Tuikkujahti sai suuren suosion; mukaan ilmoittautui 92 luokkaa ja yhteensä oppilasta. Tuikkujahti jatkui vuoden 2013 tammikuun loppuun asti.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuikkujahti sai suuren suosion; mukaan ilmoittautui 92 luokkaa ja yhteensä 1 689 oppilasta. Tuikkujahti jatkui vuoden 2013 tammikuun loppuun asti."

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2012

2

3 VUOSIKERTOMUS 2012

4 Tuikkujahti sai suuren suosion; mukaan ilmoittautui 92 luokkaa ja yhteensä oppilasta. Tuikkujahti jatkui vuoden 2013 tammikuun loppuun asti. 4 PUHAS OY 2012

5 SISÄLTÖ TÄSSÄ VUOSIKERTOMUKSESSA Vuosi 2012 lyhyesti 06 Perustietoa yhtiöstä 06 Toimitusjohtajan katsaus 08 Johtaminen ja hallinto 09 Kehityshankkeet ja rakentaminen 10 Keräys ja palvelupisteet 12 Asiakaspalvelu 14 Keräys ja kuljetus 16 Kontiosuon jätekeskus 18 Jätemäärät ja hyödyntäminen 20 Sosiaalinen vastuu 22 Ympäristövastuu 24 Taloudellinen vastuu 26 Hallituksen toimintakertomus 28 Tilinpäätöstiedot 33 Tilintarkastuskertomus 42 Karjalan messuilla kesäkuussa 2012 annettiin jäteneuvontaa. Sivulla 23 Neuvontaan ja lajitteluun satsattiin Toimitusjohtajan katsaus sivulla 8 Itä-Suomen kunnallisten jäteyhtiöiden ja Varkauden Aluelämpö Oy:n yhteinen ekovoimalaitoshanke eteni. Aiheesta lisää sivulla 11 Yhtiö täytti 15 vuotta Lue lisää sivulta 23 JULKAISIJA Vuonna 2012 toteutettiin Roskasakki ja suuri kierrätysseikkailu -tehtäväkirja Puhas Oy TOIMISTO Jokikatu 7, Joensuu LASKUTUSOSOITE PL 148, Joensuu TAITTO Mainostoimisto Idealmainos Oy PAINOPAIKKA Offsetpaino L. Tuovinen Ky PAPERI KANSI Constellation Snow Arpa / Raita 280g SISÄSIVUT 4CC 100g Lue lisää viestinnästä sivulta 23 PUHAS OY

6 1 Uudet nettisivut julkaistaan 1 Uudet seka- ja biojätekuljetusurakat alkavat 1 Yhtiön 15-vuotisjuhla energiaseminaarin merkeissä 1 Itä-Suomen jäteyhtiöiden jäteneuvontayhteistyö käynnistyy 3 Osallistutaan Kiinteistöliiton paneelikeskusteluun 5 Vaarallisten jätteiden keräystempaukset VUOSI 2012 LYHYESTI 2 Yhtenäiset termit ja lajitteluohjeet käyttöön jäteneuvontayhteistyön puitteissa 4 Yhtiökokous 4 Ekovoimalaitoksen aiesopimus hyväksytään 6 Vanhan loppusijoitusalueen pintarakenneurakka alkaa 6 Karjalan messut 6 Sähkölaitteiden ja vaarallisten jätteiden keräyspäivä 6 Kodin lajitteluopas ja kompostointioppaat ilmestyvät Puhas Oy kuntien omistama jätehuoltoyhtiö, toiminta rahoitetaan jätemaksuilla perustettu vuonna 1997 ei tavoittele voittoa, ei jaa osinkoa kilpailuttaa jätekuljetukset, ei omista omaa kalustoa Puhas Oy ( ) 5 osakaskuntaa liikevaihto 8,45 milj. euroa asukasmäärä asiakasmäärä jäteastiatyhjennyksiä n /vuosi sekajätteiden aluekeräyspisteitä 56 (ei sis. Ilomantsia) ekopisteitä 57 vaarallisen jätteen ja sähkölaitteiden keräyspisteitä 10 loppusijoitusalueita 1 Visio Olemme Itä-Suomen halutuin ympäristöystävällisiä jätehuoltopalveluita tuottava yhteistyökumppani. 56 SEKAJÄTTEIDEN EKOPISTETTÄ ALUEKERÄYSPISTETTÄ 57 6 PUHAS OY 2012

7 7 Vanhan loppusijoitusalueen pintarakenneurakan teko 9 Koululaisten tuetut jätekeskusvierailut jatkuvat 9 Rakennusjätteen lajitteluopas ilmestyy VUOSI 2012 LYHYESTI 11 Tuikkujahti alkaa 11 Roskasakki-puuhakirja valmistuu 11 Viiden ekopisteen saneeraukset valmistuvat 11 UFF-yhdistyksen vaatekeräys ekopisteillä alkaa 11 Ekovoimalaitoksen YVA-yleisötilaisuus pidetään Yhtiökokous, periaatepäätös ekovoimalaitoshankkeeseen lähtemisestä 10 Vanhan loppusijoitusalueen pintarakenneurakka valmistuu 10 Ely-keskuksen viranomaistarkastus 10 Ekovoimalaitoksen esisuunnittelu aloitetaan 12 Ekovoimalaitosyhtiö Riikinvoima Oy perustetaan 12 Liikennebiokaasuhanke päättyy Strategiatyö 10 VAARALLISEN JÄTTEEN JA SÄHKÖLAITTEIDEN KERÄYSPISTETTÄ Toiminta-ajatus ja liikeidea Olemme kuntien omistama jätehuoltoyhtiö, jonka tehtävänä on järjestää omistajakuntiensa lakisääteinen jätehuolto. Tarjoamme jätelainsäädännön mukaisia jätehuoltopalveluja, jäteneuvontaa, jätteiden kierrätystä ja loppusijoitusta osakaskunnillemme, muille kunnille ja yrityksille Pohjois-Karjalan alueella. Arvot ja toimintaperiaatteet Kaikessa toiminnassamme pyrimme kestävän kehityksen mukaiseen elinkaariajatteluun ja ympäristönäkökohtien huomioimiseen. Toimintamme on asiakaslähtöistä ja kokonaisvaltaista. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti. Huolehdimme henkilöstömme hyvinvoinnista ja osaamisesta. 1 LOPPUSIJOITUSALUE Puhas Oy:n osakaskunnat OSAKAS OSAKKEET KPL Ilomantsi 69 Joensuu 685 Kontiolahti 94 Liperi 101 Polvijärvi 51 OSAKASKUNTIEN ASUKASMÄÄRÄ ON YHTEENSÄ POLVIJÄRVI Omistusosuus 5,1 % Asukasluku LIPERI Omistusosuus 10,1 % Asukasluku KONTIOLAHTI Omistusosuus 9,4 % Asukasluku JOENSUU Omistusosuus 68,5 % Asukasluku ILOMANTSI Omistusosuus 6,9 % Asukasluku PUHAS OY

8 Neuvontaan ja lajitteluun satsattiin Vuoden 2012 toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutettiin kiitokset kuuluvat koko henkilöstölle. Vuosi 2012 oli yhtiön kuudestoista toimintavuosi. Toiminimensä yhtiö vaihtoi vuoden 2011 lopussa Joensuun Seudun Jätehuolto Oy:stä Puhas Oy:ksi. Yhtiö huolehti viiden osakaskunnan asukkaiden, teollisuuden ja elinkeinoelämän tuottamista jätteistä. Taloudellinen tulos oli hyvä. Henkilökuntaa yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 18 henkilöä. U usi jätelaki tuli voimaan Jätelaki lähtee siitä, että kaikessa toiminnassa täytyy vähentää syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta. Jäte on siis ensisijaisesti valmisteltava uudelleenkäyttöä varten. Toissijaisesti jäte voidaan kierrättää. Kolmantena mahdollisuutena on hyödyntää jäte materiaalina tai energiana, jos kierrätys ei ole mahdollista. Vasta viimeisenä vaihtoehtona tulee loppusijoitus kaatopaikalle. Tavoitteena on kuitenkin, että kaatopaikalle ei juuri tarvitsisi loppusijoittaa jätteitä. Jätelaki ei muuta yhdyskuntajätehuollon vastuusuhteita, mutta selkeyttää toimijoiden rooleja. Kuntien vastuulle kuuluu asumisen, terveys- ja sosiaalitoimen, koulutuksen, julkisen hallinnon ja palvelujen jätehuollon järjestäminen. Kunnat järjestävät näiden kiinteistöjen yhdyskuntajätteiden kuljetuksen, kierrätyksen, hyödyntämisen ja loppukäsittelyn. Uusi jätelaki tuo tuottajille jätehuoltovastuun pakkausten jätehuollon järjestämisessä. Parhaillaan valmistellaan asetusta, jossa säädetään tarkemmin tuottajien velvoitteet. Tuottajien on järjestettävä pakkausten keräys maksutta kuluttajille vuoden 2014 keväästä alkaen. Orgaanisen jätteen ja muovijätteen kaatopaikkasijoittaminen tullaan kieltämään vuoden 2016 alusta. Tämä tarkoittaa sitä, että yhtiön täytyy parantaa nopealla aikataululla jätteiden materiaali- ja energiahyötykäyttöä. Energiahyötykäyttöön liittyen yhtiö käynnisti ekovoimalaitoksen esiselvitysprojektin yhteistyössä muiden jäteyhtiöiden kanssa syksyllä 2010 Leppävirran kuntaan Riikinnevalle. Vuonna 2010 tehtyä esiselvitystä ja kattilamitoitusta tarkennettiin kevään ja kesän aikana. Projektissa on mukana seitsemän jäteyhtiötä Itä- ja Keski-Suomesta sekä Varkauden Aluelämpö Oy Varkaudesta. Hanke etenee suotuisasti, sillä jäteyhtiöt ja Varkauden Aluelämpö Oy allekirjoittivat joulukuussa osakassopimuksen ja perustivat ekovoimalaitoshanketta varten voimayhtiön, Riikinvoima Oy:n. Marraskuussa valmistui myös ympäristövaikutusten arviointiselostus. Ympäristölupaa laitokselle haetaan alkuvuodesta ja lupapäätös odotetaan saatavaksi syksyllä Syksyllä 2012 aloitettiin laitoksen varsinainen esisuunnittelu laitoksen kilpailutusta varten. Leppävirran Riikinnevalle suunnitellun ekovoimalaitoksen rakentaminen ja sen rahoitusjärjestelyt kilpailutetaan kevään 2013 aikana. Varsinainen investointipäätös laitoksen rakentamisesta tehdään syksyllä heti, kun ympäristölupa on saatu. Yhtiön biojätteet menivät BioKymppi Oy:n käsiteltäväksi, jonka osakkaana myös Puhas Oy on. Laitoksessa biojätteet saatetaan mädätysreaktoriin. Mädätysreaktorissa muodostuu metaanikaasua, josta saadaan lämpöä ja sähköä. Prosessista jäävä mädätysjäännös käytetään peltojen lannoitteena. Materiaali- ja energiahyötykäyttöä parannetaan vuonna 2013 lajittelemalla kaikki pien- ja pakettiautotuojien jätteet. Lisäksi yrityksiltä tulevan rakennusjätteen materiaali- ja energiahyötykäyttöä lisätään lajittelemalla jätteet koneellisesti jätekeskuksessa. Rakennusjätteistä lajitellaan erikseen hyötykäyttöön puu, metalli ja poltettava jäte. Metalli menee materiaalikierrätykseen, puu menee poltettavaksi perinteiseen voimalaitokseen ja poltettava jäte menee jätteenpolttolaitokseen. Valtakunnallisen jätesuunnitelman kierrätystä ja energiahyödyntämistä koskevat tavoitteet ja uusi jätelaki tuovat lähivuosiksi kovia haasteita. Jotta haasteisiin pystytään vastaamaan, on syvennettävä yhteistyötä naapurijäteyhtiöiden kanssa, lisättävä neuvontaa ja tiedottamista, panostettava syntypaikkalajitteluun ja sen kehittämiseen, kehitettävä lajittelumenetelmiä ja tehtävä investointeja tarvittaviin laitteisiin. Jätteiden kuljetusten hallinta siirtyi vuoden alusta Joensuun, Liperin, Kontiolahden ja Polvijärven alueella Puhas Oy:lle. Kuljetukset kilpailutettiin syksyllä 2011 ja uudet kuljetusurakat alkoivat vuoden 2012 alusta. Kilpailun voitti Joensuussa, Kontiolahdessa ja Liperissä HFT Network Oy ja Polvijärvellä Kuljetusliike Kettunen Oy. Kuljetusten ohja- 8 PUHAS OY 2012

9 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Yhtiö oli mukana toteuttamassa lapsille kierrätysaiheisia puuhakirjoja. usta ja jäteneuvontaa varten käynnistettiin asiakaspalvelu, joka valvoo kuljetuksia, neuvoo asiakkaita jäteasioissa ja hoitaa laskutuksen. Neuvontaan ja tiedottamiseen satsattiin paljon vuonna Itä-Suomen jäteyhtiöt aloittivat vuoden 2012 alusta yhteisen jäteneuvontahankkeen. Hankkeessa on Puhas Oy:n lisäksi Jätekukko Oy, Metsäsairila Oy ja Ylä-Savon Jätehuolto Oy. Yhteisessä hankkeessa tehdään keskitetysti mm. neuvontaoppaita, lapsille kierrätysaiheisia puuhakirjoja, asiakaslehtiä, asiakaskalenteria, nettisivujen kehitystä sekä yhteistyötä kouluihin ja viranomaisiin. Neuvonnan ja tiedottamisen tarkoituksena on vähentää jätteen syntymistä ja lisätä asukkaiden omatoimista jätteiden lajittelua. Kaikki vuodelle 2012 asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutettiin. Kiitokset kuuluvat koko henkilöstölle. Jarmo Junttanen toimitusjohtaja JOHTAMINEN JA HALLINTO Ylin päätäntävalta on yhtiökokouksella, joka kokoontui vuonna 2012 yhden kerran varsinaiseen yhtiökokoukseen ja yhden kerran ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Ylimääräinen yhtiökokous järjestettiin ekovoimalaitoksen osakassopimuksen päättämisestä. Yhtiöllä on hallitus, jossa on edustus yhtiön jokaisesta osakaskunnasta. Hallitukseen kuuluu 7 varsinaista jäsentä ja 7 henkilökohtaista varajäsentä. Hallitus vastaa yhtiön toiminnasta, taloudesta ja strategisesta suunnittelusta. Hallitus kokoontui vuoden 2012 aikana 14 kertaa. Yhtiön tilintarkastajina toimivat Ernst & Young Oy:n tilintarkastajat KHT Katja Pesonen ja KHT Eero Huusko. Yhtiön toimitusjohtajana toimi Jarmo Junttanen. PUHAS OY

10 KEHITYSHANKKEET JA RAKENTAMINEN KONTIOSUON JÄTEKESKUS Kontiosuon jätekeskuksen alueella tehtiin vanhan jätetäyttöalueen pintarakennetöitä noin 2,8 hehtaarin alueella. Pintarakentaminen saatiin ympäristöluvan mukaisesti valmiiksi vuoden loppuun mennessä. Alueen kehittämissuunnitelmiin panostettiin vuoden aikana. Alueella aloitettiin laajennusalue 2.:n pohjarakenteen ja laajennusalue 1.:n kaasunkeräysjärjestelmän suunnittelutyöt sekä laajennusalue 1.:n korotussuunnitelman laatiminen. Lisäksi käynnistettiin jätekeskusalueen vesien johtamisen ja käsittelyn tehostamissuunnitelman laatiminen. Pientuojien jätteiden lajittelukenttää laajennettiin ja tehostettiin lisäämällä lajittelulavoja. Lajittelukentän turvallisuutta parannettiin turva-aidoilla. LIIKENNEBIOKAASUHANKE Yhtiön hallinnoimana jatkettiin aloitettua EAKR-rahoitteista 3-vuotista Pohjois-Karjalan liikennebiokaasuverkoston kehittämishanketta, jonka tavoitteena oli luoda edellytyksiä liikennebiokaasun tuotannolle ja jakelulle sekä verkoston laajenemiselle maakunnassa ja maakunnan ulkopuolella. Hankkeessa selvitettiin, voitaisiinko Kontiosuon kaatopaikkakaasua jalostaa liikennepolttoaineeksi. Hanketta hallinnoi Puhas Oy. Päärahoittaja oli Pohjois- Karjalan maakuntaliitto (EAKR) ja osarahoittajia olivat JOSEK Oy, Joensuun kaupunki, Kiteen kaupunki, Kontiolahden kunta, BioKymppi Oy, Doranova Oy ja Jätekukko Oy. Hanke päättyi vuoden lopussa. Selvitykset ja tutkimukset osoittivat, ettei kannattavaan liiketoimintaan vaadittavia teknisiä ja taloudellisia edellytyksiä kaatopaikkakaasun jalostamiseksi liikennekäyttöön ole. 10 PUHAS OY 2012

11 KEHITYSHANKKEET JA RAKENTAMINEN EKOVOIMALAITOSHANKE Itä-Suomen kunnallisten jäteyhtiöiden ja Varkauden Aluelämpö Oy:n yhteinen ekovoimalaitoshanke eteni. Osakkaat allekirjoittivat joulukuussa osakassopimuksen ja perustivat voimayhtiön, Riikinvoima Oy:n. Laitoksen varsinainen esisuunnittelu aloitettiin syksyllä, ja ympäristövaikutusten arviointiselostus jätettiin viranomaiselle joulukuussa. Hanke etenee ympäristöluvan hakemisella. Tavoitteena on, että investointipäätös laitoksen rakentamisesta tehdään syksyllä Laitoksen on suunniteltu valmistuvan vuoden 2015 loppuun mennessä. Ekovoimalaitoksen polttoaineena tulee olemaan kotitalouden sekajäte. Kotitaloudessa jätteet tultaisiin lajittelemaan entistä paremmin, eli kaikki hyötyjätteet biojäte mukaan lukien eroteltaisiin pois ja loppujäte menisi poltettavaksi. Syksy 2010 ekovoimalaitoshanke käynnistyy Kevät 2011 ensimmäinen teknis-taloudellinen esiselvitys valmistuu (Ramboll Finland Oyj) Maaliskuu 2012 toinen teknis-taloudellinen esiselvitys valmistuu (Åf-Consult Oy) rahoitusselvitys valmistuu (Inspira Oy) Riikinvoima Oy perustetaan Syksy 2012 selvityksiä tarkennetaan (Nonagon Oy, Oxford Oy) Kevät/kesä 2012 hankeosapuolet hyväksyvät aiesopimuksen Marraskuu/2012 hankeosapuolet hyväksyvät osakassopimuksen Vuodenvaihde 2012/2013 YVA valmistuu ja ympäristöluvan hakeminen alkaa Kevät 2013 osayleiskaava ja asemakaava valmistuvat Syksy 2013 ympäristölupa investointipäätös rakentaminen alkaa Vuoden 2015 loppu ekovoimalaitos valmis PUHAS OY

12 KERÄYS- JA PALVELUPISTEET Ekopisteet Yhtiön ylläpitämiä hyötyjätteiden keräyspisteitä. Käyttöoikeus kaikilla kotitalouksilla. 58 kpl: - lasi 57 pisteessä - metalli 57 pisteessä - kartonki 36 pisteessä - paperi 48 pisteessä - vaatteet 23 pisteessä - kartongin ja paperin keräyksestä huolehtii Paperinkeräys Oy tuottajavastuulain mukaisesti ja vaatteiden keräyksestä UFF-yhdistys. Veloitukseton käytettäessä, palvelu katetaan perusmaksulla. Vuoden aikana uudistettiin 5 ekopistettä Paperinkeräys Oy:n kanssa, joista kolme yhteistyössä S-ryhmän kanssa. Vaarallisten jätteiden ja sähkölaitteiden keräyspisteet Yhtiön kustantamia kotitalouksien vaarallisten jätteiden ja sähkölaitteiden keräyspisteitä, joissa vastaanotetaan mm. öljyt, akut, maalit, lääkkeet ja käytöstä poistetut sähkölaitteet. 10 keräyspistettä, lisäksi 18 sopimusapteekkia. Veloitukseton kotitalouksille käytettäessä - vaarallisten jätteiden keräys katetaan perusmaksulla - sähkölaitteiden keräyksen maksavat tuottajayhteisöt tuottajavastuulain mukaisesti. Vaarallisten jätteiden keräystempaukset järjestettiin keväällä Tuupovaarassa, Kiihtelysvaarassa ja Ilomantsissa. Sähkölaitteiden ja vaarallisten jätteiden keräyspäivä järjestettiin kesällä yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kemian opiskelijoiden kanssa. 12 PUHAS OY 2012

13 KERÄYS- JA PALVELUPISTEET 58 EKOPISTETTÄ 10 VAARALLISTEN JÄTTEIDEN JA SÄHKÖLAITTEIDEN KERÄYSPISTETTÄ Kontiosuon jätekeskus Yhtiön ylläpitämä jätteiden käsittely- ja loppusijoitusalue. Alueella on pientuojien jätteille oma lajittelualue. Maksut jätekeskushinnaston mukaan. Kiinteistökohtainen keräys Kiinteistön omia tai useamman kiinteistön yhteisiä seka- ja biojäteastioita. Yhtiö vastaa astioiden tyhjennyksistä keräyskohdetta: - sekajäte - biojäte. Jäteastian tyhjennystapahtumiin perustuva kuntien jätetaksan mukainen jätemaksu. Aluekeräyspisteet Yhtiön ylläpitämiä asumisessa syntyvän sekajätteen keräyspaikkoja. Käyttöoikeus ainoastaan aluekeräyspisteen vuosimaksun maksavilla asiakkailla. 56 kpl, joista 53 kpl ympäri vuoden käytettäviä ja 3 kpl vain kesäkäytössä olevia. Kiinteä kuntien jätetaksan mukainen vuosimaksu. PUHAS OY

14 ASIAKASPALVELU Asiakaspalvelumme vuosi käynnistyi vilkkaasti. Tammikuun aikana asiakaspalveluun tuli kiivaimmillaan jopa 500 puhelua päivässä. Tilanne tasoittui kuitenkin helmikuun aikana, kun uudet kuljetusurakat oli saatu kunnolla käyntiin. Asiakaspalvelua annettiin pääsääntöisesti puhelimitse. Asiakaspalvelu vastasi vuoden aikana puheluun. Eniten asiakkaat soittivat jäteastian tyhjennyksiin ja jäteneuvontaan liittyvissä asioissa sekä päivittivät asiakastietojaan. Asiakkaita palveltiin myös sähköpostilla, toimistolla ja palautelomakkeen kautta. Asiakkaita tiedotettiin jätehuollon järjestämiseen liittyvistä asioista laskujen mukana lähetetyillä asiakaskirjeillä. Ajankohtaisista asioista tiedotettiin aktiivisesti myös yhtiön nettisivuilla. Asiakaspalveluun tulleet puhelut SOITON AIHE % KPL Astian tyhjennys Asiakastiedot Laskutus Neuvonta Palaute Katkennut puhelu Yhdistetty puhelu PUHAS OY 2012

15 ASIAKASPALVELU Jätehuollon järjestäminen KERÄYSPAIKKA % Aluekeräyspiste, ympärivuotinen käyttö (1389 kpl) 5 % Aluekeräyspiste, vapaa-ajan käyttö (3431 kpl) 12 % Kiinteistökohtainen jäteastia, omakotitalot (17663 kpl) 62 % Kiinteistökohtainen jäteastia, vapaa-ajan käyttö (1089 kpl) 4 % Kiinteistökohtainen jäteastia, taloyhtiöt (1928 kpl) 7 % Kimppa-astia, ympärivuotinen käyttö (2067 kpl) 7 % Kimppa-astia, vapaa-ajan käyttö (744 kpl) 3 % JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET YHTENÄISTETTIIN Yhtiö teki yhteistyötä jätehuoltoasioissa kuntien valvontaviranomaisten ja Joensuun alueellisen jätelautakunnan kanssa. Joensuun alueellinen jätelautakunta aloitti toimintansa keväällä 2012, ja jätehuollon viranomaistehtävät siirrettiin kunnilta jätelautakunnalle. Jätelautakunta päätti uusista jätehuoltomääräyksistä ja ne astuivat voimaan alkaen. Määräykset yhtenäistettiin kaikkien osakaskuntien alueella. Kunnan jätehuollon työnjako Viranomaistehtävät Joensuun alueellinen jätelautakunta jätehuoltomääräysten hyväksyminen ja poikkeamisesta päättäminen jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen jätetaksan hyväksyminen jätemaksujen maksuunpano ja kohtuullistamispäätökset Palvelutehtävät Puhas Oy jätteen kuljetus, vastaanotto ja käsittely jäteneuvonta jätemaksujen laskutus jätehuollon asiakaspalvelu ja asiakasrekisterin ylläpito Valvontatehtävät Ely-keskus ja kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset valvovat jätehuollon lainsäädännön noudattamista PUHAS OY

16 KERÄYS JA KULJETUS UUDET SEKA- JA BIOJÄTTEIDEN KULJETUSURAKAT Yhtiö hoiti seka- ja biojätteiden kuljetusten järjestämisen Joensuussa, Kontiolahdella, Liperissä ja Polvijärvellä. Kunnan kilpailuttaman jätteenkuljetusjärjestelmän uudet seka- ja biojätteiden kuljetusurakat alkoivat vuoden alussa. Kuljetukset kilpailutettiin syksyllä 2011 ja urakat kestävät saakka. Seka- ja biojätteiden kuljetuksia hoiti Joensuussa, Liperissä ja Kontiolahdessa HFT Network Oy sekä Polvijärvellä Kuljetusliike Kettunen Oy. Yhtiöllä ja kuljetusyrityksillä on käytössä sähköinen ajonohjausjärjestelmä, TCS, josta kuljettaja näkee autossa päivän ajoreitin astiatyhjennyksineen, kuittaa tyhjennyksen järjestelmään ja tiedot siirtyvät reaaliaikaisesti ja automaattisesti asiakastietoihin. Biojätteiden erilliskeräys laajennettiin Kiihtelysvaaraan, Tuupovaaraan, Enoon ja Uimaharjuun. Tämän yhteydessä sekajätereittejä uudistettiin ja yhdenmukaistettiin. 16 PUHAS OY 2012

17 KERÄYS JA KULJETUS UUTENA PALVELUMUOTONA KÄYNNISTETTIIN NOUTOPALVELU HYÖTYJÄTTEIDEN JA VAARALLISTEN JÄTTEIDEN KULJETUKSET Ekopisteissä kerättyjen hyötyjätteiden kuljetukset hoitivat Kuljetusliike Kettunen Oy ja Joensuun Kierrätys-Kuljetus Oy. Vaarallisten jätteiden kuljetukset hoiti Lassila & Tikanoja Oyj. UUTTA PALVELUTARJONTAA ASTIAMYYNTI JA NOUTOPALVELU Kontiosuon jätekeskuksella aloitettiin seka- ja biojäteastioiden sekä kompostoreiden myynti. Vuoden aikana käynnistettiin myös noutopalvelu, joka noutaa kotitalouksilta erillistä maksua vastaan pakettiautolla jätteitä, joita ei voi laittaa jäteastiaan, esim. kodinkoneita ja huonekaluja. PUHAS OY

18 8 JÄTTEIDEN LAJITTELUKENTTÄ Ulos Haravointijätteet ja risut 13 Huom! Vuoden 2013 alusta alkaen Pakettiautot lajitteluun. Punnitus ja maksu vastaanottoportilla. Henkilöautojen kassa palvelee lajittelukentällä. Sähkölaitteet Lasi Kartonki Paperi UFF:n vaatekeräys Kassa henkilöautot Henkilöautot Pakettiautot LAJITTELE OPASTEIDEN MUKAAN metalli, puu, maa- ja kiviainekset, kestopuu ja sekajäte Henkilöautot Pakettiautot VASTAANOTTORAKENNUS Vastaanottorakennuksessa on asiakaspalvelupiste, vaaka, sosiaalitilat, työhuoneet ja tila vierailujen järjestämiseen. Kaikki jätekeskukseen tulevat ja sieltä lähtevät ajoneuvot, lukuun ottamatta henkilöautoja, punnittiin autovaa alla. Vuoden aikana tehtiin yhteensä punnitusta eli keskimäärin 84 tapahtumaa joka arkipäivä. 2 VARASTOHALLI Varastohallissa säilytetään jätehuoltotarvikkeita ja -kalustoa. 3 HUOLTORAKENNUS Huoltorakennuksessa on autotalli, vaarallisten jätteiden käsittely- ja varastointitila ja kaluston pesutila. 4 VAARALLISTEN JÄTTEIDEN VASTAANOTTOPISTE Pisteessä on omat vastaanottopaikat erilaisille vaarallisille jätteille, jotka lähtevät jatkokäsittelyyn muualle. 6 ÖLJYISET MAAT Öljyiset maat vastaanotettiin kahteen valutusluiskaaltaaseen esikäsittelyyn ja siirrettiin sen jälkeen öljyisten maiden käsittelykentälle kompostoitumaan. 7 TEOLLISUUSLIETTEET Kaatopaikkakelpoiset teollisuuden lietteet otettiin vastaan öljynerotuskaivolla varustettuun erityisaltaaseen. Erityisaltaaseen jäänyt kuiva hiekkasakka siirrettiin loppusijoitusalueelle. 8 PIENTUOJIEN JÄTTEIDEN VASTAANOTTOKENTTÄ Pientuojien on lajiteltava erikseen lasi, metalli, kartonki, paperi, puu, maa- ja kiviainekset, haravointijäte, risut, sekajäte ja kestopuu. Kentälle tuli marraskuussa UFF:n vaatekeräys, johon voi tuoda käyttökuntoiset puhtaat vaatteet, kengät, laukut, kodintekstiilit, lelut ja urheiluvälineet. Kentällä on aina yhtiön henkilökuntaa opastamassa. 5 KAASUPUMPPAAMO Kaatopaikkakaasu kerättiin suljetulta jätteen loppusijoitusalueelta ja hyödynnettiin Fortum Oyj:n voimalaitoksella. 18 PUHAS OY 2012

19 KONTIOSUON JÄTEKESKUS 9 9 KÄYTÖSTÄ POISTETTU LOPPUSIJOITUSALUE Alueella tehtiin vanhan jätetäyttöalueen pintarakennetöitä noin 2,8 hehtaarin alueella. 10 BIOJÄTTEEN SIIRTOKUORMAUSASEMA Kaikki biojätteet siirtokuormattiin ja toimitettiin mädätykseen BioKymppi Oy:lle. 11 LOPPUSIJOITETTAVAN JÄTTEEN TÄYTTÖALUE Täyttöalueen koko oli noin 5 hehtaaria. 12 ERITYISJÄTTEIDEN LOPPUSIJOITUSALUE Alueelle loppusijoitettiin mm. asbesti. 13 VESIENKÄSITTELY Valuma- ja suotovesien johtamista tarkkailtiin ympäristökeskuksen hyväksymän tarkkailuohjelman mukaisesti ja seurantaan käytettiin noin euroa. Valuma- ja suotovesien mittapato siirrettiin uuteen paikkaan tarkkailun parantamiseksi VUODEN AIKANA TEHTIIN YHTEENSÄ PUNNITUSTA, ELI KESKIMÄÄRIN 84 TAPAHTUMAA JOKA ARKIPÄIVÄ KONTIOSUON JÄTEKESKUS PUHAS OY

20 JÄTEMÄÄRÄT JA HYÖDYNTÄMINEN 100 Loppusijoitetut- / hyödynnetyt jätteet paperi, kartonki, sähkölaitteet ja vaaralliset jätteet eivät sisälly 80 HYÖTYKÄYTTÖ HYÖTYKÄYTTÖ HYÖTYKÄYTTÖ tuikkukuoresta saadaan yksi 0,33 litran tölkki LOPPUSIJOITUS LOPPUSIJOITUS LOPPUSIJOITUS Kontiosuon jätekeskuksessa vastaanotettiin osakaskuntien alueelta tulevat sekaja biojätteet sekä Keski-Karjalan kuntien jätteitä. Näiden lisäksi jätekeskuksessa vastaanotettiin, käsiteltiin tai esikäsiteltiin hyöty- ja erityisjätteitä, käytöstä poistettuja sähkölaitteita sekä vaarallisia jätteitä. Yhtiö toimitti jätteet hyötykäyttöön tai käsitteli ne Kontiosuon jätekeskuksella. Jätteiden hyötykäyttö lisääntyi ja jatkossa tullaan edelleen vähentämään loppusijoitusta kaatopaikalle. Kierrätyksen lisäämiseksi pientuojien jätteiden lajittelukenttää laajennettiin ja lajittelua tehostettiin lisäämällä lajittelulavoja. Vuoden 2013 alusta myös pakettiautoilla tuotavat jätteet tullaan vastaanottamaan lajittelukentälle ja lajittelemaan. Jätteitä vastaanotettiin tonnia (vuonna 2011: tonnia). Jätteistä loppusijoitettiin jätekeskukselle tonnia ja loput hyötykäytettiin. Vuonna 2011 hyötykäyttöön ohjautui 29 %, mutta vuonna 2012 hyötykäyttö kasvoi 37 %:iin. Määriin ei ole sisällytetty paperia, kartonkia, vaarallisia jätteitä ja sähkölaitteita. Kierrätyksen lisäämiseksi pientuojien jätteiden lajittelukenttää laajennettiin ja lajittelua tehostettiin. 20 PUHAS OY 2012

21 JÄTEMÄÄRÄT JA HYÖDYNTÄMINEN Jätemäärät ja niiden hyödyntäminen JÄTELAJI MÄÄRÄ HYÖDYNTÄMISTAPA KÄSITTELIJÄ / (tonnia) HYÖDYNTÄJÄ Asfaltti, betoni, lasi, maa, tiili Maanrakentamiseen Puhas Oy Biojäte (erilliskerätty) Energiaksi, lannoitteeksi BioKymppi Oy Kartonki 247 Hylsykartongiksi Tuottajayhteisöt Kyllästetty puu 149 Hake-energiaksi Demolite Oy Metalli 426 Metalliteollisuuden raaka-aineeksi Kuusakoski Oy Paperi Paperiteollisuuden raaka-aineeksi Paperinkeräys Oy Puu Hake-energiaksi Kuusakoski Oy/ hakkeena Ekokem Oy Ab Sähkölaitteet 507 Teollisuuden raaka-aineeksi Tuottajayhteisöt Vaaralliset jätteet 451 Uusiksi raaka-aineiksi ja energiaksi Ympäristöluvan omaavat vaarallisten jätteiden käsittelylaitokset Yhtiö tulee panostamaan edelleen jätteiden hyötykäyttöön ja vähentämään loppusijoitusta kaatopaikalle. Jätemäärät kunnittain tonneina Jätemäärät lajeittain tonneina Ulkopaikkakunnat Muu jäte Tiili ja betoni Polvijärvi Sekajäte Liperi Kontiolahti Joensuu Ilomantsi Rakennuspuu Rakennusjäte Biojäte Asfaltti ja maa KONTIOSUON JÄTEKESKUKSELLE VASTAANOTETUT JÄTEMÄÄRÄT KUNNITTAIN / LAJEITTAIN (ei sisällä paperia, kartonkia, vaarallisia jätteitä, sähkölaitteita) PUHAS OY

22 SOSIAALINEN Henkilöstötunnusluvut VASTUU Henkilöstön määrä keskimäärin (hlöä) Keski-ikä (vuotta) 47 48,5 50,5 Naisten osuus (%) ,2 16,1 0 Miesten osuus (%) Työtapaturmat (kpl) Työtapaturmapoissaolot (pv / htv) * työtapaturma sattunut v Sairauspoissaolot (pv / htv) HENKILÖSTÖ Keskimäärin henkilökuntaa oli 18, joista vakituisia 11 henkilöä. Määräaikaista henkilökuntaa käytettiin projektitehtäviin sekä vuosi- ja sairauslomien tuurauksiin. Henkilöstön koulutuksen tavoitteena on kehittää, ylläpitää ja päivittää henkilöstön tietotaitoa ja osaamista. Henkilöstöä koulutettiin mm. erilaisilla jätehuoltoalan koulutuspäivillä, ensiapukoulutuksella ja esimieskoulutuksella. Lisäksi kaksi henkilöä suoritti ympäristöhuollon ammattitutkinnon. Kehityskeskustelut ja henkilöstöntyytyväisyyskyselyt ovat tärkeitä yrityksen kehitys- ja suunnittelutyökaluja. Koko henkilökunnalle pidettiin vuosittaiset kehityskeskustelut. Yhtiö toteutti myös henkilöstön työtyytyväisyyskyselyn. Kyselyllä arvioitiin henkilöstön tyytyväisyyttä mm. omaan työhön, esimiehen toimintaan, jaksamiseen ja tiedonkulkuun. Henkilöstön hyvinvointiin panostettiin järjestämällä yhdistettyjä kehitys- ja Tyky-päiviä. Yhtiö osallistui Pohjois-Karjalan Liikunta ry:n järjestämään liikkumaan aktivoivaan Kunnon kattaus henkilöstölle -ohjelmaan. Ohjelman puitteissa henkilökunnalle järjestettiin kuntotestit ja kuntokampanja. Henkilöstön hyvinvointia tuettiin myös kulttuurisetelein. Turvallisuusasioita kehitettiin ja käsiteltiin säännöllisesti henkilöstön kesken. Kehitystyötä tehtiin mm. panostamalla henkilökohtaisiin turvavälineisiin. 3,4 6,4 7,3 22 PUHAS OY 2012

23 SOSIAALINEN VASTUU VIESTINTÄ JA NEUVONTA Yhtiön graafinen ilme uudistettiin uuden nimen myötä. Nimen ja uuden ilmeen suunnitteli Idealmainos Oy. Myös yhtiön nettisivut uudistettiin, ja nyt sivuilta saa kattavasti tietoa jätehuollon järjestämisestä sekä jätteiden lajittelusta ja kierrätyksestä. Yhtiön 15-vuotisjuhlaa vietettiin energiaseminaarin merkeissä tammikuussa Kolilla. Tilaisuudessa kuultiin luentoja mm. jätehuollon kehityksestä ja biokaasulaitoksen haasteista sekä eri jätevoimalahankkeiden esittelyjä. Mukana oli yhteistyökumppaneita Pohjois-Karjalan alueelta sekä jätelaitosten johtajia. Jätekeskusvierailut ovat hyvä yhteistyötapa eri oppilaitosten kanssa. Koululaisille annettavaa valistustyötä jatkettiin peruskoulujen 4-luokkalaisten kanssa. Lukuvuoden aikana tarjotaan Liperin kouluille mahdollisuus tulla jätekeskukselle oppimaan kestävän kehityksen periaatteita sekä tutustumaan lajitteluun ja jätekeskuksen toimintoihin. Yhtiö tukee näitä vierailuja kyytiavustuksin. Jätekeskuksella järjestettiin yhteensä 14 vierailu- ja koulutustilaisuutta koululaisille, opiskelijoille ja yrityksille. Vierailijoita kävi yhteensä 292 henkilöä. Uutena kouluyhteistyömuotona käynnistettiin Tuikkujahti. Leikkimielisen kilpailun tavoitteena on aktivoida koululaisia tarkkailemaan kulutus- ja lajittelutottumuksiaan. Tuikkujahti kannustaa samalla luovuuteen ja verkostoitumiseen käytettyjen tuikkukuorien etsinnässä. Tuikkujahti sai suuren suosion; mukaan ilmoittautui 92 luokkaa ja yhteensä 1689 oppilasta. Tuikkujahti jatkui vuoden 2013 tammikuun loppuun asti. Henkilökunta vieraili luennoimassa jätehuollon ajankohtaisista asioista ja muutoksista useilla eri ammattikursseilla, seminaareissa ja kokouksissa. Jäteneuvontaa annettiin monissa eri tilaisuuksissa mm. taloyhtiöiden ja kyläyhdistysten kutsumina. Kesällä osallistuttiin kolmepäiväisille Karjalan messuille. Kompostointineuvonta on tärkeä yhteistyömuoto Pohjois- Karjalan Martat ry:n kanssa. Vuoden aikana järjestettiin viisi kompostointineuvontailtaa eri osakaskunnissa. Yliopiston kemian opiskelijoiden kanssa toteutettiin vaarallisten jätteiden ja sähkölaitteiden vastaanotto- ja neuvontatilaisuus Yliopistokadun ekopisteellä kesäkuussa. YHTIÖ TÄYTTI 15 VUOTTA. JUHLAT JÄRJESTETTIIN KOLILLA TAMMIKUUUSSA. Yhtiön vuosikalenteri 2012 jaettiin tammikuussa osakaskuntien jokaiseen talouteen. Kalenteri toimi samalla jätehuoltooppaana, josta löytyivät mm. lajitteluohjeet ja ekopisteet. Vuoden alusta aloitettiin jäteneuvontayhteistyö yhteistyössä kolmen Itä-Suomen jäteyhtiön, Jätekukko Oy:n, Metsäsairila Oy:n ja Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n, kanssa. Yhteistyössä toteutettiin mm.: yhtenäiset jätenimikkeet yhtenäiset jätteiden lajitteluohjeet yhteiset esitteet: lajitteluoppaat suomeksi, englanniksi ja venäjäksi, rakennusjätteiden lajitteluopas ja kompostointioppaat nettisivujen kehittäminen: mm. lajittelun ABC, karttasovellus vastaanottopisteistä ja mobiilisivusto Roskasakki ja suuri kierrätysseikkailu -tehtäväkirja, joka jaettiin 3-luokkalaisille vuoden 2013 alussa. PUHAS OY

huolellisella lajittelulla rakennusjätteestä saa energiajaetta noin 50 % ja metallia noin 2 %.

huolellisella lajittelulla rakennusjätteestä saa energiajaetta noin 50 % ja metallia noin 2 %. Vuosikertomus 2011 Vuosikertomus 2011 Rakennusjätteille tehtiin keväällä muutaman kuukauden kestävä lajittelukoe. Koe osoitti, että huolellisella lajittelulla rakennusjätteestä saa energiajaetta noin

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Tulevaisuuden haasteet jätehuollossa, Joensuun tiedepuisto 24.10.2013 Yhdyskuntajäte Yhdyskuntajäte: vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Taloyhtiöiden jätehuoltopäivä 27.11.2015

Taloyhtiöiden jätehuoltopäivä 27.11.2015 Taloyhtiöiden jätehuoltopäivä 27.11.2015 Ohjelma 27.11.2015 12.00 jäteautoon tutustuminen 12.30 aiheina mm. jätetaksa, jätteen energiahyödyntäminen sekä uusittavat jätehuoltomääräykset 13.35 keskustelua,

Lisätiedot

Lapset pääsivät tutustumaan jäteautoon jätekeskuksen avoimet ovet -tapahtumassa.

Lapset pääsivät tutustumaan jäteautoon jätekeskuksen avoimet ovet -tapahtumassa. VUOSIKERTOMUS 2013 VUOSIKERTOMUS 2013 Lapset pääsivät tutustumaan jäteautoon jätekeskuksen avoimet ovet -tapahtumassa. SISÄLTÖ 2013 TÄSSÄ VUOSIKERTOMUKSESSA Vuosi 2013 lyhyesti 6 Perustietoa yhtiöstä

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Puhas Oy. Tasekirja. Y-tunnus 1067047-0 1.1.2013 -

Puhas Oy. Tasekirja. Y-tunnus 1067047-0 1.1.2013 - Puhas Oy Y-tunnus 1067047-0 1.1.2013 - Tasekirja 31.12.2013 Puhas Oy Jokikatu 7 80220 Joensuu Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1067047-0 Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2013 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma Rahayksikkö EURO 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 43 907,00 36 630,90 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -69

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

JÄTEHUOLTO MUUTTUU POLVIJÄRVELLÄ 1.1.2012 ALKAEN

JÄTEHUOLTO MUUTTUU POLVIJÄRVELLÄ 1.1.2012 ALKAEN Jätehuollon järjestäminen 1.1.2012 alkaen Jätehuolto siirtyy 1.1.2012 alkaen kokonaisuudessaan Joensuun Seudun jätehuolto Oy:n vastattavaksi. Jäteyhtiö on kilpailuttanut jätteenkuljetuksen kaikkien osakaskuntien

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5 Y-tunnus 2462309-3 Liitetiedot 5 Yleistä Pielisen tietoverkko-osuuskunta on perustettu 19.01.2012 ja se on merkitty kaupparekisteriin 22.03.2012 ja ytj-tietokantaan 15.02.2012 alkaen. Osuuskunta on liiketoiminnasta

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2008-31.12.2008 1454032-3 Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI Helsinki SisSllysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot 3-5 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Henkilökunta vuoden lopussa 378 Henkilökunnan muutos % 10,2 Henkilökunta keskimäärin 364

Henkilökunta vuoden lopussa 378 Henkilökunnan muutos % 10,2 Henkilökunta keskimäärin 364 TOIMINTA LYHYESTI 1999-2000 Liikevaihto mmk 2682 Liikevoitto mmk 86 % / Liikevaihto % 3,2 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja mmk 124 % / Liikevaihto % 4,6 Tilikauden voitto mmk 86 % / Liikevaihto

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

LIITE A: Jätemaksut kotitalouksille, julkisyhteisöille sekä sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluille

LIITE A: Jätemaksut kotitalouksille, julkisyhteisöille sekä sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluille Taulukko 1. Perusmaksu. Vakituinen asunto Vapaa-ajan asunto Ilomantsi, Joensuu, Polvijärvi 19,45 24,12 9,73 12,06 Kontiolahti * 23,56 29,22 11,79 14,62 Liperi ** 22,51 27,92 11,26 13,96 Kaikkien kuntien

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Jätehuolto Etelä-Karjalassa

Jätehuolto Etelä-Karjalassa Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy on yhdeksän eteläkarjalaisen kunnan Imatran, Lappeenrannan, Lemin, Luumäen, Parikkalan, Rautjärven, Ruokolahden, Savitaipaleen ja Taipalsaaren omistama jäteyhtiö. Tehtävänämme

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 Isojoen, Karijoen, Kaskisten, Kauhajoen, Kristiinankaupungin, Kurikan (Jurvan osalta), Närpiön ja Teuvan yhteinen jätelautakunta on

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3 Vironkatu 5 OO170 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sldllyrluotblo Slvu Tase Tuloelaskelma Liitetiedot Allekirioitukset ja tilinpc0t0smerkint0

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot