(4) Kategoria: Oppiminen, tekeminen, työskentely

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "(4) Kategoria: Oppiminen, tekeminen, työskentely"

Transkriptio

1 Keskustakirjaston asiakkailta saatujen unelmien jatkokehitys suunnittelun tueksi (4) Kategoria: Oppiminen, tekeminen, työskentely Yleiskuvaus Asiakkaiden palautteen perusteella keskustakirjastoon halutaan karkeasti ottaen viittä erityyppistä työskentelemisen ja tekemisen tilaa (tärkeimmät esille tulleet asiat/teemat): työskentely ja vuorovaikutus uudentyyppiset oppimisympäristöt: luova tekeminen, yhdessä tekeminen, vertaisoppiminen, värkkääminen, DIY (Do It Yourself) musiikin tekeminen ja kuunteleminen kuvan ja äänen käsittely pelitilat Työskentely ja vuorovaikutus Asiakkaiden palautteen perustella Helsingissä on kasvava tarve helposti saavutettaville toimisto-, ryhmätyö- ja neuvottelutiloille. Entistä liikkuvampi työ vaikuttaa työaikoihin ja työnteon paikkoihin. Mobiilit työntekijät työskentelevät useissa fyysisissä tiloissa, jotka voidaan jakaa mm. kotiin, päätyöpaikkaan eli toimistoon, liikkuvaan työpaikkaan kuten junat, bussit, lentokoneet, toisiin paikkoihin kuten asiakkaiden ja kumppaneiden tilat sekä kolmansiin työpaikkoihin eli kahviloihin, hotelleihin, seminaaritiloihin ja kirjastoihin. Asiakkaat haluavat keskustakirjastoon paljon ilmaisia ja varattavia kokous-, työpaja- ja työskentelytiloja (tärkeimmät esille tulleet asiat/teemat). Asiakkaiden mielestä työtila on paljon enemmän kuin pelkkä fyysinen tila se muodostuu myös tarjolla olevista palveluista, opastuksesta, fasiliteeteista, tunnelmasta sekä työtilaa käyttävistä ihmisistä (kommentit nykyiseen palvelutasoon/tapaan, parannusehdotukset). Kirjastojen nykyisiä työtiloja kritisoitiin liian kliinisiksi ja tarvelähtöisiksi (kritiikki). Työtilojen peruspalvelutason asiakkaat asettivat melko korkealle. Se sisältää asiakkaiden mielestä mm. kopiointi-, skannaus- ja tulostuspalvelut (myös langaton) sekä perustoimistotarvikkeiden käyttömahdollisuuden. Toivottiin myös, että tiloissa olisi käytettävissä uutta IT-tekniikkaa, mm. ohjelmia grafiikkaan, taittoon, videoeditointiin, skype- ja videopuheluihin sekä erilaisten esitysten tekemiseen ja pitämiseen (videotykki). Lisäksi asiakkaat toivoivat sanelukoneiden, videokameroiden tai kameroiden lainausmahdollisuutta (miten toiminnan pitäisi olla organisoitu). Toisaalta moni toivoi myös sellaisia ryhmätyö- ja vuorovaikutustiloja, joissa ei olisi ollenkaan tekniikkaa (uusi konsepti).

2 Monet toivoivat, että työskentelytilat olisivat joustavia ja muunneltavissa tarpeen mukaan. Muutama asiakas rinnasti keskustakirjaston työtilat Kirjasto 10:n työtiloihin, missä asiakkaiden on mahdollista sisustaa itselleen sopiva työskentelynurkkaus (kommentit nykyiseen palvelutasoon/tapaan, parannusehdotukset). Asiakkaat pitivät tärkeänä sitä, että tilat ovat avoimuudeltaan ja äänitasoltaan eritasoisia (toistuva palaute). Heillä on tarve sekä rauhalliselle työskentelylle hiljaisessa tilassa että verkostomaisuuteen perustuvalle työskentelylle puolihiljaisessa tilassa. Myös valon rooli työskentelytiloissa on tärkeä. Asiakkaat halusivat, että kirjaston työtilat olisivat yhteisöllisiä (toistuva palaute). Kirjaston työtiloista pitäisi löytää paikkansa niin yrittäjän, virkamiehen, opiskelijan kuin eläkeläisenkin. Asiakkailla ei kuitenkaan ollut esittää konkreettisia ehdotuksia siitä, miten yhteisöllisyyden ajatus näkyisi ja konkretisoituisi tiloissa ja palveluissa. Tilojen toivottiin olevan myös helposti lähestyttäviä ja sopivan rosoisia. Tilaan haluttiin myös elementtejä, jotka auttavat hahmottamaan palvelukokonaisuutta ja löytämään helposti itselle tärkeät sisällöt. Tilan opastavuuteen ja tilaan käyttöliittymänä toivottiin pikaisia parannuksia (kommentit nykyiseen palvelutasoon/tapaan, parannusehdotukset). Asiakkaat pitivät tärkeänä mahdollisuutta varata kokoustiloja ennakkoon esim. verkon kautta. Yksittäisessä palautteessa ehdotettiin, että verkkopalvelusta näkisi, missä neuvottelutiloja on vapaana, kuinka suurelle osallistujajoukolle on tilaa, minkä tyyppisellä varustuksella varusteltuja tiloja on tarjolla. Osa piti tärkeänä mahdollisuutta nk. kirjautua tilaan sisään, jotta muut asiakkaat näkisivät, keitä on paikalla ja millainen yhteisö kirjautuneista muodostuu (uusi konsepti). Asiakkaat toivoivat, että työtilojen käytön tekninen tuki olisi aina tavoitettavissa. Samoin he toivoivat, että henkilökohtaista opastusta olisi saatavilla tarvittaessa (miten toiminnan pitäisi olla organisoitu). Yksittäisissä ideoissa esitettiin, että kirjaston työtilakonseptiin sisällytettäisiin mukaan myös vertaistukipalvelu (uusi konsepti). Työskentelijät kaipasivat myös verkostoitumista ja uusia kontakteja järjestettyjen tapahtumien, koulutusten ja opastusten kautta. Useat toivoivat, että kirjaston työtilat tukisivat myös nk. satunnaisia kohtaamisia (kommentit nykyiseen palvelutasoon/tapaan, parannusehdotukset). Uudentyyppiset oppimisympäristöt: luova tekeminen, yhdessä tekeminen, vertaisoppiminen, värkkääminen, DIY (Do It Yourself) Monissa palautteissa keskustakirjasto rinnastettiin World Design Capital vuonna 2012 Design-museon ja Rakennustaiteenmuseon välisellä tontilla toimineeseen Paviljonkiin (uusi konsepti). Paviljonki oli uudentyyppinen julkinen tila, joka tarjosi lukemattomia oppimismahdollisuuksia, niin muodollisia kuin epämuodollisiakin. Muiden inspirointi, osaamisen jakaminen ja yhdessä tekeminen nousivat Paviljongin ohjelman keskiöön. Toimijat pääsivät tekemään sitä, missä ovat hyviä ja sitä kautta innostamaan muita.

3 Paviljongissa vallitsi jakamisen kulttuuri niin toiminnan kuin ideoiden ja kokemusten tasolla. Paviljonki oli rikas kaupunkikokemus, jossa kansalaiset olivat tekijöitä ja osallistuivat kaupungin asioihin. Asiakkaat toivoivat, että myös keskustakirjastossa oppiminen voisi olla huomaamatonta, hauskaa ja vapaaehtoista. He pitivät tärkeänä sitä, että keskustakirjastosta löytyy tiloja, jotka asiakkaat voivat huoletta vallata ja ottaa omakseen. Palautteissa mainittiin erilaiset epämuodolliset työtilat kuten osallistavat työpajat, luovan työn ja yhdessä tekemisen tilat, jotka rohkaisivat aktiivisuuteen ja tempaisivat mukaansa, vaikka ei olisi suunnitellut jäävänsä (uusi konsepti). Luovissa tiloissa asiakkaat haluaisivat järjestää mm. neulontaa, pyörien korjaamista, ilmastoystävällisen ruoan kurssin, kuntademokratian laboratorion jne. Asiakkaat haluavat päästä tekemään yhdessä tuntemattomienkin ihmisten kanssa. Samalla tällaisissa tiloissa toteutuisi ajatus yhteisöllisyydestä ja yhteisestä identiteetistä. Musiikin tekeminen, kuvan ja äänen käsittely Kirjasto 10:n esimerkkiä seuraten keskustakirjastoon toivottiin erillisiä studioita ja tiloja musiikin tekemiseen, sekä myös kuvan ja äänen käsittelyyn (kommentit nykyiseen palvelutasoon/tapaan, parannusehdotukset). Toiveita musiikkistudiosta oli määrällisesti huomattavasti enemmän kuin AVstudiosta. Asiakkaat toivoivat turvallista ja helppokäyttöistä matalan kynnyksen musiikkipajaa/studiota, jonne pääsee nopeasti ja jossa voi tehdä hyödyllisiä ja mielenkiintoisia kokeiluja musiikin, laulun ja äänityön parissa. Lisäksi he toivoivat erillisiä, varattavia soittohuoneita ja treenikämppiä (tärkeimmät esille tulleet asiat/teemat). Asiakkaat halusivat keskustakirjastoon myös lainattavia soittimia sekä DJ-kamoja (toistuva palaute). Muuta Määrällisesti paljon toiveita saatiin myös erilaisista näyttely- ja käsityötiloista (toistuva palaute). Määrällisesti eniten toistuneet ideat Ilmaisia, varattavia kokoushuoneita fasiliteetteineen Ilmaisia, varattavia kokous-, työ- ja vuorovaikutustiloja hyvillä fasiliteeteilla Erilaisia vuorovaikutus- ja työskentelytiloja eri tarkoituksille, esim. hiljaiset/ puolihiljaiset, paljon ITtekniikkaa/ ei lainkaan tekniikkaa Muunneltavat, joustavat ja sopivan rosoiset työtilat Uudentyyppiset, epämuodolliset oppimisympäristöt, vrt. World Design Capital Paviljonki Näyttelytilat ja mahdollisuus pitää näyttelyitä Soittohuone, äänityshuone, kuunteluhuone Tilaa kansalaisten omille jutuille ja kansalaisosallistumiselle

4 Studiot Pelihuone Käsityöhuone Itse tekemisen tilat (DIY) Tuntemattomien kanssa yhdessä tekeminen (fasilitoituna), opastus ja tuki yhdessä tekemiselle Yksittäiset kiinnostavat mielipiteet ja ideat Videoidenkatselupiste Pelihuone. Jos ei ole kaveria, niin voi jättää verkkosivuille ilmoituksen ja ajan, jolloin haluaisi tulla pelaamaan. Varattavia bändikämppiä, kuunteluhuoneita ja vapaasti varattavissa olevia studioita, joissa on hyvä akustiikka ja laadukkaat äänityslaitteet Viherhuone,jossa on tilaa ideoille ja luovalle työlle. Lehtienlukusali Open office, jossa voi työskennellä yksin mutta yhdessä Kansalaistoiminnan foorumi keskustassa Asukastiloista on aika lailla puutetta kirjasto voisi olla sellainen Tilaa kansalaistoiminnalle! Helposti varattavia tiloja vapaaseen kansalaistoimintaan Haluaisin että kirjasto olisi kantapaikkani. Kielikylpyhuone, jossa voisi kuunnella erikielisiä kirjoja. Kirjat, jotka olisivat puhuttuna kappale kerrallaan aina myös suomenkielellä. Esim. kappale suomeksi ja sitten sama englanniksi. Kuuntelemaan oppimista ja siten myös lausumisen perusteita. Young designers platform. I wish that library can be used for other than justa books. It d be nice if young designers would get a chance in the library, like a platform. Varattavat ompelupisteet nettikoneiden ohelle! Eilen uimahallin saunassa kuulin jonkun sanovan tämä on yleinen paikka. Täällä on kaikille tilaa tehdä oma urheilunsa, hitaille ja nopeille. Se voisi päteä myös kirjastoon. Erilaiset askareet ja persoonalliset puuhastelut innostava kokeilemaan itseään kiinnostavaa tekemistä ja ehkä kysymään neuvoakin. Rinnakkain puuhastellen tulevat muutkin kaupunkilaiset tutuksi ja heihin on helpompi tuolla kadulla suhtautua. Hyvä elämä edellyttää osallistumista ympärillä olevaan ja hyvät pohjatiedot auttavat suuntaamaan toimintaa oikein. Entä jos kootaan kirjastoon teematapaamispaikkoja, joissa samanhenkiset kuntalaiset voivat edistää heille tärkeitä asioista vuorovaikutuksessa päätöksenteon kanssa. Esim. oman kirjan taitto ja paino (BoD mahdollisuus muutamana kappaleena). Oman näyttelyn (taide, keräily, kokoelmat jne.) järjestäminen maksutta! DJ-kulttuurin tukeminen: kirjastosta voisi lainata DJ-kamoja

5 Vapaa maalaustila Elokuvateatteri, jossa näytetään oikeita filmejä Mediateekki erikois- ja pientuotannoille sekä taidevideoille Äänitaidetila Keskeisiä tulevaisuuden kohtia, joihin keskustakirjaston kannattaisi panostaa: digitaalinen pelaaminen kirjallisuutena, 3D-tulostamisen muodot, interaktiivinen media laajasti Näyttelytilaa saisi varata esim. kuukauden kerrallaan. Sinne olisi helppo ripustaa omia teoksiaan. Näyttelyn ripustus ja avajaiset olisivat tekijän vastuulla, mutta kirjasto voisi huolehtia tiedottamisesta omilla verkkosivuillaan ja omassa tiedotuksessaan sekä vastata valvonnasta. Fab lab Olisipa huone tempauksille. Yhtenä viikkona matonkutomista halukkaille, toisena piirtämisen peruskurssi. Tilaa yhteisölliselle toiminnalle kiinnostukseen perustuen. Ja oppimista. Luova tila. Sellainen tila, jonne voi tulla harjoittamaan erilaisia taidemuotoja vapaasti, esim. kuvataide, musiikki, runous, tanssi. Välineitä kaikkien käyttöön! Yhteisöllistä oleskelua. Oleskelutiloja, joissa voisi vapaasti pitää esim. neulontahetkiä ja muuta puuhastelua. Kuka tahansa voisi osallistua ja tulla mukaan non stoppina. Yhdessä tekemisen tila. Haluaisin kaupunkiin tilaa, jossa tehdä yhdessä. Kellari, jossa keskiviikkoisin korjataan pyöriä ja torstaisin kehrätään lankaa.

(2) Kategoria: Action! Toiminta ja tapahtumat

(2) Kategoria: Action! Toiminta ja tapahtumat Keskustakirjaston asiakkailta saatujen unelmien jatkokehitys suunnittelun tueksi (2) Kategoria: Action! Toiminta ja tapahtumat Yleiskuvaus Toiveiden perusteella asiakkaat haluavat keskustakirjastosta kaikille

Lisätiedot

KIRJASTO MAHDOLLISTAJANA, IHMISET TEKIJÖINÄ Keskustakirjaston pelisäännöt

KIRJASTO MAHDOLLISTAJANA, IHMISET TEKIJÖINÄ Keskustakirjaston pelisäännöt KIRJASTO MAHDOLLISTAJANA, IHMISET TEKIJÖINÄ Keskustakirjaston pelisäännöt Keskustakirjaston kaverit/ Teemaryhmä 2 Keskustakirjasto yhteisöjen yhteinen kirjasto Keskustakirjaston halutaan olevan paitsi

Lisätiedot

Verkkoaivoriihen loppuraportin liite: Kaikki verkoaivoriihen aikana tuotetut uudet unelmat aakkosjärjestyksessä

Verkkoaivoriihen loppuraportin liite: Kaikki verkoaivoriihen aikana tuotetut uudet unelmat aakkosjärjestyksessä Helsingin kaupunki Keskustakirjastohanke Verkkoaivoriihen loppuraportin liite: Kaikki verkoaivoriihen aikana tuotetut uudet unelmat aakkosjärjestyksessä Fountain Park 2012 Aalto-yliopiston rooli aamukahvibrunssit

Lisätiedot

(8) Kategoria: Arkkitehtuuri ja sisustus

(8) Kategoria: Arkkitehtuuri ja sisustus Keskustakirjaston asiakkailta saatujen unelmien jatkokehitys suunnittelun tueksi (8) Kategoria: Arkkitehtuuri ja sisustus Yleiskuvaus Tämä kategorian kohdalla palautetta saatiin määrällisesti paljon. Asiakkaat

Lisätiedot

KESKUSTAKIRJASTO TÖÖLÖNLAHDENKATU UUDISRAKENNUS

KESKUSTAKIRJASTO TÖÖLÖNLAHDENKATU UUDISRAKENNUS KESKUSTAKIRJASTO TÖÖLÖNLAHDENKATU UUDISRAKENNUS HANKESUUNNITELMA 29.4.2010 HELSINGIN KAUPUNKI KIRJASTO HKR-Rakennuttaja Hankesuunnitelma 29.4.2010 2 1. TIIVISTELMÄ Hankkeen perustiedot Hankkeen tarpeellisuus

Lisätiedot

Innovaatiot ja yrittäjyys osana yliopisto-opintoja Opiskelijakyselyn tulokset

Innovaatiot ja yrittäjyys osana yliopisto-opintoja Opiskelijakyselyn tulokset Informaatioteknologian tiedekunnan julkaisuja No. 9/2014 Markus Hemminki, Päivi Kinnunen, Laura Mononen, Pekka Neittaanmäki Innovaatiot ja yrittäjyys osana yliopisto-opintoja Opiskelijakyselyn tulokset

Lisätiedot

(7) Kategoria: Koko päivän palvelut

(7) Kategoria: Koko päivän palvelut Keskustakirjaston asiakkailta saatujen unelmien jatkokehitys suunnittelun tueksi (7) Kategoria: Koko päivän palvelut Yleiskuvaus Tähän kategoriaan olemme koonneet kommentit, jotka koskevat keskustakirjaston

Lisätiedot

TERVETULOA KESKUSTAKIRJASTOON. Keskustakirjastohankkeen tilannekatsaus. Kaupunginhallitus 17.6.2013

TERVETULOA KESKUSTAKIRJASTOON. Keskustakirjastohankkeen tilannekatsaus. Kaupunginhallitus 17.6.2013 TERVETULOA KESKUSTAKIRJASTOON Keskustakirjastohankkeen tilannekatsaus Kaupunginhallitus 17.6.2013 Tuula Haavisto, kirjastotoimen johtaja Pirjo Lipasti, projektisuunnittelija Helsingin kaupunginkirjasto

Lisätiedot

Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun tilatarveselvityksen raportti 2.8.2010 Sari Dhima

Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun tilatarveselvityksen raportti 2.8.2010 Sari Dhima Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun tilatarveselvityksen raportti 2.8.2010 Sari Dhima 1. Selvitystutkimuksen tausta Tämän selvitystutkimuksen taustalla on Taideteollisen korkeakoulun johtavan

Lisätiedot

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN Sisällysluettelo 1. Mikä käsikirja?... 4 2. Mediavaikuttaminen... 6 3. Digitarina...11 4. Lyhytelokuva...14 5. Fotopikajuoksu...20 6. Lehtityö...22

Lisätiedot

Nuorten aikuisten käsityksiä museoista. Mitä mielikuvia sana museo herättää nuorissa?

Nuorten aikuisten käsityksiä museoista. Mitä mielikuvia sana museo herättää nuorissa? Nuorten aikuisten käsityksiä museoista Suomen käsityön museo on kartoittanut nuorten aikuisten mielipiteitä ja kokemuksia museoista työpajoissa, joita on kuvattu aikaisemmissa blogikirjoituksissa. Tässä

Lisätiedot

Miten löydän sisältöjä keskustakirjastossa & Varjokirjasto -konseptiaihio

Miten löydän sisältöjä keskustakirjastossa & Varjokirjasto -konseptiaihio Miten löydän sisältöjä keskustakirjastossa & Varjokirjasto -konseptiaihio Keskustakirjaston kaverit/ Teemaryhmä 3 Kirjat, pelit, elokuvat, musiikki kuinka tarinat liikuttavat meitä KIRJASTON UUSIA PALVELUJA

Lisätiedot

Kalle Mäkinen Elina Joensuu 23.10.2012 KESKUSTAKIRJASTO IDEOI KIRJASTOSTA LEMPIPAIKKASI HELSINGISSÄ

Kalle Mäkinen Elina Joensuu 23.10.2012 KESKUSTAKIRJASTO IDEOI KIRJASTOSTA LEMPIPAIKKASI HELSINGISSÄ Kalle Mäkinen Elina Joensuu 23.10.2012 KESKUSTAKIRJASTO IDEOI KIRJASTOSTA LEMPIPAIKKASI HELSINGISSÄ SISÄLTÖ Projektin tavoite ja tulos 3 Prosessi kutsusta tuloksiin 4 Osallistujat 5 Tiivistys päätuloksista

Lisätiedot

TIEDOKSI NUORILLE - Nuorisotiedotustyön kehittäminen Tampereen kaupungin nuorisopalveluissa

TIEDOKSI NUORILLE - Nuorisotiedotustyön kehittäminen Tampereen kaupungin nuorisopalveluissa Hanna-Leena Pekkala TIEDOKSI NUORILLE - Nuorisotiedotustyön kehittäminen Tampereen kaupungin nuorisopalveluissa Opinnäytetyö Kansalaistoiminta ja nuorisotyö Joulukuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Museo-opastus ryhmälle, jonka osallistujilla on mielenterveysongelmia

Museo-opastus ryhmälle, jonka osallistujilla on mielenterveysongelmia Museo-opastus ryhmälle, jonka osallistujilla on mielenterveysongelmia Kokemuksia ja suosituksia Teksti: Mira Haataja 18.11.2010 Kuva: Mira Haataja sivu 2 / 23 Sisällys Suosituksia museo-opastuksiin...

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

Kahvila & ravintola. Sivu 3 / 4

Kahvila & ravintola. Sivu 3 / 4 Helsingin kaupunki Keskustakirjastohanke Verkkoaivoriihen loppuraportin liite: Unelmat teemaluokittain sisältää kaikki verkkoaivoriihessa tuotetut sekä unelmapuusta arviointiin valitut unelmat. Lukuohje:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto HELSINKI SUUNNITTELEE 2014:4. Nuorten Helsinki Nuorten Kaupunki

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto HELSINKI SUUNNITTELEE 2014:4. Nuorten Helsinki Nuorten Kaupunki Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto HELSINKI SUUNNITTELEE 2014:4 Nuorten Helsinki Nuorten Kaupunki ... Nuorten Helsinki Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Teksti: Kuvat: Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli Kysy, älä oleta. Edistä kuulemisen kulttuuria. Päättäjän tehtävä on varmistaa, että

Lisätiedot

Harjoitustyö Anu Kara 0700527 /KD07K2 Käyttöliittymäsuunnittelukirjallisuus KDVDA10. Julkiset verkkopalvelut nykyaikaan - eväitä ja ideoita

Harjoitustyö Anu Kara 0700527 /KD07K2 Käyttöliittymäsuunnittelukirjallisuus KDVDA10. Julkiset verkkopalvelut nykyaikaan - eväitä ja ideoita Harjoitustyö Anu Kara 0700527 /KD07K2 Käyttöliittymäsuunnittelukirjallisuus KDVDA10 Julkiset verkkopalvelut nykyaikaan - eväitä ja ideoita Esityksen rakenne Julkiset verkkopalvelut Laatukriteerit hyvä

Lisätiedot

Minttu Räty, Sari Sivonen, Jenny Saarela, Heli Laurikainen & työryhmä. Aistien-menetelmä

Minttu Räty, Sari Sivonen, Jenny Saarela, Heli Laurikainen & työryhmä. Aistien-menetelmä Minttu Räty, Sari Sivonen, Jenny Saarela, Heli Laurikainen & työryhmä Aistien-menetelmä LAUREA JULKAISUT LAUREA PUBLICATIONS 20 Minttu Räty, Sari Sivonen, Jenny Saarela, Heli Laurikainen & työryhmä Aistien-menetelmä

Lisätiedot

KÄDENTAITOJEN VERKKO-OPETUSMALLI. Käytännönläheinen malli käsityön verkko-opetuksen järjestämiseen

KÄDENTAITOJEN VERKKO-OPETUSMALLI. Käytännönläheinen malli käsityön verkko-opetuksen järjestämiseen KÄDENTAITOJEN VERKKO-OPETUSMALLI Käytännönläheinen malli käsityön verkko-opetuksen järjestämiseen Merja Timonen Taito Lappi ry Maaliskuu 2014 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 1.1 Käsityön opetus Suomessa... 4

Lisätiedot

Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander

Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander Uusien mediateknologioiden tuomat mahdollisuudet ja haasteet liiketoiminnassa ja opetuksessa Kuusio

Lisätiedot

Käyttäjälähtöiset tilat. Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun

Käyttäjälähtöiset tilat. Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun Käyttäjälähtöiset tilat Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun ISBN 978-952-457-531-7 Toimitustyö, graafinen suunnittelu ja taitto: Teonsana Oy Paino: Kirjapaino Markprint Oy Kannen kuva: Jari Härkönen

Lisätiedot

JUHANA KOKKONEN [TOIM.] Tiloissa ja pilvessä. kokemuksia uusien oppimisympäristöjen kehittelystä

JUHANA KOKKONEN [TOIM.] Tiloissa ja pilvessä. kokemuksia uusien oppimisympäristöjen kehittelystä JUHANA KOKKONEN [TOIM.] Tiloissa ja pilvessä kokemuksia uusien oppimisympäristöjen kehittelystä TILOISSA JA PILVESSÄ Attribution 1.0 Finland Toimittaja Toimituskunta Sarjan ulkoasu Taitto Kansi Juhana

Lisätiedot

Anni Lemettinen. Yhteisöllisten työ- ja oppimisympäristöjen interaktiivinen teknologia

Anni Lemettinen. Yhteisöllisten työ- ja oppimisympäristöjen interaktiivinen teknologia Anni Lemettinen Yhteisöllisten työ- ja oppimisympäristöjen interaktiivinen teknologia Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Mediatekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 28.10.2011 Tiivistelmä Tekijä

Lisätiedot

Saaren kartanon taiteilijavalintojen ja profiilin kehittäminen

Saaren kartanon taiteilijavalintojen ja profiilin kehittäminen Saaren kartanon taiteilijavalintojen ja profiilin kehittäminen Anna Talasniemi TAIVEX-kehityshanke 31.10.2011 Saaren kartanon taiteilijavalintojen ja profiilin kehittäminen Summary in English: The development

Lisätiedot

Tulevaisuuden kirjasto Poriin. Porin Puuvillan kauppakeskuskirjasto RAPORTTI

Tulevaisuuden kirjasto Poriin. Porin Puuvillan kauppakeskuskirjasto RAPORTTI Tulevaisuuden kirjasto Poriin Porin Puuvillan kauppakeskuskirjasto RAPORTTI Sisällysluettelo: 1. Johdanto 3 2. Kauppakeskuskirjastoajattelun taustaa 3 2.1 Projektin tavoitteet ja toteutus 4 2.2 Nykyiset

Lisätiedot

Senioreiden ideapaja kestävää oppimista yhteisössä

Senioreiden ideapaja kestävää oppimista yhteisössä Työpajakäsikirja Senioreiden ideapaja kestävää oppimista yhteisössä Ikäihmisten osaamisen tunnistaminen ja uusien mahdollisuuksien avaaminen oppimiselle ja osallisuudelle Elinikäisen oppimisen ohjelman

Lisätiedot

Korkeakouluopiskelijoiden. opinnäytetyö- ja uraryhmään osallistuminen

Korkeakouluopiskelijoiden. opinnäytetyö- ja uraryhmään osallistuminen Korkeakouluopiskelijoiden opinnäytetyö- ja uraryhmään osallistuminen Opiskelijoiden näkemyksiä ryhmästä ja omasta osaamisesta Jenni Kaisto, Oulun yliopisto, Ohjaus- ja työelämäpalvelut 1 Sisältö 1 Johdanto...

Lisätiedot