VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 8. luokkien oppilaille ja heidän huoltajilleen lv

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 8. luokkien oppilaille ja heidän huoltajilleen lv. 2015-2016"

Transkriptio

1 Hämeenlinnan Yhteiskoulu Viertokatu Hämeenlinna 1 VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 8. luokkien oppilaille ja heidän huoltajilleen lv luokkien opetussuunnitelmasta Peruskoulun opetussuunnitelma sisältää yhteisiä ja valinnaisia oppiaineita, jotka määritellään kunkin koulun omassa opetussuunnitelmassa. Yhteisiä oppiaineita opiskellaan eniten 1-7 vuosiluokilla ja valinnaisia aineita 8. ja 9. vuosiluokilla. Koulut ovat saaneet päättää opetussuunnitelmastaan tietyn valtakunnallisen ja kunnallisen rungon pohjalta melko itsenäisesti, joten saman kunnan eri kouluilla voi olla hyvinkin erilaiset opetussuunnitelmat varsinkin valinnaisainetarjonnan suhteen. Hämeenlinnassa luokkien 7-9 oppimäärään tulee koulutuslautakunnan päätöksen mukaan sisältyä opetussuunnitelmassa määriteltyjä oppiaineita yhteensä vähintään 90 viikkotuntia (siis kokonaismäärä luokkien 7-9 aikana). Hämeenlinnan Yhteiskoulun opetussuunnitelman mukaisesti eri oppiaineita opetetaan eri vuosiluokilla seuraavasti: oppiaine/ viikkotuntien määrä eri luokkatasoilla yleisluokat Äidinkieli ja kirjallisuus A1-kieli B1-kieli Matematiikka Biologia ja maantieto Fysiikka ja kemia Terveystieto Uskonto tai elämänkatsomustieto Historia Yhteiskuntaoppi Musiikki Kuvataide Käsityö Liikunta Kotitalous Oppilaanohjaus 1 0,5 0,75 Valinnaiset aineet Valinnaiset aineet + A2 kieli (2) (4+2) (3+2) Yhteensä 30 29,5 30,5 HUOM! Historian opiskelu peruskoulussa päätyy 8. luokalla, joten historian arvosana 8. luokan lukuvuositodistuksesta tulee myös päättötodistukseen.

2 2 Valinnaisaineiden opetussuunnitelmasta Hämeenlinnan Yhteiskoulussa valinnaisaineiden opiskelu painottuu 8. ja 9. vuosiluokille. Osa valinnoista tehdään sekä 8. että 9. luokalle: B2-kielten (saksa tai ranska) opiskelu jatkuu 9. luokalla. Tietotekniikan ajokorttikurssi jatkuu 9. luokalla. Muissa aineissa oppilaat tekevät 8. luokalla uudet valinnat 9. luokkaa varten. Valinnaisaineiden valinta ei rajoita oppilaan jatko-opiskelumahdollisuuksia, mutta se voi vaikuttaa jatkoopiskeluun pääsyyn: esim. valinnaisena aineena opiskellun kolmannen kielen (A2- ja B2-kielen) arvosana lasketaan mukaan siihen keskiarvoon, joka on valintaperusteena lukioon. Tosin oppilas ja huoltaja saavat ennen päättötodistusta valita, merkitäänkö päättötodistukseen A2- ja B2-kielestä numeroarvosana vai pelkkä suoritusmerkintä, jota ei keskiarvoon lasketa. Ammatilliseen koulutukseen pyrittäessä on merkitystä niillä valinnaisaineilla, jotka arvostellaan numeroin: päästötodistuksen kaikkien aineiden keskiarvo pisteytetään. Kaikkien aineiden keskiarvoa laskettaessa huomioidaan myös numeroin arvostellut valinnaisaineet. Lisäksi ammatilliseen koulutukseen pyrittäessä pisteytetään ns. painotusaineet: liikunta, musiikki, kuvataide, käsityö ja kotitalous, joista kolmen parhaan arvosanat pisteytetään erikseen. Tällöin myös valinnaisena opiskellut kurssit, joista on numeroarvosana, vaikuttavat tähän pisteytykseen. Lukujärjestysteknisistä syistä valinnaisainevalintojen vaihtaminen jälkeenpäin on rajoitettua ja jopa mahdotonta. Tästä syystä valinnat kannattaa tehdä harkiten ja valita vain sellaisia kursseja joita haluaa opiskella. Muista myös, että kaikkien valinnaisainekurssien toteutuminen ei ole mahdollista. Rajoittavina tekijöinä toteutukselle ovat esim. koulun tilat, opettajien määrä sekä ennen kaikkea ns. tuntikehys, joka määrittää koulussa opetukseen käytettävien oppituntien ja sitä kautta opetusryhmien lukumäärän. A2-kieli valinnaisaineena Niillä oppilailla, jotka ovat valinneet 5. luokalla vapaaehtoisesti A2-kielen (englanti tai saksa), jatkuu tämän kielen opiskelu 7. luokalla valinnaisaineena. Tavoitteena on saavuttaa a-kielen taso. A2-kieltä opiskellaan 7-9 luokilla 2 vuosiviikkotuntia jokaisella luokka-asteella eli yhteensä 7-9 luokkien aikana 6 viikkotuntia. A2-kielen opiskeluun käytetty 6 viikkotuntia lasketaan mukaan valinnaisaineiden tuntimäärään, joten A2-kielen valinneet oppilaat valitsevat A2-kielen lisäksi 4 viikkotuntia 8. luokalle ja 3 viikkotuntia 9. luokalle muita valinnaisaineita. A2-kielen päättöarvioinnin yhteydessä oppilaalla ja huoltajalla on mahdollisuus valita, merkitäänkö A2- kielen päättöarvosana numeroarvosanalla vai merkitäänkö päättötodistukseen vain suoritusmerkintä. Valinnaisaineet oppilaan työjärjestyksessä Valinnaisaineet ovat oppilaan viikoittaisessa työjärjestyksessä kahden tunnin elementteinä eli oppilas opiskelee valitsemaansa ainetta kaksi peräkkäistä oppituntia kerrallaan. Kahden vuosiviikkotunnin laajuisia aineita opiskellaan koko lukuvuosi, yhden vuosiviikkotunnin laajuisia aineita yksi lukukausi. Huom! Liikunnan ja biologian yhteinen seikkailukurssi järjestetään normaalin päivittäisen koulutyöajan ulkopuolella, yleensä perjantai-iltapäivä lauantai -kestoisena tapahtumana kevätlukukaudella.

3 VALINNAISAINEIDEN ARVIOINTI 3 Valinnaisaineiden arviointi suoritetaan sanallisesti, mikäli suoritettu oppimäärä on pienempi kuin 2 vuosiviikkotuntia. Ne valinnaiset aineet, jotka muodostavat yhtenäisen, vähintään kahden vuosiviikkotunnin oppimäärän, arvioidaan numeroin Lyhyemmistä oppimääristä muodostuvaa koostetta (esim. liikunnan yhden vuosiviikkotunnin laajuiset kurssit) ei katsota tällaiseksi yhtenäiseksi oppimääräksi, vaikka oppilaan valitsemien oppimäärien yhteenlaskettu laajuus yltäisikin kahteen vuosiviikkotuntiin. Seuraavassa lyhyt luonnehdinta Yhteiskoulussa valittavina olevista valinnaisaineista / -kursseista. Lisätietoja eri oppiaineista ja kurssien sisällöistä saa ko. aineen opettajilta. VALINTAOHJE VALINTOJEN MÄÄRÄ 9.luokalle valitaan valinnaisia aineita yhteensä kuuden (6) vuosiviikkotunnin verran. A2-kielen lukijat valitsevat kieliopintojen kahden (2) vuosiviikkotunnin lisäksi kolme (3) vuosiviikkotuntia. Näin A2-kielen opiskelijalle tulee valintoja yhteensä viisi (5) vuosiviikkotuntia 9.luokalle. VALINTOJEN MERKITSEMINEN Merkitse rasti valitsemasi kurssin edessä olevaan neliöön. VALINNAN VAPAUS Valinnat saa tehdä muuten vapaasti, mutta ainakin yhden valituista kursseista tulee olla kahden vuosiviikkotunnin laajuinen.

4 4 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUDEN VALINNAISET OPINNOT Luova kirjoittaminen (xailuo9) Tavoite: 1 vuosiviikkotunti eli kaksi tuntia viikossa yhden lukukauden ajan. Oman luovan kirjoittamisen kehittäminen ja monipuolistaminen Tartu kynään ja anna ajatusten lentää! Luovan kirjoittamisen kurssilla perehdytään luovaan kirjoittamiseen ja etsitään omaa tyyliä kirjoittajana. Kurssilla tuotetaan tekstejä yksin ja yhdessä sekä opitaan antamaan ja vastaanottamaan palautetta tehdyistä töistä. Lukukauden aikana kirjoitetaan mm. novelleja, näytelmiä, ja runoja riippuen kurssilaisten omista mielenkiinnon kohteista, kenties julkaistaan yhteinen kokoelmakin! Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista. Ilmaisutaito (xaiilm9) Tavoite: Arviointi 1 vuosiviikkotunti eli kaksi tuntia viikossa yhden lukukauden ajan. Oman ilmaisun ja esiintymisvarmuuden kehittäminen ja monipuolistaminen. Iloa ilmaisuun! Ilmaisutaidon kurssilla harjoitellaan ja haetaan esiintymisvarmuutta, omaa ilmaisua erilaisissa ilmaisutilanteissa, draaman hyödyntämistä oman toiminnan tukena, kehon ja äänen oikeaa käyttöä sekä yhdessä tekemisen iloisia elämyksiä. Kurssilla tehdään mm. pieniä draamaharjoituksia, mielikuvamatkoja, improvisaatiota, prosessidraamaa ja tutustutaan hieman ilmaisutaidon ja draamakasvatuksen teorioihin. Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista. VIERAIDEN KIELTEN VALINNAISET OPINNOT Espanjan alkeet (xesp9) HUOM! Tavoite: Arviointi. Jos olet suorittanut tämän kurssin jo 8.luokalla, et voi valita kurssia enää uudestaan. Oppilas oppii espanjan kielen alkeita. Oppilas oppii espanjan kielen perusrakenteita ja jokapäiväiseen elämään liittyvää sanastoa. Kurssi keskittyy arkipäiväisissä tilanteissa käytävään keskusteluun. Samalla tutustutaan myös espanjalaiseen kulttuuriin. Ranskan alkeet (xra91, xra92) Tavoite: Arviointi. Oppilas oppii ranskan kielen alkeita. Oppilas oppii ranskan kielen perusrakenteita ja jokapäiväiseen elämään liittyvää sanastoa. Kurssi keskittyy arkipäiväisissä tilanteissa käytävään keskusteluun. Samalla tutustutaan myös ranskalaiseen kulttuuriin.

5 MATEMATIIKAN VALINNAISET OPINNOT 5 Matematiikan syventävä kurssi (xmas9) Kurssilla laajennetaan ja syvennetään peruskoulutietoja ja taitoja. Kurssin aiheena mm. muistikaavat, polynomien jakaminen tekijöihin, rationaalilausekkeet, yhtälöt, yhtälöparit, epäyhtälöt ja funktiot. Hyödyllinen kurssi jatko-opintoja varten. TIETOTEKNIIKAN VALINNAISET OPINNOT Tietokoneen ajokortti (vata91 ja vata92) 2 vuosiviikkotuntia eli 2 tuntia viikossa koko lukuvuoden ajan. Kurssilla opiskellaan tietokoneen ajokorttitutkintoon tarvittavia asioita. Ajokorttitutkinto on Tietotekniikan Kehittämiskeskuksen TIEKE ry:n ylläpitämä valtakunnallinen tutkinto, joka sisältää seitsemän moduulia. Koulullamme on lupa järjestää tietokoneen ajokorttitutkintoja ja kirjoittaa todistuksia. Kurssi täydentää 8.luokan opintoja, mutta sen voi aloittaa myös 9.- luokalla. Lisätietoja TIEKE:n kotisivulta: sekä Arvioidaan numeroin Ajokorttitodistuksen saadakseen on suoritettava moduulikokeet hyväksytysti TIEKEN vaatimusten mukaan. Kuvankäsittely (xatku9) HUOM! Jos olet suorittanut tämän kurssin jo 8. luokalla, et voi valita kurssia enää uudestaan 1 vuosiviikkotuntia eli 2 tuntia viikossa yhden lukukauden ajan. Kurssilla opetellaan digikameran käyttöä, kuvien siirtoa kamerasta tietokoneelle ja digitaalisten valokuvien käsittelyä GIMP-kuvankäsittelyohjelmalla. Lisätietoja ja Arvioidaan hyväksytty / hylätty. Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää kurssin harjoitusten suorittamista. Ohjelmointi (xatoh9) Opiskellaan ohjelmoinnin perusteita Python-kielen avulla. Kurssin pyrkimyksenä on saada aikaiseksi mielenkiinto ja perusvalmiudet varsinaiseen ohjelmointiin. Oppilaan on suoritettava kurssiin kuuluvat tehtävät sekä kurssin lopuksi tehtävä harjoitustyö saadakseen hyväksymismerkinnän Internet ja kotisivu (xathi9) Tavoitteena on antaa perusvalmiudet oman kotisivun tekemiseen, sekä tutustuttaa HTMLja XHTML-kielen perusteisiin. Oppilaan on suoritettava kurssiin kuuluvat tehtävät sekä kurssin lopuksi tehtävä harjoitustyö saadakseen hyväksymismerkinnän

6 TEKNISEN TYÖN VALINNAISET OPINNOT 6 Tekninen työ 1 (vtn91, vtn92) 2 vuosiviikkotuntia eli kaksi tuntia viikossa koko lukuvuoden ajan. Kurssilla hyödynnetään opittuja teknisen työn taitoja. Valmistetaan metalli- ja puuesineitä tai elektroniikkatöitä myös omien suunnitelmien pohjalta. Oppilaan on myös mahdollista painottaa opiskeluaan oman mielenkiintonsa mukaan esim. puutöihin. Mahdollista tehdä laajempi projektityö yksin tai ryhmässä. Numeroin Tekninen työ 2 (vtn93, vtn94) 2 vuosiviikkotuntia eli kaksi tuntia viikossa koko lukuvuoden ajan. Kurssilla hyödynnetään opittuja teknisen työn taitoja. Valmistetaan metalli- ja puuesineitä tai elektroniikkatöitä myös omien suunnitelmien pohjalta. Oppilaan on myös mahdollista painottaa opiskeluaan oman mielenkiintonsa mukaan esim. puutöihin. Mahdollista tehdä laajempi projektityö yksin tai ryhmässä. Numeroin Tekninen työ (xtn9s) (tarkoitettu niille oppilaille, joilla ei ollut TN 8. luokalla) Kurssilla suunnitellaan ja valmistetaan esineitä eri materiaaleista. Perehdytään työstökoneiden ja työkalujen turvalliseen käyttöön. Lisäksi kurssilla tutustutaan muihin materiaaleihin ja materiaalien yhdistelyyn sekä opiskellaan pintakäsittelyn ja tuotesuunnittelun perusteita. Kurssille osallistuminen ei edellytä teknisen työn opiskelua 8. luokalla. Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista. Mopot ja kulkuneuvot (xtnm9) 1 vuosiviikkotunti eli kaksi tuntia viikossa yhden lukukauden ajan. Kurssilla perehdytään mopojen ja polkupyörien tekniikkaan ja huoltamiseen sekä moottoritekniikkaan yleisesti. Numeroin 4-10.

7 TEKSTIILITYÖN VALINNAISET OPINNOT 7 Miksi käsityö? Käsityötä tehdessä vahvistuu kyky suunnitella ja valmistaa oma tuote, kyky pohtia yhdessä ja yksin, kyky ottaa vastuu omasta ainutkertaisesta työstään. Tuloksena paranevat toimeen tarttumisen rohkeus, pitkäjänteisyys sekä luonnollisesti käsien ja aivojen yhteistyö, kädentaidot. Nämä innovatiivisuutta tukevat ominaisuudet ovat tulevaisuuden (työ)elämässä kullan arvoisia taitoja. Hykki Fashion (vts9) 2 vuosiviikkotuntia eli 2 tuntia viikossa koko lukuvuoden ajan. Muotia ja muotoilua arkeen ja juhlaan. Tunnistetaan oma pukeutumistyyli sekä pohditaan omia vaatevalintoja. Harjaannutaan vaatesuunnittelun, kaavoituksen, ompelun ja vaatteen kokoamisen perustekniikoissa sekä opitaan erilaisia kankaan koristelu/värjäystekniikoita. Pohditaan kuluttajan vastuuta ympäristöstä ja ymmärretään omien valintojen merkityksiä. Muotisuunnittelijoiden tapaan designataan asukokonaisuus itselle ja valmistetaan siitä valitut osat. Asukokonaisuuteen liitetään tuotteen tuunaus tai materiaalin uusiokäyttö. Lisäksi osallistumme mahdollisiin ajankohtaisiin yhteistyöprojekteihin. Numeroin Pientä pintaremonttia (xtsp9) 1 vuosiviikkotunti eli kaksi tuntia viikossa yhden lukukauden ajan. Stailataan oma huone mieleiseksi. Suunnitellaan ja valmistetaan sisustustuote tekstiilimateriaalista, mahdollisesti myös kunnostetaan olemassa olevia tuotteita. Tutustutaan tekstiilitaiteeseen ja sisustusbrändeihin Suomessa ja muualla. KUVATAITEEN VALINNAISET OPINNOT Kuvataiteen ja tekstiilityön yhteiskurssi: Mun puku Trashdesign (xkud9) 1vuosiviikkotuntia eli 2 tuntia viikossa yhden lukukauden ajan. Sinustako tulevaisuuden muotisuunnittelija? Tällä kurssilla pääset toteuttamaan luovimmat ideasi ennenkokeilemattomista materiaaleista näytösasuksi. Kurssilla tutustutaan myös muotikuvaukseen omien pukujen kuvaamisen kautta. Ja kurssin lopuksi on TIETYSTI muotinäytös! Kuvis 9 (vkuvis91 ja vkuvis92) 2 vuosiviikkotuntia eli 2 tuntia viikossa koko lukuvuoden ajan. Monipuolinen kuviksen valinnaiskurssi, joka sisältää piirustusta, maalausta, muotoilua, rakentelua, valokuvausta, grafiikkaa, elokuvaa, taidehistoriaa Kurssin sisältö painottuu oppilaiden kiinnostuksen mukaan. Numeroin Piirustus (xkupii9) Kurssilla syvennetään piirustustekniikoiden tuntemusta ja etsitään omaa käsialaa yhdistellen ja kokeillen erilaisia piirustustapoja.

8 8 MUSIIKIN VALINNAISET OPINNOT Musiikki (vmu91 JA vmu92) 2 vuosiviikkotuntia eli 2 tuntia viikossa koko lukuvuoden ajan. Soitto- ja laulutaitojen harjoittamista ja kehittämistä. Yhteismusisoinnin taitojen syventämistä. Musiikin kuuntelua. Aihekokonaisuuksia mm. jazz-musiikki, maailmanmusiikki, elokuva ja musiikkivideot, taidemusiikkia. Mahdollisuuksien mukaan: musiikillinen projekti/esiintyminen/ vierailu. Sävellystä ipadin GarageBandilla. Numeroarviointi Laulukurssi (xmul9) Lauletaan yksin ja yhdessä. Mikrofoniin laulamista. Stemmalaulua. Mahdollisuus esiintyä yksin tai ryhmässä. Hyväksytty/Hylätty Soittokurssi (xmus9) Yhdessä soittamista. Käytössä bändisoittimet, ja mahdollisuuden mukaan muita soittimia. Opetellaan instrumenttitaitoja, kehitetään kuuntelemista ja yhteissoittoa. Ohjelmisto valitaan tason mukaan. Sävellystä ipadin GarageBandilla. Musavideokurssi/musiikillinen lyhytelokuva (xmuv9) Tavoitteena tehdä musavideo tai musiikillinen lyhytelokuva itse soitettuun/laulettuun musiikkiin tai valmiiseen musiikkiin play backinä. Kurssilla tutustumme erilaisiin musavideotyyleihin ja opimme elokuvallista ajattelua kuvauksen ja leikkaamisen kautta. Videoelokuva voi olla siis mitä vain musiikkiesityksen taltioinnista kokonaistaideteokseen, jossa näytelmä, tanssi, kuvataide ja musiikki luovat kokonaisuuden.

9 LIIKUNNAN VALINNAISET OPINNOT 9 Palloilukurssi 2 pojille (vlip9) 2 vuosiviikkotuntia eli kaksi tuntia viikossa koko lukuvuoden ajan. Syvennetään palloilutaitoja sekä joukkue- että yksilöpalloilulajeissa. Pääpaino joukkuepalloilussa, mutta tutustutaan myös erilaisiin mailapeleihin. Numeroin Liikunnan pitkä valinnainen pojille (vli91, vli92) 2 vuosiviikkotuntia eli kaksi tuntia viikossa koko lukuvuoden ajan. Kurssin sisältö suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa. Tavoitteena on tutustua kurssin aikana mahdollisimman moniin eri lajeihin. Numeroin Lihaskunto- ja kuntosalikurssi pojille (xlplk9) 1 vuosiviikkotunti eli kaksi tuntia viikossa yhden lukukauden ajan. Kurssin tavoitteena on lihaskunnon kohottaminen, harjoittelun perusperiaatteiden omaksuminen sekä kuntosalilaitteisiin tutustuminen. Kurssi sisältää hieman teoriaa, oman kuntosaliohjelman laatimista sekä monipuolista lihaskuntoharjoittelua. Hyväksytty / hylätty. Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista tunneilla tehtäviin harjoituksiin. Pitkä liikuntakurssi tytöille (vli91, vli92) 2 vuosiviikkotuntia eli 2 tuntia viikossa koko lukuvuoden ajan. Lajitaitojen syventämistä, ajankohtaisia lajeja ja mahdollisuuksien mukaan uusiin lajeihin tutustumista. Tavoitteena ilo ja virkistys. Kurssin sisältö suunnitellaan yhdessä ryhmän kanssa. Mahdollisuus painottaa kurssilla jotain tiettyä lajia (esim. sähly) ryhmän toiveiden mukaan. Numeroin 4-10 Palloilukurssi tytöille (xltp9) Pelataan eri pallopelejä, kokeillaan uusia palloilulajeja. Sisältö suunnitellaan yhdessä ryhmän kanssa. Hyväksytty suoritus edellyttää tunneille osallistumista tunneilla harjoituksiin. Kuntosali- ja musiikkiliikuntakurssi tytöille (xltm9) Kuntoilua ja tanssia musiikin tahdissa. Kuntosalilla syvennetään lihaskuntoharjoittelun tietämystä. Huomioidaan myös lihashuolto ja rentoutus. Kuntosalikertojen määrä sovitaan yhdessä oppilaiden kanssa. Hyväksytty edellyttää osallistumista tunneilla tehtäviin harjoituksiin.

10 10 Seikkailua ja elämyksiä kurssi sekä tytöille että pojille (xlipts9) 1 vuosiviikkotunti, toteutus erikseen sovittavana ajankohtana Ripaus teoriaa, lusikallinen suunnittelua, sangollinen seikkailua. Yksi yhdessä suunniteltu ja toteutettu seikkailuretki tai useita lyhyitä retkiä maastossa/vesillä. Sisältöihin kuuluu aina vaellusta, suunnistusta, yöpymistä, ruuanlaittoa maastooloissa, luonnon havainnointia, ja toiveiden mukaan mm. kiipeilyä, melontaa jne. Hyväksymismerkintä edellyttää aktiivista osallistumista. KOTITALOUDEN VALINNAISET OPINNOT Kotitalous II (vko91 JA vko92) Huom! Kotitalouden valinta 9. luokalle on mahdollinen, mikäli oppilas on suorittanut hyväksytysti 8.luokan valinnaiset opinnot. 2 vuosiviikkotuntia eli 2 tuntia viikossa koko lukuvuoden ajan. Kurssin tarkoituksena on vahvistaa ja edelleen kehittää oppilaan ruoka-aineiden käsittelyja ruoanvalmistus/leivontataitoja sekä harjaantua erilaisissa kodin arkipäivän tehtävissä ja sosiaalisissa taidoissa. Syyslukukaudella kansainväliset keittiöt: kukin oppilas /-pari perehtyy valitsemansa maan ruokakulttuuriin, tekee siitä kirjallisen esitelmän ja suunnittelee toteutettavan käytännön sovelluksen. Numeroin Leivonta (xkol9) Leivonnan taitokurssi on soveltava kurssi osaavalle ja ahkeralle leipojalle, joka kykenee pitkäjännitteiseen ja huolelliseen työskentelyyn. Kurssilla opetellaan erilaisia leivontamenetelmiä ja perehdytään leipomista helpottaviin työtapoihin, välineisiin ja koneisiin. Valmistetaan erilaisia makeita ja suolaisia leivonnaisia kansainvälisiä tuulahduksia unohtamatta. Hyväksytty arvosana edellyttää aktiivista tuntityöskentelyä ja kirjallisesta loppukokeesta suoriutumista.

11 11 HISTORIAN JA YHTEISKUNTAOPIN VALINNAISET OPINNOT Lakitieto - Rikos ja rangaistus (xlaki9) Kurssissa perehdytään vuotiaan nuoren oikeudelliseen asemaan. Kurssin avulla voi ymmärtää lainsäädännön ja erilaisten sääntöjen merkitystä yhteiskunnassa ja perehtyä arkielämää sääteleviin keskeisiin oikeuskäytänteisiin. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, millaisista teoista seuraa rangaistus tai vahingonkorvaus ja minkälainen on nuoren vastuu. Kurssi rakentuu arkielämän todellisiin tapahtumiin, jotka ovat olleet tuomioistuinten ja eri viranomaisten käsiteltävinä. Kurssi sisältää vierailukäyntejä ja asiantuntijavierailuja oppitunneilla. Kurssi soveltuu niin lukiossa lakitiedon valinnaiskurssia suunnitteleville kuin ammatillisiin oppilaitoksiin suuntautuneille. Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista ja työntekoa kurssilla. Yrittäjyys - Perustetaan yritys! (xyri9) Mistä menestyvä yritys on tehty? Osaavasta yrittäjästä, hyvästä liikeideasta, selkeästä toiminta-ajatuksesta. Kun joukkoon lisätään annos yrittämisen halua ja rohkeutta, luovuutta ja sitkeyttä, ovat yrityksesi eväät koossa. Moni yritys syntyy omasta ideasta, oivalluksesta, havainnosta tai unelmasta. Yritysidea voi syntyä myös omasta osaamisesta tai harrastuksesta. Edellä kuvatun tekstin pohjalta voit kurssilla ideoida omannäköisesi yrityksen. Kurssin aikana tehdään yrityssuunnittelun lisäksi vapaaehtoisia yritysvierailuita 8. luokkalaisten ekskursioryhmän kanssa. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista kurssille ja oman yrityksen suunnittelun. Historiasta nykypäivään (xhin9) Miksi palestiinalaiset ja israelilaiset kiistelevät alueista? Millainen oli Neuvostoliitto ja miten siitä tuli Venäjä? Millainen on nykyinen Venäjä? Miten Eurooppa on yhdentynyt? Millaisia asioita nykymaailmasta ihmettelet? Mietitkö, mihin tilanteeseen on päädytty? Tällä kurssilla voit etsiä vastauksia. Kurssilla perehdytään johonkin valtioon tai ilmiöön ja tarkastellaan sitä sekä historian näkökulmasta että nykypäivän tilanteesta. Kurssille osallistuva tekee tutkielman valitsemastaan aiheesta ja esittelee sen muulle ryhmälle. Jokainen kurssille osallistuva paitsi esittelee oman aiheensa, myös opponoi eli antaa palautetta toisen kurssilaisen työstä ja samalla perehtyy hänen aiheeseensa. Kurssin tavoitteena on ymmärtää nykypäivän tilanteita historian kautta. Kurssin hyväksytty suoritus edellyttää tutkielman tekemisen, sen esittelemisen ja opponoinnin.

12 Tukioppilaskurssi 9-luokkalaisille (xtuki91) 12 1 vuosiviikkotunti eli 2 tuntia viikossa syyslukukaudella Tukioppilastoimintaan voivat hakeutua 8-luokalla tukioppilaskurssin käyneet. Tukioppilaan tulee olla koulun sääntöjä noudattava ja hyväkäytöksinen oppilas. Kurssin aikana suunnitellaan ja järjestetään mm. 7-päivä uusien oppilaiden tutustuttamiseksi kouluumme. Muuta mukavaa, koulun arkea piristävää toimintaa järjestetään yhteisten suunnitelmien mukaan. Erityisesti kiinnitetään huomiota kouluviihtyvyyden lisäämiseen ja koulukiusaamisen vähentämiseen liittyvään toimintaan. Kurssin hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista tukioppilastoimintaan. Elämän hyvä ja paha (etiikan syventävä) (xhypa9) 1 vuosiviikkotunti eli 2 tuntia viikossa yhden lukukauden ajan Kurssin kuluessa perehdytään erilaisiin eettisiin ongelmiin. Kurssilaiset voivat itse valita heitä kiinnostavia teemoja ja työtapoja. Teemoihin syvennytään tekemällä mm. esitelmiä ja ryhmätöitä sekä luonnollisesti myös keskustelemalla. Mahdollisuuksien mukaan tunneille kutsutaan myös vierailijoita. Tavoitteena on myös opiskella tiedon hakemista ja muokkaamista sekä omien mielipiteiden perustelemista.

VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 7. luokkien oppilaille ja heidän huoltajilleen lv. 2015-2016

VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 7. luokkien oppilaille ja heidän huoltajilleen lv. 2015-2016 1 Hämeenlinnan Yhteiskoulu Viertokatu 1 13210 Hämeenlinna VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 7. luokkien oppilaille ja heidän huoltajilleen lv. 2015-2016 7. - 9. luokkien opetussuunnitelmasta Peruskoulun opetussuunnitelma

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN YHTEISKOULU

HÄMEENLINNAN YHTEISKOULU HÄMEENLINNAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEET 9. LUOKALLE 2016-2017 VALINTAOHJE Valintojen määrä Yhdeksännelle luokalle valitaan valinnaisia aineita yhteensä kuuden (6) vuosiviikkotunnin verran. Valinnaisia

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä 2015 Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valintaperusteita Oma mielenkiinto, taipumukset, harrastuneisuus, aiempi koulumenestys

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 8.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

RUUSUVUOREN VALINNAISAINEET

RUUSUVUOREN VALINNAISAINEET RUUSUVUOREN VALINNAISAINEET 6. LUOKKA Info 5. luokkalaisille Valinnaisainetarjoitin aukeaa 26.3. klo 18.00 6. luokan valinnaisaineet Liikunta Tekstiilityö Mediataito Kotitalous LIIKUNTAKURSSI Sekä tytöt

Lisätiedot

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Mankolan koulu Pitkät valinnaisaineet 2015 2017 https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Hyvät oppilaat ja seitsemäsluokkalaisten huoltajat Opetussuunnitelman ja tuntijaon

Lisätiedot

KELLON KOULUN VALINNAISAINEOPAS 8.-LUOKKALAISILLE LUKUVUODEKSI 2013-2014

KELLON KOULUN VALINNAISAINEOPAS 8.-LUOKKALAISILLE LUKUVUODEKSI 2013-2014 KELLON KOULUN VALINNAISAINEOPAS 8.-LUOKKALAISILLE LUKUVUODEKSI 2013-2014 SINULLE, KAHDEKSASLUOKKALAINEN Tämä tietopaketti on tarkoitettu peruskoulun yläkoulun 8.- luokkalaisille ja heidän huoltajilleen

Lisätiedot

LUKIJALLE. Arviointi. Opintien koulun tuntijako

LUKIJALLE. Arviointi. Opintien koulun tuntijako Valinnaisaineopas 2015-2017 LUKIJALLE Seuraavilla sivuilla esitellään Opintien koulun tuntijako sekä yksityiskohtaisesti koulun valinnaisainetarjotin 8. luokalle lukuvuodeksi 2015-2016 ja 9. luokalle lukuvuodeksi

Lisätiedot

Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu

Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä 2015 Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valintaperusteita Oma mielenkiinto, taipumukset, harrastuneisuus, aiempi

Lisätiedot

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli)

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli) Täytä tiedot huolellisesti tekstaamalla. Henkilötiedot Sukunimi ja etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Henkilötunnus Huoltajan puhelinnumero Oma puhelinnumero

Lisätiedot

Linnainmaan koulu. Valinnaisaineet 2016-2018

Linnainmaan koulu. Valinnaisaineet 2016-2018 Linnainmaan koulu Valinnaisaineet 2016-2018 LINNAINMAAN KOULUN TUNTIJAKO 7.-9. LUOKILLA AINE 7 8 9 Yht. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 3 3 3 9 A-KIELI 2 3 3 8 B-KIELI (RUOTSI) 2 2 2 6 MATEMATIIKKA 3 3 4 10

Lisätiedot

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat: 1. Lukuvuositodistus 2. Välitodistus 3. Erotodistus 4. Päättötodistus Opetuksen järjestäjä

Lisätiedot

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT KAUHAJOEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT TOIMINTAOHJE Sivistyslautakunta 9.6.2010, 92 Päivitys: Sivistyslautakunta 25.5.2011 70 1 Lähtökohta Suomessa vakinaisesti asuvat lapset

Lisätiedot

LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten

LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten 1 LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten KEVÄT 2015 2 VALINNAISAINEIDEN TEHTÄVÄ Perusopetuksen valinnaisten aineiden tehtävä on syventää ja laajentaa perusopetuksen yhteisten oppiaineiden,

Lisätiedot

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011 KÄYTTÄYTYMISEN JA TYÖSKENTELYN ARVIOINTI Oppilaan nimi 1. vuosiluokka syntymäaika 04.06.2011 Oppilaan itsearviointi: Kiitettävästi Hyvin Tyydyttävästi Heikosti Käyttäytyminen oppilas Noudatan hyviä tapoja.

Lisätiedot

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun.

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun. Yhtenäiskoulu Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU opas peruskoulun luokille 7 9 Yhtenäiskoulun 7. - 9. luokkien tuntijako Vuosiluokka 7 8 9 Kaikille

Lisätiedot

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011 KÄYTTÄYTYMISEN JA TYÖSKENTELYN ARVIOINTI Oppilaan nimi syntymäaika 1. vuosiluokka 18.12.2010 Oppilaan itsearviointi: Kiitettävästi Hyvin Tyydyttävästi Heikosti Käyttäytyminen oppilas Noudatan hyviä tapoja.

Lisätiedot

JATKAISINKO LUKIOSSA?

JATKAISINKO LUKIOSSA? JATKAISINKO LUKIOSSA? MIKSI LUKIOON? Tavoitteenasi on jatkaa korkeakouluissa, erityisesti yliopistossa. Yliopistojen pääsykokeissa voidaan vaatia lukion oppimäärän osaamista, esim. maa, fy, ke ja bi. Tarvitset

Lisätiedot

Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle

Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle 1 Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle Hyvä kuudesluokkalainen! Sinulla on nyt mahdollisuus päättää oman koulutyösi sisällöstä. Saat valita kiinnostuksesi mukaan yhden lyhyen valinnan seitsemännelle

Lisätiedot

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 8. OPPILAAN ARVIOINTI 8.1. Arviointi opintojen aikana 8.1.1. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet

Lisätiedot

Munkkiniemen yhteiskoulu. peruskoulu luokat 7 9

Munkkiniemen yhteiskoulu. peruskoulu luokat 7 9 Munkkiniemen yhteiskoulu peruskoulu luokat 7 9 TERVETULOA MUNKAN PERUSKOULUUN! Munkka on moderni yksityiskoulu, jossa toimivat yläkoulu ja lukio. Peruskoulun erityispiirteitä ovat jaksottomuus, laaja kieliohjelma

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Luonnos 11.11.2015 Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Arviointi perusopetuksessa Arviointikulttuurin keskeiset piirteet Rohkaisu ja kannustus Oppilaiden osallisuus arvioinnissa Tuetaan

Lisätiedot

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen Hei kuudesluokkalainen! Siirtyminen peruskoulun yläluokille (7.-9.) merkitsee koulunkäynnissä

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta Kielten nimitykset perusasteella ja lukiossa A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa 2. luokalla. Oulun kaupungissa kaikki oppilaat opiskelevat

Lisätiedot

Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla. on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä

Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla. on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten valinnaiskursseja. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä opiskellaan 2 tuntia viikossa. Valinta pitää olla

Lisätiedot

Valinnaisaineet. kahdeksannella luokalla 2007-2008. Kahden lukuvuoden valinnaisainekurssit: RANTAKYLÄN YHTENÄISKOULU.

Valinnaisaineet. kahdeksannella luokalla 2007-2008. Kahden lukuvuoden valinnaisainekurssit: RANTAKYLÄN YHTENÄISKOULU. RANTAKYLÄN YHTENÄISKOULU Mikkelin kaupunki Valinnaisaineet kahdeksannella luokalla 2007-2008 Kahden lukuvuoden valinnaisainekursseista valitaan kaksi. Kurssilla opiskellaan kaksi tuntia viikossa 8.- ja

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Uudistus 10 vuoden välein Perusopetuksen opetussuunnitelma (ops) uudistetaan noin 10 vuoden välein. Taustalla valtioneuvoston asetus, jossa annetaan perusopetuksen

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Piirros Mika Kolehmainen Haukiputaan koulun 5. luokan valinnaiset aineet A2- kieli (2 h) saksa ranska ruotsi Liikunnan syventävä (2h) Musiikin syventävä

Lisätiedot

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 1 Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 Kurssien suoritusaikasuositus: A (äidinkieli) 3 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7,8*,9* 8*,9* 3 vuoden kevät 1,2,3 4,5,6,7 6,7,8,9 4 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS

TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS SISÄLLYSLUETTELO: sivu Valinnaisaineiden valinta 2 Valinnaisaineet 8. ja 9. luokkaa varten 3 Ohjeet valinnaisainekortin täyttämiseen 5 Valinnaisainekortin

Lisätiedot

Palokan yhtenäiskoulu

Palokan yhtenäiskoulu Palokan yhtenäiskoulu Pitkät valinnaiskurssit 8. luokalla lv. 2016-2017 Koivutie 5 40270 PALOKKA https://peda.net/jyvaskyla/palokankoulu rehtori puh. 050 561 6253 opettajat puh. 040 778 7975 opinto-ohjaajat

Lisätiedot

Kielten opiskelu Oulussa

Kielten opiskelu Oulussa Kielten opiskelu Oulussa Kielten nimitykset Varhennettu leikinomainen ja toiminnallinen kielenopetus 1. tai 2. luokalla (koulukohtainen) A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa

Lisätiedot

valinnaisaineiltaan Tervetuloa! Tule ja tuo vanhempasikin koulun torstaina 4.2.2016 klo 18.00. Infoa, valinnaisten esittelyjä Sisällys Ohjeita

valinnaisaineiltaan Tervetuloa! Tule ja tuo vanhempasikin koulun torstaina 4.2.2016 klo 18.00. Infoa, valinnaisten esittelyjä Sisällys Ohjeita 9.luokkien valinnaisaineet 2016-2017 Sisällys Ohjeita VALINNAISAINEET 9. LUOKILLE Luova kirjoittaminen Yrittäjyyskasvatus Kotitalouskurssi Kuntoilu Palloilu Johdantokurssi lukion matematiikkaan Shakkikurssi

Lisätiedot

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Toisluokkalaisen opas Lukuvuosi 2015 2016 Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! Ensimmäisen vieraan kielen eli A-kielen opiskelu aloitetaan

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

VALINNAISET LYHYTKURSSIT 9. LUOKALLA

VALINNAISET LYHYTKURSSIT 9. LUOKALLA VALINNAISET LYHYTKURSSIT 9. LUOKALLA Valitse 2 kurssia B-valinnaisia opintoja. Yhden kurssin kesto on 38 tuntia. Toisen valitsemistasi kursseista opiskelet syyslukukaudella ja toisen kevätlukukauden aikana.

Lisätiedot

Havukosken koulun yhteishakuilta 24.11.2015. Saija Tikkanen Oppilaanohjaaja

Havukosken koulun yhteishakuilta 24.11.2015. Saija Tikkanen Oppilaanohjaaja Havukosken koulun yhteishakuilta 24.11.2015 Saija Tikkanen Oppilaanohjaaja PÄÄTTÖARVIOINTI Opetussuunnitelman perusteiden mukaan päättöarvosanan tulee perustua oppilaan osaamiseen perusopetuksen päättövaiheessa

Lisätiedot

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2014 2015. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2014 2015. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Toisluokkalaisen opas Lukuvuosi 2014 2015 Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! 1. 6. luokilla opiskellaan yhtä tai kahta kieltä äidinkielen

Lisätiedot

Valinnaisaineopas 9. luokka 201 6

Valinnaisaineopas 9. luokka 201 6 Valinnaisaineopas 9. luokka 201 6 Valintojen tekeminen kahdeksannella luokalla Mitä uutta yhdeksännellä luokalla? Yhteisiä oppiaineita yhdeksännellä luokalla on 25 ja valinnaisaineita 6 tuntia. Seitsemännellä

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kieli A2-kieli alkaa 5. luokalta ja sitä opiskellaan kaksi tuntia viikossa viidennellä ja kuudennella luokalla. Opiskelu jatkuu 9. luokan loppuun saakka. Metsokankaan

Lisätiedot

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2014-2015

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2014-2015 EMÄKOSKEN KOULU lv. 2014-2015 Valinnaiskurssit 9. luokka Lyhytkurssit 9. luokalla lv. 2014-2015 Viime vuonna valitut pitkät valinnaisaineet jatkuvat 9. luokalla. KIELET RUOTSIN KIELI: MERA SVENSKA (xrul)

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016...

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... i SISÄLLYSLUETTELO KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... 4 40, KASKO 19.5.2015 17:30 Sivu 2 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi 2015-2016

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi 2015-2016 Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2015-2016 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

LYHYTKURSSIT 9. luokalle

LYHYTKURSSIT 9. luokalle Taitava leipoja Ompele vaate! TEEMA-työpaja Teknisen työn lyhytkurssi Elektroniikka/ -ohjelmointikurssi Bändi ja lauluyhtye Digimusiikkia Mailapelikurssi Kunto ja kehonhuolto Historiaa ja draamaa - kurssi

Lisätiedot

MERTALAN KOULU 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT. lv. 2014-2015

MERTALAN KOULU 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT. lv. 2014-2015 MERTALAN KOULU 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT lv. 2014-2015 Yhteystiedot MERTALAN KOULU Simasalonkatu 2, 57200 Savonlinna Kotisivut: http://edu.savonlinnaseutu.fi/mertala E-mail: mertalankoulu@savonlinna.fi

Lisätiedot

Ajankohtaista. Taidelukioviikko 21.1. 25.1.

Ajankohtaista. Taidelukioviikko 21.1. 25.1. Ajankohtaista Taidelukioviikko.. 5.. Lopputyönäyttely Muutos.. alkaen, näyttelyyn voi tutustua koulupäivien aikana 8.. saakka Promenadikonsertti ti.. klo 8:0 Melartinsalissa, vapaa pääsy, ohjelma 0 Kevyen

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

Kotitalous. Kuvataide. Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017

Kotitalous. Kuvataide. Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017 Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017 Yleislinjalla olevat oppilaat valitsevat 9. luokalle kaksi uutta kurssia, matemaattis-luonnontieteellisen tai liikuntapainotuksen valinneet oppilaat valitsevat yhden

Lisätiedot

Valinnaisaineet. Metsokankaan koulussa 2015 Infopaketti 7- luokalle

Valinnaisaineet. Metsokankaan koulussa 2015 Infopaketti 7- luokalle Valinnaisaineet Metsokankaan koulussa 2015 Infopaketti 7- luokalle Sisällys OHJEET VALINNAISAINEIDEN VALINTAAN... 2 B2-KIELI: SAKSA... 3 KOTITALOUS... 4 KUVATAIDE... 5 MUSIIKKI... 6 KÄSITYÖ TEKNINEN TYÖ...

Lisätiedot

Mikäli sinulla on 8. luokalla ollut 6 kurssia 2 -vuotisia valinnaisia, valintasi on jo tehty 9. luokkaa varten!

Mikäli sinulla on 8. luokalla ollut 6 kurssia 2 -vuotisia valinnaisia, valintasi on jo tehty 9. luokkaa varten! LANGINKOSKEN KOULU 2012-2013 VALINNAISAINEET 9. LUOKALLE Mikäli sinulla on 8. luokalla ollut 6 kurssia 2 -vuotisia valinnaisia, valintasi on jo tehty 9. luokkaa varten! Merkitse valintalomakkeeseen kuitenkin

Lisätiedot

Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille

Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille Ranuan kr. kansanopiston erityislinja on tarkoitettu kehitysvammaisille ja muille erityistä tukea tarvitseville. Toiminta käynnistyi vuonna 2003 kehitysvammaisten

Lisätiedot

KLAUKKALAN YLÄASTEEN VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 2014 2015

KLAUKKALAN YLÄASTEEN VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 2014 2015 KLAUKKALAN YLÄASTEEN VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 2014 2015 VALINTAMENETTELY Kaikkien oppilaiden on opiskeltava yläasteella yhteensä 90 vuosiviikkotuntia eli keskimäärin 30 vuosiviikkotuntia joka luokka-asteella.

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 14.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 14.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 14.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017. Kiukaisten yhteiskoulu

VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017. Kiukaisten yhteiskoulu VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017 Kiukaisten yhteiskoulu Keväinen tervehdys yläkoululta! Peruskoulun opetussuunnitelma sisältää yhteisiä ja valinnaisia oppiaineita, jotka määritellään

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 2015-2016 TURUN LYSEON KOULU

VALINNAISAINEET 2015-2016 TURUN LYSEON KOULU VALINNAISAINEET 20152016 TURUN LYSEON KOULU Valinnaisaineiden valinta 3 Painotusluokkaan sidotut valinnaisaineet 4 Englannin A1 syventävä 5 Espanja B2 6 Ranska A2 ja B2 7 Saksa B2 8 Ilmaisutaito 9 Media

Lisätiedot

* * * Koulun nimi: todistusten testikoulu Sivu 1(2) Testi Oppilas Luokka 1T. Taito erinomainen. Taito kehittymässä.

* * * Koulun nimi: todistusten testikoulu Sivu 1(2) Testi Oppilas Luokka 1T. Taito erinomainen. Taito kehittymässä. Luokka 1T LUKUVUOSITODISTUS erinomainen Sivu 1(2) hyvä kehittymässä alulla Äidinkieli ja kirjallisuus - suomi ilmaista itseäsi suullisesti Luet tavuja Luet sanoja Luet sujuvasti Kirjoitat lyhyitä sanoja

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

9. lk vanhempainilta. Ti 8.9.2015 klo 18.00

9. lk vanhempainilta. Ti 8.9.2015 klo 18.00 9. lk vanhempainilta Ti 8.9.2015 klo 18.00 TET eli työelämään tutustuminen Linnainmaan TET 7.-18.9.2015 Päivittäinen työaika 6 h, viikottainen työaika enintään 30 h Työaika mielellään klo 8-14 tai 9-15

Lisätiedot

Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012

Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012 Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Tervetuloa! Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Ylioppilas Lukion oppimäärä min. 75 kurssia (pakolliset,

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017 varten Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisuus perusopetuksessa

Lisätiedot

Opettajajohtoinen opetus, yksilö- ja parityöskentely, ryhmätyöt, vierailut, harjoitusyritys.

Opettajajohtoinen opetus, yksilö- ja parityöskentely, ryhmätyöt, vierailut, harjoitusyritys. RYHMÄ B 8. luokkaa varten 2 x 2 jaksoa / aine, /vko EKONOMIA Taloustaito Tavoitteena on tarjota oppilaille mahdollisuus tutustua talouselämän eri osa-alueisiin. Samalla kaupallista alaa ammattina harkitseville

Lisätiedot

SALOISTEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUOSI 2008-2009

SALOISTEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUOSI 2008-2009 SALOISTEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUOSI 2008-2009 8 LK Tiedoksi huoltajille! Tässä tiedotteessa kerromme valintojen suorittamisesta 8. ja 9. luokkia varten. Tällä hetkellä voimassa olevien määräysten

Lisätiedot

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Mikä on ammattilukiotoiminta Torniossa? Mitä tahansa ammatillista perustutkintoa opiskeleva opiskelija voi opiskella perustutkinnon rinnalle myös ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 Lielahden koulu tänään Oppilaita on yhteensä 577-264 oppilasta vuosiluokilla 1-6 - 313 oppilasta vuosiluokilla 7-10 Luokkia - 7. luokkia

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

Lukio-opinnoistaopinnoista

Lukio-opinnoistaopinnoista Kirjoittajainfo KYL 6.5.2010 Lukio-opinnoistaopinnoista Lukion päättötodistus» Minimi 75 kurssia» Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! AIOTKO LUONNONTIETEELLISELLE TAI LÄÄKETIETEELLISELLE ALALLE? KIINNOSTAVATKO SINUA KANSAINVÄLISET TEHTÄVÄT?

HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! AIOTKO LUONNONTIETEELLISELLE TAI LÄÄKETIETEELLISELLE ALALLE? KIINNOSTAVATKO SINUA KANSAINVÄLISET TEHTÄVÄT? Kaarinan Lukio 2009 010 HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun. Kaarinan lukiossa on laaja ja monipuolinen kurssitarjotin, josta voit pakollisten yleissivistävien aineiden

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Lielahden koulu Oppilaita on yhteensä 607 - yläkoulussa 324 - alakoulussa 283 Luokkia - 7. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta - 8. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta

Lisätiedot

Jatko-opinnot peruskoulun jälkeen ja kevään 2011 yhteishaku. 20.01.2011 Hanna Koskinen hanna.koskinen@annatapio.fi Puh.

Jatko-opinnot peruskoulun jälkeen ja kevään 2011 yhteishaku. 20.01.2011 Hanna Koskinen hanna.koskinen@annatapio.fi Puh. Jatko-opinnot peruskoulun jälkeen ja kevään 2011 yhteishaku 20.01.2011 Hanna Koskinen hanna.koskinen@annatapio.fi Puh. 0400 663346 Suomen koulutusjärjestelmä Koulutusvaihtoehdot peruskoulun jälkeen Ammatillinen

Lisätiedot

Opiskelu Vantaankosken koulussa

Opiskelu Vantaankosken koulussa Opiskelu Vantaankosken koulussa tulevat 7. luokat Lukuvuosi 2015 2016 Sisältää koululle palautettavan taustatietolomakkeen! Hei, sinä tuleva seitsemäsluokkalainen! Me Vantaankosken koulun opettajat toivotamme

Lisätiedot

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta

Lisätiedot

Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014

Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014 Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Noudatat hyviä tapoja. Annat työrauhan toisille. Osaat työskennellä itsenäisesti. Osaat työskennellä toisten kanssa. Teet tehtäväsi huolellisesti

Noudatat hyviä tapoja. Annat työrauhan toisille. Osaat työskennellä itsenäisesti. Osaat työskennellä toisten kanssa. Teet tehtäväsi huolellisesti IIN KUNTA Haminan koulu VÄLITODISTUS XX.XX.XXXX Kiltti, poika-tyttö Syntymäaika XX.XX.XXXX Lukuvuosi XXXX-XXXX 1. vuosiluokka KÄYTTÄYTYMINEN JA TYÖSKENTELYTAIDOT Kiitettävä Hyvä Tyydyttävä Välttävä Noudatat

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta Annettu Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 04 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään

Lisätiedot

HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun.

HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun. 2011 HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun. Kaarinan lukiossa on laaja ja monipuolinen kurssitarjotin, josta voit pakollisten yleissivistävien aineiden lisäksi valita runsaasti

Lisätiedot

Arviointi Isojoen Koulukolmiossa

Arviointi Isojoen Koulukolmiossa Arviointi Isojoen Koulukolmiossa Aikaisemmilla luokka-asteilla oppilasta arvioidaan sanallisesti ja numeroilla. Lisäksi vanhemmat saavat ajankohtaista tietoa lapsensa koulunkäynnistä arviointikeskusteluissa.

Lisätiedot

Lukiokokeilu (-21)

Lukiokokeilu (-21) Lukiokokeilu 2016-2020 (-21) Lukiokokeilu Munkkiniemen yhteiskoulu on mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön lukiokoulutuksen tuntijakokokeilussa. lukiolaki (629/1998) 15 kokeilu käynnistynyt 1.8.2016

Lisätiedot

Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017. Haarajoen koulu

Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017. Haarajoen koulu Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017 Haarajoen koulu 4.3.2016 Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokkien oppilaille Uuden opetussuunnitelman mukaisesti taito-

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

Valintojen tekeminen kahdeksannella luokalla

Valintojen tekeminen kahdeksannella luokalla Valinnaisaineopas 9. luokka 2015 Valintojen tekeminen kahdeksannella luokalla Mitä uutta yhdeksännellä luokalla? Yhteisiä oppiaineita yhdeksännellä luokalla on 25 ja valinnaisaineita 6 tuntia. Seitsemännellä

Lisätiedot

9. LK VANHEMPAINILTA. Ti klo 18.00

9. LK VANHEMPAINILTA. Ti klo 18.00 9. LK VANHEMPAINILTA Ti 30.8.2016 klo 18.00 TET eli työelämään tutustuminen Linnainmaan TET 12.-23.9.2016. Päivittäinen työaika 6 h, viikottainen työaika enintään 30 h. Työaika mielellään klo 8-14 tai

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

SAVONLINNAN TAIDELUKIO

SAVONLINNAN TAIDELUKIO SAVONNNAN TAIDELUKIO Esivalintaopas 23-14 Kurssitarjotin esivalintoja varten lukuvuodelle 23-24 1 09 Äi 13 Äi 15 2 Rub Rub 11 3 11 4 5 6 7 8 9 11 12 00 09 11 12 13 14 15 18 13 00 09 14 09 15 GE GE GE GE

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi - esittely peruskoulun 9. luokkalaisia varten ( MKE 4.12.2015) Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri,

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 2016-2017

VALINNAISAINEOPAS 2016-2017 VALINNAISAINEOPAS 2016-2017 SALPAUSSELÄN PERUSKOULU Hämeenlinnantie 3, 15800 Lahti Kannen kuva: Ari Vilkman TUNTIJAKO: YHTEISET OPPIAINEET... 3 TUNTIJAKO: VALINNAISET OPPIAINEET 4 VALINNAISAINEIDEN ARVOSTELU...

Lisätiedot

Pohjoisen yhteistyöalueen kommentteja perusopetuksen kieliohjelmaluonnoksesta. Laivaseminaari 27.11.2014

Pohjoisen yhteistyöalueen kommentteja perusopetuksen kieliohjelmaluonnoksesta. Laivaseminaari 27.11.2014 Pohjoisen yhteistyöalueen kommentteja perusopetuksen kieliohjelmaluonnoksesta 1 A1-kielenä kaikilla oppilailla alkaa englanti. Nykyiseen tuntijakoon verrattuna vuoden 2016 tuntijaossa yksi vuosiviikkotunti

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

Mu2 MONIÄÄNINEN SUOMI, jaksoissa 2, 3 ja 5 Mikä on suomalaista musiikkia, millaista musiikkia Suomessa on tehty ja harrastettu joskus

Mu2 MONIÄÄNINEN SUOMI, jaksoissa 2, 3 ja 5 Mikä on suomalaista musiikkia, millaista musiikkia Suomessa on tehty ja harrastettu joskus MUSIIKIN KURSSIT, jaksomerkinnät koskevat lukuvuotta 2015-2016 Mu2 MONIÄÄNINEN SUOMI, jaksoissa 2, 3 ja 5 Mikä on suomalaista musiikkia, millaista musiikkia Suomessa on tehty ja harrastettu joskus pari

Lisätiedot

Tervetuloa lähikouluun! Hallitusohjelmasta: Perusopetuksen järjestämisen lähtökohtina ovat laadukas ja turvallinen lähikoulu. www.pakilaya.edu.hel.

Tervetuloa lähikouluun! Hallitusohjelmasta: Perusopetuksen järjestämisen lähtökohtina ovat laadukas ja turvallinen lähikoulu. www.pakilaya.edu.hel. Pakilan yläaste Tervetuloa lähikouluun! Hallitusohjelmasta: Perusopetuksen järjestämisen lähtökohtina ovat laadukas ja turvallinen lähikoulu Lähikoulu Tuttu ja turvallinen Lyhyet koulumatkat; enemmän aikaa

Lisätiedot

Isoniitun koulu. Valintaopas tuleville 8.- ja 9.- luokkalaisille. Lukuvuodeksi 2013-2014

Isoniitun koulu. Valintaopas tuleville 8.- ja 9.- luokkalaisille. Lukuvuodeksi 2013-2014 1 Isoniitun koulu Valintaopas tuleville 8.- ja 9.- luokkalaisille Lukuvuodeksi 2013-2014 2 Valintamenettely Kaikkien oppilaiden on opiskeltava yläasteella yhteensä 90 vuosiviikkotuntia eli keskimäärin

Lisätiedot