Irja Haaranen. Kati Mononen Asko Mustonen. Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Anja Hyvärinen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Irja Haaranen. Kati Mononen Asko Mustonen. Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Anja Hyvärinen."

Transkriptio

1 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 540) 16/ (- KOKOUSAIKA Torstaina 13. lokakuuta 2005 klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Toivo Pehkonen Irja Haaranen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen MUUT SAAPUVILLA OLLEET n 1. varapuheenjohtaja n 2. varapuheenjohtaja Anja Hyvärinen Martti Korhonen Kunnanjohtaja/esittelijä Pauli Vaittinen Hallintojohtaja/ pöytäkirjanpitäjä Helena Kaasinen Asiat :t ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Toivo Pehkonen Helena Kaasinen Aika ja paikka Tiistaina klo 9.00 kunnanvirastolla Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Kati Mononen Asko Mustonen Aika ja paikka Tiistaina klo kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus Hallintojohtaja Helena Kaasinen KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall. 255

2 507 Kunnanhallitus / Ehdotus Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Khall. 256 Ehdotus Kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kunnanhallituksen jäsenet Kati Monosen ja Asko Mustosen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

3 508 Kunnanhallitus / SAIRAANHOITAJA HANNU ANTIKAISEN PALKAN VAHVISTAMINEN Khall. 257 Sosiaali- ja terveyslautakunta on valinnut sairaanhoitajan toimeen Hannu Antikaisen. Sairaanhoitajan tehtäväkohtainen peruspalkka on vähintään 1.713,64 euroa. Muilla sairaanhoitajilla se on 1.768,71 euroa. Ehdotus Kunnanhallitus päättää vahvistaa sairaanhoitaja Hannu Antikaisen tehtäväkohtaiseksi palkaksi 1.768,71 euroa kuukaudessa. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

4 509 Kunnanhallitus / PERUSHOITAJA JAANA LAVIKAISEN PALKAN VAHVISTAMINEN Khall. 258 Sosiaali- ja terveyslautakunta on valinnut perushoitajan toimeen Jaana Lavikaisen. Perushoitajan tehtäväkohtainen peruspalkka on vähintään 1.558,94 euroa. Muilla perushoitajilla se on 1.609,55 euroa. Ehdotus Kunnanhallitus päättää vahvistaa perushoitaja Jaana Lavikaisen tehtäväkohtaiseksi palkaksi 1.609,55 euroa kuukaudessa. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

5 510 Kunnanhallitus / POHJOIS-KARJALAN MAAKUNTASUUNNITELMAN LUONNOS Khall. 259 Pohjois-Karjalan ensimmäinen maakuntasuunnitelma on valmistumassa. Maakuntasuunnitelma on nykyisen maakunnallisen suunnittelujärjestelmän pitkän aikavälin strategia. Siinä määritellään maakunnan tavoiteltu kehitys ja kehittämislinjaukset vuoteen 2025 asti. Maakuntasuunnitelma määrittelee samalla pohjan alueellisen kehittämisen keskipitkän aikavälin toimenpidelinjauksia suuntaavalle maakuntaohjelmalle ja maakuntakaavojen tarkistamiselle. Maakuntasuunnitelman valmisteluun liittyen on pidetty useita tilaisuuksia vuoden aikana mm. maakuntavaltuuston työseminaari ja laajennetun maakunnan yhteistyöryhmän keskustelutilaisuus Pohjois-Karjalan maakuntaliitto pyytää lausuntoa maakuntasuunnitelmaluonnoksesta viimeistään perjantaina Pohjois-Karjalan maakuntasuunnitelma on tarkoitus käsitellä maakuntahallituksessa ja maakuntavaltuustossa Aikataulusta johtuen Pohjois-Karjalan maakuntaliitto toivoo, että mahdolliset tarkistukset tehdään konkreettisena muutosesityksenä. Ehdotus Kunnanhallitus toteaa, että kunnalla ei ole huomauttamista maakuntasuunnitelman luonnokseen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 1.

6 511 Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / YLEINEN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKKA VUODEN 2006 PRESIDENTIN- VAALEISSA Khall. 251 Presidentinvaalin ensimmäinen vaali toimitetaan sunnuntaina (ennakkoäänestys kotimaassa ja ja ulkomailla ) ja tarvittaessa toinen vaali sunnuntaina (ennakkoäänestys kotimaassa ja ulkomailla ). Vaalilain (714/1998) 9 :n mukaan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista kunnassa määrää kunnanhallitus. Kukin kunta päättää itsenäisesti ja oman harkintansa mukaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista kunnassa. Kunta voi järjestää ennakkoäänestyksen joko omissa virastoissaan tai kunnassa olevissa Suomen Posti Oyj:n postikonttoreissa. Kunnat, joissa ei ole postikonttoreita voivat järjestää ennakkoäänestyksen omissa virastoissaan, joita ovat esim. kunnanvirasto, kirjasto, koulut ja erilaiset palvelukeskukset. Kunta vastaa itse ennakkoäänestyksen järjestämisestä aiheutuvista kustannuksista. Oikeusministeriö suorittaa kunnalle eduskuntavaaleissa, presidentinvaalissa ja europarlamenttivaaleissa kertakorvauksena ministeriön vahvistaman euromäärän kutakin kunnassa asuvaa äänioikeutettua kohden. Presidentinvaalissa korvaus suoritetaan kaksinkertaisena, jos vaaleissa toimitetaan toinen kierros.

7 Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus määrää ennakkoäänestysajanjakson puitteissa ennakkoäänestyspaikan aukiolopäivät ja päivittäiset aukioloajat (arkisin klo ja viikonloppuna klo välisenä aikana). Kunnan keskusvaalilautakunta määrää ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijat tehtäviinsä. Kussakin ennakkoäänestyspaikassa tulee olla vähintään kaksi vaalitoimitsijaa yhtä aikaa saapuvilla. Kunnanhallituksen on tehtävä vaalilain 9 :ssä tarkoitettu päätös kunnan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista. Päätöksessä tulee käydä ilmi jokaisen ennakkoäänestyspaikan nimi, käyntiosoite ja päivittäinen aukioloaika. Nämä tiedot on toimitettava väestörekisterikeskukselle sen määräämin tavoin. Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että presidentinvaalin ennakkoäänestys toimitetaan Polvijärven kunnan vapaa-aikatalolla, osoite Räätälintie 6, POLVIJÄRVI. Yleisen ennakkoäänestyspaikan aukioloaika on seuraava: klo klo klo Mahdollisen toisen vaalin ennakkoäänestys: klo klo klo Päätös Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle.

8 Kunnanhallitus / Khall. 260 Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että presidentinvaalin ennakkoäänestys toimitetaan Polvijärven kunnan vapaa-aikatalolla, osoite Räätälintie 6, POLVIJÄRVI. Yleisen ennakkoäänestyspaikan aukioloaika on seuraava: klo klo klo Mahdollisen toisen vaalin ennakkoäänestys: klo klo klo Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

9 Kunnanhallitus / POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN PERUS- SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN Khall. 261 Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus on kohdalla päättänyt lähettää jäsenkuntien hyväksyttäväksi muutetun perussopimuksen. Perussopimuksen muutokset koskevat :iä 4 ja 10. Pykälän 4:n osalta on osajäsenyys esitetty poistettavaksi Heinäveden kunnan osalta (jäsenyys koskee myös erityishuoltoa, mikäli valtioneuvosto hyväksyy siirron Savon erityishuoltopiiristä) ja Kesälahden kunnan osalta (jäsenyys koskee myös erikoissairaanhoitoa). Pykälästä 10 on poistettu rajoitettu päätösvalta Heinäveden ja Kesälahden osalta. Perussopimus on pyydetty viemään kunnanhallituksen ja valtuuston käsittelyyn. Päätös on pyydetty toimittamaan Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle mennessä. Ehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen esittämät muutokset perussopimukseen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 2.

10 Kunnanhallitus / POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN YHTEISTYÖ- SOPIMUS/PALVELUSUUNNITELMA Khall. 262 Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin kanssa ollaan neuvottelemassa yhteistyösopimusta/palvelusuunnitelmaa, jossa kunnan ja sairaanhoitopiirin sekä erityishuoltopiirin kesken sovitaan palvelujen käytöstä vuonna Koska vuoden 2006 alussa toimintansa aloittaa uusi kuntayhtymä, Pohjois- Karjalan sairaudenhoidon ja sosiaalipalveluiden kuntayhtymä, on tämä yhteistyötarjous ensi vuotta ajatellen siis uuden kuntayhtymän esitys yhteistyön puitteista jäsenkunnille. Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin tarjouksen perusteena ovat väestön sairaanhoidon ja erityishuollon tarpeet, hoidon laatu ja kustannustaso. Esitetyn aineiston pohjalta palvelutuotantoa on mahdollista tarkastella sekä erikoisaloittain että tärkeimpien tuotteiden osalta. Tarkoitus on, että neuvotteluprosessissa palvelutuotantoa ja kustannuksia tarkastellaan koko ajan yhdessä, niin että lopputulos on kaikki tosiasiat huomioon ottaen realistinen. Sopimuksen lähtökohtana ovat normaalit erikoissairaanhoidon ja erityishuollon palvelut ja väestön palvelutarpeen säilyminen vuoden 2005 tasolla siten, että ns. hoitotakuun mukanaan tuoma kysyntäpiikki on pyritty eliminoimaan siitä pois sekä vuodelta 2005, että vuodelta Yleisesti on kuitenkin arvioitu, että hoitotakuu heijastuu vielä vuoden 2006 suoritteisiinkin noin 1/3:lla siitä, mitä tänä vuonna, ja tullee siis näkymään myös vuoden 2006 kustannuksissa.

11 Kunnanhallitus / Vuoden 2006 kustannukset ovat rakenteeltaan hieman erilaiset kuin vuoden 2005 kustannukset. Nykyisten kuntayhtymien purkautuminen aiheuttaa sen, että ns. eläkemenoperusteinen eläkevakuutusmaksu siirtyy jäsenkuntien maksettavaksi vuoden 2006 alusta. Maksu määräytyy kummankin kuntayhtymän osalta kolmen viimeksi kuluneen vuoden käytön keskiarvojen suhteessa ja on suhteellisesti erilainen kuntayhtymien kesken. Maksun siirtyminen kompensoidaan kunnille vuoden 2006 maksuosuuksissa jättämällä ko. maksu kustannuspohjasta pois, mikä näkyy viime vuosina alhaisempana kuntalaskutuksen nousuna kummassakin palvelukokonaisuudessa. Erikoissairaanhoidossa jäsenkuntalaskutuksen määrä nousee 2 % 2005 tarjouksen tasosta ja erityishuollossa osuudet nousevat 3,8 %. Nämä vastaavat nykyisen kustannusrakenteen mukaisesti 4,9 ja 6,8 %:n nousua mainitussa järjestyksessä. Kustannusten osalta sopimus/palvelusuunnitelma on tarkoitus laatia erikoissairaanhoidon osalta viime vuoden tapaan siten, että kunkin kunnan kustannuksille määritellään ns. vaihteluvälit, joiden puitteissa sopimuksen euromääräistä toteutumista seurataan. Erityishuollon osalta vaihteluvälejä ei käytetä. Hoitotakuun mukanaan tuomasta epävarmuudesta johtuen kunkin kunnan tarjous on kuitenkin muodostettu nyt poikkeuksellisesti siten, että vuoden 2006 tarjous on johdettu vuoden 2005 tarjouksen pohjalta tietyllä korotusperusteella ja suoritemäärät on modifioitu tätä vastaaviksi. Kuten vuoden 2005 ennusteesta kuitenkin käy ilmi, aliarvioi tämä laskutapa monen kunnan vuoden 2006 erikoissairaanhoidon kustannuksia ja siksi sairaanhoitopiirin mukaan on erityisen tärkeää, että yhteistyöneuvotteluissa voitaisiin ennusteita muuttaa myös ylöspäin, että budjetointi olisi realistisempi.

12 Kunnanhallitus / Sopimus kattaa kaiken sairaanhoitopiirin tuottaman tai sen kautta hankitun, erikoissairaanhoidon palvelut sekä Honkalammen kuntayhtymän nykyiset palvelut. Neuvotteluissa on kuitenkin tarkoitus sopia myös muista kuin erikoissairaanhoidon palveluista esim. apteekkipalvelut, laboratoriopalvelut, kuvantamispalvelut, patologian palvelut ja yhteistyö atkasioissa. Poikkeuksena aikaisempaan käytäntöön on se, että ns. odotuspäivät terveyskeskuksen vuodeosastolle eivät enää vuonna 2006 sisälly kuntalaskutusraamiin, niitä käsitellään erillisenä eränä. Odotuspäivien hintaan ei kuitenkaan kohdisteta mitään korotusta, toisin kuin joissakin muissa sairaanhoitopiireissä. Ehdotus Kunnanhallitus toteaa, että sairaanhoitopiirin toiminta v Polvijärven kunnan osalta on mitoitettava kunnassa johtavan lääkärin kanssa läpikäydyn tarkastelun mukaisesti erikoissairaanhoidon, erityistason erityisvelvoitteiden ja tasausjärjestelmän osalta sairaanhoitopiirinkin esittämään euroon ja Honkalammen sosiaalipalveluiden osalta euroon, koska kunta on tekemässä omia järjestelyjä kuntaan valmistuvan hoitokodin johdosta. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

13 Kunnanhallitus / HARKINNANVARAISET HENKILÖKOHTAISET LISÄT Khall. 263 Kunnanhallitus on päättänyt lukien maksettavista tehtäväkohtaisista järjestelyeristä. KVTES:n mukaan 0,8 %:n suuruisesta järjestelyvarasta tulee vähintään 0,6 % käyttää harkinnanvaraisiin henkilökohtaisiin lisiin laskettuna tehtäväkohtaisten palkkojen määrästä. Teknisten sopimuksen puolella järjestelyerän suuruus on myös 0,8 %, josta harkinnanvaraisen henkilökohtaisen lisän osuus on 0,20 %. KVTES:n osalta harkinnanvaraisiin henkilökohtaisiin lisiin käytettävä summa on 1.986,39 euroa ja teknisten sopimuksen osalta 68,80 euroa. Kysymyksessä on nykymuodossaan toinen harkinnanvarainen henkilökohtainen lisä, edellinen maksettiin lukien. Henkilökohtaisen lisän tarkoituksena on palkita keskimääräistä selvästi parempia työtuloksia. Henkilökohtaisen lisän maksamista varten on suoritettu työsuorituksen arvioinnit. Arvioinnin toivotaan palvelevan sekä organisaation että työntekijän jatkuvaa kehittämistä ja työn tuloksellisuutta. Työsuoritusten arvioinnin tarkoituksena on myös käydä läpi työtapoja ja motivoida työntekijöitä kehittämään omaa työtään parempaan suuntaan sekä kehittää myös työyksikön toimintaa. Harkinnanvaraiset henkilökohtaiset lisät on valmisteltu samojen liitteenä olevien arviointikriteerien perusteella kuin

14 Kunnanhallitus / Ammattijärjestöjen edustajien kanssa käydyssä tilaisuudessa nähtiin, että henkilökohtaisen harkinnanvaraisen lisän osalta 30 euron taso/henkilö on oikea, mutta mahdollista tulisi olla 40 tai 50 euron lisäkin tietyissä tapauksissa. Ehdotus Kunnanhallitus päättää harkinnanvaraiset henkilökohtaiset lisät liitteen mukaisesti. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 3.

15 Kunnanhallitus / KANNANOTTO LIITTYMISESTÄ POHJOIS-KARJALAN MATKAPALVELU- KESKUKSEEN Khall. 264 Pohjois-Karjalan matkapalvelukeskuksen perustamista on selvitetty liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Itä-Suomen lääninhallitus on pyytänyt Pohjois-Karjalan kuntien kannanottoja asiaan mennessä. Kysymyksessä on eri kuntien matkojen yhdistely koko maakunnan käsittäväksi. Matkat tilataan kyytikeskuksen kautta ja apuna ovat aikataulu- ja asiakasrekisterit. Polvijärven kunnan nettokustannuksiksi kyytikeskuksesta on arvioitu euroa vuodessa. Ehdotus Kunnanhallitus päättää ilmoittaa kannanottonaan, että Polvijärven kunta ei tässä vaiheessa liity Pohjois-Karjalan matkapalvelukeskukseen, vaan kunta järjestää lainsäädäntöön perustuvat ja harkinnanvaraiset kuljetuksensa omana toimintanaan. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 4.

16 Kunnanhallitus / HONKALAMPI-SÄÄTIÖN OTTAMAN RAKENNUSAIKAISEN LAINAN TAKAUSEHTOJEN HYVÄKSYMINEN Khall. 265 on päättänyt, että Polvijärven kunta myöntää omavelkaisen takauksen Honkalampi-säätiön ottaman enintään euron suuruisen rakennusaikaisen lainan vakuudeksi ja enintään viiden vuoden ajaksi alkaen. on antanut kunnanhallitukselle oikeuden hyväksyä yksityiskohtaiset takausehdot. Asia liittyy Polvijärven kuntaan rakennettavan 12 paikkaisen vammaisten palvelukodin rahoitukseen. Lainalla katetaan säätiön omarahoitusosuutta ja Raha-automaattiyhdistyksen jälkikäteen maksuun tulevaa investointiavustusta. Honkalampi-säätiö on ottanut Liperin Osuuspankilta ,00 euron suuruisen lainan, jonka velkakirja on allekirjoitettu Velan viimeinen takaisinmaksupäivä on Lainaa lyhennetään tasalyhennyksin, lyhennyksen ensimmäinen eräpäivä on Sen jälkeen eräpäivät ovat kuukauden 1. päivä kuuden kuukauden välein. Koron ensimmäinen eräpäivä on sen jälkeen eräpäivät ovat kuukauden 1. päivä kuuden kuukauden välein. Lainan korko on 0,029 %-yksikköä yli 12 kk:n euribor-koron. Koron ensimmäinen tarkistuspäivä on Ehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä annetun takauksen edellä olevat yksityiskohtaiset takausehdot. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

17 Kunnanhallitus / PUOLIVUOTISRAPORTTI AJALTA Khall. 266 Kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti lautakuntien alaisten johtavien viranhaltijoiden tulee antaa lautakunnille kaksi kertaa vuodessa raportti talousarvion toteutumisesta. Raportit annetaan mennessä kesäkuun lopun tilanteesta ja mennessä joulukuun lopun tilanteesta. Joulukuun raportti on samalla toimintakertomus. Raportissa tulee selvittää poikkeamat talousarvioon sekä vaikutukset taloudellisiin ja toiminnallisiin tavoitteisiin. Hallintokuntia on pyydetty toimittamaan raportit tilanteesta hallintojohtajalle 20. elokuuta 2005 mennessä. Hallintokuntia on kehotettu noudattamaan annettua määräaikaa raporttien toimittamisessa. Luonnokset voi toimittaa jo ennen lautakuntakäsittelyä, mutta raportit tulee käsitellä myös lautakunnissa. lle talousarvion toteutumisesta raportoidaan lähettämällä kunnanhallituksen kokoamat raportit tiedoksi. Projektien vastuuhenkilöiden tulee raportoida projektien edistymisestä myös kaksi kertaa vuodessa ajanjaksoista ja Tytäryhtiöiden tulee raportoida toiminnastaan vähintään puolivuosittain antamalla osavuosikatsaus ja tilinpäätöstietojen yhteydessä toimintakertomus. Raportin tulee sisältää tiivistetty katsaus alkuvuoden toteutumiseen sekä määrärahojen että tavoitteiden osalta.

18 Kunnanhallitus / Ehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä puolivuotisraportin tietoonsa saatetuksi ja antaa sen tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan käyttöön ja saattaa tiedoksi myös valtuustolle. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 5.

19 Kunnanhallitus / MAATALOUSLOMITTAJA EERO SORMUSEN PALKKARYHMÄN MUUTOS Khall. 267 Maatalouslomittaja Eero Sormunen on toiminut maatalouslomittajana alkaen. Hän on toiminut tuntipalkkaisena lomittajana ja alkaen kuukausipalkkaisena lomittajana. Hän on mukana aikuisopiston laatukoulutuksessa. Lomasihteeri on esittänyt hänen siirtämistään maatalouslomittajien 2. palkkaryhmään työkokemuksen perusteella alkaen. Maatalouslomittajien 2. palkkaryhmään kuuluvilla on tehtäväkohtainen palkka tällä hetkellä 1.555,71 euroa. Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että maatalouslomittaja Eero Sormusen palkkaryhmä on alkaen 2, jonka mukainen tehtäväkohtainen palkka on 1.555,71 euroa kuukaudessa. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

20 Kunnanhallitus / OMAKOTITONTIN MYYMINEN MARGARETHA KÄHÄRILLE Khall. 268 Margaretha Kähäri Polvijärveltä on jättänyt kunnalle anomuksen saada ostaa Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitsevasta tilasta Ratila RN:o 19:76 noin m 2 :n määräalan, mikä on merkitty palstoitussuunnitelmaan tontiksi nro 7. Teknisen toimiston mukaan ko. määräala on vapaa myytäväksi. on kokouksessaan päättänyt, että mennessä tehtävistä omakotitonttikaupoista kunta antaa maapohjasta (alennus ei koske puustoa eikä lohkomiskustannuksia) alennusta niin, että tontit myydään puoleen hintaan. Ehdotus Kunnanhallitus päättää myydä Margaretha Kähärille Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitsevasta tilasta Ratila noin m 2 :n määräalan, mikä on merkitty palstoitussuunnitelmaan tontiksi nro 7 edellä olevan mukaisesti alennettuun hintaan 1.261,41 euroa. Tontti myydään ilman puustoa. Ostaja vastaa lohkomiskustannuksista. Vesihuolto ja jätevesihuolto on järjestettävä tonttikohtaisesti. Tieyhteys Kuorevaarantiehen on Reuhkajärven yksityistien kautta. Tieyhteyttä Reuhkajärventiehen on anottava Reuhkajärven tiekunnalta. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 6.

21 Kunnanhallitus / Tekninen lautakunta / Kunnanhallitus / Tekninen lautakunta / Kunnanhallitus / Tekninen lautakunta / Kunnanhallitus / KORVAUS LINJA-AUTOASEMAN LIIKENNEALUEEN KÄYTÖSTÄ Tekn. ltk. 24 Polvijärven Osuuspankki on esittänyt v kunnalle, että kunta järjestäisi vallitsevan yleisen käytännön mukaisesti linja-autoaseman liikennealueen kunnossa- ja puhtaanapidon. Liikennealueen pinta-ala on m 2. Tekninen lautakunta on esittänyt kunnanhallitukselle , että kunta osallistuu liikennealueen puhtaanapitokustannuksiin ja kohtuullinen osallistumiskustannus on markkaa vuodessa. Sopimusperiodiksi on esitetty viittä vuotta. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt teknisen lautakunnan/ kunnanhallituksen esityksen. Sopimuskausi on päättynyt Kunnanhallitus on päättänyt ( 53) tekninen lautakunnan esityksestä, että kunta maksaa Osuuspankille linja-autoaseman liikennealueen käytöstä sekä kunnossa- ja puhtaanapidosta vuonna markkaa ja maksua tarkistetaan vuosittain rakennuskustannusindeksin muutosta vastaavalla prosentilla. Vertailulukuna on vuoden 1991 lokakuun rakennuskustannusindeksi. Sopimus on voimassa vuosina edellyttäen, että linja-autoasema säilyy entisellä paikalla. Sopimuskausi on päättynyt Linja-autoaseman liikennealueen käytöstä ovat neuvotelleet kunnanjohtaja Pauli Vaittinen, toimitusjohtaja Juhani Leminen ja rakennuspäällikkö Jarmo Hakkarainen. Neuvottelussa sovittiin, että kunnan päätettäväksi esitetään seuraavaa:

22 Kunnanhallitus / Polvijärven kunta käyttää linja-autoaseman liikennealuetta edelleen vuosina Käyttökorvausta maksetaan mk vuodessa. - Korvaus maksetaan vuosittain

23 Kunnanhallitus / Tekninen lautakunta / Kunnanhallitus / Tekninen lautakunta / Kunnanhallitus / Tekninen lautakunta / Kunnanhallitus / Tekn. ltk. 24 (jatkuu) Ehdotus: Lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että: 1 Kunta maksaa Osuuspankille korvausta linja-autoaseman liikennealueen käytöstä sekä kunnossa- ja puhtaanapidosta markkaa vuodessa ajalla Korvaus suoritetaan vuosittain Sopimus on voimassa vuosina edellyttäen, että linja-autoasema säilyy nykyisellä paikalla. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tekn. ltk. 56 Linja-autoaseman liikennealueen vuokrausta koskeva sopimus päättyy Toimitusjohtaja Juhani Lemisen kanssa on neuvoteltu alueen vuokraamisesta edelleen alkaen. Osuuspankille sopii alueen vuokraaminen liikennealueeksi linja-autoaseman käyttöön. Vuosivuokraksi on sovittu mk. Ehdotus Lautakunta esittää, kunnanhallitukselle, että:

24 Kunnanhallitus / Kunta maksaa Osuuspankille korvausta linja-autoaseman liikennealueen käytöstä sekä kunnossa- ja puhtaanapidosta markkaa vuodessa ajalla Korvaus suoritetaan vuosittain

25 Kunnanhallitus / Tekninen lautakunta / Kunnanhallitus / Tekninen lautakunta / Kunnanhallitus / Khall Sopimus on voimassa vuosina edellyttäen, että linja-autoasema säilyy nykyisellä paikallaan. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tekn. ltk. 40 Linja-autoaseman liikennealueen vuokrausta koskeva sopimus päättyy Rakennuspäällikkö Jarmo Hakkarainen on neuvotellut toimitusjohtaja Juhani Lemisen kanssa alueen vuokraamisesta edelleen alkaen. Vuosivuokraksi on sovittu 1682,00 euroa. Ehdotus Lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että 1. Kunta maksaa Osuuspankille korvausta linja-autoaseman liikennealueen käytöstä sekä kunnossa- ja puhtaanapidosta 1682,00 euroa vuodessa ajalla

26 Kunnanhallitus / Korvaus suoritetaan vuosittain Sopimus on voimassa vuosina edellyttäen, että linja-autoasema säilyy nykyisellä paikallaan.

27 Kunnanhallitus / Tekninen lautakunta / Kunnanhallitus / Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Khall. 269 Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

28 Kunnanhallitus / SIIVOOJAN SIJAISEN PALKKAAMINEN Khall. 270 Tekninen lautakunta on kokouksessaan päättänyt pyytää kunnanhallitukselta lupaa saada palkata siivoojalle sijainen ajalle Ko. siivooja on työlomalla ko. ajan. Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

29 Kunnanhallitus / ILMOITUSASIAT Khall. 271 Ehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuiksi seuraavat eri viranomaisilta saapuneet päätökset ja kirjelmät: 1. Viranhaltijapäätöksiä: - vs. kunnanjohtaja Helena Kaasisen päätökset 35-37/ hallintojohtaja Helena Kaasisen päätökset 34-35/ kunnankamreeri Heikki Hallikaisen päätökset 84-89/ kotipalvelun ohjaaja Anja Malisen päätökset / johtava lääkäri Raili Mönttisen päätökset ja 70/ sivistysjohtaja Kauko Kuuselan päätökset /2005, virkavapauspäätökset /Fba²/2005 ja toimenhoidon keskeytyspäätökset 44-45/Fbb²/ vs. sivistysjohtaja Jaakko Antikaisen päätökset /2005 ja vuosilomapäätös 38/ vs. laitoshoidon johtava hoitaja Leena Kiiskin päätökset , ja 254/ apulaisosastonhoitaja Heikki Kuikan päätökset 56-58/ rakennuspäällikkö Jarmo Hakkaraisen päätökset 54-56/ kunnanrakennusmestari Hugo Miettisen päätökset 57-60/ pääemäntä Helena Holopaisen päätökset 79 ja 87-90/ lomasihteeri Eila Mustosen päätökset , :t ja kanslisti Arja Lätin päätökset 61-65/ terveysvalvonnan johtaja Marja-Leena Ratilaisen päätökset 13-14/2005

30 Kunnanhallitus / Joensuun kaupungin yksihenkilöisen viranomaisen päätöspöytäkirja, Pohjois-Karjalan pelastuslaitos, pelastusjohtaja Jorma Parviaisen päätökset 12-13/2005

31 Kunnanhallitus / Kokouspöytäkirjoja: - sivistyslautakunta tekninen lautakunta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallitus

32 Kunnanhallitus / Kiinteistönluovutusilmoituksia: - luovuttajana Juhani Kartasalo Joensuusta - luovutuksen saajana Kari Kauppinen Joensuusta - luovutuksen kohteena määräosa Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitsevasta tilasta Kallioranta RN:o 319:0. - luovuttajina Margit ja Timo Ranne Taivalkoskelta - luovutuksen saajana Maija Ruotsalainen Espoosta - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitseva tila Mäkirinne RN:o 130:34. - luovuttajana Heikki Kirjavainen Polvijärveltä - luovutuksen saajana Susanne Hietala Polvijärveltä - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitseva tila Pajala RN:o 239:2. - luovuttajana Erkki Kukkonen Perttulasta - luovutuksen saajana Tomi Mäkinen Espoosta - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Martonvaaran kylässä sijaitseva tila RN:o 23:24. - luovuttajina Oiva ja Sylvi Mustonen Polvijärveltä - luovutuksen saajana Lahtolahden Metsästysseura ry - luovutuksen kohteena määräala Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitsevasta tilasta Sillankorva RN:o 100: luovuttajana Juhani Myller Sotkumasta - luovutuksen saajina Igor ja Eeva Pakarinen Outokummusta - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitseva tila RN:o 45:27.

33 Kunnanhallitus / luovuttajina Juhani Assisen kuolinpesän osakkaat Polvijärveltä - luovutuksen saajana Maire Hannula Raisiosta - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Rauanlahden kylässä sijaitseva tila Yrjölä RN:o 88:3. - luovuttajana Eino Ratilainen Polvijärveltä - luovutuksen saajina Toivo ja Eeva Karttunen Polvijärveltä - luovutuksen kohteina Polvijärven kunnan Rauanlahden kylässä sijaitsevat tilat Luoto RN:o 130:0, Puronpolvi RN:o 129:9 ja Kaitala RN:o 133:1.

34 Kunnanhallitus / Käteiskassatilityksiä: - Hallinto-osasto ja Tilittäjänä Heikki Sirviö. Tarkastajana Heikki Hallikainen. Ei huomauttamista. - Nuorisotoimi/Nuorten työpaja Tilittäjänä Sirpa Halonen. Tarkastajana Kauko Kuusela. Ei huomauttamista. - Toripaikkamaksut Tilittäjänä Helena Jääskeläinen. Tarkastajana Heikki Hallikainen. Ei huomauttamista. - Kassantarkastusilmoitus Saviranta. Tilittäjänä Inkeri Tiainen. Tarkastajana Liisa Antikainen. Ei huomauttamista. 5. Kuntien eläkevakuutuksen ilmoitus koskien kuntoutustukiratkaisua. Täyden työkyvyttömyyseläkkeen suuruinen kuntoutustuki on myönnetty alkaen määräaikaisena saakka. 6. Itä-Suomen lääninhallituksen liikenneosaston kirje : Itä-Suomen lääninhallituksen joukkoliikenteen määrärahatilanne vuodelle Päätös Kunnanhallitus päätti yksimielisesti merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.

35 Kunnanhallitus / VAPAAEHTOISIIN KERTAUSHARJOITUKSIIN OSALLISTUMINEN Khall. 272 Eläinlääkäri Risto Nöjd on esittänyt, että hänelle myönnetään palkallista virkavapautta vapaaehtoiseen maanpuolustuksen kertausharjoitukseen , jonka aiheena on luonnonmuonakurssi. Samalla Risto Nöjd anoo, että vastaava keväällä 2005 järjestetty maanpuolustuksen talvikurssi myönnetään palkallisena. Sosiaali- ja terveystoimen mukaan Ristö Nöjdille ei ole luvattu palkallista virkavapautta vapaaehtoista kertausharjoitusta varten. Kevään vapaaehtoinen kertausharjoitus on myös ollut palkaton. Kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan: Reservin kertausharjoituksiin tai lain nojalla väestönsuojelukoulutukseen määrätylle maksetaan kertausharjoitusten tai väestönsuojelukoulutuksen ajalta varsinainen palkka vähennettynä reserviläispalkan tai vastaavan korvauksen määrällä. Määräystä ei sovelleta vapaaehtoisiin kertausharjoituksiin osallistuvaan. Ehdotus Kunnanhallitus päättää viitaten virka- ja työehtosopimuksiin, että vapaaehtoisiin kertausharjoituksiin osallistuvien osalta ei myönnetä palkallista virkavapautta. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kokousaika 12.3.2013 klo 18.00-18.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika 15.12.2009 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Hyvinvointilautakunta 1. Kunnanviraston kokoushuone. 61 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminien lv

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Hyvinvointilautakunta 1. Kunnanviraston kokoushuone. 61 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminien lv POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Hyvinvointilautakunta 1 KOKOUSAIKA Maanantai 29.06.2015 klo 11.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanviraston kokoushuone 61 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminien lv 2015 2016 Kokouksen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kokousaika 8.10.2013 klo 18.00 21.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kunnanhallitus 12.5.2014. 76. Kuukanniemen koulun korjauksen urakkatarjous ja lisärahoitus...80

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kunnanhallitus 12.5.2014. 76. Kuukanniemen koulun korjauksen urakkatarjous ja lisärahoitus...80 PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kunnanhallitus 12.5.2014 Asialista 76. Kuukanniemen koulun korjauksen urakkatarjous ja lisärahoitus...80 77. Lomautusten täytäntöönpano...82 78. Sivistysjohtaja Pirjo Piiroisen irtisanoutuminen...82

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/ Helinä Niemelä. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Jussi Leinonen, jäsen

Tekninen lautakunta 6/ Helinä Niemelä. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Jussi Leinonen, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2010 68 KOKOUSAIKA 7.12.2010 klo 17.00-17.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Aulis Aakko, Helinä

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 25.9.2012 klo 18.00 19.43 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 76 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 76 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 Kokousaika 29.11.2011 klo 18.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 Kunnanhallitus Asialista Talouden tasapainotusohjelma

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 Kunnanhallitus Asialista Talouden tasapainotusohjelma PÖYTÄKIRJA 14/2014 Kunnanhallitus 22.09.2014 Asialista 129. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...159 Viranomainen PÖYTÄKIRJA 14/2014 LEMIN KUNTA 158 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 22.9.2014 klo 20.00-21.50

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parkkinen Vesa - Korpela Katja Visuri-Taipale Riitta X Lahti Alexandre. Koivisto Kirsti X Miettunen Teppo

Parkkinen Vesa - Korpela Katja Visuri-Taipale Riitta X Lahti Alexandre. Koivisto Kirsti X Miettunen Teppo SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Sivu 1 Vapaa-aikalautakunta Kokousaika: Torstaina 13.1.2011 kello 18.00 18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallituksenhuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Helala Toivo

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 13.9.2012 klo 18.00 19.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Pöytäkirja 2/ Tarkastuslautakunta Hakemisto

Pöytäkirja 2/ Tarkastuslautakunta Hakemisto Pöytäkirja 2/2016 12 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 Hakemisto Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 14 9 Pöytäkirjan tarkastajat 15 10 Selonteko vuoden 2015 tilinpäätöksestä 16 11 Vahvistusilmoituskirje

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kokousaika 19.12.2012 klo 18.00-19.05 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 22.10.2014 klo 18.42 20.20 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 22.10.2014 klo 16.00 21.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 28.9.2011 klo 16-16.25 Kokouspaikka Virastotalo Saapuvilla Seppo Alatörmänen pj olleet jäsenet Jyri Hautamäki vpj Mika Vaari vj Sirpa-Liisa Korva

Lisätiedot

Koululautakunta 2/ Heikkilä Raili Möttönen Mirva. Rankinen Heikki. Ylikauma Juhani. Halla-aho Heikki kaupunginhallituksen edustaja

Koululautakunta 2/ Heikkilä Raili Möttönen Mirva. Rankinen Heikki. Ylikauma Juhani. Halla-aho Heikki kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Koululautakunta 2/2011 15 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 5.10.2011 klo 18.30-19.57 Ahjolan päiväkoti Pitkälä Heikki Heikkilä Raili Möttönen Mirva

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Joensuun Työterveysliikelaitoksen johtokunta Aika 08.10.2014 klo 17:00-17:35 Paikka Penttilänkatu 7-9, 80220 Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 35 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu Päivämäärä Sivistyslautakunta 25.02.2016 19

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu Päivämäärä Sivistyslautakunta 25.02.2016 19 Sivistyslautakunta 25.02.2016 19 KOKOUSAIKA Torstai 25.02.2016 klo 17.00 17.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 1/2015 1 (-12) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Sivistyslautakunta 1/2015 1 (-12) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Sivistyslautakunta 1/2015 1 (-12) Aika Tiistaina 13.1.2014 klo 18.30-19.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Kähäri Margaretha

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

- Kolppanen Taneli Kirjastonjohtaja - Korpi Heli Kunnanhallituksen edustaja - Tervo Janne Kunnanjohtaja

- Kolppanen Taneli Kirjastonjohtaja - Korpi Heli Kunnanhallituksen edustaja - Tervo Janne Kunnanjohtaja SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Sivu 1 Vapaa-aikalautakunta Kokousaika: Torstai 02.07.2015 kello 18.00-18:50 Kokouspaikka: Kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Rieskaniemi

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Rakennus- ja ympäristölautakunta

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Rakennus- ja ympäristölautakunta HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2012 31 Rakennus- ja ympäristölautakunta 03.05.2012 AIKA 03.05.2012 klo 15:00-16:23 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Haapaveden kaupungintalo, valtuustosali. Laitila Markku, puheenjohtaja Forsström Kaarina, jäsen Heikkinen Veikko, jäsen Järvenpää Helvi, jäsen

Haapaveden kaupungintalo, valtuustosali. Laitila Markku, puheenjohtaja Forsström Kaarina, jäsen Heikkinen Veikko, jäsen Järvenpää Helvi, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Nro Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 8/2009 KOKOUSAIKA Tiistai 3.11.2009 klo 09.00-09.55 Sivu KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Haapaveden kaupungintalo,

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali Toivakan kunta Pöytäkirja 3/2016 1 / 11 Tarkastuslautakunta 31.03.2016 Aika 31.03.2016 klo 16:38-19:55 Paikka Toivakan kunnankirjasto, sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 2/2014 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 2/2014 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2014 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 6 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 7 Valitus koskien metsätien rikkomista ja korjaamista. TIETOIMJ 8 Valitus Kalliojärven tiekunnan vuosikokouksesta Sivu 2 Nro 2/2014

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 Kokousaika 19.01.2010 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely Puumala Ote pöytäkirjasta 2/2016 1 (5) Kunnanhallitus, 24, 15.02.2016 Valtuusto, 12, 29.02.2016 12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (9)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (9) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 (9) Tarkastuslautakunta 03.05.2012 AIKA 03.05.2012 klo 14:00-16:00 PAIKKA Valtuustosali, Alavieskan kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 5/ (83) Terveyskeskuksen kokoushuone

Sosiaali- ja terveyslautakunta 5/ (83) Terveyskeskuksen kokoushuone Sosiaali- ja terveyslautakunta 5/2016 74(83) Aika Keskiviikko 07.12.2016 klo 17.00 18.00 Paikka Terveyskeskuksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Korhonen Osmo Anttilainen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 5/2010 28.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 5/2010 28.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 5/2010 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 40 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 41 Marsuddenin alue yleiskaavan muutos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma TEKNLTK 42 Golfkartanon pohhjoispuoleisen alueen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Haaponiemi Miikka X Karjula Raija. Ruuttula Merja - Kivijakola Jari X Lahti Petri X Niemelä Janne X Niemi-Korpi Minna

Haaponiemi Miikka X Karjula Raija. Ruuttula Merja - Kivijakola Jari X Lahti Petri X Niemelä Janne X Niemi-Korpi Minna SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 1 Vapaa-aikalautakunta Kokousaika: Torstai 25.09.2014 kello 18.00 21.10 Kokouspaikka: Kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Sipilä Ari Pj.

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Joensuun kaupunginhallituksen huone, Rantakatu 20, Joensuu. Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Joensuun kaupunginhallituksen huone, Rantakatu 20, Joensuu. Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 05.06.2014 klo 16:00-18:40 Paikka Joensuun kaupunginhallituksen huone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 44 Kokouksen

Lisätiedot

EVIJÄRVEN KUNTA Aika 23.9.2013 Sivu Kunnanhallitus. Sisällysluettelo: Sivu 196 SABAH SAMALETDININ LÄSNÄOLO KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSISSA...

EVIJÄRVEN KUNTA Aika 23.9.2013 Sivu Kunnanhallitus. Sisällysluettelo: Sivu 196 SABAH SAMALETDININ LÄSNÄOLO KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSISSA... 279 PÖYTÄKIRJA Nro 15/2013 KOKOUSAIKA 23.9.2013 klo 18.00 20.37 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Terhi Kultalahti Niina Alatalo Matti Holm Markus Kattilakoski

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2014. Kunnantalo, kunnanjohtajan kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2014. Kunnantalo, kunnanjohtajan kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kokousaika 20.1.2014 klo 18.00 20.46 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, kunnanjohtajan kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin urakkatarjoukset Ilmoitusasiat 54

Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin urakkatarjoukset Ilmoitusasiat 54 Lappajärven kunta Pöytäkirja 5/2016 51 Tekninen lautakunta 09.08.2016 Aika 09.08.2016 klo 16:00-16:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 27-28 Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi Kirjastonjohtajan virka

Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi Kirjastonjohtajan virka nro 3/2010 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 22 SIVLTK 23 SIVLTK 24 SIVLTK 25 SIVLTK 26 Kokouksen järjestäytyminen Taloustilanne Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 Koululautakunta Aika 26.08.2015 klo 09:00-12:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2013. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2013. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 25.3.2013 klo 18.00 21.07 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 211 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 25.4.2016, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 105 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 213 106 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivistyslautakunta. 44. Kuntakohtaisen esiopetussuunnitelman hyväksyminen lukien...64

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivistyslautakunta. 44. Kuntakohtaisen esiopetussuunnitelman hyväksyminen lukien...64 PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivistyslautakunta Käsiteltävät asiat 44. Kuntakohtaisen esiopetussuunnitelman hyväksyminen 1.8.2016 lukien...64 45. Perusopetuksen opetussuunnitelman hyväksyminen...65 Viranomainen PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016 Hyvinvointilautakunta Hyvinvointilautakunnan toimintakertomus vuodelta 2015

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016 Hyvinvointilautakunta Hyvinvointilautakunnan toimintakertomus vuodelta 2015 POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016 Hyvinvointilautakunta 1 KOKOUSAIKA Torstai 10.03.2016 klo 12.00 KOKOUSPAIKKA Terveyskeskuksen kokoushuone 27 Hyvinvointilautakunnan toimintakertomus vuodelta 2015 28 Oikaisuvaatimus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 3/ (56) Terveyskeskuksen kokoushuone

Sosiaali- ja terveyslautakunta 3/ (56) Terveyskeskuksen kokoushuone Sosiaali- ja terveyslautakunta 3/2016 46(56) Aika Keskiviikko 06.07.2016 klo 17.00 17.50 Paikka Terveyskeskuksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Korhonen Osmo Eronen Sinikka

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2017 1/10

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2017 1/10 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2017 1/10 Kunnanhallitus Aika 09.01.2017 klo 17:00-19:18 Paikka Kunnanvirasto, kokoustilat Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen.

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2014 1 / 12 Kunnanhallitus 14.04.2014 Aika 14.04.2014 klo 19:55-20:36 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot