ARCTIC SMART CITY LIVING LAB

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ARCTIC SMART CITY LIVING LAB"

Transkriptio

1 1 ARCTIC SMART CITY LIVING LAB INTEGROIVAN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI INURDECO Integrative Urban Development Concept: Case Sustainable Winter City Dosentti Petri Ahokangas Tutkijatohtori Sari Hirvonen-Kantola Tohtorikoulutettava Marika Iivari Suunnittelija Merja Heikkilä Dekaani Helka-Liisa Hentilä

2 2 LIVING LAB -KONTEKSTI

3 ÄLYKÄS (TALVI)KAUPUNKI 3 ASUKASLÄHTÖISYYS KESKIÖSSÄ STRATEGINEN LÄHTÖKOHTA, TOIMINTAMALLIN LUOMINEN INVESTOINNIT ÄLYKKYYTTÄ RUOKKIVAAN TOIMINTAAN TUKEVAT KESTÄVÄÄ (TALOUDELLISTA) KEHITYSTÄ JA IHMISTEN HYVINVOINTIA ÄLYKÄS KAUPUNKI ON INNOVAATIOEKOSYSTEEMI JA LIVING LAB, MUUTOKSEN EDESAUTTAJA ONGELMANRATKAISUKYKY AVAINROOLISSA, TALVEN MERKITYS RATKAISUISSA KESTÄVÄT RESURSSIT YMPÄRISTÖN- SUOJELU AVOIMUUS KANSAINVÄLISET YHTEYDET OSALLISTAVA PÄÄTÖKSEN- TUOTTAVUUS TEKO BRÄNDI JA IMAGO POLIITTISET STRATEGIAT JA NÄKÖKULMAT TERVEYS ASUMISEN LAATU JOUSTAVUUS TURVALLISUUS TURISMI LÄPINÄKYVYYS LUOVUUS YRITTÄJYYS ENERGIA LIIKKUVUUS OPPIMINEN KULTTUURI OSALLISTUMINEN SOSIAALINEN JA HENKINEN PÄÄOMA INNOVATIIIVISUUS SAASTEET ELÄMÄNLAATU MUUTOSKYKY TYÖMARKKINOIDEN JOUSTAVUUS KILPAILUKYKY KOULUTUS TEKNOLOGIA AVOIN DATA KAUPUNKI- SUUNNITTELU JULKISET PALVELUT INFRA- STRUKTUURI KYSYNNÄN JA TARJONNAN MAHDOLLIS- TAMINEN (Cohen 2012; smart-cities.eu; muokannut Ahokangas, Iivari, Heikkilä & Hirvonen-Kantola 2014)

4 LIVING LAB JA KAUPUNKIKEHITTÄMINEN 4 SÄÄNTELEVÄ KAAVOITUS VARMUUS JOUSTAVUUS, RISKI INTEGROIVA KAUPUNKIKEHITTÄMINEN (Haughton ym. 2010; muokannut Ahokangas, Hirvonen-Kantola, Iivari & Heikkilä 2014)

5 LIVING LAB JA INNOVOINNIN TASOT 5 TEKNOLOGIA JA INFRASTRUKTUURI SOVELTAMISALAT TYÖKALUT JA MENETELMÄT LIVING LAB JOHTAMINEN JA HALLINNOINTI KÄYTTÄJÄT JA KUMPPANIT (ICT Usage Lab; Halmstad Living Lab; muokannut Ahokangas, Iivari, Heikkilä & Hirvonen-Kantola 2014)

6 LÄHESTYMISTAVAT TALVEEN 6 RAKENNETTU YMPÄRISTÖ AISTI- YMPÄRISTÖ TOIMINNALLINEN YMPÄRISTÖ MERKITYS- YMPÄRISTÖ (Oikarinen 2013; Ks. Rönkkö 2012; Grafiikkaa muokattu)

7 7 LIVING LAB -PROSESSI

8 LIVING LABIN ELINKAARI 8 KILPAILUEDUN LÖYTÄMINEN MAHDOLLISUUDEN LÖYTÄMINEN MAHDOLLISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN KILPAILUEDUN HYÖDYNTÄMINEN (Ahokangas & Myllykoski 2014; muokannut Ahokangas, Hirvonen-Kantola, Iivari & Heikkilä 2014)

9 LIVING LAB -PROSESSIN VAIHEET 9 KILPAILUEDUN LÖYTÄMINEN VISIOINTI SRATEGISOINTI MAHDOLLISUUDEN LÖYTÄMINEN MAHDOLLISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN ARVIOINTI TOTEUTUS KILPAILUEDUN HYÖDYNTÄMINEN (Ahokangas & Myllykoski 2014; muokannut Ahokangas, Hirvonen-Kantola, Iivari & Heikkilä 2014)

10 HAAVEILU LIVING LAB -PROSESSISSA 10 VISIOINTI YHTEINEN UNELMOINTI SRATEGISOINTI TOIMINNAN SUUNNITTELU OMIEN VAHVUUKSIEN HAVAITSEMINEN ARVIOINTI KÄYTÄNNÖN TOIMINTA TOTEUTUS (Ahokangas & Myllykoski 2014; Cooperrider ym. 2003; muokannut Hirvonen-Kantola & Ahokangas 2014)

11 11 KONTROLLI JA TYÖTYYPIT LIVING LAB -PROSESSISSA PEHMEÄ KONTROLLI KOVA KONTROLLI VISIOINTI YHTEISKEHITTELY SRATEGISOINTI MASSAKUSTOMOINTI ARVIOINTI PROSESSIN KEHITTÄMINEN TOTEUTUS MASSAKUSTOMOINTI SARJATUOTANTO KÄSITYÖ (Ahokangas & Myllykoski 2014; Cooperrider ym. 2003; Talstra 2001; Victor & Boynton 1998; muokannut Hirvonen-Kantola & Ahokangas 2014)

12 LIVING LAB -PROSESSIN OSA-ALUEET 12 TEHTÄVIEN ETENEMIS- JÄRJESTYS PROSESSIIN OSALLISTUJIEN VÄLISTEN SUHTEIDEN HOITAMINEN KULLOINKIN TÄRKEIN KESKUSTELUN AIHE/KOHDE PROSESSIN KESKEISET MUUTOSKOHDAT (Poole; muokannut Ahokangas & Hirvonen-Kantola 2014)

13 13 LIVING LABIN VÄLINEET

14 TYÖKALUT 14 KOVA KONTROLLI PEHMEÄ KONTROLLI VISIOINTI SRATEGISOINTI ARVIOINTI TOTEUTUS (Ahokangas & Myllykoski 2014; Cooperrider ym. 2003; Talstra 2001; Victor & Boynton 1998; muokannut Hirvonen-Kantola & Ahokangas 2014)

15 15 ESIMERKKI ALUEPROFILOINNISTA MATKAKESKUS LOGOMO JOKIKAUPUNKI YLIOPISTO LINNAKAUPUNKI SATAMA SCIENCE PARK KAMPUS URBAN LAB TERMINAALI SUN DIAL ITÄHARJUN KOLMIO LINNA BIOLAAKSO SKANSSI ÄLYKÄS JA KESTÄVÄ KAUPUNGINOSA PIISPANRISTI B² TURUN SEUDUN YDINKAUPUNKIALUEEN KEHITYSKÄYTÄVÄ (Hintsanen 2013; muokannut Hirvonen-Kantola 2014) Sisältää Maanmittauslaitoksen ortoilmakuva-aineistoa 10/2014, julkaistu MML lisenssillä

16 ESIMERKKI ASIAKASPOLUN KUVAUKSESTA 16 HIUKKAVAARAN MONITOIMITALO HIUKKASKIIHDYTIN YKSI KAUPUNGINLAAJUISEN ARCTIC SMART CITY LIVING LABING HUBEISTA FRONT DESK -PALVELUT BACK OFFICE -TUKI VERKOSTON RESURSSIT YHTEISÖPALVELUT: PALVELUJEN RÄÄTÄLÖINTI: HOKSAUTTAA, MITEN HYÖDYNTÄÄ/TUUNATA PAIKALLISEN HUBIN RESURSSEJA ASUKKAAN/YRITYKSEN/HANKKEEN TARPEISIIN CO-RESEARCHER-TEHTÄVIIN REKRYTOINTI: TARJOAA ASUKKAILLE KANNUSTIMIA JA VÄLINEITÄ, TILAPALVELUJA PALAUTTEEN SEKÄ ALOITTEIDEN VASTAANOTTO JA ETEENPÄIN VIENTI INNOVAATIOPALVELUT: KÄYTTÄJIEN HOUKUTTELU: BRÄNDÄYS, MARKKINOINTI, TIEDOTUS (MAHDOLLISUUKSISTA, BONUKSISTA SEKÄ SAAVUTUKSISTA) HANKKEIDEN JA ALOITTEIDEN TUKEMINEN: ALUEPROFILOINTI, ASEMAKAAVOITUS, INNOVATIIVINEN TONTINLUOVUTUS, INNOVATIIVISET JULKISET HANKINNAT, AINEISTOPALVELUT, PROJEKTI- JA YRITYSPALVELUT KONSEPTOINTI: NOPEASTI HYÖDYNNETTÄVIEN MODUULIEN MUODOSTAMINEN VERKOSTON LAAJENTAMINEN JA SITOUTTAMINEN ENNAKOINTI-, TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA, PILOTOINTI OHJAUSRYHMÄ POHTII ARCTIC SMART CITY LIVING LABIN HUBIEN SÄÄNTÖJÄ, RAJOJA, TOIMINTAA JA LOGIIKKAA

17 ENNAKOIVA OHJAUS KAAOS, YLLÄTYKSET, SATTUMA 2. AIKAISIA INDIKAATTOREITA, HISTORIAPERÄISET HEIKOT SIGNAALIT 3. EPÄTÄSMÄLLISIÄ TEKIJÖITÄ, TULEVAISUUS- PERÄISET HEIKOT SIGNAALIT 4. TÄSMÄLLISIÄ TEKIJÖITÄ, JOIHIN EI VAIKUTUS- MAHDOLLISUUTTA, MEGATRENDIT 5. TÄSMÄLLISIÄ TEKIJÖITÄ, JOIHIN VAIKUTUS- MAHDOLLISUUS, INTERVENTIOT 6. TÄSMÄLLISIÄ TEKIJÖITÄ, JOITA OHJATAAN INNOVAATIOILLA RATKAISUKYKY TOTEUTUSALUSTO JEN KEHITYS TOIMINTAKYKY INNOVAATIO- ALUSTOJEN KEHITYS VARAUTUMISKYKY KESTOKYNNYKSEN ARVIOINTI SEURANTAKYKY PYSYVYYDEN TUNNISTUS ARVAUSKYKY INDIKAATTORIN PYSYVYYS EPÄVARMUUDEN HYVÄKSYNTÄ YLLÄTYKSEN TUNNISTUS (Sneck 2002; muokannut Hirvonen-Kantola 2014)

18 INNOVATIIVINEN TONTINLUOVUTUS 18 ITSENSÄ TOTEUTTAMINEN PIENI ENNAKOIMATTOMUUS SUURI TARPEET PERUSTARPEET (Hirvonen-Kantola 2014)

19 PROSESSITYYPPI: VARMAT VEDOT 19 PROSESSITYYPIN LUONNE KAUPUNGIN SAAMA HYÖTY LIIKETOIMINTAIDEA TOIMINTATAVAT TULOS ENNAKOITAVISSA, VASTAA PERUSTARPEISIIN EDULLINEN ASUMINEN, VALMIS TALVIKAUPUNKIYMPÄRISTÖ, INFRASTRUKTUURIN TÄYSI HYÖDYNTÄMINEN KAUPUNKI TARJOAA YRITYKSILLE MAHDOLLISUUDEN LAAJAMITTAISEEN ARKTISTEN INNOVAATIOIDEN KÄYTTÖÖNOTTOON SARJATUOTANTO (TYÖ ORGANISOITU HIERARKKISESTI, TYÖTEHTÄVÄT LINEAARISET, JOHTO KONTROLLOI RAAKAMATERIAALEJA, TYÖPROSESSEJA JA TUOTTEITA YKSITYISKOHTAISESTI) ALUEVARAUSYLEISKAAVA, MAAPOLITIIKKA, MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISOHJELMA, ASEMAKAAVA, TONTINLUOVUTUS, LUVANVARAINEN OHJAUS, PERINTEINEN JURIDINEN MÄÄRÄMUOTOINEN HANKINTAMENETTELY RAJANVETOSÄÄNNÖT PRIORITEETTISÄÄNNÖT AJOITUSSÄÄNNÖT EXIT VARMAT ASUNTO- JA PIENTEOLLISUUSTONTTIMARKKINAT, LAKISÄÄTEINEN OSALLISUUS KAUPUNGIN OMISTAMALLA MAALLA, KUMPPANIT TONTINLUOVUTUKSEN KAUTTA MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISOHJELMAN MUKAISESTI TONTTIVARANTO HUPENEE, RAAKAMAAN HINTA NOUSEE LIIAN PALJON, TOTEUTUS MYÖHÄSTYY MERKITTÄVÄSTI (Hirvonen-Kantola 2014)

20 PROSESSITYYPPI: KYNNYSEHDOLLISET KOHTEET 20 PROSESSITYYPIN LUONNE KAUPUNGIN SAAMA HYÖTY LIIKETOIMINTAIDEA TOIMINTATAVAT TULOS TIETYLTÄ OSIN ENNAKOITAVISSA, TÄYTTÄÄ KYNNYSEHDOT ERI TAVOIN ERIKOISTUNEITA ARCTIC SMART CITYN ALUEITA, PILOTTIKOHTEITA MAANOMISTAJA TARJOAA YRITYKSILLE MAHDOLLISUUDEN TEHDÄ POHJOISEEN RAKENNETTUUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄÄ KEHITYSTYÖTÄ KANNATTAVASTI, T&K-YHTEISTYÖKUMPPANEILLE TAPAUKSIA JA SEURANTA-AINEISTOA MASSAKUSTOMOINTI (PITKÄJÄNTEISTÄ TYÖTÄ, MUTTA MYÖS REAALIAIKAISTA MAHDOLLISUUKSIIN TARTTUMISTA. TYÖ ORGANISOITU PALVELUKOKONAISUUDEKSI, JOSSA MARKKINOINTI, TUOTANTO, LAADUNVALVONTA JA ASIAKASPALVELU ON INTEGROITU YHTENÄISEKSI PROSESSIKSI.) ENNAKOINTI, STRATEGINEN YLEISKAAVA, PROFIILIT, ASEMAKAAVA, KYNNYSEHDOLLINEN TONTINHAKU, PUDOTUSKILPAILU, TONTINLUOVUTUS, MAANKÄYTTÖSOPIMUKSET, ELINKAARISOPIMUKSET, HANKINTAMENETTELYNÄ (LAADULLINEN KILPAILULLINEN) NEUVOTTELUMENETTELY RAJANVETOSÄÄNNÖT KEHITTÄMISMAHDOLLISUUS TARJOTAAN PROFIILIEN SISÄLTÄMISTÄ EDELTÄ KÄSIN MUOTOILTUJEN HAASTEIDEN TAI NIIDEN YHDISTELMIEN JOUKOSTA KAUPUNGIN TAI YKSITYISEN MAALLA, SOPIMUSKUMPPANIT PRIORITEETTISÄÄNNÖT ALUEILLA, JOISSA KEHITTÄMISKULUT VOIDAAN KUITATA TUOTTEEN HINNASSA (KESKUKSET, RANNAT, LAATUKÄYTÄVÄT) PROFIILI PÄIVITTYY TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTIEDON MYÖTÄ AJOITUSSÄÄNNÖT EXIT PROFIILIEN VAIHEISTUKSEN JA HANKESUUNNITELMIEN MUKAISESTI PROFIILIN MUKAISET KYNNYSEHDOT EIVÄT TÄYTY, NEUVOTTELUMENETTELY PITKITTYY, SOPIMUSRIKKOMUS (Hirvonen-Kantola 2014)

21 PROSESSITYYPPI: AVOIMET MAHDOLLISUUDET 21 PROSESSITYYPIN LUONNE KAUPUNGIN SAAMA HYÖTY LIIKETOIMINTAIDEA TOIMINTATAVAT TULOS ENNAKOIMATON, POHJAUTUU OSALLISTEN LUOVIIN TARPEISIIN PERUSTUVAAN ONGELMANRATKAISUUN MONIPUOLISET PALVELUT, ELINKEINOPOLITIIKKAA RUOKKIVAT INNOVAATIOT MAANOMISTAJA TARJOAA OSALLISTEN KEHITELTÄVÄKSI UUSIA KONSEPTEJA SYNNYTTÄVIÄ ERITYISKOHTEITA YHTEISKEHITTELY (JATKUVAA TAVOITTEENASETTELUA, ARVIOINTIA JA KEHITTÄMISTÄ KÄYTTÄJIEN KANSSA) ENNAKOINTI, ASIAKASPOLUN KUVAUS, STRATEGINEN VIITESUUNNITELMA, RAAKAKAAVA, TARKASTELUALUE, MÄÄRÄALA, MUU YHTEISTYÖALUSTA TAI PALVELUNKUVAUS, ONGELMANASETTELU, MONI- JA/TAI LAAJA-ALAISET KONSEPTIKILPAILUT, SUUNNITTELUVARAUS, ASEMAKAAVAN MUUTOS, MAANKÄYTTÖSOPIMUKSET, YHTEISTOIMINTASOPIMUKSET, ELINKAARISOPIMUKSET, HANKINTAMENETTELYNÄ ERITYISESTI ESIKAUPALLISET HANKINNAT (KAUPALLISTAMISKILPAILUT) RAJANVETOSÄÄNNÖT KUHINAPISTEISSÄ (KESKUKSISSA, LAATUKÄYTÄVILLÄ) TAI STRATEGISISSA ERITYISKOHTEISSA MUUALLA, HAASTAVISSA TÄYDENNYSRAKENNUSKOHTEISSA KAUPUNGIN TAI SIJOITTAJAN MAALLA, KUMPPANINA AVOIN INNOVAATIOEKOSYSTEEMI PRIORITEETTISÄÄNNÖT YHTEISKEHITTELY, NIUKKA KONTROLLI: LAAJA KILPAILU, LÄPINÄKYVYYS, AVOIMUUS, OIKEUDENMUKAISUUS, MARKKINAEHTOINEN HINNOITTELU, RISKINOTTOA KOMPENSOIVA LAAJUUS TAI MUU MAHDOLLISUUS JATKUVA PALAUTTEEN KERUU, PÄIVITTYVÄN AVOIMEN DATAN JULKAISEMINEN AJOITUSSÄÄNNÖT EXIT VUOSIKELLON MUKAAN, TOISTAISEKSI, MÄÄRÄAIKAISET SUUNNITTELUVARAUKSET KOHDE EI KIINNOSTA (Hirvonen-Kantola 2014)

22 UUDET TAI UUDISTETTAVAT TYÖKALUT OULUSSA 22 KOVA KONTROLLI PEHMEÄ KONTROLLI (Hirvonen-Kantola & Ahokangas 2014)

23 23 KIITOS! Dosentti Petri Ahokangas Oulu Business School petri.ahokangas(a)oulu.fi Tutkijatohtori Sari Hirvonen-Kantola Arkkitehtuurin tiedekunta sari.hirvonen-kantola(a)oulu.fi Tohtorikoulutettava Marika Iivari Oulu Business School marika.iivari(a)oulu.fi Suunnittelija Merja Heikkilä Oulu Business School merja.heikkila(a)oulu.fi Dekaani Helka-Liisa Hentilä Arkkitehtuurin tiedekunta helka-liisa.hentila(a)oulu.fi OULU BUSINESS SCHOOL ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNTA

Kaupunkikehittämisen pilotteja Hiukkavaaran kehittämisalustalla 22.5.2015. Ari, Saine, BusinessOulu

Kaupunkikehittämisen pilotteja Hiukkavaaran kehittämisalustalla 22.5.2015. Ari, Saine, BusinessOulu Kaupunkikehittämisen pilotteja Hiukkavaaran kehittämisalustalla 22.5.2015 Ari, Saine, BusinessOulu Kaupunkikehittämisen pilotteja Hiukkavaaran kehittämisalustalla Mikä on Living Lab? http://www.livinglabs.fi

Lisätiedot

HIUKKAVAARA kestävä pohjoinen talvikaupunki. Jere Klami, kaavoitusarkkitehti

HIUKKAVAARA kestävä pohjoinen talvikaupunki. Jere Klami, kaavoitusarkkitehti HIUKKAVAARA kestävä pohjoinen talvikaupunki Jere Klami, kaavoitusarkkitehti Hiukkavaara Pohjois-Suomen suurin uusi kaupunginosa Hiukkavaara on Oulun kaupungin merkittävin tulevaisuuden rakentamisen ja

Lisätiedot

Sää- ja ilmastolähtöinen kaupunkisuunnittelu ja -rakentaminen. Hiukkavaara kestävä pohjoinen talvikaupunki

Sää- ja ilmastolähtöinen kaupunkisuunnittelu ja -rakentaminen. Hiukkavaara kestävä pohjoinen talvikaupunki Sää- ja ilmastolähtöinen kaupunkisuunnittelu ja -rakentaminen Hiukkavaara kestävä pohjoinen talvikaupunki 1. Tausta ja viitekehys 2. Hiukkavaaran Living Lab 3. Talvikaupunki 4. Hiukkavaaran hankesalkku

Lisätiedot

Hiukkavaara Kestävä pohjoinen talvikaupunki

Hiukkavaara Kestävä pohjoinen talvikaupunki Hiukkavaara Kestävä pohjoinen talvikaupunki Suunnittelu ja Rakentaminen Inurdeco -kehittämishanke Talvikaupunkistrategia Kuntatekniikan päivät 5.6.2014 Hiukkavaaran keskus, asemakaavaluonnos kaavoitusarkkitehti

Lisätiedot

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS... 3 Johdanto... 5 Oulun INKA-ohjelman tavoitteet lyhyesti... 6 A.1.Hyvinvointi

Lisätiedot

HANKI - Innovatiivisten hankintojen johtaminen

HANKI - Innovatiivisten hankintojen johtaminen TEKES: 1152/31/15 TRE:2704/ 02.04.01/2015 HANKI - Innovatiivisten hankintojen johtaminen Tampereen kaupungin tiekartta innovatiivisiin hankintoihin PROJEKTISUUNNITELMA Tekijät: Marika Pakkanen Pauli Välimäki,

Lisätiedot

6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia KUUTOSKAUPUNGIT Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Turku

6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia KUUTOSKAUPUNGIT Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Turku 6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia KUUTOSKAUPUNGIT Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Turku Työ- ja elinkeinoministeriön 9.6.2014 hyväksymä Kuutoskaupunkien yhteistyöstrategia (diaarinro

Lisätiedot

Fiksu kaupunki 2013-2017 Huippuostajat 2013-2016 INKA Innovatiiviset kaupungit 2014-2020 3/2015 Virpi Mikkonen

Fiksu kaupunki 2013-2017 Huippuostajat 2013-2016 INKA Innovatiiviset kaupungit 2014-2020 3/2015 Virpi Mikkonen Fiksu kaupunki 2013-2017 Huippuostajat 2013-2016 INKA Innovatiiviset kaupungit 2014-2020 3/2015 Virpi Mikkonen INKA, Huippuostajat ja Fiksu kaupunki Yhteisiä tavoitteita Kehitetään kansainvälisesti tunnettuja

Lisätiedot

Kestävien kaupunkialueiden kehitys. Loppuraportti. Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi

Kestävien kaupunkialueiden kehitys. Loppuraportti. Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi s Kestävien kaupunkialueiden kehitys Loppuraportti Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi Esipuhe Turun kaupungin ja Siemensin strategisen yhteistyön toinen vaihe käynnistyi syksyllä 2012, jolloin

Lisätiedot

Tampereen elinkeinostrategia

Tampereen elinkeinostrategia Kyä lähtee! 1 Tampereen elinkeinostrategia alkuperäinen 19.8.2002 uudistettu 11.2.2004 tarkistettu osaamis- ja elinkeinolautakunnassa 7.3.2005 Menestys perustuu Osaamiseen Menestystekijöinä Hyvä toimintaympäristö

Lisätiedot

ratkaisujen kehittämiseen

ratkaisujen kehittämiseen Tulevaisuusfoorumi: vähäpäästöinen Suomi ja talous 27.1.2010 Kooste 27.1.2010 työpajan tuotoksista Innovatiivisia mahdollisuuksia vähäpäästöisten ja kustannustehokkaiden ratkaisujen kehittämiseen TKK Dipolissa

Lisätiedot

Tampereen elinkeinostrategia

Tampereen elinkeinostrategia Kyä lähtee! Tampereen elinkeinostrategia 19.8.2002 Menestys perustuu Osaamiseen Menestystekijöinä Hyvä toimintaympäristö osaamisintensiivisille yrityksille Elämän laatu osaaville ihmisille Eli innovatiivisuutta

Lisätiedot

Tekesin rahoitus Kuntien kehityshankkeisiin

Tekesin rahoitus Kuntien kehityshankkeisiin Tekesin rahoitus Kuntien kehityshankkeisiin Teknologia-asiantuntija Sini Uuttu Etelä-Suomen EAKR-ohjelman teemahankkeiden ideahaun verkostoitumistilaisuus 18.2.2010 Sisältö 1. Tekesin esittely 2. Tekesin

Lisätiedot

Fiksu kaupunki 2013-2017 Huippuostajat 2013-2016 INKA Innovatiiviset kaupungit 2014-2020 3/2015 Virpi Mikkonen ja Ilmari Absetz, Tekes

Fiksu kaupunki 2013-2017 Huippuostajat 2013-2016 INKA Innovatiiviset kaupungit 2014-2020 3/2015 Virpi Mikkonen ja Ilmari Absetz, Tekes Fiksu kaupunki 2013-2017 Huippuostajat 2013-2016 INKA Innovatiiviset kaupungit 2014-2020 3/2015 Virpi Mikkonen ja Ilmari Absetz, Tekes INKA, Huippuostajat ja Fiksu kaupunki Yhteisiä tavoitteita Kehitetään

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Eväitä yhteistyön rakentamiseen ja hallintaan Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-412-7 (painettu) ISBN 978-952-213-422-6 (pdf) TEKIJÄ Työryhmä 1. painos

Lisätiedot

1 2 3 4 Antti Ahlava Harry Edelman (toim.) UDM UURBAN DESIGN MANAGEMENT Opas käytäntöön 5 6 SISÄLTÖ Lukijalle 12 0 JOHDANTO 23 Antti Ahlava Harry Edelman Trevor Harris 0.1 Kenelle tämä kirja on tarkoitettu

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ

TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ Proaktiivisesti kohti rakennemuutosta (ENNE) projekti 15.8.2012 TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ Jari

Lisätiedot

Älykäs erikoistuminen Uudellamaalla. Tutkimus- ja innovaatiostrategia 2014-2020

Älykäs erikoistuminen Uudellamaalla. Tutkimus- ja innovaatiostrategia 2014-2020 Älykäs erikoistuminen Uudellamaalla Tutkimus ja innovaatiostrategia 20142020 Esipuhe On erikoistuttava olennaiseen ja tehtävä enemmän synergisesti yhdessä EU edellyttää kyetäkseen saavuttamaan tähänastista

Lisätiedot

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille University of Oulu Department of Information Processing Science Master s Thesis Kati Haverinen 11.11.2011 2 Tiivistelmä Tarve uusille datakeskuksille on koko

Lisätiedot

CityKettu - Älykkään ja vähähiilisen kaupunkiliikenteen kehitysprojektien tuki

CityKettu - Älykkään ja vähähiilisen kaupunkiliikenteen kehitysprojektien tuki CityKettu - Älykkään ja vähähiilisen kaupunkiliikenteen kehitysprojektien tuki CityKettu on menetelmien ja työkalujen kokonaisuus, joka soveltuu käytettäväksi kaupunkiseutujen kehitysprojekteissa kohti

Lisätiedot

Kestävä ja työllistävä kasvu Suomessa Uskalluksen politiikkaohjelma

Kestävä ja työllistävä kasvu Suomessa Uskalluksen politiikkaohjelma EDUSKUNNAN TULEVAISUUSVALIOKUNTA Kestävä ja työllistävä kasvu Suomessa Uskalluksen politiikkaohjelma Olli Hietanen Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto Taustamuistio valtioneuvoston ilmasto- ja

Lisätiedot

Ennakointi ja systeeminen muutos. Pirjo Kyläkoski, Tekes Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kevätkokous, 16.4.2009 klo 19-21, Tieteiden talo

Ennakointi ja systeeminen muutos. Pirjo Kyläkoski, Tekes Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kevätkokous, 16.4.2009 klo 19-21, Tieteiden talo Ennakointi ja systeeminen muutos Pirjo Kyläkoski, Tekes Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kevätkokous, 16.4.2009 klo 19-21, Tieteiden talo Ennakointi strategiatyön tukena Ennakointi - Foresight Ennustaminen

Lisätiedot

LAADUKAS SWOT Työkalu pk-yrityksen innovaatiovetoisen tulevaisuuden menestyksen turvaamiseksi

LAADUKAS SWOT Työkalu pk-yrityksen innovaatiovetoisen tulevaisuuden menestyksen turvaamiseksi LAADUKAS SWOT Työkalu pk-yrityksen innovaatiovetoisen tulevaisuuden menestyksen turvaamiseksi Tarja Meristö, Riitta Molarius, Sami Leppimäki, Jukka Laitinen, Hanna Tuohimaa JULKAISIJA: Corporate Foresight

Lisätiedot

ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT

ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT 1 J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT Markkinointi, Pro gradu -tutkielma Toukokuu

Lisätiedot

VIISAS KANGAS JYVÄSKYLÄN KANKAAN ICT-RATKAISUJEN KOKONAISSUUNNITELMA

VIISAS KANGAS JYVÄSKYLÄN KANKAAN ICT-RATKAISUJEN KOKONAISSUUNNITELMA VIISAS KANGAS JYVÄSKYLÄN KANKAAN ICT-RATKAISUJEN KOKONAISSUUNNITELMA Kevät 2015 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Periaatteellinen taso... 5 2.1. Linjaukset... 5 2.2. Kehittämisvaatimukset ja -tavoitteet...

Lisätiedot

Elisa Holma ETÄTYÖLLÄ JA OSA-AIKAISELLA ASUMISELLA ELINVOIMAA LOUNAIS-SUOMEN SAARISTOON. Maantieteen tutkielma

Elisa Holma ETÄTYÖLLÄ JA OSA-AIKAISELLA ASUMISELLA ELINVOIMAA LOUNAIS-SUOMEN SAARISTOON. Maantieteen tutkielma Turun yliopiston maantieteen laitos Elisa Holma ETÄTYÖLLÄ JA OSA-AIKAISELLA ASUMISELLA ELINVOIMAA LOUNAIS-SUOMEN SAARISTOON Maantieteen tutkielma Asiasanat: aluekehitys, asuminen, etätyö, maaseutupolitiikka,

Lisätiedot

Ennakoimalla tulevaisuuden tekijäksi

Ennakoimalla tulevaisuuden tekijäksi Ennakoimalla tulevaisuuden tekijäksi ksi Pirjo Kyläkoski, Tekes Believing the Future 2009- Kilpailukykyä Ennakoinnista 24.3.2009 klo 13.15-13.45 Leija Yrityspalvelukeskus, Forum 1 Ennakointi strategiatyön

Lisätiedot

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvosto

Lisätiedot

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Päijät-Hämeen pilotti Osaamisen ennakointi hyvinvointipalveluissa Päijät-Hämeen koulutuskonserni Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Kaarinan kaupunki Paimion

Lisätiedot

Yhteenveto: Aluerakentamisen organisointi

Yhteenveto: Aluerakentamisen organisointi Yhteenveto: Aluerakentamisen organisointi ja prosessit KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella -verkostohanke, A32203 Anniina Tuomi ja Satu Åkerblom Tausta Aluerakentamisprosessit

Lisätiedot