Talouselämän Mullistavin bisnesinnovaatio 2000-luvulla - kilpailun arviointia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talouselämän Mullistavin bisnesinnovaatio 2000-luvulla - kilpailun arviointia"

Transkriptio

1 1 Dr. Veli-Pekka Saarnivaara VPSolutio Eera Senior Advisor Talouselämän Mullistavin bisnesinnovaatio 2000-luvulla - kilpailun arviointia On hienoa, että Talouselämä nostaa esiin innovaatiot tällaisen kilpailun muodossa. Suomi on rakentanut vaurautensa ja hyvinvointinsa vuosikymmeniä koulutuksen ja tutkimuksen varaan ja niihin perustuvaan kokonaistuottavuuden kasvuun. Koko kansakunnan yhteinen usko näiden merkitykseen on ollut vahva. Tänään se on koetuksella ja elää lähinnä juhlapuheissa. Tarvitsemme uusia työpaikkoja ja lisää investointeja työpaikkojen synnyttämiseksi. Näitä ei synny pelkästään työvoiman tarjontaa lisäämällä, vaan panostamalla innovaatiotoimintaan, mikä luo korkean tuottavuuden investointikohteita. Vasta kun nämä saadaan aikaan, työvoiman tarjonnan lisääminen ruokkii talouskasvua. Tärkein kansantuotteen lisääjä on kautta historiamme ollut kokonaistuottavuuden kasvattaminen. Esimerkiksi ennen vuotta 2008 kansantuotteemme kasvu oli 10 vuoden ajan keskimäärin lähes 4 % vuodessa, josta yli puolet syntyi kokonaistuottavuuden kasvusta, minkä suurin selittäjä oli aineettomien investointien tuottamat innovaatiot. Populismin piikkiin on laskettava ne väitteet, että panostuksemme elinkeinoelämää tukevaan tutkimukseen ovat riittävät tai että vain Nokia selittää aiemman positiivisen kehityksemme. Asetetaanpa asiat oikeisiin mittasuhteisiin: edellä mainitusta kansantuoteen kasvusta Nokian osuus oli yksi kymmenesosa, 90% oli muiden yritysten ansiota. Myös kustannuskilpailukyvyllä on suuri merkitys. Liian korkeat kustannukset nopeuttavat sinänsä välttämätöntä rakennemuutosta niin, ettemme kykene luomaan uutta riittävän nopeasti poistuvan tilalle. Luovasta tuhosta jää käteen enemmän tuhoa kuin uutta luovaa, jos kustannuskilpailukyky on kilpailijamaita huonompi. Suomessa on tapana etsiä haasteisiimme yhtä ratkaisua. Sellaista ei ole olemassa. Tarvitsemme kaikkia keinoja yhtä aikaa: rakenneuudistuksia, julkisen sektorin sopeuttamista maksukykyymme, kustannusten kurissapitoa ja ennen kaikkea investointeja uusien korkean tuottavuuden liiketoimintojen synnyttämiseksi. Riittävät aineettomat investoinnit - sekä yksityisen että julkisen sektorin - ovat välttämättömiä talouskasvun ja hyvinvoinnin luonnissa. Edellä sanottu pätee myös elinkeinorakenteeseemme. Sen monipuolistumisessa aloittavilla kasvuyrityksillä ja niiden kasvulla keskikokoisiksi ja suuriksi yrityksiksi on iso merkitys, mutta tarvitsemme myös olemassa olevien suurien yrityksiemme jatkuvaa uudistumista. Siksi onkin perusteltua, että Talouselämän kilpailu kohdistuu suurempien yritysten innovaatioihin.

2 2 Kyselyyn saapuneet ehdotukset kertovat, että merkittäviä innovaatioita synnytetään jatkuvasti suurissa yrityksissämme. Monet esitetyistä innovaatioista ansaitsevat tulla mainituiksi. Toisaalta kaikki mukaan kutsutut yritykset eivät esittäneet ehdotuksia, mikä nostaa huolen siitä, että nykyistä laajemmin ja rohkeammin toivoisi yritystemme etsivän uusia ja uusiutuvia liiketoimintamahdollisuuksia. Yritysten lähettämiä ehdotuksia on seuraavassa käsitelty osittain toimialoittain, osittain innovaatiotyypeittäin. Ajatuksena on, että kärkiryhmän poiminta tästä joukosta voisi tapahtua siten, että kustakin ryhmästä tai muutamasta ryhmästä ottaisi parhaan. Tällöin tulisi huomioon otetuksi eri toimialojen hyvin erityyppiset luonteet. Energiasektori oli hyvin edustettuna ehdotusten joukossa, mikä kuvaa alan uudistumista ja sen tarjoamia uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Tältä sektorilta ja samalla kaikista ehdotuksista mielestäni kärkeen nousee Neste Oilin uusiutuvista raaka-aineista valmistettu NExBTL-diesel ja sen sovellukset. Siinä korostuvat onnistuneen innovaation tyypilliset piirteet: - Globaalien trendien seuranta ja analyysi uusien markkinoiden ja muuttuvan asiakaskäyttäytymisen tunnistamiseksi - Johdon vahva sitoutuminen uuden liiketoiminnan synnyttämiseen, kohtuullisen suurien riskien sekä omistajien ja talousanalyytikoiden kritiikin sietäminen, kun tuloksenteon aikajänteet ovat vuosia eikä vuosikvartaaleja - Vahva oma tutkimus- ja kehityspanostus ja yhteistyö korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa sekä sen integrointi liiketoimintastrategiaan - Koko liiketoimintakonseptin kehitys kaikkine osa-alueineen ja siihen liittyvät mittavat investoinnit, joilla luodaan idean kaupallistamisen eli innovaation syntymisen edellytykset Neste Oilin uusiutuva diesel on luonut lähes 2,5 miljardin euron liikevaihtoa tekevän kansainvälisen liiketoiminnan, jonka liikevoitto nousi viime vuonna yli 200 miljoonaan euroon. Innovaatiolla on muitakin, yhteiskunnallisia vaikutuksia esimerkiksi kasvihuonekaasujen vähenemiseen. Se luo myös hyvän pohjan uusille sovelluksille uusissa asiakassegmenteissä ja motivoi jatkoinnovointiin esimerkiksi seuraavan sukupolven raaka-aineiden kuten mikrobiöljyn ja leväöljyn kehittämiselle. Käytössä on jo toistakymmentä kasviöljyä ja jäteraaka-ainetta, ja jätteiden ja tähteiden osuus on jo yli puolet. Jatko ei varmastikaan ole helppo erityisesti siksi, että uusiutuvien energioiden kysyntää ja energian hintoja heiluttelee sekä poliittiset päätökset että liuskekaasu- ja liuskeöljyesiintymien hyödyntäminen. Energiasektorilta tuli useita hyviä esityksiä mullistaviksi innovaatioiksi: - UPM:n Bioverno - puupohjainen uusiutuva diesel mäntyöljystä vetykäsittelyllä. Prosessi on sinällään tuttu ja muuallakin käytetty, mutta sen soveltaminen sisältää uutuusarvoa. Ensimmäinen investointi Lappeenrantaan on merkittävä, 150 miljoonaa euroa. - Valmetin esitys kaasutusteknologian soveltamisesta kiertopetikattilaan. Kiertopetikattila oli aikanaan merkittävä innovaatio ja vieläkin kilpailukykyinen, mutta kaasutusteknologian liittäminen

3 3 siihen on synnyttänyt konseptina maailmanluokan uutuuden. Esimerkkinä ovat ensimmäiset investoinnit Lahteen ja Vaskiluotoon. - Fortumin Otso-bioöljy puubiomassasta nopeapyrolyysiprosessilla sisältää merkittävää uutuusarvoa, vaikka nopeapyrolyysia on kokeiltu muuallakin. Yhteistyökumppaneina ovat olleet Metso, VTT ja UPM. Prosessin kehityksessä Metsolla on ollut suuri rooli, mutta Fortum on integroinut bioöljylaitoksen CHP-laitokseen Joensuussa. - Wärtsilä nostaa esiin kaksoispolttoaineteknologiansa. Wärtsilän kaksoispolttoaineteknologia on sinänsä menestyksekäs jo 90-luvun innovaatio. Uusin sovellus on kaasun käyttö polttoaineena kaksoispolttoainemoottoreissa, millä saavutetaan monia etuja, myös ympäristöllisiä. Sovellustyö on vaatinut mittavia kehityspanostuksia ja on varmasti Wärtsilän liiketoiminnan kehittymiselle merkittävä, vaikka liiketoimintatuloksia ei vielä ole näyttää. - Ahlstrom esittää kaasuturbiinivoimaloissa käytettävää suodatinmateriaalia, joka perustuu yrityksen Trinitex -teknologiaan. Kaikki em. energiasektorin innovaatiot ovat sinällään aivan merkittäviä, mutta niistä syntyvä liikevaihto ja sen kannattavuus nähdään vasta tulevina vuosina. Potentiaali on olemassa, mutta Neste Oil nousee mielestäni voittajaksi jo näytettävissä olevien liiketoimintahyötyjen vuoksi. Energiasektorin innovaatioilla on myös kansantalouden näkökulmasta erityinen merkitys siksi, että energia on vaihtotaseemme alijäämässä tärkein yksittäinen tekijä. Energiaomavaraisuus kannattaisi olla keskeisenä pitkän tähtäimen kansallisena tavoitteenamme sekä vaihtotaseen että työllistävän vaikutuksen vuoksi. Metsäteollisuuden ehdotuksista UPM:n esitys käsiteltiin edellä energiasektorin yhteydessä innovaation sisällön vuoksi. Stora Enson esitys koskee yhtiön strategiamuutosta paperi- ja selluyhtiöstä uusiutuvien materiaalien kasvumarkkinayhtiöksi ja liittyy osittain energiaan, mutta on selvästi laajempi. Stora Enso nostaa esiin kolme strategiamuutokseen liittyvää investointia: Imatran nanoteknologiaan perustuva mikrokuituselluinvestonti, Sunilan ligniiniliiketoimintaan perustuva biojalostamoinvestointi ja Enocellin uusiutuvan energian investointi. Strategiamuutos on välttämätön, mutta vasta alkutaipaleella. Potentiaali on merkittävä ja aika näyttää, miten mittavasta innovaatiosta on kyse. Nanoteknologialla, mikrokuitusellulla ja ligniinin sovelluksilla on lukuisia erilaisia mahdollisia käyttökohteita. Ehkä siitä löytyy puuvillankin korvaava kuitu vaatteisiimme. Jos näin on käymässä, toivottavasti metsäteollisuutemme brändää kuidun paremmin kuin olemassa olevan viskoosin, jonka keskimääräinen kuluttaja mieltää uusiutumattomista luonnonvaroista valmistetuksi. Metsä Group esittää kevyitä kartonkejaan mm. ruoka- ja kosmetiikkapakkauksiin. Tämä on johtanut investointeihin ja liikevaihdon kasvuun, mutta suuruusluokasta ei ole tietoa. Sekä UPM että Stora Enso molemmat ovat ottaneet biotalouden vahvasti strategiaansa. Ehkä näistä syntyy tulevien vuosien kilpailujen voittajia. Kone- ja laitevalmistajien ehdotuksia ei ollut kovin runsaasti. ABB:n moottori-taajuusmuuttajapaketti ja Vaconin nestejäähdytteinen taajuusmuuttaja ovat hyviä tuotteita ja osoittautuneet yritystasolla hyödyllisiksi innovaatioiksi, mutta eivät yllä merkittävyydessään voittajan tasolle.

4 4 Kone esittää UltraRope - teknologiaa korkeiden rakennusten hisseihin. Kyseessä on eittämättä merkittävä idea ja kehitystyö, joka johtaa myös liiketoimintaan ja siis innovaatioon. Uutuuden merkittävyys, uuden tuotteen käyttökohteet osana Koneen toimittamia ratkaisuja ja syntyvä brändiarvo Koneen koko hissituotannolle antavat uskoa liiketoimintapotentiaalin olemassaololle ja totetumiselle niin, että UltraRope voisi nousta ehdotusten kärkijoukkoon. Outotecin esitys on uusi modulaarinen VSF X-uuttolaitos kuparinjalostukseen. Ensimmäinen laitos myytiin vasta viime joulukuussa, joten innovaation merkityksellisyydestä ei vielä ole näyttöä, vaikka asiakaspalaute on ollut hyvä. Vaisalan kaksoispolarisaatioon perustuvalla säätutkalla voidaan laskea kohteen olomuoto (vesi, lumi, rakeet) sekä mitata sateen rankkuus aiempaa tarkemmin ja tunnistaa ei-meteorologiset kohteet. Oivallinen innovaatio, mutta sen merkitystä eli liiketoimintapotentiaalia on vielä vaikea arvioida. Ponssen 8-pyöräiset harvesterit jatkavat tavaralajimenetelmään perustuvien puunkorjuuratkaisujen tuoteperhettä, joissa Ponsse on ollut edelläkävijä. 8-pyöräisten osuus on noussut 85 %:iin Ponssen runsaan 300 miljoonan euron liikevaihdosta. Uusimman, viime vuonna lanseeratun Ponsse Scorpion - harvesterin koko tämän vuoden tuotanto on jo myyty. Ponsse on kyennyt erittäin vaikeassa markkinatilanteessa uudistamaan tuotteistonsa: vuonna 2009 liikevaihto putosi puoleen, noin 150 miljoonaan euroon. Siitä Ponsse on noussut uudella tuotteistollaan yli 300 miljoonan liikevaihtoon valtaamalla markkinaosuuksia. Scorpio tuotteena sisältää lukuisia uusia innovatiivisia ratkaisuja. Kaikki tämän ryhmän innovaatiot ovat sinänsä hyviä. Tästä ryhmästä tekisi mieli kärkeen nostaa Ponssen harvesterit esimerkkinä siitä, miten laman kourista noustaan uusilla innovaatioilla valtaamaan markkinaosuuksia. Toinen kärkijoukkoon yltävä voisi olla Koneen UltraRope. Elektroniikkateollisuudesta on vain Nokian matkapuhelimien ja NSN:n ehdotukset. Nokian ehdotus kilpailuun on kameralla varustettu matkapuhelin. Kuvantamisteknologiat ovat vaatineet merkittäviä panostuksia ja johtaneet siihen, että Nokiasta tuli maailman suurin digitaalisten kameroiden valmistaja. Innovaatio on merkittävä, mutta sen täysimääräinen hyödyntämispotentiaali riippuu siitä, miten Nokia (Microsoft) kykenee parantamaan asemaansa ylipäätään matkapuhelinmarkkinoilla tai tunkeutumaan uusille sovellusmarkkinoille (peliohjaimet, autot ). NSN:n ehdotus on Flexi-tukiasema. Sen kehittäminen on vaatinut merkittävät panostukset ja se tuo asiakkaille kustannussäästöjä ja modulaarisuutensa takia joustavuutta monin tavoin. Tämä on eittämättä merkittävä innovaatio ja NSN:lle tärkeä, mutta sen merkitystä on vaikea arvioida, kun ei ole käytettävissä numeroita sen merkityksestä. Muutama yritys on esittänyt kilpailuun innovaationaan liiketoimintakonseptinsa kokonaisuudessaan tai osana liiketoimintaa. Metso esittää tärkeimmäksi bisnesinnovaatioksi palveluliiketoimintojen ja - konseptien voimakkaan kehittämisen ja erottamisen omaksi liiketoiminnakseen. Uponorin esitys on omakodeille tuotteistettu putkiremontti, joka perustuu komposiittiputkiin puristusliittimin. Tikkurila

5 5 esittää uutta palvelukonseptiaan, jolla liikevoittomarginaali on saatu nostetuksi 11 prosenttiin. 3STEP IT esittää koko liiketoimintakonseptiaan, jolla se on kyennyt jatkuvaan merkittävään kasvuun kannattavasti. Uusi tai uudistettu liiketoimintakonsepti on aivan hyvä innovaation lähde ja sisältö. Tässä kilpailussa on kuitenkin vaikeahkoa arvioida tällaista innovaatiota ja suhteuttaa sen merkittävyyttä muiden yritysten vastaaviin, koska tämä johtaa oikeastaan koko yrityksen liiketoiminnan arviointiin. Palvelukonseptien kehittäminen ja liittäminen osaksi teollista tuotantoa on valtavirta suurissa teollisuusyrityksissä. Joka toimialalla on omat erityispiirteensä tässä kehityksessä ja on vaikea nostaa jotain tiettyä yritystä tässä joukossa muita paremmaksi. Erottautuminen muista yrityksistä ei siis ole helppoa, ja toisaalta muutkin yritykset olisivat voineet esittää koko liiketoimintakonseptiaan arvioitavaksi. Tällöin esimerkiksi Kone Oy:n lyöminen olisi todella vaikeaa. Elintarvikesektorilta on kaksi esitystä. Valion Laktoosittoman maitojuoman kehityspolku alkaa jo 90- luvun alusta, perustana on kromatografinen erotusmenetelmä, joten kyseessä on jo aika iäkäskin teknologia. Perusteet esittää sitä kilpailuun ovat kuitenkin olemassa, koska markkinalanseeraukset uusille tuotteille alkoivat 2000-luvun alussa. Uudet tuotteet ovat luoneet investointeja ja kasvattaneet liikevaihtoa 160 miljoonaan euroon. Potentiaalia lisäkasvulle on olemassa. Tämä saattaisi olla hyvä esimerkki elintarviketeollisuuden innovaatiosta, joka perustuu pitkään tutkimustyöhön, toiselta alalta siirrettyyn teknologiaan, tuotteiston brändäämiseen ja ylipäätään pyrkimykseen painottaa hintakilpailun sijaan uutta sisältöä omaavaa korkeamman hintatason tuotteistoa. Eila-brändin lanseeraus on helpottanut kuluttajan elämää differentioimalla tuotteet muusta tarjontakirjosta. Toinen elintarvikesektorin esitys on HKScanin HK Rypsiporsas. Tämä on hyvä esimerkki innovaatiosta, jossa koko tuotantoketju kumppaneineen ja alihankkijoineen on valjastettu konseptin toteuttamiseen tutkimustietoon perustuen. Innovaatiolla on myös kansanterveydellisiä vaikutuksia, mutta liikevaihtolukuja ei ole käytettävissä. Lääketeollisuudesta on kaksi esitystä. Orion esittää Parkinson-lääke Stalevoa. Se on ollut merkittävä innovaatio ja esimerkki lääketeollisuuden pitkäjänteisestä tutkimustoiminnasta ja globaalissa mittapuussa pienen yrityksen harvinaisen hyvästä onnistumisesta kehitystyössä, jossa tyypillisesti vain yksi kehityshanke kahdestakymmenestä onnistuu. Kehitystyö asettuu aikajanalla jo viime vuosituhannelle. Liiketoimintavaikutukset ovat olleet Orionille merkittäviä, mutta koska patenttisuoja on jo poistunut, tätä innovaatiota ei tässä kilpailussa voida nostaa tämän vuosikymmenen innovaatioksi. Toinen lääketeollisuuden esitys on Bayerin hormonikierukka Jaydess. Se on suomalainen alkuperäislääke, joka hyödyntää suomalaista osaamista polymeeripohjaisen lääkeannosteluteknologian soveltamisessa pitkäaikaiseen ehkäisyys. Se perustuu samalle teknologia-alustalle kuin Bayerin ykkösvientituote Mirena, jonka liikevaihto ylsi viime vuonna 677 miljoonaan euroon. Markkinanäkymät ovat lupaavat - jos ne toteutuvat samassa mittakaavassa kuin Mirenalla. Tämän voisi nostaa kärkijoukkoon muutamasta syystä: liiketoimintapotentiaalin toteutuminen tuntuu todennäköiseltä (myyntiluvat EU:ssa ja USA:ssa on jo saatu) ja tämä on hyvä esimerkki siitä, että globaalisti toimivan suuryrityksen kannattaa sijoittaa tytäryhtiönsä Suomeen, kun erityisosaaminen on vahvempaa kuin

6 6 muualla, ja että tutkimus- ja kehitystoiminta sitoo tuotantoakin lähelleen. Bayerin vienti on noin puolet Suomen koko lääkeviennistä. Puhtaasti kuluttajatuotemarkkinoilla toimivilta yrityksiltä (aiemmin käsitellyn Nokian lisäksi) tuli vain yksi ehdotus, Fiskarsin rikkaruohonpoistaja, joka on hyvä tuote, mitä osoittaa yli 5 miljoonan myyntimäärä, mutta joka ei merkitykseltään nouse kilpailun kärkijoukkoon. Yhteenvetona esitän, että kilpailun voittajaksi julistetaan energiasektorin Neste Oilin NExBTL ja kärkijoukkoon valitaan kone- ja laitevalmistajista Ponssen uudet harvesterit sekä Koneen UltraRope, lääketeollisuudesta Bayerin Jaydess ja elintarviketeollisuudesta Valion laktoositon maitojuoma. Perustelut löytyvät tekstistä. Valinta ei ole eksaktia tiedettä, se sisältää myös henkilökohtaista mielipidettä, joten joku muukin valinta voisi olla perusteltu. Tämä on oma näkemykseni ehdotuksista.

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Teollisuusneuvos Mika Aalto Elinkeino- ja innovaatio-osasto Strategiset kasvualat-ryhmä 2.9.2014 Teollisuuspolitiikan visio Teollisuuspolitiikan

Lisätiedot

Metsäpolitiikan suunta ja toimeenpano: Hallitusohjelma ja Kansallinen metsästrategia 2025

Metsäpolitiikan suunta ja toimeenpano: Hallitusohjelma ja Kansallinen metsästrategia 2025 Metsäpolitiikan suunta ja toimeenpano: Hallitusohjelma ja Kansallinen metsästrategia 2025 Metsäneuvos Marja Kokkonen MMM/LVO/MBY Puuta liikkeelle ja luontopolitiikkaa luottamuksella seminaari 14.10.2015

Lisätiedot

Etelä-Karjalan metsäbiotalous

Etelä-Karjalan metsäbiotalous Etelä-Karjalan metsäbiotalous Etelä-Karjalassa metsäbiotalouden merkitys maakunnan taloudessa on Suomen suurin Metsäbiotalous muodostaa pääosan maakunnan koko biotaloudesta. Esimerkiksi tuotoksesta sen

Lisätiedot

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Johtamis- ja innovaatiojärjestelmät avainroolissa Kemira 2011-> Kemira 2007 asti Diversifioitunut portfolio

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009

Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009 Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009 Sisältö Kemira lyhyesti Tärkeimmät tapahtumat huhti kesäkuussa Segmenttien tärkeimmät tapahtumat huhti

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Rakenneuudistuksissa ja kustannuskilpailukyvyssä tavoitteet korkealle 3 PÄÄKIRJOITUS Rakenneuudistuksissa ja kustannuskilpailukyvyssä tavoitteet

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Smart & Clean säätiö. Resurssiviisaudesta elinvoimaa FISU-vuosiseminaari 8.6.2016 Helsinki Tiina Kähö

Pääkaupunkiseudun Smart & Clean säätiö. Resurssiviisaudesta elinvoimaa FISU-vuosiseminaari 8.6.2016 Helsinki Tiina Kähö Pääkaupunkiseudun Smart & Clean säätiö Resurssiviisaudesta elinvoimaa FISU-vuosiseminaari 8.6.2016 Helsinki Tiina Kähö Suomi tarvitsee kansainvälisen mittaluokan hiilineutraalin kiertotalouden referenssialueita

Lisätiedot

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue Energia- ja ympäristöklusteri Energialiiketoiminta Ympäristöliiketoiminta Energian tuotanto Polttoaineiden tuotanto Jakelu Siirto Jakelu Jalostus Vesihuolto Jätehuolto

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Matti Lievonen. 3.4.2014 Yhtiökokous 1

Toimitusjohtajan katsaus. Matti Lievonen. 3.4.2014 Yhtiökokous 1 Toimitusjohtajan katsaus Matti Lievonen 1 Neste Oilin johtoryhmä Toimitusjohtaja: Matti Lievonen Yhteiset toiminnot Liiketoiminta-alueet Tuotanto ja logistiikka Ilkka Poranen Henkilöstö Hannele Jakosuo-Jansson

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 Ritva Heikkinen Asiantuntija, Energia ja ympäristö Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ClimBus Climbus Business Breakfast

Lisätiedot

Metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelman valmistelu

Metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelman valmistelu Metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelman valmistelu MetsäBio hanke Ossi Klemetti, Kainuun Etu Oy Timo Karjalainen, Kajaanin yliopistokeskus 1 Taustaa Kainuun talousmetsät ovat vahvasti vajaakäytössä.

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 8/2013 Virpi Mikkonen Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Miksi ohjelma? Kaupungistuminen jatkuu globaalisti Kaupungit kasvavat, kutistuvat ja muuttuvat Älykkäiden

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Uudenmaan metsäbiotalous

Uudenmaan metsäbiotalous Uudenmaan metsäbiotalous Uusimaa - määrissä suuri, osuuksissa pieni Metsäbiotalouden osuus maakunnan biotalouden tuotoksesta on 22 %. Tärkein biotalouden sektori on elintarviketeollisuus. Metsäbiotalous

Lisätiedot

Teknotarinoita. Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta

Teknotarinoita. Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta Teknotarinoita Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta www.visiolehti.fi 1 Hyvinvointia Suomelle Teknologiateollisuus on Suomen tärkein vientiala. Teknologiayritykset toimivat

Lisätiedot

Pohjois-Savon metsäbiotalous

Pohjois-Savon metsäbiotalous n metsäbiotalous ssa metsäbiotaloudella on merkittävä aluetaloudellinen rooli Metsäbiotalous muodostaa 40 % maakunnan biotalouden tuotoksesta. Biotaloudessa tärkein sektori on elintarviketeollisuus. Metsäbiotalouden

Lisätiedot

Mitä teollisuus ja työelämä odottaa koululaitokselta? Itä-Suomen rehtori- ja johtajuuspäivät Toimitusjohtaja Timo Saarelainen

Mitä teollisuus ja työelämä odottaa koululaitokselta? Itä-Suomen rehtori- ja johtajuuspäivät Toimitusjohtaja Timo Saarelainen Mitä teollisuus ja työelämä odottaa koululaitokselta? Itä-Suomen rehtori- ja johtajuuspäivät 4.9.2014 Toimitusjohtaja Timo Saarelainen Globaalin liiketoiminnan näkökulma Timo Saarelainen toimii Green Fuel

Lisätiedot

Suomen metsäsektorin tulevaisuus globaalissa kehityksessä

Suomen metsäsektorin tulevaisuus globaalissa kehityksessä Suomen metsäsektorin tulevaisuus globaalissa kehityksessä Kansantaloudellinen yhdistys ja Metsäekonomistiklubi Töölönkatu 11A 00100 Helsinki, Finland olli.haltia@indufor.fi www.indufor.fi Indufor Oy 2004

Lisätiedot

Osavuosikatsausjulkistus 3 kk (1.11.2009 31.1.2010) Reijo Mäihäniemi Toimitusjohtaja 4.3.2010

Osavuosikatsausjulkistus 3 kk (1.11.2009 31.1.2010) Reijo Mäihäniemi Toimitusjohtaja 4.3.2010 Osavuosikatsausjulkistus 3 kk (1.11.2009 31.1.2010) Reijo Mäihäniemi Toimitusjohtaja 4.3.2010 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Taloudellinen kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2009

Lisätiedot

Bioöljyjen tuotanto huoltovarmuuden näkökulmasta,

Bioöljyjen tuotanto huoltovarmuuden näkökulmasta, Bioöljyjen tuotanto huoltovarmuuden näkökulmasta, Johtava analyytikko Hannu Hernesniemi Suomesta bioöljyn suurvalta seminaari, Lahti 15.10.2012 15.10.2012 1 Kotimaisen bioöljytuotannon huoltovarmuusvaikutuksia

Lisätiedot

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Protecting the irreplaceable f-secure.com F-Secure tänään Globaali liiketoiminta Tytäryhtiöt 16 maassa Yli 200 operaattorikumppania

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa Juha Näkki 31.10.2012 K es keis et as iat Q3/2012 Liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 28,9 (7-9/2011: 26,4) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu

Lisätiedot

Kasvua biotalouteen rajapinnoista, esimerkkinä INKA ohjelma

Kasvua biotalouteen rajapinnoista, esimerkkinä INKA ohjelma Kasvua biotalouteen rajapinnoista, esimerkkinä INKA ohjelma Alueellinen maaseutuverkostopäivä: Biotalouden mahdollisuudet Joensuu 22.10.2015 Harri Välimäki Joensuun Tiedepuisto Oy Mikä ihmeen biotalous?

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija ELY-keskus rahoittajana Yrityksen kehittämisavustus 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija Yhteinen Itä-Suomen yritysrahoitusstrategia Yritysrahoitusstrategialla tarkennetaan hankevalintakriteereitä

Lisätiedot

Ympäristöosaamisesta uutta liiketoimintaa Forssan Envitech alueelle

Ympäristöosaamisesta uutta liiketoimintaa Forssan Envitech alueelle Ympäristöosaamisesta uutta liiketoimintaa Forssan Envitech alueelle Envor Group Toimitusjohtaja Mika Laine Järkivihreä Forssa - Turbonousuun Forssa 19.4.2011 Envor Group Neljä yritystä, vanhin perustettu

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia 8.5.2014 Biotalous on talouden seuraava aalto BKT ja Hyvinvointi Fossiilitalous Luontaistalous 1900 2014 2030 Biotalous on talouden seuraava aalto,

Lisätiedot

Lapin metsäbiotalous

Lapin metsäbiotalous Lapin metsäbiotalous Lapissa metsäbiotalouden merkitys maakunnan taloudessa on suuri Metsäbiotalous muodostaa pääosan maakunnan koko biotaloudesta. Esimerkiksi tuotoksesta sen osuus on 60 %. Kivijalkana

Lisätiedot

Keski-Suomen metsäbiotalous

Keski-Suomen metsäbiotalous Keski-Suomen metsäbiotalous metsäbiotaloudella suuri merkitys aluetaloudelle Metsäbiotalouden osuus maakunnan kokonaistuotoksesta on 14 %, arvonlisäyksestä 10 % ja työllisyydestä 6 %. Merkitys on selvästi

Lisätiedot

Kymen Bioenergia Oy NATURAL100

Kymen Bioenergia Oy NATURAL100 Kymen Bioenergia Oy NATURAL100 Maakaasuyhdistys 23.4.2010 Kymen Bioenergia Oy KSS Energia Oy, 60 % ajurina kannattava bioenergian tuottaminen liiketoimintakonseptin tuomat monipuoliset mahdollisuudet tehokkaasti

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous MMM:n tiekartta biotalouteen 2020 1 MMM:n hallinnonalan strategiset päämäärät Pellot, metsät, vedet, kotieläimet sekä kala- ja riistakannat ovat elinvoimaisia

Lisätiedot

Pohjanmaan metsäbiotalous

Pohjanmaan metsäbiotalous n metsäbiotalous massa ja paperi etunenässä Metsäbiotalouden osuus maakunnan koko biotalouden tuotoksesta on 42 %. Muita biotalouden tärkeitä sektoreita ovat maatalous ja elintarviketeollisuus. Metsäbiotalouden

Lisätiedot

Taloudellisen taantuman vaikutukset metsäsektorilla Metsäneuvoston kokous 10.3. 2009. Toimitusjohtaja Anne Brunila Metsäteollisuus ry

Taloudellisen taantuman vaikutukset metsäsektorilla Metsäneuvoston kokous 10.3. 2009. Toimitusjohtaja Anne Brunila Metsäteollisuus ry Taloudellisen taantuman vaikutukset metsäsektorilla Metsäneuvoston kokous 10.3. 2009 Toimitusjohtaja Anne Brunila Metsäteollisuus ry Paperiteollisuuden tuotannossa jyrkkä käänne vuoden 2008 lopulla 2 Massa-

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

Kainuun metsäbiotalous

Kainuun metsäbiotalous n metsäbiotalous elää edelleen puusta Metsäbiotalous muodostaa 41 % maakunnan koko biotalouden tuotoksesta. Työllisyydessä osuus on noin 1,5-kertainen maakuntien keskiarvoon verrattuna. Metsäbiotalouden

Lisätiedot

Etteplanista entistä vahvempi kumppani asiakkaiden digitalisoitumishaasteiden ratkaisemiseen. Juha Näkki, President and CEO Etteplan Oyj 15.3.

Etteplanista entistä vahvempi kumppani asiakkaiden digitalisoitumishaasteiden ratkaisemiseen. Juha Näkki, President and CEO Etteplan Oyj 15.3. Etteplanista entistä vahvempi kumppani asiakkaiden digitalisoitumishaasteiden ratkaisemiseen Juha Näkki, President and CEO Etteplan Oyj 15.3.2016 ETTEPLANIN KEHITYSHISTORIA Edelläkävijänä suunnittelumenetelmien

Lisätiedot

Pirkanmaan metsäbiotalous

Pirkanmaan metsäbiotalous Pirkanmaan metsäbiotalous Pirkanmaa metsäbiotalouden kärkimaakunta Metsäbiotalous muodostaa lähes puolet maakunnan koko biotalouden tuotoksesta. Osuus on selvästi keskimääräistä suurempi. Kivijalkana on

Lisätiedot

Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta. Tuomas Lehtinen 11.9.2013

Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta. Tuomas Lehtinen 11.9.2013 Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta Tuomas Lehtinen 11.9.2013 Sisältönäkökulma Tutkimus Yritysten tuotekehitys Innovatiiviset julkiset hankinnat Kansainväliset T&K&I- alustat DM Luonnonvarat

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.10.2015

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.10.2015 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 215 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.1.215 1 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 Toimenpiteet päivittäistavarakaupan kilpailukyvyn vahvistamiseksi ovat edenneet suunnitellusti ja toimialan

Lisätiedot

Kanta-Hämeen metsäbiotalous

Kanta-Hämeen metsäbiotalous en metsäbiotalous en biotaloutta vetää elintarvikesektori Metsäbiotalous muodostaa 3-5 % koko maakunnan tuotoksesta, arvonlisäyksestä, investoinneista ja työllisyydestä. Suhteelliset osuudet ovat lähellä

Lisätiedot

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy Protomo Uusi suomalainen innovaatioapparaatti Petri Räsänen Hermia Oy Mielestäni Suomen innovaatiojärjestelmän suurin haaste on tämä: Meillä on valtavasti tietopotentiaalia. Kuitenkaan tämä potentiaali

Lisätiedot

Wood Valley Suomen puulaakso. Aki Saarinen

Wood Valley Suomen puulaakso. Aki Saarinen Wood Valley Suomen puulaakso M. Sc. Paper Tech. (1991) MBA (2007) 1989-1997 Kymmene / UPM-Kymmene 1997-2011 Valmet / Metso Paper / Metso 2011- Humap Oy Sisältö Lähtö;lanne Näkemyksen avartaminen Wood Valley

Lisätiedot

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2008

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2008 Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 28 25.4.28 Toimitusjohtaja Risto Anttonen Tammi-maaliskuu 28 lyhyesti Toimintaympäristö pysyi haastavana Liikevaihto kasvoi viime aikojen kasvuinvestointien

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Thinking Business. Tulevaisuus 2. Liiketoimintakriittiset salkunhallinnan soveltamisalueet ja innovaatioiden lähteet tulevaisuudessa

Thinking Business. Tulevaisuus 2. Liiketoimintakriittiset salkunhallinnan soveltamisalueet ja innovaatioiden lähteet tulevaisuudessa 1 Thinking Business Tulevaisuus 2 Liiketoimintakriittiset salkunhallinnan soveltamisalueet ja innovaatioiden lähteet tulevaisuudessa Riskienhallinta 3 Riskienhallinta ja sen merkitys strategisessa salkunhallinnassa

Lisätiedot

Helmet Business Mentors Oy

Helmet Business Mentors Oy Helmet Business Mentors Oy Pääomasijoitusta suomalaisiin pk-yrityksiin vuodesta 1995 Suunnittelu- ja konsultointialan toimialakatsaus 20.11.2015 Toimiala pääomasijoittajan näkökulmasta Helmetin toimiala

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

PUUN OSTAJIEN NÄKEMYS. Puuta lisää metsistä -seminaari 15.4.2016 Tomi Salo, metsäjohtaja

PUUN OSTAJIEN NÄKEMYS. Puuta lisää metsistä -seminaari 15.4.2016 Tomi Salo, metsäjohtaja PUUN OSTAJIEN NÄKEMYS Puuta lisää metsistä -seminaari 15.4.2016 Tomi Salo, metsäjohtaja TEOLLISUUS KÄYTTI PUUTA 63,9 MILJOONAA KUUTIOTA VUONNA 2014 Raakapuun lisäksi teollisuus käytti sivutuotteena syntyvää

Lisätiedot

Energiamarkkinoiden nykytila ja tulevaisuus

Energiamarkkinoiden nykytila ja tulevaisuus Energiamarkkinoiden nykytila ja tulevaisuus 27.10.2015 Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy Gaia Consulting Oy Kestävän liiketoiminnan konsulttitoimisto vuodesta 1993 Strateginen kumppani ja käytännön toteuttaja

Lisätiedot

Satakunnan metsäbiotalous

Satakunnan metsäbiotalous Satakunnan metsäbiotalous Satakunnassa massa ja paperi ovat metsäbiotalouden kärjessä Metsäbiotalouden osuus maakunnan biotalouden tuotoksesta on 41 %. Muussa biotaloudessa tärkeimmät sektorit ovat elintarviketeollisuus

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 2016 Liikevaihto Uponor-konserni, M 2014 2015 Muutos Liikevaihto 1 023,9 1 050,8 2,6 % Orgaaninen kasvu 5,2 % ilman

Lisätiedot

Ympäristöystävällinen ja monipuolinen pakkaus

Ympäristöystävällinen ja monipuolinen pakkaus Ympäristöystävällinen ja monipuolinen pakkaus 2 Kuluttaja pitää paperi- ja kartonkituotteista Kartongilla ja paperilla on ylivertainen imago muihin pakkausmateriaaleihin nähden. Niitä pidetään turvallisina

Lisätiedot

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Jukka Moisio, toimitusjohtaja Jari Mäntylä, talousjohtaja Helsingissä 28.4.2006 1 Liikevaihto kasvoi 10,6 % ja myyntimäärät 3,6 %* ) Taloudellinen kehitys Q1/2006

Lisätiedot

Suuntana kestävä kasvu ja kansainvälinen kilpailukyky Tieteellinen johtaja Anne-Christine Ritschkoff VTT

Suuntana kestävä kasvu ja kansainvälinen kilpailukyky Tieteellinen johtaja Anne-Christine Ritschkoff VTT VTT:n tutkimusohjelmat elinkeinoelämän tukena Suuntana kestävä kasvu ja kansainvälinen kilpailukyky Tieteellinen johtaja Anne-Christine Ritschkoff VTT VTT Click- to Teknologiasta edit Master title tulosta

Lisätiedot

Biovakan yritysesittely

Biovakan yritysesittely Biovakan yritysesittely Biokaasulaitos Vehmaalla Ensimmäinen suuren mittaluokan yksikkö Suomessa Toiminta alkanut 2004 Käsittelee erilaisia biohajoavia materiaaleja 120 000 tn/v Menetelmänä mesofiilinen

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Elintarviketeollisuusliitto ry Yhteenveto ympäristökyselystä 2007 1(7)

Elintarviketeollisuusliitto ry Yhteenveto ympäristökyselystä 2007 1(7) Yhteenveto ympäristökyselystä 2007 1(7) Yhteenveto Elintarviketeollisuusliiton vuonna 2007 toteuttamasta ympäristökyselystä Elintarviketeollisuusliitto kokosi vuonna 2006 ensimmäisen teollisuuden yhteisen

Lisätiedot

LEIPÄÄ LEIVÄSTÄ. 8.12.2015 Leena Hyrylä

LEIPÄÄ LEIVÄSTÄ. 8.12.2015 Leena Hyrylä LEIPÄÄ LEIVÄSTÄ 8.12.2015 Leena Hyrylä Esityksen sisältö: Leipomoteollisuuden rakenne Markkinoiden kehitys Taloudellinen tilanne Tulevaisuuden näkymiä Pk-yritysbarometri 2/2015 SWOT PK-toimialabarometri

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja Lauri Oksanen Head of Research 27.9.2010 Nämä kommentit ovat henkilökohtaisia eivätkä välttämättä edusta Nokia Siemens Networksin

Lisätiedot

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003 Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 23 Liiketoiminnan fokus 23 Kannattavuus Taseen ja maksuvalmiuden vahvistaminen Kohdennetut yritysostot (lähipalvelut, markkina-asema, teknologia tietotaito) Global Network

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Tulostiedote Esitys Suominen Yhtymä Oyj

Suominen Yhtymä Oyj. Tulostiedote Esitys Suominen Yhtymä Oyj Suominen Yhtymä Oyj Tulostiedote 1.1. 31.12.211 Esitys 17.2.212 Suominen Yhtymä Oyj 17.2.212 1 Suomisen 211 lyhyesti Avainluvut ja keskeiset tapahtumat Milj. Q4/211 Q4/21 211 21 Liikevaihto 85,5 45,3 216,3

Lisätiedot

EU:n vuoden 2030 tavoitteiden kansantaloudelliset vaikutukset. Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

EU:n vuoden 2030 tavoitteiden kansantaloudelliset vaikutukset. Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus EU:n vuoden 2030 tavoitteiden kansantaloudelliset vaikutukset Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Peruslähtökohtia EU:n ehdotuksissa Ehdollisuus - Muun maailman vaikutus

Lisätiedot

Toimialojen rahoitusseminaari. Puutuoteteollisuus. Helsinki

Toimialojen rahoitusseminaari. Puutuoteteollisuus. Helsinki Toimialojen rahoitusseminaari Puutuoteteollisuus Helsinki 12.5.2016 Pasi Loukasmäki Puutuotealan Toimialat TOL 2008 mukaan TOL 16 Sahatavaran ja puutuotteiden valmistus Puun sahaus, höyläys ja kyllästys

Lisätiedot

Biotuotetehtaan mahdollistama puunhankinnan lisäys ja sen haasteet Olli Laitinen, Metsä Group

Biotuotetehtaan mahdollistama puunhankinnan lisäys ja sen haasteet Olli Laitinen, Metsä Group Biotuotetehtaan mahdollistama puunhankinnan lisäys ja sen haasteet Olli Laitinen, 1 Aiheena tänään Metsäteollisuus vahvassa nousussa Äänekosken biotuotetehdas Investointien vaikutukset puunhankintaan 2

Lisätiedot

Kansainvälistymisen haasteet perinteisessä meijeriyrityksessä - Kokemuksia Valiosta

Kansainvälistymisen haasteet perinteisessä meijeriyrityksessä - Kokemuksia Valiosta Kansainvälistymisen haasteet perinteisessä meijeriyrityksessä - Kokemuksia Valiosta Vientijohtaja Veijo Meriläinen Pellervon Päivä 2007 11.04.2007 10.4.2007 1 Valiolla kunniakas yli 100 v historia Perustettu

Lisätiedot

M-real. Osavuosikatsaus 1-3Q 2008

M-real. Osavuosikatsaus 1-3Q 2008 M-real Osavuosikatsaus 1-3Q 28 Päivitetty raportointirakenne Raportointirakennetta on muutettu syyskuussa 28 julkistetun Graphic Papers-kaupan seurauksena Kauppaan kuuluvat yksiköt on raportoitu lopetetuissa

Lisätiedot

Älykäs ja ekologinen

Älykäs ja ekologinen Älykäs ja ekologinen Bio-, vesi- ja kiertotalouden edelläkävijä Nokian, Tampereen ja Ylöjärven Kolmenkulmaan on rakentumassa täysin uudenlainen yrityspuisto. ECO3-alueella kehitämme yhdessä bio-, vesi-

Lisätiedot

Koulutustarpeet 2020-luvulla

Koulutustarpeet 2020-luvulla Ilpo Hanhijoki Koulutustarpeet 2020-luvulla Koulutustarpeiden ennakoinnin koordinointi- ja valmisteluryhmän esitys tutkintotarpeesta Osaaminen muutoksessa Pirkanmaan tulevaisuusfoorumi 2015 Ilpo Hanhijoki

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1-6/2012 Juha Varelius, toimitusjohtaja 09.08.2012 KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT Liikevaihto laski selvästi Liikevaihto 50,6 (65,7) miljoonaa euroa Q2 liikevaihto 24,5 (32,4) miljoonaa euroa

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus

Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus Ympäristölinjaus: Tavoitteet 1. Osoitetaan yrityksille ympäristöosaamisen ja -teknologioiden keinot vahvistaa kilpailukykyä ja varmistaa toimintaedellytykset tulevaisuudessa.

Lisätiedot

Onko Suomesta tuulivoiman suurtuottajamaaksi?

Onko Suomesta tuulivoiman suurtuottajamaaksi? Onko Suomesta tuulivoiman suurtuottajamaaksi? Ilmansuojelupäivät Lappeenranta 18.-19.8.2015 Esa Peltola VTT Teknologian tutkimuskeskus Oy Sisältö Mitä tarkoittaa tuulivoiman suurtuottajamaa? Tuotantonäkökulma

Lisätiedot

Päijät-Hämeen metsäbiotalous

Päijät-Hämeen metsäbiotalous en metsäbiotalous en metsäbiotalouden veturina on puutuoteteollisuus Metsäbiotalouden osuus maakunnan biotalouden tuotoksesta on 39 %. Biotaloudessa merkittävä sektori on myös elintarviketeollisuus. Metsäbiotalouden

Lisätiedot

OMISTAJUUS KUULUU KAIKILLE J U H AN I E L O M AA, TO I M I T U S J O H TAJ A

OMISTAJUUS KUULUU KAIKILLE J U H AN I E L O M AA, TO I M I T U S J O H TAJ A OMISTAJUUS KUULUU KAIKILLE J U H AN I E L O M AA, TO I M I T U S J O H TAJ A TAALERI MONIPUOLINEN FINANSSITALO Taaleri on Helsingin pörssiin listattu kasvava suomalainen varainhoitoa ja rahoitusta tarjoava

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

Miten suomalainen metsäteollisuus pärjää tänään ja tulevaisuudessa? Stefan Sundman Johtaja, Yhteiskunta- ja mediasuhteet

Miten suomalainen metsäteollisuus pärjää tänään ja tulevaisuudessa? Stefan Sundman Johtaja, Yhteiskunta- ja mediasuhteet Miten suomalainen metsäteollisuus pärjää tänään ja tulevaisuudessa? Stefan Sundman Johtaja, Yhteiskunta- ja mediasuhteet UPM Suomessa (2014 luvut) 27 tuotantolaitosta Henkilöstöä n. 8000 Maksetut palkat

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa TRIO-ohjelman jatko Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 258 000 ihmistä,

Lisätiedot

Teollisuus , OIA:n strateginen johtoryhmä Pekka Tervonen, Oulun yliopisto

Teollisuus , OIA:n strateginen johtoryhmä Pekka Tervonen, Oulun yliopisto Teollisuus 2026 22.3.2016, OIA:n strateginen johtoryhmä Pekka Tervonen, Oulun yliopisto Teollisuus 2026 Tilannekuva Painopisteet 2016-2020 Toimenpiteet 2016 Organisointi Tilannekuva Ekosysteemillä on valtava

Lisätiedot

http://qfx.quartalflife.com/clients/fi/atria/rss/newsentry.aspx?id=1000717206&culture=fi-fi

http://qfx.quartalflife.com/clients/fi/atria/rss/newsentry.aspx?id=1000717206&culture=fi-fi Tulosta sivu Atria Yhtymä Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.7.2005 KLO 10.00 ATRIA YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Atria-konsernin liikevoitto katsauskaudelta oli 15,9 miljoonaa euroa (20,1 milj. euroa).

Lisätiedot

Kansallinen metsäohjelma 2015 Suomen metsäpolitiikan perustana. Jari Koskinen, maa- ja metsätalousministeri Kestävän kehityksen toimikunta

Kansallinen metsäohjelma 2015 Suomen metsäpolitiikan perustana. Jari Koskinen, maa- ja metsätalousministeri Kestävän kehityksen toimikunta Kansallinen metsäohjelma 2015 Suomen metsäpolitiikan perustana Jari Koskinen, maa- ja metsätalousministeri Kestävän kehityksen toimikunta 30.11.2011 Metsät ovat tärkeitä Suomen kansantaloudelle Metsiä

Lisätiedot

Kimmo Vehkalahti: Osinkoja kolmelle kurssille ( )

Kimmo Vehkalahti: Osinkoja kolmelle kurssille ( ) Kimmo Vehkalahti: Osinkoja kolmelle kurssille (24.2.2016) Facebookin uutisvirrasta osui silmiini Timo Harakan päivitys, jossa käsiteltiin pörssiyhtiöiden jakamia osinkoja. Linkkinä oli Selvitys 50 pörssiyhtiöstä,

Lisätiedot

Onnistunut Automaation hankinta ja vahvaa kehitystä eteenpäin Yhtiökokous 22. maaliskuuta 2016 Pasi Laine, toimitusjohtaja

Onnistunut Automaation hankinta ja vahvaa kehitystä eteenpäin Yhtiökokous 22. maaliskuuta 2016 Pasi Laine, toimitusjohtaja Onnistunut Automaation hankinta ja vahvaa kehitystä eteenpäin 2015 Yhtiökokous 22. maaliskuuta 2016 Pasi Laine, toimitusjohtaja Sisältö 1 2 3 4 Valmet tänään 2015 lyhyesti Strategia ja edistyminen painopisteissä

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita 3 BLOGI Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan metsäbiotalous

Keski-Pohjanmaan metsäbiotalous Keski-Pohjanmaan metsäbiotalous Keski-Pohjanmaa puutuotteista pientä lisää biotalouteen Metsäbiotalouden osuus maakunnan koko biotalouden tuotoksesta on 19 %, joka on selvästi maakuntien keskiarvoa pienempi.

Lisätiedot

Kilpailu tulevaisuuden Suomelle

Kilpailu tulevaisuuden Suomelle Kalle Nieminen Asiantuntija, Sitra 28.11.2016 Miksi juuri nyt? Megatrendit 2016 Osaamisen tunnistaminen tulevaisuudessa Ratkaisu 100 Kilpailu tulevaisuuden Suomelle 1 Miten haaste on valittu? 1. 2. 3.

Lisätiedot

Varsinais-Suomen metsäbiotalous

Varsinais-Suomen metsäbiotalous Varsinais-Suomen metsäbiotalous - metsäbiotalous pientä Metsäbiotalouden osuus maakunnan biotalouden tuotoksesta on 12 %. Biotalouden tärkeitä sektoreita ovat elintarviketeollisuus, maatalous ja lääketeollisuus.

Lisätiedot

Maailmantalouden trendit

Maailmantalouden trendit Maailmantalouden trendit Maailmantalouden kehitystrendit lyhyellä ja pitkällä aikavälillä ja niiden vaikutukset suomalaiseen metsäteollisuuteen. Christer Lindholm Maailmantalouden trendit 25.05.2011 1

Lisätiedot

Mitä metsätalousalan strategiat, muutostekijät ja tulevaisuuden näkymät merkitsevät ammatillisessa koulutuksessa. Tauno Kivinen

Mitä metsätalousalan strategiat, muutostekijät ja tulevaisuuden näkymät merkitsevät ammatillisessa koulutuksessa. Tauno Kivinen Mitä metsätalousalan strategiat, muutostekijät ja tulevaisuuden näkymät merkitsevät ammatillisessa koulutuksessa Tauno Kivinen 1 Esityksen sisältö Metsätalousalan strategiset vaikutukset ammatillisessa

Lisätiedot

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009 Etteplan Oyj Liiketoimintakatsaus 2009 Sisältö Taloudellinen kehitys Toimintaympäristö Yhtiön kehitys Taloudelliset tunnusluvut Näkymät 2010 Taloudellinen kehitys* Milj. euroa 2009 2008 Muutos Liikevaihto

Lisätiedot

Minne menet suomalainen metsätalous. uudistuneen metsäpolitiikan haasteet. Toimitusjohtaja Juha Ojala TTS Työtehoseura

Minne menet suomalainen metsätalous. uudistuneen metsäpolitiikan haasteet. Toimitusjohtaja Juha Ojala TTS Työtehoseura Minne menet suomalainen metsätalous uudistuneen metsäpolitiikan haasteet Toimitusjohtaja Juha Ojala TTS Työtehoseura 29.10.2015 1 Suomi elää edelleen vahvasti myös metsästä: Metsäsektorin osuus kaikkien

Lisätiedot

Metsäbiotalous. Suomessa ja maakunnissa. Helsinki, Panu Kallio, Tapio Oy Jouko Lehtoviita, Tapio Oy

Metsäbiotalous. Suomessa ja maakunnissa. Helsinki, Panu Kallio, Tapio Oy Jouko Lehtoviita, Tapio Oy Metsäbiotalous Suomessa ja maakunnissa Panu Kallio, Jouko Lehtoviita, Helsinki, Esityksen sisältö Metsäbiotalous Suomessa Maakuntien metsäbiotalous Metsäbiotalouden osuus maakuntien biotaloudesta Esimerkki

Lisätiedot

KESKO OSTAA ONNISEN 1

KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN Velaton kauppahinta noin 369 milj. euroa Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto 10/2014-9/2015 1,4 mrd euroa, käyttökate 39 milj. euroa Onninen toimii Suomessa,

Lisätiedot

Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Säätytalo, Toimialapäällikkö Markku Alm

Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Säätytalo, Toimialapäällikkö Markku Alm Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Säätytalo, 12.5.2016 Toimialapäällikkö Markku Alm Missä olemme? Minne menemme? Millä menemme? Uusiutuva energia Uusiutuvilla energialähteillä tarkoitetaan aurinko-, tuuli-,

Lisätiedot