JUHA SAARNIO JA MARJA HAMILO (TOIM.) INNOVAATION ALKULÄHTEILLÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JUHA SAARNIO JA MARJA HAMILO (TOIM.) INNOVAATION ALKULÄHTEILLÄ"

Transkriptio

1 JUHA SAARNIO JA MARJA HAMILO (TOIM.) INNOVAATION ALKULÄHTEILLÄ

2 Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaisesti kielletty ilman nimenomaista lupaa. Lupia teoksen osittaiseen valokopiointiin, skannaamiseen tai muuhun digitaaliseen kopiointiin myöntää tekijöiden ja kustantajien valtuuttamana KOPIOSTO ry. Muuhun käyttöön luvat on kysyttävä suoraan kunkin teoksen oikeudenhaltijoilta. JULKAISIJA KUSTANTAJA JA MYYNTI Teknologiateollisuus ry Teknologiainfo Teknova Oy Eteläranta 10, 4. krs HELSINKI puh. (09) 19231/julkaisumyynti ISBN ISBN (PDF) Teknologiainfo Teknova Oy Ulkoasu ja taitto: Cleo ja Valtteri Bade Painopaikka: Tammerprint Oy, Tampere, 2013

3 Lukijalle Suomen menestyminen kansainvälisessä kilpailussa on paljolti sidoksissa innovaatiokyvykkyyteemme eli kyvykkyyteemme kaupallistaa keksintöjä, joita maassamme ja muualla maailmassa syntyy. Innovoida voi, ja pitää, myös hyödyntäen muualla syntyvää keksintöpääomaa. Yksi kirjan päätarkoituksista onkin auttaa suomalaisia innovaattoreita kokeiltujen mallien ja käytännön esimerkkien kautta. Tämä kirja osoittaa sen, että Suomessa osataan keksiä ja luoda keksinnöistä innovaatioita. Samalla se myös osoittaa sen, että kaikki tämä innovaatio ei hyödynnä täysimääräisesti kansakuntaamme. Kirjan innovaatioesimerkit on koottu monilta eri liiketoiminnan aloilta ja ne ovat hyvin erilaisia luonteeltaan. Ne kertovat innovaation vaativan pitkäjänteisyyttä, mutta osoittavat samalla sen voivan synnyttää arvoa myös hyvin lyhyellä aikajänteellä. Ne tuovat esiin sen, että innovaatiota varten pitää usein voida nähdä näennäisesti erilliset asiat samassa kontekstissa ja että onneakin joskus tarvitaan. Innovaattorin arki ei ole juhlaa, ja joskus suuriin menestystarinoihin johtava työ on alkanut piilossa päättäjien katseilta. Varsinaista innovaattoriyksilöä ei usein ole, vaan innovaatio syntyy erityisten ihmisryhmien erityisestä toiminnasta, rohkeudesta ja panostuksesta. Siipien leikkaajat muuttuvat liian usein selkääntaputtajiksi 4

4 vasta onnistumisen varmistuttua. Kartetaanko yrityksissä riskejä ehkä liiankin kanssa? Kirja koettaa 13 esimerkkitapauksen avulla löytää vastauksen kysymykseen, kuinka saisimme lisätyksi suomalaista innovaatiotoimintaa, luoduksi paremman pohjan innovaatioille sekä saisimme kansakuntana innovaatiosta paremman hyödyn. Jos panostamme julkista rahaa innovaatioon, on panostukselle syytä odottaa myös vastinetta. Siksi kirja koettaa myös antaa uutta innovaatiopoliittiseen keskusteluun. Lisäksi kirjan muutaman varoittavan esimerkin kautta esiin nousee myös kysymys: pitäisikö innovaatiolle antaa lisää tilaa tilanteessa, jossa lainsäätäjä ei ole voinut edes kuvitella tulevaa teknologiaa. Hyvä lukija. Toivomme että tämä Teknologiateollisuuden innovaatiotyöryhmän kokoama kirja herättää myönteisiä ajatuksia innovaatiopotentiaalistamme ja on osaltaan katkaisemassa siipiä myytiltä, jonka mukaan Suomessa ei osata kaupallistaa. Toivomme myös, että kirjan ajatukset tukevat uutta suomalaista innovaatiota ja auttavat innovaatiolle suotuisan ympäristön kehittymistä Suomessa. Toivotamme innovatiivisia lukuhetkiä, Jorma Turunen Lauri Oksanen Toimitusjohtaja Puheenjohtaja Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden innovaatiotyöryhmä 5

