VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 8. luokkien oppilaille ja heidän huoltajilleen lv

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 8. luokkien oppilaille ja heidän huoltajilleen lv. 2015-2016"

Transkriptio

1 Hämeenlinnan Yhteiskoulu Viertokatu Hämeenlinna 1 VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 8. luokkien oppilaille ja heidän huoltajilleen lv luokkien opetussuunnitelmasta Peruskoulun opetussuunnitelma sisältää yhteisiä ja valinnaisia oppiaineita, jotka määritellään kunkin koulun omassa opetussuunnitelmassa. Yhteisiä oppiaineita opiskellaan eniten 1-7 vuosiluokilla ja valinnaisia aineita 8. ja 9. vuosiluokilla. Koulut ovat saaneet päättää opetussuunnitelmastaan tietyn valtakunnallisen ja kunnallisen rungon pohjalta melko itsenäisesti, joten saman kunnan eri kouluilla voi olla hyvinkin erilaiset opetussuunnitelmat varsinkin valinnaisainetarjonnan suhteen. Hämeenlinnassa luokkien 7-9 oppimäärään tulee koulutuslautakunnan päätöksen mukaan sisältyä opetussuunnitelmassa määriteltyjä oppiaineita yhteensä vähintään 90 viikkotuntia (siis kokonaismäärä luokkien 7-9 aikana). Hämeenlinnan Yhteiskoulun opetussuunnitelman mukaisesti eri oppiaineita opetetaan eri vuosiluokilla seuraavasti: oppiaine/ viikkotuntien määrä eri luokkatasoilla yleisluokat Äidinkieli ja kirjallisuus A1-kieli B1-kieli Matematiikka Biologia ja maantieto Fysiikka ja kemia Terveystieto Uskonto tai elämänkatsomustieto Historia Yhteiskuntaoppi Musiikki Kuvataide Käsityö Liikunta Kotitalous Oppilaanohjaus 1 0,5 0,75 Valinnaiset aineet Valinnaiset aineet + A2 kieli (2) (4+2) (3+2) Yhteensä 30 29,5 30,5 HUOM! Historian opiskelu peruskoulussa päätyy 8. luokalla, joten historian arvosana 8. luokan lukuvuositodistuksesta tulee myös päättötodistukseen.

2 2 Valinnaisaineiden opetussuunnitelmasta Hämeenlinnan Yhteiskoulussa valinnaisaineiden opiskelu painottuu 8. ja 9. vuosiluokille. Osa valinnoista tehdään sekä 8. että 9. luokalle: B2-kielten (saksa tai ranska) opiskelu jatkuu 9. luokalla. Tietotekniikan ajokorttikurssi jatkuu 9. luokalla. Muissa aineissa oppilaat tekevät 8. luokalla uudet valinnat 9. luokkaa varten. Valinnaisaineiden valinta ei rajoita oppilaan jatko-opiskelumahdollisuuksia, mutta se voi vaikuttaa jatkoopiskeluun pääsyyn: esim. valinnaisena aineena opiskellun kolmannen kielen (A2- ja B2-kielen) arvosana lasketaan mukaan siihen keskiarvoon, joka on valintaperusteena lukioon. Tosin oppilas ja huoltaja saavat ennen päättötodistusta valita, merkitäänkö päättötodistukseen A2- ja B2-kielestä numeroarvosana vai pelkkä suoritusmerkintä, jota ei keskiarvoon lasketa. Ammatilliseen koulutukseen pyrittäessä on merkitystä niillä valinnaisaineilla, jotka arvostellaan numeroin: päästötodistuksen kaikkien aineiden keskiarvo pisteytetään. Kaikkien aineiden keskiarvoa laskettaessa huomioidaan myös numeroin arvostellut valinnaisaineet. Lisäksi ammatilliseen koulutukseen pyrittäessä pisteytetään ns. painotusaineet: liikunta, musiikki, kuvataide, käsityö ja kotitalous, joista kolmen parhaan arvosanat pisteytetään erikseen. Tällöin myös valinnaisena opiskellut kurssit, joista on numeroarvosana, vaikuttavat tähän pisteytykseen. Lukujärjestysteknisistä syistä valinnaisainevalintojen vaihtaminen jälkeenpäin on rajoitettua ja jopa mahdotonta. Tästä syystä valinnat kannattaa tehdä harkiten ja valita vain sellaisia kursseja joita haluaa opiskella. Muista myös, että kaikkien valinnaisainekurssien toteutuminen ei ole mahdollista. Rajoittavina tekijöinä toteutukselle ovat esim. koulun tilat, opettajien määrä sekä ennen kaikkea ns. tuntikehys, joka määrittää koulussa opetukseen käytettävien oppituntien ja sitä kautta opetusryhmien lukumäärän. A2-kieli valinnaisaineena Niillä oppilailla, jotka ovat valinneet 5. luokalla vapaaehtoisesti A2-kielen (englanti tai saksa), jatkuu tämän kielen opiskelu 7. luokalla valinnaisaineena. Tavoitteena on saavuttaa a-kielen taso. A2-kieltä opiskellaan 7-9 luokilla 2 vuosiviikkotuntia jokaisella luokka-asteella eli yhteensä 7-9 luokkien aikana 6 viikkotuntia. A2-kielen opiskeluun käytetty 6 viikkotuntia lasketaan mukaan valinnaisaineiden tuntimäärään, joten A2-kielen valinneet oppilaat valitsevat A2-kielen lisäksi 4 viikkotuntia 8. luokalle ja 3 viikkotuntia 9. luokalle muita valinnaisaineita. A2-kielen päättöarvioinnin yhteydessä oppilaalla ja huoltajalla on mahdollisuus valita, merkitäänkö A2- kielen päättöarvosana numeroarvosanalla vai merkitäänkö päättötodistukseen vain suoritusmerkintä. Valinnaisaineet oppilaan työjärjestyksessä Valinnaisaineet ovat oppilaan viikoittaisessa työjärjestyksessä kahden tunnin elementteinä eli oppilas opiskelee valitsemaansa ainetta kaksi peräkkäistä oppituntia kerrallaan. Kahden vuosiviikkotunnin laajuisia aineita opiskellaan koko lukuvuosi, yhden vuosiviikkotunnin laajuisia aineita yksi lukukausi. Huom! Liikunnan ja biologian yhteinen seikkailukurssi järjestetään normaalin päivittäisen koulutyöajan ulkopuolella, yleensä perjantai-iltapäivä lauantai -kestoisena tapahtumana kevätlukukaudella.

3 VALINNAISAINEIDEN ARVIOINTI 3 Valinnaisaineiden arviointi suoritetaan sanallisesti, mikäli suoritettu oppimäärä on pienempi kuin 2 vuosiviikkotuntia. Ne valinnaiset aineet, jotka muodostavat yhtenäisen, vähintään kahden vuosiviikkotunnin oppimäärän, arvioidaan numeroin Lyhyemmistä oppimääristä muodostuvaa koostetta (esim. liikunnan yhden vuosiviikkotunnin laajuiset kurssit) ei katsota tällaiseksi yhtenäiseksi oppimääräksi, vaikka oppilaan valitsemien oppimäärien yhteenlaskettu laajuus yltäisikin kahteen vuosiviikkotuntiin. Seuraavassa lyhyt luonnehdinta Yhteiskoulussa valittavina olevista valinnaisaineista / -kursseista. Lisätietoja eri oppiaineista ja kurssien sisällöistä saa ko. aineen opettajilta. VALINTAOHJE VALINTOJEN MÄÄRÄ 9.luokalle valitaan valinnaisia aineita yhteensä kuuden (6) vuosiviikkotunnin verran. A2-kielen lukijat valitsevat kieliopintojen kahden (2) vuosiviikkotunnin lisäksi kolme (3) vuosiviikkotuntia. Näin A2-kielen opiskelijalle tulee valintoja yhteensä viisi (5) vuosiviikkotuntia 9.luokalle. VALINTOJEN MERKITSEMINEN Merkitse rasti valitsemasi kurssin edessä olevaan neliöön. VALINNAN VAPAUS Valinnat saa tehdä muuten vapaasti, mutta ainakin yhden valituista kursseista tulee olla kahden vuosiviikkotunnin laajuinen.

4 4 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUDEN VALINNAISET OPINNOT Luova kirjoittaminen (xailuo9) Tavoite: 1 vuosiviikkotunti eli kaksi tuntia viikossa yhden lukukauden ajan. Oman luovan kirjoittamisen kehittäminen ja monipuolistaminen Tartu kynään ja anna ajatusten lentää! Luovan kirjoittamisen kurssilla perehdytään luovaan kirjoittamiseen ja etsitään omaa tyyliä kirjoittajana. Kurssilla tuotetaan tekstejä yksin ja yhdessä sekä opitaan antamaan ja vastaanottamaan palautetta tehdyistä töistä. Lukukauden aikana kirjoitetaan mm. novelleja, näytelmiä, ja runoja riippuen kurssilaisten omista mielenkiinnon kohteista, kenties julkaistaan yhteinen kokoelmakin! Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista. Ilmaisutaito (xaiilm9) Tavoite: Arviointi 1 vuosiviikkotunti eli kaksi tuntia viikossa yhden lukukauden ajan. Oman ilmaisun ja esiintymisvarmuuden kehittäminen ja monipuolistaminen. Iloa ilmaisuun! Ilmaisutaidon kurssilla harjoitellaan ja haetaan esiintymisvarmuutta, omaa ilmaisua erilaisissa ilmaisutilanteissa, draaman hyödyntämistä oman toiminnan tukena, kehon ja äänen oikeaa käyttöä sekä yhdessä tekemisen iloisia elämyksiä. Kurssilla tehdään mm. pieniä draamaharjoituksia, mielikuvamatkoja, improvisaatiota, prosessidraamaa ja tutustutaan hieman ilmaisutaidon ja draamakasvatuksen teorioihin. Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista. VIERAIDEN KIELTEN VALINNAISET OPINNOT Espanjan alkeet (xesp9) HUOM! Tavoite: Arviointi. Jos olet suorittanut tämän kurssin jo 8.luokalla, et voi valita kurssia enää uudestaan. Oppilas oppii espanjan kielen alkeita. Oppilas oppii espanjan kielen perusrakenteita ja jokapäiväiseen elämään liittyvää sanastoa. Kurssi keskittyy arkipäiväisissä tilanteissa käytävään keskusteluun. Samalla tutustutaan myös espanjalaiseen kulttuuriin. Ranskan alkeet (xra91, xra92) Tavoite: Arviointi. Oppilas oppii ranskan kielen alkeita. Oppilas oppii ranskan kielen perusrakenteita ja jokapäiväiseen elämään liittyvää sanastoa. Kurssi keskittyy arkipäiväisissä tilanteissa käytävään keskusteluun. Samalla tutustutaan myös ranskalaiseen kulttuuriin.

5 MATEMATIIKAN VALINNAISET OPINNOT 5 Matematiikan syventävä kurssi (xmas9) Kurssilla laajennetaan ja syvennetään peruskoulutietoja ja taitoja. Kurssin aiheena mm. muistikaavat, polynomien jakaminen tekijöihin, rationaalilausekkeet, yhtälöt, yhtälöparit, epäyhtälöt ja funktiot. Hyödyllinen kurssi jatko-opintoja varten. TIETOTEKNIIKAN VALINNAISET OPINNOT Tietokoneen ajokortti (vata91 ja vata92) 2 vuosiviikkotuntia eli 2 tuntia viikossa koko lukuvuoden ajan. Kurssilla opiskellaan tietokoneen ajokorttitutkintoon tarvittavia asioita. Ajokorttitutkinto on Tietotekniikan Kehittämiskeskuksen TIEKE ry:n ylläpitämä valtakunnallinen tutkinto, joka sisältää seitsemän moduulia. Koulullamme on lupa järjestää tietokoneen ajokorttitutkintoja ja kirjoittaa todistuksia. Kurssi täydentää 8.luokan opintoja, mutta sen voi aloittaa myös 9.- luokalla. Lisätietoja TIEKE:n kotisivulta: sekä Arvioidaan numeroin Ajokorttitodistuksen saadakseen on suoritettava moduulikokeet hyväksytysti TIEKEN vaatimusten mukaan. Kuvankäsittely (xatku9) HUOM! Jos olet suorittanut tämän kurssin jo 8. luokalla, et voi valita kurssia enää uudestaan 1 vuosiviikkotuntia eli 2 tuntia viikossa yhden lukukauden ajan. Kurssilla opetellaan digikameran käyttöä, kuvien siirtoa kamerasta tietokoneelle ja digitaalisten valokuvien käsittelyä GIMP-kuvankäsittelyohjelmalla. Lisätietoja ja Arvioidaan hyväksytty / hylätty. Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää kurssin harjoitusten suorittamista. Ohjelmointi (xatoh9) Opiskellaan ohjelmoinnin perusteita Python-kielen avulla. Kurssin pyrkimyksenä on saada aikaiseksi mielenkiinto ja perusvalmiudet varsinaiseen ohjelmointiin. Oppilaan on suoritettava kurssiin kuuluvat tehtävät sekä kurssin lopuksi tehtävä harjoitustyö saadakseen hyväksymismerkinnän Internet ja kotisivu (xathi9) Tavoitteena on antaa perusvalmiudet oman kotisivun tekemiseen, sekä tutustuttaa HTMLja XHTML-kielen perusteisiin. Oppilaan on suoritettava kurssiin kuuluvat tehtävät sekä kurssin lopuksi tehtävä harjoitustyö saadakseen hyväksymismerkinnän

6 TEKNISEN TYÖN VALINNAISET OPINNOT 6 Tekninen työ 1 (vtn91, vtn92) 2 vuosiviikkotuntia eli kaksi tuntia viikossa koko lukuvuoden ajan. Kurssilla hyödynnetään opittuja teknisen työn taitoja. Valmistetaan metalli- ja puuesineitä tai elektroniikkatöitä myös omien suunnitelmien pohjalta. Oppilaan on myös mahdollista painottaa opiskeluaan oman mielenkiintonsa mukaan esim. puutöihin. Mahdollista tehdä laajempi projektityö yksin tai ryhmässä. Numeroin Tekninen työ 2 (vtn93, vtn94) 2 vuosiviikkotuntia eli kaksi tuntia viikossa koko lukuvuoden ajan. Kurssilla hyödynnetään opittuja teknisen työn taitoja. Valmistetaan metalli- ja puuesineitä tai elektroniikkatöitä myös omien suunnitelmien pohjalta. Oppilaan on myös mahdollista painottaa opiskeluaan oman mielenkiintonsa mukaan esim. puutöihin. Mahdollista tehdä laajempi projektityö yksin tai ryhmässä. Numeroin Tekninen työ (xtn9s) (tarkoitettu niille oppilaille, joilla ei ollut TN 8. luokalla) Kurssilla suunnitellaan ja valmistetaan esineitä eri materiaaleista. Perehdytään työstökoneiden ja työkalujen turvalliseen käyttöön. Lisäksi kurssilla tutustutaan muihin materiaaleihin ja materiaalien yhdistelyyn sekä opiskellaan pintakäsittelyn ja tuotesuunnittelun perusteita. Kurssille osallistuminen ei edellytä teknisen työn opiskelua 8. luokalla. Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista. Mopot ja kulkuneuvot (xtnm9) 1 vuosiviikkotunti eli kaksi tuntia viikossa yhden lukukauden ajan. Kurssilla perehdytään mopojen ja polkupyörien tekniikkaan ja huoltamiseen sekä moottoritekniikkaan yleisesti. Numeroin 4-10.

