EU:N RAKENNERAHASTOT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EU:N RAKENNERAHASTOT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTO"

Transkriptio

1 EU:N RAKENNERAHASTOT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTO Vuosiraportti 2011

2 Julkaisutiedot Julkaisija: liitto Sepänkatu 4, Jyväskylä Puhelin Kotisivu: Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa Julkaisu: C 135 ISBN ISBN (sähköinen versio) ISSN Julkaisun avainsanat: Maakunnan kehittämisraha EU:n rakennerahastot Maakuntaohjelma Painos: 150 kpl Painopaikka: Kopijyvä Oy Taitto: Mervi Leinonen Jyväskylä 2012

3 SISÄLLYSLUETTELO lyhyesti...4 menestyvä yritystoiminta...6 Käynnistyneet hankkeet... 6 Valmistuneet hankkeet... 7 OSAAMISELLA MENESTYKSEEN Käynnistyneet hankkeet Valmistuneet hankkeet hyvinvoiva kansalainen...20 Käynnistyneet hankkeet Valmistuneet hankkeet vetovoimainen toimintaympäristö...27 Käynnistyneet hankkeet Valmistuneet hankkeet Yhteistyösopimukset... 37

4 VUOSIRAPORTTI 2011 EU:N RAKENNERAHASTOT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTO lyhyesti liiton tuella käynnistettiin vuonna 2011 kehittämis- ja investointihankkeita lähes 12 miljoonalla eurolla. Myönnettyjen tukien osuus oli 60 %, noin 7,1 miljoonaa euroa. Merkittävä osa rahoituksesta kohdennettiin klustereiden kehittämiseen, turvallisuusalan tutkimusympäristön rakentamiseen ja nuorten työttömyyttä vähentävien palveluiden käynnistämiseen. Suurin hanke oli JYVSECTEC, jossa Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy rakentaa tutkimusympäristön tietoturvauhkien torjunnan testaamiseen, kehittämiseen ja arviointiin. Tilaan varustellaan valvonta- ja johtamisjärjestelmäkeskus palvelinjärjestelmineen. Teknologian tutkimuskeskus VTT ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun Bioenergiakeskus jatkavat bioenergia-alan osaamisen vahvistamista. Elinkeinojen kehittämishankkeista suurin oli klusterikehittäminen Hankkeella resursoidaan valittujen kärkiklustereihin - uudistuvat koneet ja laitteet, kehittyvä asuminen sekä bioenergiasta elinvoimaa - kehittämistyö ja viestintä. Klusterityön johto siirtyi vuoden alussa liitolta Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy:lle, joka toteuttaa sitä tiiviissä yhteistyössä muiden kehittämisyhtiöiden kanssa. Maakunnan kehittämisrahaa ja n tukea kohdennettiin erityisesti nuorten työllistymisen uusia malleja etsiviin ja kokeileviin hankkeisiin. Nuorisohankkeita käynnistyi kaikkiaan yhdeksän. Toimenpiteet valittiin kohdennetun hankehaun perusteella. Myönnetyn rahoituksen kohdentuminen maakuntaohjelman kehittämisalueittain vuonna Hyvinvoiva kansalainen % Vetovoimainen toimintaympäristö % Menestyvä yritystoiminta % Osaamisella menestykseen % 4

5 Liitto Käynnistettyjen hankkeiden rahoituksen jakautuminen lähteittäin vuonna Muu julkinen % Yhdistykset ja yritykset % Kunnat % % YHT. 11,9 miljoonaa euroa Vuoden 2011 rahoitusvaltuudet. Maakunnan kehittämisraha % Koheesio- ja kilpailukykyohjelma % Osaamiskeskusohjelma % % EU-rahoitus % liitto voi myöntää tukea kehittämis- ja investointihankkeille neljästä rahoituslähteestä: Länsi-Suomen EAKR -ohjelma Manner-Suomen ESR -ohjelma maakunnan kehittämisohjelma sta Vuodelle 2011 varattua uutta rahoitusta oli 5,6 miljoonaa euroa. Lisäksi hankkeille myönnettiin vuodelta 2010 käyttämättä jääneitä varoja ja aiemmilta vuosilta kertyneitä korkotuottoja. Merkittävin rahoituslähde ovat EU-ohjelmat. Maakuntaohjelman neljä kehittämisaluetta ohjaavat hankevalintaa menestyvä yritystoiminta osaamisella menestykseen hyvinvoiva kansalainen vetovoimainen toimintaympäristö Elinkeinojen kehittämisessä valitut klusterit ovat Uudistuvat koneet ja laitteet UKL Bioenergiasta elinvoimaa BEV Kehittyvä asuminen KAS 5

6 VUOSIRAPORTTI 2011 menestyvä yritystoiminta Käynnistyneet hankkeet Toteuttaja Hanke YHTEENSÄ Jykes Oy klusterikehittäminen Jyväskylä Jyväskylän seudun osaamiskeskusohjelma Innovation Oy SSYP Kehitys Oy Teollisten klusterien kehittäminen pohjoisessa Keski-Suomessa Jyväskylä Russian Consumer Latent needs - RUCOLA Innovation Oy Siemenrahoitus luovan alan ja palvelualojen yrityksille liitto ja Jykes Oy myönsivät siemenrahoitusta keskisuomalaisille luovan alan, hyvinvointialan, matkailun ja teollisuutta palvelevien alojen mikroyritysten liiketoiminnan kehittämiseen. Tuen määrä oli euroa, josta n osuus oli euroa ja Jykes Oy:n euroa. yritykselle oli euroa. RAHOITUSTA SAIVAT Codespace Ky, Jyväskylä efokus Virtual Finland Oy, Jyväskylä Elpiko Oy, Jyväskylä Eventizer Oy ja ET Elämisen Oy, Jyväskylä Evimeria Oy, Jyväskylä Fashion Unit, Jyväskylä Fortecom Finance Oy, Jyväskylä Grafemi, Jyväskylä (Korpilahti) Hub Jyväskylä Osuuskunta, Jyväskylä Hyvän Olon Piste, Jyväskylä Juhlatalo Juurikkasaari, Jyväskylä Kehystämö Galleria Patina, Jyväskylä Kuvitellen, Jyväskylä (Vaajakoski) Laulumaa Consulting, Jyväskylä Lifemonitor Oy, Jyväskylä Mainostoimisto Zeniitti, Jyväskylä MinnivieW, Jyväskylä Mobile Care and Safety Oy, Laukaa Osuuskunta Grave New Music, Jyväskylä Pia Westerberg, Laukaa Päiväkoti Kädenjälki Rynnistyksen Käsite Ay ja Circus Uusi Maailma ry, Jyväskylä Serus Oy, Jyväskylä Sirkusyhdistys Cirkus Uusi Maailma ry, Jyväskylä SRB Coaching osk, Jyväskylä Telkänhoiva Oy, Jyväskylä Trimedia Oy Jyväskylä Viitasaaren kesäakatemia ry, Viitasaari Windtrainer, Jyväskylä Ylä-Tihtarin tila, Jyväskylä (Oittila) Zero Point Finland Oy, Jyväskylä 6

