Kysely EU-vaaliehdokkaille vapaaehtoistoiminnan edistämisestä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kysely EU-vaaliehdokkaille vapaaehtoistoiminnan edistämisestä"

Transkriptio

1 Kysely EU-vaaliehdokkaille vapaaehtoistoiminnan edistämisestä Vapaaehtoistoiminnan merkitys yhteiskunnassa kasvaa. Kansalaisareena ry:n tekemässä kyselyssä tiedusteltiin EU-vaaliehdokkailta näkemyksiä siitä, miten vapaaehtoistoimintaa tulisi edistää Euroopassa ja Suomessa? Vastauksia kyselyyn tuli yhteensä 38 ehdokkaalta 11 puolueesta. Vastaukset puolueittain: 7 Vasemmistoliitto Andersson Li Eerola Antero Kyllönen Merja Modig Silvia Pekkola Petri Saramo Jussi Uotila Kari 5 Vihreät Bland Anne Cronberg Tarja Ilvessalo Saara Ohisalo Maria Tynkkynen Oras 4 Itsenäisyyspuolue Isosaari Timo Kare Veijo Siltanen Marika Vallin Francesca 4 Suomen kommunistinen puolue Dahl Rita Jalkanen Timo Lundgren Pekka Rissanen Susanna 4 Suomen sosiaalidemokraattinen puolue Kumpula-Natri Miapetra Paananen Reijo Repo Mitro Taipale Kaarin 4 Perussuomalaiset Kankaanniemi Toimi Kolehmainen Jani Tolppanen Maria Vanhala Mauno 3 Suomen ruotsalainen kansanpuolue Gustafsson Åsa Oksanen Michael Torvalds Nils 2 Kokoomus Ojala Arto Pietikäinen Sirpa 2 Suomen Keskusta Katainen Elsi

2 Takkula Hannu 2 Suomen työväen puolue Laitinen Matti Lievemaa Tommi 1 Piraattipuolue Mustonen Pekka Miten vapaaehtoistoimintaa tulisi edistää Euroopassa ja Suomessa? Vastaukset nimen mukaan aakkosjärjestyksessä: Andersson Li, Vasemmistoliitto Vapaaehtoistoiminnan edistämiseksi on mielestäni tärkeää ottaa kansalaisyhteiskunta mukaan päätöksentekoon mahdollisimman monipuolisesti, ja hyödyntää sitä asiantuntemusta mitä monissa kansalaisjärjestöissä on eri yhteiskunnallisissa kysymyksissä. Kansallisella tasolla on keskeistä varmistaa tasapuolinen ja laaja tukijärjestelmä yhdistyksille ja kansalaisjärjestöille. Vapaaehtoistoiminnan hyväksilukeminen esimerkiksi erilaisissa koulutusohjelmissa on myös tärkeä tapa osoittaa vapaaehtoistoiminnan tärkeyttä. Bland, Anne, Vihreät Vapaaehtoistyö kuuluu arvokkaana osana hyvin toimivaa ja toisista välittävää yhteiskuntaa. On tärkeää, että sitä ei lähdetä verottamaan, ml. aikapankit, joiden kautta ei harjoiteta omaa ammattia. Vapaaehtoistyö antaa monelle ihmiselle sisältöä elämään ja luo yhteisöllisyyttä. On kuitenkin tärkeää muistaa jaksaminen - usein samoille henkilöille hommat kasaantuvat. Vapaaehtoistyö ei myöskään voi korvata julkisia palveluja, mutta voi fiksusti järjestettynä vahvistaa niitä. Vapaaehtoistyön arvostus kasvaisi, jos työnantajat hyväksyisivät sen osana henkilön ansioluetteloa. Onhan myös vapaahetoistyössä opittu taito ja tieto yhtä oleellista kuin esim. työn kautta saadut. Myös koulut ja yliopistot voisivat ottaa vapaaehtoistyön osaksi opetusta, kuten vaikkapa International Baccalaureat-tutkinnossa. Vapaaehtoistoiminnan kautta opitaan arvokkaita yhteiskunta- ja vuorovaikutustaitoja. Näistä jaksoista voisi saada myös opintosuorituksia. Cronberg Tarja, Vihreät Vapaaehtoistoiminta on saanut viime aikoina enemmän huomiota myös EU:ssa, muun muassa vapaaehtoistyön teemavuoden 2011 kautta. Se on hyvä. Etenkin kriisi on tuonut esiin, että vapaaehtoistoiminta on tärkeä keino kantaa yhteiskunnallista vastuuta. Tästä huolimatta kaikille yhteiset turvaverkot on tietenkin säilytettävä. Esimerkiksi perustoimeentuloa vapaaehtoistoiminnalla ei voi paikata. Sen sijaan vapaaehtoistoiminnalla on tärkeä rooli ihmisten hyvinvoinnin kannalta, esimerkiksi maahanmuuttajien integroinnissa, vanhusten tukemisessa, lapsien ja nuorten auttamisessa, vain muutamia esimerkkejä mainitakseni. EU:n pitää osaltaan resurssoida vapaaehtoistyön kehittämistä ja sen yhteistyöverkostoja. Päävastuu pitää minusta kuitenkin säilyä ruohonjuuritasolla, ei tulla ylhäältä päin. Suuntaisin tulevaisuudessa enemmän voimavaroja vapaayhteistyön kehittämiseen EU:ssa, ja Suomessa. Tärkeää EU:lle on muun muassa luoda vapaaehtoistyön verkostoja ja vuoropuhelua myös yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä. Suomessa olisi tärkeää ottaa vapaaehtoistoimintaa koskeva lainsäädäntö tarkasteluun. Usein lainsäädäntö estää vapaaehtoistoimintaa, ei kannusta siihen. Esimerkiksi aikapankeista käyty keskustelu osoittaa, että julkishallinto ei ole

3 nähnyt toiminnan yhteiskunnallista merkitystä ja arvoa selkeästi. Myös kansainvälisiä vapaaehtoistyön muotoja voitaisiin tukea nykyistä enemmän. Mallia voitaisiin ottaa esimerkiksi suositusta opiskelijoiden Erasmus-vaihdosta. Myös vapaaehtoistyön kautta voisi saada arvokasta kokemusta muista EU-maista. Dahl, Rita, Suomen kommunistinen puolue (SIT.) Vapaaehtoistoiminnasta - kolmannesta sektorista - on kehittynyt keskeinen työvoiman muoto varsinaisten työssäkäyvien oheen. Sitä voisi myös valtio tukea riittävästi. Moni vapaaehtoinen on eläkeläinen, opiskelija tai prekaari. Eerola Antero, Vasemmistoliitto Vapaaehtoistoiminta on merkittävä yhteiskunnallinen voimavara niin Suomessa kuin laajemmin Euroopan unionissa. Se luo sosiaalista pääomaa ja yhteisöllisyyttä ihmisten kesken. Tällä on monia myönteisiä vaikutuksia, myös terveydellisessä mielessä. Yksi vapaaehtoistoiminnan muoto on esimerkiksi talkootyönä tehtävä, ei-kaupallinen varainkeruu yhdistyksille ja yhteisöille. Tätä ei ainakaan pitäisi vaikeuttaa kohtuuttomalla verotuksella. Toisaalta valtio ja kunnat eivät voi väistää velvollisuuksiaan esimerkiksi sosiaali-, terveys- ja vanhuspalveluiden järjestämisessä luottamalla vapaaehtoistoimintaan. Ihmisten terveys ja hyvinvointi eivät voi olla vain muiden ihmisten hyvän tahdon varassa. Gustafsson Åsa, Suomen ruotsalainen kansanpuolue Vapaaehtoistoiminta on erinomainen toiminta ihmisten hyvinvoinnin kannalta niin avun tai tuen saajan osalta kuin myös itse vapaaehtoistyöntekijälle. Jotta toiminta voidaan turvata, on turvattava toimintaedellytykset, rahoitus ja mahdollinen muu tuki. Yhteistyö on mielestäni kaiken a ja o. Viiimevuosina on tullut uusia normeja/säädöksiä jotka koskevat esim. yhdistysten verotusta. Haluan itse vaikuttaa juuri tämän tyyppisiin asioihin jossa on vaarana, että tietty toiminta lakkaa mikäli heille lisätään erilaisia velvoitteita. Kansainvälinen yhteistyö on myös se minkä kautta saavutetaan enemmän. Arvostan suuresti vapaaehtoistoimintaa. Ilvessalo Saara, Vihreät Vapaaehtoistoimintaa voidaan edistää sen esiteitä poistamalla ja rahoitus turvaamalla. Julkisen puolen pitää tehdä enemmän yhteistyötä vapaaehtoissektorin kanssa, mutta tällöin täytyy pitää huolta siitä, ettei julkisen sektorin töitä sysätä kokonaan vapaaehtoisvoimin suoritettaviksi. Parhaat keinot edistää vapaaehtoistoimintaa löytyvät usein vapaaehtoistoimijoilta itseltään - Poliitikoiden täytyy kuunnella toimijoita ja priorisoida kolmannen sektorin tarpeita päätöksenteossa ja rahanjaossa. Isosaari Timo, Itsenäisyyspuolue Vapaaehtoistoiminnan merkitys tulee kasvamaan erityisesti niillä aloilla, joilla tuottavuutta ei voida tehostaa laadun kustannuksella. Sosiaalisten kontaktien lisääminen ja yhdessä tekeminen luovat työ- ja oppimismahdollisuuksia varsinkin niille, joiden on vaikea työllistyä muuten mielekkäillä ja palkitsevilla tavoilla. Toteutus edellyttää riittävää rahoituspohjaa, eikä se ole realistisesti toteutettavissa ilman omaa keskuspankkia ja omaa rahaa. Niiden turvin voidaan luoda perustulomalli ja luopua samalla raskaasta byrokratiasta ja nöyryyttävästä pomputtelusta eri luukkujen välillä, jolloin kasvavasta ongelmasta tehdään positiivinen mahdollisuus. Vaalien alla näitä lupaillaan varsin hövelisti, mutta jätetään huomiotta, millä välineillä tavoitteet voidaan toteuttaa. Euroopan Unioni on valitettavasti sortunut jopa oman perusoikeussopimuksensa kohdalla lupaamaan sellaista, mikä on täydellisessä ristiriidassa käytössä olevien välineiden kanssa. Talous- ja sosiaalipolitiikalla ei ole juuri mitään edellytyksiä kohdata puhtaasti pääomamarkkinoita palvelevan eurovaluutan puitteissa. Suomen kohdalla taloustilanne on todellisuudessa paljon julkisuudessa esitettyä huonompi. Olen nähnyt tämän päivittäisessä työssäni kotimaisen ruoan ja energia-alan yritysten parissa ja lähikosketuksissa sosiaalialan eri toimijoihin.

4 Tämä asettaa meille erityisen suuren vastuun toisistamme huolehtimiseen, koska muistamme vielä hyvin, miten vakavia seurauksia ja henkilökohtaisia tragedioita tapahtui 90-luvulla. Oma poliittinen aktiivisuuteni lähtee keskeisesti sellaisten ratkaisujen etsimisestä, joilla näitä kärsimyksiä ei tarvitsisi toistaa surkeasti toimivan talousjärjestelmän seurauksena, vaan panostaa sen kehittämiseen, koska se on useimpien ongelmien syy, ei seuraus. Myös oma ja Itsenäisyyspuolueen vaalikampanja perustuu käytännössä kokonaisuudessaan vapaaehtoistyöhön, koska eduskunnan ulkopuoliset puolueet eivät saa mitään puoluetukia, eikä niitä mielestäni olisi tarvetta edes jakaa tulevaisuudessa, mikäli perustulo toteutuu ja myös vaalikampanjat voivat perustua enemmän yhteistyöhön. Vapaaehtoistyötä tukemaan tarvitaan myös lähidemokratiaa. IPU. Jalkanen Timo, Suomen kommunistinen puolue Vapaaehtoistoimintaa ei saa kohdella kuten bisnestä. Muun muassa, ei verotusta. Eikä saa olettaa vapaaehtoisten hoitavan ilmaiseksi sellaista, mistä yhteiskunnan kuuluisi huolehtia budjettivaroin. Ihmiset tietävät itse, mihin haluavat ryhtyä. Kankaanniemi Toimi, Perussuomalaiset Vapaaehtoistoiminta on ollut pitkään tärkeä osa yhteiskuntaa. Julkiset toimijat eivät pysty kattamaan kaikkia niitä tarpeita, joita ihmisillä niin kotimaassa, Euroopassa kuin globaalistikin on. Suomi on yhdistysten maa. Vapaaehtoiset tekevät valtavan arvokkaan työn lukuisilla elämän alueilla ihmisten, ympäristön, turvallisuuden, sivistyksen ja monen muun tärkeän asian hyväksi. Tärkeää on se, että yhteiskuntamme säilyy moniarvoisena ja demokraattisena. Tämä antaa perustan myös vapaaehtoistoiminnalle. Julkisen vallan, valtion ja kuntien, tulee varmistaa vapaaehtoistoiminnan edellytykset kaikkialla. Suoran tuen ohella tärkeää on tarjota tiloja, välineitä, henkilöstöä, koulutusmahdollisuuksia sekä tehdä tiivistä yhteistyötä. Globaalit köyhyys-, ympäristö- ja kehityskysymykset pysyvät esillä vapaaehtoistoiminnan ansiosta. Kehitysyhteistyössä sen merkitys on tärkeä. Euroopassa taloudelliset ja yhteiskunnalliset olot ovat epävakaita monissa maissa. Tällaisissa oloissa vapaaehtoistoiminnan merkitys korostuu. EU:n on syytä nostaa profiiliaan vapaaehtoistyön edellytysten parantamiseksi. Suomessakin sosiaaliset, taloudelliset ja sivistykselliset kysymykset uhkaavat kärjistyä sekä asenteiden koventumisen että taloudellisen taantuman johdosta. Vapaaehtoistoiminnan merkitys kasvaa julkisen sektorin vaikeuksien takia. Vapaaehtoistoiminnan tulee kuitenkin pysyä puhtaana kansalaistoimintana, jota yhteiskunnan ei tule liiaksi säädellä eikä rajoittaa. Vapaaehtoistyötä harjoittaa suuri määrä ihmisiä. Heille on tärkeää antaa kiitos ja tunnustus arvokkaasta työstään. Kare Veijo, Itsenäisyyspuolue Puolueemme peruskanta on, että EROON EU;sta. Kun ero toteutuu, alkaa vapaaehtoistoiminta elpyä lähes itsestään, koska kukaan ei enää silloin elättele toivoa saada lottovoittoa, vaan jokainen alkaa huolehtia itsestään ja läheistensä OIKEASTA hyvinvoinnista... eikä pelkästään aineellisesta tavaramäärästä. Ymmärrän yllä olevan lausen idealistiseksi ja joku voisi jopa sanoa haaveeksi PALUUSTA menneisyyteen, mutta... mitä meillä on sitten parempaa EU tulevaisuudessa tarjolla? Nykynäkymillä ei ole mitään muuta kuin synkkenevää taloutta, ristiriitoja naapurin kanssa, eriarvoistumista, yhtiöiden ylivaltaa ja... no niin, TTIP/TAFTA sopimuksien kautta myös lainsäädäntömme ajautunee yhtiöiden hallintaan. Onko meillä muuta mahdollisuutta kuin hakea menneisyydestä malleja. Suomi ja suomalaisuus ovat erityisiä: me olemme koostaneet luonnosta, ihmisen vapaudesta (Ruotsi), kansan sivistämisestä (Venäjän nihilismi) hienon suomalaiskansallisen aatemaailman ja itse asiassa ylipäätään SUOMEN. Siitä työstä meidän on tulevaisuuden eväät rakennettava. Yhdessä me kykenemme sen tekemään. Siinä työssä on vapaaehtoistyöllä ja sen kehittämisellä aivan keskeinen rooli. Mielelläni vertaan vapaaehtoistyötä suomalaiskansallisen ajattelun parhaan ajan NAISTYÖN

5 merkitykseen, ilman NAISJÄRJESTÖJEN työtä EI Suomea nykymuodossa olisi. (Olisiko esimerkiksi talvisodan henki ollut ilman naisjärjestöjen kansaa eheyttävää työtä ollut ylipäätään mahdollista.) Suoraan näistä ajatuksista voidaan johtaa lause: "Ilman VAPAEHTOISTYÖTÄ ei tulevaisuuden Suomea ole." Katainen Elsi, Suomen Keskusta Vapaaehtoistoiminta ja -työ ovat ansainneet vakiintuneen paikkansa keskusteluissa EU-tasolla. Vapaaehtoistyön katsotaan edistävän aktiivista kansalaisuutta, joka olikin muutama vuosi sitten EU:n teemavuosi. EU:n yksi ohjaavia perusarvoja on solidaarisuus, jonka yksi käytännönmuoto on nimenomaan vapaaehtoistyö. EU-tason valtava byrokratia aiheuttaa rajoituksia myös vapaaehtoistoiminnalle. Hallinnollista taakkaa pitäisi siksi purkaa. EU:n pitäisi nykyistä tehokkaammin seurata erilaisten vapaaehtoistoimijoiden mahdollisuuksia hyödyntää rakennerahastovaroja, joiden hallinnointi voi olla esimerkiksi monelle järjestölle liian monimutkaista. Myös muut EU:n vapaaehtoistyötä tukevat rahoitusohjelmat on syytä pitää vahvoina. Suomessa vapaaehtoistyötä pitäisi tukea niin, että julkinen sektori pidättäytyisi talouden matalasuhdanteesta huolimatta vapaaehtoistyötä koordinoivien järjestöjen tukien leikkauksesta eikä lisäisi verotuksellista painetta niille. Julkisen sektorin pitäisi myös ottaa nykyistä enemmän vastuuta vapaaehtoistyön koordinoinnista. Vapaaehtoistyön edistämiseksi olisi tärkeää tehdä asennekasvatusta jo kouluikäisistä aloittaen. Vapaaehtoistyön rooli hyvinvointiyhteiskunnan säilyttämisessä nostaa varmasti rooliaan voimakkaasti tulevaisuudessa. Kolehmainen Jani, Perussuomalaiset Vapaaehtoistoimintaa tulee tukea valtiovallan toimesta entistäkin enemmän. On äärettömän tärkeää, että ihmiset toimivat toistensa hyväksi omasta tahdostaan, sillä se on nykyisessä kovenevassa yhteiskunnassa monelle ainoa keino saada apua ongelmiinsa. Vapaaehtoisten lähestyminen on monelle pienempi kynnys kuin ammattiauttajalle hakeutuminen. Vapaaehtoistoimintaa voisi ottaa osaksi kunnissa esim oppilaiden syrjäytymisen ehkäisyyn. Kumpula-Natri Miapetra, Suomen sosiaalidemokraattinen puolue Vapaaehtoistoiminnalla on suuri merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa. Näin tulisi olla myös EU-tasolla. Vapaaehtoistoimintaa tulee tukea myös EU:n budjetista. Järjestöjen toiminta voi täydentää julkisia palveluja. Emme voi kuitenkaan purkaa yhteistä vastuuta julkisista palveluista. Kyllönen Merja, Vasemmistoliitto Vapaaehtoistoiminnan hyväksyttävyyttä ja mahdollisuuksia tulee viedä eteenpäin sekä kansallisesti, että Eurooppatasolla - verotuksen keinoin myös varainhankintaa vapaaehtoistoiminnan edistämiseksi voitaisiin tehdä helpommaksi. Laitinen Matti, Suomen kommunistinen puolue/suomen työväen puolue Sosiaali- ja terveyssektorin palvelutoimintaa ei pitäisi korvata vapaaehtoistoiminnalla, vaan päinvastoin esim. vanhusten hoitoon, mielenterveyskuntoutujien ja kehitysvammaisten ohjaajiksi ja kouluavustajiksi pitäisi palkata lisää työvoimaa ja maksaa heille kelvollista palkkaa työstään. Omaishoitajuus ei voi perustua vapaaehtoisuuteen, koska kaikki eivät ole kykeneviä näin vaativaan tehtävään. Itselläni on parinkymmenen vuoden kokemus omaishoitajan toimesta. Julkista palvelutuotantoa ei pidä korvata vapaaehtoisilla eli ilmaistyövoimalla. Hyväntekeväisyys ei myöskään korvaa julkisia palveluja. Euroopassa on jo 120 miljoonaa köyhää ihmistä. Minusta olisi hedelmällisempää miettiä, kuinka heidän ihmis- ja perusoikeutensa todennetaan ja kuinka heidät työllistetään. Valtioiden verovaroja pitää käyttää sosiaali- ja terveyshuoltoon eikä pankkien tukemiseen. Vapaaehtoistoiminta liittyy paremminkin harrastus- ja kulttuuri- sekä järjestötoimintaan.

6 Lievemaa Tommi, Suomen Työväenpuolue Lähtökohtaisesti olen sitä mieltä, että julkisen vallan, yhteiskunnan, tehtävänä ja velvollisuutena on pitää huolta kaikista kansalaisista - myös niistä, jotka eivät selviä ilman apua. Martti Ahtisaari korosti presidenttiaikanaan vapaaehtoistoiminnan, ns. kolmannen sektorin, kasvavaa merkitystä hyvinvointivaltion ylläpitäjänä. Itse olen sitä mieltä, että tuollainen ajattelu juontaa juurensa Yhdysvaltoihin, missä julkisen sektorin rooli on painettu hyvin pieneksi. Vapaaehtoistoiminnan rooli on olosuhteiden pakosta noussut siellä merkittäväksi. Vaadimme Stp:ssä, että julkista sektoria ei pureta enää yhtään enempää, vaan päin vastoin sen roolia tulee vahvistaa. Jos onnistumme tavoitteessamme, jää vapaaehtoistoiminnan rooli väistämättä pienemmäksi kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa. Lundgren Pekka, Suomen Kommunistinen Puolue Valtion/kunnan EU:n pitää tukea vapaaehtoistyötä tekeviä järjestöjä huomattavasti enemmän taloudellisella avulla. Valvonnan pitäisi hoitua kuntien sosiaalitoimistojen/kelan toimesta. Modig Silvia, Vasemmistoliittoliitto Vapaaehtoistoimintaa tulee kehittää niin Suomessa kuin Euroopassa. Sen ei tule kuitenkaan korvata julkisia palveluita vaan toimia vahvistavana niiden rinnalla. Kotimaassa vapaaehtoistyö on törmännyt ongelmiin verottajan suunnalta, tätä tulisi helpottaa. Ulkomailta tuleville vapaaehtoistyöläisille pitää voida tarjota ruoka tai korvata matkakulut ilman veroseuraamuksia. Vapaaehtoistoiminta on nähtävä omana arvonaan, se on arvokasta niin tekijälle kuin saajapuolella olevalle. Sillä on paljon muutakin kuin taloudellista merkitystä Mustonen Pekka, Piraattipuolue Vapaaehtoistoimintaa tulee edistää erityisesti sillä, että vapaaehtoistoiminnasta tulee tule mahdollisimman helppoa ja vaivatonta. Kaikki byrokratia tulee karsia pois. Jos joku tahtoo vapaaehtoisesti työtä tehdä parhaaksi katsomansa asian hyväksi, sen on oltava mahdollista ilman mitään laillisia ongelmia (toki asian pitää olla laissa sallittu...). Vapaaehtoisuutta voitaisi myös tukea, tuskin mahdoton ajatus olisi suunnata hieman rahoitusta sopiviin vapaaehtoistoiminnan kohteisiin. Jos tekijät toimivat ilman palkkaa, niin itse toiminnan rahoittaminen pitäisi pystyä järjestämään. Ohisalo Maria, Vihreät Kansalaisjärjestöillä on merkittävä roolinsa osana eurooppalaisia demokraattisia yhteiskuntia. Siksi vapaaehtoistoiminnan tulisi olla mahdollista kaikkialla ja sen rooli täytyisi tunnustaa laajalti. Yhdenvertaisten osallistumis- ja harrastusmahdollisuuksien tarjoaminen kaikille ja erityisesti nuorille tukee yhteiskunnallisesti kestävää kehitystä ja ehkäisee syrjäytymiskierteitä. EU:n budjetista täytyy tukea kansalaisten ruohonjuuritasolta lähteviä hankeideoita ja toimintaa, eikä vain luoda ylhäältä annettuja valmiita ohjelmakokonaisuuksia. Vapaaehtois- ja hyväntekeväisyystyö eivät kuitenkaan saa tarkoittaa valtion ja kuntien vastuun kaatoa kolmannelle sektorille, vaan vahvassa hyvinvointivaltiossa nämä kaikki toimivat yhdessä synergiaetuja luoden. Esimerkiksi Euroopan sosiaalirahaston kautta saatava rahoitus voi auttaa suomalaisia järjestötoimijoita auttamaan kaikista heikoimmassa asemassa olevia suomalaisia. Ojala Arto, Kokoomus Pidän vapaaehtoistoimintaa tärkeänä ja tarpeellisena yhteiskunnassamme. Tätä arvokasta työtä tuetaan parhaiten verkostoitumalla ja tiedottamalla tehokkaasti. Kuntatasolla voitaisiin harkita tilojen lainaamista korvauksetta, ja yhteiskunnallisesti merkityksellinen vapaaehtoistyö voisi harkita olevan aiheutuneiden kulujen osalta verovapaata esimerkiksi tietyn omavastuusumman jälkeen. Oksanen Michael, Suomen ruotsalainen kansanpuolue Kansalaistoiminta on Suomessa ollut ja on vahva perusta koko yhteiskuntarakenteeseen. Olen itse kohta viimeiset 10 vuotta saanut olla mukana johtamassa urheilun kansalaisliikettä ja olen aina yhtä yllättänyt, mikä voimavara tämä toiminta on. Jos lasketaan pelkästään liikunnan ja urheilun kokonaisuus niin meillä on noin yksi miljoona ihmistä liitettynä tähän toimintaan. Jos sanotaan että jokainen ihminen seurassa antaa vuodessa yhden tunnin omasta ajastaan

7 vapaaehtoistyöhön niin meillä on yhteensä miljoona työtuntia. Tämä on niin suuri resurssi että sitä ei voi millään rahalla mitata. Jos tähän vielä lisätään kaikki se työ mitä kansalaistoiminta tuo mukanaan sillä että usein nämä ihmiset myös osallistuvat päätöksentekoon paikallisella tasolla niin meillä on toiminnallisesti erittäin vahva ja varteenotettava kokonaisuus. Tulevaisuudessa on erittäin tärkeätä että kansalaistoiminta pysyy verovapaana toimintana ja tässä meillä tulevilla mepeillä on iso vastuu kannettavana. Tämä on voimavarana ja yhteiskunnallisen toimivuuden kannalta niin tärkeä toiminta että sitä ei voida vaarantaa. Kansalaistoiminnan on annettava elää ja rikastua sillä että uudet sukupolvet kantavat siitä omalla osaamisella ja tahdolla myös vastuun. Paananen Reijo, Suomen sosiaalidemokraattinen puolue Vapaaehtoistoiminta on monen nuoriso- ja urheiluseuran sekä kulttuurimme selkäranka. Kaupunginosayhdistykset osallistuvat aktiivisesti kotipaikkansa kehittämiseen ja vaikkapa pakolaisten auttamisessa sopeutumaan on vapaaehtoistoiminnalla tärkeä rooli. Koska toiminnot ovat moninaisia, ei yhtä reseptiä ole. Talkootyön säilyttäminen verottomana on ehkä merkittävin vapaaehtoistoiminnan tukimuoto. Myös varainkeruun osalta pitää välttää kohtuuttomia esteitä, joskin luotettavuus täytyy turvata. Kunnallisten avustusten määrä on viime vuosina pienentynyt, mutta niitä oikein kohdentamalla voidaan helpottaa myös kunnan omia kulupaineita. Aktiiviset kuntalaiset tuovat konkreettisia hyötyjä toiminnallaan. Valtionavustuksia on kehitetty tuloksellisuuden suuntaan, mutta tässä on muistettava, että vapaaehtoistoiminta lähtee omista tarpeistaan, eikä sitä saa kahlita liikaa. Eurooppalaisittain on tunnustettava vahvemmin vapaaehtoistoiminnasta saadut hyödyt. Unionin rakennetukia on voitava ohjata myös elinympäristöä kehittäviin vapaaehtoishankkeisiin, mikä vaatisi byrokratian vähentämistä. Esimerkiksi Nuorisoyhteistyö Allianssin koordinoimat projektit ovat hyvä esimerkki, jossa toimijat voivat keskittyä tekemiseen. Pietikäinen Sirpa, Kokoomus Vapaaehtoistoiminnan teemavuotta vietettiin pari vuotta sitten, vuonna Teemavuoden kunniaksi hyväksyttiin vapaaehtoistoimintaa koskevat toimenpidesuositukset, jotka tulisi laittaa täysimittaisesti voimaan sekä Suomessa että EU:ssa. Itse nostaisin toimenpidesuosituksista ja vapaaehtoistoimintaa koskevista keskusteluista esille seuraavat erityisen tärkeinä pitämäni kohdat, joiden toimeenpanoa tulisi tarvittaessa priorisoida: - Eurooppalaisten vapaaehtoisorganisaatioiden institutionaalisen aseman hyväksyminen ja yhtenäinen lainsäädännöllinen lähestymistapa vapaaehtoistoiminnalle; - vapaaehtoistyön verovapaus euroon saakka sekä ALV-vapaus siinä tapauksessa, että kyse on yleishyödyllisestä toiminnasta jonka tulos menee täysimääräisesti järjestön päämäärien toteuttamiseen; - toimintaoikeus myös edunvalvontaan: esimerkiksi muistiyhdistys voisi valvoa mikä on muistisairaiden saaman palvelun laatu Pekkola Petri, Vasemmistoliitto Olen itse aktiivinen eräässä nuorisojärjestössä. Vapaaehtoistoiminta tarvitsee tiloja ja rahallista tukea kotikunnilta, myös Pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Repo Mitro, Suomen sosiaalidemokraattinen puolue Vapaaehtoisuustoiminta on vertaisuutta ja vertaisuuden ymmärtämistä parhaimmillaan. Euroopan mittakaavassa tämä tarkoittaa muun muassa yhteistyötä eri kulttuurien, tapojen ja kieliä puhuvien ihmisten kanssa. Vapaaehtoistoimintaa voidaan edistää muun muassa EU:n rahoittamien hankkeiden kautta. Yksi oiva esimerkki on Kansalaisten Eurooppa -ohjelma, jossa sain itse toimia kuluvalla vaalikaudella Euroopan parlamentin S&D-ryhmän kannanmuodostajana.

8 Rissanen Susanna, Suomen kommunistinen puolue Käyttöön tulisi ottaa kansalaispalkka. Ihmiset tekevät yhteiskunnan hyväksi koko ajan erilaisia asioita. Näiden asioiden arvo vain unohtuu markkinavetoisessa yhteiskunnassa, jossa talouskasvu ja sen tavoittelu sanelee kaiken. Mahdollisuuksia on muuhunkin, esimerkiksi resurssipohjaisessa talousjärjestelmässä töitä ei tarvitse keksiä tyhjästä vain töiden vuoksi. Ihmiset voivat paremmin omistautua niin omaishoitajaksi, kuin vaikka vapaaehtoiseksi tukiopettajaksi kouluun. Meillä on jo olemassa teknologia, jolla ihmisen tekemää työtä tarvitaan yhä vähemmän. Siksi töitä täytyykin keksiä tälläkin hetkellä tyhjästä, koneet ovat korvanneet ihmisen tekemää työtä niin paljon. kuitenkin hyöty teknologian kehitystä ei ole jakaantunut tasaisesti, ja epäsuhta on vain kasvanut ajan saatossa omistavan tahon kerätessä yhä suuremman osuuden tehdyn työn hedelmistä pelkästään omistamiseen pohjaten. Vaihtoehtona olisi myös esimerkiksi työajan roima alentaminen, vähintään 30h/vko näin aluksi. Ansiotasoa alentamatta tietysti. Tämä on mahdollista omavaraisessa Suomessa ilman EU:n sanelemia markkinavetoisia linjauksia talouden hoitamiseen. Meidän on muutettava näkemyksemme talousjärjestelmästä ennen kuin se on tehnyt planeettamme asuinkelvottomaksi ja laajentanut kurjuuden globaalisti joka kolkkaan. Suomi on EU:n myötä vedetty mukaan tähän tuhoisaan talouspolitiikkaan, ja seuraukset ovat jo meilläkin nähtävissä. Sosiaaliturvan alasajo, tuloerojen vauhdikas kasvu, omistamisen palkitseminen esim. verohelpotuksin samalla kun työtä tekevältä kansanosalta kiristetään vyötä. Saramo Jussi, Vasemmistoliitto Valitettavasti kansalaistoiminnan merkitys on etenkin Suomessa vähentynyt monelta osin rajusti - esimerkiksi urheiluseuratoiminta, Suomen suurin vapaaehtoisliike, on ammattimaistunut ja menettänyt sen myötä paljon. EU:ssa ja Suomessa on varmistettava, ettei vapaaehtoistoiminnalle laiteta mitään tarpeettomia esteitä tai byrokratiaa, veroja tms. Vapaaehtoistoimintaa tulee myös jatkossakin tukea mm. veroista sekä Veikkauksen ja RAY:n tuotoilla, kilpailuneutraliteetin sitä estämättä. Siltanen Marika, Itsenäisyyspuolue Euroopan tilannetta en ole seurannut mutta Suomen vapaaehtoistoiminta kaipaa vähän järjestäytymistä tai keskittymistä. Onko mitään paikkaa netissä mistä näkisi vapaaehtoistoimintoja Euroopassa ja Suomessa? Tiedän vain että Seurakunnassa järjestetään jotain vapaaehtoistoimintaa vanhusten kanssa, ainakin ja Martat järjestää koulumummoja ja -pappoja kouluihin. Erilaiset järjestöt ohjaavat vertaistukea HARNES- ja MS-potilaille eri puolilla Suomea ja tämä on todella hyvin. Kaipaisin yhtä sivustoa jossa löytyisi kaikki mahdollisuudet erilaisiin vapaaehtoistoimintoihin. Taipale Kaarin, Suomen sosiaalidemokraattinen puolue Vapaaehtoistoiminnan pitää olla juuri sitä: ihmisten vapaaehtoista ja voittoa tavoittelematonta aktiivisuutta. Sillä ei voi korvata yhteiskunnan vastuuta kansalaisistaan eikä liioin yksityisten yrittäjien tuottamia palveluita. Vapaaehtoistoiminta ei ole itseään ylentävää, ylhäältä alas katsovaa armeliaisuutta vaan erilaisten ihmisten kohtaamista yhdenvertaisina. Jokainen antaa ja jokainen saa. Uskon, että vapaaehtoistoiminta voi olla kaikkien kaipaaman yhteisöllisyyden ytimessä nykyisessä elämänmenossa, jossa ei ole suurperheitä eivätkä eri sukupolvet enää asu samassa pihapiirissä, ja jossa maahanmuuttajien on vaikea löytää reittiä suomalaiseen yhteiskuntaan. Ajattelen esimerkiksi Suomen Punaisen Ristin monia toimintamuotoja: vaikkapa keskustelukerhoja ulkomaalaisille tai vanhusten ystävätoimintaa. Tai aktiivisia kylä- ja kaupunginosayhdistyksiä, jotka luovat paikallista yhteishenkeä, järjestävät tilaisuuksia ja luovat yhteisiä keskusteluareenoita. Vapaaehtoistoiminta ei voi kokonaan ja jatkuvasti riippua julkisesta tuesta vaan sen luonteeseen kuuluu, että sitä rahoitetaan lahjoituksilla. Mutta esimerkiksi sen vaatimien tilojen varmistamisessa pitäisi voida tehdä yhteistyötä kuntien ja kaupunkien kanssa. En pysty suoralta kädeltä sanomaan, onko verotuskäytännöissä tarkistamisen varaa: miten kohdellaan talkootyötä, tavaralahjoituksia tai vaikkapa urheiluseuran tukiyhdistyksen myyjäisiä. - Ratkaisujen pitää kuitenkin olla oikeudenmukaisia niin, ettei viedä yksityisten yrittäjien ansaintamahdollisuuksia eikä toisaalta luoda harmaan talouden markkinoita.

9 Takkula Hannu, Suomen Keskusta Vapaaehtoistoiminnalle pitää luoda sellaiset olosuhteet, että kenen tahansa olisi mahdollisimman helppoa liittyä siihen mukaan. Yhteiskunnan tulee tiedostaa sen valtava merkitys sekä ihmisiä aktivoivana tekijänä, mutta myös huomata paremmin vapaaehtoistyö merkitystä tuovana tekijänä. On tarpeen pyrkiä osoittamaan nykyistä suurempaa arvostusta vapaaehtoisille, joiden panoksen kautta toteutuu paljon sellaista, jota ilman saatettaisiin muuten jäädä, esim. urheiluseurat. Tämän vuoksi vapaaehtoistoimintaa järjestäviltä ei tule vaatia tarpeetonta byrokratiaa. Ajatukset vapaaehtoistoiminnan verottamisesta ovat kokonaan väärän suuntaisia sen sijaan perustellumpaa olisi olisi tarjota taloudellista tukea vapaaehtoistoimintaa harjoittaville yhteisöille. Taloudellisten kannustimien avulla paljon suurempi määrä ihmisiä olisi mahdollista saada mukaan erilaisiin toimintoihin, jolloin voitaisiin ehkäistä vanhusten tai työttömien syrjäytymistä ja muita kielteisiä lieveilmiöitä. Vapaaehtoistoimintaa harjoittavat yhteisöt tarvitsevat myös ohjausta ja tukea pyrkiessään organisoimaan mielekästä toimintaa ja pyörittämään sitä toimivalla ja sujuvalla tavalla. Lisäämällä koulutustarjontaa voidaan näitä järjestöjä auttaa haastavassa tehtävässään. Yhteiskunnan taloudelliset ja henkilöstölliset panostukset tuottavat varmasti takaisin se mitä niihin sijoitetaan. Erityisosaajat saatavat antaa vapaaehtoispanoksensa myös oman maan ulkopuolella, esimerkiksi kehitysmaissa. Jotta tämän muotoinen kehitysyhteistyö ja hyvien käytänteiden vaihto voisi olla mielekäs ja hyödyllinen tapa tarjota apua. Yhteiskunnan tulisi olla joustava erilaisille luoville ratkaisuille ja tehdä kynnys mahdollisimman matalaksi vapaaehtoistoimintaan mukaan lähteville. Kansainvälisen yhteistyön kautta vapaaehtoistoimintaa voidaan kehittää ja tehostaa. Laajojen verkostojen kautta koko vapaaehtoistoiminnan tarjoama potentiaali saadaan maksimaalisesti käyttöön. Vapaaehtoistoiminta voi olla opettava ja elämää rikastuttava kokemus kenelle tahansa ja sen tuottama hyöty voi koitua laajasti kaikkien hyväksi. Tolppanen Maria, Perussuomalaiset Vapaaehtoistoimintaa ei pidä koskaan, eikä missään tilanteessa laittaa verolle. Naapurin mummoa tai paappaa saa aina auttaa. Torvalds, Nils, Suomen ruotsalainen kansanpuolue Lievästi sanoen aika laaja kysymys. Olen kehitysvammajärjestön puheenjohtaja ja olemme viime aikoina kiinnittäneet erityistä huomiota taloutemme hoitoon juuri koska me epäilemme, että yhä suurempi taakka kaatuu meidän hoidettavaksi. Samalla yritämme nyt katsoa mihin meillä on resurssia ja pätevyyttä. Ei kannata lähteä vaan takki auki kokeilemaan ilman erittäin huolellista perustyötä. Tynkkynen Oras, Vihreät Iso osa vapaaehtoistoimintaa ja kansalaisyhteiskuntaa koskevista päätöksistä tehdään kansallisella tasolla, mutta EU:kin voi vaikuttaa paljon. Hankintadirektiivin pitää varmistaa, ettei kansalaisjärjestöjen tarjoamille palveluille rakenneta esteitä. Kilpailu- tai valtiontukisäädökset eivät saa estää järjestöjen arvokasta työtä. Samoin verotuksessa ei saa asettaa vastakkain järjestöjen pienimuotoista varainhankintaa ja yritystoimintaa. Sosiaalisten ja yhteiskunnallisten yritysten edistäminen vahvistaisi kolmannen sektorin roolia palvelujen tuotannossa. Uotila Kari, Vasemmistoliitto Vapaaehtoistoiminta on tärkeää yhteisöllisyyden rakentamisessa ja antaa paljon sekä tekijälle että tekemisen kohteelle. Vapaaehtoistyöllä on myös suuri taloudellinen merkitys ja senkin vuoksi päättäjien pitäisi suhtautua siihen entistä vakavammin. Viranomaisten kirjavia tulkintoja ja käytäntöjä tulee yhdenmukaistaa ja esteitä vapaaehtoistyön järjestämisessä karsia. Esimerkiksi verotusasiat on pohdittava järkeviksi. Toisena esimerkkinä työttömien oikeudet vapaaehtoistyöhön on turvattava. Vallin, Francesca, Itsenäisyyspuolue Olen itse mukana Tampereella Mummonkammarintoiminnassa, se on hyväksi todettu toimintamalli, joka on alkanut levitä muualle Suomeen. Tätä samaa formaattia meidän tulisi markkinoida koko Eurooppaan ja miksei koko

10 maailmaan. Heillä on myös Pikkaraisia, jotka auttavat nk. "miesten töissä" Uskomattoman hyvää palautetta niin vapaaehtoistyöntekijöiltä kuin autettaviltakin. Lisäksi olen vapaaehtoisena keräämässä rahaa Uuteen Lastensairaalaan, aina voi olla mukana pientä ohjelmaa, joka on suunnattu lapsille, näin saadaan perheet liikkeelle. Olemmehan lasten asialla. Sijaisvanhemmat-toimintakin on lähtenyt hyvin Suomessa käyntiin, ja on ollut suuri ilonaihe myös maahanmuuttajien keskuudessa. Tällaista toimintaa kaivataan lisää etenkin Pohjoismaissa, missä perhekeskeisyys ei ole samaa luokkaa kuin Etelä-Euroopassa. Lasten ja nuorten harrastustoimintaa pitäisi lisätä, tässä voisi eläkeläisillä olla paljon annettavaa ja opetettavaa. kädestä pitäen voi opettaa kädentaitoja, tavaroiden korjaamista yms. Näistä taidoista voisi nuoret saada tai luoda itselleen toimeentulon. Ammattitaito on tulevaisuudessa kova sana, kun uusavuttomuus on kasvussa ja suuret ikäluokatkaan eivät enää ole työiässä. mutta tämän päivän eläkeläiset ovat hyväkuntoisia ja virkeitä auttaisivat varmaan paljon mieluummin vapaaehtoistyöläisinä kun pakotettuina nostettuun eläkeikään. Vapaaehtoistyö antaa tekijälleen paljon, kasvattaa ihmisille sosiaalista selkärankaa, toisista välittämiseen. Näin lapsille ja nuorillekin tulisi jo nuoreta pitäen myös erilaiset arvot tärkeiksi, kun vaan raha ja minä, minä itse mentaliteetti Vanhala Mauno, Perussuomalaiset Vapaaehtoistoiminta tulisi linkittää paremmin julkisiin ja ehkäpä yksityisiinkin palveluihin. Vapaaehtoistyöstä tulee tehdä joillekin henkilöille reitti työllistymiselle. Tällaistahan on vaikka vertaistukitoiminta. Ehkä vapaaehtoistyön kannattaisi organisoitua joissakin tapauksissa osuuskunniksi ja sosiaalisiksi yrityksiksi, jolloin niillä olisi paremmat mahdollisuudet säilyä vahvoina myös ankeina aikoina. Suomalaisessa yhteiskunnassa perusturvan ja palveluiden tulee olla verorahoitteisia ja vapaaehtoistyö on täydentävää, erittäin tärkeää.

Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus järjestöjen voimavara?

Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus järjestöjen voimavara? Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus järjestöjen voimavara? Järjestötyöpaja I, 18.8.2015 Jouni Puumalainen ja Päivi Rissanen, MTKL Puumalainen, Rissanen 2015 1 Osatutkimuksen tavoitteet

Lisätiedot

MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10

MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10 MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10 AVUSTUSOSASTO RAY 25.10.2016 2 LAKISÄÄTEINEN TEHTÄVÄ Laki raha-automaattiavustuksista 21. Rahaautomaattiyhdistyksen on sopivalla tavalla seurattava myönnettyjen

Lisätiedot

Vapaaehtoisena vaikutat

Vapaaehtoisena vaikutat Vapaaehtoisena vaikutat Teemavuoden lähtökohdat Vapaaehtoistoiminta hyödyttääsekäyksilöitä, yhteisöjäettäkoko yhteiskuntaa. Aktiivista kansalaisuutta edistävän vapaaehtoistoiminnan teemavuosi tarjoaa tilaisuuden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297 HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Viite Asia EU; Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

Pienen sosiaalipolitiikan suuri merkitys. Sakari Möttönen Dosentti, Kytin hallituksen puheenjohtaja

Pienen sosiaalipolitiikan suuri merkitys. Sakari Möttönen Dosentti, Kytin hallituksen puheenjohtaja Pienen sosiaalipolitiikan suuri merkitys Sakari Möttönen Dosentti, Kytin hallituksen puheenjohtaja 12.1.2004 Yhteiskunnallisten ongelmien kaksi luonnetta Kesyt ongelmat Voidaan määritellä helposti Ongelmien

Lisätiedot

Keskisuomalaisille kansanedustajille

Keskisuomalaisille kansanedustajille Keskisuomalaisille kansanedustajille eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta 20.11.2011 Neuvottelukunnan tehtävä Neuvottelukunnan tehtävänä on toimia keskisuomalaisten eläkeläisten yhdyssiteenä sekä harjoittaa

Lisätiedot

Hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus historian valossa

Hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus historian valossa Hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus historian valossa Pauli Kettunen Helsingin yliopisto Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos Kestävä hyvinvointi -seminaari Helsingin yliopisto 10.4.2013 Halusimme

Lisätiedot

Suomi nousuun aineettomalla tuotannolla. Kirsi Kaunisharju

Suomi nousuun aineettomalla tuotannolla. Kirsi Kaunisharju Suomi nousuun aineettomalla tuotannolla Kirsi Kaunisharju Kulttuuri perusoikeutena 1/2 Suomessa perustuslain 16 :n 2 momentin mukaan julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään,

Lisätiedot

Kumppanuudet ovat mahdollisuuksien palapeli

Kumppanuudet ovat mahdollisuuksien palapeli 19.10.2016 kello 9.30-15.30 Kumppanuuden käsikirjasto maaseutupolitiikka.fi/ kumppanuus Kuntaorganisaatio henkilöstö ja poliitikot keskushallinto ja sektorit, yli sektorirajojen kunnalla tärkeä koordinoiva

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012 HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012 1. PERUSTEHTÄVÄ Diakoniatyön perustelut löytyvät sekä Raamatusta, että Kirkko järjestyksestä. Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa.

Lisätiedot

Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen

Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen 2 AJATUKSEN MURUSIA Tämä vihkonen on sinulle, joka haluat toimia vapaaehtoisena ja olla ihminen ihmiselle. Vihkosta voi käyttää myös työnohjausistunnoissa keskustelujen

Lisätiedot

EU:n Kansalaisten Eurooppa ohjelma liikunta-alalle. Mauri Uusilehto Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö

EU:n Kansalaisten Eurooppa ohjelma liikunta-alalle. Mauri Uusilehto Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö EU:n Kansalaisten Eurooppa ohjelma liikunta-alalle Mauri Uusilehto Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Ketkä voivat osallistua? Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaan voivat osallistua kaikki Euroopan kansalaisuutta

Lisätiedot

Miten kuuluu ihmisen ääni yhteiskunnan muutoksessa?

Miten kuuluu ihmisen ääni yhteiskunnan muutoksessa? Miten kuuluu ihmisen ääni yhteiskunnan muutoksessa? Keski Suomen järjestöjen maakuntafoorumi Jyväskylä 26.10.2015 Ritva Pihlaja, erityisasiantuntija Elämme isojen ja hämmentävien muutosten aikaa 1 Monet

Lisätiedot

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma Sisällysluettelo Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma 3 Kuntaliiton työllisyyspoliittiset linjaukset 4 1) Työnjaon selkeyttäminen 4 2) Aktivointitoiminnan

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Sitra auttavan vapaaehtoistyön kehittäjänä. 29.10.2014 Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Sitra auttavan vapaaehtoistyön kehittäjänä. 29.10.2014 Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Sitra auttavan vapaaehtoistyön kehittäjänä 29.10.2014 Sitra luo edellytyksiä ja tukee tekemistä Sitra on unilukkari, joka herättelee ihmisiä keskustelemaan ikääntyvän

Lisätiedot

Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille

Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille Kansalaisareena 2016 Järjestöasiantuntija Jokke Reimers Yleistä Kyselyn nimi Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille Kyselyn vastausaika 1.12. 11.12.2015 Vastuuhenkilö

Lisätiedot

Lapin sote johdon seminaari

Lapin sote johdon seminaari Lapin sote johdon seminaari 25.11.2016 Veli-Matti Ahtiainen Järjestökoordinaattori Punainen Risti Lapin piiri Muutos on aina myös mahdollisuus. Niin myös järjestöille. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Kolmas sektori maaseutukunnissa

Kolmas sektori maaseutukunnissa Kolmas sektori maaseutukunnissa Luopioinen 23.3.2011 Ritva Pihlaja projektipäällikkö Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, kansalaisjärjestöteemaryhmä tutkija Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti Vaikea

Lisätiedot

Täyttä elämää eläkkeellä

Täyttä elämää eläkkeellä Täyttä elämää eläkkeellä Saija Ohtonen-Jones 5.2.2016 TÄYTTÄ ELÄMÄÄ ELÄKKEELLÄ / copyright Suomen Punainen Risti 1 Punainen Risti kansainvälinen liike ja kotimainen järjestö auttaa katastrofien ja onnettomuuksien

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Urheiluseuran varainhankinnan perusteet

Urheiluseuran varainhankinnan perusteet Urheiluseuran varainhankinnan perusteet 1. Käsitteet yleishyödyllisyys yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotoiminta, liiketoiminta 2. Tulovero Yleishyödyllinen yhteisö on verovelvollinen saamastaan elinkeinotulosta.

Lisätiedot

Kunnan rooli työllisyydenhoidon kentällä. Tommi Eskonen, erityisasiantuntija, Kuntaliitto Työtä tekijöille? seminaari, Rovaniemi 2.3.

Kunnan rooli työllisyydenhoidon kentällä. Tommi Eskonen, erityisasiantuntija, Kuntaliitto Työtä tekijöille? seminaari, Rovaniemi 2.3. Kunnan rooli työllisyydenhoidon kentällä Tommi Eskonen, erityisasiantuntija, Kuntaliitto Työtä seminaari, Rovaniemi Nykymuutokset haastavat - Kunnan työllistämisvastuu 2015 Työmarkkinatuen rahoitusvastuun

Lisätiedot

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna!

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Ensi vuotta käynnistämme innolla vapaaehtoistoiminnan juhlavuotena. Kutsumme sinutkin mukaan yhteiseen

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

Kansalaistoiminta setlementtityössä - osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen

Kansalaistoiminta setlementtityössä - osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen Kansalaistoiminta setlementtityössä - osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen Valtakunnallinen vertaistoiminnan koulutus 1 Mona Särkelä-Kukko 18.10.2013 1 Sisältö 1. Osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen

Lisätiedot

Globalisaation vaikutus päihdeasiakkaan asemaan. Teemaseminaari Aki Heiskanen

Globalisaation vaikutus päihdeasiakkaan asemaan. Teemaseminaari Aki Heiskanen Globalisaation vaikutus päihdeasiakkaan asemaan Teemaseminaari 3.12.2007 Aki Heiskanen Samanlaiset muutokset Huolimatta kunkin maan hyvinvointipalveluiden kansallisista erityispiirteistä eri maissa on

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKKI. Parempi Suomi 2016: Tilanne pääkaupunkiseudulla

SÄÄSTÖPANKKI. Parempi Suomi 2016: Tilanne pääkaupunkiseudulla SÄÄSTÖPANKKI Parempi Suomi 2016: Tilanne pääkaupunkiseudulla SÄÄSTÖPANKISSA KUULUU ASIAKKAAN ÄÄNI - Kun Säästöpankki menestyy, se pystyy jakamaan osan paikkakunnan hyvinvointia tukemaan, esimerkiksi erilaisiin

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot

Kuntalaki uudistuu -seminaarisarja: Miten kunnallisen päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta parannetaan?

Kuntalaki uudistuu -seminaarisarja: Miten kunnallisen päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta parannetaan? Kuntalaki uudistuu -seminaarisarja: Miten kunnallisen päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta parannetaan? 21.5.2013 Puoluerahoituksen kehittämistä koskeva kyselytulokset Tietoa kyselystä Kuntaliitto

Lisätiedot

Minkälaiset palvelut kuntalaiset haluavat ja millä hinnalla? Pauli Forma

Minkälaiset palvelut kuntalaiset haluavat ja millä hinnalla? Pauli Forma Minkälaiset palvelut kuntalaiset haluavat ja millä hinnalla? Pauli Forma Ikärakenne Lähtökohtia Palvelujen tarve lisääntyy ja painopiste muuttuu Palveluja tuottavat työntekijät siirtyvät eläkkeelle Työvoimakilpailu

Lisätiedot

KANSALAISJÄRJESTÖJEN TALOUDELLISTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN NYKYTILA VaLa, KANE, Kepa, SOSTE ja Valo

KANSALAISJÄRJESTÖJEN TALOUDELLISTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN NYKYTILA VaLa, KANE, Kepa, SOSTE ja Valo KANSALAISJÄRJESTÖJEN TALOUDELLISTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN NYKYTILA 2016 VaLa, KANE, Kepa, SOSTE ja Valo KESKEISET TULOKSET 1(2) Varainhankinta kuuluu nyt aiempaa useammin (73 %! 84 %) osana jonkun toimenkuvaan.

Lisätiedot

MUISTIO KOKEMA-KEHITTÄJÄASIAKASRYHMÄN 2. KOKOUS. ke 20.4.2016 klo 14:30-16:00, Torikatu 50, kokoushuone 8 Kehittäjäasiakasta ja ryhmänohjaajat

MUISTIO KOKEMA-KEHITTÄJÄASIAKASRYHMÄN 2. KOKOUS. ke 20.4.2016 klo 14:30-16:00, Torikatu 50, kokoushuone 8 Kehittäjäasiakasta ja ryhmänohjaajat 1 MUISTIO KOKEMA-KEHITTÄJÄASIAKASRYHMÄN 2. KOKOUS Aika: Läsnä: ke 20.4.2016 klo 14:30-16:00, Torikatu 50, kokoushuone 8 Kehittäjäasiakasta ja ryhmänohjaajat 1 Esittäytymiskierros, uudet jäsenet Kokouksen

Lisätiedot

38. Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät

38. Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 38. Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Osallisuus ja kumppanuus kuntoutuksen sosiaalisina mahdollisuuksina Janne Jalava & Ullamaija Seppälä 18. 19.3.2010 1 Johdanto 18. 19.3.2010 2 Kuntoutus on monitieteellinen

Lisätiedot

Korkeakoulujen rooli yhteiskunnallisten innovaatioiden tutkimuksessa ja kehittämisessä

Korkeakoulujen rooli yhteiskunnallisten innovaatioiden tutkimuksessa ja kehittämisessä Korkeakoulujen rooli yhteiskunnallisten innovaatioiden tutkimuksessa ja kehittämisessä Rehtori Iso kuva Talouden tasapainotuksessa onnistutaan Markkinavaihtoehto Suurkunnat tilaajina; isot ulkomaisen pääoman

Lisätiedot

Vasemmistoliiton perustava kokous

Vasemmistoliiton perustava kokous VASEMMISTOLIITTO - VÄNSTERFÖRBUNDET Sturenkatu 4 00510 Helsinki Puh. (90) 77 081 Vasemmistoliiton perustava kokous 28. - 29.4.1990 - huhtikuun julistus - ohjelma - liittohallitus - liittovaltuusto Vasemmistoliiton

Lisätiedot

Valinnanvapaus on kuntoutujan mahdollisuus

Valinnanvapaus on kuntoutujan mahdollisuus Valinnanvapaus on kuntoutujan mahdollisuus Kuntoutusverkosto KUVE Sitaatit Kuntoutussäätiön ja SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n kyselystä toukokuu 2016 1. Ihmiskeskeinen kuntoutus rakennetaan yhdessä

Lisätiedot

Autettavasta auttajaksi Punaisessa Ristissä

Autettavasta auttajaksi Punaisessa Ristissä Autettavasta auttajaksi Punaisessa Ristissä Turvapaikanhakijan kotoutuminen ja hyvinvointi vapaaehtoinen rinnalla kulkijana Milla Mäkilä Stressiä aiheuttavia tekijöitä vastaanottokeskuksessa Epätietoisuus

Lisätiedot

Mitä välii? Tutkimus nuorten suhteesta politiikkaan Mikael Thuneberg, T-Media

Mitä välii? Tutkimus nuorten suhteesta politiikkaan Mikael Thuneberg, T-Media Mitä välii? Tutkimus nuorten suhteesta politiikkaan Mikael Thuneberg, T-Media Tutkimuskohteet 1. Yleisellä tasolla nuorten suhtautuminen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja politiikkaan, nuorille tärkeät

Lisätiedot

Valinnanvapaus on kuntoutujan mahdollisuus

Valinnanvapaus on kuntoutujan mahdollisuus Valinnanvapaus on kuntoutujan mahdollisuus Kuntoutusverkosto KUVE Sitaatit Kuntoutussäätiön ja SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry:n kyselystä toukokuu 2016 1. Ihmiskeskeinen kuntoutus rakennetaan yhdessä

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille RAY TUKEE BAROMETRI 2016 Tietoa järjestöille MIKÄ RAY TUKEE -BAROMETRI ON? Raha-automaattiyhdistyksen suunnittelema RAY tukee -barometri on erityyppisten järjestöjen ja avustuskohteiden kohderyhmille suunnattu,

Lisätiedot

Koulutuksen rooli MLL:n toiminnassa

Koulutuksen rooli MLL:n toiminnassa Koulutus rullaa!!! / 110516/ Alma / MLL Koulutuksen rooli MLL:n toiminnassa Lapset ensin. Koulutuksen rooli MLL:n perustehtävän toteuttamisessa Koulutus on mahdollisuus ja keino varmistaa sekä vapaaehtoistemme

Lisätiedot

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta Osalliseksi omaan lähiyhteisöön 1.12.2015 Susanna Tero, Malike-toiminta Kun YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus saatetaan Suomessa voimaan. Sopimus laajentaa esteettömyyden ja saavutettavuuden

Lisätiedot

TSL:n strategia vuosille

TSL:n strategia vuosille TSL:n strategia vuosille 2011 2015 PERUSTEHTÄVÄ TSL on kaksikielinen sivistysjärjestö, jonka perustehtävänä on edistää demokratiaa, yhteiskunnallista ja sivistyksellistä tasa-arvoa sekä suvaitsevaisuutta

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin!

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015 Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Hienoa nähdä täällä näin paljon osanottajia. Päivän teemana on Kuohuntaa

Lisätiedot

Kohti kumppanuusyhteiskuntaa

Kohti kumppanuusyhteiskuntaa Kohti kumppanuusyhteiskuntaa Kyläpäällikkökoulutus 27.10. Somero Tauno Linkoranta erityisasiantuntija Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, kansalaistoiminta Isoja muutoksia julkisissa rakenteissa Kartat:

Lisätiedot

Näkökulmia omaishoitajuuteen omaishoidon moninaisuus. Kaksin et ole yksin seminaari, Kivitippu

Näkökulmia omaishoitajuuteen omaishoidon moninaisuus. Kaksin et ole yksin seminaari, Kivitippu Näkökulmia omaishoitajuuteen omaishoidon moninaisuus Kaksin et ole yksin seminaari, Kivitippu 18.10.2011 Omaishoito osana perheen elämää Elämä muuttuu? omaishoito voi tulla elämään erilaisissa elämänvaiheissa

Lisätiedot

MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi

MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi luukku, monialainen tieto ja tuki 2. nuorten työmahdollisuuksien

Lisätiedot

Kansalais- ja vapaaehtoistyö

Kansalais- ja vapaaehtoistyö Kansalais- ja vapaaehtoistyö Yhdistysverkosto ry 2016 Juha Saurama 2015 Kansalais- ja vapaaehtoistoiminta Ihmiset eivät enää osallistu entisessä määrin perinteiseen kansalaisja vapaaehtoistoimintaan Ihmiset

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin

Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin Anu Hakonen, Riitta Rönnqvist & Matti Vartiainen, Aalto-yliopisto Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi aamukahvitilaisuus 29.1.2016

Lisätiedot

Lähimmäisyys ja välittäminen, arvot ja käytännöt. Timo Pokki, Dila Diakonialaitos Lahti

Lähimmäisyys ja välittäminen, arvot ja käytännöt. Timo Pokki, Dila Diakonialaitos Lahti Lähimmäisyys ja välittäminen, arvot ja käytännöt Timo Pokki, Dila Diakonialaitos Lahti Lähimmäisyys merkitsee parhaimmillaan sitä, että meitä ympäröi ihmisten turvaverkko. Tarvittaessa se auttaa ja tukee

Lisätiedot

HYVÄ ELÄMÄ KAIKILLE! VAIKUTA VALINNOILLASI

HYVÄ ELÄMÄ KAIKILLE! VAIKUTA VALINNOILLASI VAIKUTA VALINNOILLASI Oletko kyllästynyt nykyiseen yltiökapitalistiseen ja keinotteluun perustuvaan talousjärjestelmäämme, joka perustuu aineellisen ja tarpeettoman kulutuksen kasvattamiseen ja kulutuksen

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

Jukka Oksanen Päihde- ja mielenterveyspäivät 2011 VERTAISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN HOITOVAIHTOEHTOJEN ETSIMISESSÄ VOIKO VERTAISUUTTA KEHITTÄÄ?

Jukka Oksanen Päihde- ja mielenterveyspäivät 2011 VERTAISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN HOITOVAIHTOEHTOJEN ETSIMISESSÄ VOIKO VERTAISUUTTA KEHITTÄÄ? Jukka Oksanen Päihde- ja mielenterveyspäivät 2011 VERTAISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN HOITOVAIHTOEHTOJEN ETSIMISESSÄ VOIKO VERTAISUUTTA KEHITTÄÄ? Pienyhteisö jokaisen tukena ALAN VAUX (1988) Perheemme, ystävämme,

Lisätiedot

Vapaaehtoistyö Suomessa 2010 ja 2015. Kansalaisareena ry (2015,2010) HelsinkiMissio (2015) Kirkkohallitus (2015) Taloustutkimus

Vapaaehtoistyö Suomessa 2010 ja 2015. Kansalaisareena ry (2015,2010) HelsinkiMissio (2015) Kirkkohallitus (2015) Taloustutkimus Vapaaehtoistyö Suomessa 2010 ja 2015 Kansalaisareena ry (2015,2010) HelsinkiMissio (2015) Kirkkohallitus (2015) Taloustutkimus TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tämän tutkimuksen aineiston on kerännyt Taloustutkimus

Lisätiedot

Kylien palvelut sopimalla, hyviä käytäntöjä!

Kylien palvelut sopimalla, hyviä käytäntöjä! Kylien palvelut sopimalla, hyviä käytäntöjä! Heli Siirilä Maaseutuasumisen teemaryhmä, erityisasiantuntija Lappeenranta 24.1.2012 25.1.2012 1 Esityksen kooste Mistä maaseudun palvelusopimuksessa on kyse?

Lisätiedot

Kuljetuselinkeino ja kunnallinen päätöksenteko

Kuljetuselinkeino ja kunnallinen päätöksenteko Kuljetuselinkeino ja kunnallinen päätöksenteko Elokuu 2012 * Puolue, jota edustan: Kansallinen Kokoomus Suomen Sosialidemokraattinen Perussuomalaiset Suomen Keskusta Vasemmistoliitto Vihreä liitto Suomen

Lisätiedot

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa Verkkokyselyn purku Keski-Suomen Järjestöareena 7.9.2012 Kyselyn vastaajat

Lisätiedot

Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma. Kristiina Mustakallio 28.4.

Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma. Kristiina Mustakallio 28.4. Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma Kristiina Mustakallio Taustana väestönkehitys Espoossa 2014-2016 suhteellisesti kasvu on nopeinta

Lisätiedot

SOSIAALITYÖN MAHDOLLISUUKSIA

SOSIAALITYÖN MAHDOLLISUUKSIA SOSIAALITYÖN MAHDOLLISUUKSIA Päihdealan sosiaalityön päivä 22.11.2012 Aulikki Kananoja ESITYKSEN JÄSENNYS Kulttuurinen muutos ( William Ogburn) Globaali ympäristö Väestörakenteen muutos Suomalaisen hyvinvointipolitiikan

Lisätiedot

LÄHELLÄ SINUA RKP:N KUNNALLISVAALIOHJELMA 2017

LÄHELLÄ SINUA RKP:N KUNNALLISVAALIOHJELMA 2017 LÄHELLÄ SINUA RKP:N KUNNALLISVAALIOHJELMA 2017 LÄHELLÄ SINUA RKP:N KUNNALLISVAALIOHJELMA 2017 Suomen ruotsalainen kansanpuolue on sinun äänesi tasa-arvoisen Suomen puolesta. Me työskentelemme kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

LIITE 2: Kyselylomake

LIITE 2: Kyselylomake LIITE 2: Kyselylomake 1. Opistosi Alkio-opisto Paasikivi - opisto Työväen Akatemia 2. Kuinka kiinnostunut olet politiikasta? Erittäin kiinnostunut kiinnostunut Vain vähän kiinnostunut En lainkaan kiinnostunut

Lisätiedot

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte?

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 25% 5 75% 10 Keskusta Kokoomus Kristillisdemokraatit Perussuomalaiset Ruotsalainen Kansanpuolue 10 Sosialidemokraatit Vasemmistoliitto Vihreät Jokin muu

Lisätiedot

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI 1 Sisällys 1. Tausta... 2 2. Kohderyhmä... 3 3. Tavoitteet... 3 4. Järjestäjät... 3 5. Resurssit... 4 6. Markkinointi... 5 7. Kurssin teemat... 5 8. Palautteiden kerääminen

Lisätiedot

Timo Jetsu, Komission huumekoordinaatioyksikkö. (Virkavapaalla marraskuun alkuun asti)

Timo Jetsu, Komission huumekoordinaatioyksikkö. (Virkavapaalla marraskuun alkuun asti) Timo Jetsu, Komission huumekoordinaatioyksikkö (Virkavapaalla marraskuun alkuun asti) Bad Ems Päihdetiedotusseminaari, Saksa, 7-10 Sep 2006 EU, Päihteet & Väkivalta Päihdetietodusseminaari Saksa, 9.9.2006

Lisätiedot

Kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana: haasteet ja uudet mahdollisuudet

Kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana: haasteet ja uudet mahdollisuudet Kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana: haasteet ja uudet mahdollisuudet Kolmas sektori: palveluita vai muita? Ylijohtaja Raimo Ikonen 12.4.2010 Julkisten ja yksityisten palveluntuottajien osuudet

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 12.7.2010 2010/0137(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ ASIANTUNTIJALAUSUNTO Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen 24.11.2015 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle E 65/2015 vp Komission tiedonanto "Kaikkien

Lisätiedot

Mikä on järjestöjen rooli ja tehtävä nuorten hyvinvoinnin edistämisessä?

Mikä on järjestöjen rooli ja tehtävä nuorten hyvinvoinnin edistämisessä? Mikä on järjestöjen rooli ja tehtävä nuorten hyvinvoinnin edistämisessä? Allianssin strategia Osallisuus Yhdenvertaisuus Nuorisopolitiikasta yleispolitiikkaa Ehkäisevän nuorisotyön painoarvo noussut Allianssi

Lisätiedot

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia?

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Kuntamarkkinat 15.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

OPASTAVA hanke Omaishoitajat palveluiden asiantuntijoina, suunnittelijoina ja tasavertaisina vaikuttajina 2012 2016

OPASTAVA hanke Omaishoitajat palveluiden asiantuntijoina, suunnittelijoina ja tasavertaisina vaikuttajina 2012 2016 Närståendevårdare och Vänner Förbundet rf OPASTAVA hanke Omaishoitajat palveluiden asiantuntijoina, suunnittelijoina ja tasavertaisina vaikuttajina 2012 2016 Merja Kaivolainen, koulutus- ja kehittämispäällikkö

Lisätiedot

RAY TUKEE HYVIÄ TEKOJA. Niina Pajari Kuusankoski

RAY TUKEE HYVIÄ TEKOJA. Niina Pajari Kuusankoski RAY TUKEE HYVIÄ TEKOJA Niina Pajari 17.11.16 Kuusankoski RAY, VEIKKAUS JA FINTOTO YHDISTYVÄT UUDEKSI RAHAPELIYHTIÖKSI -> UUSI RAHAPELIYHTIÖ VEIKKAUS VASTAA VAIN RAHAPELITOIMINNASTA, EIKÄ KÄSITTELE AVUSTUKSIA

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

JÄRJESTÖT, PERHEET JA VAPAAEHTOISTOIMINTA

JÄRJESTÖT, PERHEET JA VAPAAEHTOISTOIMINTA JÄRJESTÖT, PERHEET JA VAPAAEHTOISTOIMINTA Emma & Elias -avustusohjelman tutkimuksen taustoittava väliraportti Petri Paju Tutkija, Lastensuojelun Keskusliitto Emma & Elias -ohjelma 2016 1 / 28 Emma & Elias

Lisätiedot

Osaaminen muutoksessa avain tulevassa Sotessa seminaari 15.4.2016

Osaaminen muutoksessa avain tulevassa Sotessa seminaari 15.4.2016 Osaaminen muutoksessa avain tulevassa Sotessa seminaari 15.4.2016 Työelämän laatu ja johtaminen muutoksessa TOIMINTAYMPÄRISTÖN KAAOS RESURSSIEN NIUKKUUS JA KUNTALAISTEN RAJOTTOMAT TARPEET OVAT JO HAASTANEET

Lisätiedot

50mk/h minimipalkaksi

50mk/h minimipalkaksi Anarkistinen kirjasto Anti-Copyright 2012 toukokuu 21 Mika Sakki 50mk/h minimipalkaksi Pyydä mahdotonta Mika Sakki 50mk/h minimipalkaksi Pyydä mahdotonta 2000 Syndika vapaa työväenlehti 1/2000 2000 2 Sisältö

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Ajankohtaistilanne perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta ja koulun kerhotoiminta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 12.11.2014 2014/0124(COD) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta työllisyyden

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Koulutus-, nuoriso- ja liikuntasektorit yhdessä pyritään siihen, että eri sektoreiden prioriteetit tukevat toisiaan: SYNERGIAA! tuettavien toimien

Lisätiedot

Poliittinen riski Suomessa. Kyselytutkimuksen keskeisimmät löydökset

Poliittinen riski Suomessa. Kyselytutkimuksen keskeisimmät löydökset Poliittinen riski Suomessa Kyselytutkimuksen keskeisimmät löydökset 16.10.2014 Taustaa tutkimuksesta Aula Research Oy toteutti syys-lokakuussa kyselytutkimuksen poliittisesta riskistä Suomessa Tutkimus

Lisätiedot

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 18.12.2012 2012/0245(COD) LAUSUNTOLUONNOS työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta kehitysyhteistyövaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

EK:n kilpailuselvitys

EK:n kilpailuselvitys EK:n kilpailuselvitys 18.2.2016 Taustaa EK edellyttää yksityisen ja julkisen elinkeinotoiminnan tasavertaista asemaa Silloin kun julkisen sektorin on perusteltua kilpailla markkinoilla, sen on toimittava

Lisätiedot

Faron sopimuksen suositukset

Faron sopimuksen suositukset Faron sopimuksen suositukset Kohti kestävää kulttuuriperintötyötä Tässä tekstissä kerrotaan, mitä Faron sopimus tarkoittaa Suomelle. Sopimuksen hyötyjä ovat esimerkiksi: - Kaikki ihmiset voivat vaikuttaa

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n juhlaseminaari Kuopio Sandra Gehring

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n juhlaseminaari Kuopio Sandra Gehring :n juhlaseminaari Kuopio 23.11. 2011 Sandra Gehring Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Terveydenhuollon ohjauksessa etusijalla on sairaus, vammaisuus ja kuntoutuminen.

Lisätiedot

Yhteistyöfoorumi 23.9.2014: työllisyyspoliittiset hankkeet ja TE-palvelut. Petri Puroaho

Yhteistyöfoorumi 23.9.2014: työllisyyspoliittiset hankkeet ja TE-palvelut. Petri Puroaho Yhteistyöfoorumi 23.9.2014: työllisyyspoliittiset hankkeet ja TE-palvelut Petri Puroaho Mistä puhun 2 Vates-säätiö Välityömarkkinat osana työelämää projekti Työllistämisen tukimuodot Sosiaalinen näkökulma

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä. Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen

Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä. Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen Tietoja TST ry:stä: Yhdistyksen nimi on Turun Seudun TST ry. Kotipaikka on Turku sekä toiminta-alueena

Lisätiedot

Euroopan kansalaisten teemavuosi ) Veera Parko, valtioneuvoston EU-sihteeristö

Euroopan kansalaisten teemavuosi ) Veera Parko, valtioneuvoston EU-sihteeristö Euroopan kansalaisten teemavuosi 2013 1) Veera Parko, valtioneuvoston EU-sihteeristö Kansalaisten teemavuoden taustalla Vuosi Euroopan parlamentin vaaleihin 20 vuotta EU-kansalaisuuden luomisesta (Maastricht)

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuu kansalaisjärjestötoiminnassa

Yhteiskuntavastuu kansalaisjärjestötoiminnassa Yhteiskuntavastuu kansalaisjärjestötoiminnassa Pentti Lemmetyinen Pääsihteeri Setlementtiliitto Yhteiskuntavastuun käsite Yhteiskuntavastuun käsitettä alettiin Suomessa laajemmin käyttää 1990-luvulla yritystoiminnan

Lisätiedot

Kansanedustajat, syksy 2015

Kansanedustajat, syksy 2015 Kansanedustajat, syksy 215 1. Puolue 1 2 4 Keskusta Kokoomus Kristillisdemokraatit Perussuomalaiset Ruotsalainen kansanpuolue Sosialidemokraatit Vasemmistoliitto Vihreät 4 2. Vastaajan sukupuoli 1 2 Nainen

Lisätiedot

Lapin liikuntastrategiaa läpileikkaavat asiat

Lapin liikuntastrategiaa läpileikkaavat asiat Lapin liikuntastrategiaa läpileikkaavat asiat SEURATOIMINTA LAPSET JA NUORET AIKUISET HUIPPU-URHEILU LIIKUNNAN ARVOMAAILMA LIIKUNTALAKI INFRA Tavoite Lappi on maailman kiinnostavin hyvinvointiympäristö

Lisätiedot

FINNSIGHT 2016 TULEVAISUUDEN OSAAVA JA SIVISTYNYT SUOMI Seminaari

FINNSIGHT 2016 TULEVAISUUDEN OSAAVA JA SIVISTYNYT SUOMI Seminaari FINNSIGHT 2016 TULEVAISUUDEN OSAAVA JA SIVISTYNYT SUOMI Seminaari 13.9.2016 MIKÄ OSAAMISESSA JA SIVISTYKSESSÄ ON MUUTTUNUT? Lukutaidot: medialukutaito, informaatiolukutaito, teknologialukutaito. 21st Century

Lisätiedot

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Koukkuniemi 2020- hanke Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Hankkeen tavoitteet 1. Yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen vanhustenhuollon

Lisätiedot