IBM. Sanomaopas, osa 1. IBM DB2 Universal Database. Versio 7 GB

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IBM. Sanomaopas, osa 1. IBM DB2 Universal Database. Versio 7 GB11-9147-00"

Transkriptio

1 IBM DB2 Universal Database IBM Sanomaopas, osa 1 Versio 7 GB

2

3 IBM DB2 Universal Database IBM Sanomaopas, osa 1 Versio 7 GB

4 Lue ennen tämän julkaisun ja siinä kuvatun tuotteen käyttöä liitteessä C, "Huomioon otettavaa" sivulla 479 olevat tiedot. Tämä julkaisu on käännös englanninkielisestä julkaisusta IBM DB2 Universal Database Message Reference, Volume 1, GC , jonka on julkaissut International Business Machines Corporation, USA. Tämä julkaisu sisältää IBM:lle yksinoikeudella kuuluvia tietoja. Julkaisu on lisensoitua aineistoa, ja siihen sovelletaan tekijänoikeuslakia. Julkaisun tietoihin ei sisälly tuotetakuuta, eikä mitään tässä julkaisussa esiintyvää väitettä ole tulkittava sellaiseksi. Tätä julkaisua koskevat kysymykset, jotka liittyvät IBM:n tuotteiden teknisiin tietoihin, on osoitettava IBM-jälleenmyyjälle tai IBM:n myyntineuvottelijalle. Korjausehdotukset ja huomautukset pyydetään lähettämään osoitteella: Oy International Business Machines Ab Käännöstoimisto PL Helsinki. Voit lähettää julkaisua koskevat huomautukset myös faksina numeroon (09) IBM pidättää itsellään oikeuden käyttää ja jakaa näin saamiaan tietoja parhaaksi katsomallaan tavalla niin, että siitä ei aiheudu lähettäjälle mitään velvoitteita. Copyright International Business Machines Corporation 1993, Kaikki oikeudet pidätetään.

5 Sisältö Tietoja tästä julkaisusta v Tämän julkaisun käyttäjät v Tämän julkaisun rakenne v Luku 1. Yleistietoja sanomista Sanomista käytönaikaisesti saatavissa olevat tiedot Muita DB2-sanomia Muut sanomalähteet Luku 2. Muutosten seuranta- ja päivitysohjelman sanomat Muutosten seurantaohjelman sanomat Muutosten päivitysohjelman sanomat Luku 3. CCA-sanomat Luku 4. CLI-sanomat Luku 5. DBA-sanomat Luku 6. DBI-sanomat Luku 7. DB2-sanomat Luku 8. DWC-sanomat Luku 9. FLG-sanomat Information Catalog Manager -ohjelman syykoodit Information Catalog Manager -ohjelman sanomat FLG0001 FLG Information Catalog Manager -ohjelman sanomat FLG0200 FLG Information Catalog Manager -ohjelman sanomat FLG0301 FLG Luku 10. GSE-sanomat Luku 11. SAT-sanomat Luku 12. SPM-sanomat Luku 13. SQJ-sanomat Liite A. SPM-ohjelman yhteyskäytäntörikkomusten tietueet Uudelleentahdistuksen yhteiskäytäntörikkomuksen tietue Eheyden yhteyskäytäntörikkomuksen tietue 453 XLN-yhteyskäytäntörikkomuksen tietue Liite B. DB2:n kirjaston käyttö DB2:n PDF-tiedostot ja painetut julkaisut. 457 DB2:n julkaisut PDF-julkaisujen tulostus Painettujen julkaisujen tilaus DB2-ohjelman ohjeiden ja näyttökirjojen käyttö Käytönaikaisen ohjeen käyttö Näyttökirjojen tarkastelu DB2:n ohjattujen toimintojen käyttö Opaspalvelimen määritys Haku näyttökirjoista Liite C. Huomioon otettavaa Tavaramerkkitietoja Hakemisto Yhteydenotto IBM:ään Tietoja ohjelmasta Copyright IBM Corp. 1993, 2000 iii

6 iv Sanomaopas, osa 1

7 Tietoja tästä julkaisusta Tässä julkaisussa on lueteltu kaikki DB2-tuotteen ohjelmien lähettämät sanomat. Tämän julkaisun käyttäjät Sanomaopas on tarkoitettu DB2-ohjelman käyttäjille, jotka haluavat lisätietoja ohjelman lähettämistä sanomista. Tämän julkaisun rakenne Rakenne Tässä oppaassa on lueteltu kaikki DB2-tuotteen ohjelmien lähettämät virhesanomat. Tässä julkaisussa on seuraavat luvut ja liitteet: Luku 1, Yleistietoja sanomista, sisältää tiedot siitä, kuinka virhesanoma tuodaan esiin ja tulkitaan. Luku 2, Muutosten seuranta- ja päivitysohjelman sanomat, sisältää DB2:n toisinnusohjelman lähettämät sanomat ja niiden kuvauksen. Luku 3, CCA-sanomat, sisältää DB2:n työaseman kokoonpanoapuohjelman lähettämät sanomat ja niiden kuvauksen. Luku 4, CLI-sanomat, sisältää DB2:n kutsutasoliittymän lähettämät sanomat ja niiden kuvauksen. Luku 5, DBA-sanomat, sisältää DB2:n ohjaustoimintojen ja tietokannan hallinta-apuohjelman lähettämät sanomat ja niiden kuvauksen. Luku 6, DBI-sanomat, sisältää DB2:n asennuksessa ja kokoonpanon määrityksessä syntyvät sanomat ja niiden kuvauksen. Luku 7, DB2-sanomat, sisältää DB2:n komentorivisuorittimen lähettämät sanomat ja niiden kuvauksen. Luku 8, DWC-sanomat, sisältää DB2:n tietovarastotoimintojen lähettämät sanomat ja niiden kuvauksen. Luku 9, FLG-sanomat, sisältää DB2:n Information Catalog Manager -ohjelman lähettämät sanomat ja niiden kuvauksen. Luku 10, GSE-sanomat, sisältää DB2 Spatial Extender -ohjelman lähettämät sanomat ja niiden kuvauksen. Copyright IBM Corp. 1993, 2000 v

8 Merkintätavat Luku 11, SAT-sanomat, sisältää DB2 Satellite Edition -ohjelmiston lähettämät sanomat ja niiden kuvauksen. Luku 12, SPM-sanomat, sisältää DB2:n eheyden hallintaohjelman lähettämät sanomat ja niiden kuvauksen. Luku 13, SQJ-sanomat, sisältää Java-kielen sisäisten SQL-käskyjen (SQLJ) lähettämät sanomat ja niiden kuvauksen. Liite A, SPM-ohjelman yhteyskäytäntörikkomusten tietueet, sisältää luettelon niistä C-kielisten tietueiden määrityksistä, jotka eheyden hallintaohjelma (SPM) voi kirjoittaa DB2:n FFST-lokiin. Päivämäärän ja kellonajan esitysmuoto ja siinä erottimina käytetyt merkit ovat suomen kielen mukaiset. Niiden asemesta saattaa näkyä eri merkkejä, jos käyttöjärjestelmä ei käytä suomen kielen esitysmuotoa. vi Sanomaopas, osa 1

9 Luku 1. Yleistietoja sanomista Tässä julkaisussa oletetaan, että olet perehtynyt sen käyttöjärjestelmän toimintoihin, jonka alaisuudessa käytät DB2-ohjelmistoa. Seuraavissa luvuissa olevien tietojen avulla voit tunnistaa virheen tai häiriön ja poistaa sen tarvittavin elvytystoimin. Näiden tietojen avulla saat myös käsityksen siitä, mikä ohjelma luo sanoman ja mihin se kirjaa sen. Sanomista käytönaikaisesti saatavissa olevat tiedot Seuraavat DB2-sanomat saa esiin käyttöjärjestelmän komentoriviltä: Etuliite Kuvaus ASN DB2:n toisinnusohjelman sanomat. CCA Työaseman kokoonpanoapuohjelman sanomat. CLI Kutsutasoliittymän sanomat. DBA Ohjaustoimintojen ja tietokannan hallinta-apuohjelman sanomat. DBI Asennuksen ja kokoonpanon määrityksen sanomat. DB2 Komentorivisuorittimen sanomat. DWC Tietovarastotoimintojen sanomat. FLG Information Catalog Manager -ohjelman sanomat. GSE DB2 Spatial Extender -ohjelman sanomat. SAT DB2 Satellite Edition -ohjelmiston sanomat. SPM DB2:n eheyden hallintaohjelman sanomat. SQJ Java-kielen esikäännettävien SQL-käskyjen (SQLJ) sanomat. SQL Sanomat, jotka tietokannan hallintaohjelma luo havaitessaan virheen. Myös SQLSTATE-arvoon liittyvän sanomatekstin saa näkyviin. Sanoman tunnus koostuu kolmen merkin pituisesta etuliitteestä (katso yllä olevaa luetteloa) ja sitä seuraavasta neljän tai viiden numeron pituisesta sanoman numerosta. Tunnuksen viimeisenä merkkinä on joskus kirjain. Se ilmoittaa virhesanoman vakavuuden. Saat virhesanoman ohjeen esiin antamalla käyttöjärjestelmän kehotteen perään seuraavaa muotoa olevan komennon: Copyright IBM Corp. 1993,

