Tervetuloa opiskelijaksi Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistoon!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tervetuloa opiskelijaksi Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistoon!"

Transkriptio

1 Opiskelijan opas

2 Tervetuloa opiskelijaksi Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistoon! Lämpimät onnittelut saavuttamastasi opiskelupaikasta. Henkilökunta toivottaa Sinulle menestystä opinnoissasi. Taitavaksi artesaaniksi voit valmistua vain suhtautumalla opintoihisi vakavasti, olemalla omatoiminen ja aktiivinen oppija. Käsi- ja taideteollisuusopistossa opiskelee Sinun lisäksesi noin 200 nuorta ja aikuista opiskelijaa sekä tutkinnon suorittajaa. Oppilaitos on osa suurempaa kokonaisuutta, Raision seudun koulutuskuntayhtymää, Rasekoa. Kuntayhtymän oppilaitokset ovat Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopisto (MKTO), Naantalin ammattiopisto (NAO), Raision ammattiopisto (RAO), Raision kauppaopisto (RKO), Raision aikuiskoulutuskeskus Timali sekä Raision seudun oppisopimustoimisto. Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopiston johtokuntana toimii kuntayhtymän yhtymähallitus. Johtava rehtori on Maria Taipale. Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopiston toimipisteet Pääkoulu (teoria, tekstiili, metalli, muinaistekniikka, ruokala) Vehmaantie 111, Mynämäki Fortum (teoriaopetus, korjausrakentaminen, puu) Kuivelantie 20, Mynämäki 2

3 Uudet opiskelijat aloittavat 12.8 klo Jatkavat opiskelijat tulevat 13.8 klo 8.30 MKTO lukuvuosi vko MA TI KE TO PE LA SU jakso pv 32elo 33elo Lk alkaa elo elo syy syy syy syy lok lok lok Syysloma lok Topi 12-ryhmät (9vk) lok mar mar mar Lähipäivä mar Avoimet ovet jou jou jou Lähipäivä 2 5 Joululoma jou tam Loppiainen Lk alkaa tam 3 5 4tam 3 5 5tam 3 5 6hel 3 5 7hel 3 5 8hel Talviloma hel Topi 13-ryhmät (9vk) maa maa maa maa Lähipäivä huh Topi 14 YO-ryhmät (9vko) Pitkäperjantai huh 2.pääsiäis.pv huh huh huh Lähipäivä Vapunpäivä tou VAVA A, 2ov Valintakoe tou Helatorstai tou VAVA B, 2ov tou Lähipäivä Kevätjuhla kes 3

4 SISÄLTÖ AMMATILLINEN KOULUTUS Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani Ammatillinen peruskoulutus Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt (AMOS) HOPS sekä osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) Tukiopetus- ja lisäopetus sekä HOJKS ja erityisopetus Arviointi Näyttötutkinto OPISKELUA KOSKEVAT YLEISET SÄÄNNÖT MYNÄMÄEN KÄSI- JA TAIDETE- OLLISUUSOPISTOSSA Opetukseen osallistuminen Ammatillisen toiminnan vaatimus Poissaolosäännöt Opintojen keskeyttäminen ja eroaminen Päivittäinen työaika Pukeutuminen Vakuutusturva Työturvallisuus Tapaturman sattuessa Järjestys ja siisteys Tupakointi sekä päihteiden ja huumeiden käyttö Ajoneuvojen pysäköinti Työympäristön siisteys ATK-ASIAT Tietokoneluokat Wilma Viikkotiedote Tilavaraukset OPISTON HENKILÖKUNTA LV Ryhmänohjaaja Opettajat Erityisopettaja Rehtori ja apulaisrehtori Kuraattori Opinto-ohjaaja ja kansainvälisten asioiden vastuuopettaja (KV-vastaava) Opiskelijahuoltotyöryhmä Opintotoimisto Koulutuspäällikkö OPISKELIJOIDEN TERVEYDENHUOLTO Terveydenhoitaja Lääkäri Hammashuolto Psykologi ja psykiatrinen sairaanhoitaja 4

5 OPISKELUN KUSTANNUKSET JA OPINTOSOSIAALISET EDUT Opiskelukustannukset Opiskelijatodistus Opiskelijakortti Ateriaetu Opintotuet Koulumatkatuki OPPILASKUNTA Opiskelijoiden tutortoiminta OPISKELIJOIDEN HUOLTAJILLE 5

6 AMMATILLINEN KOULUTUS Suomessa kaikille pakollisen perusopetuksen jälkeen voi valita opiskeleeko toisella asteella joko lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa. Toiseen asteen koulutuksen jälkeen voi hakea korkea-asteen koulutukseen yliopistoon tai ammattikorkeakouluun. Näiden lisäksi on aikuisille suunnattua aikuiskoulutusta, joka usein on alan näyttötutkintoon johtavaa koulutusta esimerkiksi ammatillista lisäkoulutusta. Raision seudun koulutuskuntayhtymässä voi opiskella käsi- ja taideteollisuusalan perustutkintoa (PT), joko ammatillisena peruskoulutuksena tai näyttötutkintona, Sen lisäksi voi laajentaa osaamista ammatillisella lisäkoulutuksella suorittamalla näyttötutkintona käsityöntekijän ammattitutkintoja (AT) ja käsityömestarin erikoisammattitutkintoja (EAT). Ammatti- ja osaamisalat näet alla olevasta taulukosta. 6

7 Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani Ammatillinen perustutkinto on laajuudeltaan 120 opintoviikkoa. Yksi opintoviikko (ov) tarkoittaa, että opiskelet kyseistä asiaa n. 40 tuntia. Osa ajasta opiskellaan koulussa tai työpaikalla ja osa ajasta opiskellaan kotona. Artesaanin osaaminen hankitaan opiskelemalla monimuotoisesti esimerkiksi - MKTO:ssa o lähiopetuksssa, ryhmässä ja luennoilla o (yhteis)projekteissa, parityöskentelyssä ja yksin o itsenäisesti esim. annettujen tehtävien parissa ja pajatyöskentelyssä - yhteistyössä työelämän kanssa o työssäoppimassa (pakollinen PK ja YO opiskelijoille väh. 20ov) o projekteissa - etätyönä esim. kotona o annettujen tehtävien parissa o netissä esim. sähköisissä oppimisympäristöissä - muulla tavalla, esim. o kansainvälisesti esim. KV-työssäoppimisjaksoilla o oppisopimuksella (työpaikka + MKTO + oppisopimustoimisto) Osaaminen näytetään näytöillä (Ammattiosaamisen (AMOS) näytöissä tai tutkintotilaisuuksissa) - ensisijaisesti käytännön työtä tekemällä - portfolioilla, kokeilla ja/tai muulla näyttöaineistolla täydentävästi ja tarpeen vaatiessa Osaaminen arvioidaan kolmikantaisesti o o AMOS näytössä: opiskelija, työelämäedustaja ja opettaja Tutkintotilaisuus: työntekijä (TT), työnantaja (TA), opettaja (NTM) ja tutkinnon suorittaja Opiskelu kestää yleensä 3 vuotta. Jos olet suorittanut jo jonkin ammatillisen tutkinnon tai olet ylioppilas, opiskelu kestää 2 vuotta. Näyttötutkintoon valmistava koulutus kestää yleensä kaksi vuotta ja sisältää usein myös opiskelua kesäaikaan esimerkiksi työelämässä. Tutkinto koostuu seuraavista osista: AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, 90 OV - pakolliset tutkinnon osat (4kpl), 50ov - valinnaiset tutkinnon osat (4kpl), 40ov AMMATITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT, 20 OV VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT, 10 OV 7

8 Kaaviosta näkyy tutkinnon rakentuminen ja tutkinnon osien nimet. Perusopinnot eli ammatilliset pakolliset tutkinnon osat ovat kaikille pakollisia. Niitä on yhteensä neljä. Valinnaisia tutkinnon osia on runsaasti ja niistä valitaan 4 kappaletta henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) mukaan 2-4. Tuotekehityksen tutkinnon osa on kaikille suositeltava osa, joka tehdään opintojen loppuvaiheessa. Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistossa tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisalalla (ent. koulutusohjelma) voi opiskella artesaaniksi metalli-, puu-, tekstiili- tai muinaistekniikan ammattialalla. Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisalalla (ent. koulutusohjelmassa) voi opiskella artesaaniksi korjausrakentamisen ammattialalla. Ammatillisen lisäkoulutuksen, AT:n ja EAT:n valmistavasta koulutuksesta ja tutkintojen suorittamisesta ja mahdollisista lyhytkursseista voi tiedustella aikuiskoulutusosastolta sekä Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopiston www ja FB -sivustoilta. Lisätietoja aikuiskoulutuksesta koulutussuunnittelija Sirpa Kiviharjulta, 8

9 9

10 AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistossa voi suorittaa joko ammatillisena peruskoulutuksena tai näyttötutkintona. Näyttötutkintona suorittajat ovat yleensä aikuisia, yli 18-vuotiaita ja joilla on jo jokin toinen ammatillinen tutkinto suoritettu aiemmin ja/tai heillä on runsaasti alan osaamista hankittu esimerkiksi työelämästä. Suoraan peruskoulusta tulleet nuoret sekä ylioppilaat suorittavat tutkinnon tavallisimmin ammatillisena peruskoulutuksena. Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt (AMOS) Työssäoppiminen kuuluu ammatillisiin opintoihin. Se tarkoittaa, että ollaan työpaikalla oppimassa ao. tutkinnon osan ammattitaitoa. Ammatillisessa peruskoulutuksessa peruskoululaisilla ja ylioppilailla tutkintoon pitää sisältyä työssäoppimista vähintään 20 opintoviikkoa ja MKTO:ssa se jakautuu eri lukuvuosille. Työssäoppimisen ylärajaa ei ole määritelty, silloin puhutaan laajennetusta työssäoppimisesta. Työssäoppiminen on tavoitteellista ja arvioitavaa oppimista työpaikalla. Sinua ohjaa työpaikalla jakson aikana työpaikkaohjaaja. Opettaja, joka ohjaa ja opastaa sinua työssäoppimisjaksojen aikana on työssäoppimisen ohjaaja. Hän on usein myös ryhmänohjaajasi. Jokaisen tutkinnon osan (8 tutkinnon osaa) ammattiosaamisen näytössä osoitat sen mitä osaat. Näyttö voidaan toteuttaa työpaikalla tai oppilaitoksessa. Ammattiosaamisen näyttö suunnitellaan etukäteen. Suunnitelma tehdään yhdessä työpaikkaohjaajan ja opettajan kanssa. Ammattiosaamisen näyttö arvioidaan kolmikantaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että arviointiin osallistuu opiskelija, työelämän edustaja (esim. työpaikkaohjaaja) ja opettaja. Arviointi tapahtuu aina tutkinnon osittain ammattitaitovaatimukset ja arvioinnin kriteerit huomioiden. Kun olet suorittanut koko käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon ja valmistut Artesaaniksi, saat myös erillisen todistuksen näytöistä eli näyttötodistuksen. Siihen on merkitty kaikki tutkinnon osat, 8 kappaletta, ja niiden näyttöjen arviointi. HOPS sekä osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) Opintojen aikana laadit yhdessä ryhmänohjaajasi kanssa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS), johon kirjataan opintojesi aikana tapahtuvia asioita. Näitä ovat esimerkiksi opintojen eteneminen, valinnaisuudet, työssäoppimispaikat ja -ajat, näyttösuunnitelmat ja arvioinnit, mahdolliset aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamiset, tukitoimet, kiinnostuksen kohteesi jne. HOPS on suunnitelma ja sitä päivitetään opintojen aikana ja siksi se voi myös muuttua. HOPS:n tarkoitus on tukea oppimista, urasuunnittelua ja itsearviointia sekä vahvistaa motivaatiota ja sitoutumista opiskeluun. Opiskelusuunnitelma pohjautuu opetussuunnitelmaan sekä opiskelijan yksilöllisiin tarpeisiin ja suunnitelmiin. HOPSia työstetään koko opiskelun ajan yhteistyössä opiskelijan ja opettajien kanssa. HOPS:n kaikki osat kootaan ja kirjataan Wilmaan. Jos olet aikaisemmin suorittanut opintoja, jotka vastaavat tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöiltään opetussuunnitelmaa, voivat ne korvata joitakin opintoja. Opiskelemasi alan työkokemus sekä harrastustoimintakin voidaan huomioida. Jos muualla suoritetuista opintokokonaisuuksista tai muulloin hankituista tai muutoin hankitusta koko opintokokonaisuuden kattavasta osaamisesta ei ole arvosanaa, järjestetään erillinen arviointi; koe tai näyttö, jossa osaaminen todennetaan. AHOT on lyhenne sanoista aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta. Voit kysyä asiasta lisää ryhmänohjaajalta tai opinto-ohjaajalta. 10

11 Opiskelija hakee opintojen tunnistamista kirjallisesti opintojen alussa tai ennen tutkinnon osan opetuksen alkua. Hakulomakkeita saa toimiston läheisyydessä olevasta lokerikosta. Hakemukseen liitetään tarvittavat todistukset. Hakemuskaavakkeet liitteineen annetaan ko. aineen opettajalle, jonka kanssa kannattaa myös aina käydä keskustelua omasta osaamisestasi suhteessa opinnoissa vaadittavaan osaamiseen. Opettaja tai opettajat yhdessä päättävät osaamisen tunnustamisesta ja se merkitään Wilmaan, opintosuoritusotteeseen. Tuki- ja lisäopetus sekä HOJKS ja erityisopetus Jos jokin oppiaine tuntuu vaikealta tai olet ollut poissa sairauden takia, voit pyytää tukiopetusta opettajaltasi. Jos oppiminen on sinulle vaikeaa useissa oppiaineissa, voit saada enemmän lisäopetusta. Silloin tehdään usein myös HOJKS eli henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. Siihen kirjoitetaan, mitä vaikeuksia sinulla on ja miten sinua voidaan parhaiten auttaa opinnoissasi. Tällöin kyse on erityisopetuksesta. Erityisopetusta järjestetään opiskelijalle, joka vammaisuuden, sairauden, oppimisvaikeuksien, tunne-elämän häiriön tai muun syyn vuoksi tarvitsee erityisiä opetus- ja opiskelijahuoltopalveluita. Erityisopetuksella turvataan henkilökohtaisiin edellytyksiin perustuva oppiminen, itsensä kehittäminen ja ihmisenä kasvaminen. HOJKS laaditaan yhdessä ryhmänohjaajan, erityisopetusvastaavan, opiskelijan, alaikäisen opiskelijan huoltajien tai opiskelijan tukihenkilöiden kanssa. Tarvittaessa mukana voivat olla myös kuraattori, terveydenhoitaja ja opinto-ohjaaja. Jos Sinulla on HOJKS laadittu jo aiemmissa opinnoissasi, kannattaa siitä mainita ryhmänohjaajalle opintojen alussa esimerkiksi alkuhaastattelussa. Silloin tukitoimien nopeampi järjestäminen myös näissä opinnoissa on nopeampaa. Arviointi Osaaminen ja oppiminen arvioidaan numeroilla 1-3. Paras arvosana 3 tarkoittaa kiitettävää, arvosana 2 on hyvä ja 1 on tyydyttävä. Jos jokin suoritus on hylätty, se on 0. Vapaasti valittavat tutkinnon osat voidaan opiskelijan suostumuksella hyväksyä suoritetuksi ilman arvosanaa. Silloin merkintä on S. Arviointi on laadullista, mikä tarkoittaa, että opiskelijoiden osaamista verrataan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin ja niiden pohjalta laadittuihin arviointikriteereihin. Hyvä arviointi tukee, ohjaa ja kannustaa opiskelijaa matkalla ammattilaiseksi. Tutkinnon osien arvosanoista päättävät arvioitavien opintojen opetuksesta vastaava opettaja tai, jos opettajia on useita, opettajat yhdessä. Työssäoppimisen arvioinnista päättävät ohjaava opettaja ja työpaikkaohjaaja yhdessä. Näytöt arvioidaan kolmikantaisesti työelämäedustajan kanssa. Opiskelija arvioi myös itseään eli laatii itsearvioinnin. Näyttöjen jälkeen käydään myös aina arviointikeskustelu, jossa arvioinnin perustelut käydään läpi yhdessä keskustellen. Kaikki arvioinnit merkitään wilmaan. Arviointia koskeva oikaisu ja arvioinnin uusiminen Arviointiin tyytymätön opiskelija voi ensi vaiheessa pyytää kirjallisesti arvioinnin oikaisua arvioinnin suorittaneelta opettajalta tai muulta arvioinnista päätöksen tehneeltä henkilöltä tai rehtorilta. Oikaisupyyntö tulee tehdä 14 päivän kuluessa siitä, kun opiskelijalla on ollut tilaisuus saada tietoonsa arvioinnin tulokset sekä arviointiperusteiden soveltaminen häneen. Tähän ensi vaiheen päätökseen tyytymätön opiskelija voi hakea 11

12 kirjallisesti oikaisua Raision seudun koulutuskuntayhtymän ammattiosaamisen näyttöjen toimielimeltä 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut päätöksestä tiedon. Tämä arvioinnin oikaisumenettely koskee opetussuunnitelmaperusteista ja näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta sekä ammattiosaamisen näyttöjen arviointia.. Hylätyistä käytännön opetuksen tutkinnon osien ja niiden osien (ent. kurssien) uudelleen suorittamisesta sovitaan erikseen asianomaisten opettajien kanssa. Jos opiskelija ei suorita hyväksytysti riittävää määrää opintoviikkoja lukuvuoden aikana, (noin 30 ov:ta, ensimmäisen vuoden aikana ja 60 ov:ta toisen vuoden loppuun mennessä) niin opiskelija ei voi siirtyä seuraavalle luokalle. Päättötodistuksen saamisen edellytyksenä on, että opiskelija suorittaa kaikki tutkinnon osat ja ammattiosaamisen näytöt hyväksytysti. Näyttötutkinto Näyttötutkinnossa voit osoittaa ammattitaitosi ja saada osaamisestasi virallisen tunnustuksen, tutkintotodistuksen. Näyttötutkinnossa sillä ei ole merkitystä miten olet tietosi ja taitosi hankkinut; se on voinut tapahtua työssä, opiskelussa tai harrastuksissa. Pohjakoulutusta tärkeämpää on ammatillinen osaaminen ja sen osoittaminen. Näyttötutkinnot ovat aikuisten ammatillisia tutkintoja. Niissä osaaminen ja ammattitaito osoitetaan työpaikalla tai Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopiston tiloissa tavallisissa työtehtävissä. Näyttötutkintoja ovat ammatilliset perustutkinnot (esim. käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani), ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot. Kaikki näyttötutkinnot muodostuvat tutkinnon osista. Jokainen tutkinnon osa muodostaa ammattipätevyyden osa-alueen, joka voidaan erottaa itsenäiseksi, arvioitavaksi kokonaisuudeksi. Tavoitteesi mukaisesti sinua kutsutaan tutkinnon suorittajaksi, sillä olet kerryttämässä niitä tietoja ja taitoja ja sitä osaamista mitä tutkinnon suorittaminen edellyttää. Mikäli sinulla on jo ennestään tutkinnon perusteissa edellytettyä osaamista, sinun ei tarvitse opiskella samoja asioita uudelleen, vaan voit osoittaa osaamisesi suoraan. Näyttötutkinnon suorittaminen jaetaan kolmeen vaiheeseen; hakeutuminen, tutkinnon suorittaminen ja tarvittavan ammattitaidon hankkiminen. Lainsäädännön mukaan näyttötutkinto on aina henkilökohtaistettava. Tästä johtuu, että sinun polkusi tavoitteeseen ja myös tutkintotilaisuutesi ovat mahdollisesti hyvin erilaiset kuin toisten samaa tutkintoa suorittavien. Jos sinulla on jo vankka ammattitaito, selviät tavoitteeseesi nopeammin kuin vaikkapa alan vaihtaja, joka hankkii tarvittavan ammatti-taidon alusta alkaen. Jos taas tarvitset erityistä tukea esimerkiksi oppimisvaikeuksien takia, tutkinnon suorittamiseen tarvitsemasi aika pitenee. Näyttötutkinnon suorittamisen kolme vaihetta Näyttötutkinnoissa osoitetaan se osaaminen, mikä on määritelty kunkin tutkinnon perusteissa. Tutkinnon perusteet ovat Opetushallituksen (OPH) vahvistamat ja kaikki Suomen tutkintojen järjestäjät käyttävät samoja perusteita. Tutkinnot suoritetaan tutkinnon osittain, jotka ovat itsenäisiä, työelämälähtöisiä tehtäväkokonaisuuksia. Useimmissa tutkinnoissa osien suorittamisjärjestys on vapaa. Näyttötutkinnon suorittamisen kolme vaihetta ovat hakeutuminen, tutkinnon suorittaminen ja arviointi. Hakeutuminen Kun tulet suorittamaan näyttötutkintoa, selvitämme ensin tavoitteesi, taustasi ja osaamisesi. Selvitysten perusteella suunnittelemme yhdessä sinulle sopivimman tutkinnon ja sen minkälaista lisäosaamista tarvitset 12

13 tutkinnon suorittamiseksi. Samalla suunnittelemme miten hankit tarvittavan osaamisen, esimerkiksi valmistavassa koulutuksessa tai työssä oppien. Tutkinnon suorittamisen kannalta on olennaista miten osoitat tutkinnossa vaadittavan osaamisen ja tämä suunnittelu käynnistyy jo hakeutumisvaiheessa. Lisäksi selvitetään oppimiseen ja tutkinnon suorittamiseen liittyvät vaikeudet. Tarvittavalla ohjauksella ja tukitoimilla varmistetaan, että saat tutkintosi suoritetuksi määräajassa. Kaikkea juuri sinun lähtökohdistasi tapahtuvaa tutkinnon suorittamisen suunnittelua nimitetään henkilökohtaistamiseksi, johon liittyvät suunnitelmat luodaan yhteistyössä kouluttajan, opinto-ohjaajan ja muiden tarvittavien asiantuntijoiden kanssa. Henkilökohtaistamissuunnitelma on aina kirjallinen. MKTO:ssa se laaditaan ensisijaisesti Wilmaan. Seuraat suunnitelman toteutumista yhdessä opetus- ja ohjaushenkilöstön kanssa. Suunnitelmasi tarkistetaan ja sitä päivitetään tarvittaessa. Tutkinnon suorittaminen Tutkinnossa vaadittava ammattitaito osoitetaan tutkintotilaisuuksissa. Se tarkoittaa, että teet tutkintoa vastaavaa ammattityötä työpaikalla ja samalla arvioijat arvioivat ammatillista osaamistasi. Työpaikka voi olla joko oma työpaikkasi, työssäoppimispaikkasi tai muu soveltuva paikka, missä voit tehdä sellaista työtä, että kaikki tutkinnossa vaadittava osaaminen tulee näkyväksi ja voidaan arvioida. Tavallisesti yhdessä tutkintotilaisuudessa suoritetaan yksi tutkinnon osa. Tutkintotilaisuuksia järjestetään myös valmistavaa koulutusta antavan tahon eli Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopiston tiloissa. Tällöinkin pääset osoittamaan osaamistasi ammattia vastaavissa todellisissa tehtävissä. Tutkintotilaisuudet ovat ensisijaisesti arjen työssä tapahtuvaa ammattitaidon arviointia. Jos jotakin tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksen vaadittavaa osaa ei tutkintotilaisuudessa voida osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelulla, tehtävillä ja muilla menetelmillä. Lisäksi järjestetään kokoava arviointikeskustelu, jossa varmistetaan, että olet osoittanut osaamisesi kaikilla vaadituilla alueilla. Arviointi Näyttötutkinnoissakin osaamistasi arvioidaan suhteessa tutkinnon perusteissa esitettyihin ammattitaitovaatimuksiin eli arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin. Tutkintotilaisuuksissa arvioidaan ainoastaan osaamistasi ja sen tasoa, ei oppimistasi tai kehittymistäsi. Arviointi kohdistuu suoritukseen ja toimintaan, ei henkilöön tai persoonaan, eikä osaamistasi verrata muiden osaamiseen. Arvioijan tehtävänä on tehdä päätelmiä siitä, onko osaamisesi tutkinnon mukaista. Arvioija kerää tietoa osaamisestasi seuraamalla työskentelyäsi ja pohtimalla, riittävätkö esitetyt todisteet osaamisesta tutkinnon suorittamiseksi. Arvioija voi myös esittää sinulle kysymyksiä, joilla hän tarkentaa havaintojaan. Hän voi kysyä esimerkiksi perusteluja valinnoillesi, tekemiesi valintojen seurauksia, arvioitasi niiden hyödyistä tai mielipidettäsi jostakin työhön liittyvästä asiasta. Kysymysten pitää pohjautua tutkinnon perusteisiin. Arviointiaineistossa voi olla myös kirjallista materiaalia, ansioluetteloja, portfolioita tai muita dokumentteja, sekä haastatteluja, kuvia, videoita, työnäytteitä ja muita erilaisia tuotoksia. Arvioitavana on kuitenkin prosessi jonka aikana aineisto on tehty, ei pelkkä lopputulos. 13

14 Kuka arvioi Arvioijia on kolme (= kolmikanta) ja heistä yksi edustaa työnantajia (TA), yksi työntekijöitä (TT) ja yksi opetusalaa (näyttötutkintomestari eli NTM). Jokainen arvioija tekee arvioinnin tutkinnon perusteissa mainittujen arviointikriteerien pohjalta, vaikka näkökulma vaihteleekin sen mukaan mitä tahoa arvioija edustaa. Jokainen arvioija osallistuu päätöksentekoon tasapuolisesti. Tutkintotilaisuuden päätteeksi pidetään arviointikeskustelu, johon osallistuvat arvioijat ja tutkinnon suorittaja. Arviointikeskustelussa esität tutkinnonsuorittajana omat näkemyksesi osaamisestasi. Tätä sanotaan itsearvioinniksi. Arvioijat voivat vielä tehdä sinulle tarkentavia kysymyksiä, joilla he varmistavat että tutkinnossa vaadittavan ammattitaidon kaikki osa-alueet ovat tulleet osoitetuksi. Saat heiltä myös palautetta omista vahvuuksistasi ja kehittymiskohteistasi. Arvioijat tekevät yhteisen arviointiesityksen tutkinnon osan arvosanasta ja päätöksen arvioinnista tekee tutkintotoimikunta. Arvioijilta edellytetään, että heillä on riittävä koulutus ja työkokemus sen tutkinnon alalta mitä ovat arvioimassa. Työnantaja-arvioija voi olla esimerkiksi tutkinnon suorittajan esimies tai muu hallinnollisessa asemassa oleva henkilö, joka tuntee riittävän hyvin arvioitavan tutkinnon toimialan. Työntekijä-arvioija on tutkinnon suorittajan kanssa samalla alalla samanlaisessa asemassa toimiva henkilö kuten vaikkapa kollega. Opetusalan edustajan tehtävänä on huolehtia siitä, että arvioinnissa pysytään tutkinnon perusteissa. Hänellä on useimmiten laajin kokemus arvioinnista ja erilaisista arviointitilanteista. Hän huolehtii myös arvioinnin dokumentoinnista. Arvioijana ei voi toimia henkilö, joka on jostain syystä esteellinen. Esteellinen on: - kouluttaja, joka on toiminut tutkinnon suorittajan ensisijaisena kouluttajana arvioitavassa tutkinnon osassa - tutkinnon suorittajan työpaikkaohjaaja - samassa ryhmässä opiskeleva henkilö - lähiomainen Todistukset Tutkintotoimikunta myöntää sinulle tutkintotodistuksen, kun kaikki vaadittavat tutkinnon osat on suoritettu. Jos haluat suorittaa osatutkinnon, saat siitä osatutkintotodistuksen. Osatutkinto voi muodostua yhdestä tai useammasta tutkinnon osasta. Tutkintotoimikunnan myöntämä ja sen puheenjohtajan sekä oppilaitoksen rehtorin allekirjoittama tutkintotodistus on virallinen vahvistus ammattitaidostasi. Se on dokumentti, jota tarvitset hakiessasi työ- tai jatkokoulutuspaikkaa. Saat Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistolta myös valmistavasta koulutuksesta osallistumistodistuksen, jonka liitteenä on ote opintorekisteristä. Otteesta selviää mistä sisällöistä valmistava koulutuksesi on muodostunut. Siinä on myös arviointi oppimisestasi. 14

15 Tarvittavan ammattitaidon hankkiminen Valmistava koulutus Henkilökohtaistamissuunnitelman yhtenä osana on suunnitelma siitä, miten hankit tutkinnossa tarvittavan ammattitaidon. Se voi tapahtua näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa, työssä oppien, itsenäisesti opiskelemalla tai näiden yhdistelmänä. Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopisto järjestää valmistavaa koulutusta pääosin päivä-opetuksena. Osa opiskelusta voi tapahtua myös ilta- ja etäopiskeluna. Näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta varten opiskelijoille annetaan valmistavan koulutuksen suunnitelma, josta valitaan itselle tarpeelliset osat ja ne merkitään henkilökohtaiseen suunnitelmaan. Kun henkilökohtaistamissuunnitelma on tehty, se on molemmin puolin sitova ja sitä voidaan muuttaa vain yhteisesti sopimalla. Opiskelijalla on velvollisuus osallistua suunnitelmassa sovittuun opetukseen. Jos opiskelet oppisopimuksella, sinua velvoittaa myös työsopimus. Jos olet sopinut työnantajasi kanssa siitä, että osallistut tietopuoliseen koulutukseen työajalla, sinulla on velvollisuus ilmoittaa poissaoloistasi paitsi oppilaitokseen myös työnantajallesi. Työvoimapoliittisessa koulutuksessa olevilla on velvollisuus osallistua lukujärjestyksen mukaiseen opetukseen. Työssä oppiminen Työssä oppiminen voi sisältyä henkilökohtaistamissuunnitelmaasi osana tarvittavan ammattitaidon hankkimista. Siinä on määritelty tavoitteet työssä oppimiselle ja työtehtävien tulee edistää näiden tavoitteiden saavuttamista. Opiskelijanakin noudatat työpaikalla sen sääntöjä, ohjeita ja työaikaa. Työssäoppimispaikan tutkinnon suorittaja voi hankkia omatoimisesti keskustelemalla asiasta ensin tutkinnosta vastaavan opettajan kanssa asiasta. Opintojen eteneminen Tavoite on, että opintosi etenevät henkilökohtaistamissuunnitelman mukaisesti. Mikäli suunnitelma ei toteudu, on siitä keskusteltava kouluttajan kanssa ja tarvittaessa päivitettävä suunnitelmaa. Etenemistä seurataan myös opintososiaalisten etujen myöntämisen kannalta. Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopisto on velvollinen ilmoittamaan poissaoloistasi opintotukikeskukselle, joka voi keskeyttää opintotuen maksamisen runsaiden poissaolojen perusteella. Tutkinnon järjestäjänä oppilaitoksen tulee ennen tutkintotilaisuuteen ohjaamista varmistua siitä, että sinulla on edellytykset suorittaa tutkinto hyväksytyksi. Arviointi valmistavassa koulutuksessa Valmistavassa koulutuksessa arviointi on ohjaavaa, motivoivaa ja kannustavaa. Arvioinnissa käytetään monipuolisesti eri arviointimenetelmiä. Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen sisällöstä ja järjestämisestä tutkinnon perusteiden mukaisesti. Valmistava koulutus toteutetaan tutkinnon perusteiden mukaisesti työelämälähtöisinä kokonaisuuksina. 15

16 Näyttötutkintoon valmistava koulutus arvioidaan asteikolla 1-3. Ohjaus ja tuki näyttötutkinnon suorittajalle Opinto-ohjaus Opinto-ohjaaja ohjaa, tukee ja kannustaa sinua tutkinnon suorittamisen eri vaiheissa. Hänen puoleensa voit kääntyä kaikissa opiskeluusi liittyvissä asioissa. Hän neuvoo myös opiskelun keskeyttämiseen tai eroamiseen liittyvissä tilanteissa. Opinto-ohjaajan kanssa voit myös keskustella tutkinnon suorittamisen jälkeisistä työelämä- ja koulutusvaihtoehdoista. Voit pyytää ja kysyä myös ohjausta tutkinnon suorittamisessa ja valmistavasta koulutuksesta kaikilta oman alasi opettajilta ja kouluttajilta sekä muulta henkilökunnalta. Erityisohjaus tutkinnon suorittamisen tukena Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet tai eriasteiset oppimisen vaikeudet eivät ole este suorittaa ammatillista tutkintoa. Opiskelijalla onkin mahdollisuus tarvittaessa saada tutkinnon suorittamisen eri vaiheissa erityistukea. Voit kysyä lisää asiasta esimerkiksi henkilökohtaistamiskeskustelussa ao. kouluttajan / ohjaajan kanssa. Opiskeluoikeus näyttötutkinnossa Tutkinnon suorittajan velvollisuudet Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopisto järjestää mahdollisuudet osallistua valmistavaan koulutukseen osana tutkinnon suorittamiseen johtavaa tietä, oman henkilökohtaisen suunnitelmasi mukaisesti. Tutkinnon suorittajana sinulla on velvollisuus osallistua tutkintotilaisuuksiin osana opintojasi. Lisäksi sinun tulee suorittaa tutkintosi henkilökohtaisessa suunnitelmassasi sovitussa ajassa. Valmistavan koulutuksen tilapäinen keskeyttäminen Keskeyttämistä on syytä hakea aina jos joudut jostain syystä pitämään taukoa opiskelussa, mutta aiot jatkaa valmistavan koulutuksen opintoja ja tutkinnon suorittamista tilapäisen tauon jälkeen. Keskustele aina ensin kouluttajan kanssa tilanteestasi ja keskeyttämisen mahdollisuudesta. Opintojen keskeytystä voi anoa kirjallisesti sairauden tai muun pätevän syyn perusteella (esim. raskaus ja synnytys tai asevelvollisuus). Koulutuksen antaja myöntää luvan opiskelujen keskeyttämiseen määräajaksi. Keskeytyksen aikana opiskelija säilyttää opinto-oikeutensa oppilaitoksessa. Opintoaika ei kulu keskeytyksen aikana. Lisätietoja saat myös opintotoimistosta. Eroaminen oppilaitoksesta Jos et jostain syystä voi jatkaa opiskelua eikä tilapäinen keskeyttäminen ole mahdollista, sinun tulee anoa eroa Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopiston aikuiskoulutuksesta. Eron myöntää koulutuksen järjestäjä. Eroamista koskevan lomakkeen saat opintotoimistosta. Eroaminen pitää aina tehdä kirjallisesti ja allekirjoittaa henkilökohtaisesti. 16

17 Tutkinnon suorittamiseen näyttötutkintona ja valmistavaan koulutukseen liittyvät maksut Opiskelumaksu Perustutkintoon valmistavassa koulutuksessa ei ole opiskelumaksua. Ammatillisessa lisäkoulutuksessa, ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin valmistavissa koulutuksissa sen sijaan peritään kohtuullinen opiskelumaksu. Maksusta tiedotetaan markkinoinnissa ja valmistavassa koulutuksessa. Tutkinnon suorittamiseen liittyvät maksut Ilman valmistavaa koulutusta tutkintoon osallistuvalta peritään korkeintaan 400 euroa tutkinnon osaa kohti. Maksun suuruus riippuu siitä, onko oppilaitoksessa samaan aikaan muita saman tutkinnon suorittajia ja kuinka monta tutkinnon suorittajaa on tulossa. Näyttötutkintoina suoritettaviin ammatillisiin perustutkintoihin, ammattitutkintoihin ja erikoisammattitutkintoihin osallistuvalta perittävä tutkintokohtainen tutkintomaksu on 58 euroa. Tutkintomaksu peritään opintojen alkuvaiheessa kaikilta näyttötutkinnon suorittavilta opiskelijoilta. Maksuista tiedotetaan sekä koulutukseen hakeutumisvaiheessa että sen aikana. Tutkinnon suorittaja voi uusia hylätyn tutkintosuorituksen tai täydentää puutteelliseksi jäänyttä tutkinto-suoritusta oppilaitoksen seuraavassa sisällöllisesti vastaavassa tutkintotilaisuudessa. Ensimmäinen uusinta on maksuton kaikille, seuraavat maksullisia erikseen sovitusti. Muille tahoille myytävien näyttötutkintotilaisuuksien maksuista sovitaan erikseen tapauskohtaisesti riippuen siitä, onko oppilaitoksessa samaan aikaan muita saman tutkinnon suorittajia ja kuinka monta tutkinnon suorittajaa on tulossa. Hintaluokka on sama kuin suoraan näyttötutkintoon tulevilta, tai ohjaustarpeesta riippuen enemmän. Muut kustannukset Perustutkintoon valmistava koulutus oppilaitoksessa on ilmaista. Koulutuksessa olevien tulee itse hankkia henkilökohtaiset työvälineet, -vaatteet, sekä -jalkineet. Myös koulutuksen aikana mahdollisesti tehtävät opintomatkat tutkinnon suorittaja kustantaa itse. Tutkintojen suorittajat kustantavat opiskelunsa aikana käyttämänsä raaka-aineet ja materiaalit, myös ne jotka on hankittu oppilaitoksen toimesta opiskelijoiden käyttöön. Opintososiaaliset etuudet näyttötutkinnon suorittajalle Opintotuki Kansaneläkelaitos vastaa opintotuen myöntämisestä. Opintotukeen kuuluvat opintoraha, asumislisä ja opintolainan valtiontakaus, joiden saaminen edellyttää päätoimista opiskelua. Tuki voidaan myöntää opintojen laajuutta vastaavaksi ajaksi, jonka jälkeen opiskelijalle voidaan hakemuksesta myöntää tuki enintään yhdeksi vuodeksi, jos oppilaitos vahvistaa opintojen jatkuvan päätoimisesti. Hakulomakkeita sekä tietoja tuen määristä, tulorajoista ja myöntämisperusteista saa mm. osoitteessa kela.fi. Hakulomakkeita liitteineen voi palauttaa Kelan toimistoihin. 17

RAISION KAUPPAOPISTO OPINTO-OPAS

RAISION KAUPPAOPISTO OPINTO-OPAS 1 RAISION KAUPPAOPISTO OPINTO-OPAS 2014 2015 2 SISÄLLYS 1 TERVETULOA RAISION KAUPPAOPISTOON... 3 2 HALLINTO... 3 2.1 Omistaja... 3 2.2 Yhteystiedot... 3 3 KOULUTUSJÄRJESTELMÄ... 3 3.1 Rakenne... 3 3.2

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen perustutkinto. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen perustutkinto. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi Opiskelijan opas 2015 2016 Ammatillinen perustutkinto Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi 2 Opiskelijan opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto Julkaisija: Oulun seudun ammattiopisto OSAO Taitto,

Lisätiedot

OPISKELIJAN OPAS 2014-2015 OPIS- KELI- JAN 2014-2015 OPAS

OPISKELIJAN OPAS 2014-2015 OPIS- KELI- JAN 2014-2015 OPAS OPISKELIJAN OPAS 2014-2015 OPIS- KELI- JAN 2014-2015 OPAS TERVETULOA OPISKELEMAAN RAISION AMMATTIOPISTOON! Tähän opinto-oppaaseen on koottu tärkeää tietoa opinnoista, opiskelukäytännöistä ja oppimisen

Lisätiedot

Hyvä opiskelija, Säilytä siis tämä opas koko opintojesi ajan!

Hyvä opiskelija, Säilytä siis tämä opas koko opintojesi ajan! OPISKELIJAN OPAS Kevät 2015 2 Hyvä opiskelija, Tervetuloa Ammattiopisto Livian Sosiaali- ja terveysopistoon. Tähän opiskelijan oppaaseen on koottu tietoa, jota voit hyödyntää opintojen eri vaiheessa. Säilytä

Lisätiedot

Oppaan kuvat: istockphoto, Lasse Kantola, Karoliina Kivistö, Pia Rautio, Sonja Siikanen, Petri Smura

Oppaan kuvat: istockphoto, Lasse Kantola, Karoliina Kivistö, Pia Rautio, Sonja Siikanen, Petri Smura Hyvän elämän puolesta OPISKELIJAN OPAS syksy 2014 - kevät 2015 Info lukujärjestyksistä Työjärjestykset ja luokkatilat ovat näkyvissä Wilmassa, internetosoitteessa https://dila.starsoft.fi Jokaisella opiskelijalla

Lisätiedot

Opiskelijan ja huoltajan opas. nuorten ammatillinen peruskoulutus 2011-2012

Opiskelijan ja huoltajan opas. nuorten ammatillinen peruskoulutus 2011-2012 Opiskelijan ja huoltajan opas nuorten ammatillinen peruskoulutus 2011-2012 Opiskelijan ja huoltajan opas nuorten ammatillinen peruskoulutus 2011-2012 Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Kannuksen yksikön

Lisätiedot

OPISKELIJAN OPAS 2014

OPISKELIJAN OPAS 2014 OPISKELIJAN OPAS 2014 Vaasan aikuiskoulutuskeskus www.vakk.fi Sisältö Rehtorin tervehdys 3 1. Vaasan aikuiskoulutuskeskus 4 2. Yhteystietoja 5 3. Koulutustarjonta ja tutkinnot 7 4. Tutkinnon suorittajaksi

Lisätiedot

Lahden diakonian instituutti. Opiskelijan opas

Lahden diakonian instituutti. Opiskelijan opas Lahden diakonian instituutti Opiskelijan opas syksy 2010 - kevät 2011 Sisällysluettelo 3 Rehtorin tervehdys 4 Mitä, missä ja milloin 4 Yhteystiedot 4 Aukioloajat 4 Aikataulut 5 Luokkatilat 7 Atk ja internet

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2014-2015

Opiskelijan opas 2014-2015 Opiskelijan opas 2014-2015 Tärkeät yhteystiedot Nimi Ryhmän tunnus Sähköpostiosoitteeni Nimi Puh. Ryhmänohjaaja Tiimivastaava Koulutuspäällikkö Koulutusjohtaja Rehtori Keskeiset opettajat: Opinto-ohjaaja

Lisätiedot

Hyvän elämän puolesta

Hyvän elämän puolesta Hyvän elämän puolesta OPISKELIJAN OPAS syksy 2015 - kevät 2016 Info lukujärjestyksistä Työjärjestykset ja luokkatilat ovat näkyvissä Wilmassa, internetosoitteessa https://dila.starsoft.fi Jokaisella opiskelijalla

Lisätiedot

OPISKELIJAN OPAS 2011. Vaasan aikuiskoulutuskeskus

OPISKELIJAN OPAS 2011. Vaasan aikuiskoulutuskeskus OPISKELIJAN OPAS 2011 Vaasan aikuiskoulutuskeskus www.vakk.fi Sisältö Rehtorin tervehdys 3 1. Vaasan aikuiskoulutuskeskus 4 2. Yhteystietoja 5 3. Koulutustarjonta ja tutkinnot 7 4. Tutkinnon suorittajaksi

Lisätiedot

Opiskelijan ja huoltajan opas. nuorten ammatillinen peruskoulutus 2014-2015

Opiskelijan ja huoltajan opas. nuorten ammatillinen peruskoulutus 2014-2015 Opiskelijan ja huoltajan opas nuorten ammatillinen peruskoulutus 2014-2015 Opiskelijan ja huoltajan opas nuorten ammatillinen peruskoulutus 2014-2015 Keski-Pohjanmaan ammattiopiston Kannuksen toimipaikan

Lisätiedot

Opiskelijan opas Nuorisoaste 2012 2013

Opiskelijan opas Nuorisoaste 2012 2013 Opiskelijan opas Nuorisoaste 2012 2013 7.8.2012 Opiskelijan nimi Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto Pajuniityntie 3, 00320 Helsinki P. (09) 838 6160 www.skyo.fi HYVÄ SKY-OPISTON OPISKELIJA! 4 1. SUOMEN

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2012-2013 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA TOIVALA

Opiskelijan opas 2012-2013 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA TOIVALA Opiskelijan opas 2012-2013 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA TOIVALA 2 Arvoisa opiskelija Savon ammatti- ja aikuisopiston puolesta toivotan Sinut tervetulleeksi opiskelemaan oppilaitokseemme. Vaativana tehtävänäsi

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2015-2016. Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto

Opiskelijan opas 2015-2016. Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto Opiskelijan opas 2015-2016 Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto 1 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 3 OSAAMISALAT... 4 TOIMITILAT TUORLASSA... 5 TOIMITILAT PAIMIOSSA... 6 I TUTKINTORAKENNE... 7 AMMATILLISET

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2014-2015. Presidentinkatu 3 Kuopio

Opiskelijan opas 2014-2015. Presidentinkatu 3 Kuopio Opiskelijan opas 2014-2015 Presidentinkatu 3 Kuopio OPISKELIJAN OPAS SAVON AMMATTI- JA AIKUISOPISTO Presidentinkatu 3 2014-2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 1 1 KOULUTUS... 1 1.1 TYÖSSÄOPPIMINEN... 1 1.2 AMMATTIOSAAMISEN

Lisätiedot

Opiskelijan ja huoltajan opas NUORTEN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 2012-2013

Opiskelijan ja huoltajan opas NUORTEN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 2012-2013 Opiskelijan ja huoltajan opas NUORTEN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 2012-2013 Opiskelijan ja huoltajan opas NUORTEN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 2012-2013 Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Kannuksen yksikön

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2012-2013. Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto

Opiskelijan opas 2012-2013. Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto Opiskelijan opas 2012-2013 Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto 1 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 3 KOULUTUSOHJELMAT... 4 TOIMITILAT TUORLASSA... 5 TOIMITILAT PAIMIOSSA... 6 I TUTKINTORAKENNE... 7 AMMATILLISET

Lisätiedot

AMMATTIOPISTO OPISKELIJAN OPAS

AMMATTIOPISTO OPISKELIJAN OPAS AMMATTIOISTO OISKELIJAN OAS 2015 2016 kesä LUKUVUOSI 2015 2016 KEUDAN AMMATTIOISTOSSA 18.12.2015 syyslukukausi päättyy Syysloma 12. 16.10.2015 3. jakso alkaa 3.12.2015 Joululoma 19.12.2015 3.1.2016 4.1.2016

Lisätiedot

Päivitetty 19.8.2014. Aikuisopiskelijan opas

Päivitetty 19.8.2014. Aikuisopiskelijan opas Päivitetty 19.8.2014 Aikuisopiskelijan opas Tervetuloa Kainuun ammattiopistoon! Olet ottanut merkittävän askeleen elämässäsi siirtyessäsi opiskelemaan Kainuun ammattiopistoon. Onnittelut hyvästä valinnasta.

Lisätiedot

Opiskelijan Opas 2015 2016

Opiskelijan Opas 2015 2016 Opiskelijan opas 2015 2016 SALPAUKSEN KOULUTUSTARJONTA Onnittelut opiskelupaikan johdosta! HUMANISTINEN JA KASVATUSALA Nuoriso ja vapaa-aika KULTTUURIALA Kulta, hopea ja kaiverrus Musiikki Puuala Rakennusala

Lisätiedot

OPISKELUOPAS 2014-2015

OPISKELUOPAS 2014-2015 OPISKELUOPAS 2014-2015 Sisällysluettelo TERVETULOA OPISKELEMAAN LUKUVUOSI 2014-2015 OPISKELIJAN ETUUDET NEUVOJA JA OHJAUSTA POISSAOLO-OHJEISTUS TYÖSSÄOPPIMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT OPINTOJEN YHDISTÄMINEN

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2008-09

Opiskelijan opas 2008-09 Opiskelijan opas 2008-09 2 SISÄLTÖ (OTSIKOISSA ON LINKKI KOHTEESEEN) 1 Forssan ammatti-instituutti... 5 1.1 FAI:n toiminta-ajatus ja arvot... 5 1.2 Oppilaitoksen yhteystiedot... 5 1.3 Koulutusalat ja käyntiosoitteet...

Lisätiedot

OPISKELIJAN OPAS OPISKELIJAN OPAS

OPISKELIJAN OPAS OPISKELIJAN OPAS L402002.18 OPISKELIJAN OPAS Päivitetty / Päivittäjä 25.1.2011 Pirkko Kuhmonen, Pekka Sillanpää Laatupäällikkö Pekka Sillanpää OPISKELIJAN OPAS 1. HYVÄ OPISKELIJA... 3 2. TURUN AKK... 3 2.1 KOULUTUSALAT

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio... 7 2.3 Visio... 7

Lisätiedot

Aikuiskoulutusta. Käytännön tekijöille

Aikuiskoulutusta. Käytännön tekijöille Aikuiskoulutusta Käytännön tekijöille OPISKELIJAN OPAS 2013-2014 1 opiskelijan opas 2013-2014 Sisällysluettelo TERVETULOA OPISKELEMAAN AHLMANILLE Hyvä opiskelija, 3 4 5 6 7 9 10 12 16 17 18 20 20 21 21

Lisätiedot

Opiskelijan opas. lukuvuosi 2015 2016

Opiskelijan opas. lukuvuosi 2015 2016 Opiskelijan opas lukuvuosi 2015 2016 Sisältö 1. Tervetuloa opiskelemaan!... 5 2. Opiskelun aloitus... 6 Lukuvuoden työ- ja lomapäivät...6 Valmistumispäivät...6 Lukujärjestykset...6 Opintotoimisto ja hakutoimisto...7

Lisätiedot

Opiskelijan Opas 2014-2015

Opiskelijan Opas 2014-2015 Opiskelijan Opas 2014-2015 Opiskelijan opas 2014-2015 2(28) SISÄLLYS 1. Tervetuloa opiskelemaan, elämään ja toimimaan lle... 4 2. Vuosisuunnitelma, lukuvuoden työpäivät ja lomat... 5 3. Opiskelijapalvelut...

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO

AUTOALAN PERUSTUTKINTO AUTOALAN PERUSTUTKINTO 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 4 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 4 2.1 Arvot... 4 2.2 Missio... 5 2.3 Visio... 5 3. KOULUTUKSELLE ASETETUT TEHTÄVÄT, TAVOITTEET

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio... 2 2.3 Visio... 2 3. KOULUTUKSELLE ASETETUT

Lisätiedot