VANTAA. Sosiaali- ja terveyspalvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VANTAA. Sosiaali- ja terveyspalvelut"

Transkriptio

1 VANTAA Sosiaali- ja terveyspalvelut

2 sisältö hyvä terveys Omasta terveydestä huolehtiminen...3 Kiireellinen sairaanhoito ja terveysasemien palvelut...3 Sairaalahoito...4 Kuntoutuminen...4 Terve suu...4 Terve mieli...5 Apu päihteiden ja tupakoinnin vähentämiseen...5 Yhteystiedot...5 perheen sosiaalinen tuki Isyys...7 Lapsen päivähoito ja varhaiskasvatus...7 Tukea työllistymiseen...7 Ratkaisut jaksamisen, kasvun ja kehityksen pulmiin...8 Neuvoja perheen erotilanteessa...8 Nopea apu kriisitilanteissa...8 Lastensuojelu...8 Vapaaehtoistoiminta...9 Yhteystiedot...9 ikääntyminen Tukea kotona asumiseen Toimintakyvyn tuki Ympärivuorokautista hoivaa ja hoitoa Neuvoja ikäihmisten palveluista Yhteystiedot vammaisuus Yhteystiedot taloudellinen tuki Lapsen kotihoidon tuki Omaishoidon tuki Toimeentulotuki Elatusapu ja -tuki Sosiaalinen luotto ja velkaneuvonta Yhteystiedot hallinto ja päätöksenteko Yhteystiedot... 16

3 esipuhe VANTAASOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Kaupungin järjestämiä sosiaali- ja terveyspalveluita käyttävät kaikki vantaalaiset jossakin elämänsä vaiheessa. Käytetyimpiä kaupungin palveluita ovat terveysasemien, hammashoidon, neuvoloiden, päivähoidon ja vanhusten kotihoidon palvelut. Osa sosiaali- ja terveyspalveluista on lähipalveluita, jotka palvelevat lähellä kotia. Tällaisia ovat muun muassa päivähoidon ja äitiys- ja lastenneuvoloiden palvelut sekä suoraan kotiin tarjottavat palvelut. Suurin osa muista alueellisesti järjestetyistä palveluista on keskittynyt sosiaali- ja terveysasemille tai niiden läheisyyteen. Vantaalaiset maksavat sosiaali- ja terveyspalveluista yleensä asiakasmaksun. Maksuttomia palveluita ovat kuitenkin esimerkiksi äitiys- ja lastenneuvoloiden, sosiaalityön, perheneuvoloiden ja mielenterveys- ja päihdehuollon palvelut sekä vammaispalvelut. Asiakkaiden tulotaso sen sijaan vaikuttaa esimerkiksi vanhusten kotihoidon ja lasten päivähoidon maksuihin. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä Vantaalla vastaa pääasiassa sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala. Sivistystoimi järjestää lasten päivähoidon ja varhaiskasvatuksen palvelut. Lisäksi vapaa- ajan ja asukaspalvelujen toimiala järjestää sosiaalipalveluita pitkään työttömänä olleiden hyvinvoinnin ja työllistymisen edistämiseksi. Eri toimialojen palvelut vaikuttavat myös välillisesti monella tavalla vantaalaisten hyvinvointiin ja terveyteen. Kaupunki käyttää sosiaali- ja terveyspalveluihin yhteensä noin 580 miljoonaa euroa, joista päivähoitoon ja varhaiskasvatukseen käytetään noin viidesosa. Suurimman osan palveluista kaupunki tuottaa itse. Lisäksi kaupunki ostaa yksityisiltä ja muilta yhteisöiltä muun muassa terveydenhuollon, päihdehuollon ja lastensuojelun sijaishuollon palveluita sekä vanhusten asumispalveluita. Myös osa ruotsinkielisten asiakkaiden palveluista ostetaan ulkopuolisilta palveluntuottajilta.

4 hyvä terveys

5 hyvä terveys HYVÄ TERVEYS Omasta terveydestä huolehtiminen Terveyttä tukevat ravintotottumukset, säännöllinen liikunta ja riittävä lepo edistävät terveyttä ja toimintakykyä kaikissa elämänvaiheissa. Ne auttavat myös ehkäisemään ennalta monia sairauksia, kuten diabetesta, sydän- ja verisuonisairauksia sekä liikunta- ja tukielinsairauksia, jotka pitkittyneinä voivat hankaloittaa arjen elämää. Aktiivinen omaehtoinen terveyden edistäminen tukee hyvinvointia myös silloin, kun on kuntoutumassa sairauden jälkeen. Terveysasemien terveydenhoitajat tarjoavat neuvontaa ja ohjausta terveyttä tukeviin elämäntapoihin ja sairauksien ennaltaehkäisyyn. Kaupunki järjestää myös terveysneuvontaa ympäri vuorokauden numerossa (09) Numerosta saa opastusta oikeaan hoitopaikkaan hakeutumiseksi ja ohjeita sairauden hoitamiseksi kotona silloinkin, kun terveysasemat ovat auki. Palvelu on järjestetty sekä suomeksi että ruotsiksi. Äitiys- ja lastenneuvolat vastaavat alle kouluikäisten lasten ja raskaana olevien äitien terveyden edistämisestä. Sama terveydenhoitaja seuraa sekä raskausaikaa että lapsen kehitystä kouluikään asti. Kouluikäisillä on käytettävissään kouluterveydenhoitajan palvelut. Koulujen ja kaupungin oppilaitosten terveydenhoitajat seuraavat lasten ja nuorten hyvinvointia kokonaisvaltaisesti sekä tukevat kasvua ja kehitystä yhdessä muiden kouluyhteisössä toimivien asiantuntijoiden kanssa. Vantaan ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvoloista saa tietoa seksuaalisuudesta, perhesuunnittelusta ja ehkäisymenetelmistä. Ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvolat sijaitsevat Koivukylän, Myyrmäen, Tikkurilan ja Länsimäen terveysasemilla. Neuvolakäynnit ovat asiakkaille maksuttomia. Kiireellinen sairaanhoito ja terveysasemien palvelut Välittömän ensiavun tarpeessa Vantaalla hakeudutaan Peijaksen sairaalan päivystykseen. Hätätapauksissa soitetaan numeroon 112, jossa hätäkeskus arvioi ambulanssin tarpeen. Päivystys on avoinna ympäri vuorokauden ja potilaat hoidetaan kiireellisyysjärjestyksessä. Päivystykseen ei tarvitse lähetettä. Sairastuessa akuuttiin, samana päivänä hoitoa vaativaan sairauteen, oman asuinalueen terveysaseman sairaanhoitaja arvioi arkisin päiväaikaan hoidon tarpeen ja jatkotoimenpiteet. Sairaanhoitaja varaa tarvittaessa ajan lääkärin vastaanotolle. Kiireellisimmät potilaat hoidetaan ensin. Vantaalla on kahdeksan terveysasemaa, jotka vastaavat alueensa asukkaiden terveydestä. Ne ovat avoinna klo Asukkaat on jaettu asuinosoitteiden mukaan pienempiin vastuualueisiin eli soluihin. Osassa terveysasemista on lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanottotoimintaa myös arki-iltaisin kello Lähes kaikilla terveysasemilla ja Peijaksen sairaalassa on laboratorio, jossa asioidaan joko oman terveyskeskuslääkärin tai sairaalan lähetteellä. Näytteenottoon voi mennä pääsääntöisesti ilman ajanvarausta. Tutkimuksista ja niihin liittyvistä esivalmisteluista saa lisätietoja laboratorioista, joiden palveluista vastaa sairaanhoitopiirin HUS-Lab Oy. Myös röntgentutkimuksia varten tarvitaan lääkärin lähete. Tavallisimpiin tutkimuksiin ei tarvitse varata aikaa ja kuvauspaikan voi valita Vantaalla sijaitsevista HUS-Röntgen Oy:n toimipisteistä.

6 hyvä terveys Sairaalahoito Katriinan sairaala on Vantaan kaupungin oma terveyskeskussairaala. Sairaalassa hoidetaan erikoissairaanhoidosta siirtyviä jatkohoitoa ja kuntoutusta sekä pitkäaikaista hoitoa vaativia potilaita. Sairaalan geriatrin vastaanotolla tehdään muun muassa dementiaselvityksiä. Vantaalla toimii myös ikääntyneiden hoitoon erikoistunut geriatrinen akuuttiyksikkö, joka tarjoaa lyhytaikaista sairaalahoitoa sekä kotisairaalan palveluita. Kotisairaala on liikuteltava sairaalayksikkö, jonka avulla voidaan tukea sairaalajakson jälkeistä kotiutumista. Kaunialan sairaalasta on lisäksi käytössä pieni määrä paikkoja vantaalaisille. Erikoissairaanhoidon palvelut vantaalaisille tuotetaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sairaaloissa. Niistä Peijaksen sairaala sijaitsee Vantaalla. Vantaalaiset synnyttävät joko Naistenklinikan, Jorvin tai Kätilöopiston sairaaloissa. Sairaalan osastoille ja erikoislääkärien vastaanotoille tarvitaan aina lääkärin lähete. Kuntoutuminen Vantaalaisten kuntoutumista voidaan tukea fysio-, toiminta-, puhe-, tai ravitsemusterapialla. Fysioterapialla edistetään liikunta- ja toimintakykyä ja arvioidaan asiakkaan terveyttä, liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita omassa toimintaympäristössä. Palveluja tuotetaan yksilötai ryhmäpalveluina. Veteraaneille järjestetään avo-, päivätai laitoskuntoutusta. Toimintaterapialla ehkäistään tai korjataan toimintakyvyn rajoituksia. Se voi sisältää apuvälineiden valintaa ja käytön opastusta, asunnonmuutostöiden suunnittelua sekä päivittäisten toimintojen ja hienomotoriikan harjoittelua. Lasten toimintaterapiassa tuetaan lapsen kokonaiskehitystä, itsetunnon vahvistumista sekä omatoimisuutta. Puheterapiapalvelut on tarkoitettu ihmisille, joiden puheessa tai puheen ymmärtämisessä on vaikeuksia tai joiden nieleminen on vaikeutunut. Ravitsemusterapiassa arvioidaan muun muassa ravinnon saannin riittävyyttä ja tuetaan erikoisruokavaliota noudattavien ravitsemuksen suunnittelua. Kuntoutuspalvelut ovat maksuttomia fysioterapiaa lukuun ottamatta. Fysio- ja ravitsemusterapeutille tarvitaan lääkärin tai terveydenhoitajan lähete. Kaupungilta on mahdollisuus saada toimintakyvyn tai osallistumisen tueksi myös apuvälineitä. Apuvälineen tarvetta arvioidaan yhdessä fysio-, toiminta- tai puheterapeutin kanssa. Apuvälinelainaamot neuvovat apuvälineasioissa ja lainaavat välineitä lyhytaikaiseen käyttöön. Apuvälinepalvelut ovat asiakkaalle maksuttomia. Terve suu Suusairauksien ehkäisy alkaa jo ennen syntymää. Vanhempien suun terveydentilalla on merkitystä koko perheelle, koska reikiä aiheuttavat bakteerit tarttuvat yleensä vanhemmilta lapsille. Ikääntyessä jotkut sairaudet tai lääkkeet voivat altistaa suun sairauksille, ja myös ikäihmisille suositellaan säännöllisiä tarkastuksia. Säännöllinen oma hoito tuottaa parhaat tulokset. Kaupungin hammashoitoon hakeudutaan ottamalla yhteyttä keskitettyyn ajanvaraukseen. Särky- ja tapaturmatilanteissa hoito järjestetään saman päivän aikana hammaslääkäripäivystyksestä. Ensiapua tarvitsevat lapset ja nuoret hoidetaan asuinpaikkaa lähinnä olevassa hammashoitolassa ajanvarauksella. Kiireettömät tai tarkastukseen tulevat potilaat palvellaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Vastaanottokäynneistä maksetaan asiakasmaksu, joka koostuu käyntimaksusta ja toimenpidemaksuista. Yksityisen hammashoidon asiakasmaksuista Kela korvaa osan.

7 hyvä terveys Terve mieli Välittömässä mielenterveysavun tarpeessa hakeudutaan arkisin päiväaikaan kaupungin terveysasemille tai muina aikoina päivystykseen. Myös psykologin vastaanotolle ohjataan terveysaseman tai neuvolan lähetteellä. Vantaan psykiatriset palvelut on järjestetty Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Peijaksen sairaalan psykiatrian poliklinikoilla ja päiväosastoilla. Päivätoimintakeskuksiin voi mennä myös ilman ajanvarausta ja lähetettä. Mielenterveyskuntoutujille on tarjolla paljon omais- ja vertaistukitoimintaa, joista tiedottavat sosiaali- ja terveysalan järjestöt. Apu päihteiden ja tupakoinnin vähentämiseen Kaupunki tarjoaa tupakoinnin, päihteiden käytön ja peliriippuvuuden lopettamiseksi muun muassa ryhmämuotoista koulutus-, kurssi- ja vertaistoimintaa sekä tupakkaklinikan palveluja. Kun oma tai läheisen päihteiden käyttö alkaa häiritä arkea, apua saa joko omalta sosiaali- ja terveysasemalta tai A-klinikoiden vastaanotoilta. Vantaalla on kolme A-klinikkaa. Päihdekierteen katkaisemiseen erikoistuneelle katkaisuhoitoasemalle saa lähetteen joko sosiaali- tai terveysasemalta tai A-klinikalta. Alle 21-vuotiaat päihteidenkäyttäjät sekä heidän omaisensa voivat ottaa yhteyttä nuorisoasemalle avun saamiseksi. Vantaalla toimii myös oma huumehoitoyksikkö. Vantaan kaupunki järjestää päihteiden käyttäjille apua myös äkillisessä asunnottomuustilanteessa. Koisorannan palvelukeskuksessa tarjotaan ympäri vuorokauden mahdollisuus päihteettömään asumiseen ja asioiden selvittelyyn. Palvelukeskuksen asumispalveluilla tuetaan asunnottomien päihteiden käyttäjien kuntoutumista. Yhteystiedot Terveysneuvonta... (09) Yleinen hätänumero Peijaksen sairaalan yhteispäivystys Käyntiosoite Sairaalakatu 1, Vantaa Terveysasemat Puhelinnumerot vaihteen (09) kautta. Ajanvarausnumerot saatavilla myös Fonectan ja Eniron puhelinluetteloista ja Myyrmäen terveysasema, Jönsaksentie 4, Vantaa Martinlaakson terveysasema, Laajaniityntie 3, Vantaa Katriinan terveysasema, Katriinankuja 4, Vantaa Tikkurilan terveysasema, Kielotie 11, Vantaa Hakunilan terveysasema, Laukkarinne 4, Vantaa Länsimäen terveysasema, Keilakuja 1, Vantaa Koivukylän terveysasema, Karsikkokuja 15, Vantaa Korson terveysasema, Naalipolku 6 B, Vantaa Veteraanikuntoutus Apuvälinelainaamot Koivukylän sosiaali- ja terveysasema Myyrmäen sosiaali- ja terveysasema Hammashoitoloiden keskitetty ajanvaraus Itä-Vantaa Länsi-Vantaa Katriinan sairaala, vaihde Peijaksen sairaala, vaihde... (09) 4711 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS,

8 perheen sosiaalinen tuki

9 perheen sosiaallinen tuki PERHEEN SOSIAALINEN TUKI Isyys Avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten isyys selvitetään, jotta voidaan vahvistaa isän ja lapsen välinen sukulaisuussuhde. Isyyden vahvistamisen jälkeen lapselle voidaan valita isän sukunimi ja isä voi jakaa lapsen huoltajuuden ja elatusvastuun äidin kanssa. Kaupungin lastenvalvojat vastaavat avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten isyyden selvittämiseen liittyvistä palveluista. Isyys vahvistetaan maistraatissa. Lapsen päivähoito ja varhaiskasvatus Kaupunki järjestää alle kouluikäisille lapsille päivähoitoa ja varhaiskasvatusta päiväkodeissa, ryhmäperhepäiväkodeissa ja perhepäivähoitajilla. Kuusivuotiaille tarkoitettuja esiopetusryhmiä on useimmissa päiväkodeissa sekä monissa kouluissa eri puolilla kaupunkia. Yksityistä päivähoitopalvelujen käyttöä tuetaan yksityisen hoidon tuella ja kuntalisällä. Lisäksi yksityisiltä palveluntuottajilta ostetaan asiakasperheille esimerkiksi ruotsinkielisen päivähoidon palveluja. Kaupunki tarjoaa päivähoitoryhmiä myös perheille, joilla on vain osapäiväistä hoidon tarvetta. Päivähoidosta maksetaan perheen tuloihin perustuva asiakasmaksu. Esiopetus on vapaaehtoista ja maksutonta. Alle kolmevuotiaan lapsen kotona hoitamista tuetaan Kelalta haettavalla kotihoidon tuella ja siihen liittyvällä kuntalisällä eli Vantaa-lisällä. Kotona hoidettavan lapsen kanssa voi osallistua esimerkiksi kaupungin järjestämään asukaspuistotoimintaan. Puistot tarjoavat ohjattua ja vapaata toimintaa kaikenikäisille. Lisäksi eri puolilla Vantaata päivähoidon tiloissa järjestetään avointa päiväkotitoimintaa ja kerhoja perheille, joilla ei ole välitöntä koko- tai osapäivähoidon tarvetta. Kerhojen toiminta on maksullista. Päivähoitopaikkaa voi hakea ympäri vuoden. Paikkaa tulee hakea neljä kuukautta ennen hoidon tarvetta. Jos tarpeen alkamista ei voi ennakoida esimerkiksi työttömyyden tai opiskelun johdosta, on hakemus jätettävä viimeistään kaksi viikkoa ennen hoitotarpeen alkamista. Parhaiten päivähoitopaikan sijaintia koskeva toive voidaan toteuttaa syksyisin toimintavuoden alussa. Tietoja eri päivähoitomuodoista, toimintaperiaatteista, valintamenettelyistä sekä päivähoitomaksun määräytymisestä saa päivähoitotoimistoista ja kaupungin internet-sivuilta. Vantaalla lasten päivähoidon palvelut järjestää sivistystoimi. Tukea työllistymiseen Kaupungin, työvoimahallinnon ja Kansaneläkelaitoksen yhteinen Työvoiman palvelukeskus edistää erityisesti pitkään työttömänä olleiden hyvinvointia ja työllistymistä. Tavoitteina ovat vantaalaisten työllistyminen avoimille työmarkkinoille ja elämäntilanteen pysyvä parantuminen. Työvoiman palvelukeskuksesta saa tietoa työpaikoista, koulutuksesta sekä työllistymismahdollisuuksia parantavista palveluista. Se tarjoaa myös mahdollisuuksia päästä sopivaan koulutukseen tai työtehtäviin. Kaupunki järjestää pitkään työttömänä olleiden toimintakyvyn edistämiseksi myös kuntouttavaa työtoimintaa. Kuntouttavaan työtoimintaan tarvitaan sosiaalityöntekijän lähete.

10 perheen sosiaalinen tuki Ratkaisut jaksamisen, kasvun ja kehityksen pulmiin Lapsiperheelle voidaan järjestää lyhytaikaista kotipalvelua niissä tilanteissa, joissa perheen toimintakyky on merkittävästi alentunut esimerkiksi uupumuksen, sairauden tai synnytyksen vuoksi. Kotipalvelun avulla pyritään ehkäisemään vakavampia ongelmia. Kotipalvelun lähi- ja kodinhoitajien tehtäviin kuuluvat lastenhoito, kasvatuksessa ohjaaminen, vanhemmuuden tukeminen ja päivittäiset kodinhoidolliset tehtävät. Kotipalvelu on maksullista. Myös neuvolan perhetyöntekijät ovat perheiden tukena mahdollisissa pulmatilanteissa. Lapsen tai nuoren kasvua ja kehitystä koskevien kysymysten pulmatilanteissa sekä perheessä esiintyvien ristiriitojen selvittämiseksi ja ratkaisemiseksi voi hakeutua perheneuvolaan tai nuorisoneuvolaan. Alle 13-vuotiaiden lasten pulmien ratkaisemisen ohella perheneuvolasta saa apua myös vanhempien keskinäisten suhteiden selvittämiseksi. Vantaalla on neljä perheneuvolaa. Nuorisoneuvola palvelee vuotiaita nuoria ja heidän perheitään. Neuvolassa voi asioida yksin tai yhdessä perheen kanssa ilman lähetettä. Jos kouluikäisen lapsen tilanne aiheuttaa perheessä huolta, koulun kautta voi ottaa yhteyttä koulukuraattoriin tai koulupsykologiin. Heidän kanssaan oppilaat voivat jutella myös kahden kesken asioista, jotka painavat mieltä. Koulukuraattorin työn painopisteenä on koulussa esiin tulevien vaikeuksien havaitseminen ja varhainen puuttuminen niihin. Koulupsykologit arvioivat erityisesti oppilaan oppimisvaikeuksia, erilaisia koulunkäyntivaikeuksia ja psyykkistä tilannetta. Sekä kuraattorit että psykologit toimivat koulujen oppilashuoltotyöryhmissä. Länsi-Vantaalla toimii lisäksi lasten- ja nuortenkeskus Noa, joka tarjoaa keskusteluapua ja ohjausta kouluikäisille lapsille, nuorille ja heidän perheilleen. Neuvoja perheen erotilanteessa Erotilanteessa kaupungin lastenvalvojat neuvottelevat vanhempien kanssa alaikäisten lasten huoltoon, asumiseen, tapaamisiin ja elatukseen liittyvistä asioista sekä laativat ja vahvistavat näitä koskevat sopimukset. Elatusavun määrään vaikuttaa lapsen elatuksen tarve ja molempien vanhempien elatuskyky. Elatustuella kaupunki puolestaan tukee niitä lapsia, jotka eivät saa elatusapua. Avioeroa haetaan käräjäoikeudesta joko vain toisen tai molempien puolisoiden allekirjoittamalla hakemuksella. Nopea apu kriisitilanteissa Kaupungin sosiaali- ja kriisipäivystys vastaa ympäri vuorokauden kuntalaisten välittömästi tarvitsemaan apuun silloin, kun joku ennakoimaton psyykkinen, fyysinen, sosiaalinen tai muu äkillinen vaikea elämäntilanne vaatii ulkopuolisten auttajien apua. Työntekijät tarvittaessa myös kotikäyntejä. Päivystys työskentelee yhteistyössä poliisin kanssa muun muassa perheväkivaltatilanteissa ja huolehtii virka-ajan ulkopuolella kaupungin viranomaistehtävistä kuten lastensuojeluilmoitusten tutkimisesta. Päivystyksellä on arki- ja suuronnettomuuksien varalta ympärivuorokautinen valmius. Onnettomuuksien uhreille ja omaisille järjestetään psykososiaalista tukea. Lastensuojelu Kuka tahansa yksityinen henkilö voi ottaa yhteyttä sosiaalityöntekijään, kun on huolissaan lapsen tai perheen tilanteesta. Parempiin tuloksiin päästään, kun perhe itse ottaa riittävän ajoissa yhteyttä tarvitessaan apua ja tukea. Kaupungin lastensuojelun sosiaalityöntekijä on erityisesti lapsen edun valvoja. Sosiaalityöntekijä selvittää avun tarpeen haastattelujen, kotikäyntien ja asiantuntijalausuntojen avulla.

11 perheen sosiaalinen tuki Sosiaalityöntekijällä on mahdollisuus tukea perheitä ongelmatilanteissa esimerkiksi perhetyön eri muodoin, perhe- ja laitoskuntoutuksen, läheisneuvonpidon, tukihenkilö- ja tukiperhetoiminnan, taloudellisen tuen ja asumiseen liittyvien ratkaisujen avulla. Vantaan kaupunki järjestää myös loma- ja tukiperheitä lapsille. Vaikeutuneessa tilanteessa voi tulla kysymykseen lapsen tai perheen lyhytaikainen sijoitus lapsen läheisen perheeseen, sijaisperheeseen, perhekotiin, lastenkotiin tai muuhun laitokseen. Lapsen huostaanotto on aina viimesijainen toimenpide, kun muu tuki ei riitä. Lapsen huostaanotto lakkautetaan aina, kun perusteita sille ei ole enää olemassa, eli jos lapsen ja hänen perheensä voimavarat ovat kohentuneet. Yhteystiedot Päivähoitotoimistot Tikkurila, Hakunila, Korso-Koivukylä Karsikkokuja 17 C, 2.krs, Vantaa Länsi-Vantaa, Pakkala-Kivistö, ruotsinkielinen päivähoito Iskoskuja 3 A 16, Vantaa Lastenvalvojat ajanvaraus ti, ke ja to klo neuvonta ma to klo Työvoiman palvelukeskukset Myyrmäki, Vaskivuorentie 25, Vantaa Tikkurila, Korso ja Hakunila Talvikkitie 37, 3. krs, Vantaa Sosiaali- ja kriisipäivystys Vapaaehtoistoiminta Vantaalla toimii monia yhdistyksiä, jotka tarjoavat vaikuttamismahdollisuuksia, vertaistukea, edunvalvontaa sekä virkistystoimintaa. Kaupungilla on oma vapaaehtoistoiminnan tukiyksikkö, joka sovittaa yhteen järjestöjen, yhdistysten ja kaupungin toimintaa, etsii yhteistyökumppaneita, järjestää vapaaehtoistoimintaan perehdyttäviä kursseja ja luentosarjoja sekä vapaaehtoisten työnohjausta. Kaupunki myöntää järjestöille vuosittain myös taloudellista tukea. Vantaalla asukkaiden osallistumismahdollisuuksia edistävät myös aluetoimikunnat. Niiden kautta voi osallistua erityisesti palvelujen, asuinympäristön ja yhdyskuntarakenteen kehittämiseen. Ruotsinkielinen Svenska kommittén toimii vastaavasti koko kaupungin alueella. A-klinikat Itäinen Läntinen Koillinen Alle 21-vuotiaiden nuorisoasema Koisorannan palvelukeskus Koisotie 5, Vantaa Vapaaehtoistoiminnan suunnittelu

12 ikääntyminen 10

13 ikääntyminen IKÄÄNTYMINEN Tukea kotona asumiseen Kaupunki tukee vantaalaisten ikäihmisten itsenäistä kotona asumista. Ikäihmisen palveluiden tarve ja sisältö arvioidaan yhteistyössä vanhuspalveluiden työntekijän, asiakkaan, omaisen ja tarvittaessa muun sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnan yhteistyönä. Kotihoito tarkoittaa kotipalvelua ja kotisairaanhoitoa sekä muita kotona selviytymisen tueksi tarjottavia tukipalveluja. Kotihoidon työntekijät auttavat vanhuksia, vammaisia ja pitkäaikaissairaita selviytymään jokapäiväiseen elämään liittyvistä tehtävistä. Kotihoidon palveluita ovat muun muassa kotona selviytymisen ja kuntoutumisen arviointi, tukeminen ja ohjaus, ravinnosta huolehtiminen, henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen, lääkehoito ja laboratorionäytteiden ottaminen sekä erilaiset seurannat. Kotihoidon tukipalveluiksi kutsutaan ateria-, kylvetys-, pyykki-, siivous-, kauppa- ja turvapalveluja. Henkilöt, jotka eivät pysty käyttämään julkisia joukkoliikennevälineitä esimerkiksi sairauden tai vamman johdosta, voivat hakea kaupungin järjestämää kuljetuspalvelua. Kuljetuspalvelumatkat tehdään taksilla tai invataksilla. Kotihoidon asiakkaat ja pitkäaikaissairaat voivat saada tietyissä sairauksissa maksutta hoidossa tarvittavia sairaanhoitotarvikkeita. Lääkäri arvioi hoitotarvikkeiden tarpeen. Kotihoidon palveluita järjestetään tarvittaessa kaikkina viikonpäivinä. Myös suunnitellut yökäynnit ovat mahdollisia. Palvelut ovat asiakkaalle maksullisia. Vähävaraisille palvelut ovat ilmaisia. Ikääntyneen henkilön kotona hoitamista varten voidaan myöntää omaishoidon tukea. Tuesta päättää kotipalveluohjaaja. Toimintakyvyn tuki Omaehtoista hyvinvointia edistävää toimintaa kaupunki tukee esimerkiksi asukaspalvelujen ja vapaa-ajan sekä aikuisopiston palvelujen avulla. Kaupunki tarjoaa tilojaan myös järjestöjen ja yhteisöjen käyttöön maksutta. Esimerkiksi vanhus- ja eläkeläisjärjestöt voivat varata kaupungin tiloja käyttöönsä silloin, kun niissä ei ole kaupungin järjestämää toimintaa. Avoin päivätoiminta on ennalta ehkäisevää toimintaa, joka tarjoaa mahdollisuuksia osallisuuteen, yhteisöllisyyteen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Kaupungin itse järjestämä päivätoiminta on suunnattu ikäihmisille, jotka eivät jaksa tai pysty osallistumaan muuhun kodin ulkopuoliseen toimintaan. Tällöin järjestetään fyysistä, psyykkistä, kognitiivista tai sosiaalista toimintakykyä ylläpitävää päivätoimintaa, joka tukee kotona selviytymistä ja ehkäisee laitoshoitoon joutumista. Kaupungin toiminta on suunnattu vaikeasti vammaisille, pitkäaikaissairaille ja psyykkisesti sairaille. Ympärivuorokautista hoivaa ja hoitoa Kun itsenäinen kotona asuminen ei ole enää mahdollista, voi hakeutua palvelutaloon, ryhmä- tai hoitokotiin tai vanhainkotiin. Palvelutaloon hakeutumisessa neuvoo oman asuinalueen vanhuspalvelujen sosiaalityöntekijä. Kun toimintakyky on merkittävästi heikentynyt eivätkä palvelutalossa järjestetyt palvelut enää riitä, yleensä siirrytään tehostettujen asumispalvelujen tai laitoshoidon piiriin ryhmä-, hoito- tai hoivakotiin tai vanhainkotiin. Osa hoito- ja hoivayksiköistä sijaitsee palvelutalojen yh- 11

14 ikääntyminen teydessä. Ryhmä- ja hoivakodit ovat kodinomaisia yksikköjä, joissa on ammattihenkilökunta. Sopivin asumis- tai hoitopaikka arvioidaan ikäihmisen päivittäisen toiminnan vaatiman avun, toimintakyvyn heikkenemisen syyn ja hoidon tarpeen yksilöllisten erityispiirteiden perusteella. Hoitopaikan järjestämisestä Vantaalla vastaa kaupungin hoivanjärjestely-yksikkö. Asumis- ja laitoshoitopalveluita järjestävät sekä Vantaan kaupunki että yksityiset palveluiden tuottajat. Kaupungilla on ostopalvelusopimuksia useiden yksityisten palveluntuottajien kanssa. Osa yksiköistä tarjoaa palveluita erityisille kohderyhmille, kuten dementoituneille tai kielivähemmistöille. Vantaan kaupungin omat vanhainkodit Metsonkoti, Myyrinkoti ja Simonkoti tarjoavat kodinomaista, fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen tilan huomioivaa yksilöllistä hoitoa ja kuntoutusta niille ikäihmisille, jotka eivät tarvitse sairaalatasoista hoitoa. Vanhainkodeissa järjestetään paitsi pitkäaikaishoitoa myös vuoro- ja lomahoitoa sekä kuntouttavaa lyhytaikaishoitoa. Neuvoja ikäihmisten palveluista Vantaalaisten ikäihmisten palveluista on julkaistu erillinen opas, jota saa muun muassa kirjastoista ja yhteispalvelupisteistä sekä internet-sivuilta. Opas on julkaistu suomeksi ja ruotsiksi. Lisäksi kaupungin internetsivuilla toimii nettineuvola, jonne on kerätty muun muassa oman kunnon ylläpitämiseen, terveyteen, ravintoon ja vanhenemiseen liittyvää tietoa. Nettineuvolassa voi myös asioida sähköisesti terveydenhoitajan kanssa. Kaupunki kehittää jatkuvasti sosiaalityöntekijöiden neuvonnan lisäksi myös seniorineuvolan ja asukasneuvonnan palveluja, joista saa lisätietoja ja ohjausta ikäihmisten asioissa. Yhteystiedot Kotihoidon toimistot Puhelinnumerot vaihteen (09) kautta Yli 65-vuotiaiden sosiaalityö Hakunila , Korso-Koivukylä , Länsimäki Martinlaakso , Myyrmäki , ja Tikkurila , , Seniorineuvola Hoivanjärjestely-yksikkö Martinlaakso, Myyrmäki Tikkurila Hakunila, Korso, Koivukylä

15 vammaisuus VAMMAISUUS Vantaalla järjestetään vammaisille henkilöille erilaisia kotona ja kodin ulkopuolisessa elämässä selviytymistä helpottavia palveluja ja taloudellisia tukitoimia. Näitä ovat esimerkiksi kuljetuspalvelut, avustus asunnon muutostöihin, henkilökohtaisen avustajan palkkaaminen, tulkkipalvelut, avustukset erilaisiin välineisiin ja laitteisiin sekä palveluasuminen. Vammaispalvelulain mukaisista palveluista päättävät vammaispalvelun sosiaalityöntekijät. Kaupunki tukee kehitysvammaisten vantaalaisten arkea muun muassa neuvonnan, asumispalveluiden, laitoshoidon, tilapäishoidon sekä työ- ja päivätoiminnan palveluilla. Oman asuinalueen palveluohjaaja kartoittaa palvelutarpeen ja päättää palveluista. Vammaisen henkilön kotona hoitamista varten voidaan myöntää omaishoidon tukea. Henkilöt, jotka eivät pysty käyttämään julkisia joukkoliikennevälineitä sairauden tai vamman johdosta, voivat hakea kaupungin järjestämää kuljetuspalveluun. Kaupunki tukee toimintakykyä myös tarjoamalla käyttöön erilaisia apuvälineitä. Kaupunki tarjoaa myös maksuttomia terveyskeskusvalikoimissa olevia sairaanhoitovälineitä, joiden avulla tuetaan pitkäaikaisten sairauksien aiheuttamia taloudellisia kuluja. Hoitotarvikkeiden jakelun piiriin pääsemiseksi tarvitaan aina lääkärin tai sairaanhoitajan lähete. Kaupunki tukee kehitysvammaisten vantaalaisten arkea muun muassa neuvonnan, asumispalveluiden, työ- ja päivätoiminnan sekä tilapäishoidon palveluilla. Oman asuinalueen palveluohjaaja kartoittaa palvelutarpeen ja laatii tarvittaessa erityishuolto-ohjelman. Yhteystiedot Vammaispalvelut Myyrmäki-Martinlaakso Tikkurila Hakunila-Länsimäki Korso-Koivukylä Kehitysvammahuolto Länsi-Vantaa , Itä-Vantaa , Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto palvelevat keskitetysti vuodesta 2009 alkaen Koivukylässä, Karsikkokuja 17, Vantaa Apuvälinelainaamot Itä-Vantaa Koivukylän sosiaali- ja terveysasema Karsikkokuja 15, Vantaa Länsi-Vantaa Myyrmäen sosiaali- ja terveysasema Jönsaksentie 4, K-kerros, Vantaa 13

16 taloudellinen tuki TALOUDELLINEN TUKI Lapsen kotihoidon tuki Kaupungin järjestämän lasten päivähoidon sijaan vanhemmat voivat hoitaa lasta kotona Kelan myöntämällä kotihoidon tuella tai järjestää päivähoidon yksityisen hoidon tuen avulla. Vantaa tukee kotona hoidettavan alle kaksivuotiaan lapsen hoitoa myös omalla kuntalisällä. Kotihoidon tuki maksetaan perheelle, vaikka lapsi osallistuisi kaupungin järjestämään kerhoon tai avoimeen varhaiskasvatustoimintaan. Yksityisen hoidon tukea ja yksityisen hoidon tuen kunnallista lisää haetaan Kelalta. Omaishoidon tuki Vammaisen tai ikääntyneen ihmisen kotona hoitamiseksi maksettavaan omaishoidontukeen kuuluu hoitajalle maksettava hoitopalkkio sekä palveluita, joilla turvataan hoitajalle myös vapaa-aikaa hoitotyöstä. Omaishoidontukea voidaan maksaa jatkuvaa ympärivuorokautista hoitoa tai lähes jatkuvaa hoitoa tarvitseville. Rahallinen tuki on hoitajalle verotettavaa ja eläketurvaan oikeuttavaa tuloa. Vapaapäivien järjestämistä varten hoitaja voi saada palvelusetelin, jolla voi ostaa hoidettavalleen sijaishoitajan kotiin tai hoitoa yksityisessä hoitopaikassa. Omaishoidontuesta laaditaan yhdessä hoidettavan ja hoitajan kanssa hoito- ja palvelusuunnitelma. Tuesta päättää kotipalveluohjaaja tai kehitysvammahuollon palveluohjaaja. Toimeentulotuki Toimeentulotukeen on oikeutettu henkilö, joka ei omalla työllään, muiden huolenpidolla tai muulla tavoin saa tarpeen mukaista toimeentuloa. Toimeentulotuki on tarkoitettu viimesijaiseksi turvaksi. Tukea voidaan myöntää myös harkinnanvaraisesti tilanteissa, joissa tuella arvioidaan ehkäistävän vaikeampia pulmia. Toimeentulotukea määriteltäessä otetaan huomioon asumismenot ja ravinto- ja käyttömenot sekä perheen erityisistä olosuhteista johtuvat muut välttämättömät menot. Ravinto- ja käyttömenojen tuen suuruus lasketaan perheen koon ja lasten iän mukaan. Toimeentulotuesta päättää sosiaalityöntekijä tai etuuskäsittelijä. Elatusapu ja -tuki Lapsella on oikeus saada riittävä elatus vanhemmiltaan täysi-ikäisyyteensä asti eli kunnes hän täyttää 18 vuotta. Mikäli lapsen vanhemmat eivät asu yhdessä, muualla asuva vanhempi toteuttaa elatusvastuutaan yleensä kuukausittain maksettavalla elatusavulla. Elatusapua määriteltäessä kartoitetaan kummankin vanhemman taloudellinen tilanne. Lastenvalvoja vahvistaa elatusta koskevan euromääräisen sopimuksen, jos vanhemmat ovat sopimuksen sisällöstä yhtä mieltä. Muussa tapauksessa elatusavusta päättää käräjäoikeus. Vanhemmat vastaavat lapsen kohtuullisiksi katsottavista koulutuskustannuksista myös 18 ikävuoden jälkeen, jolloin sopimus tehdään täysi-ikäisen lapsen kanssa. 14

17 taloudellinen tuki Jos elatusvelvollinen on laiminlyönyt elatusavun suorittamisen, lapsen huoltaja voi hakea kaupungilta elatustukea. Elatustuki maksetaan kaupungin varoista ja peritään elatusvelvolliselta. Lapsen huoltaja voi periä laiminlyödyt elatusapumaksut itse suoraan ulosoton kautta, jos elatusvelvollisella on säännölliset tulot. Elatustukea voidaan maksaa myös silloin, kun elatusvelvollinen on joko kokonaan tai osittain maksukyvytön. Sosiaalinen luotto ja velkaneuvonta Sosiaalinen luotto on tarkoitettu pienituloisille ja vähävaraisille vantaalaisille, joilla on vaikeuksia saada luottoa muilta luotonantajilta esimerkiksi puuttuvien vakuuksien ja luottohäiriömerkinnän takia. Sosiaalista luottoa myönnetään esimerkiksi kodin hankintojen tai muiden itsenäisen selviytymisen kannalta välttämättömien menojen kattamiseen. Luototuksen hakemista varten varataan aika. Hakemuslomakkeita saa palvelupisteestä sekä sosiaaliasemilta. Talous- ja velkaneuvontaan voi ottaa yhteyttä silloin, kun talouden ja erääntyneiden laskujen hoitamisessa alkaa olla vaikeuksia. Talous- ja velkaneuvontaan voi myös ottaa yhteyttä, kun oma velkatilanne on käynyt hallitsemattomaksi. Yhteystiedot Omaishoidontuki Yli 65-vuotiaat Länsi-Vantaa, Myyrmäki ja Martinlaakso Muut alueet , Alle 65-vuotiaat Kehitysvammaiset, oman alueen palveluohjaajat,... vaihde Sosiaalineuvonta ja oman asuinalueen sosiaalityöntekijöiden vastaanotot, p. vaihde Talous- ja velkaneuvonta Sosiaalinen luotto

18 hallinto ja päätöksenteko HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä Vantaalla vastaa pääasiassa sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala. Sosiaali- ja terveyslautakunnan alainen jaosto toimii sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasasioissa muutoksenhakuelimenä. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala jakaantuu hallinnollisesti neljään tulosalueeseen: perhepalveluihin, terveyspalveluihin, vanhus- ja vammaispalveluihin sekä talous- ja hallintopalveluihin. Toimialaa johtaa sosiaalija terveystoimen apulaiskaupunginjohtaja. Lasten päivähoidon järjestää sivistystoimi, jossa päivähoito ja varhaiskasvatus muodostavat varhaiskasvatuksen tulosalueen. Työllistämispalveluista ja kuntouttavasta työtoiminnasta vastaa vapaa-ajan ja asukaspalvelujen toimiala ja sen työllisyysasioiden yksikkö. Kaupunginvaltuusto valitsee lautakuntien jäsenet joka neljäs vuosi pidettävien kunnallisvaalien jälkeen. Sosiaalija terveyspalveluiden kehittämiseen osallistuvat Vantaalla myös vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto. Palvelujen asiakastyytyväisyyttä selvitetään kyselyillä säännöllisesti. Palautetta voi antaa myös ottamalla suoraan yhteyttä palvelusta tai hoidosta vastanneeseen työntekijään, hänen esimieheensä tai yksikön toiminnasta vastaavaan henkilöön. Potilas- ja sosiaaliasiamies neuvoo pulmatilanteissa, jotka eivät ole ratkenneet palvelu- tai hoitohenkilökunnan kanssa yhteistyössä. Asiamies tarjoaa neuvontaa puhelimitse. Henkilökohtaista käyntiä varten tulee varata aika. Yhteystiedot Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Peltolantie 2 D, Vantaa Sivistystoimen toimiala Asematie 6A, Vantaa Vapaa-ajan ja asukaspalvelujen toimiala Asematie 10 A, Vantaa Kirjaamo on avoinna arkisin klo Vanhusneuvosto Peltolantie 2 D, Vantaa Vammaisneuvosto , tekstip Viertolankuja 4 A 2.krs, Vantaa Potilas- ja sosiaaliasiamies Vantaan kaupungin palvelut Erikoissairaanhoidon palvelut Peijaksen sairaala

19 Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Apulaiskaupunginjohtaja Erikoissairaanhoito Perhepalvelut Perhepalvelujen johtaja Terveydenhuollon palvelut Terveyspalvelujen johtaja Vanhus- ja vammaispalvelut Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Talous- ja hallintopalvelut Talous- ja hallintojohtaja

20 Julkaisija Sosiaali- ja terveystoimi Toimitus Elina Kinnunen Kannen ulkoasu Kirsi Unhola Kuvat Sakari Manninen, Kirsi Unhola (sisäkannen kukkakuvat) Paino xxxx paino 6/2008

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11 Sosiaalihuolto Suomessa Helsinki, 2006 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-2094-2 (nid.) ISBN 952-00-2095-0 (PDF) Kannen kuva: Mari Soini Ulkoasu ja painatus: Yliopistopaino,

Lisätiedot

Opas maahanmuuttajalle

Opas maahanmuuttajalle Opas maahanmuuttajalle Salon kaupunki 2014 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Hyvinvointi ja terveys... 6 3. Päivähoito ja koulutus...33 4. Asuminen...36 5. Työllistyminen...36 6. Verotoimisto...38 7. Maistraatti...38

Lisätiedot

Opas maahanmuuttajalle. Salon keskustan alueen palvelut

Opas maahanmuuttajalle. Salon keskustan alueen palvelut Opas maahanmuuttajalle Salon keskustan alueen palvelut Salon kaupunki 2010 Sisältö: 1 Johdanto 3 2 Terveys ja hyvinvointi 6 3 Päivähoito ja koulutus 33 4 Asuminen 36 5 Työllistyminen 37 6 Verotoimisto

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS. Kauniainen

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS. Kauniainen IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Kauniainen 2 Ambulanssi / sairaankuljetus Yleinen hälytysnumero 112 Anemone, ks. Villa Anemone Apteekki Kauniaisten Apteekki, Kirkkotie 15. Avoinna ma-to klo 9-20, pe 9-18, la 9-16.

Lisätiedot

Helsinkiläisen sosiaalipalvelut

Helsinkiläisen sosiaalipalvelut Helsinkiläisen sosiaalipalvelut 1 Helsingin sosiaalivirasto järjestää Helsingin kaupungin sosiaalipalvelut. Sosiaalivirastossa palveluja on tuottamassa lasten päivähoito lapsiperheiden palvelut aikuisten

Lisätiedot

PALVELUOPAS. Tietoa palveluista Konneveden ikäihmisille

PALVELUOPAS. Tietoa palveluista Konneveden ikäihmisille 1 PALVELUOPAS Tietoa palveluista Konneveden ikäihmisille 2 Lukijalle IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Tämä palveluopas on tarkoitettu ikäihmisille, heidän omaisilleen ja läheisilleen sekä muille kuntalaisille avuksi

Lisätiedot

Palveluopas. senioreille

Palveluopas. senioreille Palveluopas senioreille 1 2 Ikäihmisenä Helsingissä Tähän oppaaseen on kerätty tietoja sosiaali-, terveys- ja liikuntapalveluista Helsingissä. Mukana on myös muuta hyvinvointiin, opiskeluun ja aktiiviseen

Lisätiedot

Ikääntyvien palveluopas

Ikääntyvien palveluopas Ikääntyvien palveluopas IsoApu -palveluohjauskeskus Ambulanssi... 1 Apteekit..... 1 Apuvälinepalvelut... 1 Asiakasmaksukatto. 2 Asiakaspalvelu Imatra... 3 Asiakasmaksut. 3 Asiointiapu. 3 Asumistuki. 3

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN PALVELUT LIEDOSSA (suunnattu 0-6 -vuotiaiden lasten perheille)

LAPSIPERHEIDEN PALVELUT LIEDOSSA (suunnattu 0-6 -vuotiaiden lasten perheille) LAPSIPERHEIDEN PALVELUT LIEDOSSA (suunnattu 0-6 -vuotiaiden lasten perheille) LIETO (opas päivitetty 05/2009) 2 Tämän Lapsiperheiden palvelut -esitteen ovat koonneet Turun AMK:n sosionomi-opiskelijat Meri

Lisätiedot

Ikääntyvien palveluopas 2015 Parikkala - Rautjärvi Ruokolahti

Ikääntyvien palveluopas 2015 Parikkala - Rautjärvi Ruokolahti Palveluneuvonta ja ohjaus puh. 05 352 2370 Ikääntyvien palveluopas 2015 Parikkala - Rautjärvi Ruokolahti Arvoisa lukija Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) käynnistyi 1.1.2010. Piiri varmistaa

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUOPAS

VANHUSTEN PALVELUOPAS VANHUSTEN PALVELUOPAS Riihimäen kaupunki Koti- ja vanhuspalvelut Temppelikatu 10 11100 Riihimäki p. 019 758 4364 Päiväys 4/2015 SISÄLLYS KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT sivut 1-6 Palveluneuvonta Muistisairaiden

Lisätiedot

Vammais- palveluopas. www.nurmijarvi.fi 1

Vammais- palveluopas. www.nurmijarvi.fi 1 2011 Vammais- palveluopas www.nurmijarvi.fi 1 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 5 2. Apuvälinelainaus ja hoitotarvikejakelu 6 3. Asuminen 6 4. Asunnon muutos- ja korjaustyöt 7 5. Edunvalvojatoiminta 9 6.

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA. Käsitelty perusturvalautakunnassa 9.4.2013 38. Käsitelty kaupunginhallituksessa 22.4.

OULAISTEN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA. Käsitelty perusturvalautakunnassa 9.4.2013 38. Käsitelty kaupunginhallituksessa 22.4. 1 OULAISTEN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA [Kirjoita lainaus tiedostosta tai yhteenveto jostakin kiinnostavasta kohdasta. Voit sijoittaa tekstiruudun haluamaasi tiedoston kohtaan. Voit muuttaa erotetun lainauksen

Lisätiedot

LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016

LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016 LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016 4 1 JOHDANTO Vanhuuden käsite ei ole yksiselitteinen eikä vanhuudelle ole olemassa yleisesti pätevää ikärajaa. Vanhuuden

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluopas [Tiedoston alaotsikko] Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus

Ikäihmisten palveluopas [Tiedoston alaotsikko] Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Ikäihmisten palveluopas [Tiedoston alaotsikko] Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus 1.1.2015 1 Sisällysluettelo KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT... 3 Kotihoito... 3 Kotihoidon yhteystiedot... 3 Ikäihmisten

Lisätiedot

1. Palvelut kotona asuvalle 6

1. Palvelut kotona asuvalle 6 OPAS IKÄIHMISILLE Sisällysluettelo 1. Palvelut kotona asuvalle 6 Tampereen kaupungin kotihoito... 6 Kotiutustiimi... 8 Kotiin saatavia tukipalveluita... 9 Ateriapalvelu...9 Siivouspalvelu...9 Turvapalvelut...10

Lisätiedot

Ulkoasun suunnittelu: Samuli Sirkiä, Ritva Eronen, Jaana Kaasinen ja Milla Rämö/Aspa-säätiö Taitto: Samuli Sirkiä/Aspa-säätiö

Ulkoasun suunnittelu: Samuli Sirkiä, Ritva Eronen, Jaana Kaasinen ja Milla Rämö/Aspa-säätiö Taitto: Samuli Sirkiä/Aspa-säätiö ESIPUHE Rauma on tulevaisuussuuntautunut asumisen, koulutuksen, tutkimuksen ja kulttuurin kaupunki, jossa on kaikenikäisille monipuoliset palvelut, kehittyvä yritystoiminta sekä viihtyisä ja turvallinen

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS HÄMEENLINNA

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS HÄMEENLINNA IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS HÄMEENLINNA 2013 SISÄLTÖ 1. PALVELUOHJAUS JA PALVELUNEUVONTA........................... 7 1.1 YLEINEN PALVELUOHJAUS JA NEUVONTA........................ 7 1.2 IKÄIHMISTEN PALVELUOHJAUS

Lisätiedot

V I P VARKAUTELAISEN IKÄIHMISEN PALVELUOPAS

V I P VARKAUTELAISEN IKÄIHMISEN PALVELUOPAS V I P VARKAUTELAISEN IKÄIHMISEN PALVELUOPAS 2015 Hyvä varkautelainen Kädessä pitelemänne paperinippu on opas Varkauden kaupungin, yksityisten palveluntuottajien ja kolmannen sektorin tuottamista palveluista.

Lisätiedot

Utajärven ikäihmisten

Utajärven ikäihmisten Utajärven ikäihmisten PALVELUOPAS 2014 HYVÄ LUKIJA! Tämä palveluopas on tarkoitettu utajärveläisille ikääntyneille ja heidän omaisilleen palveluiden ja muiden toimintojen hakulähteeksi. Palveluoppaasta

Lisätiedot

VAUVAPERHEIDEN PALVELUT UUDESSAKAUPUNGISSA

VAUVAPERHEIDEN PALVELUT UUDESSAKAUPUNGISSA VAUVAPERHEIDEN PALVELUT UUDESSAKAUPUNGISSA UUSIKAUPUNKI 2 Tämän Vauvaperheiden palvelut -esitteen ovat koonneet Turun AMK:n sosionomi-opiskelijat Meri Fingerroos ja Minna Roos harjoittelutyönään Mannerheimin

Lisätiedot

Palveluopas. senioreille

Palveluopas. senioreille Palveluopas senioreille 1 2 Sisältö Ikäihmisenä Helsingissä 5 Palvelut aakkosissa 6 A Apuvälineet 6 Asuminen 7 Asumistuki 8 Asunnon muutostyöt 8 Ateriointi 9 F, H, J Fysioterapia 10 Hammashoito 10 Jalkojen

Lisätiedot

Yhteystiedot. www.hyvinkaa.fi Hyvinkään kaupunki Perusturvakeskus, vammaispalvelut PL 46 05801 Hyvinkää

Yhteystiedot. www.hyvinkaa.fi Hyvinkään kaupunki Perusturvakeskus, vammaispalvelut PL 46 05801 Hyvinkää Vammaispalveluopas Yhteystiedot www.hyvinkaa.fi Hyvinkään kaupunki Perusturvakeskus, vammaispalvelut PL 46 05801 Hyvinkää Käyntiosoite: Perusturvakeskus (Rentto) Suutarinkatu 2 C, 4 krs 05900 Hyvinkää

Lisätiedot

Vaalan ikäihmisten PALVELUOPAS 2014

Vaalan ikäihmisten PALVELUOPAS 2014 Vaalan ikäihmisten PALVELUOPAS 2014 HYVÄ LUKIJA! Tämä palveluopas on tarkoitettu vaalalaisille ikääntyneille ja heidän omaisilleen palveluiden ja muiden toimintojen hakulähteeksi. Palveluoppaasta löydät

Lisätiedot

Tämä opas on laadittu, että Te löydätte helpommin alueemme

Tämä opas on laadittu, että Te löydätte helpommin alueemme Lukijalle Tämä opas on laadittu, että Te löydätte helpommin alueemme palvelut. Oppaaseen on kerätty tietoa Kauhavan kaupungin, Evijärven ja Lappajärven kuntien, Kuntayhtymä Kaksineuvoisen, seurakuntien,

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 12.12.2013 68 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TOIMINNAN TARKOITUS...5

Lisätiedot

Palveluopas 2014 2015 Omaishoitajille ja läheisille

Palveluopas 2014 2015 Omaishoitajille ja läheisille Palveluopas 2014 2015 Omaishoitajille ja läheisille AMMATTILAISTEN KÄYTTÄMÄT HOITOTARVIKKEET NYT KAIKKIEN SAATAVINA JÄSENETU Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry:n jäsenille ARJEN APUVÄLINEET Tuet ja suojat

Lisätiedot

SIMON IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS

SIMON IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS SIMON IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS 2014 HYVÄ LUKIJA! Tämä palveluopas on tarkoitettu simolaisille ikääntyneille ja heidän omaisilleen palveluiden ja muiden toimintojen hakulähteeksi. Palveluoppaasta löydät

Lisätiedot

Onneksi on omaishoitaja. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf. Tiedä, taida, selviydyt...

Onneksi on omaishoitaja. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf. Tiedä, taida, selviydyt... Onneksi on omaishoitaja 1991 2011 Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf Tiedä, taida, selviydyt... 2011-2012 PALVELUOPAS omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille

Lisätiedot