PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 6.5.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja"

Transkriptio

1 PÄÄTÖSLUETTELO Hollolan seurakunnan kirkkoneuvoston Sovituksenkirkossa pitämän kokouksen päätösluettelo. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa.. 35 Kokouksen avaaminen 36 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 37 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 38 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 39 Diakoniatyöntekijä Anitta Vuorikosken irtisanoutuminen 40 Hollolan seurakunnan 2. diakonian viran täyttö 41 Talouspäällikkö Heikki Seppäsen irtisanoutuminen 42 Hollolan seurakunnan talouspäällikön viran täyttö 43 Kiinteistöpäällikkö Keijo Kokon määräaikaisen viran jatkaminen saakka 44 Äänestyspaikat seurakuntavaaleissa Tilintarkastuskertomus vuodelta 2013 ja vastuuvapaudesta päättäminen 46 Hollolan seurakunnan virkasäännön kumoaminen 47 Kirkkoneuvoston ohjesäännön muuttaminen 48 Talousraportit Kirkkoneuvoston kokousajan muutos 50 Parinpellon leirikeskuksen kehittäminen 51 Parinpellon leirikeskuksen käyttömaksut Muut asiat 53 Aloiteasiat 54 Ilmoitusasiat 55 Kokouksen päättäminen ja muutoksenhakuoikeudesta ilmoittaminen Hollolassa Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

2 ESITYSLISTA 3/2014 Sivu 2 (33) KIRKKONEUVOSTO Aika Tiistai klo Paikka Puheenjohtaja Jäsenet Sovituksenkirkko, Keskuskatu 2 (kokoustila Mooses) Lahtinen Antti, kirkkoherra Hämäläinen Kalevi Kotiaho Pekka (varapj.) Lindqvist Kauko Louekoski-Huttunen Toini Lyyri Maija, jäsen Salo Tuulia Silventoinen Aimo Tanhuanpää Ritva-Liisa Tiilikka Liisa Varajäsenet Muut läsnäolijat Poissa: Aakala Seija, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Iivari Eila, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Kokko Keijo, kiinteistöpäällikkö (pois :n 43 ajan) Seppänen Heikki, talouspäällikkö (pois :n 41 ajan) Säde Juhana, tiedottaja, sihteeri Koskelo Aimo, jäsen Huttunen Timo, kappalainen Pohto Pentti, Hämeenkosken kappalainen

3 ESITYSLISTA 3/2014 Sivu 3 (33) 35 Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. 36 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Esitys: Päätös: Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 37 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta Esitys: Päätös: Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. Tehtäviin valittiin Kotiaho Pekka ja Lindqvist Kauko. 38 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Esitys: Päätös: Työjärjestykseksi hyväksytään esityslista. Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

4 ESITYSLISTA 3/2014 Sivu 4 (33) 39 Diakoniatyöntekijä Anitta Vuorikosken irtisanoutuminen Hollolan seurakunnan diakoniatyöntekijä Anitta Vuorikoski on toimittanut kirkkoneuvostolle päivätyn kirjeen, jossa hän ilmoittaa irtisanoutuvansa diakoniatyöntekijän virasta eläkkeelle siirtymisen johdosta. Anitta Vuorikosken viimeinen työpäivä tulee olemaan Valmistelu: vs. kirkkoherra Timo Huttunen Esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy Anitta Vuorikosken irtisanoutumisen eläkkeelle siirtymisen johdosta alkaen Päätös: Esitys hyväksyttiin. Tästä päätöksestä voi esittää oikaisuvaatimuksen KL 24. luvun mukaan. Esittelijä: Kirkkoherra Antti Lahtinen Keskuskatu Hollola Puh Sähköposti

5 ESITYSLISTA 3/2014 Sivu 5 (33) 40 Hollolan seurakunnan 2. diakonian viran täyttö Diakoniatyöntekijä Anitta Vuorikoski on irtisanoutunut eläkkeelle siirtymisen johdosta. Anitta Vuorikosken viimeinen työpäivä tulee olemaan Diakoniatyöntekijän toimenkuvaan kuuluu kuntakeskukseen keskittyvän yleisen diakoniatyön lisäksi muun muassa saattohoitotyön kehittäminen, diakoninen perhetyö sekä muut johtavan diakoniatyöntekijän antamat tehtävät. Viran kelpoisuusehtona on piispainkokouksen hyväksymä diakonian pätevyys. Palkkaus on kirkon virkaehtosopimuksen vaativuusryhmän 502 mukainen. Virka tulee ottaa vastaan Valitun tulee olla konfirmoitu evankelis-luterilaisen kirkon jäsen. Ennen työn vastaanottamista valitun on esitettävä lääkärintodistus työkelpoisuudestaan. Virassa on 4 kk:n koeaika. Hakuprosessissa mukana olevan henkilöstön ja luottamushenkilöiden tulee huomioida seuraavaa: Virantäyttöasiakirjoihin, esim. hakemuksiin ja yhteenvetoihin, saattaa sisältyä hakijaa koskevia arviointeja tai henkilön terveydentilaan, yksityiselämään tai harrastuksiin liittyviä tietoja. Tällaiset tiedot ovat salaisia (julkisuuslaki 24 kohdat 26, 29 ja 32) ja kirkkolain em. kohtien mukaan sekä seurakunnan viranhaltijoiden että luottamushenkilöiden vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvia asioita. Julkisuuslain salassapitosäännöksistä tulee tiedottaa kaikille virantäyttöön osallistuville henkilöille. Asiasta päättävien tulee huolehtia siitä, etteivät lain mukaan salassa pidettävät tiedot tule ulkopuolisten tietoon (julkisuuslaki 23 ). Vaitiolovelvollisuuden rikkomisen seuraamuksista on säädetty julkisuuslain 35 :ssä. Esitys: 1. Hollolan seurakunnan 2. diakonian virka julistetaan haettavaksi siten, että hakuaika päättyy klo 15. Virka tulee ottaa vastaan Hollolan seurakunnan 2. diakonian viranhaltijan valintaa varten kirkkoneuvosto asettaa valintaryhmän siten, että

6 ESITYSLISTA 3/2014 Sivu 6 (33) valintaryhmän tehtävänä on perehtyä hakemusasiakirjoihin ja päättää haastatteluun kutsuttavista hakijoista, valintaryhmä suunnittelee ja toteuttaa haastattelun, jonka jälkeen arvioi haastatellut hakijat ja priorisoi heidät valintapäätöstä varten sekä valmistelee päätösehdotuksen kirkkoneuvostolle em. suosituksen mukaisesti, valintaryhmän puheenjohtajaksi nimetään hallintokappalainen Timo Huttunen, äänivaltaiseksi sihteeriksi johtava diakoniatyöntekijä Virve Valkeavuori, ja jäseniksi kirkkoneuvoston jäsenet Aimo Koskelo, Kauko Lindqvist, Toini Louekoski-Huttunen sekä Ritva-Liisa Tanhuanpää, valintatyöryhmä pyrkii tuomaan esityksen 2. diakonian viran täytöstä kirkkoneuvostoon Valmistelu: vs. kirkkoherra Timo Huttunen Päätös: Esitys hyväksyttiin. Tästä päätöksestä ei voi esittää oikaisuvaatimusta KL 24:5 mukaan. Esittelijä: Kirkkoherra Antti Lahtinen Keskuskatu Hollola Puh Sähköposti

7 ESITYSLISTA 3/2014 Sivu 7 (33) 41 Talouspäällikkö Heikki Seppäsen irtisanoutuminen Hollolan seurakunnan talouspäällikkö Heikki Seppänen on toimittanut kirkkoneuvostolle päivätyn kirjeen, jossa hän ilmoittaa irtisanoutuvansa talouspäällikön virasta eläkkeelle siirtymisen johdosta. Heikki Seppäsen viimeinen työpäivä tulee olemaan Valmistelu: vs. kirkkoherra Timo Huttunen Esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy Heikki Seppäsen irtisanoutumisen eläkkeelle siirtymisen johdosta alkaen Päätös: Esitys hyväksyttiin. Merkittiin, että Heikki Seppänen poistui kokoustilasta esteellisenä pykälän käsittelyn ajaksi. Tästä päätöksestä voi esittää oikaisuvaatimuksen KL 24. luvun mukaan. Esittelijä: Kirkkoherra Antti Lahtinen Keskuskatu Hollola Puh Sähköposti

8 ESITYSLISTA 3/2014 Sivu 8 (33) 42 Hollolan seurakunnan talouspäällikön viran täyttö Talouspäällikkö Heikki Seppänen on irtisanoutunut eläkkeelle siirtymisen johdosta. Heikki Seppäsen viimeinen työpäivä tulee olemaan Talouspäälliköllä on virkansa puolesta hyvin keskeinen asema Hollolan seurakunnan organisaatiossa. Talouspäällikkö tehtävänsä puolesta (Talouspäällikön viran johtosääntö 3 ): 1. johtaa ja kehittää seurakunnan taloushallintoa 2. toimii taloushallinnon esittelijänä 3. toimii taloustoimiston esimiehenä sekä palkka-asiamiehenä 4. esittää ja perustelee ehdotuksen kirkollisveroäyrin suuruudesta 5. laatii talousarviosuunnitelman sekä tekee tilinpäätöksen 6. vastaa kirkkoneuvoston ohjesäännön 12 päätöksistä oman vastuualueensa osalta 7. vastaa seurakunnan puhelin- ja it -toiminnoista sekä niiden kehittämisestä ja hankinnoista 8. suorittaa muut kirkkoneuvoston erikseen määräämät tehtävät Talouspäällikön virkaan kuuluvia tehtäviä ei Hollolan kokoisessa seurakunnassa voida siirtää muille työntekijöille, virka on siten syytä täyttää. Samalla on huomioitava kirkkohallituksen esitys kirkkolain muutoksesta siten, että vastaisuudessa jokaisen seurakunnan tulee kuulua johonkin seurakuntayhtymään. Uudistus toteutuessaan vaikuttaa Hollolan seurakunnan talouspäällikön asemaan ja tehtäviin. Siksi virka vallitsevassa tilanteessa on syytä täyttää määräaikaisena. Muita muutoksia talouspäällikön toimenkuvaan tai palkkaukseen ei ole syytä tässä vaiheessa tehdä. Viran palkkaus on toistaiseksi kirkon virkaehtosopimuksen vaativuusryhmän 603 mukainen talouspäällikön palkkausjärjestelmäksi tulee ns. J-palkkaus (Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A7/2014). Palkkausjärjestelmän muutoksen liittyvät päätökset esitellään kirkkoneuvostolle erikseen.

9 ESITYSLISTA 3/2014 Sivu 9 (33) Kirkkolain mahdollisten muutosten voimaan astumisessa tullee menemään muutama vuosi. Pätevien hakijoiden houkuttelemiseksi virkasuhteen on muutenkin syytä olla riittävän pitkä. Rekrytointia valmistelevissa keskusteluissa olemme päätyneet esittämään määräaikaisen virkasuhteen kestoksi Virka voidaan tarvittaessa vakinaistaa myöhemmin. Talouspäällikön kelpoisuusvaatimuksena on korkeakoulututkinto, riittävä perehtyneisyys julkishallinnon talouteen sekä seurakuntahallinnon hyvä tuntemus (Talouspäällikön viran johtosääntö 1 ). Lisäksi viranhaltijan tulee olla evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen (KL 5 1, 2. momentti). Tehtävän menestyksellinen hoitaminen vaatii vahvaa kehittämisotetta, hyviä esimies-, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, monipuolista työkokemusta, ATK osaamista, kokemusta julkishallinnollisista tehtävistä ja vastaavan työnjohtajan tehtävistä. Hakuprosessissa mukana olevan henkilöstön ja luottamushenkilöiden tulee huomioida seuraavaa: Seurakuntien virantäyttöä koskevissa asioissa tulee kiinnittää huomiota viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (nro 621/1999) salassapitosäännöksiin. Kirkkolain 6 luvun 3 :n ja 25 luvun 8 :n mukaan julkisuuslakia sovelletaan kirkon hallinnossa (pykälien sisältö on muuttunut lukien, säädös nro 706/1999). Virantäyttöasiakirjoihin, esim. hakemuksiin ja yhteenvetoihin, saattaa sisältyä hakijaa koskevia arviointeja tai henkilön terveydentilaan, yksityiselämään tai harrastuksiin liittyviä tietoja. Tällaiset tiedot ovat salaisia (julkisuuslaki 24 kohdat 26, 29 ja 32) ja kirkkolain em. kohtien mukaan sekä seurakunnan viranhaltijoiden että luottamushenkilöiden vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvia asioita. Julkisuuslain salassapitosäännöksistä tulee tiedottaa kaikille virantäyttöön osallistuville henkilöille. Asiasta päättävien tulee huolehtia siitä, etteivät lain mukaan salassa pidettävät tiedot tule ulkopuolisten tietoon (julkisuuslaki 23 ). Vaitiolovelvollisuuden rikkomisen seuraamuksista on säädetty julkisuuslain 35 :ssä.

10 ESITYSLISTA 3/2014 Sivu 10 (33) Esitys: 1. Hollolan seurakunnan talouspäällikön virka julistetaan haettavaksi. Virka täytetään määräaikaisena ajalle Määräaikaisuuden peruste on seurakuntarakenteissa tapahtuvat mahdolliset muutokset. Virkasuhteen aloittamisen ajankohdasta voidaan neuvotella virkaan valitun kanssa. 2. Hollolan seurakunnan talouspäällikön valintaa varten kirkkoneuvosto asettaa valintaryhmän siten, että valintaryhmän tehtävänä on perehtyä hakemusasiakirjoihin ja päättää haastatteluun kutsuttavista hakijoista, valintaryhmä suunnittelee ja toteuttaa haastattelun, jonka jälkeen arvioi haastatellut hakijat ja priorisoi heidät valintapäätöstä varten sekä valmistelee päätösehdotuksen kirkkoneuvostolle em. suosituksen mukaisesti, valintaryhmän puheenjohtajaksi nimetään kirkkoherra, sihteeriksi toimistonhoitaja Jaana Pyyhtiä (ei äänivaltaa), ja jäseniksi kirkkoneuvoston taloudellisen jaoston jäsenet Pekka Kotiaho, Kalevi Hämäläinen, Maija Lyyri, Aimo Silventoinen sekä Liisa Tiilikka, valintatyöryhmä pyrkii tuomaan esityksen talouspäällikön viran täytöstä kirkkoneuvostoon Valmistelu: vs. kirkkoherra Timo Huttunen Päätös: Esitys hyväksyttiin kokonaisuudessaan sillä muutoksella, että valintatyöryhmä pyrkii tuomaan esityksen talouspäällikön viran täytöstä kirkkoneuvostoon Tästä päätöksestä ei voi esittää oikaisuvaatimusta KL 24:5 mukaan. Esittelijä: Kirkkoherra Antti Lahtinen Keskuskatu Hollola Puh Sähköposti

11 ESITYSLISTA 3/2014 Sivu 11 (33) 43 Kiinteistöpäällikkö Keijo Kokon määräaikaisen viran jatkaminen saakka Hollolan seurakunnan kirkkoneuvosto valitsi määräaikaiseen kiinteistöpäällikön virkaan ajalle rakennusmestari, insinööri AMK Keijo Kokon (KN:n ptk 4/ ). Määräaikaisuuden perusteena olivat seurakuntarakenteessa mahdolliset tapahtuvat muutokset. Kirkolliskokous jatkaa lakimuutoksen valmistelua, jolloin viran määräaikaisuus on edelleenkin perusteltua. Kirkkoneuvosto päättää tässä kokouksessa myös talouspäällikön viran määräaikaisuudesta. Olisi perusteltua, että kummassakin virassa olisi samanmittainen määräaikaisuus, joka johtuu samasta syystä. Valmistelu: vs. kirkkoherra Timo Huttunen Esitys: Päätös: Kirkkoneuvosto jatkaa kiinteistöpäällikkö Keijo Kokon määräaikaista virkaa saakka. Esitys hyväksyttiin. Merkittiin, että Keijo Kokko poistui esteellisenä pykälän käsittelyn ajaksi. Tästä päätöksestä voi esittää oikaisuvaatimuksen KL 24. luvun pykälien 3 ja 6 mukaan. Esittelijä: Kirkkoherra Antti Lahtinen Keskuskatu Hollola Puh Sähköposti

12 ESITYSLISTA 3/2014 Sivu 12 (33) 44 Äänestyspaikat seurakuntavaaleissa Kirkon vaalijärjestyksen mukaan seurakunnan kirkko on varsinainen äänestyspaikka (KVJ 2:51). Kirkkovaltuusto määrää, mihin muualle kuin kirkkoon järjestetään vaalitoimituspäivän äänestyspaikat (KVJ 2:51). Hollolan seurakunnan toimialue on alueellisesti hajanainen. Jos seurakunnassa olisi vaalipäivän aikana useita äänestyspaikkoja, joutuisi vaalilautakunta siirtymään äänestyspaikasta toiseen toimittamaan äänestyksen ilmoitettuina aikoina (KVJ 2:52). Siirtyminen vie kuitenkin aina äänestysaikaa pois äänestäjiltä. Sovituksenkirkko sijaitsee maantieteellisesti keskellä seurakuntaa. Äänestyksen keskittäminen Sovituksenkirkkoon on myös viestinnällisesti selkeä ratkaisu, sillä yksi aika ja paikka ovat helpommin muistettavia asioita kuin monta äänestysaikaa ja - paikkaa. Ennakkoäänestyksen merkitys kasvaa jatkuvasti. Kirkon vaalijärjestys velvoittaa seurakunnan järjestämään ennakkoäänestyksen kirkkoherranvirastoon ajalla klo Lisäksi vaalilautakunta päättää muista ennakkoäänestyspaikoista ja ajankohdista (KVJ 2:43). Vaalilautakunnan on syytä huolehtia vuoden 2014 seurakuntavaaleissa kattavista ennakkoäänestysmahdollisuuksista. Vamistelu: vs. kirkkoherra Timo Huttunen Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Hollolan seurakunnassa äänestyspaikkana seurakuntavaalien varsinaisena vaalipäivänä toimii Sovituksenkirkko. Päätös: Esitys hyväksyttiin. Esittelijä: Kirkkoherra Antti Lahtinen Keskuskatu Hollola Puh Sähköposti

13 ESITYSLISTA 3/2014 Sivu 13 (33) 45 Tilintarkastuskertomus vuodelta 2013 ja vastuuvapaudesta päättäminen Kirkkojärjestyksen 15 luvun 8 pykälän mukaan Seurakunnan ja seurakuntayhtymän tilintarkastajan on tarkastettava viimeistään toukokuun loppuun mennessä hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastusyhteisö KPMG Oyj:n tilintarkastajat Tapani Huopainen ja Niina Uotila ovat suorittaneet tarkastusta mm ja viimeinen tarkastuspäivä on sovittu , jolloin saadaan myös tilintarkastuskertomus vuodelta Esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi kokouksessa esiteltävän tilintarkastuskertomuksen ja esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto päättää - tilinpäätöksen hyväksymisestä ja - vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille tilikaudelta Päätös: Ohessa päivätty kirkkovaltuustolle osoitettu tilintarkastuskertomus vuodelta Lausunnot tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilintarkastuskertomuksesta: Esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä. Esitämme vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltani tilikaudelta. Hollola 6. toukokuuta KPMG Oy Ab Tapani Huopainen KHT Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi oheisen tilintarkastuskertomuksen ja esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto päättää - tilinpäätöksen hyväksymisestä ja - vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille tilikaudelta

14 ESITYSLISTA 3/2014 Sivu 14 (33) Tästä päätöksestä ei voi esittää oikaisuvaatimusta kirkkolain 24 luvun 5. pykälän perusteella. Esittelijä: Talouspäällikkö Heikki Seppänen Keskuskatu Hollola Puh Sähköposti

15 ESITYSLISTA 3/2014 Sivu 15 (33) 46 Hollolan seurakunnan virkasäännön kumoaminen Kirkkolain muutos (1008/2012), joka koskee virkamiesoikeudellisia säännöksiä, on tullut voimaan Asiasta on kerrottu tarkemmin oheisessa Kirkkohallituksen yleiskirjeessä nro 7/2013. Lain voimaantulosäännöksen mukaan työnantajan virkasääntöä voidaan noudattaa enintään vuoden ajan lain voimaantulosta eli enintään asti, jollei virkasäännön määräys koske lailla säädettävää asiaa tai jollei se ole ristiriidassa kirkkolain kanssa. Viranhaltijoiden palvelussuhteen ehdoista annettiin aikaisemmin voimassaolevien säännösten ja virkaehtosopimuksen lisäksi tarpeelliset määräykset virkasäännössä. Virkasäännössä oli määräyksiä mm. viranhaltijoiden ottamisesta palvelukseen, irtisanomisajoista ym. Hollolan seurakunnan virkasääntö on hyväksytty kirkkovaltuustossa ja vahvistettu Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulissa. Kun alkaen virkasäännön määräyksiä on kirjattu suoraan kirkkolakiin virkasääntö on käynyt tarpeettomaksi, ja se on selvyyden vuoksi syytä lakkauttaa. Asiasta on keskusteltu johtoryhmässä. Esitys: Päätös: Kirkkoneuvosto päättää, että Hollolan seurakunnan virkasääntö kumotaan lukien. Esitys hyväksyttiin. Tästä päätöksestä voi esittää oikaisuvaatimuksen KL 24:3 ja KL 24:6 mukaisesti. Esittelijä: Talouspäällikkö Heikki Seppänen Keskuskatu Hollola puh Sähköposti:

16 ESITYSLISTA 3/2014 Sivu 16 (33) 47 Kirkkoneuvoston ohjesäännön muuttaminen Kirkkoneuvoston voimassa oleva ohjesääntö on hyväksytty kirkkovaltuustossa ja vahvistettu Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulissa Johtoryhmässä on keskusteltu, että asioiden joustavan hoitamisen edistämiseksi kirkkoneuvoston ohjesääntöä on tarpeen vähäisessä määrin muuttaa. Ohessa on ehdotus nykyiseen kirkkoneuvoston ohjesääntöön tehtävistä muutoksista, jotka on korostettu keltaisella. Esitys: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi liitteessä olevan kirkkoneuvoston ohjesäännön. Kirkkovaltuuston päätös alistetaan Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Päätös: Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy liitteessä olevan kirkkoneuvoston ohjesäännön lukien. Kirkkovaltuuston päätös alistetaan Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Tästä päätöksestä ei voi esittää oikaisuvaatimusta KL 24:5 perusteella. Esittelijä: Talouspäällikkö Heikki Seppänen Keskuskatu Hollola puh Sähköposti:

17 ESITYSLISTA 3/2014 Sivu 17 (33) 48 Talousraportit Ohessa kirkkoneuvostolle sähköpostin liitteenä toimitetut seurakunnan talouden raportit : a) Talousarvion toteutumistilanne : Talousarvion toteutumistilanne (ulkoiset menot ja tulot) ja vertailu vuoden 2013 vastaavaan ajankohtaan. Kun vuodesta on kulunut neljännes (25 %) on käyttötalouden ja investointimenojen ja tulojen toteutumisaste pääluokkatasolla seuraava: Ulkoiset menot Menot Tulot ja tulot % % % % 1 Käyttötalousosa: 1 Yleishallinto , ,0 14 0,0 17 0,0 2 Srk. toiminta , , , ,1 4 Hautaustoimi , , , ,6 5 Kiinteistötoimi , , , ,9 1-5 Käyttötalous , , , ,3 yhteensä Investointiosa , , ,0 Verotuloiksi on vuoden 2014 talousarviossa arvioitu euroa, mikä on euroa ja 2,4 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2013 saatu euron verotulo. Tämän hetken näkymien mukaan verotuloarvion voi olettaa toteutuvan. Talous on toteutumassa muutoinkin talousarvion mukaisesti. b) Tuloslaskelma: Tässä vaiheessa vuotta tuloslaskelma osoittaa tilikauden ylijäämää euroa ylijäämä oli euroa. Tuloslaskelmaan ei sisälly poistoja eikä muitakaan jaksotuksia. Talousarviossa ylijäämäksi on arvioitu euroa.

18 ESITYSLISTA 3/2014 Sivu 18 (33) c) Tase: taseen loppusumma oli euroa, vaihtuvat vastaavat euroa ja pitkäaikainen vieras pääoma euroa. Taseen loppusumma oli euroa, vaihtuvat vastaavat euroa ja pitkäaikainen vieras pääoma euroa. d) Rahoituslaskelma: Rahoituslaskelma osoittaa kassavarojen lisäyksen olleen euroa kun se oli euroa. Esitys: Päätös: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisraportin, tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman Merkittiin tiedoksi. Tästä päätöksestä ei voi esittää oikaisuvaatimusta kirkkolain 24 luvun 5. pykälän perusteella. Esittelijä: Talouspäällikkö Heikki Seppänen Keskuskatu Hollola Puh Sähköposti

19 ESITYSLISTA 3/2014 Sivu 19 (33) 49 Kirkkoneuvoston kokousajan muutos Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan , että kirkkoneuvosto kokoontuu tiistaina kello 18. On ilmennyt tarve siirtää kokousaikaa viikolla eteenpäin. Esitys: Päätös: Kirkkoneuvosto päättää siirtää 9.9. pidettävän kokouksen pidettäväksi tiistaina kello 18 Sovituksenkirkossa. Esitys hyväksyttiin. Lisäksi päätettiin, että seuraava kirkkoneuvoston kokous pidettiin klo 18 Sovituksenkirkossa. Tästä päätöksestä ei voi esittää oikaisuvaatimusta kirkkolain 24 luvun 5. pykälän perusteella. Esittelijä: Talouspäällikkö Heikki Seppänen Keskuskatu Hollola puh Sähköposti

20 ESITYSLISTA 3/2014 Sivu 20 (33) 50 Parinpellon leirikeskuksen kehittäminen Vuonna 2013 Parinpellon leirikeskuksen kävijämäärä oli n yksikköä. Toimintakate oli yhteensä Vuonna 2000 vastaavat luvut olivat n yksikköä ja Kävijämäärä on pudonnut noin kolmanneksen vuosituhannen alusta. Taulukossa 1 on verrattu oman käytön ja ulkopuolisten käyttäjien (muut) käytön vähenemistä vuoteen 2000 verrattuna. Seurakunnan oman toiminnan käyttö on hinnoiteltu siten, että osa kustannuksista katetaan verotuloista. Taulukko 1 vuosi omat muutos% muut muutos% ,00 % ,00 % ,64 % ,84 % ,55 % ,53 % ,25 % ,07 % ,04 % ,53 % ,50 % ,68 % ,97 % ,94 % ,70 % ,12 % ,36 % ,56 % Vuosina 2012 ja 2013 on ollut päärakennuksen majoitustilojen pesuhuoneiden remontteja. Seurakuntien vähenevä tulorahoitus johtaa seurakunnallisen toiminnan tukena käytettävien kiinteistöjen ja palvelujen kriittiseen tarkasteluun. Mikäli Parinpellon leirikeskuksen käyttöaste vähenee tulevina vuosina, tulee sen kannattavuuden tarkastelu esille sekä mahdollisissa seurakuntien yhdistymisneuvotteluissa että Hollolan seurakunnan omien toimintojen painopisteiden kustannusrakenteissa. Jos Parinpellon leirikeskuksen toimintaa halutaan jatkaa, on syytä miettiä keinoja käyttöasteen ja sitä kautta kannattavuuden parantamiseen. Parinpellon leirikeskuksen toiminnan tehostaminen Leirikeskukselle palkataan isäntä, jonka vastuulla on leirikeskuksen päivittäisen johtamisen lisäksi markkinoinnin kehittämien, käytännön markkinointitoimet sekä leiritoimintojen kehittäminen ja tehostaminen. Viihtyisän ilmapiirin luominen on olennainen osa palvelua, jotta vierailijoille jää mahdollisimman positiivinen mielikuva Parinpellon leirikeskuksesta. Osaava ihminen löytyy seurakunnan omasta henkilöstöstä. Johtavalla nuorisotyönohjaaja Jyrki Petsalolla on usean vuoden kokemus leirikes-

21 ESITYSLISTA 3/2014 Sivu 21 (33) kusten toimintojen johtamisesta Turun alueella sekä hyvät yhteydet kouluihin. Jyrki on valmis ottamaan haasteen vastaan. Toimenpiteitä Parinpellon leirikeskuksen toiminnan uudelleenorganisoimiseen sekä kehittämiseen: Leirikeskuksen isäntä toimii myös kiinteistön talonmiehenä, joka hoitaa kaikki pienemmät huolto- ja kunnostustyöt. Laitosmiehistä saa apua erikoistöihin. Tämä tuo kustannussäästöä henkilöstökuluihin (palkkakuluina vuositasolla n eur). Varausten ottaminen siirretään Parinpeltoon. Nykyisin varaukset otetaan taloustoimistossa, jossa varauksista vastaavan henkilön työsopimus päättyy kesällä Toimivuuden kannalta on järkevää hankkia Parinpellon leirikeskuksen käyttöön varausohjelma, joka toimii hyvin yhteen laskutusohjelman kanssa. Toiminnan painopiste on kouluikäisten leireissä. Tarjotaan valmiita toimintapaketteja. Talviaikana tehdään yhteistyötä Messilän hiihtokeskuksen kanssa. Yritysten koulutusleirit. Haasteena ovat majoitustilojen puutteet (4- hengen huoneet, yhteiset wc- ja suihkutilat). Erikoisuutena tarjotaan ryhmäyttävää ja toimintakokemuksellista leirikoulumeininkiä yrityksille. Tämä voisi olla tekijä, jolla erotutaan muusta tarjonnasta. Tehdään yhteistyösopimuksia ympäristöseurakuntien leirikeskusten ja palveluntuottajien kanssa. Siikaniemen kurssikeskus ym. Luodaan yhteinen markkinointikanava ympäristöseurakuntien kanssa. Käytetään valmiita markkinointikanavia kuten Kirkon paikat ja Päijät- Hämeen matkailu. Suositaan ympäristödiplomin mukaisesti lähellä tuotettua ruokaa. Käytetään tätä markkinoinnissa.

22 ESITYSLISTA 3/2014 Sivu 22 (33) Vanhan pappilan toiminta sisällytetään Parinpellon toimintaan vuoden 2016 alusta, jolloin nykyinen yrittäjä Leila Arvila jää eläkkeelle. Taulukossa 2 on taloussuunnitelma Parinpellon leirikeskuksen osalta vuosille 2015, 2016 ja Arvioitu kävijämäärä kasvaa vuosittain 2500 yksikköä. Työvoimakustannuksissa on huomioitu talonmiestehtävien kustannukset, jotka sisältyvät leirikeskuksen isännän tehtäviin. Lisäksi vähennetään kesäksi palkattavaa tilapäistyövoimaa. Tulojen kasvu sekä ostojen määrä ovat suhteutettu kävijäyksiköiden määrään vuoden 2013 toteutuneiden maksujen perusteella huomioiden tulevat hintojen korotukset. Taulukko kävijöitä MAKSUT JA KORVAUKSET VUOKRATUOTOT TUET JA AVUSTUKSET SISÄISET TUOTOT *) Tuotot yhteensä PALKAT PALKAN SIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT TARVIKKEIDEN OSTOT TILIKAUDEN AIKANA+muut toimintakulut NETTO **) *) Ruoka- ja leirimaksut, ravintoedut **) Oman seurakunnan toiminnallista käyttöä on tuettu verovaroilla

23 ESITYSLISTA 3/2014 Sivu 23 (33) Leirikeskuksen isännän tehtäväkuvaus: Leirikeskuksen palvelujen markkinointi ja myynti Tarjouslaskenta ja tarjousten tekeminen Toimii leirikeskuksen työntekijöiden lähiesimiehenä Vastaa vastuualueensa talousarvion laadinnasta ja seurannasta Tekee esimiehelleen esityksen tilapäisen henkilökunnan valinnasta Toimintapakettien sisällön tuottaminen, niihin osallistuminen sekä myyminen Varausten vastaanottaminen ja varauskirjan ylläpito. Laskutus. Kevyet kiinteistöhuollon tehtävät Oman leiritoiminnan sisältöjen tuottaminen muiden tehtävien sallimissa rajoissa Muut esimiehen asettamat työtehtävät Esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy esitetyn kehittämissuunnitelman ja siihen liittyvät henkilöstömuutokset: Seurakuntaan perustetaan määräaikainen leirikeskuksen johtajan työsuhde Jyrki Petsalolle myönnetään virkavapaus johtavan nuorisotyönohjaajan virasta Jyrki Petsalolle tehdään määräaikainen työsopimus leirikeskuksen johtajan toimeen Jyrki Petsalon johtavan nuorisotyönohjaajan virkaan haetaan määräaikainen sijainen Päätös: Tuulia Salo esitti Kalevi Hämäläisen kannattamana, että leirikeskuksen johtaja tehtävännimi muutetaan leirikeskuksen isännäksi. Suoritettiin kädennostoäänestys, jossa leirikeskuksen isäntä - tehtävännimi sai 5 ääntä, johtaja 3 ääntä ja tyhjää äänesti 1. Seurakuntaan päätettiin perustaa määräaikainen leirikeskuksen isännän työsuhde ajalle Jyrki Petsalolle myönnettiin virkavapaus johtavan nuorisotyönohjaajan virasta ajalle

24 ESITYSLISTA 3/2014 Sivu 24 (33) Jyrki Petsalolle päätettiin tehdään määräaikainen työsopimus leirikeskuksen isännän toimeen ajalle Jyrki Petsalon johtavan nuorisotyönohjaajan virkaan päätettiin hakea määräaikainen sijainen ajalle Tästä päätöksestä voi esittää oikaisuvaatimuksen KL 24. luvun mukaisesti. Esittelijä: Kiinteistöpäällikkö Keijo Kokko Keskuskatu Hollola Puh Sähköposti

25 ESITYSLISTA 3/2014 Sivu 25 (33) 51 Parinpellon leirikeskuksen käyttömaksut Ohessa nykyisin voimassa olevat maksut sekä ehdotus uusista käyttömaksuista. Maksuja on viimeksi tarkistettu Parinpellon leirikeskuksen maksutaso on varsin alhainen ja maksuja on syytä tarkistaa. Oheisessa ehdotuksessa oman seurakunnan toiminnan käyttömaksut ovat edelleen edulliset verrattuna myös muihin seurakuntiin. Esitystä on valmistellut leirikeskuksen hoitaja Teija Ronkainen, varauksia hoitava toimistosihteeri Erja Niinimäki, talouspäällikkö Heikki Seppänen ja kiinteistöpäällikkö Keijo Kokko. Asia on esitelty seurakunnan suurimman käyttäjäryhmän edustajalle, johtavalle nuorisotyönohjaajalle. Leirikeskuksen menot olivat vuonna euroa, ulkoiset tulot olivat euroa ja sisäiset tulot euroa, tulot yhteensä euroa ja toimintakate euroa (toimintamenojen ja -tulojen erotus). Esitys: Päätös: Kirkkoneuvosto päättää Parinpellon leirikeskuksen käyttömaksujen tarkistamisesta lukien liitteen mukaisesti. Kirkkoneuvosto hyväksyi Parinpellon leirikeskuksen uudet käyttömaksut lukien liitteen mukaisesti. Tästä päätöksestä voi esittää oikaisuvaatimuksen kirkkolain 24 luvun 3. ja 6. pykälän perusteella. Esittelijä: Kiinteistöpäällikkö Keijo Kokko Keskuskatu Hollola Puh Sähköposti

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 13.8.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 13.8.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja PÄÄTÖSLUETTELO Hollolan seurakunnan kirkkoneuvoston 13.8.2014 Sovituksenkirkossa pitämän kokouksen päätösluettelo. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 15.8.2014-29.8.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa.

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 12.9.2012 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 13.9.-28.9.2012 ma-pe klo 9-15.

Kirkkoneuvoston 12.9.2012 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 13.9.-28.9.2012 ma-pe klo 9-15. PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 12.9.2012 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 13.9.-28.9.2012 ma-pe klo 9-15.. 69 Kokouksen avaaminen 70 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 25.3.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 25.3.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja PÄÄTÖSLUETTELO Hollolan seurakunnan kirkkoneuvoston 25.3.2014 Sovituksenkirkossa pidetyn kokouksen päätösluettelo. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 27.3.2014-11.4.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa.

Lisätiedot

Sovituksenkirkko, Keskuskatu 2 (kokoustila Mooses)

Sovituksenkirkko, Keskuskatu 2 (kokoustila Mooses) PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 12.5.2015 pitämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 13.5.- 28.5.2015 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa. 58 Kokouksen avaaminen 59 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston 2.12.2014 pitämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 3.12.2014-2.1.2015 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa.

Kirkkovaltuuston 2.12.2014 pitämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 3.12.2014-2.1.2015 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa. PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkovaltuuston 2.12.2014 pitämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 3.12.2014-2.1.2015 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa. 24 Kokouksen avaaminen 25 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston 10.12.2013 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 11.12.2013-10.1.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa.

Kirkkovaltuuston 10.12.2013 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 11.12.2013-10.1.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa. PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkovaltuuston 10.12.2013 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 11.12.2013-10.1.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa. 43 Kokouksen avaaminen 44 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO. 10 Kirkkoneuvoston yhdeksän jäsenen henkilökohtaisen varajäsenen valitseminen. vuosiksi 2015 2016

PÄÄTÖSLUETTELO. 10 Kirkkoneuvoston yhdeksän jäsenen henkilökohtaisen varajäsenen valitseminen. vuosiksi 2015 2016 PÄÄTÖSLUETTELO Hollolan seurakunnan kirkkovaltuuston tiistaina 3. päivänä helmikuuta vuonna 2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 5.2.2015-7.3.2015 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa.

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 7/2014 9.9.2014 164

Kirkkoneuvosto 7/2014 9.9.2014 164 Kirkkoneuvosto 7/2014 9.9.2014 164 Paikka ja aika Seurakuntatalo, tiistai 9.9.2014 klo 19.00 21:42. Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Litja Tuovi

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: EH JK PÖYTÄKIRJA 5/ 12.5.2015/ 51 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 5 / 2015 Aika Tiistai 12.5.2015 klo 18.00 18.50 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 1 14 1/2014

JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 1 14 1/2014 JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 1 14 1/2014 KOKOUSAIKA: keskiviikko 9.4.2014 klo 19.00 KOKOUSPAIKKA: LÄSNÄ: srk koti Alarotu Kreetta Alatalo Juho Harhala Tauno Hyttinen Ilkka Hyttinen

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: AK AM PÖYTÄKIRJA 7/ 10.8.2015/ 69 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2015 Aika Maanantai 10.8.2015 klo 18.00 18.22 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 17.00 19.43 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Kokous aloitettiin Markku Nisulan läksiäisillä. Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 18.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Mähkön hautausmaa, Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 6/2014 26.8.2014 146

Kirkkoneuvosto 6/2014 26.8.2014 146 Kirkkoneuvosto 6/2014 26.8.2014 146 Paikka ja aika Seurakuntatalo, tiistai 26.8.2014 klo 19.00 21.37 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Hägglund-Viljanen Pia Kaarto Rakel

Lisätiedot

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 04.06..2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Luhalahden kirkko Läsnä: Alanen Margit jäsen Hakala Taina jäsen Haveri Juhani jäsen Mattila Esko kirkkoherra,

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kirkkoneuvosto 20.1.2015. Koski-Säntti Aarne. Penttilä Veli-Matti. Rinta-Kiikka Leena

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kirkkoneuvosto 20.1.2015. Koski-Säntti Aarne. Penttilä Veli-Matti. Rinta-Kiikka Leena KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kokousaika 20.1.2015 klo 18.00 19.50 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Harri Marketta Jaskari Liisa Koski-Säntti

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 17.6.2014. Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 17.6.2014. Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Aika 17.6.2014 klo 18.00 20.05 Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Seppo Santala - kv:n vpj. Asko Mäentaka x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Seppo Santala - kv:n vpj. Asko Mäentaka x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: LP JK PÖYTÄKIRJA 5/ 1.7.2014/ 65 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2014 Aika Tiistai 1.7.2014 klo 18.00 18.38 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011 MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) _ KOKOUSTIEDOT Aika 22.12.2011 klo 17-19.38 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Pöyhtäri Aulikki jäsen, pj. x Sinikumpu Airi jäsen, vpj x Lehtimäki

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj Hallanheimo Minna, poissa,

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA lista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 2/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 13 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille käsiteltäville

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto 2/2014 13.11.2014 12-22 / sivut

Kirkkovaltuusto 2/2014 13.11.2014 12-22 / sivut KOKOUSAIKA: Torstai 13.11.2014 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä 17/19: Aila Anna Haavisto Mirjami poissa 19 Haveri Juhani Kauppila Eero poissa 19 Kauppila Suvi Kivikari Seija Majalahti

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2012 1(18) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 23.8.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2012 1(18) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 23.8.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2012 1(18) Aika 23.8.2012 klo 16:00-18:55 Paikka Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 20.1.2014.

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 20.1.2014. Sivu 1 / 11 MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 1/2014 Aika Keskiviikkona 29. päivänä tammikuuta 2014 klo 18.- 19.55 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen, puheenjohtaja, kirkkoherra

Lisätiedot

Läsnä Marttila Hannu srk-neuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra, kokouksen puh.joht. 1. - 5. Rönkä Kaisa jäsen, kokouksen puh.joht. 6. - 15.

Läsnä Marttila Hannu srk-neuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra, kokouksen puh.joht. 1. - 5. Rönkä Kaisa jäsen, kokouksen puh.joht. 6. - 15. KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 / 2012 1 ( 11 ) 20.3.2012 Aika Torstai 15.3.2012 klo 17 17.55 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä Marttila Hannu srk-neuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra,

Lisätiedot