10 db2? XXXnnnnn Tässä komennossa XXX on sanoman tunnuksen etuliite ja nnnnn sanoman numero. Huomautus: Komennossa db2 sanoman tunnus voidaan kirjoittaa isoilla tai pienillä kirjaimilla tai molemmilla. Tunnuksen päättävä kirjain ei ole pakollinen. Näin seuraavat komennot tuottavat saman tuloksen: db2? SQL0000N db2? sql0000 db2? SQL0000n Jos sanoman teksti ei mahdu kuvaruutuun kerralla, anna komento seuraavassa muodossa (Unix-perusteisissa ja muissa järjestelmissä, joissa avainsana 'more' on tuettu): db2? XXXnnnnn more Ohjeen saa esiin myös vuorovaikutteisessa syöttötilassa. Voit siirtyä tähän tilaan antamalla käyttöjärjestelmän kehotteen perään seuraavan komennon: db2 Kun järjestelmä on vuorovaikutteisessa syöttötilassa, voit kirjoittaa komentoja seuraavan kehotteen perään: db2 => Jos haluat tuoda DB2-sanoman ohjeen kuvaruutuun tässä tilassa, kirjoita kehotteen perään seuraavaa muotoa oleva komento:? XXXnnnnn Huomautus: Jos sanoman teksti ei mahdu kuvaruutuun kerralla ja kyseessä on muu kuin graafinen työasema, komennon tuloste voidaan ohjata 'more'-ohjelmalle (Unix-järjestelmissä) tai tiedostoon, jota voidaan sitten selata. SQLSTATE-arvoon liittyvä sanomateksti saadaan esiin antamalla seuraavaa muotoa oleva komento: 2 Sanomaopas, osa 1

11 db2? nnnnn tai db2? nn Tässä komennossa nnnnn on viiden merkin (voivat olla numeroita ja kirjaimia) pituinen SQLSTATE-arvo. Merkkijono nn on SQLSTATE-arvon ensimmäiset kaksi numeroa, ja sitä kutsutaan luokkakoodiksi. Muita DB2-sanomia Jotkin DB2-ohjelmiston osat palauttavat sanomia, joita ei ole kuvattu tässä oppaassa tai käytönaikaisessa ohjeessa. Näissä sanomissa voi olla jokin seuraavista etuliitteistä: AUD DB2:n tapahtumien keruuohjelman sanomat. DIA GOV Monien DB2-ohjelmiston osien luomia vianmäärityssanomia. Nämä sanomat kirjoitetaan vianmäärityksen db2diag.log-lokitiedostoon. Ne sisältävät lisätietoja käyttäjille ja DB2:n ohjelmistohuollolle virheiden selvittämistä varten. DB2:n oikeuksienhallintaohjelman sanomat. Tavallisesti sanoman tiedot riittävät varoituksen tai virheen syyn selvittämiseen. Lisätietoja komennosta tai apuohjelmasta, joka on luonut sanoman, on komennon tai apuohjelman ohjeet sisältävässä julkaisussa. Muut sanomalähteet Jos järjestelmässä ajetaan muita ohjelmia, kuvaruutuun saattaa tulla sanomia, joiden etuliite on jokin muu kuin tässä oppaassa kuvatuilla sanomilla. Lisätietoja näistä sanomista on kyseisen ohjelman mukana toimitetuissa julkaisuissa. Luku 1. Yleistietoja sanomista 3

12 4 Sanomaopas, osa 1

13 ASN0000S ASN0002E Luku 2. Muutosten seuranta- ja päivitysohjelman sanomat Tässä osassa on luettelo muutosten seuranta- ja päivitysohjelmien sanomista. Tilasta on esitetty lyhyt kuvaus. Ellei toisin ole mainittu, kaikki esitetyt virhekoodit ovat IBM:n huollon käyttöön tarkoitettuja sisäisiä koodeja. Kaikkien virhesanomien paluukoodi on 8, ellei toisin ole mainittu. Toisinnuksen sanomilla on seuraavat etuliitteet: ASN0 Muutosten seurantaohjelma ASN1 Muutosten päivitysohjelma Muutosten seurantaohjelman sanomat ASN0000S Sanomanumerolle <numero> on tapahtunut Virhekoodi on <virhekoodi>. Paluukoodi on <paluukoodi>. Selitys: Muutosten seurantaohjelman sanomatiedosto on asennettu väärin. Käyttäjän vastaus: Lisätietoja on tässä oppaassa käytössä olevan järjestelmän asennusta ja kokoonpanoa koskevissa kohdissa. Tarkista, että sanomatiedosto on asennettu oikeaan hakemistoon. Jos se on asennettu, ota yhteys IBM:n huoltoyhteyshenkilöön. ASN0001E ASNCOPY-ohjelma on havainnut SQL-virheen. Parametrit: Rutiinin nimi on <rutiini> SQL-pyyntö on <pyyntö> Taulukon nimi on <taulukon_nimi> SQLCODE on <sqlcode> SQLERRML on <sqlerrml> SQLERRMC on <sqlerrmc> Selitys: Järjestelmä on palauttanut nollasta poikkeavan SQLCODE-arvon, kun muutosten seurantaohjelma on antanut EXEC SQL -käskyn. Käyttäjän vastaus: Lisätietoja SQL-paluukoodeista, jotka käyttävät SQLERRMLja SQLERRMC-arvoja korvauskenttinä, on DB2:n Tietokannan hallintaohjelman sanomia ja koodeja käsittelevässä julkaisussa. Lisätietoja saat tietokannan pääkäyttäjältä. ASN0002E Muutosten seurantaohjelma ei ole voinut muodostaa yhteyttä DB2-ohjelmaan. Parametrit: Rutiinin nimi on <rutiini> SQLCODE on <sqlcode> Selitys: On tapahtunut virhe, kun muutosten seurantaohjelma on antanut CONNECT-toiminnon DB2 for VSE & VM -ohjelmaan CONNECT-toiminnon DB2 Call Attachment Facility (CAF) -ohjelmaan implisiittisen yhteyden DB2 for common services -ohjelmaan. Käyttäjän vastaus: Syykoodien selitykset ovat käyttämääsi ympäristöä vastaavan DB2:n Tietokannan hallintaohjelman sanomia ja koodeja käsittelevässä julkaisussa. Copyright IBM Corp. 1993,

14 ASN0003E ASN0005E DB2 for OS/390 -ohjelman virheet löytyvät hallintatoimia käsittelevän julkaisun Call Attachment Facility -ohjelmaan liittyvästä kohdasta. Lisätietoja saat tietokannan pääkäyttäjältä. Jos käytät muutosten seurantaohjelmaa DB2 UDB for UNIX -ohjelmiston tai DataJoiner for UNIX -ohjelman kanssa, varmista, että ympäristömuuttujan LIBPATH arvo osoittaa ympäristöön, jossa muutosten seurantaohjelma aloitetaan. Lisätietoja on julkaisussa Replication Guide and Reference. ASN0003E Muutosten seurantaohjelma ei voinut avata suunnitelmaa. Parametrit: Rutiinin nimi on <rutiini> Paluukoodi on <paluukoodi> Syykoodi on <syykoodi> Alijärjestelmä on <alijärjestelmä> Suunnitelman nimi on <ASNLPLAN>. Selitys: On tapahtunut virhe, kun muutosten seurantaohjelma on yrittänyt avata suunnitelmaa ASNLPLAN. Käyttäjän vastaus: Syykoodien selitykset ovat käyttämääsi ympäristöä vastaavan DB2:n Tietokannan hallintaohjelman sanomia ja koodeja käsittelevässä julkaisussa. Lisätietoja on DB2:n Tietokannan hallintaohjelman hallintatoimia käsittelevän julkaisun seuraavassa kohdassa: Call Attachment Facility. ASN0004E Muutosten seurantaohjelma ei voinut aloittaa jäljitystä. Parametrit: Rutiinin nimi on <rutiini> Paluukoodi on <paluukoodi> Syykoodi on <syykoodi> Selitys: On tapahtunut virhe, kun on annettu START TRACE DB2 -komento tai kun muutosten seurantaohjelma on yrittänyt lukea DB2:n lokia. Käyttäjän vastaus: Syykoodien selitykset ovat käyttämääsi ympäristöä vastaavan DB2:n Tietokannan hallintaohjelman sanomia ja koodeja käsittelevässä julkaisussa. Lisätietoja on DB2n Tietokannan hallintaohjelman hallintatoimia käsittelevän julkaisun seuraavissa kohdissa Call Attachment Facility (CAF), jos kyseessä on START TRACE DB2 -virhe, tai Instrumentation Facility Interface (IFI), jos kyseessä on DB2n lokin lukuvirhe. Voit myös ottaa yhteyttä tietokannan pääkäyttäjään. Jos sanoman on palauttanut CAF tai IFI, sanoma on tulostunut myös järjestelmän ohjauspäätteeseen. ASN0005E Muutosten seurantaohjelma on havainnut virheen DB2:n lokin luvun yhteydessä. Parametrit: Rutiinin nimi on <rutiini> Lokin järjestysnumero on <järjestysnumero>. Paluukoodi on <paluukoodi> Syykoodi on <syykoodi> Selitys: On tapahtunut virhe, kun muutosten seurantaohjelma on yrittänyt lukea DB2:n lokia. Syynä voi olla SQL-virhe. Jos käytössä on OS/390-järjestelmän muutosten seurantaohjelma, tätä sanomaa varten on luotu muistivedos. Tiedot ovat tietojoukossa, jonka nimen on määrittänyt OS/390:n muutosten seurantaohjelman kutsujen työnohjauskielen (JCL) CEEDUMP DDNAME. Jos käytössä on DB2 DataPropagator -ohjelma, <paluukoodi> -arvo on Asynchronous Read Log -lokia varten. Jos käytössä on UNIX-järjestelmä, lokitiedosto ei ehkä ole määritetyssä polussa. Jos käytössä on VSE:n muutosten hallintaohjelma, <paluukoodi> on VSE/VSAM-makroa varten. Jos käytössä on VM:n muutosten hallintaohjelma, <paluukoodi> on Diagnose X'A4' -ohjelmaa varten. Käyttäjän vastaus: Syykoodien selitykset ovat käyttämääsi ympäristöä vastaavan DB2:n tietokannan hallintaohjelman sanomia ja koodeja käsittelevässä julkaisussa. Jos käytössä on MVS:n muutosten seurantaohjelma, lisätietoja on DB2:n tietokannan 6 Sanomaopas, osa 1

15 ASN0006E ASN0009E hallintaohjelman hallintatoimia käsittelevän julkaisun Instrumentation Facility Interface (IFI) -ohjelmaan liittyvässä kohdassa. Voit ottaa myös yhteyttä tietokannan pääkäyttäjään. Jos käytössä on VSE:n muutosten seurantaohjelma, lisätietoja on julkaisussa "VSE/VSAM Return and Error Codes". Jos käytössä on VM/ESA, lisätietoja on julkaisussa VM/ESA Programming Services. Jos käytössä on IBM DPROPR Capture of the Universal Database -ohjelma, lisätietoja on yhteispalvelinten hallintatoimia käsittelevän julkaisun aktiivisiin ja arkistoituihin tietokantalokeihin liittyvässä kohdassa. Voit ottaa myös yhteyttä IBM:n huoltoedustajaan. ASN0006E Muutosten seurantaohjelma on havainnut lokivirheen, jonka on aiheuttanut tuntematon lokimuunnos. Rutiinin nimi on <rutiini>. Selitys: On tapahtunut odottamaton lokivirhe, jota jompikumpi seuraavista ohjelmista ei ole raportoinut: Instrumentation Facility Interface (IFI) for Capture for OS/390 Asynchronous Read Log API for IBM DPROPR Capture of the Universal Database. Virhe on tapahtunut, kun muutosten seurantaohjelma oli käsittelemässä DB2:n lokitietueita. Muutosten seurantaohjelma ei voinut selvittää lokitietueeseen liittyvän SQL-päivityksen lajia. Jos käytössä on OS/390-järjestelmän muutosten seurantaohjelma, tätä sanomaa varten on luotu muistivedos. Tiedot ovat tietojoukossa, jonka nimen on määrittänyt OS/390:n muutosten seurantaohjelman kutsujen työnohjauskielen (JCL) CEEDUMP DDNAME. Käyttäjän vastaus: Ota yhteys IBM:n huoltoyhteyshenkilöön. ASN0007E Muutosten seurantaohjelma on havainnut lokivirheen. Virheen on aiheuttanut tietolaji, joka ei ole käytössä. Rutiinin nimi on <rutiini>. Selitys: On tapahtunut odottamaton lokivirhe, jota jompikumpi seuraavista ohjelmista ei ole raportoinut: Instrumentation Facility Interface (IFI) for Capture for OS/390 Asynchronous Read Log API for IBM DPROPR Capture of the Universal Database. Virhe on tapahtunut, kun muutosten seurantaohjelma oli käsittelemässä DB2:n lokitietueita. Muutosten seurantaohjelma ei voinut selvittää lokitietueeseen liittyvän SQL-päivityksen lajia. Jos käytössä on OS/390-järjestelmän muutosten seurantaohjelma, tätä sanomaa varten on luotu muistivedos. Tiedot ovat tietojoukossa, jonka nimen on määrittänyt OS/390:n muutosten seurantaohjelman kutsujen työnohjauskielen (JCL) CEEDUMP DDNAME. Käyttäjän vastaus: Ota yhteys IBM:n ASN0008I Muutosten seurantaohjelman ajo on päättynyt. Selitys: IBM:n toisinnuksen hallintaohjelma on lopettanut muutosten seurantaohjelman käyttämällä yhtä siihen tarkoitetuista menetelmistä. Selitys: Tämä on ilmoitussanoma. Käyttäjän vastaus: Toimia ei tarvita. ASN0009E Taulukko on luotu ilman DATA CAPTURE CHANGES (DCC) -määritettä. Parametrit: Rutiinin nimi on <rutiini> Taulukon nimi on <taulukon_nimi> Selitys: Lähdetaulukko on määritetty ilman DCC-määritettä ja muutosten seurantaohjelma on yrittänyt kerätä toisinnuslähteen muutoksia. Luku 2. Muutosten seuranta- ja päivitysohjelman sanomat 7

16 ASN0010E ASN0013E Käyttäjän vastaus: 1. Lopeta muutosten seurantaohjelma. 2. Poista toisinnuslähde. 3. Määritä toisinnuslähde uudelleen. Jos Vain tietojen täydellinen korvaus -valintaruutu ei ole valittuna, ohjaustoiminnot määrittää lähdetaulukolle DCC-määritteen. 4. Aloita muutosten seurantaohjelma. ASN0010E Muutosten seurantaohjelma ei saa riittävästi muistia käyttöön. Parametrit: Rutiinin nimi on <rutiini> Tarvittava muistimäärä on <määrä> Selitys: Muutosten seurantaohjelma ei voi jatkaa käsittelyä, koska käytettävissä ei ole riittävästi vapaata muistitilaa. Käyttäjän vastaus: Jos käytössä on MVS:n muutosten seurantaohjelma, varmista, että REGION-parametrilla on varattu riittävästi muistitilaa työn ajoa varten. Ota tarvittaessa yhteys OS/390:n järjestelmäohjelmoijaan ja pyydä häntä selvittämään muistitilan varaukseen sopiva menetelmä. Jos käytössä on VM:n muutosten seurantaohjelma, näennäismuistin varauspyyntöä ei ole voitu toteuttaa. Voit joutua suurentamaan muutosten seurantaohjelman ajoon varatun näennäiskoneen muistin kokoa. Jos käytössä on VSE:n muutosten seurantaohjelma, kaikki käytettävissä oleva GETVIS-muisti on käytössä. Voit joutua varaamaan suuremman osion ja aloittamaan sen jälkeen muutosten seurantaohjelman uudelleen. ASN0011E DB2:n tiivistyshakemisto ei ole käytettävissä tai IFCID 306 -puskuri on virheellinen. Parametrit: Rutiinin koodi on <rutiinin_koodi> Syykoodi on <syykoodi> Selitys: Jos virheen syynä on se, että DB2n tiivistyshakemisto ei ole käytettävissä, muutosten seurantaohjelma on yrittänyt lukea lokitietueita käyttämällä vanhaa tiivistyshakemistoa. MVS:n DB2-ohjelma säilyttää muistissa vain yhden version tiivistyshakemistosta. DB2 voi purkaa tiivistetyn taulukon lokitietueet vain, jos lokitietueiden tiivistykseen käytetty tiivistyshakemisto on nykyinen tiivistyshakemisto. Jos IFCID 306 -puskuri ei kelpaa, ohjaustiedot puuttuvat puskurista. Molemmissa tapauksissa järjestelmä on luonut muistivedoksen tätä sanomaa varten. Tiedot ovat tietojoukossa, jonka nimen on määrittänyt OS/390:n muutosten seurantaohjelman kutsujen työnohjauskielen (JCL) CEEDUMP DDNAME. Käyttäjän vastaus: Jos virhe liittyy DB2:n tiivistyshakemistoon, voit välttää muutosten seurantaohjelman täydellisen aloituksen ottamalla talteen kaikki tiivistetyn taulukon lokitietueet ennen uuden tiivistyshakemiston luontia. Säilytä tiivistyshakemiston nykyinen versio normaalin REORG-käsittelyn aikana käyttämällä KEEPDICTIONARY-parametria. Kun haluat luoda taulukolle uuden tiivistyshakemiston, synkronoi tiedot ajamalla REORG-apuohjelma, päivitetyt sovellukset ja muutosten seurantaohjelman seuraavasti: 1. Pysäytä päivitetyt sovellukset. 2. Anna muutosten seurantaohjelman tallettaa kaikki tiivistetyn taulukon lokiin kirjatut päivitykset. 3. Aja REORG-apuohjelma tiivistettyä taulukkoa varten. Tämä luo uuden tiivistyshakemiston. 4. Vapauta päivitetyt sovellukset. Jos virhe liittyy IFCID 306 -puskuriin, varmista, että DB2:n ylläpito on ajan tasalla. ASN0013E Muutosten seurantaohjelman käyttämää pakollista saraketta ei ole määritetty muutostietojen taulukossa. Parametrit: Rutiinin nimi on <rutiini> Taulukon nimi on <taulukon_nimi> Selitys: Käyttäjä ei ole määrittänyt tarvittavaa IBMSNAP-saraketta muutostietojen taulukkoon. 8 Sanomaopas, osa 1

17 ASN0014E ASN0017E Käyttäjän vastaus: Varmista, että muutostietojen taulukon määritykset ovat oikeat. Lisätietoja on julkaisussa Replication Guide and Reference. ASN0014E Muutosten seurantaohjelman käsittelynopeus on laskenut vähimmäistason alapuolelle. Lokin tietueiden kellonaika on "<luku>" sekuntia jäljessä järjestelmän kellonajasta. Rutiinin nimi on <rutiini>. Selitys: Muutosten seurantaohjelman ajo on päättynyt, koska DB2:n suuri tapahtumamäärä on hidastanut muutosten seurantaohjelman ajoa alle määritetyn vähimmäistason. Käyttäjän vastaus: Lisätietoja viipymärajasta on luvussa Capture and Apply. Tee täydellinen aloitus. ASN0015E Muutosten seurantaohjelma on havainnut muistinvarausvirheen. Parametrit: Rutiinin nimi on <rutiini> Tarvittava muistimäärä on <määrä> Selitys: Järjestelmä on havainnut muistinvarausvirheen. Muistia ei ole riittävästi käytettävissä. Muutosten seurantaohjelma on voitu asentaa väärin. Jos käytössä on AIX:n muutosten seurantaohjelma, et ole ehkä asettanut kaikkien tiedostojen nimilinkkejä yhteishakemistoon. Käyttäjän vastaus: Selvitä muistinvaraushäiriön syy tarkastamalla käyttöjärjestelmän ja sovellusten tehtävätila. Ota yhteys järjestelmäohjelmoijaan ja pyydä häntä selvittämään sanomassa mainittuun muistinvaraukseen tarvittava menetelmä. Jos käytössä on AIX:n muutosten seurantaohjelma, selvitä, oletko asettanut kaikkien tiedostojen nimilinkit. Jos käytössä on VM:n muutosten seurantaohjelma, näennäismuistin varauspyyntöä ei ole voitu toteuttaa. Voit joutua suurentamaan muutosten seurantaohjelman ajoon varatun näennäiskoneen muistin kokoa. Jos käytössä on VSE:n muutosten seurantaohjelma, kaikki käytettävissä oleva GETVIS-muisti on käytössä. Voit joutua varaamaan suuremman osion ja aloittamaan sen jälkeen muutosten seurantaohjelman uudelleen. ASN0016E Muutosten seurantaohjelma ei ole voinut aloittaa muutosten seurantaa, koska kelvollista toisinnuksen lähdetaulukkoa ei ole. Parametrit: Rutiinin nimi on <rutiini> Taulukon nimi on <taulukon_nimi> Selitys: Rekisteritaulukon toisinnuslähdetietoja ei ole määritetty. Muutosten seurantaohjelman ajo on alkanut, mutta ohjelma ei ole löytänyt lähdetaulukoita, jotka on otettu käyttöön CREATE- tai ALTER TABLE -käskyn DATA CAPTURE CHANGES -vaihtoehdolla määritetty toisinnuslähteiksi jättämällä valitsematta Määritys lähteeksi -valintaikkunan Vain tietojen täydellinen korvaus -valintaruutu. Käyttäjän vastaus: Varmista, että rekisteritaulukko on määritetty oikein. Lisätietoja rekisteritaulukoista on julkaisussa Replication Guide and Reference. Varmista, että toisinnuslähteet on määritetty. ASN0017E Muutosten seurantaohjelma on havainnut vakavan sisäisen virheen eikä ole voinut lähettää oikeaa virhesanomaa. Rutiinin nimi on <rutiini> ; paluukoodi on <paluukoodi>, virhesanoman numero on <virhesanoman_numero>. Selitys: Muutosten seurantaohjelma ei voinut noutaa sanomaa muutosten seurantaohjelman sanomatiedostosta. Käyttäjän vastaus: Muokkaa muutosten seurantaohjelman virhesanomatiedostoa. Selvitä ASNnnnn-virhesanomanumeron perusteella, minkä virhesanoman seurantaohjelman olisi tullut Luku 2. Muutosten seuranta- ja päivitysohjelman sanomat 9

18 ASN0018W ASN0024I antaa. Selvitä virhesanoman perusteella miten virhe voidaan korjata. ASN0018W Muutosten seurantaohjelma ei käsitellyt rekisteritaulukon riveihin tehtyjä muutoksia. Rutiinin nimi on <rutiini> ja taulukon nimi <taulukko>. Selitys: Käyttäjä on muuttanut toisinnuslähdemääritystä, kun muutosten seurantaohjelma on ollut ajossa ja antanut sen jälkeen REINIT-komennon. Rekisteritaulukko, joka sisältää rivin kullekin toisinnuslähteelle, ei ehkä vastaa muita toisinnuslähdetaulukoita. Käyttäjän vastaus: 1. Lopeta muutosten seurantaohjelma. 2. Poista toisinnuslähde. 3. Määritä toisinnuslähde uudelleen. 4. Aloita muutosten seurantaohjelma. ASN0019E Valtuutettujen ohjelmien tunnistustoiminnolla (APF) ei ole muutosten päivitysohjelman kirjastojen hallintaoikeutta. Selitys: Muutosten seurantaohjelma ei voi käsitellä STOP-, SUSPEND-, RESUME- tai REINIT-komentoja, koska APF-toiminnolla ei ole oikeutta STEPLICB-kirjastoihin. Käyttäjän vastaus: Myönnä APF-toiminnolle oikeudet muutosten seurantaohjelman linkkikirjastoon. ASN0020I Netview-ohjelman yleisten ilmoitussanomien liittymässä on häiriö. Netview-paluukoodi on <paluukoodi>. Selitys: Ohjelma ei voinut lähettää Network Major Vector Transport (NMVT) -lähetystä Netview-ohjelmalle liittymähäiriön vuoksi. Tämä on toissijainen ilmoitussanoma. Käyttäjän vastaus: Selvitä liittymävirheen syy etsimällä paluukoodin kuvaus Netview-ohjelman ohjelmointioppaasta. Verkon pääohjauspiste (SSCP) ei voi ottaa vastaan Muutosten hallintaohjelman ilmoituksia, ennen kuin tämä virhe on korjattu. ASN0021I Netview-ohjelman ohjelmien välinen liittymä ei ole käytettävissä. Netview-paluukoodi on <paluukoodi>. Selitys: Netview-ohjelma ei ole käytettävissä. Tämä on toissijainen ilmoitussanoma. Käyttäjän vastaus: Selvitä virheen syy etsimällä paluukoodin kuvaus Netview-ohjelman ohjelmointioppaasta. Virheen syy voi olla esimerkiksi se, että alijärjestelmää ei ole aloitettu. ASN0022E Ohjelma ei tue DB2-ohjelmiston laitosta <laitos>. Rutiinin nimi on <rutiini>. Selitys: Muutosten seurantaohjelma ei tue DB2:n tätä laitosta. Käyttäjän vastaus: Aja muutosten seurantaohjelma käyttämällä oikeaa DB2:n laitosta. ASN0023I Muutosten seurantaohjelma on alustanut rekisteritaulukon uudelleen. Rutiinin nimi on <rutiini> ja taulukon nimi <taulukko>. Selitys: On annettu REINIT-komento ja päivitykset on tehty muutosten hallintaohjelman sisäisiin ohjaustietoihin. Tämä on ilmoitussanoma. Käyttäjän vastaus: Toimia ei tarvita. ASN0024I Muutosten seurantaohjelman ei tarvitse alustaa rekisteritaulukkoa uudelleen. Taulukkoa <taulukko> ei ole muutettu. Selitys: On annettu REINIT-komento. Rekisteritaulukkoon ei ole tehty päivityksiä alustuksen tai edellisen REINIT-komennon jälkeen. Tämä on ilmoitussanoma. Käyttäjän vastaus: Toimia ei tarvita. 10 Sanomaopas, osa 1

19 ASN0025I ASN0028I ASN0025I Muutosten seurantaohjelma on alustanut rekisteritaulukon uudelleen. Taulukon "<taulukon_nimi>" mahdollisesti viallisten rivien määrä on "<luku>". Selitys: Tämä sanoma tulostuu sanoman ASN0018W kanssa. Uudelleenalustus on toteutettu pyynnön mukaisesti ASN0018W-sanomassa mainituista mahdollista ongelmista huolimatta. Käyttäjän vastaus: Katso sanoma ASN0018W. ASN0026W Muutosten seurantaohjelma ei voinut varata jäljityspuskuria. Rutiinin nimi on <rutiini> ja tarvittava muistimäärä on <tarvittava_muistimäärä>. Selitys: Järjestelmä on havainnut muistinvarausvirheen. Jäljityspuskurille ei ole riittävästi muistia käytettävissä. Jäljityspuskuria käytetään muutosten seurantaohjelmassa vain informaation keräämiseen, ja muutosten seurantaohjelman ajo voi jatkua, vaikka puskuria varten ei ole varattuna muistia. Käyttäjän vastaus: Ota yhteys järjestelmäohjelmoijaan ja pyydä häntä selvittämään sanomassa mainittuun muistinvaraukseen tarvittava menetelmä. Jos käytössä on VM:n muutosten seurantaohjelma, näennäismuistin varauspyyntöä ei ole voitu toteuttaa. Voit joutua suurentamaan muutosten seurantaohjelman ajoon varatun näennäiskoneen muistin kokoa. Jos käytössä on VSE:n muutosten seurantaohjelma, kaikki käytettävissä oleva GETVIS-muisti on käytössä. Voit joutua varaamaan suuremman osion ja aloittamaan sen jälkeen muutosten seurantaohjelman uudelleen. ASN0027W muutosten seurantaohjelma on jo käytössä. Selitys: Olet yrittänyt aloittaa useamman kuin yhden muutosten seurantaohjelman DB2:n alijärjestelmää tai tietokantaa kohti. Jos käytössä on VSE/ESA-järjestelmä, VSE:n muutosten seurantaohjelma luo yksilöllisen lukitusnimen kutakin tietokantaan kohden. Tämä lukitusnimi on jo käytössä, joten VSE:n muutosten seurantaohjelma on jo aktiivinen tietokantaa varten. Jos käytössä on VM/ESA-järjestelmä, VM:n muutosten seurantaohjelma on selvittänyt, että lukituksessa käytetty resurssitunnus on jo käytössä. Resurssitunnus on määritetty CAPTURE ASNPARMS -tiedoston ENQ_NAME-parametrissa. Käyttäjän vastaus: Jos käytössä on MVS/ESA-alijärjestelmien DB2-ohjelma, aja vain yksi muutosten seurantaohjelman ilmentymä kaikkia alijärjestelmiä varten, jotka kuuluvat samaan yhteistietoryhmään, tai aja vain yksi muutosten seurantaohjelman ilmentymä kaikissa erillisjärjestelmissä. Jos käytössä on jokin muu DB2-ympäristö, aja vain yhtä muutosten seurantaohjelmaa tietokantaa kohden. Jos käytössä on VM:n muutosten seurantaohjelma ja haluat ajaa VM:n muutosten seurantaohjelmaa useaa DB2-tietokantaa kohden, varmista, että kullakin seurantaohjelmalla on yksilöllinen arvo muuttamalla CAPTURE ASNPARMS -tiedoston ENQ_NAME-parametria. ASN0028I Käyttäjä on keskeyttänyt muutosten seurantaohjelman. Selitys: Toisinnuksen hallintaohjelma on keskeyttänyt muutosten seurantaohjelman, ja ohjelma on nyt odotustilassa. Tämä on ilmoitussanoma. Käyttäjän vastaus: Toimia ei tarvita. Luku 2. Muutosten seuranta- ja päivitysohjelman sanomat 11

20 ASN0029I ASN0035W ASN0029I Käyttäjä on jatkanut muutosten seurantaohjelman ajoa. Selitys: IBM:n toisinnuksen hallintaohjelma on jatkanut muutosten seurantaohjelman ajoa lykkäystilasta ja seurantaohjelman ajo on alkanut uudelleen. Tämä on ilmoitussanoma. Käyttäjän vastaus: Toimia ei tarvita. ASN0030I Muutosten seurantaohjelma ei tunnistanut käyttäjän antamaa komentoa. Selitys: IBM:n toisinnuksen hallintaohjelma on antanut komennon, jota muutosten seurantaohjelma ei tunnista. Kelvolliset komennot ovat seuraavat: STOP (Ctrl+C DB2 DataPropagator -ohjelmassa) SUSPEND RESUME REINIT PRUNE GETLSEQ Näille komennoille ei ole parametreja. Käyttäjän vastaus: Käytä vain kelvollisia komentoja. ASN0031E Muutosten seurantaohjelman säätöparametrien taulukossa voi olla vain yksi rivi. Rutiinin nimi on <rutiini> ja taulukon nimi <taulukko>. Selitys: Säätöparametritaulukkoa ei ole määritetty oikein tai siihen on lisätty virheellisiä rivejä. Käyttäjän vastaus: Lisätietoja taulukon oikeasta muodosta on ohjekirjan kohdassa "Table Structures" ja julkaisussa Replication Guide and Reference. Poista virheelliset rivit. ASN0033E Muutosten seurantaohjelma ei voinut alustaa rekisteritaulukkoa uudelleen. Taulukon nimi on <taulukon_nimi>. Selitys: IBM:n toisinnuksen hallintaohjelma on yrittänyt alustaa muutosten seurantaohjelman, mutta rekisteritaulukossa on virhe. Käyttäjä on voinut yrittää päivittää toisinnuslähdettä, kun muutosten seurantaohjelman on ollut ajossa tai keskeytettynä. Rekisteritaulukko ei ehkä vastaa muita ohjaustaulukoita. Käyttäjän vastaus: Tämä on toissijainen sanoma. Lisätietoja virheestä on edellisissä sanomissa. Lisätietoja on ohjekirjan kohdassa "Capture and Apply" ja julkaisussa Replication Guide and Reference. ASN0034E Muutosten seurantaohjelman säätöparametrien taulukon sarakkeessa "<sarake>" on virheellinen arvo. Rutiinin nimi on <rutiini> ja taulukon nimi <taulukko>. Selitys: Säätöparametritaulukossa ei ole oikeat arvot. Arvot voivat olla arvoalueen ulkopuolella. Käyttäjän vastaus: Lisätietoja on käytössä olevaa ympäristöä vastaavassa ohjekirjan kohdassa "Capture and Apply". Tarkista viipymäraja, säilytysaika ja päivitysten vahvistustiheys. ASN0035W Rekisteritaulukossa on rivejä, joiden arkkitehtuurin tasoa ohjelma ei tue. Rutiinin nimi on <rutiini> ja taulukon nimi <taulukko>. Selitys: Rekisteritaulukon versio ei vastaa muutosten seurantaohjelman nykyistä versiota. Ohjaustoimintojen nykyinen versio ei ole yhteensopiva ajossa olevan muutosten seurantaohjelman kanssa. Käyttäjän vastaus: Lisätietoja rekisteritaulukon ARCH_LEVEL-sarakkeen oikeasta arvosta on julkaisussa Replication Guide and Reference. Tarkista, että lähdepalvelimessa olevassa rekisteritaulukossa on oikea arvo. Jos arvo ei ole oikea, käytä yhteensopivia versioita ohjaustoiminnoista ja muutosten seurantaohjelmasta. 12 Sanomaopas, osa 1

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1 Toukokuu 2012 1 (8) Aditro versio 6.1.2 SP1 Päivitysohje Toukokuu 2012 2 (8) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Application Pool Identity...

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 2.3.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 2.3.2009 1 / 28 Puhelinluettelo, koodi def lue_puhelinnumerot(): print "Anna lisattavat nimet ja numerot." print

Lisätiedot

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla Sivu 1/6 Yhteysopas Tuetut käyttöjärjestelmät Software and Documentation -CD-levyltä voi asentaa tulostinohjelmiston seuraaviin käyttöjärjestelmiin: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008

Lisätiedot

1 Visma L7 päivitysaineiston nouto

1 Visma L7 päivitysaineiston nouto 1 Visma L7 päivitysaineiston nouto Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka Visma L7 -järjestelmän master-ympäristö päivitetään etäpäivitysohjelman avulla. 1.1 Etäpäivitysohjelman asennus/päivitys Saat etäpäivitysohjelman

Lisätiedot

IBM DB2 Universal Database for Windows. Käyttöopas GB11-9146-00

IBM DB2 Universal Database for Windows. Käyttöopas GB11-9146-00 IBM DB2 Universal Database for Windows Käyttöopas Versio 7 GB11-9146-00 IBM DB2 Universal Database for Windows Käyttöopas Versio 7 GB11-9146-00 Lue ennen tämän julkaisun ja siinä kuvatun ohjelman käyttöä

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Tietokantojen hallinta

Tietokantojen hallinta Tietokantojen hallinta 1. Yleistä Ensimmäinen vaihe ennen Odoo käytön aloittamista, on varmuuskopioiden tekeminen. Se kannattaa tehdä riittävän usein. Kun Odoo toimii omalla koneella, on tietokantojen

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta:

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta: Novell Filr -työpöytäsovellus lueminut Huhtikuu 2015 1 Tuotteen yleiskatsaus Novell Filr -työpöytäsovelluksella voit synkronoida Novell Filr -tiedostoja tietokoneesi tiedostojärjestelmän kanssa ja muokata

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

HumakPro-uudistuksia ja -parannuksia / kevät 2013:

HumakPro-uudistuksia ja -parannuksia / kevät 2013: HumakPro-uudistuksia ja -parannuksia / kevät 2013: Pikavalikon hallinnointi koskien HALLINTO-osion toimintoja: Henkilöstöllä on mahdollisuus luoda itselleen valikko josta pääsee navigoimaan suoraan tiettyyn

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

MultiBoot Käyttöopas

MultiBoot Käyttöopas MultiBoot Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Google Cloud Print -opas

Google Cloud Print -opas Google Cloud Print -opas Versio 0 FIN Merkintöjen selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa vinkkityyliä: Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa tulee toimia tai miten toimintoa voi käyttää muiden

Lisätiedot

Käytettäväksi QR-koodin lukulaitteen/lukijan kanssa yhteensopivien sovellusten kanssa

Käytettäväksi QR-koodin lukulaitteen/lukijan kanssa yhteensopivien sovellusten kanssa Xerox QR Code -sovellus Pika-aloitusopas 702P03999 Käytettäväksi QR-koodin lukulaitteen/lukijan kanssa yhteensopivien sovellusten kanssa Käytä QR (Quick Response) Code -sovellusta seuraavien sovellusten

Lisätiedot

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6)

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO

Lisätiedot

Valppaan asennus- ja käyttöohje

Valppaan asennus- ja käyttöohje Versio Päiväys Muokkaaja Kuvaus 0.9 16.2.2006 Tuukka Laakso Korjattu versio 0.1 Antti Kettunen Alustava versio Sisällysluettelo 1 Johdanto...2 2 Valppaan asennus...3 2.1 Valppaan kääntäminen...3 2.2 Valmiiksi

Lisätiedot

Tarva MT (Maantie) pikaohje. 25.10. 2012 Harri Peltola & Mikko Virkkunen

Tarva MT (Maantie) pikaohje. 25.10. 2012 Harri Peltola & Mikko Virkkunen Tarva MT (Maantie) pikaohje 25.10. 2012 Harri Peltola & Mikko Virkkunen 2 Kirjautuminen Tarva MT -ohjelmaan kirjaudutaan linkistä: http://tarvamt.myapp.info/tarvadb/tarva/tarva.html henkilökohtaisella

Lisätiedot

Action Request System

Action Request System Action Request System Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet seminaari HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 25.10.2000 Action Request System (ARS) Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

SCS Data Manager. Julkaisutiedot. Versio 3.00

SCS Data Manager. Julkaisutiedot. Versio 3.00 SCS Data Manager Julkaisutiedot Versio 3.00 Yrityksen hallinto Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 935 Stewart Drive Sunnyvale, California 94085 U.S.A. Puhelin: +1-408-481-8000

Lisätiedot

Käyttöohje Social News

Käyttöohje Social News Käyttöohje Social News 1.1. painos FI Social News Vapauta sisäinen uutistoimittajasi ja raportoi lähiseutusi kiinnostavat tapahtumat suurelle yleisölle ammattimediakumppaneiden kautta. Lataa ja asenna

Lisätiedot

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla tietokoneeseen ja suorita asennusohjelma uudelleen.

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla tietokoneeseen ja suorita asennusohjelma uudelleen. Sivu 1/6 Yhteysopas Tulostimen asentaminen paikallisesti (Windows) Huomautus: Jos Software and Doumentation ei tue käyttöjärjestelmää, tulostin on lisättävä Ohjattu tulostimen lisääminen - toiminnon avulla.

Lisätiedot

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto Sisäänkirjaus Uloskirjaus Yritystieto Kustannusarvio PartSmart Siirrä PartSmart tiedosto Näytä PartSmart ostoslistat Lataa PartSmartHinnasto Tuotteet Lisävarusteet SNOW ATV PWC Öljytuotteet Öljyt, Snow

Lisätiedot

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 MY STANDARD -OHJE mystandard.hansaworld.com Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 KÄYTTÖÖNOTTO Mikäli Standard ERP -ohjelmistonne on HansaWorldin pilvipalvelimella (hostingissa), teidän on mahdollista hallinnoida

Lisätiedot

MicroStation V8i-käyttöympäristö

MicroStation V8i-käyttöympäristö MicroStation V8i-käyttöympäristö Liite 2 Pääkäyttäjän ohjeet Juha Orre Tekniikan koulutusalan opinnäytetyö Kone- ja tuotantotekniikka Insinööri (AMK) KEMI 2013 SISÄLLYS Liite 2 2(14) SISÄLLYS... 2 1 KÄYTTÖOHJEET...

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 4.3.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 4.3.2009 1 / 35 Tiedostot Tiedostojen käsittelyä tarvitaan esimerkiksi seuraavissa tilanteissa: Ohjelman käsittelemiä

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

Käyttöpaneelin merkkivalot

Käyttöpaneelin merkkivalot tarkoittavat eri asioita niiden järjestyksen mukaan. Merkkivalot, jotka ovat pois päältä, päällä ja/tai vilkkuvat, osoittavat tulostimen eri tilanteita kuten tulostimen tilaa, tarvittavia käyttäjän toimia

Lisätiedot

Uutta Remote Support Platform 3.0 -versiossa

Uutta Remote Support Platform 3.0 -versiossa Uutta Remote Support Platform for SAP Business One Asiakirjaversio: 1.0 2012-10-08 Kaikki maat Typografiset merkintätavat Kirjasintyyli Esimerkki Näytöstä lainatut sanat tai merkit. Näitä ovat kenttien

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu

Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu Lukija: pääsivu Lukija Käyttäjä on avannut sivuston pääsivun Ruudulle tulostuvat kirjoittajat ja heidän juttujensa otsikot. - Lopputulos Käyttäjä voi valita kirjoittajan jutut tai kirjoittajan jutun 1

Lisätiedot

VARAINSIIRTOVEROILMOITUS (6012) Asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön

VARAINSIIRTOVEROILMOITUS (6012) Asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön VARAINSIIRTOVEROILMOITUS (6012) Asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakkeet TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Rajauksia... 2 2 VOIMASSAOLO... 3 3 TUNNUS-TIETO LUETTELO...

Lisätiedot

Tarva LC (Level Crossing) pikaohje Harri Peltola & Mikko Virkkunen

Tarva LC (Level Crossing) pikaohje Harri Peltola & Mikko Virkkunen Tarva LC (Level Crossing) pikaohje 17.1. 2014 Harri Peltola & Mikko Virkkunen 2 Kirjautuminen TarvaLC-ohjelmaan kirjaudutaan linkistä: http://tarvalc.myapp.info/tarvadb/tarva/tarva.html henkilökohtaisella

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Tulostusongelmien ratkaiseminen

Tulostusongelmien ratkaiseminen 1 Käyttöpaneelin näyttö on tyhjä, tai siinä näkyy vain vinoneliöitä. Työt eivät tulostu. Tulostimen testaus epäonnistui. Tulostin ei ole valmis vastaanottamaan tietoa. Määritetty vastaanottoalusta on täynnä.

Lisätiedot

Sovellusarkkitehtuurit

Sovellusarkkitehtuurit HELIA TiKo-05 1 (9) Sovellusarkkitehtuurit ODBC (Open Database Connectivity)... 2 JDBC (Java Database Connectivity)... 5 Middleware... 6 Middleware luokittelu... 7 Tietokanta -middleware... 8 Tapahtumamonitorit

Lisätiedot

5. HelloWorld-ohjelma 5.1

5. HelloWorld-ohjelma 5.1 5. HelloWorld-ohjelma 5.1 Sisällys Lähdekoodi. Lähdekoodin (osittainen) analyysi. Lähdekoodi tekstitiedostoon. Lähdekoodin kääntäminen tavukoodiksi. Tavukoodin suorittaminen. Virheiden korjaaminen 5.2

Lisätiedot

KIINTEISTÖVÄLITTÄJÄN ILMOITUS VARAINSIIRTOVEROSTA (6012)

KIINTEISTÖVÄLITTÄJÄN ILMOITUS VARAINSIIRTOVEROSTA (6012) KIINTEISTÖVÄLITTÄJÄN ILMOITUS VARAINSIIRTOVEROSTA (6012) TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 4

Lisätiedot

Näin asennat MS-DOS käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen

Näin asennat MS-DOS käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen Näissä ohjeissa käydään läpi Microsoftin MS-DOS 6.22 -käyttöjärjestelmän asennus Microsoftin Virtual PC 2007 -virtuaalikoneeseen. Asennusta varten sinulla on oltava Virtual PC 2007 asennettuna tietokoneellasi

Lisätiedot

TAITAJA 2007 ELEKTRONIIKKAFINAALI 31.01-02.02.07 KILPAILIJAN TEHTÄVÄT. Kilpailijan nimi / Nro:

TAITAJA 2007 ELEKTRONIIKKAFINAALI 31.01-02.02.07 KILPAILIJAN TEHTÄVÄT. Kilpailijan nimi / Nro: KILPAILIJAN TEHTÄVÄT Kilpailijan nimi / Nro: Tehtävän laatinut: Hannu Laurikainen, Deltabit Oy Kilpailutehtävä Kilpailijalle annetaan tehtävässä tarvittavat ohjelmakoodit. Tämä ohjelma on tehty laitteen

Lisätiedot

Uutta Remote Support Platform 3.1 -versiossa

Uutta Remote Support Platform 3.1 -versiossa What's New Asiakirjaversio: 1.0 2014-05-09 Asiakirjaversiot Seuraavassa taulukossa esitellään asiakirjan tärkeimmät muutokset. Versio Pvm Kuvaus 1.0 2014-05-09 Ensimmäinen versio 2 All rights reserved.

Lisätiedot

GroupWise Calendar Publishing Host User

GroupWise Calendar Publishing Host User GroupWise 8 Calendar Publishing Host User 8 17. lokakuu 2008 Novell GroupWise Calendar Publishing Host User PIKAKÄYNNISTYS www.novell.com YLEISTÄ Novell GroupWise Calendar Publishing Host User on Web-pohjainen

Lisätiedot

SELECT-lauseen perusmuoto

SELECT-lauseen perusmuoto SQL: Tiedonhaku SELECT-lauseen perusmuoto SELECT FROM WHERE ; määrittää ne sarakkeet, joiden halutaan näkyvän kyselyn vastauksessa sisältää

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N76 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa

Lisätiedot

1 Tivax Professional 4.5

1 Tivax Professional 4.5 Tivax Professional 4.5 1 1 Tivax Professional 4.5 1.1 Tivax ohjelman asentaminen TivaxProfessional versio 4.5 asennetaan joko CD:ltä tai lataamalla asennustiedosto Internetistä. Asennus CD:ltä: Asennusohjelma

Lisätiedot

Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu Osallistujat Lukija Tuloehdot Käyttäjä on avannut sivuston pääsivun Kuvaus Ruudulle tulostuvat kirjoittajat ja

Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu Osallistujat Lukija Tuloehdot Käyttäjä on avannut sivuston pääsivun Kuvaus Ruudulle tulostuvat kirjoittajat ja Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu Osallistujat Lukija Tuloehdot Käyttäjä on avannut sivuston pääsivun Kuvaus Ruudulle tulostuvat kirjoittajat ja heidän juttujensa otsikot. Poikkeukset - Lopputulos Käyttäjä

Lisätiedot

Valitse etusivulta oma piirisi

Valitse etusivulta  oma piirisi Valitse etusivulta www.resultcode.fi oma piirisi Kirjaudu tunnuksillasi tilaa unohtuneet tunnukset tekstiviestillä sähköpostilla Pikalinkit Suoralinkit sarjoihin ja joukkueisiin Omat roolit seurassa/joukkueessa

Lisätiedot

Käyttöohje alayksikkökoodiston tarkastamiseen ja täydentämiseen

Käyttöohje alayksikkökoodiston tarkastamiseen ja täydentämiseen Käyttöohje alayksikkökoodiston tarkastamiseen ja täydentämiseen Alayksikkökoodistossa näkyvät kaikki korkeakoulujen, yliopistosairaaloiden ja tutkimuslaitosten alayksiköt ja näihin liitetyt OKM:n ohjauksen

Lisätiedot

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 Copyright 2002 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään 9354501 Issue 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650:N ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

HAAGA-HELIA Heti-09 1 (14) ICT05: Tiedonhallinta ja Tietokannnat O.Virkki Transaktionkäsittely

HAAGA-HELIA Heti-09 1 (14) ICT05: Tiedonhallinta ja Tietokannnat O.Virkki Transaktionkäsittely HAAGA-HELIA Heti-09 1 (14) Transaktionkäsittely Transaktion / Tapahtuman hallinta... 2 Taustaa... 3 Tapahtuman käsite... 5 ACID-ominaisuudet... 7 Samanaikaisuuden hallinta... 8 Lukitukset... 9 Toipuminen...

Lisätiedot

PROSEDUURIT, FUNKTIOT JA HERÄTTIMET - ESIMERKKEINÄ ORACLE, SQL SERVER, MYSQL JA OCELOT JOUNI HUOTARI K2009

PROSEDUURIT, FUNKTIOT JA HERÄTTIMET - ESIMERKKEINÄ ORACLE, SQL SERVER, MYSQL JA OCELOT JOUNI HUOTARI K2009 PROSEDUURIT, FUNKTIOT JA HERÄTTIMET - ESIMERKKEINÄ ORACLE, SQL SERVER, MYSQL JA OCELOT JOUNI HUOTARI K2009 PROSEDUURIT Ohjelmamoduuleita, jotka voidaan tallettaa tietokantaan (DBMS:n tietohakemistoon)

Lisätiedot

Turvallisuusilmoitusovelluksen käyttöohjeet

Turvallisuusilmoitusovelluksen käyttöohjeet Turvallisuusilmoitusovelluksen käyttöohjeet Kirjautumisen jälkeen käyttäjälle ilmestyy näkymä aikaisemmin tehdyistä ilmoituksistaan (kuva 1). Kuva 1. Käyttäjän kirjautumisen jälkeen aloitusnäkymässä näytetään

Lisätiedot

Aloita tästä. Poista kaikki teipit ja nosta näyttö. Tarkasta varusteet

Aloita tästä. Poista kaikki teipit ja nosta näyttö. Tarkasta varusteet HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one User Guide Aloita tästä 1 USB-kaapelin käyttäjät: Asenna USB-kaapeli vasta, kun sinua neuvotaan tekemään niin, koska muuten ohjelmisto ei ehkä asennu oikein. Määritä

Lisätiedot

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0 Voodoo Dragon 2 Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Tehtäväkuvaus Tehtävänäsi on siirtää, asentaa ja määritellä yrityksen Windows -ratkaisuihin perustuva IT-ympäristö. Käytä salasanaa Qwerty123, jos muuta ei ole pyydetty.

Lisätiedot

Webforum. Version 16.1 uudet ominaisuudet. Päivitetty:

Webforum. Version 16.1 uudet ominaisuudet. Päivitetty: Webforum Version 16.1 uudet ominaisuudet Päivitetty: 2016-03-21 Sisältö Tietoja tästä dokumentista... 3 Yleistä... 4 Aloita sivu / Dashboard... 5 Tekstin muotoilu uutisissa... 5 Muuta... 5 Dokumentit...

Lisätiedot

[Jnix näyttökoe. o ei ole sallittua käyttää mitään verkkolevyjakoa tai mitään siihen rinnastettavaa järjestelmdä.

[Jnix näyttökoe. o ei ole sallittua käyttää mitään verkkolevyjakoa tai mitään siihen rinnastettavaa järjestelmdä. v1 081213 DTEK 1043 Opiskelun ja työelämän tietotekniikka [Jnix näyttökoe Tärkeää Naytt«ikokee(ssa/n) o saa hakea ohjeita Internetistä. o ei saa käyttää kurssimateriaaleja. o ei saa käyttää kirjallisia

Lisätiedot

Lions Clubs International Jäsenyys Usein kysyttyjä kysymyksiä

Lions Clubs International Jäsenyys Usein kysyttyjä kysymyksiä K: Miten raportoin Ei jäsenmuutoksia tässä kuussa? V: Mene Oma lionsklubini -valikkoon ja valitse Jäsenet. Jäsenet -sivulla voit klikata Ei muutoksia tässä kuussa -painiketta. Valitse raportointikuukausi

Lisätiedot

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut

Lisätiedot

Ohjeita LINDOn ja LINGOn käyttöön

Ohjeita LINDOn ja LINGOn käyttöön Ohjeita LINDOn ja LINGOn käyttöön LINDOn tärkeimmät komennot ovat com (command), joka tuloaa käytettävissä olevat komennot ruudulle, ja help, jonka avulla saa tietoa eri komennoia. Vaaukset kursiivilla

Lisätiedot

Luento 3. Timo Savola. 7. huhtikuuta 2006

Luento 3. Timo Savola. 7. huhtikuuta 2006 UNIX-käyttöjärjestelmä Luento 3 Timo Savola 7. huhtikuuta 2006 Osa I Käyttöoikeudet Käyttöoikeudet Monen käyttäjän järjestelmä Prosessit kuuluvat eri käyttäjille Tiedostot kuuluvat

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88 Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON ASENTAMINEN...2 4. KÄYTÖN ALOITTAMINEN...3

Lisätiedot

ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto. Ohje /

ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto. Ohje / ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto Ohje / 9.10.2015 2 (10) Sisältö 1. ArcGIS Pro:n lataaminen, asennuspaketin purkaminen ja asentaminen... 3 ArcGIS Pro:n lataaminen My Esri -palvelusta... 3 Asennuspaketin

Lisätiedot

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Versio 2008.1 15.10.2008 ohje 15.10.2008 Asennus, käyttöönotto ja päätoiminnot Ohjelmiston tarkoitus Ohjelmiston tarkoitus on yhdistää Peltotuki

Lisätiedot

Tilastointi- ja tulospalveluohjelma

Tilastointi- ja tulospalveluohjelma Tilastointi- ja tulospalveluohjelma Koulutus seuratoimitsijoille 11.10.2013 Suomen Jääkiekkoliitto / Etunimi Sukunimi 1 JOUKKUEENJOHTAJA JOUKKUEEN PERUSKOKOONPANO Kirjaudu joukkuetunnuksilla Palvelusivustolle

Lisätiedot

Valitse tunnistautumisvaihtoehto. Kun olet lukenut tekstin valitse seuraava. Mikäli valitsit sähköisen tunnistautumisen -> valitse sopivin vaihtoehto

Valitse tunnistautumisvaihtoehto. Kun olet lukenut tekstin valitse seuraava. Mikäli valitsit sähköisen tunnistautumisen -> valitse sopivin vaihtoehto Valitse tunnistautumisvaihtoehto. Kun olet lukenut tekstin valitse seuraava Mikäli valitsit sähköisen tunnistautumisen -> valitse sopivin vaihtoehto Lue läpi ja tulosta tarvittaessa tiedostot -> valitse

Lisätiedot

AutoCAD Electrical - Päivitys

AutoCAD Electrical - Päivitys AutoCAD Electrical - Copyright 2016 Future Group AutoCAD Electrical -ohjelmiston erillinen päivitys sisältää lisäyksiä mm. ohjelmiston perusversion blokkikirjastoihin, uuden suomenkielisen MS Access osatietokannan

Lisätiedot

Luentaohjelma M-Bus mittareille Versio 1.77 ja uudemmat

Luentaohjelma M-Bus mittareille Versio 1.77 ja uudemmat 1(8) Sisältö 1 M-Bus -luenta M-Bus Arkin avulla...2 1.0 Mikä on?...2 1.1 Asennus...2 1.2 Käyttö...2 1.3 Yleisimmät kentät ja painikkeet...4 Muita painikkeita:...7 1.4 Modeemi...7 2 M-Bus Arkin käyttö esimerkki...8

Lisätiedot

2 Konekieli, aliohjelmat, keskeytykset

2 Konekieli, aliohjelmat, keskeytykset ITK145 Käyttöjärjestelmät, kesä 2005 Tenttitärppejä Tässä on lueteltu suurin piirtein kaikki vuosina 2003-2005 kurssin tenteissä kysytyt kysymykset, ja mukana on myös muutama uusi. Jokaisessa kysymyksessä

Lisätiedot

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 2 vastaukset

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 2 vastaukset 815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2015-2016. Harjoitus 2 vastaukset Harjoituksen aiheena on BNF-merkinnän käyttö ja yhteys rekursiivisesti etenevään jäsentäjään. Tehtävä 1. Mitkä ilmaukset seuraava

Lisätiedot

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0 TRUST GAMER KIT PCI Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Gamer Kit PCI -tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tarvitaan jonkin verran kokemusta tietokoneista.

Lisätiedot

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, TYÖNANTAJASUORITUSTEN TIEDOT (VSRTASKV)

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, TYÖNANTAJASUORITUSTEN TIEDOT (VSRTASKV) VEROHALLINTO 1.1.2017 A88/200/2016 1.1 VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, TYÖNANTAJASUORITUSTEN TIEDOT (VSRTASKV) TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Tavoitettavuusasetusten hallinta Oma Elisa -käyttöliittymällä Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin.

Lisätiedot

Tulostuslaatuopas. Tyhjät tai valkoiset sivut. Tumma tuloste. Tulostuslaatuopas. Sivu 1/16

Tulostuslaatuopas. Tyhjät tai valkoiset sivut. Tumma tuloste. Tulostuslaatuopas. Sivu 1/16 Sivu 1/16 Tulostuslaatuopas Tyhjät tai valkoiset sivut a Poista kuvayksikkö tai kuvansiirtopaketti ja asenna se uudelleen. Varoitus Vaurioitumisen mahdollisuus: Älä altista kuvayksikköä tai kuvansiirtopakettia

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON ASENTAMINEN...2

Lisätiedot

TRUST SIGHT FIGHTER VIBRATION FEEDBACK & PREDATOR QZ 500

TRUST SIGHT FIGHTER VIBRATION FEEDBACK & PREDATOR QZ 500 TRUST SIGHT FIGHTER VIBRATION FEEDBACK & PREDATOR QZ 500 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Sight Fighter Vibration Feedback - ja Predator QZ 500 - tuotteiden

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS PUUN OSTAJAN VUOSI-ILMOITUSTIEDOT (VSPUERIE)

VUOSI-ILMOITUS PUUN OSTAJAN VUOSI-ILMOITUSTIEDOT (VSPUERIE) VEROHALLINTO 1.1.2016 A140/200/2015 versio 1.1. VUOSI-ILMOITUS PUUN OSTAJAN VUOSI-ILMOITUSTIEDOT (VSPUERIE) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 1.4.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 1.4.2009 1 / 56 Tentti Ensimmäinen tenttimahdollisuus on pe 8.5. klo 13:00 17:00 päärakennuksessa. Tämän jälkeen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP deskjet 970c http://fi.yourpdfguides.com/dref/899986

Käyttöoppaasi. HP deskjet 970c http://fi.yourpdfguides.com/dref/899986 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Paroc Panel System ArchiCAD-sovellus

Paroc Panel System ArchiCAD-sovellus Paroc Panel System ArchiCAD-sovellus 1.1.2014 Käyttöehdot Sovelluksen käyttö ja kopiointi on maksutonta. Sovelluksen ja kaikki sen näyttämä sisältö toimitetaan sellaisenaan ilman minkäänlaista takuuta.

Lisätiedot

Skannaaminen RightFaxiin. Pääkäyttäjän opas

Skannaaminen RightFaxiin. Pääkäyttäjän opas Skannaaminen RightFaxiin Pääkäyttäjän opas Toukokuu 2016 www.lexmark.com Sisällys 2 Sisällys Yleiskuvaus...3 Käyttöönottovalmiuden tarkistusluettelo...4 Sovelluksen asetusten määrittäminen...5 Sovelluksen

Lisätiedot

Adobe Digital Editions -ohjeet

Adobe Digital Editions -ohjeet Adobe Digital Editions -ohjeet Adobe Digital Editions on Adoben e-kirjojen lukemiseen tarkoitettu kevyt erillinen lukuohjelma, joka on ollut käytössä Adobe Reader -ohjelman 8-versiosta alkaen. Ohjelman

Lisätiedot

Voodoo Dragon. Voodoo Dragon. Käyttäjän opas. Versio 1.0

Voodoo Dragon. Voodoo Dragon. Käyttäjän opas. Versio 1.0 Voodoo Dragon Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 3 vastaukset

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 3 vastaukset 815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2015-2016. Harjoitus 3 vastaukset Harjoituksen aiheena ovat imperatiivisten kielten muuttujiin liittyvät kysymykset. Tehtävä 1. Määritä muuttujien max_num, lista,

Lisätiedot

Tik Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu TESTITAPAUKSET LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 2.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001 Tekijä:

Lisätiedot

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6)

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) VEROHALLINTO 1.1.2017 1.0 VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien ylläpito

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien ylläpito Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien ylläpito 21.3.2016 2(10) Pätevyyksien ylläpito Pätevyydet -sivun näkyminen ja pätevyyksien ylläpito-oikeus... 3 Pätevyydet -sivun toiminnot...

Lisätiedot

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Sisällysluettelo Julkaisujärjestelmä hallinta... 3 Joomla-järjestelmän ylävalikolla on seuraavia:... 3 Valikot... 4 Kategoriat ja artikkelit... 5 Lisäosat ja moduulien

Lisätiedot

Tietorakenteet ja algoritmit syksy Laskuharjoitus 1

Tietorakenteet ja algoritmit syksy Laskuharjoitus 1 Tietorakenteet ja algoritmit syksy 2012 Laskuharjoitus 1 1. Tietojenkäsittelijä voi ajatella logaritmia usein seuraavasti: a-kantainen logaritmi log a n kertoo, kuinka monta kertaa luku n pitää jakaa a:lla,

Lisätiedot

ELINKEINOYHTYMÄN OSAKASSELVITYS (35)

ELINKEINOYHTYMÄN OSAKASSELVITYS (35) ELINKEINOYHTYMÄN OSAKASSELVITYS (35) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 4 6 HUOMAUTUKSET...

Lisätiedot

Arena-koulutus e-kirjat PIKIssä. Mitä jokaisen pikiläisen on hyvä tietää e-kirjoista. Jaana Pakarinen Tampereen kaupunginkirjasto 8/2013

Arena-koulutus e-kirjat PIKIssä. Mitä jokaisen pikiläisen on hyvä tietää e-kirjoista. Jaana Pakarinen Tampereen kaupunginkirjasto 8/2013 Arena-koulutus 2013 e-kirjat PIKIssä Mitä jokaisen pikiläisen on hyvä tietää e-kirjoista Jaana Pakarinen Tampereen kaupunginkirjasto 8/2013 Kolmiyhteys Verkkokirjasto Ellibs Lukuohjelma e-kirjasta E-kirja

Lisätiedot