kaksineuvoisen hallinnoiman Tännekki tairetta 2 - hankkeeseen mm. ohjausryhmän jäsenenä. Kulttuuritoimi suunnitteli Tännekki tairetta 2 -hankkeen kanssa myös yhteistyöprojekteja Kauhavan Taidetalolle. Kulttuuritoimen henkilöstöä työllistivät keväällä 2014 myös useat eri hankehakemukset. Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Pohjanmaan rahastolta haettiin avustusta Härmänmaa laulaalastenlaulukatselmukseen yhteistyössä Lapuan ja Lappajärven kulttuuritoimien sekä alueen musiikkiopistojen kanssa sekä Jääkäriperinteen 100-vuotisjuhlallisuuksia kunnioittavan näytelmäprojektin valmistelutyöhön yhteystyössä mm. Jääkärimuseon ystävät ry:n ja Järvilakeuden kansalaisopiston kanssa. Suomen kulttuurirahaston Etelä-Pohjanmaan maakuntarahasto myönsi taideohjaajalle ja työryhmälle apurahan nuorten graffitityöpajojen järjestämiseen kesällä Lisäksi Opetus- ja kulttuuriministeriöltä haettiin yhdessä Lapuan kulttuuritoimen kanssa valtionavustusta kummankin kaupungin omien kulttuuristrategioiden päivitystyöhön ja sen selvittämiseen, miten alueen kulttuuritarjonta voitaisiin tulevaisuudessa tuottaa mahdollisimman käyttäjälähtöisesti. Kauhavan Taidetalolla järjestettiin keväällä kuukausittain vaihtuvia taidenäyttelyitä, taidetyöpajoja lapsille, Tapaa taiteilija -päivä ja Härmänmaan musiikkiopiston ja Järvilakeuden kansalaisopiston konsertit. Taidetalolla oli hiihtolomalla koululaisille suunnattua ohjelmaa ja lasten taidetyöpajoja järjestettiin kevään aikana yhteensä 7. Lisäksi Taidetalolla vieraili koululaisryhmiä. Taidetalon siirtoa Kauhavan Puukko- ja tekstiilimuseon yhteyteen valmisteltiin vapaa-aikatoimen, kirjastotoimen ja teknisen toimen henkilöstön voimin. Yhteistyö eri kulttuurialan toimijoiden, kulttuuriyhdistysten ja -seurojen kanssa oli tiivistä. Kulttuuritoimi jakoi yleisavustuksia 18 eri taholle ja kohdeavustuksia 6 eri taholle. Taidetalolla järjestettiin 7.6. graffitityöpaja nuorille, ja kynäruiskumaalaustyöpaja Härmässä 8.6. Taideohjaaja ja työryhmä saivat Etelä-Pohjanmaan kulttuurirahastolta apurahan työpajojen toteuttamiseen. Työpajoihin osallistui yhteensä vuotiasta lasta ja nuorta. Taideohjaaja oli kesäkuun alussa ohjaajana Härmänmaan 4H-yhdistyksen järjestämillä taideleireillä Kauhavalla ja Kortesjärvellä. Leirillä syntyneet taideteokset olivat esillä Taidetalolla Puukkofestivaalin aikana järjestetyllä lasten taidefestivaalilla ja Kortesjärven Suvinäyttelyssä myöhemmin kesäkuussa. Molemmilla leireillä oli noin 25 alakouluikäistä, esikoululaista tai yläkoululaista lasta. Taidenäyttelyitä järjestettiin kesällä Kauhavan kaikissa kaupunginosissa, kun Kauhavan Taidetalolla oli heinäkuussa esillä taiteilijaryhmä Connex24h, elokuussa Reetta Partanen ja Jukka Isokoski, 20

21 Ylihärmän taidetalossa heinäkuun ajan Petri Loues ja Alahärmässä Häjyylyperinteen keskuksessa oli esillä perinteinen Härmäin kuvataideyhdistyksen kesänäyttely. Lisäksi Kortesjärven Suvinäyttely oli esillä viikon ajan kesä-heinäkuussa Suvipäivillä. Näyttely koostui Petri Riihimäen maalauksista, kuvakerho Roikan valokuvista, lasten taideleirin sadosta ja kudontapiirin töistä. Kulttuuritoimen henkilöstö osallistui laajasti Kauhavan kaupungin alueen kesätapahtumien suunnitteluun ja käytännön järjestämiseen. Puukkofestivaali järjestettiin Kulttuuritoimi oli mukana tapahtuman järjestämisessä. Tänä vuonna järjestettiin ensimmäistä kertaa puukkorunokilpailu, jonka aihe oli puukko ja leipä. Vuoden 2015 puukkorunokilpailun aihe on puukko ja rakkaus. Kortesjärven suvipäiviä juhlittiin kesäkuun lopulla. Viikko koostui monipuolisesta kulttuuriohjelmasta ja laajasta Suvinäyttelystä Kortesjärven yläkoululla. Härmälääset häjyylyt järjestettiin heinäkuun puolivälissä, ja kulttuuritoimi oli mukana tapahtuman ideoinnissa ja järjestämisessä. Kulttuuriohjaaja ohjasi lapsille askartelutyöpajaa Pikku-Häjylässä. Heinä-elokuun vaihteessa juhlittiin Elotrysköitä Ylihärmässä. Tapahtumaviikko piti sisällään Liikkeellä -työpajan lapsille ja nuorille, luovan toiminnan laulukurssin, Elotorin, konsertteja ja muita kulttuuritapahtumia. Kulttuuritoimi on mukana Etelä-Pohjanmaan liiton ylläpitämän Etelä-Pohjanmaan kulttuuriportaalin internetsivun uudistamisessa ja suunnitteilla olevan uuden, Trissa-gallerian korvaavan internetgallerian suunnittelussa. Kulttuuritoimen ja museotoimen henkilöstö on ollut yhteistyössä myös Kauhavan kaupungin matkailuhankkeeseen ja kulttuuri- ja museopalveluiden saatavuutta matkailun näkökulmasta pyritään kehittämään. Museotoimi Suomen Jääkärimuseo oli suljettuna saakka näyttelyjen vaihdon vuoksi. Vaihtuvana näyttelynä on syksyyn saakka Hohenlockstedin vanhan sotilaskodin näyttely sekä banderolli, joka esittelee jääkäriliikettä yhdistäviä asioita Kauhavalla, Hohenlockstedissa Saksassa ja Wewelgamissa Belgiassa. 17. jääkäriseminaari järjestettiin yhteistyössä JP27:n perinneyhdistyksen Etelä- Pohjanmaan osaston sekä Suomen Jääkärimuseon ystävät ry kanssa. Seminaariin osallistui kaikkiaan 220 henkilöä. Alustajina oli professori Matti Kuusimäki ja Saksan sotilasasiamies Mark Aretz. Kauhavan Puukko- ja tekstiilimuseo oli suljettuna suositun seiminäyttelyn jälkeen saakka. Kevään aikana on laadittu uusi museoesite, jossa markkinoidaan kaikkia Kauhavan alueen museokohteita sekä käytetty www-sivuja tiedottamisessa. Museo-oppaiden kesätöistä oli kiinnostunut 22 henkilöä. Kesäsesonkia varten museokaupan kehittämiseksi on hankittu uusia myyntituotteita ja kehitetty museokaupan myynnin seurantaa ja inventointia. Museoviikolla laitettiin liikkeelle museosalkku, joka toteutettiin yhteistyössä Tännekki tairetta II -hankkeen kanssa. Salkku kiersi kuntayhtymä Kaksineuvoisen toimipisteissä, ja sen toimintaa jatketaan. Härmän kappelin ja Iisakki Järvenpään kotitalon kuntokartoitukset valmistuivat kesän alussa ja ne laati Seinäjoen ammattikorkeakoulun konservoinnin opiskelijat. 21

22 Kesäoppaat työskentelivät Jääkärimuseolla (2 kpl) sekä heinäkuun ajan Häjyylyperinteen keskuksessa (1 kpi) ja Ylihärmän kotiseututalolla/ Ylihärmän taidetalolla (1 kpl). Puukkofestivaalin ( ) aikana Iisakki Järvenpään kotitalo oli avoinna yleisölle ja Kauhavaseura piti siellä kahviota. Juhannusaattona järjestettiin Kalan torpalla perinteinen juhannusjuhla. Tilaisuudessa oli puhumassa Joonas Autio ja esiintymässä kansanmusiikkiyhtye Pömpeli järjestettiin Museopyöräily-kampanjapäivä, jolloin kaupunkilaisia kannustettiin pyöräilemään museoon tai taidenäyttelyyn. Kampanjaan sisältyi useita kohteita, joissa osassa oli mehu- tai kahvitarjoilu. Puukko-ja tekstiilimuseolla esillä ollut puukkoaiheinen näyttely on päättynyt. Kesän aikana Kauhavan museoilla on ollut tutustumassa useita venäläisryhmiä ja venäläisten matkailualan toimijoiden ja matkailuhankkeen edustajia. Venäjänkielisen infomateriaalin kääntämistä on selvitelty. Museotoimi toimii verkottuen, yhteistyökumppaneita mm. Kauhavan alueen kotiseutu- ja perinneyhdistykset, E-P:n maakuntamuseo, maakuntaliitto ja kotiseutu- ja museoyhdistys, AISAPARIn Kulttuuripikkolo-hanke, Suomen Käsityön museo ja Jääkärisäätiö. Lisäksi Kauhavanjoki-hankkeen kanssa on tehty yhteistyötä Liikuntatoimi Liikuntatoimen kaupunginosapyöräilyt pyörähtivät käyntiin 11.5 jatkuen aina syyskuun loppuun saakka Kortesjärvellä, Kauhavalla, Alahärmässä ja Ylihärmässä. Urheilukenttiä ja pallokenttiä on kunnosteltu ja laitettu harjoitus-,kisa- tai ottelukuntoon erittäin vilkkaan kesän aikana useita satoja kertoja kaupunkimme liikuntapaikoilla, lajeina lähinnä jalkapallo, pesäpallo, yleisurheilu. Liikuntasalien kesäajan salivuorot saatiin jaettua toukokuun lopulla ajalle Liikuntasalien kesäajan käyttö on luonnollisesti hiukan rauhallisempaa syksyyn ja talveen verrattuna. Liikuntatoimi oli yhteistyökumppanina E-P:n eläkeläisyhdistyksen liikuntapäivän järjestelyissä Yliviitalan liikuntakeskuksessa 6.6, mukana n. 90 pirteää ja kuntoilevaa eläkeläistä. Uimakoulut järjestettiin tälläkin kertaa Härmän kuntokeskuksessa. Uimakoulujen määrää oli lisätty tänä vuonna yksi lisää eli kaikkiaan 7 uimakoulua, joissa kussakin mukana n ikäistä lasta. Kaikkiaan uimakoululaisia oli runsaat 380 hlöä, joten uusi osanottoennätys tehtiin. Uimakoulut vedettiin läpi 10 päivässä, 7 uimaopettajan, 2 liikunnanohjaajan ja 1 nuorisotoimen edustajan voimin. Kauhavan ympäripyöräily järjestettiin 10.8, osanottajia n. 40, matka 80 km. Kauhavan liikuntasalien salivuorot jaettiin myös elokuun lopulla, siten että ko. Vuorot ovat voimassa ajalla Elokuulla koulujen alettua aloitettiin myös Kauhavan ala-asteiden koulujen 2.luokkalaisten kanssa suunnitella syyskuun alussa tapahtuvaa pyöräilyajokortin suorittamista. Pyöräilyajokortin suoritti kaikkiaan lk:n oppilasta Kauhavalla ja operaatio suoritettiin 5 päivässä Ruman Vallesmannin vaellus toteutettiin myös elo-syyskuun taitteessa keräten kuutisenkymmentä osanottajaa. Investoinnit 22

23 Ylihärmän lähiliikunta-areena valmistui lopullisesti kesäkuun alussa, kun hiekkatekonurmi saatiin asennettua paikoilleen. Alahärmän lähiliikunta-areena valmistui maapohjan ja kaukalon osalta elokuun lopulla, hiekkatekonurmen asennus jää odottamaan tulevaa kevättä Maalikamera Alahärmän keskusurheilukentälle saatiin hankittua kesäkuun alkupuolella. 23

24 TEKNINEN LAUTAKUNTA TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Toteutuminen Toteutumis- Arvio määrärahan riittävyydestä / % tuloarvio toteutumisesta. Määräraha ,1 Toteutuu talousarvion mukaisesti Tuloarvio ,1 Toteutuu talousarvion mukaisesti TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA TOIMINTA Teknisessä toimessa ei alkuvuoden aikana ole ollut mitään merkittävää ongelmaa. Lauha ja vähäluminen talvi auttoi lämmitys- ja kunnossapitokustannuksissa. Lumitöiltä vältyttiin aika pitkälti, toki vastaavasti hiekoituksia tuli huomattavasti normaalia enemmän. Kevään kelirikkokin pysyi normaalin tasoisena. Rakennuksille uusia käyttökieltoja ei ole tullut. Kauhavan koulukeskuksen sisäilma-asiat ovat olleet kovasti tapetilla. Kiinteistöjen kuntoarvioita on viety eteenpäin. Ruokahuolto ja puhtauspalvelut ovat jatkaneet edelleen hyvää työtään. Tilapalveluissa on käyty laajemmin keskustelua ostopalveluiden ja omantyön välillä. Kustannukset on saatu pidettyä kurissa kautta linjan. Kaavoitukseen on alkuvuodesta ilmaantunut uusia kiireellisiä hankkeita, joita ei ole osattu ottaa huomioon talousarviota laadittaessa, kuten esimerkiksi Alahärmän yleiskaavan päivitys ja laajennus sekä Lentosotakoulun alueen kartoitus ja kaavoitus. Kaavoituksessa tavoitteeksi asetettu oman työn lisääminen ei tule onnistumaan resurssien vähentymisen vuoksi (äitiysloma). VT kaavoituspäällikön johdolla kaavoitus on edennyt todella ripeästi ja asiat sujuneet muutenkin mallikkaasti. Investoinnit Kirkkorannan päiväkoti ja Kauhavan pelastusasema ovat edenneet hyvin ja budjetoidun mukaisesti. Nahkalan 3.vaiheen saneerauksessa on tullut enemmän lisätöitä kuin osattiin odottaa, joten budjetti tulee ylittymään noin Ylihärmän päiväkodin peruskorjauksen ja laajennuksen suunnittelu on lvalmistunut ja tarjoukset pyydetty. Päiväkodin peruskorjausosio osoittautui niin kalliiksi, että suunnittelutoimikunta päätti esittää hankkeen toteuttamista kokonaan uudisrakennuksena. Kiinteistöautomaation kehitys on jatkunut suunnitelmien mukaan. Ylihärmän kiinteistöt on liitetty kaukolämpöön. Yhdyskuntatekniikan investoinnit on saatu hyvin toteutettua kesän aikana. Osa hankkeista on ylittänyt budjetin mutta osa on vastaavasti alittanut, joten kokonaisuutena mennään vielä määrärahojen puitteissa. Kangas-Annala-tien Kankaan kylän puoleinen tieosuus on valmistunut ja otettu vastaan. Saharavainion kunnallistekniikka on valmistunut ja Vaismaan rakentaminen on loppusuoralla. 24

25 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Toteutuminen Toteutumis- % Arvio määrärahan riittävyydestä / tuloarvio toteutumisesta. Määräraha ,9 Toteutuu talousarvion puitteisssa. Tuloarvio ,2 Tuloarvio vaarassa alittua. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA TOIMINTA Ympäristönsuojelu ja maa-ainestenotto Ympäristölupien käsittely oli alkuvuodesta vilkasta. Maa-ainesten oton valvontatulot on toteutuneet 90 prosenttisesti. Viidestä käynnissä olevasta kehittämishankkesta tulot (EU-rahat) tuloutuvat suurempina erinä loppuvuodesta hankkeiden alkaessa valmistua. Rakennustarkastus ja asuntotoimi Rakentamistoiminta on piristynyt hiljaiselta näyttäneen alkuvuoden jälkeen. Lupamaksutulot näyttäisivät siten toteutuvan budjetoidun mukaisesti vaikka alkuvuodesta oletettiin, että koko vuoden toteuma tulisi olemaan % budjetoitua pienempi. Asuntoasioina korjausavustukset edellisvuosien tapaan. 25

26 HENKILÖSTÖ Varhaiskasvatuksen siirryttyä kaupungin toiminnaksi alkaen on henkilökunnan määrä kasvanut aiempaan verrattuna huomattavasti. Henkilökuntaa oli verrattuna vuoden 2013 loppuun seuraavasti: ilman varhaiskasvatusta vakinaiset määräaikaiset työllistetyt yhteensä Sairauspoissaolot ovat edelleen alentuneet alkuvuoden aikana, joskin aleneminen on hidastunut; elokuun loppuun mennessä sairauspoissaoloja oli 270 kalenteripäivää vähemmän kuin edellisenä vuotena vastaavaan aikaan. Perhevapaat ovat lisääntyneet edellisestä vuodesta 897 päivää ja muut vapaat (palkattomat vapaat) 837 päivää. Talkoovapaita oli elokuun loppuun mennessä pidetty 433 päivää. 26

27 TULOSLASKELMAOSAN OSAVUOSIKATSAUS TA 2014 Käyttö Käyttö% Arvio toteutumisesta Toimintatuotot ,1 Käyttötaloustulojen kertymä on ajankohdan keskimääräiseen verrattuna jäljessä johtuen mm. siitä, että laskutukset tuloutuvat osittain vasta seuraavalle kuukaudelle. Toimintakulut ,3 Toteuma on hieman alle ajankohdan keskimääräisen, tasaisen käytön mukaisen toteuman, johtuen mm. laskujen saapumiseen liittyvästä viiveestä. (Toimintakuluja ei ole jaksotettu.) Myös varhaiskasvatuksen siirtyminen kaupungin toiminnaksi lukien kerryttää menoja budjetoituun nähden jälkipainotteisesti. Henkilöstökulujen toteumaprosentti on elokuun lopussa 59,2 %. Palkkoihin on tullut sopimuskorotukset Palvelujen ostojen toteuma on 65,9 %. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen maksuosuus perustuu kaupunginvaltuuston hyväksymään talousarvioon, joka poikkeaa yhtymähallituksen esityksestä noin 2,3 miljoonaa euroa alaspäin. Toimintakulut siis kertyvät kuluvana vuonna jälkipainotteisesti johtuen varhaiskasvatuksen siirtymisestä kaupungin toiminnaksi kesken talousarviovuotta. Verotulot ,7 Kunnallisveron tuotto on raportointihetkellä euroa, mikä on 72,7 % talousarviosta. Kertymä on mm. kunnallisen tuloveroprosentin 1,00 %-yksikön korotuksesta johtuen noin 1,4 miljoonaa euroa korkeampi kuin elokuussa Tämän hetkisen käsityksen mukaan kunnallisveron koko vuoden toteuma tulee olemaan lähes budjetoidun mukaineni. Yhteisöveroa on kertynyt euroa, mikä on 74,8 % budjetoidusta ja noin euroa enemmän kuin elokuussa Kiinteistövero erääntyy maksettavaksi syys- 27

