Ikäihmisten hyvinvointia ja terveyttä edistävät kotikäynnit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ikäihmisten hyvinvointia ja terveyttä edistävät kotikäynnit"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Ikäihmisten hyvinvointia ja terveyttä edistävät kotikäynnit

2 2 Inarissa vuonna 2015 Inarin sosiaali- ja terveyslautakunta

3 Sosiaali- ja terveyslautakunta Sisällysluettelo 1 Yleistä 1 2 Haastattelun tulokset vuonna Asuminen Terveydentila Lääkitys Nukkuminen Ruokahalu Alkoholi Tupakka Näkö Kuulo Hampaat Lääkärissä käynti Muisti Mieliala Yksinäisyys ja läheiset Harrastukset Kaatuminen Apuvälineet ja liikkuminen Turvallisuus Suoriutuminen arkitoimista Omaishoito Talous 7 3 Tulokset taulukossa 8 4 Yhteenveto 14

4 4 1 Yleistä Hyvinvointia ja terveyttä edistävällä kotikäynnillä Inarin kunnassa tarkoitetaan terveydenhoitajan tekemää suunnitelmallista kotikäyntiä, jonka tavoitteena on: ikääntyneiden terveellisten elämäntapojen ja ravitsemuksen tukeminen ongelmien varhainen toteaminen ja niiden välitön hoito asuinolojen parantamisen kartoittaminen asuin- ja elinympäristön sekä lähipalveluiden kartoittaminen antaa tietoa yleisesti palveluista ja saatavista etuisuuksista antaa neuvoja vaaratilanteiden välttämisestä kotona Hyvinvointia ja terveyttä edistävät kotikäynnit mahdollistavat varhaisen puuttumisen ikäihmisten toimintakyvyn ja terveydentilan heikkenemiseen ja tukevat kotona asumista. Käyntien tarkoituksena on arvioida ja tukea itsenäistä suoriutumista, tiedottaa palveluista sekä selvittää hyvinvointia ja terveyttä vaarantavia riskitekijöitä. Kotikäyntien toteutus aloitettiin Inarin kunnassa vuonna Tällöin haastateltiin kaikki yli 80 vuotta täyttäneet ikäihmiset. Sen jälkeen on vuosittain haastateltu kyseisenä vuonna 80 vuotta täyttävät. Kuntasuunnitelman mukaisesti vuodesta 2011 alkaen ennaltaehkäisevien kotikäyntien painopistettä on siirretty 75-vuotiaisiin. Vuonna 2014 kotikäyntimalli ja siihen liittyvä lomakkeisto uudistettiin Suomen Kuntaliiton ohjeistuksen mukaisesti. Kotikäynnillä tehtävän haastattelun ovat toteuttaneet terveydenhoitajat ennalta sovitun kotikäynnin aikana ja osallistuminen on vapaaehtoista. Tämä raportti koskee vuonna 1940 syntyneitä kotona asuvia Inarin kuntalaisia. Raportissa on yhteenveto tehdyistä haastatteluista ja tulokset on esitetty myös taulukkomuodossa sivulta 8 alkaen.

5 5 2 Haastattelun tulokset vuonna Asuminen Kohdejoukkoon kuuluvat kyseisenä vuonna 75 vuotta täyttävät kotona itsenäisesti asuvat henkilöt, jotka eivät ole kotihoidon palveluiden piirissä. Vuonna 2015 Inarin kunnassa heitä oli 46 henkilöä. Haastatteluun osallistui 36 henkilöä, joista naisia 20 ja miehiä 16. Kaikkiin kotona asuviin kohderyhmään kuuluviin pyrittiin ottamaan yhteyttä. Yhdeksän henkilöä kieltäytyi haastattelusta, koska he eivät kokeneet siihen olevan tarvetta ja yhtä henkilöä tavoitettu lukuisista yrityksistä huolimatta. Haastatelluista 34 henkilöllä oli äidinkielenään suomi ja kahdella suomenkielen lisäksi äidinkielenä oli inarinsaame tai koltansaame. Vastaajista 28 asui Ivalon alueella, kuusi Inarin alueella, yksi Nellimissä ja yksi Sevettijärven alueella. Omakotitalossa asui 32 ja rivitalossa asui neljä vastaajaa. 26 vastaajaa asui puolison kanssa, yhdeksän asui yksin ja yksi vastaaja asui lapsen perheen kanssa. Taulukko 1: Asuinpaikkajakauma - Ivalon alue: Ivalo, Koppelo, Ukonjärvi, Törmänen, Kuttura - Inarin alue: Kirkonkylä, Riutula, Tulvalahti, Angeli, Sikovuono, Kaamanen, Menesjärvi, Solojärvi, Lemmenjoki, Lisma, Repojoki - Nellimin alue: Nellim, Mustola, Virtaniemi, Keväjärvi, Akujärvi, Veskoniemi - Sevettijärven alue: Sevettijärvi, Näätämö, Partakko 19 vastaajalla oli kotona sekä sähkö- että puulämmitys, 11 vastaajalla oli sähkölämmitys ja neljällä puulämmitys, kolme vastaajaa ilmoitti useamman

6 6 2.2 Terveydentila 2.3 Lääkitys 2.4 Nukkuminen 2.5 Ruokahalu 2.6 Alkoholi lämmitysmuodon. Puuhuollolle tarvetta koki 16 vastaajaa, ja suurin tarve kohdistui takkapuihin. Sisävessa oli 35 vastaajalla ja vain yhdellä oli ulko-wc. Kaikilla vastaajilla oli sauna, 33 vastaajalla sauna oli sisällä ja kolmella vastaajalla oli ulkosauna. 35 vastaajalla oli suihku sisällä ja heistä kolmella oli myös kylpyamme. 17 vastaajan kotona oli portaita. 30 vastaajaa oli hyvin tyytyväisiä ja kuusi vastaajaa melko tyytyväisiä asuntoonsa. Terveydentilansa hyväksi koki 17 vastaajaa, melko hyväksi 10 vastaajaa ja keskitasoiseksi kuusi ja melko huonoksi kolme. Edelliseen vuoteen verrattuna terveydentilansa paremmaksi koki kolme vastaajaa, suunnilleen samanlaiseksi kuin vuosi sitten 26 vastaajaa ja seitsemän vastaajaa koki terveytensä huonommaksi kuin vuosi sitten. 13 vastaajaa kertoi, että heillä ei ole toimintakykyä haittaavia tai huolestuttavia sairauksia tai vaivoja. 23 vastaajalla oli sairauksia tai vaivoja, kuten selkäkipua polvien, lonkkien tai nilkkojen kipua, huono yöuni tai eturauhasvaivaa. Myös huono kuulo mainittiin elämänlaatua haittaavaksi tekijäksi. 30 vastaajalla oli käytössään yksi tai useampi säännöllinen lääke. Kuudella vastaajalla ei ollut säännöllistä lääkitystä. Kenelläkään ei ollut vaikeuksia lääkkeenotossa. Vastaajista 29 ilmoitti nukkuvansa hyvin ja seitsemän vastaajaa kertoi, että heillä on univaikeuksia. Univaikeuksien kerrottiin johtuvan mm. yöllisistä vessakäynneistä, krampeista ja liian pitkistä päiväunista. Kaikki vastaajat kokivat ruokahalunsa hyväksi. 35 vastaajaa söi lämpimän aterian päivittäin ja vain yksi ilmoitti, ettei syö päivittäin lämmintä ateriaa. 13 vastaajaa ei käyttänyt lainkaan alkoholia, seitsemän vastaajaa käytti alkoholia kuukausittain tai harvemmin, kahdeksan vastaajaa käytti 2-4 kertaa kuu-kaudessa ja seitsemän 2-4 kertaa viikossa, yksi vastaaja ollut vastannut tähän kysymykseen. Alkoholia käyttävistä vastaajista vähemmän kuin yhden

7 7 annoksen kerralla käytti kuusi vastaajaa, yhden annoksen viisi vastaajaa, viisi vastaajaa käytti kaksi annosta kerralla, kaksi vastaajaa kolme annosta ja neljä vastaajaa käytti kerralla neljä annosta tai enemmän. 2.7 Tupakka 19 vastaajaa ei ollut koskaan tupakoinut ja 13 ei tupakoinut enää nykyisin. Satunnaisesti tupakoi kaksi ja päivittäin kaksi vastaajaa. 2.8 Näkö 2.9 Kuulo 23 vastaajaa koki näkökykynsä olevan hyvä. 12 vastaajalla näkö oli heikentynyt niin, että se haittasi päivittäistä elämää. Yksi vastaus puuttui. Kuulo oli omasta mielestä normaali 25 vastaajalla ja kuulonsa heikentyneen koki 11 vastaajaa Hampaat 31 vastaajalla ei ollut huolta hampaiden tai proteesien kunnosta tai suun terveydestä. Viisi vastaajaa oli huolissaan hampaistaan ja osalla olikin varattuna jo hammaslääkäriaika Lääkärissä käynti 32 vastaajaa oli käynyt lääkärissä viimeisen 12 kuukauden aikana. Heistä 31 oli käynyt lääkärissä 1-5 kertaa vuoden aikana ja yksi oli käynyt vielä useammin. Vain neljä vastaajaa ilmoitti, ettei ollut käynyt lääkärin vastaanotolla viimeisen 12 kuukauden aikana. Osalla vastaajista lääkärin vastaanottokäynti liittyi ajokortin uusimiseen, jolloin vastaanottokäynnin syynä ei ole ollut terveydellinen ongelma.

8 8 Taulukko 2: Oletteko käyneet lääkärin vastaanotolla viimeisen 12 kuukauden aikana? 2.12 Muisti 29 vastaajaa tai heidän läheistään ei ollut huolissaan muistiinsa liittyvistä asioista ja vastaajista kuusi oli joko itse huolissaan tai läheisensä oli huolissaan vastaajan muistiin liittyvistä asioista. Yksi vastaus puuttui. Niille asiakkaille, joilla oli muistiin liittyviä huolia, on varattu aika terveyskeskukseen terveydenhoitajan ja tarvittaessa lääkärin vastaanotolle lisätutkimuksia varten Mieliala Vastaajista 34 koki elämänsä merkitykselliseksi ja hyväksi. Yksi vastaaja oli huolissaan mielenkiinnon puutteesta ja/tai masennuksesta. Yksi vastaaja ei ollut vastannut kysymykseen Yksinäisyys ja läheiset 2.15 Harrastukset 35 vastaajalla oli joku läheinen ihminen jonka kanssa voi keskustella luottamuksellisesti kaikista tai lähes kaikista asioista. Vain yksi kertoi, ettei läheisiä ihmisiä ole riittävästi. 33 vastaajaa ei kokenut itseään yksinäiseksi ja kolme vastaajaa koki itsensä yksinäiseksi joskus.

9 9 18 vastaajaa kävi jossakin harrastusryhmässä, 16 vastaajaa ei osallistunut mihinkään ryhmätoimintaan ja kaksi vastausta puuttui. Harrastuksiksi lueteltiin mm. kansalaisopisto, eläkeliitto, diakoniapiiri, ikäihmisten kerho, kirkon järjestämä kerho, vesijumppa, eräseurat ja kansalaisopiston kerhot. 24 vastaajaa harrasti liikuntaa neljä kertaa viikossa tai useammin. Viisi vastaajaa harrasti liikuntaa 2-3 kertaa viikossa ja seitsemän vastaajaa harrasti liikuntaa satunnaisesti tai ei lainkaan. 31 vastaajaa ulkoili päivittäin tai lähes päivittäin, neljä vastaajaa ulkoili vähintään kerran viikossa ja yksi oli jättänyt vastaamatta kysymykseen Kaatuminen Taulukko 3: Kuinka usein harrastatte liikuntaa? Vastaajista 30 pystyi kävelemään puoli kilometriä levähtämättä joko apuvälineillä tai ilman. Kolme pystyi kävelemään, mutta vaikeuksia oli jonkin verran. Yksi pystyi siihen, mutta sen oli vaikeaa ja kaksi vastaajaa ei pystynyt kävelemään puolta kilometriä lainkaan. Kaikista vastaajista kahdeksan oli kaatunut viimeisen puolen vuoden aikana. Kaatumista pelkäsi hyvin paljon yksi, jonkin verran kuusi ja kaatumista ei pelännyt lainkaan 29 vastaajaa. Yksi vastaus puuttui Apuvälineet ja liikkuminen 22 vastaajalla ei ollut käytössään minkäänlaisia apuvälineitä. 14 vastaajalla oli käytössään mm. kuulokoje, kävelykeppi, sauvat, rollaattori, silmälasit ja potkuri.

10 Turvallisuus Vastaajista 21 ajoi itse autoa. Seitsemää vastaajaa kuljetti läheinen tai joku muu, taksilla kulki yksi vastaaja ja pyörällä tai potkurilla yksi vastaaja. Useamman vaihtoehdon oli ilmoittanut kuusi vastaajaa. Kaikki vastaajat kokivat elämänsä turvalliseksi.

11 Suoriutuminen arkitoimista Oheisessa taulukossa on kuvattu lukuina ja prosentteina vastaukset monivalintakysymykseen Selviydyttekö omin voimin seuraavista toimista?. Suoriutuminen arkitoimista Pystyy vaikeuksitta Vaikeuksi a jonkin verran Erittäin vaikeaa Ei pysty lainkaan Henkilökohtainen hygienia 36 (100 %) Ruokakaupassa käynti 33 (92 %) 2 (5 %) 1 (3 %) Ruoan valmistus 34 (94 %) 1 (3 %) 1 (3 %) Kevyehköt kotityöt 35 (97 %) 1 (3 %) Raskaat kotityöt 27 (76 %) 3 (8 %) 2 (5 %) 4 (11%) Pienet kodin korjaustyöt 30 (84 %) 3 (8 %) 2(5 %) 1 (3 %) Päivittäiset raha-asiat 31 (86 %) 3 (8 %) 1 (3 %) 1 (3 %) Paperiasiat 29 (81 %) 2 (5 %) 4 (11%) 1 (3 %) Puhelimen käyttö 35 (97 %) 1 (3 %) Sähköisten palveluiden käyttö*) 20 (58 %) 1 (3 %) 1 (3 %) 13 (36 %) *) yksi vastaus puuttui 2.20 Omaishoito 2.21 Talous Apua em. toimiin tarvittaessa sai 33 vastaajaa, kaksi ei kokenut saavansa apua riittävästi ja yksi vastaus puuttui. 27 vastaajaa kertoi että heillä on joku joka voi auttaa päivittäisissä toimissa, jos vointi heikkenee. Kahdeksan ilmoitti, ettei ole ketään auttamassa ja yksi ei tiennyt onko ketään. Omaishoitajana toimi kaksi vastaajaa ja yksi vastaaja oli itse omaishoidettava. Vastaajista kolme sai omaishoidontukea, eläkkeensaajan hoitotukea tai asumistukea. Kolme vastaajaa ei saanut mitään tukia ja 29 vastaajaa koki, ettei tarvetta tuille ole. Yksi vastaus puuttui. 25 vastaajan mielestä omat tulot riittävät hyvin. 11 vastaajaa kertoi tulojen riittävän hyvin, kun on tarkka ja seuraa tuloja ja menoja. Huonoksi talouttaan ei kokenut yksikään vastaaja.

12 12 3 Tulokset taulukossa Vastaajaa (36 hlöä) % Sukupuoli miehiä naisia Siviilisääty avio-/avoliitossa eronnut 2 6 leski 7 19 naimaton 1 3 Äidinkieli suomi pohjoissaame (lisäksi) 0 inarinsaame (lisäksi) 1 3 kolttasaame (lisäksi) 1 3 Asuinpaikka Ivalo Inari 6 17 Nellim 1 3 Sevettijärvi 1 3 Miten asutte yksin 9 25 puolison kanssa puolison ja lapsen kanssa 1 3 lapsen kanssa 1 3 Asumismuoto omakotitalo rivitalo 4 11 Asunnon varustelu wc sisällä suihku sisällä sauna sisällä wc ulkona 1 3 sauna ulkona 3 8 kylpyamme 3 8 portaat 17 47

13 13 Vastaajaa (36 hlöä) % Lämmitysmuoto sähkö ja puu sähkö puu 4 11 useampi lämmitysmuoto 3 8 Puuhuolto tarve puuhuollolle ei puuhuolto tarvetta Tyytyväisyys asuntoon hyvin tyytyväinen melko tyytyväinen 6 17 melko tyytymätön 0 hyvin tyytymätön 0 Terveydentila hyvä melko hyvä keskitasoinen 6 17 melko huono 3 8 huono 0 Terveys verrattuna ed. vuoteen parempi 3 8 suunnilleen samanlainen huonompi 7 20 Sairaus, vamma, kipu haittaa tai huolestuttaa ei kyllä Lääkkeiden käyttö ei käytä säännöllisesti 6 17 käyttää säännöllisesti 30 83

14 14 Vaikeuksia lääkkeenotossa ei kyllä 0 V a staaja a (36 hlöä) % Nukkuminen hyvin hyvin unilääkkeen kanssa 1 3 huonosti 6 16 Ruokahalu hyvä ei hyvä 0 Lämmin ruoka päivittäin kyllä ei 1 3 Kuinka usein alkoholia? ei koskaan kuukausittain tai harvemmin kertaa kuukaudessa kertaa viikossa 7 20 päivittäin tai lähes päivittäin 0 * yksi vastaus puuttui Montako annosta kerralla* vähemmän kuin 1 annos 6 29 yksi annos annosta annosta annosta tai enemmän 4 18 * vain alkoholia käyttävien määrät Tupakka ei koskaan tupakoinut ei tupakoi nykyisin satunnaisesti 2 5 päivittäin 2 5

15 15 Näkö hyvä heikentynyt * yksi vastaus puuttui Kuulo hyvä heikentynyt Vastaajaa (36 hlöä) % Huolta hampaista tai suun terveydestä ei kyllä 5 14 Käynyt lääkärissä viim. 12 kuukauden aikana? ei kertaa kertaa 1 3 Huolta muistista ei kyllä 6 11 * yksi vastaus puuttui Huolta mielenkiinnon p u u t t e e s t a, masentuneisuudesta tai toivottomuudesta? ei kyllä 1 3 * yksi vastaus puuttui Yksinäisyyttä? ei kyllä, joskus 3 8 Läheisiä riittävästi? kyllä ei 1 3 Säännöllisiä harrastuksia? kyllä ei * kaksi vastausta puuttui

16 16 Kuinka usein harrastaa liikuntaa? 4 x viikossa tai useammin kertaa viikossa 5 14 satunnaisesti/ ei lainkaan 7 19 Ulkoilee päivittäin joka päivä/ lähes joka päivä joka viikko 4 12 * yksi vastaus puuttui Vastaajaa (36 hlöä) % 500 m kävely levähtämättä onnistuu, vaikeuksitta onnistuu, mutta vaikeuksia 3 8 onnistuu, mutta vaikeaa 1 3 ei onnistu lainkaan 2 6 Kaatuminen ½ vuoden aikana? ei kyllä 8 22 Pelkääkö kaatumista? ei lainkaan jonkin verran 6 17 hyvin paljon 1 2 * yksi vastaus puuttui Apuvälinetarve ei käytössä käytössä Liikkuminen ajaa itse autoa läheinen tai muu kuljettaa 7 19 taksilla 1 3 julkisilla kulkuneuvoilla 0 kotipalveluautolla 0 muuten 1 3 useampi kulkuväline 6 17 Kokeeko elämänsä turvalliseksi kyllä

17 17 ei 0 Suoriutuminen arkitoimista Pystyy vaikeuksitta Vaikeuksi a jonkin verran Erittäin vaikeaa Ei pysty lainkaan Henkilökohtainen hygienia 36 (100 %) Ruokakaupassa käynti 33 (92 %) 2 (5 %) 1 (3 %) Ruoan valmistus 34 (94 %) 1 (3 %) 1 (3 %) Kevyehköt kotityöt 35 (97 %) 1 (3 %) Raskaat kotityöt 27 (76 %) 3 (8 %) 2 (5 %) 4 (11 %) Pienet kodin korjaustyöt 30 (84 %) 3 (8 %) 2 (5 %) 1 (3 %) Päivittäiset raha-asiat 31 (86 %) 3 (8 %) 1 (3 %) 1 (3 %) Paperiasiat 29 (81 %) 2 (5 %) 4 (11 %) 1 (3 %) Puhelimen käyttö 35 (97 %) 1 (3 %) Sähköisten palveluiden käyttö 20 (58 %) 1 (3 %) 1(3 %) 13 (36 %) * *) suurin osa ilmoitti, ettei konetta käytössä Saako apua tarvittaessa em. toimintoihin kyllä ei 2 8 * yksi vastaus puuttui Onko joku joka voi auttaa, jos vointi heikkenee kyllä ei 8 22 ei tiedä 1 3 Omaishoitaja ei kyllä 2 6 Omaishoidettava ei kyllä 1 3 S a a t t e k o o m a i s h o i d o n t u k e a, eläkkeensaajan hoitotukea tai asumistukea? ei tarvetta 29 82

18 18 kyllä 3 9 ei saa 3 9 * yksi vastaus puuttui Riittävätkö tulot? hyvin kaikissa tilanteissa hyvin kun on tarkka 11 31

19 19 4 Yhteenveto Vuonna 2015 tehtiin Inarin kunnassa yhteensä 36 ikäihmisten hyvinvointia ja terveyttä edistävää kotikäyntiä, joiden yhteydessä selviteltiin 75 -vuotiaiden kuntalaisten hyvinvoinnin nykytilaa sekä kotona asumisen edellytyksiä ja haasteita. Haastattelussa esiin tulleisiin asioihin on puututtu ja ikäihmisiä on ohjattu palveluiden ja avun saamisessa. Uuden kotikäyntimallin mukaisesti ohjauksen ja neuvonnan rooli on korostunut kotikäynneillä. Tähän liittyy oleellisesti tarpeellisen palveluiden järjestäminen. Valtakunnallisten tilastojen mukaan avun ja palveluiden tarve alkaa lisääntyä 75 vuoden iässä. 17 vastaajaa koki terveydentilansa hyväksi ja 16 vastaajan mielestä terveydentila oli melko hyvä tai keskitasoinen. Kolme vastaajaa koki terveydentilansa huonoksi. Verrattuna edelliseen vuoteen kolme vastaajaa koki, että terveys on parantunut ja 26 vastaajan mielestä terveydentila on säilynyt ennallaan. Seitsemällä vastaajalla terveydentila on huonontunut edellisestä vuodesta. 23 vastaajaa ilmoitti sairauden, vamman tai kivun aiheuttavan haittaa tai huolta jokapäiväisessä elämässä. Kaikki vastaajat ulkoilivat päivittäin tai lähes joka päivä ja 33 vastaajaa pystyi kävelemään 500 metriä levähtämättä. Kolmella vastaajalla tämä onnistui huonosti tai ei lainkaan ja heille on tehty kotihoidon fysioterapeutin toimesta kotikäynti. Heille, joiden terveydentila oli huonontunut, on järjestetty erillinen palvelutarpeen arviointi ja otettu tarvittaessa palveluiden piiriin. Samoin heille, jotka ovat kaatuneet tai kokevat tasapainonsa olevan huono, on tehty erillinen kotikäynti. Haastateltujen ikäihmisten asuntojen kunto ja varustelutaso sekä taloudellinen pärjääminen kokonaisuutena vaikuttivat hyvältä. Kolme neljäsosaa haastatelluista asui Ivalon alueella, 32 vastaajaa (89 %) asui omakotitalossa ja kaikki vastaajat olivat hyvin tai melko tyytyväisiä nykyiseen asuntoonsa. Sähkö oli yleisin lämmitysmuoto ja osalla vastaajista oli sen lisäksi puulämmitys. Kuitenkin neljällä vastaajalla oli ainoastaan puulämmitys. Lähes puolella vastaajista oli tarvetta puuhuollolle. Terveystottumukset sekä suoriutuminen arkitoimista olivat suurimmalla osalla hyvällä tai melko hyvällä tasolla ja ikäihmiset kokevat elämänsä turvalliseksi. Lääkkeitä käytti 30 vastaajaa ja kaikki huolehtivat lääkehoidon itse. Muutamilla vastaajilla oli runsasta alkoholin käyttöä ja heille on tehty erillinen audit-kysely sekä varattu aika lääkärin vastaanotolle. Tietokonetta käyttää noin puolet vastaajista. Edelleen vastaajissa oli yli kolmasosa sellaisia, joilla ei ole laisinkaan tietokonetta käytössä ja he eivät voi hyödyntää sähköisiä palveluita, kuten KanTa.fi-sivustoa tai sähköisiä ajanvarauksia. Haastattelutuloksia hyödynnetään hyvinvointipalvelujen ennakoinnissa ja suunnittelussa kuntatasolla. Lisäksi tuloksia voidaan hyödyntää yksittäisten

20 20 hyvinvoinnin osa-alueiden palvelusuunnittelussa kunnan eri toimialueilla ja eri tahojen yhteistyönä. Vastaajat saivat haastattelun yhteydessä lähettää terveisiä Inarin kunnalle. Alla olevassa listassa on yksittäisten vastaajien terveisiä Inarin kunnalle. - Taloyhtiöön sauna - Kunta saisi järjestää enemmän kyytejä Kutturasta - Vaikea saada puhelimella yhteyttä terveyskeskukseen, aina varatut linjat - Toivotaan toista kylätyömiestä, naispuolista - Kylätyömies erittäin tärkeä, enemmän aikaa olla tulossa. Onnistuisiko toisen työmiehen palkkaaminen. - Asiat kunnassa hyvin hoidettu. - Inarin kylän maisemointia voisi jatkaa keskusta lähialueet (raivaustöitä, pusikkoja pois) - Kunnan palveluista ei moitittavaa. - Mietityttää millaista hoitoa saa, jos joskus joutuu hoitolaitokseen. - Positiivista palautetta 75-vuotiaan terveystarkastuksesta, hyvä käytäntö. - On ollut tyytyväinen terveyspalveluihin. - Hyvä palvelu kunnalta, Laura erinomainen henkilö työssään. - Ei vaatimuksia. - Viemäri- ja vesimaksut halvemmiksi.

Ikäihmisten hyvinvointia edistävät

Ikäihmisten hyvinvointia edistävät INARIN KUNTA Sosiaali- ja terveysosasto Ikäihmisten hyvinvointia edistävät 2 kotikäynnit Inarissa vuonna 2014 16.6.2015 1 Yleistä 1 2 Haastattelun tulokset vuonna 2014 2 2.1 Asuminen 2 2.2 Terveydentila

Lisätiedot

KOTIKÄYNTIKANSIO. tukee yhtenäistä ja laadukasta haastattelua ja palveluohjausta

KOTIKÄYNTIKANSIO. tukee yhtenäistä ja laadukasta haastattelua ja palveluohjausta KOTIKÄYNTIKANSIO tukee yhtenäistä ja laadukasta haastattelua ja palveluohjausta 1. PEREHDYTYSKANSIO Ohjeita Yhteydenottoon Haastattelun tekoon Asiakkaan potilastietoihin kirjaamiseen Haastattelun suorittamiseen

Lisätiedot

SASTAMALA. Aarnontie 17 A, SASTAMALA Puh. (03) , Fax (03)

SASTAMALA. Aarnontie 17 A, SASTAMALA Puh. (03) , Fax (03) SASTAMALA Yhteenvetoa hyvinvointia edistävistä kotikäynneistä (heko) Sastamalan perusturva-kuntayhtymän alueella vuosina 27-212 ( entiset ehko-käynnit). Aarnontie 17 A, 382 SASTAMALA Puh. (3) 52 11, Fax

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Hyvinvointi- ja terveyskysely 1 (11) Julkinen

Kuopion kaupunki Hyvinvointi- ja terveyskysely 1 (11) Julkinen Kuopion kaupunki Hyvinvointi- ja terveyskysely 1 (11) Hyvä omaishoitaja Kuopion kaupunki tarjoaa omaishoitajille mahdollisuuden hyvinvointi- ja terveystarkastukseen. Tarkastus on omaishoitajalle maksuton.

Lisätiedot

Porvoon kaupunki tarjoaa omaishoitajille mahdollisuuden hyvinvointi- ja terveystarkastukseen. Tarkastus on omaishoitajalle maksuton.

Porvoon kaupunki tarjoaa omaishoitajille mahdollisuuden hyvinvointi- ja terveystarkastukseen. Tarkastus on omaishoitajalle maksuton. Hyvä omaishoitaja Porvoon kaupunki tarjoaa omaishoitajille mahdollisuud hyvinvointi- ja terveystarkastukse. Tarkastus on omaishoitajalle maksuton. Hyvinvointi- ja terveystarkastuks tavoittea on terveyd

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT UUDESSAKAUPUNGISSA v. 2008

ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT UUDESSAKAUPUNGISSA v. 2008 ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT UUDESSAKAUPUNGISSA v. 2008 2 Lea Mäkinen 12.12.2008 3 4 ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT 2008 Ennaltaehkäisevällä kotikäynnillä tarkoitetaan Uudenkaupungin kaupungin sosiaali-

Lisätiedot

Nimi: Asiakas: Annan suostumuksen tietojen kirjaamiseen ja käyttöön. En annan suostumusta tietojen kirjaamiseen ja käyttöön

Nimi: Asiakas: Annan suostumuksen tietojen kirjaamiseen ja käyttöön. En annan suostumusta tietojen kirjaamiseen ja käyttöön Nimi: Asiakkaalle kerrotaan, että Keuruun kaupungin vanhuspalvelut käyttää Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallinnoimaa potilastietojärjestelmää, jossa on yhteiskäyttömahdollisuus. Keuruun vanhuspalveluiden

Lisätiedot

Hyvinvointia edistävät kotikäynnit

Hyvinvointia edistävät kotikäynnit Hyvinvointia edistävät kotikäynnit Yhteenveto vuosien 2007-2015 haastattelukäynneistä Marita Pitkänen Hyvinvointia edistävät kotikäynnit Haastattelukäyntejä tehty vuodesta 2004 alkaen 2004-2006 haastattelut

Lisätiedot

Kotihoito Hoivaosasto Pienkoti Saarenpääkoti (erillinen hakemus) Tehostettu palveluasuminen

Kotihoito Hoivaosasto Pienkoti Saarenpääkoti (erillinen hakemus) Tehostettu palveluasuminen LAPUAN KAUPUNKI HAKEMUS 1 (5) Hakemuksen täyttöpäivä: Hakemuksen saapumispäivä: Kotihoito Hoivaosasto Pienkoti Saarenpääkoti (erillinen hakemus) Tehostettu palveluasuminen Asiakastiedot Asiakkaan suostumus

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

Hyvinvointia edistävät kotikäynnit ikääntyneille

Hyvinvointia edistävät kotikäynnit ikääntyneille Haastattelulomake hyvinvointia edistäville kotikäynneille (HYKO) 1 (13) Hyvinvointia edistävät kotikäynnit ikääntyneille Kunnan nimi/kuntakoodi Asiakasnumero Nimi Syntymävuosi Sukupuoli nainen mies Osoite

Lisätiedot

Palvelujen piirissä. Ei haastateltu/ kieltäytyi 309 n. 8 % n. 22 % 59 n.10 % n. 19 % 54 n.15 % n. 7,5 %

Palvelujen piirissä. Ei haastateltu/ kieltäytyi 309 n. 8 % n. 22 % 59 n.10 % n. 19 % 54 n.15 % n. 7,5 % HEHKO hyvinvointia edistävät kotikäynnit 2014 Kotikäynti ja haastattelu toteutettiin savonlinnalaisille, jotka täyttivät haastatteluvuoden aikana 75 vuotta ja eivät olleet vielä säännöllisten kunnallisten

Lisätiedot

S e i n ä j o e n k a u p u n g i n I k ä k e s k u s 2 0 1 5

S e i n ä j o e n k a u p u n g i n I k ä k e s k u s 2 0 1 5 Kooste Hyvinvo intia edistävät kotikäynnit 1939 syntyneille vuonna 2014 S e i n ä j o e n k a u p u n g i n I k ä k e s k u s 2 0 1 5 HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT 1939 SYNTYNEILLE Ikäkeskus on Seinäjoen

Lisätiedot

Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke. Työaika 50 %

Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke. Työaika 50 % Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke Ajalla 1.10.13-31.5.2014 Inarin kunnan kehittäjätyöntekijänä terveydenhoitaja Anneli Pekkala Työaika 50 % Lähtökohta: Inarin kunnan hyvinvointia ja terveyttä edistävät

Lisätiedot

HAKEMUS ASUMISPALVELUIHIN. Ikäihmiset Mielenterveyskuntoutujat Päihdekuntoutujat. Saapumispäivä: / 20 Käsittelypäivä: / 20.

HAKEMUS ASUMISPALVELUIHIN. Ikäihmiset Mielenterveyskuntoutujat Päihdekuntoutujat. Saapumispäivä: / 20 Käsittelypäivä: / 20. Hakijan tiedot Sukunimi Henkilötunnus Ikäihmiset Mielenterveyskuntoutujat Päihdekuntoutujat Saapumispäivä: / 20 Käsittelypäivä: / 20 Etunimet Kotikunta Kotiosoite Puhelinnumero Siviilisääty naimaton naimisissa

Lisätiedot

Tiedätkö, miten alueemme 75-vuotiaat voivat ja mitä he toivovat?

Tiedätkö, miten alueemme 75-vuotiaat voivat ja mitä he toivovat? Tiedätkö, miten alueemme 75-vuotiaat voivat ja mitä he toivovat? Evijärvellä, Kauhavalla ja Lappajärvellä 75-vuotiaille tehtyjen hyvinvointia edistävien kotikäyntien tuloksia vuosilta 2008-2011 HEHKO-seminaari

Lisätiedot

Saarenpääkoti (erillinen hakemus)

Saarenpääkoti (erillinen hakemus) Hakemuksen täyttöpäivä: Kotihoito Pienkoti Tehostettu palveluasuminen Asiakastiedot Hakemuksen saapumispäivä: Saarenpääkoti (erillinen hakemus) 1 (5) Asiakkaan suostumus hakemukseen Asiakkaan nimi (myös

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

yksiöt (1h+tk+kh) 40-41,5 m² 16,12 /m² kaksiot (2h+k+kh) 50-67 m² 15,27 /m² kolmiot (3h+k+kh) 69-74 m² 14,96 /m²

yksiöt (1h+tk+kh) 40-41,5 m² 16,12 /m² kaksiot (2h+k+kh) 50-67 m² 15,27 /m² kolmiot (3h+k+kh) 69-74 m² 14,96 /m² CARITAS-KODIN PALVELUASUNTOJEN HAKEMINEN Caritas-Kodin palveluasuntoja vuokraa Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymä. Caritas hoitaa asukasvalinnan sekä tuottaa asukkaiden palvelut. Palveluasunnot ovat tarkoitettu

Lisätiedot

Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen? riittävästi liian vähän en lainkaan, miksi

Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen? riittävästi liian vähän en lainkaan, miksi OSALLISUUS OMAN ARJEN SUUNNITTELUUN Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen?, miksi Onko hoito- ja palvelusuunnitelmanne tavoitteet määritelty yhdessä teidän kanssanne? lainkaan

Lisätiedot

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä?

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? TALOYHTIÖN VARAUTUMINEN ASUKKAIDEN IKÄÄNTYMISEEN -seminaari vanhustyön johtaja Oulun kaupunki Oulun

Lisätiedot

Kelan kehittämishanke: Aivohalvauspotilaiden tehostetun käden käytön kuntoutus KOTIKÄYNTILOMAKE. omakotitalo rivitalo kerrostalo palvelutalo

Kelan kehittämishanke: Aivohalvauspotilaiden tehostetun käden käytön kuntoutus KOTIKÄYNTILOMAKE. omakotitalo rivitalo kerrostalo palvelutalo 1 Kelan kehittämishanke: Aivohalvauspotilaiden tehostetun käden käytön kuntoutus KOTIKÄYNTILOMAKE Pvm Kuntoutujan nimi: Sos.turvatunnus: Palveluntuottaja Kurssinumero: Kunta: Kotikäynti nro Kohdat 1-4

Lisätiedot

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Versio 14.0 Käytetään kaikkien akuuttiin aivohalvaukseen 1.1.2015 tai sen jälkeen sairastuneiden rekisteröintiin. RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Nämä tiedot täyttää aivohalvausosaston hoitohenkilöstö

Lisätiedot

EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT

EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO 2017-75-VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT Sisällysluettelo Kuva-, kuvio- ja taulukkoluettelo... 3 1 JOHDANTO... 4 2 TOIMINTAKYKY... 6 2.1 Itsenäisyys...

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

SenioriKaste Lapin JOHTAJAT PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA

SenioriKaste Lapin JOHTAJAT PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA SenioriKaste Lapin toiminnallinen osakokonaisuus JOHTAJAT 9.4.2015 PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA Vanhuspalvelulaki Kunnalla on velvollisuus lli järjestää j hyvinvointia, i terveyttä, toimintakykyä ja

Lisätiedot

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Osoite Puhelin. Osoite. Pystyttekö käyttämään julkisia liikennevälineitä?

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Osoite Puhelin. Osoite. Pystyttekö käyttämään julkisia liikennevälineitä? HAMINAN KAUPUNKI Ikäihmisten palvelut Kotihoitokeskus Pikkuympyräkatu 3 49400 HAMINA P. 0400 801 831 KULJETUSPALVELUHAKEMUS Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu Saap.pv Dnro HAKIJA Sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet?

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Kotona kokonainen elämä, Hyvinkää6.9.2013 Sirpa Andersson, erikoistutkija VTT, THL, ikäihmisten palvelut -yksikkö 1 Esittelen: vanhuspalvelulakia

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

ETSIVÄ VANHUSTYÖ. koulutuskokonaisuus. Aika ja paikka Kouluttaja

ETSIVÄ VANHUSTYÖ. koulutuskokonaisuus. Aika ja paikka Kouluttaja ETSIVÄ VANHUSTYÖ koulutuskokonaisuus Aika ja paikka Kouluttaja Sisältö 1. Etsivä vanhustyö 2. Verkostoyhteistyö 3. Osallisuuden vahvistaminen Etsivä vanhustyö koulutuksen tavoite Laaditaan etsivän vanhustyön

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 Lähihoitajan tutkinto, suuntautuminen kuntoutukseen Kyky itsenäiseen ja aktiiviseen työskentelyyn Omaa hyvät

Lisätiedot

Ikäjakauma kunnittain, Eksoten alue

Ikäjakauma kunnittain, Eksoten alue Ikäjakauma kunnittain, Eksoten alue Kunta Ikäluokat 2003 2013 2025 Imatra Yhteensä 29 969 ikäryhmän osuus 28 219 ikäryhmän osuus 26 467 ikäryhmän osuus 0-14 4 491 15,0 % 3 658 13,0 % 3 371 12,7 % 15-64

Lisätiedot

Quality of Life Questionnaire

Quality of Life Questionnaire Quality of Life Questionnaire Qualeffo-41 (10 December 1997) Users of this questionnaire (and all authorized translations) must adhere to the user agreement. Please use the related Scoring Algorithm. A

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

Savonlinnassa haastateltiin yhteensä 296 henkilöä, eli tavoitettiin 73 % haastateltavista.

Savonlinnassa haastateltiin yhteensä 296 henkilöä, eli tavoitettiin 73 % haastateltavista. HEHKO hyvinvointia edistävät kotikäynnit 2013 Kotikäynti ja haastattelu toteutettiin savonlinnalaisille, jotka täyttivät haastatteluvuoden aikana 75 vuotta ja eivät saaneet mitään Sosterin kotihoidon palveluja.

Lisätiedot

Kuntien toiminta ja ennakointi ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa ja elinympäristöjen kehittämisessä

Kuntien toiminta ja ennakointi ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa ja elinympäristöjen kehittämisessä Kuntien toiminta ja ennakointi ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa ja elinympäristöjen kehittämisessä 6.4.2017 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ym.fi Ikääntyneiden asumisen

Lisätiedot

Ikääntyneen mielenterveys kotihoidossa

Ikääntyneen mielenterveys kotihoidossa Ikääntyneen mielenterveys kotihoidossa VI Valtakunnallinen depressiofoorumi ja IV Lapin mielenterveys- ja päihdepäivät Britta Sohlman, FT THL/Ikäihmisten palvelut Esityksen sisältö Käytetyn aineiston kuvaus

Lisätiedot

Asiakkaan oma arvio kotihoidon tarpeesta. Palvelutarpeen arvion pohjalta on laadittu yksilöllinen hoito ja palvelusuunnitelma

Asiakkaan oma arvio kotihoidon tarpeesta. Palvelutarpeen arvion pohjalta on laadittu yksilöllinen hoito ja palvelusuunnitelma 1(5) FYYSINEN TOIMINTAKYKY Asiakkaalla on koettu kotihoidon tarve. Asiakas ei selviydy päivittäisistä toiminnoista itsenäisesti koska hänen toimintakykynsä on selkeästi alentunut. Palveluntarve MAPLe_5

Lisätiedot

Nykyinen asumismuoto Omistusasunto Omakotitalo Rivitalo TK:n vuodeosasto Palvelutalo, mikä Asuu yksin Asuu yhdessä, kenen kanssa?

Nykyinen asumismuoto Omistusasunto Omakotitalo Rivitalo TK:n vuodeosasto Palvelutalo, mikä Asuu yksin Asuu yhdessä, kenen kanssa? Sivu 1 / 5 1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Henkilötunnus Postinumero- ja toimipaikka Etunimet Kotikunta Puhelunnumero Sähköpostiosoite Siviilisääty Naimaton Avoliitossa Naimisissa Eronnut Leski Asuu erillään

Lisätiedot

Väestöennusteet, seinäjokisten ikäihmisten odotuksia ja mielipiteitä hyvinvoinnin kehittymisestä ja elämän odotuksista

Väestöennusteet, seinäjokisten ikäihmisten odotuksia ja mielipiteitä hyvinvoinnin kehittymisestä ja elämän odotuksista Väestöennusteet, seinäjokisten ikäihmisten odotuksia ja mielipiteitä hyvinvoinnin kehittymisestä ja elämän odotuksista Projektipäällikkö Erna Hilli erna.hilli@etela-pohjanmaa.fi http://www.epliitto.fi

Lisätiedot

Kotona asumisen järjestäminen ja palveluohjaus. Rauha Heikkilä Kehittämispäällikkö, TtM Ikäihmisten palvelut -yksikkö Rovaniemi

Kotona asumisen järjestäminen ja palveluohjaus. Rauha Heikkilä Kehittämispäällikkö, TtM Ikäihmisten palvelut -yksikkö Rovaniemi Kotona asumisen järjestäminen ja palveluohjaus Rauha Heikkilä Kehittämispäällikkö, TtM Ikäihmisten palvelut -yksikkö Rovaniemi 16.11.2011 Jäsentely Ikääntyminen Suomessa Kotona asuminen Iäkkäiden kokemuksia

Lisätiedot

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Versio 13.0 Käytetään kaikkien akuuttiin aivohalvaukseen 1.1.2013 tai sen jälkeen sairastuneiden rekisteröintiin. RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Nämä tiedot täyttää aivohalvausosaston hoitohenkilöstö

Lisätiedot

Mitä vammaisuudesta voidaan sanoa väestötutkimusten perusteella?

Mitä vammaisuudesta voidaan sanoa väestötutkimusten perusteella? Vammaispalveluiden neuvottelupäivät Helsinki, 20.1.2017 Mitä vammaisuudesta voidaan sanoa väestötutkimusten perusteella? Päivi Sainio, Katri Sääksjärvi, Päivi Nurmi- Koikkalainen, Sanna Ahola ja Seppo

Lisätiedot

HEINÄVEDEN ILMOITUS/HAKEMUS SOSIAALIPALVELUJEN TARPEESTA KUNTA Hakemuksen saapumispvm / / 20

HEINÄVEDEN ILMOITUS/HAKEMUS SOSIAALIPALVELUJEN TARPEESTA KUNTA Hakemuksen saapumispvm / / 20 1. Palveluja tarvitsevan henkilötiedot / hakija Lähiosoite Henkilötunnus Postinumero ja -toimipaikka Puhelin Hakijan perhetilanne Lähiomaiset tai asioiden hoitaja/t Siviilisääty avio-/avoliitto naimaton

Lisätiedot

KYSELY ASUMISTARPEISTA JYVÄSKYLÄN IKÄÄNTYVILLE ASUMINEN NYT

KYSELY ASUMISTARPEISTA JYVÄSKYLÄN IKÄÄNTYVILLE ASUMINEN NYT KYSELY ASUMISTARPEISTA JYVÄSKYLÄN IKÄÄNTYVILLE ASUMINEN NYT Tämän kyselyn tavoitteena on kartoittaa ikäihmisten tulevaisuuden asumistarpeita ja odotuksia. Kysely on tarkoitettu yli 55-vuotiaille Jyväskylässä

Lisätiedot

Lääkityksen arvioinnin tarpeita kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon asiakkailla

Lääkityksen arvioinnin tarpeita kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon asiakkailla Lääkityksen arvioinnin tarpeita kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon asiakkailla Ikäihmisten lääkkeidenkäytön järkeistämisverkosto 6.2.2014 Matti Mäkelä 6.2.2014 Järkeistystarpeita / Matti Mäkelä 1

Lisätiedot

HOIVA-ASUMISPALVELUN ASIAKASPALAUTEKYSELY

HOIVA-ASUMISPALVELUN ASIAKASPALAUTEKYSELY HOIVA-ASUMISPALVELUN ASIAKASPALAUTEKYSELY 15.9. 31.10.2015 TAUSTAA Vanhuspalvelulaissa (2013) ja sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemassa laatusuosituksissa (2013, 2008) korostetaan, että eri palveluissa

Lisätiedot

Esitietokysely perustyöhön ehdotus PPPR-hankkeessa

Esitietokysely perustyöhön ehdotus PPPR-hankkeessa Esitietokysely perustyöhön ehdotus PPPR-hankkeessa 1. Kuinka usein käytät alkoholia? (Audit C) 2. Kun käytät alkoholia, montako annosta tavallisimmin otat päivässä? *) (Audit C) 0 1-2 annosta päivässä

Lisätiedot

Vammaispalveluhanke Lapissa

Vammaispalveluhanke Lapissa Vammaispalveluhanke Lapissa Kehitysvammaisten asuminen (Tallavaara, 2010) Asuu vanhemman/vanhempien kanssa Asumismuodot 31.5.2010 (N=1592) 0 % 9 % Muun sukulaisen luona 1 % 1 % Perhehoidossa tai ammatill.perhekodissa

Lisätiedot

Kelhänkatu 3, Jämsä Saapunut:

Kelhänkatu 3, Jämsä Saapunut: Saapunut: Palvelua tarvitsevan henkilötiedot Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Osoite, katu, paikkakunta, postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Perhesuhteet naimaton naimisissa avoliitossa eronnut

Lisätiedot

PALVELU- JA ASUNTOHAKEMUS/ MATRIITI Hakemus on saapunut: 1(6) A) HAKIJAN HENKILÖTIEDOT B) OMAISEN/ YHTEYSHENKILÖN TIEDOT. Etunimet.

PALVELU- JA ASUNTOHAKEMUS/ MATRIITI Hakemus on saapunut: 1(6) A) HAKIJAN HENKILÖTIEDOT B) OMAISEN/ YHTEYSHENKILÖN TIEDOT. Etunimet. PALVELU- JA ASUNTOHAKEMUS/ MATRIITI Hakemus on saapunut: 1(6) Caritas täyttää A) HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi Etunimet Henkilötunnus Puhelin Osoite Postinumero ja toimipaikka Sukunimi Etunimet Henkilötunnus

Lisätiedot

Copies of this questionnaire and authorized translations can be obtained after signing a user s agreement.

Copies of this questionnaire and authorized translations can be obtained after signing a user s agreement. International Osteoporosis Foundation QUALITY OF LIFE QUESTIONNAIRE Qualeffo-41 (10 December 1997) International Osteoporosis Foundation Copies of this questionnaire and authorized translations can be

Lisätiedot

Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja

Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja Lääkärin rooli toimintakykyä tukevan ja edistävän työn korostamisessa Kunnon Hoitaja koulutus kaipaa tuekseen laajan organisaation tuen

Lisätiedot

Tampereen omaisneuvonta, n=33. Jäsenkysely, n=219. Sopimusvuoren omaiskysely, n=39. Etelä-Pohjanmaan omaisneuvonta, n=21.

Tampereen omaisneuvonta, n=33. Jäsenkysely, n=219. Sopimusvuoren omaiskysely, n=39. Etelä-Pohjanmaan omaisneuvonta, n=21. Aineistot en omaisneuvonta, n=33. Jäsenkysely, n=219. Sopimusvuoren omaiskysely, n=39. n omaisneuvonta, n=21. Yhteensä 312 omaisen vastaukset Yleistä vastaajista Keski-ikä 52-57 vuotta, Sopimusvuoren aineisto

Lisätiedot

Vastaamisen jälkeen lomakkeet suljetaan luokassa kirjekuoreen, joka lähetetään Terveyden ja hyvinvoinnin

Vastaamisen jälkeen lomakkeet suljetaan luokassa kirjekuoreen, joka lähetetään Terveyden ja hyvinvoinnin ETUSIVU Olet osallistumassa Kouluterveyskyselyyn. Tutkimuksesta vastaa Terveyd ja hyvinvoinnin laitos. Lomakkeessa kysytään terveyte, hyvinvointiin ja koulunkäyntiin liittyviä asioita. Vastauksesi on arvokas,

Lisätiedot

PERUSTIEDOT OPISKELU JA TYÖELÄMÄ

PERUSTIEDOT OPISKELU JA TYÖELÄMÄ PERUSTIEDOT Nimi: Syntymäaika: Osoite: Puh.nro: Siviilisääty: OPISKELU JA TYÖELÄMÄ Koulutus, mitä kouluja olet käynyt: Ammatit: Työhistoria: PERHE- JA IHMISSUHTEET Keitä asuu samassa taloudessa kanssasi?

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS

VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Saapunut Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Osoite Puhelin kotiin Matkapuhelin Kotipaikka väestötietolain mukaan Ammatti Postinumero Puhelin toimeen Sähköpostiosoite Tilinumero

Lisätiedot

Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille

Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille 2009-2030 Tavoitteena hyvinvoinnin tasa-arvo Jokaiselle on turvattava oikeus hyvään vanhuuteen Valtakunnallinen Ikäihmisten palvelujen laatusuositus 2008 Hyvinvoinnin

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS 3(5)

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS 3(5) 1(5) Hakemus saapunut Kotikäynti Tiimin käsittely Hoidettavan henkilötiedot Nimi Lähiosoite Henkilötunnus Postinumero Postitoimipaikka Puhelinnumero Lähiomainen, nimi ja puhelinnumero Puoliso Tytär/Poika

Lisätiedot

Hyvinvointia edistävien kotikäyntien tulokset vuodelta 2010 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella

Hyvinvointia edistävien kotikäyntien tulokset vuodelta 2010 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella Hyvinvointia edistävien kotikäyntien tulokset vuodelta 2010 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella Evijärven kunta Kauhavan kaupunki Lappajärven kunta Kuntayhtymä Kaksineuvoinen 1 SISÄLLYSLUETTELO A. TAUSTATIEDOT...

Lisätiedot

1. Nimi ja henkilötunnus ryhmä

1. Nimi ja henkilötunnus ryhmä Opiskeluterveydenhuolto TERVEYSKYSELY Opiskelijalle Oppilaitos Opintolinja A YHTEYSTIEDOT 1. Nimi ja henkilötunnus ryhmä 2. Osoite 3. Kotikunta 4. Puhelin 5. Lähin omainen Puh päivisin: B. TERVEYDENTILA

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

KYSELY TERVEYSTOTTUMUKSISTA JA ELÄMÄNTAVOISTA

KYSELY TERVEYSTOTTUMUKSISTA JA ELÄMÄNTAVOISTA KYSELY TERVEYSTOTTUMUKSISTA JA ELÄMÄNTAVOISTA Hyvinkään sairaanhoitoalueen Psykiatria 1 FYYSINEN AKTIIVISUUS 1.1 Kuinka paljon liikut ja rasitat itseäsi ruumiillisesti vapaa-aikana? Jos rasitus vaihtelee

Lisätiedot

Voimaa Vanhuuteen toimintaohjelma JIK :kyssä. ENSIO-projekti, Ensiote ikääntymiseen Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja

Voimaa Vanhuuteen toimintaohjelma JIK :kyssä. ENSIO-projekti, Ensiote ikääntymiseen Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja Voimaa Vanhuuteen toimintaohjelma JIK :kyssä ENSIO-projekti, Ensiote ikääntymiseen Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja Keskeisimmät toimintamuodot Hyvinvointi -75 päivät Kunnon

Lisätiedot

Saapunut: Äidinkieli suomi ruotsi viittoma muu, mikä?

Saapunut: Äidinkieli suomi ruotsi viittoma muu, mikä? 1(5) Saapunut: Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua voi saada vaikeavammainen henkilö, jolla on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei voi vammansa tai sairautensa vuoksi

Lisätiedot

Tilanteessani ei ole tapahtunut muutosta edellisen hakemukseni jälkeen vaan samat perustelut palvelujen hakemiselle ovat voimassa

Tilanteessani ei ole tapahtunut muutosta edellisen hakemukseni jälkeen vaan samat perustelut palvelujen hakemiselle ovat voimassa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Perhepalvelut Vammaispalvelut Vaikeavammaisen kuljetuspalveluhakemus Käsittelijä Saapunut Päätös Kotikäynti Matkamäärä Ajalle Hakijan tiedot Etu- ja sukunimi

Lisätiedot

Ikäneuvo-hanke Asiakasohjauksen kokeiluun osallistuvien kuntien yhteiset kotihoidon ja tukipalvelujen kriteerit

Ikäneuvo-hanke Asiakasohjauksen kokeiluun osallistuvien kuntien yhteiset kotihoidon ja tukipalvelujen kriteerit Ikäneuvo-hanke Asiakasohjauksen kokeiluun osallistuvien kuntien yhteiset kotihoidon ja tukipalvelujen kriteerit 1 Kotihoito yhteiset kriteerit 1/2 Kotihoitoa järjestetään eri-ikäisille asiakkaille, jotka

Lisätiedot

Vanhusten ja toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden asumisen turvallisuus Kokkolassa

Vanhusten ja toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden asumisen turvallisuus Kokkolassa Vanhusten ja toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden asumisen turvallisuus Kokkolassa Turvallisen asumisen koti-seminaari 3.8.2011 Palvelupäällikkö laitos- ja palveluasuminen Pasi Paasila Esityksen

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS Hakemus saapunut: HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Ammatti ( eläkeläinen) Koulutus Perhesuhteet avioliitossa asumuserossa/erillään

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLTOLAIN LIIKKUMISTA TUKEVAN KULJETUSPALVELUN HAKEMUS

SOSIAALIHUOLTOLAIN LIIKKUMISTA TUKEVAN KULJETUSPALVELUN HAKEMUS 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Saapunut Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Osoite Puhelin kotiin Matkapuhelin Kotipaikka väestötietolain mukaan Ammatti Postinumero Puhelin toimeen Sähköpostiosoite Tilinumero

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN ASIAKKUUSKRITEERIT

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN ASIAKKUUSKRITEERIT Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.8.2013 11 Liite 1.4.4. VANTAAN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Vanhus- ja vammaispalvelut KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN ASIAKKUUSKRITEERIT 1.9.2013 ALKAEN

Lisätiedot

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Versio 12.0 Käytetään kaikkien akuuttiin aivohalvaukseen 1.1.2012 tai sen jälkeen sairastuneiden rekisteröintiin. RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Nämä tiedot täyttää aivohalvausosaston hoitohenkilöstö

Lisätiedot

TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ. erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet

TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ. erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS Yleistä Toteutettiin vuosien 2013-2015

Lisätiedot

Mitä RAI-tietokanta kertoo omaishoidosta?

Mitä RAI-tietokanta kertoo omaishoidosta? Mitä RAI-tietokanta kertoo omaishoidosta? Anja Noro, THT, Tutkimuspäällikkö Ikäihmisten palvelut yksikkö, THL RAI-seminaari 4.4.213 Paasitorni, Helsinki Esityksen rakenne Omaisapuun liittyviä kysymyksiä

Lisätiedot

Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen

Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori KASTE / Kotona kokonainen elämä / Etelä-Kymenlaakson osakokonaisuus

Lisätiedot

Terveydenhuollon barometri 2009

Terveydenhuollon barometri 2009 Terveydenhuollon barometri 009 Sisältö Johdanto Sivu Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus 4 Aineiston rakenne 5 Tutkimuksen rakenne 6 Tulokset Terveystyytyväisyyden eri näkökulmat 9 Omakohtaiset näkemykset

Lisätiedot

Luokkanumero (merkitse 1, 2, 3, tms.): Luokkatunnus (merkitse A, B, C, tms., tai jätä tyhjäksi mikäli ei ole rinnakkaisluokkia):

Luokkanumero (merkitse 1, 2, 3, tms.): Luokkatunnus (merkitse A, B, C, tms., tai jätä tyhjäksi mikäli ei ole rinnakkaisluokkia): VASTAAJAN TUNNUS: OIREKYSELY Alakoulut Kyselylomakkeen täyttöpäivämäärä: / 20 Lapsen etunimi: Lapsen sukunimi: Lapsen ikä: Sukupuoli: Poika 1 Tyttö 2 Koulun nimi: Kunta: Luokkanumero (merkitse 1, 2, 3,

Lisätiedot

KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT

KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT Kelan kautta haettavia etuuksia: Osittain tai kokonaan korvattavat lääkkeet Eläkettä saavan hoitotuki Eläkkeen saajan asumistuki LÄÄKEKORVAUKSET

Lisätiedot

Hyvinvointia edistävien kotikäyntien tulokset vuodelta 2009 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella

Hyvinvointia edistävien kotikäyntien tulokset vuodelta 2009 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella Hyvinvointia edistävien kotikäyntien tulokset vuodelta 2009 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella Evijärven kunta Kauhavan kaupunki Lappajärven kunta Kuntayhtymä Kaksineuvoinen 1 SISÄLLYSLUETTELO A. TAUSTATIEDOT...

Lisätiedot

Luokkanumero (merkitse 1, 2, 3, tms.): Luokkatunnus (merkitse A, B, C, tms., tai jätä tyhjäksi mikäli ei ole rinnakkaisluokkia):

Luokkanumero (merkitse 1, 2, 3, tms.): Luokkatunnus (merkitse A, B, C, tms., tai jätä tyhjäksi mikäli ei ole rinnakkaisluokkia): VASTAAJAN TUNNUS: OIREKYSELY Alakoulut Kyselylomakkeen täyttöpäivämäärä: / 20 Lapsen etunimi: Lapsen sukunimi: Lapsen ikä: Sukupuoli: Poika 1 Tyttö 2 Koulun nimi: Kunta: Luokkanumero (merkitse 1, 2, 3,

Lisätiedot

Asiakas Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Lähiomainen Sukunimi ja etunimi Suhde asiakkaaseen. Edunvalvoja Sukunimi ja etunimi Puhelinnumero

Asiakas Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Lähiomainen Sukunimi ja etunimi Suhde asiakkaaseen. Edunvalvoja Sukunimi ja etunimi Puhelinnumero Sivu 1/5 Palvelusuunnitelma Palvelusuunnitelma on asiakkaan tai asiakkaan ja hänen edustajansa kanssa yhteistyössä tehty yhteenveto hänen elämänsä tämänhetkisestä tilanteesta ja mahdollisesta uusien palveluiden

Lisätiedot

ARVIOI ALKOHOLIN KÄYTTÖÄSI 90

ARVIOI ALKOHOLIN KÄYTTÖÄSI 90 1 Yli 65-vuotias ARVIOI ALKOHOLIN KÄYTTÖÄSI 90 85 80 Mittari alkoholin käytön itsearviointiin 75 70 65 2 Tämän mittarin tarkoituksena on auttaa Sinua arvioimaan alkoholin käyttöäsi. Alkoholin käyttöä olisi

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Saapunut (työntekijä täyttää) Hakijaa koskevat tiedot Etu- ja sukunimi Henkilötunnus Puhelinnumero Osoite Perhesuhteet Naimaton Avioliitossa Eronnut Avoliitossa Asumuserossa Leski

Lisätiedot

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki Kansalaiskysely 2014 Mäntsälä + kaikki Vastaajamäärä Koko selvityksessä yhteensä 1421 vastaajaa Mäntsälästä 330 vastaajaa Tuhatta täysi-ikäistä asukasta kohden 22 vastaajaa 23 % kaikista vastaajista 2.

Lisätiedot

Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut

Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut Ikääntyvien varhainen tuki Vanhuspalvelulaki: Hyvinvointia edistävät palvelut Ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Saapunut (työntekijä täyttää) Hakijaa (hoidettavaa) koskevat tiedot Etu- ja sukunimi Henkilötunnus Puhelinnumero Osoite Perhesuhteet Naimaton Avioliitossa Eronnut Avoliitossa Asumuserossa

Lisätiedot

PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI

PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI Asiakasohjauspäällikkö Kaisa Taimi Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen/ Tilaajaryhmä/ Tampereen kaupunki LAKI IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TOIMINTAKYVYN TUKEMISESTA SEKÄ

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN. Henkilötiedot. Haettava huoneisto Huoneistotyyppi. Syväyksenkatu 18 B, 89600 SUOMUSSALMI Puh. 08-7190111 Fax.

SUOMUSSALMEN. Henkilötiedot. Haettava huoneisto Huoneistotyyppi. Syväyksenkatu 18 B, 89600 SUOMUSSALMI Puh. 08-7190111 Fax. SUOMUSSALMEN VANHUSTENTALOYHDISTYS RY. Asuntohakemus 1 (5) Syväyksenkatu 18 B, 89600 SUOMUSSALMI Saapunut Puh. 08-7190111 Fax. 08-7190113 / 20 Ämmänsaaren palvelutalo Ämmänsaaren Vanhustentalo Hoitokoti

Lisätiedot

Työn tekemisen tapa muuttuu Lapin digiaika-seminaari

Työn tekemisen tapa muuttuu Lapin digiaika-seminaari Työn tekemisen tapa muuttuu Lapin digiaika-seminaari 27.4.2017 Maarit Hoppula Vs. johtava hoitaja/fm/oda-projektipäällikkö Minustako omaishoitaja? Kohderyhmä: Yli 65-vuotiasta läheistään hoitavan henkilön

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

Lapsiperheen arjen voimavarat

Lapsiperheen arjen voimavarat Lapsiperheen arjen voimavarat Hyvät vanhemmat! Lapsiperheen elämään sisältyy monenlaisia ilonaiheita, mutta välillä arki voi olla melko rankkaa. Vanhemmat voivat hyötyä siitä, että he joskus kiireenkin

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu

Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu Kuljetuspalveluhakemus 1 (5) Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu Virkistys- ja asiointimatkat (enintään 18 yhdensuuntaista matkaa/kk) Sipoon kunnan ja lähikuntien alueilla, ei

Lisätiedot

Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa

Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa Sara Haimi-Liikkanen /Kehittämiskoordinaattori Tarja Viitikko / Projektikoordinaattori KASTE / Kotona kokonainen elämä / Etelä-Kymenlaakson

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm Liittyminen KKE -hankekokonaisuuteen

Lisätiedot

Kysymys omaishoidon tuen maksamisen kriteereistä Raisiossa

Kysymys omaishoidon tuen maksamisen kriteereistä Raisiossa Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 217 10.12.2014 Asianro 1011/05.12.00/2014 8 Kysymys omaishoidon tuen maksamisen kriteereistä Raisiossa Päätöshistoria Sosiaali-

Lisätiedot

Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointitutkimus MAAMU: Esittelyä ja alustavia tuloksia

Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointitutkimus MAAMU: Esittelyä ja alustavia tuloksia Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointitutkimus MAAMU: Esittelyä ja alustavia tuloksia 14.5.2012 14.5.2012 Anu Castaneda 1 Esityksen sisältö 1. Maamu-tutkimus ja sen tavoitteet 2. Menetelmät 3. Tutkimuksen

Lisätiedot

4.11.2013/ Potku hanke Riihimäen terveyskeskuksen vastaanoton omahoitolomake

4.11.2013/ Potku hanke Riihimäen terveyskeskuksen vastaanoton omahoitolomake 1 4.11.2013/ Potku hanke Riihimäen terveyskeskuksen vastaanoton omahoitolomake Pyydämme Sinua syventymään hetkeksi omahoitoosi. Täytäthän ystävällisesti tämän omahoitolomakkeen ennen suunnitellulle kontrollikäynnille

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT Sallan kunta Sosiaali- ja terveyslautakunta SAS-työryhmä 2015 VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot