TIETOJENKÄSITTELYN PERUSTUTKINTO DATANOMI. Digitaalinen viestintä Tietojärjestelmien kehittäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIETOJENKÄSITTELYN PERUSTUTKINTO DATANOMI. Digitaalinen viestintä Tietojärjestelmien kehittäminen"

Transkriptio

1 ESPOON LIIKETALOUSINSTITUUTTI OPETUSSUUNNITELMA TIETOJENKÄSITTELYN PERUSTUTKINTO DATANOMI Digitaalinen viestintä Tietojärjestelmien kehittäminen

2 INFORMAATIOTEKNOLOGIAPALVELUJEN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA DIGITAALINEN VIESTINTÄ Opintokokonaisuuden tavoitteet Opiskelijan on osattava valita ja asentaa organisaation sisäiseen ja ulkoiseen viestintään tarvittavat tietoverkkoverkko-ohjelmistot. Opiskelijan on osattava tietoisesti valita tehtävään soveltuva ohjelma ja asentaa se käyttöön, jolloin hänen on tunnettava useiden palvelinohjelmistojen ominaisuuksia. Opiskelijan on osattava suojata yritykselle tärkeää tietoa, jolloin hänen on ymmärrettävä tietoturvan merkitys organisaation toiminnassa. Hänen tulee osata ohjeistaa ja opastaa muita käyttäjiä tietoturvaan liittyvissä asioissa. Opiskelijan on osattava tehdä varmistukset organisaatiolle tärkeistä tiedoista ja palauttaa ne tarvittaessa. Opiskelijan on osattava suunnitella tietokantojen verkkokäyttö tukemaan yrityksen liiketoimintaa ja markkinointia. Hänen tulee osata yhdistää eri tekniikoita verkkosivulle siten, että hän saa aikaan toimivan kokonaisuuden. Opiskelijan on osattava hyödyntää laajoja tietokantoja jollakin tietokantaohjelmalla. Hänen tulee osata käyttää kyselykieltä tehostaessaan tietokannan käyttöä. Opiskelijan tulee osata tehdä vuorovaikutteisia tietoverkkosovelluksia. Hänen on osattava toteuttaa sovelluksen käyttöliittymä jollakin ohjelmointivälineellä. Opiskelijan on osattava ohjelmoida sähköinen kauppapaikka, asiointijärjestelmä tai muu verkkopalvelu. Opiskelija on osattava toimia tähän tarkoitukseen organisoidussa projektissa, jolle on määritelty tavoitteet tehtävät, tekijät, aikataulu ja resurssit. Toteutuksessa opiskelijan on osattava suorittaa hänelle annetut ohjelmointiin, testaukseen ja dokumentointiin liittyvät tehtävät. Opiskelijan on osattava tehdä oman osuutensa, niin että se on sopusoinnussa kokonaisuuden kanssa. Hänen on osattava dokumentoida järjestelmä tarkoituksenmukaisesti ottaen huomioon tulevat käyttäjät ja ylläpitäjät sekä laatia tarvittavat ohjeet. Hänen on osattava kouluttaa ja neuvoa verkkopalvelun käyttäjiä. Opiskelijan on osattava toimia ryhmässä, joka toteuttaa myynti- ja markkinointikampanjan, ja osattava valita kampanjaan soveltuvimmat mediat. Opiskelijan tulee osata aktiivisesti osallistua pienen yrityksen markkinoinnin suunnittelua, toteutusta ja seurantaa tukevien tietojärjestelmien toteutukseen. Opiskelijan on osattava myydä tietojenkäsittelyalan tuotteita. Opiskelijan on osattava annettujen ohjeiden mukaisesti käyttää työvälineohjelmia sekä rakentaa tietoverkkoihin tukeutuvia tietojärjestelmiä asiakastietojen hallintaan sekä markkinoinnin ja myynnin suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan. Opiskelijan tulee osata suunnitella ja toteuttaa yrityksille pienimuotoisia painotuotteita ja on-line-dokumentteja ja -oppaita erilaisia julkaisuohjelmia käyttäen, jolloin hänen tulee hallita visuaalisen suunnittelun ja kuvankäsittelyn perusteet. Opiskelijan tulee osata tehdä pieni multimediaesitys, jolloin hänellä tulee olla selkeä kokonaiskuva multimedian tuotantoprosessista ja multimedian merkityksestä yrityksen markkinointiviestinnässä. Opiskelijan on osattava suunnitel- 2

3 la ja toteuttaa multimediaesitykselle visuaalinen ilme ja toimiva käyttöliittymä. Hänen on osattava annettujen ohjeiden mukaisesti muokata multimediaesitystä varten teksti-, kuva- ja äänimateriaalia sekä koostaa siitä multimediaesitys. Opiskelijan on osattava julkaista multimediaesitys. Opiskelijan on pystyttävä omalla osaamisalueellaan toimimaan ammatinharjoittajana tai yrittäjänä. Opintokokonaisuuden keskeiset sisällöt Viestintään tarvittavien ohjelmistojen valinta ja asennus palvelimeen sekä tietoturvasta huolehtiminen Vuorovaikutteisen verkkopalvelun ohjelmointi Liiketoimintaa tukevan tietoverkkopalvelun rakentaminen Tietotekniikan ja tietoverkkojen hyväksikäyttö asiakastietojen hallinnassa, myynnin edistämisessä tai markkinointikampanjan toteutuksessa ja seurannassa sekä myyntityö Kirjallinen ja sähköinen julkaisutuotanto Multimediamateriaalin muokkaaminen, koostaminen ja julkaiseminen, tekijänoikeudet ja tietosuoja Yrittäjyys Viestintään tarvittavien ohjelmistojen valinta ja asennus palvelimeen sekä tietoturvasta huolehtiminen Opiskelijan on osattava valita ja asentaa organisaation sisäiseen ja ulkoiseen viestintään tarvittavat tietoverkkoverkko-ohjelmistot. Opiskelijan on osattava valita tehtävään soveltuva ohjelma ja asentaa se käyttöön, jolloin hänen on tunnettava useiden palvelinohjelmistojen ominaisuuksia. Opiskelijan on osattava suojata yritykselle tärkeää tietoa, jolloin hänen on ymmärrettävä tietoturvan merkitys organisaation toiminnassa. Hänen tulee osata ohjeistaa ja opastaa muita käyttäjiä tietoturvaan liittyvissä asioissa. Opiskelijan on osattava tehdä varmistukset organisaatiolle tärkeistä tiedoista ja palauttaa ne tarvittaessa. Digitaalisen viestinnän perusteet Digitaalisen viestinnän ohjelmistot, apuohjelmat ja selainlaajennukset Digitaalisen viestinnän vaatimukset tietokonelaitteistolle Viestinnän suunnittelu Palvelimet ja palvelinohjelmistot Lähiverkkopalvelun suunnittelu ja asentaminen digitaalisen viestinnän näkökulmasta Tietoturvan osa-alueet Salasanat ja niiden merkitys Varmuuskopiointi Virukset Palvelinten sijoittaminen ja tietojen säilyttäminen Peruskäyttäjän tietoturva 3

4 Vuorovaikutteisen verkkopalvelun ohjelmointi Opiskelijan on osattava suunnitella tietokantojen verkkokäyttö tukemaan yrityksen liiketoimintaa ja markkinointia. Hänen tulee osata yhdistää eri tekniikoita verkkosivulle siten, että hän saa aikaan toimivan kokonaisuuden. Opiskelijan on osattava hyödyntää laajoja tietokantoja jollakin tietokantaohjelmalla. Hänen tulee osata käyttää kyselykieltä tehostaessaan tietokannan käyttöä. Opiskelija tulee osata tehdä vuorovaikutteisia tietoverkkosovelluksia. Hänen on osattava toteuttaa sovelluksen käyttöliittymä jollakin ohjelmointivälineellä. Verkkopalvelun suunnittelu tietokantanäkökulmasta Tietokannan suunnittelu Asiakas/palvelin arkkitehtuuri Vuorovaikutteisuus Lomakkeet www-sivulle JavaScript SQL PHP FTP/SSH Liiketoimintaa tukevan tietoverkkopalvelun rakentaminen Opiskelijan on osattava ohjelmoida sähköinen kauppapaikka, asiointijärjestelmä tai muu verkkopalvelu. Opiskelijan on osattava toimia tähän tarkoitukseen organisoidussa projektissa, jolle on määritelty tavoitteet tehtävät, tekijät, aikataulu ja resurssit. Toteutuksessa opiskelijan on osattava suorittaa hänelle annetut ohjelmointiin, testaukseen ja dokumentointiin liittyvät tehtävät. Opiskelijan on osattava tehdä oman osuutensa niin, että se on sopusoinnussa kokonaisuuden kanssa. Hänen on osattava dokumentoida järjestelmä tarkoituksenmukaisesti ottaen huomioon tulevat käyttäjät ja ylläpitäjät sekä laatia tarvittavat ohjeet. Opiskelijan on osattava opastaa ja neuvoa asiakaslähtöisesti järjestelmän käyttäjiä ja laatia käyttöohjeita eri tasoille. Opiskelijan on osattava myös toimia aktiivisesti, kannustavasti ja vuorovaikutteisesti erilaisissa opastamistilanteissa. Verkkopalvelun tuottamiseen perusteet Käytettävän ohjelman ja ohjelmoinnin perusteet Projektin suunnittelu ja tehtävien jako Palvelun suunnittelu ja tehtävien jako Palvelun kohderyhmä ja käyttötarkoitus Palvelun rakenne ja sisältö Palvelun käyttöliittymä ja toiminnallisuus 4

5 Itse tuotettavien palveluiden kartoittaminen ja suunnittelu. Ulkoisten palveluiden tarpeen kartoittaminen ja palveluntarjoajien selvittäminen sekä palveluntarjoajan sopimusehdot ja kustannukset. Haku-, palaute- ja varauspalvelun sekä tilaus- ja maksuliikenteen suunnittelu ja toteutus Lomakkeiden suunnittelu, ohjelmointi ja ulkoasu Tietojen käsittely ja dokumentaatio Tekijänoikeus ja tietoturva Projektin dokumentointi; verkkopalvelun tuottamisessa käytetyn mediamateriaalin dokumentointi; tiedot työryhmän jäsenten käyttämästä materialista, ohjelmista ja työmenetelmistä, materiaalin varmuuskopiointi ja arkistointi. Testaus; käytettävyys, laitteistot, ongelmatilanteet, toiminnallisuus ja ulkoasu. Jakelu, päivitys ja ylläpito Tieto- ja viestintätekniikka (TVT) -koulutuksen tehtävät Käyttöohjeen laatiminen Tietotekniikan ja tietoverkkojen hyväksikäyttö asiakastietojen hallinnassa, myynnin edistämisessä tai markkinointikampanjan toteutuksessa ja seurannassa sekä myyntityö Opiskelijan on osattava toimia ryhmässä, joka toteuttaa myynti- ja markkinointikampanjan, ja osattava valita kampanjaan soveltuvimmat mediat. Opiskelijan tulee osata aktiivisesti osallistua pienen yrityksen markkinoinnin suunnittelua, toteutusta ja seurantaa tukevien tietojärjestelmien toteutukseen. Opiskelijan on osattava myydä tietojenkäsittelyalan tuotteita. Opiskelijan on osattava annettujen ohjeiden mukaisesti käyttää työvälineohjelmia sekä rakentaa tietoverkkoihin tukeutuvia tietojärjestelmiä asiakastietojen hallintaan sekä markkinoinnin ja myynnin suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan. Opiskelijan tulee ymmärtää tietotekniikan ja tietoverkkojen hyväksikäytön mahdollisuudet asiakastietojen hallinnassa, myynnin edistämisessä, markkinointikampanjan toteutuksessa ja seurannassa sekä myyntityössä. Opiskelijan on osattava luoda ja muokata rekistereitä sekä tähän liittyen osal- listua markkinointikampanjan suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan sekä myyntityöhön liittyvien tilastojen, rekistereiden ja tutkimusten tekemiseen ja tulkintaan. Opiskelijan on osattava toimia asiakaslähtöisesti, jolloin hänen on osattava ottaa asiakkaiden tarpeet, vaatimukset ja toiveet huomioon markkinoinnin suunnittelussa. Hänen on osattava asiakasrekistereitä hyväksikäyttäen suunnitella asiakassuhteen ylläpitoon tähtääviä toimia. Opiskelijan on osattava tuottaa tietoa sekä hoitaa toimialansa tehtäviä sekä suullisesti että kirjallisesti. 5

6 Asiakastietokannan tuottaminen Kanta-asiakastietokannan rakentaminen Asiakas- ja tuoterekisterit Myyntitilastot Asiakasprofiilit (Tuotteiden kohderyhmät) Seurantaa tukevat kyselyt Laskut ja joukkokirjeet Tietokannan testaus Asiakasrekisteri Markkinointikampanjan suunnittelu, toteutus ja seuranta sekä sopivan median valinta Myyntityö ja siihen liittyvät tilastot, rekisterit ja tutkimukset Kirjallinen ja sähköinen julkaisutuotanto Opiskelijan on osattava suunnitella ja toteuttaa yrityksille pienimuotoisia painotuotteita ja dokumentteja kuvankäsittely- ja julkaisuohjelmia käyttäen, jolloin hänen tulee hallita visuaalisen suunnittelun ja kuvankäsittelyn perusteet. Opiskelijan on osattava tuottaa ja julkaista www-julkaisu. Opiskelijan on tunnettava immateriaaliset ja materiaaliset tekijänoikeudet ja niiden merkitys. www-julkaisun perusteet HTML-kieli Kuvankäsittelyohjelman käyttö Julkaisuohjelman käyttö Sivuston suunnittelu Tekijänoikeudet Mediaelementtien kokoaminen ja muokkaaminen Sivuston kokoaminen Tietoturvallisuus Testaus Julkaisu ja päivitys 6

7 Multimediamateriaalin muokkaaminen, koostaminen ja julkaiseminen, tekijänoikeudet ja tietosuoja Opiskelijan on osattava tehdä pieni multimediaesitys, jolloin hänellä tulee olla selkeä kokonaiskuva multimedian tuotantoprosessista ja multimedian merkityksestä yrityksen markkinointiviestinnässä. Opiskelijan on osattava suunnitella ja toteuttaa multimediaesitykselle visuaalinen ilme ja toimiva käyttöliittymä. Hänen on osattava annettujen ohjeiden mukaisesti muokata multimediaesitystä varten teksti-, kuva- ja äänimateriaalia sekä koostaa siitä multimediaesitys. Opiskelija on osattava julkaista multimediaesitys. Opiskelijan on osattava suunnitella ja järjestelmällisesti toteuttaa yrityksen visuaalinen markkinointi osana yrityksen yrityskuvatavoitteita. Multimediatuotannon ja mediateknologian perusteet Multimedia-ohjelman käyttö ja ohjelmoinnin perusteet Multimedian suunnittelu; hypertekstualisointi, käyttöliittymä-, rakenne- ja sisältösunnittelu, toiminnallisuuden ja ulkoasun suunnittelu. Tekijänoikeudet ja tietosuoja Mediaelementtien koostaminen; valmiiden mediaelementtien kokoaminen, uusien tuottaminen ja niiden muokkaaminen. Multimedian koostaminen Teoksen testaaminen; käytettävyys, ulkoasu ja julkaisuasetukset. Mediaelementtien jälkikäsittely Julkaisu ja päivitys Visuaalisen yrityskuvan käsite Design Management Yritysgrafiikka Mainospainotuotteet Yrittäjyys Opiskelijan on tunnettava toimialan erityispiirteet ja osattava tarkastella asioita pienyrittäjän näkökulmasta. Opiskelijan on pystyttävä omalla osaamisalueellaan toimimaan ammatinharjoittajana tai yrittäjänä. Toimialan rakenne Asiakasryhmät Yrittämisen muodot Oikeudelliset perusteet Liiketoimintasuunnitelma 7

8 OPINTOKOKONAISUUS: DIGITAALINEN VIESTINTÄ Arvioinnin kriteerit T1 Opiskelijan on osattava asentaa verkkokäyttöjärjestelmä ja palvelinohjelmistot annettujen ohjeiden mukaan. Opiskelijan on osattava suorittaa rutiininomaiset tietoverkko-ohjelmistojen ylläpitotehtävät. Opiskelijan on osattava noudattaa yrityksen tietoturvamääräyksiä. Opiskelijan on osattava toteuttaa verkkopalvelun osia annettujen määritysten mukaan ja annettuja välineitä käyttäen. Opiskelijan on osattava yksi ohjelmointikielen tapa käsitellä verkossa olevia tietokantoja. Opiskelijan on osattava toteuttaa mallin mukaisen käyttöliittymän toiminnot, tietojen syötön sekä esittämisen annetuilla välineillä. Opiskelijan on osattava osallistua pienen yrityksen tietoverkkoja hyödyntävään markkinoinnin suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan. Opiskelijan on osattava tehdä painotuotteita ja sähköisiä online-dokumentteja jollain julkaisuohjelmalla. Opiskelijan on osattava muokata teksti-, kuva- ja äänimateriaalia ja koostaa siitä pieni multimediaesitys, esim. yrityksen tai tuotteen esittely, sekä julkaista se. Opiskelijan on osattava dokumentoida omaa työskentelyään annettujen ohjeiden mukaan. Arvioinnin kriteerit T2 T1+ Opiskelijan on osattava hankkia palautetta omasta työtehtävien suorittamisesta ja suunnata toimintaansa palautteen pohjalta. T1+ Hänen on osattava hankkia omasta työtoiminnastaan palautetta omalta työryhmältä ja palautteen pohjalta tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämisalueitaan. T1 + Hänen on osattava kuvata oman työyksikkönsä tavoitteita ja tehtäviä. Hänen on osattava kuvata kuinka ne liittyvät koko organisaation toimintaan. T1+ Hänen on osattava hankkia palautetta omasta ammatillisesta osaamisestaan sekä osattava esitellä keinoja oman osaamisensa kehittämiseksi. Arvioinnin kriteerit H3 T2 + Opiskelijan on osattava käyttää tietojenkäsittelyalan alan työmenetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja. Hänen on osattava alansa keskeiset työtehtävät. Opiskelijan on tehtävä annetut tehtävät omatoimisesti ja arvioitava itseään ja työtään monipuolisesti. T2 + Opiskelijan on osattava toimia erilaisissa tilanteissa ja ryhmässä sekä käyttää omaksumiaan taitoja ja työn perustana olevaa tietoa uusissa tilanteissa. T2 + Opiskelijan on osattava hahmottaa työnsä kokonaisuutena. Hänen on osattava ottaa huomioon työpaikkansa erityistarpeita. Opiskelijan on osattava soveltaa sääntöjä ja ohjeita erilaisissa tilanteissa ja noudattaa työturvallisuusohjeita. T2 + Hänen on osattava luokitella, vertailla ja jäsentää hankkimaansa tietoa sekä muokata sitä käyttökelpoiseksi. Hänen on osattava arvioida tiedon oikeellisuutta ja luotettavuutta. 8

9 Arvioinnin kriteerit H4 H3 + Opiskelijan on osattava kuvata tyypillisiä ongelmaratkaisua vaativia tilanteita omassa työtoiminnassaan. Hänen on osattava tehdä kehittämisehdotuksia omaan työhönsä liittyen. Opiskelijan on osattava toteuttaa työtehtäviään erilaisissa työryhmissä ja toimintakulttuureissa. H3 + Hänen on osattava toimia työprojekteissa tai -hankkeissa jäsenenä. Hänen on osattava tunnistaa oman työryhmänsä vahvuuksia ja kehittymisalueita. Hänen on osattava tehdä ehdotuksia ja esityksiä oman työryhmän toimintojen kehittämiseksi. H3 + Hänen on osattava kuvata organisaation työ- ja toimintaprosesseja. Hänen on osattava kuvata työryhmänsä rooli sekä oman toimintansa merkityksiä suhteessa koko työorganisaation toimintaan. H3 + Hänen on osattava tunnistaa oman työryhmän jäsenten ja -organisaation osaamisessa seikkoja joiden avulla hän voi kehittää omaa osaamistaan sekä seikkoja joissa hänen oma (nykyinen tai suunniteltu) osaaminen kehittää työryhmän osaamista. Arvioinnin kriteerit K5 Opintokokonaisuuden tavoitteissa määritelty osaaminen. 9

10 TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISEN KOULUTUSOHJELMA TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMINEN Opintokokonaisuuden tavoitteet Opiskelijan tulee osata ylläpitää ja kehittää organisaation liiketoimintaa tukevia tietojärjestelmiä. Hänen tulee osata kehittää työtään ja työympäristöään, jolloin hänen tulee niveltää työnsä osaksi koko toimintaympäristön toimintaa. Hänen tulee osata toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Opiskelijan on osattava kuvata pk-yrityksen tai laajan organisaation rajatun osan toimintayksikön liiketoimintaprosessit. Hänen tulee osata toimia aktiivisesti yhteistyössä asiakkaan kanssa ja osata kehittää asiakkaan tarpeita vastaava järjestelmä. Opiskelijan tulee osata selvittää ja kuvata tietoturvaseikat ja esitellä vaihtoehtoja yrityksen tai organisaation kannalta oikeiden ratkaisujen löytämiseksi. Opiskelijan on osattava soveltaa systeemi- ja projektityössä tarvittavia kuvausmenetelmiä ja työskentelyvälineitä. Hänen tulee osata perustellusti valita kuhunkin tarkoitukseen sopiva malli, menetelmä ja kuvaustapa. Opiskelijan on osattava arvioida ja kehittää omia suunnittelumenetelmiään ja kuvaustapojaan. Opiskelijan tulee osata kuvata pk-yrityksen tai -organisaation sisäiset ja ulkoiset tietoverkkopalvelut tai tarpeet ja osata suunnitella yhdessä asiantuntijoiden kanssa uusia palveluita. Opiskelijan tulee osaa suunnitella tietojärjestelmän testaus ja käyttöönotto. Opiskelijan tulee osata toteuttaa ja testata pk-yritykselle tai laajan organisaation pienemmälle toimintayksikölle suunniteltu tietojärjestelmä tai laajaan järjestelmään integroituva osa. Hänen tulee osata rakentaa sovelluksia valitsemillaan ja tilanteeseen sopivilla työvälineohjelmilla. Opiskelijan tulee osata tehdä vuorovaikutteisia, tietoverkkoa hyödyntäviä, monitasoarkkitehtuuriin pohjautuvia sovelluksia. Opiskelijan tulee osata toteuttaa tietojärjestelmään liittyviä osia tietoisesti valitsemallaan ohjelmointikielellä tai sovelluskehittimellä. Opiskelijan tulee osata suunnitella ja toteuttaa käyttöliittymiä tietojärjestelmän kuvausten pohjalta. Hänen tulee osata käyttää käyttöliittymän toteutuksessa tarkoituksenmukaisesti multimedian eri elementtejä. Opiskelijan tulee osata kartoittaa tietojärjestelmän tietotarpeet ja niiden pohjalta suunnitella tietovaraston tietosisältö. Opiskelijan on osattava suunnitella tietokannan rakenne valitun tietomallin mukaisesti. Opiskelijan on osattava suunnitella ja toteuttaa testit, joiden pohjalta voidaan hyväksyä tietojärjestelmän tietojen käytettävyys ja oikeellisuus. Opiskelijan on osattava toteuttaa ohjelma, joka hyödyntää ja ylläpitää tietovarastoja. Opiskelijan tulee osata käyttää kyselykieltä tehostaessaan tietokannan käyttöä. Opiskelijan on osattava laatia tietojärjestelmän testaussuunnitelma ja dokumentoida testitulokset ja hyväksymismenettelyt. Opiskelijan tulee osata suunnitella ja toteuttaa järjestelmän käyttöönottovaihe. Opiskelijan tulee osata opastaa järjestelmän käyttäjät ja laatia käyttöohjeet asennukseen, pääkäyttäjälle ja loppukäyttäjälle. Opiskelijan tulee toimia aktiivisesti ja kannustavasti opastustilanteessa. Hänen tulee osata ratkaista käyttöönottovaiheessa esiintyvät ristiriitatilanteet. 10

11 Opiskelijan tulee osata ylläpitää ja kehittää olemassa olevaa tietojärjestelmää ja tarvittaessa tehostaa sen toimintaa. Opiskelijan tulee osata hoitaa versionhallinta ja kehittää tietojärjestelmän dokumentointimenetelmiä huomioiden tulevaisuuden kehitystarpeet. Hänen tulee osata neuvoa tietojärjestelmän käyttäjiä ja kerätä heiltä palautetta. Opiskelijan tulee osata tehdä itsenäisesti kehittämistoimenpiteitä sekä esittää suurempia kehittämishankkeita toteutettaviksi. Opintokokonaisuuden keskeiset sisällöt Systeemityö ja projektityöskentely Ohjelmointi, tietovarastojen ja käyttöliittymien suunnittelu sekä tietojärjestelmän toteuttaminen ja testaus Käyttöönotto ja opastus Tietojärjestelmän ylläpito ja kehittäminen Systeemityö ja projektityöskentely Opiskelijan tulee osata kuvata pk-yrityksen tai laajan organisaation rajatun osan toimintayksikön liiketoimintaprosessit. Opiskelijan on ymmärrettävä asiakaspalvelun ja myyntityön merkitys yrityksen toiminnassa. Hänen on tunnistettava yrityksen sisäiset ja ulkoiset asiakkaat ja ymmärrettävä myös ostokäyttäytymisen taustalla vaikuttavat psyykkiset ja fyysiset tarpeet ja osattava ottaa ne huomioon käytännön asiakaspalvelussa. Opiskelijan on ymmärrettävä myös asiakastyytyväisyyden ja jatkuvan asiakassuhteen merkitys yrityksen menestyksellisen toiminnan turvaajana. Opiskelijan on osattava projektityöskentelyn perusasiat projektin organisoitumisesta projektiryhmän purkuun. Hänen on hallittava sovellettavat kuvausmenetelmät. Opiskelijan on osattava soveltaa systeemi- ja projektityössä tarvittavia kuvausmenetelmiä ja työskentelyvälineitä. Hänen on osattava perustellusti valita kuhunkin tarkoitukseen sopivan malli, menetelmä ja kuvaustapa. Opiskelijan on osattava arvioida ja kehittää omia suunnittelumenetelmiään ja kuvaustapojaan. Informaatiotalous muuttuvassa liiketoimintaympäristössä Informaatioteknologia ja strateginen uudistuminen Tietohallinnon organisointi ja sidosryhmät Asiakkuuden hallinta ja oppivat asiakassuhteet Projektityön/konsultoinnin perusteet Palvelujen tuotteistaminen Asiakaspalvelu Markkinoinnin perusteet 11

12 Projektityö Projektin suunnittelu Projektin käynnistäminen Projektin toteutus Päättäminen Kuvausmenetelmät Lävistäjämatriisi Seinätaulumenetelmät Vuokaaviot Lohkokaaviot Ajoituskaaviot Tietojärjestelmän systeemityön vaiheet Tietojärjestelmän esitutkimus, määrittely, suunnittelu, toteutus, testaus Systeemityön toteutus projektina Tietojenkäsittelyprojektityöskentely Pienimuotoisen projektin läpivienti Vaihejakomallit Toimintojen ja tietojen kuvausmenetelmät Ohjelmointi, tietovarastojen ja käyttöliittymien suunnittelu sekä tietojärjestelmän toteuttaminen ja testaus Opiskelijan tulee osata toteuttaa ja testata pk-yritykselle tai laajan organisaation pienemmälle toimintayksikölle suunniteltu tietojärjestelmä tai laajaan järjestelmään integroituva osa. Opiskelijan tulee osata tehdä vuorovaikutteisia, tietoverkkoa hyödyntäviä, monitasoarkkitehtuuriin pohjautuvia sovelluksia. Opiskelijan tulee osata toteuttaa tietojärjestelmään liittyviä osia valitsemallaan ohjelmointikielellä tai sovelluskehittimellä. Opiskelijan tulee osata kartoittaa tietojärjestelmän tietotarpeet ja niiden pohjalta suunnitella tietovaraston tietosisältö. Opiskelijan on osattava suunnitella tietokannan rakenne valitun tietomallin mukaisesti. Opiskelijan on osattava suunnitella ja toteuttaa testit, joiden pohjalta voidaan hyväksyä tietojärjestelmän tietojen käytettävyys ja oikeellisuus. Opiskelijan on osattava toteuttaa ohjelma, joka hyödyntää ja ylläpitää tietovarastoja. Opiskelijan tulee osata käyttää kyselykieltä tehostaessaan tietokannan käyttöä. Opiskelijan on tunnettava erilaiset käyttöliittymiä tuottavat ohjelmistot ja osattava jaotella käyttöliittymiä eri näkökulmista. Opiskelijan on osattava käyttöliittymän suunnittelun perusperiaatteet ja kyettävä arvioimaan käyttöliittymän käytettävyyttä. Opiskelijan tulee osata tuottaa toimiva käyttöliittymä tiettyä kohderyhmää ja käyttötarkoitusta varten, jolloin käyttöliittymä sisältää erilaisia vuorovaikutteisuuden mahdollistavia toimintoja ja palautteita. Opiskelijan tulee tuntea dokumentaatio- ja testausmenetelmät. 12

13 C++ -kieli Operaattorit, ehtolauseet, silmukat, taulukot Lohkorakenne ja modulaarisuus Funktiot Tietoverkkorajapinnat Osoittimet Itsenäinen ohjelmointityö systeemityön perusteella käytettäväksi järjestelmätyön jatko-opetuksessa Relaatiotietokanta SQL-kieli Tietokannan suunnittelu Tietokannan toteuttaminen Käyttöliittymän tuottamisen ohjelmistot ja näkökulmat Käyttöliittymän suunnittelu; kohderyhmä ja käyttötarkoitus, rakenne ja jäsentely, sisältö ja mediaelementit ja ulkoasu Käyttöliittymä ja toiminnallisuus Vuorovaikutteisuus ja toiminnot; ikkunat, ikonit, navigointi, valinnat, painikkeet, valikot, palautteet. Yhteydet tiedostoihin ja ohjelmistoihin Lomake ja raporttimallit Testaus; käytettävyys, laadunvalvonta, ongelmatilanteet, tietoturvallisuus, kuluttajansuoja, tekijänoikeudet, raportit ja dokumentointi, ulkoasu Käyttöönotto ja opastus Opiskelijan on osattava suunnitella ja toteuttaa järjestelmän käyttöönottovaihe. Opiskelijan on osattava opastaa järjestelmän käyttäjät ja laatia käyttöohjeet asennukseen, pääkäyttäjälle ja loppukäyttäjälle. Opiskelijan tulee osaa toimia aktiivisesti ja kannustavasti opastustilanteessa. Hänen on osattava ratkaista käyttöönottovaiheessa esiintyvät ristiriitatilanteet. Opiskelijan tulee osata opastaa ja neuvoa asiakaslähtöisesti järjestelmän käyttäjiä ja laatia käyttöohjeita eri tasoille. Opiskelijan on osattava toimia aktiivisesti, kannustavasti ja vuorovaikutteisesti erilaisissa opastustilanteissa. Testaussuunnitelman tekeminen Järjestelmän osien testaukset Oman työn dokumentointi Käyttöohjeiden tekeminen Versionhallinta Tieto- ja viestintätekniikka (TVT) -koulutuksen tehtävät Käyttöohjeen laatiminen 13

14 Tietojärjestelmän ylläpito ja kehittäminen Opiskelijan on osattava ylläpitää organisaation liiketoimintaa tukevia tietojärjestelmiä. Opiskelijan tulee osaa ylläpitää olemassa olevaa tietojärjestelmää ja tarvittaessa tehostaa sen toimintaa. Hänen on osattava neuvoa tietojärjestelmän käyttäjiä ja kerätä heiltä palautetta. Opiskelijan on osattava kehittää organisaation liiketoimintaa tukevia tietojärjestelmiä. Hänen on osattava kehittää työtään ja työympäristöään, jolloin hänen tulee osata niveltää työnsä osaksi koko toimintaympäristön toimintaa. Opiskelijan on osattava kehittää olemassa olevaa tietojärjestelmää ja tarvittaessa tehostaa sen toimintaa. Opiskelijan on osattava hoitaa versionhallinta ja kehittää tietojärjestelmän dokumentointimenetelmiä huomioiden tulevaisuuden kehitystarpeet. Opiskelijan tulee osata tehdä itsenäisesti kehittämistoimenpiteitä sekä esittää suurempia kehittämishankkeita toteutettaviksi. Korjaava ylläpito Sopeuttava ylläpito Täydentävä ylläpito Ennakoiva ylläpito Tietojärjestelmien kehittämisen perusteet Rakenteinen analyysi Oliomallinnus 14

15 OPINTOKOKONAISUUS: TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMINEN Arvioinnin kriteerit T1 Opiskelijan on osattava suunnitella rajattu tietojärjestelmä ohjatusti ja annettuja menetelmiä käyttäen. Opiskelijan on osattava toteuttaa tutulla ohjelmointikielellä tietojärjestelmän osia ohjatusti annettujen määritysten mukaan. Opiskelijan on osattava toteuttaa pienimuotoista työvälineohjelmointia tuttuja välineitä käyttäen. Opiskelijan on osattava toteuttaa itsenäisesti pienimuotoisia ohjelmia, jotka hyödyntävät tietovarastoja. Opiskelijan on osattava toteuttaa mallin mukainen käyttöliittymä jollakin välineillä. Opiskelijan on osattava luoda tietokanta ja käyttää kyselykieltä tietokannan hallinnassa. Opiskelijan on osattava dokumentoida omaa työskentelyään annettujen ohjeiden mukaan. Opiskelijan on osattava testata tietojärjestelmän osien toimintaa annettujen ohjeiden mukaan ja dokumentoida testaustuloksia. Opiskelijan on osattava laatia ohjeita ja opasteita tietojärjestelmän käyttöönottoa varten. Opiskelijan on osattava opastaa tietojärjestelmän käyttöönotto tutussa ympäristössä. ohjeiden mukaan ja varmistaa sen toimivuus. Opiskelijan on osattava neuvoa yksittäistä käyttäjää asiakaslähtöisesti. Opiskelijan on osattava itsenäisesti rutiininomaiset ylläpitotehtävät. Arvioinnin kriteerit T2 T1 + Opiskelijan on osattava hankkia palautetta omasta työtehtävien suorittamisesta ja suunnata toimintaansa palautteen pohjalta. T1 + Hänen on osattava hankkia omasta työtoiminnastaan palautetta omalta työryhmältä ja palautteen pohjalta tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämisalueitaan. T1 + Hänen on osattava kuvata oman työyksikkönsä tavoitteita ja tehtäviä. Hänen on osattava kuvata kuinka ne liittyvät koko organisaation toimintaan. T1 + Hänen on osattava hankkia palautetta omasta ammatillisesta osaamisestaan sekä osattava esitellä keinoja oman osaamisensa kehittämiseksi. Arvioinnin kriteerit H3 T2 + Opiskelijan on osattava käyttää tietojenkäsittelyalan alan työmenetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja. Hänen on osattava alansa keskeiset työtehtävät. Opiskelijan on tehtävä annetut tehtävät omatoimisesti ja arvioitava itseään ja työtään monipuolisesti. T2 + Opiskelijan on osattava toimia erilaisissa tilanteissa ja ryhmässä sekä käyttää omaksumiaan taitoja ja työn perustana olevaa tietoa uusissa tilanteissa. T2 + Opiskelijan on osattava hahmottaa työnsä kokonaisuutena. Hänen on osattava ottaa huomioon työpaikkansa erityistarpeita. Opiskelijan on osattava soveltaa sääntöjä ja ohjeita erilaisissa tilanteissa ja noudattaa työturvallisuusohjeita. T2 + Hänen on osattava luokitella, vertailla ja jäsentää hankkimaansa tietoa sekä muokata sitä käyttökelpoiseksi. Hänen on osattava arvioida tiedon oikeellisuutta ja luotettavuutta. 15

16 Arvioinnin kriteerit H4 H3 + Opiskelijan on osattava kuvata tyypillisiä ongelmaratkaisua vaativia tilanteita omassa työtoiminnassaan. Hänen on osattava tehdä kehittämisehdotuksia omaan työhönsä liittyen. Opiskelijan on osattava toteuttaa työtehtäviään erilaisissa työryhmissä ja toimintakulttuureissa. H3 + Hänen on osattava toimia työprojekteissa tai -hankkeissa jäsenenä. Hänen on osattava tunnistaa oman työryhmänsä vahvuuksia ja kehittymisalueita. Hänen on osattava tehdä ehdotuksia ja esityksiä oman työryhmän toimintojen kehittämiseksi. H3 + Hänen on osattava kuvata organisaation työ- ja toimintaprosesseja. Hänen on osattava kuvata työryhmänsä rooli sekä oman toimintansa merkityksiä suhteessa koko työorganisaation toimintaan. H3 + Hänen on osattava tunnistaa oman työryhmän jäsenten ja -organisaation osaamisessa seikkoja joiden avulla hän voi kehittää omaa osaamistaan sekä seikkoja joissa hänen oma (nykyinen tai suunniteltu) osaaminen kehittää työryhmän osaamista. Arvioinnin kriteerit K5 Opintokokonaisuuden tavoitteissa määritelty osaaminen. 16

DATANOMIN LÄHTÖARVIOINTI

DATANOMIN LÄHTÖARVIOINTI Työkalun nimi: Suunnittelija: Miksi? Mitä? DATANOMIN LÄHTÖARVIOINTI Leena Helin Työkalu on suunniteltu hakeutumisvaiheessa tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin lähtötasohaastattelun / ohjauskeskustelun

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Tieto ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Hyväksytty 21.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI, 120 ov... 5 TUTKINNON RAKENNE... 5 TYÖSSÄOPPIMINEN... 7 AMMATTIOSAAMISEN

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Käytön tuen koulutusohjelma Ohjelmistotuotannon koulutusohjelma Datanomi

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Käytön tuen koulutusohjelma Ohjelmistotuotannon koulutusohjelma Datanomi TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Käytön tuen koulutusohjelma Ohjelmistotuotannon koulutusohjelma Datanomi Näyttötoimikunta hyväksynyt 22.9.2010 Ammattiopiston rehtori hyväksynyt

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 4 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 5 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA PERUSTUU AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEITA KOSKEVAAN MÄÄRÄYKSEEN 16/ 011/ 2010 1 Sisältö 1.

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010. KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA Näyttö- ja arviointisuunnitelma ammattiosaamisen toimikunnalle

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010. KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA Näyttö- ja arviointisuunnitelma ammattiosaamisen toimikunnalle TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA Näyttö- ja arviointisuunnitelma ammattiosaamisen toimikunnalle OPETUSSUUNNITELMA PERUSTUU AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI OPS 2011-2012 Käytön tuki Ohjelmistotuotanto Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto, Huittinen Risto Rytin katu 70, PL 14 32701 HUITTINEN Tel +358 3 5212

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2015 Käytön tuen osaamisala, datanomi Ohjelmistotuotannon osaamisala, datanomi Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO...

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Käytön tuki Huittisten yksikkö

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Käytön tuki Huittisten yksikkö Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Käytön tuki Huittisten yksikkö Datanomi OPS 2015-2016 SISÄLLYS 1 TERVETULOA OPISKELEMAAN!... 1 2 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON, DATANOMI, TAVOITTEET

Lisätiedot

A TUTKINNON YHTEISET AMMATILLISET OPINNOT 40 OV... 2 HP2DAL LIIKETOIMINTA 20 OV... 2 ARVIOINTI HP2DAL LIIKETOIMINTA 20 OV...

A TUTKINNON YHTEISET AMMATILLISET OPINNOT 40 OV... 2 HP2DAL LIIKETOIMINTA 20 OV... 2 ARVIOINTI HP2DAL LIIKETOIMINTA 20 OV... A TUTKINNON YHTEISET AMMATILLISET OPINNOT 40 OV... 2 HP2DAL LIIKETOIMINTA 20 OV... 2 ARVIOINTI HP2DAL LIIKETOIMINTA 20 OV... 3 HP2DAT TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖ JA KEHITTÄMINEN 20 OV... 5 ARVIOINTI HP2DAT

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, datanomi VHP

OPETUSSUUNNITELMA. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, datanomi VHP OPETUSSUUNNITELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, datanomi VHP 1 (145) SISÄLLYS 1. AMMATTIALAN KUVAUS... 2 2. TUTKINNON RAKENNE... 6 2.1 Tutkinnon yleinen rakenne... 6 2.2 Tutkinnon rakenne

Lisätiedot

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa 1.8.2012 jälkeen alkavassa

Lisätiedot

1 (35) HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA Opetushallituksen määräys 43/011/2006 1. NÄYTTÖTUTKINTOON JA SIIHEN VALMISTAVAAN KOULUTUKSEEN HAKEUTUMINEN

1 (35) HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA Opetushallituksen määräys 43/011/2006 1. NÄYTTÖTUTKINTOON JA SIIHEN VALMISTAVAAN KOULUTUKSEEN HAKEUTUMINEN 1. NÄYTTÖTUTKINTOON JA SIIHEN VALMISTAVAAN KOULUTUKSEEN HAKEUTUMINEN 1 (35) nimi Pertti Pennanen osoite Perttelintie 20.E.19 06400 Porvoo sähköposti. pennpertt@hotmail.com, perttipenn@gmail.com Puhelin

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalouden perustutkinto. Merkonomi. Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, finanssialan suuntautuminen 2014-2015

OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalouden perustutkinto. Merkonomi. Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, finanssialan suuntautuminen 2014-2015 0 OPETUSSUUNNITELMA Liiketalouden perustutkinto Merkonomi Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, finanssialan suuntautuminen 20 2014-2015 Venemestarinkatu 35, 24240 Salo p. (02) 7704 1 etunimi.sukunimi@sskky.fi

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto 2 Sisällys 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA. Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto. Audiovisuaalisen viestinnän koulutusohjelma

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA. Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto. Audiovisuaalisen viestinnän koulutusohjelma KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Audiovisuaalisen viestinnän koulutusohjelma Keski-Uudenmaan OPETUSSUUNNITELMA 1 (2) AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien liiketalouden perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI, ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN SEKÄ TALOUSHALLINNON KOULUTUSOHJELMAT. Hyväksytty ohjausryhmän

Lisätiedot

8.8. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA

8.8. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA 8.8. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA Opintojen laajuus opintoviikkoina Lukiopohja Ammattipohja Opintokokonaisuudet Opintovuosi Yh- Opintovuosi Yh- Koodi Opintojaksot 1 2 3 4 teensä 1 2 3 4 teensä KOKONAISLAAJUUS

Lisätiedot

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen osaamisala DATANOMI

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen osaamisala DATANOMI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen osaamisala DATANOMI Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa 1.8.2015 alkaen. Käsittelyt: Salpauksen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Asiakaspalvelun- ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Asiakaspalvelun- ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Asiakaspalvelun- ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 7.10.2009 Voimaantulo 1.8.2009

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalous ja kauppa LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI. ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA HOPS 120 ov

OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalous ja kauppa LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI. ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA HOPS 120 ov Liiketalous ja kauppa OPETUSSUUNNITELMA 2006 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA HOPS 120 ov hyväksytty kyha 26.9.2006 83 SISÄLTÖ I OSA OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2011 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO...3 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON, DATANOMI,

Lisätiedot

KIRJAPAINOTEKNIKON ERIKOISAMMATTITUTKINTO

KIRJAPAINOTEKNIKON ERIKOISAMMATTITUTKINTO KIRJAPAINOTEKNIKON ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus 2001 ISBN 952 13 1136 3 1 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 10/011/2001 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava PÄIVÄMÄÄRÄ

Lisätiedot

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Liiketalouden perustutkinto, merkonomi

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 1 Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Tutkinnon osan nimi ja sen laajuus (osp) Pakollinen tutkinnon osa Asiakaspalvelu (30 osp)

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0/30.5.2014 2 (120) Sisällysluettelo 1 Tieto- ja viestintätekniikan,

Lisätiedot

FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA TIETOJENKÄSITTELYN PERUSTUTKINTO, DATANOMI

FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA TIETOJENKÄSITTELYN PERUSTUTKINTO, DATANOMI FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA 2006 TIETOJENKÄSITTELYN PERUSTUTKINTO, DATANOMI Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma 120 ov hyväksytty kyha

Lisätiedot