Suomen käsityön museo. Jyväskylän kaupungin talouden tasapainottamisohjelmaan liittyvä selvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen käsityön museo. Jyväskylän kaupungin talouden tasapainottamisohjelmaan 2014-2016 liittyvä selvitys"

Transkriptio

1 Suomen käsityön museo Jyväskylän kaupungin talouden tasapainottamisohjelmaan liittyvä selvitys

2 Toimeksianto Jyväskylän kaupungin talousarvio 2014: Selvitetään mahdollisuus luopua Suomen käsityön museon ylläpidosta kaupungin varoilla. Selvitysryhmä: vastuualuejohtaja Ari Karimäki, talousjohtaja Seppo Mäkinen, lakimies Anja Lehtonen, museotoimenjohtaja Päivimarjut Raippalinna, museonjohtaja Simo Kotilainen, museonjohtaja Heli-Maija Voutilainen ja pääluottamusmies Heljä Siitari

3 Suomen käsityön museo taustaa Suomessa valtio rahoittaa museotoimintaa henkilötyövuosiin sidotulla valtionosuudella Valtionosuuden saamisen edellytyksenä on museolain 2 :ssä olevien säädösten toteutuminen Maassa on 16 valtakunnallista erikoismuseota, joista 13 on säätiöiden omistuksessa, kaksi kunnallista ja yksi yhdistyksen omistama Kunnan ylläpitämiä ovat Suomen käsityön museo ja Riihimäen lasimuseo Riihimäen lasimuseon tallennusala on osittain päällekkäinen Design-museon kanssa Suomen käsityön museon varhaisimmissa kokoelmissa jonkin verran päällekkäisyyttä maakuntamuseoiden kokoelmien kanssa, museolla on nykykäsityön tallentamisessa selkeä päätallennusvastuu Suomen käsityön museoon kuuluva Suomen kansallispukukeskus hoitaa ainoana toimijana maassamme suomenkielisen alueen kansan- ja kansallispukuihin liittyviä asioita. Tärkeimmät niistä ovat pukututkimus, kansallispukutarkistukset ja uusien pukujen kokoaminen, alan koulutus ja neuvontatyö. Museon tavoin Kansallispukukeskuksen toiminta on valtakunnallista ja yhteistyötä tehdään kaikkien Pohjoismaiden kanssa Lisäksi Suomen käsityön museon yhteydessä toimii Konservointikeskus Museolaissa säädetään valtionosuuden saamisen edellytyksistä ( /877) 4) museon kokoelmien säilyminen museokokoelmina on turvattu myös museon lopettaessa toimintansa; Jyväskylän kaupunki on sitoutunut siihen, että museon kokoelmien säilyminen museokokoelmina on turvattu myös mikäli museon toiminta lakkaa Asia on kirjattu Jyväskylän kaupungin Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan tehtäväalueen toimintasääntöön (2013) 3 Lautakunnan toimivalta: Kulttuuri- ja liikuntalautakunta päättää kuntien kulttuuritoiminnasta, taiteen perusopetuksesta ja vapaasta sivistystyöstä annettujen lakien, kirjastolain, liikuntalain, museolain sekä teatteri- ja orkesterilain mukaan kunnalle kuuluvista tehtävistä sekä kansalaistoiminnan edistämisestä; erityisesti avustuksista ja tilojen myöntämisen periaatteista.

4 Suomen käsityön museo Vaihtoehto 0 Museon toiminta jatkuu nykyisellään Taloudelliset vaikutukset Jyväskylän kaupungin näkökulmasta Kaupunki rahoittaa museon toimintaa vuosittain noin eurolla, joka on hieman alle 50% kokonaiskustannuksista Lisäksi kaupunki saa Suomen käsityön museon ylläpidosta valtionosuutta on (2014) ja museo suoraan vuosittain (2013) harkinnanvaraista valtionavustusta Museon toimintakulut (TA2013) Nykytilanteen säilymisen edut ja haitat museotoiminnan kannalta Kaupungilla on kolme vetovoimaista museokokonaisuutta Monipuolisen museotoiminnan kehittäminen yhtenä kokonaisuutena Lisää resursseja toimintaan, jos jostain luovutaan Henkilöstön esiin tuomia asioita Kaupungille tulevat 16 vakituisen työntekijän ja vuosittain 2-3 harkinnanvaraisella avustuksella palkattavan verotulot menetetään Museoasiakkaat tuovat tuloja, Suomen käsityön museon oman toiminnan tuotot muodostuvat pääsylipputuloista, asiantuntija-ja konservointipalvelujen myynnistä, museokaupan myyntituloista ja erilaisista hankeavustuksista, vuonna 2013 toimintatuotot olivat Vaikutus Jyväskylän matkailuun, vetovoimaisuuteen: Suomen museoliiton selvityksen mukaan jokainen museokävijä jättää museon sijaintipaikkakunnalle noin /käyntikerta: Vuonna 2013 Suomen käsityön museon kävijämäärä oli henkilöä

5 Suomen käsityön museo Vaihtoehto 0 Museon toiminta jatkuu nykyisellään Rahoitus noin Jyväskylän kaupunki hieman alle 50 % Suomen valtio hieman alle 50 % Oma tulonhankinta noin 12 % Henkilöstö VOS henkilötyövuosia 13 Vakinaisia vakansseja kaikkiaan 16 Harkinnanvaraisella avustuksella palkataan vuosittain 2-3 museoalan työntekijää Tilat m² näyttely- ja toimistotilat m² Kokoelma- ja verstastilat 458 m² Konservointikeskus 292 m² Kokoelmien omistus Jyväskylän kaupunki noin 50 % Suomen valtio noin 50 % Kokoelmien arvo Noin , josta Jyväskylän kaupungin osuus Suomen valtion osuus Suomen käsityön museon kulurakenne ja rahoitus

6 Suomen käsityön museo Vaihtoehto 0 Museon toiminta jatkuu nykyisellään Opetus- ja kulttuuriministeriön näkemyksiä (neuvottelu ) Suomen käsityön museon neuvottelukunnan roolia tulisi tarkastella uudestaan ja vahvistaa Alun perin neuvottelukunta omalta osaltaan edusti valtion sitoutumista Suomen käsityön museon toiminnan kehittämiseen Jyväskylän kaupungin kanssa tehtyyn sopimukseen ei sisälly mitään korvaussummaa valtion kokoelmien hoidosta ja säilyttämisestä, vaan on katsottu, että valtio osallistuu museon ylläpitoon valtionosuudella ja harkinnanvaraisella avustuksella Kansallispukukeskuksen toimintaa on tuettu vuonna 2013 tehdyn sopimuksen mukaisesti. Kansallispukuneuvosto lopetti toimintansa ja pukukokoelma ja valtakunnallinen neuvontatyö siirrettiin Suomen käsityön museon yhteydessä olevaan Kansallispukukeskukseen. Kansallispukukeskus sai myös toimintarahaa tuossa yhteydessä. Mikäli museo jatkaa nykyisellään, voidaan neuvotella Jyväskylän kaupungin kanssa mahdollisesta harkinnanvaraisen valtionavustuksen kasvattamisesta, vuonna 2014 avustus on , avustusta kasvattamalla voitaisiin korvata sitä, että Jyväskylän kaupunki huolehtii valtion omistuksessa olevista kokoelmista (ei toteudu automaattisesti, mutta asiaa voidaan pohtia) OKM ei puutu Konservointikeskuksen tilanteeseen, sen työpanos voidaan suunnata Jyväskylän museopalveluiden museoiden omiin kokoelmiin, koska konservointipalvelujen tarjoajia on huomattavasti enemmän kuin keskuksen toiminnan alkuaikoina, valtakunnallinen neuvontavastuu säilyisi OKM:nja Jyväskylän kaupungin välisessä sopimuksessa Suomen käsityön museon ylläpidosta on epähuomiossa tullut virhe sopimuksen irtisanomista koskevaan kohtaan. Irtisanomisajan tulee olla vähintään vuosi. OKM:nlakimies tarkistaa vielä kohdan.

7 Suomen käsityön museo Vaihtoehto 0 Museon toiminta jatkuu nykyisellään Suomen käsityön museon henkilöstön kanta (henkilöstön kuuleminen ja palaute ) Paras vaihtoehto Mikäli museon toiminta jatkuu nykyisellään, on ilmeisesti mahdollista saada neuvoteltua opetus- ja kulttuuriministeriöltä museon avustuksiin korotusta Museopalveluiden yhteistoiminnan kehittäminen ja tehostaminen ei välttämättä vaadi yhteisiä tiloja Museon keskeinen sijainti elävöittää kaupungin keskustaa ja palvelee myös matkailijoiden tiedonsaantitarpeita, kun Nikolainkulma on suljettu iltaisin klo 16 jälkeen ja viikonloppuisin Museon tilat on remontoitu vuonna 2000 museokäyttöön. Muutto toisiin, museokäyttöön soveltuviin tiloihin tulee kalliiksi.

8 Suomen käsityön museo Vaihtoehto 1 Museo säätiöitetään Taloudelliset vaikutukset Jyväskylän kaupungin näkökulmasta Opetus- ja kulttuuriministeriön näkökanta vaikuttaa tehtäviin ratkaisuihin Säätiön perustamiseen osallistuminen ja säädepääomaan annettava kaupungin osuus esimerkiksi säädepääoma , josta kaupungin osuus ja muiden perustajajäsenten osuus yhteensä (museotoiminnasta luopuvan kaupungin osuus arvioitu muita suuremmaksi, säädepääoman minimi ) Kaupungin vuosittainen avustus voisi työryhmän arvion mukaan olla esimerkiksi Suomen käsityön museolle on noin puolet kaupungin nykyisestä rahoitusosuudesta (noin ) Vakinainen henkilöstö (16) siirtyy säätiön palvelukseen (VOS 13 henkilötyövuodesta) Varhemaksut edelleen kaupungin maksettavana, vuonna 2012 varhemaksut olivat Kaupungin tähän asti saama valtionosuus siirtyy perustettavalle säätiölle, vuonna 2014 valtionosuus on Kaupungin omaisuuden (kokoelmat ja irtaimisto ) siirtäminen säätiön hoitoon ja mahdollisesti omistukseen Säätiön hoitamien Jyväskylän kaupungin omistuksessa olevien museokokoelmien hoitokustannukset on arvioitu olevan vuosittain , maksetaanko hoidosta vuosittaisen avustussumman lisäksi, tuleeko kaupunki vastaan kokoelmien säilytyksen vuokrakustannuksissa? Säätiön maksaa arvonlisäveroa palvelujen ostosta, aineista, tarvikkeista ja tavaroista, otettava huomioon toimintamenojen kasvuna Jyväskylän Tilapalvelun vuokratulot Suomen käsityön museon toimitiloista nousevat 5-10 % nykyisestä vuokran muuttuessa ulkoiseksi vuokraksi, vuonna 2014 sisäinen vuokra on ( 10% = )

9 Suomen käsityön museo Vaihtoehto 1 Museo säätiöitetään Säätiömallin mahdolliset vaikutukset museotoimintaan Ulkopuolisen rahoituksen hakeminen useammasta paikasta mahdollistuu Henkilötyövuosiin sidottu valtionosuus suoraan museolle Itsenäisempi ja ketterämpi päätöksenteko ja talouden suunnittelun yksinkertaistuminen Oma varainhankinta ja toiminnan kehittäminen helpottuvat pienessä, joustavassa organisaatiossa Itsenäisenä toimijana voidaan mahdollisesti tehdä edullisempia ratkaisuja (kiinteistökulut, tilitoimistomaksu, it-tuki) Edullisemmat tilaratkaisut mahdolliset, erityisesti säilytys-, verstas ja konservointitilojen osalta Pitkäjänteinen toiminnan kehittäminen voi vaikeutua rahoituksen siirtyessä yhä enemmän haettavien avustusten varaan Rahoituksen hankkiminen vaatii henkilöresursseja, jotka ovat sen vuoksi poissa substanssityöstä Heikko taloudellinen tilanne vaikuttaa nopeammin museon toimintaan Vuokramenojen kasvu: kaupungin sisäisen vuokran muuttuminen ulkoiseksi vuokraksi merkitsee vuokramenojen kasvua noin (vuoden 2014 kustannusten mukaan) Arvonlisäveron huomioon ottaminen, museon toimintamenojen kasvu veron vuoksi vuoden 2013 luvun perusteella on euroa Näyttely- ja työtilojen mahdollinen muutto nykyiseltä paikalta edullisempiin tiloihin voi vaikuttaa asiakasmäärän vähenemiseen ja museokaupan tulojen ja muun oman tulonhankinnan pienenemiseen Museon palvelut suuntautuvat jatkossa maksaville asiakkaille (vrt. ilmaiset sisäänpääsyt ym.) Valtionosuus voi pienentyä, mikäli toimintaa joudutaan supistamaan, kerrannaisvaikutus toimintaan Henkilöstön palkkojen lasku museoalan yksityisen puolen työehtosopimuksen mukaiseksi

10 Suomen käsityön museo Vaihtoehto 1 Museo säätiöitetään Säädepääoma Säädepääoman jakautuminen (esimerkiksi kaupunki , muut yhteensä Rahoitus noin (TA 2013) Valtionosuus (2013) Harkinnanvarainen valtionavustus Jyväskylän kaupungin avustus /v Korvaus kaupungin kokoelmien hoidosta Oma tulonhankinta Henkilöstö 16 VOS henkilötyövuosia 13 Vakinaisia vakansseja kaikkiaan 16 Tilat m² Näyttely- ja toimistotilat m² Kokoelma- ja verstastilat 458 m² Konservointikeskus 292 m² Ulkoinen vuokra 5-10 % korkeampi (n ) Kokoelmien omistus Noin 50 % Jyväskylän kaupunki Noin 50 % valtio Kokoelmien arvo Noin , josta Jyväskylän kaupungin osuus Suomen valtion osuus Säästö Jyväskylän kaupungille Noin Vaikutus museotoimintaan / nykytason säilyminen Vaadittava omarahoitusosuus kasvaa Ulkoinen vuokra kasvattaa vuokramenoja noin /vuosi Kokoelmien vakuutusmaksut noin /v Arvonlisäveron osuus /v Lisärahoitustarve noin /v

11 Suomen käsityön museo Vaihtoehto 1 Museo säätiöitetään Opetus- ja kulttuuriministeriön näkemyksiä (neuvottelu ) Museo voi olla yhtä hyvin säätiön kuin kunnankin omistuksessa Omistajuus ei vaikuta henkilötyövuosiin sidotun valtionosuuden tai harkinnanvaraisen valtionosuuden määrään, mikäli museon toiminta pysyy vähintään nykytasolla. Asia ratkaistaan vuosittain ja valtionosuuden määrä perustuu vuosittain tehtävään valtionosuuskyselyyn Säätiö voi olla samalla tavalla kokoelmien hoitaja kuin kuntakin, esimerkiksi Kansallisgallerian kokoelma on edelleen valtion omistuksessa, Suomen käsityön museossa oleva kokoelma olisi todennäköisesti edelleenkin eräänlainen deponointi Näistä kysymyksistä on erikseen neuvoteltava, kun selviää, mikä on Jyväskylän kaupungin valitsema vaihtoehto Jyväskylän kaupungilla tulee olla keskeinen rooli ja merkittävä taloudellinen panostus perustettavassa säätiössä Käsityöalan yhdistyksiltä on todennäköisesti vaikea saada rahoitusta säädepääomaan Suomen museoliitto ei todennäköisesti voi olla perustajajäsen, mutta voi nimetä edustajansa säätiön hallitukseen OKM ei voi osallistua säätiöiden toimintaan

12 Suomen käsityön museo Vaihtoehto 1 Museo säätiöitetään Opetus- ja kulttuuriministeriön näkemyksiä (neuvottelu ) Säädepääoman tulisi olla niin suuri, että sen tuotosta saadaan rahoitusta vuosittain toimintaan Säätiön voi olla vaikea saada valtakunnallisia toimijoita säätiön perustajajäseniksi, koska museo on vahvasti leimautunut Jyväskylään Säätiöittäminen ei ole halpaa, asia todettu viimeksi Valtion taidemuseon säätiöittämisen yhteydessä Alv:n vaikutukset on tarkkaan ennakoitava laskelmiin ja toisaalta haettava ennakkopäätöstä arvonlisäverokelpoisuudesta Eläkejärjestelmistä aiheutuu yllättävästikin kulua museon käytössä olevista tietojärjestelmistä aiheutuu kuluja Kustannukset voivat säätiön perustamisessa ja säätiömallissa olla sellaiset, ettei kaupungille tule siitä merkittävää säästöä, tulevia kustannuksia on vaikea ennakoida Mikäli säätiön rahoituspohja on huono ja museon toimintaa joudutaan supistamaan, näkyy tämä valtionosuuskyselyissä ja vaikuttaa sitä kautta valtionosuuden pienenemiseen Suomen käsityön museossa valtionosuus pienenee, mikäli laskennalliset VOS-henkilötyövuodet putoavat alla nykyisen 13 henkilötyövuoden

13 Suomen käsityön museo Vaihtoehto 1 Museo säätiöitetään Suomen käsityön museon henkilöstön kanta (henkilöstön kuuleminen ja palaute ) Riittävän säädepääoman kokoaminen vaikuttaa epätodennäköiseltä Jos kootun säädepääoman tuotto ei riitä museon toimintamenoihin, säätiötä ja museota uhkaa kuihtuminen. Museon nykyinen kaupunkilaisten tarpeet tasapuolisesti huomioiva toimintamalli muuttuu radikaalisti. Säätiön omistaman museon toiminta suuntautuu maksukykyisille asiakkaille, jolloin tarjottavat tuotteet ja palvelut valitaan heitä silmällä pitäen. Myös kaikki palvelumaksut joudutaan korottamaan, työpajoissa, pääsymaksuissa yms. palveluissa. Tällä on suora vaikutus esim. lapsiin, nuoriin, työttömiin ja eläkeläisiin. Muiden säätiöiden omistamien museoiden kokemusten perusteella henkilökunnan työpanos menisi suurelta osin museon rahoituksen hankintaan.

14 Suomen käsityön museo Vaihtoehto 2 a Museon toiminta lakkaa kokonaan Suomen käsityön museon lakkauttamisen taloudelliset vaikutukset Jyväskylän kaupungin näkökulmasta Opetus- ja kulttuuriministeriön näkökanta vaikuttaa tehtäviin ratkaisuihin Henkilöstökustannukset säilyvät, noin , pienenevät vähitellen eläköitymisten myötä Sisäiset vuokrat pienenevät, kun luovutaan Kauppakatu 25:n tiloista Kauppakatu 25 kiinteistön myyntitulot kaupungille noin Perusteet Suomen käsityön museolle myönnettävälle henkilötyövuosiin sidotulle valtionosuudelle lakkaavat olemasta, kaupunki menettää valtionosuuden Menetetään Suomen käsityön museolle vuosittain myönnetty harkinnanvarainen valtionavustus, (2013), 2-3 museoalan määräaikaista työntekijää jää ilman työtä Kokoelmien kohtalon ratkaiseminen: valtion omistuksessa olevat kokoelmat palautetaan valtiolle ja Jyväskylän kaupungin omistuksessa olevat kokoelmat liitetään Keski-Suomen museoon: siirtymä aika 3-5 vuotta, tarvittavat henkilöstöresurssit aluksi nykyiset 16 vakanssia Suomen käsityön museon toiminta Jyväskylässä päättyy, Keski-Suomen museon kokoelmat kasvavat merkittävästi ja toiminta laajenee osittain valtakunnalliseksi Suomen käsityön museon kokoelman hoitajana Vetovoimaisen museon ja käyntikohteen menettäminen vaikuttaa kielteisesti kaupungin imagoon sekä kaupungin matkailuun

15 Suomen käsityön museo Vaihtoehto 2 a Museon toiminta lakkaa kokonaan Suomen käsityön museon lakkauttamisen vaikutukset museotoiminnalle Pitkäjänteisen kulttuuriperintötyön katoaminen Suomen ainoa kansallispukuasiantuntijataho menetetään Menetetään valtakunnallinen tekstiilialan konservointiasiantuntija Kokoelmien säilymisen turvaaminen nielee resursseja Asiantuntijuuden ja osaamisen huomattava heikkeneminen Asiakassuhteiden katkeaminen Alan yhteistyöverkostojen menettäminen Museokävijöiden menettäminen Imagotappio Jyväskylän museopalveluille ja Jyväskylän kaupungille

16 Suomen käsityön museo Vaihtoehto 2 a Museon toiminta lakkaa kokonaan Rahoitus Menetetään ainakin osa valtionosuudesta Menetetään harkinnanvarainen valtionavustus Henkilöstö 16 Vakinaisia vakansseja 16 Vapautuvia vakansseja ei täytetä Osa vakansseista siirtyy Jyväskylän kaupungin museopalveluiden muihin museoihin Tilat m² Näyttely- ja toimistotilat myydään Henkilökunnan toimistotilat siirtyvät museopalvelujen muiden museoiden toimistotilojen yhteyteen (Vapaudenkatu 28) Kokoelma-ja verstastilat 458 m² säilyvät muiden museopalveluiden museoiden käytössä Konservointikeskus 292 m² Kokoelmien omistus Noin 50 % Jyväskylän kaupunki, noin 50 % valtio Kaupungin omistamat kokoelmat siirtyvät Keski-Suomen museon hallintaa Valtion omistamista kokoelmista sovitaan, mahdollinen palauttaminen valtiolle? Kokoelmien arvo Noin , josta Jyväskylän kaupungin osuus Valtion osuus Vaikutukset Jyväskylän kaupungille Henkilöstökulut (2013) säilyvät Käyttömenot puolittuvat, noin Muut toimintamenot pienenevät n eurosta euroon (vuokrakulut vähenevät noin , tarvitaan edelleen toimistotilat n / vuosi) Valtionosuuden ja harkinnanvaraisen valtionavustuksen menetys (2013) Kauppakatu 25:n tilojen myyntitulo Kaupungin imago, vetovoimaisuus ja matkailu kärsivät Vaikutus museotoimintaan Suomen käsityön museon, Kansallispukukeskuksen ja Konservointikeskuksen toiminta lakkaa Menetetään merkittävä museo-ja käsityöalan asiantuntijuus

17 Suomen käsityön museo Vaihtoehto 2 a Museon toiminta lakkaa kokonaan Opetus- ja kulttuuriministeriön näkemyksiä (neuvottelu ) Valtionosuus menetetään välittömästi, kun lakkauttamispäätös on tehty, samoin käy harkinnanvaraiselle valtionavustukselle Valtionosuudet eivät koskaan siirry automaattisesti uudelle museolle tai museolle, johon Suomen käsityön museon kokoelmia siirrettäisiin, vaaditaan aina neuvottelu Yhdistelmämuseon kyseessä ollessa tilanne on erilainen, valtionosuudet saattaisivat säilyä, vaatii neuvottelua ja tilannekohtaista harkintaa Valtion omistamien kokoelmien palauttaminen vaatii neuvottelut ja riittävän pitkän ajan OKM:llä ei ole mitään ennakkotapausta tällaisesta tilanteesta Valtionosuus ja harkinnanvarainen valtionavustus lakkaa heti, kun päätös museotoiminnan lakkaamisesta on tehty Kansallispukukeskuksen toiminnan lakkaaminen myös monimutkainen ja kallis Nykyratkaisu eli Kansallispukuneuvoston lakkauttaminen ja neuvontatoiminnan ja kokoelman siirtäminen Suomen käsityön museon yhteyteen on tuore (2013) ja pitkään usean eri tahon kesken neuvoteltu ratkaisu Toiminnan lopettaminen vaatii neuvotteluja ja pitkä siirtymäajan

18 Suomen käsityön museo Vaihtoehto 2 b Museon toiminta lakkaa Jyväskylässä Suomen käsityön museo siirtyy toiselle paikkakunnalle Taloudelliset vaikutukset Jyväskylän kaupungin näkökulmasta Opetus- ja kulttuuriministeriön näkökanta vaikuttaa tehtäviin ratkaisuihin Vaaditaan siirtymäaika, päätöksen teosta vähintään 3-5 vuotta Kokoelmien siirto vaatii mittavaa työpanosta ja aiheuttaa kustannuksia Siirtyykö koko henkilökunta?, osa siirtyy museon mukana, osa jää työttömiksi? Valtionosuus ja harkinnanvarainen valtionavustus menetetään omistaako Jyväskylän kaupunki edelleen noin 50 % museon kokoelmista? Mikäli omistajuus säilyy, mitä Jyväskylän kaupunki maksaa toisella paikkakunnalla olevalle museon ylläpitäjälle kaupungin omistamien kokoelmien säilytyksestä ja hoidosta? Mikäli kaupungin omistama osuus kokoelmista jää Jyväskylään, liitetäänkö kokoelma Keski-Suomen museoon ja samalla Keski-Suomen museon henkilöstöresursseja parannetaan? Aineistojen tekijänoikeuksiin liittyvät sopimukset otettava huomioon Miten kaupungin omistamien kokoelmien mahdollinen jääminen Jyväskylään vaikuttaa henkilöstö ja tilaratkaisuihin? Kauppakatu 25:n kiinteistön myyntitulot kaupungille Kokoelmakeskuksesta vapautuvat tilat museopalvelujen kahden muun museon käyttöön Vaikutukset museotoiminnan kannalta Suomen käsityön museo jatkaa toimintaansa valtakunnallisena erikoismuseona toisella paikkakunnalla Jyväskylän museopalvelut ja kaupunki menettävät museo- ja käsityöalaan liittyvää asiantuntijuutta

19 Suomen käsityön museo Vaihtoehto 2 b Museon toiminta lakkaa Jyväskylässä Suomen käsityön museo siirtyy toiselle paikkakunnalle Rahoitus Menetetään ainakin osa valtionosuudesta Menetetään harkinnanvarainen valtionavustus Henkilöstö 16 Vakinaisia vakansseja 16 Henkilöstö muuttaa museon mukana Tilat m² Näyttely- ja toimistotilat myydään Kokoelma-ja verstastilat 458 m² säilyvät muiden museopalveluiden museoiden käytössä Konservointikeskus 292 m², tiloista luovutaan Kokoelmien omistus Noin 50 % Jyväskylän kaupunki, noin 50 % valtio Kokoelmien siirtymisestä, omistajuudesta, hoidosta ja hoitokustannuksista neuvotellaan Jyväskylän kaupungin ja valtion kanssa Kokoelmien arvo Noin , josta Jyväskylän kaupungin osuus Valtion osuus Vaikutukset Jyväskylän kaupungille Henkilöstökulut (2013) poistuvat Käyttömenot noin poistuvat Muut toimintamenot pienenevät n eurosta noin euroon, koska Kokoelmakeskus ja verstastilat jäävät edelleen museopalveluiden käyttöön Valtionosuuden ja harkinnanvaraisen valtionavustuksen menetys (2013) Mahdollinen korvaus Jyväskylän kaupungin omistuksessa olevien kokoelmien hoidosta muulla paikkakunnalla toimivalle museolle Kauppakatu 25:n tilojen myyntitulo Kaupungin imago, vetovoimaisuus ja matkailu kärsivät Vaikutus museotoimintaan Suomen käsityön museon, Kansallispukukeskuksen ja Konservointikeskuksen toiminta muuttaa pois Jyväskylästä Menetetään merkittävä museo-ja käsityöalan asiantuntijuus

20 Suomen käsityön museo - Vaihtoehdot 2 a ja 2 b Museon toiminta lakkaa kokonaan tai Suomen käsityön museo siirtyy toiselle paikkakunnalle Suomen käsityön museon henkilöstön kanta (henkilöstön kuuleminen ja palaute ) Huonoimmat mahdollisista vaihtoehdoista Kaupungin imago nykyisten ja tulevien kuntalaisten mielessä kärsii Kaupungin valtakunnallinen imago kärsii matkailijoiden, museon sidosryhmien sekä valtionhallinnon näkökulmasta. Kaupunki toivoo, että Jyväskylään sijoitettaisiin valtion valtakunnallisia toimintoja. Jyväskylässä nyt jo toimivan valtakunnallisen erikoismuseon lakkauttaminen antaa kaupungin toiveista valtionhallinnon suuntaan aivan päinvastaisen viestin. Valtakunnallisesta museosta luopuminen on todellinen imagotappio Jyväskylälle. Museon yhteistyökumppanit (esim. yksityishenkilöt, yhdistykset, yritykset, oppilaitokset, Opetus-ja kulttuuriministeriö) ovat luottaneet kaupunkiin museon vakaana taustaomistajana ja ovat luovuttaneet museolle kokoelmia sekä tehneet sopimuksia, mm. Suomen kansallispukukeskuksen toiminnasta. Kaupunkilaisten hyvinvointi kärsii. Museossa käy vuosittain tuhansia kaupunkilaisia paitsi näyttelyissä myös lukuisissa yleisötapahtumissa, jotka kannustavat ja ohjaavat omatoimiseen kädentaitojen harjoittamiseen. Tällä on tutkitusti suuri merkitys yleiseen elämänlaatuun ja mm. kuntoutumiseen. Museo on myös vilkas vapaaehtoistoiminnan kokoontumispaikka.

21 Suomen käsityön museo - Vaihtoehdot 2 a ja 2 b Museon toiminta lakkaa kokonaan tai Suomen käsityön museo siirtyy toiselle paikkakunnalle Suomen käsityön museon henkilöstön kanta (henkilöstön kuuleminen ja palaute ) Takaisku kaupungin keskustan kehittämiselle, jos vetovoimaiseksi vakiintunut matkailukohde katoaa. Jyväskylän museoista yksittäisenä yksikkönä Suomen käsityön museossa käy eniten asiakkaita, osittain sijaintinsa ja osittain sisältönsä takia. Viikonloppuisin sekä arkisin klo museo on keskustan ainut paikka, josta turistit saavat informaatiota. Kaupunki menettää tuloja. Tutkimuksen mukaan museovieraat jättävät paikakunnalle keskimäärin /hlö. Museo edistää alan yritystoimintaa paitsi näyttelyiden ja tapahtumien, myös museokaupan välityksellä. Esim. museokaupassa on myynnissä noin sadan suomalaisen pienyrityksen tuotteita. Kaupungin museon toimitilojen myynnistä saama tulo vaikuttaa kokonaisuutena pieneltä verrattuna kaikkiin menetyksiin. Museon vuosia jatkunut pitkäjänteinen kehittämistyö ja kaupungin siihen tekemät satsaukset katoavat. Valtakunnallisesti merkittävä alan keskus katoaa. Kaupunki ei välty kustannuksilta. Kaupunki on velvollinen vastaamaan omistamansa museokokoelman säilytyksestä, mistä syntyy vuosittain huomattavia summia.

22 Suomen käsityön museo lakisääteistä toimintaa Museolaissa säädetään valtionosuuden saamisen edellytyksistä ( /877) 1) museon omistaa kunta tai kuntayhtymä taikka yksityinen yhteisö tai säätiö, jonka sääntömääräisiin tehtäviin kuuluu museotoiminnan harjoittaminen tai museon ylläpitäminen; 2) museon toiminnalle on taloudelliset edellytykset, mutta että museota ei kuitenkaan ylläpidetä taloudellisen voiton tavoittelemiseksi; 3) museolla on sen toimintaa ohjaavat säännöt, joissa museon toimiala on määritelty sen mukaan kuin valtioneuvoston asetuksella säädetään; 4) museon kokoelmien säilyminen museokokoelmina on turvattu myös museon lopettaessa toimintansa; 5) museolla on toiminnasta vastaava päätoiminen museonjohtaja ja riittävä määrä museoalan koulutuksen saanutta henkilöstöä; 6) museon näyttely-, työ- ja yleisötilat sekä kokoelmien hoitoon ja säilytykseen tarkoitetut tilat ovat tarkoituksenmukaisia; 7) museon toiminta on ympärivuotista ja sen kokoelmat ovat museon käyttäjien tavoitettavissa; 8) museolla on toiminta- ja taloussuunnitelma sekä muut toimintaa ohjaavat suunnitelmat siten kuin valtioneuvoston asetuksella säädetään. Jyväskylän kaupunki on sitoutunut siihen, että museon kokoelmien säilyminen museokokoelmina on turvattu myös mikäli museon toiminta lakkaa Asia on kirjattu Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan tehtäväalueen toimintasääntöön (2013) 3 Lautakunnan toimivalta: Kulttuuri- ja liikuntalautakunta päättää kuntien kulttuuritoiminnasta, taiteen perusopetuksesta ja vapaasta sivistystyöstä annettujen lakien, kirjastolain, liikuntalain, museolain sekä teatteri- ja orkesterilain mukaan kunnalle kuuluvista tehtävistä sekä kansalaistoiminnan edistämisestä; erityisesti avustuksista ja tilojen myöntämisen periaatteista.

Jyväskylän kaupungin talouden tasapainottamisohjelma ja Suomen käsityön museo

Jyväskylän kaupungin talouden tasapainottamisohjelma ja Suomen käsityön museo 26.3.2014 Suomen käsityön museon ylläpidosta luopumisen vaikutukset Jyväskylän kaupungin talouteen ja museotoimintaan Jyväskylän kaupungin talouden tasapainottamisohjelmaan 2014 liittyvä selvitys 1 Jyväskylän

Lisätiedot

KULTTUURIPALVELUJEN TULOSALUEEN YKSIKÖIDEN TOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMISSELVITYS

KULTTUURIPALVELUJEN TULOSALUEEN YKSIKÖIDEN TOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMISSELVITYS 1 7.4.2015 KULTTUURIPALVELUJEN TULOSALUEEN YKSIKÖIDEN TOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMISSELVITYS Sisällysluettelo 1. Yleistä s. 2 2. Valtionosuus s. 2 3. Palvelujen järjestämistapa Lohjalla ja 16 muussa kaupungissa

Lisätiedot

Guggenheim-Helsinki Kooste selvityksen esityksistä ja avoimista kysymyksistä

Guggenheim-Helsinki Kooste selvityksen esityksistä ja avoimista kysymyksistä Guggenheim-Helsinki Kooste selvityksen esityksistä ja avoimista kysymyksistä Opetus- ja kulttuuriministeriö Korjattu versio 1.2.2012 Sisällys Johdanto 1. Yleisiä huomioita 2. Guggenheim-museoiden historiaa

Lisätiedot

cupore Valtionosuusteattereiden talouden ja toiminnan kehitys 1992-2010 Vilja Ruokolainen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore

cupore Valtionosuusteattereiden talouden ja toiminnan kehitys 1992-2010 Vilja Ruokolainen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore cupore Valtionosuusteattereiden talouden ja toiminnan kehitys 1992-2010 Vilja Ruokolainen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore Cuporen verkkojulkaisuja 13 / 2012 Cuporen verkkojulkaisuja

Lisätiedot

Liite 2. AMMATILLISEN AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KESKITTÄMINEN Työryhmän loppuraportti 31.1.2008

Liite 2. AMMATILLISEN AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KESKITTÄMINEN Työryhmän loppuraportti 31.1.2008 Liite 1 92 AMMATILLISEN AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KESKITTÄMINEN Työryhmän loppuraportti 31.1.2008 Ammatillisen aikuiskoulutuksen alueellista keskittämistä pohtivan työryhmän päätösesitys Turun kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Hallintomallit taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa. Selvitystyö

Hallintomallit taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa. Selvitystyö Hallintomallit taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa Selvitystyö Leena Marsio 2012 Hallintomallit taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa Selvitystyö Leena Marsio 2012 Julkaisija Vantaan kaupunki 2013

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun kansalaisopistoselvitys Kuntajohtajakokous 7.1.2011

Tampereen kaupunkiseudun kansalaisopistoselvitys Kuntajohtajakokous 7.1.2011 2011 Tampereen kaupunkiseudun kansalaisopistoselvitys Kuntajohtajakokous 7.1.2011 Esipuhe Tampereen kaupunkiseudulla on ymmärretty yhteistyön merkitys ja tärkeys myös kansalaisopistotoiminnassa. Opistojen

Lisätiedot

Sivistystoimi. Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluselvitys

Sivistystoimi. Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluselvitys Sivistystoimi Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluselvitys 2014 1 Sisällysluettelo Taustaa... 4 Työryhmän kokoonpano... 4 Kuulemistilaisuudet ja nettikysely... 5 Kulttuuri-, nuoriso- ja

Lisätiedot

Esimerkki uudistuksen kannustavuudesta:

Esimerkki uudistuksen kannustavuudesta: Museoita, teattereita ja orkestereita kannustetaan panostamaan laadukkaaseen ja monipuoliseen toimintaan, joka on mahdollisimman laajan kävijäkunnan saatavilla ja saavutettavissa Esimerkki uudistuksen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki, Kuntalaisfoorumi kirjastoverkosta 28.9.2010 klo 18 20 Pääkirjaston Minnansali, Vapaudenkatu 39-41

Jyväskylän kaupunki, Kuntalaisfoorumi kirjastoverkosta 28.9.2010 klo 18 20 Pääkirjaston Minnansali, Vapaudenkatu 39-41 Jyväskylän kaupungin kirjastoverkosta 28.9. ja 5.10.2010 järjestämien kuntalaisfoorumien keskustelun ylöskirjaus. Kommentteja, kysymyksiä ja vastauksia ei ole kirjattu sanatarkasti. Jyväskylän kaupunki,

Lisätiedot

Lusto - Sarka -työryhmä Suomen metsämuseo Luston ja Suomen Maatalousmuseo Saran siirto maa- ja metsätalousministeriöltä opetusministeriölle

Lusto - Sarka -työryhmä Suomen metsämuseo Luston ja Suomen Maatalousmuseo Saran siirto maa- ja metsätalousministeriöltä opetusministeriölle Opetusministeriö Undervisningsministeriet Kulttuuri Lusto Sarka työryhmä Suomen metsämuseo Luston ja Suomen Maatalousmuseo Saran siirto maa ja metsätalousministeriöltä opetusministeriölle Opetusministeriön

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus Siilinjärven kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kunnanjohtajan ehdotus Kansikuva: Jännevirran sillan yleissuunnitelma

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Siilinjärven kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 8.12.2014 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kansikuva: Jännevirran sillan yleissuunnitelma Havainnekuvan

Lisätiedot

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Hyväksytty valtuustossa 9.12.2014 1 1. KUNNAN STRATEGIA...3 1.1 Ympäröivän maailman muutokset...3 1.2 Kemiönsaaren strategia...4 1.3 Kunnan hallinto ja siinä

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1 24.09.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1 24.09.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 24.09.2014 Kokoustiedot Aika 24.09.2014 Keskiviikko, klo 17:00-20:05 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros,

Lisätiedot

Valtakunnalliset erikoismuseot

Valtakunnalliset erikoismuseot Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Valtakunnalliset erikoismuseot Selvitys erikoismuseojärjestelmän tilasta ja tulevaisuudesta Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 23.8.2013. Palaute 39. Palvelulinjaukset. tynyt. Luonnoksessa on. ollut, että os- Työn Päihtyneille (jotka. ta. pienituloisia.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 23.8.2013. Palaute 39. Palvelulinjaukset. tynyt. Luonnoksessa on. ollut, että os- Työn Päihtyneille (jotka. ta. pienituloisia. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 23.8.2013 Työyhteisöjen palautteet palvelulinjausten 2. luonnoksesta (3.6.2013) Palaute 39 työyhteisöltä ajalta 9. 6. 20.8. (palautteet pyydetty 16.8. mennessä) Kokoaja Pirjo Tuosa

Lisätiedot

Kansalaisopistoselvitys Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Maria Malin

Kansalaisopistoselvitys Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Maria Malin Kansalaisopistoselvitys Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Maria Malin Sisältö 1 Yhteenveto... 4 2 Johdanto ja taustaa... 7 3 Kansallinen katsaus... 8 Tulevaan rahoitukseen mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä...

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Linnanniemi-hanke, 1.9.2013 30.8.2014

LOPPURAPORTTI. Linnanniemi-hanke, 1.9.2013 30.8.2014 Linnanniemi-hanke, 1.9.2013 30.8.2014 LOPPURAPORTTI Linnanniemen kehittämishanke perustuu Museoviraston, Hämeenlinnan kaupungin ja Suomen Tykistö-, Pioneeri- ja Viestimuseoyhdistys ry:n (STPVMY ry) yhteistyösopimukseen

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017

TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017 TALOUSARVIO v. 2015 ja TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017 PÄLKÄNEEN KUNTA Kunnanhallitus 10.12.2014 316 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. KUNNAN ALUE JA SIJAINTI... 3 3. VÄESTÖ...

Lisätiedot

3. Tuoterenkaan pääomittamisen toteuttaminen.

3. Tuoterenkaan pääomittamisen toteuttaminen. 1 (27) Arvoisa kuntajohto Kiitos nopeasta reagoinnistanne Tuoterenkaan omistajakannanotot ja -kirjeeseemme ja asian käsittelystä kuntajohdon kokouksessa 11.12.2013. Päätöksenne mukaisesti kuntien päätökset

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNGIN, NURMON KUNNAN JA YLISTARON KUNNAN YHDISTYMISSOPIMUS. - uuden kunnan perustamiseksi -

SEINÄJOEN KAUPUNGIN, NURMON KUNNAN JA YLISTARON KUNNAN YHDISTYMISSOPIMUS. - uuden kunnan perustamiseksi - SEINÄJOEN KAUPUNGIN, NURMON KUNNAN JA YLISTARON KUNNAN YHDISTYMISSOPIMUS - uuden kunnan perustamiseksi - Seinäjoen kaupungin valtuuston hyväksymä 21.5.2007 Nurmon kunnan valtuuston hyväksymä 21.5.2007

Lisätiedot

Taiteen keskustoimikunta ja Pekka Oesch. Kansi: Kari Piippo Taitto: Jussi Hirvi Kääntäjä: Erik Miller ISBN 952-5253-49-X ISSN 0788-0278

Taiteen keskustoimikunta ja Pekka Oesch. Kansi: Kari Piippo Taitto: Jussi Hirvi Kääntäjä: Erik Miller ISBN 952-5253-49-X ISSN 0788-0278 Taiteen keskustoimikunta ja Pekka Oesch Kansi: Kari Piippo Taitto: Jussi Hirvi Kääntäjä: Erik Miller ISBN 952-5253-49-X ISSN 0788-0278 Paino: Nykypaino Oy Helsinki 2004 Sisältö Taulukko- ja kuvioluettelo

Lisätiedot

MuMu. Musiikkimuseon perustamissuunnitelma. Pekka Gronow 15.2.2010. MuMu 1

MuMu. Musiikkimuseon perustamissuunnitelma. Pekka Gronow 15.2.2010. MuMu 1 MuMu M u s i i k k i M u s e o Musiikkimuseon perustamissuunnitelma Pekka Gronow 15.2.2010 MuMu 1 MUSIIKKIMUSEON PERUSTAMISSUUNNITELMA Pekka Gronow 2010-02-15 Projektisuunnitelma TIIVISTELMÄ JOHDANTO MUSEON

Lisätiedot

Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien sekä muiden uskonnollisten yhteisöjen yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten

Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien sekä muiden uskonnollisten yhteisöjen yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien sekä muiden uskonnollisten yhteisöjen yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten korvaaminen Lokakuu 2013 Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten

Lisätiedot

SEUDULLINEN KIRJASTOSELVITYS. Enonkoski Heinävesi JJR-kirjasto Kerimäki Punkaharju Savonlinna Sulkava

SEUDULLINEN KIRJASTOSELVITYS. Enonkoski Heinävesi JJR-kirjasto Kerimäki Punkaharju Savonlinna Sulkava SEUDULLINEN KIRJASTOSELVITYS Enonkoski Heinävesi JJR-kirjasto Kerimäki Punkaharju Savonlinna Sulkava Savonlinnan kaupunginkirjasto HuK Hanna Pitkänen 19.10.2009 18.1.2010 Eräänlaista oravanpyörästä hyppäämistä

Lisätiedot

Palvelulinjaukset 2013-2016. Luonnos 9.4.2013. Kooste tulleesta palautteesta. Kaupunkirakennelautakunta 23.4.2013

Palvelulinjaukset 2013-2016. Luonnos 9.4.2013. Kooste tulleesta palautteesta. Kaupunkirakennelautakunta 23.4.2013 Palvelulinjaukset 2013-2016. Luonnos 9.4.2013. Kooste tulleesta palautteesta Kaupunkirakennelautakunta 23.4.2013 Kaupunkirakennelautakunta päätti palauttaa palvelulinjaukset valmisteltaviksi. Palvelulinjauksia

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8)

Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8) Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8) 2 (8) Lyhennelmä raportista Maahanmuuton kustannukset ja maahanmuuttaja-asioiden koordinaatio

Lisätiedot