FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI TAMMELAN TOIMIPISTE KULTTUURIALA VUOSIKERTOMUS LUKUVUOSI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI TAMMELAN TOIMIPISTE KULTTUURIALA VUOSIKERTOMUS 2007-2008 14. LUKUVUOSI"

Transkriptio

1 1 FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI TAMMELAN TOIMIPISTE KULTTUURIALA VUOSIKERTOMUS LUKUVUOSI Sisällysluettelo 1 Lukuvuosi Oppilaitoksen sijainti ja tilat 3 Opetus 4 Oppilashuolto 5 Tapahtumia ja vieraita Uusi lukuvuosi

2 2 1 LUKUVUOSI Lukuvuosi oli osin samanlainen ja osin erilainen kuin aikaisemmat lukuvuodet. Tuttua olivat kouluvuoden rutiinit: lukuvuoden aikana opetettiin, opiskeltiin ja opittiin erilaisia taitoja vanhojen hyviksi koettujen menetelmien avulla. Tammelassa on yhtäjaksoisesti opetettu käden taitojen ammatteja jo vuodesta 1911 eli liki sadan vuoden ajan. Kurssimuotoisena opetus aloitettiin jo 1800-luvulla. Perinteisiä valmistustekniikoita käytetään nykyaikaan soveltuvien tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa. Nykyisin opiskelijat osallistuvat näyttöihin sekä työssäoppimispaikoilla että oppilaitoksessa. Nimenomaan näytöt ja näyttelyt ovat oivia tilaisuuksia esitellä opiskelijoiden saavuttamia taitoja ja oppilaitoksen opetusta. Opetuksen jatkuva kehittäminen näkyy tuloksissa; muun muassa opiskelijoiden ja työpaikkojen tyytyväisyytenä sekä hyvinä näyttöinä ja näyttelyinä. Valmistumisen jälkeenkin taidot kasvavat ja kehittyvät edelleen vain määrätietoisella työllä. Erilaista lukuvuodessa oli oppilaitoksen laaja näkyminen syksyn sanomalehdissä opetuksen siirtosuunnitelmien takia. Erityisen voimakkaasti huolensa ilmaisivat opiskelijat, mutta myös henkilöstö vastusti nopeasti tehtyjä siirtopäätöksiä. Opiskelijat ja henkilöstö ovat tyytyväisiä Tammelassa oleviin tiloihin, joissa halutaan jatkaa opetusta. Viimeisimmän päätöksen mukaan opetus säilyy Tammelassa, mikäli opiskelijamäärä pysyy entisenä. Opetuksessa uutta oli kokonaan englanninkielellä toteutettu kurssi, Contextual art workshop, johon saimme muun muassa englantilaisen opettajan oppilaitoksen viereen tulleen taidekeskuksen kautta. Lukuvuoden aikana aloittelimme lisäksi tiiviimpää yhteistyötä instituutin viestintäkoulutuksen kanssa. Asuntola siirtyi Tammelan kunnan hallintaan ja yksi asuntolarakennus muutettiin ryhmäpäiväkodiksi. Kiitän koko oppilaitoksen henkilöstöä ja opiskelijoita sekä muita yhteistyökumppaneita miellyttävästä yhteistyöstä lukuvuoden aikana. Uusille vastavalmistuneille artesaaneille toivotan menestystä elämässä. Teillä on oppimistanne taidoista hyötyä ja iloa koko elämänne ajaksi. Aurinkoista ja virkistävää kesää toivottaen Tammelassa Sirpa Järvenpää koulutusalajohtaja

3 3 2 OPPILAITOKSEN SIJAINTI JA TILAT Forssan ammatti-instituutin kulttuurialan yksikkö toimii Tammelan kirkonkylässä sijaitsevissa tiloissa Norrintiellä. Varsinainen päärakennus on otettu käyttöön syyslukukaudella Päärakennuksen peruskorjaus valmistui syksyllä Rakennus sisältää puu- ja keramiikkaosaston työpajat sekä kaksi teorialuokkaa, kirjaston, opiskelijaruokalan sekä sosiaali- ja hallintotilat. Erillisissä rakennuksissa ovat tekstiili- ja vaatetusosaston tilat, ATK-luokka ja kuvallisen ilmaisun tilat. 3 OPETUS Forssan ammatti-instituutin Tammelan toimipisteessä annetaan kulttuurin koulutuslohkoon kuuluvaa käsi- ja taideteollisuusalan toisen asteen opetusta. Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon (artesaani) suorittaminen kestää 3 vuotta. Syksyllä 2007 alkaneessa koulutuksessa oli oma kiintiönsä ylioppilaille. Opiskelijat hakeutuvat oppilaitokseen yhteishaussa. Huhtikuussa hakijoille järjestetään valintakoe. Valintakoetehtäviin kuuluvat ennakkotehtävä, haastattelu, kaikille yhteinen sekä suuntautumisalatoiveen mukainen tehtävä. Tehtävillä mitataan hakijoiden motivaatiota, kätevyyttä, huolellisuutta ja havaintokykyä. Suoraan toiselle luokalle voidaan ottaa henkilö, jolla on aikaisempi ammatillinen tutkinto ja/tai työkokemusta vastaavalta suuntautumisalalta. Oppilaitoksessa aloitti syksyllä 2007 kaksi esinesuunnittelun ja valmistuksen koulutusohjelman ryhmää, joiden suuntautumisalat ovat keramiikka- ja puuala sekä yksi tekstiilin ja vaatetuksen suunnittelun ja valmistuksen koulutusohjelman ryhmä, jonka suuntautumisena on kädentaidot sisustuksessa ja pukeutumisessa. Oppilaitoksen kaikki 9 opetusryhmää ovat opiskelleet yhtenäisten opetussuunnitelmien perusteiden mukaan. Keväällä 2008 valmistuvat artesaanit keramiikka-, puu- sekä tekstiili- ja vaatetusalalta. ARTESAANIN TUTKINTORAKENNE 120 OV (esimerkkinä esinesuunnittelun ja valmistuksen koulutusohjelma) YHTEISET OPINNOT 20 OV Pakolliset opinnot 16 ov Äidinkieli 4 ov Toinen kotimainen kieli 1 ov Vieraskieli 2 ov Matematiikka 3 ov Fysiikka ja kemia 2 ov Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto 1 ov Liikunta ja terveystieto 2 ov Taide ja kulttuuri 1 ov Valinnaiset opinnot 4 ov Tieto- ja viestintätekniikka 2 ov Kulttuurien tuntemus 1 ov

4 4 Yritystoiminta 1 ov AMMATILLISET OPINNOT 90 OV Tutkinnon yhteiset ammatilliset opinnot 10 ov Esteettinen, visuaalinen ja kulttuuriosaaminen 10 ov (Kuvallisen ilmaisun peruskurssi, väri-tila-muoto, plastinen sommittelu, ideointia-luonnoksia-lähteitä, taidehistorian johdantokurssi, Suomen taidehistoria, kansatiede, am mattialan historia, esitystekniikka) Pakolliset opinnot 50 ov Perinteen taitaminen 5 ov Tuotteen suunnittelu 5 ov Tuotteen tekninen valmistus ja kädentaidot 20 ov Tuotteen suunnittelu ja valmistus 10 ov Tuotteen asiakaslähtöinen valmistus 10 ov Valinnaiset opinnot 30 ov Kädentaidot ja valmistus 10 ov Ohjaus- ja palvelutoiminta 10 ov Muut valinnaiset opinnot 10 ov VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 OV TYÖVUODEN LUKUKAUDET Syyslukukausi Kevätlukukausi Syysloma vko 42 eli Talviloma vko 9 eli

5 5 KERAMIIKKA-ALA Keramiikka-alan ensimmäisen vuosikurssin (keramiikka 07) suuntautumisopinnot painottuvat erilaisiin käsinrakennustekniikoihin sekä alan työvälineiden- ja laitteiden käyttöön. Opiskelijat oppivat mm. huolehtimaan itsenäisesti sähkökäyttöisen keramiikanpolttouunin polttoprosessin raaka- ja lasituspoltossa, mihin sisältyy esineiden valmistelu polttoa varten ja ladonta uuniin, polttovaiheiden ohjelmointi sekä uunikaluston huolto. Ruiskulasituskaapin käyttö ja sähködreija tulevat tutuiksi ensimmäisen vuoden aikana. Materiaaliopissa teoria ja käytännön harjoitustyöt tukevat toisiaan opiskelijat oppivat käyttämään ja valmistamaan itse engobeja ja lasitteita. Näiden perustaitojen osaaminen on mukana ensimmäisessä näyttötehtävässä, josta uuninlastaus, lasittaminen ja lasitteen valmistus näytetään osanäyttöinä kevätlukukauden aikana. Kipsityöskentelyn harjoituksena valmistetaan oppilaan itse suunnittelemasta savimallineesta käsinrakennusapumuotti sekä leimasimia, joita voi hyödyntää sekä koristelemiseen että oman työn merkitsemiseen. Erilaisten apumuottien avulla tutustuttiin myös paperi- ja valusaven valmistukseen ja työstöön. Oppilaitoksen sijainti ja ympäristö mahdollistavat erilaiset ulkona tapahtuvat erikoispoltot, joihin tutustutaan jo ensimmäisen vuosikurssin aikana (mm. mustasavustus ja raku). Omien töiden dokumentointi sekä kuvallisesti että kirjallisesti (työkansio, portfolio), tuotesuunnittelun perusteet, työskentelyssä ja tuotteiden turvallisuudessa huomioitavat asiat sekä harjaantuminen töiden arviointiin yhteisissä palautekeskusteluissa kuuluvat myös ensimmäisen vuoden opintoihin. Vuosikurssi teki opintoretken syksyllä Suomenlinnaan Pot Viapori ry:n 35-vuotisnäyttelyyn ja keväällä luokka vieraili Talo Pompejissa näyttelyssä Amos Andersonin taidemuseolla Helsingissä. Toisella vuosikurssilla (keramiikka 06) keskitytään tuotesuunnitteluun ja materiaaliopin sekä ammattitekniikan soveltamiseen ja sisäistämiseen. Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvä pohja työssäoppimisjaksoille lähdettäessä. Harjoitustöitä on runsaasti ja työt painottuvat pääasiassa toimivien käyttöesineiden valmistamiseen. Tekniikoina ovat mm. dreijaus sovelluksineen (liitos-, sarja-, jne.), kipsi- ja muottityöt (valumuotti ja kipsidreijaharjoitus) sekä käsinrakennus. Materiaalioppi koostuu teoriaopinnoista ja käytännön harjoituksista, esim. lasitekoepalasarjojen ja massakokeiden valmistuksesta. Harjoitustehtäviin liittyvät portfolion tekeminen ja yhteiskritiikit. Näyttöjen toteuttamista jatkettiin. Koko vuosikurssi osallistui kahteen oppilaitosnäyttöön, joissa työelämää edustavana arvioitsijana toimi Riitta Mustakoski Tampereelta.

6 6 Kolmannen vuosikurssin (keramiikka 05) syyslukukauden opintoihin kuuluu 20 ov:n työssäoppimisjakso. Työssäoppimisjakson kokemuksista opiskelijat kokoavat ammatillisen portfolion ja toteuttavat erilaisia pienempiä oppimistehtäviä. Työssäoppimispaikoilla toteutetaan myös ammattiosaamisen näyttöjä. Keväällä päättävän vuosikurssin pääpaino opinnoissa liittyy päättötyön tekemiseen sekä päättötyönäyttelyn suunnitteluun ja rakentamiseen. Asiakaslähtöinen työskentely ja työssäoppimispaikoilla opittujen taitojen syventäminen korostuvat kolmannen vuoden opinnoissa. Päättötyönäyttely rakennettiin Galleria Vinkkeliin Forssaan yhdessä puu- sekä tekstiili- ja vaatetusosaston opiskelijoiden kanssa. Keramiikkaosaston oppilaat ovat lukuvuoden aikana osallistuneet aktiivisesti myyjäistoimintaan mm. joulumyyjäisissä ja koulun kevättapahtuman yhteydessä. Koko osaston yhteinen teollisen keramiikan valmistukseen tutustuttava opintoretki tehtiin toukokuussa Idon saniteettiposliinitehtaalle Tammisaareen ja Fiskarsiin. Osaston opiskelijoita osallistui lukukauden aikana aktiivisesti erilaisiin tapahtumiin ja näyttelytoimintaan. PUUALA PUU 05 Vuosi alkoi työssöoppimisjaksolla, jota kesti koko syyslukukauden. Kevätlukukauden alkajaiseksi tehtiin loppuun toisena opiskeluvuotena keskenjääneitä töitä, kuten ikkunoiden peruskunnostusta, sohvapöytä, kaapin entisöinti, yms. - näiden lisäksi huollettiin työvälineitä. Päättötöiden lopullinen suunnittelu aloitettiin tammi-helmikuun aikana. Loppukevään aikana töiden valmistuttua rakennettiin päättötyönäyttely, valmistettiin myyjäistuotteita ym. pientuotteita. PUU 06 Kulunut lukuvuosi aloitettiin kevytrakenteisen nojatuolin suunnittelulla ja valmistamisella. Omavalintaisina töinä valmistettiin syyskaudella 5-kielinen kannel, juustomuotteja, keittiövälineiden säilytysastioita, sorvaustöitä ym. pienesineitä. Kevätkaudella valmistettiin omaan suunnitteluun perustuen pöytä, joka sisältää laatikkorakenteen. Kevään aikana pidettiin myös entisöintikurssi. PUU 07 Lukuvuoden puu 07 opiskelijat aloittivat tavalliseen tapaan ensin valmistamalla puukon ja tämän jälkeen leikkuulaudan. Ensimmäisinä töinä perehdyttiin myös puuintarsian valmistukseen ohutviiluista veitsileikkaustekniikalla. Näiden alkuharjoitusten jälkeen oppilaiden piti tehdä renginkaappi perinteisiä liitostapoja noudattaen. Vuoden aikana valmistettiin myös mm. taikinatiinu, akvaariokaappi ja kipsidreija. Kevään aikana pidettiin myös entisöintikurssi. Tapahtumia: Osaston opiskelijoita osallistui lukukauden aikana erilaisiin myyjäistapahtumiin ja näyttelytoimintaan. Puuosaston opiskelijat tekivät myös opintoretken Turun Viilukeskus Oy:öön.

7 7 Lisäksi Puu 05:n opiskelijat kävivät tutustumassa Tapio Mikkolan puusepänverstaaseen ja Puu 06 ja Puu 07 opiskelijat kävivät Korteniemen perinnetilalla tutustumassa muun muassa köyden punontaan, tuohitöiden tekoon ym. perinteisiin käsityötapoihin. TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Tekstiili- ja vaatetusosastolla on opiskellut lukuvuonna kolme vuosikurssia teva-ryhmiä. Heidän koulutusalansa on kädentaidot pukeutumisessa ja sisustuksessa. Se tarkoittaa sitä, että heidän ammatillisiin opintoihinsa kuuluu puolet ompelua ja puolet kankaankudontaa. Tevalaisten opetussuunnitelma on kehittynyt vuosi vuodelta opiskelijoilta saatujen kokemusten perusteella. Myös opettajien kokemukset ovat vaikuttaneet opetussuunnitelman muotoutumiseen. Ensimmäisenä opiskeluvuonna opiskelijat ovat tutustuneet ompelukoneisiin ja kangaspuihin. Ompelussa on harjoiteltu teollisuuskoneen käyttöä ja kaavoitusta. Saumoihin tutustumisen jälkeen jokainen suunnitteli ja valmisti mieleisensä laukun, hameen tai housut sekä leningin tai puseron. Kaavoituksessa on tehty peruskaavat mittojen mukaisesti hameeseen, housuihin leninkiin ja muotolaskoksettomaan puseroon Müller & Sohn kaavajärjestelmän avulla. Kankaankudonnassa ensimmäisenä työnä tehtiin kaulahuivi. Opiskelijat tutustuivat huivin tekemisen myötä kankaan rakentamisen työvaiheisiin ja muihin kudonnan perusteisiin ja työvälineisiin. Toisena työnä tehtiin mattokokeilu, jossa tarkoituksena oli kokeilla erilaisia materiaaleja ja sidoksia. Kokeilun pohjalta jokainen suunnitteli ja toteutti maton. Toisen lukuvuoden opiskelijat kaavoittivat jakun ja kahden kappaleen hihan, sekä korsettia varten bodyn. Korsettia varten suunniteltiin malli ja otettiin tarkat mitat. Sovituksessa tarkasteltiin muotoja ja mittasuhteita sekä huomioitiin materiaalien käsittely ja valinta ulkonäön ja käytön mukaan. Forssan Teatterin kanssa aloitimme mielenkiintoisen yhteistyöprojektin, syksyllä 2008 ensi-iltansa saavan, Anna Kareninan puvustuksessa. Asiakastyönä opiskelijat valmistivat Annan juhlapuvun, Katerina Štšerbatskin eli Kittyn juhlapuvun ja pitsipuvun, Dollyn silkkipuvun ja päiväpuvun sekä Betsyn silkkipuvun ja punaisen jakkupuvun. Pukujen lisäksi näyttelijöille kaavoitettiin ja valmistettiin mittojen mukaiset korsetit jousitukineen ja takanyörityksineen, turnyyrit sekä alushameet. Lisäksi opiskelijat toteuttivat laajan matkahuopa-projektin, jonka ensimmäisessä vaiheessa tehtiin runsaasti erilaisia materiaali- ja sidoskokeiluja, joiden pohjalta jokainen suunnitteli ja toteutti oman matkahuopansa. Suunnittelu- ja valmistusprosessia tehtiin näkyväksi laajojen kansioiden avulla. Projektista koottiin laaja ja monipuolinen näyttely Forssan Tekstiilimuseo Tyykiin. Kolmannella luokalla opiskelijat olivat syyslukukauden työssäoppimisjaksolla. Kevätlukukaudella suurin projekti oli opinnäy-

8 8 tetyön tekeminen. Kevät kului opinnäytetyön valmistamisessa, kirjallisen tuotoksen tekemisessä ja näyttelyn suunnittelussa ja rakentamisessa.. TYÖSSÄOPPIMINEN Puu 05:n työssäoppimispaikat: Halme Janne Miinan koulu, Jokioinen Hellén Jani Forssan ammatti-instituutti, käsi- ja taideteollisuusala, Tammela Penttilä Mari T:mi Elina Wirkkala, Forssa Forssan ammatti-instituutti, käsi- ja taideteollisuusala, Tammela Saarinen Ari Rakennustyömaa Saarinen, Jokioinen Sinisalo Teemu Kaukjärven Puutuote Oy, Tammela Suontausta Aleksi Rakennus Timo Pekka Oy, Forssa Forssan ammatti-instituutti, käsi- ja taideteollisuusala, Tammela Söyring Tarja T:mi Elina Wirkkala, Forssa Viljanen Ida-Sofia Verhoiluliike Wiik Oy, Forssa Vähä-Pietilä Emilia T:mi Elina Wirkkala, Forssa Keramiikka 05:n työssäoppimispaikat: Eranti Tuula Virta Galleria/Tiina Veräjänkorva, Vihti Kalliolan kansalaisopisto, Helsinki Gustafsson Tiina Keramiikkapaja Anubis/Markku Mäki, Iittala Herranen Tiina Forssan kaupunki, kuvataidekoulu, Forssa Forssan ammatti-instituutti, käsi- ja taideteollisuusala, Tammela Koistinen Mirka Tuija Ohvanainen, Tohmajärvi Savi-Heinä puoti/susanna Lähde, Loppi Annika Laine, Auran Pirtti, Tammela Anni Paunila T:mi, Riihimäki Kulmala Marit Keramiikkapaja Savivalas Riikka Ahonen, Lahti Manninen Marjukka Tmi Ratas/ Päivi Takala, Helsinki Paajanen Marianne Lohjanseudun kuvataidekoulu, Lohja Forssan ammatti-instituutti, käsi- ja taideteollisuusala, Tammela Salo Pirjo Atelje Heljä, Humppila Jokiläänin Kansalaisopisto, Jokioinen Turun kaupungin nuorisoasiainkeskus, Nuorten taide- ja toimintatalo Vimma, Turku Savipaja EevaMaija/Eeva Mäkynen-Nurmi, Koski TL Syrjälä Niina Syrjänen Jaana Villiviinin Savipaja/Pirjo Paulus, Tammela Studio Åsa Hellman, Porvoo Porvoon kaupunki/porvoon lasten ja nuorten taidekoulu, Porvoo Forssan ammatti-instituutti, käsi- ja taideteollisuusala, Tammela Tekstiili-vaatetus 05:n työssäoppimispaikat: Hiukkamäki Taija Nahkurintupa, Urjala Säästöpörssi Oy, Urjala Tokmanni Oy, Urjala Ihanus Kaisa Forssan Käyttötekstiili, Forssa

9 9 Järvinen Heidi Linden Tiina Palen Tarina Silvennoinen Sarita Syrjälä Tiia Forssan tekstiilimuseo Tyyki, Forssa Anne Marjatta Heliste, Valfabbrica, Italia Citymarket, Forssa Anne Marjatta Heliste, Valfabbrica, Italia Säästöpörssi, Forssa Korteniemen Perinnetila, Tammela Forssan ammatti-instituutti, käsi- ja taideteollisuusala, Tammela Forssan aikuisopisto, Forssa EloQ, Forssa Suomen kansallisoopperan puvusto, Helsinki Mariweera Oy, Forssa PÄÄTTÖTYÖT Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon suorittamiseksi päättävien luokkien opintoihin kuuluu kaikille pakollisena päättötyön tekeminen. Tutkinnon suorittaneen ammattinimike on artesaani ja alan perustutkinnon päättötyötä kutsutaan artesaanityöksi. Artesaanityö koostuu varsinaisesta esineen, tuotteen tai työvaiheen valmistamisesta, työn dokumentoinnista kirjallisessa osassa ja työn suullisesta esittelystä. Artesaanityöt, Puu05: 224. Halme Janne KITARAKOTELO MUUSIKON KÄDESTÄ 225. Hellen Jani KAAPPI 226. Penttilä Mari YHDISTELMÄHYLLY 227. Saarinen Ari BREAK ON THROUGH verstasrakennuksen ulko-ovi 228. Sinisalo Teemu MERBAU-LIPASTO 229. Suontausta Aleksi SCHPLONK -ruokapöytä 230. Söyring Tarja KÄSINHÖYLÄTTY NURKKAKAAPPI 231. Viljanen Ida-Sofia K-TUOLI KANSAN HUONEKALU verhoilutyö 232. Vähä-Pietilä Emilia YÖPÖYDÄT Artesaanityöt, Keramiikka05: 233. Eranti Tuula KOHTU KIVENALINEN UUS MUHKEAT JÄMÄKÄT JA MAHTAVAT HOILAARIT 234. Gustafsson Tiinamari VARTIJAT 235. Herranen Tiina KOLMIOSAINEN SEINÄRELIEFI 236. Koistinen Mirka SININEN HETKI - Marmorihenkinen astiasto 237. Kulmala Marit KOLME LIEKKIÄ 238. Kuusisto Elina VALON JA VARJON AIKA 239. Manninen Marjukka HARSOA JA RAITAA - Valaisimen variaatiot 240. Paajanen Marianne TARJOILU-, KATTAUS- JA JÄLKIRUOKA-ASTIASTO 241. Salo Pirjo MERELLISTÄ ARKEA 242. Syrjälä Niina PULLON HENKI - Tuhkalasituskokeita sähköuunissa

10 Syrjänen Jaana LISKOJEN YÖ Artesaanityöt, Tekstiili ja vaatetus05: 244. Hiukkamäki Taija Unelmieni morsiuspuku 245. Ihanus Kaisa Korsettijuhlapuku 246. Järvinen Heidi Piilokuori 247. Lindén Tiina Esineistä ystävä 248. Palén Tarina Kyuuketsuki no ishou Vampyyrin puku 250. Silvennoinen Sarita Vihkimatto 251. Syrjälä Tiia Ateljeevaate kudotusta kankaasta

11 11 NÄYTTELYT Kioskinäyttely, Linja-autoasema, Forssa Matkahuopanäyttely, Tekstiilimuseo Tyyki, Forssa Päättötyönäyttely Galleria Vinkkelissä, Forssa Oppilastöiden kevätnäyttely koululla MYYJÄISET Joulumyyjäiset vanhalla pajalla Kevätmyyjäiset koululla ja avoimet ovet STIPENDIT Kuntayhtymän hallitus 100 artesaani Ari Saarinen PUU05 artesaani Heidi Järvinen TEVA05 artesaani Marjukka Manninen SAVI05 Eila ja Taisto Heinämäki 80 artesaani Teemu Sinisalo PUU05 artesaani Taija Hiukkamäki TEVA05 artesaani Niina Syrjälä SAVI05 Intersport, Forssa 50 Tanja Luoto Savi06 KIRJASTO Koulun kirjasto on opiskelijoiden vapaassa käytössä. FAI:n kirjastosihteeri Kaisu Eldén on ollut torstai iltapäivisin klo kirjastossa paikalla.

12 12 4 OPPILASHUOLTO RUOKAILU Opiskelijat ovat saaneet yhden ilmaisen aterian koulupäivinä. Opiskelijoiden ja henkilöstön lounaan on valmistanut Tammelan kunnan päiväkodin ruokahuoltohenkilöstö oppilaitoksen omassa keittiössä. Keittiössä työskentelevät kokki Satu Niemi sekä ruokapalvelutyöntekijä Tuulikki Hjerp. KOULUTERVEYDENHUOLTO Opiskelijaterveydenhuollosta on vastannut Forssan Seudun terveydenhuollon kuntayhtymä. Ensimmäisen vuoden opiskelijat ovat käyneet terveystarkastuksessa. Lukuvuoden aikana on terveydenhoitaja Anitta Mero ollut koululla tavattavissa kerran viikossa. ASUNTOLA asuntola siirtyi Tammelan kunnan ylläpidettäväksi. Rivitalotyyppisissä asuntolarakennuksissa on 7 kpl 3 h + k + wc+ vh asuntosoluja. Lisäksi opiskelijoiden käytössä ovat yhteiset vaatehuoltotilat. Opiskelijoilla on mahdollisuus saada asumistukea opintotukikeskukselta. OPINTORAHAT KELA:n opintotukikeskus on myöntänyt edellytykset omaaville opintorahaa ja lainaa. OPISKELUKUSTANNUKSET Opiskelijat maksavat henkilökohtaiset oppikirjansa, työ- ja koulutarvikkeensa sekä asunnon ja ruoan muilta kuin ilmaisen lounaan osalta. Lisäksi tulevat raaka-ainemaksut kuvallisen ilmaisun ja oman suuntautumisalan harjoitustöihin. ILTATYÖT Opiskelijoilla on ollut mahdollisuus iltaisin tehdä oppilaitoksen tiloissa ns. omia töitä. Työturvallisuuden takia ei koneita ole saanut käyttää iltaisin. Iltatyöt on lopetettu klo TAPAHTUMIA JA VIERAITA Koulu alkoi SAVI05, PUU05 JA TEVA05 työssäoppimassa koko syyslukukauden TEVA07 ja TEVA06 muotimessuilla Helsingissä Koko koulun yhteinen ulkoilu- ja tutustumispäivä; Hämeen luontokeskus ja Torronsuo TEVA07 ja TEVA06 Toijalan kangastukussa Teva06 FAK päivillä, pukeutumisneuvojien tutkintotilaisuuden seuraaminen Savi07 retkellä Suomenlinnassa Teva06 Korteniemen perinnetilalla Savi06:n näyttöpäivä jakso alkaa Vieraita Paanankoululta Jokioisilta

13 Henkilöstökokous Forssassa Opovieraita Tampereelta ja Hämeenlinnasta vko 42 Syysloma Koko talonväen yhteinen kahvihetki Palotarkastus koululla Veteraanijuhla Tammelan koulukeskuksessa; tilan koristelu Tarina Palen TEVA05 ja Sari Saukoniemi Opiskelijatutor-koulutus Forssassa Teva07 Someron langassa Joulumyyjäiset Vanhalla Pajalla Koko koulun retki Helsinkiin, Design Museo ja Tennispalatsi jakso alkaa Instituutin yhteinen Itsenäisyyden 90-v. juhla Feeniksissä Forssassa Itsenäisyyden 90-vuotisjuhla Tammelan koulukeskuksessa; tilan koristelu Tarina Palen TEVA05 ja Sari Saukoniemi Vapaapäivä Elokuvaesitys Tali Ihantala 1944 Bio-kaaressa, Forssassa Henkilöstön joulukonsertti Forssan kirkossa Yhteinen joulujuhla sekä jouluruoka Joululoma vko 2 Eri osastojen yhteinen englanninkielinen kurssi Contextual art workshop; opettajina Aurinna Marstio ja engl. Clive Budden Kulttuurialan opettajien yhteinen kokous Oppilaskunnan kokous Päiväkoti Tammelassa 30-vuotisjuhla ruokalassa Teva05:n päättötyöpalaveri Tammelan yläasteelta opiskelijavieraita Teva05:n päättötyöpalaveri jakso alkaa Teva05 ja teva06 Toijalan Kangastukussa Teva05 SHT-Tukku Punkalaidun, opinnäytetöiden materiaalihankintoja vko 9 Talvilomaviikko Opiskelijavieraita Kuhalan koululta Kolmosten retki Lahteen ammattikorkeakoululle yhdessä viestinnän opiskelijoiden kanssa Opiskelijavieraita Linikkalan koululta Teva06:n matkahuopanäyttely Tekstiilimuseossa Forssassa Henkilökunnan kokous Forssassa jakso alkaa Teva05 Someron langassa Valintakokeet Oppilasvieraita Someron peruskoulusta Teva05 luokkaretki Tukholman vintage-myymälöihin Kolmosille työvoimatoimiston info Teva06:n näyttö Kulttuurin soveltaminen Päättötyönäyttely Vinkkelissä Forssassa Teva07:n näyttö Tuotteen valmistus ja kädentaidot, ompelutaito Tulityökurssi Avoimet ovet, kevätnäyttely ja myyjäiset koululla Saviosaston retki Tammisaareen ja Fiskarsiin

14 Viimeinen koulupäivä Kevätlukukauden päättäjäiset Feeniksissä Forssassa 14

15 15

16 16

17 17 6 UUSI LUKUVUOSI Uusi lukuvuosi alkaa tiistaina klo 9.00 Uudet opiskelijat tulevat klo Oppilaitosta ja opiskelua koskevat tiedustelut: FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI Tammelan toimipiste Kulttuuriala Norrintie TAMMELA puh toimistosihteeri Tuulikki Lähde fax internet: sähköposti:

FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI TAMMELAN TOIMIPISTE KULTTUURIALA VUOSIKERTOMUS 2006-2007 13. LUKUVUOSI

FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI TAMMELAN TOIMIPISTE KULTTUURIALA VUOSIKERTOMUS 2006-2007 13. LUKUVUOSI 1 FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI TAMMELAN TOIMIPISTE KULTTUURIALA VUOSIKERTOMUS 2006-2007 13. LUKUVUOSI Sisällysluettelo 1 Lukuvuosi 2006-2007 2 Oppilaitoksen sijainti ja tilat 3 Opetus 4 Oppilashuolto 5

Lisätiedot

FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI / TAMMELAN TOIMIPISTE KULTTUURIALA VUOSIKERTOMUS 2004 2005 - LYHENNELMÄ 11. LUKUVUOSI 1 LUKUVUOSI 2004-2005

FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI / TAMMELAN TOIMIPISTE KULTTUURIALA VUOSIKERTOMUS 2004 2005 - LYHENNELMÄ 11. LUKUVUOSI 1 LUKUVUOSI 2004-2005 1 FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI / TAMMELAN TOIMIPISTE KULTTUURIALA VUOSIKERTOMUS 2004 2005 - LYHENNELMÄ 11. LUKUVUOSI 1 LUKUVUOSI 2004-2005 Elokuussa 2004 aloitettiin uusi tekstiilin ja vaatetuksen suunnittelun

Lisätiedot

FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI / KULTTUURIALA VUOSIKERTOMUS 2003-2004 1 LUKUVUOSI 2003-2004

FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI / KULTTUURIALA VUOSIKERTOMUS 2003-2004 1 LUKUVUOSI 2003-2004 1 FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI / KULTTUURIALA VUOSIKERTOMUS 2003-2004 1 LUKUVUOSI 2003-2004 Lukuvuoden aikana valmistui 2002 aloitettu päärakennuksen peruskorjaus. Puuosasto joutui odottamaan konesalin

Lisätiedot

Onnittelut nyt valmistuville artesaaneille. Tutkintotodistus on osoitus ammatillisesta osaamisesta ja samalla se mahdollistaa jatko-opintonne.

Onnittelut nyt valmistuville artesaaneille. Tutkintotodistus on osoitus ammatillisesta osaamisesta ja samalla se mahdollistaa jatko-opintonne. 1 FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI / TAMMELAN TOIMIPISTE KULTTUURIALA VUOSIKERTOMUS 2005 2006 - LYHENNELMÄ 1 LUKUVUOSI 2005-2006 Lukuvuoden pituinen sijaisuus Tammelan kulttuurialan yksikössä on päättymässä.

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Artesaani Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 53/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015

Lisätiedot

Hyria Koulutus Oy esittäytyy. HYRIA / Leena Hietanen

Hyria Koulutus Oy esittäytyy. HYRIA / Leena Hietanen Hyria Koulutus Oy esittäytyy 1 HYRIA / Leena Hietanen 25.11.2014 Toimipisteet Hyvinkäällä: HYRIA HYVINKÄÄ Karankatu 3 5 rautatieasema HYRIA HYVINKÄÄ Uudenmaankatu 20 muuttamassa Karankadulle, mahdollisesti

Lisätiedot

Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto

Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE LÄHIHOITAJA - Lähellä sinua Sosiaali- ja terveysalan opistolla tarjoamme Sinulle mahdollisuuden hankkia ihmisläheisen ammatin, jonka työllistymisnäkymät

Lisätiedot

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov G. Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV 1.1. Työtehtävän suunnittelu Yrittäjyysosaaminen ja työelämätaidot Yrittäjyyden perus 3 ov - yrittäjyys ja yrittäjyyden

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT KAUHAJOEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT TOIMINTAOHJE Sivistyslautakunta 9.6.2010, 92 Päivitys: Sivistyslautakunta 25.5.2011 70 1 Lähtökohta Suomessa vakinaisesti asuvat lapset

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 7.9. 2009

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 7.9. 2009 ÄIDINKIELI, SUOMI, 4 OV, pakollinen opintojakso Mediaosaaminen Kielen ja kulttuurin tunteminen 2 opintoviikkoa 1. lukuvuosi 2 opintoviikkoa 2. lukuvuosi. Kirjalliset/suulliset tuotokset ja kokeet Portfolio

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi N TUTKINTOKOHTAINEN OSA LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 85/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT TYÖPAJAT 2016-2017 KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT Työpajaopinnot ovat opetussuunnitelman mukaisia syventäviä opintoja. Työpajaopinnot on tarkoitettu ensisijaisesti perusopinnot

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattiopisto OUTOKUMPU

Pohjois-Karjalan ammattiopisto OUTOKUMPU Pohjois-Karjalan ammattiopisto OUTOKUMPU KOULUTUSTARJONTA KEVÄT 2014 Pohjois-Karjalan ammattiopisto Outokumpu opiskelijoita n. 550 henkilökuntaa n. 60 3 koulutusalaa 3 toimipistettä Koulutukset haku keväällä

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala, artesaani Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Asiakaslähtöinen valmistaminen 15 osp, pakollinen tutkinnon

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutus Ammatillinen koulutus pähkinänkuoressa AMMA projekti, 2005. Ammatillinen koulutus maahanmuuttajille. YLIOPISTOT 4-7 vuotta Suomen koulutusjärjestelmä AMMATTIKORKEA- KOULUT, 4 vuotta Suomessa kaikki käyvät

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi 2015-2016

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi 2015-2016 Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2015-2016 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Mikä on ammattilukiotoiminta Torniossa? Mitä tahansa ammatillista perustutkintoa opiskeleva opiskelija voi opiskella perustutkinnon rinnalle myös ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

OPISKELIJAN NIMI: OPISKELIJANUMERO:

OPISKELIJAN NIMI: OPISKELIJANUMERO: OPISKELIJAN NIMI: OPISKELIJANUMERO: RYHMÄ: SYNTYMÄAIKA: OPETTAJATUUTORI: AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMISTA HAETAAN SEURAAVASTI (YHTEISET PAKOLLISET OPINNOT) PO110015 ÄIDINKIELI 4 Hakemus hyväksytään

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA 0 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Toimitilahuoltajan perustutkinto Hyväksytty Bovallius- ammattiopiston ja koulutuskeskus Agricolan Pieksämäen ammatillisen koulutuksen toimielimessä 29.3.2011. 1

Lisätiedot

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013. Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013. Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11. VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013 Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.2013 Kehittämiskohde: Opintopolut Mitä? Tutkintojen opintopoluissa toteutetaan

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA. Turvallisuusalan perustutkinto Turvallisuusvalvoja

VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA. Turvallisuusalan perustutkinto Turvallisuusvalvoja VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Turvallisuusvalvoja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 86/011/2014

Lisätiedot

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI Valmis -hanke Salon seudun ammattiopisto Toimintamalli Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaaminen työelämään hotelli-,

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot yhteishaku 2015 Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Opiskelijan polku 2 Mitä hyötyä? Opiskelemalla lukioaineita parannat mahdollisuuksiasi menestyä jatko-opintojen

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKE- TALOUDEN JA HALLINNON ALA Merkonomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Liiketalouden perustutkinnon tutkintokohtainen

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN OPPILAITOSTIETOJÄRJESTELMÄ (OPTI) NUORTEN AMMATILLINEN KOULUTUS 28.11.2007 1( 10) Hakuehdot Vuosi: Koulutuksen järjestäjä:

OPETUSHALLITUKSEN OPPILAITOSTIETOJÄRJESTELMÄ (OPTI) NUORTEN AMMATILLINEN KOULUTUS 28.11.2007 1( 10) Hakuehdot Vuosi: Koulutuksen järjestäjä: OPETUSHALLITUKSEN OPPILAITOSTIETOJÄRJESTELMÄ (OPTI) NUORTEN AMMATILLINEN KOULUTUS 8.11.007 1( 10) Hakuehdot Vuosi: 008 Koulutuksen järjestäjä: Oppilaitos: 10057 Salon seudun ammattiopisto Opetuspiste:

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan koulutuskokeilujen jaosto 16.3.2015 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lait

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Tiedotustilaisuus koulutuksen järjestäjille Susanna Tauriainen Tiedotustilaisuus 15.9.2008 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

santasport.fi Tutkinnon saa nopealla aikataululla, käytännönläheisesti opiskellen Tutkinnon suorittaneiden ammattinimike on Liikuntaneuvoja

santasport.fi Tutkinnon saa nopealla aikataululla, käytännönläheisesti opiskellen Tutkinnon suorittaneiden ammattinimike on Liikuntaneuvoja Opinnot kestävät 3 vuotta Opinnot koostuvat ammatillisista opinnoista 90 ov, ammattitaitoa täydentävistä opinnoista 20 ov ja vapaasti valittavista opinnoista 10 ov. Kansainvälinen vaihto-opiskelumahdollisuus

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinnon koulutuskokeilujen yhteistyöpäivä 17.3.2015 Helsinki, JHL Esedun suunnitelmia

Välinehuoltoalan perustutkinnon koulutuskokeilujen yhteistyöpäivä 17.3.2015 Helsinki, JHL Esedun suunnitelmia Välinehuoltoalan perustutkinnon koulutuskokeilujen yhteistyöpäivä 17.3.2015 Helsinki, JHL Esedun suunnitelmia Eija-Riitta Ikonen Hannele Kyrö Esedulla koulutus toteutetaan ammatillisena peruskoulutuksena

Lisätiedot

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden kehittämisen tahtotila

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Kiinteistönhoitaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 49/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula. http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula. http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/ KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/ 1. LUKUVUODEN 2012-2013 TYÖ JA LOMA-AJAT LUKUVUOSI 2012-2013 Syyslukukausi 14.8.2012 (ti) - 21.12.2012

Lisätiedot

Arkioppimisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Arkioppimisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arkioppimisen tunnistaminen ja tunnustaminen Eurooppalainen opintopolku verkosto http://eurooppalainenopintopolku.fi/index.php Leonardo kesäpäivät 2014 3.6.2014 Anne Mari Behm Savonlinnan ammatti ja aikuisopisto

Lisätiedot

ASKOLAN KUVATAIDEKOULU

ASKOLAN KUVATAIDEKOULU Vanhemmille ASKOLAN KUVATAIDEKOULU Askolan kuvataidekoulu on perustettu vuonna 1992. Koulun ylläpitäjänä toimii Askolan kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry. Koulu on antanut taiteen perusopetusta syksystä

Lisätiedot

Puuala. Huonekaluvalmistus ja koristeveisto

Puuala. Huonekaluvalmistus ja koristeveisto Puuala Huonekaluvalmistus ja koristeveisto Koulutuskeskus Sedu, Jurva Kulttuuriala Käsi- ja taideteollisuuden perustutkinto, artesaani Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen koulutusohjelma Puuala Huonekaluvalmistus

Lisätiedot

11.12.2012. Ammattistarttilaisen polku - Starttaako moottori

11.12.2012. Ammattistarttilaisen polku - Starttaako moottori Ammattistarttilaisen polku - Starttaako moottori 1 APUA MULLA EI OO OPISKELUPAIKKAA! MITÄ MÄ TEEN? Zoomausopas opiskelijoille jotka eivät saaneet 2 asteen koulutuspaikkaa Hakuaikaa myöhennettiin heinäkuulle

Lisätiedot

OPISKELIJAN NIMI: OPISKELIJANUMERO:

OPISKELIJAN NIMI: OPISKELIJANUMERO: OPISKELIJAN NIMI: OPISKELIJANUMERO: RYHMÄ: SYNTYMÄAIKA: OPETTAJATUUTORI: AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMISTA HAETAAN SEURAAVASTI (YHTEISET PAKOLLISET OPINNOT) PO110015 ÄIDINKIELI 4 PO110021 RUOTSI 1 PO110033

Lisätiedot

KOULUTUSMESSUT NISSNIKUN KOULU torstai 13.11.2014 klo 16.00-19.00

KOULUTUSMESSUT NISSNIKUN KOULU torstai 13.11.2014 klo 16.00-19.00 Nissnikun koulu Kirkkoharjun koulu KOULUTUSMESSUT NISSNIKUN KOULU torstai 13.11.2014 klo 16.00-19.00 Tervetuloa peruskoulun päättöluokkien huoltajille sekä oppilaille tarkoitettuun koulutusesittelyyn,

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Opiskelu matkailualalla. Rauma 2015 WinNova

Opiskelu matkailualalla. Rauma 2015 WinNova Opiskelu matkailualalla Rauma 2015 WinNova Asiakaspalvelu Matkailualan asiakaspalvelutilanteissa oppii mm. Käyttämään kassaa ja erilaisia ohjelmistoja Käytöstapoja ja kohteliaisuutta Toimimaan erilaisten

Lisätiedot

Kalkkisten koulu 2015 2016

Kalkkisten koulu 2015 2016 Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2015 2016 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka. Laboratorioalan Ammatillisiin Opintoihin Tutustuminen

Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka. Laboratorioalan Ammatillisiin Opintoihin Tutustuminen Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka Laboratorioalan Ammatillisiin Opintoihin Tutustuminen Tekijä: lehtori Anna-Maija Talonen, Koulutuskeskus Tavastia Muokkaus Tarja Koskinen Tutustumisjakson tarkoitus

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

OPISKELIJAPOLUN TOIMINTAMALLI

OPISKELIJAPOLUN TOIMINTAMALLI YHDESSÄ OPPIEN JA ASUEN OPISKELIJAPOLUN TOIMINTAMALLI OPISKELU SOVELTUVUUSKOKEET SOVELTUVUUSKOE KUTSU RYHMÄ JA HENKILÖKOHTAISET HAASTATTELUT PSYKOLOGISET SOVELTUVUUSTESTIT KIRJALLINEN JA KÄYTÄNNÖLLINEN

Lisätiedot

6 7- VUOTIAAT, VIRE (2008-2007 SYNT.)

6 7- VUOTIAAT, VIRE (2008-2007 SYNT.) Varhaisiän käsityön opinnoissa saadaan omakohtaisia kokemuksia käsillä työskentelystä ja käsityön erilaisista materiaaleista heti ensimmäisestä vuodesta alkaen. Alkuopetuksessa oppilas tutustuu erilaisiin

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA AIKUISILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA AIKUISILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA AIKUISILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998, 1 sekä

Lisätiedot

asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma

asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Opetussuunnitelma 3.0 /30.5.2014 1 (10) LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 1 Opintopolku asiakaspalvelun ja myynnin työtehtäviin asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO. Suunnitelma tutkinnon osien arvioimiseksi ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamiseksi

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO. Suunnitelma tutkinnon osien arvioimiseksi ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamiseksi 1 KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO 351701 PUUALAN PERUSTUTKINTO Teollisuuspuusepän koulutusohjelma, puuseppä koulutusohjelmakoodi 1536 tutkintonimikekoodi 10034 Ammatilliset tutkinnon osat 90 opintoviikkoa

Lisätiedot

Kädentaitaja keramiikka-alalla

Kädentaitaja keramiikka-alalla Kädentaitaja keramiikka-alalla Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Artesaani, keramiikka-ala Näyttöperusteisesti aikuiskoulutuksena kpedu.fi KESKI-POHJANMAAN MAASEUTUOPISTO TOHOLAMMIN YKSIKKÖ ARTESAANIOPISTO,

Lisätiedot

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Liisi Mattila ja Anu Parantainen 3.5.2016 M.O.T. monenlaisia oppijoita työpaikalla Mukana menossa: Turun kaupungin sivistystoimiala, ammatillinen

Lisätiedot

Lasitaidelinja Opinto-opas 2015-2016

Lasitaidelinja Opinto-opas 2015-2016 Lasitaidelinja Opinto-opas 2015-2016 Sisällysluettelo Tervetuloa Jamilahteen 2 Tärkeitä yhteystietoja 3 Lukuvuoden aikataulu 4 Yleistä lasitaidelinjasta 5 Opiskelujen käytännöt 7 Lähialueen palvelut 9

Lisätiedot

Paperiteollisuuden perustutkinto

Paperiteollisuuden perustutkinto Paperiteollisuuden perustutkinto Ammatti-osaamisen näyttö erikoispäällystys ja laminointi opintokokonaisuudesta Kuva: Janne Hietanummi: Valkeakosken ammattiopisto Taustaa Ammattiosaamisen näyttö suoritettiin

Lisätiedot

santasport.fi Tutkinnon suorittaneiden ammattinimike on Liikuntaneuvoja

santasport.fi Tutkinnon suorittaneiden ammattinimike on Liikuntaneuvoja santasport.fi Opinnot kestävät 3 vuotta Opinnot koostuvat pakollisista tutkinnon osista 105 osp, valinnaisista tutkinnon osista 30 osp, yhteisistä tutkinnon osista 35 osp sekä vapaasti valittavista tutkinnon

Lisätiedot

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 0 05 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Työpajassa tutustutaan rouheaan ja hienostuneempaan katutaiteesseen, erilaisiin tekemisen tekniikoihin ja jalostetaan kokeilumielellä

Työpajassa tutustutaan rouheaan ja hienostuneempaan katutaiteesseen, erilaisiin tekemisen tekniikoihin ja jalostetaan kokeilumielellä TYÖPAJAT 2015-2016 Sinulla on käsissäsi lyhyt selostus niistä kaikista työpajoista, joita voit valita ensi lukuvuodeksi. Kokeile eri mahdollisuuksia ja valitse rohkeasti uusia työpajoja. KATUTAIDE KERAMIIKKA

Lisätiedot

santasport.fi Tutkinnon saa nopealla aikataululla, käytännönläheisesti opiskellen Tutkinnon suorittaneiden ammattinimike on Liikuntaneuvoja

santasport.fi Tutkinnon saa nopealla aikataululla, käytännönläheisesti opiskellen Tutkinnon suorittaneiden ammattinimike on Liikuntaneuvoja Opinnot kestävät 3 vuotta Opinnot koostuvat ammatillisista opinnoista 90 ov, ammattitaitoa täydentävistä opinnoista 20 ov ja vapaasti valittavista opinnoista 10 ov. Kansainvälinen vaihto-opiskelumahdollisuus

Lisätiedot

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston vieraiden kielten opetusta verkossa ja integroituna ammattiaineisiin. Johanna Venäläinen

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston vieraiden kielten opetusta verkossa ja integroituna ammattiaineisiin. Johanna Venäläinen Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston vieraiden kielten opetusta verkossa ja integroituna ammattiaineisiin Johanna Venäläinen Kenelle ja miksi? Lähtökohtana ja tavoitteena on - tarjota opiskelijoille vaihtoehtoinen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAT. Vaasan ammattiopisto

OPETUSSUUNNITELMAT. Vaasan ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAT Oppimista tavalla tai toisella - Opintopolut Vaasan ammattiopistossa Vaasan ammattiopisto Kivelä Koulutustakuu NYT!, Helsinki Suunnittelun lähtökohdat (2008) Vaasan ammattiopistossa

Lisätiedot

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11. VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013 Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.2013 7.11.2013 2 Miten vastataan työelämälähtöisyyteen?? 7.11.2013 3 7.11.2013

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN ENSIMMÄISEN VUODEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE Huhtikuu 2015 Vastausprosentti: 49,9 % Vertailuryhmä: Kaikki koulutusalat kaikki oppilaitokset Lukuvuoden

Lisätiedot

Tekniikka ja liikenne: Autoalan opintoihin tutustuminen 5-10 päivää

Tekniikka ja liikenne: Autoalan opintoihin tutustuminen 5-10 päivää Tekniikka ja liikenne: Autoalan opintoihin tutustuminen 5-10 päivää Tekijä lehtori Marko Kuisma, Koulutuskeskus Tavastia. Muokkaus Tarja Koskinen Päivä 1 Sisältö Sijainti Varusteet Ohjaus Aamupäivä aloitus

Lisätiedot

Työpajassa tutustutaan rouheaan ja hienostuneempaan katutaiteesseen, erilaisiin tekemisen tekniikoihin ja jalostetaan kokeilumielellä

Työpajassa tutustutaan rouheaan ja hienostuneempaan katutaiteesseen, erilaisiin tekemisen tekniikoihin ja jalostetaan kokeilumielellä TYÖPAJAT 2014-2015 Sinulla on käsissäsi lyhyt selostus niistä kaikista työpajoista, joita voit valita ensi lukuvuodeksi. Kokeile eri mahdollisuuksia ja valitse rohkeasti uusia työpajoja. KATUTAIDE KERAMIIKKA

Lisätiedot

Puualan perustutkinto

Puualan perustutkinto Puualan perustutkinto Sisällys 2.1 Pakolliset tutkinnon osat, 45 osp... 4 2.1.1 Materiaali- ja valmistustekniikka, 30 osp... 4 2.1.2 Asiakaslähtöinen valmistustoiminta, 15 osp... 6 2.2 Valinnaiset tutkinnon

Lisätiedot

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon, artesaani, Näytön ohjeet. Forssan ammatti-instituutissa kulttuurialalla

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon, artesaani, Näytön ohjeet. Forssan ammatti-instituutissa kulttuurialalla Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon, artesaani, Näytön ohjeet Forssan ammatti-instituutissa kulttuurialalla 2 Tämä ohje on tarkoitettu käsi- ja taideteollisuusalan ammatillisten perustutkintojen

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio Noin 600 opiskelee vuosittain lukio-opintoja Voi opiskella kaikissa koulutusohjelmissa (ei Kaukovainion

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 7

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 7 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 7 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Olla-Riitta Aarikka Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA Peruskoulupohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Eläintenhoidon koulutusohjelma, Eläintenhoitaja, 3-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

Havukosken koulun yhteishakuilta 24.11.2015. Saija Tikkanen Oppilaanohjaaja

Havukosken koulun yhteishakuilta 24.11.2015. Saija Tikkanen Oppilaanohjaaja Havukosken koulun yhteishakuilta 24.11.2015 Saija Tikkanen Oppilaanohjaaja PÄÄTTÖARVIOINTI Opetussuunnitelman perusteiden mukaan päättöarvosanan tulee perustua oppilaan osaamiseen perusopetuksen päättövaiheessa

Lisätiedot

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin YHDESSÄ Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin AMISTO 2.1.2014 Anu Raudasoja HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu 1.1.2014 YHDESSÄ Teemat: 1. Tutkinnon perusteista OPSiin 2. OPSista HOPSiin

Lisätiedot

Myös alueen kunnossapito tapahtuu yhdessä opiskelijoiden kanssa.

Myös alueen kunnossapito tapahtuu yhdessä opiskelijoiden kanssa. Näyttelykenttä Mustialaan Hämeen ammatti-instituutti Mustiala luonnonvara-alan opetusta Mustiala sijaitsee Tammelassa - Lounais-Hämeessä, hyvien yhteyksin varrella. Etäisyydet Mustialasta lähinnä oleviin

Lisätiedot

KIELTENOPETUSTA TYÖSALISSA. (Jousto - Joustokaks / FOJO Orimattila) www.salpaus.fi

KIELTENOPETUSTA TYÖSALISSA. (Jousto - Joustokaks / FOJO Orimattila) www.salpaus.fi KIELTENOPETUSTA TYÖSALISSA (Jousto - Joustokaks / FOJO Orimattila) www.salpaus.fi KIELENOPPIMISEN OSA-ALUEITA: 1.KUULLUN YMMÄRTÄMINEN 2.PUHUMINEN ENGLANTI 1-2 KURSSIEN ARVIOINNIN KOHTEET: 1. Tiedonhankinta

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Rehtorin hyväksymä käsi- ja taideteollisuusalan opetussuunnitelman perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ YO pohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Maatilatalouden koulutusohjelma, Maaseutuyrittäjä, 2-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

Pehmeä lasku perustutkintoon koulutusmalli Jipot & jekut 22.4.2009

Pehmeä lasku perustutkintoon koulutusmalli Jipot & jekut 22.4.2009 Pehmeä lasku perustutkintoon koulutusmalli Jipot & jekut 22.4.2009 Maahanmuuttajanuorten VaSkooli Salon seudun koulutuskuntayhtymä Tomi Vuorela Mervi Leino 1 Pehmeä lasku perustutkintoon koulutusmallin

Lisätiedot

Ennakointikamari LVIS

Ennakointikamari LVIS Ennakointikamari LVIS LVIS-alojen ammatillisen koulutuksen tarjonta ja kysyntä pääkaupunkiseudulla Minkälaisiin tehtäviin oppilaitoksista valmistutaan? Sähkö-ja automaatiotekniikan perustutkinto Sähkö-

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä KÄSI- TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO

Sastamalan koulutuskuntayhtymä KÄSI- TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Sastamalan koulutuskuntayhtymä Koul KÄSI- TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Kuvi Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina - Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat Valinnaiset opinnot

Yhteiset tutkinnon osat Valinnaiset opinnot Yhteiset tutkinnon osat Valinnaiset opinnot Pakollisten opintojen lisäksi yhteisiin tutkinnon osiin liittyy valinnaisia opintoja yhteensä 16 osp Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 3 osp Matemaattis-luonnontieteellinen

Lisätiedot

HARJAVALLAN LUKIO KOULUN YHTEYSTIEDOT HARJAVALLAN LUKIO. Myllykatu 10 29200 Harjavalta. OSOITE Harjavallan lukio

HARJAVALLAN LUKIO KOULUN YHTEYSTIEDOT HARJAVALLAN LUKIO. Myllykatu 10 29200 Harjavalta. OSOITE Harjavallan lukio KOULUN YHTEYSTIEDOT OSOITE Harjavallan lukio YHTEYSHENKILÖT Risto Tenhunen Rehtori GSM 0444325321 Satu Metso Koulusihteeri GSM 0444325322 Riitta-Liisa Kortetjärvi Opinto-ohjaus 0444325324 SÄHKÖPOSTIT etunimi.sukunimi@harjavalta.fi

Lisätiedot

KATUTAIDE KERAMIIKKA

KATUTAIDE KERAMIIKKA TYÖPAJAT 2012-2013 Sinulla on edessäsi lyhyt selostus niistä kaikista työpajoista, joita voit valita ensi lukuvuodeksi. Kokeile eri mahdollisuuksia ja valitse rohkeasti uusia työpajoja. KATUTAIDE Työpajassa

Lisätiedot

Onneksi olkoon, sinut on valittu Stadin ammattiopiston opiskelijaksi Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkintoon!

Onneksi olkoon, sinut on valittu Stadin ammattiopiston opiskelijaksi Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkintoon! Onneksi olkoon, sinut on valittu n opiskelijaksi Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkintoon! Opintosi alkavat tiistaina 11.8.2015 klo 10.00 osoitteessa Haapaniemenkatu 7 9. Sisäänkäynti pääovesta, josta

Lisätiedot

Ajankohtaista. Taidelukioviikko 21.1. 25.1.

Ajankohtaista. Taidelukioviikko 21.1. 25.1. Ajankohtaista Taidelukioviikko.. 5.. Lopputyönäyttely Muutos.. alkaen, näyttelyyn voi tutustua koulupäivien aikana 8.. saakka Promenadikonsertti ti.. klo 8:0 Melartinsalissa, vapaa pääsy, ohjelma 0 Kevyen

Lisätiedot

LUKIOINFOA 9-luokille syyskuu 2015

LUKIOINFOA 9-luokille syyskuu 2015 rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio Koulukatu 2, 55100 Imatra www.imatranyhteislukio.fi LUKIOINFOA 9-luokille syyskuu 2015 IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN LUKIOKOULUTUS PÄIVÄLUKIO 350 opiskelijaa IB-LUKIO

Lisätiedot

LUUMÄEN PERUSKOULUJEN JA LUKION HENKILÖSTÖ 2014 2015

LUUMÄEN PERUSKOULUJEN JA LUKION HENKILÖSTÖ 2014 2015 LUUMÄEN PERUSKOULUJEN JA LUKION HENKILÖSTÖ 2014 2015 KANGASVARREN KOULU Rehtori Timo Piesanen Opettajat Luokat Maija Parkkari-Räty Maaret Liikkanen Kaisa Jääskeläinen Tarja Käyhty Simo Jääskeläinen Timo

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinto - koulutuskokeilu 2014-2018 Turun ammatti-instituutti Aikuiskoulutus Välinehuoltoalan perustutkinto

Välinehuoltoalan perustutkinto - koulutuskokeilu 2014-2018 Turun ammatti-instituutti Aikuiskoulutus Välinehuoltoalan perustutkinto Välinehuoltoalan perustutkinto - koulutuskokeilu 2014-2018 Turun ammatti-instituutti Aikuiskoulutus Välinehuoltoalan perustutkinto 18.5.2015 Erkkilä-Ojala Tarja 1 Koulutuskokeilut 2014-2018 Välinehuoltoalan

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Tutkinnon, opetuksen ja arvioinnin tietomalli, luonnos

Tutkinnon, opetuksen ja arvioinnin tietomalli, luonnos , opetuksen ja arvioinnin tietomalli, luonnos OPH Koulutusala Opintoala / Osaamisala Koulutusohjelma Tutkintonimike Koulutuksen järjestäjä & Työelämä Opiskelija & Opettaja Koulutus Hakemus Koulutuksen

Lisätiedot

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 18.11.2014 Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 1.8.2015 Heljä Järnefelt erityisasiantuntija Tutkinnon perusteet perustuvat uusiin lakeihin Avaa hyperlinkki Laki ammatillisesta koulutuksesta

Lisätiedot

LUKIOINFOA 9-luokille marraskuu 2014

LUKIOINFOA 9-luokille marraskuu 2014 rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio Koulukatu 2, 55100 Imatra www.imatranyhteislukio.fi LUKIOINFOA 9-luokille marraskuu 2014 IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN LUKIOKOULUTUS PÄIVÄLUKIO 384 opiskelijaa

Lisätiedot