Opetusohjelma Kotimainen kirjallisuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opetusohjelma 2013 2014 Kotimainen kirjallisuus"

Transkriptio

1 Opetusohjelma Kotimainen kirjallisuus Syksyn kursseille ilmoittaudutaan Weboodissa seuraavasti: aine- ja syventävien opintojen kursseille ja perusopintojen kursseille (ellei toisin ole ilmoitettu). Kevään kursseille ilmoittaudutaan Ilmoittautumisesta kertoo lyhenne ILM. Lue tarkkaan kurssien päivämäärä- ja salitiedot, sillä niissä on poikkeuksia! Tarkista säännöllisin väliajoin opetusohjelma muutosten varalta. Kaikilla kursseilla vaaditaan säännöllistä osallistumista opetukseen. Se tarkoittaa läsnäoloa vähintään 85 prosentilla opetuskerroista. Opettaja voi halutessaan määritellä myös korkeamman läsnäoloprosentin sekä antaa opiskelijalle poissaoloa korvaavia tehtäviä. Osa kursseista sopii sekä aine- että syventäviin opintoihin. Kurssin käyttäminen syventäviin opintoihin saattaa vaatia esim. ylimääräisiä tehtäviä tai vaativampaa luettavaa. Jos kurssille ilmoittautuu enemmän opiskelijoita kuin sille mahtuu osallistumaan, osallistujia karsitaan. Ensisijaisena kriteerinä noudatetaan kurssikuvauksessa mainittua. Lue karsintakriteereistä lisää tästä. SYYSLUKUKAUSI 2013 PERUSOPINNOT SKO110 Peruskurssi 10 op, ILM. Peruskurssi on harjoituskurssi, joka suoritetaan kirjallisuuden opintojen alussa. Kurssin tavoitteet ovat käytännönläheiset. Kurssilla perehdytään kirjallisuusanalyysin keskeisiin käsitteisiin ja opetellaan soveltamaan niitä. Kurssin aikana kirjoitetaan kaksi laajaa (n. 10 sivua) analyysiesseetä, toinen lyriikasta ja toinen proosasta. Lisäksi tehdään pienempiä harjoitustehtäviä. Laajoista analyysiesseistä annetaan henkilökohtaista palautetta erikseen sovituilla vastaanotoilla. Kurssiin kuuluu oheiskirjallisuutta (ks. tutkintovaatimukset), johon perehdytään kurssin aikana. Kurssisuoritukseen kuuluu aktiivinen osallistuminen. ryhmä 1 (pääaineopiskelijoille), sl I + II per. ma 10 12, , aud III, Vesa Haapala (HUOM! Ilmoittautumisaika alkaa poikkeuksellisesti ke klo 12!) ryhmä 2, sl I + II per. ti 14 16, , aud VI, Juhani Sipilä ryhmä 3, sl I + II per. to 14 16, , aud X, Katja Seutu SKO luvun kirjallisuus 5 op Luentokurssi on johdatus 1800-luvun suomalaiseen kirjallisuuteen. Kurssilla valotetaan 1800-luvun kirjallisuudenhistoriaa ja tutustutaan ajan keskeiseen kaunokirjallisuuteen. Kurssi edellyttää opiskelijoilta aktiivisuutta ja itsenäistä työskentelyä: kurssiin sisältyy runsaasti omatoimista kaunokirjallisuuden ja oheiskirjallisuuden lukemista. Kurssi suoritetaan kirjallisilla tehtävillä, joissa luettu kaunokirjallisuus paikannetaan kirjallisuudenhistoriaan. sl I per., ma 14 16, , sl 10, Irma Perttula, ei ilm. SKO luvun alun kirjallisuus 5 op Luentosarjan tavoitteena on Suomen 1900-luvun alkupuoliskon (1900-luvun alusta 1950-luvulle) kirjallisuuden historian hallitseminen pääpiirteissään sekä tutkintovaatimuksiin kuuluvien teosten tuntemus ja paikantaminen kirjallisuushistorialliseen kontekstiin. Ajan kirjallisuutta lähestytään paitsi Kai Laitisen Suomen kirjallisuuden historian myös uudemman tutkimuksen pohjalta. Kurssi edellyttää luentojen seuraamisen lisäksi runsaasti omatoimista kirjallisuuden lukemista. Luentosarjaan liittyy kertauskuulustelu. sl II per. ma 14 16, , sl 10, Irma Perttula, ei ilm. 1

2 Klassikkolukupiiri Klassikoiden lukupiiri auttaa uusia pääaineopiskelijoita opintojen alkuun, opettaa suurten tenttikokonaisuuksien hallintaa sekä tarjoaa tilaisuuden kirjallisuudesta keskustelemiseen ja lukemisen ohjaukseen. Lukupiiri syventää ja tukee kirjallisuushistorian luentokurssien Sko120, Sko130 ja Sko140 antia. Lukupiiriin osallistumisesta ei saa erikseen opintopisteitä. sl I + II per. ma 16 18, , aud X, Antti Ahmala, ei ilm. SKO133 Introduction to Finnish Literature 5 op, ILM. For international students. The course is an overview of Finnish literature, divided into the following sections: Finnish Folk Poetry, Literature of Finland under the Swedish Rule, Nineteenth Century Literature, 1900 to the Second World War, and Post-war Literature. The structure of the course is based on Kai Laitinen s Literature of Finland, an outline (1985) and Suomen kirjallisuuden historia (1991) by the same author. A handout with the essential information is provided at the beginning of the course, in addition to excerpts of Finnish classics in English translation for home reading and discussion in class. The course also draws attention to the representation of Finnish literary themes in other media, such as music, movies and the Fine Arts. The course requirements are regular attendance and the submission of an essay. ryhmä 1, sl I + II per. ma ja ke 12 14, , sl 10, Lieven Ameel, ILM saakka AINEOPINNOT SKO230 Teoriapraktikum 5 op, ILM. Teoriapraktikum syventää peruskurssilla opittuja analyysitaitoja ja antaa teoreettisia valmiuksia proseminaaria varten. Kurssilla luetaan runsaasti teoriakirjallisuutta ja tehdään erilaisia harjoitustehtäviä. Kurssi on suunnattu vain pääaineopiskelijoille. Edellytyksenä osallistumiselle on hyväksytysti suoritettu peruskurssi. Tarkemmat tiedot kurssin ohjelmasta, suorituskäytännöistä ja kirjallisuudesta jaetaan ensimmäisellä kokoontumiskerralla. Kurssisuoritukseen kuuluu aktiivinen osallistuminen. Kurssi on harjoituskurssi, jolle otetaan korkeintaan 20 opiskelijaa. Etusijalla ovat pääaineopiskelijat. sl I + II per. ti 10 12, , sl 16, Vesa Haapala SKO240a Lyriikan teoria ja tutkimus 5 op, ILM. Kurssi kuuluu lähinnä aineopintovaiheeseen, mutta syventävien suorittajat jotka eivät ole käyneet aikaisemmin lyriikkakurssia, voivat osallistua. Lyriikan teoria -kurssilla syvennetään lyriikan teorian perusteita ja yhdistetään runouden teoria analyysiharjoituksiin. Työskentelymuodot: luennot, tunnilla suoritettavat kirjalliset harjoitukset ja tentittävä kirjallisuus. Lopputentissä kuulustellaan luennolla käsitellyt asiat ja kurssiin liittyvä teoriakirjallisuus. Pääsyvaatimukset: Peruskurssin hyväksytty suoritus. Ei riitä, että käy peruskurssia samaan aikaan lyriikan teoriakurssin kanssa. Jos kurssille ilmoittautuu enemmän kuin sinne voidaan ottaa, etusija on pääaineopiskelijoilla. Kurssille mahtuu 24 opiskelijaa. Tarkemmat tiedot kurssin ohjelmasta ja kirjallisuudesta jaetaan ensimmäisellä kokoontumiskerralla. sl I + II per. pe 10 12, , aud XI, Leena Kaunonen Sko240a Modernista postmoderniin 5 op Kurssilla tutustutaan ja 1980-lukujen kirjallisuuteen erilaisista näkökulmista. Luetaan keskeisiksi katsottuja teoksia ja tarkastellaan poetiikan kehityssuuntia. Kurssilla käsitellän myös kirjallisuuden roolia yhteiskunnallisessa ja kulttuurisessa dialogissa. Liikkeelle lähdetään Väinö Linnan Täällä Pohjantähden alla - trilogiasta, jonka lukeminen kannattaa aloittaa jo ennen kurssin alkua. Lukulista kokonaisuudessaan paljastuu kurssin alussa; painopiste on kuitenkin proosassa. Suoritustapa: luennot, essee ja loppukuulustelu. sl I + II per. to 10 12, , sl 6, Juhani Sipilä, ei ilm. SKO240a/b Juha Seppälän tuotannon teemoja 5 op, ILM. Kurssin tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat Juha Seppälän tuotannon eksistentialistiseen, psykoanalyyttiseen ja yhteiskunnalliseen tematiikkaan. Seppälän tekstien avulla havainnollistetaan myös 2

3 tekstienvälisten suhteiden, kirjallisuuden lajien ja tyylintutkimuksen kysymyksiä. Lisäksi Seppälän tuotantoa kontekstualisoidaan nykykirjallisuuden kentälle. Lajinäkökulmasta tarkastellaan Seppälän lyhytproosaa, novelleja ja romaaniteknisiä kokeiluja ja luetaan Seppälän tuotantoa suhteessa tragedian lajitraditioon. Tyylintutkimuksen näkökulmasta tarkastellaan Seppälän tekstien realistisia, modernistisia ja postmodernistisia piirteitä erityisesti dialogien kautta. Kurssilla luetaan Seppälän tekstien lisäksi muuta kirjallisuutta ja teoreettisia artikkeleita. Kurssisuorituksena toimii essee tai oppimispäiväkirja. Kurssisuoritus edellyttää lisäksi aktiivista osallistumista. Etusijalla ovat aineopintovaiheessa olevat opiskelijat. sl I per. I + II per. ti 12 14, , sl 15, Tuomas Juntunen SKO240b Peikot ja Sammon vartijat. Fantasia kotimaisessa lasten- ja nuortenkirjallisuudessa 5 op, ILM. Praktikumissa luetaan 12 kotimaista satu/fantasiaromaania. Liikkeelle lähdetään muutamasta vanhemmasta esimerkistä, mutta pääsääntöisesti käsitellään Suomessa viimeisen kymmenen vuoden aikana julkaistua nuorille kirjoitettua fantasiakirjallisuutta. Näiden lisäksi luetaan 3 5 teoria-artikkelia. Kurssi suoritetaan olemalla läsnä kokoontumiskerroilla, pitämällä alustus joko yksin tai parin kanssa yhdestä käsiteltävästä kirjailijasta ja kirjoittamalla kurssin päätteeksi kokoava essee kurssilla käsitellyistä teoksista ja teoriasta. Kurssille mahtuu n. 15 opiskelijaa. sl + kl II + III per. to 16 18, , aud VI, Paula Arvas SKO240b/SKO350 Pikareski ja vakavanaurullisuus 5 op Luentokurssilla perehdytään Mihail Bahtinin lajikäsitykseen sekä vakavanaurullisen lajin ja erityisesti sen alalajin, pikareskin eli veijariromaanin teoriaan. Opitaan, mitä ovat triksteri, narri ja veijari, ja miten ne eroavat toisistaan. Ihmetellään, mitä yhteistä on triksterillä ja jäniksellä? Tutustutaan moniin suomalaisiin ja ulkomaisiin narreihin ja veijareihin Lazarillosta Väiski Vemmelsääreen ja Rummukaisen veljeksistä Kaarlo Vataseen. Kurssilla luetaan teoriakirjallisuutta ja kaunokirjallisuutta, ja kurssi suoritetaan esseellä. Kurssisuoritukseen kuuluu aktiivinen osallistuminen. sl I + II per. to 12 14, , aud IV, Sari Salin, ei ilm. SKO250P Proseminaari 4 op, ILM. Proseminaari koostuu kahdesta osasta: proseminaarityöskentely 4 op ja kandidaatintutkielma 6 op. Pääaineopiskelijoille suunnatun proseminaarin tarkoitus on harjoituttaa kandidaatintutkielman laadintaan ja tieteelliseen kirjoittamiseen. Lähtökohtana on aiheen löytäminen, sen problematisointi tutkimuskysymyksiksi ja pyrkimys ongelmien ratkaisuun kirjallisuudentutkimuksen keinoin ja teoreettisten lähteiden avulla. Proseminaari-istunnoissa käsitellään keskustellen aiheen työstämiseen liittyviä ongelmia, kunkin itselleen laatimaa tutkimussuunnitelmaa sekä sen pohjalta laadittua tutkielmaa. Opiskelija oppii arvioimaan kriittisesti ja rakentavasti muiden tutkielmia (kommentointi ja opponointi). Kurssisuoritukseen kuuluu aktiivinen osallistuminen. Proseminaariryhmiin on järjestetty ilmoittautuminen toukokuussa ryhmä 1, sl + kl, ke 16 18, , sl 4, Juhani Sipilä ryhmä 2, sl + kl, ti 14 16, , Castr. sh., Irma Perttula SKO008 Pääaineen syventävät TVT-opinnot 2 op, ILM. Luento- ja harjoituskurssin tavoitteena on kehittää kotimaisen kirjallisuuden opiskelijan tiedonhankintataitoja. Kurssilla perehdytään kirjallisuudentutkimuksen keskeisiin painettuihin ja sähköisiin tietoaineistoihin ja harjoitellaan niiden käyttöä erityisesti omiin tutkimuskysymyksiin liittyvässä tiedonhaussa. Kurssi suoritetaan proseminaarin yhteydessä, ja sille ilmoittaudutaan proseminaariryhmissä. sl I per., Lasse Koskela SKO260T/360T Draama äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa 5 op, ILM. Kurssilla tutkitaan kaunokirjallisuuden henkilöhahmoja, kerrontaa ja tematiikkaa prosessidraaman avulla. Opitaan elävöittämään opettajan työtä luokkahuonedraaman keinoin. Päämääränä on antaa työvälineitä äidinkielen ja kirjallisuuden opettajiksi aikoville. Tutustumme pedagogisen draaman erilaisiin tekniikoihin 3

