Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Valtuusto Sivu 1 / Omavelkaisen takauksen myöntäminen Gumbölen Ratsastuskeskus Oy:n lainalle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Valtuusto 20.05.2013 Sivu 1 / 1. 77 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Gumbölen Ratsastuskeskus Oy:n lainalle"

Transkriptio

1 Valtuusto Sivu 1 / / /2013 Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Omavelkaisen takauksen myöntäminen Gumbölen Ratsastuskeskus Oy:n lainalle Valmistelijat / lisätiedot: Olavi Louko, puh. (09) Carl Slätis, puh. (09) Juha Pulkkinen, puh. (09) Viktoria Hindsberg-Karkola, puh. (09) Päätösehdotus Kaupunginhallitus Valtuusto päättää 1 myöntää kaupungin omavelkaisen takauksen seuraavasti: Lainan saaja Gumbölen Ratsastuskeskus Oy Lainan antaja kilpailutuksen perusteella Lainan määrä enintään 1,2 milj. euroa yhtenä tai useampana lainana Laina-aika enintään 15 vuotta lainan/lainojen ensimmäisestä nostosta, Lyhennykset tasalyhennykset, lainan lyhennysvapaata enintään 1 vuosi lainan ensimmäisestä nostosta Lainan korkoperuste 3 kk:n, 6 kk:n tai 12 kk:n euribor tai kiinteä tai muu yleisesti käytössä oleva viitekorko, 2 että laina tulee nostaa rakennusten peruskorjauksen edistymistä vastaavissa erissä, 3 että yhtiön tulee pitää rakennettava kohde vakuutettuna täydestä arvosta koko takauksen voimassaoloajan,

2 Valtuusto Sivu 2 / 2 4 että takauksen vastavakuudeksi kaupungin tulee saada maanvuokraoikeuteen ja rakennuksiin kiinnitys, jonka määrä on 1,3 kertaa kaupungin takaamien lainojen määrä ja jota paremmalla etusijalla on vain kaupungille vuokrasopimuksen velvoitteiden vakuudeksi haettava vastaava kiinnitys, jonka määrä on 3 kertaa vuosivuokra, 5 että takauksesta peritään takausprovisiota 0,30 % p.a. laskettuna lainan/lainojen keskisaldolle, 6 että takaussitoumus voidaan allekirjoittaa vasta, kun maavuokrasopimus on allekirjoitettu. Päätös Liite Oheismateriaali Valtuusto: Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 6 Kartta - Kaupunginhallituksen päätös Selostus Takaus Gumbölen Ratsastuskeskus Oy hakee Espoon kaupungin takausta lainalle, jonka se ottaa Gumbölen kartanon tallin ja maneesin peruskorjausta varten.

3 Valtuusto Sivu 3 / 3 Hanke on tarkoitus rahoittaa yhtiön osakkeenomistajilta nostettavalla vähintään euron omarahoitusosuudella sekä korkeintaan euron suuruisella, Espoon kaupungin takaamalla lainalla. Lainan korko ja lyhennyksen katetaan yhtiön A-osakkeiden (41 kpl) omistajilta kerättävällä rahoitusvastikkeella. Gumbölen Ratsastuskeskus Oy:n yhtiökokous hyväksyi hankkeen ja päätti nostaa ensimmäisen erän omarahoitusosuudesta (650 euroa/a-osake) peruskorjauksen suunnittelijakustannuksia varten. Kaupungin myöntämät takaukset per ovat 898 milj. euroa, josta täytetakaukset 21 milj. euroa. Kaikista myönnetyistä takauksista Länsimetron osuus on 490 milj. euroa, Espoon Asunnot Oy:n osuus 172 milj. euroa ja Kiinteistö Oy Espoon Toimitilojen osuus 132 milj. euroa. Hakijaa ja hanketta koskevat tiedot Kiinteistö Espoon kaupunki omistaa Kumpyölin kylän tilan Storgård RN:o 11:0. Tilalla sijaitsee Gumbölen kartanon päärakennus, jossa on kaupungin edustustiloja ja kaupunginjohtajan virka-asunto. Kartanon talouskeskuksessa päärakennuksen eteläpuolella sijaitsee talli ja entinen meijeri sekä muita rakennuksia. Vuokra-alueella ei ole asemakaavaa. Espoon eteläosin yleiskaavassa vuokra-alue on pääosin julkisten palvelujen ja hallinnon aluetta (PY) ja osittain virkistysaluetta (V). Vuokra-alue on kulttuurihistoriallisesti arvokas ympäristö, jolle sijoitetut toiminnot ja uudisrakentaminen tulee huolellisesti sovittaa ympäristöön. Vuokra-alueen rakennukset liitealueineen Talli on vuodesta 1974 ollut Gumbölen Ratsastuskeskus Oy:n käytössä hevostallina vuokrasopimusten perusteella. Vuokraus on käsittänyt myös entisen meijerirakennuksen ja tallin vieressä olevan puruvajan sekä ratsastustoimintaan liittyviä viereisiä ratsastus-, laidun- ja pysäköintialueita. Yhtiö on rakennuttanut alueelle ratsastushallin, joka on vuokra-aikana siirtynyt vuokranantajan eli kaupungin omistukseen. Vuokralainen Gumbölen Ratsastuskeskus Oy:n toimialana on vuokrasopimuksen nojalla hallita mainitun tilan maa-aluetta ja tällä olevaa tallirakennusta ja maneesirakennusta, myydä maneesi- ja tallipalveluja sekä edistää ratsastusharrastusta ja muuta hevosurheilua sekä harjoittaa näihin liittyvää toimintaa. Jokainen yhtiön A-sarjan osakkeista, joita on vähintään 40 kpl, oikeuttaa yhden tallipaikan hallintaan. Yhtiön toiminta keskittyy osakkaiden hevosiin eikä se tarjoa ratsastuspalveluja suurelle yleisölle.

4 Valtuusto Sivu 4 / 4 Gumbölen Ratsastajat ry on ratsastuskeskukseen liittyvä seura, jonka tarkoituksena on edistää jäsenensä ratsastusharrastus- ja kilpailutoimentaa järjestämällä koulutusta, kilpailuja ja yhteisiä tapahtumia. Nykyinen vuokrasopimus Nykyisin voimassa oleva kaupungin ja yhtiön välinen vuokrasopimus on tehty määräajaksi vuoden 2008 alusta vuoden 2017 loppuun, minkä jälkeen se jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. Tähän vuokrasopimukseen sovelletaan lakia liikehuoneiston vuokrauksesta. Vuokra-ajan alkaessa vuokra oli euroa kuukaudessa lisättynä arvonlisäverolla. Vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin. Voimassa olevan vuokrasopimuksen mukaan vuokranantaja vastaa rakennusten peruskorjauksista. Vuokralainen vastaa rakennusten toiminnallisista muutoksista ja ylläpitää rakennusten kuntoa kustannuksellaan vuokranantajan hyväksymien suunnitelmien mukaisesti. Vuokratut rakennukset ovat huonokuntoisia ja peruskorjauksen tarpeessa. Tarvittavat peruskorjaukset kaupungin teettäminä tulisivat tilakeskuksen arvion mukaan maksamaan vähintään 2,5 miljoonaa euroa. Uudet viranomaismääräykset edellyttävät muutoksia hevosten tiloihin tallissa. Vuokralainen pystynee tekemään korjaukset selvästi edullisemmin. Nykyisen kaltainen huoneenvuokrasopimus tässä ja yleensä vastaavassa kohteessa on ongelmallinen. Vuokranantajalle vanhojen erikoisrakennusten vuokraaminen on usein tappiollista, jos siihen sisältyy vuokranantajalle osittainkin rakennusten kunnossa pitämistä koskeva velvoite. Toisaalta huoneenvuokralaisen on vaikea sitoutua rakennusten ja siihen liittyvän alueen kunnossapitoon. Tallin ja muiden rakennusten tarvittavat korjaukset vaatisivat huomattavaa taloudellista panostusta, johon kaupungin ei ole tarkoituksenmukaista käyttää verovaroja. Vaikka kaupunki korjaisi vanhan tallin ja muut rakennukset, on vaikea saada kaupungille kannattavaa vuokrasopimusta. Vanhojen erikoiskäytössä olevien rakennusten kuten hevostallin isännöinti ei myöskään sovellu kaupungin tilakeskukselle. Vaihtoehto vuokrasopimukselle Vuokrasopimuksen vaihtoehtona on malli, jossa kaupunki myy rakennukset ja vuokraa tarvittavan maa-alueen rakennusten ostajalle. Omistajan sitoutuminen ja intressi rakennustensa kunnostamiseen ja ylläpitämiseen on olennaisesti parempi kuin vuokralaisen tai kaupungin. Vuokraoikeus rakennuksineen on siirtokelpoinen. Vuokralainen voi saada vuokraoikeuteen ja rakennuksiin kiinnityksiä, joita se voi käyttää vakuutena.

5 Valtuusto Sivu 5 / 5 Neuvottelut Tilakeskus-liikelaitos ja Gumbölen Ratsastuskeskus Oy ovat neuvotelleet vuokra-alueen ja rakennusten saattamisesta uusien viranomaismääräysten edellyttämään kuntoon ja neuvotteluissa on sovittu, että kaupunki myy vuokra-alueella omistamansa liitekartan mukaiset rakennukset 1-4 ja 7 Gumbölen Ratsastuskeskus Oy:lle ja maa-alue vuokrataan erillisellä maanvuokrasopimuksella. Lisäksi on sovittu, että kaupunki purkaa ratsastushallin. Esitys vuokraamisesta ja myynnistä Maa-alue vuokrataan Gumbölen Ratsastuskeskus Oy:lle. Vuokra-aika on 30 vuotta. Perusvuokraksi on neuvoteltu euroa ja rakennusten myyntihinnaksi euroa. Vuokra sidotaan täysimääräisesti elinkustannusindeksiin. Vuokrassa ja myyntihinnassa on otettu huomioon vuokra-alueella olevien rakennusten huono kunto ja uusien viranomaismääräysten edellyttämä huomattava korjaustarve. Yhteenveto järjestelyn perusteista Kaupungin kannalta katsoen esitetty järjestely on edullinen, koska - voidaan välttää vähintään 2,5 miljoonan euron peruskorjausinvestointi, johon ei edes ole määrärahaa - vastuu rakennusten kunnossapidosta ja hoidosta saadaan kokonaan pois kaupungilta - suojellut rakennukset voidaan pitää niille sopivassa käytössä ja säilyttää - maa-alue pysyy kuitenkin kaupungin omistuksessa - takauksessa ei ole käytännössä taloudellista riskiä, koska pahimmillaan rakennukset vain palautuvat kaupungille niin kuin olisivat ilman ehdotettavia järjestelyjä - jos nykyinen vuokralainen joutuisi luopumaan rakennuksista, uuden maksukykyisen vuokralaisen löytäminen olisi käytännössä mahdotonta. Päätöshistoria Kaupunginhallitus Päätösehdotus Päätös Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä Kaupunginhallitus: päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle. Kaupunginhallitus

6 Valtuusto Sivu 6 / 6 Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä Kaupunginhallitus 1 päättää, että Espoon kaupunki vuokraa noin 4,2 hehtaarin suuruisen, oheiseen liitekarttaan rajatun kuusi palstaa käsittävän alueen Espoon Kumpyölin kylän tilasta Storgård RN:o 11 Gumbölen Ratsastuskeskus Oy:lle ratsastuskeskustoimintaa varten. Vuokrauksen pääehdot ovat seuraavat: 1.1 Vuokra-aika on 30 vuotta. 1.2 Vuosivuokra on euroa (perusvuokra). Vuokra sidotaan täysimääräisesti elinkustannusindeksiin (huhtikuu 2013). 1.3 Vuokra-alueella sijaitsevat liitekartalla numeroin 1-6 merkityt rakennukset. Rakennus numero 7 sijaitsee vuokra-alueen ulkopuolella. Rakennukset numerot 5 ja 6 omistaa Gumbölen Ratsastajat ry. Vuokralaisella on vuokra-alueella myös erillinen kasteluun tarkoitettu kastelukoppi. Vuokranantaja ja vuokralainen ovat sopineet, että vuokranantaja myy edellä mainitut rakennukset numerot 1-4 ja 7 vuokralaiselle erillisellä kauppakirjalla. Vuokralaisella on oikeus rakentaa vuokra-alueelle lisää ratsastuskeskuksen toimintaan liittyviä rakennuksia. Rakentamiseen tarvitaan kuitenkin normaali lupa. 1.4 Vuokralainen huolehtii rakennustensa ja vuokra-alueen kunnossapidosta, siisteydestä ja turvallisuudesta. Valmiita rakennuksia numerot 1-3 (talli, puruvaja, meijeri) ei saa osaksikaan purkaa ilman vuokranantajan kirjallista suostumusta. Puusto kuuluu vuokralaiselle. Alueella kasvavia puita ei saa vahingoittaa eikä luvatta kaataa, mikäli ne eivät aiheuta vaaraa turvallisuudelle. Vuokranantaja osallistuu tallirakennusta rasittavan pinta- tai valumavesiongelman ratkaisemiseen erikseen sovittavalla tavalla. Maa- tai kiviaineksia, joilla vuokralainen on vuokra-aikana parantanut vuokra-aluetta, ei saa poistaa. 1.5 Vuokralaisella ei ole oikeutta alivuokrata tai muutoin luovuttaa vuokraaluetta tai osaa siitä kolmannelle ilman vuokranantajan kirjallista suostumusta. Vuokralaisella on kuitenkin oikeus sallia rakennusten numerot 5 ja 6 (puomivarasto ja kioski) pitäminen vuokra-alueella ilman alivuokrasopimusta.

7 Valtuusto Sivu 7 / Alue on osa Gumbölen virkistysaluetta, eikä jalankulkua ja polkupyöräilyä vuokra-alueen läpi saa tarpeettomasti estää. Vuokranantajalla on oikeus sijoittaa alueelle jalankulku- ja pyöräilyreittejä osoittavia kylttejä ja muita alueen virkistyskäyttöä palvelevia opasteita. Vuokralaisella on oikeus pitää liitekartassa merkitty rakennus numero 7 (WC) nykyisellä paikallaan vuokra-alueen ulkopuolella ja käyttää sitä. 1.7 Alkuperäisen vuokra-kauden päätyttyä vuokranantaja on velvollinen lunastamaan vuokralaisen omistamat vuokra-alueella sijaitsevat rakennukset numerot 1, 2 ja 3 (talli, puruvaja ja meijeri). Vuokranantajalla on oikeus lunastaa myös lunastusvelvollisuuden ulkopuolelle jäävää vuokra-alueella olevaa vuokralaisen omaisuutta, jonka voidaan katsoa palvelevan kiinteistön tulevaa käyttöä. 1.8 Vuokranantaja maksaa lunastamastaan omaisuudesta hinnan, joka on 60 % omaisuuden teknisestä arvosta vuokrasuhteen päättymisen ajankohtana. Jos maanvuokraoikeus rakennuksineen on kiinnitetty ja tähän on perustettu panttioikeus, vuokranantaja suorittaa, mikäli asia on riidaton, panttioikeudenhaltijalle tämän sitä vaatiessa hyvissä ajoin ennen vuokraajan päättymistä, lunastushinnasta panttioikeuden rauetessa tämän saatavan asianmukaisella etuoikeudella, enintään panttikirjan osoittamaan määrään, minkä jälkeen ylijäämä tulee vuokramiehelle. 1.9 Mikäli asianosaiset sopivat vuokra-ajan pidentämisestä tai vuokra-alue annetaan vuokrakauden päättyessä välittömästi uudelleen vuokralle entiselle vuokalaiselle, vuokranantajan lunastusvelvollisuus siirtyy uuden vuokrakauden loppuun. Jos vuokranantaja on viimeistään vuotta ennen alkuperäisen vuokra-ajan päättymistä ilmoittanut vuokralaiselle olevansa halukas vuokra-ajan pidentämiseen vähintään 25 vuodeksi entisin ehdoin, tai tekemään uuden vuokrasopimuksen alkamaan edellisen sopimuskauden päättymisestä lukien oleellisesti entisin ehdoin tai sellaisesta vuokramaksusta, joka ei ylitä vuokra-alueen käypää vuokraa uudelleen vuokraamisen ajankohtana, mutta vuokralainen ei ole vuokranantajan asettamassa määräajassa hyväksynyt tarjousta, vuokranantaja ei ole velvollinen suorittamaan lunastusta. Tällöin rakennukset numerot 1, 2 ja 3, (talli, puruvaja ja meijeri) siirtyvät vuokra-ajan päättyessä vuokranantajan omistukseen korvauksetta mahdollisine sähkö- ja vesiliittymineen Vuokralainen hakee parhaalla etusijalla kolminkertaisen vuosivuokran määräisen kiinnityksen vuokraoikeuteen ja vuokra-alueella sijaitseviin

8 Valtuusto Sivu 8 / 8 vuokralaisen omistamiin rakennuksiin ja luovuttaa panttikirjan vuokranantajalle vakuudeksi vuokrasopimuksen velvoitteista. Muutoin noudatetaan kaupungin tonttien ja maa-alueiden vuokrauksessa käytettäviä yleisiä ehtoja. 2 päättää, että Espoon kaupunki myy Gumbölen Ratsastuskeskus Oy:lle Espoon Kumpyölin kylän tilalla Storgård RN:o 11 sijaitsevat seuraavat liitekartalla numeroin 1-4 ja 7 merkityt rakennukset: Nro Nimi Kerrosala noin m2 1 Talli Puruvaja Meijeri 90 4 Ratsastushalli Wc 8 Kaupan pääehdot ovat seuraavat: 2.1 Kauppahinta on euroa ja se maksetaan kauppakirjan allekirjoittamisen yhteydessä. 2.2 Omistusoikeus siirtyy ostajalle heti. Rakennukset ovat jo ostajan hallinnassa viimeksi allekirjoitettujen liikehuoneiston vuokrasopimusten nojalla. 2.3 Ostaja on toiminut vuokrasopimuksen nojalla tallirakennuksessa ja osassa puruvajarakennusta vuodesta 1974 lähtien. Vuokrasopimukseen on 1990 luvulla liitetty vuokralaisen rakennuttama ratsastushalli, jonka omistus on siirtynyt vuokranantajalle. Meijeri on myöhemmin liitetty vuokrasopimukseen ratsastuskeskuksen työntekijän asunnoksi. Rakennukset ovat huono- tai purkukuntoisia ja tämä on otettu huomioon kauppahinnassa. Ostajan tulee kustannuksellaan korjata tilat ratsastuskeskustoimintaansa varten tarvittavaan kuntoon ja ylläpitää rakennusten numerot 1-3 (talli, puruvaja, meijeri) kuntoa ottaen huomioon näiden rakennusten ja niiden ympäristön kulttuurihistoriallinen ja museaalinen arvo. Myyjä on teettänyt tallin katon ja sähköjärjestelmän saneeraukset, joihin urakoitsijalla on YSE:n mukainen 10 vuoden vastuu. Myyjä siirtää ostajalle näihin YSE-vastuisiin liittyvät oikeutensa urakoitsijaan nähden tämän kauppakirjan allekirjoituksin.

9 Valtuusto Sivu 9 / 9 Myyjän tiedossa ei ole kaupan kohteessa olevia olennaisia virheitä tai korjaustarpeita, joita ei olisi otettu huomioon ostajalle esitetyissä asiakirjoissa. 2.4 Kauppakirjan allekirjoituksin sovitaan päättymään allekirjoitettu huoneenvuokrasopimus, joka käsittää edellä mainitut rakennukset niiden käyttöön liittyvine maa-alueineen. Kauppakirjan allekirjoittamisen yhteydessä osapuolet allekirjoittavat maanvuokrasopimuksen tilan noin 4,2 hehtaarin alueesta, jolla rakennukset sijaitsevat. 2.5 Ostaja vastaa kaupan kohteena olevissa rakennuksissa ja vuokraamallaan alueella käyttämänsä sähkön ja veden sekä tuottamansa jäteveden kustannuksista 3 valtuuttaa teknisen toimen johtajan päättämään maanvuokrasopimuksen ja rakennusten kauppakirjan tarkemmista ehdoista, 4 ehdottaa, että valtuusto päättää 4.1 myöntää kaupungin omavelkaisen takauksen seuraavasti: Lainan saaja Gumbölen Ratsastuskeskus Oy Lainan antaja kilpailutuksen perusteella Lainan määrä enintään 1,2 milj. euroa yhtenä tai useampana lainana Laina-aika enintään 15 vuotta lainan/lainojen ensimmäisestä nostosta, Lyhennykset tasalyhennykset, lainan lyhennysvapaata enintään 1 vuosi lainan ensimmäisestä nostosta Lainan korkoperuste 3 kk:n, 6 kk:n tai 12 kk:n euribor tai kiinteä tai muu yleisesti käytössä oleva viitekorko, 4.2 että laina tulee nostaa rakennusten peruskorjauksen edistymistä vastaavissa erissä

10 Valtuusto Sivu 10 / että yhtiön tulee pitää rakennettava kohde vakuutettuna täydestä arvosta koko takauksen voimassaoloajan, 4.4 että takauksen vastavakuudeksi kaupungin tulee saada maanvuokraoikeuteen ja rakennuksiin kiinnitys, jonka määrä on 1,3 kertaa kaupungin takaamien lainojen määrä ja jota paremmalla etusijalla on vain kaupungille vuokrasopimuksen velvoitteiden vakuudeksi haettava vastaava kiinnitys, jonka määrä on 3 kertaa vuosivuokra. 4.5 että takauksesta peritään takausprovisiota 0,30 % p.a. laskettuna lainan/lainojen keskisaldolle, 4.6 että takaussitoumus voidaan allekirjoittaa vasta, kun maavuokrasopimus on allekirjoitettu. Täytäntöönpanoon liittyviä ehtoja Päätös on voimassa saakka, johon mennessä vuokrasopimus ja kauppakirja on allekirjoitettava. Jos tämä päätös raukeaa, kaupunki ei vastaa yritykselle aiheutuneista kustannuksista, haitasta tai vahingoista. Käsittely Asia käsiteltiin 154 jälkeen. Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa. Päätös Kaupunginhallitus: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi - Tarja Wist, Gumbölen Ratsastuskeskus Oy

11 Valtuusto Sivu 11 / 11

Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki (0157568-2) Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski

Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki (0157568-2) Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokralainen: 1.2 Vuokra-alue Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki (0157568-2) Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski Valkeakosken kaupungin kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

Sepänkannas I I K 4545-4547 Smedsede I I

Sepänkannas I I K 4545-4547 Smedsede I I Sepänkannas III Smedsede III 25 25 5 Metriä K 55 57 TONTTIEN HAKUMENETTELY Tonttia haetaan täyttämällä tonttihakemus. Tonttihakemuksen voi postittaa kuntaan osoitteella: Kirkkonummen kunta Yhdyskuntatekniikan

Lisätiedot

28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9

28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9 28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9 MAANVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA (Kaunismäki tontti 1205-2) Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 päätös: kunnanhallitus

Lisätiedot

NOKIALLA VUOKRATTAVAT/MYYTÄVÄT TONTIT

NOKIALLA VUOKRATTAVAT/MYYTÄVÄT TONTIT NOKIALLA VUOKRATTAVAT/MYYTÄVÄT TONTIT Tutustukaa tähän tonttiesitteeseen huolellisesti ennen hakemuksen allekirjoittamista ja palauttamista. LINNAVUORI (13) TOTTIJÄRVI (22) NOKIAN KAUPUNKI Harjukatu 21,

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Espoon kaupunki Pöytäkirja 15.04.2013 Sivu 1 / 48 Kokoustiedot Aika 15.04.2013 maanantai klo 8:00-8:25 Paikka kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Saapuvilla olleet jäsenet Ari Konttas, puheenjohtaja Christina

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S

M A A N V U O K R A S O P I M U S M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Mynämäen kunta (Y-2048364-4) Keskuskatu 21, 23100 Mynämäki Vuokralainen: Mynämäen Vanhustentaloyhdistys ry (Y-1969703-9) Keskuskatu

Lisätiedot

Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 92

Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 92 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 92 Kokoustiedot Aika 26.01.2015 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 26

Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 26 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 26 Kokoustiedot Aika 18.08.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

6.1 Vuotuinen vuokra (perusvuokra) 1.1.2016-31.12.2025 on xxxx euroa ja 1.1.2026-31.12.2045 xxxx euroa.

6.1 Vuotuinen vuokra (perusvuokra) 1.1.2016-31.12.2025 on xxxx euroa ja 1.1.2026-31.12.2045 xxxx euroa. HUVILAPALSTAN VUOKRASOPIMUS Liite 13 1. VUOKRANANTAJA Raahen kaupunki, 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe 2. VUOKRALAINEN 3. VUOKRAUKSEN KOHDE 4. KÄYTTÖTARKOITUS 5. VUOKRA-AIKA 6. VUOKRAMAKSU Alueen nimi: Alue

Lisätiedot

Valtuusto 15.02.2010 LISTAN ASIANRO 7 7 Asianro 7297 / 213 / 2009

Valtuusto 15.02.2010 LISTAN ASIANRO 7 7 Asianro 7297 / 213 / 2009 Sivu 1/5 Valtuusto 15.02.2010 LISTAN ASIANRO 7 7 Asianro 7297 / 213 / 2009 Liitteet Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Tapiolan Honka ry:n omistamalle Kiinteistö Oy Honkahallille Valmistelija

Lisätiedot

LUNASTUSSOPIMUS JOHDANTO

LUNASTUSSOPIMUS JOHDANTO LUNASTUSSOPIMUS JOHDANTO Kerimäen kunta (kunta), 0164792-2, ja Kerimäen kunnasta oleva perustettava kalastajien kiinteistöyhtiö Kerimäen kalatalo Oy (yritys), sopivat Kerimäen kunnan Jouhenniemen kylässä

Lisätiedot

Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n kanssa toteutettava välillinen omistusjärjestely ja toimistoverkko

Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n kanssa toteutettava välillinen omistusjärjestely ja toimistoverkko Åbo stad Sammanträdets datum Ärende nr 1 johtokunta 600 0 1 10996-2014 (011, 642, 034) Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n kanssa toteutettava välillinen omistusjärjestely ja toimistoverkko Sammandrag: -

Lisätiedot

Oulaisten kaupunki, jäljempänä kaupunki PL 22 86301 Oulainen puh. 08-47931

Oulaisten kaupunki, jäljempänä kaupunki PL 22 86301 Oulainen puh. 08-47931 1 SOPIMUS 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Oulaisten kaupunki, jäljempänä kaupunki PL 22 86301 Oulainen puh. 08-47931 Kalenteripiste T. Oja Ky, jäljempänä yritys Matkanivantie 106, 86300 Oulainen, 0400-608

Lisätiedot

v U 0 k r a S 0 P imu S

v U 0 k r a S 0 P imu S 1 (6) v U 0 k r a S 0 P imu S Kuhmon kaupunki vuokraa tällä sopimuksella asuntotarkoitukseen pinta-alaltaan 9510 m 2 suuruisen sanotun kaupungin Iivantiiran kylässä sijaitseaan Iivanrivi -nimisen tilan

Lisätiedot

ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA (vanha, jo vuokrattu asuntotontti)

ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA (vanha, jo vuokrattu asuntotontti) ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA (vanha, jo vuokrattu asuntotontti) ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA MYYJÄ KAUPAN KOHDE KAUPAN MUUT EHDOT Kajaanin kaupunki, ly-tunnus: 0214958-9, osoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 62. Kaupunginhallitus 05.03.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 62. Kaupunginhallitus 05.03.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 05.03.2012 Sivu 1 / 1 319/02.05.05/2012 62 Esport Arena Oy:n ja kaupungin välisen rahoitussopimuksen ja jalkapallon käyttövuorojen ostopalvelusopimuksen edellyttämät tarkennukset Valmistelijat

Lisätiedot

Papinniemen leirintäalue (jälj. Leirintäalue tai Vuokrauskohde ). Leirintäalue käsittää: Maa-alue merkitty on merkitty karttaliitteeseen 1.

Papinniemen leirintäalue (jälj. Leirintäalue tai Vuokrauskohde ). Leirintäalue käsittää: Maa-alue merkitty on merkitty karttaliitteeseen 1. LEIRINTÄALUEEN VUOKRASOPIMUS Sopijapuolet Vuokranantaja Vuokralainen Kiinteistö Oy Papinniemen Leirintäalue Yritys- ja yhteisötunnus: ei perustettu/rekisteröity Kotipaikka ja osoite: Parikkala, c/o Parikkalan

Lisätiedot

Valtuusto 13.12.2010 LISTAN ASIANRO 11 11 Asianro 5825 / 213 / 2010

Valtuusto 13.12.2010 LISTAN ASIANRO 11 11 Asianro 5825 / 213 / 2010 Sivu /8 Valtuusto..00 LISTAN ASIANRO Asianro 585 / / 00 Harjoitushallin toteuttaminen Tapiolan urheilupuistoon, hallin toteuttamiseksi tarvittavan lainan takaus sekä Matinkylän jäähallin peruskorjauksesta

Lisätiedot

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään solmineet kauppakeskuksessa sijaitsevista liiketiloista tämän vuokrasopimuksen. Tavoitteena on mahdollistaa kauppakeskuksen

Lisätiedot

LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS

LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS LIITE 1 1 LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS 1 Osapuolet Vuokranantaja Hyrynsalmen kunta, 0185075-2, Hyrynsalmi, Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI. Vuokralainen Winterhome Suomi Oy perustettavan yhtiön Oy Saunaworld

Lisätiedot

2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö: Anne Kosonen, talousjohtaja Y-tunnus 0242746-2 Torikatu 18 80100 JOENSUU

2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö: Anne Kosonen, talousjohtaja Y-tunnus 0242746-2 Torikatu 18 80100 JOENSUU 1(8) VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja AVAIN Palvelukodit Oy Yhteyshenkilö: Perttu Liukku, toimitusjohtaja Y-tunnus 2422023-5 Lautatarhankatu 8 B 00580 HELSINKI 2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Lehtoniemen Jalokivet - KILPAILUOHJELMA

Lehtoniemen Jalokivet - KILPAILUOHJELMA KAIVANNONLAHDEN TONTINLUOVUTUSKILPAILU Lehtoniemen Jalokivet - KILPAILUOHJELMA luonnos 24.11.2014 2 lmakuva kilpailualueelta Järjestäjät Internetsivut Taitto Valokuvat Viistokuvat Kuopion Kaupunki http://www.kuopio.fi/web/kaavoitus/hankkeet-ja-kilpailut

Lisätiedot

Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta

Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta -3, TEK 14.4.2011 18:30 Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta 14.4.2011 Esityslista 2/2010 -1, TEK 14.4.2011 18:30 Kokousaika 14.4.2011 kello 18.30 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla

Lisätiedot

TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS

TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS 1 / 8 Hallitus 29.4.2013, OHEISMATERIAALI 2 TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS 1. VUOKRANANTAJA Lemminkäinen Talo Oy (jäljempänä Vuokranantaja ) Kotipaikka: Helsinki, Suomi Y-tunnus: 0112448-6 Osoite: Salmisaarenaukio

Lisätiedot

17.3.2011 SEURAAVIEN LOGOMO OY:N OSAKKAIDEN VÄLILLÄ

17.3.2011 SEURAAVIEN LOGOMO OY:N OSAKKAIDEN VÄLILLÄ 1 (25) OSAKASSOPIMUS 17.3.2011 SEURAAVIEN LOGOMO OY:N OSAKKAIDEN VÄLILLÄ HARTELA OY JA TURUN KAUPUNKI 2 (25) SISÄLLYSLUETTELO 1. OSAPUOLET 2. MÄÄRITELMÄT 3. SOPIMUKSEN TAUSTAA 4. SOPIMUKSEN TARKOITUS 5.

Lisätiedot

Valtuusto 14.04.2014 Sivu 1 / 43

Valtuusto 14.04.2014 Sivu 1 / 43 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 14.04.2014 Sivu 1 / 43 Kokoustiedot Aika 14.04.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Asunnon hankinta, asumismuotojen vertailu

Asunnon hankinta, asumismuotojen vertailu Asunnon hankinta, asumismuotojen vertailu Forsman, Henna 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Asunnon hankinta, asumismuotojen vertailu Forsman, Henna Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia V U O K R A S O P I M U S 1(7) 1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia Yhteyshenkilö: Marja Kokko Puh. 010 503 6953 marja.kokko@fennia.fi 2.

Lisätiedot

KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI

KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI Valtuusto 11.12.2014, OHEISMATERIAALI 1 Fullmäktige REFERENSMATERIAL OSAKASSOPIMUS KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI 1. SOPIJAPUOLET Hyvinkään kaupunki PL 86, 05801 Hyvinkää Y-tunnus 0125866-0 (jäljempänä

Lisätiedot

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki 1(6) V U O K R A S O P I M U S 1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki Yhteyshenkilö: Marja Kokko Puh. 050 576 7511 2. Vuokralainen Parikkalan kunta

Lisätiedot