IBM. Sanomaopas, osa 1. IBM DB2 Universal Database. Versio 7 GB

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IBM. Sanomaopas, osa 1. IBM DB2 Universal Database. Versio 7 GB11-9147-00"

Transkriptio

1 IBM DB2 Universal Database IBM Sanomaopas, osa 1 Versio 7 GB

2

3 IBM DB2 Universal Database IBM Sanomaopas, osa 1 Versio 7 GB

4 Lue ennen tämän julkaisun ja siinä kuvatun tuotteen käyttöä liitteessä C, "Huomioon otettavaa" sivulla 479 olevat tiedot. Tämä julkaisu on käännös englanninkielisestä julkaisusta IBM DB2 Universal Database Message Reference, Volume 1, GC , jonka on julkaissut International Business Machines Corporation, USA. Tämä julkaisu sisältää IBM:lle yksinoikeudella kuuluvia tietoja. Julkaisu on lisensoitua aineistoa, ja siihen sovelletaan tekijänoikeuslakia. Julkaisun tietoihin ei sisälly tuotetakuuta, eikä mitään tässä julkaisussa esiintyvää väitettä ole tulkittava sellaiseksi. Tätä julkaisua koskevat kysymykset, jotka liittyvät IBM:n tuotteiden teknisiin tietoihin, on osoitettava IBM-jälleenmyyjälle tai IBM:n myyntineuvottelijalle. Korjausehdotukset ja huomautukset pyydetään lähettämään osoitteella: Oy International Business Machines Ab Käännöstoimisto PL Helsinki. Voit lähettää julkaisua koskevat huomautukset myös faksina numeroon (09) IBM pidättää itsellään oikeuden käyttää ja jakaa näin saamiaan tietoja parhaaksi katsomallaan tavalla niin, että siitä ei aiheudu lähettäjälle mitään velvoitteita. Copyright International Business Machines Corporation 1993, Kaikki oikeudet pidätetään.

5 Sisältö Tietoja tästä julkaisusta v Tämän julkaisun käyttäjät v Tämän julkaisun rakenne v Luku 1. Yleistietoja sanomista Sanomista käytönaikaisesti saatavissa olevat tiedot Muita DB2-sanomia Muut sanomalähteet Luku 2. Muutosten seuranta- ja päivitysohjelman sanomat Muutosten seurantaohjelman sanomat Muutosten päivitysohjelman sanomat Luku 3. CCA-sanomat Luku 4. CLI-sanomat Luku 5. DBA-sanomat Luku 6. DBI-sanomat Luku 7. DB2-sanomat Luku 8. DWC-sanomat Luku 9. FLG-sanomat Information Catalog Manager -ohjelman syykoodit Information Catalog Manager -ohjelman sanomat FLG0001 FLG Information Catalog Manager -ohjelman sanomat FLG0200 FLG Information Catalog Manager -ohjelman sanomat FLG0301 FLG Luku 10. GSE-sanomat Luku 11. SAT-sanomat Luku 12. SPM-sanomat Luku 13. SQJ-sanomat Liite A. SPM-ohjelman yhteyskäytäntörikkomusten tietueet Uudelleentahdistuksen yhteiskäytäntörikkomuksen tietue Eheyden yhteyskäytäntörikkomuksen tietue 453 XLN-yhteyskäytäntörikkomuksen tietue Liite B. DB2:n kirjaston käyttö DB2:n PDF-tiedostot ja painetut julkaisut. 457 DB2:n julkaisut PDF-julkaisujen tulostus Painettujen julkaisujen tilaus DB2-ohjelman ohjeiden ja näyttökirjojen käyttö Käytönaikaisen ohjeen käyttö Näyttökirjojen tarkastelu DB2:n ohjattujen toimintojen käyttö Opaspalvelimen määritys Haku näyttökirjoista Liite C. Huomioon otettavaa Tavaramerkkitietoja Hakemisto Yhteydenotto IBM:ään Tietoja ohjelmasta Copyright IBM Corp. 1993, 2000 iii

6 iv Sanomaopas, osa 1

7 Tietoja tästä julkaisusta Tässä julkaisussa on lueteltu kaikki DB2-tuotteen ohjelmien lähettämät sanomat. Tämän julkaisun käyttäjät Sanomaopas on tarkoitettu DB2-ohjelman käyttäjille, jotka haluavat lisätietoja ohjelman lähettämistä sanomista. Tämän julkaisun rakenne Rakenne Tässä oppaassa on lueteltu kaikki DB2-tuotteen ohjelmien lähettämät virhesanomat. Tässä julkaisussa on seuraavat luvut ja liitteet: Luku 1, Yleistietoja sanomista, sisältää tiedot siitä, kuinka virhesanoma tuodaan esiin ja tulkitaan. Luku 2, Muutosten seuranta- ja päivitysohjelman sanomat, sisältää DB2:n toisinnusohjelman lähettämät sanomat ja niiden kuvauksen. Luku 3, CCA-sanomat, sisältää DB2:n työaseman kokoonpanoapuohjelman lähettämät sanomat ja niiden kuvauksen. Luku 4, CLI-sanomat, sisältää DB2:n kutsutasoliittymän lähettämät sanomat ja niiden kuvauksen. Luku 5, DBA-sanomat, sisältää DB2:n ohjaustoimintojen ja tietokannan hallinta-apuohjelman lähettämät sanomat ja niiden kuvauksen. Luku 6, DBI-sanomat, sisältää DB2:n asennuksessa ja kokoonpanon määrityksessä syntyvät sanomat ja niiden kuvauksen. Luku 7, DB2-sanomat, sisältää DB2:n komentorivisuorittimen lähettämät sanomat ja niiden kuvauksen. Luku 8, DWC-sanomat, sisältää DB2:n tietovarastotoimintojen lähettämät sanomat ja niiden kuvauksen. Luku 9, FLG-sanomat, sisältää DB2:n Information Catalog Manager -ohjelman lähettämät sanomat ja niiden kuvauksen. Luku 10, GSE-sanomat, sisältää DB2 Spatial Extender -ohjelman lähettämät sanomat ja niiden kuvauksen. Copyright IBM Corp. 1993, 2000 v

8 Merkintätavat Luku 11, SAT-sanomat, sisältää DB2 Satellite Edition -ohjelmiston lähettämät sanomat ja niiden kuvauksen. Luku 12, SPM-sanomat, sisältää DB2:n eheyden hallintaohjelman lähettämät sanomat ja niiden kuvauksen. Luku 13, SQJ-sanomat, sisältää Java-kielen sisäisten SQL-käskyjen (SQLJ) lähettämät sanomat ja niiden kuvauksen. Liite A, SPM-ohjelman yhteyskäytäntörikkomusten tietueet, sisältää luettelon niistä C-kielisten tietueiden määrityksistä, jotka eheyden hallintaohjelma (SPM) voi kirjoittaa DB2:n FFST-lokiin. Päivämäärän ja kellonajan esitysmuoto ja siinä erottimina käytetyt merkit ovat suomen kielen mukaiset. Niiden asemesta saattaa näkyä eri merkkejä, jos käyttöjärjestelmä ei käytä suomen kielen esitysmuotoa. vi Sanomaopas, osa 1

9 Luku 1. Yleistietoja sanomista Tässä julkaisussa oletetaan, että olet perehtynyt sen käyttöjärjestelmän toimintoihin, jonka alaisuudessa käytät DB2-ohjelmistoa. Seuraavissa luvuissa olevien tietojen avulla voit tunnistaa virheen tai häiriön ja poistaa sen tarvittavin elvytystoimin. Näiden tietojen avulla saat myös käsityksen siitä, mikä ohjelma luo sanoman ja mihin se kirjaa sen. Sanomista käytönaikaisesti saatavissa olevat tiedot Seuraavat DB2-sanomat saa esiin käyttöjärjestelmän komentoriviltä: Etuliite Kuvaus ASN DB2:n toisinnusohjelman sanomat. CCA Työaseman kokoonpanoapuohjelman sanomat. CLI Kutsutasoliittymän sanomat. DBA Ohjaustoimintojen ja tietokannan hallinta-apuohjelman sanomat. DBI Asennuksen ja kokoonpanon määrityksen sanomat. DB2 Komentorivisuorittimen sanomat. DWC Tietovarastotoimintojen sanomat. FLG Information Catalog Manager -ohjelman sanomat. GSE DB2 Spatial Extender -ohjelman sanomat. SAT DB2 Satellite Edition -ohjelmiston sanomat. SPM DB2:n eheyden hallintaohjelman sanomat. SQJ Java-kielen esikäännettävien SQL-käskyjen (SQLJ) sanomat. SQL Sanomat, jotka tietokannan hallintaohjelma luo havaitessaan virheen. Myös SQLSTATE-arvoon liittyvän sanomatekstin saa näkyviin. Sanoman tunnus koostuu kolmen merkin pituisesta etuliitteestä (katso yllä olevaa luetteloa) ja sitä seuraavasta neljän tai viiden numeron pituisesta sanoman numerosta. Tunnuksen viimeisenä merkkinä on joskus kirjain. Se ilmoittaa virhesanoman vakavuuden. Saat virhesanoman ohjeen esiin antamalla käyttöjärjestelmän kehotteen perään seuraavaa muotoa olevan komennon: Copyright IBM Corp. 1993,

10 db2? XXXnnnnn Tässä komennossa XXX on sanoman tunnuksen etuliite ja nnnnn sanoman numero. Huomautus: Komennossa db2 sanoman tunnus voidaan kirjoittaa isoilla tai pienillä kirjaimilla tai molemmilla. Tunnuksen päättävä kirjain ei ole pakollinen. Näin seuraavat komennot tuottavat saman tuloksen: db2? SQL0000N db2? sql0000 db2? SQL0000n Jos sanoman teksti ei mahdu kuvaruutuun kerralla, anna komento seuraavassa muodossa (Unix-perusteisissa ja muissa järjestelmissä, joissa avainsana 'more' on tuettu): db2? XXXnnnnn more Ohjeen saa esiin myös vuorovaikutteisessa syöttötilassa. Voit siirtyä tähän tilaan antamalla käyttöjärjestelmän kehotteen perään seuraavan komennon: db2 Kun järjestelmä on vuorovaikutteisessa syöttötilassa, voit kirjoittaa komentoja seuraavan kehotteen perään: db2 => Jos haluat tuoda DB2-sanoman ohjeen kuvaruutuun tässä tilassa, kirjoita kehotteen perään seuraavaa muotoa oleva komento:? XXXnnnnn Huomautus: Jos sanoman teksti ei mahdu kuvaruutuun kerralla ja kyseessä on muu kuin graafinen työasema, komennon tuloste voidaan ohjata 'more'-ohjelmalle (Unix-järjestelmissä) tai tiedostoon, jota voidaan sitten selata. SQLSTATE-arvoon liittyvä sanomateksti saadaan esiin antamalla seuraavaa muotoa oleva komento: 2 Sanomaopas, osa 1

11 db2? nnnnn tai db2? nn Tässä komennossa nnnnn on viiden merkin (voivat olla numeroita ja kirjaimia) pituinen SQLSTATE-arvo. Merkkijono nn on SQLSTATE-arvon ensimmäiset kaksi numeroa, ja sitä kutsutaan luokkakoodiksi. Muita DB2-sanomia Jotkin DB2-ohjelmiston osat palauttavat sanomia, joita ei ole kuvattu tässä oppaassa tai käytönaikaisessa ohjeessa. Näissä sanomissa voi olla jokin seuraavista etuliitteistä: AUD DB2:n tapahtumien keruuohjelman sanomat. DIA GOV Monien DB2-ohjelmiston osien luomia vianmäärityssanomia. Nämä sanomat kirjoitetaan vianmäärityksen db2diag.log-lokitiedostoon. Ne sisältävät lisätietoja käyttäjille ja DB2:n ohjelmistohuollolle virheiden selvittämistä varten. DB2:n oikeuksienhallintaohjelman sanomat. Tavallisesti sanoman tiedot riittävät varoituksen tai virheen syyn selvittämiseen. Lisätietoja komennosta tai apuohjelmasta, joka on luonut sanoman, on komennon tai apuohjelman ohjeet sisältävässä julkaisussa. Muut sanomalähteet Jos järjestelmässä ajetaan muita ohjelmia, kuvaruutuun saattaa tulla sanomia, joiden etuliite on jokin muu kuin tässä oppaassa kuvatuilla sanomilla. Lisätietoja näistä sanomista on kyseisen ohjelman mukana toimitetuissa julkaisuissa. Luku 1. Yleistietoja sanomista 3

12 4 Sanomaopas, osa 1

13 ASN0000S ASN0002E Luku 2. Muutosten seuranta- ja päivitysohjelman sanomat Tässä osassa on luettelo muutosten seuranta- ja päivitysohjelmien sanomista. Tilasta on esitetty lyhyt kuvaus. Ellei toisin ole mainittu, kaikki esitetyt virhekoodit ovat IBM:n huollon käyttöön tarkoitettuja sisäisiä koodeja. Kaikkien virhesanomien paluukoodi on 8, ellei toisin ole mainittu. Toisinnuksen sanomilla on seuraavat etuliitteet: ASN0 Muutosten seurantaohjelma ASN1 Muutosten päivitysohjelma Muutosten seurantaohjelman sanomat ASN0000S Sanomanumerolle <numero> on tapahtunut Virhekoodi on <virhekoodi>. Paluukoodi on <paluukoodi>. Selitys: Muutosten seurantaohjelman sanomatiedosto on asennettu väärin. Käyttäjän vastaus: Lisätietoja on tässä oppaassa käytössä olevan järjestelmän asennusta ja kokoonpanoa koskevissa kohdissa. Tarkista, että sanomatiedosto on asennettu oikeaan hakemistoon. Jos se on asennettu, ota yhteys IBM:n huoltoyhteyshenkilöön. ASN0001E ASNCOPY-ohjelma on havainnut SQL-virheen. Parametrit: Rutiinin nimi on <rutiini> SQL-pyyntö on <pyyntö> Taulukon nimi on <taulukon_nimi> SQLCODE on <sqlcode> SQLERRML on <sqlerrml> SQLERRMC on <sqlerrmc> Selitys: Järjestelmä on palauttanut nollasta poikkeavan SQLCODE-arvon, kun muutosten seurantaohjelma on antanut EXEC SQL -käskyn. Käyttäjän vastaus: Lisätietoja SQL-paluukoodeista, jotka käyttävät SQLERRMLja SQLERRMC-arvoja korvauskenttinä, on DB2:n Tietokannan hallintaohjelman sanomia ja koodeja käsittelevässä julkaisussa. Lisätietoja saat tietokannan pääkäyttäjältä. ASN0002E Muutosten seurantaohjelma ei ole voinut muodostaa yhteyttä DB2-ohjelmaan. Parametrit: Rutiinin nimi on <rutiini> SQLCODE on <sqlcode> Selitys: On tapahtunut virhe, kun muutosten seurantaohjelma on antanut CONNECT-toiminnon DB2 for VSE & VM -ohjelmaan CONNECT-toiminnon DB2 Call Attachment Facility (CAF) -ohjelmaan implisiittisen yhteyden DB2 for common services -ohjelmaan. Käyttäjän vastaus: Syykoodien selitykset ovat käyttämääsi ympäristöä vastaavan DB2:n Tietokannan hallintaohjelman sanomia ja koodeja käsittelevässä julkaisussa. Copyright IBM Corp. 1993,

14 ASN0003E ASN0005E DB2 for OS/390 -ohjelman virheet löytyvät hallintatoimia käsittelevän julkaisun Call Attachment Facility -ohjelmaan liittyvästä kohdasta. Lisätietoja saat tietokannan pääkäyttäjältä. Jos käytät muutosten seurantaohjelmaa DB2 UDB for UNIX -ohjelmiston tai DataJoiner for UNIX -ohjelman kanssa, varmista, että ympäristömuuttujan LIBPATH arvo osoittaa ympäristöön, jossa muutosten seurantaohjelma aloitetaan. Lisätietoja on julkaisussa Replication Guide and Reference. ASN0003E Muutosten seurantaohjelma ei voinut avata suunnitelmaa. Parametrit: Rutiinin nimi on <rutiini> Paluukoodi on <paluukoodi> Syykoodi on <syykoodi> Alijärjestelmä on <alijärjestelmä> Suunnitelman nimi on <ASNLPLAN>. Selitys: On tapahtunut virhe, kun muutosten seurantaohjelma on yrittänyt avata suunnitelmaa ASNLPLAN. Käyttäjän vastaus: Syykoodien selitykset ovat käyttämääsi ympäristöä vastaavan DB2:n Tietokannan hallintaohjelman sanomia ja koodeja käsittelevässä julkaisussa. Lisätietoja on DB2:n Tietokannan hallintaohjelman hallintatoimia käsittelevän julkaisun seuraavassa kohdassa: Call Attachment Facility. ASN0004E Muutosten seurantaohjelma ei voinut aloittaa jäljitystä. Parametrit: Rutiinin nimi on <rutiini> Paluukoodi on <paluukoodi> Syykoodi on <syykoodi> Selitys: On tapahtunut virhe, kun on annettu START TRACE DB2 -komento tai kun muutosten seurantaohjelma on yrittänyt lukea DB2:n lokia. Käyttäjän vastaus: Syykoodien selitykset ovat käyttämääsi ympäristöä vastaavan DB2:n Tietokannan hallintaohjelman sanomia ja koodeja käsittelevässä julkaisussa. Lisätietoja on DB2n Tietokannan hallintaohjelman hallintatoimia käsittelevän julkaisun seuraavissa kohdissa Call Attachment Facility (CAF), jos kyseessä on START TRACE DB2 -virhe, tai Instrumentation Facility Interface (IFI), jos kyseessä on DB2n lokin lukuvirhe. Voit myös ottaa yhteyttä tietokannan pääkäyttäjään. Jos sanoman on palauttanut CAF tai IFI, sanoma on tulostunut myös järjestelmän ohjauspäätteeseen. ASN0005E Muutosten seurantaohjelma on havainnut virheen DB2:n lokin luvun yhteydessä. Parametrit: Rutiinin nimi on <rutiini> Lokin järjestysnumero on <järjestysnumero>. Paluukoodi on <paluukoodi> Syykoodi on <syykoodi> Selitys: On tapahtunut virhe, kun muutosten seurantaohjelma on yrittänyt lukea DB2:n lokia. Syynä voi olla SQL-virhe. Jos käytössä on OS/390-järjestelmän muutosten seurantaohjelma, tätä sanomaa varten on luotu muistivedos. Tiedot ovat tietojoukossa, jonka nimen on määrittänyt OS/390:n muutosten seurantaohjelman kutsujen työnohjauskielen (JCL) CEEDUMP DDNAME. Jos käytössä on DB2 DataPropagator -ohjelma, <paluukoodi> -arvo on Asynchronous Read Log -lokia varten. Jos käytössä on UNIX-järjestelmä, lokitiedosto ei ehkä ole määritetyssä polussa. Jos käytössä on VSE:n muutosten hallintaohjelma, <paluukoodi> on VSE/VSAM-makroa varten. Jos käytössä on VM:n muutosten hallintaohjelma, <paluukoodi> on Diagnose X'A4' -ohjelmaa varten. Käyttäjän vastaus: Syykoodien selitykset ovat käyttämääsi ympäristöä vastaavan DB2:n tietokannan hallintaohjelman sanomia ja koodeja käsittelevässä julkaisussa. Jos käytössä on MVS:n muutosten seurantaohjelma, lisätietoja on DB2:n tietokannan 6 Sanomaopas, osa 1

15 ASN0006E ASN0009E hallintaohjelman hallintatoimia käsittelevän julkaisun Instrumentation Facility Interface (IFI) -ohjelmaan liittyvässä kohdassa. Voit ottaa myös yhteyttä tietokannan pääkäyttäjään. Jos käytössä on VSE:n muutosten seurantaohjelma, lisätietoja on julkaisussa "VSE/VSAM Return and Error Codes". Jos käytössä on VM/ESA, lisätietoja on julkaisussa VM/ESA Programming Services. Jos käytössä on IBM DPROPR Capture of the Universal Database -ohjelma, lisätietoja on yhteispalvelinten hallintatoimia käsittelevän julkaisun aktiivisiin ja arkistoituihin tietokantalokeihin liittyvässä kohdassa. Voit ottaa myös yhteyttä IBM:n huoltoedustajaan. ASN0006E Muutosten seurantaohjelma on havainnut lokivirheen, jonka on aiheuttanut tuntematon lokimuunnos. Rutiinin nimi on <rutiini>. Selitys: On tapahtunut odottamaton lokivirhe, jota jompikumpi seuraavista ohjelmista ei ole raportoinut: Instrumentation Facility Interface (IFI) for Capture for OS/390 Asynchronous Read Log API for IBM DPROPR Capture of the Universal Database. Virhe on tapahtunut, kun muutosten seurantaohjelma oli käsittelemässä DB2:n lokitietueita. Muutosten seurantaohjelma ei voinut selvittää lokitietueeseen liittyvän SQL-päivityksen lajia. Jos käytössä on OS/390-järjestelmän muutosten seurantaohjelma, tätä sanomaa varten on luotu muistivedos. Tiedot ovat tietojoukossa, jonka nimen on määrittänyt OS/390:n muutosten seurantaohjelman kutsujen työnohjauskielen (JCL) CEEDUMP DDNAME. Käyttäjän vastaus: Ota yhteys IBM:n huoltoyhteyshenkilöön. ASN0007E Muutosten seurantaohjelma on havainnut lokivirheen. Virheen on aiheuttanut tietolaji, joka ei ole käytössä. Rutiinin nimi on <rutiini>. Selitys: On tapahtunut odottamaton lokivirhe, jota jompikumpi seuraavista ohjelmista ei ole raportoinut: Instrumentation Facility Interface (IFI) for Capture for OS/390 Asynchronous Read Log API for IBM DPROPR Capture of the Universal Database. Virhe on tapahtunut, kun muutosten seurantaohjelma oli käsittelemässä DB2:n lokitietueita. Muutosten seurantaohjelma ei voinut selvittää lokitietueeseen liittyvän SQL-päivityksen lajia. Jos käytössä on OS/390-järjestelmän muutosten seurantaohjelma, tätä sanomaa varten on luotu muistivedos. Tiedot ovat tietojoukossa, jonka nimen on määrittänyt OS/390:n muutosten seurantaohjelman kutsujen työnohjauskielen (JCL) CEEDUMP DDNAME. Käyttäjän vastaus: Ota yhteys IBM:n ASN0008I Muutosten seurantaohjelman ajo on päättynyt. Selitys: IBM:n toisinnuksen hallintaohjelma on lopettanut muutosten seurantaohjelman käyttämällä yhtä siihen tarkoitetuista menetelmistä. Selitys: Tämä on ilmoitussanoma. Käyttäjän vastaus: Toimia ei tarvita. ASN0009E Taulukko on luotu ilman DATA CAPTURE CHANGES (DCC) -määritettä. Parametrit: Rutiinin nimi on <rutiini> Taulukon nimi on <taulukon_nimi> Selitys: Lähdetaulukko on määritetty ilman DCC-määritettä ja muutosten seurantaohjelma on yrittänyt kerätä toisinnuslähteen muutoksia. Luku 2. Muutosten seuranta- ja päivitysohjelman sanomat 7

16 ASN0010E ASN0013E Käyttäjän vastaus: 1. Lopeta muutosten seurantaohjelma. 2. Poista toisinnuslähde. 3. Määritä toisinnuslähde uudelleen. Jos Vain tietojen täydellinen korvaus -valintaruutu ei ole valittuna, ohjaustoiminnot määrittää lähdetaulukolle DCC-määritteen. 4. Aloita muutosten seurantaohjelma. ASN0010E Muutosten seurantaohjelma ei saa riittävästi muistia käyttöön. Parametrit: Rutiinin nimi on <rutiini> Tarvittava muistimäärä on <määrä> Selitys: Muutosten seurantaohjelma ei voi jatkaa käsittelyä, koska käytettävissä ei ole riittävästi vapaata muistitilaa. Käyttäjän vastaus: Jos käytössä on MVS:n muutosten seurantaohjelma, varmista, että REGION-parametrilla on varattu riittävästi muistitilaa työn ajoa varten. Ota tarvittaessa yhteys OS/390:n järjestelmäohjelmoijaan ja pyydä häntä selvittämään muistitilan varaukseen sopiva menetelmä. Jos käytössä on VM:n muutosten seurantaohjelma, näennäismuistin varauspyyntöä ei ole voitu toteuttaa. Voit joutua suurentamaan muutosten seurantaohjelman ajoon varatun näennäiskoneen muistin kokoa. Jos käytössä on VSE:n muutosten seurantaohjelma, kaikki käytettävissä oleva GETVIS-muisti on käytössä. Voit joutua varaamaan suuremman osion ja aloittamaan sen jälkeen muutosten seurantaohjelman uudelleen. ASN0011E DB2:n tiivistyshakemisto ei ole käytettävissä tai IFCID 306 -puskuri on virheellinen. Parametrit: Rutiinin koodi on <rutiinin_koodi> Syykoodi on <syykoodi> Selitys: Jos virheen syynä on se, että DB2n tiivistyshakemisto ei ole käytettävissä, muutosten seurantaohjelma on yrittänyt lukea lokitietueita käyttämällä vanhaa tiivistyshakemistoa. MVS:n DB2-ohjelma säilyttää muistissa vain yhden version tiivistyshakemistosta. DB2 voi purkaa tiivistetyn taulukon lokitietueet vain, jos lokitietueiden tiivistykseen käytetty tiivistyshakemisto on nykyinen tiivistyshakemisto. Jos IFCID 306 -puskuri ei kelpaa, ohjaustiedot puuttuvat puskurista. Molemmissa tapauksissa järjestelmä on luonut muistivedoksen tätä sanomaa varten. Tiedot ovat tietojoukossa, jonka nimen on määrittänyt OS/390:n muutosten seurantaohjelman kutsujen työnohjauskielen (JCL) CEEDUMP DDNAME. Käyttäjän vastaus: Jos virhe liittyy DB2:n tiivistyshakemistoon, voit välttää muutosten seurantaohjelman täydellisen aloituksen ottamalla talteen kaikki tiivistetyn taulukon lokitietueet ennen uuden tiivistyshakemiston luontia. Säilytä tiivistyshakemiston nykyinen versio normaalin REORG-käsittelyn aikana käyttämällä KEEPDICTIONARY-parametria. Kun haluat luoda taulukolle uuden tiivistyshakemiston, synkronoi tiedot ajamalla REORG-apuohjelma, päivitetyt sovellukset ja muutosten seurantaohjelman seuraavasti: 1. Pysäytä päivitetyt sovellukset. 2. Anna muutosten seurantaohjelman tallettaa kaikki tiivistetyn taulukon lokiin kirjatut päivitykset. 3. Aja REORG-apuohjelma tiivistettyä taulukkoa varten. Tämä luo uuden tiivistyshakemiston. 4. Vapauta päivitetyt sovellukset. Jos virhe liittyy IFCID 306 -puskuriin, varmista, että DB2:n ylläpito on ajan tasalla. ASN0013E Muutosten seurantaohjelman käyttämää pakollista saraketta ei ole määritetty muutostietojen taulukossa. Parametrit: Rutiinin nimi on <rutiini> Taulukon nimi on <taulukon_nimi> Selitys: Käyttäjä ei ole määrittänyt tarvittavaa IBMSNAP-saraketta muutostietojen taulukkoon. 8 Sanomaopas, osa 1

17 ASN0014E ASN0017E Käyttäjän vastaus: Varmista, että muutostietojen taulukon määritykset ovat oikeat. Lisätietoja on julkaisussa Replication Guide and Reference. ASN0014E Muutosten seurantaohjelman käsittelynopeus on laskenut vähimmäistason alapuolelle. Lokin tietueiden kellonaika on "<luku>" sekuntia jäljessä järjestelmän kellonajasta. Rutiinin nimi on <rutiini>. Selitys: Muutosten seurantaohjelman ajo on päättynyt, koska DB2:n suuri tapahtumamäärä on hidastanut muutosten seurantaohjelman ajoa alle määritetyn vähimmäistason. Käyttäjän vastaus: Lisätietoja viipymärajasta on luvussa Capture and Apply. Tee täydellinen aloitus. ASN0015E Muutosten seurantaohjelma on havainnut muistinvarausvirheen. Parametrit: Rutiinin nimi on <rutiini> Tarvittava muistimäärä on <määrä> Selitys: Järjestelmä on havainnut muistinvarausvirheen. Muistia ei ole riittävästi käytettävissä. Muutosten seurantaohjelma on voitu asentaa väärin. Jos käytössä on AIX:n muutosten seurantaohjelma, et ole ehkä asettanut kaikkien tiedostojen nimilinkkejä yhteishakemistoon. Käyttäjän vastaus: Selvitä muistinvaraushäiriön syy tarkastamalla käyttöjärjestelmän ja sovellusten tehtävätila. Ota yhteys järjestelmäohjelmoijaan ja pyydä häntä selvittämään sanomassa mainittuun muistinvaraukseen tarvittava menetelmä. Jos käytössä on AIX:n muutosten seurantaohjelma, selvitä, oletko asettanut kaikkien tiedostojen nimilinkit. Jos käytössä on VM:n muutosten seurantaohjelma, näennäismuistin varauspyyntöä ei ole voitu toteuttaa. Voit joutua suurentamaan muutosten seurantaohjelman ajoon varatun näennäiskoneen muistin kokoa. Jos käytössä on VSE:n muutosten seurantaohjelma, kaikki käytettävissä oleva GETVIS-muisti on käytössä. Voit joutua varaamaan suuremman osion ja aloittamaan sen jälkeen muutosten seurantaohjelman uudelleen. ASN0016E Muutosten seurantaohjelma ei ole voinut aloittaa muutosten seurantaa, koska kelvollista toisinnuksen lähdetaulukkoa ei ole. Parametrit: Rutiinin nimi on <rutiini> Taulukon nimi on <taulukon_nimi> Selitys: Rekisteritaulukon toisinnuslähdetietoja ei ole määritetty. Muutosten seurantaohjelman ajo on alkanut, mutta ohjelma ei ole löytänyt lähdetaulukoita, jotka on otettu käyttöön CREATE- tai ALTER TABLE -käskyn DATA CAPTURE CHANGES -vaihtoehdolla määritetty toisinnuslähteiksi jättämällä valitsematta Määritys lähteeksi -valintaikkunan Vain tietojen täydellinen korvaus -valintaruutu. Käyttäjän vastaus: Varmista, että rekisteritaulukko on määritetty oikein. Lisätietoja rekisteritaulukoista on julkaisussa Replication Guide and Reference. Varmista, että toisinnuslähteet on määritetty. ASN0017E Muutosten seurantaohjelma on havainnut vakavan sisäisen virheen eikä ole voinut lähettää oikeaa virhesanomaa. Rutiinin nimi on <rutiini> ; paluukoodi on <paluukoodi>, virhesanoman numero on <virhesanoman_numero>. Selitys: Muutosten seurantaohjelma ei voinut noutaa sanomaa muutosten seurantaohjelman sanomatiedostosta. Käyttäjän vastaus: Muokkaa muutosten seurantaohjelman virhesanomatiedostoa. Selvitä ASNnnnn-virhesanomanumeron perusteella, minkä virhesanoman seurantaohjelman olisi tullut Luku 2. Muutosten seuranta- ja päivitysohjelman sanomat 9

18 ASN0018W ASN0024I antaa. Selvitä virhesanoman perusteella miten virhe voidaan korjata. ASN0018W Muutosten seurantaohjelma ei käsitellyt rekisteritaulukon riveihin tehtyjä muutoksia. Rutiinin nimi on <rutiini> ja taulukon nimi <taulukko>. Selitys: Käyttäjä on muuttanut toisinnuslähdemääritystä, kun muutosten seurantaohjelma on ollut ajossa ja antanut sen jälkeen REINIT-komennon. Rekisteritaulukko, joka sisältää rivin kullekin toisinnuslähteelle, ei ehkä vastaa muita toisinnuslähdetaulukoita. Käyttäjän vastaus: 1. Lopeta muutosten seurantaohjelma. 2. Poista toisinnuslähde. 3. Määritä toisinnuslähde uudelleen. 4. Aloita muutosten seurantaohjelma. ASN0019E Valtuutettujen ohjelmien tunnistustoiminnolla (APF) ei ole muutosten päivitysohjelman kirjastojen hallintaoikeutta. Selitys: Muutosten seurantaohjelma ei voi käsitellä STOP-, SUSPEND-, RESUME- tai REINIT-komentoja, koska APF-toiminnolla ei ole oikeutta STEPLICB-kirjastoihin. Käyttäjän vastaus: Myönnä APF-toiminnolle oikeudet muutosten seurantaohjelman linkkikirjastoon. ASN0020I Netview-ohjelman yleisten ilmoitussanomien liittymässä on häiriö. Netview-paluukoodi on <paluukoodi>. Selitys: Ohjelma ei voinut lähettää Network Major Vector Transport (NMVT) -lähetystä Netview-ohjelmalle liittymähäiriön vuoksi. Tämä on toissijainen ilmoitussanoma. Käyttäjän vastaus: Selvitä liittymävirheen syy etsimällä paluukoodin kuvaus Netview-ohjelman ohjelmointioppaasta. Verkon pääohjauspiste (SSCP) ei voi ottaa vastaan Muutosten hallintaohjelman ilmoituksia, ennen kuin tämä virhe on korjattu. ASN0021I Netview-ohjelman ohjelmien välinen liittymä ei ole käytettävissä. Netview-paluukoodi on <paluukoodi>. Selitys: Netview-ohjelma ei ole käytettävissä. Tämä on toissijainen ilmoitussanoma. Käyttäjän vastaus: Selvitä virheen syy etsimällä paluukoodin kuvaus Netview-ohjelman ohjelmointioppaasta. Virheen syy voi olla esimerkiksi se, että alijärjestelmää ei ole aloitettu. ASN0022E Ohjelma ei tue DB2-ohjelmiston laitosta <laitos>. Rutiinin nimi on <rutiini>. Selitys: Muutosten seurantaohjelma ei tue DB2:n tätä laitosta. Käyttäjän vastaus: Aja muutosten seurantaohjelma käyttämällä oikeaa DB2:n laitosta. ASN0023I Muutosten seurantaohjelma on alustanut rekisteritaulukon uudelleen. Rutiinin nimi on <rutiini> ja taulukon nimi <taulukko>. Selitys: On annettu REINIT-komento ja päivitykset on tehty muutosten hallintaohjelman sisäisiin ohjaustietoihin. Tämä on ilmoitussanoma. Käyttäjän vastaus: Toimia ei tarvita. ASN0024I Muutosten seurantaohjelman ei tarvitse alustaa rekisteritaulukkoa uudelleen. Taulukkoa <taulukko> ei ole muutettu. Selitys: On annettu REINIT-komento. Rekisteritaulukkoon ei ole tehty päivityksiä alustuksen tai edellisen REINIT-komennon jälkeen. Tämä on ilmoitussanoma. Käyttäjän vastaus: Toimia ei tarvita. 10 Sanomaopas, osa 1

19 ASN0025I ASN0028I ASN0025I Muutosten seurantaohjelma on alustanut rekisteritaulukon uudelleen. Taulukon "<taulukon_nimi>" mahdollisesti viallisten rivien määrä on "<luku>". Selitys: Tämä sanoma tulostuu sanoman ASN0018W kanssa. Uudelleenalustus on toteutettu pyynnön mukaisesti ASN0018W-sanomassa mainituista mahdollista ongelmista huolimatta. Käyttäjän vastaus: Katso sanoma ASN0018W. ASN0026W Muutosten seurantaohjelma ei voinut varata jäljityspuskuria. Rutiinin nimi on <rutiini> ja tarvittava muistimäärä on <tarvittava_muistimäärä>. Selitys: Järjestelmä on havainnut muistinvarausvirheen. Jäljityspuskurille ei ole riittävästi muistia käytettävissä. Jäljityspuskuria käytetään muutosten seurantaohjelmassa vain informaation keräämiseen, ja muutosten seurantaohjelman ajo voi jatkua, vaikka puskuria varten ei ole varattuna muistia. Käyttäjän vastaus: Ota yhteys järjestelmäohjelmoijaan ja pyydä häntä selvittämään sanomassa mainittuun muistinvaraukseen tarvittava menetelmä. Jos käytössä on VM:n muutosten seurantaohjelma, näennäismuistin varauspyyntöä ei ole voitu toteuttaa. Voit joutua suurentamaan muutosten seurantaohjelman ajoon varatun näennäiskoneen muistin kokoa. Jos käytössä on VSE:n muutosten seurantaohjelma, kaikki käytettävissä oleva GETVIS-muisti on käytössä. Voit joutua varaamaan suuremman osion ja aloittamaan sen jälkeen muutosten seurantaohjelman uudelleen. ASN0027W muutosten seurantaohjelma on jo käytössä. Selitys: Olet yrittänyt aloittaa useamman kuin yhden muutosten seurantaohjelman DB2:n alijärjestelmää tai tietokantaa kohti. Jos käytössä on VSE/ESA-järjestelmä, VSE:n muutosten seurantaohjelma luo yksilöllisen lukitusnimen kutakin tietokantaan kohden. Tämä lukitusnimi on jo käytössä, joten VSE:n muutosten seurantaohjelma on jo aktiivinen tietokantaa varten. Jos käytössä on VM/ESA-järjestelmä, VM:n muutosten seurantaohjelma on selvittänyt, että lukituksessa käytetty resurssitunnus on jo käytössä. Resurssitunnus on määritetty CAPTURE ASNPARMS -tiedoston ENQ_NAME-parametrissa. Käyttäjän vastaus: Jos käytössä on MVS/ESA-alijärjestelmien DB2-ohjelma, aja vain yksi muutosten seurantaohjelman ilmentymä kaikkia alijärjestelmiä varten, jotka kuuluvat samaan yhteistietoryhmään, tai aja vain yksi muutosten seurantaohjelman ilmentymä kaikissa erillisjärjestelmissä. Jos käytössä on jokin muu DB2-ympäristö, aja vain yhtä muutosten seurantaohjelmaa tietokantaa kohden. Jos käytössä on VM:n muutosten seurantaohjelma ja haluat ajaa VM:n muutosten seurantaohjelmaa useaa DB2-tietokantaa kohden, varmista, että kullakin seurantaohjelmalla on yksilöllinen arvo muuttamalla CAPTURE ASNPARMS -tiedoston ENQ_NAME-parametria. ASN0028I Käyttäjä on keskeyttänyt muutosten seurantaohjelman. Selitys: Toisinnuksen hallintaohjelma on keskeyttänyt muutosten seurantaohjelman, ja ohjelma on nyt odotustilassa. Tämä on ilmoitussanoma. Käyttäjän vastaus: Toimia ei tarvita. Luku 2. Muutosten seuranta- ja päivitysohjelman sanomat 11

IBM DB2 Universal Database -ohjelma. Sanasto

IBM DB2 Universal Database -ohjelma. Sanasto IBM DB2 Universal Database -ohjelma Sanasto IBM DB2 Universal Database -ohjelma Sanasto Liite B. Huomioon otettavaa sivulla 71 sisältää tärkeitä tietoja. Lue ne ennen tämän julkaisun ja siinä kuvatun

Lisätiedot

Tietoja ohjelmistosta

Tietoja ohjelmistosta Tietoja ohjelmistosta Tietoja ohjelmistosta Huomautus Ennen tämän julkaisun ja siinä kuvattujen tuotteiden käyttöä lue Liite. Lisenssisopimuksen tarkastelu sivulla 19 sekä kohdassa Huomioon otettavaa

Lisätiedot

Laitteiston asennus ja käyttö Ohjaustaulu

Laitteiston asennus ja käyttö Ohjaustaulu IBM-järjestelmät - iseries Laitteiston asennus ja käyttö Ohjaustaulu Versio 5, laitos 4 IBM-järjestelmät - iseries Laitteiston asennus ja käyttö Ohjaustaulu Versio 5, laitos 4 Huomautus Ennen tämän julkaisun

Lisätiedot

IBM Personal Computer IBM. Tietoja ohjelmistosta Windows 98, sovellukset ja tukiohjelmat

IBM Personal Computer IBM. Tietoja ohjelmistosta Windows 98, sovellukset ja tukiohjelmat IBM Personal Computer IBM Tietoja ohjelmistosta Windows 98, sovellukset ja tukiohjelmat IBM Personal Computer IBM Tietoja ohjelmistosta Windows 98, sovellukset ja tukiohjelmat Huomautus Ennen tämän julkaisun

Lisätiedot

VPN-sovelluksen Käyttöohje. 9236260 1. painos

VPN-sovelluksen Käyttöohje. 9236260 1. painos VPN-sovelluksen Käyttöohje 9236260 1. painos Copyright 2004 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty

Lisätiedot

Portable 80 GB USB 2.0 Hard Drive -kiintolevyasema ja Rescue and Recovery -ohjelma - Käyttöopas

Portable 80 GB USB 2.0 Hard Drive -kiintolevyasema ja Rescue and Recovery -ohjelma - Käyttöopas Portable 80 GB USB 2.0 Hard Drive -kiintolevyasema ja Rescue and Recovery -ohjelma - Käyttöopas Portable 80 GB USB 2.0 Hard Drive -kiintolevyasema ja Rescue and Recovery -ohjelma - Käyttöopas Huomautus:

Lisätiedot

Ennen asennusta... 5 Toimiiko SecureIT yhdessä muiden tietokoneeseeni asennettujen virustentorjunta- ja palomuuriohjelmien kanssa?...

Ennen asennusta... 5 Toimiiko SecureIT yhdessä muiden tietokoneeseeni asennettujen virustentorjunta- ja palomuuriohjelmien kanssa?... F-Secure SecureIT FAQ Ennen asennusta... 5 Toimiiko SecureIT yhdessä muiden tietokoneeseeni asennettujen virustentorjunta- ja palomuuriohjelmien kanssa?... 5 Onko kaksi virustentorjuntaohjelmaa parempi

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. NOKIA 6630 http://fi.yourpdfguides.com/dref/822856

Käyttöoppaasi. NOKIA 6630 http://fi.yourpdfguides.com/dref/822856 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Tämä tuote saattaa vaatia U.S. Department of Commercen vientiluvan, ennen kuin sitä voidaan viedä Yhdysvalloista tai Kanadasta.

Tämä tuote saattaa vaatia U.S. Department of Commercen vientiluvan, ennen kuin sitä voidaan viedä Yhdysvalloista tai Kanadasta. Tekijänoikeudet Novell Inc. ei vastaa eikä anna lupauksia tämän dokumentaation sisällöstä tai käytöstä eikä myönnä sille minkäänlaisia nimenomaisia tai oletettuja takuita myyntikelpoisuudesta tai sen soveltuvuudesta

Lisätiedot

IBM SmartCloud for Social Business. IBMSmartCloudEngageja IBM SmartCloud Connections Pääkäyttäjän opas

IBM SmartCloud for Social Business. IBMSmartCloudEngageja IBM SmartCloud Connections Pääkäyttäjän opas IBM SmartCloud for Social Business IBMSmartCloudEngageja IBM SmartCloud Connections Pääkäyttäjän opas IBM SmartCloud for Social Business IBMSmartCloudEngageja IBM SmartCloud Connections Pääkäyttäjän opas

Lisätiedot

HP JetDirect Print Servers. HP JetDirect -tulostuspalvelimet. 600N/400N/500X/300X Hallintaopas

HP JetDirect Print Servers. HP JetDirect -tulostuspalvelimet. 600N/400N/500X/300X Hallintaopas R HP JetDirect Print Servers HP JetDirect -tulostuspalvelimet 600N/400N/500X/300X Hallintaopas Hallintaopas HP JetDirect -tulostuspalvelimet (600N/400N/500X/300X) Copyright Hewlett-Packard Company 2000

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE http://fi.yourpdfguides.com/dref/4680901

Käyttöoppaasi. TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE http://fi.yourpdfguides.com/dref/4680901 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Luku 1. Aloitusopas. Copyright IBM Corp. 2002 1

Luku 1. Aloitusopas. Copyright IBM Corp. 2002 1 Luku 1. Aloitusopas Tämä aloitusopas on johdatus WebSphere Portal content publishing -ohjelman käyttöönottoon. Oppaan aiheet ovat: v WebSphere Portal -ohjelmiston Sisällön julkaisu -portaalin seuraavien

Lisätiedot

Unifaun ERPConnect. Unifaun OnlineConnect. Asennus ja käyttö 2013-02-04

Unifaun ERPConnect. Unifaun OnlineConnect. Asennus ja käyttö 2013-02-04 Unifaun ERPConnect Unifaun OnlineConnect Asennus ja käyttö 2013-02-04 2 Sisältö 1 Yleiskatsaus... 3 1.1 Tilaustiedosto... 3 1.2 Järjestelmävaatimukset... 3 1.3 Toiminta... 4 2 Asennus Windows-pohjaisessa

Lisätiedot

Norman Virus Control for Workstations. Versio 5.81. Käsikirja

Norman Virus Control for Workstations. Versio 5.81. Käsikirja Norman Virus Control for Workstations Versio 5.81 Käsikirja ii NVC for Workstations - Käsikirja Rajoitettu takuu Norman takaa, että oheisessa levykkeessä tai CD-levyssä ja ohjeissa ei ole valmistusvikoja.

Lisätiedot

Cisco IP Phone Messenger -palvelu Cisco Unified Presence Release 6.0(1) -ohjelmaa varten

Cisco IP Phone Messenger -palvelu Cisco Unified Presence Release 6.0(1) -ohjelmaa varten Cisco IP Phone Messenger -palvelu Cisco Unified Presence Release 6.0(1) -ohjelmaa varten SISÄLTÄÄ KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN JA TAKUUN Yhdysvaltojen pääkonttori Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San

Lisätiedot

CardioPerfect Workstation Ohjelmiston käyttöopas

CardioPerfect Workstation Ohjelmiston käyttöopas Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 DIR 80012341 Ver. E 1 / 38 Tekijänoikeudet Copyright 2013, Welch Allyn. Kaikki oikeudet pidätetään. Tuotteen

Lisätiedot

P/I OfficeMail Windows -tulostinajuri. Asennus- ja käyttöohje

P/I OfficeMail Windows -tulostinajuri. Asennus- ja käyttöohje P/I OfficeMail Windows -tulostinajuri Asennus- ja käyttöohje Versio: 3.7 Julkaisupäivämäärä: kesäkuu 2013 Pitney Bowes tarjoaa tämän asiakirjan käyttäjille veloituksetta ohjelmiston kanssa käytettäväksi.

Lisätiedot

Basware Invoice Processing ThinClient 5.1

Basware Invoice Processing ThinClient 5.1 Pikaohje Basware Invoice Processing ThinClient 5.1 Johdanto Tässä asiakirjassa on ohjeita tavallisimpien käyttäjän tehtävien suorittamisesta. Käytönaikaisessa ohjeessa on yksityiskohtaisempaa tietoa tietyistä

Lisätiedot

Ensimmäinen painos (heinäkuu 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. Kaikki oikeudet pidätetään.

Ensimmäinen painos (heinäkuu 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. Kaikki oikeudet pidätetään. Pikaopas Pikaopas Huomautus Ennen tämän julkaisun ja siinä kuvattujen tuotteiden käyttöä lue Liite. Takuu- ja käyttöoikeustietoja sekä muuta huomioon otettavaa sivulla 19 Ensimmäinen painos (heinäkuu

Lisätiedot

VERKKOKÄYTTÄJÄN OPAS. Internet-faksi ja Windows - käyttöjärjestelmän Internet-tulostus

VERKKOKÄYTTÄJÄN OPAS. Internet-faksi ja Windows - käyttöjärjestelmän Internet-tulostus VERKKOKÄYTTÄJÄN OPAS Internet-faksi ja Windows - käyttöjärjestelmän Internet-tulostus Brother Solutions Center (http://solutions.brother.com) tarjoaa ratkaisuja kaikkiin tulostustarpeisiin. Sieltä voit

Lisätiedot

Saunalahden Turvapaketti

Saunalahden Turvapaketti Saunalahden Turvapaketti Win 95/98/ME/NT4.0/2000/XP Käyttöopas Sisältö Tietoja tästä käyttöoppaasta...1 Ohjelmassa käytettävät kuvakkeet...1 1. Saunalahden Turvapaketti -ohjelman asentaminen...2 1.1 Ennen

Lisätiedot

Käyttöohje. 9352293 1. painos

Käyttöohje. 9352293 1. painos Tämän ohjeen sähköistä versiota koskee "Nokian käyttöohjeiden ehdot 7.6.1998". Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Käyttöohje 9352293 1.

Lisätiedot

Pikaopas Sisältää turvaohjeet tietokoneen asennusohjeet tietoja tuki- ja huoltopalveluista takuutiedot muita lisätietoja

Pikaopas Sisältää turvaohjeet tietokoneen asennusohjeet tietoja tuki- ja huoltopalveluista takuutiedot muita lisätietoja IBM NetVista, tyypit 6644, 6645 ja 6646 Pikaopas Sisältää turvaohjeet tietokoneen asennusohjeet tietoja tuki- ja huoltopalveluista takuutiedot muita lisätietoja IBM NetVista, tyypit 6644, 6645 ja 6646

Lisätiedot

Johtava ohjelmisto maailmassa tarra-, viivakoodi-, RFID- ja korttitulostukseen

Johtava ohjelmisto maailmassa tarra-, viivakoodi-, RFID- ja korttitulostukseen Johtava ohjelmisto maailmassa tarra-, viivakoodi-, RFID- ja korttitulostukseen BarTender Application Suiten käyttöönotto Yleiskatsaus, asennus ja peruskäyttö (suomenkielinen versio) Ver. 13.06. 20.1541

Lisätiedot

Lenovo 3000 C100 Käyttö ja vianmääritys -julkaisu

Lenovo 3000 C100 Käyttö ja vianmääritys -julkaisu Lenovo 3000 C100 Käyttö ja vianmääritys -julkaisu Sisältää: v Muiden tietolähteiden esittely v Tietokoneen hoitoon liittyviä tärkeitä ohjeita v Vianmääritys v Elvytysvaihtoehdot v Ohjeiden ja tukipalveluiden

Lisätiedot

Järjestelmänvalvojan opas Tarkistusversio D. SaaS Email Archiving

Järjestelmänvalvojan opas Tarkistusversio D. SaaS Email Archiving Järjestelmänvalvojan opas Tarkistusversio D SaaS Email Archiving COPYRIGHT Copyright 2014 McAfee, Inc. Älä kopioi ilman lupaa. TUOTEMERKIT McAfee, McAfee-logo, McAfee Active Protection, McAfee DeepSAFE,

Lisätiedot

Norman Personal Firewall. Versio 1.4. Käyttöopas

Norman Personal Firewall. Versio 1.4. Käyttöopas Norman Personal Firewall Versio 1.4 Käyttöopas ii! Norman Personal Firewall - Käyttöopas Rajoitettu takuu Norman takaa, että oheisessa levykkeessä tai CD-levyssä ja ohjeissa ei ole valmistusvikoja. Jos

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. NOKIA 640 http://fi.yourpdfguides.com/dref/822654

Käyttöoppaasi. NOKIA 640 http://fi.yourpdfguides.com/dref/822654 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

HP Jetdirect -tulostuspalvelimet

HP Jetdirect -tulostuspalvelimet HP Jetdirect -tulostuspalvelimet Hallintaopas (kiinteä ohjelmisto V.36) 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Kopiointi, sovittaminen tai kääntäminen ilman ennalta saatua kirjallista

Lisätiedot