FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI TAMMELAN TOIMIPISTE KULTTUURIALA VUOSIKERTOMUS LUKUVUOSI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI TAMMELAN TOIMIPISTE KULTTUURIALA VUOSIKERTOMUS 2007-2008 14. LUKUVUOSI"

Transkriptio

1 1 FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI TAMMELAN TOIMIPISTE KULTTUURIALA VUOSIKERTOMUS LUKUVUOSI Sisällysluettelo 1 Lukuvuosi Oppilaitoksen sijainti ja tilat 3 Opetus 4 Oppilashuolto 5 Tapahtumia ja vieraita Uusi lukuvuosi

2 2 1 LUKUVUOSI Lukuvuosi oli osin samanlainen ja osin erilainen kuin aikaisemmat lukuvuodet. Tuttua olivat kouluvuoden rutiinit: lukuvuoden aikana opetettiin, opiskeltiin ja opittiin erilaisia taitoja vanhojen hyviksi koettujen menetelmien avulla. Tammelassa on yhtäjaksoisesti opetettu käden taitojen ammatteja jo vuodesta 1911 eli liki sadan vuoden ajan. Kurssimuotoisena opetus aloitettiin jo 1800-luvulla. Perinteisiä valmistustekniikoita käytetään nykyaikaan soveltuvien tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa. Nykyisin opiskelijat osallistuvat näyttöihin sekä työssäoppimispaikoilla että oppilaitoksessa. Nimenomaan näytöt ja näyttelyt ovat oivia tilaisuuksia esitellä opiskelijoiden saavuttamia taitoja ja oppilaitoksen opetusta. Opetuksen jatkuva kehittäminen näkyy tuloksissa; muun muassa opiskelijoiden ja työpaikkojen tyytyväisyytenä sekä hyvinä näyttöinä ja näyttelyinä. Valmistumisen jälkeenkin taidot kasvavat ja kehittyvät edelleen vain määrätietoisella työllä. Erilaista lukuvuodessa oli oppilaitoksen laaja näkyminen syksyn sanomalehdissä opetuksen siirtosuunnitelmien takia. Erityisen voimakkaasti huolensa ilmaisivat opiskelijat, mutta myös henkilöstö vastusti nopeasti tehtyjä siirtopäätöksiä. Opiskelijat ja henkilöstö ovat tyytyväisiä Tammelassa oleviin tiloihin, joissa halutaan jatkaa opetusta. Viimeisimmän päätöksen mukaan opetus säilyy Tammelassa, mikäli opiskelijamäärä pysyy entisenä. Opetuksessa uutta oli kokonaan englanninkielellä toteutettu kurssi, Contextual art workshop, johon saimme muun muassa englantilaisen opettajan oppilaitoksen viereen tulleen taidekeskuksen kautta. Lukuvuoden aikana aloittelimme lisäksi tiiviimpää yhteistyötä instituutin viestintäkoulutuksen kanssa. Asuntola siirtyi Tammelan kunnan hallintaan ja yksi asuntolarakennus muutettiin ryhmäpäiväkodiksi. Kiitän koko oppilaitoksen henkilöstöä ja opiskelijoita sekä muita yhteistyökumppaneita miellyttävästä yhteistyöstä lukuvuoden aikana. Uusille vastavalmistuneille artesaaneille toivotan menestystä elämässä. Teillä on oppimistanne taidoista hyötyä ja iloa koko elämänne ajaksi. Aurinkoista ja virkistävää kesää toivottaen Tammelassa Sirpa Järvenpää koulutusalajohtaja

3 3 2 OPPILAITOKSEN SIJAINTI JA TILAT Forssan ammatti-instituutin kulttuurialan yksikkö toimii Tammelan kirkonkylässä sijaitsevissa tiloissa Norrintiellä. Varsinainen päärakennus on otettu käyttöön syyslukukaudella Päärakennuksen peruskorjaus valmistui syksyllä Rakennus sisältää puu- ja keramiikkaosaston työpajat sekä kaksi teorialuokkaa, kirjaston, opiskelijaruokalan sekä sosiaali- ja hallintotilat. Erillisissä rakennuksissa ovat tekstiili- ja vaatetusosaston tilat, ATK-luokka ja kuvallisen ilmaisun tilat. 3 OPETUS Forssan ammatti-instituutin Tammelan toimipisteessä annetaan kulttuurin koulutuslohkoon kuuluvaa käsi- ja taideteollisuusalan toisen asteen opetusta. Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon (artesaani) suorittaminen kestää 3 vuotta. Syksyllä 2007 alkaneessa koulutuksessa oli oma kiintiönsä ylioppilaille. Opiskelijat hakeutuvat oppilaitokseen yhteishaussa. Huhtikuussa hakijoille järjestetään valintakoe. Valintakoetehtäviin kuuluvat ennakkotehtävä, haastattelu, kaikille yhteinen sekä suuntautumisalatoiveen mukainen tehtävä. Tehtävillä mitataan hakijoiden motivaatiota, kätevyyttä, huolellisuutta ja havaintokykyä. Suoraan toiselle luokalle voidaan ottaa henkilö, jolla on aikaisempi ammatillinen tutkinto ja/tai työkokemusta vastaavalta suuntautumisalalta. Oppilaitoksessa aloitti syksyllä 2007 kaksi esinesuunnittelun ja valmistuksen koulutusohjelman ryhmää, joiden suuntautumisalat ovat keramiikka- ja puuala sekä yksi tekstiilin ja vaatetuksen suunnittelun ja valmistuksen koulutusohjelman ryhmä, jonka suuntautumisena on kädentaidot sisustuksessa ja pukeutumisessa. Oppilaitoksen kaikki 9 opetusryhmää ovat opiskelleet yhtenäisten opetussuunnitelmien perusteiden mukaan. Keväällä 2008 valmistuvat artesaanit keramiikka-, puu- sekä tekstiili- ja vaatetusalalta. ARTESAANIN TUTKINTORAKENNE 120 OV (esimerkkinä esinesuunnittelun ja valmistuksen koulutusohjelma) YHTEISET OPINNOT 20 OV Pakolliset opinnot 16 ov Äidinkieli 4 ov Toinen kotimainen kieli 1 ov Vieraskieli 2 ov Matematiikka 3 ov Fysiikka ja kemia 2 ov Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto 1 ov Liikunta ja terveystieto 2 ov Taide ja kulttuuri 1 ov Valinnaiset opinnot 4 ov Tieto- ja viestintätekniikka 2 ov Kulttuurien tuntemus 1 ov

4 4 Yritystoiminta 1 ov AMMATILLISET OPINNOT 90 OV Tutkinnon yhteiset ammatilliset opinnot 10 ov Esteettinen, visuaalinen ja kulttuuriosaaminen 10 ov (Kuvallisen ilmaisun peruskurssi, väri-tila-muoto, plastinen sommittelu, ideointia-luonnoksia-lähteitä, taidehistorian johdantokurssi, Suomen taidehistoria, kansatiede, am mattialan historia, esitystekniikka) Pakolliset opinnot 50 ov Perinteen taitaminen 5 ov Tuotteen suunnittelu 5 ov Tuotteen tekninen valmistus ja kädentaidot 20 ov Tuotteen suunnittelu ja valmistus 10 ov Tuotteen asiakaslähtöinen valmistus 10 ov Valinnaiset opinnot 30 ov Kädentaidot ja valmistus 10 ov Ohjaus- ja palvelutoiminta 10 ov Muut valinnaiset opinnot 10 ov VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 OV TYÖVUODEN LUKUKAUDET Syyslukukausi Kevätlukukausi Syysloma vko 42 eli Talviloma vko 9 eli

5 5 KERAMIIKKA-ALA Keramiikka-alan ensimmäisen vuosikurssin (keramiikka 07) suuntautumisopinnot painottuvat erilaisiin käsinrakennustekniikoihin sekä alan työvälineiden- ja laitteiden käyttöön. Opiskelijat oppivat mm. huolehtimaan itsenäisesti sähkökäyttöisen keramiikanpolttouunin polttoprosessin raaka- ja lasituspoltossa, mihin sisältyy esineiden valmistelu polttoa varten ja ladonta uuniin, polttovaiheiden ohjelmointi sekä uunikaluston huolto. Ruiskulasituskaapin käyttö ja sähködreija tulevat tutuiksi ensimmäisen vuoden aikana. Materiaaliopissa teoria ja käytännön harjoitustyöt tukevat toisiaan opiskelijat oppivat käyttämään ja valmistamaan itse engobeja ja lasitteita. Näiden perustaitojen osaaminen on mukana ensimmäisessä näyttötehtävässä, josta uuninlastaus, lasittaminen ja lasitteen valmistus näytetään osanäyttöinä kevätlukukauden aikana. Kipsityöskentelyn harjoituksena valmistetaan oppilaan itse suunnittelemasta savimallineesta käsinrakennusapumuotti sekä leimasimia, joita voi hyödyntää sekä koristelemiseen että oman työn merkitsemiseen. Erilaisten apumuottien avulla tutustuttiin myös paperi- ja valusaven valmistukseen ja työstöön. Oppilaitoksen sijainti ja ympäristö mahdollistavat erilaiset ulkona tapahtuvat erikoispoltot, joihin tutustutaan jo ensimmäisen vuosikurssin aikana (mm. mustasavustus ja raku). Omien töiden dokumentointi sekä kuvallisesti että kirjallisesti (työkansio, portfolio), tuotesuunnittelun perusteet, työskentelyssä ja tuotteiden turvallisuudessa huomioitavat asiat sekä harjaantuminen töiden arviointiin yhteisissä palautekeskusteluissa kuuluvat myös ensimmäisen vuoden opintoihin. Vuosikurssi teki opintoretken syksyllä Suomenlinnaan Pot Viapori ry:n 35-vuotisnäyttelyyn ja keväällä luokka vieraili Talo Pompejissa näyttelyssä Amos Andersonin taidemuseolla Helsingissä. Toisella vuosikurssilla (keramiikka 06) keskitytään tuotesuunnitteluun ja materiaaliopin sekä ammattitekniikan soveltamiseen ja sisäistämiseen. Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvä pohja työssäoppimisjaksoille lähdettäessä. Harjoitustöitä on runsaasti ja työt painottuvat pääasiassa toimivien käyttöesineiden valmistamiseen. Tekniikoina ovat mm. dreijaus sovelluksineen (liitos-, sarja-, jne.), kipsi- ja muottityöt (valumuotti ja kipsidreijaharjoitus) sekä käsinrakennus. Materiaalioppi koostuu teoriaopinnoista ja käytännön harjoituksista, esim. lasitekoepalasarjojen ja massakokeiden valmistuksesta. Harjoitustehtäviin liittyvät portfolion tekeminen ja yhteiskritiikit. Näyttöjen toteuttamista jatkettiin. Koko vuosikurssi osallistui kahteen oppilaitosnäyttöön, joissa työelämää edustavana arvioitsijana toimi Riitta Mustakoski Tampereelta.

6 6 Kolmannen vuosikurssin (keramiikka 05) syyslukukauden opintoihin kuuluu 20 ov:n työssäoppimisjakso. Työssäoppimisjakson kokemuksista opiskelijat kokoavat ammatillisen portfolion ja toteuttavat erilaisia pienempiä oppimistehtäviä. Työssäoppimispaikoilla toteutetaan myös ammattiosaamisen näyttöjä. Keväällä päättävän vuosikurssin pääpaino opinnoissa liittyy päättötyön tekemiseen sekä päättötyönäyttelyn suunnitteluun ja rakentamiseen. Asiakaslähtöinen työskentely ja työssäoppimispaikoilla opittujen taitojen syventäminen korostuvat kolmannen vuoden opinnoissa. Päättötyönäyttely rakennettiin Galleria Vinkkeliin Forssaan yhdessä puu- sekä tekstiili- ja vaatetusosaston opiskelijoiden kanssa. Keramiikkaosaston oppilaat ovat lukuvuoden aikana osallistuneet aktiivisesti myyjäistoimintaan mm. joulumyyjäisissä ja koulun kevättapahtuman yhteydessä. Koko osaston yhteinen teollisen keramiikan valmistukseen tutustuttava opintoretki tehtiin toukokuussa Idon saniteettiposliinitehtaalle Tammisaareen ja Fiskarsiin. Osaston opiskelijoita osallistui lukukauden aikana aktiivisesti erilaisiin tapahtumiin ja näyttelytoimintaan. PUUALA PUU 05 Vuosi alkoi työssöoppimisjaksolla, jota kesti koko syyslukukauden. Kevätlukukauden alkajaiseksi tehtiin loppuun toisena opiskeluvuotena keskenjääneitä töitä, kuten ikkunoiden peruskunnostusta, sohvapöytä, kaapin entisöinti, yms. - näiden lisäksi huollettiin työvälineitä. Päättötöiden lopullinen suunnittelu aloitettiin tammi-helmikuun aikana. Loppukevään aikana töiden valmistuttua rakennettiin päättötyönäyttely, valmistettiin myyjäistuotteita ym. pientuotteita. PUU 06 Kulunut lukuvuosi aloitettiin kevytrakenteisen nojatuolin suunnittelulla ja valmistamisella. Omavalintaisina töinä valmistettiin syyskaudella 5-kielinen kannel, juustomuotteja, keittiövälineiden säilytysastioita, sorvaustöitä ym. pienesineitä. Kevätkaudella valmistettiin omaan suunnitteluun perustuen pöytä, joka sisältää laatikkorakenteen. Kevään aikana pidettiin myös entisöintikurssi. PUU 07 Lukuvuoden puu 07 opiskelijat aloittivat tavalliseen tapaan ensin valmistamalla puukon ja tämän jälkeen leikkuulaudan. Ensimmäisinä töinä perehdyttiin myös puuintarsian valmistukseen ohutviiluista veitsileikkaustekniikalla. Näiden alkuharjoitusten jälkeen oppilaiden piti tehdä renginkaappi perinteisiä liitostapoja noudattaen. Vuoden aikana valmistettiin myös mm. taikinatiinu, akvaariokaappi ja kipsidreija. Kevään aikana pidettiin myös entisöintikurssi. Tapahtumia: Osaston opiskelijoita osallistui lukukauden aikana erilaisiin myyjäistapahtumiin ja näyttelytoimintaan. Puuosaston opiskelijat tekivät myös opintoretken Turun Viilukeskus Oy:öön.

7 7 Lisäksi Puu 05:n opiskelijat kävivät tutustumassa Tapio Mikkolan puusepänverstaaseen ja Puu 06 ja Puu 07 opiskelijat kävivät Korteniemen perinnetilalla tutustumassa muun muassa köyden punontaan, tuohitöiden tekoon ym. perinteisiin käsityötapoihin. TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Tekstiili- ja vaatetusosastolla on opiskellut lukuvuonna kolme vuosikurssia teva-ryhmiä. Heidän koulutusalansa on kädentaidot pukeutumisessa ja sisustuksessa. Se tarkoittaa sitä, että heidän ammatillisiin opintoihinsa kuuluu puolet ompelua ja puolet kankaankudontaa. Tevalaisten opetussuunnitelma on kehittynyt vuosi vuodelta opiskelijoilta saatujen kokemusten perusteella. Myös opettajien kokemukset ovat vaikuttaneet opetussuunnitelman muotoutumiseen. Ensimmäisenä opiskeluvuonna opiskelijat ovat tutustuneet ompelukoneisiin ja kangaspuihin. Ompelussa on harjoiteltu teollisuuskoneen käyttöä ja kaavoitusta. Saumoihin tutustumisen jälkeen jokainen suunnitteli ja valmisti mieleisensä laukun, hameen tai housut sekä leningin tai puseron. Kaavoituksessa on tehty peruskaavat mittojen mukaisesti hameeseen, housuihin leninkiin ja muotolaskoksettomaan puseroon Müller & Sohn kaavajärjestelmän avulla. Kankaankudonnassa ensimmäisenä työnä tehtiin kaulahuivi. Opiskelijat tutustuivat huivin tekemisen myötä kankaan rakentamisen työvaiheisiin ja muihin kudonnan perusteisiin ja työvälineisiin. Toisena työnä tehtiin mattokokeilu, jossa tarkoituksena oli kokeilla erilaisia materiaaleja ja sidoksia. Kokeilun pohjalta jokainen suunnitteli ja toteutti maton. Toisen lukuvuoden opiskelijat kaavoittivat jakun ja kahden kappaleen hihan, sekä korsettia varten bodyn. Korsettia varten suunniteltiin malli ja otettiin tarkat mitat. Sovituksessa tarkasteltiin muotoja ja mittasuhteita sekä huomioitiin materiaalien käsittely ja valinta ulkonäön ja käytön mukaan. Forssan Teatterin kanssa aloitimme mielenkiintoisen yhteistyöprojektin, syksyllä 2008 ensi-iltansa saavan, Anna Kareninan puvustuksessa. Asiakastyönä opiskelijat valmistivat Annan juhlapuvun, Katerina Štšerbatskin eli Kittyn juhlapuvun ja pitsipuvun, Dollyn silkkipuvun ja päiväpuvun sekä Betsyn silkkipuvun ja punaisen jakkupuvun. Pukujen lisäksi näyttelijöille kaavoitettiin ja valmistettiin mittojen mukaiset korsetit jousitukineen ja takanyörityksineen, turnyyrit sekä alushameet. Lisäksi opiskelijat toteuttivat laajan matkahuopa-projektin, jonka ensimmäisessä vaiheessa tehtiin runsaasti erilaisia materiaali- ja sidoskokeiluja, joiden pohjalta jokainen suunnitteli ja toteutti oman matkahuopansa. Suunnittelu- ja valmistusprosessia tehtiin näkyväksi laajojen kansioiden avulla. Projektista koottiin laaja ja monipuolinen näyttely Forssan Tekstiilimuseo Tyykiin. Kolmannella luokalla opiskelijat olivat syyslukukauden työssäoppimisjaksolla. Kevätlukukaudella suurin projekti oli opinnäy-

