Talouselämän Mullistavin bisnesinnovaatio 2000-luvulla - kilpailun arviointia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talouselämän Mullistavin bisnesinnovaatio 2000-luvulla - kilpailun arviointia"

Transkriptio

1 1 Dr. Veli-Pekka Saarnivaara VPSolutio Eera Senior Advisor Talouselämän Mullistavin bisnesinnovaatio 2000-luvulla - kilpailun arviointia On hienoa, että Talouselämä nostaa esiin innovaatiot tällaisen kilpailun muodossa. Suomi on rakentanut vaurautensa ja hyvinvointinsa vuosikymmeniä koulutuksen ja tutkimuksen varaan ja niihin perustuvaan kokonaistuottavuuden kasvuun. Koko kansakunnan yhteinen usko näiden merkitykseen on ollut vahva. Tänään se on koetuksella ja elää lähinnä juhlapuheissa. Tarvitsemme uusia työpaikkoja ja lisää investointeja työpaikkojen synnyttämiseksi. Näitä ei synny pelkästään työvoiman tarjontaa lisäämällä, vaan panostamalla innovaatiotoimintaan, mikä luo korkean tuottavuuden investointikohteita. Vasta kun nämä saadaan aikaan, työvoiman tarjonnan lisääminen ruokkii talouskasvua. Tärkein kansantuotteen lisääjä on kautta historiamme ollut kokonaistuottavuuden kasvattaminen. Esimerkiksi ennen vuotta 2008 kansantuotteemme kasvu oli 10 vuoden ajan keskimäärin lähes 4 % vuodessa, josta yli puolet syntyi kokonaistuottavuuden kasvusta, minkä suurin selittäjä oli aineettomien investointien tuottamat innovaatiot. Populismin piikkiin on laskettava ne väitteet, että panostuksemme elinkeinoelämää tukevaan tutkimukseen ovat riittävät tai että vain Nokia selittää aiemman positiivisen kehityksemme. Asetetaanpa asiat oikeisiin mittasuhteisiin: edellä mainitusta kansantuoteen kasvusta Nokian osuus oli yksi kymmenesosa, 90% oli muiden yritysten ansiota. Myös kustannuskilpailukyvyllä on suuri merkitys. Liian korkeat kustannukset nopeuttavat sinänsä välttämätöntä rakennemuutosta niin, ettemme kykene luomaan uutta riittävän nopeasti poistuvan tilalle. Luovasta tuhosta jää käteen enemmän tuhoa kuin uutta luovaa, jos kustannuskilpailukyky on kilpailijamaita huonompi. Suomessa on tapana etsiä haasteisiimme yhtä ratkaisua. Sellaista ei ole olemassa. Tarvitsemme kaikkia keinoja yhtä aikaa: rakenneuudistuksia, julkisen sektorin sopeuttamista maksukykyymme, kustannusten kurissapitoa ja ennen kaikkea investointeja uusien korkean tuottavuuden liiketoimintojen synnyttämiseksi. Riittävät aineettomat investoinnit - sekä yksityisen että julkisen sektorin - ovat välttämättömiä talouskasvun ja hyvinvoinnin luonnissa. Edellä sanottu pätee myös elinkeinorakenteeseemme. Sen monipuolistumisessa aloittavilla kasvuyrityksillä ja niiden kasvulla keskikokoisiksi ja suuriksi yrityksiksi on iso merkitys, mutta tarvitsemme myös olemassa olevien suurien yrityksiemme jatkuvaa uudistumista. Siksi onkin perusteltua, että Talouselämän kilpailu kohdistuu suurempien yritysten innovaatioihin.

2 2 Kyselyyn saapuneet ehdotukset kertovat, että merkittäviä innovaatioita synnytetään jatkuvasti suurissa yrityksissämme. Monet esitetyistä innovaatioista ansaitsevat tulla mainituiksi. Toisaalta kaikki mukaan kutsutut yritykset eivät esittäneet ehdotuksia, mikä nostaa huolen siitä, että nykyistä laajemmin ja rohkeammin toivoisi yritystemme etsivän uusia ja uusiutuvia liiketoimintamahdollisuuksia. Yritysten lähettämiä ehdotuksia on seuraavassa käsitelty osittain toimialoittain, osittain innovaatiotyypeittäin. Ajatuksena on, että kärkiryhmän poiminta tästä joukosta voisi tapahtua siten, että kustakin ryhmästä tai muutamasta ryhmästä ottaisi parhaan. Tällöin tulisi huomioon otetuksi eri toimialojen hyvin erityyppiset luonteet. Energiasektori oli hyvin edustettuna ehdotusten joukossa, mikä kuvaa alan uudistumista ja sen tarjoamia uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Tältä sektorilta ja samalla kaikista ehdotuksista mielestäni kärkeen nousee Neste Oilin uusiutuvista raaka-aineista valmistettu NExBTL-diesel ja sen sovellukset. Siinä korostuvat onnistuneen innovaation tyypilliset piirteet: - Globaalien trendien seuranta ja analyysi uusien markkinoiden ja muuttuvan asiakaskäyttäytymisen tunnistamiseksi - Johdon vahva sitoutuminen uuden liiketoiminnan synnyttämiseen, kohtuullisen suurien riskien sekä omistajien ja talousanalyytikoiden kritiikin sietäminen, kun tuloksenteon aikajänteet ovat vuosia eikä vuosikvartaaleja - Vahva oma tutkimus- ja kehityspanostus ja yhteistyö korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa sekä sen integrointi liiketoimintastrategiaan - Koko liiketoimintakonseptin kehitys kaikkine osa-alueineen ja siihen liittyvät mittavat investoinnit, joilla luodaan idean kaupallistamisen eli innovaation syntymisen edellytykset Neste Oilin uusiutuva diesel on luonut lähes 2,5 miljardin euron liikevaihtoa tekevän kansainvälisen liiketoiminnan, jonka liikevoitto nousi viime vuonna yli 200 miljoonaan euroon. Innovaatiolla on muitakin, yhteiskunnallisia vaikutuksia esimerkiksi kasvihuonekaasujen vähenemiseen. Se luo myös hyvän pohjan uusille sovelluksille uusissa asiakassegmenteissä ja motivoi jatkoinnovointiin esimerkiksi seuraavan sukupolven raaka-aineiden kuten mikrobiöljyn ja leväöljyn kehittämiselle. Käytössä on jo toistakymmentä kasviöljyä ja jäteraaka-ainetta, ja jätteiden ja tähteiden osuus on jo yli puolet. Jatko ei varmastikaan ole helppo erityisesti siksi, että uusiutuvien energioiden kysyntää ja energian hintoja heiluttelee sekä poliittiset päätökset että liuskekaasu- ja liuskeöljyesiintymien hyödyntäminen. Energiasektorilta tuli useita hyviä esityksiä mullistaviksi innovaatioiksi: - UPM:n Bioverno - puupohjainen uusiutuva diesel mäntyöljystä vetykäsittelyllä. Prosessi on sinällään tuttu ja muuallakin käytetty, mutta sen soveltaminen sisältää uutuusarvoa. Ensimmäinen investointi Lappeenrantaan on merkittävä, 150 miljoonaa euroa. - Valmetin esitys kaasutusteknologian soveltamisesta kiertopetikattilaan. Kiertopetikattila oli aikanaan merkittävä innovaatio ja vieläkin kilpailukykyinen, mutta kaasutusteknologian liittäminen

