KUNNANHALLITUS 7/2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNNANHALLITUS 7/2012"

Transkriptio

1 KUNNANHALLITUS 7/2012 Aika Torstai klo Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Aho Anne jäsen Hietanen Toni jäsen, esteellinen 127 ajan, klo Holkko Merja jäsen Kangas Kaija jäsen Laitila Sami puheenjohtaja Niemenmaa Jaana jäsen Otava Antti varapuheenjohtaja, esteellinen 122 ajan, klo Pukkila Esa jäsen Törmä Ilmo jäsen Poissa Ohrankämmen Jukka valtuusto I varapuheenjohtaja Muut saapuvilla olleet Hosiasluoma Tarja kunnanjohtaja, esteellinen 132 ajan, klo Vuorela Ilpo valtuuston puheenjohtaja Vainionpää Joni valtuuston II varapuheenjohtaja Honkanen Arja palkanlaskija-arkistonhoitaja, ptk-pitäjä Pöytäkirjantarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Karvian kunnantalolla Nähtävilläolo Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Karvian kunnantalolla

2 SISÄLLYSLUETTELO: KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 3 POIKKEUSOLOJEN TIEDOTUSSUUNNITELMA 4 KARVIAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KOSKIEN TILOJA OTAVA JA VATTURANTA KUNTIEN HARKINNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKEMINEN VUONNA LAUSUNTOPYYNTÖ SATAKUNNAN PELASTUSLAITOKSEN PALVELUTASOSTA JA TALOUSARVIOSTA VUODELLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 9 RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITAJA 10 KVTES JA TILAPÄSET HOITOVAPAAT 11 PENDOLINO-JUNAVUOROJEN PYSÄHTYMINEN PARKANON RAUTATIEASEMALLA 13 KUNNANTALON HENKILÖKUNNAN LIIKUNTAILTAPÄIVÄ 15 VUODEN 2012 KUNNALLISVAALIT 16 MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS 20 KIINTEISTÖYHTIÖ KARVIAN VUOKRATALOJEN ANOMUS OMAVELKAISEN TAKAUKSEN SAAMISEKSI KARVIAN KUNNALTA 23 HAKEUTUMINEN HALLITUSOHJELMAAN SISÄLTYVÄÄN KUNTAKOKEILUUN 24 EDUSTAJAN JA VARAEDUSTAJAN NIMEÄMINEN ERÄISIIN LUOTTAMUSTOIMIN 27 POSAN TALOUDEN JA PALVELUSOPIMUKSEN TOTEUTUMINEN AJALLA MUUT ASIAT 29 ILMOITUSASIAT 31 OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 35

3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KH 119 Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN KH 120 Kunnanhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen tapahtuu kokousta seuraavana toisena arkipäivänä klo 15:00 kunnantalolla. Pöytäkirjat pidetään julkisesti nähtävänä pääsääntöisesti kokousta seuraavan kalenteriviikon tiistaina. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ilmo Törmä ja Anne Aho.

4 POIKKEUSOLOJEN TIEDOTUSSUUNNITELMA KH 121 Valmiuslain ( luku 40) mukaan valtioneuvoston, valtion hallintoviranomaisten, valtion liikelaitosten ja muiden valtionviranomaisten sekä kuntien tulee valmius suunnitelmin ja poikkeusoloissa tapahtuvan toiminnan etukäteisvalmisteluin sekä muin toimenpitein varmistaa tehtäviensä mahdollisimman häiriötön hoitaminen myös poikkeusoloissa. Valmiussuunnitelman yleinen osa on päivitetty ja hyväksytty kunnanhallituksessa Kunnan valmiussuunnitelman yksi osa-alue on poikkeusolojen tiedotussuunnitelma. Kunnan tiedotuspäällikkönä toimiva kunnansihteeri on päivittänyt vuonna 2002 hyväksytyn kunnan poikkeusolojen tiedotussuunnitelman. KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus hyväksyy Karvian kunnan poikkeusolojen tiedotussuunnitelman 2012, joka on toimitettu hallituksen jäsenille oheismateriaalina. Kunnanhallitus hyväksyi Karvian kunnan poikkeusolojen tiedotussuunnitelman 2012, joka oli toimitettu hallituksen jäsenille oheismateriaalina.

5 KARVIAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KOSKIEN TILOJA OTAVA JA VATTURANTA Rakltk Pohjois-Satakunnan aluearkkitehti Ilmari Mattila on tehnyt ehdotuksen yleiskaavan muutoksesta koskien Karvian rantayleiskaavaa (ehdotus päivätty ). Tarkemmin yleiskaavan muutosehdotus koskee Karvian kunnan Sarvenkylässä olevia tiloja Otava ja Vatturanta Tilalle Vatturanta ei rantayleiskaavassa ole osoitettu rantarakennusoikeutta. Tilalle Otava on rantayleiskaavassa osoitettu kolme lomarakennuspaikkaa, joista yksi on toteutunut. Tilojen omistajat ovat sopineet että tilalta Otava on mahdollista siirtää yksi lomarakennuspaikka tilalle Vatturanta Vatturanta tilalle sijoittuva uusi lomarakennuspaikka tulisi olemassa olevan lomarakennusalueen (RA) pohjoispuolelle, jossa on nyt 4 lomarakennuspaikkaa. Otava tilan osalta jäljelle jäävä rakentamaton lomarakennuspaikka on tarkoitus siirtää peltoalueen eteläreunaa, missä maanpinta on korkeammalla järven pinnasta. Tällä kohdalla rakennuspaikka olisi mahdollista paremmin sopeuttaa maisemaan yhdistämällä se eteläpuoliseen rantametsikköön. Alueelle tehdyssä katselmuksessa ei sieltä löytynyt kaavassa huomioitavia arvokkaita luontokohteita. Tavoitteena kaavamuutoksessa on siirtää yksi lomarakennuspaikka toisen tilan alueelle ja osoittaa jäljelle jäävä rakennuspaikka maiseman ja rakentamisen kannalta parempaan paikkaan. RT:N PÄÄTÖSEHDOTUS: Rakennuslautakunta esittää kunnanhallitukselle yleiskaavaehdotuksen asettamista nähtäville muistutusten tekoa varten. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. KH KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus asettaa yleiskaavaehdotuksen nähtäville 30 päivän ajaksi muistutusten tekoa varten. Kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Antti Otava ilmoitti esteellisyytensä, ollen kokouksesta poissa klo välisen ajan. Kunnanhallitus päätti asettaa yleiskaavaehdotuksen nähtäville 30 päivän ajaksi muistutusten tekoa varten.

6 KH 122 Kaava on ollut yleiskaavaehdotuksena/luonnoksena nähtävillä kunnan ilmoitustaululla 30 päivää ajalla Nähtävillä oloaikana ei saapunut kaavasta yhtään muistutusta eikä muutakaan huomautusta. Aluearkkitehti on ELY-keskuksen kanssa neuvoteltuaan päivittänyt Karvian rantayleiskaavamuutosasiakirjat , minkä jälkeen kaavamuutos, joka koskee Karvian kunnan Sarvelan kylän tiloja Otava, ja Vatturanta , tulee asettaa ehdotuksena nähtäville 30 päivän ajaksi. Liitteet: Rantayleiskaavan muutosehdotus KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus päättää asettaa 30 päivän ajaksi nähtäville ehdotuksena kaavamuutoksen, joka koskee Karvian kunnan Sarvelan kylän tiloja Otava, ja Vatturanta Antti Otava ilmoitti esteellisyytensä ollen poissa asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan klo Kunnanhallitus päätti asettaa 30 päivän ajaksi nähtäville ehdotuksena kaavamuutoksen, joka koskee Karvian kunnan Sarvelan kylän tiloja Otava, ja Vatturanta

7 KUNTIEN HARKINNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKEMINEN VUONNA 2012 KH 123 Valtiovarainministeriö on lähestynyt kunnanhallituksia kirjeellä koskien kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakemista vuonna Kunnan valtionosuutta voidaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 30 :n mukaan korottaa hakemuksesta harkinnanvaraisesti valtion talousarvion rajoissa, jos kunta ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistalouden vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt suunnitelman taloutensa tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä. Suunnitelma tulee liittää valtionosuuden korotusta koskevaan hakemukseen. Valtionapuviranomainen voi asettaa korotuksen myöntämiselle ja käytölle myös muita kunnan talouteen liittyviä ehtoja. Valtiovarainministeriö on päättänyt, että avustuksen myöntämisen ehtona on myös, että kunta toteuttaa kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lian 63 a :n mukaisen arviointiryhmän ehdotuksen mukaiset toimenpiteet palveluiden edellytysten turvaamiseksi niissä kunnissa, joihin kyseinen arviointiryhmä on asetettu. Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotukseen on käytettävissä euroa. Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 48 :n 2 momentin mukaan rahoitusavustusta on haettava valtiovarainministeriön päättämään ajankohtaan, mennessä. Karvian kunnan kunnallistalous ei ole valtionosuuden korotukseen oikeuttavalla tavalla vaikeuksissa. Liitteet: Valtiovarainministeriön kirje VM/824/ /2012 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus päättää, ettei Karvian kunta hae kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta vuonna Kunnanhallitus päätti, ettei Karvian kunta hae kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta vuonna 2012.

8 LAUSUNTOPYYNTÖ SATAKUNNAN PELASTUSLAITOKSEN PALVELUTASOSTA JA TALOUSARVIOSTA VUODELLE 2013 KH 124 Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta pyytää kuntien lausuntoa pelastustoimen palvelutasosta ja talousarviosta vuodelle Satakunnan pelastustoimen johtokunnan seuraava kokous on ja silloin johtokunta käsittelee siihen mennessä saapuneet lausunnot ja ohjeistaa talousarvion laadintaa. Varsinaisen talousarvioehdotuksen johtokunta antaa , ja siihen mennessä saapuneet lausunnot otetaan silloin huomioon. Käyttötalouden kasvuprosentiksi on esitetty 2,3 %. Sen pohjana on tilastokeskuksen tieto toteutuneesta inflaatiosta vuodesta 2011 vuoteen 2012 (maaliskuu). Johtokunnan esitys on luonteeltaan säilyttävä eli perusteemana on jatkaa vakiintuneilla toimintatavoilla. Sopimuspalokuntatoimintaan varataan sopimusten mukaiset korotukset, joihin on esitetty yli euron korotusta. Lisäksi varataan sopimuspalokuntien työterveyshuoltoon ja toimintakykytestaukseen uusi euron määräraha. Kuntakohtaisiin kasvuprosentteihin vaikuttaa kuntakohtaiset erät eli esim. vuokrat. Karvian osalta muutos maksuosuudessa olisi euroa eli 1,6 % kasvu. Lausunnot pyydämme toimittamaan Satakunnan pelastuslaitoksen kirjaamoon, osoite Satakunnankatu 3, Pori. Lisäksi toivomme, että saisimme lausunnon myös sähköisessä muodossa osoitteella Liitteet: Satakunnan pelastuslaitoksen lausuntopyyntö KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus päättää antaa lausuntonaan, että Satakunnan pelastuslaitoksen tulisi pystyä sopeuttamaan toimintaansa vuodelle 2013 ensihoidon siirtyessä kokonaan sairaanhoitopiirin vastuulle. Kunnat maksavat ensihoidosta sairaanhoitopiirille, joten siltä osin pelastuslaitoksen toimintaa voidaan supistaa ja myös kuntamaksuosuuksia pienentää. Kunnanhallitus päätti antaa lausuntonaan, että Satakunnan pelastuslaitoksen tulisi pystyä sopeuttamaan toimintaansa vuodelle 2013 ensihoidon siirtyessä kokonaan sairaanhoitopiirin vastuulle. Kunnat maksavat ensihoidosta sairaanhoitopiirille, joten siltä osin pelastuslaitoksen toimintaa voidaan supistaa ja myös kuntamaksuosuuksia pienentää.

9 TARKASTUSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJA KH 125 Tarkastuslautakunta on kokoontunut Kokouksen pöytäkirja on liitteenä. Liitteet: Tarkastuslautakunnan pöytäkirja KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus merkitsee tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tiedoksi. Kunnanhallitus merkitsi tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tiedoksi.

10 RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITAJA KOLTK Karvian päivähoidossa on työskennellyt ryhmäperhepäivähoitaja määräaikaisissa työsuhteissa jo neljän vuoden ajan. Lapsimäärä päivähoidossa tällä hetkellä ja myös jatkossa edellyttää, että hänen työsuhteensa jatkuu toistaiseksi, eikä määräaikaisuudelle ole perusteita. Tehtävää on määräaikaisena hoitanut lähihoitajan koulutuksen saanut Tatja Pukkiviita Karviasta. Pukkiviidan tämän hetkinen työsuhde päättyy , ja tarve hänen työpanokselleen on lähtien. Pukkiviita on toimittanut suostumuksensa tehtävään. Liitteet: Tatja Pukkiviidan kirje Päivähoidonohjaajan päätösehdotus Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus antaa luvan vakinaistaa yhden ryhmäperhepäivähoitajan työsuhteen lähtien. Sillä edellytyksellä, että kunnanhallitus myöntää luvan vakinaistamiselle, kasvatus- ja opetuslautakunta valitsee ryhmäperhepäivähoitajan tehtävään lähtien toistaiseksi lähihoitaja Tatja Pukkiviidan Karviasta. PÄÄTÖS Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus antaa luvan vakinaistaa yhden ryhmäperhepäivähoitajan työsuhteen lähtien. Sillä edellytyksellä, että kunnanhallitus myöntää luvan vakinaistamiselle, kasvatus- ja opetuslautakunta valitsi ryhmäperhepäivähoitajan tehtävään lähtien toistaiseksi lähihoitaja Tatja Pukkiviidan Karviasta. KH 126 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus päättää kasvatus- ja opetuslautakunnan esityksen mukaisesti myöntää luvan ryhmäperhepäivähoitajan työsuhteen vakinaistamiseen lähtien. Kunnanhallituksen jäsen Jaana Niemenmaa kannatti tehtyä esitystä, minkä jälkeen kunnanhallitus päätti kasvatus- ja opetuslautakunnan esityksen mukaisesti myöntää luvan ryhmäperhepäivähoitajan työsuhteen vakinaistamiseen lähtien.

11 KVTES JA TILAPÄSET HOITOVAPAAT MLTK Maaseututoimen tietoon on tullut Karvian kunnassa sovellettava KVTES:in 5 luvussa 10 olevasta tilapäisestä hoitovapaasta. Palkan maksamisen edellytyksenä on, että molemmat vanhemmat ovat ansiotyössä kodin ulkopuolella tai toisella vanhemmista ei muutoin tosiasiallisen esteen johdosta ole mahdollisuutta osallistua lapsen hoitoon tai kysymyksessä on yksinhuoltaja. Tosiasiallinen este on sairaalahoito, asevelvollisuuden/ naisten vapaaehtoisen asepalvelun suorittaminen, reservin kertausharjoituksiin osallistuminen ja toisella paikkakunnalla olo matkan tai opiskelun vuoksi. Kodin ulkopuolisella työllä tarkoitetaan muualla kuin varsinaisessa asuinpaikassa suoritettavaa työtä, josta asianomainen saa pääasiallisen toimeentulonsa. Esimerkiksi yksityisyrittäjän puoliso voi saada palkallista virka-/ työvapaata, jos yrittäjän työpaikka ei ole kodissa tai sen välittömässä läheisyydessä. Tämä pykälä sulkee pois mahdollisuuden tilapäiseen hoitovapaaseen jos yritys on varsinaisen asuinpaikan yhteydessä. Nykyiset maatilat ja muut yksityisyrittäjien toiminnot kodin läheisyydessä ovat niin laaja-alaisia, ettei toiminnan pyörittäminen ja sairaan lapsen hoitaminen ole mahdollista samaan aikaan. Hoito ei onnistu ilman puolison mahdollisuutta jäädä pois töistä tilapäisesti. Käytäntö asettaa yrittäjiä eriarvoiseen asemaan, mikä ei ole hyväksyttävää. Tarpeen niin vaatiessa, kodin välittömässä läheisyydessäkin olevan, yrittäjän puolison tulee olla oikeutettu tilapäiseen hoitovapaaseen. PÄÄTÖSEHDOTUS Maaseutusihteeri esittää maaseutulautakunnalle että maaseutulautakunta keskustelee ja päättää asiasta ja sen esittämisestä kunnanhallitukselle. PÄÄTÖS Toni Hietanen jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi. Vuokko Luomanen toimi puheenjohtajana. Maaseutulautakunta keskusteli asiasta ja päätti yksimielisesti että pykälä asettaa yrittäjiä eriarvoiseen asemaan, mikä ei ole hyväksyttävää. Tarpeen niin vaatiessa, kodin välittömässä läheisyydessäkin olevan, yrittäjän puolison tulee olla oikeutettu tilapäiseen hoitovapaaseen. Maaseutulautakunta esittää kunnanhallitukselle, ettei Karvian kunnassa enää jatkossa sovellettaisi KVTES:in 5 lukua 10 tilapäisestä hoitovapaasta. KH 127 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus päättää maaseutulautakunnan esityksen mukaisesti, että kunnallisen virkaehtosopimuksen V luvun 10 tilapäistä hoitovapaata koskevia säännöksiä sovelletaan jatkossa niin, että palkkaa voidaan maksaa pykälän 2 mom. mukaisesti

12 myös silloin, kun työntekijän tai viranhaltijan puoliso on ansiotyössä kodin läheisyydessä. Ohjetta sovelletaan lähtien. Kunnanhallituksen jäsen Toni Hietanen ilmoitti esteellisyytensä ollen poissa asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan klo Kunnanhallitus päätti maaseutulautakunnan esityksen mukaisesti, että kunnallisen virkaehtosopimuksen V luvun 10 tilapäistä hoitovapaata koskevia säännöksiä sovelletaan jatkossa niin, että palkkaa voidaan maksaa pykälän 2 mom. mukaisesti myös silloin, kun työntekijän tai viranhaltijan puoliso on ansiotyössä kodin läheisyydessä. Ohjetta sovelletaan lähtien.

13 PENDOLINO-JUNAVUOROJEN PYSÄHTYMINEN PARKANON RAUTATIEASEMALLA KH VR:n tiedotteen mukaan alkavalla aikataulukaudella junamatkoja Helsingin ja Kokkolan välillä nopeutetaan minuutilla. Tämä tarkoittaa sitä, että joidenkin Pendolinojen pysähtymistä väliasemilla vähennetään: mm. Helsingistä Ouluun klo lähtevä Pendolino ei enää pysähdy Parkanossa (klo 17.44). Kyseinen yhteys kuitenkin on Parkanosta muualle suuntautuvalle työmatkaliikenteelle erityisen tärkeä. Kymmeniä parkanolaisia ja lähiseudun asukkaita käy päivittäin työssä Tampereen suunnalla ja jopa Riihimäellä saakka. Aikataulu-uudistuksessa myönteistä Parkanon kannalta on kaksi uutta junayhteyttä: aamujuna Tampereelta Vaasaan pysähtyy Parkanossa klo 6.57 ja keskipäivän juna Seinäjoelta Helsinkiin pysähtyy Parkanossa klo Parkanon Kaupunginhallitus on kokouksessaan esittänyt VR-yhtymälle, että Pendolino-vuoro S53 pysähtyisi jatkossakin Parkanon asemalla, koska sillä on erityisen tärkeä merkitys Parkanon ja sen lähiseudun työmatkaliikenteelle. KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus esittää VR-yhtymälle, että Pendolino-vuoro S53 pysähtyisi jatkossakin Parkanon asemalla, koska sillä on erityisen tärkeä merkitys Parkanon lähiseudun työmatkaliikenteelle. Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen lisäyksellä, jossa korostetaan myös kyseisen junavuoron merkitystä niin Etelä-Pohjanmaan, Suupohjan seudun kuin myös Pohjois-Satakunnankin asukkaille. Myös junaa käyttäville lähiseudun opiskelijoille Pendolino vuoro S53 on tärkeä. Asia päätettiin saattaa myös Satakuntaliitolle tiedoksi. KH 128 VR-Yhtymä Oy on vastannut kunnanhallituksen esitykseen. Vastauksen mukaan pysähdyksen poistolle on useita perusteita, vaikka on valitettavaa, että joillekin junan nykykäyttäjille aiheutuu haittaa. Junavuorossa on runsaasti pitkän matkan kulkijoita Pohjanmaalle ja Ouluun. Aikataulumuutos sallii paremmat liikennejärjestelyt ja tuo matka-aikahyötyä jopa min. Parkanon junatarjontaa on lisätty viime vuosina. Vuonna 2004 Parkanossa pysähtyi arkisin 16 junaa, alkaen 20. Parkanoon pääsee jatkossa Tampereella iltapäivällä klo 15.00, 16.00, ja lähtevillä junilla alkaen Parkanossa pysähtyy kaksi uutta junaa, Tampere-Vaasa (Parkanossa 6.57) sekä Seinäjoki-Helsinki (Parkanossa 12.26). Liitteet: VR-Yhtymä Oy:n vastaus KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:

14 Kunnanhallitus merkitsee saamansa vastauksen tiedoksi ja haluaa korostaa, että VR jatkossakin huomioisi sen, että hyvillä junayhteyksillä on tärkeä merkitys alueen työmatkaliikenteelle ja opiskelumahdollisuuksille. Kunnanhallitus merkitsi saamansa vastauksen tiedoksi ja haluaa korostaa, että VR jatkossakin huomioisi sen, että hyvillä junayhteyksillä on tärkeä merkitys alueen työmatkaliikenteelle ja opiskelumahdollisuuksille.

15 KUNNANTALON HENKILÖKUNNAN LIIKUNTAILTAPÄIVÄ KH 129 Kunnantalon henkilökunnalle järjestetään liikuntailtapäivä , jolloin liikuntasihteeri järjestää Kunnantalon henkilökunnalle liikuntatuokion. Iltapäivään ovat tervetulleita osallistumaan myös muut kunnan työntekijät mahdollisuuksien mukaan. Kunnantalo suljetaan liikuntailtapäivän vuoksi kello alkaen. Kunnantalon sulkemisesta tiedotettiin normaalin käytännön mukaisesti. KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi. Kunnanhallitus merkitsi asian tiedoksi.

16 VUODEN 2012 KUNNALLISVAALIT KH Oikeusministeriö on päivätyllä kirjeellään OM 13/51/2012 ja Kuntaliitto yleiskirjeellään , nro 7/80/2012 antaneet kunnanhallituksille ohjeita toimenpiteistä, jotka tulee tehdä vuoden 2012 presidentin vaalia varten. Äänestyspaikkojen määrääminen aukioloaikoineen on yksi tällainen tehtävä. Kunnallisvaalit toimitetaan sunnuntaina Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin päätettävä kunnassa olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista sekä määrättävä ennakkoäänestyspaikkoina olevat sosiaalihuollon toimintayksiköt. Kunnanhallituksen on myös hyvissä ajoin määrättävä äänestysaleen vaalipäivän äänestyspaikat. Kunnanhallituksen on vaalilain 9 :n 1 momentin mukaisesti päätettävä kotimaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista siten, että niitä on jokaisessa kunnassa vähintään yksi, jollei erityisestä syystä muuta johdu. Kunta voi järjestää ennakkoäänestyksen joko omissa virastoissaan ja muissa toimipaikoissaan tai hankkimalla palvelun muulta luotettavalta taholta. Kunnanhallituksen päättämä kotimaan yleinen ennakkoäänestyspaikka kunnassa on ennakkoäänestystä varten avoinna kaikkina päivinä ennakkoäänestysaikana, jollei kunnanhallituksen päätöksellä erityisistä syistä toisin määrätä. Kunnanhallitus päättää yleisen ennakkoäänestyspaikan päivittäisistä aukioloajoista. Arkipäivisin aukioloaika voi alkaa aikaisintaan kello 8 ja päättyä viimeistään klo 20. Lauantaisin ja sunnuntaisin vastaavat ajat ovat kello 10 ja 16. Ennakkoäänestys laitoksessa toimitetaan vähintään yhtenä ja enintään kahtena päivänä vaalitoimikunnan määrääminä aikoina. Kotiäänestyksessä ennakkoäänestys toimitetaan äänestäjille erikseen ilmoitettuna aikana kello 9-20 välillä. Karvian kunta on yksi äänestysalue. Vaalilain 9 :n 4 momentin mukaisesti kunnanhallituksen on huolehdittava siitä, että Väestörekisterikeskuksen ylläpitämään äänestyspaikkarekisteriin, jona toimii oikeusministeriön vaalitietojärjestelmän (VAT) pohjatietojärjestelmä, merkitään Väestörekisterikeskuksen määräämällä tavalla jokaisen kunnassa olevan yleisen ennakkoäänestyspaikan nimi, käyntiosoite, aukiolopäivät ja päivittäiset aukioloajat sekä vaalipäivän äänestyspaikan nimi, käyntiosoite, aukiolopäivät ja päivittäiset

17 aukioloajat sekä vaalipäivän äänestyspaikan nimi ja käyntiosoite sekä muut Väestörekisterikeskuksen määräämät tiedot. Kunnallisvaalien äänestyspaikkojen tiedot on merkittävä pohjatietojärjestelmään viimeistään perjantaina klo 12. Kunnan keskusvaalilautakunnan on samassa määräajassa huolehdittava myös siitä, että pohjatietojärjestelmään merkitään keskusvaalilautakunnan voimassa olevat yhteystiedot vuoden 2012 kunnallisvaaleissa ja tiedot kuitataan järjestelmässä tarkistetuiksi. Erityisesti tulee huolehtia, että pohjatietoihin merkitään ilmoituskortille tulostuva kunnan keskusvaalilautakunnan puhelinnumero (ns. yleisöpuhelin) ja vaaliluettelon toimitusosoite, jonka tulee olla käyntiosoite. Kaikkien edellä mainittujen tietojen tulee ehdottomasti olla oikein, koska ne tulostetaan äänioikeutetuille lähetettävään ilmoituskorttiin tai sen liitteelle. Kunnan tehtävä on huolehtia siitä, että pohjatietojärjestelmässä tiedot ovat klo 12 lopullisesti siinä muodossa kuin niitä käytetään vuoden 2012 kunnallisvaaleissa. Vastuu tietojen oikeellisuudesta on siis kunnalla. (OM 13/51/2012) Keskusvaalilautakunnan tulee vielä samassa määräajassa kuitata pohjatietojärjestelmään kunnassa valittavien valtuutettujen lukumäärä. Pohjatiedoissa tulee olemaan valmiina kuntalain 10 :n 1 momentin sääntelyn mukaisesti laskettu valtuutettujen lukumäärä. Oikeusministeriön ja Kuntaliiton ohjeiden lisäksi Väestörekisterikeskus antaa kunnanhallituksille tarkempia ohjeita tietojen ilmoittamisesta pohjatietojärjestelmään. Samoin VAT-ohjeessa nro 2b tulee olemaan tarkemmat ohjeet tietojen ilmoittamisesta. Liitteet: Oikeusministeriön kirje ; OM 13/51/2012 Kuntaliiton yleiskirje ; 7/80/2012 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus päättää, että Karvian kunnassa on yksi yleinen ennakkoäänestyspaikka, joka sijaitsee kunnantalolla, osoite Kylä-Karviantie 17, Karvia. Kunnantalolla paikaksi määrätään lautakuntien kokoushuone. Karvian kunnassa sellaiset laitokset, joissa on ennakkoäänestyspaikka Iltaruskon palvelukeskus, osoite Iltaruskonkatu 7, Karvia Palvelukoti Syreeni, osoite Iltaruskonkatu 3, Karvia Yleisen ennakkoäänestyspaikan aukiolopäivät kunnallisvaalissa ovat keskiviikkotiistai ajalla

18 Päivittäiset aukioloajat ovat seuraavat: keskiviikko-perjantai lauantai-sunnuntai klo ja maanantai-tiistai klo Ennakkoäänestyksen aukioloaikojen riittävästä tiedottamisesta huolehditaan hyvissä ajoin ennen ennakkoäänestyksen alkamista. Äänestysalueen varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikaksi määrätään Kunnantalo, valtuustosali, osoite Kylä-Karviantie 17, Karvia. Kunnan keskusvaalilautakunta määrää hyvissä ajoin vaalitoimitsijat kunnan yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan. Ennakkoäänestyspaikassa tulee olla vähintään kaksi vaalitoimitsijaa yhtä aikaa saapuvilla. Keskusvaalilautakunta huolehtii kunnanhallituksen päätöksen mukaisten, kunnallisvaaleja koskevien, tietojen päivittämisestä valtakunnalliseen äänestyspaikkarekisteriin oikeusministeriön ja Väestörekisterikeskuksen ohjeiden mukaisesti. Kunnanhallitus päätti seuraavaa: Karvian kunnassa on yksi yleinen ennakkoäänestyspaikka, joka sijaitsee kunnantalolla, osoite Kylä-Karviantie 17, Karvia. Kunnantalolla paikaksi määrätään lautakuntien kokoushuone. Karvian kunnassa sellaiset laitokset, joissa on ennakkoäänestyspaikka Iltaruskon palvelukeskus, osoite Iltaruskonkatu 7, Karvia Palvelukoti Syreeni, osoite Iltaruskonkatu 3, Karvia Yleisen ennakkoäänestyspaikan aukiolopäivät kunnallisvaalissa ovat keskiviikkotiistai ajalla Päivittäiset aukioloajat ovat seuraavat: keskiviikko-perjantai lauantai-sunnuntai klo ja maanantai-tiistai klo Ennakkoäänestyksen aukioloaikojen riittävästä tiedottamisesta huolehditaan hyvissä ajoin ennen ennakkoäänestyksen alkamista. Äänestysalueen varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikaksi määrätään

19 Kunnantalo, valtuustosali, osoite Kylä-Karviantie 17, Karvia. Kunnan keskusvaalilautakunta määrää hyvissä ajoin vaalitoimitsijat kunnan yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan. Ennakkoäänestyspaikassa tulee olla vähintään kaksi vaalitoimitsijaa yhtä aikaa saapuvilla. Keskusvaalilautakunta huolehtii kunnanhallituksen päätöksen mukaisten, kunnallisvaaleja koskevien, tietojen päivittämisestä valtakunnalliseen äänestyspaikkarekisteriin oikeusministeriön ja Väestörekisterikeskuksen ohjeiden mukaisesti. KH 130 Edellä olevassa kunnanhallituksen käsittelyssä olleiden Oikeusministeriön ja Kuntaliiton ohjeiden lisäksi Väestörekisterikeskus on antanut kirjeellään , dnro 1765/330/12, kunnallisvaalien äänestyspaikkojen ja keskusvaalilautakunnan yhteystietojen ilmoittamiseen ja valittavien lukumäärän vahvistamiseen liittyviä, Oikeusministeriön kirjettä täydentäviä, ohjeita. Väestörekisterikeskus pyytää kunnanhallitusta saattamaan edellä mainitun Väestörekisterikeskuksen kirjeen kunnan keskusvaalilautakunnan tietoon. Kirjeessä edellytetyt merkinnät tulee keskusvaalilautakunnan tehdä Vaalitietojärjestelmän Pohjatiedot -osajärjestelmään ja kuittauksellaan vahvistaa annettujen ohjeiden mukaisesti viimeistään perjantaina klo Liitteet: Väestörekisterikeskuksen kirje , dnro 1765/330/12 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus saattaa Väestörekisterikeskuksen kunnallisvaaleja koskevat täydentävät ohjeet kunnan keskusvaalilautakunnan tietoon ja edellyttää, että keskusvaalilautakunta huolehtii Väestörekisterikeskuksen ohjeessa mainittujen tietojen tarkistamisesta ja kuittaamisesta Vaalitietojärjestelmän Pohjatiedot osajärjestelmään viimeistään perjantaina klo Kunnanhallitus päätti saattaa Väestörekisterikeskuksen kunnallisvaaleja koskevat täydentävät ohjeet kunnan keskusvaalilautakunnan tietoon ja edellyttää, että keskusvaalilautakunta huolehtii Väestörekisterikeskuksen ohjeessa mainittujen tietojen tarkistamisesta ja kuittaamisesta Vaalitietojärjestelmän Pohjatiedot osajärjestelmään viimeistään perjantaina klo

20 VEIJO MÄENPÄÄN MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS Rakltk Hakija: Veijo Mäenpää Mäkiperäntie SUOMIJÄRVI Maanomistaja: Veijo Mäenpää Mäkiperäntie SUOMIJÄRVI Ottamisalue: Karvia, Kantti Partasora 13:27 tilan koko 2,5ha, josta ottamisalue m2 Pohjavesi: Pohjaveden keskimääräinen korkeusasema + 141,7 m Toimenpide: Hiekan ja soran ottaminen liitteenä olevan Mikko Hietapakan laatiman ottamissuunnitelman mukaisesti. Maa-ainesten keskimääräinen ottamissyvyys on kolme(3) metriä. Ottamismäärä ja aika: Haettu kokonaismäärä m3. Vuotuinen otto n m3. Ottamisaika 5- vuotta. Lausunnot: SATAKUNTALIITTO VARSINAIS-SUOMEN ELY Puoltaa huomautuksin. Puoltaa huomautuksin Kuuleminen: Kuulemiskirjeet lähetetty rajanaapureille , naapureilta ei tullut huomautuksia. RT:N PÄÄTÖSEHDOTUS: Rakennuslautakunta esittää kunnanhallitukselle ottoluvan myöntämistä seuraavin ehdoin: Maa-aineksia otetaan suunnitelman mukaisesti ja lisäksi huomioidaan seuraavat Satakuntaliiton ja ELY- keskuksen lausunnossa mainitut asiat:

21 - Ottamisalueella ei tule säilyttää öljytuotteita eikä huoltaa tai tankata koneita tai laitteita. Koneiden ja laitteiden huolto- ja säilytyspaikat on suojattava asianmukaisesti - Pohjaveden pinnan taso on mitattava kolmen kuukauden välein (helmi-, touko-, eloja marraskuussa). Tarkkailun avulla on varmistuttava siitä, että pohjaveden pinnan päälle jää vähintään neljän metrin paksuinen suojakerros maa-ainesta. Suunnitelmassa esitettyä alinta ottotasoa on nostettava, mikäli pohjavesitarkkailun tulokset sitä edellyttävät. Pohjaveden pinnan korkeuden lisäksi pohjaveden laatua ottamisalueen läheisyydessä on tarkkailtava kerran vuodessa tarkoitukseen soveltuvasta havaintopaikasta. Tulokset raportoidaan vuosittain kunnan valvontaviranomaiselle ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Y-vastuualueelle. Lisäksi tulokset toimitetaan sähköisesti VYH-muodossa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen pohjavesitietojärjestelmään. - Pintamaata tulee poistaa mahdollisimman vähän kerrallaan työn edistymisen mukaan. - Luiskiin tai kaivualueen pohjalle ei saa haudata kantoja eikä humuspitoisia ylijäämämassoja. - Ottamisalueen kaikki luiskat tulee loiventaa kaltevuuteen 1:3 tai loivemmiksi. Ottamisalueen yhdistäminen viereisiin ottoalueisiin on kuitenkin mahdollista luiskanvaihtosopimuksilla, mikäli naapurialueilla on voimassaolevat maa-ainesluvat. - Alueen maisemointi tulee toteuttaa jo maa-ainesluvan voimassaoloaikana. Tiivistyneet alueet, kuten toiminnassa käytetyt liikennöinti- ja varastoalueet möyhennetään ja pehmennetään pohjaveden muodostumisolosuhteiden ja kasvillisuuden kasvuolosuhteiden parantamiseksi. Soravaltaisella alueella karkea pohjasora peitetään noin cm:n paksuisella hiekkakerroksella. Hiekkaisen maan pintaosaan sekoitetaan noin cm vahvuinen kerros humusta, joka voi olla joko alueelta kuorittua pintamaata tai muualta tuotua tarkoitukseen tutkitusti soveltuvaa humusta (esim. maatunut turve). Aluskasvillisuudeksi kylvetään harjualueelle luonteenomaisia heinäkasvin siemeniä ja istutetaan tarvittaessa varpukasveja. Puustoksi istutetaan sekametsää. - Koska ottamisalueelta kuorittua kaivannaisjätteeksi luokiteltavaa pintamaata varastoidaan alueella, hakemukseen on liitettävä maa-aineslain 5 a :n mukainen kaivannaisjätteen jätehuolto-suunnitelma. Jätehuoltosuunnitelma on suositeltavaa tehdä tarkoitusta varten laaditulla lomakkeella. - Rakennuslauta vaatii luvan myöntämistä varten seuraavan asiat: - Ottoalue merkitään selvin, pysyvin, n pitkin merkkipaaluin, k- 20 m. - Ottamisalueelle pitää olla kiinteä korkeuspiste, jonka avulla voidaan helposti tarkkailla ottamisalueen syvyyttä.

KUNNANHALLITUS 3/2012

KUNNANHALLITUS 3/2012 KUNNANHALLITUS 3/2012 Aika Keskiviikko 14.3.2012 klo 18.10-19.15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Aho Anne jäsen Holkko Merja jäsen Kangas Kaija jäsen Laitila Sami puheenjohtaja Niemenmaa Jaana

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 7/2015

KUNNANHALLITUS 7/2015 KUNNANHALLITUS 7/2015 Aika Maanantai 25.5.2015 klo 18.45 21.08 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Hietaluoma Jaakko jäsen Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 9/2013

KUNNANHALLITUS 9/2013 KUNNANHALLITUS 9/2013 Aika Maanantai 5.8.2013 klo 18.00 21.48 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 6/2014

KUNNANHALLITUS 6/2014 KUNNANHALLITUS 6/2014 Aika Maanantai 5.5.2014 klo 18.32-21.22 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Niemenmaa Jaana jäsen Ohrankämmen

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 2/2013

KUNNANHALLITUS 2/2013 KUNNANHALLITUS 2/2013 Aika Torstai 7.2.2013 klo 19.30-22.32 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 10/2012

KUNNANHALLITUS 10/2012 KUNNANHALLITUS 10/2012 Aika Keskiviikko 5.9.2012, klo 18.59 20.54 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Aho Anne jäsen, esteellinen 168 Hietanen Toni jäsen Holkko Merja jäsen Kangas Kaija jäsen Laitila

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 2/2014

KUNNANHALLITUS 2/2014 KUNNANHALLITUS 2/2014 Aika Maanantai 10.2.2014 klo 18.00-21.58, tauko klo 20.30-20.38 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 8/2013

KUNNANHALLITUS 8/2013 KUNNANHALLITUS 8/2013 Aika Maanantai 17.6.2013 klo 18.l05 22.55 tauko 21.30 21.35 :n 143 aikana Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen, esteellinen 144,

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 14/2013

KUNNANHALLITUS 14/2013 KUNNANHALLITUS 14/2013 Aika Maanantai 18.11.2013 klo 18.30-22.42, tauko klo 21.33.-21.40 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen, esteellinen

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 3/2013

KUNNANHALLITUS 3/2013 KUNNANHALLITUS 3/2013 Aika Maanantai 4.3.2013 klo 18.00-22.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 5/2015

KUNNANHALLITUS 5/2015 KUNNANHALLITUS 5/2015 Aika Maanantai 13.4.2015 klo 18.04 22.03, tauko klo 20.30 20.37 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Hietaluoma Jaakko jäsen Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 5/2013

KUNNANHALLITUS 5/2013 KUNNANHALLITUS 5/2013 Aika Maanantai 15.4.2013 klo 18.00 22.33 tauko 20.10 20.20 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 2/2015

KUNNANHALLITUS 2/2015 KUNNANHALLITUS 2/2015 Aika Maanantai 9.2.2015 klo 18.00 20.33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Hietaluoma Jaakko jäsen Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2014

KUNNANVALTUUSTO 2/2014 KUNNANVALTUUSTO 2/2014 Aika Torstai 15.5.2014, klo 19.00-20.15 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2013

KUNNANVALTUUSTO 2/2013 KUNNANVALTUUSTO 2/2013 Aika Torstaina 21.2.2013 klo 19.00 20.43 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari, esteellinen 31 Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen

Lisätiedot

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kunnantalolla 26.1.2012

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kunnantalolla 26.1.2012 1 RAKENNUSLAUTAKUNTA 1/2012 Aika: Torstai 12.1.2012 klo. 19.00-20.25 Paikka: Karvian kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Pekka Niskala puheenjohtaja Sirkka Mäkinen varapuheenjohtaja Nelly Vähä-Karvia jäsen

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 13/2012

KUNNANHALLITUS 13/2012 KUNNANHALLITUS 13/2012 Aika Keskiviikko 7.11.2012 klo 18.15-21.03 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Aho Anne jäsen Hietanen Toni jäsen Holkko Merja jäsen Kangas Kaija jäsen Laitila Sami puheenjohtaja,

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 4/2013

KUNNANVALTUUSTO 4/2013 KUNNANVALTUUSTO 4/2013 Aika Torstai 27.6.2013 klo 19.10 20.59 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Holkko Merja Huhtaluoma

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 1/2015 1 (-59) Aika Maanantaina 19. tammikuuta 2015 klo 18.00-20.15 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 2/2014 Kunnanhallitus 22.01.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 2/2014 Kunnanhallitus 22.01.2014 KOKOUSKUTSU NRO 2/2014 Kunnanhallitus 22.01.2014 KOKOUSAIKA Maanantai 27.1.2014 klo 9.00-14.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 53 1 22 Rautavaara-Savotta:

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Viranomainen No 3/2013

Viranomainen No 3/2013 Viranomainen No 3/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 96 KOKOUSAIKA Maanantai 25.2.2013 kello 18.00 21.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 8/2012. Aika: Tiistai 19.6.2012 klo 20.20 21.20 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2

KUNNANHALLITUS 8/2012. Aika: Tiistai 19.6.2012 klo 20.20 21.20 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 REISJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUS 8/2012 ASIALISTA Aika: Tiistai 19.6.2012 klo 20.20 21.20 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Muuttola Markus, 1. vpja Mattila Marjatta, 2. vpja Hirvinen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 01/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 VALTIONOSUUSPÄÄTÖKSET VUODELLE 2014... 2 2 VUODEN 2014 TALOUSARVIO / KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN / TEKNISEN TOIMEN VASTUUALUE... 5 3 VUODEN 2014

Lisätiedot

1.10.2014 OM 27/51/2014. VUODEN 2015 EDUSKUNTAVAALIT: Aänestyspaikkojen määrääminen ja niistä ilmoittaminen,

1.10.2014 OM 27/51/2014. VUODEN 2015 EDUSKUNTAVAALIT: Aänestyspaikkojen määrääminen ja niistä ilmoittaminen, OIKEUSMINISTERIÖ 1.10.2014 OM 27/51/2014 Kunnanhallitus (pl. Ahvenanmaan maakunta) VUODEN 2015 EDUSKUNTAVAALIT: Aänestyspaikkojen määrääminen ja niistä ilmoittaminen, vaalimateriaali, vaaltietojärjestelmän

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/2014 168. Nmi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/2014 168. Nmi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/2014 168 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 10.03.2014 klo 17:30-20:45 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana)

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2013

KUNNANVALTUUSTO 3/2013 KUNNANVALTUUSTO 3/2013 Aika Torstai 2.5.2013 klo 19.00 19.51 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot