OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-JOULUKUU 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-JOULUKUU 2012"

Transkriptio

1 LIITE OSELA TAMPEREEN KAUPUNKI OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-JOULUKUU 2012

2 Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen Osaamisen ja elinkeinojen kehittämisen ydinprosessin tehtävänä on vastata osaamis- ja elinkeinopalvelujen tilaamisen valmistelusta ja suunnittelusta, tilaamiseen liittyvistä tuki- ja kehittämisprosesseista sekä osaamis- ja elinkeinolautakunnan toimialaan kuuluvien asioiden valmistelusta ja viranomaistoiminnan järjestämisestä. Osaamisen ja elinkeinojen kehittämisen ydinprosessin palvelukokonaisuudet olivat vuonna 2012 toisen asteen koulutus (ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus), osaamisen edistäminen ja elinkeinojen edistäminen. Toimintaympäristön muutokset Taloustilanne jatkui epävakaana ja vuoden 2012 loppupuolella suhdanteet kääntyivät selvästi huonompaan suuntaan myönteisemmän kehitysvaiheen jälkeen. Talouden kehitys on ollut epävakaata vuonna 2008 alkaneesta taloustaantumasta alkaen. Suhdannenäkymät heikkenivät niin teollisuudessa kuin rakentamisessakin. Palveluiden osalta suhdannetilanne säilyi ennallaan hieman normaalia heikommalla tasolla. Muutosta myönteiseen suuntaan ei ole näköpiirissä lähikuukausien aikana. Vahvasti vientiin nojaavalla Pirkanmaalla talouden notkahduksen vaikutukset ovat merkittävät. Ensimmäisenä vaikutukset tuntuvat teknologiateollisuudessa, mutta ulottuvat pahimmillaan myös palveluihin ja kauppaan. ICT-toimialan rakennemuutos jatkui vuonna 2012 ja paljon alan osaajia joutui työttömäksi. Taloustilanteen seurauksena myös Tampereen työttömyystilanteessa tapahtui käänne huonompaan suuntaan. Erityisesti nuorten ja pitkäaikaistyöttömien määrä on huolestuttavan korkealla. Tampereen työttömyysaste on edelleen selvästi valtakunnallista tasoa korkeampi (työttömyysaste oli joulukuussa 2012 Tampereella 14,7 % ja koko maassa 10,7 %; joulukuussa 2011 Tampereella 12,8 % ja koko maassa 9,7 %). Talous- ja työllisyystilanne vaikutti osaamisen ja elinkeinojen kehittämisen ydinprosessin palveluihin vuonna Toisen asteen koulutuspaikan tarjoaminen kaikille perusasteen päättäville oli edelleen keskeinen tavoite ja siinä onnistuttiin hyvin. Ammatilliseen koulutukseen haettiin ja saatiin myös lisäopiskelijapaikkoja. Työllisyydenhoidon palvelut kohdennettiin erityisesti nuoriin ja pitkäaikaistyöttömiin. Elinkeinopalveluissa tuettiin yrityksille vetovoimaisen toimintaympäristön kehittymistä sekä kärkitoimialojen lisäksi nousevien toimialojen kehittymistä. Vaikka työttömyys on tällä hetkellä vakava ongelma, voi tulevaisuudessa olla edessä työvoimapula. Sen torjuminen edellyttää pitkäjänteistä koulutustarpeen ennakointia, työllisyydenhoidon palveluiden kehittämistä ja valmistautumista myös ulkomaisen työvoiman lisääntymiseen. Tampere on edelleen vetovoimainen koulutuskaupunki. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen suosio säilyi vahvana. Vuonna 2012 vietiin päätökseen Tampereen ammattiopiston ja Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymän yhdistymisen valmistelu. Suomen toiseksi suurin ammattioppilaitos Tampereen seudun ammattiopisto (Tredu) aloitti toimintansa Lukio- ja ammatillisessa koulutuksessa jatkettiin vuonna 2012 koulutustarjonnan ja tilaratkaisuiden kehittämistoimia. Keskeinen kehittämisväline on laaja oppimisympäristöjen kehittämishanke Top School. Tutkimusten mukaan Tampere oli vuonna 2012 halutuin asuinpaikka ja yritysilmastoltaan paras suurista kaupungeista. Korkeatasoiset koulutuspalvelut, osaavan työvoiman saatavuus sekä toimivat palvelut elinkeinoelämälle ovat tärkeitä tekijöitä hyvinvointipalveluiden ylläpidossa sekä vetovoimaisen yritysympäristön vahvistamisessa. Pirkanmaan talouden veturina Tampereen on jatkossakin panostettava osaamisen ja elinkeinojen kehittämiseen. Osaamis- ja elinkeinolautakunta tilasi vuonna 2012 toisen asteen koulutuspalvelut sekä osin osaamisen edistämisen palvelut kaupungin toisen asteen koulutusorganisaatiolta (lukiot ja Tampereen ammattiopisto). Elinkeino- ja matkailupalvelut tilattiin Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy:ltä. Työllisyydenhoidon palvelut tilattiin palvelusopimuksilla vuonna 2009 toimintansa aloittaneelta Työllisyydenhoidon palveluyksiköltä (TYPA) sekä kaupungin laitoshoidon tekniseltä yksiköltä. TYPA:n toiminta vakinaistettiin vuoden 2013 alusta alkaen. Lisäksi palvelusopimukset laadittiin Tampereen kesäyliopiston sekä Mind Trek ry:n kanssa. Myös yliopistojen tuessa jatkettiin sopimuskäytäntöä. Maaseutuelinkeinoviranomaispalvelut Tampereelle tuotti yhteistoiminta-alueen isäntäkuntana Oriveden kaupunki.

3 STRATEGIARAPORTOINTI TAMMI-JOULUKUU 2012 Tilaajan ydinprosessien toteutumat Osaamisen ja elinkeinojen kehittämisen vastuukortit Vuositavoite 2012 ja mittarit Vuosittain seurattava mittari Työttömyyden määrä, rakenne ja kunnan osuus työmarkkinatuesta Toteutuma ja pormestarin arvio toteutumasta Tammi 2012 Maalis 2012 Kesä 2012 Elo 2012 Loka 2012 Joulu 2012 Joulu 2011 Sitova tavoitetaso 2012 Työvoimapalvelujen vaikuttavuus on parantunut Työttömyysaste, % Työttömät, yhteensä, hlöä 12,7 12,0 13,3 13,3 13,3 14,7 12, Alle 25-vuotiaat työttömät, hlöä Yli vuoden työttömänä olleet, hlöä Yli 500 päivää passiivista työmarkkinatuke a saaneet, hlöä Kunnan osuus työmarkkinatuesta, kumulatiivinen, euroa Kokonaistyöttömyys kääntyi kasvuun vuoteen 2011 verrattuna. Tampereen työttömyystilanne on yhä heikompi kuin maassa keskimäärin, mutta tilanne on heikentynyt myös muualla Suomessa. Alle 25-vuotiaita on työttömänä huolestuttavan paljon. Yli 500 päivää passiivista työmarkkinatukea saaneiden määrä on kasvanut. Kunnan työmarkkinatukikustannusten selvä nousu ( ) aiheutuu merkittävältä osin (arvio noin 2,6 M ) tuen korotuksesta alkaen. Kaupungin työllisyydenhoidon palvelut kohdistettiin työttömyystilannetta vastaavasti erityisesti nuoriin ja pitkään työttömänä olleisiin. Työllisyydenhoidon palveluyksikön palvelujen vaikuttavuus on sopimusseurannan mukaan hyvällä tasolla ja osin nousi edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Vuosittain seurattava mittari Työllisyydenhoidon palvelujen kohdentuminen erityisesti nuoriin ja pitkäaikaistyöttömiin Sitova tavoitetaso 2012 Työllisyydenhoidon palveluja on kohdennettu erityisesti nuorille Pormestarin arvio: Tavoitetta ei saavutettu. Kaupungin työllisyydenhoidon palvelut kohdennettiin erityisesti nuoriin ja pitkäaikaistyöttömiin. Osaamis- ja elinkeinolautakunnan tilaamien palvelujen pääasialliset kohderyhmätavoitteet olivat nuorten työttömyyden vähentäminen (syrjäytymisen ehkäisy) ja työttömyyden pitkittymisen ehkäisy (katkaistaan siirtymää yli 500- päiväiseen työttömyyteen). Keskeisiä palveluryhmiä olivat avoimille työmarkkinoille valmentavat palvelut ja koulutukseen valmentavat palvelut. 3

4 ja pitkäaikaistyöttömille Työvoiman palvelukeskuksen (TYP) kaikista asiakkaista 47 prosenttia oli joulukuun lopussa pitkäaikaistyöttömiä tai heihin rinnastettavia ja uusista asiakkaista 59 prosenttia oli saanut työttömyyden perusteella työttömyysturvaa yli 500 päivää (vastaavana ajankohtana 2011: 59 prosenttia ja 59 prosenttia). Nuorten verkostotyöpaja -projektissa ja Kestävät koulutus- ja uravalinnat - projektissa aloitti vuoden aikana yhteensä 342 uutta nuorta asiakasta (2011: 370). Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunnan tilaamien palvelujen pääasialliset kohderyhmätavoitteet olivat syrjäytymisvaarassa olevien nuorten ja yli 500 päivää työmarkkinatuella olleiden tai sinne siirtymävaarassa olevien henkilöiden integroiminen yhteiskuntaan. Keskeisiä palveluryhmiä olivat sosiaalisen kuntoutuksen ja työllisyydenhoidon palvelut, laitoshoidon teknisen yksikön työllistämistoiminta, Nuorten Startti -hanke sekä Työvalmennussäätiö Sykkeen palvelut. Esimerkiksi Tampereen työtoiminnan 769 asiakkaasta 40 prosenttia oli alle 30-vuotiaita ja 38 prosenttia oli saanut yli 500 päivää passiivista työmarkkinatukea (2011: asiakkaita noin 608, joista 46 prosenttia alle 30-vuotiaita ja 36 prosenttia saanut yli 500 päivää passiivista työmarkkinatukea). Kaupungin sosiaalinen yritys Tampereen Sarka Oy on työllistänyt määräaikaisiin avustaviin työtehtäviin 42 pitkäaikaistyötöntä työntekijää. 11 työntekijälle on järjestetty työn ohessa koulutusta (lähiavustajan ja koulunkäyntiavustajan TOPPIS) työnsaantivalmiuksien parantamiseksi. Kaksi työntekijää on siirtynyt kaupungille määräaikaiseen työsuhteeseen ja yksi ammatilliseen koulutukseen. Vuosittain seurattava mittari 1. Alkavien yritysten ja kasvuyritysten määrät kaupunkiseudulla ja 2. Ulkomaisten yritysten ja ulkomaisten investointien määrä kaupunkiseudulla Sitova tavoitetaso 2011 Seudullisen elinkeinopolitiikan toimenpiteillä on edistetty yritysten perustamista, kasvua, sijoittumista sekä investointien määrää Pormestarin arvio: Tavoite on saavutettu. Tampereen kaupunkiseudulle perustettiin neuvontapalvelu Ensimetrin kautta 765 (2011: 803) uutta yritystä, joista kasvuyrityksiä 44. Kokonaisuudessaan uusia yrityksiä syntyi vuonna 2012 Tampereen kaupunkiseudulla kpl (vuonna 2011: kpl). Osuuskuntia perustettiin 11 (2011:22). Viestinvaihto-hankkeessa tehtiin 27 (2011:25) omistajanvaihdosta ja yrityskummit auttoivat 238 (2011:170) yritystä. Tredean yritysten sijoittumisneuvontaa annettiin 48 yritykselle, joista 11 oli ulkomaisia. Yritysten sijoittumisia vuoden aikana oli viisi ja niistä kaksi ulkomaisia (2011: 6). Uuden Tehtaan kautta kanavoitui rahoitusta innovaattoreille ja startup-yrityksille vuoden 2012 aikana noin 13 M. Kaupungin kiinteistötoimi luovutti vuonna 2012 teollisuuden käyttöön neliömetriä tontteja kolmelle eri yritykselle. Luovutetuille alueille voi rakentaa yhteensä kerrosneliömetriä käsittävät rakennukset. Liike- ja toimistorakennusten tontteja kiinteistötoimi luovutti viidelle eri taholle. Luovutettujen tonttien pinta-ala oli yhteensä neliömetriä. Tonteille on mahdollista rakentaa yhteensä kerrosneliömetriä käsittävät rakennukset. Vuosittain seurattava mittari Kansainvälisten lentoyhteyksien määrä Sitova tavoitetaso 2011 Seudun kansainväliset lentoyhteydet ovat lisääntyneet edelliseen vuoteen verrattuna Pormestarin arvio: Tavoite on saavutettu. Kesäkaudella 2012 Tampereelta ulkomaille oli yhteensä 15 lentoreittiä (vuonna 2011: 15): Tukholma ja Kööpenhamina (Blue1), Riika (Air Baltic), Alicante, Bremen, Budapest, Edinburgh, Frankfurt Hahn, Kaunas, Lontoo, Malaga, Bergamo, Palma de Mallorca, Rooma ja Trapani (Ryanair). Talvikaudella 2012 Tampereelta ulkomaille oli yhteensä 8 lentoreittiä (vuonna 2011: 9): Tukholma ja Kööpenhamina (Blue1), Riika (Air Baltic), Bremen, Budapest, Rooma, Frankfurt /Hahn ja Lontoo/Stansted (Ryanair). Lisäksi oli lomalento Teneriffalle. Ryanair lopetti Budapestin ja Rooman lennot kesken kauden. Lähteviä ulkomaanlentoja oli viikossa 45 (kaikkien lähtevien lentojen määrä viikossa 72). 4

5 Ulkomaisia lentomatkustajia Tampere-Pirkkalan lentoasemalla oli tammimarraskuun 2012 aikana yhteensä (edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna -13,2 %). Kansainvälisten laskujen määrä väheni kpl (-10,1 %). Tampere-Pirkkalan lentoaseman terminaali 2:n osalta päätettiin luopua uudisrakentamisesta ja sen sijaan laajentaa nykyistä lentoasemaa. Laajennuksen suunnittelu on käynnissä ja rakentaminen aloitetaan keväällä Laajennuksen on määrä valmistua vuoden 2013 loppuun mennessä. Kaupunki kävi neuvotteluja eri lentoyhtiöiden kanssa uusien operaattoreiden ja uusien reittien saamiseksi Tampereelle. Ryanairin kanssa tehtiin aiesopimus, jonka mukaan heidän reittiensä ja matkustajiensa määrää pyritään nostamaan prosenttia vuosittain yhteisin toimenpitein. Nämä toimenpiteet ovat lähinnä markkinointia ja yhdessä tehtävää reittisuunnittelua. Kaupunki osallistui liikenne- ja viestintäministeriön lentoliikennestrategian sidosryhmätyöskentelyyn. Tredea on markkinoinut Tamperetta lento- ja matkailukohteena kansainvälisillä messuilla ja lehdistö- ja matkanjärjestäjävierailuilla sekä ollut mukana Tampereen kauppakamarin Lento advisory board -työryhmässä, joka pyrkii vaikuttamaan lentoyhteyksien paranemiseen. Vuosittain seurattava mittari 1. Oppimisympäristöhankkeen pilottikohteiden toteutustilanne ja 2. Sijoittuminen oppilaitosten hakijamäärätilastoissa Sitova tavoitetaso 2011 Oppilaitosten vetovoimaisuutta on vahvistettu varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen ulottuvan oppimisympäristöjen kehittämishankkeen toimenpiteillä Pormestarin arvio: Tavoitetta ei saavutettu. TOP School -hanke eteni projektisuunnitelman mukaisesti. Sampolan koulukeskuksen muutoksenhallinnan tuki käynnistyi joulukuussa 2012 VTT:n toteuttamana. Tuloksia on tarkoitus hyödyntää myös muun muassa Tampereen seudun ammattiopistossa. Tampereen teknillinen yliopisto ja Nokia Oyj:n Student Innovation Lab toteuttivat lukiolaisille suunnatun mobiiliohjelmointikurssin syksyllä Kurssia suunnitellaan toteutettavaksi joka toinen vuosi. Uuden Tehtaan Demolan kanssa aloitettu yhteistyö jatkui: kaksi monitieteistä opiskelijaryhmää tuottavat Tampereen kaupungille oppimisympäristöjä rikastavaa sisältöä (energiakasvatus sekä opetussuunnitelmiin perustuva videopankki opettajien käyttöön opetuksen monipuolistamiseksi). Molemmat opiskelijaryhmät ovat organisoineet toimintansa perustamalla osuuskunnan. Aktiiviset oppimisen tilat -konsortiohanke etenee suunnitelman mukaisesti. On line -webinaari suunniteltiin vuoden 2012 aikana ja tämä opettajille suunnattu aikaan ja paikkaan sitomaton täydennyskoulutuskokeilu toteutetaan alkuvuodesta Yrityskylän vakinaistamista seudullisena yhteistyönä Tampereelle selvitetään. Tampereen ammattiopisto (TAO) säilytti vetovoimaisuutensa, kun sitä mitataan ensisijaisten hakijoiden määrällä aloituspaikkaa kohden. TAO:n ensisijaisten hakijoiden määrä aloituspaikkaa kohden kevään 2012 yhteishaussa oli 2,11 (2011: 2,13). Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymän ensisijaisten hakijoiden määrä/aloituspaikka kevään 2012 yhteishaussa oli 1,27 (vuosi 2011: 1,31). Tampereen kaupungin lukioihin oli keväällä ,06 ensisijaista hakijaa aloituspaikkaa kohden (2011: 1,08). Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) syksyllä 2012 alkaviin koulutusohjelmiin oli hakijoita , joista 13 % (2 357) sai paikan. (2011: ; 16 %; 2 589). Hyväksyttyjen %-osuus oli TAMKissa ammattikorkeakoulujen kolmanneksi pienin. Tampereen yliopistoon oli vuonna 2012 yhteensä hakijaa, joista hyväksyttiin (10,2 %). (2011: ; 2 209; 12,4 %). Hyväksyttyjen %-osuus oli TaY:ssa monialaisten korkeakoulujen pienin. Tampereen teknilliseen yliopistoon oli vuonna 2012 yhteensä hakijaa, joista 895 hyväksyttiin (23,4 %). (2011: 4 937; 1 587; 32,1 %). Hyväksyttyjen %- osuus oli TTY:ssä isompi kuin muissa teknillisissä korkeakouluissa. Pormestarin arvio: Tavoite on saavutettu. Vuosittain seurattava mittari Sopimus ammatillisen koulutuksen yhteistoiminta-alueesta on hyväksytty 12 5

6 Toimenpiteet korkeakoulujen strategisten muutosten edistämisessä Sitova tavoitetaso 2011 Toisen asteen koulutuksen seudullista yhteistyötä on kehitetty kokoamisselvityksen pohjalta kunnassa ja opetus- ja kulttuuriministeriö on siirtänyt Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymän koulutuksen järjestämisluvan Tampereen kaupungille. Tampereen seudun ammattiopisto (Tredu) on aloittanut toimintansa Kaupunki on tukenut luokanopettajakoulutuksen siirtoa Tampereelle vuokraamalla Nekalan koulun yliopiston luokanopettajakoulutuksen harjoittelukouluksi. Toiminta on aloitettu Tampereella lukuvuoden alusta. Raportti Kaupin kampuksen kehittämissuunnitelmasta luovutettiin pormestarille ja hankkeen toteutus etenee muun muassa alueen toimijoiden investointien kautta. Pormestarin arvio: Tavoite on saavutettu. Muut strategiakortit Vuositavoite 2011 ja mittarit Vuosittain seurattava mittari Uudet ennaltaehkäisevät ja terveyttä edistävät toimenpiteet palveluissa Sitova tavoitetaso Palveluissa on toteutettu uusia ennaltaehkäiseviä, erityisesti syrjäytymistä ehkäiseviä, ja terveyttä edistäviä toimenpiteitä Vuosittain seurattava mittari Palveluketjujen toimivuutta parantavat toimenpiteet Sitova tavoitetaso 2011 Palveluketjujen toimivuutta on parannettu (TO) Toteutuma ja pormestarin arvio toteutumasta Lasten ja nuorten kasvun tukeminen (LK): Hyvinvointineuvolan "Psykososiaalinen vanhemmuuden tuki ja palveluohjaus erityistilanteissa" -hankkeessa tarjotut terveydenhoitajan käynnit erityistä tukea tarvitseville vauvaa odottaville tai 0-2-vuotiaiden perheille osoittautuivat vaikuttaviksi. Alakoululaisten perheille tarjottava Perhepiste Nopean ennaltaehkäisevä työ vakinaistettiin ehkäisevän työn yksikössä. Lisäksi mallinnetaan monisektoraalista palvelukokonaisuutta tukea tarvitseville lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen. Samalla toteutetaan ADHD-valmennusta lapsille ja nuorille. Elokuussa aloitettiin esi- ja alkuopetuksen yhteistyö, jossa oli vuoden lopussa mukana 15 koulua ja 20 päiväkotia. Lisäksi tamperelaisille lapsiperheille suunnatut palvelut on kartoitettu ja asiakaskysely on toteutettu. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (IT): Työttömänä 500 päivää olleille on tarjottu kuntouttavaa työtoimintaa osana sosiaalista kuntoutusta. Työttömien terveystarkastuksia on lisätty ja yhteistyö TE-toimiston kanssa tarkastusten osalta käynnistettiin. Työttömiä tarkastettiin 439 vuonna Lokakuussa aloitettu Terveysnysse-palvelu kohdentui työelämän ulkopuolella oleviin ja erityisesti ikäihmisiin. Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen (IT): Yksilöllisen fysioterapian (kuntosaliharjoittelu) palveluseteli ohjatussa ryhmässä otettiin käyttöön. Geripoli-hanke on päättynyt ja sen toiminta on vakiinnutettu osaksi sopimusohjausta. Palvelukeskustoiminnan sisältöjä on kehitetty ja kehitystyön tulokset otetaan käyttöön toiminnassa alkuvuonna Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen (O-PP): Tampereen ammattiopiston työpaja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi käynnistyi. Tavoitteena on kehittää ammatillisen koulutuksen keskeyttämisen ehkäisykeinoja ja poluttaa nuoria osatutkintokokonaisuuksien avulla opintoihin ja työhön. Ryhmä- ja yksilöohjauksessa oli yhteensä 48 nuorta. Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen (O-PP): Kirjastopalvelut tarjosi presidentinvaalien aikaan äänestysmahdollisuuden, ja influenssarokotuksia on jaettu kiertävässä Netti-Nyssessä. Pormestarin arvio: Tavoite on saavutettu. Hyvinvointipalvelujen tuotannon ohjauksessa kehitetään asiakaslähtöisiä palveluja sairaalatoiminnan ja ikäihmisten asumispalvelujen kehittämishankkeissa. Kaupunkiympäristön kehittäminen (TH): Rakentamisen ja asumisen energianeuvontapalvelu (Rane) on käynnistetty. Lasten ja nuorten kasvun tukeminen (LK): Lasten ja nuorten terveyspalvelut on osallistunut alueellisten hoitoketjujen päivittämiseen ja jalkauttamiseen (allergia ja astma) ja uusien hoitoketjujen laatimiseen (nuorten depressio). Perheneuvola, lapsiperheiden sosiaalityö ja TAYS:n lastenpsykiatrian klinikka ovat jatkaneet yhteistyötään sekä toimivan lastensuojelu-lastenspykiatria - polun rakentamiseksi päivystys- ja kriisitilanteisiin että palvelevien 6

7 hoitopolkujen varmistamiseksi. Palveluketjua on kehitetty yhteistyössä perustason, Osmo-hankkeen sekä TAYS:n nuorisopsykiatrian poliklinikan kanssa. Lasten ja nuorten palvelujen asiakaslähtöinen järjestäminen - hankkeessa on tehty esitykset lasten ja nuorten palvelujen ikä- ja tarveperusteiseksi järjestämiseksi. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (IT): Palvelusetelin käyttöönotto erikoissairaanhoidossa (ihotaudit, gynekologia, kardiologia, ruoansulatuskanavan tähystykset) ja perusterveydenhuollossa (yleislääkärin vastaanotto, kiireelliset hoidot) on mahdollistanut asiakaslähtöisen hoitoon pääsyn ja parantanut hoitoketjun sujuvuutta. Terveysnysse-palvelun aloittaminen vahvisti palveluketjua luomalla lähetteettömästi ja ajanvarauksetta toimivan terveyspalvelun. Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen (IT): Geripoli-toiminta vakiinnutettiin osaksi sopimusohjausta. Oman tuotannon kotihoidon tilausta lisättiin, jotta pystytään vastaamaan merkittävästi kasvaneeseen asiakasmäärään. Päiväkeskukset liitettiin osaksi alueellista kotihoidon toimintaa. Tehostetun palveluasumisen paikkoja lisättiin sadalla paikalla. Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen (O-PP): Toisen asteen koulutus kehitti nivelvaiheen yhteistyötä perusopetuksen kanssa. Työllisyydenhoidossa on käynnissä kokonaisvaltainen kehittämistyö, jonka yhtenä tavoitteena on edistää asiakkaan siirtymistä palvelusta toiseen (sosiaali- ja työllisyydenhoidon palvelut) ja edelleen työmarkkinoille tai koulutukseen. Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen (O-PP): Asiakkaita on ohjattu terveyspalveluista liikkumisresepteillä liikuntapalvelujen painonhallinta- ja matalan kynnyksen liikuntaryhmiin. Vuosittain seurattava mittari Palveluverkon kehittämistoimenpiteet Sitova tavoitetaso 2011 Tehtyjä oppilaitosverkkopäätöksiä on toteutettu (TO) Vuosittain seurattava mittari Uudet sähköiset palvelut Sitova tavoitetaso 2011 Uusia sähköisiä palveluja on otettu käyttöön (TO) Pormestarin arvio: Tavoite on saavutettu. Lasten ja nuorten kasvun tukeminen (LK): Kaarilan ja Tammerkosken lukioiden tilat siirtyivät perusopetuksen käyttöön ja Klassillisen koulun tilat lukion käyttöön lasten ja nuorten palvelujen lautakunnan vuonna 2010 tekemän päätöksen mukaisesti. Oppilaanohjaus muuttui siten, että Vehmaisten koululta siirrytään 7. luokalle Kaukajärven kouluun ja Johanneksen koulusta Tammerkosken kouluun. Hyhkyn ja Kalkun koulujen 5. ja 6. luokkien oppilaat ohjataan Kaarilan kouluun. Järvensivun koulusta 5. luokalle Sammon kouluun siirtyminen toteutetaan lukuvuoden alkaessa. Nekalan koulu (Muotialan yksikkö mukaan lukien) siirtyi osaksi Tampereen yliopiston normaalikoulua Tampereen kaupungin ja Tampereen yliopiston sopimuksen mukaisesti. Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen (O-PP): Tammerkosken ja Kaarilan lukiot yhdistyivät uudeksi Tammerkosken lukioksi. Lukio aloitti toimintansa Sampolan kiinteistössä elokuussa Tampereen ammattiopiston kampusalueelle sijoittuvan Tampereen teknillisen lukion kiinteistön suunnittelua on jatkettu ja kiinteistö valmistuu kesään 2014 mennessä. Tampereen klassillisen lukion käyttöön tulevien tilojen muutos- ja laajennustöiden suunnittelu on käynnissä. Klassillinen lukio saa perusopetukselta vapautuvat tilat käyttöönsä vaiheittain niin, että pääosa tiloista on sen käytössä syksystä 2013 alkaen. Näiden toimenpiteiden jälkeen vuonna 2010 tehty oppilaitosverkkopäätös on lukioverkon osalta kokonaan toteutettu. Osana ammatillisen koulutuksen palveluverkon kehittämistä osa Sairaalankadun kiinteistöstä on myyty ja opetustoiminta siirtyy lähivuosina Santalahdentien toimipisteeseen. Hervannan kampukselle tulevan sähkötalon suunnittelu on aloitettu. Sähkötalo valmistuu vuoden 2014 loppuun mennessä. Pormestarin arvio: Tavoite on saavutettu. Lasten ja nuorten kasvun tukeminen (LK): Kohti kumppanuutta - Lapsiperheiden ja nuorten rajattomat palvelut -hanke päättyi Loppuvuoden 2012 aikana laadittiin Kohti kumppanuutta palvelujen käyttöönoton projektisuunnitelma. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (IT): Sähköinen lääkemääräys, e- resepti, otettiin käyttöön Tampereella huhtikuussa. Lääkäri laatii ja allekirjoittaa lääkemääräyksen sähköisesti ja tallentaa sen Reseptikeskus- 7

8 tietokantaan, minkä jälkeen potilas voi hakea lääkkeet mistä tahansa apteekista. Apteekissa nähdään asiakkaalle määrätyt lääkkeet Reseptikeskuksesta. Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen (IT): E-resepti otettiin käyttöön tehostetussa palveluasumisessa. Verkkosivuilta löytyvä palvelusetelilaskuri on uusittu. Palveluseteliportaalia kehitetään yhteistyössä suurten kaupunkien kanssa. Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen (O-PP): Kaupungin elinkeinopalvelujen internetsivujen uudistaminen aloitettiin. Elinkeino- ja matkailupalveluiden VILI-verkkopalvelukokonaisuus on valmis ja avattu (www.tampereallbright.fi). Matkailuosion (FI, ENG, RU) visuaalisuutta, toiminnallisuutta ja sisältöä kehitettiin matkailijoita ja yrityksiä paremmin palvelevaksi. Sosiaalista mediaa käytettiin aktiivisesti ja erityisesti venäläisille kuluttajille luotiin palveluja. Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen (O-PP): Lapsille otettiin käyttöön kirjastopalveluissa sähköinen pelillinen mediakasvatusmateriaali, jota voi hyödyntää esimerkiksi koulujen mediakasvatuksessa. Varausten itsepalvelunouto on otettu käyttöön kolmessa aluekirjastossa. Kaupunkiympäristön kehittäminen (TH): Tampereen joukkoliikenne avasi sivuston facebookiin. Palvelun avulla pystytään jakamaan tietoa ja keskustelemaan entistä monipuolisemmin palveluista. Matkakorttien nettilataus on otettu käyttöön. Joukkoliikenteen tarjoamaan avoimeen dataan perustuvia sovellutuksia on otettu käyttöön. Katujen talvikunnossapidossa valmisteltiin tekstiviestipalvelua, jonka avulla kadunvarsien asukkaat saavat etukäteen viestin lumenpoistoon liittyvistä töistä. Kunnossapidossa valmisteltiin myös palvelua, jonka avulla kadun vaurioista tai kunnossapidon ongelmista voi jättää palautetta GIS-järjestelmään. Vuosittain seurattava mittari Monikulttuurisuuteen vastaavien palvelujen kehittämis- ja laajentamistoimenpiteet Sitova tavoitetaso 2011 Monikulttuurisuuteen vastaavien palvelujen tarjonta on laajentunut Pormestarin arvio: Tavoite on saavutettu. Lasten ja nuorten kasvun tukeminen (LK): Pakolaisten kotouttamisen tukemiseksi eteläisellä sosiaaliasemalla on vuoden alusta työskennellyt sosiaaliohjaaja, joka on tehnyt ennaltaehkäisevää työtä maahanmuuttajaperheiden kanssa. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (IT): Maahanmuuttajille tarjottiin kulttuuriset erityistarpeet huomioon ottavia terveystarkastuksia. Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen (O-PP): Kotoutumiskoulutusta kehittävä hanke jatkui Tampereen ammattiopistossa (TAO) ja aikuislukiossa luku- ja kirjoitustaidon koulutuksella sekä aikuisten perusopetuksella. Kokemusten perusteella on valmisteltu Nuorten maahanmuuttajien luku- ja opiskelutaitojen koulutuksen opetussuunnitelma sekä Aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen opetussuunnitelma. Tredean työperusteista maahanmuuttoa edistävä hanke käynnistyi. Kaupunkiseudun kuntien palveluista tuotettiin tietoa englanniksi livetampere.fi -sivustolle, jossa opastetaan maahanmuuttajia myös työnhaun ja suomalaisen työelämän kysymyksissä. Työnantajia neuvottiin kansainvälisen rekrytoinnin kysymyksissä. Tampereen kaupungin henkilöstölle valmisteltiin henkilöstöyksikön kanssa monikulttuurisuuskoulutuksia. Hankkeella pyrittiin vaikuttamaan maahanmuuttajiin kohdistuviin asenteisiin eri keinoin. Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen (O-PP): Työväenopisto on toteuttanut ilmaista Kotona Suomessa -infosarjaa maahanmuuttajille. Opetusja kulttuuriministeriön sekä salibandyseura Classicin kanssa on käynnistetty hanke, jonka tavoitteena on saattaa kantasuomalaiset ja maahanmuuttajat yhteen liikunnan avulla. Hankkeen myötä käynnistyi viisi ryhmää, joista kaksi on naisille suunnattuja. Hankkeeseen liittyen järjestettiin myös monikulttuurinen liikuntatapahtuma Tampere Areenalla Pormestarin arvio: Tavoite on saavutettu. 8

9 Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen Ydinprosessin talous Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2012 Muutettu TA 2012 Alkuperäinen TA 2012 Toimintatuotot Tuet ja avustukset Tuotot yhteensä Toimintakulut Palvelujen ostot Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut Kulut yhteensä Toimintakate Vuosikate Tilikauden tulos Olennaiset poikkeamat talousarvioon Ydinprosessin toimintakulut toteutuivat 0,4 milj. euroa talousarviota pienempinä, mikä johtui pääosin palkkatuettujen työllistämisjaksojen jatkumisesta yli vuodenvaihteen. Kuluneena vuonna käyttämättä jääneitä työllistämismäärärahoja (0,22 milj. euroa) esitetään uudelleen budjetoitavaksi vuodelle Osaamisen ja elinkeinojen edistämisen palvelut (bruttobudjetoitu) Toteuma Muutettu talousarvio Ero Alkuperäinen talousarvio KV:n muutokset Muut muutokset Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Osaamis- ja elinkeinolautakunta ohjaa ja valvoo alaistaan toimintaa. Lautakunta vastaa toimintayksikön hallinnon, talouden sekä sisäisen valvonnan asianmukaisuudesta. Tilaajapäällikkö ja tilaajajohtaja johtavat ja kehittävät lautakunnan alaista toimintaa ja huolehtivat sen hallinnon, talouden ja sisäisen valvonnan järjestämisestä. Lakien ja säännösten tai hyvän hallinto- ja johtamistavan vastaisia toimia, joista seuraisi merkittävä korvausvastuu, kanne, vaatimus tai oikeusseuraamus, ei osaamisen ja elinkeinojen kehittämisen ydinprosessin tiedossa ole. Tuloksen muodostumisesta ja talousarvion toteutumisesta sekä siinä mahdollisesti esiintyneistä poikkeamista ja sen johdosta tehdyistä toimenpiteistä sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta on kerrottu edellä toimintakertomuksessa. Osaamis- ja elinkeinolautakunta on hyväksynyt tilaajalautakuntien riskienhallintasuunnitelman. Toimintayksikössä on tunnistettu merkittävimmät yksikön toimintaa uhkaavat riskit ja määritelty, miten niihin vastataan. Riskien hallinta ja sen seuranta on vastuutettu. Tilikauden aikana ei ole raportoitu merkittävistä riskeistä, joista olisi aiheutunut vahinkoa osaamisen ja elinkeinojen kehittämisen ydinprosessin toiminnalle tai toimintatavoitteiden toteutumiselle. 9

10 Tilikauden aikana osaamisen ja elinkeinojen kehittämisen ydinprosessissa ei ole todettu omaisuuden hankinnassa, luovutuksessa tai käyttöarvossa menetyksiä, arvon alennuksia eikä yksikkö ole joutunut korvausvastuuseen tai muuhun oikeudelliseen vastuuseen. Osaamisen ja elinkeinojen kehittämisen sopimushallinta on vastuutettu. Osaamisen ja elinkeinojen kehittämisen ydinprosessin johdon tiedossa ei ole sopimuksista aiheutuneita negatiivisia seuraamuksia. Osaamisen ja elinkeinojen kehittämisen ydinprosessi on tehnyt itsearvioinnin sisäisen valvonnan järjestelyistä sisäisen tarkastuksen kehittämän arviointimallin avulla. Kokonaisarviona osaamisen ja elinkeinojen kehittämisen ydinprosessin johto lausuu, että sisäinen valvonta on pääosin hyvällä tasolla. Merkittäviä sisäisen valvonnan puutteita ei ole todettu. 10

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-ELOKUU 2012

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-ELOKUU 2012 LIITE OSELA 25.10.2012 TAMPEREEN KAUPUNKI OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-ELOKUU 2012 Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen Osaamisen ja elinkeinojen

Lisätiedot

TAMPEREEN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 12/2012 LISÄTIETOLIITE. Strategiakortit Talousarvion yksikkökohtainen toteumavertailu

TAMPEREEN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 12/2012 LISÄTIETOLIITE. Strategiakortit Talousarvion yksikkökohtainen toteumavertailu TAMPEREEN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 12/2012 LISÄTIETOLIITE Strategiakortit Talousarvion yksikkökohtainen toteumavertailu STRATEGIAKORTIT Kaupunginvaltuusto asetti vuoden 2012 talousarviossa 57 suoraan

Lisätiedot

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HUHTIKUU 2012

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HUHTIKUU 2012 LIITE OSELA 19.6.2012 TAMPEREEN KAUPUNKI OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HUHTIKUU 2012 Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen Osaamisen ja elinkeinojen

Lisätiedot

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI JOULUKUU 2010

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI JOULUKUU 2010 LIITE OSELA 24.2.2011 TAMPEREEN KAUPUNKI OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI JOULUKUU 2010 Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen Osaamisen ja elinkeinojen

Lisätiedot

Strategiaraportti. Tammi elokuu 2010 TA MP ER EE N K AUP UNK I

Strategiaraportti. Tammi elokuu 2010 TA MP ER EE N K AUP UNK I Strategiaraportti Tammi elokuu 2010 TA MP ER EE N K AUP UNK I STRATEGIARAPORTTI TAMMI ELOKUU 2010 Sisällys ESIPUHE JOHDANTO TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Kaupunkistrategiasta johdetut tavoitteet Kuntalainen

Lisätiedot

Kiipula. Kiipulasäätiö

Kiipula. Kiipulasäätiö Kiipulasäätiö Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Kotipaikka: Janakkala Säätiön tarkoituksena on huolehtia vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja muiden henkilöiden ammatillisesta koulutuksesta sekä ammatillisesta

Lisätiedot

Kiipulasäätiö. Kiipula. Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409

Kiipulasäätiö. Kiipula. Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409 Kiipulasäätiö Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409 2 Sisältö Kiipulasäätiö...2 Sisältö...3 Muutoksesta voimaa uuteen kasvuun...4 Työtä

Lisätiedot

tilinpäätös 2013 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja liiketoimintaryhmä

tilinpäätös 2013 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja liiketoimintaryhmä tilinpäätös 2013 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja liiketoimintaryhmä Kansien suunnittelu: DesignKomitea Kannen kuva: Tuula Kaakinen Paino: Juvenes Print Suomen Yliopistopaino Oy Pormestarin

Lisätiedot

STRATEGIAOHJELMAN 2013-2016 TOIMENPITEIDEN SEURANTA Virastojen ja liikelaitosten toteuttamat toimenpiteet

STRATEGIAOHJELMAN 2013-2016 TOIMENPITEIDEN SEURANTA Virastojen ja liikelaitosten toteuttamat toimenpiteet Helsingin kaupunki Kaupunginvaltuuston seminaari 29.-30.1.2015 STRATEGIAOHJELMAN 2013-2016 TOIMENPITEIDEN SEURANTA Virastojen ja liikelaitosten toteuttamat toimenpiteet Seurantaraportin otsikot ja vasen

Lisätiedot

Työllisyyspalvelut esitys. Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola

Työllisyyspalvelut esitys. Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola Työllisyyspalvelut esitys Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola Sisällysluettelo Työllisyyspalvelut...4 1. Nykytila...4 1.1. Kemiläinen työttömyys...4 1.2. Työmarkkinatuki...5 1.3. Työllisyydenhoidon

Lisätiedot

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Dnro TEM066:00/2011 TEM/1740/00.04.01/2011 12.3.2013 Jakelussa mainituille Asia: NUORISOTAKUUN TOTEUTUS Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Arvoisa vastaanottaja, Me allekirjoittaneet

Lisätiedot

NUORISOTAKUU PORVOOSSA. Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä Hyviksen teettämä selvitys. Laatija: Maria Malin

NUORISOTAKUU PORVOOSSA. Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä Hyviksen teettämä selvitys. Laatija: Maria Malin NUORISOTAKUU PORVOOSSA Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä Hyviksen teettämä selvitys Laatija: Maria Malin 9.8.2013 Sivistyslautakunta 29.8.2013 1 Sisältö 1 Taustaa... 3 2 Porvoon kaupungin rooli...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 Mikkelin kaupunki Sosiaali- ja terveyslautakunta TOIMINTAKERTOMUS 2011 Perhekuva: Paula Myöhänen SISÄLLYSLUETTELO Sosiaali- ja terveyslautakunta...5 sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloskortti...8 sosiaali-

Lisätiedot

NUORTEN VERKOSTOITUVA SEUTUKUNTA NUVES- PROJEKTI LOPPURAPORTTI. Kaisu Lager-Ruuti. suunnittelija. NUVES-projekti

NUORTEN VERKOSTOITUVA SEUTUKUNTA NUVES- PROJEKTI LOPPURAPORTTI. Kaisu Lager-Ruuti. suunnittelija. NUVES-projekti NUORTEN VERKOSTOITUVA SEUTUKUNTA NUVES- PROJEKTI LOPPURAPORTTI Kaisu Lager-Ruuti suunnittelija NUVES-projekti TAMPERE PIRKKALA KANGASALA NOKIA LEMPÄÄLÄ YLÖJÄRVI VESILAHTI TIIVISTELMÄ Tiivistelmässä on

Lisätiedot

Sisältö. 1 Johdanto... 3 Työllisyysohjelman suhde kaupunkistrategiaan ja kaupungin muihin ohjelmiin... 4

Sisältö. 1 Johdanto... 3 Työllisyysohjelman suhde kaupunkistrategiaan ja kaupungin muihin ohjelmiin... 4 PORVOON KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 2015 2017 Sisältö 1 Johdanto... 3 Työllisyysohjelman suhde kaupunkistrategiaan ja kaupungin muihin ohjelmiin... 4 2 Nykytilanne... 6 Organisointi... 6 Kustannukset...

Lisätiedot

HELSINGIN TYÖLLISYYSOHJELMA

HELSINGIN TYÖLLISYYSOHJELMA HELSINGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 2004 2006 2 Sisällysluettelo: JOHDANTO...3 EUROOPAN UNIONIN TYÖLLISYYSSTRATEGIA...4 KANSALLINEN TYÖLLISYYDEN POLITIIKKAOHJELMA...4 HELSINGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 2004 2006...5

Lisätiedot

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella RAPORTTI 9.7.2013 TEM036:00/2011 TEM/2305/00.04.03/2011 Rakennemuutos ja työmarkkinoiden toimivuus (RTT) strateginen ohjelma Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten

Lisätiedot

Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016

Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016 Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016 Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013 2016 1 Sisällys Lukijalle 3 Monikulttuurinen Jyväskylä 5 Maahanmuuttajat nuoria aikuisia 7 Maahanmuuttajat työelämässä

Lisätiedot

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 TEM/TYO/Henna Keränen NUORET PALVELUISSA HYVIÄ

Lisätiedot

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016 Koulutus ja tutkimus vuosina 211 216 Kehittämissuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 212:1 Koulutus ja tutkimus vuosina 211 216 Kehittämissuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja

Lisätiedot

Savonlinnan, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien seudullinen MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2015-2018

Savonlinnan, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien seudullinen MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2015-2018 Savonlinnan, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien seudullinen MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2015-2018 1 Kuntien strategiat visiot... 3 1.1 Maahanmuuttajien määrä (kasvuennuste) visio... 3

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä Talousarvio ja suunnitelma 2015 2017

Sastamalan koulutuskuntayhtymä Talousarvio ja suunnitelma 2015 2017 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 1 JOHDON KATSAUS SUUNNITELMAKAUDEN TAVOITTEISIIN... 1 1.1 Laajentumisen aikaa... 1 1.2 Varautuminen tulevaisuuden haasteisiin... 1 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN JA TOIMINNAN

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Kotipaikka: Janakkala Säätiön tarkoituksena on huolehtia vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja muiden henkilöiden ammatillisesta koulutuksesta sekä ammatillisesta ja

Lisätiedot

Hallituksen politiikkariihen kannanoton seuranta 12/2010 Liite 2

Hallituksen politiikkariihen kannanoton seuranta 12/2010 Liite 2 Hallituksen politiikkariihen kannanoton seuranta 12/2010 Liite 2 Kannanoton kirjaus TYÖLLISYYSASTEEN NOSTAMINEN JA MUU JULKISEN TALOUDEN KESTÄVYYDEN TUKEMINEN JA JULKISTEN PALVELUJEN JA ETUUKSIEN RAHOITUKSEN

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA

TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2009 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä ISSN 0355-2837 Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Kuva: Petri Kivinen Paino: Juvenes

Lisätiedot

Seurantaraportti I/2013. Valtuusto 9.9.2013. Strategia ja talous -yksikkö

Seurantaraportti I/2013. Valtuusto 9.9.2013. Strategia ja talous -yksikkö Seurantaraportti I/ Valtuusto 9.9. Strategia ja talous -yksikkö ESPOON KAUPUNKI Seurantaraportti I/ Sisällysluettelo 1 JOHDON YHTEENVETO 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2 Toimintaympäristö 2 2 ESPOO-STRATEGIAN

Lisätiedot

HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 27.9.2013. koulu Oy. Omistajatahot ovat:

HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 27.9.2013. koulu Oy. Omistajatahot ovat: 1 (27) HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 27.9.2013 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Maakuntahallituksen hyväksymä 22.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan nykytila ja kehitysnäkymät vuosina 2013 2014... 4

Lisätiedot

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015 ESPOO SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015 1. ESPOON TYÖLLISYYDENHOIDON PAINOPISTEET 2. TYÖLLISYYDENHOIDON SUHDE TE-TOIMISTON JA ESPOON KAUPUNGIN

Lisätiedot