3 3 siihen on synnyttänyt konseptina maailmanluokan uutuuden. Esimerkkinä ovat ensimmäiset investoinnit Lahteen ja Vaskiluotoon. - Fortumin Otso-bioöljy puubiomassasta nopeapyrolyysiprosessilla sisältää merkittävää uutuusarvoa, vaikka nopeapyrolyysia on kokeiltu muuallakin. Yhteistyökumppaneina ovat olleet Metso, VTT ja UPM. Prosessin kehityksessä Metsolla on ollut suuri rooli, mutta Fortum on integroinut bioöljylaitoksen CHP-laitokseen Joensuussa. - Wärtsilä nostaa esiin kaksoispolttoaineteknologiansa. Wärtsilän kaksoispolttoaineteknologia on sinänsä menestyksekäs jo 90-luvun innovaatio. Uusin sovellus on kaasun käyttö polttoaineena kaksoispolttoainemoottoreissa, millä saavutetaan monia etuja, myös ympäristöllisiä. Sovellustyö on vaatinut mittavia kehityspanostuksia ja on varmasti Wärtsilän liiketoiminnan kehittymiselle merkittävä, vaikka liiketoimintatuloksia ei vielä ole näyttää. - Ahlstrom esittää kaasuturbiinivoimaloissa käytettävää suodatinmateriaalia, joka perustuu yrityksen Trinitex -teknologiaan. Kaikki em. energiasektorin innovaatiot ovat sinällään aivan merkittäviä, mutta niistä syntyvä liikevaihto ja sen kannattavuus nähdään vasta tulevina vuosina. Potentiaali on olemassa, mutta Neste Oil nousee mielestäni voittajaksi jo näytettävissä olevien liiketoimintahyötyjen vuoksi. Energiasektorin innovaatioilla on myös kansantalouden näkökulmasta erityinen merkitys siksi, että energia on vaihtotaseemme alijäämässä tärkein yksittäinen tekijä. Energiaomavaraisuus kannattaisi olla keskeisenä pitkän tähtäimen kansallisena tavoitteenamme sekä vaihtotaseen että työllistävän vaikutuksen vuoksi. Metsäteollisuuden ehdotuksista UPM:n esitys käsiteltiin edellä energiasektorin yhteydessä innovaation sisällön vuoksi. Stora Enson esitys koskee yhtiön strategiamuutosta paperi- ja selluyhtiöstä uusiutuvien materiaalien kasvumarkkinayhtiöksi ja liittyy osittain energiaan, mutta on selvästi laajempi. Stora Enso nostaa esiin kolme strategiamuutokseen liittyvää investointia: Imatran nanoteknologiaan perustuva mikrokuituselluinvestonti, Sunilan ligniiniliiketoimintaan perustuva biojalostamoinvestointi ja Enocellin uusiutuvan energian investointi. Strategiamuutos on välttämätön, mutta vasta alkutaipaleella. Potentiaali on merkittävä ja aika näyttää, miten mittavasta innovaatiosta on kyse. Nanoteknologialla, mikrokuitusellulla ja ligniinin sovelluksilla on lukuisia erilaisia mahdollisia käyttökohteita. Ehkä siitä löytyy puuvillankin korvaava kuitu vaatteisiimme. Jos näin on käymässä, toivottavasti metsäteollisuutemme brändää kuidun paremmin kuin olemassa olevan viskoosin, jonka keskimääräinen kuluttaja mieltää uusiutumattomista luonnonvaroista valmistetuksi. Metsä Group esittää kevyitä kartonkejaan mm. ruoka- ja kosmetiikkapakkauksiin. Tämä on johtanut investointeihin ja liikevaihdon kasvuun, mutta suuruusluokasta ei ole tietoa. Sekä UPM että Stora Enso molemmat ovat ottaneet biotalouden vahvasti strategiaansa. Ehkä näistä syntyy tulevien vuosien kilpailujen voittajia. Kone- ja laitevalmistajien ehdotuksia ei ollut kovin runsaasti. ABB:n moottori-taajuusmuuttajapaketti ja Vaconin nestejäähdytteinen taajuusmuuttaja ovat hyviä tuotteita ja osoittautuneet yritystasolla hyödyllisiksi innovaatioiksi, mutta eivät yllä merkittävyydessään voittajan tasolle.

4 4 Kone esittää UltraRope - teknologiaa korkeiden rakennusten hisseihin. Kyseessä on eittämättä merkittävä idea ja kehitystyö, joka johtaa myös liiketoimintaan ja siis innovaatioon. Uutuuden merkittävyys, uuden tuotteen käyttökohteet osana Koneen toimittamia ratkaisuja ja syntyvä brändiarvo Koneen koko hissituotannolle antavat uskoa liiketoimintapotentiaalin olemassaololle ja totetumiselle niin, että UltraRope voisi nousta ehdotusten kärkijoukkoon. Outotecin esitys on uusi modulaarinen VSF X-uuttolaitos kuparinjalostukseen. Ensimmäinen laitos myytiin vasta viime joulukuussa, joten innovaation merkityksellisyydestä ei vielä ole näyttöä, vaikka asiakaspalaute on ollut hyvä. Vaisalan kaksoispolarisaatioon perustuvalla säätutkalla voidaan laskea kohteen olomuoto (vesi, lumi, rakeet) sekä mitata sateen rankkuus aiempaa tarkemmin ja tunnistaa ei-meteorologiset kohteet. Oivallinen innovaatio, mutta sen merkitystä eli liiketoimintapotentiaalia on vielä vaikea arvioida. Ponssen 8-pyöräiset harvesterit jatkavat tavaralajimenetelmään perustuvien puunkorjuuratkaisujen tuoteperhettä, joissa Ponsse on ollut edelläkävijä. 8-pyöräisten osuus on noussut 85 %:iin Ponssen runsaan 300 miljoonan euron liikevaihdosta. Uusimman, viime vuonna lanseeratun Ponsse Scorpion - harvesterin koko tämän vuoden tuotanto on jo myyty. Ponsse on kyennyt erittäin vaikeassa markkinatilanteessa uudistamaan tuotteistonsa: vuonna 2009 liikevaihto putosi puoleen, noin 150 miljoonaan euroon. Siitä Ponsse on noussut uudella tuotteistollaan yli 300 miljoonan liikevaihtoon valtaamalla markkinaosuuksia. Scorpio tuotteena sisältää lukuisia uusia innovatiivisia ratkaisuja. Kaikki tämän ryhmän innovaatiot ovat sinänsä hyviä. Tästä ryhmästä tekisi mieli kärkeen nostaa Ponssen harvesterit esimerkkinä siitä, miten laman kourista noustaan uusilla innovaatioilla valtaamaan markkinaosuuksia. Toinen kärkijoukkoon yltävä voisi olla Koneen UltraRope. Elektroniikkateollisuudesta on vain Nokian matkapuhelimien ja NSN:n ehdotukset. Nokian ehdotus kilpailuun on kameralla varustettu matkapuhelin. Kuvantamisteknologiat ovat vaatineet merkittäviä panostuksia ja johtaneet siihen, että Nokiasta tuli maailman suurin digitaalisten kameroiden valmistaja. Innovaatio on merkittävä, mutta sen täysimääräinen hyödyntämispotentiaali riippuu siitä, miten Nokia (Microsoft) kykenee parantamaan asemaansa ylipäätään matkapuhelinmarkkinoilla tai tunkeutumaan uusille sovellusmarkkinoille (peliohjaimet, autot ). NSN:n ehdotus on Flexi-tukiasema. Sen kehittäminen on vaatinut merkittävät panostukset ja se tuo asiakkaille kustannussäästöjä ja modulaarisuutensa takia joustavuutta monin tavoin. Tämä on eittämättä merkittävä innovaatio ja NSN:lle tärkeä, mutta sen merkitystä on vaikea arvioida, kun ei ole käytettävissä numeroita sen merkityksestä. Muutama yritys on esittänyt kilpailuun innovaationaan liiketoimintakonseptinsa kokonaisuudessaan tai osana liiketoimintaa. Metso esittää tärkeimmäksi bisnesinnovaatioksi palveluliiketoimintojen ja - konseptien voimakkaan kehittämisen ja erottamisen omaksi liiketoiminnakseen. Uponorin esitys on omakodeille tuotteistettu putkiremontti, joka perustuu komposiittiputkiin puristusliittimin. Tikkurila

5 5 esittää uutta palvelukonseptiaan, jolla liikevoittomarginaali on saatu nostetuksi 11 prosenttiin. 3STEP IT esittää koko liiketoimintakonseptiaan, jolla se on kyennyt jatkuvaan merkittävään kasvuun kannattavasti. Uusi tai uudistettu liiketoimintakonsepti on aivan hyvä innovaation lähde ja sisältö. Tässä kilpailussa on kuitenkin vaikeahkoa arvioida tällaista innovaatiota ja suhteuttaa sen merkittävyyttä muiden yritysten vastaaviin, koska tämä johtaa oikeastaan koko yrityksen liiketoiminnan arviointiin. Palvelukonseptien kehittäminen ja liittäminen osaksi teollista tuotantoa on valtavirta suurissa teollisuusyrityksissä. Joka toimialalla on omat erityispiirteensä tässä kehityksessä ja on vaikea nostaa jotain tiettyä yritystä tässä joukossa muita paremmaksi. Erottautuminen muista yrityksistä ei siis ole helppoa, ja toisaalta muutkin yritykset olisivat voineet esittää koko liiketoimintakonseptiaan arvioitavaksi. Tällöin esimerkiksi Kone Oy:n lyöminen olisi todella vaikeaa. Elintarvikesektorilta on kaksi esitystä. Valion Laktoosittoman maitojuoman kehityspolku alkaa jo 90- luvun alusta, perustana on kromatografinen erotusmenetelmä, joten kyseessä on jo aika iäkäskin teknologia. Perusteet esittää sitä kilpailuun ovat kuitenkin olemassa, koska markkinalanseeraukset uusille tuotteille alkoivat 2000-luvun alussa. Uudet tuotteet ovat luoneet investointeja ja kasvattaneet liikevaihtoa 160 miljoonaan euroon. Potentiaalia lisäkasvulle on olemassa. Tämä saattaisi olla hyvä esimerkki elintarviketeollisuuden innovaatiosta, joka perustuu pitkään tutkimustyöhön, toiselta alalta siirrettyyn teknologiaan, tuotteiston brändäämiseen ja ylipäätään pyrkimykseen painottaa hintakilpailun sijaan uutta sisältöä omaavaa korkeamman hintatason tuotteistoa. Eila-brändin lanseeraus on helpottanut kuluttajan elämää differentioimalla tuotteet muusta tarjontakirjosta. Toinen elintarvikesektorin esitys on HKScanin HK Rypsiporsas. Tämä on hyvä esimerkki innovaatiosta, jossa koko tuotantoketju kumppaneineen ja alihankkijoineen on valjastettu konseptin toteuttamiseen tutkimustietoon perustuen. Innovaatiolla on myös kansanterveydellisiä vaikutuksia, mutta liikevaihtolukuja ei ole käytettävissä. Lääketeollisuudesta on kaksi esitystä. Orion esittää Parkinson-lääke Stalevoa. Se on ollut merkittävä innovaatio ja esimerkki lääketeollisuuden pitkäjänteisestä tutkimustoiminnasta ja globaalissa mittapuussa pienen yrityksen harvinaisen hyvästä onnistumisesta kehitystyössä, jossa tyypillisesti vain yksi kehityshanke kahdestakymmenestä onnistuu. Kehitystyö asettuu aikajanalla jo viime vuosituhannelle. Liiketoimintavaikutukset ovat olleet Orionille merkittäviä, mutta koska patenttisuoja on jo poistunut, tätä innovaatiota ei tässä kilpailussa voida nostaa tämän vuosikymmenen innovaatioksi. Toinen lääketeollisuuden esitys on Bayerin hormonikierukka Jaydess. Se on suomalainen alkuperäislääke, joka hyödyntää suomalaista osaamista polymeeripohjaisen lääkeannosteluteknologian soveltamisessa pitkäaikaiseen ehkäisyys. Se perustuu samalle teknologia-alustalle kuin Bayerin ykkösvientituote Mirena, jonka liikevaihto ylsi viime vuonna 677 miljoonaan euroon. Markkinanäkymät ovat lupaavat - jos ne toteutuvat samassa mittakaavassa kuin Mirenalla. Tämän voisi nostaa kärkijoukkoon muutamasta syystä: liiketoimintapotentiaalin toteutuminen tuntuu todennäköiseltä (myyntiluvat EU:ssa ja USA:ssa on jo saatu) ja tämä on hyvä esimerkki siitä, että globaalisti toimivan suuryrityksen kannattaa sijoittaa tytäryhtiönsä Suomeen, kun erityisosaaminen on vahvempaa kuin

6 6 muualla, ja että tutkimus- ja kehitystoiminta sitoo tuotantoakin lähelleen. Bayerin vienti on noin puolet Suomen koko lääkeviennistä. Puhtaasti kuluttajatuotemarkkinoilla toimivilta yrityksiltä (aiemmin käsitellyn Nokian lisäksi) tuli vain yksi ehdotus, Fiskarsin rikkaruohonpoistaja, joka on hyvä tuote, mitä osoittaa yli 5 miljoonan myyntimäärä, mutta joka ei merkitykseltään nouse kilpailun kärkijoukkoon. Yhteenvetona esitän, että kilpailun voittajaksi julistetaan energiasektorin Neste Oilin NExBTL ja kärkijoukkoon valitaan kone- ja laitevalmistajista Ponssen uudet harvesterit sekä Koneen UltraRope, lääketeollisuudesta Bayerin Jaydess ja elintarviketeollisuudesta Valion laktoositon maitojuoma. Perustelut löytyvät tekstistä. Valinta ei ole eksaktia tiedettä, se sisältää myös henkilökohtaista mielipidettä, joten joku muukin valinta voisi olla perusteltu. Tämä on oma näkemykseni ehdotuksista.

Selvitys VTT:n, GTK:n ja MIKESin mahdollisesta yhdistämisestä sekä VTT:n hallintomallin uudistamistarpeesta ja mahdollisesta yhtiöittämisestä

Selvitys VTT:n, GTK:n ja MIKESin mahdollisesta yhdistämisestä sekä VTT:n hallintomallin uudistamistarpeesta ja mahdollisesta yhtiöittämisestä Selvitys VTT:n, GTK:n ja MIKESin mahdollisesta yhdistämisestä sekä VTT:n hallintomallin uudistamistarpeesta ja mahdollisesta yhtiöittämisestä Työ- ja elinkeinoministeriön toimeksianto 16.10.2012 VPSolutio

Lisätiedot

Osaamisen rima korkealle

Osaamisen rima korkealle Osaamisen rima korkealle kunnianhimoa tavoitteisiin EK:n linjaukset osaamis- ja innovaatiopolitiikasta 2015 2019 Osaamisen rima korkealle kunnianhimoa tavoitteisiin EK:n linjaukset osaamis- ja innovaatiopolitiikasta

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen

21 polkua Kitkattomaan Suomeen 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti 17.1.2013 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio-osasto 17.1.2013 Julkaistaan myöhemmin TEM:n julkaisuja sarjassa Sisällys Sisällys

Lisätiedot

Tekesin hallituksen kertomus toimintavuodesta 2001: Tutkimus- ja kehitysrahoitus luo Suomen kilpailukykyä 6

Tekesin hallituksen kertomus toimintavuodesta 2001: Tutkimus- ja kehitysrahoitus luo Suomen kilpailukykyä 6 T E K E S V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 1 Sisällys Toiminta-ajatus ja visio 2 Pääjohtajan katsaus 3 Strategia viitoittaa tien tulevaisuuteen 4 Tekesin hallituksen kertomus toimintavuodesta 2001: Tutkimus-

Lisätiedot

Palvelutalouden murros ja digitalisaatio. Suomen kasvun mahdollisuudet

Palvelutalouden murros ja digitalisaatio. Suomen kasvun mahdollisuudet Palvelutalouden murros ja digitalisaatio Suomen kasvun mahdollisuudet Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 12/2015 Palvelutalouden murros ja digitalisaatio Suomen kasvun mahdollisuudet Työ-

Lisätiedot

Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat. Jukka Yliherva. Sitran raportteja

Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat. Jukka Yliherva. Sitran raportteja Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat Jukka Yliherva Sitran raportteja 64 Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat Sitran raportteja 64 Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset

Lisätiedot

Metsäteollisuus ja innovaatiot. Innovaatio

Metsäteollisuus ja innovaatiot. Innovaatio Metsäteollisuus ja innovaatiot Innovaatio Sisällysluettelo Metsäteollisuus biotalouden suunnannäyttäjänä 5 Suomesta biotalouden edelläkävijä metsäteollisuuden johdolla 5 Metsäteollisuus rakentaa vähähiilistä

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 4/2013 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Ylihuomisen kilpailukyky ratkaistaan tänään. Teknologiarahoituksen tulokset ja vaikutukset

Ylihuomisen kilpailukyky ratkaistaan tänään. Teknologiarahoituksen tulokset ja vaikutukset Ylihuomisen kilpailukyky ratkaistaan tänään Teknologiarahoituksen tulokset ja vaikutukset Ylihuomisen kilpailukyky ratkaistaan tänään (Tiivistelmä) 3 Suomen tutkimus- ja kehityspanokset ovat olleet menestyksellisiä

Lisätiedot

Suomi uuteen nousuun. ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä. suomi uuteen nousuun

Suomi uuteen nousuun. ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä. suomi uuteen nousuun Suomi uuteen nousuun ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä suomi uuteen nousuun 1 Suomi uuteen nousuun ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä Matti Pohjola Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI. Toim. Laura Järvinen. Esko Kuusisto

Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI. Toim. Laura Järvinen. Esko Kuusisto Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI Toim. Laura Järvinen Esko Kuusisto SITRAN RAPORTTEJA 59 Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI Toim. Laura Järvinen Esko Kuusisto S I T R A H E L S I N K I Sitran

Lisätiedot

INNOVAATIOJOHTAMINEN OSANA VIESTINTÄALAN STRATEGISIA LINJAUKSIA

INNOVAATIOJOHTAMINEN OSANA VIESTINTÄALAN STRATEGISIA LINJAUKSIA INNOVAATIOJOHTAMINEN OSANA VIESTINTÄALAN STRATEGISIA LINJAUKSIA Työryhmä: Markku Antikainen, Oy Swot Consulting Finland Ltd Jouni Juuti, Oy Swot Consulting Finland Ltd SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 2 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Sisältö 3 Johdanto 4 Teollinen murros ja tulevaisuus 9 10 types of innovation tutkimuksen viitekehys 11 Mistä kilpailukyky

Lisätiedot

Tekesin ja innovaatiotoiminnan vaikutukset 2011. Tiivistelmä

Tekesin ja innovaatiotoiminnan vaikutukset 2011. Tiivistelmä Tekesin ja innovaatiotoiminnan vaikutukset 2011 Tiivistelmä 2 Innovaatiotoiminnalla vastataan kansallisiin ja globaaleihin haasteisiin Suomen elinkeinopolitiikka on ollut tuloksekasta tähän asti. Suomessa

Lisätiedot

MISTÄ TALOUSKASVU SYNTYY?

MISTÄ TALOUSKASVU SYNTYY? 1 MISTÄ TALOUSKASVU SYNTYY? Toimittaneet Ari Hyytinen ja Petri Rouvinen Julkaisija: Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA (Sarja B 214) Kustantaja: Taloustieto Oy Helsinki 2005 2 Kansi: Veera Aalto, Indicio

Lisätiedot

Kohti kansainvälistä arvoverkottunutta rakentamista Towards Value Networks in Construction

Kohti kansainvälistä arvoverkottunutta rakentamista Towards Value Networks in Construction Kohti kansainvälistä arvoverkottunutta rakentamista Towards Value Networks in Construction Tapio Koivu, Hans Björnsson Teknologiakatsaus/Technology Review 137/2003 Kohti kansainvälistä arvoverkottunutta

Lisätiedot

Luovuutta ja kurinalaisuutta

Luovuutta ja kurinalaisuutta Deloitten asiakaslehti 02/2010 Luovuutta ja kurinalaisuutta sopivassa suhteessa Microsoft keskittyy orgaaniseen innovointiin Toimitusjohtajan lounaalla Etlan tutkimusjohtaja Pekka Ylä-Anttila Katse palveluinnovaatioihin

Lisätiedot

Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät

Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät erityistarkastelussa korkea teknologia ja osaamisintensiiviset palvelut Satu Nivalainen, Kirsi Mukkala ja Timo Tohmo Tekesin katsaus 247/2009 Alueellinen

Lisätiedot

Uusi talous tarua vai totta? 1

Uusi talous tarua vai totta? 1 Kansantaloudellinen aikakauskirja 97. vsk. 1/2001 ESITELMIÄ Uusi talous tarua vai totta? 1 Matti Pohjola Professori Wider-instituutti U uden talouden käsite tuli tutuksi talouslehdistössä joskus 1990-luvun

Lisätiedot

Päättäjien 36. Metsäakatemia Päättäjien 37. Metsäakatemia Päättäjien Metsäakatemian 12. brunssi

Päättäjien 36. Metsäakatemia Päättäjien 37. Metsäakatemia Päättäjien Metsäakatemian 12. brunssi 2014 Päättäjien 36. Metsäakatemia Päättäjien 37. Metsäakatemia Päättäjien Metsäakatemian 12. brunssi Toimittajat Annamari Heikkinen ja Harri Hänninen l Kustantaja Suomen Metsäyhdistys ry, Salomonkatu 17

Lisätiedot

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 3 Sisältö Esipuhe...5

Lisätiedot

Strategisen huippuosaamisen keskittymät CLEEN, FIMECC, Metsäklusteri ja TIVIT yritysnäkökulmasta

Strategisen huippuosaamisen keskittymät CLEEN, FIMECC, Metsäklusteri ja TIVIT yritysnäkökulmasta Strategisen huippuosaamisen keskittymät CLEEN, FIMECC, Metsäklusteri ja TIVIT yritysnäkökulmasta Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen

Lisätiedot

Megatrendit ja me. Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.)

Megatrendit ja me. Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Megatrendit ja me Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Tekesin katsaus 255/2009 12 Megatrendit ja me Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Tekesin katsaus 255/2009 Helsinki 2009 Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien Tekesin katsaus 271/2010 Automaatio liiketoimintaprosessien tukena 10 Jean-Peter Ylén, Olli Ventä, Teemu Tommila, Jari Lappalainen, Juhani Hirvonen, Tommi Karhela, Matti Paljakka, Hannu Lehtinen, Juhani

Lisätiedot

Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi

Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi

Lisätiedot

Kaupasta kumppanuuteen

Kaupasta kumppanuuteen SITRAN RAPORTTEJA Suomella ei ole varaa olla sijoittamatta Venäjään, toteaa strategiatyöryhmä. Venäjän positiivinen talouskasvu ja hyödyntämätön potentiaali tarjoavat Suomen taloudelle erinomaisia uusia

Lisätiedot

Strategian kärkenä uusiutuvat polttoaineet. Teollinen internet tuhannen taalan mahdollisuus Suomelle? 10

Strategian kärkenä uusiutuvat polttoaineet. Teollinen internet tuhannen taalan mahdollisuus Suomelle? 10 KPMG:n asiakaslehti / kpmg.fi 1 / 2015 Teollinen internet tuhannen taalan mahdollisuus Suomelle? 10 Kilpailuetua kyberturvallisuudesta ja tietosuojasta 12 Planmeca ottaa kaiken hyödyn megatrendeistä 15

Lisätiedot

Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen

Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen EDUSKUNNAN TULEVAISUUSVALIOKUNTA Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen Taustamuistio valtioneuvoston ilmasto- ja energiapoliittiseen tulevaisuusselontekoon Teresa Haukkala (toim.)

Lisätiedot

Kaikki liiketoiminta on digitaalista mutta mitä sen suhteen pitäisi tehdä? Accenturen tutkimus suomalaisista yrityksistä ja organisaatioista

Kaikki liiketoiminta on digitaalista mutta mitä sen suhteen pitäisi tehdä? Accenturen tutkimus suomalaisista yrityksistä ja organisaatioista Accenture Management Consulting Kaikki liiketoiminta on digitaalista mutta mitä sen suhteen pitäisi tehdä? Accenturen tutkimus suomalaisista yrityksistä ja organisaatioista Digitaalisuus ei ole enää vaihtoehto

Lisätiedot

Paula Hakola, Miia Kinnunen. ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 (ILMES) SKENAARIOT JA STRATEGIAT Taustaraportti 01/06

Paula Hakola, Miia Kinnunen. ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 (ILMES) SKENAARIOT JA STRATEGIAT Taustaraportti 01/06 Paula Hakola, Miia Kinnunen ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 (ILMES) SKENAARIOT JA STRATEGIAT Taustaraportti 01/06 Tulevaisuuden tutkimuskeskus ejulkaisuja 1/2006 Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Lisätiedot