VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 8. luokkien oppilaille ja heidän huoltajilleen lv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 8. luokkien oppilaille ja heidän huoltajilleen lv. 2015-2016"

Transkriptio

1 Hämeenlinnan Yhteiskoulu Viertokatu Hämeenlinna 1 VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 8. luokkien oppilaille ja heidän huoltajilleen lv luokkien opetussuunnitelmasta Peruskoulun opetussuunnitelma sisältää yhteisiä ja valinnaisia oppiaineita, jotka määritellään kunkin koulun omassa opetussuunnitelmassa. Yhteisiä oppiaineita opiskellaan eniten 1-7 vuosiluokilla ja valinnaisia aineita 8. ja 9. vuosiluokilla. Koulut ovat saaneet päättää opetussuunnitelmastaan tietyn valtakunnallisen ja kunnallisen rungon pohjalta melko itsenäisesti, joten saman kunnan eri kouluilla voi olla hyvinkin erilaiset opetussuunnitelmat varsinkin valinnaisainetarjonnan suhteen. Hämeenlinnassa luokkien 7-9 oppimäärään tulee koulutuslautakunnan päätöksen mukaan sisältyä opetussuunnitelmassa määriteltyjä oppiaineita yhteensä vähintään 90 viikkotuntia (siis kokonaismäärä luokkien 7-9 aikana). Hämeenlinnan Yhteiskoulun opetussuunnitelman mukaisesti eri oppiaineita opetetaan eri vuosiluokilla seuraavasti: oppiaine/ viikkotuntien määrä eri luokkatasoilla yleisluokat Äidinkieli ja kirjallisuus A1-kieli B1-kieli Matematiikka Biologia ja maantieto Fysiikka ja kemia Terveystieto Uskonto tai elämänkatsomustieto Historia Yhteiskuntaoppi Musiikki Kuvataide Käsityö Liikunta Kotitalous Oppilaanohjaus 1 0,5 0,75 Valinnaiset aineet Valinnaiset aineet + A2 kieli (2) (4+2) (3+2) Yhteensä 30 29,5 30,5 HUOM! Historian opiskelu peruskoulussa päätyy 8. luokalla, joten historian arvosana 8. luokan lukuvuositodistuksesta tulee myös päättötodistukseen.

2 2 Valinnaisaineiden opetussuunnitelmasta Hämeenlinnan Yhteiskoulussa valinnaisaineiden opiskelu painottuu 8. ja 9. vuosiluokille. Osa valinnoista tehdään sekä 8. että 9. luokalle: B2-kielten (saksa tai ranska) opiskelu jatkuu 9. luokalla. Tietotekniikan ajokorttikurssi jatkuu 9. luokalla. Muissa aineissa oppilaat tekevät 8. luokalla uudet valinnat 9. luokkaa varten. Valinnaisaineiden valinta ei rajoita oppilaan jatko-opiskelumahdollisuuksia, mutta se voi vaikuttaa jatkoopiskeluun pääsyyn: esim. valinnaisena aineena opiskellun kolmannen kielen (A2- ja B2-kielen) arvosana lasketaan mukaan siihen keskiarvoon, joka on valintaperusteena lukioon. Tosin oppilas ja huoltaja saavat ennen päättötodistusta valita, merkitäänkö päättötodistukseen A2- ja B2-kielestä numeroarvosana vai pelkkä suoritusmerkintä, jota ei keskiarvoon lasketa. Ammatilliseen koulutukseen pyrittäessä on merkitystä niillä valinnaisaineilla, jotka arvostellaan numeroin: päästötodistuksen kaikkien aineiden keskiarvo pisteytetään. Kaikkien aineiden keskiarvoa laskettaessa huomioidaan myös numeroin arvostellut valinnaisaineet. Lisäksi ammatilliseen koulutukseen pyrittäessä pisteytetään ns. painotusaineet: liikunta, musiikki, kuvataide, käsityö ja kotitalous, joista kolmen parhaan arvosanat pisteytetään erikseen. Tällöin myös valinnaisena opiskellut kurssit, joista on numeroarvosana, vaikuttavat tähän pisteytykseen. Lukujärjestysteknisistä syistä valinnaisainevalintojen vaihtaminen jälkeenpäin on rajoitettua ja jopa mahdotonta. Tästä syystä valinnat kannattaa tehdä harkiten ja valita vain sellaisia kursseja joita haluaa opiskella. Muista myös, että kaikkien valinnaisainekurssien toteutuminen ei ole mahdollista. Rajoittavina tekijöinä toteutukselle ovat esim. koulun tilat, opettajien määrä sekä ennen kaikkea ns. tuntikehys, joka määrittää koulussa opetukseen käytettävien oppituntien ja sitä kautta opetusryhmien lukumäärän. A2-kieli valinnaisaineena Niillä oppilailla, jotka ovat valinneet 5. luokalla vapaaehtoisesti A2-kielen (englanti tai saksa), jatkuu tämän kielen opiskelu 7. luokalla valinnaisaineena. Tavoitteena on saavuttaa a-kielen taso. A2-kieltä opiskellaan 7-9 luokilla 2 vuosiviikkotuntia jokaisella luokka-asteella eli yhteensä 7-9 luokkien aikana 6 viikkotuntia. A2-kielen opiskeluun käytetty 6 viikkotuntia lasketaan mukaan valinnaisaineiden tuntimäärään, joten A2-kielen valinneet oppilaat valitsevat A2-kielen lisäksi 4 viikkotuntia 8. luokalle ja 3 viikkotuntia 9. luokalle muita valinnaisaineita. A2-kielen päättöarvioinnin yhteydessä oppilaalla ja huoltajalla on mahdollisuus valita, merkitäänkö A2- kielen päättöarvosana numeroarvosanalla vai merkitäänkö päättötodistukseen vain suoritusmerkintä. Valinnaisaineet oppilaan työjärjestyksessä Valinnaisaineet ovat oppilaan viikoittaisessa työjärjestyksessä kahden tunnin elementteinä eli oppilas opiskelee valitsemaansa ainetta kaksi peräkkäistä oppituntia kerrallaan. Kahden vuosiviikkotunnin laajuisia aineita opiskellaan koko lukuvuosi, yhden vuosiviikkotunnin laajuisia aineita yksi lukukausi. Huom! Liikunnan ja biologian yhteinen seikkailukurssi järjestetään normaalin päivittäisen koulutyöajan ulkopuolella, yleensä perjantai-iltapäivä lauantai -kestoisena tapahtumana kevätlukukaudella.

3 VALINNAISAINEIDEN ARVIOINTI 3 Valinnaisaineiden arviointi suoritetaan sanallisesti, mikäli suoritettu oppimäärä on pienempi kuin 2 vuosiviikkotuntia. Ne valinnaiset aineet, jotka muodostavat yhtenäisen, vähintään kahden vuosiviikkotunnin oppimäärän, arvioidaan numeroin Lyhyemmistä oppimääristä muodostuvaa koostetta (esim. liikunnan yhden vuosiviikkotunnin laajuiset kurssit) ei katsota tällaiseksi yhtenäiseksi oppimääräksi, vaikka oppilaan valitsemien oppimäärien yhteenlaskettu laajuus yltäisikin kahteen vuosiviikkotuntiin. Seuraavassa lyhyt luonnehdinta Yhteiskoulussa valittavina olevista valinnaisaineista / -kursseista. Lisätietoja eri oppiaineista ja kurssien sisällöistä saa ko. aineen opettajilta. VALINTAOHJE VALINTOJEN MÄÄRÄ 9.luokalle valitaan valinnaisia aineita yhteensä kuuden (6) vuosiviikkotunnin verran. A2-kielen lukijat valitsevat kieliopintojen kahden (2) vuosiviikkotunnin lisäksi kolme (3) vuosiviikkotuntia. Näin A2-kielen opiskelijalle tulee valintoja yhteensä viisi (5) vuosiviikkotuntia 9.luokalle. VALINTOJEN MERKITSEMINEN Merkitse rasti valitsemasi kurssin edessä olevaan neliöön. VALINNAN VAPAUS Valinnat saa tehdä muuten vapaasti, mutta ainakin yhden valituista kursseista tulee olla kahden vuosiviikkotunnin laajuinen.

4 4 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUDEN VALINNAISET OPINNOT Luova kirjoittaminen (xailuo9) Tavoite: 1 vuosiviikkotunti eli kaksi tuntia viikossa yhden lukukauden ajan. Oman luovan kirjoittamisen kehittäminen ja monipuolistaminen Tartu kynään ja anna ajatusten lentää! Luovan kirjoittamisen kurssilla perehdytään luovaan kirjoittamiseen ja etsitään omaa tyyliä kirjoittajana. Kurssilla tuotetaan tekstejä yksin ja yhdessä sekä opitaan antamaan ja vastaanottamaan palautetta tehdyistä töistä. Lukukauden aikana kirjoitetaan mm. novelleja, näytelmiä, ja runoja riippuen kurssilaisten omista mielenkiinnon kohteista, kenties julkaistaan yhteinen kokoelmakin! Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista. Ilmaisutaito (xaiilm9) Tavoite: Arviointi 1 vuosiviikkotunti eli kaksi tuntia viikossa yhden lukukauden ajan. Oman ilmaisun ja esiintymisvarmuuden kehittäminen ja monipuolistaminen. Iloa ilmaisuun! Ilmaisutaidon kurssilla harjoitellaan ja haetaan esiintymisvarmuutta, omaa ilmaisua erilaisissa ilmaisutilanteissa, draaman hyödyntämistä oman toiminnan tukena, kehon ja äänen oikeaa käyttöä sekä yhdessä tekemisen iloisia elämyksiä. Kurssilla tehdään mm. pieniä draamaharjoituksia, mielikuvamatkoja, improvisaatiota, prosessidraamaa ja tutustutaan hieman ilmaisutaidon ja draamakasvatuksen teorioihin. Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista. VIERAIDEN KIELTEN VALINNAISET OPINNOT Espanjan alkeet (xesp9) HUOM! Tavoite: Arviointi. Jos olet suorittanut tämän kurssin jo 8.luokalla, et voi valita kurssia enää uudestaan. Oppilas oppii espanjan kielen alkeita. Oppilas oppii espanjan kielen perusrakenteita ja jokapäiväiseen elämään liittyvää sanastoa. Kurssi keskittyy arkipäiväisissä tilanteissa käytävään keskusteluun. Samalla tutustutaan myös espanjalaiseen kulttuuriin. Ranskan alkeet (xra91, xra92) Tavoite: Arviointi. Oppilas oppii ranskan kielen alkeita. Oppilas oppii ranskan kielen perusrakenteita ja jokapäiväiseen elämään liittyvää sanastoa. Kurssi keskittyy arkipäiväisissä tilanteissa käytävään keskusteluun. Samalla tutustutaan myös ranskalaiseen kulttuuriin.

5 MATEMATIIKAN VALINNAISET OPINNOT 5 Matematiikan syventävä kurssi (xmas9) Kurssilla laajennetaan ja syvennetään peruskoulutietoja ja taitoja. Kurssin aiheena mm. muistikaavat, polynomien jakaminen tekijöihin, rationaalilausekkeet, yhtälöt, yhtälöparit, epäyhtälöt ja funktiot. Hyödyllinen kurssi jatko-opintoja varten. TIETOTEKNIIKAN VALINNAISET OPINNOT Tietokoneen ajokortti (vata91 ja vata92) 2 vuosiviikkotuntia eli 2 tuntia viikossa koko lukuvuoden ajan. Kurssilla opiskellaan tietokoneen ajokorttitutkintoon tarvittavia asioita. Ajokorttitutkinto on Tietotekniikan Kehittämiskeskuksen TIEKE ry:n ylläpitämä valtakunnallinen tutkinto, joka sisältää seitsemän moduulia. Koulullamme on lupa järjestää tietokoneen ajokorttitutkintoja ja kirjoittaa todistuksia. Kurssi täydentää 8.luokan opintoja, mutta sen voi aloittaa myös 9.- luokalla. Lisätietoja TIEKE:n kotisivulta: sekä Arvioidaan numeroin Ajokorttitodistuksen saadakseen on suoritettava moduulikokeet hyväksytysti TIEKEN vaatimusten mukaan. Kuvankäsittely (xatku9) HUOM! Jos olet suorittanut tämän kurssin jo 8. luokalla, et voi valita kurssia enää uudestaan 1 vuosiviikkotuntia eli 2 tuntia viikossa yhden lukukauden ajan. Kurssilla opetellaan digikameran käyttöä, kuvien siirtoa kamerasta tietokoneelle ja digitaalisten valokuvien käsittelyä GIMP-kuvankäsittelyohjelmalla. Lisätietoja ja Arvioidaan hyväksytty / hylätty. Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää kurssin harjoitusten suorittamista. Ohjelmointi (xatoh9) Opiskellaan ohjelmoinnin perusteita Python-kielen avulla. Kurssin pyrkimyksenä on saada aikaiseksi mielenkiinto ja perusvalmiudet varsinaiseen ohjelmointiin. Oppilaan on suoritettava kurssiin kuuluvat tehtävät sekä kurssin lopuksi tehtävä harjoitustyö saadakseen hyväksymismerkinnän Internet ja kotisivu (xathi9) Tavoitteena on antaa perusvalmiudet oman kotisivun tekemiseen, sekä tutustuttaa HTMLja XHTML-kielen perusteisiin. Oppilaan on suoritettava kurssiin kuuluvat tehtävät sekä kurssin lopuksi tehtävä harjoitustyö saadakseen hyväksymismerkinnän

6 TEKNISEN TYÖN VALINNAISET OPINNOT 6 Tekninen työ 1 (vtn91, vtn92) 2 vuosiviikkotuntia eli kaksi tuntia viikossa koko lukuvuoden ajan. Kurssilla hyödynnetään opittuja teknisen työn taitoja. Valmistetaan metalli- ja puuesineitä tai elektroniikkatöitä myös omien suunnitelmien pohjalta. Oppilaan on myös mahdollista painottaa opiskeluaan oman mielenkiintonsa mukaan esim. puutöihin. Mahdollista tehdä laajempi projektityö yksin tai ryhmässä. Numeroin Tekninen työ 2 (vtn93, vtn94) 2 vuosiviikkotuntia eli kaksi tuntia viikossa koko lukuvuoden ajan. Kurssilla hyödynnetään opittuja teknisen työn taitoja. Valmistetaan metalli- ja puuesineitä tai elektroniikkatöitä myös omien suunnitelmien pohjalta. Oppilaan on myös mahdollista painottaa opiskeluaan oman mielenkiintonsa mukaan esim. puutöihin. Mahdollista tehdä laajempi projektityö yksin tai ryhmässä. Numeroin Tekninen työ (xtn9s) (tarkoitettu niille oppilaille, joilla ei ollut TN 8. luokalla) Kurssilla suunnitellaan ja valmistetaan esineitä eri materiaaleista. Perehdytään työstökoneiden ja työkalujen turvalliseen käyttöön. Lisäksi kurssilla tutustutaan muihin materiaaleihin ja materiaalien yhdistelyyn sekä opiskellaan pintakäsittelyn ja tuotesuunnittelun perusteita. Kurssille osallistuminen ei edellytä teknisen työn opiskelua 8. luokalla. Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista. Mopot ja kulkuneuvot (xtnm9) 1 vuosiviikkotunti eli kaksi tuntia viikossa yhden lukukauden ajan. Kurssilla perehdytään mopojen ja polkupyörien tekniikkaan ja huoltamiseen sekä moottoritekniikkaan yleisesti. Numeroin 4-10.

7 TEKSTIILITYÖN VALINNAISET OPINNOT 7 Miksi käsityö? Käsityötä tehdessä vahvistuu kyky suunnitella ja valmistaa oma tuote, kyky pohtia yhdessä ja yksin, kyky ottaa vastuu omasta ainutkertaisesta työstään. Tuloksena paranevat toimeen tarttumisen rohkeus, pitkäjänteisyys sekä luonnollisesti käsien ja aivojen yhteistyö, kädentaidot. Nämä innovatiivisuutta tukevat ominaisuudet ovat tulevaisuuden (työ)elämässä kullan arvoisia taitoja. Hykki Fashion (vts9) 2 vuosiviikkotuntia eli 2 tuntia viikossa koko lukuvuoden ajan. Muotia ja muotoilua arkeen ja juhlaan. Tunnistetaan oma pukeutumistyyli sekä pohditaan omia vaatevalintoja. Harjaannutaan vaatesuunnittelun, kaavoituksen, ompelun ja vaatteen kokoamisen perustekniikoissa sekä opitaan erilaisia kankaan koristelu/värjäystekniikoita. Pohditaan kuluttajan vastuuta ympäristöstä ja ymmärretään omien valintojen merkityksiä. Muotisuunnittelijoiden tapaan designataan asukokonaisuus itselle ja valmistetaan siitä valitut osat. Asukokonaisuuteen liitetään tuotteen tuunaus tai materiaalin uusiokäyttö. Lisäksi osallistumme mahdollisiin ajankohtaisiin yhteistyöprojekteihin. Numeroin Pientä pintaremonttia (xtsp9) 1 vuosiviikkotunti eli kaksi tuntia viikossa yhden lukukauden ajan. Stailataan oma huone mieleiseksi. Suunnitellaan ja valmistetaan sisustustuote tekstiilimateriaalista, mahdollisesti myös kunnostetaan olemassa olevia tuotteita. Tutustutaan tekstiilitaiteeseen ja sisustusbrändeihin Suomessa ja muualla. KUVATAITEEN VALINNAISET OPINNOT Kuvataiteen ja tekstiilityön yhteiskurssi: Mun puku Trashdesign (xkud9) 1vuosiviikkotuntia eli 2 tuntia viikossa yhden lukukauden ajan. Sinustako tulevaisuuden muotisuunnittelija? Tällä kurssilla pääset toteuttamaan luovimmat ideasi ennenkokeilemattomista materiaaleista näytösasuksi. Kurssilla tutustutaan myös muotikuvaukseen omien pukujen kuvaamisen kautta. Ja kurssin lopuksi on TIETYSTI muotinäytös! Kuvis 9 (vkuvis91 ja vkuvis92) 2 vuosiviikkotuntia eli 2 tuntia viikossa koko lukuvuoden ajan. Monipuolinen kuviksen valinnaiskurssi, joka sisältää piirustusta, maalausta, muotoilua, rakentelua, valokuvausta, grafiikkaa, elokuvaa, taidehistoriaa Kurssin sisältö painottuu oppilaiden kiinnostuksen mukaan. Numeroin Piirustus (xkupii9) Kurssilla syvennetään piirustustekniikoiden tuntemusta ja etsitään omaa käsialaa yhdistellen ja kokeillen erilaisia piirustustapoja.

8 8 MUSIIKIN VALINNAISET OPINNOT Musiikki (vmu91 JA vmu92) 2 vuosiviikkotuntia eli 2 tuntia viikossa koko lukuvuoden ajan. Soitto- ja laulutaitojen harjoittamista ja kehittämistä. Yhteismusisoinnin taitojen syventämistä. Musiikin kuuntelua. Aihekokonaisuuksia mm. jazz-musiikki, maailmanmusiikki, elokuva ja musiikkivideot, taidemusiikkia. Mahdollisuuksien mukaan: musiikillinen projekti/esiintyminen/ vierailu. Sävellystä ipadin GarageBandilla. Numeroarviointi Laulukurssi (xmul9) Lauletaan yksin ja yhdessä. Mikrofoniin laulamista. Stemmalaulua. Mahdollisuus esiintyä yksin tai ryhmässä. Hyväksytty/Hylätty Soittokurssi (xmus9) Yhdessä soittamista. Käytössä bändisoittimet, ja mahdollisuuden mukaan muita soittimia. Opetellaan instrumenttitaitoja, kehitetään kuuntelemista ja yhteissoittoa. Ohjelmisto valitaan tason mukaan. Sävellystä ipadin GarageBandilla. Musavideokurssi/musiikillinen lyhytelokuva (xmuv9) Tavoitteena tehdä musavideo tai musiikillinen lyhytelokuva itse soitettuun/laulettuun musiikkiin tai valmiiseen musiikkiin play backinä. Kurssilla tutustumme erilaisiin musavideotyyleihin ja opimme elokuvallista ajattelua kuvauksen ja leikkaamisen kautta. Videoelokuva voi olla siis mitä vain musiikkiesityksen taltioinnista kokonaistaideteokseen, jossa näytelmä, tanssi, kuvataide ja musiikki luovat kokonaisuuden.

9 LIIKUNNAN VALINNAISET OPINNOT 9 Palloilukurssi 2 pojille (vlip9) 2 vuosiviikkotuntia eli kaksi tuntia viikossa koko lukuvuoden ajan. Syvennetään palloilutaitoja sekä joukkue- että yksilöpalloilulajeissa. Pääpaino joukkuepalloilussa, mutta tutustutaan myös erilaisiin mailapeleihin. Numeroin Liikunnan pitkä valinnainen pojille (vli91, vli92) 2 vuosiviikkotuntia eli kaksi tuntia viikossa koko lukuvuoden ajan. Kurssin sisältö suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa. Tavoitteena on tutustua kurssin aikana mahdollisimman moniin eri lajeihin. Numeroin Lihaskunto- ja kuntosalikurssi pojille (xlplk9) 1 vuosiviikkotunti eli kaksi tuntia viikossa yhden lukukauden ajan. Kurssin tavoitteena on lihaskunnon kohottaminen, harjoittelun perusperiaatteiden omaksuminen sekä kuntosalilaitteisiin tutustuminen. Kurssi sisältää hieman teoriaa, oman kuntosaliohjelman laatimista sekä monipuolista lihaskuntoharjoittelua. Hyväksytty / hylätty. Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista tunneilla tehtäviin harjoituksiin. Pitkä liikuntakurssi tytöille (vli91, vli92) 2 vuosiviikkotuntia eli 2 tuntia viikossa koko lukuvuoden ajan. Lajitaitojen syventämistä, ajankohtaisia lajeja ja mahdollisuuksien mukaan uusiin lajeihin tutustumista. Tavoitteena ilo ja virkistys. Kurssin sisältö suunnitellaan yhdessä ryhmän kanssa. Mahdollisuus painottaa kurssilla jotain tiettyä lajia (esim. sähly) ryhmän toiveiden mukaan. Numeroin 4-10 Palloilukurssi tytöille (xltp9) Pelataan eri pallopelejä, kokeillaan uusia palloilulajeja. Sisältö suunnitellaan yhdessä ryhmän kanssa. Hyväksytty suoritus edellyttää tunneille osallistumista tunneilla harjoituksiin. Kuntosali- ja musiikkiliikuntakurssi tytöille (xltm9) Kuntoilua ja tanssia musiikin tahdissa. Kuntosalilla syvennetään lihaskuntoharjoittelun tietämystä. Huomioidaan myös lihashuolto ja rentoutus. Kuntosalikertojen määrä sovitaan yhdessä oppilaiden kanssa. Hyväksytty edellyttää osallistumista tunneilla tehtäviin harjoituksiin.

10 10 Seikkailua ja elämyksiä kurssi sekä tytöille että pojille (xlipts9) 1 vuosiviikkotunti, toteutus erikseen sovittavana ajankohtana Ripaus teoriaa, lusikallinen suunnittelua, sangollinen seikkailua. Yksi yhdessä suunniteltu ja toteutettu seikkailuretki tai useita lyhyitä retkiä maastossa/vesillä. Sisältöihin kuuluu aina vaellusta, suunnistusta, yöpymistä, ruuanlaittoa maastooloissa, luonnon havainnointia, ja toiveiden mukaan mm. kiipeilyä, melontaa jne. Hyväksymismerkintä edellyttää aktiivista osallistumista. KOTITALOUDEN VALINNAISET OPINNOT Kotitalous II (vko91 JA vko92) Huom! Kotitalouden valinta 9. luokalle on mahdollinen, mikäli oppilas on suorittanut hyväksytysti 8.luokan valinnaiset opinnot. 2 vuosiviikkotuntia eli 2 tuntia viikossa koko lukuvuoden ajan. Kurssin tarkoituksena on vahvistaa ja edelleen kehittää oppilaan ruoka-aineiden käsittelyja ruoanvalmistus/leivontataitoja sekä harjaantua erilaisissa kodin arkipäivän tehtävissä ja sosiaalisissa taidoissa. Syyslukukaudella kansainväliset keittiöt: kukin oppilas /-pari perehtyy valitsemansa maan ruokakulttuuriin, tekee siitä kirjallisen esitelmän ja suunnittelee toteutettavan käytännön sovelluksen. Numeroin Leivonta (xkol9) Leivonnan taitokurssi on soveltava kurssi osaavalle ja ahkeralle leipojalle, joka kykenee pitkäjännitteiseen ja huolelliseen työskentelyyn. Kurssilla opetellaan erilaisia leivontamenetelmiä ja perehdytään leipomista helpottaviin työtapoihin, välineisiin ja koneisiin. Valmistetaan erilaisia makeita ja suolaisia leivonnaisia kansainvälisiä tuulahduksia unohtamatta. Hyväksytty arvosana edellyttää aktiivista tuntityöskentelyä ja kirjallisesta loppukokeesta suoriutumista.

11 11 HISTORIAN JA YHTEISKUNTAOPIN VALINNAISET OPINNOT Lakitieto - Rikos ja rangaistus (xlaki9) Kurssissa perehdytään vuotiaan nuoren oikeudelliseen asemaan. Kurssin avulla voi ymmärtää lainsäädännön ja erilaisten sääntöjen merkitystä yhteiskunnassa ja perehtyä arkielämää sääteleviin keskeisiin oikeuskäytänteisiin. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, millaisista teoista seuraa rangaistus tai vahingonkorvaus ja minkälainen on nuoren vastuu. Kurssi rakentuu arkielämän todellisiin tapahtumiin, jotka ovat olleet tuomioistuinten ja eri viranomaisten käsiteltävinä. Kurssi sisältää vierailukäyntejä ja asiantuntijavierailuja oppitunneilla. Kurssi soveltuu niin lukiossa lakitiedon valinnaiskurssia suunnitteleville kuin ammatillisiin oppilaitoksiin suuntautuneille. Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista ja työntekoa kurssilla. Yrittäjyys - Perustetaan yritys! (xyri9) Mistä menestyvä yritys on tehty? Osaavasta yrittäjästä, hyvästä liikeideasta, selkeästä toiminta-ajatuksesta. Kun joukkoon lisätään annos yrittämisen halua ja rohkeutta, luovuutta ja sitkeyttä, ovat yrityksesi eväät koossa. Moni yritys syntyy omasta ideasta, oivalluksesta, havainnosta tai unelmasta. Yritysidea voi syntyä myös omasta osaamisesta tai harrastuksesta. Edellä kuvatun tekstin pohjalta voit kurssilla ideoida omannäköisesi yrityksen. Kurssin aikana tehdään yrityssuunnittelun lisäksi vapaaehtoisia yritysvierailuita 8. luokkalaisten ekskursioryhmän kanssa. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista kurssille ja oman yrityksen suunnittelun. Historiasta nykypäivään (xhin9) Miksi palestiinalaiset ja israelilaiset kiistelevät alueista? Millainen oli Neuvostoliitto ja miten siitä tuli Venäjä? Millainen on nykyinen Venäjä? Miten Eurooppa on yhdentynyt? Millaisia asioita nykymaailmasta ihmettelet? Mietitkö, mihin tilanteeseen on päädytty? Tällä kurssilla voit etsiä vastauksia. Kurssilla perehdytään johonkin valtioon tai ilmiöön ja tarkastellaan sitä sekä historian näkökulmasta että nykypäivän tilanteesta. Kurssille osallistuva tekee tutkielman valitsemastaan aiheesta ja esittelee sen muulle ryhmälle. Jokainen kurssille osallistuva paitsi esittelee oman aiheensa, myös opponoi eli antaa palautetta toisen kurssilaisen työstä ja samalla perehtyy hänen aiheeseensa. Kurssin tavoitteena on ymmärtää nykypäivän tilanteita historian kautta. Kurssin hyväksytty suoritus edellyttää tutkielman tekemisen, sen esittelemisen ja opponoinnin.

12 Tukioppilaskurssi 9-luokkalaisille (xtuki91) 12 1 vuosiviikkotunti eli 2 tuntia viikossa syyslukukaudella Tukioppilastoimintaan voivat hakeutua 8-luokalla tukioppilaskurssin käyneet. Tukioppilaan tulee olla koulun sääntöjä noudattava ja hyväkäytöksinen oppilas. Kurssin aikana suunnitellaan ja järjestetään mm. 7-päivä uusien oppilaiden tutustuttamiseksi kouluumme. Muuta mukavaa, koulun arkea piristävää toimintaa järjestetään yhteisten suunnitelmien mukaan. Erityisesti kiinnitetään huomiota kouluviihtyvyyden lisäämiseen ja koulukiusaamisen vähentämiseen liittyvään toimintaan. Kurssin hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista tukioppilastoimintaan. Elämän hyvä ja paha (etiikan syventävä) (xhypa9) 1 vuosiviikkotunti eli 2 tuntia viikossa yhden lukukauden ajan Kurssin kuluessa perehdytään erilaisiin eettisiin ongelmiin. Kurssilaiset voivat itse valita heitä kiinnostavia teemoja ja työtapoja. Teemoihin syvennytään tekemällä mm. esitelmiä ja ryhmätöitä sekä luonnollisesti myös keskustelemalla. Mahdollisuuksien mukaan tunneille kutsutaan myös vierailijoita. Tavoitteena on myös opiskella tiedon hakemista ja muokkaamista sekä omien mielipiteiden perustelemista.

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ VALINNAISAINEIDEN VALINTA JA TUNTIJAKO VALINTA Valintojen tulisi pohjautua oppilaan kiinnostuksiin ja taitoihin. Valintoja tehdessä kannattaa ottaa huomioon ainakin seuraavat seikat:

Lisätiedot

VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 7. luokkien oppilaille ja heidän huoltajilleen lv. 2015-2016

VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 7. luokkien oppilaille ja heidän huoltajilleen lv. 2015-2016 1 Hämeenlinnan Yhteiskoulu Viertokatu 1 13210 Hämeenlinna VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 7. luokkien oppilaille ja heidän huoltajilleen lv. 2015-2016 7. - 9. luokkien opetussuunnitelmasta Peruskoulun opetussuunnitelma

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN YHTEISKOULU

HÄMEENLINNAN YHTEISKOULU HÄMEENLINNAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEET 9. LUOKALLE 2016-2017 VALINTAOHJE Valintojen määrä Yhdeksännelle luokalle valitaan valinnaisia aineita yhteensä kuuden (6) vuosiviikkotunnin verran. Valinnaisia

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN Illan ohjelma: Valinnaisuus Pikkolassa Luokanvalvojan tapaaminen Luokanvalvojat: 7A Antti Korpinen 7B Leena Mäyry-Ylinen 7C Milla Ojala 7D Mari Johansson 7E Tommi Roininen 7F

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 9.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Joensuun steinerkoulun valinnaisaineopas lukuvuodelle

Joensuun steinerkoulun valinnaisaineopas lukuvuodelle Joensuun steinerkoulun valinnaisaineopas lukuvuodelle 2017-2018 VALINNAISAINEIDEN VALINTA Valinnaisaineet ovat pakollinen osa oppilaiden oppimäärää. Opetussuunnitelmamme tarjoaa erilaisia valinnanmahdollisuuksia

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä 2015 Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valintaperusteita Oma mielenkiinto, taipumukset, harrastuneisuus, aiempi koulumenestys

Lisätiedot

LUKUVUOSI LIIKUNTA (4.-6.-luokat) MUSIIKKI (4.-6.-luokat)

LUKUVUOSI LIIKUNTA (4.-6.-luokat) MUSIIKKI (4.-6.-luokat) Haminan koulu 4.-6.-luokkien VALINNAISAINEOPAS lv. 2017-2018 LUKUVUOSI 2017-2018 Uudessa opetussuunnitelmassa 1.8.2016 alkaen valinnaisaineita opetetaan neljännellä vuosiluokalla yksi 45 min. viikkotunti.

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 8.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN YHTEISKOULU

HÄMEENLINNAN YHTEISKOULU HÄMEENLINNAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEET 9. LUOKALLE 2017 2018 VALINTAOHJE Yhdeksännelle luokalle valitaan valinnaisia aineita yhteensä kuuden (6) vuosiviikkotunnin verran. Valinnaisia aineita valitaan

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 6.luokka Johdanto Uuden opetussuunnitelman mukaisesti Veromäen koulussa opiskellaan valinnaisaineita alakoulun neljänneltä luokalta alkaen. Valinnaisten opintojen opiskelu

Lisätiedot

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Mankolan koulu Pitkät valinnaisaineet 2015 2017 https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Hyvät oppilaat ja seitsemäsluokkalaisten huoltajat Opetussuunnitelman ja tuntijaon

Lisätiedot

RUUSUVUOREN VALINNAISAINEET

RUUSUVUOREN VALINNAISAINEET RUUSUVUOREN VALINNAISAINEET 6. LUOKKA Info 5. luokkalaisille Valinnaisainetarjoitin aukeaa 26.3. klo 18.00 6. luokan valinnaisaineet Liikunta Tekstiilityö Mediataito Kotitalous LIIKUNTAKURSSI Sekä tytöt

Lisätiedot

VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017

VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017 VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA 2017 2018 LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017 LIELAHDEN KOULUN TUNTIJAKO 2019-2020 6.10.2017 TH Aine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Äidinkieli ja kirjallisuus 7 7

Lisätiedot

Valinnaisaineet Järvenperän koulussa. Info huoltajille

Valinnaisaineet Järvenperän koulussa. Info huoltajille Valinnaisaineet Järvenperän koulussa Info huoltajille 17.1.2018 Tervetuloa Ohjelma 17.45- Mahdollisuus kahvitteluun 18.00-18.30 Luokat 7ABC: Info valintojen tekemisestä, auditoriossa Luokat 7DEF: Tutustumista

Lisätiedot

LUKIJALLE. Arviointi. Opintien koulun tuntijako

LUKIJALLE. Arviointi. Opintien koulun tuntijako Valinnaisaineopas 2015-2017 LUKIJALLE Seuraavilla sivuilla esitellään Opintien koulun tuntijako sekä yksityiskohtaisesti koulun valinnaisainetarjotin 8. luokalle lukuvuodeksi 2015-2016 ja 9. luokalle lukuvuodeksi

Lisätiedot

KELLON KOULUN VALINNAISAINEOPAS 8.-LUOKKALAISILLE LUKUVUODEKSI 2013-2014

KELLON KOULUN VALINNAISAINEOPAS 8.-LUOKKALAISILLE LUKUVUODEKSI 2013-2014 KELLON KOULUN VALINNAISAINEOPAS 8.-LUOKKALAISILLE LUKUVUODEKSI 2013-2014 SINULLE, KAHDEKSASLUOKKALAINEN Tämä tietopaketti on tarkoitettu peruskoulun yläkoulun 8.- luokkalaisille ja heidän huoltajilleen

Lisätiedot

Kempeleen kunta Liite 1

Kempeleen kunta Liite 1 Kempeleen kunta Liite 1 Wilmassa KODIN KAAVAKE (1.-9. LK) LAPSEN NIMI 1. Miten lapsenne suhtautuu koulunkäyntiin? 2. Onko lapsellanne kavereita koulussa ja miten hän tulee toimeen kavereiden kanssa? 3.

Lisätiedot

LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten

LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten KEVÄT 2017 2 VALINNAISAINEIDEN TEHTÄVÄ Perusopetuksen valinnaisten aineiden tehtävä on syventää ja laajentaa perusopetuksen yhteisten oppiaineiden,

Lisätiedot

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli)

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli) Täytä tiedot huolellisesti tekstaamalla. Henkilötiedot Sukunimi ja etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Henkilötunnus Huoltajan puhelinnumero Oma puhelinnumero

Lisätiedot

Linnainmaan koulu. Valinnaisaineet 2016-2018

Linnainmaan koulu. Valinnaisaineet 2016-2018 Linnainmaan koulu Valinnaisaineet 2016-2018 LINNAINMAAN KOULUN TUNTIJAKO 7.-9. LUOKILLA AINE 7 8 9 Yht. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 3 3 3 9 A-KIELI 2 3 3 8 B-KIELI (RUOTSI) 2 2 2 6 MATEMATIIKKA 3 3 4 10

Lisätiedot

LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten

LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten 1 LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten KEVÄT 2015 2 VALINNAISAINEIDEN TEHTÄVÄ Perusopetuksen valinnaisten aineiden tehtävä on syventää ja laajentaa perusopetuksen yhteisten oppiaineiden,

Lisätiedot

Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu

Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä 2015 Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valintaperusteita Oma mielenkiinto, taipumukset, harrastuneisuus, aiempi

Lisätiedot

Oppilaat opiskelevat valinnaisaineita 5. ja 6. luokilla.

Oppilaat opiskelevat valinnaisaineita 5. ja 6. luokilla. Oppilaat opiskelevat valinnaisaineita 5. ja 6. luokilla. 5. luokalla on oppilaalla kaksi valinnaisainetta (1h + 1h) ja 6. luokalla yksi valinnaisaine (1h). Eniten valintoja saaneet valinnaisaineet toteutuvat.

Lisätiedot

Yläkoulujen lukkarityöpaja

Yläkoulujen lukkarityöpaja Yläkoulujen lukkarityöpaja 14.11.2017 Uuden opsin mukainen arviointikulttuuri Arviointisykli sama kaikille oppilaille, syksyllä kirjallinen väliarviointi ja lukuvuosiarviointi (sama pohja molemmissa).

Lisätiedot

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat: 1. Lukuvuositodistus 2. Välitodistus 3. Erotodistus 4. Päättötodistus Opetuksen järjestäjä

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 7. luokka

VALINNAISAINEOPAS 7. luokka VALINNAISAINEOPAS 7. luokka RIIHENMÄEN KOULU 2017 2018 RIIHENMÄEN KOULUN ARVOT: ILO-LUOVUUS VÄLITTÄMINEN-VASTUULLISUUS KANNUSTUS-YHTEISHENKI OHJEITA VALINNAISAINEEN VALINTAAN: Seuraavilla sivuilla on esitelty

Lisätiedot

Kempeleen perusopetuksen opetussuunnitelma

Kempeleen perusopetuksen opetussuunnitelma Kempeleen perusopetuksen opetussuunnitelma Luku 16.21 Valinnaisaineet Valinnaisaineiden vuosiluokkakohtaiset tavoitteet, sisällöt, työtavat ja oppimisympäristö sekä arviointi Valmistelijat: Pasi Jolanki,

Lisätiedot

Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN

Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN Illan ohjelma Ekonomian valinnaisaineryhmän kahvila Tervetulosanat Opinto-ohjaajien esitys VALINNAISAINEIDEN ESITTELY KOULUN LUOKKATILOISSA PERUSKOULUN OPPIAINEET

Lisätiedot

Hamulan koulun valinnaisainetarjonta

Hamulan koulun valinnaisainetarjonta Hamulan koulun valinnaisainetarjonta LUKUVUOSI 2016-2017 Sisällysluettelo ILMAISUTAITO... 3 KUVATAIDE... 4 MUSIIKKI... 5 LIIKUNTA... 6 OHJELMOINTI JA ROBOTIIKKA... 7 TEKNINEN TYÖ... 8 2 ILMAISUTAITO 5.

Lisätiedot

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT KAUHAJOEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT TOIMINTAOHJE Sivistyslautakunta 9.6.2010, 92 Päivitys: Sivistyslautakunta 25.5.2011 70 1 Lähtökohta Suomessa vakinaisesti asuvat lapset

Lisätiedot

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011 KÄYTTÄYTYMISEN JA TYÖSKENTELYN ARVIOINTI Oppilaan nimi 1. vuosiluokka syntymäaika 04.06.2011 Oppilaan itsearviointi: Kiitettävästi Hyvin Tyydyttävästi Heikosti Käyttäytyminen oppilas Noudatan hyviä tapoja.

Lisätiedot

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv. 2016-17 Valinnaisaineet oppilas valitsee yhdessä huoltajan kanssa kaksi valinnaisainetta mikäli 5. luokan oppilaan valinta kohdistuu A2-kieleen muuta

Lisätiedot

Vantaan alakoulujen Oppimisen arvioinnin toteuttaminen Wilmassa

Vantaan alakoulujen Oppimisen arvioinnin toteuttaminen Wilmassa Vantaan alakoulujen Oppimisen arvioinnin toteuttaminen Wilmassa Tässä ohjeistuksessa kuvataan opettajille alakoulun arvioinnin teknistä toteuttamista Wilmassa. Opetussuunnitelman perusteissa ja Vantaan

Lisätiedot

Valinnaisuus luokilla A2-kieli ja muut valinnaiset aineet

Valinnaisuus luokilla A2-kieli ja muut valinnaiset aineet Valinnaisuus 5.-6. luokilla A2-kieli ja muut valinnaiset aineet Valinnaiset aineet alakoulussa Oppilaalla on yhteensä 2 vvt (vuosiviikkotuntia) valinnaisia aineita sekä 5. luokalla että 6.luokalla. Oppilas

Lisätiedot

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun.

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun. Yhtenäiskoulu Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU opas peruskoulun luokille 7 9 Yhtenäiskoulun 7. - 9. luokkien tuntijako Vuosiluokka 7 8 9 Kaikille

Lisätiedot

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen OPSISSA JA OPSISTA Opetussuunnitelma 2016 Uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen kaikissa kouluissa vuosiluokilla 1 6. Perusopetuksen ylemmät vuosiluokat ottavat opetussuunnitelmat

Lisätiedot

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011 KÄYTTÄYTYMISEN JA TYÖSKENTELYN ARVIOINTI Oppilaan nimi syntymäaika 1. vuosiluokka 18.12.2010 Oppilaan itsearviointi: Kiitettävästi Hyvin Tyydyttävästi Heikosti Käyttäytyminen oppilas Noudatan hyviä tapoja.

Lisätiedot

Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle

Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle 1 Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle Hyvä kuudesluokkalainen! Sinulla on nyt mahdollisuus päättää oman koulutyösi sisällöstä. Saat valita kiinnostuksesi mukaan yhden lyhyen valinnan seitsemännelle

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 8.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 8. OPPILAAN ARVIOINTI 8.1. Arviointi opintojen aikana 8.1.1. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2018 2019 4.-6.luokat Johdanto Uuden opetussuunnitelman mukaisesti Veromäen koulussa opiskellaan valinnaisaineita alakoulun neljänneltä luokalta alkaen. Valinnaisten opintojen opiskelu

Lisätiedot

Samoja pitkiä valinnaisaineita opiskellaan kaksi lukuvuotta (8. ja 9. lk).

Samoja pitkiä valinnaisaineita opiskellaan kaksi lukuvuotta (8. ja 9. lk). VALINNAISAINEISTA Seitsemännen luokan jälkeen taide- ja taitoaineista jäävät pois kuvataide, käsityö ja kotitalous. Kahdeksannen luokan jälkeen taide- ja taitoaineista jää pois musiikki. Edellä olevista

Lisätiedot

JATKAISINKO LUKIOSSA?

JATKAISINKO LUKIOSSA? JATKAISINKO LUKIOSSA? MIKSI LUKIOON? Tavoitteenasi on jatkaa korkeakouluissa, erityisesti yliopistossa. Yliopistojen pääsykokeissa voidaan vaatia lukion oppimäärän osaamista, esim. maa, fy, ke ja bi. Tarvitset

Lisätiedot

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 1 Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 Kurssien suoritusaikasuositus: A (äidinkieli) 3 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7,8*,9* 8*,9* 3 vuoden kevät 1,2,3 4,5,6,7 6,7,8,9 4 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7

Lisätiedot

Munkkiniemen yhteiskoulu. peruskoulu luokat 7 9

Munkkiniemen yhteiskoulu. peruskoulu luokat 7 9 Munkkiniemen yhteiskoulu peruskoulu luokat 7 9 TERVETULOA MUNKAN PERUSKOULUUN! Munkka on moderni yksityiskoulu, jossa toimivat yläkoulu ja lukio. Peruskoulun erityispiirteitä ovat jaksottomuus, laaja kieliohjelma

Lisätiedot

EHNROOSIN KOULU

EHNROOSIN KOULU EHNROOSIN KOULU 2017-2018 Vahvoilta juurilta tiedot ja taidot tulevaisuuteen! TERVETULOA 7. LUOKALLE EHNROOSIN KOULU Nordenskiöldintie 2 04600 Mäntsälä puh. 040 3145 310 Rehtori 311 Apulaisrehtori 312

Lisätiedot

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen Hei kuudesluokkalainen! Siirtyminen peruskoulun yläluokille (7.-9.) merkitsee koulunkäynnissä

Lisätiedot

Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA

Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA 26.1.2017 ILLAN OHJELMASSA: Kahvit Yleisiä asioita Tredun rakentamisaikataulusta Valinnaisaineiden valinnan esittelyä Huoltajien kysymyksiä valinnaisaineista

Lisätiedot

Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla. on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä

Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla. on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten valinnaiskursseja. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä opiskellaan 2 tuntia viikossa. Valinta pitää olla

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet 2017-2018 5.-6. luokat Valinnat tehdään Wilmassa 20.3.-2.4.2017 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Oppilas valitsee kaksi valinnaista ainetta 5.luokalle 4.luokan

Lisätiedot

LUKIO-OPINNOT. Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho

LUKIO-OPINNOT. Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho LUKIO-OPINNOT Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho Opinto-ohjaajat Riina Laasonen 1 D, E, F Salla Purho - 1 A, B, C MITÄ LUKIOSTA ON HYVÄ TIETÄÄ? Oppimateriaalit hankittava

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Piirros Mika Kolehmainen Haukiputaan koulun 5. luokan valinnaiset aineet A2- kieli (2 h) saksa ranska ruotsi Liikunnan syventävä (2h) Musiikin syventävä

Lisätiedot

Valinnaisaineet. kahdeksannella luokalla 2007-2008. Kahden lukuvuoden valinnaisainekurssit: RANTAKYLÄN YHTENÄISKOULU.

Valinnaisaineet. kahdeksannella luokalla 2007-2008. Kahden lukuvuoden valinnaisainekurssit: RANTAKYLÄN YHTENÄISKOULU. RANTAKYLÄN YHTENÄISKOULU Mikkelin kaupunki Valinnaisaineet kahdeksannella luokalla 2007-2008 Kahden lukuvuoden valinnaisainekursseista valitaan kaksi. Kurssilla opiskellaan kaksi tuntia viikossa 8.- ja

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto HAKIJATUNNUS (Opisto täyttää) Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka

Lisätiedot

Kielten opiskelu Oulussa

Kielten opiskelu Oulussa Kielten opiskelu Oulussa Kielten nimitykset Varhennettu leikinomainen ja toiminnallinen kielenopetus 1. tai 2. luokalla (koulukohtainen) A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa

Lisätiedot

Albert Edelfeltin koulun valinnaisaineet lukuvuodelle

Albert Edelfeltin koulun valinnaisaineet lukuvuodelle Albert Edelfeltin koulun valinnaisaineet lukuvuodelle 2017-2018 9. -luokat Nykyiset kahdeksasluokkalaiset valitsevat 9. -luokkaa varten yhden uuden valinnaisaineen (2 viikkotuntia) 8. -luokalla päättyvän

Lisätiedot

Koulut voivat halutessaan jaksottaa ja kurssittaa opetuksensa. Jaksoja voi olla joko 1, 2 tai 4.

Koulut voivat halutessaan jaksottaa ja kurssittaa opetuksensa. Jaksoja voi olla joko 1, 2 tai 4. Vantaan yläkoulujen OPS puu Primuksessa Tässä ohjeistuksessa kuvataan yläkoulun Primuksen ops -puun rakentamista ja arvioinnin teknistä toteuttamista. Opetussuunnitelman perusteissa ja Vantaan kaupungin

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Luonnos 11.11.2015 Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Arviointi perusopetuksessa Arviointikulttuurin keskeiset piirteet Rohkaisu ja kannustus Oppilaiden osallisuus arvioinnissa Tuetaan

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta Kielten nimitykset perusasteella ja lukiossa A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa 2. luokalla. Oulun kaupungissa kaikki oppilaat opiskelevat

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden kurssit suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien kurssien sisältöihin Pedanetin avulla, jotta tulet valinneeksi

Lisätiedot

Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS

Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS 1. Padasjoen lukion aikuislinja Padasjoen lukion aikuislinjalla voi suorittaa koko lukion oppimäärän tai opiskella yksittäisiä aineita ja saada niistä erillisen todistuksen.

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi 2015-2016

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi 2015-2016 Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2015-2016 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Uudistus 10 vuoden välein Perusopetuksen opetussuunnitelma (ops) uudistetaan noin 10 vuoden välein. Taustalla valtioneuvoston asetus, jossa annetaan perusopetuksen

Lisätiedot

Valinnaisaineet Kauraslammen koulussa alueellisella pienluokalla

Valinnaisaineet Kauraslammen koulussa alueellisella pienluokalla Valinnaisaineet Kauraslammen koulussa alueellisella pienluokalla Mikäli oppilas vaihtaa koulua, hän voi joutua vaihtamaan valinnaisaineitaan. Valinnaisaineiden nimet, tuntimäärät ja sisällöt päätetään

Lisätiedot

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Toisluokkalaisen opas Lukuvuosi 2015 2016 Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! Ensimmäisen vieraan kielen eli A-kielen opiskelu aloitetaan

Lisätiedot

valinnaisaineiltaan Tervetuloa! Tule ja tuo vanhempasikin koulun torstaina 4.2.2016 klo 18.00. Infoa, valinnaisten esittelyjä Sisällys Ohjeita

valinnaisaineiltaan Tervetuloa! Tule ja tuo vanhempasikin koulun torstaina 4.2.2016 klo 18.00. Infoa, valinnaisten esittelyjä Sisällys Ohjeita 9.luokkien valinnaisaineet 2016-2017 Sisällys Ohjeita VALINNAISAINEET 9. LUOKILLE Luova kirjoittaminen Yrittäjyyskasvatus Kotitalouskurssi Kuntoilu Palloilu Johdantokurssi lukion matematiikkaan Shakkikurssi

Lisätiedot

TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS

TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS SISÄLLYSLUETTELO: sivu Valinnaisaineiden valinta 2 Valinnaisaineet 8. ja 9. luokkaa varten 3 Ohjeet valinnaisainekortin täyttämiseen 5 Valinnaisainekortin

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016...

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... i SISÄLLYSLUETTELO KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... 4 40, KASKO 19.5.2015 17:30 Sivu 2 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO

Lisätiedot

Valinnaisaineopas 9. luokka 201 6

Valinnaisaineopas 9. luokka 201 6 Valinnaisaineopas 9. luokka 201 6 Valintojen tekeminen kahdeksannella luokalla Mitä uutta yhdeksännellä luokalla? Yhteisiä oppiaineita yhdeksännellä luokalla on 25 ja valinnaisaineita 6 tuntia. Seitsemännellä

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kieli A2-kieli alkaa 5. luokalta ja sitä opiskellaan kaksi tuntia viikossa viidennellä ja kuudennella luokalla. Opiskelu jatkuu 9. luokan loppuun saakka. Metsokankaan

Lisätiedot

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2014 2015. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2014 2015. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Toisluokkalaisen opas Lukuvuosi 2014 2015 Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! 1. 6. luokilla opiskellaan yhtä tai kahta kieltä äidinkielen

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

9. luokan valinnaisaineet. Länsi-Porin koulu - lukuvuosi

9. luokan valinnaisaineet. Länsi-Porin koulu - lukuvuosi 9. luokan valinnaisaineet Länsi-Porin koulu - lukuvuosi 2018-2019 Oppilas valitsee kaksi (2) valinnaisainekurssia. Poikkeuksena A2-kielen lukijat ja matematiikkapainotteisen sekä kuvataidepainotteisen

Lisätiedot

Havukosken koulun yhteishakuilta 24.11.2015. Saija Tikkanen Oppilaanohjaaja

Havukosken koulun yhteishakuilta 24.11.2015. Saija Tikkanen Oppilaanohjaaja Havukosken koulun yhteishakuilta 24.11.2015 Saija Tikkanen Oppilaanohjaaja PÄÄTTÖARVIOINTI Opetussuunnitelman perusteiden mukaan päättöarvosanan tulee perustua oppilaan osaamiseen perusopetuksen päättövaiheessa

Lisätiedot

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2014-2015

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2014-2015 EMÄKOSKEN KOULU lv. 2014-2015 Valinnaiskurssit 9. luokka Lyhytkurssit 9. luokalla lv. 2014-2015 Viime vuonna valitut pitkät valinnaisaineet jatkuvat 9. luokalla. KIELET RUOTSIN KIELI: MERA SVENSKA (xrul)

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

Ajankohtaista. Taidelukioviikko 21.1. 25.1.

Ajankohtaista. Taidelukioviikko 21.1. 25.1. Ajankohtaista Taidelukioviikko.. 5.. Lopputyönäyttely Muutos.. alkaen, näyttelyyn voi tutustua koulupäivien aikana 8.. saakka Promenadikonsertti ti.. klo 8:0 Melartinsalissa, vapaa pääsy, ohjelma 0 Kevyen

Lisätiedot

Palokan yhtenäiskoulu

Palokan yhtenäiskoulu Palokan yhtenäiskoulu Pitkät valinnaiskurssit 8. luokalla lv. 2016-2017 Koivutie 5 40270 PALOKKA https://peda.net/jyvaskyla/palokankoulu rehtori puh. 050 561 6253 opettajat puh. 040 778 7975 opinto-ohjaajat

Lisätiedot

MERTALAN KOULU 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT. lv. 2014-2015

MERTALAN KOULU 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT. lv. 2014-2015 MERTALAN KOULU 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT lv. 2014-2015 Yhteystiedot MERTALAN KOULU Simasalonkatu 2, 57200 Savonlinna Kotisivut: http://edu.savonlinnaseutu.fi/mertala E-mail: mertalankoulu@savonlinna.fi

Lisätiedot

VALINNAISET LYHYTKURSSIT 9. LUOKALLA

VALINNAISET LYHYTKURSSIT 9. LUOKALLA VALINNAISET LYHYTKURSSIT 9. LUOKALLA Valitse 2 kurssia B-valinnaisia opintoja. Yhden kurssin kesto on 38 tuntia. Toisen valitsemistasi kursseista opiskelet syyslukukaudella ja toisen kevätlukukauden aikana.

Lisätiedot

LYHYTKURSSIT 9. luokalle

LYHYTKURSSIT 9. luokalle Taitava leipoja Ompele vaate! TEEMA-työpaja Teknisen työn lyhytkurssi Elektroniikka/ -ohjelmointikurssi Bändi ja lauluyhtye Digimusiikkia Mailapelikurssi Kunto ja kehonhuolto Historiaa ja draamaa - kurssi

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

VALINNAISKURSSIT 4.LUOKKA

VALINNAISKURSSIT 4.LUOKKA VALINNAISKURSSIT 4.LUOKKA Kursseja on tarjolla yhteensä seitsemän. Design -kursseja kolme. Äly ja väläys -kursseja kaksi. Ilmaisu -kursseja kaksi. Jokainen oppilas valitsee lukuvuodelle kaksi kurssia,

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Lausuntoversio 10.7.2017 Asetusluonnos Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Valinnaiset aineet Paulaharjussa

Valinnaiset aineet Paulaharjussa Valinnaiset aineet Paulaharjussa 2016-2017 30.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä 1) Valinnaisten aineiden laajuus: 1 vvt sanallinen arviointi 38 tuntia > ei mennä kovin syvälle, opettajien osaaminen

Lisätiedot

RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI

RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI 2017-18 Valinnaisaineet ja niiden valitseminen Yhteisten oppituntien määrä pienenee kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla. Saat itse enemmän vaikuttaa

Lisätiedot

Tulevalle seitsemännen luokan oppilaalle ja hänen huoltajilleen

Tulevalle seitsemännen luokan oppilaalle ja hänen huoltajilleen Koivukyläntie 52 01350 VANTAA Puh. (09) 8392 3141 www.edu.vantaa.fi/simoya kaarina.meronen@edu.vantaa.fi Saate 6.4.2017 Tulevalle seitsemännen luokan oppilaalle ja hänen huoltajilleen Tervetuloa opiskelemaan

Lisätiedot

Mikäli sinulla on 8. luokalla ollut 6 kurssia 2 -vuotisia valinnaisia, valintasi on jo tehty 9. luokkaa varten!

Mikäli sinulla on 8. luokalla ollut 6 kurssia 2 -vuotisia valinnaisia, valintasi on jo tehty 9. luokkaa varten! LANGINKOSKEN KOULU 2012-2013 VALINNAISAINEET 9. LUOKALLE Mikäli sinulla on 8. luokalla ollut 6 kurssia 2 -vuotisia valinnaisia, valintasi on jo tehty 9. luokkaa varten! Merkitse valintalomakkeeseen kuitenkin

Lisätiedot

7. luokkalaisten valinnaisaineet

7. luokkalaisten valinnaisaineet 7. luokkalaisten valinnaisaineet Valinnaisaineiden valinta Oppilaiden valinnaisaineiden määrä vaihtelee kielivalintojen takia.. Valinnaisaine on valinnainen valintavaiheessa, tämän jälkeen se kuuluu pakollisena

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO valinnaisuus

KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO valinnaisuus KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO 15.2.2017 valinnaisuus A2 -KIELI Käytännön tietoa kielivalinnoista Vapaaehtoiseksi A2-kieleksi voi valita joko ranskan, ruotsin, saksan tai venäjän. Kouluun voi syntyä A2-kielen

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017. Kiukaisten yhteiskoulu

VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017. Kiukaisten yhteiskoulu VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017 Kiukaisten yhteiskoulu Keväinen tervehdys yläkoululta! Peruskoulun opetussuunnitelma sisältää yhteisiä ja valinnaisia oppiaineita, jotka määritellään

Lisätiedot

Munkkiniemen yhteiskoulu. peruskoulu luokat 7 9

Munkkiniemen yhteiskoulu. peruskoulu luokat 7 9 Munkkiniemen yhteiskoulu peruskoulu luokat 7 9 TERVETULOA MUNKAN PERUSKOULUUN! Munkka on moderni yksityiskoulu, jossa toimivat yläkoulu ja lukio. Peruskoulun erityispiirteitä ovat jaksottomuus, laaja kieliohjelma

Lisätiedot

Kotitalous. Kuvataide. Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017

Kotitalous. Kuvataide. Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017 Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017 Yleislinjalla olevat oppilaat valitsevat 9. luokalle kaksi uutta kurssia, matemaattis-luonnontieteellisen tai liikuntapainotuksen valinneet oppilaat valitsevat yhden

Lisätiedot