5 Sisällys Lukijalle 4 Ankkurointi 8 Miksi tämä kirja on kirjoitettu 9 Kenelle tämä kirja on kirjoitettu 10 Sisältö 11 1 Innovaation luonteesta Asiakas keskiössä Teknologia ei riitä Markkinat ja kilpailijat Sattuma kuljettaa Monenlaisia innovaatioita (Epä)onnistuneita innovaatioita Innovaatiovuoto 29 2 Innovaattorin prototyyppi Viisitoista vuotta arkea Lisää aikaa vai lisää kiireitä Hyvä idea vastaan organisaatio Menestys kypsyy hitaasti Oikea ajoitus Kohti pienempiä ja nopeampia innovaatioaskeleita Vapaaehtoisuuden voima 41 3 Onnistumisista, epäonnistumi sista ja virheistä Innovoinnin triangelidraama Kyseenalaistamista on siedettävä Innovaatiotyön ja innovaation elinkaaren kolme kontekstia 51

6 4 Hallitus, strategia ja yrityskulttuuri innovaation tukena Hallitus luo pitkän aikavälin näkemyksen Eteenpäin katsova hallitus luo puitteita innovaatioille Esimerkkitapaus Strategiatyön haasteena epävarmuuden hallinta Merkittävä innovaatio voi muuttaa yrityksen strategian Kannustava yrityskulttuuri auttaa tuloksiin 64 5 Esimerkkejä suomalaisista innovaatioista Raisio ja Suomen Sokeri Benecolin ja ksylitolin mutkikas matka maailmalle Kone Nostetta hisseihin Genelec Karjalasta kajahtaa! Bookabooka Kirjavuokrauksen takkuinen tarina Pilkington ja Lamino Kelluuko lasi? K-Patents Taitekerroinmittarien suuri pienyritys Nokia Siemens Networks, NSN Törkytukiasemasta menestykseksi Nokia Vallankumouksellinen kamerapuhelin Ruukki Oikein sammutettu! Helicam Services Kuvaa kopterista Modulight Lasereita moneen lähtöön Idesco Tunnistus helpoksi Cone Advisor Strategisen johtamisen ytimessä Tulevaisuuden innovaatiot Loppupäätelmät 229 Kirjallisuutta 246 Tekijät 251 7

7 Ankkurointi Innovaatio luo kansakunnalle kasvun pohjaa. Kun asiat osataan tehdä tehokkaammin ja paremmin, syntyy mahdollisuus luoda pysyvää lisäarvoa sekä imu, jota kohti tulovirrat voivat kääntyä. Tätä kirjoitettaessa elämme Suomessa vaihetta, jossa kauppataseemme on negatiivinen. Toisin sanoen Suomi köyhtyy. Tämä muutos on pysäytettävä ja käännettävä. Siinä innovaatiolla ja innovaatiotoiminnan edellytysten parantamisella on suuri merkitys. Jotta ymmärtäisimme paremmin innovaatiotoiminnan merkityksen, määrittelemme tässä kirjassa onnistuneen sekä epäonnistuneen innovaation tunnusmerkkejä. Luomme katsauksen kolmeentoista innovaatioesimerkkiin sekä pohdimme niiden merkitystä Suomelle. Tutkimuksen kohteeksi valitut tapaukset edustavat huipputeknologiaa monelta alalta sekä monelta vuosikymmeneltä. Mukana on myös palveluinnovaatioita, jotka ovat kohdanneet vaihtelevaa menestystä ja jotkut jopa suoraa vastarintaa vanhentuneiden liiketoimintamallien puolustajilta. Tarkoituksemme on tunnistaa parhaita käytäntöjä ja tapoja välttää sudenkuoppia, jotta suomalainen innovaatiotyö saavuttaa täyden potentiaalinsa sekä kääntää pääomavirrat takaisin kohti Suomea. 8

8 Mikä tämä kirja on Tämä kirja on syntynyt Teknologiateollisuus ry:n Innovaatiotyöryhmän ajatuksesta. Työryhmästä valikoitui työhön pieni ryhmä kirjoittajia, jotka kokosivat kirjan esimerkit ja kirjoittivat niiden merkityksestä. Tavoitteena oli kirja, joka valottaa todellisten esimerkkien kautta innovaation syntyä ja arvonmuodostusta sekä pohtii, kuinka asiat voisi optimoida niin, että Suomeen ja suomalaisille yrityksille syntyisi entistä enemmän arvoa. Lisäksi työtä tarkasteli ja kommentoi muutama suomalainen innovaatiotutkija. Kirjan esimerkit on koottu monilta aloilta ja ne kuvastavat innovaation kehittymistä aina alkusykäyksestä kaupalliseen lopputulokseen saakka. Joidenkin kehittyminen on vienyt vuosikymmeniä, jotkut taas on kaupallistettu hyvin lyhyessä ajassa. Osa perustuu pitkälliseen teknologiseen perustutkimukseen ja joissakin on oivallettu, kuinka tunnettuja asioita voi yhdistää uudella tavalla ja luoda niistä osiaan huomattavasti enemmän arvoa. Miksi tämä kirja on kirjoitettu Innovaatiosta on kirjoitettu paljon, mutta tahdoimme mennä konkreettiselle tasolle ja katsoa aihetta sekä onnistuneiden että epäonnistuneiden innovaatiohankkeiden valossa. Halusimme löytää työkaluja innovaatiovuodon tukkimiseksi tai ainakin sen vähentämiseksi sekä vaikuttaa suomalaiseen yhteiskuntaan saadaksemme rakenteet innovaatioliiketoimintaa paremmin tukeviksi. Suomessa on vallalla käsitys, jonka mukaan keksiminen meiltä onnistuu, mutta kaupallistaminen on kankeaa. Tätä myyttiä tahdoimme murtaa. Pelkästään kirjan esimerkit osoittavat, että vaikka kaupallistaminen vaatii paljon työtä, siinä on mahdollista onnistua. Esimerkkejä tutkimalla voidaan kuitenkin huomata, että on olemassa monia kompastuskiviä kehityksessä. Innovaatioilla on vastustajansa, sillä onnistuminen merkitsee muutosta. Meidän tuleekin varautua ylittämään innovaation sudenkuopat. Yksi päätarkoituksistamme on tuoda esiin ansoja innovaattorien polulla ja antaa eväitä haluttuun lopputulokseen pääsemiseksi. Toivomme, että kirja voi 9

9 kiihdyttää suomalaista innovaatiotyötä ja lisätä sen tuloksellisuutta. Samalla on tarkoitus herättää yrityksiä haistamaan muutoksen tuulet yhä herkemmin ja ennakoimaan tulevia murroksia ja rakenteellisia muutoksia. Haluamme välttää Kodakin kaltaiset surulliset tarinat, joissa maailma muuttuu muurin ympärillä ja koskemattomuudessaan komeillut herää merkityksensä menettäneenä. Toivomme myös kirjan tuovan uusia ajatuksia innovaatiopoliittiseen keskusteluun, jotta Suomessa osataan oikealla lailla pitää huolta innovaation kasvualustasta sekä lannoituksesta. Jos esimerkiksi lainsäädäntö ei pysy teknologisen kehityksen suomien mahdollisuuksien vauhdissa, on lain tulkitsijoiden laajennettava näköalojaan. Kenelle tämä kirja on kirjoitettu Toivomme mahdollisimman monen lukevan näistä ajatuksista ja samalla tahdomme muistuttaa, että innovoiminen kuuluu kaikille. Vaikka yksittäinen henkilö voi istuttaa innovaation siemenen, koko prosessi vaatii yhteistyötä. Toivottavasti yritykset saavat kirjasta ja sen esimerkeistä kannustusta omaan innovaatiotoimintaansa ja yhteistyöhön. Kirja voi myös sopia erilaisten oppilaitosten materiaaliksi ja toivommekin, että se saa laajan lukijakunnan myös työuransa alkuvaiheessa olevien tulevaisuuden tekijöiden joukossa. Koemme onnistuneemme parhaiten, jos saamme herätetyksi keskustelua yhteiskunnan eri ryhmittymien välillä, sillä paras innovaatiopotentiaali luodaan erilaisten näkemysten taidokkaalla yhdistämisellä. Kirja on myös kirjoitettu herättämään julkisia päättäjiämme ymmärtämään innovaation suuri merkitys pienen maan näkyvyydelle maailmantaloudessa. Maailman innovatiivisia alueita seurataan tarkasti, ja tällaisten alueiden kiinnostavuus kasvaa. Innovaatiota tulee tukea konkreettisin teoin ja rakennemuutoksin ei pelkästään juhlapuheilla. 10

10 Sisältö Kirja alkaa tarkastelemalla innovaation määritelmää ja sitä, miten se voidaan jakaa erilaisiin luokkiin. Samalla tuodaan esille ajatuksia siitä, millainen ihminen innovaattori on ja miten innovaatio syntyy. Epäonnistunut innovaatio ei ole virhe, jos siitä opitaan ja se toimii pohjana uudelle innovaatiolle. Käsittelemme tätä aihetta pohtimalla onnistumisen ja epäonnistumisen suhdetta innovaatiotyössä. Yrityksen hallituksen merkitys innovaation onnistumisessa on kiistaton. Kuvaamme aihetta yleisesti sekä erään hallituksen näkökulmasta heidän työskennellessään innovaation sallivan strategian ja yrityskulttuurin synnyttämiseksi. Suurin osa kirjasta on omistettu innovaatioesimerkeille. Niitä ei ole edes yritetty kategorisoida, koska ne ovat hyvin erilaisia. Ne kuvaavat aihetta usean eri yrityksen näkökulmasta ja kertovat kulloiseenkin innovaatioon johtaneesta polusta ja sen varrella saaduista opetuksista. Tästä osiosta on helppo poimia haluamansa esimerkit, jos jokaista ei tahdo kahlata läpi. Mielestämme kaikissa on kuitenkin erilaista oppia. Lopuksi katsomme mahdollisiin tulevaisuuden innovaatioihin sekä koetamme tiivistää opeista johtopäätöksiä. Niiden toivomme antavan energiaa suomalaisen innovaatioympäristön kehitykselle sekä innostavan jokaista innovatiiviseen ajatteluun. Meissä kaikissa asuu pieni innovaattori halusimmepa tai emme. Jokainen on joskus huomannut ajattelevansa, kuinka jokin asia voitaisiin tehdä paremmin tai mihin jokin ratkaisu voisi purra entistä tehokkaammin. Suomi tarvitsee kaikki nämä ajatukset kukoistavaan innovaatiotoimintaan. Niistä pitää rohkeasti keskustella ja etsiä niille tukea, jotta ne voivat alkaa kasvaa ja tuottaa hedelmää. Voimme yhdessä innovoimalla nostaa Suomen maailman innovatiivisimmaksi kansakunnaksi. 11

11 Esimerkkejä 5 suomalaisista innovaatioista Tässä kappaleessa esitellyt esimerkkitapaukset on valittu Teknologiateollisuus ry:n innovaatiotyöryhmän kevään 2012 kokouksissa. Esimerkeistä haluttiin löytyvän innovaatioiden kirjoa ja erilaisia näkökulmia. Esimerkit ovat eri aloilta, erikokoisista yrityksistä, erilaisista lähtökohdista syntyneitä ja edustavat sekä tuote-, palvelu- että prosessi-innovaatioita; valikoima ei kuitenkaan missään nimessä ole tyhjentävä. Raision ja Suomen Sokerin esimerkeissä tarkastellaan innovaatioiden osittain sattumanvaraista syntyä ja innovaatioiden kaupallistamista. Erityisesti tarkastellaan yhtäläisyyksiä ksylitolin ja Benecolin USA:n valloitusyrityksissä. Kyse on vanhoista innovaatioista, mutta esimerkit ovat silti ajankohtaisia. Raisiolla on käsissään jälleen mahdollinen kultamuna, rehukeksintö Maituri, jonka kaupallistamisvaihe on edessä. Koneen konehuoneettoman hissin idea sai alkunsa, kun Otis esitteli uuden, konehuoneettoman hissinsä. Koko hissiala maailmalla sai tästä vauhtia innovaatiotoimintaansa. Kone onnistui erinomaisesti työssään ja muutti koko hissitoimialaa. Genelec on pienehkö yritys ja toimii rajatuilla äänentoiston ammattilaismarkkinoilla. Se on suuri kala pienessä lammessa. Taustalla on yrityksen 67

12 perustajien intohimoinen harrastus, joka sai potkua pitkästä tuotekehitysprojektista YLEn kanssa. Mikään esimerkkitapauksistamme tuskin on selvinnyt tuotteeksi asti ilman vaikeuksia ja kompastuskiviä matkan varrella. Surullisin tarina on kuitenkin Bookabookalla, jonka toiminta Suomessa on jäänyt torsoksi. Sen ja samassa esimerkissä käsitellyn Poptorin kohdalla on kysyttävä, miten voidaan varmistaa, ettei rakenteiden ja säädösten pysähtyneisyys estä uuden teknologian mahdollistamien innovaatioiden kehittämistä. Pitkän ja sitkeän tuotekehityksen tuloksena syntyneellä Pilkingtonin floatlasilla oli merkittävät vaikutukset Suomeen ja Laminoon, joka oli synnyttämässä uutta tuulilasiteollisuuden alaa. Floatlasi-esimerkissä tarkastellaan innovaatioiden seurauksia pitkällä aikavälillä ja myös teollisuuspoliittisesta näkökulmasta. K-Patentsin tuoteidea prosessiteollisuuden mittausongelmien ratkaisemiseksi syntyi kahden teknologian, elektroniikan ja optiikan, yhdistämisen tuloksena. Esimerkissä pureudutaan mm. brändin hyödyntämiseen teollisuusmarkkinoilla. NSN:n esimerkki kuvaa uuden modulaarisen Flexi-tukiasemaperheen synnyn. Kehitys alkoi technology scouting -prosessin seurauksena. Uusi tukiasema sai operaattoriasiakkailta hyvän vastaanoton muuttaessaan tukiasemarakenteen modulaariseksi ja samalla pienentäessään merkittävästi tukiaseman kokoa. Kuitenkin innovaatio koki jopa omassa organisaatiossa vastustusta, koska se romutti vanhoja suunnittelukonventioita. Nokian kamerateknologian viimeisin saavutus, PureView, yhdistää yksilöllisen kameran hallinnan ja monipuolisuuden korkeaan kuvanlaatuun sekä valokuvissa että videoissa. Innovaatio perustuu Nokian ja yhteistyökumppaneiden huipputiimien saumattomaan yhteistoimintaan. Ruukin teräksen karkaisun suorasammutusteknologian idea oli unohduksissa yli vuosikymmenen ennen kuin se vuosituhannen vaihteessa otettiin uudelleen arvioitavaksi. Teoreettisen tarkastelun ja laskelmien pohjalta perustelunsa saanut ajatus otettiin viimein kokeilujen jälkeen käyttöön. Suorasammu- 68

13 tusteknologia on Ruukin nykyisten erikoislujien terästen tuotannon taustalla, ja sen keksijät ja kehittäjät saivat ansioistaan vuoden 2012 Insinöörityö-palkinnon. Genelecin lisäksi toinen alun perin omistajiensa rakkaiden harrastusten pohjalta syntynyt yritys on pienoishelikopteriin perustuvaa video- ja elokuvauspalvelua tarjoava Helicam Services. Yritys on vielä pieni ja polkunsa alkuvaiheessa, mutta hyvässä vauhdissa. Monessa esitetyssä innovaatiossa on taustalla yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa tehtyä tutkimustyötä. Modulightin kohdalla yhteys on selkein, koska se syntyi spinoff-yrityksenä Tampereen teknillisen yliopiston tutkimusryhmästä. Se on globaalilla laseralalla jättiläisten kanssa kamppaileva pienyritys. Idescon esimerkki kuvaa pienen RFID-teknologiaa hyödyntävän hightech-yrityksen arkea parin vuosikymmenen ajalta. Toimintaan liittyy teknologian ostoa ja myyntiä sekä omistajavaihdoksia. Cone Advisor on esimerkkinä paitsi kappaleessa 4 hallitustyön osalta, myös tässä kappaleessa oman strategiatyökaluinnovaationsa kautta. Cone Advisorin esimerkki korostaa sitä, mitä oppeja on saatu aivan uudenlaisen ohjelmistotuotteen tuomisessa markkinoille. Esimerkit ovat eri ihmisten erilaisista näkökulmista ja omalla äänellään kirjoittamia eikä niistä ole yritetty tehdä samanmuotoisia. Osa esimerkeistä on tarinoita ihmisistä ja heidän ideoistaan, toiset kertovat enemmän teknologiasta, jotkut sisältävät teollisuus- ja kauppapolitiikan tarkastelua, ja muutamat listaavat matkan varrelta saatuja oppeja ja kokemuksia. 69

Sisällysluettelo. Esipuhe 7. 1 Alkusanat 8. 2 Johdanto kaupallistamisajatteluun 10

Sisällysluettelo. Esipuhe 7. 1 Alkusanat 8. 2 Johdanto kaupallistamisajatteluun 10 Sisällysluettelo Esipuhe 7 1 Alkusanat 8 Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaisesti kielletty

Lisätiedot

Strategisen huippuosaamisen keskittymät CLEEN, FIMECC, Metsäklusteri ja TIVIT yritysnäkökulmasta

Strategisen huippuosaamisen keskittymät CLEEN, FIMECC, Metsäklusteri ja TIVIT yritysnäkökulmasta Strategisen huippuosaamisen keskittymät CLEEN, FIMECC, Metsäklusteri ja TIVIT yritysnäkökulmasta Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen

Lisätiedot

Merkitty Creative Commons-lisenssillä: Nimeä-Epäkaupallinen 1.0 Suomi Lisenssi. Lisää lisenssistä http://creativecommons.org

Merkitty Creative Commons-lisenssillä: Nimeä-Epäkaupallinen 1.0 Suomi Lisenssi. Lisää lisenssistä http://creativecommons.org Merkitty Creative Commons-lisenssillä: Nimeä-Epäkaupallinen 1.0 Suomi Lisenssi. Lisää lisenssistä http://creativecommons.org Riku Siivonen ja Tanja Aitamurto, 2012 Tilaaja: Ossi Kuittinen, Sitra Ulkoasu:

Lisätiedot

Luovuutta ja kurinalaisuutta

Luovuutta ja kurinalaisuutta Deloitten asiakaslehti 02/2010 Luovuutta ja kurinalaisuutta sopivassa suhteessa Microsoft keskittyy orgaaniseen innovointiin Toimitusjohtajan lounaalla Etlan tutkimusjohtaja Pekka Ylä-Anttila Katse palveluinnovaatioihin

Lisätiedot

Johda yrityksesi osaamista näkökulmia pk-yrityksille

Johda yrityksesi osaamista näkökulmia pk-yrityksille Osaamisen johtamisella on selvä yhteys yrityksen menestykseen! Kilpailun kansainvälistyessä ja kiristyessä osaamisesta on tullut merkittävä kilpailutekijä. Yrityksen kilpailukyky riippuu siitä, miten se

Lisätiedot

muotoilijan Tuote hahmottuu ensin mielessä Tukeeko yliopistouudistus innovointia? Design rakentaa kilpailukykyä Jorma turunen tuula teeri

muotoilijan Tuote hahmottuu ensin mielessä Tukeeko yliopistouudistus innovointia? Design rakentaa kilpailukykyä Jorma turunen tuula teeri Mestari-kisällikoulutus auttaa työelämään s. 8 SPEKtri-hanke helpottaa yritysjärjestelyjä s. 42 TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 2 2012 20 35 Design rakentaa kilpailukykyä 12 Tukeeko yliopistouudistus

Lisätiedot

Petri Peltonen, TEM: Maija Itkonen: "Heikot signaalit ovat kaikki kaikessa" Juha Jutila: Liiketoimintaosaajien verkosto auttaa aloittavia yrityksiä

Petri Peltonen, TEM: Maija Itkonen: Heikot signaalit ovat kaikki kaikessa Juha Jutila: Liiketoimintaosaajien verkosto auttaa aloittavia yrityksiä Keksintösäätiön asiakas- ja sidosryhmälehti 2/2009 Petri Peltonen, TEM: "Suomalainen innovaatiojärjestelmä uudistuu" Kasvuyrittäjä Maija Itkonen: "Heikot signaalit ovat kaikki kaikessa" Juha Jutila: Liiketoimintaosaajien

Lisätiedot

Suuri siirtymä. Uusia lähestymistapoja tietämysverkostojen kehittämiseen

Suuri siirtymä. Uusia lähestymistapoja tietämysverkostojen kehittämiseen Suuri siirtymä Uusia lähestymistapoja tietämysverkostojen kehittämiseen Petri Vasara, Antti Hautamäki, Katja Bergroth, Hannele Lehtinen, Pia Nilsson, Laura Peuhkuri Sitran raportteja 79 Suuri siirtymä

Lisätiedot

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Rajatonta rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Toimittaneet Heli Paavola ja Marjo Uusikylä Kaikkea saa tehdä. Kaikkea pitää tehdä. Kaikkia ovia täytyy tempoa, kaikkia kuita kurkotella.

Lisätiedot

Pekka Himanen. Suomalainenunelma. innovaatioraportti

Pekka Himanen. Suomalainenunelma. innovaatioraportti Suomalainenunelma Pekka Himanen Suomalainenunelma innovaatioraportti Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen)

Lisätiedot

Elina Pekkarinen. Innovaatiojohtaminen. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Liiketalouden koulutusohjelma. Tradenomi. Opinnäytetyö

Elina Pekkarinen. Innovaatiojohtaminen. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Liiketalouden koulutusohjelma. Tradenomi. Opinnäytetyö Elina Pekkarinen Innovaatiojohtaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Tradenomi Opinnäytetyö Maaliskuu 2015 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Elina Pekkarinen Innovaatiojohtaminen

Lisätiedot

KULUTTAJIEN OSALLISTUMINEN RADIKAALIEN INNOVAATIOIDEN KEHITYSPROSESSIIN. Tapaus Protein Pudding / Manninen Nutraceuticals Oy

KULUTTAJIEN OSALLISTUMINEN RADIKAALIEN INNOVAATIOIDEN KEHITYSPROSESSIIN. Tapaus Protein Pudding / Manninen Nutraceuticals Oy Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos KULUTTAJIEN OSALLISTUMINEN RADIKAALIEN INNOVAATIOIDEN KEHITYSPROSESSIIN Tapaus Protein Pudding / Manninen

Lisätiedot

INNOTIIMI. YLE panostaa innovatiivisuuteen. Innovaatiostrategia koko organisaation juttu. Virtuaalisuus tuli jo tuliko Teillekin?

INNOTIIMI. YLE panostaa innovatiivisuuteen. Innovaatiostrategia koko organisaation juttu. Virtuaalisuus tuli jo tuliko Teillekin? 1 INNOVATIIVISUUS Kilpailukykyä Innovaatiotaidoilla Vapauttaa ja suuntaa yhteisöenergiaa Eläköön ideat, joita esimies ei tappanut! Sivut 8 10 YLE panostaa innovatiivisuuteen koko organisaation juttu Sivut

Lisätiedot

Innovaatioiden johtaminen

Innovaatioiden johtaminen ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2330 Tiina Apilo & Tapani Taskinen Innovaatioiden johtaminen VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2330 Innovaatioiden johtaminen Tiina Apilo & Tapani Taskinen ISBN 951 38 6774 9 (nid.)

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄT JA YRITYKSET INNOVAATIOYHTEISTYÖSSÄ

KÄYTTÄJÄT JA YRITYKSET INNOVAATIOYHTEISTYÖSSÄ KÄYTTÄJÄT JA YRITYKSET INNOVAATIOYHTEISTYÖSSÄ Tiina Mäkitalo-Keinonen Pia Arenius Sari Liikala Julkaisusarja A - Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Nro A26/2008 ISSN 1459-1332 ISBN 978-951-564-949-2

Lisätiedot

Uskallus & innovaatiot

Uskallus & innovaatiot katsaus 298/2013 Uskallus & innovaatiot Uusia näkökulmia suomalaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin Uskallus & innovaatiot Uusia näkökulmia suomalaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin Tekesin katsaus

Lisätiedot

AVOIMEN INNOVAATION AKTIVITEETIT KORKEAN TEKNOLOGIAN PIENYRITYKSISSÄ

AVOIMEN INNOVAATION AKTIVITEETIT KORKEAN TEKNOLOGIAN PIENYRITYKSISSÄ ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos AVOIMEN INNOVAATION AKTIVITEETIT KORKEAN TEKNOLOGIAN PIENYRITYKSISSÄ Pro gradu tutkielma Innovaatiojohtaminen

Lisätiedot

näköalat Ajankohtaista asiaa Tekesistä yrityksille Uusia eväitä teema opinportaille S. 10 Koulu vuonna 2040 S. 17 Yritystukikeskustelu eksyksissä S.

näköalat Ajankohtaista asiaa Tekesistä yrityksille Uusia eväitä teema opinportaille S. 10 Koulu vuonna 2040 S. 17 Yritystukikeskustelu eksyksissä S. näköalat Ajankohtaista asiaa Tekesistä yrityksille 2 2011 teema Uusia eväitä opinportaille S. 10 Koulu vuonna 2040 S. 17 Yritystukikeskustelu eksyksissä S. 6 Sisältö teema Apua oppimiseen 10 Oppiminen

Lisätiedot

Tulevaisuuden epävarmuuden hallinta liiketoimintavetoisessa innovaatioprosessissa

Tulevaisuuden epävarmuuden hallinta liiketoimintavetoisessa innovaatioprosessissa väliraportti Tulevaisuuden epävarmuuden hallinta liiketoimintavetoisessa innovaatioprosessissa CoFi/Åbo Akademi Tarja Meristö Sami Leppimäki Jukka Laitinen VTT Jaakko Paasi Pasi Valkokari Pekka Maijala

Lisätiedot

Teollisen yrityksen. digitalisoitumisen käsikirja

Teollisen yrityksen. digitalisoitumisen käsikirja Teollisen yrityksen digitalisoitumisen käsikirja Market-Visio Oy, 2014. Tämä tutkimus on tarkoitettu vain tilaajan käyttöön. Tutkimusraportin kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 898/80) ja

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUKI YRITTÄJYYDELLE LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMASSA

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUKI YRITTÄJYYDELLE LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMASSA LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 23 Laura Huttunen AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUKI YRITTÄJYYDELLE LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMASSA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 23 Ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

Etlan Petri Rouvinen: Kilpailukykyselvitykset eivät kelpaa päätöksenteon pohjaksi

Etlan Petri Rouvinen: Kilpailukykyselvitykset eivät kelpaa päätöksenteon pohjaksi TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2006 Etlan Petri Rouvinen: Kilpailukykyselvitykset eivät kelpaa päätöksenteon pohjaksi s. 20-23 Markkinointitaito Big Deal? s. 12 17 Ulkomailta apua osaajavajeeseen

Lisätiedot

Mari Ketola. IDEOINTITEKNIIKAT JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN, CASE: Yritys X

Mari Ketola. IDEOINTITEKNIIKAT JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN, CASE: Yritys X Mari Ketola IDEOINTITEKNIIKAT JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN, CASE: Yritys X Liiketalouden koulutusohjelma Henkilöstöjohtamisen suuntautumisvaihtoehto 2013 IDEOINTITEKNIIKAT JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN, CASE: Yritys

Lisätiedot

Kohtaamisten voima Tarina yhdessäluovasta uudistumisesta

Kohtaamisten voima Tarina yhdessäluovasta uudistumisesta Kohtaamisten voima Tarina yhdessäluovasta uudistumisesta 160 Terhi Takanen Seija Petrow Kohtaamisten voima tarina yhdessäluovasta uudistumisesta Kohtaamisten voima Tarina yhdessäluovasta uudistumisesta

Lisätiedot

Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI. Toim. Laura Järvinen. Esko Kuusisto

Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI. Toim. Laura Järvinen. Esko Kuusisto Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI Toim. Laura Järvinen Esko Kuusisto SITRAN RAPORTTEJA 59 Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI Toim. Laura Järvinen Esko Kuusisto S I T R A H E L S I N K I Sitran

Lisätiedot

Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin

Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä & Marianne Roivas (toim.) Innostu ja innovoi Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarja Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä & Marianne

Lisätiedot

JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN

JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN Copyright Business Arena Oy ja Serus Media Oy/ Personal Book Käsikirjoitus: Mikko Markkanen, Toni Pienonen ja muut businessarenalaiset. Tilaaja: Business

Lisätiedot

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 1/2010 PROJEKTIALA MUUTOKSESSA 8 SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? 10 MUUTOSTA johdetaan projekteina 29 SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 29 OULUSTA valmistuu projektialan ammattilaisia Tee

Lisätiedot

Projektitoiminta 2/2007

Projektitoiminta 2/2007 Projektitoiminta 2/2007 Projektiyhdistys ry:n jäsenlehti Vol. XXX, ISSN 1455-4178 PROJEKTIT JOHTAMISESSA 8 Projektiviidakossa hyvin suunniteltu reitti ja oikeat työvälineet ovat elinehtoja 12 TEKES valmistelee

Lisätiedot

Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat. Jukka Yliherva. Sitran raportteja

Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat. Jukka Yliherva. Sitran raportteja Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat Jukka Yliherva Sitran raportteja 64 Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat Sitran raportteja 64 Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset

Lisätiedot