Avoimen yliopiston foorumin kokous klo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Avoimen yliopiston foorumin kokous klo"

Transkriptio

1 Avoimen yliopiston foorumin kokous klo Paikka: Helsingin kauppakorkeakoulun päärakennus, Runeberginkatu 14-16, (A-siipi, 4.krs., Sali 401) Läsnäolijat: Avoimen yliopiston foorumin jäsenet, erillinen lista (Liite 1) MUISTIO 1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen Puheenjohtaja Satu Helin avasi kokouksen ja läsnäolijat esittäytyivät. 2. Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi sillä muutoksella, että kohdat 12 ja 13 vaihtavat paikkaa. 3. Edellisen Avoimen Foorumin muistio Edellisen kokouksen muistion käsittely siirrettiin soveltuvien osin käsiteltäväksi iltapäivällä. 4. Opintotarjontakysely Puheenjohtaja on tiedottanut pe avoimen foorumin puheenjohtajan vaihdoksesta OPM:n virkamiehille (liite) ja tiedustellut mahdollisuutta keskustella avointen yliopistojen tarjontaa koskevan kyselyn jatkotoimenpiteistä ja uudistettavan asetuksen sisällöstä. Ma päivätyssä viestissä ylitarkastaja Hirsivaara on pyytänyt avointen yliopistojen näkemystä toimitettavaksi ministeriöön seuraavana päivänä ja ilmoittanut asiaa käsiteltävän torstaina AF puheenjohtaja on hoitanut osia asioista lomaltaan viikon 42 aikana ja saanut lisäaikaa avointen yliopistojen ehdotusten toimittamiseksi maanantai-iltapäivään mennessä. Puheenjohtajan sihteeri Hanne Allonen on lähettänyt em. vuoksi avoimille yliopistoille kyselyn ko. asiasta. Puhelinkeskustelussa (Helin & Hirsivaara ) tuotiin esille se, että avointa yliopistoopetusta tulee tarkastella aiempaa asetustekstiä ja sen muistiotekstiä tarkemmin, jos ja kun aiemmat vuonna 2007 voimaan tullutta asetusta edeltävät avointa yliopisto-opetusta koskevat asiakirjat on kumottu. Tutkintotavoitteista koulutusta koskevat uudistukset heijastuvat myös avoimeen yliopisto-opetukseen, joka tuottaa tutkinnon osia. Mm. nykyisen asetuksen liitteessä maksullisiksi määritellyt korvaavuuskäsittelyt tulee tarkastella ei vain hallinnollisina opiskelijapalveluina vaan työnä, mitä se esim. opetushenkilöstöllä teettää joko opinto-oikeuden myöntämisen jälkeen tai ennen opintoihin ilmoittautumista. Opiskelijat haluavat enenevässä määrin korvaavuuskäsittelyjä jo ennen opintoihin ilmoittautumista. Asia luvattiin ottaa uutena seikkana käsittelyyn asetusta valmisteltaessa. Puheenjohtaja on myös pyytänyt, että asetuksessa ei rajattaisi opintotarjontaa siten, että se vaikeuttaa yliopistojen aikuiskoulutuksen kehittämistä, koska yliopistoissa ei ole nykyisellään ammattikorkeakoulujen kaltaista tutkintotavoitteista aikuiskoulutusta. Avointa yliopistoa voitaisiin kehittää tutkintotavoitteisena aikuiskoulutusjärjestelmänä, vaikka tiedekunnat antavatkin tutkinnot. Työvaliokunnan ja avoimen foorumin jäsenet ovat saaneet foorumin puheenjohtajalta sähköpostilla valtioneuvoston asetuksen yliopistoista sekä OPM:n asetuksen yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä. Viime mainitussa asetuksessa on kuvattu perusteet, joiden mukaan yliopisto saa rahoitusta avoimen yliopiston opintopistesuoritusten perusteella. Päätös: Avoimen foorumin työvaliokunta tekee avoimille yliopistoille verkkokyselyn, jossa pyydetään kertomaan uuden rahoitusmallin ja yliopistojen autonomian vaikutukset avointen yliopistojen toimintaedellytyksiin ja linjauksiin. Luonnokset valtioneuvoston asetuksista yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen toiminnassa perittävistä maksuista ( ) on lähetetty yliopistoille. Luonnokset määrittävät mahdollisen maksun opintopisteen perusteella. Asetus ottaa kantaa myös tarjontaan. Avoimet yliopistot antavat oman näkemyksensä yliopistojen lausuntojen yhteydessä. Sovittiin, että Avoimen foorumi antaa yhteisen rakentavan lausunnon, jossa nostetaan esille ongelmakohdat, edellytetään rahoitusmallin mukaisen rahoituksen kohdistumisen turvaamista avoimeen yliopistoon vuonna 2010 ja jossa 8 maksukattoa esitettään nostettavaksi. Sen lisäksi sovittiin, että asiassa pyydetään

2 audienssia OPM:öön, erityisesti johtaja Hannu Siren ja Eerikki Nurmi. Puheenjohtajat selvittävät audienssin ajankohtaa. Lisäksi jokainen pyrkii vaikuttamaan oman yliopistonsa lausuntoon. Tampereen yliopisto ei kannattanut yhteistä lausuntoa, vaan priorisoi yliopistojen sisällä vaikuttamisen. 5. Alueyhteistyön kuulumiset Asiaa ei ehditty käsitellä Oulussa valtakunnallisilla neuvottelupäivillä. Aluetyöryhmän nimeä ja tehtävän fokusta vuodelle 2010 on pohdittu työvaliokunnassa sekä sen jälkeen aluetyöryhmän ACP -kokouksessa. Aluetyöryhmän on toiminut aktiivisesti Juha Pohjosen vetämänä. Aluetyöryhmän roolista on keskusteltu sekä työvaliokunnassa että aluetyöryhmän vuoden seitsemännessä kokouksessa Selkiytettävät asiat ovat: työryhmän nimi, toiminnan fokus ja toiminnan käytänteet. On keskusteltu siitä, kuuluisiko VSYyhteistyö ja yhteistyö ammattikorkeakoulujen kanssa aluetyöryhmän toimintaan. Pohdintaan on kuulunut myös aluetyöryhmän ja kansainvälisyyden kytkentää. Aluetyöryhmän ja AF puheenjohtaja ja muutama muu edustaja organisoivat tapaamiset vapaan sivistystyönedustajien kanssa (kesäyliopistot, kansanopistot ja kansalaisopistot erikseen). Juha Pohjonen kertoi aluetyöryhmän kokouksesta Aluetyöryhmän nimi halutaan säilyttää ennallaan. Aluetyöryhmän toimialaan ei liitetä kansainvälistä toimintaa. Aluetyöryhmän tehtäväaluetta tulisi kohdentaa valittuihin painopisteisiin. Aluetyöryhmää koskeva toimintasuunnitelma tehdään uudessa aluetyöryhmässä ryhmässä, jonka jäsenet nimettävä. Toimintasuunnitelma käsitellään avoimen foorumin kokouksessa Aluetyöryhmän toiminnan painopisteeksi avoimen strategian alueellisen toimeenpanon lisäksi toivottiin oppilaitosyhteistyötä käsittäen yhteistyön VSY:n oppilaitosten, avoimen ammattikorkeakoulun ja lukioiden kanssa. Aluetyöryhmään nimettiin puheenjohtajaksi Juha Pohjonen Oulun yliopistosta, varapuheenjohtajaksi Jorma Rinta-Kanto Turun yliopistosta ja jäseniksi Tina Engbom Åbo akademista, Heikki Hassi Taideteollisesta korkeakoulusta, Ismo Isopoussu Tampereen yliopistosta, Merja Karjalainen Jyväskylän yliopistosta, Terhi Keltanen Joensuun yliopistosta, Ulla Kekäläinen Kuopiosta, Kaisa Vuorivirta Helsingin yliopistosta. Pysyväksi asiantuntijajäseneksi esitettiin Jorma Taskista Tampereen yliopistosta. Aluetyöryhmän ja VSY:n edustajien välinen yhteistyöneuvottelu pyritään toteuttamaan joulukuussa 2009 tai (todennäköisimmin) tammikuussa Ikääntyvien yliopistotoiminta IKIS- neuvottelukunta. Ikääntyvien yliopistotoiminnan valtakunnallinen neuvottelukunta on kokouksessaan tehnyt esityksen uudeksi toimintasäännökseen ja pyytää ikääntyvien yliopistotoiminnasta vastaavia avoimia yliopistoja, avoimen yliopiston foorumia tai sen työvaliokuntaa tutustumaan toimintasääntöön ja esittämään mahdolliset kehittämisehdotukset allekirjoittaneelle mennessä. Toimintasääntö hyväksytään neuvottelukunnan seuraavassa kokouksessa tammi/helmikuussa Neuvottelukunta on valinnut alkavalle kolmivuotiskaudelle puheenjohtajakseen Jyväskylän kesäyliopiston rehtori Merja Sillanpään, varapuheenjohtajaksi Joensuun avoimen yliopiston koulutuspäällikkö Ilse Saarikiven ja sihteeriksi Pohjois-Karjalan kesäyliopiston johtaja Aino Harisen. Tulevasta OPM:n asetuksesta yliopistojen suoritteista perittävistä maksuista selvinnee ikääntyvien yliopistotoiminnan asema. Nykyisten säädösten perusteella IKIS ei olisi avoimen yliopisto-opetuksen erityismuoto, sillä vuonna 2007 voimaantullut asetus ei sitä määritä ja asetus on kumonnut aiemmat ohjeet ja kirjelmät. OPM:lle asetuksen uudistamiseen liittyvässä AF:n kirjelmässä puheenjohtaja on pyytänyt asiaan ratkaisua. Tulevalle neuvottelukunnan puheenjohtajalle AF puheenjohtaja linjaa toiminnan kehittämisestä ja tekee sekä ehdotuksia nykyisen toimintasäännön uudistamiseksi hankkeessa tuotettujen ja nykyisissä asiakirjoissa olevien linjojen mukaisesti (liitteet 2 ja 3). Ikääntyvien yliopistotoiminta ei ole VN:n Maksuasetusehdotuksessa eikä erityistoimintana avoimen foorumin toiminnan piirissä. Ehdotettiin, että maksuasetuslausunnossa ikääntyvien yliopistotoimintaa studia generalis-

3 muotoisena yliopistojen toimintana. Ikääntyvien yliopistotoiminnan neuvottelukunnan tulisi määritellä suhteensa yliopistoihin. 7. Kuulumiset Avoimen foorumin uuden TVK:n kokouksesta Kokousmuistiot ovat jatkossa yhteisessä järjestelmässä katsottavissa Avoimen foorumin jäsenten kesken. Työvaliokunnan kokouksen päätöksiä: Kokouksista laaditaan etukäteen asialista ja kokouksessa päätöspöytäkirja. Asialistat ja muistiot voivat sisältää taustoitusta. Kokousaineistojen välittämiseksi tutkitaan mahdollisuutta ottaa käyttöön sähköinen työskentelyalusta. Juha Pohjonen selvittelee asiaa ja tekee ehdotuksen. Päätettiin, että avoimen foorumin kokoukselle esitetään laaturyhmän lakkauttamista. Laaturyhmä selvitti vuosina avoimen yhteiset laatuun liittyvät asiat. tämän jälkeen laatutyö on määritetty yliopistojen sisäiseksi asiaksi. Päätettiin ehdottaa avoimen foorumille aluetyöryhmän jatkamista ja aluetyöryhmää pyydettiin arvioimaan nimeään suhteessa työryhmän mahdollisiin tehtäviin; kansallisella tasolla VSYtoimijoihin (keskusjärjestöön), suhteessa alueellisiin ammattikorkeakouluihin, ammattiopistoihin, alueiden muiden koulutustoimijoihin ja työ- ja elinkeinotoimistoihin. Keskusteltiin myös suhdetta KV - toimintaan. Tietohallintoryhmän työ jatkuu aikaisempaan tapaan. Vetäjänä Ismo Isopoussu. Ikääntyvien yliopiston verkostoyhteistyö jatkuu valtakunnallisessa neuvottelukunnassa (NEKU) yhteistyössä avoimen foorumin kanssa. Kansainvälisyys työryhmän perustamisesta keskusteltiin ja sovittiin ratkaistavaksi asia aluetyöryhmän näkemysten ja avoimille yliopistoille suunnattavan kyselyn perusteella. Tulevissa kokouksissa Tapio Kosunen lupasi kertoa hankkeesta, johon Helsingin yliopiston avoin yliopisto osallistuu. Pedagogiselle kehittämiselle on perusteita ja kehittämistyössä voidaan linkittyä myös muihin toimijoihin. Oman työryhmän tarve ja myös työskentelyn edellyttämät voimavarat selvitetään mm. tulevassa jäsenille suunnatussa kyselyssä. Puheenjohtaja ja pääsihteeri valmistelevat verkkokyselyn toteuttamista jäsenistölle marraskuussa. Kyselyssä kartoitetaan yliopiston uuden rahoitusmallin vaikutuksia avoimien toimintaan, maahanmuuttajien rekrytoimista avoimien opiskelijoiksi, pedagogisen työryhmän tarpeellisuutta ja avoimien yhteistyön pohjaksi kolme tärkeintä kehittämisen kohdetta. Kysely luo pohjaa toimintakertomuksen ja toimintasuunnitelman valmistelulle käsiteltäväksi Avoimen foorumin kokoukseen Jyväskylässä. Ismo Isopoussu selosti Tampereen yliopiston Moodle -ympäristön mahdollisuuksia toimia avoimen fooruminen asiakirja- ja työskentelyalustana. Moodle on suljettu ympäristö, johon voi luoda käyttäjätunnukset rajatulle ryhmälle. Harkittavaksi jäi, tulisivatko nyt avoinyliopisto.fi:ssä olevat aineistot Moodleen. Sovittiin, että tietohallintoryhmä tekee ehdotuksen Moodle -sivuston struktuurista avoimen foorumin työvaliokunnan kokoukseen Ikääntyvien yliopiston verkostoyhteistyö on uudessa Maksuperusteasetuksessa rajautunut avoimen foorumin toimintapiirin ulkopuolelle. 8. Yhteistyö sidosryhmien kanssa 8a. Avoimen foorumin työvaliokunta on kokoontunut kaksi kertaa Yliopistojen aikuiskoulutusverkoston (UCEF) työvaliokunnan kanssa ja keskustellut yliopistollisen aikuiskoulutuksen yhteistoiminnan tarpeesta. Suomen yliopistojen yhdistykselle (UNIFI ry) on lähetetty kirje, jossa kysytään yhdistyksen kiinnostusta ottaa yliopistollinen aikuiskoulutus UNIFIn alatyöryhmäksi. Kirjeessä todetaan, että mikäli UNIFIn näkemys on

4 myönteinen, Avoimen yliopiston foorumi ja Yliopistojen aikuiskoulutusverkosto jatkavat asian valmistelua ja tekevät ehdotuksen toimintamalliksi. UNIFIn näkemys saataneen 2009 joulukuun alun kokouksessa. Avoimen yliopiston foorumin työvaliokunta on todennut näkemyksenään, että Elinikäisen oppimisen verkosto olisi ylin toimiva elin. AF:llä ja UCEFilla molemmilla olisi oma työvaliokuntansa. Jos toimitaan UNIFIn kanssa, elinikäisen oppimisen verkostoa edustaisi oma työvaliokunta, jossa olisi esim. kolme jäsentä AF:stä ja kolme jäsentä UCEFista. Valmistelussa puheenjohtajana voisi toimia joko AF:n tai UCEFin puheenjohtaja/jäsen, tavoitteena olisi vain koota yhdessä valmistellut asiat. Pääsihteeriä ei välttämättä tarvittaisi. Lausunnot pyydettäisi aina ko. työvaliokunnalta, jossa on molempien edustus. 8b. Avoimen ammattikorkeakoulun verkoston vetäjä Esa Rahiala Satakunnan ammattikorkeakoulusta on ollut yhteydessä ja tiedustellut mahdollisuutta pitää yhteiset neuvottelupäivät avoimen yliopiston foorumin ja avoimen ammattikorkeakoulun verkoston kanssa. Sovittiin että 8a. Avoimen foorumin kokous valtuuttaa työvaliokunnan jatkamaan selvitystyötä, joka liittyy Yliopistojen aikuiskoulutusverkoston uudelleenjärjestäytymiseen ja yhteistyöhön Suomen yliopistojen yhdistyksen (UNIFI) kanssa. 8.b. Tulevaisuudessa voidaan järjestää alueseminaari siten, että avoimen ammattikorkeakoulujen ja avoimen foorumin jäsenillä on yksi yhteinen ja yksi eriytyvä seminaaripäivä. Rovaniemen avointen yliopistojen neuvottelupäiville pyydetään avoimen ammattikorkeakoulun puheenvuoro. 9. Muut esille tulevat asiat Muita esille tulevia asioita ei ollut. 10. Seuraavat kokoukset, ajankohdat ja paikat Avoimen foorumin kokoukset Jyväskylän yliopisto Alueseminaari keväällä Avoimen yliopistojen valtakunnalliset neuvottelupäivät järjestetään Rovaniemellä ke - to Syksyn kokousten ajankohdista päätetään myöhemmin sovittaen ne neuvottelupäivien ajankohtaan. Avoimen forumin työvaliokunnan kokoukset Sibeliusakatemia Helsingin yliopisto Hanken LOUNAS klo Klo Sähköisen asioinnin ja tietojärjestelmien kehittäminen - Aikopo - hanke; koordinaattori Minna Vänskä ja Atik hanke; koordinaattori Minna Herno - riskityöpaja ja muut asiat; tietohallintotyöryhmän pj. Ismo Isopoussu - vieraana Raketti- OPI hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Sami Hautakangas Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu on toiminut aiempien vuosien tapaan kattaen koko Suomen avointen yliopistojen opetustarjonnan. Palvelun käyntimäärät ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna

5 10-15 % kuukausitasolla tarkasteltuna. Vuoden aikana käyntejä on ollut päivää kohden keskimäärin noin Vuoden 2009 aikana on suunniteltu Avoinyliopisto.fi -palvelun uutta toiminta- ja ylläpitomallia. Avoimet yliopistot Åbo Akademita lukuun ottamatta allekirjoittavat verkostosopimuksen, jossa verkosto sitoutuu yhteisrahoitteisesti ylläpitämään verkkopalvelua vuoden 2010 ajan. Verkkopalvelun ohjausryhmä ja avoimen foorumi päättivät syyskuussa, että Avoinyliopisto.fi -palvelu yhdistetään osaksi Atik-järjestelmää ja siirtymäkauden jälkeen nykyisestä avoinyliopisto.fi tietokannasta luovutaan. Loppuvuodesta 2009 tehdään toimintasuunnitelma siirtymäkautta varten, johon sisältyy arvio Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelun siirtämisen ajankohdasta Atikiin. Avoinyliopisto.fi -palvelun tulevaisuutta on selvitetty lisäksi Aikopo - hankkeessa, jossa tarkastellaan edellytyksiä kaikkien korkeakoulujen aikuiskoulutustarjonnan yhdistävän palvelun toteutukseen. Aikopo -hankkeen tulokset valmistuvat vuodenvaihteessa Minna Vänskä selosti tietojärjestelmien kehittämisen meneillään olevaa vaihetta. (Liite 4) Korkeakoulujen yhteisen aikuiskoulutusportaalin luominen vaatii parhaimmillaankin valistuneen arvauksen mukaan noin kolme vuotta aikaa, mm. monimutkaisen päätöksentekoprosessin vuoksi (yliopistot, ammattikorkeakoulut). Valtiovarainministeriön SADe hankkeen (julkisen hallinnon Sähköinen asiointi ja demokratia) ministeriöiden ylläpitämäksi suunnitellun kansalaispalvelun oppijan aihekokonaisuuden hankeklusteriin on haettu projektirahoitusta. Avoinyliopisto.fi palvelun rahoitus jatkuu 2010 vuodelle siirtyvän hankerahoituksen turvin. tuleva johtoryhmä päättää toimintasuunnitelmasta. Avoimen foorumin kokouksessa päätettiin , että avoinyliopisto.fi -palvelu siirretään Atikjärjestelmän yhteyteen. Päätös ei kuitenkaan ollut yksimielinen. Kokouksessa päätettiin selvittää perusopetuksen yhteydessä pidettävää Joopas järjestelmää. Minna Herno selosti ATIK- järjestelmän testauksen järjestelmään siirtymisen aikataulua ja kustannusten jakautumista. (Liite 5-6 ) Vuoden 2010 aikana tapahtuu automaattisten tiedonsiirtorajapintojen rakentaminen. ATIK -järjestelmään kuuluu tällä hetkellä 11 (2010 alusta 8) yliopistoa. ATIK kehittämisessä muiden yliopistojen on mahdollista liittyä myös julkaisujärjestelmään. ATIKin julkinen näkymä on kustomoitavissa yliopiston mukaisesti. ATIK -yhteistyön koordinoinnista, järjestelmän ylläpidosta ja kehittämisestä vastaa Helsingin yliopisto vuoden 2010 ajan. Järjestelmän käyttöönotto on riippuvainen palvelinratkaisusta, varsinkin opetustarjonnan yhteisen julkaisun osalta. ATIKin erillistoiminnallisuudet voivat olla joko yhteisellä palvelimella tai yliopiston palvelimella. Ismo Isopoussu selosti Joopas -järjestelmän kehittämistä yhtenä vaihtoehtona avoinyliopisto.fi palvelulle (Liite 7) Joopas -palvelu on yliopistojen omistuksessa oleva palvelu, jonka tiedot ovat kunkin yliopiston omista tietojärjestelmistä ja sen kehittäminen lähentäisi avoimia yliopistoja emoyliopistojen tietohallinnon kehitystyöhön. Sami Hautakangas selosti Raketti - OPI hankkeen tuoretta tavoitemuistiota. (Liite 8) OPM:n käynnistämän hankkeen tavoitteena on edistää korkeakoulujen ohjauksessa, seurannassa ja johtamisessa tarvittavan tiedon käytettävyyttä. Hanke koostuu osahankkeista KOKOA (korkeakoulujen tietojärjestelmien kokonaisarkkitehtuuri), OPI (opintohallinnon perusjärjestelmä), XDW (käsitemalli ja tietovarasto) sekä TUTKI (tutkimushallinto). OPI hankkeen tietojärjestelmäarkkitehtuuriksi määritellään modulaarinen kokonaisuus, joka koostuu kaikille korkeakouluille yhteiseksi tarkoitetusta perusjärjestelmästä sekä eri tarkoituksiin rakennetuista korkeakoulukohtaisista moduuleista. Moduuleja voidaan jakaa muiden korkeakoulujen käyttöön ns. ohjelmistopoolin kautta. Tieto siirtyy standardinmukaisia rajapintaratkaisuja hyödyntäen. Perusjärjestelmän vaatimusmäärittely tapahtuu asiantuntijaryhmissä vuonna Järjestelmä toteutetaan vuosina ja käyttöönotot ajoittuvat Ohjelmistopoolin kautta tarjottavien palvelujen määrää kasvatetaan kysynnän mukaan. hallinta- ja rahoitusmallista päätetään vuoden 2010 aikana.

6 Keskeisin pulma on eri hankkeiden eriaikaisuus, joka rahoituksen lakatessa uhkaa tuottaa palveluttoman välivaiheen ennen uusien ratkaisujen valmistumista käyttöönotettaviksi. Palvelujen katkeamattomuus on kuitenkin turvattava. JOOPAS/virtuaaliyliopisto konsortio puretaan 2010 lopussa, mutta JOOPAS palvelut ylläpidetään. Välivaiheessa päällekkäisiä kustannuksia tuottavat ATIKin kustannukset ja Meteorin kustannukset. Lisäksi Åbo akademin poisjääminen ATIKista lisää kohdennettuja kustannuksia. Minna Vänskä toi esille sen, että ratkaisu avoinyliopisto.fi palvelun siirtäminen osaksi ATIKia tai jokin vaihtoehtoinen ratkaisu pitää tapahtua nopeasti, koska toimenpiteet tarvitaan vuonna ei ole enää kehittämisrahaa käytettävissä. Keskustelussa pohdittiin vaihtoehtoja ja eri vaihtoehtojen kustannuksia. Voimassa olevien päätösten mukaisesti Jyväskylän yliopisto jatkaa KORPPI palvelun, Tampereen yliopisto OPSI -järjestelmän ja Turun yliopistot JOOPAS järjestelmän kehittämistä. Pohdittiin Minna Hernon esittämää kustannusten jakautumista koskevaa matriisia (liite X) Julkaisujärjestelmään liittyminen kustantaa 50 % jyvitetyistä kokonaiskustannuksista. Eri yksikköjen harkintaan vaikuttaa muiden järjestelmien ylläpidon kustannukset. Pohdittiin mahdollisuutta yhteistyöhön ATIKin ja Virtuaaliyliopiston / JOOPAS kesken, mm. rajapintayhteistyössä ja mahdollisuutta käyttää JOOPAS- palvelinta ATIK:n palvelimena. Sami Hautakangas selvittää. Sovittiin että - valmistelut Avoinyliopisto.fi -palvelun siirtämiseksi ATIKin uuden julkaisujärjestelmän yhteyteen aloitetaan. Siirtämistä koskevat päätökset tekee Avoinyliopisto.fi:n johtoryhmä. Kehittämistä koordinoi Helsingin yliopisto. - JOOPAS palvelimen hyödyntäminen selvitetään, jolloin palvelinta koskeva tarjouspyyntö koskisi vain ATIKin julkaisujärjestelmää ylläpitävää palvelinta - Jyväskylä, Turku ja Tampere vievät ATIKin julkaisujärjestelmään liittymisen pohdittavaksi omiin päätöksentekojärjestelmiinsä, kustannuslaskennan pohjana Minna Hernon laskelma (Liite 6). - uusi ATIK tarjous, joka sisältää myös selvitetyt, mahdollisesti alentuneet palvelinkustannukset, lähetetään kiertokirjeenä yksiköille, jotta päätöksenteko yksiköissä voidaan tehdä sisäisten tulosneuvottelujen tuloksen jälkeen. Kirjeen pohjalta yksiköt ilmoittavat sitoutumisensa. Päätöksenteon aikatavoite on joulukuun alku Avoinyliopisto.fi -koordinaatioyksikön valinta Sovittiin, että Avoinyliopisto.fi hanketta koordinoi Helsingin yliopisto. 13. Avoinyliopisto.fi -johtoryhmän (6 jäsentä + puheenjohtaja) valinta Avoinyliopisto.fi hankkeen koordinoiva yliopisto päättää johtoryhmästä. Avoin foorumi ehdottaa, että johtoryhmään tulisi kolme henkilöä ATIK -ryhmästä, ATIKin ulkopuolisesta ryhmästä yksi henkilö Jyväskylän yliopistosta ja yksi henkilö Tampereen/Turun yliopistosta, Raketti OPI -hankkeen edustaja sekä JOOPAS - palvelua edustava henkilö. 14. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirja Avoimen yliopiston foorumin kokouksesta

Pöytäkirja Avoimen yliopiston foorumin kokouksesta 1 Pöytäkirja Avoimen yliopiston foorumin kokouksesta Aika: Keskiviikko 30.9.2009 klo 16 18 Paikka: Oulu, Ravintola Lasaretti 1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen Avataan kokous ja todetaan läsnäolijat.

Lisätiedot

Avointen yliopistojen tietojärjestelmäratkaisut tulevaisuudessa työpaja

Avointen yliopistojen tietojärjestelmäratkaisut tulevaisuudessa työpaja Muistio 1/5 Avointen yliopistojen tietojärjestelmäratkaisut tulevaisuudessa työpaja Tampere 27.8.2008 Paikalla: Sami Hautakangas, Tampereen yliopisto, tietojärjestelmäpäällikkö (pj.) Ismo Isopoussu, Tampereen

Lisätiedot

Palvelukonsortion johtoryhmän kokous , PÖYTÄKIRJA Aika: torstai klo Paikka:

Palvelukonsortion johtoryhmän kokous , PÖYTÄKIRJA Aika: torstai klo Paikka: Palvelukonsortion johtoryhmän kokous 4-2012, PÖYTÄKIRJA Aika: torstai 22.11.2012 klo 10-12 Paikka: Luonnos CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy, Monitoimitila 1. Kerros, Keilaranta 14, 02101 Espoo Videoneuvotteluyhteys

Lisätiedot

Avoimen Foorumi Laatutyöryhmä

Avoimen Foorumi Laatutyöryhmä 1 Avoimen Foorumi Laatutyöryhmä Avoimen yliopiston neuvottelupäivät Turku 4. 5.10.2007 Merija Poikela, LaY 2 Ryhmä Avoimen D: osallistuneita info Poikela Merija, LaY, ryhmän vetäjä Finska Jukka, HY, Hassi

Lisätiedot

Sähköiset palvelut - Isäntä ja renki

Sähköiset palvelut - Isäntä ja renki Sähköiset palvelut - Isäntä ja renki Projektikoordinaattori Minna Vänskä, Helsingin yliopisto Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät To 1.10.2009 6.10.2009 1 Sähköisiä palveluja asiakkaille Opintojen haku

Lisätiedot

RAKETTI tietohallinto rakenteellisen kehittämisen tukena

RAKETTI tietohallinto rakenteellisen kehittämisen tukena RAKETTI tietohallinto rakenteellisen kehittämisen tukena Marja Kylämä 13.11.2008 1 Taustaa Sähköisen asioinnin edistäminen korkeakouluissa -työryhmä 12/2005 11/2007 OPM:n hallinnonalan tietohallintostrategiatyö

Lisätiedot

AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS Johdanto

AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS Johdanto 1 AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS 2016 1. Johdanto 2. Kehittämisverkoston toimijat ja järjestäytyminen 3. Teemaryhmien toiminnankuvaus 4. Tavoitteiden

Lisätiedot

Avoimien yliopistojen sähköiset palvelut

Avoimien yliopistojen sähköiset palvelut Avoimien yliopistojen sähköiset palvelut Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Rovaniemi 29.-30.9.2010 Projektipäällikkö Minna Vänskä Avoinyliopisto.fi ja Fino-verkosto 30.9.2010 1 1.10.2010 2 Avoinyliopisto.fi

Lisätiedot

KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA. www.avoinyliopisto.fi. Palvelukonsortion johtoryhmän kokous 1-2013 ja työpaja

KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA. www.avoinyliopisto.fi. Palvelukonsortion johtoryhmän kokous 1-2013 ja työpaja Palvelukonsortion johtoryhmän kokous 1-2013 ja työpaja KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Aika: keskiviikko 8.5.2013 Paikka: Sokos Hotel Flamingo, Tasetie 8, Vantaa. Läsnä: Aalto-yliopisto: Satu Kekäläinen (puheenjohtaja)

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus Suomessa Valtakunnallinen strategia 2009 2012

Avoin yliopisto-opetus Suomessa Valtakunnallinen strategia 2009 2012 Avoin yliopisto-opetus Suomessa Valtakunnallinen strategia 2009 2012 3.2.2009 2 1 JOHDANTO Avoimen yliopisto-opetuksen valtakunnallinen strategia vuosille 2009 2012 laadittiin avoimien yliopistojen yhteistyönä

Lisätiedot

Avoimen yliopiston neuvottelupäivät Turussa 4-5.10.2007

Avoimen yliopiston neuvottelupäivät Turussa 4-5.10.2007 Avoimen yliopiston neuvottelupäivät Turussa 4-5.10.2007 Ajankohtaiset asiat avoimessa yliopistossa Leena Leskinen, Kuopion yliopisto 1 avoimuus- ei suljettu kaikille Avoimen yliopiston perustehtävänä koulutuksellisen

Lisätiedot

Tietohallinto rakenteellisen kehittämisen tukena

Tietohallinto rakenteellisen kehittämisen tukena Tietohallinto rakenteellisen kehittämisen tukena Johtaja Hannu Sirén Yliopistojen IT-päivät 23.10.2008 TKK Dipoli 1 Eräitä meneillään olevia uudistuksia, joilla on vaikutusta tietohuoltoon 1. Korkeakoulujen

Lisätiedot

Avoimen Foorumi Laatutyöryhmä

Avoimen Foorumi Laatutyöryhmä 1 Avoimen Foorumi Laatutyöryhmä Avoimen yliopiston neuvottelupäivät Turku 4. 5.10.2007 Merija Poikela, LaY Laatutyöryhmän tavoitteet 2 - tunnistaa avoimien yliopistojen yhteiset indikaattorit eli toimintaraamit

Lisätiedot

RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto

RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen ja opetusministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi RAKETTI-hankekokonaisuus Klaus Lindberg CSC Tieteen tietotekniikan keskus

Lisätiedot

Yhteistyöoppilaitoksen ohjeistus ja tuki opintopolun käyttöönotossa

Yhteistyöoppilaitoksen ohjeistus ja tuki opintopolun käyttöönotossa Yhteistyöoppilaitoksen ohjeistus ja tuki opintopolun käyttöönotossa Terhi Keltanen Lähtökohta Avoimet yliopistot käyttävät Opintopolkua ainakin alkuvaiheessa eri tavoin. Käyttötapojen erot johtuvat yliopistojen

Lisätiedot

Avoimet yliopistot yliopistouudistuksen, VN:n asetuksen ja KOTA-ohjeiden uudistuksen jälkeisessä elämässä

Avoimet yliopistot yliopistouudistuksen, VN:n asetuksen ja KOTA-ohjeiden uudistuksen jälkeisessä elämässä Avoimet yliopistot yliopistouudistuksen, VN:n asetuksen ja KOTA-ohjeiden uudistuksen jälkeisessä elämässä Satu Helin SHJ, TtT Avoimen yliopiston johtaja Avoimen yliopiston Foorumin pj. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO HUTK, historiatieteet PÖYTÄKIRJA

OULUN YLIOPISTO HUTK, historiatieteet PÖYTÄKIRJA Aika Ma 14.9.2009, klo 10 Paikka HU 110 yliopistonlehtori Reija Satokangas yliopistonlehtori Kari Väyrynen Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.15. 2 Edellisen kokouksen muistio Edellisen kokouksen pöytäkirja

Lisätiedot

Luonnos 21.11.2008 Avoimen foorumin työvaliokunta. Avoin yliopisto-opetus Suomessa Valtakunnallinen strategia 2009 2012

Luonnos 21.11.2008 Avoimen foorumin työvaliokunta. Avoin yliopisto-opetus Suomessa Valtakunnallinen strategia 2009 2012 Luonnos 21.11.2008 Avoimen foorumin työvaliokunta Avoin yliopisto-opetus Suomessa Valtakunnallinen strategia 2009 2012 2 1 JOHDANTO Avoimen yliopisto-opetuksen valtakunnallinen strategia vuosille 2009

Lisätiedot

Ehdotus: Valmisteluryhmä päättää kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Ehdotus: Valmisteluryhmä päättää kokouksessa käsiteltävistä asioista. ETELÄ-KARJALAN MAAKUNTAUUDISTUS OHJAUS- JA SEURANTARYHMÄN KOKOUS MUISTIO Aika: maanantai 19.9.2016 kello 10.30-12.00 Paikka: Kutsutut: Sokos hotel Lappeen kokoustilat osallistujat erillisen listan mukaan

Lisätiedot

Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus. Pekka Linna,

Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus. Pekka Linna, Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus Pekka Linna, 3.6.2014 Yhteistyöryhmän perustaminen Perustetaan yhteistyöryhmä tukemaan opintohallinnon ja tietohallinnon vastuualueita

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SEUTUSIVISTYS

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SEUTUSIVISTYS MUISTIO 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT Aika 15.4.2009 klo 9.00 11.05 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Nina Lehtinen Lempäälä puheenjohtaja (x)

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyön organisoiminen hankekauden jälkeen

Opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyön organisoiminen hankekauden jälkeen RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyön organisoiminen hankekauden jälkeen Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen

Lisätiedot

Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut. Pekka Linna,

Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut. Pekka Linna, Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut Pekka Linna, 2.9.2014 Yhteistyöryhmän perustaminen Opintohallinnon ja tietohallinnon verkostot päättivät 3.6.2014 perustaa yhteistyöryhmän tukemaan

Lisätiedot

Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelun johtoryhmän 2. kokous

Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelun johtoryhmän 2. kokous ESITYSLISTA 9.11.2016 1(5) Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelun johtoryhmän 2. kokous Aika: ma 14.11.2016, klo 13-16 Paikka: Cygnaeustalo, kokoustila Veranta, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Aika 22.01. 2010, kello 9:00 16:00 Paikka Finanssialan keskusliitto, Bulevardi 28 Paikalla Martti From TIEKE, pj Ari Pulkkinen Agentit, ohjelmistotalotyöryhmä pj Pirjo Ilola

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen työryhmän linjaukset ja Oppijan verkkopalvelu-uudistuksen tilanne. Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansallinen foorumi

Elinikäisen ohjauksen työryhmän linjaukset ja Oppijan verkkopalvelu-uudistuksen tilanne. Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansallinen foorumi Elinikäisen ohjauksen työryhmän linjaukset ja Oppijan verkkopalvelu-uudistuksen tilanne Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansallinen foorumi Laila Puranen 20.4.2012 Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 1.9.2010

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS

VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 16:00 18:00 Paikka: Helsingin yliopisto, Unioninkatu 40, Istuntosali Jäsenet ja varajäsenet: Maritta Törrönen HY

Lisätiedot

Yliopistokoulutuksen kokonaisuuden johtaminen. Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Hannu Sirén

Yliopistokoulutuksen kokonaisuuden johtaminen. Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Hannu Sirén Yliopistokoulutuksen kokonaisuuden johtaminen Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Hannu Sirén 29.9.2010 Yliopistouudistus Hallinto Johtaminen Rahoitusmalli Muu ohjaus Yliopistolaki - Aiempaa vahvemmin

Lisätiedot

Puhuja? Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut CSC JA PALVELUT. Avointen yliopistojen neuvottelupäivät Soile Pylsy, CSC

Puhuja? Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut CSC JA PALVELUT. Avointen yliopistojen neuvottelupäivät Soile Pylsy, CSC -verkkopalvelu CSC:n palvelut Avointen yliopistojen neuvottelupäivät 12.-13.10.2011 Soile Pylsy, CSC CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. Puhuja? Soile Pylsy, asiantuntija

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1. Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 14, Mikkeli, nh Saimaa

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1. Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 14, Mikkeli, nh Saimaa Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1 Kokousaika kello 13:00 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 14, Mikkeli, nh Saimaa Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Maakuntauudistuksen valmistelun

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 14, Mikkeli, nh Saimaa

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 14, Mikkeli, nh Saimaa Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2016 1 28.11.2016 Kokousaika 24.11.2016 kello 13:00 15:30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 14, Mikkeli, nh Saimaa Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros.

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros. Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2010 Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyön organisoiminen hankekauden jälkeen

Opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyön organisoiminen hankekauden jälkeen RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyön organisoiminen hankekauden jälkeen Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen

Lisätiedot

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ Kokouskutsu ja asialista, Pöytäkirja Kokous 4/2009 Aika: Perjantai 16.10.2009 klo 10.20 12.15 Paikka: Oulun yliopisto, kokoushuone HR 144 Läsnä: Rehtori Lauri Lajunen pj., rehtori Arto Karjalainen, johtaja

Lisätiedot

LÄNSI-LAPIN ALUETYÖRYHMÄN KOKOUS 1/2013

LÄNSI-LAPIN ALUETYÖRYHMÄN KOKOUS 1/2013 LÄNSI-LAPIN ALUETYÖRYHMÄN KOKOUS 1/2013 Aika: Perjantai 30.8.2013 klo 10.00 11.30 Paikka: Tornion kaupunki, sosiaalitoimiston neuvotteluhuone Osallistujat: Pia Rantaiso sosiaaliohjaaja Tornion kaupunki/sosiaalitoimi,

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN, KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

1 KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN, KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS NUORET LAKIMIEHET RY, UNGA JURISTER RF (NULA), PÖYTÄKIRJA 1/2010 Sivu 1 / 6 HALLITUKSEN KOKOUS Aika 5.1.2010 kello 17.00 Paikka Läsnä Poissa Lakimiesliiton Ylähuone (Uudenmaankatu 4-6 B, Helsinki) Korhonen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 n kokous Kokousaika kello 14:00 16.15 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella Johtaja Hannu Sirén 12.10.2011 Hallitusohjelma Elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tarjolla kaikille yhden luukun periaatteen

Lisätiedot

OKM nimeämispyyntö jäseniksi Oppijan tietovirtojen ja Virtaopintotietopalvelun

OKM nimeämispyyntö jäseniksi Oppijan tietovirtojen ja Virtaopintotietopalvelun Opetus- ja kulttuuriministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto Asiakirjan nimi: OKM nimeämispyyntö jäseniksi Oppijan tietovirtojen ja Virtaopintotietopalvelun ohjausryhmään Asiakirjan päivämäärä: 31.01.2017

Lisätiedot

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6 Sivu 1 / 7 UUDENKAUPUNGIN KAPPELINEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 Aika: tiistai 17.2.2015 klo 17.30-19.06 Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6 OSALLISTUJAT: Päätöksentekijät:

Lisätiedot

Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, Turku

Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, Turku Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2017 Aika: Maanantaina 13.2.2017 klo 17.00 Paikka: Mestarinkatu

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1. Savonlinna, Paviljonki, auditorio (Rajalahdenkatu 4, 57200, Savonlinna).

Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1. Savonlinna, Paviljonki, auditorio (Rajalahdenkatu 4, 57200, Savonlinna). Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1 Kokousaika 28.11.2017 kello 09:00 Kokouspaikka Savonlinna, Paviljonki, auditorio (Rajalahdenkatu 4, 57200, Savonlinna). Asialista: Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri 30.10.2012 Ilmari Hyvönen Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto Aiheita Tietohallintolaki ja julkisen hallinnon

Lisätiedot

Vuosikokouspöytäkirja

Vuosikokouspöytäkirja Vuosikokouspöytäkirja RKL Naisten klubin vuosikokous 2012 Paikka: Aika: Läsnä: Hanasaaren kurssikeskus kokoustila Stig (2 krs.) lauantaina 17. marraskuuta 2012 klo 16.00 alkaen, Helena Railama, Marja Aaltonen,

Lisätiedot

Oikeustieteiden ainejärjestö. Aika: 5.1.2014 klo 17.00 Paikka:Kauppakatu 23, 80100 Joensuu. Paikalla:

Oikeustieteiden ainejärjestö. Aika: 5.1.2014 klo 17.00 Paikka:Kauppakatu 23, 80100 Joensuu. Paikalla: Itä-Suomen yliopisto Oikeustieteiden ainejärjestö Legio Ostiensis ry Esityslista Hallituksen järjestäytymiskokous Aika: 5.1.2014 klo 17.00 Paikka:Kauppakatu 23, 80100 Joensuu Paikalla: Buket Yüksel Tuulia

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/3 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/3 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6 Aika: Keskiviikko 25.3.2015 klo 11.45 14.30 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander ( ) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas ( ) Jäsenet: Annukka

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 1 Kokoustiedot Aika: 5.5.2009 klo 13.00 13.57 Paikka: Jyväskylän Paviljonki Messukatu 10, Jyväskylä Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 2 Sisällysluettelo Sivu

Lisätiedot

vanhempainyhdistys ry Hallituksen järjestäytymiskokous 07.11.2010

vanhempainyhdistys ry Hallituksen järjestäytymiskokous 07.11.2010 Auran PÖYTÄKIRJA vanhempainyhdistys ry Hallituksen järjestäytymiskokous 07.11.2010 AIKA: Sunnuntai 07.11.2010 klo 18.00-20.20 PAIKKA: Auran yhtenäiskoulun neuvotteluhuone LÄSNÄ: Tero Sahla Satu Rautias-Barnett

Lisätiedot

SOPIMUSNEUVOTTELUIHIN VALMISTAUTUMINEN. Opetusneuvos Ari Saarinen

SOPIMUSNEUVOTTELUIHIN VALMISTAUTUMINEN. Opetusneuvos Ari Saarinen SOPIMUSNEUVOTTELUIHIN VALMISTAUTUMINEN Opetusneuvos Ari Saarinen 20.11.2008 KORKEAKOULUJEN OHJAUS JA RAHOITUS 2010 Sopimuskausi rytmitetään eduskunta/hallituskausiin siten, että tavoitteet sovitaan nelivuotiskaudelle

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS Ylijohtaja Tapio Kosunen 20.11.2014, Helsinki Seminaari ammattikorkeakoulujen rahoitusmallista vuodesta 2017 alkaen 11.00 Lounas 11.50 Seminaarin

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 3/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 3/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 3/2017 1 Kokousaika kello 12:00 14.10 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, Piällysmies Asialista: 1 Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS JA UPJ

YLIOPISTOJEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS JA UPJ YLIOPISTOJEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS JA UPJ Tampere 1.3.2007 Opetusneuvos Juhani Dammert Opetusministeriö 1 Taustaa palvelukeskushankkeelle Palvelukeskushanke on osa tuottavuusohjelmaa

Lisätiedot

OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne. Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014

OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne. Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014 OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014 Aiheita RAKETTI hanke päättyi, työ jatkuu OKM:n CSC:ltä korkeakouluille ostamat palvelut Korkeakoulujen tietohallinnon

Lisätiedot

TAMPEREEN NUORISOVALTUUSTO 1 PÖYTÄKIRJA Puheenjohtajaneuvosto Osallistujat Jone Korpi puheenjohtaja, poistui ajassa 17.

TAMPEREEN NUORISOVALTUUSTO 1 PÖYTÄKIRJA Puheenjohtajaneuvosto Osallistujat Jone Korpi puheenjohtaja, poistui ajassa 17. TAMPEREEN NUORISOVALTUUSTO 1 TAMPEREEN NUORISOVALTUUSTON HALLITUKSEN KOKOUKSEN Aika 15.2.2016, kello 16.30 Paikka Kulttuuri- ja nuorisopalveluiden toimisto, Puutarhakatu 11, 3. kerros, 33101 Tampere Osallistujat

Lisätiedot

KONSORTIOSOPIMUS TIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN (avoinyliopisto.fi) JÄRJESTÄMISEKSI

KONSORTIOSOPIMUS TIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN (avoinyliopisto.fi) JÄRJESTÄMISEKSI KONSORTIOSOPIMUS TIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN (avoinyliopisto.fi) JÄRJESTÄMISEKSI Sivu 1 / 9 1. Sopimusosapuolet Aalto-yliopisto Helsingin yliopisto Itä-Suomen yliopisto Jyväskylän yliopisto Lapin yliopisto

Lisätiedot

Avoin yliopisto Suomessa Valtakunnallinen strategia 2004-2010

Avoin yliopisto Suomessa Valtakunnallinen strategia 2004-2010 Valtakunnallinen strategia 2004-2010 Avoimen yliopiston foorumi 4.4.2003 2 1 JOHDANTO Opetusministeriö määritteli vuonna 1993 avoimen yliopiston koulutuksellista tasa-arvoa edistämään luoduksi opintojärjestelmäksi,

Lisätiedot

LAMPPU-hanke 8. verkostotapaaminen klo 12:30 ilinc verkkokokous TERVETULOA!

LAMPPU-hanke 8. verkostotapaaminen klo 12:30 ilinc verkkokokous TERVETULOA! LAMPPU-hanke 8. verkostotapaaminen 17.12.2012 klo 12:30 ilinc verkkokokous TERVETULOA! Asialista 1. Tapaamisen avaus 2. Läsnäolijoiden toteaminen 3. Esityslistan hyväksyminen 4. Hankkeen tulokset 5. Osahankkeiden

Lisätiedot

28.2.2012 klo 13.00-15.58. Yhtymähallinnon neuvotteluhuone G 340

28.2.2012 klo 13.00-15.58. Yhtymähallinnon neuvotteluhuone G 340 PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kokousaika Kokouspaikka Osallistujat klo 13.00-15.58 Yhtymähallinnon neuvotteluhuone G 340 Varsinaiset jäsenet Johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka, puheenjohtaja, PPSHP Professori, ylilääkäri

Lisätiedot

Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus (AKKU) 2.väliraportti 6.3.2009. 5.3.2009 Markku Koponen 1

Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus (AKKU) 2.väliraportti 6.3.2009. 5.3.2009 Markku Koponen 1 Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus (AKKU) 2.väliraportti 6.3.2009 1 Kokonaisuudistuksen lähtökohdat Tavoitteena ollut selkiyttää hajanaista hallintoa, rahoitusta, etuuksia

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Hallituksen kokous 1 / 2013

PÖYTÄKIRJA Hallituksen kokous 1 / 2013 23.1.2013 PL 1627 70211 KUOPIO hallitus@serveriry.fi serveriry.fi Aika: Keskiviikko 23.01.2013 Paikka: Serverin Koppi Hallituksen kokous 1 / 2013 Läsnä: Aino Aholainen, hallituksen PJ Mikko Koponen Paavo

Lisätiedot

RAKETTI-hanke korkeakoululaitoksen rakenteellisen kehittämisen tukena. RAKETTI-hankkeen päätösseminaari 28.3.2014 Hannu Sirén

RAKETTI-hanke korkeakoululaitoksen rakenteellisen kehittämisen tukena. RAKETTI-hankkeen päätösseminaari 28.3.2014 Hannu Sirén RAKETTI-hanke korkeakoululaitoksen rakenteellisen kehittämisen tukena RAKETTI-hankkeen päätösseminaari 28.3.2014 Hannu Sirén RAKETTI-hankkeen taustaa Opiskelijatietojärjestelmäselvitykset, SED-työryhmä,

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2016 1 Kokousaika 20.10.2016 kello 12:00-14:15 Kokouspaikka Maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Yliopistojen opintohallinnon tietojärjestelmäselvitys

Yliopistojen opintohallinnon tietojärjestelmäselvitys Yliopistojen opintohallinnon tietojärjestelmäselvitys KOTA AMKOTA seminaari, Helsinki 6.11.2007 Sami Hautakangas, Selvitysmiesten tehtävät 1. Tunnistaa yliopistoissa käytössä olevat opintohallinnon tietojärjestelmät

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 14.11.2016 klo 17.30 18.23 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

Lisätiedot

LAMPPU-hanke 3. verkostotapaaminen klo 12 ilinc verkkokokous TERVETULOA!

LAMPPU-hanke 3. verkostotapaaminen klo 12 ilinc verkkokokous TERVETULOA! LAMPPU-hanke 3. verkostotapaaminen 2.5.2012 klo 12 ilinc verkkokokous TERVETULOA! Asialista 1. Tapaamisen avaus 2. Läsnäolijoiden toteaminen 3. Esityslistan hyväksyminen 4. Osahankkeiden tilannekatsaukset

Lisätiedot

Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson järjestöille 2015 Saimaan ammattikorkeakoulu Sanna-Leena Mikkonen

Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson järjestöille 2015 Saimaan ammattikorkeakoulu Sanna-Leena Mikkonen Selvitys järjestöjen ja oppilaitosten yhteistyöstä Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson järjestöille 2015 Saimaan ammattikorkeakoulu Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1 Kokousaika kello 13:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Maakuntauudistuksen

Lisätiedot

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13 Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous torstaina 28.2.2013 klo 17-19:30. Paikka: Uudenmaan Marttojen 6.krs Sali, Lapinlahdenkatu 3, Helsinki. VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Kauppakatu 1, neuvotteluhuone 2. krs, Kajaani. Kainuun ikäihmisten neuvottelukunta Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Kauppakatu 1, neuvotteluhuone 2. krs, Kajaani. Kainuun ikäihmisten neuvottelukunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Ikääntymispoliittinen strategia -esiselvityshanke 1.5. 31.10.2010 PL 400 87070 Kainuu OHJAUSRYHMÄN 3. KOKOUS Aika: torstai 26.8.2010 kello 9.01 10.56 Paikka:, Kauppakatu 1, neuvotteluhuone 2. krs, Kajaani

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 11.5.2005

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 11.5.2005 1(5) Aika 11.5.2005 Paikka Läsnä Poissa Asianajotoimisto Auhto Laitinen Tuominen Oy:n toimitilat, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen

Lisätiedot

Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Sivu 1/5 Pöytäkirja 20/2016 Aika: 2. kesäkuuta 2016 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen,

Lisätiedot

LAMPPU-hanke 5. verkostotapaaminen klo 13 ilinc verkkokokous TERVETULOA!

LAMPPU-hanke 5. verkostotapaaminen klo 13 ilinc verkkokokous TERVETULOA! LAMPPU-hanke 5. verkostotapaaminen 11.9.2012 klo 13 ilinc verkkokokous TERVETULOA! Asialista 1. Tapaamisen avaus 2. Läsnäolijoiden toteaminen 3. Esityslistan hyväksyminen 4. LAMPPU-jatkohankkeen suunnittelu,

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Suomen Kansanopistoyhdistys KEHO ohjelman vaiheet

Suomen Kansanopistoyhdistys KEHO ohjelman vaiheet Suomen Kansanopistoyhdistys KEHO ohjelman vaiheet 22.9.2010 Jyrki Ijäs Valtioneuvoston 5.12.2007 hyväksymän Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman (KESU) mukaan: Valtakunnallisen arvioinnin

Lisätiedot

Palvelukonsortion johtoryhmän kokous 2-2011, PÖYTÄKIRJA Aika: tiistai 6.9.2011 Paikka:

Palvelukonsortion johtoryhmän kokous 2-2011, PÖYTÄKIRJA Aika: tiistai 6.9.2011 Paikka: Palvelukonsortion johtoryhmän kokous 2-2011, PÖYTÄKIRJA Aika: tiistai 6.9.2011 Paikka: LUONNOS Helsingin yliopisto, Avoin yliopisto, Kluuvikatu 7, 5.krs., neuvotteluhuone 564 Adobe Connect: http://csc-fi.adobeconnect.com/livingroom/

Lisätiedot

Jyväskylän päivähoidon asiakasraati. INFOPAKETTI elokuu 2011 Merja Adenius-Jokivuori Tarja Ahlqvist

Jyväskylän päivähoidon asiakasraati. INFOPAKETTI elokuu 2011 Merja Adenius-Jokivuori Tarja Ahlqvist Jyväskylän päivähoidon asiakasraati INFOPAKETTI elokuu 2011 Merja Adenius-Jokivuori Tarja Ahlqvist Päivähoitopalveluiden asiakasraati toiminut maaliskuusta 2008 päivähoidon asiakkaista koottu päivähoitopalveluiden

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan SOTE työvaliokunta. Asialista/ Pöytäkirja. Asia Sivu

Etelä-Pohjanmaan SOTE työvaliokunta. Asialista/ Pöytäkirja. Asia Sivu 1 Kokoustiedot SOTE työvaliokunnan kokous Kokousaika Ma klo 12.00 12.38 Kokouspaikka Watt & Edison, Frami B, 2.krs, Seinäjoki Käsiteltävät asiat 26 33 Asia Sivu 26 Kokouksen avaus... 3 27 Kokousmuistio

Lisätiedot

Opintoja suorittamattomien opiskelijoiden opiskeluoikeuksien kirjausmenettelyt ja tilastointi

Opintoja suorittamattomien opiskelijoiden opiskeluoikeuksien kirjausmenettelyt ja tilastointi RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Opintoja suorittamattomien opiskelijoiden opiskeluoikeuksien kirjausmenettelyt ja tilastointi OPI-ohjausryhmän kokous Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietohallinnon kehittäminen -muistion vaikutukset RAKETTI-OPI:in

Korkeakoulujen tietohallinnon kehittäminen -muistion vaikutukset RAKETTI-OPI:in RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen ja opetusministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi Korkeakoulujen tietohallinnon kehittäminen -muistion vaikutukset RAKETTI-OPI:in

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA Pöytäkirja 4/2014 vammaisneuvosto

LAUKAAN KUNTA Pöytäkirja 4/2014 vammaisneuvosto KOKOUSAIKA 13.8.2014, klo 12:47-14:27 KOKOUSPAIKKA Toininranta, Honkaniementie 35, Laukaa SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset jäsenet: Jan Hänninen (puheenjohtaja) Helka Lahtinen (varapuheenjohtaja)

Lisätiedot

BIOKESKUS SUOMI - BIOCENTER FINLAND -VERKOSTON SAANNOT

BIOKESKUS SUOMI - BIOCENTER FINLAND -VERKOSTON SAANNOT BIOKESKUS SUOMI - BIOCENTER FINLAND -VERKOSTON SAANNOT Helsingin yliopisto, Kuopion yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto- ja Abo Akademi ovat perustaneet bioalan yhteistyoverkoston

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus: tilastoaineistoja

Avoin yliopisto-opetus: tilastoaineistoja Avoin yliopisto-opetus: tilastoaineistoja AVOINYLIOPISTO.FI VERKKKOPALVELU JA TARJONTA 2012 Soile Pylsy, CSC 2 Avoinyliopisto.fi verkkopalvelu Kaikki Suomen avoin yliopisto-opetuksen tarjonta Omistaa 15

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto Helsingin yliopiston Avoin yliopisto 5.9.2013 17.9.2013 1 Rehtori 2.9.2013: HY:ssa tehdään työtä maailman parhaaksi He eivät valmistu vain sopeutumaan yhteiskuntaan, vaan muokkaamaan ja muuttamaan sitä

Lisätiedot

Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A

Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A Sivu 1/5 Pöytäkirja 23/2017 Aika: 8. kesäkuuta 2017 klo 8.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A Miika Tiainen, puheenjohtaja Inari Harjuniemi,

Lisätiedot

Nuorisovaltuuston pöytäkirja

Nuorisovaltuuston pöytäkirja Pöytäkirja 07/16 1 (7) Nuorisovaltuuston pöytäkirja Aika 23.8.2016 klo 17.00 Paikka Nuorisotila Zentra 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. Esityslistan

Lisätiedot

JTS-prosesi pelastustoimen näkökulmasta. Hankejohtaja Taito Vainio

JTS-prosesi pelastustoimen näkökulmasta. Hankejohtaja Taito Vainio JTS-prosesi pelastustoimen näkökulmasta Hankejohtaja Taito Vainio Yleiset pelastustoimen tavoitteet Mahdollistaa tarvittaessa nykyistä paremmin valtakunnalliset ja yhdenmukaiset toimintamallit, yhteiset

Lisätiedot

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari 28.10.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Projektin ensisijaisena tavoitteena on yhteisesti suunnitella ja arvioida alueellisen ja paikallisen tason tietojärjestelmäarkkitehtuurin

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN KUNTAJAKOSELVITYS

KESKI-SATAKUNNAN KUNTAJAKOSELVITYS 1 KESKI-SATAKUNNAN KUNTAJAKOSELVITYS TYÖVALIOKUNNAN KOKOUS / 2 AIKA: 20.1.2014 klo 9.00 PAIKKA: Luvian kunnantalo TYÖVALIOKUNNAN KOKOONPANO Jaana Karrimaa, Harjavalta Markku Rauta, Harjavalta Reijo Nummikari,

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE Selitteet i. Suunnitelmaa täydennetään toimikauden ajan

VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE Selitteet i. Suunnitelmaa täydennetään toimikauden ajan VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE 2017 2021 Selitteet i KOKO TOIMIKAUDEN JATKUVAT TOIMENPITEET 1. Toimitaan kumppanina relevanteissa avointa hallintoa sekä osallistumista ja vaikuttamista edistävissä hankkeissa

Lisätiedot

Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdensmusikinstitut Mestarinkatu 2, Turku. Hallituksen kokous 6/2016

Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdensmusikinstitut Mestarinkatu 2, Turku. Hallituksen kokous 6/2016 Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdensmusikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku PÖYTÄKIRJA Hallituksen kokous 6/2016 Aika: Torstaina 15.12.2016 klo 17.00. Paikka:

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (10) Karttulan pitäjäraati

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (10) Karttulan pitäjäraati Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 18:10-20:10 Paikka Karttulan Palvelupiste, hallitushuone Lisätietoja Toiminnanjohtaja Jaana Paananen Leader- toimintaryhmä

Lisätiedot

Kalannin kappelineuvosto /7

Kalannin kappelineuvosto /7 Kalannin kappelineuvosto 22.1.2015 1/7 KALANNIN KAPPELINEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1 / 2015 Aika: To 22.1.2015 klo 18.30 20.00 Paikka: Kalannin seurakuntakoti OSALLISTUJAT: Päätöksentekijät: jäsenet: kappalainen

Lisätiedot

Janika Takatalo, varapuheenjohtaja Jesse Huovinen Lauri Liljenbäck Julia Litokorpi Riina Lumme Sami-Petteri Seppä

Janika Takatalo, varapuheenjohtaja Jesse Huovinen Lauri Liljenbäck Julia Litokorpi Riina Lumme Sami-Petteri Seppä Sivu 1/5 Pöytäkirja 32/2015 Aika: 22. lokakuuta 2015 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Muu jakelu: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Mikko Mononen, puheenjohtaja Janika Takatalo, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 3/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 3/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 3/2017 1 Kokousaika kello 9:30-11.38 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Asialista: 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen muistion

Lisätiedot

Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut

Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut Avointen yliopistojen neuvottelupäivät 12.-13.10.2011 Soile Pylsy, CSC CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. Puhuja? Soile

Lisätiedot

KUOPION TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2017 Suokatu 22, KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2017 p SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2017 Suokatu 22, KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2017 p SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Tiistai 28.3.2017 klo 17, kahvit ennen kokousta. Paikka Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, Suokatu 22 C. Kokoonpano ja läsnäolo Ilpo Rannankari puheenjohtaja läsnä Liisa Karjalainen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELURYHMÄN 3. KOKOUS

ETELÄ-KARJALAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELURYHMÄN 3. KOKOUS ETELÄ-KARJALAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELURYHMÄN 3. KOKOUS MUISTIO Aika: maanantai 2.9.2016 kello 11.38 12.25 Paikka: Kokoustila C6, Toimistotalo Ruori, Valto Käkelän katu 3, Lappeenranta Läsnä/jäsenet:

Lisätiedot

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin?

Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin? Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin? Kauko Hartikainen, Kuntaliitto Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 10.2.2012 Tavoiteltavat toteutukset Realistisia ja konkreettisia Hyötyjä jo

Lisätiedot