7 TEKSTIILITYÖN VALINNAISET OPINNOT 7 Miksi käsityö? Käsityötä tehdessä vahvistuu kyky suunnitella ja valmistaa oma tuote, kyky pohtia yhdessä ja yksin, kyky ottaa vastuu omasta ainutkertaisesta työstään. Tuloksena paranevat toimeen tarttumisen rohkeus, pitkäjänteisyys sekä luonnollisesti käsien ja aivojen yhteistyö, kädentaidot. Nämä innovatiivisuutta tukevat ominaisuudet ovat tulevaisuuden (työ)elämässä kullan arvoisia taitoja. Hykki Fashion (vts9) 2 vuosiviikkotuntia eli 2 tuntia viikossa koko lukuvuoden ajan. Muotia ja muotoilua arkeen ja juhlaan. Tunnistetaan oma pukeutumistyyli sekä pohditaan omia vaatevalintoja. Harjaannutaan vaatesuunnittelun, kaavoituksen, ompelun ja vaatteen kokoamisen perustekniikoissa sekä opitaan erilaisia kankaan koristelu/värjäystekniikoita. Pohditaan kuluttajan vastuuta ympäristöstä ja ymmärretään omien valintojen merkityksiä. Muotisuunnittelijoiden tapaan designataan asukokonaisuus itselle ja valmistetaan siitä valitut osat. Asukokonaisuuteen liitetään tuotteen tuunaus tai materiaalin uusiokäyttö. Lisäksi osallistumme mahdollisiin ajankohtaisiin yhteistyöprojekteihin. Numeroin Pientä pintaremonttia (xtsp9) 1 vuosiviikkotunti eli kaksi tuntia viikossa yhden lukukauden ajan. Stailataan oma huone mieleiseksi. Suunnitellaan ja valmistetaan sisustustuote tekstiilimateriaalista, mahdollisesti myös kunnostetaan olemassa olevia tuotteita. Tutustutaan tekstiilitaiteeseen ja sisustusbrändeihin Suomessa ja muualla. KUVATAITEEN VALINNAISET OPINNOT Kuvataiteen ja tekstiilityön yhteiskurssi: Mun puku Trashdesign (xkud9) 1vuosiviikkotuntia eli 2 tuntia viikossa yhden lukukauden ajan. Sinustako tulevaisuuden muotisuunnittelija? Tällä kurssilla pääset toteuttamaan luovimmat ideasi ennenkokeilemattomista materiaaleista näytösasuksi. Kurssilla tutustutaan myös muotikuvaukseen omien pukujen kuvaamisen kautta. Ja kurssin lopuksi on TIETYSTI muotinäytös! Kuvis 9 (vkuvis91 ja vkuvis92) 2 vuosiviikkotuntia eli 2 tuntia viikossa koko lukuvuoden ajan. Monipuolinen kuviksen valinnaiskurssi, joka sisältää piirustusta, maalausta, muotoilua, rakentelua, valokuvausta, grafiikkaa, elokuvaa, taidehistoriaa Kurssin sisältö painottuu oppilaiden kiinnostuksen mukaan. Numeroin Piirustus (xkupii9) Kurssilla syvennetään piirustustekniikoiden tuntemusta ja etsitään omaa käsialaa yhdistellen ja kokeillen erilaisia piirustustapoja.

8 8 MUSIIKIN VALINNAISET OPINNOT Musiikki (vmu91 JA vmu92) 2 vuosiviikkotuntia eli 2 tuntia viikossa koko lukuvuoden ajan. Soitto- ja laulutaitojen harjoittamista ja kehittämistä. Yhteismusisoinnin taitojen syventämistä. Musiikin kuuntelua. Aihekokonaisuuksia mm. jazz-musiikki, maailmanmusiikki, elokuva ja musiikkivideot, taidemusiikkia. Mahdollisuuksien mukaan: musiikillinen projekti/esiintyminen/ vierailu. Sävellystä ipadin GarageBandilla. Numeroarviointi Laulukurssi (xmul9) Lauletaan yksin ja yhdessä. Mikrofoniin laulamista. Stemmalaulua. Mahdollisuus esiintyä yksin tai ryhmässä. Hyväksytty/Hylätty Soittokurssi (xmus9) Yhdessä soittamista. Käytössä bändisoittimet, ja mahdollisuuden mukaan muita soittimia. Opetellaan instrumenttitaitoja, kehitetään kuuntelemista ja yhteissoittoa. Ohjelmisto valitaan tason mukaan. Sävellystä ipadin GarageBandilla. Musavideokurssi/musiikillinen lyhytelokuva (xmuv9) Tavoitteena tehdä musavideo tai musiikillinen lyhytelokuva itse soitettuun/laulettuun musiikkiin tai valmiiseen musiikkiin play backinä. Kurssilla tutustumme erilaisiin musavideotyyleihin ja opimme elokuvallista ajattelua kuvauksen ja leikkaamisen kautta. Videoelokuva voi olla siis mitä vain musiikkiesityksen taltioinnista kokonaistaideteokseen, jossa näytelmä, tanssi, kuvataide ja musiikki luovat kokonaisuuden.

9 LIIKUNNAN VALINNAISET OPINNOT 9 Palloilukurssi 2 pojille (vlip9) 2 vuosiviikkotuntia eli kaksi tuntia viikossa koko lukuvuoden ajan. Syvennetään palloilutaitoja sekä joukkue- että yksilöpalloilulajeissa. Pääpaino joukkuepalloilussa, mutta tutustutaan myös erilaisiin mailapeleihin. Numeroin Liikunnan pitkä valinnainen pojille (vli91, vli92) 2 vuosiviikkotuntia eli kaksi tuntia viikossa koko lukuvuoden ajan. Kurssin sisältö suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa. Tavoitteena on tutustua kurssin aikana mahdollisimman moniin eri lajeihin. Numeroin Lihaskunto- ja kuntosalikurssi pojille (xlplk9) 1 vuosiviikkotunti eli kaksi tuntia viikossa yhden lukukauden ajan. Kurssin tavoitteena on lihaskunnon kohottaminen, harjoittelun perusperiaatteiden omaksuminen sekä kuntosalilaitteisiin tutustuminen. Kurssi sisältää hieman teoriaa, oman kuntosaliohjelman laatimista sekä monipuolista lihaskuntoharjoittelua. Hyväksytty / hylätty. Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista tunneilla tehtäviin harjoituksiin. Pitkä liikuntakurssi tytöille (vli91, vli92) 2 vuosiviikkotuntia eli 2 tuntia viikossa koko lukuvuoden ajan. Lajitaitojen syventämistä, ajankohtaisia lajeja ja mahdollisuuksien mukaan uusiin lajeihin tutustumista. Tavoitteena ilo ja virkistys. Kurssin sisältö suunnitellaan yhdessä ryhmän kanssa. Mahdollisuus painottaa kurssilla jotain tiettyä lajia (esim. sähly) ryhmän toiveiden mukaan. Numeroin 4-10 Palloilukurssi tytöille (xltp9) Pelataan eri pallopelejä, kokeillaan uusia palloilulajeja. Sisältö suunnitellaan yhdessä ryhmän kanssa. Hyväksytty suoritus edellyttää tunneille osallistumista tunneilla harjoituksiin. Kuntosali- ja musiikkiliikuntakurssi tytöille (xltm9) Kuntoilua ja tanssia musiikin tahdissa. Kuntosalilla syvennetään lihaskuntoharjoittelun tietämystä. Huomioidaan myös lihashuolto ja rentoutus. Kuntosalikertojen määrä sovitaan yhdessä oppilaiden kanssa. Hyväksytty edellyttää osallistumista tunneilla tehtäviin harjoituksiin.

10 10 Seikkailua ja elämyksiä kurssi sekä tytöille että pojille (xlipts9) 1 vuosiviikkotunti, toteutus erikseen sovittavana ajankohtana Ripaus teoriaa, lusikallinen suunnittelua, sangollinen seikkailua. Yksi yhdessä suunniteltu ja toteutettu seikkailuretki tai useita lyhyitä retkiä maastossa/vesillä. Sisältöihin kuuluu aina vaellusta, suunnistusta, yöpymistä, ruuanlaittoa maastooloissa, luonnon havainnointia, ja toiveiden mukaan mm. kiipeilyä, melontaa jne. Hyväksymismerkintä edellyttää aktiivista osallistumista. KOTITALOUDEN VALINNAISET OPINNOT Kotitalous II (vko91 JA vko92) Huom! Kotitalouden valinta 9. luokalle on mahdollinen, mikäli oppilas on suorittanut hyväksytysti 8.luokan valinnaiset opinnot. 2 vuosiviikkotuntia eli 2 tuntia viikossa koko lukuvuoden ajan. Kurssin tarkoituksena on vahvistaa ja edelleen kehittää oppilaan ruoka-aineiden käsittelyja ruoanvalmistus/leivontataitoja sekä harjaantua erilaisissa kodin arkipäivän tehtävissä ja sosiaalisissa taidoissa. Syyslukukaudella kansainväliset keittiöt: kukin oppilas /-pari perehtyy valitsemansa maan ruokakulttuuriin, tekee siitä kirjallisen esitelmän ja suunnittelee toteutettavan käytännön sovelluksen. Numeroin Leivonta (xkol9) Leivonnan taitokurssi on soveltava kurssi osaavalle ja ahkeralle leipojalle, joka kykenee pitkäjännitteiseen ja huolelliseen työskentelyyn. Kurssilla opetellaan erilaisia leivontamenetelmiä ja perehdytään leipomista helpottaviin työtapoihin, välineisiin ja koneisiin. Valmistetaan erilaisia makeita ja suolaisia leivonnaisia kansainvälisiä tuulahduksia unohtamatta. Hyväksytty arvosana edellyttää aktiivista tuntityöskentelyä ja kirjallisesta loppukokeesta suoriutumista.

11 11 HISTORIAN JA YHTEISKUNTAOPIN VALINNAISET OPINNOT Lakitieto - Rikos ja rangaistus (xlaki9) Kurssissa perehdytään vuotiaan nuoren oikeudelliseen asemaan. Kurssin avulla voi ymmärtää lainsäädännön ja erilaisten sääntöjen merkitystä yhteiskunnassa ja perehtyä arkielämää sääteleviin keskeisiin oikeuskäytänteisiin. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, millaisista teoista seuraa rangaistus tai vahingonkorvaus ja minkälainen on nuoren vastuu. Kurssi rakentuu arkielämän todellisiin tapahtumiin, jotka ovat olleet tuomioistuinten ja eri viranomaisten käsiteltävinä. Kurssi sisältää vierailukäyntejä ja asiantuntijavierailuja oppitunneilla. Kurssi soveltuu niin lukiossa lakitiedon valinnaiskurssia suunnitteleville kuin ammatillisiin oppilaitoksiin suuntautuneille. Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista ja työntekoa kurssilla. Yrittäjyys - Perustetaan yritys! (xyri9) Mistä menestyvä yritys on tehty? Osaavasta yrittäjästä, hyvästä liikeideasta, selkeästä toiminta-ajatuksesta. Kun joukkoon lisätään annos yrittämisen halua ja rohkeutta, luovuutta ja sitkeyttä, ovat yrityksesi eväät koossa. Moni yritys syntyy omasta ideasta, oivalluksesta, havainnosta tai unelmasta. Yritysidea voi syntyä myös omasta osaamisesta tai harrastuksesta. Edellä kuvatun tekstin pohjalta voit kurssilla ideoida omannäköisesi yrityksen. Kurssin aikana tehdään yrityssuunnittelun lisäksi vapaaehtoisia yritysvierailuita 8. luokkalaisten ekskursioryhmän kanssa. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista kurssille ja oman yrityksen suunnittelun. Historiasta nykypäivään (xhin9) Miksi palestiinalaiset ja israelilaiset kiistelevät alueista? Millainen oli Neuvostoliitto ja miten siitä tuli Venäjä? Millainen on nykyinen Venäjä? Miten Eurooppa on yhdentynyt? Millaisia asioita nykymaailmasta ihmettelet? Mietitkö, mihin tilanteeseen on päädytty? Tällä kurssilla voit etsiä vastauksia. Kurssilla perehdytään johonkin valtioon tai ilmiöön ja tarkastellaan sitä sekä historian näkökulmasta että nykypäivän tilanteesta. Kurssille osallistuva tekee tutkielman valitsemastaan aiheesta ja esittelee sen muulle ryhmälle. Jokainen kurssille osallistuva paitsi esittelee oman aiheensa, myös opponoi eli antaa palautetta toisen kurssilaisen työstä ja samalla perehtyy hänen aiheeseensa. Kurssin tavoitteena on ymmärtää nykypäivän tilanteita historian kautta. Kurssin hyväksytty suoritus edellyttää tutkielman tekemisen, sen esittelemisen ja opponoinnin.

12 Tukioppilaskurssi 9-luokkalaisille (xtuki91) 12 1 vuosiviikkotunti eli 2 tuntia viikossa syyslukukaudella Tukioppilastoimintaan voivat hakeutua 8-luokalla tukioppilaskurssin käyneet. Tukioppilaan tulee olla koulun sääntöjä noudattava ja hyväkäytöksinen oppilas. Kurssin aikana suunnitellaan ja järjestetään mm. 7-päivä uusien oppilaiden tutustuttamiseksi kouluumme. Muuta mukavaa, koulun arkea piristävää toimintaa järjestetään yhteisten suunnitelmien mukaan. Erityisesti kiinnitetään huomiota kouluviihtyvyyden lisäämiseen ja koulukiusaamisen vähentämiseen liittyvään toimintaan. Kurssin hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista tukioppilastoimintaan. Elämän hyvä ja paha (etiikan syventävä) (xhypa9) 1 vuosiviikkotunti eli 2 tuntia viikossa yhden lukukauden ajan Kurssin kuluessa perehdytään erilaisiin eettisiin ongelmiin. Kurssilaiset voivat itse valita heitä kiinnostavia teemoja ja työtapoja. Teemoihin syvennytään tekemällä mm. esitelmiä ja ryhmätöitä sekä luonnollisesti myös keskustelemalla. Mahdollisuuksien mukaan tunneille kutsutaan myös vierailijoita. Tavoitteena on myös opiskella tiedon hakemista ja muokkaamista sekä omien mielipiteiden perustelemista.

HÄMEENLINNAN YHTEISKOULU

HÄMEENLINNAN YHTEISKOULU HÄMEENLINNAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEET 9. LUOKALLE 2016-2017 VALINTAOHJE Valintojen määrä Yhdeksännelle luokalle valitaan valinnaisia aineita yhteensä kuuden (6) vuosiviikkotunnin verran. Valinnaisia

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä 2015 Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valintaperusteita Oma mielenkiinto, taipumukset, harrastuneisuus, aiempi koulumenestys

Lisätiedot

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Mankolan koulu Pitkät valinnaisaineet 2015 2017 https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Hyvät oppilaat ja seitsemäsluokkalaisten huoltajat Opetussuunnitelman ja tuntijaon

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN YHTEISKOULU

HÄMEENLINNAN YHTEISKOULU HÄMEENLINNAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEET 9. LUOKALLE 2017 2018 VALINTAOHJE Yhdeksännelle luokalle valitaan valinnaisia aineita yhteensä kuuden (6) vuosiviikkotunnin verran. Valinnaisia aineita valitaan

Lisätiedot

LUKIJALLE. Arviointi. Opintien koulun tuntijako

LUKIJALLE. Arviointi. Opintien koulun tuntijako Valinnaisaineopas 2015-2017 LUKIJALLE Seuraavilla sivuilla esitellään Opintien koulun tuntijako sekä yksityiskohtaisesti koulun valinnaisainetarjotin 8. luokalle lukuvuodeksi 2015-2016 ja 9. luokalle lukuvuodeksi

Lisätiedot

KELLON KOULUN VALINNAISAINEOPAS 8.-LUOKKALAISILLE LUKUVUODEKSI 2013-2014

KELLON KOULUN VALINNAISAINEOPAS 8.-LUOKKALAISILLE LUKUVUODEKSI 2013-2014 KELLON KOULUN VALINNAISAINEOPAS 8.-LUOKKALAISILLE LUKUVUODEKSI 2013-2014 SINULLE, KAHDEKSASLUOKKALAINEN Tämä tietopaketti on tarkoitettu peruskoulun yläkoulun 8.- luokkalaisille ja heidän huoltajilleen

Lisätiedot

Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu

Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä 2015 Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valintaperusteita Oma mielenkiinto, taipumukset, harrastuneisuus, aiempi

Lisätiedot

Linnainmaan koulu. Valinnaisaineet 2016-2018

Linnainmaan koulu. Valinnaisaineet 2016-2018 Linnainmaan koulu Valinnaisaineet 2016-2018 LINNAINMAAN KOULUN TUNTIJAKO 7.-9. LUOKILLA AINE 7 8 9 Yht. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 3 3 3 9 A-KIELI 2 3 3 8 B-KIELI (RUOTSI) 2 2 2 6 MATEMATIIKKA 3 3 4 10

Lisätiedot

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat: 1. Lukuvuositodistus 2. Välitodistus 3. Erotodistus 4. Päättötodistus Opetuksen järjestäjä

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 7. luokka

VALINNAISAINEOPAS 7. luokka VALINNAISAINEOPAS 7. luokka RIIHENMÄEN KOULU 2017 2018 RIIHENMÄEN KOULUN ARVOT: ILO-LUOVUUS VÄLITTÄMINEN-VASTUULLISUUS KANNUSTUS-YHTEISHENKI OHJEITA VALINNAISAINEEN VALINTAAN: Seuraavilla sivuilla on esitelty

Lisätiedot

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun.

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun. Yhtenäiskoulu Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU opas peruskoulun luokille 7 9 Yhtenäiskoulun 7. - 9. luokkien tuntijako Vuosiluokka 7 8 9 Kaikille

Lisätiedot

Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle

Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle 1 Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle Hyvä kuudesluokkalainen! Sinulla on nyt mahdollisuus päättää oman koulutyösi sisällöstä. Saat valita kiinnostuksesi mukaan yhden lyhyen valinnan seitsemännelle

Lisätiedot

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen Hei kuudesluokkalainen! Siirtyminen peruskoulun yläluokille (7.-9.) merkitsee koulunkäynnissä

Lisätiedot

Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla. on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä

Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla. on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten valinnaiskursseja. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä opiskellaan 2 tuntia viikossa. Valinta pitää olla

Lisätiedot

EHNROOSIN KOULU

EHNROOSIN KOULU EHNROOSIN KOULU 2017-2018 Vahvoilta juurilta tiedot ja taidot tulevaisuuteen! TERVETULOA 7. LUOKALLE EHNROOSIN KOULU Nordenskiöldintie 2 04600 Mäntsälä puh. 040 3145 310 Rehtori 311 Apulaisrehtori 312

Lisätiedot

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet 2017-2018 5.-6. luokat Valinnat tehdään Wilmassa 20.3.-2.4.2017 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Oppilas valitsee kaksi valinnaista ainetta 5.luokalle 4.luokan

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta Kielten nimitykset perusasteella ja lukiossa A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa 2. luokalla. Oulun kaupungissa kaikki oppilaat opiskelevat

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Uudistus 10 vuoden välein Perusopetuksen opetussuunnitelma (ops) uudistetaan noin 10 vuoden välein. Taustalla valtioneuvoston asetus, jossa annetaan perusopetuksen

Lisätiedot

Albert Edelfeltin koulun valinnaisaineet lukuvuodelle

Albert Edelfeltin koulun valinnaisaineet lukuvuodelle Albert Edelfeltin koulun valinnaisaineet lukuvuodelle 2017-2018 9. -luokat Nykyiset kahdeksasluokkalaiset valitsevat 9. -luokkaa varten yhden uuden valinnaisaineen (2 viikkotuntia) 8. -luokalla päättyvän

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Piirros Mika Kolehmainen Haukiputaan koulun 5. luokan valinnaiset aineet A2- kieli (2 h) saksa ranska ruotsi Liikunnan syventävä (2h) Musiikin syventävä

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

valinnaisaineiltaan Tervetuloa! Tule ja tuo vanhempasikin koulun torstaina 4.2.2016 klo 18.00. Infoa, valinnaisten esittelyjä Sisällys Ohjeita

valinnaisaineiltaan Tervetuloa! Tule ja tuo vanhempasikin koulun torstaina 4.2.2016 klo 18.00. Infoa, valinnaisten esittelyjä Sisällys Ohjeita 9.luokkien valinnaisaineet 2016-2017 Sisällys Ohjeita VALINNAISAINEET 9. LUOKILLE Luova kirjoittaminen Yrittäjyyskasvatus Kotitalouskurssi Kuntoilu Palloilu Johdantokurssi lukion matematiikkaan Shakkikurssi

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Luonnos 11.11.2015 Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Arviointi perusopetuksessa Arviointikulttuurin keskeiset piirteet Rohkaisu ja kannustus Oppilaiden osallisuus arvioinnissa Tuetaan

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

Havukosken koulun yhteishakuilta 24.11.2015. Saija Tikkanen Oppilaanohjaaja

Havukosken koulun yhteishakuilta 24.11.2015. Saija Tikkanen Oppilaanohjaaja Havukosken koulun yhteishakuilta 24.11.2015 Saija Tikkanen Oppilaanohjaaja PÄÄTTÖARVIOINTI Opetussuunnitelman perusteiden mukaan päättöarvosanan tulee perustua oppilaan osaamiseen perusopetuksen päättövaiheessa

Lisätiedot

Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA

Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA 26.1.2017 ILLAN OHJELMASSA: Kahvit Yleisiä asioita Tredun rakentamisaikataulusta Valinnaisaineiden valinnan esittelyä Huoltajien kysymyksiä valinnaisaineista

Lisätiedot

TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS

TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS SISÄLLYSLUETTELO: sivu Valinnaisaineiden valinta 2 Valinnaisaineet 8. ja 9. luokkaa varten 3 Ohjeet valinnaisainekortin täyttämiseen 5 Valinnaisainekortin

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO valinnaisuus

KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO valinnaisuus KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO 15.2.2017 valinnaisuus A2 -KIELI Käytännön tietoa kielivalinnoista Vapaaehtoiseksi A2-kieleksi voi valita joko ranskan, ruotsin, saksan tai venäjän. Kouluun voi syntyä A2-kielen

Lisätiedot

Kielten opiskelu Oulussa

Kielten opiskelu Oulussa Kielten opiskelu Oulussa Kielten nimitykset Varhennettu leikinomainen ja toiminnallinen kielenopetus 1. tai 2. luokalla (koulukohtainen) A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa

Lisätiedot

LYHYTKURSSIT 9. luokalle

LYHYTKURSSIT 9. luokalle Taitava leipoja Ompele vaate! TEEMA-työpaja Teknisen työn lyhytkurssi Elektroniikka/ -ohjelmointikurssi Bändi ja lauluyhtye Digimusiikkia Mailapelikurssi Kunto ja kehonhuolto Historiaa ja draamaa - kurssi

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kieli A2-kieli alkaa 5. luokalta ja sitä opiskellaan kaksi tuntia viikossa viidennellä ja kuudennella luokalla. Opiskelu jatkuu 9. luokan loppuun saakka. Metsokankaan

Lisätiedot

Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille

Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille Ranuan kr. kansanopiston erityislinja on tarkoitettu kehitysvammaisille ja muille erityistä tukea tarvitseville. Toiminta käynnistyi vuonna 2003 kehitysvammaisten

Lisätiedot

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2014-2015

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2014-2015 EMÄKOSKEN KOULU lv. 2014-2015 Valinnaiskurssit 9. luokka Lyhytkurssit 9. luokalla lv. 2014-2015 Viime vuonna valitut pitkät valinnaisaineet jatkuvat 9. luokalla. KIELET RUOTSIN KIELI: MERA SVENSKA (xrul)

Lisätiedot

Valinnaisaineopas 9. luokka 201 6

Valinnaisaineopas 9. luokka 201 6 Valinnaisaineopas 9. luokka 201 6 Valintojen tekeminen kahdeksannella luokalla Mitä uutta yhdeksännellä luokalla? Yhteisiä oppiaineita yhdeksännellä luokalla on 25 ja valinnaisaineita 6 tuntia. Seitsemännellä

Lisätiedot

Palokan yhtenäiskoulu

Palokan yhtenäiskoulu Palokan yhtenäiskoulu Pitkät valinnaiskurssit 8. luokalla lv. 2016-2017 Koivutie 5 40270 PALOKKA https://peda.net/jyvaskyla/palokankoulu rehtori puh. 050 561 6253 opettajat puh. 040 778 7975 opinto-ohjaajat

Lisätiedot

7. luokkalaisten valinnaisaineet

7. luokkalaisten valinnaisaineet 7. luokkalaisten valinnaisaineet Valinnaisaineiden valinta Oppilaiden valinnaisaineiden määrä vaihtelee kielivalintojen takia.. Valinnaisaine on valinnainen valintavaiheessa, tämän jälkeen se kuuluu pakollisena

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017. Kiukaisten yhteiskoulu

VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017. Kiukaisten yhteiskoulu VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017 Kiukaisten yhteiskoulu Keväinen tervehdys yläkoululta! Peruskoulun opetussuunnitelma sisältää yhteisiä ja valinnaisia oppiaineita, jotka määritellään

Lisätiedot

Kotitalous. Kuvataide. Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017

Kotitalous. Kuvataide. Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017 Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017 Yleislinjalla olevat oppilaat valitsevat 9. luokalle kaksi uutta kurssia, matemaattis-luonnontieteellisen tai liikuntapainotuksen valinneet oppilaat valitsevat yhden

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI

RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI 2017-18 Valinnaisaineet ja niiden valitseminen Yhteisten oppituntien määrä pienenee kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla. Saat itse enemmän vaikuttaa

Lisätiedot

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Tervetuloa! Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Ylioppilas Lukion oppimäärä min. 75 kurssia (pakolliset,

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

Opettajajohtoinen opetus, yksilö- ja parityöskentely, ryhmätyöt, vierailut, harjoitusyritys.

Opettajajohtoinen opetus, yksilö- ja parityöskentely, ryhmätyöt, vierailut, harjoitusyritys. RYHMÄ B 8. luokkaa varten 2 x 2 jaksoa / aine, /vko EKONOMIA Taloustaito Tavoitteena on tarjota oppilaille mahdollisuus tutustua talouselämän eri osa-alueisiin. Samalla kaupallista alaa ammattina harkitseville

Lisätiedot

* * * Koulun nimi: todistusten testikoulu Sivu 1(2) Testi Oppilas Luokka 1T. Taito erinomainen. Taito kehittymässä.

* * * Koulun nimi: todistusten testikoulu Sivu 1(2) Testi Oppilas Luokka 1T. Taito erinomainen. Taito kehittymässä. Luokka 1T LUKUVUOSITODISTUS erinomainen Sivu 1(2) hyvä kehittymässä alulla Äidinkieli ja kirjallisuus - suomi ilmaista itseäsi suullisesti Luet tavuja Luet sanoja Luet sujuvasti Kirjoitat lyhyitä sanoja

Lisätiedot

Valinnaisaineet. Metsokankaan koulussa 2015 Infopaketti 7- luokalle

Valinnaisaineet. Metsokankaan koulussa 2015 Infopaketti 7- luokalle Valinnaisaineet Metsokankaan koulussa 2015 Infopaketti 7- luokalle Sisällys OHJEET VALINNAISAINEIDEN VALINTAAN... 2 B2-KIELI: SAKSA... 3 KOTITALOUS... 4 KUVATAIDE... 5 MUSIIKKI... 6 KÄSITYÖ TEKNINEN TYÖ...

Lisätiedot

YHTEISHAKU KEVÄT 2017

YHTEISHAKU KEVÄT 2017 YHTEISHAKU KEVÄT 2017 MILLOIN HAETAAN? Hakuaika 21.2. 14.3.2017 (koulussa vkolla 10) Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15. Harkintaan perustuvan valinnan (oppimisvaikeudet ja sosiaaliset syyt)

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 2015-2016 TURUN LYSEON KOULU

VALINNAISAINEET 2015-2016 TURUN LYSEON KOULU VALINNAISAINEET 20152016 TURUN LYSEON KOULU Valinnaisaineiden valinta 3 Painotusluokkaan sidotut valinnaisaineet 4 Englannin A1 syventävä 5 Espanja B2 6 Ranska A2 ja B2 7 Saksa B2 8 Ilmaisutaito 9 Media

Lisätiedot

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017 varten Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisuus perusopetuksessa

Lisätiedot

EVÄITÄ ELÄMÄÄN LUKIOSTA

EVÄITÄ ELÄMÄÄN LUKIOSTA EVÄITÄ ELÄMÄÄN LUKIOSTA Perustietoja lukio-opinnoista ja Paimion lukiosta MIKSI LUKIOON? o SAAT HYVÄN YLEISSIVISTYKSEN Pohja henkiselle kasvulle Eväät elinikäiseen oppimiseen o SAAT HYVÄT VALMIUDET JATKO-OPINTOIHIN

Lisätiedot

HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun.

HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun. 2011 HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun. Kaarinan lukiossa on laaja ja monipuolinen kurssitarjotin, josta voit pakollisten yleissivistävien aineiden lisäksi valita runsaasti

Lisätiedot

Noudatat hyviä tapoja. Annat työrauhan toisille. Osaat työskennellä itsenäisesti. Osaat työskennellä toisten kanssa. Teet tehtäväsi huolellisesti

Noudatat hyviä tapoja. Annat työrauhan toisille. Osaat työskennellä itsenäisesti. Osaat työskennellä toisten kanssa. Teet tehtäväsi huolellisesti IIN KUNTA Haminan koulu VÄLITODISTUS XX.XX.XXXX Kiltti, poika-tyttö Syntymäaika XX.XX.XXXX Lukuvuosi XXXX-XXXX 1. vuosiluokka KÄYTTÄYTYMINEN JA TYÖSKENTELYTAIDOT Kiitettävä Hyvä Tyydyttävä Välttävä Noudatat

Lisätiedot

Lukiokokeilu (-21)

Lukiokokeilu (-21) Lukiokokeilu 2016-2020 (-21) Lukiokokeilu Munkkiniemen yhteiskoulu on mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön lukiokoulutuksen tuntijakokokeilussa. lukiolaki (629/1998) 15 kokeilu käynnistynyt 1.8.2016

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I MUUT KIELIOPINNOT 3la71 Saksan kieli 1 (4 op) 3la31 Italian kieli 1 (4 op) 3la72 Saksan kieli 2 (5 op) 3la32 Italian kieli 2 (5 op) k0-9123 Englannin kielen valmentava opintojakso (3 op) k0-9122 Ruotsin

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017. Haarajoen koulu

Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017. Haarajoen koulu Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017 Haarajoen koulu 4.3.2016 Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokkien oppilaille Uuden opetussuunnitelman mukaisesti taito-

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Lielahden koulu Oppilaita on yhteensä 607 - yläkoulussa 324 - alakoulussa 283 Luokkia - 7. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta - 8. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi - esittely peruskoulun 9. luokkalaisia varten ( MKE 4.12.2015) Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri,

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

Pisterajat Vuosi

Pisterajat Vuosi Pisterajat 2006-2013 1 Äidinkieli, suomi L Kevät 92 90 88 86 87 87 86 87 Syksy 92 90 88 85 87 87 86 87 E Kevät 87 77 75 72 73 73 71 73 Syksy 87 77 75 73 73 73 72 71 M Kevät 80 62 60 60 61 62 60 62 Syksy

Lisätiedot

9. LK VANHEMPAINILTA. Ti klo 18.00

9. LK VANHEMPAINILTA. Ti klo 18.00 9. LK VANHEMPAINILTA Ti 30.8.2016 klo 18.00 TET eli työelämään tutustuminen Linnainmaan TET 12.-23.9.2016. Päivittäinen työaika 6 h, viikottainen työaika enintään 30 h. Työaika mielellään klo 8-14 tai

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi

Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi Kurssilla monipuolistetaan ja syvennetään äidinkielen oppimista. Oppilaat pääsevät valitsemaan itseään kiinnostavia aiheita, esimerkiksi ilmaisutaitoa/draamaa,

Lisätiedot

OPS-kommentointi - Perusraportti

OPS-kommentointi - Perusraportti OPS-kommentointi - Perusraportti 1. Nimi tai taho: Anonyymi 1 Nimi Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola 2. Mitä osiota kommentti koskee? Kirjoita kommenttisi oikealla olevaan ruutuun. Mitä osiota

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio 2015-16 Opinto-opas Kerimäen lukio Opinto-opas Näin opiskellaan Kerimäen lukiossa Tervetuloa opiskelemaan Kerimäen lukioon! Opintoihin liittyvissä kysymyksissä sinua neuvovat rehtori, opinto-ohjaaja ja

Lisätiedot

OPS-kommentointi. 1. Nimi tai taho: Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola. Vastaajien määrä: 1. Anonyymi. Nimi

OPS-kommentointi. 1. Nimi tai taho: Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola. Vastaajien määrä: 1. Anonyymi. Nimi OPS-kommentointi 1. Nimi tai taho: Anonyymi 1 Nimi Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola 2. Mitä osiota kommentti koskee? Kirjoita kommenttisi oikealla olevaan ruutuun. Mitä osiota kommentti koskee?

Lisätiedot

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta

Lisätiedot

OPS-2016 kevät Juvan perusopetus

OPS-2016 kevät Juvan perusopetus PS-2016 kevät Juvan perusopetus Pedagogiset iltapäivät johtajat ja ops-koordinaattorit ma 25.1. klo 14.00-15.30 kokoushuone 301 Paikalla: Anne Haakana, Anni Koivunen, Aappo Laitinen, Hannele Penttinen,

Lisätiedot

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 RANUAN KR. KANSANOPISTO REISJÄRVEN KRISTILLINEN OPISTO Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 2016-2017

VALINNAISAINEOPAS 2016-2017 VALINNAISAINEOPAS 2016-2017 SALPAUSSELÄN PERUSKOULU Hämeenlinnantie 3, 15800 Lahti Kannen kuva: Ari Vilkman TUNTIJAKO: YHTEISET OPPIAINEET... 3 TUNTIJAKO: VALINNAISET OPPIAINEET 4 VALINNAISAINEIDEN ARVOSTELU...

Lisätiedot

Tervetuloa lähikouluun! Hallitusohjelmasta: Perusopetuksen järjestämisen lähtökohtina ovat laadukas ja turvallinen lähikoulu. www.pakilaya.edu.hel.

Tervetuloa lähikouluun! Hallitusohjelmasta: Perusopetuksen järjestämisen lähtökohtina ovat laadukas ja turvallinen lähikoulu. www.pakilaya.edu.hel. Pakilan yläaste Tervetuloa lähikouluun! Hallitusohjelmasta: Perusopetuksen järjestämisen lähtökohtina ovat laadukas ja turvallinen lähikoulu Lähikoulu Tuttu ja turvallinen Lyhyet koulumatkat; enemmän aikaa

Lisätiedot

* * * Koulun nimi: todistusten testikoulu Sivu 1(2) Testi Oppilas Luokka 1T. Taito erinomainen. Taito hyvä.

* * * Koulun nimi: todistusten testikoulu Sivu 1(2) Testi Oppilas Luokka 1T. Taito erinomainen. Taito hyvä. Luokka 1T VÄLITODISTUS erinomainen Sivu 1(2) hyvä kehittymässä alulla Äidinkieli ja kirjallisuus - suomi Hallitset äänne-kirjain vastaavuuden Luet tavuja Luet sanoja Kirjoitat kirjaimia Kirjoitat tavuja

Lisätiedot

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ilmoittautuminen kevään 2017 tutkintoon alkaa pe 4.11. ja päättyy pe 18.11. Mikäli osallistuit syksyn yo-kirjoituksiin, voit odottaa niiden lopulliset tulokset ja ilmoittautua

Lisätiedot

Ainekohtainen opetussuunnitelmatyö. Info lyseon lukiolla

Ainekohtainen opetussuunnitelmatyö. Info lyseon lukiolla Ainekohtainen opetussuunnitelmatyö Info lyseon lukiolla 8.9.2015 Yleistä 16 ainekohtaista kirjoitustiimiä (1-2, 3-6 ja 7-9 ope) 3 yleisen osan kirjoitustiimiä Esiopetuksen työryhmä Ohjausryhmä Mukana normaalikoulu

Lisätiedot

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 Oppiaineen tehtävä Syventää ja laajentaa oppilaiden musiikillista osaamista. Luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan

Lisätiedot

KANKARISVEDEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2015-2016 8. JA 9. LUOKAT

KANKARISVEDEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2015-2016 8. JA 9. LUOKAT KANKARISVEDEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2015-2016 8. JA 9. LUOKAT Valinnaisuus Kankarisveden koulussa... 3 Valintojen tekeminen -Wilma... 3 Vieraat kielet... 4 RAB8, RAB9, B2-ranska... 4 SA8,

Lisätiedot

Ylläpidät työrauhaa ja toimit myönteisesti ryhmän jäsenenä. Huolehdit vastuullisesti tehtävistäsi ja ympäristöstäsi

Ylläpidät työrauhaa ja toimit myönteisesti ryhmän jäsenenä. Huolehdit vastuullisesti tehtävistäsi ja ympäristöstäsi LIITE LUKUVUOSITODISTUKSEEN 1. tai 2. vuosiluokka Noudatat koulun sääntöjä ja ohjeita Otat huomioon muut ihmiset Ylläpidät työrauhaa ja toimit myönteisesti ryhmän jäsenenä Pääset työn alkuun Teet työsi

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus LIITE 3 Valtioneuvoston asetus N:o 1435 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

valinnaisaineiltaan Tervetuloa! Tule ja tuo vanhempasikin koulun torstaina klo Infoa, valinnaisten esittelyjä Sisällys Ohjeita

valinnaisaineiltaan Tervetuloa! Tule ja tuo vanhempasikin koulun torstaina klo Infoa, valinnaisten esittelyjä Sisällys Ohjeita 9.luokkien valinnaisaineet 2017-2018 Sisällys Ohjeita VALINNAISAINEET 9. LUOKILLE Luova kirjoittaminen Yrittäjyyskasvatus Johdantokurssi lukion matematiikkaan Kotitalouskurssi Kuntoilu Palloilu Opi uutta

Lisätiedot

Abien vanhempainilta Tervetuloa!

Abien vanhempainilta Tervetuloa! Abien vanhempainilta 27.8.2013 Tervetuloa! Lukuvuoden tapahtumia/abit Syksyn yo-kokeet 9.9. 27.9.2013 1. jakson koeviikko 25.9. 1.10.2013 Retkiä oppilaitoksiin Syysloma 21.10-27.10.2013 2. jakson koeviikko

Lisätiedot

Ajankohtaista 5. jaksossa

Ajankohtaista 5. jaksossa Jaksovinkit on Oulun aikuislukion jaksotiedote, joka julkaistaan aikuislukion kotisivulla koeviikolla ennen seuraavan jakson aloitusta. Jaksovinkeissä on infoa tulevan jakson lukiokursseista sekä ajankohtaisista

Lisätiedot

YHTEISHAKUINFO 12.11.2015

YHTEISHAKUINFO 12.11.2015 YHTEISHAKUINFO 12.11.2015 2 www.opintopolku.fi 3 Kevään 2016 hakuajat Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku 23.2.-15.3.2016 Erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haku

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille

Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille Mikä on opetussuunnitelma? Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta Siinä kerrotaan Mitä opiskellaan milläkin vuosiluokalla

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

Kirjoitetaan tietokoneella ja hyödynnetään pari- ja ryhmäpalautetta. Lemmikkieläimistä ja niiden hoidosta kiinnostuneet.

Kirjoitetaan tietokoneella ja hyödynnetään pari- ja ryhmäpalautetta. Lemmikkieläimistä ja niiden hoidosta kiinnostuneet. RYHMÄ C 8. luokkaa varten 4 x 1 jakso / aine, /vko ÄIDINKIELI Luova kirjoittaminen 1 jaksoa, /vko Kurssilla saadaan virikkeitä ja ohjausta luovaan kirjoittamiseen. Kirjoitetaan esimerkiksi tarinoita, novelleja

Lisätiedot

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT KOTIEN OPS-OPAS OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan - mitkä arvot ohjaavat koulun toimintaa - millainen oppimiskäsitys ohjaa oppimista - mitä milläkin vuosiluokalla opiskellaan - miten opiskellaan

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

Luku 1.3. Tuntijako Taulukosta puuttuivat vapaaehtoisen A1 kieli saksa tuntimäärät (0,5 ja 1 vvt 1. ja 2. vuosiluokka)

Luku 1.3. Tuntijako Taulukosta puuttuivat vapaaehtoisen A1 kieli saksa tuntimäärät (0,5 ja 1 vvt 1. ja 2. vuosiluokka) Opetuslautakunnan suomenkieliselle jaostolle Esitys muutokseksi Pihlajiston ala-asteen opetussuunnitelmaan Luku 1.3. Tuntijako Taulukosta puuttuivat vapaaehtoisen A1 kieli saksa tuntimrt (0,5 ja 1 vvt

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri kokeisiin tutkintokerroittain

Ilmoittautuneet eri kokeisiin tutkintokerroittain Ilmoittautuneet eri kokeisiin tutkintokerroittain 2006-2015 1 Äidinkieli, suomi Kevät Lkm 30 039 23 178 29 194 29 012 28 912 29 076 28 322 28 309 28 092 27 100 Syksy Lkm 16 923 5 969 6 114 5 766 5 680

Lisätiedot

Kahden tutkinnon opintojen opas. Pieksämäki

Kahden tutkinnon opintojen opas. Pieksämäki 2012-2013 Kahden tutkinnon opintojen opas Pieksämäki Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 2. AMMATILLISTEN JA LUKIO-OPINTOJEN YHTEENSOVITTAMINEN... 4 2.1 Vaihtojaksot... 4 2.2 Verkko-opinnot... 4 3. OPISKELU PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot

Valinnaisainevanhempainaamu eli mikä muuttuu 7. luokan jälkeen ja mitä uutta valitaan lukujärjestykseen

Valinnaisainevanhempainaamu eli mikä muuttuu 7. luokan jälkeen ja mitä uutta valitaan lukujärjestykseen 13.2.2016 Valinnaisainevanhempainaamu eli mikä muuttuu 7. luokan jälkeen ja mitä uutta valitaan lukujärjestykseen Oppilaanohjaaja Aija Helander 7. luokan jälkeiset muutokset Oppiaineista 7. luokan kevääseen

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

3. luokan kielivalinta

3. luokan kielivalinta 3. luokan kielivalinta A2-kieli Pia Bärlund, suunnittelija Sivistyksen toimiala - Perusopetus 014-266 4889 pia.barlund@jkl.fi 1.2.2016 Yleistietoa Jyväskylässä valittavissa A2-kieleksi saksa, ranska, venäjä

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

Arvosanajakaumia syksy

Arvosanajakaumia syksy jakaumia syksy 2014 1 Koko maa Äidinkieli, suomi Naiset 111 4,4 339 13,4 482 19,1 634 25,1 573 22,7 333 13,2 56 2,2 2528 4,0 Miehet 47 2,1 159 7,1 292 13,0 450 20,1 599 26,7 586 26,1 109 4,9 2242 3,4 Yhteensä

Lisätiedot