HYVÄKÄS -SANOMAT. Tampereen malli on kuin sipuli - aina löytyy uusia kerroksia Sivu 2. Reija Linnamaa: PARHAAT PALVELUT KUNNILTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYVÄKÄS -SANOMAT. Tampereen malli on kuin sipuli - aina löytyy uusia kerroksia Sivu 2. Reija Linnamaa: PARHAAT PALVELUT KUNNILTA"

Transkriptio

1 Pellon talous nousee keskittämällä Sivu 10 HYVÄKÄS -SANOMAT PARHAAT PALVELUT KUNNILTA Svensk resumé Sidan Reija Linnamaa: Tampereen malli on kuin sipuli - aina löytyy uusia kerroksia Sivu 2 Sastamalan SASPE kuuntelee Sivu 6 asiakkaitaan ja työntekijöitään Sivu 2 Pudasjärvellä ei pelätä hallinnon raja-aitoja Sivu 6 Riskien sietokyky vahvistui uudessa Jyväskylässä Sivu 14

2 2 Hyväkäs-Sanomat 2010 Pääkirjoitus Paras-testamentti Paras-uudistusta arvioitaessa on hyvä palauttaa mieliin, miksi se käynnistettiin. Taustalla oli kova huoli maamme huoltosuhteen nopeasta muutoksesta vuosien paikkeilla. Tavoitteiksi otettiin luoda vahvempi kuntarakenne, uudistaa palveluita, vahvistaa rahoituspohjaa sekä käydä rajankäynti valtion ja kun tien tehtävistä. Kun nämä olisi toteutettu, Suomen kuntajärjestelmä porskuttelisi taas entiseen malliin tulevaisuutta kohti. Pahaksi onneksi maailmanlaajuinen talouskriisi yllätti niin ennustajat, poliitikot kuin kuntaväenkin. Kun se vyöryi syliin, samalla katosivat uudistukseen valmisteluun varatut vuodet. Kun nyt kysytään, riittääkö Paras turvaamaan kuntien toiminnan tulevaisuudessakin, vastaus on kielteinen. Kunnat eivät kuulemma saa talouttaan kuntoon edes hyvinä vuosina. Kriitikoilta unohtuu, että kunnille sälytettyjen tehtävien kustannusten ja rahoituksen välillä on jo pitkään ollut syvä kuilu. Ei taloutta voi hoitaa ilman yhteyttä velvoitteisiin. Niistähän ne menot syntyvät. Poliittinen järjestelmämme ei pysty tätä eittämätöntä tosiseikkaa tunnustamaan. Jos tilannearvio on väärä, lääkkeetkin voivat olla vääriä. Nyt olemme tilanteessa, missä talouden alijäämä jatkuu koko kunnallisvaalikauden. Kovemmat toimet siirretään seuraavalle hallitukselle, joka tarkoittaa lähes kolmen vuoden viivettä. Kunnat ovat tehneet uudistuksen edellyttämiä toimenpiteitä, mutta saattaa ollakin niin, etteivät ne nyt riitä. Entäpä jos palattaisiin kuntien perustehtäviin. Kunnat ovat suomalaisen demokratian perussolu, joilla on itsehallinto. Tämä jo sinänsä tarkoittaa, että vaikkapa sektoriministeriöiden jatkuvasti alimitoitetun kustannuksin työntämiä uusia velvoitteita ja ohjausta olisi mietittävä myös tästä näkökulmasta. Suomen järjestelmä antaa paikallistasolle määrätyt valtuudet järjestää palvelut siellä päätettävällä tarkoituksenmukaisella tavalla. Kuntien puolestaan on löydettävä kliseiseen itsehallintoon uutta sisältöä. Voisiko sitä etsiä kansalaisyhteiskunnan hyvistä puolista? Puitelaki määrittelee kunnan perustuvan työssäkäynti- tai muuhun luonnolliseen alueeseen. Kuntarakennetta on edelleen varaa vahventaa tuohon suuntaan. Lähtökohdassa on myös se suuri viisaus, että näin myös maksimoidaan omien verotulojen kertymä. Kunnan ja sen päättäjien vastuu konkretisoituisi selvemmäksi, kun mahdollisimman laajasti elettäisiin omien verotulojen varassa. Valitettavasti nyt kuljetaan päinvastaiseen suuntaan, sillä keskimääräisellä 18,9 veroprosentilla saa todellisuudessa kassaan vain 14 prosentin verran. Suomen paikallishallinnon tehtävät ovat erittäin laajat. Tehtävien sisällöissä on tapahtunut muutoksia, jotka edellyttävät vahvoja toimijoita. Näinhän juuri on terveydenhuollon, erityisemmän sosiaalihuollon, peruskoulun jälkeisen koulutuksen, elinkeinopolitiikan, teknisen perusrakenteen ja monen muun suhteen. Siksi kunnan muodostumista olisi peilattava sen perustehtävään. Tämä yksinkertainen sääntö pätee moneen asiaan; vaikkapa organisaatioiden rakenteluun. Nyt ei voi olla ollenkaan varma, että kaikilla ehdotuksilla tähdättäisiin perustehtävän parhaaseen hoitamiseen. Valtapoliittiset ja sektorikohtaiset seikat muuan muassa häiritsevät valmistelua. Kestävä lähtökohta kunnalle olisi, että demokraattinen pohja ja vastuu, palveluiden järjestämisvastuu sekä verotusoikeus olisivat samoissa käsissä. Näin ei tietenkään maamme kaikissa kolkissa voi olla, jolloin tarvitaan yhteistyötä ja muita järjestelyjä. Moniportaisuutta olisi myös vältettävä. Palveluvastuun ohella kunnilla on myös laajat tehtävät perusinfrastruktuurin vaalimisessa, ympäristöstä, asumisesta kaavoituksesta ja elinkeinopolitiikasta. Näiden osalta kannattaa myös miettiä, millaista pohjaa ja organisaatiota tämä vaativa perustehtäväkokonaisuus vaatii. Ei niitä kaikkia voi siirtää toisen asteen organisaatioihin tai muutoin kunnan ulkopuolelle. Kuluvan vuoden syksyllä on paljon keskusteltu Risikon mallista. On hyvä, että tulevaisuutta ohjaa selvä tavoite visio. Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteellinen kehittäminen on nivottava kiinteästi peruskunnan muodostamiseen. Niiden välille on löydettävä luonteva yhteys. Perusterveydenhuoltoa on vahvistettava se on kivijalka, jonka toimivuudesta paljon riippuu. Samoin erityisvastuualueiden roolia ja työnjakoa voidaan voimistaa. Seuraavassa kunnallisvaalitaitteessa tapahtuu taloudellisten syiden vuoksi liitoksia, jotka mahdollistavat isoimmille kunnille ottaa vastuuta entistä laajemmin. Kaikkialla ei näin voida tehdä, jolloin nuo sote - alueet voisivat tarjota mahdollisuuden. On kuitenkin muistettava, että yhteistoiminta-alueet on juuri muodostettu. Uuden muutoksen käynnistäminen on hankalaa, kun puitelaki vielä jatkuu vuoden 2012 loppuun. Mutta ymmärtääkseni puitelakikauden jälkeiseen aikaan tähdätäänkin. Silti mallissa on paljon pohdittavaa; erityisesti nykyisten sairaanhoitopiirien asema. Mutta auttaisi asiaa, jos tässäkin arvioidaan, millaista rakennetta uudistus vaatii? Tavoitteena on siis oltava demokraattinen itsehallintopohjainen vahva kunta, joka pystyy huolehtimaan palveluista, yhdyskuntarakenteesta ja elinkeinoista ja jolla on siihen resurssit. Toimitusjohtaja Risto Parjanne Suomen Kuntaliitto Tampere toimii toisin Muuttuva toimintaympäristö, väestön ikääntyminen ja eläköityminen sekä muut käynnissä olevat suuret muutokset ovat myllänneet viime aikoina kuntakenttää. Tampereella haasteisiin on vastattu uudistamalla hallintoa ja kaupunkiorganisaatiota radikaalisti. ANNA-MAIJA GRUBER Tampereen-mallista puhuttaessa viitataan usein siellä käyttöön otettuun tilaaja tuottaja-malliin. Vuonna 2007 käynnistyneessä muutoksessa on kuitenkin kyse paljon suuremmasta uudistuksesta, jossa näkökulma on tehnyt täyskäännöksen asiakaslähtöisyyden suuntaan. Asiakas on ykkönen Tampereella on tehty Suomen tähän mennessä laajin kuntakentän uudistus, jossa on pyritty selkeyttämään ja tekemään läpinäkyväksi koko toimintamalli. Uudistuksen perusideana ovat kuntalaisten tarpeet, joihin reagoidaan aktiivisesti, sekä oman palvelutuotannon kehittäminen ja tuottavuuden lisääminen, selvittää strategiapäällikkö Reija Linnamaa. Kuntalaiset otetaan mukaan palvelujen suunnitteluun muun muassa sähköisten foorumien kautta. Toimintamalliin kuuluu myös uusittu johtamisjärjestelmä ja palvelusopimuksiin perustuva tilaaja tuottaja-malli. Johtamisjärjestelmä uusiksi Poliittista päätöksentekoa ja kaupungin johtamisjärjestelmää on vahvistettu valitsemalla kaupungin johtoon pormestari, jolle on yhdistetty kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtävät. Hänet valitaan poliittisin perustein neljäksi vuodeksi kaupungin- Tilaajan tehtävänä ei ole puuttua operatiiviseen johtamiseen, selvittää Reija Linnamaa. Hyväkäs-Sanomat 2010 Julkaisija: Suomen Kuntaliitto Toimitussihteeri: Markku Juusola valtuutetuista. Apunaan hänellä on neljä apulaispormestaria, hekin kaikki valtuutettuja ja omien lautakuntiensa puheenjohtajia. Kun asioita valmistelevat yhdessä virkamiehet ja poliittinen johto, on helpompaa ottaa valmiiksi huomioon kuntalaisten toiveet, arvioi Linnamaa. Lautakuntia on kaikkiaan kuusi, ja nekin ovat erilaisia : niissä on lähdetty liikkeelle ns. ydinprosesseista ja asukkaiden elinkaaresta. Esimerkiksi lasten ja nuorten palvelut ovat yksi ydinprosessi, samoin ikäihmisten palvelut sekä terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen prosessi, joka on suunnattu työikäiselle väestölle. Tilaaja tuottaja-mallikin on ajateltu uudella tavalla. Keskeistä on se, että tuottajien kanssa tehdään palvelusopimukset. Tilaajan tehtävänä ei ole esimerkiksi puuttua henkilöstömitoituksiin tai muuhun operatiiviseen johtamiseen, selvittää Linnamaa. Yhdellä tuottajalla voi olla useampia palvelusopimuksia. Avoin kaupunkior- ganisaatio Taitto: Nina Palmu-Pietilä Painopaikka: Scanweb Oy Tampereen yliopisto on äskettäin tehnyt toimintamallista haastatteluihin perustuvan tutkimuksen Manse mallillaan, joka arvioi sen toteutumista. Tutkimustulosten perusteella malli on kutakuinkin onnistunut, koska se on saanut aikaan kaupunkiorganisaation avautumisen. Toimintamalli on kuin sipuli: monikerroksinen ja moniarvoinen, muuttuvaan toimintaympäristöön soveltuva, määrittelee Linnamaa. Moninaisuus tarkoittaa myös sitä, että kehitystarpeitakin riittää. Malli voi tuntua asukkaasta sirpaleiselta, jopa kaoottiselta. Se asettaa haasteita myös johtamiselle, toiminnan selkeyttämiselle ja innovaatioiden kehittämiselle. Tulevaisuuden kuntapilotti Näin arvioi Tampereen toimintamallia Kuntaliiton kehitysjohtaja Kaija Majoinen, joka pitää uudistettua käytäntöä hyvänä, koska se on laaja kokonaisuudistus ja toteuttaa kunnista lähtevää kunnallishallin-

3 Hyväkäs-Sanomat Tampereen toimintamalli on kuin sipuli: monikerroksinen ja moniarvoinen, muuttuvaan toimintaympäristöön soveltuva, määrittelee strategiapäällikkö Reija Linnamaa. Paras-selonteko Kaupunkiseutuja koskevia linjauksia Tampereen ja Turun seuduilla otetaan kokeiluluontoisesti käyttöön vuoden 2012 loppuun asti kestävä valtion ja seudun kuntien välinen (seudullinen) maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimusmenettely, joka tukee kohdassa 36 mainittuja prosesseja. Muiden kuin suurten kaupunkiseutujen osalta seurataan ja tuetaan kaupunkiseutusuunnitelmien toteuttamisen etenemistä, tarvittaessa selvityshenkilömenettelyn avulla, ja arvioidaan mahdollisten jatkotoimenpiteiden tarve viimeistään puitelain voimassaoloajan päättymisen yhteydessä. Tampereen malli Tampereen kaupunki uusi radikaalisti toimintamallinsa vuonna Kaupunkia johtaa poliittisesti valittu pormestari ja neljä apulaispormestaria, jotka johtavat lautakuntia. Käytössä on myös palvelusopimuksiin perustuva tilaaja tuottaja -malli ja asiakaslähtöinen prosessimalli. Toimintamallista on äskettäin julkaistu tutkimusraportti Manse mallillaan Tampereen mallin arviointi ja palveluinnovaatiot, jonka ovat laatineet Tampereen yliopiston professori Jari Stenvall ja lehtori Jenni Airaksinen. Julkaisijoina ovat Tampereen kaupunki & Suomen Kuntaliitto (Acta nro 211, Helsinki 2009). Olennaista mallissa on tilaajan ja tuottajan roolien erottaminen. Tilaaja on vastuussa asiakkaalle palvelun laadusta ja saatavuudesta, tuottaja vastaa tuotannosta ja sen tehokkuudesta. Kaupunkitutkimuspäällikkö Kauko Aronen, Kuntaliitto non uudistamista. Mallia ei voi suoraan kopioida joka kuntaan, koska se edellyttää suurempaa organisaatiota, mutta isommille ja keskisuurille kunnille siitä on opiksi otettavaa, hän arvioi. Hyvinä puolina hän pitää erityisesti mallin asiakaslähtöisyyttä sekä johtamisjärjestelmän, palvelujen sopimusohjauksen ja innovaatioalustan kehittämistä. Viimeksi mainittu toteutuu kaupungin ja yliopiston monipuolisen yhteistyön avulla. KUVAT: Merja Ojala Paras teesit Paras-hanke käynnistettiin vastauksena toimintaympäristön rajuun muutokseen. Kunnat rakentavat omaa tulevaisuuttaan uudistamalla rakenteitaan ja toimintatapojaan. Voimme kysyä, kuinka vaikeassa tilanteessa olisimme nyt, jos Parashanketta ei olisi käynnistetty vuonna 2005? Nyt käynnissä oleva talouskriisi vahvistaa entisestään tarvetta uudistaa kuntaja palvelurakenteita sekä toimintatapoja. Päävastuu uudistuksen toteuttamisesta on kunnilla. Ne ovat selviytyneet hyvin muutosjohtajan roolissaan, vaikka muutostyö on kuormittanut luottamushenkilöitä, ammattijohtoa ja esimiehiä sekä käytännön muu- tostyötä toteuttavaa henkilöstöä. Vastuu käytännön muutosjohtamisesta lankeaa erityisesti lähiesimiehille. Vuorovaikutteinen, esimerkillinen ja läsnä oleva johtaminen ovat ilmeisen merkittäviä piirteitä onnistuneissa muutosprosesseissa. Kunnat tarvitsevat valtion tukea muutosjohtamisessa. Johdonmukainen kuntapolitiikka luo vakautta ja perustaa. Jos ministeriöiltä tulee keskenään ristiriitaista informaatio-ohjausta kuntiin, se hämmentää ja vaikeuttaa muutosten johtamista ja toteuttamista. Pelin sääntöjä ei saa muuttaa kesken uudistuksen. Valtion tulee antaa entistä enemmän tilaa kunnalliselle itsehallinnolle. Ongelmana on usein, että toimintaansa kehittävät kunnat joutuvat valtion sektorikohtaisen valvonnan ja kontrollin kohteiksi. Jotta kunnat selviävät tulevaisuudesta, on tarkasteltava nykyistä rohkeammin kuntien velvoitteita, etsittävä lisärahoituslähteitä sekä pyrittävä hillitsemään palvelutuotannon kustannusten kasvua parantamalla tuottavuutta. On myös kysyttävä, mistä itse olen vastuussa? Mistä vastaa kunta, mistä valtio? Kuntalais- ja asiakaslähtöisyyttä on korostettava, jotta elävä itsehallinto, elinvoima ja palvelujen saatavuus voidaan turva- ta myös tulevaisuudessa. Ratkaisuja suunniteltaessa ja toteutettaessa tulee asioita tarkastella siitä näkökulmasta, kuinka hyvin kuntalaisten luontainen asiointi, työssäkäynti ja liikkuminen on huomioitu. Kunnalla on ainutlaatuinen rooli paikallisyhteisönä, joka kokoaa yhteen monia kuntalaisille tärkeitä yhteisöjä ja vertaisryhmiä. Elinvoimainen kunta elää ja kehittyy vuorovaikutuksessa ja kumppanuudessa kuntalaisten ja heidän muodostamien vertaisryhmien kanssa. Muutosten toteuttaminen avaa pidemmällä tähtäimellä monia mahdollisuuksia kunnan elinvoiman ja toimintakyvyn vahvistamiseen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Keskeisimmät palvelujen uudistamiseksi tarvittavat uudet innovaatiot syntyvät asiakasrajapinnassa. Tässä käytännön asiakastyötä tekevän henkilöstön rooli on keskeinen. Miten osaisimme valjastaa henkilöstön laajan osaamisen uudistuvan kunnan voimavaraksi? Miten turvaamme esimerkiksi palvelujen tuottamiseen soveltuvilla monitoimijamalleilla niin palvelujen saatavuuden kuin paikallistalouden myönteisen kehityksen? Palvelut ja elinvoima voidaan turvata vain kunnallista itsehallintoa vahvistamalla. Tästä syystä Kuntaliitto on käynnistänyt Uusi Kunta 2017 hankkeen, jolla myös rakennetaan yhdessä kuntien kanssa visiota Paras-hankkeen jälkeiseen aikaan. Uusi Kunta kehittämistyö korostaa kuntien roolia elinvoimaa synnyttävinä ja ylläpitävinä itsehallintoyhteisöinä. Kun kunnilla on elävä itsehallinto ja tehtävien edellyttämät resurssit, vapaus ja vastuu tiivistyvät elinvoimaa generoivaksi toimintatavaksi, joka myös edistää kuntalaisten hyvinvointia. Suomi ei pärjää ilman elinvoimaisia kuntia globaalissa maailmassa, joka monimutkaistuu yhä enemmän. Kaija Majoinen Kehitysjohtaja Suomen Kuntaliitto

4 4 Hyväkäs-Sanomat 2010 Jyväskylän kaupunginjohtaja Markku Andersson arvioi, että seuraavan vuosikymmenen aikana seudulle syntyy uutta työpaikkaa. Hyvällä suunnittelulla taataan asunto kaikille asukkaan Jyväskylä vahvistui Kuntaliitoksella elinvoimaa ja kilpailukykyä Maamme suurimman kuntauudistuksen jälkeen uusi Jyväskylä ottaa rohkeita askelia. KRISTIINA TAMMITIE Jyväskylä on viime vuosina kuulunut kuntakentän menestyjien joukkoon. Kaupunki lähikuntineen on kasvanut ja kasvaa edelleen parin tuhannen asukkaan vuosivauhdilla. Nopea kasvu on synnyttänyt positiivisen ongelman ja kuntaorganisaatioille runsaasti päänvaivaa palvelujen, liikenteen ja muun yhdyskuntarakenteen lisääntyvinä tarpeina luvun alkupuolella kasvun hallitsemiseksi Jyväskylän seudulla käynnistettiin Suomen laajin vapaaehtoinen kuntien yhteistyöprosessi. Verkostokaupunkihankkeella saatiin paljon hyvää aikaan, mutta tunnistettiin muutaman vuoden jälkeen myös umpikujat. Kuntayhteistyön suurin ongelma on kyvyttömyys tehdä välttämättömiä päätöksiä, aluekehittämisjohtaja Jouni Juutilainen kiteyttää. Suunnittelu ja päätöksenteko yhteen Vuoden 2007 keväällä nousi jälleen kerran esiin ajatus Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan yhdistämisestä. Korpilahti oli aiemmin ilmoittautunut halusta liittyä Jyväskylään. Kaikki muu voi tapahtua verkottuneesti, mutta tuloverorahoitus noudattelee aina kuntarajoja ja asettaa näin esteitä kehittämiselle. Yhteisten rajojen sisällä, yhden päätöksenteon piirissä asukkaan kaupungille oli nähtävissä ihan uudenlaiset kehittämismahdollisuudet, kaupunginjohtaja Markku Andersson kertaa. Päällekkäistä hallintoa purkamalla kokonaisvaltainen suunnittelu saadaan saman pöydän ääreen. Myös riskien sietokyky vahvistuu, kun asukas- ja yrityspohja on leveämpi, jatkaa kaupunginvaltuuston puheenjoh- Fakta taja Pauli Partanen. Vuosikymmeniä kestäneen liitoskeskustelun jälkeen kuntien yhdistymisprosessi ajettiin läpi kuudessa kuukaudessa. Uusi Jyväskylä syntyi Iso hanke vaati verta, hikeä ja kyyneleitä, mutta usko yhteiseen hyvään kannusti operaation läpiviemiseen. Tahtotila oli ajan myötä muuttunut ja PA- RAS-hanke tuli meidän kannaltamme juuri oikeaan aikaan, antaen luvan keskustella yhdistymisestä avoimesti, Partanen kiittelee. Kompakti kokonaisuus Suomen isojen kaupunkien joukkoon sekä fyysisesti että henkisesti noussut Jyväskylä on kaupunkirakenteeltaan varsin kompakti: kymmenen kilometrin säteellä ydinkeskustasta asuu yli 90 prosenttia Uusi Jyväskylä strategiset kulmakivet Kilpailukykyisyys Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen Pysyvien työpaikkojen synnyttäminen Peruspalvelujen turvaaminen Jyväskylän yhdeksi valttikortiksi on nostettu systemaattinen strategiajohtaminen. Sen ansiosta asioita on opittu tarkastelemaan laaja-alaisesti kokonaisuutena, eikä päätöksenteko kompastu yksityiskohtiin. jyväskyläläistä. Kuntaliiton ja eri ministeriöiden viime keväisessä arvioinnissa Jyväskylän seutu nostettiin kaupunkisuunnittelun ykkösalueeksi Suomessa. Jyväskylään syntyy seuraavien kymmenen vuoden aikana uutta työpaikkaa teknologiateollisuuteen, palveluihin ja julkiselle sektorille. Saman verran saamme myös uusia asukkaita. Hyvällä suunnittelulla varmistamme, että kaikille löytyy tilaa, Markku Andersson toteaa. Maankäytön ja palvelujen yhteensovittamista ohjataan vuosittain päivitettävällä KymppiR-ohjelmalla, jolla varmistetaan tonttien riittävyys, alueellinen tasapainoisuus ja monipuolisuus sekä arvioidaan erilaisten palvelujen kehittämistarpeet. Ennakkoluulottomasti eteenpäin Jyväskylän seutua (Jyväskylä, Muurame, Laukaa, Hankasalmi, Uurainen, Petäjävesi ja Toivakka) koskeva maankäytön rakennemalli on parhaillaan työn alla. Idearikas, taloudellinen, kestävä ja toteuttamiskelpoinen Rakennemalli 20X0 sisältää seudun yhdyskuntarakentamisen yleiset periaatteet, toimien kaavoitustyön pohjana. Markku Anderssonin mukaan kaupunkisuunnittelun avainasia on ennakkoluulottomuus. Meillä ei ole rajoittimia valmiiksi päällä. Järjestämme paljon arkkitehtikilpailuja ja haemme rohkeasti uusia ideoita ja innovaatioita, hän muistuttaa. Tuloksiakin on tullut. Jyväskylä pärjää suurten kaupunkien imagotutkimuksissa erinomaisesti ja kuittaa palkintosijoja mitä erilaisimmissa kilpailuissa ja vertailuissa. Muutaman vuoden sisällä rakennettu Lutakko valittiin vastikään Suomen kolmanneksi viihtyisämmäksi asuinalueeksi. Maailmanlaajuista tunnustusta Jyväskylä sai viimeksi lokakuussa voittamalla kansainvälisen kaupunkien valaistuskilpailun Soulissa, Etelä-Koreassa. KUVAT: Matti Salmi

5 Hyväkäs-Sanomat Paras-selonteko Kuntarakennetta koskevia linjauksia Yhdyskuntarakenteen toimivuus on erityisen tärkeää kaupunkiseuduilla. Tavoitteena on, että kunta muodostuu työssäkäyntialueesta tai muusta toiminnallisesta kokonaisuudesta, jolla on taloudelliset ja henkilöstövoimavaroihin perustuvat edellytykset vastata kunnan asukkaiden palvelujen järjestämisestä ja rahoituksesta. Kaupunkiseutuja koskevia linjauksia Keski-Suomeen kehittämisvyöhyke ja muuhun Suomeen Idea Finland -verkosto Parannetaan suurien kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen ohjauksen sekä maankäytön ja liikenteen yhteensovittamisen edellytyksiä lainsäädäntöä kehittämällä. Suurille kaupunkiseuduille annetaan nykyistä puitelakia sitovampi velvoite maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamiseen ja palvelujen kuntarajat ylittävän käytön järjestämiseen. Yhteinen seudullinen liikennejärjestelmäsuunnittelu kytketään yhteiseen seudulliseen maankäytön suunnitteluun ja toteuttamisen ajoitukseen. Koko lisää kiinnostavuutta. Kokonaisvaltainen suunnittelu voi tuoda arvaamattomia etuja. Elinkeinopohja monipuolistuu ja lisää riskien sietokykyä. Alue- ja elinkeinokehitysyksikön johtaja Keijo Sahrman Kuntaliitto Jyväskylä haastaa pääkaupunkiseudun ulkopuoliset isot kaupungit kumppanuusverkostoon kilpailukyvyn puolesta, kertoo aluekehittämisjohtaja Jouni Juutilainen. Olemme nousseet suunnannäyttäjän rooliin Keski-Suomessa vallitsi 1990-luvulla vahva vastakkainasettelu Jyväskylän ja muun maakunnan välillä. Nyt henki on täysin toinen. Maakunnan seutukunnat soutavat samaa venettä, Jyväskylän lyödessä tahtia. Olemme luoneet Keski-Suomeen aivan ainutlaatuisen Jämsä-Jyväskylä-Äänekoski -kehittämisvyöhykkeen asukkaan ydinalue on Keski-Suomen varsinaista kasvualuetta, jonne osaaminen ja yritysten kasvu keskittyy, mutta myös muut alueet hyötyvät ydinalueen kasvusta, Jouni Juutilainen korostaa. Kehittämisvyöhykkeen pohjalta on tehty myös aloite Turun, Tampereen, Lahden, Jyväskylän, Kuo- pion ja Oulun muodostamasta Idea Finland -verkostosta. Olemme haastaneet muut pääkaupunkiseudun ulkopuoliset isot kaupungit mukaan kumppanuusverkostoon Suomen kilpailukyvyn puolesta. Vielä pari vuotta sitten meillä ei olisi ollut kanttia tällaiseen, mutta nyt meitä kuunnellaan. Olemme nousseet suunnannäyttäjän rooliin, aluekehittämisjohtaja kehaisee. Kuntien yhdistämisen avaimet Jouni Juutilaisen, Markku Anderssonin ja Pauli Partasen lista onnistuneen kuntaliitoksen edellytyksistä: Luottamus, myönteinen ilmapiiri Jos luottamusta ei ole, hanke jää varmasti kesken. Henkilöstön motivaatio ja sitoutuminen on ensiarvoisen tärkeää. Johtaminen Vaativa ja raskas prosessi edellyttää hyvää johtajuutta niin viranhaltijoiden kuin luottamushenkilöiden parissa. Demokratia Käskyttäminen ei johda tuloksiin. Kaikkien osapuolten on osallistuttava valmisteluun. Avoimuus, läpinäkyvyys Pitää varata riittävästi aikaa keskustelulle. Lyhyt esityslista, aikaa paljon. Tietoa hyvistä ja huonoista asioista pitää jakaa mieluummin liikaa kuin liian vähän. Nopea eteneminen Innostus lopahtaa, jos prosessi pitkittyy. Ymmärrys Jo neuvotteluvaiheessa kannattaa erottaa aidosti sitovat sekä tavoitteelliset asiat toisistaan. Yhteistyö, verkostoituminen Kehittäminen on joukkuelaji. Yhteistyö sidosryhmien, mm. seurakuntien kanssa on tärkeää onnistumisen kannalta.

6 6 Hyväkäs-Sanomat 2010 Pellon talous tervehtyy keskittämällä Vielä muutama vuosi Pello kuului vaikean taloustilanteensa perusteella ns. kriisikuntiin. Ankaralla työllä ja muuttuneen valtionapujärjestelmän turvin kunta on vetänyt itsensä suosta ja tekee ylijäämäisen tilinpäätöksen. ANNA-MAIJA GRUBER Hankalimmillaan tilanne oli Pellossa vuonna 2007, jolloin alijäämää oli usean huonon vuoden ja laskeneiden verotulojen vuoksi kertynyt jo 4,2 miljoonaa euroa. Kovan keskittämisja tehostamiskuurin tuloksena luvut on saatu kääntymään plusmerkkisiksi. Keskittämisessä sen salaisuus Teimme vuonna 2007 talouden tasapainottamisohjelman, jota päivitettiin vuonna Ohjelma käytiin läpi myös valtiovarainministeriön kanssa, joka totesi toimenpiteet oikeansuuntaisiksi. Näin olemme saaneet kunnan talouden kuiville, kertoo kunnanjohtaja Tapani Melaluoto. Vaikka Pello ei ole varsinainen haja-asutuskunta, se on kuitenkin harvaan asuttua aluetta, mikä nostaa kuntatalouden kustannuksia. Säästöjä on syntynyt nimenomaan keskittämällä ja tehostamalla toimintoja, kertoo Melaluoto. Perusopetus on kerätty uudistettuun koulukeskukseen, jossa toimivat sekä ala- että yläkoulu, ja suurin osa pienistä kyläkouluista on lakkautettu. Ravintohuolto toimii yhdestä keskuskeittiöstä käsin. Kiinteistöjen kulut on saatu alas uuden kiinteistöstrategian avulla, joka määrittelee niille sopivat käyttötarkoitukset. Kiinteistökantaa on supistettu voimakkaasti, ja osa on myyty pois. Supistukset ovat vaikuttaneet myös henkilöstön määrään. Henkilöstöstrategia määrittelee, miten henkilöstöpolitiikkaa hoidetaan ja miten luonnollista poistumaa voidaan parhaiten hyödyntää, Melaluoto luettelee. Jokaiselle osansa Toimenpiteet ovat kohdistuneet myös sosiaalija terveystoimeen, jossa terveyskeskusyksiköiden toimintaa on tehostettu rakentamalla uusia yksiköitä muun muassa kuntoutettavia ja erityishuoltoa varten. Tällä lailla saamme potilaat nopeammin pois kalliista erikoissairaanhoidosta, ja kulut pysyvät paremmin kurissa, vaikka eivät olekaan laskeneet, Melaluoto toteaa. Pellon talousahdinkoon vaikutti muutama vuosi sitten vellonut MR- SA-bakteeri, joka lisäsi reilusti perussairaanhoidon kuluja. Nyt päänvai- vaa aiheuttaa lääkäripula, kun virkoja on vaikea saada täytettyä. Vain vähän muutosvastarintaa Aika vähän kuntalaiset ovat protestoineet supistuksia vastaan, kunnanjohtaja vakuuttaa. Kyläkoulujen lakkauttaminen on monessa kunnassa todellinen kuuma peruna. Pellossa valtuuston päätös oli kuitenkin yksimielinen. Ja oppilaat ovat olleet uuteen malliin tyytyväisiä, koska näin luokkakoko suureni ja kaikille tuli lisää kavereita. Lakkautetuissa kyläkouluissa saattoi pienimmillään olla vain parikymmentä oppilasta. Nyt luokissa on maksimissaan 25 opetettavaa, joten ryhmät eivät ole ylimitoitettuja. Vanhoja tyhjilleen jääneitä kouluja on luovutettu kyläyhdistyksille, joten niillekin on löytynyt uutta käyttöä. Talous pian vaaterissa Pellon talouden alijäämästä on vielä kattamatta noin 1,7 miljoonaa euroa. Melaluoto uskoo kuitenkin, että vuoden 2010 aikana se supistuu alle miljoonan. Tasapainoon pitäisi päästä vuoteen 2012 mennessä. Vuodelle 2009 asetettu vajaan euron ylijäämä ylittyy. Pellossa on myös pidennetty kunnan kiinteistöjen poistoaikoja, joka sekin on parantanut taseen lukemia. Se on kuitenkin vain marginaalikeino. Enemmän hyötyä on ollut siitä, että meille epäedullinen ja muutenkin epäoikeudenmukainen entinen valtionosuusjärjestelmä on kehittynyt, hän arvioi. Uudistus merkitsee Pellolle noin 400 euroa lisää henkeä kohden, kun lasketaan mukaan useamman vuoden kertymät. Haja-asutusalueen tukea ei kuitenkaan heru, sillä asukkaita on enemmän kuin kaksi henkeä neliökilometriä kohden. Paljon on täällä tehty töitä talouden eteen, mutta olo on jo helpottunut. Sekin ilahduttaa, että päättäjät ovat kanssamme samoilla linjoilla. Nyt täällä soudetaan samaan suuntaan, hän toteaa tyytyväisenä. Pello on saanut aikaan säästöjä keskittämällä mm. opetusta. Kuva: Veikko Hamara Paras-selonteko Näyttäviä tuloksia syntyy vain toimintaa tehostamalla, sanoo kunnanjohtaja Tapani Melaluoto, innokas kalamies. Kuva: Mika Rinne Uudistuksen vaikutuksia erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa oleviin kuntiin Vuosien tilinpäätöstietojen perusteella raja-arvot täyttäneitä kuntia on ollut kaikkiaan 33. Niiden asukasmäärä on noin 3 prosenttia koko maan asukasmäärästä. Näistä 33 kunnasta yhteensä 20:ssa on tehty lain edellyttämä arviointimenettely. Muissa arviointia ei ole tehty siksi, että kunnat ovat päättäneet kuntaliitoksen toteuttamisesta. Vuoteen 2009 mennessä toteutetut arvioinnit ja arviointityöryhmien ehdotukset ovat yhtä kuntaa lukuun ottamatta pitäneet sisällään talouden tervehdyttämisohjelman. Erityisen heikon taloudellisen aseman kuntien lukumäärä voi nopeasti lähivuosina nousta, mikäli talouskehitys edelleen voimakkaasti heikkenee. Erityisesti kertyneen alijäämän kasvu voi lisätä arviointimenettelyyn tulevien kuntien määrää. Puitelain 9 :ää koskevia linjauksia Puitelain 9 :n mukaisesta menettelystä saatujen kokemusten perusteella valmistellaan arviointimenettelyn vakinaistaminen osana muuta lainsäädännön valmistelua puitelain voimassaoloajan päätyttyä. Arviointiprosesseissa kuullaan, riippumatta siitä, kuuluvatko ne menettelyn piiriin myös naapurikuntia, erityisesti mikäli katsotaan, että kuntien yhdistyminen voi olla yhteistoimintaratkaisun sijasta muidenkin kuntien näkökulmasta hyväksyttävä ratkaisu palvelujen turvaamiseksi yhtä kuntaa laajemmalla alueella. Pellossa taloutta kohennetaan keskittämällä toiminnot kuntakeskukseen.

7 Hyväkäs-Sanomat Parashankkeen puitelain 9 pykälä on herättänyt monta kuntaa talouden tasapainotustalkoisiin. Myös luottamusmiehet on saatu uskomaan. Näin vaikeassa asian onnistuminen edellyttää vahvaa yksimielistä näkemystä. Tällainen on ymmärtääkseni Pellon kunnassa syntynyt. Joissain kunnissa on pyritty pois 9 pykälän kriteerien kahleista lyhytvaikutteisilla tasetemppuilulla. Pellossa on tehty oikeita ja kestäviä ratkaisuja, jotka ovat olleet nimenomaan rakenteellisia ihan fyysisestikin. Kuntatalousyksikön johtaja Martti Kallio Kuntaliitto Fakta Pellon kunta sijaitsee Tornionjokilaaksossa keskellä Pohjoiskalottia monipuolinen yritystoiminnan ja kulttuurin keskus tärkeää virkistys- ja lohenkalastusaluetta asukkaita noin henkeä kunnan pinta-ala km 2 kunnan talous on muutamassa vuodessa kääntynyt 4,7 miljoonan euron alijäämästä positiiviseksi. Kustannuslaskentaopas kunnille ja kuntayhtymille Kunnat ja kuntayhtymät tarvitsevat vertailukelpoista, luotettavaa ja läpinäkyvää tietoa toimintansa kustannuksista. Kustannuslaskentaopas kunnille ja kuntayhtymille on käsikirja, jossa annetaan ohjeistusta vertailukelpoiseen hinnoitteluun, kustannusvaikuttavuuden arviointiin sekä kannattavuus- ja investointilaskelmien tekemiseen. Tilausnumero Hinta 48 euroa. Tilaukset:

8 8 Hyväkäs-Sanomat 2010 Sastamalan perusturvakuntayhtymässä on aikaa ajatella Yhteistyö ja asiakkaan tarpeet hyvien käytäntöjen keskiössä Sastamalan perusturvakuntayhtymässä luodaan terveydenhuoltoon uusia malleja. Henkilökunnan ideapalaverit otetaan tosissaan ja asiakkaita kuunnellaan. Kuntouttava työote aiheuttaa jo ahtautta vanhainkodin kuntosalilla ja johdon ulkopuolisesta mentoroinnista on saatu hyviä kokemuksia. MATTI WACKLIN Hyvä esimerkki on keinonivelleikkauksesta toipuvat potilaat. Ennen he siirtyivät leikkaukseen tehneestä Coxasta Vammalan aluesairaalaan. Nyt he menevät leikkauksen jälkeen suoraan kotiinsa, jossa on käytännön apuna kuntayhtymän ja aluesairaalana ryhmätapaamisessa koulutettu omainen, ystävä tai kaveri. Hän on sitoutunut auttamaan. - Uusi käytäntö säästää rahaa, mutta on mielekäs myös toipilaan kannalta, sanoo Sastamalan perusturvakuntayhtymän johtaja Maarit Sihvonen. Hän tiivistää hyvien käytäntöjen lähtökohdat kahteen käsitteeseen. Ne ovat yhteistyö ja kuntalaisten tarpeisiin vastaa- minen. - Yhteistyöllä vältetään päällekkäisyyttä ja tuodaan palveluihin joustavuutta. Asiakaslähtöisyys on kaiken toiminnan ydin. Ideapalaverit tuovat tuloksia Maarit Sihvonen sanoo, että terveydenhuollon muuttuva toimintaympäristö asettaa monenlaisia uusia haasteita, joihin ei voi vastata vanhoilla tempuilla. Esimerkiksi uusi terveydenhoitolaki, väestön vanheneminen ja työvoiman väheneminen luovat uutta tilannetta. - Kehitystyö on välttämätöntä, ja sen ajattelemiseen pitää löytää aikaa. Periaate on, että kaikkien ideat otetaan vakavasti. Palavereihin valmistaudutaan huolella niin, että jokaisella on jotakin annettavaa. On tärkeää, että arvioimme omaa työtämme myönteisen kriittisesti. Sihvosen mukaan kuukausittain järjestetyistä ideointipalavereista on hyvät kokemukset. Tuloksia parantavia ideoita syntyy yllättävän paljon. Myös työntekijöiden ääni kantaa johtoryhmään eikä kyse saa olla vain muodollisesta kuuntelemisesta. Työntekijät ovat oman työnsä parhaita asiantuntijoita. - Hyvät ideat pitää viedä nopeasti käytäntöön, muuten ideointi on turhaa. Usein kyse on pienistä käytännön toimista, mutta välillä muutos koskee myös suuria linjoja. Kun esimerkiksi terveydenhuollossa valitetaan kiirettä ja aikapulaa, miten on mahdollista, että Sastamalassa löytyy aikaa ajatteluun? Sihvonen sanoo, että johtoryhmän vuoden ideapalaverit pistetään allakoihin hyvissä ajoin eikä niitä ohita mikään muu meno. Sihvonen sanoo, että toisen työn kunnioitus ja arvostaminen ovat kuntayhtymän keskeisiä arvoja. Siksi käskytys korvautuu dialogilla. Mentorit julkisen ulkopuolelta Jokaisella Sastamalan perusturvakuntayhtymän johtoryhmän jäsenellä on omat mentorinsa, joka työskentelee yksityisellä puolella. - Yhteistyö on ollut hedelmällistä. Se avaa meille uusia, ulkopuolisia näkökulmia omaan johtajuuteemme ja monipuolistaa osaamista. Ensi keväänä mentorointi laajenee lähiesimiehiin. Lähihoitaja Kati Pääkkönen mittaa verensokerin Kalle Vuorisalolta. Niukkojen resurssien aikanakaan koulutuksesta ei tingitä. Siihen osallistuvat niin kuntayhtymän johtoryhmä kuin muukin henkilökunta. Sihvonen sanoo, että tavoitteena on yksinkertaistaa hoitoketjuja. Siihen tarvitaan mm. perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen entistä parempaa yhteistyötä. Esimerkiksi sama fysioterapeutti voisi seurata ikäihmistä hänen hoitonsa eri vaiheissa, vaikka sektorirajat ylittyisivätkin. - Monipuolinen verkostoituminen on välttämätöntä. Tapaamme esimerkiksi työntekijäjärjestöjen edustajia säännöllisesti. KUVAT: Juho Paavola Fakta Kuukausittain pidettävien ideapalavereiden hyvät ideat pitää viedä nopeasti käytäntöön. Muuten ideointi on turhaa, sanoo kuntayhtymän johtaja Maarit Sihvonen. Sastamalan perusturvakuntayhtymän eli SASPE:n jäsenkuntia ovat Kiikoinen, Lavia, Punkalaidun ja Sastamala. Alueella on noin asukasta. Kuntayhtymä toimii lähipalveluperiaatteella ja toimipisteitä on jokaisen jäsenkunnan alueella. Niissä työskentelee yhteensä noin 650 ammattilaista. Asiakaslähtöisyys on kaikessa työssä keskeisintä. Esimerkiksi vuodeosastoilla ja vanhainkodeissa on käytössä kuntouttava työote. Se tarkoittaa käytännössä mm. sitä, että potilaille tai asiakkaille ei kanneta ruokaa sänkyyn, vaan jokainen ruokailee päiväsalissa, jos vain suinkin kykenee. Erityisesti vanhemmille potilaille tämä on hyvin merkityksellistä, sillä sänkyyn jääminen pitkäksi aikaa, voi olla kohtalokasta. Helposti käy niin, että sinne jää loppuiäkseen, sanoo perusturvakuntayhtymän johtaja Maarit Sihvonen. Punkalaitumen vanhainkodissa on kuntosali, joka on nykyisin ahkerassa käytössä. Aikaisemmin vain pari vanhusta kykeni itse kävelemään päiväsaliin ruokailemaan. Muut ruokailivat omissa huoneissaan. Nyt tilanne on päinvastainen. Lähes kaikki kävelevät ruokailuun ja tila alkaa käydä jo ahtaaksi. Se on kuntouttavan työotteen ansiota. Muisti ja mieli -hankkeessa perusturvakuntayhtymä on mukana seurakuntien ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa kehittämässä muistihäiriöisten ja masentuneiden vanhusten hoitoa.

Kuntajohtaminen 2015. suunta, sisältö ja välineet. Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf)

Kuntajohtaminen 2015. suunta, sisältö ja välineet. Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf) Kuntajohtaminen 2015 suunta, sisältö ja välineet Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf) TOIMITTAJAT Anni Jäntti Kaija Majoinen 1. painos ISBN 978-952-213-38-4 (pdf) ISBN

Lisätiedot

Lähipalveluita kaikille totta vai tarua?

Lähipalveluita kaikille totta vai tarua? Lähipalveluita kaikille totta vai tarua? Kirjoittajat ja Sininauhaliitto Toimitus: Asta Juntunen Kieliasun tarkistus: Satu Kiiskinen Taitto: Sanna Pyykkö / Sopiva Design Kuvat: Aake Huurresalo Kustantaja:

Lisätiedot

Mouhijärven, Punkalaitumen, Vammalan ja Äetsän muodostaman Sastamalan kaupungin perustamisselvitys

Mouhijärven, Punkalaitumen, Vammalan ja Äetsän muodostaman Sastamalan kaupungin perustamisselvitys Mouhijärven, Punkalaitumen, Vammalan ja Äetsän muodostaman Sastamalan kaupungin perustamisselvitys Konsultin taustaraportti 15.11.2007 Markus Pauni, FCG Efeko Oy 2 Sisällys: 1 JOHDANTO... 3 2 UUDEN KAUPUNGIN

Lisätiedot

Kuntien avainhetki. Muutoksesta menestyksen eväät

Kuntien avainhetki. Muutoksesta menestyksen eväät Kuntien avainhetki Muutoksesta menestyksen eväät Kuntien avainhetki Muutoksesta menestyksen eväät Sisältö Esipuhe 3 Kuntien uusi rooli: monitoimijasta kapellimestariksi 4 Mitä yrityksillä on tarjota kuntalaisille

Lisätiedot

Bussien reitit ja aikataulut uudistuvat. Perhekioski avasi ovensa Elossa. Varhain tukea vanhuksen arkeen. Y-linjalla ideat muuttuvat todeksi

Bussien reitit ja aikataulut uudistuvat. Perhekioski avasi ovensa Elossa. Varhain tukea vanhuksen arkeen. Y-linjalla ideat muuttuvat todeksi Ylöjärven kaupungin tiedotuslehti Keskiviikkona 11.2.2015 Bussien reitit ja aikataulut uudistuvat Sivu 6 Perhekioski avasi ovensa Elossa Sivu 5 Varhain tukea vanhuksen arkeen Sivu 8 Y-linjalla ideat muuttuvat

Lisätiedot

Meri-Lappi. Marraskuu 2014 Tamora Oy Jaana Utti, Ville Mäkelä, Karl-Erik Michelsen

Meri-Lappi. Marraskuu 2014 Tamora Oy Jaana Utti, Ville Mäkelä, Karl-Erik Michelsen I C T -, TA LO U S - J A H E N K I LÖ S TÖ PA LV E LU I D E N J Ä R J E S TÄ M I S S U U N N I T E L M A Meri-Lappi T I E TO J O H TA M I S E N E D E L L Ä K ÄV I J Ä Selvitystyö järjestämissuunnitelmasta

Lisätiedot

Sote si. Sote ottaa ensiaskeleita. Faktaa MIKSI? MITEN? MIKÄ NIMEKSI?

Sote si. Sote ottaa ensiaskeleita. Faktaa MIKSI? MITEN? MIKÄ NIMEKSI? Sote ottaa ensiaskeleita Sote on vielä outo kirjainyhdistelmä. Soteen kannattaa kuitenkin tutustua, sillä se on mukana jokaisen elämässä jossakin vaiheessa. Kyseessä on sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistävä

Lisätiedot

Kuntalaisen Paras. Uudistuvat lähipalvelut

Kuntalaisen Paras. Uudistuvat lähipalvelut Kuntalaisen Paras Uudistuvat lähipalvelut Sisällysluettelo Uudistuvat lähipalvelut kuntalaisen Paras 3 Kuntien väliset erot kasvavat 4 Mitä ovat lähipalvelut? 7 Kuusi tapaa uudistaa lähipalveluja 10 1.

Lisätiedot

Sosiaalipolitiikka. Kunnallista, kansallista vai kansainvälistä? sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Hyvinvointivaltio kuuluu myös museoon

Sosiaalipolitiikka. Kunnallista, kansallista vai kansainvälistä? sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Hyvinvointivaltio kuuluu myös museoon sosiaalialan riippumaton ammattilehti 17 2007 Hyvinvointivaltio kuuluu myös museoon Maisteriohjelmia tarvitaan edelleen Luottamushenkilö vastaa: Parkano tarvitsee kumppaneita Avoimuus lisää julkishallinnon

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUSTRATEGIA

KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUSTRATEGIA KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUSTRATEGIA 17.12.2004 Keski-Suomen liitto 1 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä puhelin 014-652 200, vaihde Yhteydet:

Lisätiedot

Uskallus & innovaatiot

Uskallus & innovaatiot katsaus 298/2013 Uskallus & innovaatiot Uusia näkökulmia suomalaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin Uskallus & innovaatiot Uusia näkökulmia suomalaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin Tekesin katsaus

Lisätiedot

TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN TAMPERE. Tampereen sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön poliittinen ohjelma 2013 2020.

TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN TAMPERE. Tampereen sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön poliittinen ohjelma 2013 2020. TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN TAMPERE Tampereen sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön poliittinen ohjelma 2013 2020 Reilu Tampere 1 SDP VAIHTOEHTO NYKYMENOLLE 3 TAMPEREESTA HYVÄN TYÖELÄMÄN KAUPUNKI 4

Lisätiedot

Vastaanottaja Pirkanmaan liitto. Asiakirjatyyppi Loppuraportti. Päivämäärä Toukokuu 2013 IDEARAPORTTI PIRKANMAAN KUNTATOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN

Vastaanottaja Pirkanmaan liitto. Asiakirjatyyppi Loppuraportti. Päivämäärä Toukokuu 2013 IDEARAPORTTI PIRKANMAAN KUNTATOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN Vastaanottaja Pirkanmaan liitto Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä Toukokuu 2013 IDEARAPORTTI PIRKANMAAN KUNTATOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN IDEARAPORTTI PIRKANMAAN KUNTATOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN Päivämäärä

Lisätiedot

Vaikuta! Euroopan parlamenttivaalit ennakkoäänestys 14. 20.5. vaalipäivä Suomessa 25.5.

Vaikuta! Euroopan parlamenttivaalit ennakkoäänestys 14. 20.5. vaalipäivä Suomessa 25.5. 1 Kokoomuksen Tampereen kaupunkilehti Toukokuu 1/2014 Tässä lehdessä muun muassa: Sote-uudistus: asiakkaan valinnanvapaus ja palvelutuotannon monipuolisuus turvattava sivu 8 Vaikuta! Euroopan parlamenttivaalit

Lisätiedot

Teema: koulutus ja rekrytointi

Teema: koulutus ja rekrytointi 1. 2010 Sosiaalialan koulutuksen haasteet Työntekijät yrittäjinä Työhyvinvointi Teema: koulutus ja rekrytointi Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Sosiaalialan kehitys haastaa koulutuksen 6

Lisätiedot

Huomisen sote. Millaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään. tulisi pyrkiä ja miten se tehdään. Sitran selvityksiä.

Huomisen sote. Millaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään. tulisi pyrkiä ja miten se tehdään. Sitran selvityksiä. Sitran selvityksiä 92 Huomisen sote Millaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään meidän tulisi pyrkiä ja miten se tehdään Huhtikuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 92 ISBN 978-951-563-913-4 (nid.)

Lisätiedot

paljon haltijana Lähijohtaja kuvituskuva työn alla sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi

paljon haltijana Lähijohtaja kuvituskuva työn alla sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi 3 2012 Luottamushenkilö Väinö Guttorm, Utsjoki Anneli Pohjola: Myös sosiaalinen kestävyys voi loppua Päätöksenteko omaishoidon tuesta Prameat

Lisätiedot

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia?

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Olli Luukkainen Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Koulutus tasa-arvon turvaajana Yhteiskunta on hyvä, jos ihmiset voivat elää siinä hyvää elämää ja olla onnellisia. Hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020

Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020 Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020 2 Sisältö JOHDANTO... 4 1. MIKÄ KUNTASTRATEGIA ON?... 5 2. VISIO, PERUSTEHTÄVÄ, ARVOT JA STRATEGISET LINJAUKSET... 7 2.1 Ähtärin kaupungin visio 2020... 7 2.2 Ähtärin

Lisätiedot

Palvelulinjaukset 2013-2016. Luonnos 9.4.2013. Kooste tulleesta palautteesta. Kaupunkirakennelautakunta 23.4.2013

Palvelulinjaukset 2013-2016. Luonnos 9.4.2013. Kooste tulleesta palautteesta. Kaupunkirakennelautakunta 23.4.2013 Palvelulinjaukset 2013-2016. Luonnos 9.4.2013. Kooste tulleesta palautteesta Kaupunkirakennelautakunta 23.4.2013 Kaupunkirakennelautakunta päätti palauttaa palvelulinjaukset valmisteltaviksi. Palvelulinjauksia

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

KOKODEMO. Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään.

KOKODEMO. Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään. DEMO-verkosto KOKODEMO Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään. 2 Aktiivisen ikääntymisen teemavuosi 2012 Hyvät käytännöt ja toimintamallit

Lisätiedot

The Point. Suunta muuttuu? Mahdollisuuksia muutoksessa. Julkisen sektorin teemanumero

The Point. Suunta muuttuu? Mahdollisuuksia muutoksessa. Julkisen sektorin teemanumero The Point Julkisen sektorin teemanumero Suunta muuttuu? Mahdollisuuksia muutoksessa Hallinto- ja kuntaministeri Tapani Tölli ja kuntakentän uudistukset Kansi luo siltaa tulevaisuuteen Tampereella panostetaan

Lisätiedot

Kyläkapula. Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset

Kyläkapula. Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset Kyläkapula Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset 2/2012 Pohjoismaissa oli tapana, että viestikapula kiersi

Lisätiedot

JULKISHALLINNON. HYVÄ hallintotyö!

JULKISHALLINNON. HYVÄ hallintotyö! JULKISHALLINNON HYVÄ hallintotyö! JULKISHALLINNON Hyvä hallintotyö! Akavan Erityisalojen ammattijulkaisu 1/2015 Akavan Erityisalat AE ry Toimitus Akavan Erityisalat, Anna Joutsenniemi Viestintävimma, Leena

Lisätiedot

P A L V E L E V A E T E L Ä -S A V O 2 0 1 3

P A L V E L E V A E T E L Ä -S A V O 2 0 1 3 P A L V E L E V A E T E L Ä -S A V O 2 1 3 Etelä-Savon menestyksen avaimet E T E L Ä - S A V O N M A A K U N T A L I I T O N J U L K A I S U 6 9 : 2 6 PALVELEVA ETELÄ-SAVO 213 "Etelä-Savon menestyksen

Lisätiedot

Uusi kunta vai kuntaliitos kuntalaisen itsehallinto

Uusi kunta vai kuntaliitos kuntalaisen itsehallinto Uusi kunta vai kuntaliitos kuntalaisen itsehallinto Esa Halme Lauri Kuukasjärvi Uusi kunta vai kuntaliitos kuntalaisen itsehallinto K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö K A K S UUSI

Lisätiedot

TEUVA - KURIKKA YHDISTYMISSELVITYSRAPORTTI 18.02.2012

TEUVA - KURIKKA YHDISTYMISSELVITYSRAPORTTI 18.02.2012 Sis. arvion Teuvan menestysmahdollisuuksista itsenäisenä kuntana TEUVA - KURIKKA YHDISTYMISSELVITYSRAPORTTI 18.02.2012 Hannu Räsänen Sisällysluettelo: 1. Johdanto 3 2. Kuntien yhdistymisen lähtökohdat

Lisätiedot

Porin kaupungin henkilöstölehti 1/2006

Porin kaupungin henkilöstölehti 1/2006 Porin kaupungin henkilöstölehti 1/2006 15 kysymystä Pori 2012 strategiasta s. 4 Kaupunginjohtajat vastaavat Lähiesimieskoulutus s. 6 Erityisasiantuntija Kristiina Strandman luennoi ikäjohtamisesta Suomen

Lisätiedot