VANTAA. Sosiaali- ja terveyspalvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VANTAA. Sosiaali- ja terveyspalvelut"

Transkriptio

1 VANTAA Sosiaali- ja terveyspalvelut

2 sisältö hyvä terveys Omasta terveydestä huolehtiminen...3 Kiireellinen sairaanhoito ja terveysasemien palvelut...3 Sairaalahoito...4 Kuntoutuminen...4 Terve suu...4 Terve mieli...5 Apu päihteiden ja tupakoinnin vähentämiseen...5 Yhteystiedot...5 perheen sosiaalinen tuki Isyys...7 Lapsen päivähoito ja varhaiskasvatus...7 Tukea työllistymiseen...7 Ratkaisut jaksamisen, kasvun ja kehityksen pulmiin...8 Neuvoja perheen erotilanteessa...8 Nopea apu kriisitilanteissa...8 Lastensuojelu...8 Vapaaehtoistoiminta...9 Yhteystiedot...9 ikääntyminen Tukea kotona asumiseen Toimintakyvyn tuki Ympärivuorokautista hoivaa ja hoitoa Neuvoja ikäihmisten palveluista Yhteystiedot vammaisuus Yhteystiedot taloudellinen tuki Lapsen kotihoidon tuki Omaishoidon tuki Toimeentulotuki Elatusapu ja -tuki Sosiaalinen luotto ja velkaneuvonta Yhteystiedot hallinto ja päätöksenteko Yhteystiedot... 16

3 esipuhe VANTAASOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Kaupungin järjestämiä sosiaali- ja terveyspalveluita käyttävät kaikki vantaalaiset jossakin elämänsä vaiheessa. Käytetyimpiä kaupungin palveluita ovat terveysasemien, hammashoidon, neuvoloiden, päivähoidon ja vanhusten kotihoidon palvelut. Osa sosiaali- ja terveyspalveluista on lähipalveluita, jotka palvelevat lähellä kotia. Tällaisia ovat muun muassa päivähoidon ja äitiys- ja lastenneuvoloiden palvelut sekä suoraan kotiin tarjottavat palvelut. Suurin osa muista alueellisesti järjestetyistä palveluista on keskittynyt sosiaali- ja terveysasemille tai niiden läheisyyteen. Vantaalaiset maksavat sosiaali- ja terveyspalveluista yleensä asiakasmaksun. Maksuttomia palveluita ovat kuitenkin esimerkiksi äitiys- ja lastenneuvoloiden, sosiaalityön, perheneuvoloiden ja mielenterveys- ja päihdehuollon palvelut sekä vammaispalvelut. Asiakkaiden tulotaso sen sijaan vaikuttaa esimerkiksi vanhusten kotihoidon ja lasten päivähoidon maksuihin. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä Vantaalla vastaa pääasiassa sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala. Sivistystoimi järjestää lasten päivähoidon ja varhaiskasvatuksen palvelut. Lisäksi vapaa- ajan ja asukaspalvelujen toimiala järjestää sosiaalipalveluita pitkään työttömänä olleiden hyvinvoinnin ja työllistymisen edistämiseksi. Eri toimialojen palvelut vaikuttavat myös välillisesti monella tavalla vantaalaisten hyvinvointiin ja terveyteen. Kaupunki käyttää sosiaali- ja terveyspalveluihin yhteensä noin 580 miljoonaa euroa, joista päivähoitoon ja varhaiskasvatukseen käytetään noin viidesosa. Suurimman osan palveluista kaupunki tuottaa itse. Lisäksi kaupunki ostaa yksityisiltä ja muilta yhteisöiltä muun muassa terveydenhuollon, päihdehuollon ja lastensuojelun sijaishuollon palveluita sekä vanhusten asumispalveluita. Myös osa ruotsinkielisten asiakkaiden palveluista ostetaan ulkopuolisilta palveluntuottajilta.

4 hyvä terveys

5 hyvä terveys HYVÄ TERVEYS Omasta terveydestä huolehtiminen Terveyttä tukevat ravintotottumukset, säännöllinen liikunta ja riittävä lepo edistävät terveyttä ja toimintakykyä kaikissa elämänvaiheissa. Ne auttavat myös ehkäisemään ennalta monia sairauksia, kuten diabetesta, sydän- ja verisuonisairauksia sekä liikunta- ja tukielinsairauksia, jotka pitkittyneinä voivat hankaloittaa arjen elämää. Aktiivinen omaehtoinen terveyden edistäminen tukee hyvinvointia myös silloin, kun on kuntoutumassa sairauden jälkeen. Terveysasemien terveydenhoitajat tarjoavat neuvontaa ja ohjausta terveyttä tukeviin elämäntapoihin ja sairauksien ennaltaehkäisyyn. Kaupunki järjestää myös terveysneuvontaa ympäri vuorokauden numerossa (09) Numerosta saa opastusta oikeaan hoitopaikkaan hakeutumiseksi ja ohjeita sairauden hoitamiseksi kotona silloinkin, kun terveysasemat ovat auki. Palvelu on järjestetty sekä suomeksi että ruotsiksi. Äitiys- ja lastenneuvolat vastaavat alle kouluikäisten lasten ja raskaana olevien äitien terveyden edistämisestä. Sama terveydenhoitaja seuraa sekä raskausaikaa että lapsen kehitystä kouluikään asti. Kouluikäisillä on käytettävissään kouluterveydenhoitajan palvelut. Koulujen ja kaupungin oppilaitosten terveydenhoitajat seuraavat lasten ja nuorten hyvinvointia kokonaisvaltaisesti sekä tukevat kasvua ja kehitystä yhdessä muiden kouluyhteisössä toimivien asiantuntijoiden kanssa. Vantaan ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvoloista saa tietoa seksuaalisuudesta, perhesuunnittelusta ja ehkäisymenetelmistä. Ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvolat sijaitsevat Koivukylän, Myyrmäen, Tikkurilan ja Länsimäen terveysasemilla. Neuvolakäynnit ovat asiakkaille maksuttomia. Kiireellinen sairaanhoito ja terveysasemien palvelut Välittömän ensiavun tarpeessa Vantaalla hakeudutaan Peijaksen sairaalan päivystykseen. Hätätapauksissa soitetaan numeroon 112, jossa hätäkeskus arvioi ambulanssin tarpeen. Päivystys on avoinna ympäri vuorokauden ja potilaat hoidetaan kiireellisyysjärjestyksessä. Päivystykseen ei tarvitse lähetettä. Sairastuessa akuuttiin, samana päivänä hoitoa vaativaan sairauteen, oman asuinalueen terveysaseman sairaanhoitaja arvioi arkisin päiväaikaan hoidon tarpeen ja jatkotoimenpiteet. Sairaanhoitaja varaa tarvittaessa ajan lääkärin vastaanotolle. Kiireellisimmät potilaat hoidetaan ensin. Vantaalla on kahdeksan terveysasemaa, jotka vastaavat alueensa asukkaiden terveydestä. Ne ovat avoinna klo Asukkaat on jaettu asuinosoitteiden mukaan pienempiin vastuualueisiin eli soluihin. Osassa terveysasemista on lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanottotoimintaa myös arki-iltaisin kello Lähes kaikilla terveysasemilla ja Peijaksen sairaalassa on laboratorio, jossa asioidaan joko oman terveyskeskuslääkärin tai sairaalan lähetteellä. Näytteenottoon voi mennä pääsääntöisesti ilman ajanvarausta. Tutkimuksista ja niihin liittyvistä esivalmisteluista saa lisätietoja laboratorioista, joiden palveluista vastaa sairaanhoitopiirin HUS-Lab Oy. Myös röntgentutkimuksia varten tarvitaan lääkärin lähete. Tavallisimpiin tutkimuksiin ei tarvitse varata aikaa ja kuvauspaikan voi valita Vantaalla sijaitsevista HUS-Röntgen Oy:n toimipisteistä.

