VUOSIKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKERTOMUS 1.1. 31.12.2013"

Transkriptio

1 IKAALISTEN SEURAKUNTA VUOSIKERTOMUS ODOTTELUA Viime vuoden ehdoton puheenaihe oli kuntaliitokset ja niiden myötä syntyvät uudet seurakuntayhtymät. Teema oli toistuvasti esillä esimieskoulutuksissa ja myös hiippakunnan yhteisessä työkokouksessa syyskuulla. Kokous videoitiin hiippakunnan kaikkien seurakunnan työntekijöille. Uusi seurakuntamalli on parhaillaan työn alla kirkolliskokouksessa ja tuloksia odotellaan syksyllä Vaikka seurakunnat tekisivätkin perusratkaisunsa uudesta seurakuntarakenteesta, vielä on odotettava kuntauudistusratkaisua, joka sekin näyttää siirtyvän vuodelle Rakenneuudistus on siis merkinnyt odottelua: Mitkä asiat ovat yhteisiä, virat, kiinteistöt, toiminnat, palvelut. Muuttuuko seurakuntaviran luonne ja mitkä asiat voi tehdä seurakuntalaisten kanssa yhdessä. Varojen väheneminen luonnollisen poistuman ja kirkosta eroamisen myötä laittaa pohtimaan seurakunnan ydintehtävää. Tässä tehtävässä Ikaalisten seurakunta ei ole yksin ja eri vertailuissa seurakuntamme on pärjännyt näppituntumalta ehkäpä keskimääräistä paremmin. Vuonna 2013 seurakunnalla oli yhteensä viisi kiinteistöihin kohdistuvaa kysymystä: Olokolon ja Kivipappilan käyttö, kirkon korjaus, Luhalahden kirkon ylläpito ja Koivikon leirikeskuksen majoitustilan uusiminen. Kesällä vuokrasimme Olokolon kirpputoripäätyä lukuun ottamatta koulun tilapäistiloiksi. Kivipappila meni Mielihyvä ry:n kokoontumispaikaksi. Luhalahden kirkon ylläpitoon osoitettiin testamentti, Ikaalisten käsi- ja taideteollisen oppilaitoksen (Ikata) kanssa tehtiin sopimus kirkon vaiheittaisesta entisöinnistä. Ainoastaan Koivikon majoitusrakennuksen uusiminen odottaa ratkaisuaan. Ikaalisten seurakunnan taloushallinto valmistautui syksyllä Kirkon Palvelukeskukseen (Kipaan) siirtymistä. Koulutus kuormitti erityisesti talouspäällikköä ja taloustoimiston toimistosihteeriä. Samoin tehtiin myös sähköisen kalenterin käyttöönotto päätös, jonka varalta hankittiin näytölliset puhelimet. Toiminnalliselta kannalta merkittävää oli Pyhä Parkki -jumalanpalvelusten aloittaminen seurakuntakeskuksessa. Aikuistyössä käynnistyi "Kaupungissa tuulee prosessi, jonka tarkoituksena on toteuttaa ns. Andreas menetelmää seurakuntalaisten kohtaamisessa. Johdantoon ei valitettavasti pysty nostamaan kaikkea hyvää ja arvokasta, mitä sitoutunut työyhteisö on vuodenaikana toteuttanut. Parasta on siis lukea työmuotojen kertomukset läpi huolella. Esko Mattila

2 HALLINTO Kirkkovaltuusto Jäsenet vuosina (19 hlö): Aila Anna, Haavisto Mirjami, Haveri Juhani, Kauppila Eero, Kauppila Suvi, Kivikari Seija, Lammi Tiina, Löytämäki Mika, Majalahti Auli (puheenjohtaja), Mansoniemi Juha, Mäenpää Åsa, Ojanen Mirja, Salo Miikka, Sorjonen Leo, Talonen Tuula (varapuheenjohtaja), Teuho Marja, Tuohitaival Irma, Veijalainen Esko ja Vilppo Terttu. Kirkkovaltuusto kokoontui vuoden aikana neljä (4) kertaa. Tärkeimpiä päätöksiä: 1. kokous , läsnä 18/19, Kirkkovaltuusto valitsi kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi Auli Majalahden ja kirkkovaltuuston varapuheenjohtajaksi Tuula Talonen vuosille valitsi kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi Miikka Salon sekä hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Leo Sorjonen. Muiksi jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäseniksi valittiin Juha Mansoniemi (Esko Veijalainen), Tiina Lammi (Åsa Mäenpää), Juhani Haveri (Eevaliisa Juurijärvi), Terttu Vilppo (Margit Alanen), Irma Tuohitaival (Hannamari Kariaho). päätti hyväksyä lisäbudjetin tuolihankintaa varten euroa sekä gospelkuoron perustamista ja kirkkokuoron vetämistä varten euroa. päätti hyväksyä suositussopimuksen toimituspalkkioista alkaen. Lisäksi hyväksyttiin seuraavat toimituspalkkiohinnat: kylpylähartaus 65 euroa; päiväjuhla 62 euroa; kinkerit 62 euroa; kanttorille, jolla ei ole virassa edellytettävää kelpoisuutta, maksetaan 90% määrätystä toimituspalkkiosta. päätti hyväksyä poikkeuksen toimituspalkkiosopimukseen, siten että kanttorin tehtävistä maksettavat toimituspalkkiot voivat ylittää 220 euroa vuorokaudessa, jos työtehtävien hoitaminen sitä vaatii. Tätä käytäntöä noudatetaan vain poikkeustapauksessa, muutamana päivänä vuoden aikana, jos työtehtäviä ei voida muutoin järjestää. 2. kokous , läsnä 17/19, Kirkkovaltuusto hyväksyi tilinpäätöksen 2011 ja myönsi vastuuvapauden seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille hyväksyi strategialuonnoksen Ikaalisten seurakunnan strategiaksi vuosille kokous , läsnä 18/19, Kirkkovaltuusto merkitsi tiedoksi taloudellisen katsauksen seurakunnan tilasta alkuvuodelta hyväksyi budjettimuutoksen koskien arkilounaan tuottoja. Arkilounaan tuotot euroa siirretään diakonian budjetista keittiötoimen budjettiin. päätti muuttaa talousarvion sitovuustasoja päätti seurakunnan tuloveroprosentiksi vuodelle ,85% päätti lakkauttaa täyttämättä olleet vahtimestari/siivoojan, seurakuntamestarin ja suntion virat. 4. kokous , läsnä 15/19, Kirkkovaltuusto merkitsi tiedoksi taloudellisen katsauksen seurakunnan tilasta loppuvuonna hyväksyi vuoden 2014 talousarvion, sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille hyväksyi seuraavat budjettilisäykset vuodelle 2013: Alakerran aulan uusi toimistohuone euroa, kivipappilan tulot euroa, Olokolon tulot euroa, neuvoston menot euroa, Kipan teettämät henkilöstön koulutuksesta aiheutuvat matkakulut euroa. hyväksyi kirkkoneuvoston ohjesäännön muuttamisen. Kirkkoneuvosto Jäsenet (7 hlö): Haveri Juhani, Lammi Tiina, Mansoniemi Juha, Mattila Esko (khra, puheenjohtaja), Salo Miikka (varapuheenjohtaja), Tuohitaival Irma ja Vilppo Terttu. Kirkkoneuvosto kokoontui vuoden aikana kymmenen (8) kertaa. Tärkeimpiä päätöksiä:

3 1. kokous , läsnä 5/7, Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosille päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee vuoden ensimmäisessä kokouksessaan kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan, viisi muuta jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. hyväksyi kirkkoherran viranhaltijapäätökset vuodelta 2012 hyväksyi talouspäällikön viranhaltijapäätökset ja pitämättömät vapaat vuodelta päätti esittää kirkkovaltuustolle lisäbudjetin hyväksymistä yhteensä euroa gospelkuoron perustamista, kirkkokuoron vetämistä sekä tuolihankintaa varten. päätti esittää kirkkovaltuustolle suositussopimuksen toimituspalkkioista hyväksymistä. Lisäksi esittää kirkkovaltuustolle seuraavien toimituspalkkioiden hyväksymistä: kylpylähartaus 65 euroa, päiväjuhla 62 euroa, kinkerit 62 euroa. päätti esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi muutosta toimituspalkkiosopimukseen siten, että kanttorin tehtävistä maksettavat toimituspalkkiot voivat ylittää 220 euroa vuorokaudessa, jos työtehtävien hoitaminen sitä vaatii. Tätä käytäntöä noudatetaan vain poikkeustapauksissa, muutamana päivänä vuoden aikana, jos työtehtäviä ei voida muutoin järjestää myönsi Lähetysapu Ry:lle vapautuksen Olokolon vuokrasta kokous , läsnä 6/7, Kirkkoneuvosto hyväksyi vuoden 2011 tilinpäätöksen ja luovutti sen tilintarkastajille tarkastettavaksi. käsitteli strategialuonnoksen ja esitti sen hyväksymistä kirkkovaltuustossa. 3. kokous , läsnä 6/7, Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että arkilounaan tuotot euroa siirretään diakonian budjetista keittiötoimen budjettiin. päätti esittää kirkkovaltuustolle talousarvion sitovuustasojen muuttamista päätti, että jäljelle jääneet IPP Oy:n osakkeet jätetään seurakunnan omaisuuteen toistaiseksi. hyväksyi talouspäällikön laatiman uuden tilavuokrahinnaston. hyväksyi yhteistyötoimikunnan laatiman uuden työntekijöiden ja luottamushenkilöiden muistamiskäytännön. Lisäksi päätettiin, että muistetaan myös eläkkeellä olevia työntekijöitä hautajaisissa adressilla ja kukilla. hyväksyi yhteistyötoimikunnan laatiman uuden työsuojelun toimintaohjelman Ikaalisten seurakuntaa sitovaksi. päätti perustaa varainhankinta ja rakennustoimikunnan Koivikon uutta majoitusrakennushanketta varten 4. kokous , läsnä 7/7, Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle seurakunnan tuloveroprosentiksi 1,85% vuodelle päätti että kirkkoherra ja talouspäällikkö laativat suunnitelman kiinteistöistä, jossa on huomioitu vähennystarve. Suunnitelma sisältää kaikkien tilojen uudelleen organisoinnin sekä realisointisuunnitelman hinta-arvioineen ja kustannussäästöineen. Suunnitelma on tehtävä vuoden 2013 loppuun mennessä. päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se lakkauttaa täyttämättä olleet vahtimestari/siivoojan, seurakuntamestarin ja suntion virat. totesi, että Laina Maria Pertan testamentin tahto on täytetty, hautainhoito voidaan lopettaa ja testamenttirahasto lakkauttaa. Jäljellä olevat varat siirretään seurakunnan tilille Luhalahden kirkon käyttöön. 5. kokous, , läsnä 6/7, Kirkkoneuvosto hyväksyi Olokolon ja Kivipappilan tilojen vuokraamisen. päätti jatkaa Johanna Eräsen virkasuhdetta ja päätti käynnistää viran julistamisen haettavaksi kevään 2014 aikana. kävi läpi kirkkoa koskevat vakuutusyhtiön suojeluohjeet ja päätti että vakuutusyhtiön vaatimat investoinnit tehdään 3 vuoden sisällä. päätti esittää kirkkovaltuustolle kirkkoneuvoston ohjesäännön muuttamista. 6. kokous , läsnä 6/7, Kirkkoneuvosto hyväksyi kirkkoherran tekemät viranhaltijapäätökset hyväksyi talouspäällikön tekemät viranhaltijapäätökset päätti varata määrärahan 2014 vuoden budjettiin Ikaalisten kirkon lisäeristystyötä varten ja päätettiin että asian valmistelua jatketaan kiinteän omaisuuden tarkastusryhmässä.

4 päätti esittää kirkkovaltuustolle budjettimuutosten hyväksymistä seuraavasti: alakerran aulan uutta toimistohuonetta varten euroa, kivipappilan tulot euroa, Olokolon tulot euroa, neuvoston menot euroa sekä Kipan teettämät matkat euroa päätti hyväksyä Pertti Niemen tekemän testamentin vastaanotettavaksi. päätti perustaa Luhalahden kirkon ylläpito- ja kunnostustoimikunnan. 7. kokous , läsnä 6/7, Kirkkoneuvosto päätti esittää valtuustolle Koivikon uuden majoitustilan rakentamista. Päätettiin myös, että tilataan piirustukset majoitustiloista välittömästi ja käynnistetään julkinen tarjouskilpailu kevään aikana. 8. kokous , läsnä 6/7, Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2014 talousarvion, sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille hyväksymistä. päätti kolehtikohteista keväälle 2014 hyväksyttiin Marko Koskisen kanssa tehtävä toistaiseksi voimassa oleva urkuisännöintisopimus. Urkuisännöinnin tarpeellisuutta tarkastellaan kirkkoneuvostossa vuosittain. päätti hyväksyä talouspäällikön esittämät vaativuusryhmä muutokset sekä tiimivastaavalisän. päätti myöntää erityisen perusteen talouspäällikön palkkaukseen. päätti hyväksyä uuden hinnaston Ikaalisten seurakunnan hautaustoimen maksuiksi. Hautausmaan katselmusta ei pidetty vuonna Seurakunnan kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastus Jäsenet (4 hlö): Harjuntausta Tapani, Niinimäki Jouko, Saarela Reijo (puheenjohtaja) ja Kauppila Eero. Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastuksia tehtiin vuoden aikana yksi, joka keskittyi Luhalahden kirkon asioihin. HENKILÖKUNTA Henkilöstö Virat Työsuht. Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Pysyväisluonteinen henkilöstö - kokoaikaiset osa-aikaiset Määräaikainen henkilöstö - kokoaikaiset osa-aikaiset Yhteensä: Henkilöstömäärä vuoden vaihteessa on 30. Ikaalisten seurakunnassa oli virkoja vuoden lopussa 13, joista 12 on täytettynä. Yhtä virkaa hoitaa sairasloman sijainen ja yksi virka on täytetty määräaikaisesti. Virat: Kirkkoherra 100 % täytettynä Kappalainen 100 % täytettynä Seurakuntapastori 100 % täytettynä Diakonissa, 2 kpl 100 % täytettyinä, määräaikainen vs. diakonissa hoitaa toista virkaa Kanttori 100 % täytettynä, määräaikainen vs. kanttori hoitaa Talouspäällikkö 100 % täytettynä Toimistosihteeri, tal.tsto 100 % täytettynä

5 Toimistosihteeri, virasto 100 % täytettynä Seurakuntapuutarhuri 100 % täytettynä Seurakuntamestari 100 % täytettynä Nuorisotyönohjaaja, 2 kpl 100 % täytettyinä Työsuhteinen vakinaisluonteinen henkilöstö: Seurakuntaemäntä 100 % toistaiseksi voimassa oleva Keittäjä-siivooja, 2 hlö 100 % toistaiseksi voimassa olevat Kiinteistötyöntekijä 100 % toistaiseksi voimassa oleva Talonmies 42 % toistaiseksi voimassa oleva Lastenohjaaja, 3 hlö 100 % toistaiseksi voimassa olevat Aikuistyön sihteeri 100 % määräaikainen saakka Työsuhteinen tilapäinen henkilöstö : Keittiötyöntekijät, 2 hlö % määräaikaisia tarvittaessa töihin kutsuttavia Suntio sijainen 0-50 % määräaikainen tarvittaessa töihin kutsuttava Toimistosihteeri 100 % määräaikainen saakka, tilapäisapu virastolla Hautaustoimen kausityössä oli vuonna 2013 yhteensä 12 työntekijää erimittaisissa työsuhteissa kaudella Suntion kirkonpalvelustyössä sekä kiinteistön ylläpitotyössä oli kesäkaudella yksi työntekijä. Suntion vapaaviikonloppujen sunnuntain työt on hoidettu osittain myös vapaaehtoistyöntekijöiden avulla. Vapaaehtoisia suntioita on seurakunnalla kolme. Kesäkaudella kirkko-oppaaksi palkattiin yksi nuori noin kuuden viikon jaksoille. Lisäksi keittiötoimi työllistää tarvittaessa tulevia tuntityötekijöitä tarpeen mukaan, tilinpäätöshetkellä työssä oli 2. Nuoriso- ja rippikoulutyössä oli kuluneena vuonna oman henkilökunnan lisäksi leirityössä nuorisotyöntekijä sekä leiriisännät ja isoset. Ikaalisten kaupungin kanssa on sopimus nuorisotyön jakamisesta siten että kaupunki korvaa seurakunnalle 17 työpäivän kustannuksen. Sopimus oli tilinpäätöshetkellä voimassa Ikaalisten Kylpylä Oy:n kanssa on sopimus jossa kylpyläpapin tehtävistä korvataan seurakunnalle 10 % kappalaisen viran palkkauksesta. Osan tehtävistä hoitaa Kansan Raamattuseura, minne seurakunta tilittää osan saamastaan korvaussummasta. Koko henkilökunnan työntekijäkokouksia pidettiin vuoden aikana 10. Tyky-toimintana henkilökunnalle on tarjottu työnantajan rahallisesti tukemia liikuntalippuja, hierontaa, jalkahoitoa ja hengellisen lehden tilaamista kotiin. Työntekijöiden yhteinen tyky-matka toteutettiin tilikaudella Tampereelle. Henkilökunta vietti yhteisen jouluaterian. Työnantaja muistaa työntekijöitä merkkipäivinä, sekä palvelusvuosista. Työsuhderuokailu on järjestetty sopimusruokailuna, monipuolisella tarjonnalla, erityyppisiin ruokailupaikkoihin. Lisäksi työnantaja on järjestänyt työterveyshuollon, joka sisältää lakisääteisten vaatimusten lisäksi perustason sairaanhoitopalvelut. Työterveyshuolto on ostettu Työterveys Akaasiasta. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma on laadittu vuosille

6 Henkilökunta kävi työsuojeluhenkilöstön vaalit joulukuussa 2009 ja valitsi työsuojeluvaltuutetun sekä kaksi varavaltuutettua vuosille Seurakunnan työsuojelupäällikkönä toimii virkansa puolesta talouspäällikkö, vaaleilla valittuna työsuojeluvaltuutettuna toimi Raili Järvi. Koko kauden ajan ensimmäisenä varavaltuutettuna on toiminut Elisabeth Nyberg ja toisena varavaltuutettuna luottamusmies Juha Aila. Heistä koostuva yhteistyötoimikunta kokoontui vuoden aikana viisi kertaa. Henkilökunnan keski-ikä oli 50 vuotta; edellisen vuoden vaihteessa oli keski-ikä 50 vuotta.

7 VÄESTÖMUUTOKSET Seurakunnan läsnä oleva jäsenmäärä kertomusvuoden 2012 lopussa oli 6209 henkeä. Muutos edelliseen vuoteen oli -59 jäsentä. Vuoden 2012 jäsenmäärät sisältävät -13 korjauserän aikaisemmilta vuosilta, jäsenmäärä korjattiin vastaamaan Kirjuri ohjelman tilastoja. Seurakunnan läsnä olevan väestön muutos on yhteensä -645 seurakunnan jäsentä vuosina , eli 10 vuodessa. Väestömuutokset Kastetut Kuolleet Srk:aan muuttaneet Srk:sta muuttaneet Kirkkoon liittyneet Kirkosta eronneet Siirto poissaoleviin * Siirto poissaolevista * Tulleet yhteensä Poistuneet yhteensä Läsnäoleva väestö Muutos *Poissaolevien tilastointi Kirjurissa ei vielä valmis tilinpäätöksen tekohetkellä. Poissaolevat tarkoittavat ulkomaille muuttaneita Suomen kansalaisia. Poissaolevilla on hyvin vähäinen merkitys kirkollisverokertymään.

8 TALOUSARVIOSSA HYVÄKSYTTYJEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN ARVIOINTI Tilastotietoja (lukumäärä, osallistujia) lkm osall. lkm osall. lkm osall. lkm osall. lkm osall. lkm osall. lkm osall. Jumalanpalvelukset Ehtoollisen vietto Kasteita Vihkimisiä Siunauksia Maahan kätkemiset (tilastoitu ensimmäisen kerran 2009) SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA Jumalanpalveluselämä (210) Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi: Esko Mattila 1. Tehtäväalueen toiminta-ajatus: Toimintavuoden aikana todettiin tarve kehittää jumalanpalvelusta osallistavampaan suuntaan. Juha Aila on aiemmin suorittanut hiippakunnan pitkän jumalanpalveluskoulutuksen ja sai tilaisuuden kerätä ympärilleen ryhmän miettimään jumalanpalveluksen haasteita. Seuraavat elementit olivat keskeisiä: 1. Suunnitteluryhmien saaminen jokaiseen jumalanpalvelukseen. 2. Musiikin monipuolisuus 3.Saarnojen elävyys ja havainnollisuus. Esirukouksen nouseminen suoremmin seurakunnan tarpeista ja uskonkokemuksesta. 4. Jumalanpalveluksessa kävijöiden tutustuttaminen toisiinsa. 2. Tehtäväalueen perustoiminta: Ikaalisten seurakunnassa vietettiin vuonna 2013 yhteensä 77 jumalanpalvelusta, joissa oli osallistujia yhteensä Seuraavassa taulukossa ovat yksityiskohtaiset tiedot ja vertailuluvut kahdelta edelliseltä vuodelta messut sanajp:t osallistujia yht ehtoollisvieraita yht Koulu- ja oppilaitosjp:t edellisissä osallistujia yht Syksyllä 2013 perustettiin jumalanpalveluksen vastuuryhmä. Sen tehtävänä on ensinnäkin tehdä jumalanpalveluselämän vuosisuunnitelma ja toiseksi kehittää monipuolisesti jumalanpalveluksia. Tavoitteena on esimerkiksi lisätä kutsujumalanpalveluksia ja saada seurakuntalaisia erilaisiin tehtäviin. Erilaisin keinoin pyritään yhteisöllisyyteen ja osallisuuteen.

9 Pyhäparkki -messut aloitettiin keväällä 2013 ja niitä jatkettiin syksyllä noin kerran kuussa seurakuntakeskuksen kirkkosalissa. Pyhäparkkeja on suunnittelemassa ja toteuttamassa suuri seurakuntalaisten joukko eri tehtävissä aina messun juontamisesta, rukouspalvelijoihin, kirkkokahvittajiin ja ihmisten kohtaajiin. Jokaisessa Pyhäparkissa on parisenkymmentä seurakuntalaista eri tehtävissä. Musiikista on vastannut nuorten aikuisten bändi. Tavoitteena on ollut antaa reilusti tilaa seurakuntalaisten omille ideoille, suunnittelulle, lahjoille ja luoville toteutustavoille, sekä kiinnittää huomiota ihmisten kohtaamiseen ja yhteisöllisyyteen. Kävijöitä Pyhäparkissa on vuonna 2013 ollut noin henkilöä kaikenikäisiä seurakuntalaisia - niin päiväjumalanpalveuksessa useammin kuin harvemminkin käyviä. 3. Resurssit: Kirkkoherra, kappalainen, seurakuntapastori Aikuistyö (213) Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi: Kari Salo 1. Tehtäväalueen toiminta-ajatus: Uutta etsivä, luova ja paikallisia yhteistyöverkkoja etsivä ja vahvistava toiminta, jossa kehitetään monimuotoisia tapoja ikaalilaisten kohtaamiseen ja mukaan saamiseksi oman seurakuntansa rakentamiseen. 2. Tehtäväalueen perustoiminta: Majatalo-illat, miestenillat, naisten kahvila, raamattuopetus, konsertit, nuorten aikuisten Komsi, vapaaehtoisprojektit, Andreas-toiminta, oppilaitosyhteistyö 3. Resurssit: Aikuistyön sihteeri, pappi, aikuistyön vastuuryhmä, vapaaehtoiset Tavoite 1 Yhdessä tekemisen lisääminen Miesten talkoomatka Palamuseen toteutui heinäkuussa. Miestyön puitteissa toteutettiin myyntipiste SataHäme Soi-juhlien aikana hyvällä menestyksellä. Majataloiltojen ( 6 )ja Pyhäparkki-toiminnan puitteissa vapaaehtoiset olivat mukana yhteisessä tekemisessä kiitettävästi. Kaupungissa tulee-tapahtuma/prosessi käynnistyi, ja sen painopisteeksi kiteytyi seurakuntalaisten yhdessä toteuttama kutsukampanja uusien ihmisten tavoittamiseksi seurakunnan toimintaan.seurakuntien yhdessä tekeminen toteutui Kaupungissa tuulee tapahtuman lisäksi Missio-Ikaalinen tapahtumassa marraskuussa. Tavoite 2: Raamattuopetuksen vahvistaminen Raamattuluentoja ( 7 ) pidettiin aikuistyön sihteerin toimesta ja lisäksi toteutui kaksi raamattu-viikonloppua. Kylpylässä pidettiin Sanan ja Sävelen iltoja viikottain ja Koivikon miestenilloissa ( 8) Sana oli esillä miesten omakohtaisten elämäntarinoiden kautta. Tavoite 3: Seurakuntatoiminnan arkistaminen Konsertteja järjestettiin ihmisten tavoittamiseksi useita: Exit-yhtye maaliskuussa,

10 Peter Joukainen Kylpylässä pääsiäisenä, Joel Hallikainen heinäkuussa Röyhiön kesäteatterissa, Kaunis ihminen-konsertti syyskuussa ja Johanna Kurkelan joulukonsertti. Yhteistyössä artistiopiskelijoiden kanssa toteutettiin joulukonsertti Altin salissa. Yhteydenpitoa koulujen, ja Kylpylän kanssa jatkettiin. Kaupungin työntekijöiden jouluateria toteutettiin seurakuntakeskuksessa. Kaupungin kulttuuritoimen kanssa järjestettiin yhdessä elokuvatoimintaa Ikatan auditoriossa. Pyhäparkki-toimintaa ja Majataloiltoja kehitettiin matalan profiilin kohtaamispaikoiksi sanomasta tinkimättä. Muut Seurakuntatilaisuudet (214) Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi: Esko Mattila 1. Tehtäväalueen toiminta-ajatus: Järjestää kertaluonteisia tapahtumia tai sarjoja, jotka on suunnattu koko seurakunnalle 2. Tehtäväalueen perustoiminta: kinkerit, seurakuntaillat, kesäseurat, yksittäiset tilaisuudet 3. Resurssit: Papisto, kanttori, aikuistyön sihteeri. Satunnaisesti muut hengellisen työn tekijät Tavoite 1: Toteutus: Tavoite 2: Toteutus: Tavoite 3: Toteutus: Kinkerit koko kylä tapahtuma Teeman valinnalla pyritään vaikuttamaan yhteistä mielenkiintoa valittuihin aiheisiin. Kinkeripiirejä yhdistettiin edelleen ja haettiin mielekästä koko tilaisuuksille. Sopiva koko on henkilöä, joka määrä edelleen mahtuu maaseutukoteihin. Kesäseurat kylillä ovat vakiinnuttaneet paikkansa kyläkunnissa. Niitä pidettiin 7 tilaisuutta, joissa oli keskimäärin osallistujia 35 henkilöä Kaupungissa tuulee tapahtuma, jossa etsitään ikaalilaista hengellisen elämän ymmärtämistä ja kieltä. Projekti kestää n. 3 v Yhteistyössä Agape Euroopan Seppo Niemeläisen ja Ilkka Puhakan kanssa haemme toimivan toteutusmallin. Kaupungissa tuulee tapahtuman koulutustilaisuuksia pidettiin 2kpl, joista toinen helluntaiseurakunnassa. Osallistuimme myös yhdessä vapaiden suuntien kanssa Missio Ikaalisten toteuttamiseen. Seurakuntavierailuja, elävöittämään ja virkistämään perustoimintaa. Muusikko Kasai Jnofinn vieraili seurakunnassa ja esitti gospelmusiikkia eri tilaisuuksissan seurakunnassa. Kaupungin kultturiviikon yhteydessä Kasai piti n. ½ tunnin minikonsertin Ikaalisten yhteiskoululla. Seurakunnassa vieraili Mahase-ryhmä, israelilaisia ja arabialaisia nuoria, jotka tahtovat välittää evankeliumia muuttavana voimana ja rauhan perustana Lähi-idässä. Todella tärkeä työ ja ikkuna Lähi-Itään.

11 Musiikkityö (220) Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi: Johanna Eränen 1. Tehtäväalueen toiminta-ajatus: Musiikki on osa seurakunnan jumalanpalveluselämää, julistustyötä ja yleistä seurakuntatyötä. Musiikkityö on oma itsenäinen työmuotonsa, mutta se läpäisee myös seurakunnan kaikki muut työmuodot. 2. Tehtäväalueen perustoiminta: Jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset, kuorotoiminta, konserttitoiminta, hengellinen musiikkikasvatus sekä yhteistyö paikkakunnan muiden musiikkitahojen kanssa. 3. Resurssit: Seurakunnassa on yksi päätoiminen kanttorin virka, jota kirkkomusiikinopiskelija Johanna Eränen on hoitanut määräaikaisena viranhaltijana, muut sijaiskanttorit ovat toimineet toimituspalkkioperusteisesti. Molemmissa kirkoissa (Ikaalinen, Luhalahti) on urut ja piano. Srk-keskuksessa, joka toimii myös kuorojen harjoituspaikkana, on flyygeli ja kaksi pianoa, Olokololla piano ja Koivikossa sähköpiano. Nuotistoa säilytetään urkuparvella, viraston kirjastossa sekä srk-keskuksen alakerran varastossa. Tavoite 1: Jumalanpalvelustoiminnan elävöittäminen ja musiikillinen terävöittäminen, gospelmusiikin aseman vahvistaminen jumalanpalvelustoiminnassa. Ikaalisten kirkkokuoron ja Luhalahden kirkkokuoron lisäksi on käytetty lisäksi paikkakunnan muita kuoroja, soitinryhmiä ja solisteja (sekä laulajia että soitinsolisteja) monipuolisesti jumalanpalveluksissa. Voidaan todeta, että likimain jokaisessa jumalanpalvelussa on ollut jokin musiikkivieras tai joitakin musiikkivieraita elävöittämässä tilaisuutta. Eri jumalanpalvelusten erilaista luonnetta on korostettu erilaisilla musiikkivalinnoilla ja erilaisilla musiikillisilla toteutustavoilla. Gospelmusiikin asemaa on vahvistettu monin tavoin: laulusolistit ovat esittäneet pääsääntöisesti gospelmusiikkia ja myös kuorojen ohjelmistoon on lisätty huomattava määrä gospellauluja. Jumalanpalveluksia on myös tarvittaessa pyritty toteuttamaan soittamalla gospel-tyyliin bändisoiton keinoin. Myös erityismessuja on järjestetty: mm. laajaa suosiota nauttiva Kansanlaulukirkko kesällä. Tavoite 2: Tavoite 3: Virsi- ja gospel-laulun vahvistaminen. Virsiä ja gospellauluja on opeteltu kinkereillä, rippikoulutunneilla, erityisissä yhteislauluilloissa, nuorten illoissa (kanttorin vierailut), kouluissa, jumalanpalvelusten yhteydessä ja majataloilloissa. Kirkkokuoroja on ohjattu virsilaulun ja muun liturgisen laulun erilaisiin toteuttamismahdollisuuksiin, ja kuorojen gospel-ohjelmistoa on lisätty ja vahvistettu. Lisäksi on koottu seurakunnan vapaaehtoisista luottolaulajista monia erilaisia, gospelia esittäviä lauluyhtyeitä. Yhteistyötä on jatkettu ja lisätty seurakuntaan löyhästi sidoksissa olevien gospel-yhtyeiden ja lauluryhmien kanssa. Kuoro- ja lauluryhmätoiminnan vahvistaminen. Seurakuntaan löyhemmin liittyviä, jo olemassa olevia lauluryhmiä on pyritty kannustamaan sekä pyritty mahdollistamaan uusien lauluryhmien syntyminen ja jatkuva uudistuminen. Kirkkokuorojen ja muiden seurakunnan lauluryhmien toimintaa on pyritty nivomaan olennaiseksi osaksi seurakunnan jumalanpalveluselämää. Erilaisia kuoroja ja lauluryhmiä on käytetty enenevässä määrin jumalanpalveluselämässä, erilaisissa jumalanpalvelustoteutuksissa ja muussa

12 . seurakunnan toiminnassa. Seurakunta on ollut osaltaan mahdollistamassa erilaisten kuorojen ja lauluryhmien yhteistyötä tästä erityistapauksena kirkkokuorojen (Ikaalinen ja Luhalahti) keskinäisen yhteistoiminnan vahvistaminen. Tavoite 4: Ikaalisten kirkon urkujen juhlistaminen ja urkutapahtuman järjestäminen, uruista kertovan kirjan julkistamisen avustaminen Ikaalisista kotoisin oleva kanttori Marko Koskinen on kirjoittanut kirjan Ikaalisten kirkon uruista. Kirja julkaistiin Ikaalinen-Seuran toimesta , jolloin Ikaalisten seurakunta ja Ikaalinen- Seura järjestivät julkistamistilaisuuden tarjoiluineen Ikaalisten kirkossa. Ikaalisten seurakunta on osallistunut tähän kirjaprojektiin sen alusta alkaen, lähinnä tarjoamalla tiedotus- ja suunnitteluapua, eri yhteistyötahojen koordinointia ja projektiin osallistuvien tahojen kannustamista. Kirjan julkistamisen yhteyteen järjestettiin Ikaalinen-Seuran kanssa yhteistyössä julkistamistapahtuman oheen ja lisäksi kaksipäiväinen urkutapahtuma: julkistamistilaisuus Ikaalisten kirkon uruista kertovine luentoineen ja kiertokäynteineen, workshop-tyyppinen soittotyöpaja sekä kaksi konserttia, joista toisen soitti kirjailija Marko Koskinen ja toisen Ikaalisten seurakunnan entinen kanttori, Anna-Mari Yrjänä. Anna-Mari Yrjänän konsertin teemaksi oli valittu Ikaalisiin liittyvien säveltäjien urkuteoksia tilaisuus sisälsi myös kaksi kantaesitystä. Urkutapahtuma herätti paljon mielenkiintoa erilaisissa medioissa, yleisössä ja seurakuntalaisissa. Vuoden 2013 urkutapahtumaa voidaankin pitää menestyksenä jatkoa urkutapahtumille on ilmeisesti luvassa. Tavoite 5: Yhteistyön jatkaminen ja vahvistaminen paikkakunnan muun musiikkitoiminnan kanssa. Yhteisiä konsertteja, jumalanpalvelustoteutuksia ja muita esiintymisiä on runsaslukuisesti järjestetty mm. kamarikuoro Cantandon, Mieslaulajien sekä muiden kuorojen ja lauluryhmien, INO:n, Sata-Häme Soi festivaalin, Musiikkiopiston, Viulupelimannien ja muiden pelimanniyhtyeiden sekä paikkakunnan gospel-yhtyeiden ja lauluryhmien kanssa. Päiväkerhotyö (231) Vastaava viranhaltija/työntekijä ja tiimi: Tuija Kulmala, Riikka Hämäläinen, lapsityön tiimi ja vastuuryhmä 1. Tehtäväalueen toiminta-ajatus: Kastekäskyn mukainen kristillisen kasvatuksen antaminen alle kouluikäisille lapsille, sekä perheiden tukeminen lasten hengellisessä kasvatuksessa. 2. Tehtäväalueen perustoiminta: Päiväkerhoryhmät 3-vuotiaille, 4-vuotiaille ja 5-vuotiaille keskustassa. Ryhmät Tevaniemessä ja Luhalahdessa. Päiväkotihartaudet Kilvakkalan ja Tuohikontin päiväkodeissa ja perhepäivähoitolapsille Vienolassa kerran kuukaudessa 3. Resurssit: Kaksi päätoimista lastenohjaajaa Riitta Jokihaara ja Elisabeth Nyberg, vastaava lastenohjaaja Tuija Kulmala ja päiväkerhosta vastaava pappi Riikka Hämäläinen. Päiväkerhotilat seurakuntakeskuksessa ja tilat Tevaniemen koululla ja Luhalahden kirkolla.

13 Tavoite 1: Tavoite 2:. Tavoite 3: Tavoite 4: Päiväkerhotyön perustoiminnan kehittäminen nykyisillä työntekijäresursseilla Luomalla jokaisesta kerhohetkestä lapselle hyvä ja turvallinen kokemus, jotta lapsi saa rauhassa tutustua kirkkovuoden kulkuun ja Raamatun kertomuksiin ja saa kehittyä taidoissaan hyväksyvässä ja lämpimässä ilmapiirissä. Päiväkerhot kokoontuivat suunnitellusti keskustassa, Luhalahdessa ja Tevaniemessä sekä keväällä että syksyllä. Lapsia oli ryhmissä kerrallaan n Lapsille on järjestetty monipuolista toimintaa ja he ovat tulleet mielellään kerhoon. Hengelliseen kasvuun saattaminen ja kristillisen tiedon ja perinteen siirtäminen päivähoidon lapsille yhteistyössä päivähoidon kanssa. Hartaushetket Kilvakkalan ja Tuohikontin päiväkodeissa sekä Vienolassa perhepäivähoitolapsille kerran kuukaudessa. Koska jouduimme lopettamaan kerhon Riitialassa, tarjoamme hartautta myös Riitialan ryhmikseen. Päiväkotihartauksia oli keväällä 5 kertaa ja syksyllä 4 kertaa, Riitialassa käytiin keväällä sekä syksyllä pari kertaa, mutta paikan muutettua sisäilmaongelmien takia Tevaniemeen, jäi se pois. Riitialan ryhmiksestä on nyt mahdollisuus tulla Teveniemen päiväkerhoon. Hartauksista on kovasti pidetty ja mielellään otetaan meitä jatkossakin niitä pitämään. Hiljaisella viikolla järjestimme kirkossa pääsiäisvaelluksen, jossa saattoi olla mukana eläytymässä Jeesuksen matkaan pääsiäisen aikaan. Mukaan oli kutsuttu myös päivähoidon väki ja kiitettävästi he paikalle saapuivatkin. Tavoittaa eri elämäntilanteissa olevat lapset ja perheet myös kesäaikana, yhteistyö oman seurakunnan diakoniatyön kanssa. Kesäkerhot 5-12-vuotiaille lapsille sekä avoin päiväkerho päiväkerhon puistossa. Kesäretki Lohjan Vivamoon kesäkuussa yhteistyössä diakonian kanssa. Kesäkerhoja oli Tevaniemessä, Luhalahdessa ja keskustassa kaikissa kaksi kertaa kesäkuun alussa. Lapsia oli paikalla 6-7. Luhalahdessa ei ollut yhdellä kertaa ketään, ilmoitus oli jäänyt huomaamatta vanhemmilta. Avoimessa päiväkerhossa( 3 kertaa) oli henkeä. Vivamon kesäretkeä ei järjestetty, koska ilmoittautuneita ei ollut paria enempää. Seuraava retki järjestetään Puuhamaahan, johon on todennäköisesti enemmän tulijoita. Lasten ja perheiden tutustuttaminen jumalanpalveluselämään ja erilaisiin kirkkohetkiin. Pyritään saamaan mahdollisimman monta perhettä mukaan. Kutsutaan lapsia perheineen perhekirkkoihin ja perheiden pikkukirkkoihin, jotka ovat sisällöltään ja pituudeltaan suunniteltu erityisesti pikkulapsiperheille. Perheiden pikkukirkkoja olivat kevätjuhla ( 76hlöä) toukokuulla päiväkerhon puistossa sekä starttikirkko elokuulla kirkossa ( 29 hlöä). Mikkelinpäivänä ja 1. adventtina oli perhekirkot, joissa n. 10 päiväkerholaista esiintymässä. Joulujuhlat olivat ke kirkossa ja jatkot seurakuntakeskuksessa. Kirkossa eläydyttiin jouluevankeliumiin yhdessä päiväkerholaisten ja Eija Purasen tanssikoulun pienten tanssijoiden kanssa. Juhla oli tarkoitettu kaikille lapsille ja perheille ja sinne saapuikin 130 henkeä. Tapahtumista ilmoitettiin päiväkerholaisille jaettavissa kuukausitiedotteissa, päiväkerhon nettisivuilla, facebookissa ja paikallislehdessä.

IKAALISTEN SEURAKUNTA, VUOSIKERTOMUS 1.1. 31.12.2011

IKAALISTEN SEURAKUNTA, VUOSIKERTOMUS 1.1. 31.12.2011 IKAALISTEN SEURAKUNTA, VUOSIKERTOMUS 1.1. 31.12.2011 YLEISKATSAUS Vuotta 2011 hallitsi suuri talouden epävarmuus koko maassa, mikä aiheutti seurakuntatoiminnassa myös huolien kasvua. Oli nähtävissä, että

Lisätiedot

TASEKIRJA 1.1.2010 31.12.2010

TASEKIRJA 1.1.2010 31.12.2010 TASEKIRJA 1.1.2010 31.12.2010 TASEKIRJA 1.1. 31.12.2011 1. TOIMINTAKERTOMUS 2011 1.1. YLEISKATSAUS Kirkkoherran katsaus Seurakuntalaisten vuosi Kulunut vuosi oli seurakunnassamme erityisesti jumalanpalveluselämän

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014. Kirkkoneuvosto 11.3.2015 22 Kirkkoneuvosto 22.4.2015 30 Kirkkovaltuusto 20.5.2015 10-1-

TILINPÄÄTÖS 2014. Kirkkoneuvosto 11.3.2015 22 Kirkkoneuvosto 22.4.2015 30 Kirkkovaltuusto 20.5.2015 10-1- TILINPÄÄTÖS Kirkkoneuvosto 11.3.2015 22 Kirkkoneuvosto 22.4.2015 30 Kirkkovaltuusto 20.5.2015 10-1- SISÄLLYSLUETTELO kertomus 1. Yleiskatsaus 3 2. Hallinto 7 3. Henkilöstö 8 4. Väkiluku 9 5. n toteutumisvertailut

Lisätiedot

TASEKIRJA 1.1.2009 31.12.2009

TASEKIRJA 1.1.2009 31.12.2009 TASEKIRJA 1.1.2009 31.12.2009 1. TOIMINTAKERTOMUS 2009 1.1. YLEISKATSAUS Kirkkoherran katsaus Vuosi 2009 oli jälleen kerran myös väkiluvun vähenemisen vuosi muuttoliikkeen ja kirkosta eroamisen vuoksi.

Lisätiedot

Siilinjärven seurakunnan tasekirja 2012

Siilinjärven seurakunnan tasekirja 2012 TASEKIRJA Siilinjärven seurakunnan tasekirja Siilinjärven seurakunnan tasekirja... 2 TOIMINTAKERTOMUS... 3 Yleiskatsaus... 3 Hallintoelinten kokoonpano ja toiminta... 7 Henkilöstö... 9 Seurakunnan väkilukumuutokset

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivu JOHDANTO 1 1 HALLINTO 5 102 Kirkkovaltuusto 6 103 Tilintarkastus 6 104 Kirkkoneuvosto 6 105 Taloushallinto 10 107 Kirkonkirjojenpito 11 108 Kirkkoherranvirasto 11 110 Muu yleishallinto

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 2014

SEURAKUNTANEUVOSTO 2014 MALMIN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTA-AJATUS Toiminta-ajatuksen tehtävänä on kertoa, mitä varten yhteisö on olemassa. Malmin seurakunnan toiminta-ajatus on määritelty viimeksi vuonna 2010. Silloin

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. Saatteeksi: 2. Seurakunnan organisaatio Toimielimet Kokoonpanot Kirkkoneuvoston kokousten asiat Kehitystä kuvaavia taulukoita

SISÄLLYSLUETTELO 1. Saatteeksi: 2. Seurakunnan organisaatio Toimielimet Kokoonpanot Kirkkoneuvoston kokousten asiat Kehitystä kuvaavia taulukoita SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO 1. Saatteeksi: 2. Seurakunnan organisaatio Toimielimet Kokoonpanot Kirkkoneuvoston kokousten asiat Kehitystä kuvaavia taulukoita

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. Mikaelinseurakunta keskellä arkea ja juhlaa

Vuosikertomus 2010. Mikaelinseurakunta keskellä arkea ja juhlaa Vuosikertomus 2010 Mikaelinseurakunta keskellä arkea ja juhlaa 1 Seurakunta ja messu ovat kaikkia ja kaikenikäisiä varten. Starttikirkon jälkeen eri-ikäisiä pappeja toivottamassa hyvää pyhää. Vas. rovasti

Lisätiedot

Toimintakertomus 2006

Toimintakertomus 2006 Toimintakertomus 2006 Yhdessä Rovaniemellä t Vuosi 2006 oli merkittävä Rovaniemellä, kun pitkällisen prosessin tuloksena kaupunki ja maalaiskunta yhdistyivät. Tämä ennakoi suurta valtakunnallista kuntarakenteen

Lisätiedot

Tampereen ev.lut. seurakunnat

Tampereen ev.lut. seurakunnat Tampereen ev.lut. seurakunnat vuosikertomus 2010 1 Kuva: Janne Ruotsalainen sisällysluettelo Tampereen seurakuntien päiväkerhotyö juhli 60 toimintavuottaan Keskustorilla kesälaulajaisissa 15.6.2010. Kriisin

Lisätiedot

MIKAELINSEURAKUNTA Vuosikertomus 2013

MIKAELINSEURAKUNTA Vuosikertomus 2013 MIKAELINSEURAKUNTA Vuosikertomus 2013 1 Silvia Koski johtamassa kuoroa. Rippikoulun starttikirkko 15.12. Kappalainen Pekka Ahlamon eläkkeellelähtöjuhla 10.3. 2 Mikaelin Pianon Vuosikertomus päällä pahvipekka.

Lisätiedot

TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013-1 -

TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013-1 - TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013-1 - - 2 - Kirkon tunnustus ja tehtävä KIRKKOLAKI Suomen evankelis-luterilainen kirkko tunnustaa sitä Raamattuun perustuvaa kristillistä uskoa, joka on lausuttu

Lisätiedot

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015)

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015) SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 1 / 40 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015) Sisällysluettelo ESIPUHE...2 1

Lisätiedot

Toimintakertomus 2005

Toimintakertomus 2005 Toimintakertomus 2005 Sisällys Kiitosta seurakunnallemme Seurakunnassamme toteutettiin lokakuulla piispantarkastus. Siinä tarkastettiin hallinto ja talous kuin myös seurakunnan toiminta ja suunnitelmat.

Lisätiedot

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SEKÄ TALOUSARVIO 2014

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SEKÄ TALOUSARVIO 2014 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014-2016 s. 1 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SEKÄ TALOUSARVIO 2014 Sisällysluettelo ESIPUHE...2 1 JOHDANTO...3

Lisätiedot

Toimintakertomus. 1 Yleiskatsaus TASEKIRJA 2013

Toimintakertomus. 1 Yleiskatsaus TASEKIRJA 2013 TASEKIRJA 2013 Toimintakertomus 1 Yleiskatsaus Sovituksenkirkon toiminta alkoi monilta osin vakiintua. Kirkkosaliin asennettiin Virtasen urkurakentamon valmistamat 26 äänikertaiset urut kevään ja kesän

Lisätiedot

PIDETÄÄNKÖ JUMALANPALVELUS?

PIDETÄÄNKÖ JUMALANPALVELUS? 2 3 PIDETÄÄNKÖ JUMALANPALVELUS? Kourallinen seurakuntalaisia viettää ehtoollista. Suntio on etupenkissä, kanttori urkuparvella. Kirkkoherra yskii ja mielii kotiin kuumetta potemaan. Puheille pyrkii seurakuntalainen,

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA VUOSIKERTOMUS 2007

ROVANIEMEN SEURAKUNTA VUOSIKERTOMUS 2007 ROVANIEMEN SEURAKUNTA VUOSIKERTOMUS 2007 Uskoa, luottamusta ja välittämistä ROVANIEMEN SEURAKUNTA Vuonna 2007 oli maassamme kaksi merkittävää juhlaa. Itsenäisyytemme 90. juhla näkyi ja vaikutti läpi vuoden.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2014. Lappeenrannan ev.lut. seurakunnat

Osavuosikatsaus 2014. Lappeenrannan ev.lut. seurakunnat Osavuosikatsaus 214 Lappeenrannan ev.lut. seurakunnat Osavuosikatsaus Kannen kuva: Arto Forsblom Sisällys 1. Johdanto 2. Seurakunnat 2.1 Joutsenon seurakunta 2.2 Lappeen seurakunta 2.3 Lappeenrannan seurakunta

Lisätiedot

Vu o s i k e r t o m u s 2 0 0 8

Vu o s i k e r t o m u s 2 0 0 8 Vuosikertomus 2008 Toivoa, avautumista ja puurtamista Sisällys Kirkkoherran esipuhe 2 Jumalanpalvelukset 3 Seurakuntapiirit 4 Viestintä 10 Kirkkomusiikki 11 Evankelioiminen 12 Lapsi, perhe- ja pyhäkoulutyö

Lisätiedot

KARKKILAN SEURAKUNTA PERUSTOIMINTOKUVAUS

KARKKILAN SEURAKUNTA PERUSTOIMINTOKUVAUS Kirkkoneuvosto 8.9.2010 Sivu 1 KARKKILAN SEURAKUNTA PERUSTOIMINTOKUVAUS 2010 Karkkilan Seurakunta Puh. 09 5655 220 Y-tunnus Huhdintie 9 Fax. 09 5655 2239 0127051-2 03600 Karkkila web: www.karkkilanseurakunta.fi

Lisätiedot

TALOUSARVION PERUSTELUT JA OHJEITA TALOUSARVION KÄYTTÄMISESTÄ JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA

TALOUSARVION PERUSTELUT JA OHJEITA TALOUSARVION KÄYTTÄMISESTÄ JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA TALOUSARVION PERUSTELUT JA OHJEITA TALOUSARVION KÄYTTÄMISESTÄ JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA 3 YLEISET LÄHTÖKOHDAT Käsittely Kirkkoneuvosto 04.12.2013 Kirkkovaltuusto 16.12.2013 1. SEURAKUNNAN TEHTÄVÄ Puolangan

Lisätiedot

INARIN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014

INARIN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 INARIN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Kirkkoneuvosto 26.2.2015 1 Sisällysluettelo Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 1.1. TALOUDEN KEHITYS... 4 1.2. TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT... 5 1.3.

Lisätiedot

PERUSTOIMINTOKUVAUKSET

PERUSTOIMINTOKUVAUKSET PERUSTOIMINTOKUVAUKSET 2015 1 Teillä on nyt kädessänne vihkonen, jossa on kuvattu Tuusulan seurakunnan työalojen ja alueiden perustoimintokuvaukset. Perustoimintokuvaukset kertovat nimensä mukaan työalojen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2012 ÅBO OCH S:T KARINS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2012 ÅBO OCH S:T KARINS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2012 ÅBO OCH S:T KARINS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET BALANSBOK 2012 SISÄLLYSLUETTELO TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ TASEKIRJA 2012 TOIMINTAKERTOMUS 1 Keskuskirjanpito

Lisätiedot

SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2014

SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2014 SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2014 Kirkkoneuvosto 190315 28 Kirkkovaltuusto 170615 18 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1. JOHDANTO 4 1.1. Jäsenmäärä ja ikäjakautuma 4 1.2.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013. Järvenpään seurakunta Kirkkotie 1 04400 Järvenpää puh. (09) 271 941 www.jarvenpaanseurakunta.

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013. Järvenpään seurakunta Kirkkotie 1 04400 Järvenpää puh. (09) 271 941 www.jarvenpaanseurakunta. JA TILINPÄÄTÖS 2013 Järvenpään seurakunta Kirkkotie 1 04400 Järvenpää puh. (09) 271 941 www.jarvenpaanseurakunta.fi 2 (119) Sisällysluettelo 1 YLEISKATSAUS... 3 VUOSI 2013 kehittyvän perustoiminnan vuosi

Lisätiedot

PADASJOEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

PADASJOEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 PADASJOEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 1 2 JOHDANTO 3 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 4 JUMALANPALVELUS- JA MUSIIKKITYÖ 5 EVANKELIOIMIS- JA AIKUISTYÖ 6 DIAKONIATYÖ 6 LÄHETYSTYÖ 7 LAPSITYÖ 8 Kehtoluokkatyö

Lisätiedot

PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2015

PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2015 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2015 Kirkkoneuvosto 30.10.2012 Kirkkovaltuusto 13.11.2012 2 PORNAISTEN SEURAKUNTA Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot