FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI TAMMELAN TOIMIPISTE KULTTUURIALA VUOSIKERTOMUS LUKUVUOSI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI TAMMELAN TOIMIPISTE KULTTUURIALA VUOSIKERTOMUS 2007-2008 14. LUKUVUOSI"

Transkriptio

1 1 FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI TAMMELAN TOIMIPISTE KULTTUURIALA VUOSIKERTOMUS LUKUVUOSI Sisällysluettelo 1 Lukuvuosi Oppilaitoksen sijainti ja tilat 3 Opetus 4 Oppilashuolto 5 Tapahtumia ja vieraita Uusi lukuvuosi

2 2 1 LUKUVUOSI Lukuvuosi oli osin samanlainen ja osin erilainen kuin aikaisemmat lukuvuodet. Tuttua olivat kouluvuoden rutiinit: lukuvuoden aikana opetettiin, opiskeltiin ja opittiin erilaisia taitoja vanhojen hyviksi koettujen menetelmien avulla. Tammelassa on yhtäjaksoisesti opetettu käden taitojen ammatteja jo vuodesta 1911 eli liki sadan vuoden ajan. Kurssimuotoisena opetus aloitettiin jo 1800-luvulla. Perinteisiä valmistustekniikoita käytetään nykyaikaan soveltuvien tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa. Nykyisin opiskelijat osallistuvat näyttöihin sekä työssäoppimispaikoilla että oppilaitoksessa. Nimenomaan näytöt ja näyttelyt ovat oivia tilaisuuksia esitellä opiskelijoiden saavuttamia taitoja ja oppilaitoksen opetusta. Opetuksen jatkuva kehittäminen näkyy tuloksissa; muun muassa opiskelijoiden ja työpaikkojen tyytyväisyytenä sekä hyvinä näyttöinä ja näyttelyinä. Valmistumisen jälkeenkin taidot kasvavat ja kehittyvät edelleen vain määrätietoisella työllä. Erilaista lukuvuodessa oli oppilaitoksen laaja näkyminen syksyn sanomalehdissä opetuksen siirtosuunnitelmien takia. Erityisen voimakkaasti huolensa ilmaisivat opiskelijat, mutta myös henkilöstö vastusti nopeasti tehtyjä siirtopäätöksiä. Opiskelijat ja henkilöstö ovat tyytyväisiä Tammelassa oleviin tiloihin, joissa halutaan jatkaa opetusta. Viimeisimmän päätöksen mukaan opetus säilyy Tammelassa, mikäli opiskelijamäärä pysyy entisenä. Opetuksessa uutta oli kokonaan englanninkielellä toteutettu kurssi, Contextual art workshop, johon saimme muun muassa englantilaisen opettajan oppilaitoksen viereen tulleen taidekeskuksen kautta. Lukuvuoden aikana aloittelimme lisäksi tiiviimpää yhteistyötä instituutin viestintäkoulutuksen kanssa. Asuntola siirtyi Tammelan kunnan hallintaan ja yksi asuntolarakennus muutettiin ryhmäpäiväkodiksi. Kiitän koko oppilaitoksen henkilöstöä ja opiskelijoita sekä muita yhteistyökumppaneita miellyttävästä yhteistyöstä lukuvuoden aikana. Uusille vastavalmistuneille artesaaneille toivotan menestystä elämässä. Teillä on oppimistanne taidoista hyötyä ja iloa koko elämänne ajaksi. Aurinkoista ja virkistävää kesää toivottaen Tammelassa Sirpa Järvenpää koulutusalajohtaja

3 3 2 OPPILAITOKSEN SIJAINTI JA TILAT Forssan ammatti-instituutin kulttuurialan yksikkö toimii Tammelan kirkonkylässä sijaitsevissa tiloissa Norrintiellä. Varsinainen päärakennus on otettu käyttöön syyslukukaudella Päärakennuksen peruskorjaus valmistui syksyllä Rakennus sisältää puu- ja keramiikkaosaston työpajat sekä kaksi teorialuokkaa, kirjaston, opiskelijaruokalan sekä sosiaali- ja hallintotilat. Erillisissä rakennuksissa ovat tekstiili- ja vaatetusosaston tilat, ATK-luokka ja kuvallisen ilmaisun tilat. 3 OPETUS Forssan ammatti-instituutin Tammelan toimipisteessä annetaan kulttuurin koulutuslohkoon kuuluvaa käsi- ja taideteollisuusalan toisen asteen opetusta. Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon (artesaani) suorittaminen kestää 3 vuotta. Syksyllä 2007 alkaneessa koulutuksessa oli oma kiintiönsä ylioppilaille. Opiskelijat hakeutuvat oppilaitokseen yhteishaussa. Huhtikuussa hakijoille järjestetään valintakoe. Valintakoetehtäviin kuuluvat ennakkotehtävä, haastattelu, kaikille yhteinen sekä suuntautumisalatoiveen mukainen tehtävä. Tehtävillä mitataan hakijoiden motivaatiota, kätevyyttä, huolellisuutta ja havaintokykyä. Suoraan toiselle luokalle voidaan ottaa henkilö, jolla on aikaisempi ammatillinen tutkinto ja/tai työkokemusta vastaavalta suuntautumisalalta. Oppilaitoksessa aloitti syksyllä 2007 kaksi esinesuunnittelun ja valmistuksen koulutusohjelman ryhmää, joiden suuntautumisalat ovat keramiikka- ja puuala sekä yksi tekstiilin ja vaatetuksen suunnittelun ja valmistuksen koulutusohjelman ryhmä, jonka suuntautumisena on kädentaidot sisustuksessa ja pukeutumisessa. Oppilaitoksen kaikki 9 opetusryhmää ovat opiskelleet yhtenäisten opetussuunnitelmien perusteiden mukaan. Keväällä 2008 valmistuvat artesaanit keramiikka-, puu- sekä tekstiili- ja vaatetusalalta. ARTESAANIN TUTKINTORAKENNE 120 OV (esimerkkinä esinesuunnittelun ja valmistuksen koulutusohjelma) YHTEISET OPINNOT 20 OV Pakolliset opinnot 16 ov Äidinkieli 4 ov Toinen kotimainen kieli 1 ov Vieraskieli 2 ov Matematiikka 3 ov Fysiikka ja kemia 2 ov Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto 1 ov Liikunta ja terveystieto 2 ov Taide ja kulttuuri 1 ov Valinnaiset opinnot 4 ov Tieto- ja viestintätekniikka 2 ov Kulttuurien tuntemus 1 ov

4 4 Yritystoiminta 1 ov AMMATILLISET OPINNOT 90 OV Tutkinnon yhteiset ammatilliset opinnot 10 ov Esteettinen, visuaalinen ja kulttuuriosaaminen 10 ov (Kuvallisen ilmaisun peruskurssi, väri-tila-muoto, plastinen sommittelu, ideointia-luonnoksia-lähteitä, taidehistorian johdantokurssi, Suomen taidehistoria, kansatiede, am mattialan historia, esitystekniikka) Pakolliset opinnot 50 ov Perinteen taitaminen 5 ov Tuotteen suunnittelu 5 ov Tuotteen tekninen valmistus ja kädentaidot 20 ov Tuotteen suunnittelu ja valmistus 10 ov Tuotteen asiakaslähtöinen valmistus 10 ov Valinnaiset opinnot 30 ov Kädentaidot ja valmistus 10 ov Ohjaus- ja palvelutoiminta 10 ov Muut valinnaiset opinnot 10 ov VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 OV TYÖVUODEN LUKUKAUDET Syyslukukausi Kevätlukukausi Syysloma vko 42 eli Talviloma vko 9 eli

5 5 KERAMIIKKA-ALA Keramiikka-alan ensimmäisen vuosikurssin (keramiikka 07) suuntautumisopinnot painottuvat erilaisiin käsinrakennustekniikoihin sekä alan työvälineiden- ja laitteiden käyttöön. Opiskelijat oppivat mm. huolehtimaan itsenäisesti sähkökäyttöisen keramiikanpolttouunin polttoprosessin raaka- ja lasituspoltossa, mihin sisältyy esineiden valmistelu polttoa varten ja ladonta uuniin, polttovaiheiden ohjelmointi sekä uunikaluston huolto. Ruiskulasituskaapin käyttö ja sähködreija tulevat tutuiksi ensimmäisen vuoden aikana. Materiaaliopissa teoria ja käytännön harjoitustyöt tukevat toisiaan opiskelijat oppivat käyttämään ja valmistamaan itse engobeja ja lasitteita. Näiden perustaitojen osaaminen on mukana ensimmäisessä näyttötehtävässä, josta uuninlastaus, lasittaminen ja lasitteen valmistus näytetään osanäyttöinä kevätlukukauden aikana. Kipsityöskentelyn harjoituksena valmistetaan oppilaan itse suunnittelemasta savimallineesta käsinrakennusapumuotti sekä leimasimia, joita voi hyödyntää sekä koristelemiseen että oman työn merkitsemiseen. Erilaisten apumuottien avulla tutustuttiin myös paperi- ja valusaven valmistukseen ja työstöön. Oppilaitoksen sijainti ja ympäristö mahdollistavat erilaiset ulkona tapahtuvat erikoispoltot, joihin tutustutaan jo ensimmäisen vuosikurssin aikana (mm. mustasavustus ja raku). Omien töiden dokumentointi sekä kuvallisesti että kirjallisesti (työkansio, portfolio), tuotesuunnittelun perusteet, työskentelyssä ja tuotteiden turvallisuudessa huomioitavat asiat sekä harjaantuminen töiden arviointiin yhteisissä palautekeskusteluissa kuuluvat myös ensimmäisen vuoden opintoihin. Vuosikurssi teki opintoretken syksyllä Suomenlinnaan Pot Viapori ry:n 35-vuotisnäyttelyyn ja keväällä luokka vieraili Talo Pompejissa näyttelyssä Amos Andersonin taidemuseolla Helsingissä. Toisella vuosikurssilla (keramiikka 06) keskitytään tuotesuunnitteluun ja materiaaliopin sekä ammattitekniikan soveltamiseen ja sisäistämiseen. Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvä pohja työssäoppimisjaksoille lähdettäessä. Harjoitustöitä on runsaasti ja työt painottuvat pääasiassa toimivien käyttöesineiden valmistamiseen. Tekniikoina ovat mm. dreijaus sovelluksineen (liitos-, sarja-, jne.), kipsi- ja muottityöt (valumuotti ja kipsidreijaharjoitus) sekä käsinrakennus. Materiaalioppi koostuu teoriaopinnoista ja käytännön harjoituksista, esim. lasitekoepalasarjojen ja massakokeiden valmistuksesta. Harjoitustehtäviin liittyvät portfolion tekeminen ja yhteiskritiikit. Näyttöjen toteuttamista jatkettiin. Koko vuosikurssi osallistui kahteen oppilaitosnäyttöön, joissa työelämää edustavana arvioitsijana toimi Riitta Mustakoski Tampereelta.

6 6 Kolmannen vuosikurssin (keramiikka 05) syyslukukauden opintoihin kuuluu 20 ov:n työssäoppimisjakso. Työssäoppimisjakson kokemuksista opiskelijat kokoavat ammatillisen portfolion ja toteuttavat erilaisia pienempiä oppimistehtäviä. Työssäoppimispaikoilla toteutetaan myös ammattiosaamisen näyttöjä. Keväällä päättävän vuosikurssin pääpaino opinnoissa liittyy päättötyön tekemiseen sekä päättötyönäyttelyn suunnitteluun ja rakentamiseen. Asiakaslähtöinen työskentely ja työssäoppimispaikoilla opittujen taitojen syventäminen korostuvat kolmannen vuoden opinnoissa. Päättötyönäyttely rakennettiin Galleria Vinkkeliin Forssaan yhdessä puu- sekä tekstiili- ja vaatetusosaston opiskelijoiden kanssa. Keramiikkaosaston oppilaat ovat lukuvuoden aikana osallistuneet aktiivisesti myyjäistoimintaan mm. joulumyyjäisissä ja koulun kevättapahtuman yhteydessä. Koko osaston yhteinen teollisen keramiikan valmistukseen tutustuttava opintoretki tehtiin toukokuussa Idon saniteettiposliinitehtaalle Tammisaareen ja Fiskarsiin. Osaston opiskelijoita osallistui lukukauden aikana aktiivisesti erilaisiin tapahtumiin ja näyttelytoimintaan. PUUALA PUU 05 Vuosi alkoi työssöoppimisjaksolla, jota kesti koko syyslukukauden. Kevätlukukauden alkajaiseksi tehtiin loppuun toisena opiskeluvuotena keskenjääneitä töitä, kuten ikkunoiden peruskunnostusta, sohvapöytä, kaapin entisöinti, yms. - näiden lisäksi huollettiin työvälineitä. Päättötöiden lopullinen suunnittelu aloitettiin tammi-helmikuun aikana. Loppukevään aikana töiden valmistuttua rakennettiin päättötyönäyttely, valmistettiin myyjäistuotteita ym. pientuotteita. PUU 06 Kulunut lukuvuosi aloitettiin kevytrakenteisen nojatuolin suunnittelulla ja valmistamisella. Omavalintaisina töinä valmistettiin syyskaudella 5-kielinen kannel, juustomuotteja, keittiövälineiden säilytysastioita, sorvaustöitä ym. pienesineitä. Kevätkaudella valmistettiin omaan suunnitteluun perustuen pöytä, joka sisältää laatikkorakenteen. Kevään aikana pidettiin myös entisöintikurssi. PUU 07 Lukuvuoden puu 07 opiskelijat aloittivat tavalliseen tapaan ensin valmistamalla puukon ja tämän jälkeen leikkuulaudan. Ensimmäisinä töinä perehdyttiin myös puuintarsian valmistukseen ohutviiluista veitsileikkaustekniikalla. Näiden alkuharjoitusten jälkeen oppilaiden piti tehdä renginkaappi perinteisiä liitostapoja noudattaen. Vuoden aikana valmistettiin myös mm. taikinatiinu, akvaariokaappi ja kipsidreija. Kevään aikana pidettiin myös entisöintikurssi. Tapahtumia: Osaston opiskelijoita osallistui lukukauden aikana erilaisiin myyjäistapahtumiin ja näyttelytoimintaan. Puuosaston opiskelijat tekivät myös opintoretken Turun Viilukeskus Oy:öön.

7 7 Lisäksi Puu 05:n opiskelijat kävivät tutustumassa Tapio Mikkolan puusepänverstaaseen ja Puu 06 ja Puu 07 opiskelijat kävivät Korteniemen perinnetilalla tutustumassa muun muassa köyden punontaan, tuohitöiden tekoon ym. perinteisiin käsityötapoihin. TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Tekstiili- ja vaatetusosastolla on opiskellut lukuvuonna kolme vuosikurssia teva-ryhmiä. Heidän koulutusalansa on kädentaidot pukeutumisessa ja sisustuksessa. Se tarkoittaa sitä, että heidän ammatillisiin opintoihinsa kuuluu puolet ompelua ja puolet kankaankudontaa. Tevalaisten opetussuunnitelma on kehittynyt vuosi vuodelta opiskelijoilta saatujen kokemusten perusteella. Myös opettajien kokemukset ovat vaikuttaneet opetussuunnitelman muotoutumiseen. Ensimmäisenä opiskeluvuonna opiskelijat ovat tutustuneet ompelukoneisiin ja kangaspuihin. Ompelussa on harjoiteltu teollisuuskoneen käyttöä ja kaavoitusta. Saumoihin tutustumisen jälkeen jokainen suunnitteli ja valmisti mieleisensä laukun, hameen tai housut sekä leningin tai puseron. Kaavoituksessa on tehty peruskaavat mittojen mukaisesti hameeseen, housuihin leninkiin ja muotolaskoksettomaan puseroon Müller & Sohn kaavajärjestelmän avulla. Kankaankudonnassa ensimmäisenä työnä tehtiin kaulahuivi. Opiskelijat tutustuivat huivin tekemisen myötä kankaan rakentamisen työvaiheisiin ja muihin kudonnan perusteisiin ja työvälineisiin. Toisena työnä tehtiin mattokokeilu, jossa tarkoituksena oli kokeilla erilaisia materiaaleja ja sidoksia. Kokeilun pohjalta jokainen suunnitteli ja toteutti maton. Toisen lukuvuoden opiskelijat kaavoittivat jakun ja kahden kappaleen hihan, sekä korsettia varten bodyn. Korsettia varten suunniteltiin malli ja otettiin tarkat mitat. Sovituksessa tarkasteltiin muotoja ja mittasuhteita sekä huomioitiin materiaalien käsittely ja valinta ulkonäön ja käytön mukaan. Forssan Teatterin kanssa aloitimme mielenkiintoisen yhteistyöprojektin, syksyllä 2008 ensi-iltansa saavan, Anna Kareninan puvustuksessa. Asiakastyönä opiskelijat valmistivat Annan juhlapuvun, Katerina Štšerbatskin eli Kittyn juhlapuvun ja pitsipuvun, Dollyn silkkipuvun ja päiväpuvun sekä Betsyn silkkipuvun ja punaisen jakkupuvun. Pukujen lisäksi näyttelijöille kaavoitettiin ja valmistettiin mittojen mukaiset korsetit jousitukineen ja takanyörityksineen, turnyyrit sekä alushameet. Lisäksi opiskelijat toteuttivat laajan matkahuopa-projektin, jonka ensimmäisessä vaiheessa tehtiin runsaasti erilaisia materiaali- ja sidoskokeiluja, joiden pohjalta jokainen suunnitteli ja toteutti oman matkahuopansa. Suunnittelu- ja valmistusprosessia tehtiin näkyväksi laajojen kansioiden avulla. Projektista koottiin laaja ja monipuolinen näyttely Forssan Tekstiilimuseo Tyykiin. Kolmannella luokalla opiskelijat olivat syyslukukauden työssäoppimisjaksolla. Kevätlukukaudella suurin projekti oli opinnäy-

8 8 tetyön tekeminen. Kevät kului opinnäytetyön valmistamisessa, kirjallisen tuotoksen tekemisessä ja näyttelyn suunnittelussa ja rakentamisessa.. TYÖSSÄOPPIMINEN Puu 05:n työssäoppimispaikat: Halme Janne Miinan koulu, Jokioinen Hellén Jani Forssan ammatti-instituutti, käsi- ja taideteollisuusala, Tammela Penttilä Mari T:mi Elina Wirkkala, Forssa Forssan ammatti-instituutti, käsi- ja taideteollisuusala, Tammela Saarinen Ari Rakennustyömaa Saarinen, Jokioinen Sinisalo Teemu Kaukjärven Puutuote Oy, Tammela Suontausta Aleksi Rakennus Timo Pekka Oy, Forssa Forssan ammatti-instituutti, käsi- ja taideteollisuusala, Tammela Söyring Tarja T:mi Elina Wirkkala, Forssa Viljanen Ida-Sofia Verhoiluliike Wiik Oy, Forssa Vähä-Pietilä Emilia T:mi Elina Wirkkala, Forssa Keramiikka 05:n työssäoppimispaikat: Eranti Tuula Virta Galleria/Tiina Veräjänkorva, Vihti Kalliolan kansalaisopisto, Helsinki Gustafsson Tiina Keramiikkapaja Anubis/Markku Mäki, Iittala Herranen Tiina Forssan kaupunki, kuvataidekoulu, Forssa Forssan ammatti-instituutti, käsi- ja taideteollisuusala, Tammela Koistinen Mirka Tuija Ohvanainen, Tohmajärvi Savi-Heinä puoti/susanna Lähde, Loppi Annika Laine, Auran Pirtti, Tammela Anni Paunila T:mi, Riihimäki Kulmala Marit Keramiikkapaja Savivalas Riikka Ahonen, Lahti Manninen Marjukka Tmi Ratas/ Päivi Takala, Helsinki Paajanen Marianne Lohjanseudun kuvataidekoulu, Lohja Forssan ammatti-instituutti, käsi- ja taideteollisuusala, Tammela Salo Pirjo Atelje Heljä, Humppila Jokiläänin Kansalaisopisto, Jokioinen Turun kaupungin nuorisoasiainkeskus, Nuorten taide- ja toimintatalo Vimma, Turku Savipaja EevaMaija/Eeva Mäkynen-Nurmi, Koski TL Syrjälä Niina Syrjänen Jaana Villiviinin Savipaja/Pirjo Paulus, Tammela Studio Åsa Hellman, Porvoo Porvoon kaupunki/porvoon lasten ja nuorten taidekoulu, Porvoo Forssan ammatti-instituutti, käsi- ja taideteollisuusala, Tammela Tekstiili-vaatetus 05:n työssäoppimispaikat: Hiukkamäki Taija Nahkurintupa, Urjala Säästöpörssi Oy, Urjala Tokmanni Oy, Urjala Ihanus Kaisa Forssan Käyttötekstiili, Forssa

9 9 Järvinen Heidi Linden Tiina Palen Tarina Silvennoinen Sarita Syrjälä Tiia Forssan tekstiilimuseo Tyyki, Forssa Anne Marjatta Heliste, Valfabbrica, Italia Citymarket, Forssa Anne Marjatta Heliste, Valfabbrica, Italia Säästöpörssi, Forssa Korteniemen Perinnetila, Tammela Forssan ammatti-instituutti, käsi- ja taideteollisuusala, Tammela Forssan aikuisopisto, Forssa EloQ, Forssa Suomen kansallisoopperan puvusto, Helsinki Mariweera Oy, Forssa PÄÄTTÖTYÖT Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon suorittamiseksi päättävien luokkien opintoihin kuuluu kaikille pakollisena päättötyön tekeminen. Tutkinnon suorittaneen ammattinimike on artesaani ja alan perustutkinnon päättötyötä kutsutaan artesaanityöksi. Artesaanityö koostuu varsinaisesta esineen, tuotteen tai työvaiheen valmistamisesta, työn dokumentoinnista kirjallisessa osassa ja työn suullisesta esittelystä. Artesaanityöt, Puu05: 224. Halme Janne KITARAKOTELO MUUSIKON KÄDESTÄ 225. Hellen Jani KAAPPI 226. Penttilä Mari YHDISTELMÄHYLLY 227. Saarinen Ari BREAK ON THROUGH verstasrakennuksen ulko-ovi 228. Sinisalo Teemu MERBAU-LIPASTO 229. Suontausta Aleksi SCHPLONK -ruokapöytä 230. Söyring Tarja KÄSINHÖYLÄTTY NURKKAKAAPPI 231. Viljanen Ida-Sofia K-TUOLI KANSAN HUONEKALU verhoilutyö 232. Vähä-Pietilä Emilia YÖPÖYDÄT Artesaanityöt, Keramiikka05: 233. Eranti Tuula KOHTU KIVENALINEN UUS MUHKEAT JÄMÄKÄT JA MAHTAVAT HOILAARIT 234. Gustafsson Tiinamari VARTIJAT 235. Herranen Tiina KOLMIOSAINEN SEINÄRELIEFI 236. Koistinen Mirka SININEN HETKI - Marmorihenkinen astiasto 237. Kulmala Marit KOLME LIEKKIÄ 238. Kuusisto Elina VALON JA VARJON AIKA 239. Manninen Marjukka HARSOA JA RAITAA - Valaisimen variaatiot 240. Paajanen Marianne TARJOILU-, KATTAUS- JA JÄLKIRUOKA-ASTIASTO 241. Salo Pirjo MERELLISTÄ ARKEA 242. Syrjälä Niina PULLON HENKI - Tuhkalasituskokeita sähköuunissa

10 Syrjänen Jaana LISKOJEN YÖ Artesaanityöt, Tekstiili ja vaatetus05: 244. Hiukkamäki Taija Unelmieni morsiuspuku 245. Ihanus Kaisa Korsettijuhlapuku 246. Järvinen Heidi Piilokuori 247. Lindén Tiina Esineistä ystävä 248. Palén Tarina Kyuuketsuki no ishou Vampyyrin puku 250. Silvennoinen Sarita Vihkimatto 251. Syrjälä Tiia Ateljeevaate kudotusta kankaasta

11 11 NÄYTTELYT Kioskinäyttely, Linja-autoasema, Forssa Matkahuopanäyttely, Tekstiilimuseo Tyyki, Forssa Päättötyönäyttely Galleria Vinkkelissä, Forssa Oppilastöiden kevätnäyttely koululla MYYJÄISET Joulumyyjäiset vanhalla pajalla Kevätmyyjäiset koululla ja avoimet ovet STIPENDIT Kuntayhtymän hallitus 100 artesaani Ari Saarinen PUU05 artesaani Heidi Järvinen TEVA05 artesaani Marjukka Manninen SAVI05 Eila ja Taisto Heinämäki 80 artesaani Teemu Sinisalo PUU05 artesaani Taija Hiukkamäki TEVA05 artesaani Niina Syrjälä SAVI05 Intersport, Forssa 50 Tanja Luoto Savi06 KIRJASTO Koulun kirjasto on opiskelijoiden vapaassa käytössä. FAI:n kirjastosihteeri Kaisu Eldén on ollut torstai iltapäivisin klo kirjastossa paikalla.

12 12 4 OPPILASHUOLTO RUOKAILU Opiskelijat ovat saaneet yhden ilmaisen aterian koulupäivinä. Opiskelijoiden ja henkilöstön lounaan on valmistanut Tammelan kunnan päiväkodin ruokahuoltohenkilöstö oppilaitoksen omassa keittiössä. Keittiössä työskentelevät kokki Satu Niemi sekä ruokapalvelutyöntekijä Tuulikki Hjerp. KOULUTERVEYDENHUOLTO Opiskelijaterveydenhuollosta on vastannut Forssan Seudun terveydenhuollon kuntayhtymä. Ensimmäisen vuoden opiskelijat ovat käyneet terveystarkastuksessa. Lukuvuoden aikana on terveydenhoitaja Anitta Mero ollut koululla tavattavissa kerran viikossa. ASUNTOLA asuntola siirtyi Tammelan kunnan ylläpidettäväksi. Rivitalotyyppisissä asuntolarakennuksissa on 7 kpl 3 h + k + wc+ vh asuntosoluja. Lisäksi opiskelijoiden käytössä ovat yhteiset vaatehuoltotilat. Opiskelijoilla on mahdollisuus saada asumistukea opintotukikeskukselta. OPINTORAHAT KELA:n opintotukikeskus on myöntänyt edellytykset omaaville opintorahaa ja lainaa. OPISKELUKUSTANNUKSET Opiskelijat maksavat henkilökohtaiset oppikirjansa, työ- ja koulutarvikkeensa sekä asunnon ja ruoan muilta kuin ilmaisen lounaan osalta. Lisäksi tulevat raaka-ainemaksut kuvallisen ilmaisun ja oman suuntautumisalan harjoitustöihin. ILTATYÖT Opiskelijoilla on ollut mahdollisuus iltaisin tehdä oppilaitoksen tiloissa ns. omia töitä. Työturvallisuuden takia ei koneita ole saanut käyttää iltaisin. Iltatyöt on lopetettu klo TAPAHTUMIA JA VIERAITA Koulu alkoi SAVI05, PUU05 JA TEVA05 työssäoppimassa koko syyslukukauden TEVA07 ja TEVA06 muotimessuilla Helsingissä Koko koulun yhteinen ulkoilu- ja tutustumispäivä; Hämeen luontokeskus ja Torronsuo TEVA07 ja TEVA06 Toijalan kangastukussa Teva06 FAK päivillä, pukeutumisneuvojien tutkintotilaisuuden seuraaminen Savi07 retkellä Suomenlinnassa Teva06 Korteniemen perinnetilalla Savi06:n näyttöpäivä jakso alkaa Vieraita Paanankoululta Jokioisilta

13 Henkilöstökokous Forssassa Opovieraita Tampereelta ja Hämeenlinnasta vko 42 Syysloma Koko talonväen yhteinen kahvihetki Palotarkastus koululla Veteraanijuhla Tammelan koulukeskuksessa; tilan koristelu Tarina Palen TEVA05 ja Sari Saukoniemi Opiskelijatutor-koulutus Forssassa Teva07 Someron langassa Joulumyyjäiset Vanhalla Pajalla Koko koulun retki Helsinkiin, Design Museo ja Tennispalatsi jakso alkaa Instituutin yhteinen Itsenäisyyden 90-v. juhla Feeniksissä Forssassa Itsenäisyyden 90-vuotisjuhla Tammelan koulukeskuksessa; tilan koristelu Tarina Palen TEVA05 ja Sari Saukoniemi Vapaapäivä Elokuvaesitys Tali Ihantala 1944 Bio-kaaressa, Forssassa Henkilöstön joulukonsertti Forssan kirkossa Yhteinen joulujuhla sekä jouluruoka Joululoma vko 2 Eri osastojen yhteinen englanninkielinen kurssi Contextual art workshop; opettajina Aurinna Marstio ja engl. Clive Budden Kulttuurialan opettajien yhteinen kokous Oppilaskunnan kokous Päiväkoti Tammelassa 30-vuotisjuhla ruokalassa Teva05:n päättötyöpalaveri Tammelan yläasteelta opiskelijavieraita Teva05:n päättötyöpalaveri jakso alkaa Teva05 ja teva06 Toijalan Kangastukussa Teva05 SHT-Tukku Punkalaidun, opinnäytetöiden materiaalihankintoja vko 9 Talvilomaviikko Opiskelijavieraita Kuhalan koululta Kolmosten retki Lahteen ammattikorkeakoululle yhdessä viestinnän opiskelijoiden kanssa Opiskelijavieraita Linikkalan koululta Teva06:n matkahuopanäyttely Tekstiilimuseossa Forssassa Henkilökunnan kokous Forssassa jakso alkaa Teva05 Someron langassa Valintakokeet Oppilasvieraita Someron peruskoulusta Teva05 luokkaretki Tukholman vintage-myymälöihin Kolmosille työvoimatoimiston info Teva06:n näyttö Kulttuurin soveltaminen Päättötyönäyttely Vinkkelissä Forssassa Teva07:n näyttö Tuotteen valmistus ja kädentaidot, ompelutaito Tulityökurssi Avoimet ovet, kevätnäyttely ja myyjäiset koululla Saviosaston retki Tammisaareen ja Fiskarsiin

14 Viimeinen koulupäivä Kevätlukukauden päättäjäiset Feeniksissä Forssassa 14

15 15

16 16

17 17 6 UUSI LUKUVUOSI Uusi lukuvuosi alkaa tiistaina klo 9.00 Uudet opiskelijat tulevat klo Oppilaitosta ja opiskelua koskevat tiedustelut: FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI Tammelan toimipiste Kulttuuriala Norrintie TAMMELA puh toimistosihteeri Tuulikki Lähde fax internet: sähköposti:

FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI TAMMELAN TOIMIPISTE KULTTUURIALA VUOSIKERTOMUS 2006-2007 13. LUKUVUOSI

FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI TAMMELAN TOIMIPISTE KULTTUURIALA VUOSIKERTOMUS 2006-2007 13. LUKUVUOSI 1 FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI TAMMELAN TOIMIPISTE KULTTUURIALA VUOSIKERTOMUS 2006-2007 13. LUKUVUOSI Sisällysluettelo 1 Lukuvuosi 2006-2007 2 Oppilaitoksen sijainti ja tilat 3 Opetus 4 Oppilashuolto 5

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti Kahden tutkinnon kotiväenilta ti 11.10.2016 Kahden tutkinnon opinnot Jyväskylän ammattiopistossa koulutuspäällikkö Taina Roivainen Arjessa sattuu ja tapahtuu opinto-ohjaaja Tarja Nykänen ja Sirpa Puikkonen

Lisätiedot

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT TYÖPAJAT 2016-2017 KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT Työpajaopinnot ovat opetussuunnitelman mukaisia syventäviä opintoja. Työpajaopinnot on tarkoitettu ensisijaisesti perusopinnot

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot 2017 Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio OSAO järjestää lukio-opinnot yhteistyössä Oulun aikuislukion kanssa. Opetusta antavat pääasiallisesti

Lisätiedot

Kevätlukukausi to 7.1. la Talviloma ma su (vko 9) Pääsiäinen pe 2.4. ma

Kevätlukukausi to 7.1. la Talviloma ma su (vko 9) Pääsiäinen pe 2.4. ma 2 LUKUVUODEN 2009-10 AIKATAULUT TYÖAIKA Lukuvuosi ke 12..2009 la.6.2010 Syyslukukausi ke 12.. pe 1.12.2009 Syysloma ma 12.10 su 1.10.2009 Joululoma la 19.12.2009 ke 6.1.2010 Kevätlukukausi to.1. la.6.2010

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Tiedotustilaisuus koulutuksen järjestäjille Susanna Tauriainen Tiedotustilaisuus 15.9.2008 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

OPISKELIJAN NIMI: OPISKELIJANUMERO:

OPISKELIJAN NIMI: OPISKELIJANUMERO: OPISKELIJAN NIMI: OPISKELIJANUMERO: RYHMÄ: SYNTYMÄAIKA: OPETTAJATUUTORI: AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMISTA HAETAAN SEURAAVASTI (YHTEISET PAKOLLISET OPINNOT) PO110015 ÄIDINKIELI 4 PO110021 RUOTSI 1 PO110033

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Liisi Mattila ja Anu Parantainen 3.5.2016 M.O.T. monenlaisia oppijoita työpaikalla Mukana menossa: Turun kaupungin sivistystoimiala, ammatillinen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

OPISKELIJAPOLUN TOIMINTAMALLI

OPISKELIJAPOLUN TOIMINTAMALLI YHDESSÄ OPPIEN JA ASUEN OPISKELIJAPOLUN TOIMINTAMALLI OPISKELU SOVELTUVUUSKOKEET SOVELTUVUUSKOE KUTSU RYHMÄ JA HENKILÖKOHTAISET HAASTATTELUT PSYKOLOGISET SOVELTUVUUSTESTIT KIRJALLINEN JA KÄYTÄNNÖLLINEN

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen vastuualue 18.11.2014 Muutosten kokonaisuus ammatillisessa koulutuksessa

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

santasport.fi Tutkinnon suorittaneiden ammattinimike on Liikuntaneuvoja

santasport.fi Tutkinnon suorittaneiden ammattinimike on Liikuntaneuvoja santasport.fi Opinnot kestävät 3 vuotta Opinnot koostuvat pakollisista tutkinnon osista 105 osp, valinnaisista tutkinnon osista 30 osp, yhteisistä tutkinnon osista 35 osp sekä vapaasti valittavista tutkinnon

Lisätiedot

Kalkkisten koulu 2015 2016

Kalkkisten koulu 2015 2016 Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2015 2016 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio Noin 600 opiskelee vuosittain lukio-opintoja Voi opiskella kaikissa koulutusohjelmissa (ei Kaukovainion

Lisätiedot

Puuala. Huonekaluvalmistus ja koristeveisto

Puuala. Huonekaluvalmistus ja koristeveisto Puuala Huonekaluvalmistus ja koristeveisto Koulutuskeskus Sedu, Jurva Kulttuuriala Käsi- ja taideteollisuuden perustutkinto, artesaani Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen koulutusohjelma Puuala Huonekaluvalmistus

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ YO pohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Maatilatalouden koulutusohjelma, Maaseutuyrittäjä, 2-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA Peruskoulupohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Eläintenhoidon koulutusohjelma, Eläintenhoitaja, 3-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

Työpajassa tutustutaan rouheaan ja hienostuneempaan katutaiteesseen, erilaisiin tekemisen tekniikoihin ja jalostetaan kokeilumielellä

Työpajassa tutustutaan rouheaan ja hienostuneempaan katutaiteesseen, erilaisiin tekemisen tekniikoihin ja jalostetaan kokeilumielellä TYÖPAJAT 2015-2016 Sinulla on käsissäsi lyhyt selostus niistä kaikista työpajoista, joita voit valita ensi lukuvuodeksi. Kokeile eri mahdollisuuksia ja valitse rohkeasti uusia työpajoja. KATUTAIDE KERAMIIKKA

Lisätiedot

Havukosken koulun yhteishakuilta 24.11.2015. Saija Tikkanen Oppilaanohjaaja

Havukosken koulun yhteishakuilta 24.11.2015. Saija Tikkanen Oppilaanohjaaja Havukosken koulun yhteishakuilta 24.11.2015 Saija Tikkanen Oppilaanohjaaja PÄÄTTÖARVIOINTI Opetussuunnitelman perusteiden mukaan päättöarvosanan tulee perustua oppilaan osaamiseen perusopetuksen päättövaiheessa

Lisätiedot

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11. VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013 Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.2013 7.11.2013 2 Miten vastataan työelämälähtöisyyteen?? 7.11.2013 3 7.11.2013

Lisätiedot

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun.

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun. Yhtenäiskoulu Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU opas peruskoulun luokille 7 9 Yhtenäiskoulun 7. - 9. luokkien tuntijako Vuosiluokka 7 8 9 Kaikille

Lisätiedot

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 0 05 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

Puualan perustutkinto

Puualan perustutkinto Puualan perustutkinto Sisällys 2.1 Pakolliset tutkinnon osat, 45 osp... 4 2.1.1 Materiaali- ja valmistustekniikka, 30 osp... 4 2.1.2 Asiakaslähtöinen valmistustoiminta, 15 osp... 6 2.2 Valinnaiset tutkinnon

Lisätiedot

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 18.11.2014 Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 1.8.2015 Heljä Järnefelt erityisasiantuntija Tutkinnon perusteet perustuvat uusiin lakeihin Avaa hyperlinkki Laki ammatillisesta koulutuksesta

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset Työssäoppimisen valmistelu ja suunnittelu Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset ver 21.11.2013 Taustamuuttujina opiskelijatiedoissa ovat mm. tutkinnon nimi, työssäoppimispaikan nimi, suoritetaanko

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat Valinnaiset opinnot

Yhteiset tutkinnon osat Valinnaiset opinnot Yhteiset tutkinnon osat Valinnaiset opinnot Pakollisten opintojen lisäksi yhteisiin tutkinnon osiin liittyy valinnaisia opintoja yhteensä 16 osp Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 3 osp Matemaattis-luonnontieteellinen

Lisätiedot

Laajennettu työssäoppiminen

Laajennettu työssäoppiminen Laajennettu työssäoppiminen Liiketalouden perustutkinto Esityksen nimi / Tekijä 13.11.2013 1 Nykyisin käytössä olevat mallit Koulutuskeskus Sedu, Seinäjoki, Koulukatu, liiketalouden perustutkinto Tieto-

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI

7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI 7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI 339 LUOKKA 8 2 h viikossa TAVOITTEET oppii tuntemaan käsityöhön liittyviä käsitteitä ja käyttämään erilaisia materiaaleja, työvälineitä ja menetelmiä oppii käsityön

Lisätiedot

PERUSTIETEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2012 informaatiotilaisuudet: TO 6.9. klo L-salissa TERVETULOA!

PERUSTIETEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2012 informaatiotilaisuudet: TO 6.9. klo L-salissa TERVETULOA! PERUSTIETEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2012 informaatiotilaisuudet: TO 6.9. klo 14.15-16 L-salissa TERVETULOA! prof. Juhani Pitkäranta (mat.) tutk. Antti Hakola(fys.) suunn. Linda Havola Guru ry. 1 Valintaperusteet

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lukuvuoden työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lukuvuoden työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 23.09.2014 Sivu 1 / 1 3815/12.01.00/2014 177 Lukuvuoden 2015-2016 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh.

Lisätiedot

YHTEISHAKUINFO 12.11.2015

YHTEISHAKUINFO 12.11.2015 YHTEISHAKUINFO 12.11.2015 2 www.opintopolku.fi 3 Kevään 2016 hakuajat Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku 23.2.-15.3.2016 Erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haku

Lisätiedot

EVÄITÄ ELÄMÄÄN LUKIOSTA

EVÄITÄ ELÄMÄÄN LUKIOSTA EVÄITÄ ELÄMÄÄN LUKIOSTA Perustietoja lukio-opinnoista ja Paimion lukiosta MIKSI LUKIOON? o SAAT HYVÄN YLEISSIVISTYKSEN Pohja henkiselle kasvulle Eväät elinikäiseen oppimiseen o SAAT HYVÄT VALMIUDET JATKO-OPINTOIHIN

Lisätiedot

Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu

Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu 2 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Ammattiopistot (Joensuu, Niittylahti, Kitee,

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Rehtorin hyväksymä käsi- ja taideteollisuusalan opetussuunnitelman perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio Noin 500 opiskelee vuosittain lukio-opintoja Voi opiskella kaikissa koulutusohjelmissa (ei Kaukovainion

Lisätiedot

Datanomiopinnot Salpauksessa 120 ov

Datanomiopinnot Salpauksessa 120 ov Datanomiopinnot Salpauksessa 120 ov Taulukossa datanomiopiskelijan peruspolku, johon sisältyy 24 ov työssäoppimista. Jokaiselle opiskelijalle tehdään myös peruspolussa oma HOPS. Palvelutehtävissä toimiminen

Lisätiedot

www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos

www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos FAKTAA MERCURIASTA sijaitsee Länsi-Vantaalla Martinlaaksossa hyvien kulkuyhteyksien päässä perustettu vuonna 1908 omistajina Vantaan

Lisätiedot

OSAO Työelämään tutustuminen

OSAO Työelämään tutustuminen OSAO Työelämään tutustuminen TYÖPAIKKAKUVAUS 1. Työssäoppimispaikan kuvaus Yrityksen / Työssäoppimispaikan nimi Y-tunnus Yrityksen postiosoite Yrityksen postinumero Yrityksen postitoimipaikka Yrityksen

Lisätiedot

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon, artesaani, Näytön ohjeet. Forssan ammatti-instituutissa kulttuurialalla

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon, artesaani, Näytön ohjeet. Forssan ammatti-instituutissa kulttuurialalla Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon, artesaani, Näytön ohjeet Forssan ammatti-instituutissa kulttuurialalla 2 Tämä ohje on tarkoitettu käsi- ja taideteollisuusalan ammatillisten perustutkintojen

Lisätiedot

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto. Ryhmä: AK15VA1. Minna Väisänen Opettaja, tutkintovastaava https://avilta.wordpress.com/

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto. Ryhmä: AK15VA1. Minna Väisänen Opettaja, tutkintovastaava https://avilta.wordpress.com/ Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Ryhmä: AK15VA1 Palvelu ja viestintä Minna Väisänen Opettaja, tutkintovastaava https://avilta.wordpress.com/ Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Ammatillinen

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö,

Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö, Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö, 6.10.2016 Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Mitä hyötyä? Vahvistetaan jatko-opintovalmiuksia - pääsykokeissa menestyminen - jatko-opinnoissa

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 2015-2016 TURUN LYSEON KOULU

VALINNAISAINEET 2015-2016 TURUN LYSEON KOULU VALINNAISAINEET 20152016 TURUN LYSEON KOULU Valinnaisaineiden valinta 3 Painotusluokkaan sidotut valinnaisaineet 4 Englannin A1 syventävä 5 Espanja B2 6 Ranska A2 ja B2 7 Saksa B2 8 Ilmaisutaito 9 Media

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE kevät 2016 Vastausprosentti: 87,6 % Työ, työnhaku ja työllistyminen Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten

Lisätiedot

MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO

MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO OPAS kahden tutkinnon opiskelijoille 2015 2016 Mikkelin etä- ja aikuislukio Päämajankuja 4 50100 Mikkeli Toimisto ma-to klo 9-17 ja pe 8-14.45 Päämajankuja 4, 3. krs. puh.

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa.

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Media-assistentti Hyväksytty:9.5.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN

Lisätiedot

HELMI LIIKETALOUSOPISTO TOIMI-hankkeen tuloksia Eliisa Kolttola & Anniina Mälkiä

HELMI LIIKETALOUSOPISTO TOIMI-hankkeen tuloksia Eliisa Kolttola & Anniina Mälkiä HELMI LIIKETALOUSOPISTO TOIMI-hankkeen tuloksia Eliisa Kolttola & Anniina Mälkiä Mitkä ovat hankkeen tavoitteet? Kehittää ammattimatematiikan opiskeluun hyvin jäsennetty yksilöllisen matematiikan oppimisen

Lisätiedot

Alkio-opisto. Jyväskylän Korpilahdella

Alkio-opisto. Jyväskylän Korpilahdella Alkio-opisto Jyväskylän Korpilahdella Avoimia yliopisto- ja amk-opintoja Yleissivistäviä opintoja Kokous-, juhla- ja majoituspalveluja Kursseja Jyväskylän Korpilahdella Monipuolista oppia ja hyötyä Valmistautumista

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN ENSIMMÄISEN VUODEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE Huhtikuu 2016 Vastausprosentti: 74,8 % Oppilaitos ja opiskelijahuolto Sivu 1 / 8 Oppilaitos ja opiskelijahuolto

Lisätiedot

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Itsenäinen elämä Työ Ammatillinen koulutus VALMENTAVA I 20-40 (80) ov - ammatilliseen peruskoulutukseen tai työelämään valmentavat perusopinnot koulutusalakohta

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

tekstiilisuunnittelu II alkaa 25.8. Mallisto II alkaa 26.8. omat infot 13-17 Miestenvaatekaava

tekstiilisuunnittelu II alkaa 25.8. Mallisto II alkaa 26.8. omat infot 13-17 Miestenvaatekaava 1 / 9 Muodin pääaine TaK 2015-2016 / Syksy päivitetty: 18.6.2015 Muutokset aikataulussa ovat mahdollisia ja niistä tiedotetaan erikseen. Yksityiskohtaisen aikataulun ilmoittaa kurssin opettaja kurssin

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät 2013 5-6.11.2013 Jyväskylä Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen koulutuksen eurooppalaiset välineet

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset

4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 34 4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 4.1. DI-koulutusohjelmien rakenne ja tutkinnon suorittaminen Koulutusohjelman opintojen yleinen rakenne on Tampereen teknillisessä

Lisätiedot

Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700

Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700 Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700 Opetus toteutetaan vuonna 2016 Riihimäellä yhteistyössä Riihimäen kansalaisopiston kanssa. Ajankohta Kevät 2016 - Syksy 2016 Opiskelijan tulee omata riittävät

Lisätiedot

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Suomen kielen itseopiskelumateriaali

Suomen kielen itseopiskelumateriaali Selma Selkokielisyyttä maahanmuuttajille (OPH) Suomen kielen itseopiskelumateriaali Nimi: Ryhmätunnus: Tutkinto: Tämä opiskelumateriaali liittyy alakohtaiseen lähiopetuspäivään. Kun olet osallistunut lähiopetukseen

Lisätiedot

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM)

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010 Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Virt@ -koulutuksen opinnot johtavat taiteen maisterin tutkintoon

Lisätiedot

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17.

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17. Jaksovinkit 6 Iltaopetus 7.4. 13.5. Iltaopetuksen kokeet 6. jaksossa: B-koodi: 14.5. D-koodi: 19.5. C-koodi: 15.5. E-koodi: 20.5. Kokeiden palautus: 21.5. Rehtori Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on

Lisätiedot

Uusi e-oppimateriaali lukiodiplomin tueksi

Uusi e-oppimateriaali lukiodiplomin tueksi Uusi e-oppimateriaali lukiodiplomin tueksi B5. Oppimateriaalit ja verkko-oppimisympäristöt Mikko Hartikainen 7.12.2011 Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2011 7.-8.12.2011 Helsinki, Helsingin Messukeskus,

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi - esittely peruskoulun 9. luokkalaisia varten ( MKE 4.12.2015) Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri,

Lisätiedot

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat...

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat... 1 (5) Päivämäärä: Suunnitelman laatija(t): Salme Lehtinen Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla 2 + 1 Valtionavustus 346/422/2008 13.10.2008 Hankkeen hallinnointi, kustannuspaikka,

Lisätiedot

15 Huoltajailta Tapio Karvonen 1

15 Huoltajailta Tapio Karvonen 1 15 Huoltajailta 8.11.2016 Tapio Karvonen 1 Yhteislyseo Kaksi toimipistettä (1.8.-7.2.2016 ) Lyseon toimipiste, Kymen Lukon toimipiste yhteinen opettajakunta yhteinen kurssitarjonta laaja osaaminen Evakkoon

Lisätiedot

Keravan kuvataidekoulu. Lukuvuosi

Keravan kuvataidekoulu. Lukuvuosi Keravan kuvataidekoulu Lukuvuosi 2016-2017 Opetuspaikat Keravan kuvataidekoulu Paasikivenkatu 5 04200 Kerava Taidepäiväkoti Konsti (kuvismuskarin opetus) Puusepänkatu 3 04200 Kerava Toimisto Paasikivenkatu

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO huonekalupuuseppä VHP

OPETUSSUUNNITELMA. KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO huonekalupuuseppä VHP 1 OPETUSSUUNNITELMA KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO huonekalupuuseppä VHP Sivu 2 (122) SISÄLLYSLUETTELO 1. HUONEKALUPUUSEPÄN AMMATIN JA KOULUTUKSEN KUVAUS... 4 2. TUTKINNON RAKENNE... 5 3. HUONEKALUPUUSEPÄN

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Tiedotusvälineille 3.8.2011 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2014-2015 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

Valintakoekuvaus, YAMK Musiikki 2016

Valintakoekuvaus, YAMK Musiikki 2016 Valintakoekuvaus, YAMK Musiikki 2016 Valintakoe järjestetään 7.-9.6.2016. Valintakokeessa on kolme osaa: 1. Opinnäytetyön alustava suunnitelma 2. Haastattelu 3. Musiikillinen työnäyte. Valintakokeeseen

Lisätiedot

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Seinäjoen ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Miksi Seinäjoelle? Tarve koulutuksen järjestämiselle nousi esiin Etelä- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (EPSHP)

Lisätiedot

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 18.-20.4.2016 Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Esityksen sisältö: Säädösmuutokset voimaan 1.8.2016, koska lukion

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Muoti. Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun kandidaattiohjelma Muodin pääaine Perehdytys klo 9

Muoti. Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun kandidaattiohjelma Muodin pääaine Perehdytys klo 9 Muoti Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun kandidaattiohjelma Muodin pääaine Perehdytys 28.8. klo 9 Tervetuloa opiskelemaan! Muodin pääaineessa opiskelija perehtyy kolmivuotisen, taiteen kandidaatin

Lisätiedot

Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan

Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan 21.10.2015 Kaurialan lukio Vanhempainyhdistyksen vuosikokous Vanhempainyhdistyksen kahvitus Opettajien esittely Lukuvuoden kuulumisia Opinto-ohjaajien terveiset

Lisätiedot

Mitä peruskoulun jälkeen? opintopolku.fi

Mitä peruskoulun jälkeen? opintopolku.fi Mitä peruskoulun jälkeen? opintopolku.fi KEVÄÄLLÄ 2016 YHTEISHAKU Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku on 23.2.-15.3.2016. Koulutukset alkavat syksyllä 2016. Sähköinen yhteishaku tehdään

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 213. Valtioneuvoston päätös. tutkintojen rakenteesta ja yhteisistä opinnoista ammatillisessa peruskoulutuksessa

SISÄLLYS. N:o 213. Valtioneuvoston päätös. tutkintojen rakenteesta ja yhteisistä opinnoista ammatillisessa peruskoulutuksessa SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 213 215 SISÄLLYS N:o Sivu 213 Valtioneuvoston päätös tutkintojen rakenteesta ja yhteisistä opinnoista ammatillisessa peruskoulutuksessa...

Lisätiedot