LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 7/ (30)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 7/2009 1 (30) 11.9.2009"

Transkriptio

1 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 7/ (30) 8OKOUSAIKA Perjantai klo KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Martti Hara Marja-Leena Ilvonen ja Ahti Kiiskinen Maija Määttänen Kaija Öystilä Jorma Sarkkinen, Seppo Pulkkisen varajäsen Seppo Mustonen, Arja Hiltusen varajäsen Anni Heikura, Sirkka Raassinan varajäsen Rauni Tukiainen, Maija Riikosen varajäsen Seppo Pulkkinen, vpj. Anja Hiltunen Matti Ponkilainen Sirkka Raassina Maija Riikonen Tarja Mustonen, Matti Ponkilaisen varajäsen MUUT LÄSNÄ- Kari Mustonen, talousjohtaja (OS 7 ) OLLEET ASIAT N Hannu Juntunen Kari Mustonen ALLEKIRJOITUS puheenjohtaja sihteeri JA VARMENNUS N TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja päätösten mukaiseksi. Lieksassa Ahti Kiiskinen Maija Määttänen NÄHTÄVILLÄOLO- Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Lieksan seurakunnan kirkko- TODISTUS herranvirastossa Hannu Juntunen kirkkoherra Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut Lieksan seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla Marja-Liisa Koukkunen toimistosihteeri

2 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 7/ (30) 146 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen ja pitää alkuhartauden. Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden, jonka aiheena oli kiitollisuus, virsi 326: KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7:4). n kokoukset eivät ole julkisia. Kokouskutsu esitysluetteloineen postitettiin jäsenille, kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. Päätösehdotus: Puheenjohtaja: Esitän, että kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esteestä olivat ilmoittaneet Seppo Pulkkinen, Anja Hiltunen, Matti Ponkilainen, Sirka Raassina ja Maija Riikonen, joiden tilalle oli kutsuttu Jorma Sarkkinen, Seppo Mustonen, Tarja Mustonen, Anni Heikura ja Rauni Tukiainen, mikä hyväksyttiin. Myös Tarja Mustosella oli este. Poissa olivat myös Seppo Pyykkö ja Aimo Saarelainen. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 148 NTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa, tai jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. (OS 9 ). Päätösehdotus: Puheenjohtaja: Esitän, että valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina. Valittiin yksimielisesti Ahti Kiiskinen ja Maija Määttänen. 149 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Päätetään asioiden käsittelyjärjestyksestä. Päätösehdotus: Puheenjohtaja: Esitän, että asiat käsitellään esitysluettelon mukaisessa järjestyksessä. Muihin asioihin lisättiin sähkön hankintaa koskeva asia, muuten esityksen mukainen.

3 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 7/ (30) 150 RATKAISUVALLAN SIIRTÄMINEN JOHTOKUNTIEN PÄÄTÖKSISTÄ Johtokunnan tekemästä päätöksestä on ilmoitettava kirkkoneuvoston puheenjohtajalle viiden (5) päivän kuluessa päätöksen tekemisestä. määrää, miten päätös on saatettava sen tietoon. Jos kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja saattaa johtokunnan päätöksen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi, vaatimus tulee ilmoittaa sen johtokunnan puheenjohtajalle, joka on päättänyt asian, seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun päätös on saatettu kirkkoneuvoston puheenjohtajan tietoon. KL 10:5; KJ 9:5 Lähetystyön johtokunnan päätökset /2009: Lapsi- ja nuorisotyön johtokunnan päätökset /2009: Palvelutyön johtokunnan päätökset /2009: Pekka Turusen lahjoitusrahaston hoitotoimikunnan päätökset /2009: Päätösehdotus: Puheenjohtaja: Esitän, että kirkkoneuvosto ei käytä siirto-oikeuttaan. Päätöksiä ei ollut.

4 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 7/ (30) 151 RATKAISUVALLAN SIIRTÄMINEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSISTÄ n puheenjohtajan on toimitettava varapuheenjohtajalle ja talousjohtajan ja kirkkoneuvoston ohjesäännön 12 :n 2. momentissa tarkoitettujen viranhaltijoiden kirkkoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle ilmoitus tehdystä ratkaisusta viiden (5) päivän kuluessa ratkaisun tekemisestä. määrää miten päätös on saatettava sen tietoon. Jos kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja saattaa viranhaltijan päätöksen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi, vaatimus tulee ilmoittaa asianomaiselle viranhaltijalle seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun päätös on saatettu puheenjohtajan tietoon. KL 10:5; KJ 9:5 n puheenjohtajan päätökset 2009: 25-26: Maksuvapautusten myöntäminen seurakuntatilojen käytöstä 27: Varhaisnuorten kesäleirin turvallisuusasiakirja 28: Alennuksen myöntäminen Lieksan kirkon tilojen käytöstä 29: Virkavapauden myöntäminen sairauden takia 30: Opiston rippikoululeirin turvallisuusasiakirja 31: Isosten valinnan hyväksyminen Missio- ja yhteistyöleireille 32: Osallistuminen Paaterin kirkon vuokrakustannusten maksuun Pysähtymisiä Paaterissa tilaisuuksien osalta 33-37: Työloman/virkavapauden myöntäminen sairauden takia 38: Vapaaehtoisten retken turvallisuusasiakirja Talousjohtajan päätökset 2009: 23-25: Työloman myöntäminen sairauden takia 26: Määräaikaistalletuksen tekeminen 27-28: Työloman myöntäminen sairauden takia 29: Vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttavan ajan määrittäminen Kolin vahtimestarin palkkaan Päätösehdotus: Puheenjohtaja: Esitän, että kirkkoneuvosto ei käytä siirto-oikeuttaan. Päätösehdotus hyväksyttiin. Todettiin, että kirkkoneuvosto voi ohjesääntönsä 14 :n 4 mom. perusteella etukäteen ilmoittaa, ettei se tule käyttämään siirto-oikeuttaan. Puheenjohtaja selvittää onko Lieksan seurakunnassa tarkoituksenmukaista muuttaa toimintatapaa tältä osin.

5 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 7/ (30) 152 KOIVUMÄEN JA SAUNANIEMEN TILOJEN METSÄSTYSOIKEUTTA KOSKEVAN OIKAISUVAA- TIMUKSEN KÄSITTELY Mikko Kiiskinen Kylänlahdesta on asianosaisena tehnyt Niiralan Erä ry:n puolesta päivätyn oikaisuvaatimuksen Lieksan seurakunnan talousjohtajan tekemästä päätöksestä 22. Talousjohtajan päätös nro 22/ : METSÄSTYSOIKEUDEN VUOKRAAMINEN HARALAN ERÄ RY:LLE Haralan Erä ry anoo koko tilan metsästysoikeuden vuokraamista Lieksan kaupungin Kylänlahden kylässä oleville Saunaniemi 28:79 ja Koivumäki 8:2 tiloille. Tiloja koskenut aikaisempi Vaaraniemen Riistapojat ry:n kanssa tehty vuokrasopimus on päättynyt Tiloja on pyytänyt vuokralle myös lieksalainen Mikko Kiiskinen. Tilojen pinta-alat ovat Saunaniemi 21 ha ja Koivumäki 52 ha. Hinnaston mukainen vuosivuokra koko tilan metsästysoikeudesta on 0,40 euroa/ha/v + alv 22 %. Tämän kokoisten tilojen vuokran seurakunta perii yhdessä erässä. Haralan Erä ry:llä on päivätyn hakemuksen mukaan Vaaraniemellä vuokraalueita noin ha ja seurakunnan omistamat tilat ovat näiden alueiden sisällä. PÄÄTÖS: Päätän vuokrata Haralan Erä ry:lle koko tilan metsästysoikeuden Lieksan kaupungin Kylänlahden kylästä Saunaniemi 28:79 ja Koivumäki 8:2 tiloille viideksi vuodeksi alkaen. Vuokraoikeus päättyy ja sopimuskauden vuokra on 146,- euroa + alv 22 %. Niiralan Erä ry/mikko Kiiskisen oikaisuvaatimus : Oikaisuvaatimuksen perusteet : Olen hakenut metsästysoikutta seurakunnan maille, Saunaniemi 28:79 ja Koivumäki 8:2 Niiralan Erä ry: n nimissä, enkä yksityishenkilönä jona minut on käsitelty. Tällöin hakiat eivät ole olleet tasavertaisessa asemassa. Haralan Erä ry on yhtä kuin Vaaraniemen riistapojat ry, joka on syyllistynyt laittomaan metsästäjän erottamiseen. Asiasta, on olemassa Käräjäoikeuden päätös. Näin ollen seurakunta päätöksellään tukee tietämättään riita-asiaa. Seurakunnasta annettiin ymmärtää, että hakioiden pitää sopia tilojen jakamisesta. Esitykseni oli, että Haralan Erä ry:lle Koivumäki 52 ha ja Niiralan Erä ry:lle Saunaniemi 21 ha, koska se rajoittuu seuran vuokramaihin. Saunaniemen luona on maita, jotka eivät ole vuokrattu kenellekään, joten se soveltuu silloin meidän seurallemme paremmin. Seurakunnasta on myös ilmoitettu, että jos on erimielisyyttä kahden hakijan kesken, niin silloin ei vuokrata kummallekaan, ennen kuin sopu syntyy. Vaaraniemellä on paljon maita, joita ei ole vuokrattu kenellekään, koska Vaaraniemen riistapojilla oli aiemmin yli 4000 ha ja Haralan Erä ry:n ilmoituksen mukaan heillä on nyt maita noin 3300 ha. On mahdollista syntyä kaksi erillistä yhtenäistä metsästysaluetta. Niiralan Erä ry:lle on myönnetty tälle vuodelle yhden hirven metsästyslupa. Yhteisluvassa voidaan metsästää, vaikka seuran maat eivät olisi yhtenäiset, vaikka olisi alle 1000 hehtaarin erillinen alue.

6 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 7/ (30) Päätösehdotus: Talousjohtajan vastine oikaisuvaatimukseen: Päätökseen oli liitetty ohje muutoksenhausta, jonka mukaan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen kirkkoneuvostolle. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä seurakunnan jäsen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimus saapui seurakuntaan oikaisuvaatimuksen tekemiseen varatun määräajan (päätös postitettiin Kiiskiselle ) kuluessa Laissa ei ole säädetty rajoituksia siihen, millä perusteella oikaisuvaatimus voidaan tehdä. Oikaisuvaatimuksessa voidaan vedota sekä laillisuus- että tarkoituksenmukaisuusnäkökohtiin. Laillisuus: n ohjesäännön 12 :n kohdan 7 perusteella talousjohtaja päättää metsästysoikeuksien vuokraamisesta enintään viideksi vuodeksi kirkkoneuvoston vahvistamilla ehdoilla. Seurakunnalla on riistataloussuunnitelma ja kirkkoneuvoston vahvistamat maksut metsästysoikeuden vuokraamista varten. Seurakunta vuokraa tilojen ja erillisten palstojen metsästysoikeuksia metsästysseuroille tai metsästysseurueille. Niiralan Erä ry:n asiamiehenä toimii Mikko Kiiskinen ja Haralan Erä ry:n asiamiehenä Pertti Kiiskinen. Tarkoituksenmukaisuus: Seurakunta vuokraa metsästysoikeuksia harkintansa mukaan. Tarkoituksenmukaisena on pidetty seurakunnan metsästysalueiden vuokraamista niille metsästysseuroille tai metsästysseurueille, joiden hallitsemiin metsästysalueisiin seurakunnan maat liittyvät tai joiden metsästysalueiden sisällä seurakunnan maat ovat. Niirala Erä ry on toimittanut oikaisuvaatimuksen täydennykseksi kopion tehdystä metsästysoikeuden vuokrasopimusta, joka koskee hirvieläinten metsästystä Koivulan tilalla RN:o 50:4. Kyseinen tila rajoittuu seurakunnan omistamaan Saunaniemen tilaan RN:o 28:79. Saunaniemen tilaan rajoittuvat myös Haralan Erä ry:n metsästysalueet. Kirkkoherra: toteaa, että Mikko Kiiskisen edustaman Niiralan Erä ry:n nimen pois jääminen asian esittelystä talousjohtajan päätöksessä ei oleellisesti ole vaikuttanut hakijoiden tasavertaiseen kohteluun. päättää hylätä oikaisuvaatimuksen aiheettomana Kirkkoherran päätösehdotuksesta poiketen, kirkkoneuvosto päätti siirtää talousjohtaja Kari Mustosen tekemän päätöksen nro 22/ kirkkoneuvoston käsiteltäväksi ja päätti purkaa talousjohtajan päätöksen. Päätös oli yksimielinen.

7 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 7/ (30) päätti keskustelun jälkeen vuokrata Haralan Erä ry:lle koko Koivumäen tilan RN:o 8:2 (n. 52 ha) metsästysoikeuden Lieksan kaupungin Kylänlahden kylässä viideksi vuodeksi alkaen. Vuokraoikeus päättyy ja sopimuskauden vuokra on 104,- euroa + alv 22 %. Päätös oli yksimielinen. päätti lisäksi, että Saunaniemen tilaa RN:o 28:79 Lieksan kaupungin Kylänlahden kylässä ei toistaiseksi anneta minkään metsästysseuran metsästysalueeksi. Päätös oli yksimielinen. Tiedoksi: Niiralan Erä ry Haralan Erä ry Kiinteistöpäällikkö Taloustoimisto Lisätietoja: talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti: kari.mustonen(at)evl.fi

8 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 7/ (30) 153 TELEKARELIA OY:N OSAKKEEN MYYMINEN Päätösehdotus: Lieksan seurakunta omistaa yhden (1) Joensuun Seudun Puhelin Oy, nykyisin Telekarelia Oy. Osake on peräisin puhelinliittymästä, jonka puhelinliittymä on myyty. Osakkeelle ei makseta osinkoa. Yhden osakkeen säilyttäminen ei ole tarkoituksenmukaista. Yhtiön arvio osakkeen arvosta on n. 500, päivän markkinahinta saattaa olla korkeampi. Talousjohtaja: valtuuttaa talousjohtaja Kari Mustosen tai hänen estyneenä ollessaan kiinteistöpäällikkö Heikki Nevalaisen myymään Joensuun Seudun Puhelin Oy:n 6115 harkintansa mukaan. Tiedoksi: Lisätietoja: Päätösesitys hyväksyttiin. Taloussihteeri Talousjohtaja talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti: kari.mustonen(at)evl.fi

9 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 7/ (30) 154 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEEN ANTAMINEN Liite 1 Seuraavan kolmivuotiskauden toimintaa ja taloutta suunnitellaan taantuman keskellä. Kirkkohallitus on yleiskirjeessään 23/2009 kehottanut seurakuntia arvioimaan omaa taloudellista asemaansa ja esittelee erilaisia mahdollisuuksia menojen saamiseksi tulojen mukaisiksi. Tunnuslukujen ja toiminta- ja taloustilastojen hyödyntäminen on jäänyt vähälle huomiolle seurakunnan toiminnan ja talouden analysoinnissa ja suunnittelussa. Kirkkojärjestyksen edellyttämä toiminta- ja taloussuunnitelman laatiminen seuraaville kolmelle vuodelle on lyhyen aikavälin operatiivista suunnittelua. Ensimmäisen toimintavuoden 2010 suunnitelma laaditaan talousarvioksi. Talousarvio on määrämuotoon laadittu ja juridisesti sitova asiakirja. Operatiivisessa suunnittelussa konkretisoidaan seurakunnan lyhyen aikavälin ( ) toiminta yksilöimällä tarvittavat toimenpiteet, valitsemalla tarkoituksenmukaiset toimintatavat tavoitteiden toteuttamiseksi ja sovittujen vaikutusten aikaansaamiseksi ja osoitetaan toiminnan rahoitus. Kirkkohallitus ja tuomiokapituli ohjaavat seurakuntia pitkäjänteiseen suunnitteluun. Myös muut operatiiviset suunnitelmat tulee laatia rullaamaan toiminta- ja taloussuunnitelman rytmiin kolmen vuoden jaksoissa vuosiksi edellyttää, että koulutussuunnitelma laaditaan tuomiokapitulin ohjeen mukaan. Onnistuakseen operatiivinen suunnittelu tarvitsee aina tuekseen pitemmän aikavälin strategista suunnittelua (esim. Seurakunta 2015 tai Hautausmaat ja rakennukset 2050). Strateginen ja operatiivinen suunnittelu ovat toisiaan täydentäviä seurakunnan kehittämisen ja johtamisen konkreettisia työvälineitä. Monet avoinna olevat palvelujen tuottamista ja yhteistyötä koskevat asiat vaikeuttavat tätä suunnittelua. Työaloille ei voida antaa hyväksyttyjä seurakunnan strategialinjauksia toiminnan ja talouden suunnittelun tueksi tälle suunnittelukaudelle. Yksittäiset avoinna olevat asiat ratkaistaan rahoituksen osalta talousarviosuunnittelun yhteydessä enintään vuodeksi kerrallaan ellei suunnittelu tuota konkreettisia ehdotuksia myös toimintasuunnitelmaosaan (TTS). Talousarvion kehykset Toimintaympäristön muutokset, väestön väheneminen, seurakuntalaisten odotusten muuttuminen, talouden kehitys ja tähän tilanteeseen sopivien toimintatapojen kehittäminen korostavat entisestään tarvetta sopeuttaa seurakunnan toimintaa ja taloutta tapahtuviin muutoksiin. Toiminnan tavoitteiden ja painopisteiden selvittäminen, työvoiman ja määrärahojen oikea kohdentaminen ja toiminnan linjaaminen kirkon tavoitteiden mukaiseksi ovat haasteita Lieksan seurakunnalle. Henkilöstö ja kiinteistömenot vievät suuren osan seurakunnan vuotuisista tuloista. Todellisia mahdollisuuksia menojen sopeuttamiseen käytettävissä oleviin tuloihin löytyy vain henkilöstömenojen vähentämisestä eläkkeelle siirtymisen tai irtisanoutumisen yhteydessä taikka sijaisten ja määräaikaisten työntekijöiden vähentämisestä sekä vähällä käytöllä olevien kiinteistöjen ja muiden toimitilojen vähentämisestä. Talousarvion kehykset perustuvat: Verotuloennusteeseen Tulevaisuuden näkymiin

10 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 7/ (30) Toiminnan määrän ja laadun muutoksiin Aikaisemmin tehtyihin strategisiin linjauksiin Toiminnallisiin tavoitteisiin Kuluvan vuoden talousarvioon sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaan Viimeksi valmistuneeseen tilinpäätökseen Tasetarkasteluun ja mahdollisen alijäämän kattamiseen Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen seurantaan ja raportointiin Palkat ja henkilöstö Päätösehdotus: ssa käydyn keskustelun perusteella toimintakate (= alijäämä, joka syntyy kun toimintakuluista vähennetään toiminnasta kertyneet tulot) saa hieman nousta vuonna Palkkoihin lasketaan 2 %:n korotusvaraus ja loppu n. 2 %:n korotusvarasta käytetään toimintamäärärahoihin. Koska tulorahoituksessa ennakoidaan kuitenkin olevan ongelmia, työalojen tulee pidättäytyä hankkeista, jotka eivät ole välttämättömiä ja varautua tulemaan toimeen nykyistä pienemmillä määrärahoilla. Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus on voimassa Palkkausjärjestelmän uudistaminen jatkuu. Henkilökohtaisen palkanosan harkinnanvarainen osa voidaan ottaa käyttöön suunnitelmakaudella, jos siihen osoitetaan varoja ja määritellään perusteet, joilla sitä voidaan maksaa. Uuden, voimaan tulevan, virka- ja työehtosopimuksen kustannusvaikutuksista ei ole tietoa. Palkkoihin lasketaan taloustoimistossa 2 %:n korotusvaraus. Suunnitelmakauden puolivälissä seurakuntatyön ja taloushallinnon johtavat viranhaltijat saavuttavat eläkeiän lähes samaan aikaan. Vireillä olevat hankkeet ja työn uudelleen organisointi tulevat vaikuttamaan henkilöstön asemaan joillakin työaloilla. Henkilöstöä koskevat muutokset tulee ottaa huomioon henkilöstösuunnitelmaa laadittaessa. Työalojen ja toimintayksiköiden tulee jättää ehdotuksensa toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja talousarvioksi mennessä, jotta kirkkovaltuusto ehtii vahvistaa talousarvion viimeistään joulukuussa. Talousjohtaja: hyväksyy talousjohtajan antaman toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeen suunnittelukaudelle Talousjohtaja esitteli seurakunnan talouden kehittymistä ja kustannusten jakautumista oheisen materiaalin avulla. Erityisesti talousjohtaja halusi kiinnittää huomiota alla olevasta taulukosta ilmeneviin poikkeamiin Lieksan seurakunnan osalta. Kirkkohallituksen kokoamaan vertailuryhmään kuuluvat seurakunnat, joiden väkiluku on henkeä ja verotulot asukasta kohti enintään

11 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 7/ (30) TUNNUSLUKU (tilinpäätös 2008) KIRKKO HPK VERTAILU LIEKSA Kuopio (32 srk) YLEISHALLINTO/TOIMINTAKULUT 15 % 13,40 % 14 % SEURAKUNTATYÖ/TOIMINTAKULUT 54 % 52,00 % 45 % HAUTAUSTOIMI/TOIMINTAKULUT 8 % 8,90 % 13 % KIINTEISTÖTOIMI/TOIMINTAKULUT 23 % 25,70 % 28 % TOIMINTATULOT/TOIMINTAKULUT 15 % 17,20 % 15,90 % 21,70 % TOIMINTAKULUT/VEROTULOT 98,70 % 103,70 % 98,80 % 112,50 % HENKILÖSTÖKULUT/VÄKILUKU HENKILÖSTÖKULUT/TOIMINTAKULUT 61,90 % 63,10 % 62,40 % 64,90 % Muutos/Lisäys ed. vuoteen 6,30 % 5,20 % 2,10 % HENKILÖSTÖKULUT/VEROTULOT 61,10 % 65,50 % 61,70 % 72,70 % Metsätulojen jatkuva käyttäminen toiminnan rahoittamiseen käy selvästi ilmi Lieksan tunnusluvuista. Elokuun loppuun mennessä metsätalouden budjetoiduista tuloista on kertynyt vain 28 %. Todettiin, että maallikkotyövoimaa pitäisi käyttää. Maallikoita aletaan kouluttaa Ylä-Karjalassa tänä syksynä. Keskusteltiin pitkän aikavälin suunnittelusta ja toiminnan tavoitteiden määrittelystä. Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja kirkkoherra Hannu Juntunen talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013)

12 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 7/ (30) 155 ESITYKSEN TEKEMINEN KIRKOLLISVEROPROSENTIKSI VEROVUODELLE 2010 Seurakunnan jäsenten tulee osallistua niiden varojen hankkimiseen, joita tarvitaan seurakunnan tehtävien toteuttamiseen ja kirkon keskusrahastomaksujen suorittamiseen. Se määrä, mikä kirkkovaltuuston vuosittain hyväksymän talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseen, kootaan varainhoitovuoden kirkollisveroina. Kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön. KL 15 luku 2. Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) mukaan seurakunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Vuonna 2008 seurakunnan talous oli tasapainossa. Seurakunnalla ei ole velkaa. Nopeasti laajentuneen maailmanlaajuisen finanssikriisin vaikutukset alkoivat näkyä seurakunnan taloudessa joulukuussa Kirkollisveroina ja omalla toiminnalla hankitut tulot eivät riitä vuotuisiin menoihin. Lisätuloja on hankittava hyödyntämällä tehokkaasti seurakunnan maa- ja metsäomaisuutta myymällä puutavaraa. Käytännössä kaikki seurakunnan metsät ovat talousmetsiä eikä hakkuusäästöjä synny. Vuonna 2009 menojen ennustetaan olevan tuloja suurempia. Tilanteen oletetaan pahentuvan vuonna Puuttuva rahoitus otetaan joko ulkopuolisena lainarahoituksena tai edellisiltä suosilta kertyneistä kassavarojoista, joita on kerätty investointeja varten. Verotuloilla katettava rahoitustarve talousarviovuosina TP 2008 TA 2009 TAE 2009 TA 2010 TTS 2011 TTS 2012 Toimintakate 1) Verotus Rahoitus Poistot Satunnaiset erät Maksut keskusrah Avustukset keskusr Verotustarve 1) Metsätulot Metsäkulut Verotustarve ) ilman metsätuloja Kirkollisvero ja osuus yhteisöverosta talousarviovuosina TP 2008 TA 2009 TAE 2009 TA 2010 TTS 2011 TTS 2012 Kirkollisvero (1,5 %) Osuus yht.verosta 2) Verotulo yhteensä Tilikauden yli-/alijäämä TP 2008 TA 2009 TAE 2009 TTS 2010 TTS 2011 TTS 2012 Yli-/alijäämä

13 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 7/ (30) Kirkollisvero ja osuus yhteisöverosta verovuosina E 2008 E 2009 E 2009 E 2010 E 2011 E 2012 Kirkollisvero (1,5 %) Osuus yht.verosta 2) Verotulo yhteensä ) Kirkon osuus yhteisöveron tuotosta on poikkeuksellisesti 2,55 % vuosina Kirkollisverokanta on pitkään ollut 1,5 %. Edellä olevan rahoitustarvelaskelman mukaan verotustarve on Seurakuntalaisten verotettavan tulon oletetaan vuonna 2010 olevan , josta kirkollisveroa kertyy eri verokannoilla seuraavasti: Verotettava tulo 2010 Vero-% Verokertymä , , , , Päätösehdotus: Talousjohtaja: päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa vuoden 2010 tuloveroprosentin (kirkollisveroprosentin) Keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esittää kirkkovaltuustolle, että se säilyttää kirkollisverokannan entisen suuruisena ja vahvistaa vuoden 2010 kirkollisveron veroprosentin suuruudeksi 1,5 (puolitoista) prosenttia. Toimeenpano: Esitetään kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Lisätietoja: talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti: kari.mustonen(at)evl.fi

14 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 7/ (30) 156 HAKEMUKSET MAALLIKKOKOULUTUKSEEN Lieksan seurakunnasta maallikkokoulutukseen on saapunut 18 hakemusta. käsittelee hakemukset. Päätösehdotus: Kirkkoherra: päättää hyväksyä seurakuntaan kuuluvien hakemukset. hyväksyi koulutukseen Lieksasta 17 hakijaa. Jorma Sarkkinen poistui kokouksesta klo Marja-Leena Ilvonen ei osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon. Tiedoksi: Lisätietoja Hakijat kirkkoherra Hannu Juntunen

15 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 7/ (30) 157 METSÄPALVELUSOPIMUS NURMEKSEN SEURAKUNNAN KANSSA Nurmeksen ja Lieksan seurakunnat ovat neuvotelleet Pohjois-Karjalan seurakuntien yhteistyön lisäämistä tarkoittavien periaatteiden mukaisen metsäpalvelusopimuksen. Nurmeksen seurakunta on hyväksynyt sopimuksen (kirkkoneuvoston päätös 45). Lieksan seurakunta perii Nurmeksen seurakunnalta työhön käytetyn ajan mukaisen tuntiveloituksen (sopimushetkellä 26,70 /tunti + alv). Kulukorvaukset veloitetaan erikseen voimassaolevan verottajan verovapaana hyväksymän kulukorvauksen suuruisena. Nurmeksen seurakunta osallistuu Tforest- paikkatietojärjestelmän ylläpitomaksuihin metsäsuunnitelman mukaisen pinta-alan suhteessa. Ylläpitomaksun perii ohjelmiston ylläpitäjä ja kehittäjä metsätaloudenkehittämiskeskus Tapio. Nurmeksen seurakunta hankkii Pohjois-Karjalan Metsäkeskukselta metsätaloussuunnitelmansa ja luovuttaa sen käyttöoikeuden Lieksan seurakunnalle. Nurmeksen seurakunta hankkii tarvittavat kartat. Nurmeksen seurakunnan nykyinen yhteistyö metsänhoitoyhdistyksen kanssa päättyy. Sopimusluonnos: Sopimuksen tarkoitus Sopimuksen tehtävänä on edistää metsänomistajan metsätalouden kannattavuutta ja metsänomistajan metsätaloudelleen asettamien muiden tavoitteiden toteutumista. Sopimuksen tavoitteena on hoitaa ja käyttää sopimuksen liitteessä lueteltujen tilojen metsiä hyvän metsänhoidon vaatimusten mukaisesti, ympäristönäkökohdat huomioiden ja metsäsuunnitelmaa sekä metsänomistajan päätöksiä noudattaen. Sopimuksen sisältö Lieksan seurakunta ottaa vuosittain huhtikuun loppuun mennessä yhteyttä metsänomistajaan metsäpalvelusopimuksen merkeissä. Lieksan seurakunta tekee tarkennetun ehdotuksen seuraavan vuoden mittaisen jakson aikana tehtävistä hakkuista, metsänhoitotöistä, laatii arvion hoitotöiden kustannuksista ja puun myyntituloista sekä tekee arvion kulloisenkin talouskauden toiminta- ja taloussuunnitelman toiselle ja kolmannelle suunnitelmavuodelle metsätalouden tuloista ja menoista. Ehdotuksen perusteella sovitaan suoritettavista toimenpiteistä. Hankekohtaisesti sovitaan erikseen töiden toteutusvastuut, toteutustapa ja aikataulu Metsänhoitotyöt Metsänhoitotyöt suunnitellaan hyvän metsänhoidon periaatteen mukaisesti metsäsuunnitelmaa ohjeita ja metsänomistajan tavoitteita noudattaen. Metsänhoitotöiden työlajeista ja määristä sovitaan erikseen vuosisuunnitelman pohjalta Puukauppa Lieksan seurakunta laatii myyntiin tarjottavista leimikoista puunmyyntisuunnitelmat, metsänkäyttöilmoitukset sekä muut tarvittavat asiapaperit sekä huolehtii metsien sertifioinnin ja metsälain vaatimusten noudattamisesta. Lieksan seurakunta huolehtii metsänomistajan kanssa erikseen sovittavien puukaupallisten tehtä-

16 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 7/ (30) vien hoitamisesta. Näitä palveluita ovat tarjousten hankkiminen ostajilta, tarjousten vertailu, esitys ostajasta ja kauppatavasta, puukaupan tekeminen sekä puunkorjuun ja mittauksen valvonta sekä myyjän oikeusturvasta huolehtiminen Metsäveropalvelu Lieksan seurakunta avustaa Nurmeksen seurakunnan veroilmoituksen liitteen metsätalouden pääomatuloilmoituksen tekemisessä Tiedotus ja seuranta Lieksan seurakunta tilastoi ja dokumentoi metsissä suoritetut toimenpiteet ja toimittaa em. dokumentit Nurmeksen seurakunnalle sekä kirjallisina että sovitussa tiedostomuodossa. Lieksan seurakunta seuraa metsäsuunnitelman toteutumista ja raportoi siitä vuosittain Nurmeksen seurakunnalle. Lieksan seurakunta päivittää Nurmeksen metsäsuunnitelmaa aina siltä osin kun suunnitelmassa ehdotettuja toimenpiteitä on suoritettu. Uuden metsäsuunnitelman laatimisesta neuvotellaan erikseen sen tullessa ajankohtaiseksi. Metsäsuunnitelmaa ylläpidetään Lieksan seurakunnan omistamalla Tforest -nimisellä paikkatietojärjestelmällä. Nurmeksen seurakunta hankkii kustannuksellaan järjestelmän vaatimat metsäsuunnitelmatiedot Pohjois-Karjalan metsäkeskukselta digitaalisessa muodossa. Nurmeksen seurakunta hankkii myös mahdollisesti tarvittavan peruskartta- ja digitaalisen ilmakuva-aineiston. Lieksan seurakunta seuraa metsien tilaa ja ilmoittaa tietoonsa tulleista luonnontuhoista ja vahingoista sekä ryhtyy viipymättä tarvittaviin toimiin vahinkojen korjaamiseksi. Palveluista perittävät maksut Hakkuusuunnitelman teosta, metsänhoitotöitten suunnittelusta sekä niihin liittyvistä metsäkäynneistä ja viranomaisilmoituksista peritään metsänomistajalta niihin käytetyn ajan mukainen tuntiveloitus lisättynä alv 22 %, samoin sopimuksen mukaiseen seurantaan ja suunnitteluun liittyvistä toimista. Tuntiveloitus perustuu Lieksan seurakunnan kiinteistöpäällikön voimassaolevasta kuukausipalkasta johdettuun tuntihintaan. Kulukorvaukset veloitetaan voimassaolevan verottajan verovapaana hyväksymän kulukorvauksen suuruisena. Nurmeksen seurakunta osallistuu Tforest -paikkatietojärjestelmän ylläpitomaksuihin metsäsuunnitelman mukaisen pinta-alan suhteessa. Ylläpitomaksun perii ohjelmiston ylläpitäjä ja kehittäjä metsätalouden kehittämiskeskus Tapio. Sopimuksen voimassaolo Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi allekirjoitushetkestä lukien. Sopimus voidaan purkaa molemmin puolin kuuden kuukauden irtisanomisajalla ilmoittamalla siitä kirjallisesti toiselle osapuolelle. Irtisanomishetkellä kesken olevat työt tehdään loppuun sopimuskohtaisesti. Muut ehdot Tätä sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle. Paikka ja aika Riitta Taskinen, talouspäällikkö Nurmeksen seurakunta Kari Mustonen, talousjohtaja Lieksan seurakunta

17 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 7/ (30) Päätösehdotus: Talousjohtaja: hyväksyy metsäpalvelusopimuksen ja valtuuttaa talousjohtaja Kari Mustosen allekirjoittamaan metsäpalvelusopimuksen Nurmeksen seurakunnan kanssa. Tiedoksi: Lisätietoja: Päätösehdotus hyväksyttiin. Nurmeksen seurakunnan taloustoimisto Kiinteistöpäällikkö Taloussihteeri Talousjohtaja talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti: kari.mustonen(at)evl.fi

18 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 7/ (30) 158 LAUSUNNON ANTAMINEN KIRKON OMAN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELU- KESKUKSEN PERUSTAMISESTA Liite 2 Kirkkohallitus (ennakkotieto yleiskirje 2/2009) pyytää kaikkien seurakuntatalouksien kirkkoneuvostoilta/yhteisiltä kirkkoneuvostoilta lausunnon koskien HeTa-palvelukeskusmallia. Erillinen kysely lähetetään tuomiokapituleille ja ammattijärjestöille. Sivustolla on HeTa-materiaalia lausunnonannon tueksi. Osa materiaalista on esitelty nk. HeTa-kiertueella huhti-toukokuussa eri puolella maata. Kyselylomake on sivustolla tulostettavana versiona, mutta itse vastaus tulee antaa sähköisesti vastauslomakkeella, joka laitetaan sivustolle lähiaikoina. Vastausaikaa on saakka. Kysymykset voi myös esittää linkin kautta. Lisätiedot: projektipäällikkö Anne Saloniemi, puh antoi lausuntoluonnoksen valmistelemisen strategisen johtoryhmän tehtäväksi siten, että se ehditään käsitellä kirkkoneuvostossa ennen Johtoryhmä käsitteli asiaa Hanke perustuu kirkkohallituksen seurakuntarakennetyöryhmän linjauksiin hoitaa hengelliseen elämään liittyvät perustoiminnot pienissä toimivissa lähiyhteisöissä ja talouden ja hallinnon tukitoimet suurissa yksiköissä. Aluksi lausuntoa ryhdyttiin laatimaan siten, että tuetaan Joensuun saamista alueelliseksi toimipisteeksi eikä olla halukkaita ryhtymään hankkeen piloteiksi. Katsottiin, että hankkeen vastustamiselle ja oman toimintamallin kehittämiselle ei oikein ole perusteita, jos tavoitteena on tukitoimien kokonaiskehittäminen. Asiasta keskusteltiin laajalti. Keskustelussa nousivat esille voimakkaasti myös paikkakunnan kehittäminen ja työllisyyden turvaaminen Lieksassa. Keskustelun jälkeen lausuntoluonnos sai seuraavan muodon: 1 Suunnitelma 1a: Kyllä; palvelukeskus soveltuu kokonaiskehittämisen malliksi 1b: Kyllä; järjestelmän osien tulee toimia kunnolla ennen kuin se otetaan käyttöön 1c: Ei vastata 2 Lakimuutos ja organisointi 2: Kyllä; riittävän pitkä siirtymävaihe on välttämätön; palvelumaksujen määrittelyssä selkeät kriteerit esim. kirjanpidon vienti ja palkkapussi 3 ja 4 Palvelukeskuksen toimipisteiden sijainti

19 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 7/ (30) 3 ja 4: Ensisijaisesti Lieksa, jossa runsaasti valtion ja kunnan vapautuvia toimitiloja, alhainen vuokrataso, paikkakunnalla on koulutettua työvoimaa, kohtuuhintaisia asuntoja saatavana, ammattiopistosta saatavissa koulutusta ja toissijaisesti Joensuu, maakunnan ja rovastikunnan ( alkaen) keskus, toimitiloja ja työvoimaa, hyvät kulkuyhteydet, Joensuun seurakuntayhtymän tavoite 5 Pilotointi 5: Kyllä Talousjohtaja: Ulkoistettavaksi suunnitellut toimet sujuvat Lieksan seurakunnassa nykyisellä henkilökunnalla hyvin. Siirtyminen kirkossa yhteen tietokoneohjelmaan on tarkoituksenmukaista. Kustannusvaikutuksia seurakunnan talouteen on esitelty vain yleisellä tasolla. Ulkoistuksesta aiheutuvat kustannukset ovat aluksi lisäkustannuksia eikä niitä käytettävissä olevien tietojen perusteella osata täsmällisesti arvioida. Seurakuntaan on jäätävä talouden osaajia huolehtimaan aineistojen valmistelusta, lähettämisestä ja vastaanottamisesta. Taloustoimiston työntekijät eivät ole halukkaita ryhtymään hankkeen piloteiksi, koska samanaikaisesti on käynnissä muitakin hankkeita. Jos järjestelmän käyttäjäksi on liityttävä, siihen pitäisi sisältyä mahdollisuus saada työskennellä omasta työhuoneesta käsin vrt. Mikkelinseudun hanke. Tavoitteena on riittävän pitkä siirtymäkausi, jotta järjestelmä saadaan toimivaksi ennen siihen liittymistä. Hanke edellyttää seurakunnissa henkilö- ja tehtäväjärjestelyjä. Pitkä siirtymäkausi helpottaa mm. eläkejärjestelyissä henkilöstön sopeuttamisessa muuttuviin tehtäviin. Palvelukeskuksen henkilökunta valitaan ja palkataan kirkkohallituksen toimesta. Päätösehdotus: Tiedoksi: Lisätietoja: Talousjohtaja: antaa lausunnon kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon palvelukeskuksen perustamisesta ottamalla huomioon myös seurakunnan taloushallinnon henkilöstön näkökulman. päätti antaa palvelukeskushankkeesta johtoryhmässä syntyneen lausunnon siten muutettuna, että talousjohtajan kommentti liitetään sellaisenaan lausuntoon. Taloustoimiston henkilökunta Työympäristötoimikunta Talousjohtaja talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti: kari.mustonen(at)evl.fi

20 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 7/ (30) 159 SISÄISEN VALVONNAN TALOUSRAPORTTI 1-8/2009 KÄYTTÖTALOUSOSA TP 2008 TA 2009 Tot Erotus Käyttö-% Toimintakate päätehtävittäin Yleishallinto Toimintatuotot ,4 Toimintakulut ,7 Toimintakate ,3 Seurakuntatyö Toimintatuotot ,0 Toimintakulut ,3 Toimintakate ,9 Hautaustoimi Toimintatuotot ,5 Toimintakulut ,6 Toimintakate ,6 Poistot Työalakate ,6 Kiinteistötoimi Toimintatuotot ,9 Toimintakulut ,8 Toimintakate ,8 Poistot Työalakate ,8 Päätehtävät yhteensä Toimintatuotot ,4 Toimintakulut ,8 TOIMINTAKATE YHT ,9 Poistot TYÖALAKATE YHT ,9 KÄYTTÖTALOUSOSA TP 2008 TA 2009 Tot Erotus Käyttö-% Tuotot ja kulut lajeittain Toimintatuotot Korvaukset ,8 Myyntituotot ,7 Virastotulot ,6 Srk-työn maksut ,6 Hautatoimen maksut ,9 Muut maksut ja korvaukset ,6 Vuokratuotot ,7 Metsätalouden tuotot ,3 Kolehdit ja keräystuotot ,7 Tuet ja avustukset ,2 Muut toimintatuotot ,0 Toimintatuotot yhteensä ,4 Toimintakulut Palkat ja palkkiot ,8 Henkilösivukulut ,1

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 9/2006 1 (10) 7.12.2006

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 9/2006 1 (10) 7.12.2006 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 9/2006 1 (10) KOKOUSAIKA Torstai 0 klo 17.15 17:31 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Erkki Kilpinen, vpj. Martti Hara Leena Kokkonen

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

Pöytäkirjan Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä Hartolan kirkkoherranvirastossa

Pöytäkirjan Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä Hartolan kirkkoherranvirastossa 1 Kokouskutsu Kokousaika Torstai 03.11.2011. klo 18.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Hartolan seurakuntatalo 1. Kokouksen avaus 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. Pöytäkirjan tarkastajat 4. Työjärjestyksen

Lisätiedot

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2010 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.10.2010 sivu 1

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2010 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.10.2010 sivu 1 KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2010 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.10.2010 sivu 1 Paikka ja kellonaika: Kylmäkosken seurakuntatalo klo 17.00. ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 1/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 1/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA Esityslista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 1/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 23 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille

Lisätiedot

Lahti Mariitta kirkkov. vpj poistui klo 20:30 104

Lahti Mariitta kirkkov. vpj poistui klo 20:30 104 1 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 13.11. 2013 klo 18 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila LÄSNÄ: Harhala Tauno Husari Salme Koivumäki Anu Koivuniemi Olavi Lehtiö Helena Leppihalme Aili Virtanen Pentti Pitkänen Jorma varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 1/9.3.2011 Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 1/9.3.2011 Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto Kokousaika ma 9.3.2011 klo 9.30 12.45 Kokouspaikka: Hartolan seurakuntatalo, kabinetti 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pöytäkirjantarkastajien valinta 3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Koivisto Päivi Kälviäinen Sakari Leppänen Pertti. Raskinen Marjatta. Sipiläinen Jouni Viljakainen Hannele

Koivisto Päivi Kälviäinen Sakari Leppänen Pertti. Raskinen Marjatta. Sipiläinen Jouni Viljakainen Hannele ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 2/2009 Sivu 1 (7) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika tiistaina klo 17.00 18.30 Paikka Myllykosken seurakuntatalo Läsnä et Suutari Olavi Huovila Juhani Halme Terttu

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 10/2016 sivu 1. Kokousaika: Ke klo Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3

Kirkkoneuvosto Nro 10/2016 sivu 1. Kokousaika: Ke klo Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 10/2016 sivu 1 Kokousaika: Ke 12.10.2016 klo 18.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 131 Kokouksen avaus ja

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä 02.03.2016

Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä 02.03.2016 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 02.03.2016 klo 17:30 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila Osallistujat: Henttinen Martti Hyttinen Ilkka Koivunen Leena varapj, Lahti Mariitta Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa Laura Uusi-Rasi

Lisätiedot

Kirkkoherra Juha Rintamäki Seurakuntaneuvosto merkitsee selvityksen tiedoksi.

Kirkkoherra Juha Rintamäki Seurakuntaneuvosto merkitsee selvityksen tiedoksi. 392/2016 23 Helsingin seurakuntien vuositilasto 2015 Päätösehdotus Kirkkoherra Juha Rintamäki Seurakuntaneuvosto merkitsee selvityksen tiedoksi. Päätös Merkittiin tiedoksi. Selostus Helsingin seurakuntayhtymän

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kappelineuvosto

PÖYTÄKIRJA. Kappelineuvosto 1 ESITYSLISTA Kappelineuvoston kokous 5/2016 PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 5/2016 AIKA: Perjantai 16.9.2016 klo 18.00 18.35 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne - paikalla Katila Anne

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 ( 8) Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski

SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 ( 8) Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 Sivu 1 ( 8) Kokousaika Tiistai 9.2.2016 kello 18:50 19:05 Kokouspaikka Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski Läsnä Aalto, Jorma Aaltonen,

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 3/2015 17.12.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 3/2015 17.12.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) _ KOKOUSTIEDOT Aika 17.12.2015 klo 19-20.22 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Kinnula Matti jäsen pj. x Soutukorva Johanna jäsen vpj. x 37- Hemminki

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2016 Kirkkoneuvosto

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2016 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA KESKIVIIKKONA 25.5.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Yläneen seurakuntatalo SAAPUVILLA Jäsenet Varajäsenet OLLEET JÄSENET / VARAJÄSENET Matti Kaipainen pj Sirpa Kangas vpj Seija Toivonen Harri Auranen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

SAMMATIN ALUESEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu ALUENEUVOSTO ALN 41 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty alueneuvoston jäsenille

SAMMATIN ALUESEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu ALUENEUVOSTO ALN 41 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty alueneuvoston jäsenille ALUENEUVOSTO 15.8.2013 26 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS ALN 40 Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ALN 41 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty

Lisätiedot

24 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00. Kirkkoherra piti alkuhartauden.

24 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00. Kirkkoherra piti alkuhartauden. 1(5) Aika Keskiviikko 22.4.2015 klo 18.00 Paikka Seurakuntakeskus, Kirkkokatu 1 Läsnä Muut osallistujat Marjatta Mikkonen, puheenjohtaja Miia Haapalainen Matti Heikkinen Terttu Herukka Leena Jokinen Arto

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 Kirkkoneuvosto

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA MAANANTAINA 14.12.2015 klo 18.00 (KOKOUSPAIKKA Pöytyän seurakuntatalo, rippikoululuokka SAAPUVILLA Jäsenet Varajäsenet OLLEET JÄSENET / Matti Kaipainen pj VARAJÄSENET Sirpa Kangas vpj Harri

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2009 1 (15) 28.1.2009

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2009 1 (15) 28.1.2009 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2009 1 (15) KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS AIKA Keskiviikko klo 18.00 PAIKKA Lieksan kirkko LÄSNÄ Varsinainen jäsen Varajäsen Hara Martti ( ) ( ) Heikura Anni ( ) ( ) Ilvonen

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2009 1 (16) 9.11.2009

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2009 1 (16) 9.11.2009 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2009 1 (16) KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS AIKA Maanantai klo 18.00 19.09 PAIKKA Lieksan seurakuntatalo LÄSNÄ Varsinainen jäsen Varajäsen MUUT LÄSNÄ OLLEET ( KJ 8:7) Hara

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 2/28.4.2011 Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 2/28.4.2011 Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto Kokousaika ma 28.4.2011 klo 9.00 11.10 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, kabinetti 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pöytäkirjantarkastajien valinta 3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Kirkkoneuvosto

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA KESKIVIIKKONA 4.1.2017 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Pöytyän seurakuntakoti SAAPUVILLA Jäsenet Varajäsenet OLLEET JÄSENET / VARAJÄSENET Matti Kaipainen pj Sirpa Kangas vpj Seija Toivonen Harri Auranen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 3/2015 AIKA: Maanantai 30.3.2015 klo 18.00 18.25 Huom. kellonaika aiemmin ilmoitettua myöhäisempi PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä

Lisätiedot

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.4.2011 sivu 1

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.4.2011 sivu 1 KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.4.2011 sivu 1 Paikka ja kellonaika: Kylmäkosken seurakuntatalo klo 17.30. ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 4/11.10.2010 Kirkkoneuvoston taloudellisen jaosto. Kokousaika 11.10.2010 klo 9.00-12.08

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 4/11.10.2010 Kirkkoneuvoston taloudellisen jaosto. Kokousaika 11.10.2010 klo 9.00-12.08 Kokousaika 11.10.2010 klo 9.00-12.08 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo Läsnä Poissa Muut läsnäolijat: Rauni Salmela, puheenjohtaja Olli Lehtinen, jäsen Anneli Tervo, jäsen Pirkko Riihimäki, jäsen Hannu

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA Kappelineuvoston kokous 4/2016 ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 4/2016 AIKA: Perjantai 29.7.2016 klo 18.00 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne - poissa Katila

Lisätiedot

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä sivu 1

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä sivu 1 KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 18.5.2011 sivu 1 Paikka ja kellonaika: Kylmäkosken seurakuntatalo klo 16.00. ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11 2011 Kirkkoneuvosto Aika: 13.12.2011 klo 18.00 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Nurminen Anja puheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta ESITYSLISTA 1/ Kirkkovaltuusto

Kangasalan seurakunta ESITYSLISTA 1/ Kirkkovaltuusto Kangasalan seurakunta ESITYSLISTA 1/2013 1 KUTSU Kangasalan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään Suoraman seurakuntakeskuksessa 22.1.2013 klo 19. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: liite

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2011 1(14) Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.2.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2011 1(14) Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.2.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2011 1(14) Aika 8.2.2011 klo 15:00 17:30 Paikka Seurakuntien talo, 4. krs, diakoniakeskuksen kokoustila Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2016 1 (11) 6.4.2016

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2016 1 (11) 6.4.2016 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2016 1 (11) AIKA Keskiviikko klo 16.30 17.25 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Matti Hokkanen Tiina Ihalainen Maija Ikonen Marja Kettunen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 Asiat 15-20, 24-28, 31-35 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Asianro 1160/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Asianro 1160/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 24 Asianro 1160/00.02.03/2013 KTL tiedonannot 2013 Toimitusjohtaja, henkilöstöasiat 4 Henkilökohtaisen lisän myöntäminen / Terhi Holländer 5 Teknisen henkilöstön

Lisätiedot

PUOLANGAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto

PUOLANGAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Aika Maanantaina 13.2.2017 klo 18.00 Paikka Läsnä Seurakuntakeskus, Kirkkokatu 1, Puolanka Marjatta Mikkonen, puheenjohtaja Miia Haapalainen Terttu Herukka Pirjo-Riitta Kinnunen Arto Korkatti Reijo Mikkonen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) Aika: Ti 16.10.2007 klo 18.00 (Ryhmät klo 17, kahvitarjoilu klo 17.45) Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Arola, Mika Hernesmaa, Harri Ilomäki,

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 19.12.2013. Pöytäkirja 5 / 2013. Aika Torstai 19.12.2013 klo 18.00-19.30

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 19.12.2013. Pöytäkirja 5 / 2013. Aika Torstai 19.12.2013 klo 18.00-19.30 1 Pöytäkirja 5 / 2013 Aika Torstai 19.12.2013 klo 18.00-19.30 Paikka Seurakuntatalo, Kirkkotie 2, Sali 1. Läsnä Poissa Vesa Järvinen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Mirja Boren Kalevi Hanhinen Vuokko Heikkilä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SAMMATIN ALUESEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu ALUENEUVOSTO 2.10.2013 32. ALN 52 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty alueneuvoston jäsenille 26.9.2013.

SAMMATIN ALUESEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu ALUENEUVOSTO 2.10.2013 32. ALN 52 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty alueneuvoston jäsenille 26.9.2013. ALUENEUVOSTO 2.10.2013 32 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS ALN 51 Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ALN 52 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Joensuun Työterveysliikelaitoksen johtokunta Aika 08.10.2014 klo 17:00-17:35 Paikka Penttilänkatu 7-9, 80220 Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 35 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 3/2016. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 3/2016. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA Esityslista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 3/2016 Ensimmäisen pykälän numero: 17 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 1/2016 AIKA: Maanantai 15.2.2016 klo 18.00 19.27 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne- paikalla Katila Anne - paikalla Katila

Lisätiedot

Ihanamäki Johanna. Kujansuu Samuli. Sällilä Raimo

Ihanamäki Johanna. Kujansuu Samuli. Sällilä Raimo KOKOUSAIKA: Keskiviikko 01.11.2017 klo 18:00 KOKOUSPAIKKA: Vanha pappila Osallistujat: Henttinen Martti Hyttinen Marjatta vara Esa Vuorenmaa Ihanamäki Johanna Koivumäki Anu 109-116 poistui klo 20:45 Koivunen

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Aika Maanantai klo Paikka Seurakuntakeskus, Kaukainen maa, Kirkkotanhuantie 1, Ylöjärvi

Aika Maanantai klo Paikka Seurakuntakeskus, Kaukainen maa, Kirkkotanhuantie 1, Ylöjärvi YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA VARHAISNUORISOTYÖN JOHTOKUNTA 1/2017 Aika Maanantai 23.1.2017 klo 18 20 Paikka Seurakuntakeskus, Kaukainen maa, Kirkkotanhuantie 1, 33470 Ylöjärvi Jäsenet Harjunmaa Antti

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA Kappelineuvoston kokous 3/2016 ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 3/2016 AIKA: Maanantai 6.6.2016 klo 18.00 18.23 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne - poissa

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/2016 Kirkkoneuvosto

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/2016 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA KESKIVIIKKONA 26.10.2016 klo 17.30 KOKOUSPAIKKA Pöytyän seurakuntatalo SAAPUVILLA Jäsenet Varajäsenet OLLEET JÄSENET / VARAJÄSENET Matti Kaipainen pj Sirpa Kangas vpj Seija Toivonen Harri Auranen

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(7) Viestinnän johtokunta Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(7) Viestinnän johtokunta Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(7) Aika 28.9.2016 klo 17:00-17:05 Paikka Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Martikainen, Heidi puheenjohtaja, poissa Arvonen,

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Seurakuntayhtymän johtaja Teemu Laajasalo. Seuraavat kokoukset sovitaan kokouksessa.

Seurakuntayhtymän johtaja Teemu Laajasalo. Seuraavat kokoukset sovitaan kokouksessa. 6 Muut asiat Ei muita asioita. 84/2017 7 Seuraavat kokoukset Päätösehdotus Seurakuntayhtymän johtaja Teemu Laajasalo Päätös Seuraavat kokoukset sovitaan kokouksessa. Johtokunta päätti, että seuraava kokous

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

127 Sitoumus liittymisestä KL-Kuntahankinnat Oy:n toimistotarvikkeiden

127 Sitoumus liittymisestä KL-Kuntahankinnat Oy:n toimistotarvikkeiden 149/2015 127 Sitoumus liittymisestä KL-Kuntahankinnat Oy:n toimistotarvikkeiden puitesopimukseen Päätösehdotus Seurakuntaneuvosto päättää, että Malmin seurakunta sitoutuu KL- Kuntahankinnat kilpailuttamaan

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 74, 86, 87 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus

Lisätiedot

Olen tarkastanut pöytäkirjan ja todennut sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaan laadituksi...201_

Olen tarkastanut pöytäkirjan ja todennut sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaan laadituksi...201_ Martinkallion koulun johtokunnan kokous tiistaina 26.9.2017 klo 17.30. koulun henkilökunnan taukohuoneessa Pöytäkirja 1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.31. Uuden johtokunnan jäsenet

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (7) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (7) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (7) Aika: Tiistai 16.6.2009 klo 18.00 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Harri Hernesmaa Poistui 72 käsittelyn aikana klo 19.10 Kyllikki Honkanen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA Maakuntahallitus 10/2015 Kokousaika: 6.11.2015 klo 12.00 13.40 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola Käsiteltävät asiat:

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti nro 7/2015 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti Sivu 2 Nro 7/2015 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo 17.00-17.40 Läsnäolevat jäsenet Dahlqvist

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 3/2017 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 3/2017 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 3/2017 1 Kirkkoneuvosto Esityslista/Pöytäkirja Aika: 05.04.2017 klo 17.00 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

Todistaa: Lotta Salmela, talouspäällikkö

Todistaa: Lotta Salmela, talouspäällikkö 65 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 2.12.2009 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA: Kivipappilan kokoushuone Läsnä: Mattila Esko puheenjohtaja Salo Miikka jäsen, varapuheenjohtaja Mansoniemi Juha jäsen Majalahti Auli jäsen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA 1/2017

YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA 1/2017 YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA Pöytäkirja 1/2017 Aika 16.1.2017 klo 18.00-20.00 Paikka Seurakuntakeskus, Arkki, Kirkkotanhuantie 1 Kutsuttu: Jorma Rienoja puheenjohtaja Marja Erkkilä

Lisätiedot