28 marraskuussa. Kiinteistöveroa on tilitetty elokuun loppussa n euroa. Valtionosuudet ,3 Valtionosuuksien kertymä vastaan lähes ajankohdan keskimääräistä. OKM:n valtionosuutta tarkennetaan loppuvuodesta mm. lukioiden syyslukukauden oppilastietojen perusteella. Korko- ja muut rahoitustuotot Korko- ja muut rahoituskulut , ,8 Erä kertyy takapainotteisesti, mutta alhaisesta korkotasosta johtuen kokokulut toteutuvat noin euroa arvioitua alhaisempina. Uuden lainan nostaminen painottuu jälkimmäiselle vuosipuoliskolle. 28

29 YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA ,7 % KÄYTTÖTALOUS MENOT TULOT TEHTÄVÄ Talousarvio Käyttö Toteutumis Talousarvio Käyttö Toteutumis % % Keskusvaalilautakunta ,0 % ,8 % Tarkastuslautakunta ,2 % 0 0 Valtuusto ,4 % 0 0 #JAKO/0! Kaupunginhallitus ,0 % ,2 % Elinkeino- ja maaseutujaosto ,0 % ,6 % Perusturva ,9 % ,9 % Kasvatus- ja opetuslautakunta ,4 % ,8 % Vapaa-aikalautakunta ,7 % ,0 % Tekninen lautakunta ,1 % ,1 % Ympäristölautakunta ,9 % ,2 % yhteensä ,3 % ,1 % Verotulot ,7 % Valtionosuudet ,3 % 29

30 ULKOINEN TULOSLASKELMA ,7 % VARSINAINEN TOIMINTA TA 2014 Toteuma Toteuma% Ed.vuosi Muutos Muutos % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,8 % ,8 % Maksutuotot ,4 % ,8 % Tuet ja avustukset ,0 % ,1 % Muut toimintatuotot ,8 % ,0 % ,1 % ,1 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,2 % ,4 % Palvelujen ostot ,9 % ,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 % ,9 % Avustukset ,2 % ,5 % Muut toimintakulut ,7 % ,4 % ,3 % ,7 % TOIMINTAKATE ,5 % ,0 % Verotulot ,7 % ,4 % Valtionosuudet ,3 % ,7 % Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,2 % ,0 % Muut rahoitustuotot ,8 % ,7 % Korkokulut ,9 % ,6 % Muut rahoituskulut ,6 % ,1 % ,3 % ,2 % 0 VUOSIKATE ,3 % ,8 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,8 % ,6 % Arvonalentumiset Satunnaiset tuotot ja kulut Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS ,2 % ,4 % Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) ,1 % ,3 % Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,8 % 30

31 INVESTOINTIOSA MENOT (ulkoiset) TULOT (ulkoiset) HANKKEET Talousarvio Ta + muutokset Toteutuma Tot. Talousarvio Ta + muutokset Toteutuma Tot % % Kaupunginhallitus Kiinteä omaisuus , ,6 Osakkeet ja osuudet ,0 Kiinteät rakenteet ja laitteet ,4 Sivistyslautakunta Koneet ja kalusto ,6 Kiinteät rakenteet ja laitteet ,9 Vapaa-aikalautakunta Kiinteät rakenteet ja laitteet ,1 Koneet ja kalusto , Tekninen lautakunta Nahkalan koulu ml ensikertainen kalustaminen ,6 Kirkkorannan päiväkoti ml ensikertainen kalustaminen ,2 Pelastusasema ,9 Ylihärmän päiväkoti peruskorjaus ja laajennus ,3 Kaavatiet ,6 Rakennukset, teknisen lautakunnan päätöksen mukaan ,2 Koneet ja kalusto ,2 Maa- ja vesirakenteet , Yhdyskuntatekniikan rakentaminen uusille alueille ,9 Kiinteät rakenteet ja laitteet ,3 Muut pitkävaikutteiset menot , Yhdistymisavustusinvestoinnit Ilomäki-Rannajärvi ,0 Kangas-Annala-tie ja siltayhteys ,5 Muut yhteensä , ,6 31

32 TYTÄRYHTIÖIDEN KATSAUKSET Suomen Yrittäjäopiston Kannatus Oy Suomen Yrittäjäopiston liikevaihto oli elokuun lopussa 3,9 milj. euroa. Viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna liikevaihto on kasvanut e ja tulos euroa parempi Kauhavan Vuokra-asunnot Oy Kauhavan Vuokra-asunnot Oy:n asuntokanta on lisääntynyt 27 asunnolla Kortesjärven alueella. Purmojärven Vanhustentuki ry luovutti meille 9 asuntoa ja Järvi-Pohjanmaan Veteraanikotiyhdistys 18 asuntoa. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen - Emoyhtiöltä ei haeta avustusta - Vuokraustoiminnan liikevaihto tarkasteluvälillä oli 3,39 milj. euroa jossa kasvua viimevuoteen 5%. Vuokria ei ole korotettu 2014 vaan kasvu koostuu käyttöasteen noususta ja vuokrattavan alan kasvusta. Kulut ovat nousseet 10% alkuvuonna johtuen lisääntyneestä korjausrakentamisesta. Edellisvuoteen verrattuna korjausrakentamisen lisäys on ollut tarkasteluvälillä n. 100 t ollen yhteensä 529 t. Ylihärmän alueen liittäminen kaukolämpöön sekä edullinen korkotaso kompensoivat korjausrakentamisen menojen kasvua. Tarkasteluvälin tulos jää poistojen jälkeen hienoisesti voitolle, ja loppuvuodelle ei ole näköpiirissä tappiolle vievää muutosta. - Palkatun henkilöstön määrä on lisääntynyt yhdellä. Kaupungilta ostetun isännöitsijäpalvelun toimittaminen loppuu työntekijän eläköitymisen takia. Uusi isännöitsijä on suoraan KVA Oy:n kirjoilla. - Maksuvalmius on ollut välttävä kireän lyhennysohjelman johdosta. - Lyhennysohjelma noudattaa poistosuunnitelmaa n. 1,0 m. Vieraan pääoman määrä tulee kuitenkin lisääntymään asuntojen oston ja peruskorjauksien myötä. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen - Käyttöaste tarkasteluvälillä oli 90 % - Päätökset asuntohakemukseen tehdään pääsääntöisesti 2 vuorokauden sisällä. Tavoite 7 vrk ylittyy jos asuntohakemuksen tiedoissa on puutteita tai selvitettävää. - Tarkasteluaikana luottotappioita kirjattu vain 645 euroa ja luottotappioiksi kirjattuja saatavia on palautunut 3098 euroa. Luottotappioiden määrän jääminen alle 1%:n tavoitteen näyttää mahdolliselta myös loppuvuoden aikana. - Saamisten määrä tarkasteluvälin vuokrista oli 126 t ( 3,7%) joka jää hieman 3%:n tavoitteesta. Saatavat yli 240 vrk olivat yhteensä 68 t. - Tarkasteluvälillä uusia asunto-osakkeita on valmistunut käyttöön neljä ja uusia varauksia on tehty kahden asunto-osakkeen ostosta. 32

33 Kauhavan Vesi Tilastotietoa: Ostettu talousvettä m 3 Talousveden omatuotanto m 3 Puhdistamoilla käsitelty jätevesimäärä m 3 Laskutettu talousveden käyttömaksuja * Laskutettu talousveden perusmaksuja* Laskutettu jäteveden käyttömaksuja * Laskutettu jäteveden perusmaksuja * *) Huom. tiedot ovat ajalta Taloudelliset tavoitteiden toteutuminen: - Yhtiön tulos on tarkastelujaksolla selvästi voitollinen, tavoite vähintään nollatulos toteutuu. Vuoden 2014 tulos muodostuu poikkeuksellisen hyväksi johtuen hajaasutusalueen viemäröintihankkeesta saatavista liittymismaksutuloista. Kaupungin asettama 2%:n tuottovaatimus toteutunee kuluvana vuonna. - Yhtiö rahoittaa laina- ja tulorahoituksella kuluvan vuoden investoinnit lukuun ottamatta hajaasutusalueen viemäröinnin toteuttamista. Kaupunginvaltuusto on myöntänyt tarkoitusta varten otetulle euron lainalle omavelkaisen takauksen. - Liikevaihto toteutunee merkittävän suurista liittymismaksutuloista selvästi korkeampana kuin vuonna Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen - Yhtiö toimii tiiviissä yhteistyössä kaupungin teknisen toimialan kanssa; on pääsääntöisesti toteutunut. - Yhtiö on vuokrannut toimitilojaan kaupungilta; tavoite toteutunut. Kortesjärvellä tiloja on vuokrattu Kauhavan Kaukolämmöltä. - Taloushallintopalvelut ostetaan kaupungilta; tavoite toteutuu. - Lisähenkilöstöä rekrytoitu kaupungin ulkopuolelta (Lentosotakoulu). Palkkauksesta huolehtii vuoden 2014 ajan Lentosotakoulu. Mainittakoon että vuoden 2014 vaihteessa vuokrahenkilöistä jäi eläkkeelle yhteensä 4 henkilöä ja 1 yhtiön henkilö eli yhteensä 5 henkilöä. - Toimintakonseptia on kehitetty ja kehitetään jatkuvasti - varallaolo yhtenäistetty. - Vuotovesien vähentämiseksi pyritään verkostoja peruskorjaamaan, haasteena on tulorahoituksen riittävyys ja ristiriitana investoiminen kaupungin omistamaan verkostoon 33

34 - Putkirikkoja on alkuvuodesta esiintynyt useita sekä urakoitsijoiden toimesta että routavaurioiden johdosta. - Talousveden toimintavarmuus ja pääosin toteutunut, laatuvaatimus toteutunut. - Puhdistettu jätevesi vastaa pääosin viranomaisten vaatimuksia - tavoite pääosin toteutunut. - Teollisuusjätevesisopimukset pyritään saattamaan lainsäädännön mukaisiksi ja tekemään erilliset teollisuusjätevesisopimukset. - Kauhavan jätevedenpuhdistamon ympäristölupa (kiristyneet lupaehdot) aiheuttaa lisäkustannuksia jo kuluvana vuonna. Kauhavan Kaukolämpö Oy Taloudelliset tavoitteet: 2. vuosikolmannes Taloudellinen tulos Tuottovaatimus 2 % Liikevaihto / verrattu vuoteen 2013 Alkuvuoden investoinnit Päästökauppa Positiivinen. Toteutunee. + 13,3 % 2,3 milj., katettu pitkaäikaisella rahoituksella ja tulorahoituksella. Päästökaupasta on irtaannuttu lähtien. Toiminnalliset tavoitteet 2. vuosikolmannes Energian myynti MWh /verrattu vuoteen 2013 Kannattava laajeneminen Energiahukka Kotimainen polttoaine Ylihärmän kaukolämpöverkko + 8 %, lämpöisempi alkuvuosi on pienentänyt odotettuja kasvulukuja. Yhtiö laskee kannattavuuden linjanrakentamisille. Yhtiön strategia on energiatehokkuus. Käymme prosessimme läpi ja investoimme energiatehokkuuteen. Kotimaisen polttoaineen käyttöaste yli 90 %, joista yli 60% on tullut lähialueilta. Ylihärmän kaukolämpö on valmis ja toiminnassa normaalisti, laajennuksia verkostolle tehdään 2014 aikana. Kauhavan yrityskiinteistöt Oy Tampereen Keskustekniikka Oy:lle rakennettu uusi n m2:n teollisuushalli Kuparikuja 8:ssa vastaanotettiin ja luovutettiin edelleen vuokralaisen käyttöön. 34

35 Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen - Liikevaihtoa tarkasteluvälillä kertyi 329 t jossa lisäystä viimevuoteen uuden hallin tuloja 108 t. Yhtiö tulee tekemään suunnitelman mukaisilla poistoilla lievästi positiivisen tuloksen. - Yhtiö ei tarvitse pääomitusta kuluvana vuonna - Maksuvalmius on ollut kireä. - Investointeihin haetaan rahoitus pankkisektorilta Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen - Tilat ovat olleet vuokrattuina täysimääräisesti, vapaata tilaa on ainoastaan toimistojen osalta. - Luottotappioita ei ole kirjattu. - Saamisten määrä on pysynyt kohtuullisena ja se koostuu pääasiassa käyttökulujen laskutuksesta jälkikäteen Kiinteistö Oy Kauhavan Tietotalo Kiinteistö Oy Kauhavan Tietotalon tilikauteen ei sisälly mitään uutta. Kaupungin viemäriverkostossa ollut tukos aiheutti ongelmia elokuussa kiinteistöllä, mutta siitä aiheutuneet kulut jäivät suhteellisen pieniksi. Yhtiön hallitus on päättänyt keväällä toistamiseen jätevesijärjestelmän toimintavarmuuden turvaamiseksi toteuttaa takaisinvirtauksen estävän jätekaivoratkaisun, se on vain tekemistä vaille valmis. Talouden kannalta toiminta on ollut aikaisemman kaltaista. Lainojen lyhennykset ja korot on hoidettu suunnitelman mukaisesti. Alhainen korkotaso on edelleen ollut talouden kannalta hyvä asia eikä kassan kanssa tänäkään vuonna tule ongelmia. Kiinteistö Oy Riihi Vuokralainen Botnia Grain Oy on hakeutunut yrityssaneeraukseen Pohjanmaan käräjäoikeus teki asiasta myöntävän päätöksen Vuokralaisen ja saneerauksen selvittäjän kanssa on neuvoteltu uudesta vuokrasopimusta kolme kertaa. Lähtökohtana on vanha sopimus jota muutetaan uuden lainan ehtojen sekä kaupunginvaltuuston periaatepäätösten mukaisesti. Toiminta tehtaalla jatkuu ja raaka-ainetta on haasteellinen tilanne huomioiden saatu riittävästi. Yritystilasopimuksesta johtuen Kiinteistö Oy Riihi ei tule menettämään saataviaan saneerausmenettelyssä. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen - Lainojen konvertoinnissa otettiin huomioon 1,5 vuoden lyhennysvapaat sekä syntyneet vuokrarästit. Yhtiölle ei synny uudesta lainasta lyhennyksiä 2014 vuodelle. Menot koostuvat pelkistä hallintokuluista ja niiden kattamiseen riittää veloitettavat provisiot uudesta lainan. Yhtiön tulee tekemään nollatuloksen tai pienen tappion 35

36 - Yhtiö ei tarvitse pääomitusta kuluvana vuonna - Maksuvalmius on ollut hyvä lainojen konvertoinnin seurauksena Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen - Tilat ovat olleet vuokrattuina täysimääräisesti - Vuonna 2014 luottotappioita ei ole kirjattu mutta niitä tullaan kirjaamaan saneerausohjelman selvittyä. - Vuokrasaamiset kuittaantuvat pois uuden vuokrasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen - Uuteen vuokrasopimukseen tulee lunastamisoikeus ja -ehto, että lunastamishetkellä laina, jossa vakuutena on Kauhavan kaupungin omavelkainen takaus, tulee maksaa pois kokonaisuudessaan. Kiinteistö Oy Säästökeskus ei ole toimittanut pyydettyjä tietoja Kauhavan Jäähalli Oy Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen - Halli oli avoinna saakka ja avattiin uudelleen käyttöön Tarkasteluvälillä liikevaihtoa on kertynyt 65,3, jossa kasvua viimevuoteen n. 5%. Kulujen osalta kehitys oli laskeva eli laskua oli 8 %. Nollatulos saavutetaan n. kahden prosentin poistojen jälkeen. - Kaupungilta haetaan avustusta vain pääomakulujen kattamiseen - Käyttötunnin hinta oli edelleen 103 /h (sis. alv10%) ja sillä katetaan hallin hoitokulut. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen jääaikaa myytiin yhteensä 833 tuntia; 685 tuntia seuroille sekä 148 tuntia kouluille. Käyttöasteen ennuste 2014 vuodelle yltää 1400 tunnin tavoitteeseen - sähköenergian kulutus laskee edelleen. 1-8/2013 kulutus kwh ja 1-8/2014 kulutus enää kwh. - Häijyt-leiri pidettiin hallilla tänäkin vuonna heinäkuun viimeisellä viikolla - taloushallintopalveluja ei ole siirretty kaupungille 36

KAUHAVAN KAUPUNKI Osavuosikatsaus 1.1. 30.4.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI Osavuosikatsaus 1.1. 30.4.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI Osavuosikatsaus Sisällysluettelo YLEISTÄ... 3 OSAVUOSIKATSAUKSET TOIMIELIMITTÄIN... 6 KESKUSVAALILAUTAKUNTA... 6 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 6 VALTUUSTO... 7 KAUPUNGINHALLITUS... 7 ELINKEINO-

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 1 Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 19100 Vaalit Tasavallan presidentin vaalien järjestämiseen saadaan valtionkorvausta 1,70 äänioikeutettua kohti. Kaksien vaalien osalta korvauksia kertyy

Lisätiedot

Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa.

Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa. Osavuosikatsaus 1-8/2017 40 Sivistystoimi / Virolahden kirjanpito Siv.ltk 26.9.2017 69 LIITE 40 Sivistyslautakunta Sivistystoimen toteutumaan 1-8/2017 perustuvaa kustannusten tasausta Virolahden ja Miehikkälän

Lisätiedot

(Valmistelija: Talousjohtaja Pekka Leppänen, p )

(Valmistelija: Talousjohtaja Pekka Leppänen, p ) VEROTILITYKSET VUONNA 2017 Kunnanhallitus 6.2.2017 ( 24): Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 7,2 % heikompi kuin vuonna 2016. Tilitys oli kaikissa verolajeissa viimevuotista heikompi: kunnallisverotulot

Lisätiedot

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9 1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2015 Kunnanhallitus 23.2.2015 ( 45): Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 0,8 % parempi kuin vuonna 2014. Kunnallisveron osalta kasvua oli 2,2 %, koko maassa 2,5 %. Helmikuun verotilitys

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2014 talousarvion seuranta, huhtikuun kuukausiseuranta / 30.4.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2014 talousarvion seuranta, huhtikuun kuukausiseuranta / 30.4. 21.05.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 66 Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2014 talousarvion seuranta, huhtikuun kuukausiseuranta / 30.4.2014 Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin, puh.

Lisätiedot

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2016 Kunnanhallitus 15.2.2016 ( 20): Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 4,9 % parempi kuin vuonna 2015. Kunnallisveron osalta tilitys oli 3,7 % ja yhteisöverotulon osalta 24,0

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Osavuosikatsaus 1.1. 30.4.2015

KAUHAVAN KAUPUNKI Osavuosikatsaus 1.1. 30.4.2015 KAUHAVAN KAUPUNKI Osavuosikatsaus Sisällysluettelo YLEISKATSAUS... 3 OSAVUOSIKATSAUKSET TOIMIELIMITTÄIN... 6 KESKUSVAALILAUTAKUNTA... 6 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 7 VALTUUSTO... 7 KAUPUNGINHALLITUS... 8 KEHITYSKESKUS...

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2015

KAUHAVAN KAUPUNKI Osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2015 KAUHAVAN KAUPUNKI Osavuosikatsaus Sisällysluettelo YLEISKATSAUS... 3 OSAVUOSIKATSAUKSET TOIMIELIMITTÄIN... 6 KESKUSVAALILAUTAKUNTA... 6 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 6 VALTUUSTO... 7 KAUPUNGINHALLITUS... 7 KEHITYSKESKUS...

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015 Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut Ohjausryhmän seminaari 4.2.2014 Nykytilan kuvaus / Varhaiskasvatus Kunta Päivähoidossa olevien lasten määrä / Päiväkodit

Lisätiedot

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 3.5 SIVISTYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: KOULUTUS, VARHAISKASVATUS JA VAPAA-AJANTOIMINTA VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja Sivistysosasto Ta+muutos Toteutunut

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2014 Kunnanhallitus 24.2.2014 ( 23): Verontilityslakiin viime vuonna tehdystä muutoksesta johtuva tilitysrytmin nopeutuminen vaikuttaa alkuvuoden verotilityksiin. Tammikuun verotilityksen

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2015 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen TILINPÄÄTÖS 2015 Koko kaupunki TP 2014 TP 2015 Muutos % Toimintatuotot 68 664 727 62 560 049-6 104 678-8,9 Toimintakulut -399 456 971-406 350 041-6 893 069

Lisätiedot

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. % 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795

Lisätiedot

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2016 Kunnanhallitus 15.2.2016 ( 20): Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 4,9 % parempi kuin vuonna 2015. Kunnallisveron osalta tilitys oli 3,7 % ja yhteisöverotulon osalta 24,0

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen 31.8.2014

Talousarvion toteutuminen 31.8.2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 304 Talousarvion toteutuminen 31.8.2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Talousjohtaja Heli Lähteenmäki 29.9.2014: Liitteenä on koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain elokuun

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY Sisältö: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hyvinvointilautakunta Lautakunnan alaiset jaostot Sote-neuvottelukunta Toimialan organisoituminen Palvelualueiden toiminnot

Lisätiedot

Tehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1

Tehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1 Tehtäväalue: 210501 Hyvinvointi LIITE 1 Hyvinvointilautakunnan tehtävät ja toimivalta Lautakunta johtaa ja kehittää hyvinvointitoimialaa (aikaisemmat kirjasto- ja kulttuuritoimen ja vapaa-aikatoimen toimialat)

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Tilinpäätöksen ennakkotietoja Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin

Lisätiedot

4 Etelä-Pohjanmaa. 4.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

4 Etelä-Pohjanmaa. 4.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 4 Etelä-Pohjanmaa 4.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 4.1 ETELÄ-POHJANMAA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 1 kpl Taajaan asutut: 5 kpl Maaseutumaiset: 13 kpl Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 233 22.8.2016 73 Tilausten toteutuminen 30.6.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 22.8.2016 233 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 29.9.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 Toteutuma elokuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 29.9.2016. Talousarviomuutoksia

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Kulttuurilautakunta Valmistelija ja esittelijä: kirjasto- ja kulttuuritoimenpäällikkö Jenny Olsson-Korsu, puh

Kulttuurilautakunta Valmistelija ja esittelijä: kirjasto- ja kulttuuritoimenpäällikkö Jenny Olsson-Korsu, puh Kaupunginhallitus 269 02.11.2015 Kulttuurilautakunta 33 17.11.2015 Kulttuuripoliittinen ohjelma 49/12.03.00/2014 KH 269 (Kaupunginvaltuuston kokouksessa 15.1.2014 15 tehtiin aloite kulttuuripoliittisesta

Lisätiedot

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2016 Kunnanhallitus 15.2.2016 ( 20): Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 4,9 % parempi kuin vuonna 2015. Kunnallisveron osalta tilitys oli 3,7 % ja yhteisöverotulon osalta 24,0

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Verotulojen toteutuminen ja ennuste

Verotulojen toteutuminen ja ennuste Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 316 Talousarvion toteutuminen 31.10.2015 Asianro 60/02.02.02/2015 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain lokakuun

Lisätiedot

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus Eurajoen kunta / koulutoimi PERUSKOULUN TOIMINTAKERTOMUS Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015 Rikantilan koulu A. TILASTOLLISET ASIAT 1. Peruskoulun oppilaiden lukumäärä kevätlukukauden 2014 päättyessä Oppilasmäärä

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen kehittäminen kunnan strateginen valinta

Varhaiskasvatuksen kehittäminen kunnan strateginen valinta Varhaiskasvatuksen kehittäminen kunnan strateginen valinta Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kuntatalo Jarkko Lahtinen Varhaiskasvatus palveluna Varhaiskasvatuslaki 1 1 momentti:» Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan

Lisätiedot

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ:

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ: Yhtymähallitus 28.4.217 LIITE 2 Kuntayhtymän taloudellinen välikatsaus 31.3.217 Savon koulutuskuntayhtymän kirjanpidon 31.3.217 tilanteen mukaisen tuloslaskelman tiivistelmä sekä nettoinvestoinnit ovat

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen

Talousarvion toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 294 Talousarvion toteutuminen 31.8.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 6.10.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Varhaiskasvatusta lukujen valossa. Jarkko Lahtinen Erityisasiantuntija Kuntaliitto

Varhaiskasvatusta lukujen valossa. Jarkko Lahtinen Erityisasiantuntija Kuntaliitto Varhaiskasvatusta lukujen valossa Erityisasiantuntija Kuntaliitto Varhaiskasvatuksen hallinto kunnissa 2016: 2014: 2012:» opetustoimi 228 kunnassa (89 %), sosiaalitoimi 10 (4 %) ja muu tapa 18 (7 %)» opetustoimi

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HUHTIKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 25.11.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016 Toteutuma lokakuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 25.11.2016. Talousarviomuutoksia

Lisätiedot

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2016 Kunnanhallitus 15.2.2016 ( 20): Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 4,9 % parempi kuin vuonna 2015. Kunnallisveron osalta tilitys oli 3,7 % ja yhteisöverotulon osalta 24,0

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti heinäkuun lopun tilanteesta Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 719, Nurmeksessa 7 967 ja Valtimolla 2 297 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Toteuma

Toteuma 1 Kymenlaakson Liitto OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016 2018 Yhteenveto

Henkilöstösuunnitelma 2016 2018 Yhteenveto Yhteenveto Henkilöstösuunnitelman yhteenveto TP 2014 TA 2015 TA 2016 TASU 2017 TASU 2018 Yleishallinto htv htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. Vakinaiset Yleishallinto 54,31 50,83

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA YLEISHALLINTO Turvataan säädösten ja valtuuston päätösten mukaiset resurssit palveluyksiköille

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Sivistysosaston osavuosiraportti 1-8/2014

Sivistysosaston osavuosiraportti 1-8/2014 Sivistysosaston osavuosiraportti 1-8/2014 Sivistysosasto Tasaisen kulutuksen mukaan sivistysosaston sitovuustasoilla on pysytty talousarvion asettamissa rajoissa. Koululaiset ovat osallistuneet kunnan

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 19.12.2016 Liite 2 155 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 19.12.2016 Talousarvion 2017 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 14 / 2016 Kunnanhallitus

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 14 / 2016 Kunnanhallitus SISÄLLYSLUETTELO 14 / 2016 Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 22. elokuuta 2016 klo 15.00 Kokouspaikka Kuntala, valtuustosali Asiat 111 Sijoitustoiminnan raportti 31.7.2016... 203 112 Talousarvion toteutuminen

Lisätiedot

Talousarvio toteutuminen

Talousarvio toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 152 Talousarvio toteutuminen 30.4.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 25.5.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain

Lisätiedot

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotakuu koulutus 21.3.2014 Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi 25.3.2014 1 Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuusta

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain v. - 54800 54750 54700 54650 54600 54586 54646 54627 54627 54635 54664 54652 54633 54572

Lisätiedot

Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko

Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se toteaa lausuntonaan oikeusministeriölle, että Vihdin kunnanvaltuustoon valitaan vuoden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

TP INFO. Mauri Gardin

TP INFO. Mauri Gardin TP INFO Mauri Gardin 28.3.2011 Tunnusluvut TP 2010 TP 2008 TP 2009 TP 2010 Asukasluku 59 355 59 848 60 090 Tuloveroprosentti 19,5 19,5 20,0 Verotulot, 1000 184 280 186 853 199 275 * verotulot, /asukas

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2017 2/YMPLA 24.5.2017 Katsausajankohtaa vastaavan käyttötalouden toteuman tulisi tasaisen kertymän mukaan olla 33,3 %. Kokonaisuutena ympäristölautakunnan käyttötalous

Lisätiedot

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Kauhavan kaupunki Sivistystoimi NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Varhaiskasvatus-esiopetus, esiopetus-alkuopetus, alakoulu-yläkoulu ja yläkoulu-toinen aste Oppilaanohjauksen, tehostetun ja erityisen tuen -KELPO

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Yhtymähallitus

Yhtymähallitus Yhtymähallitus 226 22.11.2012 Osavuosikatsaus 3/2012 542/02.02.00/2012 Yhtymähallitus 22.5.2012 113 Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh. 040 747 0506.

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta 30.11.2017 Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 10/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Lokakuu

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät

Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Maaliskuu Maaliskuu ennuste ennuste / ennuste / Käyttö % Muutos

Lisätiedot

Sivistystoimiala opetus

Sivistystoimiala opetus Sivistystoimiala opetus PALVELU MITTARI TP 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Perusopetuspalvelut Peruskoulut kpl 24 23 23 23 Oppilaita kpl 5 903 5 891 5 860 5 860 * joista erityistä tukea tarvitsevia kpl 431

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI ELOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon

Lisätiedot

Sipoon kunta Sivistysvaliokunta- Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2017

Sipoon kunta Sivistysvaliokunta- Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2017 Sipoon kunta Sivistysvaliokunta- Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2017 1 Sivistysvaliokunna osavuosikatsaus Sivistysosaston osavuosikatsaus on osa koko kunnan kahdeksan kuukauden talous ja toimintaraportointia,

Lisätiedot

Mikkeli. Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla. Seija Manninen 9.5.2011

Mikkeli. Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla. Seija Manninen 9.5.2011 Mikkeli Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla Mikkelin kaupungin opetustoimi p Perusopetus kouluja 26 n. 4800 oppilasta p Esiopetus osin koulujen yhteydessä, osin päivähoidon järjestämänä p Perusopetuksen

Lisätiedot

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta KH 28.11.2017 Yleistä vuoden 2018 talousarviosta Suomen kuntien taloudellisessa tilanteessa näkyy selvä kahtiajako hyvin toimeentuleviin kuntiin ja vaikeuksissa oleviin kuntiin. Osa kunnista suunnittelee

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 194 Vuoden 2013 toukokuun kuukausiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Pekka Heikkinen, puh. (09) 816 22354

Lisätiedot

Hailuodon kunta. Talousarvion toteutuminen tulosyksiköittäin ( ) Hallintopalvelut

Hailuodon kunta. Talousarvion toteutuminen tulosyksiköittäin ( ) Hallintopalvelut Hailuodon kunta Talousarvion toteutuminen tulosyksiköittäin 1.1.-31.5.2015 (31.7.2015) Hallintopalvelut Käsittely Kunnanhallitus 21.9.2015 175 Talousarvion toteutuminen tulosyksiköittäin Tulosyksikkö

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS, PERUSOPETUS JA LUKIOKOULUTUS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 ASETETUT TAVOITTEET

VARHAISKASVATUS, PERUSOPETUS JA LUKIOKOULUTUS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 ASETETUT TAVOITTEET 1 Kirkkokadun koulu Käyttösuunnitelman tavoitteet 2016 Jukka Ikonen rehtori 2 ASIAKAS/ASUKASNÄKÖKULMA - Koulukiusaamisen ennaltaehkäiseminen, 0 -toleranssi kiusaamisessa Koulukiusaamistapausten lukumäärä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 3. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 3. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 29.05.2017 Sivu 1 / 1 1669/2016 02.02.00 3 Vuoden 2017 ensimmäinen osavuosikatsaus ja siitä johtuvat toimenpiteet (osittain Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Pia Ojavuo, puh. 043 826

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 15.06.2016 Sivu 1 / 1 2626/2016 02.05.01 101 Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. 09 816 23300 Anne

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2016

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2016 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 216,7 % 4,7 % 9,8 %,6 % 2,4 % 6,3 % 7,9 % 2,5 % 36,1 % 11, % Toimintakulut 37,13 mrd. : Palkat ja palkkiot 15,93 mrd. Henkilösivukulut 4,85 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

Arviointikertomus vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Arviointikertomus vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Kaupunginvaltuusto 65 19.06.2017 Tekninen lautakunta 79 31.08.2017 Arviointikertomus vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Kaupunginvaltuusto 19.06.2017 65 TARK.LTK

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos ENSIHOITOPALVELUT

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos ENSIHOITOPALVELUT TALOUS 31.12.2013 POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS -liikelaitos TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN ENSIHOITO Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteuma Poikkeama Ed.vuoden talousarvio muutokset

Lisätiedot