T!ETA]A. TEOSOFtNEN AIKAKAUSKIRJA TOIMITTAJA: VIIDESTOISTA VUOSIKERTA H ELSING ISSÄ 1919

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "T!ETA]A. TEOSOFtNEN AIKAKAUSKIRJA TOIMITTAJA: VIIDESTOISTA VUOSIKERTA H ELSING ISSÄ 1919"

Transkriptio

1 T!ETA]A TEOSOFtNEN AIKAKAUSKIRJA TOIMITTAJA: P EK K A ER V A ST VIIDESTOISTA VUOSIKERTA H ELSING ISSÄ 1919

2

3 SISÄLLYSLUETTELO: Stv,4#^, Mitä uskon K ristu k sesta?...304» Sielullisen selvänäköisyyden puute » Vanha ja uusi järjestelm ä * Vihan kautta r a u h a a n Z?a/% ^Z% a, Rakkaus ja v i h a BasaaZ, Henkinen ja maallinen a r v o v a lta Vihkimys, 1 V , 132, 166, 196, 233 Z3/ava%s%y, ZZ. P., Okkultisia ilm iö itä A, Näkymättömästä k irjasta Zf., O., Aforismeja... ; »»Älkäät t u o m it k o * B/rasZ, Z^ZZa^ Jeesus vaiko Kristus?...15 *» Kristus ja L o g o s *» Kysymyksiä ja vastauksia.. 26, 192, 214, 287 *» Teosofista ta id e t ta * Tien varrelta. 30, 63, 95, 128, 160, 224, 255, 288»» Tietäjä » > Tietäjän tilaajille, asiamiehille ja ystäville.. 1 Toimittajalta 4, 62, 85, 153, 161, 193, 225, 257,291 *» Väinö V a iv a n n e »» Väinö Valvanteen haudalla Ga/;/a, Nuorille Z7a/%73a/3/3, /vaax, Itsensä tunteminen, 1 H.. 33, 65, 97, 129 Z/^/ZsZ/*<?/%, ZZsa, Muistosanoja V. H. Ville /Z, /. /?., Ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi... 8 * Elävinä k u olleet...143» Kaksi t i e t ä » Katso Jumalan k a r i t s a...262» Mikä on ihmisyksilön suhde luomistyön täyttymiseen 179» Salomon avioliitto, uni ja tu o m io * Sielu kaikkeuden a v a i m e n a...205» Tulevaisuuden p o rra s ZZ.0,/4;/z0, Ikuinen e l ä m ä Z/y/7/7ö/3^/3, K u o le m a lishaa-upanishadi /(, Vapaamuurari- ja Yhteisvapaamuurariliikkeistä Kuolema vainajan k an n alta C., Teosofia ja ihm isveljeys Rauha, ihmisen ra u h a

4 /?#///, Skorpio n o u s e v a n a U nhonkruunu Af, P, P ik k u -jo o g i > Uutta k irjallisu u tta Kirjeitä toimitukselle 27, 92, 122, 157, 190, 219, 254, 286,329 Afp%Ai, Kristuksen kirkastus »» Rajan takaa »» Uutta kirjallisuutta *.327 /(./ K, Ihmiset nukkuvat » Uusia kirjoja A^^rA^/A^, A ^ ^, Kaksi näkyä 1 H. 210, 248 Lankeemus C. 11^, Y h teistu n to Af., S., Uusia k i r jo j a ^ N u o rille "52 Jo rientäkäämme rinnakkain »» Tulkaa jo s a n k a r it A., Harmaata ja k u lta a...309!/b^, Muutamia unikokem uksia \ S ^, O ^, Mitä muualla tie d e t ä ä n , 216, 330 >» Uusia k i r j o j a... 22, 24, 25 S., P., Kolme Herman Lotzen r u n o a z^/z^/z^/z, A, P, Hengen laki puuttu u %/?^% 77z^r/, R istin p u u ssa ;>» Tietäjän täyttäessä 14 v u o tta... 2 Tilillä.. ' »» Y k s i n Toimittajan pikku k y h äelm ät... IS 71, U, Kuka kerran o l i n...58 A, Epäloogillinen välttämättömyys * K atkelm ia V. H. V.-rahasto V;/7M/2^3, Erottam iskyky IPJ/A^gA, ITf, Tulkoon sinun valtakuntasi... 76

5 aa ao IEETHDIH TEOSOFINEN AIKAKAUSKIRJA 15:s vuosik. TAMMIKUU N:o aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa TIETÄJÄN TILAAJILLE, ASIAMIEHILLE JA YSTÄVILLE. Vuosia sitten oii Tietäjän tapana vielä tammikuussa ilmestyä kutsumattomana edeltisen vuoden tilaajien luokse, kehottaen heitä siten uudistamaan tilauksensa. Tapa hylättiin, koska se havaittiin kalliiksi. Nyt, keskellä huimaavien hintojen aikakautta, Tietäjä kuitenkin vielä kerran uudistaa vanhan tapansa. Kumartaen se lähestyy vanhoja ystäviään, neljäntoista vuotiaan nuoren miehen hymy huulillaan, hieman arkana, hieman häpeissään, mutta samalla omaakin arvoaan aavistamalla tuntien; kumartaen kohteliaasti ovelia Tietäjä kysyy: häiritsenkö, juoksenko tieheni? vai saanko astua kynnyksen yli? olenko tervetullut? Jollen ole tervetullut, lähetä minut takaisin sinne, mistä olen tullut, - mutta jos olen, ota tämä postiosotus, täytä se ja toimita postikonttoriin, niin olen sinun omasi ^ koko vuoden ajan!" Onko niin kylmää sydäntä, että se Tietäjä-pojan hymyä vastustaisi? Maailma on kylmä, elämä usein kolkko, ihmiset tylyjä, oi, jos meillä ystäviä on, ei olisi vara niitä kadottaa. Uusia saa tulla ja niitä täytyy tulla, mutta vanhoja ei saa menettää. Sentähden Tietäjäkin nyt kääntyy kaikkien viimevuotisten tilaajiensa puoleen pyynnöllä ja toivomuksella, että ne, jotka eivät vielä ole tilaustaan uudistaneet, tekisivät sen heti käyttämällä myötäseuraavaa postiosotusta. Postiosotuksessa on myös mainittu joitakin uusia mieltäkiinnittäviä kirjoja, joita samalla sopii tilata. Kellä jo on Tietäjä tilattuna, hän käyttäköön postiosotusta kirjojen hankkimiseksi. Paitsi osotuksessa mainittuja kirjoja voi tietysti tilata toisiakin, mikäli kirjotusta kuponkiin mahtuu. - suurten häiriöitten vuonna lienee sattunut useita säännöttömyyksiä Tietäjän jakamisessa. Pyydämme

6 2 TIETÄJÄ N:o I nöyrimmin anteeksi ja pyydämme, että jos vieiä on tilaajia, joiita puuttuu toinen tai toinen Tietäjän viimevuotinen numero, he iimottaisivat siitä meilie, jolloin koetamme aukon täyttää. Postittaminen tapahtui ja tapahtuu yhä Jyväskylässä, joten toimitus ei saata sitä välittömästi valvoa. Uskomme kuitenkin, ettei tänä vuonna mitään säännöttömyyksiä tapahdu. Jos yhtäkaikki sattuisi, että joku numero hukkuisi postissa, pyydämme kohteliaimmin, että asianomainen tilaaja heti siitä meille Äggelbyhyn ilmottaa. Tietäjä ilmestyy vuodessa kymmenen kertaa, kesällä (toukokuussa ja elokuussa) kahtena kaksoisnumerona. Vuonna 1918 oli Tietäjän titaajia puolentoista tuhatta - viisisataa vähemmän kuin Toivokaamme, että vuosi 1919 nostaa tilaajamäärän entiselleen ja nousee siitä yli! Vilpittömästi Tietäjä muuten kiittää niitä ystäviään, jotka sydämensä hyvyydestä ovat Tietäjää lahjoillaan muistaneet. Niinpä monet ovat tilaushintana lähettäneet Smk. 15:, toiset 25:, eräs 50: ja muuan tilaaja 100: - yhden vuoden tilauksesta. Toinen ystävä on taas lahjana antanut 100:, toinen 500:-. Nämä kaikki iloitsevat ja rohkaisevat Tietäjän mieltä ja Tietäjä on niistä sanomattoman kiitollinen. Kukaan yksityinen ei kuitenkaan jaksa pitää Tietäjää hengissä - sillä kymmenenkään tuhatta markkaa ei siihen riitä, vaan siinä Tietäjä niinkuin kaikki lehdet tarvitsee satojen ja tuhansien auttavia käsiä, s. o. runsaasti tilaajia. Sentähden uudistamme kehotuksemme: r/aa/ä%ää ///aaaaaaa 7Ya/ä/ä raaam s/ 7979 / a aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaad 7 7 f 7 ) 4 / ^ / V M i / f / 0 7 Y 7 t. 7Vy/ /a/zsaasa/^as aar/s/a/ara a/z / ^ar%%ä/a aa/f a a/vaaaa aara/sa/ /(aa saafa/ saara/ /a/aa%/a saas/ ya /ara/ /aaiaza/ syy]/yas/s/ä aaas/. /a %amaaza///a a// ar/aas %amaaaa ra/a %ayas/as/a aia//a?aa ^aa%a/saa, /a aza/säa /?a/ssa /zaaz/aaa %aa %aa///, sä aza/s/a/^a? saa afaara/a Aa/s^aa^s /aa///. /a /ä%//ra/a/ /a/raaa s/aassä aa /aa^saaa Aaa%a//a// /as/a, /Aaz/s/ä.

7 N:o 1 TIETÄJÄ 3 7(?ZZ %RSZ, ZZZZ^A zz/z SZZZZZ^ A Z Z /Z Z ^Z Z? 7 %% zazzz/^/fzzaa zzzazzzz szzzzzzzzz/^//zz? 1/zzzzzz AasA ^zz ^zz/zz/fzz yzz /^zaaz^zz SZZZZ ^ZZZ/Z#SSA ZZZA ZZAZZZ A^Z*ZZ SZZZZ^ZZ / a A z z z ^ ^ ^zzzzzzzzzz^ Azzr/zzzzzz A y s y y A Azzzzz A z z z z z /AAA^z/zzzA zz/z zzzz^ zya. M z z z /zzz^zzzz A ys^a Y - yzz zazzz^ - yzzsz^zzsz/azzzf 5A zzzässa^ Azzzzz /z^zz^ syzz^yzzy/azzz P A f A zzzizzzzzzz/ AzYzs z?/z A /^ r m z z zzz77zzzz^zzz7zzz yzz zazz^/zzs ^zzzzrz - Azzyzzzzzz Azz^yzz^/zzzzzzz. Äzzzz Azzz^zzzz szzzz, /zz/zszzazzzzz^zz^ ^AA/z/AzA. zzzzzzz A^/zzzzzAzzzzz /zzzzzzzz A ^ A ^ A s ^ Az^zzzz /zaa^ yzz szzzz zzzzzzz szzzzr/zzyzzz^ AAszzz /^zzz/z^zzz AzzsA^/Azzz^ ^ A z z z ^ Azzzzz^ yz^az zzzzzzzz/zzzzzzz. S f z z A ^A A zzz zzzzzzz*zzzz^/zzzz m A A zzzz/^zz zzy^ ^yzzzzy/ ^ -sa AzAAzz^ z / ^ fs zzzzazzz^ /^zzz/zza^ yzzzzzz /AyAA/AA s A zzzzzzzzz^ zzzzzzzzzaz^ zza^ Az/zszzAzzzzz^zz, /z^/aaazz; A '^ zzzz AzzzYzz. S A /zzaazz^ z?/az zzzz/a zz/ ^ sa, ^ A^AA-yz yzzz ^zz/aazz ya zs/ ya, yzzzzz y A ^ zzzz szz//^ szzzz/y.* z*zz A A zzzzz ^AAzz/zzzz^ ^ zzzzzzzz/zzzzz^zz yzfzyzs, Ay^rAzYy yzz zzzzaz zzzz. / z?^ AzzAzA yzzz^ ^ zz/az /7f/AzzzVy zzzya^aaazz zz//zz yzzz ^ A»zzzzzzfzz^- ^zzzz^zaaz. O zz»zzzzzzz* /zaaaa zzzzzzzzz yzzzzz ^zzyzzzzzzzzs/zz^ ^ Az/z^zzAzzzzz^zz zzrzzzzzs ^zaz Azz^Azzzzzz zzzzzzsaz. ^zzzz / A s zzzz /AA//A Azzyzz/ j/a szzza zsa zz yzz A zzz^zzzz^a A zz A<?zzAas Azzzzrzz/zAzsAzz. / z z s sy y A z s^ A sz A A y / yzz /zzzza^zz^ s A zzzzzzs^/ - A<?zAzzzz%7zzzzsz zzzya/as /zz/zz/zz/. / z z s AzAAz?/ yzz/zzzzz zzz*yzzazzsaz yzzz/azzz, zzzzzz szz/ A Azzs/zzzz AzzziA ^/ A^Azz/ szz A/zzzz / 5 A syzzzzy/ /zz/^zz^ /zzsazzzz /zzzaazyzzzz^ A A y Azz/Azzs AzzziA^zzAszzzz^ sy y y y A szzzz/

8 4 TIETÄJÄ N:o f M3%/2 ^ SZ7ZÄjZ ^SZZ/ZZZZZ %%3 ^4^/ ^ ^Mzzzz?^/ %^/2 yzz ^ZTZZZ/Z^ /Zf SZZZZ!ZZZ//ZZZZ /zz ^/z/z ^z^zzzz^zz z)'z/z, /7%zyz/z /zzzvzz/zzzzz. 7zzz?Mz 71?/z^z. o a a a c a a a a a a a a a a a D a a n D a a a a a a a a TO!MHTAJALTA. Mitä nyt niin hartaasti toivomme uuden vuoden alkaessa? Rauhaa verta vuotaneille kansoille, sovinnollista mieltä riitelevzile veljille ja uutta elämänintoa väsähtäneille ihmissieluille! Eikö totta? Olemme kaikki sangen väsyneitä. Ainakin täällä Suomessa läpikäytyämme viime vuoden hirmut. Elämä on kadottanut viehätyksensä. Usko ihmisiin on mennyt. Sielussa tuntuu kolkolta, kylmältä, yksinäiseltä. Ihminen, joka on yrittänyt hyvää, on kohtalolta saanut ivaa ja pilkkaa osakseen. Mitä hyötyä on mistään? Mitä iloa on mistään? Niin, sillä tavalla uskon, että moni tuntee ja ajattelee, oli hänen värinsä minkäläinen tahansa. Sillä se on luonnollinen seuraus siitä, että teimme syntiä. * Elämä ei anna itseänsä pilkata. Minkä me kylvämme, sen me niitämme. Me kylvimme vihaa, me niitämme katkeruutta. Me rikoimme elämän lakia. Elämän laki on; älä tapa"! Me tapoimme. Me teimme niinkuin muut kansat maan päällä. Me tapoimme. Ja nyt saamme tuntea samaa tyhjyyttä, jota kaikki kansat tuntevat sielussaan. Synnintekijäin tyhjyyttä, katkeruutta, yksinäisyyttä. Mutta ehkä sillä tavalla tasotetaan tietä erämaassa. Ehkä sillä tavalla valmistetaan maaperä uuden ajan tulolle. Ehkä siitä tyhjyydestä lopulta nousee ääretön, voittamaton, itsensä unohtava kaipuu. Ehkä kansat ja yksilöt alkavat kaivata pelastusta. Ehkä he alkavat nähdä voimattomuutensa ja kykenemättömyytensä. Ehkä he alkavat luottaa järkeen, hyvään tahtoon, rakkauteen ja siveellisiin voimiin. Ehkä he luopuvat miekasta, tulesta ja nyrkin voimasta. Oi jospa niin kävisi! Maailman silmät, väsyneitten ihmisten silmät, ovat tällä heteellä tähdättynä yhteen mieheen, joka tuntuu saaneen tehtävänsä jumalalta, ja odottavat tuskaisessa jännityksessä, onnistuuko hänen täyttää tehtävänsä. Tämä mies on Wilson, Yhdysvaltain mainehikas presidentti. Jo kolmatta vuotta sitten, kun hän ensi kerran esitti maailmalle rauhan ohjelmansa, herätti hänen esiintymisensä suurta riemua ja toivoa jokaisen ihmisystävän sydämessä. Tämä riemu sittemmin hämmentyi, toivon tähti meni pilveen, kun Wilson julisti,

9 N:o 1 TIETÄJÄ 5 että Amerikka lähtee mukaan sotaan. Tuntui käsittämättömältä, että se, joka tahtoi hyvää kaikille, meni toisen puolelle toista vastaan. Mutta politiikassa on monta mutkaa ja maailman elämässä niinikään. Nyt emme enää ajattele menneitä. Emme arvostele emmekä tuomitse. Tähtäämme katseemme tulevaisuuteen. Ja Wilsonin kunnian kukko taas laulaa. Hän pysyy kiinni alkuperäisessä ohjelmassaan. Hänen sanansa eivät olleet amerikkalaista bluffia. Hän tarkotti todella, mitä hän sanoi. Hän todella tahtoi kaikille hyvää. )a nyt kaikkialla rukoilemme: oi jospa elämän herra antaisi hänelle voimaa lujasti pysyä ohjelmassaan ja voitokkaasti ajaa se läpi. On kuin maailman kohtalo riippuisi yhden miehen kädestä, kuin koko ihmiskunta odottaisi pelastusta tuolta yhdeltä. Hänkö se on se sankari, josta Tolstoi ennusti? Hänkö se on se Julius Caesar, josta Leadbeater puhui? Ei ihme, että muuan vanha teosofi sanoi minulle äsken: joka päivä lähetän ajatuksia Wi!soniiie ja rukoilen hänelle apua korkeudesta". Vaikka näin olen kuvannut sitä väsymystä, joka tuhansia sieluja uhkaa ja on vallannutkin, en suinkaan tarkota, että meidän tulisi antautua sen valtaan. Päinvastoin. Katkeruus on sielujen pahimpia vihollisia, eikä sitä vastaan ole ainoastaan taisteltava, vaan on se suorastaan voitettavakin. Ja voitettavissa se on, jos käännämme katseemme henkisiin asioihin ja etsimme elämältä niitä arvoja, joita niin usein unohdetaan. Hengen maailmoista löydämme me myös ne uudet taivaat ja uudet maat, sen uuden Jerusalemin, jonka määrä on laskeutua fyysilliseenkin maailmaan, niinpian kuin ihmisten mielet ovat valmistuneet sitä vastaanottamaan. Omalta vähältä osaltani oien koettanut tähän suuntaan ajatella ja siihen päin kääntää toisten ajatuksia. Syysluennoissani marras- ja joulukuun aikana olen puhunut aineesta ^henkimaailma ja nykyaika". Olen kuvannut sitä tulevaisuuden elämää, joka jo kangastaa korkeammissa maailmoissa ja joka odottaa toteutumistaan näkyväisessä. Ei mikään voi lopullisesti vastustaa sen tuloa, sillä se on valmiina ihmiskunnan sydämessä. Viivyttää sen tuloa voi ihmissielujen tyhjyys, kovuus ja katkeruus, mutta niistäkin se lopulta vie voiton. Henki ja tajunta tulee vielä voittamaan aineen ja muodon, järki kaaoksen, rakkaus vihan. Valo, joka uudessa Jerusalemissa loistaa, on nimeltään Theou-Sophia, ja siitä on nyt jo heijastunut säde maan päälle, ja se säde ennustaa koko valon tuloa.

10 TIETÄJÄ N:o I Mitä maan päällä tapahtuu, tapahtuu todella ensin näkymättömässä henkimaailmassa. Viime kesänä sain näin kuuluvan kirjallisen kuvauksen eräältä näkijäystäväitäni: ^Toukokuun keväisenä aamuna 1918 kulkiessani Huopalahden ja Oulunkylän välisellä tiellä näin aivoissani kaksi kuvaa, jotka olivat hyvin mieltäkiinnittäviä. Ensimäinen kuva oli hautajaissaatto astraalimaailmassa. Ensin kuulin hiljaista soittoa ja hetken päästä näin kolme miestä, jotka kantoivat Bismarckin ruumista pois johonkin kaukaiseen seutuun. Kysyttyäni, miksi tuonne sitä siirretään, sain vastauksen, että 'hänen täytyy levätä pitkän aikaa', ja samalla näin, kuinka Saksan tähti himmeni ja lopulta se muuttui mustaksi kasaksi. ^Toinen kuva jonka näin, oli hautausmaan tapainen suuri maa-alue. Se käsitti koko Europan. Siinä oli paljon eläviä ja kuolleita ja sairaita ihmisiä. Siinä oli suuri tuska ja vaikeroiminen ihmisten kesken. Kysyttyäni, mikä on tuo näky, sanottiin: 'se on näky jostakin tuntemattomasta taudista, mikä tulee Europan kansoja kohtaamaan tänä vuonna'. Vielä näin kuinka luonnon mullistus niitä tuhosi y. m. kaameata. Olisiko se kuvannut tuota Espanjantautia?" Sama ystäväni on myös nähnyt seuraavan näyn ja pannut sen näin kuuluvana paperille: volin olevani Pohjois-Lapissa kahden virran välissä, ja niitten keskustassa oli useampia särmikkäitä kiviä, ja kivet olivat siitä kummalliset, että niihin oli lumottu jumalain mahti, joten niitä koskettamalla sai nähdä ja kuulla ihmeellisiä salaisuuksia. Ei löytynyt kuin kaksi henkilöä Suomessa, joille kivet paljastivat salaisuutensa. Ihmiset keiääntyivät suurissa joukoissa kuulemaan, mitä kivet puhuvat. Neljä puhujaa ilmestyi kiville puhumaan kansalle, vaan kaksi puhujaa ainoastaan osasi kivien kanssa puhua, toiset kaksi vaikenivat. Ensimäistä puhujaa odotettiin; hän saapui ja piti puheen ja sanoi suurella äänellä, että jumalat ovat sanoneet, että Suomen deevan auraa ei saa kukaan koskea, sillä hän on tämän maan vihinnyt jumalain maaksi. Suuremman kiven aurassa on kätkettynä deevan aarteet, ja aarteet ovat: pyhyys ja nöyryys kaikille, jotka tuntevat kivien voiman. Kukaan muu ei ole oikeutettu tätä maata hallitsemaan kuin se, joka on tietoinen siitä, mitä kansan sieluelämässä piilee, ja niin kauvan kuin ei kansa luovu riitelemästä ja tajua veljeyttä ja yhdy Suomen deevan henkeen, ei ole oleva rauhaa, vaan miekka, murha ja musta varjo lepää kansan päällä. Kolmessa kivessä olivat valtioviisaitten aura, ja niitä suojeli deeva; mutta mikäli tajusin vihityn sanoja, ei vielä tule meille yksimielisyyttä, vaan kuoleman musta varjo ja sodan mustat korpit lentävät vielä kerran meidän maamme ylitse.

11 1*0 1 TIETÄJÄ 7 Joka kiven yli kohosi] kuusipuu, ja puutkin oli leimattu deevan auraan. Joka puussa oli eri humina tuulella. Isoin puu humisi kaikkein pyhimmälle, ja sen humina sai kaiken kansan kyyneliin ja nöyriksi ja miettiviksi. Toisen puun humina soinnutti ihmisiä kaikkien kanssa sopusointuun ja yhteistoimintaan. Kolmannen puun humina kiihotti kaiken maailman viisautta tutkimaan ja talouselämää aprikoimaan. Neljännen puun humina kiihotti sotaan ja veljeskostoon, se humisi länteen ja itään, pohjaan ja etelään ja sen latvassa oli mustan korpin pesä, josta lähti neljä poikasta lentoon viemään sodan viestiä monelle ilmansuunnalle. Sota tuli ja tuhosi paljon. Mutta kun sota oli käyty, antoi deeva auransa laajeta yli koko Europan, ja onni, riemu ja veljesrakkaus täytti kaikkien sydämet. /V. A." Vaikka ylläoleva näky nähtiin viime syksynä, siis kansalaissodan jälkeen, ei sen silti tarvitse kuvata uutta, tulevaa sotaa. Se sisällinen sota, mikä vielä riehuu itä- ja keski-europassa, on jo näytellyt osansa Suomessa eikä toivottavasti enää tänne ulotu. Saatamme ehkä sanoa, että Suomi ratkaisi kysymyksen ensimäisenä Europassa ja että toiset maat tulevat lopulta noudattamaan Suomen esimerkkiä. Toteutuisihan silloin edes jossain merkityksessä Suomelle annettu kansainvälinen tehtävä. Luettuaan edelläolevan kysynee joku: te puhutte Suomen kansan erikoistehtävästä, mutta eikö se ole itserakasta puhetta? Eivätkö kaikki kansat niin puhu, ja eikö se osota, että joka maassa ollaan yhtä auttamattoman itserakkaita? Kai kanatkin luulevat, että heidän kaakatuksensa takapihalla on maailman kauneinta musiikkia. Ovathan meidän suomalaisemme niin raakoja, niin julmia ja niin petollisia, ettei uskoisi meillä voivan olla mitään korkeita jumalallisia tehtäviä." Mikä on vastaus semmoiseen huomautukseen? On erehdystä otaksua, että Suomen kansalle annettu erikoistehtävä merkitsisi, että Suomen kansa ehdottomasti on toisia kansoja etevämpi. Joka kansalla on oma erikoistehtävänsä. Kaikki kansat ovat yhdenarvoisia elämän edessä, mutta jokainen kansa on jossain suhteessa toisia etevämpi - ja jossain suhteessa toisia huonompi. Kansojen laita on niinkuin yksilöiden. Itserakkaus on naurettava. Mutta niinkuin joka ihmisellä on oma tehtävänsä, oma dharmansa, elämässä, niin on joka kansallakin. Kysymys ei ole siitä, mikä tehtävä on. Tehtävä on annettu, mutta mikä se on? Eikä se tehtävä ole syrjäisen mahdin antama, vaan yksilön ja kansan oman sisäisen luonteen.

12 8 TIETÄJÄ N:o I Tehtävä siis on löydettävä, dharmasta selville päästävä! Siinä kysytään työmiehen vakavaa elämänymmärrystä yhtä paljon kuin runoilijan korkeata inspiratsionia. Toiset elävät hiljaisesti kansallistehtävän suorittamisessa, toiset yrittävät sitä sanoin, sävelin, värein tulkita. Mutta voi molempia, jos viettelijän äänelle korvansa kallistavat. o anncnnnnunnonnaooanonnnnonn a ELLETTE KÄÄNNY JA TULE LASTEN KAL- T A!S!K Si... MEllette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette pääse taivasten valtakuntaan" Matt. 18: 3. Jos me elämme n. s. evankelis-lutherilaisen kirkon edustamassa elämänymmärryksessä, silloin meillä on mielessämme määrätty kuva lukiessamme ylläolevat Jeesuksen sanat. Se on jotakuinkin tällainen: Me ihmiset olemme saaneet alkumme kahdelta taholta, ruumiimme vanhempiemme kautta maasta, sielumme ja henkemme Jumalan kautta taivaista. Näin saatuamme elämän alkuun, elämme me täällä maailmassa synnin ja kirouksen alaisina. Sitten elämämme loppuu; ruumis ja sielu lopettavat yhdessä-olonsa, jolloin ruumis hajoaa, mutta sielua odottaa oman ansionsa ja luontonsa mukaan suunnattomat kärsimykset loppumattomassa ikuisuudessa.! Mutta sitten Jumala on armossaan valmistanut sellaisen mahdollisuuden, että sielu voi päästä yhtä loppumattomaan onneen taivaissa, kunhan ihminen vaan sinä epämääräisenä aikana, jolloin ruumis ja sielu ovat yhdessä, onnistuu täyttämään määrätyt ehdot. Ja Jeesuksen sanat, että pitää tulla lasten kaltaisiksi, selitetään tavallisesti niin, että pitää olla yhtä järkeilemätön henkisissä asioissa kuin lapsi. Niinkuin lapsi uskoo vanhempainsa puheet epäilyksittä ja ajatuksitta, niin pitää ihmisen uskoa siihen, mitä uskonto opettaa pelastussuunnitelmasta. Kun hän sen tekee, silloin se usko hänet pelastaa Teosofia on antanut näihin asioihin melkoisesti lisävalaistusta. Nyt me ymmärrämme maailman- ja taivastenvaltakunnan paljon käytännöllisemmin. Niitä ei erota pelkkä ruumiin kuolema, vaan kehityksen tila. Maailman valtakunta on siellä, missä elämä on ottamisessa, jonka johdosta syntyy yhteiselämässä kärsimystä. Taivasten valtakunta on siellä, missä elämä on antamisessa, joka synnyttää yhteiselämässä sopusointua ja onnea. Tavalliset ihmiset, jotka elävät itsekkäästi, pahaa tehden ja

13 N:ol TIETÄJÄ 9 kärsimystä tuottaen, ne kuuluvat maailman valtakuntaan, josko he ovat ruumiissa tai kuoleman jälkeisessä ruumiittomassa tilassa. Taas suuret ja pyhät olennot, Mestarit ja heidän opetuslapsensa, ne muodostavat jo esikoisina taivasten valtakunnan. Kuinka nyt ihmiset lasten kaltaisiksi tulemalla siirtyvät taivasten valtakuntaan? Ajatellaan näin: ihmiset m:n valtakunnassa tekevät pahaa, t:n valtakunnassa hyvää. Nyt pieni lapsi on kykenemättömyytensä tähden sellainen, että se ei tee pahaa. Jos me esim. matkustamme vieraalla seudulla ja sattuisimme yöpymään sellaisessa huoneessa missä olisi pieni kehtolapsi, niin me voimme olla aivan turvattuja tuon lapsen puolesta. Me voimme riisua vaatteemme ja kalleutemme, ollen täysin tietoisia siitä, ettei tuo lapsi meitä vahingoita, ei vie tavaroitamme, ei hyökkää nukkuessamme kimppuumme meitä ryöväämään ja tappamaan. Nythän on selvää, että jos tuo sama lapsi olisi vielä aikuisenakin yhtä luotettava, jos kaikki ihmiset aikuisina olisivat yhtä luotettavia, silloin olisi taivasten valtakunia toteutettuna ihmisten keskellä. Silloin ei voisi olla mitään sotaa, koska kukaan ei voisi tehdä minkäänlaista pahaa. Ei tarvittaisi järjestyksen valvojia, ei vankiloita, ei tuomareita. Mitään sellaista ei tarvittaisi. Ja siinä onkin se taivasten valtakunta, se suuri ja ihana tulevaisuus, jota kohti ihmiskunta samoilee pitkien aikakausien kuluessa. Mutta ihmiset ovat yksilöitä. Vaikka he kulkevatkin yhtenä joukkona suurella elämän tiellä, avautuu heille taivasten valtakunta yksilöllisesti. Jokaisen täytyy tehdä vaadittu työ omalta kohdaltaan. Ja ehdot ovat järkkymättömät, nellette k ään n y..." Jokaisen täytyy kääntyä", täytyy kääntyä pois maailmanvaltakunnasta, pois pahaa, vääryyttä ja vilppiä tekemästä. Ei saa mitään asiaa ajaa pahalla. Täytyy aina olla lapsen kaltainen. Täytyy olla yhtä luotettava, yhtä kykenemätön pahaa tekemään. Olkoon kyseessä millainen tilanne tahansa, olkoon toteutettavana kuinka jalo ja suurenmoinen asia tahansa, jos sen toteuttamiseksi täytyisi tehdä pahaa, jääköön se silloin tekemättä. Se en ehdoton ehto. Jos te ajatte jonkun kansan, jonkun puolueen, jonkun aatteen asiaa, ja jos näyttää, ettette saa sitä hyvällä läpi, älkää ryhtykö pahalla ajamaan. Ellette saa sitä lävitse hyvällä, antakaa asian siinä muodossaan raueta. Sillä jos ajatte sen pahalla perille, ei saavutus ole pysyvä; tuloksena odottaa romahdus ja suurempi paha. Jääkää mieluummin miettimään ja odottamaan uutta ilmaisukeinoa. /.

14 10 TIETÄJÄ N:o 1!HM!SET NUKKUVAT. MEi enään uskontoa elämän ohella; vaan itse eiämä olkoon uskontoa!" Me nukumme, me ihmiset. Minä ja nuo, jotka laillani todellisuutta tavottelevat, siitä puhuvat, mekin nukumme. Aina en sitä osaa yhtä selvästi nähdä, mutta toisinaan välähtää se tajunnassani niin päivänselvänä, että pysähdyn oudon hämmästyksen valtaamana. Vain se, että pallomme asukkaat ovat unissakävijöitä, sallii heidän ja minun yhtenä heistä suhtautua olemiseen ja kaikkeen olevaiseen sillä tavalla, kuin he suhtautuvat: eläimellisellä, idioottimaisella välinpitämättömyydellä. Eikä ne ajattelun ja ihmettelyn oireet, joita olen tuntevinani, eivät ne suinkaan vielä merkitse heräämistä. Aivoissani täytyisi tapahtua jokin repeäminen, tajuntaani peittävä paksu verho, kudottu unen loimiin tottumuksen kuteilla, se pitäisi saada halki reväistyksi. Ja silloin! Mitä kaikkea silloin tapahtuisi, en luonnollisesti voi nyt tietää, mutta ainakin tämä on varmaa: seisoisin sanattomana, vavisten äärettömästä hämmästyksestä ja sen ensimäisen ihmeen edessä, että /%/- 0%/ Tuolla hetkellä näkisin olevaisen olemattomuuden taustaa vasten ja ymmärrän - ei, että tämä näkemys täyttäisi minut murtavalla hämmästyksellä, tai ehkä haltioittaisi sieluni tilaan, jota nyt en voi kuvitella. Jokainen olemisen muoto, aurinkokunnat, pallomme ympärillään leviävien tähti- tai pilvinäkymöineen, humisevat metsät ja pauhaavien vesien paljous, kasvit, eläimet ja - ihmeistä ihmeellisimmät - lajini olennot, nuo joiden katseesta tajunta välkehtii, kaikki tämä vaan lisäisi hämmästystäni, ääretöntä, äänetöntä, pyhää hämmästystäni; taikka olisiko se haltioitumista ehkä? Oi ystävä, katso kuinka sikeä ja raskas on unemme! Me haastelemme todellisuudesta, totuudesta. Me väitämme uskovamme, että Jumala on; vieläpä, että kaikki mitä on, on Jumalaa; olemme tietävinämme, että asuntomme kiviseinä pysyy olemisen tilassa vain Logoksen jatkuvan tahdonponnistuksen nojalla, että siinä on käsinkoeteltavanamme Jumalan tahto kiteytyneenä; että Sinä ja minä olemme Jumalia Jumalassa. Ja kuitenkin! Haa, mikä saatanallinen pimeys kätkee meiltä kaiken tuon, mistä puhumme, mitä luulemme uskovamme. Niin ainoastaan luulemme, sillä todellisuudessa emme sitä usko, eivät ainakaan nämät aivomme sitä usko, eivät vähääkään! Kaikki puheemme ovat unissakävijän hourailuja, epäoleellisia kuvitteluja. Kuvittele, että edes silmän

15 H:o 1 TIETÄ{Ä 11 räpäyksen ajan todella uskoisimme vaikkapa vaan puolet kaikesta siitä suuresta ja pyhästä, josta toisillemme toitotamme! Se silmänräpäys muuttaisi meidät joko hulluiksi taikka jumaliksi. Mutta sellaiseen silmänräpäykseen tarvittaisiin tuo repeäminen, tuo herääminen ja siihenpä emme pääse. Lapsena, noin 4-5 vuoden ikäisenä, olin usein unissani tietoinen siitä, että kaikki oli vain unta. Niinpä kerrankin uneksin leikkiväni toisten lasten kanssa pihamaallamme. Tiesin taasen kaiken olevan unta, tahdoin herätä, ehdotin heräämistä toisillekin ja huusin: Hei, tulkaa portille heräämään! Juoksin portille, hypin ja teutaroin siellä siksi, kunnes todellakin heräsin vuoteessani. Mutta huolimatta kaikesta hyppimisestäni jateutaroimisestani en ole onnistunut tästä pysyvästä päivätajunta-unestani heräämään. Portillako se vasta taasenkin tapahtunee? Elämän pyhimmät kokemukset lienevät hämäriä aavistuksia valvetilasta. Mutta niistä huolimatta uni jatkuu syvänä, pimittävänä. Tarvittaisiinko heräämiseen joidenkin uusien aistimien, astraalisten tai mentaalisten avautumista? Ymmärtääkseni ei. Meidän ei tarvitseisi nähdä hituistakaan enemmän kuin mitä joka hetki näemme; tarvitseisi ainoastaan, että edes hiukan käsittäisimme ja pystyisimme arvostelemaan näkemäämme. Mutta sitä ennen tarvitseisi jotakin aivoissamme revetä, revetä! Ja entäs jos heräisimme siinä määrin, että teosofiset vakaumuksemme ja vakaumukselliset teoriamme tulisivat todella vakaumuksellemme ja uskoksemme! Että todella pystyisimme uskossa omaksumaan nuo elämän ja maailmoiden näkymättömät, ihanat, jumalaiset kauneudet, joista meillä ei ole aistillista havaintoa, mutta joita voimme ainakin ajatella. Oi, silloin haltioituneina, kohotetuin käsin, vapisevin huulin sopertaisimme: Jumalani, Jumalani! Mutta nyt me nukumme, ja vielä unissammekin haukotelemme* tähtitaivaalle. Toisinaan tekee mieleni sekä itkeä että nauraa omalie eläimelliselle tylsyydelleni, toisinaan raivokkaana tavottelen tuota paksua, tukahduttavaa huntua, jossa on unesta loimet ja tottumuksesta kuteet, reväistäkseni sen riekaleiksi Ja ainoa tulos ponnistuksistani on, että hiukan selvemmin käsitän nukkuvani, että käsitän, etten todellakaan nähden näe, enkä kuullen kuule. Tarvinneeko lisätä, että sittenkin tämä ponnistelu on ihaninta mitä tiedän; että silloin tällöin saan väristä sanomattomista henkäyksistä, jotka tulevat jostakin kaukaa ja joissa on pyhyyden ja juhlan tuntu, sellainen, joka huokuu tähtitaivaalta erämaa-ylängöltä katsottuna. K /f.

16 12 TIETÄJÄ N:o I S A f 0 /? P / 0 y//z^zzzz /^A ^z yzz yzz%z zzzzzzzzz PzZZS A z^z Z m ^ ZZS^ZZ^ /ZZZ/TTZZZZZ^ / z z / ^ A z / ^ z z z ^zzzzzzzzzzztzzz^ z*zzz/zz//zzzzzz A % y z ^zzzzrzzazzzz zzzzzzz-^zzzzzzz /zzzrzzzzzzz^. /Vzzzz 1ZZZ/%^ZZZ ZZZZZZZZZ s z z z z z ^ s / ^ y J z Z / z z Pz?/z/z?zzz<?zz /zyy/^zz-szz ^ y y sz. O / z ^ y ^ (y z zy ^ z?/z?/z<7zz zazzzz^syz?zz /ZZ /^ZZZ/ZfZZ^ /ZZZZZ/7Z7ZZ /zy y sz. fz7zz? A ^//zzz Azzz^zzz/z A ^zzz& z^zzzzzz S ^ z z ^ z z z z y ^ z y y y ^ A ^ /z z ^ z z ^ *A?ZZZZZ^ SZZZZZ^ZZ^ SZZ//ZZ7ZZZ szz^zzzzzzzzzzz^ /(zzzzzzz /z^zz/zzzs^zzz Szz rz ^ zz^/p»»ezzzzz /z z z z z ^ z z / yzzzzz A ^ ^ z z zzzz /z z/zs^ s^ s zzzz ZT/zzzzzzz//^ /z ^ /z ^ / z ^ z z / / z z ^ y y z z z z y ^ z z A ^ z z s /zz^zzz/zzzz / z z A y y z z ^ / ^ ^zzr/zz?/ szz /z ^ z % z /» ^i4m z*zzzz^zzz ^zz/z/zrzz^ z^zzzs^/ /zzzy, O zz zzzzzzzz*^/(y /zz/z/zfzz mzfzz. /z^z^zzszzzzzf^zz ^zzaz/zz^^zz /zz/z^sz ^zzz^ S z z z ^ % zzzz/#zz? ^ z z /^ /z z /z z.^ ^MZZZZZZ SZ ^S^ 3Z/Z7ZZZZS zzzzzzz/zzzzz /zzzz^ W J s /^/z^za zzz ^zz/!sz?a as ^ zzzzzz^f/ / z z ^zzrm zzzz^ Yzzzzz %zz%%zzzzs% z^zzzmzzzz zzzzz? E * z ^ J ^zzzrzz yzz szf/zzzzsz szz/zzzzz?^ ^ / ( z z s y / m z z z z ^ 5%z?zyzzz7 ^zzr//^zzszz ^ q y A fzzzis zzzz^zzzz/zzzz^zz,sz%z yzza^zzzz f z f s / ^ z z f ^ A ^ z z %z/^yzzzz z z q y A fz ^ ^ z zzzzzrrzz^ ^zzzz szzz/zz ^ z z ^zz^ /zzzz.^ ^Szzzz / z z / z ^ sz S^zz/yzzzzzz sz^/zzzz szzz^ S z z z ^zz/*zzzzzzz yzz ^zzaz/zzzz^zzz t^zzzzzzzzzz. /(z z y z^zzz^zz/zzzzz ^zzzz/^zzzzzzz zz/zz//zzz Szzz ^ z z ^ z z ^ s y y z z y / z ^ z z z z z z z z z.»

17 N:o 1 TIETÄJÄ 13»//#% nzas%#/za /Vf/vzz/z / z z /z z z ^ z z 7 zz/azzs7zz /zzz^/zzzz P ^ z z z / y / z ^ r z z z t s ^ / z & z#% z/z% % 7 1?^ c/?zzrs^ z z z //^ /zz/^zzzz ^ V/Js /z^^z sz/'s /zzz^zz yzz %zz#^^z/z 7^Z-^ZZ//ZZZZZZ/Z /7Z^/*^Z^Z/Z /zzzz^z. A fz / ^,szzzz/%z yzz /zya^zz szz ^zzzvzz/z^z/z^ Sz%3 7zzrAzzzzzz ^ ^zzz^ vzzzz^zz/^ % zz/z ^(zz/:z7zzzzz^/z. aaaanaaaaaaaaaaaaaaaanaaaana a!ku!nen ELÄMÄ. OH pitkät ajat ollut kylmiä, kosteita, pimeitä talvi-ilmoja. Kaikki oli niin paleltunutta ja jähmettynyttä. Yksin ihmismielikin! Viikkojen vieriessä, ahtaassa suojassa olivat ajatuksetkin ruvenneet kiertämään samoja ratoja, yhä vain samoja ratoja, niin että lopuksi tuntui rupeavan aivoja kivistämään tuo iankaikkinen yksitoikkoisuus. Mutta tänään, - tänään /z%zs%zz %zzz*z/z%<z/ Paistoi kirkkaalta sinitaivaalta, ja ilmassa oli lienteä lämpö. O/z ^zzsz/zz^z/z^zz /7%ZV%/ Kun sen näin, niin sydän ilosta sykähti. Ah, nytpä lähden ulos luontoon, - hengittämään puhdasta ilmaa, juomaan auringon valoa ja lämpöä, tuulettamaan perin pohjin pois aivoistani kaiken moskan, mikä talvisen pimeyden ja ahtauden turvin sinne oli kokoontunut! Menin ulos, ja kuinka ihana oli maailma siellä! Kuinka paljon kaunista siellä näin! Joka huokauksellani imin itseeni elämää, valoa, iloa ja kauneutta. Tuossa kylpivät kyyhkyset sulaneesta kattolumesta muodostuneessa vesilammikossa. Miten kauniilta se näytti. Ne räpyttelivät siipiään ja antoivat veden kattokourusta virrata päälleen ja teräksensiniset siivet kimmelsivät auringossa kuin helmiäinen. Niin jouduin puistoon, missä paljaiden puiden rungot ja kauniina haarautuvat oksat terävinä ja hienoina piirtyivät sinistä taivasta vastaan. Ja kaikki puut nauroivat! Ja valkoinen lumi ja kuulakka taivas ne hymyilivät kevyen iloisesti. Ja rusoposkiset, kirkassilmäiset lapset, joita rakastan, ja lumessa piehtaroivat koirat, kaikki, kaikki ne riemuitsivat! 5z//% %%z^az ^y%zzvz% /^/rz/z^zsszz

18 14 TIETÄJÄ N:o 1 v<2m%;%/%szss<z /Azz/zzz/z /^/7Z/7Z6?/z yzz vzz/z?/z, y#%3 ^A/^z^zzzz m/z?z ^zz//zz/^/z zzzzrz/z^z?. Sillä kaikki tuo huoleton leikkivä ilo, tuo läikkyvä keveys ja kauneus ja majesteetilleen valo ei ollut vain ulkonaisista, aineellisista syistä lähtöisin, kaiken sen takana, sen sisäisenä syynä, sen sieluna väreili ja sykki itse iankaikkinen Rakkaus, Elämä ja Hyvyys! Ihmeellisellä onnen tunteella tunsin itse Logoksen suonen tykinnän itsessäni ja koko luonnossa. Koko luonto eli, hengitti ja riemuitsi Rakkauden majesteetillisen lempeissä säteissä. Silloin kirkastui ja lämpeni sisällänikin kokonaan. Avoimin huulin ja väräjävin sieraimin hengitin itse iankaikkista rakkautta, valoa ja riemua sieluuni. En ollut enää yksin, en eristetty enkä kylmän kangistama, silla samoin kuin koko luonto kirkkaan huolettomasti iloitsi ja nautti turvallisena Ikuisen Elämän levollisesti huokuvalla povella, samoin saan minäkin tehdä. Olen yhtä Ikuisen Elämän kanssa ja siis ikuisesti elävä. Ei ole pimeyttä, ei kuolemaa, - on vain ikuinen, muuttumaton Rakkaus ja Elämä! o n n a n o n n a n n a n n n n o n n o n n n n n a a n n< HENGEN LAKi PUUTTUU. Seuraavat sanat on Tietäjälle kirjottanut eräs suomalainen näkijä,, joka v julkaisi painosta 64-sivuisen vihkon nimeltä ^Maailman loppu". T ä ä arvosteltiin Tietäjässä 1912, siv. 61, ja kiitettiin henkeväksi ja sisältörikkaaksi. Kuitenkin sanottiin, että tekijä oli langennut tuohon kouluttam attom ien selvänäkijöiden vanhaan erehdykseen luulla maailman lopun olevan kynnyksellä". Erehdystähän se onkin, jos ^maailman loppu" käsitetään absolutisessa merkityksessä. Nyt kuitenkin tiedämme, että raamatullinen käsite maailman loppu" tarkottaa vain vanhan sivistyksen loppua ja uuden alkamista, ja siinä merkityksessä ennustukset maailman lopusta pitivät paikkansa juuri meidän aikaamme nähden. Niin tämäkin näkijä nyt tuntuu ymmärtävän omaa ennustustaan. Terveisiä teille kirjanoppineet teosofit lähettää hengestä syntynyt teosofi. Saan kysyä teiltä tätä tärkeätä asiaa: miksikä ihmiskunta on niin paha, että se on näin syvälle syntiin vajonnut? Tähän taitaa olla vaikea oikeaa syytä löytää, mutta kuitenkin minä ymmärrän ja käsitän näin, etiä kristikansoilla ja kirkoilla ei olekaan Hengen Lakia eikä henkistä Evankeliumia, sillä heillä on vain kirjotettu laki, ja sitä kyllä voi väärentääkin, mutta Hengen Lakia ei voi kukaan ihminen väärentää itsessänsä, sillä se on jumalan ääni, jota sanomme omantunnon laiksi. Jos ei tätä ihmisessä ole, tätä jumalan ääntä, tätä salaista ääntä, niin näin pahoja ihmiset voivat olla kuin he nyt ovat. Sillä nyt näkyvät kristi-

19 N:o! TIETÄJÄ 15 kuntain hedelmät niin minussa kuin kaikissa toisissakin ihmisissä. Tämä aika on minun syytäni, minun itseni kaikkein ensin, sillä minä olen elänyt syntistä ja rikollista elämää jumalan ja ihmisten edessä, ]a mikään synti ja mitkään pahat työt eivät pääse rankaisematta. Ja nyt on rangaistus meidät saavuttanut, nyt ovat isäin pahat teot tulleet meidän päällemme. Kun ihmiseltä puuttuu hengen laki, niin häneltä puuttuu hengellinen evankeliumikin. Mikä tämä hengellinen evankeliumi on? Se on Jeesuksen henki niinkuin hengen lakikin, sillä nämät seuraavat toistansa kuin ruumis päätä. On sangen vaillinaista jumalisuutta silloin, kun ei ihmisellä ole muuta lakia kun kirjotettu laki ja kirjotettu evankeliumi, sillä tämä kirjotettu evankeliumi pettää ihmiset. Se lupaa aina uskon kautta sen parahimman paikan ihmisen fyysillisen ruumiin kuoltua. Mutta ettekö te jo usko minua, että loppu tulee? Loppu tulee, niinkuin minä sitä ennustin vuonna Ja voi, kuinka herran miekka on jo välkkynyt monta vuotta, ja voi, kuinka Belsebubin hyökyaallot alkavat liikkua yli maiden ja mantereiden! Mutta kuitenkin yksi suku menee ja toinen tulee, ja maat pysyvät iankaikkisesti, vaikka nekin muuttuvat, koska sinä herra, heitä muuttelet. /. E*. n a a D a a a a a a a a a a a a t d D a a a a a a a n a a a n a a o JEESUS VAIKO KRISTUS? Eräs vanha ystäväni - nykyään antroposofi kirjottaa minulle seuraavasti: ^Viimeinen kirjotuksesi Tietäjässä (Oliko Jeesus jumala?) kiinnittää mieltäni antroposofina, mutta herättää ehdottomasti muutamia kysymyksiä, joita pyydän tässä kaikessa lyhykäisyydessä esittää. Miksikä et siinä tee mitään eroa Jeesuksen ja Kristuksen välillä? Kun sanot: 'Buddha ei enää ruumistu, Kristus ei liioin', on tämä jotakin, jota Steiner selvästi on lausunut monessa tilaisuudessa. Mutta toiselta puolen pidät mahdollisena, että logos vielä voisi ruumistua ('täydellisempään käyttövälineeseen'). Siis Kristus ei ole logos. 'Jeesus Kristus itse oli ihminen, niinkuin me muut', sinä sanot. Mikä sitten on ero Jeesuksen ja Kristuksen välillä? Tuleeko Jeesus ruumistumaan vai onko hän ruumistunut Kristus-ruumistuksensa perästä? Minusta näyttää, niinkuin sinun esityksesi mukaan 'Kristuksesta' tulisi vain satunnainen ilmestys eikä pysyvää olentoa - ellei identifioi Jeesusta Kristuksen kanssa, jota sinä et liene ennen tehnyt? Vai onko Kristus-

20 16 TIETÄJÄ N:o 1 olento ajassa syntynyt Jeesuksen ruumistuksen ohella jatkuakseen sitten äärettömyyteen - 'häviämätön inhimillinen ilmennys' (s. 234). Niin kauan kuin voit sanoa: 'Jeesus Kristus oli ihminen niinkuin me muut', on olemassa juopa sinun ja Steinerin Kristus-käsityksen välillä. Jeesus oli ja on ihminen, Kristus jumalallinen olento, joka yhden ainoan kerran on ollut ruumistuneena Jeesuksen ruumiissa kolmen vuoden aikana. Sillä hän otti miehuuden päälleen ja tuli jumalihmiseksi. Hän astui alas auringosta ja on nyt maapallon sieluna. Hänen suhteensa logokseen lienee sangen monimutkainen kysymys. Yleensä totuus ei ole niin yksinkertainen kuin usein mukavuussyistä soisimme. Mutta uudesta testamentista näkyy selvästi, että Kristus on (kaikkien) hierarkiojen yläpuolella {kts. Koi. 1: 11, 2: 10, 15, Efes. 1: 21, 1 Piet. 3: 22). Useimmat näistä kohdista viittaavat siihen, ettei Kristuksella af/m ole ollut tätä erikoista asemaa. Ajatukseni on, että hän on läpikäynyt erikoisen kehityksen toisten jumalallisten voimien myötävaikutukse lla... ukristusoiemus on niin syvä, sen työ niin laaja, että kysymys on tyhjentymätön. Surkuttelen niitä, jotka eivät hae tietoa sieltä, mistä sitä on saatavissa." Iloitsen ylläolevasta kirjeestä, iloitsen siitä, että edes joku antroposofisella taholla seuraa teosofisia pyrkimyksiämme. Veljesside ei siis ole katkennut, vaan voi ehkä vie'ä vetää meidät jälleen yhteen, niinkuin minusta olisi luonnollista totuuden etsijäin kesken. Kysymys, jota vanha ystäväni kirjeessään koskettelee, sai muutamia vuosia sitten Englannin teologisissa piireissä tuon kuvaavan otsikon: Jeesus vaiko Kristus? Koetettiin vapaamielisesti keskustella Kristuskysymyksestä, Kristuksen jumaluudesta, ja jouduttiin lopputulokseen, jonka piti tyydyttää epäilijöitäkin ja joka paljon muistutti teosofisia näkökantoja. Jeesus oli ihminen, päätettiin, ja Kristus oli jumala. Evankeliumit eivät ensi kädessä puhuneet kuolevaisen ihmisen Jeesuksen elämästä, vaan jumalallisen vapahtajan, mystillisen Kristuksen, ilmestymisestä maan päällä. Vaikkei Jeesusta olisi ollutkaan, on evankeliumin Kristus ikuinen todellisuus, ja. usko" on uskoa Kristukseen. Teologinen maailma oli täten avannut silmänsä sille merkilliselle tosiseikalle, että nimet Jeesus ja Kristus merkitsevät eri asioita, niinkuin madame Blavatsky aikoinaan koetti terottaa mieliin. Askel siitä ei ole pitkä teosofis-antroposofiseen näkökantaan, että Jeesus ja Kristus olivat eri olentoja. Madame Blavatsky puhui vielä Kristusprinsiipistä", mutta mrs. Besant puhuu maailman opettajasta" ja tohtori Steiner ^aurinko-olennosta", kuten ylläolevasta kirjeestäkin näkyy. On siis olemassa kaksi yksilölli-

Tämän leirivihon omistaa:

Tämän leirivihon omistaa: Tämän leirivihon omistaa: 1 Tervetuloa kesäleirille! Raamiksilla tutustumme Evankeliumin väreihin. o Keltainen kertoo Jumalasta ja taivaasta, johon pääsen uskomalla Jeesukseen. o Musta kertoo, että olen

Lisätiedot

Sävel Oskar Merikanto Sanat Pekka Ervast

Sävel Oskar Merikanto Sanat Pekka Ervast Sävel Oskar Merikanto Sanat Pekka Ervast KUOLEMAN KUNNIAKSI Pekka Ervast Oskar Merikanto Teoksen taustaa Tukholman kongressi 1913 ja Oskar Merikanto. Kuten lukijamme tietävät, pidetään ensi kesänä Tukholmassa

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Getsemane-niminen puutarha, yrttitarha Öljymäellä. b) Ajallinen yhteys

Lisätiedot

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 LUOMINEN 1) Raamattu kertoo kaiken olevaisen synnystä yksinkertaisen (entisajan) maailmankuvan puitteissa. 2) Raamatun

Lisätiedot

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net Majakka-ilta 21.11.2015 antti.ronkainen@majakka.net Majakka-seurakunta Majakan missio: Majakka-seurakunta kutsuu, opettaa, palvelee, varustaa, lähtee ja lähettää! Majakan arvolauseke: Yhdessä olemme aivan

Lisätiedot

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

Kultaisia sanoja. (Uusi Aika 1901, N:o 2, Tammikuun 12 p )

Kultaisia sanoja. (Uusi Aika 1901, N:o 2, Tammikuun 12 p ) Kuta enemmän tiedät ja kuta paremmin ymmärrät, sitä ankarammin sinua tuomitaan, jollei elämäsi ole yhtä pyhä kuin tietosi on laaja. Tuomas Kempiläinen. Vaikka maailma tuhansine ilmiöineen vetää ihmisen

Lisätiedot

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä.

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. elämä alkaa tästä 2008 Evangelism Explosion International Kaikki oikeudet pidätetään. Ei saa kopioida missään muodossa ilman kirjallista lupaa. Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. Asteikolla

Lisätiedot

JEESUS PARANTAA SOKEAN

JEESUS PARANTAA SOKEAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PARANTAA SOKEAN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Siiloan lammikko oli Jerusalemissa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin

Lisätiedot

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com 1 USKOONTULON ABC 2 1. Tunnusta, että olet tehnyt syntiä ja tee parannus. Me olemme tehneet väärin, me olemme tehneet syntiä, olemme rikkoneet SINUA vastaan, kapinoineet ja poikenneet SINUN Käskyistäsi

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein.

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein. Mark.12:28-34: Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: "Mikä käsky on kaikkein tärkein?"

Lisätiedot

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat.

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Herra on Paimen Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Joh. 10:11 Minä olen se hyvä paimen. Joh. 10:11 Minä olen

Lisätiedot

Teosofinen itsekasvatus veljeyteen ja vapauteen. Pekka Ervastin esitelmä 25/ Teosofisen Seuran vuosijuhlassa

Teosofinen itsekasvatus veljeyteen ja vapauteen. Pekka Ervastin esitelmä 25/ Teosofisen Seuran vuosijuhlassa Teosofinen itsekasvatus veljeyteen ja vapauteen Pekka Ervastin esitelmä 25/6 1916 Teosofisen Seuran vuosijuhlassa En aio ilman muuta antaa käytännöllisiä neuvoja tähän itsekasvatukseen, sillä jos meillä

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika Nettiraamattu lapsille Tuhlaajapoika Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Lisätiedot

VAIN YKSI PALASI KIITTÄMÄÄN

VAIN YKSI PALASI KIITTÄMÄÄN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VAIN YKSI PALASI KIITTÄMÄÄN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Tapahtuman paikka on joku kylä Samarian ja Galilean rajalla b) Vieraat

Lisätiedot

JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa. Saarna 12.10.2008 Ari Puonti

JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa. Saarna 12.10.2008 Ari Puonti JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa Saarna 12.10.2008 Ari Puonti Herra Jumala asetti ihmisen Eedenin puutarhaan viljelemään (abad) ja varjelemaan (shamar) sitä.

Lisätiedot

Apologia-forum 25.-27.4.2014

Apologia-forum 25.-27.4.2014 Mikä on kristinuskolle luovuttamatonta? Kuvat: sxc.hu Apologia-forum 25.-27.4.2014 Ryttylän Kansanlähetysopisto Pääpuhujana prof. John Lennox (oxfordin yliopisto) Tiede usko luominen evoluutio www.kansanlahetysopisto.fi/apologiaforum

Lisätiedot

Jeremia, kyynelten mies

Jeremia, kyynelten mies Nettiraamattu lapsille Jeremia, kyynelten mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Pekka Ervastin avauspuhe Ruusu-Ristin vuosikokouksessa 1934

Pekka Ervastin avauspuhe Ruusu-Ristin vuosikokouksessa 1934 Pekka Ervastin avauspuhe Ruusu-Ristin vuosikokouksessa 1934 Lausun teidät kaikki tervetulleiksi Ruusu-Ristin vuosikokoukseen. Olemme nyt saapuneet kaikki viettämään neljättätoista vuosikokousta ja toinen

Lisätiedot

JEESUS KRISTUS JA SOTA

JEESUS KRISTUS JA SOTA JEESUS KRISTUS JA SOTA RR huhtikuu 1970 nro 4 Muutamat Teosofisen Seuran jäsenet moittivat minua siitä, etten enää ole sama harras T. S:n presidentin kannattaja kuin ennen. Ennen oli Mrs. Besant korkein

Lisätiedot

Pekka Ervastin esitelmä 1/

Pekka Ervastin esitelmä 1/ Mitä on usko? Pekka Ervastin esitelmä 1/10 1916 Te muistatte ja tiedätte kaikki, kuinka tässä protestanttisessa kirkossa pidetään uskoa ja elämää uskossa ainoana oikeana kristillisyytenä, ja kulmakivenä

Lisätiedot

Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama

Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama Loisto yllättää Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama Matt. 17:1-3 1 Kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja tämän veljen Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen.

Lisätiedot

Jälleensyntyminen, karma ja täydellisyys. Pekka Ervastin looshipuhe Tampereella

Jälleensyntyminen, karma ja täydellisyys. Pekka Ervastin looshipuhe Tampereella Jälleensyntyminen, karma ja täydellisyys Pekka Ervastin looshipuhe Tampereella 28. 3. 1910 Ihmisen päämäärä on tulla täydelliseksi. Meillä jokaisella on jonkinlainen käsitys täydellisestä ihmisestä, ihmisestä,

Lisätiedot

Maanviljelijä ja kylvösiemen

Maanviljelijä ja kylvösiemen Nettiraamattu lapsille Maanviljelijä ja kylvösiemen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama

Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama Suoraa puhetta, kuuleeko kukaan? Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama Matt. 7: 1-6 1."Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. 2. Niin kuin te tuomitsette, niin tullaan teidät tuomitsemaan, ja niin kuin te mittaatte,

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Mary-Anne S. Suomi Kertomus 27/60 www.m1914.org Bible for Children,

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Lisää 1. Joh 3:sta? http://www.sley.fi/luennot/raamattu/ UT/Johanneksen_kirjeet/1Joh03EK.h tm Hyvä Sisärengaslainen, 1. Johanneksen kirjeen kolmas luku puhuu Jumalan lahjasta, mutta myös hänen pyhästä

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jesaja näkee tulevaisuuteen

Nettiraamattu lapsille. Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

Jeesus parantaa sokean

Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3

Lisätiedot

JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN

JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka - pyhäkössä Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI

Lisätiedot

Kouluun lähtevien siunaaminen

Kouluun lähtevien siunaaminen Kouluun lähtevien siunaaminen Tätä aineistoa käytetään rukoushetkessä (ks. sen rakenne s. 9), jossa siunataan kouluun lähtevät. Siunaaminen toimitetaan keväällä tai juuri ennen koulun alkamista. Siunaamisen

Lisätiedot

SYNTIINLANKEEMUS JA LUPAUS VAPAHTAJASTA

SYNTIINLANKEEMUS JA LUPAUS VAPAHTAJASTA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(8) SYNTIINLANKEEMUS JA LUPAUS VAPAHTAJASTA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui: Eedenin paratiisissa

Lisätiedot

KUNINKAAN POJAN HÄÄT JA SUURET PIDOT

KUNINKAAN POJAN HÄÄT JA SUURET PIDOT Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) KUNINKAAN POJAN HÄÄT JA SUURET PIDOT Tänään meillä on kaksi vertausta, jotka kertovat siitä, kuinka Jumala kutsuu kaikkia taivaan hääjuhliin. 1. Kertomuksen

Lisätiedot

Tartu Raamattuun anna Raamatun tarttua! Kyösti F

Tartu Raamattuun anna Raamatun tarttua! Kyösti F Tartu Raamattuun anna Raamatun tarttua! Kyösti F KUINKA RAAMATTU VOISI: 1. Tarttua meihin 2. Pysyä meissä 3. Tuottaa siunausta elämässämme Elämmekö sanasta? Elämän koulu Ei ihminen elä ainoastaan leivästä,

Lisätiedot

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 ...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa,

Lisätiedot

Pekka Ervastin esitelmä 5.12.1915 Helsingissä (Artikkeliksi järjestetyt muistiinpanot)

Pekka Ervastin esitelmä 5.12.1915 Helsingissä (Artikkeliksi järjestetyt muistiinpanot) Mysteriot Pekka Ervastin esitelmä 5.12.1915 Helsingissä (Artikkeliksi järjestetyt muistiinpanot) MYSTERIOT. I. Teosofisessa kirjallisuudessa puhutaan usein mysterioista ja mainitaan että niitä on sekä

Lisätiedot

Ehtoopalvelus lauantai ja aattoiltana maallikon laulamana

Ehtoopalvelus lauantai ja aattoiltana maallikon laulamana Ehtoopalvelus lauantai ja aattoiltana maallikon laulamana Pyhien isiemme esirukouksien tähden Herra Jeesus Kristus, meidän Jumalamme, armahda meitä. Aamen. Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia

Lisätiedot

Evankeliumitekstissä Jeesus kertoo, että Isä herättää kuolleet, ja että myös hänellä, Pojalla on valtaa antaa elämä kenelle tahtoo.

Evankeliumitekstissä Jeesus kertoo, että Isä herättää kuolleet, ja että myös hänellä, Pojalla on valtaa antaa elämä kenelle tahtoo. 1 Jeesus sanoi juutalaisille:»totisesti, totisesti: ei Poika voi tehdä mitään omin neuvoin, hän tekee vain sitä, mitä näkee Isän tekevän. Mitä Isä tekee, sitä tekee myös Poika. Isä rakastaa Poikaa ja näyttää

Lisätiedot

ei ole syntiä. Ehkä sotakin toisinaan tuomitaan sunnuntaipuheissa,

ei ole syntiä. Ehkä sotakin toisinaan tuomitaan sunnuntaipuheissa, V PELASTUKSEN KAIPUU Henkisen elämän siirtyessä kuvailemallemme kolmannelle portaalle, ikuiseen elämään johtavalle tielle, vie se totuudenetsijän oman sielunsa pariin, oman sielunsa heikkouksiin, puutteisiin

Lisätiedot

ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY

ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Ensin Pietari selostaa Jerusalemissa oleville veljille, että armo

Lisätiedot

Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan

Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan 1. syyskuuta Jumala, minun Jumalani, sinua minä odotan. Sieluni janoaa sinua, ruumiini ikävöi sinua ja uupuu autiomaassa ilman vettä. Ps. 63:2 Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan kiihkeästi Jumalan

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeremia, kyynelten mies

Nettiraamattu lapsille. Jeremia, kyynelten mies Nettiraamattu lapsille Jeremia, kyynelten mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Hyvä Sisärengaslainen, Tervetuloa SLEY:n nuorisotyön sisärenkaan raamattukouluun! Tämän kevään kuluessa käymme läpi Johanneksen evankeliumin lyhyissä jaksoissa. Voit lähettää kysymyksiä, palautetta, esirukousaiheita

Lisätiedot

MAAILMANUSKONNON SISÄLTÖ

MAAILMANUSKONNON SISÄLTÖ MAAILMANUSKONNON SISÄLTÖ Kristosofia on maailmanuskonnon ydin ja teosofia johdattaa meitä tämän ytimen luo. Mitä siis on teosofia ja mitä kristosofia? Entä maailmanuskonto? Vastaamme näin: Maailmanuskonto

Lisätiedot

ARKKI PYSÄHTYY. b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin Tietysti vedenpaisumuksen jälkeen.

ARKKI PYSÄHTYY. b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin Tietysti vedenpaisumuksen jälkeen. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ARKKI PYSÄHTYY Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Araratin vuorella. Sen sijaintia ei tarkkaan tiedetä.

Lisätiedot

Pekka Ervastin esitelmä 26.12.1915 Helsingissä (Artikkeliksi järjestetyt muistiinpanot)

Pekka Ervastin esitelmä 26.12.1915 Helsingissä (Artikkeliksi järjestetyt muistiinpanot) Suuret mysteriot Pekka Ervastin esitelmä 26.12.1915 Helsingissä (Artikkeliksi järjestetyt muistiinpanot) MYSTERIOT. II. Mysteriot eivät ole ulkoaopittavia opinkappaleita, vaan elävää elämää, kuten viime

Lisätiedot

Kaksi taakan kantajaa. (Pojalla raskas taakka ja tytöllä kevyt)

Kaksi taakan kantajaa. (Pojalla raskas taakka ja tytöllä kevyt) Draama-Taakankantajat Kirjoittanut Irma Kontu Draama perustuu Raamatunjakeisiin: Fil. 4:6-7 Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan

Lisätiedot

Pekka Ervastin puhe 1.1.1916 Helsingissä (Artikkeliksi järjestetyt muistiinpanot)

Pekka Ervastin puhe 1.1.1916 Helsingissä (Artikkeliksi järjestetyt muistiinpanot) Kaita tie Pekka Ervastin puhe 1.1.1916 Helsingissä (Artikkeliksi järjestetyt muistiinpanot) Kaidasta tiestä puhutaan evankeliumeissa ja sanotaan, että se tie on leveä ja se portti laaja, joka kuolemaan

Lisätiedot

Pekka Ervastin esitelmä 3/

Pekka Ervastin esitelmä 3/ Totuus vaiko rakkaus? Pekka Ervastin esitelmä 3/10 1915 Kristinuskossa puhutaan rakkaudesta Jumalaan, ja Jumalan rakkaudesta maailmaa ja meitä ihmisiä kohtaan. Vaikka muissakin uskonnoissa puhutaan Jumalan

Lisätiedot

JOULUN TUNNELMA. Ken saavuttaa nyt voi joulun tunnelmaa niin parhaimman lahjan hän itselleen näin saa.

JOULUN TUNNELMA. Ken saavuttaa nyt voi joulun tunnelmaa niin parhaimman lahjan hän itselleen näin saa. JOULUN TUNNELMA Nyt joulun kellot näin kaukaa soi, joulurauhaa julistaa. Äänet hiljentyvät kaupungin ja on kiire jäänyt taa. Nyt syttyy tähdet nuo miljoonat jokaiselle tuikkimaan. Jälleen kodeissa vain

Lisätiedot

Yksilön onni. Pekka Ervastin esitelmä 8.10.1922

Yksilön onni. Pekka Ervastin esitelmä 8.10.1922 Yksilön onni Pekka Ervastin esitelmä 8.10.1922 Jos väittäisimme elämän tarkoituksen olevan siinä, että ihminen on oleva onnellinen, silloin luultavasti saisimme ainoastaan nuoret puolellemme. Nuoret ihmiset

Lisätiedot

Valkoisen Veljeskunnan toimesta tapahtunut ja yhä tapahtuva ihmiskunnan kasvatustyö on uskontojen avulla suoritettavaa valistustyötä.

Valkoisen Veljeskunnan toimesta tapahtunut ja yhä tapahtuva ihmiskunnan kasvatustyö on uskontojen avulla suoritettavaa valistustyötä. Valkoisen Veljeskunnan toimesta tapahtunut ja yhä tapahtuva ihmiskunnan kasvatustyö on uskontojen avulla suoritettavaa valistustyötä. Veljeskunta lähettää keskuudestaan viisaan ihmisen, joka julistuksellaan

Lisätiedot

PEKKA ERVASTIN PUHE. esoteerisessa kokouksessa 6.4.1931. Rakkaat ystävät!

PEKKA ERVASTIN PUHE. esoteerisessa kokouksessa 6.4.1931. Rakkaat ystävät! PEKKA ERVASTIN PUHE esoteerisessa kokouksessa 6.4.1931 Rakkaat ystävät! Madame Blavatsky perusti esoteerisen osaston, sittemmin esoteeriseksi kouluksi nimetyn, v. 1888, sen perästä, kun Teosofisesta Seurasta

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Nainen kaivolla

Nettiraamattu. lapsille. Nainen kaivolla Nettiraamattu lapsille Nainen kaivolla Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible for Children,

Lisätiedot

Taivas, Jumalan kaunis koti

Taivas, Jumalan kaunis koti Nettiraamattu lapsille Taivas, Jumalan kaunis koti Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo (Matt 16:18) Ja mina sanon sinulle: Sina olet Pietari, ja ta lle kalliolle mina rakennan seurakuntani, eiva tka tuonelan portit sita voita. (Matt

Lisätiedot

1. KAPITTEL 2. KAPITTEL

1. KAPITTEL 2. KAPITTEL 1. KAPITTEL Joka alusta oli, jonka me kuulimme, jonka me silmillämme näimme, jota me katselleet olemme, ja meidän kätemme pidelleet ovat elämän sanasta, 2 (Ja elämä on ilmestynyt, ja me olemme nähneet,

Lisätiedot

MIKSI JEESUS KUOLI RISTILLÄ?

MIKSI JEESUS KUOLI RISTILLÄ? Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) MIKSI JEESUS KUOLI RISTILLÄ? 1. Kertomuksen taustatietoja a) Vieraat termit Synti on Jumalan käskyjen rikkomista. Raamattu nimittää sitä mm. laittomuudeksi,

Lisätiedot

UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 58ms. JOHANNEKSEN EVANKELIUMI 2 (jatk.) JEESUKSEEN USKOMINEN LOGOKSENA 1. ELÄMÄ / KUOLEMA

UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 58ms. JOHANNEKSEN EVANKELIUMI 2 (jatk.) JEESUKSEEN USKOMINEN LOGOKSENA 1. ELÄMÄ / KUOLEMA UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 58ms JOHANNEKSEN EVANKELIUMI 2 (jatk.) JEESUKSEEN USKOMINEN LOGOKSENA 1. ELÄMÄ / KUOLEMA Kaikille muille sydämenlyönnit ovat rummutus kohti hautaa, mutta me elämme elämää

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015

MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015 MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015 JES. 36:4-7 "Ilmoittakaa Hiskialle, että suurkuningas, Assyrian kuningas, sanoo näin: Mihin oikein luotat, kun luulet yhä olevasi

Lisätiedot

Matt. 11:28-30. Väsyneille ja stressaantuneille

Matt. 11:28-30. Väsyneille ja stressaantuneille Matt. 11:28-30 Väsyneille ja stressaantuneille Tulkaa minun luokseni.. ..kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat.. Minä annan teille levon. Matt. 11:29-30..Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja oppikaa minusta:

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 25/52 www.luterilainen.com lapsille@luterilainen.com 13.5.

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 25/52 www.luterilainen.com lapsille@luterilainen.com 13.5. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) ARMOTON PALVELIJA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Sillä, missä Jeesus tämän vertauksen kertoi, ei ole merkitystä. Mutta ilmeisesti

Lisätiedot

Saarna Evankeliumi Johannes Kastaja Elia Jeremia

Saarna Evankeliumi Johannes Kastaja Elia Jeremia Saarna 16.7.2017 Evankeliumi Matt. 16: 13-19 Kun Jeesus oli tullut Filippoksen Kesarean seudulle, hän kysyi opetuslapsiltaan: Kuka Ihmisen Poika on? Mitä ihmiset hänestä sanovat? He vastasivat: Toisten

Lisätiedot

Me lähdemme Herran huoneeseen

Me lähdemme Herran huoneeseen Me lähdemme l Herran huoneeseen "Jumalanpalvelus - seurakunnan elämän lähde Keminmaan seurakunnan ja Hengen uudistus kirkossamme ry:n talvitapahtuma 23.-25.1.2009 Reijo Telaranta Ilo valtasi minut, kun

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Nainen kaivolla

Nettiraamattu lapsille. Nainen kaivolla Nettiraamattu lapsille Nainen kaivolla Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Lisätiedot

NÄKY, JOHTAJUUS, RAKENTAJAT ESRAN KIRJAN 1-7 KAUTTA TÄHÄN PÄIVÄÄN / VARIKKO 11.1.2015

NÄKY, JOHTAJUUS, RAKENTAJAT ESRAN KIRJAN 1-7 KAUTTA TÄHÄN PÄIVÄÄN / VARIKKO 11.1.2015 NÄKY, JOHTAJUUS, RAKENTAJAT ESRAN KIRJAN 1-7 KAUTTA TÄHÄN PÄIVÄÄN / VARIKKO 11.1.2015 J O TA I N K Ä S I T TÄ M ÄT Ö N TÄ Jumala vaikuttaa pakanakuninkaan toteuttamaan suunnitelmansa Kuin kastelupuro on

Lisätiedot

Pekka Ervastin esitelmä 28/2 1916

Pekka Ervastin esitelmä 28/2 1916 Antero Vipunen Pekka Ervastin esitelmä 28/2 1916 Mitä Kalevala on, sehän on meille suomalaisille, jokaiselle meistä, ylen tärkeä kysymys. Mehän olemme yleensä vakuuttuneita siitä, että Kalevala kuvastaa

Lisätiedot

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki Kolminaisuusoppi Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki KOLMINAISUUSOPPI - KIRKON TÄRKEIN OPPI Kolminaisuusoppia pidetään yhtenä kristinuskon tärkeimmistä opeista. Se erottaa kirkon uskon muista uskonnoista.

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

SAARNA JÄRVENPÄÄN KIRKOSSA 7.9.2014 JEESUS PARANTAJAMME

SAARNA JÄRVENPÄÄN KIRKOSSA 7.9.2014 JEESUS PARANTAJAMME SAARNA JÄRVENPÄÄN KIRKOSSA 7.9.2014 JEESUS PARANTAJAMME Evankeliumi Matteuksen mukaan (Matt.12:33-37) Jeesus sanoi: Jos puu on hyvä, sen hedelmäkin on hyvä, mutta jos puu on huono, sen hedelmäkin on huono.

Lisätiedot

Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan

Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan Tämän sunnuntain teema on " kutsu Jumalan valtakuntaan ". Päivän tekstissä Jeesus itse asiassa esittää kutsun Jumalan valtakuntaan, vaikka tuo kutsu kuulostaakin

Lisätiedot

Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on?

Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on? Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola i I V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on? Jeesuksen profetiat : Matteus 24 - Jesaja 2:1-4 62:6-7 (Jerusalem) - Hesekiel 36:19 ja 24 ja 28 - Sakarja 8:

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN Tänään meillä on kaksi vertausta, joissa kutsutaan väkeä töihin viinitarhaan. 2. Itse kertomus Raamatusta rinnakkaispaikkoineen Kukin

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

PERKELE KIUSAA JEESUSTA

PERKELE KIUSAA JEESUSTA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) PERKELE KIUSAA JEESUSTA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Erämaassa b) Ajallinen yhteys muihin

Lisätiedot

Kuoleman esirippu. Pekka Ervastin esitelmä 10.3.1918

Kuoleman esirippu. Pekka Ervastin esitelmä 10.3.1918 Kuoleman esirippu Pekka Ervastin esitelmä 10.3.1918 Kun ajattelee ihmistä, joka on heikko ja raihnainen, joka tulee sairaaksi ja vaipuu vuoteelle, josta hän ei enää nouse, niin me kysymme: Onko mitään,

Lisätiedot

Minä olen Jeesus len Jees Minä

Minä olen Jeesus  len Jees Minä Minä olen Jeesus Nimilappu pussinnauhaan, peliohje pussiin. Voit tulostaa pelin kopiopaperille. Leikkaa ja liimaa kortit sitten kartongille tai pahville. Kontaktimuovilla tai laminaatilla saat korteista

Lisätiedot

Hyviä ja huonoja kuninkaita

Hyviä ja huonoja kuninkaita Nettiraamattu lapsille Hyviä ja huonoja kuninkaita Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Gideonin pieni armeija

Gideonin pieni armeija Nettiraamattu lapsille Gideonin pieni armeija Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Ihmisen toivottomuuden alku

Ihmisen toivottomuuden alku Nettiraamattu lapsille Ihmisen toivottomuuden alku Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Alina Rukkila Tuottaja: Bible for

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Prinssi joesta

Nettiraamattu. lapsille. Prinssi joesta Nettiraamattu lapsille Prinssi joesta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

1. Jälleen katsoa saan Jumalan Karitsaan. Intro: C I Em7 I F I F I C I C I G I G C I E/G# I Am Am/G I F I C I F/G I C I C

1. Jälleen katsoa saan Jumalan Karitsaan. Intro: C I Em7 I F I F I C I C I G I G C I E/G# I Am Am/G I F I C I F/G I C I C Jälleen katsoa saan Jumalan Karitsaan Intro: C I Em7 I F I F I C I C I G I G C I E/G# I Am Am/G I F I C I F/G I C I C C E F G C Jälleen katsoa saan Jumalan Karitsaan C G C G Kuinka kauniisti kaiken teki

Lisätiedot

Pekka Ervastin esitelmä 28/1 1917

Pekka Ervastin esitelmä 28/1 1917 Korkein maallinen onni Pekka Ervastin esitelmä 28/1 1917 Maallinen onni on meidän velvollisuutemme; meidän velvollisuutemme ihmisinä on olla onnelliset. Mutta ennenkuin osaamme sitä olla ja siihen päästä,

Lisätiedot

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan.

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JAAKOBIN PAINI 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. b)

Lisätiedot

Matt.7:15-23, Totuus ja harha

Matt.7:15-23, Totuus ja harha Matt.7:15-23, Totuus ja harha Matt.7:15-23: "Varokaa vääriä profeettoja. He tulevat luoksenne lampaiden vaatteissa, mutta sisältä he ovat raatelevia susia. 16. Hedelmistä te heidät tunnette. Eihän orjantappuroista

Lisätiedot

Jeesus valitsee kaksitoista avustajaa

Jeesus valitsee kaksitoista avustajaa Nettiraamattu lapsille Jeesus valitsee kaksitoista avustajaa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for

Lisätiedot

LUOMINEN. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin (Kolmiyhteinen) Jumala loi maailman n. 6 000 vuotta sitten.

LUOMINEN. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin (Kolmiyhteinen) Jumala loi maailman n. 6 000 vuotta sitten. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) LUOMINEN Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin (Kolmiyhteinen) Jumala loi maailman n.

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

JEESUS PARANTAA NAISEN JA MIEHEN SURKASTUNEEN KÄDEN SAPATTINA

JEESUS PARANTAA NAISEN JA MIEHEN SURKASTUNEEN KÄDEN SAPATTINA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PARANTAA NAISEN JA MIEHEN SURKASTUNEEN KÄDEN SAPATTINA 1. Kertomuksen taustatietoja Nyt meillä on poikkeuksellisesti kaksi eri kertomusta. Ne eivät

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot