INNOVAATIOLINJAUKSET 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INNOVAATIOLINJAUKSET 2010"

Transkriptio

1 INNOVAATIOLINJAUKSET 2010

2

3 Tiivistelmä Viestintätoimiala elää murroksessa, jossa asiakas- ja kuluttajakäyttäytymisen muutokset asettavat yhä kovenevia haasteita tulevaisuuden ennakoinnille, yritysten ketteryydelle ja uusien innovaatioiden nopealle kehittämiselle. Toimialan ja sen yritysten tulee panostaa selvästi enemmän uusien, asiakaslähtöisten tuote-, palvelu- ja liiketoimintainnovaatioiden kehittämiseen. Tämä edellyttää tavoitteellista, monialaista tutkimus- ja kehitystoimintaa, sen tuloksellisuuden arviointia ja saavutusten esilletuomista sekä monipuolista osaamisen kehittämistä. Aktiivinen verkottuminen ja uudet yhteistyömallit asiakkaiden, niin oman kuin muiden toimialojen yrityksien sekä tutkimus- ja kehitystyötä toteuttavien ja sitä rahoittavien tahojen kanssa on välttämätöntä. Vain näin saavutetaan innovaatiotoimintaan tarvittava kriittinen massa. Erityistä huomiota on kiinnitettävä yrityksen strategisista valinnoista lähtevän innovaatioprosessin johtamiseen (avoimuus ja viestintä) ja kehitysmyönteisen kulttuurin luomiseen ja ylläpitoon.

4 Johdanto Tämän linjauksen alkuunpanijana on toiminut Viestinnän Keskusliiton Strategia- ja tulevaisuusryhmä, jonka kokoonpano on seuraava: Toimitusjohtaja Jukka Ottela, Esa-konserni, puheenjohtaja Toimitusjohtaja Mikko Ilomäki, Erweko Painotuote Oy Toimitusjohtaja Petri Manninen, Suomen Uutisradio Oy Toimitusjohtaja Jouko Jokinen, Satakunnan Kansa Toimitusjohtaja Ilkka Seppälä, Yhtyneet Kuvalehdet Oy Varatoimitusjohtaja Timo Ketonen, Hansaprint Oy Tuotantopäällikkö Tarja Kyllönen, Helprint-Quebecor Oy Toimitusjohtaja Antti Reenpää, Kustannusosakeyhtiö Otava Toimitusjohtaja Ilkka Kylmälä, Gummerus Kustannus Oy Varatoimitusjohtaja Mikko Räisänen, MTV Oy Toimitusjohtaja Harri Mannila, Talotekniikka-Julkaisut Oy Kehitysjohtaja Pekka Jaakola/Marja-Leena Tuomola, SWelcom Oy Kirjapainoneuvos Pekka Salmén, Sanoma Osakeyhtiö Kehitysjohtaja Helene Juhola, VKL Toimitusjohtaja Håkan Gabrielsson, VKL Ryhmä päätti vuoden 2006 alussa ottaa toimialan innovaatiojohtamisen ja innovaatiotoiminnan kehittämisen erityisen tarkastelun kohteeksi. Linjausten taustaksi teetettiin selvitys Innovaatiojohtaminen osana viestintäalan strategisia linjauksia, jossa on käyty läpi toimialan innovaatiotoiminnan nykytilaa sekä tehty vertailua muihin toimialoihin Suomessa ja mediatoimialaan Ruotsissa. Selvityksen tekijöinä toimivat SWOT Consulting Finland Ltd:n seniorikonsultit Markku Antikainen ja Jouni Juuti. Selvitystyön ohjausryhmän muodostivat seuraavat Strategia- ja tulevaisuusryhmän jäsenet: Toimitusjohtaja Jukka Ottela, Esa-konserni, puheenjohtaja Varatoimitusjohtaja Timo Ketonen, Hansaprint Oy Varatoimitusjohtaja Mikko Räisänen, MTV Oy Työryhmien panos innovaatiolinjausten synnyttämisessä on ollut korvaamaton.

5 1. Tausta Viestintäala elää murrosta, jonka väitetään olevan sen historian suurimpia. Sisältöjen ja toimintoketjujen digitalisoituminen, uudet jakelukanavat ja päätelaitteet sekä mediamaiseman pirstaloituminen ovat tuoneet mukanaan aivan uusia haasteita. Kuluttajille, asiakkaille ja mainostajille on koko ajan tarjolla lisää vaihtoehtoja ja uusia toimijoita tulee markkinoille kilpailemaan samoista asiakkaista. Painetun viestinnän osuus koko viestintämarkkinasta laskee hitaasti mutta varmasti. Internetin käyttö kasvaa suorassa suhteessa laajakaistayhteyksien lisääntymisen kanssa. Kansainvälistyminen ja globalisaatio muuttavat kilpailutilannetta. Enää ei kilpailla vain koti- tai lähimarkkinoilla, vaan kilpailija saattaa löytyä myös Kauko-Idästä. Jotta viestintäala menestyy yhä kiristyvässä kilpailussa, sen täytyy tuntea asiakkaitten ja kuluttajien tarpeet ja pystyä reagoimaan niissä tapahtuviin muutoksiin yhä nopeammin. 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Painettu joukkoviestintä Sähköinen viestintä Tallenneviestintä Kuva 1. Suomen joukkoviestintämarkkinoiden kehitys viimeisen 25 vuoden aikana. Painetun viestinnän osuus on ollut hitaassa laskussa. Lähde: Tilastokeskus 3

6 Newspapers Free papers Magazines Television Others 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Kuva 2. Eri medioiden osuudet mediamainonnan kakusta kuluneen 25 vuoden aikana. Muu mainonta sisältää muun muassa verkkomediamainonnan, jonka osuus vuonna 2006 oli yhtä suuri kuin radiomainonnan. Lähde: Tilastokeskus. Ilmais- ja noutolehdet Video/DVD Aikakauslehdet Kirjallisuus Äänitallenteet Sanoma-, talous- ja iltapäivälehdet Internet Radio Televisio

7 Digisovitin Tietokone Internet-yhteys Laajakaista Matkapuhelin WAP/GPRS/3G Kuva 4. Eräiden tietoteknisten laitteiden ja tietoliikenneyhteyksien yleistyminen kotitalouksissa vuodesta 2000 lähtien. Noin 60 %:lla kotitalouksista on laajakaistayhteys. Lähde: Tilastokeskus Suomessa ja toimialalla tarvitaan liiketoimintalähtöistä innovaatiotoimintaa. Toimialan haasteena on luoda uutta asiakaslähtöistä liiketoimintaa, uudistaa olemassa olevaa ja nopeuttaa tutkimus- ja kehitystyön tulosten hyödyntämistä. Samalla joudutaan miettimään kehitystoiminnan panostuksia, ovatko ne riittäviä ja seurataanko niitä riittävällä tarkkuudella. Tulosten mittarina täytyy olla kansainvälinen taso, ei riitä, että ollaan hyviä kansallisella tasolla. Viestintäalalla on mahdollisuudet, yhdessä muiden toimijoiden kanssa, kehittää myös kansainvälisille markkinoille yltäviä innovaatioita. Kuva 3. (viereinen sivu) Kuluttajien eri medioiden parissa käyttämä aika vuosina Internetin käyttöön kuluva aika on kasvanut. On kuitenkin otettava huomioon, että siinä on mukana kaikki Internetin käyttö. Internetin käyttöä mediatarkoituksiin ei siis ole eritelty. Lähde: TNS Atlas Intermedia / TNS Gallup Oy 5

8 2. Innovointi viestintäalalla 2.1 Mikä on innovaatio? Yleinen määrittely Tekes määrittelee innovaation kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnetyksi tiedoksi ja osaamiseksi. Oleellisia asioita, joista innovaation tunnistaa, ovat - uutuusarvo, ainakin asiayhteyteen liittyen sekä - hyödyntämisen toteutuminen; hyödyntäminen voi olla kaupallista tai yhteiskunnallista. Idea, keksintö tai tutkimustulos ei ole innovaatio, eikä pelkkä tutkimus- ja kehityspanosten vertailu suoraan kerro toimialojen tai yritysten innovointikyvystä tärkeää on kyky kaupallistaa tai implementoida kehitystyön tulokset. Innovaatioita tehdään näin kaikilla toiminnan alueilla mukaan lukien strategiatyö, liiketoiminta, organisaatio, tuotteet ja palvelut, markkinointi, teknologiat ja prosessit. Kolmen tasoisia innovaatioita Innovaatiot voidaan jakaa merkityksensä suhteen kahteen ryhmään - radikaalit, käänteentekevät hyödyntämisen aikajänne on tyypillisesti pitkä (esim. Internet 30 vuotta) - vähittäiset, lisäävät uuden kehittämistä olemassa olevan päälle, aikajänne lyhyempi (esim. erilaiset painamisen lisäarvopalvelut KTS-jakso)

9 Toisaalta niiden merkitys liiketoiminnan kannalta voi olla - säilyttävä eli innovaatio vahvistaa nykyistä liiketoimintaa - hajottava (disruptiivinen) eli uusi innovaatio syö aluksi olemassa olevan liiketoimintaa, mutta voi jollakin aikavälillä osoittautua rahasammoksi tai jopa elinehdoksi (esim. keskuskone minitietokone PC) Innovaatiot viestintäalalla Seuraavassa on esimerkkien kautta pyritty hahmottamaan, mitä innovaatiolla viestintäalan eri sektoreilla tarkoitetaan - TV -toiminta: mobiilitv ja siihen kehitettävät formaatit, interaktiiviset TV-ohjelmat, uudet ohjelmaformaatit ohjelmaformaattien lokalisointi, sikäli kun formaattia ei edelleen kehitetä, ei ole innovaatio - Kirjapainotoiminta: tuotteistettu yksilöllisten painotuotteiden valmistusprosessi (web-to-print), hybridimediapohjaiset lisäarvopalvelut, uusi tuote uusille markkinoille olemassa olevilla laitteilla, uusi toimintamalli tai tekniikka tuotantotehokkuuden parantamiseen - Kustantaminen: uusi tapa tuottaa tai julkaista sisältö, tehostaa kustannusprosessia tai logistiikkaa, liittää tuotteeseen uusia, aikaisemmasta poikkeavia ominaisuuksia tai lisäarvopalveluita jokaisen uuden kirjan tai lehden tuottaminen ei ole innovaatio 2.2 Millainen on innovaatioprosessi? Innovaatioiden tuottaminen voidaan kuvata innovaatioprosessina, joka etenee seuraavasti: - tiedon keruu ja sen analysointi - ideoiden (aloitteiden, aihioiden ja keksintöjen) tuottaminen ja etsiminen - ideoiden arviointi ja valinta jatkokäsittelyyn - konseptointi, alustavan ratkaisun muodostaminen ja edelleen kehittäminen - kaupallistaminen, toteuttaminen. 7

10 Tutkimus- ja kehitysorganisaatio on mukana läpi prosessin, mutta merkittävässä roolissa on myös yrityksen muu organisaatio. Prosessin vapausasteet vähenevät kaupallistamiseen siirryttäessä, jolloin markkinointi tyypillisesti ottaa vastuun. Asiakas Markkinat Yhteistyöverkosto Kriteerit Tutkimus ja kehitys Kilpailijat Jakelutie T & k Tuotteet ja ja palvelut Tavarantoimittajat Tutkimuslaitokset Oppilaitokset Tiedon Tiedon keruu keruu Ideat, Ideat, aihiot, aihiot, keksinnöt - Arviointi Arviointi Konsep- Konseptointtointi Kaupallistaminentaminen, toteutus toteutus Innovaatio Keksijät Oma organisaatio Strategiset Strategiset valinnat valinnat Heikot signaalit Kuva 5. Esimerkki innovaatioprosessista Asiakasnäkökulman huomioon ottaminen tietoa kerättäessä ja jalostettaessa on erityisen tärkeää. Parhaat kehittäjät pyrkivät integroitumaan osaksi asiakkaidensa tuotekehitysprosessia. Voidaankin väittää, että menestyvät yritykset tuntevat asiakkaansa prosessit ja asiakkaat itselleen tärkeiltä osin asiakastaan paremmin. Mielenkiintoinen tapa tarkastella innovoinnin tulevaisuutta ovat avoimet innovaatiot (Open Innovation vrt. avoin lähdekoodi). Käsitteellä kuvataan ideaalisimmillaan tilannetta, jossa laaja joukko toimijoita (yritykset, asiakkaat, tutkimuslaitokset, yliopistot jne.) innovoivat yhdessä ja jokainen organisaatio saa vapaasti hyödyntää prosessin tuloksia.

11 2.3 Miten innovaatioita johdetaan? Innovaatioiden tuottaminen on viestintäalallakin yritysten ylimmän johdon strateginen tehtävä. Kehittämistyön tärkeys heijastuu johdon strategisissa valinnoissa eli esimerkiksi siinä, miten yritys määrittelee asemansa kehittäjänä (pioneeri, soveltaja, seuraaja), millainen on yrityksen kehittämispanos ja miten organisaatioon luodaan kehittämismyönteinen ympäristö. Yritysjohdon vastuulla ovat innovaatiotyön eri osa-alueet, prosessien määrittely, vastuuhenkilöiden valinta, osaamisen kehittäminen sekä tuloksellisuuden seuranta. Ennen näitä valintoja ja määrittelyjä ei viestintäalan yrityksissä todella johdeta innovaatiotyötä. Innovaatiojohtamisen kannalta on tärkeää ymmärtää, että - innovaatiotyötä ohjataan strategisilla valinnoilla - innovaatioiden syntyminen edellyttää yritykseltä jatkuvaa ympäristön seurantaa ja tiedon keräämistä - innovaatiotyöllä on riittävästi raja- ja kontaktipintoja uuden tiedon hankintaan - ideoita syntyy koko organisaatiossa - innovaatiotyö voi edetä myös pienin askelin - innovaatioiden syntyminen vaatii suotuisat olosuhteet ja - organisaation toisinajattelijat voivat aukoa uusia uria. 9

12 3. Päämäärät vuonna 2010 Innovaatiotyön osalta viestintätoimialalle asetetaan kolmen vuoden aikajänteellä seuraavat päämäärät: - Yrityksen strategiasta lähtevä innovaatiotyö on tärkeässä roolissa kilpailukykyä kehitettäessä. Yrityksen johto osallistuu innovaatiotyöhön asettamalla tavoitteita, luomalla innostusta ja auttamalla esteiden ylittämisessä. - Jatkuvan uudistumisen edellyttämät panostukset innovaatiotoimintaan ovat toimialalla 50 prosenttia korkeammalla tasolla. T&K&I -toiminta on tavoitteellista ja monialaista ja tähtää kaupalliseen hyödyntämiseen. - Innovaatiotoimintaan tarvittava kriittinen massa varmistetaan aktiivisella verkottumisella ja yhteistyöllä. Hyvät käytännöt leviävät alalla systemaattisen benchmarkkauksen ja alakohtaisen tutkimuksen keinoin. Innovaatiotoimintaa tuetaan erityiskoulutuksella ja sitä tukevia opintoja on sisällytetty alan peruskoulutukseen. Innovaatiotoiminnan tuloksellisuutta arvioidaan. - Toimialan mielikuvaa luonnehtivat laatusanat kehityshakuinen, luova ja uudistuva. Alan kehittämiä tuotteita ja palveluita käytetään esimerkkeinä innovaatioista puhuttaessa. Toimiala on varteenotettava vaikuttaja Suomen innovaatiopolitiikassa.

13 4. Tavoitteet 4.1 Kilpailukyvyn parantaminen strategiasta lähtevällä innovaatiotyöllä Toimintaympäristön ja erityisesti asiakas- ja kuluttajakäyttäytymisen muutoksia seurataan aktiivisesti. Asiakkaat ja kuluttajat sidotaan entistä tiiviimmin mukaan uusien palveluiden kehitystyöhön. Jatkuvalla strategia- ja ennakointityöllä luodaan pohjaa innovaatiotoiminnan ja siihen liittyvän tutkimus- ja kehitystyön suuntaamiselle. Johdon tehtävänä on määritellä yrityksen strateginen positio innovaatiotoiminnassa, rakentaa tarvittavat toimintatavat ja -prosessit sekä luoda kehitysmyönteinen kulttuuri. Toimenpiteet: - Alan innovaatiotoiminnan tukeminen otetaan huomioon Viestinnän Keskusliiton strategiassa. - Tuleva Viestintäalan strategiset linjaukset uudistetaan vuosikymmenen vaihteeseen mennessä. - Toimialaa koskevaa ennakointia tehdään yhteistyössä tutkimustahojen kanssa sekä osallistutaan laajempiin kansallisiin ennakointihankkeisiin. - Huolehditaan, että alalla on ajan tasalla olevaa tilasto- yms. tietoa media-alasta ja tärkeistä yhä monimutkaistuvaa toimintaympäristöä koskevista muutostrendeistä. Kiinnitetään erityistä huomiota tilastojen tulkintaan. - Toimialan strategioita laadittaessa jäsenyritysten aktiivinen panos ja näkemykset ovat avainasemassa. - Strategioista viestitään innovaatiotoiminnan kannalta tärkeille tahoille (jäsenyrityksille, asiakkaille, rahoittajille, muille sidosryhmille sekä naapuritoimialoille). 11

14 4.2 Jatkuva uudistuminen ja tutkimus- ja kehityspanoksen kasvattaminen Vaikutetaan aktiivisesti tutkimus- ja tuotekehitykseen liittyvien ohjelmien ja hankkeiden muodostamiseen ja niiden strategisiin tavoitteisiin. Pyritään haasteellisiin ja riittävän isoihin hankekokonaisuuksiin. Liiketoimintalähtöisen innovaatiotyön lisäksi tarvitaan myös pidemmän tähtäimen ohjelmia, jotka luovat eväitä tulevaisuuden menestystarinoille. T&K&I -toiminnan tulee olla tavoitteellista ja panostusten riittäviä merkittävien tulosten varmistamiseksi. Uskalletaan ottaa riskejä ja joskus myös epäonnistua. Pidetään aktiivisesti yhteyttä kansallisen innovaatiojärjestelmän osapuoliin ja tiivistetään kansainvälistä yhteistyötä. Osallistutaan tieteen- ja teknologian toimialalle tärkeiden huippuosaamisen keskittymien rakentamiseen, niiden tutkimuksen painopisteiden määrittelemiseen sekä ollaan mukana toimialalle tärkeissä tutkimushankkeissa. Tehtävät: - Huolehditaan Innoprint -projektin onnistuneesta toteutuksesta. Tavoitteena on hyödyntää Tekesin varaama 5 miljoonan euron rahoitustuki vähintään 60 % :sesti. - Edesautetaan sähköisten palveluiden alueelle valmisteltavan Innoprintin sisarprojektin käynnistämistä Tekesissä syksyllä Sitoudutaan olemaan mukana huippuosaamisen keskittymien (Metsäklusteri Oy, ICT-keskittymä) viestintäalalle suuntautuvien T&K&I -ohjelmien valmistelussa ja toteutuksessa. - Vaikutetaan viestintäalan statukseen EU7. puiteohjelman tulevissa hauissa. - Toimitaan aktiivisessa yhteistyössä T&K&I -toimintaa rahoittavien ja sitä toteuttavien tahojen kanssa Aktiivinen verkottuminen ja hyvien käytäntöjen etsiminen Asiakkaan rooli innovaatiotyössä on ensiarvoisen tärkeä. Verkostoja tarvitaan sekä pieniin että isoihin toimijoihin niin toimialan sisällä kuin muihin toimialoihin päin. Erityisesti pienten yritysten on verkotuttava, jotta ne pystyvät saavuttamaan innovaatiotoiminnan

15 edellyttämän liiketoiminnan volyymin. Vaikutetaan viestintäalan innovaatiotoimintaa tukevien kansainvälisten verkostojen muodostamiseen. Tuetaan toimialaan keskittyvää innovaatiotutkimusta. Jatketaan kansainvälisten vertailujen tekemistä innovaatiotoimintaan liittyvillä alueilla. Tehtävät: - Kehitetään uusia muotoja yritysten ja oppilaitosten väliseen verkottumiseen esimerkiksi TAIK:in Mediakonseptilaboratorion malliin. - Tuetaan uuden yritystoiminnan synnyttämistä käyttäen esimerkkinä muun muassa Diges ry:n ja Forum Viriumin toimintamalleja. - Ollaan myötävaikuttamassa T&K&I -toimintaan keskittyvien kansainvälisten yhteistyöfoorumien syntymiseen. Esimerkkinä on EU-komissiolle ehdotettava Euroopan painoteollisuuden kilpailukyvyn kehittämiseen tähtäävä liittojen, yliopistojen ja yritysten foorumi. - Edistetään alan tutkimuksesta kiinnostuneiden tahojen kansainvälistä verkottumista paino- ja mediateollisuuden tutkimusjärjestön IARIGAIn avulla. - Tuetaan tutkimushankkeita ja opinnäytteitä, jotka paneutuvat innovaatiotoiminnan haasteisiin ja ratkaisuihin viestintäalalla. - Tarvittaessa tehdään tiettyyn aihealueeseen tai kiinnostavaan kohteeseen suunnattua benchmarkkausta. 4.4 Kehitetään innovaatiotoiminnan edellyttämää osaamista Tuloksellinen innovaatioiden synnyttäminen vaatii sekä näkijöitä, soveltajia että tekijöitä. Määritellään millaisia osaamisvaatimuksia erityyppisille henkilöille asetetaan. Järjestetään erillistä innovaatiotoimintaan liittyvää koulutusta mielellään yhdessä muiden toimialojen kanssa. Huolehditaan innovaatiotoimintaa tukevien opintojen (projektitoiminta, innovaatiotyön menetelmät jne.) sisällyttämisestä alan koulutukseen eri tasoilla, mutta erityisesti ammatti- ja tiedekorkeakouluissa. 13

16 Tehtävät: - Toimialan koulutuslinjauksissa määritellään tulevaisuuden osaamistarpeet. - Innovaatiotoimintaa tukevien opintojen sisällyttäminen alan koulutukseen tapahtuu koulutuksen alueella toimivien yhteistyöelinten kautta. - Hyödynnetään olemassa olevia koulutusohjelmia ja tarpeen vaatiessa järjestetään räätälöityä koulutusta. - Edistetään aloitetoiminnan aktivointia ja työsuhdekeksintöjen tukemista alalla. - Selvitetään toimialan oman innovaatiopäivän tarpeellisuus. 4.5 Saavutusten esilletuominen luo positiivista mielikuvaa Innovaatiotoiminnan tuloksellisuuden arviointi ja kehittämistyön tulosten mittaus ja seuranta sekä toimiala- että yritystasolla on välttämätöntä jatkuvan parantamisen varmistamiseksi. Se tarjoaa myös mahdollisuuden viestiä saavutuksista alan ulkopuolelle. Konkreettiset esimerkit ja tulokset sekä mahdolliset innovaatio-kilpailut toimivat eväinä koko toimialan mielikuvan rakentamisessa. Positiivinen imago antaa painoarvoa, kun halutaan vaikuttaa Suomen innovaatiopolitiikkaan ja varmistaa innovaatiotoiminnan riittävä rahoitus. Tehtävät: - Yhdenmukaistetaan toimialan T&K -kulujen raportointia. Kehitetään menettely alan innovaatio-aktiivisuuden ja innovaatioiden määrän mittaamiseen sekä tuloksellisuuden arviointiin (toimialan yritysten panostus innovaatiotoimintaan kontra tuottavuus/kannattavuus). - Seurataan alalle suunnattujen T&K&I -hankkeiden (muun muassa Innoprint) ja ohjelmien tuloksellisuutta esimerkiksi seuraavilla tavoilla: alalle suunnattujen ohjelmien määrä ja rakenne, projektien ja niistä syntyneiden konseptien, tuotteiden ja palvelujen määrä, julkisen sektorin / yritysten panokset suhteessa tuloksiin. - Selvitetään toimialaa koskevan innovaatiokilpailun tarpeellisuus. - Alan innovaatioista tiedotetaan aktiivisesti sekä liittojen että yritysten toimesta hyödyntämällä muun muassa EK:n Prima -lehteä, muita julkaisuja ja tiedotusvälineitä. Kiinnitetään huomiota myös kuluttajille suunnattuun viestintään.

17 5. Resurssit 5.1. Tutkimussäätiöt Viestinnän Keskusliiton välittömässä vaikutuspiirissä toimii kaksi tutkimusta rahoittavaa säätiötä Viestinnän Taloudellinen Tutkimussäätiö (VTTS) ja Graafisen Teollisuuden Tutkimussäätiö (GTTS). Erityisesti GTTS:n varallisuus on kasvanut viime vuosina huomattavaksi (vajaa 30 milj. euroa vuonna 2007) ja mahdollistaa noin miljoonan euron vuosittaisen panostuksen tutkimus- ja kehitystoimintaan, opinnäytteisiin ja osaamisen kehittämiseen yrityksissä ja oppilaitoksissa. Toimialan innovaatiolinjaukset otetaan huomioon säätiöiden toimintaa kehitettäessä. Muiden säätiöiden (kuten Helsingin Sanomain Säätiö) kanssa tehdään yhteistyötä erityisesti alueilla, joissa intressi on yhteinen. Tämä mahdollistaa suuremmat ja haasteellisemmat hankekokonaisuudet. 5.2 Toimialan yritysten panostus Innovaatiolinjausten taustalla vaikuttaneen raportin (Innovaatiojohtaminen osana viestintäalan strategisia linjauksia, VKL ja SWOT Consulting) mukaan toimialan yritysten panostus tutkimus- ja kehitystoimintaan on varsin vaatimaton. Viestintäalan yritysten suhteellinen panostus T&K -toimintaan on noin 0,5 % liikevaihdosta. Suurimmat T&K -panostukset muodostavat 1,1 % yrityksen liikevaihdosta. T&K -kulut muodostavat kuitenkin vain osan koko innovaatiotoiminnan kuluista, joiden mittaamiseen ei toimialalla tällä hetkellä ole hyvää menetelmää. Tavoitteena on, että vuoteen 2010 mennessä alan panostus innovaatiotoimintaan kasvaa 50 % nykytasoon verrattuna. 5.3 Julkiset rahoittajat Toimialan kannalta ylivoimaisesti tärkein T&K&I -työn rahoittaja on Tekes. Tekesin vuosibudjetista yli puolet kohdistuu PK-yrityksille ja yli kaksi kolmasosaa alle 500 henkeä työllistäville yrityksille. Tässä mielessä viestintäalalla pitäisi olla hyvät mahdollisuudet rahoituksen saamiseen. Viestintätoimialan status Tekesin toiminnassa onkin ollut nousussa ja sitä pyritään edelleen vahvistamaan. 15

18 Muita lähteitä ovat muun muassa alueelliset TE -keskukset, joita kannattaa mahdollisuuksien mukaan hyödyntää jo hankesuunnitelmien ja rahoitushakemusten tekemisessä. Myös paikalliset osaamiskeskukset, sikäli kuin niiden aihe-alueet ovat alan yrityksille sopivia, tarjoavat mahdollisuuksia paikallisten kehittämishankkeiden pystyttämiseen. 5.4 EU:n ohjelmat Viestintäala ei ole erityisen aktiivisesti osallistunut EU:n ohjelmiin. Tilanne on sama muualla Euroopassa. EU:n tutkimuksen puiteohjelmissa toteutettavat hankkeet ovat tyypiltään esikilpailullisia, pitkän aikajänteen hankkeita, joissa on melko laajat tutkimuskonsortiot. Tällaisen konsortion osapuolena toimiminen on viestintäalankin toimijalle mahdollisuus. Muita ohjelmia ovat muun muassa Eureka, jossa rahoitetaan yrityshankkeita sekä Craft, joka on puolestaan PKT -sektorin yrityksille suunnattu ohjelma. Nämä tarjoavat mahdollisuuden lyhyemmän aikavälin tuotekehitystyyppisille hankkeille. EU7 puiteohjelma on käynnistynyt. Sen suunnitelmissa ei media-ala juurikaan näy. Ensimmäinen hakukierros on umpeutumassa. Seuraavien hakujen sisältöihin voidaan yrittää saada täsmennyksiä hyödyntäen muun muassa Forest Based Sector Technology Platformin ja muiden foorumien tarjoamia yhteyksiä EU-komission virkamiehiin. EU-ohjelmiin on varattu merkittävät summat rahaa, joten niiden tehokkaampi hyödyntäminen myös viestintätoimialalla viimeistään EU7 puiteohjelman jälkeen tuntuu välttämättömältä. VIITTEET VKL ja SWOT Consulting Finland Ltd, Innovaatiojohtaminen osana viestintäalan strategisia linjauksia. 51 s. TULEVA Suomen viestintäalan strategiset linjaukset. 32 s. Vauhtia viestinnästä. Suomen viestintäalan strategiset linjaukset. 221 s.

19

20 Mikään maailmassa ei ole niin arvokas kuin oikea idea oikeaan aikaan. -Viktor Hugo Viestinnän Keskusliitto Lönnrotinkatu 11 A, PL 291, Helsinki Puhelin (09) Faksi (09)

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Mikä on innovaatio innovaatiostrategia innovaatiopolitiikka???

Lisätiedot

SHOK - Strategisen huippuosaamisen keskittymät

SHOK - Strategisen huippuosaamisen keskittymät SHOK - Strategisen huippuosaamisen keskittymät Innovaatioyhteistyöstä maailmanluokan läpimurtoja Tiede Hyvinvointi Strategia Huippuosaaminen Yhteistyö Kehitys Kasvu Talous innovaatiot Tulevaisuus Tutkimus

Lisätiedot

Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle

Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle Jarmo Heinonen Kehitysjohtaja Biotalous ja Cleantech Keskeiset toimenpiteet tavoitteiden

Lisätiedot

Tekesin palvelut kansainvälistyvälle yritykselle

Tekesin palvelut kansainvälistyvälle yritykselle Tekesin palvelut kansainvälistyvälle yritykselle KIVi Kajaani 29.11.2011 Mikko Kiiskinen Tekesin palveluja yrityksen kansainvälistymispolulla Rahoitus Tekesin T&K&I rahoitus kv. strategia (innovaatiopalveluiden

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Tekesin ohjelma 2009 2012 Miksi Sapuska? Tekesin Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista -ohjelma on suunnattu Suomessa toimiville

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus

Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus Esa Panula-Ontto 27.8.2010 DM 694324 Julkisen tutkimusrahoituksen asiakkaat asiakas =Tutkimusorganisaatio Yliopistouudistus ei vaikuta yliopistojen asemaan

Lisätiedot

Business Finland -tutkimusrahoituspalvelut alkaen TIEDOT TARKENTUVAT SYKSYN 2017 AIKANA

Business Finland -tutkimusrahoituspalvelut alkaen TIEDOT TARKENTUVAT SYKSYN 2017 AIKANA Business Finland -tutkimusrahoituspalvelut 1.1.2018 alkaen TIEDOT TARKENTUVAT SYKSYN 2017 AIKANA OECD:n maaraportti 2017: Suomen suurimpia haasteita on tutkimustulosten ja uusien ideoiden muuntaminen innovaatioiksi

Lisätiedot

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes. RESCA-hankkeen työpaja 23.9.2013 Pääposti Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Kasvua ja hyvinvointia

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tuomo Suortti 25.10.2011 DM Esityksen runko Vihreän kasvun palikat ja ohjelman tavoitteet Ohjelman kohderyhmät Sparrauskysymyksiä: Mistä

Lisätiedot

Elintarvikealalle strategisen huippuosaamisen keskittymä MIKSI, MITEN JA MILLAINEN? Elintarvike-ja ravitsemusohjelma ERA Anu Harkki 13.11.

Elintarvikealalle strategisen huippuosaamisen keskittymä MIKSI, MITEN JA MILLAINEN? Elintarvike-ja ravitsemusohjelma ERA Anu Harkki 13.11. Elintarvikealalle strategisen huippuosaamisen keskittymä MIKSI, MITEN JA MILLAINEN? Elintarvike-ja ravitsemusohjelma ERA Anu Harkki 13.11.2006 Miksi huippuosaamisen keskittymä? Hyödyt kansalaisille Hyödyt

Lisätiedot

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Rahoitusperiaatteet yritysten projekteissa Rahoitus voi kohdistua tuotteiden, prosessien, palvelu- tai liiketoimintakonseptien ja työorganisaatioiden

Lisätiedot

Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen

Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen Jaana Auramo 1.2.2012 Miksi Serve panostaa palvelututkimukseen? Taataan riittävä osaamispohja yritysten kilpailukyvyn kasvattamiseen Tutkimusvolyymin ja laadun

Lisätiedot

Arvoverkkojen kehittämisen rahoitus

Arvoverkkojen kehittämisen rahoitus TEKES 25.6.2013 Jukka Laakso Arvoverkkohankkeiden erityispiirteet Arvoverkkohankkeiden tavoitteena on laaja kansainvälinen liiketoiminta tai merkittävä kansallinen järjestelmätason muutos. Yleisenä tavoitteena

Lisätiedot

Innovatiivisuus Suomen elintarvikeketjun menestystekijänä

Innovatiivisuus Suomen elintarvikeketjun menestystekijänä Innovatiivisuus Suomen elintarvikeketjun menestystekijänä Visio- ja uutispäivä Toimitusjohtaja Elintarviketeollisuusliitto ry Tämä ei ole uutinen: Innovatiivisuus on ja on aina ollut kehittyvän yrityksen

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Green Growth - Tie kestävään talouteen

Green Growth - Tie kestävään talouteen Green Growth - Tie kestävään talouteen 2011-2015 Ohjelman päällikkö Tuomo Suortti 7.6.2011, HTC Ruoholahti Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman laajuus: 79 miljoonaa euroa Lisätietoja: www.tekes.fi/ohjelmat/kestavatalous

Lisätiedot

Tero Oinonen

Tero Oinonen Tekes ja Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä -ohjelma 15.6.2011 Tero Oinonen DM 797721 Tekesin strategia DM 797721 Tekesin strategia Kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Tekes rahoittaa

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Tekes innovaatiorahoittajana Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Rahoitamme sellaisten innovaatioiden kehittämistä, jotka tähtäävät kasvun ja uuden liiketoiminnan luomiseen Yritysten kehitysprojektit Tutkimusorganisaatioiden

Lisätiedot

Keskustelu tulevaisuuden huippuosaamisesta Luova Suomi Taideyliopiston Sibeliusakatemian toimipiste. Luovaa osaamista - toimenpidekokonaisuus

Keskustelu tulevaisuuden huippuosaamisesta Luova Suomi Taideyliopiston Sibeliusakatemian toimipiste. Luovaa osaamista - toimenpidekokonaisuus Keskustelu tulevaisuuden huippuosaamisesta Luova Suomi Taideyliopiston Sibeliusakatemian toimipiste Luovaa osaamista - toimenpidekokonaisuus 25.2.2015 Helsinki Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

Tekes ja strategisen huippuosaamisen keskittymät (SHOK)

Tekes ja strategisen huippuosaamisen keskittymät (SHOK) Tekes ja strategisen huippuosaamisen keskittymät (SHOK) Tekes on sitoutunut keskittymiin Tekes on auttanut keskittymien syntymistä kehittää niiden toiminnan edellytyksiä tukee niitä toiminnan kehittämisessä

Lisätiedot

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa 8.6.2017 Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes.

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes. Tutkimushaku 2013 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes DM 1098753 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tutkimushaku 2013

Lisätiedot

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Metsätalouden edistämisorganisaatioiden kehittämishanke Tutkimustiedon siirto -työryhmä 10.9.2009 Uusiutuva metsäteollisuus -klusteriohjelma 2007-2013 Teija Meuronen

Lisätiedot

MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN

MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN MAAKUNTAOHJELMA MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN Rauli Sorvari koulutuspäällikkö Keski-Suomen liitto Maakuntasuunnitelman linjaukset Aikuiskoulutuksella tuetaan työyhteisöjen kykyä uudistua ja kehittyä.

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Haasteet vesialalla Monet yritykset pieniä kansainvälisen kasvun kynnyksellä

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Tekesin rahoitus Rahoitamme yritysten kehitysprojekteja, jotka tähtäävät kasvuun ja liiketoiminnan uudistamiseen tai työelämän kehittämiseen.

Lisätiedot

Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen

Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen Kalafoorumi 11.9.2014 Kalatalousneuvos Risto Lampinen Maa- ja metsätalousministeriö Venäjän pakotteiden vaikutukset kalatalouteen Suorat vaikutukset Kalan vientikiellolla

Lisätiedot

Näkökulma: VTT:n rooli innovaatiojärjestelmässä VTT on suuri osaamiskeskittymien verkko ja (strateginen) kansallinen (ja kansainvälinen) toimija Suome

Näkökulma: VTT:n rooli innovaatiojärjestelmässä VTT on suuri osaamiskeskittymien verkko ja (strateginen) kansallinen (ja kansainvälinen) toimija Suome VTT:n rooli innovaatiojärjestelmässä VTT:n strateginen ja toiminnallinen arviointi Päätösseminaari 27.9.2010 Ilkka Turunen Pääsihteeri Tutkimus- ja innovaationeuvosto t 1 Näkökulma: VTT:n rooli innovaatiojärjestelmässä

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila -kyselytutkimus Tavoitteena laaja yleiskuva suomalaisen markkinoinnin tilasta ja kehityksestä

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Luovien alojen kehittämisfoorumi. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Luovien alojen kehittämisfoorumi. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Luovien alojen kehittämisfoorumi Rakennerahasto-ohjelman rakenne Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 1. Pk-yritysten kilpailukyky Uuden liiketoiminnan luominen Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma)

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Tietoyhteiskuntaneuvosto Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Eero Silvennoinen Koulutus, tutkimus ja tuotekehitys jaoston puheenjohtaja Teknologiajohtaja, Tekes Tavoitteena

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Digi Roadshow Tekes rahoitus. Aki Ylönen 15.4.2015

Digi Roadshow Tekes rahoitus. Aki Ylönen 15.4.2015 Digi Roadshow Tekes rahoitus Aki Ylönen 15.4.2015 Digitaalista liiketoimintaa -haku Rahoitusta ja asiantuntijapalveluja digitaalisen liiketoiminnan ja sen edellytysten kehittämiseen Erityisesti kansainvälistymistä

Lisätiedot

SKOL, strategia 2015-2018. Esitys syyskokoukselle 18.11.2014

SKOL, strategia 2015-2018. Esitys syyskokoukselle 18.11.2014 SKOL, strategia 2015-2018 Esitys syyskokoukselle 18.11.2014 Yhteenveto Visio 2020 Suunnittelu ja konsultointi on suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän arvostettu kilpailuetu ja osaamisen kehittämisen

Lisätiedot

Kasvu- ja omistajayrittäjyyden edistäminen

Kasvu- ja omistajayrittäjyyden edistäminen Kasvu- ja omistajayrittäjyyden edistäminen EK:n yrittäjävaltuuskunnan kesäkokous 14.8.2009 Valtiosihteeri Riina Nevamäki Työ- ja elinkeinoministeriö Kasvu- ja omistajayrittäjyyden seurantatyöryhmä Asetettu

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013 visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen

Lisätiedot

Business Finlandin rahoituspalvelut yrityksille. Juha Pulkkinen Oulu,

Business Finlandin rahoituspalvelut yrityksille. Juha Pulkkinen Oulu, Business Finlandin rahoituspalvelut yrityksille Juha Pulkkinen Oulu, 16.1.2018 Kasvuun tähtääville yrityksille STARTUP Alle 5-vuotiaat yritykset, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille PK-YRITYS

Lisätiedot

Media ja mainonta 2010 luvulla

Media ja mainonta 2010 luvulla Media ja mainonta 2010 luvulla VTT Asiakasseminaari 20.9.2010 Anna Viljakainen 2 AGENDA Mediamainonta kansainvälisesti Mediamainonta Suomessa Mediamarkkinoiden kehitystrendit mediaryhmittäin Mediamarkkinoiden

Lisätiedot

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Energiatehokas ja kestävä Uusien ratkaisujen testaus Käyttäjät mukaan Rakentuu paikallisille vahvuuksille Elinvoimainen elinkeinoelämä

Lisätiedot

Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle

Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle 2013 Eera kehittää alustaa suomalaisen cleantech-osaamisen verkostoimiseksi ja viemiseksi

Lisätiedot

Ajankohtaista Tekesistä ja Business Finlandista. Aki Parviainen

Ajankohtaista Tekesistä ja Business Finlandista. Aki Parviainen Ajankohtaista Tekesistä ja Business Finlandista Aki Parviainen 7.11.2017 Business Finland 1.1.2018 alkaen Finpro ja Tekes yhdistyvät uudeksi Business Finland -organisaatioksi. Saman katon alla kaikki innovaatiotoiminnan,

Lisätiedot

Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana

Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana Tom Warras, Tekes Kuntainfran kehittäminen Kansallissali 26.9.2011 Fiksumpia hankintoja Rohkeutta ja riskinottoa julkisiin hankintoihin Tom Warras,

Lisätiedot

MITEN JALOSTAMME PARHAAT IDEAT INNOVAATIOIKSI?

MITEN JALOSTAMME PARHAAT IDEAT INNOVAATIOIKSI? Ari Karjalainen, Arctic Power tutkimusryhmän vetäjä Arctic Geoinvest Kick Off 13.6.2017 MITEN JALOSTAMME PARHAAT IDEAT INNOVAATIOIKSI? Orientaatio Idean kehittäminen yrityksen kypsyyden mukaan Start-up

Lisätiedot

Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä. Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus

Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä. Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus 21.11.2012 Paukkuja uuden kasvun aikaansaamiseksi uusien kasvuyritysten

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja

Tekes on innovaatiorahoittaja DM 450969 01-2017 Tekes on innovaatiorahoittaja Yleisesittely 2017 Antti Salminen, Asiantuntija 30.3.2017 DM 450969 04-2014 Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen

Lisätiedot

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA Cleantech-innovaatioiden kaupallistaminen Antti Herlevi Loppuseminaari

Lisätiedot

LUOVA TALOUS. Luovan alan edistämisen kokemuksia ja näköalat tulevaisuuteen. Petra Tarjanne TEM

LUOVA TALOUS. Luovan alan edistämisen kokemuksia ja näköalat tulevaisuuteen. Petra Tarjanne TEM LUOVA TALOUS Luovan alan edistämisen kokemuksia ja näköalat tulevaisuuteen Petra Tarjanne TEM digitalisoituminen elämyksellisyys globalisaatio vastuullisuus Yritysten verkostomaisten toimintamallien lisääntyminen:

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015 SKOL, toimintasuunnitelma 2016 Esitys hallitukselle 19.10.2015 Yhteenveto Visio 2020 Suunnittelu ja konsultointi on suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän arvostettu kilpailuetu ja osaamisen kehittämisen

Lisätiedot

Tekesin rahoitus yrityksille

Tekesin rahoitus yrityksille DM xx-2013 How to do business with drones? 26.8.2015 Tekesin rahoitus yrityksille Sampsa Nissinen Palvelujohtaja, Nuoret teollisuustuoteyritykset Tekes Yrityksille joilla on Halu ja kyky kasvaa Intoa ja

Lisätiedot

LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA

LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA - Luovaa taloutta edistävät julkiset toimet ja kehittämislinjaukset Rysä goes Luova Suomi, Mikkeli, 16.-17.10.2012 Tn Sakari Immonen TEM/Elinkeino- ja innovaatio-osasto

Lisätiedot

Tekesistä palveluja kansainvälistymisen eri vaiheisiin. Toimialajohtaja Reijo Kangas Tekes, Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Tekesistä palveluja kansainvälistymisen eri vaiheisiin. Toimialajohtaja Reijo Kangas Tekes, Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekesistä palveluja kansainvälistymisen eri vaiheisiin Toimialajohtaja Reijo Kangas Tekes, Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Kasva uusille markkinoille Kehitä tuotteistasi kansainvälisesti

Lisätiedot

Mistä sisällöt lukulaitteisiin? 1.10.2010, Seinäjoki. Helene Juhola, kehitysjohtaja Viestinnän Keskusliitto

Mistä sisällöt lukulaitteisiin? 1.10.2010, Seinäjoki. Helene Juhola, kehitysjohtaja Viestinnän Keskusliitto Mistä sisällöt lukulaitteisiin? 1.10.2010, Seinäjoki Helene Juhola, kehitysjohtaja Viestinnän Keskusliitto Mobiileja medialaitteita Lukeminen erilaisilla laitteilla Kommunikointi, aktiivisuus Kännykät

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Hyvinvointia metsistä Metsät ja niiden kestävä käyttö ovat Suomen biotalouden kasvun perusta. Metsät ovat Suomen merkittävin

Lisätiedot

Vapaa-ajan palvelujen kehittäminen yhteistyössä Tekesin kanssa

Vapaa-ajan palvelujen kehittäminen yhteistyössä Tekesin kanssa Vapaa-ajan palvelujen kehittäminen yhteistyössä Tekesin kanssa Polina Kiviniemi Vapaa-ajan palvelut ohjelma / FCG Finnish Consulting Group Oy Etelä-Karjalan matkailun kehittämispäivä 12.10.2010 Imatra

Lisätiedot

Tekesin rahoitus mediaalan yrityksille. Minna Suutari ja Anna Alasmaa 27.1.2015 Median innovaatiotuen info

Tekesin rahoitus mediaalan yrityksille. Minna Suutari ja Anna Alasmaa 27.1.2015 Median innovaatiotuen info Tekesin rahoitus mediaalan yrityksille Minna Suutari ja Anna Alasmaa 27.1.2015 Median innovaatiotuen info Mikä on median innovaatiotuki? Mahdollisuus => Media-alalle korvamerkittyä lisärahoitusta Rahoitushakemusten

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Huippuostajia ympäristöpalveluihin

Huippuostajia ympäristöpalveluihin Huippuostajia ympäristöpalveluihin Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille Tekes Piia Moilanen 28.8.2013 www.tekes.fi/huippuostajat Agenda o ELY:jen ympäristöpalveluhankinnat Ylijohtaja

Lisätiedot

Kuva median murroksesta: mistä kasvu ja työpaikat?

Kuva median murroksesta: mistä kasvu ja työpaikat? Kuva median murroksesta: mistä kasvu ja työpaikat? @timoargillander Cable Days 18.11.2014 Teollisuuspolitiikka? Elinkeinopolitiikka? 2 1 Tapahtunut: Internet Globalisaatio Kehittyy: Teknologia Robotisaatio

Lisätiedot

TekesTalk: Fiiliksestä fyrkkaa, Liideri ja BioIT - ohjelmat esillä Kuopiossa 22.3.2013

TekesTalk: Fiiliksestä fyrkkaa, Liideri ja BioIT - ohjelmat esillä Kuopiossa 22.3.2013 TekesTalk: Fiiliksestä fyrkkaa, Liideri ja BioIT - ohjelmat esillä Kuopiossa 22.3.2013 KUOPIO 22.3.2013 Kari Venäläinen, Tekes teknologia-asiantuntija, Pohjois-Savon ELY-keskus OTO Golden Gavia kv-palvelun

Lisätiedot

Opetustoimen henkilöstökoulutuksen ja osaamisen kehittämisen menestystekijät 10.5.2012. Innovoimaa rehtorin työhön

Opetustoimen henkilöstökoulutuksen ja osaamisen kehittämisen menestystekijät 10.5.2012. Innovoimaa rehtorin työhön Opetustoimen henkilöstökoulutuksen ja osaamisen kehittämisen menestystekijät 10.5.2012 Innovoimaa rehtorin työhön Heidi-Maria Listo ja Anne Teittinen Educode Oy Opetusalan koulutuskeskus Educode Oy National

Lisätiedot

Media- alan uusi strategia

Media- alan uusi strategia Mediapolis Matchmaking 5.6.2014 Media- alan uusi strategia Maria Niiniharju Business Development Manager Idean Enterprises Oy Erilaistumisen aikakausi on alkanut Asiakkaiden arki, sisällöntuotanto, sisällön

Lisätiedot

Fimecc - Mahdollisuus metallialalle. Fimecc, CTO Seppo Tikkanen

Fimecc - Mahdollisuus metallialalle. Fimecc, CTO Seppo Tikkanen Fimecc - Mahdollisuus metallialalle Fimecc, CTO Seppo Tikkanen Fimecc Oy FIMECC Oy on metallituotteet ja koneenrakennusalan strategisen huippuosaamisen keskittymä. Tehtävänä on valmistella ja koordinoida

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

PSK:n kevätseminaari 14.4.2011 Kysyntä- ja käyttäjälähtöinen innovaatiopolitiikka energia- ja ympäristöala esimerkkinä

PSK:n kevätseminaari 14.4.2011 Kysyntä- ja käyttäjälähtöinen innovaatiopolitiikka energia- ja ympäristöala esimerkkinä PSK:n kevätseminaari 14.4.2011 Kysyntä- ja käyttäjälähtöinen innovaatiopolitiikka energia- ja ympäristöala esimerkkinä Timo Kekkonen Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Kansallinen innovaatiostrategia ja

Lisätiedot

Hämeen liiton rahoitus

Hämeen liiton rahoitus Kanta-Hämeen rahoitus- ja ohjelmapäivä Osmo Väistö 3.4.2014 Hämeen liiton rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Maakunnan kehittämisraha Kanta-Hämeen osuus Suomen rakennerahastoohjelmasta

Lisätiedot

CreaDemo. Kulttuurin ja luovien alojen tuotekehitysrahoitus. Diges ry 11/2011 1

CreaDemo. Kulttuurin ja luovien alojen tuotekehitysrahoitus. Diges ry 11/2011 1 CreaDemo Kulttuurin ja luovien alojen tuotekehitysrahoitus Diges ry 11/2011 1 CreaDemo on kulttuurin ja luovien alojen tuotekehitysrahoitusta Tuetaan luovien alojen ja luovan talouden tuote- ja palvelunkehitystoimintaa

Lisätiedot

Viestintäalan ympäristölinjaus

Viestintäalan ympäristölinjaus Viestintäalan ympäristölinjaus Matkalla kestävämpään 24.8.2010 1 Ympäristölinjaus-projekti Projektin ohjausryhmä VKL:n strategia- ja tulevaisuusryhmä Projektin johtoryhmä Jukka Ottela, ESA Tarja Kyllönen,

Lisätiedot

Big datan hyödyntäminen

Big datan hyödyntäminen Big datan hyödyntäminen LVM/FIIF-yhteistyö 1 0 /1 9 /1 4 Nykytilanne Useita olemassa olevia ohjelmia ja tahoja, josta yritykset ja tutkimuslaitokset voivat hakea rahoitusta Big Dataan ja teollisen internetin

Lisätiedot

SHOK infotilaisuus Teija Lahti-Nuuttila, Kimmo Ahola Tekes

SHOK infotilaisuus Teija Lahti-Nuuttila, Kimmo Ahola Tekes SHOK infotilaisuus 17.2.2014 Teija Lahti-Nuuttila, Kimmo Ahola Tekes DM xx-2013 SHOK-johtoryhmän linjaukset uudistuksiksi Fokusoidaan toimintaa nykyistä terävämpiin osaamiskärkiin tähtäimenä uusien liiketoimintojen

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja

Tekes on innovaatiorahoittaja Tekes on innovaatiorahoittaja Yleisesittely 2013 DM 450969 05-2013 Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta tutkimus- ja kehitystyöhön ja innovaatiotoimintaan tukea tutkimus-

Lisätiedot

Tekesin kuulumiset Linkosuon Leipomo. Nuppu Rouhiainen

Tekesin kuulumiset Linkosuon Leipomo. Nuppu Rouhiainen Tekesin kuulumiset 24.01.2017 Linkosuon Leipomo Nuppu Rouhiainen 10-2015 Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa kohti kansainvälisiä markkinoita. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Metsäklusteri muutosten kourissa - uusilla tuotteilla uuteen kasvuun

Metsäklusteri muutosten kourissa - uusilla tuotteilla uuteen kasvuun Metsäklusteri muutosten kourissa - uusilla tuotteilla uuteen kasvuun Merenkulun ja tekniikan koulutuksen 250-vuotisjuhlaseminaari Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 16.10.2008 Teija Meuronen Suomen metsäteollisuuden

Lisätiedot

ROHKEASTI KASVUUN YRITYSTEN KEHITTÄMISPALVELVELUT APUNA? TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen

ROHKEASTI KASVUUN YRITYSTEN KEHITTÄMISPALVELVELUT APUNA? TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen ROHKEASTI KASVUUN YRITYSTEN KEHITTÄMISPALVELVELUT APUNA? TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen 1 ESITYKSEN SISÄLTÖ Mitä palveluja ja kenelle? Yritysten kehittämispalvelut kasvun tukena? Yhdessä

Lisätiedot

Rahoittajan puheenvuoro. REPA- loppuseminaari Tuomas Lehtinen

Rahoittajan puheenvuoro. REPA- loppuseminaari Tuomas Lehtinen Rahoittajan puheenvuoro REPA- loppuseminaari 1.11.17 Tuomas Lehtinen Miksi Tekes oli mukana? Ideat testiin paremman kaupunkiympäristön puolesta Idea: Ilmanlaadun seuranta, kiertotalous ja älykäs vesi koskettavat

Lisätiedot

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes Green Growth 11/0/01 GG ICT iltapäiväsessio Oulussa 15.11.01 Tilaisuuden ohjelma Avaus Anneli Ojapalo, Spinverse, Green Growth koordinaattori Green Growth vihreän talouden mahdollisuudet yrityksille Ritva

Lisätiedot

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Yleistä Osaamiskeskittymien ja kaupunkien merkitys korostuu Harvaan asutun alueen kilpailukyvyn kehittämisessä hyödynnetään

Lisätiedot

MEDIAKASVATUSLINJAUKSET M E D I A K D I A K A S V A T U S L L I N J A U A U K S E T

MEDIAKASVATUSLINJAUKSET M E D I A K D I A K A S V A T U S L L I N J A U A U K S E T MEDIAKASVATUSLINJAUKSET M E D I A K D I A K A S V A T U S L L I N J A U A U K S E T A K S E T U L N J A U I V T U S L A D A K A S I M D I A K E VIESTINNÄN KESKUSLIITON MEDIAKASVATUSLINJAUKSET: Lasten ja

Lisätiedot

TEKES / Digitaalinen suunnittelu Suomalainen Klubi. Jari Leppäniemi, Jari Soini, TTY Porin laitos

TEKES / Digitaalinen suunnittelu Suomalainen Klubi. Jari Leppäniemi, Jari Soini, TTY Porin laitos TEKES / Digitaalinen suunnittelu 4.6.2013 Suomalainen Klubi Jari Leppäniemi, Jari Soini, TTY Porin laitos Green ICT käsitteestä Green ICT tai myös Green by ICT tarkoittaa yleiskäsitteenä tieto- ja viestintä-teknologian

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi

Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi Alustavia tuloksia HYVÄ hankkeen arvioinnista HYVÄ- hankkeen neuvottelukunta 18.2.2011, Toni Riipinen Arviointityön luonteesta Arviointityön

Lisätiedot

MKA/JoS/JTa. Opetus- ja kulttuuriministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto kirjaamo@minedu.fi

MKA/JoS/JTa. Opetus- ja kulttuuriministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto kirjaamo@minedu.fi Lausunto 1 (3) 13.2.2014 MKA/JoS/JTa Opetus- ja kulttuuriministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto kirjaamo@minedu.fi Lausuntopyyntö OKM/3/010/2014 Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi suomen akatemiasta

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä.

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä. Suomen Karateliitto STRATEGIA 2013-2020 1 SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020 YHTEINEN TEKEMINEN ON VOIMAVARAMME Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Sähköisen julkaisemisen palvelut TSV:llä nyt ja tulevaisuudessa. Johanna Lilja 28.9.2015

Sähköisen julkaisemisen palvelut TSV:llä nyt ja tulevaisuudessa. Johanna Lilja 28.9.2015 Sähköisen julkaisemisen palvelut TSV:llä nyt ja tulevaisuudessa Johanna Lilja 28.9.2015 Sähköisten julkaisupalvelujen historiaa TSV:llä Elektra-yhteistyö 1997 alkaen 2014: 32 lehteä OJS-julkaisualustan

Lisätiedot

Tekes rahoitusta ja riskin jakamista myös media-alalle. Jakelun ajankohtaispäivä - Anna Alasmaa 20.11.2014

Tekes rahoitusta ja riskin jakamista myös media-alalle. Jakelun ajankohtaispäivä - Anna Alasmaa 20.11.2014 Tekes rahoitusta ja riskin jakamista myös media-alalle Jakelun ajankohtaispäivä - Anna Alasmaa 20.11.2014 Kasvua uudistumisesta Viestintätoimialan strategiset tavoitteet Asiakasrajapinta- ja jakeluratkaisut

Lisätiedot

Kilpailukykyä viennistä ja kansainvälistymisestä!

Kilpailukykyä viennistä ja kansainvälistymisestä! Kilpailukykyä viennistä ja kansainvälistymisestä! Vaasan Yliopisto 14.2.2012 Katsaus kansainvälistymispalveluiden tarjontaan Esko Ala-Myllymäki, teknologia-asiantuntija Tekes / Pohjanmaan ELY-keskus Kansainvälistyminen

Lisätiedot

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Ilona Lundström Johtaja, verkostoyritykset ja tutkimus, Tekes Riitta Maijala Johtaja, temaattinen tutkimusrahoitus, Suomen Akatemia 1

Lisätiedot

Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta. Tuomas Lehtinen 11.9.2013

Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta. Tuomas Lehtinen 11.9.2013 Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta Tuomas Lehtinen 11.9.2013 Sisältönäkökulma Tutkimus Yritysten tuotekehitys Innovatiiviset julkiset hankinnat Kansainväliset T&K&I- alustat DM Luonnonvarat

Lisätiedot

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy Protomo Uusi suomalainen innovaatioapparaatti Petri Räsänen Hermia Oy Mielestäni Suomen innovaatiojärjestelmän suurin haaste on tämä: Meillä on valtavasti tietopotentiaalia. Kuitenkaan tämä potentiaali

Lisätiedot

Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla. Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014

Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla. Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014 Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014 Käsitteitä Avointa tietoa ovat ne digitaaliset sisällöt ja datat, joita kuka tahansa voi vapaasti ja maksutta

Lisätiedot

Alma Media Q3 2012. Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 25.10.2012

Alma Media Q3 2012. Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 25.10.2012 Alma Media Q3 2012 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 1 Agenda Q3 2012 lyhyesti Keskeiset strategiset hankkeet Markkinoiden kehitys Suomessa Taloudellinen kehitys ja

Lisätiedot