4 (teatteri-improvisaatio, teatterileikit, prosessidraama, forum-teatteri, työpajateatteri jne.) opettajan alustusten, yhteisten harjoitusten, keskustelun ja kirjallisuuden avulla. Samalla vahvistetaan osallistujien omaa itseilmaisutaitoa, esiintymisrohkeutta, spontaaniutta ja tiimityötaitoja. Pohditaan myös aineenopettajan roolia uudistuvassa peruskoulussa. Kurssi suoritetaan erilaisilla tehtävillä ja harjoituksilla sekä esseellä. Kurssi on suunnattu äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajaksi opiskeleville, jotka ovat jo aloittaneet pegagogiset opinnot, ja sille mahtuu 16 opiskelijaa. sl I + II per. ke 14 16, , sl 16, Arja Hakulinen SKO260T/360T Miten oppimateriaaleja tehdään 2010-luvulla? 5 op, ILM. Kurssilla pohditaan, mitä oppimateriaalit ovat ja mihin niitä tarvitaan. Kuka tekee oppimateriaalia nyt ja tulevaisuudessa? Tarkastelun kohteena ovat ensisijaisesti peruskoulun ja lukion oppimateriaalit, mutta ryhmän kiinnostuksen mukaan sivutaan myös yliopistossa käytettäviä ja ammatillisia oppimateriaaleja. Kurssilla perehdytään oppimateriaalien pedagogisiin lähtökohtiin, oppimiskäsityksiin ja syntyprosessiin ideasta oppikirjaksi ja analysoidaan ja tulkitaan olemassa olevia oppimateriaaleja. Lisäksi haastatellaan oppimateriaalin tekijöitä ja vieraillaan oppimateriaalikustantamossa. Opiskelijat suorittavat kurssin osallistumalla aktiivisesti kokoontumisiin ja pitämällä kaksi lyhyttä alustusta. Kurssin päätteeksi kirjoitetaan 5 7 sivun mittainen essee kurssin aikana yhdessä opiskelijoiden kanssa sovitusta aihevalikoimasta. sl I + II per. ma 16 18, , B122 (Helsingin normaalilyseo, Ratakatu 6), Helena Ruuska SYVENTÄVÄT OPINNOT SKO320 Seminaari 9 op, ILM. Seminaarissa harjaannutaan itsenäiseen tieteelliseen työskentelyyn opinnäytetyötä tekemällä. Seminaarin alkuvaiheessa hahmotetaan pro gradu -tutkielman aihe ja tehdään tutkimussuunnitelma. Sen jälkeen seminaarissa esitellään gradun esitöitä ja valmiita lukuja aina sitä mukaa kuin työ edistyy. Seminaari kestää vähintään kaksi lukukautta, mutta työskentelyä voi jatkaa kunnes pro gradu -tutkielma on valmis. Seminaarin yhteydessä suoritetaan myös syventävien opintojen hops. HuK-tutkinnon on oltava suoritettu ennen seminaariin osallistumista. Seminaariin on järjestetty ilmoittautuminen toukokuussa ryhmä 1, sl + kl, ti 16 18, , Castr. sh., Vesa Haapala ryhmä 2, sl + kl, ke 16 18, , sl 20, Pirjo Lyytikäinen SKO350/SKO240b Pikareski ja vakavanaurullisuus 5 op Luentokurssilla perehdytään Mihail Bahtinin lajikäsitykseen sekä vakavanaurullisen lajin ja erityisesti sen alalajin, pikareskin eli veijariromaanin teoriaan. Opitaan, mitä ovat triksteri, narri ja veijari, ja miten ne eroavat toisistaan. Ihmetellään, mitä yhteistä on triksterillä ja jäniksellä? Tutustutaan moniin suomalaisiin ja ulkomaisiin narreihin ja veijareihin Lazarillosta Väiski Vemmelsääreen ja Rummukaisen veljeksistä Kaarlo Vataseen. Kurssilla luetaan teoriakirjallisuutta ja kaunokirjallisuutta, ja kurssi suoritetaan esseellä. Kurssisuoritukseen kuuluu aktiivinen osallistuminen. sl I + II per. to 12 14, , aud IV, Sari Salin, ei ilm. SKO360T/260T Draama äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa 5 op, ILM. Kurssilla tutkitaan kaunokirjallisuuden henkilöhahmoja, kerrontaa ja tematiikkaa prosessidraaman avulla. Opitaan elävöittämään opettajan työtä luokkahuonedraaman keinoin. Päämääränä on antaa työvälineitä äidinkielen ja kirjallisuuden opettajiksi aikoville. Tutustumme pedagogisen draaman erilaisiin tekniikoihin (teatteri-improvisaatio, teatterileikit, prosessidraama, forum-teatteri, työpajateatteri jne.) opettajan alustusten, yhteisten harjoitusten, keskustelun ja kirjallisuuden avulla. Samalla vahvistetaan osallistujien omaa itseilmaisutaitoa, esiintymisrohkeutta, spontaaniutta ja tiimityötaitoja. Pohditaan myös aineenopettajan roolia uudistuvassa peruskoulussa. Kurssi suoritetaan erilaisilla tehtävillä ja harjoituksilla sekä esseellä. Kurssi on suunnattu äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajaksi opiskeleville, jotka ovat jo aloittaneet pegagogiset opinnot, ja sille mahtuu 16 opiskelijaa. sl I + II per. ke 14 16, , sl 16, Arja Hakulinen 4

5 SKO360T/260T Miten oppimateriaaleja tehdään 2010-luvulla? 5 op, ILM. Kurssilla pohditaan, mitä oppimateriaalit ovat ja mihin niitä tarvitaan. Kuka tekee oppimateriaalia nyt ja tulevaisuudessa? Tarkastelun kohteena ovat ensisijaisesti peruskoulun ja lukion oppimateriaalit, mutta ryhmän kiinnostuksen mukaan sivutaan myös yliopistossa käytettäviä ja ammatillisia oppimateriaaleja. Kurssilla perehdytään oppimateriaalien pedagogisiin lähtökohtiin, oppimiskäsityksiin ja syntyprosessiin ideasta oppikirjaksi ja analysoidaan ja tulkitaan olemassa olevia oppimateriaaleja. Lisäksi haastatellaan oppimateriaalin tekijöitä ja vieraillaan oppimateriaalikustantamossa. Opiskelijat suorittavat kurssin osallistumalla aktiivisesti kokoontumisiin ja pitämällä kaksi lyhyttä alustusta. Kurssin päätteeksi kirjoitetaan 5 7 sivun mittainen essee kurssin aikana yhdessä opiskelijoiden kanssa sovitusta aihevalikoimasta. sl I + II per. ma 16 18, , B122 (Helsingin normaalilyseo, Ratakatu 6), Helena Ruuska JATKO-OPINNOT JOT902 Tutkijaseminaari sl + kl, , Castr. sh., Pirjo Lyytikäinen KEVÄTLUKUKAUSI 2014 PERUSOPINNOT SKO110 Peruskurssi 10 op, ILM. ryhmä 4, kl III + IV per. ti 14 16, , aud XI, Juhani Sipilä ryhmä 5, kl III + IV per. to 12 14, , sl 4, Irma Perttula SKO luvun lopun kirjallisuus 5 op Luentokurssi on johdatus suomalaiseen kirjallisuuteen 1950-luvulta vuosituhannen vaihteeseen. Kurssilla käydään läpi 1900-luvun jälkipuolen kirjallisuudenhistoriaa ja tutustutaan aikakauden kaunokirjallisuuteen. Kurssi edellyttää opiskelijoilta aktiivisuutta ja itsenäistä työskentelyä: kurssiin sisältyy runsaasti omatoimista kaunokirjallisuuden ja oheiskirjallisuuden lukemista. Kurssi suoritetaan kirjallisilla tehtävillä, joissa luettu kaunokirjallisuus paikannetaan kirjallisuudenhistoriaan. Kurssisuoritukseen kuuluu aktiivinen osallistuminen. kl III per. ma 14 16, , sl 10, Irma Perttula, ei ilm. Klassikkolukupiiri Klassikoiden lukupiiri auttaa uusia pääaineopiskelijoita opintojen alkuun, opettaa suurten tenttikokonaisuuksien hallintaa sekä tarjoaa tilaisuuden kirjallisuudesta keskustelemiseen ja lukemisen ohjaukseen. Lukupiiri syventää ja tukee kirjallisuushistorian luentokurssien Sko120, Sko130 ja Sko140 antia. Lukupiiriin osallistumisesta ei saa erikseen opintopisteitä. kl III per. ma 16 18, , aud X, Antti Ahmala, ei ilm. SKO133 Introduction to Finnish Literature, literary seminar 5 op, ILM. The course is primarily intended for international students who have completed basic studies in literary studies (comparative or other). The course provides an overview of recent Finnish literature. It pays close attention to literary genre typology (amongst others fantasy, crime novel, children/youth literature) and to new narratological approaches to the study of space in literature. A handout with the essential information is provided at the beginning of the course, in addition to excerpts of Finnish classics in English translation for home reading and discussion in class. Students are expected to read several novels (in translation) chosen from a reading list. These novels will be checked for availability in Helsinki University / Helsinki City libraries. The course requirements are regular attendance and the submission of an essay. ryhmä 2, kl III + IV per. ma 10 12, , sl 9, Lieven Ameel 5

6 AINEOPINNOT SKO220 Kirjallisuudentutkimuksen suuntaukset 5 op Opiskelija tutustuu kirjallisuudentutkimuksen perussuuntauksiin ja keskeisiin tutkimusotteisiin. Jakso on pakollinen kaikille kotimaisen kirjallisuuden pää- ja sivuaineopiskelijoille. Kurssisuoritukseen kuuluu aktiivinen osallistuminen. kl III + IV per. ma 12 14, , sl 8, Irma Perttula, ei ilm. SKO240a/350 Kaunokirjallinen mieli ja kuvitteelliset maailmat -praktikum 5 op, ILM. Kurssilla tutustutaan mielenkuvauksen tekniikoihin, tematiikkaan ja teoriaan tarkastelemalla modernistista proosakirjallisuutta. Pääpaino on sotienjälkeisessä ja 1950-luvun kotimaisessa proosassa (Saastamoinen, Kallio-Visapää, Nummi, Vartio, Haavikko, Meri) mutta vertailukohtia haetaan myös varhaisen modernismin klassikkoteoksista (Aho, Sillanpää) sekä modernismin kansainväliseen kaanoniin kuuluvilta kirjailijoilta (Woolf, Joyce, Proust). Kurssilla keskustellaan ja tehdään harjoitustöitä sekä luetaan teoriakirjallisuutta klassisesta narratologiasta mahdollisten maailmojen teoriaan ja uudempaan kognitiiviseen kertomuksentutkimukseen. Kurssi suoritetaan laajalla esseellä. kl III+IV per. pe 10 12, (ei 18.4.), aud XI (11.4. aud XI), Elise Nykänen SKO240a Raamattu ja kirjallisuus 5 op, ILM. Praktikumissa luetaan rinnakkain Raamattua ja siihen linkittyvää kaunokirjallisuutta. Raamattuun tutustutaan kirjallisuudentutkimuksen näkökulmasta ja kaunokirjallisia teoksia tarkastellaan suhteessa länsimaisen taiteen suureen koodiin. Pääpaino 1900-luvun ulkomaisissa klassikoissa kotimaisiakaan unohtamatta. Kurssi on työteliäs: luettavana on Raamattu (pääpiirteissään) ja kymmenkunta romaania sekä jonkin verran oheismateriaalia. Kurssin kuluessa kirjoitetaan esseitä, pidetään alustuksia ja keskustellaan luetun pohjalta. Pääsyvaatimuksena kotimaisen kirjallisuuden peruskurssi. kl III + IV per. to 14 16, , aud X, Juhani Sipilä SKO240a Se tekee nykyään uusia tekoja. Suomalainen nykykirjallisuus 5 op Kurssilla perehdytään maamme uusimpaan proosaan ja runouteen sekä niiden keskinäisiin suhteisiin, ajankohtaisiin teemoihin, rakenneratkaisuihin ja lajiproblematiikkaan. Käsiteltäviä aiheita ovat proosan osalta historian ja identiteetin esittäminen, kirjailijuus sekä ideologiat kirjallisuudessa. Lyriikassa painotutaan uusiin lajeihin ja ilmiöihin. Tarkemmat tiedot kurssin ohjelmasta, suorituskäytännöistä ja kirjallisuudesta jaetaan ensimmäisellä kokoontumiskerralla. Kurssisuoritukseen kuuluu 14 kaunokirjallisen teoksen lukeminen, essee, loppukuulustelu sekä aktiivinen osallistuminen. Kurssilla on vierailijoita. kl III + IV per. ti 12 14, , aud XIII (paitsi P673), Vesa Haapala, ei ilm. SKO240a Myyttisiä maailmoja, resignoituneita esteettejä, uusia naisia luvun vaihteen kirjallisuuden praktikum 5 op, ILM. Praktikumissa tarkastellaan luvun vaihteen kirjallisuutta, erityisesti suomalaisia uusromanttisiksi tai symbolistis-dekadenteiksi luonnehdittuja teoksia. Käsiteltäviä kirjailijoita ovat muiden muassa Eino Leino, Joel Lehtonen, Volter Kilpi, Bertel Gripenberg ja L. Onerva. Praktikumissa luetaan myös ulkomaista kirjallisuutta ja suhteutetaan kotimaisen kirjallisuuden piirteitä kansainvälisen fin de sieclèn taiteellisiin ja intellektuaalisiin virtauksiin. Käsittelyn pääpaino on moderniteettiin, kirjallisuuden modernisaatioon ja moderniin minuuteen liittyvissä kysymyksissä: kiinnostavia aiheita ja teemoja ovat esimerkiksi dekadenssi, muotiin tuleva nietzscheläisyys, tiedostamatonta koskeva diskurssi, naisen esitykset, vieraantuneisuuden problematiikka ja sisäänpäin kääntyvä kerronta. Praktikumissa kirjoitetaan esseitä, pidetään alustuksia ja keskustellaan luetun pohjalta. Loppukuulustelua ei ole. Kurssisuoritukseen kuuluu aktiivinen osallistuminen. kl III + IV per., ke 12 14, , sl 4, Antti Ahmala 6

7 SKO240a Realismi ja naturalismi 5 op, ILM. Miten kaunokirjalliset teokset kiinnittyvät arkimaailmaan ja luovat realismille ominaista toden tuntua? Miksi naturalistit kuvasivat särkyvää arkea, rappiota ja tuhoutuvia ihmiskohtaloita? Miten realismin yhteiskuntakriittisyys syntyy? Kurssilla tutustutaan ja 1890-luvun kirjallisuuden keskeisiin kysymyksiin sekä realismin teorian ja kaunokirjallisuuden klassikoihin Erich Auerbachista Roland Barthesiin ja Philippe Hamoniin, Henrik Ibsenistä Émile Zolaan ja Juhani Ahosta Minna Canthiin. Kurssi etenee temaattisesti: Toden tuntu, Särkyvä arki, Tuhoutuva nainen, Naturalismin shokki tässä muutamia tulevia otsikoita. Kurssi on praktikum, joka edellyttää aktiivista osallistumista keskusteluun, ryhmätöihin ja pienten kotitehtävien tekemistä. Kurssisuoritukseen kuuluu essee, tehtäviä, alustus ja aktiivinen osallistuminen. Etusijalla ovat aineopintovaiheessa olevat opiskelijat. Kurssille mahtuu 25 opiskelijaa. kl III + IV per. ti 10 12, , sl 6, Riikka Rossi SKO240a/350 Uusia näkökulmia runouteen ja runoudentutkimukseen 5 op, ILM. Kurssilla käsitellään lyriikan keskeisiä alueita uuden runoudentutkimuksen näkökulmista. Käsiteltäviä aihealueita ovat runouden lajit, puhuja, kuvallisuus, rytmi ja teoskokonaisuus sekä runon tuottamisen ja lukemisen kontekstit. Kurssisuoritukseen kuuluu osallistuminen luennoille, pienet ryhmätyöt ja kaksi esseetä, jotka ovat laajuudeltaan 5-6 sivua. Mikäli kurssi suoritetaan syventäviin opintoihin, ovat esseet 8-10 sivua ja niihin on sisällytettävä erikseen opettajien kanssa sovittavaa teoriaa. Kurssilla analysoidaan sekä uusinta että vanhempaa runoutta. Kurssille otetaan enintään 25 opiskelijaa. kl III + IV per. ke 10 12, , aud III, Vesa Haapala & Katja Seutu SKO240b Peikot ja Sammon vartijat. Fantasia kotimaisessa lasten- ja nuortenkirjallisuudessa 5 op, ILM. Jatkuu syksyltä. Praktikumissa luetaan 12 kotimaista satu/fantasiaromaania. Liikkeelle lähdetään muutamasta vanhemmasta esimerkistä, mutta pääsääntöisesti käsitellään Suomessa viimeisen kymmenen vuoden aikana julkaistua nuorille kirjoitettua fantasiakirjallisuutta. Näiden lisäksi luetaan 3 5 teoriaartikkelia. Kurssi suoritetaan olemalla läsnä kokoontumiskerroilla, pitämällä alustus joko yksin tai parin kanssa yhdestä käsiteltävästä kirjailijasta ja kirjoittamalla kurssin päätteeksi kokoava essee kurssilla käsitellyistä teoksista ja teoriasta. sl + kl, II + III per. to 16 18, , aud VI, Paula Arvas (jatkuu syksyltä) SKO240b Kaupunki kirjallisuudessa 5 op, ILM. Praktikumissa luetaan kotimaisia romaaneja ja novelleja, joissa kaupungin rooli tematisoidaan ja problematisoidaan. Pääpaino on Helsinki-aiheisessa kirjallisuudessa. Kurssilla luetaan myös kirjallisuudentutkimuksen näkökulmasta keskeistä ns. tilallisesta käänteestä kumpuavaa teoriaa. Kotimaista kaupunkikirjallisuuden perinnettä taustoitetaan suhteessa kansainvälisiin laji- ja periodikonventioihin. Kurssisuoritukseen kuuluu aktiivinen osallistuminen, alustuksen pitäminen sekä esseen kirjoittaminen. kl III + IV per. ma 14 16, , aud XI, Lieven Ameel SKO250P Proseminaari 4 op, ILM. Proseminaariryhmiin on järjestetty ilmoittautuminen toukokuussa ryhmä 1, sl + kl, ke 16 18, , sl 4, Juhani Sipilä ryhmä 2, sl + kl, ti 14 16, , Castr. sh., Irma Perttula SKO260/360T Käännöspaja 4 op, ILM. (406499) Käännöspajassa taotaan kaunokirjallisia tekstejä suomen kielelle. Opiskelijat työskentelevät pareittain (Skkja Ssu-/Sko-opiskelija). Joka toinen viikko työparit tekevät työtä omatoimisesti, joka toinen viikko tavataan luokassa ja keskustellaan työn edistymisestä yms. Lähtökielenä on Skk-opiskelijan äidinkieli. Vieraita kieliä ei tarvitse osata: kohdekielenä on suomi. Kurssi sopii kaikille suomen kielestä, kirjallisuudesta ja erilaisista kulttuureista kiinnostuneille. Ensimmäisellä tunnilla sovitaan työpareista ja tarkemmasta työjärjestyksestä. Työpareja voidaan muodostaa noin 14. Etusija on Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijoilla. Ilmoittautuminen WebOodissa kl III + IV per., to 12 14, , aud IX, Leila White 7

8 SYVENTÄVÄT OPINNOT SKO320 Seminaari 9 op (403480), ILM. Seminaarissa harjaannutaan itsenäiseen tieteelliseen työskentelyyn opinnäytetyötä tekemällä. Seminaarin alkuvaiheessa hahmotetaan pro gradu -tutkielman aihe ja tehdään tutkimussuunnitelma. Sen jälkeen seminaarissa esitellään gradun esitöitä ja valmiita lukuja aina sitä mukaa kuin työ edistyy. Seminaari kestää vähintään kaksi lukukautta, mutta työskentelyä voi jatkaa kunnes pro gradu -tutkielma on valmis. Seminaarin yhteydessä suoritetaan myös syventävien opintojen hops. HuK-tutkinnon on oltava suoritettu ennen seminaariin osallistumista. Seminaariin on järjestetty ilmoittautuminen toukokuussa ryhmä 1, sl + kl, ti 16 18, , Castr. sh., Vesa Haapala ryhmä 2, sl + kl, ke 16 18, , sl 20, Pirjo Lyytikäinen SKO350/240a Kaunokirjallinen mieli ja kuvitteelliset maailmat -praktikum 5 op, ILM. Kurssilla tutustutaan mielenkuvauksen tekniikoihin, tematiikkaan ja teoriaan tarkastelemalla modernistista proosakirjallisuutta. Pääpaino on sotienjälkeisessä ja 1950-luvun kotimaisessa proosassa (Saastamoinen, Kallio-Visapää, Nummi, Vartio, Haavikko, Meri) mutta vertailukohtia haetaan myös varhaisen modernismin klassikkoteoksista (Aho, Sillanpää) sekä modernismin kansainväliseen kaanoniin kuuluvilta kirjailijoilta (Woolf, Joyce, Proust). Kurssilla keskustellaan ja tehdään harjoitustöitä sekä luetaan teoriakirjallisuutta klassisesta narratologiasta mahdollisten maailmojen teoriaan ja uudempaan kognitiiviseen kertomuksentutkimukseen. Kurssi suoritetaan laajalla esseellä. kl III+IV per. pe 10 12, (ei 18.4.), aud XI (11.4. aud XV), Elise Nykänen SKO240a/350 Uusia näkökulmia runouteen ja runoudentutkimukseen 5 op, ILM. Kurssilla käsitellään lyriikan keskeisiä alueita uuden runoudentutkimuksen näkökulmista. Käsiteltäviä aihealueita ovat runouden lajit, puhuja, kuvallisuus, rytmi ja teoskokonaisuus sekä runon tuottamisen ja lukemisen kontekstit. Kurssisuoritukseen kuuluu osallistuminen luennoille, pienet ryhmätyöt ja kaksi esseetä, jotka ovat laajuudeltaan 5-6 sivua. Mikäli kurssi suoritetaan syventäviin opintoihin, ovat esseet 8-10 sivua ja niihin on sisällytettävä erikseen opettajien kanssa sovittavaa teoriaa. Kurssilla analysoidaan sekä uusinta että vanhempaa runoutta. Kurssille otetaan enintään 25 opiskelijaa. kl III + IV per. ke 10 12, , aud III, Vesa Haapala & Katja Seutu SKO360/260T Käännöspaja 4 op, ILM. Käännöspajassa taotaan kaunokirjallisia tekstejä suomen kielelle. Opiskelijat työskentelevät pareittain (Skkja Ssu-/Sko-opiskelija). Joka toinen viikko työparit tekevät työtä omatoimisesti, joka toinen viikko tavataan luokassa ja keskustellaan työn edistymisestä yms. Lähtökielenä on Skk-opiskelijan äidinkieli. Vieraita kieliä ei tarvitse osata: kohdekielenä on suomi. Kurssi sopii kaikille suomen kielestä, kirjallisuudesta ja erilaisista kulttuureista kiinnostuneille. Ensimmäisellä tunnilla sovitaan työpareista ja tarkemmasta työjärjestyksestä. Työpareja voidaan muodostaa noin 14. Etusija on Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijoilla. Ilmoittautuminen WebOodissa. kl III + IV per., to 12 14, , aud IX, Leila White JATKO-OPINNOT JOT902 Tutkijaseminaari sl + kl, , Castr. sh., Pirjo Lyytikäinen PERUTUT KURSSIT 8

9 PERUTTU SKO240a/NLI290 Finlandssvensk samtidslitteratur 5 op, ILM. På kursen fördjupar vi oss med finlandssvensk prosa och lyrik från perioden Den finlandssvenska samtidslitteraturens aktuella teman, frågor som gäller verkens uppbyggnad och genrefrågor är centrala på kursen. Ämnen som tas upp är bl.a. framställningar av historien, av nationell identitet och kön, och flerspråkighet. Närmare information om kursprogram, undervisningsformer och uppgifter samt kurslitteratur ges på den första lektionen på kursen. HUOM! Ilmoittautuminen ! kl III + IV per. ma 10 12, ,U40 sl23, Kristina Malmio MUUTA OPETUSTA Nordisk litteraturin oppiaine järjestää opetusta, jota on mahdollista käyttää kotimaisen kirjallisuuden opintoihin. Muuta nordisk litteraturin opetusta löydät Weboodista. Katso ohjeet Almasta: https://alma.helsinki.fi/doclink/ Korvaavuudet kotimaiseen kirjallisuuteen ovat neuvoteltavissa tapauskohtaisesti. 9

SE ON SITTEN GRADU. Kotimainen kirjallisuus Turun yliopisto 2010

SE ON SITTEN GRADU. Kotimainen kirjallisuus Turun yliopisto 2010 SE ON SITTEN GRADU Kotimainen kirjallisuus Turun yliopisto 2010 SISÄLTÖ 1. Tutkiminen ja seminaarityöskentely 3 1.1. Johdannoksi 3 1.2. Millainen on hyvä tutkielma? 4 1.3. Miksi tutkielmaa tehdään seminaarissa?

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on paitsi akateeminen myös selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteistä ja pakollista. Ensimmäisten

Lisätiedot

AVAIN 1/04. Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avain. Avain - Finsk Tidskrift för Litteraturforskning

AVAIN 1/04. Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avain. Avain - Finsk Tidskrift för Litteraturforskning Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avain Avain - Finsk Tidskrift för Litteraturforskning Avain - The Finnish Review of Literary Studies AVAIN 1/04 Julkaisija: Kirjallisuudentutkijain Seura Numeron

Lisätiedot

MITÄ TERMIT VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS TARKOITTAVAT?

MITÄ TERMIT VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS TARKOITTAVAT? S U U N Y L I O P JOENSUUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN TUTKIMUKSIA J O E N I S T O UNIVERSITY OF JOENSUU RESEARCH REPORTS OF THE FACULTY OF EDUCATION N:o 86 Ulla Härkönen MITÄ TERMIT VARHAISKASVATUS

Lisätiedot

PÄÄ PALKINTO. Pystit sikseen. Oppiminen palkitsee. Tekeminen tuo tietoa ja hyvinvointia. Päätä ilmoittautua 11.8. alkaen www.wellamo-opisto.

PÄÄ PALKINTO. Pystit sikseen. Oppiminen palkitsee. Tekeminen tuo tietoa ja hyvinvointia. Päätä ilmoittautua 11.8. alkaen www.wellamo-opisto. PÄÄ PALKINTO Pystit sikseen. Oppiminen palkitsee. Tekeminen tuo tietoa ja hyvinvointia. Päätä ilmoittautua 11.8. alkaen www.wellamo-opisto.fi Lahti - Asikkala - Hollola - Hämeenkoski - Kärkölä - Myrskylä

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

Tanssin koulutusohjelma sekä tanssijan ja koreografin maisteriohjelmat

Tanssin koulutusohjelma sekä tanssijan ja koreografin maisteriohjelmat Tanssin koulutusohjelma sekä tanssijan ja koreografin maisteriohjelmat Tanssitaide avaa omanlaisiaan näkökulmia inhimilliseen todellisuuteen. Nykytanssi näyttäytyy kulttuurissa teoksina ja tapahtumina,

Lisätiedot

Minäkin haluan oppia suomea!

Minäkin haluan oppia suomea! EXAMENSARBETE / OPINNÄYTETYÖ FNA 400 15 hp Vårterminen / Kevätlukukausi 2010 Minäkin haluan oppia suomea! Ruotsin peruskoulun suomen opetuksen kartoitus I Want to Learn Finnish Too! A Survey of Finnish

Lisätiedot

Jos vastaus on mooc, mikä on kysymys? PIRJO HIIDENMAA

Jos vastaus on mooc, mikä on kysymys? PIRJO HIIDENMAA Jos vastaus on mooc, mikä on kysymys? PIRJO HIIDENMAA Jos vastaus on mooc, mikä on kysymys? PIRJO HIIDENMAA 8.11.2013 Tukiryhmä: Sari Koski-Kotiranta, Jaakko Kurhila, Päivi Pakkanen Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

KuvAn residenssi. Projisointikurssi18 Jyrki Siukonen taiteilija, kirjailija, Maisterin opinnäytteen tarkastustilaisuus Kuinka tehdä taidetta

KuvAn residenssi. Projisointikurssi18 Jyrki Siukonen taiteilija, kirjailija, Maisterin opinnäytteen tarkastustilaisuus Kuinka tehdä taidetta Kuvalehti nro 2 2013 Eiköhän mun teokset toimi Venetsiassa ihan samalla tavalla kuin muuallakin4 Mitä puut tekevät Miten opiskelijat Venetsiassa?7 voivat vaikuttaa taideyliopiston asioihin?11 Maisterin

Lisätiedot

SUOMI (O)SAA LUKEA Tietoyhteiskunnan lukutaidot - työryhmän linjaukset

SUOMI (O)SAA LUKEA Tietoyhteiskunnan lukutaidot - työryhmän linjaukset OPETUSMINISTERIÖ SUOMI (O)SAA LUKEA Tietoyhteiskunnan lukutaidot - työryhmän linjaukset 4 : 2000 OPETUSMINISTERIÖN TYÖRYHMIEN MUISTIOITA Promemorior av undervisningsministeriets arbetsgrupper 1 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

MERKITYKSEN ONGELMA KASVATUSTIETEESSÄ Lähtökohtia pedagogisen toiminnan perusrakenteen semioottiseen analyysiin

MERKITYKSEN ONGELMA KASVATUSTIETEESSÄ Lähtökohtia pedagogisen toiminnan perusrakenteen semioottiseen analyysiin MERKITYKSEN ONGELMA KASVATUSTIETEESSÄ Lähtökohtia pedagogisen toiminnan perusrakenteen semioottiseen analyysiin EETU PIKKARAINEN Kasvatustieteiden tiedekunta, Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen

Lisätiedot

Juha Järvelä. Sukupuoli ja kansallisuus Mika Waltarin teksteissä 1925 1930

Juha Järvelä. Sukupuoli ja kansallisuus Mika Waltarin teksteissä 1925 1930 Juha Järvelä Sukupuoli ja kansallisuus Mika Waltarin teksteissä 1925 1930 Suomen historian pro gradu Historian ja etnologian laitos Jyväskylän yliopisto Huhtikuu 2006 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Tiedekunta Faculty

Lisätiedot

Pääsisipä sen pääkopan sisään. Henkilöhahmojen tajunnan kuvaus Virpi Hämeen-Anttilan romaanissa Suden vuosi

Pääsisipä sen pääkopan sisään. Henkilöhahmojen tajunnan kuvaus Virpi Hämeen-Anttilan romaanissa Suden vuosi Pääsisipä sen pääkopan sisään Henkilöhahmojen tajunnan kuvaus Virpi Hämeen-Anttilan romaanissa Suden vuosi ja Olli Saarelan elokuva-adaptaatiossa Suden vuosi Henna Rytkönen Pro gradu -tutkielma Jyväskylän

Lisätiedot

SYVÄSUUNTAUTUNUT SUHTAUTUMINEN OPPIMISEEN: MITÄ OPETTAJA VOI TEHDÄ SEN EDISTÄMISEKSI?

SYVÄSUUNTAUTUNUT SUHTAUTUMINEN OPPIMISEEN: MITÄ OPETTAJA VOI TEHDÄ SEN EDISTÄMISEKSI? , Vol. 1, Fall, 2014 SYVÄSUUNTAUTUNUT SUHTAUTUMINEN OPPIMISEEN: MITÄ OPETTAJA VOI TEHDÄ SEN EDISTÄMISEKSI? Eeva-Liisa Eskelinen 1, Marikki Peltoniemi 2 Elina Roine 1 Helsingin yliopisto, Biotieteiden laitos

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN KANSALAISOPISTO

HUITTISTEN SEUDUN KANSALAISOPISTO HUITTISTEN SEUDUN KANSALAISOPISTO SYKSY 20 14 KEVÄT 20 15 HUITTINEN HARJAVALTA PUNKALAIDUN Kokemäen ohjelma kääntöpuolella Kuninkaisten koulutus- ja kulttuurikeskus Risto Rytin katu 70 B, 32700 HUITTINEN

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen OPETUSHALLITUS MONISTE 6/2001 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho Kuva: Elvi

Lisätiedot

Oma kieli kullan kallis

Oma kieli kullan kallis Oma kieli kullan kallis Opas oman äidinkielen opetukseen Sirkku Latomaa (toim.) Opetushallitus ja tekijät Taitto: Innocorp Oy Elektroninen versio: Innocorp Oy ISBN 978-952-13-3234-0 (nid.) ISBN 978-952-13-3235-7

Lisätiedot

Nyt se on se väylä löytyny Toimintatutkimus ikääntyvien yliopiston taidepiiristä

Nyt se on se väylä löytyny Toimintatutkimus ikääntyvien yliopiston taidepiiristä Nyt se on se väylä löytyny Toimintatutkimus ikääntyvien yliopiston taidepiiristä Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Kuvataidekasvatus Kevät 2012 Soila Mikkonen Elina Partanen Lapin yliopisto, taiteiden

Lisätiedot

KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA

KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA Anne Heinonen KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA - katsaus kirjaston ja koulun yhteistyöhön Anne Heinonen KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA - katsaus kirjaston ja koulun yhteistyöhön Piirroskuvat:

Lisätiedot

DOKUMENTAARISEN RADIO-OHJELMAN KÄSIKIRJOITTAMINEN

DOKUMENTAARISEN RADIO-OHJELMAN KÄSIKIRJOITTAMINEN DOKUMENTAARISEN RADIO-OHJELMAN KÄSIKIRJOITTAMINEN Saara Henriksson Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun yksikkö Viestinnän koulutusohjelma Medianomi (AMK) TIIVISTELMÄ Henriksson,

Lisätiedot

Riippuu vähän et mitä lukee

Riippuu vähän et mitä lukee Riippuu vähän et mitä lukee Urheilullisten poikien suhtautuminen lukemiseen Oulussa keväällä 2013 Kandidaatintutkielma Oulun yliopisto Kulttuuriantropologia 29.5.2013 Mirja Syrjälä Sisällysluettelo 1 Johdanto...3

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla II -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille II Sisältö... Johdanto 7 I Nuoren elämänhallinnan tukeminen

Lisätiedot

Mä tanssin kuin myrsky!

Mä tanssin kuin myrsky! Sanna Lepoaho Mä tanssin kuin myrsky! Tanssi-ilmaisu osana päiväkodin varhaiskasvatusta Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi Opinnäytetyö 07.04.2015

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

OSA I. oppiscrum-opas

OSA I. oppiscrum-opas OSA I oppiscrum-opas Pedagogisia keinoja yrittäjämäiseen oppimiseen, oppimisen omistajuuteen sekä oppimisen iloon yrittäjämäistä toimintaa tukevassa oppimisympäristössä Oppimisen kehä kiertyy ja oppimisen

Lisätiedot

ABI-OPAS OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN 2015-2016

ABI-OPAS OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN 2015-2016 ABI-OPAS OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN 2015-2016 1 Tieto- ja viestintäteknologiasta iloa ja hyötyä opiskeluun Nykyään tietoteknologia on osa yhteiskuntaa ja jokapäiväistä elämää. Jokainen tulee tarvitsemaan

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ Kai Hakkarainen, Lasse Lipponen, Liisa Ilomäki, Sanna Järvelä, Minna Lakkala, Hanni Muukkonen, Marjaana Rahikainen & Erno Lehtinen Helsingin kaupungin

Lisätiedot