Tervetuloa opiskelijaksi Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistoon!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tervetuloa opiskelijaksi Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistoon!"

Transkriptio

1 Opiskelijan opas

2 Tervetuloa opiskelijaksi Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistoon! Lämpimät onnittelut saavuttamastasi opiskelupaikasta. Henkilökunta toivottaa Sinulle menestystä opinnoissasi. Taitavaksi artesaaniksi voit valmistua vain suhtautumalla opintoihisi vakavasti, olemalla omatoiminen ja aktiivinen oppija. Käsi- ja taideteollisuusopistossa opiskelee Sinun lisäksesi noin 200 nuorta ja aikuista opiskelijaa sekä tutkinnon suorittajaa. Oppilaitos on osa suurempaa kokonaisuutta, Raision seudun koulutuskuntayhtymää, Rasekoa. Kuntayhtymän oppilaitokset ovat Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopisto (MKTO), Naantalin ammattiopisto (NAO), Raision ammattiopisto (RAO), Raision kauppaopisto (RKO), Raision aikuiskoulutuskeskus Timali sekä Raision seudun oppisopimustoimisto. Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopiston johtokuntana toimii kuntayhtymän yhtymähallitus. Johtava rehtori on Maria Taipale. Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopiston toimipisteet Pääkoulu (teoria, tekstiili, metalli, muinaistekniikka, ruokala) Vehmaantie 111, Mynämäki Fortum (teoriaopetus, korjausrakentaminen, puu) Kuivelantie 20, Mynämäki 2

3 Uudet opiskelijat aloittavat 12.8 klo Jatkavat opiskelijat tulevat 13.8 klo 8.30 MKTO lukuvuosi vko MA TI KE TO PE LA SU jakso pv 32elo 33elo Lk alkaa elo elo syy syy syy syy lok lok lok Syysloma lok Topi 12-ryhmät (9vk) lok mar mar mar Lähipäivä mar Avoimet ovet jou jou jou Lähipäivä 2 5 Joululoma jou tam Loppiainen Lk alkaa tam 3 5 4tam 3 5 5tam 3 5 6hel 3 5 7hel 3 5 8hel Talviloma hel Topi 13-ryhmät (9vk) maa maa maa maa Lähipäivä huh Topi 14 YO-ryhmät (9vko) Pitkäperjantai huh 2.pääsiäis.pv huh huh huh Lähipäivä Vapunpäivä tou VAVA A, 2ov Valintakoe tou Helatorstai tou VAVA B, 2ov tou Lähipäivä Kevätjuhla kes 3

4 SISÄLTÖ AMMATILLINEN KOULUTUS Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani Ammatillinen peruskoulutus Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt (AMOS) HOPS sekä osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) Tukiopetus- ja lisäopetus sekä HOJKS ja erityisopetus Arviointi Näyttötutkinto OPISKELUA KOSKEVAT YLEISET SÄÄNNÖT MYNÄMÄEN KÄSI- JA TAIDETE- OLLISUUSOPISTOSSA Opetukseen osallistuminen Ammatillisen toiminnan vaatimus Poissaolosäännöt Opintojen keskeyttäminen ja eroaminen Päivittäinen työaika Pukeutuminen Vakuutusturva Työturvallisuus Tapaturman sattuessa Järjestys ja siisteys Tupakointi sekä päihteiden ja huumeiden käyttö Ajoneuvojen pysäköinti Työympäristön siisteys ATK-ASIAT Tietokoneluokat Wilma Viikkotiedote Tilavaraukset OPISTON HENKILÖKUNTA LV Ryhmänohjaaja Opettajat Erityisopettaja Rehtori ja apulaisrehtori Kuraattori Opinto-ohjaaja ja kansainvälisten asioiden vastuuopettaja (KV-vastaava) Opiskelijahuoltotyöryhmä Opintotoimisto Koulutuspäällikkö OPISKELIJOIDEN TERVEYDENHUOLTO Terveydenhoitaja Lääkäri Hammashuolto Psykologi ja psykiatrinen sairaanhoitaja 4

5 OPISKELUN KUSTANNUKSET JA OPINTOSOSIAALISET EDUT Opiskelukustannukset Opiskelijatodistus Opiskelijakortti Ateriaetu Opintotuet Koulumatkatuki OPPILASKUNTA Opiskelijoiden tutortoiminta OPISKELIJOIDEN HUOLTAJILLE 5

6 AMMATILLINEN KOULUTUS Suomessa kaikille pakollisen perusopetuksen jälkeen voi valita opiskeleeko toisella asteella joko lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa. Toiseen asteen koulutuksen jälkeen voi hakea korkea-asteen koulutukseen yliopistoon tai ammattikorkeakouluun. Näiden lisäksi on aikuisille suunnattua aikuiskoulutusta, joka usein on alan näyttötutkintoon johtavaa koulutusta esimerkiksi ammatillista lisäkoulutusta. Raision seudun koulutuskuntayhtymässä voi opiskella käsi- ja taideteollisuusalan perustutkintoa (PT), joko ammatillisena peruskoulutuksena tai näyttötutkintona, Sen lisäksi voi laajentaa osaamista ammatillisella lisäkoulutuksella suorittamalla näyttötutkintona käsityöntekijän ammattitutkintoja (AT) ja käsityömestarin erikoisammattitutkintoja (EAT). Ammatti- ja osaamisalat näet alla olevasta taulukosta. 6

7 Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani Ammatillinen perustutkinto on laajuudeltaan 120 opintoviikkoa. Yksi opintoviikko (ov) tarkoittaa, että opiskelet kyseistä asiaa n. 40 tuntia. Osa ajasta opiskellaan koulussa tai työpaikalla ja osa ajasta opiskellaan kotona. Artesaanin osaaminen hankitaan opiskelemalla monimuotoisesti esimerkiksi - MKTO:ssa o lähiopetuksssa, ryhmässä ja luennoilla o (yhteis)projekteissa, parityöskentelyssä ja yksin o itsenäisesti esim. annettujen tehtävien parissa ja pajatyöskentelyssä - yhteistyössä työelämän kanssa o työssäoppimassa (pakollinen PK ja YO opiskelijoille väh. 20ov) o projekteissa - etätyönä esim. kotona o annettujen tehtävien parissa o netissä esim. sähköisissä oppimisympäristöissä - muulla tavalla, esim. o kansainvälisesti esim. KV-työssäoppimisjaksoilla o oppisopimuksella (työpaikka + MKTO + oppisopimustoimisto) Osaaminen näytetään näytöillä (Ammattiosaamisen (AMOS) näytöissä tai tutkintotilaisuuksissa) - ensisijaisesti käytännön työtä tekemällä - portfolioilla, kokeilla ja/tai muulla näyttöaineistolla täydentävästi ja tarpeen vaatiessa Osaaminen arvioidaan kolmikantaisesti o o AMOS näytössä: opiskelija, työelämäedustaja ja opettaja Tutkintotilaisuus: työntekijä (TT), työnantaja (TA), opettaja (NTM) ja tutkinnon suorittaja Opiskelu kestää yleensä 3 vuotta. Jos olet suorittanut jo jonkin ammatillisen tutkinnon tai olet ylioppilas, opiskelu kestää 2 vuotta. Näyttötutkintoon valmistava koulutus kestää yleensä kaksi vuotta ja sisältää usein myös opiskelua kesäaikaan esimerkiksi työelämässä. Tutkinto koostuu seuraavista osista: AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, 90 OV - pakolliset tutkinnon osat (4kpl), 50ov - valinnaiset tutkinnon osat (4kpl), 40ov AMMATITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT, 20 OV VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT, 10 OV 7

8 Kaaviosta näkyy tutkinnon rakentuminen ja tutkinnon osien nimet. Perusopinnot eli ammatilliset pakolliset tutkinnon osat ovat kaikille pakollisia. Niitä on yhteensä neljä. Valinnaisia tutkinnon osia on runsaasti ja niistä valitaan 4 kappaletta henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) mukaan 2-4. Tuotekehityksen tutkinnon osa on kaikille suositeltava osa, joka tehdään opintojen loppuvaiheessa. Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistossa tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisalalla (ent. koulutusohjelma) voi opiskella artesaaniksi metalli-, puu-, tekstiili- tai muinaistekniikan ammattialalla. Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisalalla (ent. koulutusohjelmassa) voi opiskella artesaaniksi korjausrakentamisen ammattialalla. Ammatillisen lisäkoulutuksen, AT:n ja EAT:n valmistavasta koulutuksesta ja tutkintojen suorittamisesta ja mahdollisista lyhytkursseista voi tiedustella aikuiskoulutusosastolta sekä Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopiston www ja FB -sivustoilta. Lisätietoja aikuiskoulutuksesta koulutussuunnittelija Sirpa Kiviharjulta, 8

9 9

10 AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistossa voi suorittaa joko ammatillisena peruskoulutuksena tai näyttötutkintona. Näyttötutkintona suorittajat ovat yleensä aikuisia, yli 18-vuotiaita ja joilla on jo jokin toinen ammatillinen tutkinto suoritettu aiemmin ja/tai heillä on runsaasti alan osaamista hankittu esimerkiksi työelämästä. Suoraan peruskoulusta tulleet nuoret sekä ylioppilaat suorittavat tutkinnon tavallisimmin ammatillisena peruskoulutuksena. Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt (AMOS) Työssäoppiminen kuuluu ammatillisiin opintoihin. Se tarkoittaa, että ollaan työpaikalla oppimassa ao. tutkinnon osan ammattitaitoa. Ammatillisessa peruskoulutuksessa peruskoululaisilla ja ylioppilailla tutkintoon pitää sisältyä työssäoppimista vähintään 20 opintoviikkoa ja MKTO:ssa se jakautuu eri lukuvuosille. Työssäoppimisen ylärajaa ei ole määritelty, silloin puhutaan laajennetusta työssäoppimisesta. Työssäoppiminen on tavoitteellista ja arvioitavaa oppimista työpaikalla. Sinua ohjaa työpaikalla jakson aikana työpaikkaohjaaja. Opettaja, joka ohjaa ja opastaa sinua työssäoppimisjaksojen aikana on työssäoppimisen ohjaaja. Hän on usein myös ryhmänohjaajasi. Jokaisen tutkinnon osan (8 tutkinnon osaa) ammattiosaamisen näytössä osoitat sen mitä osaat. Näyttö voidaan toteuttaa työpaikalla tai oppilaitoksessa. Ammattiosaamisen näyttö suunnitellaan etukäteen. Suunnitelma tehdään yhdessä työpaikkaohjaajan ja opettajan kanssa. Ammattiosaamisen näyttö arvioidaan kolmikantaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että arviointiin osallistuu opiskelija, työelämän edustaja (esim. työpaikkaohjaaja) ja opettaja. Arviointi tapahtuu aina tutkinnon osittain ammattitaitovaatimukset ja arvioinnin kriteerit huomioiden. Kun olet suorittanut koko käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon ja valmistut Artesaaniksi, saat myös erillisen todistuksen näytöistä eli näyttötodistuksen. Siihen on merkitty kaikki tutkinnon osat, 8 kappaletta, ja niiden näyttöjen arviointi. HOPS sekä osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) Opintojen aikana laadit yhdessä ryhmänohjaajasi kanssa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS), johon kirjataan opintojesi aikana tapahtuvia asioita. Näitä ovat esimerkiksi opintojen eteneminen, valinnaisuudet, työssäoppimispaikat ja -ajat, näyttösuunnitelmat ja arvioinnit, mahdolliset aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamiset, tukitoimet, kiinnostuksen kohteesi jne. HOPS on suunnitelma ja sitä päivitetään opintojen aikana ja siksi se voi myös muuttua. HOPS:n tarkoitus on tukea oppimista, urasuunnittelua ja itsearviointia sekä vahvistaa motivaatiota ja sitoutumista opiskeluun. Opiskelusuunnitelma pohjautuu opetussuunnitelmaan sekä opiskelijan yksilöllisiin tarpeisiin ja suunnitelmiin. HOPSia työstetään koko opiskelun ajan yhteistyössä opiskelijan ja opettajien kanssa. HOPS:n kaikki osat kootaan ja kirjataan Wilmaan. Jos olet aikaisemmin suorittanut opintoja, jotka vastaavat tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöiltään opetussuunnitelmaa, voivat ne korvata joitakin opintoja. Opiskelemasi alan työkokemus sekä harrastustoimintakin voidaan huomioida. Jos muualla suoritetuista opintokokonaisuuksista tai muulloin hankituista tai muutoin hankitusta koko opintokokonaisuuden kattavasta osaamisesta ei ole arvosanaa, järjestetään erillinen arviointi; koe tai näyttö, jossa osaaminen todennetaan. AHOT on lyhenne sanoista aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta. Voit kysyä asiasta lisää ryhmänohjaajalta tai opinto-ohjaajalta. 10

11 Opiskelija hakee opintojen tunnistamista kirjallisesti opintojen alussa tai ennen tutkinnon osan opetuksen alkua. Hakulomakkeita saa toimiston läheisyydessä olevasta lokerikosta. Hakemukseen liitetään tarvittavat todistukset. Hakemuskaavakkeet liitteineen annetaan ko. aineen opettajalle, jonka kanssa kannattaa myös aina käydä keskustelua omasta osaamisestasi suhteessa opinnoissa vaadittavaan osaamiseen. Opettaja tai opettajat yhdessä päättävät osaamisen tunnustamisesta ja se merkitään Wilmaan, opintosuoritusotteeseen. Tuki- ja lisäopetus sekä HOJKS ja erityisopetus Jos jokin oppiaine tuntuu vaikealta tai olet ollut poissa sairauden takia, voit pyytää tukiopetusta opettajaltasi. Jos oppiminen on sinulle vaikeaa useissa oppiaineissa, voit saada enemmän lisäopetusta. Silloin tehdään usein myös HOJKS eli henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. Siihen kirjoitetaan, mitä vaikeuksia sinulla on ja miten sinua voidaan parhaiten auttaa opinnoissasi. Tällöin kyse on erityisopetuksesta. Erityisopetusta järjestetään opiskelijalle, joka vammaisuuden, sairauden, oppimisvaikeuksien, tunne-elämän häiriön tai muun syyn vuoksi tarvitsee erityisiä opetus- ja opiskelijahuoltopalveluita. Erityisopetuksella turvataan henkilökohtaisiin edellytyksiin perustuva oppiminen, itsensä kehittäminen ja ihmisenä kasvaminen. HOJKS laaditaan yhdessä ryhmänohjaajan, erityisopetusvastaavan, opiskelijan, alaikäisen opiskelijan huoltajien tai opiskelijan tukihenkilöiden kanssa. Tarvittaessa mukana voivat olla myös kuraattori, terveydenhoitaja ja opinto-ohjaaja. Jos Sinulla on HOJKS laadittu jo aiemmissa opinnoissasi, kannattaa siitä mainita ryhmänohjaajalle opintojen alussa esimerkiksi alkuhaastattelussa. Silloin tukitoimien nopeampi järjestäminen myös näissä opinnoissa on nopeampaa. Arviointi Osaaminen ja oppiminen arvioidaan numeroilla 1-3. Paras arvosana 3 tarkoittaa kiitettävää, arvosana 2 on hyvä ja 1 on tyydyttävä. Jos jokin suoritus on hylätty, se on 0. Vapaasti valittavat tutkinnon osat voidaan opiskelijan suostumuksella hyväksyä suoritetuksi ilman arvosanaa. Silloin merkintä on S. Arviointi on laadullista, mikä tarkoittaa, että opiskelijoiden osaamista verrataan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin ja niiden pohjalta laadittuihin arviointikriteereihin. Hyvä arviointi tukee, ohjaa ja kannustaa opiskelijaa matkalla ammattilaiseksi. Tutkinnon osien arvosanoista päättävät arvioitavien opintojen opetuksesta vastaava opettaja tai, jos opettajia on useita, opettajat yhdessä. Työssäoppimisen arvioinnista päättävät ohjaava opettaja ja työpaikkaohjaaja yhdessä. Näytöt arvioidaan kolmikantaisesti työelämäedustajan kanssa. Opiskelija arvioi myös itseään eli laatii itsearvioinnin. Näyttöjen jälkeen käydään myös aina arviointikeskustelu, jossa arvioinnin perustelut käydään läpi yhdessä keskustellen. Kaikki arvioinnit merkitään wilmaan. Arviointia koskeva oikaisu ja arvioinnin uusiminen Arviointiin tyytymätön opiskelija voi ensi vaiheessa pyytää kirjallisesti arvioinnin oikaisua arvioinnin suorittaneelta opettajalta tai muulta arvioinnista päätöksen tehneeltä henkilöltä tai rehtorilta. Oikaisupyyntö tulee tehdä 14 päivän kuluessa siitä, kun opiskelijalla on ollut tilaisuus saada tietoonsa arvioinnin tulokset sekä arviointiperusteiden soveltaminen häneen. Tähän ensi vaiheen päätökseen tyytymätön opiskelija voi hakea 11

12 kirjallisesti oikaisua Raision seudun koulutuskuntayhtymän ammattiosaamisen näyttöjen toimielimeltä 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut päätöksestä tiedon. Tämä arvioinnin oikaisumenettely koskee opetussuunnitelmaperusteista ja näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta sekä ammattiosaamisen näyttöjen arviointia.. Hylätyistä käytännön opetuksen tutkinnon osien ja niiden osien (ent. kurssien) uudelleen suorittamisesta sovitaan erikseen asianomaisten opettajien kanssa. Jos opiskelija ei suorita hyväksytysti riittävää määrää opintoviikkoja lukuvuoden aikana, (noin 30 ov:ta, ensimmäisen vuoden aikana ja 60 ov:ta toisen vuoden loppuun mennessä) niin opiskelija ei voi siirtyä seuraavalle luokalle. Päättötodistuksen saamisen edellytyksenä on, että opiskelija suorittaa kaikki tutkinnon osat ja ammattiosaamisen näytöt hyväksytysti. Näyttötutkinto Näyttötutkinnossa voit osoittaa ammattitaitosi ja saada osaamisestasi virallisen tunnustuksen, tutkintotodistuksen. Näyttötutkinnossa sillä ei ole merkitystä miten olet tietosi ja taitosi hankkinut; se on voinut tapahtua työssä, opiskelussa tai harrastuksissa. Pohjakoulutusta tärkeämpää on ammatillinen osaaminen ja sen osoittaminen. Näyttötutkinnot ovat aikuisten ammatillisia tutkintoja. Niissä osaaminen ja ammattitaito osoitetaan työpaikalla tai Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopiston tiloissa tavallisissa työtehtävissä. Näyttötutkintoja ovat ammatilliset perustutkinnot (esim. käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani), ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot. Kaikki näyttötutkinnot muodostuvat tutkinnon osista. Jokainen tutkinnon osa muodostaa ammattipätevyyden osa-alueen, joka voidaan erottaa itsenäiseksi, arvioitavaksi kokonaisuudeksi. Tavoitteesi mukaisesti sinua kutsutaan tutkinnon suorittajaksi, sillä olet kerryttämässä niitä tietoja ja taitoja ja sitä osaamista mitä tutkinnon suorittaminen edellyttää. Mikäli sinulla on jo ennestään tutkinnon perusteissa edellytettyä osaamista, sinun ei tarvitse opiskella samoja asioita uudelleen, vaan voit osoittaa osaamisesi suoraan. Näyttötutkinnon suorittaminen jaetaan kolmeen vaiheeseen; hakeutuminen, tutkinnon suorittaminen ja tarvittavan ammattitaidon hankkiminen. Lainsäädännön mukaan näyttötutkinto on aina henkilökohtaistettava. Tästä johtuu, että sinun polkusi tavoitteeseen ja myös tutkintotilaisuutesi ovat mahdollisesti hyvin erilaiset kuin toisten samaa tutkintoa suorittavien. Jos sinulla on jo vankka ammattitaito, selviät tavoitteeseesi nopeammin kuin vaikkapa alan vaihtaja, joka hankkii tarvittavan ammatti-taidon alusta alkaen. Jos taas tarvitset erityistä tukea esimerkiksi oppimisvaikeuksien takia, tutkinnon suorittamiseen tarvitsemasi aika pitenee. Näyttötutkinnon suorittamisen kolme vaihetta Näyttötutkinnoissa osoitetaan se osaaminen, mikä on määritelty kunkin tutkinnon perusteissa. Tutkinnon perusteet ovat Opetushallituksen (OPH) vahvistamat ja kaikki Suomen tutkintojen järjestäjät käyttävät samoja perusteita. Tutkinnot suoritetaan tutkinnon osittain, jotka ovat itsenäisiä, työelämälähtöisiä tehtäväkokonaisuuksia. Useimmissa tutkinnoissa osien suorittamisjärjestys on vapaa. Näyttötutkinnon suorittamisen kolme vaihetta ovat hakeutuminen, tutkinnon suorittaminen ja arviointi. Hakeutuminen Kun tulet suorittamaan näyttötutkintoa, selvitämme ensin tavoitteesi, taustasi ja osaamisesi. Selvitysten perusteella suunnittelemme yhdessä sinulle sopivimman tutkinnon ja sen minkälaista lisäosaamista tarvitset 12