8 8 tetyön tekeminen. Kevät kului opinnäytetyön valmistamisessa, kirjallisen tuotoksen tekemisessä ja näyttelyn suunnittelussa ja rakentamisessa.. TYÖSSÄOPPIMINEN Puu 05:n työssäoppimispaikat: Halme Janne Miinan koulu, Jokioinen Hellén Jani Forssan ammatti-instituutti, käsi- ja taideteollisuusala, Tammela Penttilä Mari T:mi Elina Wirkkala, Forssa Forssan ammatti-instituutti, käsi- ja taideteollisuusala, Tammela Saarinen Ari Rakennustyömaa Saarinen, Jokioinen Sinisalo Teemu Kaukjärven Puutuote Oy, Tammela Suontausta Aleksi Rakennus Timo Pekka Oy, Forssa Forssan ammatti-instituutti, käsi- ja taideteollisuusala, Tammela Söyring Tarja T:mi Elina Wirkkala, Forssa Viljanen Ida-Sofia Verhoiluliike Wiik Oy, Forssa Vähä-Pietilä Emilia T:mi Elina Wirkkala, Forssa Keramiikka 05:n työssäoppimispaikat: Eranti Tuula Virta Galleria/Tiina Veräjänkorva, Vihti Kalliolan kansalaisopisto, Helsinki Gustafsson Tiina Keramiikkapaja Anubis/Markku Mäki, Iittala Herranen Tiina Forssan kaupunki, kuvataidekoulu, Forssa Forssan ammatti-instituutti, käsi- ja taideteollisuusala, Tammela Koistinen Mirka Tuija Ohvanainen, Tohmajärvi Savi-Heinä puoti/susanna Lähde, Loppi Annika Laine, Auran Pirtti, Tammela Anni Paunila T:mi, Riihimäki Kulmala Marit Keramiikkapaja Savivalas Riikka Ahonen, Lahti Manninen Marjukka Tmi Ratas/ Päivi Takala, Helsinki Paajanen Marianne Lohjanseudun kuvataidekoulu, Lohja Forssan ammatti-instituutti, käsi- ja taideteollisuusala, Tammela Salo Pirjo Atelje Heljä, Humppila Jokiläänin Kansalaisopisto, Jokioinen Turun kaupungin nuorisoasiainkeskus, Nuorten taide- ja toimintatalo Vimma, Turku Savipaja EevaMaija/Eeva Mäkynen-Nurmi, Koski TL Syrjälä Niina Syrjänen Jaana Villiviinin Savipaja/Pirjo Paulus, Tammela Studio Åsa Hellman, Porvoo Porvoon kaupunki/porvoon lasten ja nuorten taidekoulu, Porvoo Forssan ammatti-instituutti, käsi- ja taideteollisuusala, Tammela Tekstiili-vaatetus 05:n työssäoppimispaikat: Hiukkamäki Taija Nahkurintupa, Urjala Säästöpörssi Oy, Urjala Tokmanni Oy, Urjala Ihanus Kaisa Forssan Käyttötekstiili, Forssa

9 9 Järvinen Heidi Linden Tiina Palen Tarina Silvennoinen Sarita Syrjälä Tiia Forssan tekstiilimuseo Tyyki, Forssa Anne Marjatta Heliste, Valfabbrica, Italia Citymarket, Forssa Anne Marjatta Heliste, Valfabbrica, Italia Säästöpörssi, Forssa Korteniemen Perinnetila, Tammela Forssan ammatti-instituutti, käsi- ja taideteollisuusala, Tammela Forssan aikuisopisto, Forssa EloQ, Forssa Suomen kansallisoopperan puvusto, Helsinki Mariweera Oy, Forssa PÄÄTTÖTYÖT Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon suorittamiseksi päättävien luokkien opintoihin kuuluu kaikille pakollisena päättötyön tekeminen. Tutkinnon suorittaneen ammattinimike on artesaani ja alan perustutkinnon päättötyötä kutsutaan artesaanityöksi. Artesaanityö koostuu varsinaisesta esineen, tuotteen tai työvaiheen valmistamisesta, työn dokumentoinnista kirjallisessa osassa ja työn suullisesta esittelystä. Artesaanityöt, Puu05: 224. Halme Janne KITARAKOTELO MUUSIKON KÄDESTÄ 225. Hellen Jani KAAPPI 226. Penttilä Mari YHDISTELMÄHYLLY 227. Saarinen Ari BREAK ON THROUGH verstasrakennuksen ulko-ovi 228. Sinisalo Teemu MERBAU-LIPASTO 229. Suontausta Aleksi SCHPLONK -ruokapöytä 230. Söyring Tarja KÄSINHÖYLÄTTY NURKKAKAAPPI 231. Viljanen Ida-Sofia K-TUOLI KANSAN HUONEKALU verhoilutyö 232. Vähä-Pietilä Emilia YÖPÖYDÄT Artesaanityöt, Keramiikka05: 233. Eranti Tuula KOHTU KIVENALINEN UUS MUHKEAT JÄMÄKÄT JA MAHTAVAT HOILAARIT 234. Gustafsson Tiinamari VARTIJAT 235. Herranen Tiina KOLMIOSAINEN SEINÄRELIEFI 236. Koistinen Mirka SININEN HETKI - Marmorihenkinen astiasto 237. Kulmala Marit KOLME LIEKKIÄ 238. Kuusisto Elina VALON JA VARJON AIKA 239. Manninen Marjukka HARSOA JA RAITAA - Valaisimen variaatiot 240. Paajanen Marianne TARJOILU-, KATTAUS- JA JÄLKIRUOKA-ASTIASTO 241. Salo Pirjo MERELLISTÄ ARKEA 242. Syrjälä Niina PULLON HENKI - Tuhkalasituskokeita sähköuunissa

10 Syrjänen Jaana LISKOJEN YÖ Artesaanityöt, Tekstiili ja vaatetus05: 244. Hiukkamäki Taija Unelmieni morsiuspuku 245. Ihanus Kaisa Korsettijuhlapuku 246. Järvinen Heidi Piilokuori 247. Lindén Tiina Esineistä ystävä 248. Palén Tarina Kyuuketsuki no ishou Vampyyrin puku 250. Silvennoinen Sarita Vihkimatto 251. Syrjälä Tiia Ateljeevaate kudotusta kankaasta

11 11 NÄYTTELYT Kioskinäyttely, Linja-autoasema, Forssa Matkahuopanäyttely, Tekstiilimuseo Tyyki, Forssa Päättötyönäyttely Galleria Vinkkelissä, Forssa Oppilastöiden kevätnäyttely koululla MYYJÄISET Joulumyyjäiset vanhalla pajalla Kevätmyyjäiset koululla ja avoimet ovet STIPENDIT Kuntayhtymän hallitus 100 artesaani Ari Saarinen PUU05 artesaani Heidi Järvinen TEVA05 artesaani Marjukka Manninen SAVI05 Eila ja Taisto Heinämäki 80 artesaani Teemu Sinisalo PUU05 artesaani Taija Hiukkamäki TEVA05 artesaani Niina Syrjälä SAVI05 Intersport, Forssa 50 Tanja Luoto Savi06 KIRJASTO Koulun kirjasto on opiskelijoiden vapaassa käytössä. FAI:n kirjastosihteeri Kaisu Eldén on ollut torstai iltapäivisin klo kirjastossa paikalla.

12 12 4 OPPILASHUOLTO RUOKAILU Opiskelijat ovat saaneet yhden ilmaisen aterian koulupäivinä. Opiskelijoiden ja henkilöstön lounaan on valmistanut Tammelan kunnan päiväkodin ruokahuoltohenkilöstö oppilaitoksen omassa keittiössä. Keittiössä työskentelevät kokki Satu Niemi sekä ruokapalvelutyöntekijä Tuulikki Hjerp. KOULUTERVEYDENHUOLTO Opiskelijaterveydenhuollosta on vastannut Forssan Seudun terveydenhuollon kuntayhtymä. Ensimmäisen vuoden opiskelijat ovat käyneet terveystarkastuksessa. Lukuvuoden aikana on terveydenhoitaja Anitta Mero ollut koululla tavattavissa kerran viikossa. ASUNTOLA asuntola siirtyi Tammelan kunnan ylläpidettäväksi. Rivitalotyyppisissä asuntolarakennuksissa on 7 kpl 3 h + k + wc+ vh asuntosoluja. Lisäksi opiskelijoiden käytössä ovat yhteiset vaatehuoltotilat. Opiskelijoilla on mahdollisuus saada asumistukea opintotukikeskukselta. OPINTORAHAT KELA:n opintotukikeskus on myöntänyt edellytykset omaaville opintorahaa ja lainaa. OPISKELUKUSTANNUKSET Opiskelijat maksavat henkilökohtaiset oppikirjansa, työ- ja koulutarvikkeensa sekä asunnon ja ruoan muilta kuin ilmaisen lounaan osalta. Lisäksi tulevat raaka-ainemaksut kuvallisen ilmaisun ja oman suuntautumisalan harjoitustöihin. ILTATYÖT Opiskelijoilla on ollut mahdollisuus iltaisin tehdä oppilaitoksen tiloissa ns. omia töitä. Työturvallisuuden takia ei koneita ole saanut käyttää iltaisin. Iltatyöt on lopetettu klo TAPAHTUMIA JA VIERAITA Koulu alkoi SAVI05, PUU05 JA TEVA05 työssäoppimassa koko syyslukukauden TEVA07 ja TEVA06 muotimessuilla Helsingissä Koko koulun yhteinen ulkoilu- ja tutustumispäivä; Hämeen luontokeskus ja Torronsuo TEVA07 ja TEVA06 Toijalan kangastukussa Teva06 FAK päivillä, pukeutumisneuvojien tutkintotilaisuuden seuraaminen Savi07 retkellä Suomenlinnassa Teva06 Korteniemen perinnetilalla Savi06:n näyttöpäivä jakso alkaa Vieraita Paanankoululta Jokioisilta

13 Henkilöstökokous Forssassa Opovieraita Tampereelta ja Hämeenlinnasta vko 42 Syysloma Koko talonväen yhteinen kahvihetki Palotarkastus koululla Veteraanijuhla Tammelan koulukeskuksessa; tilan koristelu Tarina Palen TEVA05 ja Sari Saukoniemi Opiskelijatutor-koulutus Forssassa Teva07 Someron langassa Joulumyyjäiset Vanhalla Pajalla Koko koulun retki Helsinkiin, Design Museo ja Tennispalatsi jakso alkaa Instituutin yhteinen Itsenäisyyden 90-v. juhla Feeniksissä Forssassa Itsenäisyyden 90-vuotisjuhla Tammelan koulukeskuksessa; tilan koristelu Tarina Palen TEVA05 ja Sari Saukoniemi Vapaapäivä Elokuvaesitys Tali Ihantala 1944 Bio-kaaressa, Forssassa Henkilöstön joulukonsertti Forssan kirkossa Yhteinen joulujuhla sekä jouluruoka Joululoma vko 2 Eri osastojen yhteinen englanninkielinen kurssi Contextual art workshop; opettajina Aurinna Marstio ja engl. Clive Budden Kulttuurialan opettajien yhteinen kokous Oppilaskunnan kokous Päiväkoti Tammelassa 30-vuotisjuhla ruokalassa Teva05:n päättötyöpalaveri Tammelan yläasteelta opiskelijavieraita Teva05:n päättötyöpalaveri jakso alkaa Teva05 ja teva06 Toijalan Kangastukussa Teva05 SHT-Tukku Punkalaidun, opinnäytetöiden materiaalihankintoja vko 9 Talvilomaviikko Opiskelijavieraita Kuhalan koululta Kolmosten retki Lahteen ammattikorkeakoululle yhdessä viestinnän opiskelijoiden kanssa Opiskelijavieraita Linikkalan koululta Teva06:n matkahuopanäyttely Tekstiilimuseossa Forssassa Henkilökunnan kokous Forssassa jakso alkaa Teva05 Someron langassa Valintakokeet Oppilasvieraita Someron peruskoulusta Teva05 luokkaretki Tukholman vintage-myymälöihin Kolmosille työvoimatoimiston info Teva06:n näyttö Kulttuurin soveltaminen Päättötyönäyttely Vinkkelissä Forssassa Teva07:n näyttö Tuotteen valmistus ja kädentaidot, ompelutaito Tulityökurssi Avoimet ovet, kevätnäyttely ja myyjäiset koululla Saviosaston retki Tammisaareen ja Fiskarsiin

14 Viimeinen koulupäivä Kevätlukukauden päättäjäiset Feeniksissä Forssassa 14

15 15

16 16

17 17 6 UUSI LUKUVUOSI Uusi lukuvuosi alkaa tiistaina klo 9.00 Uudet opiskelijat tulevat klo Oppilaitosta ja opiskelua koskevat tiedustelut: FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI Tammelan toimipiste Kulttuuriala Norrintie TAMMELA puh toimistosihteeri Tuulikki Lähde fax internet: sähköposti:

REHTORIN KATSAUS. Jokiläänin kansalaisopisto 40 vuotta. Rehtori Jukka Nummelin

REHTORIN KATSAUS. Jokiläänin kansalaisopisto 40 vuotta. Rehtori Jukka Nummelin Toimintakertomus vuosi 2013 Sisällysluettelo REHTORIN KATSAUS...3 Jokiläänin kansalaisopisto 40 vuotta...3 LIIKUNTA...5 Opettajat...5 Kommenteja ryhmien toiminnasta...5 MUSIIKKI...7 Kevätlukukausi 2013...7

Lisätiedot

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti. kevät 2007

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti. kevät 2007 Lähde liikkeelle Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti kevät 2007 Mitä tapahtuu näyttötutkinnossa? - suorittajat kertovat kokemuksistaan Kouluttajan tuki ja ohjaus auttavat tutkintopolulla Raskas metalli

Lisätiedot

Opinto-opas SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO

Opinto-opas SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO Opinto-opas 2014 2015 SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO 2 SISÄLTÖ HYVÄT SAMILAISET... 3 1 AMMATILLINEN KOULUTUS... 4 1.1 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON RAKENNE... 4 1.2 AMMATILLISET OPINNOT... 5 1.3 AMMATTITAITOA

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto. Kannus - Kaustinen / raviopisto Perho - Toholampi / artesaaniopisto

Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto. Kannus - Kaustinen / raviopisto Perho - Toholampi / artesaaniopisto Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto Kannus - Kaustinen / raviopisto Perho - Toholampi / artesaaniopisto Maaseutuopisto Täällä on hyvä ryhmähenki! Tulevaisuus eläimiä ja m Saa opiskella ja tehdä työkseen sellaista

Lisätiedot

OPISKELUOPAS 2014-2015

OPISKELUOPAS 2014-2015 OPISKELUOPAS 2014-2015 Sisällysluettelo TERVETULOA OPISKELEMAAN LUKUVUOSI 2014-2015 OPISKELIJAN ETUUDET NEUVOJA JA OHJAUSTA POISSAOLO-OHJEISTUS TYÖSSÄOPPIMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT OPINTOJEN YHDISTÄMINEN

Lisätiedot

PÄÄKIRJOITUS 11 SISÄLLYS. Metkun tekijät 2013

PÄÄKIRJOITUS 11 SISÄLLYS. Metkun tekijät 2013 14 32 24 11 SISÄLLYS Kulttuuri Gallup 4 Media-assistentit 6 Kulttuuri-instituutti 12 Kuva-artesaanit 16 Pop & Jazz Konservatorio 22 Vaatetusartesaanit 28 Louen artesaanit 32 Aikuiset opiskelijat 36 Yrittäjyys

Lisätiedot

Toimintakertomus. Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto Pajuniityntie 3, 00320 Helsinki Puh. (09) 8386 160 Fax (09) 8386 1611 www.skyo.

Toimintakertomus. Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto Pajuniityntie 3, 00320 Helsinki Puh. (09) 8386 160 Fax (09) 8386 1611 www.skyo. Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto Toimintakertomus 2012-2013 Toimintakertomus 3 Lukuvuosi 2012 2013 6 Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto 9 Tapahtumia 14 Nuori yrittäjä 16 Lukuvuoden opetus 18

Lisätiedot

2 METKU. dollisuus opiskella eri koulutustasoilla

2 METKU. dollisuus opiskella eri koulutustasoilla Pääkirjoitus Uudet opetussuunnitelmat Kuva-artesaanista on moneksi Kansainvälisyys Media-assistentit, viikko Meän Väylässä Estraditekniikka Radio Perämeri sekä valmistuneen terveiset Arktinen tuotanto

Lisätiedot

Opiskeluaika on täyttä elämää! Muista hakemuksessa vaaditut liitteet! Voit lähettää myös liitteet verkossa, kun skannaat tai kuvaat ne.

Opiskeluaika on täyttä elämää! Muista hakemuksessa vaaditut liitteet! Voit lähettää myös liitteet verkossa, kun skannaat tai kuvaat ne. Pohjois-Suomi 4 / 2014 OPINTOMAAILMA LUKIOLAISEN JA PERUSKOULULAISEN TIETOPAKETTI JATKO-OPINNOISTA Opiskeluaika on täyttä elämää! Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO NOVIDAN TOIMINTAKERTOMUS

UUDENKAUPUNGIN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO NOVIDAN TOIMINTAKERTOMUS 2012 2013 UUDENKAUPUNGIN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO NOVIDAN TOIMINTAKERTOMUS on profiloitunut aktiiviseksi toimijaksi työelämän kanssa. Tässä lehdessä: Rehtori 2 Alaesittelyt 3-11 Liiketalouden perustutkintoa

Lisätiedot

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI Työvalta- työssäoppiminen tutkinnoksi tai sen osaksi S86134 Laadullinen raportti Toimittaja: Jari Kalliokoski Taitto: Jari Kalliokoski Projektin toteuttajaorganisaatiot:

Lisätiedot

Luovasti & Luonnollisesti ammattiin!

Luovasti & Luonnollisesti ammattiin! Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto Luovasti & Luonnollisesti ammattiin! NUORTEN KOULUTUS/YHTEISHAKU 2009 sekä AIKUISKOULUTUS Kannus Kaustinen/Raviopisto Perho Toholampi/Artesaaniopisto Sinulle, joka haluat

Lisätiedot

PORIN TAIDEKOULU. Visuaalisten taiteiden laaja oppimäärä. Lasten ja nuorten opetussuunnitelma

PORIN TAIDEKOULU. Visuaalisten taiteiden laaja oppimäärä. Lasten ja nuorten opetussuunnitelma PORIN TAIDEKOULU Visuaalisten taiteiden laaja oppimäärä Lasten ja nuorten opetussuunnitelma Päivitetty 2.6.2014 Koulutuksen järjestämislupa: Pvm 19.10.2000 Tämän opetussuunnitelman pohjana on ollut Opetushallituksen

Lisätiedot

Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto Pajuniityntie 3, 00320 Helsinki Puh. (09) 8386 160 Fax (09) 8386 1611 www.skyo.fi

Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto Pajuniityntie 3, 00320 Helsinki Puh. (09) 8386 160 Fax (09) 8386 1611 www.skyo.fi SUOMEN KOSMETOLOGIEN YHDISTYKSEN OPISTO TOIMINTAKERTOMUS 2013-2014 Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto Pajuniityntie 3, 00320 Helsinki Puh. (09) 8386 160 Fax (09) 8386 1611 www.skyo.fi SUOMEN KOSMETOLOGIEN

Lisätiedot

Opiskeluaika on täyttä elämää! Muista hakemuksessa vaaditut liitteet!

Opiskeluaika on täyttä elämää! Muista hakemuksessa vaaditut liitteet! Pohjois-Suomi 4 / 2013 LUKIOLAISEN JA PERUSKOULULAISEN TIETOPAKETTI JATKO-OPINNOISTA Opiskeluaika on täyttä elämää! Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä viettää.

Lisätiedot

Opiskeluaika on täyttä elämää! Uusi opiskelija, näin haet opintotukea. Muista hakemuksessa vaaditut liitteet!

Opiskeluaika on täyttä elämää! Uusi opiskelija, näin haet opintotukea. Muista hakemuksessa vaaditut liitteet! Itä-Suomi 5 / 2014 LUKIOLAISEN JA PERUSKOULULAISEN TIETOPAKETTI JATKO-OPINNOISTA Opiskeluaika on täyttä elämää! Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä viettää. Valintaviidakossa

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

Opiskeluaika on täyttä elämää! Muista hakemuksessa vaaditut liitteet!

Opiskeluaika on täyttä elämää! Muista hakemuksessa vaaditut liitteet! Sisä-Suomi 3/ 2013 LUKIOLAISEN JA PERUSKOULULAISEN TIETOPAKETTI JATKO-OPINNOISTA Opiskeluaika on täyttä elämää! Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä viettää. Valintaviidakossa

Lisätiedot

Opiskelijan opas Nuorisoaste 2012 2013

Opiskelijan opas Nuorisoaste 2012 2013 Opiskelijan opas Nuorisoaste 2012 2013 7.8.2012 Opiskelijan nimi Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto Pajuniityntie 3, 00320 Helsinki P. (09) 838 6160 www.skyo.fi HYVÄ SKY-OPISTON OPISKELIJA! 4 1. SUOMEN

Lisätiedot

Kansi: Noora Hakoköngäs Metku-logo: Janna Heikkala Viestintäkoulutusta 20v. logo: Riina Lehojärvi. Julkaisutyön ohjaus: Tuula Ranta

Kansi: Noora Hakoköngäs Metku-logo: Janna Heikkala Viestintäkoulutusta 20v. logo: Riina Lehojärvi. Julkaisutyön ohjaus: Tuula Ranta 3 Kulttuuri-instituutti 4 Les Feux Arctiques - Arktiset tulet 6 Tornion artesaanit 8 Les Feux Arctiques 10 Kuva-artesaanit 16 Media-assistentit 22 Meän Väylä 26 Pop&Jazz Konservatorio 32 Loue 38 Tekevä

Lisätiedot

Opiskeluaika on täyttä elämää! Muista hakemuksessa vaaditut liitteet!

Opiskeluaika on täyttä elämää! Muista hakemuksessa vaaditut liitteet! Itä-Suomi 5 / 2013 LUKIOLAISEN JA PERUSKOULULAISEN TIETOPAKETTI JATKO-OPINNOISTA Opiskeluaika on täyttä elämää! Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä viettää. Valintaviidakossa

Lisätiedot

OPINTOMAAILMA. Opiskeluaika on täyttä elämää!

OPINTOMAAILMA. Opiskeluaika on täyttä elämää! OPINTOMAAILMA LUKIOLAISEN JA PERUSKOULULAISEN TIETOPAKETTI JATKO-OPINNOISTA Pohjois-Suomi 5 / 2015 Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä viettää. Valintaviidakossa

Lisätiedot

Käsityön taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma 2006 Taito-käsityökoulu Helsky

Käsityön taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma 2006 Taito-käsityökoulu Helsky Käsityön taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma 2006 Taito-käsityökoulu Helsky H E L S I N GIN K Ä S I - J A T AI D E T E OLLISUUS RY www.helsky.net KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN PERUSTIEDOT

Lisätiedot

Taitoa työelämään osaamista tulevaan

Taitoa työelämään osaamista tulevaan 2011-2012 Taitoa työelämään osaamista tulevaan 1 Kuntayhtymäjohtajan/ rehtorin tervehdys Toimintakertomus 2011-2012 3. Kuntayhtymäjohtajan/rehtorin tervehdys 4. Opiskelijapalvelut 6. Kansainvälisyys 8.

Lisätiedot

Luonnonvara-ala OPISKELUN OPAS

Luonnonvara-ala OPISKELUN OPAS Luonnonvara-ala OPISKELUN OPAS www.poke.fi Luonnonvara- ja ympäristöala Uuraistentie 240, 43130 TARVAALA, puh. (014) 5192 600 SISÄLTÖ Johdanto... 1 1. POKE, luonnonvara- ja ympäristöala... 2 2. Yleistä

Lisätiedot

Oppaan kuvat: istockphoto, Lasse Kantola, Karoliina Kivistö, Pia Rautio, Sonja Siikanen, Petri Smura

Oppaan kuvat: istockphoto, Lasse Kantola, Karoliina Kivistö, Pia Rautio, Sonja Siikanen, Petri Smura Hyvän elämän puolesta OPISKELIJAN OPAS syksy 2014 - kevät 2015 Info lukujärjestyksistä Työjärjestykset ja luokkatilat ovat näkyvissä Wilmassa, internetosoitteessa https://dila.starsoft.fi Jokaisella opiskelijalla

Lisätiedot

OPINTO-OHJELMA 2015 2016. Loimaan työväenopisto Auranlaakson kansalaisopisto

OPINTO-OHJELMA 2015 2016. Loimaan työväenopisto Auranlaakson kansalaisopisto jelma OPINTO-OHJELMA 2015 2016 Loimaan työväenopisto Auranlaakson kansalaisopisto Sisällys LOIMAAN TYÖVÄENOPISTO... 4 LUENNOT... 6 MUSIIKKI...8 Laulu...8 Soitonopetus...9 KUVATAITEEN PERUSOPETUS... 11

Lisätiedot

OPISKELIJAN OPAS 2014-2015 OPIS- KELI- JAN 2014-2015 OPAS

OPISKELIJAN OPAS 2014-2015 OPIS- KELI- JAN 2014-2015 OPAS OPISKELIJAN OPAS 2014-2015 OPIS- KELI- JAN 2014-2015 OPAS TERVETULOA OPISKELEMAAN RAISION AMMATTIOPISTOON! Tähän opinto-oppaaseen on koottu tärkeää tietoa opinnoista, opiskelukäytännöistä ja oppimisen

Lisätiedot

2013 2014 koulutustarjonta

2013 2014 koulutustarjonta 2013 2014 koulutustarjonta Forssan ammatti-instituutti on valtakunnallisesti tunnettu laatuoppilaitos, joka tarjoaa monipuolista koulutusta kuudella eri koulutusalalla. Olemme tehokkaasti kytkeneet työssäoppimisen

Lisätiedot