Päähenkilö. Sosiaalinen pääoma POHJANMAA-HANKKEEN TIEDOTUSLEHTI 1/2008. Hankekuulumisia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päähenkilö. Sosiaalinen pääoma POHJANMAA-HANKKEEN TIEDOTUSLEHTI 1/2008. Hankekuulumisia"

Transkriptio

1 Päähenkilö POHJANMAA-HANKKEEN TIEDOTUSLEHTI 1/2008 TEEMANUMERO Sosiaalinen pääoma Hankekuulumisia

2 Päähenkilö SISÄLLYS 1/ Pääkirjoitus 4 Mielenvireyttä ja terveyttä kulttuurista 6 Sosiaalinen pääoma on sanomalehtien kätketty aarre 10 Kultaista keskitietä pitkin kohti hyvinvointia 12 Erilaisuuden näkeminen sosiaalista pääomaa 14 Hankekuulumisia 16 Päihdestrategiatyö käynnistynyt Vaasan seudulla 18 Nuorten mielenilmaisuja esillä Valon ja varjon rajalla -näyttelyssä Pohjanmaa-hanke Kehitämme uutta vaikuttavaa mielenterveys- ja päihdetyön mallia Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjanmaan maakunnat kolme sairaanhoitopiiriä, Sosiaalialan osaamis- ja kehittämiskeskus SONetBOTNIA noin asukasta, 55 kuntaa, monikulttuurinen väestö Pohjanmaa-hanke tukee kuntien mielenterveys- ja päihdetyön kehittämistä edistää ennaltaehkäisyä ja varhaista auttamista päihde- ja mielenterveystyössä tarjoaa työvälineitä hoito- ja palveluketjujen sekä kuntoutuksen kehittämiseen edistää työhyvinvointia ja työelämässä pysymistä edistää verkostojen syntymistä koulutus- ja tutkimusyhteistyötä sekä välittää päihde- ja mielenterveystyön uusinta tietoa Päähenkilö on Pohjanmaa-hankkeen tiedotuslehti, joka ilmestyy 2-4 kertaa vuodessa. Tämä teemanumero, Sosiaalinen pääoma, on järjestyksessään viides numero. Päähenkilö postitetaan Pohjanmaa-hankkeen sidosryhmille ja sitä jaetaan eri tapahtumien ja tilaisuuksien yhteydessä. Toimitus ja taitto: Heli Grönblom Ruotsinkielisen lehden käännökset: Agneta Honkala Kuvituskuvat: Valokuvat: kuvaaja mainittu kuvan yhteydessä / kuva kirjoittajan Tämän numeron painos: 1750 Paino: Waasa Graphics Oy 2

3 Pääkirjoitus Kädessänne on Päähenkilön ensimmäinen teemanumero. Pohjanmaa-hankkeen väki ahertaa työn kimpussa, mutta välillä on pysähdyttävä miettimään syvemmin, minkä eteen töitä oikeastaan tehdään. Tavoittelemme pohjalaista hyvinvointia. Mitä se pitää sisällään? Hyvinvointi ei tarkoita samaa kaikille ja yksilön henkilökohtainen käsitys hyvinvoinnista saattaa vaihdella elinkaaren aikana. Ilman katugallupiakin lienee selvää, että sosiaalinen verkosto on monille tärkeä asia. Tarvitsemme ihmisiä ympärillemme. Onko kyse sosiaalisen pääoman kartuttamisesta? Vai onko sosiaalinen pääoma jotain vielä enemmän? Halusimme ottaa selvää tästä mielenkiintoisesta sanaparista ja pyysimme muutamia kannanottoja aiheeseen. Näkökulmia sosiaalisen pääoman teemaan saatte nyt lukea tieteellisen tutkimuksen, median, liikunnallisen hyvinvoinnin ja taiteen lähtökohdista käsin. Keskustelua sosiaalisesta pääomasta linjaa ainakin yksi yhteinen käsitys: sosiaalista pääomaa ei ihminen voi haalia yksin. Siihen tarvitaan aina toinenkin ihminen. Pohjanmaa-hanke kampanjoi huhtikuussa suvaitsevamman asenneilmapiirin puolesta. Rohkeasti kasvonsa kampanjalle ovat antaneet neljä kokkolalaista kuntoutujaa. Kampanjalla rohkaistaan keskustelemaan avoimemmin mielenterveys- ja päihdeongelmista sekä hakemaan apua sitä kyllä saa, siihen jokaisella on oikeus. Näkyvä kampanja on heti alkumetreillään saanut kiitosta pohjalaisväestöltä. Todelliset tarinat ovat tulleet riittävän lähelle tavallista ihmistä. Mielenkiinnolla tulemme seuraamaan kampanjan vaikutuksia pidemmällä tähtäimellä. Seuraava Päähenkilö-lehti ilmestyy heti kesän jälkeen ja kertoo taas hanketyön kuulumisista yksityiskohtaisemmin. Vierailevat kirjoittajat ovat lämpimästi tervetulleita mukaan Päähenkilö-talkoisiin. Kiitämme teemanumeroon kirjoittaneita ja haastateltuja asiantuntijoita antoisasta yhteistyöstä. Antoisia lukuhetkiä ja hyvää mieltä! 3

4 Mielenvireyttä ja terveyttä kulttuurista Kulttuurilla tarkoitan yhteisten ajatusten, määritelmien, sääntöjen ja tarkoitusten esiintymistä ihmisten elämäntavassa. Ihmisyhteisönsä jäseninä yksittäiset ihmiset perivät maailmankuvansa ja sen viitoittaman elämisen tavan eli peruskulttuurinsa. He omaksuvat samalla tunnesuhteensa ja tapansa elää yhteisössä muiden ihmisten kanssa. Kulttuurinsa he siirtävät seuraavalle sukupolvelle, mutta kulttuuri ei periydy sanan biologisessa merkityksessä, vaan se omaksutaan varhaislapsuudessa. Suomalaisten peruskulttuurista kerrotaan legendoja, joista tunnetuimpia on se, jossa alavirralla hirsimökkiään veistävä kalevalainen esi-isämme näkee ylävirrasta ajelehtivia lastuja. Hän ottaa kirveensä ja lähtee tekemään selkoa (lue: selvää) ylävirran veistäjästä. Epäterveellistä peruskulttuuria, eikö vain? Mikä sitten olisi terveellistä kulttuuria? Voisiko kuorolaulu tai talkootoiminta (kökkä) koitua terveydeksi ja pitkäksi elämäksi? Voisivatko käsityöt, kirjojen lainaaminen tai seurapelit pidentää ikää? Useimmat suomalaiset tietävät liikunnan ja laihduttamisen terveellisyyden. Kulttuuriharrastusten terveellisyys lienee useimmille uusi ja uskomaton tieto. Mutta tosi se on ja tieteellisesti varmistettu eri puolilla maailmaa. Seuraavassa esittämäni ajatukset perustuvat tutkimusryhmäni hankkimaan tieteelliseen tietoon, joka osoittaa sosiaaliseen pääomaan sisältyvien kulttuuriharrastusten ja sosiaalisen osallistumisen pidentävän elämän lankaa. teksti: Markku T. Hyyppä Ruotsalaistutkimukset osoittivat äsken, että kulttuuri- ja taidelaitoksissa vierailevat ihmiset elävät pitempään kuin muut. Tutkimukset varmistettiin seuraamalla tutkittujen tuhansien ihmisten elämän taivalta ensin kahdeksan ja sitten kolmetoista vuotta. Sosiaalisen pääoman vaikutusta ei mitattu eikä pohdittu ruotsalaistutkimuksissa, vaikka sosiaalisen yhdessäolon tiedetään pidentävän elämän kaarta. En usko kulttuurin nauttimisen sinänsä vaikuttavan elämän kaareen, kyse on sosiaalisen osallistumisen vaikutuksesta. Yhdessä kokeminen ja osallistuminen vahvistavat me-henkeä ja keskinäistä vuorovaikutusta, joka on kaikkia osallistujia hyödyttävää sosiaalista pääomaa. Sosiaalinen pääoma perustuu keskinäisestä luottamuksesta ja kansalaistoiminnasta koostuviin tuttavuusverkostoihin. Olen usein käyttänyt talkoota (kökkää) tai kuoroa kuvaamaan sosiaalista pääomaa. Ne kehittyvät ja voimistuvat me-hengestä, yhdistävät toisiinsa luottavia ihmisiä ja tuottavat heille hyvää oloa. Sosiaalinen pääoma ei ole yksilön vaan ryhmän ominaisuus. Yhdessä kokeminen ja osallistuminen vahvistavat me-henkeä ja keskinäistä vuorovaikutusta, joka on kaikkia osallistujia hyödyttävää sosiaalista pääomaa. Pohjanmaa/Kustfolk-tutkimussarjassa osoitimme, että rannikon ruotsinkielinen väestö elää terveenä kauemmin kuin samalla alueella yhtä kauan asunut suomenkielinen väestö. Suomenruotsalaisten kokonaiskuolleisuus ja sydän- ja verenkiertoelintauti-, tapaturma- ja väkivaltakuolleisuus ovat pienempiä kuin suomenkielisten keskuudessa. Tavalliset selitykset kieliryhmien terveyseroista eivät kelpaa, sillä esimerkiksi sukupuolijako, lihavuus, tupakointi, liikunta-aktiivisuus, tulotaso, geeniperimä, tupakointi ja koulutustaso ovat samat. Työttömyyttä suomenkielisten keskuudessa on enemmän, mutta se ei riitä selittämään vuosikymmeniä jatkunutta terveyseroa. Viinaa suomen- ja ruotsinkieliset juovat yhtä paljon, mutta edelliset humaltuakseen kolme kertaa useammin kuin ruotsinkieliset naapurinsa. Tutkimuksemme osoittivat, että vapaa-ajan yhdistystoiminta, ystävyysverkosto, seurakuntatoiminta ja muu aktiivinen harrastustoiminta liittyvät hyvään terveyteen itsellisinä aivan kuten esimerkiksi liikunta, tupakoimattomuus, laihduttaminen tai hyvä taloudellinen asema. Seurasimme Kustfolkin väestöä 7 vuotta ja totesimme, että epäluottamusta toisiin ihmisiin raportoineiden joukossa oli merkitsevästi enemmän kuolleita 4

5 kuin keskinäistä luottamusta raportoineiden joukossa. Kieliryhmien välillä oli huomattava ero epäluottamuksen kokemisessa, enkä raski arvuutella, kumman hyväksi. Muistutan vain, että keskinäinen luottamus on sosiaalisen pääoman perusominaisuus. Tutkimuksemme on uunituoreena julkaisematon, joten tulosta on vielä pohdittava. Äsken julkaisimme koko Suomen aikuisväestöä kuvaavien tutkimusten sarjan, joka selvitti vapaa-aikana tapahtuvan kulttuuriharrastusten ja sosiaalisen osallistumisen vaikutuksia sydän- ja verenkiertoelintautikuolleisuuteen ja eloonjäämiseen 20 vuoden aikana. Kulttuuriharrastukset (kuoro, teatteri, musiikki, tanssi, käsityöt, kerhot, elokuvat ja seurakuntatoiminta) ja vapaa-ajan kansalaistoiminta seuroissa ja yhdistyksissä kuvastavat yhteisön sosiaalista pääomaa. Vaikka osallistumisen ja harrastamisen luonne saattoi muuttua iän karttuessa, aktiivinen säilyi aktiivisena ja passiivinen sohvaperuna pysyi sohvallaan. Aktiiviset harrastajat pysyivät pisimpään hengissä ja kohtuullisen paljon harrastavatkin kuolivat myöhemmin kuin passiiviset tai vähän harrastavat. Vapaa-ajan kulttuuriharrastustoiminta paransi erityisesti miesten eloonjäämisen mahdollisuuksia. Naiset hyötyivät luottamuksellisista kansalaisverkostoista. Syy-vaikutussuunta näyttää olevan sosiaalisesta pääomasta eloonjäämiseen eikä päinvastoin. Vaikka peruskulttuurin muuttuminen kestää monta sukupolvea tullakseen väestön elämisen tavaksi, yhteisöllisyyteen suuntautuminen ei ole myöhäistä, vaikka tärkeissä varhaislapsuuden lähtöaskeleissa olisi kompasteltu. Vakaviin sosiaalisiin ja terveydellisiin ongelmiin johtavasta lasten kaltionkohtelusta meidän suomalaisten olisi päästävä eroon. Voisimme ottaa oppia suomenruotsalaisesta peruskulttuurista. Jos sosiaaliseen pääomaan halutaan sijoittaa tässä ja nyt, ehdotan, että perustetaan lisää julkisia tiloja (public space). Ne lisäävät kansalaisten yhdenvertaisuutta, tapaamismahdollisuuksia, sosiaalisia suhteita ja yhdessä harrastamista. Yleinen kirjastolaitos on tunnetuin esimerkki julkisista tiloista. Sen tiedetään kustannustehokkaasti lisäävän väestön hyvinvointia ja pidentävän elämän lankaa mutta kirjastolaitoksen puolustaminen näyttää sotivan kunnallispoliitikkojen käsityksiä vastaan. Pysytellään siis ruohonjuuritason kansalaistoiminnassa, johon viranomaisilla ei ole valtaa. Palautetaan talkoohenki, perustetaan kerhoja ja lisätään vapaa-ajan kulttuuriharrastuksia! Kuoroon liittyminen koituu terveydeksi eikä lauluääntä tarvita. PERUSKULTTUURI ME-HENKI SOSIAALINEN PÄÄOMA TERVEYS Lisälukemista kirjakaupasta tai kirjastosta: Elinvoimaa yhteisöstä, PS-kustannus 2002 Me-hengen mahti, PS-kustannus 2005 Kulttuuri ja terveys, Edita 2005 Livskraft ur gemenskap om socialt kapital och folkhälsa, Studentlitteratur (Ruotsi) 2007 Markku T. Hyyppä on LKT, neurologi ja aivotutkija, Helsingin ja Turun yliopistojen dosentti, Kansanterveyslaitoksen ylilääkäri ja kirjailija. Sähköposti: 5

6 Sosiaalinen pääoma on sanomalehtien Kun yrittää hahmottaa sanomalehden tehtäviä nyky-yhteiskunnassa, käteen jää neljä laajempaa kokonaisuutta. Uutisten välittäminen on tietysti yksi niistä. Lehti on myös foorumi mielipiteiden esittämiseen, omien tai lukijoiden. Nykyään lehdissä on paljon myös hyötytietoa ja viihdettä resepteistä sudokuihin. Neljäs tehtävä, joka harvemmin löytyy luetteloista, on mielestäni yhteisöllisyys eli sosiaalisen pääoman vahvistaminen. Toki moni puhuu yhteisöllisyydestä, mutta siihen on vaikea saada otetta. Millainen aineisto lehdessä on yhteisöllistä? Miten lehdet ja erityisesti maakuntalehdet vaikuttavat oman alueensa sosiaalisen pääoman kehittymiseen? Pitäisikö tämän neljännen tehtävän osuutta kasvattaa lehdessä? Olen pyrkinyt työssäni perehtymään aiheeseen sekä teoriassa että käytännössä. Teoriapuolelta kiinnostusta on herättänyt tutkimuskirjallisuus, joka käsittelee sosiaalista pääomaa. Vaisto sanoi, että näkökulma olisi tärkeä erityisesti sanomalehdille. Siksi yllätyin, kun ryhdyin lukemaan tutkimuksia. 6 Otetaan alkuun pari kotimaista ja melko käytännönläheistä esimerkkiä. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta teetti vuosina lukuisia sosiaalista pääomaa käsitteleviä asiantuntijaraportteja. Ne olivat hyviä selvityksiä sosiaalisen pääoman kehityksestä sekä tieto- ja viestintätekniikasta. Katsauksissa ja suosituksissa lehdistö unohdettiin tyystin. Ei edes mainintaa. Vuonna 2006 Tilastokeskus julkaisi kiinnostavan tutkimuksen Sosiaalinen pääoma Suomessa. Luvulla 7 on kiinnostava otsikko Lisääkö viestintävälineiden käyttö sosiaalista pääomaa?. Jälleen kerran: luvussa käsiteltiin pelkästään tietotekniikkaa. Valinta on yllättävä, sillä Suomen maailmanlaajuinen erityispiirre mediankäytössä on sanomalehtien vahva asema. Perinteisesti se on korostunut sanomalehden painetun olomuodon laajana peittona, mutta ilmiö jatkuu yhä myös verkkomediassa. Monista muista maista poiketen suosituimmat verkkosivustot Suomessa ovat sanomalehtien ylläpitämiä. Nykymääritelmän mukaan ne ovat sanomalehden osia. Yhteisömedia kuulostaa erittäin hyvin suomalaista sanomalehdistöä kuvaavalta käsitteeltä. Se on kuitenkin esiintynyt julkisuudessa vain silloin, kun esimerkiksi IRC-galleria ja Habbo Hotel päätyivät samalle omistajalle. Tutkimuksista sitä ei tapaa. Entä kansainvälinen kirjallisuus? Englannin kielellä on julkaistu hyllymetreittäin kirjallisuutta sosiaalisesta pääomasta. Sanomalehdistä en ole löytänyt monta mainintaa. Viestimistä televisio saa yhdysvaltalaisissa kirjoituksissa kohtalaisen paljon huomiota. Esimerkiksi Robert Putnam pitää sitä yhtenä pääsyyllisenä sosiaalisen pääoman rapautumiseen Yhdysvalloissa.

7 kuva: Toni Pöllänen kätketty aarre teksti: Matti Kalliokoski Myös internetistä on kiitettävä määrä mainintoja, mutta kovin jäsentynyttä otetta siihen ei ole vielä saatu. Sosiologien on helpompi taulukoida perinteisiä instituutioita kuten järjestöjen jäsenyyksiä, mutta viestinten käsittely tuntuu ainakin suomalaiseen silmään pinnalliselta. Yhdysvaltojen keskilännestä löysin yhden väitöskirjan, jossa oli selvitetty sanomalehdistön vaikutusta yhden kaupungin sosiaaliseen pääomaan. Kiinnostavaa tekstiä, mutta huonosti sovellettavissa Suomeen. Tutkimusta voisi ehkä käyttää virikkeiden antajana täällä tehtävälle tutkimukselle. Tilanne on kummallinen. Kun katsoo taaksepäin suuntautuvaa tutkimusta, sanomalehdistön vaikutus suomalaisiin yhteisöllisiin kokemuksiin on päivänselvä. Tuskin yhtään yhteiskuntahistoriallista tutkimusta itsenäisen Suomen ajalta on tehty ilman sanomalehdistön läpikäyntiä. Kun lukee tekstejä, jotka käsittelevät suomalaisen yhteiskunnan ja suomalaisten yhteisöjen nykytilaa tai tulevaisuutta, lehdet ovat kadonneet. Ja silti joka päivä monta miljoonaa suomalaista käyttää huomattavan osan valveillaoloajastaan lehtien lukemiseen. He saavat puheenaiheensa lehdistä, tulevat niiden kautta osallisiksi yhteiskunnallisista keskusteluista, tekevät havaintoja kansalaistoiminnasta, arvioivat luottamustaan instituutioihin tai muihin ihmisiin lehtitietojen perusteella. Minusta kyseessä on havaintovirhe. Asia on liian lähellä, jotta sen näkisi. Kun käy läpi nykyisiä sanomalehtiä ja miettii, millaisen jutun lukijalle on tärkeää tiedostaa, että myös joku muu lukee samaa juttua samalla alueella, ollaan lähellä sosiaalista pääomaa rakentavaa aineistoa. Kyse ei ole yhdestä lehden sivusta tai aineistotyypistä. Muistokirjoitukset, yhdistysten juhlat, harrastajaurheilu tai amatöörien kulttuuritapahtumat toteuttavat kaikki yhteisöllistä tehtävää. Hyvä tunnusmerkki on, että jutussa esiintyy ihminen, jolla ei ole virasta tai vallasta johtuvaa yhteiskunnallista asemaa. Tarkkaan lukien tällaista aineistoa on paljon, mutta lehtien tekijät ja lukijat eivät osaa luokitella sitä. Ei ole kieltä eikä käsitteitä, joilla ilmiötä kuvaisi. Yksi syy havaintovirheeseen voi olla talouden ja politiikan suhteen muuttuminen maakuntalehtien lähihistoriassa. Suurin osa suomalaisista maakuntalehdistä perustettiin alun perin edistämään tietyn aatesuunnan sanomaa. Vielä 1980-luvullle asti lehtien omistajat yrittivät kerätä rahaa pystyäkseen julkaisemaan lehteä. Kun lehti saavutti riittävän vahvan aseman omalla alueellaan, sen piti ryhtyä palvelemaan ihmisiä, joilla oli erilaiset yhteiskunnalliset näkemykset. Tiukka puoluekantaisuus sai väistyä. Samalla lehtien kannattavuus parani oleellisesti. Rahavirta kääntyi lehdistä omistajiin päin. 7

8 Sanomalehti, joka tavoittaa omalla alueellaan lähes neljä viidesosaa lukukykyisestä väestöstä, pystyy olemaan myös siltoja rakentava. Tästä on voinut syntyä tulkinta, että lehtien yhteisöllinen rooli on vähentynyt. Minun mielestäni se on kuitenkin vain muuttunut. Poliittinen väri ei ole sosiaalisen pääoman edellytys eikä taloudellinen menestys sen este. Sosiaalista pääomaa tutkivat jakavat sen usein kahteen lajiin. Toisaalta on samankaltaisia ihmisiä yhteensitovaa sosiaalista pääomaa, toisaalta erilaisten ihmisten välille siltoja rakentavaa pääomaa. Yhteensitovaa pääomaa on helpompi lisätä, mutta se ei ole automaattisesti myönteistä. Voisin kuvitella, että tutkija löytäisi terroristiryhmien sisältä voimakasta sosiaalista pääomaa. Siltoja rakentava pääoma syntyy sen sijaan paljon vaikeammin, mutta se on lähes aina lähtökohtaisesti myönteistä. Sen merkitys korostuu, jos yhteisöön kohdistuu paineita ulkopuolelta tai jos sen sisäiset erot kasvavat. Verkkoyhteisö, joka on rakentunut yhden harrastuksen, kiinnostuksen tai mielipiteen ympärille, on luonteeltaan yhteensitova. Sanomalehti, joka tavoittaa omalla alueellaan lähes neljä viidesosaa lukukykyisestä väestöstä, pystyy olemaan myös siltoja rakentava. Perinteisesti Suomessa Yleisradio on ollut siltoja rakentava viestin. Sanomalehdet vahvistivat rooliaan, kun ne alkoivat ylittää sosiaaliryhmien välisiä rajoja. Aivan viime vuosien kehitys on mielenkiintoinen. Televisio on pirstoutunut pienten kohderyhmien kanaviksi, jotka pyrkivät tavoittamaan keskenään samanlaisia ihmisiä. Niistä on tullut tavallaan liikkuvan kuvan aikakauslehtiä. Puhtaat verkkomediat ovat jo syntyessään olleet maantieteellisistä rajoitteista vapaita mutta herkästi vain samanlaisia ihmisiä yhteensitovia viestimiä. Sanomalehtien ja erityisesti maakuntalehtien tehtäväksi on entistä enemmän jäänyt siltojen rakentaminen erilaisten ihmisten välille. Tehtävä ei ole helppo, koska se osittain sotii markkinoinnin oppeja vastaan ja koska toiminta verkossa muuttaa myös painetun lehden roolia. Sanomalehdet näyttävät siis kulkevan sosiaalisen pääoman rakentamisessa vastavirtaan. Itse toivon, että taitoa viestinnän yleisten trendien uhmaamiseen löytyisi myös jatkossa. Se ei ole helppoa, mutta mahdollista kuitenkin. 8 Matti Kalliokoski Sanomalehti Ilkan päätoimittaja

9 Pohjanmaa-hanke kampanjoi suvaitsevamman ilmapiirin puolesta: 9

10 Kultaista keskitietä pitkin kohti hyvinvointia teksti ja kuva: Heli Grönblom Liikunnan merkitystä hyvinvoinnille ei käy kiistäminen. Liikunta voi olla toisille jopa selviytymiskeino. Mutta voiko liikunnalla lisätä sosiaalista pääomaa ja miten ylipäätään sosiaalinen, fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi liittyvät toisiinsa? Etelä-Pohjanmaan lakeuksilla, Kuortaneen urheiluopiston yhteydessä toimii Hyvinvointikeskus, jonne tie vei sosiaalisen pääoman määritelmän perässä. Kuortaneen urheiluopiston hyvinvointikeskuksen johtaja Jouko Kangasniemi ei halua erotella hyvinvoinnin eri tekijöitä toisistaan. Niin kuitenkin valitettavan usein tehdään. Joillekin hyvinvoinnin määritelmä on hyvin suppea, toisen mielestä se taas sisältää kaiken mahdollisen ja näkemykset voivat olla hyvin kaukana toisistaan, Kangasniemi sanoo. Mielestäni on tärkeä muistaa, että fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ei kannata liian jyrkästi käsitellä toisistaan irrallisina. Toki voidaan painottaa yhtä osa-aluetta muita tärkeämpänä omien intressien mukaisesti, mutta aina pitäisi muistaa kaikkien tekijöiden yhteisvaikutus. Liikunta voi esimerkiksi olla hyvin sosiaalinen tapahtuma, Kangasniemi kertoo ja lisää vielä: Liikuntamuotoja on hyvin erityyppisiä ja joukkuelajeissa sosiaalinen luonne korostuu tietenkin enemmän. Mutta yksilölajitkin voivat luoda sosiaalisia tilanteita ja vahvistaa tätä kautta sosiaalista pääomaa. Yhteisöllisyyttä pienryhmissä 10 Kuortaneen urheiluopistolla hyvinvoinnin merkitys painottuu luonnollisesti liikunnan kautta, mutta myös sosiaalinen ja psyykkinen puoli on otettu toiminnassa huomioon. Esimerkiksi elämäntaparemonttien ohjaamisessa haetaan myös sosiaalista pääomaa ryhmäytymisen kautta. Samoin työhyvinvointipalveluissa yhteisöllisyys on keskeisessä roolissa. Painon pudotukseen ja elämäntapojen muutokseen tähtäävä henkilö saa ryhmästä vertaistukea ja mehenki kannustaa tavoitteita kohti. Työhyvinvoinnin parantuminen on puolestaan kiinni monista tekijöistä, jotka ovat toisistaan riippuvaisia, Kangasniemi kertoo

11 työympäristönsä näkökulmasta hyvinvointiin. Hyvinvointikeskuksella on yhteistyökumppaneina kaksi psykologia, jotka ovat mukana esimerkiksi muutokseen motivoimisessa. Liikunnan rooli yhteisöllisyyden tukijana on muotoutunut rooliksi minuuden palvelijana. Korostetaan elämysten ja mielihyvän tärkeyttä. Jokaisessa päivässä tulisi olla hetki itselle, oman kehon hellimiselle tai rohkeiden harrastusten kokeilemiselle, jopa rajojensa kokeilulle. Puhutaan kulttuurin minä-keskeistymisestä. Eikä se ole aina positiivinen ilmiö. Liika on liikaa joka saralla ja kehollekin tulee antaa aikaa palautua. Jaksaminen vaatii riittävästi lepoa Kuortaneen urheiluopistolla on jo pitkät perinteet hyvinvoinnin ja urheilun eri alueilla ja itse asiassa suurin yksittäinen kurssi ensimmäisenä toimintavuotena vuonna 1950 on ollut SOK:n henkilökunnan viikon mittainen virkistyskurssi. Työssä jaksamiseen on panostettu liikunnan ja yhteishengen kohottamisen avulla jo jonkin aikaa. Jaksaminen on alati tapetilla ja nykyihmisen työtaakkaa kauhistellaan joka foorumilla. Stressin elimellistä vaikutusta voidaan testata ja jaksamista arvioida hyvinkin tarkasti. Kangasniemi esittelee testausmenetelmää, jolla voidaan paikantaa stressaavat ja palauttavat jaksot ihmisen vuorokausirytmissä. First Beat -testausmenetelmä perustuu sydämen sykevälin vaihteluun ja paljastaa esimerkiksi yöunen laadun hyvinkin tarkkaan. Analyysin avulla voidaan havaita palautumisen riittämättömyys, jolla saattaa olla vakaviakin seurauksia. Ihminen ei välttämättä tiedosta omaa rajallisuuttaan ja sinnittelee jaksamisen kanssa äärirajoilla. Riittävä lepo on myös kytköksissä uuden oppimiseen. Tiedollinen oppiminen tapahtuu alkuyön aikana ja taidollinen tai motorinen oppiminen loppuyön aikana. Jos nukkuu liian lyhyitä tai heikkolaatuisia yöunia, menettää oppimisessa paljon, Kangasniemi kertoo levon merkityksestä. Uusissa tutkimuksissa on tullut esiin myös vahva yhteys työyhteisön toimivuuden ja unen laadun välillä. Sosiaalinen pääoma ja hyvät yöunet eivät äkkiseltään tunnu liittyvän toisiinsa mitenkään, mutta niin sanottu lumipalloefekti on syytä pitää mielessä. Stressi ja huono palautuminen rasituksesta vaikuttavat ihmisen käyttäytymiseen sosiaalisessa ympäristössään. Väsymys ja fyysisten voimavarojen loppuminen synnyttävät eittämättä henkistä pahoinvointia ja ihmissuhteisiin kitkaa. Sosiaalisen pääoman kannoilla ei ole kuitenkaan pakko ryhtyä himourheilijaksi. Liikunnan käsite on paljon tätä laajempi. Sosiaalinen ravinto voi olla tärkeimpänä tavoitteena, kun vaikkapa kokoonnutaan heittelemään frisbeetä tai pelaamaan petanqueta. Hyvinvoinnin avaimet? Sosiaalinen pääoma on hyvinvoinnille tärkeä tekijä, määriteltiin se miten tahansa. Keinoja kyseisen pääoman haalimiseen on monia. Kangasniemi nimeää jonkinlaista listaa kysyttäessä muutamia tärkeitä tekijöitä, eräänlaisia hyvinvoinnin avaimia. Palautuminen, riittävä liikunta, hyvä ravinto ja hyvä harrastus voivat avata oven kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Myös sosiaaliset suhteet ja työssä käyvän väestön kohdalla työyhteisön toimivuus ovat hyvinvoinnin kannalta keskeisiä tekijöitä. Jokaiseen näistä avaimista voidaan sisältää niin psyykkinen, fyysinen kuin sosiaalinenkin puoli. Pitäisi ylipäätään tehdä jotain, josta nauttii. Ja nimenomaan sopivassa suhteessa, eli kultaisen keskitien löytyminen sekä liikunnassa että ravitsemuksessa on olennaista, Kangasniemi täsmentää. Näin jatketaan Kuortaneellakin pohjalaisen hyvinvoinnin parissa ja sosiaalisen pääoman määritelmä on saanut taas uusia ulottuvuuksia. Lähteenä käytetty myös: Halme, Nyman, Ojanen & Svennevig (2001): Liiku hyvin voi hyvin. Liikunnan merkitys hyvinvoinnille. Liikuntatieteellisen Seuran julkaisu nro 153. Tampere. 11

12 Erilaisuuden näkeminen sosiaalista pääomaa teksti ja kuvat: Heli Grönblom Taidetta on käytetty terapiamuotona pitkään. Ihmiset harrastavat kuvataiteita ja saavat samalla myös sosiaalista sisältöä elämään. Taiteen parissa työskentely ja opiskelu kehittävät henkisiä resursseja ja taitoja, joista on hyötyä kaikilla elämän alueilla. Keski-Pohjanmaalle taiteita tullaan opiskelemaan myös naapurimaista. Kokkolan keskustan puutaloidyllissä sijaitseva Pohjoismainen taidekoulu on kansainvälinen korkeakouluopintoihin valmistava oppilaitos. Oppilaita tulee kaikista Pohjoismaista. Koulun opintorehtorin Jaana Erkkilän mukaan tiivis opiskelu ja keskinäinen kanssakäyminen synnyttävät poikkeuksellisen vahvaa yhteisöllisyyttä. Yhteisöllisyys vaihtelee toki vuosikursseittain, mutta oppilaat viettävät yleensä paljon aikaa yhdessä. Taide yksistään ei luo yhteisöllisyyttä, vaan se, että tänne tullaan yhteisen asian takia. Meillä se yhteinen asia on taide, Erkkilä kertoo. Oppilaat saavat käyttää koulun tiloja ympäri vuorokauden ja käyvät esimerkiksi yhdessä kokkaamassa koululla. Koulun johdolla on oltava suuri luotto oppilaisiin, jotta koulun avaimet voidaan heille luovuttaa. Meillä on toiminut se, että ihmisille annetaan vastuuta ja he ovat olleet luottamuksen arvoisia, Erkkilä jatkaa koulun yhteisöllisyydestä. Koulurakennus on kodikas vanha puutalo, jonka sisällä kuulee soljuvan niin suomen, ruotsin kuin englannin kieltä. Seiniä koristavat maalaukset ja piirustukset puhuvat kuitenkin kaikki samaa kieltä. Taiteella ei ole äidinkieltä. Erilaisuudet löytyvät muista ominaisuuksista. Ja sen näkeminen voi avartaa itse kunkin maailmaa. 12 Katso tarkemmin ympärillesi Yhteisöllisyys edellyttää ihmisiä, inhimillistä toimintaa. Voiko taide sitten toimia sosiaalisesti rikastuttavana, eräänlaisena työkaluna sosiaalisen pääoman kartuttamisessa? Varsinainen pääoma taiteessa on nimenomaan sosiaalista pääomaa, Erkkilä vakuuttaa. Taiteen tekemisen lähtökohta on aina jossakin muussa, kuin taloudellisen voiton tavoittelussa. Toki taiteilijatkin tarvitsevat toimeentulonsa ja taiteen yhteiskunnallista merkitystä puolustellaan sillä, miten suuri rooli kulttuurintuotannolla on talouselämässä. Mutta taiteen perimmäinen pääoma on sosiaalista rikkautta, sillä taide avaa uusia näkökulmia ja taiteen avulla ihmiset voivat avata eri todellisuuksia toisilleen, Erkkilä perustelee näkemystään ja jatkaa: Taide on se alue, joka loppujen lopuksi näyttää, miten erilaisia me ihmiset olemme ja miten eri tavalla näemme ja koemme maailmaa. Ja se on mielestäni merkittävä oivallus. Sosiaalista pääomaa on ymmärtää, miten valtavan iso kirjo meitä ihmisiä on. Sen ymmärtämiseen tarvitaan riittävän laajaa näkökulmaa. Usein sanotaan, että näkökulma laajenee jonkun oudon ja ihmeellisen kautta. Itse näkisin, että nimenomaan joku hyvin arkinen, havaintokykyä harjoittava toiminta on se suurin näkökulman laajentaja. Taidekasvatuksella voidaan kehittää sekä optista silmää että niin sanottua sisäistä silmää.

13 Yhteisöllisyys ja ihmisten erilaisuus kulkevatkin rinta rinnan, eivätkä toisiaan poissulkien. Erilaisuuden näkeminen voi laajentaa elämän kehyksiä. Erkkilän mukaan jokaisen tulisi saada tarkastella maailmaa, kuten taiteilijat tekevät: Taiteessa on kysymys siitä, että ollaan etsimässä jotakin, jota ei vielä tiedetä. Kyse ei ole koskaan siitä, että jostakin valmiista tehtäisi vain reproduktio. Taiteellisessa prosessissa etsitään jotakin, josta tulee yllätys etsijälle itsellekin. Parhaimmillaan taiteilijan katse on kuin Maija Meikäläisen katse, joka ihmettelee elämää pohtien: onkohan se näin?. Katseen tarkentaminen on enemmän kuin näköaistin tehostamista. Katseen tarkentamista voi opetella ja ympäristönsä eri vivahteet oppia näkemään paremmin, Erkkilä kertoo. Visuaalisessa näkökentässämme on paljon sellaista, mitä luulemme katsovamme, mutta emme kuitenkaan näe. Niin on ihmisten välisessä vuorovaikutuksessakin. Liian helposti lokeroidaan toinen ihminen omien ennakkoluulojen pohjalta eikä vaivauduta katsomaan häntä tarkemmin. Katsetta tarkentamalla ihmiset voisivat yllättyä löytämällä sekä muista ihmisistä että ympäristöstä uusia asioita ja ominaisuuksia. Hyvinvointi ja taide Taiteilijoihin ja taiteilijana olemiseen liittyy paljon uskomuksia, jopa kliseitä. Puhuttaessa hyvinvoinnista ja taiteesta lienee paikallaan tarkistaa joitakin käsityksiä. Taiteilijan herkkyys on sitä, että aistii yhteiskunnassa olevia ilmiöitä ja kiinnittää huomiota sellaisiin asioihin, joiden ohi kylmä teknokraatti saattaisi vain kävellä. Tämä kyky on kuitenkin pystyttävä valjastamaan niin, että mahdolliset vastoinkäymiset kestetään. Pelkkä idearikkaus ja lahjakkuus eivät vielä riitä, vaan taiteilijalta kuten muiltakin ammatinharjoittajilta vaaditaan pettymysten sietokykyä ja henkisiä resursseja aloittaa kaikki alusta. Se, että reagoi asioihin impulsiivisesti, ei vielä tee kenestäkään taiteilijaa, Erkkilä kuvailee. Kliseinen sanapari herkkä taiteilijasielu ei siis anna oikeaa kuvaa alalla pärjäävästä ihmisestä. Päinvastoin: Sanotaan, että taidetoiminta tukee mielenterveyttä. Mutta se tekee niin vain sen aikaa, kun on kyse harrastus- tai terapiatoiminnasta. Kun mennään ammatilliselle puolelle, tulevat vastaan kova kilpailu ja jopa raaka kritiikki. Ja kun nyt täsmennetään käsitteitä, on syytä erottaa varsinainen taide ja taiteen kaltainen toiminta toisistaan: Taiteen kaltaista toimintaa voidaan hyvin käyttää esimerkiksi koululaisten pitkäjännitteisyyden kehittämisessä. Konkreettinen taideprojekti opettaa sietämään pettymyksiä, kun koko ajan nähdään silmien edessä se omien käsien työn tulos, Erkkilä kertoo kuvataiteen hyödyntämisestä henkisen hyvinvoinnin parissa. Mitä on sitten hyvinvointi taiteessa ja mikä ylipäätään kartuttaa sosiaalista pääomaa Pohjoismaisen taidekoulun opintorehtorin, Jaana Erkkilän mukaan? Hyvinvointi taiteessa on sitä, että voi kulkea omaa tietään samalla traditiot tiedostaen. Jokaisen ihmisen tulisi selvittää itselleen, millaista elämää haluaa viettää. Hyvät suhteet edelliseen ja seuraavaan sukupolveen vahvistavat sosiaalista pääomaa ja luovat jatkuvuutta. Loppujen lopuksi niin sanottu tavallinen elämä on aika rauhoittavaa, Erkkilä tiivistää. Taiteellisella harrastustoiminnalla voisi olla paljonkin annettavaa kenelle tahansa. Ihmiset ovat liikunnan parissa valmiita hikoilemaan ja ponnistelemaan ihan tosissaan. Miksei samaa voisi tehdä taiteen kaltaisen toiminnan kanssa? Taiteen parissa on paljon naurua, humoristista suhtautumista itseen ja omiin virheisiin sekä kaiken kaikkiaan avointa ja virkistävää olemista. Hieman kovemmalla ponnistelulla saisi vielä enemmän irti, Erkkilä summaa lopuksi. Toiminnan lisäksi taiteesta voi myös nauttia ihan vain katsomalla. Senhän me kaikki ainakin osaamme. Ja voimme opetella tekemään vielä paremmin. 13

Hyvinvointia kulttuurista

Hyvinvointia kulttuurista Etelä-Pohjanmaan liitto Hyvinvointia kulttuurista - Mitä, miten ja kenelle? C:50 Hyvinvointia kulttuurista Mitä, miten ja kenelle? Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Hyvinvointia kulttuurista Etelä-Pohjanmaalla

Lisätiedot

59 4/2009. Onko keinoja? Työn merkitys joutuu puntariin, kun maailma muuttuu. Kalle Haatanen:

59 4/2009. Onko keinoja? Työn merkitys joutuu puntariin, kun maailma muuttuu. Kalle Haatanen: 59 4/2009 Lokakuu Terveyden edistämisen lehti Onko keinoja? Lasten ja nuorten ääni ei vieläkään kuulu tarpeeksi päätöksenteossa Kalle Haatanen: Työn merkitys joutuu puntariin, kun maailma muuttuu Nuorten

Lisätiedot

VIRITTÄVÄÄ VERKOSTOITUMISTA PREVENTIIMISSÄ 10 VUOTTA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN

VIRITTÄVÄÄ VERKOSTOITUMISTA PREVENTIIMISSÄ 10 VUOTTA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN Sarja F. Katsauksia ja aineistoja 6, 2012 Sanna Pylkkänen ja Reijo Viitanen (toim.) VIRITTÄVÄÄ VERKOSTOITUMISTA PREVENTIIMISSÄ 10 VUOTTA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISTÄ NUORISOALALLA humak Humanistinen

Lisätiedot

HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena

HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena Helka Ala-Poikela 0155269 7.5.2010 Lapin yliopisto, YTK Kuntoutustiede SKUN2050 Kandidaatin tutkielma 10 op Kevät 2010 Aila Järvikoski Marjo-Riitta Mattus

Lisätiedot

Sisältö. 2 Koti maalla Koti maalla

Sisältö. 2 Koti maalla Koti maalla Koti maalla Sisältö Maaseudun Sivistysliitto Teos on saanut rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta Teksti: Virpi Harilahti-Juola Toimitus: Mariina Kellokumpu Ulkoasu: Marko Mäkinen Kuvat: Nina Dannert

Lisätiedot

Otsikko. Naisten kanssa. tehtävä päihdetyö. Hilkka Lydén (toim.)

Otsikko. Naisten kanssa. tehtävä päihdetyö. Hilkka Lydén (toim.) Otsikko Naisten kanssa tehtävä päihdetyö Hilkka Lydén (toim.) Otsikko Esipuhe 1. Johdanto 2. Naiset ja päihteet Nainen ja alkoholi Ennaltaehkäisevä päihdetyö naisten parissa Miten keskustella naisen kanssa

Lisätiedot

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Silta-Valmennusyhdistys ry

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Silta-Valmennusyhdistys ry Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Silta-Valmennusyhdistys ry Sampo Järvela, Else Joutsi, Virpi Koskela, Tommi Natri Starttivalmennus taiteen tekemisen keinoin kohti elämää Starttivalmennus taiteen tekemisen

Lisätiedot

Hyvinvointia. kulttuurista. sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Paljastamme Sosiaalialan vuoden valopilkun

Hyvinvointia. kulttuurista. sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Paljastamme Sosiaalialan vuoden valopilkun sosiaalialan riippumaton ammattilehti 1 2008 Paljastamme Sosiaalialan vuoden valopilkun Elimäen Paras löytyi mutkien jälkeen kuntaliitoksesta Kilpailuttamisen kustannukset voivat yllättää Miten arvioida

Lisätiedot

Tuntemattomasta taudiksi

Tuntemattomasta taudiksi Turun ammattikorkeakoulun raportteja 81 NOORA WAHLSTEN Tuntemattomasta taudiksi Sanomalehden tradenomitutkimuksesta välittämät mielikuvat Turun ammattikorkeakoulun raportteja 81 Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

66 1/2011. Selkeät vaihtoehdot kiinnostavat politiikassa. Terveyden edistäminen kaikille elämänalueille. EU:n terveyskomissaari John Dalli:

66 1/2011. Selkeät vaihtoehdot kiinnostavat politiikassa. Terveyden edistäminen kaikille elämänalueille. EU:n terveyskomissaari John Dalli: 66 1/2011 Maaliskuu Terveyden edistämisen lehti Selkeät vaihtoehdot kiinnostavat politiikassa EU:n terveyskomissaari John Dalli: Terveyden edistäminen kaikille elämänalueille Hilkka Pietilä: Kehitystä

Lisätiedot

Vertaistoiminta KANNATTAA

Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Kustantaja: Asumispalvelusäätiö ASPA www.aspa.fi Toimitus: Tanja Laatikainen Graafinen suunnittelu ja taitto: Marja Muhonen Paino: SOLVER palvelut Oy

Lisätiedot

Teema: koulutus ja rekrytointi

Teema: koulutus ja rekrytointi 1. 2010 Sosiaalialan koulutuksen haasteet Työntekijät yrittäjinä Työhyvinvointi Teema: koulutus ja rekrytointi Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Sosiaalialan kehitys haastaa koulutuksen 6

Lisätiedot

Talous, tiede ja ihmisläheisyys terveysjournalismissa

Talous, tiede ja ihmisläheisyys terveysjournalismissa Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Anni Jyrinki Talous, tiede ja ihmisläheisyys terveysjournalismissa Analyysi Savon Sanomien terveysjournalismista kolmella vuosikymmenellä Tiedeviestinnän pro gradu

Lisätiedot

URA. Sivistyksen airuet Ammatti-identiteettinä yhteiskunnan rakentaminen. Valtiotieteilijä on nyt. 13 Irtisanotun oikeudet 28 9 askelta omaan lomaan

URA. Sivistyksen airuet Ammatti-identiteettinä yhteiskunnan rakentaminen. Valtiotieteilijä on nyt. 13 Irtisanotun oikeudet 28 9 askelta omaan lomaan Valtiotieteilijä on nyt URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 2-2012 EDUNVALVONTA Eri-ikäiset työyhteisön voimavarana VALOKEILASSA Ilman viestintää ei voi vaikuttaa LANSEERAUS Liitolle uusi nimi

Lisätiedot

SuomiMies- Saska hyvässä vedossa

SuomiMies- Saska hyvässä vedossa 2 2013 Kipinät Tietoa ja kokemuksia terveysliikunnasta 4 SuomiMies- Saska hyvässä vedossa 3 Vahvemmalla hallinnolla liikkumattomuutta vastaan 26 29 Uudet terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan linjaukset

Lisätiedot

VERKKOLEHTIEN VIEHÄTYSTÄ

VERKKOLEHTIEN VIEHÄTYSTÄ VERKKOLEHTIEN VIEHÄTYSTÄ Tutkimus verkkolehtien konseptisuunnittelusta Heikki Ylipaavalniemi 2007 Oulun seudun ammattikorkeakoulu VERKKOLEHTIEN VIEHÄTYSTÄ Tutkimus verkkolehtien konseptisuunnittelusta

Lisätiedot

pohdintaa kuratoinnista ja näyttelyistä

pohdintaa kuratoinnista ja näyttelyistä pohdintaa kuratoinnista ja näyttelyistä Tämä on Täydellisen ympyrän 19. julkaisuvuosi. Lehti on järjestyksessä kahdeskymmeneskahdeksas. Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Julkaisija Tampereen Taiteilijaseura

Lisätiedot

OSALLISUUS JA DIALOGINEN VUOROVAIKUTUS 10/2011 Marko Kangas, kouluttaja, työnohjaaja Aretai Oy. Johdanto

OSALLISUUS JA DIALOGINEN VUOROVAIKUTUS 10/2011 Marko Kangas, kouluttaja, työnohjaaja Aretai Oy. Johdanto 22 OSALLISUUS JA DIALOGINEN VUOROVAIKUTUS 10/2011 Marko Kangas, kouluttaja, työnohjaaja Aretai Oy Johdanto Kuvaan tekstissä omaa käsitystäni osallisuudesta ja sitä tukevasta dialogisesta vuorovaikutuksesta.

Lisätiedot

Kulttuuriketju pieniä suuria asioita ja hyviä käytäntöjä kulttuuritoiminnan järjestämiseksi hoitopaikoissa

Kulttuuriketju pieniä suuria asioita ja hyviä käytäntöjä kulttuuritoiminnan järjestämiseksi hoitopaikoissa Kulttuuriketju pieniä suuria asioita ja hyviä käytäntöjä kulttuuritoiminnan järjestämiseksi hoitopaikoissa Teksti: Eija Kaskiharju, Ikäinstituutti ja Helena Sarjakoski, Espoon kaupunki ISBN 978-952-5292-95-4

Lisätiedot

Tiedämme, miltä lapsettomuus tuntuu

Tiedämme, miltä lapsettomuus tuntuu L ap set tom i en yh di st ys Si m p u kk a ry:n jäsen lehti 1 2011 Tiedämme, miltä lapsettomuus tuntuu Laaja keskenmenokokonaisuus Avoimuus lahjamunasoluhoidoissa lisääntynyt Simpukka-yhdistys on Suomen

Lisätiedot

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Suvi Vesa Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Menestyvät organisaatiot ja työhyvinvointi tietointensiivisessä

Lisätiedot

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet...

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet... Kuva: Esko Pääskylä Työhyvinvointi Selvitys kainuulaisesta työhyvinvoinnista... s. 2-3 Kansanedustajien terveiset... s. 4-5 Työhyvinvointi osaksi elinkeinopolitiikkaa... s. 5 Nuorten työkyvyttömyyden estäminen...

Lisätiedot

Monta tietä yhteisöllisyyteen JULKAISUT 2011. Anne Sivula, Jenni Tuomainen (toim.) Nelli Karkkunen, Pauliina Savola,

Monta tietä yhteisöllisyyteen JULKAISUT 2011. Anne Sivula, Jenni Tuomainen (toim.) Nelli Karkkunen, Pauliina Savola, Monta tietä yhteisöllisyyteen Nelli Karkkunen, Pauliina Savola, Anne Sivula, Jenni Tuomainen (toim.) sam k JULKAISUT 2011 Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry 2011 Tekstit: Laura

Lisätiedot

OTA KÄYTTÖÖN RYHMÄILMIÖ s. 12 15. ehyt. 1 Amis ja lukio. Stand up -koomikko Joonatan Pitkänen: Etsi oma juttusi. Päihdesuunnitelma lukiolle s.

OTA KÄYTTÖÖN RYHMÄILMIÖ s. 12 15. ehyt. 1 Amis ja lukio. Stand up -koomikko Joonatan Pitkänen: Etsi oma juttusi. Päihdesuunnitelma lukiolle s. ehyt 1 Amis ja lukio Stand up -koomikko Joonatan Pitkänen: Etsi oma juttusi Innostava tie ammattiin s. 9 Päihdesuunnitelma lukiolle s. 18 s. 4 OTA KÄYTTÖÖN RYHMÄILMIÖ s. 12 15 ehyt 1 Amis ja lukio Lukio

Lisätiedot

Voimaa moninaisuudesta. Sukupuolisensitiivinen työ palkittiin Setlementtiliike Ruotsissa Yhteisöllistä asumista ja korttelikulttuuria

Voimaa moninaisuudesta. Sukupuolisensitiivinen työ palkittiin Setlementtiliike Ruotsissa Yhteisöllistä asumista ja korttelikulttuuria Setlementti 4 2 0 1 4 S E T L E M E N T T I L I I K E O N I H M I S E N M U O T O I N E N Voimaa moninaisuudesta Sukupuolisensitiivinen työ palkittiin Setlementtiliike Ruotsissa Yhteisöllistä asumista

Lisätiedot

Merkitty Creative Commons-lisenssillä: Nimeä-Epäkaupallinen 1.0 Suomi Lisenssi. Lisää lisenssistä http://creativecommons.org

Merkitty Creative Commons-lisenssillä: Nimeä-Epäkaupallinen 1.0 Suomi Lisenssi. Lisää lisenssistä http://creativecommons.org Merkitty Creative Commons-lisenssillä: Nimeä-Epäkaupallinen 1.0 Suomi Lisenssi. Lisää lisenssistä http://creativecommons.org Riku Siivonen ja Tanja Aitamurto, 2012 Tilaaja: Ossi Kuittinen, Sitra Ulkoasu:

Lisätiedot

Kokemuksia ja kohtaamisia

Kokemuksia ja kohtaamisia Jäsen ja tiedotuslehti 2/2013 Jäsen ja tiedotuslehti 3/2013 Kokemuksia ja kohtaamisia Tilalle oli tullut häivähdys ilosta, välähdys toivosta. Annakaisa Vääräniemi Parantava hoitosuhde Toivomme, että SYLILLI-

Lisätiedot

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ Ohjaajan käsikirja 2 Sisällysluettelo Ryhmäohjaajalle 3 Selvä suunta ryhmän tausta-ajatuksia 8 Toisin kuin ennen (runo) 12 Hilkka-mummin mietteitä 13 Hyvinvointi

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön viikko haastaa toimintaan kautta maan

Ehkäisevän päihdetyön viikko haastaa toimintaan kautta maan EHYT 4 14.10.2014 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote Ehkäisevän päihdetyön viikko haastaa toimintaan kautta maan JATKUU SIVULLA Tammikuussa tienataan Tipattomalla EHYT ry:n koordinoima Tipaton

Lisätiedot