Suomussalmen lukio Opetussuunnitelma 2013-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomussalmen lukio Opetussuunnitelma 2013-"

Transkriptio

1 Suomussalmen lukio Opetussuunnitelma Kuusi hyvää syytä olla Suomussalmen lukiossa viihtyisä oppimisympäristö lukiomme opettajat tietävät, mistä puhuvat mielenkiintoisia projekteja ja opintomatkoja ajanmukainen opetusteknologia monipuolinen kurssitarjonta aktiivinen oppilaskunta

2 Sisällys 1. Toiminta-ajatus ja arvopainotukset Toimintakulttuuri, opiskeluympäristö ja työtavat Ohjaustyön suunnitelma... 3 Työnjako ja vastuut... 3 Rehtori... 3 Opinto-ohjaaja... 3 Ryhmänohjaaja... 3 Aineenopettaja... 3 Opiskelija Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet... 4 Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys... 4 Hyvinvointi ja turvallisuus... 4 Kestävä kehitys... 4 Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurin tuntemus... 5 Teknologia ja yhteiskunta... 5 Viestintä ja mediaosaaminen Tuntijako Kieliohjelma Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt oppiaineittain ja kursseittain Tietostrategia Yhteistyö huoltajien kanssa Yhteistyö muiden oppilaitosten ja tahojen kanssa Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden opetus Opiskelijahuolto Kieli- ja kulttuuriryhmien opetus Opiskelijan oppimisen arviointi Arvioinnin tavoitteet Kurssisuorituksen arviointi Oppiaineen oppimäärän arviointi Lukion oppimäärän suoritus Todistukset ja niihin merkittävät tiedot Lukiodiplomit ja muut näytöt Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi... 36

3 2 Opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen määräykseen 33/011/2003: Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet 1. Toiminta-ajatus ja arvopainotukset Vastuuntunto Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys Hyvinvointi ja turvallisuus Kestävä kehitys Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus Teknologia ja yhteiskunta Viestintä- ja mediaosaaminen Luovuus Itseluottamus Yhteistyökyky 2. Toimintakulttuuri, opiskeluympäristö ja työtavat Toimintakulttuuri on käytännön tulkinta lukion opetus- ja kasvatustehtävästä. Toimintakulttuuriin kuuluvat kaikki lukion viralliset ja epäviralliset säännöt, toiminta- ja käyttäytymismallit sekä arvot, periaatteet ja kriteerit, joihin koulutyön laatu perustuu. Lukiossa tavoitteena on toimintakulttuuri, joka on avoin yhteistyölle ja vuorovaikutukselle yhteiskunnan kanssa sekä maailmassa tapahtuville muutoksille. Opiskelijoilla tulee olla mahdollisuus osallistua oman työyhteisönsä kehittämiseen mm. oppilaskuntatoiminnan kautta. (Opetussuunnitelman perusteet 3.3.) Seuraavat asiakirjat laadittu: Järjestyssäännöt Kiusaamisen vastainen toimintamalli Päihdetoimintamalli Kriisitoimintamalli Tasa-arvosuunnitelma Turvallisuuskansio Erityisen tuen suunnitelma

4 3 3. Ohjaustyön suunnitelma Opinto-ohjaus on palvelujärjestelmä, jonka avulla edistetään opiskelijan opiskeluvalmiuksia ja sosiaalista kypsymistä, kehitetään ura- ja elämänsuunnittelun kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja, edistetään koulutyön vaikuttavuutta ja lisätään hyvinvointia koulussa. Ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijaa valinta- ja päätöksentekotilanteissa selkä ohjata ja tukea häntä erilaisissa elämäntilanteisiin liittyvissä kysymyksissä. Ohjauksen toteuttamiseen osallistuu koko koulussa työskentelevä opetushenkilöstö. Työnjako ja vastuut Rehtori Luo ohjaukselle sellaiset toimintamahdollisuudet, että erilaisten ohjausmenetelmien ja työnjakojen toteuttaminen onnistuu. Tukee omalla toiminnallaan opinto-ohjaajan ja opettajien keskinäistä yhteistyötä ja ohjaustoiminnan suunnittelua. Tiedottaa opiskelijoille säännöistä ja määräyksistä, jotka ohjaavat lukio-opintojen ja ylioppilastutkinnon suorittamista. Opinto-ohjaaja Vastaa opinto-ohjauksen käytännön järjestämisestä sekä ohjauksen kokonaisuuden suunnittelusta ja toteutuksesta yhteistyössä rehtorin, vararehtorin ja ryhmänohjaajien kanssa. Antaa luokkamuotoista, henkilökohtaista ja pienryhmäohjausta. Vastaa jatkokoulutus- ja ammattisuunnitelmiin liittyvistä ohjauksellisista kysymyksistä ja huolehtii siitä, että opiskelijat oppivat käyttämään tarjolla olevia tietolähteitä ja yhteiskunnan tarjoamia ohjaus-, neuvonta- ja tietopalveluita. Vastaa ammattikorkeakoulu- ja yliopistovierailuista. Vastaa neljännen vuoden opiskelijoiden, kaksoistutkinnon suorittajien ja aikuisopiskelijoiden ohjauksesta. Tekee yhteistyötä peruskoulun; Kainuun ammattiopiston; työvoima-, koulu- ja muiden viranomaisten kanssa. Ryhmänohjaaja Vastaa ryhmänsä lähiohjauksesta ja tiedottamisesta. Edistää yhteisöllisyyttä. Perehdyttää opiskelijat lukion toimintatapoihin, työskentelymuotoihin ja järjestyssääntöihin. Seuraa opiskelijoiden opintojen etenemistä ja puuttuu erityisesti etenemisesteisiin ja heikkenevään opintomenestykseen. Vastaa ryhmänohjaustuokioiden pitämisestä. Antaa henkilökohtaista ja pienryhmäohjausta. Puuttuu ajoissa yhdessä rehtorin ja aineenopettajien kanssa opiskelijoiden lisääntyneisiin poissaoloihin, käyttäytymisessä tai opintomenestyksessä tapahtuviin muutoksiin ja opiskeluvaikeuksiin. Pitää yhteyttä huoltajiin. Seuraa yo-infoihin osallistumista ja yo-kirjoituksiin ilmoittautumista. Aineenopettaja Ohjaa opiskelijaa opettamansa aineen opiskelussa Puuttuu ajoissa yhdessä ryhmänohjaajien kanssa opiskelijoiden lisääntyneisiin poissaoloihin, käyttäytymisessä tai opintomenestyksessä tapahtuviin muutoksiin. Opiskelija Laatii henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, johon kirjataan suunnitelma lukio-opintojen suoritusajasta ja sisällöstä. Opintojen sisältöjä ja ylioppilaskirjoituksia suunnitellessaan pohtii valintojaan suhteessa jatkokoulutussuunnitelmiinsa.

5 4 Seuraa oman opiskelusuunnitelmansa toteutumista ja päivittää sitä siten, että ohjaushenkilöstön on mahdollista seurata suunnitelmassa tapahtuneita muutoksia. 4. Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet Aihekokonaisuudet ovat yhteiskunnallisesti merkittäviä kasvatus- ja koulutushaasteita. Samalla ne ovat ajankohtaisia arvokannanottoja. Käytännössä aihekokonaisuudet ovat lukion toimintakulttuuria jäsentäviä toimintaperiaatteita ja oppiainerajat ylittäviä, opetusta eheyttäviä painotuksia. Lukuvuosittain valmistelemme aihekokonaisuuksista työsuunnitelmaan painopistealueiden sisällöt. (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003, 24-29) Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys Korostamme jokaisen opiskelijan vastuuta omasta opiskelustaan, opiskeluympäristöstään ja koulu yhteisöstä. Opiskelijat ovat mukana heitä koskevassa päätöksenteossa. Opiskelijoiden edustajat osallistuvat tarpeen vaatiessa opettajien kokouksiin. Opiskelijat arvioivat koulun toimintaa palautekyselyissä. Vaalivuosina järjestämme vaalipaneelin oppilaskunnan ja opettajakunnan yhteistyönä (kunnallisvaalit, maakuntavaalit, valtakunnalliset vaalit). Opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus osallistua yrittäjyyskurssiin. Jokainen lukiolainen kuuluu lukion oppilaskuntaan. Oppilaskunnan tehtävänä on vahvistaa opiskelijoiden yhteistoimintaa ja edistää opiskelua. Oppilaskunta järjestäytyy lukuvuosittain. Ohjausryhmät vallitsevat edustajansa oppilaskunnan hallitukseen. Puheenjohtaja valitaan oppilaskunnan yleiskokouksessa. Oppilaskunta laatii säännöt ja toimintasuunnitelman. Oppilaskunnan hallitus käyttää oppilaskunnan valtaa ja puhevaltaa. Toiminta dokumentoidaan (pöytäkirjat, toimintakertomukset). Oppilaskunnan hallitus nimittää oppilaskunnan edustajat erilaisiin virallisiin koulua ja opiskelua koskeviin elimiin. Oppilaskunnan hallitus käyttää opiskelijoiden ääntä esimerkiksi vuosittaisia työaikoja ja opetussuunnitelman asioita päätettäessä. Lain mukainen opiskelijoiden kuuleminen toteutuu välillisen demokratian mukaisesti oppilaskunnan hallituksen tai sen nimeämien opiskelijoiden kautta. Oppilaskunnan edustajat voivat osallistua opettajien kokouksiin. Oppilaskunnan hallitus järjestää erilaisia tapahtumia ja osallistuu markkinointiin. Oppilaskunnan toiminnasta vastaa oppilaskunnan ohjaava opettaja. Hyvinvointi ja turvallisuus Hyvinvointia ja turvallisuutta edistämme: Järjestämällä yhteisiä retkiä ja tapahtumia Puuttumalla esiin tuleviin ongelmiin varhaisessa vaiheessa (huolen harmaa vyöhyke) Kodin ja koulun yhteistyöllä Totuttamalla oppilaat työskentelemään yhdessä (esim. ryhmätyöskentelyyn) Kestävä kehitys Kestävän kehityksen periaatteet tulee esille opetuksessa useimmissa eri oppiaineiden (BI, GE, KE, FY, PS, HI, TE, EN, RU) lukiokursseissa. Kestävän kehityksen toteutuminen lukiossa edellyttää jokaiselta yhteisöön kuuluvalta aatteen omakohtaista sisäistämistä ja aktiivista paneutumista toimenpiteiden noudattamisissa. Kestävän kehityksen periaatteiden toteuttamisen tehostaminen edellyttää mm. seuraavien seikkojen parantamista ja kehittämistä: jätteiden lajittelun tehostamista, esim. asianmukaisesti merkittyjen keruuastioiden lisäämistä luokkiin lukion tilojen ja piha-alueiden roskaantumisen välttämistä luokkien tilojen ja kalusteiden asianmukaista käyttöä

6 5 opetusvälineiden oikeita käyttötapoja sekä kuluneiden tai rikkoutuneiden välineiden huoltoa ja korjaamista kiinteistökulujen vähentämiseksi on mietittävä säästämiskeinoja itse kunkin on harkittava kestävän kehityksen kannalta paras koulumatkojen kulkutapa kouluruokailun kehittämistä, ruoantähteiden minimointia tietoiskujen, teema- ja siivouspäivien järjestämistä Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurin tuntemus Kiinnitämme huomiota hyviin tapoihin ja järjestyssääntöjen noudattamiseen. Pidetään yllä lukion perinteitä järjestämällä ylioppilasjuhlat, itsenäisyysjuhla, joulujuhla, vanhojen tanssit, vanhojen päivän iltajuhla ja penkinpainajaiset. Tarjotaan opiskelijoille mahdollisuus käydä teatteri- ja konserttiesityksissä. Ystävyyskoulusopimusten mukainen yhteistyö Kalevalan keskikoulun ja Petroskoin koulun n:o 17 kanssa jatkuu. Mahdollistetaan opiskelijoiden osallistuminen EU-rahoitteisiin nuorisovaihto-ohjelmiin ja innostetaan heitä muuhun kansainväliseen toimintaan. Kansainvälisyyshankkeita Teknologia ja yhteiskunta Opiskelijaa ohjataan ymmärtämään, käyttämään ja hallitsemaan teknologiaa. Ainekokonaisuuteen liittyviä kysymyksiä konkretisoidaan tutustumalla eri alojen teknologioihin. Näitä ovat esimerkiksi hyvinvointi ja terveys, informaatio ja viestintä, muotoilu ja musiikki, ympäristönsuojelu, energiatuotanto, liikenne sekä maa- ja metsätalous. Viestintä ja mediaosaaminen Viestinnän käyttö ja viestintään liittyvien taitojen hiominen kuuluvat olennaisena osana äidinkielen ja kirjallisuuden kaikkiin pakollisiin kursseihin, joita on kuusi. Median eri osa-alueiden tarkastelu painottuu kuitenkin neljälle ensimmäiselle kurssille. Myös tekstitaitojen syventämisen (ÄI 8) sekä kirjoittamisen ja nykykulttuurin (ÄI 9) kursseihin sisältyy sekä mediatekstien analysointia että medioiden seurantaan liittyviä tehtäviä. Äidinkielen ja kirjallisuuden ensimmäisellä kurssilla kartoitetaan sosiaalisen median kenttää ja perehdytään hyvän verkkokeskustelun sääntöihin sekä keskustelua rajaavaan lainsäädäntöön. Lisäksi kurssilla käydään läpi lehtikirjoittamisen tavallisimmat tekstilajit. Äidinkielen toisella kurssilla perehdytään kuvien tulkintaan. Lisäksi opiskelijat pitävät lyhyitä esitelmiä katsomistaan sähköisen median asia- ja dokumenttiohjelmista. Kolmannella kurssilla analysoidaan sarjakuvaa, joka on painetun median perinteinen elementti. Neljännellä äidinkielen pakollisella kurssilla jatketaan journalististen tekstien, kuten reportaasien ja kolumnien, tarkastelua ja nyt nimenomaan retoriikan näkökulmasta. Lisäksi tutkitaan maksetun viestinnän eli mainonnan käyttämiä keinoja. Kurssilla katsotaan myös dokumenttielokuva ja analysoidaan sitä. Mediasta kiinnostuneille on lukiossa tarjolla myös äidinkielen ja kirjallisuuden soveltaviin kursseihin kuuluva mediakurssi, joka alkaa syksyllä ensimmäisen jakson aikana ja päättyy kevätkaudella koulun oman lehden valmistuttua. Kurssilla perehdytään erityisesti painetun julkaisun tekemiseen, lehtikirjoittamiseen sekä verkkoviestintään. Kurssilaiset kantavat vastuun koulun oman, vuosittaisen julkaisun tekemisestä ja verkkosivujen kehittämisestä sekä paneutuvat oppilaitoksen viestintästrategian miettimiseen nimenomaan opiskelijan näkökulmasta. Vaikka viestintä- ja mediataitojen järjestelmällinen opiskelu kuuluu nimenomaan äidinkielen oppiaineeseen, hiovat opiskelijat näitä taitoja myös muiden oppiaineiden puitteissa esimerkiksi silloin, kun koulu tekee yhteistyötä paikallislehden kanssa. Koulu voi esittää lehdelle juttuideoita ja toisaalta tarjota sille opiskelijoiden tekemiä juttua. Oppilaitoksen ja lehden välinen yhteistyö antaa parhaimmillaan nuorille mahdollisuuden opetella sekä lehtikirjoittamista että taittamista käytännössä.

7 6 5. Tuntijako Valtioneuvoston asetus lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta (955/2002) Nuoret Aikuiset Oppiaine tai pakolliset syventävät pakolliset syventävät aineryhmä kurssit kurssit (väh.) kurssit kurssit Äidinkieli ja kirjallisuus Kielet: - p-opetuksen 1-6 vuosiluokilta alkanut (A) p-opetuksen 7-9 vuosiluokilta alkanut (B) muut 16 6 Matematiikka: - lyhyt oppimäärä pitkä oppimäärä Ympäristö ja luonnontieteet: 7 - Biologia Maantiede Fysiikka Kemia Katsomukselliset ja yhteiskunnalliset aineet: 6 - Uskonto tai elämänkatsomustieto Filosofia Historia Yhteiskuntaoppi Psykologia Taito- ja taideaineet: 5 - Liikunta Musiikki Kuvataide Terveystieto 1 2 Opinto-ohjaus 1 1 Pakolliset kurssit muita lukion tehtävään vähintään 10 kuuluvia aineita ja Soveltavat kurssit aihekokonaisuuksia Kurssit yhteensä vähintään Kieliohjelma Suomussalmen kunnan kieliohjelma A1-kieli ENGLANTI A1-kielen opiskelu aloitetaan 3. luokalla. Kaikissa kouluissa opetetaan oppilaille yhteisenä kielenä englannin kieltä. Luokanopettaja voi halutessaan järjestää englannin kielen opetustuokioita jo esi- ja alkuopetusluokilla. A2-kieli SAKSA, VENÄJÄ Oppilaat voivat valita 5. luokalta alkavaksi vapaaehtoiseksi kieleksi saksan tai venäjän kielen. Samaa kieltä tarjotaan valittavaksi kolmena peräkkäisenä vuonna. A2-kielen valinta on vapaaehtoinen, mutta kun oppilas on valinnan tehnyt, hänen edellytetään osallistuvan opetukseen koko peruskoulun ajan. B1-kieli RUOTSI B1-kielenä opetetaan ruotsin kieltä. B1-kieli on kaikille pakollinen ja sen opiskelu alkaa 7. luokalta. Tämän lisäksi ruotsia voidaan tarjota myös lisäkurssina.

8 7 B2-kieli SAKSA, VENÄJÄ, RANSKA 8. luokalla valinnaisena alkavaksi kieleksi tarjotaan saksan ja venäjän kieltä. Näiden lisäksi voidaan tarjota myös ranskan kieltä. Kielen opiskelua voi jatkaa lukiossa tai painavista syistä johtuen aloittaa uudelleen B3-kielen opiskeluna. B3-kieli SAKSA, VENÄJÄ, RANSKA Lukiossa alkavana vieraana kielenä voidaan tarjota oppilaille valittaviksi saksan, venäjän ja ranskan kieltä. Kahden kurssin opiskelun jälkeen ryhmä yhdistetään B2-kielen ryhmään, mikäli opiskelijaryhmä jää alle 15. Monimuotoopiskeluna voi suorittaa myös muita kieliä, mikäli niitä on verkossa tarjolla. 7. Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt oppiaineittain ja kursseittain Pakolliset ja syventävät kurssit ovat valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisia ja soveltavat ovat koulukohtaisia Äidinkieli ja kirjallisuus Noudatetaan valtakunnallista opetussuunnitelmaa. Paikallinen kulttuuri ja ajankohtaiset asiat pyritään ottamaan huomioon kirja- ja tekstivalinnoissa, keskustelujen ja esitelmien aiheissa sekä tutustumiskohteita valittaessa. Yhteistyötä paikallisen median, teatterin ja mahdollisesti kansalaisopiston kanssa. Pakolliset kurssit Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI1) Suoritetaan ensimmäiseksi. Ei sovellu itsenäiseen opiskeluun. Opiskellaan viestinnän perusasioita. Harjoitellaan kaikessa opiskelussa tarpeellisia keskeisiä äidinkielen taitoja: tekstien ymmärtämistä, monenlaista kirjoittamista, ryhmässä työskentelyä, keskustelutaitoa ja esitelmien ja puheenvuorojen pitämistä. Tekstien rakenteita ja merkityksiä (ÄI2) Eritellään ja tulkitaan erilaisia tekstejä. Syvennetään tekstikäsitteistön tuntemusta. Harjoitellaan tietolähteiden hyödyntämistä ja oman tekstin suunnittelua, muokkaamista ja viimeistelyä. Lisätään suullisen viestinnän taitoja. Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (ÄI3) Opiskellaan, kun 1. (mieluiten myös 2.) kurssi on suoritettu. Syvennetään käsitystä kirjallisuudesta ja tutustutaan kaunokirjallisuuden eri lajeihin: epiikkaan, lyriikkaan ja draamaan. Mahdollisuuksien mukaan tutustutaan esittäviin taiteisiin: teatteriin, elokuvaan, ehkä lausuntaan. Analyysien lisäksi fiktiivistä kirjoittamista ja kaunokirjallisuuteen liittyvää suullista viestintää. Tekstit ja vaikuttaminen (ÄI4) Opiskellaan vaikuttamisen keinoja ja tapoja. Harjoitellaan niiden huomaamista kirjoista ja muista medioista. Vaikuttamaan pyrkivää kirjoittamista ja puhumista. Teksti, tyyli ja konteksti (ÄI5) Osallistuminen edellyttää 3. kurssin suorittamista. Tutustutaan länsimaisen kirjallisuuden aikakausiin ja tyylisuuntiin sekä tärkeimpiin kirjailijoihin. Eritellään tekstejä eri näkökulmista ja hiotaan omaa ilmaisua. Jonkin verran kielenhuoltoa. Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (ÄI6) Tutustutaan suomalaisuuteen sekä kielen ja kirjallisuuden merkitykseen kansallisen, kulttuurisen ja yksilöllisen identiteetin rakentajina. Perehdytään suomalaisen kirjallisuuden keskeisiin teoksiin ja teemoihin. Puheviestinnän taitojen syventäminen (ÄI7) Syvennetään puheviestintään liittyviä tietoja ja taitoja. Harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita varten, esim. keskustelua, neuvottelua, kokoustekniikkaa ja tilannepuheita. Mahdollisesti myös koulun ulkopuolisia tilanteita. (Huom. abiturienteilla vapaaehtoinen puhumisen koe.)

9 8 Tekstitaitojen syventäminen (ÄI8) Syvennetään ja monipuolistetaan taitoja analysoida ja tuottaa tekstejä. Tutustutaan tekstitaidon kokeen vaatimuksiin. Kirjoittaminen ja nykykulttuuri (ÄI9) Sopii suoritettavaksi viimeisenä kouluvuonna. Keskustellaan ja kirjoitetaan runsaasti ajankohtaisista aiheista. Syvennetään kriittistä lukutaitoa ja kirjallista ilmaisua kohti lukion päättötason vaatimuksia (esseekoe). Harjoitellaan toisten tekstien pohjalta kirjoittamista (aineistokirjoitus). Kielenhuoltoa tarpeen mukaan. Ylioppilaskoeohjeet. Soveltavat kurssit Mediakurssi (ÄI10) Tämä kurssi suoritetaan tavallisesti yhden lukuvuoden aikana. Tutustutaan mahdollisesti alan ammattilaisen perehdyttämänä lehtikirjoittamiseen. Kirjoitetaan tekstejä koulun omaan tiedotuslehteen ja osallistutaan vuosikertomuksen tekoon. Mahdollisesti kirjoitetaan myös muihin lehtiin. Ilmaisutaidon peruskurssi (ÄI11) Ei edellytä minkään lukion kurssin suorittamista. Ei sovi itsenäiseen opiskeluun. Kurssilla pyritään estojen ja jännittämisen lievittämiseen ja mielikuvien vapauttamiseen. Harjoitellaan puhe- ja liikeilmaisua sekä tehdään erilaisia improvisaatioita. Ehkä valmistellaan esitys katsojillekin. Lukemisen kurssi (ÄI12) (koulukohtainen; toteutetaan tilanteen mukaan) Osallistuminen edellyttää 3. kurssin suorittamista. Suoritustapa 1: Oppitunnit: luetaan runsaasti yhdessä valittua kirjallisuutta, josta keskustellaan ja kirjoitetaan. Kirjoitetaan myös fiktiivisiä tekstejä. Numeroarviointi. Suoritustapa 2: Itsenäisesti: tutkielma kirjallisuuden alalta tai lukupäiväkirja vähintään kahdeksasta lukulistan teoksesta. Numeroarviointi tai suoritusmerkintä. Ilmaisutaidon jatkokurssi (ÄI13) Tarkoitettu ilmaisutaidon peruskurssin suorittaneille. Harjoitellaan edelleen ilmaisun perusvalmiuksia ja perehdytään teatteritaiteen perusteisiin. Käydään teatterissa. Valmistellaan oma esitys mahdollisesti yhteistyössä musiikin tai kuvaamataidon kanssa. Suomi toisena kielenä (S2) Niille, joiden äidinkieli ei ole suomi, järjestetään suomen kielen opetusta tilanteen mukaan. Tällöin otetaan huomioon opiskelijoiden määrä ja heidän kielitaitonsa. Pääsääntöisesti he ovat mukana äidinkielen ja kirjallisuuden kursseilla, mutta arvioinnissa on otettava huomioon, että he opiskelevat suomea toisena kielenä. Pyritään toteuttamaan ainakin kurssien S21 (perusteet hallintaan) ja S29 (valmistautuminen ylioppilaskokeeseen) erillisopetus. Lisäksi tukiopetusta. Perusopetuksen vuosiluokilla 1 6 alkanut oppimäärä (A) Englannin kieli Pakolliset kurssit Nuori ja hänen maailmansa (ENA1) Kurssilla kehitetään perusopetuksessa hankittuja taitoja, vahvistetaan sanaston ja perusrakenteiden hallintaa ja harjoitellaan keskustelutaitoja. Aihepiirinä on jokapäiväinen elämä ja kanssakäyminen. Viestintä ja vapaa-aika (ENA2) Harjoitellaan kirjoittamista ja puheviestintää sekä vahvistetaan ja laajennetaan rakenteiden hallintaa. Kurssin aihepiirinä ovat vapaa-aika, harrastukset ja matkailu.

10 9 Opiskelu ja työ (ENA3) Opiskeluun ja työelämään liittyvää suullista ja kirjallista viestintää harjoitellaan. Vankennetaan rakenteiden ja sanaston hallintaa sekä tekstinymmärtämistä ja kuuntelutaitoja. Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (ENA4) Oman maan ja muiden maiden yhteiskuntiin liittyvät tekstit tarjoavat mahdollisuuden lukemisen taitojen harjoittamiseen. Puhuminen ja erilaisten tekstien kirjoittaminen kuuluvat myös kurssiin. Kulttuuri (ENA5) Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti. Aihepiiriin liittyvän oman tuotoksen valmistelu ja esittely muodostavat osan kurssista. Tiede, talous ja tekniikka (ENA6) Kurssin aiheina ovat tieteenalat, tekniikka, viestintä ja talouselämä, ja niitä käsittelevän kielen ymmärtäminen painottuu. Kirjoittamistaitojen hionta jatkuu. Pakollisten kurssien suositeltu opiskelujärjestys: ensin ENA1, sitten ENA2 ja ENA3 vapaassa järjestyksessä, ja niiden jälkeen ENA4, ENA5 ja ENA6 vapaassa järjestyksessä. Syventävillä kursseilla keskitytään kielitaidon monipuoliseen kehittämiseen ja ylioppilaskokeessa tarvittavien taitojen harjoittamiseen. Syventävän kurssin ENA7 voi opiskella pakollisen kurssin ENA4 jälkeen, ENA8 opiskellaan aina viimeiseksi. Luonto ja kestävä kehitys (ENA7) Puhu ja ymmärrä paremmin (ENA8) Kurssikokeena on suullisen kielitaidon koe, josta saa erillisen todistuksen. Soveltavat kurssit Tukikurssi lukion alussa (ENA9) Yläasteen ja lukion opiskelua niveltävä kurssi. Englantia maailmalla (ENA10) Ulkomailla tai kotimaassa kouluajan ulkopuolella suoritettu englannin kurssi. Kertauskurssi abeille (ENA11) Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi, jolla harjoitellaan kuullun- ja luetunymmärtämistä, kerrataan kielioppia ja kirjoitetaan. Ruotsin kieli (B1) Pakolliset kurssit Koulu ja vapaa-aika (RUB1) Keskeiset sisällöt: koulu, vapaa-aika, harrastukset, ystävät - kerrataan ja laajennetaan peruskoulussa opittuja kielioppiasioita: substantiivien ja verbien taivutus, sanajärjestys Arkielämää Pohjoismaissa (RUB2) Keskeiset sisällöt: nuorten elämä ja asuminen -kielioppiasioita: sivulauseet, adjektiivin taivutus ja vertailumuodot, tavallisimpia pronomineja Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa (RUB3) Keskeiset sisällöt: Suomi Pohjolassa ja Euroopassa, suomalaiset ja suomenruotsalaisuus -kielioppiasioita: pronominit

11 10 Elämää yhdessä ja erikseen (RUB4) Keskeiset sisällöt: elämänarvot, ihmissuhteet, yhteiskunnallisia ilmiöitä -kielioppiasioita: verbimuotoja, esim. konditionaali, futuuri, infinitiivi Elinympäristömme (RUB5) Keskeiset sisällöt: luonto, ympäristö, joukkoviestimet -kielioppiasioita: verbioppia Puhu ja ymmärrä paremmin (RUB6) Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa oppimäärälle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset pohjoismaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit. Kurssi vankentaa myös jokapäiväisen elämän kielenkäyttötilanteissa tarvittavaa suullista kielitaitoa. Puhumista harjoitellaan kyseisiin aiheisiin liittyvien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla. Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen (RUB7) Keskeiset sisällöt: -maailmanlaajuisia ilmiöitä, yhteiskunnallinen vaikuttaminen -kieliopin kertausta Soveltavat kurssit Tukikurssi (RUB8) Lukion alussa peruskoulussa opittua kieliainesta kertaava ja vahvistava kurssi Muualla suoritettu ruotsin kurssi (RUB9) Ulkomailla tai kotimaassa suoritettu ruotsin kurssi Kertauskurssi abeille (RUB10) Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi, jolla harjoitellaan kuullun- ja luetunymmärtämistä, kerrataan kielioppia ja kirjoitetaan. Saksan kieli Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (SAB2) Vapaa-aika ja harrastukset (SAB21) Kurssin aihepiireinä ovat nuorten jokapäiväinen elämä; koti, koulu, ystävät ja harrastukset. Kurssin aikana kerrataan ja laajennetaan aiemmin opittua sanastoa ja rakenteita. Puheen ymmärtämisen ja puhumisen ohella harjoitellaan myös kirjoittamista kurssin aihepiireistä. Kurssilla korostuu aihekokonaisuus aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys (puhutaan omista harrastuksista ja osallistutaan sosiaaliseen toimintaan ja kulttuurielämään). Ennen ja nyt (SAB22) Tutustutaan asumiseen Saksassa maalla ja kaupungissa ennen ja nyt, sekä arkielämään, kuten ostosten tekeminen, terveys, ravintolassa asioiminen, teatteri ja perhejuhlat. Harjoitellaan selviytymistä kurssin aihepiireihin liittyvissä kielenkäyttötilanteissa. Kurssilla korostuu aihekokonaisuus hyvinvointi ja turvallisuus. Meillä ja muualla (SAB23) Kurssin aikana opitaan kertomaan omasta kotimaasta suullisesti ja kirjallisesti sekä tehdään vertailuja oman maan ja saksankielisten maiden välillä. Aihepiireinä ovat mm. ruokaperinteet, musiikki ja urheilu harrastuksena sekä maantiede ja nähtävyydet. Kurssilla korostuu aihekokonaisuus kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus viestintäosaamisen ohella.

12 11 Yhteinen maapallomme (SAB24) Kurssin aikana tutustutaan monipuolisesti saksankielisiin maihin ja niiden erityispiirteisiin. Harjoitellaan asioimaan esim. virastoissa ja hotellissa. Kurssilla korostuvat aihekokonaisuudet Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys, sekä Hyvinvointi ja turvallisuus. Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (SAB25) Kurssin aihepiireinä ovat ihmissuhteet, koulunkäynti, opiskelu ja ammatinvalinta sekä myöhemmät tulevaisuudensuunnitelmat. Tutustutaan mahdollisesti internetin välityksellä opiskelumahdollisuuksiin saksankielisissä maissa. Kurssilla korostuvat aihekokonaisuudet viestintä- ja mediaosaaminen sekä aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys käsiteltäessä nuorten nykyiseen ja tulevaan elämään liittyviä asioita. Yhteinen maapallomme (SAB26) Käsitellään esim. saksankielisen alueen musiikkia, elokuvaa, kirjallisuutta ja teatteria, sekä tutustutaan saksalaiseen ruoka- ja juomakulttuuriin. Mahdollisesti esitelmiä tai ryhmätöitä kulttuurin alalta. Kurssilla korostuu aihekokonaisuus Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus sekä Viestintä- ja mediaosaaminen. Tiede ja tekniikka (SAB27) Kurssin aiheita ovat viestintä, tieteen ja tekniikan tulevaisuus. Harjoitetaan kaikkia kielitaidon alueita, kuullun- ja luetunymmärtämistä, suullista ja kirjallista ilmaisua. Tällä kurssilla korostuu aihekokonaisuus teknologia ja yhteiskunta. Luonto ja kestävä kehitys (SAB28) Kurssin aikana käsitellään luontoa ja ympäristönsuojelua. Painotetaan kuullun- ja luetunymmärtämistä sekä kirjoittamista. Valmentautumista ylioppilaskirjoituksiin.. Aihekokonaisuus kestävä kehitys korostuu. Lukiossa alkava oppimäärä (SAB3) Hyvää päivää, hauska tutustua (SAB31) Kurssilla opitaan, tervehtimään, esittäytymään ja hyvästelemään, kertomaan perheestä ja itsestä, asioimaan puhelimessa, sopimaan tapaamisesta, kertomaan lomasuunnitelmista ja säästä. Painotetaan kielen suullista käyttöä. Kurssilla korostuvat aihekokonaisuudet viestintä- ja mediaosaaminen (tervehdykset, esittäytyminen) sekä kulttuuri-identiteetti ja kulttuurientuntemus (ensituntuma saksankielisiin maihin). Näin asiat hoituvat (SAB32) Harjoitellaan selviytymistä jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten matkustaminen, ostosten teko, majoittuminen ja ateriointi, lääkärissä käynti. Kurssilla on runsaasti puheen ymmärtämisen ja puhumisen harjoituksia. Kurssilla korostuvat aihekokonaisuudet kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus (matkailutilanteet ja korrekti viestiminen) ja hyvinvointi ja turvallisuus. Vapaa-aika ja harrastukset (SAB33) Kurssin aihepiireinä ovat nuorten jokapäiväinen elämä, ystävät, harrastukset, asuminen ja juhlat. Kurssin aikana kerrataan ja laajennetaan aiemmin opittua sanastoa ja rakenteita. Puheen ymmärtämisen ja puhumisen ohella harjoitellaan myös kirjoittamista kurssin aihepiireistä. Kurssilla korostuu aihekokonaisuus aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys (puhutaan omista harrastuksista ja osallistutaan sosiaaliseen toimintaan ja kulttuurielämään). Meillä ja muualla (SAB34) Kurssin aikana tutustutaan keskieurooppalaiseen maaseutuun ja suurkaupunkeihin, historiaan, maan

13 12 tietoon ja nähtävyyksiin sekä tehdään vertailuja oman maan ja saksankielisten maiden välillä. Kurssilla korostuu aihekokonaisuus kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus viestintäosaamisen ohella (saksankielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet, lomanviettomahdollisuudet). Ennen ja nyt (SAB35) Kurssin aiheina ovat tietokone, tiedemiehen esittely, eläinsuojelu, ympäristönsuojelu ja huumeongelma. Aikaisempaa vaativampia luetun- ja kuullunymmärtämisenharjoituksia. Kurssilla korostuu aihekokonaisuus hyvinvointi ja turvallisuus sekä kestävä kehitys ). Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (SAB36) Kurssin aihepiireinä ovat ihmissuhteet sekä omat kiinnostuksen kohteet. Laaditaan kirjoitelmia ja opitaan kertomaan suullisesti kurssin aihepiireistä. Kurssilla korostuu aihekokonaisuus aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys käsiteltäessä nuorten nykyiseen ja tulevaan elämään liittyviä asioita. Kulttuuri (SAB37) Saksan kieli, Saksa ja saksalaiset, saksalaisten Suomi-kuva, Suomen ja Saksan kauppasuhteet sekä suomalainen musiikki Saksassa ovat tämän kurssin aiheina. Kuullun- ja luetunymmärtämisharjoituksia sekä puhe- ja kirjoitusharjoituksia. Aihekokonaisuus kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus korostuu. Yhteinen maapallomme (SAB38) Kurssin aiheina ovat tulevaisuuden suunnittelu, saksalaisen taiteilijan esittely, urheilu, saksalainen lehdistö ja kirjallisuus. Tehdään mahdollisesti esitelmiä joltain kulttuurin alalta. Kurssilla korostuu aihekokonaisuus kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus sekä viestintä- ja mediaosaaminen. Ranskan kieli Peruskoulun vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (RAB2) Vapaa-aika ja harrastukset (RAB21) Aihepiirit liittyvät jokapäiväiseen elämään, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Harjoitellaan ääntämistä ja puhumista omista ja toisten harrastuksista keskustelemalla. Kurssilla korostuu aihekokonaisuus aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys (puhutaan omista harrastuksista ja osallistutaan sosiaaliseen toimintaan ja kulttuurielämään). Meillä ja muualla (RAB22) Kurssin aikana tutustutaan esim. ranskankielisten maiden maantietoon, historiaan, nähtävyyksiin ja lomanviettomahdollisuuksiin, sekä tehdään vertailuja oman maan ja ranskankielisten maiden välillä. Kurssilla korostuu aihekokonaisuus kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus viestintäosaamisen ohella (ranskankielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet, lomanviettomahdollisuudet). Ennen ja nyt (RAB23) Kurssin aiheina ovat esim. terveys, hyvinvointi ja asuminen. Painotetaan puheviestintää ja perusrakenteiden hallintaa. Kurssilla korostuu aihekokonaisuus hyvinvointi ja turvallisuus (aiheena mm. terveys). Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (RAB24) Aihepiireinä ovat koulu, myöhempi opiskelu ja työelämä sekä tulevaisuudensuunnitelmat. Tutustutaan mahdollisesti ranskalaisten yliopistojen tarjoamiin opiskelumahdollisuuksiin. Kurssilla korostuu aihekokonaisuus aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys käsiteltäessä nuorten nykyiseen ja tulevaan elämään liittyviä asioita. Kulttuuri (RAB25) Kurssin aihepiireinä ovat esim. ranskankielisten maiden kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Mahdollisesti esitelmiä tai ryhmätöitä joltain kulttuurin alalta. Kurssilla korostuu aihekokonaisuus Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus sekä Viestintä- ja mediaosaaminen.

MATEMATIIKKA MATEMATIIKAN PITKÄ OPPIMÄÄRÄ. Oppimäärän vaihtaminen

MATEMATIIKKA MATEMATIIKAN PITKÄ OPPIMÄÄRÄ. Oppimäärän vaihtaminen MATEMATIIKKA Oppimäärän vaihtaminen Opiskelijan siirtyessä matematiikan pitkästä oppimäärästä lyhyempään hänen suorittamansa pitkän oppimäärän opinnot luetaan hyväksi lyhyemmässä oppimäärässä siinä määrin

Lisätiedot

KURSSINIMI VANHA ENGLANTI A-OPPIMÄÄRÄ LOPS 2016 PAKOLLINEN

KURSSINIMI VANHA ENGLANTI A-OPPIMÄÄRÄ LOPS 2016 PAKOLLINEN ÄIDINKIELI TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS ÄI1 ÄI1 KIELI, TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS KIELI, KULTTUURI JA IDENTITEETTI ÄI2 ÄI6 KIELI, KIRJALLISUUS JA IDENTITEETTI KIRJALLISUUDEN KEINOJA JA TULKINTAA ÄI3 ÄI3 KIRJALLISUUDEN

Lisätiedot

LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET

LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET AT Tietotekniikka BI Biologia ENA Englanti ET Elämänkatsomustieto FI Filosofia FY Fysiikka GE Maantiede HA Harrastuskurssi HI Historia ITK Luova ilmaisu KA Kansainvälisyyskasvatus

Lisätiedot

Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016

Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Monet kustantajat tarjoavat oppikirjoja myös sähköisessä muodossa. Voit useissa tapauksissa valita, kumpaa haluat käyttää. Yleensä sähköinen versio on hieman

Lisätiedot

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri ÄIDINKIELI VANHA LO LO 2016 AKOLLINEN KOODI KOODI KURINIMI VANHA / Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus Kieli, kulttuuri ja identiteetti ÄI2 ÄI6 oveltavin osin; kieli kulttuuri

Lisätiedot

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA 3 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen ja opetuksen toteuttaminen... 3 2. OPETUKSEN SISÄLLÖT... 2.1 Suomen kieli

Lisätiedot

Osoite: Puh. Pakolliset kurssit yht. 27,4 kurssia. Valinnaiset syventävät kurssit:

Osoite: Puh. Pakolliset kurssit yht. 27,4 kurssia. Valinnaiset syventävät kurssit: PÄLKÄNEEN LUKION VALINTAKORTTI PITKÄ MATEMATIIKKA Sukunimi Henkilötunnus Etunimet_ Kotikunta_ Osoite: Puh._ Lukion aikana on suoritettava hyväksyttävästi vähintään 75 kurssia, käsittäen kaikki pakolliset

Lisätiedot

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ENGLANTI RUOTSI B3-KIELET kurssit: ÄIa8 + ÄIa1 osittain ÄaI5 osittain ÄIa2 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ENAa1 ENA1 ÄI2 ÄI3 Kieli, kulttuuri ja identiteetti Kirjallisuuden keinoja

Lisätiedot

Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman kurssit korvaavat vanhan opetussuunnitelman kurssit. Vanha ops. Kurssin nimi.

Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman kurssit korvaavat vanhan opetussuunnitelman kurssit. Vanha ops. Kurssin nimi. 1 Oletko aloittanut vanhan opetussuunnitelman aikaan (eli ennen syksyä 2016) ja tarvitset kursseja, joita ei tarjota enää vanhan opetussuunnitelman mukaan? Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman

Lisätiedot

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan VASTAAVUUS OPETUSSUUNNITELMA 2004 OPETUSSUUNNITELMA 2016 (2016 lukion aloittavat opiskelijat) (2015 tai aikaisemmin aloittaneet lukiolaiset)

Lisätiedot

K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016

K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016 K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016 O = Otava E = Edita K = Kustannus Oy KK = Kustannuskiila SP = Sanoma Pro SKS = Suomal.kirjall.seura *Oppikirjat voi hankkia perinteisinä kirjoina tai sähköisinä oppikirjoina*

Lisätiedot

KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015

KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015 KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015 O = Otava E = Edita K = Kustannus Oy KK = Kustannuskiila SP = Sanoma Pro SKS = Suomal.kirjall.seura *Oppikirjat voi hankkia perinteisinä kirjoina tai sähköisinä oppikirjoina*

Lisätiedot

OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN. BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 2014) Sanoma Pro 978-952- 63-1349-8

OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN. BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 2014) Sanoma Pro 978-952- 63-1349-8 Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 01-016 Huomaa, että muutokset ovat vielä mahdollisia! OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 01) Sanoma Pro 6-19-8 BIOS,

Lisätiedot

Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista 2014-2015

Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista 2014-2015 Äidinkieli ÄI1 ÄI2 ÄI3 ÄI4 ÄI5 ÄI6 ÄI7 ÄI8 ÄI9 Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista Aine Oppikirja Kustantaja Särmä suomen kieli ja kirjallisuus (sähköinen oppikirja) Särmä Tehtäviä 1 (sähköinen) Särmä

Lisätiedot

LUKION OPPIAINEET. Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia Fysiikka Maantiede Harrastuskurssi Historia Luova ilmaisu

LUKION OPPIAINEET. Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia Fysiikka Maantiede Harrastuskurssi Historia Luova ilmaisu LUKION OPPIAINEET AT BI ENA ET FI FY GE HA HI ITK KE KU LD LI MAA MAB MAY MU OP PS RAB2/B3 RUB1 SAB2/B3 TE TO UE, UO VEB2/B3 YH ÄI Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia

Lisätiedot

Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä.

Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä. Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Biologia Myös digikirja. Kaikki kirjat SanomaProlta. BI1 Elämä ja evoluutio Bios 1. Elämä

Lisätiedot

Pomarkun lukion kirjat 2015-2016

Pomarkun lukion kirjat 2015-2016 Pomarkun lukion kirjat 2015-2016 Äidinkieli Ai 1 ja Ai 2 Kieli ja tekstit 1 978 951 0 277 22 5 SanomaPro Ai 3 ja AI 4 Kieli ja tekstit 2 978 951 0 302 36 1 SanomaPro AI 1 - AI 9 Käsikirja 978 951 0 263

Lisätiedot

Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset.

Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset. 1 PAIMION LUKION LUKUVUODEN 2014-2015 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset. Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI 1 Särmä.

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI ÄI 1 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-23436-4 uusi ops ÄI 2 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-23436-4 uusi ops ÄI 3 ÄI 4 ÄI5 ÄI6 Kurssivihko 8 WSOY 951-0-29901-4 ÄI

Lisätiedot

6: Idän filosofia 7: Logiikan kurssi 8: Omakohtainen filosofia KURSSITARJONTA

6: Idän filosofia 7: Logiikan kurssi 8: Omakohtainen filosofia KURSSITARJONTA KURSSITARJONTA BIOLOGIA (BI) 1: Eliömaailma 2: Solu ja perinnöllisyys 3: Ympäristöekologia 4: Ihmisen biologia 5: Bioteknologia 7: Lajintuntemuskurssi 8: Biologian työkurssi 9: BI/KE -yhteistyökurssi 10:

Lisätiedot

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Huomaa, että alkavien opiskelijoiden kurssikirjat ovat lähes kaikki uuden opetussuunnitelman (LOPS 2016) mukaisia, joten käytettynä ostettu materiaali ei yleensä käy. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat

Lisätiedot

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS OPS 2003(2.-, 3.- ja 4.-vuoden opiskelijat) ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Tekstit ja vuorovaikutus ÄIO1 AI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus P Kieli, kulttuuri ja identiteetti Ä02 AI6 Soveltavin osin; kieli

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014 AINE ÄIDINKIELI 1-6 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1 Särmä, Tehtäviä 1, OTAVA 978-951-1-23721-1 2 Särmä, Tehtäviä 2, OTAVA

Lisätiedot

Uusi LOPS. Kirjalista [lv ] Alkajat ja Jatkajat eli uuden Lops:n mukaan opiskelevat

Uusi LOPS. Kirjalista [lv ] Alkajat ja Jatkajat eli uuden Lops:n mukaan opiskelevat Uusi LOPS Kirjalista [lv. 2017-2018] Alkajat ja Jatkajat eli uuden Lops:n mukaan opiskelevat Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kurssi Oppikirja Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI01-05 Särmä Suomen kieli

Lisätiedot

ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6

ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6 VIMPELIN LUKIO OPPIKIRJAT LV. 2015-2016 ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6 kirjallisuus Särmä, tehtäviä 1 9789511237211 OTAVA 1 1 Särmä, tehtäviä

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi02 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi03 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi04 opettajan oma materiaali starttilukio

Lisätiedot

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO OPETUSSUUNNITELMIEN VÄLILLÄ

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO OPETUSSUUNNITELMIEN VÄLILLÄ Liite 9 - Kurssien vastaavuustaulukko opetussuunnitelmien välillä 458 KUREN VATAAVUUTAULUKKO OPETUUUNNTELMEN VÄLLLÄ ÄDNKEL Tekstit ja vuorovaikutus Ä1 Ä1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus P Kieli, kulttuuri

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016 AINE ÄIDINKIELI 1-9 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1-3 Särmä, Kielenhuolto, OTAVA 978-951-1-26586-3 3 Särmä, Tehtäviä 3, OTAVA

Lisätiedot

Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi

Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi 2017-2018 Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI1 Särmä-Käsikirja ja Kurssivihko 1 Särmä-käsikirjaa käytetään koko lukion ajan kaikilla kursseilla ÄI2 Särmä-Käsikirja ja Kurssivihko

Lisätiedot

OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla

OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT Opettajainkokous 18.4.2011/12 LV. 2011 2012 Punaisella näkyvät ovat uusia oppikirjoja tai isbnejä. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla ÄIDINKIELI Äidinkieli

Lisätiedot

HÄRMÄN LUKION KIRJALISTA 2015-2016

HÄRMÄN LUKION KIRJALISTA 2015-2016 HÄRMÄN LUKION KIRJALISTA 2015-2016 MAANTIETO - Lukion maantiede Ge 1, Sininen planeetta (Otava) - Lukion maantiede Ge 2, Yhteinen maailma (Otava) - Lukion maantiede 3, Ge 3, Riskien maailma (Otava) - Lukion

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2017-2018 Kirjalista on myös lukion kotisivuilla, osoitteessa: www.leppavirta.fi/lukio -> Tiedotteet opiskelijoille, ja Pedanetissä, https://peda.net/leppavirta/lukio/opiskelijalle

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna

Oppikirjat lukuvuonna Oppikirjat lukuvuonna 2017-2018 Äidinkieli Opiskelija voi valita Jukola-sarjasta joko painetun kirjan tai digikirjan. ÄI1: Jukola 1 ja Jukola Kielikirja. Sanoma Pro ÄI2: Jukola 2 ja Jukola Kielikirja.

Lisätiedot

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015 Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 01-015 OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 01) Sanoma Pro 6-19-8 BIOLOGIA, Elämä (uusi OPS) BI BIOLOGIA, Ympäristöekologia

Lisätiedot

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2014-2015

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2014-2015 PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2014-2015 Kaikkien oppiaineiden kirjoista on käytössä aina uusin painos. JOS kurssikoodin lopussa (kurssitarjottimella tai Helmissä) on pieni e-kirjain, tarkoittaa

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2012/2013

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2012/2013 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2012/2013 AINE KURSSIT KIRJA ISBN ÄIDINKIELI 1-3 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1 Särmä, Tehtäviä 1, OTAVA 978-951-1-23721-1 2 Särmä,

Lisätiedot

EHDOTUS. EHDOTUS Matematiikan opetussuunnitelmien perusteiden oppiainekohtaiset osat

EHDOTUS. EHDOTUS Matematiikan opetussuunnitelmien perusteiden oppiainekohtaiset osat EHDOTUS Matemaattisten aineiden opettajien liitto MAOL ry 12.2.2015 Asemamiehenkatu 4 00520 HELSINKI Opetushallitus Hakaniemenranta 6 00530 Helsinki EHDOTUS Matematiikan opetussuunnitelmien perusteiden

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT (korjattu 4.8.2010) Opettajainkokous 19.4.2010/10 LV. 2010 2011. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla

MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT (korjattu 4.8.2010) Opettajainkokous 19.4.2010/10 LV. 2010 2011. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT (korjattu 4.8.2010) Opettajainkokous 19.4.2010/10 LV. 2010 2011 Punaisella näkyvät ovat uusia oppikirjoja tai isbnejä. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla

Lisätiedot

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 06-07, opetussuunnitelma otettu käyttöön 00 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN

Lisätiedot

ÄI 6: Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (pakollinen / suoritusvuosi 3)

ÄI 6: Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (pakollinen / suoritusvuosi 3) Vihdin lukion oppikirjat lukuvuonna 2011-2012 Listassa on kursseilla vaadittavat oppikirjat oppiaineittain. Listasta puuttuvilla kursseilla ei ole oppikirjaa tai niitä ei järjestetä lukuvuonna 2011-2012.

Lisätiedot

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2015-2016

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2015-2016 PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2015-2016 Kaikkien oppiaineiden kirjoista on käytössä aina uusin painos. JOS kurssikoodin lopussa (kurssitarjottimella tai Helmissä) on pieni e-kirjain, tarkoittaa

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT 2016 2017 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI 1 ÄI 2 ÄI 3 ÄI 4 ÄI 5 ÄI 6 ÄI 7 ÄI 8 ÄI 9 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus, Otava. (uusin painos) Painettu tehtävävihko. Särmä Suomen

Lisätiedot

HATANPÄÄN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LUKUVUONNA

HATANPÄÄN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LUKUVUONNA HATANPÄÄN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 ÄIDINKIELI Kaikki ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat hankkivat oppikirjan, ns. teoriakirjan (Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus) sähköisenä

Lisätiedot

Äidinkieli. Valtakunnalliset pakolliset kurssit. ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus. ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä

Äidinkieli. Valtakunnalliset pakolliset kurssit. ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus. ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä Äidinkieli ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa ÄI4 Tekstit ja vaikuttaminen ÄI5 Teksti, tyyli ja konteksti ÄI6 Kieli, kirjallisuus

Lisätiedot

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti:

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: 5.4 Toinen kotimainen kieli 5.4.1 Ruotsi Ruotsin kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja. Se antaa heille ruotsin kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja

Lisätiedot

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2)

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen

Lisätiedot

5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa

5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa 5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa Itsenäinen suoritus Kurssia SAB9 ei voi suorittaa itsenäisesti. Kurssien suoritusjärjestys Numerojärjestys Syventävät kurssit 1. Vapaa-aika

Lisätiedot

PYHÄJOEN LUKIO, OPPIKIRJAT LOPS 2016

PYHÄJOEN LUKIO, OPPIKIRJAT LOPS 2016 PYHÄJOEN LUKIO, OPPIKIRJAT LOPS 2016 Huom! Listaa täydennetään kun kirjavalinnat on lopullisesti päätetty. pakolliset kurssit punaisella kirjat lainattavissa lukion kirjastosta ÄIDINKIELI AI Haapala et

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI ÄI 1 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4 ÄI 2 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4 ÄI 3 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4

Lisätiedot

OPINTO-OHJAUS kurssi 1-2 Lukiosuunta 1-2 SPRO ,60 30,08

OPINTO-OHJAUS kurssi 1-2 Lukiosuunta 1-2 SPRO ,60 30,08 SONKAJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA / Lukuvuosi 2017-2018 Suomalaisen Kirjakaupan tarjous sivu 1 Kanta-asiakaskortilla oppikirja-alennus -20% on voimassa ajalla 1.6-17.9.2017 Muina aikoina saat -10% alennuksen.

Lisätiedot

ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) - ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (pakollinen) ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen)

ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) - ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (pakollinen) ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen) Päivitys 22.4.2016 Päivälukio: Kurssi uudessa OPSissa Päiväluki o: Vanhan OPS:n Aikuislukio: Kurssi uudessa OPSissa ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) ÄI2 Kieli,

Lisätiedot

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään,

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT. Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN

SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT. Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN ÄIDINKIELI Kurssit 1-10 Särmä: Suomen kieli ja kirj. Kielenhuolto O 978-951-1265863 Kurssit 1-10 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus,

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio äi02 opettajan oma materiaali starttilukio äi03 opettajan oma materiaali starttilukio äi04 opettajan oma materiaali starttilukio äi05 opettajan oma

Lisätiedot

UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461

UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 Kirjoja on mahdollisuus kierrättää,

Lisätiedot

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2013-2014

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2013-2014 PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2013-2014 Biologia BIOS 1: Eliömaailma OPS 05 1 13.2.2009 BIOS 2: Solu ja perinnöllisyys OPS 05 2 13.2.2009 BIOS 3: Ympäristöekologia OPS 05 3 26.5.2004 BIOS 4: Ihmisen biologia

Lisätiedot

Matematiikan pitkä oppimäärä

Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkän oppimäärän opetuksen tehtävänä on antaa opiskelijalle matemaattiset valmiudet, joita tarvitaan ammatillisissa opinnoissa ja korkeakouluopinnoissa. Pitkän

Lisätiedot

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI PAINOS YMS. TIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2012-13

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI PAINOS YMS. TIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2012-13 JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI PAINOS YMS. TIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2012-13 Oppikirja ISBN

Lisätiedot

IITIN LUKIO OPPIKIRJAT LV

IITIN LUKIO OPPIKIRJAT LV IITIN LUKIO OPPIKIRJAT LV. 2017-2018 8.6.2017 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS AI1-9 Särmä-Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-28914-2 Otava I-III AI1 Särmä - Tehtäviä 1. LOPS. 2016 978-951-1-29024 -7 Otava

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna uuden opetussuunnitelman mukaan

Oppikirjat lukuvuonna uuden opetussuunnitelman mukaan Oppikirjat lukuvuonna 2017 2018 uuden opetussuunnitelman mukaan 16- ja 17-ryhmät suorittavat opintonsa uuden OPS:n mukaan. Muutkin voivat valita uuden OPSin mukaisia kursseja. Huom! Joitakin kursseja menee

Lisätiedot

KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE

KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE 1 A B C D KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE 2016-2017 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 Äidinkieli ÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus Karhumäki Kouki; Jukola, Tekstioppi ja lisäksi kurssivihko Jukola 1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI02 Kieli, kulttuuri

Lisätiedot

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla.

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla. Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla. ÄIDINKIELI A1-9 Kauppinen ym: Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja. Sanoma pro 978-951-0-26300-6

Lisätiedot

Ylöjärven lukion kirjalista

Ylöjärven lukion kirjalista Ylöjärven lukion kirjalista Listaan on merkitty kaikki lukuvuonna 2017-2018 tarjottavilla kursseilla tarvittavat kirjat. Jos listaan ei ole merkitty jollekin kurssille kirjaa lainkaan, kurssilla ei tarvita

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2015-2016

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2015-2016 ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2015-2016 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos Tammi 9789526303109 PYRAMIDI 1 Funktiot ja yhtälöt MAA 1 alk. 9789526303154 PYRAMIDI 2 Polynomifunktiot

Lisätiedot

Saksa B3. 1. Hyvää päivää, hauska tutustua

Saksa B3. 1. Hyvää päivää, hauska tutustua Saksa B3 1. Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Maunonkatu 1 90100 Oulu Huom! Voit hankkia painetun oppikirjan tai vastaavan digikirjan Jos valitset kursseja muista lukioista, tarkista ko. kurssien oppikirjat sieltä.

Lisätiedot

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 ÄIDINKIELI (ÄI) ÄI1 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI2 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI3 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI4 Särmä

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT 1 PAIMION LUKIO LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Kysy kirjakaupasta mahdollista edullista yhteishintaa digimateriaalille ja painetulle

Lisätiedot

UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461

UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 Kirjoja on mahdollisuus kierrättää,

Lisätiedot

OPPIKIRJAT xls - Taul klo

OPPIKIRJAT xls - Taul klo YLITORNION YHTEISKOULUN LUKIO OPPIKIRJAT 2017-2018 KURSSI KIRJAN NIMI KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1. vuoden kurssi BI1 uusi OPS BIOS 1: Elämä ja evoluuutio SanomaPro lainakirja BI2 uusi OPS BIOS2: Ekologia

Lisätiedot

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan.

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan. Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan. ÄIDINKIELI A1-9 Kauppinen ym: Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja. Sanoma pro 978-951-0-26300-6 AI 1 Kouki ym: Kielikirja

Lisätiedot

SOTKAMON LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016

SOTKAMON LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016 SOTKAMON LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016 Kustantaja Tekijä Kirjan nimi ja sarja Kurssi ovn e Hinta ÄIDINKIELI: opiskelijalle Otava Haapala ym. Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus Ä11-6 59,95 53,95 Särmä. Tehtäviä

Lisätiedot

Lukuvuosi oppikirjat LOPS 2016 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta.

Lukuvuosi oppikirjat LOPS 2016 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. Lukuvuosi 2017-2018 oppikirjat LOPS 2016 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS 1, Elämä ja evoluutio

Lisätiedot

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016 PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016 1 BIOLOGIA Kirjan Käyttöönottovuosi 978-952-63-1349-8 BIOS 1: Eliömaailma 1 13.02.2009 978-952-63-1350-4 BIOS 2: Solu ja perinnöllisyys 2 13.02.2009 978-952-63-1068-8

Lisätiedot

Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS

Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS 1. Padasjoen lukion aikuislinja Padasjoen lukion aikuislinjalla voi suorittaa koko lukion oppimäärän tai opiskella yksittäisiä aineita ja saada niistä erillisen todistuksen.

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN LUKION Uuden opetussuunnitelman mukaiset Liite 5 Opettajainkokous 22.4.2009/5. OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT korj. 4.6.2009 rg LV.

MÄNTSÄLÄN LUKION Uuden opetussuunnitelman mukaiset Liite 5 Opettajainkokous 22.4.2009/5. OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT korj. 4.6.2009 rg LV. MÄNTSÄLÄN LUKION Uuden opetussuunnitelman mukaiset Liite 5 Opettajainkokous 22.4.2009/5 OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT korj. 4.6.2009 rg LV. 2009 2010 Punaisella näkyvät ovat uusia oppikirjoja tai isbejä. OPPIAINE

Lisätiedot

VANHA OPS: kurssin nimi vanha koodi uusi koodi -Kurssien MAA5-8 tukikurssi zmaa18 MAA17 Funktiolaskennan tukikurssi Ongelmanratkaisua

VANHA OPS: kurssin nimi vanha koodi uusi koodi -Kurssien MAA5-8 tukikurssi zmaa18 MAA17 Funktiolaskennan tukikurssi Ongelmanratkaisua -Eliömaailma zbi1 BI01 Elämä ja evoluutio -Ympäristöekologia zbi3 BI02 Ekologia ja ympäristö -Solu ja perinnöllisyys zbi2 BI03 Solu ja perinnöllisyys -Ihmisen biologia zbi4 BI04 Ihmisen biologia -Bioteknologia

Lisätiedot

PAIMION LUKION LUKUVUODEN OPPIKIRJAT

PAIMION LUKION LUKUVUODEN OPPIKIRJAT 1 PAIMION LUKION LUKUVUODEN 2017-2018 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Kysy kirjakaupasta mahdollista edullista yhteishintaa digimateriaalille ja painetulle

Lisätiedot

Kurssikuvausten väljyyttä voidaan käyttää resurssien salliessa keskeisten sisältöjen syventämiseen ja eheyttävien kokonaisuuksien muodostamiseen.

Kurssikuvausten väljyyttä voidaan käyttää resurssien salliessa keskeisten sisältöjen syventämiseen ja eheyttävien kokonaisuuksien muodostamiseen. 5.6. Matematiikka Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. Matematiikan opetuksen tehtävänä on tutustuttaa opiskelija

Lisätiedot

ÄI01-ÄI09: SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus: 978-951-1-23436-4 Otava. Tai: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus digikirja. 978-951-1-26988-5 Otava

ÄI01-ÄI09: SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus: 978-951-1-23436-4 Otava. Tai: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus digikirja. 978-951-1-26988-5 Otava KUNINKAANTIEN LUKIO Lukuvuonna 2015 2016 käytettävät oppikirjat ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Kaikilla kursseilla käytettävät kirjat: ÄI01-ÄI09: SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus: 978-951-1-23436-4 Otava

Lisätiedot

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO,

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, Puh. 4580 460, 4580 461 PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Kirjoja on mahdollisuus kierrättää,

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2016-2017 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos SanomaPro 9789526336725 Yhteinen tekijä Lukion matematiikka 1 MAY1 alk. 9789526303819 Tekijä

Lisätiedot

RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016

RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016 RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016 Oppiaine Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN BIOLOGIA Koralli 1, Elämä ja evoluutio BI1 Otava 978-951-1-29113-8 Koralli 2, Ekologia

Lisätiedot

Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa (tai sen jälkeen)!

Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa (tai sen jälkeen)! KANGASNIEMEN LUKIO / KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LV. 2016 17 Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa 11.8.2016 (tai sen jälkeen)! Käytettävä kirja Kurssi ISBN Kustantaja

Lisätiedot

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan.

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan. Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan. ÄIDINKIELI A1-9 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus -teoriakirja 978-951-1-28914-2 Paitsi abeilla: Kauppinen ym: Äidinkieli

Lisätiedot

Lukion kurssit uusi OPS Lukion kurssit vanha OPS

Lukion kurssit uusi OPS Lukion kurssit vanha OPS Lukion kurssit uusi OPS Lukion kurssit vanha OPS Pakolliset valtakunnalliset syventävät kurssit koulukohtaiset syventävät ja soveltavat kurssit Lyhenne nimi Lyhen nimi ne ÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus

Lisätiedot

KOKKOLAN SUOMALAISEN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV

KOKKOLAN SUOMALAISEN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV KOKKOLAN SUOMALAISEN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV 2017 2018 KOKKOLAN SUOMALAISEN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV 2017 2018 : LUKIO-OPINTONSA SYKSYN 2016 JÄLKEEN ALOITTANEET OPISKELIJAT : LUKIO-OPINTONSA SYKSYLLÄ

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2016-2017 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos SanomaPro 9789526336725 Yhteinen tekijä Lukion matematiikka 1 MAY1 alk. 9789526303819 Tekijä

Lisätiedot

TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017

TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN KURSSIT ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS äidinkielen ja kirjallisuuden kursseille Äi1 Äi9 voi painetun Särmä oppikirjan ja

Lisätiedot

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV : vuosiluokka Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan BIOLOGIA

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV : vuosiluokka Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan BIOLOGIA HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV 2017-2018: 1. - 2. vuosiluokka Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan BIOLOGIA 1. BI1 BIOS 1 Elämä ja evoluutio Sanomapro 978-952-63-3437-0

Lisätiedot

Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus (2016 tai uudempi painos).

Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus (2016 tai uudempi painos). LUKUVUODEN 2016 2017 OPPIKIRJAT Toim. huom. LOPS2016 tarkoittaa uutta lukion opetussuunnitelmaa vuonna 2016 lukion aloittaville. Äidinkieli ja kirjallisuus, AI Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä -

Lisätiedot

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e-

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e- Oppikirjat 2014-2015 Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli ÄI1 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI2 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI3 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI4 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI5 Kieli ja tekstit 3 WSOY

Lisätiedot

FYSIIKKA Fysiikka 1 Fysiikka luonnontieteenä FY1 Sanoma Pro Fysiikka 2 Lämpö FY2 Sanoma Pro

FYSIIKKA Fysiikka 1 Fysiikka luonnontieteenä FY1 Sanoma Pro Fysiikka 2 Lämpö FY2 Sanoma Pro RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2017-2018 L1-L2 Oppiaine Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN BIOLOGIA Koralli 1, Elämä ja evoluutio BI1 Otava 978-951-1-29113-8 Koralli 2, Ekologia ja ympäristö

Lisätiedot

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän.

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. Toinen kotimainen kieli TOINEN KOTIMAINEN KIELI Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. RUOTSI (RUA) RUA1 ARKIELÄMÄÄ

Lisätiedot

OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO

OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO Käytettävät oppikirjat lukuvuonna 2013 2014. E-kirjoja saa käyttää, mikäli niitä on saatavissa. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI1 ÄI6 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus Käsikirja

Lisätiedot

Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat:

Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kurssi Oppikirja Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI1-9 Mikkola, Koskela, Haapamäki-Niemi ym.: WSOY 951-26300-1 Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja ÄI1-9 Mikkola,

Lisätiedot