Tervetuloa opiskelijaksi Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistoon!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tervetuloa opiskelijaksi Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistoon!"

Transkriptio

1 Opiskelijan opas

2 Tervetuloa opiskelijaksi Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistoon! Lämpimät onnittelut saavuttamastasi opiskelupaikasta. Henkilökunta toivottaa Sinulle menestystä opinnoissasi. Taitavaksi artesaaniksi voit valmistua vain suhtautumalla opintoihisi vakavasti, olemalla omatoiminen ja aktiivinen oppija. Käsi- ja taideteollisuusopistossa opiskelee Sinun lisäksesi noin 200 nuorta ja aikuista opiskelijaa sekä tutkinnon suorittajaa. Oppilaitos on osa suurempaa kokonaisuutta, Raision seudun koulutuskuntayhtymää, Rasekoa. Kuntayhtymän oppilaitokset ovat Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopisto (MKTO), Naantalin ammattiopisto (NAO), Raision ammattiopisto (RAO), Raision kauppaopisto (RKO), Raision aikuiskoulutuskeskus Timali sekä Raision seudun oppisopimustoimisto. Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopiston johtokuntana toimii kuntayhtymän yhtymähallitus. Johtava rehtori on Maria Taipale. Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopiston toimipisteet Pääkoulu (teoria, tekstiili, metalli, muinaistekniikka, ruokala) Vehmaantie 111, Mynämäki Fortum (teoriaopetus, korjausrakentaminen, puu) Kuivelantie 20, Mynämäki 2

3 Uudet opiskelijat aloittavat 12.8 klo Jatkavat opiskelijat tulevat 13.8 klo 8.30 MKTO lukuvuosi vko MA TI KE TO PE LA SU jakso pv 32elo 33elo Lk alkaa elo elo syy syy syy syy lok lok lok Syysloma lok Topi 12-ryhmät (9vk) lok mar mar mar Lähipäivä mar Avoimet ovet jou jou jou Lähipäivä 2 5 Joululoma jou tam Loppiainen Lk alkaa tam 3 5 4tam 3 5 5tam 3 5 6hel 3 5 7hel 3 5 8hel Talviloma hel Topi 13-ryhmät (9vk) maa maa maa maa Lähipäivä huh Topi 14 YO-ryhmät (9vko) Pitkäperjantai huh 2.pääsiäis.pv huh huh huh Lähipäivä Vapunpäivä tou VAVA A, 2ov Valintakoe tou Helatorstai tou VAVA B, 2ov tou Lähipäivä Kevätjuhla kes 3

4 SISÄLTÖ AMMATILLINEN KOULUTUS Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani Ammatillinen peruskoulutus Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt (AMOS) HOPS sekä osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) Tukiopetus- ja lisäopetus sekä HOJKS ja erityisopetus Arviointi Näyttötutkinto OPISKELUA KOSKEVAT YLEISET SÄÄNNÖT MYNÄMÄEN KÄSI- JA TAIDETE- OLLISUUSOPISTOSSA Opetukseen osallistuminen Ammatillisen toiminnan vaatimus Poissaolosäännöt Opintojen keskeyttäminen ja eroaminen Päivittäinen työaika Pukeutuminen Vakuutusturva Työturvallisuus Tapaturman sattuessa Järjestys ja siisteys Tupakointi sekä päihteiden ja huumeiden käyttö Ajoneuvojen pysäköinti Työympäristön siisteys ATK-ASIAT Tietokoneluokat Wilma Viikkotiedote Tilavaraukset OPISTON HENKILÖKUNTA LV Ryhmänohjaaja Opettajat Erityisopettaja Rehtori ja apulaisrehtori Kuraattori Opinto-ohjaaja ja kansainvälisten asioiden vastuuopettaja (KV-vastaava) Opiskelijahuoltotyöryhmä Opintotoimisto Koulutuspäällikkö OPISKELIJOIDEN TERVEYDENHUOLTO Terveydenhoitaja Lääkäri Hammashuolto Psykologi ja psykiatrinen sairaanhoitaja 4

5 OPISKELUN KUSTANNUKSET JA OPINTOSOSIAALISET EDUT Opiskelukustannukset Opiskelijatodistus Opiskelijakortti Ateriaetu Opintotuet Koulumatkatuki OPPILASKUNTA Opiskelijoiden tutortoiminta OPISKELIJOIDEN HUOLTAJILLE 5

6 AMMATILLINEN KOULUTUS Suomessa kaikille pakollisen perusopetuksen jälkeen voi valita opiskeleeko toisella asteella joko lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa. Toiseen asteen koulutuksen jälkeen voi hakea korkea-asteen koulutukseen yliopistoon tai ammattikorkeakouluun. Näiden lisäksi on aikuisille suunnattua aikuiskoulutusta, joka usein on alan näyttötutkintoon johtavaa koulutusta esimerkiksi ammatillista lisäkoulutusta. Raision seudun koulutuskuntayhtymässä voi opiskella käsi- ja taideteollisuusalan perustutkintoa (PT), joko ammatillisena peruskoulutuksena tai näyttötutkintona, Sen lisäksi voi laajentaa osaamista ammatillisella lisäkoulutuksella suorittamalla näyttötutkintona käsityöntekijän ammattitutkintoja (AT) ja käsityömestarin erikoisammattitutkintoja (EAT). Ammatti- ja osaamisalat näet alla olevasta taulukosta. 6

7 Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani Ammatillinen perustutkinto on laajuudeltaan 120 opintoviikkoa. Yksi opintoviikko (ov) tarkoittaa, että opiskelet kyseistä asiaa n. 40 tuntia. Osa ajasta opiskellaan koulussa tai työpaikalla ja osa ajasta opiskellaan kotona. Artesaanin osaaminen hankitaan opiskelemalla monimuotoisesti esimerkiksi - MKTO:ssa o lähiopetuksssa, ryhmässä ja luennoilla o (yhteis)projekteissa, parityöskentelyssä ja yksin o itsenäisesti esim. annettujen tehtävien parissa ja pajatyöskentelyssä - yhteistyössä työelämän kanssa o työssäoppimassa (pakollinen PK ja YO opiskelijoille väh. 20ov) o projekteissa - etätyönä esim. kotona o annettujen tehtävien parissa o netissä esim. sähköisissä oppimisympäristöissä - muulla tavalla, esim. o kansainvälisesti esim. KV-työssäoppimisjaksoilla o oppisopimuksella (työpaikka + MKTO + oppisopimustoimisto) Osaaminen näytetään näytöillä (Ammattiosaamisen (AMOS) näytöissä tai tutkintotilaisuuksissa) - ensisijaisesti käytännön työtä tekemällä - portfolioilla, kokeilla ja/tai muulla näyttöaineistolla täydentävästi ja tarpeen vaatiessa Osaaminen arvioidaan kolmikantaisesti o o AMOS näytössä: opiskelija, työelämäedustaja ja opettaja Tutkintotilaisuus: työntekijä (TT), työnantaja (TA), opettaja (NTM) ja tutkinnon suorittaja Opiskelu kestää yleensä 3 vuotta. Jos olet suorittanut jo jonkin ammatillisen tutkinnon tai olet ylioppilas, opiskelu kestää 2 vuotta. Näyttötutkintoon valmistava koulutus kestää yleensä kaksi vuotta ja sisältää usein myös opiskelua kesäaikaan esimerkiksi työelämässä. Tutkinto koostuu seuraavista osista: AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, 90 OV - pakolliset tutkinnon osat (4kpl), 50ov - valinnaiset tutkinnon osat (4kpl), 40ov AMMATITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT, 20 OV VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT, 10 OV 7

8 Kaaviosta näkyy tutkinnon rakentuminen ja tutkinnon osien nimet. Perusopinnot eli ammatilliset pakolliset tutkinnon osat ovat kaikille pakollisia. Niitä on yhteensä neljä. Valinnaisia tutkinnon osia on runsaasti ja niistä valitaan 4 kappaletta henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) mukaan 2-4. Tuotekehityksen tutkinnon osa on kaikille suositeltava osa, joka tehdään opintojen loppuvaiheessa. Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistossa tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisalalla (ent. koulutusohjelma) voi opiskella artesaaniksi metalli-, puu-, tekstiili- tai muinaistekniikan ammattialalla. Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisalalla (ent. koulutusohjelmassa) voi opiskella artesaaniksi korjausrakentamisen ammattialalla. Ammatillisen lisäkoulutuksen, AT:n ja EAT:n valmistavasta koulutuksesta ja tutkintojen suorittamisesta ja mahdollisista lyhytkursseista voi tiedustella aikuiskoulutusosastolta sekä Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopiston www ja FB -sivustoilta. Lisätietoja aikuiskoulutuksesta koulutussuunnittelija Sirpa Kiviharjulta, 8

9 9

10 AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistossa voi suorittaa joko ammatillisena peruskoulutuksena tai näyttötutkintona. Näyttötutkintona suorittajat ovat yleensä aikuisia, yli 18-vuotiaita ja joilla on jo jokin toinen ammatillinen tutkinto suoritettu aiemmin ja/tai heillä on runsaasti alan osaamista hankittu esimerkiksi työelämästä. Suoraan peruskoulusta tulleet nuoret sekä ylioppilaat suorittavat tutkinnon tavallisimmin ammatillisena peruskoulutuksena. Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt (AMOS) Työssäoppiminen kuuluu ammatillisiin opintoihin. Se tarkoittaa, että ollaan työpaikalla oppimassa ao. tutkinnon osan ammattitaitoa. Ammatillisessa peruskoulutuksessa peruskoululaisilla ja ylioppilailla tutkintoon pitää sisältyä työssäoppimista vähintään 20 opintoviikkoa ja MKTO:ssa se jakautuu eri lukuvuosille. Työssäoppimisen ylärajaa ei ole määritelty, silloin puhutaan laajennetusta työssäoppimisesta. Työssäoppiminen on tavoitteellista ja arvioitavaa oppimista työpaikalla. Sinua ohjaa työpaikalla jakson aikana työpaikkaohjaaja. Opettaja, joka ohjaa ja opastaa sinua työssäoppimisjaksojen aikana on työssäoppimisen ohjaaja. Hän on usein myös ryhmänohjaajasi. Jokaisen tutkinnon osan (8 tutkinnon osaa) ammattiosaamisen näytössä osoitat sen mitä osaat. Näyttö voidaan toteuttaa työpaikalla tai oppilaitoksessa. Ammattiosaamisen näyttö suunnitellaan etukäteen. Suunnitelma tehdään yhdessä työpaikkaohjaajan ja opettajan kanssa. Ammattiosaamisen näyttö arvioidaan kolmikantaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että arviointiin osallistuu opiskelija, työelämän edustaja (esim. työpaikkaohjaaja) ja opettaja. Arviointi tapahtuu aina tutkinnon osittain ammattitaitovaatimukset ja arvioinnin kriteerit huomioiden. Kun olet suorittanut koko käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon ja valmistut Artesaaniksi, saat myös erillisen todistuksen näytöistä eli näyttötodistuksen. Siihen on merkitty kaikki tutkinnon osat, 8 kappaletta, ja niiden näyttöjen arviointi. HOPS sekä osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) Opintojen aikana laadit yhdessä ryhmänohjaajasi kanssa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS), johon kirjataan opintojesi aikana tapahtuvia asioita. Näitä ovat esimerkiksi opintojen eteneminen, valinnaisuudet, työssäoppimispaikat ja -ajat, näyttösuunnitelmat ja arvioinnit, mahdolliset aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamiset, tukitoimet, kiinnostuksen kohteesi jne. HOPS on suunnitelma ja sitä päivitetään opintojen aikana ja siksi se voi myös muuttua. HOPS:n tarkoitus on tukea oppimista, urasuunnittelua ja itsearviointia sekä vahvistaa motivaatiota ja sitoutumista opiskeluun. Opiskelusuunnitelma pohjautuu opetussuunnitelmaan sekä opiskelijan yksilöllisiin tarpeisiin ja suunnitelmiin. HOPSia työstetään koko opiskelun ajan yhteistyössä opiskelijan ja opettajien kanssa. HOPS:n kaikki osat kootaan ja kirjataan Wilmaan. Jos olet aikaisemmin suorittanut opintoja, jotka vastaavat tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöiltään opetussuunnitelmaa, voivat ne korvata joitakin opintoja. Opiskelemasi alan työkokemus sekä harrastustoimintakin voidaan huomioida. Jos muualla suoritetuista opintokokonaisuuksista tai muulloin hankituista tai muutoin hankitusta koko opintokokonaisuuden kattavasta osaamisesta ei ole arvosanaa, järjestetään erillinen arviointi; koe tai näyttö, jossa osaaminen todennetaan. AHOT on lyhenne sanoista aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta. Voit kysyä asiasta lisää ryhmänohjaajalta tai opinto-ohjaajalta. 10

11 Opiskelija hakee opintojen tunnistamista kirjallisesti opintojen alussa tai ennen tutkinnon osan opetuksen alkua. Hakulomakkeita saa toimiston läheisyydessä olevasta lokerikosta. Hakemukseen liitetään tarvittavat todistukset. Hakemuskaavakkeet liitteineen annetaan ko. aineen opettajalle, jonka kanssa kannattaa myös aina käydä keskustelua omasta osaamisestasi suhteessa opinnoissa vaadittavaan osaamiseen. Opettaja tai opettajat yhdessä päättävät osaamisen tunnustamisesta ja se merkitään Wilmaan, opintosuoritusotteeseen. Tuki- ja lisäopetus sekä HOJKS ja erityisopetus Jos jokin oppiaine tuntuu vaikealta tai olet ollut poissa sairauden takia, voit pyytää tukiopetusta opettajaltasi. Jos oppiminen on sinulle vaikeaa useissa oppiaineissa, voit saada enemmän lisäopetusta. Silloin tehdään usein myös HOJKS eli henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. Siihen kirjoitetaan, mitä vaikeuksia sinulla on ja miten sinua voidaan parhaiten auttaa opinnoissasi. Tällöin kyse on erityisopetuksesta. Erityisopetusta järjestetään opiskelijalle, joka vammaisuuden, sairauden, oppimisvaikeuksien, tunne-elämän häiriön tai muun syyn vuoksi tarvitsee erityisiä opetus- ja opiskelijahuoltopalveluita. Erityisopetuksella turvataan henkilökohtaisiin edellytyksiin perustuva oppiminen, itsensä kehittäminen ja ihmisenä kasvaminen. HOJKS laaditaan yhdessä ryhmänohjaajan, erityisopetusvastaavan, opiskelijan, alaikäisen opiskelijan huoltajien tai opiskelijan tukihenkilöiden kanssa. Tarvittaessa mukana voivat olla myös kuraattori, terveydenhoitaja ja opinto-ohjaaja. Jos Sinulla on HOJKS laadittu jo aiemmissa opinnoissasi, kannattaa siitä mainita ryhmänohjaajalle opintojen alussa esimerkiksi alkuhaastattelussa. Silloin tukitoimien nopeampi järjestäminen myös näissä opinnoissa on nopeampaa. Arviointi Osaaminen ja oppiminen arvioidaan numeroilla 1-3. Paras arvosana 3 tarkoittaa kiitettävää, arvosana 2 on hyvä ja 1 on tyydyttävä. Jos jokin suoritus on hylätty, se on 0. Vapaasti valittavat tutkinnon osat voidaan opiskelijan suostumuksella hyväksyä suoritetuksi ilman arvosanaa. Silloin merkintä on S. Arviointi on laadullista, mikä tarkoittaa, että opiskelijoiden osaamista verrataan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin ja niiden pohjalta laadittuihin arviointikriteereihin. Hyvä arviointi tukee, ohjaa ja kannustaa opiskelijaa matkalla ammattilaiseksi. Tutkinnon osien arvosanoista päättävät arvioitavien opintojen opetuksesta vastaava opettaja tai, jos opettajia on useita, opettajat yhdessä. Työssäoppimisen arvioinnista päättävät ohjaava opettaja ja työpaikkaohjaaja yhdessä. Näytöt arvioidaan kolmikantaisesti työelämäedustajan kanssa. Opiskelija arvioi myös itseään eli laatii itsearvioinnin. Näyttöjen jälkeen käydään myös aina arviointikeskustelu, jossa arvioinnin perustelut käydään läpi yhdessä keskustellen. Kaikki arvioinnit merkitään wilmaan. Arviointia koskeva oikaisu ja arvioinnin uusiminen Arviointiin tyytymätön opiskelija voi ensi vaiheessa pyytää kirjallisesti arvioinnin oikaisua arvioinnin suorittaneelta opettajalta tai muulta arvioinnista päätöksen tehneeltä henkilöltä tai rehtorilta. Oikaisupyyntö tulee tehdä 14 päivän kuluessa siitä, kun opiskelijalla on ollut tilaisuus saada tietoonsa arvioinnin tulokset sekä arviointiperusteiden soveltaminen häneen. Tähän ensi vaiheen päätökseen tyytymätön opiskelija voi hakea 11

12 kirjallisesti oikaisua Raision seudun koulutuskuntayhtymän ammattiosaamisen näyttöjen toimielimeltä 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut päätöksestä tiedon. Tämä arvioinnin oikaisumenettely koskee opetussuunnitelmaperusteista ja näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta sekä ammattiosaamisen näyttöjen arviointia.. Hylätyistä käytännön opetuksen tutkinnon osien ja niiden osien (ent. kurssien) uudelleen suorittamisesta sovitaan erikseen asianomaisten opettajien kanssa. Jos opiskelija ei suorita hyväksytysti riittävää määrää opintoviikkoja lukuvuoden aikana, (noin 30 ov:ta, ensimmäisen vuoden aikana ja 60 ov:ta toisen vuoden loppuun mennessä) niin opiskelija ei voi siirtyä seuraavalle luokalle. Päättötodistuksen saamisen edellytyksenä on, että opiskelija suorittaa kaikki tutkinnon osat ja ammattiosaamisen näytöt hyväksytysti. Näyttötutkinto Näyttötutkinnossa voit osoittaa ammattitaitosi ja saada osaamisestasi virallisen tunnustuksen, tutkintotodistuksen. Näyttötutkinnossa sillä ei ole merkitystä miten olet tietosi ja taitosi hankkinut; se on voinut tapahtua työssä, opiskelussa tai harrastuksissa. Pohjakoulutusta tärkeämpää on ammatillinen osaaminen ja sen osoittaminen. Näyttötutkinnot ovat aikuisten ammatillisia tutkintoja. Niissä osaaminen ja ammattitaito osoitetaan työpaikalla tai Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopiston tiloissa tavallisissa työtehtävissä. Näyttötutkintoja ovat ammatilliset perustutkinnot (esim. käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani), ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot. Kaikki näyttötutkinnot muodostuvat tutkinnon osista. Jokainen tutkinnon osa muodostaa ammattipätevyyden osa-alueen, joka voidaan erottaa itsenäiseksi, arvioitavaksi kokonaisuudeksi. Tavoitteesi mukaisesti sinua kutsutaan tutkinnon suorittajaksi, sillä olet kerryttämässä niitä tietoja ja taitoja ja sitä osaamista mitä tutkinnon suorittaminen edellyttää. Mikäli sinulla on jo ennestään tutkinnon perusteissa edellytettyä osaamista, sinun ei tarvitse opiskella samoja asioita uudelleen, vaan voit osoittaa osaamisesi suoraan. Näyttötutkinnon suorittaminen jaetaan kolmeen vaiheeseen; hakeutuminen, tutkinnon suorittaminen ja tarvittavan ammattitaidon hankkiminen. Lainsäädännön mukaan näyttötutkinto on aina henkilökohtaistettava. Tästä johtuu, että sinun polkusi tavoitteeseen ja myös tutkintotilaisuutesi ovat mahdollisesti hyvin erilaiset kuin toisten samaa tutkintoa suorittavien. Jos sinulla on jo vankka ammattitaito, selviät tavoitteeseesi nopeammin kuin vaikkapa alan vaihtaja, joka hankkii tarvittavan ammatti-taidon alusta alkaen. Jos taas tarvitset erityistä tukea esimerkiksi oppimisvaikeuksien takia, tutkinnon suorittamiseen tarvitsemasi aika pitenee. Näyttötutkinnon suorittamisen kolme vaihetta Näyttötutkinnoissa osoitetaan se osaaminen, mikä on määritelty kunkin tutkinnon perusteissa. Tutkinnon perusteet ovat Opetushallituksen (OPH) vahvistamat ja kaikki Suomen tutkintojen järjestäjät käyttävät samoja perusteita. Tutkinnot suoritetaan tutkinnon osittain, jotka ovat itsenäisiä, työelämälähtöisiä tehtäväkokonaisuuksia. Useimmissa tutkinnoissa osien suorittamisjärjestys on vapaa. Näyttötutkinnon suorittamisen kolme vaihetta ovat hakeutuminen, tutkinnon suorittaminen ja arviointi. Hakeutuminen Kun tulet suorittamaan näyttötutkintoa, selvitämme ensin tavoitteesi, taustasi ja osaamisesi. Selvitysten perusteella suunnittelemme yhdessä sinulle sopivimman tutkinnon ja sen minkälaista lisäosaamista tarvitset 12

13 tutkinnon suorittamiseksi. Samalla suunnittelemme miten hankit tarvittavan osaamisen, esimerkiksi valmistavassa koulutuksessa tai työssä oppien. Tutkinnon suorittamisen kannalta on olennaista miten osoitat tutkinnossa vaadittavan osaamisen ja tämä suunnittelu käynnistyy jo hakeutumisvaiheessa. Lisäksi selvitetään oppimiseen ja tutkinnon suorittamiseen liittyvät vaikeudet. Tarvittavalla ohjauksella ja tukitoimilla varmistetaan, että saat tutkintosi suoritetuksi määräajassa. Kaikkea juuri sinun lähtökohdistasi tapahtuvaa tutkinnon suorittamisen suunnittelua nimitetään henkilökohtaistamiseksi, johon liittyvät suunnitelmat luodaan yhteistyössä kouluttajan, opinto-ohjaajan ja muiden tarvittavien asiantuntijoiden kanssa. Henkilökohtaistamissuunnitelma on aina kirjallinen. MKTO:ssa se laaditaan ensisijaisesti Wilmaan. Seuraat suunnitelman toteutumista yhdessä opetus- ja ohjaushenkilöstön kanssa. Suunnitelmasi tarkistetaan ja sitä päivitetään tarvittaessa. Tutkinnon suorittaminen Tutkinnossa vaadittava ammattitaito osoitetaan tutkintotilaisuuksissa. Se tarkoittaa, että teet tutkintoa vastaavaa ammattityötä työpaikalla ja samalla arvioijat arvioivat ammatillista osaamistasi. Työpaikka voi olla joko oma työpaikkasi, työssäoppimispaikkasi tai muu soveltuva paikka, missä voit tehdä sellaista työtä, että kaikki tutkinnossa vaadittava osaaminen tulee näkyväksi ja voidaan arvioida. Tavallisesti yhdessä tutkintotilaisuudessa suoritetaan yksi tutkinnon osa. Tutkintotilaisuuksia järjestetään myös valmistavaa koulutusta antavan tahon eli Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopiston tiloissa. Tällöinkin pääset osoittamaan osaamistasi ammattia vastaavissa todellisissa tehtävissä. Tutkintotilaisuudet ovat ensisijaisesti arjen työssä tapahtuvaa ammattitaidon arviointia. Jos jotakin tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksen vaadittavaa osaa ei tutkintotilaisuudessa voida osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelulla, tehtävillä ja muilla menetelmillä. Lisäksi järjestetään kokoava arviointikeskustelu, jossa varmistetaan, että olet osoittanut osaamisesi kaikilla vaadituilla alueilla. Arviointi Näyttötutkinnoissakin osaamistasi arvioidaan suhteessa tutkinnon perusteissa esitettyihin ammattitaitovaatimuksiin eli arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin. Tutkintotilaisuuksissa arvioidaan ainoastaan osaamistasi ja sen tasoa, ei oppimistasi tai kehittymistäsi. Arviointi kohdistuu suoritukseen ja toimintaan, ei henkilöön tai persoonaan, eikä osaamistasi verrata muiden osaamiseen. Arvioijan tehtävänä on tehdä päätelmiä siitä, onko osaamisesi tutkinnon mukaista. Arvioija kerää tietoa osaamisestasi seuraamalla työskentelyäsi ja pohtimalla, riittävätkö esitetyt todisteet osaamisesta tutkinnon suorittamiseksi. Arvioija voi myös esittää sinulle kysymyksiä, joilla hän tarkentaa havaintojaan. Hän voi kysyä esimerkiksi perusteluja valinnoillesi, tekemiesi valintojen seurauksia, arvioitasi niiden hyödyistä tai mielipidettäsi jostakin työhön liittyvästä asiasta. Kysymysten pitää pohjautua tutkinnon perusteisiin. Arviointiaineistossa voi olla myös kirjallista materiaalia, ansioluetteloja, portfolioita tai muita dokumentteja, sekä haastatteluja, kuvia, videoita, työnäytteitä ja muita erilaisia tuotoksia. Arvioitavana on kuitenkin prosessi jonka aikana aineisto on tehty, ei pelkkä lopputulos. 13

14 Kuka arvioi Arvioijia on kolme (= kolmikanta) ja heistä yksi edustaa työnantajia (TA), yksi työntekijöitä (TT) ja yksi opetusalaa (näyttötutkintomestari eli NTM). Jokainen arvioija tekee arvioinnin tutkinnon perusteissa mainittujen arviointikriteerien pohjalta, vaikka näkökulma vaihteleekin sen mukaan mitä tahoa arvioija edustaa. Jokainen arvioija osallistuu päätöksentekoon tasapuolisesti. Tutkintotilaisuuden päätteeksi pidetään arviointikeskustelu, johon osallistuvat arvioijat ja tutkinnon suorittaja. Arviointikeskustelussa esität tutkinnonsuorittajana omat näkemyksesi osaamisestasi. Tätä sanotaan itsearvioinniksi. Arvioijat voivat vielä tehdä sinulle tarkentavia kysymyksiä, joilla he varmistavat että tutkinnossa vaadittavan ammattitaidon kaikki osa-alueet ovat tulleet osoitetuksi. Saat heiltä myös palautetta omista vahvuuksistasi ja kehittymiskohteistasi. Arvioijat tekevät yhteisen arviointiesityksen tutkinnon osan arvosanasta ja päätöksen arvioinnista tekee tutkintotoimikunta. Arvioijilta edellytetään, että heillä on riittävä koulutus ja työkokemus sen tutkinnon alalta mitä ovat arvioimassa. Työnantaja-arvioija voi olla esimerkiksi tutkinnon suorittajan esimies tai muu hallinnollisessa asemassa oleva henkilö, joka tuntee riittävän hyvin arvioitavan tutkinnon toimialan. Työntekijä-arvioija on tutkinnon suorittajan kanssa samalla alalla samanlaisessa asemassa toimiva henkilö kuten vaikkapa kollega. Opetusalan edustajan tehtävänä on huolehtia siitä, että arvioinnissa pysytään tutkinnon perusteissa. Hänellä on useimmiten laajin kokemus arvioinnista ja erilaisista arviointitilanteista. Hän huolehtii myös arvioinnin dokumentoinnista. Arvioijana ei voi toimia henkilö, joka on jostain syystä esteellinen. Esteellinen on: - kouluttaja, joka on toiminut tutkinnon suorittajan ensisijaisena kouluttajana arvioitavassa tutkinnon osassa - tutkinnon suorittajan työpaikkaohjaaja - samassa ryhmässä opiskeleva henkilö - lähiomainen Todistukset Tutkintotoimikunta myöntää sinulle tutkintotodistuksen, kun kaikki vaadittavat tutkinnon osat on suoritettu. Jos haluat suorittaa osatutkinnon, saat siitä osatutkintotodistuksen. Osatutkinto voi muodostua yhdestä tai useammasta tutkinnon osasta. Tutkintotoimikunnan myöntämä ja sen puheenjohtajan sekä oppilaitoksen rehtorin allekirjoittama tutkintotodistus on virallinen vahvistus ammattitaidostasi. Se on dokumentti, jota tarvitset hakiessasi työ- tai jatkokoulutuspaikkaa. Saat Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistolta myös valmistavasta koulutuksesta osallistumistodistuksen, jonka liitteenä on ote opintorekisteristä. Otteesta selviää mistä sisällöistä valmistava koulutuksesi on muodostunut. Siinä on myös arviointi oppimisestasi. 14

15 Tarvittavan ammattitaidon hankkiminen Valmistava koulutus Henkilökohtaistamissuunnitelman yhtenä osana on suunnitelma siitä, miten hankit tutkinnossa tarvittavan ammattitaidon. Se voi tapahtua näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa, työssä oppien, itsenäisesti opiskelemalla tai näiden yhdistelmänä. Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopisto järjestää valmistavaa koulutusta pääosin päivä-opetuksena. Osa opiskelusta voi tapahtua myös ilta- ja etäopiskeluna. Näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta varten opiskelijoille annetaan valmistavan koulutuksen suunnitelma, josta valitaan itselle tarpeelliset osat ja ne merkitään henkilökohtaiseen suunnitelmaan. Kun henkilökohtaistamissuunnitelma on tehty, se on molemmin puolin sitova ja sitä voidaan muuttaa vain yhteisesti sopimalla. Opiskelijalla on velvollisuus osallistua suunnitelmassa sovittuun opetukseen. Jos opiskelet oppisopimuksella, sinua velvoittaa myös työsopimus. Jos olet sopinut työnantajasi kanssa siitä, että osallistut tietopuoliseen koulutukseen työajalla, sinulla on velvollisuus ilmoittaa poissaoloistasi paitsi oppilaitokseen myös työnantajallesi. Työvoimapoliittisessa koulutuksessa olevilla on velvollisuus osallistua lukujärjestyksen mukaiseen opetukseen. Työssä oppiminen Työssä oppiminen voi sisältyä henkilökohtaistamissuunnitelmaasi osana tarvittavan ammattitaidon hankkimista. Siinä on määritelty tavoitteet työssä oppimiselle ja työtehtävien tulee edistää näiden tavoitteiden saavuttamista. Opiskelijanakin noudatat työpaikalla sen sääntöjä, ohjeita ja työaikaa. Työssäoppimispaikan tutkinnon suorittaja voi hankkia omatoimisesti keskustelemalla asiasta ensin tutkinnosta vastaavan opettajan kanssa asiasta. Opintojen eteneminen Tavoite on, että opintosi etenevät henkilökohtaistamissuunnitelman mukaisesti. Mikäli suunnitelma ei toteudu, on siitä keskusteltava kouluttajan kanssa ja tarvittaessa päivitettävä suunnitelmaa. Etenemistä seurataan myös opintososiaalisten etujen myöntämisen kannalta. Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopisto on velvollinen ilmoittamaan poissaoloistasi opintotukikeskukselle, joka voi keskeyttää opintotuen maksamisen runsaiden poissaolojen perusteella. Tutkinnon järjestäjänä oppilaitoksen tulee ennen tutkintotilaisuuteen ohjaamista varmistua siitä, että sinulla on edellytykset suorittaa tutkinto hyväksytyksi. Arviointi valmistavassa koulutuksessa Valmistavassa koulutuksessa arviointi on ohjaavaa, motivoivaa ja kannustavaa. Arvioinnissa käytetään monipuolisesti eri arviointimenetelmiä. Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen sisällöstä ja järjestämisestä tutkinnon perusteiden mukaisesti. Valmistava koulutus toteutetaan tutkinnon perusteiden mukaisesti työelämälähtöisinä kokonaisuuksina. 15

16 Näyttötutkintoon valmistava koulutus arvioidaan asteikolla 1-3. Ohjaus ja tuki näyttötutkinnon suorittajalle Opinto-ohjaus Opinto-ohjaaja ohjaa, tukee ja kannustaa sinua tutkinnon suorittamisen eri vaiheissa. Hänen puoleensa voit kääntyä kaikissa opiskeluusi liittyvissä asioissa. Hän neuvoo myös opiskelun keskeyttämiseen tai eroamiseen liittyvissä tilanteissa. Opinto-ohjaajan kanssa voit myös keskustella tutkinnon suorittamisen jälkeisistä työelämä- ja koulutusvaihtoehdoista. Voit pyytää ja kysyä myös ohjausta tutkinnon suorittamisessa ja valmistavasta koulutuksesta kaikilta oman alasi opettajilta ja kouluttajilta sekä muulta henkilökunnalta. Erityisohjaus tutkinnon suorittamisen tukena Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet tai eriasteiset oppimisen vaikeudet eivät ole este suorittaa ammatillista tutkintoa. Opiskelijalla onkin mahdollisuus tarvittaessa saada tutkinnon suorittamisen eri vaiheissa erityistukea. Voit kysyä lisää asiasta esimerkiksi henkilökohtaistamiskeskustelussa ao. kouluttajan / ohjaajan kanssa. Opiskeluoikeus näyttötutkinnossa Tutkinnon suorittajan velvollisuudet Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopisto järjestää mahdollisuudet osallistua valmistavaan koulutukseen osana tutkinnon suorittamiseen johtavaa tietä, oman henkilökohtaisen suunnitelmasi mukaisesti. Tutkinnon suorittajana sinulla on velvollisuus osallistua tutkintotilaisuuksiin osana opintojasi. Lisäksi sinun tulee suorittaa tutkintosi henkilökohtaisessa suunnitelmassasi sovitussa ajassa. Valmistavan koulutuksen tilapäinen keskeyttäminen Keskeyttämistä on syytä hakea aina jos joudut jostain syystä pitämään taukoa opiskelussa, mutta aiot jatkaa valmistavan koulutuksen opintoja ja tutkinnon suorittamista tilapäisen tauon jälkeen. Keskustele aina ensin kouluttajan kanssa tilanteestasi ja keskeyttämisen mahdollisuudesta. Opintojen keskeytystä voi anoa kirjallisesti sairauden tai muun pätevän syyn perusteella (esim. raskaus ja synnytys tai asevelvollisuus). Koulutuksen antaja myöntää luvan opiskelujen keskeyttämiseen määräajaksi. Keskeytyksen aikana opiskelija säilyttää opinto-oikeutensa oppilaitoksessa. Opintoaika ei kulu keskeytyksen aikana. Lisätietoja saat myös opintotoimistosta. Eroaminen oppilaitoksesta Jos et jostain syystä voi jatkaa opiskelua eikä tilapäinen keskeyttäminen ole mahdollista, sinun tulee anoa eroa Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopiston aikuiskoulutuksesta. Eron myöntää koulutuksen järjestäjä. Eroamista koskevan lomakkeen saat opintotoimistosta. Eroaminen pitää aina tehdä kirjallisesti ja allekirjoittaa henkilökohtaisesti. 16

17 Tutkinnon suorittamiseen näyttötutkintona ja valmistavaan koulutukseen liittyvät maksut Opiskelumaksu Perustutkintoon valmistavassa koulutuksessa ei ole opiskelumaksua. Ammatillisessa lisäkoulutuksessa, ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin valmistavissa koulutuksissa sen sijaan peritään kohtuullinen opiskelumaksu. Maksusta tiedotetaan markkinoinnissa ja valmistavassa koulutuksessa. Tutkinnon suorittamiseen liittyvät maksut Ilman valmistavaa koulutusta tutkintoon osallistuvalta peritään korkeintaan 400 euroa tutkinnon osaa kohti. Maksun suuruus riippuu siitä, onko oppilaitoksessa samaan aikaan muita saman tutkinnon suorittajia ja kuinka monta tutkinnon suorittajaa on tulossa. Näyttötutkintoina suoritettaviin ammatillisiin perustutkintoihin, ammattitutkintoihin ja erikoisammattitutkintoihin osallistuvalta perittävä tutkintokohtainen tutkintomaksu on 58 euroa. Tutkintomaksu peritään opintojen alkuvaiheessa kaikilta näyttötutkinnon suorittavilta opiskelijoilta. Maksuista tiedotetaan sekä koulutukseen hakeutumisvaiheessa että sen aikana. Tutkinnon suorittaja voi uusia hylätyn tutkintosuorituksen tai täydentää puutteelliseksi jäänyttä tutkinto-suoritusta oppilaitoksen seuraavassa sisällöllisesti vastaavassa tutkintotilaisuudessa. Ensimmäinen uusinta on maksuton kaikille, seuraavat maksullisia erikseen sovitusti. Muille tahoille myytävien näyttötutkintotilaisuuksien maksuista sovitaan erikseen tapauskohtaisesti riippuen siitä, onko oppilaitoksessa samaan aikaan muita saman tutkinnon suorittajia ja kuinka monta tutkinnon suorittajaa on tulossa. Hintaluokka on sama kuin suoraan näyttötutkintoon tulevilta, tai ohjaustarpeesta riippuen enemmän. Muut kustannukset Perustutkintoon valmistava koulutus oppilaitoksessa on ilmaista. Koulutuksessa olevien tulee itse hankkia henkilökohtaiset työvälineet, -vaatteet, sekä -jalkineet. Myös koulutuksen aikana mahdollisesti tehtävät opintomatkat tutkinnon suorittaja kustantaa itse. Tutkintojen suorittajat kustantavat opiskelunsa aikana käyttämänsä raaka-aineet ja materiaalit, myös ne jotka on hankittu oppilaitoksen toimesta opiskelijoiden käyttöön. Opintososiaaliset etuudet näyttötutkinnon suorittajalle Opintotuki Kansaneläkelaitos vastaa opintotuen myöntämisestä. Opintotukeen kuuluvat opintoraha, asumislisä ja opintolainan valtiontakaus, joiden saaminen edellyttää päätoimista opiskelua. Tuki voidaan myöntää opintojen laajuutta vastaavaksi ajaksi, jonka jälkeen opiskelijalle voidaan hakemuksesta myöntää tuki enintään yhdeksi vuodeksi, jos oppilaitos vahvistaa opintojen jatkuvan päätoimisesti. Hakulomakkeita sekä tietoja tuen määristä, tulorajoista ja myöntämisperusteista saa mm. osoitteessa kela.fi. Hakulomakkeita liitteineen voi palauttaa Kelan toimistoihin. 17

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioinnin opas

Näyttötutkinnon arvioinnin opas Näyttötutkinnon arvioinnin opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat...

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat... Pysyväisohjeet tutkintojen järjestäjille Hyväksytty suntion tutkintotoimikunnan kokouksessa 19.3.2012 SISÄLLYS 1. Yleistä... 2 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus...

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 1 Luksia, Leena Rantanen- Väntsi Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus psykologisen sopimuksen murros Työelämän muuttuvat

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Tutkintosuoritusten arviointi

Tutkintosuoritusten arviointi Tutkintosuoritusten arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Tutkinnon perusteet (1) Ammattitaitovaatimukset kertovat sen, mitä

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Toimikunta päättää aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta. (Näyttötutkintoopas 2015 s, 27)

Toimikunta päättää aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta. (Näyttötutkintoopas 2015 s, 27) OPETUSHALLITUS TUTKINTOTOI MIKUNN AT UTBILD NINGSSTYRELSEN E XAME NSKOMMISSIONERNA Lasten ja nuorten erityisohjauksen tutkintotoimikunta (8452) 1.8.2013 31.7.2016 Ohje näyttötutkinnon järjestäjille 11/2015

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Pirkko Laurila

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Pirkko Laurila ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Arvioinnin opas, sisältö Luvut A ja B samansisältöisiä: Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa 12.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen 19.3.2015 Messukeskus Aira Rajamäki, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus Oppimisen

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO, PELIGRAFIIKAN

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998, 8 ) Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Maaliskuu 2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Hämeen ammattikorkeakoulu 2015 Lähde: www.minedu.fi, Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä 1 Tutkintorakenne Tutkintorakenteessa yli 370 ammatillista tutkintoa

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Media-alan koulutuksen kehittämispäivä 22.11.2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Sisältö Yleiset periaatteet

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta.

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta. Yleistä oppisopimuksesta Oppisopimustoimisto laatii virallisen oppisopimuksen yhdessä työnantajan ja opiskelijan kanssa. Oppisopimus on juridisesti pätevä määräaikainen työsopimus, jossa noudatetaan normaaleja

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOARVIOIJIEN PEREHDYTYSTILAISUUS

NÄYTTÖTUTKINTOARVIOIJIEN PEREHDYTYSTILAISUUS NÄYTTÖTUTKINTOARVIOIJIEN PEREHDYTYSTILAISUUS 10.2.2014 1 Yleistä näyttötutkinnosta NÄYTTÖTUTKINNOT ovat työelämän tutkintoja Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Verkostoseminaari 24.-25.11.2010 Helsinki Ulla Aunola, opetusneuvos, Ammattikoulutus/Tutkinnot Opiskelijan arviointi opsin luku 4. Oppimisen arviointi

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Tutkintotilaisuuksien arviointi työpaikalla

ARVIOIJAKOULUTUS. Tutkintotilaisuuksien arviointi työpaikalla ARVIOIJAKOULUTUS Tutkintotilaisuuksien arviointi työpaikalla Tutkintotilaisuuksien arviointi työpaikalla Käsiteltävät aiheet: Näyttötutkinnon suorittamisen yleisiä periaatteita Mihin systeemiin sitä on

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus. Aikuisten näyttötutkinnot

Työpaikkaohjaajakoulutus. Aikuisten näyttötutkinnot Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 21.11.2016 1 Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Reformi 2018?: Ammatillisen toisen asteen koulutuksen yhtenäistäminen Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus

Lisätiedot

Tervetuloa lukioon. Aloitusinfoa

Tervetuloa lukioon. Aloitusinfoa Tervetuloa lukioon Aloitusinfoa Ryhmänohjaaja Päivi Franzon Tavoitat minut parhaiten sähköpostitse: paivi.franzon@edukouvola.fi Koulupäivän aikana voit yrittää myös puhelimitse opettajainhuone: 020 615

Lisätiedot

AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO

AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO SISÄLTÖ 1 TUTKINNON SUORITTAMINEN... 1 2 HENKILÖKOHTAINEN TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITELMA (HENSU/TOTEUTTAMISSUUNNITELMA)... 1 3 TUTKINTOTILAISUUTTA TÄYDENTÄVÄ AINEISTO...

Lisätiedot

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta ja

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta  ja Starttikoulutus 1 Sisällys Mitä oppisopimuskoulutus tarkoittaa? 2 Yhteistyön osapuolet, roolit ja tehtävät 3-5 Oppisopimuksen alussa sovittavat asiat 7-8 Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnittelu

Lisätiedot

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ Hallitus 3.5.2015 64 1 1 Järjestyssäännön tarkoitus Järjestyssääntö luo edellytykset opiskelun kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden saavuttamiselle

Lisätiedot

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto. Ryhmä: AK15VA1. Minna Väisänen Opettaja, tutkintovastaava https://avilta.wordpress.com/

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto. Ryhmä: AK15VA1. Minna Väisänen Opettaja, tutkintovastaava https://avilta.wordpress.com/ Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Ryhmä: AK15VA1 Palvelu ja viestintä Minna Väisänen Opettaja, tutkintovastaava https://avilta.wordpress.com/ Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Ammatillinen

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Ajankohtaista näyttötutkinnoista. Markku Kokkonen Opetushallitus Lokakuu 2011

Ajankohtaista näyttötutkinnoista. Markku Kokkonen Opetushallitus Lokakuu 2011 Ajankohtaista näyttötutkinnoista Markku Kokkonen Opetushallitus Lokakuu 2011 Ajankohtaista syksyllä 2011 (1) Opetus- ja kulttuuriministeriön koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Näyttötutkinto-opas

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998,

Lisätiedot

SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus

SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus AIKUISTEN OPINTO-OHJAUS Koonti: Johanna Rantalainen opinto-ohjaaja, Harjavallan yksikkö AIKUISOPISKELIJOIDEN MÄÄRÄT SATAEDUSSA SATAKUNNAN

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat

AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat 8476 TIEDOTE 2/2015 1 (5) AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat Metsäalan perustutkinto, metsätalouden osaamisala, näyttötutkinnot 1.8.2015 alkaen Uudet metsäalan perustutkinnon perusteet

Lisätiedot

Ohje näyttötutkintojen järjestämissopimuksen laadintaan

Ohje näyttötutkintojen järjestämissopimuksen laadintaan OPETUSHALLITUS TUTKINTOTOI MIKUNNAT UTBILD NINGSSTYRELSEN E XAME NSKOMMISSIONERNA Lasten ja nuorten erityisohjauksen tutkintotoimikunta Elokuu 2012 Ohje näyttötutkintojen järjestämissopimuksen laadintaan

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Voimaan 28.8.2014 sisältävät opiskelijan tai harjoittelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä, joiden lähtökohtana ovat ammatillisesta

Lisätiedot

Näyttötutkinnon / tutkinnon osan suorittamisen henkilökohtaistaminen

Näyttötutkinnon / tutkinnon osan suorittamisen henkilökohtaistaminen Näyttötutkinnon / tutkinnon osan suorittamisen henkilökohtaistaminen Luokka Prosessin tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Prosessin asiakastarpeet ja -odotukset Prosessin lähtötilanne

Lisätiedot

syksy 2016 Mitä tarkoittaa osaamisen tunnustaminen, OSTU?

syksy 2016 Mitä tarkoittaa osaamisen tunnustaminen, OSTU? syksy 2016 Mitä tarkoittaa, OSTU? Osaamisen tunnistamisessa on kyse siitä, että selvitetään, mitä opiskelija osaa opintoja aloittaessaan. Opettajan velvollisuus on aina ennen uuden tutkinnon osan aloittamista

Lisätiedot

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio 2015-16 Opinto-opas Kerimäen lukio Opinto-opas Näin opiskellaan Kerimäen lukiossa Tervetuloa opiskelemaan Kerimäen lukioon! Opintoihin liittyvissä kysymyksissä sinua neuvovat rehtori, opinto-ohjaaja ja

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 2011 Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulosta) arvioidaan mahdollisimman aidoissa työelämän

Lisätiedot

AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat

AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat 8476 TIEDOTE 1/2015 1 (6) AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat Metsäalan perustutkinto, metsätalouden osaamisala Näyttötutkinnot 1.8.2015 alkaen Uudet metsäalan perustutkinnon perusteet

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke Yhdessä tekemällä -hanke (S10924) 1 TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Työssäoppimisen laatukriteerit työpaikalle on laadittu

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI UUSISSA PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA

OPISKELIJAN ARVIOINTI UUSISSA PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA OPISKELIJAN ARVIOINTI UUSISSA PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA 2011 Arviointiasteikon muutos - miksi? asteikko T1, T2, H3, H4, K5 -> T1, H2,K3 ammattiosaamisen näyttöjen myötä opiskelijan osaamisen arviointi

Lisätiedot

Opetustoimen muutoksenhaku

Opetustoimen muutoksenhaku Opetustoimen muutoksenhaku Perusopetuksen muutoksenhaku (hallintolainkäyttölaki) Opetuksen järjestäjän päätös: PL 13 Uskonto ja elämänkatsomustieto 30 pv KHO = korkein hal-lintooikeus Opetuksen järjestäjän

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa 8.4.2016 Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos, Opetushallitus Säädökset Tutkinnon perusteet Valmentavan koulutuksen perusteet Koulutuksen

Lisätiedot

Nuorten Oppisopimuskoulutus

Nuorten Oppisopimuskoulutus Nuorten Oppisopimuskoulutus Oppisopimuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä harjoitettavia ammatillisia opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Työ + koulu

Lisätiedot

Laadukas arvionti. On jotakin paljon harvinaisempaa, jotakin arvokkaampaa kuin kyvykkyys. Se on kyky tunnistaa kyvykkyys.

Laadukas arvionti. On jotakin paljon harvinaisempaa, jotakin arvokkaampaa kuin kyvykkyys. Se on kyky tunnistaa kyvykkyys. Laadukas arvionti On jotakin paljon harvinaisempaa, jotakin arvokkaampaa kuin kyvykkyys. Se on kyky tunnistaa kyvykkyys. (E.Hubbar) Pirkko Huuhka Tutkintotoimikunnan puheenjohtaja 29.9.2015 Erikoisammattitutkinnon

Lisätiedot

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 17.3.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen Näyttötutkintona

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa

Henkilökohtaistaminen perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa Henkilökohtaistaminen perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa Helsinki 19.3.2015 Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Lisätiedot

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto. RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.7 Moottoripyörän rengas- ja huoltotyöt OPH 37/011/2012

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto. RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.7 Moottoripyörän rengas- ja huoltotyöt OPH 37/011/2012 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.7 Moottoripyörän rengas- ja huoltotyöt OPH 37/011/2012 Suorittaja: Järjestäjä: Sisällys Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen... 3 1 Arvioijat...

Lisätiedot

Työvoimakoulutus. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Koulutuksen aloitus

Työvoimakoulutus. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Koulutuksen aloitus Työvoimakoulutus 1 Työvoimakoulutuksen tavoitteet Työllistyminen Koulutuksen tavoitteena olevan tutkinnon saavuttaminen Muut yleiset valmiudet 2 Opiskelijan oikeudet Koulutus on opiskelijalle maksutonta

Lisätiedot

Musiikkialan perustutkinto

Musiikkialan perustutkinto Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelman yhteinen osa SISÄLLYS 1.Opetussuunnitelma ja sen soveltaminen 1 1.1 Kuopion konservatorio 1 1.2 Kuopion konservatorion arvot 1 2. Kuopion konservatorion ammatillinen

Lisätiedot

Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi?

Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi? Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi? Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjien yhteistyöpäivä 23.10.2015 Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunta 8509 Soila Osaamisen

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE Sisällys AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT)... 3 Mitä on AHOT?... 3 Millaisesta osaamisesta AHOTointia voi hakea?... 4 Osaamisen osoittaminen,

Lisätiedot

Työssäoppimisen (TOP) prosessi. Omnian ammattiopisto. Päivitys Omnian ammattiopiston johtoryhmä

Työssäoppimisen (TOP) prosessi. Omnian ammattiopisto. Päivitys Omnian ammattiopiston johtoryhmä Työssäoppimisen (TOP) prosessi Omnian ammattiopisto Päivitys 11.11.2014 Omnian ammattiopiston johtoryhmä Työssäoppimisen (TOP) toteuttamisprosessi 1. SOVELTAMISALUE - Prosessia sovelletaan kaikissa Omnian

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Kuopion Konservatorio

Kuopion Konservatorio 1 Kuopion Konservatorio OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA JOHDANTO Ammatillisen tutkinnon perusteiden mukaan koulutuksen järjestäjä laatii opetussuunnitelman yhteyteen opinto-ohjaussuunnitelman. Kuopion konservatorion

Lisätiedot

Ohjeet tutkintojen järjestäjille

Ohjeet tutkintojen järjestäjille Ohjeet tutkintojen järjestäjille 2.6.2008 Leipomoalan tutkintotoimikunta nro 8086 Leipomoalan tutkintotoimikunnan toimialaan kuuluvat tutkinnot: elintarvikealan perustutkinto; leipomoalan osaamisala, leipuri-kondiittori

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

2. Suoritettava tutkinto ja noudatettavat tutkinnon perusteet, mahdollinen osaamisala ja tutkinnon osat

2. Suoritettava tutkinto ja noudatettavat tutkinnon perusteet, mahdollinen osaamisala ja tutkinnon osat Henkilökohtaistamista koskeva asiakirja 2 ( 7 ) 1. Tutkinnon suorittajan nimi Perustiedot Sukunimi: Opiskelija AIKO Sähköposti: sahkoposti@sahkoposti.fi Etunimet: Taina Puhelin: 0401234567 Syntymäaika:

Lisätiedot

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Hyväksilukeminen... 3 2.1. Hyväksilukemismenettelyyn liitetään

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa M. Lahdenkauppi

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa M. Lahdenkauppi Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 7.2.2013 M. Lahdenkauppi Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulos) arvioidaan mahdollisimman

Lisätiedot

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli.

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli. Page 1 of 5 E S I K A T S E L U Päättökysely syksy 2013 - kevät 2014 Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies Äidinkieli Suomi Ruotsi Venäjä Muu Ikäryhmä Alle 18 vuotta 18-24 vuotta Yli 24 vuotta Koulutustausta

Lisätiedot

Muutoksenhaku opetustoimessa. Perusopetus, lukio- ja ammatillinen koulutus

Muutoksenhaku opetustoimessa. Perusopetus, lukio- ja ammatillinen koulutus Muutoksenhaku opetustoimessa Perusopetus, lukio- ja ammatillinen koulutus Oikeus- ja koulutuspalvelu Law point Ay 1.1.2014 Muutosten yleiset perusteet 1.1.2016 Hallinnollinen muutoksenhaku ollut helppo

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOJÄRJESTELMÄN PEREHDYTYS TUTKINNON JÄRJESTÄJILLE ALKAEN

NÄYTTÖTUTKINTOJÄRJESTELMÄN PEREHDYTYS TUTKINNON JÄRJESTÄJILLE ALKAEN NÄYTTÖTUTKINTOJÄRJESTELMÄN PEREHDYTYS TUTKINNON JÄRJESTÄJILLE 1.8.2016 ALKAEN Erityisasiantuntija Pasi Ruohtula Sisältö 1) Näyttötutkintosihteeristö 2) Arvioijat 3) Tutkintotilaisuudet 4) Suoritusrekisteri

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto (sira)

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto (sira) VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Käsi ja taideteollisuusalan perustutkinto (sira) Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Piippolan ammatti ja kulttuuriopisto Hyväksytty: 2 Sisällys... 1 JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI

Lisätiedot

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä Hanki tutkinto tai kehitä osaamistasi! OPISKELE AMMATTI OPPISOPIMUKSELLA. Oppisopimuskoulutus on työsuhteeseen tai yrittäjyyteen perustuvaa

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot