VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 8. luokkien oppilaille ja heidän huoltajilleen lv

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 8. luokkien oppilaille ja heidän huoltajilleen lv. 2015-2016"

Transkriptio

1 Hämeenlinnan Yhteiskoulu Viertokatu Hämeenlinna 1 VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 8. luokkien oppilaille ja heidän huoltajilleen lv luokkien opetussuunnitelmasta Peruskoulun opetussuunnitelma sisältää yhteisiä ja valinnaisia oppiaineita, jotka määritellään kunkin koulun omassa opetussuunnitelmassa. Yhteisiä oppiaineita opiskellaan eniten 1-7 vuosiluokilla ja valinnaisia aineita 8. ja 9. vuosiluokilla. Koulut ovat saaneet päättää opetussuunnitelmastaan tietyn valtakunnallisen ja kunnallisen rungon pohjalta melko itsenäisesti, joten saman kunnan eri kouluilla voi olla hyvinkin erilaiset opetussuunnitelmat varsinkin valinnaisainetarjonnan suhteen. Hämeenlinnassa luokkien 7-9 oppimäärään tulee koulutuslautakunnan päätöksen mukaan sisältyä opetussuunnitelmassa määriteltyjä oppiaineita yhteensä vähintään 90 viikkotuntia (siis kokonaismäärä luokkien 7-9 aikana). Hämeenlinnan Yhteiskoulun opetussuunnitelman mukaisesti eri oppiaineita opetetaan eri vuosiluokilla seuraavasti: oppiaine/ viikkotuntien määrä eri luokkatasoilla yleisluokat Äidinkieli ja kirjallisuus A1-kieli B1-kieli Matematiikka Biologia ja maantieto Fysiikka ja kemia Terveystieto Uskonto tai elämänkatsomustieto Historia Yhteiskuntaoppi Musiikki Kuvataide Käsityö Liikunta Kotitalous Oppilaanohjaus 1 0,5 0,75 Valinnaiset aineet Valinnaiset aineet + A2 kieli (2) (4+2) (3+2) Yhteensä 30 29,5 30,5 HUOM! Historian opiskelu peruskoulussa päätyy 8. luokalla, joten historian arvosana 8. luokan lukuvuositodistuksesta tulee myös päättötodistukseen.

2 2 Valinnaisaineiden opetussuunnitelmasta Hämeenlinnan Yhteiskoulussa valinnaisaineiden opiskelu painottuu 8. ja 9. vuosiluokille. Osa valinnoista tehdään sekä 8. että 9. luokalle: B2-kielten (saksa tai ranska) opiskelu jatkuu 9. luokalla. Tietotekniikan ajokorttikurssi jatkuu 9. luokalla. Muissa aineissa oppilaat tekevät 8. luokalla uudet valinnat 9. luokkaa varten. Valinnaisaineiden valinta ei rajoita oppilaan jatko-opiskelumahdollisuuksia, mutta se voi vaikuttaa jatkoopiskeluun pääsyyn: esim. valinnaisena aineena opiskellun kolmannen kielen (A2- ja B2-kielen) arvosana lasketaan mukaan siihen keskiarvoon, joka on valintaperusteena lukioon. Tosin oppilas ja huoltaja saavat ennen päättötodistusta valita, merkitäänkö päättötodistukseen A2- ja B2-kielestä numeroarvosana vai pelkkä suoritusmerkintä, jota ei keskiarvoon lasketa. Ammatilliseen koulutukseen pyrittäessä on merkitystä niillä valinnaisaineilla, jotka arvostellaan numeroin: päästötodistuksen kaikkien aineiden keskiarvo pisteytetään. Kaikkien aineiden keskiarvoa laskettaessa huomioidaan myös numeroin arvostellut valinnaisaineet. Lisäksi ammatilliseen koulutukseen pyrittäessä pisteytetään ns. painotusaineet: liikunta, musiikki, kuvataide, käsityö ja kotitalous, joista kolmen parhaan arvosanat pisteytetään erikseen. Tällöin myös valinnaisena opiskellut kurssit, joista on numeroarvosana, vaikuttavat tähän pisteytykseen. Lukujärjestysteknisistä syistä valinnaisainevalintojen vaihtaminen jälkeenpäin on rajoitettua ja jopa mahdotonta. Tästä syystä valinnat kannattaa tehdä harkiten ja valita vain sellaisia kursseja joita haluaa opiskella. Muista myös, että kaikkien valinnaisainekurssien toteutuminen ei ole mahdollista. Rajoittavina tekijöinä toteutukselle ovat esim. koulun tilat, opettajien määrä sekä ennen kaikkea ns. tuntikehys, joka määrittää koulussa opetukseen käytettävien oppituntien ja sitä kautta opetusryhmien lukumäärän. A2-kieli valinnaisaineena Niillä oppilailla, jotka ovat valinneet 5. luokalla vapaaehtoisesti A2-kielen (englanti tai saksa), jatkuu tämän kielen opiskelu 7. luokalla valinnaisaineena. Tavoitteena on saavuttaa a-kielen taso. A2-kieltä opiskellaan 7-9 luokilla 2 vuosiviikkotuntia jokaisella luokka-asteella eli yhteensä 7-9 luokkien aikana 6 viikkotuntia. A2-kielen opiskeluun käytetty 6 viikkotuntia lasketaan mukaan valinnaisaineiden tuntimäärään, joten A2-kielen valinneet oppilaat valitsevat A2-kielen lisäksi 4 viikkotuntia 8. luokalle ja 3 viikkotuntia 9. luokalle muita valinnaisaineita. A2-kielen päättöarvioinnin yhteydessä oppilaalla ja huoltajalla on mahdollisuus valita, merkitäänkö A2- kielen päättöarvosana numeroarvosanalla vai merkitäänkö päättötodistukseen vain suoritusmerkintä. Valinnaisaineet oppilaan työjärjestyksessä Valinnaisaineet ovat oppilaan viikoittaisessa työjärjestyksessä kahden tunnin elementteinä eli oppilas opiskelee valitsemaansa ainetta kaksi peräkkäistä oppituntia kerrallaan. Kahden vuosiviikkotunnin laajuisia aineita opiskellaan koko lukuvuosi, yhden vuosiviikkotunnin laajuisia aineita yksi lukukausi. Huom! Liikunnan ja biologian yhteinen seikkailukurssi järjestetään normaalin päivittäisen koulutyöajan ulkopuolella, yleensä perjantai-iltapäivä lauantai -kestoisena tapahtumana kevätlukukaudella.

3 VALINNAISAINEIDEN ARVIOINTI 3 Valinnaisaineiden arviointi suoritetaan sanallisesti, mikäli suoritettu oppimäärä on pienempi kuin 2 vuosiviikkotuntia. Ne valinnaiset aineet, jotka muodostavat yhtenäisen, vähintään kahden vuosiviikkotunnin oppimäärän, arvioidaan numeroin Lyhyemmistä oppimääristä muodostuvaa koostetta (esim. liikunnan yhden vuosiviikkotunnin laajuiset kurssit) ei katsota tällaiseksi yhtenäiseksi oppimääräksi, vaikka oppilaan valitsemien oppimäärien yhteenlaskettu laajuus yltäisikin kahteen vuosiviikkotuntiin. Seuraavassa lyhyt luonnehdinta Yhteiskoulussa valittavina olevista valinnaisaineista / -kursseista. Lisätietoja eri oppiaineista ja kurssien sisällöistä saa ko. aineen opettajilta. VALINTAOHJE VALINTOJEN MÄÄRÄ 9.luokalle valitaan valinnaisia aineita yhteensä kuuden (6) vuosiviikkotunnin verran. A2-kielen lukijat valitsevat kieliopintojen kahden (2) vuosiviikkotunnin lisäksi kolme (3) vuosiviikkotuntia. Näin A2-kielen opiskelijalle tulee valintoja yhteensä viisi (5) vuosiviikkotuntia 9.luokalle. VALINTOJEN MERKITSEMINEN Merkitse rasti valitsemasi kurssin edessä olevaan neliöön. VALINNAN VAPAUS Valinnat saa tehdä muuten vapaasti, mutta ainakin yhden valituista kursseista tulee olla kahden vuosiviikkotunnin laajuinen.

4 4 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUDEN VALINNAISET OPINNOT Luova kirjoittaminen (xailuo9) Tavoite: 1 vuosiviikkotunti eli kaksi tuntia viikossa yhden lukukauden ajan. Oman luovan kirjoittamisen kehittäminen ja monipuolistaminen Tartu kynään ja anna ajatusten lentää! Luovan kirjoittamisen kurssilla perehdytään luovaan kirjoittamiseen ja etsitään omaa tyyliä kirjoittajana. Kurssilla tuotetaan tekstejä yksin ja yhdessä sekä opitaan antamaan ja vastaanottamaan palautetta tehdyistä töistä. Lukukauden aikana kirjoitetaan mm. novelleja, näytelmiä, ja runoja riippuen kurssilaisten omista mielenkiinnon kohteista, kenties julkaistaan yhteinen kokoelmakin! Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista. Ilmaisutaito (xaiilm9) Tavoite: Arviointi 1 vuosiviikkotunti eli kaksi tuntia viikossa yhden lukukauden ajan. Oman ilmaisun ja esiintymisvarmuuden kehittäminen ja monipuolistaminen. Iloa ilmaisuun! Ilmaisutaidon kurssilla harjoitellaan ja haetaan esiintymisvarmuutta, omaa ilmaisua erilaisissa ilmaisutilanteissa, draaman hyödyntämistä oman toiminnan tukena, kehon ja äänen oikeaa käyttöä sekä yhdessä tekemisen iloisia elämyksiä. Kurssilla tehdään mm. pieniä draamaharjoituksia, mielikuvamatkoja, improvisaatiota, prosessidraamaa ja tutustutaan hieman ilmaisutaidon ja draamakasvatuksen teorioihin. Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista. VIERAIDEN KIELTEN VALINNAISET OPINNOT Espanjan alkeet (xesp9) HUOM! Tavoite: Arviointi. Jos olet suorittanut tämän kurssin jo 8.luokalla, et voi valita kurssia enää uudestaan. Oppilas oppii espanjan kielen alkeita. Oppilas oppii espanjan kielen perusrakenteita ja jokapäiväiseen elämään liittyvää sanastoa. Kurssi keskittyy arkipäiväisissä tilanteissa käytävään keskusteluun. Samalla tutustutaan myös espanjalaiseen kulttuuriin. Ranskan alkeet (xra91, xra92) Tavoite: Arviointi. Oppilas oppii ranskan kielen alkeita. Oppilas oppii ranskan kielen perusrakenteita ja jokapäiväiseen elämään liittyvää sanastoa. Kurssi keskittyy arkipäiväisissä tilanteissa käytävään keskusteluun. Samalla tutustutaan myös ranskalaiseen kulttuuriin.

5 MATEMATIIKAN VALINNAISET OPINNOT 5 Matematiikan syventävä kurssi (xmas9) Kurssilla laajennetaan ja syvennetään peruskoulutietoja ja taitoja. Kurssin aiheena mm. muistikaavat, polynomien jakaminen tekijöihin, rationaalilausekkeet, yhtälöt, yhtälöparit, epäyhtälöt ja funktiot. Hyödyllinen kurssi jatko-opintoja varten. TIETOTEKNIIKAN VALINNAISET OPINNOT Tietokoneen ajokortti (vata91 ja vata92) 2 vuosiviikkotuntia eli 2 tuntia viikossa koko lukuvuoden ajan. Kurssilla opiskellaan tietokoneen ajokorttitutkintoon tarvittavia asioita. Ajokorttitutkinto on Tietotekniikan Kehittämiskeskuksen TIEKE ry:n ylläpitämä valtakunnallinen tutkinto, joka sisältää seitsemän moduulia. Koulullamme on lupa järjestää tietokoneen ajokorttitutkintoja ja kirjoittaa todistuksia. Kurssi täydentää 8.luokan opintoja, mutta sen voi aloittaa myös 9.- luokalla. Lisätietoja TIEKE:n kotisivulta: sekä Arvioidaan numeroin Ajokorttitodistuksen saadakseen on suoritettava moduulikokeet hyväksytysti TIEKEN vaatimusten mukaan. Kuvankäsittely (xatku9) HUOM! Jos olet suorittanut tämän kurssin jo 8. luokalla, et voi valita kurssia enää uudestaan 1 vuosiviikkotuntia eli 2 tuntia viikossa yhden lukukauden ajan. Kurssilla opetellaan digikameran käyttöä, kuvien siirtoa kamerasta tietokoneelle ja digitaalisten valokuvien käsittelyä GIMP-kuvankäsittelyohjelmalla. Lisätietoja ja Arvioidaan hyväksytty / hylätty. Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää kurssin harjoitusten suorittamista. Ohjelmointi (xatoh9) Opiskellaan ohjelmoinnin perusteita Python-kielen avulla. Kurssin pyrkimyksenä on saada aikaiseksi mielenkiinto ja perusvalmiudet varsinaiseen ohjelmointiin. Oppilaan on suoritettava kurssiin kuuluvat tehtävät sekä kurssin lopuksi tehtävä harjoitustyö saadakseen hyväksymismerkinnän Internet ja kotisivu (xathi9) Tavoitteena on antaa perusvalmiudet oman kotisivun tekemiseen, sekä tutustuttaa HTMLja XHTML-kielen perusteisiin. Oppilaan on suoritettava kurssiin kuuluvat tehtävät sekä kurssin lopuksi tehtävä harjoitustyö saadakseen hyväksymismerkinnän

6 TEKNISEN TYÖN VALINNAISET OPINNOT 6 Tekninen työ 1 (vtn91, vtn92) 2 vuosiviikkotuntia eli kaksi tuntia viikossa koko lukuvuoden ajan. Kurssilla hyödynnetään opittuja teknisen työn taitoja. Valmistetaan metalli- ja puuesineitä tai elektroniikkatöitä myös omien suunnitelmien pohjalta. Oppilaan on myös mahdollista painottaa opiskeluaan oman mielenkiintonsa mukaan esim. puutöihin. Mahdollista tehdä laajempi projektityö yksin tai ryhmässä. Numeroin Tekninen työ 2 (vtn93, vtn94) 2 vuosiviikkotuntia eli kaksi tuntia viikossa koko lukuvuoden ajan. Kurssilla hyödynnetään opittuja teknisen työn taitoja. Valmistetaan metalli- ja puuesineitä tai elektroniikkatöitä myös omien suunnitelmien pohjalta. Oppilaan on myös mahdollista painottaa opiskeluaan oman mielenkiintonsa mukaan esim. puutöihin. Mahdollista tehdä laajempi projektityö yksin tai ryhmässä. Numeroin Tekninen työ (xtn9s) (tarkoitettu niille oppilaille, joilla ei ollut TN 8. luokalla) Kurssilla suunnitellaan ja valmistetaan esineitä eri materiaaleista. Perehdytään työstökoneiden ja työkalujen turvalliseen käyttöön. Lisäksi kurssilla tutustutaan muihin materiaaleihin ja materiaalien yhdistelyyn sekä opiskellaan pintakäsittelyn ja tuotesuunnittelun perusteita. Kurssille osallistuminen ei edellytä teknisen työn opiskelua 8. luokalla. Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista. Mopot ja kulkuneuvot (xtnm9) 1 vuosiviikkotunti eli kaksi tuntia viikossa yhden lukukauden ajan. Kurssilla perehdytään mopojen ja polkupyörien tekniikkaan ja huoltamiseen sekä moottoritekniikkaan yleisesti. Numeroin 4-10.

7 TEKSTIILITYÖN VALINNAISET OPINNOT 7 Miksi käsityö? Käsityötä tehdessä vahvistuu kyky suunnitella ja valmistaa oma tuote, kyky pohtia yhdessä ja yksin, kyky ottaa vastuu omasta ainutkertaisesta työstään. Tuloksena paranevat toimeen tarttumisen rohkeus, pitkäjänteisyys sekä luonnollisesti käsien ja aivojen yhteistyö, kädentaidot. Nämä innovatiivisuutta tukevat ominaisuudet ovat tulevaisuuden (työ)elämässä kullan arvoisia taitoja. Hykki Fashion (vts9) 2 vuosiviikkotuntia eli 2 tuntia viikossa koko lukuvuoden ajan. Muotia ja muotoilua arkeen ja juhlaan. Tunnistetaan oma pukeutumistyyli sekä pohditaan omia vaatevalintoja. Harjaannutaan vaatesuunnittelun, kaavoituksen, ompelun ja vaatteen kokoamisen perustekniikoissa sekä opitaan erilaisia kankaan koristelu/värjäystekniikoita. Pohditaan kuluttajan vastuuta ympäristöstä ja ymmärretään omien valintojen merkityksiä. Muotisuunnittelijoiden tapaan designataan asukokonaisuus itselle ja valmistetaan siitä valitut osat. Asukokonaisuuteen liitetään tuotteen tuunaus tai materiaalin uusiokäyttö. Lisäksi osallistumme mahdollisiin ajankohtaisiin yhteistyöprojekteihin. Numeroin Pientä pintaremonttia (xtsp9) 1 vuosiviikkotunti eli kaksi tuntia viikossa yhden lukukauden ajan. Stailataan oma huone mieleiseksi. Suunnitellaan ja valmistetaan sisustustuote tekstiilimateriaalista, mahdollisesti myös kunnostetaan olemassa olevia tuotteita. Tutustutaan tekstiilitaiteeseen ja sisustusbrändeihin Suomessa ja muualla. KUVATAITEEN VALINNAISET OPINNOT Kuvataiteen ja tekstiilityön yhteiskurssi: Mun puku Trashdesign (xkud9) 1vuosiviikkotuntia eli 2 tuntia viikossa yhden lukukauden ajan. Sinustako tulevaisuuden muotisuunnittelija? Tällä kurssilla pääset toteuttamaan luovimmat ideasi ennenkokeilemattomista materiaaleista näytösasuksi. Kurssilla tutustutaan myös muotikuvaukseen omien pukujen kuvaamisen kautta. Ja kurssin lopuksi on TIETYSTI muotinäytös! Kuvis 9 (vkuvis91 ja vkuvis92) 2 vuosiviikkotuntia eli 2 tuntia viikossa koko lukuvuoden ajan. Monipuolinen kuviksen valinnaiskurssi, joka sisältää piirustusta, maalausta, muotoilua, rakentelua, valokuvausta, grafiikkaa, elokuvaa, taidehistoriaa Kurssin sisältö painottuu oppilaiden kiinnostuksen mukaan. Numeroin Piirustus (xkupii9) Kurssilla syvennetään piirustustekniikoiden tuntemusta ja etsitään omaa käsialaa yhdistellen ja kokeillen erilaisia piirustustapoja.

8 8 MUSIIKIN VALINNAISET OPINNOT Musiikki (vmu91 JA vmu92) 2 vuosiviikkotuntia eli 2 tuntia viikossa koko lukuvuoden ajan. Soitto- ja laulutaitojen harjoittamista ja kehittämistä. Yhteismusisoinnin taitojen syventämistä. Musiikin kuuntelua. Aihekokonaisuuksia mm. jazz-musiikki, maailmanmusiikki, elokuva ja musiikkivideot, taidemusiikkia. Mahdollisuuksien mukaan: musiikillinen projekti/esiintyminen/ vierailu. Sävellystä ipadin GarageBandilla. Numeroarviointi Laulukurssi (xmul9) Lauletaan yksin ja yhdessä. Mikrofoniin laulamista. Stemmalaulua. Mahdollisuus esiintyä yksin tai ryhmässä. Hyväksytty/Hylätty Soittokurssi (xmus9) Yhdessä soittamista. Käytössä bändisoittimet, ja mahdollisuuden mukaan muita soittimia. Opetellaan instrumenttitaitoja, kehitetään kuuntelemista ja yhteissoittoa. Ohjelmisto valitaan tason mukaan. Sävellystä ipadin GarageBandilla. Musavideokurssi/musiikillinen lyhytelokuva (xmuv9) Tavoitteena tehdä musavideo tai musiikillinen lyhytelokuva itse soitettuun/laulettuun musiikkiin tai valmiiseen musiikkiin play backinä. Kurssilla tutustumme erilaisiin musavideotyyleihin ja opimme elokuvallista ajattelua kuvauksen ja leikkaamisen kautta. Videoelokuva voi olla siis mitä vain musiikkiesityksen taltioinnista kokonaistaideteokseen, jossa näytelmä, tanssi, kuvataide ja musiikki luovat kokonaisuuden.

9 LIIKUNNAN VALINNAISET OPINNOT 9 Palloilukurssi 2 pojille (vlip9) 2 vuosiviikkotuntia eli kaksi tuntia viikossa koko lukuvuoden ajan. Syvennetään palloilutaitoja sekä joukkue- että yksilöpalloilulajeissa. Pääpaino joukkuepalloilussa, mutta tutustutaan myös erilaisiin mailapeleihin. Numeroin Liikunnan pitkä valinnainen pojille (vli91, vli92) 2 vuosiviikkotuntia eli kaksi tuntia viikossa koko lukuvuoden ajan. Kurssin sisältö suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa. Tavoitteena on tutustua kurssin aikana mahdollisimman moniin eri lajeihin. Numeroin Lihaskunto- ja kuntosalikurssi pojille (xlplk9) 1 vuosiviikkotunti eli kaksi tuntia viikossa yhden lukukauden ajan. Kurssin tavoitteena on lihaskunnon kohottaminen, harjoittelun perusperiaatteiden omaksuminen sekä kuntosalilaitteisiin tutustuminen. Kurssi sisältää hieman teoriaa, oman kuntosaliohjelman laatimista sekä monipuolista lihaskuntoharjoittelua. Hyväksytty / hylätty. Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista tunneilla tehtäviin harjoituksiin. Pitkä liikuntakurssi tytöille (vli91, vli92) 2 vuosiviikkotuntia eli 2 tuntia viikossa koko lukuvuoden ajan. Lajitaitojen syventämistä, ajankohtaisia lajeja ja mahdollisuuksien mukaan uusiin lajeihin tutustumista. Tavoitteena ilo ja virkistys. Kurssin sisältö suunnitellaan yhdessä ryhmän kanssa. Mahdollisuus painottaa kurssilla jotain tiettyä lajia (esim. sähly) ryhmän toiveiden mukaan. Numeroin 4-10 Palloilukurssi tytöille (xltp9) Pelataan eri pallopelejä, kokeillaan uusia palloilulajeja. Sisältö suunnitellaan yhdessä ryhmän kanssa. Hyväksytty suoritus edellyttää tunneille osallistumista tunneilla harjoituksiin. Kuntosali- ja musiikkiliikuntakurssi tytöille (xltm9) Kuntoilua ja tanssia musiikin tahdissa. Kuntosalilla syvennetään lihaskuntoharjoittelun tietämystä. Huomioidaan myös lihashuolto ja rentoutus. Kuntosalikertojen määrä sovitaan yhdessä oppilaiden kanssa. Hyväksytty edellyttää osallistumista tunneilla tehtäviin harjoituksiin.

10 10 Seikkailua ja elämyksiä kurssi sekä tytöille että pojille (xlipts9) 1 vuosiviikkotunti, toteutus erikseen sovittavana ajankohtana Ripaus teoriaa, lusikallinen suunnittelua, sangollinen seikkailua. Yksi yhdessä suunniteltu ja toteutettu seikkailuretki tai useita lyhyitä retkiä maastossa/vesillä. Sisältöihin kuuluu aina vaellusta, suunnistusta, yöpymistä, ruuanlaittoa maastooloissa, luonnon havainnointia, ja toiveiden mukaan mm. kiipeilyä, melontaa jne. Hyväksymismerkintä edellyttää aktiivista osallistumista. KOTITALOUDEN VALINNAISET OPINNOT Kotitalous II (vko91 JA vko92) Huom! Kotitalouden valinta 9. luokalle on mahdollinen, mikäli oppilas on suorittanut hyväksytysti 8.luokan valinnaiset opinnot. 2 vuosiviikkotuntia eli 2 tuntia viikossa koko lukuvuoden ajan. Kurssin tarkoituksena on vahvistaa ja edelleen kehittää oppilaan ruoka-aineiden käsittelyja ruoanvalmistus/leivontataitoja sekä harjaantua erilaisissa kodin arkipäivän tehtävissä ja sosiaalisissa taidoissa. Syyslukukaudella kansainväliset keittiöt: kukin oppilas /-pari perehtyy valitsemansa maan ruokakulttuuriin, tekee siitä kirjallisen esitelmän ja suunnittelee toteutettavan käytännön sovelluksen. Numeroin Leivonta (xkol9) Leivonnan taitokurssi on soveltava kurssi osaavalle ja ahkeralle leipojalle, joka kykenee pitkäjännitteiseen ja huolelliseen työskentelyyn. Kurssilla opetellaan erilaisia leivontamenetelmiä ja perehdytään leipomista helpottaviin työtapoihin, välineisiin ja koneisiin. Valmistetaan erilaisia makeita ja suolaisia leivonnaisia kansainvälisiä tuulahduksia unohtamatta. Hyväksytty arvosana edellyttää aktiivista tuntityöskentelyä ja kirjallisesta loppukokeesta suoriutumista.

11 11 HISTORIAN JA YHTEISKUNTAOPIN VALINNAISET OPINNOT Lakitieto - Rikos ja rangaistus (xlaki9) Kurssissa perehdytään vuotiaan nuoren oikeudelliseen asemaan. Kurssin avulla voi ymmärtää lainsäädännön ja erilaisten sääntöjen merkitystä yhteiskunnassa ja perehtyä arkielämää sääteleviin keskeisiin oikeuskäytänteisiin. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, millaisista teoista seuraa rangaistus tai vahingonkorvaus ja minkälainen on nuoren vastuu. Kurssi rakentuu arkielämän todellisiin tapahtumiin, jotka ovat olleet tuomioistuinten ja eri viranomaisten käsiteltävinä. Kurssi sisältää vierailukäyntejä ja asiantuntijavierailuja oppitunneilla. Kurssi soveltuu niin lukiossa lakitiedon valinnaiskurssia suunnitteleville kuin ammatillisiin oppilaitoksiin suuntautuneille. Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista ja työntekoa kurssilla. Yrittäjyys - Perustetaan yritys! (xyri9) Mistä menestyvä yritys on tehty? Osaavasta yrittäjästä, hyvästä liikeideasta, selkeästä toiminta-ajatuksesta. Kun joukkoon lisätään annos yrittämisen halua ja rohkeutta, luovuutta ja sitkeyttä, ovat yrityksesi eväät koossa. Moni yritys syntyy omasta ideasta, oivalluksesta, havainnosta tai unelmasta. Yritysidea voi syntyä myös omasta osaamisesta tai harrastuksesta. Edellä kuvatun tekstin pohjalta voit kurssilla ideoida omannäköisesi yrityksen. Kurssin aikana tehdään yrityssuunnittelun lisäksi vapaaehtoisia yritysvierailuita 8. luokkalaisten ekskursioryhmän kanssa. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista kurssille ja oman yrityksen suunnittelun. Historiasta nykypäivään (xhin9) Miksi palestiinalaiset ja israelilaiset kiistelevät alueista? Millainen oli Neuvostoliitto ja miten siitä tuli Venäjä? Millainen on nykyinen Venäjä? Miten Eurooppa on yhdentynyt? Millaisia asioita nykymaailmasta ihmettelet? Mietitkö, mihin tilanteeseen on päädytty? Tällä kurssilla voit etsiä vastauksia. Kurssilla perehdytään johonkin valtioon tai ilmiöön ja tarkastellaan sitä sekä historian näkökulmasta että nykypäivän tilanteesta. Kurssille osallistuva tekee tutkielman valitsemastaan aiheesta ja esittelee sen muulle ryhmälle. Jokainen kurssille osallistuva paitsi esittelee oman aiheensa, myös opponoi eli antaa palautetta toisen kurssilaisen työstä ja samalla perehtyy hänen aiheeseensa. Kurssin tavoitteena on ymmärtää nykypäivän tilanteita historian kautta. Kurssin hyväksytty suoritus edellyttää tutkielman tekemisen, sen esittelemisen ja opponoinnin.

12 Tukioppilaskurssi 9-luokkalaisille (xtuki91) 12 1 vuosiviikkotunti eli 2 tuntia viikossa syyslukukaudella Tukioppilastoimintaan voivat hakeutua 8-luokalla tukioppilaskurssin käyneet. Tukioppilaan tulee olla koulun sääntöjä noudattava ja hyväkäytöksinen oppilas. Kurssin aikana suunnitellaan ja järjestetään mm. 7-päivä uusien oppilaiden tutustuttamiseksi kouluumme. Muuta mukavaa, koulun arkea piristävää toimintaa järjestetään yhteisten suunnitelmien mukaan. Erityisesti kiinnitetään huomiota kouluviihtyvyyden lisäämiseen ja koulukiusaamisen vähentämiseen liittyvään toimintaan. Kurssin hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista tukioppilastoimintaan. Elämän hyvä ja paha (etiikan syventävä) (xhypa9) 1 vuosiviikkotunti eli 2 tuntia viikossa yhden lukukauden ajan Kurssin kuluessa perehdytään erilaisiin eettisiin ongelmiin. Kurssilaiset voivat itse valita heitä kiinnostavia teemoja ja työtapoja. Teemoihin syvennytään tekemällä mm. esitelmiä ja ryhmätöitä sekä luonnollisesti myös keskustelemalla. Mahdollisuuksien mukaan tunneille kutsutaan myös vierailijoita. Tavoitteena on myös opiskella tiedon hakemista ja muokkaamista sekä omien mielipiteiden perustelemista.

* Näistä kursseista järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös osittain englanninkielinen kurssi.

* Näistä kursseista järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös osittain englanninkielinen kurssi. VALINNAISAINE/ -KURSSILUETTELO Lyhenne Valinnaisaine/ -kurssi Sivu AT Tietotekniikka 34 N EK Ekonomia 5 N ENAS Englannin syventävä lyhytkurssi 6 S ES Espanjan kieli ja kulttuuri 7 N/S IA Italian kieli

Lisätiedot

VALINNAISET AINEET 8 5. YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4. A-kieli 2 3 3. B-kieli 2 2 2. Matematiikka 3 3 4

VALINNAISET AINEET 8 5. YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4. A-kieli 2 3 3. B-kieli 2 2 2. Matematiikka 3 3 4 YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4 A-kieli 2 3 3 B-kieli 2 2 2 Matematiikka 3 3 4 Biologia ja maantieto 2 2 3 Fysiikka ja kemia 2 3 2 Terveystieto 1 1 1 Uskonto/elämänkatsomustieto

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 2015. Opas oppilaille ja vanhemmille ainevalintojen tueksi

VALINNAISAINEET 2015. Opas oppilaille ja vanhemmille ainevalintojen tueksi VALINNAISAINEET 2015 Opas oppilaille ja vanhemmille ainevalintojen tueksi SISÄLTÖ Muutoksia lukujärjestykseen 8. ja 9. luokalla 2 Munkkiniemen yhteiskoulun tuntijako 2 Mitä valinnaisaineita koulu tarjoaa?

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2. Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6. Matematiikan valinnaiskurssi 12. Fysiikan valinnaiskurssi 13

Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2. Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6. Matematiikan valinnaiskurssi 12. Fysiikan valinnaiskurssi 13 SISÄLLYSLUETTELO Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2 Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6 Matematiikan valinnaiskurssi 12 Fysiikan valinnaiskurssi 13 Kemian valinnaiskurssi 14 Historian ja

Lisätiedot

SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017

SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017 SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017 SISÄLLYSLUETTELO Huom! Vaihtoehtoiset taideaineet esitellään pitkien valinnaisaineiden ilmaisutaidon, kuvataiteen

Lisätiedot

Sompion koulun opetussuunnitelma 2004 -

Sompion koulun opetussuunnitelma 2004 - Sompion koulun opetussuunnitelma 2004 - Päivitetty 26032008 ARVOT KOULUN ARJESSA 2 Ohjaamme oppilaita rehellisyyteen ahkeruuteen, itsenäisyyteen, mutta myös yhteistyökykyisyyteen, kriittiseen ajatteluun

Lisätiedot

Ahveniston koulu 8. ja 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT 2014 2015

Ahveniston koulu 8. ja 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT 2014 2015 1 Ahveniston koulu 8. ja 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT 2014 2015 Ahveniston koulussa Sisällysluettelo KEMIA & FYSIIKKA... 2 HISTORIA JA YHTEISKUNTAOPPI... 3 KIRJOITTAMINEN JA TEKSTINKÄSITTELY... 5 KOTITALOUS...

Lisätiedot

Valinnaisaineet 2011-2013

Valinnaisaineet 2011-2013 Valinnaisaineet 2011-2013 Limingan Hannu Krankan koulun tiedote VALINNAISET AINEET 8. - 9. LUOKKA lukuvuosina 2009-2011 Limingan perusopetus SISÄLTÖ LIMINGAN PERUSOPETUKSESSA TARJOTTAVAT VALINNAISET AINEET...

Lisätiedot

9-LUOKAN VALINNAISAINEET

9-LUOKAN VALINNAISAINEET Rajamäen yläaste 9-LUOKAN VALINNAISAINEET Oppilaalle tarjotaan sekä pitkiä että lyhyitä valinnaisaineita. Pitkät valinnaisaineet jatkuvat 8- luokalla aloitetuista. Lyhyet valinnaisaineet ovat yhden kurssin

Lisätiedot

Valinnaisaineet 8.luokka Keskuskoulu Oppilaan nimi luokka lukuvuosi 2014-2015

Valinnaisaineet 8.luokka Keskuskoulu Oppilaan nimi luokka lukuvuosi 2014-2015 Valinnaisaineet 8.luokka Keskuskoulu Oppilaan nimi luokka lukuvuosi 2014-2015 Merkitse valinnat numeroilla 1-4 (1=mieluisin, 2=toiseksi mieluisin jne, yhteensä 8 tuntia. Merkitse varavalinnat rastilla

Lisätiedot

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 SISÄLTÖ PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI 7 PARKANON

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS MÄNTYSALON KOULU

VALINNAISAINEOPAS MÄNTYSALON KOULU VALINNAISAINEOPAS MÄNTYSALON KOULU LUKUVUOSI 2011-2012 1. VALINNAISAINEIDEN VALINTA Yläkoulun 8. ja 9. luokilla oppilaat opiskelevat Mäntysalon koulussa kaikille yhteisiä aineita 24 tuntia viikossa sekä

Lisätiedot

VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2014-2015 8. JA 9. LUOKAT

VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2014-2015 8. JA 9. LUOKAT KANKARISVEDEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2014-2015 8. JA 9. LUOKAT Valinnaisuus Kankarisveden koulussa... 3 Valintojen tekeminen -Wilma... 3 Vieraat kielet... 4 RAB8, RAB9, B2-ranska... 4 SA8,

Lisätiedot

Valkeakosken Tietotien lukio. Kurssivalintaopas lv. 2010-11

Valkeakosken Tietotien lukio. Kurssivalintaopas lv. 2010-11 Valkeakosken Tietotien lukio Kurssivalintaopas lv. 2010-11 Valkeakosken TIETOTIEN LUKIO Tietotie 3 37630 VALKEAKOSKI Kanslia avoinna klo 8.00-15.30 puh. 040 335 6251 fax (03) 5691 8103 (koulutoimisto)

Lisätiedot

SISÄLLYS LUKION OSOITETIETOJA:

SISÄLLYS LUKION OSOITETIETOJA: SISÄLLYS OPISKELIJALLE... 1 VALINTAKORTIN TÄYTTÖ... 1 OPPIAINEET JA KURSSISISÄLLÖT... 2 1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 2 2 RUOTSI (B1)... 3 3 ENGLANTI (A1)... 5 4 SAKSA B3 (lukiossa alkava oppimäärä)...

Lisätiedot

Valinnaisaineet 2015-2017

Valinnaisaineet 2015-2017 Tupoksen yhtenäiskoulu Valinnaisaineet 2015-2017 Limingan perusopetus SISÄLTÖ LIMINGAN PERUSOPETUKSESSA TARJOTTAVAT VALINNAISET AINEET... 3 VALINNAISET AINEET... 3 VALINNAT... 3 SEITSEMÄNNELLÄ LUOKALLA

Lisätiedot

HIRVELÄN KOULU OPETUSSUUNNITELMA 2014

HIRVELÄN KOULU OPETUSSUUNNITELMA 2014 HIRVELÄN KOULU OPETUSSUUNNITELMA 2014 Hirvelän koulu - se ainoa oikea Sisällysluettelo c1. Yleistä... 4 2. Arvopohja ja toiminta-ajatus... 4 3. Yleiset kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet... 5 4. Kieliohjelma...

Lisätiedot

Musiikkitietoa kartutetaan suorittamalla musiikkiopiston musiikkitiedon peruskurssi 2 vuoden aikana.

Musiikkitietoa kartutetaan suorittamalla musiikkiopiston musiikkitiedon peruskurssi 2 vuoden aikana. 7.20 VALINNAISET AINEET 7.20.1 Ennen kuudetta vuosiluokkaa tehtävät valinnat 7.20.1.1 MUSIIKKILINJA Musiikkilinjan opinnot toteutetaan yhteistyössä Kankaanpään Musiikkiopiston ja Pohjanlinnan koulun kanssa.

Lisätiedot

KOUVOLAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS

KOUVOLAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS KOUVOLAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS 2014 2015 SISÄLTÖ Johdanto 2 Yhteiskoulun tuntijako 3 Yhteiskoulun valinnaisaineet 4 Vaihtoehtoinen kuvataide ja musiikki 5 sivu KAKSIVUOTISET VALINNAISAINEET A2-KIELI

Lisätiedot

Poistuvia kursseja. Kasvatus- ja opetuslautakunta 17.6.2014/75 liite 75 a OPS-MUUTOKSIA 1.8.2014

Poistuvia kursseja. Kasvatus- ja opetuslautakunta 17.6.2014/75 liite 75 a OPS-MUUTOKSIA 1.8.2014 OPS-MUUTOKSIA 1.8.2014 Poistuvia kursseja Filosofia 6. Argumentaatioanalyysin kurssi (FI6) 7. Ympäristöfilosofian kurssi (FI7) 8. Taidefilosofia ja estetiikan kurssi (FI8) Psykologia 6. Sosiaalipsykologiaa

Lisätiedot

Seinäjoen lyseossa opitaan tietoja, taitoja, yhdessä toimimista sekä tervettä asennetta elämään ja työntekoon, siis elämisen taitoja!

Seinäjoen lyseossa opitaan tietoja, taitoja, yhdessä toimimista sekä tervettä asennetta elämään ja työntekoon, siis elämisen taitoja! Seinäjoen lyseo 1 SISÄLTÖ Rehtorin mietteitä... 3 Tervetuloa Seinäjoen lyseoon... 4 Uudet luokat... 5 Muutoksia koulunkäyntiin... 5 Tuttuja asioita... 6 Kuka auttaa ja neuvoo?... 7 Koulun kotisivut...

Lisätiedot

Simon kunnan perusopetus Simon koulu. Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010

Simon kunnan perusopetus Simon koulu. Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010 Simon kunnan perusopetus Simon koulu Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010 Hyväksytty 28.1.2010 Sisällysluettelo I. VALINNAISAINEET VUOSILUOKILLE 8-9... 3 1.1. VALINNAINEN KIELI... 3 1.1.1.

Lisätiedot

2015-2017 Hirvelän koulun. Valinnaisaineet

2015-2017 Hirvelän koulun. Valinnaisaineet 2015-2017 Hirvelän koulun Valinnaisaineet Sisältö Hyvät vanhemmat... 2 Valinnaisaineiden opetus... 2 Videokurssi... 3 Englanti... 3 Ruotsi... 4 B2-kieli Saksa... 5 B2-kieli Ranska... 5 B2-kieli Venäjä...

Lisätiedot

Ressun peruskoulun valinnaisaineet 8. ja 9. luokalla

Ressun peruskoulun valinnaisaineet 8. ja 9. luokalla Ressun peruskoulun valinnaisaineet 8. ja 9. luokalla A taideaineet ilmaisutaito kuvataide musiikki B taitoaineet kotitalous tekninen työ tekstiilityö tieto- ja viestintätekniikka C kielet B-ranska B-saksa

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

KYL lukuvuosiopas 2014-2015 Koulun toiminta Kurssitarjonta Työaika ja järjestelyt

KYL lukuvuosiopas 2014-2015 Koulun toiminta Kurssitarjonta Työaika ja järjestelyt Kouvolan yhteiskoulun lukio Kymen Lukko Kauppalankatu 17 (Salpausselänkatu 26) 45100 Kouvola 02061 58506 (rehtori) 02061 58519 (opinto-ohjaaja) 02061 55334 (kanslia) www.edukouvola.fi/lukiokoulutus KYL

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2015-2016

OPINTO-OPAS 2015-2016 Länsi-Porin lukio OPINTO-OPAS 2015-2016 Opiskelijan nimi Ryhmä LÄNSI-PORIN LUKIO Aatuntie 6 28600 PORI puh. (02) 621 5293 fax (02) 635 3858 Rehtori Mika Ruuhiala Vararehtori Mika Koivu puh. 621 5295 puh.

Lisätiedot

HUHTAHARJUN KOULU VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS. 7-luokkalaisille 2015

HUHTAHARJUN KOULU VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS. 7-luokkalaisille 2015 HUHTAHARJUN KOULU VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 7-luokkalaisille 2015 Havainnekuva Huhtasuon uudesta koulukeskuksesta. Lähde: YIT. Huhtaharjun koulu Voionmaankatu 18 40700 JYVÄSKYLÄ Puh. (014) 266 4650

Lisätiedot

Ainekohtaisia ohjeita Päivitetty 07.11.2011

Ainekohtaisia ohjeita Päivitetty 07.11.2011 Ainekohtaisia ohjeita Päivitetty 07.11.2011 ATK - Kurssi 1: Perehdytään tietokoneen peruskäyttöön: tekstinkäsittely, Internet, sähköposti, taulukkolaskenta. Sopii kaikille jotka tarvitsevat opastusta näissä

Lisätiedot

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2015 2016

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2015 2016 EMÄKOSKEN KOULU lv. 2015 2016 Valinnaisaineet 8. luokka Valinnaisuus lukuvuonna 2015-2016 Kuvataiteen, musiikin, käsityön ja kotitalouden yhteisinä oppiaineina opiskelu loppuu 7. luokan jälkeen. Näiden

Lisätiedot