6 hyvä terveys Sairaalahoito Katriinan sairaala on Vantaan kaupungin oma terveyskeskussairaala. Sairaalassa hoidetaan erikoissairaanhoidosta siirtyviä jatkohoitoa ja kuntoutusta sekä pitkäaikaista hoitoa vaativia potilaita. Sairaalan geriatrin vastaanotolla tehdään muun muassa dementiaselvityksiä. Vantaalla toimii myös ikääntyneiden hoitoon erikoistunut geriatrinen akuuttiyksikkö, joka tarjoaa lyhytaikaista sairaalahoitoa sekä kotisairaalan palveluita. Kotisairaala on liikuteltava sairaalayksikkö, jonka avulla voidaan tukea sairaalajakson jälkeistä kotiutumista. Kaunialan sairaalasta on lisäksi käytössä pieni määrä paikkoja vantaalaisille. Erikoissairaanhoidon palvelut vantaalaisille tuotetaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sairaaloissa. Niistä Peijaksen sairaala sijaitsee Vantaalla. Vantaalaiset synnyttävät joko Naistenklinikan, Jorvin tai Kätilöopiston sairaaloissa. Sairaalan osastoille ja erikoislääkärien vastaanotoille tarvitaan aina lääkärin lähete. Kuntoutuminen Vantaalaisten kuntoutumista voidaan tukea fysio-, toiminta-, puhe-, tai ravitsemusterapialla. Fysioterapialla edistetään liikunta- ja toimintakykyä ja arvioidaan asiakkaan terveyttä, liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita omassa toimintaympäristössä. Palveluja tuotetaan yksilötai ryhmäpalveluina. Veteraaneille järjestetään avo-, päivätai laitoskuntoutusta. Toimintaterapialla ehkäistään tai korjataan toimintakyvyn rajoituksia. Se voi sisältää apuvälineiden valintaa ja käytön opastusta, asunnonmuutostöiden suunnittelua sekä päivittäisten toimintojen ja hienomotoriikan harjoittelua. Lasten toimintaterapiassa tuetaan lapsen kokonaiskehitystä, itsetunnon vahvistumista sekä omatoimisuutta. Puheterapiapalvelut on tarkoitettu ihmisille, joiden puheessa tai puheen ymmärtämisessä on vaikeuksia tai joiden nieleminen on vaikeutunut. Ravitsemusterapiassa arvioidaan muun muassa ravinnon saannin riittävyyttä ja tuetaan erikoisruokavaliota noudattavien ravitsemuksen suunnittelua. Kuntoutuspalvelut ovat maksuttomia fysioterapiaa lukuun ottamatta. Fysio- ja ravitsemusterapeutille tarvitaan lääkärin tai terveydenhoitajan lähete. Kaupungilta on mahdollisuus saada toimintakyvyn tai osallistumisen tueksi myös apuvälineitä. Apuvälineen tarvetta arvioidaan yhdessä fysio-, toiminta- tai puheterapeutin kanssa. Apuvälinelainaamot neuvovat apuvälineasioissa ja lainaavat välineitä lyhytaikaiseen käyttöön. Apuvälinepalvelut ovat asiakkaalle maksuttomia. Terve suu Suusairauksien ehkäisy alkaa jo ennen syntymää. Vanhempien suun terveydentilalla on merkitystä koko perheelle, koska reikiä aiheuttavat bakteerit tarttuvat yleensä vanhemmilta lapsille. Ikääntyessä jotkut sairaudet tai lääkkeet voivat altistaa suun sairauksille, ja myös ikäihmisille suositellaan säännöllisiä tarkastuksia. Säännöllinen oma hoito tuottaa parhaat tulokset. Kaupungin hammashoitoon hakeudutaan ottamalla yhteyttä keskitettyyn ajanvaraukseen. Särky- ja tapaturmatilanteissa hoito järjestetään saman päivän aikana hammaslääkäripäivystyksestä. Ensiapua tarvitsevat lapset ja nuoret hoidetaan asuinpaikkaa lähinnä olevassa hammashoitolassa ajanvarauksella. Kiireettömät tai tarkastukseen tulevat potilaat palvellaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Vastaanottokäynneistä maksetaan asiakasmaksu, joka koostuu käyntimaksusta ja toimenpidemaksuista. Yksityisen hammashoidon asiakasmaksuista Kela korvaa osan.

7 hyvä terveys Terve mieli Välittömässä mielenterveysavun tarpeessa hakeudutaan arkisin päiväaikaan kaupungin terveysasemille tai muina aikoina päivystykseen. Myös psykologin vastaanotolle ohjataan terveysaseman tai neuvolan lähetteellä. Vantaan psykiatriset palvelut on järjestetty Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Peijaksen sairaalan psykiatrian poliklinikoilla ja päiväosastoilla. Päivätoimintakeskuksiin voi mennä myös ilman ajanvarausta ja lähetettä. Mielenterveyskuntoutujille on tarjolla paljon omais- ja vertaistukitoimintaa, joista tiedottavat sosiaali- ja terveysalan järjestöt. Apu päihteiden ja tupakoinnin vähentämiseen Kaupunki tarjoaa tupakoinnin, päihteiden käytön ja peliriippuvuuden lopettamiseksi muun muassa ryhmämuotoista koulutus-, kurssi- ja vertaistoimintaa sekä tupakkaklinikan palveluja. Kun oma tai läheisen päihteiden käyttö alkaa häiritä arkea, apua saa joko omalta sosiaali- ja terveysasemalta tai A-klinikoiden vastaanotoilta. Vantaalla on kolme A-klinikkaa. Päihdekierteen katkaisemiseen erikoistuneelle katkaisuhoitoasemalle saa lähetteen joko sosiaali- tai terveysasemalta tai A-klinikalta. Alle 21-vuotiaat päihteidenkäyttäjät sekä heidän omaisensa voivat ottaa yhteyttä nuorisoasemalle avun saamiseksi. Vantaalla toimii myös oma huumehoitoyksikkö. Vantaan kaupunki järjestää päihteiden käyttäjille apua myös äkillisessä asunnottomuustilanteessa. Koisorannan palvelukeskuksessa tarjotaan ympäri vuorokauden mahdollisuus päihteettömään asumiseen ja asioiden selvittelyyn. Palvelukeskuksen asumispalveluilla tuetaan asunnottomien päihteiden käyttäjien kuntoutumista. Yhteystiedot Terveysneuvonta... (09) Yleinen hätänumero Peijaksen sairaalan yhteispäivystys Käyntiosoite Sairaalakatu 1, Vantaa Terveysasemat Puhelinnumerot vaihteen (09) kautta. Ajanvarausnumerot saatavilla myös Fonectan ja Eniron puhelinluetteloista ja Myyrmäen terveysasema, Jönsaksentie 4, Vantaa Martinlaakson terveysasema, Laajaniityntie 3, Vantaa Katriinan terveysasema, Katriinankuja 4, Vantaa Tikkurilan terveysasema, Kielotie 11, Vantaa Hakunilan terveysasema, Laukkarinne 4, Vantaa Länsimäen terveysasema, Keilakuja 1, Vantaa Koivukylän terveysasema, Karsikkokuja 15, Vantaa Korson terveysasema, Naalipolku 6 B, Vantaa Veteraanikuntoutus Apuvälinelainaamot Koivukylän sosiaali- ja terveysasema Myyrmäen sosiaali- ja terveysasema Hammashoitoloiden keskitetty ajanvaraus Itä-Vantaa Länsi-Vantaa Katriinan sairaala, vaihde Peijaksen sairaala, vaihde... (09) 4711 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS,

8 perheen sosiaalinen tuki

9 perheen sosiaallinen tuki PERHEEN SOSIAALINEN TUKI Isyys Avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten isyys selvitetään, jotta voidaan vahvistaa isän ja lapsen välinen sukulaisuussuhde. Isyyden vahvistamisen jälkeen lapselle voidaan valita isän sukunimi ja isä voi jakaa lapsen huoltajuuden ja elatusvastuun äidin kanssa. Kaupungin lastenvalvojat vastaavat avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten isyyden selvittämiseen liittyvistä palveluista. Isyys vahvistetaan maistraatissa. Lapsen päivähoito ja varhaiskasvatus Kaupunki järjestää alle kouluikäisille lapsille päivähoitoa ja varhaiskasvatusta päiväkodeissa, ryhmäperhepäiväkodeissa ja perhepäivähoitajilla. Kuusivuotiaille tarkoitettuja esiopetusryhmiä on useimmissa päiväkodeissa sekä monissa kouluissa eri puolilla kaupunkia. Yksityistä päivähoitopalvelujen käyttöä tuetaan yksityisen hoidon tuella ja kuntalisällä. Lisäksi yksityisiltä palveluntuottajilta ostetaan asiakasperheille esimerkiksi ruotsinkielisen päivähoidon palveluja. Kaupunki tarjoaa päivähoitoryhmiä myös perheille, joilla on vain osapäiväistä hoidon tarvetta. Päivähoidosta maksetaan perheen tuloihin perustuva asiakasmaksu. Esiopetus on vapaaehtoista ja maksutonta. Alle kolmevuotiaan lapsen kotona hoitamista tuetaan Kelalta haettavalla kotihoidon tuella ja siihen liittyvällä kuntalisällä eli Vantaa-lisällä. Kotona hoidettavan lapsen kanssa voi osallistua esimerkiksi kaupungin järjestämään asukaspuistotoimintaan. Puistot tarjoavat ohjattua ja vapaata toimintaa kaikenikäisille. Lisäksi eri puolilla Vantaata päivähoidon tiloissa järjestetään avointa päiväkotitoimintaa ja kerhoja perheille, joilla ei ole välitöntä koko- tai osapäivähoidon tarvetta. Kerhojen toiminta on maksullista. Päivähoitopaikkaa voi hakea ympäri vuoden. Paikkaa tulee hakea neljä kuukautta ennen hoidon tarvetta. Jos tarpeen alkamista ei voi ennakoida esimerkiksi työttömyyden tai opiskelun johdosta, on hakemus jätettävä viimeistään kaksi viikkoa ennen hoitotarpeen alkamista. Parhaiten päivähoitopaikan sijaintia koskeva toive voidaan toteuttaa syksyisin toimintavuoden alussa. Tietoja eri päivähoitomuodoista, toimintaperiaatteista, valintamenettelyistä sekä päivähoitomaksun määräytymisestä saa päivähoitotoimistoista ja kaupungin internet-sivuilta. Vantaalla lasten päivähoidon palvelut järjestää sivistystoimi. Tukea työllistymiseen Kaupungin, työvoimahallinnon ja Kansaneläkelaitoksen yhteinen Työvoiman palvelukeskus edistää erityisesti pitkään työttömänä olleiden hyvinvointia ja työllistymistä. Tavoitteina ovat vantaalaisten työllistyminen avoimille työmarkkinoille ja elämäntilanteen pysyvä parantuminen. Työvoiman palvelukeskuksesta saa tietoa työpaikoista, koulutuksesta sekä työllistymismahdollisuuksia parantavista palveluista. Se tarjoaa myös mahdollisuuksia päästä sopivaan koulutukseen tai työtehtäviin. Kaupunki järjestää pitkään työttömänä olleiden toimintakyvyn edistämiseksi myös kuntouttavaa työtoimintaa. Kuntouttavaan työtoimintaan tarvitaan sosiaalityöntekijän lähete.

10 perheen sosiaalinen tuki Ratkaisut jaksamisen, kasvun ja kehityksen pulmiin Lapsiperheelle voidaan järjestää lyhytaikaista kotipalvelua niissä tilanteissa, joissa perheen toimintakyky on merkittävästi alentunut esimerkiksi uupumuksen, sairauden tai synnytyksen vuoksi. Kotipalvelun avulla pyritään ehkäisemään vakavampia ongelmia. Kotipalvelun lähi- ja kodinhoitajien tehtäviin kuuluvat lastenhoito, kasvatuksessa ohjaaminen, vanhemmuuden tukeminen ja päivittäiset kodinhoidolliset tehtävät. Kotipalvelu on maksullista. Myös neuvolan perhetyöntekijät ovat perheiden tukena mahdollisissa pulmatilanteissa. Lapsen tai nuoren kasvua ja kehitystä koskevien kysymysten pulmatilanteissa sekä perheessä esiintyvien ristiriitojen selvittämiseksi ja ratkaisemiseksi voi hakeutua perheneuvolaan tai nuorisoneuvolaan. Alle 13-vuotiaiden lasten pulmien ratkaisemisen ohella perheneuvolasta saa apua myös vanhempien keskinäisten suhteiden selvittämiseksi. Vantaalla on neljä perheneuvolaa. Nuorisoneuvola palvelee vuotiaita nuoria ja heidän perheitään. Neuvolassa voi asioida yksin tai yhdessä perheen kanssa ilman lähetettä. Jos kouluikäisen lapsen tilanne aiheuttaa perheessä huolta, koulun kautta voi ottaa yhteyttä koulukuraattoriin tai koulupsykologiin. Heidän kanssaan oppilaat voivat jutella myös kahden kesken asioista, jotka painavat mieltä. Koulukuraattorin työn painopisteenä on koulussa esiin tulevien vaikeuksien havaitseminen ja varhainen puuttuminen niihin. Koulupsykologit arvioivat erityisesti oppilaan oppimisvaikeuksia, erilaisia koulunkäyntivaikeuksia ja psyykkistä tilannetta. Sekä kuraattorit että psykologit toimivat koulujen oppilashuoltotyöryhmissä. Länsi-Vantaalla toimii lisäksi lasten- ja nuortenkeskus Noa, joka tarjoaa keskusteluapua ja ohjausta kouluikäisille lapsille, nuorille ja heidän perheilleen. Neuvoja perheen erotilanteessa Erotilanteessa kaupungin lastenvalvojat neuvottelevat vanhempien kanssa alaikäisten lasten huoltoon, asumiseen, tapaamisiin ja elatukseen liittyvistä asioista sekä laativat ja vahvistavat näitä koskevat sopimukset. Elatusavun määrään vaikuttaa lapsen elatuksen tarve ja molempien vanhempien elatuskyky. Elatustuella kaupunki puolestaan tukee niitä lapsia, jotka eivät saa elatusapua. Avioeroa haetaan käräjäoikeudesta joko vain toisen tai molempien puolisoiden allekirjoittamalla hakemuksella. Nopea apu kriisitilanteissa Kaupungin sosiaali- ja kriisipäivystys vastaa ympäri vuorokauden kuntalaisten välittömästi tarvitsemaan apuun silloin, kun joku ennakoimaton psyykkinen, fyysinen, sosiaalinen tai muu äkillinen vaikea elämäntilanne vaatii ulkopuolisten auttajien apua. Työntekijät tarvittaessa myös kotikäyntejä. Päivystys työskentelee yhteistyössä poliisin kanssa muun muassa perheväkivaltatilanteissa ja huolehtii virka-ajan ulkopuolella kaupungin viranomaistehtävistä kuten lastensuojeluilmoitusten tutkimisesta. Päivystyksellä on arki- ja suuronnettomuuksien varalta ympärivuorokautinen valmius. Onnettomuuksien uhreille ja omaisille järjestetään psykososiaalista tukea. Lastensuojelu Kuka tahansa yksityinen henkilö voi ottaa yhteyttä sosiaalityöntekijään, kun on huolissaan lapsen tai perheen tilanteesta. Parempiin tuloksiin päästään, kun perhe itse ottaa riittävän ajoissa yhteyttä tarvitessaan apua ja tukea. Kaupungin lastensuojelun sosiaalityöntekijä on erityisesti lapsen edun valvoja. Sosiaalityöntekijä selvittää avun tarpeen haastattelujen, kotikäyntien ja asiantuntijalausuntojen avulla.

11 perheen sosiaalinen tuki Sosiaalityöntekijällä on mahdollisuus tukea perheitä ongelmatilanteissa esimerkiksi perhetyön eri muodoin, perhe- ja laitoskuntoutuksen, läheisneuvonpidon, tukihenkilö- ja tukiperhetoiminnan, taloudellisen tuen ja asumiseen liittyvien ratkaisujen avulla. Vantaan kaupunki järjestää myös loma- ja tukiperheitä lapsille. Vaikeutuneessa tilanteessa voi tulla kysymykseen lapsen tai perheen lyhytaikainen sijoitus lapsen läheisen perheeseen, sijaisperheeseen, perhekotiin, lastenkotiin tai muuhun laitokseen. Lapsen huostaanotto on aina viimesijainen toimenpide, kun muu tuki ei riitä. Lapsen huostaanotto lakkautetaan aina, kun perusteita sille ei ole enää olemassa, eli jos lapsen ja hänen perheensä voimavarat ovat kohentuneet. Yhteystiedot Päivähoitotoimistot Tikkurila, Hakunila, Korso-Koivukylä Karsikkokuja 17 C, 2.krs, Vantaa Länsi-Vantaa, Pakkala-Kivistö, ruotsinkielinen päivähoito Iskoskuja 3 A 16, Vantaa Lastenvalvojat ajanvaraus ti, ke ja to klo neuvonta ma to klo Työvoiman palvelukeskukset Myyrmäki, Vaskivuorentie 25, Vantaa Tikkurila, Korso ja Hakunila Talvikkitie 37, 3. krs, Vantaa Sosiaali- ja kriisipäivystys Vapaaehtoistoiminta Vantaalla toimii monia yhdistyksiä, jotka tarjoavat vaikuttamismahdollisuuksia, vertaistukea, edunvalvontaa sekä virkistystoimintaa. Kaupungilla on oma vapaaehtoistoiminnan tukiyksikkö, joka sovittaa yhteen järjestöjen, yhdistysten ja kaupungin toimintaa, etsii yhteistyökumppaneita, järjestää vapaaehtoistoimintaan perehdyttäviä kursseja ja luentosarjoja sekä vapaaehtoisten työnohjausta. Kaupunki myöntää järjestöille vuosittain myös taloudellista tukea. Vantaalla asukkaiden osallistumismahdollisuuksia edistävät myös aluetoimikunnat. Niiden kautta voi osallistua erityisesti palvelujen, asuinympäristön ja yhdyskuntarakenteen kehittämiseen. Ruotsinkielinen Svenska kommittén toimii vastaavasti koko kaupungin alueella. A-klinikat Itäinen Läntinen Koillinen Alle 21-vuotiaiden nuorisoasema Koisorannan palvelukeskus Koisotie 5, Vantaa Vapaaehtoistoiminnan suunnittelu

12 ikääntyminen 10

13 ikääntyminen IKÄÄNTYMINEN Tukea kotona asumiseen Kaupunki tukee vantaalaisten ikäihmisten itsenäistä kotona asumista. Ikäihmisen palveluiden tarve ja sisältö arvioidaan yhteistyössä vanhuspalveluiden työntekijän, asiakkaan, omaisen ja tarvittaessa muun sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnan yhteistyönä. Kotihoito tarkoittaa kotipalvelua ja kotisairaanhoitoa sekä muita kotona selviytymisen tueksi tarjottavia tukipalveluja. Kotihoidon työntekijät auttavat vanhuksia, vammaisia ja pitkäaikaissairaita selviytymään jokapäiväiseen elämään liittyvistä tehtävistä. Kotihoidon palveluita ovat muun muassa kotona selviytymisen ja kuntoutumisen arviointi, tukeminen ja ohjaus, ravinnosta huolehtiminen, henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen, lääkehoito ja laboratorionäytteiden ottaminen sekä erilaiset seurannat. Kotihoidon tukipalveluiksi kutsutaan ateria-, kylvetys-, pyykki-, siivous-, kauppa- ja turvapalveluja. Henkilöt, jotka eivät pysty käyttämään julkisia joukkoliikennevälineitä esimerkiksi sairauden tai vamman johdosta, voivat hakea kaupungin järjestämää kuljetuspalvelua. Kuljetuspalvelumatkat tehdään taksilla tai invataksilla. Kotihoidon asiakkaat ja pitkäaikaissairaat voivat saada tietyissä sairauksissa maksutta hoidossa tarvittavia sairaanhoitotarvikkeita. Lääkäri arvioi hoitotarvikkeiden tarpeen. Kotihoidon palveluita järjestetään tarvittaessa kaikkina viikonpäivinä. Myös suunnitellut yökäynnit ovat mahdollisia. Palvelut ovat asiakkaalle maksullisia. Vähävaraisille palvelut ovat ilmaisia. Ikääntyneen henkilön kotona hoitamista varten voidaan myöntää omaishoidon tukea. Tuesta päättää kotipalveluohjaaja. Toimintakyvyn tuki Omaehtoista hyvinvointia edistävää toimintaa kaupunki tukee esimerkiksi asukaspalvelujen ja vapaa-ajan sekä aikuisopiston palvelujen avulla. Kaupunki tarjoaa tilojaan myös järjestöjen ja yhteisöjen käyttöön maksutta. Esimerkiksi vanhus- ja eläkeläisjärjestöt voivat varata kaupungin tiloja käyttöönsä silloin, kun niissä ei ole kaupungin järjestämää toimintaa. Avoin päivätoiminta on ennalta ehkäisevää toimintaa, joka tarjoaa mahdollisuuksia osallisuuteen, yhteisöllisyyteen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Kaupungin itse järjestämä päivätoiminta on suunnattu ikäihmisille, jotka eivät jaksa tai pysty osallistumaan muuhun kodin ulkopuoliseen toimintaan. Tällöin järjestetään fyysistä, psyykkistä, kognitiivista tai sosiaalista toimintakykyä ylläpitävää päivätoimintaa, joka tukee kotona selviytymistä ja ehkäisee laitoshoitoon joutumista. Kaupungin toiminta on suunnattu vaikeasti vammaisille, pitkäaikaissairaille ja psyykkisesti sairaille. Ympärivuorokautista hoivaa ja hoitoa Kun itsenäinen kotona asuminen ei ole enää mahdollista, voi hakeutua palvelutaloon, ryhmä- tai hoitokotiin tai vanhainkotiin. Palvelutaloon hakeutumisessa neuvoo oman asuinalueen vanhuspalvelujen sosiaalityöntekijä. Kun toimintakyky on merkittävästi heikentynyt eivätkä palvelutalossa järjestetyt palvelut enää riitä, yleensä siirrytään tehostettujen asumispalvelujen tai laitoshoidon piiriin ryhmä-, hoito- tai hoivakotiin tai vanhainkotiin. Osa hoito- ja hoivayksiköistä sijaitsee palvelutalojen yh- 11

14 ikääntyminen teydessä. Ryhmä- ja hoivakodit ovat kodinomaisia yksikköjä, joissa on ammattihenkilökunta. Sopivin asumis- tai hoitopaikka arvioidaan ikäihmisen päivittäisen toiminnan vaatiman avun, toimintakyvyn heikkenemisen syyn ja hoidon tarpeen yksilöllisten erityispiirteiden perusteella. Hoitopaikan järjestämisestä Vantaalla vastaa kaupungin hoivanjärjestely-yksikkö. Asumis- ja laitoshoitopalveluita järjestävät sekä Vantaan kaupunki että yksityiset palveluiden tuottajat. Kaupungilla on ostopalvelusopimuksia useiden yksityisten palveluntuottajien kanssa. Osa yksiköistä tarjoaa palveluita erityisille kohderyhmille, kuten dementoituneille tai kielivähemmistöille. Vantaan kaupungin omat vanhainkodit Metsonkoti, Myyrinkoti ja Simonkoti tarjoavat kodinomaista, fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen tilan huomioivaa yksilöllistä hoitoa ja kuntoutusta niille ikäihmisille, jotka eivät tarvitse sairaalatasoista hoitoa. Vanhainkodeissa järjestetään paitsi pitkäaikaishoitoa myös vuoro- ja lomahoitoa sekä kuntouttavaa lyhytaikaishoitoa. Neuvoja ikäihmisten palveluista Vantaalaisten ikäihmisten palveluista on julkaistu erillinen opas, jota saa muun muassa kirjastoista ja yhteispalvelupisteistä sekä internet-sivuilta. Opas on julkaistu suomeksi ja ruotsiksi. Lisäksi kaupungin internetsivuilla toimii nettineuvola, jonne on kerätty muun muassa oman kunnon ylläpitämiseen, terveyteen, ravintoon ja vanhenemiseen liittyvää tietoa. Nettineuvolassa voi myös asioida sähköisesti terveydenhoitajan kanssa. Kaupunki kehittää jatkuvasti sosiaalityöntekijöiden neuvonnan lisäksi myös seniorineuvolan ja asukasneuvonnan palveluja, joista saa lisätietoja ja ohjausta ikäihmisten asioissa. Yhteystiedot Kotihoidon toimistot Puhelinnumerot vaihteen (09) kautta Yli 65-vuotiaiden sosiaalityö Hakunila , Korso-Koivukylä , Länsimäki Martinlaakso , Myyrmäki , ja Tikkurila , , Seniorineuvola Hoivanjärjestely-yksikkö Martinlaakso, Myyrmäki Tikkurila Hakunila, Korso, Koivukylä

15 vammaisuus VAMMAISUUS Vantaalla järjestetään vammaisille henkilöille erilaisia kotona ja kodin ulkopuolisessa elämässä selviytymistä helpottavia palveluja ja taloudellisia tukitoimia. Näitä ovat esimerkiksi kuljetuspalvelut, avustus asunnon muutostöihin, henkilökohtaisen avustajan palkkaaminen, tulkkipalvelut, avustukset erilaisiin välineisiin ja laitteisiin sekä palveluasuminen. Vammaispalvelulain mukaisista palveluista päättävät vammaispalvelun sosiaalityöntekijät. Kaupunki tukee kehitysvammaisten vantaalaisten arkea muun muassa neuvonnan, asumispalveluiden, laitoshoidon, tilapäishoidon sekä työ- ja päivätoiminnan palveluilla. Oman asuinalueen palveluohjaaja kartoittaa palvelutarpeen ja päättää palveluista. Vammaisen henkilön kotona hoitamista varten voidaan myöntää omaishoidon tukea. Henkilöt, jotka eivät pysty käyttämään julkisia joukkoliikennevälineitä sairauden tai vamman johdosta, voivat hakea kaupungin järjestämää kuljetuspalveluun. Kaupunki tukee toimintakykyä myös tarjoamalla käyttöön erilaisia apuvälineitä. Kaupunki tarjoaa myös maksuttomia terveyskeskusvalikoimissa olevia sairaanhoitovälineitä, joiden avulla tuetaan pitkäaikaisten sairauksien aiheuttamia taloudellisia kuluja. Hoitotarvikkeiden jakelun piiriin pääsemiseksi tarvitaan aina lääkärin tai sairaanhoitajan lähete. Kaupunki tukee kehitysvammaisten vantaalaisten arkea muun muassa neuvonnan, asumispalveluiden, työ- ja päivätoiminnan sekä tilapäishoidon palveluilla. Oman asuinalueen palveluohjaaja kartoittaa palvelutarpeen ja laatii tarvittaessa erityishuolto-ohjelman. Yhteystiedot Vammaispalvelut Myyrmäki-Martinlaakso Tikkurila Hakunila-Länsimäki Korso-Koivukylä Kehitysvammahuolto Länsi-Vantaa , Itä-Vantaa , Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto palvelevat keskitetysti vuodesta 2009 alkaen Koivukylässä, Karsikkokuja 17, Vantaa Apuvälinelainaamot Itä-Vantaa Koivukylän sosiaali- ja terveysasema Karsikkokuja 15, Vantaa Länsi-Vantaa Myyrmäen sosiaali- ja terveysasema Jönsaksentie 4, K-kerros, Vantaa 13

16 taloudellinen tuki TALOUDELLINEN TUKI Lapsen kotihoidon tuki Kaupungin järjestämän lasten päivähoidon sijaan vanhemmat voivat hoitaa lasta kotona Kelan myöntämällä kotihoidon tuella tai järjestää päivähoidon yksityisen hoidon tuen avulla. Vantaa tukee kotona hoidettavan alle kaksivuotiaan lapsen hoitoa myös omalla kuntalisällä. Kotihoidon tuki maksetaan perheelle, vaikka lapsi osallistuisi kaupungin järjestämään kerhoon tai avoimeen varhaiskasvatustoimintaan. Yksityisen hoidon tukea ja yksityisen hoidon tuen kunnallista lisää haetaan Kelalta. Omaishoidon tuki Vammaisen tai ikääntyneen ihmisen kotona hoitamiseksi maksettavaan omaishoidontukeen kuuluu hoitajalle maksettava hoitopalkkio sekä palveluita, joilla turvataan hoitajalle myös vapaa-aikaa hoitotyöstä. Omaishoidontukea voidaan maksaa jatkuvaa ympärivuorokautista hoitoa tai lähes jatkuvaa hoitoa tarvitseville. Rahallinen tuki on hoitajalle verotettavaa ja eläketurvaan oikeuttavaa tuloa. Vapaapäivien järjestämistä varten hoitaja voi saada palvelusetelin, jolla voi ostaa hoidettavalleen sijaishoitajan kotiin tai hoitoa yksityisessä hoitopaikassa. Omaishoidontuesta laaditaan yhdessä hoidettavan ja hoitajan kanssa hoito- ja palvelusuunnitelma. Tuesta päättää kotipalveluohjaaja tai kehitysvammahuollon palveluohjaaja. Toimeentulotuki Toimeentulotukeen on oikeutettu henkilö, joka ei omalla työllään, muiden huolenpidolla tai muulla tavoin saa tarpeen mukaista toimeentuloa. Toimeentulotuki on tarkoitettu viimesijaiseksi turvaksi. Tukea voidaan myöntää myös harkinnanvaraisesti tilanteissa, joissa tuella arvioidaan ehkäistävän vaikeampia pulmia. Toimeentulotukea määriteltäessä otetaan huomioon asumismenot ja ravinto- ja käyttömenot sekä perheen erityisistä olosuhteista johtuvat muut välttämättömät menot. Ravinto- ja käyttömenojen tuen suuruus lasketaan perheen koon ja lasten iän mukaan. Toimeentulotuesta päättää sosiaalityöntekijä tai etuuskäsittelijä. Elatusapu ja -tuki Lapsella on oikeus saada riittävä elatus vanhemmiltaan täysi-ikäisyyteensä asti eli kunnes hän täyttää 18 vuotta. Mikäli lapsen vanhemmat eivät asu yhdessä, muualla asuva vanhempi toteuttaa elatusvastuutaan yleensä kuukausittain maksettavalla elatusavulla. Elatusapua määriteltäessä kartoitetaan kummankin vanhemman taloudellinen tilanne. Lastenvalvoja vahvistaa elatusta koskevan euromääräisen sopimuksen, jos vanhemmat ovat sopimuksen sisällöstä yhtä mieltä. Muussa tapauksessa elatusavusta päättää käräjäoikeus. Vanhemmat vastaavat lapsen kohtuullisiksi katsottavista koulutuskustannuksista myös 18 ikävuoden jälkeen, jolloin sopimus tehdään täysi-ikäisen lapsen kanssa. 14

17 taloudellinen tuki Jos elatusvelvollinen on laiminlyönyt elatusavun suorittamisen, lapsen huoltaja voi hakea kaupungilta elatustukea. Elatustuki maksetaan kaupungin varoista ja peritään elatusvelvolliselta. Lapsen huoltaja voi periä laiminlyödyt elatusapumaksut itse suoraan ulosoton kautta, jos elatusvelvollisella on säännölliset tulot. Elatustukea voidaan maksaa myös silloin, kun elatusvelvollinen on joko kokonaan tai osittain maksukyvytön. Sosiaalinen luotto ja velkaneuvonta Sosiaalinen luotto on tarkoitettu pienituloisille ja vähävaraisille vantaalaisille, joilla on vaikeuksia saada luottoa muilta luotonantajilta esimerkiksi puuttuvien vakuuksien ja luottohäiriömerkinnän takia. Sosiaalista luottoa myönnetään esimerkiksi kodin hankintojen tai muiden itsenäisen selviytymisen kannalta välttämättömien menojen kattamiseen. Luototuksen hakemista varten varataan aika. Hakemuslomakkeita saa palvelupisteestä sekä sosiaaliasemilta. Talous- ja velkaneuvontaan voi ottaa yhteyttä silloin, kun talouden ja erääntyneiden laskujen hoitamisessa alkaa olla vaikeuksia. Talous- ja velkaneuvontaan voi myös ottaa yhteyttä, kun oma velkatilanne on käynyt hallitsemattomaksi. Yhteystiedot Omaishoidontuki Yli 65-vuotiaat Länsi-Vantaa, Myyrmäki ja Martinlaakso Muut alueet , Alle 65-vuotiaat Kehitysvammaiset, oman alueen palveluohjaajat,... vaihde Sosiaalineuvonta ja oman asuinalueen sosiaalityöntekijöiden vastaanotot, p. vaihde Talous- ja velkaneuvonta Sosiaalinen luotto

18 hallinto ja päätöksenteko HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä Vantaalla vastaa pääasiassa sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala. Sosiaali- ja terveyslautakunnan alainen jaosto toimii sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasasioissa muutoksenhakuelimenä. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala jakaantuu hallinnollisesti neljään tulosalueeseen: perhepalveluihin, terveyspalveluihin, vanhus- ja vammaispalveluihin sekä talous- ja hallintopalveluihin. Toimialaa johtaa sosiaalija terveystoimen apulaiskaupunginjohtaja. Lasten päivähoidon järjestää sivistystoimi, jossa päivähoito ja varhaiskasvatus muodostavat varhaiskasvatuksen tulosalueen. Työllistämispalveluista ja kuntouttavasta työtoiminnasta vastaa vapaa-ajan ja asukaspalvelujen toimiala ja sen työllisyysasioiden yksikkö. Kaupunginvaltuusto valitsee lautakuntien jäsenet joka neljäs vuosi pidettävien kunnallisvaalien jälkeen. Sosiaalija terveyspalveluiden kehittämiseen osallistuvat Vantaalla myös vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto. Palvelujen asiakastyytyväisyyttä selvitetään kyselyillä säännöllisesti. Palautetta voi antaa myös ottamalla suoraan yhteyttä palvelusta tai hoidosta vastanneeseen työntekijään, hänen esimieheensä tai yksikön toiminnasta vastaavaan henkilöön. Potilas- ja sosiaaliasiamies neuvoo pulmatilanteissa, jotka eivät ole ratkenneet palvelu- tai hoitohenkilökunnan kanssa yhteistyössä. Asiamies tarjoaa neuvontaa puhelimitse. Henkilökohtaista käyntiä varten tulee varata aika. Yhteystiedot Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Peltolantie 2 D, Vantaa Sivistystoimen toimiala Asematie 6A, Vantaa Vapaa-ajan ja asukaspalvelujen toimiala Asematie 10 A, Vantaa Kirjaamo on avoinna arkisin klo Vanhusneuvosto Peltolantie 2 D, Vantaa Vammaisneuvosto , tekstip Viertolankuja 4 A 2.krs, Vantaa Potilas- ja sosiaaliasiamies Vantaan kaupungin palvelut Erikoissairaanhoidon palvelut Peijaksen sairaala

19 Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Apulaiskaupunginjohtaja Erikoissairaanhoito Perhepalvelut Perhepalvelujen johtaja Terveydenhuollon palvelut Terveyspalvelujen johtaja Vanhus- ja vammaispalvelut Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Talous- ja hallintopalvelut Talous- ja hallintojohtaja

20 Julkaisija Sosiaali- ja terveystoimi Toimitus Elina Kinnunen Kannen ulkoasu Kirsi Unhola Kuvat Sakari Manninen, Kirsi Unhola (sisäkannen kukkakuvat) Paino xxxx paino 6/2008

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT Mielenterveys ja päihde SAStyöryhmä Puheenjohtaja 0400 447 633 Terveyskeskus Päivystysajanvaraus ma su 8 22 (06) 2413 3200 Terveyskeskus Ei kiireellinen ajanvaraus ma pe

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveyslautakunta 9.12.2015 94 Voimaantulo 1.1.2016 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimintasääntö... 2 II LUKU...

Lisätiedot

Hallinto- ja tukiyksikkö

Hallinto- ja tukiyksikkö Päihdepalvelut jakautuvat kolmeen toiminnalliseen yksikköön, jotka ovat ehkäisevän päihdetyön-, A-klinikkatyön- ja kuntouttavan asumispalvelun yksiköt. Päihdepalveluja hallinnoi hallinto- ja tukiyksikkö.

Lisätiedot

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT KESÄKUU 2006 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus 2 HAKEMISTO A sivu Apuvälineet 3 F Fysioterapia 3 H Hoitotarvikkeet 3 K Kotihoidon

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Li 2 Ikla 15.12.2010 3 Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Yleiset perusteet Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvaa säännöllisen

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

Miten väestön terveyseroja voidaan kaventaa palvelujen kohdentamisen näkökulmasta? Esimerkkejä keinoista vaikuttaa terveyseroihin

Miten väestön terveyseroja voidaan kaventaa palvelujen kohdentamisen näkökulmasta? Esimerkkejä keinoista vaikuttaa terveyseroihin Miten väestön terveyseroja voidaan kaventaa palvelujen kohdentamisen näkökulmasta? Esimerkkejä keinoista vaikuttaa terveyseroihin Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Maria Närhinen, Mikkelin kaupunki 30.10.2008

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Liite nro 1 Pela 13.1.2009 1 (9) Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Perusturvan tilaajaorganisaatio Viranhaltija viranomaistehtävä Tilaajajohtaja -

Lisätiedot

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT HYVÄN ARJEN TUKENA Rovaniemen kaupungin vammaispalvelut edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Autamme asiakkaitamme ylläpitämään toimintakykyään

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

YDINPROSESSIT LÄHIPALVELUT ALUEELLISET PALVELUT ERITYISPALVELUT. Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta

YDINPROSESSIT LÄHIPALVELUT ALUEELLISET PALVELUT ERITYISPALVELUT. Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta LIITE 2. Ydinprosessityöryhmien palvelujaottelut IKÄIHMISTEN YDINPROSESSIT LÄHI ALUEELLISET ERITYIS Ennaltaehkäisevät palvelut Palvelutarpeen arviointi Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA Omenamäen palvelukeskus Tulliportinkatu 4 06100 Porvoo Puh 040 676 1414 www.porvoo.fi/ruori Ikäihmisten palveluohjaus yhdessä paikassa! Tervetuloa! TAUSTALLA VANHUSPALVELULAKI

Lisätiedot

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä Palveluseteli tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin Tietoa palvelusetelin käytöstä 1 Palveluseteli Palvelusetelin käyttö merkitsee uutta tapaa järjestää ja saada kaupungin palveluja. Helsingissä sosiaalivirastossa

Lisätiedot

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori 19.4.2016 29.4.2016 Mikä on kunnan tehtävä? Kuntalaki (410/2015) 1 Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS 1 Sisällys 1 Lapsiperheiden kotipalvelun ja kriteerien tarkoitus... 3 2 Lapsiperheiden kotipalvelun lainsäädännöllinen perusta... 3 3 Lapsiperheiden

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) Voimaan 1.7.2013 Keskeisiä linjauksia Erillislaki Ei säädetä uusista palveluista

Lisätiedot

Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke. Työaika 50 %

Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke. Työaika 50 % Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke Ajalla 1.10.13-31.5.2014 Inarin kunnan kehittäjätyöntekijänä terveydenhoitaja Anneli Pekkala Työaika 50 % Lähtökohta: Inarin kunnan hyvinvointia ja terveyttä edistävät

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 21.4.2015 45 Korvaa 18.6.2013 80 vahvistetun delegointisäännön Keuruun kaupunki 2 Perusturvalautakunnan toimialan delegointi / lastensuojelun

Lisätiedot

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidetavalle läheisen henkilön avulla.

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut JOENSUU Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiaaat

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET NEUVOLAPÄIVÄT 20.10.2015

VALTAKUNNALLISET NEUVOLAPÄIVÄT 20.10.2015 VALTAKUNNALLISET NEUVOLAPÄIVÄT 20.10.2015 Terveydenhoitajan näkökulma sosiaalihuoltolakiin JOENSUUSTA Perustettu vuonna 1848, 284 asukasta Asukkaita 1.1.2015 75 041 Syntyvyys v 2014 768 lasta Asukastiheys

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN 1 LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN (Laki omaishoidontuesta 2.12.2005/937) Omaishoidon tuen sisältö: Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA Sosiaali- ja terveystoimen vastuu: -Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 21 :n mukainen asumispalvelu tarkoittaa kokonaisuutta, jossa asunto ja asumista

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle Mitä soteuudistus tarkoittaa minulle Sosiaali ja terveyspalvelut vuonna 2019 hallituksen esitysluonnoksen mukaisesti 11/2016 1 18.11.2016 Tämä on soteuudistus Soteuudistuksessa koko julkinen sosiaali ja

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Sosiaalityö Lähtötilanne Omaishoidon tuki T3 Veteraanipalvelut PTH Sairaala Klinikat Kotihoidon alue 1 SKY Kotihoidon alue 3 SAS Kotihoidon alue 4 Vammaispalvelut

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.10.2015 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli, Soini 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Kauppapalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu...

Lisätiedot

Yhdessä ikääntyen, voimavaroja tukien VANHUSPALVELUT

Yhdessä ikääntyen, voimavaroja tukien VANHUSPALVELUT Yhdessä ikääntyen, voimavaroja tukien VANHUSPALVELUT SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN VANHUSPALVELUT HAAPAVEDEN KARTANONVÄKI Rautionkuja 1 Alice Pekkala 050 374 8968, hoitajat p. 043 211 1573 IIN KARTANONVÄKI

Lisätiedot

LIITE 2. Kirkkonummen kunta OMAISHOIDON TUKI. Myöntämisperusteet ja ohjeet. 1. Yleiset edellytykset ja omaishoidon tuen hakeminen

LIITE 2. Kirkkonummen kunta OMAISHOIDON TUKI. Myöntämisperusteet ja ohjeet. 1. Yleiset edellytykset ja omaishoidon tuen hakeminen LIITE 2 Kirkkonummen kunta OMAISHOIDON TUKI Myöntämisperusteet ja ohjeet 1. Yleiset edellytykset ja omaishoidon tuen hakeminen Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Ammatti Osoite Postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kotikunta Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot Hakijan kotitaloudessa asuvien

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI Tämä ohjeistus astuu voimaan 01.01.2009 ja on voimassa toistaiseksi. Ohjeistusta tarkistetaan tarvittaessa. 1. TUEN HAKU Omaishoidon tuesta säädetään

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Satu Loippo 27.3.2013 Satu Loippo 1 Vanhuspalvelulain tarkoitus 1 Tuetaan ikääntyneen väestön

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Päätös Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Helsingin kaupunki Esityslista 17/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Päätös Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle. Helsingin kaupunki Esityslista 17/2012 1 (5) historia 23.04.2012 423 Pöydälle 23.04.2012 päätti panna asian pöydälle. kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009 Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009 Vammaispalvelulakiin tulee muutoksia 1.9.2009. Lakiin on lisätty säädökset vaikeavammaisille henkilöille järjestettävästä

Lisätiedot

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat , Pekka Kuosmanen

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat , Pekka Kuosmanen Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat 10.9.2015, Pekka Kuosmanen Pohjois-Karjalan sote-hanke tekee suunnitelman kuntien päätöksentekoa varten siitä, miten alueen sosiaali-

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen (Versio 1) - Oulun kaupunki Sote tuotanto 24.1.2014 Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Luokka Tarkoitus Prosessin

Lisätiedot

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678 1 Sosiaalipalvelut Kuntoutus, asuminen ja päivätoiminta Tuulikello Kuntoutusjaksot 375 Osastojakso, jonka aikana asiakkaalle tehdään moniammatillinen kokonaistilanteen arviointi, kuntoutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Kyh Kyh liite 3 Kyh Kyh liite 1

Kyh Kyh liite 3 Kyh Kyh liite 1 Kyh 20.1.209 6 Kyh liite 3 Kyh 21.9.2010 94 Kyh liite 1 2 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ANTAMISESTA JA JÄRJESTÄMISESTÄ PÄÄT- TÄMINEN JA RATKAISUVALTA YKSILÖASIOISSA Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle?

Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle? Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle? Valinnanvapauslain luonnoksen mukaisesti 21.12.2016 1 21.12.2016 Valinnanvapaus on osa soteuudistusta Soteuudistuksen tavoitteena on varmistaa ihmisille yhdenvertaiset

Lisätiedot

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

Perusturvalautakuntan siirtää päätöksellään toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille lukien seuraavasti:

Perusturvalautakuntan siirtää päätöksellään toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille lukien seuraavasti: LAUKAAN KUNTA Perusturvalautakunta LIITE Perusturvalautakuntan siirtää päätöksellään 27.8.2015 toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille 28.8.2015 lukien seuraavasti: 1. PERUSTURVAJOHTAJA/OSASTOPÄÄLLIKKÖ

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

Perusturvan palveluverkkoselvitys 2016

Perusturvan palveluverkkoselvitys 2016 Perusturvan palveluverkkoselvitys 2016 Perusturvalautakunnan 28.1.2016 päätös Perusturvan palvelut Suurin osa perusturvan toimialan eli sosiaali- ja terveyden huollon palveluista ovat lakisääteisiä. Palvelut

Lisätiedot

1. Ratkaista toimialallaan kaupungille kuuluvat asiat, ellei niitä ole tällä johtosäännöllä määrätty sen alaisen viranhaltijan ratkaistavaksi.

1. Ratkaista toimialallaan kaupungille kuuluvat asiat, ellei niitä ole tällä johtosäännöllä määrätty sen alaisen viranhaltijan ratkaistavaksi. HEINOLAN KAUPUNKI KUNNALLINEN III/PER SÄÄNTÖKOKOELMA Sosiaali- ja terveystoimi Kaupunginvaltuuston 17.11.2008 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 9.2.2009 hyväksymä muutos Kaupunginvaltuuston 11.5.2009 hyväksymä

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto

JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto 31.1.2017 10.1.2017 Toimeentulotuki Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi tueksi auttamaan yli pahimpien talousvaikeuksien.

Lisätiedot

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -06-06 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 459 453 485 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Vammaistyö. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT. 3 Asumispalvelut. 4 Ryhmäkotien yhteystiedot. 5 Työ- ja päivätoiminta

Vammaistyö. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT. 3 Asumispalvelut. 4 Ryhmäkotien yhteystiedot. 5 Työ- ja päivätoiminta 1 2 Vammaistyö Salon kaupungin vammaistyöhön kuuluvat kehitysvammaisten palvelut, vammaispalvelulain mukaiset palvelut sekä alle 65 -vuotiaiden omaishoidon tuki. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

kotihoito palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut

kotihoito palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut MYÖNTÄMISPERUSTEET kotihoito palveluasuminen tehostettu palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut Sisällys 1. Kotihoidon myöntämisperusteet.3 2. Palveluasumisen myöntämisperusteet 5 3.Tehostetun palveluasumisen

Lisätiedot

Maaningan sosiaali- ja terveyspalvelut vuonna 2013

Maaningan sosiaali- ja terveyspalvelut vuonna 2013 Maaningan sosiaai- ja terveyspaveut vuonna 2013 YLEISTÄ PALVELUISTA 1/2 Kuopio järjestää Maaningan sosiaai- ja terveyspaveut vuoden 2013 austa ähtien Kuopion termit: perusturvan ja terveydenhuoon paveut

Lisätiedot

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Versio 12.0 Käytetään kaikkien akuuttiin aivohalvaukseen 1.1.2012 tai sen jälkeen sairastuneiden rekisteröintiin. RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Nämä tiedot täyttää aivohalvausosaston hoitohenkilöstö

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1 (6) Sisältö 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut... 3 2 Kuljetuspalvelu... 3 3 Asuminen... 4 3.1 Pysyvä asuminen... 4 3.2 Vaikeavammaisen tilapäinen asuminen (esim. asumisharjoittelu

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan)

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan) Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (1.7.2013 alkaen asteittain voimaan) Vanhuslain toimeenpano Espoossa Story 16.9.2014 5 Kunnan tulee laatia

Lisätiedot

Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012

Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012 Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012 Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilasto Mikko Mehtonen Erityisasiantuntija Kuntaliitto - kuntatalous Muut toimintatiedot (taulukko 51) Tukiopetustuntien

Lisätiedot

Tuen yleiset myöntämisperusteet

Tuen yleiset myöntämisperusteet Yleistä Omaishoidontukea koskeva laki (937/2005) tuli voimaan 1.1.2006. Laki korvasi sosiaalihuoltolaissa olleet omaishoidontukea koskevat säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta. Samaan aikaan myös

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE

OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE 1 ESPOON KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Perhe- ja sosiaalipalvelut Vanhusten palvelut OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.5.2006, voimaan 1.6.2006 25.1.2007, voimaan 1.1.2007

Lisätiedot

Kuntouttavaa asumispalvelua

Kuntouttavaa asumispalvelua Kuntouttavaa asumispalvelua Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille, kehitysvammaisille

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p Muistipalvelut Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu 12 13100 Hämeenlinna p. 044 726 7400 info@muistiaina.fi Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry tarjoaa Muistipalveluita Hämeenlinnan alueella asuville

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus- palvelukokonaisuus Kotona eläen hyvinvoivana ja toimintakykyisenä. Sirkka Karhula Selvityshenkilö 23.5.

Toimintakyky ja arjen sujuvuus- palvelukokonaisuus Kotona eläen hyvinvoivana ja toimintakykyisenä. Sirkka Karhula Selvityshenkilö 23.5. Toimintakyky ja arjen sujuvuus- palvelukokonaisuus Kotona eläen hyvinvoivana ja toimintakykyisenä Sirkka Karhula Selvityshenkilö Toimintakyky ja arjensujuvuuspalvelukokonaisuuden asiakkaat Vanhukset Vammaiset

Lisätiedot

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET perusturvaltk 17.3.2015 LIITE 2. PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET 1 SÄÄDÖKSET 1.1 Ohjaava lainsäädäntö - Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidontuesta (937/2005). -

Lisätiedot

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA Mustijoen perusturva Perusturvapalvelukeskus Perusturvajohtaja Perusturvan johtoryhmä Kehittämis- ja hallintopalvelut Terveydenhuoltopalvelut PALVELU- ALUEET Lasten,

Lisätiedot

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki, vammaispalvelut

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki, vammaispalvelut 1(9) Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki, vammaispalvelut 2(9) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ OMAISHOIDON TUESTA 3 2 OMAISHOIDON TUEN HAKEMINEN 4 3 OMAISHOIDON SOPIMUS 5

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016 FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016 1 Sisällys TUOTTEISTUKSEN LÄHTÖKOHDAT... 3 HALLINNON KUSTANNUSTEN

Lisätiedot

EP Ikä-sote 29.4.2016. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen

EP Ikä-sote 29.4.2016. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen EP Ikä-sote 29.4.2016 Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen 2 -Onni asuu kotona VISIO Jokaisen vastuu omasta hyvinvoinnistaan, omaehtoinen toiminta ja omahoito, 3- sektori ja vapaaehtoistoiminta, sähköiset

Lisätiedot

Kainuun lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Helena Ylävaara

Kainuun lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Helena Ylävaara Kainuun lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut Helena Ylävaara Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17 -vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 Kainuu Koko maa Kajaani

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen Omaishoidon tuen tarkoitus ja sisältö Omaishoidon tuella on tarkoitus mahdollistaa asiakkaan kotona asuminen sitä tukevine perus- ja erityispalveluineen.

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä) SAVUKOSKI 2. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 103 28 % (317 hlöä) 986 943 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 315 (28 %) 453

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Omaishoidontuen myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Omaishoidontuen myöntämisperusteet Kiteen kaupunki Omaishoidontuen myöntämisperusteet Perusturvalautakunta 17.12.2013 165 1 Omaishoidon tuki Omaishoidon tuki perustuu omaishoidon tuesta annettuun lakiin (937/2005) ja siihen tehtyihin muutoksiin

Lisätiedot

Sisäinen hanke/suunnitelma

Sisäinen hanke/suunnitelma Sisäinen hanke/suunnitelma 10.2.2015 Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman tavoitteena mm. ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan vahvistaminen, kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Ohjelman

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut 1.1.2014 Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilölle, joka ei selviydy omassa kodissaan tehostetun kotihoidon turvin. Asukkaan maksut koostuvat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lapsiperheiden kotipalvelu Espoossa - toteutus uuden sosiaalihuoltolain mukaisesti

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lapsiperheiden kotipalvelu Espoossa - toteutus uuden sosiaalihuoltolain mukaisesti 18.11.2015 Sivu 1 / 1 4876/2015 05.05.00 105 Lapsiperheiden kotipalvelu Espoossa - toteutus uuden sosiaalihuoltolain mukaisesti Valmistelijat / lisätiedot: Raija Vanhatalo, puh. 046 877 2774 Elina Palojärvi,

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä) MUONIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 2 375 22,1 % (544 hlöä) 2 313 2 297 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 527 (22%) 658

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (6) 204 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kuntouttavaa hoitotyötä koskevasta aloitteesta HEL 2013-005935 T 00 00 03 Päätös päätti antaa

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin n IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAVAN PÄIVÄTOIMINNAN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2016 Ikäihmisten kuntouttava päivätoiminta Ikäihmisten kuntouttavan päivätoiminnan Päivitetty: 14.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Ikäihmisten

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen toiminnan tilastoja vuonna 2015

Sosiaaliasiamiehen toiminnan tilastoja vuonna 2015 Sosiaaliasiamiehen toiminnan tilastoja vuonna 215 Palvelun tuottaja 213 214 215 Kunnan palvelu 541 423 452 Kuntayhtymän sosiaalipalvelu 3 3 Yksityinen kunnan ostopalveluna 2 28 22 Yksityinen sosiaalipalvelu

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMINEN Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä vastaa kunta. Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen,

Lisätiedot