Asiakas, tuote ja markkinat Opettajan aineisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiakas, tuote ja markkinat Opettajan aineisto"

Transkriptio

1 Asiakas, tuote ja markkinat Opettajan aineisto Leena Raatikainen ISBN Päivitetty Asiakkaan tunnistaminen - Powerpoint-opetuskalvot - Case 1: Aarikka Oy - napista alkoi menestystarina 2 Tuotekehitys ja tuotteistaminen - Powerpoint-opetuskalvot - Case 2: Yrittäjäkasvatusta nuorille 3 Brändin luominen - Powerpoint-opetuskalvot - Case 3: Kalevala Koru - miten imago luotiin? 4 Myyvä hinta - Powerpoint-opetuskalvot - Case 4: Luksusmatkoja maailmalle 5 Tuotteen tie asiakkaalle - Powerpoint-opetuskalvot - Case 5: Oppikirjan digitaalinen tulevaisuus Asiakas, tuote ja markkinat -oppikirjaan liittyvä opettajan aineisto on tarkoitettu opettajan avuksi ja tueksi. Aineisto sisältää Powerpoint-opetuskalvot kirjan kuviot ja esimerkit Powerpoint-muodossa kirjan caset pdf-muodossa. Kopiointiehdot 6 Lanseeraus ja tulevaisuuden visiot - Powerpoint-opetuskalvot - Case 6: Tulevaisuuden kulutus on työtä, leikkiä ja taidetta

2 2 Tuotekehitys ja tuotteistaminen Luovuus ja innovaatiotoiminta (oppikirjan s ) Yksilön luovuus (oppikirjan s ) Ryhmän luovuus (s ) Luovuuden tasot (s. 55) Luovuuden työkalut (s ) Tuotekehitys (s ) Tuotteistamisprosessi (s ) Tuotekehityksen logiikka (s. 73) Palvelun tuotteistamisprojektin logiikka (s. 75) Ideoiden suojaaminen (s ) Asemointi eli positiointi (s ) Porterin arvoketjumalli ja arvosysteemi (s ) Esimerkkejä arvoketjumalleista (s. 80) Rogersin kello eli innovaatioiden omaksujien viisi segmenttiä (s. 81) Tuotteen elinkaari (s ) Lisätietoa 2 Tuotekehitys ja tuotteistaminen 1

3 Luovuus ja innovaatiotoiminta (1/4) Mitä luovuus tarkoittaa? tavanomaisesta poikkeavaa ajattelua ongelmanratkaisua itsensä toteuttamista kykyä tehdä luovia tekoja kykyä tuottaa tarkoituksellisesti jotakin merkittävästi uutta tai ainutlaatuista uusien ja hyödyllisten ajatusten tuottamista ja viestittämistä eteenpäin 2 Tuotekehitys ja tuotteistaminen 2

4 Luovuus ja innovaatiotoiminta (2/4) Innovaatiotoiminnalla tarkoitetaan uuden tuotteen esittelyä uuden tuotantotavan tai -menetelmän esittelyä uuden markkinan avautumista uuden raaka-aineen tai puolivalmisteen toimituslähteen haltuunottoa uuden teollisen markkinarakenteen toteuttamista (Shumpeter 1934). Innovaatio on idea, käytäntö tai esine, jota yksilöt pitävät uutuutena. Innovaation ei tarvitse olla upouusi, vaan olennaista on, että yksilö kokee sen uutena. (Rogers 2003) 2 Tuotekehitys ja tuotteistaminen 3

5 Luovuus ja innovaatiotoiminta (3/4) Keksintö Keksintö esittää ongelmaan uuden ja yllättävän käytäntöön sovellettavissa olevan ratkaisun. Keksintö on jokin uusi laite, menetelmä tai parannus olemassa olevaan. Keksintö saattaa perustua jo tunnetun tekniikan uudenlaiseen soveltamiseen. Keksinnön takana on aina ihminen, keksijä. 2 Tuotekehitys ja tuotteistaminen 4

6 Luovuus ja innovaatiotoiminta (4/4) 2 Tuotekehitys ja tuotteistaminen 5

7 Yksilön luovuus (1/6) Luovuuden neljä elementtiä luova persoona (yksilön erityinen ominaisuus) luova prosessi (spontaani, intuitiivinen, odottamaton) luovuuden tulos (uusi, ainutkertainen) ympäristö (luovuutta tukeva tai kahlitseva) (Rhodes) 2 Tuotekehitys ja tuotteistaminen 6

8 Yksilön luovuus (2/6) Luovuutta korostavien yritysjohtajien mottoja: Rohkaise uuden kokeiluun. Kehu itsenäistä yrittämistä. Luo avoin ilmapiiri. Anna itsenäistä päätösvaltaa. Anna tarpeeksi aikaa. Luo turvallisuutta, älä pelottele. Löydä kätketty luovuus. Kunnioita ihmisten erilaisuutta. (Miettinen) 2 Tuotekehitys ja tuotteistaminen 7

9 Yksilön luovuus (3/6) 2 Tuotekehitys ja tuotteistaminen 8

10 Yksilön luovuus (4/6) 1. Valmistautuminen tiedonhankinta 2. Hautuminen tiedostamaton prosessointi 3. Oivaltaminen hetkellinen ahaaelämys 4. Todentaminen/jalostaminen/ viimeistely/arviointi (Poincaré) 2 Tuotekehitys ja tuotteistaminen 9

11 Yksilön luovuus (5/6) 2 Tuotekehitys ja tuotteistaminen 10

12 Yksilön luovuus (6/6) 2 Tuotekehitys ja tuotteistaminen 11

13 Ryhmän luovuus (1/2) 2 Tuotekehitys ja tuotteistaminen 12

14 Ryhmän luovuus (2/2) 2 Tuotekehitys ja tuotteistaminen 13

15 Luovuuden tasot 2 Tuotekehitys ja tuotteistaminen 14

16 Luovuuden työkalut (1/4) aivoriihi ideakävely elektroninen aivoriihi tuumatalkoot mindmap (miellekartta) käsitekartta kalanruotokaavio aloitetoiminta 2 Tuotekehitys ja tuotteistaminen 15

17 Luovuuden työkalut: mindmap (2/4) 2 Tuotekehitys ja tuotteistaminen 16

18 Luovuuden työkalut: kalanruotokaavio (3/4) 2 Tuotekehitys ja tuotteistaminen 17

19 Luovuuden työkalut: aloitetoiminta (4/4) 2 Tuotekehitys ja tuotteistaminen 18

20 Tuotekehitys (1/6) 2 Tuotekehitys ja tuotteistaminen 19

21 Tuotekehitys (2/6) 2 Tuotekehitys ja tuotteistaminen 20

22 Tuotekehitys (3/6) 2 Tuotekehitys ja tuotteistaminen 21

23 Tuotekehitys (4/6) 2 Tuotekehitys ja tuotteistaminen 22

24 Tuotekehitys (5/6) 2 Tuotekehitys ja tuotteistaminen 23

25 Tuotekehitys (6/6) 2 Tuotekehitys ja tuotteistaminen 24

26 Tuotteistamisprosessi (1/13) Mikä voi olla tuote? Tavaratuote (lenkkikengät, ripsiväri) Palvelutuote (siivous, hiustenleikkaus) Tieto (konsulttipalvelu, asiantuntijaosaaminen) Elämys (moottorikelkka-, mönkijä-, hevos- ja retkipyöräsafarit) Paikkatuote (kauppakeskus, huvipuisto, ravintola) Henkilötuote (Jari Sarasvuo, Björn Borg) Taidetuote (maalaus, sävellys) Tapahtumatuote (Pori-jazz, Kotkan meripäivät, Rauman pitsiviikot) Aatetuote (poliittinen puolue, uskonnot, järjestötoiminta) 2 Tuotekehitys ja tuotteistaminen 25

27 Tuotteistamisprosessi (2/13) 1. Tuoteaihio (idea tuotteeksi tai palveluksi) 2. Asiakaskohderyhmän määrittely (kuka ostaa) 3. Tarve/hyöty asiakkaalle 4. Tuotteen/palvelun rakentaminen (tuotteen kerrokset eli tuotesipuli ) 5. Prototyyppi ja testaukset sekä lopullisen tuotekortin tekeminen 6. Hinnoittelu (mitä asiakas on valmis maksamaan) 7. Jakelukanavan rakentaminen 8. Markkinointiviestintä 9. Brändin rakentaminen 2 Tuotekehitys ja tuotteistaminen 26

28 Tuotteistamisprosessi (3/13) 2 Tuotekehitys ja tuotteistaminen 27

29 Tuotteistamisprosessi (4/13) 2 Tuotekehitys ja tuotteistaminen 28

30 Tuotteistamisprosessi (5/13) Huomioi asiakkaan näkökulma: Mihin asiakas tarvitsee yrityksen uutta tuotetta/palvelua? Miten hän tällä hetkellä (ilman uutta tuotetta/palvelua) tyydyttää tämän tarpeen, eli mistä vastaava tai korvaava tuote nyt ostetaan? Mihin suuntaan tarpeet kehittyvät? Mitä lisähyötyä/-arvoa asiakas saa ostamalla uuden tuotteen? Mistä asiakas haluaa ostaa uuden tuotteen? Kuka tekee lopullisen ostopäätöksen? Onko tuotteelle olemassa jatkuvia markkinoita ja ostouskollisuutta? Onko tuotteelle mahdollista teettää markkinointitutkimus, ellei tietoa saa muuten selville? 2 Tuotekehitys ja tuotteistaminen 29

31 Tuotteistamisprosessi (6/13) Selvitä kilpailutilanne: Mitä mahdollisuuksia yrityksellä on markkinoilla nykyisessä kilpailutilanteessa? Millainen on tyypillinen yrityksen asiakas? Kuvaile häntä. Löytyykö tuotteelle useamman tyyppisiä asiakaskohderyhmiä? Kuinka monta kohderyhmiä on? Kuinka paljon asiakkaita on kussakin ryhmässä? Paljonko asiakkaat ovat valmiita käyttämään rahaa ostoksiin? Kuinka usein tuotteita ostetaan? Miten asiakkaat tavoitetaan? Mikä on yrityksen toimialan taloudellisen kehityksen ennuste tulevaisuudessa? 2 Tuotekehitys ja tuotteistaminen 30

32 Tuotteistamisprosessi (7/13) 2 Tuotekehitys ja tuotteistaminen 31

33 Tuotteistamisprosessi (8/13) 2 Tuotekehitys ja tuotteistaminen 32

34 Tuotteistamisprosessi (9/13) 2 Tuotekehitys ja tuotteistaminen 33

35 Tuotteistamisprosessi (10/13) 2 Tuotekehitys ja tuotteistaminen 34

36 Tuotteistamisprosessi (11/13) 2 Tuotekehitys ja tuotteistaminen 35

37 Tuotteistamisprosessi (12/13) 2 Tuotekehitys ja tuotteistaminen 36

38 Tuotteistamisprosessi (13/13) 2 Tuotekehitys ja tuotteistaminen 37

39 Tuotekehityksen logiikka Ideavarastoon kerätään ahaaelämyksiä jatkuvan tuotekehityksen turvaamiseksi. 2 Tuotekehitys ja tuotteistaminen 38

40 Palvelun tuotteistamisprojektin logiikka 2 Tuotekehitys ja tuotteistaminen 39

41 Ideoiden suojaaminen Teollisoikeudet patentti hyödyllisyysmalli eli pikkupatentti tavaramerkki mallioikeudet Patentti- ja rekisterihallitus Työsuhdekeksinnöt Laki oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin 656/67 2 Tuotekehitys ja tuotteistaminen 40

42 Asemointi eli positiointi (1/2) Tarkoittaa tuotteen tai yrityksen sijoittamista haluttuun mielikuva-asemaan verrattuna kilpailijoihin. Kuluttajat arvioivat yritysten ominaisuuksia seuraavasti: tuotemerkki palvelun laatu tuote- ja palvelukonseptien kehitys markkinointiviestintä henkilökohtaiset kontaktit toimintaympäristö jakelukanavat asiakkuuksien hallinta yrityskulttuuri tuotepakkaus, ulkoasu, käyntikortit, esitteet, lomakkeet design myynninedistäminen yrityksen tapahtumat julkisuuskuva eli imago. 2 Tuotekehitys ja tuotteistaminen 41

43 Asemointi eli positiointi (2/2) 2 Tuotekehitys ja tuotteistaminen 42

44 Porterin arvoketjumalli ja arvosysteemi Menestyksen salaisuus on arvon tuottaminen ostajalle. 2 Tuotekehitys ja tuotteistaminen 43

45 Esimerkkejä arvoketjumalleista (1/2) Palvelun arvoketjumalli 2 Tuotekehitys ja tuotteistaminen 44

46 Esimerkkejä arvoketjumalleista (2/2) Tehtaan arvoketju asiakasohjautuvassa prosessissa 2 Tuotekehitys ja tuotteistaminen 45

47 Rogersin kello eli innovaatioiden omaksujien viisi segmenttiä 2 Tuotekehitys ja tuotteistaminen 46

48 Tuotteen elinkaari (1/3) 2 Tuotekehitys ja tuotteistaminen 47

49 Tuotteen elinkaari (2/3) 2 Tuotekehitys ja tuotteistaminen 48

50 Tuotteen elinkaari (3/3) 2 Tuotekehitys ja tuotteistaminen 49

51 Lisätietoa (kansainvälinen laatujärjestelmä) (Patentti- ja rekisterihallitus) (Suomen standardisoimisliitto) (Suomen itsenäisyyden juhlarahasto) (Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus) 2 Tuotekehitys ja tuotteistaminen 50

52 CASE 3 Kalevala Koru miten imago luotiin? Kalevalan satavuotisjuhlavuonna 1935 kirjailija Elsa Heporauta ehdotti patsaan pystyttämistä suomalaiselle naiselle. Kun kansalaiskeräys ei tuottanut riittävästi varoja, naiset ideoivat uuden keräysmuodon, muinaiskorujen jäljennösten myynnin. Patsastoimikunnan ajatuksena oli alusta alkaen tehdä paljon tuotteita suurelle yleisölle. Aino-Mari Mecklin valitsi Kansallismuseosta 40 mallia, joiden pohjalta taiteilija Germund Paaer piirsi ensimmäiset korumallit. Ne esiteltiin Kaisa Kallion teekutsuilla presidentinlinnassa Talvisodan puhjettua patsashankkeesta luovuttiin, ja korumyynnistä saadut voitot ohjattiin hyväntekeväisyyteen. Muistomerkkiyhdistyksestä tuli vuonna 1941 Kalevalaiset Naiset. Kalevala Koru rekisteröitiin osakeyhtiöksi, joka aloitti ensimmäisenä Suomessa korujen teollisen valmistuksen vuonna Kalevala Koru Oy on nykyisin alansa suurin yritys Suomessa. Yritys suunnittelee, valmistaa ja markkinoi korkealaatuisia kulta-, hopea- ja pronssikoruja. Kalevala Koru Oy ja Lapponia Jewelry Oy muodostavat Koru-konsernin, joka on alansa suurin Suomessa ja yksi suurimmista valmistajista Pohjois- Euroopassa. Koko korukonsernin liikevaihto oli vuonna 2007 noin 25 miljoonaa euroa ja henkilökunnan määrä noin 240. Työntekijät ovat alallaan Suomen huippuammattilaisia sekä käsityön että korkean teknologian osaamisessa. Korujen valmistamiseen tarvitaan hopea- ja kultaseppiä. Lisäksi tarvitaan monia eritysalojen ammattilaisia, kuten vahatyöntekijöitä, kumimuottien valmistajia, valureita, prässäreitä, pintakäsittelijöitä, varastotyöntekijöitä ja pakkaajia. Kaikki tuovat oman tärkeän panoksensa korunvalmistukseen. Kaikki korut valmistetaan Suomessa ja raaka-aineissa suositaan mahdollisuuksien mukaan suomalaista alkuperää olevia materiaaleja. Yritys vaalii huolella vahvaa tuotemerkkiään. Se näkyy kaikessa yrityksen toiminnassa niin myynnissä, valmistuksessa kuin markkinoinnissakin. Kalevala Koru oli vuonna 2007 bränditutkimuksen mukaan Suomen 14. arvostetuin tuotemerkki. Kalevala Korulla on edelleen vahva ja näkyvä rooli yhteiskunnallisesti: se on eettisen, esteettisen ja kulttuurillisen keskustelun avaaja. Kestävän ja pitkäjänteisen toiminnan, asiakaspalvelun ja työllisyyden lähtökohtana on taloudellisesti kestävä liiketoiminta sekä sen rohkea kehittäminen. Luonnonsuojelun näkökulmasta se tarkoittaa myös sitä, että korunvalmistuksessa ympäröivää luontoa ei saastuteta vaan luonnosta pidetään huolta. Koko 70-vuotisen historiansa aikana Kalevala Koru on lahjoittanut osan tuotoistaan hyväntekeväisyyskohteisiin. Lähteet: Tehtäviä: 1. Selvitä internetin avulla erilaisten tuotteiden taustalla olevia tarinoita. Miten tunnetut brändit ovat syntyneet? 2. Kuvaile Kalevala-korujen käyttäjää: millainen hän on?

53 KOPIOINTIEHDOT Yleisehdot Nämä käyttöoikeuksien ehdot koskevat Edita Publishing Oy:n Oppinetin kautta jaettavia sähköisiä palveluita. Sähköisten palveluiden käyttöoikeus on käyttäjä- ja tuotekohtainen ja tarkoitettu vain yhden käyttäjän hyödynnettäväksi. Tilaaja saa oikeuden tilaamansa sähköisen materiaalin lukemiseen omalta työasemaltaan tai omaan käyttöönsä tulostamaltaan paperitulosteelta. Käyttöoikeuden lainaaminen, siirtäminen ja jakaminen eteenpäin on tekijänoikeuslain perusteella kielletty. Edita Publishing Oy pidättää kaikki oikeudet sähköisen materiaalin sisältöihin ja varaa oikeuden niitä koskeviin muutoksiin. Materiaalin ja sen osien jakelu sähköisiä tiedostoja kopioimalla tai levittämällä, jäljentäminen ilman tekijän kirjallista lupaa painamalla, monistamalla, äänittämällä tai muulla tavoin on tekijänoikeuslain mukaisesti kielletty. Kopiosto ry:n tarkastajilla on oikeus tarkistaa, miten tämän tuotteen käyttö on järjestetty asiakkaiden hallinnassa olevissa tietokoneissa ja tietoverkoissa. Sähköisen materiaalin muuttaminen on kielletty. Aineistoa saa käyttää muun julkaisuaineiston yhteydessä vain normaalin sitaattioikeuden puitteissa. Aineiston tulostaminen muuhun kuin omaan henkilökohtaiseen käyttöön on kiellettyä tekijänoikeuslain nojalla.

Laskentatoimi. Sisältö. Luku 6 Diat Ratkaisut (excel) (pdf) Luku 1 Diat Ratkaisut (excel) (pdf) Kopiointiehdot. Luku 7 Diat Ratkaisut (excel) (pdf)

Laskentatoimi. Sisältö. Luku 6 Diat Ratkaisut (excel) (pdf) Luku 1 Diat Ratkaisut (excel) (pdf) Kopiointiehdot. Luku 7 Diat Ratkaisut (excel) (pdf) OPETTAJAN AINEISTO - ILMAINEN ESITTELYKAPPALE Kopiointiehdot Sisältö Luku 1 Luku 2 Luku 3 Luku 4 Tehtävä 11 Tehtävä 12 Luku 5 Luku 6 Luku 7 Luku 8 Luku 9 Luku 10 Ratkaisut ja esimerkki sivulta 236 (excel)

Lisätiedot

NÄYTE. Liikeideasta liikkeelle, Opettajan aineisto. Leena Raatikainen ISBN 978-951-37-4675-5 ISBN 978-951-37-5937-7 ISBN 978-951-37-5938-4

NÄYTE. Liikeideasta liikkeelle, Opettajan aineisto. Leena Raatikainen ISBN 978-951-37-4675-5 ISBN 978-951-37-5937-7 ISBN 978-951-37-5938-4 NÄYTE, Leena Raatikainen ISBN 978-951-37-4675-5 ISBN 978-951-37-5937-7 ISBN 978-951-37-5938-4 1 Yrittävä yhteiskunta - Kuvioita - Opastusta tehtäviin - Lisätehtäviä 2 Yritysideasta liiketoimintasuunnitelmaksi

Lisätiedot

Markkinoinnin maailma. Opettajan aineisto, ESITTELYDEMO ISBN 978-951-37-4776-X. Seija Bergström ja Arja Leppänen MARKKINOINNIN MAAILMA,

Markkinoinnin maailma. Opettajan aineisto, ESITTELYDEMO ISBN 978-951-37-4776-X. Seija Bergström ja Arja Leppänen MARKKINOINNIN MAAILMA, Markkinoinnin maailma Opettajan aineisto, ESITTELYDEMO ISBN 978-951-37-4776-X Seija Bergström ja Arja Leppänen MARKKINOINNIN MAAILMA, Opettajan aineisto, ESITTELYDEMO Kiitos, että otit käyttöön Markkinoinnin

Lisätiedot

Hyrrä 10h aamupäivä 8.30-9.00 9.00-10.00 10.00-11.00 11-12.30

Hyrrä 10h aamupäivä 8.30-9.00 9.00-10.00 10.00-11.00 11-12.30 Hyrrä 10h aamupäivä 8.30-9.00 Orientaatio (yrityksen perustaminen, hyvä yrittäjä, yrittäjäksi ryhtyminen, yritysmuodot) ja Yrittäjyysdiili-peli (yleiskuva, kurssin suorittaminen, arviointi) Ryhmäytyminen

Lisätiedot

Näytesivut. Yrityksen asiakasmarkkinointi, opettajan aineisto

Näytesivut. Yrityksen asiakasmarkkinointi, opettajan aineisto Näytesivut Yrityksen asiakasmarkkinointi, opettajan aineisto Seija Bergström, Arja Leppänen ISBN 978-951-37-5504-1 Päivitetty 15.3.2010 Yrityksen asiakasmarkkinointi -kirjaan liittyvä opettajan aineisto

Lisätiedot

Laskentatoimi johtamisen tukena, ratkaisut ILMAINEN ESITTELYVERSIO

Laskentatoimi johtamisen tukena, ratkaisut ILMAINEN ESITTELYVERSIO Laskentatoimi johtamisen tukena, ratkaisut ILMAINEN ESITTELYVERSIO Petri Suomala, Olli Manninen, Jouni Lyly- Yrjänäinen ISBN 978-951-37-5968-1 Päivitetty 30.9.2011 Osa I 1 Mitä on johdon laskentatoimi?

Lisätiedot

4 PUHEKIELI, ESIINTYMISTAITO JA VUOROVAIKUTUS Opetusdiat Kysymyksiä Armi Parsolan haastatteluun

4 PUHEKIELI, ESIINTYMISTAITO JA VUOROVAIKUTUS Opetusdiat Kysymyksiä Armi Parsolan haastatteluun LINKKI. Työyhteisön viestintä. Opettajan aineisto Käyttöehdot LINKKI. Työyhteisön viestintä. Opettajan aineisto Päivi Honkala, Sinikka Siira-Jokinen Päivitetty 27.9.2013 ISBN 978-951-37-5505-8 Tämä aineisto

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan yritysten kilpailukyvyn kehittäminen luovan talouden näkökulmasta. Materiaali yrityskehittäjille

Länsi-Uudenmaan yritysten kilpailukyvyn kehittäminen luovan talouden näkökulmasta. Materiaali yrityskehittäjille Länsi-Uudenmaan yritysten kilpailukyvyn kehittäminen luovan talouden näkökulmasta Materiaali yrityskehittäjille Toteutus: CreaMentors Oy 2010 1 Sisältö 1 Esipuhe... 3 2 Mitä on luova talous?... 4 2.1 Luova

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄT JA YRITYKSET INNOVAATIOYHTEISTYÖSSÄ

KÄYTTÄJÄT JA YRITYKSET INNOVAATIOYHTEISTYÖSSÄ KÄYTTÄJÄT JA YRITYKSET INNOVAATIOYHTEISTYÖSSÄ Tiina Mäkitalo-Keinonen Pia Arenius Sari Liikala Julkaisusarja A - Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Nro A26/2008 ISSN 1459-1332 ISBN 978-951-564-949-2

Lisätiedot

PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design

PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design Minna Murtonen PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 19.5.2008 Tekijä(t) Minna

Lisätiedot

2007 Hannu Mikkonen 18.3.2007. Yritysidea!!! Hmmph...? 00_ajatuksesta_se_alkaa.odt 1 (6)

2007 Hannu Mikkonen 18.3.2007. Yritysidea!!! Hmmph...? 00_ajatuksesta_se_alkaa.odt 1 (6) Yritysidea!!! Hmmph...? 00_ajatuksesta_se_alkaa.odt 1 (6) Sisällysluettelo Sisällysluettelo Yritysidea!!!...1 Sisällysluettelo...2 Mistä yritysidea löytyy?...2 Uusi yrittäjä oma oivallus...2 Yritysideoiden

Lisätiedot

YRITTÄMINEN LAPUALLA 2007

YRITTÄMINEN LAPUALLA 2007 YRITTÄMINEN LAPUALLA 2007 YRITTÄMINEN LAPUALLA on laatinut oppaan "Yrittäminen Lapualla paikkakunnalle sijoittuvia ja toimintaansa aloittavia yrittäjiä varten. Opas on pidetään vuosittain ajan tasalla

Lisätiedot

PK -yrityksen kasvun opas. Tiivistelmä

PK -yrityksen kasvun opas. Tiivistelmä PK -yrityksen kasvun opas Tiivistelmä Sisällysluettelo 1. Johdatus kasvuun... 3 1.1. Tavoitteena PK-yritysten kasvun ja uudistumisen edistäminen... 3 1.2. Innovaatio on jotakin uutta, käyttöön otettua

Lisätiedot

Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla

Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla Alanne Ville Karvinen Tommi Lakaniemi Sakke Leino Johannes 2013 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS TUTKINTOTYÖRAPORTTI MARKKINOINTISUUNNITELMA ATOMITE-TUOTTEELLE Elina Vehmas Liiketalouden koulutusohjelma Marraskuu 2006 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa Arpiainen

Lisätiedot

10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51

10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51 10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51 10 askelta Facebook-markkinointiin 2/51 10 askelta Facebookmarkkinointiin Jari Juslén 10 askelta Facebook-markkinointiin 3/51 10 askelta Facebook-markkinointiin

Lisätiedot

Yritysjuridiikka Opettajan aineisto

Yritysjuridiikka Opettajan aineisto DEMO Käyttöehdot Yritysjuridiikka Opettajan aineisto Kalle Kyläkallio Päivitetty huhtikuussa 2013 ISBN 978-951-37-6241-4 Sisältö 1 Johdanto 2 Oikeustoimi 3 Edustus 4 Yritystoiminta 5 Kirjanpito ja tilintarkastus

Lisätiedot

L IIKETALOUS. ALOITTAVAN YRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA CASE: Bedbest Oy

L IIKETALOUS. ALOITTAVAN YRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA CASE: Bedbest Oy T AMPEREEN A MMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI ALOITTAVAN YRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA CASE: Bedbest Oy Laura Kuokkanen Liiketalouden koulutusohjelma huhtikuu 2007 Työn ohjaaja:

Lisätiedot

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Rajatonta rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Toimittaneet Heli Paavola ja Marjo Uusikylä Kaikkea saa tehdä. Kaikkea pitää tehdä. Kaikkia ovia täytyy tempoa, kaikkia kuita kurkotella.

Lisätiedot

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle Pia Piltz, Raita Särkkä 12.3.2015 Tiivistelmä Päiväys 12.3.2015 Tekijä(t) Pia Piltz, Raita Särkkä Koulutusohjelma Liiketalous Raportin/Opinnäytetyön

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS IMMATERIAALIASIOIDEN HUOMIOIMINEN LIIKETOIMINNASSA. Tuotekehityksestä on 30 50% päälleikkäistä turhaa työtä.

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS IMMATERIAALIASIOIDEN HUOMIOIMINEN LIIKETOIMINNASSA. Tuotekehityksestä on 30 50% päälleikkäistä turhaa työtä. IMMATERIAALIASIOIDEN HUOMIOIMINEN LIIKETOIMINNASSA Tuotekehityksestä on 30 50% päälleikkäistä turhaa työtä. Suomessa tämä tarkoittaa vuosittain jopa 1,5 2,5 miljardia hukkaan heitettyä euroa. PATENTTI-

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

Humanistinen ammattikorkeakoulu Sarja F 27 (verkkojulkaisu 26) Kirjoittajat: Anna Pikala, Helinä Ahola, Petri Katajarinne ja Timo Parkkola Kirjan ulkoasu ja taitto: Kirsti Pusa Painovuosi: 2014 Tätä kirjaa

Lisätiedot

Ympäristöasiat ovat tulleet ja tulevat

Ympäristöasiat ovat tulleet ja tulevat Ympäristöarvot maaseutuyrityksen tuotekehityksessä Merja Mononen Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulu, Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma Ympäristöasiat ovat tulleet ja tulevat yhä tärkeämmiksi niin asiakkaalle

Lisätiedot

Digitaalisen jakelun ekosysteemit

Digitaalisen jakelun ekosysteemit 1 Digitaalisen jakelun ekosysteemit Digital Media Finland 26.11.2012 Timo Argillander, Seppo Kalli, Virpi Martikainen, Jari Muikku, Timoteus Tuovinen 2 Digitaalisia sisältöjä ja palveluita kv-markkinoille

Lisätiedot

2. Määritelmä ja käsitteet 4. 3. Tuotteen tarkastuslista 10. 4. Hinnoittelu 10. 6. Markkinointi ja viestintä 19. 7. Tuotteistamismalli 20

2. Määritelmä ja käsitteet 4. 3. Tuotteen tarkastuslista 10. 4. Hinnoittelu 10. 6. Markkinointi ja viestintä 19. 7. Tuotteistamismalli 20 Sisällysluettelo Esipuhe 3 1. Johdanto 4 2. Määritelmä ja käsitteet 4 3. Tuotteen tarkastuslista 10 4. Hinnoittelu 10 5. Myynti 17 6. Markkinointi ja viestintä 19 7. Tuotteistamismalli 20 8. Tekijöiden

Lisätiedot

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana Heli Arantola ja Kimmo Simonen Tekesin katsaus 256/2009 12 Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan

Lisätiedot

Monkey Business liiketoimintasuunnitelma

Monkey Business liiketoimintasuunnitelma Monkey Business liiketoimintasuunnitelma Hugo Miskala Tatu Tuohimetsä Opinnäytetyö Huhtikuu 2009 1 SISÄLTÖ 1 VASTAISKU RIISTOKAPITALISMILLE...5 2 OPINNÄYTETYÖN LUOTETTAVUUS...6 2.1 Validiteetti...6 2.2

Lisätiedot

Innovaatiojohtaminen matkailunkehittämisyhtiöissä

Innovaatiojohtaminen matkailunkehittämisyhtiöissä Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketoiminta ja kulttuuri Imatra Hotelli ja ravintola - ala Matkailun koulutusohjelma Anne-Marie Koponen Innovaatiojohtaminen matkailunkehittämisyhtiöissä Opinnäytetyö 2013

Lisätiedot

Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin

Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä & Marianne Roivas (toim.) Innostu ja innovoi Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarja Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä & Marianne

Lisätiedot