VUOSIKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKERTOMUS 1.1. 31.12.2013"

Transkriptio

1 IKAALISTEN SEURAKUNTA VUOSIKERTOMUS ODOTTELUA Viime vuoden ehdoton puheenaihe oli kuntaliitokset ja niiden myötä syntyvät uudet seurakuntayhtymät. Teema oli toistuvasti esillä esimieskoulutuksissa ja myös hiippakunnan yhteisessä työkokouksessa syyskuulla. Kokous videoitiin hiippakunnan kaikkien seurakunnan työntekijöille. Uusi seurakuntamalli on parhaillaan työn alla kirkolliskokouksessa ja tuloksia odotellaan syksyllä Vaikka seurakunnat tekisivätkin perusratkaisunsa uudesta seurakuntarakenteesta, vielä on odotettava kuntauudistusratkaisua, joka sekin näyttää siirtyvän vuodelle Rakenneuudistus on siis merkinnyt odottelua: Mitkä asiat ovat yhteisiä, virat, kiinteistöt, toiminnat, palvelut. Muuttuuko seurakuntaviran luonne ja mitkä asiat voi tehdä seurakuntalaisten kanssa yhdessä. Varojen väheneminen luonnollisen poistuman ja kirkosta eroamisen myötä laittaa pohtimaan seurakunnan ydintehtävää. Tässä tehtävässä Ikaalisten seurakunta ei ole yksin ja eri vertailuissa seurakuntamme on pärjännyt näppituntumalta ehkäpä keskimääräistä paremmin. Vuonna 2013 seurakunnalla oli yhteensä viisi kiinteistöihin kohdistuvaa kysymystä: Olokolon ja Kivipappilan käyttö, kirkon korjaus, Luhalahden kirkon ylläpito ja Koivikon leirikeskuksen majoitustilan uusiminen. Kesällä vuokrasimme Olokolon kirpputoripäätyä lukuun ottamatta koulun tilapäistiloiksi. Kivipappila meni Mielihyvä ry:n kokoontumispaikaksi. Luhalahden kirkon ylläpitoon osoitettiin testamentti, Ikaalisten käsi- ja taideteollisen oppilaitoksen (Ikata) kanssa tehtiin sopimus kirkon vaiheittaisesta entisöinnistä. Ainoastaan Koivikon majoitusrakennuksen uusiminen odottaa ratkaisuaan. Ikaalisten seurakunnan taloushallinto valmistautui syksyllä Kirkon Palvelukeskukseen (Kipaan) siirtymistä. Koulutus kuormitti erityisesti talouspäällikköä ja taloustoimiston toimistosihteeriä. Samoin tehtiin myös sähköisen kalenterin käyttöönotto päätös, jonka varalta hankittiin näytölliset puhelimet. Toiminnalliselta kannalta merkittävää oli Pyhä Parkki -jumalanpalvelusten aloittaminen seurakuntakeskuksessa. Aikuistyössä käynnistyi "Kaupungissa tuulee prosessi, jonka tarkoituksena on toteuttaa ns. Andreas menetelmää seurakuntalaisten kohtaamisessa. Johdantoon ei valitettavasti pysty nostamaan kaikkea hyvää ja arvokasta, mitä sitoutunut työyhteisö on vuodenaikana toteuttanut. Parasta on siis lukea työmuotojen kertomukset läpi huolella. Esko Mattila

2 HALLINTO Kirkkovaltuusto Jäsenet vuosina (19 hlö): Aila Anna, Haavisto Mirjami, Haveri Juhani, Kauppila Eero, Kauppila Suvi, Kivikari Seija, Lammi Tiina, Löytämäki Mika, Majalahti Auli (puheenjohtaja), Mansoniemi Juha, Mäenpää Åsa, Ojanen Mirja, Salo Miikka, Sorjonen Leo, Talonen Tuula (varapuheenjohtaja), Teuho Marja, Tuohitaival Irma, Veijalainen Esko ja Vilppo Terttu. Kirkkovaltuusto kokoontui vuoden aikana neljä (4) kertaa. Tärkeimpiä päätöksiä: 1. kokous , läsnä 18/19, Kirkkovaltuusto valitsi kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi Auli Majalahden ja kirkkovaltuuston varapuheenjohtajaksi Tuula Talonen vuosille valitsi kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi Miikka Salon sekä hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Leo Sorjonen. Muiksi jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäseniksi valittiin Juha Mansoniemi (Esko Veijalainen), Tiina Lammi (Åsa Mäenpää), Juhani Haveri (Eevaliisa Juurijärvi), Terttu Vilppo (Margit Alanen), Irma Tuohitaival (Hannamari Kariaho). päätti hyväksyä lisäbudjetin tuolihankintaa varten euroa sekä gospelkuoron perustamista ja kirkkokuoron vetämistä varten euroa. päätti hyväksyä suositussopimuksen toimituspalkkioista alkaen. Lisäksi hyväksyttiin seuraavat toimituspalkkiohinnat: kylpylähartaus 65 euroa; päiväjuhla 62 euroa; kinkerit 62 euroa; kanttorille, jolla ei ole virassa edellytettävää kelpoisuutta, maksetaan 90% määrätystä toimituspalkkiosta. päätti hyväksyä poikkeuksen toimituspalkkiosopimukseen, siten että kanttorin tehtävistä maksettavat toimituspalkkiot voivat ylittää 220 euroa vuorokaudessa, jos työtehtävien hoitaminen sitä vaatii. Tätä käytäntöä noudatetaan vain poikkeustapauksessa, muutamana päivänä vuoden aikana, jos työtehtäviä ei voida muutoin järjestää. 2. kokous , läsnä 17/19, Kirkkovaltuusto hyväksyi tilinpäätöksen 2011 ja myönsi vastuuvapauden seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille hyväksyi strategialuonnoksen Ikaalisten seurakunnan strategiaksi vuosille kokous , läsnä 18/19, Kirkkovaltuusto merkitsi tiedoksi taloudellisen katsauksen seurakunnan tilasta alkuvuodelta hyväksyi budjettimuutoksen koskien arkilounaan tuottoja. Arkilounaan tuotot euroa siirretään diakonian budjetista keittiötoimen budjettiin. päätti muuttaa talousarvion sitovuustasoja päätti seurakunnan tuloveroprosentiksi vuodelle ,85% päätti lakkauttaa täyttämättä olleet vahtimestari/siivoojan, seurakuntamestarin ja suntion virat. 4. kokous , läsnä 15/19, Kirkkovaltuusto merkitsi tiedoksi taloudellisen katsauksen seurakunnan tilasta loppuvuonna hyväksyi vuoden 2014 talousarvion, sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille hyväksyi seuraavat budjettilisäykset vuodelle 2013: Alakerran aulan uusi toimistohuone euroa, kivipappilan tulot euroa, Olokolon tulot euroa, neuvoston menot euroa, Kipan teettämät henkilöstön koulutuksesta aiheutuvat matkakulut euroa. hyväksyi kirkkoneuvoston ohjesäännön muuttamisen. Kirkkoneuvosto Jäsenet (7 hlö): Haveri Juhani, Lammi Tiina, Mansoniemi Juha, Mattila Esko (khra, puheenjohtaja), Salo Miikka (varapuheenjohtaja), Tuohitaival Irma ja Vilppo Terttu. Kirkkoneuvosto kokoontui vuoden aikana kymmenen (8) kertaa. Tärkeimpiä päätöksiä:

3 1. kokous , läsnä 5/7, Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosille päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee vuoden ensimmäisessä kokouksessaan kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan, viisi muuta jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. hyväksyi kirkkoherran viranhaltijapäätökset vuodelta 2012 hyväksyi talouspäällikön viranhaltijapäätökset ja pitämättömät vapaat vuodelta päätti esittää kirkkovaltuustolle lisäbudjetin hyväksymistä yhteensä euroa gospelkuoron perustamista, kirkkokuoron vetämistä sekä tuolihankintaa varten. päätti esittää kirkkovaltuustolle suositussopimuksen toimituspalkkioista hyväksymistä. Lisäksi esittää kirkkovaltuustolle seuraavien toimituspalkkioiden hyväksymistä: kylpylähartaus 65 euroa, päiväjuhla 62 euroa, kinkerit 62 euroa. päätti esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi muutosta toimituspalkkiosopimukseen siten, että kanttorin tehtävistä maksettavat toimituspalkkiot voivat ylittää 220 euroa vuorokaudessa, jos työtehtävien hoitaminen sitä vaatii. Tätä käytäntöä noudatetaan vain poikkeustapauksissa, muutamana päivänä vuoden aikana, jos työtehtäviä ei voida muutoin järjestää myönsi Lähetysapu Ry:lle vapautuksen Olokolon vuokrasta kokous , läsnä 6/7, Kirkkoneuvosto hyväksyi vuoden 2011 tilinpäätöksen ja luovutti sen tilintarkastajille tarkastettavaksi. käsitteli strategialuonnoksen ja esitti sen hyväksymistä kirkkovaltuustossa. 3. kokous , läsnä 6/7, Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että arkilounaan tuotot euroa siirretään diakonian budjetista keittiötoimen budjettiin. päätti esittää kirkkovaltuustolle talousarvion sitovuustasojen muuttamista päätti, että jäljelle jääneet IPP Oy:n osakkeet jätetään seurakunnan omaisuuteen toistaiseksi. hyväksyi talouspäällikön laatiman uuden tilavuokrahinnaston. hyväksyi yhteistyötoimikunnan laatiman uuden työntekijöiden ja luottamushenkilöiden muistamiskäytännön. Lisäksi päätettiin, että muistetaan myös eläkkeellä olevia työntekijöitä hautajaisissa adressilla ja kukilla. hyväksyi yhteistyötoimikunnan laatiman uuden työsuojelun toimintaohjelman Ikaalisten seurakuntaa sitovaksi. päätti perustaa varainhankinta ja rakennustoimikunnan Koivikon uutta majoitusrakennushanketta varten 4. kokous , läsnä 7/7, Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle seurakunnan tuloveroprosentiksi 1,85% vuodelle päätti että kirkkoherra ja talouspäällikkö laativat suunnitelman kiinteistöistä, jossa on huomioitu vähennystarve. Suunnitelma sisältää kaikkien tilojen uudelleen organisoinnin sekä realisointisuunnitelman hinta-arvioineen ja kustannussäästöineen. Suunnitelma on tehtävä vuoden 2013 loppuun mennessä. päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se lakkauttaa täyttämättä olleet vahtimestari/siivoojan, seurakuntamestarin ja suntion virat. totesi, että Laina Maria Pertan testamentin tahto on täytetty, hautainhoito voidaan lopettaa ja testamenttirahasto lakkauttaa. Jäljellä olevat varat siirretään seurakunnan tilille Luhalahden kirkon käyttöön. 5. kokous, , läsnä 6/7, Kirkkoneuvosto hyväksyi Olokolon ja Kivipappilan tilojen vuokraamisen. päätti jatkaa Johanna Eräsen virkasuhdetta ja päätti käynnistää viran julistamisen haettavaksi kevään 2014 aikana. kävi läpi kirkkoa koskevat vakuutusyhtiön suojeluohjeet ja päätti että vakuutusyhtiön vaatimat investoinnit tehdään 3 vuoden sisällä. päätti esittää kirkkovaltuustolle kirkkoneuvoston ohjesäännön muuttamista. 6. kokous , läsnä 6/7, Kirkkoneuvosto hyväksyi kirkkoherran tekemät viranhaltijapäätökset hyväksyi talouspäällikön tekemät viranhaltijapäätökset päätti varata määrärahan 2014 vuoden budjettiin Ikaalisten kirkon lisäeristystyötä varten ja päätettiin että asian valmistelua jatketaan kiinteän omaisuuden tarkastusryhmässä.

4 päätti esittää kirkkovaltuustolle budjettimuutosten hyväksymistä seuraavasti: alakerran aulan uutta toimistohuonetta varten euroa, kivipappilan tulot euroa, Olokolon tulot euroa, neuvoston menot euroa sekä Kipan teettämät matkat euroa päätti hyväksyä Pertti Niemen tekemän testamentin vastaanotettavaksi. päätti perustaa Luhalahden kirkon ylläpito- ja kunnostustoimikunnan. 7. kokous , läsnä 6/7, Kirkkoneuvosto päätti esittää valtuustolle Koivikon uuden majoitustilan rakentamista. Päätettiin myös, että tilataan piirustukset majoitustiloista välittömästi ja käynnistetään julkinen tarjouskilpailu kevään aikana. 8. kokous , läsnä 6/7, Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2014 talousarvion, sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille hyväksymistä. päätti kolehtikohteista keväälle 2014 hyväksyttiin Marko Koskisen kanssa tehtävä toistaiseksi voimassa oleva urkuisännöintisopimus. Urkuisännöinnin tarpeellisuutta tarkastellaan kirkkoneuvostossa vuosittain. päätti hyväksyä talouspäällikön esittämät vaativuusryhmä muutokset sekä tiimivastaavalisän. päätti myöntää erityisen perusteen talouspäällikön palkkaukseen. päätti hyväksyä uuden hinnaston Ikaalisten seurakunnan hautaustoimen maksuiksi. Hautausmaan katselmusta ei pidetty vuonna Seurakunnan kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastus Jäsenet (4 hlö): Harjuntausta Tapani, Niinimäki Jouko, Saarela Reijo (puheenjohtaja) ja Kauppila Eero. Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastuksia tehtiin vuoden aikana yksi, joka keskittyi Luhalahden kirkon asioihin. HENKILÖKUNTA Henkilöstö Virat Työsuht. Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Pysyväisluonteinen henkilöstö - kokoaikaiset osa-aikaiset Määräaikainen henkilöstö - kokoaikaiset osa-aikaiset Yhteensä: Henkilöstömäärä vuoden vaihteessa on 30. Ikaalisten seurakunnassa oli virkoja vuoden lopussa 13, joista 12 on täytettynä. Yhtä virkaa hoitaa sairasloman sijainen ja yksi virka on täytetty määräaikaisesti. Virat: Kirkkoherra 100 % täytettynä Kappalainen 100 % täytettynä Seurakuntapastori 100 % täytettynä Diakonissa, 2 kpl 100 % täytettyinä, määräaikainen vs. diakonissa hoitaa toista virkaa Kanttori 100 % täytettynä, määräaikainen vs. kanttori hoitaa Talouspäällikkö 100 % täytettynä Toimistosihteeri, tal.tsto 100 % täytettynä

5 Toimistosihteeri, virasto 100 % täytettynä Seurakuntapuutarhuri 100 % täytettynä Seurakuntamestari 100 % täytettynä Nuorisotyönohjaaja, 2 kpl 100 % täytettyinä Työsuhteinen vakinaisluonteinen henkilöstö: Seurakuntaemäntä 100 % toistaiseksi voimassa oleva Keittäjä-siivooja, 2 hlö 100 % toistaiseksi voimassa olevat Kiinteistötyöntekijä 100 % toistaiseksi voimassa oleva Talonmies 42 % toistaiseksi voimassa oleva Lastenohjaaja, 3 hlö 100 % toistaiseksi voimassa olevat Aikuistyön sihteeri 100 % määräaikainen saakka Työsuhteinen tilapäinen henkilöstö : Keittiötyöntekijät, 2 hlö % määräaikaisia tarvittaessa töihin kutsuttavia Suntio sijainen 0-50 % määräaikainen tarvittaessa töihin kutsuttava Toimistosihteeri 100 % määräaikainen saakka, tilapäisapu virastolla Hautaustoimen kausityössä oli vuonna 2013 yhteensä 12 työntekijää erimittaisissa työsuhteissa kaudella Suntion kirkonpalvelustyössä sekä kiinteistön ylläpitotyössä oli kesäkaudella yksi työntekijä. Suntion vapaaviikonloppujen sunnuntain työt on hoidettu osittain myös vapaaehtoistyöntekijöiden avulla. Vapaaehtoisia suntioita on seurakunnalla kolme. Kesäkaudella kirkko-oppaaksi palkattiin yksi nuori noin kuuden viikon jaksoille. Lisäksi keittiötoimi työllistää tarvittaessa tulevia tuntityötekijöitä tarpeen mukaan, tilinpäätöshetkellä työssä oli 2. Nuoriso- ja rippikoulutyössä oli kuluneena vuonna oman henkilökunnan lisäksi leirityössä nuorisotyöntekijä sekä leiriisännät ja isoset. Ikaalisten kaupungin kanssa on sopimus nuorisotyön jakamisesta siten että kaupunki korvaa seurakunnalle 17 työpäivän kustannuksen. Sopimus oli tilinpäätöshetkellä voimassa Ikaalisten Kylpylä Oy:n kanssa on sopimus jossa kylpyläpapin tehtävistä korvataan seurakunnalle 10 % kappalaisen viran palkkauksesta. Osan tehtävistä hoitaa Kansan Raamattuseura, minne seurakunta tilittää osan saamastaan korvaussummasta. Koko henkilökunnan työntekijäkokouksia pidettiin vuoden aikana 10. Tyky-toimintana henkilökunnalle on tarjottu työnantajan rahallisesti tukemia liikuntalippuja, hierontaa, jalkahoitoa ja hengellisen lehden tilaamista kotiin. Työntekijöiden yhteinen tyky-matka toteutettiin tilikaudella Tampereelle. Henkilökunta vietti yhteisen jouluaterian. Työnantaja muistaa työntekijöitä merkkipäivinä, sekä palvelusvuosista. Työsuhderuokailu on järjestetty sopimusruokailuna, monipuolisella tarjonnalla, erityyppisiin ruokailupaikkoihin. Lisäksi työnantaja on järjestänyt työterveyshuollon, joka sisältää lakisääteisten vaatimusten lisäksi perustason sairaanhoitopalvelut. Työterveyshuolto on ostettu Työterveys Akaasiasta. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma on laadittu vuosille

6 Henkilökunta kävi työsuojeluhenkilöstön vaalit joulukuussa 2009 ja valitsi työsuojeluvaltuutetun sekä kaksi varavaltuutettua vuosille Seurakunnan työsuojelupäällikkönä toimii virkansa puolesta talouspäällikkö, vaaleilla valittuna työsuojeluvaltuutettuna toimi Raili Järvi. Koko kauden ajan ensimmäisenä varavaltuutettuna on toiminut Elisabeth Nyberg ja toisena varavaltuutettuna luottamusmies Juha Aila. Heistä koostuva yhteistyötoimikunta kokoontui vuoden aikana viisi kertaa. Henkilökunnan keski-ikä oli 50 vuotta; edellisen vuoden vaihteessa oli keski-ikä 50 vuotta.

7 VÄESTÖMUUTOKSET Seurakunnan läsnä oleva jäsenmäärä kertomusvuoden 2012 lopussa oli 6209 henkeä. Muutos edelliseen vuoteen oli -59 jäsentä. Vuoden 2012 jäsenmäärät sisältävät -13 korjauserän aikaisemmilta vuosilta, jäsenmäärä korjattiin vastaamaan Kirjuri ohjelman tilastoja. Seurakunnan läsnä olevan väestön muutos on yhteensä -645 seurakunnan jäsentä vuosina , eli 10 vuodessa. Väestömuutokset Kastetut Kuolleet Srk:aan muuttaneet Srk:sta muuttaneet Kirkkoon liittyneet Kirkosta eronneet Siirto poissaoleviin * Siirto poissaolevista * Tulleet yhteensä Poistuneet yhteensä Läsnäoleva väestö Muutos *Poissaolevien tilastointi Kirjurissa ei vielä valmis tilinpäätöksen tekohetkellä. Poissaolevat tarkoittavat ulkomaille muuttaneita Suomen kansalaisia. Poissaolevilla on hyvin vähäinen merkitys kirkollisverokertymään.

8 TALOUSARVIOSSA HYVÄKSYTTYJEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN ARVIOINTI Tilastotietoja (lukumäärä, osallistujia) lkm osall. lkm osall. lkm osall. lkm osall. lkm osall. lkm osall. lkm osall. Jumalanpalvelukset Ehtoollisen vietto Kasteita Vihkimisiä Siunauksia Maahan kätkemiset (tilastoitu ensimmäisen kerran 2009) SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA Jumalanpalveluselämä (210) Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi: Esko Mattila 1. Tehtäväalueen toiminta-ajatus: Toimintavuoden aikana todettiin tarve kehittää jumalanpalvelusta osallistavampaan suuntaan. Juha Aila on aiemmin suorittanut hiippakunnan pitkän jumalanpalveluskoulutuksen ja sai tilaisuuden kerätä ympärilleen ryhmän miettimään jumalanpalveluksen haasteita. Seuraavat elementit olivat keskeisiä: 1. Suunnitteluryhmien saaminen jokaiseen jumalanpalvelukseen. 2. Musiikin monipuolisuus 3.Saarnojen elävyys ja havainnollisuus. Esirukouksen nouseminen suoremmin seurakunnan tarpeista ja uskonkokemuksesta. 4. Jumalanpalveluksessa kävijöiden tutustuttaminen toisiinsa. 2. Tehtäväalueen perustoiminta: Ikaalisten seurakunnassa vietettiin vuonna 2013 yhteensä 77 jumalanpalvelusta, joissa oli osallistujia yhteensä Seuraavassa taulukossa ovat yksityiskohtaiset tiedot ja vertailuluvut kahdelta edelliseltä vuodelta messut sanajp:t osallistujia yht ehtoollisvieraita yht Koulu- ja oppilaitosjp:t edellisissä osallistujia yht Syksyllä 2013 perustettiin jumalanpalveluksen vastuuryhmä. Sen tehtävänä on ensinnäkin tehdä jumalanpalveluselämän vuosisuunnitelma ja toiseksi kehittää monipuolisesti jumalanpalveluksia. Tavoitteena on esimerkiksi lisätä kutsujumalanpalveluksia ja saada seurakuntalaisia erilaisiin tehtäviin. Erilaisin keinoin pyritään yhteisöllisyyteen ja osallisuuteen.

9 Pyhäparkki -messut aloitettiin keväällä 2013 ja niitä jatkettiin syksyllä noin kerran kuussa seurakuntakeskuksen kirkkosalissa. Pyhäparkkeja on suunnittelemassa ja toteuttamassa suuri seurakuntalaisten joukko eri tehtävissä aina messun juontamisesta, rukouspalvelijoihin, kirkkokahvittajiin ja ihmisten kohtaajiin. Jokaisessa Pyhäparkissa on parisenkymmentä seurakuntalaista eri tehtävissä. Musiikista on vastannut nuorten aikuisten bändi. Tavoitteena on ollut antaa reilusti tilaa seurakuntalaisten omille ideoille, suunnittelulle, lahjoille ja luoville toteutustavoille, sekä kiinnittää huomiota ihmisten kohtaamiseen ja yhteisöllisyyteen. Kävijöitä Pyhäparkissa on vuonna 2013 ollut noin henkilöä kaikenikäisiä seurakuntalaisia - niin päiväjumalanpalveuksessa useammin kuin harvemminkin käyviä. 3. Resurssit: Kirkkoherra, kappalainen, seurakuntapastori Aikuistyö (213) Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi: Kari Salo 1. Tehtäväalueen toiminta-ajatus: Uutta etsivä, luova ja paikallisia yhteistyöverkkoja etsivä ja vahvistava toiminta, jossa kehitetään monimuotoisia tapoja ikaalilaisten kohtaamiseen ja mukaan saamiseksi oman seurakuntansa rakentamiseen. 2. Tehtäväalueen perustoiminta: Majatalo-illat, miestenillat, naisten kahvila, raamattuopetus, konsertit, nuorten aikuisten Komsi, vapaaehtoisprojektit, Andreas-toiminta, oppilaitosyhteistyö 3. Resurssit: Aikuistyön sihteeri, pappi, aikuistyön vastuuryhmä, vapaaehtoiset Tavoite 1 Yhdessä tekemisen lisääminen Miesten talkoomatka Palamuseen toteutui heinäkuussa. Miestyön puitteissa toteutettiin myyntipiste SataHäme Soi-juhlien aikana hyvällä menestyksellä. Majataloiltojen ( 6 )ja Pyhäparkki-toiminnan puitteissa vapaaehtoiset olivat mukana yhteisessä tekemisessä kiitettävästi. Kaupungissa tulee-tapahtuma/prosessi käynnistyi, ja sen painopisteeksi kiteytyi seurakuntalaisten yhdessä toteuttama kutsukampanja uusien ihmisten tavoittamiseksi seurakunnan toimintaan.seurakuntien yhdessä tekeminen toteutui Kaupungissa tuulee tapahtuman lisäksi Missio-Ikaalinen tapahtumassa marraskuussa. Tavoite 2: Raamattuopetuksen vahvistaminen Raamattuluentoja ( 7 ) pidettiin aikuistyön sihteerin toimesta ja lisäksi toteutui kaksi raamattu-viikonloppua. Kylpylässä pidettiin Sanan ja Sävelen iltoja viikottain ja Koivikon miestenilloissa ( 8) Sana oli esillä miesten omakohtaisten elämäntarinoiden kautta. Tavoite 3: Seurakuntatoiminnan arkistaminen Konsertteja järjestettiin ihmisten tavoittamiseksi useita: Exit-yhtye maaliskuussa,

10 Peter Joukainen Kylpylässä pääsiäisenä, Joel Hallikainen heinäkuussa Röyhiön kesäteatterissa, Kaunis ihminen-konsertti syyskuussa ja Johanna Kurkelan joulukonsertti. Yhteistyössä artistiopiskelijoiden kanssa toteutettiin joulukonsertti Altin salissa. Yhteydenpitoa koulujen, ja Kylpylän kanssa jatkettiin. Kaupungin työntekijöiden jouluateria toteutettiin seurakuntakeskuksessa. Kaupungin kulttuuritoimen kanssa järjestettiin yhdessä elokuvatoimintaa Ikatan auditoriossa. Pyhäparkki-toimintaa ja Majataloiltoja kehitettiin matalan profiilin kohtaamispaikoiksi sanomasta tinkimättä. Muut Seurakuntatilaisuudet (214) Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi: Esko Mattila 1. Tehtäväalueen toiminta-ajatus: Järjestää kertaluonteisia tapahtumia tai sarjoja, jotka on suunnattu koko seurakunnalle 2. Tehtäväalueen perustoiminta: kinkerit, seurakuntaillat, kesäseurat, yksittäiset tilaisuudet 3. Resurssit: Papisto, kanttori, aikuistyön sihteeri. Satunnaisesti muut hengellisen työn tekijät Tavoite 1: Toteutus: Tavoite 2: Toteutus: Tavoite 3: Toteutus: Kinkerit koko kylä tapahtuma Teeman valinnalla pyritään vaikuttamaan yhteistä mielenkiintoa valittuihin aiheisiin. Kinkeripiirejä yhdistettiin edelleen ja haettiin mielekästä koko tilaisuuksille. Sopiva koko on henkilöä, joka määrä edelleen mahtuu maaseutukoteihin. Kesäseurat kylillä ovat vakiinnuttaneet paikkansa kyläkunnissa. Niitä pidettiin 7 tilaisuutta, joissa oli keskimäärin osallistujia 35 henkilöä Kaupungissa tuulee tapahtuma, jossa etsitään ikaalilaista hengellisen elämän ymmärtämistä ja kieltä. Projekti kestää n. 3 v Yhteistyössä Agape Euroopan Seppo Niemeläisen ja Ilkka Puhakan kanssa haemme toimivan toteutusmallin. Kaupungissa tuulee tapahtuman koulutustilaisuuksia pidettiin 2kpl, joista toinen helluntaiseurakunnassa. Osallistuimme myös yhdessä vapaiden suuntien kanssa Missio Ikaalisten toteuttamiseen. Seurakuntavierailuja, elävöittämään ja virkistämään perustoimintaa. Muusikko Kasai Jnofinn vieraili seurakunnassa ja esitti gospelmusiikkia eri tilaisuuksissan seurakunnassa. Kaupungin kultturiviikon yhteydessä Kasai piti n. ½ tunnin minikonsertin Ikaalisten yhteiskoululla. Seurakunnassa vieraili Mahase-ryhmä, israelilaisia ja arabialaisia nuoria, jotka tahtovat välittää evankeliumia muuttavana voimana ja rauhan perustana Lähi-idässä. Todella tärkeä työ ja ikkuna Lähi-Itään.

11 Musiikkityö (220) Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi: Johanna Eränen 1. Tehtäväalueen toiminta-ajatus: Musiikki on osa seurakunnan jumalanpalveluselämää, julistustyötä ja yleistä seurakuntatyötä. Musiikkityö on oma itsenäinen työmuotonsa, mutta se läpäisee myös seurakunnan kaikki muut työmuodot. 2. Tehtäväalueen perustoiminta: Jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset, kuorotoiminta, konserttitoiminta, hengellinen musiikkikasvatus sekä yhteistyö paikkakunnan muiden musiikkitahojen kanssa. 3. Resurssit: Seurakunnassa on yksi päätoiminen kanttorin virka, jota kirkkomusiikinopiskelija Johanna Eränen on hoitanut määräaikaisena viranhaltijana, muut sijaiskanttorit ovat toimineet toimituspalkkioperusteisesti. Molemmissa kirkoissa (Ikaalinen, Luhalahti) on urut ja piano. Srk-keskuksessa, joka toimii myös kuorojen harjoituspaikkana, on flyygeli ja kaksi pianoa, Olokololla piano ja Koivikossa sähköpiano. Nuotistoa säilytetään urkuparvella, viraston kirjastossa sekä srk-keskuksen alakerran varastossa. Tavoite 1: Jumalanpalvelustoiminnan elävöittäminen ja musiikillinen terävöittäminen, gospelmusiikin aseman vahvistaminen jumalanpalvelustoiminnassa. Ikaalisten kirkkokuoron ja Luhalahden kirkkokuoron lisäksi on käytetty lisäksi paikkakunnan muita kuoroja, soitinryhmiä ja solisteja (sekä laulajia että soitinsolisteja) monipuolisesti jumalanpalveluksissa. Voidaan todeta, että likimain jokaisessa jumalanpalvelussa on ollut jokin musiikkivieras tai joitakin musiikkivieraita elävöittämässä tilaisuutta. Eri jumalanpalvelusten erilaista luonnetta on korostettu erilaisilla musiikkivalinnoilla ja erilaisilla musiikillisilla toteutustavoilla. Gospelmusiikin asemaa on vahvistettu monin tavoin: laulusolistit ovat esittäneet pääsääntöisesti gospelmusiikkia ja myös kuorojen ohjelmistoon on lisätty huomattava määrä gospellauluja. Jumalanpalveluksia on myös tarvittaessa pyritty toteuttamaan soittamalla gospel-tyyliin bändisoiton keinoin. Myös erityismessuja on järjestetty: mm. laajaa suosiota nauttiva Kansanlaulukirkko kesällä. Tavoite 2: Tavoite 3: Virsi- ja gospel-laulun vahvistaminen. Virsiä ja gospellauluja on opeteltu kinkereillä, rippikoulutunneilla, erityisissä yhteislauluilloissa, nuorten illoissa (kanttorin vierailut), kouluissa, jumalanpalvelusten yhteydessä ja majataloilloissa. Kirkkokuoroja on ohjattu virsilaulun ja muun liturgisen laulun erilaisiin toteuttamismahdollisuuksiin, ja kuorojen gospel-ohjelmistoa on lisätty ja vahvistettu. Lisäksi on koottu seurakunnan vapaaehtoisista luottolaulajista monia erilaisia, gospelia esittäviä lauluyhtyeitä. Yhteistyötä on jatkettu ja lisätty seurakuntaan löyhästi sidoksissa olevien gospel-yhtyeiden ja lauluryhmien kanssa. Kuoro- ja lauluryhmätoiminnan vahvistaminen. Seurakuntaan löyhemmin liittyviä, jo olemassa olevia lauluryhmiä on pyritty kannustamaan sekä pyritty mahdollistamaan uusien lauluryhmien syntyminen ja jatkuva uudistuminen. Kirkkokuorojen ja muiden seurakunnan lauluryhmien toimintaa on pyritty nivomaan olennaiseksi osaksi seurakunnan jumalanpalveluselämää. Erilaisia kuoroja ja lauluryhmiä on käytetty enenevässä määrin jumalanpalveluselämässä, erilaisissa jumalanpalvelustoteutuksissa ja muussa

12 . seurakunnan toiminnassa. Seurakunta on ollut osaltaan mahdollistamassa erilaisten kuorojen ja lauluryhmien yhteistyötä tästä erityistapauksena kirkkokuorojen (Ikaalinen ja Luhalahti) keskinäisen yhteistoiminnan vahvistaminen. Tavoite 4: Ikaalisten kirkon urkujen juhlistaminen ja urkutapahtuman järjestäminen, uruista kertovan kirjan julkistamisen avustaminen Ikaalisista kotoisin oleva kanttori Marko Koskinen on kirjoittanut kirjan Ikaalisten kirkon uruista. Kirja julkaistiin Ikaalinen-Seuran toimesta , jolloin Ikaalisten seurakunta ja Ikaalinen- Seura järjestivät julkistamistilaisuuden tarjoiluineen Ikaalisten kirkossa. Ikaalisten seurakunta on osallistunut tähän kirjaprojektiin sen alusta alkaen, lähinnä tarjoamalla tiedotus- ja suunnitteluapua, eri yhteistyötahojen koordinointia ja projektiin osallistuvien tahojen kannustamista. Kirjan julkistamisen yhteyteen järjestettiin Ikaalinen-Seuran kanssa yhteistyössä julkistamistapahtuman oheen ja lisäksi kaksipäiväinen urkutapahtuma: julkistamistilaisuus Ikaalisten kirkon uruista kertovine luentoineen ja kiertokäynteineen, workshop-tyyppinen soittotyöpaja sekä kaksi konserttia, joista toisen soitti kirjailija Marko Koskinen ja toisen Ikaalisten seurakunnan entinen kanttori, Anna-Mari Yrjänä. Anna-Mari Yrjänän konsertin teemaksi oli valittu Ikaalisiin liittyvien säveltäjien urkuteoksia tilaisuus sisälsi myös kaksi kantaesitystä. Urkutapahtuma herätti paljon mielenkiintoa erilaisissa medioissa, yleisössä ja seurakuntalaisissa. Vuoden 2013 urkutapahtumaa voidaankin pitää menestyksenä jatkoa urkutapahtumille on ilmeisesti luvassa. Tavoite 5: Yhteistyön jatkaminen ja vahvistaminen paikkakunnan muun musiikkitoiminnan kanssa. Yhteisiä konsertteja, jumalanpalvelustoteutuksia ja muita esiintymisiä on runsaslukuisesti järjestetty mm. kamarikuoro Cantandon, Mieslaulajien sekä muiden kuorojen ja lauluryhmien, INO:n, Sata-Häme Soi festivaalin, Musiikkiopiston, Viulupelimannien ja muiden pelimanniyhtyeiden sekä paikkakunnan gospel-yhtyeiden ja lauluryhmien kanssa. Päiväkerhotyö (231) Vastaava viranhaltija/työntekijä ja tiimi: Tuija Kulmala, Riikka Hämäläinen, lapsityön tiimi ja vastuuryhmä 1. Tehtäväalueen toiminta-ajatus: Kastekäskyn mukainen kristillisen kasvatuksen antaminen alle kouluikäisille lapsille, sekä perheiden tukeminen lasten hengellisessä kasvatuksessa. 2. Tehtäväalueen perustoiminta: Päiväkerhoryhmät 3-vuotiaille, 4-vuotiaille ja 5-vuotiaille keskustassa. Ryhmät Tevaniemessä ja Luhalahdessa. Päiväkotihartaudet Kilvakkalan ja Tuohikontin päiväkodeissa ja perhepäivähoitolapsille Vienolassa kerran kuukaudessa 3. Resurssit: Kaksi päätoimista lastenohjaajaa Riitta Jokihaara ja Elisabeth Nyberg, vastaava lastenohjaaja Tuija Kulmala ja päiväkerhosta vastaava pappi Riikka Hämäläinen. Päiväkerhotilat seurakuntakeskuksessa ja tilat Tevaniemen koululla ja Luhalahden kirkolla.

13 Tavoite 1: Tavoite 2:. Tavoite 3: Tavoite 4: Päiväkerhotyön perustoiminnan kehittäminen nykyisillä työntekijäresursseilla Luomalla jokaisesta kerhohetkestä lapselle hyvä ja turvallinen kokemus, jotta lapsi saa rauhassa tutustua kirkkovuoden kulkuun ja Raamatun kertomuksiin ja saa kehittyä taidoissaan hyväksyvässä ja lämpimässä ilmapiirissä. Päiväkerhot kokoontuivat suunnitellusti keskustassa, Luhalahdessa ja Tevaniemessä sekä keväällä että syksyllä. Lapsia oli ryhmissä kerrallaan n Lapsille on järjestetty monipuolista toimintaa ja he ovat tulleet mielellään kerhoon. Hengelliseen kasvuun saattaminen ja kristillisen tiedon ja perinteen siirtäminen päivähoidon lapsille yhteistyössä päivähoidon kanssa. Hartaushetket Kilvakkalan ja Tuohikontin päiväkodeissa sekä Vienolassa perhepäivähoitolapsille kerran kuukaudessa. Koska jouduimme lopettamaan kerhon Riitialassa, tarjoamme hartautta myös Riitialan ryhmikseen. Päiväkotihartauksia oli keväällä 5 kertaa ja syksyllä 4 kertaa, Riitialassa käytiin keväällä sekä syksyllä pari kertaa, mutta paikan muutettua sisäilmaongelmien takia Tevaniemeen, jäi se pois. Riitialan ryhmiksestä on nyt mahdollisuus tulla Teveniemen päiväkerhoon. Hartauksista on kovasti pidetty ja mielellään otetaan meitä jatkossakin niitä pitämään. Hiljaisella viikolla järjestimme kirkossa pääsiäisvaelluksen, jossa saattoi olla mukana eläytymässä Jeesuksen matkaan pääsiäisen aikaan. Mukaan oli kutsuttu myös päivähoidon väki ja kiitettävästi he paikalle saapuivatkin. Tavoittaa eri elämäntilanteissa olevat lapset ja perheet myös kesäaikana, yhteistyö oman seurakunnan diakoniatyön kanssa. Kesäkerhot 5-12-vuotiaille lapsille sekä avoin päiväkerho päiväkerhon puistossa. Kesäretki Lohjan Vivamoon kesäkuussa yhteistyössä diakonian kanssa. Kesäkerhoja oli Tevaniemessä, Luhalahdessa ja keskustassa kaikissa kaksi kertaa kesäkuun alussa. Lapsia oli paikalla 6-7. Luhalahdessa ei ollut yhdellä kertaa ketään, ilmoitus oli jäänyt huomaamatta vanhemmilta. Avoimessa päiväkerhossa( 3 kertaa) oli henkeä. Vivamon kesäretkeä ei järjestetty, koska ilmoittautuneita ei ollut paria enempää. Seuraava retki järjestetään Puuhamaahan, johon on todennäköisesti enemmän tulijoita. Lasten ja perheiden tutustuttaminen jumalanpalveluselämään ja erilaisiin kirkkohetkiin. Pyritään saamaan mahdollisimman monta perhettä mukaan. Kutsutaan lapsia perheineen perhekirkkoihin ja perheiden pikkukirkkoihin, jotka ovat sisällöltään ja pituudeltaan suunniteltu erityisesti pikkulapsiperheille. Perheiden pikkukirkkoja olivat kevätjuhla ( 76hlöä) toukokuulla päiväkerhon puistossa sekä starttikirkko elokuulla kirkossa ( 29 hlöä). Mikkelinpäivänä ja 1. adventtina oli perhekirkot, joissa n. 10 päiväkerholaista esiintymässä. Joulujuhlat olivat ke kirkossa ja jatkot seurakuntakeskuksessa. Kirkossa eläydyttiin jouluevankeliumiin yhdessä päiväkerholaisten ja Eija Purasen tanssikoulun pienten tanssijoiden kanssa. Juhla oli tarkoitettu kaikille lapsille ja perheille ja sinne saapuikin 130 henkeä. Tapahtumista ilmoitettiin päiväkerholaisille jaettavissa kuukausitiedotteissa, päiväkerhon nettisivuilla, facebookissa ja paikallislehdessä.

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO Kokousaika Keskiviikko 24.4. klo 17 Kokouspaikka Lempoisten srk-talo, pieni sali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KOKOUKSEN AVAUS VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

VARTIOKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/

VARTIOKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ SEURAKUNTANEUVOSTO 7.9.2011 1/5 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 7.9.2011. klo 18 Paikka: Matteuksenkirkko, Olavus-sali Osallistujat: Poissa: Jukka Pakarinen, puheenjoht. Max Isaksson Eija

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 1/2016 Seurakuntaneuvosto 14.1.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 14.1.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, srksali 2 Kustaantie 22,

Lisätiedot

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa wwwwwwwww.harjavallanseurakunta.fi DIAKONIATYÖ Keskiviikkokerho parillisina keskiviikkoina klo 13 alkaen 70/75-vuotiaiden juhla su 12.10 alkaen messulla klo 10 Anna

Lisätiedot

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780 Mihin verorahat käytetään? Vuosi 2011 Seurakunnan hallinto Jumalanpalvelukset ja kirkkomusiikki 190 298 Muut seurakuntatilaisuudet 63 615 Investoinnit (kurssikeskus yms.) 293 395 Hautaan siunaaminen 117

Lisätiedot

Akaan seurakunnan strategia

Akaan seurakunnan strategia Akaan seurakunnan strategia 2017-2021 ARVOT Pyhä: Kunnioitamme kolmiyhteistä Jumalaa, näemme Jumalan kuvan ihmisessä Vastuullisuus: Huolehdimme lähimmäisistämme ja varjelemme luomakuntaa Oikeudenmukaisuus:

Lisätiedot

TERVETULOA RIPPIKOULUUN!

TERVETULOA RIPPIKOULUUN! TERVETULOA RIPPIKOULUUN! Mikä ihmeen ripari? Edessäsi on nyt ainutkertainen elämän jakso, jolloin sinulla on mahdollisuus osallistua rippikouluun yhdessä ikätovereidesi kanssa. Rippikoulussa eli riparilla

Lisätiedot

ARTJÄRVEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkotie Artjärvi. Allekirjoitus

ARTJÄRVEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkotie Artjärvi. Allekirjoitus 1 ARTJÄRVEN KAPPELINEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 27.10.2016 klo 18.00 Paikka Varsinaiset jäsenet Artjärven seurakuntakoti Anttila Ari, estynyt Jarmo Koskinen, poissa Mauri Kyöstilä Koskelainen Arja Metso

Lisätiedot

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Seurakuntaneuvosto 22.5.2014 sivu 1 (6) HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.5.2014 klo 18.00 Paikka Hakunilan kirkon kokoustila Hakunilantie 48, Vantaa Osallistujat: Jäsenet

Lisätiedot

Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely

Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely Kysely on tarkoitettu kaikille seurakuntalaisille. Tavoitteena on kartoittaa vastaajien tietämystä ja ajatuksia Kuusamon ev.lut. seurakunnan

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1.

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1. Sivu 1 Seurakuntaneuvoston kokous pidetään 12.1.2014 Lapinlahden seurakuntatalossa. Ennen kokousta klo 18-19 on uuden seurakuntaneuvoston perehdytystilaisuus, jossa kirkkoherran johdolla käsitellään seurakuntaneuvoston

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 10 ) KIRKKONEUVOSTO 1/2010 17.2.2010

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 10 ) KIRKKONEUVOSTO 1/2010 17.2.2010 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 10 ) Aika Keskiviikko 17.2.2010 klo 18.30 20.10 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo puheenjohtaja Matti Kurvinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2010

Toimintakertomus vuodelta 2010 MANKKAAN ERÄSUDET RY Sivu 1 / 5 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Mankkaan Eräsusille toimintavuosi 2010 oli jälleen aktiivinen toiminnan kannalta. Lippukunnan jäsenmäärä on melko paljon noussut viime

Lisätiedot

Seurakuntalaisvastuu Huittisten Keidasmessussa

Seurakuntalaisvastuu Huittisten Keidasmessussa Seurakuntalaisvastuu Huittisten Keidasmessussa Kirkkoherra Rauno Herranen Alustus arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivillä Huittisten seurakuntakeskuksessa 19.11.2016 Taustaa Huittisten

Lisätiedot

Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat

Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat AIKA TEHDÄ HYVÄÄ! VAPAAEHTOISTOIMINTA TIKKURILAN SEURAKUNNASSA Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat Onko sinulla aikaa tehdä HYVÄÄ? Tule mukaan vapaaehtoistoimintaan! Vapaaehtoistyö on vapaaehtoista

Lisätiedot

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA Seurakunnan strategia TOIMINTA-AJATUS Liperin seurakunta kohtaa ihmisen, huolehtii jumalanpalveluselämästä, sakramenteista ja muista kirkollisista toimituksista,

Lisätiedot

KOHTAAMISEN YHTEISÖ Puijon seurakunnan toiminnan suunta vuoteen 2020

KOHTAAMISEN YHTEISÖ Puijon seurakunnan toiminnan suunta vuoteen 2020 KOHTAAMISEN YHTEISÖ Puijon seurakunnan toiminnan suunta vuoteen 2020 MISSIO Kirkon ja seurakunnan tehtävä perustuu Jeesuksen antamiin lähetys- ja kastekäskyyn sekä rakkauden kaksoiskäskyyn. VISIO Puijon

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 14/5. 2012 Vesilahti 14/5. 2012

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 14/5. 2012 Vesilahti 14/5. 2012 Aika: 10.5.2012 klo 19.00 20.50 Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 14/5. 2012 Vesilahti 14/5. 2012 Heikki Eronen Maria Forsman Vesilahden

Lisätiedot

Rahan henki. Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta

Rahan henki. Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta Rahan henki Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä 14.11.2015 Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta Kirkon tehtävä Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa

Lisätiedot

MUSIIKKITYÖN TOIMINTAKERTOMUS 2011 SEURAKUNNAN PAINOPISTEET UUSI SÄÄKSMÄEN ROVASTIKUNTA

MUSIIKKITYÖN TOIMINTAKERTOMUS 2011 SEURAKUNNAN PAINOPISTEET UUSI SÄÄKSMÄEN ROVASTIKUNTA Kokousaika Keskiviikko 22.1. klo 17 Kokouspaikka Lempoisten srk-talo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KOKOUKSEN AVAUS MUSIIKKITYÖN TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 KONSERTTITARJOTIN 2012 SEURAKUNNAN

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 15.10.2013 klo 18.00 19.09. Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo

Lisätiedot

Tikkurilan seurakunnassa

Tikkurilan seurakunnassa Aika tehdä hyvää! V a paaehtoistoi minta Tikkurilan seurakunnassa Onko sinulla aikaa tehdä HYVÄÄ? Tule mukaan vapaaehtoistoimintaan! Vapaaehtoistyö on vapaaehtoista seurakuntalaisten työtä, joka antaa

Lisätiedot

Rippikoulun seurakuntayhteysjakso

Rippikoulun seurakuntayhteysjakso Rippikoulun seurakuntayhteysjakso vuoden 2011 rippikoulussa Laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi Ohjeita: Kynä mukaan Vastaa kysymyksiin ennen kuin tulet hakemaan merkintää seurakunnan työntekijöiltä 1.

Lisätiedot

Tapanilan kirkko. Kevät 2015

Tapanilan kirkko. Kevät 2015 Tapanilan kirkko Kevät 2015 Aikuisille Naisten jumppa maanantaisin klo 18 Kamarikuoro aloittaa ti 13.1 klo 18.30 Merja Wirkkala p. 09 2340 4495 Alfa-kurssi tiistaisin klo 18.30. 20.30 Alkaa 24.2. Tule

Lisätiedot

VUODEN 2012 TAVOITTEIDEN TOTETUTUMINEN SEURAKUNNAN PAINOPISTEET VUODELLE 2013 MUSIIKKITYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013

VUODEN 2012 TAVOITTEIDEN TOTETUTUMINEN SEURAKUNNAN PAINOPISTEET VUODELLE 2013 MUSIIKKITYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 Kokousaika Keskiviikko 29.8.2012 klo 17 Kokouspaikka Vanha Pappila 1 2 3 4 5 6 7 8 KOKOUKSEN AVAUS VUODEN 2012 TAVOITTEIDEN TOTETUTUMINEN SEURAKUNNAN PAINOPISTEET VUODELLE 2013 MUSIIKKITYÖN TOIMINTASUUNNITELMA

Lisätiedot

Kolumbian kirkko. Kumppani: Kolumbian evankelis-luterilainen kirkko (IELCO) CO010 Kolumbian kirkko Sopimuskohderaportti 1/2015.

Kolumbian kirkko. Kumppani: Kolumbian evankelis-luterilainen kirkko (IELCO) CO010 Kolumbian kirkko Sopimuskohderaportti 1/2015. 1 Kolumbian kirkko Kumppani: Kolumbian evankelis-luterilainen kirkko (IELCO) Hankkeen kuvaus: Kolumbian evankelis-luterilainen kirkko on vakiinnuttanut toimintansa, mutta tarvitsee edelleen tukea eri kirkollisilla

Lisätiedot

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2015 Kirkon strategia 2015 -työryhmän esitys kirkkohallitukselle KIRKON PERUSTEHTÄVÄ (MISSIO) Kirkon tehtävä on

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 Kirkkoneuvosto Laatimispäivämäärä 02.07.2015 KOKOUSTIEDOT Aika 09.07.2015 kello 16.30 (kahvi 16.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

- Pihakahvila koulutus 15.9 klo Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko

- Pihakahvila koulutus 15.9 klo Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko 337/2016 49 Ilmoitusasiat syyskuu ehdotus Merkitään tiedoksi - Pihakahvila koulutus 15.9 klo 17.30 Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko 335/2016

Lisätiedot

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (6) KOKOUSAIKA 19.5.2015 klo 17 18.20 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta. Pyhänä ja arkena

LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta. Pyhänä ja arkena LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta Pyhänä ja arkena Seurakunnan historiaa 1550-luvulla Lapua oli vielä Isonkyrön kappeliseurakunta. Asukkaita oli noin 500. Lapuasta tuli itsenäinen seurakunta v. 1581. Lapua

Lisätiedot

Osallisuus - vastaus kirkon kaikkiin ongelmiin? Seurakunnan tietoinen ja aktiivinen osallistuminen messussa

Osallisuus - vastaus kirkon kaikkiin ongelmiin? Seurakunnan tietoinen ja aktiivinen osallistuminen messussa Osallisuus - vastaus kirkon kaikkiin ongelmiin? Seurakunnan tietoinen ja aktiivinen osallistuminen messussa Kirkko kantaa huolta siitä, etteivät kristityt olisi sivullisina ja mykkinä katselijoina tätä

Lisätiedot

Tavoitteena on, että vanhempia kutsutaan lippukunnan tapahtumiin. Tavoitteena on, että lippukuntaan perustetaan vanhempainneuvosto.

Tavoitteena on, että vanhempia kutsutaan lippukunnan tapahtumiin. Tavoitteena on, että lippukuntaan perustetaan vanhempainneuvosto. 1 Yleistä Partiolippukunta Lapin Kiehiset ja Kivekkäät toimii Sodankylän alueella ja kuuluu Lapin partiopiiriin. Taustayhteisönä toimii Sodankylän seurakunta. Lippukunta pitää sodankyläistä partioperinnettä

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2015 Kirkkoneuvosto sivut 80-89 KOKOUSAIKA. 13.10.2015 klo 18.00 19.40

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2015 Kirkkoneuvosto sivut 80-89 KOKOUSAIKA. 13.10.2015 klo 18.00 19.40 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2015 sivut 80-89 KOKOUSAIKA klo 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA Raahen seurakunnan virastotalo, Kirkkokatu 33, RAAHE Matala Tuomo Baas Aino Havia Risto Heikkilä Maija-Liisa Hyväri Maria Karppinen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2015 1 (9) KIRKKONEUVOSTO 28.1.2015

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2015 1 (9) KIRKKONEUVOSTO 28.1.2015 ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2015 1 (9) KOKOUSAIKA 28.1.2015 klo 17 18.50 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

Kuva: SXC/S. Braswell. Näky

Kuva: SXC/S. Braswell. Näky Näky Kuva: SXC/S. Braswell Kansanlähetys Yhteystiedot Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL) on vuonna 1967 perustettu Suomen evankelisluterilaisen kirkon lähetysjärjestö, jonka tarkoituksena

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011 30.3.2011 29 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011 KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Kaitila-Juntunen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 15. päivä helmikuuta klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali 19 Kokouksen avaus 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.30 19.33 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 n Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille n kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Vuonna 2014 lippukunta

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka YHTEINEN Asialista Aika Keskiviikko 4.2.2015 klo 17.30 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen seurakuntatalo,

Lisätiedot

Rippikoulut Ilmoittautuminen alkaa Ensimmäiset kokoontumiset ja seurakunnan toimintaan osallistuminen alkavat marraskuussa.

Rippikoulut Ilmoittautuminen alkaa Ensimmäiset kokoontumiset ja seurakunnan toimintaan osallistuminen alkavat marraskuussa. Rippikoulut 2017 Perinteiselle kesäriparille Niinirantaan? Retkiriparille melomaan? Päiväriparille, lasketteluriparille, riparille Viroon? Rippikouluihin ilmoittaudutaan syyskuussa. Ilmoittautuminen alkaa

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto Sivu 48

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto Sivu 48 kappelineuvosto 9.11.2015 Sivu 48 Kokousaika: Maanantai 9.11.2015 klo 16.00 18.00 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Muut saapuvilla olleet: Poissa: Loikkanen Toivo, puheenjohtaja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 2 / 2012 13.3.2012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

PÖYTÄKIRJA 2 / 2012 13.3.2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2 / 2012 13.3.2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 TYÖALOJEN TOIMINTAKERTOMUKSET VUODELTA 2011

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 Aika: ti 24.2.2015 klo 16 18.25 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja, 14-25 ajan,

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 7/2016 Seurakuntaneuvosto 22.9.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.9.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 07.04.2015 1 Aika Tiistaina 07.04.2015 klo 16.00 16.58 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

Akaan srk:n riparivuosi 2017

Akaan srk:n riparivuosi 2017 Akaan srk:n riparivuosi 2017 Tervetuloa! Kaikilla asioilla on aikansa. Rippikoulullakin on aikansa elämässämme. Rippikoulussa on aikaa kysellä ja etsiä vastauksia kaikenlaisiin askarruttaviin mietteisiin.

Lisätiedot

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y.

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 3 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta. Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Keskiviikko 7.10.2015 klo 18.00 20.31 Paikka Kirkkokatu

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/ 49 46 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 30.08.2011 46 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 12/2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 18.12.2013

KIRKKONEUVOSTO 12/2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 18.12.2013 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 12/2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 18.12.2013 sivu 105. Kirkkovaltuuston 11.12.2013 toimeenpanopäätökset... 2 106. Kirkkoherranviraston toimistosihteerin

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24.3.2011 N:o 3/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24.3.2011 N:o 3/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32 Kokousaika Tiistai 29.3.2011 kello 16.30 18.29 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät/läsnä Henkilökohtaiset varajäsenet Hytönen Pauliina Kallio

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.47 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 31, poistui

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 / (9) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 / (9) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2014 1 (9) KOKOUSAIKA 10.12.2014 klo 17.30 18.30 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Tiistai 20.9.2016 klo 16.30 18.47 Paikka Alavan seurakuntasalissa, Keihäskatu 5 Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Upi Heinonen jäsen läsnä Sakari Kainulainen jäsen poissa

Lisätiedot

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta.

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Lapin Kiehiset ja Kivekkäät ry. Yhdistyksen kotipaikka on Sodankylän kunta ja yhdistyksen kielenä on suomi. Jäljempänä näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan

Lisätiedot

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3 Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 6/2014 Aika Paikka 3.6.2014 klo 16.30 Tapiolan kirkon seurakuntasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT: KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 4 / 2013 7.5.2013 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PÖYTÄKIRJA 4 / 2013 7.5.2013 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 4 / 2013 7.5.2013 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 18 ILMOITUSASIAT 3 19 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto Maanantai 9.11.2015 klo 18.00 Esikoislestadiolaiset ry:n rukoushuone, Koivistonpuistikko 53

Seurakuntaneuvosto Maanantai 9.11.2015 klo 18.00 Esikoislestadiolaiset ry:n rukoushuone, Koivistonpuistikko 53 Porin Teljän SN 9.11.2015 1 / 6 Porin Teljän seurakunta Pöytäkirja 9/2015 Seurakuntaneuvosto Aika ja paikka Maanantai 9.11.2015 klo 18.00 Esikoislestadiolaiset ry:n rukoushuone, Koivistonpuistikko 53 Huhtala,

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa neljätoista päivää to. 22.9.2011alkaen.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa neljätoista päivää to. 22.9.2011alkaen. Seurakuntaneuvosto 20.9. klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen sihteerin valinta 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 5. Pöytäkirjan

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt I YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Yhdistyksen tarkoitus. 3 Yhdistyksen toiminta

Yhdistyksen säännöt I YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Yhdistyksen tarkoitus. 3 Yhdistyksen toiminta Yhdistyksen säännöt I YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Seinäjoen kristillisen opiskelijatyön tuki ry. Yhdistyksen kotipaikka on Seinäjoki. 2 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005.

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005. Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö Hyväksytty kirkkovaltuustossa 1. päivänä helmikuuta 2005 Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005 1 luku Kirkkoneuvoston

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 2/2011 23.2.2011

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 2/2011 23.2.2011 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) Aika Keskiviikko 23.2.2011 klo 18.30 19.45 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä puheenjohtaja Jarmo Heinonen Hannu Hyttinen Riitta Jutila

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012 HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012 1. PERUSTEHTÄVÄ Diakoniatyön perustelut löytyvät sekä Raamatusta, että Kirkko järjestyksestä. Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa.

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kirkkoneuvosto 6.5.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kirkkoneuvosto 6.5.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 6.5.2014 klo 17.30-17.50 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

4 18 Talousarvion toteutuma vuodesta 2015 ja 1.1. 6.4.2016 (liite a ja b)

4 18 Talousarvion toteutuma vuodesta 2015 ja 1.1. 6.4.2016 (liite a ja b) JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2016 1 AIKA PAIKKA Sivu / 20.4.2016 klo 18.00 alkavan iltakoulun päätyttyä. Säynätsalon seurakuntakoti, Saarnatie Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 14 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 5 / 2012 5.6.2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PÖYTÄKIRJA 5 / 2012 5.6.2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 5 / 2012 5.6.2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 38 ILMOITUSASIAT 3 39 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO

Lisätiedot

Helsingin seurakuntayhtymä Lauttasaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto. Lauttasaaren kirkon seurakuntasali, Myllykallionrinne 1 A

Helsingin seurakuntayhtymä Lauttasaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto. Lauttasaaren kirkon seurakuntasali, Myllykallionrinne 1 A Helsingin seurakuntayhtymä Lauttasaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto KOKOUSKUTSU Aika 18.11.2014 klo 18:00 Paikka Lisätietoja Osallistujat Este Lauttasaaren kirkon seurakuntasali, Myllykallionrinne 1

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 Aika tiistai 14.1.2014 klo 18.00 19.00 Paikka Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja Ilkka Raninen valtuutetut

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2016 Aika ja paikka Ke 3.2.2016 klo 18-19.51 Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, kulmakamari (käynti Härmävaarantien puolelta),

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT. 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 3 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

KÄSITELTÄVÄT ASIAT. 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 3 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 / 2015 KOKOUSAIKA 17.2.2015 klo 19 KOKOUSPAIKKA Nurmon seurakuntakoti KÄSITELTÄVÄT ASIAT LIITE nro 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 4.3.2013 klo 17.30 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1. Läsnä Häkkänen Martti, puh. johtaja Ihalainen Hannu

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (6) KIRKKONEUVOSTO 1/

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (6) KIRKKONEUVOSTO 1/ SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (6) Aika Keskiviikko 15.1.2014 klo 10.00-11.25 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Hannu

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto sivut 65-72 KOKOUSAIKA. 21.10.2014 klo 18.00 20.25

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto sivut 65-72 KOKOUSAIKA. 21.10.2014 klo 18.00 20.25 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 sivut 65-72 KOKOUSAIKA klo 18.00 20.25 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) poissaolijat: MUUT LÄSNÄOLIJAT (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 6/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 6/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 33 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.45 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 6/2015 Aika ja paikka Ti 25.8.2015 klo 18 Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, kulmakamari (käynti Härmävaarantien puolelta), kahvit

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 (5) KOKOUSAIKA 23.11.2016 klo 17 19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Hassinen Arja Hämäläinen

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x HATTULAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Kokous N:o 11-2015 Aika 09.12.2015 kello 18.00 19.30 Paikka Virastotalo Läsnä Puheenjohtaja Järvinen Virpi Varapuheenjohtaja Lilja Lasse J Jäsenet Ahonen Arto,

Lisätiedot

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: Keskiviikko 19.6.2013 kello 17.00 - Paikka: Kokkolan seurakuntakeskus Jussintupa 2 krs, käytävän päässä Kustaa Aadolfinkatu 16.

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja 2/2016. Keskiviikko 13.4.2016 klo 17.30 18.30

YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja 2/2016. Keskiviikko 13.4.2016 klo 17.30 18.30 Kurun kappelineuvosto 13.4.2016-1- Kokousaika Kokouspaikka Keskiviikko 13.4.2016 klo 17.30 18.30 Kurun seurakuntatalon sali Jäsenet KUTSUTUT JÄSENET: Varsinainen jäsen Petäjäniemi Liisa, puheenjohtaja,

Lisätiedot

Päiväohjelma 7.30 Aamupala 8.00 Harjoitukset 10.00 2x oppitunti (kaksoistunti tai 10-10.40/10.45-11.20) 11.30 Ryhmäkeskustelu 11.

Päiväohjelma 7.30 Aamupala 8.00 Harjoitukset 10.00 2x oppitunti (kaksoistunti tai 10-10.40/10.45-11.20) 11.30 Ryhmäkeskustelu 11. Päiväohjelma 10.00 2x oppitunti (kaksoistunti tai 10-10.40/10.45-11.20) 11.30 Ryhmäkeskustelu 11.55 Kokoontuminen luokkaan ja ruokalaulu 12.00 Lounas 13.40 2x oppitunti (kaksoistunti tai 13.40-14.20/14.25-15)

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.30 20.10 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka Marjut

Lisätiedot

ESITYSLISTA JA PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA JA PÖYTÄKIRJA sivu 1 Kokouksen paikka ja aika: ESITYSLISTA JA PÖYTÄKIRJA Kokoukseen osallistui henkilöä. 1 Kokouksen avaus Kokouksen avasi klo. 2 Kokouksen järjestäytyminen Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kokouksen

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18 Tyrnävän kirkossa, käynti sakastin ovesta. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45.

Lisätiedot