7 Liitto Valmistuneet hankkeet KASVA 3 Jyväskylä Innovation Oy Palautui (49 %) ,56 EU-rahoitus Veli-Pekka Päivänen Hanke liittyy Jyväskylä seudun ICT-alan rakennemuutoksen hoitoon ja erityisesti Nokia irtisanomisiin Jyväskylässä vuonna Tavoitteena oli synnyttää uusia korkean jalostusasteen työpaikkoja alueen ICT-alan yrityksiin. Hankkeeseen haettiin yrityksiä, joilla oli potentiaalisia kasvumahdollisuuksia. Hakemuksia tuli 30 ja hankkeen hallinnoija Jyväskylä Innovation Oy pisteytti hakemukset seuraavien kriteereiden pohjalta; liikevaihdon kasvun, henkilöstön kasvun, kansainvälisen liiketoiminnan, omien tuotteiden sekä palvelujen kilpailukyvyn mukaan. Hankkeeseen valittiin kriteerit täyttäviä yrityksiä 15. Hankkeen tuella (50 % kustannuksista max euroa/yritys) mukaan valitut yritykset palkkasivat uusia henkilöitä, joiden toimenkuvina olivat tuotekehitys, uusien myynti- ja markkinointikanavien kehittäminen sekä yritysten kansainvälistyminen. Koko KASVA3-projektin tulostavoitteet olivat 30 suoraa ja 60 epäsuoraa lisätyöpaikkaa eli yhteensä 90 lisätyöpaikkaa. Työpaikkamäärä kasvoi hankkeen aikana mukana olevissa yrityksissä yhteensä 141 työpaikalla. Palkatuista henkilöistä on n. 10 % vanhoja nokialaisia, n. 30 % vastavalmistuneita ja loput muita kokeneita henkilöitä. Hanke onnistui erinomaisesti ja ylitti tavoitteensa. Yritykset olivat tyytyväisiä yhteishankkeeseen, jossa hankebyrokratia oli hoidettu pätevän hallinnoijan toimesta. Hankkeen päätyttyä osaaminen jäi yrityksiin, eikä ns. välittäjäorganisaatioihin. Yritysten välillä oli suuria kasvueroja. Muutama yritys ei onnistunut saavuttamaan todellista kasvua. Kokonaisuudessaan hanke oli erittäin kustannustehokas ja mahdollisti monelle yritykselle kasvun edellytyksiä. Jatkossa on tarvetta rahoittaa tämän tyyppisiä yritysten kasvun vauhdittamishankkeita. Maakunnan liittojen uusien rahoitusohjeiden mukaan liitot eivät voi rahoittaa jatkossa tämän tyyppistä tehokasta toimintaan vaan rahoittajina toimivat ELY-keskukset. LIIKETOIMINTAOSAAMINEN KEHITTÄMINEN ETELÄISEN KESKI-SUOMEN KÄRKIKLUSTEREISSA Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Palautui (49,4 %) ,67 EU-rahoitus Veli-Pekka Päivänen Projekti liittyi klusteripohjaiseen kehittämiseen, jonka kohderyhmiä olivat Uudistuvat koneet ja laitteet-, Kehittyvä asuminen- sekä Bioenergiasta elinvoimaa -klustereihin kuuluvat pk-yritykset. Tavoitteena oli saada mukaan n. 100 yritystä, jotka käyttäisivät ulkopuolisten asiantuntijoiden tukea uudistuvan liiketoiminnan kehittämiseen eri osa-alueilla. Näitä kehittämishaluisia ja -kykyisiä yrityksiä, joilla on kasvupotentiaalia, tuettiin mm. uusien asiakkaiden ja markkinoiden löytämisessä, uusien tuotteiden ja palveluiden synnyttämisessä ja markkinoille saattamisessa, tuotteiden valmistettavuuden parantamisessa, tuotannon optimoinnissa ja valmistusverkostojen kehittämisessä. Ulkopuolista asiantuntemusta hankittiin sekä kaupallisilta asiantuntijapalveluita tarjoavilta yrityksiltä, että oppilaitosten, yliopistojen ja korkeakoulujen yrityslähtöisistä tutkimus- ja kehittämispalveluista. Taantuma vaikutti voimakkaasti kohdeyrityksien toimintaan ja kehittämiseen koko projektin ajan. Kun suhdanteet muuttuivat, niin palvelun teemoja muutettiin vastaamaan paremmin syntynyttä tilannetta. 7

8 VUOSIRAPORTTI 2011 Toisaalta taantuma antoi joillekin yrityksille aikaa ja aiheen lähteä tekemään kehittämishanketta. Yrityskäyntisuunnitelmat tehtiin seuduittain, jotta saatiin haravoitua kehittämispotentiaaliset yritykset. Hankkeessa toteutettiin 71 kehittämisprojektia 54 eri yrityksessä (tavoite oli 100 hanketta 100 eri yrityksessä), yhteensä eurolla. Yritysten omarahoitusosuus tästä oli noin puolet. Palvelusta saatujen asiakaspalautteiden mukaan yritykset kokevat saaneensa konkreettista hyötyä kehittämistyöhönsä. Yrityksissä tarvittiin uudistumiskykyä menestyvän tulevaisuuden rakentamiseen. Kehittämistoimien tuloksena uusia yrityksiä syntyi 1 kpl ja uusia työpaikkoja 35 kpl. Asiakaspalautteen mukaan tulevaisuuden kehittämishaasteiksi ovat nousseet mm. asiakkuuk- sien kehittäminen niin kotimaassa kuin kansainvälisesti, uudet strategiat/visiot, erottautuminen ja kilpailuedun kirkastaminen (innovatiivisuus ja ketteryys asiakassuhteiden hoidossa), uusien liikeideoiden kehittäminen (reagointiherkkyys), ulkoisten tekijöiden parempi hallinta ja muutostarpeiden tunnistaminen sekä henkilöstön osaamisen varmistaminen. Hanke onnistui erittäin hyvin. Hankkeen avulla kehittämisyhtiöillä oli käytettävissä yrityksille tarjottava konkreettinen rahoitus- ja kehittämisinstrumentti. Jatkossa LTO hankkeen kaltainen tuki tarjotaan ELY-keskuksen rahoittamana ja kehittämisyhtiöiden välittämänä KAKE-tukena. Tältä osin toiminta jatkuu hankkeen päätyttyä. LTO-hanke toimi eräänlaisena pilottihankkeena yritystukijärjestelmän kehittämiseksi. LTO LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KEHITTÄMINEN POHJOISEN KESKI-SUOMEN AVAINKLUSTEREISSA -KEHITTÄMISOHJELMA Kehittämisyhtiö Keulink Oy Palautui (55 %) ,75 EU-rahoitus Hilkka Laine Tavoitteena oli vahvistaa seutukunnan kehittämishaluisten yritysten liiketoimintaosaamista tarjoamalla yrityksille kasvu- ja kehittämispalveluja. Palveluilla tähdättiin pitkäjänteiseen liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvuun yrityksissä. Päämääränä oli myös saada aikaan yhtenäinen hallinnollisesti kevyt yrityslähtöinen toimintatapa seutukunnalle. Projekti onnistui hyvin. Projektin palveluja käytti 46 eri alojen yritystä eri puolilta seutukuntaa. Asiantuntijapalvelut käsittivät muun muassa yritysten johtamis- ja tuotannonohjausjärjestelmien kehittämistä, uusien tuotteiden suunnittelua ja kehittämistä sekä yritysverkoston toimintojen yhtenäistämistä. Yritykset ottivat uuden palvelun hyvin vastaan ja projekti sai myönteistä asiakaspalautetta. Yritykset ovat saaneet Kasvu- ja kehittämispalvelusta asiantuntija-apua, jota he ovat voineet heti hyödyntää omassa ja verkostonsa liiketoiminnassa. Projektin myötä seutukunnan yritykset ovat myös aikaisempaa tietoisempia erilaisista kehittämisen rahoitusvaihtoehdoista ja osaavat paremmin hyödyntää ulkopuolisten asiantuntijoiden erityisosaamista liiketoimintansa kehittämisessä. Vaikkakin kehittämishankkeita toteutui suunniteltua määrää vähemmän, ne toteutuivat laajempina ja kestivät pidempään kuin mitä projektisuunnitelmaa laadittaessa oletettiin. Hankkeen aikana tapahtuneilla markkinatilanteen muutoksilla oli selkeät vaikutukset seutukunnan yrityksiin ja tätä kautta myös projektin toimintaan. Kehittämishankkeiden käynnistyminen siirtyi myöhemmäksi ja jossain tapauksissa myös esti niiden käynnistymisen kokonaan. Taloustilanteen tuomiin haasteisiin yrityskentällä vastattiin laajentamalla palvelutarjotinta hankkeessa. Projektin käynnistyminen toi seutukunnan kehittäjäorganisaatioille kaksi uutta toimintatapaa yritysten kehittämiseen. 8

9 Liitto 1. Seutukunnan kehittämisyhtiöiden toimitusjohtajat alkoivat tehdä päätöksiä kasvu- ja kehittämispalvelujen myöntämisestä yhdessä. Yhteinen LTO-hankkeen projektiassistentti toteutti yrityskohtaisten hankkeiden kilpailutukset, seuranta- ja laskutusasiat sekä projektihallintoon liittyvät toimenpiteet ja raportoinnit. 2. Seutukunnalle perustettiin säännöllisesti kokoontuva projektityöryhmä, jossa julkisten kehittäjä- ja koulutusorganisaatioiden kehit- tämistyö tuotiin saman pöydän ääreen seutukunnalla. Keskinäinen yhteydenpito juurrutettiin projektin aikana pysyväksi yhteistyön toimintamalliksi. Projektiryhmä on jatkanut ja kehittänyt toimintaansa edelleen. Hankkeessa on luotu uusien toimintatapojen lisäksi toimivia kehittämisen analyysityökaluja ja -lomakkeita sekä kilpailutusasiakirjapohjia, joita on toimitettu muiden kehittämishankkeiden käyttöön. BIOENERGIALIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN KOKONAISPALVELUT BIOMETALLI Kehittämisyhtiö Keulink Oy (58,2 %) EU-rahoitus Veli-Pekka Päivänen Tarkoituksena oli lisätä bioenergian käyttöä kiinteistöjen lämmityksessä, tehdä tunnetuksi bioenergian mahdollisuuksia sekä avata markkinointikanavia mm. Venäjälle. Kohderyhminä olivat kiinteistöjen omistajat ja bioenergiajärjestelmien toimittajat. Hanke toteutti tapahtumia, kartoituksia, tietoiskuja ja markkinaselvityksiä. Biometallin tietopankkia kehitettiin. Kartoitetuista kiinteistöitä tehtiin bioenergiaselvitys, bioenergiakortti, jonka pohjalta laite- ja palveluntarjoajat tarjosivat ratkaisujaan. Bioenergiakortit tallennettiin Biometallin tietopankkiin. Bioenergiakorttia pidettiin asiakkaiden suunnasta hyvänä dokumenttina suoritetusta bioenergiaselvityksestä. Kiinteistökartoituksia tehtiin pääasiassa alueella. Finpro teki markkinatutkimuksen Venäjän pelletti- ja bioenergialaitteistomarkkinoista. Hanke saavutti osan tavoitteistaan. Hankkeen kartoitettavien kiinteistöjen ja toteutuneiden investointien tavoiteasetanta oli ylimitoitettu, sillä osa kohteista ei ollut enää ajankohtaisia eikä etukäteen tiedetty tarkemman kiinteistöselvityksen kohtaamaa suurta kiinnostusta. Hankeyritykset olivat erilailla mukana toiminnassa johtuen niiden koosta ja resursseista. Vain osa niistä oli säännöllisesti yhteyksissä. Erityisesti yritysten paneutumisaste näkyi Tietopankin käyttämisessä, jossa vain pari tahoa oli aktiivinen. Tietopankin kerättyä tietosisältöä ei hyödynnetty sisäänkirjautumista vaativan intranet-järjestelmän myötä niin paljon kuin oli suunniteltu. Myös biokorttitietoja partnerit hakivat tietopankista suhteellisen vähäisesti ja toiveena olikin saada tietoja suoraan lähetettynä vastuuhenkilöiden sähköpostiin. Lisäksi hankkeen toimintatapa välittää kiinteistötiedot yritykselle, tuntui kiinteistönomistajista ja yrityksistä uudelta, mikä saattoi viivästyttää tarjousten saantia. Toimintaympäristön muutokset, mm. valtiovallan ilmoitukset investointituista, aiheuttivat kiinteistönomistajien kiinnostuksen taantumista öljyn hinnan kohoamisesta huolimatta. Lisäksi kiinteistönomistajien tarve tarkastella myös muita uusiutuvia energiavaihtoehtoja kuten maa- ja aurinkolämpöä sekä lämpöpumppuja viivästytti bioenergiainvestointeja. Samoin vaikutti kuntasektorin hidas päätöksentekoprosessi, joka on melko hidas myös asunto-osakeyhtiöissä. 9

10 VUOSIRAPORTTI 2011 LAAJAVUOREN JA PEURUNGAN MATKAILU- KESKUSTEN KEHITTÄMISSUUNNITELMIEN YRITYS- JA SIJOITTAJAMARKKINOINTI Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy (50 %) Veli-Pekka Päivänen Hanke oli jatkoa Peurungan ja Laajavuoren matkailun masterplan työlle. Hankkeen avulla palkattiin päätoiminen myyntihenkilö edistämään Master planeissa esitettyjä investointeja. Peurungan matkailualueen kehittämistavoitteena on nostaa alueen tunnettavuutta, lisätä matkailutarjontaa, nostaa palvelujen laatua, lisätä yritysten ja työntekijöiden määrää, lisätä kävijämäärää, hankkia alueelle uusia toimijoita ja sijoittajia sekä parantaa alueen toiminnallisuutta ja viihtyisyyttä. Hankkeen aikana Peurungan matkailualueelle on tehty isoja investointeja tai investointipäätöksiä, kuten Peurungan ryhmämajoitustilojen kunnostaminen ja huoneiden lisäys, uusi jää- ja curlinghalli sekä perustettu uusi lapsikohde (Hilarius Hiiri). Lisäksi on käynnistetty uuden kylpylän rakentaminen. Alueen muut toimijat ovat investoineet uusiin saunoihin, majoitustiloihin, mökkeihin sekä elämyspalveluihin. Uusien investointien arvo on n 25 miljoona euroa. Peurungan matkailualueen kehittyminen vaatii jatkossa mm kevyen liikenteen väylien rakentamista. Kunnan päättäjiltä tarvitaan päätöksiä ja rahallisia panostuksia näissä asioissa. Laajavuoren matkailualueen kehittämistavoitteina on kasvattaa matkailijamääriä, lisätä alueen palveluita, monipuolistaa majoituspalveluita sekä houkutella uusia investointeja. Hankkeen aikana Restel Oy on investoinut Kylpylähotelli Rantasipi Laajavuoren kehittämiseen 15 miljoona euroa. Hiihtokeskus Laajarin toimintoja on kehitetty 0,5 miljoona eurolla. Alueelle on haettu uusia toimijoita kilpailutuksen avulla. Uutena toimijana tulee olemaa vesipuisto, jonka investoinnit ovat noin 5 miljoona euroa. Lisäksi neuvottelut investointisopimuksesta toisen uuden toimijan kanssa ovat pitkällä. Sopimukseen liittyvä investointi olisi alussa noin 2 miljoonaa euroa. Hanke onnistui erittäin hyvin ja hanke ollut myötävaikuttamassa yli 40 miljoonan euron investointeihin Peurungan ja Laajavuoren matkailukeskuksiin. JYVÄSKYLÄN SEUDUN RAKENNEMUUTOKSEN HOITAMISEEN LIITTYVIEN TOIMENPITEIDEN VALMISTELU- JA SELVITYSTYÖ Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy (50 %) Veli-Pekka Päivänen Hankkella käynnistettiin nopeita Jyväskylän rakennemuutosta ehkäiseviä kehittämistoimenpiteitä, kuten yritysten kilpailukyvyn kehittämiseen liittyviä kansainvälisten toimintamallien valmistelua. Hankkeella tuettiin uusien tuote- ja palveluinnovaatioiden kehittämistä Sauna From Finland -konseptityöllä, jossa kohteena oli 50 tuotevalmistaja, matkailuja hyvinvointiyritystä. Lisäksi jatkettiin Laajavuoren ja Peurungan matkailuinvestointien markkinointia potentiaalisille yrityksille. Tehdyt selvitykset ja konkreettiset toimenpiteet auttoivat osaltaan elinkeinojen uudistumisessa. Hanke onnistui hyvin ja saavutti tavoitteensa. 10

11 Liitto KEURUUN MATKAILUN MASTERPLAN 2 Kehittämisyhtiö Keulink Oy (50 %) Veli-Pekka Päivänen Tavoitteena oli laatia kehittämissuunnitelmat Iso Kirja ry:n Kuivaniemen alueelle rakennettavasta aktiviteettialueesta. Toisena tavoitteena oli päivittää Hotelli Keurusselän liiketoimintasuunnitelma. Kuivaniemen alueelle teetettiin laaja kehittämissuunnitelma. Hankkeen toteutuksesta ja investoinneista vastaa jatkossa Iso Kirja ry. Tämä osio onnistui hyvin. Hotelli Keurusselän liiketoimintasuunnitelmaa päivitettiin ja etsittiin uutta yrittäjää konkurssiin menneen Lomaliitto ry:n jatkajaksi. Tässä asiassa ei onnistuttu. Konkurssipesä on jatkanut toimintaa. AIKAJANA 1/2011 liitto (70 %) Veli-Pekka Päivänen julkaistu Aikajana kuvaa elinkeinoelämää mahdollisimman tuoreilla tiedoilla. Tiedot perustuvat yritysten maksamiin arvonlisäverotilityksiin ja työnantaja suorituksiin. Tiedot on ostettu tilastokeskukselta ja Kaupunkitutkimus Oy on jalostanut tiedot helposti hahmotettavaan muotoon. Aikajana on esitelty maakuntahallituksessa ja siitä on saatu hyvää palautetta yrityksiltä ja yritysten kehittäjiltä. Aikajana vuosille on kilpailutettu syksyllä 2011 ja tuotanto jatkuu samalla konseptilla. SUSTAINABLE HUNTING TOURISM-BUSINESS OPPORTUNITY IN THE NORTHERN EUROPE / NPPHUNT -HANKE Helsingin yliopisto (2,1 %) Leena Pajala Tarkoituksena oli edistää kestävän kehityksen huomioivaa metsästysmatkailua pohjoisilla syrjäseuduilla Suomessa, Ruotsissa ja Islannissa ja erityisesti harvaan asutuilla maaseutualueilla. Kestävä kehitys tarkoittaa taloudellisen, ekologi- sen ja sosiaalinen kestävyyden huomioimista metsästysmatkailussa. Hankkeessa kehitettiin yritysten toimintaa, verkostoitumista, tutkittiin metsästysmatkailutoimintaa, koottiin aiheeseen liittyvä tietopankki sekä arvioitiin metsästysmatkailun potentiaalia maaseudun elinkeinona. Tuloksena on laaja koulutusmateriaalipaketti, joka on yritysten käytettävissä sähköisessä muodossa sekä hankkeen sivuilla että tietoa on tallennettu myös metsästysyritysten verkostojen omille sivuille. Lisäksi hankkeessa otettiin askeleita kohti yhteisiä laatustandardeja. Hankkeeseen osallistui Suomesta yhteensä n. 30 yritystä, joista 5 oli pohjoisesta Keski-Suomesta. Hankkeessa koottu metsästysmatkailun tietopaketti hyödyntää myös yksittäistä metsästysmatkailuyrittäjää. Hanke saavutti sille asetetut tavoitteet. 11

12 VUOSIRAPORTTI 2011 OSAAMISELLA MENESTYKSEEN Käynnistyneet hankkeet Toteuttaja Hanke YHTEENSÄ Jyväskylän JYVSECTEC ammattikorkeakoulu Oy 000 Teknologian tutkimuskeskus VTT Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy Teknologian tutkimuskeskus VTT OSER - OSaava EneRgiantuotanto Keski-Suomessa Dynaamisen rakennetestaus- ja analyysiympäristön jatkokehityshanke (DRAJA) Keski-Suomi ennakoi -vakiinnuttamishanke Metsäpolttoaineiden käytettävyyden parantaminen - Biovarma Keulink Oy Keuruun ja Jämsän kehittämisverkosto Äänekoski, Laukaa, Nuorten uusi kanava elämään Muurame Jyväskylän Kattilatestauslaboratorion laatujärjestelmän kehittäminen ammattikorkeakoulu Oy Jyväskylän kaupunki Pajatoiminnan puuttuvat palat Jyväskylän Saharanta, nuorisotyöttömyyden vähentämishanke Katulähetys Laukaan kunta TyöSara Jyväskylän Yrittäjyyden ruutulippu koulutuskuntayhtymä 4H-piiri Nuoret itsensä työllistäjinä Petäjäveden kunta Varikolta verkostoon Toivakan kunta NEPPARI, Nuori eteenpäin parin voimin SSYP Kehitys Oy Uuden tieto- ja viestintätekniikan koulutushanke (Uusi ICT) Karstulan kunta Saarijärven-Viitasaaren seudun prosessiperusteinen verkostojohtaminen SeutuPROVE Keuruun kaupunki KOPPI - kokemuksellinen työssäoppiminen Karstulan kunta TAITAVA Karstula Piispalan luonto-, liikunta- ja nuorisomatkailukeskus Kinnulan kunta Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy kansanopiston kannatusyhdistys ry Jyväskylän yliopisto Kyyjärven Mediamyllärit ry Kyyjärven Mediamyllärit ry Ympäristökasvatuksen KESYTYS-hanke Esiselvitys syrjäytymisvaarassa olevien nuorten turvallisesta työ- ja koulutuskeskuksesta Bioenergiakeskuksen lämmityskattiloiden testausympäristö (2) BDC Kattilatestaus 2, lisärahoitus Viestivä ja vaikuttava Keski-Suomi informaatioturvallisuusalan tutkimuksen ja koulutuksen kehittämisohjelman laadinta NOPOLANEWS -doc 2011 koulutusviikko NOPOLANEWS -DOC kansandokumentaristin ABC -opas

13 Liitto Valmistuneet hankkeet PAPERINVALMISTUKSEN TUTKIMUS- JA KEHITYSYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN Teknologian tutkimuskeskus VTT (50,8 %) EU-rahoitus Pirjo Peräaho Hankkeella tähdättiin metsäteollisuuden kilpailukyvyn säilymiseen ja erityisesti Keski-Suomessa toimivien metsäteollisuussektorin pk-yritysten liiketoimintamahdollisuuksien parantamiseen. Lisäksi tavoitteena oli parantaa tunnettavuutta metsäteollisuuden tutkimus- ja tuotekehitystoiminnassa. Hanke sisälsi kaksi kokonaisuutta: Testaa-palvelun konseptoiminen ja paperinvalmistuksen tutkimusympäristön kehittäminen. Testaa-palvelussa tunnistettiin pk-yrityksiä, joilla oli potenti- aalisia mittausteknologiaan liittyviä ideoita tarjottavaksi metsäklusterin suuryrityksille. Yrityksille järjestettiin kaksi kansallista workshopia ja valittujen yritysten kanssa toteutettiin kolme demonstraatiojaksoa. Tutkimusympäristön kehittämisosiossa toteutettiin VTT:n koekoneelle viiraosa ja kuivatuslaitteisto sekä laajennettiin säiliökapasiteettia. Mukana oli 22 yritystä, muun muassa Metso Paper Oyj, Kemira Oyj, Protacon Oy, Numerola Oy ja Vision Systems Oy. Suuryritykset osallistuivat sekä VTT:n paperinvalmistuksen tutkimusympäristön teknisiin määrittelyihin että demonstraatiojaksoihin. PK-yritykset osallistuivat demonstraatiojaksoihin. Tavoitteet saavutettiin hyvin. Metsäklusterin yrityksille on käytössä uusi kuivatuslaitteisto ja viiraosa monipuolista tutkimusta ja tuotekehitystä varten. Säiliökapasiteetin lisääminen mahdollistaa monikomponenttiajojen suorittamisen ja joustavamman toiminnan. Testaa-palvelu saatiin pkyritysten käyttöön: palvelun avulla madalletaan pienempien yritysten osallistumiskynnystä VTT:n demonstraatiojaksoille. Valmis tutkimusympäristö palvelee metsäklusterin suuria veturiyrityksiä, pkyrityksiä sekä koulutus- ja tutkimuslaitoksia. OPPIMISPAIKKAVERKOSTO MAAKUNNAN KEHITTYMISEN TUKENA liitto , josta maakunnan kehittämisraha (46,7 %), (34,7 %) Anu Tokila Tavoitteena oli luoda Keski-Suomeen joustava, testattu ja toimiva oppimis- ja innovaatioverkosto. Verkoston toivottiin synnyttävän seuduille kilpailukykyä ja kehittymistä tukevan avaintoimijoiden yhteistoimintatavan, joka hyödyntäisi yhteistä ennakointijärjestelmää. Mukana olivat Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä ja Jyväskylän yliopisto. Optiimi-asiantuntijoina toimivat organisaatioiden valitsemat henkilöt tiiminä, jota johti liiton edustaja. Hankkeen myötä maakunnan liiton asema lujittui koulutusorganisaatioiden verkoston koordinaattorina ja alueellisen ennakoinnin toimeenpanijana. Tuloksena oli seudullisen ennakoinnin rakentuminen, joka puolestaan oli edellytys seudullisten aluetalouskatsausten laatimiselle. 13

14 VUOSIRAPORTTI 2011 BIOENERGIAKESKUKSEN LÄMMITYSKATTILOIDEN TESTAUSYMPÄRISTÖ (1) BDC KATTILATESTAUS 1 Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy Palautui (65 %) ,40 EU-rahoitus BIOENERGIAKESKUKSEN LÄMMITYSKATTILOIDEN TESTAUSYMPÄRISTÖ (2) BDC KATTILATESTAUS 2 Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy Palautui (80 %) ,98 EU-rahoitus Hilkka Laine Bioenergiakeskuksen lämmityskattiloiden testausympäristöhankkeissa suunniteltiin ja varustettiin kattilantestauslaboratorio Jyväskylän ammattikorkeakoululle valmistuneeseen uudisrakennukseen Saarijärvelle. Näin vastattiin laitevalmistajien kysyntään teettää Suomessa virallisia lämmityskattiloiden ja -järjestelmien testauksia valvotuissa, standardoiduissa olosuhteissa. teknisistä seikoista johtuen projekti toteutettiin kahdessa eri hankkeessa. Projekteissa tarvittiin monia asiantuntijapalveluja ja tehtiin lukuisia tarvike- ja laitehankintoja asennustöineen. Laboratorion perustaminen edellytti hankkeessa mm. kattilatestauslaboratorion vaatimusten ja varustelun selvittämistä, laboratorion suunnittelua ja kattilatestausprosessin suunnitelmia, mittaus-, tiedonkeruu- ja jäähdytysjärjestelmien suunnittelua, laitehankintoja ja asennustöitä, laitteistojen vastaanottotestausta ja laitteiston hallintaan perehdyttämistä. Kilpailutukset muodostuivat näin osaksi hankkeen arkipäivää. Laitehankintoja tehtiin lukuisilta eri toimittajilta Suomesta, Ruotsista ja Saksasta. Uudenlaisen laboratorion perustaminen edellytti myös yhteistyötä muiden korkeakoulujen ja VTT:n kanssa. Kattilantestauslaboratorion perustaminen on nähty monella taholla tärkeäksi. Akkreditoitava testauslaboratorio tukee laitevalmistajia ja energiayhtiöitä sekä muita alan toimijoita kestävien energiaratkaisujen käytössä ja alan kehitystyössä. Kehitys konkretisoituu entistä parempina, tehokkaampina, ympäristöystävällisempinä ja käytettävyydeltään ja turvallisuudeltaan paremmilla tuotteilla. Hankkeilla vauhditettiin kasvavan T&K&I-toiminnan kehittymistä harvaan asutulla maaseutualueella. Osaltaan hankkeet vahvistivat asemaa bioenergia-alan osaajana, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Bioenergiakeskuksen asemaa alan kehittämistyön kärjessä. Laboratorion perustaminen osoittautui varsin haastavaksi projektiksi. Hankkeen kustannusarvio ja etukäteissuunnittelu osoittautui hankkeen edetessä riittämättömäksi. Vaativissa, muutoshektisissä investointihankkeissa suunnittelutyöhön ja kilpailutusprosesseihin tulee panostaa huomattavasti enemmän. T&K- ja testaustoiminnat ovat laboratoriossa käynnissä ja uusia kehittämistoimenpiteitä aloitettu. Kattilantestauslaboratorion avajaiset pidettiin Tulevaisuudessa kiristyvät päästö- ja energiatehokkuusdirektiivit luovat toivottavasti lisää kysyntää kattilatestauslaboratorion palveluille. Huomattava on, että bioenergia-alalle asetetut vaatimukset ja kehitystarpeet ovat jatkuvassa muutoksessa, mikä edellyttää herkkää valmiutta vastata asiakkaiden kehittämistarpeisiin ja selkeää tahtotilaa toimia edelläkävijänä alan T&K&I -toiminnassa. 14

15 Liitto TYÖLLISYYDEN, ENNAKOINNIN JA KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN KESKI-SUOMESSA liitto (100 %), josta maakunnan kehittämisraha (70 %), (30 %) Hannu Korhonen Hankkeella resursoitiin koulutuksen kehittämispäällikkö, joka lisäsi liiton osaamista työllisyyden tehtäväalueilla sekä mahdollisti entistä paremman osallistumisen maakunnan kehittämisverkostoihin. Kehittämispäällikön vastuulla oli ennakointiverkoston toiminta sekä Toimivat Työmarkkinat Osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen -kehittämisohjelman toimenpiteiden koordinointi. Koulutuksen kehittämispäällikkö toimi liiton edustajana ja asiantuntijana useissa maakunnallisissa ja valtakunnallisissa työryhmissä. Osa tehtävistä suuntautui kansainvälisiin kehittämiskumppanuuksiin. Tukena ennakointiverkostossa oli maakuntasuunnittelija, joka vastasi ennakointitiedon numeerisesta käsittelystä. Koulutuksen kehittämispäällikön tehtävänä oli osallistua elinkeinorakenteen muutoksen ja koulutustarpeiden ennakointiin yhdessä alueviranomaisten, koulutusorganisaatioiden, kehittämisyhtiöiden, kuntien ja elinkeinoelämän kanssa. Hanke toteutui suunnitellusti ja ajan ilmiöitä tunnistaen. Rakennemuutostehtäviin ei hankkeen suunnitteluvaiheessa osattu varautua, mutta hankkeen resurssein saatiin tuotakin asiaa edistettyä. liiton ennakointityö muotoutui yhteistyöverkostossa jatkuvaksi prosessiksi, jossa KESU-suunnittelu (tutkimuksen- ja koulutuksen kehittämissuunnittelu) oli vain yksi, joskin tärkeä osa. Työllisyyden edistämisen toimenpiteet, erityisesti nuorten työllisyyden tukeminen ja koulupudokkuuden ehkäiseminen saivat erillisten hankkeiden kautta myös maakunnan liitolta rahoitusta. ILMALAB - ILMANLAADUN JA PÄÄSTÖJEN MITTAUS- JA MALLINNUSLABORATORIO, ERITYISALANA NANOHIUKKASET Jyväskylän yliopisto (66 %) EU-rahoitus Pirjo Peräaho Tarkoituksena oli varustella tutkimusympäristö ilmanlaadun, erilaisten päästöjen ja nanohiukkasten tutkimusta varten. Laiteinvestointien rinnalla oli tarkoituksena työstää testaus- ja kalibrointilaboratorioiden pätevyyden yleisten vaatimusten mukainen laatujärjestelmä. Laitteista hankittiin gravimetrinen hiukkasmittauslaite, ympäristöilman hiukkasmittausjärjestelmä, orgaanisen kokonaishiilen analysaattori ja kaasumaisten yhdisteiden monikomponenttianalysaattori. Suunnitellun mikrokaasutomografin hankintaa ei tehty laitetoimitukseen liittyneen riskin vuoksi. Laatujärjestelmä rakennettiin suunnitelman mukaisesti. Hanke toteutettiin yhteistyössä yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitoksen kanssa. Yrityksistä asiantuntemuksensa hankkeelle toivat Ecocat Oy, Ekokem Oy Ab:n Jämsänkosken toimipaikka ja Altia Oyj:n Koskenkorvan tehdas. Viivästyksiä aiheutti hankintojen kilpailuttaminen. Kansalliset kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa tarvitaankin aina toimialan erityispiirteiden tuntemuksen lisäksi ammatillista hankintaosaamista. Hankkeen tuloksena Jyväskylän yliopisto pystyy tarjoamaan riippumatonta mittaus- ja asiantuntijapal- 15

EU:N RAKENNERAHASTOT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTO

EU:N RAKENNERAHASTOT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTO EU:N RAKENNERAHASTOT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTO Vuosiraportti 2010 Julkaisija: liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä puhelin 020 7560 200 Kotisivu Internetissä: http://www.keskisuomi.fi

Lisätiedot

NUORISOTYÖTTÖMYYSHANKKEIDEN ARVIOINTI

NUORISOTYÖTTÖMYYSHANKKEIDEN ARVIOINTI NUORISOTYÖTTÖMYYSHANKKEIDEN ARVIOINTI Keski-Suomen liiton rahoittamat hankkeet 2011-2013 Arvioinnin laatija: Arja Harmainen Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTON 2008

KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTON 2008 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 126 0:\06\Toimintakertomukset\Kehittämisrahasto\KEHITTÄMISRAHASTO 2008 koko raportti.doc KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTON 2008 VUOSIRAPORTTI Jyväskylä 2009 Julkaisija: Keski-Suomen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTON 2005 VUOSIRAPORTTI

KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTON 2005 VUOSIRAPORTTI KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 112 0:\06\Toimintakertomukset\Kehittämisrahasto\KEHITTÄMISRAHASTO 2005 koko raportti.doc KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTON 2005 VUOSIRAPORTTI Jyväskylä 2006 2 Julkaisija: Keski-Suomen

Lisätiedot

Julkaisutiedot. Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200. Kotisivu: www.keskisuomi.fi

Julkaisutiedot. Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200. Kotisivu: www.keskisuomi.fi VUOSIKERTOMUS 2014 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200 Kotisivu: www.keskisuomi.fi Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@keskisuomi.fi

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTON 2004 VUOSIRAPORTTI

KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTON 2004 VUOSIRAPORTTI KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 107 0:\06\Toimintakertomukset\Kehittämisrahasto\Kehittämisrahasto 2004 koko raportti.doc KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTON 2004 VUOSIRAPORTTI Jyväskylä 2005 2 Julkaisija: Keski-Suomen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2005. Toteuttamisosa Rahoitusosa

KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2005. Toteuttamisosa Rahoitusosa KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2005 Toteuttamisosa Rahoitusosa 1 Julkaisutilaukset Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 JYVÄSKYLÄ Liisa Suonpää puhelin 014 652 230 telekopio 014 652 277 Lisätietoja

Lisätiedot

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen 1 PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi: KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden,

Lisätiedot

Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista

Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista 0 Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista EAKR:llä, ESR:llä, Kainuun kehittämisrahalla tai kuntayhtymän budjettivaroilla rahoitetut vuonna 2010 käynnissä olleet hankkeet. Kainuun maakunta -kuntayhtymä

Lisätiedot

Sisäinen arviointi vuonna 2012 rahoitetuista hankkeista

Sisäinen arviointi vuonna 2012 rahoitetuista hankkeista 1 Sisäinen arviointi vuonna 2012 rahoitetuista hankkeista EAKR:llä, ESR:llä, Kainuun kehittämisrahalla tai -kuntayhtymän budjettivaroilla rahoitetut vuonna 2012 käynnissä olleet hankkeet. Kainuun liitto

Lisätiedot

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 2011 KOKO LAPPEENRANTA IMATRA SEUTU Lappeenranta Imatra seutu 24.1.2012 Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 KOKO:n toiminnasta laadittiin vuonna 2010 työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen ja maakunnan

Lisätiedot

maaseutu Yrittäjyydellä maaseudulle Rahoitusta maaseudun yritysten tarpeisiin Mikä LEADER? syyskuu l 2010 KESKI-SUOMEN

maaseutu Yrittäjyydellä maaseudulle Rahoitusta maaseudun yritysten tarpeisiin Mikä LEADER? syyskuu l 2010 KESKI-SUOMEN syyskuu l 2010 KESKI-SUOMEN maaseutu Ruokaa läheltä Voimaa pienessä kylässä Mikä LEADER? Rahoitusta maaseudun yritysten tarpeisiin Yrittäjyydellä vaikutusmahdollisuuksia maaseudulle 1 PÄÄKIRJOITUS Tervetuloa

Lisätiedot

WP2.1 a SELVITYS JULKISISTA INNOVAATIOPALVELUISTA YRITYSTOIMINNAN TUKEMISEKSI KESKI SUOMESSA D2.1.2.

WP2.1 a SELVITYS JULKISISTA INNOVAATIOPALVELUISTA YRITYSTOIMINNAN TUKEMISEKSI KESKI SUOMESSA D2.1.2. Regions in the field of Sustainable Use of Biomass Resources Keski Suomi Projekti 245438 WP2.1 a SELVITYS JULKISISTA INNOVAATIOPALVELUISTA YRITYSTOIMINNAN TUKEMISEKSI KESKI SUOMESSA D2.1.2. Tytti Laitinen,

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2006. Toteuttamisosa Rahoitusosa

KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2006. Toteuttamisosa Rahoitusosa KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2006 Toteuttamisosa Rahoitusosa 1 Julkaisutilaukset Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 JYVÄSKYLÄ Liisa Suonpää puhelin 014 652 230 telekopio 014 652 277 Lisätietoja

Lisätiedot

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys Airport Concepts Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys Hanke vie kotimaista lentokenttäosaamista maailmalle. Missio: tehdä lentokentistä parempia yhdistämällä

Lisätiedot

LUOVA TAMPERE -OHJELMAN LOPPUARVIOINTI

LUOVA TAMPERE -OHJELMAN LOPPUARVIOINTI Vastaanottaja Tampereen kaupunki/kari Kankaala Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 27.2.2012 VILJAMAA, LAHTINEN & VALKONEN LUOVA TAMPERE -OHJELMAN LOPPUARVIOINTI VILJAMAA, LAHTINEN & VALKONEN LUOVA

Lisätiedot

Vakka-Suomen KOKO-ohjelma 2010-2013

Vakka-Suomen KOKO-ohjelma 2010-2013 Vakka-Suomen KOKO-ohjelma 2010-2013 Vakka-Suomen seutukunta Yhtymähallitus 16.06.2009 Valtioneuvosto 19.11.2009 Ukipolis Oy Hallitus 08.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ohjelmaehdotuksen vastaavuus alueen kehittämisen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2008 2009 MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2008-2009

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2008 2009 MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2008-2009 KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2008 2009 MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2008-2009 Keski-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö 10.10.2007 Keski-Suomen maakunnan yhteistyöryhmä

Lisätiedot

Asiantuntijuus - Luottamuksellisuus - Joustavuus - Yhteistyökykyisyys. Kehittämisyhtiö KeuLink Oy KeuLink Kiinteistöt Oy VUOSIKERTOMUS

Asiantuntijuus - Luottamuksellisuus - Joustavuus - Yhteistyökykyisyys. Kehittämisyhtiö KeuLink Oy KeuLink Kiinteistöt Oy VUOSIKERTOMUS Asiantuntijuus - Luottamuksellisuus - Joustavuus - Yhteistyökykyisyys Kehittämisyhtiö KeuLink Oy KeuLink Kiinteistöt Oy VUOSIKERTOMUS 2009 s.4 s.10 s.16 SISÄLLYS Toimitusjohtajan katsaus Yhteistyö on

Lisätiedot

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme Vuosikertomus 2006 Rakennamme huomisen menestyvää Suomea Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto, joka edistää yhteiskuntamme hyvinvointia eduskunnan valvonnassa.

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Energia-alan kehittämishankkeet Keski-Suomessa

Energia-alan kehittämishankkeet Keski-Suomessa KESKI-SUOMEN LIITTO Energia-alan kehittämishankkeet Keski-Suomessa Bioenergiasta elinvoimaa -klusterin ja Jyväskylän seudun Energiateknologian osaamiskeskusohjelman vuosikatsaus 2009 Tiina Vilkkilä (toim.)

Lisätiedot

Kehittämisyhtiö KeuLink Oy VUOSIKERTOMUS

Kehittämisyhtiö KeuLink Oy VUOSIKERTOMUS Kehittämisyhtiö KeuLink Oy VUOSIKERTOMUS 2008 SISÄLLYS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 2 KEHITTÄMISYHTIÖ KEULINK OY... 4 YRITYSTARINA: TARHIANSUUN LIIKEKESKUS... 6 LÄNSI-SUOMEN KASVUKOLMIO OY... 7 KEULINK

Lisätiedot

Jyväskylä AIEHAKEMUS INKA INNOVATIIVISET KAUPUNGIT 2014 2020 -OHJELMAAN

Jyväskylä AIEHAKEMUS INKA INNOVATIIVISET KAUPUNGIT 2014 2020 -OHJELMAAN AIEHAKEMUS INKA INNOVATIIVISET KAUPUNGIT 2014 2020 -OHJELMAAN Esipuhe n kaupungin hakemus INKA Innovatiiviset kaupungit 2014 2020 -ohjelmaan syntyi avoimessa, noin vuoden mittaisessa kehittämisprosessissa

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 29 Irma Vahvaselkä, Raisa Ikonen, Susanna Kivelä, Lauri Tenhunen (toim.) ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

Kuntien parhaat käytännöt

Kuntien parhaat käytännöt Kuntien parhaat käytännöt Muistio valtakunnallisista ja alueellisista julkisen ja yksityisen alan yhteistyöhankkeista Helsinki 10.03.2009 Pekka Lith Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith Projektering

Lisätiedot

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja Alueelliset teknologiastrategiat Toimittanut Martti Kivioja Julkaisija Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Kannen kuva Comma Finland/Delany Brendan Taitto Riitta Kärki

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan luovien alojen yritystoiminnan kehittämissuunnitelma päivitys vuosille 2012 2016 Julkaisu A:36 ISBN 978-951-766-164-5 (nide) ISBN

Etelä-Pohjanmaan luovien alojen yritystoiminnan kehittämissuunnitelma päivitys vuosille 2012 2016 Julkaisu A:36 ISBN 978-951-766-164-5 (nide) ISBN Etelä-Pohjanmaan luovien alojen yritystoiminnan kehittämissuunnitelma päivitys vuosille 2012 2016 Suuremmat kokonaisuudet vahvoilla aloilla yhteistyöllä ja rajapintoja ylittämällä A:36 Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Oulun kaupungin osarahoittamat hankkeet 2000-2006. Technopolis Oyj Oulu Innovation Oy Technopolis Ventures Oy

Oulun kaupungin osarahoittamat hankkeet 2000-2006. Technopolis Oyj Oulu Innovation Oy Technopolis Ventures Oy Oulun kaupungin osarahoittamat hankkeet 2000-2006 Technopolis Oyj Oulu Innovation Oy Technopolis Ventures Oy Kaisa Korhonen 2009 Sisällysluettelo 2 Sisällysluettelo 3 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 4 2

Lisätiedot