Irja Haaranen. Kati Mononen Asko Mustonen. Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Anja Hyvärinen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Irja Haaranen. Kati Mononen Asko Mustonen. Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Anja Hyvärinen."

Transkriptio

1 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 540) 16/ (- KOKOUSAIKA Torstaina 13. lokakuuta 2005 klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Toivo Pehkonen Irja Haaranen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen MUUT SAAPUVILLA OLLEET n 1. varapuheenjohtaja n 2. varapuheenjohtaja Anja Hyvärinen Martti Korhonen Kunnanjohtaja/esittelijä Pauli Vaittinen Hallintojohtaja/ pöytäkirjanpitäjä Helena Kaasinen Asiat :t ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Toivo Pehkonen Helena Kaasinen Aika ja paikka Tiistaina klo 9.00 kunnanvirastolla Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Kati Mononen Asko Mustonen Aika ja paikka Tiistaina klo kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus Hallintojohtaja Helena Kaasinen KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall. 255

2 507 Kunnanhallitus / Ehdotus Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Khall. 256 Ehdotus Kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kunnanhallituksen jäsenet Kati Monosen ja Asko Mustosen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

3 508 Kunnanhallitus / SAIRAANHOITAJA HANNU ANTIKAISEN PALKAN VAHVISTAMINEN Khall. 257 Sosiaali- ja terveyslautakunta on valinnut sairaanhoitajan toimeen Hannu Antikaisen. Sairaanhoitajan tehtäväkohtainen peruspalkka on vähintään 1.713,64 euroa. Muilla sairaanhoitajilla se on 1.768,71 euroa. Ehdotus Kunnanhallitus päättää vahvistaa sairaanhoitaja Hannu Antikaisen tehtäväkohtaiseksi palkaksi 1.768,71 euroa kuukaudessa. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

4 509 Kunnanhallitus / PERUSHOITAJA JAANA LAVIKAISEN PALKAN VAHVISTAMINEN Khall. 258 Sosiaali- ja terveyslautakunta on valinnut perushoitajan toimeen Jaana Lavikaisen. Perushoitajan tehtäväkohtainen peruspalkka on vähintään 1.558,94 euroa. Muilla perushoitajilla se on 1.609,55 euroa. Ehdotus Kunnanhallitus päättää vahvistaa perushoitaja Jaana Lavikaisen tehtäväkohtaiseksi palkaksi 1.609,55 euroa kuukaudessa. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

5 510 Kunnanhallitus / POHJOIS-KARJALAN MAAKUNTASUUNNITELMAN LUONNOS Khall. 259 Pohjois-Karjalan ensimmäinen maakuntasuunnitelma on valmistumassa. Maakuntasuunnitelma on nykyisen maakunnallisen suunnittelujärjestelmän pitkän aikavälin strategia. Siinä määritellään maakunnan tavoiteltu kehitys ja kehittämislinjaukset vuoteen 2025 asti. Maakuntasuunnitelma määrittelee samalla pohjan alueellisen kehittämisen keskipitkän aikavälin toimenpidelinjauksia suuntaavalle maakuntaohjelmalle ja maakuntakaavojen tarkistamiselle. Maakuntasuunnitelman valmisteluun liittyen on pidetty useita tilaisuuksia vuoden aikana mm. maakuntavaltuuston työseminaari ja laajennetun maakunnan yhteistyöryhmän keskustelutilaisuus Pohjois-Karjalan maakuntaliitto pyytää lausuntoa maakuntasuunnitelmaluonnoksesta viimeistään perjantaina Pohjois-Karjalan maakuntasuunnitelma on tarkoitus käsitellä maakuntahallituksessa ja maakuntavaltuustossa Aikataulusta johtuen Pohjois-Karjalan maakuntaliitto toivoo, että mahdolliset tarkistukset tehdään konkreettisena muutosesityksenä. Ehdotus Kunnanhallitus toteaa, että kunnalla ei ole huomauttamista maakuntasuunnitelman luonnokseen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 1.

6 511 Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / YLEINEN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKKA VUODEN 2006 PRESIDENTIN- VAALEISSA Khall. 251 Presidentinvaalin ensimmäinen vaali toimitetaan sunnuntaina (ennakkoäänestys kotimaassa ja ja ulkomailla ) ja tarvittaessa toinen vaali sunnuntaina (ennakkoäänestys kotimaassa ja ulkomailla ). Vaalilain (714/1998) 9 :n mukaan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista kunnassa määrää kunnanhallitus. Kukin kunta päättää itsenäisesti ja oman harkintansa mukaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista kunnassa. Kunta voi järjestää ennakkoäänestyksen joko omissa virastoissaan tai kunnassa olevissa Suomen Posti Oyj:n postikonttoreissa. Kunnat, joissa ei ole postikonttoreita voivat järjestää ennakkoäänestyksen omissa virastoissaan, joita ovat esim. kunnanvirasto, kirjasto, koulut ja erilaiset palvelukeskukset. Kunta vastaa itse ennakkoäänestyksen järjestämisestä aiheutuvista kustannuksista. Oikeusministeriö suorittaa kunnalle eduskuntavaaleissa, presidentinvaalissa ja europarlamenttivaaleissa kertakorvauksena ministeriön vahvistaman euromäärän kutakin kunnassa asuvaa äänioikeutettua kohden. Presidentinvaalissa korvaus suoritetaan kaksinkertaisena, jos vaaleissa toimitetaan toinen kierros.

7 Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus määrää ennakkoäänestysajanjakson puitteissa ennakkoäänestyspaikan aukiolopäivät ja päivittäiset aukioloajat (arkisin klo ja viikonloppuna klo välisenä aikana). Kunnan keskusvaalilautakunta määrää ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijat tehtäviinsä. Kussakin ennakkoäänestyspaikassa tulee olla vähintään kaksi vaalitoimitsijaa yhtä aikaa saapuvilla. Kunnanhallituksen on tehtävä vaalilain 9 :ssä tarkoitettu päätös kunnan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista. Päätöksessä tulee käydä ilmi jokaisen ennakkoäänestyspaikan nimi, käyntiosoite ja päivittäinen aukioloaika. Nämä tiedot on toimitettava väestörekisterikeskukselle sen määräämin tavoin. Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että presidentinvaalin ennakkoäänestys toimitetaan Polvijärven kunnan vapaa-aikatalolla, osoite Räätälintie 6, POLVIJÄRVI. Yleisen ennakkoäänestyspaikan aukioloaika on seuraava: klo klo klo Mahdollisen toisen vaalin ennakkoäänestys: klo klo klo Päätös Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle.

8 Kunnanhallitus / Khall. 260 Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että presidentinvaalin ennakkoäänestys toimitetaan Polvijärven kunnan vapaa-aikatalolla, osoite Räätälintie 6, POLVIJÄRVI. Yleisen ennakkoäänestyspaikan aukioloaika on seuraava: klo klo klo Mahdollisen toisen vaalin ennakkoäänestys: klo klo klo Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

9 Kunnanhallitus / POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN PERUS- SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN Khall. 261 Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus on kohdalla päättänyt lähettää jäsenkuntien hyväksyttäväksi muutetun perussopimuksen. Perussopimuksen muutokset koskevat :iä 4 ja 10. Pykälän 4:n osalta on osajäsenyys esitetty poistettavaksi Heinäveden kunnan osalta (jäsenyys koskee myös erityishuoltoa, mikäli valtioneuvosto hyväksyy siirron Savon erityishuoltopiiristä) ja Kesälahden kunnan osalta (jäsenyys koskee myös erikoissairaanhoitoa). Pykälästä 10 on poistettu rajoitettu päätösvalta Heinäveden ja Kesälahden osalta. Perussopimus on pyydetty viemään kunnanhallituksen ja valtuuston käsittelyyn. Päätös on pyydetty toimittamaan Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle mennessä. Ehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen esittämät muutokset perussopimukseen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 2.

10 Kunnanhallitus / POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN YHTEISTYÖ- SOPIMUS/PALVELUSUUNNITELMA Khall. 262 Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin kanssa ollaan neuvottelemassa yhteistyösopimusta/palvelusuunnitelmaa, jossa kunnan ja sairaanhoitopiirin sekä erityishuoltopiirin kesken sovitaan palvelujen käytöstä vuonna Koska vuoden 2006 alussa toimintansa aloittaa uusi kuntayhtymä, Pohjois- Karjalan sairaudenhoidon ja sosiaalipalveluiden kuntayhtymä, on tämä yhteistyötarjous ensi vuotta ajatellen siis uuden kuntayhtymän esitys yhteistyön puitteista jäsenkunnille. Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin tarjouksen perusteena ovat väestön sairaanhoidon ja erityishuollon tarpeet, hoidon laatu ja kustannustaso. Esitetyn aineiston pohjalta palvelutuotantoa on mahdollista tarkastella sekä erikoisaloittain että tärkeimpien tuotteiden osalta. Tarkoitus on, että neuvotteluprosessissa palvelutuotantoa ja kustannuksia tarkastellaan koko ajan yhdessä, niin että lopputulos on kaikki tosiasiat huomioon ottaen realistinen. Sopimuksen lähtökohtana ovat normaalit erikoissairaanhoidon ja erityishuollon palvelut ja väestön palvelutarpeen säilyminen vuoden 2005 tasolla siten, että ns. hoitotakuun mukanaan tuoma kysyntäpiikki on pyritty eliminoimaan siitä pois sekä vuodelta 2005, että vuodelta Yleisesti on kuitenkin arvioitu, että hoitotakuu heijastuu vielä vuoden 2006 suoritteisiinkin noin 1/3:lla siitä, mitä tänä vuonna, ja tullee siis näkymään myös vuoden 2006 kustannuksissa.

11 Kunnanhallitus / Vuoden 2006 kustannukset ovat rakenteeltaan hieman erilaiset kuin vuoden 2005 kustannukset. Nykyisten kuntayhtymien purkautuminen aiheuttaa sen, että ns. eläkemenoperusteinen eläkevakuutusmaksu siirtyy jäsenkuntien maksettavaksi vuoden 2006 alusta. Maksu määräytyy kummankin kuntayhtymän osalta kolmen viimeksi kuluneen vuoden käytön keskiarvojen suhteessa ja on suhteellisesti erilainen kuntayhtymien kesken. Maksun siirtyminen kompensoidaan kunnille vuoden 2006 maksuosuuksissa jättämällä ko. maksu kustannuspohjasta pois, mikä näkyy viime vuosina alhaisempana kuntalaskutuksen nousuna kummassakin palvelukokonaisuudessa. Erikoissairaanhoidossa jäsenkuntalaskutuksen määrä nousee 2 % 2005 tarjouksen tasosta ja erityishuollossa osuudet nousevat 3,8 %. Nämä vastaavat nykyisen kustannusrakenteen mukaisesti 4,9 ja 6,8 %:n nousua mainitussa järjestyksessä. Kustannusten osalta sopimus/palvelusuunnitelma on tarkoitus laatia erikoissairaanhoidon osalta viime vuoden tapaan siten, että kunkin kunnan kustannuksille määritellään ns. vaihteluvälit, joiden puitteissa sopimuksen euromääräistä toteutumista seurataan. Erityishuollon osalta vaihteluvälejä ei käytetä. Hoitotakuun mukanaan tuomasta epävarmuudesta johtuen kunkin kunnan tarjous on kuitenkin muodostettu nyt poikkeuksellisesti siten, että vuoden 2006 tarjous on johdettu vuoden 2005 tarjouksen pohjalta tietyllä korotusperusteella ja suoritemäärät on modifioitu tätä vastaaviksi. Kuten vuoden 2005 ennusteesta kuitenkin käy ilmi, aliarvioi tämä laskutapa monen kunnan vuoden 2006 erikoissairaanhoidon kustannuksia ja siksi sairaanhoitopiirin mukaan on erityisen tärkeää, että yhteistyöneuvotteluissa voitaisiin ennusteita muuttaa myös ylöspäin, että budjetointi olisi realistisempi.

12 Kunnanhallitus / Sopimus kattaa kaiken sairaanhoitopiirin tuottaman tai sen kautta hankitun, erikoissairaanhoidon palvelut sekä Honkalammen kuntayhtymän nykyiset palvelut. Neuvotteluissa on kuitenkin tarkoitus sopia myös muista kuin erikoissairaanhoidon palveluista esim. apteekkipalvelut, laboratoriopalvelut, kuvantamispalvelut, patologian palvelut ja yhteistyö atkasioissa. Poikkeuksena aikaisempaan käytäntöön on se, että ns. odotuspäivät terveyskeskuksen vuodeosastolle eivät enää vuonna 2006 sisälly kuntalaskutusraamiin, niitä käsitellään erillisenä eränä. Odotuspäivien hintaan ei kuitenkaan kohdisteta mitään korotusta, toisin kuin joissakin muissa sairaanhoitopiireissä. Ehdotus Kunnanhallitus toteaa, että sairaanhoitopiirin toiminta v Polvijärven kunnan osalta on mitoitettava kunnassa johtavan lääkärin kanssa läpikäydyn tarkastelun mukaisesti erikoissairaanhoidon, erityistason erityisvelvoitteiden ja tasausjärjestelmän osalta sairaanhoitopiirinkin esittämään euroon ja Honkalammen sosiaalipalveluiden osalta euroon, koska kunta on tekemässä omia järjestelyjä kuntaan valmistuvan hoitokodin johdosta. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

13 Kunnanhallitus / HARKINNANVARAISET HENKILÖKOHTAISET LISÄT Khall. 263 Kunnanhallitus on päättänyt lukien maksettavista tehtäväkohtaisista järjestelyeristä. KVTES:n mukaan 0,8 %:n suuruisesta järjestelyvarasta tulee vähintään 0,6 % käyttää harkinnanvaraisiin henkilökohtaisiin lisiin laskettuna tehtäväkohtaisten palkkojen määrästä. Teknisten sopimuksen puolella järjestelyerän suuruus on myös 0,8 %, josta harkinnanvaraisen henkilökohtaisen lisän osuus on 0,20 %. KVTES:n osalta harkinnanvaraisiin henkilökohtaisiin lisiin käytettävä summa on 1.986,39 euroa ja teknisten sopimuksen osalta 68,80 euroa. Kysymyksessä on nykymuodossaan toinen harkinnanvarainen henkilökohtainen lisä, edellinen maksettiin lukien. Henkilökohtaisen lisän tarkoituksena on palkita keskimääräistä selvästi parempia työtuloksia. Henkilökohtaisen lisän maksamista varten on suoritettu työsuorituksen arvioinnit. Arvioinnin toivotaan palvelevan sekä organisaation että työntekijän jatkuvaa kehittämistä ja työn tuloksellisuutta. Työsuoritusten arvioinnin tarkoituksena on myös käydä läpi työtapoja ja motivoida työntekijöitä kehittämään omaa työtään parempaan suuntaan sekä kehittää myös työyksikön toimintaa. Harkinnanvaraiset henkilökohtaiset lisät on valmisteltu samojen liitteenä olevien arviointikriteerien perusteella kuin

14 Kunnanhallitus / Ammattijärjestöjen edustajien kanssa käydyssä tilaisuudessa nähtiin, että henkilökohtaisen harkinnanvaraisen lisän osalta 30 euron taso/henkilö on oikea, mutta mahdollista tulisi olla 40 tai 50 euron lisäkin tietyissä tapauksissa. Ehdotus Kunnanhallitus päättää harkinnanvaraiset henkilökohtaiset lisät liitteen mukaisesti. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 3.

15 Kunnanhallitus / KANNANOTTO LIITTYMISESTÄ POHJOIS-KARJALAN MATKAPALVELU- KESKUKSEEN Khall. 264 Pohjois-Karjalan matkapalvelukeskuksen perustamista on selvitetty liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Itä-Suomen lääninhallitus on pyytänyt Pohjois-Karjalan kuntien kannanottoja asiaan mennessä. Kysymyksessä on eri kuntien matkojen yhdistely koko maakunnan käsittäväksi. Matkat tilataan kyytikeskuksen kautta ja apuna ovat aikataulu- ja asiakasrekisterit. Polvijärven kunnan nettokustannuksiksi kyytikeskuksesta on arvioitu euroa vuodessa. Ehdotus Kunnanhallitus päättää ilmoittaa kannanottonaan, että Polvijärven kunta ei tässä vaiheessa liity Pohjois-Karjalan matkapalvelukeskukseen, vaan kunta järjestää lainsäädäntöön perustuvat ja harkinnanvaraiset kuljetuksensa omana toimintanaan. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 4.

16 Kunnanhallitus / HONKALAMPI-SÄÄTIÖN OTTAMAN RAKENNUSAIKAISEN LAINAN TAKAUSEHTOJEN HYVÄKSYMINEN Khall. 265 on päättänyt, että Polvijärven kunta myöntää omavelkaisen takauksen Honkalampi-säätiön ottaman enintään euron suuruisen rakennusaikaisen lainan vakuudeksi ja enintään viiden vuoden ajaksi alkaen. on antanut kunnanhallitukselle oikeuden hyväksyä yksityiskohtaiset takausehdot. Asia liittyy Polvijärven kuntaan rakennettavan 12 paikkaisen vammaisten palvelukodin rahoitukseen. Lainalla katetaan säätiön omarahoitusosuutta ja Raha-automaattiyhdistyksen jälkikäteen maksuun tulevaa investointiavustusta. Honkalampi-säätiö on ottanut Liperin Osuuspankilta ,00 euron suuruisen lainan, jonka velkakirja on allekirjoitettu Velan viimeinen takaisinmaksupäivä on Lainaa lyhennetään tasalyhennyksin, lyhennyksen ensimmäinen eräpäivä on Sen jälkeen eräpäivät ovat kuukauden 1. päivä kuuden kuukauden välein. Koron ensimmäinen eräpäivä on sen jälkeen eräpäivät ovat kuukauden 1. päivä kuuden kuukauden välein. Lainan korko on 0,029 %-yksikköä yli 12 kk:n euribor-koron. Koron ensimmäinen tarkistuspäivä on Ehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä annetun takauksen edellä olevat yksityiskohtaiset takausehdot. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

17 Kunnanhallitus / PUOLIVUOTISRAPORTTI AJALTA Khall. 266 Kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti lautakuntien alaisten johtavien viranhaltijoiden tulee antaa lautakunnille kaksi kertaa vuodessa raportti talousarvion toteutumisesta. Raportit annetaan mennessä kesäkuun lopun tilanteesta ja mennessä joulukuun lopun tilanteesta. Joulukuun raportti on samalla toimintakertomus. Raportissa tulee selvittää poikkeamat talousarvioon sekä vaikutukset taloudellisiin ja toiminnallisiin tavoitteisiin. Hallintokuntia on pyydetty toimittamaan raportit tilanteesta hallintojohtajalle 20. elokuuta 2005 mennessä. Hallintokuntia on kehotettu noudattamaan annettua määräaikaa raporttien toimittamisessa. Luonnokset voi toimittaa jo ennen lautakuntakäsittelyä, mutta raportit tulee käsitellä myös lautakunnissa. lle talousarvion toteutumisesta raportoidaan lähettämällä kunnanhallituksen kokoamat raportit tiedoksi. Projektien vastuuhenkilöiden tulee raportoida projektien edistymisestä myös kaksi kertaa vuodessa ajanjaksoista ja Tytäryhtiöiden tulee raportoida toiminnastaan vähintään puolivuosittain antamalla osavuosikatsaus ja tilinpäätöstietojen yhteydessä toimintakertomus. Raportin tulee sisältää tiivistetty katsaus alkuvuoden toteutumiseen sekä määrärahojen että tavoitteiden osalta.

18 Kunnanhallitus / Ehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä puolivuotisraportin tietoonsa saatetuksi ja antaa sen tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan käyttöön ja saattaa tiedoksi myös valtuustolle. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 5.

19 Kunnanhallitus / MAATALOUSLOMITTAJA EERO SORMUSEN PALKKARYHMÄN MUUTOS Khall. 267 Maatalouslomittaja Eero Sormunen on toiminut maatalouslomittajana alkaen. Hän on toiminut tuntipalkkaisena lomittajana ja alkaen kuukausipalkkaisena lomittajana. Hän on mukana aikuisopiston laatukoulutuksessa. Lomasihteeri on esittänyt hänen siirtämistään maatalouslomittajien 2. palkkaryhmään työkokemuksen perusteella alkaen. Maatalouslomittajien 2. palkkaryhmään kuuluvilla on tehtäväkohtainen palkka tällä hetkellä 1.555,71 euroa. Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että maatalouslomittaja Eero Sormusen palkkaryhmä on alkaen 2, jonka mukainen tehtäväkohtainen palkka on 1.555,71 euroa kuukaudessa. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

20 Kunnanhallitus / OMAKOTITONTIN MYYMINEN MARGARETHA KÄHÄRILLE Khall. 268 Margaretha Kähäri Polvijärveltä on jättänyt kunnalle anomuksen saada ostaa Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitsevasta tilasta Ratila RN:o 19:76 noin m 2 :n määräalan, mikä on merkitty palstoitussuunnitelmaan tontiksi nro 7. Teknisen toimiston mukaan ko. määräala on vapaa myytäväksi. on kokouksessaan päättänyt, että mennessä tehtävistä omakotitonttikaupoista kunta antaa maapohjasta (alennus ei koske puustoa eikä lohkomiskustannuksia) alennusta niin, että tontit myydään puoleen hintaan. Ehdotus Kunnanhallitus päättää myydä Margaretha Kähärille Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitsevasta tilasta Ratila noin m 2 :n määräalan, mikä on merkitty palstoitussuunnitelmaan tontiksi nro 7 edellä olevan mukaisesti alennettuun hintaan 1.261,41 euroa. Tontti myydään ilman puustoa. Ostaja vastaa lohkomiskustannuksista. Vesihuolto ja jätevesihuolto on järjestettävä tonttikohtaisesti. Tieyhteys Kuorevaarantiehen on Reuhkajärven yksityistien kautta. Tieyhteyttä Reuhkajärventiehen on anottava Reuhkajärven tiekunnalta. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 6.

21 Kunnanhallitus / Tekninen lautakunta / Kunnanhallitus / Tekninen lautakunta / Kunnanhallitus / Tekninen lautakunta / Kunnanhallitus / KORVAUS LINJA-AUTOASEMAN LIIKENNEALUEEN KÄYTÖSTÄ Tekn. ltk. 24 Polvijärven Osuuspankki on esittänyt v kunnalle, että kunta järjestäisi vallitsevan yleisen käytännön mukaisesti linja-autoaseman liikennealueen kunnossa- ja puhtaanapidon. Liikennealueen pinta-ala on m 2. Tekninen lautakunta on esittänyt kunnanhallitukselle , että kunta osallistuu liikennealueen puhtaanapitokustannuksiin ja kohtuullinen osallistumiskustannus on markkaa vuodessa. Sopimusperiodiksi on esitetty viittä vuotta. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt teknisen lautakunnan/ kunnanhallituksen esityksen. Sopimuskausi on päättynyt Kunnanhallitus on päättänyt ( 53) tekninen lautakunnan esityksestä, että kunta maksaa Osuuspankille linja-autoaseman liikennealueen käytöstä sekä kunnossa- ja puhtaanapidosta vuonna markkaa ja maksua tarkistetaan vuosittain rakennuskustannusindeksin muutosta vastaavalla prosentilla. Vertailulukuna on vuoden 1991 lokakuun rakennuskustannusindeksi. Sopimus on voimassa vuosina edellyttäen, että linja-autoasema säilyy entisellä paikalla. Sopimuskausi on päättynyt Linja-autoaseman liikennealueen käytöstä ovat neuvotelleet kunnanjohtaja Pauli Vaittinen, toimitusjohtaja Juhani Leminen ja rakennuspäällikkö Jarmo Hakkarainen. Neuvottelussa sovittiin, että kunnan päätettäväksi esitetään seuraavaa:

22 Kunnanhallitus / Polvijärven kunta käyttää linja-autoaseman liikennealuetta edelleen vuosina Käyttökorvausta maksetaan mk vuodessa. - Korvaus maksetaan vuosittain

23 Kunnanhallitus / Tekninen lautakunta / Kunnanhallitus / Tekninen lautakunta / Kunnanhallitus / Tekninen lautakunta / Kunnanhallitus / Tekn. ltk. 24 (jatkuu) Ehdotus: Lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että: 1 Kunta maksaa Osuuspankille korvausta linja-autoaseman liikennealueen käytöstä sekä kunnossa- ja puhtaanapidosta markkaa vuodessa ajalla Korvaus suoritetaan vuosittain Sopimus on voimassa vuosina edellyttäen, että linja-autoasema säilyy nykyisellä paikalla. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tekn. ltk. 56 Linja-autoaseman liikennealueen vuokrausta koskeva sopimus päättyy Toimitusjohtaja Juhani Lemisen kanssa on neuvoteltu alueen vuokraamisesta edelleen alkaen. Osuuspankille sopii alueen vuokraaminen liikennealueeksi linja-autoaseman käyttöön. Vuosivuokraksi on sovittu mk. Ehdotus Lautakunta esittää, kunnanhallitukselle, että:

24 Kunnanhallitus / Kunta maksaa Osuuspankille korvausta linja-autoaseman liikennealueen käytöstä sekä kunnossa- ja puhtaanapidosta markkaa vuodessa ajalla Korvaus suoritetaan vuosittain

25 Kunnanhallitus / Tekninen lautakunta / Kunnanhallitus / Tekninen lautakunta / Kunnanhallitus / Khall Sopimus on voimassa vuosina edellyttäen, että linja-autoasema säilyy nykyisellä paikallaan. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tekn. ltk. 40 Linja-autoaseman liikennealueen vuokrausta koskeva sopimus päättyy Rakennuspäällikkö Jarmo Hakkarainen on neuvotellut toimitusjohtaja Juhani Lemisen kanssa alueen vuokraamisesta edelleen alkaen. Vuosivuokraksi on sovittu 1682,00 euroa. Ehdotus Lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että 1. Kunta maksaa Osuuspankille korvausta linja-autoaseman liikennealueen käytöstä sekä kunnossa- ja puhtaanapidosta 1682,00 euroa vuodessa ajalla

26 Kunnanhallitus / Korvaus suoritetaan vuosittain Sopimus on voimassa vuosina edellyttäen, että linja-autoasema säilyy nykyisellä paikallaan.

27 Kunnanhallitus / Tekninen lautakunta / Kunnanhallitus / Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Khall. 269 Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

28 Kunnanhallitus / SIIVOOJAN SIJAISEN PALKKAAMINEN Khall. 270 Tekninen lautakunta on kokouksessaan päättänyt pyytää kunnanhallitukselta lupaa saada palkata siivoojalle sijainen ajalle Ko. siivooja on työlomalla ko. ajan. Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

29 Kunnanhallitus / ILMOITUSASIAT Khall. 271 Ehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuiksi seuraavat eri viranomaisilta saapuneet päätökset ja kirjelmät: 1. Viranhaltijapäätöksiä: - vs. kunnanjohtaja Helena Kaasisen päätökset 35-37/ hallintojohtaja Helena Kaasisen päätökset 34-35/ kunnankamreeri Heikki Hallikaisen päätökset 84-89/ kotipalvelun ohjaaja Anja Malisen päätökset / johtava lääkäri Raili Mönttisen päätökset ja 70/ sivistysjohtaja Kauko Kuuselan päätökset /2005, virkavapauspäätökset /Fba²/2005 ja toimenhoidon keskeytyspäätökset 44-45/Fbb²/ vs. sivistysjohtaja Jaakko Antikaisen päätökset /2005 ja vuosilomapäätös 38/ vs. laitoshoidon johtava hoitaja Leena Kiiskin päätökset , ja 254/ apulaisosastonhoitaja Heikki Kuikan päätökset 56-58/ rakennuspäällikkö Jarmo Hakkaraisen päätökset 54-56/ kunnanrakennusmestari Hugo Miettisen päätökset 57-60/ pääemäntä Helena Holopaisen päätökset 79 ja 87-90/ lomasihteeri Eila Mustosen päätökset , :t ja kanslisti Arja Lätin päätökset 61-65/ terveysvalvonnan johtaja Marja-Leena Ratilaisen päätökset 13-14/2005

30 Kunnanhallitus / Joensuun kaupungin yksihenkilöisen viranomaisen päätöspöytäkirja, Pohjois-Karjalan pelastuslaitos, pelastusjohtaja Jorma Parviaisen päätökset 12-13/2005

31 Kunnanhallitus / Kokouspöytäkirjoja: - sivistyslautakunta tekninen lautakunta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallitus

32 Kunnanhallitus / Kiinteistönluovutusilmoituksia: - luovuttajana Juhani Kartasalo Joensuusta - luovutuksen saajana Kari Kauppinen Joensuusta - luovutuksen kohteena määräosa Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitsevasta tilasta Kallioranta RN:o 319:0. - luovuttajina Margit ja Timo Ranne Taivalkoskelta - luovutuksen saajana Maija Ruotsalainen Espoosta - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitseva tila Mäkirinne RN:o 130:34. - luovuttajana Heikki Kirjavainen Polvijärveltä - luovutuksen saajana Susanne Hietala Polvijärveltä - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitseva tila Pajala RN:o 239:2. - luovuttajana Erkki Kukkonen Perttulasta - luovutuksen saajana Tomi Mäkinen Espoosta - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Martonvaaran kylässä sijaitseva tila RN:o 23:24. - luovuttajina Oiva ja Sylvi Mustonen Polvijärveltä - luovutuksen saajana Lahtolahden Metsästysseura ry - luovutuksen kohteena määräala Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitsevasta tilasta Sillankorva RN:o 100: luovuttajana Juhani Myller Sotkumasta - luovutuksen saajina Igor ja Eeva Pakarinen Outokummusta - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitseva tila RN:o 45:27.

33 Kunnanhallitus / luovuttajina Juhani Assisen kuolinpesän osakkaat Polvijärveltä - luovutuksen saajana Maire Hannula Raisiosta - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Rauanlahden kylässä sijaitseva tila Yrjölä RN:o 88:3. - luovuttajana Eino Ratilainen Polvijärveltä - luovutuksen saajina Toivo ja Eeva Karttunen Polvijärveltä - luovutuksen kohteina Polvijärven kunnan Rauanlahden kylässä sijaitsevat tilat Luoto RN:o 130:0, Puronpolvi RN:o 129:9 ja Kaitala RN:o 133:1.

34 Kunnanhallitus / Käteiskassatilityksiä: - Hallinto-osasto ja Tilittäjänä Heikki Sirviö. Tarkastajana Heikki Hallikainen. Ei huomauttamista. - Nuorisotoimi/Nuorten työpaja Tilittäjänä Sirpa Halonen. Tarkastajana Kauko Kuusela. Ei huomauttamista. - Toripaikkamaksut Tilittäjänä Helena Jääskeläinen. Tarkastajana Heikki Hallikainen. Ei huomauttamista. - Kassantarkastusilmoitus Saviranta. Tilittäjänä Inkeri Tiainen. Tarkastajana Liisa Antikainen. Ei huomauttamista. 5. Kuntien eläkevakuutuksen ilmoitus koskien kuntoutustukiratkaisua. Täyden työkyvyttömyyseläkkeen suuruinen kuntoutustuki on myönnetty alkaen määräaikaisena saakka. 6. Itä-Suomen lääninhallituksen liikenneosaston kirje : Itä-Suomen lääninhallituksen joukkoliikenteen määrärahatilanne vuodelle Päätös Kunnanhallitus päätti yksimielisesti merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.

35 Kunnanhallitus / VAPAAEHTOISIIN KERTAUSHARJOITUKSIIN OSALLISTUMINEN Khall. 272 Eläinlääkäri Risto Nöjd on esittänyt, että hänelle myönnetään palkallista virkavapautta vapaaehtoiseen maanpuolustuksen kertausharjoitukseen , jonka aiheena on luonnonmuonakurssi. Samalla Risto Nöjd anoo, että vastaava keväällä 2005 järjestetty maanpuolustuksen talvikurssi myönnetään palkallisena. Sosiaali- ja terveystoimen mukaan Ristö Nöjdille ei ole luvattu palkallista virkavapautta vapaaehtoista kertausharjoitusta varten. Kevään vapaaehtoinen kertausharjoitus on myös ollut palkaton. Kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan: Reservin kertausharjoituksiin tai lain nojalla väestönsuojelukoulutukseen määrätylle maksetaan kertausharjoitusten tai väestönsuojelukoulutuksen ajalta varsinainen palkka vähennettynä reserviläispalkan tai vastaavan korvauksen määrällä. Määräystä ei sovelleta vapaaehtoisiin kertausharjoituksiin osallistuvaan. Ehdotus Kunnanhallitus päättää viitaten virka- ja työehtosopimuksiin, että vapaaehtoisiin kertausharjoituksiin osallistuvien osalta ei myönnetä palkallista virkavapautta. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 242) 7/2005 224 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 18. huhtikuuta 2005 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2006 80 (-112 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 6. helmikuuta 2006 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 483) 14/2005 461 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 19. syyskuuta 2005 klo 18.30-19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu

Lisätiedot

Kunnanhallitus 5/2006 158 (- 187) KOKOUSAIKA Maanantaina 13. maaliskuuta 2006 klo 19.00-20.00. Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen

Kunnanhallitus 5/2006 158 (- 187) KOKOUSAIKA Maanantaina 13. maaliskuuta 2006 klo 19.00-20.00. Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 5/2006 158 (- 187) KOKOUSAIKA Maanantaina 13. maaliskuuta 2006 klo 19.00-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 3/2005 119 (-144) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. helmikuuta 2005 klo 18.30-20.10. Irja Haaranen Leila Karttunen. Kati Mononen Asko Mustonen

Kunnanhallitus 3/2005 119 (-144) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. helmikuuta 2005 klo 18.30-20.10. Irja Haaranen Leila Karttunen. Kati Mononen Asko Mustonen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2005 119 (-144) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. helmikuuta 2005 klo 18.30-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 17/2009 558 (- 578) KOKOUSAIKA Maanantaina 16. marraskuuta 2009 klo 17.30-18.15

Kunnanhallitus 17/2009 558 (- 578) KOKOUSAIKA Maanantaina 16. marraskuuta 2009 klo 17.30-18.15 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 17/2009 558 (- 578) KOKOUSAIKA Maanantaina 16. marraskuuta 2009 klo 17.30-18.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Veli Haaranen Harri Kaituri. Jorma Huttunen. Anja Hyvärinen

Veli Haaranen Harri Kaituri. Jorma Huttunen. Anja Hyvärinen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 418) 13/2011 389 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 12. syyskuuta 2011 klo 17.30-19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00

nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00 KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00 KOKOUSPAIKKA Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Aika Maanantaina 3. helmikuuta 2014 klo 18.00-19.10 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 4/2014 123 (-145) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 4/2014 123 (-145) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 4/2014 123 (-145) Aika Maanantaina 17. maaliskuuta 2014 klo 18.00-18.55 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Veli Haaranen Harri Kaituri Tiina Mustonen Heli Routa-Mutanen Raija Suvanto. Esko Tanskanen Jorma Tanskanen. Raili Tanskanen.

Veli Haaranen Harri Kaituri Tiina Mustonen Heli Routa-Mutanen Raija Suvanto. Esko Tanskanen Jorma Tanskanen. Raili Tanskanen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 12/2009 413 (- 471) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. elokuuta 2009 klo 17.30-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 3/2015 42 (-55) Aika Torstaina 26. maaliskuuta 2015 klo 19.00-19.56 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Aika Maanantaina 8. kesäkuuta 2015 klo 18.00-20.50 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 4/2012 62. Veikko Isoniemi Martti Lamberg Satu Nevalainen Airi Pietarinen Eini Turpeinen. Pauli Vaittinen Asko Mustonen

Tekninen lautakunta 4/2012 62. Veikko Isoniemi Martti Lamberg Satu Nevalainen Airi Pietarinen Eini Turpeinen. Pauli Vaittinen Asko Mustonen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 4/2012 62 KOKOUSAIKA Tiistaina 4. syyskuuta 2012 klo 18.00-18.50 nro sivu KOKOUSPAIKKA Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kunnanhallitus 11.06.2012

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kunnanhallitus 11.06.2012 PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kunnanhallitus 11.06.2012 Käsiteltävät asiat 112. Kunnallisvaalit 28.10.2012, vaalilautakuntien ja vaalilautakunnan asettaminen, ennakkoäänestys, vaalimainonta...151 113. Indekon Oy:n

Lisätiedot

Valtuusto 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35. Kunnanvirastotalo, valtuustosali

Valtuusto 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35. Kunnanvirastotalo, valtuustosali POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Kunnanvirastotalo, valtuustosali Jorma Huttunen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen... PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014 Asialista 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...151 124. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...152 125.

Lisätiedot

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto Pöytäkirja 2/2015 11 Tarkastuslautakunta 20.04.2015 Hakemisto Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 8 Pöytäkirjan tarkastajat 14 9 Selonteko vuoden 2014 tilinpäätöksestä 15 10 Havaintoja sisäisestä

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2012 Kunnanhallitus 08.10.2012

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2012 Kunnanhallitus 08.10.2012 PÖYTÄKIRJA 14/2012 Kunnanhallitus 08.10.2012 Käsiteltävät asiat 162. Kunnanhallituksen edustajat Pauli ja Paavo Talkan Muistorahastosäätiön valtuuskunnassa 2013-2014...216 163. Käräjäoikeuden lautamiesten

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 Kunnanhallitus 26.8.2013. 192. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...253. 193. Kirkonkylän yleiskaava...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 Kunnanhallitus 26.8.2013. 192. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...253. 193. Kirkonkylän yleiskaava... PÖYTÄKIRJA 13/2013 Kunnanhallitus 26.8.2013 Käsiteltävät asiat 192. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...253 193. Kirkonkylän yleiskaava...254 194. Vastine hallinto-oikeudelle kaavavalituksesta...255

Lisätiedot