Tuikkujahti sai suuren suosion; mukaan ilmoittautui 92 luokkaa ja yhteensä oppilasta. Tuikkujahti jatkui vuoden 2013 tammikuun loppuun asti.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuikkujahti sai suuren suosion; mukaan ilmoittautui 92 luokkaa ja yhteensä 1 689 oppilasta. Tuikkujahti jatkui vuoden 2013 tammikuun loppuun asti."

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2012

2

3 VUOSIKERTOMUS 2012

4 Tuikkujahti sai suuren suosion; mukaan ilmoittautui 92 luokkaa ja yhteensä oppilasta. Tuikkujahti jatkui vuoden 2013 tammikuun loppuun asti. 4 PUHAS OY 2012

5 SISÄLTÖ TÄSSÄ VUOSIKERTOMUKSESSA Vuosi 2012 lyhyesti 06 Perustietoa yhtiöstä 06 Toimitusjohtajan katsaus 08 Johtaminen ja hallinto 09 Kehityshankkeet ja rakentaminen 10 Keräys ja palvelupisteet 12 Asiakaspalvelu 14 Keräys ja kuljetus 16 Kontiosuon jätekeskus 18 Jätemäärät ja hyödyntäminen 20 Sosiaalinen vastuu 22 Ympäristövastuu 24 Taloudellinen vastuu 26 Hallituksen toimintakertomus 28 Tilinpäätöstiedot 33 Tilintarkastuskertomus 42 Karjalan messuilla kesäkuussa 2012 annettiin jäteneuvontaa. Sivulla 23 Neuvontaan ja lajitteluun satsattiin Toimitusjohtajan katsaus sivulla 8 Itä-Suomen kunnallisten jäteyhtiöiden ja Varkauden Aluelämpö Oy:n yhteinen ekovoimalaitoshanke eteni. Aiheesta lisää sivulla 11 Yhtiö täytti 15 vuotta Lue lisää sivulta 23 JULKAISIJA Vuonna 2012 toteutettiin Roskasakki ja suuri kierrätysseikkailu -tehtäväkirja Puhas Oy TOIMISTO Jokikatu 7, Joensuu LASKUTUSOSOITE PL 148, Joensuu TAITTO Mainostoimisto Idealmainos Oy PAINOPAIKKA Offsetpaino L. Tuovinen Ky PAPERI KANSI Constellation Snow Arpa / Raita 280g SISÄSIVUT 4CC 100g Lue lisää viestinnästä sivulta 23 PUHAS OY

6 1 Uudet nettisivut julkaistaan 1 Uudet seka- ja biojätekuljetusurakat alkavat 1 Yhtiön 15-vuotisjuhla energiaseminaarin merkeissä 1 Itä-Suomen jäteyhtiöiden jäteneuvontayhteistyö käynnistyy 3 Osallistutaan Kiinteistöliiton paneelikeskusteluun 5 Vaarallisten jätteiden keräystempaukset VUOSI 2012 LYHYESTI 2 Yhtenäiset termit ja lajitteluohjeet käyttöön jäteneuvontayhteistyön puitteissa 4 Yhtiökokous 4 Ekovoimalaitoksen aiesopimus hyväksytään 6 Vanhan loppusijoitusalueen pintarakenneurakka alkaa 6 Karjalan messut 6 Sähkölaitteiden ja vaarallisten jätteiden keräyspäivä 6 Kodin lajitteluopas ja kompostointioppaat ilmestyvät Puhas Oy kuntien omistama jätehuoltoyhtiö, toiminta rahoitetaan jätemaksuilla perustettu vuonna 1997 ei tavoittele voittoa, ei jaa osinkoa kilpailuttaa jätekuljetukset, ei omista omaa kalustoa Puhas Oy ( ) 5 osakaskuntaa liikevaihto 8,45 milj. euroa asukasmäärä asiakasmäärä jäteastiatyhjennyksiä n /vuosi sekajätteiden aluekeräyspisteitä 56 (ei sis. Ilomantsia) ekopisteitä 57 vaarallisen jätteen ja sähkölaitteiden keräyspisteitä 10 loppusijoitusalueita 1 Visio Olemme Itä-Suomen halutuin ympäristöystävällisiä jätehuoltopalveluita tuottava yhteistyökumppani. 56 SEKAJÄTTEIDEN EKOPISTETTÄ ALUEKERÄYSPISTETTÄ 57 6 PUHAS OY 2012

7 7 Vanhan loppusijoitusalueen pintarakenneurakan teko 9 Koululaisten tuetut jätekeskusvierailut jatkuvat 9 Rakennusjätteen lajitteluopas ilmestyy VUOSI 2012 LYHYESTI 11 Tuikkujahti alkaa 11 Roskasakki-puuhakirja valmistuu 11 Viiden ekopisteen saneeraukset valmistuvat 11 UFF-yhdistyksen vaatekeräys ekopisteillä alkaa 11 Ekovoimalaitoksen YVA-yleisötilaisuus pidetään Yhtiökokous, periaatepäätös ekovoimalaitoshankkeeseen lähtemisestä 10 Vanhan loppusijoitusalueen pintarakenneurakka valmistuu 10 Ely-keskuksen viranomaistarkastus 10 Ekovoimalaitoksen esisuunnittelu aloitetaan 12 Ekovoimalaitosyhtiö Riikinvoima Oy perustetaan 12 Liikennebiokaasuhanke päättyy Strategiatyö 10 VAARALLISEN JÄTTEEN JA SÄHKÖLAITTEIDEN KERÄYSPISTETTÄ Toiminta-ajatus ja liikeidea Olemme kuntien omistama jätehuoltoyhtiö, jonka tehtävänä on järjestää omistajakuntiensa lakisääteinen jätehuolto. Tarjoamme jätelainsäädännön mukaisia jätehuoltopalveluja, jäteneuvontaa, jätteiden kierrätystä ja loppusijoitusta osakaskunnillemme, muille kunnille ja yrityksille Pohjois-Karjalan alueella. Arvot ja toimintaperiaatteet Kaikessa toiminnassamme pyrimme kestävän kehityksen mukaiseen elinkaariajatteluun ja ympäristönäkökohtien huomioimiseen. Toimintamme on asiakaslähtöistä ja kokonaisvaltaista. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti. Huolehdimme henkilöstömme hyvinvoinnista ja osaamisesta. 1 LOPPUSIJOITUSALUE Puhas Oy:n osakaskunnat OSAKAS OSAKKEET KPL Ilomantsi 69 Joensuu 685 Kontiolahti 94 Liperi 101 Polvijärvi 51 OSAKASKUNTIEN ASUKASMÄÄRÄ ON YHTEENSÄ POLVIJÄRVI Omistusosuus 5,1 % Asukasluku LIPERI Omistusosuus 10,1 % Asukasluku KONTIOLAHTI Omistusosuus 9,4 % Asukasluku JOENSUU Omistusosuus 68,5 % Asukasluku ILOMANTSI Omistusosuus 6,9 % Asukasluku PUHAS OY

8 Neuvontaan ja lajitteluun satsattiin Vuoden 2012 toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutettiin kiitokset kuuluvat koko henkilöstölle. Vuosi 2012 oli yhtiön kuudestoista toimintavuosi. Toiminimensä yhtiö vaihtoi vuoden 2011 lopussa Joensuun Seudun Jätehuolto Oy:stä Puhas Oy:ksi. Yhtiö huolehti viiden osakaskunnan asukkaiden, teollisuuden ja elinkeinoelämän tuottamista jätteistä. Taloudellinen tulos oli hyvä. Henkilökuntaa yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 18 henkilöä. U usi jätelaki tuli voimaan Jätelaki lähtee siitä, että kaikessa toiminnassa täytyy vähentää syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta. Jäte on siis ensisijaisesti valmisteltava uudelleenkäyttöä varten. Toissijaisesti jäte voidaan kierrättää. Kolmantena mahdollisuutena on hyödyntää jäte materiaalina tai energiana, jos kierrätys ei ole mahdollista. Vasta viimeisenä vaihtoehtona tulee loppusijoitus kaatopaikalle. Tavoitteena on kuitenkin, että kaatopaikalle ei juuri tarvitsisi loppusijoittaa jätteitä. Jätelaki ei muuta yhdyskuntajätehuollon vastuusuhteita, mutta selkeyttää toimijoiden rooleja. Kuntien vastuulle kuuluu asumisen, terveys- ja sosiaalitoimen, koulutuksen, julkisen hallinnon ja palvelujen jätehuollon järjestäminen. Kunnat järjestävät näiden kiinteistöjen yhdyskuntajätteiden kuljetuksen, kierrätyksen, hyödyntämisen ja loppukäsittelyn. Uusi jätelaki tuo tuottajille jätehuoltovastuun pakkausten jätehuollon järjestämisessä. Parhaillaan valmistellaan asetusta, jossa säädetään tarkemmin tuottajien velvoitteet. Tuottajien on järjestettävä pakkausten keräys maksutta kuluttajille vuoden 2014 keväästä alkaen. Orgaanisen jätteen ja muovijätteen kaatopaikkasijoittaminen tullaan kieltämään vuoden 2016 alusta. Tämä tarkoittaa sitä, että yhtiön täytyy parantaa nopealla aikataululla jätteiden materiaali- ja energiahyötykäyttöä. Energiahyötykäyttöön liittyen yhtiö käynnisti ekovoimalaitoksen esiselvitysprojektin yhteistyössä muiden jäteyhtiöiden kanssa syksyllä 2010 Leppävirran kuntaan Riikinnevalle. Vuonna 2010 tehtyä esiselvitystä ja kattilamitoitusta tarkennettiin kevään ja kesän aikana. Projektissa on mukana seitsemän jäteyhtiötä Itä- ja Keski-Suomesta sekä Varkauden Aluelämpö Oy Varkaudesta. Hanke etenee suotuisasti, sillä jäteyhtiöt ja Varkauden Aluelämpö Oy allekirjoittivat joulukuussa osakassopimuksen ja perustivat ekovoimalaitoshanketta varten voimayhtiön, Riikinvoima Oy:n. Marraskuussa valmistui myös ympäristövaikutusten arviointiselostus. Ympäristölupaa laitokselle haetaan alkuvuodesta ja lupapäätös odotetaan saatavaksi syksyllä Syksyllä 2012 aloitettiin laitoksen varsinainen esisuunnittelu laitoksen kilpailutusta varten. Leppävirran Riikinnevalle suunnitellun ekovoimalaitoksen rakentaminen ja sen rahoitusjärjestelyt kilpailutetaan kevään 2013 aikana. Varsinainen investointipäätös laitoksen rakentamisesta tehdään syksyllä heti, kun ympäristölupa on saatu. Yhtiön biojätteet menivät BioKymppi Oy:n käsiteltäväksi, jonka osakkaana myös Puhas Oy on. Laitoksessa biojätteet saatetaan mädätysreaktoriin. Mädätysreaktorissa muodostuu metaanikaasua, josta saadaan lämpöä ja sähköä. Prosessista jäävä mädätysjäännös käytetään peltojen lannoitteena. Materiaali- ja energiahyötykäyttöä parannetaan vuonna 2013 lajittelemalla kaikki pien- ja pakettiautotuojien jätteet. Lisäksi yrityksiltä tulevan rakennusjätteen materiaali- ja energiahyötykäyttöä lisätään lajittelemalla jätteet koneellisesti jätekeskuksessa. Rakennusjätteistä lajitellaan erikseen hyötykäyttöön puu, metalli ja poltettava jäte. Metalli menee materiaalikierrätykseen, puu menee poltettavaksi perinteiseen voimalaitokseen ja poltettava jäte menee jätteenpolttolaitokseen. Valtakunnallisen jätesuunnitelman kierrätystä ja energiahyödyntämistä koskevat tavoitteet ja uusi jätelaki tuovat lähivuosiksi kovia haasteita. Jotta haasteisiin pystytään vastaamaan, on syvennettävä yhteistyötä naapurijäteyhtiöiden kanssa, lisättävä neuvontaa ja tiedottamista, panostettava syntypaikkalajitteluun ja sen kehittämiseen, kehitettävä lajittelumenetelmiä ja tehtävä investointeja tarvittaviin laitteisiin. Jätteiden kuljetusten hallinta siirtyi vuoden alusta Joensuun, Liperin, Kontiolahden ja Polvijärven alueella Puhas Oy:lle. Kuljetukset kilpailutettiin syksyllä 2011 ja uudet kuljetusurakat alkoivat vuoden 2012 alusta. Kilpailun voitti Joensuussa, Kontiolahdessa ja Liperissä HFT Network Oy ja Polvijärvellä Kuljetusliike Kettunen Oy. Kuljetusten ohja- 8 PUHAS OY 2012

9 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Yhtiö oli mukana toteuttamassa lapsille kierrätysaiheisia puuhakirjoja. usta ja jäteneuvontaa varten käynnistettiin asiakaspalvelu, joka valvoo kuljetuksia, neuvoo asiakkaita jäteasioissa ja hoitaa laskutuksen. Neuvontaan ja tiedottamiseen satsattiin paljon vuonna Itä-Suomen jäteyhtiöt aloittivat vuoden 2012 alusta yhteisen jäteneuvontahankkeen. Hankkeessa on Puhas Oy:n lisäksi Jätekukko Oy, Metsäsairila Oy ja Ylä-Savon Jätehuolto Oy. Yhteisessä hankkeessa tehdään keskitetysti mm. neuvontaoppaita, lapsille kierrätysaiheisia puuhakirjoja, asiakaslehtiä, asiakaskalenteria, nettisivujen kehitystä sekä yhteistyötä kouluihin ja viranomaisiin. Neuvonnan ja tiedottamisen tarkoituksena on vähentää jätteen syntymistä ja lisätä asukkaiden omatoimista jätteiden lajittelua. Kaikki vuodelle 2012 asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutettiin. Kiitokset kuuluvat koko henkilöstölle. Jarmo Junttanen toimitusjohtaja JOHTAMINEN JA HALLINTO Ylin päätäntävalta on yhtiökokouksella, joka kokoontui vuonna 2012 yhden kerran varsinaiseen yhtiökokoukseen ja yhden kerran ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Ylimääräinen yhtiökokous järjestettiin ekovoimalaitoksen osakassopimuksen päättämisestä. Yhtiöllä on hallitus, jossa on edustus yhtiön jokaisesta osakaskunnasta. Hallitukseen kuuluu 7 varsinaista jäsentä ja 7 henkilökohtaista varajäsentä. Hallitus vastaa yhtiön toiminnasta, taloudesta ja strategisesta suunnittelusta. Hallitus kokoontui vuoden 2012 aikana 14 kertaa. Yhtiön tilintarkastajina toimivat Ernst & Young Oy:n tilintarkastajat KHT Katja Pesonen ja KHT Eero Huusko. Yhtiön toimitusjohtajana toimi Jarmo Junttanen. PUHAS OY

10 KEHITYSHANKKEET JA RAKENTAMINEN KONTIOSUON JÄTEKESKUS Kontiosuon jätekeskuksen alueella tehtiin vanhan jätetäyttöalueen pintarakennetöitä noin 2,8 hehtaarin alueella. Pintarakentaminen saatiin ympäristöluvan mukaisesti valmiiksi vuoden loppuun mennessä. Alueen kehittämissuunnitelmiin panostettiin vuoden aikana. Alueella aloitettiin laajennusalue 2.:n pohjarakenteen ja laajennusalue 1.:n kaasunkeräysjärjestelmän suunnittelutyöt sekä laajennusalue 1.:n korotussuunnitelman laatiminen. Lisäksi käynnistettiin jätekeskusalueen vesien johtamisen ja käsittelyn tehostamissuunnitelman laatiminen. Pientuojien jätteiden lajittelukenttää laajennettiin ja tehostettiin lisäämällä lajittelulavoja. Lajittelukentän turvallisuutta parannettiin turva-aidoilla. LIIKENNEBIOKAASUHANKE Yhtiön hallinnoimana jatkettiin aloitettua EAKR-rahoitteista 3-vuotista Pohjois-Karjalan liikennebiokaasuverkoston kehittämishanketta, jonka tavoitteena oli luoda edellytyksiä liikennebiokaasun tuotannolle ja jakelulle sekä verkoston laajenemiselle maakunnassa ja maakunnan ulkopuolella. Hankkeessa selvitettiin, voitaisiinko Kontiosuon kaatopaikkakaasua jalostaa liikennepolttoaineeksi. Hanketta hallinnoi Puhas Oy. Päärahoittaja oli Pohjois- Karjalan maakuntaliitto (EAKR) ja osarahoittajia olivat JOSEK Oy, Joensuun kaupunki, Kiteen kaupunki, Kontiolahden kunta, BioKymppi Oy, Doranova Oy ja Jätekukko Oy. Hanke päättyi vuoden lopussa. Selvitykset ja tutkimukset osoittivat, ettei kannattavaan liiketoimintaan vaadittavia teknisiä ja taloudellisia edellytyksiä kaatopaikkakaasun jalostamiseksi liikennekäyttöön ole. 10 PUHAS OY 2012

11 KEHITYSHANKKEET JA RAKENTAMINEN EKOVOIMALAITOSHANKE Itä-Suomen kunnallisten jäteyhtiöiden ja Varkauden Aluelämpö Oy:n yhteinen ekovoimalaitoshanke eteni. Osakkaat allekirjoittivat joulukuussa osakassopimuksen ja perustivat voimayhtiön, Riikinvoima Oy:n. Laitoksen varsinainen esisuunnittelu aloitettiin syksyllä, ja ympäristövaikutusten arviointiselostus jätettiin viranomaiselle joulukuussa. Hanke etenee ympäristöluvan hakemisella. Tavoitteena on, että investointipäätös laitoksen rakentamisesta tehdään syksyllä Laitoksen on suunniteltu valmistuvan vuoden 2015 loppuun mennessä. Ekovoimalaitoksen polttoaineena tulee olemaan kotitalouden sekajäte. Kotitaloudessa jätteet tultaisiin lajittelemaan entistä paremmin, eli kaikki hyötyjätteet biojäte mukaan lukien eroteltaisiin pois ja loppujäte menisi poltettavaksi. Syksy 2010 ekovoimalaitoshanke käynnistyy Kevät 2011 ensimmäinen teknis-taloudellinen esiselvitys valmistuu (Ramboll Finland Oyj) Maaliskuu 2012 toinen teknis-taloudellinen esiselvitys valmistuu (Åf-Consult Oy) rahoitusselvitys valmistuu (Inspira Oy) Riikinvoima Oy perustetaan Syksy 2012 selvityksiä tarkennetaan (Nonagon Oy, Oxford Oy) Kevät/kesä 2012 hankeosapuolet hyväksyvät aiesopimuksen Marraskuu/2012 hankeosapuolet hyväksyvät osakassopimuksen Vuodenvaihde 2012/2013 YVA valmistuu ja ympäristöluvan hakeminen alkaa Kevät 2013 osayleiskaava ja asemakaava valmistuvat Syksy 2013 ympäristölupa investointipäätös rakentaminen alkaa Vuoden 2015 loppu ekovoimalaitos valmis PUHAS OY

12 KERÄYS- JA PALVELUPISTEET Ekopisteet Yhtiön ylläpitämiä hyötyjätteiden keräyspisteitä. Käyttöoikeus kaikilla kotitalouksilla. 58 kpl: - lasi 57 pisteessä - metalli 57 pisteessä - kartonki 36 pisteessä - paperi 48 pisteessä - vaatteet 23 pisteessä - kartongin ja paperin keräyksestä huolehtii Paperinkeräys Oy tuottajavastuulain mukaisesti ja vaatteiden keräyksestä UFF-yhdistys. Veloitukseton käytettäessä, palvelu katetaan perusmaksulla. Vuoden aikana uudistettiin 5 ekopistettä Paperinkeräys Oy:n kanssa, joista kolme yhteistyössä S-ryhmän kanssa. Vaarallisten jätteiden ja sähkölaitteiden keräyspisteet Yhtiön kustantamia kotitalouksien vaarallisten jätteiden ja sähkölaitteiden keräyspisteitä, joissa vastaanotetaan mm. öljyt, akut, maalit, lääkkeet ja käytöstä poistetut sähkölaitteet. 10 keräyspistettä, lisäksi 18 sopimusapteekkia. Veloitukseton kotitalouksille käytettäessä - vaarallisten jätteiden keräys katetaan perusmaksulla - sähkölaitteiden keräyksen maksavat tuottajayhteisöt tuottajavastuulain mukaisesti. Vaarallisten jätteiden keräystempaukset järjestettiin keväällä Tuupovaarassa, Kiihtelysvaarassa ja Ilomantsissa. Sähkölaitteiden ja vaarallisten jätteiden keräyspäivä järjestettiin kesällä yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kemian opiskelijoiden kanssa. 12 PUHAS OY 2012

13 KERÄYS- JA PALVELUPISTEET 58 EKOPISTETTÄ 10 VAARALLISTEN JÄTTEIDEN JA SÄHKÖLAITTEIDEN KERÄYSPISTETTÄ Kontiosuon jätekeskus Yhtiön ylläpitämä jätteiden käsittely- ja loppusijoitusalue. Alueella on pientuojien jätteille oma lajittelualue. Maksut jätekeskushinnaston mukaan. Kiinteistökohtainen keräys Kiinteistön omia tai useamman kiinteistön yhteisiä seka- ja biojäteastioita. Yhtiö vastaa astioiden tyhjennyksistä keräyskohdetta: - sekajäte - biojäte. Jäteastian tyhjennystapahtumiin perustuva kuntien jätetaksan mukainen jätemaksu. Aluekeräyspisteet Yhtiön ylläpitämiä asumisessa syntyvän sekajätteen keräyspaikkoja. Käyttöoikeus ainoastaan aluekeräyspisteen vuosimaksun maksavilla asiakkailla. 56 kpl, joista 53 kpl ympäri vuoden käytettäviä ja 3 kpl vain kesäkäytössä olevia. Kiinteä kuntien jätetaksan mukainen vuosimaksu. PUHAS OY

14 ASIAKASPALVELU Asiakaspalvelumme vuosi käynnistyi vilkkaasti. Tammikuun aikana asiakaspalveluun tuli kiivaimmillaan jopa 500 puhelua päivässä. Tilanne tasoittui kuitenkin helmikuun aikana, kun uudet kuljetusurakat oli saatu kunnolla käyntiin. Asiakaspalvelua annettiin pääsääntöisesti puhelimitse. Asiakaspalvelu vastasi vuoden aikana puheluun. Eniten asiakkaat soittivat jäteastian tyhjennyksiin ja jäteneuvontaan liittyvissä asioissa sekä päivittivät asiakastietojaan. Asiakkaita palveltiin myös sähköpostilla, toimistolla ja palautelomakkeen kautta. Asiakkaita tiedotettiin jätehuollon järjestämiseen liittyvistä asioista laskujen mukana lähetetyillä asiakaskirjeillä. Ajankohtaisista asioista tiedotettiin aktiivisesti myös yhtiön nettisivuilla. Asiakaspalveluun tulleet puhelut SOITON AIHE % KPL Astian tyhjennys Asiakastiedot Laskutus Neuvonta Palaute Katkennut puhelu Yhdistetty puhelu PUHAS OY 2012

15 ASIAKASPALVELU Jätehuollon järjestäminen KERÄYSPAIKKA % Aluekeräyspiste, ympärivuotinen käyttö (1389 kpl) 5 % Aluekeräyspiste, vapaa-ajan käyttö (3431 kpl) 12 % Kiinteistökohtainen jäteastia, omakotitalot (17663 kpl) 62 % Kiinteistökohtainen jäteastia, vapaa-ajan käyttö (1089 kpl) 4 % Kiinteistökohtainen jäteastia, taloyhtiöt (1928 kpl) 7 % Kimppa-astia, ympärivuotinen käyttö (2067 kpl) 7 % Kimppa-astia, vapaa-ajan käyttö (744 kpl) 3 % JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET YHTENÄISTETTIIN Yhtiö teki yhteistyötä jätehuoltoasioissa kuntien valvontaviranomaisten ja Joensuun alueellisen jätelautakunnan kanssa. Joensuun alueellinen jätelautakunta aloitti toimintansa keväällä 2012, ja jätehuollon viranomaistehtävät siirrettiin kunnilta jätelautakunnalle. Jätelautakunta päätti uusista jätehuoltomääräyksistä ja ne astuivat voimaan alkaen. Määräykset yhtenäistettiin kaikkien osakaskuntien alueella. Kunnan jätehuollon työnjako Viranomaistehtävät Joensuun alueellinen jätelautakunta jätehuoltomääräysten hyväksyminen ja poikkeamisesta päättäminen jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen jätetaksan hyväksyminen jätemaksujen maksuunpano ja kohtuullistamispäätökset Palvelutehtävät Puhas Oy jätteen kuljetus, vastaanotto ja käsittely jäteneuvonta jätemaksujen laskutus jätehuollon asiakaspalvelu ja asiakasrekisterin ylläpito Valvontatehtävät Ely-keskus ja kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset valvovat jätehuollon lainsäädännön noudattamista PUHAS OY

16 KERÄYS JA KULJETUS UUDET SEKA- JA BIOJÄTTEIDEN KULJETUSURAKAT Yhtiö hoiti seka- ja biojätteiden kuljetusten järjestämisen Joensuussa, Kontiolahdella, Liperissä ja Polvijärvellä. Kunnan kilpailuttaman jätteenkuljetusjärjestelmän uudet seka- ja biojätteiden kuljetusurakat alkoivat vuoden alussa. Kuljetukset kilpailutettiin syksyllä 2011 ja urakat kestävät saakka. Seka- ja biojätteiden kuljetuksia hoiti Joensuussa, Liperissä ja Kontiolahdessa HFT Network Oy sekä Polvijärvellä Kuljetusliike Kettunen Oy. Yhtiöllä ja kuljetusyrityksillä on käytössä sähköinen ajonohjausjärjestelmä, TCS, josta kuljettaja näkee autossa päivän ajoreitin astiatyhjennyksineen, kuittaa tyhjennyksen järjestelmään ja tiedot siirtyvät reaaliaikaisesti ja automaattisesti asiakastietoihin. Biojätteiden erilliskeräys laajennettiin Kiihtelysvaaraan, Tuupovaaraan, Enoon ja Uimaharjuun. Tämän yhteydessä sekajätereittejä uudistettiin ja yhdenmukaistettiin. 16 PUHAS OY 2012

17 KERÄYS JA KULJETUS UUTENA PALVELUMUOTONA KÄYNNISTETTIIN NOUTOPALVELU HYÖTYJÄTTEIDEN JA VAARALLISTEN JÄTTEIDEN KULJETUKSET Ekopisteissä kerättyjen hyötyjätteiden kuljetukset hoitivat Kuljetusliike Kettunen Oy ja Joensuun Kierrätys-Kuljetus Oy. Vaarallisten jätteiden kuljetukset hoiti Lassila & Tikanoja Oyj. UUTTA PALVELUTARJONTAA ASTIAMYYNTI JA NOUTOPALVELU Kontiosuon jätekeskuksella aloitettiin seka- ja biojäteastioiden sekä kompostoreiden myynti. Vuoden aikana käynnistettiin myös noutopalvelu, joka noutaa kotitalouksilta erillistä maksua vastaan pakettiautolla jätteitä, joita ei voi laittaa jäteastiaan, esim. kodinkoneita ja huonekaluja. PUHAS OY

18 8 JÄTTEIDEN LAJITTELUKENTTÄ Ulos Haravointijätteet ja risut 13 Huom! Vuoden 2013 alusta alkaen Pakettiautot lajitteluun. Punnitus ja maksu vastaanottoportilla. Henkilöautojen kassa palvelee lajittelukentällä. Sähkölaitteet Lasi Kartonki Paperi UFF:n vaatekeräys Kassa henkilöautot Henkilöautot Pakettiautot LAJITTELE OPASTEIDEN MUKAAN metalli, puu, maa- ja kiviainekset, kestopuu ja sekajäte Henkilöautot Pakettiautot VASTAANOTTORAKENNUS Vastaanottorakennuksessa on asiakaspalvelupiste, vaaka, sosiaalitilat, työhuoneet ja tila vierailujen järjestämiseen. Kaikki jätekeskukseen tulevat ja sieltä lähtevät ajoneuvot, lukuun ottamatta henkilöautoja, punnittiin autovaa alla. Vuoden aikana tehtiin yhteensä punnitusta eli keskimäärin 84 tapahtumaa joka arkipäivä. 2 VARASTOHALLI Varastohallissa säilytetään jätehuoltotarvikkeita ja -kalustoa. 3 HUOLTORAKENNUS Huoltorakennuksessa on autotalli, vaarallisten jätteiden käsittely- ja varastointitila ja kaluston pesutila. 4 VAARALLISTEN JÄTTEIDEN VASTAANOTTOPISTE Pisteessä on omat vastaanottopaikat erilaisille vaarallisille jätteille, jotka lähtevät jatkokäsittelyyn muualle. 6 ÖLJYISET MAAT Öljyiset maat vastaanotettiin kahteen valutusluiskaaltaaseen esikäsittelyyn ja siirrettiin sen jälkeen öljyisten maiden käsittelykentälle kompostoitumaan. 7 TEOLLISUUSLIETTEET Kaatopaikkakelpoiset teollisuuden lietteet otettiin vastaan öljynerotuskaivolla varustettuun erityisaltaaseen. Erityisaltaaseen jäänyt kuiva hiekkasakka siirrettiin loppusijoitusalueelle. 8 PIENTUOJIEN JÄTTEIDEN VASTAANOTTOKENTTÄ Pientuojien on lajiteltava erikseen lasi, metalli, kartonki, paperi, puu, maa- ja kiviainekset, haravointijäte, risut, sekajäte ja kestopuu. Kentälle tuli marraskuussa UFF:n vaatekeräys, johon voi tuoda käyttökuntoiset puhtaat vaatteet, kengät, laukut, kodintekstiilit, lelut ja urheiluvälineet. Kentällä on aina yhtiön henkilökuntaa opastamassa. 5 KAASUPUMPPAAMO Kaatopaikkakaasu kerättiin suljetulta jätteen loppusijoitusalueelta ja hyödynnettiin Fortum Oyj:n voimalaitoksella. 18 PUHAS OY 2012

19 KONTIOSUON JÄTEKESKUS 9 9 KÄYTÖSTÄ POISTETTU LOPPUSIJOITUSALUE Alueella tehtiin vanhan jätetäyttöalueen pintarakennetöitä noin 2,8 hehtaarin alueella. 10 BIOJÄTTEEN SIIRTOKUORMAUSASEMA Kaikki biojätteet siirtokuormattiin ja toimitettiin mädätykseen BioKymppi Oy:lle. 11 LOPPUSIJOITETTAVAN JÄTTEEN TÄYTTÖALUE Täyttöalueen koko oli noin 5 hehtaaria. 12 ERITYISJÄTTEIDEN LOPPUSIJOITUSALUE Alueelle loppusijoitettiin mm. asbesti. 13 VESIENKÄSITTELY Valuma- ja suotovesien johtamista tarkkailtiin ympäristökeskuksen hyväksymän tarkkailuohjelman mukaisesti ja seurantaan käytettiin noin euroa. Valuma- ja suotovesien mittapato siirrettiin uuteen paikkaan tarkkailun parantamiseksi VUODEN AIKANA TEHTIIN YHTEENSÄ PUNNITUSTA, ELI KESKIMÄÄRIN 84 TAPAHTUMAA JOKA ARKIPÄIVÄ KONTIOSUON JÄTEKESKUS PUHAS OY

20 JÄTEMÄÄRÄT JA HYÖDYNTÄMINEN 100 Loppusijoitetut- / hyödynnetyt jätteet paperi, kartonki, sähkölaitteet ja vaaralliset jätteet eivät sisälly 80 HYÖTYKÄYTTÖ HYÖTYKÄYTTÖ HYÖTYKÄYTTÖ tuikkukuoresta saadaan yksi 0,33 litran tölkki LOPPUSIJOITUS LOPPUSIJOITUS LOPPUSIJOITUS Kontiosuon jätekeskuksessa vastaanotettiin osakaskuntien alueelta tulevat sekaja biojätteet sekä Keski-Karjalan kuntien jätteitä. Näiden lisäksi jätekeskuksessa vastaanotettiin, käsiteltiin tai esikäsiteltiin hyöty- ja erityisjätteitä, käytöstä poistettuja sähkölaitteita sekä vaarallisia jätteitä. Yhtiö toimitti jätteet hyötykäyttöön tai käsitteli ne Kontiosuon jätekeskuksella. Jätteiden hyötykäyttö lisääntyi ja jatkossa tullaan edelleen vähentämään loppusijoitusta kaatopaikalle. Kierrätyksen lisäämiseksi pientuojien jätteiden lajittelukenttää laajennettiin ja lajittelua tehostettiin lisäämällä lajittelulavoja. Vuoden 2013 alusta myös pakettiautoilla tuotavat jätteet tullaan vastaanottamaan lajittelukentälle ja lajittelemaan. Jätteitä vastaanotettiin tonnia (vuonna 2011: tonnia). Jätteistä loppusijoitettiin jätekeskukselle tonnia ja loput hyötykäytettiin. Vuonna 2011 hyötykäyttöön ohjautui 29 %, mutta vuonna 2012 hyötykäyttö kasvoi 37 %:iin. Määriin ei ole sisällytetty paperia, kartonkia, vaarallisia jätteitä ja sähkölaitteita. Kierrätyksen lisäämiseksi pientuojien jätteiden lajittelukenttää laajennettiin ja lajittelua tehostettiin. 20 PUHAS OY 2012

21 JÄTEMÄÄRÄT JA HYÖDYNTÄMINEN Jätemäärät ja niiden hyödyntäminen JÄTELAJI MÄÄRÄ HYÖDYNTÄMISTAPA KÄSITTELIJÄ / (tonnia) HYÖDYNTÄJÄ Asfaltti, betoni, lasi, maa, tiili Maanrakentamiseen Puhas Oy Biojäte (erilliskerätty) Energiaksi, lannoitteeksi BioKymppi Oy Kartonki 247 Hylsykartongiksi Tuottajayhteisöt Kyllästetty puu 149 Hake-energiaksi Demolite Oy Metalli 426 Metalliteollisuuden raaka-aineeksi Kuusakoski Oy Paperi Paperiteollisuuden raaka-aineeksi Paperinkeräys Oy Puu Hake-energiaksi Kuusakoski Oy/ hakkeena Ekokem Oy Ab Sähkölaitteet 507 Teollisuuden raaka-aineeksi Tuottajayhteisöt Vaaralliset jätteet 451 Uusiksi raaka-aineiksi ja energiaksi Ympäristöluvan omaavat vaarallisten jätteiden käsittelylaitokset Yhtiö tulee panostamaan edelleen jätteiden hyötykäyttöön ja vähentämään loppusijoitusta kaatopaikalle. Jätemäärät kunnittain tonneina Jätemäärät lajeittain tonneina Ulkopaikkakunnat Muu jäte Tiili ja betoni Polvijärvi Sekajäte Liperi Kontiolahti Joensuu Ilomantsi Rakennuspuu Rakennusjäte Biojäte Asfaltti ja maa KONTIOSUON JÄTEKESKUKSELLE VASTAANOTETUT JÄTEMÄÄRÄT KUNNITTAIN / LAJEITTAIN (ei sisällä paperia, kartonkia, vaarallisia jätteitä, sähkölaitteita) PUHAS OY

22 SOSIAALINEN Henkilöstötunnusluvut VASTUU Henkilöstön määrä keskimäärin (hlöä) Keski-ikä (vuotta) 47 48,5 50,5 Naisten osuus (%) ,2 16,1 0 Miesten osuus (%) Työtapaturmat (kpl) Työtapaturmapoissaolot (pv / htv) * työtapaturma sattunut v Sairauspoissaolot (pv / htv) HENKILÖSTÖ Keskimäärin henkilökuntaa oli 18, joista vakituisia 11 henkilöä. Määräaikaista henkilökuntaa käytettiin projektitehtäviin sekä vuosi- ja sairauslomien tuurauksiin. Henkilöstön koulutuksen tavoitteena on kehittää, ylläpitää ja päivittää henkilöstön tietotaitoa ja osaamista. Henkilöstöä koulutettiin mm. erilaisilla jätehuoltoalan koulutuspäivillä, ensiapukoulutuksella ja esimieskoulutuksella. Lisäksi kaksi henkilöä suoritti ympäristöhuollon ammattitutkinnon. Kehityskeskustelut ja henkilöstöntyytyväisyyskyselyt ovat tärkeitä yrityksen kehitys- ja suunnittelutyökaluja. Koko henkilökunnalle pidettiin vuosittaiset kehityskeskustelut. Yhtiö toteutti myös henkilöstön työtyytyväisyyskyselyn. Kyselyllä arvioitiin henkilöstön tyytyväisyyttä mm. omaan työhön, esimiehen toimintaan, jaksamiseen ja tiedonkulkuun. Henkilöstön hyvinvointiin panostettiin järjestämällä yhdistettyjä kehitys- ja Tyky-päiviä. Yhtiö osallistui Pohjois-Karjalan Liikunta ry:n järjestämään liikkumaan aktivoivaan Kunnon kattaus henkilöstölle -ohjelmaan. Ohjelman puitteissa henkilökunnalle järjestettiin kuntotestit ja kuntokampanja. Henkilöstön hyvinvointia tuettiin myös kulttuurisetelein. Turvallisuusasioita kehitettiin ja käsiteltiin säännöllisesti henkilöstön kesken. Kehitystyötä tehtiin mm. panostamalla henkilökohtaisiin turvavälineisiin. 3,4 6,4 7,3 22 PUHAS OY 2012

23 SOSIAALINEN VASTUU VIESTINTÄ JA NEUVONTA Yhtiön graafinen ilme uudistettiin uuden nimen myötä. Nimen ja uuden ilmeen suunnitteli Idealmainos Oy. Myös yhtiön nettisivut uudistettiin, ja nyt sivuilta saa kattavasti tietoa jätehuollon järjestämisestä sekä jätteiden lajittelusta ja kierrätyksestä. Yhtiön 15-vuotisjuhlaa vietettiin energiaseminaarin merkeissä tammikuussa Kolilla. Tilaisuudessa kuultiin luentoja mm. jätehuollon kehityksestä ja biokaasulaitoksen haasteista sekä eri jätevoimalahankkeiden esittelyjä. Mukana oli yhteistyökumppaneita Pohjois-Karjalan alueelta sekä jätelaitosten johtajia. Jätekeskusvierailut ovat hyvä yhteistyötapa eri oppilaitosten kanssa. Koululaisille annettavaa valistustyötä jatkettiin peruskoulujen 4-luokkalaisten kanssa. Lukuvuoden aikana tarjotaan Liperin kouluille mahdollisuus tulla jätekeskukselle oppimaan kestävän kehityksen periaatteita sekä tutustumaan lajitteluun ja jätekeskuksen toimintoihin. Yhtiö tukee näitä vierailuja kyytiavustuksin. Jätekeskuksella järjestettiin yhteensä 14 vierailu- ja koulutustilaisuutta koululaisille, opiskelijoille ja yrityksille. Vierailijoita kävi yhteensä 292 henkilöä. Uutena kouluyhteistyömuotona käynnistettiin Tuikkujahti. Leikkimielisen kilpailun tavoitteena on aktivoida koululaisia tarkkailemaan kulutus- ja lajittelutottumuksiaan. Tuikkujahti kannustaa samalla luovuuteen ja verkostoitumiseen käytettyjen tuikkukuorien etsinnässä. Tuikkujahti sai suuren suosion; mukaan ilmoittautui 92 luokkaa ja yhteensä 1689 oppilasta. Tuikkujahti jatkui vuoden 2013 tammikuun loppuun asti. Henkilökunta vieraili luennoimassa jätehuollon ajankohtaisista asioista ja muutoksista useilla eri ammattikursseilla, seminaareissa ja kokouksissa. Jäteneuvontaa annettiin monissa eri tilaisuuksissa mm. taloyhtiöiden ja kyläyhdistysten kutsumina. Kesällä osallistuttiin kolmepäiväisille Karjalan messuille. Kompostointineuvonta on tärkeä yhteistyömuoto Pohjois- Karjalan Martat ry:n kanssa. Vuoden aikana järjestettiin viisi kompostointineuvontailtaa eri osakaskunnissa. Yliopiston kemian opiskelijoiden kanssa toteutettiin vaarallisten jätteiden ja sähkölaitteiden vastaanotto- ja neuvontatilaisuus Yliopistokadun ekopisteellä kesäkuussa. YHTIÖ TÄYTTI 15 VUOTTA. JUHLAT JÄRJESTETTIIN KOLILLA TAMMIKUUUSSA. Yhtiön vuosikalenteri 2012 jaettiin tammikuussa osakaskuntien jokaiseen talouteen. Kalenteri toimi samalla jätehuoltooppaana, josta löytyivät mm. lajitteluohjeet ja ekopisteet. Vuoden alusta aloitettiin jäteneuvontayhteistyö yhteistyössä kolmen Itä-Suomen jäteyhtiön, Jätekukko Oy:n, Metsäsairila Oy:n ja Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n, kanssa. Yhteistyössä toteutettiin mm.: yhtenäiset jätenimikkeet yhtenäiset jätteiden lajitteluohjeet yhteiset esitteet: lajitteluoppaat suomeksi, englanniksi ja venäjäksi, rakennusjätteiden lajitteluopas ja kompostointioppaat nettisivujen kehittäminen: mm. lajittelun ABC, karttasovellus vastaanottopisteistä ja mobiilisivusto Roskasakki ja suuri kierrätysseikkailu -tehtäväkirja, joka jaettiin 3-luokkalaisille vuoden 2013 alussa. PUHAS OY

huolellisella lajittelulla rakennusjätteestä saa energiajaetta noin 50 % ja metallia noin 2 %.

huolellisella lajittelulla rakennusjätteestä saa energiajaetta noin 50 % ja metallia noin 2 %. Vuosikertomus 2011 Vuosikertomus 2011 Rakennusjätteille tehtiin keväällä muutaman kuukauden kestävä lajittelukoe. Koe osoitti, että huolellisella lajittelulla rakennusjätteestä saa energiajaetta noin

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5 Y-tunnus 2462309-3 Liitetiedot 5 Yleistä Pielisen tietoverkko-osuuskunta on perustettu 19.01.2012 ja se on merkitty kaupparekisteriin 22.03.2012 ja ytj-tietokantaan 15.02.2012 alkaen. Osuuskunta on liiketoiminnasta

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 1W KPMG Oy Ab Keskustori 1 A 2 krs 60100 SEINÄJOKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3070 www.kpmg.f1 TILINTARKASTUSKERTOMUS Elite Yhteisöpalvelut Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Elite

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

LIITE A: Jätemaksut kotitalouksille, julkisyhteisöille sekä sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluille

LIITE A: Jätemaksut kotitalouksille, julkisyhteisöille sekä sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluille Taulukko 1. Perusmaksu. Vakituinen asunto Vapaa-ajan asunto Ilomantsi, Joensuu, Polvijärvi 19,45 24,12 9,73 12,06 Kontiolahti * 23,56 29,22 11,79 14,62 Liperi ** 22,51 27,92 11,26 13,96 Kaikkien kuntien

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 SISÄLL YSLUETTELO,,,,, TOIMINTAKERTOMUS, 3 VASTIKERAHOITUSLASKELMA 5 TULOSLASKELMA 6 TASE - 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT.... -

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2011 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2010 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Siir to O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Savo-Pielisen jätelautakunta Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Alueen kuntien kaavoituksessa huomioon otettavaksi Huhtikuu 2015 Jätehuollon toimijoiden mukana olo kaavoitusprosessissa Savo-Pielisen

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2010 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen 24.5.216 Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 215 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn yhdyskuntajätteen määrä ja yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Kuopion jätekeskus on kunnallisen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot