Tuikkujahti sai suuren suosion; mukaan ilmoittautui 92 luokkaa ja yhteensä oppilasta. Tuikkujahti jatkui vuoden 2013 tammikuun loppuun asti.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuikkujahti sai suuren suosion; mukaan ilmoittautui 92 luokkaa ja yhteensä 1 689 oppilasta. Tuikkujahti jatkui vuoden 2013 tammikuun loppuun asti."

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2012

2

3 VUOSIKERTOMUS 2012

4 Tuikkujahti sai suuren suosion; mukaan ilmoittautui 92 luokkaa ja yhteensä oppilasta. Tuikkujahti jatkui vuoden 2013 tammikuun loppuun asti. 4 PUHAS OY 2012

5 SISÄLTÖ TÄSSÄ VUOSIKERTOMUKSESSA Vuosi 2012 lyhyesti 06 Perustietoa yhtiöstä 06 Toimitusjohtajan katsaus 08 Johtaminen ja hallinto 09 Kehityshankkeet ja rakentaminen 10 Keräys ja palvelupisteet 12 Asiakaspalvelu 14 Keräys ja kuljetus 16 Kontiosuon jätekeskus 18 Jätemäärät ja hyödyntäminen 20 Sosiaalinen vastuu 22 Ympäristövastuu 24 Taloudellinen vastuu 26 Hallituksen toimintakertomus 28 Tilinpäätöstiedot 33 Tilintarkastuskertomus 42 Karjalan messuilla kesäkuussa 2012 annettiin jäteneuvontaa. Sivulla 23 Neuvontaan ja lajitteluun satsattiin Toimitusjohtajan katsaus sivulla 8 Itä-Suomen kunnallisten jäteyhtiöiden ja Varkauden Aluelämpö Oy:n yhteinen ekovoimalaitoshanke eteni. Aiheesta lisää sivulla 11 Yhtiö täytti 15 vuotta Lue lisää sivulta 23 JULKAISIJA Vuonna 2012 toteutettiin Roskasakki ja suuri kierrätysseikkailu -tehtäväkirja Puhas Oy TOIMISTO Jokikatu 7, Joensuu LASKUTUSOSOITE PL 148, Joensuu TAITTO Mainostoimisto Idealmainos Oy PAINOPAIKKA Offsetpaino L. Tuovinen Ky PAPERI KANSI Constellation Snow Arpa / Raita 280g SISÄSIVUT 4CC 100g Lue lisää viestinnästä sivulta 23 PUHAS OY

6 1 Uudet nettisivut julkaistaan 1 Uudet seka- ja biojätekuljetusurakat alkavat 1 Yhtiön 15-vuotisjuhla energiaseminaarin merkeissä 1 Itä-Suomen jäteyhtiöiden jäteneuvontayhteistyö käynnistyy 3 Osallistutaan Kiinteistöliiton paneelikeskusteluun 5 Vaarallisten jätteiden keräystempaukset VUOSI 2012 LYHYESTI 2 Yhtenäiset termit ja lajitteluohjeet käyttöön jäteneuvontayhteistyön puitteissa 4 Yhtiökokous 4 Ekovoimalaitoksen aiesopimus hyväksytään 6 Vanhan loppusijoitusalueen pintarakenneurakka alkaa 6 Karjalan messut 6 Sähkölaitteiden ja vaarallisten jätteiden keräyspäivä 6 Kodin lajitteluopas ja kompostointioppaat ilmestyvät Puhas Oy kuntien omistama jätehuoltoyhtiö, toiminta rahoitetaan jätemaksuilla perustettu vuonna 1997 ei tavoittele voittoa, ei jaa osinkoa kilpailuttaa jätekuljetukset, ei omista omaa kalustoa Puhas Oy ( ) 5 osakaskuntaa liikevaihto 8,45 milj. euroa asukasmäärä asiakasmäärä jäteastiatyhjennyksiä n /vuosi sekajätteiden aluekeräyspisteitä 56 (ei sis. Ilomantsia) ekopisteitä 57 vaarallisen jätteen ja sähkölaitteiden keräyspisteitä 10 loppusijoitusalueita 1 Visio Olemme Itä-Suomen halutuin ympäristöystävällisiä jätehuoltopalveluita tuottava yhteistyökumppani. 56 SEKAJÄTTEIDEN EKOPISTETTÄ ALUEKERÄYSPISTETTÄ 57 6 PUHAS OY 2012

7 7 Vanhan loppusijoitusalueen pintarakenneurakan teko 9 Koululaisten tuetut jätekeskusvierailut jatkuvat 9 Rakennusjätteen lajitteluopas ilmestyy VUOSI 2012 LYHYESTI 11 Tuikkujahti alkaa 11 Roskasakki-puuhakirja valmistuu 11 Viiden ekopisteen saneeraukset valmistuvat 11 UFF-yhdistyksen vaatekeräys ekopisteillä alkaa 11 Ekovoimalaitoksen YVA-yleisötilaisuus pidetään Yhtiökokous, periaatepäätös ekovoimalaitoshankkeeseen lähtemisestä 10 Vanhan loppusijoitusalueen pintarakenneurakka valmistuu 10 Ely-keskuksen viranomaistarkastus 10 Ekovoimalaitoksen esisuunnittelu aloitetaan 12 Ekovoimalaitosyhtiö Riikinvoima Oy perustetaan 12 Liikennebiokaasuhanke päättyy Strategiatyö 10 VAARALLISEN JÄTTEEN JA SÄHKÖLAITTEIDEN KERÄYSPISTETTÄ Toiminta-ajatus ja liikeidea Olemme kuntien omistama jätehuoltoyhtiö, jonka tehtävänä on järjestää omistajakuntiensa lakisääteinen jätehuolto. Tarjoamme jätelainsäädännön mukaisia jätehuoltopalveluja, jäteneuvontaa, jätteiden kierrätystä ja loppusijoitusta osakaskunnillemme, muille kunnille ja yrityksille Pohjois-Karjalan alueella. Arvot ja toimintaperiaatteet Kaikessa toiminnassamme pyrimme kestävän kehityksen mukaiseen elinkaariajatteluun ja ympäristönäkökohtien huomioimiseen. Toimintamme on asiakaslähtöistä ja kokonaisvaltaista. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti. Huolehdimme henkilöstömme hyvinvoinnista ja osaamisesta. 1 LOPPUSIJOITUSALUE Puhas Oy:n osakaskunnat OSAKAS OSAKKEET KPL Ilomantsi 69 Joensuu 685 Kontiolahti 94 Liperi 101 Polvijärvi 51 OSAKASKUNTIEN ASUKASMÄÄRÄ ON YHTEENSÄ POLVIJÄRVI Omistusosuus 5,1 % Asukasluku LIPERI Omistusosuus 10,1 % Asukasluku KONTIOLAHTI Omistusosuus 9,4 % Asukasluku JOENSUU Omistusosuus 68,5 % Asukasluku ILOMANTSI Omistusosuus 6,9 % Asukasluku PUHAS OY

8 Neuvontaan ja lajitteluun satsattiin Vuoden 2012 toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutettiin kiitokset kuuluvat koko henkilöstölle. Vuosi 2012 oli yhtiön kuudestoista toimintavuosi. Toiminimensä yhtiö vaihtoi vuoden 2011 lopussa Joensuun Seudun Jätehuolto Oy:stä Puhas Oy:ksi. Yhtiö huolehti viiden osakaskunnan asukkaiden, teollisuuden ja elinkeinoelämän tuottamista jätteistä. Taloudellinen tulos oli hyvä. Henkilökuntaa yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 18 henkilöä. U usi jätelaki tuli voimaan Jätelaki lähtee siitä, että kaikessa toiminnassa täytyy vähentää syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta. Jäte on siis ensisijaisesti valmisteltava uudelleenkäyttöä varten. Toissijaisesti jäte voidaan kierrättää. Kolmantena mahdollisuutena on hyödyntää jäte materiaalina tai energiana, jos kierrätys ei ole mahdollista. Vasta viimeisenä vaihtoehtona tulee loppusijoitus kaatopaikalle. Tavoitteena on kuitenkin, että kaatopaikalle ei juuri tarvitsisi loppusijoittaa jätteitä. Jätelaki ei muuta yhdyskuntajätehuollon vastuusuhteita, mutta selkeyttää toimijoiden rooleja. Kuntien vastuulle kuuluu asumisen, terveys- ja sosiaalitoimen, koulutuksen, julkisen hallinnon ja palvelujen jätehuollon järjestäminen. Kunnat järjestävät näiden kiinteistöjen yhdyskuntajätteiden kuljetuksen, kierrätyksen, hyödyntämisen ja loppukäsittelyn. Uusi jätelaki tuo tuottajille jätehuoltovastuun pakkausten jätehuollon järjestämisessä. Parhaillaan valmistellaan asetusta, jossa säädetään tarkemmin tuottajien velvoitteet. Tuottajien on järjestettävä pakkausten keräys maksutta kuluttajille vuoden 2014 keväästä alkaen. Orgaanisen jätteen ja muovijätteen kaatopaikkasijoittaminen tullaan kieltämään vuoden 2016 alusta. Tämä tarkoittaa sitä, että yhtiön täytyy parantaa nopealla aikataululla jätteiden materiaali- ja energiahyötykäyttöä. Energiahyötykäyttöön liittyen yhtiö käynnisti ekovoimalaitoksen esiselvitysprojektin yhteistyössä muiden jäteyhtiöiden kanssa syksyllä 2010 Leppävirran kuntaan Riikinnevalle. Vuonna 2010 tehtyä esiselvitystä ja kattilamitoitusta tarkennettiin kevään ja kesän aikana. Projektissa on mukana seitsemän jäteyhtiötä Itä- ja Keski-Suomesta sekä Varkauden Aluelämpö Oy Varkaudesta. Hanke etenee suotuisasti, sillä jäteyhtiöt ja Varkauden Aluelämpö Oy allekirjoittivat joulukuussa osakassopimuksen ja perustivat ekovoimalaitoshanketta varten voimayhtiön, Riikinvoima Oy:n. Marraskuussa valmistui myös ympäristövaikutusten arviointiselostus. Ympäristölupaa laitokselle haetaan alkuvuodesta ja lupapäätös odotetaan saatavaksi syksyllä Syksyllä 2012 aloitettiin laitoksen varsinainen esisuunnittelu laitoksen kilpailutusta varten. Leppävirran Riikinnevalle suunnitellun ekovoimalaitoksen rakentaminen ja sen rahoitusjärjestelyt kilpailutetaan kevään 2013 aikana. Varsinainen investointipäätös laitoksen rakentamisesta tehdään syksyllä heti, kun ympäristölupa on saatu. Yhtiön biojätteet menivät BioKymppi Oy:n käsiteltäväksi, jonka osakkaana myös Puhas Oy on. Laitoksessa biojätteet saatetaan mädätysreaktoriin. Mädätysreaktorissa muodostuu metaanikaasua, josta saadaan lämpöä ja sähköä. Prosessista jäävä mädätysjäännös käytetään peltojen lannoitteena. Materiaali- ja energiahyötykäyttöä parannetaan vuonna 2013 lajittelemalla kaikki pien- ja pakettiautotuojien jätteet. Lisäksi yrityksiltä tulevan rakennusjätteen materiaali- ja energiahyötykäyttöä lisätään lajittelemalla jätteet koneellisesti jätekeskuksessa. Rakennusjätteistä lajitellaan erikseen hyötykäyttöön puu, metalli ja poltettava jäte. Metalli menee materiaalikierrätykseen, puu menee poltettavaksi perinteiseen voimalaitokseen ja poltettava jäte menee jätteenpolttolaitokseen. Valtakunnallisen jätesuunnitelman kierrätystä ja energiahyödyntämistä koskevat tavoitteet ja uusi jätelaki tuovat lähivuosiksi kovia haasteita. Jotta haasteisiin pystytään vastaamaan, on syvennettävä yhteistyötä naapurijäteyhtiöiden kanssa, lisättävä neuvontaa ja tiedottamista, panostettava syntypaikkalajitteluun ja sen kehittämiseen, kehitettävä lajittelumenetelmiä ja tehtävä investointeja tarvittaviin laitteisiin. Jätteiden kuljetusten hallinta siirtyi vuoden alusta Joensuun, Liperin, Kontiolahden ja Polvijärven alueella Puhas Oy:lle. Kuljetukset kilpailutettiin syksyllä 2011 ja uudet kuljetusurakat alkoivat vuoden 2012 alusta. Kilpailun voitti Joensuussa, Kontiolahdessa ja Liperissä HFT Network Oy ja Polvijärvellä Kuljetusliike Kettunen Oy. Kuljetusten ohja- 8 PUHAS OY 2012

9 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Yhtiö oli mukana toteuttamassa lapsille kierrätysaiheisia puuhakirjoja. usta ja jäteneuvontaa varten käynnistettiin asiakaspalvelu, joka valvoo kuljetuksia, neuvoo asiakkaita jäteasioissa ja hoitaa laskutuksen. Neuvontaan ja tiedottamiseen satsattiin paljon vuonna Itä-Suomen jäteyhtiöt aloittivat vuoden 2012 alusta yhteisen jäteneuvontahankkeen. Hankkeessa on Puhas Oy:n lisäksi Jätekukko Oy, Metsäsairila Oy ja Ylä-Savon Jätehuolto Oy. Yhteisessä hankkeessa tehdään keskitetysti mm. neuvontaoppaita, lapsille kierrätysaiheisia puuhakirjoja, asiakaslehtiä, asiakaskalenteria, nettisivujen kehitystä sekä yhteistyötä kouluihin ja viranomaisiin. Neuvonnan ja tiedottamisen tarkoituksena on vähentää jätteen syntymistä ja lisätä asukkaiden omatoimista jätteiden lajittelua. Kaikki vuodelle 2012 asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutettiin. Kiitokset kuuluvat koko henkilöstölle. Jarmo Junttanen toimitusjohtaja JOHTAMINEN JA HALLINTO Ylin päätäntävalta on yhtiökokouksella, joka kokoontui vuonna 2012 yhden kerran varsinaiseen yhtiökokoukseen ja yhden kerran ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Ylimääräinen yhtiökokous järjestettiin ekovoimalaitoksen osakassopimuksen päättämisestä. Yhtiöllä on hallitus, jossa on edustus yhtiön jokaisesta osakaskunnasta. Hallitukseen kuuluu 7 varsinaista jäsentä ja 7 henkilökohtaista varajäsentä. Hallitus vastaa yhtiön toiminnasta, taloudesta ja strategisesta suunnittelusta. Hallitus kokoontui vuoden 2012 aikana 14 kertaa. Yhtiön tilintarkastajina toimivat Ernst & Young Oy:n tilintarkastajat KHT Katja Pesonen ja KHT Eero Huusko. Yhtiön toimitusjohtajana toimi Jarmo Junttanen. PUHAS OY

10 KEHITYSHANKKEET JA RAKENTAMINEN KONTIOSUON JÄTEKESKUS Kontiosuon jätekeskuksen alueella tehtiin vanhan jätetäyttöalueen pintarakennetöitä noin 2,8 hehtaarin alueella. Pintarakentaminen saatiin ympäristöluvan mukaisesti valmiiksi vuoden loppuun mennessä. Alueen kehittämissuunnitelmiin panostettiin vuoden aikana. Alueella aloitettiin laajennusalue 2.:n pohjarakenteen ja laajennusalue 1.:n kaasunkeräysjärjestelmän suunnittelutyöt sekä laajennusalue 1.:n korotussuunnitelman laatiminen. Lisäksi käynnistettiin jätekeskusalueen vesien johtamisen ja käsittelyn tehostamissuunnitelman laatiminen. Pientuojien jätteiden lajittelukenttää laajennettiin ja tehostettiin lisäämällä lajittelulavoja. Lajittelukentän turvallisuutta parannettiin turva-aidoilla. LIIKENNEBIOKAASUHANKE Yhtiön hallinnoimana jatkettiin aloitettua EAKR-rahoitteista 3-vuotista Pohjois-Karjalan liikennebiokaasuverkoston kehittämishanketta, jonka tavoitteena oli luoda edellytyksiä liikennebiokaasun tuotannolle ja jakelulle sekä verkoston laajenemiselle maakunnassa ja maakunnan ulkopuolella. Hankkeessa selvitettiin, voitaisiinko Kontiosuon kaatopaikkakaasua jalostaa liikennepolttoaineeksi. Hanketta hallinnoi Puhas Oy. Päärahoittaja oli Pohjois- Karjalan maakuntaliitto (EAKR) ja osarahoittajia olivat JOSEK Oy, Joensuun kaupunki, Kiteen kaupunki, Kontiolahden kunta, BioKymppi Oy, Doranova Oy ja Jätekukko Oy. Hanke päättyi vuoden lopussa. Selvitykset ja tutkimukset osoittivat, ettei kannattavaan liiketoimintaan vaadittavia teknisiä ja taloudellisia edellytyksiä kaatopaikkakaasun jalostamiseksi liikennekäyttöön ole. 10 PUHAS OY 2012

11 KEHITYSHANKKEET JA RAKENTAMINEN EKOVOIMALAITOSHANKE Itä-Suomen kunnallisten jäteyhtiöiden ja Varkauden Aluelämpö Oy:n yhteinen ekovoimalaitoshanke eteni. Osakkaat allekirjoittivat joulukuussa osakassopimuksen ja perustivat voimayhtiön, Riikinvoima Oy:n. Laitoksen varsinainen esisuunnittelu aloitettiin syksyllä, ja ympäristövaikutusten arviointiselostus jätettiin viranomaiselle joulukuussa. Hanke etenee ympäristöluvan hakemisella. Tavoitteena on, että investointipäätös laitoksen rakentamisesta tehdään syksyllä Laitoksen on suunniteltu valmistuvan vuoden 2015 loppuun mennessä. Ekovoimalaitoksen polttoaineena tulee olemaan kotitalouden sekajäte. Kotitaloudessa jätteet tultaisiin lajittelemaan entistä paremmin, eli kaikki hyötyjätteet biojäte mukaan lukien eroteltaisiin pois ja loppujäte menisi poltettavaksi. Syksy 2010 ekovoimalaitoshanke käynnistyy Kevät 2011 ensimmäinen teknis-taloudellinen esiselvitys valmistuu (Ramboll Finland Oyj) Maaliskuu 2012 toinen teknis-taloudellinen esiselvitys valmistuu (Åf-Consult Oy) rahoitusselvitys valmistuu (Inspira Oy) Riikinvoima Oy perustetaan Syksy 2012 selvityksiä tarkennetaan (Nonagon Oy, Oxford Oy) Kevät/kesä 2012 hankeosapuolet hyväksyvät aiesopimuksen Marraskuu/2012 hankeosapuolet hyväksyvät osakassopimuksen Vuodenvaihde 2012/2013 YVA valmistuu ja ympäristöluvan hakeminen alkaa Kevät 2013 osayleiskaava ja asemakaava valmistuvat Syksy 2013 ympäristölupa investointipäätös rakentaminen alkaa Vuoden 2015 loppu ekovoimalaitos valmis PUHAS OY

12 KERÄYS- JA PALVELUPISTEET Ekopisteet Yhtiön ylläpitämiä hyötyjätteiden keräyspisteitä. Käyttöoikeus kaikilla kotitalouksilla. 58 kpl: - lasi 57 pisteessä - metalli 57 pisteessä - kartonki 36 pisteessä - paperi 48 pisteessä - vaatteet 23 pisteessä - kartongin ja paperin keräyksestä huolehtii Paperinkeräys Oy tuottajavastuulain mukaisesti ja vaatteiden keräyksestä UFF-yhdistys. Veloitukseton käytettäessä, palvelu katetaan perusmaksulla. Vuoden aikana uudistettiin 5 ekopistettä Paperinkeräys Oy:n kanssa, joista kolme yhteistyössä S-ryhmän kanssa. Vaarallisten jätteiden ja sähkölaitteiden keräyspisteet Yhtiön kustantamia kotitalouksien vaarallisten jätteiden ja sähkölaitteiden keräyspisteitä, joissa vastaanotetaan mm. öljyt, akut, maalit, lääkkeet ja käytöstä poistetut sähkölaitteet. 10 keräyspistettä, lisäksi 18 sopimusapteekkia. Veloitukseton kotitalouksille käytettäessä - vaarallisten jätteiden keräys katetaan perusmaksulla - sähkölaitteiden keräyksen maksavat tuottajayhteisöt tuottajavastuulain mukaisesti. Vaarallisten jätteiden keräystempaukset järjestettiin keväällä Tuupovaarassa, Kiihtelysvaarassa ja Ilomantsissa. Sähkölaitteiden ja vaarallisten jätteiden keräyspäivä järjestettiin kesällä yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kemian opiskelijoiden kanssa. 12 PUHAS OY 2012

13 KERÄYS- JA PALVELUPISTEET 58 EKOPISTETTÄ 10 VAARALLISTEN JÄTTEIDEN JA SÄHKÖLAITTEIDEN KERÄYSPISTETTÄ Kontiosuon jätekeskus Yhtiön ylläpitämä jätteiden käsittely- ja loppusijoitusalue. Alueella on pientuojien jätteille oma lajittelualue. Maksut jätekeskushinnaston mukaan. Kiinteistökohtainen keräys Kiinteistön omia tai useamman kiinteistön yhteisiä seka- ja biojäteastioita. Yhtiö vastaa astioiden tyhjennyksistä keräyskohdetta: - sekajäte - biojäte. Jäteastian tyhjennystapahtumiin perustuva kuntien jätetaksan mukainen jätemaksu. Aluekeräyspisteet Yhtiön ylläpitämiä asumisessa syntyvän sekajätteen keräyspaikkoja. Käyttöoikeus ainoastaan aluekeräyspisteen vuosimaksun maksavilla asiakkailla. 56 kpl, joista 53 kpl ympäri vuoden käytettäviä ja 3 kpl vain kesäkäytössä olevia. Kiinteä kuntien jätetaksan mukainen vuosimaksu. PUHAS OY

14 ASIAKASPALVELU Asiakaspalvelumme vuosi käynnistyi vilkkaasti. Tammikuun aikana asiakaspalveluun tuli kiivaimmillaan jopa 500 puhelua päivässä. Tilanne tasoittui kuitenkin helmikuun aikana, kun uudet kuljetusurakat oli saatu kunnolla käyntiin. Asiakaspalvelua annettiin pääsääntöisesti puhelimitse. Asiakaspalvelu vastasi vuoden aikana puheluun. Eniten asiakkaat soittivat jäteastian tyhjennyksiin ja jäteneuvontaan liittyvissä asioissa sekä päivittivät asiakastietojaan. Asiakkaita palveltiin myös sähköpostilla, toimistolla ja palautelomakkeen kautta. Asiakkaita tiedotettiin jätehuollon järjestämiseen liittyvistä asioista laskujen mukana lähetetyillä asiakaskirjeillä. Ajankohtaisista asioista tiedotettiin aktiivisesti myös yhtiön nettisivuilla. Asiakaspalveluun tulleet puhelut SOITON AIHE % KPL Astian tyhjennys Asiakastiedot Laskutus Neuvonta Palaute Katkennut puhelu Yhdistetty puhelu PUHAS OY 2012

15 ASIAKASPALVELU Jätehuollon järjestäminen KERÄYSPAIKKA % Aluekeräyspiste, ympärivuotinen käyttö (1389 kpl) 5 % Aluekeräyspiste, vapaa-ajan käyttö (3431 kpl) 12 % Kiinteistökohtainen jäteastia, omakotitalot (17663 kpl) 62 % Kiinteistökohtainen jäteastia, vapaa-ajan käyttö (1089 kpl) 4 % Kiinteistökohtainen jäteastia, taloyhtiöt (1928 kpl) 7 % Kimppa-astia, ympärivuotinen käyttö (2067 kpl) 7 % Kimppa-astia, vapaa-ajan käyttö (744 kpl) 3 % JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET YHTENÄISTETTIIN Yhtiö teki yhteistyötä jätehuoltoasioissa kuntien valvontaviranomaisten ja Joensuun alueellisen jätelautakunnan kanssa. Joensuun alueellinen jätelautakunta aloitti toimintansa keväällä 2012, ja jätehuollon viranomaistehtävät siirrettiin kunnilta jätelautakunnalle. Jätelautakunta päätti uusista jätehuoltomääräyksistä ja ne astuivat voimaan alkaen. Määräykset yhtenäistettiin kaikkien osakaskuntien alueella. Kunnan jätehuollon työnjako Viranomaistehtävät Joensuun alueellinen jätelautakunta jätehuoltomääräysten hyväksyminen ja poikkeamisesta päättäminen jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen jätetaksan hyväksyminen jätemaksujen maksuunpano ja kohtuullistamispäätökset Palvelutehtävät Puhas Oy jätteen kuljetus, vastaanotto ja käsittely jäteneuvonta jätemaksujen laskutus jätehuollon asiakaspalvelu ja asiakasrekisterin ylläpito Valvontatehtävät Ely-keskus ja kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset valvovat jätehuollon lainsäädännön noudattamista PUHAS OY

16 KERÄYS JA KULJETUS UUDET SEKA- JA BIOJÄTTEIDEN KULJETUSURAKAT Yhtiö hoiti seka- ja biojätteiden kuljetusten järjestämisen Joensuussa, Kontiolahdella, Liperissä ja Polvijärvellä. Kunnan kilpailuttaman jätteenkuljetusjärjestelmän uudet seka- ja biojätteiden kuljetusurakat alkoivat vuoden alussa. Kuljetukset kilpailutettiin syksyllä 2011 ja urakat kestävät saakka. Seka- ja biojätteiden kuljetuksia hoiti Joensuussa, Liperissä ja Kontiolahdessa HFT Network Oy sekä Polvijärvellä Kuljetusliike Kettunen Oy. Yhtiöllä ja kuljetusyrityksillä on käytössä sähköinen ajonohjausjärjestelmä, TCS, josta kuljettaja näkee autossa päivän ajoreitin astiatyhjennyksineen, kuittaa tyhjennyksen järjestelmään ja tiedot siirtyvät reaaliaikaisesti ja automaattisesti asiakastietoihin. Biojätteiden erilliskeräys laajennettiin Kiihtelysvaaraan, Tuupovaaraan, Enoon ja Uimaharjuun. Tämän yhteydessä sekajätereittejä uudistettiin ja yhdenmukaistettiin. 16 PUHAS OY 2012

17 KERÄYS JA KULJETUS UUTENA PALVELUMUOTONA KÄYNNISTETTIIN NOUTOPALVELU HYÖTYJÄTTEIDEN JA VAARALLISTEN JÄTTEIDEN KULJETUKSET Ekopisteissä kerättyjen hyötyjätteiden kuljetukset hoitivat Kuljetusliike Kettunen Oy ja Joensuun Kierrätys-Kuljetus Oy. Vaarallisten jätteiden kuljetukset hoiti Lassila & Tikanoja Oyj. UUTTA PALVELUTARJONTAA ASTIAMYYNTI JA NOUTOPALVELU Kontiosuon jätekeskuksella aloitettiin seka- ja biojäteastioiden sekä kompostoreiden myynti. Vuoden aikana käynnistettiin myös noutopalvelu, joka noutaa kotitalouksilta erillistä maksua vastaan pakettiautolla jätteitä, joita ei voi laittaa jäteastiaan, esim. kodinkoneita ja huonekaluja. PUHAS OY

18 8 JÄTTEIDEN LAJITTELUKENTTÄ Ulos Haravointijätteet ja risut 13 Huom! Vuoden 2013 alusta alkaen Pakettiautot lajitteluun. Punnitus ja maksu vastaanottoportilla. Henkilöautojen kassa palvelee lajittelukentällä. Sähkölaitteet Lasi Kartonki Paperi UFF:n vaatekeräys Kassa henkilöautot Henkilöautot Pakettiautot LAJITTELE OPASTEIDEN MUKAAN metalli, puu, maa- ja kiviainekset, kestopuu ja sekajäte Henkilöautot Pakettiautot VASTAANOTTORAKENNUS Vastaanottorakennuksessa on asiakaspalvelupiste, vaaka, sosiaalitilat, työhuoneet ja tila vierailujen järjestämiseen. Kaikki jätekeskukseen tulevat ja sieltä lähtevät ajoneuvot, lukuun ottamatta henkilöautoja, punnittiin autovaa alla. Vuoden aikana tehtiin yhteensä punnitusta eli keskimäärin 84 tapahtumaa joka arkipäivä. 2 VARASTOHALLI Varastohallissa säilytetään jätehuoltotarvikkeita ja -kalustoa. 3 HUOLTORAKENNUS Huoltorakennuksessa on autotalli, vaarallisten jätteiden käsittely- ja varastointitila ja kaluston pesutila. 4 VAARALLISTEN JÄTTEIDEN VASTAANOTTOPISTE Pisteessä on omat vastaanottopaikat erilaisille vaarallisille jätteille, jotka lähtevät jatkokäsittelyyn muualle. 6 ÖLJYISET MAAT Öljyiset maat vastaanotettiin kahteen valutusluiskaaltaaseen esikäsittelyyn ja siirrettiin sen jälkeen öljyisten maiden käsittelykentälle kompostoitumaan. 7 TEOLLISUUSLIETTEET Kaatopaikkakelpoiset teollisuuden lietteet otettiin vastaan öljynerotuskaivolla varustettuun erityisaltaaseen. Erityisaltaaseen jäänyt kuiva hiekkasakka siirrettiin loppusijoitusalueelle. 8 PIENTUOJIEN JÄTTEIDEN VASTAANOTTOKENTTÄ Pientuojien on lajiteltava erikseen lasi, metalli, kartonki, paperi, puu, maa- ja kiviainekset, haravointijäte, risut, sekajäte ja kestopuu. Kentälle tuli marraskuussa UFF:n vaatekeräys, johon voi tuoda käyttökuntoiset puhtaat vaatteet, kengät, laukut, kodintekstiilit, lelut ja urheiluvälineet. Kentällä on aina yhtiön henkilökuntaa opastamassa. 5 KAASUPUMPPAAMO Kaatopaikkakaasu kerättiin suljetulta jätteen loppusijoitusalueelta ja hyödynnettiin Fortum Oyj:n voimalaitoksella. 18 PUHAS OY 2012

19 KONTIOSUON JÄTEKESKUS 9 9 KÄYTÖSTÄ POISTETTU LOPPUSIJOITUSALUE Alueella tehtiin vanhan jätetäyttöalueen pintarakennetöitä noin 2,8 hehtaarin alueella. 10 BIOJÄTTEEN SIIRTOKUORMAUSASEMA Kaikki biojätteet siirtokuormattiin ja toimitettiin mädätykseen BioKymppi Oy:lle. 11 LOPPUSIJOITETTAVAN JÄTTEEN TÄYTTÖALUE Täyttöalueen koko oli noin 5 hehtaaria. 12 ERITYISJÄTTEIDEN LOPPUSIJOITUSALUE Alueelle loppusijoitettiin mm. asbesti. 13 VESIENKÄSITTELY Valuma- ja suotovesien johtamista tarkkailtiin ympäristökeskuksen hyväksymän tarkkailuohjelman mukaisesti ja seurantaan käytettiin noin euroa. Valuma- ja suotovesien mittapato siirrettiin uuteen paikkaan tarkkailun parantamiseksi VUODEN AIKANA TEHTIIN YHTEENSÄ PUNNITUSTA, ELI KESKIMÄÄRIN 84 TAPAHTUMAA JOKA ARKIPÄIVÄ KONTIOSUON JÄTEKESKUS PUHAS OY

20 JÄTEMÄÄRÄT JA HYÖDYNTÄMINEN 100 Loppusijoitetut- / hyödynnetyt jätteet paperi, kartonki, sähkölaitteet ja vaaralliset jätteet eivät sisälly 80 HYÖTYKÄYTTÖ HYÖTYKÄYTTÖ HYÖTYKÄYTTÖ tuikkukuoresta saadaan yksi 0,33 litran tölkki LOPPUSIJOITUS LOPPUSIJOITUS LOPPUSIJOITUS Kontiosuon jätekeskuksessa vastaanotettiin osakaskuntien alueelta tulevat sekaja biojätteet sekä Keski-Karjalan kuntien jätteitä. Näiden lisäksi jätekeskuksessa vastaanotettiin, käsiteltiin tai esikäsiteltiin hyöty- ja erityisjätteitä, käytöstä poistettuja sähkölaitteita sekä vaarallisia jätteitä. Yhtiö toimitti jätteet hyötykäyttöön tai käsitteli ne Kontiosuon jätekeskuksella. Jätteiden hyötykäyttö lisääntyi ja jatkossa tullaan edelleen vähentämään loppusijoitusta kaatopaikalle. Kierrätyksen lisäämiseksi pientuojien jätteiden lajittelukenttää laajennettiin ja lajittelua tehostettiin lisäämällä lajittelulavoja. Vuoden 2013 alusta myös pakettiautoilla tuotavat jätteet tullaan vastaanottamaan lajittelukentälle ja lajittelemaan. Jätteitä vastaanotettiin tonnia (vuonna 2011: tonnia). Jätteistä loppusijoitettiin jätekeskukselle tonnia ja loput hyötykäytettiin. Vuonna 2011 hyötykäyttöön ohjautui 29 %, mutta vuonna 2012 hyötykäyttö kasvoi 37 %:iin. Määriin ei ole sisällytetty paperia, kartonkia, vaarallisia jätteitä ja sähkölaitteita. Kierrätyksen lisäämiseksi pientuojien jätteiden lajittelukenttää laajennettiin ja lajittelua tehostettiin. 20 PUHAS OY 2012

21 JÄTEMÄÄRÄT JA HYÖDYNTÄMINEN Jätemäärät ja niiden hyödyntäminen JÄTELAJI MÄÄRÄ HYÖDYNTÄMISTAPA KÄSITTELIJÄ / (tonnia) HYÖDYNTÄJÄ Asfaltti, betoni, lasi, maa, tiili Maanrakentamiseen Puhas Oy Biojäte (erilliskerätty) Energiaksi, lannoitteeksi BioKymppi Oy Kartonki 247 Hylsykartongiksi Tuottajayhteisöt Kyllästetty puu 149 Hake-energiaksi Demolite Oy Metalli 426 Metalliteollisuuden raaka-aineeksi Kuusakoski Oy Paperi Paperiteollisuuden raaka-aineeksi Paperinkeräys Oy Puu Hake-energiaksi Kuusakoski Oy/ hakkeena Ekokem Oy Ab Sähkölaitteet 507 Teollisuuden raaka-aineeksi Tuottajayhteisöt Vaaralliset jätteet 451 Uusiksi raaka-aineiksi ja energiaksi Ympäristöluvan omaavat vaarallisten jätteiden käsittelylaitokset Yhtiö tulee panostamaan edelleen jätteiden hyötykäyttöön ja vähentämään loppusijoitusta kaatopaikalle. Jätemäärät kunnittain tonneina Jätemäärät lajeittain tonneina Ulkopaikkakunnat Muu jäte Tiili ja betoni Polvijärvi Sekajäte Liperi Kontiolahti Joensuu Ilomantsi Rakennuspuu Rakennusjäte Biojäte Asfaltti ja maa KONTIOSUON JÄTEKESKUKSELLE VASTAANOTETUT JÄTEMÄÄRÄT KUNNITTAIN / LAJEITTAIN (ei sisällä paperia, kartonkia, vaarallisia jätteitä, sähkölaitteita) PUHAS OY

22 SOSIAALINEN Henkilöstötunnusluvut VASTUU Henkilöstön määrä keskimäärin (hlöä) Keski-ikä (vuotta) 47 48,5 50,5 Naisten osuus (%) ,2 16,1 0 Miesten osuus (%) Työtapaturmat (kpl) Työtapaturmapoissaolot (pv / htv) * työtapaturma sattunut v Sairauspoissaolot (pv / htv) HENKILÖSTÖ Keskimäärin henkilökuntaa oli 18, joista vakituisia 11 henkilöä. Määräaikaista henkilökuntaa käytettiin projektitehtäviin sekä vuosi- ja sairauslomien tuurauksiin. Henkilöstön koulutuksen tavoitteena on kehittää, ylläpitää ja päivittää henkilöstön tietotaitoa ja osaamista. Henkilöstöä koulutettiin mm. erilaisilla jätehuoltoalan koulutuspäivillä, ensiapukoulutuksella ja esimieskoulutuksella. Lisäksi kaksi henkilöä suoritti ympäristöhuollon ammattitutkinnon. Kehityskeskustelut ja henkilöstöntyytyväisyyskyselyt ovat tärkeitä yrityksen kehitys- ja suunnittelutyökaluja. Koko henkilökunnalle pidettiin vuosittaiset kehityskeskustelut. Yhtiö toteutti myös henkilöstön työtyytyväisyyskyselyn. Kyselyllä arvioitiin henkilöstön tyytyväisyyttä mm. omaan työhön, esimiehen toimintaan, jaksamiseen ja tiedonkulkuun. Henkilöstön hyvinvointiin panostettiin järjestämällä yhdistettyjä kehitys- ja Tyky-päiviä. Yhtiö osallistui Pohjois-Karjalan Liikunta ry:n järjestämään liikkumaan aktivoivaan Kunnon kattaus henkilöstölle -ohjelmaan. Ohjelman puitteissa henkilökunnalle järjestettiin kuntotestit ja kuntokampanja. Henkilöstön hyvinvointia tuettiin myös kulttuurisetelein. Turvallisuusasioita kehitettiin ja käsiteltiin säännöllisesti henkilöstön kesken. Kehitystyötä tehtiin mm. panostamalla henkilökohtaisiin turvavälineisiin. 3,4 6,4 7,3 22 PUHAS OY 2012

23 SOSIAALINEN VASTUU VIESTINTÄ JA NEUVONTA Yhtiön graafinen ilme uudistettiin uuden nimen myötä. Nimen ja uuden ilmeen suunnitteli Idealmainos Oy. Myös yhtiön nettisivut uudistettiin, ja nyt sivuilta saa kattavasti tietoa jätehuollon järjestämisestä sekä jätteiden lajittelusta ja kierrätyksestä. Yhtiön 15-vuotisjuhlaa vietettiin energiaseminaarin merkeissä tammikuussa Kolilla. Tilaisuudessa kuultiin luentoja mm. jätehuollon kehityksestä ja biokaasulaitoksen haasteista sekä eri jätevoimalahankkeiden esittelyjä. Mukana oli yhteistyökumppaneita Pohjois-Karjalan alueelta sekä jätelaitosten johtajia. Jätekeskusvierailut ovat hyvä yhteistyötapa eri oppilaitosten kanssa. Koululaisille annettavaa valistustyötä jatkettiin peruskoulujen 4-luokkalaisten kanssa. Lukuvuoden aikana tarjotaan Liperin kouluille mahdollisuus tulla jätekeskukselle oppimaan kestävän kehityksen periaatteita sekä tutustumaan lajitteluun ja jätekeskuksen toimintoihin. Yhtiö tukee näitä vierailuja kyytiavustuksin. Jätekeskuksella järjestettiin yhteensä 14 vierailu- ja koulutustilaisuutta koululaisille, opiskelijoille ja yrityksille. Vierailijoita kävi yhteensä 292 henkilöä. Uutena kouluyhteistyömuotona käynnistettiin Tuikkujahti. Leikkimielisen kilpailun tavoitteena on aktivoida koululaisia tarkkailemaan kulutus- ja lajittelutottumuksiaan. Tuikkujahti kannustaa samalla luovuuteen ja verkostoitumiseen käytettyjen tuikkukuorien etsinnässä. Tuikkujahti sai suuren suosion; mukaan ilmoittautui 92 luokkaa ja yhteensä 1689 oppilasta. Tuikkujahti jatkui vuoden 2013 tammikuun loppuun asti. Henkilökunta vieraili luennoimassa jätehuollon ajankohtaisista asioista ja muutoksista useilla eri ammattikursseilla, seminaareissa ja kokouksissa. Jäteneuvontaa annettiin monissa eri tilaisuuksissa mm. taloyhtiöiden ja kyläyhdistysten kutsumina. Kesällä osallistuttiin kolmepäiväisille Karjalan messuille. Kompostointineuvonta on tärkeä yhteistyömuoto Pohjois- Karjalan Martat ry:n kanssa. Vuoden aikana järjestettiin viisi kompostointineuvontailtaa eri osakaskunnissa. Yliopiston kemian opiskelijoiden kanssa toteutettiin vaarallisten jätteiden ja sähkölaitteiden vastaanotto- ja neuvontatilaisuus Yliopistokadun ekopisteellä kesäkuussa. YHTIÖ TÄYTTI 15 VUOTTA. JUHLAT JÄRJESTETTIIN KOLILLA TAMMIKUUUSSA. Yhtiön vuosikalenteri 2012 jaettiin tammikuussa osakaskuntien jokaiseen talouteen. Kalenteri toimi samalla jätehuoltooppaana, josta löytyivät mm. lajitteluohjeet ja ekopisteet. Vuoden alusta aloitettiin jäteneuvontayhteistyö yhteistyössä kolmen Itä-Suomen jäteyhtiön, Jätekukko Oy:n, Metsäsairila Oy:n ja Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n, kanssa. Yhteistyössä toteutettiin mm.: yhtenäiset jätenimikkeet yhtenäiset jätteiden lajitteluohjeet yhteiset esitteet: lajitteluoppaat suomeksi, englanniksi ja venäjäksi, rakennusjätteiden lajitteluopas ja kompostointioppaat nettisivujen kehittäminen: mm. lajittelun ABC, karttasovellus vastaanottopisteistä ja mobiilisivusto Roskasakki ja suuri kierrätysseikkailu -tehtäväkirja, joka jaettiin 3-luokkalaisille vuoden 2013 alussa. PUHAS OY

Puhas Oy. Y-tunnus 1067047-0. Tasekirja 1.1.2014 -

Puhas Oy. Y-tunnus 1067047-0. Tasekirja 1.1.2014 - Puhas Oy Y-tunnus 1067047-0 Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Puhas Oy Jokikatu 7 80220 Joensuu Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1067047-0 Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Vuosikertomus ja tilinpäätös 2013

Vuosikertomus ja tilinpäätös 2013 Vuosikertomus ja tilinpäätös 2013 sisältö 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Toimitusjohtajan vuosikatsaus Jätekeskus Asiakaspalvelu ja viestintä Henkilöstö Jätekuljetukset

Lisätiedot

SISÄLTÖ 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Perustietoa yhtiöstä 3 Jätehuolto Itä-Uudellamaalla 4 Jätteiden keräys

SISÄLTÖ 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Perustietoa yhtiöstä 3 Jätehuolto Itä-Uudellamaalla 4 Jätteiden keräys 2 SISÄLTÖ 1 Toimitusjohtajan katsaus s.3 2 Perustietoa yhtiöstä s.4 3 Jätehuolto Itä-Uudellamaalla s.7 4 Jätteiden keräys s.8 5 Jätteiden hyödyntäminen ja loppusijoitus s.10 6 Ympäristöhaittojen ehkäisy

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 2009 else rsb

Vuosikertomus 2009 2009 else rsb Vuosikertomus 2009 Sisältö 1 Toimitusjohtajan katsaus s.3 2 Perustietoa yhtiöstä s.4 3 Kehityshankkeet s.6 4 Jätekuljetukset s.8 5 Jätteen vastaanotto s.10 6 Jätteiden hyödyntäminen ja käsittely s.12 7

Lisätiedot

Metsäsairila Oy Vuosikertomus 2011

Metsäsairila Oy Vuosikertomus 2011 Keskeisimmät vuosikertomuksessa esiintyvät termit Termi Aluekeräyspiste Biojäte Ekopiste Ekotori (Mikkelin Ekotori) Energiahyötykäyttö Hyötyjätepiste Jätekeskus (Metsä-Sairilan jätekeskus) Kunnan järjestämä

Lisätiedot

Sisältö. Jätekukko Oy

Sisältö. Jätekukko Oy Vuosikertomus 2003 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...3 Jätekeskus...4 Jätekuljetukset...6 Paikalliset jäteasemat... 8 Ongelmajätteet...9 Hyötyjätteet...10 Biojäte...11 Tiedotus ja jäteneuvonta... 12 Hallituksen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 1

Vuosikertomus 2014 1 Vuosikertomus 2014 1 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ekokymppi Tunnuslukuja Tavoitteet Hoitaa Kainuun kunnille lakisääteisesti kuuluvia jätehuollon palveluja ja viranomaistehtäviä. Perustettu 2001 9 jäsenkuntaa:

Lisätiedot

39 000 t. tyhjennystä. jätettä. asiakaskontaktia. keräyspistettä 94 % hyödyntämisaste. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014. kuntaa.

39 000 t. tyhjennystä. jätettä. asiakaskontaktia. keräyspistettä 94 % hyödyntämisaste. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014. kuntaa. 39 000 t jätettä 600 000 tyhjennystä 175 000 asiakaskontaktia 30 000 keräyspistettä 94 % hyödyntämisaste Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014 16 kuntaa 210 ekopistettä 3. Toiminta-ajatuksemme ja visiomme

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012 1

Vuosikertomus 2012 1 Vuosikertomus 2012 1 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ekokymppi Yleistä perustettu 2001, aloitti toimintansa 2002 9 jäsenkuntaa: hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, paltamo, puolanka, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi

Lisätiedot

Keskeiset tunnusluvut 2010 2011 2012 2013

Keskeiset tunnusluvut 2010 2011 2012 2013 V u o s i k e r t o m u s 2013 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy on kuntien omistama osakeyhtiö, joka hoitaa kuntien vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät. Jätehuolto hoidetaan asiakaslähtöisesti, kustannustehokkaasti

Lisätiedot

PERINNÖKSI PUHTAAMPAA ELINYMPÄRISTÖÄ

PERINNÖKSI PUHTAAMPAA ELINYMPÄRISTÖÄ PERINNÖKSI PUHTAAMPAA ELINYMPÄRISTÖÄ VUOSIKERTOMUS 26 Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n tunnusluvut 26 TALOUS Tunnusluku/euroa Johdettu tunnusluku Liikevaihto 5 24 41 Investoinnit yhteensä 84 685,62 euroa/asukas

Lisätiedot

19 kuntaa. Kuopion jätekeskus. Palvelut ja logistiikka. Taloushallinto. Laatu ja ympäristö. Viestintä

19 kuntaa. Kuopion jätekeskus. Palvelut ja logistiikka. Taloushallinto. Laatu ja ympäristö. Viestintä vuosikertomus 2010 2 Jätekukko Oy (31.12.2010) perustettu vuonna 2001 19 osakaskuntaa liikevaihto 14,6 milj. euroa asukasmäärä 208 700 asiakasmäärä 72 600 jäteastiatyhjennyksiä 1,6 milj./vuosi, 6 000/pvä

Lisätiedot

Raaka-ainetta ja energiaa VUOSIKERTOMUS 2012

Raaka-ainetta ja energiaa VUOSIKERTOMUS 2012 Raaka-ainetta ja energiaa VUOSIKERTOMUS 2012 vuosikertomus Uuden jätelain soveltaminen alkoi kitkatta Uusi jätelaki astui voimaan 1.5.2012. Uuden lain soveltamiseen valmistauduttiin huolella. Valmistelu

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus ja. tilinpäätös 2010

Hallituksen toimintakertomus ja. tilinpäätös 2010 Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2010 Jätekukko Oy:n osakkaat 31.12.2010 Kunta: Asukasluku Osakkeet / % Osakemäärä/kpl Kuopio 93 278 290 000 40,8 % 290 Pieksämäki 19 869 70 000 9,8 % 70 Siilinjärvi

Lisätiedot

1 Vuosi 2012 lyhyesti

1 Vuosi 2012 lyhyesti V u o s i k e r t o m u s 2012 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy on kuntien omistama osakeyhtiö, joka hoitaa kuntien vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät. Jätehuolto hoidetaan asiakaslähtöisesti, kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Toimintaamme ohjaa jatkuva halu kehittyä, ja sen ansiosta Oulun Jätehuolto on saavuttanut asemansa oman alansa edelläkävijänä. Edelläkävijöitä ovat

Toimintaamme ohjaa jatkuva halu kehittyä, ja sen ansiosta Oulun Jätehuolto on saavuttanut asemansa oman alansa edelläkävijänä. Edelläkävijöitä ovat 2 Toimintaamme ohjaa jatkuva halu kehittyä, ja sen ansiosta Oulun Jätehuolto on saavuttanut asemansa oman alansa edelläkävijänä. Edelläkävijöitä ovat myös Sirpa, Henrika, Harri ja Katja, joiden innostavat

Lisätiedot

V u o s i k e r t o m u s 2011

V u o s i k e r t o m u s 2011 V u o s i k e r t o m u s 2011 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy on kuntien omistama osakeyhtiö, joka hoitaa kuntien vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät. Jätehuolto hoidetaan asiakaslähtöisesti, kustannustehokkaasti

Lisätiedot

KESKEISET TUNNUSLUVUT KESKEISET TUNNUSLUVUT: 2011 2012 2013 2014

KESKEISET TUNNUSLUVUT KESKEISET TUNNUSLUVUT: 2011 2012 2013 2014 VUOSIKERTOMUS 2014 KESKEISET TUNNUSLUVUT KESKEISET TUNNUSLUVUT: 2011 2012 2013 2014 Materiaalivirrat Sekalainen yhdyskuntajäte (kg/as) 352 344 299 278 Erilliskerätty biojäte (kg/as) 29,9 29,3 28,8 28,6

Lisätiedot

Lakeuden Etappi Oy. Vuosikertomus

Lakeuden Etappi Oy. Vuosikertomus Lakeuden Etappi Oy Vuosikertomus 2012 Kauhava Lapua Lakeuden Etappi Oy Laskunmäentie 15 60760 Pojanluoma, Ilmajoki (06) 421 4900 www.etappi.com Kurikka Ilmajoki Jalasjärvi Seinäjoki Kuortane Alavus Töysä

Lisätiedot

Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015

Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Maaninka, Nilsiä, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo,

Lisätiedot

Turun Seudun Jätehuolto Oy hoitaa kuntien lakisääteisiä jätehuollon organisointi-,

Turun Seudun Jätehuolto Oy hoitaa kuntien lakisääteisiä jätehuollon organisointi-, VUOSIKERTOMUS 2008 Turun Seudun Jätehuolto Oy hoitaa kuntien lakisääteisiä jätehuollon organisointi-, käsittely- ja neuvontatehtäviä. Yhtiön osakkaita vuonna 2009 ovat seudun 14 kuntaa: Aura, Kaarina,

Lisätiedot

R o u s k i s O y V u o s i k a t s a u s 2 0 1 0

R o u s k i s O y V u o s i k a t s a u s 2 0 1 0 Rouskis Oy 2 SISÄLTÖ 1 ROUSKIS OY 3 1.1 Johtajan katsaus 3 1.2 Työ kuntalaisten jätehuollon järjestäjänä 5 1.3 Johtaminen ja hallinto 5 1.4 Perustietoa yhtiöstä 7 1.5 Kehityshankkeet 9 2 PALVELUT JA TUOTTEET

Lisätiedot

KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä

KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä Y-tunnus 2367681-2 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...2 Hallinto...3 Sisäisen valvonnan järjestäminen...5

Lisätiedot

Tietoa, taitoa ja tavoitteita. Vuosikertomus 2014

Tietoa, taitoa ja tavoitteita. Vuosikertomus 2014 Tietoa, taitoa ja tavoitteita Vuosikertomus 2014 6Henkilöstö 8Asiakaspalvelu Sisällys 3 Kymenlaakson Jäte Oy 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Olennaiset tapahtumat 2014 6 Henkilöstö 8 Asiakaspalvelu 10 Jätteenkuljetukset

Lisätiedot

Vuosikertomuksen kuvat Satakierron kuvakilpailun 2013 satoa.

Vuosikertomuksen kuvat Satakierron kuvakilpailun 2013 satoa. VUOSIKERTOMUS 2013 Vuosikertomuksen kuvat Satakierron kuvakilpailun 2013 satoa. SATAKIERTO VUOSIKERTOMUS 2013 Kuva: Armi Kaunisto Sisällys Hallituksen katsaus Hallavaarassa on potentiaalia 4 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Perämeren Jätehuolto Oy VUOSIKERTOMUS

Perämeren Jätehuolto Oy VUOSIKERTOMUS Perämeren Jätehuolto Oy VUOSIKERTOMUS Toimitusjohtajan katsaus Vuosi oli yhtiön toimintojen järjestämisen näkökulmasta hyvin rauhallinen. Vuoden aikana ei toteutettu merkittäviä hankkeita tai palvelu-urakoita.

Lisätiedot

Sisältö. Liikevaihto, miljoonaa euroa. Liikevoitto, miljoonaa euroa. Oman pääoman tuottoprosentti. Omavaraisuusasteprosentti

Sisältö. Liikevaihto, miljoonaa euroa. Liikevoitto, miljoonaa euroa. Oman pääoman tuottoprosentti. Omavaraisuusasteprosentti 2011 VUOSIKERTOMUS Liikevaihto, miljoonaa euroa 40 Konserni Emo 30 20 10 0 2007 2008 2009 2010 2011 Liikevoitto, miljoonaa euroa Konserni Emo 7 6 5 4 3 2 1 20,8 8,9 24,2 10,3 25,8 10,3 28,1 10,7 36,2 6,3

Lisätiedot

ekokemkonsernin tilinpäätös 2012

ekokemkonsernin tilinpäätös 2012 ekokemkonsernin tilinpäätös 2012 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2012 1 Ekokem-konserni Tuloslaskelma 5 tase 6 rahoituslaskelma 8 Tuloslaskelma 9 tase 10 rahoituslaskelma 12 Ekokem-konsernin liitetiedot

Lisätiedot

KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä

KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä Y-tunnus 2367681-2 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 01.01.2011-31.12.2011 Sisällysluettelo TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...2 HALLINTO...3 Yhtymäkokousedustajat kunnittain:...3

Lisätiedot

ekokemkonsernin tilinpäätös 2012

ekokemkonsernin tilinpäätös 2012 ekokemkonsernin tilinpäätös 212 Sisältö Hallituksen toimintakertomus vuodelta 212 Hallituksen toimintakertomus 212 1 Tuloslaskelma 5 Tase 6 Rahoituslaskelma 8 Tuloslaskelma 9 Tase 1 Rahoituslaskelma 12

Lisätiedot