13 tutkinnon suorittamiseksi. Samalla suunnittelemme miten hankit tarvittavan osaamisen, esimerkiksi valmistavassa koulutuksessa tai työssä oppien. Tutkinnon suorittamisen kannalta on olennaista miten osoitat tutkinnossa vaadittavan osaamisen ja tämä suunnittelu käynnistyy jo hakeutumisvaiheessa. Lisäksi selvitetään oppimiseen ja tutkinnon suorittamiseen liittyvät vaikeudet. Tarvittavalla ohjauksella ja tukitoimilla varmistetaan, että saat tutkintosi suoritetuksi määräajassa. Kaikkea juuri sinun lähtökohdistasi tapahtuvaa tutkinnon suorittamisen suunnittelua nimitetään henkilökohtaistamiseksi, johon liittyvät suunnitelmat luodaan yhteistyössä kouluttajan, opinto-ohjaajan ja muiden tarvittavien asiantuntijoiden kanssa. Henkilökohtaistamissuunnitelma on aina kirjallinen. MKTO:ssa se laaditaan ensisijaisesti Wilmaan. Seuraat suunnitelman toteutumista yhdessä opetus- ja ohjaushenkilöstön kanssa. Suunnitelmasi tarkistetaan ja sitä päivitetään tarvittaessa. Tutkinnon suorittaminen Tutkinnossa vaadittava ammattitaito osoitetaan tutkintotilaisuuksissa. Se tarkoittaa, että teet tutkintoa vastaavaa ammattityötä työpaikalla ja samalla arvioijat arvioivat ammatillista osaamistasi. Työpaikka voi olla joko oma työpaikkasi, työssäoppimispaikkasi tai muu soveltuva paikka, missä voit tehdä sellaista työtä, että kaikki tutkinnossa vaadittava osaaminen tulee näkyväksi ja voidaan arvioida. Tavallisesti yhdessä tutkintotilaisuudessa suoritetaan yksi tutkinnon osa. Tutkintotilaisuuksia järjestetään myös valmistavaa koulutusta antavan tahon eli Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopiston tiloissa. Tällöinkin pääset osoittamaan osaamistasi ammattia vastaavissa todellisissa tehtävissä. Tutkintotilaisuudet ovat ensisijaisesti arjen työssä tapahtuvaa ammattitaidon arviointia. Jos jotakin tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksen vaadittavaa osaa ei tutkintotilaisuudessa voida osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelulla, tehtävillä ja muilla menetelmillä. Lisäksi järjestetään kokoava arviointikeskustelu, jossa varmistetaan, että olet osoittanut osaamisesi kaikilla vaadituilla alueilla. Arviointi Näyttötutkinnoissakin osaamistasi arvioidaan suhteessa tutkinnon perusteissa esitettyihin ammattitaitovaatimuksiin eli arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin. Tutkintotilaisuuksissa arvioidaan ainoastaan osaamistasi ja sen tasoa, ei oppimistasi tai kehittymistäsi. Arviointi kohdistuu suoritukseen ja toimintaan, ei henkilöön tai persoonaan, eikä osaamistasi verrata muiden osaamiseen. Arvioijan tehtävänä on tehdä päätelmiä siitä, onko osaamisesi tutkinnon mukaista. Arvioija kerää tietoa osaamisestasi seuraamalla työskentelyäsi ja pohtimalla, riittävätkö esitetyt todisteet osaamisesta tutkinnon suorittamiseksi. Arvioija voi myös esittää sinulle kysymyksiä, joilla hän tarkentaa havaintojaan. Hän voi kysyä esimerkiksi perusteluja valinnoillesi, tekemiesi valintojen seurauksia, arvioitasi niiden hyödyistä tai mielipidettäsi jostakin työhön liittyvästä asiasta. Kysymysten pitää pohjautua tutkinnon perusteisiin. Arviointiaineistossa voi olla myös kirjallista materiaalia, ansioluetteloja, portfolioita tai muita dokumentteja, sekä haastatteluja, kuvia, videoita, työnäytteitä ja muita erilaisia tuotoksia. Arvioitavana on kuitenkin prosessi jonka aikana aineisto on tehty, ei pelkkä lopputulos. 13

14 Kuka arvioi Arvioijia on kolme (= kolmikanta) ja heistä yksi edustaa työnantajia (TA), yksi työntekijöitä (TT) ja yksi opetusalaa (näyttötutkintomestari eli NTM). Jokainen arvioija tekee arvioinnin tutkinnon perusteissa mainittujen arviointikriteerien pohjalta, vaikka näkökulma vaihteleekin sen mukaan mitä tahoa arvioija edustaa. Jokainen arvioija osallistuu päätöksentekoon tasapuolisesti. Tutkintotilaisuuden päätteeksi pidetään arviointikeskustelu, johon osallistuvat arvioijat ja tutkinnon suorittaja. Arviointikeskustelussa esität tutkinnonsuorittajana omat näkemyksesi osaamisestasi. Tätä sanotaan itsearvioinniksi. Arvioijat voivat vielä tehdä sinulle tarkentavia kysymyksiä, joilla he varmistavat että tutkinnossa vaadittavan ammattitaidon kaikki osa-alueet ovat tulleet osoitetuksi. Saat heiltä myös palautetta omista vahvuuksistasi ja kehittymiskohteistasi. Arvioijat tekevät yhteisen arviointiesityksen tutkinnon osan arvosanasta ja päätöksen arvioinnista tekee tutkintotoimikunta. Arvioijilta edellytetään, että heillä on riittävä koulutus ja työkokemus sen tutkinnon alalta mitä ovat arvioimassa. Työnantaja-arvioija voi olla esimerkiksi tutkinnon suorittajan esimies tai muu hallinnollisessa asemassa oleva henkilö, joka tuntee riittävän hyvin arvioitavan tutkinnon toimialan. Työntekijä-arvioija on tutkinnon suorittajan kanssa samalla alalla samanlaisessa asemassa toimiva henkilö kuten vaikkapa kollega. Opetusalan edustajan tehtävänä on huolehtia siitä, että arvioinnissa pysytään tutkinnon perusteissa. Hänellä on useimmiten laajin kokemus arvioinnista ja erilaisista arviointitilanteista. Hän huolehtii myös arvioinnin dokumentoinnista. Arvioijana ei voi toimia henkilö, joka on jostain syystä esteellinen. Esteellinen on: - kouluttaja, joka on toiminut tutkinnon suorittajan ensisijaisena kouluttajana arvioitavassa tutkinnon osassa - tutkinnon suorittajan työpaikkaohjaaja - samassa ryhmässä opiskeleva henkilö - lähiomainen Todistukset Tutkintotoimikunta myöntää sinulle tutkintotodistuksen, kun kaikki vaadittavat tutkinnon osat on suoritettu. Jos haluat suorittaa osatutkinnon, saat siitä osatutkintotodistuksen. Osatutkinto voi muodostua yhdestä tai useammasta tutkinnon osasta. Tutkintotoimikunnan myöntämä ja sen puheenjohtajan sekä oppilaitoksen rehtorin allekirjoittama tutkintotodistus on virallinen vahvistus ammattitaidostasi. Se on dokumentti, jota tarvitset hakiessasi työ- tai jatkokoulutuspaikkaa. Saat Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistolta myös valmistavasta koulutuksesta osallistumistodistuksen, jonka liitteenä on ote opintorekisteristä. Otteesta selviää mistä sisällöistä valmistava koulutuksesi on muodostunut. Siinä on myös arviointi oppimisestasi. 14

15 Tarvittavan ammattitaidon hankkiminen Valmistava koulutus Henkilökohtaistamissuunnitelman yhtenä osana on suunnitelma siitä, miten hankit tutkinnossa tarvittavan ammattitaidon. Se voi tapahtua näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa, työssä oppien, itsenäisesti opiskelemalla tai näiden yhdistelmänä. Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopisto järjestää valmistavaa koulutusta pääosin päivä-opetuksena. Osa opiskelusta voi tapahtua myös ilta- ja etäopiskeluna. Näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta varten opiskelijoille annetaan valmistavan koulutuksen suunnitelma, josta valitaan itselle tarpeelliset osat ja ne merkitään henkilökohtaiseen suunnitelmaan. Kun henkilökohtaistamissuunnitelma on tehty, se on molemmin puolin sitova ja sitä voidaan muuttaa vain yhteisesti sopimalla. Opiskelijalla on velvollisuus osallistua suunnitelmassa sovittuun opetukseen. Jos opiskelet oppisopimuksella, sinua velvoittaa myös työsopimus. Jos olet sopinut työnantajasi kanssa siitä, että osallistut tietopuoliseen koulutukseen työajalla, sinulla on velvollisuus ilmoittaa poissaoloistasi paitsi oppilaitokseen myös työnantajallesi. Työvoimapoliittisessa koulutuksessa olevilla on velvollisuus osallistua lukujärjestyksen mukaiseen opetukseen. Työssä oppiminen Työssä oppiminen voi sisältyä henkilökohtaistamissuunnitelmaasi osana tarvittavan ammattitaidon hankkimista. Siinä on määritelty tavoitteet työssä oppimiselle ja työtehtävien tulee edistää näiden tavoitteiden saavuttamista. Opiskelijanakin noudatat työpaikalla sen sääntöjä, ohjeita ja työaikaa. Työssäoppimispaikan tutkinnon suorittaja voi hankkia omatoimisesti keskustelemalla asiasta ensin tutkinnosta vastaavan opettajan kanssa asiasta. Opintojen eteneminen Tavoite on, että opintosi etenevät henkilökohtaistamissuunnitelman mukaisesti. Mikäli suunnitelma ei toteudu, on siitä keskusteltava kouluttajan kanssa ja tarvittaessa päivitettävä suunnitelmaa. Etenemistä seurataan myös opintososiaalisten etujen myöntämisen kannalta. Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopisto on velvollinen ilmoittamaan poissaoloistasi opintotukikeskukselle, joka voi keskeyttää opintotuen maksamisen runsaiden poissaolojen perusteella. Tutkinnon järjestäjänä oppilaitoksen tulee ennen tutkintotilaisuuteen ohjaamista varmistua siitä, että sinulla on edellytykset suorittaa tutkinto hyväksytyksi. Arviointi valmistavassa koulutuksessa Valmistavassa koulutuksessa arviointi on ohjaavaa, motivoivaa ja kannustavaa. Arvioinnissa käytetään monipuolisesti eri arviointimenetelmiä. Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen sisällöstä ja järjestämisestä tutkinnon perusteiden mukaisesti. Valmistava koulutus toteutetaan tutkinnon perusteiden mukaisesti työelämälähtöisinä kokonaisuuksina. 15

16 Näyttötutkintoon valmistava koulutus arvioidaan asteikolla 1-3. Ohjaus ja tuki näyttötutkinnon suorittajalle Opinto-ohjaus Opinto-ohjaaja ohjaa, tukee ja kannustaa sinua tutkinnon suorittamisen eri vaiheissa. Hänen puoleensa voit kääntyä kaikissa opiskeluusi liittyvissä asioissa. Hän neuvoo myös opiskelun keskeyttämiseen tai eroamiseen liittyvissä tilanteissa. Opinto-ohjaajan kanssa voit myös keskustella tutkinnon suorittamisen jälkeisistä työelämä- ja koulutusvaihtoehdoista. Voit pyytää ja kysyä myös ohjausta tutkinnon suorittamisessa ja valmistavasta koulutuksesta kaikilta oman alasi opettajilta ja kouluttajilta sekä muulta henkilökunnalta. Erityisohjaus tutkinnon suorittamisen tukena Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet tai eriasteiset oppimisen vaikeudet eivät ole este suorittaa ammatillista tutkintoa. Opiskelijalla onkin mahdollisuus tarvittaessa saada tutkinnon suorittamisen eri vaiheissa erityistukea. Voit kysyä lisää asiasta esimerkiksi henkilökohtaistamiskeskustelussa ao. kouluttajan / ohjaajan kanssa. Opiskeluoikeus näyttötutkinnossa Tutkinnon suorittajan velvollisuudet Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopisto järjestää mahdollisuudet osallistua valmistavaan koulutukseen osana tutkinnon suorittamiseen johtavaa tietä, oman henkilökohtaisen suunnitelmasi mukaisesti. Tutkinnon suorittajana sinulla on velvollisuus osallistua tutkintotilaisuuksiin osana opintojasi. Lisäksi sinun tulee suorittaa tutkintosi henkilökohtaisessa suunnitelmassasi sovitussa ajassa. Valmistavan koulutuksen tilapäinen keskeyttäminen Keskeyttämistä on syytä hakea aina jos joudut jostain syystä pitämään taukoa opiskelussa, mutta aiot jatkaa valmistavan koulutuksen opintoja ja tutkinnon suorittamista tilapäisen tauon jälkeen. Keskustele aina ensin kouluttajan kanssa tilanteestasi ja keskeyttämisen mahdollisuudesta. Opintojen keskeytystä voi anoa kirjallisesti sairauden tai muun pätevän syyn perusteella (esim. raskaus ja synnytys tai asevelvollisuus). Koulutuksen antaja myöntää luvan opiskelujen keskeyttämiseen määräajaksi. Keskeytyksen aikana opiskelija säilyttää opinto-oikeutensa oppilaitoksessa. Opintoaika ei kulu keskeytyksen aikana. Lisätietoja saat myös opintotoimistosta. Eroaminen oppilaitoksesta Jos et jostain syystä voi jatkaa opiskelua eikä tilapäinen keskeyttäminen ole mahdollista, sinun tulee anoa eroa Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopiston aikuiskoulutuksesta. Eron myöntää koulutuksen järjestäjä. Eroamista koskevan lomakkeen saat opintotoimistosta. Eroaminen pitää aina tehdä kirjallisesti ja allekirjoittaa henkilökohtaisesti. 16

17 Tutkinnon suorittamiseen näyttötutkintona ja valmistavaan koulutukseen liittyvät maksut Opiskelumaksu Perustutkintoon valmistavassa koulutuksessa ei ole opiskelumaksua. Ammatillisessa lisäkoulutuksessa, ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin valmistavissa koulutuksissa sen sijaan peritään kohtuullinen opiskelumaksu. Maksusta tiedotetaan markkinoinnissa ja valmistavassa koulutuksessa. Tutkinnon suorittamiseen liittyvät maksut Ilman valmistavaa koulutusta tutkintoon osallistuvalta peritään korkeintaan 400 euroa tutkinnon osaa kohti. Maksun suuruus riippuu siitä, onko oppilaitoksessa samaan aikaan muita saman tutkinnon suorittajia ja kuinka monta tutkinnon suorittajaa on tulossa. Näyttötutkintoina suoritettaviin ammatillisiin perustutkintoihin, ammattitutkintoihin ja erikoisammattitutkintoihin osallistuvalta perittävä tutkintokohtainen tutkintomaksu on 58 euroa. Tutkintomaksu peritään opintojen alkuvaiheessa kaikilta näyttötutkinnon suorittavilta opiskelijoilta. Maksuista tiedotetaan sekä koulutukseen hakeutumisvaiheessa että sen aikana. Tutkinnon suorittaja voi uusia hylätyn tutkintosuorituksen tai täydentää puutteelliseksi jäänyttä tutkinto-suoritusta oppilaitoksen seuraavassa sisällöllisesti vastaavassa tutkintotilaisuudessa. Ensimmäinen uusinta on maksuton kaikille, seuraavat maksullisia erikseen sovitusti. Muille tahoille myytävien näyttötutkintotilaisuuksien maksuista sovitaan erikseen tapauskohtaisesti riippuen siitä, onko oppilaitoksessa samaan aikaan muita saman tutkinnon suorittajia ja kuinka monta tutkinnon suorittajaa on tulossa. Hintaluokka on sama kuin suoraan näyttötutkintoon tulevilta, tai ohjaustarpeesta riippuen enemmän. Muut kustannukset Perustutkintoon valmistava koulutus oppilaitoksessa on ilmaista. Koulutuksessa olevien tulee itse hankkia henkilökohtaiset työvälineet, -vaatteet, sekä -jalkineet. Myös koulutuksen aikana mahdollisesti tehtävät opintomatkat tutkinnon suorittaja kustantaa itse. Tutkintojen suorittajat kustantavat opiskelunsa aikana käyttämänsä raaka-aineet ja materiaalit, myös ne jotka on hankittu oppilaitoksen toimesta opiskelijoiden käyttöön. Opintososiaaliset etuudet näyttötutkinnon suorittajalle Opintotuki Kansaneläkelaitos vastaa opintotuen myöntämisestä. Opintotukeen kuuluvat opintoraha, asumislisä ja opintolainan valtiontakaus, joiden saaminen edellyttää päätoimista opiskelua. Tuki voidaan myöntää opintojen laajuutta vastaavaksi ajaksi, jonka jälkeen opiskelijalle voidaan hakemuksesta myöntää tuki enintään yhdeksi vuodeksi, jos oppilaitos vahvistaa opintojen jatkuvan päätoimisesti. Hakulomakkeita sekä tietoja tuen määristä, tulorajoista ja myöntämisperusteista saa mm. osoitteessa kela.fi. Hakulomakkeita liitteineen voi palauttaa Kelan toimistoihin. 17

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja ARVIOIJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ NÄYTTÖTUTKINNOISTA 2. TUTKINTORAKENNE 3. AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN 1. Tutkintotilaisuuden suorittamissuunnitelma

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon suorittajan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA YLEISTÄ Tämä opas on tarkoitettu - tutkintotilaisuuden suunnitteluun, toteutukseen ja

Lisätiedot

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA YLEISTÄ Tämä opas on tarkoitettu - tutkintotilaisuuden suunnitteluun, toteutukseen ja

Lisätiedot

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa Ammatilliseen koulutukseen liittyvää sanastoa Ammatillinen aikuiskoulutus Ammatillisella aikuiskoulutuksella tarkoitetaan ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia, näyttötutkintoina suoritettavia

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

Turvallisuusalan perustutkinto. Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen. toteuttamis- ja arviointisuunnitelma

Turvallisuusalan perustutkinto. Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen. toteuttamis- ja arviointisuunnitelma ammattiosaamisen näytöt 1 (8) Turvallisuusalan perustutkinto Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma Suunnitelma on hyväksytty Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 1 Luksia, Leena Rantanen- Väntsi Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus psykologisen sopimuksen murros Työelämän muuttuvat

Lisätiedot

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä Näyttötutkintojen arviointi Sirpa Rintala Tekemällä oppii -projekti TEKEMÄLLÄ OPPII 1.8.2010-31.12.2013 Vankeudesta vapauteen ja opiskelusta työpaikalle

Lisätiedot

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa.

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Aikuisten maahanmuuttajien ammatillisten näyttötutkintojen kehittäminen hyvinvointialalla -hanke

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Opso ry:n syysseminaari 29.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Henkilökohtaistaminen 1.8.2015 alkaen Valtioneuvoston asetus 794/2015,

Lisätiedot

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Erja Kotimäki 14.3.2014 Osaava työelämäpedagogi -koulutus Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi Markku Kokkonen Opetushallitus. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi Markku Kokkonen Opetushallitus. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi Markku Kokkonen Opetushallitus Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Kuka arvioi ammattitaidon? Kolmikanta (työnantaja, työntekijä, opetusala

Lisätiedot

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat...

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat... Pysyväisohjeet tutkintojen järjestäjille Hyväksytty suntion tutkintotoimikunnan kokouksessa 19.3.2012 SISÄLLYS 1. Yleistä... 2 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus...

Lisätiedot

Näyttötutkinnossa osaamista osoitetaan ja arvioidaan tutkintotilaisuudessa tutkinnonsuorittajan henkilökohtaisen tutkintosuunnitelman mukaisesti

Näyttötutkinnossa osaamista osoitetaan ja arvioidaan tutkintotilaisuudessa tutkinnonsuorittajan henkilökohtaisen tutkintosuunnitelman mukaisesti TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU NÄYTTÖTUTKINNOISSA/ARVIOINTI VAIHE 1. Näyttötutkinnossa osaamista osoitetaan ja arvioidaan tutkintotilaisuudessa tutkinnonsuorittajan henkilökohtaisen tutkintosuunnitelman

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008 , sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 1 1 Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Sinä voit osoittaa eli näyttää ammattitaitosi, kun teet näyttötutkinnon. Näyttötutkinnon jälkeen voit saada tutkintotodistuksen,

Lisätiedot

MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN

MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN ARVIOIDA, Tero Hotanen, Turun Aikuiskoulutuskeskus 1. Hakeutumisvaihe verkossa 2. Valmistavan koulutuksen arviointi ja ohjaaminen tutkintotilaisuuteen 3. Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Toimikunta päättää aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta. (Näyttötutkintoopas 2015 s, 27)

Toimikunta päättää aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta. (Näyttötutkintoopas 2015 s, 27) OPETUSHALLITUS TUTKINTOTOI MIKUNN AT UTBILD NINGSSTYRELSEN E XAME NSKOMMISSIONERNA Lasten ja nuorten erityisohjauksen tutkintotoimikunta (8452) 1.8.2013 31.7.2016 Ohje näyttötutkinnon järjestäjille 11/2015

Lisätiedot

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Näyttötutkinnot Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Tietoa näyttötutkinnoista tutkintoja järjestävistä oppilaitoksista työvoimatoimistoista oppisopimustoimistoista kirjastoista

Lisätiedot

AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO PÄHKINÄNKUORESSA

AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO PÄHKINÄNKUORESSA AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO PÄHKINÄNKUORESSA 1.11.2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO PÄHKINÄNKUORESSA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10. Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.2011 Sisältö 1. WinNova 2. Opiskelijoiden perehdyttäminen arviointiin 3.

Lisätiedot

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen!

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! OPPISOPIMUS Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! KEUDA 1 1.4.2015 OPPISOPIMUS Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula sekä

Lisätiedot

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUS www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUSKOULUTUS TYÖSSÄ OPPIMINEN TEORIAOPINNOT TUTKINTOTILAISUUDET työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO, PELIGRAFIIKAN

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen Oppisopimuskoulutus Alkupalaveri, jossa arvioidaan oppisopimuksen edellytykset.

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII -

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus p Perus, ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutusta Yhteistyöoppilaitokset 17 kuntaa Valittavana yli 360 tutkintoa Tietopuolinen

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin YHDESSÄ Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin AMISTO 2.1.2014 Anu Raudasoja HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu 1.1.2014 YHDESSÄ Teemat: 1. Tutkinnon perusteista OPSiin 2. OPSista HOPSiin

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOARVIOIJIEN PEREHDYTYSTILAISUUS

NÄYTTÖTUTKINTOARVIOIJIEN PEREHDYTYSTILAISUUS NÄYTTÖTUTKINTOARVIOIJIEN PEREHDYTYSTILAISUUS 10.2.2014 1 Yleistä näyttötutkinnosta NÄYTTÖTUTKINNOT ovat työelämän tutkintoja Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

OPAS NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTIIN. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja

OPAS NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTIIN. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja OPAS NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTIIN Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja 29.1.2014 TERVETULOA NÄYTTÖTUTKINNON MAAILMAAN Mitä näyttötutkinnot ovat? Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja,

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

Muutokset 1.8.2015 alkaen

Muutokset 1.8.2015 alkaen Muutokset 1.8.2015 alkaen Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (L630/1998, muutos L787/2014) tuli voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen työpaikkaohjaajan opas

Ammatillisen koulutuksen työpaikkaohjaajan opas Ammatillisen koulutuksen työpaikkaohjaajan opas Opiskelen näyttötutkintona... Opiskelen ammatillisena peruskoulutuksena......haluan oppia työssä ammattiin, tarvitsen ohjausta. 2 Sisältö 1. Mitä työssäoppiminen

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto. Ryhmä: AK15VA1. Minna Väisänen Opettaja, tutkintovastaava https://avilta.wordpress.com/

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto. Ryhmä: AK15VA1. Minna Väisänen Opettaja, tutkintovastaava https://avilta.wordpress.com/ Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Ryhmä: AK15VA1 Palvelu ja viestintä Minna Väisänen Opettaja, tutkintovastaava https://avilta.wordpress.com/ Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Ammatillinen

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä.

OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä. OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä. MITÄ OPPISOPIMUKSELLA VOI OPISKELLA? Oppisopimus on työssäoppimista ja opiskelua oppilaitoksessa Oppisopimuksen avulla voit suorittaa perustutkinnon

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ ARVIOINNIN PERUSLÄHTÖKOHTIA Arviointikriteerit ovat kirjalliset, jotka toimitetaan työpaikalle Arvioinnin perustana on aina etukäteen sovitut tavoitteet Arvioinnin

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen Näyttötutkintojen rahoitus Olli Vuorinen Ammatillinen peruskoulutus tutkintoon johtava (opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus) tutkintoon valmistava (näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen

Lisätiedot

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän 2+1 -malli. Vastuut toimijoiden kesken

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän 2+1 -malli. Vastuut toimijoiden kesken Jyväskylän koulutuskuntayhtymän 2+1 -malli Vastuut toimijoiden kesken 2 + 1 malliin siirtymisen edellytykset Opiskelijalla tulee olla: ammattitaito täydentävät opinnot (20 ov) suoritettu 18 v ikä, pääsääntöisesti

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkinnon osa: Palvelujen tuottaminen AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan ja henkilökohtaistetaan

Lisätiedot

SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus

SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus AIKUISTEN OPINTO-OHJAUS Koonti: Johanna Rantalainen opinto-ohjaaja, Harjavallan yksikkö AIKUISOPISKELIJOIDEN MÄÄRÄT SATAEDUSSA SATAKUNNAN

Lisätiedot

Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta

Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta Työnantajien edustajat: Camilla Herlin ja Kristiina Holopainen (Kunnallinen työmarkkinalaitos) Työntekijöiden edustajat: Päivi Bragge (Jyty ry) ja Marjut

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistuminen i Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistuminen 30.11.2009 Helsinki Aira Rajamäki LUKU 3 PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUKSET JA -SOPIMUSTEN TEKEMINEN

NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUKSET JA -SOPIMUSTEN TEKEMINEN NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUKSET JA -SOPIMUSTEN TEKEMINEN Opetushallitus 2001 ISBN 952 13 1064 2 1 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 70/011/2000 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava PÄIVÄMÄÄRÄ

Lisätiedot

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ Hallitus 3.5.2015 64 1 1 Järjestyssäännön tarkoitus Järjestyssääntö luo edellytykset opiskelun kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden saavuttamiselle

Lisätiedot

Arviointi näyttötutkinnossa. Päivitetty 18.6.2015 UB

Arviointi näyttötutkinnossa. Päivitetty 18.6.2015 UB Arviointi näyttötutkinnossa Päivitetty 18.6.2015 UB ARVIOINNIN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET Laki ammatillisesta koulutuksesta (1990/630) 25 (viittaus laissa ammatillisesta aikuiskoulutuksesta) l 631/1998 ja

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TI 1.2.2011 TYÖSSÄ OPPIMISEN OHJAAMINEN 8.00 -> Linjastoaamiainen (ruokala, Rustholli) 9.00 -> Työpaikkaohjaajan tietoperusta 9.30 -> Oppimis- ja

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 5.5.2015

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 5.5.2015 Tutkinto: Tutkinnon osan nimi ja laajuus: AUDIOVISUALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO AUDIOVISUAALISEN TUONTANNON TOTEUTTAMINEN 45 osp pakollinen tutkinnon osa 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen toteuttamisesta

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa

Lisätiedot

OTA TALTEEN! Muoviteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot MUOVISTA AMMATTI. - Ammatista tutkinto

OTA TALTEEN! Muoviteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot MUOVISTA AMMATTI. - Ammatista tutkinto Muoviteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot OTA TALTEEN! MUOVISTA AMMATTI - Ammatista tutkinto Suorita perus-, ammattitai erikoisammattitutkinto Muovien kiehtovaan maailmaan pääsee montaa reittiä. Ilman

Lisätiedot

AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat

AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat 8476 TIEDOTE 2/2015 1 (5) AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat Metsäalan perustutkinto, metsätalouden osaamisala, näyttötutkinnot 1.8.2015 alkaen Uudet metsäalan perustutkinnon perusteet

Lisätiedot

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI Valmis -hanke Salon seudun ammattiopisto Toimintamalli Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaaminen työelämään hotelli-,

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Voimaan 28.8.2014 sisältävät opiskelijan tai harjoittelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä, joiden lähtökohtana ovat ammatillisesta

Lisätiedot

AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat

AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat 8476 TIEDOTE 1/2015 1 (6) AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat Metsäalan perustutkinto, metsätalouden osaamisala Näyttötutkinnot 1.8.2015 alkaen Uudet metsäalan perustutkinnon perusteet

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN JA TUNNISTAMINEN (08/2015)

OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN JA TUNNISTAMINEN (08/2015) 1 OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN JA TUNNISTAMINEN (08/2015) Kuka tunnustaa aikaisemmin hankittua osaamista? Osaamisen tunnustaminen on osa opiskelijan arviointia, ja sitä koskevat samat säädökset kuin muutakin

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Tullialan ammattitutkinnon infotilaisuus 9.3.2012 Tullin asiakkaille. Munkkiniemen koulutustalo/ Tullin koulutus Hollantilaisentie 11, Helsinki

Tullialan ammattitutkinnon infotilaisuus 9.3.2012 Tullin asiakkaille. Munkkiniemen koulutustalo/ Tullin koulutus Hollantilaisentie 11, Helsinki Tullialan ammattitutkinnon infotilaisuus 9.3.2012 Tullin asiakkaille Munkkiniemen koulutustalo/ Tullin koulutus Hollantilaisentie 11, Helsinki Tullialan ammattitutkinnon kohderyhmä (lähde: OPH/ Näyttötutkinnon

Lisätiedot

Näyttötutkintojärjestelmän kehittäminen. 27.1.2015 Minna Bálint Opetushallitus

Näyttötutkintojärjestelmän kehittäminen. 27.1.2015 Minna Bálint Opetushallitus Näyttötutkintojärjestelmän kehittäminen 27.1.2015 Minna Bálint Opetushallitus Laadun itsearviointi eperusteet tutkinnon perusteisiin Ammatillisen koulutuksen kehittäminen Opetushallituksessa Perustutkintojen

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto (YAT) ja Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (YJEAT) Ulla Luukas Tiimiakatemia

Yrittäjän ammattitutkinto (YAT) ja Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (YJEAT) Ulla Luukas Tiimiakatemia Yrittäjän ammattitutkinto (YAT) ja Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Ulla Luukas Tiimiakatemia Tulisielut Yrittäjän ammattitutkinto Tulisoihtu Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Ammattitutkinnoista

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA Tutkinto: Talotekniikan PT Tutkinnon osan nimi ja laajuus: ILMANVAIHTOJÄRJESTELMIEN ASENTAMINEN 15 OSP, valinnainen. 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen toteuttamisesta Tämän perusteella opiskelija voi hakea

Lisätiedot

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio 2015-16 Opinto-opas Kerimäen lukio Opinto-opas Näin opiskellaan Kerimäen lukiossa Tervetuloa opiskelemaan Kerimäen lukioon! Opintoihin liittyvissä kysymyksissä sinua neuvovat rehtori, opinto-ohjaaja ja

Lisätiedot

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Vankilaopetuspäivät 7.-8.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Ammatillisen perus- ja aikuiskoulutus yksikkö 1.8.2015 alkaen, työn alla juuri nyt näyttötutkintoihin

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOIJAKOULUTUS

NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOIJAKOULUTUS NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOIJAKOULUTUS Koulutuksen tavoite: Antaa näyttötutkintoa arvioiville TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE riittävät valmiudet arviointitehtäviin. 1 Suvi Eriksson ARVIOIJAKOULUTUS KOOSTUU: 1. YLEISPEREHDYTYS

Lisätiedot

Musiikkialan perustutkinto

Musiikkialan perustutkinto Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelman yhteinen osa SISÄLLYS 1.Opetussuunnitelma ja sen soveltaminen 1 1.1 Kuopion konservatorio 1 1.2 Kuopion konservatorion arvot 1 2. Kuopion konservatorion ammatillinen

Lisätiedot

HAKEUTUMISVAIHEEN SÄHKÖINEN HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA

HAKEUTUMISVAIHEEN SÄHKÖINEN HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA HAKEUTUMISVAIHEEN SÄHKÖINEN HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA Koulutusohjelma Liikunnan ammattitutkinto Tutkinnonsuorittaja Koulutuksen ja tutkinnon vastaavat Maria Anttila Tiina Pyykkönen 1. HENKILÖTIEDOT

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi tai oppisopimuskeskus@sakky.fi

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala, artesaani Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Asiakaslähtöinen valmistaminen 15 osp, pakollinen tutkinnon

Lisätiedot

Oppisopimusopiskelijan arviointi työpaikalla

Oppisopimusopiskelijan arviointi työpaikalla OPPISOPIMUS Oppisopimusopiskelijan arviointi työpaikalla Palaute jokapäiväisessä työssä Työssä oppimisen arviointi - työpaikkakouluttaja Tutkinnon suorittaminen Aikuisilla tutkintotilaisuudet Nuorilla

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön!

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Ammattistartin kokeilun päätösseminaari Jyväskylä 13.4.2010 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammattikoulutus/Tutkinnot Osaamisen ja sivistyksen asialla Valmistavien

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINTI Itsearviointi liittyy kiinteästi elinikäisen oppimisen ajatteluun sekä opiskelijan

Lisätiedot

Kuopion Konservatorio

Kuopion Konservatorio 1 Kuopion Konservatorio OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA JOHDANTO Ammatillisen tutkinnon perusteiden mukaan koulutuksen järjestäjä laatii opetussuunnitelman yhteyteen opinto-ohjaussuunnitelman. Kuopion konservatorion

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

MUKAUTTAMINEN. Kaija Peuna. YTM, ammatillinen erityisopettaja kaija.peuna@jamk.fi gsm. 040-540 7860

MUKAUTTAMINEN. Kaija Peuna. YTM, ammatillinen erityisopettaja kaija.peuna@jamk.fi gsm. 040-540 7860 MUKAUTTAMINEN Kaija Peuna YTM, ammatillinen erityisopettaja kaija.peuna@jamk.fi gsm. 040-540 7860 ERITYISOPETUS Kun oppiminen tuottaa vaikeuksia Kun opetusta on järjestettävä toisella tavalla LAISSA: vammaisuuden,

Lisätiedot

Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) nojalla:

Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) nojalla: Asetus ammatillisesta koulutuksesta 6.11.1998/811 Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) nojalla: 1 luku Opetus 1 Koulutusalat

Lisätiedot

Oppisopimustoimisto. Äänekosken oppisopimustoimisto: Koulutustarkastaja Heli Skantz 014-5192 218, 040-766 4063. Piilolantie 17 44100 ÄÄNEKOSKI

Oppisopimustoimisto. Äänekosken oppisopimustoimisto: Koulutustarkastaja Heli Skantz 014-5192 218, 040-766 4063. Piilolantie 17 44100 ÄÄNEKOSKI Oppisopimustoimisto Äänekosken oppisopimustoimisto: Koulutustarkastaja Heli Skantz 014-5192 218, 040-766 4063 Koulutussuunnittelija Janne Autioniemi 0400-475 611, 014-5192 232 Koulutussuunnittelija Maarit

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

2. Suoritettava tutkinto ja noudatettavat tutkinnon perusteet, mahdollinen osaamisala ja tutkinnon osat

2. Suoritettava tutkinto ja noudatettavat tutkinnon perusteet, mahdollinen osaamisala ja tutkinnon osat Henkilökohtaistamista koskeva asiakirja 2 ( 7 ) 1. Tutkinnon suorittajan nimi Perustiedot Sukunimi: Opiskelija AIKO Sähköposti: sahkoposti@sahkoposti.fi Etunimet: Taina Puhelin: 0401234567 Syntymäaika:

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli

Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli Tekemällä oppii projektin loppuseminaari Oppimisen onni ja opinnollistaminen 12.11.2013 Sirpa Rintala Opinnollistaminen Työpaikkakohtainen Kaksisuuntainen

Lisätiedot

TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS 3 OV

TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS 3 OV TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS 3 OV Määräykset ja ohjeet 2012:41 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2012:41 ISBN 978-952-13-5271-3 (nid.) ISBN 978-952-13-5272-0 (pdf) ISSN-L 1798-887X ISSN 1798-887X

Lisätiedot

SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO. Ari Haapasaari

SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO. Ari Haapasaari SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO Ari Haapasaari MIKSI OPPISOPIMUSKOULUTUS? Oppisopimuskoulutus on yrittäjälle hyvä vaihtoehto kun haluat laajentaa tai päivittää omaa ammatillista

Lisätiedot

Suositus henkilökohtaistamisen ohjaukseen näyttötutkinnon eri vaiheissa

Suositus henkilökohtaistamisen ohjaukseen näyttötutkinnon eri vaiheissa Suositus henkilökohtaistamisen ohjaukseen näyttötutkinnon eri vaiheissa Ohjauksen palvelutuokiot Satakunnan Opin ovi ja yhteistyötä koulutukseen! Satakunnan Opin ovi ja yhteistyötä koulutukseen! projektit

Lisätiedot