Opetusohjelma Kotimainen kirjallisuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opetusohjelma 2013 2014 Kotimainen kirjallisuus"

Transkriptio

1 Opetusohjelma Kotimainen kirjallisuus Syksyn kursseille ilmoittaudutaan Weboodissa seuraavasti: aine- ja syventävien opintojen kursseille ja perusopintojen kursseille (ellei toisin ole ilmoitettu). Kevään kursseille ilmoittaudutaan Ilmoittautumisesta kertoo lyhenne ILM. Lue tarkkaan kurssien päivämäärä- ja salitiedot, sillä niissä on poikkeuksia! Tarkista säännöllisin väliajoin opetusohjelma muutosten varalta. Kaikilla kursseilla vaaditaan säännöllistä osallistumista opetukseen. Se tarkoittaa läsnäoloa vähintään 85 prosentilla opetuskerroista. Opettaja voi halutessaan määritellä myös korkeamman läsnäoloprosentin sekä antaa opiskelijalle poissaoloa korvaavia tehtäviä. Osa kursseista sopii sekä aine- että syventäviin opintoihin. Kurssin käyttäminen syventäviin opintoihin saattaa vaatia esim. ylimääräisiä tehtäviä tai vaativampaa luettavaa. Jos kurssille ilmoittautuu enemmän opiskelijoita kuin sille mahtuu osallistumaan, osallistujia karsitaan. Ensisijaisena kriteerinä noudatetaan kurssikuvauksessa mainittua. Lue karsintakriteereistä lisää tästä. SYYSLUKUKAUSI 2013 PERUSOPINNOT SKO110 Peruskurssi 10 op, ILM. Peruskurssi on harjoituskurssi, joka suoritetaan kirjallisuuden opintojen alussa. Kurssin tavoitteet ovat käytännönläheiset. Kurssilla perehdytään kirjallisuusanalyysin keskeisiin käsitteisiin ja opetellaan soveltamaan niitä. Kurssin aikana kirjoitetaan kaksi laajaa (n. 10 sivua) analyysiesseetä, toinen lyriikasta ja toinen proosasta. Lisäksi tehdään pienempiä harjoitustehtäviä. Laajoista analyysiesseistä annetaan henkilökohtaista palautetta erikseen sovituilla vastaanotoilla. Kurssiin kuuluu oheiskirjallisuutta (ks. tutkintovaatimukset), johon perehdytään kurssin aikana. Kurssisuoritukseen kuuluu aktiivinen osallistuminen. ryhmä 1 (pääaineopiskelijoille), sl I + II per. ma 10 12, , aud III, Vesa Haapala (HUOM! Ilmoittautumisaika alkaa poikkeuksellisesti ke klo 12!) ryhmä 2, sl I + II per. ti 14 16, , aud VI, Juhani Sipilä ryhmä 3, sl I + II per. to 14 16, , aud X, Katja Seutu SKO luvun kirjallisuus 5 op Luentokurssi on johdatus 1800-luvun suomalaiseen kirjallisuuteen. Kurssilla valotetaan 1800-luvun kirjallisuudenhistoriaa ja tutustutaan ajan keskeiseen kaunokirjallisuuteen. Kurssi edellyttää opiskelijoilta aktiivisuutta ja itsenäistä työskentelyä: kurssiin sisältyy runsaasti omatoimista kaunokirjallisuuden ja oheiskirjallisuuden lukemista. Kurssi suoritetaan kirjallisilla tehtävillä, joissa luettu kaunokirjallisuus paikannetaan kirjallisuudenhistoriaan. sl I per., ma 14 16, , sl 10, Irma Perttula, ei ilm. SKO luvun alun kirjallisuus 5 op Luentosarjan tavoitteena on Suomen 1900-luvun alkupuoliskon (1900-luvun alusta 1950-luvulle) kirjallisuuden historian hallitseminen pääpiirteissään sekä tutkintovaatimuksiin kuuluvien teosten tuntemus ja paikantaminen kirjallisuushistorialliseen kontekstiin. Ajan kirjallisuutta lähestytään paitsi Kai Laitisen Suomen kirjallisuuden historian myös uudemman tutkimuksen pohjalta. Kurssi edellyttää luentojen seuraamisen lisäksi runsaasti omatoimista kirjallisuuden lukemista. Luentosarjaan liittyy kertauskuulustelu. sl II per. ma 14 16, , sl 10, Irma Perttula, ei ilm. 1

2 Klassikkolukupiiri Klassikoiden lukupiiri auttaa uusia pääaineopiskelijoita opintojen alkuun, opettaa suurten tenttikokonaisuuksien hallintaa sekä tarjoaa tilaisuuden kirjallisuudesta keskustelemiseen ja lukemisen ohjaukseen. Lukupiiri syventää ja tukee kirjallisuushistorian luentokurssien Sko120, Sko130 ja Sko140 antia. Lukupiiriin osallistumisesta ei saa erikseen opintopisteitä. sl I + II per. ma 16 18, , aud X, Antti Ahmala, ei ilm. SKO133 Introduction to Finnish Literature 5 op, ILM. For international students. The course is an overview of Finnish literature, divided into the following sections: Finnish Folk Poetry, Literature of Finland under the Swedish Rule, Nineteenth Century Literature, 1900 to the Second World War, and Post-war Literature. The structure of the course is based on Kai Laitinen s Literature of Finland, an outline (1985) and Suomen kirjallisuuden historia (1991) by the same author. A handout with the essential information is provided at the beginning of the course, in addition to excerpts of Finnish classics in English translation for home reading and discussion in class. The course also draws attention to the representation of Finnish literary themes in other media, such as music, movies and the Fine Arts. The course requirements are regular attendance and the submission of an essay. ryhmä 1, sl I + II per. ma ja ke 12 14, , sl 10, Lieven Ameel, ILM saakka AINEOPINNOT SKO230 Teoriapraktikum 5 op, ILM. Teoriapraktikum syventää peruskurssilla opittuja analyysitaitoja ja antaa teoreettisia valmiuksia proseminaaria varten. Kurssilla luetaan runsaasti teoriakirjallisuutta ja tehdään erilaisia harjoitustehtäviä. Kurssi on suunnattu vain pääaineopiskelijoille. Edellytyksenä osallistumiselle on hyväksytysti suoritettu peruskurssi. Tarkemmat tiedot kurssin ohjelmasta, suorituskäytännöistä ja kirjallisuudesta jaetaan ensimmäisellä kokoontumiskerralla. Kurssisuoritukseen kuuluu aktiivinen osallistuminen. Kurssi on harjoituskurssi, jolle otetaan korkeintaan 20 opiskelijaa. Etusijalla ovat pääaineopiskelijat. sl I + II per. ti 10 12, , sl 16, Vesa Haapala SKO240a Lyriikan teoria ja tutkimus 5 op, ILM. Kurssi kuuluu lähinnä aineopintovaiheeseen, mutta syventävien suorittajat jotka eivät ole käyneet aikaisemmin lyriikkakurssia, voivat osallistua. Lyriikan teoria -kurssilla syvennetään lyriikan teorian perusteita ja yhdistetään runouden teoria analyysiharjoituksiin. Työskentelymuodot: luennot, tunnilla suoritettavat kirjalliset harjoitukset ja tentittävä kirjallisuus. Lopputentissä kuulustellaan luennolla käsitellyt asiat ja kurssiin liittyvä teoriakirjallisuus. Pääsyvaatimukset: Peruskurssin hyväksytty suoritus. Ei riitä, että käy peruskurssia samaan aikaan lyriikan teoriakurssin kanssa. Jos kurssille ilmoittautuu enemmän kuin sinne voidaan ottaa, etusija on pääaineopiskelijoilla. Kurssille mahtuu 24 opiskelijaa. Tarkemmat tiedot kurssin ohjelmasta ja kirjallisuudesta jaetaan ensimmäisellä kokoontumiskerralla. sl I + II per. pe 10 12, , aud XI, Leena Kaunonen Sko240a Modernista postmoderniin 5 op Kurssilla tutustutaan ja 1980-lukujen kirjallisuuteen erilaisista näkökulmista. Luetaan keskeisiksi katsottuja teoksia ja tarkastellaan poetiikan kehityssuuntia. Kurssilla käsitellän myös kirjallisuuden roolia yhteiskunnallisessa ja kulttuurisessa dialogissa. Liikkeelle lähdetään Väinö Linnan Täällä Pohjantähden alla - trilogiasta, jonka lukeminen kannattaa aloittaa jo ennen kurssin alkua. Lukulista kokonaisuudessaan paljastuu kurssin alussa; painopiste on kuitenkin proosassa. Suoritustapa: luennot, essee ja loppukuulustelu. sl I + II per. to 10 12, , sl 6, Juhani Sipilä, ei ilm. SKO240a/b Juha Seppälän tuotannon teemoja 5 op, ILM. Kurssin tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat Juha Seppälän tuotannon eksistentialistiseen, psykoanalyyttiseen ja yhteiskunnalliseen tematiikkaan. Seppälän tekstien avulla havainnollistetaan myös 2

3 tekstienvälisten suhteiden, kirjallisuuden lajien ja tyylintutkimuksen kysymyksiä. Lisäksi Seppälän tuotantoa kontekstualisoidaan nykykirjallisuuden kentälle. Lajinäkökulmasta tarkastellaan Seppälän lyhytproosaa, novelleja ja romaaniteknisiä kokeiluja ja luetaan Seppälän tuotantoa suhteessa tragedian lajitraditioon. Tyylintutkimuksen näkökulmasta tarkastellaan Seppälän tekstien realistisia, modernistisia ja postmodernistisia piirteitä erityisesti dialogien kautta. Kurssilla luetaan Seppälän tekstien lisäksi muuta kirjallisuutta ja teoreettisia artikkeleita. Kurssisuorituksena toimii essee tai oppimispäiväkirja. Kurssisuoritus edellyttää lisäksi aktiivista osallistumista. Etusijalla ovat aineopintovaiheessa olevat opiskelijat. sl I per. I + II per. ti 12 14, , sl 15, Tuomas Juntunen SKO240b Peikot ja Sammon vartijat. Fantasia kotimaisessa lasten- ja nuortenkirjallisuudessa 5 op, ILM. Praktikumissa luetaan 12 kotimaista satu/fantasiaromaania. Liikkeelle lähdetään muutamasta vanhemmasta esimerkistä, mutta pääsääntöisesti käsitellään Suomessa viimeisen kymmenen vuoden aikana julkaistua nuorille kirjoitettua fantasiakirjallisuutta. Näiden lisäksi luetaan 3 5 teoria-artikkelia. Kurssi suoritetaan olemalla läsnä kokoontumiskerroilla, pitämällä alustus joko yksin tai parin kanssa yhdestä käsiteltävästä kirjailijasta ja kirjoittamalla kurssin päätteeksi kokoava essee kurssilla käsitellyistä teoksista ja teoriasta. Kurssille mahtuu n. 15 opiskelijaa. sl + kl II + III per. to 16 18, , aud VI, Paula Arvas SKO240b/SKO350 Pikareski ja vakavanaurullisuus 5 op Luentokurssilla perehdytään Mihail Bahtinin lajikäsitykseen sekä vakavanaurullisen lajin ja erityisesti sen alalajin, pikareskin eli veijariromaanin teoriaan. Opitaan, mitä ovat triksteri, narri ja veijari, ja miten ne eroavat toisistaan. Ihmetellään, mitä yhteistä on triksterillä ja jäniksellä? Tutustutaan moniin suomalaisiin ja ulkomaisiin narreihin ja veijareihin Lazarillosta Väiski Vemmelsääreen ja Rummukaisen veljeksistä Kaarlo Vataseen. Kurssilla luetaan teoriakirjallisuutta ja kaunokirjallisuutta, ja kurssi suoritetaan esseellä. Kurssisuoritukseen kuuluu aktiivinen osallistuminen. sl I + II per. to 12 14, , aud IV, Sari Salin, ei ilm. SKO250P Proseminaari 4 op, ILM. Proseminaari koostuu kahdesta osasta: proseminaarityöskentely 4 op ja kandidaatintutkielma 6 op. Pääaineopiskelijoille suunnatun proseminaarin tarkoitus on harjoituttaa kandidaatintutkielman laadintaan ja tieteelliseen kirjoittamiseen. Lähtökohtana on aiheen löytäminen, sen problematisointi tutkimuskysymyksiksi ja pyrkimys ongelmien ratkaisuun kirjallisuudentutkimuksen keinoin ja teoreettisten lähteiden avulla. Proseminaari-istunnoissa käsitellään keskustellen aiheen työstämiseen liittyviä ongelmia, kunkin itselleen laatimaa tutkimussuunnitelmaa sekä sen pohjalta laadittua tutkielmaa. Opiskelija oppii arvioimaan kriittisesti ja rakentavasti muiden tutkielmia (kommentointi ja opponointi). Kurssisuoritukseen kuuluu aktiivinen osallistuminen. Proseminaariryhmiin on järjestetty ilmoittautuminen toukokuussa ryhmä 1, sl + kl, ke 16 18, , sl 4, Juhani Sipilä ryhmä 2, sl + kl, ti 14 16, , Castr. sh., Irma Perttula SKO008 Pääaineen syventävät TVT-opinnot 2 op, ILM. Luento- ja harjoituskurssin tavoitteena on kehittää kotimaisen kirjallisuuden opiskelijan tiedonhankintataitoja. Kurssilla perehdytään kirjallisuudentutkimuksen keskeisiin painettuihin ja sähköisiin tietoaineistoihin ja harjoitellaan niiden käyttöä erityisesti omiin tutkimuskysymyksiin liittyvässä tiedonhaussa. Kurssi suoritetaan proseminaarin yhteydessä, ja sille ilmoittaudutaan proseminaariryhmissä. sl I per., Lasse Koskela SKO260T/360T Draama äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa 5 op, ILM. Kurssilla tutkitaan kaunokirjallisuuden henkilöhahmoja, kerrontaa ja tematiikkaa prosessidraaman avulla. Opitaan elävöittämään opettajan työtä luokkahuonedraaman keinoin. Päämääränä on antaa työvälineitä äidinkielen ja kirjallisuuden opettajiksi aikoville. Tutustumme pedagogisen draaman erilaisiin tekniikoihin 3

4 (teatteri-improvisaatio, teatterileikit, prosessidraama, forum-teatteri, työpajateatteri jne.) opettajan alustusten, yhteisten harjoitusten, keskustelun ja kirjallisuuden avulla. Samalla vahvistetaan osallistujien omaa itseilmaisutaitoa, esiintymisrohkeutta, spontaaniutta ja tiimityötaitoja. Pohditaan myös aineenopettajan roolia uudistuvassa peruskoulussa. Kurssi suoritetaan erilaisilla tehtävillä ja harjoituksilla sekä esseellä. Kurssi on suunnattu äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajaksi opiskeleville, jotka ovat jo aloittaneet pegagogiset opinnot, ja sille mahtuu 16 opiskelijaa. sl I + II per. ke 14 16, , sl 16, Arja Hakulinen SKO260T/360T Miten oppimateriaaleja tehdään 2010-luvulla? 5 op, ILM. Kurssilla pohditaan, mitä oppimateriaalit ovat ja mihin niitä tarvitaan. Kuka tekee oppimateriaalia nyt ja tulevaisuudessa? Tarkastelun kohteena ovat ensisijaisesti peruskoulun ja lukion oppimateriaalit, mutta ryhmän kiinnostuksen mukaan sivutaan myös yliopistossa käytettäviä ja ammatillisia oppimateriaaleja. Kurssilla perehdytään oppimateriaalien pedagogisiin lähtökohtiin, oppimiskäsityksiin ja syntyprosessiin ideasta oppikirjaksi ja analysoidaan ja tulkitaan olemassa olevia oppimateriaaleja. Lisäksi haastatellaan oppimateriaalin tekijöitä ja vieraillaan oppimateriaalikustantamossa. Opiskelijat suorittavat kurssin osallistumalla aktiivisesti kokoontumisiin ja pitämällä kaksi lyhyttä alustusta. Kurssin päätteeksi kirjoitetaan 5 7 sivun mittainen essee kurssin aikana yhdessä opiskelijoiden kanssa sovitusta aihevalikoimasta. sl I + II per. ma 16 18, , B122 (Helsingin normaalilyseo, Ratakatu 6), Helena Ruuska SYVENTÄVÄT OPINNOT SKO320 Seminaari 9 op, ILM. Seminaarissa harjaannutaan itsenäiseen tieteelliseen työskentelyyn opinnäytetyötä tekemällä. Seminaarin alkuvaiheessa hahmotetaan pro gradu -tutkielman aihe ja tehdään tutkimussuunnitelma. Sen jälkeen seminaarissa esitellään gradun esitöitä ja valmiita lukuja aina sitä mukaa kuin työ edistyy. Seminaari kestää vähintään kaksi lukukautta, mutta työskentelyä voi jatkaa kunnes pro gradu -tutkielma on valmis. Seminaarin yhteydessä suoritetaan myös syventävien opintojen hops. HuK-tutkinnon on oltava suoritettu ennen seminaariin osallistumista. Seminaariin on järjestetty ilmoittautuminen toukokuussa ryhmä 1, sl + kl, ti 16 18, , Castr. sh., Vesa Haapala ryhmä 2, sl + kl, ke 16 18, , sl 20, Pirjo Lyytikäinen SKO350/SKO240b Pikareski ja vakavanaurullisuus 5 op Luentokurssilla perehdytään Mihail Bahtinin lajikäsitykseen sekä vakavanaurullisen lajin ja erityisesti sen alalajin, pikareskin eli veijariromaanin teoriaan. Opitaan, mitä ovat triksteri, narri ja veijari, ja miten ne eroavat toisistaan. Ihmetellään, mitä yhteistä on triksterillä ja jäniksellä? Tutustutaan moniin suomalaisiin ja ulkomaisiin narreihin ja veijareihin Lazarillosta Väiski Vemmelsääreen ja Rummukaisen veljeksistä Kaarlo Vataseen. Kurssilla luetaan teoriakirjallisuutta ja kaunokirjallisuutta, ja kurssi suoritetaan esseellä. Kurssisuoritukseen kuuluu aktiivinen osallistuminen. sl I + II per. to 12 14, , aud IV, Sari Salin, ei ilm. SKO360T/260T Draama äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa 5 op, ILM. Kurssilla tutkitaan kaunokirjallisuuden henkilöhahmoja, kerrontaa ja tematiikkaa prosessidraaman avulla. Opitaan elävöittämään opettajan työtä luokkahuonedraaman keinoin. Päämääränä on antaa työvälineitä äidinkielen ja kirjallisuuden opettajiksi aikoville. Tutustumme pedagogisen draaman erilaisiin tekniikoihin (teatteri-improvisaatio, teatterileikit, prosessidraama, forum-teatteri, työpajateatteri jne.) opettajan alustusten, yhteisten harjoitusten, keskustelun ja kirjallisuuden avulla. Samalla vahvistetaan osallistujien omaa itseilmaisutaitoa, esiintymisrohkeutta, spontaaniutta ja tiimityötaitoja. Pohditaan myös aineenopettajan roolia uudistuvassa peruskoulussa. Kurssi suoritetaan erilaisilla tehtävillä ja harjoituksilla sekä esseellä. Kurssi on suunnattu äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajaksi opiskeleville, jotka ovat jo aloittaneet pegagogiset opinnot, ja sille mahtuu 16 opiskelijaa. sl I + II per. ke 14 16, , sl 16, Arja Hakulinen 4

5 SKO360T/260T Miten oppimateriaaleja tehdään 2010-luvulla? 5 op, ILM. Kurssilla pohditaan, mitä oppimateriaalit ovat ja mihin niitä tarvitaan. Kuka tekee oppimateriaalia nyt ja tulevaisuudessa? Tarkastelun kohteena ovat ensisijaisesti peruskoulun ja lukion oppimateriaalit, mutta ryhmän kiinnostuksen mukaan sivutaan myös yliopistossa käytettäviä ja ammatillisia oppimateriaaleja. Kurssilla perehdytään oppimateriaalien pedagogisiin lähtökohtiin, oppimiskäsityksiin ja syntyprosessiin ideasta oppikirjaksi ja analysoidaan ja tulkitaan olemassa olevia oppimateriaaleja. Lisäksi haastatellaan oppimateriaalin tekijöitä ja vieraillaan oppimateriaalikustantamossa. Opiskelijat suorittavat kurssin osallistumalla aktiivisesti kokoontumisiin ja pitämällä kaksi lyhyttä alustusta. Kurssin päätteeksi kirjoitetaan 5 7 sivun mittainen essee kurssin aikana yhdessä opiskelijoiden kanssa sovitusta aihevalikoimasta. sl I + II per. ma 16 18, , B122 (Helsingin normaalilyseo, Ratakatu 6), Helena Ruuska JATKO-OPINNOT JOT902 Tutkijaseminaari sl + kl, , Castr. sh., Pirjo Lyytikäinen KEVÄTLUKUKAUSI 2014 PERUSOPINNOT SKO110 Peruskurssi 10 op, ILM. ryhmä 4, kl III + IV per. ti 14 16, , aud XI, Juhani Sipilä ryhmä 5, kl III + IV per. to 12 14, , sl 4, Irma Perttula SKO luvun lopun kirjallisuus 5 op Luentokurssi on johdatus suomalaiseen kirjallisuuteen 1950-luvulta vuosituhannen vaihteeseen. Kurssilla käydään läpi 1900-luvun jälkipuolen kirjallisuudenhistoriaa ja tutustutaan aikakauden kaunokirjallisuuteen. Kurssi edellyttää opiskelijoilta aktiivisuutta ja itsenäistä työskentelyä: kurssiin sisältyy runsaasti omatoimista kaunokirjallisuuden ja oheiskirjallisuuden lukemista. Kurssi suoritetaan kirjallisilla tehtävillä, joissa luettu kaunokirjallisuus paikannetaan kirjallisuudenhistoriaan. Kurssisuoritukseen kuuluu aktiivinen osallistuminen. kl III per. ma 14 16, , sl 10, Irma Perttula, ei ilm. Klassikkolukupiiri Klassikoiden lukupiiri auttaa uusia pääaineopiskelijoita opintojen alkuun, opettaa suurten tenttikokonaisuuksien hallintaa sekä tarjoaa tilaisuuden kirjallisuudesta keskustelemiseen ja lukemisen ohjaukseen. Lukupiiri syventää ja tukee kirjallisuushistorian luentokurssien Sko120, Sko130 ja Sko140 antia. Lukupiiriin osallistumisesta ei saa erikseen opintopisteitä. kl III per. ma 16 18, , aud X, Antti Ahmala, ei ilm. SKO133 Introduction to Finnish Literature, literary seminar 5 op, ILM. The course is primarily intended for international students who have completed basic studies in literary studies (comparative or other). The course provides an overview of recent Finnish literature. It pays close attention to literary genre typology (amongst others fantasy, crime novel, children/youth literature) and to new narratological approaches to the study of space in literature. A handout with the essential information is provided at the beginning of the course, in addition to excerpts of Finnish classics in English translation for home reading and discussion in class. Students are expected to read several novels (in translation) chosen from a reading list. These novels will be checked for availability in Helsinki University / Helsinki City libraries. The course requirements are regular attendance and the submission of an essay. ryhmä 2, kl III + IV per. ma 10 12, , sl 9, Lieven Ameel 5

6 AINEOPINNOT SKO220 Kirjallisuudentutkimuksen suuntaukset 5 op Opiskelija tutustuu kirjallisuudentutkimuksen perussuuntauksiin ja keskeisiin tutkimusotteisiin. Jakso on pakollinen kaikille kotimaisen kirjallisuuden pää- ja sivuaineopiskelijoille. Kurssisuoritukseen kuuluu aktiivinen osallistuminen. kl III + IV per. ma 12 14, , sl 8, Irma Perttula, ei ilm. SKO240a/350 Kaunokirjallinen mieli ja kuvitteelliset maailmat -praktikum 5 op, ILM. Kurssilla tutustutaan mielenkuvauksen tekniikoihin, tematiikkaan ja teoriaan tarkastelemalla modernistista proosakirjallisuutta. Pääpaino on sotienjälkeisessä ja 1950-luvun kotimaisessa proosassa (Saastamoinen, Kallio-Visapää, Nummi, Vartio, Haavikko, Meri) mutta vertailukohtia haetaan myös varhaisen modernismin klassikkoteoksista (Aho, Sillanpää) sekä modernismin kansainväliseen kaanoniin kuuluvilta kirjailijoilta (Woolf, Joyce, Proust). Kurssilla keskustellaan ja tehdään harjoitustöitä sekä luetaan teoriakirjallisuutta klassisesta narratologiasta mahdollisten maailmojen teoriaan ja uudempaan kognitiiviseen kertomuksentutkimukseen. Kurssi suoritetaan laajalla esseellä. kl III+IV per. pe 10 12, (ei 18.4.), aud XI (11.4. aud XI), Elise Nykänen SKO240a Raamattu ja kirjallisuus 5 op, ILM. Praktikumissa luetaan rinnakkain Raamattua ja siihen linkittyvää kaunokirjallisuutta. Raamattuun tutustutaan kirjallisuudentutkimuksen näkökulmasta ja kaunokirjallisia teoksia tarkastellaan suhteessa länsimaisen taiteen suureen koodiin. Pääpaino 1900-luvun ulkomaisissa klassikoissa kotimaisiakaan unohtamatta. Kurssi on työteliäs: luettavana on Raamattu (pääpiirteissään) ja kymmenkunta romaania sekä jonkin verran oheismateriaalia. Kurssin kuluessa kirjoitetaan esseitä, pidetään alustuksia ja keskustellaan luetun pohjalta. Pääsyvaatimuksena kotimaisen kirjallisuuden peruskurssi. kl III + IV per. to 14 16, , aud X, Juhani Sipilä SKO240a Se tekee nykyään uusia tekoja. Suomalainen nykykirjallisuus 5 op Kurssilla perehdytään maamme uusimpaan proosaan ja runouteen sekä niiden keskinäisiin suhteisiin, ajankohtaisiin teemoihin, rakenneratkaisuihin ja lajiproblematiikkaan. Käsiteltäviä aiheita ovat proosan osalta historian ja identiteetin esittäminen, kirjailijuus sekä ideologiat kirjallisuudessa. Lyriikassa painotutaan uusiin lajeihin ja ilmiöihin. Tarkemmat tiedot kurssin ohjelmasta, suorituskäytännöistä ja kirjallisuudesta jaetaan ensimmäisellä kokoontumiskerralla. Kurssisuoritukseen kuuluu 14 kaunokirjallisen teoksen lukeminen, essee, loppukuulustelu sekä aktiivinen osallistuminen. Kurssilla on vierailijoita. kl III + IV per. ti 12 14, , aud XIII (paitsi P673), Vesa Haapala, ei ilm. SKO240a Myyttisiä maailmoja, resignoituneita esteettejä, uusia naisia luvun vaihteen kirjallisuuden praktikum 5 op, ILM. Praktikumissa tarkastellaan luvun vaihteen kirjallisuutta, erityisesti suomalaisia uusromanttisiksi tai symbolistis-dekadenteiksi luonnehdittuja teoksia. Käsiteltäviä kirjailijoita ovat muiden muassa Eino Leino, Joel Lehtonen, Volter Kilpi, Bertel Gripenberg ja L. Onerva. Praktikumissa luetaan myös ulkomaista kirjallisuutta ja suhteutetaan kotimaisen kirjallisuuden piirteitä kansainvälisen fin de sieclèn taiteellisiin ja intellektuaalisiin virtauksiin. Käsittelyn pääpaino on moderniteettiin, kirjallisuuden modernisaatioon ja moderniin minuuteen liittyvissä kysymyksissä: kiinnostavia aiheita ja teemoja ovat esimerkiksi dekadenssi, muotiin tuleva nietzscheläisyys, tiedostamatonta koskeva diskurssi, naisen esitykset, vieraantuneisuuden problematiikka ja sisäänpäin kääntyvä kerronta. Praktikumissa kirjoitetaan esseitä, pidetään alustuksia ja keskustellaan luetun pohjalta. Loppukuulustelua ei ole. Kurssisuoritukseen kuuluu aktiivinen osallistuminen. kl III + IV per., ke 12 14, , sl 4, Antti Ahmala 6

7 SKO240a Realismi ja naturalismi 5 op, ILM. Miten kaunokirjalliset teokset kiinnittyvät arkimaailmaan ja luovat realismille ominaista toden tuntua? Miksi naturalistit kuvasivat särkyvää arkea, rappiota ja tuhoutuvia ihmiskohtaloita? Miten realismin yhteiskuntakriittisyys syntyy? Kurssilla tutustutaan ja 1890-luvun kirjallisuuden keskeisiin kysymyksiin sekä realismin teorian ja kaunokirjallisuuden klassikoihin Erich Auerbachista Roland Barthesiin ja Philippe Hamoniin, Henrik Ibsenistä Émile Zolaan ja Juhani Ahosta Minna Canthiin. Kurssi etenee temaattisesti: Toden tuntu, Särkyvä arki, Tuhoutuva nainen, Naturalismin shokki tässä muutamia tulevia otsikoita. Kurssi on praktikum, joka edellyttää aktiivista osallistumista keskusteluun, ryhmätöihin ja pienten kotitehtävien tekemistä. Kurssisuoritukseen kuuluu essee, tehtäviä, alustus ja aktiivinen osallistuminen. Etusijalla ovat aineopintovaiheessa olevat opiskelijat. Kurssille mahtuu 25 opiskelijaa. kl III + IV per. ti 10 12, , sl 6, Riikka Rossi SKO240a/350 Uusia näkökulmia runouteen ja runoudentutkimukseen 5 op, ILM. Kurssilla käsitellään lyriikan keskeisiä alueita uuden runoudentutkimuksen näkökulmista. Käsiteltäviä aihealueita ovat runouden lajit, puhuja, kuvallisuus, rytmi ja teoskokonaisuus sekä runon tuottamisen ja lukemisen kontekstit. Kurssisuoritukseen kuuluu osallistuminen luennoille, pienet ryhmätyöt ja kaksi esseetä, jotka ovat laajuudeltaan 5-6 sivua. Mikäli kurssi suoritetaan syventäviin opintoihin, ovat esseet 8-10 sivua ja niihin on sisällytettävä erikseen opettajien kanssa sovittavaa teoriaa. Kurssilla analysoidaan sekä uusinta että vanhempaa runoutta. Kurssille otetaan enintään 25 opiskelijaa. kl III + IV per. ke 10 12, , aud III, Vesa Haapala & Katja Seutu SKO240b Peikot ja Sammon vartijat. Fantasia kotimaisessa lasten- ja nuortenkirjallisuudessa 5 op, ILM. Jatkuu syksyltä. Praktikumissa luetaan 12 kotimaista satu/fantasiaromaania. Liikkeelle lähdetään muutamasta vanhemmasta esimerkistä, mutta pääsääntöisesti käsitellään Suomessa viimeisen kymmenen vuoden aikana julkaistua nuorille kirjoitettua fantasiakirjallisuutta. Näiden lisäksi luetaan 3 5 teoriaartikkelia. Kurssi suoritetaan olemalla läsnä kokoontumiskerroilla, pitämällä alustus joko yksin tai parin kanssa yhdestä käsiteltävästä kirjailijasta ja kirjoittamalla kurssin päätteeksi kokoava essee kurssilla käsitellyistä teoksista ja teoriasta. sl + kl, II + III per. to 16 18, , aud VI, Paula Arvas (jatkuu syksyltä) SKO240b Kaupunki kirjallisuudessa 5 op, ILM. Praktikumissa luetaan kotimaisia romaaneja ja novelleja, joissa kaupungin rooli tematisoidaan ja problematisoidaan. Pääpaino on Helsinki-aiheisessa kirjallisuudessa. Kurssilla luetaan myös kirjallisuudentutkimuksen näkökulmasta keskeistä ns. tilallisesta käänteestä kumpuavaa teoriaa. Kotimaista kaupunkikirjallisuuden perinnettä taustoitetaan suhteessa kansainvälisiin laji- ja periodikonventioihin. Kurssisuoritukseen kuuluu aktiivinen osallistuminen, alustuksen pitäminen sekä esseen kirjoittaminen. kl III + IV per. ma 14 16, , aud XI, Lieven Ameel SKO250P Proseminaari 4 op, ILM. Proseminaariryhmiin on järjestetty ilmoittautuminen toukokuussa ryhmä 1, sl + kl, ke 16 18, , sl 4, Juhani Sipilä ryhmä 2, sl + kl, ti 14 16, , Castr. sh., Irma Perttula SKO260/360T Käännöspaja 4 op, ILM. (406499) Käännöspajassa taotaan kaunokirjallisia tekstejä suomen kielelle. Opiskelijat työskentelevät pareittain (Skkja Ssu-/Sko-opiskelija). Joka toinen viikko työparit tekevät työtä omatoimisesti, joka toinen viikko tavataan luokassa ja keskustellaan työn edistymisestä yms. Lähtökielenä on Skk-opiskelijan äidinkieli. Vieraita kieliä ei tarvitse osata: kohdekielenä on suomi. Kurssi sopii kaikille suomen kielestä, kirjallisuudesta ja erilaisista kulttuureista kiinnostuneille. Ensimmäisellä tunnilla sovitaan työpareista ja tarkemmasta työjärjestyksestä. Työpareja voidaan muodostaa noin 14. Etusija on Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijoilla. Ilmoittautuminen WebOodissa kl III + IV per., to 12 14, , aud IX, Leila White 7

8 SYVENTÄVÄT OPINNOT SKO320 Seminaari 9 op (403480), ILM. Seminaarissa harjaannutaan itsenäiseen tieteelliseen työskentelyyn opinnäytetyötä tekemällä. Seminaarin alkuvaiheessa hahmotetaan pro gradu -tutkielman aihe ja tehdään tutkimussuunnitelma. Sen jälkeen seminaarissa esitellään gradun esitöitä ja valmiita lukuja aina sitä mukaa kuin työ edistyy. Seminaari kestää vähintään kaksi lukukautta, mutta työskentelyä voi jatkaa kunnes pro gradu -tutkielma on valmis. Seminaarin yhteydessä suoritetaan myös syventävien opintojen hops. HuK-tutkinnon on oltava suoritettu ennen seminaariin osallistumista. Seminaariin on järjestetty ilmoittautuminen toukokuussa ryhmä 1, sl + kl, ti 16 18, , Castr. sh., Vesa Haapala ryhmä 2, sl + kl, ke 16 18, , sl 20, Pirjo Lyytikäinen SKO350/240a Kaunokirjallinen mieli ja kuvitteelliset maailmat -praktikum 5 op, ILM. Kurssilla tutustutaan mielenkuvauksen tekniikoihin, tematiikkaan ja teoriaan tarkastelemalla modernistista proosakirjallisuutta. Pääpaino on sotienjälkeisessä ja 1950-luvun kotimaisessa proosassa (Saastamoinen, Kallio-Visapää, Nummi, Vartio, Haavikko, Meri) mutta vertailukohtia haetaan myös varhaisen modernismin klassikkoteoksista (Aho, Sillanpää) sekä modernismin kansainväliseen kaanoniin kuuluvilta kirjailijoilta (Woolf, Joyce, Proust). Kurssilla keskustellaan ja tehdään harjoitustöitä sekä luetaan teoriakirjallisuutta klassisesta narratologiasta mahdollisten maailmojen teoriaan ja uudempaan kognitiiviseen kertomuksentutkimukseen. Kurssi suoritetaan laajalla esseellä. kl III+IV per. pe 10 12, (ei 18.4.), aud XI (11.4. aud XV), Elise Nykänen SKO240a/350 Uusia näkökulmia runouteen ja runoudentutkimukseen 5 op, ILM. Kurssilla käsitellään lyriikan keskeisiä alueita uuden runoudentutkimuksen näkökulmista. Käsiteltäviä aihealueita ovat runouden lajit, puhuja, kuvallisuus, rytmi ja teoskokonaisuus sekä runon tuottamisen ja lukemisen kontekstit. Kurssisuoritukseen kuuluu osallistuminen luennoille, pienet ryhmätyöt ja kaksi esseetä, jotka ovat laajuudeltaan 5-6 sivua. Mikäli kurssi suoritetaan syventäviin opintoihin, ovat esseet 8-10 sivua ja niihin on sisällytettävä erikseen opettajien kanssa sovittavaa teoriaa. Kurssilla analysoidaan sekä uusinta että vanhempaa runoutta. Kurssille otetaan enintään 25 opiskelijaa. kl III + IV per. ke 10 12, , aud III, Vesa Haapala & Katja Seutu SKO360/260T Käännöspaja 4 op, ILM. Käännöspajassa taotaan kaunokirjallisia tekstejä suomen kielelle. Opiskelijat työskentelevät pareittain (Skkja Ssu-/Sko-opiskelija). Joka toinen viikko työparit tekevät työtä omatoimisesti, joka toinen viikko tavataan luokassa ja keskustellaan työn edistymisestä yms. Lähtökielenä on Skk-opiskelijan äidinkieli. Vieraita kieliä ei tarvitse osata: kohdekielenä on suomi. Kurssi sopii kaikille suomen kielestä, kirjallisuudesta ja erilaisista kulttuureista kiinnostuneille. Ensimmäisellä tunnilla sovitaan työpareista ja tarkemmasta työjärjestyksestä. Työpareja voidaan muodostaa noin 14. Etusija on Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijoilla. Ilmoittautuminen WebOodissa. kl III + IV per., to 12 14, , aud IX, Leila White JATKO-OPINNOT JOT902 Tutkijaseminaari sl + kl, , Castr. sh., Pirjo Lyytikäinen PERUTUT KURSSIT 8

9 PERUTTU SKO240a/NLI290 Finlandssvensk samtidslitteratur 5 op, ILM. På kursen fördjupar vi oss med finlandssvensk prosa och lyrik från perioden Den finlandssvenska samtidslitteraturens aktuella teman, frågor som gäller verkens uppbyggnad och genrefrågor är centrala på kursen. Ämnen som tas upp är bl.a. framställningar av historien, av nationell identitet och kön, och flerspråkighet. Närmare information om kursprogram, undervisningsformer och uppgifter samt kurslitteratur ges på den första lektionen på kursen. HUOM! Ilmoittautuminen ! kl III + IV per. ma 10 12, ,U40 sl23, Kristina Malmio MUUTA OPETUSTA Nordisk litteraturin oppiaine järjestää opetusta, jota on mahdollista käyttää kotimaisen kirjallisuuden opintoihin. Muuta nordisk litteraturin opetusta löydät Weboodista. Katso ohjeet Almasta: https://alma.helsinki.fi/doclink/ Korvaavuudet kotimaiseen kirjallisuuteen ovat neuvoteltavissa tapauskohtaisesti. 9

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS TUTKINTOVAATIMUKSET PERUSOPINNOT PÄÄAINEOPISKELIJALLE (XAK100), 25 op Pakolliset yhteiset opinnot (10 op) Johdatus alue- ja kulttuurintutkimukseen

Lisätiedot

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / VENÄJÄN JA ITÄ-EUROOPAN TUTKIMUS

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / VENÄJÄN JA ITÄ-EUROOPAN TUTKIMUS ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / VENÄJÄN JA ITÄ-EUROOPAN TUTKIMUS TUTKINTOVAATIMUKSET PERUSOPINNOT PÄÄAINE- JA SIVUAINEOPISKELIJALLE (XAK100), 25 op Pakolliset yhteiset opinnot (10 op) Johdatus alue- ja kulttuurintutkimukseen

Lisätiedot

Kirjallisuuden perusopinnot (30 op)

Kirjallisuuden perusopinnot (30 op) Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto Kirjallisuuden perusopinnot (30 op) Perusopintojen osaamistavoitteet Suoritettuaan perusopinnot opiskelija hahmottaa taiteen ja kulttuurin historiallisia yhteyksiä

Lisätiedot

HISTORIAN OPPIAINE KEVÄTLUKUKAUSI 2015. Historian perusopinnot

HISTORIAN OPPIAINE KEVÄTLUKUKAUSI 2015. Historian perusopinnot HISTORIAN OPPIAINE KEVÄTLUKUKAUSI 2015 Historian perusopinnot yliopistonlehtori Henry Oinas-Kukkonen: Uusi aika, luento 16 t. + kirjallisuus, 8.1. 3.2. ti klo 10 12 HU205 ja to klo 14 16 HU106. Tentti

Lisätiedot

Käsityötieteen aineopinnot

Käsityötieteen aineopinnot Käsityötieteen aineopinnot KSc 1.4 Tekstiilitalous 2 ov (63302) 2. opintovuosi kl (Marja Anttila). Ks. 2. opintovuoden työjärjestys. Suurryhmä viikko 2 ti 7.1.2003 klo 14.30-16.00, S 10/527 suurryhmä viikko

Lisätiedot

Käsityötieteen opinnot

Käsityötieteen opinnot 1/8 Käsityötieteen opinnot Lukuvuonna 2003-2004 käsityötieteen opetus järjestetään käsityötieteen perus-, aine- ja osittain syventävien opintojen (1.-3. vuoden opinnot) osalta 2001-2003, 2003-2005 tutkintovaatimusten

Lisätiedot

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Opintojaksolla tutustutaan nykyaikaisen, joustavan, oppivana organisaationa toimivan työyhteisön tunnusmerkkeihin ja toimintaperiaatteisiin. Samalla opitaan

Lisätiedot

Kevään 2013 alustava opetusohjelma

Kevään 2013 alustava opetusohjelma Kevään 2013 alustava opetusohjelma * Viikolla 10 ei ole opetusta * Muutokset ja täydennykset ovat mahdollisia niistä tiedotetaan oppiaineen internet-sivuilla. ******************************************************************************

Lisätiedot

Fysiikan opinnot Avoimen yliopiston opiskelijoille

Fysiikan opinnot Avoimen yliopiston opiskelijoille Fysiikan opinnot Avoimen yliopiston opiskelijoille 2.9.2014 1 Yliopiston lukuvuosi ja opetusperiodit 2014-2015 Yliopiston lukuvuosi 1.8. 31.7. Syyslukukausi I periodi: 1.9.-17.10. lukuvuoden avajaiset

Lisätiedot

TYÖSKENTELYMENETELMÄT

TYÖSKENTELYMENETELMÄT Äidinkieli ÄIDINKIELI (ÄI) Oppiaineena äidinkieli ja kirjallisuus tarjoaa aineksia kielelliseen ja kulttuuriseen yleissivistykseen. Kaikilla äidinkielen kursseilla keskiössä ovat tekstit: tekstejä luetaan,

Lisätiedot

Opintopisteitä yht. 180op n. 60op n. 60op n. 60op

Opintopisteitä yht. 180op n. 60op n. 60op n. 60op KANDIDAATIN TUTKINNON OPINTOJEN ETENEMISJÄRJESTYS 1. lukuvuosi 2. lukuvuosi 3.lukuvuosi Teologian kandidaatin tutkinto (180 op) A1-linja sl kl sl kl sl kl Yleis- ja kieliopinnot 25op YK10 Filosofia ja

Lisätiedot

OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015

OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015 Opettajan pedagogiset opinnot, humanistinen ja matemaattis-luonnontieteellinen ala 60 op OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015 Opettajankoulutuksen intensiiviviikot Syksy 2015 vk 36-38 ma 31.8. ti 15.9. vk

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos 25.8.2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 11.9.2015

TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos 25.8.2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 11.9.2015 TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos 25.8.2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 11.9.2015 Luokanopettaja Muutos22.10.2015 Muutos 04.11.2015 III OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA SYYSLUKUKAUDELLA 2015 Yleisiä valmiuksia

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI Nimi: Opiskelijanumero: Sähköpostiosoite: Pääaine: Puh: Yo-tutkinnon suoritusvuosi: Sivuaine(et): Ylioppilastutkinnon jälkeen / ennen saksan

Lisätiedot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot Hallintotieteellisen alan kieliopinnot 26.8.2015 Susanna Mäenpää Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille Suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat kotimaisten ja vieraiden kielten opinnot

Lisätiedot

Kieli- ja viestintäopinnot 8 ov

Kieli- ja viestintäopinnot 8 ov Kieli- ja viestintäopinnot 8 ov Y 1 Äidinkieli 4 OV Y 1.1 63054 63055 Äidinkielen puhe- ja ilmaisutaito osa 1 (63054) osa 2 (63055) Y 1.2 63056 Tieteellinen kirj. ja harjoitusaine Luennot 1 ov (63057)

Lisätiedot

2 Opintojen kesto ja laajuus

2 Opintojen kesto ja laajuus Wienin yliopisto Fennistiikan BA- opintojen tutkintovaatimukset (epävirallinen, lyhennetty suomennos) Alkuperäiset saksankieliset tutkintovaatimukset on julkaistu Wienin yliopiston ilmoituslehdessä (Mitteilungsblatt

Lisätiedot

SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus

SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus OPETUSSUUNNITELMA SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus 30 opintopistettä Dutkan- ja oahppostivra dohkkehan 21.6.2013 áššis 72/13 1. OPPIAINEEN YLEISET TIEDOT... 3 1.1. OPPIAINEEN

Lisätiedot

Vapaavalintaisiin opintoihin tai sivuaineisiin on löydettävissä opintoja etäsuoritusmahdollisuudella Avoimen yliopiston kautta.

Vapaavalintaisiin opintoihin tai sivuaineisiin on löydettävissä opintoja etäsuoritusmahdollisuudella Avoimen yliopiston kautta. Teologian tutkinnon rakenne ja ohjeellinen suoritusjärjestys suuntautumisvaihtoehdoittain Avoimen yliopiston kautta tutkintotavoitteisesti opiskeleville Turkoosilla värillä merkityt opintojaksot on mahdollista

Lisätiedot

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita Tapiolan lukiossa Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita kursseja mielenkiintonsa mukaan vapaassa

Lisätiedot

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM)

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010 Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Virt@ -koulutuksen opinnot johtavat taiteen maisterin tutkintoon

Lisätiedot

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen Aloitus Homma alkaa osoitteesta www.helsinki.fi/weboodi. Jos et omista yliopiston atk-tunnuksia, voit hypätä kohdan 1. yli. Voit huoletta tutustua WebOodin saloihin ilman tunnuksiakin. WebOodin opinto-opas

Lisätiedot

Yleinen kirjallisuustiede 2010 2011 1

Yleinen kirjallisuustiede 2010 2011 1 Yleinen kirjallisuustiede 2010 2011 1 Yleinen kirjallisuustiede Yleisen kirjallisuustieteen opinnot perehdyttävät opiskelijan kirjallisuuden, sen tutkimuksen ja kritiikin filosofisiin perusteisiin, teorioihin

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille

Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille Tiistai 12.6.2012 klo 15-17 Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajankoulutuslaitos Erityispedagogiikan koulutus Yleistä opinnoista

Lisätiedot

RANSKA RANSKAN KÄÄNTÄMISEN JA TULKKAUKSEN LINJA KEVÄÄN 2013 OPETUSOHJELMA (päivitetty 15.1.2013)

RANSKA RANSKAN KÄÄNTÄMISEN JA TULKKAUKSEN LINJA KEVÄÄN 2013 OPETUSOHJELMA (päivitetty 15.1.2013) RANSKA RANSKAN KÄÄNTÄMISEN JA TULKKAUKSEN LINJA KEVÄÄN 2013 OPETUSOHJELMA (päivitetty 15.1.2013) Tärkeitä päivämääriä Opetus alkaa lukujärjestyksen mukaisesti maanantaina 7.1.2013, ellei toisin mainita.

Lisätiedot

IV OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2015

IV OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 19.12.2014 Luokanopettajat Muutos 26.1.2015 Muutos 13.2.2015 Muutos 10.3.2015 IV OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2015 SYVENTÄVÄT OPINNOT Tutkimusmenetelmäopinnot

Lisätiedot

Suomen kirjallisuus 2009 2010 1

Suomen kirjallisuus 2009 2010 1 Suomen kirjallisuus 2009 2010 1 Suomen kirjallisuus Suomen kirjallisuuden aineopinnot (35 opintopistettä) järjestetään yhteistyössä Vaasan yliopiston nykysuomen ja kääntämisen laitoksen ja Tampereen yliopiston

Lisätiedot

687132Y HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 1 (kirjallisuus) () Personal Study Plan 1 (Candidate s degree)

687132Y HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 1 (kirjallisuus) () Personal Study Plan 1 (Candidate s degree) Kirjallisuus 687132Y HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 1 (kirjallisuus) () Personal Study Plan 1 (Candidate s degree) Kohderyhmä: pääaineopiskelijat Suoritustavat ja arviointikriteerit: Henkilökohtaisen

Lisätiedot

Kasvatustieteen opinnot

Kasvatustieteen opinnot Kasvatustieteen opinnot 1/18 Kasvatustieteen opinnot Käsityönopettajan koulutuksessa kasvatustieteen opintonsa sl 2003, sl 2002 ja sl 2001 aloittaneilla opiskelijoilla (1.-3. kurssi) opetus järjestetään

Lisätiedot

Ranskalaisen filologian opintokokonaisuuksien rakenne (2009-2011) 402092 Ranskalainen filologia, aineopinnot pääaineopiskelijalle (RRA200P) 45 op

Ranskalaisen filologian opintokokonaisuuksien rakenne (2009-2011) 402092 Ranskalainen filologia, aineopinnot pääaineopiskelijalle (RRA200P) 45 op Ranskalaisen filologian opintokokonaisuuksien rakenne (2009-2011) PÄÄAINEOPISKELIJAT: 402086 Ranskalaisen filologian perusopinnot (RRA100) 25 op 405177 Kielioppi (RRA101) 6 op 405178 Ranskan kielen tuottaminen

Lisätiedot

Käsityötieteen syventävät opinnot

Käsityötieteen syventävät opinnot Käsityötieteen syventävät opinnot 1/9 Opintojaksojen kohdalla suluissa olevat koodit ovat käsityönopettajan koulutuksen rekisteröintikoodeja. Oppaassa ja työjärjestyksissä käytettyjä lyhenteitä: L = luento

Lisätiedot

Kliininen linja Pirjo Lindström-Seppä opintoasiainpäällikkö Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos 2016

Kliininen linja Pirjo Lindström-Seppä opintoasiainpäällikkö Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos 2016 Kliininen linja Pirjo Lindström-Seppä opintoasiainpäällikkö Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos 2016 Ilmoittautuneita: 2000 / 78 2001 / 83 2002 / 87 2003 / 72 2004 /

Lisätiedot

Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen

Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen Marja-Kaisa Pihko, Virpi Bursiewicz Varhennettua kielenopetusta, kielisuihkuttelua, CLIL-opetusta Alakoulun luokkien 1 6 vieraiden

Lisätiedot

III OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2015

III OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 19.12.2014 Luokanopettajat Muutos 26.1.2015 Muutos 13.2.2015 Muutos 27.2.2015 III OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2015 Kieli- ja viestintäopinnot KKRUKK Ruotsin

Lisätiedot

Käsityönopettajan koulutus. Uusien opiskelijoiden aloitusinfo maanantaina 2.9. klo 9.00-10.30

Käsityönopettajan koulutus. Uusien opiskelijoiden aloitusinfo maanantaina 2.9. klo 9.00-10.30 Käsityönopettajan koulutus Uusien opiskelijoiden aloitusinfo maanantaina 2.9. klo 9.00-10.30 1 Infon aiheet þ Käsityötieteen professori Leena K. Kaukisen tervehdys þ Ilmoittautuminen þ Käsityönopettajan

Lisätiedot

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.)

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.) VALINNAISET OPINNOT Valinnaisia opintoja pedagogisten opintojen yleistavoitteiden suuntaisesti tarjoavat normaalikoulu, kasvatustiede ja ainedidaktiikka. Laajuus: 3 opintopistettä Ajoitus: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Syksy 2014

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Syksy 2014 TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Syksy 2014 MCH schedule (International Master s Programme in Health and Wellbeing

Lisätiedot

MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP)

MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP) MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP) HUOM! Nämä opinnot ovat vain niille opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet kandidaatin tutkinnon pedagogiset opinnot syyslukukaudella 2011! Tasatunnein

Lisätiedot

Opintojaksot Perusopinnot 25 op Aineopinnot 35 op Opintojaksot 687600P Johdatus taidehistoriaan (5op) Laajuus Opetuskieli Ajoitus Osaamistavoitteet

Opintojaksot Perusopinnot 25 op Aineopinnot 35 op Opintojaksot 687600P Johdatus taidehistoriaan (5op) Laajuus Opetuskieli Ajoitus Osaamistavoitteet Opintojaksot Perusopinnot 25 op 687600P Johdatus taidehistoriaan 5 op 687601P Taidehistorian peruskurssi 13 op 687602P Kotimaan ekskursio 3 op 687603P Valinnaiset opinnot 4 op Aineopinnot 35 op 687604A

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot Yleisopinnot STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op LIIK1200 Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistyminen 10 op OPIS0033 Harjoittelu 5 op Tilastotieteen

Lisätiedot

RANS0002 P2. Phonetics and Pronunciation (Fonetiikka ja ääntäminen), O, 2 ECTS. RANS0010 P3. Translation Exercise (Käännösharjoitukset) s, O, 3 ECTS

RANS0002 P2. Phonetics and Pronunciation (Fonetiikka ja ääntäminen), O, 2 ECTS. RANS0010 P3. Translation Exercise (Käännösharjoitukset) s, O, 3 ECTS FRENCH Curriculum of the academic year 2013-2014 BASIC STUDIES (First year, French Studies and French Translation and Interpreting) 25 ECTS, O = Obligatory RANS0001 P1. French Grammar (Kielioppi), O, 4

Lisätiedot

Fysiikan opinnot Avoimen yliopiston opiskelijoille

Fysiikan opinnot Avoimen yliopiston opiskelijoille Fysiikan opinnot Avoimen yliopiston opiskelijoille Fysiikan laitos / Pia Saarinen www.helsinki.fi/yliopisto 4.9.2013 1 Fysiikan perusopinnot, 25 op - kokonaisuutena tai yksittäisinä kursseina 530281 Vuorovaikutukset

Lisätiedot

Syksy 2015 Opintojaksot ja tentit

Syksy 2015 Opintojaksot ja tentit OULUN YLIOPISTO Päivitys: 24. elokuuta 2015 Maantieteen koulutusohjelma Syksy 2015 Opintojaksot ja tentit HUOM: kaikille opintojaksoille ilmoittaudutaan WebOodissa! HUOM: opintojaksojen tarkat aika-, sali-

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

Parhaimmillaan kirjallisuus auttaa ymmärtämään elämää. Kirjallisuustutkielma 9. luokan kotimaisen kirjallisuuden historia

Parhaimmillaan kirjallisuus auttaa ymmärtämään elämää. Kirjallisuustutkielma 9. luokan kotimaisen kirjallisuuden historia Parhaimmillaan kirjallisuus auttaa ymmärtämään elämää Kirjallisuustutkielma 9. luokan kotimaisen kirjallisuuden historia Tutkielmatyöskentely opettaa tieteellisen ja analyyttisen kirjoittamisen taitoja.

Lisätiedot

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikan sivuainekokonaisuudet Matematiikasta voi suorittaa 25, 60 ja 120 opintopisteen opintokokonaisuudet. Matematiikan 25 op:n opintokokonaisuus Pakolliset

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO ERITYISKASVATUKSEN ASIANTUNTIJAKOULUTUS (EA) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Vieraiden kielten aineenopettajakoulutus/aikataulu viikoille 36 38/Minna Maijala [14.8.2015]

Vieraiden kielten aineenopettajakoulutus/aikataulu viikoille 36 38/Minna Maijala [14.8.2015] Vieraiden kielten aineenopettajakoulutus/aikataulu viikoille 36 38/Minna Maijala [14.8.2015] Intensiiviviikot Educariumissa syksyllä 2015: vk 36 38: ma 31.8. - ti 15.9. vk 39 40: to 24.9. - to 1.10. vk

Lisätiedot

OPINT O-OP A S STUDIEHANDBOK. Filosofian maisterin tutkinto

OPINT O-OP A S STUDIEHANDBOK. Filosofian maisterin tutkinto VAAS A N Y L I O P I S TO 2 0 1 2 2013 OPINT O-OP A S STUDIEHANDBOK Filosofian maisterin tutkinto Vaasan yliopisto Filosofinen tiedekunta Postiosoite: PL 700, 65101 VAASA Käyntiosoite: Fabriikki, Yliopistonranta

Lisätiedot

Kotitalousopettejan koulutus Työjärjestys/2. vsk Syyslukukausi 2004 31.8.2004 1.9.2004

Kotitalousopettejan koulutus Työjärjestys/2. vsk Syyslukukausi 2004 31.8.2004 1.9.2004 36 30.8.2004 KESKI 31.8.2004 1.9.2004 2.9.2004 3.9.2004 11.45 12.15-37 KESKI 6.9.2004 7.9.2004 8.9.2004 9.9.2004 10.9.2004 Soljanto 115 Graves Fabianink. 26 ks8 Perhekasvatus/Family Asunnon hoidon käytännöt

Lisätiedot

KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI

KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI Kurssin nimi: JAPANI 1, Japanin kielen alkeet (JA1, soveltava) Ajankohta: Syyslukukausi: alkaen 11.9 keskiviikkoisin klo 17.00-. Yhteyshenkilö: Opettaja aaro.haavisto@helsinki.fi

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden vuosiluokaton opetussuunnitelma

Äidinkielen ja kirjallisuuden vuosiluokaton opetussuunnitelma Äidinkielen ja kirjallisuuden vuosiluokaton opetussuunnitelma YLEISTÄ Äidinkielen ja kirjallisuuden vuosiluokaton opetussuunnitelma koostuu 18 kurssista. Kurssien järjestys on vapaa, mutta koska oppiaineen

Lisätiedot

SUURPÄÄNOMA BIBLIOGRAFIA MATTI SUURPÄÄN TUOTANNOSTA SEKÄ HÄNEN TUOTANTOAAN TAI HÄNTÄ ITSEÄÄN KÄSITTELEVISTÄ ARTIKKELEISTA

SUURPÄÄNOMA BIBLIOGRAFIA MATTI SUURPÄÄN TUOTANNOSTA SEKÄ HÄNEN TUOTANTOAAN TAI HÄNTÄ ITSEÄÄN KÄSITTELEVISTÄ ARTIKKELEISTA SUURPÄÄNOMA BIBLIOGRAFIA MATTI SUURPÄÄN TUOTANNOSTA SEKÄ HÄNEN TUOTANTOAAN TAI HÄNTÄ ITSEÄÄN KÄSITTELEVISTÄ ARTIKKELEISTA Juhlajulkaisu Matti Suurpäälle hänen täyttäessään 60 vuotta 3. marraskuuta 1997

Lisätiedot

MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO

MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO OPAS kahden tutkinnon opiskelijoille 2015 2016 Mikkelin etä- ja aikuislukio Päämajankuja 4 50100 Mikkeli Toimisto ma-to klo 9-17 ja pe 8-14.45 Päämajankuja 4, 3. krs. puh.

Lisätiedot

Ranskalaisen filologian opintokokonaisuuksien rakenne (2007-2009)

Ranskalaisen filologian opintokokonaisuuksien rakenne (2007-2009) Ranskalaisen filologian opintokokonaisuuksien rakenne (2007-2009) PÄÄAINEOPISKELIJAT: 402086 Ranskalaisen filologian perusopinnot (RRA100) 25 op 402087 Kielioppi (RRA101) 5 op 402088 Ranskan kielen tuottaminen

Lisätiedot

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen syventävien opintojen vastaavuustaulukko

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen syventävien opintojen vastaavuustaulukko Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen syventävien intojen vastaavuustaulukko Syksystä 2012 alkaen Tampereen yliistossa otetaan käyttöön uusi etussuunnitelma. Siitä eteenpäin yliistossa järjestetään

Lisätiedot

Opinto-opas: Aineopinnot,

Opinto-opas: Aineopinnot, Opinto-opas: Aineopinnot, 2013-2015 YUNET NUORISOTUTKIMUKSEN AINEOPINNOT (35 op) Valtakunnallisena yliopistoverkostona YUNET järjestää opetusta ja kokoaa yhteen jäsenyliopistojen opetustarjontaa. Aineopintojen

Lisätiedot

Arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelmissa käsitellään lisäksi taiteellisia ilmaisukeinoja

Arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelmissa käsitellään lisäksi taiteellisia ilmaisukeinoja KANDIDAATINTYÖ JA KANDIDAATTISEMINAARI Yleistä Kandidaattiseminaari ja siihen liittyvä kandidaatintyö on opintokokonaisuus, jonka tavoitteena on kehittää: tieteellisen ajattelun tiedonhaun tiedon jäsentämisen

Lisätiedot

Venäjän kielen opinnot

Venäjän kielen opinnot Venäjän kielen opinnot Euroopan unionin jäsenenä Suomelta odotetaan monialaista ja -tasoista Venäjän tuntemusta. Tiedekorkeakouluista valmistuneita venäjän kieltä osaavia haetaan venäjän asiantuntijoiksi

Lisätiedot

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax 23.8.2011 Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax Helsingin medialukio Helsingin medialukio PL 3512 Moisiontie 3 Telefax 00099 Helsingin kaupunki 00730 Helsinki (09) 310 82918 (09) 310 82926 YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA. Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori

TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA. Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori 1 TUTKINTOJEN KOOSTAMINEN HUK (KAAVIOT MANUAALISSA) (SUORITUSAIKA

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS RANSKAN KIELI

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS RANSKAN KIELI HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS RANSKAN KIELI Nimi: Opiskelijanumero: Sähköpostiosoite: Puh: Pääaine: Yo-tutkinnon suoritusvuosi: Sivuaine(et): Minut valittiin ranskan kielen opiskelijaksi vuonna.

Lisätiedot

AASIAN TUTKIMUS, KIELIMODULI 30 OP

AASIAN TUTKIMUS, KIELIMODULI 30 OP AASIAN TUTKIMUS, KIELIMODULI 30 OP Kiina 1 (WAS210C) 10 op Aasian-tutkimuksessa on kiina. Opintojakson suositeltava suorittamisajankohta on 1. opiskeluvuosi. Hankkia perustaidot kuullun ymmärtämisessä,

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa. Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen

Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa. Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen Onnittelut valinnoistasi Ensinnäkin siitä, että olet valinnut

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus

OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus Erityiskasvatuksen erikoistumisopinnot 30 op Sosiaalialan erikoistumisopinnot/ Erityiskasvatuksen erikoistumisopinnot ERITYISKASVATUS

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

Venäjän kielen opinnot

Venäjän kielen opinnot Venäjän kielen opinnot 249 Venäjän kielen opinnot Euroopan unionin jäsenenä Suomelta odotetaan monialaista ja -tasoista Venäjän tuntemusta. Tiedekorkeakouluista valmistuneita venäjän kieltä osaavia haetaan

Lisätiedot

A130A0760 Ekonomin viestintätaidot

A130A0760 Ekonomin viestintätaidot A130A0760 Ekonomin viestintätaidot Johdanto ja ohjeita kurssille Opettajat: Päivi Maijanen-Kyläheiko Heidi Parkkinen Lauri Haiko Mirka Rahman Päivän ohjelma 9.15 10.00 Esittäytyminen 10.00 10.45 Kurssin

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014 1 (5) Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Median laitos Graafisen suunnittelun koulutusohjelma (TaM) Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa

Lisätiedot

Syyslukukauden 2012 opintotarjonta

Syyslukukauden 2012 opintotarjonta Syyslukukauden 2012 opintotarjonta ELOKUVA JA TELEVISIO Elokuvan ja median historia 5 op MUOTOILU Taiteen ja kulttuurin historia 3 op MUSIIKKI Musiikin historia 5 op VIESTINTÄ Taidehistoria 5 op Viestintä

Lisätiedot

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi?

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Uudet tutkintovaatimukset tulevat voimaan 1.8.12. Lue, miten jatkat opintojasi.

Lisätiedot

Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa

Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa Sosnetin kevätseminaari, Jyväskylä 2014 Marjo Romakkaniemi, yliopistonlehtori Sanna Väyrynen, professori (ma.) Alustuksen rakenne Tarkastelemme tutkimusperusteista

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot Ia 2014 Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto,

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 1 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 Päivän ohjelma 12.00 Opiskelukäytännöt INFIMissä 13.30 Kahvitauko 14.00 Tutkintokohtaiset

Lisätiedot

Vantaan Osaava Vanhempi hanke/ Osallisena Suomessa hankekokeilu 2011-13

Vantaan Osaava Vanhempi hanke/ Osallisena Suomessa hankekokeilu 2011-13 Vantaan Osaava Vanhempi hanke/ Osallisena Suomessa hankekokeilu 2011-13 Luetaan yhdessä verkoston seminaari 17.11.2012, hankevastaava Kotoutumiskoulutuksen kolme polkua 1. Työmarkkinoille suuntaavat ja

Lisätiedot

Ajankohtaista 5. jaksossa

Ajankohtaista 5. jaksossa Jaksovinkit on Oulun aikuislukion jaksotiedote, joka julkaistaan aikuislukion kotisivulla koeviikolla ennen seuraavan jakson aloitusta. Jaksovinkeissä on infoa tulevan jakson lukiokursseista sekä ajankohtaisista

Lisätiedot

Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma Viestinnän ja median linja Kandidaatin tutkinto. 1. vuosi. 1. periodi 2. periodi 3. periodi 4.

Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma Viestinnän ja median linja Kandidaatin tutkinto. 1. vuosi. 1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. Viestinnän ja median linja Kandidaatin tutkinto 1. vuosi JOVP1 Johdatus viestintään ja JOVP2 Vuorovaikutuksen JOVP3 Viestinnän etiikka ja JOVP4 Mediahistoria ja mediaan 5 op perusteet 5 op oikeus 5 op

Lisätiedot

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen 7.3.2014 LL TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen SISÄLTÖ 1. KTK Giga - kandidaatintutkinnon suorittaminen

Lisätiedot

RANSKA RANSKAN KÄÄNTÄMISEN JA TULKKAUKSEN LINJA KEVÄÄN 2014 OPETUSOHJELMA (päivitetty 27.2.2014, kurssi A2.6)

RANSKA RANSKAN KÄÄNTÄMISEN JA TULKKAUKSEN LINJA KEVÄÄN 2014 OPETUSOHJELMA (päivitetty 27.2.2014, kurssi A2.6) RANSKA RANSKAN KÄÄNTÄMISEN JA TULKKAUKSEN LINJA KEVÄÄN 2014 OPETUSOHJELMA (päivitetty 27.2.2014, kurssi A2.6) Henkilökunta Henkilökunnan työhuoneet ovat Rosetassa lukuun ottamatta professori Suomela-Salmea

Lisätiedot

Kandidaatin tutkinnon rakenne

Kandidaatin tutkinnon rakenne Kandidaatin tutkinnon rakenne ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS 2012 2016 KANDIDAATIN TUTKINNON RAKENNE 180 op op eo ped A I A II AIII Viestintä- ja orientoivat opinnot 20 Vo 1 Orientoituminen yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

Allan Kardecin opin ystävät ry - Yhdistyksen päämäärät ja toimintatavat

Allan Kardecin opin ystävät ry - Yhdistyksen päämäärät ja toimintatavat Allan Kardecin opin ystävät ry - Yhdistyksen päämäärät ja toimintatavat Lisätietoja Yhdistys kunnioittaa kaikkia uskontoja ja oppeja sekä arvostaa kaikkia hyvän harjoittamisen yrityksiä. Yhdistyksen toiminta

Lisätiedot

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma 1/6 TAMPEREEN YLIOPISTO Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma Tehtävä Tehtävän ala

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

Lahjakkuutta ja erityisvahvuuksia tukeva opetus äidinkielen näkökulma

Lahjakkuutta ja erityisvahvuuksia tukeva opetus äidinkielen näkökulma Lahjakkuutta ja erityisvahvuuksia tukeva opetus äidinkielen näkökulma Ulkomailla toimivien peruskoulujen ja Suomi-koulujen opettajat 4.8.2011 Pirjo Sinko, opetusneuvos Millainen on kielellisesti lahjakas

Lisätiedot

Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit -oppiaineen tutkintovaatimukset

Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit -oppiaineen tutkintovaatimukset Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit -piaineen tutkintovaatimukset Siirtymäsäännöt suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen ja itämerensuomalaisten kielten piaineiden vanhoista tutkintovaatimuksista

Lisätiedot

OPETUS SYKSY 2009. Tiedostossa on syksyn 2009 ja kevään 2010 opetus

OPETUS SYKSY 2009. Tiedostossa on syksyn 2009 ja kevään 2010 opetus Tiedostossa on syksyn 2009 ja kevään 2010 opetus OPETUS SYKSY 2009 XNTU1501 Johdanto sukupuolentutkimukseen, 6 op XNTU1502 Sukupuolen representaatioita, 5 op XNTU1517 Koulutuksen sukupuolistavat käytännöt,

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2014 tai keväällä 2015 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella

Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella kn 5.2.2009 Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella Tiedoksi kandidaatintöiden ohjaajille: Valmistautuminen kandityön tekemiseen, esitietovaatimukset: Kandidaatintyö voidaan aloittaa tyypillisesti

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne. 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne. 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ 1 (9) JOHTAMISKORKEAKOULU Huom.! Päivitetty 19.12.2013 SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ talousjohtamisen opintosuunta (oppiaineet finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi

Lisätiedot

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista.

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista. Kiina, B3kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen ja

Lisätiedot

KAUKAMETSÄN SANATAIDEKOULU

KAUKAMETSÄN SANATAIDEKOULU KAUKAMETSÄN SANATAIDEKOULU TAITEEN PERUSOPETUS SANATAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET KAUKAMETSÄN OPISTOSSA 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 2 SANATAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISTAVOITTEET

Lisätiedot

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT Tiedekunta Laitos Yksikkö Taso (kandidaatti, maisteri, jatkoopinnot) Moduuli Kurssikoodi

Lisätiedot

Pakolliset kurssit. .LHOLWHNVWLWMDYXRURYDLNXWXVb,

Pakolliset kurssit. .LHOLWHNVWLWMDYXRURYDLNXWXVb, Pakolliset kurssit Kursseilla toteutetaan aineen sisäistä integraatiota: lukeminen, kirjoittaminen, puheviestintä, kieli, kirjallisuus ja media kytkeytyvät jokaisen kurssin tavoitteisiin ja sisältöihin

Lisätiedot

Kuva: Mika Perkiömäki

Kuva: Mika Perkiömäki Tule opiskelemaan kanssamme venäjää Tampereen yliopiston Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelmaan! http://www.uta.fi/ltl/ven/index.html Kuva: Mika Perkiömäki Venäjän kielen tutkinto-ohjelma

Lisätiedot

Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma Vastaavuustaulukot

Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma Vastaavuustaulukot Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma Vastaavuustaulukot Tutkinto-ohjelman etussuunnitelmatyöryhmä on hyväksynyt nämä vastaavuustaulukot toukokuussa.2012. Niihin voi kuitenkin tulla

Lisätiedot

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma Tässä ohjaussuunnitelmassa kuvataan kauppatieteiden tutkinto-ohjelman

Lisätiedot